ROTTERDAMSE NACHTEGALEN door H.K. Nagtegaal

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "ROTTERDAMSE NACHTEGALEN door H.K. Nagtegaal"

Transcriptie

1 ROTTERDAMSE NACHTEGALEN door H.K. Nagtegaal Dit artikel is gepubliceerd in Ons Voorgeslacht 2006, bijgewerkt Inleiding De Rotterdamse familie Nachtegaal is één van de ruim dertig geslachten Nachtegael, die in de 17 de en 18 de eeuw in Nederland woonachtig waren. Velen daarvan zijn door mij in de afgelopen jaren gepubliceerd in het tijdschrift De Nachtegael, hetzij in genealogische tijdschriften. Het is en blijft een omvangrijke werkzaamheid om al die naamgenoten in familieverband onder te brengen. Ook zijn er families die uit het buitenland herkomstig zijn. De oorsprong van onderhavige familie ligt waarschijnlijk in Zeeland of op de Zuid-Hollandse eilanden. Ik heb aangenomen op grond van hun patroniem en hun gelijktijdig voorkomen in Rotterdam dat Louwijs (IIa.) en Jan (IIb.) broers zijn, maar volstrekte zekerheid is er niet. Genealogie I. Jan Nachtegael, zijn bestaan is afgeleid van het patroniem van zijn vermoedelijke zonen, beiden wonende in de Banketstraat te Rotterdam. Kinderen: 1. Louwijs Jansz. Nachtegael, volgt IIa. 2. Jan Jansz. Nachtegael, volgt IIb. IIa. Louwijs Jansz. Nachtegael, geb. ca. 1613, schipper, marktschipper van Hulst op Rotterdam 1656, wonend aan in de Banketstraat te Rotterdam op 7 maart , 1647, overl. na 13 november 1661 en vóór 13 februari Hij huwde met Joosje (Jozijn) Andriesdr. (Stoop), begr. Rotterdam 13 november 1661, dochter van Andries Carelsz. en Annetgen Claesdr. (Stoop). 3 Pieter Andries Stoop blijkt op 27 mee 1666 voogd over de minderjarige achtergebleven kinderen van Louwijs en Joosie te zijn Jan Louwijsz. (de) Nachtegael, volgt IIIa. 2. Andries Louwijsz. Nachtegael, volgt IIIb. Op verzoek van Louwis Jansz. Nachtegaal werd te Rotterdam op 11 augustus 1644 een verklaring afgelegd betreffende het verschepen van bier naar het leger van de Koning van Frankrijk, gelegen te Grevelingen. Gravelines ligt iets ten zuiden van Duinkerken november 1656: Louwijs Jansz Nagtegaal, marktschipper van Hulst op Rotterdam, machtigt Servaes Hamot, procureur voor het stadsgerecht om namens hem te procederen tegen Jacob Louwerens, varendeman, betreffende de huur van zijn huis waarin laatstgenoemde woont, tegen een huur van 9 ½ pond Vlaams per jaar. 6 GAR. Oud-Notarieel Archief van Rotterdam, inv. nr. 625, protocol Adriaen van Aller, notaris, fol. 26 ( ). IIIa. Jan Louwijsz. (de) Nachtegael, geb. ca. 1638, j.m. van Rotterdam, (in 1666 meerderjarig), varentsman, ontving op 27 mei 1666 een huis te Schoonerloo wat later op de naam van zijn broer Andries Nachtegael stond 7, wonende in de Bancketstraat, later in de Swanesteeg 8, begr. Rotterdam 1

2 21 november Hij huwde Rotterdam 16 november 1666 met Annetie Willemsdr., van Rotterdam, weduwe van Jan Janssen Maes. Zij huwde 1 e als j.d. van Rotterdam, won. in de Sleutelsteeg, (ondertr. Rotterdam 17 december1656) Delfshaven 31 december 1656 met Jan Jansz. Maes, j.m. van Oosterhout. 1. Louwijs Jansz. de Nagtegael, volgt IVa. 2. Willem Jansz. de Nagtegael, ged. Rotterdam 24 januari 1669, j.m. wonende Banketstraat, knecht van de makelaar. 9 Hij huwde Rotterdam 11 november 1692 met Catharina Leenderts, j.d. van Rotterdam. 3. Joosie, ged. Rotterdam 22 juni Lijsbet Jansdr.(de) Nachtegael, volgt IVb. 5. Pieter, ged. Rotterdam 6 juli Joosie, ged. Rotterdam 22 juli Pieter Jansz., volgt IVc. 8. Andries, ged. Rotterdam 20 november Arij, ged. Rotterdam 10 november Begraven te Rotterdam kinderen van Jan de Nachtegael uit de Banketstraat op 20 oktober 1681 en 1 september IVa. Louwijs Jansz. de Nagtegael, ged. Rotterdam 23 augustus 1667, diaken, wonende Rotterdam aan de Banketstraat, bij zijn tweede huwelijk aan de Vogelesangh. Hij huwde 1 e Rotterdam 24 februari 1688 met Johanna Jacobs van der Wou(d)t, ged. Rotterdam (Rem.) 11 maart 1668, dochter van Jacob Roelandse van der Wout en Lijsbet van der Sprongh. Hij huwde 2 e Rotterdam 5 april 1699 met Annetie Jans de Juffer, j.d. van Rotterdam, wonende in de Goudsewagenstraat. Kinderen uit het eerste huwelijk: 1. Elisabeth, ged. Rotterdam (Rem.) 6 mei 1696, begr. Rotterdam 20 april Willemijnje, ged. Rotterdam (Rem.) 14 december 1698, begr. Rotterdam 13 november Kinderen uit het tweede huwelijk: 3. Joosje Louwijsdr. de Nagtegael, ged. Rotterdam (Rem.) 27 september 1700, wonende achter 't Klooster, begr. Rotterdam 3 januari Zij huwde Rotterdam (Rem.) 5 oktober 1723 met Aalbert Willemz. Everstijn, j.m. van Rotterdam. 4. Jan, ged. Rotterdam (Rem.) 2 juli 1702, begr. Rotterdam 13 februari Willemijntje Lowijsdr. de Nagtegael, ged. Rotterdam (Rem.) 4 november Zij huwde Rotterdam (R.K.) 4 juni 1724 met Jan Voegers, j.m. van Rotterdam. 6. Johannes, ged. Rotterdam (Rem.) 2 november IVb. Lijsbet Jansdr. (de) Nachtegael, ged. Rotterdam 18 november 1671, wonende Banketstraat Zij huwde 1 e Rotterdam 6 januari 1692 met Robbert Jansz., ged. Rotterdam 21 september 1670, j.m. van Rotterdam, overl. vóór 23 september 1693, zoon van Jan Fransz. en Grietgen Robberts. Zij huwde 2 e Rotterdam 8 juni 1698 met Joost (Joseph) Paternot, j.m. van Antwerpen. Zij huwde 3 e Rotterdam 4 mei 1717 met Aart Isaacsz. van der Spade, afkomstig van Dordrecht, wonende in de Banketstraat, begr. Rotterdam 18 juli Hij huwde 1 e Rotterdam 27 augustus 1715 met Grietje Wijnands, weduwe van Nanning van der Klip. 2

