LOCATIEGIDS OUDE-TONGE. Mercuriuslaan TV Oude-Tonge Tel.nr Fax

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "LOCATIEGIDS OUDE-TONGE. Mercuriuslaan 16 3255 TV Oude-Tonge oudetonge@albeda.nl Tel.nr. 0187 497654 Fax. 0187 642393"

Transcriptie

1 LOCATIEGIDS OUDE-TONGE Mercuriuslaan TV Oude-Tonge Tel.nr Fax

2 INHOUDSOPGAVE blz. Voorwoord 3 Een nieuwe opleiding, een nieuwe start 4 Begeleiding en communicatie 4 Studentbegeleidingssysteem 4 Portaal 4 Mentor 5 Studievoorlichter 5 Zorgcoördinator 5 Contact met thuis 5 De opleidingen 7 Inleiding 7 Opleidingsduur 7 Wisselen van niveau 7 BPV 8 Toetsing en examinering 9 Algemene informatie 11 Lestijden 11 Vakantierooster Opleidingskosten 12 Schooladministratie 12 Aansprakelijkheid en veiligheid 12 Huisregels (verlof, ziekte, verwijdering, schorsing e.d. ) 12 Jaaroverzicht 15 Personeel 18 Klascodes en de betekenis 19 Mentoren per klas 19 2

3 Voorwoord Welkom op het Albeda College Oude-Tonge. Door te kiezen voor een mbo-opleiding heb je een verstandig besluit genomen. Je hebt gekozen voor een opleiding in de economische sector of de beveiliging. Sectoren met veel kans op werk, maar ook sectoren met interessante vakken voor een leuke opleiding. Als je deze opleiding met succes afrondt, heb je volop kansen op de arbeidsmarkt. Verder studeren kan natuurlijk ook. Wij vinden het belangrijk dat je de juiste keuze maakt uit alle opleidingen die het Albeda College biedt. Een sterke begeleiding is vooral in het eerste studiejaar van groot belang. Je hebt een mentor, dat is de docent die in eerste instantie verantwoordelijk is voor je studieverloop. Verloopt je studie niet naar wens dan kan de mentor je begeleiden. Eventueel kan hij of zij je doorverwijzen naar andere vormen van begeleiding, zoals de zorgcoördinator op de locatie. Wil je specifieke informatie over een andere opleiding of vervolgstudie? Dan is de studievoorlichter (decaan) belangrijk. Die kent alle opleidingsmogelijkheden binnen het Albeda College, maar ook daarbuiten. Kwaliteit als doelstelling Wij staan dus voor een persoonlijke begeleiding. Wij streven ernaar dat je het naar je zin hebt, dat je studie naar behoren verloopt en dat je op de voor jou beste opleiding zit. Bij de keuzes over de opzet van de opleiding en de begeleiding staat één woord centraal: kwaliteit. Dat mag geen leeg begrip zijn. Je moet het kunnen herkennen bij alle docenten, bij alle lessen, bij de toetsen, in de lokalen en in de aula. Dat is voor ons als medewerkers een hele uitdaging. Als je vindt dat iets niet goed loopt of als je tips hebt, dan horen we dat graag zodat we ermee aan de slag kunnen. Doe er je voordeel mee. Identiteit We zijn een interconfessionele school. Dat betekent dat onze identiteit wordt bepaald door christelijke waarden. Ieder mens is uniek en verdient kansen, onafhankelijk van zijn of haar geloof. Iedereen is welkom. Dit mensbeeld is leidend bij de inrichting van ons onderwijs en is vertaald naar onze kernwaarden, die we in 2011 hebben gebundeld en aangescherpt: Betrokken en sociaal bewogen We zijn een gemeenschapsschool, interconfessioneel, sociaal bewogen en betrokken bij mens en omgeving, met respect voor elkaar. Verantwoordelijk voor resultaten We zijn verantwoordelijk voor onze resultaten. We doen wat we zeggen en willen ons daarover verantwoorden. Creatief en ondernemend We richten onze blik naar buiten en pakken kansen die kunnen leiden tot innovaties. Daarbij gaan we professioneel te werk. Dat leren we ook onze studenten. Ambitieus en uitdagend We dagen onze studenten en medewerkers uit om het beste uit zichzelf te halen, uitgaande van hun ambities en talenten. Veilig en betrouwbaar We hechten belang aan het creëren van een veilige en betrouwbare omgeving. We opereren daarom transparant, consequent, eerlijk en ruimhartig en zijn aanspreekbaar op ons gedrag. Welkom op het Albeda College! Succes bij je studie en maak gebruik van alle mogelijkheden die wij je kunnen bieden. Namens alle medewerkers van de locatie Oude-Tonge, A.J. Kuipers Onderwijsleider 3

4 Algemene informatie Opleidingen De locatie Oude-Tonge valt onder de branche S&A (Secretarieel & Administratie) van het Albeda College. Maar op de locatie worden ook opleidingen verzorgd die onder andere branches vallen. Hieronder vind je alle opleidingen: Administratief medewerker niveau 2 Secretarieel medewerker / receptioniste-telefoniste niveau 2 Bedrijfsadministrateur, Assistent-accountant niveau 4 Secretaresse niveau 3 Secretaresse niveau 4 (managementassistente, directiesecretaresse) Commercieel medewerker Bank- en verzekeringswezen niveau 4 (branche Handel & Commercie) Particulier beveiliger niveau 2 (branche Businessservices) Branchedirectie Branchedirecteur S&A a.i.: Adjunct directeur: De heer J. Haenen De heer S. Sterkman Onderwijsleiding Onderwijsleider: Examencoördinatie Secretarieel: Examencoördinatie Bedrijfsadministratie: Examencoördinatie Beveiliging: Examencoördinatie Bank & verzekeren: De heer B. Kuipers Mevr. J. Huibrechtse De heer D. Vroegindeweij De heer C. Reitsma De heer E. Elvé 4

5 Een nieuwe opleiding, een nieuwe start Motivatie Studeren op mbo-niveau vraagt om een gestructureerde aanpak. Om je studie succesvol af te ronden, is het belangrijk dat je: zelfstandig je studie leert plannen je aan afspraken houdt regelmatig studeert verantwoording neemt voor je eigen presteren. Dit is extra belangrijk omdat je een flink deel van je opleiding in de beroepspraktijk meeloopt, dus in een bedrijf of bij een (semi-)overheidsinstelling. Je mentor/coach helpt je daarbij, maar uiteindelijk zal je het zelf moeten doen. Dat lukt je alleen als je echt gemotiveerd bent voor je opleiding. Begeleiding en communicatie Studentbegeleidingssysteem Een van de dingen waar wij trots op zijn, is ons studentbegeleidingssysteem. Wij vinden het erg belangrijk dat studenten en docenten zich samen inzetten voor het behalen van het diploma. Dit betekent onder andere dat we je hierbij proberen te helpen. Natuurlijk moet je wel geholpen willen worden. Geef dus op tijd bij je mentor of coach aan als je vastloopt in je opleiding. Hieronder kun je vinden welke personen en zaken belangrijk zijn voor de begeleiding. Portaal Een goed inzicht in de studie is van het grootste belang. Je moet bijvoorbeeld weten hoe de Belangrijke opleiding in elkaar zit, welke regels er zijn en wanneer je toetsen hebt. Algemene informatie over info je studie vind je in deze informatiegids. Meer specifieke informatie kun je vinden op het intranet van het Albeda College: het PORTAAL. Met de inloggegevens in de Portaalbrief die je aan het begin van de opleiding ontvangt, heb je toegang tot deze intranetsite en jouw Albeda- . Je vindt er onder andere de lessentabellen, de toetsroosters, de overgangsnormen, het jaaroverzicht en informatie per vakgebied, zoals lesplanners. Deze informatie wordt regelmatig bijgewerkt. Daarnaast wordt PORTAAL gebruikt voor interactief oefen- en toets materiaal. Mentor Ook contacten met thuis Dit is vaak de centrale persoon voor jou in de opleiding. Vooral in het eerste jaar is je mentor belangrijk. De mentor maakt hiervoor met de klas afspraken. 5

6 De mentor is de persoon die jij het eerste aanspreekt bij onduidelijkheden of vragen over de opleiding. Ook naar je ouders of verzorgers toe is de mentor de gesprekspartner. Achter in deze gids kun je vinden wie jouw mentor is. Sommige klassen hebben een mentoruur. Dit uur wordt dan gebruikt om met de hele klas of per individuele student persoonlijke gesprekken te hebben. Vragen over de voortgang, problemen of andere zaken kunnen dan worden gesteld. Maak gebruik van deze mogelijkheid. Studievoorlichter Studieadvies De studievoorlichter houdt zich vooral bezig met de vraag: Zit iedere student op de goede plek? Dit begint al bij de aanmelding en het kennismakingsgesprek. Hij adviseert bij verwijzingen en geeft voorlichting over studiekeuzes. Ook beheert hij materiaal over andere opleidingen en vervolgopleidingen. Daarnaast heeft hij vaak ook informatie over beroepen en vacatures. De studievoorlichter met wie jij te maken kunt krijgen, is de heer L.W. Wagenaar. Zorgcoördinator Persoonlijke problemen wilt bespreken. De mentor/klassendocent is voor de meer zakelijke vragen of problemen rond je opleiding. De zorgcoördinator is meer een vertrouwensdocent bij wie je terecht kunt voor privéproblemen. Zaken waar je zelf niet uitkomt en die je onder vier ogen eens met iemand Het kan zijn dat bepaalde problemen je studie beïnvloeden. Maar ook als dit niet het geval is, is het goed om niet met bepaalde dingen rond te blijven lopen. De vertrouwenspersoon kan je ook helpen om andere instanties te vinden die je verder kunnen helpen. De zorgdocent op onze school is de heer L.W. Wagenaar. Contacten tussen school en thuis Ook contacten met thuis Op woensdag 2 oktober vindt er een algemene voorlichtingsavond plaats voor de ouders en verzorgers van alle nieuwe studenten. In het jaaroverzicht in deze gids staan de weken vermeld waarin de rapporten worden uitgereikt, evenals de data van alle rapportbesprekingsavonden. Naast deze vaste contactmomenten kunnen ouders en verzorgers altijd een afspraak maken met een vakdocent, de mentor, de zorgcoördinator, de studievoorlichter of de opleidingsmanager. Als de situatie daar aanleiding toe geeft, zal de school zelf het contact met ouders of verzorgers zoeken. 6

