LOCATIEGIDS OUDE-TONGE. Mercuriuslaan TV Oude-Tonge Tel.nr Fax

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "LOCATIEGIDS OUDE-TONGE. Mercuriuslaan 16 3255 TV Oude-Tonge oudetonge@albeda.nl Tel.nr. 0187 497654 Fax. 0187 642393"

Transcriptie

1 LOCATIEGIDS OUDE-TONGE Mercuriuslaan TV Oude-Tonge Tel.nr Fax

2 INHOUDSOPGAVE blz. Voorwoord 3 Een nieuwe opleiding, een nieuwe start 4 Begeleiding en communicatie 4 Studentbegeleidingssysteem 4 Portaal 4 Mentor 5 Studievoorlichter 5 Zorgcoördinator 5 Contact met thuis 5 De opleidingen 7 Inleiding 7 Opleidingsduur 7 Wisselen van niveau 7 BPV 8 Toetsing en examinering 9 Algemene informatie 11 Lestijden 11 Vakantierooster Opleidingskosten 12 Schooladministratie 12 Aansprakelijkheid en veiligheid 12 Huisregels (verlof, ziekte, verwijdering, schorsing e.d. ) 12 Jaaroverzicht 15 Personeel 18 Klascodes en de betekenis 19 Mentoren per klas 19 2

3 Voorwoord Welkom op het Albeda College Oude-Tonge. Door te kiezen voor een mbo-opleiding heb je een verstandig besluit genomen. Je hebt gekozen voor een opleiding in de economische sector of de beveiliging. Sectoren met veel kans op werk, maar ook sectoren met interessante vakken voor een leuke opleiding. Als je deze opleiding met succes afrondt, heb je volop kansen op de arbeidsmarkt. Verder studeren kan natuurlijk ook. Wij vinden het belangrijk dat je de juiste keuze maakt uit alle opleidingen die het Albeda College biedt. Een sterke begeleiding is vooral in het eerste studiejaar van groot belang. Je hebt een mentor, dat is de docent die in eerste instantie verantwoordelijk is voor je studieverloop. Verloopt je studie niet naar wens dan kan de mentor je begeleiden. Eventueel kan hij of zij je doorverwijzen naar andere vormen van begeleiding, zoals de zorgcoördinator op de locatie. Wil je specifieke informatie over een andere opleiding of vervolgstudie? Dan is de studievoorlichter (decaan) belangrijk. Die kent alle opleidingsmogelijkheden binnen het Albeda College, maar ook daarbuiten. Kwaliteit als doelstelling Wij staan dus voor een persoonlijke begeleiding. Wij streven ernaar dat je het naar je zin hebt, dat je studie naar behoren verloopt en dat je op de voor jou beste opleiding zit. Bij de keuzes over de opzet van de opleiding en de begeleiding staat één woord centraal: kwaliteit. Dat mag geen leeg begrip zijn. Je moet het kunnen herkennen bij alle docenten, bij alle lessen, bij de toetsen, in de lokalen en in de aula. Dat is voor ons als medewerkers een hele uitdaging. Als je vindt dat iets niet goed loopt of als je tips hebt, dan horen we dat graag zodat we ermee aan de slag kunnen. Doe er je voordeel mee. Identiteit We zijn een interconfessionele school. Dat betekent dat onze identiteit wordt bepaald door christelijke waarden. Ieder mens is uniek en verdient kansen, onafhankelijk van zijn of haar geloof. Iedereen is welkom. Dit mensbeeld is leidend bij de inrichting van ons onderwijs en is vertaald naar onze kernwaarden, die we in 2011 hebben gebundeld en aangescherpt: Betrokken en sociaal bewogen We zijn een gemeenschapsschool, interconfessioneel, sociaal bewogen en betrokken bij mens en omgeving, met respect voor elkaar. Verantwoordelijk voor resultaten We zijn verantwoordelijk voor onze resultaten. We doen wat we zeggen en willen ons daarover verantwoorden. Creatief en ondernemend We richten onze blik naar buiten en pakken kansen die kunnen leiden tot innovaties. Daarbij gaan we professioneel te werk. Dat leren we ook onze studenten. Ambitieus en uitdagend We dagen onze studenten en medewerkers uit om het beste uit zichzelf te halen, uitgaande van hun ambities en talenten. Veilig en betrouwbaar We hechten belang aan het creëren van een veilige en betrouwbare omgeving. We opereren daarom transparant, consequent, eerlijk en ruimhartig en zijn aanspreekbaar op ons gedrag. Welkom op het Albeda College! Succes bij je studie en maak gebruik van alle mogelijkheden die wij je kunnen bieden. Namens alle medewerkers van de locatie Oude-Tonge, A.J. Kuipers Onderwijsleider 3

4 Algemene informatie Opleidingen De locatie Oude-Tonge valt onder de branche S&A (Secretarieel & Administratie) van het Albeda College. Maar op de locatie worden ook opleidingen verzorgd die onder andere branches vallen. Hieronder vind je alle opleidingen: Administratief medewerker niveau 2 Secretarieel medewerker / receptioniste-telefoniste niveau 2 Bedrijfsadministrateur, Assistent-accountant niveau 4 Secretaresse niveau 3 Secretaresse niveau 4 (managementassistente, directiesecretaresse) Commercieel medewerker Bank- en verzekeringswezen niveau 4 (branche Handel & Commercie) Particulier beveiliger niveau 2 (branche Businessservices) Branchedirectie Branchedirecteur S&A a.i.: Adjunct directeur: De heer J. Haenen De heer S. Sterkman Onderwijsleiding Onderwijsleider: Examencoördinatie Secretarieel: Examencoördinatie Bedrijfsadministratie: Examencoördinatie Beveiliging: Examencoördinatie Bank & verzekeren: De heer B. Kuipers Mevr. J. Huibrechtse De heer D. Vroegindeweij De heer C. Reitsma De heer E. Elvé 4