3 Kinderen uit haar eerste huwelijk: 1. Johannes, ged. Rotterdam 17 augustus 1692, begr. Rotterdam 29 juli Robbert Robbertsz. de Nachtegael, volgt Va. Haar zoon Robbert uit het eerste huwelijk is zich de Nagtegaal gaan noemen. Zijn vader Robbert Jansz. voerde geen achternaam en bovendien heeft Robbert zijn vader nauwelijks gekend. Dit kan een verklaring zijn voor de overname van zijn moeders achternaam. Eerder kwam de voornaam Robbert bij de Rotterdamse familie Nachtegaal niet voor. Va. Robbert Robbertsz. de Nachtegaal, ged. Rotterdam 23 september 1693 (postuum), wonende aan de Banketstraat, begr. Rotterdam 8 september Hij huwde Rotterdam 10 november 1716 met Anna Maria Lam, ged. Rotterdam 2 september 1692, begr. Rotterdam 17 maart 1755, dochter van Cornelis Lam en Maria Pieters. 1. Elisabeth, ged. Rotterdam 5 mei Cornelis, ged. Rotterdam 26 juli Elisabeth, ged. Rotterdam 22 oktober Cornelis, ged. Rotterdam 29 mei Robbert, ged. Rotterdam 7 april Maria de Nagtegaal, ged. Rotterdam 8 april 1725, wonende Banketstraat 1747, overl. Rotterdam 25 maart 1798, begr. ald. 29 maart Zij huwde Rotterdam 31 januari 1747 met Claas de Graaf, j.m. van Rotterdam, overl. na Elisabeth, ged. Rotterdam 22 mei 1727, begr. Rotterdam 7 september Cornelis de Nagtegaal, volgt VIa. VIa. Cornelis de Nagtegaal, ged. Rotterdam 17 augustus 1732, wonende Banketstraat, begr. Rotterdam 29 december Hij huwde Rotterdam 5 december 1752 met Dijna Lussenburg (Lutsenburg), ged. Rotterdam 4 januari 1733, dochter van Dirk Dirkse Lussenburg (Lutsenburg) en Anna Ariens Maas. Zij huwde 2 e Rotterdam 26 oktober 1762 met Hermanus Klomp, j.m. van Kampen. 1. Robbert, ged. Rotterdam 8 november 1753, begr. Rotterdam 16 augustus Dirk, ged. Rotterdam 13 juli Robbert, ged. Rotterdam 10 november 1757, begr. Rotterdam 29 december IVc. Pieter Jansz. Nachtegael, ged. Rotterdam 19 juli 1676, wonende aan de Banketstraat, later op het eiland achter de Lutherse kerk aan de Vest, begr. Rotterdam 22 juni Hij huwde 1 e Rotterdam 29 oktober 1697 met Hillegont Simons, j.d. van Rotterdam. Hij huwde 2 e Rotterdam 6 december 1712 met Lijsbet Gommers van Hees, weduwe van Job Schone. Zij huwde 1 e Rotterdam 1 januari 1696 met Job Ariens Schoon, j.m. van Rotterdam. Kind uit het eerste huwelijk: 1. Sijtje (Sijttie) Pietersdr. Nachtegael, ged. Rotterdam 18 maart 1698, begr. Rotterdam 12 oktober 1780 (oud 88 jaar!). Zij huwde Rotterdam 17 december 1720 met Karel de Vogel, j.m. van Rotterdam. Kind uit het tweede huwelijk: 3

4 2. Jan Pietersz. Nagtegaal, volgt Vb. Vb. Jan Pietersz. Nagtegaal, ged. Rotterdam 27 augustus 1713, stadshellebaardier, woonde aan de Botersloot 1734, Lombartstraat 1738, 1741, begr. Rotterdam 21 februari Hij huwde Rotterdam 11 mei 1734 met Catarina (Catje) van den Berg, ged. Rotterdam 9 oktober 1710, j.d. van Rotterdam, wonende Lombartstraat 1734, dr. van Antonij Gabriëlse van den Bergh en Maritje Jansdr. de Vos. 1. Pieter, ged. Rotterdam 20 februari 1735, begr. Rotterdam 18 januari Antoni, ged. Rotterdam 18 november 1736, begr. Rotterdam 21 januari Marija, ged. Rotterdam 21 september Pieter Nagtegaal, ged. Rotterdam 1 december 1740, woonde in 1794 in het Armhuis, overl. Rotterdam 23 augustus IIIb. Andries Louwijsz. Nachtegael, geb. ca. 1645, j.m. van Hulst, wonende Rotterdam aan de Zwanesteeg, als schipper vermeld op 10 april 1687, begr. Rotterdam 13 november Hij huwde Rotterdam 10 februari 1672 met Marijtje Machiels van Riel, j.d. van Rotterdam. 1. Louwijs, ged. Rotterdam , begr. Rotterdam Sophia (Fijtje, Fittie) Andriesdr. Nachtegael, ged. Rotterdam , wonende aan de Leuvehaven, begr. Rotterdam Zij tr. Rotterdam met Hendri(c)k den Braassem (Braesem), j.m. van Rotterdam, wonende Delfshaven. IIb. Jan Jansz. Nachtegael, geb. ca. 1623, j.m. van Rotterdam, wonende Banketstraat, begr. Rotterdam 20 oktober Hij ondertr. Rotterdam 8 februari 1654, huwde Hillegersberg 14 maart 1654 met Marijken Fransdr., j.d. van Rotterdam. 1. Maeyken, ged. Rotterdam (Rem.) 13 december Stijntje, ged. Rotterdam (Rem.) 19 november Jan (Johannes) Jansz. Nachtegael, volgt IIIc. 4. Frans, ged. Rotterdam (Rem.) 12 oktober Cornelis Jansz. (de) Nachtegael, volgt IIId. 6. Frans, ged. Rotterdam (Rem.) 20 juli IIIc. Jan (Johannes) Jansz. Nachtegael, ged. Rotterdam (Rem.) 18 april 1657, j.m. van Rotterdam, wonende Vlaardingen, legt ald. de poorterseed af 1 mei 1683, wonende later in Bankertsraat (1691). Hij ondertr. 1 e Rotterdam 1 november 1682, attestatie afgegeven om te Delft te trouwen 15 november 1682, met Catharina (Caetje) Villerius, j.d. van Vlaardingen, dochter van Johannes Villerius en Maertje Rochus (van Pomeren). 10 Zij testeerden Delft op 4 maart Hij huwde 2 e Rotterdam 6 mei 1691 met Neeltje Adamsdr., j.d. van Rotterdam. Kind uit het eerste huwelijk: 1. Maertje Nachtegael, begr. Schiedam 26 maart Zij ondertr. Schiedam 21 mei 1707 en Vlaardingen 22 mei 1707 met Michiel Cente Ploy, ged. Schiedam 23 december 1678, schipper op de grote vaart, opperstuurman laatst op het schip Purmerlust in dienst van V.O.C., kamer Amsterdam, op de terugreis vanuit Ned. Indië in 1735 overleden. 4

5 Kinderen uit het tweede huwelijk: 1. Neeltje, ged. Rotterdam (Rem.) 7 juli Jan Jansz. (de) Nagtegaal, volgt IVc. 3. Adam, ged. Rotterdam (Rem.) 8 oktober Belitje (Biletie, Belie) Jansdr. Nagtegael, ged. Rotterdam (Rem.) 14 september 1704, wonende aan de Banketstraat, vermoedelijk begr. Rotterdam 26 januari Zij huwde Rotterdam 10 juni 1726 met Matthijs Robbertz. Wilbrugs, j.m. van Rotterdam. IVc. Jan Jansz. (de) Nagtegaal, ged. Rotterdam (Rem.) 8 juni 1700, arbeider, wonende buiten Rotte bij 't Hofpoort, onder Blommersdijk (1741), begr. Rotterdam 30 september Hij huwde 1 e Rotterdam 24 november 1720 met Marietje (Marij) Jacobsdr. Noppen, j.d. van Rotterdam. Hij tr. 2 e Rotterdam 21 maart 1741 (ondertr. Cool 2 maart 1741) met Anna Arents van der Meijden, weduwe van Cornelis Thooft, van Maaslandsluis (Maassluis), wonende aan de Rotte onder Blommersdijk. Kinderen uit het eerste huwelijk: 1. Johannes, ged. Rotterdam 21 augustus 1721, overl. aangeg. Cool 28 januari Jacob, ged. Rotterdam 9 januari 1724, overl. aangeg. Cool 1 juni Neeltje Jansdr. Nagtegaal, volgt Vc. 4. Jacob, ged. Rotterdam 6 november Vc. Neeltje Jansdr. Nagtegaal, ged. Rotterdam 5 augustus 1727, begr. Rotterdam 27 juni Mogelijk is zij identiek met Neeltje Nagtegaal, die het volgende kind kreeg: 1. Cornelis, ged. Rotterdam 3 mei IIId. Cornelis Jansz. (de) Nachtegael, ged. Rotterdam (Rem.) 11 september 1661, j.m. van Rotterdam, wonende aan de Banketstraat. Hij huwde Rotterdam 18 november 1685 met Catharina Thomas, j.d. van Rotterdam. Zij huwde 2 e Rotterdam 30 oktober 1691 met Wouter Wouters van der Wapen, j.m. van Rotterdam. Kind uit dit huwelijk: 1. Mayken Cornelisdr. Nachtegael, j.d. wonende aan de Banketstraat. Zij huwde Rotterdam 9 juni 1710 met Antipas Jacobsz. de Pre, j.m. van Rotterdam. Afkortingen Gemeentearchief Rotterdam = GAR Gemeentearchief Delft = GAD Noten 1 GAR, O.N.A. Rotterdam inv.nr. 296, f GAR, O.N.A. Rotterdam inv.nr. 1027, f GAR, Weeskamer Rotterdam inv. nr. 607, fol. 290, d.d , inv. nr fol. 250v, d.d GAR, Gifteboeken , nr. 519, f. 184v. 5 GAR, O.N.A. Rotterdam inv.nr. 436, f GAR. O.N.A. Rotterdam, inv. nr. 625, protocol Adriaen van Aller, notaris, fol. 26 ( ). 7 Idem. 5

