De Parenteel. van. Jan Willemsz Stoorvogel. ( ca. 1697)

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "De Parenteel. van. Jan Willemsz Stoorvogel. (1631 - ca. 1697)"

Transcriptie

1 De Parenteel van Jan Willemsz Stoorvogel ( ca. 1697) Generaties I t/m VIII Arie Stoorvogel

2 Maassluis, 22 januari Drs. Arie Stoorvogel Merellaan GH MAASSLUIS Tel: Fax: Opmaak: Haza-21 versie

3 Voorwoord Uitgave 2005 In zijn alleraardigste boekje De eerste Stoorvogel (Waalre, juni 1996) besteedt mijn verre neef ir. W. Stoorvogel aandacht aan Jan Willemsz (1631-±1698) uit Heenvliet, de eerste die de naam Stoorvogel voerde en als zodanig de stamvader is geworden van het geslacht Stoorvogel. Hij gaat daarbij uitvoerig in op het ontstaan van de naam Stoorvogel en komt tot de conclusie dat de naam Stoorvogel afgeleid is van de struisvogel in het wapen van de geboorteplaats (= de Oude en Nieuwe Streuyt bij Hellevoetsluis) van Jan Willemsz s vrouw Arentje Jans. Naast het boekje De eerste Stoorvogel is er volgens mij slechts weinig over het geslacht Stoorvogel gepubliceerd. Met de hier gepresenteerde parenteel van de bovengenoemde eerste Stoorvogel wil ik een poging doen deze leemte enigszins op te vullen. Deze parenteel is echter nog verre van volledig. Veel gegevens van de burgerlijke stand zijn door de wettelijke voorschriften hier te lande voor de genealoog nog niet beschikbaar. Zo worden de gegevens van geboortes pas na 100 jaar, van huwelijken pas na 75 jaar en van overlijdens pas na 50 jaar toegankelijk. Ondanks jarenlange noeste arbeid o.a. bij het Centraal Bureau voor Genealogie, het Nationaal Archief (beide in Den Haag) en in de archieven in het Westland, Brielle, Delft, Rotterdam en Vlaardingen, zal er nog veel werk verricht moeten worden, o.a. in de archieven van Den Haag (gemeente), Rotterdam en de streek om Leiden om tot een completer beeld van de familie Stoorvogel te komen. Ik doe een beroep op collega-amateurgenealogen om mij correcties en aanvullingen te doen toekomen. Deze publicatie zou niet mogelijk zijn geweest zonder de beschikbaarheid van genealogische basisgegevens op het internet (zoals Gen-Lias, de diverse Digitale Stambomen, de gegevens van andere archieven en diverse publicaties van collega-amateurgenealogen). Mijn dank gaat uit naar de vele honderden vrijwilligers die deze gegevens hebben ingevoerd. En last, but not least, gaat mijn bijzondere dank uit naar mijn echtgenote Isabel voor haar hulp in de archieven en voor de vele uren die zij mij -node- heeft moeten missen. Het nageslacht van Jan Willemsz Stoorvogel heeft zich in de loop der eeuwen over de gehele wereld verspreid: van Finland in het noorden tot Zuid-Afrika in het zuiden en van Australië in het oosten tot Noord-Amerika in het westen, maar toch woont de overgrote meerderheid nog steeds in (of vlakbij) het oorsprongsgebied: Voorne-Putten, het Westland, Delfland en het Rijnmond-gebied. Arie Stoorvogel Maassluis, 22 januari

4 Voorwoord Uitgave 2008 Toen ik drie jaar geleden t.g.v. mijn 60 e verjaardag de Parenteel van mijn verre voorvader Jan Willemsz Stoorvogel op het internet publiceerde realiseerde ik mij wel dat de daarin gepubliceerde gegevens niet volledig waren, maar ik kon toen niet vermoeden dat er in drie jaar tijd zoveel nieuwe gegevens bekend zouden worden dat een volledig vernieuwde uitgave nu toch wel gewenst is. Het betreft een niet aflatende stroom van dagelijks nieuwe gegevens uit de diverse Digitale Stambomen, uit Gen-Lias en uit een groeiende groep andere archieven die hun genealogische bestanden op internet ter beschikking stellen. Verder heb ik in toenemende mate kunnen putten uit publicaties van collega-amateurgenealogen die hun familiegegevens op internet publiceren, alsmede van (verre) familieleden die mij spontaan per gegevens verschaffen. Daarnaast heb ik ook door eigen onderzoek in diverse archieven de gegevens verder kunnen aanvullen. Mijn dank gaat uit naar allen die een of andere wijze hun bijdrage aan deze vernieuwde uitgave hebben geleverd. Voor eventuele correcties en verdere aanvullingen houd ik mij van harte aanbevolen. Arie Stoorvogel Maassluis, 22 januari 2008 Voor INDEX zie blz. 308 e.v. 4

5 Generatie I (van 1631 tot 1697) In deze generatie is één gezin met kinderen bekend met 7 kinderen. Kinderen uit dit gezin zijn geboren tussen 1657 en De kinderen uit dit gezin zijn afkomstig uit Heenvliet (7x). Jan Willemsz Stoorvogel, zoon van Willem Jansz en Maertien Geerits, wonende in Heenvliet, is gedoopt op zondag 20 juli 1631 in Spijkenisse (doopgetuige was Nieskens Jans), overleden voor dinsdag 12 november Jan werd hoogstens 66 jaar, 3 maanden en 23 dagen. Jan Willemsz was de eerste die de familienaam "STOORVOGEL" voerde. Van hem stammen alle Stoorvogels af. De eerste keer dat wij de familienaam Stoorvogel tegenkomen is in het "Quohier van de Haertsteden binnen de Stede ende Vrije Heerlijckheijt van Heenvliet voor den Jaere 1665". In dat jaar (evenals voor het jaar 1666) werd Jan Willemsz Stoorvogel aangeslagen voor twee haarden. In de "Lijste en Monsterrolle van alle de weerbare mannen binnen de Stede ende Vrije Heerlijckheijt van Heenvliet" komt Jan Willemsz Stoorvogel (toen geschreven als "Storvogel") ook voor, en wel in de jaren 1672, 1673 en Bij zijn huwelijk en bij de doop van zijn eerste vier kinderen werd hij nog slechts vermeld onder zijn patroniem Jan Willemsz, dus zonder achternaam. In de kerkelijke boeken van Heenvliet werd voor het eerst de achternaam gebruikt bij de doop in 1672 van Neeltge, dochter van Jan Willemsz, toen echter geschreven als "Steurveugel". Wij komen de schrijfwijze "Steurveugel" nog tot 1708 in Heenvliet tegen. Soms ook werd de naam gespeld als "Steurvogel" en wel in 1697 in Rockanje, in 1699 in Geervliet en in 1711, 1712, 1721, 1731 en 1732 in Oostvoorne, aldaar in 1697 overigens gespeld als "Steurvoogel". Verder komen wij de naam gespeld als Stoorvoogel tegen in Maasland (1816), De Lier (1889) en Naaldwijk (1922). Een transportbrief van Heenvliet gadateerd 12 november 1697 vermeldt: Jan Isackse Vermaet, getr. met Maertie Jansse Storvogel, Leendert Jansse en Neeltie Jans Storvogel, allen erfgenamen van Jan Storvogel, transporteren aan hun broer Cornelis Jansse Storvogel een woning met schuur, berg en ovenkeet op de Wieldijk met het gebruik van de werven voor en achter de woning voor ƒ 650,- betaald met ƒ 150,- contant en de rest met ƒ 40,- per jaar zonder rente. Het gekochte is belast met twee koppel kapoenen of 16 st. per jaar t.b.v. de heer van Heenvliet. Tonis Cornelisz Hadde, won. onder Rockanje en Jan Vermaet, hiervoor genoemd, won. onder Nieuwenhoorn, stellen zich borg. Jan gaat in ondertrouw op zaterdag 8 april 1656 in Nieuw-Helvoet, trouwt op zondag 30 april 1656 in Heenvliet op 24-jarige leeftijd met de 20-jarige Arentje Jans, dochter van Jan Engelsz (op Streuyt) en Jacomijntje Sijmons. Arentje is gedoopt op zondag 8 juli 1635 in Nieuw-Helvoet (doopgetuige was Trijntgen Enghelsdr). Van Jan en Arentje zijn zeven kinderen bekend: 1 Maertge Jans is gedoopt op zondag 25 februari 1657 in Heenvliet (doopgetuige was Maartge Jacobsdr), zie II-A. 2 Willem Jansz is gedoopt op zondag 26 september 1660 in Heenvliet (doopgetuige was Annetge Willemsdr), zie II-B. 3 Jan Jansz is gedoopt op zondag 26 augustus 1663 in Heenvliet (doopgetuige was Ningetje Jans), zie II-C. 4 Neeltge Jans is gedoopt op zondag 16 mei 1666 in Heenvliet (doopgetuige was Neeltge Willems), overleden voor zondag 24 januari Neeltge werd hoogstens 5 jaar, 8 maanden en 8 dagen. 5 Leendert Jansz Stoorvogel is waarschijnlijk rond 1669 in Heenvliet geboren. Zjn doop werd (nog) niet gevonden. Toch is het mijns inziens zeer aannemelijk dat Leendert Jansz omstreeks 1669 in Heenvliet geboren moet zijn en NIET in 1675, zoals in sommige kwartierstaten (naar mijn mening abusievelijk) wel wordt vermeld. De datering 1675 wordt gebaseerd op een doopinschrijving in het Doopboek van Heenvliet van zondag 15 september 1675 toen vergeten werd van een zoon van Jan Willemsz en Arentje Jans de doopnaam te vermelden. Mijns inziens betreft die doopinschrijving echter niet Leendert, maar diens broer Cornelis en wel op grond van de leeftijden van Leendert en Cornelis en die van hun respectieve echtgenotes. Tevens suggereert de volgorde waarin de erfgenamen van Jan Storvogel in bovengemelde transportakte van 12 november 1697 worden genoemd dat Leendert ouder is dan zijn zus Neeltje, die in 1672 gedoopt werd, zie II-D. 6 Neeltge Jans Stoorvogel is gedoopt op zondag 24 januari 1672 in Heenvliet (doopgetuige was Ningetje Jans), zie II-E. 7 Cornelis Jansz Stoorvogel is gedoopt op zondag 15 september 1675 in Heenvliet (doopgetuige was Ningetje Engels), zie II-F. Op die datum lieten Jan Willemsz en Arentje Jans in Heenvliet een zoon dopen van wie echter verzuimd werd de doopnaam in het doopboek te vermelden. Aangenomen moet worden dat op deze datum Cornelis gedoopt werd en niet diens broer Leendert -wiens doop overigens nog niet gevonden werd- en wel op grond van de leeftijden van Cornelis en Leendert en die van hun respectieve echtgenotes. Tevens suggereert de volgorde waarin de erfgenamen van Jan Storvogel in bovengemelde transportakte van 12 november 1697 worden genoemd dat Leendert ouder is dan zijn zus Neeltje, die in 1672 gedoopt werd, hetgeen betekent dat het wel Cornelis moet zijn geweest die op zondag15 september 1675 in Heenvliet gedoopt werd. Voor INDEX zie blz. 308 e.v. 5

