Lieven de Keylaan 58, 1222 LH Hilversum Tel Tijdloos visioen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Lieven de Keylaan 58, 1222 LH Hilversum Tel. 035 683 15 57 E-mail: info@hilfertsheem.nl. Tijdloos visioen"

Transcriptie

1 Lieven de Keylaan 58, 1222 LH Hilversum Tel Nummer december 2011 Eindredactie: Hanneke Strankinga Tijdloos visioen Verlangen naar een aarde waar je niet meer hoeft te schuilen. Waar de wapens liggen roesten en waar bommen niet bestaan. Waar de rechten van de armen niet bezwijken voor de rijken. Waar de eerlijkheid zal bloeien en het onrecht zal vergaan. Verlangen naar een aarde waar geen slang een mens zal bijten, en waar mensen vreedzaam wonen met respect voor al wat leeft. Waar verschillen niet meer tellen en de religies bruggen bouwen en begrip wordt nagestreefd. Verlangen naar een aarde waar dictators zijn verdwenen. Waar geloofsfanaten zwijgen en geweld geen kans meer heeft. Waar geen gekken kunnen moorden en waar woorden niet meer doden. Waar soldaten vrede preken en een mens tevreden leeft. Bron: Oase, Greet Brokerhof-van der Waa Ouderinfo nr. 347 Pagina 1

2 Algemeen Hierbij de twee Ouderinfo van dit jaar. Via de mail heeft u een bericht gekregen dat de Ouderinfo op de website staat. Dit keer sturen we de Ouderinfo nog per post maar de volgende keer wordt u per mail op de info geattendeerd. Wilt u zo vriendelijk zijn om in Magister uw mailadres te controleren, te wijzigen of toe te voegen?! Zonder mailadres kunnen wij u niet informeren. Indien u niet in het bezit bent van een computer/internet, kunt u dit melden bij de administratie. Namens alle medewerkers van Hilfertsheem-Beatrix wens ik u en uw gezin goede feestdagen en een vredig en gezond Personeelszaken Even weer een berichtje over mevrouw Comvalius. Zij blijkt last te hebben van een heel ernstige vorm van zwangerschapsmisselijkheid en braken. Het heet Hyperemesis Gravidarum. HG maakt het mevrouw Comvalius bijna niet mogelijk om haar dagelijks leven op een normale manier voort te zetten. De bedrijfsarts heeft gezegd dat zij tot de bevalling arbeidsongeschikt is. De prognose is dat ze na de bevalling kan terugkeren maar dat kan natuurlijk dan pas worden bepaald. Daarnaast is mevrouw Comvalius overspannen. Het is dus een zware zwangerschap voor mevrouw Comvalius en haar gezin. Wij wensen haar heel veel beterschap en een goede zwangerschap. Mevrouw Van Der Werff is afgelopen dinsdag aan staar geopereerd. De operatie is gelukkig goed verlopen. Wij wensen haar sterkte bij haar herstel. De heren Broekhuis en Van t Klooster zijn afgelopen periode allebei vader geworden van een dochter. Vanzelfsprekend zijn beide vaders zeer gelukkig en wij feliciteren hen van harte. De heer Van Pagée heeft de afgelopen maanden ernstige gehoorproblemen gehad. Hij is van de zomer geopereerd. Voorlopig is hij arbeidsongeschikt voor zijn lessen. Mevrouw Van Eijk is zwanger en wordt in mei moeder van haar eerste kind. Van harte gefeliciteerd. Na de kerst gaat het zwangerschapsverlof van onze orthopedagoge mevrouw Meester in. De bevalling wordt begin februari verwacht. Zij wordt als orthopedagoge en remedial teacher vervangen door mevrouw Van der Meer. Mevrouw Van der Meer heeft al eerder bij ons gewerkt. Wij wensen beiden heel veel succes. Op 3 december is mevrouw Derks, afdelingsleider leerjaar 3, 25 jaar op Hilfertsheem-Beatrix werkzaam. Een geweldige prestatie om je al die jaren met hart en ziel voor de leerlingen in te zetten. Ouderinfo nr. 347 Pagina 2

3 Nieuwbouw Hilfertsheem-Beatrix de heer B. Bezemer De nieuwbouw van Hilfertsheem-Beatrix komt steeds meer in zicht. Op dit moment zit de school midden in een traject om een adviseur te zoeken voor de begeleiding van de Europese aanbesteding van het bouwplan voor Hilfertsheem-Beatrix en de Da Costaschool. In de afgelopen maand is er een onderwijskundig programma van eisen afgerond dat mede als basis gaat dienen voor het schetsontwerp van de nieuwe school. Dit programma van eisen gaat ook terug naar de verschillende vaksecties om te komen tot een verdere meer gedetailleerde invulling van de nieuw te bouwen school. Naast de processen binnen de school hebben we ook intensief contact met het BIK, de buurtvereniging, om elkaar zo goed mogelijk te informeren over de voortgang en ieders wensen. Het uitgangspunt is hierbij om met elkaar een school neer te zetten waar alle partijen gelukkig mee zijn. Wij hopen met zijn allen dat we met de beschikbare financiële middelen in staat zullen zijn in 2014 een prachtig nieuw gebouw op ons huidige terrein gerealiseerd te hebben. Over het verdere verloop houden we u op de hoogte. ELO op Hilfertsheem-Beatrix de heer B. Bezemer Wij zijn dit cursusjaar gestart met de invoering van een Elektronische Leer Omgeving (ELO) op Hilfertsheem-Beatrix. Via ons cijfer- en administratieprogramma Magister kunnen leerlingen geïnformeerd worden over hun huiswerk, de studiewijzer, de te maken opdrachten enzovoorts. Als eerste stap zijn we begonnen met de digitale absentenadministratie in Magister. Leraren voeren iedere les hun absenten via de computer in. Een tweede stap die nu gezet wordt is dat leraren het huiswerk voor de leerling in de digitale agenda van de leerling zetten, zodat de leerling thuis en op school altijd kan zien of en wat voor huiswerk hij voor een bepaald vak heeft. Na de kerstvakantie gaan we verder met het invoeren van studiewijzers en het neerzetten van opdrachten in de ELO met het doel de ELO aan het eind van het leerjaar volledig in gebruik te hebben. We maken wat betreft invoering wel een onderscheid tussen onder- en bovenbouw. In de bovenbouw voeren we de ELO onverkort in. In de onderbouw gebruiken we op dit moment het Logboekje en wordt aan de hand van de ervaringen met de ELO in de bovenbouw bekeken welke onderdelen van de digitale leeromgeving ook voor de onderbouw een aanvulling kunnen zijn. Ouderinfo nr. 347 Pagina 3

4 Vuurwerk de schoolleiding Vuurwerk is mooi, spannend en gevaarlijk. Je moet er wel goed mee om kunnen gaan. Het kan immers ook tot afschuwelijke ongelukken leiden. Hoewel het wettelijk verboden is om nu vuurwerk af te steken, hebben we al wat knallen gehoord. Vanwege het gevaar hanteren we op Hilfertsheem-Beatrix strenge regels m.b.t. het vuurwerk. Het naar school meenemen van vuurwerk is niet toegestaan; het afsteken van vuurwerk op school of in de omgeving van school dus al helemaal niet. Leerlingen die zich niet aan deze regels houden, lopen de kans om te worden geschorst Elke leerlinge die in vuurwerk handelt of met veel vuurwerk naar school komt, zal gemeld worden bij de politie. Vuurwerk 2011 Wat mag wel? Legaal vuurwerk (met Nederlandse gebruiksaanwijzing)kopen op 29, 30 en 31 december 2011 Vuurwerk kopen als je 16 jaar of ouder bent Vuurwerk afsteken op 31 december vanaf uur 's ochtends tot uur 's nachts. Voor de volgende vuurwerkovertredingen kunnen jongeren bij HALT terechtkomen: het bezit van illegaal vuurwerk het bezit van vuurwerk buiten de periode dat vuurwerk mag worden verkocht het bezit van meer dan 10 kilo vuurwerk het afsteken van vuurwerk buiten de toegestane tijd strafbaar baldadig gedrag met vuurwerk HALT-straffen vuurwerk De straffen bij HALT voor vuurwerkdelicten variëren van 2 uur tot 16 uur. De hoogte van de straf hangt af van het soort vuurwerkdelict, de leeftijd van de dader en of de dader al eerder bij halt is geweest. Ouderinfo nr. 347 Pagina 4

5 Bezoek basisscholen Dinsdag 15 november hebben ruim vijfhonderd leerlingen van groep 8 van verschillende basisscholen uit de omgeving onze school bezocht. Het doel was om hen kennis te laten maken met het vmbo in het algemeen en onze school in het bijzonder. Het was een geslaagde dag. Uit de enquête bleek dat men zeer tevreden was over de organisatie en ontvangst. Bijzonder enthousiast was men over de inzet van leerlingen bij de rondleiding. Hieronder enkele opmerkingen uit de enquête: Heel graag volgend jaar weer. Het was erg leuk voor de kinderen. Ze vonden het spannend en interessant. Zowel voor leerlingen met vmbo-advies als voor leerlingen met ander advies is het goed om te zien hoe jullie school werkt. Ik vind het van groot belang dat leerlingen met hun eigen ogen zien dat we in de maatschappij mensen nodig hebben die met hun handen en/of hoofd werken. Open Dagen en voorlichtingsavond nieuwe leerlingen Voor sommigen van u is het al wat langer geleden, voor anderen maar een paar jaar, maar de kans is groot dat de eerste kennismaking met onze school plaatsvond tijdens een Open Dag. We zijn er dan ook van overtuigd dat dit evenement een belangrijke rol speelt in de presentatie van Hilfertsheem-Beatrix naar buiten. Dit jaar organiseren we onze Open Dagen op Vrijdag 27 januari 2012 tussen en uur en Zaterdag 28 januari 2012 tussen en uur. Donderdag 19 januari 2012 is er een voorlichtingsavond voor ouders van nieuwe leerlingen voor het schooljaar De lesdag eindigt voor onze leerlingen op vrijdag 27 januari om uur. Wij zullen onze leerlingen wel om assistentie vragen bij het inrichten van de vaklokalen, bij de uitleg en begeleiding van programmaonderdelen of bij de rondleiding door beide gebouwen. Wij gaan ervan uit dat alle leerlingen op de een of andere wijze hun bijdrage leveren en dus zoveel mogelijk beschikbaar zijn. Op donderdag 2 februari 2012 is er een informatieavond betreft Onderwijs en Topsport, voor ouders en verzorgers van sporttalenten. Deze avond vindt plaats op het Comenius College, Bisonlaan 1 te Hilversum en begint om uur. Dinsdag 15 mei 2012 is er een voorlichtingsavond voor nieuwe leerlingen voor leerjaar 2, 3 en 4 op de Lieven de Keylaan 58. Misschien dat u uw buren, kennissen en/of familieleden nog attent kan maken op onze Open Dagen. Ouderinfo nr. 347 Pagina 5

