MEDEDELINGENBLAD Jaargang 23, No.2, juni/juli 2014

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "MEDEDELINGENBLAD Jaargang 23, No.2, juni/juli 2014"

Transcriptie

1 MEDEDELINGENBLAD Jaargang 23, No.2, juni/juli 2014 "Molen de Roos" (Voordracht op 11 september 2014 door dhr. Aart Struijk)

2 Inhoudsopgave Jaargang 23, nr. 2, juni/juli 2014 Van het Bestuur 1989 Berichten uit de afdeling - Agenda afdelingsbijeenkomsten: Ledenbestand 1992 Bestuursmededelingen - Afdelingssecretaris CALS, GensDataPro Genealogische vragen, Jubileumboeken Advertentie OVER advertenties Overlijden Carel Morra Overlijden Ton van Daalen Famillement Nieuwe leden stellen zich voor... nr Genealogisch allerlei - Genealogische records SHIFT ef_zeven - adressen, Websites Twintig jaar Den Hoorn in beeld en op internet Genealogisch Onderzoek in Ierland Lammens Gezinskaarten Rijswijk online GenVer opgevolgd door: Zoekakten 2002 Algemene informatie Boekennieuws - Een gewone kleine man op Schiplui Afdelingsbibliotheek - Kroniek van Scheveningen 2004 Afbeelding voorzijde: Molen de Roos anno 1920

3 JAARGANG 23, No 2 juni/juli 2014 MEDEDELINGENBLAD Van het Bestuur: In het vorige mededelingenblad is vermeld dat onze secretaris, dhr. S.C.M. de Wit, aftredend was en zich niet meer herkiesbaar stelde. Wij waren gelukkig dat er zich een opvolger aangediend had. Dus continuïteit van het secretariaat leek gewaarborgd. Met de nadruk op "leek", want een paar dagen voor de Afdelingsledenvergadering van 8 mei kregen wij de melding dat de beoogde kandidaat zich teruggetrokken had wegens (naar eigen mededeling) te weinig tijd. Een oplossing was niet zo snel voorhanden. Echter... dhr. S.C.M. de Wit deelde mede dat hij nog één jaar het secretariaat wilde vervullen om de afdeling zo de gelegenheid te geven naar een oplossing te zoeken. Derhalve diende de tekst van in de agenda, punt 6 - Bestuursverkiezing - aangepast te worden. Elders in dit blad vindt u de aangepaste tekst. Het lijdt natuurlijk geen twijfel dat de overige afdelingsbestuursleden dhr. S.C.M. de Wit bijzonder erkentelijk zijn. Het is inmiddels al de tweede keer dat hij de afdeling "redt". Zoals in de ALV gemeld, zal ook Cokke de Keijzer-van Holsteijn het bestuur aan het einde van haar termijn, die in 2015 afloopt, verlaten. Het behoeft geen betoog dat wij graag tijdig een opvolger voor haar hebben. Als u zich snel aanmeldt, kunt u tot de ALV in het voorjaar van 2015 gewoon meedraaien in de bestuuraangelegenheden en zo ervaring opdoen. BERICHTEN UIT DE AFDELING Namens het bestuur: L.P. Heurter Om een wat beter planbare agenda van de afdelingsbijeenkomsten te krijgen, heeft het afdelingsbestuur besloten voorlopig de tweede donderdag van de maand te kiezen voor de afdelingsbijeenkomsten. 1989

4 Agenda afdelingsbijeenkomsten en excursies: Donderdag 11 september 2014 om uur : een voordracht over "Molen De Roos" in Delft door de heer Aart Struijk. Hij heeft als hobby genealogisch en historisch onderzoek en heeft speciaal belangstelling voor de geschiedenis van de verdwenen Delftse molens. Vorig jaar verscheen zijn boek over de geschiedenis van molen "De Roos". Deze enig overgebleven molen in Delft is ooit gebouwd op een rondeel van de stadswal en het molenaarshuis is om de molen heen gebouwd op het fundament van dat rondeel. In 2012 is de molen met het woonhuis een meter omhoog gevijzeld en op het dak van de spoortunnel geplaatst. Dat is op zich al zeer uniek, maar er is nog veel meer aan de hand met deze molen. In de vorige eeuw is de molen scheefgezakt en men hield er ernstig rekening mee dat de molen zou omvallen. Pas in 1990 is de bovenbouw rechtgezet en wel op zo'n manier dat er nu halverwege een knik in de molenromp zit. Verder heeft "De Roos" een uitzonderlijke bouwvorm: de stenen onderbouw is zeskantig, terwijl de molen boven de stelling rond is. In de lezing worden achtereenvolgens besproken de verschillende typen molens en hun functies, de Delftse molens en de genealogie van enkele molenaarsfamilies. Het gaat dus niet alleen over de geschiedenis van molen "De Roos". Ook komt aan bod in welke archieven naar molens kan worden gezocht. Aart Struijk is als vrijwilliger al vele jaren actief als rondleider en museumbeheerder op museummolen De Vlieger in Voorburg. Donderdag 9 oktober 2014 om uur: Digitalisering van het Verenigingscentrum door de heer Jan Netelbeek uit Apeldoorn. De heer Netelbeek is webmaster van de NGV en tevens hoofdbestuurslid. In het VC zijn veel bronnen, denk bijv. aan familieadvertenties, bidprentjes, rouwkaarten, geboortekaartjes enzovoorts. U wilt die bronnen graag raadplegen, het liefst vanachter uw computer. Als u, als lid ingelogd bent en u gaat naar bronnen en kiest daar in de database te zoeken naar een bepaalde naam, dan vindt u al informatie bijv. een lijst van namen, klikt u aan dan krijgt u al meer informatie, maar u wilt graag een scan kunnen zien. Vandaar dat er hard gewerkt wordt aan het maken van scans. Bijv. van rouwkaarten en bidprentjes. Die dan vervolgens toegankelijk gemaakt moeten worden. Daarvoor is hulp van invoerders nodig, net als bij 'Vele Handen' en ook bij de NGV verdient u er credits mee. Met die credits kunt u dan scans kopen. Maar elk lid krijgt ook gratis een serie van 20 credits. U wilt natuurlijk graag meer weten, en dat kunt u tijdens deze lezing te weten komen. Kijk daarvoor alvast eens bij zoeken in de nieuwe database (onder 'In de schijnwerper'). 1990

