Ontwerpdiagrammen I.9.2. Basisinformatie en aanwijzingen over ontwerpdiagrammen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Ontwerpdiagrammen I.9.2. Basisinformatie en aanwijzingen over ontwerpdiagrammen"

Transcriptie

1 Ontwerpdiagrammen I.9.2 Basisinformatie en aanwijzingen over ontwerpdiagrammen Voor het projectontwerp van een vloerverwarming moeten de specifieke warmteafgiftes van elk systeem afzonderlijk conform EN 1264 worden vastgesteld. In dit verband wordt rekening gehouden met de volgende parameters: het toegepaste systeem: tacker, noppen, droogbouw etc. de dekvloeroverlapping van de buizen volgens DIN 1856 deel 2: 45 mm de weerstand tegen warmtedoorgang van de bovenste vloerbedekking: R λ =, bijv. tegels R λ =,5 bijv. linoleum R λ =,1 bijv. tapijt R λ =, bijv. bijv. parket, hoogpolig tapijt de verlegafstanden, die afhankelijk van het systeem tussen 5 cm en 4 cm liggen Uit deze parameters blijken afhankelijk van de ruimtegerelateerde warmtestroomdichtheid de vereiste overtemperatuur van het verwarmingsmedium respectievelijk de aanvoertemperatuur alsook de gemiddelde overtemperatuur van het vloeroppervlak. Al deze gegevens en aspecten worden in ontwerpdiagrammen samengevat weergegeven. Door het opgeven van 3 parameters kunnen de overige gegevens worden berekend. Normaliter dienen als beginwaarden de ruimte-afhankelijke parameters warmtestroomdichtheid (linker as) en materiaal van de toplaag van de vloer (onderste blauwe veld); wanneer er tevens een verlegafstand wordt aangenomen krijgt men de overtemperatuur van het verwarmingsmedium respectievelijk de aanvoertemperatuur en de gemiddelde overtemperatuur van het vloeroppervlak resp. de gemiddelde oppervlaktetemperatuur. De gemiddelde overtemperatuur van het vloeroppervlak is het verschil tussen de gemiddelde oppervlaktetemperatuur en de genormeerde binnentemperatuur, die 2 C bedraagt volgens EN 1264 deel 2. In principe is de warmteafgifte door standaard maximale oppervlaktetemperaturen vanuit medisch en fysiologisch oogpunt begrensd. Deze liggen op: max. gemiddelde oppervlaktetemperaturen volgens EN 1264 verblijfzones: 29 C (genormeerde 2 C) randzones: 35 C (genormeerde 2 C) badkamers: 33 C (binnentemperatuur 24 C) Systeemafhankelijk zijn in de ontwerpdiagrammen, afhankelijk van de verlegafstand, grenslijnen voor rand- en verblijfzones aangegeven, die absoluut niet mogen worden overschreden. Deze krommen begrenzen de gemiddelde overtemperatuur van het vloeroppervlak, die wordt berekend op basis van de bovengenoemde grens-oppervlaktetemperaturen. Hierbij wordt rekening gehouden met correctiefactoren als productietoleranties, golving en zorgvuldigheid van de montage conform EN , waaruit per verlegafstand verschillende grenslijnen volgen. 4/7 SCHÜTZ 1

2 I.9.2 Ontwerpdiagrammen Op basis van de overtemperatuur van het verwarmingsmedium ΔΘ H kan volgens de formule Θ V -Θ R Θ V : aanvoertemperatuur ΔΘ H = Θ In V -Θ i Θ R : retourtemperatuur Θ R -Θ i Θ i : genormeerde binnentemperatuur (2 C) bij een aangenomen delta-t van aanvoer naar retour Θ V -Θ R de vereiste aanvoertemperatuur Θ V van de verwarmingsinstallatie worden berekend. Overtemp. verwarmingsmedium [K] 5 7,5 1 12,5 17,5 2 22,5 27,5 3 Voorlooptemperatuur ( C) delta-t 5 K delta-t 7,5 K delta-t 1 K 27,91 29,65 31,57 3,28 31,86 33,58 32,71 34,21 35,82 35,17 36,62 38,16 37,64 39,6 4,55 4,12 41,52 42,97 42, ,41 45,9 46,46 47,87 47,58 48,94 5,33 5,8 51,42 52,8 52, ,28 Bij wijze van voorbeeld wordt hieronder nader ingegaan op het ontwerpdiagram voor het systeem quadro-takk met PE-X-buis 17x2 mm: 2 warmtestroomdichtheid q [W/m 2 ] 1. Ontwerpvoorbeeld Aanname: , SCHÜTZ 4/7 [cm] [W/m [K] 2 ] 1 97,7,1 94,6 16,9 2 9,4 18,6 83,7 19,9 3 76,7 2,9 ** onder de voorwaarde F, max - i = 9 K * onder de voorwaarde F, max - i = K 4 K, bijv. parket, hoogpolig tapijt,1 bijv. tapijt,5 bijv. linoleum, bijv. tegels 3 K Va = 1 K Va = 1 Va = Va = 2 Va = Va = 3 2 K K 11,6 K 1 K tegels met Va =,4 1,6 9, ( F,m - i ) [K] vereiste warmtestroomdichtheid 65W/m 2 bovenlaag van de vloer van tegels verlegafstand van cm Werkwijze: Trek een horizontale lijn vanaf punt 65W/m 2 (linker as) en een verticale lijn vanaf het punt tegels Va cm (onderste blauwe veld). Het snijpunt ligt tussen de waarden 1 K en K voor de overtemperatuur van het verwarmingsmedium (schuine lijnen). Als de afstand tussen snijpunt en de 1 K-lijn in verhouding wordt gezet tot de totale afstand (1 K K), krijgt men de vereiste overtemperatuur van het verwarmingsmedium, in ons geval 11,6 K. Op grond van de voorgaande bovenstaande beschouwingen (formules resp. tabel) blijkt bijvoorbeeld bij een aangenomen delta-t van 7,5 K een vereiste aanvoertemperatuur van 35,8 C. Als de horizontale 65W/m 2 lijn naar rechts wordt verlengd, is op de rechter as een hieruit ontstane gemiddelde overtemperatuur van het vloeroppervlak van 6,1 K resp. een gemiddelde oppervlaktetemperatuur van 26,1 C bij een genormeerde binnentemperatuur af te lezen (zie beschouwingen in de basisinformatie).

3 Ontwerpdiagrammen I Maximaal mogelijke warmtestroomdichtheid: ,6 q [W/m 2 ] warmtestroomdichtheid [cm] [W/m [K] 2 ] 1 97,7,1 94,6 16,9 2 9,4 18,6 83,7 19,9 3 76,7 2,9 Va = 1 Va = 1 Va a = Va = 2 Va = Va = 3, bijv. parket, hoogpolig tapijt,1,5, bijv. bijv. tapijt bijv. linoleum tegels 4 K 3 K K 2 K 16,9 K K 11,6 K 1 K tegels met Va =,4 1,6 9, 8,6 ( F,m - i ) [K] Bij de in het ontwerpvoorbeeld aangenomen parameters tegels en verlegafstand cm is een warmtestroomdichtheid van max. 94,6 W/m 2 en een gemiddelde overtemperatuur van het vloeroppervlak van 8,6 K (gemiddelde oppervlaktetemperatuur 28,6 C bij een genormeerde binnentemperatuur) voor verblijfzones toegestaan. Er is een overtemperatuur van het verwarmingsmedium van 16,9 K vereist. Hieruit volgt bij wijze van voorbeeld voor een aangenomen delta-t van 7,5 K een vereiste aanvoertemperatuur van 4,9 C. * onder de voorwaarde - = K 3. Veranderde verlegafstand: q [W/m 2 ] warmtestroomdichtheid [cm] [W/m [K] 2 ] 1 97,7,1 94,6 16,9 2 9,4 18,6 83,7 19,9 3 76,7 2,9, bijv. parket, hoogpolig tapijt,1,5, bijv. bijv. tapijt bijv. linoleum tegels * onder de voorwaarde - = K 4 K 3 K Va = 2 Va = Va = 3 Va = 1 K Va = 1 Va = 2 K,4 K K 11,6 K 1 K tegels met Va = tegels met Va =,4 1,6 9, 6,1 ( F,m - i ) [K] Als t.o.v. het ontwerpvoorbeeld de verlegafstand wordt veranderd in cm en men blijft bij de parameters bovenlaag van de vloer tegels en een ruimtegebonden warmtestroomdichtheid van 65 W/m 2, dan komt men net als in het ontwerpvoorbeeld op een gemiddelde overtemperatuur van het vloeroppervlak van 6,1 K resp. een gemiddelde oppervlaktetemperatuur van 26,1 C bij een genormeerde binnentemperatuur. Wel wordt de benodigde overtemperatuur van het verwarmingsmedium verhoogd tot,4 K, en dus is voor een bij wijze van voorbeeld aangenomen delta-t van 7,5 K een aanvoertemperatuur van 39,5 C vereist. 4/7 SCHÜTZ 3

