Daltonwijs voor ouders april 2013

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Daltonwijs voor ouders april 2013"

Transcriptie

1 5 Daltonwijs voor ouders april 2013 VOORWOORD Op het moment dat u deze ouderbrief ontvangt staat de meivakantie voor de deur. Een bijzondere vakantie door de abdicatie van koningin Beatrix en de kroning van Willem- Alexander. De leerlingen van leerjaar 4 hebben de laatste weken examentrainingen op school gedaan en zij zullen zich in de vakantie verder voorbereiden op het examen. Een aantal leerlingen komt zelfs in de vakantie naar school om nog een extra training te doen. In deze ouderbrief kunt u lezen dat een flink aantal leerlingen van leerjaar 3 bezig is geweest in uitwisselingsprojecten met scholen in Portugal en Italië. Voor het daltononderwijs is het opleiden van leerlingen tot mensen zonder vrees het doel. In de uitwisselingsprojecten oefenen de leerlingen dit in de praktijk. Leerlingen nemen hun verantwoordelijkheid bij het begeleiden van hun buitenlandse partner, bij het verwerken van verschillende opdrachten, het reflecteren op hun rol in het project en ze moeten bij activiteiten actief samenwerken en samen werken. De leerlingen van leerjaar 2 hebben hun vakkenpakket voor het komend jaar gekozen en geven zo richting aan het vervolg van hun studie. De leerlingen met TTO in leerjaar 2 maken ook de keuze om verder te gaan met TTO in leerjaar 3. Gezien de ontwikkelingen in het Nederlandse onderwijs, steeds meer opleidingen krijgen Engelstalige componenten, en de ontwikkeling naar een internationale samenleving is het advies van de school om ook in leerjaar 3 door te gaan met TTO. Aan het eind van leerjaar 3 kan er alsnog een keuze gemaakt worden om leerjaar 4 niet tweetalig te doen. De leerlingen van leerjaar 1 zijn goed bezig en werken richting de overgang naar leerjaar 2. Het is mooi om te zien hoe snel zij zich ontwikkelen. Tijdens het Lentiz voetbaltoernooi zijn de meiden van onze school zeer succesvol geweest, ze zijn eerste geworden en dat is een prachtig resultaat. 1

2 Voor het komend schooljaar hadden we 160 aanmeldingen voor leerjaar 1 en na het bijeenkomen van de toelatingscommissie hebben we 154 leerlingen ingeschreven. Dit is een record, we hebben nog nooit zoveel leerlingen ingeschreven. We starten komend schooljaar met zes brugklassen waarvan vijf klassen tweetalig onderwijs zullen volgen. In het komend schooljaar zullen er meer mogelijkheden voor leerlingen zijn om na schooltijd hun talent of hobby te ontwikkelen. Er zijn mogelijkheden om mee te doen aan toneel, een schoolband, een koor, muziek maken, dansen en misschien zelfs aan een kunstproject. De leerlingen zullen in de komende periode over deze mogelijkheden worden geïnformeerd. In deze ouderbrief kunt u o.a. informatie vinden over het gebruik van tablets, het decanaat, het succes van het toneelstuk, de vakantieregeling en de uitwisselingsprojecten. ONDERBOUW De leerlingen in leerjaar 1 zijn al bijna niet meer de jongste leerlingen. Zij zijn dan al ervaren Dalton leerlingen en kunnen de nieuwe leerlingen bij de kennismaking in juni wegwijs maken in de school. De leerlingen van leerjaar 2 maken deze periode een keuze voor de sector en het bijbehorende vakkenpakket. Bij de keuze voor tweetalig onderwijs is het goed om te weten dat de verdeling van de tweetalige lessen in de bovenbouw iets anders ligt dan in de onderbouw: Net zoals in de onderbouw worden de TTO weken in 3 blokken van 4 weken aangeboden. De keuzevakken worden niet tijdens de lessen, maar in de taken tijdens de d-uren in het Engels aangeboden. De 13 e week is een les- en projectweek met als onderwerp Europa. Er zijn twee (niet examen) vakken die het hele jaar in het Engels worden gegeven. Engels, CKV (1 uur) en S&B worden het hele schooljaar in het Engels aangeboden. De lessen van de verplichte vakken in leerjaar 3: wiskunde, maatschappijleer 1 en economie worden in blokken van totaal 14 weken in het Engels aangeboden. De keuzevakken, zonder Duits en Frans, worden in de blokken van totaal 14 weken alleen tijdens de d-uren in taken in het Engels aangeboden. Er wordt tijdens de toets weken niet in het Engels getoetst. Alle leerlingen krijgen een schoolcertificaat als ze 3 of 4 jaar TTO hebben gevolgd. Eind leerjaar 3 kan er gekozen worden om mee te doen aan een officieel taalcertificaat (Anglia of Cambridge). Hier zijn kosten aan verbonden. Eind leerjaar 3 kan er alsnog voor gekozen worden om te stoppen met TTO. BOVENBOUW Pre- examen week leerjaar 4 In de week van 15 april heeft de bovenbouw de Pre- examen week georganiseerd. Tijdens deze week maken de leerlingen van leerjaar 4 volgens een apart examenrooster al hun examens. Doel van deze week is om de leerlingen de sfeer van het examen mee te laten maken, de tijdsduur en uiteraard om de inhoud nogmaals te oefenen. In de laatste week voor de meivakantie bespreken alle vakdocenten de examens na en geven de laatste aanwijzingen ter voorbereiding op het centrale examen. Met dank aan veel collega s binnen de school (onder- en bovenbouw) is de Pre- examen week met succes doorlopen. Wij gaan er van uit dat de pre- examenweek een extra ondersteuning zal bieden richting mooie examenresultaten voor alle 4 e jaars leerlingen. Hierbij willen wij alle leerlingen veel succes wensen met het examen. 2

3 Rekenen leerjaar 3 Inmiddels hebben alle leerlingen uit leerjaar 3 de eerste rekentoets gemaakt. De signalen die opgevangen zijn waren; nou dat viel mee tot ik ben blij dat ik deze toets drie keer mag herkansen. Hoogstwaarschijnlijk duurt het nog maximaal twee weken voordat de uitslag bekend is. Na de uitslag zal er in de rekenuren worden gedifferentieerd. Voor de leerlingen die het (nog) niet gehaald hebben, zal er geoefend worden op 2F niveau. Deze leerlingen krijgen in mei de eerste herkansing op 2F niveau. De leerlingen die de toets wel hebben gehaald gaan tijdens de rekenuren verder op 3F niveau. Uiteindelijk zullen alle leerlingen op het MBO een 3F niveau moeten halen. De uitslag van de rekentoets zal wel op het diploma verschijnen, maar telt niet mee in de zak- en slaag regeling. Bring your own device Onze school staat positief tegenover het gebruik van ipad, laptop en tablet op school. Als de leerlingen hun eigen apparaat meenemen is dat uiteraard de verantwoordelijkheid van de leerling. Ook zijn er afspraken rondom het gebruik: - Het scherm van de tablet of laptop staat tijdens de klassikale instructie uit. De docent bepaalt of en wanneer de tablet of laptop gebruikt mag worden. - Tijdens de d-uren ligt de tablet of laptop, zichtbaar voor de docent, op tafel. - Bij een ipad in bruikleen van school wordt bij spelletjes spelen onder de les de leerling één keer gewaarschuwd én de docent meldt dit dezelfde dag. Bij een tweede keer waarschuwen wordt het spelletje verwijderd. - Bij een tablet of laptop die eigendom is van de leerling zelf wordt de leerling bij spelletjes spelen onder de les ook één keer gewaarschuwd en bij een tweede keer wordt er door de docent contact opgenomen met de mentor en met thuis. De leerling laat dan de tablet of laptop een week lang thuis. Als een leerling de tablet of laptop écht nodig heeft (bv als digitaal schrift) is dit een extra verantwoordelijkheid voor de leerling, hij/zij moet de tablet of laptop op de juiste manier gebruiken anders zal hij/zij deze een week moeten missen. - Opladen van de apparaten gebeurt alleen thuis. Schoolhandbal Mission Olympic 2013 De meiden handbal leerjaar 3 en 4 hebben tijdens de voorronde in Poeldijk gestreden voor een plaats op het eindtoernooi van Mission Olympic in Amsterdam. De eerste wedstrijd werd met goed spel gewonnen van ISW Irenestraat met Daarna de wedstrijd waar het elk jaar weer om draait: Dalton tegen ISW Hoogeland. Het werd een spannende strijd, waarbij gevochten werd om elke centimeter. Na 20 minuten spanning trokken de stofwolken op en stond er een stand van 8-9 op het bord. Hoogeland had gewonnen. De derde wedstrijd werd gespeeld tegen Spieringshoek uit Schiedam. Deze tegenstander was veel minder sterk dan Hoogeland en deze wedstrijd werd weer gewonnen met Helaas plaatst dit jaar alleen de nummer 1 zich voor de finale van Mission Olympic en wij werden eervol tweede. Volgend jaar weer nieuwe kansen. 3

