MEDEDELINGENBLAD Jaargang 23, No.2, juni/juli 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "MEDEDELINGENBLAD Jaargang 23, No.2, juni/juli 2014"

Transcriptie

1 MEDEDELINGENBLAD Jaargang 23, No.2, juni/juli 2014 "Molen de Roos" (Voordracht op 11 september 2014 door dhr. Aart Struijk)

2 Inhoudsopgave Jaargang 23, nr. 2, juni/juli 2014 Van het Bestuur 1989 Berichten uit de afdeling - Agenda afdelingsbijeenkomsten: Ledenbestand 1992 Bestuursmededelingen - Afdelingssecretaris CALS, GensDataPro Genealogische vragen, Jubileumboeken Advertentie OVER advertenties Overlijden Carel Morra Overlijden Ton van Daalen Famillement Nieuwe leden stellen zich voor... nr Genealogisch allerlei - Genealogische records SHIFT ef_zeven - adressen, Websites Twintig jaar Den Hoorn in beeld en op internet Genealogisch Onderzoek in Ierland Lammens Gezinskaarten Rijswijk online GenVer opgevolgd door: Zoekakten 2002 Algemene informatie Boekennieuws - Een gewone kleine man op Schiplui Afdelingsbibliotheek - Kroniek van Scheveningen 2004 Afbeelding voorzijde: Molen de Roos anno 1920

3 JAARGANG 23, No 2 juni/juli 2014 MEDEDELINGENBLAD Van het Bestuur: In het vorige mededelingenblad is vermeld dat onze secretaris, dhr. S.C.M. de Wit, aftredend was en zich niet meer herkiesbaar stelde. Wij waren gelukkig dat er zich een opvolger aangediend had. Dus continuïteit van het secretariaat leek gewaarborgd. Met de nadruk op "leek", want een paar dagen voor de Afdelingsledenvergadering van 8 mei kregen wij de melding dat de beoogde kandidaat zich teruggetrokken had wegens (naar eigen mededeling) te weinig tijd. Een oplossing was niet zo snel voorhanden. Echter... dhr. S.C.M. de Wit deelde mede dat hij nog één jaar het secretariaat wilde vervullen om de afdeling zo de gelegenheid te geven naar een oplossing te zoeken. Derhalve diende de tekst van in de agenda, punt 6 - Bestuursverkiezing - aangepast te worden. Elders in dit blad vindt u de aangepaste tekst. Het lijdt natuurlijk geen twijfel dat de overige afdelingsbestuursleden dhr. S.C.M. de Wit bijzonder erkentelijk zijn. Het is inmiddels al de tweede keer dat hij de afdeling "redt". Zoals in de ALV gemeld, zal ook Cokke de Keijzer-van Holsteijn het bestuur aan het einde van haar termijn, die in 2015 afloopt, verlaten. Het behoeft geen betoog dat wij graag tijdig een opvolger voor haar hebben. Als u zich snel aanmeldt, kunt u tot de ALV in het voorjaar van 2015 gewoon meedraaien in de bestuuraangelegenheden en zo ervaring opdoen. BERICHTEN UIT DE AFDELING Namens het bestuur: L.P. Heurter Om een wat beter planbare agenda van de afdelingsbijeenkomsten te krijgen, heeft het afdelingsbestuur besloten voorlopig de tweede donderdag van de maand te kiezen voor de afdelingsbijeenkomsten. 1989

4 Agenda afdelingsbijeenkomsten en excursies: Donderdag 11 september 2014 om uur : een voordracht over "Molen De Roos" in Delft door de heer Aart Struijk. Hij heeft als hobby genealogisch en historisch onderzoek en heeft speciaal belangstelling voor de geschiedenis van de verdwenen Delftse molens. Vorig jaar verscheen zijn boek over de geschiedenis van molen "De Roos". Deze enig overgebleven molen in Delft is ooit gebouwd op een rondeel van de stadswal en het molenaarshuis is om de molen heen gebouwd op het fundament van dat rondeel. In 2012 is de molen met het woonhuis een meter omhoog gevijzeld en op het dak van de spoortunnel geplaatst. Dat is op zich al zeer uniek, maar er is nog veel meer aan de hand met deze molen. In de vorige eeuw is de molen scheefgezakt en men hield er ernstig rekening mee dat de molen zou omvallen. Pas in 1990 is de bovenbouw rechtgezet en wel op zo'n manier dat er nu halverwege een knik in de molenromp zit. Verder heeft "De Roos" een uitzonderlijke bouwvorm: de stenen onderbouw is zeskantig, terwijl de molen boven de stelling rond is. In de lezing worden achtereenvolgens besproken de verschillende typen molens en hun functies, de Delftse molens en de genealogie van enkele molenaarsfamilies. Het gaat dus niet alleen over de geschiedenis van molen "De Roos". Ook komt aan bod in welke archieven naar molens kan worden gezocht. Aart Struijk is als vrijwilliger al vele jaren actief als rondleider en museumbeheerder op museummolen De Vlieger in Voorburg. Donderdag 9 oktober 2014 om uur: Digitalisering van het Verenigingscentrum door de heer Jan Netelbeek uit Apeldoorn. De heer Netelbeek is webmaster van de NGV en tevens hoofdbestuurslid. In het VC zijn veel bronnen, denk bijv. aan familieadvertenties, bidprentjes, rouwkaarten, geboortekaartjes enzovoorts. U wilt die bronnen graag raadplegen, het liefst vanachter uw computer. Als u, als lid ingelogd bent en u gaat naar bronnen en kiest daar in de database te zoeken naar een bepaalde naam, dan vindt u al informatie bijv. een lijst van namen, klikt u aan dan krijgt u al meer informatie, maar u wilt graag een scan kunnen zien. Vandaar dat er hard gewerkt wordt aan het maken van scans. Bijv. van rouwkaarten en bidprentjes. Die dan vervolgens toegankelijk gemaakt moeten worden. Daarvoor is hulp van invoerders nodig, net als bij 'Vele Handen' en ook bij de NGV verdient u er credits mee. Met die credits kunt u dan scans kopen. Maar elk lid krijgt ook gratis een serie van 20 credits. U wilt natuurlijk graag meer weten, en dat kunt u tijdens deze lezing te weten komen. Kijk daarvoor alvast eens bij zoeken in de nieuwe database (onder 'In de schijnwerper'). 1990

5 Dinsdag 21 oktober 2014: organiseren wij een excursie naar het Kadastermuseum in Arnhem. De heer Z. Klaasse, die een lezing over de geschiedenis van het kadaster voor ons gehouden heeft, zal deze dag een rondleiding verzorgen. Aan het bezoek van het museum zijn geen kosten verbonden. De reiskosten naar Arnhem komen wel voor uw rekening, maar via carpoolen kunnen deze wellicht beperkt worden. Exacte tijden zijn nog niet bekend. Gezien de reisafstand kunt u het best de gehele dag reserveren. Indien u belangstelling heeft kunt u zich opgeven bij de heer Velders, via of telefonisch Geeft u even aan of u met iemand mee wilt rijden of dat u zelf een paar mensen kunt meenemen? Donderdag 13 november 2014 om uur: Afdelingsledenvergadering met aansluitend om ca uur een avond "voor en door leden". De invulling van deze avond is nog niet bekend. We roepen de leden op ideeën aan te dragen of zich aan te melden voor een kleine voordracht over eigen onderzoek. De reguliere afdelingsavonden worden gehouden in de grote zaal van het Kerkelijk Centrum Delfgauw, de aanvang is om uur. Afwijkende tijden vindt u hierboven. Het adres is: Kerkelijk Centrum Delfgauw, Zuideindseweg 7, 2645 BD Delfgauw. In de omgeving is voldoende gratis parkeergelegenheid. Achter de kerk bevindt zich ook nog een relatief groot parkeerterrein. Tijdens onze avonden is het toegestaan om ook hierop te parkeren. Zowel vanuit Delft, het Westland als Zoetermeer is de locatie goed te bereiken. Zie ook de website van de afdeling. Per openbaar vervoer is het Centrum prima bereikbaar met Veolia bus 121, vertrek van station Delft om en uur en van station Zoetermeer om en uur. De halte in Delfgauw heet: Delfgauwseplein en is slechts enkele minuten lopen van het Kerkelijk Centrum. Vertrek van Delfgauw richting Delft: 21.44, 22.44, uur, richting Zoetermeer: 21.45, 22.45, uur. (Kijk voor de dienstregeling op: Wij brengen de mogelijkheid van carpooling nogmaals onder uw aandacht. Mocht u belangstelling hebben met iemand mee te rijden, neemt u dan contact op met dhr. L.P. Heurter, telefoon , Ook mensen die bereid zijn iemand mee te laten rijden, kunnen dit bij de heer Heurter kenbaar maken. Voorafgaande aan de bijeenkomst is er koffie e.d. te koop aan het buffet, evenals tijdens de pauze. Zoals gebruikelijk wordt er in de zaal niet gerookt! Introducés zijn van harte welkom. 1991

6 De afdelingsavonden worden op basis van ideeën van het afdelingsbestuur ingevuld. Dit is natuurlijk geen wet van Meden en Perzen. Ook u kunt uw invloed laten gelden bijv. door uw ideeën voor een spreker, een onderwerp of andere invulling voor een afdelingsavond aan te dragen. U moet er wel rekening mee houden dat we minimaal een half jaar tot soms een jaar vooruit plannen. Ledenbestand Nieuwe leden: nr dhr. H. Willemsen, Charlie Parkerrode 26, 2717 GG Zoetermeer nr dhr. A. Eeuwen, Soderblomplaats 318, 3069 SK Rotterdam nr dhr. H.J. Tukker, Loosdrechtsestraat 46, 2574 PN s-gravenhage nr dhr. G.Schilte, Fl. Arntzeniusplein 114, 2597 ST s-gravenhage Nieuw bijkomend lid: nr Hist. Werkgroep Oud-Wateringen, Postbus 170, 2290 AD Wateringen Adreswijziging: nr dhr. W. Geertsema, Doorniksestraat 152, 2587 AZ s-gravenhage nr dhr. Ir. B. ten Nijenhuis, Corbulokade 15, 2275 VN Voorburg nr dhr. D. Roggeveen, Spinozalaan 38k, 2273 XC Voorburg Correctie: nr dhr. W.J.T. van der Ven, Ermelostraat 163, 2573 TE s-gravenhage Overgekomen van een andere afdeling (verhuizing): nr dhr. prof. dr. ir. D.E. Boekee, Jan Muschlaan 124, 2597 VA s-gravenhage Overleden: nr dhr. H. van Loo, Van Vredenburchplantsoen 62, 2282 WB Rijswijk nr dhr. Ir. B.W. Hartong van Ark, Karekietlaan 22, 2261 CK Leidschendam nr dhr. drs. C.F.H. Morra, Rembrandtlaan 70, 2271 GK Voorburg nr mevr. J. Alewijnse-Stutterheim,Scheldestraat 106, 4382 LZ Vlissingen nr dhr. E.G. van der Spek, Beethovenlaan 6, 4614 AJ Bergen op Zoom Op telde de afdeling: 289 leden en 17 bijkomende leden. De NGV telde op 31 mei 2014: 8219 leden en 775 bijkomende lidmaatschappen. 1992

