kennis management Nivoba bouwt fabriek in Rusland Kennis delen geeft kracht Teach the teacher itsme verzorgt masterclass Kennis bestaat in ons hoofd

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "kennis management Nivoba bouwt fabriek in Rusland Kennis delen geeft kracht Teach the teacher itsme verzorgt masterclass Kennis bestaat in ons hoofd"

Transcriptie

1 JAARGANG 10 - DECEMBER 2013 KENNISMAGAZINE VOOR DE INDUSTRIËLE MARKT NIEUWE ECONOMISCHE PIJLER kennis management Kennis bestaat in ons hoofd Hoe managen we dat? 27 Nivoba bouwt fabriek in Rusland Kennis delen geeft kracht Teach the teacher itsme verzorgt masterclass

2 VOORWOORD In het hoofdartikel van deze Signaal onthult professor Mathieu Weggeman dat kennis niet langer gelijk staat aan macht. Jongeren zagen vrolijk aan de stoelpoten van klassieke bedrijfsmatige machtsstructuren doordat zij informatie met het grootste gemak delen. Dat baant de weg naar open (sociale) innovatie, vol met rendement en plezier. Toch is co-creatie helemaal nog niet vanzelfsprekend. Hoewel jongeren en professoren ons proberen te overtuigen van de voordelen van het delen van kennis, houden velen van ons voorlopig nog angstvallig de kaarten tegen de borst gedrukt. Co-creatie van oplossingen via de beste combinatie van kennis en competenties, wordt vaak gefrustreerd door oude gewoontes en structuren. Als we Weggeman volgen, moet dat te wijten zijn aan gebrekkige ervaring, vaardigheden en attitude. De sleutel tot kennisdeling is volgens hem een collectieve ambitie. En daarin zit de uitdaging. Want alleen inspirerend leiderschap kan leiden tot een afdelings- of zelfs bedrijfsoverschrijdende collectieve ambitie. Jongeren worden daarbij gemotiveerd door bij te dragen aan doelen die groter zijn dan zijzelf. Daniel Pink haalt daarnaast in zijn boek Drive verder nog Mastery en Autonomy aan als belangrijkste bestanddelen van motivatie. Empowerment (medewerkers de vrijheid geven om de beste oplossing te kiezen) zou daarmee dus een begrip uit vervlogen tijden moeten zijn. En toch durft niet iedereen die autonomie aan. In zijn boek Wenn die Affen den Zoo regieren signaleert Stefan Kühl dat managers bang zijn voor een omgekeerde wereld en dat medewerkers vaak moeilijk de juiste beslissingen kunnen nemen vanwege onvoldoende training, motivatie of verkeerde (financiële) beloningsstructuren. Tenslotte kan empowerment ook irritant zijn voor klanten. De kwaliteit van dienstverlening kan namelijk meer afhankelijk worden van individuele medewerkers. Kennis heeft dus alleen waarde als ze gebruikt wordt voor een ambitie. Onze ambitie is duidelijk: klanten succesvol maken. Daarin nemen wij het initiatief. Daartoe ontwikkelen en delen we onze kennis, zoals u in deze Signaal kunt lezen. Daarom hebben we met en voor partners events georganiseerd rondom het thema Samen delen is vermenigvuldigen. Daarom hebben onze mensen autonomie. Daarom luisteren we graag naar uw ambitie en maken onze ambities collectief. Henk Oude Brunink

3 Kennis bestaat in ons hoofd. Hoe managen we dat? 008 Nivoba bouwt fabriek in Rusland. Kennis delen geeft kracht 010 Volle kracht vooruit! 004 Kennis bestaat in ons hoofd 019 De kracht van Knowledge Engineering Henkel presenteert lijmopleidingen en trainingen Loctite Nivoba bouwt fabriek in Rusland Kennis vergroten is niet meer vrijblijvend Volle kracht vooruit! Teach the teacher Hygiënische veiligheid is in de levensmiddelenindustrie van essentieel belang Compact Automation, maximaal resultaat met minimale inspanning Toonaangevend in schuren en slijpen AF serie magneetschakelaars: de nieuwe standaard voor het schakelen van motoren en vermogens Cursusnieuws Nieuwe cursussen Bedradingskanalen TehalitBA7, en TehalitBA Indrukwekkende nieuwe kalibratieruimte voor momentsleutels van Gedore Legrand blijft continue innoveren in kabeldraagsystemen

4 Kennis bestaat in ons hoofd Hoe managen we dat? De specialist weet veel over weinig en leert steeds meer bij over steeds minder, totdat hij uiteindelijk alles weet over niets. De manager weet een beetje van veel en leert steeds minder bij over steeds meer, totdat hij uiteindelijk niets weet over alles. Zo luidt het gezegde Alles over alles weten is niet haalbaar en ook niet nodig, zowel voor organisatie als individu. Weten hoe je toegang kunt krijgen tot de juiste informatie, dát is wel haalbaar. En in een kenniseconomie ook nodig. Want in deze economie is een aanzienlijk deel van de groei opgebouwd uit de productiefactor kennis. Naast de traditionele economische productiefactoren, land, arbeid en kapitaal, is kennis een zeer welkome toevoeging in de verschuiving naar dienstverlening. Immers, kennis kan inspireren en aanzetten tot innovatie, wat weer bijdraagt aan groei van de economie. Met deze nieuwe economische pijler, is ook een managementfactor ontstaan: kennismanagement. Specialist op dit vlak is Mathieu Weggeman, hoogleraar Innovatiemanagement aan de Technische Universiteit Eindhoven. Kennismanagement is het zodanig inrichten en besturen van de processen in de kenniswaardeketen, dat daardoor het rendement en het plezier van de productiefactor kennis vergroot worden. Wat is kennis eigenlijk? Kennis bestaat in iemands hoofd. Het is het deels onbewuste vermogen dat een persoon in staat stelt een bepaalde taak uit te voeren., legt Mathieu uit. Dit vermogen is de metaforische functie van Informatie (data), vermenigvuldigd met Ervaring, Vaardigheden en de Attitude (EVA) waarover iemand op een bepaald moment beschikt: K = ƒ(i x EVA). Informatie wordt vaak gebruikt als synoniem voor kennis, terwijl het (slechts) een component hiervan is. Informatie is bijvoorbeeld te baseren op theorie, om te zetten in schema s, statisch en overdraagbaar. Maar omdat die vorm van informatie gemakkelijk toegankelijk en vaak bewezen is, is het niet onderscheidend in de vorm van macht. Mathieu: Op Internet is informatie overal en altijd verkrijgbaar. Mede daardoor vindt de jongere generatie, in tegenstelling tot de protestgeneratie, ook helemaal niet dat kennis macht is. Sterker nog, jongeren delen alles met elkaar. De validiteit van informatie is hiermee soms onzeker, maar dat wordt steeds minder als een probleem ervaren. De jonge generatie heeft een goed ontwikkelde bullshit indicator waarmee ze op een kritische manier kijken naar informatie en daar vervolgens een waarde aan verbinden. Bèta s hebben humor, zijn eerlijk en zichzelf de nerd wordt steeds hipper! De EVA kenniscomponent wordt gevormd door persoonlijke ervaringen, vaardigheden en attitude (ook wel competenties genoemd). Ervaringen en vaardigheden zijn vooral van invloed op het kunnen, attitude op het willen en van jezelf mogen.1 Aan competentie/eva is dan ook makkelijker macht te ontlenen. Maar dan hebben we het niet meer over de macht van vroeger, gekoppeld aan hiërarchie en aan de drijfveren van de oude generatie hoogopgeleide professionals: macht, geld en status. Deze dames en heren zitten ook nog altijd in de beperkende sfeer van non-disclosure agreements en confidentiality statements., lacht Mathieu. Daar doen we het niet meer voor. Het gaat om de motivatie om kennis te willen delen. En die wil is het grootst als je werkt vanuit een collectieve ambitie. 1 Weggeman, M. (2000), Kennismanagement: de praktijk, 40-42, Scriptum, Schiedam 004

5 De collectieve ambitie Deze ambitie is de gezamenlijke hogere doelstelling die men wil bereiken. Voor de jonge generatie moet de collectieve ambitie aansluiten bij people, planet en profit. Het is voor deze mensen essentieel om met elkaar een gedragen collectieve ambitie te formuleren, anders gaan ze weg., licht Mathieu toe. Doelloos te werk gaan alleen om daardoor geld in je zak te steken is voor de jonge generatie te weinig, wordt gezien als zonde van de tijd en levert geen maatschappelijke bijdrage. De Netwerk Generatie wil bijdragen aan doelen die groter zijn dan zijzelf. En ten behoeve van het maatschappelijk nut wil de jonge generatie kenniswerkers mooi en goed vakwerk leveren en is daarom te allen tijde bereid kennis te delen om het resultaat van dit vakwerk te optimaliseren. Hij/zij neemt zijn/haar rol én verantwoordelijkheid in de kenniswaardeketen. Prof.dr.ir. M.C.D.P. (Mathieu) Weggeman Prof.dr.ir. M.C.D.P. (Mathieu) Weggeman is bedrijfskundige, organisatieadviseur en hoogleraar Organisatiekunde aan de Technische Universiteit Eindhoven, in het bijzonder kennis- en innovatiemanagement. Mathieu heeft onder andere gewerkt bij Twynstra Gudde en bij Philips en heeft diverse managementboeken geschreven. Hij is een hoogleraar met voorliefde voor innovatieprocessen in (technische) kennisintensieve organisaties: Bèta s hebben humor, zijn eerlijk en zichzelf. Ik wil bijdragen aan onze collectieve ambitie om meer goede ingenieurs te maken de nerd wordt steeds hipper! De kenniswaardeketen Kennismanagement is het zodanig inrichten en besturen van de processen in de kenniswaardeketen, dat daardoor het rendement en het plezier van de productiefactor kennis vergroot worden. Deze kenniswaardeketen geeft stapsgewijs aan welke operationele processen steeds opnieuw bekeken en ingericht moeten worden om een hoger rendement te krijgen op kennis. Het doorlopen van de keten is toe te passen in organisaties waar kennis niet meer voorbehouden is aan de bestuurlijke top en als machtsmiddel wordt gezien, maar is neergedaald naar de werkvloer. In een dergelijke kennisintensieve organisatie (KIO) geeft de manager leiding aan kenniswerkers. De manager is in dit geval de generalist, de kenniswerkers zijn specialisten. Door zowel verticaal als horizontaal (multidisciplinair) specialisten en managers met elkaar kennis te laten delen, wordt in een cyclisch continu proces kennis ontwikkeld, gedeeld, toegepast en geëvalueerd. Uiteraard is deze vorm van kennisdeling niet gebonden aan interne processen. Juist interorganisationeel netwerken kan enorm bijdragen aan het vergroten van inzichten en delen van kennis., zegt Mathieu. 005

