[Leendert Willem van den Muyzenberg, LW, Hellevoetsluis Soestdijk , stamboom ]

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "[Leendert Willem van den Muyzenberg, LW, Hellevoetsluis 22.01.1869-Soestdijk 30.12.1947, stamboom 1120757 44]"

Transcriptie

1 brk=briefkaart(en), f=plastic fotohoesje(s), =plastic hoesje(s), st=stuk(ken) [Leendert Willem van den Muyzenberg, LW, Hellevoetsluis Soestdijk , stamboom ] 0210 Jeugd in Hellevoetsluis [maandag] Aan LW over doop op en over doopacten van C en EWB Tekening School voor M.U.L.O. [Franse School?] Tekst van DB over naam LW.1905 "Hellevoetsluis, 1905 Welkomstlied", gemaakt door Oom Gijsbert de Klerck 2de welkomstlied [uit geheugen opgeschreven door nicht Jeanne] Groeten uit Geertruidenberg, kopie met foto De tand des tijds knaagt aan het Fort Hellevoetsluis, artikel Hellevoetsluis onderweg naar grotere dimensies, artikel NRC Denkend aan Hellevoet, M. Becker-Heuker, boekje Teksten uit de geschiedenis van Hellevoetsluis, kopie van boekje Vestingwerken/Scheepvaart? ongedateerd Tekst over herkomst Statenbijbel 0211 Familie van LW Verslag over verblijf in Rusland JCsr, p. 20, [mémoires komen later van HJ-G] Overlijdingsbericht Nadjezda van den Muijzenberg Mr.L.B. van den Muijzenberg, Het is maar goed dat niet iedereen Russisch kent, artikel NRC en boekje met interview door Paul Denekamp Johan Jonker over Familie vdm en Hellevoetsluis, brieven en tekeningen Toespraak bij overlijden Geertrui Verbeek-Landheer met verhaal over reis naar Rusland, met aantekeningen DB Welkomstlied voor 90ste verjaardag van A.C. Overwater-Landheer Overlijdensbericht voor Johannes Arie Marinus Verbeek (John) Overlijdensbericht voor Adriana Cornelia Overwater- Landheer weduwe van Bastiaan Pieter Overwater, moeder van Nel, Arie en Cees Suus Korter, foto, lijstje met familiegegevens, familieregister, Diploma als eerste stuurman H.B. Korter, kaartje van Nel Overwater 0215 Volwassen leven in Stoupky, Oekraïne, Rusland [ Boekhouder/correspondent bij de Hollandsche Maatschappij tot Zoutexploitatie in Rusland maart 1898 Verloving met OLM 11/ Huwelijk met OLM in Odessa bij NL Consul en Lutherse Kerk Vertegenwoordiger Holl. Mij. in Warschau en beheerder Wloclawek Consul van de Staat der Nederlanden Commercieel Directeur bij de Hollandsche Maatschappij tot Zoutexploitatie in Rusland, Stoupky Vlucht Stoupky, Novorossisk, Constantinopel, Marseilles, België, Roozendaal, Hellevoetsluis, Den Haag, Blaricum Cornelius Marx overleden en begraven Paspoort van NL Consulaat Constantinopel vóór Aankomst Nederland] 0215x Nastia van den Muyzenberg, dochter van LW en Matrena / foto van C met Nastia en vriendin [gevonden voorin Familiealbum] 0215ij Oleg Maisenberg Verlovingskaart Olga, Lily, Mary Kiessler en Leendert Willem van den Muyzenberg Stoupky (Rusland) LW en OLM, huwelijk in Luthers Evangelische Kerk te Odessa en bij de Consul van de Staat der Nederlanden, J.W. Muntz 11/ LW aan Johanna [zuster], Prentbriefkaart met tekst over huwelijksvoltrekking 1