5 Dinsdag 21 oktober 2014: organiseren wij een excursie naar het Kadastermuseum in Arnhem. De heer Z. Klaasse, die een lezing over de geschiedenis van het kadaster voor ons gehouden heeft, zal deze dag een rondleiding verzorgen. Aan het bezoek van het museum zijn geen kosten verbonden. De reiskosten naar Arnhem komen wel voor uw rekening, maar via carpoolen kunnen deze wellicht beperkt worden. Exacte tijden zijn nog niet bekend. Gezien de reisafstand kunt u het best de gehele dag reserveren. Indien u belangstelling heeft kunt u zich opgeven bij de heer Velders, via of telefonisch Geeft u even aan of u met iemand mee wilt rijden of dat u zelf een paar mensen kunt meenemen? Donderdag 13 november 2014 om uur: Afdelingsledenvergadering met aansluitend om ca uur een avond "voor en door leden". De invulling van deze avond is nog niet bekend. We roepen de leden op ideeën aan te dragen of zich aan te melden voor een kleine voordracht over eigen onderzoek. De reguliere afdelingsavonden worden gehouden in de grote zaal van het Kerkelijk Centrum Delfgauw, de aanvang is om uur. Afwijkende tijden vindt u hierboven. Het adres is: Kerkelijk Centrum Delfgauw, Zuideindseweg 7, 2645 BD Delfgauw. In de omgeving is voldoende gratis parkeergelegenheid. Achter de kerk bevindt zich ook nog een relatief groot parkeerterrein. Tijdens onze avonden is het toegestaan om ook hierop te parkeren. Zowel vanuit Delft, het Westland als Zoetermeer is de locatie goed te bereiken. Zie ook de website van de afdeling. Per openbaar vervoer is het Centrum prima bereikbaar met Veolia bus 121, vertrek van station Delft om en uur en van station Zoetermeer om en uur. De halte in Delfgauw heet: Delfgauwseplein en is slechts enkele minuten lopen van het Kerkelijk Centrum. Vertrek van Delfgauw richting Delft: 21.44, 22.44, uur, richting Zoetermeer: 21.45, 22.45, uur. (Kijk voor de dienstregeling op: Wij brengen de mogelijkheid van carpooling nogmaals onder uw aandacht. Mocht u belangstelling hebben met iemand mee te rijden, neemt u dan contact op met dhr. L.P. Heurter, telefoon , Ook mensen die bereid zijn iemand mee te laten rijden, kunnen dit bij de heer Heurter kenbaar maken. Voorafgaande aan de bijeenkomst is er koffie e.d. te koop aan het buffet, evenals tijdens de pauze. Zoals gebruikelijk wordt er in de zaal niet gerookt! Introducés zijn van harte welkom. 1991

6 De afdelingsavonden worden op basis van ideeën van het afdelingsbestuur ingevuld. Dit is natuurlijk geen wet van Meden en Perzen. Ook u kunt uw invloed laten gelden bijv. door uw ideeën voor een spreker, een onderwerp of andere invulling voor een afdelingsavond aan te dragen. U moet er wel rekening mee houden dat we minimaal een half jaar tot soms een jaar vooruit plannen. Ledenbestand Nieuwe leden: nr dhr. H. Willemsen, Charlie Parkerrode 26, 2717 GG Zoetermeer nr dhr. A. Eeuwen, Soderblomplaats 318, 3069 SK Rotterdam nr dhr. H.J. Tukker, Loosdrechtsestraat 46, 2574 PN s-gravenhage nr dhr. G.Schilte, Fl. Arntzeniusplein 114, 2597 ST s-gravenhage Nieuw bijkomend lid: nr Hist. Werkgroep Oud-Wateringen, Postbus 170, 2290 AD Wateringen Adreswijziging: nr dhr. W. Geertsema, Doorniksestraat 152, 2587 AZ s-gravenhage nr dhr. Ir. B. ten Nijenhuis, Corbulokade 15, 2275 VN Voorburg nr dhr. D. Roggeveen, Spinozalaan 38k, 2273 XC Voorburg Correctie: nr dhr. W.J.T. van der Ven, Ermelostraat 163, 2573 TE s-gravenhage Overgekomen van een andere afdeling (verhuizing): nr dhr. prof. dr. ir. D.E. Boekee, Jan Muschlaan 124, 2597 VA s-gravenhage Overleden: nr dhr. H. van Loo, Van Vredenburchplantsoen 62, 2282 WB Rijswijk nr dhr. Ir. B.W. Hartong van Ark, Karekietlaan 22, 2261 CK Leidschendam nr dhr. drs. C.F.H. Morra, Rembrandtlaan 70, 2271 GK Voorburg nr mevr. J. Alewijnse-Stutterheim,Scheldestraat 106, 4382 LZ Vlissingen nr dhr. E.G. van der Spek, Beethovenlaan 6, 4614 AJ Bergen op Zoom Op telde de afdeling: 289 leden en 17 bijkomende leden. De NGV telde op 31 mei 2014: 8219 leden en 775 bijkomende lidmaatschappen. 1992

7 Onze nieuwe leden heten we bij deze hartelijk welkom, we wensen hen succes bij hun onderzoek en hopen hen ook bij onze afdelingsactiviteiten te ontmoeten. Voor nieuwe leden is ook het volgende van belang. De heer Gerard Velders verzorgt namens het afdelingsbestuur de verwelkoming en introductie van nieuwe leden. Hij geeft informatie over de afdeling en peilt tevens de interesses van de nieuwe leden.(zie ook de rubriek Nieuwe leden stellen zich voor ) BESTUURSMEDEDELINGEN Afdelingssecretaris Zoals tijdens de afdelingsledenvergadering is gemeld, heeft de beoogde nieuwe secretaris zich teruggetrokken. Items 6b, 6d en 8 zijn tijdens de vergadering als volgt aangepast: 6. Bestuursverkiezing b. De heer De Wit treedt af en stelt zich niet herkiesbaar. De heer De Wit treedt af en stelt zich niet herkiesbaar echter doordat de heer Lubben zijn kandidatuur (Punt 6d) intrekt, heeft hij zich beraden en aangeboden zich toch weer voor, voorlopig, één jaar herkiesbaar te stellen. Het bestuur stelt voor om de heer De Wit te herkiezen. d. De heer G.W.H. Lubben stelt zich verkiesbaar voor de functie van secretaris van de afdeling. Het bestuur stelt voor om de heer Lubben te verkiezen. 8. Verkiezing van de afgevaardigde en de plaatsvervangend afgevaardigde. Het bestuur stelt voor om mevr. Käyser - van der Zee aan te wijzen als afgevaardigde en dhr. Lubben als plaatsvervangend afgevaardigde. Het bestuur stelt voor om mevrouw Käyser-van der Zee aan te wijzen als afgevaardigde en de heer De Wit als plaatsvervangend afgevaardigde. Koninklijke Onderscheiding voor Aad Verouden Wij feliciteren onze voormalige voorzitter Aad Verouden te Delft met het ontvangen van een Koninklijke onderscheiding. Hij is nu Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. De heer A.H.G. (Aad) Verouden (gemeente Delft) is benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau en heeft zich gedurende een lange periode verdienstelijk gemaakt voor het maatschappelijke leven in Maassluis en Delft. 1993