6 MVDS Missie Visie Doelen Strategie Kennis ontwikkelen vaststellen benodigde kennis inventariseren beschikbare kennis Kennis delen Kennis toepassen Kennis evalueren CYCLISCH CONTINU PROCES Het kenniswaardeketenmodel van Mathieu Weggeman Hoe borgen we kennis? Na het delen van kennis en het vergroten van inzichten dient zich de volgende uitdaging aan: het borgen van kennis. Kennis zit in ons hoofd en is het product van informatie, ervaring, vaardigheden en attitude. Hoe kunnen we dit opslaan? Allereerst moet de organisatie kiezen, zegt Mathieu tussen een index of een content informatiesysteem. Bij een indexsysteem legt men vast bij wie welke kennis te halen is. Een soort yellow pages. Een content informatiesysteem gaat uit van het registreren van de informatie zelf. Het gaat hier over data, want de ervaring, vaardigheden en attitude kunnen we niet opschrijven of opslaan. Er van uitgaande dat kennis niet vast te leggen is voor een organisatie, vragen velen zich af of er dan wel veel geïnvesteerd moet worden in kennisontwikkeling van medewerkers. Ja! Kennisvergroting is essentieel voor dynamiek, onderscheidend vermogen en innovatie. Voor zowel het individu als de organisatie. Innoveren is het vinden van kansrijke Neue Kombinationen (Schumpeter). Omdat kennis buiten ons hoofd niet kan bestaan, moeten kenniswerkers dus over de grenzen van hun organisatie en afdelingen heen netwerken en samenwerken met anderen om zo tot nieuwe kenniscombinaties met innovatie-potentie te komen. Want zonder innovatie, is er voor kennisintensieve organisaties geen toekomst. Aanbevelingen voor kennismanagement in de praktijk 2 Creëer meester-gezel relaties. Investeer in een collectieve ambitie waardoor medewerkers minder snel zullen zeggen kennis is macht en die is van mij. Voer structuren in waarbij professionals met schaarse kennis een aanstelling hebben in meerdere afdelingen. Formuleer een strategie die ruimte biedt om onverwachte maar veelbelovende kansen te kunnen accommoderen. Neem deelt kennis met anderen op als een belangrijk criterium bij functionerings- en beoordelingsprocedures. Stel in voorkomende gevallen een junior aan als vakbaas van een senior. Organiseer interne en externe intercollegiale toetsingsbijeenkomsten (projectevaluaties, klantenpanels, etc.). Richt een kenniscentrum of een bureau Lessons Learned op. Verplat de organisatie om sneller en directer met elkaar te kunnen communiceren. Stimuleer intern ondernemerschap door kenniswerkers speelruimte en regelcapaciteit te geven. Stel uitdagende doelen waaronder soms een mission impossible ter stimulering van creativiteit en out-of-the-box denken (= kennisontwikkeling). Investeer in netwerkactiviteiten met kenniswerkers binnen en buiten de organisatie. Biedt stageplaatsen aan voor afstudeerders. Stimuleer kenniswerkers om te lezen, te schrijven en spreekbeurten te houden, binnen en buiten de organisatie. 2 Weggeman M (2000) Kennismanagement: de praktijk 24 Scriptum, Schiedam 006

7 Henkel DE WERELD VAN LIJMEN presenteert lijmopleidingen en trainingen Het gebruik van lijmen heeft de afgelopen jaren een hoge vlucht genomen. Niet alleen in de vliegtuigbouw en automobielsector, ook bij de productie van meer traditionele producten worden steeds vaker lijmen ingezet. Dit is ook niet verwonderlijk aangezien lijmen heel wat voordelen biedt ten opzichte van de klassieke verbindingstechnieken, zoals schroeven, lassen, klinken, solderen en flensen. Toch is verlijming nog steeds een relatief jonge en voor velen een onbekende verbindingstechniek. Om de voordelen en mogelijkheden van lijmen ten volle te kunnen benutten is een grondige (basis)kennis absoluut vereist. Henkel, wereldmarktleider op het vlak van lijmen, heeft al zijn kennis gebundeld in een uitgebreid trainingsprogramma. U krijgt rechtstreeks toegang tot jarenlange knowhow en kunt ontdekken welke rol lijmen kunnen spelen in uw (toekomstig) productieproces. Awareness (1 dag) Voor wie nog geen of weinig affiniteit met lijmen heeft, maar bij voorkeur wel over een technische achtergrond beschikt. Basic (1 dag) Voor wie reeds bekend is met het begrip lijmen en vanuit deze kennis/ervaring hierop wil Lijmopleidingen Het doel van de lijmopleidingen is om de deelnemers vertrouwd te maken met de wereld van lijmen. Door u de nodige theorie en praktijk verder bouwen. Expert (1 dag) Voor wie lijmverbindingen samenstelt in een productieproces en/of nauw betrokken is aan te reiken, kunt u zelf de mogelijkheden bij de ontwerpfase en keuze van de van lijmen in uw productieproces ontdekken. lijm(technologie). De deelnemers aan de Op basis van de gewenste kennis en de ervaring die u reeds heeft met lijmen, zijn 3 verschillende trainingsprogramma s opgezet: experttraining mogen zelf een case aanreiken die tijdens de opleiding wordt besproken. Niveau: HBO/Bachelor/Master Onderhoudstrainingen - MRO Best Practices Naast de 3 trainingsprogramma's Awareness, Basic en Expert, kunnen onderhoudsengineers en -monteurs dankzij de LOCTITE "MRO Best Practices"-trainingen de onderhouds werkzaamheden optimaliseren, het risico op stilstand minimaliseren en bijgevolg de kosten doen dalen. Deze onderhoudstrainingen combineren theorie met praktijk en bestaan uit de vol gende modules waaruit kan worden gekozen: Schroefdraadborging Pijpschroefdraadafdichting Vlakkenafdichting Cilindrische bevestiging Snellijmen Structurele verlijming Deze LOCTITE MRO Best Practices - trainingen kunnen zowel in de Henkel Training Facilities als op locatie worden gegeven. De trainingen worden op maat van het bedrijf opgesteld. Alle opleidingen worden gegeven door ervaren docenten, met diepgaande praktijkkennis en uitgebreide theoretische achtergrond. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met uw Hoogland-Mennens contactpersoon. Praktijkervaring opdoen tijdens een LOCTITE MRO Best Practices-training 007

8 Nivoba bouwt fabriek in Rusland Kennis delen geeft kracht Kennis is macht, maar kennis delen geeft kracht. Een mooi voorbeeld is de samenwerking van engineeringbureau Nivoba met verschillende partners bij de bouw van fabrieken in Turkije en Rusland. Signaal sprak met alle samenwerkende partijen. Nivoba ontwerpt en bouwt moderne en efficiënte machines en installaties voor het scheiden van vaste stoffen en vloeistoffen. Het bedrijf is wereldwijd actief in alle takken van industrie met een belangrijke focus op de zetmeelindustrie. Alle machines worden gebouwd en getest in de eigen fabriek in Veendam, waar ook de engineeringafdeling gevestigd is. Robert Stoppels, engineer bij Nivoba: Onze kracht is de kennis van de processen waar wij de machines voor ontwerpen en bouwen. We richten ons op het complete proces, in plaats van alleen te focussen op de afzonderlijke machines. We merken dat daar in de markt steeds meer vraag naar is. Bovendien zijn we zeer flexibel omdat we hier in eigen beheer alles kunnen bouwen. De bouw van een tarwefabriek in Rusland Nivoba werkt op dit moment aan het grootste project tot nu toe: de bouw van een tarwefabriek in Belgorod in Rusland. In deze fabriek wordt tarwe verwerkt tot glucose. Dat is weer een grondstof voor lysine, dat gebruikt wordt in veevoer. Alle bijproducten in de fabriek zoals gluten, B-zetmeel en tarwevezels zijn verkoopbaar. Ook het afvalwater wordt geheel gezuiverd en hergebruikt. Het is dus letterlijk een fabriek zonder afval. Nivoba ontwerpt en bouwt alle machines die nodig zijn voor dit proces. Voor het elektrotechnische deel van de machines en installaties schakelen zij Marcel Camerling van Camerling Besturingstechniek en Theo Klevering van Klevering Besturingstechniek in. Wij brengen het geheel als het ware tot leven, legt Marcel uit. We doen de engineering, werkvoorbereiding, uitvoering en coördinatie. Ook voor ons is dit een grote klus. Vorig jaar zijn we al gestart met het bouwen van de besturingskasten hier bij Nivoba in Veendam. Al het materiaal de machines, motoren en besturingskasten werd een paar maanden geleden in tweehonderd vrachtwagens naar Rusland getransporteerd. Daar worden lokale bedrijven ingeschakeld om onder supervisie van Marcel alles te installeren. Ik kom net terug uit Rusland. Alles loopt goed, het is nu wachten op het aanleggen van de energievoorziening en dan kunnen we weer verder. Begin 2014 hopen we te starten met testen. Nieuwe fabriek in Belgorod, Rusland Rol van de technisch distributeur Een derde samenwerkende partij is itsme, vanaf de tekentafel al bij het project betrokken. Bram Oostenbrug van itsme Industrial Automation vertelt welke rol itsme heeft in deze omvangrijke projecten: Wij onderzochten hoe we vanuit een bepaalde standaardisatie de zaken efficiënter kunnen aanpakken. Centrale vraag hierbij is: hoe kunnen we ervoor zorgen dat bij omvangrijke projecten beter en sneller kasten gebouwd kunnen worden? Nivoba werkte van oudsher met een heel breed pakket componenten. Wij stelden in gezamenlijk overleg in de beginfase van het project een concept samen waarin we ons beperken tot een aantal fabrikaten. Schneider Electric is één van de fabrikanten die een belangrijk aandeel heeft binnen het concept. Bijvoorbeeld bij de efficiënte aansturing van motorstarters en frequentieregelaars vanuit een remote I/O structuur op een veldbus. De hele fabriek moet bestuurd 008

9 worden met SCADA-software. Samen selecteerden we hiervoor Vijeo Citect SCADA-software van Schneider Electric. Een fundamentele keuze, die de basis vormt voor alle toekomstige projecten. Vijeo Citect is een schaalbaar SCADA-softwarepakket dat eenvoudig mee kan groeien met het project en de toekomstige ontwikkeling bij de eindklant. We hebben Theo en Marcel getraind in deze software zodat een goede basis is gelegd voor de projecten in Turkije en Rusland. Door te investeren in kennis, kunnen Theo en Marcel ook op langere termijn een besparing realiseren. Door hergebruik van geteste softwareblokken kunnen toekomstige projecten sneller worden gerealiseerd. prachtig project om deel van uit te mogen maken. Voor de engineering zijn we een kleine schakel in het geheel, maar dragen met onze kennis graag bij aan het succes van zo n groot project. Daarbij gaat het vooral om vertrouwen. In het materiaal, maar zeker ook in de mensen. We weten elkaar te vinden en we weten wat we aan elkaar hebben. Daar kan Bram zich in vinden. Bij de projecten in Turkije en Rusland werkt Nivoba voor het eerst met Vijeo Citect SCADA-software. Dit project is gaandeweg gegroeid. Door de flexibele opstelling en het hoge kennisniveau van alle partijen kunnen we dat samen aan. Onze kracht is de kennis van de processen waar wij de machines voor ontwerpen en bouwen." v.l.n.r.: Robert Stoppels, Freddy Nijen Twilhaar, Marcel Camerling, Bram Oostenbrug Meer dan advies De rol van itsme gaat verder dan alleen het geven van advies. Marcel: itsme helpt bij de selectie van componenten, neemt een stuk engineering op zich, komt met oplossingen en geeft uitstekende technische ondersteuning. Ze hebben de kennis in huis, weten nu bijna blindelings wat we nodig hebben en regelen dat. Van het selecteren van motorstarters en frequentieregelaars tot het berekenen van de bekabeling. Dat scheelt mij enorm veel tijd. En als we ze nodig hebben, dan zijn ze er ook. Direct. We bellen niet zomaar voor ieder wissewasje. Bij een storing staat zo n hele fabriek stil, dan hebben we geen tijd om dagen te wachten op onderdelen. Bij itsme loopt dat gewoon erg goed. Het draait om vertrouwen Schneider Electric is als leverancier van SCADA-software, frequentieregelaars en besturingscomponenten, ook nauw betrokken bij deze projecten. Freddy Nijen Twilhaar, sales engineer OEM solutions: Dit is een Tot slot: waar ben je het meest trots op? Robert (Nivoba): Dat we als relatief klein bedrijf zo n mooi en groot project hebben binnengehaald en dat we een moderne, veelzijdige en duurzame fabriek zonder afval neerzetten. Een visitekaartje voor ons bedrijf. Marcel (Camerling Besturingstechniek): Dat we met een kleine groep mensen zoveel werk kunnen verzetten. Met eigenlijk maar een paar man zetten we moderne fabrieken over de hele wereld in bedrijf. Bram (itsme): Dat we ons bij itsme zo hebben ingegraven in het project. We staan niet aan de zijlijn, maar zijn echt deelgenoot geworden. Het is ook een beetje ons project geworden. Freddy (Schneider Electric): Dat we als leverancier van systemen en componenten deel uit mogen maken van zo n club enthousiaste mensen die prachtig werk neerzetten. 009

