Bereikbaarheid sportcomplex Geschiedenis BCV Ereleden van BCV Organisatiestructuur

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "... ... 1.1 Bereikbaarheid sportcomplex...3 1.2 Geschiedenis BCV...3 1.3 Ereleden van BCV...4 2 Organisatiestructuur... ... ... ..."

Transcriptie

1

2 Inhoudsopgave 1 Inleiding Bereikbaarheid sportcomplex Geschiedenis BCV Ereleden van BCV Organisatiestructuur Hoofdbestuur Commissies Jeugdcommissie BergumBCVcombinatie Beheerscommissie Technische commissie Sportblessure verzorging Kantinecommissie Sponsorcommissie Burgumer Club Van Familiedagcommissie Seniorencommissie Redactie clubblad Redactie internet Novema TV Supportersvereniging Diversen Lidmaatschap BCV Convenant Verzekeringen Afgelastingen wedstrijden/trainingen Procedure afgelastingen Procedure bij afgelasting lichtwedstrijden Beleid ten aanzien van uitwedstrijden van BCV Overig beleid en procedures Sponsoring Indelingen selecties senioren seizoen 2012/ A-selectie B-selectie C-selectie BCV BCV Neo-veteranen x7 BCV Competitie-indelingen indelingen en speelschema s senioren seizoen 2012/ Indelingen jeugdteams seizoen 2012/ Trainingsschema seizoen 2012/

3 Colofon 1 Inleiding Jaargang 19, Editie 2012/2013 Uitgave Redactie Infogids BCV ( Correspondentie-adres Burg. Van Panhuyslaan KV Burgum Bereikbaarheid sportcomplex De thuiswedstrijden van BCV worden gespeeld op sportcomplex "Het Koningsland", gelegen aan de Burg. Lohmanlaan te Burgum (Bergum). Bijgaand kaartje maakt duidelijk waar u het sportcomplex kunt vinden in Burgum. Sportcomplex "Het Koningsland" Burg. Both. Lohmanlaan 40C 9251 LD Burgum Telefoon: (0511) Rekeningnummers BCV ABN AMRO BTW-nummer BCV NL B02 Internet Verenigingsnummer BCV BBBB30Y Adresgegevens Accommodatie: Correspondentie: "Het Koningsland" Burg. Van Panhuyslaan 32 Burg. Both. Lohmanlaan 40C 9251 KV Burgum 9251 LD Burgum Tel.: (0511) Tel. (0511) Internet: Twitter: 1.2 Geschiedenis BCV Niets uit deze uitgave mag worden overgenomen of gecopieerd zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever. BCV is opgericht op 27 mei De oprichtingsvergadering vond plaats in de christelijke school te Burgum onder leiding van de heer S. Sijperda. Aanvankelijk werd besloten te voetballen onder de naam "Wardy", maar omdat er al een club met die naam was, mocht dat niet. Zo ontstond de naam BCV: Bergumer Christelijke Voetbalvereniging. In de beginjaren speelde BCV in de "lagere klassen", terwijl gedurende de laatste twintig jaar het eerste elftal van BCV op het huidige niveau speelt, d.w.z. in de eerste of tweede klasse. 3

4 1.3 Ereleden van BCV De volgende personen zijn in het verleden benoemd tot erelid van BCV. In het geval een persoon reeds is overleden, staat dit bij de betreffende persoon vermeld (mits bekend bij de redactie). S. Sijperda ere-lid secretaris 1950 M. Wilbers ere-voorzitter 1960 B. de Boer ere-lid secretaris 1961 M. de Jong ( ) ere-voorzitter 1976 T.O. Bosgra ere-voorzitter 1986 J.J. Douma ( ) ere-penningmeester 1986 J. Adema ( ) lid van verdienste KNVB afd. Friesland 1989 zilveren speld Tj. Feenstra ( ) lid van verdienste KNVB afd. Friesland 1989 zilveren speld H. Hoekstra lid van verdienste KNVB afd. Friesland 1989 zilveren speld L.J.M. van der Meer lid van verdienste 1993 Th. Postma lid van verdienste 1996 B. Wietses ( ) lid van verdienste 1999 D. Draaistra lid van verdienste 1999 J.C. Douma ere-lid 2000 H. Hoekstra ere-lid 2000 K. van der Werf lid van verdienste 2001 J. Jelsma lid van verdienste 2001 K. de Groot ere-lid 2002 W. Dijkstra ere-lid + lid van verdienste KNVB 2003 zilveren speld J. Hoekstra lid van verdienste 2003 B. Bekkema lid van verdienste 2003 Joh. en A. Postma lid van verdienste 2004 D. Kemper erelid 2005 D. Terpstra lid van verdienste 2005 O. Hoogland lid van verdienste KNVB district Noord 2006 gouden speld S. Hietkamp lid van verdienste 2008 K. van der Werf lid van verdienste KNVB 2008 zilveren speld J. en B. Douwes lid van verdienste 2009 L.J.M. van der Meer ere-voorzitter 2009 H. Nickolson erelid 2010 J. van der Veen lid van verdienste 2010 A. Jelsma lid van verdienste 2010 G. Ganzevoort lid van verdienste 2011 H. Hoekstra lid van verdienste 2011 J. van Arkel lid van verdienste Organisatiestructuur Onze voetbalvereniging heeft als primaire doelstelling de leden in staat te stellen de voetbalsport actief te beoefenen. Om deze doelstelling te kunnen realiseren, zijn talloze vrijwilligers voor de vereniging in de weer. Er zijn trainers nodig om de leden technisch, tactisch en conditioneel op peil te houden. Bij elk team is een leider nodig (het liefst twee) om alle organisatorische zaken uit te voeren. Er zijn mensen nodig om de kantine te runnen, de gebouwen moeten schoongehouden worden, er zijn scheidsrechters nodig etc. etc. Kortom, 4

5 zowel voor als achter de schermen dient er enorm veel werk verzet te worden om al die voetbalwedstrijden tot een goed einde te brengen. In dit hoofdstuk wordt in kaart gebracht hoe BCV organisatorisch in elkaar steekt. 2.1 Hoofdbestuur Het hoofdbestuur is de spin in het organisatorische web van de vereniging. Het bestuur voert aan de hand van het beleidsplan het door de ledenvergadering goedgekeurde beleid uit. Voor de uitvoering heeft zij diverse commissies in het leven geroepen. Zij zijn verantwoordelijk voor een onderdeel van het beleid en in elke commissie heeft een lid van het hoofdbestuur zitting, meestal als voorzitter. Hierdoor blijven, ondanks de veelheid aan commissies, de lijnen naar het bestuur kort. De samenstelling van het bestuur in het seizoen 2012/2013 is als volgt: FWSV34K Voorzitter Age Kramer Nijboerstrjitte 1 Burgum GHFL87H Secretaris Maarten Hoekstra Burg. Van Panhuyslaan 32 Burgum BFMM92G Penningmeester Jan Wijnsma Gerniersstrjitte 33 Burgum FWSV40T Beheerszaken Roel Procee Groustins 22 Burgum Technische Zaken Vacature BFMN91K Sponsorzaken Gert Wim van der Vliet Julianastraat 14 Burgum Onder de directe verantwoordelijkheid van het bestuur zijn enkele vrijwilligers aktief, die niet specifiek onder een bepaalde commissie geplaatst kunnen worden. Dit betreft de volgende personen. Admin. Assistent Herman Hoekstra Burgumerdaam 11 Burgum Aanplakbiljetten Harm Haagsma Westersingel 23 Burgum Donateurs Wiebe Dijkstra Kloosterkamp 6 Burgum Ledenadministrateur Henk Hoekstra De Bjirk 10 Burgum Vrijwilligerscoordinator Vacature Klaverjassen Henk J. Slotegraaf Van der Walstrjitte 13 Burgum Gerrit Tilkema Zomerweg 80 Burgum Commissies Het bestuursbeleid wordt uitgevoerd door diverse commissies. De supportersvereniging is een zelfstandige vereniging. Onder directe verantwoordelijkheid van het bestuur vallen de volgende commissies. 5