4 I.9.2 Ontwerpdiagrammen 4. Veranderde bovenlaag van de vloer: q [W/m 2 ] warmtestroomdichtheid [cm] [W/m [K] 2 ] 1 97,7,1 94,6 16,9 2 9,4 18,6 83,7 19,9 3 76,7 2,9 4 K 3 K Va = 1 K Va = 1 Va = Va = 2 Va = Va = 3 2 K 19,2 K K 11,6 K 1 K,4 1,6 9, 6,1 ( F,m - i ) [K] Als t.o.v. het ontwerpvoorbeeld de bovenlaag van de vloer bijv. wordt veranderd in tapijt en men blijft bij de parameters verlegafstand cm en ruimtegebonden warmtestroomdichtheid 65 W/m 2, dan komt men net als in het ontwerpvoorbeeld op een gemiddelde overtemperatuur van het vloeroppervlak van 6,1 K resp. een gemiddelde oppervlaktetemperatuur van 26,1 C bij een genormeerde binnentemperatuur , bijv. parket, hoogpolig tapijt,1,5, bijv. tapijt bijv. linoleum bijv. tegels * onder de voorwaarde - = K tapijt met Va = tegels met Va = Wel wordt de benodigde overtemperatuur van het verwarmingsmedium verhoogd tot 19,2 K, en dus is voor een bij wijze van voorbeeld aangenomen delta-t van 7,5 K een aanvoertemperatuur van 43,2 C vereist. 4 SCHÜTZ 4/7

5 Ontwerpdiagrammen I.9.2 Ontwerpdiagram voor systeem tackerplaat met duo-flex PE-X verwarmingsbuis 14x2 mm en dekvloer met 45 mm buisafdekking. warmtestroomdichtheid q [W/m 2 ] [cm] [W/m 2 ] [K] 1 97,7,4 94,8 17,5 2 9,9 19,4 84,3 2,8 3 77,7 22, 4 K Va = 2 Va = Va = 3 3 K Va = Va = 1 K Va = 1 2 K K 1 K,4 1,6 9, ( F,m - i ) [K] 1 2 3, bijv. parket, hoogpolig tapijt,1 bijv. tapijt,5 bijv. linoleum, bijv. tegels * onder de voorwaarde - = K 4/7 SCHÜTZ 5

6 I.9.2 Ontwerpdiagrammen Ontwerpdiagram voor systeem tackerplaat met duo-flex PE-X verwarmingsbuis 16x2 mm en dekvloer met 45 mm buisafdekking. warmtestroomdichtheid q [W/m 2 ] [cm] [W/m 2 ] [K] 1 97,7,2 94,7 17,1 2 9,6 18,9 8 2,2 3 77, 21,3 4 K 3 K Va = 2 Va = Va = 3 Va = Va = 1 K Va = 1 2 K K 1 K,4 1,6 9, ( F,m - i ) [K] 1 2 3, bijv. parket, hoogpolig tapijt,1 bijv. tapijt,5 bijv. linoleum, bijv. tegels * onder de voorwaarde - = K 6 SCHÜTZ 4/7

7 Ontwerpdiagrammen I.9.2 Ontwerpdiagram voor systeem tackerplaat met duo-flex PE-X verwarmingsbuis 17x2 mm en dekvloer met 45 mm buisafdekking warmtestroomdichtheid q [W/m 2 ] [cm] [W/m 2 ] [K] 1 97,7,1 94,6 16,9 2 9,4 18,6 83,7 19,9 3 76,7 2,9 4 K Va = Va = 3 3 K Va = 2 Va = Va = 1 K Va = 1 2 K K 1 K,4 1,6 9, ( F,m - i ) [K] 1 2 3, bijv. parket, hoogpolig tapijt,1 bijv. tapijt,5 bijv. linoleum, bijv. tegels * onder de voorwaarde - = K 4/7 SCHÜTZ 7

8 I.9.2 Ontwerpdiagrammen Ontwerpdiagram voor systeem noppenplaat met duo-flex PE-X verwarmingsbuis 14x2 mm en dekvloer met 45 mm buisafdekking 18 Va = 5 Va=55, Va q N T N [mm] [W/m 2 ] [K] 55 1, 14, 11 98, 16, ,5 18,8 22 9,6 2, ,4 22, ,6 ( T F,m - T i ) [K] warmtestroomdichtheid [W/m 2 ] Va=165 Va=22 Va=275 Va=11 Va=55 1 Overtemp. verwarmingsmedium [K] 9, 2, , bijv. parket, hoogpolig tapijt,1 bijv. tapijt,5 bijv. linoleum, bijv. tegels * onder de voorwaarde T ** onder de voorwaarde T F, max - i F, max - i T = K T =9K 8 SCHÜTZ 4/7

9 Ontwerpdiagrammen I.9.2 Ontwerpdiagram voor systeem noppenplaat met duo-flex PE-X verwarmingsbuis 16x2 mm en dekvloer met 45 mm buisafdekking. 18 Va = 5 Va=55, Va q N T N [mm] [W/m 2 ] [K] 55 1, 11 98, 16, ,3 18,3 22 9,2 2, ,8 22, ,6 ( T F,m - T i ) [K] warmtestroomdichtheid [W/m 2 ] Va=165 Va=22 Va=275 Va = 11 Va=55 1 Overtemp. verwarmingsmedium [K] 9, 2, , bijv. parket, hoogpolig tapijt,1 bijv. tapijt,5 bijv. linoleum, bijv. tegels * onder de voorwaarde T ** onder de voorwaarde T F, max - i F, max - i T = K T =9K 4/7 SCHÜTZ 9

10 I.9.2 Ontwerpdiagrammen Ontwerpdiagram voor systeem noppenplaat met duo-flex PE-X verwarmingsbuis 17x2 mm en dekvloer met 45 mm buisafdekking. 18 Va = 5 Va=55, Va q N T N [mm] [W/m 2 ] [K] 55 1, 11 97,9, ,2 18,1 22 9, 2, ,4 21, ,6 ( T F,m - T i ) [K] warmtestroomdichtheid [W/m 2 ] Va=22 Va=275 Va=55 Va = 11 Va=165 1 Overtemp. verwarmingsmedium [K] 9, 2, , bijv. parket, hoogpolig tapijt,1 bijv. tapijt,5 bijv. linoleum, bijv. tegels * onder de voorwaarde T ** onder de voorwaarde T F, max - i F, max - i T = K T =9K 1 SCHÜTZ 4/7