10 BLIJVEN ONTWIKKELEN Kennis vergroten is niet meer vrijblijvend Een gesprek met Robert de Bie, manager itsme Human Resources Making You Succeed: dat is de belofte die de itsme-bedrijvengroep haar klanten en partners doet. Het doel is om een aantoonbare en langdurige bijdrage te leveren aan het succes van klanten. Om hier goed in te zijn en als technisch en logistiek dienstverlener daadwerkelijk een meerwaarde te kunnen bieden, is het leveren en factureren van elektrotechnische en mechanische componenten niet toereikend. Juist een goed begrip van technische, logistieke en commerciële uitdagingen van deze klanten is essentieel. Robert de Bie, manager itsme Human Resources Wij vinden het heel belangrijk dat mensen zich blijven ontwikkelen., zegt Robert de Bie, manager itsme Human Resources. Dat is goed voor zowel het bedrijf als het individu. Specialistische kennis draagt enorm bij aan je differentiatievermogen en daarmee je onderscheidende positie in de markt. Dit maakt dan ook dat kennis vergroten tegenwoordig niet meer geheel vrijblijvend is. Wij zien het als een wisselwerking waar alle partijen sterker uitkomen. 010

11 Pijlers Selective Product Training/ Vertical application days/ Educational Programs Er wordt ook heel nauw samengewerkt met partnerleveranciers. Niet alleen in klantbezoeken, maar ook in kennisdeling., vertelt Robert. Zo komen leveranciers regelmatig op onze vestigingen om product trainingen internal modules selective product training vertical application days educational programs making you succeed te geven, of organiseren we samen vertical application days voor onze medewerkers, waarin segment specifieke kennis wordt toegelicht. Daarnaast worden ook intensieve opleidingstrajecten gezamenlijk opgezet, bij voorbeeld bij complexe ontwikkelingen in de industriële automatiseringsbranche. introduction days De afgelopen jaren is het besef steeds groter geworden dat er meer tijd en energie oplossing te bieden, maar door te vragen om de kern van het probleem te achterhalen. geïnvesteerd moet worden in medewerkers. Hiermee kan een unieke, klantspecifieke De omgeving verandert en daar moet je je als bedrijf op instellen. Robert: itsme positioneert zichzelf als kennisdistributeur. Dan moet je ook wel zorgen dat je daadwerkelijk over die kennis beschikt en het noodzakelijke oplossing geformuleerd en geïmplementeerd worden die de klant succes voller maakt. Iedereen wordt getraind in deze aanpak en gecoacht door de leidinggevende om dit toe te passen. kennisniveau van een betrouwbaar adviseur waar kunt maken. Het is wel een uitdaging, want goed geschoold personeel dat zowel technisch als commercieel is, is schaars. itsme heeft daarom een zeer uitgebreid Pijler Internal Modules In 2012 is gestart met het organiseren van interne kennistrainingen, die verzorgd worden door de diverse itsme Solutions. Dit zijn intern opleidingsprogramma, bestaande uit trainingen vanuit Connected Business, meerdere pijlers. Door deel te nemen aan dit programma komt iedere medewerker op het, voor zijn of haar functie, juiste kennisniveau om als betrouwbaar adviseur de klant succesvol te maken. Industrial Automation, Lighting Technology, Cable, Logistics en Credit Management. Voor bepaalde functies is een hoger kennisniveau vereist. Het is in onze ogen de verantwoordelijkheid van de werkgever om te faciliteren dat mensen op dit niveau kunnen Pijler Making You Succeed Making You Succeed is niet alleen een slogan onder het logo. Het is een bedrijfsfilosofie van waaruit samen met de klant gezocht wordt naar mogelijkheden om succes te bereiken. komen. De persoonlijke ontwikkeling van onze medewerkers is er dan ook op gericht dat aan de hand van een meerjarenplan het juiste functie gebonden kennisniveau behaald wordt of op peil blijft., legt Robert uit. Het is de overtuiging om geen kant-en-klare Competenties Naast de eerdergenoemde trainingen en opleidingen zijn competenties ook belangrijk om te benoemen. Robert: Competenties zijn combinaties van vaardigheden, kennis en gedrag die mensen geschikt maken voor hun werk. Het gaat hierbij om persoonlijke kwaliteiten die aansluiten bij de wensen en zienswijze van de organisatie. Wanneer een medewerker een competentie ontwikkelt, is dit zichtbaar in concreet gedrag. Het succes van een onderneming wordt in eerste instantie bepaald door de mensen die er werken. In deze mensen wil itsme dan ook graag blijven investeren, kansen die zich voordoen ten volle blijven benutten en medewerkers ondersteunen bij hun persoonlijke ontwikkeling en loopbaanmogelijkheden. Robert: De discussie of we zelfs niet teveel tijd investeren in het opleiden van mensen is zeker in een commerciële omgeving interessant. Vragen om over na te denken zijn: 'Wat als we investeren in onze mensen en ze gaan daarna weg?', maar belangrijker nog 'Wat als we het niet doen en ze blijven?'. We zien dat de omgeving verandert. En daarom veranderen wij mee!" 011

12 Volle kracht vooruit! Flinter is een internationale maritieme en logistieke dienstverlener die totaaloplossingen biedt. Flinter ontwikkelt en levert vervoersoplossingen voor ladingklanten en managet schepen en nieuwbouwprojecten voor rederijen en kapiteineigenaren. Onder het motto no boundaries verzorgt scheepvaartrederij Flinter het management van 47 schepen. Arjen Aarnoudse, Manager Purchase: We onderscheiden ons bij Flinter door het bieden van een totaalconcept. We kunnen in principe alles voor een schip regelen. Van de bevrachting van het schip tot het werven van bemanning en van de verzekeringen tot ICT. Sommige schepen hebben we in eigen beheer, voor andere schepen verzorgen we alleen het management. Als afdeling Inkoop werken we samen met verschillende leveranciers en distributeurs. Daarbij kijken we veel verder dan prijs alleen. Samenwerking, vertrouwen en kennis van zaken zijn van groot belang voor ons. We kiezen onze partners zorgvuldig uit; we brengen altijd een bedrijfsbezoek en onderzoeken referenties. We werken liever met een klein aantal sterke partners die veel voor ons kunnen betekenen, dan met een groot aantal kleine partijen die allemaal maar een paar onderdeeltjes kunnen aanleveren. Van schroef tot pleister De schepen van Flinter varen over de hele wereld. De afdeling Inkoop zorgt ervoor dat alle gebruiks- en verbruiksartikelen, onderhoudsmaterialen en reserveonderdelen op de juiste tijd en op de juiste plaats zijn. Je kunt het zo gek niet bedenken of we regelen het, zegt Arjen. Van proviand tot gereedschap en van inventaris tot veiligheidsmiddelen. De schepen hebben een minimale stilligtijd in de internationale havens. 012

13 Bevoorrading kan hierdoor wel eens lastig zijn, zeker als er onverwacht materialen gevraagd worden. Daarnaast houden we ook altijd rekening met de speciale wensen van de internationale bemanningen. De juiste kennis van de scheepvaartbranche Voor de distributie van onder andere gereedschappen en mechanische componenten werkt Flinter sinds 2006 samen met Hoogland-Mennens in Dordrecht. De samenwerking tussen beide partijen verloopt tot grote tevredenheid van Arjen. We hebben vaste aanspreekpunten. Onze inkopers kennen de mensen bij Hoogland-Mennens, dat werkt zeer prettig. We kunnen met elkaar lezen en schrijven. Zijn er issues, dan spreken we die direct uit. We houden elkaar scherp. Bovendien kunnen we er echt op vertrouwen dat bestellingen op tijd geleverd worden. Zeker bij spoedbestellingen is dat erg belangrijk. Als er ergens in de wereld een schip ligt met een storing waar onderdelen of gereedschappen voor nodig zijn, dan moeten we zeker weten dat het goed geregeld is. Maar de samenwerking gaat nog een stap verder. De mensen bij Hoogland-Mennens hebben kennis van de scheepvaart en zijn alert. Als er bijvoorbeeld per ongeluk een bestelling wordt gedaan die niet kan kloppen, trekken zij aan de bel. Want scheepvaart stelt specifieke eisen aan materialen. Daar moet je wel de juiste kennis van hebben. Kennis delen Peter van Herpen, Hoogland-Mennens: We hebben veel klanten in de scheepvaart en de offshore, dus met die kennis en ervaring zit het wel goed. We zetten die kennis ook graag in om onze klanten verder te helpen. Hoogland-Mennens bracht bijvoorbeeld samen met Flinter in kaart welke standaardmaterialen en gereedschappen de Flinter-schepen nodig hebben. Dit resulteerde in een vaste lijst met materialen als gereedschappen, appendages, kleine handmachines en bevestigingsmaterialen. Arjen: Onze schepen kunnen uit deze lijst met standaardartikelen zelf een keuze maken. Dat geeft duidelijkheid en houvast en dat is voor alle partijen heel prettig. Het werkt bovendien erg efficiënt, waardoor we tijd besparen. Koppelen van informatie Voor de toekomst zien de heren zeker nog meer kansen. Ik denk dat we nóg efficiënter kunnen samenwerken, zegt Arjen. En dan met name op het vlak van automatisering. Ik zie bijvoorbeeld mogelijkheden in het koppelen van onze bestanden, waardoor de afbeeldingen van artikelen uit de itsme-database zichtbaar zijn voor de schepen. Vergissingen in bestellingen zijn zo te voorkomen. Ook een digitaal track & tracesysteem voor de schepen is een wens van ons. Daarnaast willen we graag alle verbruiksartikelen koppelen aan een IMPA-codering. Deze codering wordt wereldwijd in de scheepvaart gebruikt. Allemaal zaken waar we graag samen verder aan werken. Peter knikt instemmend. We staan open voor nieuwe ontwikkelingen en denken graag mee in kansen. Zo houden we samen de vaart erin. Links: Peter van Herpen, rechts: Arjen Aarnoudse Over Flinter Flinter is een aanbieder van zeetransport en bijbehorende diensten. In 1989 startte Flinter met één kustvaarder. Inmiddels beheert en exploiteert het bedrijf een vloot van zo n 47 moderne vrachtschepen, in laadvermogen oplopend tot ton. Flinter staat in de top vijf van Nederlandse rederijen. Het grootste deel van de schepen vaart onder Nederlandse vlag en voldoet aan de Nederlandse maritieme wetgeving. Een gedegen onderhoudsprogramma zorgt ervoor dat alle schepen in een uitstekende staat verkeren. De schepen voldoen daarbij aan de hoogste veiligheids- en milieueisen. Door te investeren in innovatie van mensen en middelen realiseert Flinter continuïteit en een optimaal rendement voor alle stakeholders. De kernwaarden van Flinter zijn ambitieus, betrouwbaar, loyaal en toonaangevend. Flinter heeft vestigingen in Barendrecht (hoofdkantoor), Antwerpen, Vaasa en Istanboel. Meer informatie: 013

14 Teach the teacher itsme verzorgt masterclass Technologische ontwikkelingen gaan snel. Voor docenten in het technisch beroepsonderwijs is bijblijven een vereiste om onderwijs te geven dat aansluit bij de praktijk. Om die reden organiseert InduTeq masterclasses en workshops voor ROC-docenten. WERKEN COMBINEREN MET LEREN InduTeq staat voor Stichting Introductie Nieuwe Technologie. Deze stichting richt zich op kennisoverdracht vanuit het bedrijfsleven naar docenten in het technisch beroepsonderwijs. Het gaat dan vooral om vakinhoudelijke bijscholing. Centraal hierbij staat nieuwe technologie die nog maar net haar intrede heeft gedaan. Dirk van Hulsel is lid van de werkgroep Industriële Automatisering van InduTeq en organiseert in die hoedanigheid masterclasses en workshops voor collega-docenten in heel Nederland. In het dagelijks leven is hij docent Industriële Automatisering op het Summa College in Eindhoven. Hij geeft daar les aan de engineering- en techniekopleidingen van de beroepsbegeleidende leerweg (BBL). Leerlingen die werken en leren combineren. Onze opleiding is zeer praktijkgericht en daarom altijd in ontwikkeling, vertelt hij. De technische toepassingen in ons vakgebied veranderen snel. Daar passen we de leerstof op aan. We bekijken jaarlijks samen met het bedrijfsleven in Brainport Eindhoven of ons aanbod nog aansluit bij de praktijk. Dirk van Hulsel 014