6 3.1.1 Jeugdcommissie BergumBCVcombinatie Sinds het seizoen 2007/2008 voetballen alle jeugdleden van BCV en vv Bergum in teams van de BergumBCVcombinatie (BBC). Dat is ook de reden dat er een gemeenschappelijke jeugdcommissie is, die bestaat uit kaderleden van BCV en vv Bergum. De jeugdcommissie is verantwoordelijk voor de omvangrijke jeugdafdeling. In het totaal heeft BBC ongeveer 400 leden, die lid zijn van BCV of van vv Bergum. Voor het lidmaatschap wordt u verwezen naar het aanmeldformulier, dat u kunt vinden op de website van BBC: De jeugdcommissie is verantwoordelijk voor de teamindelingen, het aanstellen van leiders en trainers, het organiseren van toernooien, zaalcompetities etc. Om de belangen van de jeugd te behartigen op bestuursniveau en op technisch gebied is de jeugdcommissie vertegenwoordigd in het algemeen bestuur en de technische commissies van beide verenigingen. Hierna volgt de samenstelling van de jeugdcommissie BBC voor het seizoen 2012/2013, waarbij tevens de functie staat vermeld. Voorzitter Fokke Boersma Groustins 34 Burgum Secretaris Jannie Elzinga Zomerweg 51 Noardburgum Penningmeester Pieter Uildersma Schubertstraat 5B Leeuwarden HJO junioren Ronny de Jong Hornstrasingel 65 Burgum (06) HJO pupillen Hendrik vd Laan De Kastanje 70 Burgum Wedstrijdsecretaris Tjeerd de Jong Hornstrasingel 52 Burgum Assistent wed.secr./ Scheidsrechters Marten Boersma Steenhuisenlaan Burgum (06) Kleding/materiaal Haye van Dekken De Hageboek 4 Burgum Kleding/materiaal Theo Weiland Tuorrebout 4 Burgum Toernooien Age Tolsma Falkenastraat 35 Burgum Website Jurjen van der Wal Gerniersstrjitte 25 Burgum Commissielid A-/B-junioren Jaring de Groot De Wylch 14 Burgum Commissielid C-junioren Reinder vd Heide Lauermanstraat 5 Burgum (06) Commissielid D-pupillen Siebe Mulder Dr. Ypeylaan 14 Noardburgum Commissielid E-pupillen Justus van der Feen Kloosterkamp 26 Burgum Commissielid F-pupillen Jelle van der Woude Honstrasingel 40 Burgum Commissielid Meisjes/dames Baukje Vos De Swette 23B Feanwalden Commissielid Meisjes/dames Nienke de Vries Nieuwstad 17 Burgum Beheerscommissie Deze commissie dient zorg te dragen voor het beheer van ons sportcomplex. Het betreft hierbij zowel de kantine plus kleedgelegenheden, en de materialen en de velden. De samenstelling van de beheerscommissie in het seizoen 2012/2013: Voorzitter Roel Procee Groustins 22 Burgum Secretaris Eelke Roorda Hooijengastrjitte 4 Burgum Buiten onderhoud Taeke van der Meulen Klompmakkersstrjitte 48 Burgum Kantine-inkoper Betty Douwes Rhala 6 Burgum Technische Zaken Jan Jelsma Noordersingel 68 Burgum Materiaalbeheer Klaas de Groot Markt 28 Burgum

7 Medewerkers algemeen Kaartverkoop Cees Luigjes Talmasingel 2 Burgum Sytze van der Wal Mostermune 25 Suwâld Medewerkers beheer Technische Zaken Kees van der Werf Navislaan 9 Burgum Siebe van der Schaar Materiaal- en veldbeheer Consul Albert de Wilde Kerklaan 1 Burgum Assistent-consul Harry Elzinga Zomerweg 51 Noardburgum Veldbeheer Cees Luigjes Talmasingel 2 Burgum AED-beheerder Klaas Hylke van der Wal Iikmounewei 26 Burgum MaandagOchtendPloeg (MOP) Jan van Arkel Dr. Hornstrasingel 93 Burgum Arjen Bootsma Schoolstraat 95 Burgum Jurjen Douwes Rhala 6 Burgum Klaas de Groot Markt 28 Burgum Aize de Jong Markt 14 Burgum Serge Yves Mabaya Reiddekkersstrjitte 25 Noardburgum Leo van der Meer Groustins 24 Burgum Bouke van der Veen Lauermanstraat 48 Burgum Doeke de Vries Noordersingel 54 Burgum Klaas Wijnia Markt 47 Burgum Germ van der Zwaag Westersingel 25 Burgum (Alg. res.) Teye van Keimpema Nieuwstad 64 Burgum Medewerkers schoonmaak Schoonmaak boxen Cees Luigjes Talmasingel 2 Burgum Technische commissie De taak van de technische commissie (TC) is het beleid voor wat betreft de directe voetbalzaken gestalte te geven. Hierbij valt te denken aan het samenstellen van de diverse selecties aan het begin van het seizoen, het adviseren van het bestuur bij het aanstellen van trainers, het aanstellen van leiders bij de seniorenteams, het oplossen van diverse problemen die zich in de loop van een seizoen voordoen, periodiek overleg met de elftalleiders, etc. Voor wat betreft de jeugdafdeling ligt de verantwoordelijkheid voor de technische zaken ook bij de TC. Aangezien in deze commissie zowel de hoofdtrainer als de Hoofd Jeugdopleiding (HJO) zitting hebben, is voor een goede coördinatie zorg gedragen. De samenstelling van de technische commissie in het seizoen 2012/2013 is: 7

8 Voorzitter (waarn.) Jaap van Bruggen Van der Ploegstrjitte 26 Burgum Lid Jelle Tjalsma Lauermanstraat 43 Burgum (06) Lid Hylke de Boer Ademastrjitte 29 Burgum Lid Oeds Toonstra H. Sytstrasingel 25 Burgum Lid Hotze Pruis Lauermanstraat 44 Burgum Adv.lid Hendrik van der Laan De Kastanje 70 Burgum Adv.lid Ronny de Jong Dr. Hornstrasingel 65 Burgum Coordinator AZC Klaas Hylke van der Wal Iikmounewei 26 Burgum (06) Scheidsr.coord. Theo Hietkamp Van der Ploegstrjiite 9 Burgum Wedstrijdsecretaris Jan van Arkel Dr. Hornstrasingel 93 Burgum Sportblessure verzorging Elke dinsdag- en donderdagavond van tot uur houdt een lid van het verzorgingsteam zitting in onze EHBO-ruimte. Alle BCV'ers kunnen hier dan met hun blessure naar toe gaan, behalve wanneer BCV 1 op die avond een wedstrijd speelt. Na een thuiswedstrijd van BCV 1 zijn we voor alle leden van BCV na de wedstrijd te vinden in de EHBOruimte voor advies over blessures, die je die dag hebt opgelopen. Voor alle leden van BCV hebben we telefonisch-adviesspreekuur t.a.v. blessures tussen en uur op zaterdagavond. Dit houdt in, dat mocht je op zaterdag een blessure hebben opgelopen en je weet niet hoe te handelen, dan kun je één van de volgende nummers bellen. Henk Takes Prof. Heymansstraat 42 Ferwert (0518) / (06) Jeltsje de Jong Boslaan 71 Beetsterzwaag (0512) Jan Kooistra Margrietstraat 40 Burgum Kantinecommissie Onder verantwoordelijkheid van de beheerscommissie is de kantinecommissie belast met alle zaken, die betrekking hebben op de kantine. Hierbij moet gedacht worden aan de inkoop van eten en drinken, schoonhouden, zorgen voor vrijwilligers voor de kantinedienst, etc. Kantinerooster seizoen 2012/2013 Kantinecoordinator Betty Douwes Rhala 6 Burgum Groep 1 Dienst: Coordinator Tolly Hoogland Elingsloane 27 Burgum Week 35, 39, 43, Coordinator Sietske Bouius Zomerweg 52 Burgum , 51, 3, 7, Froukje Dirks Lohmanlaan 25 Burgum , 15, 19 Gretha Heegstra Margrietstraat 14 Burgum Annelies van der Wal Mostermune 25 Suwald Harmen Heidstra Noordersingel 56 Burgum

9 Groep 2 Coordinator Pietje van der Werf Navislaan 9 Burgum Week 36, 40, 44, Coordinator Betty Douwes Rhala 6 Burgum , 52, 4, 8, Kees van der Werf Navislaan 9 Burgum , 16, 20 Zus Boonstra Bulthuissingel 73 Burgum Boukje Veenstra Tuorrebout 111 Burgum Andries Dalstra Noordersingel 76 Burgum Margot van der Woude Wettermunt 7 Burgum Geertje Scherjon De Boek 64 Burgum Groep 3 Coordinator Aafke Postma Iikmounewei 51 Burgum Week 33, 37, 41, Coordinator Jannie de Jager Van der Walstrjitte 9 Burgum , 49, 1, 5. Johannes Postma Iikmounewei 51 Burgum , 13, 17, 21 Tetje Veenstra De Esk 11 Burgum Tjitske Borger Irenestraat 19 Burgum Janny Wijnsma Gerniersstrjitte 33 Burgum Sjoukje Stelpstra Bosgraafstraat 21 Burgum Simone Boonstra Panhuyslaan 54 Burgum (06) Groep 4 Coordinator Anneke Bosma Vd Ploegstrjitte 10 Burgum Week 34, 38, 42, Coby Luinstra Hooijengastrjitte 11 Burgum , 50, 2, 6, Herman Hoekstra Burgumerdaam 11 Burgum , 14, 18, 22 Alie Kramer Nijboerstrjitte 1 Burgum Fintsje Jilderda Klompstraloane 29 Burgum Tsjitske Kooistra Hillamaweg 52 Burgum Wieny Toren Kikkertsblom 13 Burgum Wilma Bouma Ds. Oosterhuisstraat 4 Suwald Reserves Sietske Tilkema Van der Ploegstrjitte 5 Burgum Sjoukje Hietkamp Hooyengastrjitte 30 Burgum Lutske Helmholt Doesburgloane 6 Burgum Alie Jelsma Noordersingel 68 Burgum Koffiehoek Jelle Hoekstra JD de Vriesstraat 40 Burgum Corrie de Wilde Bulthuissingel 45 Burgum (reserve) Minke van der Veen Hooyengastrjitte 73 Burgum Gastdame Boukje Pruis Dr. Hornstrasingel 50 Burgum Huis- en gedragregels over alcohol en roken in sportkantines Het is niet toegestaan zelf meegebrachte dranken te gebruiken in de kantine of elders op het terrein van de vereniging. Het is niet toegestaan om in de kantine gekochte alcoholhoudende drank elders (bijvoorbeeld in de kleedkamers) te nuttigen dan in de kantine of op het terras. Er wordt geen alcohol geschonken aan: - Jeugdleiders, trainers van jeugdelftallen en andere begeleiders van de jeugd tijdens het uitoefenen van hun functie; - Personen die fungeren als chauffeur bij het vervoer van spelers. 9