7 De opleidingen Inleiding Competenties Onder een competentie verstaan we het vermogen om in een beroepssituatie adequaat te kunnen handelen. Niet alleen vakmatig, maar ook het kunnen functioneren in een organisatie, het goed kunnen communiceren en samenwerken en het zelf nieuwe dingen kunnen uitzoeken en leren. Er wordt van je verwacht dat je je kennis en vaardigheden steeds up-to-date houdt. Op school ontwikkel je de competenties door alleen of met andere deelnemers zo echt mogelijk werkopdrachten uit te voeren. Sommige vaardigheden beheers je al, andere moet je leren. Deze ontwikkeling is niet vrijblijvend en wordt door je mentor of coach gevolgd. Met hem/haar, maar ook met de andere docenten bespreek je regelmatig je resultaten en maak je afspraken over leerstappen en ontwikkeldoelen. Opleidingsduur Niveau 2-2 jaar Niveau 3-2 of 3 jaar (alleen als opstroom- of afstroomtraject; zie ook WISSELEN VAN NIVEAU) Niveau 4-3 jaar Elk jaar is ingedeeld in 2 semesters en ieder semester is onderverdeeld in 2 onderwijsperiodes. Elke onderwijsperiode beslaat ongeveer 9 lesweken. Onderwijsperiode 8 is dus de laatste onderwijsperiode in het 2 e leerjaar. Semester 5 de eerste helft van het 3 e leerjaar. Wisselen van niveau opstroom / afstroom Bedrijfsadministratie In deze studierichting is er de mogelijkheid om tijdens de studie de opleiding op een ander niveau voort te zetten. Voor studenten die deze studierichting op niveau 2 aanvangen, bestaat een zogenaamd opstroomtraject. Dit betekent dat zij na afronding van de opleiding op niveau 2 in 1 studiejaar een diploma op niveau 3 kunnen behalen. Toelating geschiedt onder voorwaarden. Doorstroom naar niveau 4 is in dit traject niet mogelijk. Studenten die in deze studierichting aan een opleiding op niveau 4 beginnen, kunnen in het 2e leerjaar doorverwezen worden naar de opleiding op niveau 3 (het zgn. afstroomtraject ) De opleidingsduur is in dat geval 2 jaar. Toelating tot klas 2 niveau 4 is daarna onder voorwaarden mogelijk. 7

8 Secretarieel Studenten in deze studierichting op niveau 2 zijn na het behalen van het diploma toelaatbaar tot het 2 e leerjaar van de secretariële opleiding op een hoger niveau. Dit geldt niet voor de uitstroomrichting telefoniste/receptioniste. Studenten op niveau 4 volgen in principe een 3-jarige opleiding. Bij de examinering in het 3 e leerjaar wordt vastgesteld of de student voldoet aan de diplomeringseisen op niveau 3 dan wel 4. Bank- en Verzekeringswezen De opleiding Commercieel Medewerker Bank- en Verzekeringswezen bestaat in Nederland alleen op niveau 4. Afronding op een ander niveau is dus niet aan de orde. Beveiliging Studenten die niveau 2 hebben afgerond zijn toelaatbaar op niveau 3. Vooralsnog wordt deze opleiding (meestal BBL) uitsluitend in Rotterdam verzorgd. De Beroepspraktijkvorming BPV Elke studie op onze school kent een verplichte stage: de BPV (=beroeps praktijkvorming) De planning van de BPV verschilt per opleiding, maar je zult tenminste 20% van je opleidingstijd bij een leerbedrijf doorbrengen. Ook in de examinering zullen de BPV-bedrijven een steeds grotere rol gaan vervullen. Voor het zoeken en vinden van een BPV-plaats ben je zelf verantwoordelijk. Natuurlijk helpen wij je wel hierbij. De plek waar je alles over de BPV kunt vinden is het Portaal en Deze studiehandleiding is gebaseerd op diverse wettelijk vereiste documenten, welke ter inzage aan alle betrokkenen ter beschikking staan. Aan de studiehandleiding zelf kunnen geen rechten worden ontleend en zijn overname- en drukfouten alsmede wijzigingen voorbehouden. Augustus

9 Toetsing en examinering In klas 1, 2 en 3 is de beoordeling/toetsing tijdens de lessen vooral gericht op controle van de studievoortgang. Dit heet formatieve toetsing. Daarnaast kennen we de beoordeling/toetsing die gericht is op diplomering. Dit noemen we examinering of summatieve toetsing. Beide begrippen worden hieronder nader toegelicht. Toetsing (formatief) Tijdens de opleiding maak je opdrachten en toetsen. De resultaten van deze opdrachten en toetsen worden door ons geadministreerd en 4 keer per jaar wordt hiervan een rapport/puntenkaart samengesteld. Alle toetsen en opdrachten die bij deze puntenkaart horen, vallen onder toetsing. De resultaten hiervan zijn belangrijk voor de studievoortgang. Aan welke eisen je aan het eind van een leerjaar moet voldoen, staat beschreven in de voortgangscriteria. Bevordering naar het volgende leerjaar hangt af van formatieve resultaten. Regels t.a.v. formatieve toetsing: Als een toets moment als gevolg van een geldige (tevoren gemelde) reden wordt gemist, wordt verplicht deelgenomen aan het door de docent vastgestelde inhaalmoment. Dit zal in de meeste gevallen zijn op het in het rooster vastgelegde HT-uur. Indien dit moment zonder geldige reden wordt gemist, wordt dit onderdeel zo snel mogelijk herkanst na overleg met de docent. De onderdelen waarop dit betrekking heeft, zullen in de rapportage worden gewaardeerd met x. Deze waardering wordt ook gebruikt voor opdrachten die nog niet (volledig) zijn afgerond. Na elke afgeronde periode wordt een rapport/puntenkaart samengesteld. In de periode daarna mag per onvoldoende periodecijfer/rapportonderdeel 1 toets worden herkanst. Deze herkansing vindt ook plaats op het eerder genoemde vastgelegde moment in het rooster (HT-uur). In schema: Schema herkansingen formatief Stap Onderdeel: Wat? Inhalen mogelijk? Actie: Wanneer herkansing? 1 Toets gemist ja afspreken met docent inhaalmoment 2 Toets op inhaalmoment gemist ja, onder voorwaarden Afspreken met docent voor volgende periode Op afspraak 3 Periodecijfer of rapportonderdeel onvoldoende ja afspreken met docent voor volgende periode volgende periode 4 Herkansing onvoldoende periodecijfer of rapportonderdeel nog onvoldoende ja, onder voorwaarden rapportvergadering einde studiejaar. Max 1 vak en indien nodig voor bevordering einde studiejaar Examinering (summatief) Een belangrijk onderdeel van je opleiding is het maken van examens. Het is van belang dat de registratie van de door jou behaalde examens zorgvuldig gebeurt. Hierin heb je zelf ook een belangrijke rol. Omdat examens zo belangrijk zijn, is er een reglement opgesteld rondom het afnemen van examens. Dit heet het examenreglement. 9

10 Tijdens de opleiding maak je in leerjaar 1, maar voornamelijk in leerjaar 2 en (voor de niveau 4-opleidingen) in leerjaar 3 examens. Jouw examenresultaten bepalen of je uiteindelijk een diploma ontvangt. Je moet alle examens met een voldoende afronden. De onderdelen waarin examen moet worden gedaan, staan beschreven in de studiehandleiding van de gekozen richting. De studiehandleiding kun je vinden op het portaal en later dit jaar ook op de website. Voor de examens geldt: Examenmoment: moment waarop de gehele groep of een individu een examen aflegt. Je krijgt ruim van tevoren informatie over de datum van het examen. Herexamenmoment: inhaalexamen voor hen die op het examenmoment een onvoldoende resultaat hebben behaald of het examenmoment hebben gemist. Als voor het herexamenmoment reparatielessen zijn ingeroosterd, zijn de studenten die een onvoldoende bij het eerste examenmoment hebben behaald verplicht deze lessen te volgen. Als je na het examenmoment en het herexamenmoment nog steeds een onvoldoende hebt, moet je meedoen aan het examen van het volgend studiejaar. Dit kan studievertraging tot gevolg hebben. Voor examens afgelegd in het laatste jaar van de opleiding is er nog een derde moment van examinering (de ultieme toets). Deze toets vindt plaats aan het einde van het studiejaar. In de loop van het studiejaar krijg je een overzicht van alle examens die je voor je opleiding moet maken. De exacte data voor de examens krijg je ook nog te horen. Ook ontvang je een overzicht van de onderwerpen die in de examens aan de orde komen. 10

11 Algemene informatie Lestijden Lesuur Van Tot pauze lunchpauze pauze Vakantieschema HERFSTVAKANTIE 21 oktober 2013 t/m 25 oktober 2013 KERSTVAKANTIE 23 december 2013 t/m 3 januari 2014 VOORJAARSVAKANTIE 17februari 2014 t/m 21 februari 2014 PASEN 18 april 2014 t/m 21 april 2014 MEIVAKANTIE 28 april 2014 t/m 9 mei 2014 HEMELVAARTSDAGEN 28 mei t/m 30 mei 2014 PINKSTEREN 9 juni 2014 ZOMERVAKANTIE 21 juli 2014 t/m 29 augustus 2014 Van bovenstaande vakantieregeling kan niet worden afgeweken. Bij het plannen van vakanties en dergelijke moet hiermee rekening worden gehouden. Voor vakanties die buiten deze regeling vallen krijg je in principe geen toestemming. Zie ook: 11

