kennis management Nivoba bouwt fabriek in Rusland Kennis delen geeft kracht Teach the teacher itsme verzorgt masterclass Kennis bestaat in ons hoofd

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "kennis management Nivoba bouwt fabriek in Rusland Kennis delen geeft kracht Teach the teacher itsme verzorgt masterclass Kennis bestaat in ons hoofd"

Transcriptie

1 JAARGANG 10 - DECEMBER 2013 KENNISMAGAZINE VOOR DE INDUSTRIËLE MARKT NIEUWE ECONOMISCHE PIJLER kennis management Kennis bestaat in ons hoofd Hoe managen we dat? 27 Nivoba bouwt fabriek in Rusland Kennis delen geeft kracht Teach the teacher itsme verzorgt masterclass

2 VOORWOORD In het hoofdartikel van deze Signaal onthult professor Mathieu Weggeman dat kennis niet langer gelijk staat aan macht. Jongeren zagen vrolijk aan de stoelpoten van klassieke bedrijfsmatige machtsstructuren doordat zij informatie met het grootste gemak delen. Dat baant de weg naar open (sociale) innovatie, vol met rendement en plezier. Toch is co-creatie helemaal nog niet vanzelfsprekend. Hoewel jongeren en professoren ons proberen te overtuigen van de voordelen van het delen van kennis, houden velen van ons voorlopig nog angstvallig de kaarten tegen de borst gedrukt. Co-creatie van oplossingen via de beste combinatie van kennis en competenties, wordt vaak gefrustreerd door oude gewoontes en structuren. Als we Weggeman volgen, moet dat te wijten zijn aan gebrekkige ervaring, vaardigheden en attitude. De sleutel tot kennisdeling is volgens hem een collectieve ambitie. En daarin zit de uitdaging. Want alleen inspirerend leiderschap kan leiden tot een afdelings- of zelfs bedrijfsoverschrijdende collectieve ambitie. Jongeren worden daarbij gemotiveerd door bij te dragen aan doelen die groter zijn dan zijzelf. Daniel Pink haalt daarnaast in zijn boek Drive verder nog Mastery en Autonomy aan als belangrijkste bestanddelen van motivatie. Empowerment (medewerkers de vrijheid geven om de beste oplossing te kiezen) zou daarmee dus een begrip uit vervlogen tijden moeten zijn. En toch durft niet iedereen die autonomie aan. In zijn boek Wenn die Affen den Zoo regieren signaleert Stefan Kühl dat managers bang zijn voor een omgekeerde wereld en dat medewerkers vaak moeilijk de juiste beslissingen kunnen nemen vanwege onvoldoende training, motivatie of verkeerde (financiële) beloningsstructuren. Tenslotte kan empowerment ook irritant zijn voor klanten. De kwaliteit van dienstverlening kan namelijk meer afhankelijk worden van individuele medewerkers. Kennis heeft dus alleen waarde als ze gebruikt wordt voor een ambitie. Onze ambitie is duidelijk: klanten succesvol maken. Daarin nemen wij het initiatief. Daartoe ontwikkelen en delen we onze kennis, zoals u in deze Signaal kunt lezen. Daarom hebben we met en voor partners events georganiseerd rondom het thema Samen delen is vermenigvuldigen. Daarom hebben onze mensen autonomie. Daarom luisteren we graag naar uw ambitie en maken onze ambities collectief. Henk Oude Brunink

3 Kennis bestaat in ons hoofd. Hoe managen we dat? 008 Nivoba bouwt fabriek in Rusland. Kennis delen geeft kracht 010 Volle kracht vooruit! 004 Kennis bestaat in ons hoofd 019 De kracht van Knowledge Engineering Henkel presenteert lijmopleidingen en trainingen Loctite Nivoba bouwt fabriek in Rusland Kennis vergroten is niet meer vrijblijvend Volle kracht vooruit! Teach the teacher Hygiënische veiligheid is in de levensmiddelenindustrie van essentieel belang Compact Automation, maximaal resultaat met minimale inspanning Toonaangevend in schuren en slijpen AF serie magneetschakelaars: de nieuwe standaard voor het schakelen van motoren en vermogens Cursusnieuws Nieuwe cursussen Bedradingskanalen TehalitBA7, en TehalitBA Indrukwekkende nieuwe kalibratieruimte voor momentsleutels van Gedore Legrand blijft continue innoveren in kabeldraagsystemen

4 Kennis bestaat in ons hoofd Hoe managen we dat? De specialist weet veel over weinig en leert steeds meer bij over steeds minder, totdat hij uiteindelijk alles weet over niets. De manager weet een beetje van veel en leert steeds minder bij over steeds meer, totdat hij uiteindelijk niets weet over alles. Zo luidt het gezegde Alles over alles weten is niet haalbaar en ook niet nodig, zowel voor organisatie als individu. Weten hoe je toegang kunt krijgen tot de juiste informatie, dát is wel haalbaar. En in een kenniseconomie ook nodig. Want in deze economie is een aanzienlijk deel van de groei opgebouwd uit de productiefactor kennis. Naast de traditionele economische productiefactoren, land, arbeid en kapitaal, is kennis een zeer welkome toevoeging in de verschuiving naar dienstverlening. Immers, kennis kan inspireren en aanzetten tot innovatie, wat weer bijdraagt aan groei van de economie. Met deze nieuwe economische pijler, is ook een managementfactor ontstaan: kennismanagement. Specialist op dit vlak is Mathieu Weggeman, hoogleraar Innovatiemanagement aan de Technische Universiteit Eindhoven. Kennismanagement is het zodanig inrichten en besturen van de processen in de kenniswaardeketen, dat daardoor het rendement en het plezier van de productiefactor kennis vergroot worden. Wat is kennis eigenlijk? Kennis bestaat in iemands hoofd. Het is het deels onbewuste vermogen dat een persoon in staat stelt een bepaalde taak uit te voeren., legt Mathieu uit. Dit vermogen is de metaforische functie van Informatie (data), vermenigvuldigd met Ervaring, Vaardigheden en de Attitude (EVA) waarover iemand op een bepaald moment beschikt: K = ƒ(i x EVA). Informatie wordt vaak gebruikt als synoniem voor kennis, terwijl het (slechts) een component hiervan is. Informatie is bijvoorbeeld te baseren op theorie, om te zetten in schema s, statisch en overdraagbaar. Maar omdat die vorm van informatie gemakkelijk toegankelijk en vaak bewezen is, is het niet onderscheidend in de vorm van macht. Mathieu: Op Internet is informatie overal en altijd verkrijgbaar. Mede daardoor vindt de jongere generatie, in tegenstelling tot de protestgeneratie, ook helemaal niet dat kennis macht is. Sterker nog, jongeren delen alles met elkaar. De validiteit van informatie is hiermee soms onzeker, maar dat wordt steeds minder als een probleem ervaren. De jonge generatie heeft een goed ontwikkelde bullshit indicator waarmee ze op een kritische manier kijken naar informatie en daar vervolgens een waarde aan verbinden. Bèta s hebben humor, zijn eerlijk en zichzelf de nerd wordt steeds hipper! De EVA kenniscomponent wordt gevormd door persoonlijke ervaringen, vaardigheden en attitude (ook wel competenties genoemd). Ervaringen en vaardigheden zijn vooral van invloed op het kunnen, attitude op het willen en van jezelf mogen.1 Aan competentie/eva is dan ook makkelijker macht te ontlenen. Maar dan hebben we het niet meer over de macht van vroeger, gekoppeld aan hiërarchie en aan de drijfveren van de oude generatie hoogopgeleide professionals: macht, geld en status. Deze dames en heren zitten ook nog altijd in de beperkende sfeer van non-disclosure agreements en confidentiality statements., lacht Mathieu. Daar doen we het niet meer voor. Het gaat om de motivatie om kennis te willen delen. En die wil is het grootst als je werkt vanuit een collectieve ambitie. 1 Weggeman, M. (2000), Kennismanagement: de praktijk, 40-42, Scriptum, Schiedam 004