11 Ontwerpdiagrammen I.9.2 Ontwerpdiagram voor droogbouwplaat met tri-o-flex verwarmingsbuis (14x2 mm) en mm afdekking met droge dekvloer Va = 11,5 4 K,4 14,2 warmtestroomdichtheid q [W/m 2 ] [cm] [W/m 2 ] [K] 11,5 86,5 21,7 23, 68,8 28,8 Va = 23 Va = 11,5 3 K K 2 K K 1 K 13, 11,8 1,6 9,4 8,2 6,9 4,4 3, 1,6 ( F,m - i ) [K] 11,5 23, bijv. parket, hoogpolig tapijt,1 bijv. tapijt,5 bijv. linoleum, bijv. tegels * onder de voorwaarde - = K 4/7 SCHÜTZ 11

12 I.9.2 Ontwerpdiagrammen Ontwerpdiagram voor droogbouwplaat met tri-o-flex verwarmingsbuis (14x2 mm) en 45 mm afdekking met dekvloer Va = 11,5 4 K 3 K,4 14,2 warmtestroomdichtheid q [W/m 2 ] [cm] [W/m 2 ] [K] 11,5 91,8 14,7 23, 7,3 17,1 Va = 23 Va = 11,5 K 2 K K 1 K 13, 11,8 1,6 9,4 8,2 6,9 4,4 3, 1,6 ( F,m - i ) [K] 11,5 23, bijv. parket, hoogpolig tapijt,1 bijv. tapijt,5 bijv. linoleum, bijv. tegels * onder de voorwaarde - = K 12 SCHÜTZ 4/7

Bij het droogbouwsysteem van SCHÜTZ worden de verwarmingsbuizen m.b.v. warmtegeleidingsprofielen binnen de warmte-isolatie gelegd.

Bij het droogbouwsysteem van SCHÜTZ worden de verwarmingsbuizen m.b.v. warmtegeleidingsprofielen binnen de warmte-isolatie gelegd. Droogbouwsysteem I.4 Bij het droogbouwsysteem van SCHÜTZ worden de verwarmingsbuizen m.b.v. warmtegeleidingsprofielen binnen de warmte-isolatie gelegd. Bij droogbouwsystemen worden de verwarmingsbuizen

Nadere informatie

Tackersysteem I.2. Bij dit type vloerverwarming worden de verwarmingsbuizen met buisclips op een draagplaat vastgezet.

Tackersysteem I.2. Bij dit type vloerverwarming worden de verwarmingsbuizen met buisclips op een draagplaat vastgezet. Tackersysteem I.2 Bij dit type vloerverwarming worden de verwarmingsbuizen met buisclips op een draagplaat vastgezet. Daarbij dient de systeemplaat niet alleen ter bevestiging van de verwarmingsbuis, maar

Nadere informatie

Renovatiesysteem R50 I.6. R50 : het nieuwe vloerverwarmingssysteem voor gebouwrenovatie. Voordelen: Dragende ondergrond

Renovatiesysteem R50 I.6. R50 : het nieuwe vloerverwarmingssysteem voor gebouwrenovatie. Voordelen: Dragende ondergrond Renovatiesysteem R50 I.6 gebouwrenovatie. Voordelen: z Opbouwhoogte inclusief dekvloer 42-68mm bij drukbelasting tot 2kN/m² z Opbouwhoogte met warmteweerstand volgens EN1264 (RI = 0.75 m²k/w) z Geteste

Nadere informatie

Informatie over verwarmen en koelen

Informatie over verwarmen en koelen Informatie over verwarmen en koelen VARI O THERM GEEFT HET LEVEN WARMTE Planningshandboek W905 Dit planningshandboek is een samenstelling van alle warmteafgifte en koelingsprestaties van Variotherm verwarmings-

Nadere informatie

ultra-takk de isolatierol van SCHÜTZ

ultra-takk de isolatierol van SCHÜTZ Speciale oplossingen I.2.2 ultra-takk de isolatierol van SCHÜTZ Als grote oppervlakken moeten worden voorzien van vloerverwarming, is de ultra-takk isolatierol een zinvol alternatief. Rollen en leggen:

Nadere informatie

Noppensysteem I.4. Bij dit type vloerverwarming worden de verwarmingsbuizen tussen de buisbevestigingsnoppen

Noppensysteem I.4. Bij dit type vloerverwarming worden de verwarmingsbuizen tussen de buisbevestigingsnoppen Noppensysteem I.4 Bij dit type vloerverwarming worden de verwarmingsbuizen tussen de buisbevestigingsnoppen op de montageplaat vastgezet. Veel vloerverwarmingen worden uitgevoerd als noppensysteem, omdat

Nadere informatie

Kenniscentrum energie. Verslag: meetcampagne LT netten in glastuinbouw

Kenniscentrum energie. Verslag: meetcampagne LT netten in glastuinbouw Kenniscentrum energie Verslag: meetcampagne LT netten in glastuinbouw Inhoudsopgave Kenniscentrum energie... 1 Inhoudsopgave... 2 1 Meetmethode... 3 2 Resultaten... 3 3 besluit... 7 2 Zwarte PE-buis Diameter

Nadere informatie

Hulp bij vloerverwarming. Snelselectietabellen bij 35 C

Hulp bij vloerverwarming. Snelselectietabellen bij 35 C Hulp bij vloerverwarming Snelselectietabellen bij 35 C Inhoudsopgave Uitleg snelselectietabellen... 3 Montage met draadstaalmatten... 4 Montage met kunststof inslagbeugels... 6 Montage met kunststof U-profiel...

Nadere informatie

VLOERVERWARMINGSSYSTEMEN VAN SCHÜTZ.

VLOERVERWARMINGSSYSTEMEN VAN SCHÜTZ. VLOERVERWARMINGSSYSTEMEN VAN SCHÜTZ. Systeemoplossingen voor vandaag en morgen! De moderne vloerverwarming van SCHÜTZ de basis waarop het goed toeven is. Bij de verwarming van particuliere en openbare

Nadere informatie

Telefoon 074 2435334 Telefax 074 2434323 E mail ubel@ubel.nl Internet www.ubel.nl. Hoofdstuk 17. Ubel 17.1

Telefoon 074 2435334 Telefax 074 2434323 E mail ubel@ubel.nl Internet www.ubel.nl. Hoofdstuk 17. Ubel 17.1 Hoofdstuk Ubel.1 Ubel uw ideale partner voor vloerverwarmingssytemen SCHÜTZ vloerverwarming & koeling De naam SCHÜTZ staat voor innovatief en kwalitatief hoogwaardige producten in de kunststof, polystyreen

Nadere informatie

voor de montage van ter Hürne vloerlamellen

voor de montage van ter Hürne vloerlamellen Vereisten aan de ondergrond belangrijke aanwijzingen voor de montage van ter Hürne vloerlamellen Neemt U aub. ook de afzonderlijke gegevens voor het volledige verlijmen van de producten in acht. Deze zijn

Nadere informatie

Vloerverwarming. in combinatie met een GENERAL warmtepomp

Vloerverwarming. in combinatie met een GENERAL warmtepomp Vloerverwarming in combinatie met een GENERAL warmtepomp Vloerverwarming nog energiezuiniger in combinatie met een GENERAL warmtepomp Steeds meer mensen kiezen resoluut voor de aangename warmte van vloerverwarming.