12 Opleidingskosten Een overzicht van de opleidingskosten wordt in juli voorafgaand aan het schooljaar opgesteld. Per studie wordt bepaald welke leermiddelen nodig zijn om de opleiding te kunnen volgen. Je bent vrij om dit in te kopen waar je wilt. Het Albeda college heeft wel bepaalde (kortings-) afspraken gemaakt met enkele uitgevers waaronder vandijkeducatie (www.vandijk.nl) en de Lisettewertergroep (www.maxxis.nl). De kosten bestaan uit boeken, readers, kopieën, licenties en eventuele overige kosten. Schooladministratie Voor vragen over administratieve zaken zoals het ondertekenen van een formulier (kinderbijslag, studiefinanciering e.d.), kan je tijdens openingstijden terecht bij de schooladministratie. Openingstijden: Dagelijks: , uur en uur. Aansprakelijkheid en veiligheid De school kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor goederen, die tijdens de lessen in bewaring worden gegeven aan het personeel van de school (bijvoorbeeld tijdens LO-lessen). Dat geldt ook voor diefstal van eigendommen van studenten die in lokalen, gangen, garderobe e.d. achterblijven. De school zorgt voor een veilige omgeving. We beschikken over hekwerken en voldoende ruimte om het gebouw. De meerderheid van het personeel is Bedrijfshulpverlener. Deze zorgt ervoor dat bij bijzondere omstandigheden (bijvoorbeeld een ontruiming) alles goed georganiseerd verloopt. Wij verwachten dat iedereen die zich op het terrein bevindt zich aan de regels houdt en aanwijzingen van het personeel opvolgt. Binnen het gebouw beschikken we in verkeersruimtes over camerabewaking in een gesloten circuit. Kluisjes om persoonlijke eigendommen op te bergen zijn te huur via de conciërge. De kosten zijn: 30,- per jaar, waarvan 15,- borg. Huisregels Gedragsregels in en om de school Hieronder staat een aantal regels die in de school gelden. Een goede naleving van de regels bevordert een prettige sfeer in de school. Voorop staat dat onze school zich tegenover jou als student verplicht om voor zo goed mogelijk onderwijs te zorgen. Jij verplicht je om je optimaal in te spannen om je te houden aan de regels van de schoolopleiding. De regels zijn afgestemd op studenten, die straks een verantwoordelijke taak in het bedrijfsleven of de overheidsdienst op zich kunnen nemen en daar nu op voorbereid worden. Wij beschouwen je dan ook als WIO; Werknemer In Opleiding. 12

13 A. VERLOFAANVRAGEN EN ZIEKMELDING 1. De studenten zijn verplicht alle lessen te volgen. Een student die verlof nodig heeft voor doktersbezoek, familieomstandigheden, rijexamen, keuringen en dergelijke meldt dit indien mogelijk vooraf schriftelijk bij de onderwijsleiding. 2. Moet een student wegens ziekte of andere omstandigheden één of meerdere lesuren verzuimen, dan moet dit door ouders/verzorgers direct telefonisch aan de administratie gemeld te worden via telefoonnummer Bij terugkeer op school meldt de student zich vóór aanvang van de lessen bij de conciërge en levert een door ouder/verzorger ondertekend briefje in met de reden en duur van het verzuim. Studenten, die tijdens hun aanwezigheid op school ziek worden en naar huis willen, melden zich af bij de conciërge of administratie. Studenten, die zonder bericht van verzuim zijn weggebleven, wordt de toegang tot de school geweigerd, tot het bericht van de ouders/verzorgers is ontvangen. 3. Als een student onrechtmatig verzuimd heeft, wordt de verzuimde tijd dubbel ingehaald. 4. De school is wettelijk verplicht om ongeoorloofd verzuim te melden bij het VERZUIMLOKET. In dit verband dient opgemerkt te worden dat de school, zowel door het ministerie als door de inspectie, wordt verplicht een absentenregistratie bij te houden. Daarnaast stelt de school het volgen van ALLE lessen verplicht en is de student ten opzichte van de school dus "lesplichtig". Door zich voor de opleiding aan te melden, geeft de student immers te kennen de lessen te zullen volgen. 5. Per 1 januari 2001 is er een wet van kracht die de melding van ongeoorloofd verzuim van leerplichtvrije deelnemers tot 23 jaar verplicht stelt. Het aanmelden van deelnemers tot 23 jaar die nog geen startkwalificatie hebben, is een wettelijke verplichting. Het intern meldpunt van het Albeda College, het Trajectbureau, bemiddelt jongeren die zonder startkwalificatie uitstromen naar andere opleidingen, projecten of hulpverlening. B. TE LAAT IN DE LES EN VERWIJDERING UIT DE LES 1. De studenten zijn verplicht bij de aanvang van de lessen in het leslokaal aanwezig te zijn. Te laat komende studenten melden zich bij de conciërge of de onderwijsleider, noteren hun naam op de gele TE LAAT LIJST en worden door de docent genoteerd in het klassenboek. 2. Als een student gedurende een onderwijsperiode 4 keer te laat is gekomen, moet hij hiervoor twee uur terug te komen. 3. Studenten die regelmatig, ondanks waarschuwingen te laat komen of meerdere malen lessen ongeoorloofd verzuimen, krijgen te maken met disciplinaire maatregelen. 4. Studenten, die menen door gebrekkige reisverbindingen het eerste lesuur niet op tijd aanwezig te kunnen zijn, kunnen een schriftelijk verzoek indienen om iets later te mogen komen. Zij ontvangen een pasje dat bij binnenkomst aan de docent getoond wordt. De aanvraag kan gedaan worden bij de administratie door een schriftelijk verzoek waarbij een uitdraai van de OV-verbinding wordt gevoegd. 5. Studenten, die uit de les verwijderd worden, melden zich altijd onmiddellijk bij de conciërge. Bij afwezigheid van de conciërge meldt de student zich op de administratie. C. IN EN OM DE SCHOOL 1. Studenten zijn verplicht in en om de school alle aanwijzingen van het personeel op te volgen. 2. De studenten zijn verplicht alle op het lesrooster aangegeven lessen te volgen. Hiertoe behoren ook - gastlessen, excursies e.d. 3. Buiten de lestijden om mogen studenten zich niet zonder toestemming in de schoollokalen ophouden. 4. Ruimten van docenten en overig personeel mogen niet zonder toestemming door studenten worden betreden. 5. Het gehele schoolgebouw is rookvrij. 6. Het voorportaal is niet bedoeld als pauzeruimte. Roken kan buiten op de daartoe bestemde plek. 7. Wij gebruiken mobiele telefoons uitsluitend buiten de lokalen. 8. In de lokalen is het dragen van jas of pet niet toegestaan. 13

14 9. Studenten houden de school en de omgeving netjes; na gebruik bekertjes, blikjes, overgebleven brood en schillen e.d. in de afvalbakken gooien. 11. Eten en drinken alleen in de aula. 12. In de aula staan automaten voor koffie, thee, soep e.d. Om het gebouw en omgeving leefbaar te houden, worden bij toerbeurt door de studenten lichte corveewerkzaamheden verricht. Dit kan bijvoorbeeld zijn: vloer vegen, tafels afruimen en onkruid krabben. 13. Bij beschadiging van het gebouw, meubilair, leermiddelen of software van de school door ruwheid of onachtzaamheid zal de schade op kosten van de dader worden hersteld. 14. Fietsen moeten in de fietsenstalling in de daarvoor bestemde rekken worden geplaatst. De open ruimten in deze stalling zijn bestemd voor de bromfietsen. Zet je fiets/scooter op slot! Rijden met scooters en fietsen op het schoolterrein is niet toegestaan. Het parkeerterrein op het schoolterrein is bestemd voor voertuigen van personeel en bezoekers. Studenten parkeren hun auto langs de openbare weg. Klassenboek Iedere klas of studentengroep beschikt over een klassenboek. Komend studiejaar gaan we helemaal over op een digitaal systeem. De functie van het klassenboek staat ter discussie. Presentie De docent vult tijdens de les de presentielijsten digitaal in. De student moet dit achteraf altijd controleren via het portaal. Verwijdering van school Studenten kunnen voor kortere, langere tijd of definitief van school verwijderd worden, indien zij de gedragsregels niet volgen, of zich op andere wijze aan wangedrag schuldig maken. Studenten die door onvoldoende studieresultaten niet voldoen aan de normen zoals die omschreven staan in de studiehandleiding, ontvangen een zogenaamd bindend studieadvies. In alle soortgelijke gevallen wordt het Trajectbureau ingeschakeld. Uitschrijving Studenten, die tijdens het cursusjaar de school verlaten, dienen zich uit te laten schrijven. Hiertoe melden zij zich bij de studievoorlichter. Een uitschrijfformulier wordt ingevuld en ingeleverd bij de schooladministratie. Indien de student jonger is dan 23 jaar en nog geen startkwalificatie heeft, gaat de uitschrijving onder voorwaarden. 14

15 OPMERKINGEN TIJD DAG DATUM LESWEEK OP ONDERWIJSPERI ODE LESWEEK / JAAR KALENDERWEEK Jaaroverzicht Data van examenprojecten, excursies en andere buitenschoolse activiteiten worden op school bekendgemaakt. JAAROVERZICHT ALBEDA COLLEGE OUDE TONGE - versie ACTIVITEIT ma EERSTE DAG ONDERWIJSPERIODE ma 8.30 t/m 30 aug.: Intakes/toetsen/herexamens/administratie za + zo 1B2: za + zo Omloop van Goeree di UITREIKEN ROOSTERS / STUDIEGIDSEN E.D. KLAS 1/2/3 tijden in brief di AMN toets eerstejaars niveau 4. eindtijd : +/ u lokaal via lichtkrant di Tot alle klassen die woe 11/9 op stage gaan: BPV administratie in orde maken woe INTRODUCTIEPROGRAMMA KLAS ma START LESSEN VOLGENS ROOSTER woe AANVANG BPV KLAS 2A2 + 2S2 T/M VR (555 uren) woe AANVANG BPV KLAS 2A3 + 2A4 + 2S4 + 2C4 + 3A3 T/M VR (432 uren) woe AANVANG BPV KLAS 3C4 T/M VR (640 uren) za 1B2: Trekkertrek Oud-Vossemeer woe 1B2: BHV hele dag woe 1B2: BHV hele dag vr 1B2: Verkeersveiligheidsdag Ouddorp woe ALGEMENE OUDERAVOND 1e KLASSEN uitnodiging do o of mi Studiebeurs Rotterdam; HBO voorlichtingsdag: aanmelden ma HERFSTVAKANTIE T/M VR vr MOGELIJKH. SUMMA-HERKANS do lessen gaan door ma EERSTE DAG ONDERWIJSPERIODE 2 15

