Meerjarenplan Toelichting

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Meerjarenplan 2014-2019 Toelichting"

Transcriptie

1 Provincie Oost-Vlaanderen Arrondissement Dendermonde OCMW Buggenhout Groenlaan Buggenhout OCMW BUGGENHOUT Meerjarenplan Toelichting NIS Secr.: Wouter Vermeiren Fin. beheerder: René Vercauteren

2 1 Inhoudstafel Overzicht beleidsdoelstellingen van het prioritair en overig beleid...2 Omgevingsanalyse 12 Sociale dienst armoedebestrijding.13 Sociale dienst tewerkstelling...24 Sociale dienst schuldhulpverlening...28 Sociale dienst wonen en energie Kinderopvang algemeen Kinderopvang kinderdagverblijf Kinderopvang onthaalouders Ouderenzorg Thuiszorg Organogram...68 Overzicht personeelsbestand (TM1)..69 Overzicht budgethouders...70 Overzicht beleidsdomeinen beleidsvelden - beleidsitems.71 Overzicht financiële schulden (TM2) 72

3 2 Overzicht beleidsdoelstellingen van het prioritair en overig beleid Prioritair Beleid Beleidsdoelstelling BD-7: Dakloosheid curatief en preventief aanpakken. Actieplan AP-72: De crisisopvang en doorgangswoningen verder uitbouwen. Een doorgangswoning is een woning die voor 4 maanden verhuurd wordt aan mensen die zich in een noodsituatie bevinden zodat hen de tijd gegund wordt om een duurzame oplossing voor de huisvestingssituatie te vinden. De POD Maatschappelijke Integratie voorziet reeds enkele jaren financiële middelen om het aantal doorgangswoningen te verhogen. Het OCMW diende 2 projecten in die werden goedgekeurd. De Molenstraat 13 is ondertussen afgewerkt. De werken in de Lindendreef 2 "tuinhuis" moeten nog aanvangen. Realisatietermijn: 2014 Exploitatie Investering Andere Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Actieplan AP-73: Uithuiszettingen waar mogelijk preventief benaderen. Beleidsdoelstelling BD-10: Aanbieden van een kwalitatieve kinderopvang door de dienst onthaalouders. Actieplan AP-56: Het aantal onthaalouders verbonden aan de dienst verhogen tegen Teneinde een kwalitatieve kinderopvang te kunnen blijven aanbieden via de onthaalouders is het belangrijk dat het aantal onthaalouders op peil blijft zodat eventuele ziektes of verlofperiodes van onthaalouders vlot kunnen worden opgevangen. Daarenboven is het van belang dat de dienst haar huidige erkenning en opvangcapaciteit kan behouden. In geval van een overbezetting in het kinderdagverblijf zal ingezet worden op het toeleiden van de kinderen naar de dienst voor onthaalouders. Actieplan AP-57: Voorrangsgroepen toeleiden naar de dienst onthaalouders. Het is van belang dat mensen die behoren tot één van de voorrangsgroepen zoals voorzien in de regelgeving rond kinderopvang voldoende kansen krijgen om gebruik te maken van opvang via de dienst onthaalouders. En dit met het oog op een actieve participatie aan de samenleving op economisch en maatschappelijk vlak. Actieplan AP-58: De dienst onthaalouders actief onder de aandacht brengen van (toekomstige) ouders. De huidige acties om de onthaalouders onder de aandacht te brengen zijn te beperkt, sporadisch en passief. De dienst onthaalouders wil de dienstverlening actief en continu onder de aandacht brengen zodat een goede bezettingsgraad voor de onthaalouders kan verzekerd worden. Realisatietermijn: Exploitatie Investering Andere Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4 ,00 0,00-300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00-300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00-300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00-300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00-300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Beleidsdoelstelling BD-11: De werking van de thuiszorgdienst optimaliseren om de zelfstandigheid van niet-residentiële cliënten met een zorgvraag meer te ondersteunen. Uit een behoeftenonderzoek, uitgevoerd in 2007, bleek dat senioren vooral nood hebben aan vervoer, een klusjesdienst en tuinonderhoud. Bovendien had toen maar liefst 1/5de van de Buggenhoutse senioren te kampen met vereenzaming. Gezien huidige de demografische ontwikkeling, met een gestage toename van de vergrijzing, staat het vast dat de zorgbehoeften van de senioren alsmaar zullen toenemen. De dienst thuiszorg kan niet anders dan mee-evolueren om een antwoord te bieden op de stijgende vragen/zorgbehoevendheid van niet-residentiële senioren. Actieplan AP-35: De kwaliteit van de dienst thuiszorg verhogen door gebruikers en familie te betrekken en te laten participeren in de werking van de dienst. Actieplan AP-36: De doelgroep en het takenpakket van de poetsdienst (dienstencheque-onderneming) herdefiniëren. Actieplan AP-38: Een seniorenrestaurant uitbouwen. Uit het behoeftenonderzoek van 2007 is gebleken dat 1/5de van de Buggenhoutse senioren te kampen heeft met vereenzaming. In Buggenhout is het aanbod van plaatsen en activiteiten waar senioren met elkaar kunnen ontmoeten beperkt. Momenteel hebben senioren de mogelijkheid een maaltijd te komen nuttigen in de polyvalente zaal van het WZC (ongeveer een tiental senioren maken hiervan gebruik). De verdere uitbouw van deze mogelijkheid tot een seniorenrestaurant kan de aanzet vormen tot een plaats en een moment waar senioren met elkaar in contact komen om zo uit het sociaal isolement te treden. Rekening houdend met de budgettaire beperkingen dient deze uitbouw te gebeuren binnen de bestaande infrastructuren en met het bestaand personeelscontingent. Realisatietermijn: Exploitatie Investering Andere Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Beleidsdoelstelling BD-13: Een kwaliteitsvolle dienstverlening bieden aan de bewoners van de assistentiewoningen in een aangepaste infrastructuur. Actieplan AP-47: De serviceflats Seniorama I en II omvormen tot erkende assistentiewoningen.

5 Het besluit assistentiewoningen is in werking getreden op 1 januari Assistentiewoningen zijn voorzieningen die zorgen voor aangepast wonen voor ouderen en treden in de plaats van de huidige serviceflats. De assistentiewoning voorziet in een noodoproep, in crisiszorg en overbruggingszorg, en een woonassistent die zorgt voor sociale netwerkvorming. De nieuw in gebruik genomen flats van Seniorama III zijn momenteel voorafgaand vergund als assistentiewoning. Ook een omschakeling van de serviceflats Seniorama I en II naar erkende assistentiewoningen is aangewezen zodat de werking, organisatie en aangeboden dienstverlening voor alle bewoners van de OCMW-campus dezelfde is. Een erkenning als assistentiewoning betekent dat de serviceflats zullen moeten voldoen aan de normen van het besluit zowel op het vlak van infrastructuur, organisatie als werking. 4 Actieplan AP-51: De badkamers van Seniorama I renoveren. De aanwezigheid van het klassieke bad met hoge rand is voor veel bewoners onpraktisch en gevaarlijk. Zij maken dan ook weinig gebruik van het bad. Het vervangen van het bad door een instapdouche zonder niveauverschil zal de zelfredzaamheid van de bewoners verhogen. Realisatietermijn: Exploitatie Investering Andere Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo ,00 0,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 Actieplan AP-79: Het oproepsysteem van Seniorama I en II vernieuwen. Een oproepsysteem met terugspraak en de mogelijkheid om via een polsband een zorgoproep te doen is voorzien in Seniorama III. Het is aangewezen om ook Seniorama I en II met een dergelijk oproepsysteem uit te rusten. Realisatietermijn: 2017 Exploitatie Investering Andere Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 Overig Beleid Beleidsdoelstelling BD-1: Een gezond financieel beleid voeren. Actieplan AP-20: Vier maal per jaar een budgetcontrole uitvoeren. Actieplan AP-21: Regelmatig prijsvragen voor bestaande onderhoudscontracten/externe leveranciers.

6 5 Het OCMW heeft heel wat onderhoudscontracten en contracten met externe leveranciers die nodig zijn om de continuïteit van de diensten en dienstverlening te garanderen. Opzet is om deze contracten en leveranciers op regelmatige tijdstippen te gaan heraanbesteden zodat de garantie prijs/kwaliteit wordt bewaard. Het is de bedoeling om jaarlijks een aantal onderhoudscontracten en contracten met externe leveranciers op te lijsten en te heraanbesteden. Waar mogelijk worden gemeenschappelijke prijsvragen uitgeschreven voor gemeente en OCMW in samenspraak en overleg tussen beide administraties. Actieplan AP-22: Het intern controlesysteem (ICS) verder uitbouwen. De artikelen 98 t.e.m. 100 van het OCMW-decreet regelen de formele organisatie van interne controle in het OCMW. Interne controle kan het best samengevat worden als een geheel van maatregelen en procedures die ontworpen zijn om het OCMW zekerheid te geven dat aan de regelgeving en andere criteria wordt voldaan. Momenteel heeft het OCMW enkele, zij het eerder algemene, interne controleprocedures. Om de verschillende stromen binnen het OCMW transparant en beheersbaar te houden, is de verder uitbouw van een ICS met procedures, meeten controlepunten nodig. Beleidsdoelstelling BD-2: Een performante en aangename werkomgeving creëren voor het personeel en de externe organisaties. Een performante en aangename werkomgeving creëren voor het personeel en de externe organisaties met zitdagen in het OCMW. Actieplan AP-32: Een veilige, betrouwbare en performate ICT-omgeving De huidige ICT-omgeving van het OCMW is sterk verouderd. Een organistie kan maar performant zijn als het kan steunen op goed werkende servers en computers. De ICTmedewerker van de gemeente is momenteel een nieuw gezamenlijk ICT-platform voor gemeente en OCMW aan het uitdenken waarbij beide administraties verbonden zullen worden door middel van een glasvezelkabel. Realisatietermijn: Exploitatie Investering Andere Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo ,00 0,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 Actieplan AP-33: Een kwaliteitsvol HRM / personeelsbeleid Realisatietermijn: Exploitatie Investering Andere Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Actieplan AP-34: Het beperkt opfrissen van de binnenmuren van het administratief centrum

