Leergang Orshof Revitalisatie

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Leergang Orshof Revitalisatie"

Transcriptie

1 Leergang Orshof Revitalisatie

2 Inhoud 1. De Orshof Methodiek, een kwestie van voelen Revitalisatie begeleider volgens de Orshof Methodiek Cursusprogramma gezondheidsgerichte problematiek Persoonlijke ontwikkeling Werkwijze Informatie en inschrijvingen Cursusleiding Leergang Orshof Revitalisatie Voor de eenvoud spreken wij van de cliënt, de cursist en hij, waarmee wij uiteraard zowel mannen als vrouwen bedoelen. 2

3 1. De Orshof Methodiek, een kwestie van voelen Als antwoord op vele, vooral chronische klachten, problemen en situaties van disfunctioneren hebben Yvo van Orshoven en zijn team in de loop der jaren de Orshof Methodiek ontwikkeld. Deze methodiek is gericht op het verbeteren van het contact van de mens met zichzelf, met zijn lichaam, zijn gevoelsleven en zijn eigen natuur. We hebben namelijk ontdekt dat dit contact bij chronische klachten altijd ernstig verstoord is geraakt. Herstel van dit contact resulteert vaak direct in meer gezondheid en persoonlijk welzijn, zelfs bij mensen met ernstige lichamelijke en psychische klachten. De Orshof Methodiek gaat uit van een integrale benadering van lichaam en geest, van de mens in interactie met zijn omgeving. Door middel van een gezondheidsgericht oefenprogramma leren onze cursisten systematisch te ontdekken wat hen beweegt en hiermee gezond om te gaan. Elementen uit dit oefenprogramma zijn onder andere: massage, contact- en gewaarwordingsoefeningen, bezinning en meditatie, dans en spel, fitness, stoeien en creatieve expressie Al doende ontdekken onze cursisten de vele gezonde krachten die wij allen in ons ter beschikking hebben. In feite gaat het om het aanleren van een gezonde levenswijze. Oorspronkelijk gewaarzijn en het durven beleven en uiten van wat zich in ons afspeelt, zijn daarbij van fundamenteel belang. Hoe meer we dit oorspronkelijk gewaarzijn beleven, des te meer we kunnen ontsnappen aan de macht van patronen, waarin we gevangen zitten. Ons denken, gedragen en voelen verloopt nogal eens in kringetjes, in vicieuze cirkels, die vaak de basis vormen van chronisch lijden. Het eerlijk durven waar te nemen en gewaar te zijn, bijvoorbeeld ook van emoties als verdriet en boosheid, kan een begin maken deze cirkels te doorbreken. Van hieruit ontstaat dan nieuw leven. Voor mensen die zich professioneel willen bekwamen in de Orshof hebben we de Leergang Orshof Revitalisatie (LOR) ontwikkeld. Methodiek 3

4 2. Revitalisatie begeleider volgens de Orshof Methodiek Een Revitalisatie Begeleider is vooraleerst bezig om gezondheidsgericht te werken met zichzelf. Hij is geïnteresseerd in het opdoen van inzicht in het eigen functioneren (zelfkennis) en in de vaardigheid in het omgaan met wie hij werkelijk is. Deze manier van omgaan met zichzelf integreert hij in zijn eigen levenswijze, zowel persoonlijk als in zijn familiale leven en werk. We denken dat alleen wie eerlijk is naar zichzelf, dit ook kan leren aan anderen. Een Revitalisatie Begeleider is in staat om op een gezondheidsgerichte manier mensen te begeleiden die op zoek zijn naar zichzelf en een volwaardiger functioneren. Hij doet dit met respect voor mensen en hun eigen leven. Hoe verborgen zij soms ook zitten achter schillen van lijden en verwarring. Voor wie? Iedereen die werkt in de (geestelijke) gezondheidszorg, zoals artsen, fysiotherapeuten, psychologen, psychotherapeuten, verpleegkundigen, ergotherapeuten, (ortho)pedagogen, logopedisten Het opleidingstraject De Leergang Orshof Revitalisatie (LOR) richt zich op professionals en leidt op tot Revitalisatie Begeleider volgens de Orshof Methodiek. De ervaringsgerichte aanpak van de LOR wordt uitgebreid theoretisch onderbouwd en voorziet tevens in een optimale integratie in de dagelijkse praktijk van de begeleider. De opleiding geeft naast theorie en praktijk veel ruimte aan het persoonlijke groeiproces. De opleiding voor Revitalisatie Begeleider beslaat een tweejarige cyclus. Elk opleidingsjaar bestaat uit elf thematische weekenden: van vrijdagochtend uur tot zondagmiddag uur. Er kan per jaar worden ingeschreven. Door de thematische opzet kan instroming van nieuwe cursisten elke maand plaatsvinden. 4