5 De collectieve ambitie Deze ambitie is de gezamenlijke hogere doelstelling die men wil bereiken. Voor de jonge generatie moet de collectieve ambitie aansluiten bij people, planet en profit. Het is voor deze mensen essentieel om met elkaar een gedragen collectieve ambitie te formuleren, anders gaan ze weg., licht Mathieu toe. Doelloos te werk gaan alleen om daardoor geld in je zak te steken is voor de jonge generatie te weinig, wordt gezien als zonde van de tijd en levert geen maatschappelijke bijdrage. De Netwerk Generatie wil bijdragen aan doelen die groter zijn dan zijzelf. En ten behoeve van het maatschappelijk nut wil de jonge generatie kenniswerkers mooi en goed vakwerk leveren en is daarom te allen tijde bereid kennis te delen om het resultaat van dit vakwerk te optimaliseren. Hij/zij neemt zijn/haar rol én verantwoordelijkheid in de kenniswaardeketen. Prof.dr.ir. M.C.D.P. (Mathieu) Weggeman Prof.dr.ir. M.C.D.P. (Mathieu) Weggeman is bedrijfskundige, organisatieadviseur en hoogleraar Organisatiekunde aan de Technische Universiteit Eindhoven, in het bijzonder kennis- en innovatiemanagement. Mathieu heeft onder andere gewerkt bij Twynstra Gudde en bij Philips en heeft diverse managementboeken geschreven. Hij is een hoogleraar met voorliefde voor innovatieprocessen in (technische) kennisintensieve organisaties: Bèta s hebben humor, zijn eerlijk en zichzelf. Ik wil bijdragen aan onze collectieve ambitie om meer goede ingenieurs te maken de nerd wordt steeds hipper! De kenniswaardeketen Kennismanagement is het zodanig inrichten en besturen van de processen in de kenniswaardeketen, dat daardoor het rendement en het plezier van de productiefactor kennis vergroot worden. Deze kenniswaardeketen geeft stapsgewijs aan welke operationele processen steeds opnieuw bekeken en ingericht moeten worden om een hoger rendement te krijgen op kennis. Het doorlopen van de keten is toe te passen in organisaties waar kennis niet meer voorbehouden is aan de bestuurlijke top en als machtsmiddel wordt gezien, maar is neergedaald naar de werkvloer. In een dergelijke kennisintensieve organisatie (KIO) geeft de manager leiding aan kenniswerkers. De manager is in dit geval de generalist, de kenniswerkers zijn specialisten. Door zowel verticaal als horizontaal (multidisciplinair) specialisten en managers met elkaar kennis te laten delen, wordt in een cyclisch continu proces kennis ontwikkeld, gedeeld, toegepast en geëvalueerd. Uiteraard is deze vorm van kennisdeling niet gebonden aan interne processen. Juist interorganisationeel netwerken kan enorm bijdragen aan het vergroten van inzichten en delen van kennis., zegt Mathieu. 005

6 MVDS Missie Visie Doelen Strategie Kennis ontwikkelen vaststellen benodigde kennis inventariseren beschikbare kennis Kennis delen Kennis toepassen Kennis evalueren CYCLISCH CONTINU PROCES Het kenniswaardeketenmodel van Mathieu Weggeman Hoe borgen we kennis? Na het delen van kennis en het vergroten van inzichten dient zich de volgende uitdaging aan: het borgen van kennis. Kennis zit in ons hoofd en is het product van informatie, ervaring, vaardigheden en attitude. Hoe kunnen we dit opslaan? Allereerst moet de organisatie kiezen, zegt Mathieu tussen een index of een content informatiesysteem. Bij een indexsysteem legt men vast bij wie welke kennis te halen is. Een soort yellow pages. Een content informatiesysteem gaat uit van het registreren van de informatie zelf. Het gaat hier over data, want de ervaring, vaardigheden en attitude kunnen we niet opschrijven of opslaan. Er van uitgaande dat kennis niet vast te leggen is voor een organisatie, vragen velen zich af of er dan wel veel geïnvesteerd moet worden in kennisontwikkeling van medewerkers. Ja! Kennisvergroting is essentieel voor dynamiek, onderscheidend vermogen en innovatie. Voor zowel het individu als de organisatie. Innoveren is het vinden van kansrijke Neue Kombinationen (Schumpeter). Omdat kennis buiten ons hoofd niet kan bestaan, moeten kenniswerkers dus over de grenzen van hun organisatie en afdelingen heen netwerken en samenwerken met anderen om zo tot nieuwe kenniscombinaties met innovatie-potentie te komen. Want zonder innovatie, is er voor kennisintensieve organisaties geen toekomst. Aanbevelingen voor kennismanagement in de praktijk 2 Creëer meester-gezel relaties. Investeer in een collectieve ambitie waardoor medewerkers minder snel zullen zeggen kennis is macht en die is van mij. Voer structuren in waarbij professionals met schaarse kennis een aanstelling hebben in meerdere afdelingen. Formuleer een strategie die ruimte biedt om onverwachte maar veelbelovende kansen te kunnen accommoderen. Neem deelt kennis met anderen op als een belangrijk criterium bij functionerings- en beoordelingsprocedures. Stel in voorkomende gevallen een junior aan als vakbaas van een senior. Organiseer interne en externe intercollegiale toetsingsbijeenkomsten (projectevaluaties, klantenpanels, etc.). Richt een kenniscentrum of een bureau Lessons Learned op. Verplat de organisatie om sneller en directer met elkaar te kunnen communiceren. Stimuleer intern ondernemerschap door kenniswerkers speelruimte en regelcapaciteit te geven. Stel uitdagende doelen waaronder soms een mission impossible ter stimulering van creativiteit en out-of-the-box denken (= kennisontwikkeling). Investeer in netwerkactiviteiten met kenniswerkers binnen en buiten de organisatie. Biedt stageplaatsen aan voor afstudeerders. Stimuleer kenniswerkers om te lezen, te schrijven en spreekbeurten te houden, binnen en buiten de organisatie. 2 Weggeman M (2000) Kennismanagement: de praktijk 24 Scriptum, Schiedam 006

7 Henkel DE WERELD VAN LIJMEN presenteert lijmopleidingen en trainingen Het gebruik van lijmen heeft de afgelopen jaren een hoge vlucht genomen. Niet alleen in de vliegtuigbouw en automobielsector, ook bij de productie van meer traditionele producten worden steeds vaker lijmen ingezet. Dit is ook niet verwonderlijk aangezien lijmen heel wat voordelen biedt ten opzichte van de klassieke verbindingstechnieken, zoals schroeven, lassen, klinken, solderen en flensen. Toch is verlijming nog steeds een relatief jonge en voor velen een onbekende verbindingstechniek. Om de voordelen en mogelijkheden van lijmen ten volle te kunnen benutten is een grondige (basis)kennis absoluut vereist. Henkel, wereldmarktleider op het vlak van lijmen, heeft al zijn kennis gebundeld in een uitgebreid trainingsprogramma. U krijgt rechtstreeks toegang tot jarenlange knowhow en kunt ontdekken welke rol lijmen kunnen spelen in uw (toekomstig) productieproces. Awareness (1 dag) Voor wie nog geen of weinig affiniteit met lijmen heeft, maar bij voorkeur wel over een technische achtergrond beschikt. Basic (1 dag) Voor wie reeds bekend is met het begrip lijmen en vanuit deze kennis/ervaring hierop wil Lijmopleidingen Het doel van de lijmopleidingen is om de deelnemers vertrouwd te maken met de wereld van lijmen. Door u de nodige theorie en praktijk verder bouwen. Expert (1 dag) Voor wie lijmverbindingen samenstelt in een productieproces en/of nauw betrokken is aan te reiken, kunt u zelf de mogelijkheden bij de ontwerpfase en keuze van de van lijmen in uw productieproces ontdekken. lijm(technologie). De deelnemers aan de Op basis van de gewenste kennis en de ervaring die u reeds heeft met lijmen, zijn 3 verschillende trainingsprogramma s opgezet: experttraining mogen zelf een case aanreiken die tijdens de opleiding wordt besproken. Niveau: HBO/Bachelor/Master Onderhoudstrainingen - MRO Best Practices Naast de 3 trainingsprogramma's Awareness, Basic en Expert, kunnen onderhoudsengineers en -monteurs dankzij de LOCTITE "MRO Best Practices"-trainingen de onderhouds werkzaamheden optimaliseren, het risico op stilstand minimaliseren en bijgevolg de kosten doen dalen. Deze onderhoudstrainingen combineren theorie met praktijk en bestaan uit de vol gende modules waaruit kan worden gekozen: Schroefdraadborging Pijpschroefdraadafdichting Vlakkenafdichting Cilindrische bevestiging Snellijmen Structurele verlijming Deze LOCTITE MRO Best Practices - trainingen kunnen zowel in de Henkel Training Facilities als op locatie worden gegeven. De trainingen worden op maat van het bedrijf opgesteld. Alle opleidingen worden gegeven door ervaren docenten, met diepgaande praktijkkennis en uitgebreide theoretische achtergrond. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met uw Hoogland-Mennens contactpersoon. Praktijkervaring opdoen tijdens een LOCTITE MRO Best Practices-training 007