7 Onze nieuwe leden heten we bij deze hartelijk welkom, we wensen hen succes bij hun onderzoek en hopen hen ook bij onze afdelingsactiviteiten te ontmoeten. Voor nieuwe leden is ook het volgende van belang. De heer Gerard Velders verzorgt namens het afdelingsbestuur de verwelkoming en introductie van nieuwe leden. Hij geeft informatie over de afdeling en peilt tevens de interesses van de nieuwe leden.(zie ook de rubriek Nieuwe leden stellen zich voor ) BESTUURSMEDEDELINGEN Afdelingssecretaris Zoals tijdens de afdelingsledenvergadering is gemeld, heeft de beoogde nieuwe secretaris zich teruggetrokken. Items 6b, 6d en 8 zijn tijdens de vergadering als volgt aangepast: 6. Bestuursverkiezing b. De heer De Wit treedt af en stelt zich niet herkiesbaar. De heer De Wit treedt af en stelt zich niet herkiesbaar echter doordat de heer Lubben zijn kandidatuur (Punt 6d) intrekt, heeft hij zich beraden en aangeboden zich toch weer voor, voorlopig, één jaar herkiesbaar te stellen. Het bestuur stelt voor om de heer De Wit te herkiezen. d. De heer G.W.H. Lubben stelt zich verkiesbaar voor de functie van secretaris van de afdeling. Het bestuur stelt voor om de heer Lubben te verkiezen. 8. Verkiezing van de afgevaardigde en de plaatsvervangend afgevaardigde. Het bestuur stelt voor om mevr. Käyser - van der Zee aan te wijzen als afgevaardigde en dhr. Lubben als plaatsvervangend afgevaardigde. Het bestuur stelt voor om mevrouw Käyser-van der Zee aan te wijzen als afgevaardigde en de heer De Wit als plaatsvervangend afgevaardigde. Koninklijke Onderscheiding voor Aad Verouden Wij feliciteren onze voormalige voorzitter Aad Verouden te Delft met het ontvangen van een Koninklijke onderscheiding. Hij is nu Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. De heer A.H.G. (Aad) Verouden (gemeente Delft) is benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau en heeft zich gedurende een lange periode verdienstelijk gemaakt voor het maatschappelijke leven in Maassluis en Delft. 1993

8 Hij ontving de onderscheiding in Maassluis, op 25 april j.l. Met hem waren daar nog 19 andere personen die een Koninklijke onderscheiding ontvingen. Onder de diverse maatschappelijke functies, die hij vervuld heeft en vervult, vindt u een aantal genealogische, historische en kerkelijke, zoals: Van 1995 tot heden vice-voorzitter van de Historische Vereniging Arnemuiden Van 2001 tot 2010 lector en bestuurslid/penningmeester van de parochie St. Antonius & St. Cornelius te Den Hoorn. Van 2010 tot heden voorzitter van de Hollandse Vereniging voor Genealogie Ons Voorgeslacht te Rotterdam. Van 2010 tot heden voorzitter van de Parochiële Charitatieve Instelling Midden Delfland. Een uitgebreide lijst van zijn activiteiten (bovenstaande is hieraan ontleend) vindt u op de pagina van de gemeente Maassluis. De heer Verouden is ook in het land onder genealogen geen onbekende, vanwege zijn vele lezingen voor de diverse NGV-afdelingen, met titels als: Vader onbekend, De valkuil van naamsveranderingen en Het nut van oude belastingregisters bij genealogisch onderzoek. We vinden het erg leuk dat Aad Verouden deze onderscheiding ontvangen heeft. (AZ). CALS Zoals bekend verondersteld mag worden is elke afdelingsavond de heer Dick Ubink aanwezig. Aan hem kunt u vragen stellen omtrent de onderzoeksgebieden van andere NGV leden. GensDataPro Sinds enige tijd is de heer Aad Biesbroek (helpdesk GDPro) aanwezig. U kunt Aad uitvragen over het gebruik van deze, onder auspiciën van de NGV ontwikkelde genealogische software. (lees elders in dit blad bij 'Nieuwe leden stellen zich voor'). 1994

9 Genealogische vragen En natuurlijk kunt u uw genealogische vragen kwijt bij Cokke de Keijzer-van Holsteijn, die uw vraag verder zal leiden naar een van de experts binnen de afdeling. Jubileumboeken. Op de afdelingsavonden zijn ook nog exemplaren van de Jubileumboeken 2001 en 2011 te koop voor 15,00. Samen voor een aardige combinatieprijs van 25,00. Advertentie OVER advertenties Van een van onze afdelingsleden ontvingen wij een groot aantal advertenties met de naam DE GEUS Waaronder zelfs een paar met een foto. Belangstellenden voor deze advertenties kunnen zich wenden tot, Cokke de Keijzer via E mail Overlijden Carel Morra Op 1 april jl. is ons afdelingslid, de heer Carel Morra uit Voorburg, overleden. De heer Carel Frederik Henri Morra, geb. 's-gravenhage 6 juli 1940, was wetenschappelijk ambtenaar. Hij was sinds 1992 NGV-lid. Binnen de NGV was hij medewerker van de Contactdienst van 1993 tot 2004 (het jaar dat deze dienst werd opgeheven). Hij heeft ons in het verleden assistentie verleend als CALS bij diverse activiteiten waarop de afdeling Delfland zich presenteerde. Vroeger had een Contactdienst-functionaris het in de afdeling heel druk met verschaffen van informatie over leden die al naar bepaalde families gezocht hadden. (Informatie die nog altijd bestaat maar nu voornamelijk via de website geraadpleegd wordt.) Bij activiteiten als de medewerking van de afdeling aan Monumentendag op het Delfts archief, was één CALS dan ook niet voldoende en dan sprong de heer Morra, die CALS van de afdeling s-gravenhage was, bij. Toen de Haagse afdeling werd opgeheven, werd de heer Morra lid van Delfland. 1995

10 We bewaren prettige herinneringen aan zijn medewerking, Hij was innemend, vriendelijk en humoristisch. Onze gedachten gaan uit naar zijn vrouw en kinderen. Wij wensen hen sterkte bij het verwerken van dit verlies. (AZ) 1996 Overlijden Ton van Daalen Kortgeleden ontvingen wij het bericht dat Ton van Daalen, onze oud-secretaris, was overleden op 3 juni 2014, na een ongelukkige val in zijn tuin. Ton van Daalen is 87 jaar oud geworden. Ton heeft aan de wieg gestaan van de afdeling, hij was mede-oprichter van de afdeling. En hij heeft erg veel gedaan voor de afdeling, hij regelde leuke sprekers, bedacht zaken, voerde het secretariaat vanaf de oprichting in 1976 tot 1987, hij onderhield de contacten en hij maakte avant la lettre al een soort afdelingsblad van een A4'tje! Dat vermenigvuldigde hij en hij verzorgde ook de verzending. Ton had door zijn werk, op het archief van Delft, goede contacten met de lokale pers, waardoor Delfland een goede publicitaire start had. FAMILLEMENT 2014 Het Famillement vindt dit jaar plaats op 8 oktober in de Hooglandse Kerk in Leiden. Het thema is "Erfgoed en Familiegeschiedenis". De deuren openen om uur en het evenement zal tot duren tot uur. De toegang voor bezoekers van het evenement is gratis. Op het programma van het Famillement staan dit jaar lezingen, workshops, een thematische rondwandeling, een veiling (door Burgersdijk & Niermans), een erfgoedquiz voor scholieren, een publiek interview met schrijfster-columniste Aaf Brandt Corstius over haar ervaringen met 'Verborgen Verleden' door Ben Kolster, en mogelijk nog nader in te vullen activiteiten.

11 Circa 60 relevante nationale en regionale verenigingen - waaronder ook de afdeling Delfland van de NGV -, stichtingen en instellingen worden in staat gesteld zich aan het publiek te presenteren tijdens de 'Famillementmarkt'. Tevens zal een aantal buitenlandse organisaties uit België, Duitsland en Frankrijk met een stand aanwezig zijn. (Zie hiervoor de actuele lijst met deelnemers.) Er zullen lezingen en workshops worden gehouden in drie parallelle lezingencarrousels in verschillende zaaltjes van de Hooglandse Kerk. De lezingen volgen elkaar non-stop op en duren 45 tot 60 minuten. Zie ook NIEUWE LEDEN STELLEN ZICH VOOR De heer Gerard Velders verzorgt, namens het bestuur de introductie van nieuwe afdelingsleden. D.w.z. dat hij contact zoekt met deze nieuwe leden, informatie geeft over de vereniging en de afdeling en tegelijkertijd de interesses peilt. Voor alle duidelijkheid de stukjes worden door Gerard Velders geschreven maar voor publicatie wordt de betrokken leden zoveel mogelijk gevraagd om commentaar, aanvullingen en goedkeuring van bedoelde tekst. Nieuwe gezinsleden worden niet automatisch benaderd. Als een nieuw gezinslid in deze rubriek wil worden opgenomen of informatie wenst, wordt vriendelijk verzocht hiervoor contact op te nemen met dhr. Velders. Om u deelgenoot te maken. Volgt hierna een nieuwe aflevering van deze rubriek. NIEUWE LEDEN STELLEN ZICH VOOR... nr. 49 (door: Gerard J.L.M. Velders) De heer A.J. Biesbroek (lidnr ) De heer Biesbroek (Aad) is geen nieuw lid van de NGV, maar door zijn verhuizing van Noord-Holland naar Vlaardingen heeft hij zijn activiteiten verplaatst naar onze afdeling. Trouwe bezoekers van de afdelingsavonden hebben hem dit jaar al een paar maal zien zitten met zijn laptop in de aanslag om vragen van aanwezigen te beantwoorden over o.a. GensDataPro. 1997