4 DECANAAT Vakkenpakket De leerlingen in leerjaar 2 hebben een spannende tijd achter de rug. Na de voorbereidende mentorlessen moesten zij hun sector met het daarbij behorende vakkenpakket voor volgend schooljaar kiezen. Hierover zijn zij met de mentor en/of decaan van de onderbouw in gesprek gegaan. De ene leerling wist al meteen wat hij/zij wilde, de andere leerling had nog even bedenktijd nodig. Na een aantal gesprekken tussen ouders, leerling en decaan over de mogelijkheden van het vakkenpakket hebben uiteindelijk alle leerlingen in de afgelopen weken hun definitieve keuze kunnen maken. In maart hebben de leerlingen van leerjaar 3 hun AEL-stage gelopen. Voor velen een succesvolle ervaring! Ook hebben zij hun examenpakket gekozen. Daarbij werd vooral gelet op de vervolgopleidingen, die na onze school gevolgd kunnen worden. Wij wensen de leerlingen uit leerjaar 4 veel succes met hun examen! Annette Bakker en Marieke Berendse ELOS Internationalisering In maart en april hebben leerlingen en docenten uit Portugal en Italië onze school bezocht. 36 gezinnen hebben ruim een week een buitenlandse leerling onderdak geboden en met deze kinderen zijn veel nieuwe ervaringen opgedaan. Wat eten ze, hoe laat, kunnen ze fietsen, houden ze van onze sporten en cultuur en zijn ze geïnteresseerd in ons dagelijks leven? Voor alle betrokkenen een ervaring om nooit te vergeten met vele leerzame momenten. Op school en daarbuiten hebben de kinderen een programma gevolgd waardoor de gasten een goed beeld hebben gekregen van onze school, de regio en het Nederlandse gezinsleven. Daarbij hebben de gezinnen een belangrijke bijdrage geleverd aan het doen slagen van het programma en daar wil ik alle betrokkenen welgemeend voor bedanken. Zonder uw bereidwilligheid en betrokken houding zijn uitwisselingen niet mogelijk. Onze school vindt het erg belangrijk dat uw kind de kans krijgt om aan een uitwisseling deel te nemen, omdat de wereld van uw kind nu en in de toekomst steeds internationaler zal worden. Het Westland richt zich al decennia op de handel en contacten met het buitenland en zal dat in de toekomst blijven ontwikkelen tot ver over onze landsgrenzen. De groep die Portugese leerlingen heeft ontvangen is ook al naar Portugal geweest. Eén groep zal in mei nog afreizen naar Rome om daar kennis te maken met de Italiaanse school en cultuur. De docenten die beide uitwisselingen georganiseerd hebben en begeleiden, hebben bergen werk verzet om uw kind een goed programma en een leerzame ervaring te bieden. Zij hebben de samenwerking met de ouders, leerlingen en gastdocenten als zeer prettig ervaren. Beide uitwisselingen zullen geëvalueerd worden. Uw bijdrage aan de evaluatie wordt zeer op prijs gesteld. Maurice Schouten coördinator Internationalisering 4

5 Dat is nou leuk Leerlingen die buiten het programma om met de Portugezen samenwerken en leuke liedjes ten gehore brengen in de aula. Verslag van bezoek aan Portugal Een perfecte uitwisseling. Zo zou je het kunnen noemen. Op het vermissen van de koffer van een leerling bij aankomst op Schiphol na en een aantal aanpassingen in het programma in Nederland vanwege de regen, is naar ons zeggen alles geweldig gegaan. Onze dank gaat vooral uit naar de collega's van onze partnerschool in Portugal, de gastgezinnen in Portugal, de gastgezinnen in Nederland en natuurlijk naar onze eigen leerlingen. Wat zijn wij in Portugal gastvrij ontvangen en wat hebben onze leerlingen zich goed gedragen. Wij kijken m.b.t. ons bezoek aan Portugal terug op een week van o.a.: - levendige lessen voor Nederlandse en Portugese leerlingen samen, zodat zij elkaars taal leren beheersen - een bezoek aan Porto en de wijnkelders van Porto - een bezoek aan het stadion van Porto - heel veel eten en gastvrijheid in de kantine van de school en bij de mensen thuis - een bezoek aan Obidus, een middeleeuwse stad, Batahla, een kathedraal en de woeste golven van Nazare - een uitgebreide stadswandeling in Coimbra - 2 goed verlopen vliegreizen met betrouwbare en op tijd komende leerlingen, ondanks de lange wachttijden bij het inchecken en de spanningen bij de douane! - een goede samenwerking tussen twee collega's van de Dalton Foto's van deze uitwisseling zijn te vinden op Van 3 t/m 12 april jl. hebben wij onze Portugese gasten in Nederland ontvangen. Ook hier zijn de Portugese leerlingen gastvrij door de ouders van onze leerlingen opgenomen in het gezin. In deze week hebben we o.a. het Vredespaleis bezocht, Delft, Amsterdam en hebben we een bezoek gebracht aan een verpleeghuis en hebben de leerlingen de bewoners na een rolstoelles meegenomen naar de markt in Naaldwijk. 5

6 Onze leerlingen hebben dankzij deze uitwisseling een enorme levensles gekregen. Het inlevingsvermogen en de respectvolle behandeling van de Portugezen zullen zij niet snel vergeten. Daarnaast was het doorzettingsvermogen van onze leerlingen en de wil de gasten op een respectvolle manier terug te ontvangen en te begeleiden ook iets waar we positief op terug kunnen kijken. Wij willen de ouders en de leerlingen die aan de uitwisseling hebben deelgenomen nogmaals hartelijk bedanken. Verslag van Romeinen in het Westland In het kader van onze uitwisselingen hadden wij 14 leerlingen en hun twee begeleidende docenten Loretta en Tanya uit Rome te gast. Woensdag kwamen onze Romeinen aan en nadat ze s middags kennis hadden gemaakt met hun match en sommigen de eerste wankele meters op een fiets hadden gemaakt, begon donderdag het echte werk. Met een aantal presentaties van de Dalton-leerlingen over het programma (dat in het teken stond van water en watermanagement) en een heuse Harlem Shake werden de gasten welkom geheten om in de middag het centrum van Naaldwijk te verkennen. Voor veel Romeinse leerlingen betekende het een echte cultuurschok in vergelijking met de grote stad die zij in het dagelijks leven gewend zijn. De volgende dag stond het Westland centraal tijdens een bezoek aan de veiling en orchideeënkwekerij PPT waar de ouders van Marijn van Baalen een rondleiding gaven. s Middags bleek in de Uithof dat onze Italiaanse gasten verrassend goed konden schaatsen. Op zaterdagavond was er een gezellig feest bij Jari van Dijk waarbij al onze leerlingen en hun matches aanwezig waren. Hoewel de Romeinen inmiddels een klein beetje gewend waren geraakt aan de ook voor ons winterse temperaturen voor deze tijd van het jaar, werden ze toch nog verrast door de Siberische kou van maandagochtend. Sommigen arriveerden licht onderkoeld bij de Maeslantkering waar het buitengedeelte van de rondleiding vanwege de ijzige wind niet door iedereen kon worden gewaardeerd. Gelukkig konden we s middags genieten van de tropische temperaturen in zwembad de Boetzelaer in Monster. In de avond hadden ouders een uitgebreid buffet met heerlijke gerechten georganiseerd in de aula van de school. De laatste dag van ons programma voerde naar Delft en Den Haag. In Delft verkenden de leerlingen al steppend de stad en in Den Haag was het griezelen bij de middeleeuwse strafmethoden in de Gevangenpoort. 6

7 Woensdagochtend stroomden de tranen rijkelijk toen we het bezoek van de Romeinse gasten afsloten met een gezellig ontbijt, ook weer georganiseerd door ouders. Het was geweldig te zien hoe ouders en leerlingen betrokken waren en zich hebben ingezet om van de uitwisseling een succes te maken. Onze leerlingen en wij kunnen uiteraard niet wachten om in mei het tegenbezoek te brengen aan Rome. Via deze weg willen wij naast de ouders en leerlingen ook de collega s bedanken die op wat voor wijze dan ook hun medewerking hebben verleend om de week zo te laten verlopen zoals deze gelopen is. Dank. Afscheid Wij hebben afscheid genomen van onze school maatschappelijk werker Marianne Verhoogh. Marianne gaat verhuizen naar Drenthe. Ook hebben we afscheid genomen van Mandy van Winden. Zij heeft Anita Hulspas op uitstekende manier vervangen tijdens het zwangerschapsverlof. Lentiz Lintjesregen 21 maart jl. hebben, tijdens een leuke en inspirerende bijeenkomst, Silke van Adrichem en Merel Kerkhoven een lintje gekregen. Het lintje is overigens een leuk beeldje. In totaal werden er 8 volwassenen en 8 leerlingen in het zonnetje gezet en toegesproken door de burgemeester van Vlaardingen en een oud onderwijs bestuurder. We mogen echt trots zijn op deze 2 meiden en het is goed dat leerlingen die zich echt weten te onderscheiden, op deze manier bewust worden van hun talenten. 7