5 Een nieuwe opleiding, een nieuwe start Motivatie Studeren op mbo-niveau vraagt om een gestructureerde aanpak. Om je studie succesvol af te ronden, is het belangrijk dat je: zelfstandig je studie leert plannen je aan afspraken houdt regelmatig studeert verantwoording neemt voor je eigen presteren. Dit is extra belangrijk omdat je een flink deel van je opleiding in de beroepspraktijk meeloopt, dus in een bedrijf of bij een (semi-)overheidsinstelling. Je mentor/coach helpt je daarbij, maar uiteindelijk zal je het zelf moeten doen. Dat lukt je alleen als je echt gemotiveerd bent voor je opleiding. Begeleiding en communicatie Studentbegeleidingssysteem Een van de dingen waar wij trots op zijn, is ons studentbegeleidingssysteem. Wij vinden het erg belangrijk dat studenten en docenten zich samen inzetten voor het behalen van het diploma. Dit betekent onder andere dat we je hierbij proberen te helpen. Natuurlijk moet je wel geholpen willen worden. Geef dus op tijd bij je mentor of coach aan als je vastloopt in je opleiding. Hieronder kun je vinden welke personen en zaken belangrijk zijn voor de begeleiding. Portaal Een goed inzicht in de studie is van het grootste belang. Je moet bijvoorbeeld weten hoe de Belangrijke opleiding in elkaar zit, welke regels er zijn en wanneer je toetsen hebt. Algemene informatie over info je studie vind je in deze informatiegids. Meer specifieke informatie kun je vinden op het intranet van het Albeda College: het PORTAAL. Met de inloggegevens in de Portaalbrief die je aan het begin van de opleiding ontvangt, heb je toegang tot deze intranetsite en jouw Albeda- . Je vindt er onder andere de lessentabellen, de toetsroosters, de overgangsnormen, het jaaroverzicht en informatie per vakgebied, zoals lesplanners. Deze informatie wordt regelmatig bijgewerkt. Daarnaast wordt PORTAAL gebruikt voor interactief oefen- en toets materiaal. Mentor Ook contacten met thuis Dit is vaak de centrale persoon voor jou in de opleiding. Vooral in het eerste jaar is je mentor belangrijk. De mentor maakt hiervoor met de klas afspraken. 5

6 De mentor is de persoon die jij het eerste aanspreekt bij onduidelijkheden of vragen over de opleiding. Ook naar je ouders of verzorgers toe is de mentor de gesprekspartner. Achter in deze gids kun je vinden wie jouw mentor is. Sommige klassen hebben een mentoruur. Dit uur wordt dan gebruikt om met de hele klas of per individuele student persoonlijke gesprekken te hebben. Vragen over de voortgang, problemen of andere zaken kunnen dan worden gesteld. Maak gebruik van deze mogelijkheid. Studievoorlichter Studieadvies De studievoorlichter houdt zich vooral bezig met de vraag: Zit iedere student op de goede plek? Dit begint al bij de aanmelding en het kennismakingsgesprek. Hij adviseert bij verwijzingen en geeft voorlichting over studiekeuzes. Ook beheert hij materiaal over andere opleidingen en vervolgopleidingen. Daarnaast heeft hij vaak ook informatie over beroepen en vacatures. De studievoorlichter met wie jij te maken kunt krijgen, is de heer L.W. Wagenaar. Zorgcoördinator Persoonlijke problemen wilt bespreken. De mentor/klassendocent is voor de meer zakelijke vragen of problemen rond je opleiding. De zorgcoördinator is meer een vertrouwensdocent bij wie je terecht kunt voor privéproblemen. Zaken waar je zelf niet uitkomt en die je onder vier ogen eens met iemand Het kan zijn dat bepaalde problemen je studie beïnvloeden. Maar ook als dit niet het geval is, is het goed om niet met bepaalde dingen rond te blijven lopen. De vertrouwenspersoon kan je ook helpen om andere instanties te vinden die je verder kunnen helpen. De zorgdocent op onze school is de heer L.W. Wagenaar. Contacten tussen school en thuis Ook contacten met thuis Op woensdag 2 oktober vindt er een algemene voorlichtingsavond plaats voor de ouders en verzorgers van alle nieuwe studenten. In het jaaroverzicht in deze gids staan de weken vermeld waarin de rapporten worden uitgereikt, evenals de data van alle rapportbesprekingsavonden. Naast deze vaste contactmomenten kunnen ouders en verzorgers altijd een afspraak maken met een vakdocent, de mentor, de zorgcoördinator, de studievoorlichter of de opleidingsmanager. Als de situatie daar aanleiding toe geeft, zal de school zelf het contact met ouders of verzorgers zoeken. 6

7 De opleidingen Inleiding Competenties Onder een competentie verstaan we het vermogen om in een beroepssituatie adequaat te kunnen handelen. Niet alleen vakmatig, maar ook het kunnen functioneren in een organisatie, het goed kunnen communiceren en samenwerken en het zelf nieuwe dingen kunnen uitzoeken en leren. Er wordt van je verwacht dat je je kennis en vaardigheden steeds up-to-date houdt. Op school ontwikkel je de competenties door alleen of met andere deelnemers zo echt mogelijk werkopdrachten uit te voeren. Sommige vaardigheden beheers je al, andere moet je leren. Deze ontwikkeling is niet vrijblijvend en wordt door je mentor of coach gevolgd. Met hem/haar, maar ook met de andere docenten bespreek je regelmatig je resultaten en maak je afspraken over leerstappen en ontwikkeldoelen. Opleidingsduur Niveau 2-2 jaar Niveau 3-2 of 3 jaar (alleen als opstroom- of afstroomtraject; zie ook WISSELEN VAN NIVEAU) Niveau 4-3 jaar Elk jaar is ingedeeld in 2 semesters en ieder semester is onderverdeeld in 2 onderwijsperiodes. Elke onderwijsperiode beslaat ongeveer 9 lesweken. Onderwijsperiode 8 is dus de laatste onderwijsperiode in het 2 e leerjaar. Semester 5 de eerste helft van het 3 e leerjaar. Wisselen van niveau opstroom / afstroom Bedrijfsadministratie In deze studierichting is er de mogelijkheid om tijdens de studie de opleiding op een ander niveau voort te zetten. Voor studenten die deze studierichting op niveau 2 aanvangen, bestaat een zogenaamd opstroomtraject. Dit betekent dat zij na afronding van de opleiding op niveau 2 in 1 studiejaar een diploma op niveau 3 kunnen behalen. Toelating geschiedt onder voorwaarden. Doorstroom naar niveau 4 is in dit traject niet mogelijk. Studenten die in deze studierichting aan een opleiding op niveau 4 beginnen, kunnen in het 2e leerjaar doorverwezen worden naar de opleiding op niveau 3 (het zgn. afstroomtraject ) De opleidingsduur is in dat geval 2 jaar. Toelating tot klas 2 niveau 4 is daarna onder voorwaarden mogelijk. 7