6 Generatie II (van 1657 tot 1746) In deze generatie zijn 3 gezinnen met kinderen bekend met in totaal 23 kinderen. Kinderen uit deze gezinnen zijn geboren tussen 1696 en De kinderen uit deze gezinnen zijn afkomstig uit De Lier (10x), Oostvoorne (4x), Heenvliet (4x), Geervliet (4x) en Rijswijk (ZH). II-A II-B II-C II-D II-E Maertge Jans, dochter van Jan Willemsz Stoorvogel (I) en Arentje Jans, is gedoopt op zondag 25 februari 1657 in Heenvliet (doopgetuige was Maartge Jacobsdr), overleden na dinsdag 12 november Maertge werd minstens 40 jaar, 8 maanden en 18 dagen. Maertge was gehuwd met Jan Isacksz Vermaet. Jan, wonende in Nieuwenhoorn, is overleden na dinsdag 12 november Willem Jansz, zoon van Jan Willemsz Stoorvogel (I) en Arentje Jans, is gedoopt op zondag 26 september 1660 in Heenvliet (doopgetuige was Annetge Willemsdr), overleden voor dinsdag 12 november Willem werd hoogstens 37 jaar, 1 maand en 17 dagen. Jan Jansz, zoon van Jan Willemsz Stoorvogel (I) en Arentje Jans, is gedoopt op zondag 26 augustus 1663 in Heenvliet (doopgetuige was Ningetje Jans), overleden voor dinsdag 12 november Jan werd hoogstens 34 jaar, 2 maanden en 17 dagen. Leendert Jansz Stoorvogel, zoon van Jan Willemsz Stoorvogel (I) en Arentje Jans, vlasser, wonende in De Lier en in Rijswijk (ZH), is waarschijnlijk rond 1669 in Heenvliet geboren. Zjn doop werd (nog) niet gevonden. Toch is het m.i. zeer aannemelijk dat Leendert Jansz omstreeks 1669 in Heenvliet geboren moet zijn en NIET in 1675, zoals in sommige kwartierstaten (m.i. abusievelijk) wel wordt vermeld. De datering 1675 wordt gebaseerd op een doopinschrijving in het Doopboek van Heenvliet van zondag 15 september 1675 toen vergeten werd van een zoon van Jan Willemsz en Arentje Jans de doopnaam te vermelden. M.i. betreft die doopinschrijving echter niet Leendert, maar diens broer Cornelis en wel op grond van de leeftijden van Leendert, repsectievelijk Cornelis en hun bruiden op de dag van hun huwelijk. Tevens suggereert de volgorde waarin de erfgenamen van Jan Storvogel in de transportakte van 12 november 1697 genoemd worden dat Leendert ouder is dan zijn zus Neeltje, die in 1672 gedoopt werd. Leendert is begraven op zaterdag 16 april 1746 in De Lier. Leendert werd 77 jaar. Leendert woonde in 1742 met nog 21 anderen, onder wie zijn schoondochter Grietje (weduwe van Pieter Leendertsz Stoorvogel) met haar vijf kinderen in De Lier in het "huijsje nommer 65: De Caritaat armen" ("werden allen gealimenteerd"). Leendert gaat in ondertrouw op zondag 29 april 1696 in De Lier, trouwt op zondag 13 mei 1696 aldaar op 27-jarige leeftijd met de 23-jarige Teuntje Pieters Corendijck, dochter van Pieter Jacobsz Corendijck en Maritje Philips van der Hoeve. Teuntje, wonende in De Lier, is gedoopt op zondag 19 juni 1672 aldaar (Aantekening in het doopboek van De Lier: Den 19 dito (= juni 1672) een dochter van Pieter Jacobse Corendijck en Maertie Philps van der Houf, geheeten "Theunis") (doopgetuige was Maertie Willems), begraven op zaterdag 14 juni 1738 aldaar. Teuntje werd 65 jaar, 11 maanden en 26 dagen. Van Leendert en Teuntje zijn elf kinderen bekend: 1 Jan Leendertsz Stoorvogel is gedoopt op zondag 7 oktober 1696 in De Lier (doopgetuige was Neeltge Jans Stoorvogel), zie III-A. 2 Pieter Leendertsz Stoorvogel is gedoopt op vrijdag 21 februari 1698 in De Lier (doopgetuige was Trijntje Pieters Corendijck), zie III-B. 3 Arendje Leenderts Stoorvogel is gedoopt op zondag 29 november 1699 in De Lier. 4 Philps Leendertsz Stoorvogel is gedoopt op zondag 5 juni 1701 in De Lier (doopgetuige was Maartje Philps). 5 Willem Leendertsz Stoorvogel is gedoopt op zondag 6 augustus 1702 in De Lier (doopgetuige was Maartje Philps). 6 Philps Leendertsz Stoorvogel is gedoopt op zondag 28 september 1704 in De Lier (doopgetuige was Neeltje Pieters Corendijck), zie III-C. 7 Willem Leendertsz Stoorvogel is gedoopt op zondag 20 juni 1706 in De Lier (doopgetuige was Maart Japix). Als overleden aangegeven op maandag 24 oktober 1707 in Rijswijk (ZH) (impost pro Deo), begraven op dinsdag 25 oktober 1707 aldaar. Willem werd 1 jaar, 4 maanden en 4 dagen. (Het is echter onduidelijk of het wel deze Willem was die op dinsdag 25 oktober 1707 in Rijswijk (ZH) begraven werd. Op die datum werd weliswaar een Willem Leendertsz Stoorvogel aldaar begraven, maar dat kan ook zijn jongere broer Willem (zie hieronder onder 8) geweest zijn, die op zondag 18 september 1707 in Rijswijk (ZH) gedoopt werd.) 8 Willem Leendertsz Stoorvogel is gedoopt op zondag 18 september 1707 in Rijswijk (ZH) (doopgetuige was Maartje Philps), zie III-D. 9 Marij Leenderts Stoorvogel is gedoopt op zondag 23 december 1708 in De Lier (doopgetuige was Neeltje Pieters), als overleden aangegeven op donderdag 16 mei 1709 aldaar (impost pro Deo), begraven op donderdag 16 mei 1709 aldaar. Marij werd 4 maanden en 23 dagen. 10 Arentje Leenderts Stoorvogel is gedoopt op vrijdag 12 september 1710 in De Lier (doopgetuige was Neeltje Gerrits). 11 Arent Leendertsz Stoorvogel is gedoopt op zondag 19 maart 1713 in De Lier (doopgetuige was Neeltje Gerrits). Neeltge Jans Stoorvogel, dochter van Jan Willemsz Stoorvogel (I) en Arentje Jans, wonende in Biert, is gedoopt op zondag 24 januari 1672 in Heenvliet (doopgetuige was Ningetje Jans). Neeltge gaat in ondertrouw op vrijdag 24 april 1699 in Geervliet, trouwt op vrijdag 15 mei 1699 aldaar op 27-jarige leeftijd met Willem Cornelisz van der Wiel. Willem, wonende in Simonshaven, is geboren in Zuidland. 6

7 II-F Van Willem en Neeltge zijn vier kinderen bekend: 1 Aarentie Willems van der Wiel is gedoopt in april 1701 in Geervliet. 2 Cornelis Willemsz van der Wiel is gedoopt op zondag 25 maart 1703 in Geervliet. 3 Cornelia Willems van der Wiel is gedoopt op zondag 13 juli 1704 in Geervliet. 4 Jan Willemsz van der Wiel is gedoopt op zondag 12 december 1706 in Geervliet. Cornelis Jansz Stoorvogel, zoon van Jan Willemsz Stoorvogel (I) en Arentje Jans, wonende in Heenvliet en in Oostvoorne, is gedoopt op zondag 15 september 1675 in Heenvliet (doopgetuige was Ningetje Engels). Op deze datum lieten Jan Willemsz en Arentje Jans in Heenvliet een zoon dopen van wie echter verzuimd werd de doopnaam in het doopboek te vermelden. Aangenomen moet worden dat op deze datum Cornelis gedoopt werd en niet diens broer Leendert -wiens doop overigens ook nog niet gevonden werd- en wel op grond van de respectieve leeftijden van Cornelis, Leendert en hun bruiden op de dag van hun huwelijk, Tevens suggereert de volgorde waarin de erfgenamen van Jan Storvogel in de eerder genoemde transportakte van 12 november 1697 worden genoemd dat Leendert ouder is dan zijn zus Neeltje, die in 1672 gedoopt werd, hetgeen betekent dat het Cornelis moet zijn geweest die op zondag15 september 1675 in Heenvliet gedoopt werd. Cornelis is overleden voor zondag 9 november Cornelis werd hoogstens 52 jaar, 1 maand en 25 dagen. Op 15 maart 1701 hebben Baljuw en Schepenen van de Heerlijkheid Heenvliet de volgende verklaring afgegeven: Pro Deo Also op den 8en van Maert 1701, nieuwe stiel, des avonds omtrent de klock 7 a 8 wijsen, het huijs van Cornelis Jansse Stoorvogel, gestaen hebbende aan de Rijswaersendijk binnen der vrije heerlijkheijt van Heenvliet, door ongeluck in brant geraekt, sonder dat men weet door wat oorsaek, ende door het aenblaesen van een felle Noorden wint teenemaell sonder ijts daer uijt geborgen te hebben dan een bede, met twee a drie jonge beesten, inde asse gedompelt. Soo is den voorn. Corn: Janse Stoorvogel te raede geworden om te versoeken van ons Bailluw ende Schepenen der voornoemde heerlijkt. Heenvliet (als sijnde door armoede ende nessesiteijt daer toe geprest) desen onsen brieve van voorschrijven om andere medogende Christenen aen te spreeken, en te versoeken, om een lieberaele gifte, een ijder naer sijn vermoogen, tot de herbouwinge van het verbrande huijs ende aengesien ons de waerheijt van het geene voors. als ook desselfs armoede en nessesiteijt wel bekend is, hebben wij denselven desen onse brieve van voorschrijven niet kunnen weigeren, alsook gaerne daarin bewilliget, versoeken derhalven alle ende een ijder Christ lievende persoonen, die desen sullen sijn, den meergemelden Cornelis Janse Stoorvogel met een lieberaele gifte, ijder naer sijn vermogen, behulplijk te sijn, ten einde denselven de herbouwinge van het verbrande huijs tot een woonplaats voor hem ende sijn vrouw en kinderen magh erlangen. bereijt sijnde, wij sulle in alle dier gelijke voorvallen (daer Godt Almagtigh een ijder voor behoede) naer ons vermogen aen den ijder des noots het selve met schuldige pligt en dankbaerheijt te sullen erkennen ende ten oirconde der waerheijt van het geene voors. soo hebben wij Bailluw en Scheepenen voornt. desen onderteikent als ook met ons ordinaris zegel bekragtigt. Huijden den 15en Maert XVIIe en Een. Een Giftebrief van Heenvliet gedateerd 1 januari 1703 vermeldt: Cornelis Jansz Stoorvoogel transporteert voor niets aan de Heiligegeestarmen van Heenvliet de grond en de overblijfsels van de opstal van een afgebrande woning aan de Wieldijk onder voorwaarde, dat Cornelis Jansz Stoorvoogel het door de Heiligegeestarmen herbouwde huis, schuur, enz. zijn leven lang zal mogen bewonen, mits hij boven de verponding nog jaarlijks ƒ 32,- huur betaalt en alles op zijn kosten repareert en onderhoudt. Mocht hij de kosten van herbouw van ƒ 800,- kunnen aflossen, dan zal het huis weer zijn eigendom worden. Cornelis gaat in ondertrouw op vrijdag 12 april 1697 in Abbenbroek, trouwt op zondag 5 mei 1697 in Rockanje op 21-jarige leeftijd (1) met de 21-jarige Neeltje Teunis Hadde, dochter van Teunis Cornelisz Hadde en Dorothea Willems Stijl. Neeltje is gedoopt op zondag 23 juni 1675 in Oostvoorne (doopgetuige was Neeltje Jacobs), overleden voor zaterdag 12 juli Neeltje werd hoogstens 46 jaar en 19 dagen. Als lidmate na belijdenis aangenomen te Oostvoorne op 7 april Op 5 januari 1710 zijn Cornelis Janse Steurvogel en zijn huisvrouw Neeltie Teunis met attestatie in Oostvoorne wederom aangekomen als lidmaten. Van Cornelis en Neeltje zijn acht kinderen bekend: 1 Jan Cornelisz Stoorvogel is gedoopt op zondag 29 september 1697 in Oostvoorne (aantekening in het doopboek van Oostvoorne: de ouders beiden onder Heenvliet wonende) (doopgetuige was Willemtje Theunis), zie III-E. 2 Arentje Cornelis Stoorvogel is gedoopt op vrijdag 17 oktober 1698 in Heenvliet (doopgetuige was Neeltje Jans). 3 Dorothea Cornelis Stoorvogel is gedoopt op zondag 20 december 1699 in Heenvliet (doopgetuige was Cornelis Theunisz). 4 Maertje Cornelis Stoorvogel is geboren op zondag 21 december 1704, gedoopt op donderdag 25 december 1704 in Heenvliet (in het doopboek heet de vader: Kraelis Jansz Steurveugel) (doopgetuige was Trijntje Maartens). 5 Theuntje Cornelis Stoorvogel is gedoopt op zondag 9 december 1708 in Heenvliet (doopgetuige was Maartje Teunis), zie III-F. 6 Willem Cornelisz Stoorvogel is gedoopt op zondag 28 juni 1711 in Oostvoorne (doopgetuige was Cornelia Teunis Hadde). 7 Willem Cornelisz Stoorvogel is gedoopt op zondag 28 mei 1713 in Oostvoorne (doopgetuige was Cornelia Teunis Hadde). 8 Dorothee Cornelis Stoorvogel is gedoopt op zondag 31 mei 1716 in Oostvoorne (doopgetuige was Maartie Teunis Hadde). 7

8 Cornelis gaat in ondertrouw op zaterdag 12 juli 1721 in Oostvoorne, trouwt op zondag 27 juli 1721 aldaar op 45-jarige leeftijd (2) met Susanna Laurens Loosje. Susanna, wonende in Oostvoorne, is afkomstig uit Rockanje. Zij werd op eerste paasdag 8 april 1708 na belijdenis aangenomen als lidmate te Oostvoorne. Susanna was eerder gehuwd (1) met Leendert Lambregtsz. Susanna was eerder gehuwd (2) met Arij Fransz van der Poel.<1..4> Susanna was later gehuwd (4) met Arend Arendsz de Wit.<5,6> Voor INDEX zie blz. 308 e.v. 8

9 Generatie III (van 1696 tot 1778) In deze generatie zijn 6 gezinnen met kinderen bekend met in totaal 20 kinderen. Kinderen uit deze gezinnen zijn geboren tussen 1718 en De kinderen uit deze gezinnen zijn afkomstig uit De Lier (15x), Oostvoorne (4x) en Maasland. III-A III-B III-C Jan Leendertsz Stoorvogel, zoon van Leendert Jansz Stoorvogel (II-D) en Teuntje Pieters Corendijck, vlasser, wonende in De Lier, is gedoopt op zondag 7 oktober 1696 aldaar (doopgetuige was Neeltge Jans Stoorvogel), begraven op woensdag 19 juni 1765 aldaar. Jan werd 68 jaar, 8 maanden en 12 dagen. Als lidmaat aangenomen te De Lier op 15 maart Woonde in 1742 met vrouw en 3 kinderen in het huisje nummer 41 in De Lier. Jan gaat in ondertrouw op zondag 28 april 1726 in De Lier, trouwt op zondag 2 juni 1726 aldaar op 29-jarige leeftijd met de 28-jarige Maartje Willems Koning, dochter van Willem Ariensz Koning en Jaapje Jacobs van der Wilt. Maartje is gedoopt op zondag 3 november 1697 in De Lier (doopgetuige was Maartje Dirks), begraven op woensdag 24 april 1771 aldaar. Maartje werd 73 jaar, 5 maanden en 21 dagen. Van Jan en Maartje zijn drie kinderen bekend: 1 Leendert Jansz Stoorvogel is gedoopt op vrijdag 7 maart 1727 in De Lier (doopgetuige was Neeltje Gerrits Ouwendijk), zie IV-A. 2 Jaapje Jans Stoorvogel is gedoopt op zondag 27 februari 1729 in De Lier (doopgetuige was Jaapje van der Wild), zie IV-B. 3 Willem Jansz Stoorvogel is gedoopt op zondag 14 augustus 1735 in De Lier (doopgetuige was Leentje Willems Koning), zie IV-C. Pieter Leendertsz Stoorvogel, zoon van Leendert Jansz Stoorvogel (II-D) en Teuntje Pieters Corendijck, wonende in De Lier, is gedoopt op vrijdag 21 februari 1698 aldaar (doopgetuige was Trijntje Pieters Corendijck), begraven op dinsdag 19 maart 1737 aldaar. Pieter werd 39 jaar en 26 dagen. Als lidmaat aangenomen te De Lier op 14 maart Pieter gaat in ondertrouw op vrijdag 28 maart 1727 in De Lier en Maasland op 29-jarige leeftijd met de 25-jarige Grietje Jans Valkenburg, dochter van Johannes Meesz Valkenburg en Hilletje Cornelis van Dorp. Grietje, wonende in Perdijk (onder Maasland), is geboren rond 1702 in Delft (?), begraven op vrijdag 24 mei 1793 in De Lier (kosten ƒ voor rekening van de diaconie). Grietje werd 91 jaar. Grietje was later gehuwd (2) met Pieter Tijsen Olsthoorn.<7,8> Van Pieter en Grietje zijn vijf kinderen bekend: 1 Hilletje Pieters Stoorvogel is gedoopt op zondag 19 oktober 1727 in Maasland ("uut de Lier tot Maasland gedoopt") (doopgetuige was Maria Jans Valkenburg), zie IV-D. 2 Leendert Pietersz Stoorvogel is gedoopt op zondag 31 juli 1729 in De Lier (doopgetuige was Neeltje Pieters Koorendijk), zie IV-E. 3 Ariaantje Pieters Stoorvogel is gedoopt op zondag 18 februari 1731 in De Lier (doopgetuige was Hilletje Cornelis van Dorp), zie IV-F. 4 Teuntje Pieters Stoorvogel is gedoopt op zondag 29 maart 1733 in De Lier (doopgetuige was Neeltje Gerrits Ouwendijk), zie IV-G. 5 Jan Pietersz Stoorvogel is gedoopt op zondag 18 maart 1736 in De Lier (doopgetuige was Marijtje Jans Valkenburg), zie IV-H. Philps Leendertsz Stoorvogel, zoon van Leendert Jansz Stoorvogel (II-D) en Teuntje Pieters Corendijck, vlasser, wonende in De Lier, is gedoopt op zondag 28 september 1704 aldaar (doopgetuige was Neeltje Pieters Corendijck), begraven op vrijdag 16 oktober 1778 aldaar. Philps werd 74 jaar en 18 dagen. Woonde in 1742 met vrouw en 1 kind in het huisje nummer 36 in De Lier. Op 24 maart 1747 tot lidmaat te De Lier aangenomen. Philps trouwt op zondag 17 mei 1733 in De Lier op 28-jarige leeftijd met de 27-jarige Trijntje Ariens Boeckesteijn, dochter van Arij Pietersz Boeckesteijn en Trijntgen Huibrechts Bredervelt. Trijntje is gedoopt op zondag 8 november 1705 in De Lier (doopgetuige was Belitje Ariens Boeckesteijn), begraven op zaterdag 24 oktober 1778 aldaar. Trijntje werd 72 jaar, 11 maanden en 16 dagen. Van Philps en Trijntje zijn vijf kinderen bekend: 1 Trijntje Phulps Stoorvogel is gedoopt op zondag 29 augustus 1734 in De Lier (doopgetuige was haar tante Maartje Ariens Beoeckesteijn), jong overleden. 2 Arij Phulpsz Stoorvogel is gedoopt op zondag 9 oktober 1735 in De Lier, zie IV-I. 3 Trijntje Phulps Stoorvogel is gedoopt op zondag 24 februari 1737 in De Lier (doopgetuige was haar tante Maartje Ariens Boeckesteijn), begraven op zaterdag 4 april 1739 aldaar. Trijntje werd 2 jaar, 1 maand en 11 dagen. 4 Teuntje Phulps Stoorvogel is gedoopt op zondag 12 mei 1743 in De Lier (doopgetuige waren haar behuwdtante Maartje Willems Koning (zie III-A) en haar tante Maartje Ariens Boeckesteijn). 9