Nadere informatie

Voor het plannen van een SCHÜTZ-vloerverwarming volgens DIN EN droogbouwsysteem. Type: 14 x 2 mm 16 x 2 mm 17 x 2 mm 20 x 2 mm 25 x 2,3 mm

Voor het plannen van een SCHÜTZ-vloerverwarming volgens DIN EN droogbouwsysteem. Type: 14 x 2 mm 16 x 2 mm 17 x 2 mm 20 x 2 mm 25 x 2,3 mm Protocollen Gegevensblad voor projectontwerp Voor het plannen van een SCHÜTZ-vloerverwarming volgens DIN EN 1264-4 A) Bouwplan B) Gewenst SCHÜTZ-systeem tackersysteem noppensysteem droogbouwsysteem R 50

Nadere informatie

Vlakke meetkunde. Module 6. 6.1 Geijkte rechte. 6.1.1 Afstand tussen twee punten. 6.1.2 Midden van een lijnstuk

Vlakke meetkunde. Module 6. 6.1 Geijkte rechte. 6.1.1 Afstand tussen twee punten. 6.1.2 Midden van een lijnstuk Module 6 Vlakke meetkunde 6. Geijkte rechte Beschouw een rechte L en kies op deze rechte een punt o als oorsprong en een punt e als eenheidspunt. Indien men aan o en e respectievelijk de getallen 0 en

Nadere informatie

Vloerverwarming met warm water

Vloerverwarming met warm water Vloerverwarming met warm water Dimensionering Christophe Delmotte, Ir Labo Prestatiemetingen van Technische Installaties WTCB Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf 15-03-2016 blz.1

Nadere informatie

Viega Fonterra. Snelselectiekaart voor vloerverwarming.

Viega Fonterra. Snelselectiekaart voor vloerverwarming. Viega Fonterra Snelselectiekaart voor vloerverwarming. Viega Fonterra: Overzicht Fonterra Base 12 Fonterra Base 15 Fonterra Tacker 17 Fonterra Reno Systeem Natsysteem Natsysteem Natsysteem Droogsysteem

Nadere informatie

Vloerverwarming met warm water

Vloerverwarming met warm water Vloerverwarming met warm water Dimensionering Christophe Delmotte, Ir Labo Prestatiemetingen van Technische Installaties WTCB Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf 15-06-2016 blz.1

Nadere informatie

Uponor vloerverwarming voor nieuwbouw en renovatie WARMTE-AFGIFTETABELLEN VOLGENS DIN EN 1264

Uponor vloerverwarming voor nieuwbouw en renovatie WARMTE-AFGIFTETABELLEN VOLGENS DIN EN 1264 Uponor vloerverwarming voor nieuwbouw en renovatie WARMTE-AFGIFTETABELLEN VOLGENS DIN EN 1264 Verwarmen met Uponor Uponor ontwikkelt complete systemen waarmee voldaan kan worden aan alle gestelde eisen

Nadere informatie

WTH Electrotherm Elektrische vloerverwarming

WTH Electrotherm Elektrische vloerverwarming WTH Electrotherm Elektrische vloerverwarming VLOERVERWARMING & -KOELING Uw comfort, onze missie! Montagehandleiding 1. Het legpatroon Teken de vloer en schets hierin het legpatroon van de verwarmingsmat.

Nadere informatie

Sinds jaren beproefd, met precisie geïnstalleerd de flexibele vloerverwarming voor de woningbouw en bedrijven

Sinds jaren beproefd, met precisie geïnstalleerd de flexibele vloerverwarming voor de woningbouw en bedrijven V E R W A R M E N / KO E L E N D R A A G E L E M E N T S Y S T E E M C L A S S I C Sinds jaren beproefd, met precisie geïnstalleerd de flexibele vloerverwarming voor de woningbouw en bedrijven Temperaturen

Nadere informatie

Bij het droogbouwsysteem van SCHÜTZ worden de verwarmingsbuizen m.b.v. warmtegeleidingsprofielen binnen de warmte-isolatie gelegd.

Bij het droogbouwsysteem van SCHÜTZ worden de verwarmingsbuizen m.b.v. warmtegeleidingsprofielen binnen de warmte-isolatie gelegd. Droogbouwsysteem I.5 Bij het droogbouwsysteem van SCHÜTZ worden de verwarmingsbuizen m.b.v. warmtegeleidingsprofielen binnen de warmte-isolatie gelegd. Bij droogbouwsystemen worden de verwarmingsbuizen

Nadere informatie

Vloerverwarming. Lager energieverbruik. 25 april 2013 INFORMATIE OVER VLOERVERWARMING

Vloerverwarming. Lager energieverbruik. 25 april 2013 INFORMATIE OVER VLOERVERWARMING Vloerverwarming Vandaag de dag wordt in steeds meer nieuwbouw woningen gebruik gemaakt van vloerverwarming als hoofdverwarming. U hebt dan geen radiatoren meer, deze zijn geheel vervangen door een systeem

Nadere informatie

Innovatie + kwaliteit. Productoverzicht

Innovatie + kwaliteit. Productoverzicht Innovatie + kwaliteit Premium appendages + systemen temperatuurregeling voor individuele ruimtes met bypass voor de vloerverwarming zonder verdeler volgens DIN EN 164 Unibox RLA afsluitbox Floorbox voor

Nadere informatie

Espace Noppenplaatsysteem 25 mm

Espace Noppenplaatsysteem 25 mm Espace 25 Artikelnuer 1301010 beperken van massa, isoleren van de ondervloer, geluidsdemping, dampreing 105 x 84 x 2,5 cm 12 platen per stuk KG (per verpakking) 10 kilo (circa) m 2 per verpakking 10 m

Nadere informatie

Notitie beoordeling koudebruggen

Notitie beoordeling koudebruggen Notitie beoordeling koudebruggen Betreft Blok 5 AB Houthaven te Amsterdam Opdrachtgever Vorm Ontwikkeling Contactpersoon De heer J. Verhaar Werknummer 813.307.00 Versie Datum editie 1 15 oktober 2015 Inleiding

Nadere informatie

Verwarmingsbuizen en toebehoren I.5

Verwarmingsbuizen en toebehoren I.5 De kwaliteit van vloerverwarmingssystemen hangt mede af van de kwaliteit van de gebruikte verwarmingsbuizen. Ze moeten zuurstofdicht en corrosievrij zijn, en bestand tegen het ontstaan van spanningsscheuren.

Nadere informatie

Handleiding Comfort Mat

Handleiding Comfort Mat Handleiding Comfort Mat Het toppunt van comfort. Het toppunt van eenvoud. Elektrische vloerverwarming Inleiding In deze handleiding van de elektrische vloerverwarming beschrijven wij stapsgewijs waar u

Nadere informatie

Algemene richtlijnen voor het installeren

Algemene richtlijnen voor het installeren Algemene richtlijnen voor het installeren Algemene richtlijnen voor het installeren voor PhoneStar op de vloer en de volgende soorten vloerbedekking. Actuele versie zie www.wolf-bavaria.com 1. Algemene

Nadere informatie

BELBLOCK betonmetselstenen & thermische isolatie samen wordt het goed

BELBLOCK betonmetselstenen & thermische isolatie samen wordt het goed De eerste parameter voor het comfortgevoel binnen een gebouw is de binnentemperatuur. Om deze zomer en winter op een economische wijze op een aangenaam peil te houden is een samenwerking tussen de en de

Nadere informatie

Is er een maximumbreedte of dikte voor de vloerplanken? Kies het juiste verwarmingssysteem

Is er een maximumbreedte of dikte voor de vloerplanken? Kies het juiste verwarmingssysteem Een Lalegno meerlagenparket is door zijn opbouw en samenstelling beter geschikt voor gebruik met vloerverwarming dan massief parket. Een parketvloer opgebouwd uit twee of meer lagen is immers stabieler

Nadere informatie

Inhoud. 1. Montagemogelijkheden. 2. Algemene vereisten aan de ondergrond

Inhoud. 1. Montagemogelijkheden. 2. Algemene vereisten aan de ondergrond Inhoud 1. Montagemogelijkheden 2. Algemene vereisten aan de ondergrond 2.1 Soorten ondergrond 2.2 Hoedanigheid estrik 2.3 CM-meting 2.4 Vochtscherm 2.5 Vloerplaat 2.6 Volledige verlijming op bijzondere

Nadere informatie

EGM adviseurs B09123.00. Renovatie 2 flats Groenoord KOUDEBRUG TER PLAATSE VAN GALERIJVLOEREN. Opdrachtgever: Woonplus Schiedam. Valeriusstraat 3-5

EGM adviseurs B09123.00. Renovatie 2 flats Groenoord KOUDEBRUG TER PLAATSE VAN GALERIJVLOEREN. Opdrachtgever: Woonplus Schiedam. Valeriusstraat 3-5 B09123.00 EGM adviseurs Wilgenbos 20 3311 JX Dordrecht postbus 298 3300 AG Dordrecht telefoon (078) 633 07 50 telefax (078) 614 00 71 e-mail egmadviseurs@egm.nl www.egm.nl gecertificeerd ISO 9001:2008

Nadere informatie

VLOERVERWARMINGSSYSTEMEN VAN SCHÜTZ.