8 Secretarieel Studenten in deze studierichting op niveau 2 zijn na het behalen van het diploma toelaatbaar tot het 2 e leerjaar van de secretariële opleiding op een hoger niveau. Dit geldt niet voor de uitstroomrichting telefoniste/receptioniste. Studenten op niveau 4 volgen in principe een 3-jarige opleiding. Bij de examinering in het 3 e leerjaar wordt vastgesteld of de student voldoet aan de diplomeringseisen op niveau 3 dan wel 4. Bank- en Verzekeringswezen De opleiding Commercieel Medewerker Bank- en Verzekeringswezen bestaat in Nederland alleen op niveau 4. Afronding op een ander niveau is dus niet aan de orde. Beveiliging Studenten die niveau 2 hebben afgerond zijn toelaatbaar op niveau 3. Vooralsnog wordt deze opleiding (meestal BBL) uitsluitend in Rotterdam verzorgd. De Beroepspraktijkvorming BPV Elke studie op onze school kent een verplichte stage: de BPV (=beroeps praktijkvorming) De planning van de BPV verschilt per opleiding, maar je zult tenminste 20% van je opleidingstijd bij een leerbedrijf doorbrengen. Ook in de examinering zullen de BPV-bedrijven een steeds grotere rol gaan vervullen. Voor het zoeken en vinden van een BPV-plaats ben je zelf verantwoordelijk. Natuurlijk helpen wij je wel hierbij. De plek waar je alles over de BPV kunt vinden is het Portaal en Deze studiehandleiding is gebaseerd op diverse wettelijk vereiste documenten, welke ter inzage aan alle betrokkenen ter beschikking staan. Aan de studiehandleiding zelf kunnen geen rechten worden ontleend en zijn overname- en drukfouten alsmede wijzigingen voorbehouden. Augustus

9 Toetsing en examinering In klas 1, 2 en 3 is de beoordeling/toetsing tijdens de lessen vooral gericht op controle van de studievoortgang. Dit heet formatieve toetsing. Daarnaast kennen we de beoordeling/toetsing die gericht is op diplomering. Dit noemen we examinering of summatieve toetsing. Beide begrippen worden hieronder nader toegelicht. Toetsing (formatief) Tijdens de opleiding maak je opdrachten en toetsen. De resultaten van deze opdrachten en toetsen worden door ons geadministreerd en 4 keer per jaar wordt hiervan een rapport/puntenkaart samengesteld. Alle toetsen en opdrachten die bij deze puntenkaart horen, vallen onder toetsing. De resultaten hiervan zijn belangrijk voor de studievoortgang. Aan welke eisen je aan het eind van een leerjaar moet voldoen, staat beschreven in de voortgangscriteria. Bevordering naar het volgende leerjaar hangt af van formatieve resultaten. Regels t.a.v. formatieve toetsing: Als een toets moment als gevolg van een geldige (tevoren gemelde) reden wordt gemist, wordt verplicht deelgenomen aan het door de docent vastgestelde inhaalmoment. Dit zal in de meeste gevallen zijn op het in het rooster vastgelegde HT-uur. Indien dit moment zonder geldige reden wordt gemist, wordt dit onderdeel zo snel mogelijk herkanst na overleg met de docent. De onderdelen waarop dit betrekking heeft, zullen in de rapportage worden gewaardeerd met x. Deze waardering wordt ook gebruikt voor opdrachten die nog niet (volledig) zijn afgerond. Na elke afgeronde periode wordt een rapport/puntenkaart samengesteld. In de periode daarna mag per onvoldoende periodecijfer/rapportonderdeel 1 toets worden herkanst. Deze herkansing vindt ook plaats op het eerder genoemde vastgelegde moment in het rooster (HT-uur). In schema: Schema herkansingen formatief Stap Onderdeel: Wat? Inhalen mogelijk? Actie: Wanneer herkansing? 1 Toets gemist ja afspreken met docent inhaalmoment 2 Toets op inhaalmoment gemist ja, onder voorwaarden Afspreken met docent voor volgende periode Op afspraak 3 Periodecijfer of rapportonderdeel onvoldoende ja afspreken met docent voor volgende periode volgende periode 4 Herkansing onvoldoende periodecijfer of rapportonderdeel nog onvoldoende ja, onder voorwaarden rapportvergadering einde studiejaar. Max 1 vak en indien nodig voor bevordering einde studiejaar Examinering (summatief) Een belangrijk onderdeel van je opleiding is het maken van examens. Het is van belang dat de registratie van de door jou behaalde examens zorgvuldig gebeurt. Hierin heb je zelf ook een belangrijke rol. Omdat examens zo belangrijk zijn, is er een reglement opgesteld rondom het afnemen van examens. Dit heet het examenreglement. 9

10 Tijdens de opleiding maak je in leerjaar 1, maar voornamelijk in leerjaar 2 en (voor de niveau 4-opleidingen) in leerjaar 3 examens. Jouw examenresultaten bepalen of je uiteindelijk een diploma ontvangt. Je moet alle examens met een voldoende afronden. De onderdelen waarin examen moet worden gedaan, staan beschreven in de studiehandleiding van de gekozen richting. De studiehandleiding kun je vinden op het portaal en later dit jaar ook op de website. Voor de examens geldt: Examenmoment: moment waarop de gehele groep of een individu een examen aflegt. Je krijgt ruim van tevoren informatie over de datum van het examen. Herexamenmoment: inhaalexamen voor hen die op het examenmoment een onvoldoende resultaat hebben behaald of het examenmoment hebben gemist. Als voor het herexamenmoment reparatielessen zijn ingeroosterd, zijn de studenten die een onvoldoende bij het eerste examenmoment hebben behaald verplicht deze lessen te volgen. Als je na het examenmoment en het herexamenmoment nog steeds een onvoldoende hebt, moet je meedoen aan het examen van het volgend studiejaar. Dit kan studievertraging tot gevolg hebben. Voor examens afgelegd in het laatste jaar van de opleiding is er nog een derde moment van examinering (de ultieme toets). Deze toets vindt plaats aan het einde van het studiejaar. In de loop van het studiejaar krijg je een overzicht van alle examens die je voor je opleiding moet maken. De exacte data voor de examens krijg je ook nog te horen. Ook ontvang je een overzicht van de onderwerpen die in de examens aan de orde komen. 10