10 III-D III-E III-F 5 Trijntje Phulps Stoorvogel is gedoopt op zondag 12 mei 1743 in De Lier (doopgetuige waren haar behuwdtante Maartje Willems Koning (zie III-A) en haar tante Maartje Ariens Boeckesteijn). Willem Leendertsz Stoorvogel, zoon van Leendert Jansz Stoorvogel (II-D) en Teuntje Pieters Corendijck, wonende in De Lier, is gedoopt op zondag 18 september 1707 in Rijswijk (ZH), begraven op vrijdag 31 maart 1758 in De Lier. Willem werd 50 jaar, 6 maanden en 13 dagen. (Het is echter onduidelijk of het wel deze Willem was die op vrijdag 31 maart 1758 in De Lier begraven werd. Het kan n.l. ook zijn oudere broer Willem geweest zijn die op zondag 20 juni 1706 in De Lier gedoopt werd. Deze onduidelijkheid wordt veroorzaakt door het feit dat niet onomstotelijk is vast te stellen welke van de twee broers Willem Leendertsz Stoorvogel op dinsdag 25 oktober 1707 in Rijswijk (ZH) begraven werd. Zie ook onder II-D-7.) Willem gaat in ondertrouw op vrijdag 23 oktober 1744 in Maasland (impost bruid pro Deo), trouwt op zondag 8 november 1744 aldaar op 37-jarige leeftijd met Trijntje Jans Snel. Trijntje is afkomstig uit Maasland, begraven op woensdag 30 november 1768 in De Lier. Van Willem en Trijntje zijn drie kinderen bekend: 1 Leendert Willemsz Stoorvogel is gedoopt op zondag 26 september 1745 in De Lier (doopgetuige was zijn behuwdtante Trijntje Ariens Boeckesteijn (zie III-C)), zie IV-J. 2 Maria Willems Stoorvogel is gedoopt op zondag 27 november 1746 in De Lier (doopgetuige was Maria Pieters Ouwendijk), begraven op zaterdag 1 juli 1747 aldaar. Maria werd 7 maanden en 4 dagen. 3 Maria Willems Stoorvogel is gedoopt op maandag 9 september 1748 in De Lier (doopgetuige was Maria Ouwendijk), begraven op zaterdag 5 oktober 1748 aldaar. Maria werd 26 dagen. Jan Cornelisz Stoorvogel, zoon van Cornelis Jansz Stoorvogel (II-F) en Neeltje Teunis Hadde, is gedoopt op zondag 29 september 1697 in Oostvoorne (aantekening in het doopboek van Oostvoorne: de ouders beiden onder Heenvliet wonende) (doopgetuige was Willemtje Theunis), overleden rond Jan werd 23 jaar. Jan trouwt op zondag 10 oktober 1717 in Rockanje op 20-jarige leeftijd met de 20-jarige Jannetje Paulus van Houten, dochter van Paulus Cornelisz van Houten en Jannetje Stevens. Jannetje is gedoopt op zondag 4 augustus 1697 in Oostvoorne (doopgetuige was Leentje Wouters Papagaij), begraven op zondag 5 september 1762 aldaar. Jannetje werd 65 jaar, 1 maand en 1 dag. Jannetje was later gehuwd (2) met Jan Cornelisz de Heer.<9,10> Van Jan en Jannetje zijn twee kinderen bekend: 1 Paulus Jansz Stoorvogel is gedoopt op zondag 27 februari 1718 in Oostvoorne (doopgetuige was Dorothe Willems Steijl), jong overleden. 2 Cornelis Jansz Stoorvogel is gedoopt op zondag 12 november 1719 in Oostvoorne ("wierd door den vader selvs ten doop geheven"). Theuntje Cornelis Stoorvogel, dochter van Cornelis Jansz Stoorvogel (II-F) en Neeltje Teunis Hadde, wonende in Oostvoorne, is gedoopt op zondag 9 december 1708 in Heenvliet (doopgetuige was Maartje Teunis). Theuntje gaat in ondertrouw op zaterdag 22 september 1731 in Oostvoorne, trouwt op zondag 7 oktober 1731 aldaar op 22-jarige leeftijd met de 21-jarige Cornelis Ariensz de Jong, zoon van Arij Jacobsz de Jong en Maria Cornelis van der Heijde. Cornelis, wonende in Swartewaal en in Klein-Oosterland, is gedoopt op zondag 2 februari 1710 in Nieuwenhoorn. Cornelis was later gehuwd (2) met Marijtje Kruisweg.<11..13> Van Cornelis en Theuntje zijn twee kinderen bekend: 1 Neeltje Cornelis de Jong is gedoopt op zondag 23 september 1731 in Oostvoorne ("een kind welker ouders het eerste-trouw-gebod ontfangen hadden en de vader selvs over de doop stond"), jong overleden. 2 Arij Cornelisz de Jong is gedoopt op zondag 14 september 1732 in Oostvoorne ("wierd door de vader selvs ten doop gehevn"). Voor INDEX zie blz. 308 e.v. 10

11 Generatie IV (van 1718 tot 1818) In deze generatie zijn 8 gezinnen met kinderen bekend met in totaal 50 kinderen. Kinderen uit deze gezinnen zijn geboren tussen 1751 en De kinderen uit deze gezinnen zijn afkomstig uit De Lier (32x), Maassluis (17x) en Maasland. IV-A Leendert Jansz Stoorvogel, zoon van Jan Leendertsz Stoorvogel (III-A) en Maartje Willems Koning, wonende in De Lier, is gedoopt op vrijdag 7 maart 1727 aldaar (doopgetuige was Neeltje Gerrits Ouwendijk), als overleden aangegeven op vrijdag 10 mei 1782 aldaar (impost ƒ 3,-), begraven op zaterdag 11 mei 1782 aldaar. Leendert werd 55 jaar, 2 maanden en 3 dagen. Leendert trouwt op zondag 31 januari 1751 in De Lier op 23-jarige leeftijd met de 25-jarige Weijntje Klaas van der Lee, dochter van Claas Danielsz van der Lee en Jannetje Jans Lock. Weijntje is gedoopt op zondag 26 augustus 1725 in De Lier (doopgetuige was Maartje Daniels), begraven op maandag 3 april 1797 aldaar. Weijntje werd 71 jaar, 7 maanden en 8 dagen. In 1749 met attestatie van elders als lidmaat in De Lier aangenomen. Weijntje was later gehuwd (2) met Pieter Cornelisz Vermeer.<14,15> Van Leendert en Weijntje zijn zes kinderen bekend: 1 Jannetje Leenderts Stoorvogel is gedoopt in augustus 1751 in De Lier (doopgetuige was Annetje Rodenburg), begraven op zaterdag 27 oktober 1753 aldaar. Jannetje werd 2 jaar en 2 maanden. 2 Willem Leendertsz Stoorvogel is gedoopt op maandag 11 juni 1753 in De Lier (Tweede Pinksterdag) (doopgetuige was Maartje Willemse Koning), begraven op vrijdag 22 december 1758 aldaar. Willem werd 5 jaar, 6 maanden en 11 dagen. 3 Jannetje Leenderts Stoorvogel is gedoopt op zondag 20 januari 1760 in De Lier (doopgetuige was Jaapje van der Lee), begraven op dinsdag 12 februari 1760 aldaar. Jannetje werd 23 dagen. 4 Jan Leendertsz Stoorvogel is gedoopt op zondag 26 juli 1761 in De Lier (doopgetuige was Jaapje van der Lee), begraven op dinsdag 18 augustus 1761 aldaar. Jan werd 23 dagen. 5 Willem Leendertsz Stoorvogel is gedoopt op zondag 21 augustus 1763 in De Lier (doopgetuige was Maartje Willems Koning), als overleden aangegeven op zondag 4 september 1763 in Maasland (impost pro Deo), begraven op woensdag 7 september 1763 in De Lier. Willem werd 14 dagen. 6 Jannetje Leenderts Stoorvogel is gedoopt op zondag 16 februari 1766 in De Lier (doopgetuige was Maartje Koning), als overleden aangegeven op vrijdag 7 maart 1766 in Maasland (impost pro Deo), begraven op zaterdag 8 maart 1766 in De Lier. Jannetje werd 19 dagen. IV-B Jaapje Jans Stoorvogel, dochter van Jan Leendertsz Stoorvogel (III-A) en Maartje Willems Koning, wonende in De Lier, is gedoopt op zondag 27 februari 1729 aldaar (doopgetuige was Jaapje van der Wild), overleden op vrijdag 18 september 1818 aldaar (akte no. 17). Jaapje werd 89 jaar, 6 maanden en 22 dagen. Jaapje trouwt op zondag 11 mei 1755 in De Lier op 26-jarige leeftijd met de 27-jarige Jan Joosten van der Ende, zoon van Joost Cornelisz van den Ende en Trijntje Cornelis van der Hoeve. Jan is gedoopt op zondag 17 augustus 1727 in Naaldwijk, als overleden aangegeven op donderdag 11 oktober 1781 in De Lier (impost ƒ 6,-). Jan werd 54 jaar, 1 maand en 24 dagen. Van Jan en Jaapje zijn vier kinderen bekend: 1 Adrianus Jansz van der Ende is geboren op maandag 19 januari 1756, gedoopt op zondag 25 januari 1756 in De Lier, zie V-A. 2 Willemijntje Jans van der Ende is gedoopt op zondag 4 februari 1759 in De Lier, zie V-B. 3 Jannetje Jans van der Ende is gedoopt op zondag 15 januari 1764 in De Lier, zie V-C. 4 Trijntje Jans van der Ende is gedoopt op zaterdag 22 februari 1772 in De Lier, zie V-D. IV-C Willem Jansz Stoorvogel, zoon van Jan Leendertsz Stoorvogel (III-A) en Maartje Willems Koning, wonende in De Lier, is gedoopt op zondag 14 augustus 1735 aldaar (doopgetuige was Leentje Willems Koning), ongehuwd overleden, begraven op dinsdag 2 februari 1762 aldaar. Willem werd 26 jaar, 5 maanden en 19 dagen. IV-D Hilletje Pieters Stoorvogel, dochter van Pieter Leendertsz Stoorvogel (III-B) en Grietje Jans Valkenburg, wonende in De Lier, is gedoopt op zondag 19 oktober 1727 in Maasland ("uut de Lier tot Maasland gedoopt") (doopgetuige was Maria Jans Valkenburg), begraven op maandag 16 augustus 1756 in De Lier. Hilletje werd 28 jaar, 9 maanden en 28 dagen. Hilletje trouwt op zondag 16 mei 1751 in De Lier op 23-jarige leeftijd met de 23-jarige Pellenaar Pietersz de Graaf, zoon van Pieter Gerritsz de Graaf en Cornelia Pellenaars van Vliet. Pellenaar, wonende in De Lier, is gedoopt op zondag 13 juli 1727 in Monster, begraven op dinsdag 7 april 1772 in De Lier. Pellenaar werd 44 jaar, 8 maanden en 25 dagen. Pellenaar was later gehuwd (2) met Ariaantje Pieters Leckerkerk.<16..19> 11