10 Het bestuur wil voorkomen dat personen met meer dan het toegestane promillage alcohol aan het verkeer deelnemen. Op basis daarvan kan de verstrekking van alcoholhoudende drank worden geweigerd. Zie ook het reglement in de kantine. Leidinggevenden en barvrijwilligers matigen hun alcoholgebruik gedurende hun bardienst. Prijsacties die het gebruik van alcohol stimuleren, zoals happy hours, meters bier en rondjes van de zaak zijn in de kantine niet toegestaan Vanuit het oogpunt van na te streven alcoholmatiging wordt het gebruik van alcoholvrije drank gepromoot, onder andere door die goedkoper aan te bieden dan alcoholhoudende drank. Per 1 juli 2008 geldt een algeheel rookverbod binnen het gehele gebouw (kantine/vergaderruimtes/gangen/toiletruimtes/kleedboxen etc.). Personen die agressie of ander normafwijkend gedrag vertonen worden door de dienstdoende leidinggevende of barvrijwilliger uit de kantine verwijderd Sponsorcommissie Tegenwoordig kan een vereniging niet meer zonder (financiële) steun van sponsors. Bovendien biedt sponsoring via een sportvereniging een sponsor een uitstekende gelegenheid om reclame te maken voor het bedrijf. De naam van het bedrijf wordt regelmatig gelezen, genoemd en gezien door de bezoekers aan het sportcomplex en de vele toeschouwers rondom het veld. Doel van de sponsorcommissie is zorg te dragen voor het werven, behouden en administreren van onze sponsors. Hiertoe is door deze commissie een database ontwikkeld en gevuld waardoor alle relevante gegevens betreffende de sponsoring zijn opgeslagen. Daarnaast heeft zij het beheer van de sponsormap en draagt zij zorg voor de facturering van de door de sponsors toegezegde bijdragen. De sponsorcommissie is ook verantwoordelijk voor de organisatie van de Nieuwjaarsreceptie. In de commissie is ook het bestuur vertegenwoordigd. De samenstelling van de sponsorcommissie in het seizoen 2012/2013 is: Kandidaat voorzitter Gert Wim van der Vliet Julianastraat 14 Burgum Secretaris Bert Bekkema Lauermanstraat 41 Burgum Acquisitie Gauke Haagsma De Kastanje 28 Burgum Lid Jitse van der Veen Hooyengastrjitte 73 Burgum Omroeper BCV 1 Jan van Arkel Dr. Hornstrasingel 93 Burgum Arjen de Jong Burg. Steenhuisenlaan 6 Burgum Schoonmaak reclameborden Klaas de Groot Markt 28 Burgum Jelle Hoekstra J.D. de Vriesstraat 40 Burgum Teye van Keimpema Nieuwstad 64 Burgum Cees Luigjes Talmasingel 2 Burgum Johannes Postma Iikmounewei 51 Burgum

11 3.1.7 Burgumer Club Van 50 In het voorjaar van 2011 is BCV50 (Burgumer Club Van 50) van start gegaan. BCV50 heeft als doelstelling: gedurende langere periode financiële middelen voor BCV binnen te halen en om daarmee toekomstige projecten mogelijk te maken. Deze financiële middelen worden verkregen door schenkingen en/of donaties. Meer dan 20 jaar geleden is BCV gestart met de bouw van de Foarset, onze eigen accommodatie. Door zelfwerkzaamheid en opbrengsten uit het FAC (financiële activiteiten commissie) kon dit worden gerealiseerd. Tien jaar daarna is er een doorstart gemaakt onder de naam FAK, waarna een jeugdhonk en enkele kleedruimtes konden worden bijgebouwd. In 2010 heeft het BCV-bestuur het FAK-bestuur gevraagd of er een doorstart kon worden gemaakt. Na overleg is er gekozen voor een andere constructie en naam, wat resulteerde in: BCV50. In tegenstelling tot de vorige commissies is de doelstelling verruimd en niet gekoppeld aan één enkel doel. Er is beslist dat het geld bestemd is voor projecten en niet om de exploitatietekorten te dekken. Zowel het algemeen bestuur als de BCV50-leden kunnen voorstellen indienen voor de besteding. Het eerste doel is een bijdrage leveren aan de renovatie van de douche- en kleedgelegenheden, deze werkzaamheden zijn afgelopen zomer gestart na toezegging van een eerste bijdrage van BCV50. Ook andere investeringen heeft het hoofdbestuur van BCV op zijn verlanglijstje staan en hiervoor zijn (aanvullende) financiën gewenst. Kortom een ambitieuze vereniging zal blijvend moeten verbeteren en investeren. Het eerste jaar heeft het bestuur van BCV50 actie gehouden onder oud FAK-leden en spelende leden, waarna ongeveer 65 leden zich enthousiast hebben aangemeld. Deze leden verbinden zich voor een bedrag van minimaal 50 euro per jaar aan de BCV50. Ook is er een mogelijkheid dit geld op te geven bij de belasting, hiervoor is een constructie bedacht (na goedkeuring van Notariskantoor De Valk) die terug te vinden is op de website: In het voorjaar van 2012 heeft BCV50 een namenbord in de vorm van een voetbal geplaatst in de kantine van de Foarset. Op dit bord staan de namen aangemelde leden vermeld (anoniem mag ook). Tijdens de familiedag 2012 is er een succesvolle wervingsactie geweest om nieuwe leden warm te maken voor de BCV50. Er hebben zich maar liefst 28 personen aangemeld als nieuw lid van BCV50. Te zijner tijd zullen ook deze leden hun naam terug kunnen lezen op de BCV50-bal. BCV50 zal ook komend jaar nieuwe wervingacties starten en rekent op uw aller medewerking. Waardoor het mogelijk blijft om continue verbeteringen aan onze accommodaties en dus onze vereniging door te voeren. Wilt u lid worden dan kan dat door een aanmeldingsformulier te downloaden van onze site Op deze site vindt u verder alle informatie. Natuurlijk kunt u met al uw vragen ook terecht bij de BCV50-bestuursleden. 11

12 De samenstelling van het bestuur van de Club van 50 in het seizoen 2012/2013: Voorzitter Leo van der Meer Groustins 24 Burgum Secretaris Hylke de Boer Ademastrjitte 29 Burgum Penningmeester Herman Hoekstra Burgumerdaam 11 Burgum Lid Harry Kingma Nieuwstad 4 Burgum Familiedagcommissie Praktisch elk jaar op de laatste zaterdag van mei wordt de BCV-familiedag gehouden. De deelname is vaak groot en daaraan kan men zien, dat deze dag hoog gewaardeerd wordt. De voordelen van een mixed toernooi is dat de leden elkaar beter leren kennen. Ook aan de jeugd (F- t/m D-pupillen + C-junioren) is gedacht en voor hen worden vaak spelletjes georganiseerd. De familiedag wordt georganiseerd in samenwerking met de volgende commissies: Dagprogramma Dagprogramma Avondprogramma Jeugdcommissie Technische Commissie Vacature Seniorencommissie Onder leiding van een lid van de technische commissie vergaderen de elftalleiders van de seniorenteams op donderdagavond om gezamenlijk de elftalopstellingen te maken voor de wedstrijden op zaterdag. De seniorencommissie is als volgt samengesteld: Leider BCV 1 Jurjen Douwes Rhala 6 Burgum Assistent-leider BCV 1 Meindert Volbeda Klompstraloane 14 Burgum Leider BCV 2 Rene Procee Kuperstrjitte 15 Burgum Leider BCV 3 Hotze Pruis Lauermanstraat 44 Burgum Leider BCV 3 Lammert Pruis Wettermunt 27 Burgum Leider BCV 4 Oeds Toonstra H. Sytstrasingel 25 Burgum Leider BCV 4 Wiebe Soepboer Westersingel 39 Burgum Leider BCV 5 Jan Jelsma Noordersingel 68 Burgum Leider BCV 5 Andries Dalstra Noordersingel 76 Burgum Een lid van de technische commissie is bij toerbeurt voorzitter. 3.2 Redactie clubblad Het clubblad is niet meer weg te denken uit onze vereniging. De redactie probeert de leden een blad voor te schotelen met veel belangrijke informatie uit de vereniging. Om dit te realiseren zal er natuurlijk ook veel voer uit de vereniging moeten komen. Dit is vaak een probleem en het vergt vaak veel energie om toch aan deze copy te komen. De copy kan in digitale vorm worden aangeleverd per Het blad wordt gedrukt in een oplage van ongeveer 500 exemplaren. De bijdrage van de adverteerders zorgt er voor dat het financieel allemaal gerealiseerd wordt. Op dit moment is een werkgroep bezig met een onderzoek om na te gaan welke functie ons papieren clubblad in deze tijd nog heeft. De resultaten van dit onderzoek zullen gedurende het seizoen bekend worden gemaakt. 12

