Daltonwijs voor ouders april 2013

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Daltonwijs voor ouders april 2013"

Transcriptie

1 5 Daltonwijs voor ouders april 2013 VOORWOORD Op het moment dat u deze ouderbrief ontvangt staat de meivakantie voor de deur. Een bijzondere vakantie door de abdicatie van koningin Beatrix en de kroning van Willem- Alexander. De leerlingen van leerjaar 4 hebben de laatste weken examentrainingen op school gedaan en zij zullen zich in de vakantie verder voorbereiden op het examen. Een aantal leerlingen komt zelfs in de vakantie naar school om nog een extra training te doen. In deze ouderbrief kunt u lezen dat een flink aantal leerlingen van leerjaar 3 bezig is geweest in uitwisselingsprojecten met scholen in Portugal en Italië. Voor het daltononderwijs is het opleiden van leerlingen tot mensen zonder vrees het doel. In de uitwisselingsprojecten oefenen de leerlingen dit in de praktijk. Leerlingen nemen hun verantwoordelijkheid bij het begeleiden van hun buitenlandse partner, bij het verwerken van verschillende opdrachten, het reflecteren op hun rol in het project en ze moeten bij activiteiten actief samenwerken en samen werken. De leerlingen van leerjaar 2 hebben hun vakkenpakket voor het komend jaar gekozen en geven zo richting aan het vervolg van hun studie. De leerlingen met TTO in leerjaar 2 maken ook de keuze om verder te gaan met TTO in leerjaar 3. Gezien de ontwikkelingen in het Nederlandse onderwijs, steeds meer opleidingen krijgen Engelstalige componenten, en de ontwikkeling naar een internationale samenleving is het advies van de school om ook in leerjaar 3 door te gaan met TTO. Aan het eind van leerjaar 3 kan er alsnog een keuze gemaakt worden om leerjaar 4 niet tweetalig te doen. De leerlingen van leerjaar 1 zijn goed bezig en werken richting de overgang naar leerjaar 2. Het is mooi om te zien hoe snel zij zich ontwikkelen. Tijdens het Lentiz voetbaltoernooi zijn de meiden van onze school zeer succesvol geweest, ze zijn eerste geworden en dat is een prachtig resultaat. 1

2 Voor het komend schooljaar hadden we 160 aanmeldingen voor leerjaar 1 en na het bijeenkomen van de toelatingscommissie hebben we 154 leerlingen ingeschreven. Dit is een record, we hebben nog nooit zoveel leerlingen ingeschreven. We starten komend schooljaar met zes brugklassen waarvan vijf klassen tweetalig onderwijs zullen volgen. In het komend schooljaar zullen er meer mogelijkheden voor leerlingen zijn om na schooltijd hun talent of hobby te ontwikkelen. Er zijn mogelijkheden om mee te doen aan toneel, een schoolband, een koor, muziek maken, dansen en misschien zelfs aan een kunstproject. De leerlingen zullen in de komende periode over deze mogelijkheden worden geïnformeerd. In deze ouderbrief kunt u o.a. informatie vinden over het gebruik van tablets, het decanaat, het succes van het toneelstuk, de vakantieregeling en de uitwisselingsprojecten. ONDERBOUW De leerlingen in leerjaar 1 zijn al bijna niet meer de jongste leerlingen. Zij zijn dan al ervaren Dalton leerlingen en kunnen de nieuwe leerlingen bij de kennismaking in juni wegwijs maken in de school. De leerlingen van leerjaar 2 maken deze periode een keuze voor de sector en het bijbehorende vakkenpakket. Bij de keuze voor tweetalig onderwijs is het goed om te weten dat de verdeling van de tweetalige lessen in de bovenbouw iets anders ligt dan in de onderbouw: Net zoals in de onderbouw worden de TTO weken in 3 blokken van 4 weken aangeboden. De keuzevakken worden niet tijdens de lessen, maar in de taken tijdens de d-uren in het Engels aangeboden. De 13 e week is een les- en projectweek met als onderwerp Europa. Er zijn twee (niet examen) vakken die het hele jaar in het Engels worden gegeven. Engels, CKV (1 uur) en S&B worden het hele schooljaar in het Engels aangeboden. De lessen van de verplichte vakken in leerjaar 3: wiskunde, maatschappijleer 1 en economie worden in blokken van totaal 14 weken in het Engels aangeboden. De keuzevakken, zonder Duits en Frans, worden in de blokken van totaal 14 weken alleen tijdens de d-uren in taken in het Engels aangeboden. Er wordt tijdens de toets weken niet in het Engels getoetst. Alle leerlingen krijgen een schoolcertificaat als ze 3 of 4 jaar TTO hebben gevolgd. Eind leerjaar 3 kan er gekozen worden om mee te doen aan een officieel taalcertificaat (Anglia of Cambridge). Hier zijn kosten aan verbonden. Eind leerjaar 3 kan er alsnog voor gekozen worden om te stoppen met TTO. BOVENBOUW Pre- examen week leerjaar 4 In de week van 15 april heeft de bovenbouw de Pre- examen week georganiseerd. Tijdens deze week maken de leerlingen van leerjaar 4 volgens een apart examenrooster al hun examens. Doel van deze week is om de leerlingen de sfeer van het examen mee te laten maken, de tijdsduur en uiteraard om de inhoud nogmaals te oefenen. In de laatste week voor de meivakantie bespreken alle vakdocenten de examens na en geven de laatste aanwijzingen ter voorbereiding op het centrale examen. Met dank aan veel collega s binnen de school (onder- en bovenbouw) is de Pre- examen week met succes doorlopen. Wij gaan er van uit dat de pre- examenweek een extra ondersteuning zal bieden richting mooie examenresultaten voor alle 4 e jaars leerlingen. Hierbij willen wij alle leerlingen veel succes wensen met het examen. 2