8 Lentiz Voetbaltoernooi Op vrijdag 19 april heeft onze school deelgenomen aan de derde editie van het Lentiz Voetbaltoernooi. Alle scholen binnen de Lentiz onderwijsgroep nemen deel aan dit toernooi met zowel meisjes- als jongensteams. Onze school heeft dit jaar deelgenomen met 4 teams, namelijk een jongens onderbouwteam, twee jongens bovenbouwteams i.s.m. MBO Greenport en een meisjes schoolteam. Team jongens onderbouw Op het mooie complex van Sparta kwamen we om 9.00 uur aan met de bus. Na een zware test door de gymdocenten waren er 15 toptalenten van leerjaar 1 en 2 overgebleven. Om uur trapten we af voor de eerste wedstrijd die we meteen wonnen. Daarna nog drie poule wedstrijden gespeeld waarvan één gewonnen en twee verloren. De leerlingen hadden genoeg consumptiebonnen gekregen om hun maag te vullen in de pauzes. Misschien wel iets te veel want het niveau werd na de broodjes frikandel/kroket/bal met mayo beduidend minder. In de kruisfinales tegen Flora uit Naaldwijk waar we veel vrienden tegen kwamen en helaas van verloren, toch een goed resultaat, gezien de sterke tegenstanders dit jaar. Samen met alle jongens aan het einde van de dag de dames naar de overwinning geschreeuwd, klasse jongens! PS: Jongens volgend jaar niet zoveel mayo op de broodjes doen, dan gaan we voor een podium plaats. Al met al een geslaagde dag met een goede organisatie. Team 1 jongens bovenbouw + MBO Greenport We begonnen dit jaar in het bovenbouw team met een aantal MBO leerlingen. Dit was aan de organisator van dit toernooi (Leo Cantineau) gevraagd door een aantal MBO directeuren. Wij hebben een selectie gehouden en uiteindelijk bleek dat er 12 MBO leerlingen (waaronder een aantal oud Dalton leerlingen) mee wilden doen met dit toernooi. Deze MBO leerlingen bleken een goede versterking voor ons team, want met de goede keeper Ruud hielden we de 0 in de eerste wedstrijd en wonnen we daardoor ook dik verdiend met 1-0. De tweede wedstrijd was een gelijk opgaande wedstrijd waarin we maar moeilijk kansen konden creëren. Ook de tegenstander had daar moeite mee en de slag op het middenveld werd door beiden niet gewonnen. Dus de eindstand was net zoals we begonnen 0-0. De derde wedstrijd was een wedstrijd tegen het Kastanjedal. Ik houd het kort, want dit was een aanfluiting van het Kastanjedal. De wedstrijd werd gestaakt, omdat jongens van het Kastanjedal in eigen doel gingen schieten. We stonden toen al met 7-0 voor! Kastanjedal werd ook uit de competitie genomen, want op een gegeven moment hadden ze nog maar 7 spelers op het veld staan. De laatste wedstrijd werd er helaas verloren met 1-0 en dat betekende dat we op doelsaldo 3 e in de poule werden en daardoor de halve finale misliepen. Dat was toch wel een teleurstelling, want als we de laatste spannende wedstrijd gelijk hadden gespeeld dan waren we door geweest naar de halve finale. Al met al was het een super dag. De leerlingen hebben ook een super dag gehad dus wat willen we nog meer? Team 2 jongens bovenbouw + MBO Greenport Ja, ja, een 3 e plaats! Dik verdiend! Maar hoe kwam dit eigenlijk? De eerste wedstrijd speelden we tegen het Floracollege. De eerste 5 minuten van de wedstrijd kwamen wij totaal niet in het spel voor. Ze kregen veel kansen, maar nadat de verdediging goed op zijn plek werd gezet door Michael begon de wedstrijd te kantelen. Door 2 prachtig uitgespeelde kansen is de eindstand 2-0 voor ons geworden. De eerste 3 punten waren binnen. De tweede wedstrijd speelden we tegen het Groen van Prinsterer. Voor we het wisten stonden we 2-0 achter door knullig balverlies op het middenveld. Dit kwam omdat er te laat werd omgeschakeld. We scoorden nog wel 1 doelpunt, maar helaas gold dat ook voor de tegenstander. De eindstand was dan ook 1-3. Verloren. Op naar de volgende wedstrijd. De derde wedstrijd speelden we tegen het Life College. Stuk voor stuk grote en sterke jongens, maar met onze buren van het MBO in onze gelederen maakte dat geen verschil. Sterker nog, we wonnen de wedstrijd met overmacht. 3-1! De laatste poulewedstrijd leek op voorhand een gemakkelijke te worden, maar het tegendeel bleek waar. 8

9 Wij hadden het overwicht in de wedstrijd, maar door een snelle en goed uitgespeelde counter keken wij tegen een 1-0 achterstand aan. Koppen omhoog en weer aanvallen. Door een handsbal van de tegenstander kregen wij een penalty. Kans op de verdiende gelijkmaker. De bal werd goed in de hoek geplaatst, maar de keeper dook in diezelfde hoek en redde de bal uit het doel. Helaas een 1-0 nederlaag, wat eigenlijk niet had gehoeven. Team meisjes De eerste wedstrijd van het toernooi speelden wij tegen het Maaslandcollege. We kregen al snel veel kansen, maar het lukte niet om dit ook in doelpunten uit te drukken. Eenmaal toen de 1-0 gescoord was, ging het snel en de wedstrijd werd met 6-0 gewonnen. De tweede wedstrijd was een zeer spannende en gelijk opgaande wedstrijd tegen het Reviuslyceum. We kwamen voor, maar wisten de voorsprong helaas niet vast te houden. In een van de laatste minuten kregen we de gelijkmaker om de oren. Uitslag 1-1. Na het gelijkspel, waren de meiden de derde wedstrijd extra gebrand op een overwinning. We waren een maatje te groot voor de meiden van het Groen van Prinsterer 2. Het werd maar liefst De vierde en laatste poulewedstrijd speelden we tegen het LIFE College 1 en die wonnen we met 6-0. In de kruisfinale moesten we aantreden tegen het Floracollege. In de eerste minuut kregen we een penalty tegen. Deze werd mooi ingeschoten en we keken tegen een 0-1 achterstand aan. Onze meiden lieten de schouders niet hangen en door goed voetbal en samenspel wisten we de gelijkmaker te scoren. Een paar minuten voor tijd kwam Suzy goed door en schoot de winnende treffer binnen, wat een plaats in de finale opleverde. De finalewedstrijd speelden we tegen het Groen van Prinsterer 1. Ook in de finalewedstrijd lieten onze meiden weer goed voetbal zien. Er werd goed verdedigd, samengespeeld en gestreden. De wedstrijd wonnen we terecht met 2-0 en dat betekende KAMPIOEN! Meiden, gefeliciteerd met deze knappe prestatie! Toneel Een grote foto in de Daltonwijs voor ouders. Dat past. Dat past bij de prestatie die is geleverd door onze leerlingen en door de studenten van theateracademie: Joeri en Renate. Op dinsdag 16 en woensdag 17 april jl. heeft de Daltontoneelgroep een prachtig stuk opgevoerd: Een hoop gedoe om niks. Met minimale middelen hebben zij een maximum aan toneel neergezet. Door de prachtige kostuums, de inzet van de leerlingen, het neerzetten van de typen en rollen en vooral het optimale gebruik van ons gebouw. 9

10 Door dit stuk stond ons gebouw letterlijk en figuurlijk in een nieuw daglicht. De balustraden fungeerden als prachtig decorstuk en het zonlicht schemerde door de lichte zaal. Tevens is toneel op de Dalton herboren! Hartelijk dank voor alle inzet die deze leerlingen hebben geleverd, Renate en Joeri, jullie waren geweldig. Het doel is bereikt: er is een positief en sterk toneelteam neergezet en er is weer cultuur in de school neergezet. Op naar volgend jaar. DATUMLIJST DATUMLIJST week Datum Activiteit 18/19 Mei-/Hemelvaartvakantie 27 april t/m 12 mei (20) ma 13 mei Start CSE uur: Frans di 14 mei uur: nask 2 wo 15 mei do 16 mei vr 17 mei uur: Nederlands 33(21) ma 20 mei 2e PINKSTERDAG di 21 mei Sportdag leerjaar 1, 2 en uur: geschiedenis uur: biologie wo 22 mei uur: maatschappijleer uur: wiskunde do 23 mei uur: aardrijkskunde uur: Engels vr 24 mei uur: Duits uur: nask 1 34(22) ma 27 mei uur: economie di 28 mei wo 29 mei Leerjaar 4 boeken inleveren Examenfeest do 30 mei vr 31 mei 35(23) ma 3 juni di 4 juni wo 5 juni Toetsweek 3, leerjaar 3 en lesdag onderbouw do 6 juni Toetsweek 3 vr 7 juni Toetsweek 3 36(24) ma 10 juni Toetsweek 3 di 11 juni Toetsweek 3 wo 12 juni Uitslag eerste tijdvak,16.00 uur: ophalen cijferlijsten do 13 juni vr 14 juni 37(25) TTO-week ma 17 juni Start tweede tijdvak Europaproject met sport en cultuur di 18 juni uur: kennismaken ouders nieuwe leerlingen Europaproject met sport en cultuur wo 19 juni Cijfers staan in SOM, voor uur Europaproject met sport en cultuur 10

11 do 20 juni vr 21 juni Na het d-uur teletop dicht m.b.t. herk uur: kennismaken nieuwe leerlingen Kennismaking leerjaar 2 met de bovenbouw d-uur: herkansing toetsweek 3 voor leerjaar 2 38(26) ma 24 juni 14:15 uur: herkansing leerjaar 1 en 3 di 25 juni wo 26 juni Uitslag tweede tijdvak do 27 juni Cijfers in SOM (eindcijfers bekend) uur: diploma uitreiking vr 28 juni Boeken inleveren leerjaar 2 39(27) ma 1 juli Kamp leerjaar 2 Mondeling/practicum leerjaar 3 Aangepast rooster leerjaar 1 di 2 juli Kamp leerjaar 2 Mondeling/practicum leerjaar 3 Aangepast rooster leerjaar 1 wo 3 juli Kamp leerjaar 2 Mondeling/practicum leerjaar 3 Schoolreis leerjaar 1 do 4 juli Kamp leerjaar 2 Schoolreis leerjaar 3 vr 5 juli Boeken inleveren leerjaar 1 en 3 40(28) ma 8 juli Inhaal dag leerlingen di 9 juli uur: rapportvergadering uur: overdracht mentorleerlingen uur: sluiting schooljaar voor het team wo 10 juli do 11 juli uur: schade/ scorekaart ophalen leerjaar uur: schade/ scorekaart ophalen leerjaar uur: schade/ scorekaart ophalen leerjaar 3 vrij 12 juli Ouderbrief 6 11

Jaarplanning 2015-2016 versie 26-8-2015

Jaarplanning 2015-2016 versie 26-8-2015 Jaarplanning 2015-2016 versie 26-8-2015 week 34 0 facultatief do 20-aug-2015 vrij 21-aug-2015 week 35 1 ma 24-aug-2015 ORGANISATIEDAG 1 (docent op school, leerlingen vrij) 8.30-16.00 uur di 25-aug-2015

Nadere informatie

examens 2015 Informatie leerjaar 4

examens 2015 Informatie leerjaar 4 examens 2015 Informatie leerjaar 4 Programma 19.30 uur Introductie en algemeen deel 20.30 uur Mentordeel 21.00 uur Eindtijd Onderwerpen SE-cijfers Herkansingen SE CSPE Mondelinge examens Examenrooster