5 3. Cursusprogramma gezondheidsgerichte problematiek Elk cursusjaar heeft elf thema s die tot doel hebben bij te dragen tot bewustwording en verdieping op zowel persoonlijk als op therapeutisch vlak. Warmte, contact en intimiteit: het ervaren van lichaamswarmte en hoe deze wordt beïnvloed door beelden, contacten en omstandigheden. Het belang van een natuurlijk contact en warmte, empathie en contactvaardigheden binnen relaties. Ontspannen en loslaten: zelf ervaren wat de invloed is van spanning en ontspanning op het algemeen welzijn en in begeleidingswerk. Ontspannen omgaan met spanning en strijd. Slapen, dromen, doezelen, meditatief zijn, leven vanuit stilte. Ruimte, ademhaling en respect: samenhang tussen de fysieke en psychische ruimte, ruimte krijgen, geven en nemen, respectvol omgaan met ruimte in begeleidingswerk. Tasten, trillen; oorspronkelijk gewaarzijn: ons trillings- en tastlichaam, 5 zintuigen ervaren door o.a. massage, klank en muziek. Ontvankelijk zijn voor datgene wat er leeft in en rondom ons. Handelen vanuit Oorspronkelijk Gewaarzijn (intuïtief handelen). Emotie als motor van gezond-zijn: zelf ervaren van de bevrijding van emotioneel lichaamswerk, onderscheid tussen emotiviteit en emotie, emotioneel lichaamswerk begeleiden, emotionele afhankelijkheid contra emotionele zelfstandigheid. Emoties als motor naar gezond-zijn. Levenskracht, levenslust en zelfstandigheid: inzicht in de vicieuze cirkel tussen lichamelijke gezondheid, geestelijk welzijn en emotiviteit en de wederzijdse beïnvloeding: hoe de levenskracht van de cliënt gebruiken ten behoeve van het genezingsproces. Stromen, expressie en creativiteit: spelenderwijs onze innerlijke dynamiek ontdekken, weestanden en verkrampingen als frustratie, ergernis, rollenpatroon en naïviteit, maar ook spontaniteit gebruiken als impuls tot zelfonderzoek. Opbouw van een feestelijke dag: hoe het leven elke dag verwelkomen zonder strijd; acceptatie van jezelf geeft de nodige levenskracht om je leven gepaste vorm te geven; integratie van de Orshof Methodiek in het dagelijks functioneren. 5

6 Zelfbeeld, scenario s en rollenpatronen: het bewust omgaan met de vele zelfbeelden; oorspronkelijk gewaarzijn brengt je dichter bij het echte zelf; hoe zelfbeeld constructief hanteren bij begeleidingswerk. Levensdoelen en energetisch visualiseren: de invloed van onze levensdoelen onderzoeken. Wat betekent het een levensdoel te hebben? En geven we een eerlijk antwoord? Gaan we voor wie we werkelijk zijn? Beelden, visualiseren en energetisch visualiseren. Hoe omgaan met de levensdoelen van de cliënt? Relatie en gezin: hoe omgaan met jezelf en de ander in een win-win relatie? Het Gr-huwelijk - animus & anima. In hoeverre gebruiken we elkaar? Wat is liefde? Het belang van de integratie van relatie / gezin bij de begeleiding volgens de Orshof Methodiek. Concretiseren: erkennen en herkennen van aspecten van het Hier-en-Nu, leren doorvragen en concretiseren als beginpunt van een therapeutisch proces. Experimenteren: experimenten spelenderwijs leren opzetten en volgen. En zelfs het dagelijkse leven als een experiment kunnen zien, opvatten en gebruiken. Leren observeren. Leren loslaten van vooropgezette doelen en onbevangen omgaan met wat zich aandient. Kortom, de methodiek van het therapeutisch experiment. Pijn als gevoel: leren pijn te hanteren als venster op onszelf, ons gevoelsleven en als hulpmiddel naar gezond-zijn. Effectief omgaan met chronische pijnen. Van grijnslach tot humor; genieten: humor leren waarderen en toelaten als weg om contact te maken met de uitersten van ons bestaan. Kijken, zien en waarnemen: bewust worden van eigen visie, bewust worden dat je visie je eigen constructie is; leren kijken vanuit het perspectief dat je onderdeel bent en dat alles, ook jezelf, bijdraagt aan de ervaring die we zien noemen; leren deze zien-ervaring als creatief proces te volgen; leren verschillende (oefen)manieren therapeutisch te gebruiken. Werken vanuit je eigen leest: bewust worden van eigen competenties en de grenzen daarvan, zowel persoonlijk als maatschappelijk; bewust worden van valkuilen en risico s, verkennen van de vaak ongekende mogelijkheden die liggen in wat reeds voorhanden is. Grensbewaking en respect. Integreren van methodiek in eigen stijl en kunde. 6