3 Rekenen leerjaar 3 Inmiddels hebben alle leerlingen uit leerjaar 3 de eerste rekentoets gemaakt. De signalen die opgevangen zijn waren; nou dat viel mee tot ik ben blij dat ik deze toets drie keer mag herkansen. Hoogstwaarschijnlijk duurt het nog maximaal twee weken voordat de uitslag bekend is. Na de uitslag zal er in de rekenuren worden gedifferentieerd. Voor de leerlingen die het (nog) niet gehaald hebben, zal er geoefend worden op 2F niveau. Deze leerlingen krijgen in mei de eerste herkansing op 2F niveau. De leerlingen die de toets wel hebben gehaald gaan tijdens de rekenuren verder op 3F niveau. Uiteindelijk zullen alle leerlingen op het MBO een 3F niveau moeten halen. De uitslag van de rekentoets zal wel op het diploma verschijnen, maar telt niet mee in de zak- en slaag regeling. Bring your own device Onze school staat positief tegenover het gebruik van ipad, laptop en tablet op school. Als de leerlingen hun eigen apparaat meenemen is dat uiteraard de verantwoordelijkheid van de leerling. Ook zijn er afspraken rondom het gebruik: - Het scherm van de tablet of laptop staat tijdens de klassikale instructie uit. De docent bepaalt of en wanneer de tablet of laptop gebruikt mag worden. - Tijdens de d-uren ligt de tablet of laptop, zichtbaar voor de docent, op tafel. - Bij een ipad in bruikleen van school wordt bij spelletjes spelen onder de les de leerling één keer gewaarschuwd én de docent meldt dit dezelfde dag. Bij een tweede keer waarschuwen wordt het spelletje verwijderd. - Bij een tablet of laptop die eigendom is van de leerling zelf wordt de leerling bij spelletjes spelen onder de les ook één keer gewaarschuwd en bij een tweede keer wordt er door de docent contact opgenomen met de mentor en met thuis. De leerling laat dan de tablet of laptop een week lang thuis. Als een leerling de tablet of laptop écht nodig heeft (bv als digitaal schrift) is dit een extra verantwoordelijkheid voor de leerling, hij/zij moet de tablet of laptop op de juiste manier gebruiken anders zal hij/zij deze een week moeten missen. - Opladen van de apparaten gebeurt alleen thuis. Schoolhandbal Mission Olympic 2013 De meiden handbal leerjaar 3 en 4 hebben tijdens de voorronde in Poeldijk gestreden voor een plaats op het eindtoernooi van Mission Olympic in Amsterdam. De eerste wedstrijd werd met goed spel gewonnen van ISW Irenestraat met Daarna de wedstrijd waar het elk jaar weer om draait: Dalton tegen ISW Hoogeland. Het werd een spannende strijd, waarbij gevochten werd om elke centimeter. Na 20 minuten spanning trokken de stofwolken op en stond er een stand van 8-9 op het bord. Hoogeland had gewonnen. De derde wedstrijd werd gespeeld tegen Spieringshoek uit Schiedam. Deze tegenstander was veel minder sterk dan Hoogeland en deze wedstrijd werd weer gewonnen met Helaas plaatst dit jaar alleen de nummer 1 zich voor de finale van Mission Olympic en wij werden eervol tweede. Volgend jaar weer nieuwe kansen. 3

4 DECANAAT Vakkenpakket De leerlingen in leerjaar 2 hebben een spannende tijd achter de rug. Na de voorbereidende mentorlessen moesten zij hun sector met het daarbij behorende vakkenpakket voor volgend schooljaar kiezen. Hierover zijn zij met de mentor en/of decaan van de onderbouw in gesprek gegaan. De ene leerling wist al meteen wat hij/zij wilde, de andere leerling had nog even bedenktijd nodig. Na een aantal gesprekken tussen ouders, leerling en decaan over de mogelijkheden van het vakkenpakket hebben uiteindelijk alle leerlingen in de afgelopen weken hun definitieve keuze kunnen maken. In maart hebben de leerlingen van leerjaar 3 hun AEL-stage gelopen. Voor velen een succesvolle ervaring! Ook hebben zij hun examenpakket gekozen. Daarbij werd vooral gelet op de vervolgopleidingen, die na onze school gevolgd kunnen worden. Wij wensen de leerlingen uit leerjaar 4 veel succes met hun examen! Annette Bakker en Marieke Berendse ELOS Internationalisering In maart en april hebben leerlingen en docenten uit Portugal en Italië onze school bezocht. 36 gezinnen hebben ruim een week een buitenlandse leerling onderdak geboden en met deze kinderen zijn veel nieuwe ervaringen opgedaan. Wat eten ze, hoe laat, kunnen ze fietsen, houden ze van onze sporten en cultuur en zijn ze geïnteresseerd in ons dagelijks leven? Voor alle betrokkenen een ervaring om nooit te vergeten met vele leerzame momenten. Op school en daarbuiten hebben de kinderen een programma gevolgd waardoor de gasten een goed beeld hebben gekregen van onze school, de regio en het Nederlandse gezinsleven. Daarbij hebben de gezinnen een belangrijke bijdrage geleverd aan het doen slagen van het programma en daar wil ik alle betrokkenen welgemeend voor bedanken. Zonder uw bereidwilligheid en betrokken houding zijn uitwisselingen niet mogelijk. Onze school vindt het erg belangrijk dat uw kind de kans krijgt om aan een uitwisseling deel te nemen, omdat de wereld van uw kind nu en in de toekomst steeds internationaler zal worden. Het Westland richt zich al decennia op de handel en contacten met het buitenland en zal dat in de toekomst blijven ontwikkelen tot ver over onze landsgrenzen. De groep die Portugese leerlingen heeft ontvangen is ook al naar Portugal geweest. Eén groep zal in mei nog afreizen naar Rome om daar kennis te maken met de Italiaanse school en cultuur. De docenten die beide uitwisselingen georganiseerd hebben en begeleiden, hebben bergen werk verzet om uw kind een goed programma en een leerzame ervaring te bieden. Zij hebben de samenwerking met de ouders, leerlingen en gastdocenten als zeer prettig ervaren. Beide uitwisselingen zullen geëvalueerd worden. Uw bijdrage aan de evaluatie wordt zeer op prijs gesteld. Maurice Schouten coördinator Internationalisering 4