16 DEZE WEEK UITREIKEN RAPPORTEN OP-1 (ALLE 13 ma KLASSEN) woe RAPPORTBESPREKINGSAVOND uitnodiging ma KERSTVAKANTIE T/M VR vr Open dag tot uur za Open dag tot uur t/m vr 31/1 SUMMATIEVE / FORMATIEVE 14 woe TOETSEN - AFSLUITING 1E SEMESTER toetsrooster ma EERSTE DAG ONDERWIJSPERIODE AANVANG BPV KLAS 3A4 - T/M DO ( ma uren) AANVANG BPV KLAS 1A2 + 1S2 T/M VR woe (360 uren) AANVANG BPV KLAS 3S4 T/M VR ( woe uren) ma VOORJAARSVAKANTIE T/M VR ma Deze week uitdelen rapporten RAPPORTBESPREKINGSAVOND (ALLE 14 do KLASSEN) uitnodiging do Open dag tot uur t/m vr 11/4 SUMMATIEVE / FORMATIEVE 14 woe TOETSEN / EXAMENPROJECTEN toetsrooster ma EERSTE DAG ONDERWIJSPERIODE AANVANG BPV KLAS 1A4 / 1C4 / 1S4 T/M VR woe (216 uren) vr PAASVERLOF T/M MAANDAG ma MEIVAKANTIE T/M VRIJDAG DEZE WEEK UITREIKEN/OPSTUREN RAPPORTEN 14 ma OP-3 (ALLE KLASSEN) RAPPORTBESPREKINGSAVOND (ALLE 14 do KLASSEN) uitnodiging woe Hemelvaartsdagen t/m vr ma 2e Pinksterdag vr School gesloten vanwege personeelsdag ma t/m vr 27/6 Laatste lesweek OP vr Dagreis??? EXAMENS / TOETSEN ALLE KLASSEN T/M 14 ma VRIJDAG toetsrooster 16

17 x x x ma +di 8/7 inhalen gemiste toetsen/afmakenprojecten etc UITSLAG EXAMEN: ALLE KANDIDATEN WORDEN 14 woe G D, HER + ZAKKEN GEBELD + mail HERKANSERS 2A2, 2S2, 2A3, 3A3, 3C4, 3A4, 3S4 14 do OP SCHOOL: INSCHR. HEREXAMENS di 15/7 HEREXAMENS KLAS 2A2, 2S2, 2A3, 14 ma A3, 3A4, 3C4, 3S4. UITSLAG VIA MAIL toetsrooster di 15/7 Formatieve ultieme toetsen klas 1 en 2 14 ma n.a.v. rapp. vergadering UITREIKING RAPPORTEN KLAS 1 EN do UITSLAG HEREXAMENS do DIPLOMA-UITREIKING - ALLE EXAMENKLASSEN uitnodiging ma ZOMERVAKANTIE t/m 29 augustus

18 Personeel Docenten/Administratie/Conciërges Functie P.R. Brard BR Docent C. Dakika DK Docent E.O. Elvé EV Docent H.H.M. Faut FT Docent / BPVcoördinator J. Huibrechtse HB Docent J. Kom KM Docent A.J. Kuipers KS Onderwijsleider K. de Later-van Oosterom LR Docent H. de Ligt LT Docent P. Ottink OT Docent H.C. Ouwens OW Docent C. Reitsma RM Docent/ coördinator BEV J.G.A. van der Tang TG Docent D.J. Vroegindeweij VI Docent L.W. Wagenaar WG Docent / Studievoorlichter B. Herbold HD Instructeur M. van Gameren GM Administratie B. Tiggelman TM Administratie A. Stougje SJ Conciërge J. Lodder LD Conciërge 18

19 Klascodes en de betekenis 1A2= Administratief medewerker niveau 2, klas 1 1S2= Secretarieel medewerker niveau 2, klas 1 1B2= Pariculier beveiliger niveau 2, klas 1 1A4= Bedrijfsadministrateur niveau 3/ 4, klas 1 1C4= Commercieel medewerker bank en verzekeren niveau 4, klas 1 1S4= Secretaresse niveau 3/ 4, klas 1 2A2= Administratief medewerker niveau 2, klas 2 2S2= Secretarieel medewerker niveau 2, klas 2 2B2= Pariculier beveiliger niveau 2, klas 2 2A3= Bedrijfsadministrateur niveau 3, klas2 2A4= Bedrijfsadministrateur niveau 4, klas 2 2C4= Commercieel medewerker bank en verzekeren niveau 4, klas 2 2S4= Secretaresse niveau 3/ 4, klas2 3A3= Bedrijfsadministrateur niveau 3, klas 3 3A4= Bedrijfsadministrateur niveau 4, klas 3 3C4= Commercieel medewerker bank en verzekeren niveau 4, klas 3 3S4= Secretaresse niveau 4, klas 3 Mentoren A2 1S2 1B2 1A4 1C4 1S4 OT OT TG KM KM OW 2A2 2S2 2A3 2A4 2C4 2S4 2B2 LR HB LR VI EV HB RM 3A3 3A4 3C4 3S4 LR WG EV HB 19

KWALITEITSHANDVEST EDUCATIE 2009-1010

KWALITEITSHANDVEST EDUCATIE 2009-1010 KWALITEITSHANDVEST EDUCATIE 2009-1010 Het Albeda College wil goed onderwijs geven. Om dit te kunnen doen hebben we regels. In dit kwaliteitshandvest lees je wat die regels zijn. Je leest wat de school

Nadere informatie

Regeling te laat, absent en uit de les verwijderd. Vmbo BL/KL

Regeling te laat, absent en uit de les verwijderd. Vmbo BL/KL Regeling te laat, absent en uit de les verwijderd Vmbo BL/KL Versie: 9 september 2010 Regeling "Melding van ziekte en absentie Regius College" Wanneer een leerling de lessen moet verzuimen wegens ziekte

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT GEBOUW ZUSTER HENNEKEPLEIN

HUISHOUDELIJK REGLEMENT GEBOUW ZUSTER HENNEKEPLEIN HUISHOUDELIJK REGLEMENT GEBOUW ZUSTER HENNEKEPLEIN Openingstijden schoolgebouw Het schoolgebouw is tijdens lesweken van maandag tot en met vrijdag geopend van 7.00 uur tot 17.30 uur. Schoolpas Een cursist

Nadere informatie

Dit laten we zien vanuit 3 kernwaarden: RELATIE. Op het Elzendaalcollege hebben we

Dit laten we zien vanuit 3 kernwaarden: RELATIE. Op het Elzendaalcollege hebben we Entree Kluisjes Schoolpas Schoolafspraken (wat we willen zien) De leerlingen uit de onder- en bovenbouw gebruiken hun eigen ingang, fietsenstalling, en toiletblokken. Er wordt alleen overgebleven op het

Nadere informatie

Dit laten we zien vanuit 3 kernwaarden: RELATIE. Op het Elzendaalcollege hebben we

Dit laten we zien vanuit 3 kernwaarden: RELATIE. Op het Elzendaalcollege hebben we Entree Kluisjes Schoolpas Schoolafspraken (wat we willen zien) De leerlingen uit de onder- en bovenbouw gebruiken hun eigen ingang, fietsenstalling, pauzeplaats en toiletblokken. De ruimte bij de ingangen

Nadere informatie

BIJLAGE A. Specifiek voor het Markiezaat College. VERZUIM EN ONGEOORLOOFD GEDRAG STUDENTEN BOL

BIJLAGE A. Specifiek voor het Markiezaat College. VERZUIM EN ONGEOORLOOFD GEDRAG STUDENTEN BOL BIJLAGE A Specifiek voor het Markiezaat College. VERZUIM EN ONGEOORLOOFD GEDRAG STUDENTEN BOL Algemeen Toezicht op verzuim gebeurt door een medewerker die door de afdelingscoördinator met deze taak belast

Nadere informatie

Locatiegids. Hoefsmidstraat. In dit overzicht: Algemene gegevens Faciliteiten Contactpersonen Ziek melden Specifieke regels

Locatiegids. Hoefsmidstraat. In dit overzicht: Algemene gegevens Faciliteiten Contactpersonen Ziek melden Specifieke regels Locatiegids Hoefsmidstraat In dit overzicht: Algemene gegevens Faciliteiten Contactpersonen Ziek melden Specifieke regels Algemene gegevens Locatie Hoefsmidstraat Postadres Hoefsmidstraat 41 Postcode en

Nadere informatie

Pas- en informatiedag Locatie: Arnhem

Pas- en informatiedag Locatie: Arnhem Pas- en informatiedag Locatie: Arnhem 1 en 2 juli, 29 augustus 2015 Rijn IJssel Vakschool Wageningen 2015-2016 2015, Rijn IJssel www.rijnijssel.nl Copyright bij de uitgever. Alle rechten voorbehouden.

Nadere informatie

Welkom. Naam Klas Mentor

Welkom. Naam Klas Mentor Mini-gids 2014-2015 Welkom Naam Klas Mentor Beste deelnemers, welkom bij ROC Op Maat! Als je een opleiding gaat doen, heb je veel informatie nodig. Wat moet ik doen als ik ziek ben? Wanneer heb ik vakantie?