8 Hij ontving de onderscheiding in Maassluis, op 25 april j.l. Met hem waren daar nog 19 andere personen die een Koninklijke onderscheiding ontvingen. Onder de diverse maatschappelijke functies, die hij vervuld heeft en vervult, vindt u een aantal genealogische, historische en kerkelijke, zoals: Van 1995 tot heden vice-voorzitter van de Historische Vereniging Arnemuiden Van 2001 tot 2010 lector en bestuurslid/penningmeester van de parochie St. Antonius & St. Cornelius te Den Hoorn. Van 2010 tot heden voorzitter van de Hollandse Vereniging voor Genealogie Ons Voorgeslacht te Rotterdam. Van 2010 tot heden voorzitter van de Parochiële Charitatieve Instelling Midden Delfland. Een uitgebreide lijst van zijn activiteiten (bovenstaande is hieraan ontleend) vindt u op de pagina van de gemeente Maassluis. De heer Verouden is ook in het land onder genealogen geen onbekende, vanwege zijn vele lezingen voor de diverse NGV-afdelingen, met titels als: Vader onbekend, De valkuil van naamsveranderingen en Het nut van oude belastingregisters bij genealogisch onderzoek. We vinden het erg leuk dat Aad Verouden deze onderscheiding ontvangen heeft. (AZ). CALS Zoals bekend verondersteld mag worden is elke afdelingsavond de heer Dick Ubink aanwezig. Aan hem kunt u vragen stellen omtrent de onderzoeksgebieden van andere NGV leden. GensDataPro Sinds enige tijd is de heer Aad Biesbroek (helpdesk GDPro) aanwezig. U kunt Aad uitvragen over het gebruik van deze, onder auspiciën van de NGV ontwikkelde genealogische software. (lees elders in dit blad bij 'Nieuwe leden stellen zich voor'). 1994

9 Genealogische vragen En natuurlijk kunt u uw genealogische vragen kwijt bij Cokke de Keijzer-van Holsteijn, die uw vraag verder zal leiden naar een van de experts binnen de afdeling. Jubileumboeken. Op de afdelingsavonden zijn ook nog exemplaren van de Jubileumboeken 2001 en 2011 te koop voor 15,00. Samen voor een aardige combinatieprijs van 25,00. Advertentie OVER advertenties Van een van onze afdelingsleden ontvingen wij een groot aantal advertenties met de naam DE GEUS Waaronder zelfs een paar met een foto. Belangstellenden voor deze advertenties kunnen zich wenden tot, Cokke de Keijzer via E mail Overlijden Carel Morra Op 1 april jl. is ons afdelingslid, de heer Carel Morra uit Voorburg, overleden. De heer Carel Frederik Henri Morra, geb. 's-gravenhage 6 juli 1940, was wetenschappelijk ambtenaar. Hij was sinds 1992 NGV-lid. Binnen de NGV was hij medewerker van de Contactdienst van 1993 tot 2004 (het jaar dat deze dienst werd opgeheven). Hij heeft ons in het verleden assistentie verleend als CALS bij diverse activiteiten waarop de afdeling Delfland zich presenteerde. Vroeger had een Contactdienst-functionaris het in de afdeling heel druk met verschaffen van informatie over leden die al naar bepaalde families gezocht hadden. (Informatie die nog altijd bestaat maar nu voornamelijk via de website geraadpleegd wordt.) Bij activiteiten als de medewerking van de afdeling aan Monumentendag op het Delfts archief, was één CALS dan ook niet voldoende en dan sprong de heer Morra, die CALS van de afdeling s-gravenhage was, bij. Toen de Haagse afdeling werd opgeheven, werd de heer Morra lid van Delfland. 1995

10 We bewaren prettige herinneringen aan zijn medewerking, Hij was innemend, vriendelijk en humoristisch. Onze gedachten gaan uit naar zijn vrouw en kinderen. Wij wensen hen sterkte bij het verwerken van dit verlies. (AZ) 1996 Overlijden Ton van Daalen Kortgeleden ontvingen wij het bericht dat Ton van Daalen, onze oud-secretaris, was overleden op 3 juni 2014, na een ongelukkige val in zijn tuin. Ton van Daalen is 87 jaar oud geworden. Ton heeft aan de wieg gestaan van de afdeling, hij was mede-oprichter van de afdeling. En hij heeft erg veel gedaan voor de afdeling, hij regelde leuke sprekers, bedacht zaken, voerde het secretariaat vanaf de oprichting in 1976 tot 1987, hij onderhield de contacten en hij maakte avant la lettre al een soort afdelingsblad van een A4'tje! Dat vermenigvuldigde hij en hij verzorgde ook de verzending. Ton had door zijn werk, op het archief van Delft, goede contacten met de lokale pers, waardoor Delfland een goede publicitaire start had. FAMILLEMENT 2014 Het Famillement vindt dit jaar plaats op 8 oktober in de Hooglandse Kerk in Leiden. Het thema is "Erfgoed en Familiegeschiedenis". De deuren openen om uur en het evenement zal tot duren tot uur. De toegang voor bezoekers van het evenement is gratis. Op het programma van het Famillement staan dit jaar lezingen, workshops, een thematische rondwandeling, een veiling (door Burgersdijk & Niermans), een erfgoedquiz voor scholieren, een publiek interview met schrijfster-columniste Aaf Brandt Corstius over haar ervaringen met 'Verborgen Verleden' door Ben Kolster, en mogelijk nog nader in te vullen activiteiten.

11 Circa 60 relevante nationale en regionale verenigingen - waaronder ook de afdeling Delfland van de NGV -, stichtingen en instellingen worden in staat gesteld zich aan het publiek te presenteren tijdens de 'Famillementmarkt'. Tevens zal een aantal buitenlandse organisaties uit België, Duitsland en Frankrijk met een stand aanwezig zijn. (Zie hiervoor de actuele lijst met deelnemers.) Er zullen lezingen en workshops worden gehouden in drie parallelle lezingencarrousels in verschillende zaaltjes van de Hooglandse Kerk. De lezingen volgen elkaar non-stop op en duren 45 tot 60 minuten. Zie ook NIEUWE LEDEN STELLEN ZICH VOOR De heer Gerard Velders verzorgt, namens het bestuur de introductie van nieuwe afdelingsleden. D.w.z. dat hij contact zoekt met deze nieuwe leden, informatie geeft over de vereniging en de afdeling en tegelijkertijd de interesses peilt. Voor alle duidelijkheid de stukjes worden door Gerard Velders geschreven maar voor publicatie wordt de betrokken leden zoveel mogelijk gevraagd om commentaar, aanvullingen en goedkeuring van bedoelde tekst. Nieuwe gezinsleden worden niet automatisch benaderd. Als een nieuw gezinslid in deze rubriek wil worden opgenomen of informatie wenst, wordt vriendelijk verzocht hiervoor contact op te nemen met dhr. Velders. Om u deelgenoot te maken. Volgt hierna een nieuwe aflevering van deze rubriek. NIEUWE LEDEN STELLEN ZICH VOOR... nr. 49 (door: Gerard J.L.M. Velders) De heer A.J. Biesbroek (lidnr ) De heer Biesbroek (Aad) is geen nieuw lid van de NGV, maar door zijn verhuizing van Noord-Holland naar Vlaardingen heeft hij zijn activiteiten verplaatst naar onze afdeling. Trouwe bezoekers van de afdelingsavonden hebben hem dit jaar al een paar maal zien zitten met zijn laptop in de aanslag om vragen van aanwezigen te beantwoorden over o.a. GensDataPro. 1997