5 Dat is nou leuk Leerlingen die buiten het programma om met de Portugezen samenwerken en leuke liedjes ten gehore brengen in de aula. Verslag van bezoek aan Portugal Een perfecte uitwisseling. Zo zou je het kunnen noemen. Op het vermissen van de koffer van een leerling bij aankomst op Schiphol na en een aantal aanpassingen in het programma in Nederland vanwege de regen, is naar ons zeggen alles geweldig gegaan. Onze dank gaat vooral uit naar de collega's van onze partnerschool in Portugal, de gastgezinnen in Portugal, de gastgezinnen in Nederland en natuurlijk naar onze eigen leerlingen. Wat zijn wij in Portugal gastvrij ontvangen en wat hebben onze leerlingen zich goed gedragen. Wij kijken m.b.t. ons bezoek aan Portugal terug op een week van o.a.: - levendige lessen voor Nederlandse en Portugese leerlingen samen, zodat zij elkaars taal leren beheersen - een bezoek aan Porto en de wijnkelders van Porto - een bezoek aan het stadion van Porto - heel veel eten en gastvrijheid in de kantine van de school en bij de mensen thuis - een bezoek aan Obidus, een middeleeuwse stad, Batahla, een kathedraal en de woeste golven van Nazare - een uitgebreide stadswandeling in Coimbra - 2 goed verlopen vliegreizen met betrouwbare en op tijd komende leerlingen, ondanks de lange wachttijden bij het inchecken en de spanningen bij de douane! - een goede samenwerking tussen twee collega's van de Dalton Foto's van deze uitwisseling zijn te vinden op Van 3 t/m 12 april jl. hebben wij onze Portugese gasten in Nederland ontvangen. Ook hier zijn de Portugese leerlingen gastvrij door de ouders van onze leerlingen opgenomen in het gezin. In deze week hebben we o.a. het Vredespaleis bezocht, Delft, Amsterdam en hebben we een bezoek gebracht aan een verpleeghuis en hebben de leerlingen de bewoners na een rolstoelles meegenomen naar de markt in Naaldwijk. 5

6 Onze leerlingen hebben dankzij deze uitwisseling een enorme levensles gekregen. Het inlevingsvermogen en de respectvolle behandeling van de Portugezen zullen zij niet snel vergeten. Daarnaast was het doorzettingsvermogen van onze leerlingen en de wil de gasten op een respectvolle manier terug te ontvangen en te begeleiden ook iets waar we positief op terug kunnen kijken. Wij willen de ouders en de leerlingen die aan de uitwisseling hebben deelgenomen nogmaals hartelijk bedanken. Verslag van Romeinen in het Westland In het kader van onze uitwisselingen hadden wij 14 leerlingen en hun twee begeleidende docenten Loretta en Tanya uit Rome te gast. Woensdag kwamen onze Romeinen aan en nadat ze s middags kennis hadden gemaakt met hun match en sommigen de eerste wankele meters op een fiets hadden gemaakt, begon donderdag het echte werk. Met een aantal presentaties van de Dalton-leerlingen over het programma (dat in het teken stond van water en watermanagement) en een heuse Harlem Shake werden de gasten welkom geheten om in de middag het centrum van Naaldwijk te verkennen. Voor veel Romeinse leerlingen betekende het een echte cultuurschok in vergelijking met de grote stad die zij in het dagelijks leven gewend zijn. De volgende dag stond het Westland centraal tijdens een bezoek aan de veiling en orchideeënkwekerij PPT waar de ouders van Marijn van Baalen een rondleiding gaven. s Middags bleek in de Uithof dat onze Italiaanse gasten verrassend goed konden schaatsen. Op zaterdagavond was er een gezellig feest bij Jari van Dijk waarbij al onze leerlingen en hun matches aanwezig waren. Hoewel de Romeinen inmiddels een klein beetje gewend waren geraakt aan de ook voor ons winterse temperaturen voor deze tijd van het jaar, werden ze toch nog verrast door de Siberische kou van maandagochtend. Sommigen arriveerden licht onderkoeld bij de Maeslantkering waar het buitengedeelte van de rondleiding vanwege de ijzige wind niet door iedereen kon worden gewaardeerd. Gelukkig konden we s middags genieten van de tropische temperaturen in zwembad de Boetzelaer in Monster. In de avond hadden ouders een uitgebreid buffet met heerlijke gerechten georganiseerd in de aula van de school. De laatste dag van ons programma voerde naar Delft en Den Haag. In Delft verkenden de leerlingen al steppend de stad en in Den Haag was het griezelen bij de middeleeuwse strafmethoden in de Gevangenpoort. 6