2 brk=briefkaart(en), f=plastic fotohoesje(s), =plastic hoesje(s), st=stuk(ken) 0220 Warschau, Polen, Rusland [ Procuratiehouder van de Holl. Mij. in Warschau en Wloclawek en Honorair Consul van de Staat der Nederlanden van tot ] LH-L aan DB: handgeschreven brief over aanstelling van LW als honorair consul voor de Ned. Regering ±1970 DB: tekening en penschetsje van huis Alleja Jerusalemskaja 70, Warschau, geboortehuis van EWB, DB, LH en LW2 met wapen Van den Muyzenberg / Consulaat der Nederlanden Extrait des Actes de naissance des enfants de Leendert, Willem van den Muyzenberg et Olga, Lilly, Mary Kiessler, No. 308: C, EWB, DB, LH [OD-G] / Légation Royale des Pays Bas, St. Petersburg aan LW : eervol ontslag, No. 25, w.g. Sweerts de Landas [OD-G] 0225 Stoupky, Oekraïne, Rusland, tweede verblijf 4 blauwe enveloppen van de Zoutmijn "Peter de Groote" in Stoupky 1907 Pomona [2 artikelen, LW, OLM aandelen gekocht in 1907; resultaat Stichting Van den Muyzenberg-Kiessler 1981] Wijsheden van LW, origineel en 2 kopieën van boekje in kaft `Van Vader aan Dirk' met brief van DB / Consulat des Pays Bas à Odessa, w.g. J.W. Muntz: 3 maanden verlenging paspoort LW [OD-G] Scherrer aan LW "Hierbij ingesloten massa's brieven van je" Marx mag fiets lenen C.J. van den Steenhoven aan LW, verzoek om drie stukken zijde voor blouses dochters brk / Légation de Suède, Zweedse "Minister" in Petrograd stelt LW aan als koerier, [OD-G] Door brand beschadigd paspoort voor reis naar Duitsland, Denemarken, Zweden, Rusland en elders met naamkaartje Gezantschap der Nederlanden, Stockholm: LW is "porteur de dépêches officielles destinées à la Légation Royale des Pays-Bas à Pétrograd' [koerier, OD-G] Deutsche Gesantschaft, Oberst und Militär-Attaché: LW reist als koerier begeleid door zoon C over Åland naar Petersburg [OD-G] Laissez-passer Finland, [OD-G] Voorloopig Verslag over het boekjaar 1917, A.V., Den Haag, Netherlands Bank for Russian Trade Petrograd over "verbreking der diplomatieke relaties" en "nationaliseeren" van alle banken, met envelop Paspoort afgegeven te Constantinopel met stempels: "Bon pour se rendre à Hollande via France et Belgique" van Bureau de Contrôle, Le capitaine Vincent, Délégué Français "Vu", Marine Nationale Base de Constantinople "Vu au débarquement", Commissariat Special Marseille Poste de Esschen, Visa Passeport "Ingeschreven te Blaricum" 0230 Terug in Nederland: Blaricum LW aan N. Biezeveld President der Holl. Mij tot Zoutexploitatie in Rusland, s-gravenhage; handgeschreven verslag [kopie] LW aan N. Biezeveld, getypt verslag [kopie] 2