12 Aad is werkzaam geweest bij de Hoogovens, later Corus, thans Tata Steel, als leraar bedrijfsopleidingen en is inmiddels gepensioneerd. Hij is altijd geïnteresseerd geweest in de technische ontwikkelingen van de computer. Binnen de NGV heeft deze belangstelling geresulteerd in deelname aan de werkgroep Ondersteuning en Promotie van de afdeling Computergenealogie. Deze afdeling is inmiddels opgeheven en sinds een paar jaar als Dienst binnen de NGV opgenomen. (Dienst Ondersteuning en Presentatie voor ComputerGenealogen). Aad heeft de ontwikkeling van GensData/D90, -waarvoor hij toentertijd nog een handleiding heeft geschreven-, naar GD-Win en later GensDataPro stap voor stap gevolgd. Van alle versies heeft hij nog programmatuur beschikbaar. De basishandleiding van GensDataPro vanaf versie 2.0 is van zijn hand. Bij zijn oude afdeling, Hollands Noorderkwartier (HNK), was hij op elke lezingavond te vinden voor het beantwoorden van vragen over computerprogramma s, tekstverwerkings- en powerpoint programma s, spreadsheets en andere genealogische software. Vanaf dit jaar is Aad te vinden op onze avonden en staat klaar om al uw vragen over bovenstaande zaken zo mogelijk te beantwoorden of hierover mee te denken. Mocht hij niet aanwezig zijn, dan kunt u hem altijd een sturen: De afdeling stelt deze geste van Aad zeer op prijs en hoopt dat vele leden de weg naar zijn tafeltje op de lezingenavonden zullen vinden. GENEALOGISCH ALLERLEI 1998 Genealogische records 2 (door: Theo Olierook) Wij hebben in het archief van de Genealogische Werkgroep Loosduinen twee genealogische records, in het vorige blad stond "Genealogische records 1". Hierbij nog een paar genealogische records. Eerst een triest gezin. Op 30 december 1840 trouwt Adrianus Avé in Ophemert met Katharina Maria van Zuiligen. Na het huwelijk vestigt het echtpaar zich in Rotterdam en daarna in Tholen. En dan begint de ellende. Het eerste kind, een zoon wordt op 5 juli 1845 in Rotterdam dood geboren.

13 Daarna volgen in Tholen 10 kinderen, die allemaal dood geboren worden. Het twaalfde kind, dat op 4 oktober 1860 geboren werd, werd wel levend geboren, maar overleed op 25 december 1860 in Tholen, slechts 82 dagen oud. In 1869 sterft Adrianus Avé 57 jaar oud. Wat een trieste zaak. Nog een bijzonder triest gezin. In het Nieuwsblad van het land van Heusden en Altena van 18 maart 1925 stond de volgende mededeling: In het gezin Jielis Marinus van der Ven en Teuntje van Dalen is vorige week een drieling geboren. Drie zonen waarvan 1 dood geboren werd, de twee andere zonen overleden na één dag. Dat is nog niet alles. Drie jaar eerder in 1922 werd in dit gezin een vierling geboren, 4 jongens - allen dood geboren. In één gezin een drieling en een vierling, dat is een record, maar wel een triest record. Nu iets opgewekters: een kras gezin Marinus Jacobus Voeten, geboren 10 juli 1871 in Rucphen, overleed 30 november 1965 in Sprundel, was 94 jaar en 143 dagen oud. Hij trouwde met Maria Jacoba van Koulil, geboren 19 januari 1868 in Rucphen, overleden 27 juni 1948 in Roosendaal, 80 jaar en 206 dagen oud. Dit echtpaar kreeg 4 kinderen die allemaal zeer oud werden. Het eerste kind werd 99 jaar en 298 dagen Het tweede kind werd 91 jaar en 341 dagen Het derde kind werd 95 jaar en 267 dagen Het vierde kind werd 98 jaar en 219 dagen De gemiddelde leeftijd van dit gezin is De gemiddelde leeftijd van de vier kinderen is 93 jaar en 185 dagen 96 jaar en 190 dagen. Zo kan het dus ook! ef_zeven (door: A.P.J. Käyser - van der Zee) In deze rubriek vindt u onderwerpen, die voor de computer gebruikende genealoog interessant kunnen zijn, zoals adressen van medeleden; homepages die interessante informatie voor genealogen bevatten; informatie over genealogische bronnen die op CD-rom, DVD of anderszins zijn verschenen e.d. De informatie moet 1999

14 laagdrempelig zijn. Lezers die informatie op dit gebied hebben, kunnen deze aan mij toezenden. ( adres: ADRESSEN Nieuwe adressen: A. Eeuwen te Rotterdam H.J. Tukker te s- Gravenhage D.E. Boekee te s- Gravenhage Wijziging adres: J. Noort te Pijnacker P.C. Kaiser te s-gravenhage WEBSITES Een aardige pagina binnen WIKIPEDIA is die van de 20e eeuw U vindt hier een tegeltableau met alle jaren. Even aanklikken en u ziet welke dingen zoal in dat jaar gebeurd zijn. Het loopt van 1890 t/m 2009 Natuurlijk kunt u ook enkele andere eeuwen zo bekijken. Klikt u op de 19e eeuw dan start u bij Bij de 18e eeuw begint u bij Zo schakelt u snel tussen bepaalde jaren heen en weer In Delft op Zondag van 23 februari 2014 stond een artikeltje over Twintig jaar Den Hoorn in beeld en op internet. Herman van der Kraan heeft in 20 jaar vele foto s van Den Hoorn gemaakt en bracht al twee keer een DVD uit met een slideshow van de foto s, maar inmiddels staan deze foto s ook online. Het krantenartikel staat op: U vindt de foto s van 1993 tot 2013 op XGCX8HQR-Foto's-van-Huizen_en_straten.html Maar het blijkt dat op de site ook nog andere fotoalbums van de heer Van der Kraan te vinden zijn. Bijv. over oud Den Hoorn OXMKA8U6-Foto's-van-Huizen_en_straten.html Ik vond zelf in een van die albums een aantal -mij onbekende - leuke oude afbeeldingen zoals van de houtzaagmolen De gekroonde Zalm, waarop Johannes den Hoedt, de vader van mijn moeders moeder gewerkt heeft.