6 8 GAR, Not. Arch , nr. 1075, f Idem. 10 A.M. Verbeek, Het geslacht Villerius; in: Ons Voorgeslacht, jrg. 28 (1973), blz GAD, Not. Arch., notaris Vsk inv.nr f. 19 ( ). 6

ROTTERDAMSE NACHTEGALEN door H.K. Nagtegaal

ROTTERDAMSE NACHTEGALEN door H.K. Nagtegaal ROTTERDAMSE NACHTEGALEN door H.K. Nagtegaal Dit artikel is gepubliceerd in Ons Voorgeslacht 2006 Inleiding De Rotterdamse familie Nachtegaal is één van de ruim dertig geslachten Nachtegael, die in de 17

Nadere informatie

Genealogie van de familie Van der Jagt

Genealogie van de familie Van der Jagt Genealogie van de familie Van der Jagt I Ploen LEENDERTSZOON is geboren in 1545 in Barendrecht, Zuid-Holland, Nederland. Ploen is overleden vóór 13-03-1620 in Barendrecht, Zuid- Holland, Nederland, ten

Nadere informatie

JOHANNIS KAAREL (JOHANNES KAREL) VOOG(D)T, GEB. WERTHER

JOHANNIS KAAREL (JOHANNES KAREL) VOOG(D)T, GEB. WERTHER FRAGMENT GENEALOGIE GESLACHT VOOG(D)T VANUIT JOHANNIS KAAREL (JOHANNES KAREL) VOOG(D)T, GEB. WERTHER I. Anna WERTHER, ned.ger., overl. Sprang 4-7-1796 (blijkens bijlagen huwelijk zoon Johannis Kaarel in

Nadere informatie

door J. Heemskerk Eerder gepubliceerd in Ons Voorgeslacht, jrg. 53 (1998), een uitgave van de Zuidhollandse Vereniging voor Genealogie

door J. Heemskerk Eerder gepubliceerd in Ons Voorgeslacht, jrg. 53 (1998), een uitgave van de Zuidhollandse Vereniging voor Genealogie VAN DER HELM-JONGEWILLEM-DE WILDE-VAN DER WAL Een aanvulling op het artikel Een uitgestorven geslacht Van der Helm in de omgeving van Zoeterwoude, Ons Voorgeslacht jrg. 1997, blz. 63 e.v. door J. Heemskerk

Nadere informatie

Nummer Toegang: 858 Plaatsingslijst van de stukken afkomstig van Familiestichting Van der Kooij,

Nummer Toegang: 858 Plaatsingslijst van de stukken afkomstig van Familiestichting Van der Kooij, Nummer Toegang: 858 Plaatsingslijst van de stukken afkomstig van Familiestichting Van der Kooij, 1700-1933 Archief Delft 858 Familiestichting Van der Kooij 3 I N H O U D S O P G A V E Inhoudsopgave BESCHRIJVING

Nadere informatie

STAMREEKS MENSERT door H.K. Nagtegaal

STAMREEKS MENSERT door H.K. Nagtegaal STAMREEKS MENSERT door H.K. Nagtegaal (Dit artikel is gepubliceerd in Zuidhollandse Stam- en Naamreeksen, 1986) In 1947 woonden er volgens het Nederlands Repertorium van Familienamen 78 personen met de

Nadere informatie

Genealogie familie Benders

Genealogie familie Benders Genealogie familie Benders Reacties aan info@historie-sliedrecht.nl I Pieter Hendrikszn Benders, begraven te Giessendam op 30 april 1759. Hij is getrouwd te Bleskensgraaf op 11 februari 1731 voor de kerk

Nadere informatie

HISTORISCHE VERENIGING SLIEDRECHT DE VERENIGING WAAR VERLEDEN EN TOEKOMST ELKAAR ONTMOETEN WERKGROEP GENEALOGIE

HISTORISCHE VERENIGING SLIEDRECHT DE VERENIGING WAAR VERLEDEN EN TOEKOMST ELKAAR ONTMOETEN WERKGROEP GENEALOGIE HISTORISCHE VERENIGING SLIEDRECHT DE VERENIGING WAAR VERLEDEN EN TOEKOMST ELKAAR ONTMOETEN WERKGROEP GENEALOGIE Het is ons duidelijk geworden dat veel mensen geïnteresseerd zijn in stambomen. Om aan deze

Nadere informatie

HISTORISCHE VERENIGING SLIEDRECHT DE VERENIGING WAAR VERLEDEN EN TOEKOMST ELKAAR ONTMOETEN

HISTORISCHE VERENIGING SLIEDRECHT DE VERENIGING WAAR VERLEDEN EN TOEKOMST ELKAAR ONTMOETEN HISTORISCHE VERENIGING SLIEDRECHT DE VERENIGING WAAR VERLEDEN EN TOEKOMST ELKAAR ONTMOETEN WERKGROEP GENEALOGIE Het is ons duidelijk geworden dat veel mensen geïnteresseerd zijn in stambomen. Om aan deze

Nadere informatie

Willem Jansz Roest, jongeman, wonend: in den Ambagte van Ketel Bruid. 07-09-1725 DTB Overschie Trouw gereformeerd

Willem Jansz Roest, jongeman, wonend: in den Ambagte van Ketel Bruid. 07-09-1725 DTB Overschie Trouw gereformeerd Dopeling Willem Jan Arijense Moeder Marija Gers Getuige Jannetie Arijens Rotterdam doop 20-01-1701 Wonende buijten de Delfsepoort op de Koolse Moolen DTB Rotterdam Doop gereformeerd Willem Jansz Roest,

Nadere informatie

Uit dit huwelijk een zoon: 1. Albertus, geb. te Vriezenveen op 8 apr 1814, ovl. (71 jaar oud) te Amsterdam op 11 dec 1885, volgt II

Uit dit huwelijk een zoon: 1. Albertus, geb. te Vriezenveen op 8 apr 1814, ovl. (71 jaar oud) te Amsterdam op 11 dec 1885, volgt II Genealogie van Albertus Busweiler. Generatie I I. Albertus Busweiler, zn. van Johan Godtfried Buschweiler en Wijntje Hendriks Boone, geb. te Elburg op 22 mei 1783, ovl. (35 jaar oud) te Amsterdam op 10

Nadere informatie

STAMREEKS VAN HUIJKSLOOT door M. de Hoog en H.K. Nagtegaal

STAMREEKS VAN HUIJKSLOOT door M. de Hoog en H.K. Nagtegaal STAMREEKS VAN HUIJKSLOOT door M. de Hoog en H.K. Nagtegaal (Dit artikel is gepubliceerd in Kronieken 1993) De naam Van Huijksloot is in de loop der tijd op verschillende wijze geschreven, zoals: Van Huigsloot,

Nadere informatie

VIIc - 2. o.tr./tr. Berkel (Gerecht) 1/18.5.1739 (impost man f 15), scheiding van tafel en bed Berkel (Gerecht) 13.5.1761

VIIc - 2. o.tr./tr. Berkel (Gerecht) 1/18.5.1739 (impost man f 15), scheiding van tafel en bed Berkel (Gerecht) 13.5.1761 VIIc - 1 Na het overlijden van Annetje Arensdr Ham op 2.6.1762 te Berkel en Rodenrijs zijn Arij en Willem van Rijt en Geertje Cornelisdr Brederode, dochter van Marijtje van Rijt, als nakomelingen van Catharina

Nadere informatie

Delftse biografieën. Hans Nagtegaal

Delftse biografieën. Hans Nagtegaal Delftse biografieën Hans Nagtegaal Het gemeentearchief Delft heeft zijn site http://collectie-delft.nl/ in 2012 uitgebreid met een unit Delftse biografieën. In deze unit vindt men biografieën van Delftenaren,

Nadere informatie

FAMILIES STARREVELT TE LEIDEN EN OMSTREKEN. door J. van Egmond en K. J. Slijkerman

FAMILIES STARREVELT TE LEIDEN EN OMSTREKEN. door J. van Egmond en K. J. Slijkerman FAMILIES STARREVELT TE LEIDEN EN OMSTREKEN door J. van Egmond en K. J. Slijkerman Eerder gepubliceerd in Ons Voorgeslacht, jrg. 34 (1979) blz. 17-25, een uitgave van de Zuidhollandse Vereniging voor Genealogie.