Nadere informatie

dag datum Afspraken / Activiteiten ma 10-08-15 di 11-08-15 wo 12-08-15 do 13-08-15 vr 14-08-15 za 15-08-15 zo 16-08-15 Zomervakantie 4 juli t/m 16

dag datum Afspraken / Activiteiten ma 10-08-15 di 11-08-15 wo 12-08-15 do 13-08-15 vr 14-08-15 za 15-08-15 zo 16-08-15 Zomervakantie 4 juli t/m 16 ma 10-08-15 di 11-08-15 wo 12-08-15 do 13-08-15 vr 14-08-15 za 15-08-15 zo 16-08-15 Zomervakantie 4 juli t/m 16 augustus ma 17-08-15 Opmaat medewerkers Inloop 08.30u -start 09.00u di 18-08-15 Schoolopening

Nadere informatie

DALTONWIJS. Verleg je grenzen bij Lentiz Dalton MAVO. Voorwoord INHOUDSOPGAVE. Nummer 5 april 2015

DALTONWIJS. Verleg je grenzen bij Lentiz Dalton MAVO. Voorwoord INHOUDSOPGAVE. Nummer 5 april 2015 Voorwoord Beste ouder(s) en verzorger(s), De wereld wordt steeds meer een digitale wereld, dat merken we dagelijks. In het onderwijs is de digitalisering ook merk- en voelbaar en de komende jaren zullen

Nadere informatie

Jaaragenda.. 2015-2016. omschrijving. Week 35. Ma 24-08-15 zomervakantie. Di 25-08-15 zomervakantie. Wo 26-08-15 zomervakantie

Jaaragenda.. 2015-2016. omschrijving. Week 35. Ma 24-08-15 zomervakantie. Di 25-08-15 zomervakantie. Wo 26-08-15 zomervakantie Jaaragenda.. 2015-2016 Week 35 tijd omschrijving Ma 24-08-15 zomervakantie Di 25-08-15 zomervakantie Wo 26-08-15 zomervakantie Do 27-08-15 zomervakantie Vr 28-08-15 zomervakantie Week 36 Ma 31-08-15 11.00

Nadere informatie

Jaarplanning 2013-2014

Jaarplanning 2013-2014 Jaarplanning 01-014 Wk Dag Datum Tijd Leerjaar Activiteit 5 Di 7-08-01 08.0-1.00 uur 4 Introductieprogramma; ophalen rooster 08.0-14.00 uur 1 Introductieprogramma lj.1 09.00-15.00 uur Introductieprogramma

Nadere informatie

AUGUSTUS 2013 SEPTEMBER 2013 1 do 1 zo 2 vr 2 ma 36 3 za 3 di 20.00 Bestuur Oudervereniging 4 zo 4 wo 5 ma 32 5 do 6 di 6 vr 7 wo 7 za 8 do 8 zo

AUGUSTUS 2013 SEPTEMBER 2013 1 do 1 zo 2 vr 2 ma 36 3 za 3 di 20.00 Bestuur Oudervereniging 4 zo 4 wo 5 ma 32 5 do 6 di 6 vr 7 wo 7 za 8 do 8 zo AUGUSTUS 2013 SEPTEMBER 2013 1 do 1 zo 2 vr 2 ma 36 3 za 3 di 20.00 Bestuur Oudervereniging 4 zo 4 wo 5 ma 32 5 do 6 di 6 vr 7 wo 7 za 8 do 8 zo 19.00 Bijeenkomst ouders leerjaar I 20.30 Bijeenkomst ouders

Nadere informatie

JAARAGENDA 2015-2016

JAARAGENDA 2015-2016 JAARAGENDA 2015-2016 Week 34 4,5 lesdagen PTA avond ma 17 aug di 18 aug voorlichting faciliteiten dyslectische leerlingen leerjaar 2 en 3 (tijdens lesuur) voorlichting faciliteiten dyslectische leerlingen

Nadere informatie

DALTONWIJS. Verleg je grenzen bij Lentiz Dalton MAVO INHOUD. Voorwoord. Nummer 5 april 2014. Beste ouder(s)/verzorger(s)

DALTONWIJS. Verleg je grenzen bij Lentiz Dalton MAVO INHOUD. Voorwoord. Nummer 5 april 2014. Beste ouder(s)/verzorger(s) Voorwoord Beste ouder(s)/verzorger(s) Een Daltonschool wordt elke vier jaar door de Nederlandse Dalton Vereniging gevisiteerd. Enkele weken geleden is onze school gevisiteerd, tien visiteurs hebben gesprekken

Nadere informatie

Programma voetbal Datum Thuis Uit Tijd Plaats Junioren di. 12-mei. C3 ST SV United/BVV'27 C3G Sporting S.T. C1 18:30 Wanssum

Programma voetbal Datum Thuis Uit Tijd Plaats Junioren di. 12-mei. C3 ST SV United/BVV'27 C3G Sporting S.T. C1 18:30 Wanssum Agenda Dinsdag 12 mei: Sponsoravond Vrijdag 22 mei: Vrijwilligersavond Zaterdag 30 mei: Open dag / speler van het jaar Zaterdag 6 juni: 2de Meulebѐѐk Toernooi Uitslagen voetbal Datum Thuis Uit Uitslag

Nadere informatie

INFORMATIE BULLETIN EXAMEN 2012 TL -1-

INFORMATIE BULLETIN EXAMEN 2012 TL -1- INFORMATIE BULLETIN EXAMEN 2012 TL 1 Overzicht Examendata 2012 vr 30 mrt. t/m di. 10 april Toetsweek 2 (T7) do 19 april do 26 april vr 27 april ma 7 mei ma 7 mei t/m vr 11 mei di 15 mei t/m di 29 mei wo

Nadere informatie

Jaarplanning 2014-2015

Jaarplanning 2014-2015 mavo mbo-2 kbl bbl Clauslaan 4 2713 VN Zoetermeer Jaarplanning 2014-2015 jaarplanning 2014-2015 clauslaan Pagina 1 Jaarplanning ONC Clauslaan 2014-2015 augustus 2014 wk dag tijd activiteit plaats 35 ma

Nadere informatie

DEFINITIEF JAARROOSTER 2014-2015 D.D. 23-6-2014

DEFINITIEF JAARROOSTER 2014-2015 D.D. 23-6-2014 augustus week 33 augustus week 34 augustus week 35 september week 36 11 18 SEMESTER 1 25 01 - Zomervakantie/week 0 Begin cijferperiode 1-8.30 uur start lessen - Introductie leerjaar 1+3 na 4e lesuur -

Nadere informatie

kw sw Datum Omschrijving 33 0 ma 10-08-15 zomervakantie 33 0 di 11-08-15 zomervakantie 33 0 wo 12-08-15 zomervakantie 33 0 do 13-08-15 zomervakantie

kw sw Datum Omschrijving 33 0 ma 10-08-15 zomervakantie 33 0 di 11-08-15 zomervakantie 33 0 wo 12-08-15 zomervakantie 33 0 do 13-08-15 zomervakantie 33 0 ma 10-08-15 zomervakantie 33 0 di 11-08-15 zomervakantie 33 0 wo 12-08-15 zomervakantie 33 0 do 13-08-15 zomervakantie 33 0 vr 14-08-15 zomervakantie 34 1 ma 17-08-15 Boeken halen 3de jaars; Info

Nadere informatie

Jaaragenda Montaigne Lyceum 2014-2015

Jaaragenda Montaigne Lyceum 2014-2015 dag datum algemeen OUDERS za 30 aug. zo 31 aug. CLEANTEAM 1 ma 1 sept. Organisatiedag: SCHOOL GESLOTEN di 2 sept. leerjaar 1kader/1mavo/1havo/1vwo start om 09.00 uur leerjaar 2mavo/2havo/2vwo start om

Nadere informatie

Kalender voor praktische opdrachten, toetsen en andere belangrijke onderdelen van het examendossier. Cohort 2012-2015 5 VWO Cursus: 2013-2014

Kalender voor praktische opdrachten, toetsen en andere belangrijke onderdelen van het examendossier. Cohort 2012-2015 5 VWO Cursus: 2013-2014 Bijlage 1 Kalender voor praktische opdrachten, toetsen en andere belangrijke onderdelen van het examendossier Cohort 2012-2015 5 VWO Cursus: 2013-2014 NB 1: Volgens afspraak Praktische opdracht Natuurkunde

Nadere informatie

Nieuwsbrief 13 mei 2015

Nieuwsbrief 13 mei 2015 16 Nieuwsbrief 13 mei 2015 Beste ouder/verzorger, De examens zijn begonnen! Voor de kandidaten een spannende periode, maar ook een onrustige in verband met de meivakantie en de vrije dagen. Genoeg tijd

Nadere informatie

maandag 18 augustus 11.55-12.45 uur mentorles klas 2 t/m 4 + ophalen boeken

maandag 18 augustus 11.55-12.45 uur mentorles klas 2 t/m 4 + ophalen boeken week: 34 deze week: --voorlichting faciliteiten dyslectische leerlingen klas 2 en 3 (tijdens lesuur) deze week: --voorlichting faciliteiten dyslectische leerlingen klas 4 (tijdens lesuur) maandag 18 augustus

Nadere informatie

Nieuwsbrief nr. 16. Koningsdag!

Nieuwsbrief nr. 16. Koningsdag! Alexander Gogelweg 65 4384 EV Vlissingen 0118-465261 louisedecolignyschool@onzewijs.nl Website: www.louisedecolignyschool-onzewijs.nl Nieuwsbrief nr. 16 12 e jaargang Vrijdag 24 april 2015 Koningsdag!