11 Algemene informatie Lestijden Lesuur Van Tot pauze lunchpauze pauze Vakantieschema HERFSTVAKANTIE 21 oktober 2013 t/m 25 oktober 2013 KERSTVAKANTIE 23 december 2013 t/m 3 januari 2014 VOORJAARSVAKANTIE 17februari 2014 t/m 21 februari 2014 PASEN 18 april 2014 t/m 21 april 2014 MEIVAKANTIE 28 april 2014 t/m 9 mei 2014 HEMELVAARTSDAGEN 28 mei t/m 30 mei 2014 PINKSTEREN 9 juni 2014 ZOMERVAKANTIE 21 juli 2014 t/m 29 augustus 2014 Van bovenstaande vakantieregeling kan niet worden afgeweken. Bij het plannen van vakanties en dergelijke moet hiermee rekening worden gehouden. Voor vakanties die buiten deze regeling vallen krijg je in principe geen toestemming. Zie ook: 11

12 Opleidingskosten Een overzicht van de opleidingskosten wordt in juli voorafgaand aan het schooljaar opgesteld. Per studie wordt bepaald welke leermiddelen nodig zijn om de opleiding te kunnen volgen. Je bent vrij om dit in te kopen waar je wilt. Het Albeda college heeft wel bepaalde (kortings-) afspraken gemaakt met enkele uitgevers waaronder vandijkeducatie (www.vandijk.nl) en de Lisettewertergroep (www.maxxis.nl). De kosten bestaan uit boeken, readers, kopieën, licenties en eventuele overige kosten. Schooladministratie Voor vragen over administratieve zaken zoals het ondertekenen van een formulier (kinderbijslag, studiefinanciering e.d.), kan je tijdens openingstijden terecht bij de schooladministratie. Openingstijden: Dagelijks: , uur en uur. Aansprakelijkheid en veiligheid De school kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor goederen, die tijdens de lessen in bewaring worden gegeven aan het personeel van de school (bijvoorbeeld tijdens LO-lessen). Dat geldt ook voor diefstal van eigendommen van studenten die in lokalen, gangen, garderobe e.d. achterblijven. De school zorgt voor een veilige omgeving. We beschikken over hekwerken en voldoende ruimte om het gebouw. De meerderheid van het personeel is Bedrijfshulpverlener. Deze zorgt ervoor dat bij bijzondere omstandigheden (bijvoorbeeld een ontruiming) alles goed georganiseerd verloopt. Wij verwachten dat iedereen die zich op het terrein bevindt zich aan de regels houdt en aanwijzingen van het personeel opvolgt. Binnen het gebouw beschikken we in verkeersruimtes over camerabewaking in een gesloten circuit. Kluisjes om persoonlijke eigendommen op te bergen zijn te huur via de conciërge. De kosten zijn: 30,- per jaar, waarvan 15,- borg. Huisregels Gedragsregels in en om de school Hieronder staat een aantal regels die in de school gelden. Een goede naleving van de regels bevordert een prettige sfeer in de school. Voorop staat dat onze school zich tegenover jou als student verplicht om voor zo goed mogelijk onderwijs te zorgen. Jij verplicht je om je optimaal in te spannen om je te houden aan de regels van de schoolopleiding. De regels zijn afgestemd op studenten, die straks een verantwoordelijke taak in het bedrijfsleven of de overheidsdienst op zich kunnen nemen en daar nu op voorbereid worden. Wij beschouwen je dan ook als WIO; Werknemer In Opleiding. 12