15 Op de site vond ik het adres van de heer Van der Kraan: Genealogisch Onderzoek in Ierland Het Mededelingenblad van de afdeling Zaanstreek-Waterland noemt in het blad van maart 2014 een aantal organisaties die mogelijk kunnen helpen bij het opsporen van voorouders in Ierland. Heel Ierland: The Irish Family History Foundation: tel. +353(0) , The Association of Professional Genealogists in Ireland: Republiek Ierland: Genealogical Office (National Library): General Register Office: tel. +353(0) , National Archives Ireland: tel. +353(0) , Noord Ierland: The Public Record Office Northern Ireland: tel. +44(0) , General Register Office Northern Ireland: tel. +44(0) , Lammens Een leuke familie site om ook eens te bekijken is: In Lamens terms - Een site over belastingen, geschiedenis, genealogie en nog veel meer... U vindt informatie over diverse families o.a. de familie Lam(m)ens. Blijleven, Lokerse, Verwaal en Wegman. Maar ook fiscaal historische informatie. Pijnacker in o.a. de 18e,19e en 20e eeuw geeft chronologisch info over diverse voorouders in diverse eeuwen, daarnaast een serie opmerkelijke verhalen bijeengebracht onder de noemer opmerkelijk in de linker kolom. 2001

16 Gezinskaarten Rijswijk online Archief Delft beheert de archieven voor de gemeente Rijswijk. In overleg met de gemeente Rijswijk is een werkplan gemaakt om meer archieven digitaal beschikbaar te stellen. Daarmee kunnen bezoekers thuis deze veel geraadpleegde bestanden bekijken. Ook zijn deze bestanden dan beschikbaar in de studiezaal van het Rijswijks Historisch Informatiecentrum waardoor ze bij onderzoek geraadpleegd kunnen worden. In dit kader zijn de gezinskaarten uit het archief van het gemeentebestuur van Rijswijk , die als voorloper van de persoonskaart zijn gebruikt tussen 1923 en 1939 gedigitaliseerd. Het gaat om maar liefst scans die nu via de bladerfunctie van de digitale stamboom beschikbaar zijn. Zie: en GenVer opgevolgd door: Zoekakten!! Een prettig bericht van 6 juni 2014 Zoekakten.nl heeft begin juni 2014 het stokje overgenomen van GenVer. Vrijwel alle gegevens zijn van GenVer overgenomen en op zoekakten.nl verwerkt. Daarnaast zijn er in de tussentijd veel nieuwe collecties toegevoegd (alle Family Search updates vanaf begin april t/m heden), die nog niet op GenVer aanwezig waren. Zie hiervoor Nieuwe aanwinsten. Ook is bij alle nog niet geïndexeerde films, waar mogelijk, de mogelijkheid tot 'snel zoeken' toegevoegd. Bij met name Noord-Brabant, zijn nog veel doublures te vinden. Deze worden zo spoedig mogelijk aangepast / verwijderd. Zoekakten.nl verwijst in principe alleen door naar de FamilySearch scans van Nederland en België. Zoekakten.nl is net als GenVer was; een privé initiatief. Gratis en voor niets toegankelijk. NB: Vanwege de aanpassingen, die vanaf nu dagelijks worden verwerkt, zal er nog niet gecorrespondeerd kunnen worden. Medio juli volgt het definitieve mailadres. Zoekakten is ook te vinden op Twitter. Zie

17 ALGEMENE INFORMATIE Onder deze rubriek vallen o.a. de subrubrieken: Boekennieuws, afdelingsbibliotheek, Archiefnieuws en Cursusnieuws. (door: A.P.J. Käyser - van der Zee) BOEKENNIEUWS Onlangs vertelde ons bestuurslid mevr. Cokke de Keijzer - van Holsteijn op de afdelingsavond van 8 mei over het onderzoek naar een van haar opa s - opa Van Holsteijn - en over het boek dat zij daarover geschreven heeft. De voordracht met powerpoint presentatie ging zowel over het onderzoek als over het proces om een boek te schrijven en uit te geven. Ons afdelingslid Leo van der Linden, oud-hoofdredacteur van Gens Nostra was zo vriendelijk over dit boek een korte recensie te schrijven. Biografie Cokke de Keijzer van Holsteijn, Een gewone kleine man op Schiplui , Leidschendam 2013, 242 pagina s, geïllustreerd en met index; (oplage: 75 stuks, verkoopprijs: 18,50 (exclusief portokosten), formaat: iets ruimer dan A5.) De auteur heeft het leven van haar opa van vaderskant, los werkman Kees van Holsteijn ( ), beschreven. Aan de hand van brieven, dagboeken, interviews en archiefbronnen zie je zijn leven, dat zich afspeelde in Schipluiden, voorbij komen. Op 2 mei 1911 trouwt hij te Schipluiden met Pie Gielesen ( ). De familie is roomskatholiek. Samen krijgen Kees en Pie tussen 1912 en 1928 elf kinderen en later 55 kleinkinderen. Van de elf kinderen is alleen zoon Ton van 1921 nog in leven. Bij opa Kees is eind 1922 een nier weggehaald en hij lag toen 95 dagen in het Delftse ziekenhuis Bethel met de dood op de loer. Uiteindelijk knapt hij op en viert hij later zijn 25 jarige en zelfs zijn 45 jarige huwelijksfeest. Naast de grote en kleine dagelijkse beslommeringen krijgt ook het algemene leven in Schipluiden tussen 1887 en 1962 de aandacht, bijvoorbeeld de invloed van de kerk. In het tweede gedeelte van het boek in Voorouders en nageslacht volgen opa s voorgeschiedenis, een kwartierstaat tot en met de overgrootouders van de hoofdpersoon (de familienamen van hun grootouders zijn: Van Holsteijn, Verbeek, Swits, Van Dijk, Gielese, Schuit, Berkel en van Veen) en hun nageslacht. 2003