12 Van Pellenaar en Hilletje zijn vier kinderen bekend: 1 Pieter Pellenaarsz de Graaf is gedoopt op zondag 28 mei 1752 in De Lier (doopgetuige was Trijntje van der Eijk), begraven op vrijdag 16 juni 1752 aldaar. Pieter werd 19 dagen. 2 Pieternella Pellenaars de Graaf is gedoopt op zondag 13 mei 1753 in De Lier (doopgetuige was Trijntje van der Eijk), begraven op maandag 1 februari 1762 aldaar. Pieternella werd 8 jaar, 8 maanden en 19 dagen. 3 Grietje Pellenaars de Graaf is gedoopt op zondag 12 januari 1755 in De Lier (doopgetuige was Grietje Valkenburg), zie V-E. 4 Pieter Pellenaarsz de Graaf is gedoopt op zondag 29 februari 1756 in De Lier (doopgetuige was Grietje Valkenburg), begraven op dinsdag 28 mei 1765 aldaar. Pieter werd 9 jaar, 2 maanden en 29 dagen. IV-E Leendert Pietersz Stoorvogel, zoon van Pieter Leendertsz Stoorvogel (III-B) en Grietje Jans Valkenburg, wonende in De Lier, is gedoopt op zondag 31 juli 1729 aldaar (doopgetuige was Neeltje Pieters Koorendijk), als overleden aangegeven op donderdag 25 mei 1809 aldaar, begraven op vrijdag 26 mei 1809 aldaar. Leendert werd 79 jaar, 9 maanden en 24 dagen. Leendert gaat in ondertrouw op zondag 4 mei 1755 in Naaldwijk (in het huwelijksregister van Naaldwijk werd de bruidegom ingeschreven als Leendert Pieters Stoor, j.m. uit De Lier) op 25-jarige leeftijd met de 23-jarige Fijtje Leenderts Baas, dochter van Leendert Jansz de Baas en Dirkje Claas van der Hans. Fijtje is gedoopt op zondag 18 november 1731 in Naaldwijk, begraven op vrijdag 14 april 1797 in De Lier. Fijtje werd 65 jaar, 4 maanden en 27 dagen. Van Leendert en Fijtje zijn negen kinderen bekend: 1 Pieter Leendertsz Stoorvogel is gedoopt op zondag 5 oktober 1755 in De Lier (doopgetuige was Grietje Jans Valkenburg), verdronken, begraven op vrijdag 29 juli 1757 aldaar. Pieter werd 1 jaar, 9 maanden en 24 dagen. 2 Pieternelletje Leenderts Stoorvogel is gedoopt op zondag 5 februari 1758 in De Lier (doopgetuige was Grietje Jans Valkenburg), zie V-F. 3 Leendert Leendertsz Stoorvogel is gedoopt op zondag 2 september 1759 in De Lier (doopgetuige was Marietje Pauwels Rams), zie V-G. 4 Hilletje Leenderts Stoorvogel is gedoopt op zondag 20 september 1761 in De Lier (doopgetuige was Teuntje Stoorvogel), begraven op maandag 18 april 1763 aldaar. Hilletje werd 1 jaar, 6 maanden en 29 dagen. 5 Pieter Leendertsz Stoorvogel is gedoopt op zondag 6 november 1763 in De Lier (doopgetuige was Grietje Valkenburg), zie V-H. 6 Dirk Leendertsz Stoorvogel is gedoopt op zondag 17 november 1765 in De Lier (doopgetuige was Jannetje Baas), zie V-I. 7 Grietje Leenderts Stoorvogel is gedoopt op zondag 22 november 1767 in De Lier (doopgetuige was Grietje Valkenburg), zie V-J. 8 Hilletje Leenderts Stoorvogel is gedoopt op zondag 21 april 1771 in De Lier (doopgetuige was Lijpje Olsthoorn), zie V-K. 9 Jan Leendertsz Stoorvogel is geboren op zaterdag 15 januari 1774, gedoopt op zondag 23 januari 1774 in De Lier (doopgetuige was Maria van der Hans), zie V-L. IV-F Ariaantje Pieters Stoorvogel, dochter van Pieter Leendertsz Stoorvogel (III-B) en Grietje Jans Valkenburg, dienstmaagd, wonende in De Lier en in Maassluis, is gedoopt op zondag 18 februari 1731 in De Lier (doopgetuige was Hilletje Cornelis van Dorp), overleden op maandag 4 juli 1796 in Maassluis. Ariaantje werd 65 jaar, 4 maanden en 16 dagen. Ariaantje trouwt op zondag 17 december 1780 in Maassluis op 49-jarige leeftijd met de 48-jarige Daniel Jansz van der Mark, zoon van Jan van der Mark en Maria Kramers. Daniel, knecht, wonende in Maassluis, is gedoopt op zondag 5 oktober 1732 in 's-gravenzande, overleden op zaterdag 29 januari 1803 in Maassluis. Daniel werd 70 jaar, 3 maanden en 24 dagen. IV-G Teuntje Pieters Stoorvogel, dochter van Pieter Leendertsz Stoorvogel (III-B) en Grietje Jans Valkenburg, wonende in De Lier en in Maassluis, is gedoopt op zondag 29 maart 1733 in De Lier (doopgetuige was Neeltje Gerrits Ouwendijk). Teuntje trouwt op zondag 27 april 1755 in Maassluis op 22-jarige leeftijd met de 25-jarige Abraham Mattheusz van den Bergh, zoon van Mattheus Huijbertsz van den Berg en Lijntje Abrahams van der Wal. Abraham, visser, wonende in Maassluis, is gedoopt op zondag 13 november 1729 in Lexmond (doopgetuige was Knelia Huijberts van den Berg). Van Abraham en Teuntje zijn negen kinderen bekend: 1 Mattheus Abrahamsz van den Bergh is gedoopt op zondag 29 augustus 1756 in Maassluis. 2 Hilletje Abrahams van den Bergh is gedoopt op zondag 5 maart 1758 in Maassluis, jong overleden. 3 Hilletje Abrahams van den Bergh is gedoopt op vrijdag 22 augustus 1760 in Maassluis. 4 Abraham Abrahamsz van den Bergh is gedoopt op woensdag 23 maart 1763 in Maassluis, zie V-M. 5 Pieter Abrahamsz van den Bergh is gedoopt op zondag 24 februari 1765 in Maassluis, jong overleden. 6 Grietje Abrahams van den Bergh is gedoopt op zondag 31 augustus 1766 in Maassluis, zie V-N. 7 Lijntje Abrahams van den Bergh is geboren op zondag 20 november 1768, gedoopt op woensdag 23 november 1768 in Maassluis, zie V-O. 8 Klaas Abrahamsz van den Bergh (Nicolaas) is gedoopt op woensdag 4 december 1771 in Maassluis, zie V-P. 9 Pieter Abrahamsz van den Bergh is gedoopt op zondag 30 juli 1775 in Maassluis. IV-H Jan Pietersz Stoorvogel, zoon van Pieter Leendertsz Stoorvogel (III-B) en Grietje Jans Valkenburg, gildebroeder, 12

13 IV-I IV-J wonende in De Lier, in Maasland en in Maassluis, is gedoopt op zondag 18 maart 1736 in De Lier (doopgetuige was Marijtje Jans Valkenburg), begraven op vrijdag 31 augustus 1798 in Maassluis. Jan werd 62 jaar, 5 maanden en 13 dagen. Jan gaat in ondertrouw op vrijdag 13 januari 1764 in Maasland, trouwt op zondag 29 januari 1764 aldaar op 27-jarige leeftijd (1) met de 25-jarige Sara Schrijver, dochter van Johannes Schrijver en Hendrijntje de Vos. Sara is gedoopt op woensdag 2 april 1738 in Leiden (Pieterskerk) (doopgetuige waren Sara Klinger en Arent Vos), begraven op vrijdag 2 januari 1789 in Maassluis. Sara werd 50 jaar en 9 maanden. Van Jan en Sara zijn zeven kinderen bekend: 1 Johannes Jansz Stoorvogel is geboren op vrijdag 9 augustus 1765, gedoopt op zondag 18 augustus 1765 in Maasland (doopgetuige was Marijtje Schrijver), zie V-Q. 2 Pieternelletje Jans Stoorvogel is gedoopt op zondag 22 februari 1767 in Maassluis, zie V-R. 3 Grietje Jans Stoorvogel is gedoopt op zondag 14 augustus 1768 in Maassluis, overleden voor dinsdag 1 oktober Grietje werd hoogstens 8 jaar, 1 maand en 17 dagen. 4 Hendrijntje Jans Stoorvogel is gedoopt op vrijdag 12 oktober 1770 in Maassluis, zie V-S. 5 Pieter Jansz Stoorvogel is gedoopt op zondag 21 juni 1772 in Maassluis, zie V-T. 6 Leendert Jansz Stoorvogel is gedoopt op zondag 24 april 1774 in Maassluis, overleden voor dinsdag 1 oktober Leendert werd hoogstens 2 jaar, 5 maanden en 7 dagen. 7 Gerrit Jansz Stoorvogel is gedoopt op zondag 20 december 1778 in Maassluis, overleden in Gerrit werd hoogstens 5 jaar. Jan trouwt op zondag 7 november 1790 in Maassluis op 54-jarige leeftijd (2) met Magdalena Voswijk. Magdalena is afkomstig uit Loosduinen, overleden op woensdag 8 februari 1792 in Maassluis. Magdalena was eerder gehuwd (1) met Dirk Dirksz Schrevelius.<20,21> Jan trouwt op zondag 17 november 1793 in Maassluis op 57-jarige leeftijd (3) met de 38-jarige Pietertje Pieters Kouwenhoven, dochter van Pieter Pietersz Kouwenhoven en Maartje Willems Bragger. Pietertje is gedoopt op zondag 5 januari 1755 in Maassluis, overleden op zaterdag 13 augustus 1825 aldaar (akte no. 57). Pietertje werd 70 jaar, 7 maanden en 8 dagen. Pietertje was later gehuwd (2) met Pleun van der Hoeven.<22,23> Van Jan en Pietertje zijn twee kinderen bekend: 8 Pieter Jansz Stoorvogel is geboren op zondag 20 juli 1794 in Maassluis, gedoopt op zondag 27 juli 1794 aldaar, zie V-U. 9 Gerrit Jansz Stoorvogel is geboren op vrijdag 24 februari 1797 in Maassluis, gedoopt op zondag 5 maart 1797 aldaar, zie V-V. Arij Phulpsz Stoorvogel, zoon van Philps Leendertsz Stoorvogel (III-C) en Trijntje Ariens Boeckesteijn, vlasser, wonende in De Lier, is gedoopt op zondag 9 oktober 1735 aldaar, als overleden aangegeven op donderdag 20 juli 1809 aldaar, begraven op vrijdag 21 juli 1809 aldaar. Arij werd 73 jaar, 9 maanden en 11 dagen. Werd op 1 april 1760 aangenomen als lidmaat te De Lier. Arij gaat in ondertrouw op vrijdag 10 juni 1774 in De Lier, trouwt op zondag 26 juni 1774 aldaar op 38-jarige leeftijd met de 37-jarige Margareta Frans van Alphen (Grietje), dochter van Frans Brienesz van Alphen en Michiela van den Graaf. Grietje, wonende in de Oranjepolder, in Naaldwijk en in De Lier, is gedoopt op zondag 10 februari 1737 in Buren, begraven op vrijdag 22 november 1805 in De Lier. Grietje werd 68 jaar, 9 maanden en 12 dagen. Grietje was eerder gehuwd (1) met Pieter Hendriksz de Wild(e).<24,25> Van Arij en Grietje zijn drie kinderen bekend: 1 Fulps Ariensz Stoorvogel is gedoopt op zondag 19 februari 1775 in De Lier (doopgetuige was Trijntje van der Valk), zie V-W. 2 Teunis Ariensz Stoorvogel is geboren op zaterdag 26 april 1777 in De Lier, gedoopt op zondag 27 april 1777 aldaar (doopgetuige was Wijntje van der Lee), zie V-X. 3 Leentje Ariens Stoorvogel is gedoopt op zondag 15 oktober 1780 in De Lier (doopgetuige was Wijntje van der Lee), begraven op zaterdag 14 april 1781 aldaar (op 14 april 1781 doet Arij Stoorvogel aangevinge van het begraven van sijn dogter Leena Stoorvogel in de 4e classe van ƒ 3,-). Leentje werd 5 maanden en 30 dagen. Leendert Willemsz Stoorvogel, zoon van Willem Leendertsz Stoorvogel (III-D) en Trijntje Jans Snel, wonende in 't Honderdland, is gedoopt op zondag 26 september 1745 in De Lier (doopgetuige was zijn behuwdtante Trijntje Ariens Boeckesteijn (zie III-C)), begraven op zaterdag 15 januari 1803 aldaar. Leendert werd 57 jaar, 3 maanden en 20 dagen. Leendert gaat in ondertrouw op vrijdag 20 februari 1789 in 's-gravenzande, trouwt op zondag 8 maart 1789 in De Lier op 43-jarige leeftijd met zijn achternicht (5e graad) de 21-jarige Grietje Leenderts Stoorvogel, zie V-J. Van Leendert en Grietje zijn zes kinderen bekend: 1 Willem Leendertsz Stoorvogel is gedoopt op zondag 7 augustus 1791 in De Lier, begraven op vrijdag 23 september 1791 aldaar. Willem werd 1 maand en 16 dagen. 2 Willem Leendertsz Stoorvogel is geboren op woensdag 7 november 1792, gedoopt op zondag 11 november 1792 in De Lier (doopgetuige was Pieternelletje Stoorvogel), zie V-Y. 3 Fijtje Leenderts Stoorvogel is geboren op zondag 2 maart 1794, gedoopt op zondag 9 maart 1794 in De Lier (doopgetuige was Fijtje Leenderts Baas), zie V-Z. 4 Leendert Leendertsz Stoorvogel is geboren op zaterdag 9 januari 1796, gedoopt op zondag 10 januari 1796 in De Lier (doopgetuige was Fijtje Baas), begraven op woensdag 9 maart 1796 aldaar. Leendert werd 2 maanden. 5 Leendert Leendertsz Stoorvogel is geboren op vrijdag 7 april 1797, gedoopt op zondag 9 april 1797 in De Lier 13

14 (doopgetuige was Pieternelletje Stoorvogel), overleden op zaterdag 23 april 1814 aldaar (akte no. 23. De aangifte van overlijden werd gedaan door Jan van der Mark, broodbakker te De Lier, in zijn hoedanigheid van armmeester van de algemene armen van De Lier). Leendert werd 17 jaar en 16 dagen. 6 Trijntje Leenderts Stoorvogel is geboren op zondag 1 september 1799, gedoopt op zondag 1 september 1799 in De Lier (doopgetuige was Pieternelletje Stoorvogel), begraven op vrijdag 14 februari 1800 aldaar (voor rekening van de Groote Armen). Trijntje werd 5 maanden en 13 dagen. Voor INDEX zie blz. 308 e.v. 14