8 Nivoba bouwt fabriek in Rusland Kennis delen geeft kracht Kennis is macht, maar kennis delen geeft kracht. Een mooi voorbeeld is de samenwerking van engineeringbureau Nivoba met verschillende partners bij de bouw van fabrieken in Turkije en Rusland. Signaal sprak met alle samenwerkende partijen. Nivoba ontwerpt en bouwt moderne en efficiënte machines en installaties voor het scheiden van vaste stoffen en vloeistoffen. Het bedrijf is wereldwijd actief in alle takken van industrie met een belangrijke focus op de zetmeelindustrie. Alle machines worden gebouwd en getest in de eigen fabriek in Veendam, waar ook de engineeringafdeling gevestigd is. Robert Stoppels, engineer bij Nivoba: Onze kracht is de kennis van de processen waar wij de machines voor ontwerpen en bouwen. We richten ons op het complete proces, in plaats van alleen te focussen op de afzonderlijke machines. We merken dat daar in de markt steeds meer vraag naar is. Bovendien zijn we zeer flexibel omdat we hier in eigen beheer alles kunnen bouwen. De bouw van een tarwefabriek in Rusland Nivoba werkt op dit moment aan het grootste project tot nu toe: de bouw van een tarwefabriek in Belgorod in Rusland. In deze fabriek wordt tarwe verwerkt tot glucose. Dat is weer een grondstof voor lysine, dat gebruikt wordt in veevoer. Alle bijproducten in de fabriek zoals gluten, B-zetmeel en tarwevezels zijn verkoopbaar. Ook het afvalwater wordt geheel gezuiverd en hergebruikt. Het is dus letterlijk een fabriek zonder afval. Nivoba ontwerpt en bouwt alle machines die nodig zijn voor dit proces. Voor het elektrotechnische deel van de machines en installaties schakelen zij Marcel Camerling van Camerling Besturingstechniek en Theo Klevering van Klevering Besturingstechniek in. Wij brengen het geheel als het ware tot leven, legt Marcel uit. We doen de engineering, werkvoorbereiding, uitvoering en coördinatie. Ook voor ons is dit een grote klus. Vorig jaar zijn we al gestart met het bouwen van de besturingskasten hier bij Nivoba in Veendam. Al het materiaal de machines, motoren en besturingskasten werd een paar maanden geleden in tweehonderd vrachtwagens naar Rusland getransporteerd. Daar worden lokale bedrijven ingeschakeld om onder supervisie van Marcel alles te installeren. Ik kom net terug uit Rusland. Alles loopt goed, het is nu wachten op het aanleggen van de energievoorziening en dan kunnen we weer verder. Begin 2014 hopen we te starten met testen. Nieuwe fabriek in Belgorod, Rusland Rol van de technisch distributeur Een derde samenwerkende partij is itsme, vanaf de tekentafel al bij het project betrokken. Bram Oostenbrug van itsme Industrial Automation vertelt welke rol itsme heeft in deze omvangrijke projecten: Wij onderzochten hoe we vanuit een bepaalde standaardisatie de zaken efficiënter kunnen aanpakken. Centrale vraag hierbij is: hoe kunnen we ervoor zorgen dat bij omvangrijke projecten beter en sneller kasten gebouwd kunnen worden? Nivoba werkte van oudsher met een heel breed pakket componenten. Wij stelden in gezamenlijk overleg in de beginfase van het project een concept samen waarin we ons beperken tot een aantal fabrikaten. Schneider Electric is één van de fabrikanten die een belangrijk aandeel heeft binnen het concept. Bijvoorbeeld bij de efficiënte aansturing van motorstarters en frequentieregelaars vanuit een remote I/O structuur op een veldbus. De hele fabriek moet bestuurd 008

9 worden met SCADA-software. Samen selecteerden we hiervoor Vijeo Citect SCADA-software van Schneider Electric. Een fundamentele keuze, die de basis vormt voor alle toekomstige projecten. Vijeo Citect is een schaalbaar SCADA-softwarepakket dat eenvoudig mee kan groeien met het project en de toekomstige ontwikkeling bij de eindklant. We hebben Theo en Marcel getraind in deze software zodat een goede basis is gelegd voor de projecten in Turkije en Rusland. Door te investeren in kennis, kunnen Theo en Marcel ook op langere termijn een besparing realiseren. Door hergebruik van geteste softwareblokken kunnen toekomstige projecten sneller worden gerealiseerd. prachtig project om deel van uit te mogen maken. Voor de engineering zijn we een kleine schakel in het geheel, maar dragen met onze kennis graag bij aan het succes van zo n groot project. Daarbij gaat het vooral om vertrouwen. In het materiaal, maar zeker ook in de mensen. We weten elkaar te vinden en we weten wat we aan elkaar hebben. Daar kan Bram zich in vinden. Bij de projecten in Turkije en Rusland werkt Nivoba voor het eerst met Vijeo Citect SCADA-software. Dit project is gaandeweg gegroeid. Door de flexibele opstelling en het hoge kennisniveau van alle partijen kunnen we dat samen aan. Onze kracht is de kennis van de processen waar wij de machines voor ontwerpen en bouwen." v.l.n.r.: Robert Stoppels, Freddy Nijen Twilhaar, Marcel Camerling, Bram Oostenbrug Meer dan advies De rol van itsme gaat verder dan alleen het geven van advies. Marcel: itsme helpt bij de selectie van componenten, neemt een stuk engineering op zich, komt met oplossingen en geeft uitstekende technische ondersteuning. Ze hebben de kennis in huis, weten nu bijna blindelings wat we nodig hebben en regelen dat. Van het selecteren van motorstarters en frequentieregelaars tot het berekenen van de bekabeling. Dat scheelt mij enorm veel tijd. En als we ze nodig hebben, dan zijn ze er ook. Direct. We bellen niet zomaar voor ieder wissewasje. Bij een storing staat zo n hele fabriek stil, dan hebben we geen tijd om dagen te wachten op onderdelen. Bij itsme loopt dat gewoon erg goed. Het draait om vertrouwen Schneider Electric is als leverancier van SCADA-software, frequentieregelaars en besturingscomponenten, ook nauw betrokken bij deze projecten. Freddy Nijen Twilhaar, sales engineer OEM solutions: Dit is een Tot slot: waar ben je het meest trots op? Robert (Nivoba): Dat we als relatief klein bedrijf zo n mooi en groot project hebben binnengehaald en dat we een moderne, veelzijdige en duurzame fabriek zonder afval neerzetten. Een visitekaartje voor ons bedrijf. Marcel (Camerling Besturingstechniek): Dat we met een kleine groep mensen zoveel werk kunnen verzetten. Met eigenlijk maar een paar man zetten we moderne fabrieken over de hele wereld in bedrijf. Bram (itsme): Dat we ons bij itsme zo hebben ingegraven in het project. We staan niet aan de zijlijn, maar zijn echt deelgenoot geworden. Het is ook een beetje ons project geworden. Freddy (Schneider Electric): Dat we als leverancier van systemen en componenten deel uit mogen maken van zo n club enthousiaste mensen die prachtig werk neerzetten. 009

10 BLIJVEN ONTWIKKELEN Kennis vergroten is niet meer vrijblijvend Een gesprek met Robert de Bie, manager itsme Human Resources Making You Succeed: dat is de belofte die de itsme-bedrijvengroep haar klanten en partners doet. Het doel is om een aantoonbare en langdurige bijdrage te leveren aan het succes van klanten. Om hier goed in te zijn en als technisch en logistiek dienstverlener daadwerkelijk een meerwaarde te kunnen bieden, is het leveren en factureren van elektrotechnische en mechanische componenten niet toereikend. Juist een goed begrip van technische, logistieke en commerciële uitdagingen van deze klanten is essentieel. Robert de Bie, manager itsme Human Resources Wij vinden het heel belangrijk dat mensen zich blijven ontwikkelen., zegt Robert de Bie, manager itsme Human Resources. Dat is goed voor zowel het bedrijf als het individu. Specialistische kennis draagt enorm bij aan je differentiatievermogen en daarmee je onderscheidende positie in de markt. Dit maakt dan ook dat kennis vergroten tegenwoordig niet meer geheel vrijblijvend is. Wij zien het als een wisselwerking waar alle partijen sterker uitkomen. 010