13 A. VERLOFAANVRAGEN EN ZIEKMELDING 1. De studenten zijn verplicht alle lessen te volgen. Een student die verlof nodig heeft voor doktersbezoek, familieomstandigheden, rijexamen, keuringen en dergelijke meldt dit indien mogelijk vooraf schriftelijk bij de onderwijsleiding. 2. Moet een student wegens ziekte of andere omstandigheden één of meerdere lesuren verzuimen, dan moet dit door ouders/verzorgers direct telefonisch aan de administratie gemeld te worden via telefoonnummer Bij terugkeer op school meldt de student zich vóór aanvang van de lessen bij de conciërge en levert een door ouder/verzorger ondertekend briefje in met de reden en duur van het verzuim. Studenten, die tijdens hun aanwezigheid op school ziek worden en naar huis willen, melden zich af bij de conciërge of administratie. Studenten, die zonder bericht van verzuim zijn weggebleven, wordt de toegang tot de school geweigerd, tot het bericht van de ouders/verzorgers is ontvangen. 3. Als een student onrechtmatig verzuimd heeft, wordt de verzuimde tijd dubbel ingehaald. 4. De school is wettelijk verplicht om ongeoorloofd verzuim te melden bij het VERZUIMLOKET. In dit verband dient opgemerkt te worden dat de school, zowel door het ministerie als door de inspectie, wordt verplicht een absentenregistratie bij te houden. Daarnaast stelt de school het volgen van ALLE lessen verplicht en is de student ten opzichte van de school dus "lesplichtig". Door zich voor de opleiding aan te melden, geeft de student immers te kennen de lessen te zullen volgen. 5. Per 1 januari 2001 is er een wet van kracht die de melding van ongeoorloofd verzuim van leerplichtvrije deelnemers tot 23 jaar verplicht stelt. Het aanmelden van deelnemers tot 23 jaar die nog geen startkwalificatie hebben, is een wettelijke verplichting. Het intern meldpunt van het Albeda College, het Trajectbureau, bemiddelt jongeren die zonder startkwalificatie uitstromen naar andere opleidingen, projecten of hulpverlening. B. TE LAAT IN DE LES EN VERWIJDERING UIT DE LES 1. De studenten zijn verplicht bij de aanvang van de lessen in het leslokaal aanwezig te zijn. Te laat komende studenten melden zich bij de conciërge of de onderwijsleider, noteren hun naam op de gele TE LAAT LIJST en worden door de docent genoteerd in het klassenboek. 2. Als een student gedurende een onderwijsperiode 4 keer te laat is gekomen, moet hij hiervoor twee uur terug te komen. 3. Studenten die regelmatig, ondanks waarschuwingen te laat komen of meerdere malen lessen ongeoorloofd verzuimen, krijgen te maken met disciplinaire maatregelen. 4. Studenten, die menen door gebrekkige reisverbindingen het eerste lesuur niet op tijd aanwezig te kunnen zijn, kunnen een schriftelijk verzoek indienen om iets later te mogen komen. Zij ontvangen een pasje dat bij binnenkomst aan de docent getoond wordt. De aanvraag kan gedaan worden bij de administratie door een schriftelijk verzoek waarbij een uitdraai van de OV-verbinding wordt gevoegd. 5. Studenten, die uit de les verwijderd worden, melden zich altijd onmiddellijk bij de conciërge. Bij afwezigheid van de conciërge meldt de student zich op de administratie. C. IN EN OM DE SCHOOL 1. Studenten zijn verplicht in en om de school alle aanwijzingen van het personeel op te volgen. 2. De studenten zijn verplicht alle op het lesrooster aangegeven lessen te volgen. Hiertoe behoren ook - gastlessen, excursies e.d. 3. Buiten de lestijden om mogen studenten zich niet zonder toestemming in de schoollokalen ophouden. 4. Ruimten van docenten en overig personeel mogen niet zonder toestemming door studenten worden betreden. 5. Het gehele schoolgebouw is rookvrij. 6. Het voorportaal is niet bedoeld als pauzeruimte. Roken kan buiten op de daartoe bestemde plek. 7. Wij gebruiken mobiele telefoons uitsluitend buiten de lokalen. 8. In de lokalen is het dragen van jas of pet niet toegestaan. 13

14 9. Studenten houden de school en de omgeving netjes; na gebruik bekertjes, blikjes, overgebleven brood en schillen e.d. in de afvalbakken gooien. 11. Eten en drinken alleen in de aula. 12. In de aula staan automaten voor koffie, thee, soep e.d. Om het gebouw en omgeving leefbaar te houden, worden bij toerbeurt door de studenten lichte corveewerkzaamheden verricht. Dit kan bijvoorbeeld zijn: vloer vegen, tafels afruimen en onkruid krabben. 13. Bij beschadiging van het gebouw, meubilair, leermiddelen of software van de school door ruwheid of onachtzaamheid zal de schade op kosten van de dader worden hersteld. 14. Fietsen moeten in de fietsenstalling in de daarvoor bestemde rekken worden geplaatst. De open ruimten in deze stalling zijn bestemd voor de bromfietsen. Zet je fiets/scooter op slot! Rijden met scooters en fietsen op het schoolterrein is niet toegestaan. Het parkeerterrein op het schoolterrein is bestemd voor voertuigen van personeel en bezoekers. Studenten parkeren hun auto langs de openbare weg. Klassenboek Iedere klas of studentengroep beschikt over een klassenboek. Komend studiejaar gaan we helemaal over op een digitaal systeem. De functie van het klassenboek staat ter discussie. Presentie De docent vult tijdens de les de presentielijsten digitaal in. De student moet dit achteraf altijd controleren via het portaal. Verwijdering van school Studenten kunnen voor kortere, langere tijd of definitief van school verwijderd worden, indien zij de gedragsregels niet volgen, of zich op andere wijze aan wangedrag schuldig maken. Studenten die door onvoldoende studieresultaten niet voldoen aan de normen zoals die omschreven staan in de studiehandleiding, ontvangen een zogenaamd bindend studieadvies. In alle soortgelijke gevallen wordt het Trajectbureau ingeschakeld. Uitschrijving Studenten, die tijdens het cursusjaar de school verlaten, dienen zich uit te laten schrijven. Hiertoe melden zij zich bij de studievoorlichter. Een uitschrijfformulier wordt ingevuld en ingeleverd bij de schooladministratie. Indien de student jonger is dan 23 jaar en nog geen startkwalificatie heeft, gaat de uitschrijving onder voorwaarden. 14

15 OPMERKINGEN TIJD DAG DATUM LESWEEK OP ONDERWIJSPERI ODE LESWEEK / JAAR KALENDERWEEK Jaaroverzicht Data van examenprojecten, excursies en andere buitenschoolse activiteiten worden op school bekendgemaakt. JAAROVERZICHT ALBEDA COLLEGE OUDE TONGE - versie ACTIVITEIT ma EERSTE DAG ONDERWIJSPERIODE ma 8.30 t/m 30 aug.: Intakes/toetsen/herexamens/administratie za + zo 1B2: za + zo Omloop van Goeree di UITREIKEN ROOSTERS / STUDIEGIDSEN E.D. KLAS 1/2/3 tijden in brief di AMN toets eerstejaars niveau 4. eindtijd : +/ u lokaal via lichtkrant di Tot alle klassen die woe 11/9 op stage gaan: BPV administratie in orde maken woe INTRODUCTIEPROGRAMMA KLAS ma START LESSEN VOLGENS ROOSTER woe AANVANG BPV KLAS 2A2 + 2S2 T/M VR (555 uren) woe AANVANG BPV KLAS 2A3 + 2A4 + 2S4 + 2C4 + 3A3 T/M VR (432 uren) woe AANVANG BPV KLAS 3C4 T/M VR (640 uren) za 1B2: Trekkertrek Oud-Vossemeer woe 1B2: BHV hele dag woe 1B2: BHV hele dag vr 1B2: Verkeersveiligheidsdag Ouddorp woe ALGEMENE OUDERAVOND 1e KLASSEN uitnodiging do o of mi Studiebeurs Rotterdam; HBO voorlichtingsdag: aanmelden ma HERFSTVAKANTIE T/M VR vr MOGELIJKH. SUMMA-HERKANS do lessen gaan door ma EERSTE DAG ONDERWIJSPERIODE 2 15