15 Veel vraag naar techneuten Leerlingen voor deze studierichting komen uit heel Zuid-Nederland. Het leerlingaantal blijft de laatste jaren gelijk. Dirk vindt dat opvallend omdat steeds minder mbo-opleidingen de richting Industriële Automatisering aanbieden. Je zou verwachten dat er meer aanmeldingen komen. Er is veel vraag naar onze gediplomeerden al onze studenten hebben al een goede baan maar scholen zien op tegen dure hightech investeringen om de praktijkopstellingen te realiseren. Daarnaast is het en enthousiast en bracht het uitstekend over. Hij had ook een aantal leuke opdrachten voorbereid. We konden vragen stellen en er was veel interactie mogelijk. Een goed voorbeeld van hoe onderwijs eruit moet zien. De docentengroep beoordeelde de workshop met goed of zeer goed. Zij gaven bij de evaluatie aan dat zij de informatie uit de masterclass zeker zullen gebruiken bij hun eigen lessen. Dirk knikt. Mijn collega gebruikt de kit om samen met de studenten een bagageafhandelingssysteem "Praktijkvoorbeelden zijn ontzettend leerzaam. Als we als onderwijs en bedrijfsleven goed samen blijven werken, plukken we daar uiteindelijk allemaal de vruchten van. lastig om gespecialiseerde docenten te krijgen. Daarom is bijscholing van vakdocenten ook van groot belang, zeker in ons vakgebied. Docenten krijgen bij InduTeq de gelegenheid om zich nieuwe technologie eigen te maken. Onmisbaar voor goed onderwijs. na te bouwen en te programmeren. Zulke praktijkvoorbeelden zijn ontzettend leerzaam voor onze leerlingen. Als we als onderwijs en bedrijfsleven goed samen blijven werken, plukken we daar uiteindelijk allemaal de vruchten van. Het belang van bijscholing Ongeveer 25 ROC s uit het hele land (van de 42 totaal) maken regelmatig gebruik van het aanbod van InduTeq. Dirk: We merken wel dat het steeds lastiger wordt om voldoende aanmeldingen voor de bijscholingen te krijgen. Onderwijsvernieuwingen vragen veel van docenten, waardoor er weinig tijd en aandacht is voor het eigen vak. Dat is heel jammer. Het technisch onderwijs in Nederland kan niet zonder goede vak docenten met actuele kennis van de laatste ontwikkelingen. Alleen dan kunnen we jongeren goed opleiden en houden we de technische kennis in Nederland op peil. Dit besef dringt gelukkig ook bij de overheid steeds meer door. Met de invoering van de Wet beroepen in het onderwijs (BIO) moeten docenten voldoen aan bepaalde bekwaamheidseisen en bijscholingen volgen. Ik vind het zelf ook vooral belangrijk dat we met deze masterclasses en workshops docenten enthousiasmeren. Zij stappen na zo n dag de deur uit met heel veel plannen en ideeën voor hun eigen lessen. En enthousiaste leraren voor de klas: dat komt het onderwijs alleen ten goede! Masterclass Siemens TIA Portal V12 bij itsme itsme organiseerde onlangs op verzoek van InduTeq een masterclass voor 11 ROC-docenten uit het hele land. Onderwerp was de Siemens TIA Portal V12. Jarik Gelderblom, itsme productspecialist, was de docent deze dag. De ochtend bestond uit een theoretisch gedeelte over besturingstechniek in het algemeen en de Siemens PLC in het bijzonder. Tijdens het middagprogramma konden de deelnemers zelf aan de slag met de starterkit S Deze starterkit zat bij de workshop inbegrepen en mocht aan het einde van de dag mee naar school om daar bij de lessen gebruikt te kunnen worden. Dirk is zeer te spreken over de workshop. Het zat heel goed in elkaar. De docent was kundig Meer informatie over InduTeq: Techniek heeft de toekomst Afgelopen zomer verzorgde itsme op verzoek van InduTeq een masterclass over de Siemens TIA Portal V12. Henk van Roon, Head of itsme Industrial Automation: Toen InduTeq mij benaderde met de vraag of wij deze masterclass wilden verzorgen, hoefde ik niet lang na te denken. Alleen al vanwege het maatschappelijk belang meer aandacht voor techniek in het onderwijs dragen wij graag ons steentje bij. InduTeq zet zich in voor kennisinhoudelijke ondersteuning aan vakdocenten en dat is echt onmisbaar. We merken dat specialistische technische kennis langzaam maar zeker verdwijnt uit Nederland. Goed opgeleide mensen zijn moeilijk te krijgen. En dat terwijl er in de toekomst juist zoveel kansen voor techniek liggen. Ons motto Making You Succeed geldt hier voor alle partijen. Docenten kunnen betere lessen verzorgen met kennis die up-to-date is, studenten krijgen goede lessen die aansluiten bij de praktijk en onze klanten kunnen in de toekomst beschikken over medewerkers die nog beter zijn opgeleid. 015

16 Cursusnieuws Cursusplanning 2014 Ook in 2014 kunt u weer terecht bij itsme Industrial Automation voor verdiepende trainingen en bij- of omscholing. Voor de verschillende ES Elektro locaties is een nieuwe planning beschikbaar. Staat uw locatie er niet tussen of geeft u de voorkeur aan een groeps- en of bedrijfsgerichte training, laat het ons dan weten! Het is heel leerzaam, met name omdat het zo op de praktijk gericht is. Dat maakt het tastbaar en veel interessanter dan alleen maar saaie theorie. Nieuwe cursusgids 2014 In een jaar waarin er weer vele ontwikkelingen zijn geweest zoals Cedeo Erkenning van onze cursussen, nieuwe Siemens TIA Portal V12, Beckhoff en NEN3140 cursussen, hebben we alweer de 20 e druk van onze cursusgids. U kunt de vernieuwde cursusgids aanvragen bij itsme Industrial Automation of uw contactpersoon. itsme Industrial Automation verzorgt de volgende cursussen: PLC: Siemens, Beckhoff, Mitsubishi, Festo en Schneider Electric Drives: Siemens, Danfoss en Schneider Electric HMI: Siemens, Mitsubishi, Schneider Electric en Citect Scada NEN3140 en Schakel- & Besturingstechniek Machineveiligheid CoDeSys volgens Servotechniek Robotica: ABB en Mitsubishi ATEX Voor uitgebreide cursusinformatie, cursusdata en aanmelden verwijzen wij u naar onze website (www.itsme.eu) of ons secretariaat ( of Alle cursussen kunnen ook als bedrijfstraining worden gegeven e cursist itsme Industrial Automation heeft een mijlpaal bereikt! Sinds de start van de afdeling in 1989, was op 12 november 2013 tijdens de cursus basis programmeren Simatic S7 in Raamsdonksveer de e cursist aanwezig. Begin jaren 90 is itsme Industrial Automation zelfstandig cursussen gaan geven en cursusdocumenten gaan ontwikkelen. Nu, na circa 22 jaar ervaring en uitbreiding van het cursusaanbod, zijn wij dan ook erg tevreden met zoveel cursisten. links: M. Steijger, rechts: E.J. Holtrop Het bereiken van dit aantal cursussen heeft de afdeling niet in stilte voorbij laten gaan. Tijdens de cursus basis programmeren Simatic S7 is de e cursist, de heer Holtrop van FrieslandCampina Domo te Bedum, verrast met de nieuwe ipad Air. De heer Holtrop nam voor de derde keer deel aan een itsme cursus: Het is heel leerzaam, met name omdat het zo op de praktijk gericht is. Dat maakt het tastbaar en veel interessanter dan alleen maar saaie theorie.. Buiten het feit dat de ipad Air een zeer gewaardeerde gadget is, is het net zo innovatief als itsme en is het voorbereid voor de toekomst (ESYweb, FAQ s, Blended Learning, etc.). Ook al is het nog niet zover, tot die tijd kan de heer Holtrop zich vermaken met bijvoorbeeld een Siemens App voor Remote Maintenance., lacht een trotse Marcel Steijger, Training Coördinator voor itsme Industrial Automation. 016

17 Schrijf in voor onze nieuwe cursussen! itsme Industrial Automation heeft een aantal nieuwe cursussen toegevoegd aan haar uitgebreide cursusprogramma. Module Cursus Dagen Prijs Locatie Datum BECKHOFF Beckhoff en TwinCAT systeemcursus ,00 Raamsdonksveer 19 t/m 21/03/2014 CODESYS-1 Inleiding in de PLC-techniek IEC met CODESYS V ,00 Raamsdonksveer 10 t/m 11/02/2014 MIT-IQWORKS Mitsubishi IQ-Works systeemcursus ,00 Raamsdonksveer 14 t/m 16/04/2014 NEN3140BV NEN 3140 bedrijfsvoering LS 1 339,00 Raamsdonksveer 12/06//2014 PILZ-MASTER Masterclass Machine Veiligheid ,00 Eindhoven 25 t/m 28/03/2014 S7-PCS7 PCS7 Systeemcursus ,00 Den Bosch 12 t/m 16/05/2014 S7-PROFINET S7-300/400 Ethernet en Profinet ,00 Raamdonksveer 24 t/m 26/03/2014 S7-SAFETY S7-300/400 Safety 2 895,00 Almere 10 t/m 11/02/2014 TIAP-BASIS TIA Portal SIMATIC S7 basiscursus 2 670,00 Raamsdonksveer 29 t/m 30/01/ ,00 Raamsdonksveer 20 t/m 21/03/2014 TIAP-SCADA TIA Portal WinCC Professional ,00 Den Bosch 24 t/m 28/03/2014 TIAP-SCADA-UP Update from WinCC SCADA V7 to TIA Portal WinnCC ,00 Den Bosch 10 t/m 13/03/2014 TIAP-SERVICE TIA Portal SIMATIC S7 Storingzoeken 2 755,00 Raamsdonksveer 24 t/m 25/03/2014 TIAP-UPDATE Update cursus STEP7 v5 naar TIA Portal 2 755,00 Raamsdonksveer 27 t/m 28/01/ ,00 Almere 10 t/m 11/03/2014 WinCC-SCADA WinCC SCADA Basis ,00 Den Bosch 27 t/m 31/01/2014 Alle prijzen zijn exclusief BTW - Een cursus dag duurt van: tot uur Voor de andere cursussen verwijzen wij u graag naar onze website: Of scan de QR-code en ontdek welke cursussen itsme Industrial Automation u te bieden heeft! 017