Nadere informatie

activiteit periode week dag datum tijd lokaal

activiteit periode week dag datum tijd lokaal 2 2 wk 2 2 ma 5-jan 13:00 I.v.m. studieochtend vervallen alle lessen van het 1e t/m 5e uur. Alle 6e lesuren beginnen om 13:00 uur. 2 2 do 8-jan 12:30-16:15 skills masters in Ahoy vmbo basis 3, vmbo kader

Nadere informatie

INFOBOEKJE KLAS 4 2013-2014

INFOBOEKJE KLAS 4 2013-2014 INFOBOEKJE KLAS 4 2013-2014 1 Inhoud Inleiding 3 Schoolexamen 4 1. SE PTA. Wat betekenen deze afkortingen? 2. Herkansingen 3. Tijdens het Schoolexamen Rekenexamen 6 Info van de decaan 7 Maatschappelijke

Nadere informatie

activiteit periode week dag datum tijd lokaal

activiteit periode week dag datum tijd lokaal 2 50 wk 2 50 ma 8-dec rapportage 1 2 50 ma 8-dec spreekavond Farel Lyceum vakdocenten 2 50 ma 8-dec 18:00-21:00 ouderavond voor ouders van leerlingen Lyceo 2 50 ma 8-dec 19:30-20:45 informatieavond ouders

Nadere informatie

ACTIVITEITENROOSTER 2015-2016

ACTIVITEITENROOSTER 2015-2016 ACTIVITEITENROOSTER 2015-2016 Augustus-September Week 36 1 e schoolweek ma 31 Start Periode 1 Deze periode worden 3 dagen ckv-activiteiten ingepland Ontruimingsoefening in deze periode Instructie LWOO

Nadere informatie

Jaarplanning 2014-2015 ouders

Jaarplanning 2014-2015 ouders 34 do Start schooljaar lln / Introductie lj 1 / roosters ophalen lj 2, 3,4 / 21-aug-14 voorbereiding stage lj 4 / uitleg buitenl. Exc. lj 4 vrij Introductie lj 1 / Schoolfotograaf (ochtend lj 1, middag

Nadere informatie

Insula College, locatie Halmaheiraplein voor havo en vwo. Basiskalender cursus 2015-2016. Basiskalender 2015 2016 1

Insula College, locatie Halmaheiraplein voor havo en vwo. Basiskalender cursus 2015-2016. Basiskalender 2015 2016 1 Insula College, locatie Halmaheiraplein voor havo en vwo Basiskalender cursus 2015-2016 Versie 30 oktober 2015 Wijzigingen voorbehouden. roosterperiode 1 week 10 Deze week topactiviteiten voor klas 1,

Nadere informatie

KEUZEBEGELEIDING LEERJAAR 2. Sector- en vakkenpakketkeuze

KEUZEBEGELEIDING LEERJAAR 2. Sector- en vakkenpakketkeuze KEUZEBEGELEIDING LEERJAAR 2 Sector- en vakkenpakketkeuze Hoe ziet het vmbo eruit? 4 leerwegen/niveaus: Basisgericht Kadergericht Gemengde leerweg Theoretische leerweg = Dalton MAVO VMBO - ONDERBOUW Leerjaar

Nadere informatie

WEEK BLOK DATUM TIJD OMSCHRIJVING. vr 11/12 avond Bovenbouwfeest op verzoek

WEEK BLOK DATUM TIJD OMSCHRIJVING. vr 11/12 avond Bovenbouwfeest op verzoek WEEK BLOK DATUM TIJD OMSCHRIJVING vr 11/12 avond Bovenbouwfeest op verzoek vr 11/12 Paarse vrijdag za 12/12 zo 13/12 ma 14/12 2e en 3e uur Workshop Reanimatie ev3c in lokaal 224 ma 14/12 4e en 5e uur Workshop

Nadere informatie

Kalender voor praktische opdrachten, toetsen en andere belangrijke onderdelen van het examendossier. Cohort 2012-2014 5 HAVO Cursus: 2013-2014

Kalender voor praktische opdrachten, toetsen en andere belangrijke onderdelen van het examendossier. Cohort 2012-2014 5 HAVO Cursus: 2013-2014 Bijlage 1 Kalender voor praktische opdrachten, toetsen en andere belangrijke onderdelen van het examendossier Cohort 2012-2014 5 HAVO Cursus: 2013-2014 September Vr 27 Praktische Opdracht Kunst muziek/beeldend

Nadere informatie

Vrijeschool voor voortgezet onderwijs vwo, havo, vmbo-tl. Studiewijzer. 10th

Vrijeschool voor voortgezet onderwijs vwo, havo, vmbo-tl. Studiewijzer. 10th Vrijeschool voor voortgezet onderwijs vwo, havo, vmbo-tl Studiewijzer 10th 2014/2015 Beste leerling, Hierbij ontvang je de Studiewijzer voor het examenjaar vmbo-tl-4. Lees de studiewijzer goed door en

Nadere informatie

OVERZICHT DATA EN ACTIVITEITEN SCHOOLJAAR 2015-2016. Versie ouders en leerlingen

OVERZICHT DATA EN ACTIVITEITEN SCHOOLJAAR 2015-2016. Versie ouders en leerlingen OVERZICHT DATA EN ACTIVITEITEN SCHOOLJAAR 2015-2016 Versie ouders en leerlingen Schooljaar 2015-2016 Jaarplanning 2015-2016 wk Datum Dag HAVO/VWO (Breeweg) VMBO/MAVO (Kruisweg) Deze week starten directie

Nadere informatie

AUGUSTUS. ma 30 x di 31 x wo 1 x do 2 x vr 3 x. ma 6 x di 7 x wo 8 x do 9 x vr 10 x. ma 13 x di 14 x wo 15 x do 16 x vr 17 x.

AUGUSTUS. ma 30 x di 31 x wo 1 x do 2 x vr 3 x. ma 6 x di 7 x wo 8 x do 9 x vr 10 x. ma 13 x di 14 x wo 15 x do 16 x vr 17 x. versie 15 03 12 JAARAGENDA cursus 2012-2013 (voorlopig) AUGUSTUS week dag datum locatie 31 32 33 ma 30 di 31 wo 1 do 2 vr 3 ma 6 di 7 wo 8 do 9 vr 10 ma 13 di 14 wo 15 do 16 vr 17 34 35 ma 20 di 21 wo

Nadere informatie

Jaarrooster Heer Bokel College 2015/2016

Jaarrooster Heer Bokel College 2015/2016 Jaarrooster Heer Bokel College 2015/2016 vergadering afspraken t.b.v. leerlingenzorg start/einde van een periode vakanties/vrije dagen toets - en examenweken ouder-/leerlingavonden teamafspraken augustus

Nadere informatie

TERTiAALWEEK DATUM WEEK DAG. WIE TIJD Jaarplanning 2015-2016 Savornin Lohman, update 7 oktober 2015

TERTiAALWEEK DATUM WEEK DAG. WIE TIJD Jaarplanning 2015-2016 Savornin Lohman, update 7 oktober 2015 33 start schooljaar voor OOP Ma 10 aug Di 11 aug Wo 12 aug eerste werkdag OOP Do 13 aug 9.00-11.00 MT-1 Do 13 aug 15.00-17.00 Opening schooljaar OOP bij Cors Vr 14 aug nieuwe docenten 12.00-15.30 Bijeenkomst

Nadere informatie

Voorlopige jaarplanning 2014-2015

Voorlopige jaarplanning 2014-2015 Pagina 1 Voorlopige jaarplanning 2014-2015 Maand september 2014 ma 1 sep 13.00-16.00 Introductieprogramma Brugklas ma 1 sep 14.00-16.00 Introductieprogramma tweede leerjaar ma 1 sep 14.00-16.00 Introductieprogramma

Nadere informatie

Ouderinformatie avond 4 MAVO

Ouderinformatie avond 4 MAVO Ouderinformatie avond 4 MAVO Maandag 14 september 2015 Tijd: 20.00 uur Mentor Eerste aanspreekpunt voor leerlingen Op de hoogte van resultaten & cijfers Eerste aanspreekpunt voor ouders (ziekte, cijfers

Nadere informatie

proefwerkvrij (GEEN huiswerkvrij) Edinburgh Experience (3e klas Cambridge FCE-2) 20.00-22.00 vergadering oudervereniging

proefwerkvrij (GEEN huiswerkvrij) Edinburgh Experience (3e klas Cambridge FCE-2) 20.00-22.00 vergadering oudervereniging jaaragenda 2014-2015 ouders/leerlingen versie 2015 03 27 activiteiten in rood zijn wijzigingen tov de vorige versie WKNR DATUM TIJD ACTIVITEIT LOCATIE 14 ma 30-03 stage H4 rapporten mee 16.00 deadline

Nadere informatie

Examendraaiboek voor leerlingen EINDEXAMEN 2015

Examendraaiboek voor leerlingen EINDEXAMEN 2015 dinsdag 21 april Mavo: Jullie krijgen twee cijferlijsten mee naar huis. Je moet deze lijst goed controleren. Je levert één door je ouders getekende cijferlijst woensdag 22 april weer in bij je mentor.

Nadere informatie

AGENDA CURSUS 2015 2016

AGENDA CURSUS 2015 2016 AGENDA CURSUS 2015 2016 Wijzigingen voorbehouden. Voor de meest actuele agenda verwijzen we u naar www.wimgertenbachcollege.nl AUGUSTUS 2015 dinsdag 18 augustus 2015 start cursus, kennismaking, ophalen

Nadere informatie

50 minutenrooster Informatie Open dagen door Tmw in de Arena do 14/1 13.30-16.00 Group 8 4 talent

50 minutenrooster Informatie Open dagen door Tmw in de Arena do 14/1 13.30-16.00 Group 8 4 talent WEEK DATUM TIJD OMSCHRIJVING za 19/12 zo 20/12 52 ma 21/12 tot en met vr 25/12 Kerstvakantie za 26/12 zo 27/12 53 ma 28/12 tot en met vr 1/1 Kerstvakantie za 2/1 zo 3/1 ma 4/1 di 5/1 18.30-21.00 Onderwijsmarkt

Nadere informatie

JAARPLANNING SCHOOLJAAR 2015/2016

JAARPLANNING SCHOOLJAAR 2015/2016 JAARPLANNING SCHOOLJAAR 2015/2016 week 34 Begin schooljaar centen en leerlingen Klassen 17 augustus ma 17 09.00 Stuedag centen, leerlingen ij Kantine A 18 09.00 Start introprogramma brugklassen 10.00 Start

Nadere informatie

Insula College, locatie Halmaheiraplein voor havo en vwo. Basiskalender cursus 2015-2016. Basiskalender 2015 2016 1

Insula College, locatie Halmaheiraplein voor havo en vwo. Basiskalender cursus 2015-2016. Basiskalender 2015 2016 1 Insula College, locatie Halmaheiraplein voor havo en vwo Basiskalender cursus 2015-2016 Versie 24 augustus 2015 Wijzigingen voorbehouden. roosterperiode 1 week 1 35 24 aug Roostervrije dag leerlingen m.u.v.