18 De index van acht pagina s is op voornaam. Dit betekent wel dat als je naar een bepaalde achternaam zoekt, je de hele index moet doornemen. Soms moet je bij een verwijzing één tot maximaal vier pagina s erbij op tellen, bijvoorbeeld bij de verwijzing van Bert (de Keijzer) naar pagina 220, lees 224. Verder miste ik de naam van bijvoorbeeld Ben Timmers op pagina 224 in de index. Met deze uitgave is een bijzonder project namelijk een uitgebreid onderzoek naar het leven van een gewone man Kees van Holsteijn voor het nageslacht op papier vastgelegd. Het boek is rijk geïllustreerd. Met de grote variatie van bronnen, haar doorzettingsvermogen en het eindresultaat verdient de auteur alle lof! Leo van der Linden, Zoetermeer NB: Bij de auteur zijn nog enkele exemplaren voor verkoop beschikbaar. Afdelingsbibliotheek Als aanwinst voor de afdelingsbibliotheek kunnen we het volgende meedelen: Van de heer Lups kregen we Kroniek van Scheveningen door Nel Noordervliet-Jol, deel 4 uit de Historische reeks van Museum Scheveningen, uitg. Elmar B.V. Rijswijk 1997, ISBN Omvang 95 pagina s met diverse foto s en illustraties. Aan de hand van diverse jaartallen van 1276 t/m 1996 volgt u belangrijke gebeurtenissen en feiten van Scheveningen Onze dank aan de schenker. Aan dit nummer werkten mee: - T. Olierook, John Radeckerkade 39, 2552 WP Den Haag, tel L.F. van der Linden, Ant. Coolenhove 14, 2717 XH Zoetermeer, tel Bestuurslid: G.J.L.M. Velders, en de redactieleden A.P.J. Käyser-van der Zee en L.P. Heurter. 2004

19 COLOFON ISSN Dit mededelingenblad is een uitgave van de NGV afd. Delfland en wordt gratis verstrekt aan de leden van de afdeling. Overige leden van de NGV kunnen het blad ontvangen door bijkomend lid te worden van onze afdeling. Voor niet leden van de NGV kost een abonnement 9,25 (te betalen op Bankrekening t.n.v. A. P.J. Käyser-van der Zee inzake NGV, Pijnacker). Het blad verschijnt in de maanden maart, juni, september en december. REDACTIE: L.P.Heurter, vacature. Redactieadres: Wengéhout 96, 2719 KB Zoetermeer, tel adressen redactie: en/of Bijdragen voor een volgend nummer (getypt of per attachment, bij voorkeur in RTF) dienen in het bezit van de redactie te zijn op de 1ste van de maand voorafgaande aan de verschijningsdatum. De redactie draagt geen verantwoordelijkheid voor de ondertekende stukken. Gehele of gedeeltelijke overname van artikelen is toegestaan, echte rmet bronvermelding en onder toezending van een presentexemplaar aan de redactie. Nabestellen losse nummers: mw. A.P.J. Käyser- van der Zee, Rommesingel 49, 2641 VG Pijnacker, tel , BESTUUR VAN DE AFDELING DELFLAND Vz ing. L.P. Heurter Wengéhout KB Zoetermeer vice vz A.P.J Käyser-van der Zee Rommesingel VG Pijnacker secr S.C.M. de Wit Schouw DH Schipluiden penn A.P.J Käyser-vander Zee Rommesingel VG Pijnacker lid Mr. P.C. Kaiser Rijswijkse Landingslaan BE s-gravenhage lid G.J.L.M. Velders Park Hoornwijk CZ Rijswijk lid C.A.M. de Keijzer-van Holsteijn Valkhof HS Leidschendam lid Ir. R. van Rooijen Warmoesland LC Den Hoorn CALS-ad-interim: H.C. Ubink, Antoniusstraat 14, 2382 BD Zoeterwoude, tel , PR functionaris: C.A.M.de Keijzer-van Holsteijn, Valkhof 64, 2261 HS Leidschendam, tel , Heraldische adviezen: E.B. van Rijn, Popnlierenhof22, 2678 SJ De Lier, tel , Homepage NGV afd. Delfland: Twitter-account: en Webmaster: Ir. R. van Rooijen, Warmoesland26, 2635 LC Den Hoorn, tel , Welkom nieuwe leden: G.J.L.M. Velders, Park Hoornwijk 42, 2289 CZ Rijswijk, tel , Carpooling: ing. L.P. Heurter, Wengéhout 96, 2719 KB Zoetermeer, tel , Afdelingsbibliothecaris: Boeken en tijdschriften: mw. J.B. Visser, Van Loostraat 14, 2582 XD s-gravenhage, tel , (De catalogus staat op de afdelingswebsite.) Genealogische Helpdesk: M.L.M. van der Stap, Schuberthof 59, 2402 GJ Alphen aid Rijn, tel , Helpdesk GDPro + computerzaken: Afdelings erelid: Index mededelingenblad A.J. Biesbroek, Holysingel 558, 3136 LL Vlaardingen, tel , A.P.J. Käyser-van der Zee (dec.1991 t/m december 2011) te downloaden via de website. Lidmaatschap NGV en adreswijziging Gens Nostra Nederlandse Genealogische Vereniging, Postbus 26, 1380 AA Weesp

20 Een van de vele advertenties met de naam "de Geus" Voor informatie zie elders in dit blad.

Nederlandse Genealogische Vereniging Afdeling Zeeland WIJ VAN ZEELAND

Nederlandse Genealogische Vereniging Afdeling Zeeland WIJ VAN ZEELAND Nederlandse Genealogische Vereniging Afdeling Zeeland WIJ VAN ZEELAND Mededelingenblad 9e jaargang, nummer 2 april/mei 2007 Nederlandse Genealogische Vereniging afd. Zeeland Bestuurssamenstelling J.W Zondervan

Nadere informatie

AMERSFOORT EN OMSTREKEN. Uitgave van de Nederlandse Genealogische Vereniging Afdeling Amersfoort en Omstreken Jaargang 13 september 2004 Nummer 3

AMERSFOORT EN OMSTREKEN. Uitgave van de Nederlandse Genealogische Vereniging Afdeling Amersfoort en Omstreken Jaargang 13 september 2004 Nummer 3 AMERSFOORT EN OMSTREKEN Uitgave van de Nederlandse Genealogische Vereniging Afdeling Amersfoort en Omstreken Jaargang 13 september 2004 Nummer 3 Ten geleide Met genoegen bieden wij u dit septembernummer

Nadere informatie

Nederlandse Genealogische Vereniging. Afdeling Zeeland. Ze. Ill. II Cadsandt, Aerdenburg, Ysendyck en Biervliet. (zie verder binnenpagina)

Nederlandse Genealogische Vereniging. Afdeling Zeeland. Ze. Ill. II Cadsandt, Aerdenburg, Ysendyck en Biervliet. (zie verder binnenpagina) Nederlandse Genealogische Vereniging Afdeling Zeeland Ze. Ill. II Cadsandt, Aerdenburg, Ysendyck en Biervliet. (zie verder binnenpagina) WIJ VAN ZEELAND Mededelingenblad 12 e jaargang, nummer 3 augustus