16 DEZE WEEK UITREIKEN RAPPORTEN OP-1 (ALLE 13 ma KLASSEN) woe RAPPORTBESPREKINGSAVOND uitnodiging ma KERSTVAKANTIE T/M VR vr Open dag tot uur za Open dag tot uur t/m vr 31/1 SUMMATIEVE / FORMATIEVE 14 woe TOETSEN - AFSLUITING 1E SEMESTER toetsrooster ma EERSTE DAG ONDERWIJSPERIODE AANVANG BPV KLAS 3A4 - T/M DO ( ma uren) AANVANG BPV KLAS 1A2 + 1S2 T/M VR woe (360 uren) AANVANG BPV KLAS 3S4 T/M VR ( woe uren) ma VOORJAARSVAKANTIE T/M VR ma Deze week uitdelen rapporten RAPPORTBESPREKINGSAVOND (ALLE 14 do KLASSEN) uitnodiging do Open dag tot uur t/m vr 11/4 SUMMATIEVE / FORMATIEVE 14 woe TOETSEN / EXAMENPROJECTEN toetsrooster ma EERSTE DAG ONDERWIJSPERIODE AANVANG BPV KLAS 1A4 / 1C4 / 1S4 T/M VR woe (216 uren) vr PAASVERLOF T/M MAANDAG ma MEIVAKANTIE T/M VRIJDAG DEZE WEEK UITREIKEN/OPSTUREN RAPPORTEN 14 ma OP-3 (ALLE KLASSEN) RAPPORTBESPREKINGSAVOND (ALLE 14 do KLASSEN) uitnodiging woe Hemelvaartsdagen t/m vr ma 2e Pinksterdag vr School gesloten vanwege personeelsdag ma t/m vr 27/6 Laatste lesweek OP vr Dagreis??? EXAMENS / TOETSEN ALLE KLASSEN T/M 14 ma VRIJDAG toetsrooster 16

17 x x x ma +di 8/7 inhalen gemiste toetsen/afmakenprojecten etc UITSLAG EXAMEN: ALLE KANDIDATEN WORDEN 14 woe G D, HER + ZAKKEN GEBELD + mail HERKANSERS 2A2, 2S2, 2A3, 3A3, 3C4, 3A4, 3S4 14 do OP SCHOOL: INSCHR. HEREXAMENS di 15/7 HEREXAMENS KLAS 2A2, 2S2, 2A3, 14 ma A3, 3A4, 3C4, 3S4. UITSLAG VIA MAIL toetsrooster di 15/7 Formatieve ultieme toetsen klas 1 en 2 14 ma n.a.v. rapp. vergadering UITREIKING RAPPORTEN KLAS 1 EN do UITSLAG HEREXAMENS do DIPLOMA-UITREIKING - ALLE EXAMENKLASSEN uitnodiging ma ZOMERVAKANTIE t/m 29 augustus

18 Personeel Docenten/Administratie/Conciërges Functie P.R. Brard BR Docent C. Dakika DK Docent E.O. Elvé EV Docent H.H.M. Faut FT Docent / BPVcoördinator J. Huibrechtse HB Docent J. Kom KM Docent A.J. Kuipers KS Onderwijsleider K. de Later-van Oosterom LR Docent H. de Ligt LT Docent P. Ottink OT Docent H.C. Ouwens OW Docent C. Reitsma RM Docent/ coördinator BEV J.G.A. van der Tang TG Docent D.J. Vroegindeweij VI Docent L.W. Wagenaar WG Docent / Studievoorlichter B. Herbold HD Instructeur M. van Gameren GM Administratie B. Tiggelman TM Administratie A. Stougje SJ Conciërge J. Lodder LD Conciërge 18

19 Klascodes en de betekenis 1A2= Administratief medewerker niveau 2, klas 1 1S2= Secretarieel medewerker niveau 2, klas 1 1B2= Pariculier beveiliger niveau 2, klas 1 1A4= Bedrijfsadministrateur niveau 3/ 4, klas 1 1C4= Commercieel medewerker bank en verzekeren niveau 4, klas 1 1S4= Secretaresse niveau 3/ 4, klas 1 2A2= Administratief medewerker niveau 2, klas 2 2S2= Secretarieel medewerker niveau 2, klas 2 2B2= Pariculier beveiliger niveau 2, klas 2 2A3= Bedrijfsadministrateur niveau 3, klas2 2A4= Bedrijfsadministrateur niveau 4, klas 2 2C4= Commercieel medewerker bank en verzekeren niveau 4, klas 2 2S4= Secretaresse niveau 3/ 4, klas2 3A3= Bedrijfsadministrateur niveau 3, klas 3 3A4= Bedrijfsadministrateur niveau 4, klas 3 3C4= Commercieel medewerker bank en verzekeren niveau 4, klas 3 3S4= Secretaresse niveau 4, klas 3 Mentoren A2 1S2 1B2 1A4 1C4 1S4 OT OT TG KM KM OW 2A2 2S2 2A3 2A4 2C4 2S4 2B2 LR HB LR VI EV HB RM 3A3 3A4 3C4 3S4 LR WG EV HB 19

Studiegids 2013-2014 Wellantcollege Houten mbo

Studiegids 2013-2014 Wellantcollege Houten mbo Studiegids 2013-2014 Wellantcollege Houten mbo Studiegids Wellant Houten mbo - 2013-2014 1 Beste student, Welkom bij Wellant Houten! Wij vinden het fijn dat je voor Wellant hebt gekozen en we willen je

Nadere informatie

Studiewijzer 2014-2015

Studiewijzer 2014-2015 Studiewijzer 2014-2015 Informatie voor studenten van de opleiding Applicatieontwikkelaar niveau 4 Leerweg BOL crebonummer 95311 Applicatieontwikkelaar versie 2014 MBO College Almere Locatie Louis Armstrongweg

Nadere informatie

Juridisch medewerker zakelijke dienstverlening Niveau 4. Startdatum studiejaar Augustus 2014

Juridisch medewerker zakelijke dienstverlening Niveau 4. Startdatum studiejaar Augustus 2014 Kwalificatiedossier 22161, 94891 Naam opleiding Juridisch medewerker zakelijke dienstverlening Niveau 4 Leerweg BOL Datum / Cohort / Versie Kwalificatiedossier 2014-2017 Opleidingsduur 3 jaar Startdatum

Nadere informatie

Studiegids 2014 2015 Administratief medewerker

Studiegids 2014 2015 Administratief medewerker Studiegids 2014 2015 Administratief medewerker 90471 Bedrijfsadministratief medewerker VOORWOORD Welkom beste student! Van harte welkom op de opleiding Bedrijfsadministratief medewerker (BOL niveau 2).

