0001 Inleiding: geschiedenis van het archief 0001 in zwarte ordner 0000 ook 1001 in rode ordner 1000

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "0001 Inleiding: geschiedenis van het archief 0001 in zwarte ordner 0000 ook 1001 in rode ordner 1000"

Transcriptie

1 0001 Inleiding: geschiedenis van het archief 0001 in zwarte ordner 0000 ook 1001 in rode ordner 1000 Gebruiksaanwijzing 1. De inhoud van de inventaris is te vinden aan het begin van de ref. 0000, 2. waarna een meer gedetailleerde uitwerking volgt. 3. De uitgetikte versie van een document bevindt zich in de rode ordners onder ref. 1000, en en het is nuttig eerst daar te verifiëren of een tekst is uitgetikt en die dan als bron te lezen. 4. Als er geen uitgetikte versie van een tekst bestaat gebruikt men de originele tekst, maar graag met gebruik van katoenen handschoenen want veel documenten zijn oud en kwetsbaar. Inleiding Dit archief bevat materiaal en documenten die betrekking hebben op het leven en de familie van het echtpaar Leendert Willem van den Muyzenberg ( ) en Olga Lilly Mary van den Muyzenberg-Kiessler ( ). Na een korte levensbeschrijving van de twee echtelieden volgen een schets van de geschiedenis en samenstelling van het archief en een samenvatting van de indeling en inhoud. Levensbeschrijving Leendert Willem van den Muyzenberg werd geboren op 22 januari 1869 te Hellevoetsluis en overleed op 30 december 1947 te Soestdijk. Hij was de oudste zoon van Cornelis van den Muyzenberg en Geertrui van der Made die op dezelfde dag (29 juli 1839) in Hellevoetsluis waren geboren. Leendert werd op 14 februari 1869 gedoopt in de Nederlands Hervormde kerk te Hellevoetsluis, vermoedelijk door Ds V.d. Hamme. Vanuit de vierde klas lagere school ging hij zes jaar naar de Franse M.U.L.O.-school aan het Baantje. Naast exacte vakken en boekhouden zal hij Nederlands, Frans, Duits, Engels en handelscorrespondentie hebben geleerd. Als klein kind reeds raakte hij gefascineerd door de reisverhalen over Rusland van zijn oom aan moederskant, Dirk van der Made. Later, op 4 september 1888, zou hij zelf per trein naar Rusland vertrekken om te gaan werken als boekhouder-correspondent op de zoutmijn Peter de Groote van de Hollandsche Maatschappij tot Zoutexploitatie in Rusland te Stoupky (bij het toenmalige Bachmuth, nu Artemivsk), in het huidige Oekraïne. De Maatschappij, met hoofdkantoor in Dordrecht, was door zijn Oom Dirk en een aantal Dordtse vrienden in 1880 opgericht, met Oom Dirk als eerste President van de Raad van Bestuur. Olga Lilly Mary Kiessler werd op 26 september 1873 te Yoesofka, Rusland (het huidige Donetz, Oekraïne) geboren en overleed te Berkel-en-Rodenrijs op 25 november Olga was de jongste nog levende dochter van Erwin Woldemar Botho Kiessler, een Duitse werktuigbouwkundig ingenieur en uitvinder, en de Engelse Hannah Lydia Spooner, dochter van een industrieel in Ipswich (G.B.), beide in het jaar 1836 geboren. Na hun huwelijk in 1862 in Ipswich is het echtpaar Kiessler-Spooner vertrokken naar het Mennonietendorpje Gre[i]goriefka in Rusland voordat Erwin, waarschijnlijk vanaf de oprichting, op de Hollandse zoutmijn te Stoupky werkzaam was. Leendert en Olga hebben elkaar in Gre[i]goriefka leren kennen en in Stoupky verloofden zij zich in maart Op 11/23 november 1898 trouwden ze in Odessa, eerst bij de Nederlandse Consul en daarna in de Luthers Evangelische kerk. De avond voor het huwelijk biechtte Leendert op dat hij al een relatie had gehad met Matrena, vermoedelijk zijn hospita of haar dochter, en van haar een dochter had, Nastia van den Muyzenberg. Ondanks deze onaangename verrassing accepteerde Olga het feit dat Leendert het kind had geëcht en zich voor de opvoeding van Nastia verantwoordelijk had gesteld. Wel had Olga er geregeld moeite mee haar echtgenoot volledig te vertrouwen. 1

2 0001 Inleiding: geschiedenis van het archief 0001 in zwarte ordner 0000 ook 1001 in rode ordner 1000 Hun eerste zoon, Cornelis [Kees], werd in 1899 te Stoupky geboren. In 1901 werd Leendert aangesteld als vertegenwoordiger van de Maatschappij, en later as Honorair Consul van het Koninkrijk der Nederlanden, in Polen, dat toen tot Rusland behoorde. Het gezin verhuisde naar Warschau waar tussen 1901 en 1905 nog vier kinderen, Erwin, Dick, Lydia en Leendert jr, werden geboren. Tijdens de interne onrust en de Russisch- Japanse oorlog (1904-5) verhuisde Olga met haar vijf kinderen naar Nederland, waar ze in Nieuw Helvoet woonden dichtbij de familie Van den Muyzenberg. Leenderts ondersteunende en aanmoedigende brieven aan Olga uit deze tijd zijn bewaard gebleven en legden de basis voor verdere briefwisseling tijdens latere periodes dat zij apart waren. In 1906 keerde Olga terug naar Warschau om de verhuizing naar Stoupky te regelen, toen Leendert benoemd werd tot Commercieel Directeur van de zoutmijn per 1 januari In Stoupky werd in april 1907 hun zoon Reinhold geboren die in januari 1908 overleed, een trauma voor het gezin waar niet of weinig over werd gesproken. De zoons Johan en Theo zijn in respectievelijk 1908 en 1910 ook in Stoupky geboren. Al in 1907 ging het gezin over tot het vegetarisme, voornamelijk om gezondheidsredenen maar ook onder invloed van de leer van de grote Russische schrijver Lev Tolstoj. In 1909 namen Leendert en Olga de beslissing Kees voor zijn onderwijs naar Nederland te sturen. Daar kwam hij in huis bij de onderwijzer en kinderboekenschrijver Cor Bruijn; een jaar later voegden zijn broers Erwin en Dick zich bij hem. Om alle kinderen een degelijk Hollandse opvoeding te geven en als gevolg van de steeds verslechterende politieke situatie in Rusland, vertrok Olga in 1911 met alle kinderen weer naar Nederland. Zij woonden op de grens van Laren-Blaricum tot het huis in Blaricum klaar was dat Leendert door architect en overbuurman Theo W. Rueter liet bouwen. In dit huis aan de Noolseweg werd hun jongste zoon, Gerard, in 1912 geboren. Een tweede huis werd ernaast gebouwd ten behoeve van Cor Bruijn en zijn gezin. De oudere kinderen gingen naar de Humanitaire School van Professor Dr. J. van Rees in Laren, waar ook Cor Bruijn lesgaf. Aangezien Leendert in Stoupky achterbleef en hoogstens twee keer per jaar met verlof of voor een vergadering naar Nederland kon reizen, ontstond er weer geregelde correspondentie tussen de echtelieden. Als Leendert op zakenreis binnen Rusland was stuurde hij (prent)briefkaarten naar Olga en de kinderen. Meestal schreef hij in het Nederlands maar ook in het Russisch als hij niet wilde dat anderen het konden lezen. Zodra hij ergens was waar hij rustig kon schrijven, liet hij de korte berichten volgen door een uitgebreidere brief. Leendert schreef redelijk correct Nederlands van zijn tijd maar liet geregeld lidwoorden weg en maakte geen consequent gebruik van y en ij. Olga heeft waarschijnlijk eerst Nederlands leren spreken want haar geschreven taal is fonetisch en sterk beïnvloed. De eerste bewaard gebleven brief van Olga in het Nederlands dateert van Tot het begin van de Eerste Wereldoorlog in 1914 leefde het gezin in behoorlijke welvaart, hoewel Olga altijd moeite had van haar toelage rond te komen. Daarna werden de tijden moeilijker. Communicatie met Nederland was gebrekkig en Leendert kon niet naar huis reizen, waardoor hij zich vaak erg afgesloten en eenzaam voelde. Verder maakte hij zeer veel onrust mee in en om Stoupky. Olga, daarentegen, begon zich steeds meer thuis te voelen in haar nieuwe land en genoot van haar kinderschaar, kennissen en het intellectuele en spirituele leven dat ze in Blaricum en omgeving ontdekte. Ze nam actief deel aan het verenigingsleven van de Theosofische Vereniging (Sterkamp Ommen), de Vereniging voor Vrouwenkiesrecht, de Algemene Nederlandse Vrouwen Vrede Bond, de Nederlandse Vegetariërs Bond en de geheelonthoudersvereniging Internationale Orde van de Goede Tempelieren. In deze periode begon het echtpaar verder uit elkaar te groeien. Pas in 1917 lukte het Leendert weer naar Nederland te komen. Ondanks de problemen in Europa en het feit dat hij eigenlijk met pensioen wilde gaan, tekende hij een laatste contract van vier jaar met de Maatschappij waarvan het hoofdkantoor inmiddels naar Den Haag was verhuisd. Hij en zijn zoon Kees ondernamen een zeer avontuurlijke reis via het neutrale Zweden terug naar Rusland waar ondertussen de Oktoberrevolutie in 2