12 Aad is werkzaam geweest bij de Hoogovens, later Corus, thans Tata Steel, als leraar bedrijfsopleidingen en is inmiddels gepensioneerd. Hij is altijd geïnteresseerd geweest in de technische ontwikkelingen van de computer. Binnen de NGV heeft deze belangstelling geresulteerd in deelname aan de werkgroep Ondersteuning en Promotie van de afdeling Computergenealogie. Deze afdeling is inmiddels opgeheven en sinds een paar jaar als Dienst binnen de NGV opgenomen. (Dienst Ondersteuning en Presentatie voor ComputerGenealogen). Aad heeft de ontwikkeling van GensData/D90, -waarvoor hij toentertijd nog een handleiding heeft geschreven-, naar GD-Win en later GensDataPro stap voor stap gevolgd. Van alle versies heeft hij nog programmatuur beschikbaar. De basishandleiding van GensDataPro vanaf versie 2.0 is van zijn hand. Bij zijn oude afdeling, Hollands Noorderkwartier (HNK), was hij op elke lezingavond te vinden voor het beantwoorden van vragen over computerprogramma s, tekstverwerkings- en powerpoint programma s, spreadsheets en andere genealogische software. Vanaf dit jaar is Aad te vinden op onze avonden en staat klaar om al uw vragen over bovenstaande zaken zo mogelijk te beantwoorden of hierover mee te denken. Mocht hij niet aanwezig zijn, dan kunt u hem altijd een sturen: De afdeling stelt deze geste van Aad zeer op prijs en hoopt dat vele leden de weg naar zijn tafeltje op de lezingenavonden zullen vinden. GENEALOGISCH ALLERLEI 1998 Genealogische records 2 (door: Theo Olierook) Wij hebben in het archief van de Genealogische Werkgroep Loosduinen twee genealogische records, in het vorige blad stond "Genealogische records 1". Hierbij nog een paar genealogische records. Eerst een triest gezin. Op 30 december 1840 trouwt Adrianus Avé in Ophemert met Katharina Maria van Zuiligen. Na het huwelijk vestigt het echtpaar zich in Rotterdam en daarna in Tholen. En dan begint de ellende. Het eerste kind, een zoon wordt op 5 juli 1845 in Rotterdam dood geboren.

13 Daarna volgen in Tholen 10 kinderen, die allemaal dood geboren worden. Het twaalfde kind, dat op 4 oktober 1860 geboren werd, werd wel levend geboren, maar overleed op 25 december 1860 in Tholen, slechts 82 dagen oud. In 1869 sterft Adrianus Avé 57 jaar oud. Wat een trieste zaak. Nog een bijzonder triest gezin. In het Nieuwsblad van het land van Heusden en Altena van 18 maart 1925 stond de volgende mededeling: In het gezin Jielis Marinus van der Ven en Teuntje van Dalen is vorige week een drieling geboren. Drie zonen waarvan 1 dood geboren werd, de twee andere zonen overleden na één dag. Dat is nog niet alles. Drie jaar eerder in 1922 werd in dit gezin een vierling geboren, 4 jongens - allen dood geboren. In één gezin een drieling en een vierling, dat is een record, maar wel een triest record. Nu iets opgewekters: een kras gezin Marinus Jacobus Voeten, geboren 10 juli 1871 in Rucphen, overleed 30 november 1965 in Sprundel, was 94 jaar en 143 dagen oud. Hij trouwde met Maria Jacoba van Koulil, geboren 19 januari 1868 in Rucphen, overleden 27 juni 1948 in Roosendaal, 80 jaar en 206 dagen oud. Dit echtpaar kreeg 4 kinderen die allemaal zeer oud werden. Het eerste kind werd 99 jaar en 298 dagen Het tweede kind werd 91 jaar en 341 dagen Het derde kind werd 95 jaar en 267 dagen Het vierde kind werd 98 jaar en 219 dagen De gemiddelde leeftijd van dit gezin is De gemiddelde leeftijd van de vier kinderen is 93 jaar en 185 dagen 96 jaar en 190 dagen. Zo kan het dus ook! ef_zeven (door: A.P.J. Käyser - van der Zee) In deze rubriek vindt u onderwerpen, die voor de computer gebruikende genealoog interessant kunnen zijn, zoals adressen van medeleden; homepages die interessante informatie voor genealogen bevatten; informatie over genealogische bronnen die op CD-rom, DVD of anderszins zijn verschenen e.d. De informatie moet 1999

14 laagdrempelig zijn. Lezers die informatie op dit gebied hebben, kunnen deze aan mij toezenden. ( adres: ADRESSEN Nieuwe adressen: A. Eeuwen te Rotterdam H.J. Tukker te s- Gravenhage D.E. Boekee te s- Gravenhage Wijziging adres: J. Noort te Pijnacker P.C. Kaiser te s-gravenhage WEBSITES Een aardige pagina binnen WIKIPEDIA is die van de 20e eeuw U vindt hier een tegeltableau met alle jaren. Even aanklikken en u ziet welke dingen zoal in dat jaar gebeurd zijn. Het loopt van 1890 t/m 2009 Natuurlijk kunt u ook enkele andere eeuwen zo bekijken. Klikt u op de 19e eeuw dan start u bij Bij de 18e eeuw begint u bij Zo schakelt u snel tussen bepaalde jaren heen en weer In Delft op Zondag van 23 februari 2014 stond een artikeltje over Twintig jaar Den Hoorn in beeld en op internet. Herman van der Kraan heeft in 20 jaar vele foto s van Den Hoorn gemaakt en bracht al twee keer een DVD uit met een slideshow van de foto s, maar inmiddels staan deze foto s ook online. Het krantenartikel staat op: U vindt de foto s van 1993 tot 2013 op XGCX8HQR-Foto's-van-Huizen_en_straten.html Maar het blijkt dat op de site ook nog andere fotoalbums van de heer Van der Kraan te vinden zijn. Bijv. over oud Den Hoorn OXMKA8U6-Foto's-van-Huizen_en_straten.html Ik vond zelf in een van die albums een aantal -mij onbekende - leuke oude afbeeldingen zoals van de houtzaagmolen De gekroonde Zalm, waarop Johannes den Hoedt, de vader van mijn moeders moeder gewerkt heeft.

15 Op de site vond ik het adres van de heer Van der Kraan: Genealogisch Onderzoek in Ierland Het Mededelingenblad van de afdeling Zaanstreek-Waterland noemt in het blad van maart 2014 een aantal organisaties die mogelijk kunnen helpen bij het opsporen van voorouders in Ierland. Heel Ierland: The Irish Family History Foundation: tel. +353(0) , The Association of Professional Genealogists in Ireland: Republiek Ierland: Genealogical Office (National Library): General Register Office: tel. +353(0) , National Archives Ireland: tel. +353(0) , Noord Ierland: The Public Record Office Northern Ireland: tel. +44(0) , General Register Office Northern Ireland: tel. +44(0) , Lammens Een leuke familie site om ook eens te bekijken is: In Lamens terms - Een site over belastingen, geschiedenis, genealogie en nog veel meer... U vindt informatie over diverse families o.a. de familie Lam(m)ens. Blijleven, Lokerse, Verwaal en Wegman. Maar ook fiscaal historische informatie. Pijnacker in o.a. de 18e,19e en 20e eeuw geeft chronologisch info over diverse voorouders in diverse eeuwen, daarnaast een serie opmerkelijke verhalen bijeengebracht onder de noemer opmerkelijk in de linker kolom. 2001

16 Gezinskaarten Rijswijk online Archief Delft beheert de archieven voor de gemeente Rijswijk. In overleg met de gemeente Rijswijk is een werkplan gemaakt om meer archieven digitaal beschikbaar te stellen. Daarmee kunnen bezoekers thuis deze veel geraadpleegde bestanden bekijken. Ook zijn deze bestanden dan beschikbaar in de studiezaal van het Rijswijks Historisch Informatiecentrum waardoor ze bij onderzoek geraadpleegd kunnen worden. In dit kader zijn de gezinskaarten uit het archief van het gemeentebestuur van Rijswijk , die als voorloper van de persoonskaart zijn gebruikt tussen 1923 en 1939 gedigitaliseerd. Het gaat om maar liefst scans die nu via de bladerfunctie van de digitale stamboom beschikbaar zijn. Zie: en GenVer opgevolgd door: Zoekakten!! Een prettig bericht van 6 juni 2014 Zoekakten.nl heeft begin juni 2014 het stokje overgenomen van GenVer. Vrijwel alle gegevens zijn van GenVer overgenomen en op zoekakten.nl verwerkt. Daarnaast zijn er in de tussentijd veel nieuwe collecties toegevoegd (alle Family Search updates vanaf begin april t/m heden), die nog niet op GenVer aanwezig waren. Zie hiervoor Nieuwe aanwinsten. Ook is bij alle nog niet geïndexeerde films, waar mogelijk, de mogelijkheid tot 'snel zoeken' toegevoegd. Bij met name Noord-Brabant, zijn nog veel doublures te vinden. Deze worden zo spoedig mogelijk aangepast / verwijderd. Zoekakten.nl verwijst in principe alleen door naar de FamilySearch scans van Nederland en België. Zoekakten.nl is net als GenVer was; een privé initiatief. Gratis en voor niets toegankelijk. NB: Vanwege de aanpassingen, die vanaf nu dagelijks worden verwerkt, zal er nog niet gecorrespondeerd kunnen worden. Medio juli volgt het definitieve mailadres. Zoekakten is ook te vinden op Twitter. Zie