Nadere informatie

Bulletin van de Oudheidkundige Kring De Vier Ambachten

Bulletin van de Oudheidkundige Kring De Vier Ambachten Bulletin van de Oudheidkundige Kring De Vier Ambachten 1 28e jaargang (2009), aflevering nr. 1. Het BULLETIN is een uitgave van de Oudheidkundige Kring De Vier Ambachten. REDACTIECOMMISSIE Drs. W.M. Verschraegen

Nadere informatie

Lezingen & Activiteiten

Lezingen & Activiteiten AMERSFOORT EN OMSTREKEN Uitgave van de Nederlandse Genealogische Vereniging Afdeling Amersfoort en Omstreken Jaargang 19 september 2010 Nummer 3 De memorietafel van de familie Van Schaijck, (lezing 14-12-2010)

Nadere informatie

jaargang 17 nummer 46 Uitnodiging

jaargang 17 nummer 46 Uitnodiging Historisch Genootschap Midden- Kennemerland jaargang 17 nummer 46 issn: 1382-9351 maart 2009 Activiteitenkalender: maandag 6 april: jaarvergadering HGMK in buurthuis Wijk aan Duin met na de pauze een presentatie

Nadere informatie

DIENSTENPAKKET IDEEËNCENTRUM IN KI(S)T

DIENSTENPAKKET IDEEËNCENTRUM IN KI(S)T een uitgave van Ideeëncentrum, vereniging voor innovatie en ideeënmanagement Inhoud Dienstenpakket Ideeëncentrum in KI(s)T Eerste gratis IDsessie op 3 oktober 1/2/3 3 DIENSTENPAKKET IDEEËNCENTRUM IN KI(S)T

Nadere informatie

originele etsen van IJserinkhuijsen

originele etsen van IJserinkhuijsen Museum Kennemerland Historisch Genootschap HGMK Activiteitenkalender maandag 7 september 20:00 uur Inloopavond HGMK in Museum Kennemerland zaerdag 12 en zondag 13 september: Open Monumentendag zondag 20

Nadere informatie

1384 3800 BJ AMERSFOORT

1384 3800 BJ AMERSFOORT passie voor spoor Nederlandse Vereniging van Belangstellenden in het Spooren tramwegwezen www.nvbs.com Postbus 1384 3800 BJ AMERSFOORT jaarverslag financieel verslag 2014 Inhoudsopgave Jaarverslag NVBS

Nadere informatie

Bolleboos. Let op! 5 april 2008. 10 april 2008 Jaarvergadering. De CVB op Internet. http://www.decvb.nl. NiVeSoft. Windenergie!

Bolleboos. Let op! 5 april 2008. 10 april 2008 Jaarvergadering. De CVB op Internet. http://www.decvb.nl. NiVeSoft. Windenergie! Windenergie! De TNT Post Port betaald Afz. CVB, Rietkraag 95 2144 KB Beinsdorp Belangstelling? Bel: 023-5581158 Bolleboos april 2008 De CVB op Internet http://www.decvb.nl NiVeSoft Uw dealer voor o.a.

Nadere informatie

Van de Voorzitter. Mevr. D. Troost Tel: 420101 Voorzitter bovengenoemde verenging. Van de redactie.

Van de Voorzitter. Mevr. D. Troost Tel: 420101 Voorzitter bovengenoemde verenging. Van de redactie. Van de Voorzitter. De zomer is weer ten einde, een mooie zomer: tenminste wat het weer betreft. Een lange winter staat ons weer te wachten. De dagen worden steeds korter, dus eerder het licht aan. Voor

Nadere informatie

Historische Vereniging Vlaardingen december 2013

Historische Vereniging Vlaardingen december 2013 Historische Vereniging Vlaardingen december 2013 130 Billitonlaan 42-48, 3131 LK Vlaardingen Tel. 010-4344645 Openingstijden: maandag t/m vrijdag 09.00-17.30 uur zaterdag 09.00-17.00 uur In overleg is

Nadere informatie

Inhoudsopgave Van de directie... 3

Inhoudsopgave Van de directie... 3 Zorg voor het leven Inhoudsopgave Van de directie... 3 Collectieve belangenbehartiging... 5 Eenzaamheid... 5 Voltooid Leven... 6 Subsidie PGO-organisaties... 6 Brochure over levensbeschouwelijke aspecten

Nadere informatie

OUD RHENEN ZEVENTIENDE JAARGANG JANUARI 1998. NO.l

OUD RHENEN ZEVENTIENDE JAARGANG JANUARI 1998. NO.l OUD RHENEN ZEVENTIENDE JAARGANG JANUARI 1998 NO.l Bestuur van de Historische Vereniging Oudheidkamer Rhenen en Omstreken Voorzitter Secretaris Penningmeester Leden : Dr. H.P. Deys, Rhenen, tel. 0317-612812

Nadere informatie

AFDELING APELDOORN EN OMSTREKEN

AFDELING APELDOORN EN OMSTREKEN AFDELING APELDOORN EN OMSTREKEN AFDELINGSBLAD 2012 NUMMER 2 NGV afdeling Apeldoorn en omstreken 1 NEDERLANDSE GENEALOGISCHE VERENIGING AFDELING APELDOORN EN OMSTREKEN BESTUUR: Voorzitter: J.W. (Jan) Limpers

Nadere informatie

passie voor spoor Nederlandse Vereniging van Belangstellenden in het Spoor- en tramwegwezen NVBS, Postbus 1384 3800 BJ AMERSFOORT www.nvbs.

passie voor spoor Nederlandse Vereniging van Belangstellenden in het Spoor- en tramwegwezen NVBS, Postbus 1384 3800 BJ AMERSFOORT www.nvbs. passie voor spoor Nederlandse Vereniging van Belangstellenden in het Spoor- en tramwegwezen NVBS, Postbus 1384 3800 BJ AMERSFOORT www.nvbs.com jaarverslag 2013 financieel verslag 2013 beleidsplan 2014-2018

Nadere informatie

februari 2012 nr.1 februari 2012 1 Jaarvergadering Energiecollectief De OV-chipkaart Uw aandacht waard! Gezocht: secretaris V/M In het Alzheimer café

februari 2012 nr.1 februari 2012 1 Jaarvergadering Energiecollectief De OV-chipkaart Uw aandacht waard! Gezocht: secretaris V/M In het Alzheimer café februari 2012 nr.1 Jaarvergadering De OV-chipkaart Gezocht: secretaris V/M Agenda Activiteiten in: De Kortfoort De kleine zaal Overige activiteiten Activiteiten lange termijn Personalia Activiteiten Computercursus

Nadere informatie

Algemene Ledenvergadering op 7 mei 2011 Lokatie: Klein Vogelenzang in het Pinetum Blijdestein Van der Lindenlaat 125 1200 AA te Hilversum