VLOERVERWARMINGSSYSTEMEN VAN SCHÜTZ. VLOERVERWARMINGSSYSTEMEN VAN SCHÜTZ. Systeemoplossingen voor vandaag en morgen! De moderne vloerverwarming van SCHÜTZ de basis waarop het goed toeven is. Bij de verwarming van particuliere en openbare

Nadere informatie

De parabool en de cirkel raken elkaar in de oorsprong; bepaal ook de coördinaten van de overige snijpunten A 1 en A 2.

De parabool en de cirkel raken elkaar in de oorsprong; bepaal ook de coördinaten van de overige snijpunten A 1 en A 2. BURGERLIJK INGENIEUR-ARCHITECT - 5 SEPTEMBER 2002 BLZ 1/10 1. We beschouwen de cirkel met vergelijking x 2 + y 2 2ry = 0 en de parabool met vergelijking y = ax 2. Hierbij zijn r en a parameters waarvoor

Nadere informatie

Oppervlaktetemperaturen Verblijfzone: θ F,m max. = 29 C Badruimtes: θ F,m max. = 33 C Randzone: θ F,m max = 35 C

Oppervlaktetemperaturen Verblijfzone: θ F,m max. = 29 C Badruimtes: θ F,m max. = 33 C Randzone: θ F,m max = 35 C = 0,00 (m 2 x K)/W (bijv. keramiek) Verblijfzone: max Badruimtes: max Randzone: max buiten de grenswaarde 1. max. warmte-afgifte 2. gemiddelde oppervlaktetemperatuur 15 96,6 23,7 83,6 22,6 72,5 21,7 63,0

Nadere informatie

Verwarming en koeling met warmtepomp d.m.v. vloerverwarming / koeling. Werking van de warmtepomp

Verwarming en koeling met warmtepomp d.m.v. vloerverwarming / koeling. Werking van de warmtepomp BEWONERSINSTRUCTIE Verwarming en koeling met warmtepomp d.m.v. vloerverwarming / koeling Voor de opwekking van benodigde warmte en koude in uw woning wordt gebruik gemaakt van een warmtepomp van het fabrikaat

Nadere informatie

PE-rasterfolie met rasterbedrukking 0,20 mm Rol 100m² 1,20 /m² 50x50 mm + raster met legpatroon SA-01.2090150

PE-rasterfolie met rasterbedrukking 0,20 mm Rol 100m² 1,20 /m² 50x50 mm + raster met legpatroon SA-01.2090150 Rasterfolie PE-rasterfolie met rasterbedrukking 0,20 mm Rol 100m² 1,20 /m² 50x50 mm + raster met legpatroon SA-01.2090150 TACKER-TOOL HASPEL TACKER TACKER PE-RT PE-Xc Multipipe Multipipe meerlagenbuis

Nadere informatie

Woningen De Mix Park Wijhezicht te Wijhe. Gebruikershandleiding Vloerverwarming

Woningen De Mix Park Wijhezicht te Wijhe. Gebruikershandleiding Vloerverwarming Woningen De Mix Park Wijhezicht te Wijhe Gebruikershandleiding Vloerverwarming In opdracht van: Scheer & Foppen Installatietechniek B.V. HARDERWIJK 0341-463212 WTH Vloerverwarming, natuurlijke comfortabele

Nadere informatie

Energie besparen met keramiek

Energie besparen met keramiek De klimaatregelende tegelvloer Energie besparen met keramiek made by Schlüter-Systems 0 50 100 150 200 250 300 350 400 >400 Energie besparen met keramiek Wanneer men het vandaag over energie-efficiënt

Nadere informatie

1. Algemeen !!!LET OP!!!

1. Algemeen !!!LET OP!!! powered by 1. Algemeen Laminotherm is een zeer dunne vloerverwarming om laminaat en (onder voorwaarden) parketvloeren op een comfortabele temperatuur te houden. e voordelen van Laminotherm zijn de eenvoudige

Nadere informatie

De grootste last... Massa. Registratie. Massaverdeling. Mensenmassa

De grootste last... Massa. Registratie. Massaverdeling. Mensenmassa Mensenmassa 1 De grootste last... Bij fysieke belasting denken de meeste mensen meteen aan zwaar til-, duw- en trekwerk. En een kratje pils van 15 kg vinden velen dan al redelijk zwaar. Toch stelt zo'n

Nadere informatie

Zomercursus Wiskunde. Katholieke Universiteit Leuven Groep Wetenschap & Technologie. September 2008

Zomercursus Wiskunde. Katholieke Universiteit Leuven Groep Wetenschap & Technologie. September 2008 Katholieke Universiteit Leuven September 2008 Limieten en asymptoten van rationale functies (versie juli 2008) Rationale functies. Inleiding Functies als f : 5 5, f 2 : 2 3 + 2 f 3 : 32 + 7 4 en f 4 :

Nadere informatie

Tyco Thermal Controls / Raychem. elektrische vloerverwarming. 6. T2Red met T2Reflecta

Tyco Thermal Controls / Raychem. elektrische vloerverwarming. 6. T2Red met T2Reflecta f Re T2 Tyco Thermal Controls / Raychem at cel 6. T2Red met T2Reflecta T2Red zelfregelende verwarmingskabel T2Reflecta plaat: -Met installatiegroeven -Met isolatie + geïntegreerde aluminium warmteverdeler

Nadere informatie

Zomercursus Wiskunde. Module 4 Limieten en asymptoten van rationale functies (versie 22 augustus 2011)

Zomercursus Wiskunde. Module 4 Limieten en asymptoten van rationale functies (versie 22 augustus 2011) Katholieke Universiteit Leuven September 20 Module 4 Limieten en asymptoten van rationale functies (versie 22 augustus 20) Inhoudsopgave Rationale functies. Inleiding....................................2

Nadere informatie

Tackersysteem I.2. Bij dit type vloerverwarming worden de verwarmingsbuizen met buisclips op een draagplaat vastgezet.

Tackersysteem I.2. Bij dit type vloerverwarming worden de verwarmingsbuizen met buisclips op een draagplaat vastgezet. Tackersysteem I.2 Bij dit type vloerverwarming worden de verwarmingsbuizen met buisclips op een draagplaat vastgezet. Daarbij dient de systeemplaat niet alleen ter bevestiging van de verwarmingsbuis, maar

Nadere informatie

combimix een innovatief regelsysteem voor uw vloerverwarming

combimix een innovatief regelsysteem voor uw vloerverwarming combimix een innovatief regelsysteem voor uw vloerverwarming member of combimix De combimix regeleenheid is in eerste instantie ontworpen voor installaties die uitgerust zijn met een condenserende ketel,

Nadere informatie

Biofloor Vloer- of wandverwarming

Biofloor Vloer- of wandverwarming Biofloor Vloer- of wandverwarming COMAP is een onderneming van de Aalberts Industries groep Aalberts industries Groep Marktleiderspositie in diverse activiteiten Twee afdelingen : Industrial services en

Nadere informatie

Voorbereiding toelatingsexamen arts/tandarts

Voorbereiding toelatingsexamen arts/tandarts Voorbereiding toelatingsexamen artstandarts Wiskunde: oppervlakteberekening 307 dr. Brenda Casteleyn Met dank aan: Atheneum van Veurne, Leen Goyens (http:users.telenet.betoelating) . Inleiding Dit oefeningenoverzicht

Nadere informatie

Gomatherm. Vloerverwarming

Gomatherm. Vloerverwarming Gomatherm Vloerverwarming Vloerverwarming - gezonde behaaglijkheid Vloeren met behaaglijkheid Met vloerverwarming benut men het volledige vloeroppervlak, er zijn geen storende en plaatsvragende radiatoren.