17 ALGEMENE INFORMATIE Onder deze rubriek vallen o.a. de subrubrieken: Boekennieuws, afdelingsbibliotheek, Archiefnieuws en Cursusnieuws. (door: A.P.J. Käyser - van der Zee) BOEKENNIEUWS Onlangs vertelde ons bestuurslid mevr. Cokke de Keijzer - van Holsteijn op de afdelingsavond van 8 mei over het onderzoek naar een van haar opa s - opa Van Holsteijn - en over het boek dat zij daarover geschreven heeft. De voordracht met powerpoint presentatie ging zowel over het onderzoek als over het proces om een boek te schrijven en uit te geven. Ons afdelingslid Leo van der Linden, oud-hoofdredacteur van Gens Nostra was zo vriendelijk over dit boek een korte recensie te schrijven. Biografie Cokke de Keijzer van Holsteijn, Een gewone kleine man op Schiplui , Leidschendam 2013, 242 pagina s, geïllustreerd en met index; (oplage: 75 stuks, verkoopprijs: 18,50 (exclusief portokosten), formaat: iets ruimer dan A5.) De auteur heeft het leven van haar opa van vaderskant, los werkman Kees van Holsteijn ( ), beschreven. Aan de hand van brieven, dagboeken, interviews en archiefbronnen zie je zijn leven, dat zich afspeelde in Schipluiden, voorbij komen. Op 2 mei 1911 trouwt hij te Schipluiden met Pie Gielesen ( ). De familie is roomskatholiek. Samen krijgen Kees en Pie tussen 1912 en 1928 elf kinderen en later 55 kleinkinderen. Van de elf kinderen is alleen zoon Ton van 1921 nog in leven. Bij opa Kees is eind 1922 een nier weggehaald en hij lag toen 95 dagen in het Delftse ziekenhuis Bethel met de dood op de loer. Uiteindelijk knapt hij op en viert hij later zijn 25 jarige en zelfs zijn 45 jarige huwelijksfeest. Naast de grote en kleine dagelijkse beslommeringen krijgt ook het algemene leven in Schipluiden tussen 1887 en 1962 de aandacht, bijvoorbeeld de invloed van de kerk. In het tweede gedeelte van het boek in Voorouders en nageslacht volgen opa s voorgeschiedenis, een kwartierstaat tot en met de overgrootouders van de hoofdpersoon (de familienamen van hun grootouders zijn: Van Holsteijn, Verbeek, Swits, Van Dijk, Gielese, Schuit, Berkel en van Veen) en hun nageslacht. 2003

18 De index van acht pagina s is op voornaam. Dit betekent wel dat als je naar een bepaalde achternaam zoekt, je de hele index moet doornemen. Soms moet je bij een verwijzing één tot maximaal vier pagina s erbij op tellen, bijvoorbeeld bij de verwijzing van Bert (de Keijzer) naar pagina 220, lees 224. Verder miste ik de naam van bijvoorbeeld Ben Timmers op pagina 224 in de index. Met deze uitgave is een bijzonder project namelijk een uitgebreid onderzoek naar het leven van een gewone man Kees van Holsteijn voor het nageslacht op papier vastgelegd. Het boek is rijk geïllustreerd. Met de grote variatie van bronnen, haar doorzettingsvermogen en het eindresultaat verdient de auteur alle lof! Leo van der Linden, Zoetermeer NB: Bij de auteur zijn nog enkele exemplaren voor verkoop beschikbaar. Afdelingsbibliotheek Als aanwinst voor de afdelingsbibliotheek kunnen we het volgende meedelen: Van de heer Lups kregen we Kroniek van Scheveningen door Nel Noordervliet-Jol, deel 4 uit de Historische reeks van Museum Scheveningen, uitg. Elmar B.V. Rijswijk 1997, ISBN Omvang 95 pagina s met diverse foto s en illustraties. Aan de hand van diverse jaartallen van 1276 t/m 1996 volgt u belangrijke gebeurtenissen en feiten van Scheveningen Onze dank aan de schenker. Aan dit nummer werkten mee: - T. Olierook, John Radeckerkade 39, 2552 WP Den Haag, tel L.F. van der Linden, Ant. Coolenhove 14, 2717 XH Zoetermeer, tel Bestuurslid: G.J.L.M. Velders, en de redactieleden A.P.J. Käyser-van der Zee en L.P. Heurter. 2004

19 COLOFON ISSN Dit mededelingenblad is een uitgave van de NGV afd. Delfland en wordt gratis verstrekt aan de leden van de afdeling. Overige leden van de NGV kunnen het blad ontvangen door bijkomend lid te worden van onze afdeling. Voor niet leden van de NGV kost een abonnement 9,25 (te betalen op Bankrekening t.n.v. A. P.J. Käyser-van der Zee inzake NGV, Pijnacker). Het blad verschijnt in de maanden maart, juni, september en december. REDACTIE: L.P.Heurter, vacature. Redactieadres: Wengéhout 96, 2719 KB Zoetermeer, tel adressen redactie: en/of Bijdragen voor een volgend nummer (getypt of per attachment, bij voorkeur in RTF) dienen in het bezit van de redactie te zijn op de 1ste van de maand voorafgaande aan de verschijningsdatum. De redactie draagt geen verantwoordelijkheid voor de ondertekende stukken. Gehele of gedeeltelijke overname van artikelen is toegestaan, echte rmet bronvermelding en onder toezending van een presentexemplaar aan de redactie. Nabestellen losse nummers: mw. A.P.J. Käyser- van der Zee, Rommesingel 49, 2641 VG Pijnacker, tel , BESTUUR VAN DE AFDELING DELFLAND Vz ing. L.P. Heurter Wengéhout KB Zoetermeer vice vz A.P.J Käyser-van der Zee Rommesingel VG Pijnacker secr S.C.M. de Wit Schouw DH Schipluiden penn A.P.J Käyser-vander Zee Rommesingel VG Pijnacker lid Mr. P.C. Kaiser Rijswijkse Landingslaan BE s-gravenhage lid G.J.L.M. Velders Park Hoornwijk CZ Rijswijk lid C.A.M. de Keijzer-van Holsteijn Valkhof HS Leidschendam lid Ir. R. van Rooijen Warmoesland LC Den Hoorn CALS-ad-interim: H.C. Ubink, Antoniusstraat 14, 2382 BD Zoeterwoude, tel , PR functionaris: C.A.M.de Keijzer-van Holsteijn, Valkhof 64, 2261 HS Leidschendam, tel , Heraldische adviezen: E.B. van Rijn, Popnlierenhof22, 2678 SJ De Lier, tel , Homepage NGV afd. Delfland: Twitter-account: en Webmaster: Ir. R. van Rooijen, Warmoesland26, 2635 LC Den Hoorn, tel , Welkom nieuwe leden: G.J.L.M. Velders, Park Hoornwijk 42, 2289 CZ Rijswijk, tel , Carpooling: ing. L.P. Heurter, Wengéhout 96, 2719 KB Zoetermeer, tel , Afdelingsbibliothecaris: Boeken en tijdschriften: mw. J.B. Visser, Van Loostraat 14, 2582 XD s-gravenhage, tel , (De catalogus staat op de afdelingswebsite.) Genealogische Helpdesk: M.L.M. van der Stap, Schuberthof 59, 2402 GJ Alphen aid Rijn, tel , Helpdesk GDPro + computerzaken: Afdelings erelid: Index mededelingenblad A.J. Biesbroek, Holysingel 558, 3136 LL Vlaardingen, tel , A.P.J. Käyser-van der Zee (dec.1991 t/m december 2011) te downloaden via de website. Lidmaatschap NGV en adreswijziging Gens Nostra Nederlandse Genealogische Vereniging, Postbus 26, 1380 AA Weesp

20 Een van de vele advertenties met de naam "de Geus" Voor informatie zie elders in dit blad.

MEDEDELINGENBLAD Jaargang 23, No.1, maart 2014

MEDEDELINGENBLAD Jaargang 23, No.1, maart 2014 MEDEDELINGENBLAD Jaargang 23, No.1, maart 2014 16 mei: Het Familiemuseum opent haar deuren!! Inhoudsopgave Jaargang 23, nr. 1, maart 2014 Van het Bestuur 1969 Berichten uit de afdeling - Agenda afdelingsbijeenkomsten:

Nadere informatie

BEKNOPTE WEGWIJZER VOOR NIEUWE LEDEN NGV

BEKNOPTE WEGWIJZER VOOR NIEUWE LEDEN NGV BEKNOPTE WEGWIJZER VOOR NIEUWE LEDEN NGV Nederlandse Genealogische Vereniging Postbus 23 1380 AA Weesp www.ngv.nl info@ngv.nl Welkom! bij de Nederlandse Genealogische Vereniging, de NGV Genealogie of stamboomonderzoek

Nadere informatie

Beginnen. met. Genealogie

Beginnen. met. Genealogie Beginnen met Genealogie Wim van t Einde Beginnen met genealogie Veel mensen zijn geïnteresseerd in hun voorouders. Het is voor veel van hen echter lastig om te beginnen. Doordat ze niet weten waar ze

Nadere informatie

MEDEDELINGENBLAD. Jaargang 22, No.4, december 2013

MEDEDELINGENBLAD. Jaargang 22, No.4, december 2013 MEDEDELINGENBLAD Jaargang 22, No.4, december 2013 Boerderij aan de Zuideindseweg Delfgauw (Afdelingsavond donderdag 9 januari 2014) (Voordracht door dhr. Frits van Ooststroom) Inhoudsopgave Jaargang 22,

Nadere informatie

Genealogie voor Beginners. Ik wil mijn familiegeschiedenis onderzoeken. Hoe doe ik dat?

Genealogie voor Beginners. Ik wil mijn familiegeschiedenis onderzoeken. Hoe doe ik dat? O C G L Genealogie voor Beginners O C G Ik wil mijn familiegeschiedenis onderzoeken. Hoe doe ik dat? Even voorstellen: Jo Schiffelers, voorzitter Heemkundevereniging Landgraaf L Systemen en termen Genealogie/Stamboom

Nadere informatie

Stamboomonderzoek !"#$%&'((")*+,)"#-*."#$&'((")/#0)"#12"#.345"6'4/7(* Dit document bevat tips voor de beginnende genealoog.

Stamboomonderzoek !#$%&'(()*+,)#-*.#$&'(()/#0)#12#.3456'4/7(* Dit document bevat tips voor de beginnende genealoog. !"#$!%&'()*+,-*+,./*01**2345''6')7'61* 8889:;;?@;9?A* Stamboomonderzoek!"#$%&'((")*+,)"#-*."#$&'((")/#0)"#12"#.345"6'4/7(* Dit document bevat tips voor de beginnende genealoog. Eén van de doelstellingen

Nadere informatie

Handleiding Stamboomonderzoek

Handleiding Stamboomonderzoek Handleiding Stamboomonderzoek versie 1.0 Een eigen stamboom Steeds meer mensen vinden elkaar in een zelfde interesse: hun stamboom uitzoeken. De aanleiding kan divers zijn: een jubileum, een mooi familieverhaal,

Nadere informatie

Agenda ALV 21-11-2015.docx Verslag ALV 18 april 2015.doc Kort verslag AV 25 april 2015.docx Verkorte landelijke enquête.docx Begroting 2016

Agenda ALV 21-11-2015.docx Verslag ALV 18 april 2015.doc Kort verslag AV 25 april 2015.docx Verkorte landelijke enquête.docx Begroting 2016 Agenda ALV 21-11-2015.docx Verslag ALV 18 april 2015.doc Kort verslag AV 25 april 2015.docx Verkorte landelijke enquête.docx Begroting 2016 NGVD-NWO.xlsx AGENDA ALGEMENE LEDENVERGADERING 21 NOVEMBER 2015

Nadere informatie

1992 --- 2012 26 oktober 1992 was een belangrijke datum voor de gemeente Hoogezand Sappemeer :

1992 --- 2012 26 oktober 1992 was een belangrijke datum voor de gemeente Hoogezand Sappemeer : 1992 --- 2012 26 oktober 1992 was een belangrijke datum voor de gemeente Hoogezand Sappemeer : de Historische Vereniging Hoogezand Sappemeer e.o. werd per die datum opgericht! 1992 --- 2012 We lezen in

Nadere informatie

NCB Jaarverslag 2013. Bij de AVA in juni 2013 is Mevr. A.N. Leeuwenhage benoemd tot bestuurslid.

