Lieven de Keylaan 58, 1222 LH Hilversum Tel Tijdloos visioen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Lieven de Keylaan 58, 1222 LH Hilversum Tel. 035 683 15 57 E-mail: info@hilfertsheem.nl. Tijdloos visioen"

Transcriptie

1 Lieven de Keylaan 58, 1222 LH Hilversum Tel Nummer december 2011 Eindredactie: Hanneke Strankinga Tijdloos visioen Verlangen naar een aarde waar je niet meer hoeft te schuilen. Waar de wapens liggen roesten en waar bommen niet bestaan. Waar de rechten van de armen niet bezwijken voor de rijken. Waar de eerlijkheid zal bloeien en het onrecht zal vergaan. Verlangen naar een aarde waar geen slang een mens zal bijten, en waar mensen vreedzaam wonen met respect voor al wat leeft. Waar verschillen niet meer tellen en de religies bruggen bouwen en begrip wordt nagestreefd. Verlangen naar een aarde waar dictators zijn verdwenen. Waar geloofsfanaten zwijgen en geweld geen kans meer heeft. Waar geen gekken kunnen moorden en waar woorden niet meer doden. Waar soldaten vrede preken en een mens tevreden leeft. Bron: Oase, Greet Brokerhof-van der Waa Ouderinfo nr. 347 Pagina 1

2 Algemeen Hierbij de twee Ouderinfo van dit jaar. Via de mail heeft u een bericht gekregen dat de Ouderinfo op de website staat. Dit keer sturen we de Ouderinfo nog per post maar de volgende keer wordt u per mail op de info geattendeerd. Wilt u zo vriendelijk zijn om in Magister uw mailadres te controleren, te wijzigen of toe te voegen?! Zonder mailadres kunnen wij u niet informeren. Indien u niet in het bezit bent van een computer/internet, kunt u dit melden bij de administratie. Namens alle medewerkers van Hilfertsheem-Beatrix wens ik u en uw gezin goede feestdagen en een vredig en gezond Personeelszaken Even weer een berichtje over mevrouw Comvalius. Zij blijkt last te hebben van een heel ernstige vorm van zwangerschapsmisselijkheid en braken. Het heet Hyperemesis Gravidarum. HG maakt het mevrouw Comvalius bijna niet mogelijk om haar dagelijks leven op een normale manier voort te zetten. De bedrijfsarts heeft gezegd dat zij tot de bevalling arbeidsongeschikt is. De prognose is dat ze na de bevalling kan terugkeren maar dat kan natuurlijk dan pas worden bepaald. Daarnaast is mevrouw Comvalius overspannen. Het is dus een zware zwangerschap voor mevrouw Comvalius en haar gezin. Wij wensen haar heel veel beterschap en een goede zwangerschap. Mevrouw Van Der Werff is afgelopen dinsdag aan staar geopereerd. De operatie is gelukkig goed verlopen. Wij wensen haar sterkte bij haar herstel. De heren Broekhuis en Van t Klooster zijn afgelopen periode allebei vader geworden van een dochter. Vanzelfsprekend zijn beide vaders zeer gelukkig en wij feliciteren hen van harte. De heer Van Pagée heeft de afgelopen maanden ernstige gehoorproblemen gehad. Hij is van de zomer geopereerd. Voorlopig is hij arbeidsongeschikt voor zijn lessen. Mevrouw Van Eijk is zwanger en wordt in mei moeder van haar eerste kind. Van harte gefeliciteerd. Na de kerst gaat het zwangerschapsverlof van onze orthopedagoge mevrouw Meester in. De bevalling wordt begin februari verwacht. Zij wordt als orthopedagoge en remedial teacher vervangen door mevrouw Van der Meer. Mevrouw Van der Meer heeft al eerder bij ons gewerkt. Wij wensen beiden heel veel succes. Op 3 december is mevrouw Derks, afdelingsleider leerjaar 3, 25 jaar op Hilfertsheem-Beatrix werkzaam. Een geweldige prestatie om je al die jaren met hart en ziel voor de leerlingen in te zetten. Ouderinfo nr. 347 Pagina 2

3 Nieuwbouw Hilfertsheem-Beatrix de heer B. Bezemer De nieuwbouw van Hilfertsheem-Beatrix komt steeds meer in zicht. Op dit moment zit de school midden in een traject om een adviseur te zoeken voor de begeleiding van de Europese aanbesteding van het bouwplan voor Hilfertsheem-Beatrix en de Da Costaschool. In de afgelopen maand is er een onderwijskundig programma van eisen afgerond dat mede als basis gaat dienen voor het schetsontwerp van de nieuwe school. Dit programma van eisen gaat ook terug naar de verschillende vaksecties om te komen tot een verdere meer gedetailleerde invulling van de nieuw te bouwen school. Naast de processen binnen de school hebben we ook intensief contact met het BIK, de buurtvereniging, om elkaar zo goed mogelijk te informeren over de voortgang en ieders wensen. Het uitgangspunt is hierbij om met elkaar een school neer te zetten waar alle partijen gelukkig mee zijn. Wij hopen met zijn allen dat we met de beschikbare financiële middelen in staat zullen zijn in 2014 een prachtig nieuw gebouw op ons huidige terrein gerealiseerd te hebben. Over het verdere verloop houden we u op de hoogte. ELO op Hilfertsheem-Beatrix de heer B. Bezemer Wij zijn dit cursusjaar gestart met de invoering van een Elektronische Leer Omgeving (ELO) op Hilfertsheem-Beatrix. Via ons cijfer- en administratieprogramma Magister kunnen leerlingen geïnformeerd worden over hun huiswerk, de studiewijzer, de te maken opdrachten enzovoorts. Als eerste stap zijn we begonnen met de digitale absentenadministratie in Magister. Leraren voeren iedere les hun absenten via de computer in. Een tweede stap die nu gezet wordt is dat leraren het huiswerk voor de leerling in de digitale agenda van de leerling zetten, zodat de leerling thuis en op school altijd kan zien of en wat voor huiswerk hij voor een bepaald vak heeft. Na de kerstvakantie gaan we verder met het invoeren van studiewijzers en het neerzetten van opdrachten in de ELO met het doel de ELO aan het eind van het leerjaar volledig in gebruik te hebben. We maken wat betreft invoering wel een onderscheid tussen onder- en bovenbouw. In de bovenbouw voeren we de ELO onverkort in. In de onderbouw gebruiken we op dit moment het Logboekje en wordt aan de hand van de ervaringen met de ELO in de bovenbouw bekeken welke onderdelen van de digitale leeromgeving ook voor de onderbouw een aanvulling kunnen zijn. Ouderinfo nr. 347 Pagina 3