15 Generatie V (van 1751 tot 1886) In deze generatie zijn 23 gezinnen met kinderen bekend met in totaal 138 kinderen. Kinderen uit deze gezinnen zijn geboren tussen 1782 en De kinderen uit deze gezinnen zijn afkomstig uit De Lier (46x), Maassluis (24x), Pijnacker (13x), 's-gravenzande (11x), Oudenhoorn (8x), Maasland (6x), Rozenburg (ZH) (5x), Rotterdam (5x), Zevenhuizen (4x), Vlaardinger-Ambacht (4x), Wateringen (4x), Bergschenhoek (3x), Vlaardingen, Naaldwijk, Hillegersberg en Rockanje. V-A Adrianus Jansz van der Ende, zoon van Jan Joosten van der Ende (IV-B) en Jaapje Jans Stoorvogel, vlasser, wonende in De Lier en in Hof van Delft, is geboren op maandag 19 januari 1756, gedoopt op zondag 25 januari 1756 in De Lier, overleden op dinsdag 4 augustus 1818 aldaar (akte no. 12). Adrianus werd 62 jaar, 6 maanden en 16 dagen. Adrianus gaat in ondertrouw op vrijdag 27 april 1798 in De Lier en Naaldwijk (impost ieder ƒ 3,-), trouwt op zondag 13 mei 1798 in De Lier op 42-jarige leeftijd met zijn verre nicht (8e graad) de 22-jarige Maartje Jochems van Jaarsveld, dochter van Jogchem Hendriksz van Jaarsveld en Willemtje Cornelis van der Hout. Maartje is gedoopt op zondag 3 september 1775 in 's-gravenzande (doopgetuige was Neeltje van der Hout), begraven op zaterdag 6 april 1799 aldaar. Maartje werd 23 jaar, 7 maanden en 3 dagen. Van Adrianus en Maartje is een kind bekend: 1 doodgeboren kind van der Ende is doodgeboren in 1798, begraven in 1798 in De Lier. V-B Willemijntje Jans van der Ende, dochter van Jan Joosten van der Ende (IV-B) en Jaapje Jans Stoorvogel, is gedoopt op zondag 4 februari 1759 in De Lier, overleden op donderdag 9 januari 1845 in Maasland (akte no. 2). Willemijntje werd 85 jaar, 11 maanden en 5 dagen. Willemijntje gaat in ondertrouw op vrijdag 15 maart 1782 in De Lier (impost ieder ƒ 6,-) op 23-jarige leeftijd met haar verre neef (8e graad) de 25-jarige Cornelis Pietersz Koole, zoon van Pieter IJsbrantsz Koole en Annetje Joris van der Valck. Cornelis, landbouwer, is gedoopt op zondag 19 december 1756 in De Lier (doopgetuige was Lijsje van Oosten), overleden op dinsdag 31 juli 1827 in Maasland (akte no. 18). Cornelis werd 70 jaar, 7 maanden en 12 dagen. Van Cornelis en Willemijntje zijn elf kinderen bekend: 1 An(ne)tje Cornelis Koole is gedoopt op zondag 27 oktober 1782 in De Lier (doopgetuige was Annetje van der Valck), zie VI-A. 2 Jan Cornelisz Koole is gedoopt op zondag 23 mei 1784 in De Lier (doopgetuige was Jaapje Stoorvogel), zie VI-B. 3 Pieter Cornelisz Koole is geboren op vrijdag 17 maart 1786, gedoopt op zondag 19 maart 1786 in De Lier (doopgetuige was Annetje van der Valck), zie VI-C. 4 Willem Cornelisz Koole is geboren op donderdag 27 maart 1788, gedoopt op zondag 30 maart 1788 in De Lier (doopgetuige was Jaapje Stoorvogel), zie VI-D. 5 Jaapje Cornelis Koole is gedoopt op zondag 14 maart 1790 in De Lier (doopgetuige was Jaapje Stoorvogel), zie VI-E. 6 Trijntje Cornelis Koole is gedoopt op zondag 5 juni 1791 in De Lier (doopgetuige was Trijntje Koole), zie VI-F. 7 Maartje Cornelis Koole is gedoopt op zondag 14 april 1793 in De Lier (doopgetuige was Jaapje Stoorvogel). 8 IJsbrand Cornelisz Koole is geboren op dinsdag 2 juni 1795, gedoopt op zondag 7 juni 1795 in De Lier (doopgetuige was Grietje van den Ende), zie VI-G. 9 Joris Cornelisz Koole is geboren op donderdag 19 april 1798, gedoopt op zondag 22 april 1798 in De Lier (doopgetuige was Hilletje Koole), zie VI-H. 10 Trijntje Cornelis Koole is geboren op woensdag 25 juni 1800, gedoopt op zondag 29 juni 1800 in De Lier (doopgetuige was Jannetje van den Ende), zie VI-I. 11 Jannetje Cornelis Koole is geboren op donderdag 22 oktober 1801, gedoopt op zondag 25 oktober 1801 in De Lier (doopgetuige was Jannetje van den Ende), zie VI-J. V-C Jannetje Jans van der Ende, dochter van Jan Joosten van der Ende (IV-B) en Jaapje Jans Stoorvogel, is gedoopt op zondag 15 januari 1764 in De Lier, overleden op dinsdag 31 januari 1843 aldaar (akte no. 5). Jannetje werd 79 jaar en 16 dagen. Jannetje gaat in ondertrouw op vrijdag 21 april 1786 in De Lier (impost ieder ƒ 6,-), trouwt op zondag 7 mei 1786 aldaar op 22-jarige leeftijd met de 27-jarige Gerrit Ariensz Klapwijk, zoon van Arij Gerritsz Klapwijk en Dirkje Jans Warrebout. Gerrit, aardappelboer, wonende in De Lier, is geboren op dinsdag 27 maart 1759, gedoopt op woensdag 28 maart 1759 in Delft (Oude Kerk), begraven op maandag 18 november 1811 in De Lier. Gerrit werd 52 jaar, 7 maanden en 22 dagen. Van Gerrit en Jannetje zijn elf kinderen bekend: 1 Arij Gerritsz Klapwijk is geboren op zondag 4 maart 1787, gedoopt op zondag 11 maart 1787 in De Lier (doopgetuige was Dirkje Waarwout), zie VI-K. 2 Jan Gerritsz Klapwijk is geboren op dinsdag 19 februari 1788, gedoopt op zondag 24 februari 1788 in De Lier (doopgetuige was Jaapje Stoorvogel), zie VI-L. 3 Dirkje Gerrits Klapwijk is geboren op dinsdag 22 juni 1790, gedoopt op zondag 27 juni 1790 in De Lier (doopgetuige was Elizabet Klapwijk), zie VI-M. 4 Jaapje Gerrits Klapwijk is geboren op vrijdag 2 december 1791, gedoopt op zondag 4 december 1791 in De Lier (doopgetuige was Jaapje Stoorvogel), zie VI-N. 5 Johanna Gerrits Klapwijk is geboren op maandag 4 februari 1793, gedoopt op zondag 10 februari 1793 in De Lier (doopgetuige was Elizabet Klapwijk), zie VI-O. 15

16 6 Willem Gerritsz Klapwijk is gedoopt op zondag 19 juli 1795 in De Lier (doopgetuige was Jaapje Stoorvogel), zie VI-P. 7 Jacob Gerritsz Klapwijk is gedoopt op zondag 18 december 1796 in De Lier (doopgetuige was Elizabet Klapwijk). 8 Jacob Gerritsz Klapwijk is gedoopt op dinsdag 12 december 1797 in De Lier (doopgetuige was Elizabet Klapwijk), zie VI-Q. 9 Trijntje Gerrits Klapwijk is gedoopt op dinsdag 5 mei 1801 in De Lier (doopgetuige was Willemijntje van den Ende), zie VI-R. 10 Maartje Gerrits Klapwijk is geboren op maandag 7 mei 1804, gedoopt op zondag 13 mei 1804 in De Lier (doopgetuige was Willemijntje van den Ende), jong overleden. 11 Maartje Gerrits Klapwijk is geboren op maandag 14 oktober 1805, gedoopt op zondag 20 oktober 1805 in De Lier (doopgetuige was Willemijntje van den Ende), zie VI-S. V-D Trijntje Jans van der Ende, dochter van Jan Joosten van der Ende (IV-B) en Jaapje Jans Stoorvogel, is gedoopt op zaterdag 22 februari 1772 in De Lier, begraven op maandag 28 april 1800 in Hillegersberg. Trijntje werd 28 jaar, 2 maanden en 6 dagen. Trijntje gaat in ondertrouw op zaterdag 11 maart 1797 in De Lier (impost ieder ƒ 6,-) op 25-jarige leeftijd (1) met haar verre neef (8e graad) de 24-jarige Johannes Jorisz Sonneveld, zoon van Joris Johannesz Sonneveld en Arentje Jans de Graaf. Johannes, wonende in De Lier, is afkomstig uit Hof van Delft, gedoopt op zondag 7 februari 1773 in Schipluiden (doopgetuige was Trijntje Jans Zonnevelt), begraven op vrijdag 9 november 1798 in Hillegersberg. Johannes werd 25 jaar, 9 maanden en 2 dagen. Van Johannes en Trijntje is een kind bekend: 1 Joris Jansz Sonneveld is geboren op zondag 3 december 1797 in Hillegersberg, gedoopt op zondag 10 december 1797 aldaar (doopgetuige was Maartje Pietersdr Zonneveld), zie VI-T. Trijntje gaat in ondertrouw op vrijdag 31 januari 1800 in Hillegersberg, trouwt op zondag 23 februari 1800 aldaar op 28-jarige leeftijd (2) met haar verre neef (8e graad) de 24-jarige Jan Fulpsz Lugtigheid, zoon van Philippus (Fulps) Gerritsz Lugtigheid en Neeltje Doens Sonnevelt. Jan, wonende in De Lier en in Hillegersberg, is gedoopt op zondag 30 april 1775 in De Lier (doopgetuige was Trijntje Jans Sonnevelt). Jan was later gehuwd (2) met Lijbeth Kleingeld.<26,27> V-E Grietje Pellenaars de Graaf, dochter van Pellenaar Pietersz de Graaf (IV-D) en Hilletje Pieters Stoorvogel, is gedoopt op zondag 12 januari 1755 in De Lier (doopgetuige was Grietje Valkenburg), verdronken op zaterdag 30 november 1822 in Maasland. Grietje werd 67 jaar, 10 maanden en 18 dagen. Grietje gaat in ondertrouw op zaterdag 2 februari 1788 in Maasland op 33-jarige leeftijd met de 42-jarige Jan Cornelisz Klapwijk, zoon van Cornelis Jansz Klapwijk en Ariaantje Dirks Koppert. Jan is gedoopt op woensdag 15 december 1745 in Maasland (doopgetuige was Ariaantje Cornelis van der Vaart), begraven op maandag 22 februari 1808 aldaar. Jan werd 62 jaar, 2 maanden en 7 dagen. Jan was eerder gehuwd (1) met Ingetje Samuels de Jong.<28,29> Van Jan en Grietje zijn zes kinderen bekend: 1 Trijntje Jans Klapwijk is geboren op zondag 28 december 1788, gedoopt op zondag 4 januari 1789 in Maasland (doopgetuige was Ariaantje Zoutendijk), begraven op dinsdag 27 juli 1802 aldaar. Trijntje werd 13 jaar, 6 maanden en 29 dagen. 2 Pieter Jansz Klapwijk is geboren op donderdag 7 oktober 1790, gedoopt op zondag 10 oktober 1790 in Maasland (doopgetuige was Elisabeth Outshoorn), begraven op dinsdag 24 mei 1791 aldaar. Pieter werd 7 maanden en 17 dagen. 3 Maarten Jansz Klapwijk is geboren op dinsdag 4 oktober 1791, gedoopt op zondag 16 oktober 1791 in Maasland (doopgetuige was Dirkje de Jongh), zie VI-U. 4 Hilletje Jans Klapwijk is geboren op dinsdag 6 november 1792, gedoopt op zondag 18 november 1792 in Maasland (doopgetuige was Ariaantje Stoorvogel), begraven op dinsdag 8 oktober 1793 aldaar. Hilletje werd 11 maanden en 2 dagen. 5 Ariaantje Jans Klapwijk is geboren op donderdag 12 december 1793 in Maasland, gedoopt op woensdag 18 december 1793 aldaar (doopgetuige was Ariaantje Klapwijk), begraven op dinsdag 2 december 1794 aldaar. Ariaantje werd 11 maanden en 20 dagen. 6 Pieter Jansz Klapwijk is gedoopt op woensdag 27 april 1796 in Maasland (doopgetuige was Fijtje Leenderts Baas), zie VI-V. V-F Pieternelletje Leenderts Stoorvogel, dochter van Leendert Pietersz Stoorvogel (IV-E) en Fijtje Leenderts Baas, wonende in 's-gravenzande, is gedoopt op zondag 5 februari 1758 in De Lier (doopgetuige was Grietje Jans Valkenburg), overleden op donderdag 26 mei 1831 in 's-gravenzande (akte no. 16). Pieternelletje werd 73 jaar, 3 maanden en 21 dagen. Pieternelletje gaat in ondertrouw op donderdag 10 april 1783 in De Lier, trouwt op zondag 4 mei 1783 aldaar op 25-jarige leeftijd met de 24-jarige Gerrit Jacobsz van der Eijk, zoon van Japik Cornelisz van der Eijk en Trijntje Sijmens Hogendijk. Gerrit, tuinder, is geboren rond 1759 in Monster, overleden op dinsdag 11 augustus 1829 in Delft (akte no. 359; in de overlijdensakte heette zijn moeder te zijn: Trijntje Ruigrok). Gerrit werd 70 jaar. Van Gerrit en Pieternelletje zijn twaalf kinderen bekend: 1 Jacob Gerritsz van der Eijk is gedoopt op zondag 31 augustus 1783 in 's-gravenzande (doopgetuige was Trijntje Hogendijk), zie VI-W. 2 Lena Gerrits van der Eijk is geboren op dinsdag 15 maart 1785, gedoopt op zondag 20 maart 1785 in 's-gravenzande (doopgetuige was Fijtje Leendertse Baas), zie VI-X. 3 Jannetje Gerrits van der Eijk is gedoopt op zondag 16 april 1786 in 's-gravenzande 16