3 brk=briefkaart(en), f=plastic fotohoesje(s), =plastic hoesje(s), st=stuk(ken) A. Uchtmann aan LW: uit Bloemendaal "met groote vreugde zien wy Uw bezoek te brk gemoet" LW aan N. Biezeveld: handgeschreven vervolgverslag [kopie] A. Uchtman aan LW:uit Bloemendaal over "uiterst onaangenaam bezoek" aan Hr Biezeveld; bezoek van "Uw Broeder" [beantw I/IV] brk Holl. Mij., N. Biezeveld aan LW [antw. 2.IV.20]: beide brieven ondertekenen Holl. Mij., N. Biezeveld aan LW over kladschrift, 2 brieven en vertalen N. Biezeveld: verzoek op kantoor te komen a.s. dinsdag of woensdag [handgeschr. brk] N. Biezeveld: concept brief goedkeuren; woonplaats kolonist Hoffmann waar bezittingen zijn achtergebleven LW aan N. Biezeveld: correctie conceptbrief; geld en bagage bij Carl Hoffmann, Coloni Cubrina ten Oosten van station Matwejef-Kurgan; lijst achtergebleven goederen en geld LW aan Holl. Mij.: Conceptverklaring van storting R in de Rijksbank te Rostov a/d Don en verdere verklaringen [achterop] Russische en Duitse conceptbrief aan Carl Hoffmann; aantekeningen Vriezenveen Vereeniging voor Nederlandsche Belangen in Rusland aan LW in Blaricum, van Secretariaat: Rokin 18, Amsterdam over schadevergoeding voor de verloren gegane goederen en zakenbelangen in Rusland N. Biezeveld aan LW: Verzoek het kantoor te bezoeken wo. 16 of do. 17 juni Afschrift getuigschrift voor LW van Holl. Mij met enveloppes [handgeschreven concept LW] Aangetekende envelop "Getuigschrift en Ontslag" Getuigschrift getikt in NL en Duits, w.g. B.C.L. van den Steenhoven en N. Biezeveld Rek. C. Marx bij de Holl Mij als opgemaakt op door C. Marx [potlood, bijgeschr. met pen]: wijlen; gezonden aan de hr Biezeveld bij mijn brief van 16 Juli Holl. Mij aan LW in Blaricum over "geen dividenduitkeering" en aanstaande verhuizing naar Gorssel N. Biezeveld aan LW: tekort aan kasgeld en halvering salarissen van hemzelf, v/d Steenhoven en LW Vertrouwelijke gedrukte brief van Holl. Mij: President: N. Biezeveld Hzn. Commissarissen: Mr. P. Drooglever-Fortuyn, J.W. Scherrer, Mr. B.C.L. v.d. Steenhoven br.12. Formulier aan de Holl. Mij om recepissen à f 500,- te reserveren [niet ingevuld] br Algemeene Vergadering van Aandeelhouders der Holl. Mij, Anna Paulownastr. 20. Formulier met envelop van Holl. Mij Holl. Mij, B.C.L. v.d. Steenhoven, antwoord op brief van LW : nog geen afrekening Verzoek adres van LW aan hr E.A. Mogilensky, Paris II, 57 Rue Richelieu, The Eastern Co Paspoort geldig een jaar, met visa en stemples van LW te Soest, voor reis naar Parijs en Brussel. [OD-G] met "Verslag over het congres van Vertegenwoordigers van den Russischen Handel en Industrie te Parijs van 16 tot 23 Mei 1921" 0235 Rotterdam,Wageningen, Beers, Soestdijk na ongedateerd Envelop "Zes spaarboekjes van O. en de Kinderen" [zonder spaarboekjes, zie ook brieven] Aan Ds. Jansen, woningbureau v. Zantvoort, Zutphen, Punten voor bespreking [= korte levensbeschrijving], met spreekbeurt [handgeschr] over "Russische Paaschfeestviering pp2, Getuigschrift LW: Aanstelling als boekhouder en viertalige correspondent bij de Firma W. Moll, verhuizingen, transport e.d. [ tot ] br W. Moll - Lange Warande 30-34b Rotterdam aan LW, Grindweg 152, Wageningen: env 3

4 brk=briefkaart(en), f=plastic fotohoesje(s), =plastic hoesje(s), st=stuk(ken) Aanstelling aan de Eerste Handelsschool Van-Alkemadeplein, Rotterdam als leraar boekhouden en Russisch Programmaboekje van de Feestelijkheden ter viering van het 50-jarig bestaan Der Eerste Handelsschool aan het Van-Alkemadeplein te Rotterdam [p.15 naam van LW Parturiunt montes et nascitur mus ] Gedenkboek kopie p.123 [LW Russisch] Zal ik Russisch leeren?, handgeschreven spreekbeurt LW, Soest Zal ik Russisch leeren?, getikte spreekbeurt LW [kopie] met handgeschr. kaart.08. Zal ik Russisch leeren?, getikte spreekbeurt LW op folio-formaat Uitspraak Iwan Toergenjef met spreekbeurt LW op folio-formaat Aan Leerlingen en hun ouders over Russisch leeren, getikte tekst, w.g. LW, Boezemsingel 52A, Rotterdam "Bescheinigung", LW [Duits, handgeschr] uit Wageningen met geboorte- en huwelijksdata ouders, LW met OLM, schematisch uitgewerkt, lijstje geboortedata kinderen Overige documenten, deels niet gedateerd LW aan Cor Bruyn: 3 briefkaarten Cor Bruyn over Kees en reizen naar Stoupky f Kaart met eekhoorntje aan LW "Beste Oom" van Kees en? LW aan Nel Overwater: envelop met brief voor haar huwelijk in kaarten met Russische tekst Rijkstuinbouwschool Boskoop aan LW over aanmelding van "een jongmensch" [Kees, Lydia?] Rijkstuinbouwwinterschool Aalsmeer aan LW met gedrukt Programma voor het Toelatingsonderzoek, lijst boeken en briefkaartje sept. Tuinbouwstichting voor meisjes "Huis te Lande" handgeschreven brief over plaatsing in cursus [Lydia?] uit Zakopane, [Russisch, handgeschr] met NL vertaling over het vertalen van boeken uit Russisch naar NL. Russisch gedicht [handgeschr], Poeshkin met meer Russische teksten NL tekst [handgeschr] van Bismarck met Russische vertaling Gedicht [handgeschr]: Sinds ik het weet, Jacqueline van der Waals Gedicht [getikt]: The Evening Bells House-Party - Oxfordgroep in Oosterbeek: gezangen met handgeschreven Commentaar [zie ook brieven] Gedicht [handgeschr, LH?] "Lupienen" door Alice Nahon [Russisch] [handgeschr] Engelse tekst [handgeschr]: "Stand ye calm and resolute, " Shelley 2 Latijnse [graf]teksten Tekst [getikt] over Poesjkien Belijdenis in de Ned. Herv. Kerk van Beers Tekst [handgeschr] "De ontmoeting op een der Ålandeilanden met Kap. van ijsbreker met holl. naam; zijn voorvader was een hollander" "Aan mijn Kleinkinderen" [potlood, niet af];[russisch] met NL vertaling van Poesjkién 4