Nadere informatie

Uponor vloerkoeling voor nieuwbouw en renovatie KOELVERMOGENTABELLEN VOLGENS DIN EN 1264

Uponor vloerkoeling voor nieuwbouw en renovatie KOELVERMOGENTABELLEN VOLGENS DIN EN 1264 Uponor vloerkoeling voor nieuwbouw en renovatie KOELVERMOGENTABELLEN VOLGENS DIN EN 1264 Vloerkoeling met Uponor In tegenstelling tot conventionele radiatoren, die uitsluitend in de winter voor verwarmen

Nadere informatie

Technische handleidingen Deel III: Fonterra Vloer- en wandverwarming

Technische handleidingen Deel III: Fonterra Vloer- en wandverwarming Viega Technische handleidingen: Deel III Technische handleidingen Deel III: Fonterra Vloer- en wandverwarming NL 644 055-773.01-12/08 Viega Nederland B.V. Amsterdamsestraatweg 45-G 1411 AX Naarden Tel:

Nadere informatie

extra oefeningen HOOFDSTUK 4 VMBO 4

extra oefeningen HOOFDSTUK 4 VMBO 4 extra oefeningen HOOFDSTUK 4 VMBO 4 1. a. Teken in één assenstelsel de grafieken bij de formules y = 4x - 3 en y = 7 - x b. Bereken de coördinaten van het snijpunt c. Teken in hetzelfde assenstelsel de

Nadere informatie

Pag. 23, kolom 2: Correctiefactor α (correctiefactor voor inwendige convectie en/of uitvoeringsinvloeden) laten vervallen. Formule 3 wordt hierdoor:

Pag. 23, kolom 2: Correctiefactor α (correctiefactor voor inwendige convectie en/of uitvoeringsinvloeden) laten vervallen. Formule 3 wordt hierdoor: Errata ISSO-publiatie 86 Symbolenlijst op pag 16: θ a ontwerpbinnentemperatuur [-] vervangen door θ i ontwerpbinnentemperatuur [-] Pag. 23, kolom 2: Corretiefator α (orretiefator voor inwendige onvetie

Nadere informatie

Met de cementdekvloer heeft ú het voor het zeggen

Met de cementdekvloer heeft ú het voor het zeggen Met de cementdekvloer heeft ú het voor het zeggen Wat is een dekvloer en waar heb je hem voor nodig? Een dekvloer wordt op de draagvloer, die het draagvermogen van de constructie levert, aangebracht om:

Nadere informatie

ERRATA ISSO-49 27-7-2009 Pag 24 linker kolom en specificatiebladen 1.2-13 en 1.4-27 vervangen dor bijgaande teksten.

ERRATA ISSO-49 27-7-2009 Pag 24 linker kolom en specificatiebladen 1.2-13 en 1.4-27 vervangen dor bijgaande teksten. ERRATA ISSO-49 27-7-2009 Pag 24 linker kolom en specificatiebladen 1.2-13 en 1.4-27 vervangen dor bijgaande teksten. Pag 24 linkerkolom: de tekst van het deel Koudwaterleidingen en - of wandverwarming

Nadere informatie

Isolatie en toebehoren

Isolatie en toebehoren BRUTO PRIJSLIJST 2015 Isolatie en toebehoren Alle prijzen zijn exclusief 21% BTW. Conval Nederland BV. Alle rechten voorbehouden. Staarten 2 5281 PL Boxtel 0031 (0) 411 674725 info@conval.nl www.conval.nl

Nadere informatie

INVOEREN VAN EEN CIRCULATIESYSTEEM MET DEELRINGEN

INVOEREN VAN EEN CIRCULATIESYSTEEM MET DEELRINGEN INVOEREN VAN EEN CIRCULATIESYSTEEM MET DEELRINGEN Juni 2008 INVOEREN VAN EEN CIRCULATIESYSTEEM MET DEELRINGEN (VA109 TAPWATER) Bij VA109 Tapwater is het mogelijk om een circulatiesysteem met verschillende

Nadere informatie

Contopp Versneller 10 Compound 6

Contopp Versneller 10 Compound 6 DIN EN 13813 Screed material and floor screeds - Screed materials - Properties and requirements Contopp Versneller 10 To e p a s s i n g s g e b i e d e n Contopp Versneller 10 is een pasteuze hulpstof,

Nadere informatie

Legionellapreventie in leidingwater badkamer Meting temperatuurgradiënten t.b.v. checklist hotspots

Legionellapreventie in leidingwater badkamer Meting temperatuurgradiënten t.b.v. checklist hotspots Legionellapreventie in leidingwater badkamer Meting temperatuurgradiënten t.b.v. checklist hotspots De Checklist hotspots ter voorkoming van legionella in waterleidingen maakt gebruik van temperatuurgradiënten

Nadere informatie

Productcatalogus. Indoor

Productcatalogus. Indoor Productcatalogus Indoor 1 Toepassingen MAGNUM vloerverwarmingssystemen kunnen in vrijwel iedere situatie worden toegepast. Bij nieuwbouw, renovatie of zelfs op een houten ondervloer is dit geen probleem.

Nadere informatie

De parabool en de cirkel raken elkaar in de oorsprong; bepaal ook de coördinaten van de overige snijpunten A 1 en A 2.

De parabool en de cirkel raken elkaar in de oorsprong; bepaal ook de coördinaten van de overige snijpunten A 1 en A 2. BURGERLIJK INGENIEUR-ARCHITECT - 5 SEPTEMBER 2002 BLZ 1/10 1. We beschouwen de cirkel met vergelijking x 2 + y 2 2ry = 0 en de parabool met vergelijking y = ax 2. Hierbij zijn r en a parameters waarvoor

Nadere informatie

Berekening vloerverwarming /-koeling

Berekening vloerverwarming /-koeling Berekening vloerverwarming /koeling 3.2.200 Pagina Opdrachtgever Bouwproject MultiDRAW Straat Straat Postcode/plaats Postcode/plaats Tel. Land Deutschland Fax Planner MULTIBETON GmbH Aanvrager Referenz

Nadere informatie

2.1 Lineaire functies [1]

2.1 Lineaire functies [1] 2.1 Lineaire functies [1] De lijn heeft een helling (richtingscoëfficiënt) van 1; De lijn gaat in het punt (0,2) door de y-as; In het plaatje is de lijn y = x + 2 getekend. Omdat de grafiek een rechte

Nadere informatie

Grasbroek 7 9301 WC Roden 050 5012577 / 0620541640 info@bries.nl www.bries.nl. 1 BRIES Water en Energie Besparing

Grasbroek 7 9301 WC Roden 050 5012577 / 0620541640 info@bries.nl www.bries.nl. 1 BRIES Water en Energie Besparing Fotoverslag installatie Pristine 1 WTW douchebak met douchecabine in de badkamer van een huurwoning Peter Segaar en Bertie Joan van Heuven, Leiden (digitale foto s: Hans Smit) Fig. 1. Voorbereiding (1)