17 (doopgetuige was Trijntje Hoogendijk), begraven op donderdag 27 april 1786 aldaar. Jannetje werd 11 dagen. 4 Pieter Gerritsz van der Eijk is gedoopt op zondag 13 mei 1787 in 's-gravenzande (doopgetuige was Fijtje Leendertse Baas), zie VI-Y. 5 Simon Gerritsz van der Eijk is gedoopt op zaterdag 21 juni 1788 in 's-gravenzande (doopgetuige was Pietertje Ruijlof). 6 Fijtje Gerrits van der Eijk is gedoopt op zondag 5 juli 1789 in 's-gravenzande (doopgetuige was Fijtje Leendertse Baas), zie VI-Z. 7 Trijntje Gerrits van der Eijk is geboren op dinsdag 10 augustus 1790 in Naaldwijk, gedoopt op zondag 15 augustus 1790 in 's-gravenzande (doopgetuige was Fijtje Leendertse Baas), zie VI-AA. 8 Jannetje Gerrits van der Eijk is gedoopt op zondag 9 oktober 1791 in 's-gravenzande (doopgetuige was Hilletje Stoorvogel), zie VI-AB. 9 Hilletje Gerrits van der Eijk is gedoopt op zondag 31 maart 1793 in 's-gravenzande (doopgetuige was Hilletje Stoorvogel), begraven op zaterdag 8 juni 1793 aldaar. Hilletje werd 2 maanden en 8 dagen. 10 Hilletje Gerrits van der Eijk is gedoopt op zondag 20 april 1794 in 's-gravenzande (doopgetuige was Hilletje Stoorvogel), begraven op zaterdag 21 juni 1794 aldaar. Hilletje werd 2 maanden en 1 dag. 11 Marijtje Gerrits van der Eijk is gedoopt op zondag 22 november 1795 in 's-gravenzande (doopgetuige was Neeltje Stoorvogel), zie VI-AC. 12 Hilletje Gerrits van der Eijk is geboren op dinsdag 15 mei 1798, gedoopt op zondag 20 mei 1798 in 's-gravenzande. V-G Leendert Leendertsz Stoorvogel, zoon van Leendert Pietersz Stoorvogel (IV-E) en Fijtje Leenderts Baas, arbeider, wonende in Naaldwijk en in De Lier, is gedoopt op zondag 2 september 1759 aldaar (doopgetuige was Marietje Pauwels Rams), overleden op zondag 2 juli 1815 aldaar (akte no. 13). Leendert werd 55 jaar en 10 maanden. Leendert gaat in ondertrouw op zaterdag 24 april 1790 in Maasland, trouwt op zondag 9 mei 1790 in Naaldwijk op 30-jarige leeftijd met de 27-jarige Aaltje Leenderts Akkersdijk, dochter van Leendert Jansz Akkersdijk en Neeltje Arense van der Spek. Aaltje is gedoopt op donderdag 8 juli 1762 in Schipluiden, overleden op zaterdag 12 maart 1814 in De Lier (akte no. 14). Aaltje werd 51 jaar, 8 maanden en 4 dagen. Van Leendert en Aaltje zijn twee kinderen bekend: 1 Leendert Leendertsz Stoorvogel is gedoopt op zondag 4 maart 1792 in De Lier (doopgetuige was Pieternelletje Stoorvogel). 2 Leendert Leendertsz Stoorvogel is geboren op vrijdag 18 januari 1805, gedoopt op zondag 20 januari 1805 in De Lier (doopgetuige was Jaapje Leenderts Akkersdijk), zie VI-AD. V-H Pieter Leendertsz Stoorvogel, zoon van Leendert Pietersz Stoorvogel (IV-E) en Fijtje Leenderts Baas, wonende in De Lier, is gedoopt op zondag 6 november 1763 aldaar (doopgetuige was Grietje Valkenburg), ongehuwd overleden, begraven op vrijdag 11 oktober 1782 aldaar. Pieter werd 18 jaar, 11 maanden en 5 dagen. V-I Dirk Leendertsz Stoorvogel, zoon van Leendert Pietersz Stoorvogel (IV-E) en Fijtje Leenderts Baas, arbeider, wonende in De Lier, in Rockanje, in Rozenburg (ZH) en in Pijnacker, is gedoopt op zondag 17 november 1765 in De Lier (doopgetuige was Jannetje Baas), overleden op donderdag 30 december 1830 in Rozenburg (ZH) (akte no. 20). Dirk werd 65 jaar, 1 maand en 13 dagen. De "Lierse Bronnen" van K.F. van Dijk, deel 5 (1987) bevat een lijst van personen die zich in de periode in De Lier vestigden, resp. uit De Lier vertrokken zijn. Op deze lijst komt ene "L. Joostendr Uytenbroek, huisvrouw van Dirk Stoorvogel" voor, die zich blijkens een in 1788 ingeschreven akte van indemniteit in De Lier vestigde. Dirk is overigens in 1789 als gehuwd zijnde met Pietertje Rulofs uit De Lier vertrokken. Op de overlijdensakte werd zijn leeftijd abusievelijk vermeld als 61 jaar. Dirk gaat in ondertrouw op vrijdag 2 mei 1788 in Rozenburg (ZH), trouwt aldaar op 22-jarige leeftijd met de 21-jarige Pietertje Willems Ruijlof(s), dochter van Willem Cornelisz Ruijlof en Sara Jacobs Vermaas. Pietertje is geboren op dinsdag 21 oktober 1766, gedoopt op zondag 26 oktober 1766 in Rozenburg (ZH), overleden op woensdag 18 mei 1814 aldaar (akte no. 15). Pietertje werd 47 jaar, 6 maanden en 27 dagen. Van Dirk en Pietertje zijn zeven kinderen bekend: 1 Leendert Dirksz Stoorvogel is gedoopt op zondag 12 april 1789 in De Lier (doopgetuige was Fijtje Baas), zie VI-AE. 2 Willem Dirksz Stoorvogel is geboren op zaterdag 15 september 1792 in Rockanje, gedoopt op zondag 16 september 1792 aldaar (doopgetuige was Trijntje Ruilof), zie VI-AF. 3 Pieter Dirksz Stoorvogel is gedoopt op zondag 3 januari 1796 in Rozenburg (ZH), zie VI-AG. 4 Sara Dirks Stoorvogel is geboren op dinsdag 24 juni 1800, gedoopt op zondag 29 juni 1800 in Rozenburg (ZH), zie VI-AH. 5 Pietertje Dirks Stoorvogel is geboren op zondag 25 mei 1806 in Rozenburg (ZH), overleden op zondag 25 mei 1806 aldaar (heeft twee uur geleefd, werd begraven in één kistje met de andere helft van de tweeling), begraven op donderdag 29 mei 1806 aldaar. 6 doodgeboren kind Stoorvogel is doodgeboren op zondag 25 mei 1806 in Rozenburg (ZH), begraven op donderdag 29 mei 1806 aldaar (met tweelingzusje Pietertje in één kistje). 7 Fijtje Dirks Stoorvogel is geboren op zaterdag 12 maart 1808, gedoopt op zondag 10 april 1808 in Rozenburg (ZH), zie VI-AI. V-J Grietje Leenderts Stoorvogel, dochter van Leendert Pietersz Stoorvogel (IV-E) en Fijtje Leenderts Baas, is gedoopt op zondag 22 november 1767 in De Lier (doopgetuige was Grietje Valkenburg), overleden op maandag 28 maart 1814 aldaar (akte no. 17. De aangifte van overlijden werd gedaan door Jan van der Mark, broodbakker te De Lier, in zijn hoedanigheid van armmeester van de algemene armen van De Lier). 17

18 Grietje werd 46 jaar, 4 maanden en 6 dagen. Grietje gaat in ondertrouw op vrijdag 20 februari 1789 in 's-gravenzande, trouwt op zondag 8 maart 1789 in De Lier op 21-jarige leeftijd (1) met haar achterneef (5e graad) de 43-jarige Leendert Willemsz Stoorvogel, zie IV-J. Grietje gaat in ondertrouw op zaterdag 20 december 1806 in De Lier op 39-jarige leeftijd (2) met de 56-jarige Simon Huibregtsz Ouwendijk, zoon van Huibregt Claasz Ouwendijk en Neeltje Jans van Santen. Simon, arbeider, wonende in De Lier, is gedoopt op zondag 31 mei 1750 in Kethel (doopgetuige was Pieternelle Ouwendijk), overleden op maandag 23 mei 1814 in De Lier (akte no. 33). Simon werd 63 jaar, 11 maanden en 22 dagen. Simon was eerder gehuwd (1) met Maria Gerrits Frijling.<30> Van Simon en Grietje zijn vier kinderen bekend: 1 Huibregt Simonsz Ouwendijk is geboren op donderdag 28 april 1808, gedoopt op zondag 1 mei 1808 in De Lier (doopgetuige was Neeltje Ouwendijk), begraven op dinsdag 17 mei 1808 aldaar. Huibregt werd 19 dagen. 2 Pieter Simonsz Ouwendijk (Stoorvogel) is geboren op woensdag 19 april 1809, gedoopt op zondag 23 april 1809 in De Lier (doopgetuige was Hilletje Stoorvogel), zie VI-AJ. 3 Maria Simons Ouwendijk is geboren op donderdag 6 september 1810, gedoopt op zondag 9 september 1810 in De Lier (doopgetuige was Kaatje van Dijk), begraven op zaterdag 27 oktober 1810 aldaar. Maria werd 1 maand en 21 dagen. 4 Leendert Simonsz Ouwendijk is geboren op donderdag 26 september 1811, gedoopt op zondag 6 oktober 1811 in De Lier (doopgetuige was Hilletje Stoorvogel), begraven op zaterdag 12 oktober 1811 aldaar. Leendert werd 16 dagen. V-K Hilletje Leenderts Stoorvogel, dochter van Leendert Pietersz Stoorvogel (IV-E) en Fijtje Leenderts Baas, wonende in De Lier en in Pijnacker, is gedoopt op zondag 21 april 1771 in De Lier (doopgetuige was Lijpje Olsthoorn), overleden op zaterdag 27 februari 1830 in Pijnacker (akte no. 6. De aangever van het overlijden is Jan de Bruyn, 22 jaar oud, wagenmakersknecht wonende te Pijnacker, schoonzoon van de overledene, bij wie Hilletje inwoonde), begraven op 15 maart 1830 in Pijnacker (voor rekening van de Diaconie Armen in De Lier). Hilletje werd 58 jaar, 10 maanden en 6 dagen. Hilletje was gehuwd met Cornelis Jansz van Elswijk, zoon van Johannes Lammertsz van Elswijk en Lena Cornelis Bakker. Cornelis, boerenarbeider, wonende in De Lier, is gedoopt op zondag 9 december 1759 in Zoetermeer, overleden op vrijdag 3 juni 1814 in De Lier (akte no. 37). Cornelis werd 54 jaar, 5 maanden en 25 dagen. Van Cornelis en Hilletje zijn zeven kinderen bekend: 1 Johannes Cornelisz (van) Elswijk is geboren op woensdag 5 maart 1794, gedoopt op zondag 9 maart 1794 in De Lier (doopgetuige was Pleuntje Burghoorn), zie VI-AK. 2 Leendert Cornelisz van Elswijk is geboren op maandag 14 september 1795, gedoopt op zondag 20 september 1795 in De Lier (doopgetuige was Fijtje Baas), begraven op woensdag 4 november 1795 aldaar. Leendert werd 1 maand en 21 dagen. 3 Leendert Cornelisz van Elswijk is geboren op zondag 11 september 1796, gedoopt op zondag 11 september 1796 In De Lier (doopgetuige was Pieternelletje Stoorvogel), begraven op zaterdag 15 oktober 1796 aldaar. Leendert werd 1 maand en 4 dagen. 4 Leena Cornelis van Elswijk is geboren op donderdag 19 april 1798, gedoopt op zondag 22 april 1798 in De Lier (doopgetuige was Leena Bakker), zie VI-AL. 5 Leendert Cornelisz van Elswijk is geboren op maandag 2 november 1801, gedoopt op zondag 8 november 1801 in De Lier (doopgetuige was Pieternelletje Stoorvogel), begraven op woensdag 2 december 1801 aldaar. Leendert werd 1 maand. 6 Fijtje Cornelis van Elswijk is geboren op woensdag 23 maart 1803, gedoopt op zondag 27 maart 1803 in De Lier (doopgetuige was Pieternelletje Stoorvogel), zie VI-AM. 7 Pleuntje Cornelis van Elswijk is geboren op zondag 17 juli 1808, gedoopt op zondag 24 juli 1808 in De Lier (doopgetuige was Grietje Leendertse Stoorvogel), begraven op zaterdag 17 september 1808 aldaar. Pleuntje werd 2 maanden. V-L Jan Leendertsz Stoorvogel, zoon van Leendert Pietersz Stoorvogel (IV-E) en Fijtje Leenderts Baas, arbeider, wonende in De Lier, in Naaldwijk, in Monster-Ambacht, in Wateringen en in Pijnacker, is geboren op zaterdag 15 januari 1774, gedoopt op zondag 23 januari 1774 in De Lier (doopgetuige was Maria van der Hans), overleden op donderdag 17 januari 1828 in Pijnacker (in de akte van overlijden op 19 januari 1828 onder nummer 3 te Pijnacker opgemaakt, werd als geboortedatum vermeld 2 februari Als aangevers traden op Dirk Stoorvogel, broer van de overledene, 57(?) jaar oud, arbeider en Arie de Wildt, schoonzoon van de overledene, 26(?) jaar oud, bierbrouwersknecht, beiden wonende te Pijnacker), begraven op dinsdag 22 januari 1828 aldaar (voor rekening van de Diaconie Armen in De Lier). Jan werd 54 jaar en 2 dagen. Jan gaat in ondertrouw op vrijdag 18 juli 1794 in Loosduinen (impost pro Deo), trouwt op zondag 3 augustus 1794 aldaar op 20-jarige leeftijd met de 27-jarige Marijtje Dirks Langebent, dochter van Dirk Ariense Langebent en Jannetje Verhoef. Marijtje, wonende in Tuithof (onder Monsterambacht), in Wateringen en in Pijnacker, is gedoopt op zondag 5 juli 1767 in Hazerswoude, overleden op vrijdag 20 januari 1832 in Pijnacker (akte no. 1). Marijtje werd 64 jaar, 6 maanden en 15 dagen. (In de overlijdensakte opgemaakt te Pijnacker op 21 januari 1832 werd de voornaam van de overledene opgegeven als Maria en werd als geboortedatum 1768 vermeld.) Van Jan en Marijtje zijn vijf kinderen bekend: 1 Fijtje Jans Stoorvogel is geboren op vrijdag 3 oktober 1794 in Wateringen, gedoopt op zondag 8 februari 1795 aldaar (doopgetuige was Fijtje Leendertse Baas), begraven op zondag 15 november 1795 aldaar (vermeld in het begraafboek als: "Een kint van Jan Stoor"). Fijtje werd 1 jaar, 1 maand en 12 dagen. 18