18 Bedradingskanalen Tehalit BA7, en Tehalit BA6 Uw visitekaartje in de verdeler De schakel- en verdeelinrichting die u samenstelt is uw visitekaartje. Om uw verdeler betrouwbaar en ordelijk te bedraden, biedt Hager u diverse bedradingskanalen, waaronder Tehalit BA7 en Tehalit BA6. Voor een niet te evenaren montagecomfort De kanalen beantwoorden aan de verschillende manieren waarop bekabeld wordt in of rond de verdeelborden: de distributie van elektriciteit, het bekabelen van automatiseringsapparaten, het bekabelen van apparatuur op de deur of in de omgeving van de verdeler. Hager biedt onder andere de bedradingskanalen Tehalit BA6 en Tehalit BA7 aan, uit moeilijk ontvlambaar PVC in de kleur grijs RAL7030. Kanaal Tehalit BA7 werd doorontwikkeld op basis van het BA6-kanaal en biedt daarmee een aantal extra productvoordelen. De Tehalit BA6-kanalen hebben echter een iets afwijkende maatvoering en enkele extra afmetingen, waardoor deze als service voor een groep trouwe gebruikers leverbaar blijven. De bodemperforatie van beide kanalen is uitgevoerd volgens DIN In de Tehalit BA7 kanalen is een derde perforatie aanwezig, die voor bevestiging op draagsteunen belangrijk is. Voor beide kanaaltypen geldt, dat 10 afmetingen ook in de kleur blauw (RAL5015) verkrijgbaar zijn. Extra voordelen bij Tehalit BA7 Eén van de voordelen is de insnijding bij de zijpoorten. Bij het uitbreken van een poort, blijft een absoluut gladde ondergrond over. Dit voorkomt beschadiging van leidingen of persoonlijk letsel bij het bedraden. Door een lichte buigbeweging naar binnen of naar buiten van de zijpoort (zonder gereedschap), kan deze eenvoudig en braamloos uitgebroken worden. De volledige binnenruimte van het kanaal blijft beschikbaar voor bedrading. Bij richtingsveranderingen of T-splitsingen in het paneel geeft dit veel comfort. De deksel heeft een stevige grip op het kanaal. Het past altijd perfect en blijft goed zitten, ook wanneer het kanaal volledig (100%) met draad gevuld is. Op de deksel is standaard een ribbel aangebracht, waarop u stickers voor beschrifting altijd recht en op dezelfde positie kunt aanbrengen. Een nette en overzichtelijke verdeler is het resultaat. Universele clip Een speciaal hulpstuk is de BA7-clip. Deze clip kan op de poorten (bij kanalen vanaf 40 mm breed) geklikt worden en vervolgens kunnen coderingsstroken op de clip bevestigd worden. De clip is eenvoudig op de gewenste lengte af te breken. Overtuigende voordelen Tehalit BA7 Bedradingsruimte winnen door uitbreken van poorten tot op de bodem Uitbreken zonder bramen en zonder gereedschap mogelijk (vanaf 40 mm breedte) UL en CSA geregistreerd Gemakkelijke montage en demontage van deksels Poorten standaard voorzien van draadhouder Bodemperforatie volgens EN :1999 Werkelijke buitenmaten Fraai uiterlijk door strakke rand aan deksel Ook uit voorraad leverbaar in RAL5015. Andere kleuren op aanvraag Snelle montage door de gepatenteerde BA7-clip Eén clip geschikt voor alle formaten 018

19 De kracht van Knowledge Engineering Industriële ondernemingen van elke type en formaat, waar ook ter wereld, raken er steeds meer van doordrongen dat het in de moderne zakelijke omgeving belangrijk is om bedrijfsmiddelen gedurende hun gehele levenscyclus effectief te beheren. Hierdoor blijft hun waarde zo lang mogelijk behouden en wordt de Total Cost of Ownership verlaagd. SKF is als geen ander bedrijf in staat om u te helpen dit te bereiken. SEALS MECHATRONICS BEARINGS AND UNITS SERVICES LUBRICATION SYSTEMS Toevoeging van waarde tijdens elke fase van de levenscyclus van bedrijfsmiddelen In de afgelopen jaren heeft SKF haar kennis gericht op het ontwikkelen van oplossingen en innovaties die klanten helpen hun concurrentiepositie te verbeteren - niet alleen vandaag of zelfs morgen, maar tot ver in de toekomst. We hebben het over bewezen oplossingen - met meetbare voordelen voor de winstgevendheid en duurzaamheid. SKF is een toonaangevende wereldwijde technologie leverancier sinds Onze fundamentele kracht is het vermogen om continu nieuwe technologieën te ontwikkelen en deze vervolgens te integreren in producten die concurrentievoordelen bieden voor onze klanten. Wij bereiken dit door het combineren van hands-on ervaring in meer dan 40 industrieën met onze kennis over de SKF technologieplatforms: lagers en eenheden, afdichtingen, mechatronica, smeersystemen en services. We noemen dit SKF Knowledge Engineering. Deze kennis stelt ons in staat om werkelijk oplossingen te bieden die de mechanische prestaties van bedrijfsmiddelen gedurende hun gehele levenscyclus helpen te maxi maliseren. U kunt bij SKF dan ook terecht voor al uw technologische producten, oplossingen en services zowel de gangbare, uit voorraad leverbare, als de op maat gemaakte versies met als resultaat: verbetering van de productiviteit, verlaging van de onderhoudskosten, verbetering van de energiezuinigheid, optimalisatie van ontwerpen, verkorting van de marktintroductietijd, verlaging van de Total Cost of Ownership. De voordelen van het werken met SKF zijn groter dan ooit tevoren. We zijn tot een nauwere samenwerking met onze industriële klanten gekomen en hebben slimmere manieren gevonden om tastbare waarde te creëren met behulp van de opgedane kennis. Tegenwoordig volgen we machines in elke fase van hun levenscyclus - van ontwerp tot onderhoud - om processen te verbeteren en om betere resultaten te produceren. Knowledge Center In het Knowledge Center op onze website vindt u vele links die leiden naar referentie materiaal, industrie-benchmarks, interactieve apps, opleidingen en andere nuttige tools. SKF heeft een uniek inzicht verworven in de onderlinge relaties tussen machine onderdelen en industriële processen. Deze kennis wordt gedeeld om klanten te helpen hun doel stellingen te realiseren, of het nu gaat om winstgevender, productiever en/of duurzamer te worden. Dit noemt SKF the Power of Knowledge Engineering. 019

20 Hygiënische veiligheid is in de levensmiddelenindustrie van essentieel belang Phoenix Contact heeft 'Hygienic Design'- M12 connectoren ontwikkeld en Rittal ViwateQ oppervlaktebehandeling voor kasten, beiden volgens EHEDG-norm. De eisen die aan machines en installaties in de levensmiddelenindustrie worden gesteld, zijn veel strenger dan in de standaard machinebouw. Levensmiddelen en hun verpakkingen mogen vanzelfsprekend niet worden verontreinigd door contact met delen van installaties en machines. Rittal De nieuwe ViwateQ finishing opper vlaktebehandeling vertegenwoordigt een doorbraak voor de afwerking van roestvaststalen machineframes en de reinigbaarheid van apparatuur en besturingskasten, mede doordat bij het proces geen milieubelastende chemische middelen worden gebruikt. Rittal biedt de exclusieve mogelijkheid om RVS besturingskasten te voorzien van deze nieuwe oppervlaktebehandeling. De topografie van de huid De reinigbaarheid van RVS wordt bepaald door de reinigbaarheid van de buitenste laag, ook wel de huid genoemd. Bij een gemiddelde ruwheidswaarde (Ra-waarde) daarvan van 0,3 tot 0,6 micrometer wordt een optimale reinigbaarheid van micro-organismen bereikt. Maar om deze Ra-waarde te realiseren zou standaard (koudgewalst) RVS altijd moeten worden nabehandeld (slijpen, schuren, beitsen en passiveren, glas of keramisch parelen en elektrolytisch polijsten). Toen bleek dat wel of geen nabehandeling geen significante verschillen gaf in reinigbaarheid, is de EHEDG-norm de Ra van standaard (koudgewalst) RVS geworden: kleiner dan 0,8. TNO Kwaliteit van Leven heeft in 2006 en in 2010 een uitgebreid onderzoek gedaan naar het effect van chemische en/of fysische nabewerkingsmethoden. Daarbij werd een relatie duidelijk tussen de hoeveelheid achtergebleven eiwit en de Soil Retention Index SRI (een kengetal voor de gehele oppervlaktegesteldheid) en niet Ra. Hoe lager de SRI-waarde, hoe minder eiwit achterblijft. De topografie van de huid blijkt dus een doorslaggevende factor voor de reinigbaarheid. Uit het onderzoek bleek ook dat de nieuwe, recentelijk gepatenteerde oppervlakte behandelingstechniek ViwateQ het beste resultaat opleverde ten aanzien van de verbetering van kleine oppervlaktebeschadigingen (artefacten) en de reinigbaarheid tot op eiwitniveau. Het bijzondere van de nieuwe oppervlakte behandelingsmethode is dat een te glad oppervlak (Ra << 0,001 micrometer) wordt opgeruwd tot 0,3 micrometer, waardoor de hechtingskracht van micro-organismen (en sommige vuilsoorten) op het oppervlak afneemt. Bij een Ra-waarde kleiner dan 0,2 micrometer blijken bepaalde bacteriën zich namelijk juist beter te hechten. De nieuwe oppervlaktebehandeling betekent een doorbraak voor de afwerking van RVS-onderdelen en de reinigbaarheid. Door alleen de huid van het RVS-materiaal te behandelen kan het gebruik van milieuonvriendelijke chemicaliën achterwege blijven. ViwateQ finishing oppervlaktebehandeling in samenwerking met: Ir. W.N.A. Burggraaf, Burggraaf & Partners B.V. Afbeelding huid 1: Glas gepareld RVS-oppervlak: het oppervlak voelt ruw aan. Afbeelding huid 2: RVS-materiaal, bewerkt met de ViwateQ. Rechterdeel behandeld met ViWateQ finishing. 020

Henkel Adhesive Academy

Henkel Adhesive Academy Henkel Adhesive Academy 2015 Onze opleidingen - introductie Het gebruik van lijmen heeft de afgelopen jaren een hoge vlucht genomen. Niet alleen in de vliegtuigbouw en automobielsector, ook bij de productie

Nadere informatie

Voor de ervaren WinCC SCADA V7 gebruikers die met TIA Portal WinCC SCADA gaan werken, hebben we een

Voor de ervaren WinCC SCADA V7 gebruikers die met TIA Portal WinCC SCADA gaan werken, hebben we een Inhoud van dit Training News: 1. Cursus Update WinCC SCADA V7 naar TIA Portal WinCC ; 2. Vernieuwde cursus S7 SAFETY; 3. Praktijk of opfriscursus S7 300/400; 4. Festo Xperience; 5. 1 daagse training ;

Nadere informatie

Alle cursusinformatie kunt u online vinden op: http://www.itsme.eu/opleidingen/opleidingsschema

Alle cursusinformatie kunt u online vinden op: http://www.itsme.eu/opleidingen/opleidingsschema Inhoud van dit Training News: 1. Cursus Beckhoff PLC en TwinCAT; 2. Nieuwe cursussen TIA Portal V12 en S7 1200/1500: a. Storingzoeken; b. Update van WinCC Scada naar TIA Portal WinCC Professional; c. TIA

Nadere informatie

Opleidingen voor Certified Programmer, Certified Service Technician en Certified PCS7 Engineer siemens.nl/training/s7

Opleidingen voor Certified Programmer, Certified Service Technician en Certified PCS7 Engineer siemens.nl/training/s7 Het Certificaat Opleidingen voor Certified Programmer, Certified Service Technician en Certified PCS7 Engineer siemens.nl/training/s7 Certified Programmers, dat zijn grenzeloze specialisten Siemens Certified

Nadere informatie

ICT als aanjager van de onderwijstransformatie

ICT als aanjager van de onderwijstransformatie ICT als aanjager van de onderwijstransformatie ICT als aanjager van de onderwijstransformatie Technologische innovatie biedt het onderwijs talloze mogelijkheden. Maar als we die mogelijkheden echt willen

Nadere informatie

Nieuw: controllers van Syel Europe

Nieuw: controllers van Syel Europe INDUSTRIËLE ELEKTRONICA Nieuw: controllers van Syel Europe De compacte controller die intelligent én voordelig is. voor seriebouw en klantspecifieke toepassingen voor complexe berekeningen én eenvoudige

Nadere informatie

Ontdek de verborgen schat in onderhoud

Ontdek de verborgen schat in onderhoud Ontdek de verborgen schat in onderhoud Zoektocht naar waarde Zoektocht naar waarde Zoektocht naar waarde Zoektocht Zoektocht naar waarde Zoektocht naar waarde Zoektocht naar waarde Zoektocht Zoektocht

Nadere informatie

Twee bedrijven, één team!

Twee bedrijven, één team! cableassembly Connecting solutions Wij geloven in Connecting solutions Eén of miljoenen Klanten Twee bedrijven, één team. Zo zou je 2E Interconnection en Connecting solutions is voor ons een begrip dat

Nadere informatie

Vakopleidingen. Breng puur vakmanschap in uw organisatie!