11 Pijlers Selective Product Training/ Vertical application days/ Educational Programs Er wordt ook heel nauw samengewerkt met partnerleveranciers. Niet alleen in klantbezoeken, maar ook in kennisdeling., vertelt Robert. Zo komen leveranciers regelmatig op onze vestigingen om product trainingen internal modules selective product training vertical application days educational programs making you succeed te geven, of organiseren we samen vertical application days voor onze medewerkers, waarin segment specifieke kennis wordt toegelicht. Daarnaast worden ook intensieve opleidingstrajecten gezamenlijk opgezet, bij voorbeeld bij complexe ontwikkelingen in de industriële automatiseringsbranche. introduction days De afgelopen jaren is het besef steeds groter geworden dat er meer tijd en energie oplossing te bieden, maar door te vragen om de kern van het probleem te achterhalen. geïnvesteerd moet worden in medewerkers. Hiermee kan een unieke, klantspecifieke De omgeving verandert en daar moet je je als bedrijf op instellen. Robert: itsme positioneert zichzelf als kennisdistributeur. Dan moet je ook wel zorgen dat je daadwerkelijk over die kennis beschikt en het noodzakelijke oplossing geformuleerd en geïmplementeerd worden die de klant succes voller maakt. Iedereen wordt getraind in deze aanpak en gecoacht door de leidinggevende om dit toe te passen. kennisniveau van een betrouwbaar adviseur waar kunt maken. Het is wel een uitdaging, want goed geschoold personeel dat zowel technisch als commercieel is, is schaars. itsme heeft daarom een zeer uitgebreid Pijler Internal Modules In 2012 is gestart met het organiseren van interne kennistrainingen, die verzorgd worden door de diverse itsme Solutions. Dit zijn intern opleidingsprogramma, bestaande uit trainingen vanuit Connected Business, meerdere pijlers. Door deel te nemen aan dit programma komt iedere medewerker op het, voor zijn of haar functie, juiste kennisniveau om als betrouwbaar adviseur de klant succesvol te maken. Industrial Automation, Lighting Technology, Cable, Logistics en Credit Management. Voor bepaalde functies is een hoger kennisniveau vereist. Het is in onze ogen de verantwoordelijkheid van de werkgever om te faciliteren dat mensen op dit niveau kunnen Pijler Making You Succeed Making You Succeed is niet alleen een slogan onder het logo. Het is een bedrijfsfilosofie van waaruit samen met de klant gezocht wordt naar mogelijkheden om succes te bereiken. komen. De persoonlijke ontwikkeling van onze medewerkers is er dan ook op gericht dat aan de hand van een meerjarenplan het juiste functie gebonden kennisniveau behaald wordt of op peil blijft., legt Robert uit. Het is de overtuiging om geen kant-en-klare Competenties Naast de eerdergenoemde trainingen en opleidingen zijn competenties ook belangrijk om te benoemen. Robert: Competenties zijn combinaties van vaardigheden, kennis en gedrag die mensen geschikt maken voor hun werk. Het gaat hierbij om persoonlijke kwaliteiten die aansluiten bij de wensen en zienswijze van de organisatie. Wanneer een medewerker een competentie ontwikkelt, is dit zichtbaar in concreet gedrag. Het succes van een onderneming wordt in eerste instantie bepaald door de mensen die er werken. In deze mensen wil itsme dan ook graag blijven investeren, kansen die zich voordoen ten volle blijven benutten en medewerkers ondersteunen bij hun persoonlijke ontwikkeling en loopbaanmogelijkheden. Robert: De discussie of we zelfs niet teveel tijd investeren in het opleiden van mensen is zeker in een commerciële omgeving interessant. Vragen om over na te denken zijn: 'Wat als we investeren in onze mensen en ze gaan daarna weg?', maar belangrijker nog 'Wat als we het niet doen en ze blijven?'. We zien dat de omgeving verandert. En daarom veranderen wij mee!" 011

12 Volle kracht vooruit! Flinter is een internationale maritieme en logistieke dienstverlener die totaaloplossingen biedt. Flinter ontwikkelt en levert vervoersoplossingen voor ladingklanten en managet schepen en nieuwbouwprojecten voor rederijen en kapiteineigenaren. Onder het motto no boundaries verzorgt scheepvaartrederij Flinter het management van 47 schepen. Arjen Aarnoudse, Manager Purchase: We onderscheiden ons bij Flinter door het bieden van een totaalconcept. We kunnen in principe alles voor een schip regelen. Van de bevrachting van het schip tot het werven van bemanning en van de verzekeringen tot ICT. Sommige schepen hebben we in eigen beheer, voor andere schepen verzorgen we alleen het management. Als afdeling Inkoop werken we samen met verschillende leveranciers en distributeurs. Daarbij kijken we veel verder dan prijs alleen. Samenwerking, vertrouwen en kennis van zaken zijn van groot belang voor ons. We kiezen onze partners zorgvuldig uit; we brengen altijd een bedrijfsbezoek en onderzoeken referenties. We werken liever met een klein aantal sterke partners die veel voor ons kunnen betekenen, dan met een groot aantal kleine partijen die allemaal maar een paar onderdeeltjes kunnen aanleveren. Van schroef tot pleister De schepen van Flinter varen over de hele wereld. De afdeling Inkoop zorgt ervoor dat alle gebruiks- en verbruiksartikelen, onderhoudsmaterialen en reserveonderdelen op de juiste tijd en op de juiste plaats zijn. Je kunt het zo gek niet bedenken of we regelen het, zegt Arjen. Van proviand tot gereedschap en van inventaris tot veiligheidsmiddelen. De schepen hebben een minimale stilligtijd in de internationale havens. 012

13 Bevoorrading kan hierdoor wel eens lastig zijn, zeker als er onverwacht materialen gevraagd worden. Daarnaast houden we ook altijd rekening met de speciale wensen van de internationale bemanningen. De juiste kennis van de scheepvaartbranche Voor de distributie van onder andere gereedschappen en mechanische componenten werkt Flinter sinds 2006 samen met Hoogland-Mennens in Dordrecht. De samenwerking tussen beide partijen verloopt tot grote tevredenheid van Arjen. We hebben vaste aanspreekpunten. Onze inkopers kennen de mensen bij Hoogland-Mennens, dat werkt zeer prettig. We kunnen met elkaar lezen en schrijven. Zijn er issues, dan spreken we die direct uit. We houden elkaar scherp. Bovendien kunnen we er echt op vertrouwen dat bestellingen op tijd geleverd worden. Zeker bij spoedbestellingen is dat erg belangrijk. Als er ergens in de wereld een schip ligt met een storing waar onderdelen of gereedschappen voor nodig zijn, dan moeten we zeker weten dat het goed geregeld is. Maar de samenwerking gaat nog een stap verder. De mensen bij Hoogland-Mennens hebben kennis van de scheepvaart en zijn alert. Als er bijvoorbeeld per ongeluk een bestelling wordt gedaan die niet kan kloppen, trekken zij aan de bel. Want scheepvaart stelt specifieke eisen aan materialen. Daar moet je wel de juiste kennis van hebben. Kennis delen Peter van Herpen, Hoogland-Mennens: We hebben veel klanten in de scheepvaart en de offshore, dus met die kennis en ervaring zit het wel goed. We zetten die kennis ook graag in om onze klanten verder te helpen. Hoogland-Mennens bracht bijvoorbeeld samen met Flinter in kaart welke standaardmaterialen en gereedschappen de Flinter-schepen nodig hebben. Dit resulteerde in een vaste lijst met materialen als gereedschappen, appendages, kleine handmachines en bevestigingsmaterialen. Arjen: Onze schepen kunnen uit deze lijst met standaardartikelen zelf een keuze maken. Dat geeft duidelijkheid en houvast en dat is voor alle partijen heel prettig. Het werkt bovendien erg efficiënt, waardoor we tijd besparen. Koppelen van informatie Voor de toekomst zien de heren zeker nog meer kansen. Ik denk dat we nóg efficiënter kunnen samenwerken, zegt Arjen. En dan met name op het vlak van automatisering. Ik zie bijvoorbeeld mogelijkheden in het koppelen van onze bestanden, waardoor de afbeeldingen van artikelen uit de itsme-database zichtbaar zijn voor de schepen. Vergissingen in bestellingen zijn zo te voorkomen. Ook een digitaal track & tracesysteem voor de schepen is een wens van ons. Daarnaast willen we graag alle verbruiksartikelen koppelen aan een IMPA-codering. Deze codering wordt wereldwijd in de scheepvaart gebruikt. Allemaal zaken waar we graag samen verder aan werken. Peter knikt instemmend. We staan open voor nieuwe ontwikkelingen en denken graag mee in kansen. Zo houden we samen de vaart erin. Links: Peter van Herpen, rechts: Arjen Aarnoudse Over Flinter Flinter is een aanbieder van zeetransport en bijbehorende diensten. In 1989 startte Flinter met één kustvaarder. Inmiddels beheert en exploiteert het bedrijf een vloot van zo n 47 moderne vrachtschepen, in laadvermogen oplopend tot ton. Flinter staat in de top vijf van Nederlandse rederijen. Het grootste deel van de schepen vaart onder Nederlandse vlag en voldoet aan de Nederlandse maritieme wetgeving. Een gedegen onderhoudsprogramma zorgt ervoor dat alle schepen in een uitstekende staat verkeren. De schepen voldoen daarbij aan de hoogste veiligheids- en milieueisen. Door te investeren in innovatie van mensen en middelen realiseert Flinter continuïteit en een optimaal rendement voor alle stakeholders. De kernwaarden van Flinter zijn ambitieus, betrouwbaar, loyaal en toonaangevend. Flinter heeft vestigingen in Barendrecht (hoofdkantoor), Antwerpen, Vaasa en Istanboel. Meer informatie: 013

14 Teach the teacher itsme verzorgt masterclass Technologische ontwikkelingen gaan snel. Voor docenten in het technisch beroepsonderwijs is bijblijven een vereiste om onderwijs te geven dat aansluit bij de praktijk. Om die reden organiseert InduTeq masterclasses en workshops voor ROC-docenten. WERKEN COMBINEREN MET LEREN InduTeq staat voor Stichting Introductie Nieuwe Technologie. Deze stichting richt zich op kennisoverdracht vanuit het bedrijfsleven naar docenten in het technisch beroepsonderwijs. Het gaat dan vooral om vakinhoudelijke bijscholing. Centraal hierbij staat nieuwe technologie die nog maar net haar intrede heeft gedaan. Dirk van Hulsel is lid van de werkgroep Industriële Automatisering van InduTeq en organiseert in die hoedanigheid masterclasses en workshops voor collega-docenten in heel Nederland. In het dagelijks leven is hij docent Industriële Automatisering op het Summa College in Eindhoven. Hij geeft daar les aan de engineering- en techniekopleidingen van de beroepsbegeleidende leerweg (BBL). Leerlingen die werken en leren combineren. Onze opleiding is zeer praktijkgericht en daarom altijd in ontwikkeling, vertelt hij. De technische toepassingen in ons vakgebied veranderen snel. Daar passen we de leerstof op aan. We bekijken jaarlijks samen met het bedrijfsleven in Brainport Eindhoven of ons aanbod nog aansluit bij de praktijk. Dirk van Hulsel 014