5 brk=briefkaart(en), f=plastic fotohoesje(s), =plastic hoesje(s), st=stuk(ken) Vertrouwelijk, Beers, handgeschreven tekst [Russisch] Blocnote briefje met handgeschreven tekst Envelop met "notities Vader in Beers" 1944 Doorslag van handgeschreven tekst Doorslag van handgeschreven tekst voor Tijd en Taak Doorslag van handgeschreven [Russisch] [Russisch] op blaadje met huisje in Leersum 4 pagina's getikte Engelse gedichten, enkele met NL vertaling Kaart met gedicht "De Verloren Zoon" Artikelen: Onderwijs, In het Voorbijgaan, Donkozakkenkoor 1947 Soest, tekst met doorslag [handgeschr, huurcontract?] Identiteitsbewijs LW in Baarderadeel, f Contract LW en Mevrouw Wed. H.I. Dolfin over verpleging [2x], met aantekeningen Toekenning uitkering ingevolge de Noodwet ouderdomsvoorziening Uitbetaling aan LW te Soest, Amf N.U Amf. 5300U.N., LW ontvangt 480 gulden per jaar. Inkomen nihil Stamkaart en bonnen in envelop Visitekaartjes 5 Zwart mapje met citaten, visitekaartjes en briefjes x Overlijdensbericht Leendert Willem van den Muyzenberg Begrafenis op begraafplaats der Ned. Herv. Gemeente te Soest en 02. dankkaart voor deelneming Nalatenschap LW en OLM Overzicht van de belangrijkste papieren welke zich bevinden in de nalatenschap van L.W. van den Muyzenberg, overleden te Soestdijk [2x] Lijst inventaris van gedeelte van documentatie die op zolder ligt bij ONL-J, Amerongen Lijst van documenten bekeken bij ONL-J, Amerongen ongedateerd Nalatenschap LW bij Ot [3pp] Nalatenschap L.W. overgetikt uit rondzendbrief van DB, gedateerd 1 Maart 1948 [2pp] 5

1252 LW-OLM 1912-1919 1252

1252 LW-OLM 1912-1919 1252 1252 LW-OLM 1912-1919 1252 uitgetikt 1252,in rode ordner1000 originele correspondentie in groene ordner 0252 1919 Joesovka 30 Jan./12 Jan. 1919 [1] Lieve Olga! De myn is voortdurend het tooneel van gevechten

Nadere informatie

1909-1910 5 prentbriefkaarten van Kees, Erwin en Dick bij Cor Bruijn en op de

1909-1910 5 prentbriefkaarten van Kees, Erwin en Dick bij Cor Bruijn en op de =ikel(en), = ief(ven), j= iefje(s), =plaic hoesje,, f=plaic fotohoesje(s), krt=ka, =uk Humanitaire School [Prof. dr. J. van Rees, Mies van Rees, 2 foto s,nbas, Huizen en terrein, Graf, Spoorka,ikelen Rusland,

Nadere informatie

3.20.76. Inventaris van het archief van de familie Del Court van Krimpen, (1506) 1611-1979. Nummer archiefinventaris: Auteur: G.M.