4 Vuurwerk de schoolleiding Vuurwerk is mooi, spannend en gevaarlijk. Je moet er wel goed mee om kunnen gaan. Het kan immers ook tot afschuwelijke ongelukken leiden. Hoewel het wettelijk verboden is om nu vuurwerk af te steken, hebben we al wat knallen gehoord. Vanwege het gevaar hanteren we op Hilfertsheem-Beatrix strenge regels m.b.t. het vuurwerk. Het naar school meenemen van vuurwerk is niet toegestaan; het afsteken van vuurwerk op school of in de omgeving van school dus al helemaal niet. Leerlingen die zich niet aan deze regels houden, lopen de kans om te worden geschorst Elke leerlinge die in vuurwerk handelt of met veel vuurwerk naar school komt, zal gemeld worden bij de politie. Vuurwerk 2011 Wat mag wel? Legaal vuurwerk (met Nederlandse gebruiksaanwijzing)kopen op 29, 30 en 31 december 2011 Vuurwerk kopen als je 16 jaar of ouder bent Vuurwerk afsteken op 31 december vanaf uur 's ochtends tot uur 's nachts. Voor de volgende vuurwerkovertredingen kunnen jongeren bij HALT terechtkomen: het bezit van illegaal vuurwerk het bezit van vuurwerk buiten de periode dat vuurwerk mag worden verkocht het bezit van meer dan 10 kilo vuurwerk het afsteken van vuurwerk buiten de toegestane tijd strafbaar baldadig gedrag met vuurwerk HALT-straffen vuurwerk De straffen bij HALT voor vuurwerkdelicten variëren van 2 uur tot 16 uur. De hoogte van de straf hangt af van het soort vuurwerkdelict, de leeftijd van de dader en of de dader al eerder bij halt is geweest. Ouderinfo nr. 347 Pagina 4

5 Bezoek basisscholen Dinsdag 15 november hebben ruim vijfhonderd leerlingen van groep 8 van verschillende basisscholen uit de omgeving onze school bezocht. Het doel was om hen kennis te laten maken met het vmbo in het algemeen en onze school in het bijzonder. Het was een geslaagde dag. Uit de enquête bleek dat men zeer tevreden was over de organisatie en ontvangst. Bijzonder enthousiast was men over de inzet van leerlingen bij de rondleiding. Hieronder enkele opmerkingen uit de enquête: Heel graag volgend jaar weer. Het was erg leuk voor de kinderen. Ze vonden het spannend en interessant. Zowel voor leerlingen met vmbo-advies als voor leerlingen met ander advies is het goed om te zien hoe jullie school werkt. Ik vind het van groot belang dat leerlingen met hun eigen ogen zien dat we in de maatschappij mensen nodig hebben die met hun handen en/of hoofd werken. Open Dagen en voorlichtingsavond nieuwe leerlingen Voor sommigen van u is het al wat langer geleden, voor anderen maar een paar jaar, maar de kans is groot dat de eerste kennismaking met onze school plaatsvond tijdens een Open Dag. We zijn er dan ook van overtuigd dat dit evenement een belangrijke rol speelt in de presentatie van Hilfertsheem-Beatrix naar buiten. Dit jaar organiseren we onze Open Dagen op Vrijdag 27 januari 2012 tussen en uur en Zaterdag 28 januari 2012 tussen en uur. Donderdag 19 januari 2012 is er een voorlichtingsavond voor ouders van nieuwe leerlingen voor het schooljaar De lesdag eindigt voor onze leerlingen op vrijdag 27 januari om uur. Wij zullen onze leerlingen wel om assistentie vragen bij het inrichten van de vaklokalen, bij de uitleg en begeleiding van programmaonderdelen of bij de rondleiding door beide gebouwen. Wij gaan ervan uit dat alle leerlingen op de een of andere wijze hun bijdrage leveren en dus zoveel mogelijk beschikbaar zijn. Op donderdag 2 februari 2012 is er een informatieavond betreft Onderwijs en Topsport, voor ouders en verzorgers van sporttalenten. Deze avond vindt plaats op het Comenius College, Bisonlaan 1 te Hilversum en begint om uur. Dinsdag 15 mei 2012 is er een voorlichtingsavond voor nieuwe leerlingen voor leerjaar 2, 3 en 4 op de Lieven de Keylaan 58. Misschien dat u uw buren, kennissen en/of familieleden nog attent kan maken op onze Open Dagen. Ouderinfo nr. 347 Pagina 5

6 Maatschappelijke stage op Hilfertsheem-Beatrix Op onze school heeft de maatschappelijke stage al heel lang een vaste plek in ons schoolprogramma. Door een aantal dagen te werken in een maatschappelijke organisatie maken onze leerlingen kennis met een kant van onze samenleving waarin de zorg voor anderen centraal staat. Ze ervaren dan zelf de mooie en zware kanten van dit werk. U moet denken aan werken met mensen die een beperking hebben of met ouderen en kinderen. Het kan bijvoorbeeld ook werk in een bibliotheek, op een kinderboerderij of bij de brandweer zijn. De leerlingen van leerjaar 1 gaan in juni een dag buiten school werken, de leerlingen van leerjaar 2 hebben in maart/april een week stage en de leerlingen van leerjaar 3 doen in juni een Project Goede Doelen. Alle leerlingen doen verslag van hun stage en presenteren dit aan hun groep. De maatschappelijk stage bedraagt wettelijk 30 uur en moet afgerond zijn voordat je het diploma krijgt. Alle ouders moeten een handtekening ter goedkeuring zitten. De heer Van Pagée is onze maatschappelijke stagecoördinator. Voorlichtingsdagen ROC leerjaar 3 mevr. F. Veldman Op 29, 30 november en 1 december hebben inmiddels de drie grote voorlichtingsdagen op het ROC van Amsterdam in Hilversum plaatsgevonden. Alle leerlingen van leerjaar 3 hadden zich opgegeven om informatie te krijgen over heel veel verschillende vervolgopleidingen. Wij gaan er vanuit dat u met uw kind praat over de ervaringen op het ROC, de informatie die ze hebben gekregen, het verschil tussen een ROC en Hilfertsheem-Beatrix, de gesprekken die ze hebben gehad met MBO-leerlingen, etc. Wij hopen dat deze dagen bijdragen tot een goede keuze van de vervolgopleiding. Schoolraad We zijn blij dat twee ouders gehoor hebben gegeven aan onze oproep voor nieuwe leden voor de schoolraad van Hilfertsheem-Beatrix. De vader van Jesse Zweers uit 1W heeft belangstelling getoond en mevrouw Van Kempen, moeder van Nadja uit 1N. Op donderdag 15 december hebben we weer vergadering van de schoolraad en hopen we hen te ontmoeten. Ouderinfo nr. 347 Pagina 6