15 Veel vraag naar techneuten Leerlingen voor deze studierichting komen uit heel Zuid-Nederland. Het leerlingaantal blijft de laatste jaren gelijk. Dirk vindt dat opvallend omdat steeds minder mbo-opleidingen de richting Industriële Automatisering aanbieden. Je zou verwachten dat er meer aanmeldingen komen. Er is veel vraag naar onze gediplomeerden al onze studenten hebben al een goede baan maar scholen zien op tegen dure hightech investeringen om de praktijkopstellingen te realiseren. Daarnaast is het en enthousiast en bracht het uitstekend over. Hij had ook een aantal leuke opdrachten voorbereid. We konden vragen stellen en er was veel interactie mogelijk. Een goed voorbeeld van hoe onderwijs eruit moet zien. De docentengroep beoordeelde de workshop met goed of zeer goed. Zij gaven bij de evaluatie aan dat zij de informatie uit de masterclass zeker zullen gebruiken bij hun eigen lessen. Dirk knikt. Mijn collega gebruikt de kit om samen met de studenten een bagageafhandelingssysteem "Praktijkvoorbeelden zijn ontzettend leerzaam. Als we als onderwijs en bedrijfsleven goed samen blijven werken, plukken we daar uiteindelijk allemaal de vruchten van. lastig om gespecialiseerde docenten te krijgen. Daarom is bijscholing van vakdocenten ook van groot belang, zeker in ons vakgebied. Docenten krijgen bij InduTeq de gelegenheid om zich nieuwe technologie eigen te maken. Onmisbaar voor goed onderwijs. na te bouwen en te programmeren. Zulke praktijkvoorbeelden zijn ontzettend leerzaam voor onze leerlingen. Als we als onderwijs en bedrijfsleven goed samen blijven werken, plukken we daar uiteindelijk allemaal de vruchten van. Het belang van bijscholing Ongeveer 25 ROC s uit het hele land (van de 42 totaal) maken regelmatig gebruik van het aanbod van InduTeq. Dirk: We merken wel dat het steeds lastiger wordt om voldoende aanmeldingen voor de bijscholingen te krijgen. Onderwijsvernieuwingen vragen veel van docenten, waardoor er weinig tijd en aandacht is voor het eigen vak. Dat is heel jammer. Het technisch onderwijs in Nederland kan niet zonder goede vak docenten met actuele kennis van de laatste ontwikkelingen. Alleen dan kunnen we jongeren goed opleiden en houden we de technische kennis in Nederland op peil. Dit besef dringt gelukkig ook bij de overheid steeds meer door. Met de invoering van de Wet beroepen in het onderwijs (BIO) moeten docenten voldoen aan bepaalde bekwaamheidseisen en bijscholingen volgen. Ik vind het zelf ook vooral belangrijk dat we met deze masterclasses en workshops docenten enthousiasmeren. Zij stappen na zo n dag de deur uit met heel veel plannen en ideeën voor hun eigen lessen. En enthousiaste leraren voor de klas: dat komt het onderwijs alleen ten goede! Masterclass Siemens TIA Portal V12 bij itsme itsme organiseerde onlangs op verzoek van InduTeq een masterclass voor 11 ROC-docenten uit het hele land. Onderwerp was de Siemens TIA Portal V12. Jarik Gelderblom, itsme productspecialist, was de docent deze dag. De ochtend bestond uit een theoretisch gedeelte over besturingstechniek in het algemeen en de Siemens PLC in het bijzonder. Tijdens het middagprogramma konden de deelnemers zelf aan de slag met de starterkit S Deze starterkit zat bij de workshop inbegrepen en mocht aan het einde van de dag mee naar school om daar bij de lessen gebruikt te kunnen worden. Dirk is zeer te spreken over de workshop. Het zat heel goed in elkaar. De docent was kundig Meer informatie over InduTeq: Techniek heeft de toekomst Afgelopen zomer verzorgde itsme op verzoek van InduTeq een masterclass over de Siemens TIA Portal V12. Henk van Roon, Head of itsme Industrial Automation: Toen InduTeq mij benaderde met de vraag of wij deze masterclass wilden verzorgen, hoefde ik niet lang na te denken. Alleen al vanwege het maatschappelijk belang meer aandacht voor techniek in het onderwijs dragen wij graag ons steentje bij. InduTeq zet zich in voor kennisinhoudelijke ondersteuning aan vakdocenten en dat is echt onmisbaar. We merken dat specialistische technische kennis langzaam maar zeker verdwijnt uit Nederland. Goed opgeleide mensen zijn moeilijk te krijgen. En dat terwijl er in de toekomst juist zoveel kansen voor techniek liggen. Ons motto Making You Succeed geldt hier voor alle partijen. Docenten kunnen betere lessen verzorgen met kennis die up-to-date is, studenten krijgen goede lessen die aansluiten bij de praktijk en onze klanten kunnen in de toekomst beschikken over medewerkers die nog beter zijn opgeleid. 015

16 Cursusnieuws Cursusplanning 2014 Ook in 2014 kunt u weer terecht bij itsme Industrial Automation voor verdiepende trainingen en bij- of omscholing. Voor de verschillende ES Elektro locaties is een nieuwe planning beschikbaar. Staat uw locatie er niet tussen of geeft u de voorkeur aan een groeps- en of bedrijfsgerichte training, laat het ons dan weten! Het is heel leerzaam, met name omdat het zo op de praktijk gericht is. Dat maakt het tastbaar en veel interessanter dan alleen maar saaie theorie. Nieuwe cursusgids 2014 In een jaar waarin er weer vele ontwikkelingen zijn geweest zoals Cedeo Erkenning van onze cursussen, nieuwe Siemens TIA Portal V12, Beckhoff en NEN3140 cursussen, hebben we alweer de 20 e druk van onze cursusgids. U kunt de vernieuwde cursusgids aanvragen bij itsme Industrial Automation of uw contactpersoon. itsme Industrial Automation verzorgt de volgende cursussen: PLC: Siemens, Beckhoff, Mitsubishi, Festo en Schneider Electric Drives: Siemens, Danfoss en Schneider Electric HMI: Siemens, Mitsubishi, Schneider Electric en Citect Scada NEN3140 en Schakel- & Besturingstechniek Machineveiligheid CoDeSys volgens Servotechniek Robotica: ABB en Mitsubishi ATEX Voor uitgebreide cursusinformatie, cursusdata en aanmelden verwijzen wij u naar onze website (www.itsme.eu) of ons secretariaat ( of Alle cursussen kunnen ook als bedrijfstraining worden gegeven e cursist itsme Industrial Automation heeft een mijlpaal bereikt! Sinds de start van de afdeling in 1989, was op 12 november 2013 tijdens de cursus basis programmeren Simatic S7 in Raamsdonksveer de e cursist aanwezig. Begin jaren 90 is itsme Industrial Automation zelfstandig cursussen gaan geven en cursusdocumenten gaan ontwikkelen. Nu, na circa 22 jaar ervaring en uitbreiding van het cursusaanbod, zijn wij dan ook erg tevreden met zoveel cursisten. links: M. Steijger, rechts: E.J. Holtrop Het bereiken van dit aantal cursussen heeft de afdeling niet in stilte voorbij laten gaan. Tijdens de cursus basis programmeren Simatic S7 is de e cursist, de heer Holtrop van FrieslandCampina Domo te Bedum, verrast met de nieuwe ipad Air. De heer Holtrop nam voor de derde keer deel aan een itsme cursus: Het is heel leerzaam, met name omdat het zo op de praktijk gericht is. Dat maakt het tastbaar en veel interessanter dan alleen maar saaie theorie.. Buiten het feit dat de ipad Air een zeer gewaardeerde gadget is, is het net zo innovatief als itsme en is het voorbereid voor de toekomst (ESYweb, FAQ s, Blended Learning, etc.). Ook al is het nog niet zover, tot die tijd kan de heer Holtrop zich vermaken met bijvoorbeeld een Siemens App voor Remote Maintenance., lacht een trotse Marcel Steijger, Training Coördinator voor itsme Industrial Automation. 016