Nadere informatie

Genealogie van Arend Cornelisse van der Swan

Genealogie van Arend Cornelisse van der Swan Genealogie van Arend Cornelisse van der Swan I Arend Cornelisse van der Swan. Arend is overleden in 1633. Notitie bij Arend: volgens Dek waren er 6 zonen. Echter later in de correcties op Dek gecorrigeerd.

Nadere informatie

HISTORISCHE VERENIGING SLIEDRECHT DE VERENIGING WAAR VERLEDEN EN TOEKOMST ELKAAR ONTMOETEN

HISTORISCHE VERENIGING SLIEDRECHT DE VERENIGING WAAR VERLEDEN EN TOEKOMST ELKAAR ONTMOETEN HISTORISCHE VERENIGING SLIEDRECHT DE VERENIGING WAAR VERLEDEN EN TOEKOMST ELKAAR ONTMOETEN WERKGROEP GENEALOGIE Het is ons duidelijk geworden dat veel mensen geïnteresseerd zijn in stambomen. Om aan deze

Nadere informatie

VIb - 1. TRIJNTJE JASPERSDR VAN VELDEN, weduwe van Pieter Philipsz Pijnaker, begr. Vlaardingen juli 1678

VIb - 1. TRIJNTJE JASPERSDR VAN VELDEN, weduwe van Pieter Philipsz Pijnaker, begr. Vlaardingen juli 1678 VIb - 1 JAN JANSZ VAN RIJT, zn. van Jan Willemsz van Rijt en Grietje Jans van Alphen (zie Vb), bouwman in de Broekpolder in Vlaardingerambacht, leenman aldaar, molenmeester aldaar, begr. Vlaardingen jan.

Nadere informatie

De 14 kwartieren van Mr. Maerten Francosz. van Bleyswijck

De 14 kwartieren van Mr. Maerten Francosz. van Bleyswijck De 14 kwartieren van Mr. Maerten Francosz. van Bleyswijck door H.K. Nagtegaal en H.M. Morien Door de wapens in de vorm van een kwartierstaat af te beelden krijgt men een goed overzicht van de familiebanden.

Nadere informatie

Genealogie van Eeuwit? Buijtenhek

Genealogie van Eeuwit? Buijtenhek Genealogie van Eeuwit? Buijtenhek I Eeuwit? Buijtenhek. Kinderen van Eeuwit uit onbekende relatie: 1 Cornelis Eeuwits Buijtenhek [DEK_57]. Volgt II-a. 2 Dirk Eeuwits (Evertsz) Buijtenhek [DEK_86]. Volgt

Nadere informatie

ik bleek een van Schie domme Claes liet Schie schieten ik werd een van Dam haiku jvd DRAMA S DELFTSE VAN SCHIE S

ik bleek een van Schie domme Claes liet Schie schieten ik werd een van Dam haiku jvd DRAMA S DELFTSE VAN SCHIE S ik bleek een van Schie domme Claes liet Schie schieten ik werd een van Dam haiku jvd DRAMA S DELFTSE VAN SCHIE S ONTWARD DOOR JAN VAN DAM 2010 Wapen van de Delftse van Schie s en de Delftse van Dam men.

Nadere informatie

WIE WAS WEIJNTJE? (het genealogische belang van een grafboek)

WIE WAS WEIJNTJE? (het genealogische belang van een grafboek) WIE WAS WEIJNTJE? (het genealogische belang van een grafboek) door H.M. Kuypers Eerder gepubliceerd in Ons Voorgeslacht, jrg. 51 (1996), een uitgave van de Zuidhollandse Vereniging voor Genealogie In het

Nadere informatie

Nummer Toegang: 857 Plaatsingslijst van stukken afkomstig van de eigenaren van de Hofwoning te 't Woudt,

Nummer Toegang: 857 Plaatsingslijst van stukken afkomstig van de eigenaren van de Hofwoning te 't Woudt, Nummer Toegang: 857 Plaatsingslijst van stukken afkomstig van de eigenaren van de Hofwoning te 't Woudt, 1672-1977 Archief Delft 857 Hofwoning te 't Woudt 3 I N H O U D S O P G A V E Inhoudsopgave BESCHRIJVING

Nadere informatie

EEN STAMREEKS OPSCHOOR. J.B. Opschoor* Den Haag, 27 december 2005

EEN STAMREEKS OPSCHOOR. J.B. Opschoor* Den Haag, 27 december 2005 EEN STAMREEKS OPSCHOOR J.B. Opschoor* Den Haag, 27 december 2005 Verantwoording: dit is een samenvoeging van: Opschoor J.B. Een Stamreeks Opschoor, OV 58 e jrg (2003) no. 554: 328-339, en Opschoor J.B.

Nadere informatie

VAN WOUDENBERG door H.T.M. de Raad

VAN WOUDENBERG door H.T.M. de Raad VAN WOUDENBERG door H.T.M. de Raad (Dit artikel is gepubliceerd in het tijdschrift Kronieken, 1992, een uitgave van de Genealogische Vereniging Prometheus). I. ADRIAEN HENDRICKSZ. VAN WOUDENBERG, j.m.

Nadere informatie

Parenteel van Gerit Mijnlieff

Parenteel van Gerit Mijnlieff Parenteel van Gerit Mijnlieff I Gerit Mijnlieff is geboren omstreeks 1470 in Ridderkerk (zui,nld). Gerit is overleden. Gerit begon een relatie met NN. Zij is overleden. Kind van Gerit en NN: 1 Adrijaen

Nadere informatie

Vb - 1. (1) AELTGEN ARIJENS OLIJSLAGER, dr. van Arijen Pietersz Olijslager, [overl. voor 31.3.1639]

Vb - 1. (1) AELTGEN ARIJENS OLIJSLAGER, dr. van Arijen Pietersz Olijslager, [overl. voor 31.3.1639] Vb - 1 JAN WILLEMSZ VAN OVERRIJT/VAN RIJT, geb. ca. 1595, zn. van Willem Vranckenz van Rijt en Claesgen Gerritsdr (zie IVa), bouwman bij de Kapel onder Zouteveen, schepen te Zouteveen, begr. Vlaardingen

Nadere informatie

OUDHEIDKUNDIGE VERENIGING SLIEDRECHT DE VERENIGING WAAR VERLEDEN EN TOEKOMST ELKAAR ONTMOETEN WERKGROEP GENEALOGIE

OUDHEIDKUNDIGE VERENIGING SLIEDRECHT DE VERENIGING WAAR VERLEDEN EN TOEKOMST ELKAAR ONTMOETEN WERKGROEP GENEALOGIE OUDHEIDKUNDIGE VERENIGING SLIEDRECHT DE VERENIGING WAAR VERLEDEN EN TOEKOMST ELKAAR ONTMOETEN WERKGROEP GENEALOGIE Het is ons duidelijk geworden dat veel mensen geïnteresseerd zijn in stambomen. Om aan

Nadere informatie

Parenteel van Jasper Gijsberts van Namen

Parenteel van Jasper Gijsberts van Namen Parenteel van Jasper Gijsberts van Namen 1 Jasper Gijsberts van Namen. Kind van Jasper uit onbekende relatie: 1 Antonie Jaspers van Namen, geboren op 27-09-1637 in Oirschot. Volgt 1.1. 1.1 Antonie Jaspers

Nadere informatie

Stamreeks van Andries de Rooij 1725 naar Hennie de Rooij door Everardus Rollema 2014

Stamreeks van Andries de Rooij 1725 naar Hennie de Rooij door Everardus Rollema 2014 Stamreeks van Andries de Rooij 1725 naar Hennie de Rooij door Everardus Rollema 2014 I. Andries de Rooij, geboren Den Haag omstreeks 1725, overleden aan de tering, aangifte Den Haag om begraven te worden

Nadere informatie

Generatie III Claes HEYNRICXZ., geb. ca. 1355, lid Kerstmisgilde te Haarlem, overl. mogelijk kort na 1431, tr. N.N.