3.20.76. Inventaris van het archief van de familie Del Court van Krimpen, (1506) 1611-1979. Nummer archiefinventaris: Auteur: G.M. Nummer archiefinventaris: Inventaris van het archief van de familie Del Court van Krimpen, (1506) 1611-1979 Auteur: G.M. van Aalst Nationaal Archief, Den Haag 1986 Copyright: cc0 This finding aid is written

Nadere informatie

Plaatsingslijst van het archief van J. Schouten

Plaatsingslijst van het archief van J. Schouten Plaatsingslijst van het archief van J. Schouten (1895-1962) 224 Samengesteld door J.A. Burger (vóór 1972) met een inleiding door Lineke Kooij Historisch Documentatiecentrum voor het Nederlands Protestantisme

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de familie Van Bylandt: Supplement II, 1669-1923

Inventaris van het archief van de familie Van Bylandt: Supplement II, 1669-1923 Nummer archiefinventaris: 1.10.90.02 Inventaris van het archief van de familie Van Bylandt: Supplement II, 1669-1923 Auteur: H.H. Jongbloed Nationaal Archief, Den Haag 1987 Copyright: cc0 This finding

Nadere informatie

2 Kruyt: een biografische schets

2 Kruyt: een biografische schets 2 Kruyt: een biografische schets 2.1 INLEIDING Het biografische deel van deze studie heeft als doel Kruyts missionair denken te plaatsen in de context van zijn leven en werk. Het geeft aandacht aan het

Nadere informatie

De familie Lanszweert en de stad Oostende

De familie Lanszweert en de stad Oostende De familie Lanszweert en de stad Oostende 1 Stadsarchief Oostende Oostendse historische publicaties 17 Oostende 2008 2 Oostendse Historische Publicaties De familie Lanszweert en de stad Oostende Jacques

Nadere informatie

Nederlandse Genealogische Vereniging. Afdeling Zeeland. Ze. Ill. II Cadsandt, Aerdenburg, Ysendyck en Biervliet. (zie verder binnenpagina)

Nederlandse Genealogische Vereniging. Afdeling Zeeland. Ze. Ill. II Cadsandt, Aerdenburg, Ysendyck en Biervliet. (zie verder binnenpagina) Nederlandse Genealogische Vereniging Afdeling Zeeland Ze. Ill. II Cadsandt, Aerdenburg, Ysendyck en Biervliet. (zie verder binnenpagina) WIJ VAN ZEELAND Mededelingenblad 12 e jaargang, nummer 3 augustus

Nadere informatie

1.10.27. Inventaris van het archief van de familie Van Erp Taalman Kip, 1399-1954. Nummer archiefinventaris: Auteur: P. Douglas

1.10.27. Inventaris van het archief van de familie Van Erp Taalman Kip, 1399-1954. Nummer archiefinventaris: Auteur: P. Douglas Nummer archiefinventaris: Inventaris van het archief van de familie Van Erp Taalman Kip, 1399-1954 Auteur: P. Douglas Nationaal Archief, Den Haag 1976 Copyright: cc0 This finding aid is written in Dutch.

Nadere informatie

DE HOUTHANDEL STOFFEL VAN 1842 TOT 1962 Door W. Rutgers Deventer 1962

DE HOUTHANDEL STOFFEL VAN 1842 TOT 1962 Door W. Rutgers Deventer 1962 DE HOUTHANDEL STOFFEL VAN 1842 TOT 1962 Door W. Rutgers Deventer 1962 INHOUD Inleiding 1 - De stichting van de houthandel P.Stoffel Czn 2 - Financiering 3 - Intern en extern vervoer 4 - Bedrijsleiding

Nadere informatie

-KERKKLOK- Dit lijkt mij een heel mooi woord om elkaar toe te wensen aan het begin van het nieuwe seizoen!