6 Maatschappelijke stage op Hilfertsheem-Beatrix Op onze school heeft de maatschappelijke stage al heel lang een vaste plek in ons schoolprogramma. Door een aantal dagen te werken in een maatschappelijke organisatie maken onze leerlingen kennis met een kant van onze samenleving waarin de zorg voor anderen centraal staat. Ze ervaren dan zelf de mooie en zware kanten van dit werk. U moet denken aan werken met mensen die een beperking hebben of met ouderen en kinderen. Het kan bijvoorbeeld ook werk in een bibliotheek, op een kinderboerderij of bij de brandweer zijn. De leerlingen van leerjaar 1 gaan in juni een dag buiten school werken, de leerlingen van leerjaar 2 hebben in maart/april een week stage en de leerlingen van leerjaar 3 doen in juni een Project Goede Doelen. Alle leerlingen doen verslag van hun stage en presenteren dit aan hun groep. De maatschappelijk stage bedraagt wettelijk 30 uur en moet afgerond zijn voordat je het diploma krijgt. Alle ouders moeten een handtekening ter goedkeuring zitten. De heer Van Pagée is onze maatschappelijke stagecoördinator. Voorlichtingsdagen ROC leerjaar 3 mevr. F. Veldman Op 29, 30 november en 1 december hebben inmiddels de drie grote voorlichtingsdagen op het ROC van Amsterdam in Hilversum plaatsgevonden. Alle leerlingen van leerjaar 3 hadden zich opgegeven om informatie te krijgen over heel veel verschillende vervolgopleidingen. Wij gaan er vanuit dat u met uw kind praat over de ervaringen op het ROC, de informatie die ze hebben gekregen, het verschil tussen een ROC en Hilfertsheem-Beatrix, de gesprekken die ze hebben gehad met MBO-leerlingen, etc. Wij hopen dat deze dagen bijdragen tot een goede keuze van de vervolgopleiding. Schoolraad We zijn blij dat twee ouders gehoor hebben gegeven aan onze oproep voor nieuwe leden voor de schoolraad van Hilfertsheem-Beatrix. De vader van Jesse Zweers uit 1W heeft belangstelling getoond en mevrouw Van Kempen, moeder van Nadja uit 1N. Op donderdag 15 december hebben we weer vergadering van de schoolraad en hopen we hen te ontmoeten. Ouderinfo nr. 347 Pagina 6

7 Scholing voor docenten: Leren hoe te leren door M. de Groot In onze lessen staat meestal de lesinhoud centraal, ofwel het onderwerp dat in het boek aan de orde is. Je zou dit het leren wat te leren kunnen noemen. Dit schooljaar heeft het docententeam zich toegelegd op datgene wat er voor leerlingen nodig is om dit leren optimaal te kunnen doen. Hiervoor is het nodig dat leerlingen hun spullen bij zich hebben, weten hoe ze met iets aan de slag moeten, weten hoe ze iets moeten leren en bijvoorbeeld dat leerlingen weten hoe ze hun huiswerk moeten aanpakken. We noemen dit het leren hoe te leren. We zijn dit schooljaar vanaf dag één gestart met het als docent inzicht krijgen in de belangrijke voorwaarden om tot leren te komen. Veel aandacht is gaan zitten in het altijd meenemen van de juiste spullen. U als ouder heeft waarschijnlijk gemerkt dat zodra uw kind zaken vergeet, het meteen in het Logboekje verschijnt. Ook hebben we veel nadruk gelegd op het met de klas gewoonweg praten over hun leren. Als docenten geven we dus niet alleen huiswerk of leerwerk op, maar bespreken we ook met de leerlingen hoe zij denken het te gaan aanpakken. Door dit van elkaar te horen, komen leerlingen op ideeën hoe hun aanpak te verbeteren is. Tevens is het voor een docent mogelijk om niet-effectieve aanpakken te bespreken en bij te sturen. Ook zijn er in de les vele effectieve methoden, structuren te gebruiken om het leergedrag van de leerlingen te bevorderen. We gebruiken de methode van uitgestelde aandacht (gebruik van stoplicht en time-timer) om de concentratie tijdens het zelfstandig werken te bevorderen. Ook is er een vaste structuur bij het opgeven van huiswerk. Als team geloven we in de slogan structuur bepaalt gedrag en proberen we als eenheid in ons handelen op te trekken. De komende tijd gaan we ons verdiepen in de eenvoudige, maar o zo belangrijke vraag: hoe leren we (of specifiek: de leerlingen) eigenlijk? Welke aanpak(ken) heeft bewezen te werken? En wat betekent dit voor ons gedrag als docent in de les en tijdens onze uitleg? Afijn, ons doel is om een docententeam te creëren dat niet alleen expert is op het eigen vakgebied (het leren wat te leren), maar ook expert gaat worden in het aanbieden en structureren van het werk (het leren hoe te leren) voor onze leerlingen. Ouderinfo nr. 347 Pagina 7

8 Werken met Remedial Teachers, B. Goossen & H. Meester Een handige manier om Engelse of Duitse woordjes te leren is met een overhoorprogramma op de computer. Dat overhoorprogramma heet wrts. Iedereen kan er gratis gebruik van maken. Leerlingen kunnen zo de uitspaak, de betekenis en de spelling van de woorden oefenen. Hoe leerlingen zich kunnen aanmelden en hoe ze kunnen oefenen staat uitgebreid op de website. (www.hilfertsheem.nl - Begeleiding/Zorg - Remedial Teaching - Dyslexie - Woordjes leren met wrts) Hier de verkorte weergave (als de leerling zich al een keer eerder heeft aangemeld): Start internet op typ in de browser: log in met je adres typ je wachtwoord in (je voornaam) Voor klas 1: als je een lijst wil overnemen, ga dan naar: klik op de klas waar je in zit: bk (basisklas) of kgt klik op de lijst die je wil overnemen klik dan onderaan de woordenlijst op opslaan Voor klas 2: als je een lijst wil overnemen, ga dan naar: voor Engels of naar voor Duits klik op de lijst die je wil overnemen klik dan onderaan de woordenlijst op opslaan Kort en vaak oefenen zorgt ervoor dat de woorden in het lange termijn geheugen komen. Vandaar ons advies: 4 x per week 10 minuten een blokje van tien woorden leren. Ouderinfo nr. 347 Pagina 8

9 Werkweek Zeewolde klas 3EC1 en 3EC2 Woensdag 28 september vertrokken we met de bus naar Zeewolde. De busreis was erg gezellig. Toen we aankwamen, gingen we de huisjes in orde maken. Daarna moesten we een speurtocht doen die uitkwam in Zeewolde. Daar gingen we boodschappen doen want we moesten die avond zelf koken, dat vond ik erg leuk. s Avonds deden we een geluidenspel in het bos. Donderdag gingen we op de fiets naar Harderwijk en daar moesten we opdrachten doen in het centrum. Daarna gingen we naar het Dolfinarium. Het was erg warm. s Avonds zijn we uit eten geweest, dat was heel gezellig. Vrijdag gingen we spelletjes op het strand doen en daarna naar huis. Iedereen was best moe. Het was een super werkweek, om nooit te vergeten! Ouderinfo nr. 347 Pagina 9

10 Sportoriëntatie leerjaar 4 Vakgroep Bewegingsonderwijs In de eerste drie leerjaren krijgen onze leerlingen een aantal lesuren bewegingsonderwijs per week. Belangrijk omdat ze volop in de groei zijn. In leerjaar 4 verschuift het accent naar kennis maken met verschillende sporten met als doel dat ze een keus kunnen maken om na het voortgezet onderwijs te blijven bewegen. Dit schooljaar heeft onze vakgroep bewegingsonderwijs de samenwerking met het Sport College Hilversum van het ROC verder uitgebreid. Er zijn nu drie projecten: 1. De studenten van het Sport College verzorgen samen met de docenten bewegingsonderwijs van Hilfertsheem-Beatrix de Sportoriëntatie lessen voor klas De leerlingen van klas 3 en 4 die Sport&Spel als keuzevak hebben gaan samen met studenten van het Sport College een kadercursus op het ROC doen. 3. De studenten van het Sport College verzorgen samen met de docenten bewegingsonderwijs van Hilfertsheem-Beatrix de sportdagen van klas 1, 2 en 3. We zijn tot nu toe heel tevreden over deze samenwerking en over de kwaliteit die wordt geleverd. Zo kunnen we veel van onze leerlingen ervaringen op laten doen waar ze later veel aan kunnen hebben. De sportoriëntatie gaat nu de vierde ronde in. Tot nu toe hebben de leerlingen van leerjaar 4 kunnen kiezen uit: Tennis, Voetbal, Flagball, Softbal, Petanque, Hockey, Volleybal, Atletiek, Badminton en Jiu Jitsu. De komende weken is er keus uit Paardrijden, Zelfverdediging voor meisjes, Tafeltennis, Aerobic, Wandklimmen en Kickboksen. Hoewel de meeste sporten worden gegeven buiten ons schoolgebouw gelden ook daar onze schoolregels en verwachten we respect voor de trainer en een goede inzet. Ouderinfo nr. 347 Pagina 10

11 Jeugdsportfonds door R. van Pagée Ook in 2012 moeten alle kinderen kunnen sporten! Het motto van het Jeugdsportfonds is dat alle kinderen moeten kunnen sporten! Wij creëren sportkansen voor kansarme kinderen. Kinderen tot 18 jaar die in gezinnen leven met weinig geld kunnen in aanmerking komen voor ondersteuning. wij betalen contributies en benodigde attributen toe een maximaal bedrag van 225,-- per jaar. Ouders, kinderen en sportverenigingen kunnen zelf geen aanvraag indienen. Dit kan gedaan worden door professionals uit het onderwijs, hulpverlening en gezondheidzorg; zij zijn de zogenaamde intermediairs van het Jeugdsportfonds. Dat het Jeugdsportfonds zinvol is in het Gooi blijkt uit het feit dat er alleen al in de Gemeenten Bussum, Hilversum en Huizen er 66 kinderen gebruik maken van het Jeugdsportfonds. Voor leerlingen van Hilfertsheem-Beatrix is de heer R. van Pagée voor u de contactpersoon. Voor informatie en een aanvraag kunt u hem mailen via: WIE GEEFT UW KIND EEN STEUNTJE IN DE RUG? Alle kinderen moeten kunnen sporten. Maar soms kan dat simpelweg niet. Omdat de financiële middelen er niet zijn bijvoorbeeld. Het Jeugdsportfonds geeft dan graag een steuntje in de rug door gezinnen die het minder breed hebben financieel te ondersteunen. Kan uw gezin onze hulp gebruiken? Aarzel niet en doe een beroep of het Jeugdsportfonds. Dat kan eenvoudig door onze intermediair op de school van uw kind te benaderen. Hij of zij geeft u graag meer informatie of helpt u direct verder. Het Jeugdsportfonds vindt dat alle kinderen moeten kunnen sporten. Ook uw kind! Kijk op Ouderinfo nr. 347 Pagina 11