Nadere informatie

Welkom op de informatieavond TOT maandag 20 april 2015

Welkom op de informatieavond TOT maandag 20 april 2015 Welkom op de informatieavond TOT maandag 20 april 2015 TOT opleiding Uilenhof (MAVO+*) *MAVO + = MAVO met Technologie TOT opleiding Da Vinci (ROC MKE*) *ROC MKE = MBO Midden Kader Engineering TOT opleiding

Nadere informatie

Porta Nieuws 12 2014-2015 Porta Mosana College havo-vwo-tto 19 november 2014

Porta Nieuws 12 2014-2015 Porta Mosana College havo-vwo-tto 19 november 2014 Porta Nieuws 12 2014-2015 Porta Mosana College havo-vwo-tto 19 november 2014 Jaaragenda Aanmelden leerlingen voor Porta Frans en Porta Duits Rapporten Magister: e-mailadressen / verzending Porta Nieuws

Nadere informatie

OOMC = Overkoepelende Oudervereniging Markland College PIA = profielinformatieavond MDR = meerdaagse reizen MaS = maatschappelijke stage

OOMC = Overkoepelende Oudervereniging Markland College PIA = profielinformatieavond MDR = meerdaagse reizen MaS = maatschappelijke stage Gebruikte afkortingen V = vwo H = havo VH = vwo/havo OGA = Oudenbosch gymnasium atheneum OH = Oudenbosch havo OM = Oudenbosch mavo BGL = beroepsgerichte leerwegen BB = basis beroepsgerichte leerweg KB

Nadere informatie

di 24/11 19.00-20.30 Onderwijsmarkt Bunschoten/Spakenburg Oostwende College di 24/11 19.30 Remedial Teaching - informatieavond

di 24/11 19.00-20.30 Onderwijsmarkt Bunschoten/Spakenburg Oostwende College di 24/11 19.30 Remedial Teaching - informatieavond WEEK BLOK DATUM TIJD OMSCHRIJVING do 15/10 Werkweek m4, h4, vg4 vr 16/10 Werkweek m4, h4, vg4 za 17/10 zo 18/10 43 ma 19/10 tot en met vr 23/10 herfstvakantie za 24/10 zo 25/10 di 27/10 di 27/10 19.30-21.00

Nadere informatie

LEERLINGEN Jaarplanning 2013 2014

LEERLINGEN Jaarplanning 2013 2014 LEERLINGEN Jaarplanning 2013 2014 A = Kalenderweken B = datum op maandag van die week C = Schoolweken = vrije dag voor leerlingen A B C maandag dinsdag woensdag donderdag Vrijdag 34 19-8 1 1 e schooldag

Nadere informatie

Het eindexamenjaar! Informatieavond eindexamen 2014-2015

Het eindexamenjaar! Informatieavond eindexamen 2014-2015 Het eindexamenjaar! Informatieavond eindexamen 2014-2015 Dhr J. Albers, afdelingsleider vwo (3-6) en examensecretaris Mw A. Hupkens, afdelingsleider havo (3-5) Mw W. Terpstra, decaan havo Mentoren + Lokaalverdeling

Nadere informatie

Wk Dag Datum Tijd Activiteit

Wk Dag Datum Tijd Activiteit 34 maandag 17-08-2015 Start periode 1 dinsdag 18-08-2015 08.30-12.00 uur Introductie lj.4 08.30-14.30 uur Schoolfotograaf (volgens rooster) 08.30-14.00 uur Introductie lj.1 09.00-15.00 uur Introductie

Nadere informatie

proefwerkvrij (GEEN huiswerkvrij) H4/V5: keuzeformulier PWS inleveren bij coördinator

proefwerkvrij (GEEN huiswerkvrij) H4/V5: keuzeformulier PWS inleveren bij coördinator jaaragenda 2014-2015 ouders/leerlingen versie 2015 04 03 activiteiten in rood zijn wijzigingen tov de vorige versie WKNR DATUM TIJD ACTIVITEIT LOCATIE 15 ma 06-04 2e paasdag: vrije dag thuiskomst skireis

Nadere informatie

AUGUSTUS. ma 30 x di 31 x wo 1 x do 2 x vr 3 x. ma 6 x di 7 x wo 8 x do 9 x vr 10 x. ma 13 x di 14 x wo 15 x do 16 x vr 17 x.

AUGUSTUS. ma 30 x di 31 x wo 1 x do 2 x vr 3 x. ma 6 x di 7 x wo 8 x do 9 x vr 10 x. ma 13 x di 14 x wo 15 x do 16 x vr 17 x. versie 15 03 12 JAARAGENDA cursus 2012-2013 (voorlopig) AUGUSTUS week dag datum locatie 31 32 33 ma 30 di 31 wo 1 do 2 vr 3 ma 6 di 7 wo 8 do 9 vr 10 ma 13 di 14 wo 15 do 16 vr 17 34 35 ma 20 di 21 wo

Nadere informatie

do 14/1 18.30-20.30 Onderwijsmarkt Soest-Baarn Baarnsch Lyceum do 14/1 20.00 Oudercommissie

do 14/1 18.30-20.30 Onderwijsmarkt Soest-Baarn Baarnsch Lyceum do 14/1 20.00 Oudercommissie 2 2-8 3 2-9 4 3-1 ma 11/1 voor 8.30 M4 Inleveren sws definitieve versie ma 11/1 ma 11/1 Saqi brugklas deze week volgens rooster ma 11/1 19.00 Informatieavond voor ouders m3 in de Arena ma 11/1 20.00 Informatieavond

Nadere informatie

jaaragenda 2015-2016 versie 23 september 2015

jaaragenda 2015-2016 versie 23 september 2015 JAARAGENDA 2015-2016 dag datum activiteit di 01-09-15 introductiedag alle leerjaren wo 02-09-15 start periode 1 (wo 02-09 t/m ma 16-11) do 03-09-15 vr 04-09-15 ma 07-09-15 di 08-09-15 wo 09-09-15 19:00

Nadere informatie

Plan van Toetsing Onderbouw VMBO 2014-2015 Klas 2

Plan van Toetsing Onderbouw VMBO 2014-2015 Klas 2 Plan Toetsing Onderbouw VMBO 04-05 Klas Lentiz Dalton MAVO Adres: Professor Holwerdalaan 60 67 LD Naaldwijk Tel: 074 6470 Fax: 074 6098 Plan ing onderbouw, klas, leerjaar 04-05 INHOUDSOPGAVE Inhoudsopgave

Nadere informatie

Elke dag inspirerend. vwo / havo. elke dag een uitdaging

Elke dag inspirerend. vwo / havo. elke dag een uitdaging Elke dag inspirerend vwo / havo elke dag een uitdaging Samen met uw zoon of dochter staat u voor een belangrijke keuze. Op basis van het advies van de basisschool ligt de uitdaging op vwo of havo-niveau.

Nadere informatie

LEERJAARSPECIFIEKE INFORMATIE 6 ATHENEUM. - Afdelingsleider + secretaris van het eindexamen: Dhr. H. ten Cate Email: hans.tencate@mondialcollege.

LEERJAARSPECIFIEKE INFORMATIE 6 ATHENEUM. - Afdelingsleider + secretaris van het eindexamen: Dhr. H. ten Cate Email: hans.tencate@mondialcollege. Mondial College, schooljaar 2014-2015 Algemene gegevens locatie Leuvensbroek Straatadres: Leuvensbroek 30-01, 6546 TD Nijmegen Postadres: Postbus 6920, 6503 GK Nijmegen Telefoon: (024) 378 69 93 Fax: (024)

Nadere informatie

jaarrooster 2015 / 2016

jaarrooster 2015 / 2016 jaarrooster 2015 / 2016 HV 123/ V123 HV 456 Zo 16-8 Start P1 (55 dagen) P1 34 Ma 17-8 10.30 u HAVO VWO1+2: D vleugel introductieprogramma 10.30 u VWO Delta 1+2: A2 vleugel introductieprogramma 10.30-13.00

Nadere informatie

Jaaragenda ONC schooljaar 2014-2015

Jaaragenda ONC schooljaar 2014-2015 Jaaragenda ONC schooljaar 2014-2015 wknr dag datum Augustus 2014 35 Ma 25 Di 26 Wo 27 Do 28 Vr 29 wknr dag datum September 2014 36/1 Ma 1 Di 2 8.30-18.00 uur Introductiedag nieuwe brugklassers met de mentor

Nadere informatie

2014-2015. Informatieboekje Centraal Examen. Locatie Hoevelaken GTL

2014-2015. Informatieboekje Centraal Examen. Locatie Hoevelaken GTL Informatieboekje Centraal Examen GTL 2014-2015 Locatie Hoevelaken Inhoud Voorwoord 1. Examenperiode 2. Plaats van het Examen 3. Verzuim bij het Examen 4. Uitgesteld Examen i.v.m. wettelijk geoorloofde

Nadere informatie

Proteus minitoernooi 2012 (2)

Proteus minitoernooi 2012 (2) Proteus minitoernooi 2012 (2) Sterrencompetitie Doelgroepenbad 14-12-2012 Nadat vorige week vrijdag de 1 e wedstrijden waren gespeeld stond vandaag de laatste poule wedstrijd op het programma. Tevens stond

Nadere informatie

Jaaragenda 2015-2016 Dag Datum Week*/Tijd Activiteit Open Huis Stationsstraat Open Huis Lijsterbesstraat middag en avond