17 Schrijf in voor onze nieuwe cursussen! itsme Industrial Automation heeft een aantal nieuwe cursussen toegevoegd aan haar uitgebreide cursusprogramma. Module Cursus Dagen Prijs Locatie Datum BECKHOFF Beckhoff en TwinCAT systeemcursus ,00 Raamsdonksveer 19 t/m 21/03/2014 CODESYS-1 Inleiding in de PLC-techniek IEC met CODESYS V ,00 Raamsdonksveer 10 t/m 11/02/2014 MIT-IQWORKS Mitsubishi IQ-Works systeemcursus ,00 Raamsdonksveer 14 t/m 16/04/2014 NEN3140BV NEN 3140 bedrijfsvoering LS 1 339,00 Raamsdonksveer 12/06//2014 PILZ-MASTER Masterclass Machine Veiligheid ,00 Eindhoven 25 t/m 28/03/2014 S7-PCS7 PCS7 Systeemcursus ,00 Den Bosch 12 t/m 16/05/2014 S7-PROFINET S7-300/400 Ethernet en Profinet ,00 Raamdonksveer 24 t/m 26/03/2014 S7-SAFETY S7-300/400 Safety 2 895,00 Almere 10 t/m 11/02/2014 TIAP-BASIS TIA Portal SIMATIC S7 basiscursus 2 670,00 Raamsdonksveer 29 t/m 30/01/ ,00 Raamsdonksveer 20 t/m 21/03/2014 TIAP-SCADA TIA Portal WinCC Professional ,00 Den Bosch 24 t/m 28/03/2014 TIAP-SCADA-UP Update from WinCC SCADA V7 to TIA Portal WinnCC ,00 Den Bosch 10 t/m 13/03/2014 TIAP-SERVICE TIA Portal SIMATIC S7 Storingzoeken 2 755,00 Raamsdonksveer 24 t/m 25/03/2014 TIAP-UPDATE Update cursus STEP7 v5 naar TIA Portal 2 755,00 Raamsdonksveer 27 t/m 28/01/ ,00 Almere 10 t/m 11/03/2014 WinCC-SCADA WinCC SCADA Basis ,00 Den Bosch 27 t/m 31/01/2014 Alle prijzen zijn exclusief BTW - Een cursus dag duurt van: tot uur Voor de andere cursussen verwijzen wij u graag naar onze website: Of scan de QR-code en ontdek welke cursussen itsme Industrial Automation u te bieden heeft! 017

18 Bedradingskanalen Tehalit BA7, en Tehalit BA6 Uw visitekaartje in de verdeler De schakel- en verdeelinrichting die u samenstelt is uw visitekaartje. Om uw verdeler betrouwbaar en ordelijk te bedraden, biedt Hager u diverse bedradingskanalen, waaronder Tehalit BA7 en Tehalit BA6. Voor een niet te evenaren montagecomfort De kanalen beantwoorden aan de verschillende manieren waarop bekabeld wordt in of rond de verdeelborden: de distributie van elektriciteit, het bekabelen van automatiseringsapparaten, het bekabelen van apparatuur op de deur of in de omgeving van de verdeler. Hager biedt onder andere de bedradingskanalen Tehalit BA6 en Tehalit BA7 aan, uit moeilijk ontvlambaar PVC in de kleur grijs RAL7030. Kanaal Tehalit BA7 werd doorontwikkeld op basis van het BA6-kanaal en biedt daarmee een aantal extra productvoordelen. De Tehalit BA6-kanalen hebben echter een iets afwijkende maatvoering en enkele extra afmetingen, waardoor deze als service voor een groep trouwe gebruikers leverbaar blijven. De bodemperforatie van beide kanalen is uitgevoerd volgens DIN In de Tehalit BA7 kanalen is een derde perforatie aanwezig, die voor bevestiging op draagsteunen belangrijk is. Voor beide kanaaltypen geldt, dat 10 afmetingen ook in de kleur blauw (RAL5015) verkrijgbaar zijn. Extra voordelen bij Tehalit BA7 Eén van de voordelen is de insnijding bij de zijpoorten. Bij het uitbreken van een poort, blijft een absoluut gladde ondergrond over. Dit voorkomt beschadiging van leidingen of persoonlijk letsel bij het bedraden. Door een lichte buigbeweging naar binnen of naar buiten van de zijpoort (zonder gereedschap), kan deze eenvoudig en braamloos uitgebroken worden. De volledige binnenruimte van het kanaal blijft beschikbaar voor bedrading. Bij richtingsveranderingen of T-splitsingen in het paneel geeft dit veel comfort. De deksel heeft een stevige grip op het kanaal. Het past altijd perfect en blijft goed zitten, ook wanneer het kanaal volledig (100%) met draad gevuld is. Op de deksel is standaard een ribbel aangebracht, waarop u stickers voor beschrifting altijd recht en op dezelfde positie kunt aanbrengen. Een nette en overzichtelijke verdeler is het resultaat. Universele clip Een speciaal hulpstuk is de BA7-clip. Deze clip kan op de poorten (bij kanalen vanaf 40 mm breed) geklikt worden en vervolgens kunnen coderingsstroken op de clip bevestigd worden. De clip is eenvoudig op de gewenste lengte af te breken. Overtuigende voordelen Tehalit BA7 Bedradingsruimte winnen door uitbreken van poorten tot op de bodem Uitbreken zonder bramen en zonder gereedschap mogelijk (vanaf 40 mm breedte) UL en CSA geregistreerd Gemakkelijke montage en demontage van deksels Poorten standaard voorzien van draadhouder Bodemperforatie volgens EN :1999 Werkelijke buitenmaten Fraai uiterlijk door strakke rand aan deksel Ook uit voorraad leverbaar in RAL5015. Andere kleuren op aanvraag Snelle montage door de gepatenteerde BA7-clip Eén clip geschikt voor alle formaten 018

19 De kracht van Knowledge Engineering Industriële ondernemingen van elke type en formaat, waar ook ter wereld, raken er steeds meer van doordrongen dat het in de moderne zakelijke omgeving belangrijk is om bedrijfsmiddelen gedurende hun gehele levenscyclus effectief te beheren. Hierdoor blijft hun waarde zo lang mogelijk behouden en wordt de Total Cost of Ownership verlaagd. SKF is als geen ander bedrijf in staat om u te helpen dit te bereiken. SEALS MECHATRONICS BEARINGS AND UNITS SERVICES LUBRICATION SYSTEMS Toevoeging van waarde tijdens elke fase van de levenscyclus van bedrijfsmiddelen In de afgelopen jaren heeft SKF haar kennis gericht op het ontwikkelen van oplossingen en innovaties die klanten helpen hun concurrentiepositie te verbeteren - niet alleen vandaag of zelfs morgen, maar tot ver in de toekomst. We hebben het over bewezen oplossingen - met meetbare voordelen voor de winstgevendheid en duurzaamheid. SKF is een toonaangevende wereldwijde technologie leverancier sinds Onze fundamentele kracht is het vermogen om continu nieuwe technologieën te ontwikkelen en deze vervolgens te integreren in producten die concurrentievoordelen bieden voor onze klanten. Wij bereiken dit door het combineren van hands-on ervaring in meer dan 40 industrieën met onze kennis over de SKF technologieplatforms: lagers en eenheden, afdichtingen, mechatronica, smeersystemen en services. We noemen dit SKF Knowledge Engineering. Deze kennis stelt ons in staat om werkelijk oplossingen te bieden die de mechanische prestaties van bedrijfsmiddelen gedurende hun gehele levenscyclus helpen te maxi maliseren. U kunt bij SKF dan ook terecht voor al uw technologische producten, oplossingen en services zowel de gangbare, uit voorraad leverbare, als de op maat gemaakte versies met als resultaat: verbetering van de productiviteit, verlaging van de onderhoudskosten, verbetering van de energiezuinigheid, optimalisatie van ontwerpen, verkorting van de marktintroductietijd, verlaging van de Total Cost of Ownership. De voordelen van het werken met SKF zijn groter dan ooit tevoren. We zijn tot een nauwere samenwerking met onze industriële klanten gekomen en hebben slimmere manieren gevonden om tastbare waarde te creëren met behulp van de opgedane kennis. Tegenwoordig volgen we machines in elke fase van hun levenscyclus - van ontwerp tot onderhoud - om processen te verbeteren en om betere resultaten te produceren. Knowledge Center In het Knowledge Center op onze website vindt u vele links die leiden naar referentie materiaal, industrie-benchmarks, interactieve apps, opleidingen en andere nuttige tools. SKF heeft een uniek inzicht verworven in de onderlinge relaties tussen machine onderdelen en industriële processen. Deze kennis wordt gedeeld om klanten te helpen hun doel stellingen te realiseren, of het nu gaat om winstgevender, productiever en/of duurzamer te worden. Dit noemt SKF the Power of Knowledge Engineering. 019