19 2 Leentje Jans Stoorvogel is geboren op woensdag 2 november 1796 in Wateringen, gedoopt op zondag 6 november 1796 aldaar (doopgetuige was Fijtje Leendertse). 3 Dirkje Jans Stoorvogel is geboren op donderdag 3 november 1796 in Wateringen, gedoopt op zondag 6 november 1796 aldaar (aantekening in het doopboek van Wateringen: "Volgens opgave der ouders zijn deze twee kinderen gebooren op den 2 November savons om half 7 en de tweeden snags om een uur te Wateringen") (doopgetuige was Dietje de Jong). 4 Dirk Jansz Stoorvogel is geboren op maandag 1 januari 1798 in Wateringen, gedoopt op maandag 1 januari 1798 aldaar (doopgetuige was Diewertje de Jong), zie VI-AN. 5 Fijtje Jans Stoorvogel is geboren op zaterdag 28 februari 1807 in Pijnacker, gedoopt op zondag 8 maart 1807 aldaar (doopgetuige was Pieternella Stoorvogel), zie VI-AO. V-M Abraham Abrahamsz van den Bergh, zoon van Abraham Mattheusz van den Bergh (IV-G) en Teuntje Pieters Stoorvogel, wonende in Rotterdam, is gedoopt op woensdag 23 maart 1763 in Maassluis, overleden op woensdag 21 november 1804 in Rotterdam. Abraham werd 41 jaar, 7 maanden en 29 dagen. Abraham gaat in ondertrouw op zondag 3 februari 1788 in Rotterdam, trouwt op dinsdag 19 februari 1788 aldaar op 24-jarige leeftijd met de 29-jarige Hillegond van Schaick, dochter van Lambert van Schaick en Katrina Huijsman. Hillegond is gedoopt op dinsdag 4 april 1758 in Rotterdam, overleden op maandag 26 december 1814 aldaar (akte no. 2478/D110). Hillegond werd 56 jaar, 8 maanden en 22 dagen. Van Abraham en Hillegond zijn twee kinderen bekend: 1 Mattheus Abrahamsz van den Berg is gedoopt op zondag 15 juni 1788 in Rotterdam (doopgetuige was Grietje van den Berg), zie VI-AP. 2 Abraham Abrahamsz van den Berg is gedoopt op zondag 4 april 1790 in Rotterdam (doopgetuige was Katrijna Lambertina van Schaick). V-N Grietje Abrahams van den Bergh, dochter van Abraham Mattheusz van den Bergh (IV-G) en Teuntje Pieters Stoorvogel, is gedoopt op zondag 31 augustus 1766 in Maassluis, overleden op vrijdag 29 april 1814 in Rotterdam (akte no. 987). Grietje werd 47 jaar, 7 maanden en 29 dagen. Grietje gaat in ondertrouw op zaterdag 24 maart 1798 in Rotterdam (impost pro Deo), trouwt op zondag 8 april 1798 aldaar op 31-jarige leeftijd met de 28-jarige Johannes Willemsz van den Berg, zoon van Willem van den Berg en Cornelia van Wijk. Johannes is gedoopt op zondag 10 december 1769 in Rotterdam (doopgetuige was Neeltie van Wijk), overleden op zondag 1 oktober 1815 aldaar (akte no. 1402/A282). Johannes werd 45 jaar, 9 maanden en 21 dagen. Van Johannes en Grietje is een kind bekend: 1 Willem van den Berg is geboren op zondag 19 augustus 1798, gedoopt op zondag 26 augustus 1798 in Rotterdam (doopgetuige was Cornelia van Wijk), zie VI-AQ. V-O Lijntje Abrahams van den Bergh, dochter van Abraham Mattheusz van den Bergh (IV-G) en Teuntje Pieters Stoorvogel, is geboren op zondag 20 november 1768, gedoopt op woensdag 23 november 1768 in Maassluis, overleden op dinsdag 31 januari 1843 in Rotterdam (akte no. 231/A059). Lijntje werd 74 jaar, 2 maanden en 11 dagen. Lijntje gaat in ondertrouw op zaterdag 23 april 1803 in Rotterdam (impost pro Deo), trouwt op zondag 8 mei 1803 aldaar op ` 34-jarige leeftijd met de 42-jarige Gerrit van Breda, zoon van Evert van Breda en Johanna van Dijk. Gerrit, wonende in Rotterdam, is geboren op vrijdag 9 januari 1761 in Aalst, overleden op donderdag 23 december 1824 in Rotterdam (akte no. 1922/B125). Gerrit werd 63 jaar, 11 maanden en 14 dagen. Van Gerrit en Lijntje is een kind bekend: 1 Teunis van Breda is gedoopt op woensdag 27 september 1797 in Maassluis (gedoopt als onechte zoon van Lijntje van den Berg. Gewettigd bij het huwelijk van zijn ouders op zondag 8 mei 1803 te Rotterdam), zie VI-AR. V-P Klaas Abrahamsz van den Bergh (Nicolaas), zoon van Abraham Mattheusz van den Bergh (IV-G) en Teuntje Pieters Stoorvogel, wonende in Cool en in Rotterdam, is gedoopt op woensdag 4 december 1771 in Maassluis, overleden op zondag 6 november 1808 in Rotterdam. Nicolaas werd 36 jaar, 11 maanden en 2 dagen. Nicolaas gaat in ondertrouw op donderdag 6 maart 1794 in Cool (beiden gereformeerd. Impost ieder ƒ 3,-), trouwt op zondag 23 maart 1794 in Rotterdam op 22-jarige leeftijd met de 19-jarige Maria Huurlemans, dochter van Barend Huurlemans en Pieternelletje van der Linden. Maria is gedoopt op zondag 12 maart 1775 in Bleiswijk (doopgetuige was Maria Bardol), overleden op maandag 12 december 1803 in Rotterdam. Maria werd 28 jaar en 9 maanden. Van Nicolaas en Maria zijn twee kinderen bekend: 1 Abram van den Berg is geboren op donderdag 10 juli 1794, gedoopt op dinsdag 15 juli 1794 in Rotterdam (doopgetuige was Gryte van den Berg), overleden op maandag 7 september 1795 aldaar. Abram werd 1 jaar, 1 maand en 28 dagen. 2 Pieternella van den Berg is geboren op zondag 14 augustus 1796, gedoopt op zondag 21 augustus 1796 in Rotterdam (doopgetuige was Pieternella van der Linden), overleden na zondag 6 november Pieternella werd minstens 12 jaar, 2 maanden en 23 dagen. V-Q Johannes Jansz Stoorvogel, zoon van Jan Pietersz Stoorvogel (IV-H) en Sara Schrijver, kuiper, wonende in Maassluis en in Naaldwijk, is geboren op vrijdag 9 augustus 1765, gedoopt op zondag 18 augustus 1765 in Maasland (doopgetuige was Marijtje Schrijver), overleden op vrijdag 2 januari 1852 in Naaldwijk (akte no. 1). Johannes werd 86 jaar, 4 maanden en 24 dagen. Bij de aangifte van zijn overlijden werd Johannes: "Jan" genoemd, en zijn vader Jan: "Johannes". 19

20 Johannes werd overigens wel vaker Jan genoemd, o.a. bij de doop van zijn kinderen te Maassluis. Hij stond later echter wel onder de naam "Johannes" ingeschreven in het bevolkingsregister van de gemeente Naaldwijk, als inwonend bij zijn dochter Sara en haar man Anthonie Vellekoop in de buurtschap Hondsholredijk. Johannes trouwt op zondag 9 juli 1786 in Maassluis op 20-jarige leeftijd met de 20-jarige Ermptje Jacobs Smoor, dochter van Jacob Jorisz Smoor en Jaapje Leenderts Sijdervelt. Ermptje is gedoopt op vrijdag 6 september 1765 in Maassluis, overleden op zaterdag 6 juli 1844 aldaar (akte no. 61). Ermptje werd 78 jaar en 10 maanden. Van Johannes en Ermptje zijn zes kinderen bekend: 1 Jan Jansz Stoorvogel is gedoopt op vrijdag 30 mei 1788 in Maassluis, zie VI-AS. 2 Jacob Jansz Stoorvogel is gedoopt op vrijdag 24 september 1790 in Maassluis. 3 Pieter Jansz Stoorvogel is geboren op maandag 13 mei 1793 in Maassluis, gedoopt op maandag 20 mei 1793 aldaar, overleden op vrijdag 25 april 1794 aldaar. Pieter werd 11 maanden en 12 dagen. 4 Sijmon Jansz Stoorvogel is geboren op vrijdag 30 maart 1798 in Maassluis, gedoopt op vrijdag 6 april 1798 aldaar, overleden op dinsdag 11 december 1798 aldaar. Sijmon werd 8 maanden en 11 dagen. 5 Pieter Jansz Stoorvogel is geboren op donderdag 16 september 1802 in Maassluis, gedoopt op zaterdag 16 oktober 1802 aldaar, zie VI-AT. 6 Sara Jans Stoorvogel is geboren op vrijdag 8 mei 1807, gedoopt op donderdag 14 mei 1807 in Maassluis, zie VI-AU. V-R Pieternelletje Jans Stoorvogel, dochter van Jan Pietersz Stoorvogel (IV-H) en Sara Schrijver, wonende in Maassluis, in Maasland, in Bergschenhoek en in Zevenhuizen, is gedoopt op zondag 22 februari 1767 in Maassluis, overleden op zaterdag 20 mei 1815 in Zevenhuizen (akte no. 8). Pieternelletje werd 48 jaar, 2 maanden en 28 dagen. Pieternelletje gaat in ondertrouw op vrijdag 16 april 1790 in Maasland, trouwt op zondag 2 mei 1790 aldaar op 23-jarige leeftijd (1) met de 24-jarige Abra(ha)m Abrahamsz Potvliet, zoon van Abram Abrahamsz Potvliet en Elisabeth van Meurs. Abra(ha)m is gedoopt op vrijdag 4 oktober 1765 in Maassluis. Van Abra(ha)m en Pieternelletje zijn zeven kinderen bekend: 1 Sara Abrams Potvliet is geboren op zaterdag 13 november 1790, gedoopt op zondag 14 november 1790 in Bergschenhoek (doopgetuige was Heijnderijntje Stoorvogel), zie VI-AV. 2 Elisabeth Abrams Potvliet is geboren op vrijdag 21 september 1792, gedoopt op zondag 30 september 1792 in Bergschenhoek (doopgetuige was Trijntje Gaukes). 3 Elisabeth Abrams Potvliet is geboren op donderdag 25 december 1794, gedoopt op zondag 4 januari 1795 in Bergschenhoek (doopgetuige was Elisabeth van Meurs), zie VI-AW. 4 Hendrijntje Abrams Potvliet is geboren op maandag 26 juni 1797, gedoopt op zondag 9 juli 1797 in Zevenhuizen (doopgetuige was Henderijntje Stoorvogel), zie VI-AX. 5 Gerritje Abrams Potvliet is geboren op zondag 18 augustus 1799, gedoopt op zondag 25 augustus 1799 in Zevenhuizen (doopgetuige was Cornelia Potvliet). 6 Abraham Abramsz Potvliet is geboren op donderdag 28 oktober 1802, gedoopt op zondag 14 november 1802 in Zevenhuizen. 7 Jannetje Abrams Potvliet is geboren op maandag 23 september 1805, gedoopt op zondag 20 oktober 1805 in Zevenhuizen, zie VI-AY. Pieternelletje trouwt op woensdag 13 april 1814 in Zevenhuizen (akte no. 3) op 47-jarige leeftijd (2) met de 43-jarige Gerrit Hendriksz Brandhorst, zoon van Hendrik Brandhorst en Trijntje Dirks Brandhorst. Gerrit is gedoopt op zondag 24 februari 1771 in Zevenhuizen. Gerrit was eerder gehuwd (1) met Trijntje Groen. Gerrit was later gehuwd (3) met Antje Pieters Schraal.<31..36> V-S Hendrijntje Jans Stoorvogel, dochter van Jan Pietersz Stoorvogel (IV-H) en Sara Schrijver, wonende in Maassluis en in Vlaardinger-Ambacht, is gedoopt op vrijdag 12 oktober 1770 in Maassluis, overleden op donderdag 1 september 1808 in Vlaardinger-Ambacht. Hendrijntje werd 37 jaar, 10 maanden en 20 dagen. In de "Declaratoir van aangeving van lyken aan den Gequalificeerde door het Gemeentebestuur van Vlaardinger-Ambacht" van 1 september 1808 wordt zij vermeld als: ARIAANTJE Stoorvogel, 36 jaar wonende te Vlaardinger-Ambacht, huisvrouw van Arij Janse Bos, nalatende 5 kinderen. Hendrijntje gaat in ondertrouw op vrijdag 27 juni 1794 in Vlaardingen, trouwt op zondag 13 juli 1794 aldaar op 23-jarige leeftijd met de 16-jarige Adrianus Jansz Bos, zoon van Jan Willemsz Bos en An(ne)tje Ariens van Berkel. Adrianus, bouwman, arbeider en kroeghouder, is geboren in Vlaardinger-Ambacht, gedoopt op zondag 22 maart 1778 in Vlaardingen (doopgetuige was Grietje van der Snoek), overleden op vrijdag 11 januari 1861 in Maasland (akte no. 6). Adrianus werd 82 jaar, 9 maanden en 20 dagen. Adrianus was later gehuwd (2) met Jaapje Jacobs Verboon.<37,38> Van Adrianus en Hendrijntje zijn vijf kinderen bekend: 1 Annetje Bos is geboren op donderdag 23 oktober 1794 in Vlaardinger-Ambacht, gedoopt op zondag 26 oktober 1794 in Vlaardingen (doopgetuige was Annetje van Berkel). 2 Sara Bos is geboren op zondag 18 september 1796 in Vlaardinger-Ambacht, gedoopt op zondag 25 september 1796 in Vlaardingen (doopgetuige was Annetje van Berkel), zie VI-AZ. 3 Jan Bos is geboren op donderdag 11 april 1799, gedoopt op zondag 14 april 1799 in Vlaardingen (doopgetuige was Antje van Berkel), zie VI-BA. 4 Jannetje Bos is geboren op zondag 31 mei 1801 in Vlaardinger-Ambacht, gedoopt op zondag 7 juni 1801 in Vlaardingen (doopgetuige was Annetje van Berkel), zie VI-BB. 5 Adriaantje Bos is geboren op woensdag 22 augustus 1804 in Vlaardinger-Ambacht, gedoopt op zondag 26 augustus 1804 in Vlaardingen (doopgetuige waren Antje van Berkel en Arentje Meese), zie VI-BC. 20

door Arend van Arend van Arend Simonsz. van der Marel

door Arend van Arend van Arend Simonsz. van der Marel wat er allemaal komen kan van twee Maria s en één Jan een bundeling van feiten over de voorouders en het nageslacht van Jan van der Marel 1811-1865 door Arend van Arend van Arend Simonsz. van der Marel