Nadere informatie

B. Het schoolexamen (SE) en het programma van toetsing en afsluiting (PTA)

B. Het schoolexamen (SE) en het programma van toetsing en afsluiting (PTA) REGLEMENT SCHOOLEXAMENS (vestigingseigen deel) SCHOOLJAAR 2014-2015 HOOFDSTUK 1 A. Algemene bepalingen 1. Het examenreglement van de CSG Augustinus is een vestigingsgebonden aanvulling op het Algemeen

Nadere informatie

PROTOCOL ABSENTIE EN VERZUIM

PROTOCOL ABSENTIE EN VERZUIM Noordpolderkade 167 2516 JE Den Haag Telefoon: (070) 3350628 Fax: (070) 3352470 School voor Praktijkonderwijs info@esloocollege.nl www.esloocollege.nl PROTOCOL ABSENTIE EN VERZUIM INHOUD: 1. WAT DOET DE

Nadere informatie

Examenreglement 2015-2016. vestigingseigen deel onder voorbehoud instemming deelraad

Examenreglement 2015-2016. vestigingseigen deel onder voorbehoud instemming deelraad Examenreglement 2015-2016 vestigingseigen deel onder voorbehoud instemming deelraad Hoofdstuk 1 A. Algemene bepalingen 1. Het examenreglement van de CSG Augustinus is een vestiging gebonden aanvulling

Nadere informatie

oktober 2013 Informatieboekje voor ouder(s)/ verzorger(s) en leerlingen klas 4Mavo

oktober 2013 Informatieboekje voor ouder(s)/ verzorger(s) en leerlingen klas 4Mavo oktober 2013 Informatieboekje voor ouder(s)/ verzorger(s) en leerlingen klas 4Mavo 1 Inhoudsopgave. Voorblad Blz 1. Inhoudsopgave: Blz 2. Examen informatie: Blz 3. Diploma: Blz 4. SchoolToetsenPlanner:

Nadere informatie

Kalender voor praktische opdrachten, toetsen en andere belangrijke onderdelen van het examendossier. Cohort 2012-2014 5 HAVO Cursus: 2013-2014

Kalender voor praktische opdrachten, toetsen en andere belangrijke onderdelen van het examendossier. Cohort 2012-2014 5 HAVO Cursus: 2013-2014 Bijlage 1 Kalender voor praktische opdrachten, toetsen en andere belangrijke onderdelen van het examendossier Cohort 2012-2014 5 HAVO Cursus: 2013-2014 September Vr 27 Praktische Opdracht Kunst muziek/beeldend

Nadere informatie

Welkom. Naam Klas Mentor. Lestijden. Bellen bij ziekte en afwezigheid. leerjaar 1 en 2 leerjaar 3 en 4

Welkom. Naam Klas Mentor. Lestijden. Bellen bij ziekte en afwezigheid. leerjaar 1 en 2 leerjaar 3 en 4 Mini-gids 2015-2016 Welkom Naam Klas Mentor Welkom op onze school in het schooljaar 2015-2016. Voor onze brugklassers en zij-instromers is dat welkom voor de allereerste keer en voor onze examenkandidaten

Nadere informatie

Verzuimbeleid 2014-2015

Verzuimbeleid 2014-2015 2014-2015 Onderwerp Aan Alle medewerkers Van Directie Datum 15 mei 2014 1 van 5 Datum evaluatie 15 mei 2015 1 van 5 1. VISIE 1.1. Algemene visie Johan de Witt Het Johan de Witt leidt leerlingen op tot

Nadere informatie

1. Leefregels 14-15 VOORWOORD INHOUD. Beste leerling, collega en ouder/verzorger,

1. Leefregels 14-15 VOORWOORD INHOUD. Beste leerling, collega en ouder/verzorger, 1. Leefregels 14-15 VOORWOORD Beste leerling, collega en ouder/verzorger, Op de voorkant van dit boekje staat LEEFREGELS. Deze regels gelden ook voor alle buitenschoolse activiteiten. Deze regels zijn

Nadere informatie

ALTRA COLLEGE NOORD / ZUIDOOST. Leren en werken voor je toekomst WWW.ALTRA.NL

ALTRA COLLEGE NOORD / ZUIDOOST. Leren en werken voor je toekomst WWW.ALTRA.NL ALTRA COLLEGE NOORD / ZUIDOOST Leren en werken voor je toekomst WWW.ALTRA.NL Beste leerling, welkom bij Altra College! Mentor Goedemorgen, goed dat je er bent! We zijn blij dat je er bent. Bij de beroepsopleiding

Nadere informatie

Informatieavond VWO 6 & DUO

Informatieavond VWO 6 & DUO Informatieavond VWO 6 & DUO Communicatie Thuis school Contact vaak via mail (indien mogelijk) Cijfercontrole via SOM Gegevens mentor: - Aanwezig op school: ma- vr - Mail: @charlemagnecollege.nl Tel: 045-5315656

Nadere informatie

Vrijeschool voor voortgezet onderwijs vwo, havo, vmbo-tl. Studiewijzer. 10th

Vrijeschool voor voortgezet onderwijs vwo, havo, vmbo-tl. Studiewijzer. 10th Vrijeschool voor voortgezet onderwijs vwo, havo, vmbo-tl Studiewijzer 10th 2014/2015 Beste leerling, Hierbij ontvang je de Studiewijzer voor het examenjaar vmbo-tl-4. Lees de studiewijzer goed door en

Nadere informatie

Protocol schoolverzuim. Oktober 2015. Concept 2015-1113-

Protocol schoolverzuim. Oktober 2015. Concept 2015-1113- Protocol schoolverzuim Oktober 2015 Concept 2015-1113- 1 Inleiding Voor u ligt het protocol schoolverzuim van Het Rhedens. Dit protocol is geschreven om duidelijkheid te geven over hoe binnen onze organisatie

Nadere informatie

Voorlichtingsavond. Examenklassen. 10 september 2013

Voorlichtingsavond. Examenklassen. 10 september 2013 Voorlichtingsavond Examenklassen 10 september 2013 Programma Algemene informatie Kennismaking met de mentor Informatie DUO Communicatie Thuis school Contact vaak via mail (indien mogelijk) Doorgeven signalen

Nadere informatie

LOCATIE HEESCH LAATSTE LOODJES LEERJAAR 3 SCHOOLEXAMENWEEK PROGRAMMA EINDE SCHOOLJAAR

LOCATIE HEESCH LAATSTE LOODJES LEERJAAR 3 SCHOOLEXAMENWEEK PROGRAMMA EINDE SCHOOLJAAR LOCATIE HEESCH LAATSTE LOODJES LEERJAAR 3 SCHOOLEXAMENWEEK PROGRAMMA EINDE SCHOOLJAAR Juli 2015 SCHOOLEXAMENWEEK Leerjaar 3 HEESCH Aan: Leerlingen leerjaar 3 en hun ouder(s) / verzorger(s). Betreft: Schoolexamenweek

Nadere informatie

Beste leerlingen, ouders en verzorgers,

Beste leerlingen, ouders en verzorgers, Mini-gids 2015-2016 Beste leerlingen, ouders en verzorgers, Vanaf schooljaar 2015-2016 mag ik meedenken en meebouwen aan de ontwikkeling van het Hyperion Lyceum. Ik heb daar heel veel zin in. Het Hyperion

Nadere informatie

Info examen 2015 (periode 6)

Info examen 2015 (periode 6) Info examen 2015 (periode 6) Aan de examenkandidaten van 2015 en hun ouder(s)/verzorger(s) Spijkenisse, maart 2015 Beste examenkandidaten, De examens staan voor de deur. De praktijkexamens en mondelinge

Nadere informatie

Welkom. Naam Klas Mentor

Welkom. Naam Klas Mentor Mini-gids 2014-2015 Welkom Naam Klas Mentor Beste deelnemers, welkom bij ROC Op Maat! Als je een opleiding gaat doen, heb je veel informatie nodig. Wat moet ik doen als ik ziek ben? Wanneer heb ik vakantie?

Nadere informatie

VAN AOC DE GROENE WELLE

VAN AOC DE GROENE WELLE 2015 AOC De Groene Welle Maart 2015 EXAMENINFO VOOR EXAMENKANDIDATEN VAN AOC DE GROENE WELLE Beste examenkandidaat en ouders/verzorgers, Deze informatiegids bevat belangrijke onderwerpen, die met de examenperiode

Nadere informatie

Verzuimregeling studenten

Verzuimregeling studenten Verzuimregeling studenten Inhoud 1. Inleiding 3 2. Algemeen 4 3. Wetgeving 5 3.1 Leerplichtwet 1969 5 3.2 RMC-wet 5 4. Verzuimsoorten en de bijbehorende acties 6 4.1 Absoluut verzuim 6 4.2 Relatief verzuim

Nadere informatie

Aan de leerlingen van (T)VWO-5 en (T)VWO-6 en hun ouder(s)/verzorger(s)

Aan de leerlingen van (T)VWO-5 en (T)VWO-6 en hun ouder(s)/verzorger(s) Aan de leerlingen van (T)VWO-5 en (T)VWO-6 en hun ouder(s)/verzorger(s) Rotterdam, 17 juli 2013 Betreft: Informatie aanvang cursusjaar 2013-2014 Geachte leerling/ouder(s)/verzorger(s), Dit document bevat

Nadere informatie

Schoolreglement van het Cambreur College

Schoolreglement van het Cambreur College Schoolreglement van het Cambreur College In het schoolreglement (of ordereglement) wordt geregeld hoe de dagelijkse gang van zaken op school gaat. Waar ouders staat wordt bedoeld ouder(s)/verzorger(s).

Nadere informatie

Protocol voor verzuim, schorsing, verwijdering, ondersteuning zieke leerlingen Het Lyceum Rotterdam

Protocol voor verzuim, schorsing, verwijdering, ondersteuning zieke leerlingen Het Lyceum Rotterdam Protocol voor verzuim, schorsing, verwijdering, ondersteuning zieke leerlingen Het Lyceum Rotterdam Algemeen: Een goede absentieregistratie vereist een gezamenlijke aanpak d.w.z. een nauwkeurige samenwerking

Nadere informatie

VERZUIMPROTOCOL. Waterlant College IJdoorn

VERZUIMPROTOCOL. Waterlant College IJdoorn VERZUIMPROTOCOL Waterlant College IJdoorn 1 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Registratie Magister 3 1.1 Afmelding door ouders 3 1.2 Absentie registratie 3 1.3 Te laat komen/ inhalen verzuim uren 3 Hoofdstuk 2

Nadere informatie

Onderwijsruimten 12. Bij het verlaten van de onderwijsruimten zet je het meubilair in de standaardopstelling terug.

Onderwijsruimten 12. Bij het verlaten van de onderwijsruimten zet je het meubilair in de standaardopstelling terug. Huisregels ROC Ter AA Gedrag en kleding In je kleding en uiterlijk toon je respect voor de ander en houd je rekening met eisen van hygiëne en veiligheid in het algemeen en (voor zover van toepassing) binnen

Nadere informatie

kw sw Datum Omschrijving 33 0 ma 10-08-15 zomervakantie 33 0 di 11-08-15 zomervakantie 33 0 wo 12-08-15 zomervakantie 33 0 do 13-08-15 zomervakantie

kw sw Datum Omschrijving 33 0 ma 10-08-15 zomervakantie 33 0 di 11-08-15 zomervakantie 33 0 wo 12-08-15 zomervakantie 33 0 do 13-08-15 zomervakantie 33 0 ma 10-08-15 zomervakantie 33 0 di 11-08-15 zomervakantie 33 0 wo 12-08-15 zomervakantie 33 0 do 13-08-15 zomervakantie 33 0 vr 14-08-15 zomervakantie 34 1 ma 17-08-15 Boeken halen 3de jaars; Info

Nadere informatie

Verzuimprotocol. Katholieke Scholengemeenschap Hoofddorp

Verzuimprotocol. Katholieke Scholengemeenschap Hoofddorp Verzuimprotocol Katholieke Scholengemeenschap Hoofddorp Goedgekeurd door de MR d.d. 15 januari 2013 Dagelijks 1. Ouders/verzorgers melden tussen 08.00 uur en 09.00 uur de afwezigheid van hun zoon/dochter.