-KERKKLOK- Dit lijkt mij een heel mooi woord om elkaar toe te wensen aan het begin van het nieuwe seizoen! ALGEMEEN MEDITATIEF Kleine broodjes Op het laatste kloosterweekend in Postel hebben Charlotte en ik een broodmandje met inhoud gekocht. Zojuist heb ik het plastic er af gehaald. Oud brood!, zult u nu wel

Nadere informatie

BE-A0516_108959_107655_DUT

BE-A0516_108959_107655_DUT BE-A0516_108959_107655_DUT Inventaris van het archief overgedragen door de familie Descamps - Reyntjens (1789-2006). Het familiearchief Descamps - Reyntjens,(...) Barco NV en het archief van vakbondsafgevaardigde

Nadere informatie

Louwman Museum onthult de oer-kever

Louwman Museum onthult de oer-kever Oplage: 74.000 ex. Dinsdag 27 mei 2014 - Jrg. 6, nr. 11 Met presentatie op 1 juni van fascinerend boek over Hitlers Volkswagen Louwman Museum onthult de oer-kever De Volkswagen Kever werd door Adolf Hitler

Nadere informatie

my home / bas van pelt binnenhuisarchitectuur

my home / bas van pelt binnenhuisarchitectuur Inventaris van het archief van het woninginrichtingsbedrijf my home / bas van pelt binnenhuisarchitectuur 1931-2000 Marg van der Burgh Den Haag 2004-2005 INHOUD 1. Inleiding 3 2. Inventaris 2.1. Personalia

Nadere informatie

Inventaris van het archief van het Algemeen Rijksarchief, (1800) 1802-1966 (1969)

Inventaris van het archief van het Algemeen Rijksarchief, (1800) 1802-1966 (1969) Nummer archiefinventaris: 2.14.03 Inventaris van het archief van het Algemeen Rijksarchief, (1800) 1802-1966 (1969) Auteur: J.W. Moerman, H.A.J. van Schie Nationaal Archief, Den Haag 2012 Copyright: cc0

Nadere informatie

Jaargang 7 nummer 1 december 2002 Correspondentieadres: Westeinde 2a 2275 ad Voorburg. de prate-banck

Jaargang 7 nummer 1 december 2002 Correspondentieadres: Westeinde 2a 2275 ad Voorburg. de prate-banck Jaargang 7 nummer 1 december 2002 Correspondentieadres: Westeinde 2a 2275 ad Voorburg de prate-banck informatiebulletin van vereniging hofwijck Eindredactie: Ben Bregman winternummer van de prate-banck

Nadere informatie

: TROONOPVOLGING IN NEDERLAND

: TROONOPVOLGING IN NEDERLAND DE NIEUWE KONING WILLEM-ALEXANDER 30 april 2013 : TROONOPVOLGING De nieuwe troonopvolger in Nederland Op 27 april 1967 wordt het eerste kindje van kroonprinses Beatrix en haar man Prins Claus geboren.

Nadere informatie

de Jacobsladder Kwartaaluitgave van de Historische Vereniging Otto Cornelis van Hemessen In dit nummer:

de Jacobsladder Kwartaaluitgave van de Historische Vereniging Otto Cornelis van Hemessen In dit nummer: de Jacobsladder Kwartaaluitgave van de Historische Vereniging Otto Cornelis van Hemessen In dit nummer: Naar de Oost met de Verenigde Oost-Indische Compagnie Een nieuwe molen in de Doespolder Zoektocht

Nadere informatie

Historische Vereniging Wormerveer

Historische Vereniging Wormerveer Historische Vereniging Wormerveer Nieuwsbrief Historische Vereniging Wormerveer jaargang 10, nummer 26 (april 2012) van de voorzitter ( een bijdrage van Tom Tulle ken) Dit jaar vieren we het feit dat we

Nadere informatie

Ter herinnering aan twee joodse gezinnen uit de Tiboel Siegenbeekstraat in Leiden (1943)

Ter herinnering aan twee joodse gezinnen uit de Tiboel Siegenbeekstraat in Leiden (1943) Ter herinnering aan twee joodse gezinnen uit de Tiboel Siegenbeekstraat in Leiden (1943) RENÉ TASElAAR Van 1939 tot medio 1956 woonde ik op nummer 9 in de Tiboel Siegenbeekstraat te Leiden. Naar aanleiding

Nadere informatie

PASPOORT? OPGELET: Bij ontbrekende bewijsstukken is uw dossier onvolledig en kunnen wij uw aanvraag niet behandelen!