3 0001 Inleiding: geschiedenis van het archief 0001 in zwarte ordner 0000 ook 1001 in rode ordner 1000 het hele land grote chaos had veroorzaakt. Aangekomen in St. Petersburg liep hij in Hotel Europa zijn twaalf jaar jongere broer, Johan, tegen het lijf, die bezig was met drie gezinnen uit Stoupky terug naar Nederland te vluchten. Johan had, in de veronderstelling dat Leendert bij zijn gezin in Blaricum bleef, diens zaken verkocht en reageerde verbijsterd op het plan van Leendert naar Stoupky te reizen. Deze bleef echter vastberaden zijn contract te honoreren en de zoutmijn draaiend te houden en vertrok naar het zuiden. Leenderts laatste verblijf in Stoupky bleek een nachtmerrie, niet alleen door de wereldoorlog, maar vooral door de voortdurende conflicten tussen Bolsjewieken en Wit-Russen die resulteerden in een algemene chaos, steeds verslechterende veiligheidssituatie en ontwaarding van het geld. Uiteindelijk beslisten de overgebleven Nederlanders op Kerstavond 1919 in allerijl te vluchten, eerst met twee wagens en vier paarden en vanaf Rostov met een laatste goederentrein. Tijdens dat deel van de reis bezweek zijn mededirecteur C. Marx aan vlektyfus. Uiteindelijk slaagden zij erin de havenstad Novorossijsk te bereiken, waar het overgebleven groepje met een Frans oorlogsschip naar Constantinopel mee kon varen. Op de boot werden veel van de waardevolle zaken van de Maatschappij gestolen. Via Marseille en Parijs kwamen Leendert en Kees in maart 1920 totaal berooid in Nederland aan. De Maatschappij kon, zonder inkomsten en kennelijk zonder reserves, al snel geen salarissen meer betalen. Leendert moest op zijn vijftigste op zoek naar een nieuwe bron van inkomsten. Het huis in Blaricum werd eerst verhuurd en na een paar jaar verkocht; Olga verhuisde met het opgroeiende gezin naar een grote, oude boerderij in Soest waar zij betalende gasten kon ontvangen. Leendert woonde op kamers in Rotterdam waar hij werkte als boekhouder-correspondent bij het verhuisbedrijf W. Moll en als docent boekhouding, handelscorrespondentie en Russisch aan de Eerste Handelsschool Rotterdam. De oudste kinderen begonnen zelfstandig te worden en in hun eigen onderhoud te voorzien. Kees ging als aannemer werken, terwijl Erwin en Dick studeerden. Dick voelde zich steeds meer verantwoordelijk voor het wel en wee van de familie en besprak veel zaken met zijn ouders. Toen hij zelf begon te werken, hielp hij de studie van zijn jongere broer, Gerard, te financieren en na het onverwachte overlijden van zijn oudste broer, Kees, zorgde hij dat ook diens jonge weduwe, Dina, en haar zoontje begeleid en ondersteund werden door de familie. Toen Lydia en haar broer Leendert werkten vonden ook zij het vanzelfsprekend om jongere broers niet alleen financieel te ondersteunen bij hun gekozen studies. Hoewel Leendert en Olga nooit meer onder hetzelfde dak hebben gewoond, bleven zij mentaal verbonden met elkaar, waren allebei trots op hun volwassen kinderen en hun groeiende schare kleinkinderen, hielden elkaar op de hoogte van het gebeuren van familieleden en waren beiden aanwezig bij familiesamenkomsten. Zij bleven elkaar brieven schrijven vooral op belangrijke momenten zoals verjaardagen en het nieuwe jaar. Geschiedenis en Samenstelling van het Archief Van de levens van het echtpaar Van den Muyzenberg-Kiessler zijn betrekkelijk veel materiaal en documenten bewaard gebleven. Na hun overlijden zijn deze verdeeld onder de kinderen die ook hun eigen correspondentie met hun ouders gedeeltelijk bewaarden. Het idee leefde ook bij de kinderen dat uiteindelijk alles weer eens op één plek zou samen worden gebracht als archief. Kees, getrouwd met Dina Versteeg, overleed in 1931 op 31-jarige leeftijd aan longontsteking. Hij heeft een belangrijk verslag over de laatste reis uit Rusland, geschreven voor de weduwe Marx, achtergelaten. Erwin, getrouwd met Nel Bogtman, was vanaf 1931 de oudst overlevende zoon en beheerde lange tijd met zorg de albums, brieven, documenten, foto s, prentbriefkaarten en voorzag vele foto s van data en namen. Zijn kinderen hebben veel herinneringen aan de stukken en verhalen. Deze stukken vormen nu een verrijking van het Stichtingsarchief. 3

4 0001 Inleiding: geschiedenis van het archief 0001 in zwarte ordner 0000 ook 1001 in rode ordner 1000 Dick, getrouwd met Tine Klinkert, was de spil van het familieverband. Hij beheerde een kleine portefeuille aandelen van zijn ouders en een bescheiden familiepot, waaruit de ouders en Dina werden ondersteund en die later, in 1982, aan de Stichting Van den Muyzenberg-Kiessler werd overgedragen. Tevens onderhield hij met behulp van rondzendbrieven het contact met en tussen de familieleden. Dick bestudeerde ook de genealogie en maakte stambomen van de families Van den Muyzenberg, Van der Made, Balfoort, Kiessler en Spooner. In november 2010 werden brieven uit zijn nalatenschap toegevoegd aan het archief [zie 0450]. Hoewel dochter Lydia geen Van den Muyzenberg-Kiessler documenten beheerde zijn bij haar zoon Erwin nog wel de schriften en boeken uit haar opleiding en de persoonlijke correspondentie van zijn ouders. Het archief van haar echtgenoot Bart Ruitenberg wordt door het Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis in Amsterdam (IISG) beheerd. De persoonlijke archieven van Leendert jr, zijn eerste vrouw Brecht en zijn tweede echtgenote Truus van Boxel, zijn na hun overlijden overgebracht naar het IISG, waar een globale lijst van de inhoud is te raadplegen. Uit de nalatenschap van Johan en zijn echtgenote Lena Robeer zijn brieven uit de correspondentie met zijn ouders opgenomen in dit archief. Theo en vooral zijn echtgenote Jooke Hendricks vonden het ongepast dat zijn brieven aan en van zijn ouders beschikbaar zouden zijn voor het nageslacht. Hun levensgezel Jan Leo Zielstra heeft na hun overlijden foto s en documenten aan het archief gedoneerd. Hij bevestigt het belang van een geconsolideerd familiearchief waarin de originele stukken en correspondentie op een centrale plek bewaard worden en waar het geheel toegankelijk blijft voor het raadplegen door alle nazaten. Gerard, getrouwd met Tinie de Boer, bewaarde de correspondentie met zijn ouders in ordners maar als jongste telg had hij nooit veel stukken in huis. Als eerste voorzitter van de familiestichting heeft hij ook familiedocumenten en correspondentie uit het beheer van Dick en Erwin chronologisch en volgens verzender geordend. Een schets van zijn vaders leven, begonnen in 1995, kort voor Gerards overlijden in juni 1996, is nooit voltooid. De kinderen van Leendert en Olga zetten de idealistisch-progressieve oriëntatie van hun ouders in meer of minder actieve vorm voort. Zij onderhielden bovendien de familieband door middel van kampeervakanties, reünies, cadeaux bij bijzondere gebeurtenissen zoals huwelijken, enz. In 1979 besloten de toen nog levende kinderen de familieactiviteiten onder te brengen in een stichting vooral om de banden tussen het steeds groeiende aantal nazaten te bevorderen. De Stichting Van den Muyzenberg-Kiessler werd formeel opgericht in 1981, met de volgende bestuursleden: Voorzitter Secretaris Penningmeester Gerard, in 1983 opgevolgd door Guido (GB-E), derde zoon van Erwin Olga (ONL-J), dochter van Johan, in 2001 opgevolgd door Lydia (LE-G), eerste dochter van Gerard, die in 2008 is opgevolgd door Olga (OJW-L), dochter van Lydia (LH) Leendert (LW-L), tweede zoon van Lydia (LH) In artikel 2a van de oprichtingsakte werden o.a. de volgende taken van de Stichting genoemd met betrekking tot archiefmateriaal: - het beheren van de familiebijbel 4