12 Multi Culti Cooking dhr. M. de Groot MultiCulticooking van 19 t/m 25 november Gouden Pollepel ging naar Marokko Voor de vijfde keer deden leerlingen uit de tweede klassen van het Hilfertsheem-Beatrix mee aan de strijd om de 'Multi Culti Cooking'-prijs. De opdracht was: 'Bereid en presenteer het meest originele en lekkere recept uit een andere eetcultuur dan die van jezelf'. Niet alleen de kookkunst, maar ook de culturele kennis van de leerlingen werd tijdens deze wedstrijd beoordeeld Tijdens dit project maakten de leerlingen kennis met de cultuur van een ander land en leerden andere gebruiken, andere muziek, andere kleding en andere eetgewoonten kennen. Onze leerlingen ontdekten bovenal dat vreemd niet meteen eng is maar juist interessant kan zijn. Vrijdag 25 november was de finaledag. Een jury onder leiding van voorzitter Charlotte Borggreve oordeelde over de verrichtingen van alle groepen. Over zestien verschillende landen (Spanje, Soedan, Marokko, Amerika, Engeland, Suriname, Italië, Nepal, Turkije, China, Griekenland, Thailand, India, Argentinië, Indonesië en De Antillen) werden er presentaties verzorgd. De eerste prijs, de gouden pollepel en een kookboek, ging naar Marokko. Argentinië werd tweede en Engeland derde. Wintersportdag Op dinsdag 6 maart 2012 zal de traditionele wintersportdag weer gaan plaatsvinden. De leerlingen uit leerjaar 1 gaan schaatsen op de Vechtsebanen in Utrecht. Voor de leerlingen uit leerjaar 2 zullen wij weer afreizen naar Snowworld in Landgraaf, waar geskied, gerodeld en gesnowboard kan worden. De leerlingen uit leerjaar 3 mogen kiezen tussen schaatsen op de Vechtsebanen of Snowworld in Landgraaf. Over de kosten die verbonden zijn aan deze activiteiten, zult u t.z.t. nog bericht ontvangen en zal ook terug te vinden zijn op onze website. (www.hilfertsheem.nl) Ouderinfo nr. 347 Pagina 12

13 CKV-activiteit leerjaar 3 CKV-activiteit leerjaar 3, Vrijdag 16 december van uur tot uur. Band Slam - Filmtheater Hilversum. Vrijdag 16 december gaan de leerlingen van leerjaar 3 naar het Filmtheater Hilversum. In het kader van CKV gaan de leerlingen de film 'Bandslam' te bekijken. Hieronder informatie over deze film: Will is een nerd die veel muziektrivia kan oplepelen. Hij wordt gepest, maar weet tegenspoed met zelfspot te overwinnen. Tot zijn verbazing wordt hij door het populaire meisje Charlotte op sleeptouw genomen. Omdat hij zoveel van muziek weet, mag hij haar adviseren. Haar nieuwe band wil meedoen aan Bandslam, een competitie tussen highschoolbands, om het daar op te nemen tegen de immens populaire Glory Dogs, waarvan haar ex-vriend Ben Wheatly de zanger is. Ook sluit Will vriendschap met Sa5m ( de 5 spreek je niet uit, zegt ze), een einzelgänger met altijd een boek in de buurt. Voor maatschappijleer moeten ze een opdracht doen waarin onder meer hun favoriete plek gefilmd moet worden. Voor Will, die brieven aan David Bowie schrijft, is dat CBGB, de club waar de Amerikaanse punk begon en die vorig jaar sloot. Bandslam is wel omschreven als antwoord op de drie High School Musicalfilms. Ze delen zelfs de hoofdrolspeler, Vanessa Hudgens, die Sa5m speelt. Maar het is eerder een vervolg, bedoeld voor wat oudere kinderen. Het voordeel van Bandslam is betere muziek, iets levensechtere personages die zelf zingen en muziek maken en ook voor volwassenen aardige humor. Excursie naar Düsseldorf leerjaar 3 Duits mevr. P. Schilte Met de derdeklas leerlingen, die Duits hebben, gaan we naar Duitsland. Naar Düsseldorf, naar de kerstmarkt. Dat doen we op 9 december. De excursie is bedoeld, om de Duitse taal echt te gebruiken. De leerlingen maken opdrachten, die meetellen voor hun cijfer. We bezoeken de kerstmarkt en dit jaar ook een vmbo-school. We houden korte gesprekken, uiteraard in het Duits. De leerlingen moeten in een boekhandel een klein Duits leesboekje kopen. Ze zullen ook een postkaart naar school sturen. En ze gaan met een Duitse leerling de stad in. Er is natuurlijk ook tijd om wat lekkers te kopen of een souvenir voor thuis. Wilt u ook een kijkje nemen, wat er op de kerstmarkten allemaal te doen is? Kijk op We hebben er allemaal zin in en vinden het ook spannend, zowel de leerlingen als de docenten die mee mogen. Ouderinfo nr. 347 Pagina 13

14 Kerstmusical door P. de Jonge De Kerstmusical komt er weer aan. Dit jaar spelen onze leerlingen de musical Pippin. Pippin is een vroege musical van de schrijver Stephen Schwartz, ook wel bekend van de musical Wicked. De musical gaat over Pippin, de zoon van Karel de Grote. Pippin is op zoek naar een invulling van zijn leven. Van oorlog tot losbandigheid, alles probeert hij om zijn leven zin te geven, met lied en dans ondersteund door een groep rondreizende Spelers. Maar als hij de weduwe Catherine ont- moet krijgt zijn zoektocht een andere wending. Een wending die de Spelers niet echt zien zitten. U bent van harte uitgenodigd om de avonturen van Pippin met onze leerlingen te delen. De voorstelling is op woensdagavond 21 december, aan- vang uur. Toegang is gratis. Reserveren is niet noodzakelijk, maar in verband met beperkte capaciteit van de zaal wel gewenst. U kunt reserveren via: Kerstvakantie Vrijdag 23 december 2011 om ±12.00 uur begint de Kerstvakantie. Maandag 9 januari 2012 worden alle leerlingen om uur weer op school verwacht. Nieuwjaarsbijeenkomst Op maandag 9 januari beginnen de lessen voor de leerlingen om uur. Voorafgaand aan deze lessen hebben we immers met alle medewerkers van Hilfertsheem-Beatrix onze traditionele nieuwjaarsbijeenkomst. Ouderinfo nr. 347 Pagina 14

15 Spreekavond n.a.v. rapport 1 Donderdag 22 of vrijdag 23 december krijgen de leerlingen hun eerste rapport mee. Aanvullend hierbij ontvangen zij een overzicht van hun werkhouding en sociaal gedrag in de afgelopen periode. Ook krijgen de leerlingen een reflectieformulier, waarop staat aangegeven waaraan de leerlingen de nieuwe rapportperiode willen werken. Op het bijgesloten dekblad vindt u ook een verzuimoverzicht. Tevens vindt u bij het rapport een uitnodiging/instructie voor het digitaal registreren voor de spreekavond. Daarin nodigen wij u graag uit voor de ouderspreekavond op dinsdag 17 januari U krijgt dan de gelegenheid om de vakdocenten en mentor van uw zoon of dochter te spreken. De uitnodiging en de instructie voor digitale opgave vindt u bij het rapport. Wij hebben echter wel uw mailadres nodig. We vragen u om dat zonodig aan de administratie door te geven. Informatieavond Richtingkeuze ouders leerjaar 2 Leerlingen van leerjaar 2 moeten twee zeer belangrijke keuzes maken in dit schooljaar! Allereerst moeten ze de leerweg kiezen: basis- of kaderberoepsgerichte leerweg (twee leerwegen met een combinatie van theorie en praktijk). Bij basis betekent het dat er meer met de handen wordt gewerkt (=ze zijn praktisch bezig) en minder met het hoofd. Een kaderleerling wil wel graag praktijk doen en ze moeten ook best veel theorie willen doen. Een leerling van de theoretische leerweg (op HB is dat de TOP-klas) ziet het als een uitdaging om bijvoorbeeld zoveel mogelijk theorievakken te doen. De leerlingen die basis of kader kiezen moeten daarnaast nog een tweede keuze maken: de sector. Een sector is een gebied met vergelijkbare werkvelden. Wie bieden op Hilfertsheem-Beatrix drie sectoren aan: economie, techniek, zorg & welzijn. Wat doen wij in leerjaar 2 aan keuzebegeleiding? 1. Lessenserie - Help! Ik moet straks kiezen. 2. Praktische Sector Oriëntatie (=PSO) 3. Informatieavond op 21 februari Voorlopige keuze voor leerweg en sector laten maken 5. (ontvangt u op de informatieavond 21 februari 2012) 6. Beroepskeuzetest 7. Advies voor leerweg en sector 8. Begeleiding naar de (definitieve) keuze d.m.v. gesprekken We hopen dat we u inzicht hebben gegeven in de route naar de keuze voor de bovenbouw. Hebt u hierover vragen dan kunt u natuurlijk altijd terecht bij de mentoren, bij mevrouw Veldman of de heer De Groot. Ouderinfo nr. 347 Pagina 15

16 Brugklaskamp Heino oktober 2011 Ouderinfo nr. 347 Pagina 16

17 Agenda (typefouten/wijzigingen voorbehouden) Wk Dag Datum Leerjaar Activiteit 49 ma 05 dec alg Sinterklaas alg Deze week: Leerlingenraad Deze week: Inhaalmoment PTA di 06 dec Start werkveldstage leerjaar 3 ZW (t/m 09 dec.) wo 07 dec Presentatie intersectoraal werkstuk vr 09 dec Excursie naar Düsseldorf leerjaar 3 (Duits) 50 ma 12 dec Deze week: CKV-activiteit do 15 dec alg uur: Vergadering Schoolraad 51 wo 21 dec Kerstmusical voor ouders en leerlingen do 22 dec Kerstmusical; activiteit mentorklas Uitdelen rapport 1 vr 23 dec Kerstmusical; activiteit mentorklas Uitdelen rapport 1 52 ma 26 dec Alg Kerstvakantie (t/m 08 jan. 2012) 01 ma 02 jan Alg Kerstvakantie (t/m 08 jan. 2012) 02 ma 09 jan Nieuwjaarsbijeenkomst personeel. Start lessen uur 3 Deze week: Start Fair Play leerjaar 3 03 di 17 jan Spreekavond n.a.v. rapport 1 do 19 jan Alg Voorlichtingsavond nieuwe ouders ( 12-13) 04 vr 27 jan Alg uur: Open Dag za 28 jan Alg uur: Open Dag 05 ma 30 jan Alg Start tweede helft van het schooljaar Deze week: Leerlingenraad do 02 febr.2012 Alg uur: Voorlichtingsavond CVO t Gooi als Topsportschool op het Comenius College 06 ma 06 febr Deze week: Excursie Corpus 3ZW+3TOP wo 08 febr Alg uur: Vergadering Schoolraad 07 vr 17 febr Just for a laugh 08 ma 20 febr Toetsweek leerjaar (t/m 24 febr.) di 21 febr Informatieavond richtingkeuze leerjaar 2 09 ma 27 febr Alg Voorjaarsvakantie (t/m 04 mrt.) 10 ma 05 mrt Laatste les PSO 4 Start stage leerjaar 4 (t/m 16 mrt) di 06 mrt Wintersportdag Ouderinfo nr. 347 Pagina 17