Jaaragenda 2015-2016 Dag Datum Week*/Tijd Activiteit Open Huis Stationsstraat Open Huis Lijsterbesstraat middag en avond week 1/18 ma 04-01 studiedag personeel (leerlingen lesvrij) di 05-01 wo 06-01 do 07-01 vr 08-01 week 2/19 start toetsweek 2 / afname 2F + 3F rekentoets ma 11-01 di 12-01 wo 13-01 vanaf 11.15 Wegwijsdag

Nadere informatie

datum dag tijd activiteit 11-aug ma 12-aug di 13-aug wo MT opstarten cursusjaar 14-aug do 15-aug vr start 1e periode

datum dag tijd activiteit 11-aug ma 12-aug di 13-aug wo MT opstarten cursusjaar 14-aug do 15-aug vr start 1e periode datum dag tijd activiteit 11-aug 12-aug 13-aug MT opstarten cursusjaar 14-aug 15-aug start 1e periode 09.00- MT-LD-LC 14.30 jaaropening + borrel 18-aug 19-aug 08.30-09.30 09.30-12.30-14.00 13.00-14.00

Nadere informatie

JAARROOSTER DRACHTSTER LYCEUM 2012-2013 versie voor leerlingen en ouders

JAARROOSTER DRACHTSTER LYCEUM 2012-2013 versie voor leerlingen en ouders JAARROOSTER DRACHTSTER LYCEUM 2012-2013 versie voor leerlingen en ouders september 2012 week 36/1 * Tijdens introductieprogramma hebben Brugklassen alleen 2 e, 3 e en 4 e uur les volgens rooster. H4 H5

Nadere informatie

Jaaragenda Capellenborg 2012-2013

Jaaragenda Capellenborg 2012-2013 Jaaragenda Capellenborg 2012-2013 September Donderdag 6 september Dinsdag 11 september Dinsdag 11 september Zondag 16 september Dinsdag 18 september Donderdag 20 september Dinsdag 25 september Donderdag

Nadere informatie

BEWAREN. Hierachter bevindt zich de jaarplanning voor alle ouders en leerlingen met alle belangrijke data voor het cursusjaar 2011-2012 op MAVO STEK

BEWAREN. Hierachter bevindt zich de jaarplanning voor alle ouders en leerlingen met alle belangrijke data voor het cursusjaar 2011-2012 op MAVO STEK BEWAREN Hierachter bevindt zich de jaarplanning voor alle ouders en leerlingen met alle belangrijke data voor het cursusjaar 2011-2012 op MAVO STEK Er kunnen zich in de loop van het jaar nog wijzigingen

Nadere informatie

jaaragenda 2014-2015 voor ouders en leerlingen versie 2 (1 december 2014)

jaaragenda 2014-2015 voor ouders en leerlingen versie 2 (1 december 2014) JAARAGENDA 2014-2015 voor ouders en leerlingen versie 2: update 1 december 2014 (aanpassingen geel gearceerd) dag datum activiteit leswk wknr ma 01-12-14 bekendmaken rooster tieminutengesprek di 4 december

Nadere informatie

JAARROOSTER 2014-2015 week 36 2-9 t/m 5-9 startweek: introductie BC verjaardag 1-9-2014 organisatiedag, leerlingen lesvrij Boeken ophalen klas 3 en

JAARROOSTER 2014-2015 week 36 2-9 t/m 5-9 startweek: introductie BC verjaardag 1-9-2014 organisatiedag, leerlingen lesvrij Boeken ophalen klas 3 en JAARROOSTER 2014-2015 week 36 2-9 t/m 5-9 startweek: introductie BC verjaardag 1-9-2014 organisatiedag, leerlingen lesvrij Boeken ophalen klas 3 en hoger 2-9-2014 introductiedag alle leerjaren, schoolfotograaf

Nadere informatie

Rapportage en Overgangsrichtlijnen Afdeling Bovenbouw Mavo / Havo OSG Echnaton 2014-2015

Rapportage en Overgangsrichtlijnen Afdeling Bovenbouw Mavo / Havo OSG Echnaton 2014-2015 Rapportage en Overgangsrichtlijnen Afdeling Bovenbouw Mavo / Havo OSG Echnaton 2014-2015 1 Inhoud Rapportage... 3 Rapportage klas 1 en 2 mavo en klas 1, 2 en 3 havo/vwo... 3 Rapportage in de examenklassen

Nadere informatie

Absentie Afwezigheid van een leerling moet zo spoedig mogelijk door de ouders, verzorgers telefonisch doorgegeven worden

Absentie Afwezigheid van een leerling moet zo spoedig mogelijk door de ouders, verzorgers telefonisch doorgegeven worden Lestijden leerjaren 1 en 2 leerjaren 3 en 4 1. 08.35 09.25 uur 2. 09.25 10.15 uur korte pauze 3. 10.30 11.20 uur 4. 11.20 12.10 uur middagpauze 5. 12.45 13.35 uur 6. 13.35 14.25 uur korte pauze 7. 14.40

Nadere informatie

Centraal Examen 2016, eerste tijdvak Het vakkenrooster is in bijlage 1 toegevoegd. In april 2016 wordt het lokalenrooster gepubliceerd.

Centraal Examen 2016, eerste tijdvak Het vakkenrooster is in bijlage 1 toegevoegd. In april 2016 wordt het lokalenrooster gepubliceerd. De ouders/verzorgers en de leerlingen van 5 havo en 6 vwo Hoorn, 11 december 2015 Betreft: informatie rondom examens en einde schooljaar Geachte ouders/verzorgers, beste leerlingen, Nu het examenjaar al

Nadere informatie

jaarrooster 2011/2012 voor leerlingen en ouders versie 11 januari 2012

jaarrooster 2011/2012 voor leerlingen en ouders versie 11 januari 2012 1 2 rgl sem wk lswk mnd-dg activiteit (eerste semester) jaarrooster 2011/2012 voor leerlingen en ouders versie 11 januari 2012 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

Nadere informatie

Nieuwsbrief De Digi-Klepel juni 2014

Nieuwsbrief De Digi-Klepel juni 2014 Nieuwsbrief De Digi-Klepel juni 2014 Belangrijke data Juni 8 Eerste Pinksterdag 9 Tweede Pinksterdag: alle leerlingen vrij 11 Sportdag 15 Vaderdag 16 Start avondwandelvierdaagse 20 Alle leerlingen vrij

Nadere informatie

09.00 uur: start introprogramma klas 1 Beroepsstage 4m (t/m 11-9) di 1 sep. 19.30-20.30: info avond klas 2 en 3 14:00 uur: Diagnostische rekentoets

09.00 uur: start introprogramma klas 1 Beroepsstage 4m (t/m 11-9) di 1 sep. 19.30-20.30: info avond klas 2 en 3 14:00 uur: Diagnostische rekentoets P dag datum Kader Mavo Havo/v onderbouw Havo/v bovenbouw 0 ma 17 aug. 18 aug. 19 aug. 20 aug. 21 aug. za 22 aug. P1 zo 23 aug. CLEANTEAM H/V BB CLEANTEAM H/V BB CLEANTEAM H/V BB CLEANTEAM H/V BB 1 ma 24

Nadere informatie

ACTIVITEITENKALENDER 2015-2016

ACTIVITEITENKALENDER 2015-2016 ACTIVITEITENKALENDER 2015-2016 NOVEMBER 2015 Toetsweek 5: HAVO 5 & VWO 6 Fuif tweede, derde en vierde klassen ma 16 nov t/m vr 20 nov vr 20 nov 19.30-23.00 Aanvragen herkansing SE4 TL4 tot 12.00 uur di

Nadere informatie

JAAROVERZICHT RSG LINGECOLLEGE LOCATIE TEISTERBANTLAAN

JAAROVERZICHT RSG LINGECOLLEGE LOCATIE TEISTERBANTLAAN JAAROVERZICHT RSG LINGECOLLEGE LOCATIE TEISTERBANTLAAN Aan de ouders/verzorgers van leerlingen RSG Lingecollege locatie Teisterbantlaan Tiel, 26 september 2013 Betreft: Activiteitenkalender schooljaar

Nadere informatie

augustus - september 2014 september - oktober 2014

augustus - september 2014 september - oktober 2014 augustus - september 2014 september - oktober 2014 25 31 augustus (week 35) do 28 vr 29 1 7 september (week 36) ma 1 di 2 vr 5 8 14 september (week 37) Afhalen boeken Start schooljaar Studiedag personeel

Nadere informatie

OVERZICHT DATA EN ACTIVITEITEN

OVERZICHT DATA EN ACTIVITEITEN OVERZICHT DATA EN ACTIVITEITEN LOCATIE KRUISWEG SCHOOLJAAR 2015-2016 Versie 11 december 2015 ouders en leerlingen versie Schooljaar 2015-2016 Jaarplanning 2015-2016 VMBO/MAVO (Kruisweg) wk Datum Dag 23-10-15

Nadere informatie

13.15-14.30 uur Introductie lj.3 woensdag 20-08-2014 Inhalen toetsen lj.4 08.15-15.00 uur Poldersportdag lj.3 08.30-14.30 uur Introductie lj.

13.15-14.30 uur Introductie lj.3 woensdag 20-08-2014 Inhalen toetsen lj.4 08.15-15.00 uur Poldersportdag lj.3 08.30-14.30 uur Introductie lj. Jaarplanning Wk Dag Datum Tijd Activiteit 34 maandag 18-08-2014 Start periode 1 dinsdag 19-08-2014 08.30-12.00 uur Introductie lj.4 08.30-14.30 uur Schoolfotograaf (volgens rooster) 08.30-14.00 uur Introductie

Nadere informatie

Hierbij ontvangt u de ouderinformatiebrief inclusief de kalender van de maand juni 2015.