5 0001 Inleiding: geschiedenis van het archief 0001 in zwarte ordner 0000 ook 1001 in rode ordner het beheren, bijhouden en aanvullen van het familie-archief, genealogie, adreslijst, etcetera - het beheren van de familiealbums, de collectie pianomuziek, het Tolstoj-album en -beeld, etcetera. Ondanks deze goede voornemens bleef het archiefmateriaal verspreid over verschillende familieleden. Serieuze pogingen om dat te consolideren en inventariseren begonnen in 2001 met het aantreden als secretaris van Lydia (LE-G). Zij heeft veel van de brieven die door haar vader verzameld waren verder geordend en uitgetikt. De eerste secretaris Olga (ONL-J) en andere kleinkinderen hebben correspondentie en stukken uit de nalatenschap toegevoegd aan een groeiende collectie in Scheveningen. Olga (OLM-E), dochter van Erwin, hielp met sorteren en nam contact op met nazaten van oud-werknemers in Stoupky. Zij kreeg waardevolle documenten over het leven rondom de zoutmijn en voegde die toe aan het archief, in het bijzonder van de families Paardekooper, Jensma-Marx, Johan van den Muyzenberg, Van Beuningen van Helsdingen en Biezeveld. Otto (OD-G), zoon van Gerard, beheerde vanaf de jaren zeventig de zakelijke documenten over de zoutmijn en bracht die naar het archief. Hanneke (HJ-G), tweede dochter van Gerard, beheert nog steeds de collectie pianomuziek van Olga en heeft de memoires van de jongere broer van grootvader Leendert, Johan (JCsr), tot boek verwerkt. Andere belangrijke bijdragen aan het archief zijn en worden nog steeds geleverd door: Ariette (A-D), eerste dochter van Dick, heeft veel materiaal gedigitaliseerd en een gedeelte daarvan geplaatst op de door haar ontwikkelde familiewebsite (www.vdmuyzenberg.nl). Leendert (LW-L), de penningmeester, is tevens de redacteur van het familiebulletin De Piepende in de Steppe dat jaarlijks wordt uitgegeven en waarvan hij het archief beheert. Erwin (EWB-L), vierde zoon van Lydia, handhaaft de familiestamboom in digitale vorm, samen met Ariette. Harry Gelok (HCG-J), schoonzoon van Johan, houdt de volledige adreslijst van de familie up-to-date. Peter Loader (PLL-G), schoonzoon van Gerard, toont zijn betrokkenheid door vanaf het begin allerlei zeer waardevolle hand- en spandiensten te verlenen. Veel andere familieleden gaven blijk van belangstelling en aanmoediging tijdens de lange werkzaamheden rondom de oprichting van het archief. Kort overzicht van het Archief Het klassificeren van archiefmateriaal bleek moeilijker te zijn dan het verzamelen ervan. Een alfabetische indeling bood te weinig ruimte. Samen met Hanneke is in 2006 een numeriek ordeningssysteem Indeling Inventaris Archief opgesteld. Dit systeem is de laatste jaren verfijnd door de belangrijke bijdrage van Lydia Ruitenberg, familielid van de vierde generatie en kleindochter van Lydia (LH). In de inventaris van het archief is gekozen voor het gebruik van twee reeksen afkortingen. Een ervan identificeert een aantal vaak voorkomende stukken: br = brief; brj = briefje; brk= briefkaart; ck= correspondentiekaart; fhs = plastic fotohoesje met ruimte voor vier foto s, prentbriefkaarten; hs = plastic hoesje; pbk = prentbriefkaart; rzb = rondzendbrief Voor het identificeren van de verschillende generaties familieleden wordt gebruik gemaakt van een systeem gebaseerd op de eerste letters van de voornamen. De stamouders worden dus LW en OLM, de kinderen C, EWB, DB, LH, LW2, RGA, JC, TJL en GAM. 5

6 0001 Inleiding: geschiedenis van het archief 0001 in zwarte ordner 0000 ook 1001 in rode ordner 1000 De afkortingen voor de volgende generatie combineren de eigen initialen met de eerste letter van de eerste voornaam van de VdM-vader of moeder bijv. de afkorting voor Erwin (initialen EWB) de zoon van Lydia (LH) is dus EWB-L. Op een analoge manier kunnen de generaties daarop worden geïdentificeerd bijv., Lydia (initialen LH) de dochter van Erwin (EWB-L) wordt LH-EWB-L. Een complete lijst van afkortingen voor alle generaties is te vinden onder ref Het archief begint met documenten over algemene aspecten van de familie, bijvoorbeeld rondzendbrieven vanaf 1935, familiesamenkomsten vanaf 1922 en genealogieën van de families Van den Muyzenberg, Van der Made, Kiessler, Spooner en Kamerist (ref ). Er volgen documenten over het leven van LW (ref ) en zijn bewaarde correspondentie (ref ), waaronder veel brieven aan OLM in de periode De uitgetikte versie bevindt zich in aparte, rode ordners onder ref De documenten over het leven van OLM en haar correspondentie zijn te vinden onder ref , en uitgetikte brieven onder ref Documenten over (klein-)kinderen van LW en OLM worden bijeengebracht onder de algemene ref In 2010 is een nalatenschap van DB in de vorm van documenten en vooral correspondentie met zijn broers en zuster aan het archief toegevoegd onder ref De Familiefoto s uit Rusland en Nederland en beschrijvingen ervan zijn samengebracht onder ref en de grote collectie prentbriefkaarten is te vinden onder ref Tenslotte zijn varia, waaronder het door kunstenaar Broekman in opdracht van Leendert gemaakte, indrukwekkende, borstbeeld van Tolstoj dat momenteel bij Guido woont en het pronkstuk de familie Statenbijbel, en diverse boekwerken samengebracht onder ref Overdracht naar het Internationale Instituut voor Sociale Geschiedenis in Amsterdam (IISG) Vanaf het moment dat met het opzetten van het archief voor de Stichting Van den Muyzenberg-Kiessler was begonnen is nagedacht over de toekomst ervan. Na een bezoek aan het Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis, Amsterdam, door HJ-G en LE-G in 2003, is het door HJ-G gemaakte verslag voorgelezen aan het familieberaad tijdens het Neven en Nichtenweekeinde bij GB-E in Peize in april van dat jaar. Haar verslag omvatte de volgende punten: Het Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis is gevestigd in een voormalige graanopslagplaats in het oostelijk havengebied in Amsterdam. Dit enorme gebouw is volgens de regels van het archiefwezen verbouwd voor opslag van archiefmateriaal. Men verzamelt materiaal over arbeidersbewegingen en andere sociale gebeurtenissen. Het archief van Kees Boeke, b.v., en dat van NBAS. Ook de papieren van Brecht van den Muyzenberg, Oom Leendert en Oom Bart worden daar bewaard. De archieven worden geordend, beschreven, verpakt, en opgeborgen in een gesloten magazijn. Er is een ruime leszaal waar je aangevraagde stukken kunt bestuderen. Verder een uitstekende cantine om tussentijds bij te komen van het stoffige verleden. De verpakking van de archiefstukken is zuurvrij: omslagen om enkele papieren, stapels daarvan in de Amsterdamse doos. De magazijnen zijn geklimatiseerd (meen ik). [ ] Het verdient dus aanbeveling om het materiaal goed geordend aan te leveren. De familie kan een embargo op (gedeelten van) een archief eisen, zodat men toestemming moet vragen voor raadpleging, of helemaal niet mag raadplegen. [ ] 6

7 0001 Inleiding: geschiedenis van het archief 0001 in zwarte ordner 0000 ook 1001 in rode ordner 1000 Naar mijn idee zou het materiaal Van den Muyzenberg-Kiessler hier goed onderdag zijn. Niet onmiddellijk, maar op den duur. De Stichting kan overwegen om te zorgen voor ordening en eventueel kopiëren, maar hoeft dan niet zelf een archief te beheren. Het familieberaad gaf vervolgens goedkeuring in principe aan het voorstel dat, na een volledige inventarisatie, het archief aan het IISG zou worden overgedragen. Later, na inzage en overleg met de verschillende takken van de familie, voegde het Bestuur de volgende voorwaarden hieraan toe: - de Statenbijbel blijft beschikbaar voor tijdelijke uitlening aan geïnteresseerde familieleden; - twee jaar na de in bewaarneming van het archief door het IISG zal een familieberaad bevestigen of bepaalde archiefmaterialen uit het IISG teruggehaald zullen worden. Tijdens de kijkdagen tussen januari en april 2011 is de toegankelijkheid van het archief door familieleden getest. Hieruit bleek dat gewenste stukken gemakkelijk gevonden konden worden. Bij de afronding werden kleine ongeregeldheden in het systeem gesignaleerd en zoveel mogelijk gecorrigeerd. Na voorbereidende contacten van OD-G met het IISG, heeft het Bestuur op 11 mei 2011 schriftelijk het archief ter beheer aan het IISG aangeboden. Nadat het IISG schriftelijk bevestigde zeer geïnteresseerd te zijn in het bewaren van het archief, bezocht de heer Frank de Jong, curator Collectievorming Nederland van het IISG, de huidige locatie van het archief in Scheveningen om de nodige ruimte voor het bestand op te nemen. Nu het zover is dat het archief een passende plaats krijgt bij het Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis in Amsterdam is een belangrijke stap genomen tot het in stand houden voor het nageslacht van de erfenis van onze voorouders Leendert Willem van den Muyzenberg en Olga Lilly Mary Kiessler. Met hartelijk dank aan allen die hieraan hebben bijgedragen! Lydia E. Loader - van den Muyzenberg Scheveningen,

8 1013 Werk OLM-E vanaf in blauwe ordner 0013 Bronnen chronologie [OLM-E]: I II III IV V VI foto s in familiealbum losse foto s brieven LW aan OLM brieven OLM aan LW dagboek EWB toelichtingen bij foto s GAM Scheveningen, OLM-E 1