Nadere informatie

Eerste en derdegraadsfunctie

Eerste en derdegraadsfunctie Eerste en derdegraadsfunctie Gegeven zijn f (x) = (x 2 1)(x 1½) en g (x) = x + 1½ ; De grafieken van f en g snijden beide de y-as in A(0, 1½) en de x-as in B(1½, 0). De grafiek van g raakt in punt A aan

Nadere informatie

Montage- en gebruiksaanwijzing voor Laminotherm vloerverwarming

Montage- en gebruiksaanwijzing voor Laminotherm vloerverwarming powered by Montage en gebruiksaanwijzing voor Laminotherm vloerverwarming Beste klant, Gefeliciteerd met de aankoop van Laminotherm vloerverwarming. Laminotherm vloerverwarming is een hoogwaardig verwarmingsproduct,

Nadere informatie

Tentamen Warmte-overdracht

Tentamen Warmte-overdracht Tentamen Warmte-overdracht vakcode: 4B680 datum: 7 april 2014 tijd: 9.00-12.00 uur LET OP Er zijn in totaal 4 opgaven waarvan de eerste opgave bestaat uit losse vragen. Alle opgaven tellen even zwaar mee.

Nadere informatie

Montage-instructies nora trapoplossingen

Montage-instructies nora trapoplossingen Montage-instructies nora trapoplossingen Geschikte ondergronden zijn trappen van hout, steen, dekvloer (gegrond), metaal en andere harde, vaste ondergronden. De ondergrond moet legklaar volgens VOB, DIN

Nadere informatie

technische fiche SNELDROGENDE CHAPE PLUS

technische fiche SNELDROGENDE CHAPE PLUS technische fiche SNELDROGENDE CHAPE PLUS SNELDROGENDE CHAPE PLUS MEER DAN EEN TRADITIONELE CHAPE EEN EXTRA VOORDEEL Deze chape heeft alle voordelen van Chape plus, maar droogt sneller. De tijdswinst met

Nadere informatie

Supplement betreffende rookgasafvoer

Supplement betreffende rookgasafvoer Supplement betreffende rookgasafvoer Gaswandketel 6 70 6 6-00.O Logamax U5-4K Logamax U5-4 Voor de vakman Zorgvuldig lezen vóór installatie of gebruik 6 70 640 5 (06/009) BE Inhoudsopgave Inhoudsopgave

Nadere informatie

fermacell Technische tip

fermacell Technische tip Technische tip Versie september 2013 Powerpanel Douchegoot element 2.0 De eis Architecten en ontwerpers zoeken naar moderne en economische oplossingen voor natte ruimtes, als trendy en eigentijdse variant

Nadere informatie

T2QuickNet : de dunne, zelfklevende verwarmingsmat

T2QuickNet : de dunne, zelfklevende verwarmingsmat T2QuickNet : de dunne, zelfklevende verwarmingsmat 3 T2QuickNet Zelfklevende, 3 mm dikke vloerverwarmingsmat voor directe installatie onder keramische tegels of natuursteen. Welke T2QuickNet mat heb ik

Nadere informatie

Energie besparen met keramiek

Energie besparen met keramiek Energie besparen met keramiek made by Schlüter-Systems 0 50 100 150 200 250 300 350 400 >400 Energiezuinig. Comfortabel. Betrouwbaar. Energie besparen met keramiek Wanneer men het vandaag over energie-efficiënt

Nadere informatie

Toepassingen voor binnenverwarming en leidingverwarming Matten en kabels

Toepassingen voor binnenverwarming en leidingverwarming Matten en kabels MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Installatiehandleiding Toepassingen voor binnenverwarming en leidingverwarming Matten en kabels www.heating.danfoss.com Inhoudsopgave Inleiding. Veiligheidsinstructies..........................................

Nadere informatie

Prijslijst delta Maatwerk NL - 07/2014

Prijslijst delta Maatwerk NL - 07/2014 Prijslijst delta Maatwerk NL - 07/2014 2 inhoud Delta Delta Bar productomschrijving 4 technische omschrijving 5 afmetingen & bloklengtes 6 aansluitingen 48 technische omschrijving 49 prijzen & afgiftes

Nadere informatie

Premium appendages + systemen Unibox Temperatuurregeling voor de individuele ruimte en begrenzing van retourtemperatuur in vloerverwarmingen

Premium appendages + systemen Unibox Temperatuurregeling voor de individuele ruimte en begrenzing van retourtemperatuur in vloerverwarmingen Innovatie + kwaliteit Premium appendages + systemen Unibox voor de individuele ruimte en begrenzing van retourtemperatuur in vloerverwarmingen Floorbox Installatie van vloerverwarmingen zonder verdeler

Nadere informatie

MANCAVE Hij heeft een ruimte. Hij heeft tijd. En niemand houdt hem tegen.

MANCAVE Hij heeft een ruimte. Hij heeft tijd. En niemand houdt hem tegen. Woudloopsimulator bouwen MANCAVE Hij heeft een ruimte. Hij heeft tijd. En niemand houdt hem tegen. Een orgineel. Boslooptrommel. Fotorolgordijn. Geuraggregaat. Standaard. Standaard Wandelement (multiplex,

Nadere informatie

Problemen in circulerende warmtapwatersystemen.

Problemen in circulerende warmtapwatersystemen. Problemen in circulerende warmtapwatersystemen. Veel circulerende warmtapwatersystemen functioneren anders dan de ontwerper of gebruiker wenst. Te lage watertemperaturen met het daarbij behorende risico

Nadere informatie

De garantie van een aangename warmte. Warmte is ons element. Logafix Vloerverwarming Systeem met noppenplaten. [ Lucht ] [ Water ] [ Aarde ]

De garantie van een aangename warmte. Warmte is ons element. Logafix Vloerverwarming Systeem met noppenplaten. [ Lucht ] [ Water ] [ Aarde ] [ Lucht ] [ Water ] [ Aarde ] [ Buderus ] De garantie van een aangename warmte Warmte is ons element noppenplaten : het allroundsysteem voor verwarmingscomfort Een verwarmingssysteem met vloerverwarming

Nadere informatie

FMD Laminaat en parket verwarming

FMD Laminaat en parket verwarming 70 FMD Laminaat en parket verwarming Laminaat verwarming FMD-150-0,50/75 75 Warmte folie 50 x 100 cm klevend 28,42 55,00 FMD-150-0,75/112 112 Warmte folie 50 x 150 cm klevend 39,03 75,00 FMD-150-1,0/150

Nadere informatie

Fonterra Base. Planning. Technische handleiding vloer- en wandverwarming. Systeemomschrijving

Fonterra Base. Planning. Technische handleiding vloer- en wandverwarming. Systeemomschrijving Technische handleiding vloer- en wandverwarming Fonterra Base Planning Systeemomschrijving Fonterra Base is het systeem om een economisch verwarmingssysteem in natte bouw voor vloerverwarming bij nieuwbouw

Nadere informatie

Les 6 Kalender maken. Gerkje Gouweouwe

Les 6 Kalender maken. Gerkje Gouweouwe 2014 Les 6 Kalender maken Gerkje Gouweouwe 25-5-2014 LES 6 KALENDER MAKEN IN WORD. Open Word, klik Tabblad Invoegen klik onder Tabel op het Vinkje en kies Tabel invoegen onderstaand scherm verschijnt.