13 De redactie is als volgt samengesteld: Eindredacteur vacature Lay-out Wiebe Dijkstra Kloosterkamp 6 Burgum Drukwerk Henk Hoekstra De Bjirk 10 Burgum Typewerk Bert Bekkema Lauermanstraat 41 Burgum Redacteur Maarten Hoekstra Van Panhuyslaan 32 Burgum (06) / De volgende bezorgers zorgen er voor dat de leden deze boekjes in de bus krijgen. Jellie Beerda Van der Ploegstrjitte 7 Burgum Harke Bekkema Noordersingel 29 Burgum Theunis Bekkema Schoolstraat 105 Burgum Bert Bekkema Lauermanstraat 41 Burgum Piet Bekkema De Acacia 77 Burgum Justus Boersma Kikkertsblom 8 Burgum Teo van Dijk Alexanderstrjitte 91 Burgum Marten Groen Bulthuissingel 112 Burgum Klaas de Groot Markt 28 Burgum Wiebe Hietkamp Hooyengastrjitte 30 Burgum Piebe van der Hoek Burg. Van Panhuyslaan 49 Burgum Peter Hoekstra Molenweg 8 Burgum Jelle Hoekstra J.D. de Vriesstraat 40 Burgum Lucy Hoekstra De Bjirk 10 Burgum Alie Jelsma Noordersingel 68 Burgum Fam. Lont Kolfbaan 10 Burgum Cees Luigjes Talmasingel 2 Burgum Feye van der Meer Wettermunt 33 Burgum Johannes Postma Iikmounewei 51 Burgum Tineke van der Veen Westersingel 62 Burgum M.A.D. de Vries Ademastrjitte 18 Burgum Folly Wijnsma J.D. de Vriesstraat 57 Burgum Voor degenen die lid zijn en buiten Burgum wonen, liggen de exemplaren achter de bar in De Foarset. U wordt verzocht adreswijzigingen door te geven aan de ledenadministrateur van BCV: Henk Hoekstra, De Bjirk 10 (telefoon: ), Voor overige informatie over het lidmaatschap bij BCV wordt verwezen naar hoofdstuk 4 'Diversen' van deze informatiegids Redactie internet Een niet meer weg te denken fenomeen in deze moderne tijd is het internet. Ook BCV heeft al enkele jaren een eigen website op internet en communiceert op deze manier met haar leden, supporters, sponsors etc. De homepage heeft als adres maar natuurlijk is de site ook te bereiken via diverse andere sportsites. Bezoekers kunnen op de website terecht voor informatie en foto's over BCV, de diverse commissies, nieuwsartikelen, wedstrijdverslagen etc. Ook heeft BCV een 13

14 Website Bert Bekkema Lauermanstraat 41 Burgum Novema TV BCV heeft een overeenkomst afgesloten met Novema Uitgevers b.v., exploitant van narrowcasting-kanalen. Novema biedt BCV de mogelijkheid om via een tweetal flatscreen lcd TV-schermen (die in kantine De Foarset en in de bestuurskamer hangen) clubinformatie te communiceren naar haar leden. Zo worden de leden op de hoogte gehouden van de laatste uitslagen, landelijke nieuwsberichten, verenigingsnieuws, foto s etc. Daarnaast is het medium erg aantrekkelijk om reclameboodschappen mee te presenteren. Het flatscreen TV-scherm trekt de aandacht en is dus ook aantrekkelijk voor de plaatselijke adverteerders. Op deze manier beschikt BCV niet alleen over een communicatiekanaal, maar ook over een extra bron van reclame-inkomsten. Advertentietarieven zijn op aanvraag bij de sponsorcommissie. 3.3 Supportersvereniging De supportersvereniging is een zelfstandige vereniging en valt dus niet onder de verantwoordelijkheid van het hoofdbestuur. Zij bestaat uit leden, donateurs en sympathisanten van onze vereniging en steunt BCV op diverse manieren: financieel, materieel of moreel. De supportersvereniging organiseert eigen activiteiten en ondersteunt verenigingsactiviteiten zoals de familiedag. De samenstelling van het bestuur van de supportersvereniging in het seizoen 2012/2013: Voorzitter Roel Boonstra Burg. Van Panhuyslaan 54 Burgum Secretaris Annelies van der Wal Mostermune 25 Suwald Penningmeester Peter Hoekstra Molenweg 8 Burgum Lid Anneke Bosma Van der Ploegstrjitte 10 Burgum Lid Sjoukje Hietkamp Hooyengastrjitte 30 Burgum Lid Lies Slotegraaf Van Sytzamalaan 5 Burgum Lid Jelle van der Wal Min. Vd Brinklaan 60 Burgum Via de supportersvereniging zijn op aanvraag BCV-artikelen aan te schaffen. 4 Diversen 4.1 Lidmaatschap BCV Aanmelden als lid Om lid te worden van BCV dient een aspirant-lid zich aan te melden bij de ledenadministrateur, de heer Henk Hoekstra, De Bjirk 10 in Burgum (telefoon: / Dit dient schriftelijk te gebeuren d.m.v. het invullen van een aanmeldingsformulier en het inleveren van een goedgelijkende pasfoto (spelers vanaf 11 jaar). Tevens dient de contributiebetaling te worden geregeld. 14

15 Een lid is pas gerechtigd te spelen wanneer deze zaken zijn geregeld en door de KNVB een lidnummer is toegekend. Om lid te kunnen worden geldt geen minimum leeftijd, maar omdat BCV in competitieverband meedoet vanaf de F-pupillen betekent dit dat een spelend lid ongeveer zes jaar oud moet zijn. Contributiebetaling De inning van de contributie geschiedt d.m.v. automatische incasso. Dat wil zeggen dat de vereniging wordt gemachtigd om het bedrag van de contributie te laten afschrijven van de bank/giro-rekening van het lid. Bij aanmelding als lid wordt tevens deze machtiging voor automatische incasso getekend. In de algemene ledenvergadering van 14 mei 2012 is besloten de contributie te verhogen. De contributie wordt per kwartaal geïncasseerd en bedraagt met ingang van het seizoen 2012/2013: Per kwartaal Per jaar Senioren 47,00 188,00 Junioren 34,50 138,00 Pupillen 28,50 114,00 Niet-spelende-leden 22,00 88,00 In de contributie voor de spelende leden is een bedrag van 12,= per jaar opgenomen, welke ten behoeve van het kledingfonds wordt ingezet. Met ingang van het seizoen 2011/2012 worden de contributies aangepast op basis van het prijsindexcijfer. Afmelden als lid Wil een lid bedanken voor BCV dan dient dit schriftelijk te gebeuren bij de ledenadministrateur. Volgens de statuten van de vereniging is een lid, wanneer hij in de loop van het seizoen bedankt, nog contributie verschuldigd tot het einde van dat seizoen, dus tot 30 juni. Overschrijving Wenst een lid overschrijving naar een andere vereniging dan kan dit, een uitzondering daargelaten, pas met ingang van het nieuwe seizoen. Dit houdt in dat er voor 1 juni een overschrijvingsformulier moet zijn ingediend bij de KNVB. Boetes Wanneer een speler tijdens een wedstrijd voor een overtreding wordt beboet, dient deze boete door het lid zelf te worden betaald. Nadat de boete door de KNVB bij BCV is geïncasseerd, wordt deze binnen een aantal weken middels automatische incasso geïnd bij de betreffende speler. Donateurs Ook een vereniging als BCV is financieel mede afhankelijk van de geldelijke bijdrage van donateurs. Aanmelden als donateur kan bij de penningmeester. Er is geen minimale bijdrage per seizoen. Donateurs die 20,= of meer betalen hebben recht op vrije toegang bij competitiewedstrijden. 15