9 1013 Werk OLM-E vanaf in blauwe ordner 0013 Chronologie Versie Olga Ipswich, Engeland geboorte Hannah Lydia Spooner I-6 (Grandmama) Görsbach, Duitsland geboorte Erwin Woldemar Botho I-7 Kiessler (Grandpapa) ochtend Hellevoetsluis geboorte Geertrui van der Made I-1 ( 14 kinderen] [op één pagina geboorteregister met] middag Hellevoetsluis geboorte Cornelis van den I-2 Muyzenberg Ipswich, G.B. huwelijk EWBK en HLS I Hellevoetsluis huwelijk CvdM en GvdMvdM Hellevoetsluis geboorte Leendert Willem vdm 1876 Maasstation, Rotterdam LW (7jr) wil mee met O'Dirk vd Made (I-14) naar Rusland (stapt in klaarstaande trein) Joesofka, Grigoriefka? geboorte Olga Lilly Mary (I-19) Oekraïne, Rusland [vernoemd naar zuster van Tsaar Nicolaas II] Vertrek naar Zuid Rusland LW gaat werken op zoutmijn (I-5) in Stoepky bij Bachmuth, Oekraïne Odessa Rusland LW laat OLM weten dat hij voorvrouw heeft (dach voor ons trouwen): Matrena +dochter Nastia (II) Odessa huwelijk OLM & LW (I-8,26) Luthers Evangelische Kerk "Beste Johanna! Heden middag werd ons Pastor Kormann, Consul Muntz huwelijk bij de consul en in de Kerk voltrokken. De beste groeten van het jonge Echtpaar" Stoepky foto personeel zoutmijn met o.a. LW en EWBK (II) Stoepky, bij Bachmuth geboorte Cornelis Leendert(Kees) maart hele gezin in Warschau LW commercieel vertegenwoordiger Aleja Jerosalimska 70 Holl. Mij tot Zoutexploitatie in Rusland juli 1901 LW in Hellevoetsluis kaart uit Engeland van E.Kiessler? Warschau, Polen = Rusland geboorte Erwin Woldemar Botho Warschau geboorte Diederik Bernardus (Dick) Warschau LW Honorair Consul van het Koninkrijk der Nederlanden KB no.29 (I-22 en II) Warschau geboorte Lydia Hannah Russisch Japanse oorlog EWB eerste herinnering:soldaten in de portiersloge 2

10 1013 Werk OLM-E vanaf in blauwe ordner 0013 juni 1905 Warschau foto gezin (I-24,38) zomer 1905 Hellevoetsluis LW met CK, EWB en DB - toegezongen door familie: Wees Welkom 20.9/ Kiev naar Charkov LW op reis Warschau geboorte Leendert Willem Eerste Revolutie Rusland gezin uitgeweken naar Nieuw Helvoet "onlusten" 4jan. LW uit R dam naarwars. (III) Villa Hein van Rockanje, OLM met 5 kinderen (I-23 en II) januari 8 maanden Holland Nieuw Helvoet LW in Warschau 14/ LW kan dir-koopman worden (III) Warschau Ik eet nu minder vleesch maar veel groenten (III) juli 1906 LW naar Holland (III) januari Stoepky LW= Commercieel Directeur Holl. Mij tot Zoutexploitatie in Rusland (schacht Peter de Grote) Stoepky geboorte Reinhold Gustav August 1907 vegetariërs /geheelonthouders geworden (Tolstoy(i)anen) Parijs LW via Warschau, Berlijn, R'dam naar Parijs (III) De laatste nacht dat OLM, Reinhold, mijn man Reinhold leewde op reis s morgens half tien (10 maanden oud) stierf de kleine pop overlijden Reinhold Gustav August herinneringen Erwin (VI) brief van Tolstoj aan LW Stoepky geboorte Johannes Cornelis (Johan) Charkof wat wij moeten doen om zalig te worden (III) Charkof LW in ziekenhuis met gebroken arm, lijst met boeken die hij wil lezen (III) Moscou? LW in Moscou na 17 jaar Charkof EWB in ziekenhuis 1909 Bachmuth foto OLM met 6 kinderen (II) t.g.v. vertrek Kees? Laren Kees bij Cor Bruijn in de kost (III) 3

11 1013 Werk OLM-E vanaf in blauwe ordner Hellevoetsluis Grootv. Cornelis vdm overleden 20.01/ Hellevoetsluis LW met Kees (III) Palm zondag, Pasen 1910 Moskou OLM met LW samen (brief 23/5 1914) zomer 1910 reis naar Rusland Geertrui = Truus (17 jr.) naar Oom Johan in Genitsjesk en tante Nely naar Krim [zie verslag EWB] Stoepky nicht Ans Landheer helpt gezin LW-OLM 17 juli, augustus 1910 Aloepka, bij Jalta vakantieverblijf gezin LW-OLM, Neelie, Ans, LW gaat terug naar Stoepky waar cholera heerst Stoepky Grandmama Kiessler-Spooner overleden (cholera) "Wij hebben met father en Jane plaatsje vooraan uitgezocht" Blaricum CK, EWB, DB na reis met Tante Nely? in de kost bij Cor Bruyn, Humanitaire School, Laren (gesticht 1903 door Prof van Rees) 11 / 19? Stoepky geboorte Theodor Joseph Ludwig 15/ nog in St. Stoupky OLM, LH, LW1, JC, TJL Blaricum aankomst LW met CK, EWB, DB (kaart voor OLM in Stoepky) 7/ Hellevoetsluis LW met CK, EWB, DB naar Stoepk zomer 1911 Stoepky 2 grote foto s van gezin voor huis en 1 voor mijn (II envi) aug 1911 Stoepky - Nederland Cor Bruyn haalt CK, EWB, DB Hellevoetsluis - Den Briel familie rijtoer t.g.v. verjaardag LH Oostvoorne strand [beschreven door EWB] sept/okt 1911 Blaricum Moeder met kleintjes (LH,LW1,JC,TJL) naar NL; CK,EWB, DB nog bij C. Bruyn Vader 1 of 2 keer per jaar thuis Hellevoetsluis LW in NL; kontrakt met Theo Rueter voor huis in Blaricum St. lees jij mijn brieven maar een keer enz (III) Stoepky bouw van een spoorlijn achter het huis [brief van LW en EWBK) Pasen 1912 (Pasen) Laren LW in NL, adres van OLM:Rustoord, 4

12 1013 Werk OLM-E vanaf in blauwe ordner Stoepky LW terug naar Stoupky (III) april 1912 Laren CK, EWB, DB gaan opeens toch al bij OLM wonen. LW: "Als het nu goed afloopt dan ben ik er blij mee". mei 1912 huis klaar 'Nascha Chata' (ons huisje/hutje) (II+VI) aug 1912 Blaricum LW twee weken in NL Blaricum geboorte Gerard Adriaan Maarten Noolseweg 2 (later 404) Stoepky tuinaanleg v.d.steenhoven (III) tekening in archief Stoepky opvoedkundige ideeen: niet een os willen laten vliegen (III) Stoepky kinderprieel enz.(iii) (II) april 1913 LW in Blaricum zomer 1913 Blaricum-Hellevoetsluis LH roodvonk, jongens behalve GAM naar H sluis (IIen VI) sept 1913 Blaricum LW thuis december 1913 Blaricum Rapporten LH, LW1,JC 7/ Blaricum Brief OLM aan LW en ik ben geen vrouw voor je ; best dat als je jaar afgeloopen is naar huis komt. 08/21 lieve manika welgeveliciteerd met je gebortedag 8/ Blaricum Brief aan LW, pas na augustus naar Stoepky vanwege afbetalen schulden(?) Blaricum Brief EWB aan Vader: kopie Rapport CS Bruyn 16/ Blaricum Brief aan LW, kinderen; Humanitaire School juni 1914 Blaricum Foto voor huis van OLM en kind. (II,VI) 'bandeloos gezin dat voor galg en rad rijtoer naar Valkeveen rad opgroeit' juli 1914 LW in Nederland 1? begin Eerste Wereldoorlog Amsterdam LW naar Stoupky (III) 5/ Blaricum Briefkaart: Dear Papa van OLM Stoepky Foto LW, reis naar Kaukasus (II,VI) 5

13 1013 Werk OLM-E vanaf in blauwe ordner 0013 ook brieven 5/10 en 2/ (III) Stoepky In Petrograd en Moscou heb ik de groote gebeurtenissen van de revolutie meegemaakt (III) april 1917 "wat groote veranderingen. gelukkig is de verhouding bij ons naar omstandigheden niet zo onrustig." ( october?) 1917 Blaricum Vader na 3 jaar weer thuis. GAM ziet vader bewust voor eerste keer. Via Roemenie naar Nederland? EWB Stoepky de toestand is nog lang niet rustig (III) 1917 of 1918 Blaricum foto hele gezin (II) Stoepky Kees moet naar Rusland komen (III) october 1917 Terugreis via Petersburg (?) LW naar Holland (Mevr. Marx ) /01dec 1917 Blaricum brief: Dear Papa" 10 XII 1917(stempel 1919) Hilversum vouwkaart Opened by Censor (?) jan?/febr 1918 Sjeglowo of Alexandrow? EWBK "Grandpapa Kiessler" overleden en begraven bij Jane na twee weken verblijf aldaar LW in NL maart 1918 reis naar Stoepky via Stockholm boot naar Göteborg door 2 torpedoboten opgebracht naar Swinemünde? CK vanaf Göteborg samen met LW (III) Stoepky aankomst LW en CK (III) Blaricum brief Lieve Kees, heeft pink en ringvinger van rechterhand verloren door ongeluk met cirkelzaag juli 1919 Blaricum brieven EWB aan Moeder in Diakonessehuis, Utrecht zomer 1919 Gooise HBS, Bussum EWB gaat over van 3e naar 4e klas LW1 en JC blijven zitten Humanitaire School TJL en GAM gaan voorwaardelijk over van 2e naar 3e Diakonessehuis, Utrecht brief Lieve Kinderen, overwerkte licham die rust moet hebben 16/ Rostoff brief LW over gevangenschap (III) Rostoff brief aan GvdMvdM: een jaar geen bericht ontvangen (III) december maart 1920 Rostov, Novorossisk,Con- LW vlucht uit Rusland. Laatste trein, stantinopel,athene, Marseille Engelse boot 6