7 Woensdagochtend stroomden de tranen rijkelijk toen we het bezoek van de Romeinse gasten afsloten met een gezellig ontbijt, ook weer georganiseerd door ouders. Het was geweldig te zien hoe ouders en leerlingen betrokken waren en zich hebben ingezet om van de uitwisseling een succes te maken. Onze leerlingen en wij kunnen uiteraard niet wachten om in mei het tegenbezoek te brengen aan Rome. Via deze weg willen wij naast de ouders en leerlingen ook de collega s bedanken die op wat voor wijze dan ook hun medewerking hebben verleend om de week zo te laten verlopen zoals deze gelopen is. Dank. Afscheid Wij hebben afscheid genomen van onze school maatschappelijk werker Marianne Verhoogh. Marianne gaat verhuizen naar Drenthe. Ook hebben we afscheid genomen van Mandy van Winden. Zij heeft Anita Hulspas op uitstekende manier vervangen tijdens het zwangerschapsverlof. Lentiz Lintjesregen 21 maart jl. hebben, tijdens een leuke en inspirerende bijeenkomst, Silke van Adrichem en Merel Kerkhoven een lintje gekregen. Het lintje is overigens een leuk beeldje. In totaal werden er 8 volwassenen en 8 leerlingen in het zonnetje gezet en toegesproken door de burgemeester van Vlaardingen en een oud onderwijs bestuurder. We mogen echt trots zijn op deze 2 meiden en het is goed dat leerlingen die zich echt weten te onderscheiden, op deze manier bewust worden van hun talenten. 7

8 Lentiz Voetbaltoernooi Op vrijdag 19 april heeft onze school deelgenomen aan de derde editie van het Lentiz Voetbaltoernooi. Alle scholen binnen de Lentiz onderwijsgroep nemen deel aan dit toernooi met zowel meisjes- als jongensteams. Onze school heeft dit jaar deelgenomen met 4 teams, namelijk een jongens onderbouwteam, twee jongens bovenbouwteams i.s.m. MBO Greenport en een meisjes schoolteam. Team jongens onderbouw Op het mooie complex van Sparta kwamen we om 9.00 uur aan met de bus. Na een zware test door de gymdocenten waren er 15 toptalenten van leerjaar 1 en 2 overgebleven. Om uur trapten we af voor de eerste wedstrijd die we meteen wonnen. Daarna nog drie poule wedstrijden gespeeld waarvan één gewonnen en twee verloren. De leerlingen hadden genoeg consumptiebonnen gekregen om hun maag te vullen in de pauzes. Misschien wel iets te veel want het niveau werd na de broodjes frikandel/kroket/bal met mayo beduidend minder. In de kruisfinales tegen Flora uit Naaldwijk waar we veel vrienden tegen kwamen en helaas van verloren, toch een goed resultaat, gezien de sterke tegenstanders dit jaar. Samen met alle jongens aan het einde van de dag de dames naar de overwinning geschreeuwd, klasse jongens! PS: Jongens volgend jaar niet zoveel mayo op de broodjes doen, dan gaan we voor een podium plaats. Al met al een geslaagde dag met een goede organisatie. Team 1 jongens bovenbouw + MBO Greenport We begonnen dit jaar in het bovenbouw team met een aantal MBO leerlingen. Dit was aan de organisator van dit toernooi (Leo Cantineau) gevraagd door een aantal MBO directeuren. Wij hebben een selectie gehouden en uiteindelijk bleek dat er 12 MBO leerlingen (waaronder een aantal oud Dalton leerlingen) mee wilden doen met dit toernooi. Deze MBO leerlingen bleken een goede versterking voor ons team, want met de goede keeper Ruud hielden we de 0 in de eerste wedstrijd en wonnen we daardoor ook dik verdiend met 1-0. De tweede wedstrijd was een gelijk opgaande wedstrijd waarin we maar moeilijk kansen konden creëren. Ook de tegenstander had daar moeite mee en de slag op het middenveld werd door beiden niet gewonnen. Dus de eindstand was net zoals we begonnen 0-0. De derde wedstrijd was een wedstrijd tegen het Kastanjedal. Ik houd het kort, want dit was een aanfluiting van het Kastanjedal. De wedstrijd werd gestaakt, omdat jongens van het Kastanjedal in eigen doel gingen schieten. We stonden toen al met 7-0 voor! Kastanjedal werd ook uit de competitie genomen, want op een gegeven moment hadden ze nog maar 7 spelers op het veld staan. De laatste wedstrijd werd er helaas verloren met 1-0 en dat betekende dat we op doelsaldo 3 e in de poule werden en daardoor de halve finale misliepen. Dat was toch wel een teleurstelling, want als we de laatste spannende wedstrijd gelijk hadden gespeeld dan waren we door geweest naar de halve finale. Al met al was het een super dag. De leerlingen hebben ook een super dag gehad dus wat willen we nog meer? Team 2 jongens bovenbouw + MBO Greenport Ja, ja, een 3 e plaats! Dik verdiend! Maar hoe kwam dit eigenlijk? De eerste wedstrijd speelden we tegen het Floracollege. De eerste 5 minuten van de wedstrijd kwamen wij totaal niet in het spel voor. Ze kregen veel kansen, maar nadat de verdediging goed op zijn plek werd gezet door Michael begon de wedstrijd te kantelen. Door 2 prachtig uitgespeelde kansen is de eindstand 2-0 voor ons geworden. De eerste 3 punten waren binnen. De tweede wedstrijd speelden we tegen het Groen van Prinsterer. Voor we het wisten stonden we 2-0 achter door knullig balverlies op het middenveld. Dit kwam omdat er te laat werd omgeschakeld. We scoorden nog wel 1 doelpunt, maar helaas gold dat ook voor de tegenstander. De eindstand was dan ook 1-3. Verloren. Op naar de volgende wedstrijd. De derde wedstrijd speelden we tegen het Life College. Stuk voor stuk grote en sterke jongens, maar met onze buren van het MBO in onze gelederen maakte dat geen verschil. Sterker nog, we wonnen de wedstrijd met overmacht. 3-1! De laatste poulewedstrijd leek op voorhand een gemakkelijke te worden, maar het tegendeel bleek waar. 8