7 Scholing voor docenten: Leren hoe te leren door M. de Groot In onze lessen staat meestal de lesinhoud centraal, ofwel het onderwerp dat in het boek aan de orde is. Je zou dit het leren wat te leren kunnen noemen. Dit schooljaar heeft het docententeam zich toegelegd op datgene wat er voor leerlingen nodig is om dit leren optimaal te kunnen doen. Hiervoor is het nodig dat leerlingen hun spullen bij zich hebben, weten hoe ze met iets aan de slag moeten, weten hoe ze iets moeten leren en bijvoorbeeld dat leerlingen weten hoe ze hun huiswerk moeten aanpakken. We noemen dit het leren hoe te leren. We zijn dit schooljaar vanaf dag één gestart met het als docent inzicht krijgen in de belangrijke voorwaarden om tot leren te komen. Veel aandacht is gaan zitten in het altijd meenemen van de juiste spullen. U als ouder heeft waarschijnlijk gemerkt dat zodra uw kind zaken vergeet, het meteen in het Logboekje verschijnt. Ook hebben we veel nadruk gelegd op het met de klas gewoonweg praten over hun leren. Als docenten geven we dus niet alleen huiswerk of leerwerk op, maar bespreken we ook met de leerlingen hoe zij denken het te gaan aanpakken. Door dit van elkaar te horen, komen leerlingen op ideeën hoe hun aanpak te verbeteren is. Tevens is het voor een docent mogelijk om niet-effectieve aanpakken te bespreken en bij te sturen. Ook zijn er in de les vele effectieve methoden, structuren te gebruiken om het leergedrag van de leerlingen te bevorderen. We gebruiken de methode van uitgestelde aandacht (gebruik van stoplicht en time-timer) om de concentratie tijdens het zelfstandig werken te bevorderen. Ook is er een vaste structuur bij het opgeven van huiswerk. Als team geloven we in de slogan structuur bepaalt gedrag en proberen we als eenheid in ons handelen op te trekken. De komende tijd gaan we ons verdiepen in de eenvoudige, maar o zo belangrijke vraag: hoe leren we (of specifiek: de leerlingen) eigenlijk? Welke aanpak(ken) heeft bewezen te werken? En wat betekent dit voor ons gedrag als docent in de les en tijdens onze uitleg? Afijn, ons doel is om een docententeam te creëren dat niet alleen expert is op het eigen vakgebied (het leren wat te leren), maar ook expert gaat worden in het aanbieden en structureren van het werk (het leren hoe te leren) voor onze leerlingen. Ouderinfo nr. 347 Pagina 7

8 Werken met Remedial Teachers, B. Goossen & H. Meester Een handige manier om Engelse of Duitse woordjes te leren is met een overhoorprogramma op de computer. Dat overhoorprogramma heet wrts. Iedereen kan er gratis gebruik van maken. Leerlingen kunnen zo de uitspaak, de betekenis en de spelling van de woorden oefenen. Hoe leerlingen zich kunnen aanmelden en hoe ze kunnen oefenen staat uitgebreid op de website. (www.hilfertsheem.nl - Begeleiding/Zorg - Remedial Teaching - Dyslexie - Woordjes leren met wrts) Hier de verkorte weergave (als de leerling zich al een keer eerder heeft aangemeld): Start internet op typ in de browser: log in met je adres typ je wachtwoord in (je voornaam) Voor klas 1: als je een lijst wil overnemen, ga dan naar: klik op de klas waar je in zit: bk (basisklas) of kgt klik op de lijst die je wil overnemen klik dan onderaan de woordenlijst op opslaan Voor klas 2: als je een lijst wil overnemen, ga dan naar: voor Engels of naar voor Duits klik op de lijst die je wil overnemen klik dan onderaan de woordenlijst op opslaan Kort en vaak oefenen zorgt ervoor dat de woorden in het lange termijn geheugen komen. Vandaar ons advies: 4 x per week 10 minuten een blokje van tien woorden leren. Ouderinfo nr. 347 Pagina 8

9 Werkweek Zeewolde klas 3EC1 en 3EC2 Woensdag 28 september vertrokken we met de bus naar Zeewolde. De busreis was erg gezellig. Toen we aankwamen, gingen we de huisjes in orde maken. Daarna moesten we een speurtocht doen die uitkwam in Zeewolde. Daar gingen we boodschappen doen want we moesten die avond zelf koken, dat vond ik erg leuk. s Avonds deden we een geluidenspel in het bos. Donderdag gingen we op de fiets naar Harderwijk en daar moesten we opdrachten doen in het centrum. Daarna gingen we naar het Dolfinarium. Het was erg warm. s Avonds zijn we uit eten geweest, dat was heel gezellig. Vrijdag gingen we spelletjes op het strand doen en daarna naar huis. Iedereen was best moe. Het was een super werkweek, om nooit te vergeten! Ouderinfo nr. 347 Pagina 9

10 Sportoriëntatie leerjaar 4 Vakgroep Bewegingsonderwijs In de eerste drie leerjaren krijgen onze leerlingen een aantal lesuren bewegingsonderwijs per week. Belangrijk omdat ze volop in de groei zijn. In leerjaar 4 verschuift het accent naar kennis maken met verschillende sporten met als doel dat ze een keus kunnen maken om na het voortgezet onderwijs te blijven bewegen. Dit schooljaar heeft onze vakgroep bewegingsonderwijs de samenwerking met het Sport College Hilversum van het ROC verder uitgebreid. Er zijn nu drie projecten: 1. De studenten van het Sport College verzorgen samen met de docenten bewegingsonderwijs van Hilfertsheem-Beatrix de Sportoriëntatie lessen voor klas De leerlingen van klas 3 en 4 die Sport&Spel als keuzevak hebben gaan samen met studenten van het Sport College een kadercursus op het ROC doen. 3. De studenten van het Sport College verzorgen samen met de docenten bewegingsonderwijs van Hilfertsheem-Beatrix de sportdagen van klas 1, 2 en 3. We zijn tot nu toe heel tevreden over deze samenwerking en over de kwaliteit die wordt geleverd. Zo kunnen we veel van onze leerlingen ervaringen op laten doen waar ze later veel aan kunnen hebben. De sportoriëntatie gaat nu de vierde ronde in. Tot nu toe hebben de leerlingen van leerjaar 4 kunnen kiezen uit: Tennis, Voetbal, Flagball, Softbal, Petanque, Hockey, Volleybal, Atletiek, Badminton en Jiu Jitsu. De komende weken is er keus uit Paardrijden, Zelfverdediging voor meisjes, Tafeltennis, Aerobic, Wandklimmen en Kickboksen. Hoewel de meeste sporten worden gegeven buiten ons schoolgebouw gelden ook daar onze schoolregels en verwachten we respect voor de trainer en een goede inzet. Ouderinfo nr. 347 Pagina 10