7 6 Het AC is in gebruik sedert De binnenmuren werden sindsdien nog niet geschilderd en zijn toe aan opfrissing. Realisatietermijn: 2017 Exploitatie Investering Andere Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 Beleidsdoelstelling BD-3: Een kwaliteitsvolle, laagdrempelige en eenduidige dienstverlening. Actieplan AP-28: De signalisatie op en naar de OCMW-campus verduidelijken en optimaliseren. Het aanbrengen van duidelijke buitensignalisatie voor de cliënten/gebruikers/bezoekers gelet op de oppervlakte van de campus en de verschillende toegangswegen die ertoe leiden. Daar waar nodig de signalisatie naar de OCMW-campus en daarbuiten gelegen diensten heroriënteren en aanpassen. Realisatietermijn: 2014 Exploitatie Investering Andere Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo ,00 0,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 Actieplan AP-29: Een duidelijke externe communicatie over de dienstverlening voeren Het OCMW wenst zich als organisatie duidelijk(er) te profileren naar het publiek en de inwoners van de gemeente door het ontwikkelen van een eigen huisstijl. Daarnaast wil het OCMW meer informeren over zijn dienstverlening door het voeren van een permanente actieve communicatie. Beleidsdoelstelling BD-4: Een gespecialiseerde schuldhulpverlening voor cliënten met budgetproblemen aanbieden. Actieplan AP-61: Schuldhulpverlening krijgt een zekere vorm van prioriteit binnen de dienst. De vraag naar schuldhulpverlening stijgt elk jaar. Gezien het feit dat de aanmeldingen gebeuren als de nood het hoogst is, worden wachtlijsten zo veel als mogelijk vermeden. Indien niet anders mogelijk zal er gewerkt worden met een aanmeldingslijst en intakeprocedure en wordt in iedere aanmelding snel klaarheid gebracht. Dit wordt gekoppeld aan afbouw van budgetbeheer (empowerment)/werken naar zelfredzaamheid van cliënten. Actieplan AP-62: Preventieve acties uitbouwen ter voorkoming van schuldopbouw. Schuldproblematiek bij jongeren wordt momenteel al onder de aandacht gebracht door de organisatie van infomomenten in secundaire scholen. Bijkomend kan de sociale dienst cliënten waarschuwen voor misleidende acties en bedrieglijke verkooppraktijken, een preventief denkkader bij de maatschappelijk werkers creëren door bv. tijdens de begeleiding het aankoopgedrag kritisch te evalueren. Actieplan AP-63: Regionale en intergemeentelijke samenwerking met actoren werkzaam in de schuldhulpverlening verder uitbouwen.

8 7 Er is op dit ogenblik een samenwerking met het CAW schuldplatform, waar alle regionale OCMW s preventieve acties bespreken en de werking waar mogelijk trachten gelijk te stemmen. Ook het intergemeentelijk samenwerkingsverband juridische dienst moet behouden blijven gezien de meerwaarde voor de sociale dienst en het opmaken van verzoekschriften voor collectieve schuldenregeling. Realisatietermijn: Exploitatie Investering Andere Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Beleidsdoelstelling BD-5: De tewerkstellingskansen van werkzoekende OCMW-cliënten verhogen. Actieplan AP-64: De aandacht voor tewerkstelling en opleiding van kwetsbare groepen als opstap naar maatschappelijke integratie bestendigen. Het uitgangspunt is maximale kansen op werk bieden aan de zwakste binnen de ruime groep werkzoekenden: jongeren, alleenstaande ouders, asielzoekers,... Tewerkstellingen artikel 60 7 worden maximaal benut via trajectbegeleiding en tewerkstellingen in eigen diensten, externe diensten, vzw s, privé ( cfr. 14-daagse stages, focus op jongeren, geschorste werklozen ). Actieplan AP-65: Een actief flankeringsbeleid voeren ter ondersteuning van de activering. Via aanbod kinderopvang, mobiliteitsmogelijkheden op maat (bv. fietsen ter beschikking te stellen, ). Ook via samenwerking met de VDAB trachten de leefloners na hun tewerkstelling in het kader van artikel 60 7 toe te leiden naar de reguliere arbeidsmarkt. Als eerste voorwaarde voor integratie, ook in het kader van tewerkstelling, is kennis van het Nederlands noodzakelijk. Het OCMW-cliënteel zal actief begeleid worden naar taalopleidingen Nederlands. Actieplan AP-66: Er wordt bijzondere aandacht gegeven aan tewerkstelling van jongeren. Het aantal jongeren dat een beroep doet op OCMW- dienstverlening neemt alsmaar toe (leefloon, schuldhulp,dakloosheid,...) Het OCMW dient meer aandacht te besteden aan jongeren met een bijzondere arbeidshandicap (bv. autisme,...) door een voortraject uit te werken en/of te verwijzen naar gespecialiseerde diensten. Beleidsdoelstelling BD-6: Betaalbaar en kwaliteitsvol wonen blijven toegankelijk maken voor iedereen. Actieplan AP-67: De goede contacten met de HVM en het SVK minstens op het huidig niveau behouden. Het lokaal woonoverleg is het voorbeeld van een geslaagde samenwerking in het kader van het lokaal sociaal beleidsplan: alle actoren zijn goed geïnformeerd over elkaars werking en in de beste verstandhouding wordt een actief sociaal huisvestingsbeleid gevoerd in het belang van de burger. Actieplan AP-68: De (financiële) ondersteuning voor huurders behouden en verder uitdiepen.

9 De sociale dienst wordt meer geconfronteerd met cliënten die moeilijkheden hebben om de huur van hun woning te betalen en kent verschillende vormen van huursteun toe: huurtoelagen, soepele toekenning van huurwaarborgen (automatische toekenning bij SHM en SVK). Daarnaast wil de sociale dienst banken vragen om het systeem HWB te gebruiken en actief meewerken aan het project Wonen aan de Onderkant in Waas en Dender van Samenlevingsopbouw Oost-Vlaanderen. Actieplan AP-69: Het OCMW en de gemeente zijn zich bewust van de communicerende vaten wonen en energie en blijven het beleid hierop afstemmen. Energie-uitgaven staan in rechtstreeks verband met de kwaliteit van de woning. Hoe hoger de kwaliteit van een woning, hoe hoger de energiebesparing. In Buggenhout is er momenteel veel aandacht voor energie en woonkwaliteit: promotie en doorverwijzing naar FRGE- leningen, energie- en opvolgscans i.s.m. vzw Goed Wonen met aandacht voor de doelgroep, promoten VREG-test zodat burgers/doelgroep overschakelen naar de goedkoopste energieleverancier, gezamenlijke organisatie van een energiedag, het eigen sociaal patrimonium uitrusten met energiebesparende maatregelen (cfr. dakisolatie),... Bijkomend wil het OCMW bij huisbezoeken extra aandacht geven voor staat van de woningen en het energieverbruik. 8 Actieplan AP-70: Een actieve strijd voeren tegen ongeschikte/onbewoonbare woningen. De woondienst van de sociale dienst wenst niet enkel te werken aan de kwaliteit van het eigen sociaal patrimonium (uitdoofscenario minder kwaliteitsvolle woningen SVK, regelmatig technisch nazicht van de eigen woningen samen met technische dienst, ) maar wil tevens de gemeente helpen in haar strijd tegen ongeschikte/onbewoonbare woningen door bij vermoeden van ongeschikte woningen de gemeente op de hoogte te brengen. Actieplan AP-71: Een plan van aanpak voor vervuilde woningen opmaken. Opmaken van een stappenplan met de gemeente en de politie voor de aanpak van vervuilde woningen. Beleidsdoelstelling BD-8: Armoede bestrijden door de participatie van kansengroepen te bevorderen. Actieplan AP-74: Cliënten actief betrekken bij de uitbouw van een lokaal kansenbeleid. De uitbouw van de sociale kruidenier kan het middel bij uitstek worden in de armoedebestrijding en participatie van de cliënten in het lokaal kansenbeleid. De sociale kruidenier kan naast het aanbieden van goedkope en gezonde voeding, ook een opstap bieden naar het organiseren van vormingen en infomomenten op basis van voorstellen van de cliënten zelf. Realisatietermijn: Exploitatie Investering Andere Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Actieplan AP-75: Iedere burger de mogelijkheid bieden te participeren aan het culturele en maatschappelijke leven.

10 De sociale dienst stimuleert cliënten om deel te nemen aan sociale, culturele en sportieve activiteiten alsook om zich bij verenigingen aan te sluiten met het oog op het vermijden van sociale uitsluiting. Dit gebeurt momenteel door optimaal gebruik te maken van de federale culturele participatiesteun en het steunpunt vakantieparticipatie en door zelf cliëntenuitstappen te organiseren. De gemeentelijke vrijetijdspas wordt niet meer/te weinig gebruikt. Een overleg met de cultuurdienst, sportdienst, jeugddienst en bibliotheek van de gemeente is nodig voor het inhoudelijk uitwerken van een nieuwe vrijetijdspas. 9 Actieplan AP-76: Inzetten op het preventief en actief opsporen van personen in armoede. Armoede moet nog beter opgespoord worden door meer tijd te maken voor huisbezoeken, door meer multidisciplinair te werken i.s.m. externe diensten. Actieplan AP-77: Interne taalafspraken maken inzake sociale dienstverleningen anderstaligen. Actieplan AP-81: Kinderarmoede bestrijden. De sociale dienst geeft reeds geruime tijd aandacht aan kansarme gezinnen met kinderen onder de vorm van een schoolstartpremie, mogelijkheid tot online aanvraag studietoelagen, prioritaire betaling van reguliere schoolkosten in het kader van budgetbegeleiding,... De banden tussen de scholen en het OCMW moeten sterker worden aangehaald worden door deel te nemen aan overlegplatformen of samenwerkingsverbanden van de gemeentelijke scholen en de kinderopvang (de oprichting van een Lokaal OverlegPlatform secundair onderwijs - LOP, Lokaal Overleg Kinderopvang), door de scholen te informeren over de mogelijkheden van het OCMW,... Maatschappelijke werkers die signalen opvangen (via school, jeugdbeweging, ) moeten naar de gezinnen kunnen stappen en indien nodig helpen. Beleidsdoelstelling BD-9: De werking van het kinderdagverblijf optimaliseren. Actieplan AP-59: Een flexibeler en efficiënter uurrooster uitwerken. Het verzorgende personeel dient op flexibelere en efficiëntere manier ingezet te worden zodat er een optimale personeelsbeschikbaarheid kan nagestreefd worden in functie van het aantal ingeschreven kinderen. Hierbij dient rekening gehouden te worden met de nog te verwachten uitvoeringsbesluiten van het decreet van 20 april 2012 houdende de organisatie van kinderopvang van baby s en peuters. Actieplan AP-60: Een optimale beschikbaarheid van het aantal kindplaatsen nastreven. Actieplan AP-80: Een uitbreiding van het aantal erkende opvangplaatsen nastreven. Het OCMW blijft streven naar een uitbreiding van het aantal erkende opvangplaatsen van het kinderdagverblijf zodat de toegang tot een kwalitatieve voorschoolse kinderopvang voor tweeverdieners en kansengroepen maximaal benut kan worden. Er is momenteel voldoende opvangruimte en omkadering die een uitbreiding van het aantal erkende opvangplaatsen toelaat. Beleidsdoelstelling BD-12: De haalbaarheid van het sociaal verhuren van de bejaardenwoningen onderzoeken.