NCB Jaarverslag 2013. Bij de AVA in juni 2013 is Mevr. A.N. Leeuwenhage benoemd tot bestuurslid. NCB Jaarverslag 2013 Het jaar 2013 ligt al weer geruime tijd achter ons. Het is een jaar geweest waarin de NCB bestuurlijk weer was versterkt met twee nieuwe bestuursleden. Helaas moest de heer B.A. Huigens

Nadere informatie

14 de JAARGANG NR 46. Zomer 2009

14 de JAARGANG NR 46. Zomer 2009 VERENIGING VAN OUD FOKKER EMPLOYÉS 14 de JAARGANG NR 46. Zomer 2009 INDIEN ONBESTELBAAR S.V.P. RETOUR: Kootwijkstraat 135 / 2573 XM Den Haag ===============================================================

Nadere informatie

NGV. Hoofdbestuur. Dienst Ondersteuning en Presentatie CG

NGV. Hoofdbestuur. Dienst Ondersteuning en Presentatie CG GensDataPro gebruikersdag 2010 OF GensDataPro gebruikersdag 2010 OF Jaap de Rooij Hoofd van Dienst GensDataPro gebruikersdag 2010 Onderwerpen Dienst Ondersteuning en Presentatie voor Computergenealogen

Nadere informatie

De Ronde Venen, december 2014 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

De Ronde Venen, december 2014 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Nieuwsbrief Historische Vereniging De Proosdijlanden Door middel van deze nieuwsbrief willen wij u met enige regelmaat een aanvulling geven op het verenigingsnieuws in ons kwartaalblad de Proosdijkoerier.

Nadere informatie

Drie schilderijen in de consistorie te Oudelande

Drie schilderijen in de consistorie te Oudelande Drie schilderijen in de consistorie te Oudelande Sinds jaar en dag hangen er in de consistorie van de kerk te Oudelande drie schilderijen, twee panelen en een doek. De panelen stellen een gezicht op Oudelande

Nadere informatie

Haags Gemeentearchief CURSUSSEN, LEZINGEN EN WORKSHOPS

Haags Gemeentearchief CURSUSSEN, LEZINGEN EN WORKSHOPS 19 Haags Gemeentearchief CURSUSSEN, LEZINGEN EN WORKSHOPS 2015-2016 32015 22 1843 2014 971 1840 Inhoudsopgave Algemene informatie 4 Cursussen Paleografie 5 Lezingen 8 Workshops 10 Inleiding Bent u geïnteresseerd

Nadere informatie

Cursussen, workshops en lezingen 2012/2013

Cursussen, workshops en lezingen 2012/2013 Cursussen, workshops en lezingen 2012/2013 Haags Gemeentearchief onder auspiciën van Geschiedkundige Vereniging Die Haghe Inhoudsopgave blz. Inleiding 3 Algemene informatie 4 Cursussen Cursus paleografie

Nadere informatie

NEDERLANDSE GENEALOGISCHE VERENIGING Ingeschreven in het register van de K.V.K. te Amsterdam no. 40531257 BEGROTING 2016

NEDERLANDSE GENEALOGISCHE VERENIGING Ingeschreven in het register van de K.V.K. te Amsterdam no. 40531257 BEGROTING 2016 NEDERLANDSE GENEALOGISCHE VERENIGING Ingeschreven in het register van de K.V.K. te Amsterdam no. 40531257 BEGROTING 2016 Nederlandse Genealogische Vereniging Papelaan 6, 1382 RM Weesp KvK nr. 40531257

Nadere informatie

De vereniging heeft ten doel; De kennis en zorg te bevorderen omtrent de cultuur, historie en natuur van Ootmarsum en omgeving.

De vereniging heeft ten doel; De kennis en zorg te bevorderen omtrent de cultuur, historie en natuur van Ootmarsum en omgeving. HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE VERENIGING HEEMKUNDE OOTMARSUM EN OMSTREKEN DOELSTELLING VERENIGING De vereniging heeft ten doel; De kennis en zorg te bevorderen omtrent de cultuur, historie en natuur van

Nadere informatie

MEDEDELINGENBLAD. Jaargang 22, No.1, maart Opsporing Verzocht (Afdelingsavond voor en door leden op 18 april 2013)

MEDEDELINGENBLAD. Jaargang 22, No.1, maart Opsporing Verzocht (Afdelingsavond voor en door leden op 18 april 2013) MEDEDELINGENBLAD Jaargang 22, No.1, maart 2013 Opsporing Verzocht (Afdelingsavond voor en door leden op 18 april 2013) Inhoudsopgave Jaargang 22, nr. 1, maart 2013 Van het Bestuur en van de Redactie 1893

Nadere informatie

BEGROTING. Nederlandse Genealogische Vereniging Papelaan 6, 1382 RM Weesp. KvK nr. 40531257 ANBI erkende instelling

BEGROTING. Nederlandse Genealogische Vereniging Papelaan 6, 1382 RM Weesp. KvK nr. 40531257 ANBI erkende instelling BEGROTING 2014 Nederlandse Genealogische Vereniging Papelaan 6, 1382 RM Weesp KvK nr. 40531257 ANBI erkende instelling Nederlandse Genealogische Vereniging Begroting 2014 INHOUDSOPGAVE Pagina Algemene

Nadere informatie

Handleiding NZa-portaal. voor zorgaanbieders

Handleiding NZa-portaal. voor zorgaanbieders Handleiding NZa-portaal voor zorgaanbieders Versie 1, 30 maart 2011 Inhoud 1. Starten 3 2. Algemene zorgaanbiederspagina 5 3. Download NZa-bestanden 6 4. Individuele zorgaanbiederspagina 7 5. Downloaden

Nadere informatie

Spiekscherm. het Kladblok van GensDataPro

Spiekscherm. het Kladblok van GensDataPro Spiekscherm het Kladblok van GensDataPro Zoals bekend verondersteld mag worden is het bij GensDataPro mogelijk een akte van WieWasWie direct in te lezen door middel van het kopiëren van het webadres (URL)

Nadere informatie

jaargang 18 nummer 5 oktober 2015 Uitnodiging

jaargang 18 nummer 5 oktober 2015 Uitnodiging Secr. Gerard Thijssen Rozenbloemstraat 34, 4921 KG Made Tel: 0162-683323 Mail: heemkundemadedrimmelen@gmail.com NIEUWSBRIEF jaargang 18 nummer 5 oktober 2015. Uitnodiging Op dinsdag 20 oktober organiseert

Nadere informatie

Beschikbaar stellen eenmalige subsidie documentaire stadhuisramp Heusden

Beschikbaar stellen eenmalige subsidie documentaire stadhuisramp Heusden College Onderwerp: V200900928 Beschikbaar stellen eenmalige subsidie documentaire stadhuisramp Heusden Collegevoorstel Inleiding: In maart jl. heeft het Streekarchief Land van Heusden en Altena, het voornemen

Nadere informatie

NGV. Hoofdbestuur. Dienst Ondersteuning en Presentatie CG

NGV. Hoofdbestuur. Dienst Ondersteuning en Presentatie CG GensDataPro gebruikersdag 2012 OF GensDataPro gebruikersdag 2012 OF Jaap de Rooij Hoofd van Dienst GensDataPro gebruikersdag 2012 Onderwerpen Dienst Ondersteuning en Presentatie voor Computergenealogen

Nadere informatie

Welkom bij de Nederlandse Genealogische Vereniging

Welkom bij de Nederlandse Genealogische Vereniging Welkom bij de Nederlandse Genealogische Vereniging Tijdens de lezing Genealogie en Internet op 16 november jongstleden zijn de volgende onderwerpen behandeld; 1. Facebook groepen 2. FamilySearch Doel van

Nadere informatie

Familiekunde. Vlaanderen

Familiekunde. Vlaanderen Familiekunde Vlaanderen Documentatie- en studiecentrum voor familiegeschiedenis Van Heybeeckstraat 3, 2170 Merksem, België +32 (0)3 646 99 88 administratie@familiekunde-vlaanderen.be www.centrumfamiliegeschiedenis.be

Nadere informatie

DOOP-, TROUW- EN BEGRAAFBOEKEN. STADSARCHIEF s-hertogenbosch

DOOP-, TROUW- EN BEGRAAFBOEKEN. STADSARCHIEF s-hertogenbosch DOOP-, TROUW- EN BEGRAAFBOEKEN AANWEZIG BIJ HET STADSARCHIEF s-hertogenbosch OVERZICHT ROSMALEN Versie juli 2012 WOORD VOORAF Genealogisch onderzoek in de registers van de burgerlijke stand levert voor

Nadere informatie

KoliBrief Nummer 18, Nov 2016

KoliBrief Nummer 18, Nov 2016 Nummer 18, Nov 2016 Beste VKZ leden, In deze speciale kolibrief vinden jullie de uitnodiging voor de jaarvergadering van 2016. We hopen jullie allemaal te zien op zondag 27 november. Namens het bestuur,

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement Historische Vereniging Winsum-Obergum Waar in het onderstaande sprake is van hij, kan ook zij worden gelezen.

Huishoudelijk Reglement Historische Vereniging Winsum-Obergum Waar in het onderstaande sprake is van hij, kan ook zij worden gelezen. Over het Huishoudelijk Reglement staat in de Statuten: Art. 19 1. De Algemene Vergadering kan bij huishoudelijk reglement nadere regels geven omtrent alle onderwerpen waarvan de regeling het bestuur gewenst

Nadere informatie

Handleiding Echt gebeurd!

Handleiding Echt gebeurd! Handleiding Echt gebeurd! Inhoud 1. Introductie Pag. 1 2. Echt gebeurd! lessen Pag. 1 3. Kerndoelen Pag. 2 4. Excursies, lezingen en workshops Pag. 3 5. De website Pag. 4 7. Pag. 5 1. Introductie Welkom

Nadere informatie

Nederlandse Genealogische Vereniging. Afdeling Zeeland. Gezicht op 's lands zeemagazijn of arsenaal te Veere, met voorbijgangers.