11 Jeugdsportfonds door R. van Pagée Ook in 2012 moeten alle kinderen kunnen sporten! Het motto van het Jeugdsportfonds is dat alle kinderen moeten kunnen sporten! Wij creëren sportkansen voor kansarme kinderen. Kinderen tot 18 jaar die in gezinnen leven met weinig geld kunnen in aanmerking komen voor ondersteuning. wij betalen contributies en benodigde attributen toe een maximaal bedrag van 225,-- per jaar. Ouders, kinderen en sportverenigingen kunnen zelf geen aanvraag indienen. Dit kan gedaan worden door professionals uit het onderwijs, hulpverlening en gezondheidzorg; zij zijn de zogenaamde intermediairs van het Jeugdsportfonds. Dat het Jeugdsportfonds zinvol is in het Gooi blijkt uit het feit dat er alleen al in de Gemeenten Bussum, Hilversum en Huizen er 66 kinderen gebruik maken van het Jeugdsportfonds. Voor leerlingen van Hilfertsheem-Beatrix is de heer R. van Pagée voor u de contactpersoon. Voor informatie en een aanvraag kunt u hem mailen via: WIE GEEFT UW KIND EEN STEUNTJE IN DE RUG? Alle kinderen moeten kunnen sporten. Maar soms kan dat simpelweg niet. Omdat de financiële middelen er niet zijn bijvoorbeeld. Het Jeugdsportfonds geeft dan graag een steuntje in de rug door gezinnen die het minder breed hebben financieel te ondersteunen. Kan uw gezin onze hulp gebruiken? Aarzel niet en doe een beroep of het Jeugdsportfonds. Dat kan eenvoudig door onze intermediair op de school van uw kind te benaderen. Hij of zij geeft u graag meer informatie of helpt u direct verder. Het Jeugdsportfonds vindt dat alle kinderen moeten kunnen sporten. Ook uw kind! Kijk op Ouderinfo nr. 347 Pagina 11

12 Multi Culti Cooking dhr. M. de Groot MultiCulticooking van 19 t/m 25 november Gouden Pollepel ging naar Marokko Voor de vijfde keer deden leerlingen uit de tweede klassen van het Hilfertsheem-Beatrix mee aan de strijd om de 'Multi Culti Cooking'-prijs. De opdracht was: 'Bereid en presenteer het meest originele en lekkere recept uit een andere eetcultuur dan die van jezelf'. Niet alleen de kookkunst, maar ook de culturele kennis van de leerlingen werd tijdens deze wedstrijd beoordeeld Tijdens dit project maakten de leerlingen kennis met de cultuur van een ander land en leerden andere gebruiken, andere muziek, andere kleding en andere eetgewoonten kennen. Onze leerlingen ontdekten bovenal dat vreemd niet meteen eng is maar juist interessant kan zijn. Vrijdag 25 november was de finaledag. Een jury onder leiding van voorzitter Charlotte Borggreve oordeelde over de verrichtingen van alle groepen. Over zestien verschillende landen (Spanje, Soedan, Marokko, Amerika, Engeland, Suriname, Italië, Nepal, Turkije, China, Griekenland, Thailand, India, Argentinië, Indonesië en De Antillen) werden er presentaties verzorgd. De eerste prijs, de gouden pollepel en een kookboek, ging naar Marokko. Argentinië werd tweede en Engeland derde. Wintersportdag Op dinsdag 6 maart 2012 zal de traditionele wintersportdag weer gaan plaatsvinden. De leerlingen uit leerjaar 1 gaan schaatsen op de Vechtsebanen in Utrecht. Voor de leerlingen uit leerjaar 2 zullen wij weer afreizen naar Snowworld in Landgraaf, waar geskied, gerodeld en gesnowboard kan worden. De leerlingen uit leerjaar 3 mogen kiezen tussen schaatsen op de Vechtsebanen of Snowworld in Landgraaf. Over de kosten die verbonden zijn aan deze activiteiten, zult u t.z.t. nog bericht ontvangen en zal ook terug te vinden zijn op onze website. (www.hilfertsheem.nl) Ouderinfo nr. 347 Pagina 12

13 CKV-activiteit leerjaar 3 CKV-activiteit leerjaar 3, Vrijdag 16 december van uur tot uur. Band Slam - Filmtheater Hilversum. Vrijdag 16 december gaan de leerlingen van leerjaar 3 naar het Filmtheater Hilversum. In het kader van CKV gaan de leerlingen de film 'Bandslam' te bekijken. Hieronder informatie over deze film: Will is een nerd die veel muziektrivia kan oplepelen. Hij wordt gepest, maar weet tegenspoed met zelfspot te overwinnen. Tot zijn verbazing wordt hij door het populaire meisje Charlotte op sleeptouw genomen. Omdat hij zoveel van muziek weet, mag hij haar adviseren. Haar nieuwe band wil meedoen aan Bandslam, een competitie tussen highschoolbands, om het daar op te nemen tegen de immens populaire Glory Dogs, waarvan haar ex-vriend Ben Wheatly de zanger is. Ook sluit Will vriendschap met Sa5m ( de 5 spreek je niet uit, zegt ze), een einzelgänger met altijd een boek in de buurt. Voor maatschappijleer moeten ze een opdracht doen waarin onder meer hun favoriete plek gefilmd moet worden. Voor Will, die brieven aan David Bowie schrijft, is dat CBGB, de club waar de Amerikaanse punk begon en die vorig jaar sloot. Bandslam is wel omschreven als antwoord op de drie High School Musicalfilms. Ze delen zelfs de hoofdrolspeler, Vanessa Hudgens, die Sa5m speelt. Maar het is eerder een vervolg, bedoeld voor wat oudere kinderen. Het voordeel van Bandslam is betere muziek, iets levensechtere personages die zelf zingen en muziek maken en ook voor volwassenen aardige humor. Excursie naar Düsseldorf leerjaar 3 Duits mevr. P. Schilte Met de derdeklas leerlingen, die Duits hebben, gaan we naar Duitsland. Naar Düsseldorf, naar de kerstmarkt. Dat doen we op 9 december. De excursie is bedoeld, om de Duitse taal echt te gebruiken. De leerlingen maken opdrachten, die meetellen voor hun cijfer. We bezoeken de kerstmarkt en dit jaar ook een vmbo-school. We houden korte gesprekken, uiteraard in het Duits. De leerlingen moeten in een boekhandel een klein Duits leesboekje kopen. Ze zullen ook een postkaart naar school sturen. En ze gaan met een Duitse leerling de stad in. Er is natuurlijk ook tijd om wat lekkers te kopen of een souvenir voor thuis. Wilt u ook een kijkje nemen, wat er op de kerstmarkten allemaal te doen is? Kijk op We hebben er allemaal zin in en vinden het ook spannend, zowel de leerlingen als de docenten die mee mogen. Ouderinfo nr. 347 Pagina 13