18 Wk Dag Datum Leerjaar Activiteit 11 ma 12 mrt Deze week: Maatschappelijke stage 2B + 2N 12 ma 19 mrt Deze week: Inhaalmoment PTA leerjaar di 20 mrt Werkveldstage leerjaar 3 ZW (t/m 23 mrt.) uur: Examenfoto 13 ma 26 mrt Deze week: Maatschappelijke stage 2P + 2Q do 29 mrt Uitdelen rapport uur: Ouderavond examentraining 14 ma 02 apr Alg Deze week: Leerlingenraad Deze week: An English Experience 4 Start CSPE (t/m 13 apr.) wo 04 apr Spreekavond n.a.v. rapport 2 vr 06 apr Alg Paasvakantie (t/m 09 apr.) 15 ma 09 apr Alg Paasvakantie di 10 apr Deze week: CSPE (t/m 13 apr.) 4 Start examentraining leerjaar Toneelvoorstelling LAM leerjaar wo 11 apr Uitdelen cijfers leerjaar 4 do 12 apr Sportdag leerjaar 3 Alg uur: Vergadering Schoolraad vr 13 apr Inleveren herkansingsbriefjes leerjaar 4 16 ma 16 apr Deze week: Maatschappelijke stage 2A di 17 apr Uitdelen herkansingrooster leerjaar 4 do 19 apr Herkansingen leerjaar 4 vr 20 apr Herkansingen leerjaar Examenfeest leerjaar ma 23 apr Deze week: CKV-activiteit do 26 apr Uitdelen voorlopige cijferlijst SE leerjaar 4 vr 27 apr Voor uur: Reageren op voorlopige cijferlijst lj.4 18 ma 30 apr Alg Meivakantie (t/m 06 mei) 19 wo 09 mei Proefproject leerjaar 1 (t/m 11 mei) 20 ma 14 mei Start CSE TL (t/m 29 mei) Rooster volgt. 4 Start CSE digitaal examen BB+KB Rooster volgt 3 Start stage leerjaar 3 TN, EC + TOP (t/m 25 mei) di 15 mei 2012 alg Informatieavond voor nieuwe leerlingen do 17 mei 2012 alg Hemelvaart - vakantie vr 18 mei 2012 alg vakantie Ouderinfo nr. 347 Pagina 18

19 Wk Dag Datum Leerjaar Activiteit 21 ma 21 mei Project Actieve Leefstijl leerjaar 1 (t/m 25-mei) 4 Vervolg CSE (t/m 29 mei) di 22 mei Deze week: Start werkveldstage leerjaar 3 ZW (t/m 25 mei) wo 23 mei Sportdag leerjaar ma 25 mei 2012 alg Pinksteren - vakantie 23 wo 06 juni Toetsweek leerjaar 3 (t/m 13 juni) 24 wo 13 juni Uitslag CSE 1 e tijdvak + digitaal examen alg uur: Vergadering Schoolraad vr 15 juni Maatschappelijke stage leerjaar 1 25 ma 18 juni Deze week: Inhalen PTA onderdelen 4 Start 2 e tijdvak CSE (t/m 20 juni) wo 20 juni Start project Goede Doelen leerjaar 3 (t/m 22 juni) 26 di 26 juni Verkeerseducatiemarkt leerjaar 3 wo 27 juni Uitslag 2 e tijdvak CSE do 28 juni Uitdelen voorlopige cijferlijst leerjaar 3 4 Diploma-uitreiking 27 ma 02 juli Projectweek leerjaar Voor uur: Inleveren herkansingsbriefjes lj.3 di 03 juli Uitdelen rooster herkansingen leerjaar uur: Open Podium wo 04 juli Inhalen toetsen leerjaar 3 do 05 juli Herkansingen leerjaar 3 vr 06 juli Herkansingen leerjaar 3 28 ma 09 juli Mogelijkheid klassenactiviteit leerjaar 1, wo 11 juli Uitdelen rapport 3 vr 13 juli 2012 alg Laatste schooldag - Zomervakantie (t/m 02 sept.) Ouderinfo nr. 347 Pagina 19

20 Ouderinfo nr. 347 Pagina 20

Jaarplanning 2013-2014

Jaarplanning 2013-2014 Jaarplanning 01-014 Wk Dag Datum Tijd Leerjaar Activiteit 5 Di 7-08-01 08.0-1.00 uur 4 Introductieprogramma; ophalen rooster 08.0-14.00 uur 1 Introductieprogramma lj.1 09.00-15.00 uur Introductieprogramma

Nadere informatie

Jaarplanning uur

Jaarplanning uur Jaarplanning 2013-2014 (wijzigingen en typefouten voorbehouden) 35 dinsdag 27-08-2013 08.30-12.00 uur Introductieprogramma lj.4; ophalen rooster woensdag 28-08-2013 donderdag 29-08-2013 08.30-14.00 uur

Nadere informatie

13.15-14.30 uur Introductie lj.3 woensdag 20-08-2014 Inhalen toetsen lj.4 08.15-15.00 uur Poldersportdag lj.3 08.30-14.30 uur Introductie lj.

13.15-14.30 uur Introductie lj.3 woensdag 20-08-2014 Inhalen toetsen lj.4 08.15-15.00 uur Poldersportdag lj.3 08.30-14.30 uur Introductie lj. Jaarplanning Wk Dag Datum Tijd Activiteit 34 maandag 18-08-2014 Start periode 1 dinsdag 19-08-2014 08.30-12.00 uur Introductie lj.4 08.30-14.30 uur Schoolfotograaf (volgens rooster) 08.30-14.00 uur Introductie

Nadere informatie

Wk Dag Datum Tijd Activiteit

Wk Dag Datum Tijd Activiteit 34 maandag 17-08-2015 Start periode 1 dinsdag 18-08-2015 08.30-12.00 uur Introductie lj.4 08.30-14.30 uur Schoolfotograaf (volgens rooster) 08.30-14.00 uur Introductie lj.1 09.00-15.00 uur Introductie

Nadere informatie

kw sw Datum Omschrijving 33 0 ma 10-08-15 zomervakantie 33 0 di 11-08-15 zomervakantie 33 0 wo 12-08-15 zomervakantie 33 0 do 13-08-15 zomervakantie

kw sw Datum Omschrijving 33 0 ma 10-08-15 zomervakantie 33 0 di 11-08-15 zomervakantie 33 0 wo 12-08-15 zomervakantie 33 0 do 13-08-15 zomervakantie 33 0 ma 10-08-15 zomervakantie 33 0 di 11-08-15 zomervakantie 33 0 wo 12-08-15 zomervakantie 33 0 do 13-08-15 zomervakantie 33 0 vr 14-08-15 zomervakantie 34 1 ma 17-08-15 Boeken halen 3de jaars; Info

Nadere informatie

Informatieavond leerjaar 4

Informatieavond leerjaar 4 Hilfertsheem-Beatrix 18 september 2014 Informatieavond leerjaar 4 Van harte welkom! Geachte ouders en verzorgers, Beste leerlingen, Hartelijk welkom op deze informatieavond van leerjaar 4. Het programma

Nadere informatie

kw sw Datum Omschrijving 33 0 ma 10-08-15 zomervakantie 33 0 di 11-08-15 zomervakantie 33 0 wo 12-08-15 zomervakantie 33 0 do 13-08-15 zomervakantie

kw sw Datum Omschrijving 33 0 ma 10-08-15 zomervakantie 33 0 di 11-08-15 zomervakantie 33 0 wo 12-08-15 zomervakantie 33 0 do 13-08-15 zomervakantie 33 0 ma 10-08-15 zomervakantie 33 0 di 11-08-15 zomervakantie 33 0 wo 12-08-15 zomervakantie 33 0 do 13-08-15 zomervakantie 33 0 vr 14-08-15 zomervakantie 34 1 ma 17-08-15 Boeken halen 3de jaars; Info

Nadere informatie

TERTiAALWEEK DATUM WEEK DAG. WIE TIJD Jaarplanning 2015-2016 Savornin Lohman, update 7 oktober 2015

TERTiAALWEEK DATUM WEEK DAG. WIE TIJD Jaarplanning 2015-2016 Savornin Lohman, update 7 oktober 2015 33 start schooljaar voor OOP Ma 10 aug Di 11 aug Wo 12 aug eerste werkdag OOP Do 13 aug 9.00-11.00 MT-1 Do 13 aug 15.00-17.00 Opening schooljaar OOP bij Cors Vr 14 aug nieuwe docenten 12.00-15.30 Bijeenkomst

Nadere informatie

Lieven de Keylaan 58, 1222 LH Hilversum Tel

Lieven de Keylaan 58, 1222 LH Hilversum Tel Lieven de Keylaan 58, 1222 LH Hilversum Tel. 035 683 15 57 E-mail: info@hilfertsheem.nl Nummer 346 2011-2012 14 september 2011 Eindredactie: Hanneke Strankinga Afscheid van groep 8 Nog zeven dagen zit

Nadere informatie

Hartelijk welkom op deze informatieavond van leerjaar 4.

Hartelijk welkom op deze informatieavond van leerjaar 4. Van harte welkom! Geachte ouders en verzorgers, Beste leerlingen, Hartelijk welkom op deze informatieavond van leerjaar 4. Het programma ziet er als volgt uit: Voor de klassen 4EC1, 4TN1, 4ZW1 en 4TOP

Nadere informatie

TERTiAALWEEK DATUM WEEK DAG. WIE TIJD Jaarplanning 2015-2016 Savornin Lohman, update 20 november 2015

TERTiAALWEEK DATUM WEEK DAG. WIE TIJD Jaarplanning 2015-2016 Savornin Lohman, update 20 november 2015 33 start schooljaar voor OOP Ma 10 aug Di 11 aug Wo 12 aug eerste werkdag OOP Do 13 aug 9.00-11.00 MT-1 Do 13 aug 15.00-17.00 Opening schooljaar OOP bij Cors Vr 14 aug nieuwe docenten 12.00-15.30 Bijeenkomst

Nadere informatie

Jaaragenda Iw wk Augustus ma 29-aug di. 30-aug. Kennismaken klas en mentor + ophalen rooster.