14 1013 Werk OLM-E vanaf in blauwe ordner 0013 Rozendaal onderweg overlijden heer Marx [aan tyfus] Blaricum "Ik kreeg van dominee de NRC met een stuk van Oom Johan over Bolschewistische gruwelen en eerlijkheid" (DE) Blaricum "Van Vellinga (?) hoorde ik dat Mijnh. Marx [vluchttereisde met LW uit Rusland] onderweg naar Ned. gestorven was [ ] - kwam ik Mevr. Marx tegen die me vertelde dat Vader, Kees en Mijnh. Uchtmann op reis naar Holland waren." (DE) , 10 uur Rozendaal LW zendt telegram aan OLM , 12 uur Blaricum "Om 12 uur ontvingen wij een telegram van vader om 10 uur uit Rozendaal verzonden." (DE) , half twee Blaricum "Om half twee kwamen Vader en Kees thuis "(DE)[Vader 51] [LW bezoekt familie in Hellevoetsluis, kantoor in Den Haag en Mw Marx] Gorssel "stuk land in Gorssel gekocht" (DE) naar Zutphen en Gorssel vertrek EWB,DB,LH,LW1 (DE) Parijs LW congres met ±300 Russen kaart LW aan EWB "Ik wacht nu verder het besluit af en wanneer ik naar Rusland zal vertrekken" 1921 of 1922 in Soest gaan wonen?? Hilversum huwelijk Cornelis vdm en Dina Versteeg Twisk Kees (CK) gestorven Hilversum Cornelis (CL) geboren Hellevoetsluis GvdMvdM gestorven Berkel en R OLM gestorven bij DB Soestdijk LW gestorven 7

15 0005 Afkortingen namen van alle generaties 0005 in zwarte ordner 0000 ook 1005 in rode ordner 1000 De kinderen van LW en OLM worden gezien als de 0-generatie. Tenzij anders vermeld is de achternaam Van den Muij/yzenberg. Aangetrouwden en partners hebben als code hun initialen met de eerste letter van de achternaam. Bij de generatie kinderen wordt slechts één voorletter gebruikt. Lydia = L; Leendert = L2 Grootouders CvdM GvdMvdM EWBK HLKS Cornelis van den Muyzenberg [Overgrootvader] Geertrui van den Muyzenberg-van der Made [Overgrootmoeder] Erwin Woldemar Botho Kiessler [Papa, Father, Grandpapa] Hannah Lydia Kiessler-Spooner [Mama, Mother, Grandmama] Ouders LW Leendert Willem van den Muyzenberg 44 OLM Olga Lilly Mary van den Muyzenberg-Kiessler Kinderen C[K] Cornelis [Kees(je)] 441 DV-C [Dina Versteeg, Tante Dina] EWB Erwin Woldemar Botho van den Muyzenberg 442 NB-E [Nel Bogtman, Tante Nel] DB Diederik Bernardus [Oom Dick] 443 TK-D [Tine Klinkert, Tante Tine] LH Lydia Hannah Ruitenberg-van den Muyzenberg [Tante Lydia] 444 LH-L Lambertus Hendrik Ruitenberg [Oom Bart] LW2 Leendert Willem van den Muyzenberg [Oom Leendert] 445 BW-L2 [Brecht Willemse, Tante Brecht] TvB-L2 [Truus van Boxel, Tante Truus] RGA Reinhold Gustav August van den Muyzenberg 446 JC Johan Cornelis van den Muyzenberg [Oom Johan] 447 LR-J [Lena Robeer, Tante Lena] TJL Theodor Jozef Ludwig [Oom Theo] 448 JH-T [Jooke Hendricks, Tante Jooke] JLZ-T [Jan Leo Zielstra] GAM Gerard Adriaan Maarten [Oom Gerard] 449 TdB-G [Tinie de Boer,Tante Tinie] Kleinkinderen met partners CL-C Cornelis Leendert 4411 AK-C Anneke Kuipers EMMM-C Erna Mari Michèle Mahieu (Michèle) L-E Laurens van den Muyzenberg 4421 EMJ-E Eva Marianne Jansson MPG-E Maria Pia Ghietti LW-E Leendert Woldemar van den Muyzenberg 4422 RvdZ-E Roeline van der Zijp AHS-E Annie H. Stock SD-E Sibbeline Demon GB-E Guido Botho van den Muyzenberg 4423 AT-E Ansje Taapken OLM-E Olga van den Muyzenberg 4424 HH-E Hans Hofhuis 1

16 0005 Afkortingen namen van alle generaties 0005 in zwarte ordner 0000 ook 1005 in rode ordner 1000 Kleinkinderen met partners (vervolg) EWB-D Erwin Woldemar Botho 4431 VNMS-D Vera Nicolien Maria Snellenberg A-D Ariette van den Muyzenberg 4432 JJLP-D Jean-Jacques Lucien Pernet EM-D Else Marina van den Muyzenberg 4433 ILM-D Ian Locke Martin HE-L LW-L CJ-L EWB-L WR-L OJW-L Herbart Elis Ruitenberg CvB-L Corrie van Beveren Leendert Willem Ruitenberg JHA-L Joke Hermine Alphenaar Cornelis Johannes Ruitenberg Erwin Woldemar Botho Ruitenberg AKG-L Anne-Kari Gorter Willem Robert Ruitenberg MdL-L Martine de Lange AMV-L Adriana Maria Vrolijk Olga Johanna Wilhelmina Ruitenberg JARM-L José Antonio Rodrigues Monteiro (Antonio) HJS-L2 Hendrik Jan Struik (HenkJan) BH-L2 Beppie Hankh H-L2 Hans van den Muyzenberg 4451 BrH-L2 Brigitta Hauer ONL-J Olga Gelok-van den Muyzenberg 4471 HCG-J Hendrik Christiaan Gelok (Harry) DF-J Dono Frank 4472 AdB-J Anke den Brinker OD-G Otto Diederik van den Muijzenberg (Ot) 4491 EGM-G Elisabeth Gerdina Mahne (Lies) LE-G Lydia Elizabeth Loader-van den Muyzenberg 4492 PLL-G Peter Leslie Loader HJ-G Hanna Jetje 't Hart-van den Muyzenberg (Hanneke) 4493 M'tH-G Maarten 't Hart 2

17 0005 Afkortingen namen van alle generaties 0005 in zwarte ordner 0000 ook 1005 in rode ordner 1000 Achterkleinkinderen EP-CL-C Erik Paul van den Muyzenberg PH-CL-C Peter Hans van den Muyzenberg PMF-CL-C Pedro Martin Frederik van den Muyzenberg SB-CL-C Stefanie Bott GS-CL-C Gaby Schulze LI-L-E Louise Ingrid van den Muyzenberg JS-L-E Jörgen Sander van den Muyzenberg BMJ-L-E Brigitte Maurice Jones CWW-LW-E Cornelis Woldemar Wietse van den Muyzenberg OMH-LW-E Orla Maria Hahn RJA-LW-E Roland Jan Anne van der Zijp EHB-LW-E Elzo Hendrik Botho van den Muyzenberg AD-LW-E Astrid Demon ML-GB-E Mascha Laurette van den Muyzenberg JG-GB-E Joel Gipoulou MA-GB-E Marije Annika van den Muyzenberg TP-GB-E Taco Popma MB-GB-E Melle Botho van den Muyzenberg MM-OLM-E Maartje Marchien Hofhuis RSP-OLM-E Robert SethPaul JS-OLM-E Jesse Simon Hofhuis AM-OLM-E Andrea Manneke ST-OLM-E Steije Thomas Hofhuis T-EWB-D Thea Gennissen JD-EWB-D Jeroen Diederik van den Muyzenberg ID-EWB-D Indra Nicolette van den Muyzenberg PC-EWB-D Patrick Cleary K-A-D Karin Pernet TG-A-D Thierry Gallay M-A-D Marianne Pernet OP-A-D Olivier Piaget Y-A-D Yves Pernet AH-A-D Anik Hottinger ND-LW-L AJ-LW-L SOR-LW-L LH-EWB-L M-EWB-L K-EWB-L SAL-WR-L W-WR-L T-HJS-L2 Niels David van der Burg TM-LW-L Tijn Meijs Arnold Jan van der Burg JvD-LW-L Jet van Duin Susan Olga Robertien Ruitenberg RG-LW-L Ruben Geerse Lydia Hanna Ruitenberg AJ-EWB-L André Jongeneel Maria Ruitenberg (Ria) WJHO-EWB-L Willem-Jan Hendrik Okkerse Kari Ruitenberg OvdB-EWB-L Oscar van den Bosch Sarah Anne Lydia Ruitenberg Justus Willem Ruitenberg Thomas Struik 3

18 0005 Afkortingen namen van alle generaties 0005 in zwarte ordner 0000 ook 1005 in rode ordner 1000 Achterkleinkinderen (vervolg) AA-HM-L2 Abraham Arend van den Muijzenberg (Bram) GK-HM-L2 Giselinde Kamphuis C-HM-L2 Channah van den Muijzenberg G-HM-L2 Gideon van den Muijzenberg M-ONL-J Milèna Gelok CM-ONL-J Cees Mars G-ONL-J Guido Gelok CSM-ONL-J Christine Sara Morgan (Chris) M-DF-J Milan van den Muyzenberg LvZ-DF-J Lisette van Zoelen MF-DF-J Minko Frank van den Muyzenberg M-OD-G Marc van den Muijzenberg JK-OD-G Judit Koltai N-OD-G Nynke van den Muijzenberg RvK-OD-G Ronald van Kessel RL-LE-G Rodric Leslie Loader (Rod) EB-LE-G Elena Benedetti NG-LE-G Niels Gerard Loader JT-LE-G Jolanda Teske 4