Nadere informatie

Directiesecretaresse/Managementassistent Niveau 4. Startdatum studiejaar Augustus 2014

Directiesecretaresse/Managementassistent Niveau 4. Startdatum studiejaar Augustus 2014 Kwalificatiedossier 22157-95391 Naam opleiding Directiesecretaresse/Managementassistent Niveau 4 Leerweg] BOL Datum / Cohort / Versie 2014-2017 Kwalificatiedossier Opleidingsduur 3 jaar Startdatum studiejaar

Nadere informatie

School voor zakelijke dienstverlening School voor ICT SCHOOLGIDS 2012-2013

School voor zakelijke dienstverlening School voor ICT SCHOOLGIDS 2012-2013 School voor zakelijke dienstverlening School voor ICT SCHOOLGIDS 2012-2013 Beste student, Hartelijk welkom bij de school voor zakelijke dienstverlening of de school voor ICT van het Noorderpoort! Voor

Nadere informatie

MBO 1&2 Buitenpost Instroom 2012-2013

MBO 1&2 Buitenpost Instroom 2012-2013 MBO 1&2 Buitenpost Instroom 2012-2013 AOC Friesland MBO 1& 2 1 Inhoudsopgave Inleiding Hoofdstuk 1 Het onderwijs 1.1 De opbouw 1.2 Het diploma 1.3 Competenties 1.4 Stage 1.5 Vrije Ruimte 1.6 Praktijkcentra

Nadere informatie

Locat iegids 2013 2014 Euvelgunnerw eg 17 en 25

Locat iegids 2013 2014 Euvelgunnerw eg 17 en 25 Locat iegids 2013 2014 Euvelgunnerw eg 17 en 25 2 Voorwoord. Beste student, Je hebt de locatiegids 2013/2014 van Technologie & ICT voor je liggen. De school verzorgt technische Bol en BBL-opleidingen op

Nadere informatie

Studiegids MBO Utrecht. algemeen deel

Studiegids MBO Utrecht. algemeen deel Studiegids MBO Utrecht algemeen deel 2014 2015 Inhoudsopgave Welkomstwoord CvB. pag. 3 Onderwijs bij MBO Utrecht.. pag. 4 Academies van MBO Utrecht.. pag. 5 Beroepsonderwijs. pag. 6 Tijd voor onderwijs.

Nadere informatie

Voor u ligt de schoolgids 2013-2014. De schoolgids geeft niet alleen informatie over Scala in Teteringen, maar ook over het ROC West-Brabant.

Voor u ligt de schoolgids 2013-2014. De schoolgids geeft niet alleen informatie over Scala in Teteringen, maar ook over het ROC West-Brabant. EEN WOORD VOORAF Voor u ligt de schoolgids 2013-2014. De schoolgids geeft niet alleen informatie over Scala in Teteringen, maar ook over het ROC West-Brabant. De informatie uit deze schoolgids is niet

Nadere informatie

School Automotive, Logistiek en Uniformberoepen

School Automotive, Logistiek en Uniformberoepen School Automotive, Logistiek en Uniformberoepen Opleiding Beveiliging Diamantlaan 16 Locatiegids 2014-2015 Beste student, Hartelijk welkom bij de opleiding Beveiliging van het Noorderpoort! De opleiding

Nadere informatie

MBO GROEN BOL 1&2 Sneek Instroom 2009-2010

MBO GROEN BOL 1&2 Sneek Instroom 2009-2010 MBO GROEN BOL 1&2 Sneek Instroom 2009-2010 Inhoudsopgave Inleiding Hoofdstuk 1 Het onderwijs 1.1 De opbouw 1.2 Het diploma 1.3 Competenties 1.4 Stage 1.5 Vrije Ruimte 1.6 Praktijkcentra 1.7 Onderwijsovereenkomst

Nadere informatie

2012-2013. Schoolgids. Schoolgids mbo 2013-2014. mbo Schagen. Groen licht voor succes!

2012-2013. Schoolgids. Schoolgids mbo 2013-2014. mbo Schagen. Groen licht voor succes! Groen licht voor succes! Schoolgids mbo Schoolgids mbo Schagen 2012-2013 2013-2014 Het Clusius College leidt op voor leven en werken in een groene wereld. Dat doen we met aantrekkelijke vmbo- en mbo-opleidingen,

Nadere informatie

Leerlingwijzer van het Stelle College Schooljaar 2009-2010

Leerlingwijzer van het Stelle College Schooljaar 2009-2010 Leerlingwijzer van het Stelle College Naam school: Stelle College Adres: Mr. Treublaan 1-3 1097 DP Amsterdam Telefoon: (020) 579 71 30 Fax: (020) 694 53 51 Opleidingsmanager onderbouw: de heer I. Oostvriesland

Nadere informatie

MBO GROEN 1&2 Sneek Instroom 2010-2011

MBO GROEN 1&2 Sneek Instroom 2010-2011 Sneek Schoolgids 2010-2011 MBO GROEN 1&2 Sneek Instroom 2010-2011 Groen Regionaal OpleidingsCentrum 1 Inhoudsopgave Inleiding Hoofdstuk 1 Het onderwijs 1.1 De opbouw 1.2 Het diploma 1.3 Competenties 1.4

Nadere informatie

Zoomvliet College, ROC West Brabant, pagina 1

Zoomvliet College, ROC West Brabant, pagina 1 Kwalificatiedossier 22156, 90472, 90473, 90471, 90470 Naam opleiding Secretariële/Financiële Beroepen 90472 Secretarieel Medewerker 90473 Telefonist/receptionist 90471 Bedrijfsadministratief medewerker