Nederlandse Genealogische Vereniging. Afdeling Zeeland. Gezicht op 's lands zeemagazijn of arsenaal te Veere, met voorbijgangers. Nederlandse Genealogische Vereniging Afdeling Zeeland Gezicht op 's lands zeemagazijn of arsenaal te Veere, met voorbijgangers. WIJ VAN ZEELAND Mededelingenblad 15 e jaargang, nummer 1 januari 2013 Wij

Nadere informatie

Van de Bestuurstafel Evenementen Kalender 2016 Even Voorstellen Bijeenkomst 13 april Tips en Truuks. Ledenbestand

Van de Bestuurstafel Evenementen Kalender 2016 Even Voorstellen Bijeenkomst 13 april Tips en Truuks. Ledenbestand Afdelingsnieuwsbrief 2016 nummer 2 Datum 20 maart In deze nieuwsbrief vindt u de volgende onderwerpen: Van de Bestuurstafel Evenementen Kalender 2016 Even Voorstellen Bijeenkomst 13 april 2016 Afdelingsledenvergadering

Nadere informatie

REGIONAAL ARCHIEF LEIDEN. Algemene Informatie

REGIONAAL ARCHIEF LEIDEN. Algemene Informatie REGIONAAL ARCHIEF LEIDEN Algemene Informatie ALGEMENE INFORMATIE Het Regionaal Archief Leiden beheert de archieven van een aantal (voormalige) gemeenten, te weten Hillegom, Leiden, Leiderdorp, Noordwijk,

Nadere informatie

Hollandse Vereniging voor Genealogie Ons Voorgeslacht. Algemene ledenvergadering. 11 mei 2013.

Hollandse Vereniging voor Genealogie Ons Voorgeslacht. Algemene ledenvergadering. 11 mei 2013. Hollandse Vereniging voor Genealogie Ons Voorgeslacht Algemene ledenvergadering 11 mei 2013. Agenda van de Algemene ledenvergadering Te houden in het Verenigingscentrum van de Hollandse Vereniging voor

Nadere informatie

Mijn doel is zover als mogelijk is de voorouders vanuit onze kinderen terug te zoeken.

Mijn doel is zover als mogelijk is de voorouders vanuit onze kinderen terug te zoeken. Genealogie, het uitzoeken van je familiegeschiedenis: http://members.ziggo.nl/fklerkx/brabantsegenen/index.html Een jaar nadien, begin het jaar 2014 getotaliseerd en uitgewerkt, om niet tegen iedereen

Nadere informatie

De Algemene ledenvergadering vindt morgen plaats om 20.00 uur op school. In de bijlage vindt u het jaarverslag van de ouderraad.

De Algemene ledenvergadering vindt morgen plaats om 20.00 uur op school. In de bijlage vindt u het jaarverslag van de ouderraad. Jaargang 27, nr.5 Dat.: 23 sept. 2014 Agenda: Afgelopen vrijdag zijn Marlou, Erica, Jolanda en Babette geslaagd voor hun opleiding 'ik leer anders'. Hiermee is ons team verrijkt met vier leerkrachten die

Nadere informatie

DOOP-, TROUW- EN BEGRAAFBOEKEN. STADSARCHIEF s-hertogenbosch

DOOP-, TROUW- EN BEGRAAFBOEKEN. STADSARCHIEF s-hertogenbosch DOOP-, TROUW- EN BEGRAAFBOEKEN AANWEZIG BIJ HET STADSARCHIEF s-hertogenbosch HANDLEIDING EN OVERZICHT Versie mei 2014 WOORD VOORAF Genealogisch onderzoek in de registers van de burgerlijke stand levert

Nadere informatie

Voorkant. Gemeentearchief Zaanstad Het geheugen van de Zaanstreek

Voorkant. Gemeentearchief Zaanstad Het geheugen van de Zaanstreek Voorkant Gemeentearchief Zaanstad Het geheugen van de Zaanstreek Zaandam centrum Iedereen die meer te weten wil komen over de geschiedenis van de Zaanstreek is bij het Gemeentearchief Zaanstad aan het

Nadere informatie

AFSPRAKENLIJST BESTUUR ERFGOEDPLATFORM GEMEENTE HEUMEN

AFSPRAKENLIJST BESTUUR ERFGOEDPLATFORM GEMEENTE HEUMEN AFSPRAKENLIJST BESTUUR ERFGOEDPLATFORM GEMEENTE HEUMEN Plaats: Marishuis 27 juni 2016 Tijd: 14 uur Deelnemers: Leo Ewals (LE) vz. Jan Paul Bevoort (JB) Petra Thijssen (PT) penn. Harrie Joosten (HJ) secr.

Nadere informatie

G E M E E N T E A R C H I E F S C H I E D A M INVENTARIS VAN HET ARCHIEF VAN DE GEMEENTELIJKE ARCHIEFDIENST SCHIEDAM 1888-HEDEN

G E M E E N T E A R C H I E F S C H I E D A M INVENTARIS VAN HET ARCHIEF VAN DE GEMEENTELIJKE ARCHIEFDIENST SCHIEDAM 1888-HEDEN G E M E E N T E A R C H I E F S C H I E D A M TOEGANGSNUMMER 329 INVENTARIS VAN HET ARCHIEF VAN DE GEMEENTELIJKE ARCHIEFDIENST SCHIEDAM 1888-HEDEN N.B.: Ca. 6.50m archief is nog niet beschreven. DOOR K.J.P.F.M

Nadere informatie

JAARVERSLAG HKD MAART 2016

JAARVERSLAG HKD MAART 2016 JAARVERSLAG HKD 2015 15 MAART 2016 Verslag van het bestuur Het jaar 2015 stond voor het bestuur in het teken van het gestalte geven van onze vereniging en het uitvoeren van onze doelstelling. Historische

Nadere informatie

ONLINE BIEDEN 7 JUNI 2010

ONLINE BIEDEN 7 JUNI 2010 ONLINE BIEDEN M E T I N G A N G V A N 7 JUNI 2010 De rijksoverheid biedt steeds meer diensten aan via internet. Ook Domeinen Roerende Zaken (DRZ) haakt aan op de mogelijkheden die internet biedt. Niet

Nadere informatie

WAT ANDEREN DOEM. NAERDINCKLANT 9 november 1983 Lezing door dr.ir. T. van Tol: Nederzettingsgeschiedenis van Laren.

WAT ANDEREN DOEM. NAERDINCKLANT 9 november 1983 Lezing door dr.ir. T. van Tol: Nederzettingsgeschiedenis van Laren. WAT ANDEREN DOEM NAERDINCKLANT 9 november 1983 Lezing door dr.ir. T. van Tol: Nederzettingsgeschiedenis van Laren. Plaats : De Vaart, Hilversum, aanvang 20.00 uur. 25 januari 1984 Lezing, samen met "Albertus

Nadere informatie

Lokaal FNV West Brabant. Aan de leden van de gemeenteraad van de Gemeente Moerdijk. Roosendaal: 2 september 2016 Onderwerp: uitnodiging vakbondscafé

Lokaal FNV West Brabant. Aan de leden van de gemeenteraad van de Gemeente Moerdijk. Roosendaal: 2 september 2016 Onderwerp: uitnodiging vakbondscafé Lokaal FNV West Brabant Post- en bezoek adres Bergrand 222 4707 AT Roosendaal 0165-520030 Telefonisch bereikbaar tijdens spreekuren Maandag middag van 14.00 tot 16.00 uur Maandag, dinsdag en donderdagavond

Nadere informatie

Dames en Heren, leden van de NGV, afdeling Drenthe.

Dames en Heren, leden van de NGV, afdeling Drenthe. Dames en Heren, leden van de NGV, afdeling Drenthe. Uit de enquête van enkele jaren geleden is gebleken dat u graag een actieve opstelling van uw bestuur wilt. Zoals u weet loopt in Drenthe al een aantal

Nadere informatie

Bedoeling is in juni 2016 een verzoek voor de vorming van een kernwerkgebied bij de minister in te dienen.

Bedoeling is in juni 2016 een verzoek voor de vorming van een kernwerkgebied bij de minister in te dienen. 2016-03- 03 Aan:. de raden van bestuur van de corporaties die actief zijn in de regio s Haaglanden, Midden-Holland en Rotterdam. de colleges van B&W van de gemeenten waar corporaties die actief zijn in

Nadere informatie

KBS De Schothorst. En het beste idee is... Z E L F S T A N D I G I N O N T W I K K E L I N G. In dit nummer:

KBS De Schothorst. En het beste idee is... Z E L F S T A N D I G I N O N T W I K K E L I N G. In dit nummer: Z E L F S T A N D I G I N O N T W I K K E L I N G KBS De Schothorst NB 6, 28-01-2015 Nieuwsbrief 2014-2015 NB 6, 28-01-2015 In dit nummer: Het beste idee 1 Carnaval 1 Schoolreis 2 Kinderen en hun sociale

Nadere informatie

Blad 1. Kwartierstaat van Antoon van den Berg (1877-1961) Zus Mina van den Berg

Blad 1. Kwartierstaat van Antoon van den Berg (1877-1961) Zus Mina van den Berg Blad 1 Kwartierstaat van Antoon van den Berg (1877-1961) Zus Mina van den Berg Website: Stamboom familie Van den Berg > Mina van den Berg, zus van 01. Antoon van den Berg (1877-1961) De ouders van Mina

Nadere informatie

Informatieblad Doop-, Trouw- en Begraafboeken (DTB's)

Informatieblad Doop-, Trouw- en Begraafboeken (DTB's) Informatieblad Doop-, Trouw- en Begraafboeken (DTB's) Achtergrond In 1811 werd in de meeste delen van Nederland de Burgerlijke Stand ingevoerd. De overheid had op dat moment nauwelijks gegevens over de

Nadere informatie

Van boodschap tot schilderij

Van boodschap tot schilderij Van boodschap tot schilderij Een onderzoek naar de herkomst van een briefkaart Hans Hendriks 2017 Aanleiding 1 Briefkaart uit 1915 gekregen van mijn vader in 1978, verstuurd vanuit Antwerpen naar Middelburg

Nadere informatie

Inventaris van het archief van D.P.D. Fabius

Inventaris van het archief van D.P.D. Fabius 90 Inventaris van het archief van D.P.D. Fabius Levensjaren 1851-1931 (1872-1929) Samengesteld door mw. mr. M.A. Urbanus-Kamper Historisch Documentatiecentrum voor het Nederlands Protestantisme (1800-heden)

Nadere informatie

Mevr. Habets-Abrahams

Mevr. Habets-Abrahams NIEUWSBRIEF Nr.24-4 e JAARGANG uitgave nr.6 van 2015 opmaak: oktober 2015 info@heemkunde-margraten.nl www.heemkunde-margraten.nl Verenigingslokaal: Rijksweg 68 Margraten (naast feestzaal het Kroontje en

Nadere informatie

De nakomelingen van Henricus Petri Waals

De nakomelingen van Henricus Petri Waals een genealogieonline publicatie De nakomelingen van Henricus Petri Waals door 11 november 2016 De nakomelingen van Henricus Petri Waals Generatie 1 1. Henricus Petri Waals, zoon van Petrus Waals. Hij is

Nadere informatie

Handleiding. Makelaars Informatie Systeem [MIS] Versie 1.0, 25-09-2006. Online toegang tot uw dossier! De meest transparante makelaar van Rotterdam!