19 0005 Afkortingen namen van alle generaties 0005 in zwarte ordner 0000 ook 1005 in rode ordner 1000 Achter-achterkleinkinderen ML-PMF-CL-C Michelle Luckow DL-PMF-CL-C Dominik Luckow EAL-LI-L-E Elsa Anna Louise van den Muyzenberg M-JS-L-E Minnie van den Muyzenberg LV-JS-L-E Louis Victor van den Muyzenberg O-JS-L-E Otto van den Muyzenberg K-CWW-LW-E Kyra van den Muyzenberg R-CWW-LW-E Riona van den Muyzenberg LC-ML-GB-E Lotta Charlotte Gipoulou MT-ML-GB-E Mika Thomas Gipoulou IM-MA-GB-E Isa Manouk Popma MP-MA-GB-E Maud Pauline Popma BB-MB-GB-E Boudewijn Botho van den Muyzenberg RL-MM-OLM-E MA-MM-OLM-E Rosa Lotte SethPaul Madelief Anna SethPaul M-ID-EWB-D Michaila van den Muyzenberg R-ID-EWB-D Rhyan van den Muyzenberg S-K-A-D B-K-A-D TW-AJ-LW-L JWB-M-EWB-L AKB-M-EWB-L MS-K-EWB-L IE-K-EWB-L KE-M-ONL-J SC-M-ONL-J J-G-ONL-J P-G-ONL-J C-G-ONL-J Samuel Gallay Benjamin Gallay Teun Wouter van der Burg Jan Woldemar Botho Okkerse Anne-Kari Bodina Okkerse Madelief Susan van den Bosch Isolde Eline van den Bosch Karin Esther Mars Simon Cornelis Mars Jack Morgan Gelok Pim Morgan Gelok Charlie Morgan Gelok SGZY-M-DF-J Shang Guan Zhao-Yente van den Muyzenberg (Yente) YLLH-M-DF-J Yulian Lian Liu He van den Muyzenberg T-M-OD-G Tamara van den Muijzenberg AD-M-OD-G Arthur Diederik van den Muyzenberg D-N-OD-G Daan van Kessel M-N-OD-G Maud van Kessel DPJ-NG-LE-G DLE-NG-LE-G Daniel Peter Jan Loader Diana Lena Elizabeth Loader 5

20 Bronnen basis chronologie van LE-G [bijgewerkt tot ]: Brieven OLM-EWB Boekje 100 jaar OLM Dagboek EWB 1920 Adreslijst HG-J 1998, 2002 Levensboek GAM 1992 Familiedagendocumentatie Geboorte-, huwelijks-, overlijdenskaarten, Genealogie DB Brieven EWB getikt door HJ-G [pp25] Verhalen Truus Verbeek [pp3] Lien Heiting De wereld in een dorp p58 e.v. Prof Jacob van Rees, Lodewijk van Mierop, Felix Ortt, p63,gemeenschapshuis, Humanitaire School Aantekeningen OLM-E Blauwe ordner 9 van GAM, 0252, 0253, 0260 Voorloopig Verslag over het Boekjaar 1917 van de HMZER Bronnen van OLM-E voor foto s: I 0601 foto s in familiealbum II losse foto s III brieven LW aan OLM IV brieven OLM aan LW V dagboek EWB VI toelichtingen bij foto s GAM Bronnen van A-D voor prentbriefkaarten: 0701 Prentbriefkaarten OLM, Rusland, genummerd door GAM met enveloppen en lijst 1 doos, 1 album van nummers [rood, dik album] 0702 Prentbriefkaarten, internationaal, in rood album [dun] 1 album 0703 Prentbriefkaarten, Nederland, in grijs album [dun] 1 album 0704 Prentbriefkaarten in chronologische volgorde in Paagman-ordner I 1 ordner 0705 Prentbriefkaarten DB Paagman-ordner II 1 ordner 1

21 Chronologie Van den Muyzenberg-Kiessler Ipswich, Engeland geboorte Hannah Lydia Spooner (Grandmama) I Görsbach, Duitsland geboorte Erwin Woldemar Botho Kiessler (Grandpapa) I ochtend Hellevoetsluis geboorte Geertrui van der Made I-1 [heel christelijk, 14 kinderen] [op één pagina geboorteregister met] middag Hellevoetsluis geboorte Cornelis van den Muyzenberg I Hellevoetsluis geboorte Leendert Willem vdm [LW, Vader] Joesofka, Grigoriefka? geboorte Olga Lilly Mary I-19 Oekraïne, Rusland [OLM, vernoemd naar zuster van Tsaar Nicolaas II] Maasstation, Rotterdam LW (7jr) wil mee met O'Dirk naar I-14 Rusland [stapt in klaarstaande trein] / Vertrek naar Zuid Rusland LW gaat werken op zoutmijn in Stoepky bij Bachmuth, Oekraïne I Stoupky aan LW [0702, 010-2a-2b] Stoupky aan LW, OLM [0702, 008-3a-3b] 11/ Odessa van LW/OLM [0704, 004a-004b] Odessa Rusland LW laat OLM weten dat zij niet zijn = dach voor ons trouwen eerste liefde is; relatie met Matrena + voordochter Nastia vd M II Odessa huwelijk OLM & LW I-8,26 Luthers Evangelische Kerk Pastor Kormann, Consul Muntz "Beste Johanna! Heden middag werd ons huwelijk bij de consul en in de Kerk voltrokken. De beste groeten van het jonge Echtpaar" Stoepky foto personeel zoutmijn met o.a. LW en EWBK II Stoepky, bij Bachmuth geboorte Cornelis (C, Kees) / Place du chateau royal,varsovie 07/ Lublin-Stoupky van LW aan OLM [0702, 031-4a-4b] Lodz van LW [0701, 088-2a-2b] Warschau van LW [0701, 087-2a-2b] 10/.02 Grand Opera,Varsovie maart hele gezin in Warschau LW commercieel vertegenwoordiger Aleja Jerosalimska 70 Holl. Mij tot Zoutexploitatie in Rusland Warschau, Wladinsky Ulitza No b14 LW [0702, 016-3a-3b] Warschau, Jerusalemska 70 LW [0702,007-3a-3b] Hellevoetsluis, Westkade LW/OLM van EWBK, HLS, England [0704, 002a-002b] EWBK in Stoupky [0702, 046-3a-3b] 2

22 OLM Nieuw Helvoet, Heer LW Berlijn [0702, 014-3a-3b] G. Langerveld bij de Duinen 09/ OLM Nieuw Helvoet b/d duinen LW Suwalki, Polen [0701, 086-4a-4b p/a GJ Langerveld OLM Warschau [0701, 080-1a-1b] LW Odessa [0704, 007a-007b] 11/ van LW, Mr Cimbal, Odessa [0701,061-4a-4b] van LW, Odessa [0701, 061-2a-2b] Warschau, Polen = Rusland geboorte Erwin Woldemar Botho [EWB] van LW, Piotrków, Polen [0701,085-1a-1b] van LW, Wloclawek, Polen [0701, 089-1a-1b] van JCsr, Bruxelles [0702, 045-3a-3b] Warschau geboorte Diederik Bernardus [DB, Dick] van JCsr, Warschau [0704, 016a-016b] van LW, Berlijn [0702, 19-4a-4b] / van LW, Kiev [0701,082-1a-1b] van LW, Simferopol [0701, 047-2a-2b] van LW Kiev [0701, 039-3a-3b] van JCsr, Wloclawek [0701, 089-4a-4b] LW in Hellevoetsluis kaart van zijn broer Johan uit Warschau LW in Warschau, Polen, Rusland Honorair Consul voor Koninkrijk der Nederlanden I-22. II van JCsr, Plock [0701, b] Warschau geboorte Lydia Hannah [LH] Russisch-Japanse oorlog EWB eerste herinnering: soldaten in de Portiersloge 06/ van LW/JCsr, Thorn, Polen [0702,007-4a-4b] LW, Hellevoetsluis van JCsr, Warschau [0704,018a-018b] van JCsr, Thorn [0702, 018-2a-2b] van JC, Plock [0701, 086-1a-1b] van JCsr, Odessa [0701, 061-1a-1b] van JCsr, Jalta [0701, 045-4a-4b] van JCsr, Sevastopol [0701, 047-4a-4b] van JCsr, Odessa [0701, 050-3a-3b] van LW, Danzig [0702, 011-1a-1b] juni Warschau foto gezin I-24, van JCsr, Thorn [0702, 015-2a-2b] zomer Hellevoetsluis LW met C, EWB en DB - toegezongen door familie: Wees Welkom van LW, Aleksandrow pogr [0701, 088-3a-3b] Wloclawek werklocatie Oom Johan 19.09/ OLM in Warschau Brest 20.09/ Kiev naar Charkov LW op reis Warschau geboorte Leendert Willem [LW2] Eerste Revolutie Rusland gezin voor veiligheid uitgeweken naar "onlusten" Nieuw Helvoet III 3