11 Het inkomen van de huidige huurders is gemiddeld hoog ten opzichte van de lage huurprijs. Er wordt momenteel dan ook geen rekening gehouden met het inkomen en het onroerend eigendom van kandidaat-huurders bij het toewijzen van de bejaardenwoningen. Er is enkel een leeftijdsvoorwaarde. Er zal onderzocht worden of het sociaal verhuren van de bejaardenwoningen aan senioren wenselijk en haalbaar is en tegen welke modaliteiten deze sociale verhuur gerealiseerd kan worden. Actieplan AP-53: De doelgroep van de sociale verhuur van de bejaardenwoningen bepalen. Actieplan AP-54: De modaliteiten van de sociale verhuur van de bejaardenwoningen aan senioren bepalen. Beleidsdoelstelling BD-14: De infrastructuur van het WZC aanpassen aan de noden van de bewoners en medewerkers en aan de wettelijke vereisten. Actieplan AP-39: Een dwaaldetectiesysteem voor bewoners met wegloopgedrag installeren. Bewoners met wegloopgedrag worden gehuisvest op de gesloten afdeling van het woonzorgcentrum. De open afdelingen worden echter ook geconfronteerd met wegloopgedrag. Een interne verhuis naar de gesloten afdeling is vaak niet mogelijk omdat er niet onmiddellijk een kamer vrij is op de gesloten afdeling. Een dwaaldetectiesysteem voor de bewoners met wegloopgedrag van de open afdelingen biedt dan een goede oplossing. Realisatietermijn: 2016 Exploitatie Investering Andere Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 10 Actieplan AP-40: Aan de eisen van de nieuwe brandwetgeving voldoen (het behalen van een attest A). Op 1 juli 2012 trad het Vlaams besluit inzake brandveiligheidsnormen voor ouderenvoorzieningen in werking. Dit besluit verplicht het WZC tot enkele nieuwe investeringen om conform de regelgeving te kunnen blijven werken zoals het compartimenteren van de afdelingen. Realisatietermijn: Exploitatie Investering Andere Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo ,00 0,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Beleidsdoelstelling BD-15: Het opnamebeleid van het WZC optimaliseren en verduidelijken. Actieplan AP-44: Een duidelijk en transparant opnamebeleid op punt zetten. Vanaf 2013 worden enkele bewoners met Katz-schaal forfait D toegelaten in het WZC. De impact ervan op het opnamebeleid en de werkvloer dient verder onderzocht te worden. Actieplan AP-45: Een duidelijke communicatie en informatie over het opnamebeleid voorzien en uitwerken.

12 Familieleden/mantelzorgers/bewoners hebben vaak andere verwachtingen bij of na de inschrijving op de wachtlijst van het WZC. De wachttijd is immers sterk afhankelijk van de zelfredzaamheid, het zorgprofiel, het mogelijk wegloopgedrag en de mate waarin kamers vrij komen. Het verduidelijken en optimaliseren van de huidige communicatie en informatieverspreiding over het opnamebeleid is sterk aangewezen. 11 Actieplan AP-46: De opnamebeleid t.a.v. de O- en A-profielen onderzoeken en eventueel bijsteren. Op dit ogenblijk zijn er meer dan 200 mensen met een laag zorgprofiel, d.i. een O- of A- profiel, ingeschreven op de wachtlijst. De wachttijd voor deze mensen loopt op en biedt hen weinig perspectief. Beleidsdoelstelling BD-16: De vrijwilligerswerking van het WZC optimaliseren en uitbreiden. Actieplan AP-41: Actief op zoek gaan naar bijkomende vrijwilligers. Het aantal beschikbare vrijwilligers daalt en de vrijwilligers worden zelf ook al wat ouder. De groep moet voldoende groot zijn om de nodige activiteiten te kunnen blijven ondersteunen. Actieplan AP-42: De vrijwilligerswerking meer inzetten voor dementerende bewoners. Op deze manier kunnen dementerende bewoners van voornamelijk de gesloten afdeling meer bereikt worden zodat een betere invulling gegeven wordt aan een zinvolle dagbesteding.

13 12 De omgevingsanalyse De omgevingsanalyses werden door de diensthoofden opgesteld en besproken in de staf.

14 13 Omgevingsanalyse armoedebestrijding 1. Fiscale inkomens per categorie, gemiddeld inkomen per aangifte, mediaan inkomen per aangifte, gemiddeld inkomen per inwoner en de welvaartsindex, inkomsten aanslagjaar 2010 Aangiften per categorie* Aantal aangiften met nul totaal netto belastbaar inkomen < EUR vanaf tem EUR vanaf tem EUR vanaf tem EUR vanaf tem EUR meer dan EUR Gemiddeld inkomen per aangifte* Gemiddeld inkomen per inwoner Welvaartsindex Berlare ,86 Buggenhout ,21 Dendermonde ,21 Hamme ,50 Laarne ,11 Lebbeke ,30 Waasmunster ,02 Wetteren ,19 Wichelen ,00 Zele ,28 bron: Algemene Directie Statistiek en Economische Informatie, via be.stat Ligt de welvaartsindex van een regio onder de 100 dan betekent dit dat het gemiddelde inkomen per persoon in die regio lager is dan het nationaal gemiddelde inkomen. Omgekeerd, heeft de welvaartsindex een waarde boven de 100 dan is het gemiddelde inkomen per persoon binnen dat gebied hoger dan het gemiddeld inkomen per Belg.

15 14 2. Evolutie van het aantal alleenstaanden tussen 2007 en 2011, aantal en %, telkens 1/1 van het jaar aantal alleenstaanden Percentage alleenstaanden* index index Berlare ,20 26,31 26,38 26,47 27,13 27,27 103,65 Buggenhout ,42 23,00 23,69 23,89 24,15 24,32 105,74 Dendermonde ,00 29,84 30,00 30,36 30,72 31,01 103,92 Hamme ,57 26,35 26,33 26,21 26,53 26,98 102,39 Laarne ,21 24,39 24,52 25,18 25,66 26,23 107,54 Lebbeke ,78 26,38 26,46 27,23 27,61 27,85 105,57 Waasmunster ,77 22,49 23,35 23,73 23,59 23,93 106,40 Wetteren ,23 29,59 29,71 30,37 30,78 31,18 105,37 Wichelen ,51 25,15 25,42 25,92 27,03 27,34 108,71 Zele ,73 23,87 24,01 24,25 24,64 25,26 105,82 * tov totaal aantal huishoudens bron: Rijksregister (exclusief wachtregister)

16 15 3. Evolutie van het aantal éénoudergezinnen tussen 2007 en 2011, aantal en %, telkens 1/1 van het jaar aantal éénoudergezinnen Percentage éénoudergezinnen* index index Berlare ,32 11,12 11,47 11,43 11,78 11,85 106,56 Buggenhout ,14 10,60 11,25 11,38 12,46 12,72 120,00 Dendermonde ,48 14,99 15,72 15,69 16,16 16,24 108,34 Hamme ,39 12,34 12,55 13,04 12,90 13,78 111,67 Laarne ,52 8,37 9,36 11,18 11,16 10,61 126,76 Lebbeke ,54 12,74 13,41 12,70 13,24 13,70 107,54 Waasmunster ,77 10,37 11,90 12,45 13,42 12,47 120,25 Wetteren ,30 15,05 15,70 16,28 17,02 16,18 107,51 Wichelen ,40 11,70 12,68 12,85 12,74 11,98 102,39 Zele ,30 10,76 10,76 10,88 10,89 10,56 98,14 *tov het totaal aantal gezinnen met kinderen (in de leeftijdscategorie 0 tot en met 19 jaar)

17 16 4. Leerlingenaantal secundair onderwijs schooljaar (naar vestigingsplaats van de school) schoolgemeente Aantal leerlingen Buggenhout 534 Dendermonde Wetteren Zele bron: Departement Onderwijs- Stafdiensten Onderwijs en Vorming, schooljaar RMI- begunstigden naar geslacht en leeftijd, aantal en, jaargemiddelde 2010 aantal RMI-begunstigden * RMI-begunstigden mannen vrouwen 0 tem 19 j 20 tem 59 j 60- plus totaal mannen vrouwen 0 tem 19 j 20 tem 59 j 60- plus totaal Berlare ,20 4,07 2,21 5,03 1,84 3,64 Buggenhout ,67 2,06 0,50 2,62 1,85 1,87 Dendermonde ,36 3,78 1,59 4,97 2,34 3,57 Hamme ,44 4,48 1,38 4,81 2,56 3,47 Laarne ,92 2,45 0,38 2,44 1,45 1,69 Lebbeke ,56 2,81 0,35 3,45 1,13 2,19