16 4.2 Convenant Wat is het gedragsconvenant? In het voorjaar van 1999 startte de KNVB een groot offensief tegen de verloedering in de voetbalsport. Directe aanleiding was het fors toegenomen aantal molestaties van scheidsrechters. Enerzijds heeft de KNVB zelf maatregelen genomen, met name het verhogen van de straffen bij wangedrag. Anderzijds is de KNVB zich er van bewust dat er ook een verantwoordelijkheid bij de verenigingen ligt. Met andere woorden: met straffen alleen kom je er niet, ook de clubs zullen een eigen verantwoordelijkheid moeten erkennen. In het kader hiervan is de verenigingen gevraagd het zgn. gedragsconvenant te ondertekenen. In essentie komt ondertekening van het gedragsconvenant er op neer dat de club samen met andere verenigingen en de KNVB een halt willen toeroepen aan het oprukkend verbaal en fysiek geweld op en rond de voetbalvelden. Wat betekent het gedragsconvenant voor leden van BCV? Het bestuur van BCV heeft het gedragsconvenant uitvoerig besproken en is tot de conclusie gekomen dat ook BCV haar verantwoordelijkheid in deze dient te nemen. Dit heeft geleid tot de volgende concrete acties. Jeugdcommissie Aanpassing van ons Jeugdplan. Met name de instructies voor kaderleden en spelers zijn op het convenant aangepast; Aan het begin van elk seizoen zal in de diverse overleggen (met leiders, trainers, etc.) gerefereerd worden aan de consequenties die het Convenant met zich brengt; Bij elk regulier overleg tijdens het seizoen zal het convenant als agendapunt worden opgenomen; Clubscheidsrechters worden gestimuleerd boekingen te melden op het wedstrijdformulier. Technische Commissie Het Technisch Beleidsplan verwijst naar het convenant; Bij elk regulier overleg tijdens het seizoen zal het convenant als agendapunt worden opgenomen; Clubscheidsrechters worden gestimuleerd boekingen te melden op het wedstrijdformulier. Bestuur Elke speler dient zijn eigen boete als gevolg van gele of rode kaart te betalen. Bij in gebreke blijven volgt een speelverbod. Elke zaterdag is er een bestuurslid aangewezen als wedstrijdcoördinator. Hij of zij is het vaste aanspreekpunt voor scheidsrechters en gasten en zal indien nodig de nodige maatregelen nemen of coördineren. Bij misdragingen en/of wangedrag door leden zal het bestuur overgaan tot schorsing van bepaalde duur of tot royement. Dit wordt schriftelijk kenbaar gemaakt aan het betreffende lid. Misdraging van niet-leden leidt tot ontzegging van de toegang tot ons complex voor een bepaalde duur. Deze ontzegging zal schriftelijk worden aangezegd. 16

17 Misdragingen (zowel van leden als niet-leden) die leiden tot aangifte bij de politie, zal volledige medewerking van het bestuur tot gevolg hebben bij het in te stellen onderzoek, zeker als leiding en/of tegenpartij hierbij betrokken is. Via clubblad en Infogids wordt het convenant uitgedragen. Bij contractbesprekingen zal het convenant en de wijze waarop BCV dit heeft ingevuld aan de orde komen. (Nieuwe) trainers worden geacht zich hieraan te conformeren. Algemeen Op het aanmeldingsformulier voor nieuwe leden wordt verwezen naar het convenant. Alle leden worden geacht zich naar het convenant te gedragen. 4.3 Verzekeringen Collectieve ongevallen- en aansprakelijkheidsverzekering afgesloten via de KNVB Wie zijn er verzekerd? Alle leden en vrijwilligers (ook niet-leden). Wanneer is de verzekering van kracht? Tijdens alle club-activiteiten. Wat is verzekerd? 1. Uitkering bij overlijden door een ongeval: ,=. 2. Uitkering bij blijvende invaliditeit, ten hoogste ,= bij verzekerden tot 19 jaar. 3. Uitkering bij blijvende invaliditeit, ten hoogste ,= bij verzekerden vanaf 19 jaar. 4. Uitkering voor kosten geneeskundige behandeling ten hoogste 500,=. 5. Uitkering voor kosten tandheelkundige behandeling ten hoogste 1.000,=. 6. Bij overlijden t.g.v. een hartaanval 2.000,=. 7. Schade aan brillen/contactlenzen/hoorapparaten van (assistent-)scheidsrechters, ontstaan tijdens de wedstrijd of in direct verband hiermee: 250,=. T.a.v. de punten 4 en 5 geldt dat alleen wordt uitgekeerd indien de eigen verzekering de geleden schade niet vergoedt. Hoe te handelen bij een ongeval? Ongeval direct melden bij de secretaris van de vereniging. Deze is in het bezit van de juiste ongeval/schade formulieren en kent de procedure richting de verzekering van de KNVB. Jullie zien dus dat door de KNVB een beperkte dekking wordt verstrekt inzake ongevallen. Veeleer wordt jullie eigen verzekering aangesproken! Voor de vele vrijwillige medewerkers heeft het bestuur een identieke verzekering afgesloten bij onze sponsor: AKB Verzekeringen te Leeuwarden. 17

18 4.4 Afgelastingen wedstrijden/trainingen Procedure afgelastingen De bondsconsul treedt op namens de KNVB. Bij de secretaris ligt de handleiding voor consuls, een uitgave van de KNVB, ter inzage. Hierin is exact beschreven wat met betrekking tot het consulschap van belang is. De terreinbeheerder (bestuurslid beheerszaken) treedt op namens de gemeente. Verantwoordelijkheden De consul is verantwoordelijk voor de keuring van de speelvelden en kleedkamers bij wedstrijden uitgeschreven door de KNVB. De terreinbeheerder is als vertegenwoordiger van de gemeente verantwoordelijk voor de keuring van de velden bij oefenwedstrijden (in de praktijk zal ook deze keuring worden uitgevoerd door de consul). Consul en terreinbeheerder keuren op bespeelbaar zijn van het veld. De scheidsrechter neemt tevens de invloed van het weer in zijn overweging mee. Hij kan alsnog het veld afkeuren, dit valt dan buiten de verantwoordelijkheid van de vereniging. Relatie consul - KNVB De consul is formeel aangesteld door de KNVB. Hij is niet in dienst van de vereniging of de gemeente. De KNVB is de baas van de consul en kan hem ontslaan. Van een consul wordt verwacht dat hij een loyale en onafhankelijke houding kan aannemen bij de uitoefening van z n hoofdtaak: het beoordelen van de bespeelbaarheid van de velden. Ook bij het spelen van vriendschappelijke wedstrijden dient de consul geraadpleegd te worden. De consul dient lid te zijn van de KNVB, hetzij via de vereniging hetzij rechtsstreeks. In principe wordt de consul voor de periode van één jaar benoemd. Over het algemeen vindt herbenoeming door de KNVB automatisch plaats aan het begin van het seizoen. Functie-eisen consul Bij voorkeur een cultuurtechnische of landbouwkundige achtergrond of ervaring met het beoordelen van de bespeelbaarheid van de velden (oud-scheidsrechter) Beschikbaar zijn op weekenddagen en incidenteel door de week. Objectief en voldoende neutraal ten opzichte van de vereniging waarvoor gekeurd wordt. Lidmaatschap van de vereniging is niet bezwaarlijk. De stelregel is dat een consul geen bestuurlijke functie vervult bij de vereniging of anderszins zakelijke belangen heeft bij de besluitvorming (bv. kantinebeheerder). Er is geen sprake van een formele relatie tussen de consul en de gemeente. De verantwoordelijkheid voor het gebruik van de velden ligt in eerste instantie bij de verenigingen. Bij wedstrijden die onder verantwoordelijkheid van de KNVB worden georganiseerd spelen consul en eventueel scheidsrechter de beslissende rol. Slechts in extreme gevallen, bijvoorbeeld langdurige droogte, kan de gemeente een speelverbod uitvaardigen. 18