Algemene Ledenvergadering op 7 mei 2011 Lokatie: Klein Vogelenzang in het Pinetum Blijdestein Van der Lindenlaat 125 1200 AA te Hilversum Jaargang 16, Nr. 2 April 2011 Inhoud www.verkeersslachtoffer.nl pag. Voorwoord van het bestuur 2 Bestuur VVS 3 Uitnodiging voor de Algemene Ledenvergadering 4 Concept agenda ALV op zaterdag 7 mei 2011

Nadere informatie

Bulletin van de Oudheidkundige Kring De Vier Ambachten

Bulletin van de Oudheidkundige Kring De Vier Ambachten Bulletin van de Oudheidkundige Kring De Vier Ambachten 1 31e jaargang (2012), aflevering nr. 1. Het BULLETIN is een uitgave van de Oudheidkundige Kring De Vier Ambachten. REDACTIECOMMISSIE Drs. W.M. Verschraegen

Nadere informatie

Over afscheid en longfibrose Informatieblad van de Belangenvereniging Longfibrosepatiënten Nederland

Over afscheid en longfibrose Informatieblad van de Belangenvereniging Longfibrosepatiënten Nederland MAART2011 Over afscheid en longfibrose Informatieblad van de Belangenvereniging Longfibrosepatiënten Nederland Afscheid Van de redactie. In ons verenigingsblad proberen we als redactie steeds informatie

Nadere informatie

Digitaal contactorgaan voor huisomroepen aangesloten bij de Vereniging Huisomroepen Nederland. Inhoud

Digitaal contactorgaan voor huisomroepen aangesloten bij de Vereniging Huisomroepen Nederland. Inhoud VAN HUIS UIT Digitaal contactorgaan voor huisomroepen aangesloten bij de Vereniging Huisomroepen Nederland 30 e jaargang nummer 2 - zomer 2014 Inhoud Van de redactie HIP Contactgroep Bericht van de voorzitter

Nadere informatie

Bolleboos. CVB op internet http://www.decvb.nl. Redacteur gezocht! (zie pagina 2) Demonstratie over het maken van een eenvoudige

Bolleboos. CVB op internet http://www.decvb.nl. Redacteur gezocht! (zie pagina 2) Demonstratie over het maken van een eenvoudige CVB op internet http://www.decvb.nl De TNT Post Port betaald Afz. CVB, Rietkraag 95 2144 KB Beinsdorp Hier had uw advertentie kunnen staan! Bolleboos maart 2007 Windenergie! Belangstelling? Bel: 023-5581158

Nadere informatie

03331' T~l. Uitgave van de Historische Kring Haaksbergen. 47e jaargang nr. 2, mei 2014. Verschijnt 5x per jaar. T""S T*ï '

03331' T~l. Uitgave van de Historische Kring Haaksbergen. 47e jaargang nr. 2, mei 2014. Verschijnt 5x per jaar. TS T*ï ' Uitgave van de Historische Kring Haaksbergen 03331' T~l.~, f J ; -^" - ;~~-«M*-» «* '^Ji ^,.J. T""S T*ï ' 47e jaargang nr. 2, mei 2014. Verschijnt 5x per jaar. (Colofon Aold Hoksebarge Uitgave: Adres:

Nadere informatie

de SLEUTELPOST 2013-03 Jan Gat Leidsche Ve r e e n i g i n g v a n P o s t z e g e l v e r z a m e l a a r s Vrijwilligers

de SLEUTELPOST 2013-03 Jan Gat Leidsche Ve r e e n i g i n g v a n P o s t z e g e l v e r z a m e l a a r s Vrijwilligers de SLEUTELPOST 2013-03 jaargang 53-193 Leidsche Ve r e e n i g i n g v a n P o s t z e g e l v e r z a m e l a a r s Opgericht 17 januari 1940 Jan Gat alias Jan met de handjes Vrijwilligers 2012 Impressie

Nadere informatie

P32 P14 P18. 01 Drop of Stroopwafels, maart 2105 - Nummer 108

P32 P14 P18. 01 Drop of Stroopwafels, maart 2105 - Nummer 108 Sinds 1995 Het informatieblad voor Nederlanders in Frankrijk www.drop-of-stroopwafels.net maart 2015 - Nummer 108 P9 P14 P18 P32 01 Drop of Stroopwafels, maart 2105 - Nummer 108 U woont in Frankrijk en

Nadere informatie

ALGEMENE VERGADERING STIEPELWANDELTOCHTEN BUURSE. Gängelproat 2014, nr. 2

ALGEMENE VERGADERING STIEPELWANDELTOCHTEN BUURSE. Gängelproat 2014, nr. 2 ALGEMENE VERGADERING STIEPELWANDELTOCHTEN BUURSE Gängelproat 2014, nr. 2 Colofon Bestuur Hennie Horst (voorzitter), Dirk Haan (vice voorzitter), Gert Nieterau (secretaris), Hennie Klootwijk (penningmeester),

Nadere informatie

AMERSFOORT EN OMSTREKEN. Uitgave van de Nederlandse Genealogische Vereniging Afdeling Amersfoort en Omstreken Jaargang 19 januari 2010 Nummer 1

AMERSFOORT EN OMSTREKEN. Uitgave van de Nederlandse Genealogische Vereniging Afdeling Amersfoort en Omstreken Jaargang 19 januari 2010 Nummer 1 AMERSFOORT EN OMSTREKEN Uitgave van de Nederlandse Genealogische Vereniging Afdeling Amersfoort en Omstreken Jaargang 19 januari 2010 Nummer 1 Een van de laatste huisjes in de voormalige Drentse proefkolonie

Nadere informatie

Geneaknowhow.net. korte terugblik over de eerste vijf jaren

Geneaknowhow.net. korte terugblik over de eerste vijf jaren Geneaknowhow.net korte terugblik over de eerste vijf jaren Dit document is samengesteld ter herinnering aan het eerste lustrum van het domein Geneaknowhow.net op 22 april 2005, met een beknopt overzicht

Nadere informatie

VERENIGING PEELBELANG LANDHORST

VERENIGING PEELBELANG LANDHORST UITNODIGING 65 e ALGEMENE JAARVERGADERING VERENIGING PEELBELANG LANDHORST Datum: dinsdag 22 maart 2011 Plaats: Aanvang: Dorpshuis De Stek Landhorst 20.00 uur Agenda: 1. Opening en inleiding door de voorzitter.

Nadere informatie

Jaargang 32 Nummer 2 Juni 2012

Jaargang 32 Nummer 2 Juni 2012 Jaargang 32 Nummer 2 Juni 2012 Nunspeet - Hulshorst - Vierhouten - Elspeet Een uitgave van: www.gemeentebelang-nunspeet.nl Colofon Het Klaverblad is een uitgave van vereniging Gemeentebelang bankrekeningnummer

Nadere informatie