18 17 aantal RMI-begunstigden * RMI-begunstigden mannen vrouwen 0 tem 19 j 20 tem 59 j 60- plus totaal mannen vrouwen 0 tem 19 j 20 tem 59 j 60- plus totaal Waasmunster ,01 4,96 2,18 5,32 1,54 3,50 Wetteren ,36 5,84 2,36 7,73 1,83 5,13 Wichelen ,32 2,89 0,88 4,88 0,88 3,10 Zele ,59 4,03 0,83 4,27 1,74 2,81 Arro. Dendermonde ,64 3,88 1,33 4,76 1,87 3,27 Oost- Vlaanderen ,67 7,15 3,18 9,44 2,89 6,42 Vlaanderen n.b. n.b. n.b. n.b. n.b. 4,68 *tov inwoners van hetzelfde geslacht of in dezelfde leeftijdscategorie bron RMI: Programmatorische Overheidsdienst Maatschappelijke Integratie, Armoedebestrijding, Sociale Economie en Grootstedenbeleid (POD MI) bron bevolkingscijfers: Rijksregister, via bevolkingskubus (exclusief wachtregister)

19 18 6. Gerechtigden op een integratietegemoetkoming (IT) of een inkomensvervangende tegemoetkoming (IVT) naar leeftijdscategorie, aantal en, 1/1/2011 aantal IT/IVT-gerechtigden * IT/IVT-gerechtigden 20 tem plus totaal 20 tem plus totaal Berlare ,00 15,97 13,89 Buggenhout ,85 16,28 15,98 Dendermonde ,03 19,49 17,80 Hamme ,13 15,05 11,66 Laarne ,99 15,39 11,67 Lebbeke ,22 16,03 12,73 Waasmunster ,06 12,16 10,74 Wetteren ,92 10,20 13,44 Wichelen ,74 13,09 10,74 Zele ,76 12,63 12,72 Arro. Dendermonde ,28 15,24 13,89 Oost-Vlaanderen ,23 16,75 16,39 Vlaams Gewest n.b. n.b. 12,06 *tov inwoners in dezelfde leeftijdscategorie en geslacht bron: Directie Generaal Personen met een Handicap- FOD Sociale Zekerheid

20 19 7. Personen met voorkeursregeling in de ziekteverzekering (titularissen + personen ten laste) naar leeftijd en geslacht, aantal en, 01/01/2011 aantal personen met voorkeursregeling mannen vrouwen 0 tem 19 j 20 tem 59 j 60-plus totaal Totaal % voorkeursregeling* Berlare ,11 Buggenhout ,14 Dendermonde ,61 Hamme ,99 Laarne ,50 Lebbeke ,99 Waasmunster ,99 Wetteren ,99 Wichelen ,52 Zele ,22 Arro. Dendermonde ,96 Oost-Vlaanderen ,46 *tov inwoners van hetzelfde geslacht of in dezelfde leeftijdscategorie bron: Kruispuntbank Sociale Zekerheid, verwerking door de Studiedienst van de Vlaamse Regering

21 20 8. Omnio-rechthebbenden naar leeftijd, aantal en 01/01/2011 aantal personen met het Omnio-statuut * personen met het Omnio-statuut mannen vrouwen 0 tem 19 j 20 tem 59 j 60-plus totaal mannen vrouwen 0 tem 19 j 20 tem 59 j 60-plus totaal Berlare ,14 10,25 16,86 6,38 4,44 8,23 Buggenhout ,14 4,76 6,34 3,96 1,74 3,95 Dendermonde ,32 13,65 25,85 11,34 3,84 12,51 Hamme ,12 13,68 21,10 10,29 4,67 11,43 Laarne ,82 5,82 6,53 5,14 4,69 5,33 Lebbeke ,15 10,72 21,21 8,44 2,94 9,95 Waasmunster ,26 16,23 31,72 9,34 5,70 13,28 Wetteren ,70 12,88 26,22 10,38 3,06 11,82 Wichelen ,04 6,48 8,98 5,11 4,49 5,77 Zele ,36 10,15 17,16 7,58 4,79 9,25 Arro. Dendermonde ,61 11,24 19,85 8,64 3,94 9,95 Oost-Vlaanderen ,83 13,23 24,90 11,02 2,66 12,04 Vlaams Gewest n.b. n.b. n.b. n.b. n.b. 16,10 * per inwoners van hetzelfde geslacht of in dezelfde leeftijdscategorie bron: Studiedienst van de Vlaamse Regering op basis van cijfers van het RIZIV, via

22 21 9. Geboorten in kansarme gezinnen in totaliteit en naar criterium, %, gemiddelde %* geboorten in kansarme gezinnen Berlare 2,3 Buggenhout 2,8 Dendermonde 4,9 Hamme 4,4 Laarne 2,4 Lebbeke 4,4 Waasmunster 7,7 Wetteren 6,4 Wichelen 3,5 Zele 6,3 Arro. Dendermonde 4,6 Oost-Vlaanderen 7,1 Vlaams Gewest 8,1 * tov het totale aantal geboorten bron: Kind en Gezin, gemeentelijke kindrapporten Het OCMW van Buggenhout kiest voor een armoedeaanpak die gefundeerd is op 5 pijlers:

23 22 a) een basisinkomen voorzien zodat iedereen een menswaardig bestaan kan leiden b) door informatie en pro- actieve begeleiding de maatschappelijke integratie van de bevolking bevorderen c) via tewerkstelling streven naar een inschakeling van kansarmen in de actieve samenleving, d) een daadwerkelijke bijdrage en steun leveren in de huisvesting van kansarmen zodat hun grondwettelijk recht op wonen invulling krijgt e) participatie via de sociale kruidenier aanmoedigen. Het jongste jaarverslag van de sociale dienst van het OCMW is een goede graadmeter over de omvang en de evolutie van de armoede in Buggenhout. 10. Maatschappelijke trends We stellen vast dat steeds meer mensen de basisbehoeften niet meer kunnen betalen en dat het OCMW steeds meer moet bijspringen met niet terugvorderbare steun (huurtoelagen, energietoelagen, extra steun, leefgeld, ) Maatschappelijk werkers kunnen zelfs in het kader van budgetbeheer niet meer voldoende leefgeld uitbetalen. Dit is een nieuwe, doch gevaarlijke evolutie. Opvallend is wel dat Buggenhout in vergelijking met het arrondissement bij de hoogste scoort wat betreft personen met een IVT en IT, doch bij de laagste wat voorkeursregeling ziekteverzekering en Omnio betreft. Een verklaring zou kunnen zijn dat er weinig personen op de hoogte zijn van het Omnio- statuut (wat men zelf dient aan te vragen en niet automatische wordt toegekend). Een andere nadelige trend, die invloed heeft op de wijze van samenleven, zijn de hoge huur- en aankoopprijzen van woningen (zie ook Wonen ). Nauw aansluitend hierbij is het stijgende aantal van burgers die gebukt gaan onder de schuldenproblematiek (zie ook schuldhulpverlening ).

24 SWOT- analyse armoedebestrijding STERKTEN Er zijn richtlijnen financiële steun Het OCMW beschikt over een erkende dienst voor schuldbemiddeling Culturele participatie wordt ruim gezien en sterk aangemoedigd + vakantieparticipatie MW- ers zijn intermediair inzake online aanvraag studietoelagen OCMW- website Er wordt aandacht besteed om de digitale kloof weg te werken De persoonlijke en individuele begeleiding door het OCMW Goede samenwerking mat andere welzijnsactoren (CAW regio Dendermonde, regio- OCMW s cfr. memorandum) Vlotte doorverwijzing tussen onderwijs, gemeentebestuur, OCMW, dokters, Samenwerking tussen OCMW en huisartsen in kader van derdebetalersregeling Nieuwe pro-actieve evoluties worden goed geïmplementeerd en constructief gebruikt door de mw-ers (vb. V-test VREG, FRGE, ) De sociale kruidenier is goed ingebed 2-jaarlijkse tevredenheidenquête bij cliënten sociale dienst De sociale dienst van het OCMW heeft een meer dan uitgebreide dienstverlening Relatief weinig leefloners in de gemeente Relatief lage werkloosheid Uitgebreide mogelijkheden cultuurparticipatie en strijd tegen kinderarmoede Via de sociale kruidenier kan zich verder een participatiegroep ontwikkelen Grotere mondigheid van cliënteel /lagere drempel dan vroeger Voorziene budgetten sociale dienst zijn nog toereikend KANSEN ZWAKTEN Geen welzijnsdienst op de gemeente Nog te weinig preventief overleg tussen diverse welzijnsdiensten (huisartsen, OCMW, CLB, politie ) bij risicogezinnen. Nood aan globale, gecoördineerde aanpak waarin ieder verantwoordelijkheid draagt Buggenhout ligt op de grens van drie provincies. Doorverwijzingen zijn gericht op Dendermonde Verdoken armoede moeilijk op te sporen Via sociaal stookoliefonds bedienen we ook niet-prioritaire groepen (tijd kan beter worden besteed aan de aanpak van echte armoede) Geen structurele samenwerking met vzw Samen Vrijetijdspas niet echt geslaagd - moet worden herbekeken i.s.m. cultuurdienst en verenigingen Omnio- statuut nog te weinig gekend Het aantal IT/IVT bij de hoogste in de regio- verhoogde kans op armoede Geen sociaal huis Opvoedingsproblematiek nog te weinig aangepakt OCMW dient echter ook geen opvoedingswinkel op te richten De aanhoudende financiële en economische crisis De steeds groter wordende druk van de vaste kosten op het gemiddelde huishoudbudget (huishuur, energiekost ) Er zijn steeds meer huishoudens (meer alleenstaanden/eenoudergezinnen). Buggenhout kent een van de grootste stijgingen in de regio m.b.t. éénoudergezinnen. De vraag naar financiële tussenkomsten van het OCMW is sterk toegenomen en meer divers (budgetbeheer, schuldbemiddeling, financiële tussenkomsten ) De consumptiedruk blijft groeien Steeds meer anderstaligen en een gebrek aan taalbeleid/instructies BEDREIGINGEN