Hierbij ontvangt u de ouderinformatiebrief inclusief de kalender van de maand juni 2015. OUDERINFORMATIEBRIEF VSO Jaargang 9 Maand: juni 2015 29-05-2015 Beste ouders en verzorgers, Hierbij ontvangt u de ouderinformatiebrief inclusief de kalender van de maand juni 2015. Met vriendelijke groet,

Nadere informatie

1e en 2e uur examentraining / po (ne) 4 mavo gelders orkest leerjaar 3 mavo, havo en vwo (onder voorbehoud, schema volgt)

1e en 2e uur examentraining / po (ne) 4 mavo gelders orkest leerjaar 3 mavo, havo en vwo (onder voorbehoud, schema volgt) JAARPLANNING 2013 2014 (versie 4: 10 maart 2014) aanpassingen per 10 maart geel gearceerd za 01-03-14 voorjaarsvakantie tot en met zo 9 maart 10 ma 10-03-14 toetsij leerjaar 1, 2 en 3 26 11 stue-oriëntatieweek

Nadere informatie

CSG Wessel Gansfort Heerdenpad jaarplanning 2015-2016

CSG Wessel Gansfort Heerdenpad jaarplanning 2015-2016 jaarplanning 2015-2016 PERIODE 1 ROOSTER 1e HALFJAAR zo 01-11-15 NOVEMBER 2015 45 ma 02-11-15 SE 1 T4/H4,5/A4,5,6 19.30 ouderpanel (1) di 03-11-15 SE 1 T4/H4,5/A4,5,6 wo 04-11-15 SE 1 T4/H4,5/A4,5,6 do

Nadere informatie

OVERZICHT DATA EN ACTIVITEITEN SCHOOLJAAR 2015-2016

OVERZICHT DATA EN ACTIVITEITEN SCHOOLJAAR 2015-2016 OVERZICHT DATA EN ACTIVITEITEN LOCATIE KRUISWEG SCHOOLJAAR 2015-2016 Versie 27 augustus 2015 ouders en leerlingen versie Schooljaar 2015-2016 Jaarplanning 2015-2016 VMBO/MAVO (Kruisweg) wk Datum Dag 35

Nadere informatie

ACTIVITEITENKALENDER 2015-2016

ACTIVITEITENKALENDER 2015-2016 ACTIVITEITENKALENDER 2015-2016 OKTOBER 2015 Deze week: voorlichting Peter Verploeg VMBO4 2e voorlichting l.l. doorstroom TL4 naar H4 15.45 uur SEPTEMBER 2015 Voorlichting ouders, doorstroom T4 naar H4

Nadere informatie

Nieuwsbrief Leerlingen

Nieuwsbrief Leerlingen nr. 8 Beste leerlingen, Bijna genieten van jullie dik verdiende vakantie. Wij, docenten en ondersteunend personeel van de OSG West Friesland, wensen jullie allemaal een hele prettige vakantie en zien jullie

Nadere informatie

KEUZE IN KLAS 3. Decanaat 2015-2016 Ouderavond VMBO tl 3 22-09-2015

KEUZE IN KLAS 3. Decanaat 2015-2016 Ouderavond VMBO tl 3 22-09-2015 KEUZE IN KLAS 3 Decanaat 2015-2016 Ouderavond VMBO tl 3 22-09-2015 VMBO 4 leerwegen: 1. Basisberoepsgerichte leerweg 2. Kaderberoepsgerichte leerweg 3. Gemengde leerweg 4. Theoretische leerweg VMBO op

Nadere informatie

oktober 2013 Informatieboekje voor ouder(s)/ verzorger(s) en leerlingen klas 4Mavo

oktober 2013 Informatieboekje voor ouder(s)/ verzorger(s) en leerlingen klas 4Mavo oktober 2013 Informatieboekje voor ouder(s)/ verzorger(s) en leerlingen klas 4Mavo 1 Inhoudsopgave. Voorblad Blz 1. Inhoudsopgave: Blz 2. Examen informatie: Blz 3. Diploma: Blz 4. SchoolToetsenPlanner:

Nadere informatie

Jaarplanning cursus 2009-2010. Groen van Prinstererlyceum versie 7 maart 2010

Jaarplanning cursus 2009-2010. Groen van Prinstererlyceum versie 7 maart 2010 weeknr. 35 Jaarplanning cursus 2009-2010 Groen van Prinstererlyceum versie 7 maart 2010 augustus 2009 lesweken/ lesdagen p. w. / lesdagen totaal ma 24-08 di 25-08 wo 26-08 do 27-08 vr 28-08 Ontvangst nieuwe

Nadere informatie

Jaarplan VMBO 2015-2016 augustus

Jaarplan VMBO 2015-2016 augustus Jaarplan VMBO 2015-2016 augustus weeknummer 32 33 34 35 schoolweek 0 1 2 Zomervakantie SCHOOL OPEN maandag 3 10 24 12.00 uur Lunch OOP alle vestigingen 17 Centrale opening op HAVO/VWO vanaf 08.45 uur /

Nadere informatie

Algemeen Cito-vo toetsen klas 2 Sportmiddag klas 1

Algemeen Cito-vo toetsen klas 2 Sportmiddag klas 1 Algemeen In deze nieuwsbrief hebben we weer informatie voor u op een rij gezet en kunnen we u laten meegenieten van allerlei leuke activiteiten die onlangs bij ons op school hebben plaatsgevonden. Cito-vo

Nadere informatie

Nieuwsbrief Esdal College Borger

Nieuwsbrief Esdal College Borger Nieuwsbrief Esdal College Borger Schooljaar 2015-2016 - Nummer 2 In dit nummer: Voorwoord Aan het einde van het kalenderjaar 2015 willen wij u via deze nieuwsbrief informeren over de afgelopen periode

Nadere informatie

Talent. voor de Toekomst! Informatie Saenredam College

Talent. voor de Toekomst! Informatie Saenredam College Talent voor de Toekomst! Informatie Saenredam College 201 4 5 /201 Inhoudsopgave Dit hebben we speciaal voor jou geschreven 2 Openbare school Open avond VMBO bij het Saenredam College 3 Onderbouw Nieuwe

Nadere informatie

3a Willem Hogenbirk. 3b Elvan Cingir. Mentoren

3a Willem Hogenbirk. 3b Elvan Cingir. Mentoren KLAS 3 3a Willem Hogenbirk 3b Elvan Cingir Mentoren PTA Programma van Toetsing en Afsluiting Schoolexamen, 2 jaar lang 50% van examencijfer Examentoetsen (ET s), praktische opdrachten (PO s) Inhalen Herkansingsregeling

Nadere informatie

Ouderavond. 5 Havo en 6 Vwo WELKOM

Ouderavond. 5 Havo en 6 Vwo WELKOM Ouderavond 5 Havo en 6 Vwo WELKOM COMMUNICATIE Leerlingmentor Decanen Kerngroepleiders, examensecretaris Havo: dhr. Goossens Vwo: dhr. Geboers HET LAATSTE JAAR * EXAMENS - nu gaat het erom, studie op no.1

Nadere informatie

1. Inleiding. Hallo allemaal,

1. Inleiding. Hallo allemaal, 1. Inleiding Hallo allemaal, Voor jullie ligt het carrouselboekje voor 2 VMBO-t. Met dit boekje willen wij jullie en je ouders zo vroeg mogelijk inlichten over het verloop van dit schooljaar, 2010 2011,

Nadere informatie

Rabobank Laarbeekcuptoernooi, Eli, Mariahout, ASV 33 en Sparta 25

Rabobank Laarbeekcuptoernooi, Eli, Mariahout, ASV 33 en Sparta 25 Voorwoord Beste sportvrienden, Dit jaar, 2014, organiseren we wederom het Rabobank Laarbeekcuptoernooi voor de 4 Laarbeekse voetbalverenigingen, te weten: Sparta 25, ELI Mariahout en ASV 33. Dit jaarlijkse

Nadere informatie

jaargang 2, nr. 1, 10-10-2014 Beste ouders,

jaargang 2, nr. 1, 10-10-2014 Beste ouders, Beste ouders, Dit is de eerste digitale TTO nieuwsbrief van het nieuwe schooljaar. Het is wederom de bedoeling dat u ongeveer één keer per 5/6 weken deze per email ontvangt. Hierin kijken we terug, blikken

Nadere informatie

JAARPROGRAMMA schooljaar 2014-2015

JAARPROGRAMMA schooljaar 2014-2015 35 START SCHOOLJAAR deze week diverse introductie activiteiten ma 25 aug introductie activiteiten alle wo 27 aug 9,00 digitale inschrijving open voor herkansing SE's uit 4H,4V,5V vr 29 aug 9,00 sluiting

Nadere informatie

Nummer 7 24 juni 2015

Nummer 7 24 juni 2015 Nummer 7 24 juni 2015 Inhoud van dit ouderbulletin Voorwoord Taartenbakactie GESLAAGD! Excursie Archeon leerjaar 1 Afsluitend kamp R3H1 Praktische zaken Belangrijke data Voorwoord Voor u ligt alweer het

Nadere informatie

Jan Harmenshof Nieuws 2015

Jan Harmenshof Nieuws 2015 Jan Harmenshof Nieuws 2015 Afscheid Na 42 jaar juf te zijn geweest, waarvan 41 jaar op obs Jan Harmenshof, heb ik besloten om als leerkracht te stoppen. Op 21-jarige leeftijd ben ik in 1973 begonnen in

Nadere informatie

Informatieavond Examinering Klas 4 25 feb 2014

Informatieavond Examinering Klas 4 25 feb 2014 Informatieavond Examinering Klas 4 25 feb 2014 Agenda voor vanavond Het examenboekje Het examenprogramma Wat doen we aan examentraining? Planning Diploma? Wanneer geslaagd? Examentraining Do s en Don ts

Nadere informatie

TERTiAALWEEK DATUM WEEK DAG. WIE TIJD Jaarplanning 2015-2016 Savornin Lohman, update 20 november 2015

TERTiAALWEEK DATUM WEEK DAG. WIE TIJD Jaarplanning 2015-2016 Savornin Lohman, update 20 november 2015 33 start schooljaar voor OOP Ma 10 aug Di 11 aug Wo 12 aug eerste werkdag OOP Do 13 aug 9.00-11.00 MT-1 Do 13 aug 15.00-17.00 Opening schooljaar OOP bij Cors Vr 14 aug nieuwe docenten 12.00-15.30 Bijeenkomst

Nadere informatie