9 Wij hadden het overwicht in de wedstrijd, maar door een snelle en goed uitgespeelde counter keken wij tegen een 1-0 achterstand aan. Koppen omhoog en weer aanvallen. Door een handsbal van de tegenstander kregen wij een penalty. Kans op de verdiende gelijkmaker. De bal werd goed in de hoek geplaatst, maar de keeper dook in diezelfde hoek en redde de bal uit het doel. Helaas een 1-0 nederlaag, wat eigenlijk niet had gehoeven. Team meisjes De eerste wedstrijd van het toernooi speelden wij tegen het Maaslandcollege. We kregen al snel veel kansen, maar het lukte niet om dit ook in doelpunten uit te drukken. Eenmaal toen de 1-0 gescoord was, ging het snel en de wedstrijd werd met 6-0 gewonnen. De tweede wedstrijd was een zeer spannende en gelijk opgaande wedstrijd tegen het Reviuslyceum. We kwamen voor, maar wisten de voorsprong helaas niet vast te houden. In een van de laatste minuten kregen we de gelijkmaker om de oren. Uitslag 1-1. Na het gelijkspel, waren de meiden de derde wedstrijd extra gebrand op een overwinning. We waren een maatje te groot voor de meiden van het Groen van Prinsterer 2. Het werd maar liefst De vierde en laatste poulewedstrijd speelden we tegen het LIFE College 1 en die wonnen we met 6-0. In de kruisfinale moesten we aantreden tegen het Floracollege. In de eerste minuut kregen we een penalty tegen. Deze werd mooi ingeschoten en we keken tegen een 0-1 achterstand aan. Onze meiden lieten de schouders niet hangen en door goed voetbal en samenspel wisten we de gelijkmaker te scoren. Een paar minuten voor tijd kwam Suzy goed door en schoot de winnende treffer binnen, wat een plaats in de finale opleverde. De finalewedstrijd speelden we tegen het Groen van Prinsterer 1. Ook in de finalewedstrijd lieten onze meiden weer goed voetbal zien. Er werd goed verdedigd, samengespeeld en gestreden. De wedstrijd wonnen we terecht met 2-0 en dat betekende KAMPIOEN! Meiden, gefeliciteerd met deze knappe prestatie! Toneel Een grote foto in de Daltonwijs voor ouders. Dat past. Dat past bij de prestatie die is geleverd door onze leerlingen en door de studenten van theateracademie: Joeri en Renate. Op dinsdag 16 en woensdag 17 april jl. heeft de Daltontoneelgroep een prachtig stuk opgevoerd: Een hoop gedoe om niks. Met minimale middelen hebben zij een maximum aan toneel neergezet. Door de prachtige kostuums, de inzet van de leerlingen, het neerzetten van de typen en rollen en vooral het optimale gebruik van ons gebouw. 9

10 Door dit stuk stond ons gebouw letterlijk en figuurlijk in een nieuw daglicht. De balustraden fungeerden als prachtig decorstuk en het zonlicht schemerde door de lichte zaal. Tevens is toneel op de Dalton herboren! Hartelijk dank voor alle inzet die deze leerlingen hebben geleverd, Renate en Joeri, jullie waren geweldig. Het doel is bereikt: er is een positief en sterk toneelteam neergezet en er is weer cultuur in de school neergezet. Op naar volgend jaar. DATUMLIJST DATUMLIJST week Datum Activiteit 18/19 Mei-/Hemelvaartvakantie 27 april t/m 12 mei (20) ma 13 mei Start CSE uur: Frans di 14 mei uur: nask 2 wo 15 mei do 16 mei vr 17 mei uur: Nederlands 33(21) ma 20 mei 2e PINKSTERDAG di 21 mei Sportdag leerjaar 1, 2 en uur: geschiedenis uur: biologie wo 22 mei uur: maatschappijleer uur: wiskunde do 23 mei uur: aardrijkskunde uur: Engels vr 24 mei uur: Duits uur: nask 1 34(22) ma 27 mei uur: economie di 28 mei wo 29 mei Leerjaar 4 boeken inleveren Examenfeest do 30 mei vr 31 mei 35(23) ma 3 juni di 4 juni wo 5 juni Toetsweek 3, leerjaar 3 en lesdag onderbouw do 6 juni Toetsweek 3 vr 7 juni Toetsweek 3 36(24) ma 10 juni Toetsweek 3 di 11 juni Toetsweek 3 wo 12 juni Uitslag eerste tijdvak,16.00 uur: ophalen cijferlijsten do 13 juni vr 14 juni 37(25) TTO-week ma 17 juni Start tweede tijdvak Europaproject met sport en cultuur di 18 juni uur: kennismaken ouders nieuwe leerlingen Europaproject met sport en cultuur wo 19 juni Cijfers staan in SOM, voor uur Europaproject met sport en cultuur 10