25 24 Omgevingsanalyse tewerkstelling 1. Niet-werkende werkzoekenden naar geslacht, evolutie tussen 2000 en 2010, aantal, aandeel en index, telkens jaargemiddelden index totaal NWWZ vrouwelijke NWWZ % vrouwen totaal NWWZ vrouwelijke NWWZ % vrouwen totaal NWWZ vrouwelijke NWWZ % vrouwen Berlare , ,72 111,80 86,47 76,94 Buggenhout , ,09 116,73 97,04 83,15 Dendermonde , ,37 102,78 78,07 76,01 Hamme , ,96 121,86 102,92 84,70 Laarne , ,26 129,85 117,80 90,79 Lebbeke , ,61 95,78 80,54 83,74 Waasmunster , ,27 122,80 119,09 97,03 Wetteren , ,61 120,00 93,48 77,88 Wichelen , ,51 118,15 96,73 81,86 Zele , ,91 100,34 81,32 80,81 Arro. Dendermonde , ,80 110,63 89,62 81,01 Oost-Vlaanderen 113,48 95,21 83,82 Vlaams Gewest 122,75 101,41 82,68 bron: Steunpunt Werk en Sociale Economie (WSE)

26 25 2. Arbeidsmarkt: activiteitsgraad, werkzaamheidsgraad, werkloosheidsgraad, jaargemiddelde 2009 Activiteitsgraad: de mate waarin de bevolking actief is op de arbeidsmarkt, d.w.z. een job heeft of zoekt. Werkzaamheidgraad: het aantal werkende personen in de bevolking tussen 18 en 64 jaar. De werkzaamheidgraad geeft aan hoeveel procent van de bevolking op arbeidsleeftijd (18-64 jaar) werkt. Werkloosheidsgraad: het aandeel werklozen binnen de beroepsbevolking (op het einde van de maand ingeschreven met werk). activiteitsgraad werkzaamheidgraad werkloosheidsgraad Berlare 73,82 70,13 5,00 Buggenhout 72,89 69,52 4,62 Dendermonde 72,45 68,11 5,99 Hamme 71,20 66,63 6,41 Laarne 74,00 70,78 4,35 Lebbeke 73,57 69,92 4,96 Waasmunster 69,59 65,98 5,19 Wetteren 73,20 68,55 6,35 Wichelen 73,75 69,65 5,57 Zele 70,01 65,58 6,33 Arro. Dendermonde 72,39 68,28 5,67 Oost-Vlaanderen 72,35 67,35 6,91 Vlaams Gewest 70,89 65,94 6,98 jaar: jaargemiddelde 2009 bron : Sociale situatieschets Oost-Vlaanderen

27 26 3. Sociale tewerkstelling en activering OCMW De sociale dienst van het OCMW gaat snel over tot het toetsen van de werkbereidheid via activering. De arbeidstrajectbegleider werkt een traject uit om OCMW- cliënten toe te leiden naar een duurzame tewerkstelling. Dit betekent een begeleiding op maat van de cliënt, waarbij uitgegaan wordt van de sterktes en zwaktes. Er wordt een grondige screening gemaakt van de wensen en verwachtingen van de cliënt. Op basis daarvan wordt gezocht naar een gepaste tewerkstelling. Veelal resulteert dit traject in de opstart van een art tewerkstelling. Vanaf 2011 wordt voorafgaand aan een tewerkstelling een stageperiode van 14 dagen toegepast. Dit geeft een goed beeld van de slaagkansen en zal veelvuldig worden gebruikt, ook als toetsing naar werkbereidheid. Via deze vorm van sociale tewerkstelling kunnen (equivalent)-leefloongerechtigden werkervaring opdoen, zodat hun kansen op integratie op de reguliere arbeidsmarkt verhogen TEWERKSTELLINGEN ARTIKEL bron: eigen cijfers

28 27 4. SWOT-analyse sociale tewerkstelling STERKTEN Het OCMW heeft een uitgewerkt activeringsbeleid via artikel 60 7 in eigen diensten, VZW s en privé- ondernemingen (er is reeds een netwerk uitgebouwd) Maatschappelijk werker deels vrijgesteld voor activering, integrale trajectbegeleiding OCMW Er is een PWA-werking en een eigen DC-onderneming Er is concrete samenwerking met VDAB- cfr. mobiele opleiding Zowel OCMW als gemeente zijn grote werkgevers Aanwezigheid van enkele goeddraaiende bedrijven in de omgeving van Buggenhout Grote aanwezigheid van KMO s en zelfstandigen Activeringsgedachte werk=integratie Buggenhout heeft een hoge werkzaamheidgraad d.w.z. dat er binnen de bevolkingsgroep j veel werkenden zijn Er is een engagement van gemeente en OCMW om na sociale tewerkstellingen met positief gevolg ruimte te laten voor aansluitende contractuele aanwervingen Uitbreiding Ontex Mogelijke kinderopvang i.s.m. kribbe en dienst voor onthaalouders KANSEN ZWAKTEN Er zou meer samenwerking moeten komen tussen de diverse partners De samenwerking tussen OCMW en de lokale werkwinkel is voor verbetering vatbaar er is meer overleg nodig Feedback van LWW info naar Buggenhout toe PWA Buggenhout is geen Lokale werkwinkel ongelukkig uithangbord in gemeente Soms onvoldoende begeleiding op de werkvloer sociale tewerkstellingen - hangt samen met mentaliteit van werfbegeleiders Niet alle OCMW-cliënten zijn activeerbaar. De meest voorkomende problemen zijn onaangepast arbeidsattitudes, te laag opleidingsniveau, beperkte mobiliteit en gebrek aan kinderopvang De werkloosheidsgraad stijgt en 1/3e van de NWWZ heeft een laag studieniveau Multi- problemen worden groter gebrek aan arbeid is ook een gevolg Cultuur/aanpak van VDAB en OCMW is nog te verschillend Administratieve rompslomp van tewerkstellingsmaatregelen voor werkgevers én werknemers Onbekendheid van tewerkstellingsmaatregelen Attitudeprobleem werklozen Wat zal de impact zijn van het strengere federale tewerkstellingsbeleid op het OCMW? Continue aanpassing van sociale tewerkstellingsmaatregelen door de hogere overheid Sociale tewerkstelling zien als goedkope arbeid Steeds meer anderstaligen en een gebrek aan een taalbeleid BEDREIGINGEN

29 28 Omgevingsanalyse schuldhulpverlening Het OCMW Buggenhout is sedert 1 januari 2005 erkend door het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap als instelling voor schuldbemiddeling onder het erkenningsnummer 14AF/74/ Het werkterrein richt zich zowel tot de schuldbemiddeling binnen het consumentenkrediet als tot de collectieve schuldenregeling. bron: eigen cijfers

30 29 1. Dossiers budgethulpverlening dossiers schuldhulpverlening bron: eigen cijfers

31 30 2. SWOT analyse schuldhulpverlening STERKTEN ZWAKTEN Het OCMW beschikt over een erkende dienst voor schuldbemiddeling Expertise Uitgebreide scholengemeenschap Intergemeentelijke samenwerking juridische dienst en dienst schuldbemiddeling OCMW Hamme Jaarlijks infomoment met laatste jaar secundaire school in kader van preventie en leren budgetteren Verdoken armoede? Nog te weinig structureel overleg met secundair onderwijs Buggenhout ligt op de grens van drie provincies. Belemmering voor participatiegroepen of vormingsgroepen voor preventie schuldbemiddeling Investeren in doorgedreven samenwerking met scholen- voedingsbodem is aanwezig Regionaal schuldplatform CAW geeft kansen naar gezamenlijke vorming en intervisie De steeds groter wordende druk van de vaste kosten op het gemiddelde huishoudbudget (huishuur, energiekost ) Steeds meer huishoudens (meer alleenstaanden met/zonder gezinslast) De vraag naar financiële tussenkomsten van het OCMW is sterk toegenomen (budgetbeheer, schuldbemiddeling, financiële tussenkomsten ) De consumptiedruk Steeds meer anderstaligen en een gebrek aan taalbeleid Vraagt steeds meer tijdsinvestering van de dienst met zelfde personeelsbezetting De aanhoudende financiële en economische crisis KANSEN BEDREIGINGEN

32 31 Omgevingsanalyse WONEN/ENERGIE Wonen 1. Betaalbaarheid Gemiddelde verkoopprijs in van de bouwgronden, evolutie tussen 2000 en 2010, aantal en index, telkens jaargemiddelden: gemiddelde prijs per m² in Buggenhout 46,50 137,40 171,86 Gemiddelde verkoopprijs in van het vastgoed naar type, evolutie tussen 2000 en index (jaar 2000=100) gewone woonhuizen villa's, bungalows, landhuizen appartementen, flats, studio's gewone woonhuizen villa's, bungalows, landhuizen appartementen, flats, studio's gewone woonhuizen villa's, bungalows landhuizen Appartementen, flats, studio's Buggenhout ,03 145,88 189, Oost-Vlaanderen 27,05 119,25 225,80 Vlaams Gewest ,89 125,52 210,26 bron: Gemeentelijke profielschets aps.vlaanderen.be/adsei, via bestat Bindend sociaal objectief

33 % sociale huurwoningen 2011 Totaal sociale huurwoningen 2011 Huurwoningen Vlaams Woningfonds Woningen verhuurd onder sociaal huurstelsel door OCMW Woningen verhuurd onder sociaal huurstelsel door gemeente Huuwoningen SVK 31/12/2011 % gerealiseerde woningen tov BSO Gerealiseerde sociale huurwoningen van 2008 tot en met 2011 Gerealiseerde sociale huurwoningen in 2010 Bindend Sociaal Objectief sociale huurwoningen Sociale huurwoningen SHM 31/12/2011 Nulmeting op 31/12/2007 Huishoudens op 1/1/ Het sociaal objectief = de sociale huurwoningen, sociale koopwoningen en sociale kavels. Die drie categorieën samen vormen het sociaal objectief. Bindend Sociaal Objectief voor sociale huurwoningen, gerealiseerde huurwoningen per type verhuurder, aantal en %, 2011 Huurpatrimonium verhuurd onder het sociaal huurstelsel gemeente Berlare ,05% ,97% Buggenhout ,31% ,65% Dendermonde nvt ,91% Hamme nvt ,56% Laarne ,00% ,72% Lebbeke ,00% ,40% Waasmunster ,00% ,77% Wetteren ,00% ,39% Wichelen ,00% ,50% Zele ,39% ,36% Arr. Dendermonde ,93% ,03% bronnen: VMSW, Agentschap Wonen-Vlaanderen, bevraging bij gemeenten, OCMW's, SVK's en SHM's.