19 Keuring Woensdag en donderdag voorkeuring om de velden te leren kennen. Vrijdag eventueel de keuring (afgelasting) voor de ochtendwedstrijden tot uur. Bij twijfel op zaterdag om 8.00 uur de ochtendwedstrijden na uur keuren. Zaterdagochtend om 8.00 uur keuren de consul en de terreinbeheerder tesamen de velden. De keuring voor de middagwedstrijden (inclusief het eerste) kan tot ca uur plaatsvinden. Afgelastingen voor D-, E- en F-pupillenwedstrijd vanwege het weer (kou, regen etc.) mag door de dienstdoende JC-leden zelf worden uitgevoerd. Doorgeven van afgelasting 1 Bij algehele afgelasting door de KNVB informeert de wedstrijdsecretaris de consul. De wedstrijdsecretaris dient er zorg voor te dragen tijdig op te hoogte te zijn van een eventuele totale afgelasting van het programma door de KNVB. Via teletext, krant, radio, etc. wordt informatie door de KNVB verstrekt. 2 Bij afgelasting van (een deel van) het programma door de consul informeert de consul: 2.1 de wedstrijdsecretaris senioren 2.2 de dienstdoende JC-leden 2.3 de wedstrijdsecretaris junioren 2.4 de wedstrijdsecretaris pupillen 3 Bij afgelasting van (een deel van) het programma door de consul informeert de wedstrijdsecretaris (senioren/pupillen/junioren): 3.1 De leider van het betreffende BCV-team 3.2 De scheidsrechter die van bondswege is aangewezen.(alleen bij thuiswedstrijden) 3.3 De wedstrijdsecretaris van de bezoekende vereniging (alleen bij thuiswedstrijden) 3.4 De coördinator van de dienstdoende kantinegroep (zowel bij uit- als thuiswedstrijden) 3.5 De wedstrijdcoördinator (dienstdoend bestuurslid) (alleen wedstrijdsecretaris senioren) 3.6 Degene die de wedstrijden namens BCV op de diverse informatiemedia vermeldt. 3.7 De betreffende busmaatschappij indien het een uitwedstrijd betreft waarbij gebruik wordt gemaakt van een bus of busjes. 3.8 De maker van het programmablaadje (alleen bij BCV 1 thuis, door wedstrijdsecretaris senioren). 4 Bij afgelasting van (een deel van) het programma door de consul informeert de leider: 4.1 De spelers van het betreffende elftal (afhankelijk van intern gemaakte afspraken) 4.2 De clubscheidsrechter (alleen bij thuiswedstrijden en alleen seniorenleiders) 4.3 Het kastje 5 Bij afgelasting van (een deel van) het programma door de consul informeert de jeugdcoördinator scheidsrechters: 5.1 De scheidsrechter 19

20 Gebruik van de velden Op velden, die zijn afgekeurd, mogen geen oefenwedstrijden worden gepland en gespeeld. Op veld 5 spelen het eerste en A1 (in verband met scorebord AKB/Makelaardij Jaap Kingma). Dit is opgegeven aan de KNVB. BCV 1 mag eventueel op een ander veld spelen maar dan is vooraf toestemming van de tegenstander vereist. Op veld 2 (of 5) spelen het tweede en het derde elftal. Zij mogen in geval van nood op een veld zonder afrastering spelen. Algemeen Oefenwedstrijden op harde velden zijn toegestaan, maar dan wel onder het beding dat de scheidsrechter de zaalvoetbal regels hanteert (geen sliding, geen lichamelijk contact). Verenigingen mogen oefenhoeken naar eigen inzicht slepen. Het rollen van oefenhoeken is voorbehouden aan de gemeente. Rollen en slepen van de velden is een verantwoordelijkheid van de gemeente. Indien veld 5 door de consul wordt afgekeurd, wordt automatisch de competitiewedstrijd van BCV 1 ook afgelast. Ook als de andere velden wel worden goedgekeurd. Deze keuze heeft de vereniging gemaakt met het oog op de belangen van onze sponsors (reclameborden, geluidsreclame, sponsorvlaggen en scorebord). Gebruik veld 5 door jeugdteams Door jeugdteams wordt het in het algemeen bijzonder op prijs gesteld te mogen spelen op veld 5. Men is trots om ook eens op het hoofdveld van de vereniging te mogen acteren. Als het enigszins mogelijk is moet hieraan dus invulling worden gegeven. Hierbij gelden de volgende uitgangspunten: 1. Het moet passen in het wedstrijdschema. 2. Het veld moet in voldoende conditie zijn. 3. De consul moet in geval van een jeugdteam soepel zijn en rekening houden met het gevoel dat jeugd heeft bij het spelen op een hoofdveld. Dit betekent dat ook bij een minder vol programma jeugd op veld 5 dient te worden ingepland, mits het veld het toelaat. 4. Drie jeugdwedstrijden achter elkaar op veld 5 komt niet voor. Gebruik veld 4 door BCV In het verleden zijn er afspraken geweest met vv Bergum over het gebruik van veld 4 door BCV. Echter sinds de in gebruik name van veld 8 zijn de afspraken opgezegd. In incidentele gevallen, bijvoorbeeld bij een toernooi, kan via het bestuur het gebruik van veld 4 worden geregeld. Afgelastingen en de media Bij afgelasting van het complete competitieprogramma van het gehele amateurvoetbal of van district Noord wordt hiervan melding gemaakt in de regionale dagbladen (vrijdag of zaterdag, afhankelijk van het tijdstip waarop de bond tot afgelasting besluit), Omrop Fryslân en Teletekst, pagina 603. Afgelastingen van wedstrijden van BCV-teams zijn ook op te vragen via de websites van BCV (www.vvbcv.nl) dan wel BBC (www.vvbbc.nl) op Internet. 20

21 Rangorde in geval van afgelastingen Na een gedeeltelijke afgelasting hebben de elftallen, die na afloop van hun reguliere competitie nog een extra reeks wedstrijden moeten spelen, voorrang op de overige elftallen voor wat betreft inhaalduels. Bij de volgorde voor de overige elftallen wordt rekening gehouden met het aantal achterstallige wedstrijden van de betrokken thuisspelende elftallen en het te verwachten aantal bezoekers. Het is niet toegestaan op de wedstrijddag een wijziging in een vastgesteld aanvangsuur door te voeren Procedure bij afgelasting lichtwedstrijden De bondsconsul treedt op namens de KNVB. De terreinbeheerder (bestuurslid beheerszaken) treedt op namens de gemeente. Verantwoordelijkheden De consul keurt de velden om ca uur. Eventueel kan dit ook geschieden door de terreinbeheerder. Consul en terreinbeheerder keuren op bespeelbaar zijn van het veld. De scheidsrechter neemt tevens de invloed van het weer in zijn overweging mee. Hij kan alsnog het veld afkeuren, dit valt dan buiten de verantwoordelijkheid van de vereniging. Keuring Door de extra belasting van het hoofdveld dienen de gevolgen van spelen door de week met betrekking tot de competitiewedstrijd(en) op zaterdag mee worden genomen in de overweging. Hierbij geldt dat de competitiewedstrijden altijd prioriteit moeten hebben. Doorgeven van afgelasting Bij afgelasting informeert de consul/terreinbeheerder: de wedstrijdsecretaris senioren, ingeval van een seniorenwedstrijd de wedstrijdsecretaris junioren, ingeval van een juniorenwedstrijd de wedstrijdsecretaris pupillen, ingeval van een pupillenwedstrijd Bij afgelasting informeert de wedstrijdsecretaris (senioren/pupillen/junioren): De leider van het betreffende BCV-team De scheidsrechter De wedstrijdsecretaris van de bezoekende vereniging De coördinator van de dienstdoende kantinegroep De wedstrijdcoördinator (dienstdoend bestuurslid), alleen wedstrijdsecretaris senioren en bij wedstrijd BCV 1. Degene die de wedstrijden namens BCV op de diverse informatiemedia vermeldt. Bij afgelasting informeert de leider: De spelers van het betreffende elftal (afhankelijk van intern gemaakte afspraken) Het kastje 21

22 Algemeen De terreinbeheerder heeft ten allen tijde het recht om in de kleedboxen te kijken, met het oog op orde en netheid. Lichtwedstrijden worden na toestemming van de consul c.q. terreinbeheerder door de wedstrijd-secretaris ingepland. Oefenwedstrijden op harde velden zijn toegestaan, maar dan wel onder het beding dat de scheidsrechter de zaalvoetbal regels hanteert (geen sliding, geen lichamelijk contact). 4.5 Beleid ten aanzien van uitwedstrijden van BCV Beleid ten aanzien van busgebruik en onkostenvergoedingen bij uitwedstrijden van BCV In het geval van uitwedstrijden waarbij de enkele reisafstand meer is dan 50 km, kunnen busjes worden gehuurd bij Autoschat (Florijnwei 5 te Burgum). Op de rekening dient door Autoschat te worden vermeld door welk team de betreffende busjes zijn gehuurd. Dit moet door de teams zelf aan Autoschat worden opgegeven. Touringcar - BCV 1 1) De uitwedstrijden van BCV 1 welke per touringcar plaats vinden, dienen door de wedstrijdsecretaris voor aanvang van de kompetitie te worden doorgegeven aan de desbetreffende touringcar onderneming. Dit om teleurstelling te voorkomen. 2) Bij afgelasting wedstrijd/wedstrijdprogramma informeert de wedstrijdsecretaris tijdig de busmaatschappij. 3) Bij extra wedstrijden (beker en/of inhaal) regelt de wedstrijdsecretaris indien nodig de bus. 4) Voor diegenen die meereizen per bus naar een uitwedstrijd geldt het volgende: a) Op maandag wordt door de wedstrijdsecretaris een lijst bij de kassa in de kantine gedeponeerd met vrije plaatsen waarop kan worden ingeschreven. b) De busreis kost 2,50 voor leden ouder dan 18 jaar en 1,00 voor jongere leden per persoon, bij opgave te voldoen. Op deze wijze is plaats in de bus voor beide groepen verzekerd. c) Gebruik consumpties in de bus voor een ieder, m.u.v. spelers en begeleiders: 1,00, te betalen bij de teammanager. d) Broodjes alleen voor spelers + begeleiders + meereizende bestuursleden. Indien broodjes over blijven kunnen ze worden verstrekt aan de meereizende supporters. 4.6 Overig beleid en procedures Door het bestuur zijn nog diverse andere procedures opgesteld welke in een map zijn samengevat. De proceduremap ligt voor iedereen ter inzage in de bestuurskamer en is op te vragen via één van de bestuursleden. De procedures betreffen o.a.: Beleid nieuwe spelers van buiten Burgum Lidmaatschap asielzoekers Vergoedingen opleidingskosten Beleid Lief-en-Leed 22