14 Kerstmusical door P. de Jonge De Kerstmusical komt er weer aan. Dit jaar spelen onze leerlingen de musical Pippin. Pippin is een vroege musical van de schrijver Stephen Schwartz, ook wel bekend van de musical Wicked. De musical gaat over Pippin, de zoon van Karel de Grote. Pippin is op zoek naar een invulling van zijn leven. Van oorlog tot losbandigheid, alles probeert hij om zijn leven zin te geven, met lied en dans ondersteund door een groep rondreizende Spelers. Maar als hij de weduwe Catherine ont- moet krijgt zijn zoektocht een andere wending. Een wending die de Spelers niet echt zien zitten. U bent van harte uitgenodigd om de avonturen van Pippin met onze leerlingen te delen. De voorstelling is op woensdagavond 21 december, aan- vang uur. Toegang is gratis. Reserveren is niet noodzakelijk, maar in verband met beperkte capaciteit van de zaal wel gewenst. U kunt reserveren via: Kerstvakantie Vrijdag 23 december 2011 om ±12.00 uur begint de Kerstvakantie. Maandag 9 januari 2012 worden alle leerlingen om uur weer op school verwacht. Nieuwjaarsbijeenkomst Op maandag 9 januari beginnen de lessen voor de leerlingen om uur. Voorafgaand aan deze lessen hebben we immers met alle medewerkers van Hilfertsheem-Beatrix onze traditionele nieuwjaarsbijeenkomst. Ouderinfo nr. 347 Pagina 14

15 Spreekavond n.a.v. rapport 1 Donderdag 22 of vrijdag 23 december krijgen de leerlingen hun eerste rapport mee. Aanvullend hierbij ontvangen zij een overzicht van hun werkhouding en sociaal gedrag in de afgelopen periode. Ook krijgen de leerlingen een reflectieformulier, waarop staat aangegeven waaraan de leerlingen de nieuwe rapportperiode willen werken. Op het bijgesloten dekblad vindt u ook een verzuimoverzicht. Tevens vindt u bij het rapport een uitnodiging/instructie voor het digitaal registreren voor de spreekavond. Daarin nodigen wij u graag uit voor de ouderspreekavond op dinsdag 17 januari U krijgt dan de gelegenheid om de vakdocenten en mentor van uw zoon of dochter te spreken. De uitnodiging en de instructie voor digitale opgave vindt u bij het rapport. Wij hebben echter wel uw mailadres nodig. We vragen u om dat zonodig aan de administratie door te geven. Informatieavond Richtingkeuze ouders leerjaar 2 Leerlingen van leerjaar 2 moeten twee zeer belangrijke keuzes maken in dit schooljaar! Allereerst moeten ze de leerweg kiezen: basis- of kaderberoepsgerichte leerweg (twee leerwegen met een combinatie van theorie en praktijk). Bij basis betekent het dat er meer met de handen wordt gewerkt (=ze zijn praktisch bezig) en minder met het hoofd. Een kaderleerling wil wel graag praktijk doen en ze moeten ook best veel theorie willen doen. Een leerling van de theoretische leerweg (op HB is dat de TOP-klas) ziet het als een uitdaging om bijvoorbeeld zoveel mogelijk theorievakken te doen. De leerlingen die basis of kader kiezen moeten daarnaast nog een tweede keuze maken: de sector. Een sector is een gebied met vergelijkbare werkvelden. Wie bieden op Hilfertsheem-Beatrix drie sectoren aan: economie, techniek, zorg & welzijn. Wat doen wij in leerjaar 2 aan keuzebegeleiding? 1. Lessenserie - Help! Ik moet straks kiezen. 2. Praktische Sector Oriëntatie (=PSO) 3. Informatieavond op 21 februari Voorlopige keuze voor leerweg en sector laten maken 5. (ontvangt u op de informatieavond 21 februari 2012) 6. Beroepskeuzetest 7. Advies voor leerweg en sector 8. Begeleiding naar de (definitieve) keuze d.m.v. gesprekken We hopen dat we u inzicht hebben gegeven in de route naar de keuze voor de bovenbouw. Hebt u hierover vragen dan kunt u natuurlijk altijd terecht bij de mentoren, bij mevrouw Veldman of de heer De Groot. Ouderinfo nr. 347 Pagina 15

16 Brugklaskamp Heino oktober 2011 Ouderinfo nr. 347 Pagina 16

17 Agenda (typefouten/wijzigingen voorbehouden) Wk Dag Datum Leerjaar Activiteit 49 ma 05 dec alg Sinterklaas alg Deze week: Leerlingenraad Deze week: Inhaalmoment PTA di 06 dec Start werkveldstage leerjaar 3 ZW (t/m 09 dec.) wo 07 dec Presentatie intersectoraal werkstuk vr 09 dec Excursie naar Düsseldorf leerjaar 3 (Duits) 50 ma 12 dec Deze week: CKV-activiteit do 15 dec alg uur: Vergadering Schoolraad 51 wo 21 dec Kerstmusical voor ouders en leerlingen do 22 dec Kerstmusical; activiteit mentorklas Uitdelen rapport 1 vr 23 dec Kerstmusical; activiteit mentorklas Uitdelen rapport 1 52 ma 26 dec Alg Kerstvakantie (t/m 08 jan. 2012) 01 ma 02 jan Alg Kerstvakantie (t/m 08 jan. 2012) 02 ma 09 jan Nieuwjaarsbijeenkomst personeel. Start lessen uur 3 Deze week: Start Fair Play leerjaar 3 03 di 17 jan Spreekavond n.a.v. rapport 1 do 19 jan Alg Voorlichtingsavond nieuwe ouders ( 12-13) 04 vr 27 jan Alg uur: Open Dag za 28 jan Alg uur: Open Dag 05 ma 30 jan Alg Start tweede helft van het schooljaar Deze week: Leerlingenraad do 02 febr.2012 Alg uur: Voorlichtingsavond CVO t Gooi als Topsportschool op het Comenius College 06 ma 06 febr Deze week: Excursie Corpus 3ZW+3TOP wo 08 febr Alg uur: Vergadering Schoolraad 07 vr 17 febr Just for a laugh 08 ma 20 febr Toetsweek leerjaar (t/m 24 febr.) di 21 febr Informatieavond richtingkeuze leerjaar 2 09 ma 27 febr Alg Voorjaarsvakantie (t/m 04 mrt.) 10 ma 05 mrt Laatste les PSO 4 Start stage leerjaar 4 (t/m 16 mrt) di 06 mrt Wintersportdag Ouderinfo nr. 347 Pagina 17