34 33 Aandeel sociale huurwoningen in 2011 Maldegem Aalter Sint-Laureins Kaprijke Eeklo Nevele Assenede Waarschoot Evergem Knesselare Zomergem Lovendegem Gent Zwalm Wortegem-PetegemOudenaarde Horebeke Maarkedal Kluisbergen Brakel Zelzate WachtebekeMoerbeke Zottegem Lochristi DestelbergenLaarne Lierde Herzele Lokeren Berlare Sint-Martens-Latem Deinze De Pinte Melle Wetteren Wichelen Merelbeke Nazareth Lede Zulte Gavere Kruishoutem Zingem Oosterzele Sint-Lievens-Houtem Erpe-Mere Geraardsbergen Ninove Stekene Zele Sint-Gillis-Waas Sint-Niklaas Waasmunster Aalst Hamme Dendermonde Lebbeke HaaltertDenderleeuw Beveren Temse Buggenhout Kruibeke Aandeel sociale huurwoningen Minder dan 1,5 % 1,5 tot 2,99 % 3 tot 5,99 % 6 tot 8,99 % Meer dan 9 % Gemiddelde in Oost-Vlaanderen: 6,40 % Mediaan in Oost-Vlaanderen: 3,13 % Bron: bevraging bij de SHM's, gemeenten en OCMW's in Oost-Vlaanderen Ronse Trend : het percentage sociale woningen stijgt (1,78 % in 2007, 2,65% in 2012). Er zitten nog een aantal projecten aan te komen. Het sociaal objectief zou normaal in 2020 gehaald worden.

35 % gerealiseerd van BSO Aantal gerealiseerde kavels 2009 Aantal gerealiseerde kavels 2009 Aantal gerealiseerde kavels 2008 BSO Kavel % gerealiseerd van BSO Aaantal koopwoningen < 20 jaar per 1000 huishoudens Totaal koopwoningen < 20 jaar Aantal gerealiseerde koopwoningen na 1/1/2008 Aantal gerealiseerde koopwoningen BSO Patrimonium op 1/1/ Bindend Sociaal Objectief voor sociale koopwoningen en sociale kavels, gerealiseerde huurwoningen per type verhuurder, aantal en %, 2011 SOCIALE KOOPWONINGEN SOCIALE KAVELS gemeente Berlare ,68 0,00% Buggenhout ,00 0,00% Dendermonde ,67 2,01% Hamme ,00 9,33% Laarne ,00 40,00% te veel Lebbeke ,49 37,29% Waasmunster ,00 22,22% % Wetteren ,59 0,00% Wichelen ,39 0,00% Zele ,63 0,00% Arr. Dendermonde ,02 9,74%

36 gerechtigde n sinds 2007 Aantal gerechtigde n sinds 2007 Toekenning en 2011 Weigeringe n 2011 Beslissingen 2011 Aanvragen 2011 Aanvragen 2010 Aanvragen 2009 Aanvragen 2008 Huishouden s op 1/1/ Vlaamse huursubsidie Tegemoetkoming in de huurprijs Beslissingen 2011 Gerechtigden gemeente Berlare ,17 Buggenhout ,44 Dendermonde ,22 Hamme ,57 Laarne ,82 Lebbeke ,88 Waasmunster ,94 Wetteren ,48 Wichelen ,57 Zele ,62 Arr. Dendermonde ,79

37 36 Huursteun bron: eigen cijfers huurtoelagen vs huursubsidie huurwaarborgen financiele steun huur installatiepremie Het OCMW geeft preventieve huursteun. Het aantal gezinnen met huurproblemen stijgt.

38 37 Aantal woningen in OCMW- beheer OCMW-woningen in beheer bron: eigen cijfers Het woningbestand beheerd door het OCMW gaat in stijgende lijn. De woondienst beheert 4 soorten woningen: - eigen patrimonium, - privé-woningen via Woonaksent vzw, - woningen gehuurd van de sociale huisvestingsmaatschappijen, - woningen rechtstreeks privé gehuurd door OCMW. Crisisopvang, doorgangswoning en uithuiszettingen Het OCMW tekende in op de projectoproep van de POD Maatschappelijke Integratie voor het inrichten van nieuwe doorgangswoningen. Het project werd goedgekeurd en we kregen een subsidie voor het renoveren en inrichten van de woning. De woning Molenstraat 13 (die reeds meer dan 10 jaar leegstond) werd door de gemeente aangekocht van de Regie der Gebouwen en ter beschikking gesteld van het OCMW met als doel noodopvang te organiseren voor gezinnen. Op deze manier wordt tegemoet gekomen aan de huisvestingsvragen van burgers en krijgen leegstaande gebouwen een bestemming. De doorgangswoning kon sedert september 2011 konden reeds 5 gezinnen onderdak bieden en stond slechts 2 maanden leeg. Ook een deel van de crisiskamers worden in omgevormd tot doorgangsstudio s voor alleenstaanden (2) met gelijkaardige projectsubsidie. Er waren in dagvaardingen uithuiszettingen t.o.v. 19 in Dit cijfer stijgt jaarlijks.

39 aantal aanvragen VAP per 1000 huishoudens in aanvragen in 2011 Gevelwerken Waterverwarmingstoest el op gas Dakisolatie Centrale verwarming installeren Buitenschrijnwerk Badkamer en WC installeren Huishoudens op 1/1/ Kwaliteitsbewaking Woongelegenheden naar bouwjaar, aantal en %, 1/1/2011 totaal aantal woongelegen heden aantal woongelegenheden gebouwd %* woongelegenheden gebouwd voor 1945 na 1990 na 2000 voor 1945 na 1990 na 2000 Buggenhout ,92 % 19,54 % 7,75% *t.o.v. totaal aantal woongelegenheden bron : sociale situatieschets Oost- Vlaanderen 2011 Verbeteringspremies Vlaanderen VERBETERINGS- EN AANPASSINGSPREMIE gemeente Berlare ,67 Buggenhout ,32 Dendermonde ,76 Hamme ,19 Laarne ,85 Lebbeke ,17 Waasmunster ,91 Wetteren ,37 Wichelen ,05 Zele ,84 Arr. Dendermonde ,36 bron : Wonen Vlaanderen jaarverslag 2011

40 39 Leegstand /ongeschiktheid /onbewoonbaarheid Gemeentelijke cijfers Leegstaande woningen Ongeschiktheidsonderzoeken 2 / Besluiten ongeschiktheid 1 / Onbewoonbaarheidsonderzoek 1 / / 1 / 2 Besluiten onbewoonbaar 1 / / 1 / 2 VAP-premies- gemeente nvt Svk-premie 5 2 / Bedrag svk-premie /

41 40 Lokaal woonoverleg

42 41 Energie Het OCMW Buggenhout kent reeds jarenlang preventief een energietussenkomst toe aan cliënten die het leefloon genieten, de erkende vluchtelingen die gehuisvest zijn in de eigen gemeente en moeilijke budgetteringsdossiers en/of dossiers collectieve schuldenregeling. Er werd in 2011 aan 45 gezinnen een energietussenkomst verleend. Vanaf is deze bepaald op : de betaling van 1 levering van 1000 L stookolie de betaling van maximum 12 x 50 bij verwarming met aardgas of elektriciteit de betaling van maandelijkse facturen levering 300 kg /kolen de toekenning van 4 x 150 krediet voor oplading budgetmeter aardgas 6 m3 brandhout Energiescans Er werden in 2011 in totaal 108 energiescans uitgevoerd, waarvan er 31 via ons OCMW werden doorverwezen. Stookoliefonds Sociaal stookoliefonds Aanvragen Weigerin bron: eigen cijfers Lokale adviescommissie LAC el/gas bron: eigen cijfers aantal zittingen aantal behandelde dossiers

43 Dendermonde Hamme Wetteren Zele Buggenhout Wichelen Laarne Lebbeke Berlare 42 Aantal opladingen budgetmeter bron: eigen cijfers Aanvragen FRGE in 2012 Frge lening doelgroep geweigerd/annulatie totaal 9200 Dendermonde Hamme Wetteren Zele Buggenhout Wichelen Laarne Lebbeke Berlare Totaal geweigerd/annulatie doelgroep Frge lening

44 43 3. SWOT- analyse Wonen en Energie STERKTEN ZWAKTEN Weinig huurachterstal in eigen woonpatrimonium en SVK Er is een goede en gestructureerde samenwerking met de sociale bouwmaatschappijen werkzaam in de gemeente (zitdagen OCMW) Er is een uitgebreide werking van de woondienst en een intensieve samenwerking met het sociaal verhuurkantoor Woonaksent vzw Goede samenwerking tussen woondienst OCMW en gemeentelijke huisvestingsdienst Nieuwe projecten sociale woningbouw worden vanaf 2013 gestart Er is de intentie om bouwkavels ter beschikking te stellen voor jonge gezinnen (cfr. Hoge Linde) Het bestaande lokaal woonoverleg is een ideaal platform om het woonbeleid op te volgen en te evalueren De woondienst van het OCMW heeft ervaring opgebouwd met algemene woonvragen (know-how) Het OCMW geeft huurtoelagen en voorschotten op huursubsidies voor minder begoede huurders De gemeente heeft een SVK-premie en een verbeteringspremie Er worden in het OCMW middelen vrijgemaakt voor intensieve huurbegeleiding Crisisopvang: er zijn doorgangswoningen met projectsubsidie Er is via de noodwoningen en het SVK een vlotte doorstroming naar de sociale huurmarkt Vlotte administratieve afhandeling en opvolging van premiedossiers, dossiers huisvestingsinitiatieven en dossiers SVK Na 1 jaar hoogst aantal FRGE- doelgroepaanvragen in de regio OCMW heeft aandacht in energieproblematiek: V- test wordt stelselmatig bij elke cliënt in begeleiding pro actief toegepast Uitgebouwde energietoelagen gekoppeld aan energiebesparende maatregelen Aandacht voor energieproblematiek is groot Eigen patrimonium OCMW wordt via de dakisolatiepremie Vlaamse regering aangepakt Er wordt actief gezocht naar co- financiering door hogere overheden (subsidies) De gemeente heeft een duidelijke achterstand op vlak van sociale woningbouw (2,65 % t.o.v.6,40 % provinciaal) Er is weinig aanbod van woningen aangepast aan personen met een handicap Er zijn te weinig beschikbare bouwgronden Er is nog te weinig sensibilisering (vb. d.m.v. website), de infokanalen worden nog te weinig gebruikt Nog geen echte samenwerking met LOGO naar het binnenhuismilieu (preventie naar doelgroepen) Zeer weinig huurwoningen in Opdorp Geen duidelijke procedure uithuiszettingen i.s.m. gemeente