20 Hygiënische veiligheid is in de levensmiddelenindustrie van essentieel belang Phoenix Contact heeft 'Hygienic Design'- M12 connectoren ontwikkeld en Rittal ViwateQ oppervlaktebehandeling voor kasten, beiden volgens EHEDG-norm. De eisen die aan machines en installaties in de levensmiddelenindustrie worden gesteld, zijn veel strenger dan in de standaard machinebouw. Levensmiddelen en hun verpakkingen mogen vanzelfsprekend niet worden verontreinigd door contact met delen van installaties en machines. Rittal De nieuwe ViwateQ finishing opper vlaktebehandeling vertegenwoordigt een doorbraak voor de afwerking van roestvaststalen machineframes en de reinigbaarheid van apparatuur en besturingskasten, mede doordat bij het proces geen milieubelastende chemische middelen worden gebruikt. Rittal biedt de exclusieve mogelijkheid om RVS besturingskasten te voorzien van deze nieuwe oppervlaktebehandeling. De topografie van de huid De reinigbaarheid van RVS wordt bepaald door de reinigbaarheid van de buitenste laag, ook wel de huid genoemd. Bij een gemiddelde ruwheidswaarde (Ra-waarde) daarvan van 0,3 tot 0,6 micrometer wordt een optimale reinigbaarheid van micro-organismen bereikt. Maar om deze Ra-waarde te realiseren zou standaard (koudgewalst) RVS altijd moeten worden nabehandeld (slijpen, schuren, beitsen en passiveren, glas of keramisch parelen en elektrolytisch polijsten). Toen bleek dat wel of geen nabehandeling geen significante verschillen gaf in reinigbaarheid, is de EHEDG-norm de Ra van standaard (koudgewalst) RVS geworden: kleiner dan 0,8. TNO Kwaliteit van Leven heeft in 2006 en in 2010 een uitgebreid onderzoek gedaan naar het effect van chemische en/of fysische nabewerkingsmethoden. Daarbij werd een relatie duidelijk tussen de hoeveelheid achtergebleven eiwit en de Soil Retention Index SRI (een kengetal voor de gehele oppervlaktegesteldheid) en niet Ra. Hoe lager de SRI-waarde, hoe minder eiwit achterblijft. De topografie van de huid blijkt dus een doorslaggevende factor voor de reinigbaarheid. Uit het onderzoek bleek ook dat de nieuwe, recentelijk gepatenteerde oppervlakte behandelingstechniek ViwateQ het beste resultaat opleverde ten aanzien van de verbetering van kleine oppervlaktebeschadigingen (artefacten) en de reinigbaarheid tot op eiwitniveau. Het bijzondere van de nieuwe oppervlakte behandelingsmethode is dat een te glad oppervlak (Ra << 0,001 micrometer) wordt opgeruwd tot 0,3 micrometer, waardoor de hechtingskracht van micro-organismen (en sommige vuilsoorten) op het oppervlak afneemt. Bij een Ra-waarde kleiner dan 0,2 micrometer blijken bepaalde bacteriën zich namelijk juist beter te hechten. De nieuwe oppervlaktebehandeling betekent een doorbraak voor de afwerking van RVS-onderdelen en de reinigbaarheid. Door alleen de huid van het RVS-materiaal te behandelen kan het gebruik van milieuonvriendelijke chemicaliën achterwege blijven. ViwateQ finishing oppervlaktebehandeling in samenwerking met: Ir. W.N.A. Burggraaf, Burggraaf & Partners B.V. Afbeelding huid 1: Glas gepareld RVS-oppervlak: het oppervlak voelt ruw aan. Afbeelding huid 2: RVS-materiaal, bewerkt met de ViwateQ. Rechterdeel behandeld met ViWateQ finishing. 020

innovatie Geslaagd! Sociale innovatie Sleutel tot succes Hygienic design is de basis voor voedselveiligheid Hygiëne en hagelslag

innovatie Geslaagd! Sociale innovatie Sleutel tot succes Hygienic design is de basis voor voedselveiligheid Hygiëne en hagelslag JAARGANG 11 - DECEMBER 2014 KENNISMAGAZINE VOOR DE INDUSTRIËLE MARKT ONTDEK NIEUWE VERBINDINGEN innovatie Sociale innovatie Sleutel tot succes itsme test de nieuwe Danfoss VLT Safety Option MCB 152 Geslaagd!

Nadere informatie

preventief onderhoud Een verbindend onderhoud met Leo van Dongen Van der Lee Seafish stapt over op Bauer Gears Als een vis in het water

preventief onderhoud Een verbindend onderhoud met Leo van Dongen Van der Lee Seafish stapt over op Bauer Gears Als een vis in het water JAARGANG 11 - JULI 2014 KENNISMAGAZINE VOOR DE INDUSTRIËLE MARKT VOORKOMEN IS BETER DAN GENEZEN preventief onderhoud Een verbindend onderhoud met Leo van Dongen 29 Onderhouden is overhouden In weer en

Nadere informatie

co-creatie ademt To create or to co-create that s the question Vitronics Soltec De juiste verbindingen geleiden succes

co-creatie ademt To create or to co-create that s the question Vitronics Soltec De juiste verbindingen geleiden succes JAARGANG 10 - AUGUSTUS 2013 KENNISMAGAZINE VOOR DE INDUSTRIËLE MARKT MEER AANDACHT VOOR SAMENWERKEN co-creatie 25 To create or to co-create that s the question Vitronics Soltec De juiste verbindingen geleiden

Nadere informatie

onderhoud special Onderhoud bij Heineken Heerlijk Helder met ES Elektro Altijd geholpen door ES Elektro en Hoogland-Mennens: de 24-uursdienst

onderhoud special Onderhoud bij Heineken Heerlijk Helder met ES Elektro Altijd geholpen door ES Elektro en Hoogland-Mennens: de 24-uursdienst JAARGANG 09 - AUGUSTUS 2012 KENNISMAGAZINE VOOR DE INDUSTRIËLE MARKT de WIJ STAAN DAG & NACHT PARAAT onderhoud special Onderhoud bij Heineken Heerlijk Helder met ES Elektro Voor de monteurs van Heras sluit

Nadere informatie

lean (& mean?) 24 Making you succeed in de praktijk ES Elektro en Hoogland-Mennens ontmoeten elkaar

lean (& mean?) 24 Making you succeed in de praktijk ES Elektro en Hoogland-Mennens ontmoeten elkaar JAARGANG 10 - JUNI 2013 KENNISMAGAZINE VOOR DE INDUSTRIËLE MARKT lean (& mean?) 24 Jos van Bussel, directeur EVB Group: Lean manufacturing levert ons heel veel op GEEN PUSH- MAAR PULL- PRODUCTIE Excellence

Nadere informatie

10 jaar Masterclass Kennismanagement

10 jaar Masterclass Kennismanagement 10 jaar Masterclass Kennismanagement Colofon ISBN: 9789051795592 2007 de Baak, Management Centrum VNO-NCW, Driebergen en DNV-CIBIT, Bilthoven Samenstelling: de Baak, Management Centrum VNO-NCW, Driebergen

Nadere informatie

september 2013 I nummer 3 I jaargang 6 scheepsbouw nederland Partners In samenwerking met

september 2013 I nummer 3 I jaargang 6 scheepsbouw nederland Partners In samenwerking met september 2013 I nummer 3 I jaargang 6 m a g a z i n e scheepsbouw nederland Partners In samenwerking met 2INHOUD INTERVIEWS Sjef van Dooremalen, Voorzitter Scheepsbouw Nederland Innovatie is hét antwoord

Nadere informatie

De kracht achter de slimme ondernemer

De kracht achter de slimme ondernemer De kracht achter de slimme ondernemer MKB Krachtcentrale Inleiding Laat de energie door uw bedrijf stromen Niet harder maar slimmer werken! De afgelopen jaren zijn niet de meest gemakkelijke geweest: er

Nadere informatie

veiligheid Veiligheid Cultuur en het nieuwe veiligheidsdenken Training redundante besturingssystemen Meer inzicht en vertrouwen 28 Niet zo ingewikkeld

veiligheid Veiligheid Cultuur en het nieuwe veiligheidsdenken Training redundante besturingssystemen Meer inzicht en vertrouwen 28 Niet zo ingewikkeld JAARGANG 11 - MAART 2014 KENNISMAGAZINE VOOR DE INDUSTRIËLE MARKT INZICHT EN VERTROUWEN veiligheid Training redundante besturingssystemen Meer inzicht en vertrouwen 28 Veiligheid Niet zo ingewikkeld Cultuur

Nadere informatie

BMA Ergonomics DUURZAAMHEIDSVERSLAG 2013

BMA Ergonomics DUURZAAMHEIDSVERSLAG 2013 BMA Ergonomics DUURZAAMHEIDSVERSLAG 2013 Inhoud Voorwoord 5 Over dit verslag 6 De kringloop sluiten 8 Onze stakeholders 10 Ons bedrijf 12 Productie 18 Ontwikkeling 18 Leveranciers 20 Medewerkers 22 Gebruik

Nadere informatie

Til de werkomgeving naar een hoger plan

Til de werkomgeving naar een hoger plan FACILITY MANAGEMENT juli 2015 Innovaties in facility management FM loont echt! Realtime gegevens zorgen voor transparantie Facility manager is spil in circulaire economie Beveiliging en veiligheid heeft

Nadere informatie

Org 2.0. De organisatie van de toekomst. Opdrachtgever Hiteq, centrum van innovatie. Programmaleider Onderneming en arbeid Koen Dingemans Msc