Nadere informatie

Introductiedag 1 e jaars studenten. Dinsdag 9 juni 2015

Introductiedag 1 e jaars studenten. Dinsdag 9 juni 2015 Introductiedag 1 e jaars studenten Dinsdag 9 juni 2015 Welkom! 2 Inhoud presentatie 1. Start schooljaar 15-16 2. Programma schooljaar 15-16 3. Financiën 4. Succes- en risicofactoren 5. Pasdag en bestellen

Nadere informatie

dag datum Afspraken / Activiteiten ma 10-08-15 di 11-08-15 wo 12-08-15 do 13-08-15 vr 14-08-15 za 15-08-15 zo 16-08-15 Zomervakantie 4 juli t/m 16

dag datum Afspraken / Activiteiten ma 10-08-15 di 11-08-15 wo 12-08-15 do 13-08-15 vr 14-08-15 za 15-08-15 zo 16-08-15 Zomervakantie 4 juli t/m 16 ma 10-08-15 di 11-08-15 wo 12-08-15 do 13-08-15 vr 14-08-15 za 15-08-15 zo 16-08-15 Zomervakantie 4 juli t/m 16 augustus ma 17-08-15 Opmaat medewerkers Inloop 08.30u -start 09.00u di 18-08-15 Schoolopening

Nadere informatie

HAVO Voorlichting Tweede Fase

HAVO Voorlichting Tweede Fase HAVO Voorlichting Tweede Fase HAVO 5 (2014-2015) Het officiële PTA is te vinden op It s Learning. Slechts aan dat PTA kunnen rechten worden ontleend. Gegevens Mentor Naam: Email: Telefoon: KWT-uren Aansluiten

Nadere informatie

Locatiegids 2014-2015. Gebruikersgids voor de locatie Nikkelstraat 3-9 en 24-40

Locatiegids 2014-2015. Gebruikersgids voor de locatie Nikkelstraat 3-9 en 24-40 Locatiegids 2014-2015 Gebruikersgids voor de locatie Nikkelstraat 3-9 en 24-40 Inhoudsopgave Inleiding 3 Algemene gegevens locatie 4 Openingstijden locatie 4 Roosterinformatie 4 Lestijden 4 Faciliteiten

Nadere informatie

14-15 THINK GLOBAL ACT LOCAL. MBOvt. versneld je MBO-diploma halen in het verkorte traject. florijn.nl

14-15 THINK GLOBAL ACT LOCAL. MBOvt. versneld je MBO-diploma halen in het verkorte traject. florijn.nl MBOvt versneld je MBO-diploma halen in het verkorte traject florijn.nl THINK GLOBAL ACT LOCAL 14-15 MBOvt versneld je MBO-diploma halen in het verkorte traject Het Florijn College biedt Middelbaar Beroepsonderwijs

Nadere informatie

NSG Verzuimprotocol 2012-2013

NSG Verzuimprotocol 2012-2013 NSG Verzuimprotocol 2012-2013 Inleiding Scholen in Nederland zijn wettelijk verplicht om alle vormen van verzuim te registreren. Regelmatig wordt de juistheid van deze registratie gecontroleerd door de

Nadere informatie

Welkom. Naam Klas Mentor. Lestijden. Bellen bij ziekte en afwezigheid. Normaal Verkort lesrooster lesrooster

Welkom. Naam Klas Mentor. Lestijden. Bellen bij ziekte en afwezigheid. Normaal Verkort lesrooster lesrooster Mini-gids 2014-2015 Welkom Naam Klas Mentor Welkom op onze school in het schooljaar 2014-2015. Deze minigids is bedoeld voor iedereen die dagelijks met onze school te maken heeft: als leerling, ouder of

Nadere informatie

Welkom. Naam Klas Mentor. Lestijden. Bellen bij ziekte en afwezigheid. Normaal Verkort lesrooster lesrooster

Welkom. Naam Klas Mentor. Lestijden. Bellen bij ziekte en afwezigheid. Normaal Verkort lesrooster lesrooster Mini-gids 2015-2016 Welkom Naam Klas Mentor Welkom op onze school in het schooljaar 2015-2016. Deze minigids is bedoeld voor iedereen die dagelijks met onze school te maken heeft: als leerling, ouder of

Nadere informatie

Dagelijks tot 11.00 07.30 en 08.15 3 werkdagen Tijdens de lessen Vervolgacties Vervolg bij te laat komen bovenbouwleerling

Dagelijks tot 11.00 07.30 en 08.15 3 werkdagen Tijdens de lessen Vervolgacties Vervolg bij te laat komen bovenbouwleerling Verzuimprotocol Berlage Lyceum 2014-2015 1 Hieronder staat de beschrijving van de regels en afspraken omtrent het verzuim van leerlingen. Onder verzuim valt te laat komen, geoorloofd en ongeoorloofd verzuim

Nadere informatie

INFOBOEKJE KLAS 4 2013-2014

INFOBOEKJE KLAS 4 2013-2014 INFOBOEKJE KLAS 4 2013-2014 1 Inhoud Inleiding 3 Schoolexamen 4 1. SE PTA. Wat betekenen deze afkortingen? 2. Herkansingen 3. Tijdens het Schoolexamen Rekenexamen 6 Info van de decaan 7 Maatschappelijke

Nadere informatie

ED 5-14. Graafschap College JURIDISCHE DIENSTVERLENING. Opleidingen. Juridische dienstverlening

ED 5-14. Graafschap College JURIDISCHE DIENSTVERLENING. Opleidingen. Juridische dienstverlening JURIDISCHE DIENSTVERLENING ED 5-14 Graafschap College Opleidingen Juridische dienstverlening 2014-2015 Jouw advies helpt mensen verder Ben je hulpvaardig en kun je goed met mensen omgaan? Lijkt het je

Nadere informatie

Wat verstaan wij onder ongeoorloofd schoolverzuim? Schoolverzuim is het niet aanwezig zijn op school zonder dat daar een geldige reden voor is.

Wat verstaan wij onder ongeoorloofd schoolverzuim? Schoolverzuim is het niet aanwezig zijn op school zonder dat daar een geldige reden voor is. Plaatsingsregels: College St. Paul is een kleine school. Wij hebben ruimte voor 15 leerlingen met een advies VMBO-theoretische leerweg. Wij hebben ruimte voor 15 leerlingen met een advies VMBO kaderberoepsgericht.

Nadere informatie

Schoolexamenreglement

Schoolexamenreglement Schoolexamenreglement Artikel 1. Begrippenlijst 1. Toetsen: Schriftelijke toetsen, mondelinge toetsen, ICT-toetsen, kijk en/of luistertoetsen, praktische opdrachten, handelingsdeel (handelingsopdrachten).

Nadere informatie

Ouderavond leerjaar 4 schooljaar 2014-2015. Welkom. Dinsdag 9 September 2014

Ouderavond leerjaar 4 schooljaar 2014-2015. Welkom. Dinsdag 9 September 2014 Ouderavond leerjaar 4 schooljaar 2014-2015 Welkom Dinsdag 9 September 2014 1 Programma Welkom Voorstellen mentoren Inventarisatie mailadressen Communicatie Rol teamleider Bovenbouw : Vakkenpakket, tussenuren,

Nadere informatie

VMBO Pascal Zuid. Ouderavond leerjaar 4

VMBO Pascal Zuid. Ouderavond leerjaar 4 VMBO Pascal Zuid Ouderavond leerjaar 4 Presentatie Ouderavond 4 31 augustus 2015 Programma Kennis maken met de mentor Welkom in het 4 e jaar Het PTA en de examens Programma LOB Het examenjaar Kort jaar

Nadere informatie

4.4 BELANGRIJKE DATA. afronddag klas 3 27 juni Examen uitslag 2 e tijdvak 28 juni Diploma-uitreiking

4.4 BELANGRIJKE DATA. afronddag klas 3 27 juni Examen uitslag 2 e tijdvak 28 juni Diploma-uitreiking 4.2 VAKANTIES Herfstvakantie: 22-10-'11 t/m 30-10-'11 Kerstvakantie: 24-12-'11 t/m 08-01-'12 Carnavalsvakantie: 18-02-'12 t/m 26-02-'12 Goede vrijdag: 06-04-'12 2 e Paasdag: 09-04-'12 Meivakantie: 27-04-'12

Nadere informatie

Protocol verzuim cursusjaar 2014-2015

Protocol verzuim cursusjaar 2014-2015 Protocol verzuim cursusjaar 2014-2015 Opmerking: het protocol moet worden gezien als een richtlijn, waarvan naar behoefte kan worden afgeweken. Te laat Geoorloofd 1. Melden bij conciërge. 2. Conciërge

Nadere informatie

Jaarplanning 2014-2015 ouders

Jaarplanning 2014-2015 ouders 34 do Start schooljaar lln / Introductie lj 1 / roosters ophalen lj 2, 3,4 / 21-aug-14 voorbereiding stage lj 4 / uitleg buitenl. Exc. lj 4 vrij Introductie lj 1 / Schoolfotograaf (ochtend lj 1, middag

Nadere informatie

Leerlingenstatuut Elzendaalcollege Schooljaar 2015-2016

Leerlingenstatuut Elzendaalcollege Schooljaar 2015-2016 Leerlingenstatuut Elzendaalcollege Schooljaar 2015-2016 -1- 1. INLEIDING Het leerlingenstatuut is een overzicht van de rechten en plichten van een leerling van het Elzendaalcollege. Het statuut geldt voor:

Nadere informatie

0Lespakket duozangles 40 x 60 minuten met (vul naam leerling in) 0Lespakket duozangles 40 x 30 minuten met (vul naam leerling in)

0Lespakket duozangles 40 x 60 minuten met (vul naam leerling in) 0Lespakket duozangles 40 x 30 minuten met (vul naam leerling in) Inschrijfformulier lesseizoen 2012-2013 Naam leerling: Straat + huisnummer: Postcode + plaats: Tel. Thuis: Tel. Mobiel: Mailadres leerling: Mailadres ouders*: Geboortedatum leerling: *Voor leerlingen onder

Nadere informatie

DRAAIBOEK CENTRAAL EXAMEN

DRAAIBOEK CENTRAAL EXAMEN DRAAIBOEK CENTRAAL EXAMEN MAVO 4 DE LA SALLE 2015 1 Geachte ouder(s)/verzorger(s) van de eindexamenleerlingen, Op dinsdag 12 mei 2015 begint voor de eindexamenleerlingen van De la Salle het Centraal Schriftelijk

Nadere informatie

Ouderinformatie avond 4 MAVO

Ouderinformatie avond 4 MAVO Ouderinformatie avond 4 MAVO Maandag 14 september 2015 Tijd: 20.00 uur Mentor Eerste aanspreekpunt voor leerlingen Op de hoogte van resultaten & cijfers Eerste aanspreekpunt voor ouders (ziekte, cijfers

Nadere informatie

DE GOUDEN GEDRAGSREGELS

DE GOUDEN GEDRAGSREGELS Regels 1. GEDRAGSREGELS... 2 DE GOUDEN GEDRAGSREGELS... 2 2. AANVULLENDE REGELS... 2 VERLIES EN DIEFSTAL, AANSPRAKELIJKHEID... 2 VERNIELING/ BESCHADIGING... 2 VERZEKERING... 2 VERWIJDERING UIT DE LES...