Jaaragenda Iw wk Augustus ma 29-aug di. 30-aug. Kennismaken klas en mentor + ophalen rooster. Jaaragenda 2016-2017 16-17 Iw wk Augustus 2016 1 35 ma 29-aug di Kennismaken klas en mentor + ophalen rooster. 30-aug Klas 1 11.00 uur, klas 2 12.00 uur, klas 3 13.00 uur en klas 4 14.00 uur. wo 31-aug

Nadere informatie

29 aug di uitnodigingen 1e jaars uit (incl info schoolfotograaf; materialenlijst)

29 aug di uitnodigingen 1e jaars uit (incl info schoolfotograaf; materialenlijst) Jaaragenda 2017-2018 Zeven Linden week les nr week per week datum dag leerlingen bijzonderheden 17 aug zo 35 28 aug ma start OOP 29 aug di uitnodigingen 1e jaars uit (incl info schoolfotograaf; materialenlijst)

Nadere informatie

JAARAGENDA CAPELLENBORG augustus eerste schooldag voor leerlingen leerjaar 1 (schoolfotograaf aanwezig)

JAARAGENDA CAPELLENBORG augustus eerste schooldag voor leerlingen leerjaar 1 (schoolfotograaf aanwezig) JAARAGENDA CAPELLENBORG 2016 2017 Er kunnen nog wijzigingen/toevoegingen plaatsvinden, er kunnen aan dit overzicht geen rechten ontleend worden. augustus maandag 29 augustus eerste schooldag voor leerlingen

Nadere informatie

activiteit periode week dag datum tijd lokaal

activiteit periode week dag datum tijd lokaal 2 50 wk 2 50 ma 8-dec rapportage 1 2 50 ma 8-dec spreekavond Farel Lyceum vakdocenten 2 50 ma 8-dec 18:00-21:00 ouderavond voor ouders van leerlingen Lyceo 2 50 ma 8-dec 19:30-20:45 informatieavond ouders

Nadere informatie

Informatieavond leerjaar 3

Informatieavond leerjaar 3 Hilfertsheem-Beatrix 2 september 2014 Informatieavond leerjaar 3 Hilversum, september 2014 Geachte ouders en verzorgers, Voor u ligt het informatieboekje voor leerjaar 3. Deze informatie is van belang

Nadere informatie

JAARAGENDA 2015-2016

JAARAGENDA 2015-2016 JAARAGENDA 2015-2016 Week 34 4,5 lesdagen PTA avond ma 17 aug di 18 aug voorlichting faciliteiten dyslectische leerlingen leerjaar 2 en 3 (tijdens lesuur) voorlichting faciliteiten dyslectische leerlingen

Nadere informatie

Jaarplanning 2015-2016 versie 26-8-2015

Jaarplanning 2015-2016 versie 26-8-2015 Jaarplanning 2015-2016 versie 26-8-2015 week 34 0 facultatief do 20-aug-2015 vrij 21-aug-2015 week 35 1 ma 24-aug-2015 ORGANISATIEDAG 1 (docent op school, leerlingen vrij) 8.30-16.00 uur di 25-aug-2015

Nadere informatie

Belangrijke data voor ouders en leerlingen, locatie Joost de Jonge

Belangrijke data voor ouders en leerlingen, locatie Joost de Jonge Belangrijke data voor ouders en leerlingen, locatie Joost de Jonge 2015-2016 Augustus ma24 Start periode 1 ma 24 di 25 do 27 vr 28 vr 28 14.00 uur ontvangst 1 e leerjaar, 14.30 uur ontvangst 2 e leerjaar,

Nadere informatie

TERTiAALWEEK DATUM WEEK DAG. TIJD Jaarplanning Savornin Lohman, 3 september (update websitever

TERTiAALWEEK DATUM WEEK DAG. TIJD Jaarplanning Savornin Lohman, 3 september (update websitever 33 start schooljaar voor OOP Ma 10 aug Di 11 aug Wo 12 aug eerste werkdag OOP Do 13 aug 9.00-11.00 MT-1 Do 13 aug 15.00-17.00 Opening schooljaar OOP bij Cors Vr 14 aug nieuwe docenten 12.00-15.30 Bijeenkomst

Nadere informatie

Informatieavond leerjaar 3

Informatieavond leerjaar 3 KGT 22 september 2011 Hilfertsheem-Beatrix Informatieavond leerjaar 3 Hilversum, september 2011 Geachte ouders en verzorgers, Hartelijk welkom op deze informatievond leerjaar 3. Voor u ligt het informatieboekje

Nadere informatie

Jaaragenda Jaaragenda Thorbecke VMBO voor sport en dans. Kalenderweek

Jaaragenda Jaaragenda Thorbecke VMBO voor sport en dans. Kalenderweek Jaaragenda 2014-2015 AUGUSTUS ma 11 Zomervakantie 33 di 12 Zomervakantie wo 13 Zomervakantie do 14 Zomervakantie vr 15 Zomervakantie Kalenderweek ma 18 Zomervakantie 34 di 19 Zomervakantie wo 20 Zomervakantie

Nadere informatie

SEPTEMBER ma di wo do vr za zo 1 Start OOP en directie: school open. 7 MH Introductie H4. Start lessen volgens rooster

SEPTEMBER ma di wo do vr za zo 1 Start OOP en directie: school open. 7 MH Introductie H4. Start lessen volgens rooster SEPTEMBER Start OOP en directie: school open 2 4.00-.00 uur Opmaat docenten MH Introductie H4, V4 en H, V. uur opening Schooljaar Klas en tot.00 op VS MH Introductie H4 Start lessen volgens rooster MH

Nadere informatie

Programma. Samenvatting. Vragen? Exameninformatie schooljaar Vanuit de BL naar het ROC VOORBEREIDEND MIDDELBAAR BEROEPSONDERWIJS

Programma. Samenvatting. Vragen? Exameninformatie schooljaar Vanuit de BL naar het ROC VOORBEREIDEND MIDDELBAAR BEROEPSONDERWIJS Exameninformatie schooljaar 2011-2012 Woensdag 12 oktober 2011 leerjaar 4 - BL Programma terugblik op leerjaar 3 het schoolexamen cijfers en herkansingsregeling examentraining rapportage examenvrees het

Nadere informatie

Voorlopige jaarplanning 2014-2015

Voorlopige jaarplanning 2014-2015 Pagina 1 Voorlopige jaarplanning 2014-2015 Maand september 2014 ma 1 sep 13.00-16.00 Introductieprogramma Brugklas ma 1 sep 14.00-16.00 Introductieprogramma tweede leerjaar ma 1 sep 14.00-16.00 Introductieprogramma

Nadere informatie

wo 30-sep do 1-okt vr 2-okt za 3-okt zo 4-okt 41 ma 5-okt LOOT golfdag (opbrengst LOOT) di 6-okt sectievergaderingen

wo 30-sep do 1-okt vr 2-okt za 3-okt zo 4-okt 41 ma 5-okt LOOT golfdag (opbrengst LOOT) di 6-okt sectievergaderingen WK Dag Datum Activiteit schooljaar 2015-2016 versie 240815 do 27-aug vr 28-aug za 29-aug zo 30-aug einde zomervakantie 36 ma 31-aug start schooljaar di 1-sep ontvangst leerlingen wo 2-sep start lessen

Nadere informatie

Ouderinformatie avond 4 MAVO

Ouderinformatie avond 4 MAVO Ouderinformatie avond 4 MAVO Maandag 14 september 2015 Tijd: 20.00 uur Mentor Eerste aanspreekpunt voor leerlingen Op de hoogte van resultaten & cijfers Eerste aanspreekpunt voor ouders (ziekte, cijfers

Nadere informatie

ACTIVITEITENKALENDER 2015-2016

ACTIVITEITENKALENDER 2015-2016 ACTIVITEITENKALENDER 2015-2016 NOVEMBER 2015 Toetsweek 5: HAVO 5 & VWO 6 Fuif tweede, derde en vierde klassen ma 16 nov t/m vr 20 nov vr 20 nov 19.30-23.00 Aanvragen herkansing SE4 TL4 tot 12.00 uur di

Nadere informatie

Informatieavond leerjaar 4

Informatieavond leerjaar 4 12 oktober 2011 Hilfertsheem-Beatrix Informatieavond leerjaar 4 Hilversum, september 2011 Geachte ouders en verzorgers, Hartelijk welkom op deze informatievond leerjaar 4. Voor u ligt het informatieboekje

Nadere informatie

Jaarplanning 2014-2015 ouders

Jaarplanning 2014-2015 ouders 34 do Start schooljaar lln / Introductie lj 1 / roosters ophalen lj 2, 3,4 / 21-aug-14 voorbereiding stage lj 4 / uitleg buitenl. Exc. lj 4 vrij Introductie lj 1 / Schoolfotograaf (ochtend lj 1, middag

Nadere informatie

Informatieavond leerjaar 3

Informatieavond leerjaar 3 Hilfertsheem-Beatrix 10 september 2013 Informatieavond leerjaar 3 Van harte welkom! Geachte ouders en verzorgers, Beste leerlingen, Van harte welkom op de informatieavond van leerjaar 3. Het programma

Nadere informatie

dag datum Afspraken / Activiteiten ma 10-08-15 di 11-08-15 wo 12-08-15 do 13-08-15 vr 14-08-15 za 15-08-15 zo 16-08-15 Zomervakantie 4 juli t/m 16

dag datum Afspraken / Activiteiten ma 10-08-15 di 11-08-15 wo 12-08-15 do 13-08-15 vr 14-08-15 za 15-08-15 zo 16-08-15 Zomervakantie 4 juli t/m 16 ma 10-08-15 di 11-08-15 wo 12-08-15 do 13-08-15 vr 14-08-15 za 15-08-15 zo 16-08-15 Zomervakantie 4 juli t/m 16 augustus ma 17-08-15 Opmaat medewerkers Inloop 08.30u -start 09.00u di 18-08-15 Schoolopening

Nadere informatie

Dag Begintijd Code Activiteit woensdag :00 M Kerstvariete leerjaar 1 mavo donderdag :00 B Kerstmarkt leerjaar 1 bbkb

Dag Begintijd Code Activiteit woensdag :00 M Kerstvariete leerjaar 1 mavo donderdag :00 B Kerstmarkt leerjaar 1 bbkb Dag Begintijd Code Activiteit woensdag 21-12-2016 19:00 M Kerstvariete leerjaar 1 mavo donderdag 22-12-2016 0:00 B Kerstmarkt leerjaar 1 bbkb donderdag 22-12-2016 9:00 S Mentorenactiviteit leerjaar 2 t/m

Nadere informatie

AUGUSTUS 2011. ma di wo do vr za zo 1 zomervakantie. 3 zomervakantie. 10 zomervakantie. 17 zomervakantie. 24 zomervakantie

AUGUSTUS 2011. ma di wo do vr za zo 1 zomervakantie. 3 zomervakantie. 10 zomervakantie. 17 zomervakantie. 24 zomervakantie september 0 versie 0 In rood activteiten in het Michaël college-markenhage examentraject die op Markenhage plaatsvinden (leerlingen klas en ). AUGUSTUS 0 7 8 0 7 8 0.00 uur-. uur SLV.. uur Ontvangst nieuwe

Nadere informatie

Nieuwsbrief. De Cobbenhagenmavo December 2010, jr 2 - no 3. Voor u ligt de derde nieuwsbrief van dit schooljaar en alweer de laatste van 2010.

Nieuwsbrief. De Cobbenhagenmavo December 2010, jr 2 - no 3. Voor u ligt de derde nieuwsbrief van dit schooljaar en alweer de laatste van 2010. Nieuwsbrief De Cobbenhagenmavo December 2010, jr 2 - no 3 Voor u ligt de derde nieuwsbrief van dit schooljaar en alweer de laatste van 2010. SLB Inmiddels is de groep van de Schoolloopbaanbegeleiding van

Nadere informatie

Bij de start van onze examentraining. Waarom een periode van examentrainen?