Generatie III Claes HEYNRICXZ., geb. ca. 1355, lid Kerstmisgilde te Haarlem, overl. mogelijk kort na 1431, tr. N.N. Het geslacht " VOOG(D)T " en de familierelatie met Clara Jansdr. van Spaerwoude Generatie I DIRC, geb. tussen 1280 en 1310. Generatie II Heynric DIRCXZ., geb. tussen 1330 en 1340, Lid Kerstmisgilde te

Nadere informatie

Stadsarchief Rotterdam, Digitale Stamboom http://www.stadsarchief.rotterdam.nl/

Stadsarchief Rotterdam, Digitale Stamboom http://www.stadsarchief.rotterdam.nl/ Stadsarchief Rotterdam, Digitale Stamboom http://www.stadsarchief.rotterdam.nl/ Dopeling Gerrit Vader Jan Ariense Moeder Maritie Gerrits Getuige Annetie Gerrits Plaats Rotterdam Datum doop 12-06-1697 Wonende

Nadere informatie

Index trouwen district XIII.

Index trouwen district XIII. Doopboek Zwammerdam p.85 dd. 11-09-1763: Septemb[er] 11 (kind) Gerrit. Abraham Roest Pietertje van der Boon Getuijge Marijtje Roest. (in de marge:) onder Aarlanderveen. Gerrit is dus geboren te Aarlanderveen

Nadere informatie

Beknopte kwartierstaat van de zangeres Teddy Scholten

Beknopte kwartierstaat van de zangeres Teddy Scholten Beknopte kwartierstaat van de zangeres Teddy Scholten Generatie I 1. Dorothea Margaretha (Teddy) VAN ZWIETEREN [19646], geb. Den Haag 11-5-1926 (Copernicusstraat 280), zangeres, bestuur Rode Kruis, overl.

Nadere informatie

Genealogie van Evert Adams Knoester

Genealogie van Evert Adams Knoester Genealogie van Evert Adams Knoester I Evert Adams Knoester is geboren in Terheide. Evert trouwde met Maritge Wouters. Kinderen van Evert en Maritge: 1 Wouter Evertse Knoester [DEK_567], geboren in Terheide.

Nadere informatie

NACHTEGAEL. (Meteren - Sandwich - Alkmaar - Oosterhout - Breda Delft - Amsterdam - Leiden - Den Haag) door H.K. Nagtegaal

NACHTEGAEL. (Meteren - Sandwich - Alkmaar - Oosterhout - Breda Delft - Amsterdam - Leiden - Den Haag) door H.K. Nagtegaal NACHTEGAEL (Meteren - Sandwich - Alkmaar - Oosterhout - Breda Delft - Amsterdam - Leiden - Den Haag) door H.K. Nagtegaal Wapen: in zilver drie rode schuinbalken en in een zilveren schildhoofd drie zwarte

Nadere informatie

WILLEM CORNELISZ VAN RIJT, zn. van Cornelis Vranckenz van Rijt en Trijntje Claesdr (zie IVb), begr. Naaldwijk 24.7.1636 (oud graf f 4) 1

WILLEM CORNELISZ VAN RIJT, zn. van Cornelis Vranckenz van Rijt en Trijntje Claesdr (zie IVb), begr. Naaldwijk 24.7.1636 (oud graf f 4) 1 Vf - 1 WILLEM CORNELISZ VAN RIJT, zn. van Cornelis Vranckenz van Rijt en Trijntje Claesdr (zie IVb), begr. Naaldwijk 24.7.1636 (oud graf f 4) 1 tr. ca. 25.1.1635 2 TRIJNTJE REIJERSDR VAN ADRICHEM de jonge,

Nadere informatie

NACHTEGAEL Dordrecht- Arnemuiden - Middelburg - Zierikzee - Rotterdam Gorinchem - Vlissingen - Den Haag.

NACHTEGAEL Dordrecht- Arnemuiden - Middelburg - Zierikzee - Rotterdam Gorinchem - Vlissingen - Den Haag. NACHTEGAEL Dordrecht- Arnemuiden - Middelburg - Zierikzee - Rotterdam Gorinchem - Vlissingen - Den Haag. door H.K. Nagtegaal In Dendermonde in België treffen we in de 16e eeuw twee Nachtegalen met hetzelfde

Nadere informatie

Het geslacht " VREUGDENHIL " en de familierelatie met Clara Jansdr. van Spaerwoude

Het geslacht  VREUGDENHIL  en de familierelatie met Clara Jansdr. van Spaerwoude Het geslacht " VREUGDENHIL " en de familierelatie met Clara Jansdr. van Spaerwoude Generatie I DIRC, geb. tussen 1280 en 1310. Generatie II Heynric DIRCXZ., geb. tussen 1330 en 1340, Lid Kerstmisgilde

Nadere informatie

die sinds 1476 in de lijsten van renten voorkomt en op 10 maart 1477

die sinds 1476 in de lijsten van renten voorkomt en op 10 maart 1477 WESTLANDSE VALCKEN EN DE JACHT Onder bovenstaande titel is in "Liber amicorum Jhr. Mr. C.C. van Valkenburg", 's-gravenhage 1985, p. 464-470, een bijdrage van W. Wijnaendts van Resandt verschenen, handelend

Nadere informatie

Plaatsingslijst van stukken betreffende de familie Wielenga en de families Zalsman en Van Andel

Plaatsingslijst van stukken betreffende de familie Wielenga en de families Zalsman en Van Andel 5 Plaatsingslijst van stukken betreffende de familie Wielenga en de families Zalsman en Van Andel (1860-1970) Historisch Documentatiecentrum voor het Nederlands Protestantisme (1800-heden) Vrije Universiteit

Nadere informatie

MIDDELBURGSE NACHTEGALEN (Middelburg - Dordrecht - Arnemuiden - Dantzig)

MIDDELBURGSE NACHTEGALEN (Middelburg - Dordrecht - Arnemuiden - Dantzig) MIDDELBURGSE NACHTEGALEN (Middelburg - Dordrecht - Arnemuiden - Dantzig) door A.C. Macaré en H.K. Nagtegaal (Dit artikel is gepubliceerd in het tijdschrift Kronieken 1996, een uitgave van de Genealogische

Nadere informatie

ARIJEN JOOSTENZ VAN RIJT, jm van Kethel, zn. van Joost Vrankenz van Rijt en Machtelt Jansdr (zie IVc), bouwman te Zouteveen, begr. Kethel 27.9.

ARIJEN JOOSTENZ VAN RIJT, jm van Kethel, zn. van Joost Vrankenz van Rijt en Machtelt Jansdr (zie IVc), bouwman te Zouteveen, begr. Kethel 27.9. Vh - 1 ARIJEN JOOSTENZ VAN RIJT, jm van Kethel, zn. van Joost Vrankenz van Rijt en Machtelt Jansdr (zie IVc), bouwman te Zouteveen, begr. Kethel 27.9.1661 o.tr. Schiedam (Gerecht) 19.7.1634 MAERTJE CLAESDR

Nadere informatie

Het Montfoortse geslacht Foreest

Het Montfoortse geslacht Foreest Schema genealogie Foreest Dirk (I) Dirk (lila) Nicolaas (II) Jacobus (Illb) 1 Albertus (IIIc) Nicolaas (IVa) Gijsbertus (IVc) Nicolaas (IVe) Philippus (IVg) Cornelis (IVb) Dirk (IVd) Nicolaas (IVf) Dirk

Nadere informatie

Die Nachkommen von Cornelis van Ghesel

Die Nachkommen von Cornelis van Ghesel eine genealogieonline Publikation Die Nachkommen von Cornelis van Ghesel von 3 Mai 2016 Die Nachkommen von Cornelis van Ghesel Generation 1 1. Cornelis van Ghesel, ist geboren op 15 maart 1508 te Antwerpen.

Nadere informatie

VIa - 1. Ermpje heeft uit haar eerste huwelijk (ten minste) twee dochters, Barber en Jannitge Pietersdr Eerland.