23 Schorsingen en disciplinaire straffen 5 Sponsoring Sport kan niet zonder goede sponsors, maar ook het omgekeerde is het geval. Sponsoring betekent niet alleen een positieve injectie voor de instandhouding en ontplooiing van de amateursport, maar ook het verkrijgen en vergroten van naamsbekendheid. De sponsorcommissie kan een groot pakket sponsormogelijkheden aanbieden, waarmee bedrijven reclame kunnen maken. Indien gewenst, is de sponsorcommissie graag bereid een toelichting te geven. Dus mocht u met uw bedrijf interesse hebben voor een bepaalde sponsorvorm, neem dan even contact op met een lid van de sponsorcommissie. Dat geldt ook voor leden, supporters etc., die beschikken over "tips"; geef het a.u.b. even aan ons door. Uw tip kan goud waard zijn voor BCV. Spaarakties Hierna volgt een beschrijving van enkele spaarakties waarmee u BCV kunt steunen. Onzeclubwinkel.nl Onzeclubwinkel.nl is een samenwerking van vele sportverenigingen met als doel door samen in te kopen te besparen, en door landelijke afspraken te maken ook samen te verdienen. Bezoekers van de website van BCV (www.vvbcv.nl) hebben de banner van al zien staan. Als lid van BCV kunt u, door aanbiedingen te bekijken en eventueel te kopen, onze vereniging fors steunen. Simpel, snel en alleen maar winnaars! Bekijk daarom de sponsors en steun hiermee onze clubkas! BTS (Burgumer Tank Service) Met de sponsorkaart van BTS kunt u voor BCV sparen. Voor elke tien liter brandstof krijgt u een stempel. Bij een volle kaart krijgt de club 0,45. Volle kaarten kun u inleveren bij een lid van het bestuur dan wel de sponsorcommissie. ESSO Ook via ESSO kunt u BCV op een relatief eenvoudige manier steunen door te tanken bij de plaatselijke benzinestation van ESSO Burgum. Voor elke vijf liter brandstof (twee liter mix) krijgt u een stempel op de sponsorkaart. Volle sponsorkaarten kunt u inleveren bij een bestuurslid of een lid van de sponsorcommissie. BCV ontvangt per volle kaart met 40 stempels een bedrag van 1,-. Nieuwe kaarten zijn bij de balie van het benzinestation verkrijgbaar. Naast de genoemde sponsorakties bieden beide benzinestations ook nog de mogelijkheid om mee te doen aan andere spaarakties. Dit levert u dus extra voordeel op. Wij verzoeken iedereen om de sponsorkaarten voor BCV vol te stempelen en in te leveren. Mocht u nog vragen hebben, dan kunt u uiteraard altijd contact opnemen met een lid van de sponsorcommissie of een bestuurslid. 23

PRESENTATIEGIDS. 2 0 13-2 0 14 Clubinformatie Sportclub Neede

PRESENTATIEGIDS. 2 0 13-2 0 14 Clubinformatie Sportclub Neede PRESENTATIEGIDS 2 0 13-2 0 14 Clubinformatie Sportclub Neede Inhoudsopgave: Ten geleide Algemene gegevens Sportclub Neede Colofon Organisatie Van de Bestuurstafel Van de Jeugdbestuurstafel Historie Aan-

Nadere informatie

Informatie Jeugd. Inhoud

Informatie Jeugd. Inhoud Informatie Jeugd Om de jeugdleden van vv DEES en hun ouders nog beter van dienst te kunnen zijn, is er van oudsher het informatieboekje Jeugdafdeling vv DEES. Een gedeelte van de inhoud wordt sinds 2014

Nadere informatie

Inhoud en indeling. Verenigingsboekje 2004-2005 versie 29 oktober 2004 2

Inhoud en indeling. Verenigingsboekje 2004-2005 versie 29 oktober 2004 2 Haarlem, 29 oktober 2004 Inhoud en indeling VOORWOORD BESTUUR... 5 Deel 1: ALGEMENE INFORMATIE... 6 1.1 CLUBKLEUREN... 6 1.2 ADRESSEN... 6 1.2.1 Sportcomplex... 6 1.2.2 Correspondentie-adres... 6 1.2.3

Nadere informatie

I. Waarom ODO Vraag en Antwoord?

I. Waarom ODO Vraag en Antwoord? I. Waarom ODO Vraag en Antwoord? Het is een gewoonte die we al lang bij ODO hebben: het bestuur biedt bij de start van het korfbalseizoen alle leden een uitgave met algemene informatie over onze vereniging

Nadere informatie

Fusie voorstel vv Bedum CVVB Fusie begeleidingscommissie Februari 2013

Fusie voorstel vv Bedum CVVB Fusie begeleidingscommissie Februari 2013 Fusie voorstel vv Bedum CVVB Fusie begeleidingscommissie Februari 2013 Pagina 1 van 45 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Aanleiding fusie... 3 2.1 Wat is de reden om samen verder te gaan?... 3 2.2 Missie,

Nadere informatie

VERENIGINGSPLAN V.V. VROOMSHOOPSE BOYS

VERENIGINGSPLAN V.V. VROOMSHOOPSE BOYS VERENIGINGSPLAN V.V. VROOMSHOOPSE BOYS Handboek 2010-2014 VERSIE 0.9 - Concept DATUM 1 maart 2010 WERKGROEP VERENIGINGSPLAN Dave Dubbink Reinier de Jong Johan Klaren Anne Visserman AANLEIDING In het recente

Nadere informatie

INFORMATIEBOEKJE JEUGD RVVH

INFORMATIEBOEKJE JEUGD RVVH INFORMATIEBOEKJE JEUGD RVVH Informatieboekje jeugd RVVH versie 3.2 concept website Pagina 1 Informatieboekje jeugd RVVH versie 3.2 concept website Pagina 2 Terrein: Sportlaan 12, 2982 SN Ridderkerk Postadres

Nadere informatie

b e l e i d s p l a n v. v. H a r k e m a s e B o y s 2 0 1 4-2 0 2 0

b e l e i d s p l a n v. v. H a r k e m a s e B o y s 2 0 1 4-2 0 2 0 Inhoudsopgave mei ús allen binne wy ien... 4 ALGEMEEN... 5 Doelstellingen... 5 Hoe dit te bereiken... 5 A. Bestuurlijk beleid... 5 B. Technisch beleid... 6 C. Accommodatiebeleid... 6 E. Sponsorbeleid...

Nadere informatie

Jeugdplan RKSV NEO. Je bent in beeld, als je bij NEO speelt! Jeugdplan RKSV NEO. Cluster Jeugd December 2014 Versie 3

Jeugdplan RKSV NEO. Je bent in beeld, als je bij NEO speelt! Jeugdplan RKSV NEO. Cluster Jeugd December 2014 Versie 3 Jeugdplan RKSV NEO Cluster Jeugd December 2014 Versie 3 Jeugdplan RKSV NEO Je bent in beeld, als je bij NEO speelt! Jeugdplan RKSV NEO Inhoudsopgave Jeugdplan RKSV NEO... 2 1. INLEIDING... 4 2. JEUGDBESTUUR...