Nadere informatie

Studiewijzer 2014-2015

Studiewijzer 2014-2015 Studiewijzer 2014-2015 Informatie voor studenten van de opleiding Medewerker Marketing, Communicatie en Evenementenorganisatie (in de sport) Niveau 4 Crebonummer: 90530 Kwalificatiedossier 2014 90531 Communicatie

Nadere informatie

SCHOOLGIDS 2014-2015

SCHOOLGIDS 2014-2015 ROC Mondriaan School voor Toerisme & Recreatie Helenastraat 10 2595 HA Den Haag Telefoon 088-6663350 info.toerisme@rocmondriaan.nl SCHOOLGIDS 2014-2015 SCHOOL VOOR TOERISME EN RECREATIE Schoolgids 2014-2015

Nadere informatie

Informatiegids 2013-2014

Informatiegids 2013-2014 Informatiegids 2013-2014 ROC van Amsterdam, MBO College Zuid Opleidingen Sport & Bewegen Amsterdam Europaboulevard 13 1079 PC Amsterdam 1. INLEIDING Beste Sport & Bewegen-student van het ROC van Amsterdam,

Nadere informatie

Studiewijzer (met OER) Administratief Medewerker

Studiewijzer (met OER) Administratief Medewerker Studiewijzer (met OER) Administratief Medewerker Nummer kwalificatiedossier: Naam kwalificatiedossier: CREBO nummers kwalificatie: 22156 Versie kwalificatiedossier: 2013 Administratief medewerker 90471,

Nadere informatie

SCHOOLGIDS 2014/15. De Zeven Linden. 1 << terug naar inhoudsopgave

SCHOOLGIDS 2014/15. De Zeven Linden. 1 << terug naar inhoudsopgave SCHOOLGIDS 2014/15 De Zeven Linden 1 Inhoud Even voorstellen 03 Van der Capellen scholengemeenschap 03 Profiel van de locatie De Zeven Linden 04 Extra activiteiten 05 Opbouw van de locatie De Zeven Linden

Nadere informatie

Studiegids School voor Economie en Juridische Beroepen

Studiegids School voor Economie en Juridische Beroepen Studiegids School voor Economie en Juridische Beroepen School voor Economie en Juridische Beroepen Aspasialaan 19 2493 WN Den Haag Beste student, Voor je ligt de studiegids 2014-2015 van ROC Mondriaan

Nadere informatie

COHORT 2014/2015 1 AUGUSTUS 2012

COHORT 2014/2015 1 AUGUSTUS 2012 Kwalificatiedossier 22258, 22087, 95311, 95313 Naam opleiding 95311 Applicatie-ontwikkelaar Niveau 4 Leerweg BOL Datum / Cohort / Versie Kwalificatiedossier COHORT 2014/2015 1 AUGUSTUS 2012 Opleidingsduur

Nadere informatie

Studiewijzer 2012-2013

Studiewijzer 2012-2013 Studiewijzer 2012-2013 Informatie voor studenten van de opleiding Medewerker Marketing en Communicatie (Medewerker Evenementenorganisatie) Crebonummer: 90534 MBO College ZUID Europaboulevard 13-15 1079

Nadere informatie

Locatiegids Alfa-college Hoogeveen 2015-2016

Locatiegids Alfa-college Hoogeveen 2015-2016 Locatiegids Alfa-college Hoogeveen 2015-2016 1 Inhoudsopgave 1. Wegwijs in het Alfa-college 3 1.1 Regionaal opleidingencentrum 3 1.2 College van Bestuur 3 1.3 Raad van Toezicht 4 1.4 Onderwijs in regio

Nadere informatie

VMBO SCHOOLGIDS 2014-2015

VMBO SCHOOLGIDS 2014-2015 VMBO SCHOOLGIDS 2014-2015 INHOUDS- OPGAVE INHOUDSOPGAVE Voorwoord... 3 Creative community... 4 Het onderwijs... 4 De begeleiding... 6 Praktische informatie... 11 Kwaliteitszorg... 15 Activiteiten...16

Nadere informatie

Informatiegids 2008/2009

Informatiegids 2008/2009 Informatiegids 2008/2009 Geuzenplein 1 3132 AB Vlaardingen tel: (010) 434 85 55 fax: (010) 43 Ary Koplaan 3c 3132 AA Vlaardingen tel: (010) 445 31 28 fax: (010) 434 70 16 Willem de Zwijgerlaan 230 3136

Nadere informatie

Je studeert komend jaar aan de opleiding Sport & Bewegen Amsterdam van het MBO College Zuid.

Je studeert komend jaar aan de opleiding Sport & Bewegen Amsterdam van het MBO College Zuid. 1. INLEIDING Beste Sport & Bewegen-student van het ROC van Amsterdam, Je studeert komend jaar aan de opleiding Sport & Bewegen Amsterdam van het MBO College Zuid. Deze informatiegids zal je gedurende dit

Nadere informatie

VESTIGINGSGIDS 2013/2014. Comenius Lijstersingel. www.comenius.nl VWO, TTO, HAVO, PRE-HAVO, MAVO

VESTIGINGSGIDS 2013/2014. Comenius Lijstersingel. www.comenius.nl VWO, TTO, HAVO, PRE-HAVO, MAVO VESTIGINGSGIDS 2013/2014 Comenius Lijstersingel VWO, TTO, HAVO, PRE-HAVO, MAVO www.comenius.nl comenius college / COMENIUS LIJSTERSINGEL < 01 VESTIGINGSGIDS 2013/2014 Comenius Lijstersingel DIRECTEUR mevrouw

Nadere informatie

Voor u ligt de schoolgids 2014-2015. De schoolgids geeft niet alleen informatie over onze school, maar ook over het ROC West-Brabant.

Voor u ligt de schoolgids 2014-2015. De schoolgids geeft niet alleen informatie over onze school, maar ook over het ROC West-Brabant. POMONA EEN WOORD VOORAF Beste ouder(s), Voor u ligt de schoolgids 2014-2015. De schoolgids geeft niet alleen informatie over onze school, maar ook over het ROC West-Brabant. De informatie uit deze schoolgids

Nadere informatie