11 do 20 juni vr 21 juni Na het d-uur teletop dicht m.b.t. herk uur: kennismaken nieuwe leerlingen Kennismaking leerjaar 2 met de bovenbouw d-uur: herkansing toetsweek 3 voor leerjaar 2 38(26) ma 24 juni 14:15 uur: herkansing leerjaar 1 en 3 di 25 juni wo 26 juni Uitslag tweede tijdvak do 27 juni Cijfers in SOM (eindcijfers bekend) uur: diploma uitreiking vr 28 juni Boeken inleveren leerjaar 2 39(27) ma 1 juli Kamp leerjaar 2 Mondeling/practicum leerjaar 3 Aangepast rooster leerjaar 1 di 2 juli Kamp leerjaar 2 Mondeling/practicum leerjaar 3 Aangepast rooster leerjaar 1 wo 3 juli Kamp leerjaar 2 Mondeling/practicum leerjaar 3 Schoolreis leerjaar 1 do 4 juli Kamp leerjaar 2 Schoolreis leerjaar 3 vr 5 juli Boeken inleveren leerjaar 1 en 3 40(28) ma 8 juli Inhaal dag leerlingen di 9 juli uur: rapportvergadering uur: overdracht mentorleerlingen uur: sluiting schooljaar voor het team wo 10 juli do 11 juli uur: schade/ scorekaart ophalen leerjaar uur: schade/ scorekaart ophalen leerjaar uur: schade/ scorekaart ophalen leerjaar 3 vrij 12 juli Ouderbrief 6 11

DALTONWIJS. Verleg je grenzen bij Lentiz Dalton MAVO. Voorwoord INHOUDSOPGAVE. Nummer 3 januari 2015. Beste ouder(s) en verzorger(s),

DALTONWIJS. Verleg je grenzen bij Lentiz Dalton MAVO. Voorwoord INHOUDSOPGAVE. Nummer 3 januari 2015. Beste ouder(s) en verzorger(s), Voorwoord Beste ouder(s) en verzorger(s), Zowel aan het einde van 2014 als bij de start van 2015 hebben veel leerlingen zich van hun beste kant laten zien. Rond 5 december organiseerde de school een Sinterklaasfeest

Nadere informatie

Na al deze drukte hebben we wel een mooie meivakantie verdiend. Een fijne week allemaal. Tot 6 mei!

Na al deze drukte hebben we wel een mooie meivakantie verdiend. Een fijne week allemaal. Tot 6 mei! Jaargang 8, nummer 5 Maand april 2014 Projectweek, examentrainingen en vakantie De afgelopen week was het in enkele afdelingen van de school heel rustig, omdat daar serieus gewerkt werd aan de voorbereiding

Nadere informatie

December 2012. Beste ouders, verzorgers,

December 2012. Beste ouders, verzorgers, December 2012 Beste ouders, verzorgers, Hierbij ontvangt u de derde nieuwsbrief van dit schooljaar, de winterbrief. Het schooljaar is in volle gang en afgelopen week hebben alle leerlingen het eerste cijferrapport

Nadere informatie

Vooraf. Personalia. Ik wens alle Coornherters een gezond en leerzaam 2014 toe! Drs. J. Zuelen Rector. Drs. J. Zuelen Rector

Vooraf. Personalia. Ik wens alle Coornherters een gezond en leerzaam 2014 toe! Drs. J. Zuelen Rector. Drs. J. Zuelen Rector 2014 Winter Info Inhoud Vooraf... blz. 3 Personalia... blz. 3 Bijeenkomst oud-personeelsleden... blz. 4 Jong en oud vieren samen kerst.... blz. 4 Brugklaswerkweek.... blz. 6 Romereis 2013... blz. 8 Berlijn

Nadere informatie

Nieuwsbrief 23 februari 2012 Bestemd voor de ouders van de leerlingen van Veurs Voorburg.

Nieuwsbrief 23 februari 2012 Bestemd voor de ouders van de leerlingen van Veurs Voorburg. Nieuwsbrief 23 februari 2012 Bestemd voor de ouders van de leerlingen van Veurs Voorburg. Missie: We zijn een veilige school waar je door middel van goed onderwijs met elkaar leert om verder te komen.

Nadere informatie

Informatiegids van het Baudartius College voor leerlingen van groep 8 en hun ouders. Binnenste Buiten

Informatiegids van het Baudartius College voor leerlingen van groep 8 en hun ouders. Binnenste Buiten Informatiegids van het Baudartius College voor leerlingen van groep 8 en hun ouders 2011 Binnenste Buiten Inhoud Welkom 2 1 Waar staan wij voor? 5 2 Welke lijn kun je kiezen? 6 3 Wat kun je verwachten?