Nadere informatie

INFO 2015-2016. In dit nummer: Heel veel belangrijke. net gestarte schooljaar.

INFO 2015-2016. In dit nummer: Heel veel belangrijke. net gestarte schooljaar. INFO 2015 - Elfde jaargang Kornak Nieuws schooljaar 2015-. Nummer: 0 Datum: 21-08-2015 Beste ouders/verzorgers, Welkom weer in het nieuwe schooljaar. We zijn blij dat iedereen weer veilig en gezond terug

Nadere informatie

schoolreglement jan arentsz * 2015/2016

schoolreglement jan arentsz * 2015/2016 toetsbeleid schoolreglement * algemeen schoolreglement jan arentsz * 2015/2016 Een school is een complex geheel. Dat vraagt om duidelijke regels. We hebben deze vastgelegd in het schoolreglement. Vanzelfsprekend

Nadere informatie

Verzuimprotocol Pax Christi College

Verzuimprotocol Pax Christi College Verzuimprotocol Pax Christi College In dit verzuimprotocol treft u aan hoe we op het Pax Christi College omgaan met verzuim. Het protocol beschrijft in drie hoofdstukken de voorgeschreven handelswijzen

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling

Onderwijs- en examenregeling Onderwijs- en examenregeling Inhoud Inhoud... 1 Inleiding... 2 De opleiding... 3 Leren op school... 3 Leren in de praktijk (LIP)... 3 Leren in het bedrijf... 3 Onderwijstijd... 4 Beroepspraktijkvorming...

Nadere informatie

Uw kind gaat naar het mbo HORIZONCOLLEGE.NL ALKMAAR HEERHUGOWAARD HOORN PURMEREND

Uw kind gaat naar het mbo HORIZONCOLLEGE.NL ALKMAAR HEERHUGOWAARD HOORN PURMEREND HORIZONCOLLEGE.NL ALKMAAR HEERHUGOWAARD HOORN PURMEREND Uw kind gaat naar het mbo Inhoud 1 Uw kind gaat naar het mbo p3 - De overstap naar het mbo 2 Een beroep leren op het Horizon College p4 - Uw kind

Nadere informatie

Jaarplanning 2014-2015

Jaarplanning 2014-2015 mavo mbo-2 kbl bbl Clauslaan 4 2713 VN Zoetermeer Jaarplanning 2014-2015 jaarplanning 2014-2015 clauslaan Pagina 1 Jaarplanning ONC Clauslaan 2014-2015 augustus 2014 wk dag tijd activiteit plaats 35 ma

Nadere informatie

HET LYCEUM VOS INFORMATIE VOOR DE EERSTE KLAS LEERLINGEN EN HUN OUDERS

HET LYCEUM VOS INFORMATIE VOOR DE EERSTE KLAS LEERLINGEN EN HUN OUDERS HET LYCEUM VOS INFORMATIE VOOR DE EERSTE KLAS LEERLINGEN EN HUN OUDERS HET LYCEUM VOS LOCATIE KONINGINNELAAN TEL: 010-8503500 E-MAIL: INFO@HETLYCEUMVOS.NL VOORWOORD Aan de ouder(s)/verzorger(s) van onze

Nadere informatie

De leef- & schoolregels van Groot Goylant. Schooljaar 2014-2015

De leef- & schoolregels van Groot Goylant. Schooljaar 2014-2015 Hoofdregels De leef- & schoolregels van Groot Goylant Schooljaar 2014-2015 Respect voor jezelf Respect voor de ander Respect voor je eigen spullen en die van een ander De omgeving Het is niet toegestaan

Nadere informatie

Schoolexamenreglement cursusjaar 2014/2015. College De Meer

Schoolexamenreglement cursusjaar 2014/2015. College De Meer Schoolexamenreglement cursusjaar 2014/2015 College De Meer 1 SCHOOLEXAMENREGLEMENT 1. INLEIDING In het schoolexamenreglement wordt de gang van zaken rond het schoolexamen geregeld. 2. PERIODECIJFER, TOETSWEEKCIJFER

Nadere informatie

Zo doen wij het hier.

Zo doen wij het hier. Zo doen wij het hier. Afspraken ISW Lage Woerd Hieronder vind je een aantal afspraken, die wij met elkaar maken om alles in en rond de school zo goed mogelijk te laten verlopen. Wij willen graag dat er

Nadere informatie

Beroepsopleidingen. BPV informatie voor de werkgever. Schoonheidsverzorging niveau 3 en niveau 4 2014/2015

Beroepsopleidingen. BPV informatie voor de werkgever. Schoonheidsverzorging niveau 3 en niveau 4 2014/2015 BPV informatie voor de werkgever Schoonheidsverzorging niveau 3 en niveau 4 2014/2015 1 inhoudsopgave Inleiding 3 De school 4 De opleiding schoonheidsverzorging niveau 3 5 De opleiding allround schoonheidsverzorging

Nadere informatie

ik ga voor de academie voor economie en ondernemen

ik ga voor de academie voor economie en ondernemen ik ga voor de academie voor economie en ondernemen Een secretaresse voert natuurlijk heel ander werk uit dan een commercieel medewerker bij een bank, een juridisch medewerker bij een gemeente of een marketingmedewerker.

Nadere informatie

2.3 2.3. VERZUIM TEN BEHOEVE VAN BEZOEK AAN MEDISCH SPECIALISTEN TIJDENS TOETSEN

2.3 2.3. VERZUIM TEN BEHOEVE VAN BEZOEK AAN MEDISCH SPECIALISTEN TIJDENS TOETSEN SCHOOLREGLEMENT Ieder van ons is gebaat bij een goede gang van zaken in de school. Om die reden is het belangrijk om regels op te stellen die iedereen kent en waar iedereen zich binnen de school aan moet

Nadere informatie

Leerlingenstatuten 2012-2013

Leerlingenstatuten 2012-2013 1. INLEIDING 1.1. Betekenis Het leerlingenstatuut is een overzicht van de rechten en plichten van een leerling van het Elzendaalcollege. Het statuut is, binnen wettelijk vastgestelde kaders en voor zover

Nadere informatie

Situatie- en profielschets

Situatie- en profielschets Situatie- en profielschets Albeda College Rotterdam Werving en selectie Onderwijsleider Beveiliging Hoorn, juni 2015 Willy Egberink, senior adviseur 1 Kenmerken Albeda College Rotterdam Het Albeda College

Nadere informatie

Onderzoeksrapportage op basis van het kader* voor gemeentelijke toetsing verzuim en voortijdig schoolverlaten bij scholen / instellingen

Onderzoeksrapportage op basis van het kader* voor gemeentelijke toetsing verzuim en voortijdig schoolverlaten bij scholen / instellingen Onderzoeksrapportage op basis van het kader* voor gemeentelijke toetsing verzuim en voortijdig schoolverlaten bij scholen / instellingen * Van toepassing op gemeenten met een samenwerkingsovereenkomst

Nadere informatie

LEERJAARSPECIFIEKE INFORMATIE 4 ATHENEUM

LEERJAARSPECIFIEKE INFORMATIE 4 ATHENEUM Mondial College, schooljaar 2014-2015 Algemene gegevens locatie Leuvensbroek: Straatadres: Leuvensbroek 30-01, 6546 TD Nijmegen Postadres: Postbus 6920, 6503 GK Nijmegen Telefoon: (024) 378 69 93 Fax:

Nadere informatie

Verzuimregeling. Versie: 13 april 2015. I: Rooster

Verzuimregeling. Versie: 13 april 2015. I: Rooster Versie: 13 april 2015 I: Rooster Schooltijden 1 e uur 8.15-9.00 2 e uur 9.00-9.45 3 e uur 9.45-10.30 pauze 10.30-10.50 4 e uur 10.50-11.35 5 e uur 11.35-12.20 pauze 12.20-12.50 6 e uur 12.50-13.35 7 e

Nadere informatie

Informatieavond 4 havo

Informatieavond 4 havo Informatieavond 4 havo Algemene inleiding Inleiding LOB Korte pauze Mentoren, informatie over de klassen De havo afdeling Afdelingsleider 3,4,5 havo Jaarcoördinator 3&4 havo Afdelingsassistent 10 mentoren

Nadere informatie

Spoorboekje ZWKOK Emmen 3.2

Spoorboekje ZWKOK Emmen 3.2 September 2014 Geachte leerling, In handen heb je het boekje lesstofverdeling en toetsresultaten. Dit spoor boekje wordt éénmaal uitgegeven, wees er dus zuinig op. Van week tot week kun je in de lesstofverdeling

Nadere informatie

JAARPROGRAMMA schooljaar 2014-2015

JAARPROGRAMMA schooljaar 2014-2015 35 START SCHOOLJAAR deze week diverse introductie activiteiten ma 25 aug introductie activiteiten alle wo 27 aug 9,00 digitale inschrijving open voor herkansing SE's uit 4H,4V,5V vr 29 aug 9,00 sluiting