VIa - 1. Ermpje heeft uit haar eerste huwelijk (ten minste) twee dochters, Barber en Jannitge Pietersdr Eerland. VIa - 1 WILLEM JANSZ VAN RIJT, geb. ca. 1628, van Zouteveen, zn. van Jan Willemsz van Rijt en Aeltgen Arijens Olijslager (zie Vb), bouwman in de Broekpolder onder Vlaardingerambacht, leenman onder Maasland,

Nadere informatie

Met Maria Catharina Petronella Vroegh naar Lisse, Seghwaert en Voorborch

Met Maria Catharina Petronella Vroegh naar Lisse, Seghwaert en Voorborch een genealogieonline publicatie Met Maria Catharina Petronella Vroegh naar Lisse, Seghwaert en Voorborch door 30 november 2014 Met Maria Catharina Petronella Vroegh naar Lisse, Seghwaert en Voorborch Generatie

Nadere informatie

Totaalindex Kortekaas

Totaalindex Kortekaas Totaalindex Kortekaas [Dit document is onderdeel van de publicatie De familie Kortekaas. Zie voor de verzamelde gegevens over mijn voorouders https://familiesporen.wordpress.com/.] Deze lijst bevat alle

Nadere informatie

Written by Yvonne Roeling Wednesday, 31 December :00 - Last Updated Tuesday, 06 January :24

Written by Yvonne Roeling Wednesday, 31 December :00 - Last Updated Tuesday, 06 January :24 Familie de Vette uit Kethel en Spaland. (Fragmenten uit eigen onderzoek en dat van Dhr. A. v.d. Tang) De eerste voorouder de Vette kom ik tegen in een Notariële Acte van 18 Januari 1655 wanneer er een

Nadere informatie

De 14 kwartieren van Mr. Willem van der Lelij door H.K. Nagtegaal

De 14 kwartieren van Mr. Willem van der Lelij door H.K. Nagtegaal De 14 kwartieren van Mr. Willem van der Lelij door H.K. Nagtegaal Door de wapens in de vorm van een kwartierstaat af te beelden krijgt men een goed overzicht van de familiebanden. De basis van deze kwartierstaat

Nadere informatie

Genealogie van Arent Arens (van) Dijckhuijsen [DEK_5]

Genealogie van Arent Arens (van) Dijckhuijsen [DEK_5] Genealogie van Arent Arens (van) Dijckhuijsen [DEK_5] I Arent Arens (van) Dijckhuijsen [DEK_5] is geboren in 1619 in Scheveningen. Arent is overleden, 77 of 78 jaar oud. Hij is begraven op 08-04-1697 in

Nadere informatie

Over stamvader Christian Jansen Hoekemeijer en drie generaties na hem. Een zoektocht

Over stamvader Christian Jansen Hoekemeijer en drie generaties na hem. Een zoektocht Over stamvader Christian Jansen Hoekemeijer en drie generaties na hem. Een zoektocht Een van de problemen met zo n zoektocht is dat in vroeger tijden standaard spelling en ID-papieren niet bestonden. De

Nadere informatie

HET KAN VERKEREN. door H.M. Kuypers

HET KAN VERKEREN. door H.M. Kuypers HET KAN VERKEREN door H.M. Kuypers Eerder gepubliceerd in Ons Voorgeslacht, jrg. 53 (1998) een uitgave van de Zuidhollandse Vereniging voor Genealogie In reactie op mijn publicatie van het artikel Wie

Nadere informatie

Johanna / Antje van der Stoel ( )

Johanna / Antje van der Stoel ( ) Johanna / Antje van der Stoel (1770-1855) René de Hek, Kwartierstaat Zwieteren: Bij de volkstelling van 1829 was zij 60 jaar en gaf als beroep op visdraagster. Zij was de schrijfkust niet machtig (1829)

Nadere informatie

Een Eemnesser familie Ruijter die in Blaricum terechtkwam

Een Eemnesser familie Ruijter die in Blaricum terechtkwam Een Eemnesser familie Ruijter die in Blaricum terechtkwam HENK VAN HEES Grietje de Ruijter-Raven (1876-1945) met kleinzoon Kees, zoon Gijs en schoondochter Mia Reuser. Foto mei 1942. Evenals de muisjestak

Nadere informatie

De nakomelingen van Govert Bastiaensz van der Leeuw

De nakomelingen van Govert Bastiaensz van der Leeuw een genealogieonline publicatie De nakomelingen van Govert Bastiaensz van der Leeuw door 13 november 2016 De nakomelingen van Govert Bastiaensz van der Leeuw Generatie 1 1. Govert Bastiaensz van der Leeuw,

Nadere informatie

Den Huybertsblok nabij de polder Zonnemaire. Er was ook nog een Leendert Huybregtse Bevang.

Den Huybertsblok nabij de polder Zonnemaire. Er was ook nog een Leendert Huybregtse Bevang. Genealogie Doelman/Doeleman takcode AM Inleiding: Deze genealogie vangt aan in Dreischor. De samenstelling is gebaseerd op onderzoek in voornamelijk kerkelijke archivalia. In de eerste paar generaties

Nadere informatie

Doopboek NG Rotterdam 25-02-1781

Doopboek NG Rotterdam 25-02-1781 Doopboek NG Rotterdam 25-02-1781 Dopeling Johannes N.n. Vader N.n. N.n. Moeder Pieternella Strumpelaar Getuige Anna de Haas wed[uw]e Strumpelaar en Jan Koek Datum doop 25-02-1781 Opmerkingen Grote kerk;

Nadere informatie

stamreeks Marinus van Maaren

stamreeks Marinus van Maaren generatie 1 generatie 2 stamreeks Marinus van Maaren Tomas van Maren * ± 1640 Wouter van Maren * ± 1642 Jacob van Maren * ± 1613 tiel Gerrit Claesz van Maren * ± 1644 tricht x ± 1664 tricht Maaiken Pieterse

Nadere informatie

Genealogie van Arijen Arijensz Spaans

Genealogie van Arijen Arijensz Spaans Genealogie van Arijen Arijensz Spaans I Arijen Arijensz Spaans is geboren vóór 1620. Arijen is overleden, minstens 34 jaar oud. Hij is begraven op zondag 25 januari 1654 in Scheveningen. Notitie bij overlijden

Nadere informatie

Parenteel van Ari (Arien) Jansz Kwant (ook: Quant)

Parenteel van Ari (Arien) Jansz Kwant (ook: Quant) Parenteel van Ari (Arien) Jansz Kwant (ook: Quant) I Ari (Arien) Jansz Kwant (ook: Quant) is geboren in 1790 in Heer Huijgenwaert, zoon van Joannes (Jan) Claasz Quant (Quand, Kwant) en Trijntje (Catherina)

Nadere informatie

HISTORISCHE VERENIGING SLIEDRECHT DE VERENIGING WAAR VERLEDEN EN TOEKOMST ELKAAR ONTMOETEN WERKGROEP GENEALOGIE

HISTORISCHE VERENIGING SLIEDRECHT DE VERENIGING WAAR VERLEDEN EN TOEKOMST ELKAAR ONTMOETEN WERKGROEP GENEALOGIE HISTORISCHE VERENIGING SLIEDRECHT DE VERENIGING WAAR VERLEDEN EN TOEKOMST ELKAAR ONTMOETEN WERKGROEP GENEALOGIE Het is ons duidelijk geworden dat veel mensen geïnteresseerd zijn in stambomen. Om aan deze

Nadere informatie

Generatie I. Generatie II. Generatie III. Genealogie van Arie Burger per generatie.

Generatie I. Generatie II. Generatie III. Genealogie van Arie Burger per generatie. Genealogie van Arie Burger per generatie. Generatie I I. Arie Burger, geb. te Ter Heijde circa 1585, relatie met????. Uit deze relatie 1 kind: 1. Gillis Arends, geb. te Ter Heijde circa 1617, volgt II

Nadere informatie

De Parenteel. van. Jan Willemsz Stoorvogel. (1631 - ca. 1697)

De Parenteel. van. Jan Willemsz Stoorvogel. (1631 - ca. 1697) De Parenteel van Jan Willemsz Stoorvogel (1631 - ca. 1697) Generaties I t/m VIII Arie Stoorvogel -2008- Maassluis, 22 januari 2008 2008 Drs. Arie Stoorvogel Merellaan 883 3145 GH MAASSLUIS Tel: 010-592

Nadere informatie

GENEALOGIE FAMILIE MOL ALIAS DE JONGE

GENEALOGIE FAMILIE MOL ALIAS DE JONGE GENEALOGIE FAMILIE MOL ALIAS DE JONGE I. Clement Lievens Mol, geb. Reimerswaal, schipper/visser, lid schippersgilde Tholen 1638-1669, begr. Tholen 17 augustus 1669, tr.1 ca. 1625 Maycken Adriaens, geb.