Handleiding. Makelaars Informatie Systeem [MIS] Versie 1.0, 25-09-2006. Online toegang tot uw dossier! De meest transparante makelaar van Rotterdam! Handleiding Makelaars Informatie Systeem [MIS] Versie 1.0, 25-09-2006 Online toegang tot uw dossier! De meest transparante makelaar van Rotterdam! Inloggen: Zodra uw woning op internet is gezet (meestal

Nadere informatie

Vragen en antwoorden

Vragen en antwoorden Vragen en antwoorden Voor bezoekers aan en webmasters van de Vrouwen van Nu websites Als ik het promofilmpje heb bekeken en ik klik de pagina weg, ben ik de hele website kwijt. De film opent in principe

Nadere informatie

Van het bestuur I N M E M O R I A M V A N H A R T E W E L K O M! R O N D Z E N D V E R K E E R

Van het bestuur I N M E M O R I A M V A N H A R T E W E L K O M! R O N D Z E N D V E R K E E R Van het bestuur I N M E M O R I A M Helaas ontvingen wij bericht van het overlijden van ons lid mevrouw E. van der Bijlaardt-Lorrie. Zij was bijna 32 jaar lid van de ZHPV. Wij wensen de familie sterkte

Nadere informatie

Haags Gemeentearchief CURSUSSEN + WORKSHOPS 2014-2015

Haags Gemeentearchief CURSUSSEN + WORKSHOPS 2014-2015 19 Haags Gemeentearchief CURSUSSEN + WORKSHOPS 2014-2015 32015 22 1843 2014 971 1840 Inhoudsopgave Algemene informatie 4 Lezingen 5 Workshops 6 Cursussen Cursus paleografie voor beginners 8 Inleiding Ook

Nadere informatie

SERIE LEVENSBESCHRIJVINGEN NR. 2 G.H. VEENSTRA

SERIE LEVENSBESCHRIJVINGEN NR. 2 G.H. VEENSTRA SERIE LEVENSBESCHRIJVINGEN NR. 2 G.H. VEENSTRA Wim de Kam. 15 In het tweede deel van deze serie thans een aanzet tot een levensbeschrijving van de heer G.H.Veenstra. Ik noem het een aanzet omdat er nog

Nadere informatie

STICHTING VOOR SURINAAMSE GENEALOGIE JAARVERSLAG 2011

STICHTING VOOR SURINAAMSE GENEALOGIE JAARVERSLAG 2011 STICHTING VOOR SURINAAMSE GENEALOGIE JAARVERSLAG 2011 1 Inhoudsopgave Jaarverslag 2011 Bestuurlijke ontwikkelingen... 3 Konmakandra... 3 In 2011 bereikte resultaten... 3 Tienjarig bestaan... 3 Aantal donateurs

Nadere informatie

Gebruikershandleiding. e-kracht is ontwikkeld door:

Gebruikershandleiding. e-kracht is ontwikkeld door: Gebruikershandleiding e-kracht is ontwikkeld door: Inhoud 1. Inleiding... 3 2. Het e-kracht account...4 2.1 Contacten toevoegen... 6 2.2 Een dagboek bijhouden... 7 2.3 Links beheren... 8 2.4 Een fotoalbum

Nadere informatie

Vereniging van Oud-Medewerkers

Vereniging van Oud-Medewerkers datum 15 december 2016 datum vergadering 25 januari 2017 van Amber Verrycken (secretaris) tijd vergadering 14:30 16:00 e-mail amj.verrycken@avans.nl locatie vergadering Tilburg, Prof. Cobbenhagenlaan 13

Nadere informatie

Voordracht nieuw lid voor de Raad van Commissarissen

Voordracht nieuw lid voor de Raad van Commissarissen Inhoudsopgave: Inleiding Samenstelling Algemeen Bestuur Adviezen en werkzaamheden Werkgroep Bewonerscommissies Werkgroep Communicatie Werkgroep Huuradvies Scholing Algemeen Bestuur Voordracht nieuw lid

Nadere informatie

Mannencongregatie, Rotterdam

Mannencongregatie, Rotterdam Plaatsingslijst Archief Mannencongregatie, Rotterdam Archiefnummer: 483 Archiefnaam: MACR Sector: Kerkelijk en godsdienstig leven Soort archief: Instellingsarchief Datering: 1803-1977 Katholiek Documentatie

Nadere informatie

GensDataPro hoe en wat - 10.

GensDataPro hoe en wat - 10. GensDataPro hoe en wat - 10. In een serie artikelen besteden we aandacht aan onderdelen van GensDataPro waarover regelmatig vragen worden gesteld aan de medewerkers van de helpdesk. Overbrengen van gegevens

Nadere informatie

Historische Vereniging Warder Bedrijfsplan 2011

Historische Vereniging Warder Bedrijfsplan 2011 Historische Warder Bedrijfsplan 2011 februari 2011 1 van 7 samenvatting Op 21 januari is de Historisch Warder opgericht. De vereniging heeft tot doel om: de geschiedenis van Warder vast te leggen en zo

Nadere informatie

VERON afdeling Amsterdam

VERON afdeling Amsterdam Afz: VERON afd. Amsterdam P/A Tolkamerstraat 105 1107 PC Amsterdam Zuidoost. 1 Voorwoord voorzitter Beste Amsterdamse radioamateurs, Na een onderbreking van enkele jaren hebben wij op 7 en 8 september

Nadere informatie

XXL Formaten. digitalisering en online presentatie

XXL Formaten. digitalisering en online presentatie XXL Formaten digitalisering en online presentatie Groot, groter, grootst Posters, landkaarten en bouwtekeningen vergeborgen in het depot? Die tijd is voorbij! Deel de grootste schatten van uw collectie

Nadere informatie

érw^twcnti DENEKAMP PROTOCOL HOE TE HANDELEN BIJ HET OVERLIJDEN VAN EEN CLUBLID Denekamp, september 2009, vastgestelde versie

érw^twcnti DENEKAMP PROTOCOL HOE TE HANDELEN BIJ HET OVERLIJDEN VAN EEN CLUBLID Denekamp, september 2009, vastgestelde versie érw^twcnti DENEKAMP PROTOCOL HOE TE HANDELEN BIJ HET OVERLIJDEN VAN EEN CLUBLID Denekamp, september 2009, vastgestelde versie Aanleiding De club kan op enig moment onvermijdelijk geconfronteerd worden

Nadere informatie

Nederlandse Genealogische Vereniging. Afdeling Zeeland WIJ VAN ZEELAND. 17 e jaargang, nummer 2

Nederlandse Genealogische Vereniging. Afdeling Zeeland WIJ VAN ZEELAND. 17 e jaargang, nummer 2 Nederlandse Genealogische Vereniging Afdeling Zeeland WIJ VAN ZEELAND 17 e jaargang, nummer 2 april 2015 Wij van Zeeland 17 e jaargang nummer 2 INHOUDSOPGAVE Kijk ook op de website van de afdeling: http://zeeland.ngv.nl

Nadere informatie

Uw platform voor crowdsourcing

Uw platform voor crowdsourcing Uw platform voor crowdsourcing advertentie Inhoud Hoe werkt het? Kwaliteit verzekerd Hoe kunt u meedoen? 3 5 7 8 Elk archief of museum heeft er mee te maken: grote hoeveelheden foto s of documenten waar

Nadere informatie

MEDEDELINGENBLAD. Jaargang 23, No.4, december "Datering van oude foto s" (Op 12 februari 2015 door de heer Peter Eyckerman uit Ekeren in België)

MEDEDELINGENBLAD. Jaargang 23, No.4, december Datering van oude foto s (Op 12 februari 2015 door de heer Peter Eyckerman uit Ekeren in België) MEDEDELINGENBLAD Jaargang 23, No.4, december 2014 "Datering van oude foto s" (Op 12 februari 2015 door de heer Peter Eyckerman uit Ekeren in België) Inhoudsopgave Jaargang 23, nr. 4, december 2014 Van

Nadere informatie

GENEALOGIE Vroeger de status van de elite, nu de hobby van het volk

GENEALOGIE Vroeger de status van de elite, nu de hobby van het volk GENEALOGIE Vroeger de status van de elite, nu de hobby van het volk Hans Nagtegaal Erfenissen zijn in de loop der eeuwen oorzaak geweest van vele ruzies en zelfs van oorlogen. Wie is familie van wie en

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement Schoolraad / MR van R.K. Basisschool St. Victor

Huishoudelijk reglement Schoolraad / MR van R.K. Basisschool St. Victor Huishoudelijk reglement Schoolraad / MR van R.K. Basisschool St. Victor behorende tot de Sophia Stichting Versie: 16 september 2014 R.K. Basisschool St. Victor Pilarenlaan 33 2211 LH Noordwijkerhout Tel.

Nadere informatie

In dit nummer verkiezingen voor het ouderdeel van de medezeggenschapsraad.

In dit nummer verkiezingen voor het ouderdeel van de medezeggenschapsraad. St. Vitusstraat 2 1404 HS Bussum telefoon: 035-6939582 e-mail: info@stvitusschool.nl Jaargang : 19, nummer 2, 21 september 2012 In dit nummer verkiezingen voor het ouderdeel van de medezeggenschapsraad.