Nadere informatie

VAN DE LOCATIEDIRECTEUR

VAN DE LOCATIEDIRECTEUR INFORMATIE VAN HET ANDREAS COLLEGE, LOCATIE PIETER GROEN 45 e Jaargang, no. 02 Volgende nummer: Vrijdag 31 oktober 2014 Vrijdag 28 november 2014 VAN DE LOCATIEDIRECTEUR Het schooljaar is inmiddels al een

Nadere informatie

Brugklasgids. Karel de Grote College school voor voortgezet vrijeschoolonderwijs vmbo-t - havo - vwo

Brugklasgids. Karel de Grote College school voor voortgezet vrijeschoolonderwijs vmbo-t - havo - vwo Brugklasgids Karel de Grote College school voor voortgezet vrijeschoolonderwijs vmbo-t - havo - vwo Welkom! Hoi! Leuk dat je wat meer wilt weten over het KGC. Deze gids is er speciaal voor jou. Als je

Nadere informatie

RK Scholengemeenschap voor havo, vwo en tweetalig vwo. Zoetermeer

RK Scholengemeenschap voor havo, vwo en tweetalig vwo. Zoetermeer RK Scholengemeenschap voor havo, vwo en tweetalig vwo Zoetermeer 2 013 / 2 014 Alfrink College Inhouds opgave > INHOUDSOPGAVE Informatie voor ouders en leerlingen 2 Welkom op het Alfrink College 4 Het

Nadere informatie

CSG Het Streek Bovenbuurtweg 1, 6717 XA Ede tel.: 0318 632 505 loc.bbw@hetstreek.nl

CSG Het Streek Bovenbuurtweg 1, 6717 XA Ede tel.: 0318 632 505 loc.bbw@hetstreek.nl Informatiebulletin voor leerlingen en ouders STREEK NIEUWS CSG Het Streek Bovenbuurtweg 1, 6717 XA Ede tel.: 0318 632 505 loc.bbw@ IN DIT NUMMER O.A.: MAATWERK VOOR LEERLINGEN ACTIEF IN VERZORGINGSHUIS

Nadere informatie

Nieuws uit de Ouderraad Borging kwaliteit van het onderwijs en Tafeltjesavond docenten Toetsbelasting

Nieuws uit de Ouderraad Borging kwaliteit van het onderwijs en Tafeltjesavond docenten Toetsbelasting Woord van de rector En toen brak de zomervakantie aan. De laatste weken van het schooljaar zijn voorbij. Allereerst hebben we met elkaar de diploma- uitreiking gevierd met de 97% geslaagde leerlingen en

Nadere informatie

ienke José Herman Cees Christel Arie Dick arco Nannette Joke Mieke Peter Lars Priscilla ianne Shanice Kyra Ronald Gieta Ben Tayfun Dutch Big Picture

ienke José Herman Cees Christel Arie Dick arco Nannette Joke Mieke Peter Lars Priscilla ianne Shanice Kyra Ronald Gieta Ben Tayfun Dutch Big Picture ienke José Herman Cees Christel Arie Dick arco Nannette Joke Mieke Peter Lars Priscilla ianne Shanice Kyra Ronald Gieta Ben Tayfun Dutch Big Picture...WAAR JE GOED IN BENT, DAAR WIL JE BETER IN WORDEN

Nadere informatie

Een nieuwe school: een nieuw avontuur!

Een nieuwe school: een nieuw avontuur! Editie Zwolle januari 2013 Betekenisvol voortgezet onderwijs Een nieuwe school: een nieuw avontuur! Carolus Clusius College icm Orfeo Zwolle 2 Meander College Zwolle 4 Thomas a Kempis College Zwolle 5

Nadere informatie

Voorwoord. Beste ouders,

Voorwoord. Beste ouders, Ouderinfo Jaargang 13 nummer 51 Maart 2015 FFaaaallaannggsstt ddee bbaaaass m meett ssiiddddeerrkkuuuurr ++++++ SSppeeaakkiinngg CCoonntteesstt ++++++ M Maavvoo 22 bbeezzooeekktt D Daa VViinnccii ++++++

Nadere informatie

Controle schoolexamencijfers door kandidaten en examinatoren. Mini-uitwisseling Gelsenkirchen en Dortmund (naar Baarn)

Controle schoolexamencijfers door kandidaten en examinatoren. Mini-uitwisseling Gelsenkirchen en Dortmund (naar Baarn) Agenda wo 25 april ma 30 april vr 4 mei ma 7 vr 11 mei di 8 mei do 10 zo 13 mei ma 14 mei vr 1 juni ma 14 mei e.v. wo 16 mei do 17 ma 20 mei Controle schoolexamencijfers door kandidaten en examinatoren

Nadere informatie

Nieuwsbrief Maart 2014

Nieuwsbrief Maart 2014 Nieuwsbrief Maart 2014 Agenda (data onder voorbehoud) Vr 4 apr inleveren definitieve profielkeuze Vr 4 apr inhaalmiddag m3 t/m v6 Week 14 inhaal taal- en rekentoets mavo2, niveau F2 Wo 9 apr herkansing

Nadere informatie

Succesverhalen. vavo in beeld

Succesverhalen. vavo in beeld Succesverhalen vavo in beeld 3 Succesverhalen vavo in beeld 2 Inhoudsopgave Voorwoord 4 Wat is VAVO? 6 Amparo Apers 10 Joris van Arensbergen 14 Josanne van Bennekom 18 Jiri Fajta 22 Wouter Hordijk 26 Bélà