Nadere informatie

De oudste generaties Stoel in Dordrecht

De oudste generaties Stoel in Dordrecht De oudste generaties Stoel in Dordrecht In het Regionaal Archief Dordrecht bevindt zich onder Toegang 116 (Collectie van familiepapieren en genealogische aantekeningen), Inventarisnummer 763 een dossier

Nadere informatie

Genealogie van Arent Bron

Genealogie van Arent Bron Genealogie van Arent Bron I Arent Bron. Hij is gedoopt in 1680 in Scheveningen. Arent is overleden, 64 of 65 jaar oud. Hij is begraven in 1745 in Scheveningen. Arent trouwde, 24 of 25 jaar oud, in 1705

Nadere informatie

De kwartierstaat van Barend Johannes Kraal

De kwartierstaat van Barend Johannes Kraal een genealogieonline publicatie De kwartierstaat van Barend Johannes Kraal door 18 januari 2017 De kwartierstaat van Barend Johannes Kraal Generatie 1 1. Barend Johannes Kraal, zoon van Barend Kraal (volg

Nadere informatie

Doopboek Dordrecht NG [vader] Wilhem Janse Stoel, [moeder] Cornelia v[an] Coeverde [kind] Leendert

Doopboek Dordrecht NG [vader] Wilhem Janse Stoel, [moeder] Cornelia v[an] Coeverde [kind] Leendert Leendert van der Stoel (1699-1782) Doopboek Dordrecht NG 12-10-1699 [vader] Wilhem Janse Stoel, [moeder] Cornelia v[an] Coeverde [kind] Leendert Doopinschrijving Leendert, 1699.10.12 Datering: 1699.10.12

Nadere informatie

Parenteel van Jan Cornelisz. Decker

Parenteel van Jan Cornelisz. Decker Parenteel van Jan Cornelisz. Decker I Jan Cornelisz. Decker is geboren omstreeks 1600 in Oud Alblas. Jan is overleden vóór 1677 in Oud Alblas, ten hoogste 77 jaar oud. Notitie bij Jan: Uit de boedelscheiding

Nadere informatie

Oudarchieven voor 1811 Nieuwerkerk a/d IJssel

Oudarchieven voor 1811 Nieuwerkerk a/d IJssel Oudarchieven voor 1811 Nieuwerkerk a/d IJssel Bevat samenvattingen uit akten in Rechterlijke, notariele en weeskamer archieven. De transcripties staan in afzonderlijke documenten. Recht. Arch. N ad IJ

Nadere informatie

De kwartierstaat van Cornelia Bruins

De kwartierstaat van Cornelia Bruins een genealogieonline publicatie De kwartierstaat van Cornelia Bruins door 4 februari 2017 De kwartierstaat van Cornelia Bruins Generatie 1 1. Cornelia Bruins, dochter van Johannes Hermanus Bruins (volg

Nadere informatie

De nakomelingen van Jan Lauerensz. van Loosen

De nakomelingen van Jan Lauerensz. van Loosen een genealogieonline publicatie De nakomelingen van Jan Lauerensz. van Loosen door 7 augustus 2017 De nakomelingen van Jan Lauerensz. van Loosen Generatie 1 1. Jan Lauerensz. van Loosen, is geboren rond

Nadere informatie

Akte van geboorte. [w.g.] Govert van Andel Izak van der Beek. Jan Colijn C. Boll maire

Akte van geboorte. [w.g.] Govert van Andel Izak van der Beek. Jan Colijn C. Boll maire BS Eethen (scan Family Search) Akte van geboorte Op heeden den zes en twintigste van de maand maart agtienhonderd twaalf des nademiddags ten zes uuren is gecompareerd voor mij Maire van Genderen canton

Nadere informatie

STAMREEKS BAKKER door P. Bakker, J. Heemskerk en B. de Keijzer

STAMREEKS BAKKER door P. Bakker, J. Heemskerk en B. de Keijzer STAMREEKS BAKKER door P. Bakker, J. Heemskerk en B. de Keijzer (Deze stamreeks is gepubliceerd in Kronieken (1994), een uitgave van de Genealogische Vereniging Prometheus) Inleiding Onderhavige stamreeks

Nadere informatie

Parenteel van Vranck Romeijn

Parenteel van Vranck Romeijn Parenteel van Vranck Romeijn I Vranck Romeijn is geboren omstreeks 1552 in Berkel (zui,nld). Vranck is Vranck begon een relatie met NN. Zij is Kinderen van Vranck en NN: 1 Lenaert Vrancken Romeijn. Lenaert

Nadere informatie

Het tweede geslacht Van der Dussen in Delft door H.K. Nagtegaal

Het tweede geslacht Van der Dussen in Delft door H.K. Nagtegaal Het tweede geslacht Van der Dussen in Delft door H.K. Nagtegaal (Dit artikel is gepubliceerd in Ons Voorgeslacht maart 2006 en juli/augustus 2006) In het onderzoek naar het Protestantse geslacht Van der

Nadere informatie

De nakomelingen van Cornelis Schouten

De nakomelingen van Cornelis Schouten een genealogieonline publicatie De nakomelingen van Cornelis Schouten door 6 maart 2017 De nakomelingen van Cornelis Schouten Generatie 1 1. Cornelis Schouten, is geboren rond 1615 te Moordrecht Z.h. Hij

Nadere informatie

GENEALOGIE Vroeger de status van de elite, nu de hobby van het volk

GENEALOGIE Vroeger de status van de elite, nu de hobby van het volk GENEALOGIE Vroeger de status van de elite, nu de hobby van het volk Hans Nagtegaal Erfenissen zijn in de loop der eeuwen oorzaak geweest van vele ruzies en zelfs van oorlogen. Wie is familie van wie en

Nadere informatie

II. Jan Jansz van Coudenhoven, > , tr.: Lisebette Dirc Butsieldr, begr. Oude Kerk Delft ca. 1367, dv. Dirc Butsiel en N.N..

II. Jan Jansz van Coudenhoven, > , tr.: Lisebette Dirc Butsieldr, begr. Oude Kerk Delft ca. 1367, dv. Dirc Butsiel en N.N.. Laatste bewerking E.R. van Crugten c, 11 augustus 2013. erwin@crugten.nl Jan van Coudenhoven, * ± 1275, tr.: N.N.. I. Jan van Coudenhoven, * ± 1300, ± 1350, tr.: Ver Sanne. 1. Jan, volgt II. II. Jan Jansz

Nadere informatie

OB164 Catharina Gertrudis Nederveen, geb. Antwerpen ca. 1828, + 31-1-1879 te Dordrecht. Vlg. de +akte nr. 100 in de BS te Dordrecht is zij weduwe van

OB164 Catharina Gertrudis Nederveen, geb. Antwerpen ca. 1828, + 31-1-1879 te Dordrecht. Vlg. de +akte nr. 100 in de BS te Dordrecht is zij weduwe van Onderstaande lijst geeft de bij mij nog ongeplaatste/onbekende Nederve(e)nen weer, met tot nu toe bekende brongegevens. Gezocht worden aanvullende bizonderheden, zoals data, plaatsnamen, namen van ouders,

Nadere informatie

DE OUDSTE GENERATIES VAN ZUID-HOLLANDSE GESLACHTEN DUIVESTEIN

DE OUDSTE GENERATIES VAN ZUID-HOLLANDSE GESLACHTEN DUIVESTEIN DE OUDSTE GENERATIES VAN ZUID-HOLLANDSE GESLACHTEN DUIVESTEIN IV. De rooms-katholieke familie (van) Duijvesteijn uit Voorburg door K.J. Slijkerman Eerder gepubliceerd in Ons Voorgeslacht, jrg. 39 (1984)

Nadere informatie

VIIf - 2. Oud rechterlijk archief Maasland, inv. nr. 9, f

VIIf - 2. Oud rechterlijk archief Maasland, inv. nr. 9, f VIIf - 1 De ouders van Pieter Jansz overlijden betrekkelijk jong. Pieter is wees op zijn 17e. Zijn oudste broer Vranck zet het bedrijf voort. Het onroerend goed blijft onverdeeld tot 1718, wanneer Vranck