18 Wk Dag Datum Leerjaar Activiteit 11 ma 12 mrt Deze week: Maatschappelijke stage 2B + 2N 12 ma 19 mrt Deze week: Inhaalmoment PTA leerjaar di 20 mrt Werkveldstage leerjaar 3 ZW (t/m 23 mrt.) uur: Examenfoto 13 ma 26 mrt Deze week: Maatschappelijke stage 2P + 2Q do 29 mrt Uitdelen rapport uur: Ouderavond examentraining 14 ma 02 apr Alg Deze week: Leerlingenraad Deze week: An English Experience 4 Start CSPE (t/m 13 apr.) wo 04 apr Spreekavond n.a.v. rapport 2 vr 06 apr Alg Paasvakantie (t/m 09 apr.) 15 ma 09 apr Alg Paasvakantie di 10 apr Deze week: CSPE (t/m 13 apr.) 4 Start examentraining leerjaar Toneelvoorstelling LAM leerjaar wo 11 apr Uitdelen cijfers leerjaar 4 do 12 apr Sportdag leerjaar 3 Alg uur: Vergadering Schoolraad vr 13 apr Inleveren herkansingsbriefjes leerjaar 4 16 ma 16 apr Deze week: Maatschappelijke stage 2A di 17 apr Uitdelen herkansingrooster leerjaar 4 do 19 apr Herkansingen leerjaar 4 vr 20 apr Herkansingen leerjaar Examenfeest leerjaar ma 23 apr Deze week: CKV-activiteit do 26 apr Uitdelen voorlopige cijferlijst SE leerjaar 4 vr 27 apr Voor uur: Reageren op voorlopige cijferlijst lj.4 18 ma 30 apr Alg Meivakantie (t/m 06 mei) 19 wo 09 mei Proefproject leerjaar 1 (t/m 11 mei) 20 ma 14 mei Start CSE TL (t/m 29 mei) Rooster volgt. 4 Start CSE digitaal examen BB+KB Rooster volgt 3 Start stage leerjaar 3 TN, EC + TOP (t/m 25 mei) di 15 mei 2012 alg Informatieavond voor nieuwe leerlingen do 17 mei 2012 alg Hemelvaart - vakantie vr 18 mei 2012 alg vakantie Ouderinfo nr. 347 Pagina 18

19 Wk Dag Datum Leerjaar Activiteit 21 ma 21 mei Project Actieve Leefstijl leerjaar 1 (t/m 25-mei) 4 Vervolg CSE (t/m 29 mei) di 22 mei Deze week: Start werkveldstage leerjaar 3 ZW (t/m 25 mei) wo 23 mei Sportdag leerjaar ma 25 mei 2012 alg Pinksteren - vakantie 23 wo 06 juni Toetsweek leerjaar 3 (t/m 13 juni) 24 wo 13 juni Uitslag CSE 1 e tijdvak + digitaal examen alg uur: Vergadering Schoolraad vr 15 juni Maatschappelijke stage leerjaar 1 25 ma 18 juni Deze week: Inhalen PTA onderdelen 4 Start 2 e tijdvak CSE (t/m 20 juni) wo 20 juni Start project Goede Doelen leerjaar 3 (t/m 22 juni) 26 di 26 juni Verkeerseducatiemarkt leerjaar 3 wo 27 juni Uitslag 2 e tijdvak CSE do 28 juni Uitdelen voorlopige cijferlijst leerjaar 3 4 Diploma-uitreiking 27 ma 02 juli Projectweek leerjaar Voor uur: Inleveren herkansingsbriefjes lj.3 di 03 juli Uitdelen rooster herkansingen leerjaar uur: Open Podium wo 04 juli Inhalen toetsen leerjaar 3 do 05 juli Herkansingen leerjaar 3 vr 06 juli Herkansingen leerjaar 3 28 ma 09 juli Mogelijkheid klassenactiviteit leerjaar 1, wo 11 juli Uitdelen rapport 3 vr 13 juli 2012 alg Laatste schooldag - Zomervakantie (t/m 02 sept.) Ouderinfo nr. 347 Pagina 19

20 Ouderinfo nr. 347 Pagina 20

Leerlingwijzer van het Stelle College Schooljaar 2009-2010

Leerlingwijzer van het Stelle College Schooljaar 2009-2010 Leerlingwijzer van het Stelle College Naam school: Stelle College Adres: Mr. Treublaan 1-3 1097 DP Amsterdam Telefoon: (020) 579 71 30 Fax: (020) 694 53 51 Opleidingsmanager onderbouw: de heer I. Oostvriesland

Nadere informatie

DALTONWIJS. Verleg je grenzen bij Lentiz Dalton MAVO. Voorwoord INHOUDSOPGAVE. Nummer 3 januari 2015. Beste ouder(s) en verzorger(s),

DALTONWIJS. Verleg je grenzen bij Lentiz Dalton MAVO. Voorwoord INHOUDSOPGAVE. Nummer 3 januari 2015. Beste ouder(s) en verzorger(s), Voorwoord Beste ouder(s) en verzorger(s), Zowel aan het einde van 2014 als bij de start van 2015 hebben veel leerlingen zich van hun beste kant laten zien. Rond 5 december organiseerde de school een Sinterklaasfeest

Nadere informatie

Inhoudsopgave. School en schoolleiding 4. Visie en identiteit 5. Inrichting van ons onderwijs 7. Lessentabellen 12. Lestijden 16.

Inhoudsopgave. School en schoolleiding 4. Visie en identiteit 5. Inrichting van ons onderwijs 7. Lessentabellen 12. Lestijden 16. Schoolgids 2014-2015 Inhoudsopgave School en schoolleiding 4 Visie en identiteit 5 Inrichting van ons onderwijs 7 Lessentabellen 12 Lestijden 16 Vakanties 17 Thomas a Kempis College en Sport 18 Begeleiding

Nadere informatie

Lieven de Keylaan 58, 1222 LH Hilversum Tel. 035 683 15 57 E-mail: info@hilfertsheem.nl. Ga maar op weg

Lieven de Keylaan 58, 1222 LH Hilversum Tel. 035 683 15 57 E-mail: info@hilfertsheem.nl. Ga maar op weg Lieven de Keylaan 58, 1222 LH Hilversum Tel. 035 683 15 57 E-mail: info@hilfertsheem.nl Nummer 348 2011-2012 01 juli 2012 Eindredactie: Hanneke Strankinga Ga maar op weg Ga maar op weg met je kennis en

Nadere informatie

Nieuwsbrief 23 februari 2012 Bestemd voor de ouders van de leerlingen van Veurs Voorburg.