Vakopleidingen. Breng puur vakmanschap in uw organisatie! Vakopleidingen Breng puur vakmanschap in uw organisatie! 1 Vakopleidingen Succesvol zijn. Resultaat boeken. Kansen pakken. Met gekwalificeerde medewerkers die het beste uit zichzelf halen. Die in een veilige

Nadere informatie

appar ate n e n producti e

appar ate n e n producti e S n ij d e r s b r e n gt b ewe g i n g i n m ac h i n e s, appar ate n e n producti e e t i s e r e n v e r pa k k e n m e n g e n p o m p e n a a n d r i j v e n b e s t u r e n l a d e n l o s s e n

Nadere informatie

www.ludenstraining.nl Trainingen voor Young Professionals

www.ludenstraining.nl Trainingen voor Young Professionals www.ludenstraining.nl Trainingen voor Young Professionals Rendement van talent Porties VAN GOED NAAR Ludens Talentontwikkeling is een jong trainingsbureau met veel ervaring. Wij zijn gespecialiseerd in

Nadere informatie

Installateur. Win tijd met Draka. samen meters maken. www.wintijdmetdraka.nl

Installateur. Win tijd met Draka. samen meters maken. www.wintijdmetdraka.nl Installateur Win tijd met Draka www.wintijdmetdraka.nl samen meters maken Win tijd met Draka Producten en diensten die direct het resultaat van uw project verbeteren In projecten is de druk om te presteren

Nadere informatie

ORDINA SAMEN SLIMMER WERKEN

ORDINA SAMEN SLIMMER WERKEN ORDINA SAMEN SLIMMER WERKEN VAN AGENDEREN NAAR DOEN Terwijl u dit leest, voltrekt zich een revolutie in het zakelijk landschap. Het Nieuwe Werken (HNW) staat volop in de aandacht. En niet zonder reden:

Nadere informatie

RAXTAR INDUSTRIAL SOLUTIONS totaaloplossingen voor verticaal transport van mensen en materialen.

RAXTAR INDUSTRIAL SOLUTIONS totaaloplossingen voor verticaal transport van mensen en materialen. RAXTAR INDUSTRIAL SOLUTIONS totaaloplossingen voor verticaal transport van mensen en materialen. Uw gemoedsrust is onze drijfveer Op basis van klantspecifieke eisen & wensen biedt RAXTAR INDUSTRIAL SOLUTIONS

Nadere informatie

24/7. VLT Drives Service Meer dan verwacht. DrivePro. www.danfoss.be/drives/nl. Stand-by u MAKING MODERN LIVING POSSIBLE

24/7. VLT Drives Service Meer dan verwacht. DrivePro. www.danfoss.be/drives/nl. Stand-by u MAKING MODERN LIVING POSSIBLE MAKING MODERN LIVING POSSIBLE VLT Drives Service Meer dan verwacht 24/7 Stand-by u Buiten de kantooruren, 24u per dag, 7 dagen per week, staan wij telefonisch ter beschikking om op uw vragen te antwoorden

Nadere informatie

LexCom Office. Het complete netwerk voor professioneel gebruik

LexCom Office. Het complete netwerk voor professioneel gebruik LexCom Office Het complete netwerk voor professioneel gebruik LexCom Office: het complete netwerk voor professioneel gebruik. Snelle en veilige datacommunicatie is van vitaal belang voor een efficiënte

Nadere informatie

Burdock, the standard in project management, recruitment & consultancy

Burdock, the standard in project management, recruitment & consultancy Burdock, the standard in project management, recruitment & consultancy Finding the optimal solution is An our open standard mind comes standard... Burdock is de verbindende schakel tussen opdrachtgevers

Nadere informatie

?Hoe Zo! >> Werken bij de gemeente betekent je inzetten voor burgers en bedrijven. En daarbij geldt:

?Hoe Zo! >> Werken bij de gemeente betekent je inzetten voor burgers en bedrijven. En daarbij geldt: Wabo effectief ?Hoe Zo! >> Het toepassen van de Wabo is meer dan alleen de IT-structuur aanpassen, de procedures herzien en/of de processen opnieuw beschrijven en herinrichten. Het zijn de medewerkers

Nadere informatie

Duurzame automatiseringsoplossingen

Duurzame automatiseringsoplossingen A u t o m a t i o n S o l u t i o n s B u s i n e s s o p t i m a l i s a t i e d o o r P r o c e s I n t e g r a t i e Duurzame automatiseringsoplossingen Door mondiale ontwikkelingen en steeds sneller

Nadere informatie

Optimaal benutten, ontwikkelen en binden van aanwezig talent

Optimaal benutten, ontwikkelen en binden van aanwezig talent Management Development is een effectieve manier om managementpotentieel optimaal te benutten en te ontwikkelen in een stimulerende en lerende omgeving. De manager van vandaag moet immers adequaat kunnen

Nadere informatie

Kracht door samenwerking. VDL Industrial Modules

Kracht door samenwerking. VDL Industrial Modules Kracht door samenwerking VDL Industrial Modules IN DE HIGH-TECH WERELD WAARIN U EN WIJ OPEREREN, DRAAIT ALLES OM EFFICIENCY: STREVEN NAAR REDUCTIE VAN KOSTEN EN UITBESTEDING VAN NIET KERNCOMPETENTIES.

Nadere informatie

Business Lounge: uw klant aan de bestuurstafel!

Business Lounge: uw klant aan de bestuurstafel! Gaby Remmers: senior onderzoeker Blauw Research Drijfveer: organisaties helpen inzicht te krijgen in de kansen op een nog klantgerichtere dienstverlening Andre Heeling: onderzoeker Blauw Research Drijfveer:

Nadere informatie

Siemens Training. Opleidingen voor de industrie. siemens.nl/training

Siemens Training. Opleidingen voor de industrie. siemens.nl/training Siemens Training Opleidingen voor de industrie siemens.nl/training Kwalitatieve, flexibele en servicegerichte trainingen Siemens Training biedt State of the art Over Siemens Training Het verschil tussen

Nadere informatie

REMIND. Bij u op SCHOOL?

REMIND. Bij u op SCHOOL? REMIND Bij u op SCHOOL? Inhoudsopgave Slim jezelf zijn voor professionals 3 Slim jezelf zijn 3 Programma over persoonlijke ontwikkeling 3 Kostenoverzicht 4 Over Remind 5 Wij willen 5 Trainersopleiding

Nadere informatie

Reference case Atlas Copco. Atlas Copco gebruikt Vodafone M2M om wereldwijd de klantondersteuning te verbeteren. Vodafone Power to you

Reference case Atlas Copco. Atlas Copco gebruikt Vodafone M2M om wereldwijd de klantondersteuning te verbeteren. Vodafone Power to you Atlas Copco gebruikt Vodafone M2M om wereldwijd de klantondersteuning te verbeteren Vodafone Power to you Atlas Copco gebruikt Vodafone M2M om wereldwijd de klantondersteuning te verbeteren Atlas Copco

Nadere informatie

dienstverlenend zijn. Volop doorstroommogelijkheden

dienstverlenend zijn. Volop doorstroommogelijkheden SAMIRA KIEST ICT 1 ICT is continu in ontwikkeling. Vraagt om mensen die goed kunnen samenwerken En die dienstverlenend zijn. Volop doorstroommogelijkheden naar hbo. Veel banen. Nu en in de toekomst. 2

Nadere informatie

Gids voor werknemers. Rexel, Building the future together

Gids voor werknemers. Rexel, Building the future together Gids voor werknemers Rexel, Building the future together Editorial Beste collega s, De wereld om ons heen verandert snel en biedt ons nieuwe uitdagingen en kansen. Aan ons de taak om effectievere oplossingen

Nadere informatie

EFFECT. 4 7 geluidsbeheersing. 8 9 toegangstechniek. 10 11 operator cabines. 12 13 plaatbewerking. 14 15 kennis & ontwikkeling

EFFECT. 4 7 geluidsbeheersing. 8 9 toegangstechniek. 10 11 operator cabines. 12 13 plaatbewerking. 14 15 kennis & ontwikkeling INZICHT EFFECT 4 7 geluidsbeheersing 8 9 toegangstechniek 10 11 operator cabines Inzicht. Weten wat werkt. In welke situatie. Voor wie. En vooral: met welk doel. We denken. Vragen. Verwonderen. Onderzoeken

Nadere informatie

De kracht van samenspel

De kracht van samenspel De kracht van samenspel Er zijn ambities in het spel U wilt zeker zijn van de continuïteit en beschikbaarheid van techniek. U wilt een prettige, veilige werkomgeving in een nieuw kantoorpand. U wilt uw

Nadere informatie

BUSINESS INNOVATION. BE TOMORROW, CHALLENGE TODAY > Waarom innoveren? > Innovation drivers > Succes- en faalfactoren

BUSINESS INNOVATION. BE TOMORROW, CHALLENGE TODAY > Waarom innoveren? > Innovation drivers > Succes- en faalfactoren BUSINESS INNOVATION BE TOMORROW, CHALLENGE TODAY > Waarom innoveren? > Innovation drivers > Succes- en faalfactoren EEN MASTERCLASS VAN MASTERCLASS INSTITUTE IN SAMENWERKING MET: BUSINESS INNOVATION Be

Nadere informatie

Groei in Leiderschap & Management - Jaaropleiding

Groei in Leiderschap & Management - Jaaropleiding Groei in Leiderschap & Management - Jaaropleiding Zakenwijzer Het is tijd voor nieuw en ander leiderschap en management We kunnen ons niet meer verloven te blijven doen wat we deden. Als alles verandert,

Nadere informatie

NDERE KIJK OP ICT CONSULTANCY

NDERE KIJK OP ICT CONSULTANCY DE a NDERE KIJK OP ICT CONSULTANCY Innervate is al ruim 13 jaar succesvol in het adviseren van vele organisaties op het gebied van ICT vraagstukken. Naast onze dienstverlening op het gebied van ICT Beleid

Nadere informatie

Studiegids training Productiemanager

Studiegids training Productiemanager Studiegids training Productiemanager Inhoud Inhoud... 2 1. Inhoudelijke informatie... 3 1.1 Beschrijving van de training... 3 1.2 Modules... 4 1.3 Opbouw van de training... 6 1.4 E-learningplatform...

Nadere informatie

18 tips om te werken aan je eigen inzetbaarheid

18 tips om te werken aan je eigen inzetbaarheid 18 tips om te werken aan je eigen inzetbaarheid Goed, gezond en gemotiveerd aan het werk tot je pensioen? Dat bereik je door kansen te pakken op het werk. Leer aan de hand van onderstaande punten hoe je

Nadere informatie

Sprankelend Spraakmakend Verrassend Inspirerend Waanzinnig

Sprankelend Spraakmakend Verrassend Inspirerend Waanzinnig Grijp je Ambities Sprankelend Spraakmakend Verrassend Inspirerend Waanzinnig Je dromen verwezenlijken in 7 stappen. Grijp je ambities Brengt je dichterbij je ideaal Laat je talenten leven Helpt je het

Nadere informatie

Kennis is de norm. KAM Opleidingen. ISO trainingen. Telefoon:

Kennis is de norm. KAM Opleidingen. ISO trainingen. Telefoon: KAM Opleidingen ISO 14001 trainingen Brochurewijzer Welkom bij KAM Opleidingen Waarom KAM Opleidingen Locaties InCompany training Training op maat Training on the job ISO 14001 opzetten en implementeren

Nadere informatie

Antwoordmodel. Case: Almijnaankopen.nl bouwt mega e-commerce distributiecentrum

Antwoordmodel. Case: Almijnaankopen.nl bouwt mega e-commerce distributiecentrum Antwoordmodel Aan dit antwoordmodel kunnen geen rechten worden ontleend. Het antwoordmodel dient als indicatie voor de corrector. Studiemateriaal Chaffey, D. (2011). E-business en e-commerce. Amsterdam:

Nadere informatie

Master in. Leadership MAAK HET VERSCHIL IN 2015 VERBIND HART EN HARD START: FEB 2015 KLANTWAARDERING:

Master in. Leadership MAAK HET VERSCHIL IN 2015 VERBIND HART EN HARD START: FEB 2015 KLANTWAARDERING: Master in Leadership MAAK HET VERSCHIL IN 2015 VERBIND HART EN HARD START: FEB 2015 KLANTWAARDERING: Master in Leadership Weet jij wat jouw hart sneller doet kloppen? Collega s die precies doen wat jij

Nadere informatie

Kennisteam Business Innovation. Masterclasses Nieuwe Ingenieur. Leiderschapsprogramma voor young potentials in de technische sector

Kennisteam Business Innovation. Masterclasses Nieuwe Ingenieur. Leiderschapsprogramma voor young potentials in de technische sector Kennisteam Business Innovation & Masterclasses Nieuwe Ingenieur Leiderschapsprogramma voor young potentials in de technische sector Inleiding Tijden veranderen, dat is niets nieuws. Maar de snelheid waarmee

Nadere informatie

Ga jij ook voor een baan die iedereen energie geeft?