Nadere informatie

De kwartierstaat van Dirk Schouten

De kwartierstaat van Dirk Schouten een genealogieonline publicatie De kwartierstaat van Dirk Schouten door 6 maart 2017 De kwartierstaat van Dirk Schouten Generatie 1 1. Dirk Schouten, zoon van Dirk Schouten (volg 2) en Pieternella Jongeneel

Nadere informatie

5. Teunis Cornelissen Nimmerrust, innocent, ov. voor 1700

5. Teunis Cornelissen Nimmerrust, innocent, ov. voor 1700 RUST Deze familie begint met de achternaam Nimmerrust. Het dorp Scherpenzeel heeft blijkbaar een heilzame werking op de familie want de één na de andere gaat zich Rust noemen. Van de stamvader is behalve

Nadere informatie

VIIj - 1. Op 29.5.1752 geeft Sr. Cornelis Bartholomeus van Buijtene mr. timmerman te Delft gift aan Aalbregt van Rijt en Cornelis Jansz Koot van

VIIj - 1. Op 29.5.1752 geeft Sr. Cornelis Bartholomeus van Buijtene mr. timmerman te Delft gift aan Aalbregt van Rijt en Cornelis Jansz Koot van VIIj - 1 Op 29.4.1729 koopt Aalbregt van Rijt - 1 morgen 422 roeden land in de Noord-Kethelpolder, grenzend aan oost de Poldervaart zuid Frank van der Burg west de Delfweg noord de kinderen en erfgenamen

Nadere informatie

De nakomelingen van Jan de Witte

De nakomelingen van Jan de Witte een genealogieonline publicatie De nakomelingen van Jan de Witte door 4 mei 2016 De nakomelingen van Jan de Witte Generatie 1 1. Jan de Witte, is geboren in 1255 te West-Friesland. Hij is 1299: schepen

Nadere informatie

Genealogie van Hendrik Aelbertse Verheij [DEK_398]

Genealogie van Hendrik Aelbertse Verheij [DEK_398] Genealogie van Hendrik Aelbertse Verheij [DEK_398] I Hendrik Aelbertse Verheij [DEK_398] is geboren omstreeks 1662 in Katwijk. Hendrik is overleden, ongeveer 80 jaar oud. Hij is begraven op vrijdag 18

Nadere informatie

Index op het archief van notaris Dirck Uitdewaert residerende te Berkel en Rodenrijs (1670-1727) J. Heemskerk

Index op het archief van notaris Dirck Uitdewaert residerende te Berkel en Rodenrijs (1670-1727) J. Heemskerk 1250 index 2 Index op het archief van notaris Dirck Uitdewaert residerende te Berkel en Rodenrijs (1670-1727) J. Heemskerk 's-gravenhage, 4 april 2003 -2- INHOUD Lijst van afkortingen... 3 Index op achternamen...

Nadere informatie

VIIi - 1. Zie resp. Oud notarieel archief Delft, inv. nr. 2533A, f. 12, inv. nr. 2595, f. 146 en inv. nr. 2856, f.

VIIi - 1. Zie resp. Oud notarieel archief Delft, inv. nr. 2533A, f. 12, inv. nr. 2595, f. 146 en inv. nr. 2856, f. VIIi - 1 Op 9.1.1721 maken Arij Claesz van Rijt, bouwman, en Annetje Hermansdr Berkel, wonende te Hof van Delft, hun testament op. Het betreft een testament op de langstlevende, waarbij deze wordt verplicht

Nadere informatie

Andere "van den Worm" takken in Holland vanaf 1622 Gesorteerd naar geboortedatum en trouwdag Geb.datum Geb.plaats Trouwdag Trouwplaats

Andere van den Worm takken in Holland vanaf 1622 Gesorteerd naar geboortedatum en trouwdag Geb.datum Geb.plaats Trouwdag Trouwplaats Andere "van den Worm" takken in Holland vanaf 1622 Gesorteerd naar geboortedatum en trouwdag 03.12.2016 01.08.1622 Amsterdam Grietje Simon de Bok 14.03.1627 Velp Neeltje Joris Jorisse 02.11.1633 Valkenburg

Nadere informatie

generatie 1 generatie 2 generatie 3

generatie 1 generatie 2 generatie 3 generatie 1 generatie 2 generatie 3 stamreeks Henny van der Meiden. Willemke Jans Willemke van der Mijde Willemke van Meijde ~ 18.11.1683 herwijnen ovl na 1713 dg Anneke Teunis Jan Thoonz van der Meijde

Nadere informatie

Inventaris van het archief van Jacob Kerkhoven, 1766-1788

Inventaris van het archief van Jacob Kerkhoven, 1766-1788 Nummer archiefinventaris: 3.20.32 Inventaris van het archief van Jacob Kerkhoven, 1766-1788 Auteur: G.M. van Aalst Nationaal Archief, Den Haag 1974 Copyright: cc0 This finding aid is written in Dutch.

Nadere informatie

Warder in Gevelstenen. De oude huizen van Warder met hun gevelstenen

Warder in Gevelstenen. De oude huizen van Warder met hun gevelstenen Warder in Gevelstenen De oude huizen van Warder met hun gevelstenen Warder in Gevelstenen Een aantal oude huizen en boerderijen van Warder zijn voorzien van een gevelsteen. Hierop staat aangegeven wanneer

Nadere informatie

bron Burgerlijke stand - overlijden Koudekerk aan den Rijn toegangsnummer inventarisnummer 60 aktenummer 24 naam

bron Burgerlijke stand - overlijden Koudekerk aan den Rijn toegangsnummer inventarisnummer 60 aktenummer 24 naam Hazerswoude Doopboek Gereformeerd p.25 dd.14-10-64: den 14.Octob[er] (kind) Gerrit (ouders) Klaas Roest en Aaltje Jansz Verganst (getuige) Neeltje Weselenburg. (Aantekening bij de datum:) te Boskoop gedoopt.

Nadere informatie

Gerechtsbestuur Schalkwijk, 1685-1810 (105)

Gerechtsbestuur Schalkwijk, 1685-1810 (105) NT00105_16 Nadere Toegang op inv. nr 16 uit het archief van het Gerechtsbestuur Schalkwijk, 1685-1810 (105) H.J. Postema November 2014 Inleiding Dit document bevat regesten van de processen die voor het

Nadere informatie

The descendants of Govert Bastiaensz van der Leeuw

The descendants of Govert Bastiaensz van der Leeuw a genealogieonline publication The descendants of Govert Bastiaensz van der Leeuw by 4 May 2016 The descendants of Govert Bastiaensz van der Leeuw Generation 1 1. Govert Bastiaensz van der Leeuw, was born

Nadere informatie

Genealogie van Pieter Crijnen

Genealogie van Pieter Crijnen Genealogie van Pieter Crijnen I Pieter Crijnen is geboren in Terheide. Notitie bij Pieter: vlgs Dek was hij weduwnaar toen hij met Leuntje Jans trouwde. Pieter trouwde op zondag 8 mei 1661 in Scheveningen

Nadere informatie

DE OUDERE GENERATIES VAN HET GESLACHT VAN EIJCK UIT BARENDRECHT. door J.G. Lagendijk en K.J. Slijkerman

DE OUDERE GENERATIES VAN HET GESLACHT VAN EIJCK UIT BARENDRECHT. door J.G. Lagendijk en K.J. Slijkerman DE OUDERE GENERATIES VAN HET GESLACHT VAN EIJCK UIT BARENDRECHT door J.G. Lagendijk en K.J. Slijkerman Eerder gepubliceerd in Ons Voorgeslacht, jrg. 44 (1989), blz. 33-41, en Ons Voorgeslacht, jrg. 45

Nadere informatie

Familie Noe in Leiden. Laatst bijgewerkt 29-09 2005. Patroniem. Persoonsnaam afgeleid van de voornaam van de vader.

Familie Noe in Leiden. Laatst bijgewerkt 29-09 2005. Patroniem. Persoonsnaam afgeleid van de voornaam van de vader. Familie Noe in Leiden Laatst bijgewerkt 29-09 2005 Patroniem. Persoonsnaam afgeleid van de voornaam van de vader. Pieter Jacobsz (van Noe) is geboren in Oegstgeest en woont inmiddels op de Oude Vest in

Nadere informatie