Nadere informatie

Jaaroverzicht 2015-2016 de site versie 8 september 2015. JAAROVERZICHT 2015-2016 voor ouders en leerlingen H.N. WERKMAN COLLEGE

Jaaroverzicht 2015-2016 de site versie 8 september 2015. JAAROVERZICHT 2015-2016 voor ouders en leerlingen H.N. WERKMAN COLLEGE STADSLYCEUM H.N. WERKMAN COLLEGE JAAROVERZICHT 2015-2016 voor ouders en leerlingen Hoewel de meeste data vaststaan, behoudt de schoolleiding zich het recht voor om de agenda aan te passen. Het is altijd

Nadere informatie

Ouderavond BOC1. Dinsdag 29 oktober 2013

Ouderavond BOC1. Dinsdag 29 oktober 2013 Ouderavond BOC1 Dinsdag 29 oktober 2013 Programma ouderavond 1. Inloop koffie en thee: vanaf 17.30 uur 2. Plenaire bijeenkomst: BOC-C: 18.00 uur - 19.00 uur BOC-A: 19.00 uur - 20.00 uur BOC-B: 19.00 uur

Nadere informatie

Wie Wat Wanneer Aanvullend Vult absentiebriefje in en noteert afwezigheid in Magister Neemt bij onbekend absent telefonisch contact op met thuis

Wie Wat Wanneer Aanvullend Vult absentiebriefje in en noteert afwezigheid in Magister Neemt bij onbekend absent telefonisch contact op met thuis VERZUIMPROTOCOL Wat is geoorloofd verzuim Gemelde ziekte van een leerling¹. Belangrijke omstandigheden. Dit wil zeggen als het belang van de leerling meer gediend is met verzuim dan met schoolbezoek. Toestemming

Nadere informatie

Ouderavond BOC2 Niveau 3. Woensdag 27 maart 2013

Ouderavond BOC2 Niveau 3. Woensdag 27 maart 2013 Ouderavond BOC2 Niveau 3 Woensdag 27 maart 2013 Programma ouderavond 1. Inloop koffie en thee: 17.30 uur 2. Persoonlijke gesprekken LBB-er: 18.00 uur - 19.00 uur 3. Plenaire bijeenkomst: 19.00 uur - 20.00

Nadere informatie

Spoorboekje ZWKOK 3.2 Emmen

Spoorboekje ZWKOK 3.2 Emmen September 2014 Geachte leerling, In handen heb je het boekje lesstofverdeling en toetsresultaten. Dit spoor boekje wordt éénmaal uitgegeven, wees er dus zuinig op. Van week tot week kun je in de lesstofverdeling

Nadere informatie

Vrijeschool voor voortgezet onderwijs vwo, havo, vmbo-tl. Studiewijzer. 10th

Vrijeschool voor voortgezet onderwijs vwo, havo, vmbo-tl. Studiewijzer. 10th Vrijeschool voor voortgezet onderwijs vwo, havo, vmbo-tl Studiewijzer 10th 2013/2014 Beste leerling, Hierbij ontvang je de Studiewijzer voor het examenjaar vmbo-tl-4. Lees de studiewijzer goed door en

Nadere informatie

Absentie Afwezigheid van een leerling moet zo spoedig mogelijk door de ouders, verzorgers telefonisch doorgegeven worden

Absentie Afwezigheid van een leerling moet zo spoedig mogelijk door de ouders, verzorgers telefonisch doorgegeven worden Lestijden leerjaren 1 en 2 leerjaren 3 en 4 1. 08.35 09.25 uur 2. 09.25 10.15 uur korte pauze 3. 10.30 11.20 uur 4. 11.20 12.10 uur middagpauze 5. 12.45 13.35 uur 6. 13.35 14.25 uur korte pauze 7. 14.40

Nadere informatie

Examenboekje Helicon VMBO Groen

Examenboekje Helicon VMBO Groen Examenboekje Helicon VMBO Groen 2011-2012 VMBO GROEN VMBO GROEN Examenboekje Helicon VMBO Groen 2011-2012 VMBO Groen Inhoud Schoolexamen............................................................................

Nadere informatie

Welkom. Naam Klas Mentor. Lestijden. Bellen bij ziekte en afwezigheid. verkort lesrooster

Welkom. Naam Klas Mentor. Lestijden. Bellen bij ziekte en afwezigheid. verkort lesrooster Mini-gids 2015-2016 Welkom Naam Klas Mentor Welkom op onze school. Voor onze eerste klassers en zij-instromers is dat welkom voor de allereerste keer en voor onze examenkandidaten waarschijnlijk de laatste

Nadere informatie

OVERZICHT DATA EN ACTIVITEITEN SCHOOLJAAR 2015-2016. Versie ouders en leerlingen

OVERZICHT DATA EN ACTIVITEITEN SCHOOLJAAR 2015-2016. Versie ouders en leerlingen OVERZICHT DATA EN ACTIVITEITEN SCHOOLJAAR 2015-2016 Versie ouders en leerlingen Schooljaar 2015-2016 Jaarplanning 2015-2016 wk Datum Dag HAVO/VWO (Breeweg) VMBO/MAVO (Kruisweg) Deze week starten directie

Nadere informatie

LEERJAARSPECIFIEKE INFORMATIE 6 ATHENEUM. - Afdelingsleider + secretaris van het eindexamen: Dhr. H. ten Cate Email: hans.tencate@mondialcollege.

LEERJAARSPECIFIEKE INFORMATIE 6 ATHENEUM. - Afdelingsleider + secretaris van het eindexamen: Dhr. H. ten Cate Email: hans.tencate@mondialcollege. Mondial College, schooljaar 2014-2015 Algemene gegevens locatie Leuvensbroek Straatadres: Leuvensbroek 30-01, 6546 TD Nijmegen Postadres: Postbus 6920, 6503 GK Nijmegen Telefoon: (024) 378 69 93 Fax: (024)

Nadere informatie

even bijtanken Doorstart

even bijtanken Doorstart Doorstart even bijtanken Welkom bij schakelopvang De Doorstart Waarom naar De Doorstart? Je bent nog (partieel) leerplichtig maar het kan zijn dat het niet zo lekker loopt op school. Misschien doordat

Nadere informatie

OP WEG NAAR HET HAVO-DIPLOMA. 8 september 2015 Edith Neutel

OP WEG NAAR HET HAVO-DIPLOMA. 8 september 2015 Edith Neutel OP WEG NAAR HET HAVO-DIPLOMA 8 september 2015 Edith Neutel Programma 19.00 19.30 uur informatie 19.30 19.40 uur koffie 19.40 20.30 uur mentor Organisatiestructuur College van Bestuur Onderwijsdirecteur

Nadere informatie

Informatieavond 3 VMBO-t 10 september 2014

Informatieavond 3 VMBO-t 10 september 2014 Informatieavond 3 VMBO-t 10 september 2014 Informatieavond 3 VMBO-t PROGRAMMA welkom communicatie algemene zaken (planning etc.) rapportage zorgteam samenwerking leerling-thuis-school MaS Loopbaan Oriëntatie

Nadere informatie

Welkom. Naam Klas Mentor. Lestijden. Bellen bij ziekte en afwezigheid

Welkom. Naam Klas Mentor. Lestijden. Bellen bij ziekte en afwezigheid Mini-gids 2014-2015 Welkom Naam Klas Mentor Welkom op onze school in het schooljaar 2014-2015. Het belang van een goede schooltijd is groot. Op school maak je vrienden, je oefent er je sociale vaardigheden,

Nadere informatie

Verzuimprotocol Berlage Lyceum 2015-2016

Verzuimprotocol Berlage Lyceum 2015-2016 Verzuimprotocol Berlage Lyceum 2015-2016 Hieronder staat de beschrijving van de regels en afspraken omtrent het verzuim van leerlingen. Onder verzuim valt te laat komen, geoorloofd en ongeoorloofd verzuim

Nadere informatie

ALTRA COLLEGE HAARLEMMERMEER. Alles uit de kast voor een diploma! WWW.ALTRA.NL

ALTRA COLLEGE HAARLEMMERMEER. Alles uit de kast voor een diploma! WWW.ALTRA.NL ALTRA COLLEGE HAARLEMMERMEER Alles uit de kast voor een diploma! WWW.ALTRA.NL Beste leerling, welkom bij Altra College! Mentor Goedemorgen, goed dat je er bent! Bij Altra College Haarlemmermeer zul je

Nadere informatie

Wegwijzer. Schooljaar 2014-2015

Wegwijzer. Schooljaar 2014-2015 Wegwijzer Schooljaar 2014-2015 Welkom in het nieuwe schooljaar 2014-2015 Wij heten uw zoon of dochter en u van harte welkom in het nieuwe schooljaar op Rijnmond. In deze handige wegwijzer vindt u allerlei

Nadere informatie

EXAMEN INSTRUCTIE 2013 voor eindexamenkandidaten VMBO-4 BBL/KBL

EXAMEN INSTRUCTIE 2013 voor eindexamenkandidaten VMBO-4 BBL/KBL EXAMEN INSTRUCTIE 2013 voor eindexamenkandidaten VMBO-4 BBL/KBL Oosterlicht College Vianen Inhoud: Voorbereiding Examen op de computer Examenroosters Ziekte Uitsluiting Tijdens het examen: Op tijd Te laat

Nadere informatie

MULOCK 2000 VERZUIMPROTOCOL 2015-2016-2017

MULOCK 2000 VERZUIMPROTOCOL 2015-2016-2017 MULOCK 2000 VERZUIMPROTOCOL 2015-2016-2017 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1. Vooraf... 2 Hoofdstuk 2 Afwezigheid... 3 2.1 Afwezigheid algemeen... 3 2.2 Te laat komen... 3 2.3 Afwezigheid door ziekte... 3 2.4

Nadere informatie

Aanvulling studiehandleiding. Opleiding allround schoonheidsspecialist Cohort 2013-2014

Aanvulling studiehandleiding. Opleiding allround schoonheidsspecialist Cohort 2013-2014 Aanvulling studiehandleiding Opleiding allround schoonheidsspecialist Cohort 2013-2014 Leerjaar 2 2013-2014 Inhoudsopgave Inleiding blz. 3 Ziek- en afmelding blz. 3 Examenplan kwalificatiedossier blz.

Nadere informatie