23 1906 januari-augustus Holland, Nieuw Helvoet OLM met 5 kinderen; LW in Warschau 04/ Rotterdam via Bentheim Minden,- LW uit R dam naar Warschau Friedrichsstrasse, Thorn, Russ. Grens 06/ OLM in Nieuw Helvoet Wloclawek Berlin LW 12/ Warschau LW 15/ Aleja Jerozolimska No. 70,Varsovie, LW Pologne, Russie 14/ Warschau LW kan directeur-koopman worden en verhuizen naar Stoupky III DB, Nieuw Helvoet, Villa Hein v. van JCsr, Feodosija [0701, 037-1a-1b] Rockanje (+ OLM, C, EWB) 14/ Odessa LW [kaart 16a] Villa Hein van Rockanje, Nw Helvoet OLM met 5 kinderen I-23, II Nieuw Helvoet OLM [kaart 19a] Warschau Ik eet nu minder vleesch maar veel groenten III juli LW naar Holland III LW, Nieuw Helvoet [0702,009-2a-2b] OLM Warschau [0704,051a-051b] Stoepky Generaals vrouw [Brief aan Van Mierop] 1907 januari maart 1920 Stoepky LW = Commercieel Directeur Holl Mij tot Zoutexploitatie in Rusland (schacht Peter de Groote) [vlucht ] 1907 vegetariërs/geheelonthouders/tolstoianen geworden EWB, Stoupky [0704, 062a-062b] van LW, TIchoretskaja, Kaukasus [0701, 059-1a-1b] van LW, abstuman, Kaukasus [0701,954-3a-3b] Stoepky geboorte Reinhold Gustav August [RGA] 13/ van LW, Aul Atly-Byjun, Kaukasus [0701, 057-1a-1b] Nice Generaals vrouw gestorven van EWBK, Berlijn [0702, 017-3a-3b] van EWBK, Gera [0702, 017-4a-4b] Parijs LW via Warschau, Berlijn, R'dam naar Parijs III De laatste nacht dat OLM, Reinhold, mijn man op reis Reinhold leewde [10 maanden oud, brief aan V Mierop] s morgens half tien stierf overlijden Reinhold Gustav August de kleine pop herinneringen EWB VI LW Hellevoetsluis [0704,075a-075b] EWB Hellevoetsluis [0701, 070-1a-1b] de jonge heeren vd Muyzenberg, [0701,155-3a-3b] Stoupky van JCsr, Odessa [0704, 210a-210b] Yasnaja Poljana? brief van Tolstoj aan LW Stoepky geboorte Johannes Cornelis [JC, Johan] van JCsr, Danzig [0702, 005-2a-2b] Charkof wat wij moeten doen om zalig te worden III 4

24 Messina aardbeving iets later hebben OLM en kinderen Stoupky dan de bof en zijn thuis in quarantaine [brief van Abram Balfoort] Charkof LW in ziekenhuis met gebroken arm, Lijst met boeken die hij wil lezen III 12/ van LW, Odessa [0705, 030a-030b] van LW, Odessa [0701, 050-1a-1b] van LW, Magdeburg [0702, 018-4a-4b] Moscou? LW in Moscou na 17 jaar Charkow EWB in ziekenhuis Bachmuth Gezinsfoto, OLM met 6 kinderen II [t.g.v. vertrek van Kees naar NL] 13/23.11 Berlijn van LW,C in Berlijn [0705, 028a-028b] Skalmierzyce, Polen van LW [0702, 013-4a-4b] Laren Kees bij Cor Bruijn in de kost III Kiev van LW [0705, 516c-516b] Hellevoetsluis Grootv. Cornelis vdm overleden / Hellevoetsluis LW met Kees III DB, c/o Dhr Bruijn, Blaricum van Nelleke, Rusland [0705, 039a-039b] Duivenvoederstraat 34, Haarlem DB, Stoupky van OLM, Moskou [0705, 038a-038b] van LW, OLM Moskou [0701,005-4a-4b] Palm zondag, Pasen Moskou OLM met LW samen [brief ] zomer reis naar Rusland Geertrui=Truus [17 jr] naar Oom Johan in Genitsjesk en tante Nely naar Krim [zie verslag EWB] 08/ OLM, Aloupka Datsja Frank van Nel, Popasnaya [0701, 070-4a-4b] Stoepky nicht Ans Landheer helpt gezin LW-OLM 17 juli, augustus Aloepka, bij Jalta vakantieverblijf gezin LW-OLM, Neelie, Ans, LW gaat terug naar Stoepky waar cholera heerst Stoepky overlijden Grandmama Hannah Lydia Kiessler-Spooner (cholera) "Wij hebben met father en Jane een plaatsje vooraan uitgezocht" OLM Aloupka Datsja Frank [0705, 453a-453b] C, EWB en DB in Nederland LW Stoupky van C, EWB, DB, Neely, Berlijn [0702,012-2a-2b] sept? Blaricum C, EWB, DB na reis met Tante Nely in de kost bij Cor Bruyn, Humanitaire School, Laren [gesticht 1903 door Prof van Rees], later Engendaalschool Soest DB, c/o Dhr Bruijn, Blaricum [0705, 037a-037b] DB, Blaricum van LW, JCsr, Margharita, Charkov [0701,154-3a-3b] Stoepky geboorte Theodor Joseph Ludwig [TJL, Theo] EWB, Hellevoetsluis [0704, 089a-089b] EWB, Blaricum, c/o Cor Bruijn [0704, 088a-088b] DB, Hellevoetsluis [0705, 035a-035b] / nog in St. Stoupky OLM, LH, LW2, JC, TJL,brieven aan 5

De kleine wereld van Piet en Marijcke

De kleine wereld van Piet en Marijcke De kleine wereld van Piet en Marijcke Illusie Niet om er afscheid te nemen, of om mij op reis te begeven, ben ik het station ingegaan, maar om tussen mensen te staan die voor een bestemming leven, om ergens

Nadere informatie

't Knottekistje Contactorgaan van de familie Knot(t)nerus nr 9 - december 2001

't Knottekistje Contactorgaan van de familie Knot(t)nerus nr 9 - december 2001 't Knottekistje Contactorgaan van de familie Knot(t)nerus nr 9 - december 2001 Voorwoord in etwerken blijken in onze huidige maatschappij een belangrijke rol te spelen. Immers van je 'netwerk' kun je gebruik

Nadere informatie

1252 LW-OLM 1912-1919 1252

1252 LW-OLM 1912-1919 1252 1252 LW-OLM 1912-1919 1252 uitgetikt 1252,in rode ordner1000 originele correspondentie in groene ordner 0252 1919 Joesovka 30 Jan./12 Jan. 1919 [1] Lieve Olga! De myn is voortdurend het tooneel van gevechten

Nadere informatie

2 Kruyt: een biografische schets

2 Kruyt: een biografische schets 2 Kruyt: een biografische schets 2.1 INLEIDING Het biografische deel van deze studie heeft als doel Kruyts missionair denken te plaatsen in de context van zijn leven en werk. Het geeft aandacht aan het

Nadere informatie

Nederlandse Genealogische Vereniging Afdeling Zeeland WIJ VAN ZEELAND

Nederlandse Genealogische Vereniging Afdeling Zeeland WIJ VAN ZEELAND Nederlandse Genealogische Vereniging Afdeling Zeeland WIJ VAN ZEELAND Mededelingenblad 9e jaargang, nummer 2 april/mei 2007 Nederlandse Genealogische Vereniging afd. Zeeland Bestuurssamenstelling J.W Zondervan

Nadere informatie

[Leendert Willem van den Muyzenberg, LW, Hellevoetsluis 22.01.1869-Soestdijk 30.12.1947, stamboom 1120757 44]

[Leendert Willem van den Muyzenberg, LW, Hellevoetsluis 22.01.1869-Soestdijk 30.12.1947, stamboom 1120757 44] brk=briefkaart(en), f=plastic fotohoesje(s), =plastic hoesje(s), st=stuk(ken) [Leendert Willem van den Muyzenberg, LW, Hellevoetsluis 22.01.1869-Soestdijk 30.12.1947, stamboom 1120757 44] 0210 Jeugd in

Nadere informatie

Nieuws uit de parochies. St. Andreas, St. Jan de Doper, St. Joseph FEBRUARI 2015

Nieuws uit de parochies. St. Andreas, St. Jan de Doper, St. Joseph FEBRUARI 2015 Nieuws uit de parochies St. Andreas, St. Jan de Doper, St. Joseph 10 e jaargang nummer 2 FEBRUARI 2015 De elf RK parochies van het Westland en Hoek van Holland vormen samen parochiefederatie Sint Franciscus,

Nadere informatie

H E E R L I J K H E D E N

H E E R L I J K H E D E N INHOUD Op korte termijn zijn er twee belangrijke activiteiten in het jubileumjaar van de VOHB. Noteert u vooral 14 april en 24 april in uw agenda. Op 24 april a.s. vieren wij officieel ons 60-jarig jubileum

Nadere informatie

In de Kamer heeft hij gestreden, in Bennebroek heeft hij geleden De onbekende laatste jaren van minister en dominee Syb Talma

In de Kamer heeft hij gestreden, in Bennebroek heeft hij geleden De onbekende laatste jaren van minister en dominee Syb Talma In de Kamer heeft hij gestreden, in Bennebroek heeft hij geleden De onbekende laatste jaren van minister en dominee Syb Talma Marc de Bruijn Naast de Hervormde Kerk van Bennebroek ligt het monumentale

Nadere informatie

`Over de Heg gekeken. Een bewogen familiegeschiedenis. Door Dick van de Heg. t- - 'dm- - - 5. A4.1 '.