Nieuwsbrief 23 februari 2012 Bestemd voor de ouders van de leerlingen van Veurs Voorburg. Nieuwsbrief 23 februari 2012 Bestemd voor de ouders van de leerlingen van Veurs Voorburg. Missie: We zijn een veilige school waar je door middel van goed onderwijs met elkaar leert om verder te komen.

Nadere informatie

2015 magazine Wageningen vmbo. Pantarijn. Ontdek(t) je talent. vrijdag 30 januari 16.00-21.00 u.

2015 magazine Wageningen vmbo. Pantarijn. Ontdek(t) je talent. vrijdag 30 januari 16.00-21.00 u. 2015 magazine Wageningen vmbo Pantarijn Ontdek(t) je talent vrijdag 30 januari 16.00-21.00 u. Open huis 2015 2 Pantarijn Wageningen VMBO Aan de leerlingen van groep 8 Je laatste jaar op de basisschool.

Nadere informatie

MEER DAN EEN SCHOOL. WIE IS WIE? Directeur en teamleiders brugklassen IN DIT NUMMER: Volgend jaar naar de brugklas? Je gratis boeken liggen klaar!

MEER DAN EEN SCHOOL. WIE IS WIE? Directeur en teamleiders brugklassen IN DIT NUMMER: Volgend jaar naar de brugklas? Je gratis boeken liggen klaar! HOEVEEL KOST DE BRUGKLASKLAS? De schoolboeken kosten de ouders niets. De firma Iddink bezorgt de boeken voor het begin van het schooljaar bij de leerling thuis. De kosten voor aanvullend lesmateriaal zoals

Nadere informatie

Scholengemeenschap voor vmbo/mavo en lwoo. Schoolgids 2011-2012

Scholengemeenschap voor vmbo/mavo en lwoo. Schoolgids 2011-2012 Scholengemeenschap voor vmbo/mavo en lwoo Schoolgids 2011-2012 Hoofdkop Schoolgids 2011-2012 1 Scholengemeenschap voor vmbo/mavo en lwoo Inhoud 1 2 3 4 5 6 7 Voorwoord De school Doelstelling van de school

Nadere informatie

Farelnieuws. De dag van de leraar

Farelnieuws. De dag van de leraar Farelnieuws jaargang 43, nummer 2, 3 oktober 2014 De dag van de leraar Volgende week maandag is het de dag van de leraar. Op 6 oktober wordt er landelijk stil gestaan bij het werk van deze belangrijke

Nadere informatie

Scholengemeenschap voor vmbo/mavo en lwoo. Schoolgids 2013-2014

Scholengemeenschap voor vmbo/mavo en lwoo. Schoolgids 2013-2014 Scholengemeenschap voor vmbo/mavo en lwoo Schoolgids 2013-2014 Hoofdkop Schoolgids 2013-2014 1 Scholengemeenschap voor vmbo/mavo en lwoo Inhoud 1 2 3 4 5 6 7 Voorwoord De school Doelstelling van de school

Nadere informatie

Informatiegids van het Baudartius College voor leerlingen van groep 8 en hun ouders. Binnenste Buiten

Informatiegids van het Baudartius College voor leerlingen van groep 8 en hun ouders. Binnenste Buiten Informatiegids van het Baudartius College voor leerlingen van groep 8 en hun ouders 2011 Binnenste Buiten Inhoud Welkom 2 1 Waar staan wij voor? 5 2 Welke lijn kun je kiezen? 6 3 Wat kun je verwachten?

Nadere informatie

Na al deze drukte hebben we wel een mooie meivakantie verdiend. Een fijne week allemaal. Tot 6 mei!

Na al deze drukte hebben we wel een mooie meivakantie verdiend. Een fijne week allemaal. Tot 6 mei! Jaargang 8, nummer 5 Maand april 2014 Projectweek, examentrainingen en vakantie De afgelopen week was het in enkele afdelingen van de school heel rustig, omdat daar serieus gewerkt werd aan de voorbereiding

Nadere informatie

regio arnhem het voortgezet onderwijs helder in beeld

regio arnhem het voortgezet onderwijs helder in beeld regio arnhem het voortgezet onderwijs helder in beeld Inhoudsopgave & colofon Voorwoord 2 Het Voortgezet Onderwijs: de feiten op een rij voor ouders van leerlingen in groep 8 3 Het Voortgezet Onderwijs:

Nadere informatie

Welkom op het CCZ! Heeft u vragen, dan kunt u altijd contact met ons opnemen via info@ccz.nu of via 030 691 65 51.

Welkom op het CCZ! Heeft u vragen, dan kunt u altijd contact met ons opnemen via info@ccz.nu of via 030 691 65 51. 30 Welkom op het CCZ! Sinds een aantal schooljaren is er gekozen geen papieren schoolgids meer te laten drukken uit respect voor het milieu. In deze download vindt u de schoolgids, zoals deze digitaal

Nadere informatie

RK Scholengemeenschap voor havo, vwo en tweetalig vwo. Zoetermeer

RK Scholengemeenschap voor havo, vwo en tweetalig vwo. Zoetermeer RK Scholengemeenschap voor havo, vwo en tweetalig vwo Zoetermeer 2 013 / 2 014 Alfrink College Inhouds opgave > INHOUDSOPGAVE Informatie voor ouders en leerlingen 2 Welkom op het Alfrink College 4 Het

Nadere informatie

Schoolgids 2014-2015 TVMBO. voor tweetalig onderwijs

Schoolgids 2014-2015 TVMBO. voor tweetalig onderwijs Schoolgids 2014-2015 TVMBO voor tweetalig onderwijs @anna Vooraf De schoolgids en de website bevatten foto s van leerlingen van onze school. Daarnaast maakt school steeds vaker gebruik van de sociale media

Nadere informatie

januari 2014 Naar het Voortgezet Onderwijs www.kiesdeschooldiebijjepast.nl Editie Zwolle 26 Ichthus College Kampen / IJsselmuiden 14 Praktijkonderwijs

januari 2014 Naar het Voortgezet Onderwijs www.kiesdeschooldiebijjepast.nl Editie Zwolle 26 Ichthus College Kampen / IJsselmuiden 14 Praktijkonderwijs Editie Zwolle 2014 Naar het Voortgezet Onderwijs 4 TalentStad Zwolle 6 Meander College Zwolle 8 Thomas a Kempis College Zwolle 10 JenaXL Zwolle 12 Centre for Sports & Education Zwolle 14 Praktijkonderwijs