Nadere informatie

PLAATSEN VAN VLOERVERWARMING. 5.1 Plaatsen van vloerverwarming 43

PLAATSEN VAN VLOERVERWARMING. 5.1 Plaatsen van vloerverwarming 43 PLAATSEN VAN VLOERVERWARMING. Plaatsen van vloerverwarming . Plaatsen van vloerverwarming.. Randisolatie De randisolatie is voorzien van een PE flap die steeds naar de binnenzijde van de ruimte gericht

Nadere informatie

Fonterra Tacker 15 / 17 / 20

Fonterra Tacker 15 / 17 / 20 Technische handleiding vloer- en wandverwarming Fonterra Tacker 15 / 17 / 20 Planning Systeemomschrijving Fonterra Tacker is het ideale vloerverwarmingssysteem voor krapbemeten en hoekige ruimten, omdat

Nadere informatie

HENCOFLOOR TECHNISCH HANDBOEK

HENCOFLOOR TECHNISCH HANDBOEK HENCOFLOOR TECHNISCH HANDBOEK NL T Pagina WAAROM HENCOFLOOR VLOERVERWARMING VOORDELEN VAN VLOERVERWARMING DIMENSIONERING VAN EEN VLOERVERWARMING OVERZICHT VAN DE VERSCHILLENDE SYSTEMEN PLAATSEN VAN VLOERVERWARMING

Nadere informatie

Quality Heating elektrische vloerverwarming

Quality Heating elektrische vloerverwarming 1 Quality Heating elektrische vloerverwarming Wij willen u feliciteren met uw aankoop van één van de producten van Quality Heating. Elk product van Quality Heating is gemaakt op kwalitatief hoogstaande

Nadere informatie

Handleiding vloerafwerking Huurwoningen. 3. Algemene richtlijnen bij aanbrengen vloerafwerking

Handleiding vloerafwerking Huurwoningen. 3. Algemene richtlijnen bij aanbrengen vloerafwerking HARTJE EINDHOVEN Handleiding vloerafwerking Huurwoningen 1. Algemeen 2. De vloeropbouw 3. Algemene richtlijnen bij aanbrengen vloerafwerking 4. (On-) Mogelijke vloerafwerkingen Geschikt onder voorwaarden:

Nadere informatie

Woon oriënta*e. H13 Vloeren

Woon oriënta*e. H13 Vloeren Woon oriënta*e H13 Vloeren Keuze van vloeren Smaak Prijs Func*e Effect Duurzaamheid Verschillende ruimten vragen qua func*onaliteit om een ander type vloer Keuze van vloeren Harde vloerbedekking Plavuizen

Nadere informatie

TULIPA VERTICAAL (TV1, TV2 ) STAAL DESIGNRADIATOREN. TYPES Eén (TV1) of twee rij en buizen (TV2) BUIZEN Verticaal, platovaal 57,5 x 10 mm

TULIPA VERTICAAL (TV1, TV2 ) STAAL DESIGNRADIATOREN. TYPES Eén (TV1) of twee rij en buizen (TV2) BUIZEN Verticaal, platovaal 57,5 x 10 mm TULIPA VERTICAAL (TV1, TV ) TYPES Eén (TV1) of twee rij en (TV) BUIZEN Verticaal, platovaal 5,5 x 10 mm COLLECTOREN Horizontaal, achterliggend, rond Ø 5 mm KLEUREN Standaard wit RAL 901 Niet verkrij gbaar

Nadere informatie

AKOESTISCHE VLOERISOLATIE: CONTACTGELUIDISOLATIE

AKOESTISCHE VLOERISOLATIE: CONTACTGELUIDISOLATIE AKOESTISCHE VLOERISOLATIE: CONTACTGELUIDISOLATIE 1.1. WAT IS CONTACTGELUIDISOLATIE? Zoals het woord aangeeft betreft dit een isolatie tegen contactgeluiden. Concreet worden maatregelen getroffen om onder

Nadere informatie

BELANGRIJK! BEWAAR DE PANELEN OP KAMERTEMPERATUUR IN GESLOTEN VERPAKKING VOOR MINIMAAL 48 UUR TOT AAN HET MOMENT VAN LEGGEN.

BELANGRIJK! BEWAAR DE PANELEN OP KAMERTEMPERATUUR IN GESLOTEN VERPAKKING VOOR MINIMAAL 48 UUR TOT AAN HET MOMENT VAN LEGGEN. BELANGRIJK! BEWAAR DE PANELEN OP KAMERTEMPERATUUR IN GESLOTEN VERPAKKING VOOR MINIMAAL 48 UUR TOT AAN HET MOMENT VAN LEGGEN. De kamertemperatuur moet minimaal 18 o C zijn voor en tijdens het leggen. De

Nadere informatie

ECHTE WARMTE ZIE JE NIET. VLOERVERWARMING

ECHTE WARMTE ZIE JE NIET. VLOERVERWARMING ECHTE WARMTE ZIE JE NIET. VLOERVERWARMING IN DEZE BROCHURE 05 COMAP en de Romeinen 07 Altijd een oplossing 09 Biofloor Plus noppensysteem 11 Biofloor Tacker 13 Biofloor Dry 15 Biofloor Grid 17 Biofloor

Nadere informatie

Technische handleidingen Deel III: Fonterra Vloer- en wandverwarming

Technische handleidingen Deel III: Fonterra Vloer- en wandverwarming Viega Technische handleidingen: Deel III Technische handleidingen Deel III: Fonterra Vloer- en wandverwarming BEFL 644 062-774.01-12/08 Viega Belgium bvba Planet I business park Tollaan 101 c BE-1932 Sint-Stevens-Woluwe

Nadere informatie

Hoofdstuk 2: Grafieken en formules

Hoofdstuk 2: Grafieken en formules Hoofdstuk 2: Grafieken en formules Wiskunde VMBO 2011/2012 www.lyceo.nl Hoofdstuk 2: Grafieken en formules Wiskunde 1. Basisvaardigheden 2. Grafieken en formules 3. Algebraïsche verbanden 4. Meetkunde

Nadere informatie

toelatingsexamen-geneeskunde.be

toelatingsexamen-geneeskunde.be Fysica juli 2009 Laatste update: 31/07/2009. Vragen gebaseerd op het ingangsexamen juli 2009. Vraag 1 Een landingsbaan is 500 lang. Een vliegtuig heeft de volledige lengte van de startbaan nodig om op

Nadere informatie

Echte warmte zie je niet. VLOERVERWARMING

Echte warmte zie je niet. VLOERVERWARMING Echte warmte zie je niet. VLOERVERWARMING In deze brochure 05 COMAP en de Romeinen 07 Altijd een oplossing 09 Biofloor Plus noppensysteem 11 Biofloor Tacker 13 Biofloor Dry 15 Biofloor Grid 17 Biofloor

Nadere informatie

Elektrische vloerverwarming type SF en SF-01 Montage en installatie aanwijzingen voorbereiden en verleggen

Elektrische vloerverwarming type SF en SF-01 Montage en installatie aanwijzingen voorbereiden en verleggen Tercal verwarmingssystemen Elektrische vloerverwarming type SF en SF-01 Montage en installatie aanwijzingen voorbereiden en verleggen Montage en installatie aanwijzingen. Tercal vloerverwarming is een

Nadere informatie

De wanden die verticaal vervoerd worden kunnen zonder hulp middelen worden opgehesen aan de speciaal ingestorte hijsvoorziening.

De wanden die verticaal vervoerd worden kunnen zonder hulp middelen worden opgehesen aan de speciaal ingestorte hijsvoorziening. Holle wanden Montage handleiding 1.1 Transport De wanden kunnen op 2 manieren vervoerd worden afhankelijk van de grote van de wanden. a) horizontaal op een platte wagen, elementen boven op elkaar. b) Verticaal

Nadere informatie

3.1 Kwadratische functies[1]

3.1 Kwadratische functies[1] 3.1 Kwadratische functies[1] Voorbeeld 1: y = x 2-6 Invullen van x = 2 geeft y = 2 2-6 = -2 In dit voorbeeld is: 2 het origineel; -2 het beeld (of de functiewaarde) y = x 2-6 de formule. Een functie voegt

Nadere informatie