Bij de start van onze examentraining. Waarom een periode van examentrainen? Basis Bij de start van onze examentraining Waarom een periode van examentrainen? Programma van deze avond 20.00 20.20 uur: Plenair gedeelte 20.20 uur: Uiteen per klas 20.20 20.45 uur: informatie over CSPE

Nadere informatie

activiteit periode week dag datum tijd lokaal

activiteit periode week dag datum tijd lokaal 2 2 wk 2 2 ma 5-jan 13:00 I.v.m. studieochtend vervallen alle lessen van het 1e t/m 5e uur. Alle 6e lesuren beginnen om 13:00 uur. 2 2 do 8-jan 12:30-16:15 skills masters in Ahoy vmbo basis 3, vmbo kader

Nadere informatie

Jaaragenda minuten rooster (lessen stoppen om uur)

Jaaragenda minuten rooster (lessen stoppen om uur) Jaaragenda 2016-2017 22-8-2016 ma Opening nieuwe schooljaar/ team/ vakgroep 23-8-2016 di introductiedag klas 1 t/m 4 24-8-2016 wo 25-8-2016 do 26-8-2016 vr 27-8-2016 za 28-8-2016 zo 29-8-2016 ma 30-8-2016

Nadere informatie

MY college JAARPLANNING

MY college JAARPLANNING MY college JAARPLANNING 2016-2017 activiteiten, examens, vakanties, e.d. Rots en Watertraining communicatie naar ouders september - oktober 2016 ma 15 aug di 16 aug 33 wo 17 aug do 18 aug schoolgids en

Nadere informatie

ACTIVITEITENKALENDER 2015-2016

ACTIVITEITENKALENDER 2015-2016 ACTIVITEITENKALENDER 2015-2016 OKTOBER 2015 Deze week: voorlichting Peter Verploeg VMBO4 2e voorlichting l.l. doorstroom TL4 naar H4 15.45 uur SEPTEMBER 2015 Voorlichting ouders, doorstroom T4 naar H4

Nadere informatie

JAAROVERZICHT RSG LINGECOLLEGE LOCATIE TEISTERBANTLAAN

JAAROVERZICHT RSG LINGECOLLEGE LOCATIE TEISTERBANTLAAN JAAROVERZICHT RSG LINGECOLLEGE LOCATIE TEISTERBANTLAAN Aan de ouders/verzorgers van leerlingen RSG Lingecollege locatie Teisterbantlaan Tiel, 26 september 2013 Betreft: Activiteitenkalender schooljaar

Nadere informatie

AUGUSTUS. ma 30 x di 31 x wo 1 x do 2 x vr 3 x. ma 6 x di 7 x wo 8 x do 9 x vr 10 x. ma 13 x di 14 x wo 15 x do 16 x vr 17 x.

AUGUSTUS. ma 30 x di 31 x wo 1 x do 2 x vr 3 x. ma 6 x di 7 x wo 8 x do 9 x vr 10 x. ma 13 x di 14 x wo 15 x do 16 x vr 17 x. versie 15 03 12 JAARAGENDA cursus 2012-2013 (voorlopig) AUGUSTUS week dag datum locatie 31 32 33 ma 30 di 31 wo 1 do 2 vr 3 ma 6 di 7 wo 8 do 9 vr 10 ma 13 di 14 wo 15 do 16 vr 17 34 35 ma 20 di 21 wo

Nadere informatie

Jaaragenda Klas/Leerjaar

Jaaragenda Klas/Leerjaar Jaaragenda 2016-2017 Datum Dag Activiteit 22-8-2016 ma Opening nieuwe schooljaar/ team/ vakgroep 23-8-2016 di introductiedag klas 1 t/m 4 24-8-2016 wo 25-8-2016 do 26-8-2016 vr 27-8-2016 za 28-8-2016 zo

Nadere informatie

Programma. Samenvatting. KL en TOP. KL en TOP. Exameninformatie schooljaar 2011-2012 VOORBEREIDEND MIDDELBAAR BEROEPSONDERWIJS

Programma. Samenvatting. KL en TOP. KL en TOP. Exameninformatie schooljaar 2011-2012 VOORBEREIDEND MIDDELBAAR BEROEPSONDERWIJS Exameninformatie schooljaar 2011-2012 12 oktober 2011 leerjaar 4KL en 4TOP Programma terugblik op leerjaar 3 het schoolexamen cijfers en herkansingsregeling rapportage examenvrees examentraining het centraal

Nadere informatie

ACTIVITEITENROOSTER 2015-2016

ACTIVITEITENROOSTER 2015-2016 ACTIVITEITENROOSTER 2015-2016 Augustus-September Week 36 1 e schoolweek ma 31 Start Periode 1 Deze periode worden 3 dagen ckv-activiteiten ingepland Ontruimingsoefening in deze periode Instructie LWOO

Nadere informatie

23 aug di uitnodigingen 1e jaars uit uitnodiging personeel start schooljaar uit uitnodiging 2e jaars en hoger uit

23 aug di uitnodigingen 1e jaars uit uitnodiging personeel start schooljaar uit uitnodiging 2e jaars en hoger uit datum dag leerlingen bijzonderheden 34 22 aug ma start OOP 23 aug di uitnodigingen 1e jaars uit uitnodiging soneel start schooljaar uit uitnodiging 2e jaars en hoger uit 24 aug wo 25 aug do bijeenkomst

Nadere informatie

Hilversum, september 2015. Geachte ouders en verzorgers,

Hilversum, september 2015. Geachte ouders en verzorgers, Hilversum, september 2015 Geachte ouders en verzorgers, Voor u ligt het informatieboekje voor leerjaar 3. Deze informatie is van belang voor uw zoon of dochter, en geven we met dit boekje mee, aangezien

Nadere informatie

examens 2015 Informatie leerjaar 4

examens 2015 Informatie leerjaar 4 examens 2015 Informatie leerjaar 4 Programma 19.30 uur Introductie en algemeen deel 20.30 uur Mentordeel 21.00 uur Eindtijd Onderwerpen SE-cijfers Herkansingen SE CSPE Mondelinge examens Examenrooster

Nadere informatie

schooljaar 2012/2013 datum AVO Activiteiten Voorstellingen 27-aug-12 ma rooster uitdelen 2/3/5H + Or.dgn. Klas 1H/4H

schooljaar 2012/2013 datum AVO Activiteiten Voorstellingen 27-aug-12 ma rooster uitdelen 2/3/5H + Or.dgn. Klas 1H/4H datum AVO Activiteiten Voorstellingen 27-aug-12 ma rooster uitdelen 2/3/5H + Or.dgn. Klas 1H/4H herkansingen/taken 13.30u 28-aug-12 di 1e lesdag 2/3/5H Or.dgn. Klas 1H/4H 29-aug-12 wo 1e lesdag klas 4

Nadere informatie

Jaarplanning 2014-2015

Jaarplanning 2014-2015 mavo mbo-2 kbl bbl Clauslaan 4 2713 VN Zoetermeer Jaarplanning 2014-2015 jaarplanning 2014-2015 clauslaan Pagina 1 Jaarplanning ONC Clauslaan 2014-2015 augustus 2014 wk dag tijd activiteit plaats 35 ma

Nadere informatie

OVERZICHT DATA EN ACTIVITEITEN SCHOOLJAAR 2015-2016

OVERZICHT DATA EN ACTIVITEITEN SCHOOLJAAR 2015-2016 OVERZICHT DATA EN ACTIVITEITEN LOCATIE KRUISWEG SCHOOLJAAR 2015-2016 Versie 27 augustus 2015 ouders en leerlingen versie Schooljaar 2015-2016 Jaarplanning 2015-2016 VMBO/MAVO (Kruisweg) wk Datum Dag 35

Nadere informatie

Belangrijke data 2015-2016:

Belangrijke data 2015-2016: Belangrijke data 2015-2016: dag data wat wie Ma-vr 19-23 okt Herfstvakantie Do av 29 okt 19.30 uur Algemene Ouderavond Klas 1 Do 29 okt SE4 Klas 4 Vr 30 okt SE4 Klas 4 November Ma 2 nov SE4 Klas 4 Di 3

Nadere informatie

23 aug di uitnodigingen 1e jaars uit uitnodiging personeel start schooljaar uit uitnodiging 2e jaars en hoger uit

23 aug di uitnodigingen 1e jaars uit uitnodiging personeel start schooljaar uit uitnodiging 2e jaars en hoger uit datum dag leerlingen bijzonderheden 34 22 aug ma start OOP 23 aug di uitnodigingen 1e jaars uit uitnodiging soneel start schooljaar uit uitnodiging 2e jaars en hoger uit 24 aug wo 25 aug do bijeenkomst

Nadere informatie

Hilversum, september Geachte ouders en verzorgers,

Hilversum, september Geachte ouders en verzorgers, Hilversum, september 2016 Geachte ouders en verzorgers, Voor u ligt het informatieboekje voor leerjaar 3. Deze informatie geven we met dit boekje mee, aangezien het in de presentatie minder aandacht zal

Nadere informatie

ACTIVITEITENROOSTER

ACTIVITEITENROOSTER September ACTIVITEITENROOSTER 2016-2017 Week 36 1 e schoolweek ma 05 Start Periode 1 en 5 Deze periode worden 3 dagen ckv-activiteiten ingepland Ontruimingsoefening in deze periode Coaching bijeenkomst

Nadere informatie

Ondernemen, Welzijn & Sport

Ondernemen, Welzijn & Sport christelijke school voor vmbo-gl-kbl-bbl Ondernemen, Welzijn & Sport Onderwijs maken we samen! Wat ga je leren? Wat wil je doen en meemaken? Wat kies je? Dat ontdekken we samen: jij, je ouders/verzorgers

Nadere informatie

augustus - september 2014 september - oktober 2014

augustus - september 2014 september - oktober 2014 augustus - september 2014 september - oktober 2014 25 31 augustus (week 35) do 28 vr 29 1 7 september (week 36) ma 1 di 2 vr 5 8 14 september (week 37) Afhalen boeken Start schooljaar Studiedag personeel

Nadere informatie

Voor u ligt het informatieboekje voor leerjaar 4. Deze informatie is van belang voor uw zoon of dochter.

Voor u ligt het informatieboekje voor leerjaar 4. Deze informatie is van belang voor uw zoon of dochter. Hilversum, oktober 2012 Geachte ouders en verzorgers, Voor u ligt het informatieboekje voor leerjaar 4. Deze informatie is van belang voor uw zoon of dochter. Inhoudsopgave Belangrijke data 2 Belangrijke

Nadere informatie

Jaarplanning

Jaarplanning Jaarplanning 2016-2017 voor ouders/verzorgers en leerlingen Acis openbaar primair en voortgezet onderwijs Hoeksche Waard Actief College Koninginneweg 126 3262 JD Oud-Beijerland T: 0186-612130 E: administratie@actiefcollege.nl

Nadere informatie

Jaarplanning versie

Jaarplanning versie Jaarplanning 2017-2018 versie 23-8-2017 week 34 1 Periode 1 ma 21-aug-2017 ORGANISATIEDAG 1 (docent op school, leerlingen vrij) Periode A di 21-aug-2017 ORGANISATIEDAG 2 (docent op school, leerlingen vrij)

Nadere informatie

AUGUSTUS. ma 30 x di 31 x wo 1 x do 2 x vr 3 x. ma 6 x di 7 x wo 8 x do 9 x vr 10 x. ma 13 x di 14 x wo 15 x do 16 x vr 17 x.