45 44 Buggenhout is een welvarende, groene en landelijke gemeente = maakt wonen aantrekkelijk Raakvlakken met andere beleidsdomeinen: ruimtelijke ordening, leefmilieu,welzijn, Vlotte samenwerking met RWO Oost-Vlaanderen: Buggenhout is één van hun model gemeenten inzake woonbeleid Budgetmeters algemeen goed ingeburgerd Duidelijke visie: energie wordt sterk gekoppeld aan wonen OCMW en gemeente hebben zelfde visie in woonbeleid Er zijn relatief weinig huurwoningen Een aantal tendensen doen de vraag naar sociale woningbouw nog toenemen: meer éénoudergezinnen, men zoekt kleinschalige aangepaste woongelegenheid De lange wachtlijsten bij het sociaal verhuurkantoor en de sociale bouwmaatschappijen De goede werking creëert nog grotere vraag Wonen (huur en bouw) in Buggenhout wordt stelselmatig duurder (x 4 t.o.v. jaar 2000) Gezinnen met kinderen kunnen worden afgeschrikt door de steeds hogere grond- en huurprijzen (sociale verdringing kan ontstaan). Stijgende energieprijzen / ondoorzichtigheid liberalisering Sociale bouwmaatschappijen investeren nog te weinig in ouder patrimonium KANSEN BEDREIGINGEN

46 0 tot en met 18 jaar 19 tot en met 59 jaar 60-plus totaal 0 tot en met 18 jaar 19 tot en met 59 jaar 60-plus totaal 0 tot en met 18 jaar 19 tot en met 59 jaar 60-plus totaal 45 OMGEVINGSANALYSE KINDEROPVANG - ALGEMEEN 1. Inventaris aanbod kinderopvang in de gemeente: 1.1. Voorschoolse opvang (0-3j): - t Paggaderke: ocmw kinderdagverblijf met erkenning voor 36 kinderen - Dienst voor onthaalouders met in totaal 16 onthaalouders en met erkenning voor 94 opvangplaatsen. - Duimelotje (Opdorp) zelfstandig kinderdagverblijf met 20 opvangplaatsen - Biezebol (Opstal) zelfstandig kinderdagverblijf met 20 opvangplaatsen - t Gepeuter (Opdorp) zelfstandig kinderdagverblijf met 23 opvangplaatsen - Zelfstandige onthaalouder Van Baekel Grietje Broekstraat Buggenhout 1.2. Buitenschoolse opvang (3-12j) - Gemeentelijk initiatief buitenschoolse opvang. 2. Demografie 2.1. Bevolkingsprognose Bevolkingsprognose tot en met 18 jaar tot en met 59 jaar plus 2010 totaal tot en met 18 jaar tot en met 59 jaar plus 2020 totaal tot en met 18 jaar tot en met 59 jaar plus 2030 totaal bron: studiedienst Vlaamse Regering Uit prognoses blijkt dat de groep tussen 0j en 18j stijgt in de komende jaren. Al moeten we vaststellen dat het aandeel van 60-plussers meer stijgt dan die van de min 18-jarigen.

47 Loop van de bevolking natuurlijk accress Aantal geboorten Aantal overlijdens Natuurlijk accres bron: FOD Economie alg.dir. statistiek en economische informatie De natuurlijke accres schommelt doorheen de jaren Evolutie van het aantal eenoudergezinnen 250 Evolutie van het aantal éénoudergezinnen tussen 2007 en bron: FOD Economie alg.dir. statistiek en economische informatie Het aantal eenoudergezinnen stijgt jaar na jaar. Dit is een categorie van ouders die, nog meer dan andere ouders, nood heeft aan kinderopvang om uit te kunnen gaan werken en voldoende financiële middelen te vergaren. Het is een daarenboven een categorie die er baat bij heeft dat de tarieven voor de opvang van hun kinderen berekend wordt op het inkomen zodat opvang ook voor hen betaalbaar blijft Kinderen per leeftijdscategorie

Strategische nota van het meerjarenplan 2014-2019

Strategische nota van het meerjarenplan 2014-2019 P a g i n a 1 Strategische nota van het meerjarenplan 2014-2019 Beschrijving van de beleidsdoelstellingen en de beleidsopties van het OCMW en het gemeentebestuur voor de periode 2014 2019. P a g i n a

Nadere informatie

Krachtlijnen voor een eigentijds sociaal beleid. Beleidstekst voor de bestuursperiode 2013-2018

Krachtlijnen voor een eigentijds sociaal beleid. Beleidstekst voor de bestuursperiode 2013-2018 Krachtlijnen voor een eigentijds sociaal beleid Beleidstekst voor de bestuursperiode 2013-2018 FINALE VERSIE 25 april 2013 Krachtlijnen voor een eigentijds sociaal beleid 2 Beleidstekst 2013 2018 Inhoud

Nadere informatie

Krachtlijnen voor een eigentijds sociaal beleid. Beleidstekst voor de bestuursperiode 2013-2018

Krachtlijnen voor een eigentijds sociaal beleid. Beleidstekst voor de bestuursperiode 2013-2018 Krachtlijnen voor een eigentijds sociaal beleid Beleidstekst voor de bestuursperiode 2013-2018 ONTWERPVERSIE 15 januari 2013 Krachtlijnen voor een eigentijds sociaal beleid 2 Beleidstekst 2013 2018 (ontwerp

Nadere informatie

Meerjarenplan 2014-2019

Meerjarenplan 2014-2019 Prov. Arrond. OCMW Code nummer 214 Provincie Limburg Arrondissement Maaseik OCMW B R E E Postnummer 396 Adres Secretaris Financieel beheerder Peerderbaan 37, 396 Bree Stefan Goclon Jean Gielen Meerjarenplan

Nadere informatie

Inhoud Meerjarenplanning 2014-2019

Inhoud Meerjarenplanning 2014-2019 Inhoud Meerjarenplanning 2014-2019 DEEL 1 : STRATEGISCHE NOTA DEEL 2 : FINANCIËLE NOTA Financieel doelstellingenplan Schema M1 Staat van financieel evenwicht Schema M2 DEEL 3 : TOELICHTING 1. Lijst met

Nadere informatie

OVERZICHT VAN DE GEBRUIKTE AFKORTINGEN 81 VOORWOORD

OVERZICHT VAN DE GEBRUIKTE AFKORTINGEN 81 VOORWOORD INHOUDSTAFEL VOORWOORD 2 WERKING 2014 3 FINANCIËLE EN SOCIALE HULP 5 INKOMEN 1 ONDERSTEUNING EN OPVOEDING 1 VOORDELEN EN PREMIES 1 JURIDISCH ADVIES 1 SCHULDEN 1 CRISISOPVANG 1 SOCIAAL HUREN 1 ASIELZOEKERS

Nadere informatie

11.227. mensen in Kortrijk leven in armoede en daar willen we iets aan doen.

11.227. mensen in Kortrijk leven in armoede en daar willen we iets aan doen. 11.227 1 mensen in Kortrijk leven in armoede en daar willen we iets aan doen. 11.227 mensen in Kortrijk leven in armoede Om te bepalen of iemand al dan niet in armoede leeft, bestaat er een Europese norm.

Nadere informatie

Meerjarenplan 2008-2012

Meerjarenplan 2008-2012 OCMW Wevelgem - p. 1 VOORWOORD INLEIDING 5 1. Situering van het meerjarenplan 2008-2012 5 1.1. Vorm 5 1.2. Inhoud 5 1.3. Procedure 6 2. Het meerjarenplan 2008-2012 6 DEEL I : STRATEGISCHE NOTA 7 I. Algemene

Nadere informatie

L O K A A L S O C I A A L B E L E I D S P L A N

L O K A A L S O C I A A L B E L E I D S P L A N OCMW TONGEREN Dijk 124 3700 TONGEREN Tel. (012)45 92 50 Fax (012)45 92 96 L O K A A L S O C I A A L B E L E I D S P L A N 2 0 0 8-2 0 1 4 Goedgekeurd in de Gemeenteraad dd. 26.02.2008 Goedgekeurd in de

Nadere informatie

Bestuursnota. OCMW Leuven

Bestuursnota. OCMW Leuven Bestuursnota OCMW Leuven 2013 2018 1 OCMW Visie Leuven streeft naar een open, zorgzame en verbonden stad met aangename buurten, waarbinnen iedereen optimaal kan (samen)leven, leren, wonen en werken. Extra

Nadere informatie

De 12 werken voor Vlaams Brabantse. Armoedebestrijding als topprioriteit voor de volgende legislatuur

De 12 werken voor Vlaams Brabantse. Armoedebestrijding als topprioriteit voor de volgende legislatuur De 12 werken voor Vlaams Brabantse gemeenten en OCMW s Armoedebestrijding als topprioriteit voor de volgende legislatuur Vlaams Brabantse prioriteitennota voor de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober

Nadere informatie

TOELICHTING BIJ HET MEERJARENPLAN 2014 2019 VAN HET OCMW DEINZE. Globaal denken, gefaseerd handelen

TOELICHTING BIJ HET MEERJARENPLAN 2014 2019 VAN HET OCMW DEINZE. Globaal denken, gefaseerd handelen TOELICHTING BIJ HET MEERJARENPLAN 2014 2019 VAN HET OCMW DEINZE Globaal denken, gefaseerd handelen INLEIDING De stad en het OCMW Deinze zijn in 2013 ingestapt in de nieuwe beleids- en beheerscyclus (BBC)

Nadere informatie

Budget 2015. Doelstelling 1 Armoede wordt aangepakt op diverse domeinen, met prioriteit voor (kinder)armoede, gezondheid en participatie

Budget 2015. Doelstelling 1 Armoede wordt aangepakt op diverse domeinen, met prioriteit voor (kinder)armoede, gezondheid en participatie Budget 2015 Dit beleidsrapport wordt opgemaakt voor de duur van één jaar. Het geeft weer wat het bestuur tijdens dit jaar wil ondernemen om haar beleidsdoelstellingen en actieplannen die in het meerjarenplan

Nadere informatie

WOONPLAN OPWIJK. (2 november 2012_versie voor gemeenteraad) Woonplan Opwijk_ versie dd.02/11/2012 voor gemeenteraad 1

WOONPLAN OPWIJK. (2 november 2012_versie voor gemeenteraad) Woonplan Opwijk_ versie dd.02/11/2012 voor gemeenteraad 1 WOONPLAN OPWIJK (2 november 2012_versie voor gemeenteraad) Woonplan Opwijk_ versie dd.02/11/2012 voor gemeenteraad 1 Voorwoord Voor Opwijk is woonbeleid een beleidsoptie waar veel belang aan gehecht wordt.