Nadere informatie

IN FORMATIE 2013-2014. -1- Algemeen

IN FORMATIE 2013-2014. -1- Algemeen IN FORMATIE 2013-2014 INLEIDING Deze folder geeft inzicht in de samenstelling en het functioneren van de in 1919 opgerichte IJsselmondse Voetbal Vereniging De Zwervers. IJVV De Zwervers is een zaterdagvereniging

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Versie: Jeugdbeleidsplan SVB RELEASED V2.1 27-04-2015

Inhoudsopgave. Versie: Jeugdbeleidsplan SVB RELEASED V2.1 27-04-2015 Jeugdbeleidsplan 2015-2019 SV Brandevoort - Voetbal Voorjaar 2015 Versie: Jeugdbeleidsplan SVB RELEASED V2.1 27-04-2015 Inhoudsopgave Jeugd Beleidsplan SV Brandevoort V2.1 2015-2019 Inhoudsopgave... 2

Nadere informatie

Vrijwilligers Beleids Plan

Vrijwilligers Beleids Plan Vrijwilligers Beleids Plan Dit document is vastgesteld tijdens de hoofdbestuursvergadering van 26 augustus 2015 Inhoudsopgave 1. Voorwoord... 3 2. Analyse van de organisatie... 4 3. Visie op het werken

Nadere informatie

Handleiding Teamleider ...

Handleiding Teamleider ... . USV Hercules Jeugdvoetbal Prof R Boslaan 20 3571 CR Utrecht Tel: (030) 2713568 Hercules.jeugdvoetbal@hccent.nl www.hercules-utrecht.nl Handleiding Teamleider........ In dit document staan aanwijzingen,

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement Landstede Basketbal ZAC

Huishoudelijk Reglement Landstede Basketbal ZAC In dit Huishoudelijk Reglement (HR) is de regelgeving weergegeven met betrekking tot de dagelijkse gang van zaken en interne aangelegenheden binnen Basketbalvereniging Landstede Basketbal ZAC. Het beschrijft

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement Almonte Basketbal Eindhoven

Huishoudelijk Reglement Almonte Basketbal Eindhoven In dit Huishoudelijk Reglement (HR) is de regelgeving weergegeven met betrekking tot de dagelijkse gang van zaken en interne aangelegenheden binnen Almonte Basketbal te Eindhoven. Het beschrijft rechten

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement

Huishoudelijk Reglement Inhoudsopgave 1. Algemeen... 2 2. Leden... 2 3. Verenigingsjaar... 5 4. Lidmaatschap... 5 5. Verplichtingen... 6 6. Straffen... 7 7. Contributie... 8 8. Begunstigers/Donateurs... 10 9. Sponsorseizoenkaarthouders...

Nadere informatie

VV Groninger Boys Visie & Beleidsplan 2013-2016

VV Groninger Boys Visie & Beleidsplan 2013-2016 VV Groninger Boys Visie & Beleidsplan 2013-2016 Sportpark West-End Zilverlaan 4 9743 RK Groningen 050-5713567 1 Inhoudsopgave Pagina 1 Inleiding 3 2 Visie 4 3 Structuur 5 3.1 Functieomschrijving bestuur

Nadere informatie

Voorwoord. Mochten er na het lezen nog vragen zijn dan kunt u altijd contact opnemen met een van onze bestuursleden of commissieleden.

Voorwoord. Mochten er na het lezen nog vragen zijn dan kunt u altijd contact opnemen met een van onze bestuursleden of commissieleden. Voorwoord Met veel genoegen doen wij u het informatieboekje van Hockey Club Gilze-Rijen toekomen. Dit boekje is allereerst bedoeld voor diegenen die lid willen worden. Zij kunnen de informatie die van

Nadere informatie

Handleiding teamleider bij KDO Seizoen 2012-2013

Handleiding teamleider bij KDO Seizoen 2012-2013 Handleiding teamleider bij KDO Seizoen 2012-2013 Pagina 1 Teamleider jeugdteam Voetbalvereniging KDO is in hoge mate afhankelijk van de inzet en steun van vrijwilligers. Daarom bedanken we je in de eerste

Nadere informatie

Functieboek v.v. Diepenveen

Functieboek v.v. Diepenveen Functieboek v.v. Diepenveen 20-6-2013 Opgesteld : Han Berends Organigram OMNI DSC Diepenveen OMNI DSC Diepenveen Club van 100 Clubhuiscommissie Voetbal Handbal Volleybal Gymnastiek Badminton Biljart Tafeltennis

Nadere informatie

JAARVERSLAG SV SCHALKHAAR SEIZOEN 2013-2014

JAARVERSLAG SV SCHALKHAAR SEIZOEN 2013-2014 JAARVERSLAG SV SCHALKHAAR SEIZOEN 2013-2014 0 Inhoudsopgave 1 Voorwoord pag. 2 2 Notulen ALV 2013 3 3 Notulen BLV 2014 7 4 Algemeen jaarverslag vereniging Voetbal 12 Handbal 17 Exploitatie en Sponsoring

Nadere informatie

Inhoudsopgave Samenspel. Herfst 2012. Contributierekening v.v. D.V.C. 26 Bank: 1111.03614. Redactie John Bolk Harry Peters Herman Schaars

Inhoudsopgave Samenspel. Herfst 2012. Contributierekening v.v. D.V.C. 26 Bank: 1111.03614. Redactie John Bolk Harry Peters Herman Schaars Clubblad Voetbalvereniging D.V.C. 26 Opgericht 21 oktober 1926 Laatstelijk goedgekeurd 27 april 1973 Sportpark De Nevelhorst, Vincwijcweg, Didam Telefoon 0316-22 19 19 Herfst 2012 Contributierekening v.v.

Nadere informatie

Wij hopen dat uw contact met Scouting prettig zal zijn en wensen u, uw zoon(s)/dochter(s) een fijne tijd toe bij de Buys Ballotgroep.

Wij hopen dat uw contact met Scouting prettig zal zijn en wensen u, uw zoon(s)/dochter(s) een fijne tijd toe bij de Buys Ballotgroep. Juni 2015. Inhoudsopgave 1 Voorwoord... 3 2 Wat geschiedenis... 4 3 Organisatiestructuur... 5 4 Taken binnen de groep... 6 5 Proefperiode en lidmaatschap... 7 6 Speltakken en leeftijden... 8 7 Opkomsttijden...

Nadere informatie

Alles wat u als verenigingsbestuurder moet weten. Inwerkprogramma nieuwe sportbestuurder

Alles wat u als verenigingsbestuurder moet weten. Inwerkprogramma nieuwe sportbestuurder Alles wat u als verenigingsbestuurder moet weten Inwerkprogramma nieuwe sportbestuurder Beste verenigingsbestuurder, Voor u ligt het inwerkprogramma voor de nieuwe sportbestuurder. Dit betekent dat u sinds

Nadere informatie

Voetbalvereniging G.H.C. STATUUT NORMEN EN WAARDEN

Voetbalvereniging G.H.C. STATUUT NORMEN EN WAARDEN Voetbalvereniging G.H.C. STATUUT NORMEN EN WAARDEN Voetbalvereniging G.H.C. - Statuut Normen & Waarden Inleiding Iedereen kent ze wel: vervelende situaties waarbij het voetbalplezier verknald wordt door

Nadere informatie

UITNODIGING. Inhoudsopgave: Redactiewoord

UITNODIGING. Inhoudsopgave: Redactiewoord 1 Redactiewoord De kop van het nieuwe competitiejaar is er af en hoewel de eerste twee wedstrijden verloren werden heeft de peptalk van onze nieuwe trainer, Bert Jan Heins, kennelijk zijn werk gedaan.

Nadere informatie

Concept Beleidsplan VZOS 2015-2020

Concept Beleidsplan VZOS 2015-2020 Concept Beleidsplan VZOS 2015-2020 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Externe analyse... 4 2.1. Algemene ontwikkelingen... 4 2.2. Beleid Nederlandse Handboogbond (NHB)... 4 2.3. Concurrentie... 5 3.

Nadere informatie

CLUBGIDS GEUZENMIDDENMEER 2005-2006 GEUZENMIDDENMEER

CLUBGIDS GEUZENMIDDENMEER 2005-2006 GEUZENMIDDENMEER GEUZENMIDDENMEER CLUBGIDS GEUZENMIDDENMEER 2005-2006 GeuzenMiddenmeer is een multiculturele, buurtgerichte voetbalvereniging voor het hele gezin. GeuzenMiddenmeer is op 1 juli 1997 ontstaan na een fusie

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Jeugdgids (versie 2011) Pagina 2 van 11

Inhoudsopgave. Jeugdgids (versie 2011) Pagina 2 van 11 Jeugdgids v.v. SDS Versie augustus 2013 Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE... 2 1. WELKOM... 3 2. ALGEMENE INFORMATIE... 4 3. VERZEKERINGEN... 4 4. VOETBALTENUE/KLEDINGFONDS... 4 5. HUISREGELS KLEEDKAMER... 5

Nadere informatie

INTRODUCTIEBOEKJE ONZE GEZELLEN VOETBAL

INTRODUCTIEBOEKJE ONZE GEZELLEN VOETBAL INTRODUCTIEBOEKJE ONZE GEZELLEN VOETBAL SEIZOEN 2015-2016 Bedankt voor een mooi seizoen Als trotse hoofdsponsor van Onze Gezellen Voetbal bedanken wij jullie voor een mooi seizoen. We hopen jullie ook

Nadere informatie