AUGUSTUS. ma 30 x di 31 x wo 1 x do 2 x vr 3 x. ma 6 x di 7 x wo 8 x do 9 x vr 10 x. ma 13 x di 14 x wo 15 x do 16 x vr 17 x. versie 15 03 12 JAARAGENDA cursus 2012-2013 (voorlopig) AUGUSTUS week dag datum locatie 31 32 33 ma 30 di 31 wo 1 do 2 vr 3 ma 6 di 7 wo 8 do 9 vr 10 ma 13 di 14 wo 15 do 16 vr 17 34 35 ma 20 di 21 wo

Nadere informatie

Jaarplanning

Jaarplanning Jaarplanning 2016-2017 voor ouders/verzorgers en leerlingen Acis openbaar primair en voortgezet onderwijs Hoeksche Waard Actief College Koninginneweg 126 3262 JD Oud-Beijerland T: 0186-612130 E: administratie@actiefcollege.nl

Nadere informatie

OVERZICHT DATA EN ACTIVITEITEN

OVERZICHT DATA EN ACTIVITEITEN OVERZICHT DATA EN ACTIVITEITEN LOCATIE KRUISWEG SCHOOLJAAR 2015-2016 Versie 11 december 2015 ouders en leerlingen versie Schooljaar 2015-2016 Jaarplanning 2015-2016 VMBO/MAVO (Kruisweg) wk Datum Dag 23-10-15

Nadere informatie

Christelijke school voor vmbo met leerwegondersteuning. College de OpMaat. Op maat voor jou!

Christelijke school voor vmbo met leerwegondersteuning. College de OpMaat. Op maat voor jou! Christelijke school voor vmbo met leerwegondersteuning College de OpMaat Op maat voor jou! 2015-2016 College de OpMaat: Op maat voor jou! Leuke activiteiten Ik kan me niet zo goed concentreren in een grote

Nadere informatie

JAARAGENDA PCC 2014/2015 datum: 15-09-14

JAARAGENDA PCC 2014/2015 datum: 15-09-14 3 ma 1-sep di 2-sep Kennismakingsavond lj 2 x vanaf 19.30 wo 3-sep do 4-sep Introductie ouders leerjaar 3 en 4 x leerjaar 3 vanaf 19.00u en leerjaar 4 vanaf 19.45u vr 5-sep za 6-sep zo 7-sep 4 ma 8-sep

Nadere informatie

Versie 14. v.a. 13:00 Uitdelen rooster (zie brief voor juiste tijd) Na 5e uur vrij Na 5e uur vrij Na 5e uur vrij Na 5e uur vrij; 4B & 4 KB Z&W stage

Versie 14. v.a. 13:00 Uitdelen rooster (zie brief voor juiste tijd) Na 5e uur vrij Na 5e uur vrij Na 5e uur vrij Na 5e uur vrij; 4B & 4 KB Z&W stage 33 ma 15-8 09:30 Summerschool - 15.30 09:30 Summerschool - 15.31 09:30 Summerschool - 15.32 di 16-8 09.30 Summerschool - 15.30 09.30 Summerschool - 15.30 09.30 Summerschool - 15.30 wo 17-8 09.30 Summerschool

Nadere informatie

Absentie Afwezigheid van een leerling moet zo spoedig mogelijk door de ouders, verzorgers telefonisch doorgegeven worden

Absentie Afwezigheid van een leerling moet zo spoedig mogelijk door de ouders, verzorgers telefonisch doorgegeven worden Lestijden leerjaren 1 en 2 leerjaren 3 en 4 1. 08.35 09.25 uur 2. 09.25 10.15 uur korte pauze 3. 10.30 11.20 uur 4. 11.20 12.10 uur middagpauze 5. 12.45 13.35 uur 6. 13.35 14.25 uur korte pauze 7. 14.40

Nadere informatie

VMBO Maasland OOG VOOR JOU

VMBO Maasland OOG VOOR JOU KALENDER SCHOOLJAAR 16/ 17 VMBO Maasland OOG VOOR JOU SEPTEMBER WEEK 35 DO 1 VR 2 ZA 3 ZO 4 WEEK 36 MA 5 DI 6 WO 7 DO 8 VR 9 ZA 10 ZO 11 WEEK 37 MA 12 DI 13 WO 14 Kennismakings- ouderavond (klas 1) DO

Nadere informatie

Kennemer College Beroepsgericht

Kennemer College Beroepsgericht Data zijn onder voorbehoud. Houdt u de website in de gaten voor de laatste versie van de jaarplanner! In de loop van het schooljaar zullen nog een aantal studiedagen worden ingepland. Leerlingen zullen

Nadere informatie

Helicon Opleidingen VMBO Kesteren (versie )

Helicon Opleidingen VMBO Kesteren (versie ) Helicon Opleidingen VMBO Kesteren 2017-2018 (versie 5-9-17) Week Dag Datum leerjaar 1 leerjaar 2 leerjaar 3 leerjaar 4 36 37 Week 36 ma 4-sep ouderavond klas 3 ouderavond klas 4 PTA en 4 Entree PTA/Ardennen/introductie

Nadere informatie

Week 1. APV - algemene start team ma 22 aug 9:00 10:00. Kennismaking met mentor - klas 3 di 23 aug 8:30 9:00

Week 1. APV - algemene start team ma 22 aug 9:00 10:00. Kennismaking met mentor - klas 3 di 23 aug 8:30 9:00 Week 1 ma 22 aug APV - algemene start team ma 22 aug 9:00 10:00 Kennismaking met mentor - klas 3 di 23 aug 8:30 9:00 Kennismaking met mentor - klas 2 9:00 9:30 Kennismaking met mentor - klas 1 9:30 10:00

Nadere informatie

maandag 18 augustus 11.55-12.45 uur mentorles klas 2 t/m 4 + ophalen boeken

maandag 18 augustus 11.55-12.45 uur mentorles klas 2 t/m 4 + ophalen boeken week: 34 deze week: --voorlichting faciliteiten dyslectische leerlingen klas 2 en 3 (tijdens lesuur) deze week: --voorlichting faciliteiten dyslectische leerlingen klas 4 (tijdens lesuur) maandag 18 augustus

Nadere informatie

16 37 ma 7 NIEUWSBRIEF 2

16 37 ma 7 NIEUWSBRIEF 2 Mnd SD Wk dag dat INFORMATIE ALGEMEEN VOOR LEERLINGEN JULI nieuwe lln. Brief Zomervakantie AUG 33 wo 12 NIEUWSBRIEF 1 do 13 vr 14 AUG 1 34 ma 17 LLN zijn vrij. 2 di 18 introductiedag 1+2 en 1ste lesdag

Nadere informatie

KWARTAALWEEK DATUM DAG. WIE TIJD Jaarplanning ACTIVITEIT

KWARTAALWEEK DATUM DAG. WIE TIJD Jaarplanning ACTIVITEIT 33 Ma 11 aug 0 examenkandidaten Di 12 aug 0 Wo 13 aug 0 Do 14 aug 0 MT 09.00 overleg Vr 15 aug 0 Za 16 aug 0 Zo 17 aug 0 34 1 Ma 18-aug 1 medewerkers 9.00 Startbijeenkomst nieuwe schooljaar Ma 18-aug 1

Nadere informatie

versie 9 oktober 2017 toetsweek vmbo TL4/h5v6 Magister DICHT ma 16 okt t/m vr 20 okt Toetsweek BK4 Magister dicht di 17 okt t/m vr 20 okt

versie 9 oktober 2017 toetsweek vmbo TL4/h5v6 Magister DICHT ma 16 okt t/m vr 20 okt Toetsweek BK4 Magister dicht di 17 okt t/m vr 20 okt Activiteitenkalender-agenda2017-2018 maandag 9 oktober 2017 vrijdag 13 juli 2018 De kalender is regelmatig aan wijzigingen onderhevig, daarom kunnen er geen rechten aan ontleend worden versie 9 oktober

Nadere informatie

Start lessen / Introductie klas 1 / Activiteiten team: Studiewijzers actualiseren / Overleg studiecoaches. Di 18

Start lessen / Introductie klas 1 / Activiteiten team: Studiewijzers actualiseren / Overleg studiecoaches. Di 18 aug-15 3 Di 4 Di 1 Kernteam, teamoverleg onderbouw/bovenbouw Wo 5 32 Wo 2 19.30 uur: Ouderavond klas 4 36 Do 6 Do 3 19.30 uur: Ouderavond klas 3 Vr 7 Vr 4 Uiterlijk inleveren: wensen secties t.a.v. mediatheek

Nadere informatie

Activiteit. Opening nieuwe schooljaar Kennismaking zij-instroom

Activiteit. Opening nieuwe schooljaar Kennismaking zij-instroom jaarweek Datum Dag 14-8-2017 Zomervakantie t/m 20 augustus 15-8-2017 di 16-8-2017 wo 17-8-2017 do 18-8-2017 vr 19-8-2017 za 20-8-2017 21-8-2017 zo Opening nieuwe schooljaar Kennisking zij-instroom introductiedag

Nadere informatie

Jaaragenda 2015-2016. Periode 1

Jaaragenda 2015-2016. Periode 1 Jaaragenda 2015-2016 Periode 1 lesw1/week 35 24-aug-15 Openingsprogram centen. 25-aug-15 Start mentoren met hun leerlingen. Fotograaf voor leerlingen 26-aug-15 De eerste lesdag volgens rooster 27-aug-15

Nadere informatie

JAARAGENDA SCHOOLJAAR LOCATIE GROU

JAARAGENDA SCHOOLJAAR LOCATIE GROU JAARAGENDA SCHOOLJAAR 2017 2018 LOCATIE GROU Verklaring afkortingen: CE Centraal Examen SE Schoolexamen OKTOBER 2017 40 maandag 2 oktober 19.30 uur: Ouderraad dinsdag 3 oktober woensdag 4 oktober donderdag

Nadere informatie

Absentie Afwezigheid van een leerling moet zo spoedig mogelijk door de ouders, verzorgers telefonisch doorgegeven worden

Absentie Afwezigheid van een leerling moet zo spoedig mogelijk door de ouders, verzorgers telefonisch doorgegeven worden Lestijden leerjaren 1 en 2 leerjaren 3 en 4 1. 08.35 09.25 uur 2. 09.25 10.15 uur korte pauze 3. 10.30 11.20 uur 4. 11.20 12.10 uur middagpauze 5. 12.45 13.35 uur 6. 13.35 14.25 uur korte pauze 7. 14.40