Nadere informatie

ARMOEDEBESTRIJDING ALS TOPPRIORITEIT VOOR DE VOLGENDE OOSTENDSE LEGISLATUUR

ARMOEDEBESTRIJDING ALS TOPPRIORITEIT VOOR DE VOLGENDE OOSTENDSE LEGISLATUUR ARMOEDEBESTRIJDING ALS TOPPRIORITEIT VOOR DE VOLGENDE OOSTENDSE LEGISLATUUR EEN GEMEENSCHAPPELIJK MEMORANDUM VOOR DE LOKALE VERKIEZINGEN Gezamenlijke prioriteitennota gemeenteraadsverkiezingen 14 oktober

Nadere informatie

Jaarrekening 2014. Secretaris: Dhr. Jan DE WINNE Financieel Beheerder: Mevr. Liesje BORREMANS

Jaarrekening 2014. Secretaris: Dhr. Jan DE WINNE Financieel Beheerder: Mevr. Liesje BORREMANS Jaarrekening 2014 Secretaris: Dhr. Jan DE WINNE Financieel Beheerder: Mevr. Liesje BORREMANS Inhoud Jaarrekening 2014 DEEL 1 : BELEIDSNOTA 1.1. Doelstellingenrealisatie 1.2. Doelstellingenrekening Schema

Nadere informatie

Kiezen voor een solidaire samenleving Herverdelen is nodig

Kiezen voor een solidaire samenleving Herverdelen is nodig Kiezen voor een solidaire samenleving Herverdelen is nodig EEN GEMEENSCHAPPELIJK MEMORANDUM VOOR DE REGIONALE, FEDERALE EN EUROPESE VERKIEZINGEN 2014 VAN: SECTOR SAMENLEVINGSOPBOUW, UIT DE MARGE, WELZIJNSZORG,

Nadere informatie

Gent tegen armoede. Armoedebeleidsplan Gent 2014-2019. Groeiactieplan Acties in uitvoering 2014-2015

Gent tegen armoede. Armoedebeleidsplan Gent 2014-2019. Groeiactieplan Acties in uitvoering 2014-2015 Gent tegen armoede Armoedebeleidsplan Gent 2014-2019 Groeiactieplan Acties in uitvoering 2014-2015 Departement Sociale Dienstverlening OCMW Gent Cel armoedebestrijding INHOUDSTAFEL Inleiding... 2 Vertaling

Nadere informatie

Boek 2 Budget 2015 Secretaris: Luc Kupers Financieel Beheerder: Geert Vergaerde Voorzitter: Rudy Coddens

Boek 2 Budget 2015 Secretaris: Luc Kupers Financieel Beheerder: Geert Vergaerde Voorzitter: Rudy Coddens OCMW Gent Aanpassing meerjarenplan 2014-2019 en budget 2015 Boek 2 2015 Secretaris: Luc Kupers Financieel Beheerder: Geert Vergaerde Voorzitter: Rudy Coddens Nis code: 44021 Uitgave: 2015 1 2015 - Boek

Nadere informatie

MEMORIE VAN TOELICHTING RAAD VAN 20 FEBRUARI 2014 AGENDA RAAD OPENBARE ZITTING

MEMORIE VAN TOELICHTING RAAD VAN 20 FEBRUARI 2014 AGENDA RAAD OPENBARE ZITTING MEMORIE VAN TOELICHTING RAAD VAN 20 FEBRUARI 2014 AGENDA RAAD OPENBARE ZITTING 1. Opvolging en goedkeuring verslag vorige. 2. Project Visite. Stand van zaken. 3. Tussenkomstbeleid in energiekosten. Voorstel

Nadere informatie

Armoedebestrijding op het platteland

Armoedebestrijding op het platteland Armoedebestrijding op het platteland Op zoek naar knelpunten en uitwegen Rapport van literatuuronderzoek, interviews en rondetafel 2010 Dr. Carmen Mathijssen Cera 1 VOORWOORD Cera investeert in diverse

Nadere informatie

De zorg in beeld en cijfers. Jaarverslag

De zorg in beeld en cijfers. Jaarverslag De zorg in beeld en cijfers Jaarverslag 2010 Inhoud 3 Voorwoord 4 OCMW-beleid 6 Sociale Dienst 20 Ouderenzorg 34 Thuiszorg 40 Facilitaire Diensten 44 Personeel & Organisatie 54 Staf & Beleid 58 Financiële

Nadere informatie

OCMW Bredene CIJFERS & LETTERS. Jaarverslag 2012. over sterk zijn in wel_zijn

OCMW Bredene CIJFERS & LETTERS. Jaarverslag 2012. over sterk zijn in wel_zijn OCMW Bredene CIJFERS & LETTERS over sterk zijn in wel_zijn Net opgestart met een frisse nieuwe ploeg en er wordt mij al gevraagd om even over de schouder achterom te kijken en terug te blikken op het afgelopen

Nadere informatie

MEMORANDUM VAN DE SECTOR SAMENLEVINGSOPBOUW VOOR DE FEDERALE VERKIEZINGEN VAN 13 JUNI 2010

MEMORANDUM VAN DE SECTOR SAMENLEVINGSOPBOUW VOOR DE FEDERALE VERKIEZINGEN VAN 13 JUNI 2010 MEMORANDUM VAN DE SECTOR SAMENLEVINGSOPBOUW VOOR DE FEDERALE VERKIEZINGEN VAN 13 JUNI 2010 www.samenlevingsopbouw.be Samenlevingsopbouw: samen met kwetsbare groepen werken aan structurele verandering België

Nadere informatie

IDENTIFICATIE EN MISSIE. Identiteit Organisatie: Gemeente Kinrooi Breeërsteenweg 146 3640 Kinrooi. OCMW Kinrooi

IDENTIFICATIE EN MISSIE. Identiteit Organisatie: Gemeente Kinrooi Breeërsteenweg 146 3640 Kinrooi. OCMW Kinrooi OCMW Kinrooi IDENTIFICATIE EN MISSIE Identiteit Organisatie: Gemeente Kinrooi Breeërsteenweg 146 3640 Kinrooi OCMW Kinrooi Weertersteenweg 417 3640 Kinrooi NIS-code: 72018 Secretaris: Marijke Clerx Financieel

Nadere informatie

Bijsturingen voor 2010 binnen Lokaal Sociaal Beleidsplan 2008 2013

Bijsturingen voor 2010 binnen Lokaal Sociaal Beleidsplan 2008 2013 1 Bijsturingen voor 2010 binnen Lokaal Sociaal Beleidsplan 2008 2013 In raadszitting van 30/01/2008 en gemeenteraadszitting van 7/2/2008 werd het lokaal sociaal beleidsplan goedgekeurd. Deze omvatte oa

Nadere informatie

BELEIDSPLAN LOKALE WERKGELEGENHEID. Laarne Wetteren Wichelen

BELEIDSPLAN LOKALE WERKGELEGENHEID. Laarne Wetteren Wichelen BELEIDSPLAN LOKALE WERKGELEGENHEID Laarne Wetteren Wichelen 2005-2009 I. Inhoud I. Inhoudsopgave II. Lokaal Werkgelegenheidsbeleid, Missie en Visie 1. Beleid 2. Missie 3. Visie III. Werkwijze en Opbouw

Nadere informatie

Meerjarenplan 2012-2015

Meerjarenplan 2012-2015 Inhoudsopgave DEEL 1: REGELGEVING... 3 TOEPASSELIJKE REGELGEVING:... 5 DEEL 2: MEERJARENPLANNING O.C.M.W. LOCHRISTI PERIODE 2012-2015... 5 1. Sociaal huis... 7 1.1. Wat?... 7 1.2. Werking?... 7 2. Sociale

Nadere informatie

DE TWAALF WERKEN VOOR GEMEENTEN EN OCMW S

DE TWAALF WERKEN VOOR GEMEENTEN EN OCMW S DE TWAALF WERKEN VOOR GEMEENTEN EN OCMW S ARMOEDEBESTRIJDING ALS TOPPRIORITEIT VOOR DE VOLGENDE LOKALE LEGISLATUUR EEN GEMEENSCHAPPELIJK MEMORANDUM VOOR DE LOKALE VERKIEZINGEN VAN: DE SECTOR SAMENLEVINGSOPBOUW,

Nadere informatie

OCMW JAAROVERZICHT OCMW GENT STAPT MET U MEE

OCMW JAAROVERZICHT OCMW GENT STAPT MET U MEE OCMW JAAROVERZICHT 2014 OCMW GENT STAPT MET U MEE VOORWOORD Beste lezer OCMW Gent heeft als doel het welzijn van alle Gentenaars te bevorderen. We beseffen echter maar al te goed dat we deze taak niet

Nadere informatie