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement LV-INOG Landelijke Vereniging INOG

Huishoudelijk reglement LV-INOG Landelijke Vereniging INOG Versie 1 oktober 2010 Huishoudelijk Reglement LV-INOG Dit huishoudelijk reglement regelt enkele zaken die niet of niet volledig zijn geregeld in de statuten. Artikel 1 Leden 1. Het bestuur houdt een register

Nadere informatie

7.4 TAKEN EN BEVOEGDHEDEN SECRETARIS

7.4 TAKEN EN BEVOEGDHEDEN SECRETARIS 7.4 TAKEN EN BEVOEGDHEDEN SECRETARIS Geldig tot: juni 2014 Functionaris Naam Paraaf Voorzitter Geert van Poelgeest Secretaris Edith Vasbinder KNNV afdeling Delfland 1. INLEIDING De secretaris maakt onderdeel

Nadere informatie

Rapport. Datum: 23 februari 1999 Rapportnummer: 1999/065

Rapport. Datum: 23 februari 1999 Rapportnummer: 1999/065 Rapport Datum: 23 februari 1999 Rapportnummer: 1999/065 2 Klacht Op 25 augustus 1998 ontving de Nationale ombudsman een verzoekschrift van mevrouw V. te IJmuiden, met een klacht over een gedraging van

Nadere informatie

De Nederlandse Burger Partij HUISHOUDELIJK REGLEMENT

De Nederlandse Burger Partij HUISHOUDELIJK REGLEMENT De Nederlandse Burger Partij HUISHOUDELIJK REGLEMENT Opgave 27 maart 2015, opgemaakt te Papendrecht. HUISHOUDELIJK REGLEMENT Lidmaatschap Artikel 1 Het houden of doen houden van het lidmaatschap, wordt

Nadere informatie

De digitale vrijwilligersvacaturebank

De digitale vrijwilligersvacaturebank De digitale vrijwilligersvacaturebank Een handleiding Op onze website is het mogelijk dat vrijwilligersorganisaties in Apeldoorn vacatures en klussen kunnen plaatsen en vinden. In deze handleiding vindt

Nadere informatie

AGENDA VVD-CONGRES. 28 november 2015 Van Nelle-fabriek Rotterdam

AGENDA VVD-CONGRES. 28 november 2015 Van Nelle-fabriek Rotterdam AGENDA VVD-CONGRES 28 november 2015 Van Nelle-fabriek Rotterdam Aanmelden voor het VVD-congres Aanmelden via MijnVVD van 18 september tot vrijdag 20 november Aanmelden kan via MijnVVD vanaf vrijdag 18

Nadere informatie

75 jaar. Haagse Bond van Amateurtuindersverenigingen

75 jaar. Haagse Bond van Amateurtuindersverenigingen 75 jaar Haagse Bond van Amateurtuindersverenigingen 1938-2013 een speciale uitgave van: Haagse Bond van Amateurtuindersverenigingen Dit boek is gedrukt op papier met het FSC-keurmerk. Uitgeverij: Copyright

Nadere informatie

UITNODIGING Alopecia voorjaarsconferentie en algemene ledenvergadering

UITNODIGING Alopecia voorjaarsconferentie en algemene ledenvergadering 1 UITNODIGING Alopecia voorjaarsconferentie en algemene ledenvergadering Kwaliteit van leven met haarverlies Zaterdag 11 april 2015 van 10:00 uur tot 16.30 uur Locatie: De Landgoederij, Camminghalaan 30,

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement van de Nederlandse Vereniging voor Ruimtevaart

Huishoudelijk Reglement van de Nederlandse Vereniging voor Ruimtevaart 1. Oprichting Huishoudelijk Reglement van de Nederlandse Vereniging voor Ruimtevaart 1.1 De Nederlandse Vereniging voor Ruimtevaart (NVR) is opgericht op 17 december 1951. De Statuten zijn laatstelijk

Nadere informatie

MOT. leden willen doorgeven blijven vermeld in een MOT.

MOT. leden willen doorgeven blijven vermeld in een MOT. Redactie: Frits Kat Koos Gelens Annemarie Daalderop Tonnie Gresnigt Redactieadres: Nieuwe Tielseweg 20-23 4001 JW Tiel Tel. 0344-620220 Uitgave: Vereniging Oudheidkamer voor Tiel en Omstreken http://www.oudheidkamer-tiel.nl

Nadere informatie

Creatieve projecten uit de diaconale praktijk

Creatieve projecten uit de diaconale praktijk Het bruist! Creatieve projecten uit de diaconale praktijk Voorjaarsconferentie 18 april 2013 Organisatie Vereniging Beraad Grote Steden in de Protestantse Kerk in Nederland Prof. Dr. G. van der Leeuw Stichting

Nadere informatie

Middelharnis, 7 maart 2014. Onderwerp: Waterschapsverkiezingen Hollandse Delta 2015. Geachte voorzitters en secretarissen,

Middelharnis, 7 maart 2014. Onderwerp: Waterschapsverkiezingen Hollandse Delta 2015. Geachte voorzitters en secretarissen, Aan: De voorzitters en secretarissen van de VVD-afdelingen in het gebied van het waterschap Hollandse Delta Kopie: De secretarissen van de Kamercentrales Zuid-Holland Middelharnis, 7 maart 2014 Onderwerp:

Nadere informatie

XXL Formaten. digitalisering en online presentatie

XXL Formaten. digitalisering en online presentatie XXL Formaten digitalisering en online presentatie Groot, groter, grootst Posters, landkaarten en bouwkaarten opgeborgen in het depot? Die tijd is voorbij! Deel de grootste schatten van uw collectie door

Nadere informatie

In dit nummer: Nieuwsbrief Mei 2013 Jaargang 20, nummer 4. Van het bestuur 2 Wij stellen voor: Els 3. ALV en AVA 4. DVD Goed Te Doen 5.

In dit nummer: Nieuwsbrief Mei 2013 Jaargang 20, nummer 4. Van het bestuur 2 Wij stellen voor: Els 3. ALV en AVA 4. DVD Goed Te Doen 5. Nieuwsbrief Mei 2013 Jaargang 20, nummer 4 In dit nummer: Van het bestuur 2 Wij stellen voor: Els 3 ALV en AVA 4 DVD Goed Te Doen 5 Oproepen 6 Colofon 7-8 Pagina 2 Beste leden, Op het moment van het schrijven

Nadere informatie

Biedt een podium voor meningsvorming over actuele vraagstukken en verzorgt uitgaven op het gebied van maatschappij, cultuur en levensbeschouwing

Biedt een podium voor meningsvorming over actuele vraagstukken en verzorgt uitgaven op het gebied van maatschappij, cultuur en levensbeschouwing Biedt een podium voor meningsvorming over actuele vraagstukken en verzorgt uitgaven op het gebied van maatschappij, cultuur en levensbeschouwing JAARVERSLAG 2016 JAARVERSLAG 2016 INHOUD JAARVERSLAG 2016

Nadere informatie

STADSARCHIEF S-HERTOGENBOSCH

STADSARCHIEF S-HERTOGENBOSCH SECUNDAIRE GENEALOGISCHE BRONNEN AANWEZIG IN HET STADSARCHIEF S-HERTOGENBOSCH HANDLEIDING EN OVERZICHT Versie 14 april 2013 Woord vooraf Voor stamboomonderzoek zijn er als het ware twee soorten bronnen:

Nadere informatie

Handleiding Mezzedo.nl

Handleiding Mezzedo.nl Handleiding Mezzedo.nl voor deelnemers (Versie juli 2014) Deze handleiding vindt u ook op: www.resultaatmeetsysteem.nl 1 Inhoud Korte introductie... 3 Over de handleiding... 3 Let op (info over browser)...

Nadere informatie

Informatieblad Burgerlijke Stand

Informatieblad Burgerlijke Stand Informatieblad Burgerlijke Stand In dit informatieblad vindt u informatie over (het gebruik van) de archieven van de Burgerlijke Stand: de Geboorteakte, de Huwelijksakte, de Huwelijksbijlagen, de Overlijdensakte

Nadere informatie

Nieuwsbrief januari 2011 nr.68 Pagina 1 van 5

Nieuwsbrief januari 2011 nr.68 Pagina 1 van 5 Nieuwsbrief nr. 68 jaargang 7 januari 2011 Hallo allemaal, Om te beginnen wil de redactie van de nieuwsbrief jullie een goed, gezond en sportief 2011 wensen. We hopen dat alle goede voornemens uit gaan

Nadere informatie

Nieuwsbrief 1 maart 2012

Nieuwsbrief 1 maart 2012 Nieuwsbrief 1 maart 2012 De Heemshof Het gebied rond De Heemshof in Heemskerk wordt bedreigd door nieuwbouwplannen van de gemeente. Op verzoek van Lambert Koppers, eigenaar van De Heemshof en deelnemer

Nadere informatie

De kwartierstaat van Barend Johannes Kraal

De kwartierstaat van Barend Johannes Kraal een genealogieonline publicatie De kwartierstaat van Barend Johannes Kraal door 18 januari 2017 De kwartierstaat van Barend Johannes Kraal Generatie 1 1. Barend Johannes Kraal, zoon van Barend Kraal (volg

Nadere informatie

MEDEDELINGENBLAD. Jaargang 25, No.3, september/oktober 2016

MEDEDELINGENBLAD. Jaargang 25, No.3, september/oktober 2016 MEDEDELINGENBLAD Jaargang 25, No.3, september/oktober 2016 "De geschiedenis van het geld" (blz. 2177) "De verborgen rijkdom van het weeskamerarchief" (Lezing door drs. Bram Plantinga, op donderdag 13 oktober

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement. Oudervereniging Lambertusschool

Huishoudelijk reglement. Oudervereniging Lambertusschool Huishoudelijk reglement Oudervereniging Lambertusschool Versie 27augustus 2012 LAMBERTUSSCHOOL NU VOOR STRAKS Oudervereniging Mari van Eschstraat 2 5254 JE Haarsteeg www.lambertusschool.nl Kvk nr: 55501141

Nadere informatie

UITNODIGING. voor de Algemene Vergadering van de Vereniging van (Vroeg)gepensioneerden van de Stichting Pensioenfonds Thales Nederland, de VVSPTN

UITNODIGING. voor de Algemene Vergadering van de Vereniging van (Vroeg)gepensioneerden van de Stichting Pensioenfonds Thales Nederland, de VVSPTN LOGGED OUT Jaargang #10; nummer #1; februari 2015 UITNODIGING voor de Algemene Vergadering van de Vereniging van (Vroeg)gepensioneerden van de Stichting Pensioenfonds Thales Nederland, de VVSPTN op woensdag

Nadere informatie

Handleiding Site to Edit Module Veiling

Handleiding Site to Edit Module Veiling THAR Design Kipboomweg 15 7636 RC AGELO E-mail: info@thar.nl Website: www.thar.nl KvK nummer: 08165396 BTW nummer: NL8186.22.416.B01 Rekeningnummer: 45.09.80.59 Handleiding Site to Edit Module Veiling

Nadere informatie