Nadere informatie

OOMC = Overkoepelende Oudervereniging Markland College PIA = profielinformatieavond MDR = meerdaagse reizen MaS = maatschappelijke stage

OOMC = Overkoepelende Oudervereniging Markland College PIA = profielinformatieavond MDR = meerdaagse reizen MaS = maatschappelijke stage Gebruikte afkortingen V = vwo H = havo VH = vwo/havo OGA = Oudenbosch gymnasium atheneum OH = Oudenbosch havo OM = Oudenbosch mavo BGL = beroepsgerichte leerwegen BB = basis beroepsgerichte leerweg KB

Nadere informatie

Jaarplan VMBO 2015-2016 augustus

Jaarplan VMBO 2015-2016 augustus Jaarplan VMBO 2015-2016 augustus weeknummer 32 33 34 35 schoolweek 0 1 2 Zomervakantie SCHOOL OPEN maandag 3 10 24 12.00 uur Lunch OOP alle vestigingen 17 Centrale opening op HAVO/VWO vanaf 08.45 uur /

Nadere informatie

17 augustus 2015-23 augustus 2015

17 augustus 2015-23 augustus 2015 17 augustus 2015-23 augustus 2015 augustus 2015 31 1 2 32 3 4 5 6 7 8 9 33 10 11 12 13 14 15 16 34 17 18 19 20 21 22 23 35 24 25 26 27 28 29 30 36 31 september 2015 36 1 2 3 4 5 6 37 7 8 9 10 11 12 13

Nadere informatie

zakboekje Grijpskerk ZO HOUDEN WIJ CONTACT MET U In dit zakboekje staan alle belangrijke dingen voor schooljaar 2015-2016. Handig om te bewaren!

zakboekje Grijpskerk ZO HOUDEN WIJ CONTACT MET U In dit zakboekje staan alle belangrijke dingen voor schooljaar 2015-2016. Handig om te bewaren! zakboekje Grijpskerk schooljaar 2015-2016 ZO HOUDEN WIJ CONTACT MET U Via de mentor Uw zoon of dochter heeft een eigen mentor, die wekelijks contact heeft met uw kind. Als er iets niet goed gaat, helpt

Nadere informatie

Introductieactiviteit klas 4 Di 19-aug Leerlingen boeken+rooster halen 34 Wo 20-aug 1e lesdag Do 21-aug Vr 22-aug Za 23-aug Zo 24-aug

Introductieactiviteit klas 4 Di 19-aug Leerlingen boeken+rooster halen 34 Wo 20-aug 1e lesdag Do 21-aug Vr 22-aug Za 23-aug Zo 24-aug Jaarplanning Marne College 2014-2015 wk Algemeen Vmbo beroepsgericht Vmbo GT Brugklas Havo Vwo Do 14-aug Vr 15-aug Za 16-aug Zo 17-aug Ma 18-aug Start schooljaar personeel 1e schooldag 1e schooldag, leerlingen

Nadere informatie

Onze Lieve Vrouwelyceum 2012-2013 3 september 2012 AUGUSTUS 2012. Ma di wo do vr za zo

Onze Lieve Vrouwelyceum 2012-2013 3 september 2012 AUGUSTUS 2012. Ma di wo do vr za zo 31 AUGUSTUS 2012 1 2 3 4 5 Zomervakantie Zomervakantie Zomervakantie 32 6 7 8 9 10 11 12 Zomervakantie Zomervakantie Zomervakantie Zomervakantie Zomervakantie 33 34 35 13 14 15 16 17 18 19 Zomervakantie

Nadere informatie

Agenda schooljaar 2016/2017

Agenda schooljaar 2016/2017 Agenda schooljaar 2016/2017 Oktober 2016 Wo. 12 oktober 2016 MR vergadering Doetinchem Do. 13 oktober 2016 Klas 2A, 2B, 2C Excursie Openluchtmuseum Arnhem Sla je slag! Do. 13 oktober 2016 Leerjaar 3 CKV

Nadere informatie

Veelkleurig is de school waar eigenheid vooropstaat en elke leerling gezien wordt als een mens met eigen gaven en talenten

Veelkleurig is de school waar eigenheid vooropstaat en elke leerling gezien wordt als een mens met eigen gaven en talenten Lieven de Keylaan 58, 1222 LH Hilversum Tel. 035 683 15 57 E-mail: info@hilfertsheem.nl Nummer 352 2013-2014 september 2014 Eindredactie: Hanneke Strankinga Veelkleurig is de school waar eigenheid vooropstaat

Nadere informatie

JAARPROGRAMMA schooljaar 2014-2015

JAARPROGRAMMA schooljaar 2014-2015 35 START SCHOOLJAAR deze week diverse introductie activiteiten ma 25 aug introductie activiteiten alle wo 27 aug 9,00 digitale inschrijving open voor herkansing SE's uit 4H,4V,5V vr 29 aug 9,00 sluiting

Nadere informatie

Sportdag Hartenaas. De schoolgids vindt u op onze website. www.hartenaas.nl

Sportdag Hartenaas. De schoolgids vindt u op onze website. www.hartenaas.nl 1 6 j u n i 2 0 1 4 Sportdag Hartenaas 1 Sportdag Hartenaas Op vrijdag 20 juni 2014 vindt de jaarlijkse sportdag van Hartenaas plaats (mocht het deze dag erg slecht weer zijn, dan wordt de sportdag verplaatst

Nadere informatie

Dag Datum Start Eind Onderwerp Locatie maandag DVC Lesweek 1 maandag DVC start schooljaar (leerlingen vrij) dinsdag

Dag Datum Start Eind Onderwerp Locatie maandag DVC Lesweek 1 maandag DVC start schooljaar (leerlingen vrij) dinsdag Dag Datum Start Eind Onderwerp Locatie maandag 28-8-2017 DVC Lesweek 1 maandag 28-8-2017 DVC start schooljaar (leerlingen vrij) dinsdag 29-8-2017 8:30 15:00 PrO lj 1 introductie programma, incl fotograaf

Nadere informatie

09.00 uur: start introprogramma klas 1 Beroepsstage 4m (t/m 11-9) di 1 sep. 19.30-20.30: info avond klas 2 en 3 14:00 uur: Diagnostische rekentoets

09.00 uur: start introprogramma klas 1 Beroepsstage 4m (t/m 11-9) di 1 sep. 19.30-20.30: info avond klas 2 en 3 14:00 uur: Diagnostische rekentoets P dag datum Kader Mavo Havo/v onderbouw Havo/v bovenbouw 0 ma 17 aug. 18 aug. 19 aug. 20 aug. 21 aug. za 22 aug. P1 zo 23 aug. CLEANTEAM H/V BB CLEANTEAM H/V BB CLEANTEAM H/V BB CLEANTEAM H/V BB 1 ma 24

Nadere informatie

JAARAGENDA Brugklassen les volgens rooster / Introductieparty klas 1, uur. Ouders vanaf uur.

JAARAGENDA Brugklassen les volgens rooster / Introductieparty klas 1, uur. Ouders vanaf uur. JAARAGENDA 2017-2018 wk datum 36 maandag 4 september dinsdag 5 september woensdag 6 september donderdag 7 september vrijdag 8 september Leerlingen 10.00 uur op school (rooster+mentorles 10.00-11.30 uur)

Nadere informatie

AUGUSTUS 2015 MA 10 ZOMERVAKANTIE DI 11 ZOMERVAKANTIE. WOE 12 ZOMERVAKANTIE DO 13 08.00 School open Ophalen boeken volgens schema

AUGUSTUS 2015 MA 10 ZOMERVAKANTIE DI 11 ZOMERVAKANTIE. WOE 12 ZOMERVAKANTIE DO 13 08.00 School open Ophalen boeken volgens schema 2015-2016 KALENDER ZA 1 ZO 2 MA 3 ZOMERVAKANTIE WEEK 32 DI 4 ZOMERVAKANTIE WOE 5 ZOMERVAKANTIE DO 6 ZOMERVAKANTIE VRIJ 7 ZOMERVAKANTIE ZA 8 ZO 9 AUGUSTUS 2015 MA 10 ZOMERVAKANTIE DI 11 ZOMERVAKANTIE WOE

Nadere informatie

Di 26 Schoolfotograaf / Werkmiddag : sectieoverleg Di 23 Werkmiddag: digibord (ActivInspire/Prowise) / 19.30 uur: Ouderavond klas 4

Di 26 Schoolfotograaf / Werkmiddag : sectieoverleg Di 23 Werkmiddag: digibord (ActivInspire/Prowise) / 19.30 uur: Ouderavond klas 4 aug-14 Ma 1 Di 2 Kernteam, teamoverleg onderbouw/bovenbouw 33 Wo 3 36 Do 4 Vr 5 Uiterlijk inleveren: wensen secties t.a.v. mediatheek (HEJ) Ma 11 Zomervakantie Ma 8 Di 12 Di 9 Wo 13 33 Wo 10 37 Do 14 Do

Nadere informatie

week dag datum JAARPLANNER tijd

week dag datum JAARPLANNER tijd week dag datum JAARPLANNER 2017-2018 tijd 34 ma 21-8-2017 zomervakantie di 22-8-2017 zomervakantie do 24-8-2017 zomervakantie vr 25-8-2017 boeken ophalen/laptops leerjaar 1 za 26-8-2017 zo 27-8-2007 35

Nadere informatie

Jaarplanning 2015-2016 Examen

Jaarplanning 2015-2016 Examen Maandag week 34 17/08 Jaarplanning 2015-2016 Examen 18/08 augustus 2015 19/08 20/08 Ldo Bijeenkomst nieuwe collega s 21/08 Laatste vakantiedag Maandag week 35 24/08 25/08 26/08 27/08 28/08 Start periode

Nadere informatie

Het Vakcollege Maarsbergen gaat van zwak naar bovengemiddeld goed

Het Vakcollege Maarsbergen gaat van zwak naar bovengemiddeld goed 1-7-2016 Het Vakcollege Maarsbergen gaat van zwak naar bovengemiddeld goed Het Vakcollege Maarsbergen (voorheen Scholengemeenschap Maarsbergen) is de afgelopen jaren een aantal keren bezocht door de inspectie

Nadere informatie

Jaarkalender Kentalis College Utrecht ouders

Jaarkalender Kentalis College Utrecht ouders 33 34 0 1 les dagen Datum ma 14-8-2017 di 15-8-2017 wo 16-8-2017 Jaarkalender Kentalis College Utrecht 2017-2018 ouders do 17-8-2017 Opstarten schooljaar; Leerlingen hele dag vrij vr 18-8-2017 Opstarten

Nadere informatie

week dag datum tijd (van-tot) activiteit plaats

week dag datum tijd (van-tot) activiteit plaats week dag datum tijd (van-tot) activiteit plaats 34 di 22-aug-17 08.30-09.10 Ontvangst eerste klassen door mentor 34 09.10-10.30 Ontvangst klassen door mentor, instructie nieuwe systeem+cuppen 34 11.00

Nadere informatie