`Over de Heg gekeken. Een bewogen familiegeschiedenis. Door Dick van de Heg. t- - 'dm- - - 5. A4.1 '. `Over de Heg gekeken Een bewogen familiegeschiedenis.. A4.1 '. t- - 'dm- - - 5. -..0P 1 Door Dick van de Heg r HOOFDSTUK 1 `Van wie bin jie er één?' Die vraag werd mij eens gesteld door een Barneveldse

Nadere informatie

W i e b e n i k? S t e r k e v e r h a l e n o v e r m i g r a t i e

W i e b e n i k? S t e r k e v e r h a l e n o v e r m i g r a t i e W i e b e n i k? S t e r k e v e r h a l e n o v e r m i g r a t i e Inhoud Voorwoord 2 Verhalen niveau A2 5 Mijn levensverhaal 6 Van waar ik kom en over mijn leven 7 Ik ben R. Habibullah 8 Ik ben blij!

Nadere informatie

inko informatiegevende en kontaktleggende periodiek van de fraters van utrecht

inko informatiegevende en kontaktleggende periodiek van de fraters van utrecht inko informatiegevende en kontaktleggende periodiek van de fraters van utrecht VAN DE REDACTIETAFEL 38 e jaargang nummer 3 We zijn alweer toe aan het derde nummer van de lopende jaargang. Wat gaat 2015

Nadere informatie

Nederlandse Genealogische Vereniging. Afdeling Zeeland. Ze. Ill. II Cadsandt, Aerdenburg, Ysendyck en Biervliet. (zie verder binnenpagina)

Nederlandse Genealogische Vereniging. Afdeling Zeeland. Ze. Ill. II Cadsandt, Aerdenburg, Ysendyck en Biervliet. (zie verder binnenpagina) Nederlandse Genealogische Vereniging Afdeling Zeeland Ze. Ill. II Cadsandt, Aerdenburg, Ysendyck en Biervliet. (zie verder binnenpagina) WIJ VAN ZEELAND Mededelingenblad 12 e jaargang, nummer 3 augustus

Nadere informatie

Kerkklanken. onderuit iemand te volgen, maar we kunnen nog wel beslissen wie we dan volgen.

Kerkklanken. onderuit iemand te volgen, maar we kunnen nog wel beslissen wie we dan volgen. Kerkklanken Gereformeerde Nr. 609 Jaargang 31 30 april 2015 Kerk Woerden en Zegveld Het Koninkrijk Op het moment dat ik dit schrijf is het Koningsdag en het moment dat deze editie van de pers rolt is op

Nadere informatie

AMERSFOORT EN OMSTREKEN. Uitgave van de Nederlandse Genealogische Vereniging Afdeling Amersfoort en Omstreken Jaargang 13 september 2004 Nummer 3

AMERSFOORT EN OMSTREKEN. Uitgave van de Nederlandse Genealogische Vereniging Afdeling Amersfoort en Omstreken Jaargang 13 september 2004 Nummer 3 AMERSFOORT EN OMSTREKEN Uitgave van de Nederlandse Genealogische Vereniging Afdeling Amersfoort en Omstreken Jaargang 13 september 2004 Nummer 3 Ten geleide Met genoegen bieden wij u dit septembernummer

Nadere informatie

76 ste Jaargang. nr. 584 april 2010

76 ste Jaargang. nr. 584 april 2010 76 ste Jaargang nr. 584 april 2010 In dit nummer o.a. Passiespelen in Tegelen 12 De pianist: film & bespreking 15 Jongerenuitwisseling 16/17 Jaarverslag 2009 22/23/24 Ledenvergadering 25/26 1 2 Zolang

Nadere informatie

Colofon Aold Hoksebarge

Colofon Aold Hoksebarge Colofon Aold Hoksebarge Uitgave: Adres: E-mail: Openingstijden: Website: Ledenadministratie: Organisatie verspreiding Aold Hoksebarge: Contributie: Historische Kring Haaksbergen Verschijnt 5 x per jaar

Nadere informatie

Gastspreker Nooit meer Auschwitz Lezing 2013 met haar man Serge Klarsfeld

Gastspreker Nooit meer Auschwitz Lezing 2013 met haar man Serge Klarsfeld Aanspraak Afdeling Verzetsdeelnemers en Oorlogsgetroffenen December 2012 Beate Klarsfeld en haar strijd tegen antisemitisme Gastspreker Nooit meer Auschwitz Lezing 2013 met haar man Serge Klarsfeld Inhoud

Nadere informatie

Pieter Bakker. Korte beschrijving van mijn familie

Pieter Bakker. Korte beschrijving van mijn familie Pieter Bakker Korte beschrijving van mijn familie Voor Sofie en Pieter Pieter Bakker Korte beschrijving van mijn familie In dit boekje beschrijft Pieter Bakker (1952) zijn meest directe familieleden. Ouders,

Nadere informatie

Doopsgezinde Gemeente Haren. 57 e jaargang, nummer 10 22 oktober 2014

Doopsgezinde Gemeente Haren. 57 e jaargang, nummer 10 22 oktober 2014 Doopsgezinde Gemeente Haren 57 e jaargang, nummer 10 22 oktober 2014 U kunt het gemeenteblad vanaf nu ook digitaal ontvangen. De voordelen: men kan zelf de lettergrootte bepalen de foto s worden in kleur

Nadere informatie

IN MEMORIAM 2010. Jacob Albers 26 juli 1936 1 februari 2010

IN MEMORIAM 2010. Jacob Albers 26 juli 1936 1 februari 2010 IN MEMORIAM 2010 Albers (Jacob) Bose-Bruins Slot (Janny) Bouma-van der Meulen (Christina) Buikema (Arie) Bulthuis (Okke) Dorgelo (Harmpje) Flentge (Clazien) Godeke (Hendrik) Noordman (Teunis) Pelleboer

Nadere informatie

Anita Hopmans Rijksbureau voor Kunsthistorische Documentatie (RKD), Den Haag

Anita Hopmans Rijksbureau voor Kunsthistorische Documentatie (RKD), Den Haag Omstreden bezit. Over de herkomst van twee werken van Jan Toorop in het Museum Boymans: het schilderij De Theems (1885) en de tekening Godsvertrouwen (1907) Anita Hopmans Rijksbureau voor Kunsthistorische

Nadere informatie

Levenslicht. Pasen, een feest van stille verwondering? MAANDBLAD VAN DE DOOPSGEZINDE GEMEENTE AALSMEER

Levenslicht. Pasen, een feest van stille verwondering? MAANDBLAD VAN DE DOOPSGEZINDE GEMEENTE AALSMEER Levenslicht MAANDBLAD VAN DE DOOPSGEZINDE GEMEENTE AALSMEER Jaargang 88 nr. 2 2 Maart 2015 2015 Pasen, een feest van stille verwondering? Het paasfeest was door de eerste mensen van de Weg een feest van

Nadere informatie

Pensioen- en Uitkeringsraad magazine. Juni 2010. Til Gardeniers: de wereld bestaat uit gevers en nemers

Pensioen- en Uitkeringsraad magazine. Juni 2010. Til Gardeniers: de wereld bestaat uit gevers en nemers Pensioen- en Uitkeringsraad magazine AANSPRAAK Juni 2010 Til Gardeniers: de wereld bestaat uit gevers en nemers Inhoud Inhoud Mag ik u even aanspreken? 3 Centrum voor Onderzoek naar de 4 Geschiedenis der

Nadere informatie

Pasen: één groot doorgeefsysteem

Pasen: één groot doorgeefsysteem Kerk Onderweg Uitgave van de Protestantse gemeente te Santpoort en Velserbroek website: www.pknsantpoortenvelserbroek.nl 29 april tot 3 juni 2011 No. 4 Daar staat Jezus. Het bevel om hem te doden is al

Nadere informatie

Somse. Verleden, heden en... toekomst:

Somse. Verleden, heden en... toekomst: Somse Jaargang 8 - nummer 16 - November 2005 Verleden, heden en... toekomst: Kom in 2007 naar de 3e Somsen reünie! Somsen-Truckers Bitter koud Nederland Mimi inspecteert de dijken Marco trotseert een orkaan

Nadere informatie

Wim van Hoorn 1908-1979

Wim van Hoorn 1908-1979 Wim van Hoorn 1908-1979 Een leven lang beeldhouwen in veranderende tijden A sculptor s life in changing times Masterscriptie faculteit Algemene cultuurwetenschappen Open Universiteit Nederland April 2009

Nadere informatie

Toppunt zèg, altijd ging

Toppunt zèg, altijd ging etlfldescha~ Bruin Sirnon Vreugdenbil (K X h ), de laatste van een generatie Hij is 84 jaar oud. Vorige maand geworden op een dag waarop zijn naaste familieleden, vrienden en kennissen hem de hand kwamen

Nadere informatie

Van Otterplaat tot Groenveldsweid

Van Otterplaat tot Groenveldsweid Van Otterplaat tot Groenveldsweid Uitgave van de Stichting Langedijker Verleden. 6e Jaargang, nummer 1 Oktober 2000. i i n o m e n Van Otterplaat tot G roenveldsw eid. Het blad 'Van Otterplaat tot Groenveldsweid'

Nadere informatie

Reisverslag 24-30 november 2007

Reisverslag 24-30 november 2007 Reisverslag 24-30 november 2007 Want de Heere zal Zich over Jakob ontfermen, en Hij zal Israël nog verkiezen, en Hij zal hen in hun land zetten, en de vreemdeling zal zich tot hen vervoegen, en zij zullen

Nadere informatie