PASPOORT? OPGELET: Bij ontbrekende bewijsstukken is uw dossier onvolledig en kunnen wij uw aanvraag niet behandelen! WELKE DOCUMENTEN VOOR TE LEGGEN VOOR DE AANVRAAG VAN EEN PASPOORT? Het aanvraagformulier Aanvraag voor een minderjarige: te ondertekenen door beide ouders (behalve uitzonderlijke gevallen) of door de voogd

Nadere informatie

No. 80 december 2014

No. 80 december 2014 No. 80 december 2014 pag. 2 Beste naamgenoten, Hier is dan al weer de laatste Ross Newsletter van dit jaar. Voor we het weten is het jaar voorbij. Naast de wensen op de voorpagina willen we u op deze plaats

Nadere informatie

Caleidoscoop. Neem de tijd

Caleidoscoop. Neem de tijd Caleidoscoop Kerkblad van de Protestantse (wijk)gemeente te Rotterdam-Kralingen Jaargang 11 nr 11 juli/augustus 2013 illustratie: Salvador Dali en de tijd. Hij schilderde in verschillende perioden van

Nadere informatie

Thema Kinderen en school. Lesbrief 19. Samen naar de bibliotheek

Thema Kinderen en school. Lesbrief 19. Samen naar de bibliotheek www.edusom.nl Thema Kinderen en school. Lesbrief 19. Samen naar de bibliotheek Taban gaat met zijn dochter voor het eerst naar de bibliotheek. Hij schrijft haar in bij de bibliotheek. Daarna laat Soumiya

Nadere informatie

2001 18/1 RONDOM DEN HERDENBERGH. Tijdschrift van de Historische Vereniging Hardenberg en Omgeving. Lidmaatschap f. 30,00 per kalenderjaar.

2001 18/1 RONDOM DEN HERDENBERGH. Tijdschrift van de Historische Vereniging Hardenberg en Omgeving. Lidmaatschap f. 30,00 per kalenderjaar. 2001 18/1 RONDOM DEN HERDENBERGH Tijdschrift van de Historische Vereniging Hardenberg en Omgeving. Lidmaatschap f. 30,00 per kalenderjaar. Secretariaat: Verenigingscentrum, bezoek- en informatieadres:

Nadere informatie

1360 OLM aan en van DB 1921-1943, 1350 OLM correspondentie 1360 uitgetikt 1360 in rode ordner1000 origineel in blauw ordner 0360

1360 OLM aan en van DB 1921-1943, 1350 OLM correspondentie 1360 uitgetikt 1360 in rode ordner1000 origineel in blauw ordner 0360 uitgetikt 1360 in rode ordner1000 ongedateerd [klein papier, potlood] Beste Dick. Ik weet niet of je Theo voor de Boerderij 187 al hebt gegeewen ik heb het vandag betaald. Dan zijn zij van Arends 2 keer

Nadere informatie

Nummer archiefinventaris: 2.08.45

Nummer archiefinventaris: 2.08.45 Nummer archiefinventaris: 2.08.45 Inventaris van het archief van de Beheerder van Nederlandsche Eigendommen later Afdeling Beheer van Nederlandsche Eigendommen ressorterend onder het bureau van de Financiële

Nadere informatie

12 Bijlagen. I: Collectie. Aankopen. Bibliotheek. Foto s en drukwerk. Orden en Onderscheidingen. Prenten

12 Bijlagen. I: Collectie. Aankopen. Bibliotheek. Foto s en drukwerk. Orden en Onderscheidingen. Prenten 12 Bijlagen De bijlagen zijn in drie delen opgenomen; het eerste deel beslaat collectie gerelateerde zaken als aankopen, schenkingen, restauraties en tentoonstellingsverkeer. Het tweede deel handelt over

Nadere informatie

'Papieren (met) waarden(n)'

'Papieren (met) waarden(n)' Heemkring Opwijk-Mazenzele Erfgoeddag 22 april 2007 'Waarden Niet te schatten' Tentoonstelling, documentenidentificatie en publicatie 'Papieren (met) waarden(n)' Waarde(n) van Erfgoed Voor de editie 2007

Nadere informatie

KORTE INHOUD VAN DE BIJEENKOMSTEN VAN DE REDACTIE. Dinsdag 13 januari 2009. Het digitaal archiveren van genealogische documenten

KORTE INHOUD VAN DE BIJEENKOMSTEN VAN DE REDACTIE. Dinsdag 13 januari 2009. Het digitaal archiveren van genealogische documenten VAN DE REDACTIE Wij waren een avond op cursus. Daar werden ons indringende vragen gesteld. Jullie willen je PR verbeteren? Je naamsbekendheid vergroten? Waar staan jullie dan voor? Op wie richten jullie

Nadere informatie