Ga jij ook voor een baan die iedereen energie geeft? Ga jij ook voor een baan die iedereen energie geeft? Netwerkbedrijf Endinet, de werkgever met energie Maar liefst 416.000 klanten in Zuidoost Brabant krijgen via kabels en leidingen van Endinet stroom

Nadere informatie

Wilt u uw producten en processen slimmer, veiliger en efficiënter maken?

Wilt u uw producten en processen slimmer, veiliger en efficiënter maken? you make it work Wilt u uw producten en processen slimmer, veiliger en efficiënter maken? ERIKS levert werktuigbouwkundige componenten in alle industriële sectoren. Maar we gaan verder dan dat. Als specialist

Nadere informatie

Siemens Training. Opleidingen energietechniek. siemens.nl/training/energie

Siemens Training. Opleidingen energietechniek. siemens.nl/training/energie Siemens Training Opleidingen energietechniek siemens.nl/training/energie Kwalitatieve, flexibele en servicegerichte trainingen Siemens Power Academy Weet waar je mee bezig bent. Onder dat motto verzorgt

Nadere informatie

Met onderscheidend en gemeenschappelijk beleefd organisatie DNA het beste toekomstperspectief. Verbeteren kan alleen van binnenuit.

Met onderscheidend en gemeenschappelijk beleefd organisatie DNA het beste toekomstperspectief. Verbeteren kan alleen van binnenuit. Met onderscheidend en gemeenschappelijk beleefd organisatie DNA het beste toekomstperspectief Verbeteren kan alleen van binnenuit. Onze visie, missie en strategie Visie: dat er in alle organisaties een

Nadere informatie

Opleiding. Plaatbewerking. mbo niveau 4+ BBL 2014-2015. Pilot in februari 2015! kweekvijver voor techniek, vakmanschap en creativiteit

Opleiding. Plaatbewerking. mbo niveau 4+ BBL 2014-2015. Pilot in februari 2015! kweekvijver voor techniek, vakmanschap en creativiteit Opleiding Plaatbewerking mbo niveau 4+ BBL 2014-2015 Pilot in februari 2015! kweekvijver voor techniek, vakmanschap en creativiteit Opleiding BBL-opleiding op mbo niveau 4+ Plaatbewerking De metaalbewerking

Nadere informatie

Amsterdamse haven en innovatie

Amsterdamse haven en innovatie Amsterdamse haven en innovatie 26 september 2011, Hoge School van Amsterdam Haven Amsterdam is een bedrijf van de gemeente Amsterdam Oostelijke handelskade (huidige situatie) Oostelijke handelskade (oude

Nadere informatie

enabling your ambition

enabling your ambition Ctac: enabling your ambition Ambities helpen realiseren Als ondernemer of organisatie heeft u plannen voor de toekomst: groeien, een nog efficiënter bedrijfsvoering realiseren of nieuwe producten of diensten

Nadere informatie

Kennismanagement. Wereldwijde kennis tot waarde maken voor de organisatie, over geografische en functionele grenzen heen.

Kennismanagement. Wereldwijde kennis tot waarde maken voor de organisatie, over geografische en functionele grenzen heen. Kennismanagement Wereldwijde kennis tot waarde maken voor de organisatie, over geografische en functionele grenzen heen. Tony Wegewijs, Business Learning Consultant (voorheen Heineken) AGENDA DE HEINEKEN

Nadere informatie

Samenbouwnunits van Fischer- Dat is een slimme keuze!

Samenbouwnunits van Fischer- Dat is een slimme keuze! Samenbouwnunits van Fischer- Dat is een slimme keuze! Met Fischer realiseert u in 3 eenvoudige stappen complete, gebruiksklare koelsystemen voor uw klanten. Succes, door een warme samenwerking binnen de

Nadere informatie

Kennis is de norm. KAM Opleidingen. ISO 9001 trainingen. Telefoon:

Kennis is de norm. KAM Opleidingen. ISO 9001 trainingen. Telefoon: KAM Opleidingen ISO 9001 trainingen Brochurewijzer Welkom bij KAM Opleidingen Waarom KAM Opleidingen Locaties InCompany training Training op maat Training on the job ISO 9001 introductie en implementatie

Nadere informatie

Roland Geurts Directeur

Roland Geurts Directeur Roland Geurts Directeur Onze opdrachtgevers zijn specialisten op hun eigen vakgebied en vragen om een leverancier die met hun meedenkt en de vaktaal spreekt. Zij zijn regelmatig blij verrast met de oplossingen

Nadere informatie

Hightech Talent Masterclass

Hightech Talent Masterclass Hightech Talent Masterclass Doelstelling 3 Technische professionals leren anders Praktijkgerichte samenwerking Individueel Assessment Masterclass overzicht 6 Wat levert dit programma de deelnemers op?

Nadere informatie

Ticon. De volgende generatie projectmanagement

Ticon. De volgende generatie projectmanagement De volgende generatie Optimaal Het virtueel bouwproces model binnen de GWW Virtueel bouwproces model Het fundament van Ticon is het Virtueel bouwproces model. Dit datamodel is een collectie van alle projectgegevens

Nadere informatie

itsme Making You Succeed

itsme Making You Succeed Welkom bij! (spreek uit: it s me) staat voor Industrial Technology and Supply for Mechanical and Electrical. is de familienaam van een internationale bedrijvengroep die innovatieve techniek en distributie

Nadere informatie

Whatever the challenge, we will build it.

Whatever the challenge, we will build it. Whatever the challenge, we will build it. Hoe complex ook, geen technologisch vraagstuk gaat Mevi te ver. Frezen tot op 1 μm nauwkeurig. Whatever the challenge, we will build it Een goed idee vraagt om

Nadere informatie

Technische mbo-opleidingen Flexibel en praktijkgericht

Technische mbo-opleidingen Flexibel en praktijkgericht Technische mbo-opleidingen Flexibel en praktijkgericht Praktijk en techniek Werken en leren combineren centraal In de mbo-opleidingen van ROVC staan de praktijk en techniek écht centraal. De opleidingen

Nadere informatie

"Wij zijn creatieve denkers met kennis van industriële automatisering" JB Systems Westlandseweg 190 3131 HX Vlaardingen Postbus 108 3130 AC Vlaardingen T +31 10 460 80 60 F +31 10 460 80 00 info@jbsystems.nl

Nadere informatie

Connecting solutions. Wij geloven in Connecting solutions. Ons hoofdkantoor in Nederland

Connecting solutions. Wij geloven in Connecting solutions. Ons hoofdkantoor in Nederland Connecting solutions Wij geloven in Connecting solutions 2E Interconnection ontwikkelt, produceert en levert alle soorten en maten kabels: zowel standaard kabels als speciaalkabels, van prototypen tot

Nadere informatie

YourCapability. Sales- en Accountmanagementopleiding

YourCapability. Sales- en Accountmanagementopleiding YourCapability Sales- en Accountmanagementopleiding YoungCapacity sales biedt jonge salestalenten het YourCapability programma aan. Dit is een post-hbo sales- en accountmanagementopleiding gericht op sales

Nadere informatie

2011 YOURREPUTATION 2

2011 YOURREPUTATION 2 1 2011 YOURREPUTATION 2 Social media guidelines opstellen voor je organisatie Hoewel sommige managers nog tegen proberen te stribbelen is het al lang een feit: medewerkers zitten op social media, en doen

Nadere informatie

de dynamiek van water producten en diensten voor installatiebouw

de dynamiek van water producten en diensten voor installatiebouw de dynamiek van water producten en diensten voor installatiebouw 2 kennis en ervaring centraal Waar water is, zijn pompen. Los of samengebouwd tot een nieuwe installatie, Duijvelaar Pompen levert een breed

Nadere informatie

WAGO-TRAININGS PROGRAMMA

WAGO-TRAININGS PROGRAMMA WAGO-TRAININGS PROGRAMMA 2015 1 WAGO-TRAININGEN Uw doel is onze maatstaf Productgerelateerde en klant-specifieke trainingen Kleine Groepen Door de kleine groepen bij de WAGO trainingen komt een ieder aan

Nadere informatie

Gecontroleerde mobiliteit.

Gecontroleerde mobiliteit. Gecontroleerde mobiliteit. Gemeentelijke voertuigen Focus Bouwmachines Land- en bosbouw Transport en logistiek Overtuigend. Besturingstechniek die geschikt is voor mobiel gebruik functioneert door het

Nadere informatie

Factsheet DELIVERING DIGITAL PROFESSIONALS People

Factsheet DELIVERING DIGITAL PROFESSIONALS People Factsheet DELIVERING DIGITAL PROFESSIONALS People DELIVERING DIGITAL PROFESSIONALS People Onze experts brengen u digitale kennis en ervaring op locatie. Om voortdurend in te kunnen spelen op veranderende

Nadere informatie

MASTERCLASS STRATEGIE IN DIGITALE TRANSFORMATIE

MASTERCLASS STRATEGIE IN DIGITALE TRANSFORMATIE MASTERCLASS STRATEGIE IN DIGITALE TRANSFORMATIE NYENRODE. A REWARD FOR LIFE 1 EEN KENNISUPDATE OVER DE BELANGRIJKSTE STRATEGISCHE CONCEPTEN EN REFERENTIEKADERS 2 VOORWOORD In deze economische realiteit

Nadere informatie

MBO HBO. Maritieme techniek. Deeltijdopleidingen voor professionals WWW.STC-GROUP.NL

MBO HBO. Maritieme techniek. Deeltijdopleidingen voor professionals WWW.STC-GROUP.NL MBO HBO Maritieme techniek Deeltijdopleidingen voor professionals WWW.STC-GROUP.NL DEELTIJD MBO- EN HBO-OPLEIDINGEN Nederlandse scheeps- en jachtwerven horen tot de absolute wereldtop. De voorsprong op

Nadere informatie

Leergang Leiderschap voor Professionals

Leergang Leiderschap voor Professionals Leergang Leiderschap voor Professionals Zonder ontwikkeling geen toekomst! Leergang Leiderschap voor Professionals Tijden veranderen. Markten veranderen, organisaties en bedrijven veranderen en ook de

Nadere informatie

Exact Online BUSINESS CASE MET EXACT ONLINE MEER FOCUS OP ACCOUNTMANAGEMENT EN ADVISERING. De 5 tips van Marc Vosse. www.exactonline.