Nadere informatie

Nieuwsbrief. Colofon: Voorwoord Beste ouders,

Nieuwsbrief. Colofon: Voorwoord Beste ouders, Nieuwsbrief Colofon: Mei 2015 jaargang 4 - nr. 5 Inhoud: - Voorwoord - Belangrijke data - Onderbouw - Bovenbouw - Kwaliteitszorg - Schoolreis klas 4 - Nationale Sportweek -Excursie klas 4 - Maria Louise

Nadere informatie

PASEN AGENDA. nieuwsbericht voor ouders en leerlingen

PASEN AGENDA. nieuwsbericht voor ouders en leerlingen nieuwsbericht voor ouders en leerlingen Ds. Kuypersstraat 3 3863 CA Nijkerk T 033 245 64 34 F 033 245 20 23 corlaer@corlaercollege.nl www.corlaercollege.nl Jaargang 13 nummer 13 27 maart 2015 PASEN Het

Nadere informatie

Corso komt drie maal per jaar uit.

Corso komt drie maal per jaar uit. 4 Uitnodiging thema-avond Ouderraad Bedtime Stories 5 Kennismaken met RLS: RL Binnenste Buiten en Open Dag 6 Aula Rijnlands kleurt paars 7 Uit de eerste klassen: 7 -Science 9 -Leerlijn Sport: wedstrijdbezoek

Nadere informatie

Titel nieuwsbrief. Van de schoolleiding. Nummer 1 oktoberer 2014

Titel nieuwsbrief. Van de schoolleiding. Nummer 1 oktoberer 2014 Bij u in de organisatie Datum nieuwsbrief Titel nieuwsbrief Volume 1, editie 1 Nummer 1 oktoberer 2014 Van de schoolleiding Aan de vooravond van de herfstvakantie ontvangt u van ons de eerste d Oultre

Nadere informatie

Column Van de opleidingsmanager

Column Van de opleidingsmanager 2 jaargang NIEUWSBRIEF OPLEIDING ICT NIVEAU 4 jrg.1 /nr.2 NIEUWSBRIEF Opleiding ICT niveau 4 Maart 2015 MBO COLLEGE ZUIDOOST juni 2015 IN DEZE NIEUWSBRIEF Column Van de opleidingsmanager De klas van Jacco

Nadere informatie

Nieuwsbrief 2 5 maart 2014

Nieuwsbrief 2 5 maart 2014 Nieuwsbrief 2 5 maart 2014 Inhoud voorwoord algemeen klas 1 mavo 2, 3 en 4 havo 2 en 3 vwo 2 en 3 havo 4 en 5 vwo 4, 5 en 6 tvwo-afdeling Voorwoord Beste ouders, verzorgers, Half januari rolde een publiciteitsgolfje

Nadere informatie

Einde seizoen 2009/2010 in zicht

Einde seizoen 2009/2010 in zicht Inleiding Programma HA In de Spotlight Monika Kornet Wij stellen aan u voor Monique Cornelisz De Route naar Rotterdam Trinko Keen De kamer van Sharina van Dort Einde seizoen 2009/2010 in zicht Het einde

Nadere informatie

Farelnieuws. De dag van de leraar

Farelnieuws. De dag van de leraar Farelnieuws jaargang 43, nummer 2, 3 oktober 2014 De dag van de leraar Volgende week maandag is het de dag van de leraar. Op 6 oktober wordt er landelijk stil gestaan bij het werk van deze belangrijke

Nadere informatie

Christelijke Scholengemeenschap - gymnasium, atheneum, havo en vmbo. Publieksverslag

Christelijke Scholengemeenschap - gymnasium, atheneum, havo en vmbo. Publieksverslag Christelijke Scholengemeenschap - gymnasium, atheneum, havo en vmbo Publieksverslag 2009-2010 Voorwoord 2 Lef en vertrouwen De commissie Identiteit aan de Develsingel heeft het schooljaar 2009-2010 het

Nadere informatie

In dit nummer: DIGITALE NIEUWSBRIEF - 1 februari 2013 - nr. 5. Sociale Media

In dit nummer: DIGITALE NIEUWSBRIEF - 1 februari 2013 - nr. 5. Sociale Media DIGITALE NIEUWSBRIEF - 1 februari 2013 - nr. 5 Sociale Media In dit nummer: Groene Kruisweg veiliger 2 Studium Generale 2 Geslaagd Open Huis 2 Serious Request 2 Ouderavond Mijn kind online 2 Tevredenheidsonderzoek

Nadere informatie

Nieuwsbrief no. 4. Redactioneel

Nieuwsbrief no. 4. Redactioneel Nieuwsbrief no. 4 Redactioneel De redactie geeft deze nieuwsbrief een feestelijk tintje. Onze leerlingen hebben prachtige eindexamenresultaten geboekt. Daarnaast bruist de school van energie deze laatste

Nadere informatie

Specialade. We wensen u veel leesplezier. We nemen aan, dat u net als wij zult zeggen: wat gebeurt er toch veel in een jaar tijd.

Specialade. We wensen u veel leesplezier. We nemen aan, dat u net als wij zult zeggen: wat gebeurt er toch veel in een jaar tijd. Specialade Cambreur College maakt deel uit van Kwadrant Scholengroep rk scholengemeenschap voor gymnasium atheneum havo vmbo Met trots presenteren we u onze eerste Specialade. Hierin blikken we terug op

Nadere informatie