Nadere informatie

schoolgids 2013-2014 nieuw havo e&m management, sport & bewegen

schoolgids 2013-2014 nieuw havo e&m management, sport & bewegen schoolgids 2013-2014 nieuw havo e&m management, sport & bewegen 1 inhoud 3 schoolgids 2013-2014 Echnaton leren in beweging 1 2 echnaton schoolgids 2013-2014 inhoud Inhoud Voorwoord 5 1 2 3 4 5 6 7 8 Echnaton:

Nadere informatie

gymnasium tweetalig vwo atheneum havo vmbo

gymnasium tweetalig vwo atheneum havo vmbo gymnasium tweetalig vwo atheneum havo vmbo Allroundklassen Cultuurklassen Tweetalig vwo Sportklassen Highschool L.O.O.T.-school SCHOOLGIDS 2008-2009 Colofon Tekst: Willy van Bunningen Dick Frantzen Jan

Nadere informatie

Informatie 4 e klassen mavo pagina 1. Inhoudsopgave:

Informatie 4 e klassen mavo pagina 1. Inhoudsopgave: Informatie 4 e klassen mavo pagina 1 Inhoudsopgave: Voorwoord... 3 Dit stellen wij ons tot doel... 3 Adres van de school... 4 schoolorganisatie... 4 Bevoegd gezag... 4 Inspectie... 4 Vertrouwensinspecteur...

Nadere informatie

Schoolgids 2013-2014

Schoolgids 2013-2014 Schoolgids 2013-2014 2 Inhoud Voorwoord...5 Ambities en kernwaarden...7 Kwaliteitszorg en resultaten...8 Percentages eindexamenkandidaten...9 Opbrengstenprofiel 2013...9 Organisatie...10 Lestijden...10

Nadere informatie

SCHOOLGIDS 2014-2015 SCHOOLGIDS 2014-2015

SCHOOLGIDS 2014-2015 SCHOOLGIDS 2014-2015 SCHOOLGIDS 2014-2015 SCHOOLGIDS 2014-2015 VIA NOVA c o l l e g e Colofon Adres Via Nova College www.vianovacollege.nl info@vianovacollege.nl 030-6702500 Maartvlinder 7 3544 DA Utrecht Bestuur Het Via Nova

Nadere informatie

schoolgids 2012-2013 nieuw

schoolgids 2012-2013 nieuw schoolgids 2012-2013 nieuw ma n ag e &em o v a h rt & bew ge n, spo ement schoolgids 2012-2013 Echnaton leren in beweging 1 2 echnaton schoolgids 2012-2013 inhoud Inhoud Voorwoord 5 1 2 3 4 5 6 7 8 Echnaton:

Nadere informatie

INFORMATIE VAN HET ANDREAS COLLEGE, LOCATIE PIETER GROEN 45 e Jaargang, no. 01 Volgende nummer: Vrijdag 26 september 2014 Vrijdag 31 oktober 2014

INFORMATIE VAN HET ANDREAS COLLEGE, LOCATIE PIETER GROEN 45 e Jaargang, no. 01 Volgende nummer: Vrijdag 26 september 2014 Vrijdag 31 oktober 2014 INFORMATIE VAN HET ANDREAS COLLEGE, LOCATIE PIETER GROEN 45 e Jaargang, no. 01 Volgende nummer: Vrijdag 26 september 2014 Vrijdag 31 oktober 2014 VAN DE LOCATIEDIRECTEUR Allereerst heet ik u, ouder(s)/verzorger(s),

Nadere informatie

SCHOOLGIDS 2015 2016. Utrecht, 6 juli 2015. Op je toekomst voorbereid!

SCHOOLGIDS 2015 2016. Utrecht, 6 juli 2015. Op je toekomst voorbereid! SCHOOLGIDS 2015 2016 Utrecht, 6 juli 2015 Op je toekomst voorbereid! Inhoudsopgave Inleiding...3 Hoofdstuk 1 De school 1.1. Vernieuwend en eigentijds onderwijs...4 1.2. Visie... 4 1.3. Missie...4 1.4.

Nadere informatie

Vakcollege/VMBO PRAKTIJKONDERWIJS MAVO HAVO ATHENEUM GYMNASIUM SCHOOLGIDS

Vakcollege/VMBO PRAKTIJKONDERWIJS MAVO HAVO ATHENEUM GYMNASIUM SCHOOLGIDS Vakcollege/VMBO PRAKTIJKONDERWIJS MAVO HAVO ATHENEUM GYMNASIUM SCHOOLGIDS Voorwoord Met deze schoolgids willen we ouders, leerlingen en andere belangstellenden informeren over de doelstellingen van onze

Nadere informatie

Brug naar. ene. leven WWW.GROENEWELLE.NL WWW.GROENEWELLE.NL

Brug naar. ene. leven WWW.GROENEWELLE.NL WWW.GROENEWELLE.NL Brug naar het groene ene leven WWW.GROENEWELLE.NL WWW.GROENEWELLE.NL 5 1 / 4 1 R A A J L O O H C S SCHOOLGIDS GR OENE VO Voorwoord De Groene Welle als brug naar het groene leven. Dat is het motto van De

Nadere informatie

Jij leert. Jij inspireert! Schoolgids 2015-2016 VMBO. Schoolgids vmbo 1

Jij leert. Jij inspireert! Schoolgids 2015-2016 VMBO. Schoolgids vmbo 1 Jij leert. Jij inspireert! VMBO Schoolgids 2015-2016 Schoolgids vmbo 1 2 Schoolgids vmbo Schoolgids 2015-2016 Inhoud 1 Welkom op het Pius X-College 5 2 Wie zijn wij? 7 3 Het vmbo 9 4 Theoretische en gemengde

Nadere informatie

VIA NOVA COLLEGE SCHOOLGIDS

VIA NOVA COLLEGE SCHOOLGIDS VIA NOVA COLLEGE SCHOOLGIDS 1 Colofon Adres Via Nova College www.vianovacollege.nl info@vianovacollege.nl 030-6702500 Maartvlinder 7 3544 DA Utrecht Bestuur Het Via Nova College valt onder het bestuur

Nadere informatie

VAN DE LOCATIEDIRECTEUR

VAN DE LOCATIEDIRECTEUR INFORMATIE VAN HET ANDREAS COLLEGE, LOCATIE PIETER GROEN 45 e Jaargang, no. 02 Volgende nummer: Vrijdag 31 oktober 2014 Vrijdag 28 november 2014 VAN DE LOCATIEDIRECTEUR Het schooljaar is inmiddels al een

Nadere informatie