Org 2.0. De organisatie van de toekomst. Opdrachtgever Hiteq, centrum van innovatie. Programmaleider Onderneming en arbeid Koen Dingemans Msc Org 2.0 De organisatie van de toekomst Opdrachtgever Hiteq, centrum van innovatie Programmaleider Onderneming en arbeid Koen Dingemans Msc Domein: Onderneming en arbeid Uitgave: oktober 2011 www.hiteq.org

Nadere informatie

Over. Afkijken mag. Dit boekje is gebaseerd op onderzoek van: José van Overbeek - GOC Jos Teunen GOC Jasper van Geenen - GOC. Ria van Dinteren Cinop

Over. Afkijken mag. Dit boekje is gebaseerd op onderzoek van: José van Overbeek - GOC Jos Teunen GOC Jasper van Geenen - GOC. Ria van Dinteren Cinop Over Afkijken mag Dit boekje is gebaseerd op onderzoek van: José van Overbeek - GOC Jos Teunen GOC Jasper van Geenen - GOC Auteur: Ria van Dinteren Cinop Redactie: Bianca Hierck - GOC Els Frankenmolen

Nadere informatie

Het Nieuwe Werken. Handreiking. Voor HR-adviseurs van de sectoren. Energie PLb Energie NWb Kabel & Telecom Afval & Milieu Water

Het Nieuwe Werken. Handreiking. Voor HR-adviseurs van de sectoren. Energie PLb Energie NWb Kabel & Telecom Afval & Milieu Water Handreiking Het Nieuwe Werken Voor HR-adviseurs van de sectoren Energie PLb Energie NWb Kabel & Telecom Afval & Milieu Water Werkgeversvereniging voor energie, kabel&telecom, afval&milieu Inhoud Werk

Nadere informatie

Cursusgids. Industrial Automation

Cursusgids. Industrial Automation Cursusgids Industrial Automation 02 Contactinformatie Cursusgids Industrial Automation itsme Industrial Automation Steurweg 2, 4941 VR Raamsdonksveer Postbus 128, 4940 AC Raamsdonksveer Tel. +31(0)76 578

Nadere informatie

Stabulletin. Van bestekschrijven naar slim specificeren. Ton Hillen: Wij moeten de consument gaan coachen JAARGANG 29 NUMMER 03 DECEMBER 2014

Stabulletin. Van bestekschrijven naar slim specificeren. Ton Hillen: Wij moeten de consument gaan coachen JAARGANG 29 NUMMER 03 DECEMBER 2014 Stabulletin JAARGANG 29 NUMMER 03 DECEMBER 2014 De helicopterview van STABU: Van bestekschrijven naar slim specificeren Ton Hillen: Wij moeten de consument gaan coachen VOORWOORD INHOUD voorwoord inhoud

Nadere informatie

veiligheid issue Stop de Persen! Bedien draadloos uw noodstop Circle of safety: machineveiligheid bij Faber Pallets

veiligheid issue Stop de Persen! Bedien draadloos uw noodstop Circle of safety: machineveiligheid bij Faber Pallets JAARGANG 09 - NOVEMBER 2012 KENNISMAGAZINE VOOR DE INDUSTRIËLE MARKT METEN IS WETEN! de veiligheid issue Stop de Persen! Bedien draadloos uw noodstop Circle of safety: machineveiligheid bij Faber Pallets

Nadere informatie

High availability. van onze ICT is cruciaal. Special retail & logistiek. Coverstory

High availability. van onze ICT is cruciaal. Special retail & logistiek. Coverstory November 2012 Jaargang 25 #8 Special retail & logistiek Elke kans om ons proces te automatiseren, grijpen we aan. Serge Turel, Euro-Events Hoogvliet kiest voor QlikView voor inzicht in onze winkelresultaten.

Nadere informatie

Onderwijs. Stilstand is achteruitgang. Magazine voor deelnemers van Members Benefits. Adequate BHV ers met regelmatig oefenen en herhalen

Onderwijs. Stilstand is achteruitgang. Magazine voor deelnemers van Members Benefits. Adequate BHV ers met regelmatig oefenen en herhalen Eerste kwartaal 2015 3,50 Magazine voor deelnemers van Members Benefits Onderwijs Stilstand is achteruitgang Adequate BHV ers met regelmatig oefenen en herhalen Extra lesruimte voor het Corlaer College

Nadere informatie

MOVING borders. Strategisch innoveren. Marktgericht ondernemen. Diensteninnovatie. ondernemerskring. ondernemerskring.

MOVING borders. Strategisch innoveren. Marktgericht ondernemen. Diensteninnovatie. ondernemerskring. ondernemerskring. MOVING borders ondernemerskring Strategisch innoveren ondernemerskring Marktgericht ondernemen ondernemerskring Diensteninnovatie Syntens De Innovatieadviseurs van Syntens zijn dagelijks in gesprek met

Nadere informatie

Voor leiders die willen bijblijven

Voor leiders die willen bijblijven Voor leiders die willen bijblijven Een bundel artikelen van Leaders Online, over leiderschap in een dynamische wereld. 2012-2013 Welkom Dit is een bundel van artikelen van Leaders Online. Deze artikelen

Nadere informatie

People Management. Meer rendement uit talent. Verandering: het verhaal, de mens en het resultaat.

People Management. Meer rendement uit talent. Verandering: het verhaal, de mens en het resultaat. KANSEN VOOR MANAGERS december 2014 People Management Meer rendement uit talent pagina 4 Verandering: het verhaal, de mens en het resultaat. pagina 5 Als je overweegt een MBA te volgen is er een alternatief

Nadere informatie

GREEN BUILDINGS. Trends en best practices op het gebied van duurzaamheid, kostenreductie en Het Nieuwe Werken

GREEN BUILDINGS. Trends en best practices op het gebied van duurzaamheid, kostenreductie en Het Nieuwe Werken GREEN BUILDINGS Trends en best practices op het gebied van duurzaamheid, kostenreductie en Het Nieuwe Werken Corporate Facility Partners Amersfoortseweg 15a 7313 AB Apeldoorn Tel.: +31 (0)55 355 5199 Fax.:

Nadere informatie

IMPLEMENTATIEWIJZER FLEXIBEL WERKEN - DE MENS CENTRAAL

IMPLEMENTATIEWIJZER FLEXIBEL WERKEN - DE MENS CENTRAAL 1 2 3 Implementatiewijzer Flexibel Werken de mens centraal Voor HR professionals en projectleiders Deze implementatiewijzer Flexibel Werken is ontwikkeld door Qidos - Versterk mens en werk. 2012 - Qidos.

Nadere informatie

De rol van interne adviesteams in continu verbeteren Voorbeeldgedrag loont

De rol van interne adviesteams in continu verbeteren Voorbeeldgedrag loont De rol van interne adviesteams in continu verbeteren Voorbeeldgedrag loont Utrecht, juli 2014 Whitepaper van House of Performance De rol van interne adviesteams in continu verbeteren Inleiding Organisatieadviesbureau

Nadere informatie

MVO: People, Planet, Profit.

MVO: People, Planet, Profit. MVO: People, Planet, Profit. hét carrièremagazine voor salesprofessionals! september 2011 3 In gesprek met Getronics op jacht naar talent Bewust Bilderberg over MVO Intercity Zakelijk en hun groei Nsecure

Nadere informatie

EEN COMMERCIËLE UITGAVE VAN MEDIAPLANET, GEDISTRIBUEERD DOOR HET FINANCIEELE DAGBLAD. HUMAN RESOURCES

EEN COMMERCIËLE UITGAVE VAN MEDIAPLANET, GEDISTRIBUEERD DOOR HET FINANCIEELE DAGBLAD. HUMAN RESOURCES EEN COMMERCIËLE UITGAVE VAN MEDIAPLANET, GEDISTRIBUEERD DOOR HET FINANCIEELE DAGBLAD. Wendbare organisatie Houd zicht op de lange termijn doelstellingen Burn-out Langdurige stress verziekt de onderneming

Nadere informatie

De succesformule van het MKB

De succesformule van het MKB De succesformule van het MKB Een praktijkonderzoek onder 10 succesverhalen Bas Vlemminx Fenneke van Vliet-de Nooij Met een voorwoord van Rens de Jong (BNR) Voorwoord Nu begint het pas Er is een tijd geweest

Nadere informatie

VAN REGISTRATIE NAAR VOORUITKIJKEN

VAN REGISTRATIE NAAR VOORUITKIJKEN Het realiseren van bedrijfsambities Discussie finance professionals SPECIALE UITGAVE DOOR VISMA SOFTWARE Thema AMBITIE VAN REGISTRATIE NAAR VOORUITKIJKEN De controller als business partner 9 vragen en

Nadere informatie

Thema: Upgraden. Ruurd Wuestman, bestuurslid Dynamics NAV User Group Van mediator tot partner

Thema: Upgraden. Ruurd Wuestman, bestuurslid Dynamics NAV User Group Van mediator tot partner November 2009 Nummer 3 Thema: Upgraden Ruurd Wuestman, bestuurslid Dynamics NAV User Group Van mediator tot partner Verder Groep: standaardiseren voor een betere marktpositie Bart de Boer (ICT-manager

Nadere informatie