Exact Online BUSINESS CASE MET EXACT ONLINE MEER FOCUS OP ACCOUNTMANAGEMENT EN ADVISERING. De 5 tips van Marc Vosse. www.exactonline. BUSINESS CASE Exact Online MET EXACT ONLINE MEER FOCUS OP ACCOUNTMANAGEMENT EN ADVISERING De 5 tips van Marc Vosse www.exactonline.nl 2 EXACT ONLINE CASE STUDY ACCOUNTANCY DE 5 TIPS VAN MARC VOSSE Voor

Nadere informatie

Sprankelend Spraakmakend Verrassend Inspirerend Waanzinnig

Sprankelend Spraakmakend Verrassend Inspirerend Waanzinnig Grijp je Ambities Sprankelend Spraakmakend Verrassend Inspirerend Waanzinnig Je dromen verwezenlijken in 7 stappen. Grijp je ambities Brengt je dichterbij je ideaal Geeft je inzicht in jouw persoonlijke

Nadere informatie

Junior Company op vmbo basis, kader en gemengd (profiel dienstverlening en producten)

Junior Company op vmbo basis, kader en gemengd (profiel dienstverlening en producten) Junior Company op vmbo basis, kader en gemengd (profiel dienstverlening en producten) Tijdens Junior Company richten de leerlingen hun eigen company op en deze runnen ze één schooljaar. Ze verdelen functies,

Nadere informatie

DE OPGEWEKTE WONING CLUB Samen aan de slag, voor jouw duurzame huis!

DE OPGEWEKTE WONING CLUB Samen aan de slag, voor jouw duurzame huis! DE OPGEWEKTE WONING CLUB Samen aan de slag, voor jouw duurzame huis! Wat is de Opgewekte Woning Club? De Opgewekte Woning Club is een slimme aanpak welke energiezuinig wonen en verbouwen bij woningeigenaren

Nadere informatie

EXPERTS MET KARAKTER

EXPERTS MET KARAKTER EXPERTS MET KARAKTER KANSEN BENUTTEN? EERST ZIEN, DAN SCHAKELEN Tempo-Team is specialist in flexibele arbeid. Door onze koppeling van commercieel denken en een sterke betrokkenheid, zijn we al 35 jaar

Nadere informatie

FUNDAMENTEN VAN LEIDERSCHAP

FUNDAMENTEN VAN LEIDERSCHAP FUNDAMENTEN VAN LEIDERSCHAP PERSOONLIJK LEIDERSCHAP EN PERSOONLIJKE EFFECTIVITEIT NYENRODE. A REWARD FOR LIFE 1 ALS JE GEEN PLAN MAAKT VOOR JE EIGEN LEVEN WORD JE INGEZET IN ANDERMANS PLANNEN REMCO CLAASSEN

Nadere informatie

Uitgave september 2014 siemens.nl/training

Uitgave september 2014 siemens.nl/training Cursusprogramma Siemens Training Uitgave september 2014 siemens.nl/training Oefensysteem PCS7???onleesbaar??? PLC Systeem Simatic S7-1500 Eenvoudiger Leg dat maar eens uit: dat de software binnen de Totally

Nadere informatie

24/7 Support & advies

24/7 Support & advies Danfoss Drives Service Verhoog uw productie rendement en vermijd stilstand van uw installatie Het Danfoss Drives Team staat ter beschikking voor het oplossen van al uw automatiseringsprojecten 24/7 Support

Nadere informatie

Van de Groep Olsthoorn Finding Excellence

Van de Groep Olsthoorn Finding Excellence Van de Groep Olsthoorn Finding Excellence technology / industry / logistics 2 1 Management search Executive search International management search Interim management Missie Van de Groep & Olsthoorn staat

Nadere informatie

Stichting leerkracht: elke dag samen een beetje beter

Stichting leerkracht: elke dag samen een beetje beter Stichting leerkracht: elke dag samen een beetje beter Wat is leerkracht? Stichting leerkracht is een organisatie van enthousiaste experts uit het onderwijs en bedrijfsleven die scholen helpt in het ontwikkelen

Nadere informatie

Steenwinkel Kruithof Associates Management en Informatica Consultants. Opzetten en inrichten Shared Service Center in de zorg

Steenwinkel Kruithof Associates Management en Informatica Consultants. Opzetten en inrichten Shared Service Center in de zorg Opzetten en inrichten Shared Service Center in de zorg Hoe zet je gezamenlijk een nieuw en succesvol (ICT) Shared Service Center (SSC) op? En hoe zorg je ervoor dat de samenwerking tussen de deelnemende

Nadere informatie

WAGO-TRAININGS PROGRAMMA

WAGO-TRAININGS PROGRAMMA WAGO-TRAININGS PROGRAMMA 2015 1 WAGO-TRAININGEN Uw doel is onze maatstaf Productgerelateerde en klant-specifieke trainingen Kleine Groepen Teamwork Praktijkgericht Door de kleine groepen bij de WAGO trainingen

Nadere informatie

We zien een datagedreven wereld vol kansen. Toepassingscentrum voor big data oplossingen

We zien een datagedreven wereld vol kansen. Toepassingscentrum voor big data oplossingen We zien een datagedreven wereld vol kansen Toepassingscentrum voor big data oplossingen We zien succesvolle organisaties groeien door big data 50% van de meest succesvolle organisaties Volg ons op twitter:

Nadere informatie

Nieuwe SIMATIC HMI Panels

Nieuwe SIMATIC HMI Panels SIMATIC HMI Panels Nieuwe SIMATIC HMI Panels Eenvoudige migratie siemens.nl/hmi SIMATIC HMI Basic Panels - voor eenvoudige applicaties De SIMATIC HMI Basic Panels bieden een voordelige oplossing voor de

Nadere informatie

Interviewvragen DRIJFVEREN

Interviewvragen DRIJFVEREN Interviewvragen DRIJFVEREN Achter iemands persoonlijke intrinsieke motivatoren komen is niet makkelijk. Hoe geeft iemand op zijn eigen wijze uiting aan zijn drijfveren? De enige manier om hierachter te

Nadere informatie

Financials met Meerwaarde

Financials met Meerwaarde Financials met Meerwaarde Bien Sûr Recruitment 2016 Bien Sûr Recruitment FINANCIELE KERNFUNCTIES Proactief financieel management en een alert risicomanagement is een dwingende noodzaak voor elke organisatie.

Nadere informatie

BABZ-opleiding Basisjaar en Specialisatie Burgerzaken

BABZ-opleiding Basisjaar en Specialisatie Burgerzaken www.segment.nl BABZ-opleiding Basisjaar en Specialisatie Burgerzaken Investeren in uw persoonlijk vakmanschap 3 Samen studeren in een vaste groep 3 Persoonlijke benadering 3 Gemotiveerde studenten 3 Enthousiaste

Nadere informatie

BOOST YOUR CAREER, COMPANY AND KNOWLEDGE

BOOST YOUR CAREER, COMPANY AND KNOWLEDGE BOOST YOUR CAREER, COMPANY AND KNOWLEDGE 1 Boeiend en verrijkend. Ook verschillend van invalshoeken en belangen Het was mijn doel om van de ervaringen van anderen te leren en dat is geslaagd De rondetafelsessies

Nadere informatie

Hetty Braam. vragen aan:

Hetty Braam. vragen aan: 10 vragen aan: Hetty Braam Manager ICT & Informatiemanagement bij Timing Uitzendbureau over Sigmax als ICT partner en de overstap naar de Sigmax ONE Cloud Facts & Figures Timing Uitzendbureau 51 vestigingen

Nadere informatie

Impact Masters Checklist

Impact Masters Checklist Impact Masters Checklist Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Vliegwiel van Impact 4 3. Checklist 6 4. Vervolgvragen 8 Blz. 2 Inleiding Impact Masters helpt ondernemers nieuwe kansen te ontdekken voor hun bedrijf

Nadere informatie

Hoe wordt technologie een groeiversneller voor jouw bedrijf?

Hoe wordt technologie een groeiversneller voor jouw bedrijf? Hoe wordt technologie een groeiversneller voor jouw bedrijf? Digital Transformation een van de buzzwoorden van deze tijd. Begrijpelijk want nieuwe mogelijkheden, ontstaan door technologische vooruitgang,

Nadere informatie

Uitrusting van kasten

Uitrusting van kasten Uitrusting van kasten Uitrusting van kasten 15.03 A7 : bedradingskanalen in PVC 15.05 NG : bedradingskanalen in halogeenvrij materiaal 15.06 VK-flex : soepele bedradingskanalen 15.07 Toebehoren : voor

Nadere informatie

Masterclass IT Savvy. Impact van trends

Masterclass IT Savvy. Impact van trends Masterclass IT Savvy Impact van trends Regelmatig komen onderzoeksbureaus zoals Gartner en McKinsey met rapporten waarin nieuwe trends worden aangekondigd. Belangrijke vraag, en niet eenvoudig te beantwoorden,

Nadere informatie

integrating your business

integrating your business integrating your business Codit is een IT expert in business integratie en levert wereldwijd diensten in consultancy, technologie en managed services. Door de integratie van een centraal technologisch

Nadere informatie

opdracht geven, opdracht nemen een wereld van verschil

opdracht geven, opdracht nemen een wereld van verschil opdracht geven, opdracht nemen een wereld van verschil Workshop Derk K. Kremer Derk Kremer Even voorstellen. TUD Civiele Techniek en Bedrijfskunde Directeur Eestum Management, een onafhankelijk adviesbureau

Nadere informatie

hertalan welkom in de wereld van EPDM

hertalan welkom in de wereld van EPDM hertalan welkom in de wereld van EPDM hertalan the waterproof solution Hertalan levert wereldwijd unieke EPDM producten voor duurzame en watervaste oplossingen. Als eerste Europese producent van EPDM folies

Nadere informatie

Factsheet KICKSTARTERS Mirabeau

Factsheet KICKSTARTERS Mirabeau Factsheet KICKSTARTERS Mirabeau KICKSTARTERS We lanceren binnen twee maanden een nieuw digitaal platform waarmee u in hoog tempo business value genereert. De digitale transformatie is in volle gang. Consumenten

Nadere informatie

Koning & Hartman maakt het verschil

Koning & Hartman maakt het verschil Koning & Hartman maakt het verschil KH Smart Manufacturing KH Smart Manufacturing Smart Made Simple Smart Made Simple Nieuwe technologieën volgen elkaar steeds sneller op en leiden tot nieuwe concepten,

Nadere informatie

De organisatie draait om het toedelen van

De organisatie draait om het toedelen van organisatie De organisatie draait om het toedelen van activiteiten en organiseren van de coordinatie Hoe organiseren we kerncompetenties and gedeelde activiteiten Wat is de rol van het centrum? Hoe stuurt

Nadere informatie

Verandermanagement: Business as Usual

Verandermanagement: Business as Usual Verandermanagement: Samenvatting Voor organisaties is het inmiddels een vast gegeven dat hun processen en producten continue zullen moeten veranderen om zich te kunnen handhaven in een omgeving waar we

Nadere informatie

bouwen aan rendement customer relationship management www.crmcompany.nl

bouwen aan rendement customer relationship management www.crmcompany.nl bouwen aan rendement customer relationship management www.crmcompany.nl welkom bij CRMCompany CRMCompany is een jong bedrijf boordevol ervaring. Vanuit onze vestiging in Oost Nederland bedienen wij de

Nadere informatie

Nameting Scan Mijn Bedrijf 2.0 2011-2012

Nameting Scan Mijn Bedrijf 2.0 2011-2012 Sociale innovatie De volgende vragen gaan over sociale innovatie en innovatief ondernemingsbeleid. Sociale Innovatie is een vernieuwing of een verbetering in de arbeidsorganisatie en in de arbeidsrelaties

Nadere informatie

VMware. www.globalknowledge.nl/vmware. Trainingen en Certificeringen. Cloud Data Center Virtualization End User Computing Networking

VMware. www.globalknowledge.nl/vmware. Trainingen en Certificeringen. Cloud Data Center Virtualization End User Computing Networking VMware Trainingen en Certificeringen Haal het maximale uit VMware met de trainingen en certificeringen van Global Knowledge! Cloud Data Center Virtualization End User Computing Networking www.globalknowledge.nl/vmware

Nadere informatie

Hulp bij ADHD. Scholingsaanbod

Hulp bij ADHD. Scholingsaanbod Hulp bij ADHD Dit heeft mijn beeld van ADHD enorm verrijkt. Ik zie nu veel mogelijkheden om kinderen met ADHD goede begeleiding te bieden deelnemer workshop bij Fontys Hogescholen Copyright 2010 Hulp bij

Nadere informatie