Nadere informatie

Inleiding: bron: versie 5-1 - www.varkevisser.org/varkevisser

Inleiding: bron: versie 5-1 - www.varkevisser.org/varkevisser Inleiding: Een bijzondere familienaam, echt afkomstig uit een kustplaats, die er als 't ware om vraagt nader te worden bezien. En omdat er over de familie Varkevisser, die uitlopers heeft gekregen naar

Nadere informatie

Toelichting bij de Parenteel van Steven de Munck. door Henk Knoester

Toelichting bij de Parenteel van Steven de Munck. door Henk Knoester Toelichting bij de Parenteel van Steven de Munck door Henk Knoester 1 Inhoud: Inleiding 1. De eerste generatie 2. De tweede generatie 3. De beroving van Jan Stevens de Munck 4. De derde generatie 5. De

Nadere informatie

Stamreeks van Carolus Lambertus van der Mijl, geboren Dordrecht 15 september 1857

Stamreeks van Carolus Lambertus van der Mijl, geboren Dordrecht 15 september 1857 Stamreeks van Carolus Lambertus van der Mijl, geboren Dordrecht 15 september 1857 door ir J. P. Noppen In Gens Nostra van juli/augustus 2002 schreef ik over vier families Van der Mijl uit Dordrecht waarvan

Nadere informatie

Conceptgenealogie adellijk geslacht Van Erpe

Conceptgenealogie adellijk geslacht Van Erpe 1 Conceptgenealogie adellijk geslacht Van Erpe Hans Vogels (laatste aanpassing 8-4-2010) j.vogels15@kpnplanet.nl Inleiding Het Brabantse geslacht Van Erpe wordt gezien haar benaming geassocieerd met het

Nadere informatie

Pieter de Leeuw van Weenen, 1810-1888

Pieter de Leeuw van Weenen, 1810-1888 Reünie-uitgave Pieter de Leeuw van Weenen, 1810-1888 Nieuw begin van een oude familie Inleiding De 200-ste geboortedag van Pieter de Leeuw van Weenen is aanleiding om alles wat op dit moment over Pieter

Nadere informatie

de Jacobsladder Kwartaaluitgave van de Historische Vereniging Otto Cornelis van Hemessen In dit nummer:

de Jacobsladder Kwartaaluitgave van de Historische Vereniging Otto Cornelis van Hemessen In dit nummer: de Jacobsladder Kwartaaluitgave van de Historische Vereniging Otto Cornelis van Hemessen In dit nummer: Naar de Oost met de Verenigde Oost-Indische Compagnie Een nieuwe molen in de Doespolder Zoektocht

Nadere informatie

GESCHIEDENIS VAN DE FAMILIE MIDDELHOEK DEEL III DE MIDDELHOEKEN VAN ROTTERDAM, KRALINGEN EN DE ZWALUWE. 1690-1750

GESCHIEDENIS VAN DE FAMILIE MIDDELHOEK DEEL III DE MIDDELHOEKEN VAN ROTTERDAM, KRALINGEN EN DE ZWALUWE. 1690-1750 GESCHIEDENIS VAN DE FAMILIE MIDDELHOEK DEEL III DE MIDDELHOEKEN VAN ROTTERDAM, KRALINGEN EN DE ZWALUWE. 1690-1750 J. MIDDELHOEK Sr. -1a- Gegevens uit de Archieven van Rotterdam en 's Hertogenbosch verwerkt

Nadere informatie

Schoonhoven: Keurkamers en Regels 1705-1809

Schoonhoven: Keurkamers en Regels 1705-1809 Schoonhoven: Keurkamers en Regels 1705-1809 De Gildekeurkamer, de Keurkamer van het Koningrijk Holland van goud- en zilversmeden en hun regelgeving. R.Kappers Schoonhoven: Keurkamers en Regels 1705-1809

Nadere informatie

AMERSFOORT EN OMSTREKEN. Uitgave van de Nederlandse Genealogische Vereniging Afdeling Amersfoort en Omstreken Jaargang 13 september 2004 Nummer 3

AMERSFOORT EN OMSTREKEN. Uitgave van de Nederlandse Genealogische Vereniging Afdeling Amersfoort en Omstreken Jaargang 13 september 2004 Nummer 3 AMERSFOORT EN OMSTREKEN Uitgave van de Nederlandse Genealogische Vereniging Afdeling Amersfoort en Omstreken Jaargang 13 september 2004 Nummer 3 Ten geleide Met genoegen bieden wij u dit septembernummer

Nadere informatie

Vewantschap tussen Maria Elisabeth Kerkhofs en haar oudvader (1873-1948) en Hendricus Christiaen Kerkhofs (1687-1739)

Vewantschap tussen Maria Elisabeth Kerkhofs en haar oudvader (1873-1948) en Hendricus Christiaen Kerkhofs (1687-1739) Vewantschap tussen Maria Elisabeth Kerkhofs en haar oudvader (1873-1948) en Hendricus Christiaen Kerkhofs (1687-1739) 2007 M.J.S.M. van der Zanden Grotenekker 4 5541 DJ REUSEL opmaak: Haza-21 versie 3.3.0.331.20070713

Nadere informatie

GENEALOGIE in St-Gillis: Frans VERMEIR, een 'MOEILIJK GEVAL' Jozef Verheyden

GENEALOGIE in St-Gillis: Frans VERMEIR, een 'MOEILIJK GEVAL' Jozef Verheyden GENEALOGIE in St-Gillis: Frans VERMEIR, een 'MOEILIJK GEVAL' Jozef Verheyden In een vorig artikel is aangekondigd dat ik al enige tijd genealogisch onderzoek verricht in Sint Gillis, waar men het zonder

Nadere informatie

`Over de Heg gekeken. Een bewogen familiegeschiedenis. Door Dick van de Heg. t- - 'dm- - - 5. A4.1 '.

`Over de Heg gekeken. Een bewogen familiegeschiedenis. Door Dick van de Heg. t- - 'dm- - - 5. A4.1 '. `Over de Heg gekeken Een bewogen familiegeschiedenis.. A4.1 '. t- - 'dm- - - 5. -..0P 1 Door Dick van de Heg r HOOFDSTUK 1 `Van wie bin jie er één?' Die vraag werd mij eens gesteld door een Barneveldse

Nadere informatie

Mededelingenblad H I S T O R I S C H E V E R E N I G I N G H A R D I N X V E L D - G I E S S E N D A M Jaargang 36 Nummer 1 Zomer 2014

Mededelingenblad H I S T O R I S C H E V E R E N I G I N G H A R D I N X V E L D - G I E S S E N D A M Jaargang 36 Nummer 1 Zomer 2014 Mededelingenblad H I S T O R I S C H E V E R E N I G I N G H A R D I N X V E L D - G I E S S E N D A M Jaargang 36 Nummer 1 Zomer 2014 Inhoudsopgave Van de voorzitter 1 Van het bestuur 2 Open Monumentendag

Nadere informatie

Cercle Benelux d'histoire de la Pharmacie. Kring voor de Geschiedenis van de Pharmacie in Benelux

Cercle Benelux d'histoire de la Pharmacie. Kring voor de Geschiedenis van de Pharmacie in Benelux Cercle Benelux d'histoire de la Pharmacie Kring voor de Geschiedenis van de Pharmacie in Benelux BULLETIN No. 22 AUGUSTUS 1960 Redacteuren j Apoth. P. vande Vyvere, Brugge Rédaction ( Dr. D. A. Wittop

Nadere informatie

No. 80 december 2014

No. 80 december 2014 No. 80 december 2014 pag. 2 Beste naamgenoten, Hier is dan al weer de laatste Ross Newsletter van dit jaar. Voor we het weten is het jaar voorbij. Naast de wensen op de voorpagina willen we u op deze plaats

Nadere informatie

KORTE INHOUD VAN DE BIJEENKOMSTEN VAN DE REDACTIE. Dinsdag 13 januari 2009. Het digitaal archiveren van genealogische documenten

KORTE INHOUD VAN DE BIJEENKOMSTEN VAN DE REDACTIE. Dinsdag 13 januari 2009. Het digitaal archiveren van genealogische documenten VAN DE REDACTIE Wij waren een avond op cursus. Daar werden ons indringende vragen gesteld. Jullie willen je PR verbeteren? Je naamsbekendheid vergroten? Waar staan jullie dan voor? Op wie richten jullie

Nadere informatie

Bulletin 81. Inhoudsopgave. December 1999. Contributie: minimaal fl. 15,-- per persoon/jaar. Postbankgironummer: 38.70.852

Bulletin 81. Inhoudsopgave. December 1999. Contributie: minimaal fl. 15,-- per persoon/jaar. Postbankgironummer: 38.70.852 Bulletin 81 December 1999 Contributie: minimaal fl. 15,-- per persoon/jaar. Postbankgironummer: 38.70.852 Dagelijks bestuur: Voorzitter: Mr. G. Schilperoort Secretaris: P.J. Pot Penningmeester:A.J. Dekker

Nadere informatie

Zevenhonderd jaar kerkelijk leven in Schipluiden

Zevenhonderd jaar kerkelijk leven in Schipluiden nr. 82, extra editie verschijnt viermaal per jaar losse nummers f 5,-- achttiende jaargang nr. 2, 12 mei 1994 Zevenhonderd jaar kerkelijk leven in Schipluiden ].W Moerman 2 M idden-delfkrant Redactioneel

Nadere informatie

Nederlandse Genealogische Vereniging. Afdeling Zeeland. Ze. Ill. II Cadsandt, Aerdenburg, Ysendyck en Biervliet. (zie verder binnenpagina)

Nederlandse Genealogische Vereniging. Afdeling Zeeland. Ze. Ill. II Cadsandt, Aerdenburg, Ysendyck en Biervliet. (zie verder binnenpagina) Nederlandse Genealogische Vereniging Afdeling Zeeland Ze. Ill. II Cadsandt, Aerdenburg, Ysendyck en Biervliet. (zie verder binnenpagina) WIJ VAN ZEELAND Mededelingenblad 12 e jaargang, nummer 3 augustus

Nadere informatie

22 e jaargang nr. 3 oktober 2010

22 e jaargang nr. 3 oktober 2010 22 e jaargang nr. 3 oktober 2010 22 e jaargang nr. 3 oktober 2010 Vereniging Oud - Scherpenzeel Van de Bestuurstafel... 3 In memoriam Jan van Engelenburg... 4 Uitnodiging ledenbijeenkomst... 5 Uitnodiging

Nadere informatie

HISTORISCHE VERENIGING HARDINXVELD-GIESSENDAM

HISTORISCHE VERENIGING HARDINXVELD-GIESSENDAM MEDEDELINGENBLAD HISTORISCHE VERENIGING HARDINXVELD-GIESSENDAM JAARGANG 31 NUMMER 1 VOORJAAR 2009 INHOUD pag. Van de voorzitter 1 Reacties op het Mededelingenblad najaar 2008 2 Activiteiten van het bestuur

Nadere informatie

TERUG VAN WEGGEWEEST

TERUG VAN WEGGEWEEST TERUG VAN WEGGEWEEST OVER DE LOTGEVALLEN VAN EEN LEIDSE FAMILIE EN HAAR BIJBEL KEES WALLE In vroeger eeuwen was de bijbel niet alleen een bron van troost en godsvrucht, maar diende het meest gelezen boek

Nadere informatie

WENSVEEN-WADDINXVEEN: DORP MET TWEE NAMEN?

WENSVEEN-WADDINXVEEN: DORP MET TWEE NAMEN? WENSVEEN-WADDINXVEEN: DORP MET TWEE NAMEN? Huug van den Dool Hoewel de directe geschiedenis van het dorp Waddinxveen het onderwerp van dit blad is, kan men soms van een kleine excursie verrassend veel

Nadere informatie

De hof van Wahlwiller

De hof van Wahlwiller De hof van Wahlwiller door H.J.M. Franssen Brand te Wahlwillerhof. Onder deze kop schreef een ambtenaar van de gemeente Wittem een samenvatting van de brief, die de burgemeester had gezonden aan de commissaris

Nadere informatie

NEDERLANDSE GENEALOGISCHE VERENIGING

NEDERLANDSE GENEALOGISCHE VERENIGING NEDERLANDSE GENEALOGISCHE VERENIGING AFDELING TWENTE J A A R G A N G VI J A N UARI 1990 No. 1 D e K e r k v a n d e H.H. S i m o n e n J u d a s t e O o t m a r s u m De tekening op de omslag voor 1990

Nadere informatie

Stamboom van Jacques SURMONT

Stamboom van Jacques SURMONT Stamboom van Jacques SURMONT Vooraf: Het Suurmondverleden is boeiend. Hier volgt een overzicht van generaties met de bedoeling dat ieder familielid zich kan plaatsen in het geheel van onze stamboom. Leuke

Nadere informatie

zondag 23 juni 2013 Welkom op de Familie Storimans website http://www.storimans.nl/pages/stostart.html[23-06-13 21:07:33]

zondag 23 juni 2013 Welkom op de Familie Storimans website http://www.storimans.nl/pages/stostart.html[23-06-13 21:07:33] Welkom op de Familie Storimans website zondag 23 juni 2013 Wijzigingen per 22-06-2013 If Dutch is not your language of choice, please contact Frank Storimans (fstorimans@gmail.com) http://www.storimans.nl/pages/stostart.html[23-06-13

Nadere informatie

Vereniging Oud Oegstgeest presenteert:

Vereniging Oud Oegstgeest presenteert: Vereniging Oud Oegstgeest presenteert: HALFJAARU.J

Nadere informatie

In de kerkelijke boeken van Putten wordt dit huwelijk in 1618 (als Gerrit al overleden is) ingeschreven:

In de kerkelijke boeken van Putten wordt dit huwelijk in 1618 (als Gerrit al overleden is) ingeschreven: Ten Broek Vermoedelijk begin van de familie Ten Broek in Putten Gerrit Aersen van Broeck Overleden: 1615 te Putten Gehuwd met: 26 november 1598 te Putten Stüntgen Aertsen In de kerkelijke boeken van Putten

Nadere informatie