7 Posities, communicatie en lichaamstaal: hoe de verschillende aspecten van communicatie te leren waarnemen en bewust te worden en tenslotte te kunnen hanteren, zowel verbaal als non-verbaal, zodat communicatie tot therapeutische communicatie wordt. De anatonomie van het Hier-en-Nu: helder inzicht verwerven in de aard van onze subjectieve beleving. Verschillende wetmatigheden in verschillende realiteiten. Concrete, doorleefde handvatten vinden voor een op het Hier-en-Nu gerichte, ervaringsgerichte begeleiding van onszelf en anderen. (Werk)stress, vicieuze cirkels en overleven: de verschillende stressreacties begrijpen en herkennen, onderzoeken van en inzicht verkrijgen in de eigen stressmechanismen, onderscheid leren maken tussen overlevingsstrategieën en constructieve copingstijlen, bij zichzelf en bij anderen; leren herkennen van zelfversterkende patronen bij (chronische) stress; leren hanteren en gebruiken van stressreacties als middel tot exploratie van gezond functioneren. Veiligheid, grenzen en grensoverschrijding: bezinnen op de vraag wat binnen een respectvolle therapeutische relatie zoal wel en niet kan, leren herkennen van (goedbedoelde) intimidatie. Werken rond eigen veranderdrift, afkeuringen, dogmatiek, na-praterij en getherapeuter, leren ontwikkelen van een respectvol therapeutschap. Zelfrealisatie, constructieve en defensieve gedragspatronen: middels LSI 2 (ingevuld door uw omgeving) en andere oefeningen onze denkpatronen en levensstijl in vraag stellen. 7

8 4. Persoonlijke ontwikkeling Uw groeiproces, zowel persoonlijk als in uw rol als begeleider, wordt individueel besproken en opgevolgd door middel van kwartaalconsulten. Een diepgaand gesprek kan veel duidelijkheid brengen over uzelf en uw functioneren op dat moment. Hierdoor kunt u het rendement van uw opleiding verhogen. De afgelopen drie maanden worden geëvalueerd aan de hand van vragen als: Waar sta je nu persoonlijk? Waar sta je nu in je relatie c.q. gezin? Waar sta je nu in je werk? Wat is de evolutie en wat zijn de factoren/groeiprocessen die hierbij een rol hebben gespeeld? Wat is je missie: hoe functioneer je optimaal? Wat zijn je levensdoelen op korte, middellange en lange termijn? De vragen van het zelfonderzoek en eventueel resterende vragen worden in een eindvisie nader besproken. Vervolgens wordt er samen met u een concreet actieplan volgens de Orshof Methodiek opgesteld voor het komende kwartaal. De kwartaalconsulten worden in principe afgenomen door de begeleiders van de Leergang Orshof Revitalisatie en vinden op afspraak plaats buiten de cursustijd. 8

9 5. Werkwijze In een groep van maximaal 25 deelnemers krijgen de volgende onderdelen invulling: Theoretische verdieping van een thema Het aanbieden van kennis en theorie gebeurt in interactie met de groep. Doel is uiteindelijk dat cursisten een eigen visie ontwikkelen op het thema. Persoonlijke ontwikkeling en opvolging Kwartaalconsulten. Groepsoefeningen In de vorm van ervaringsgerichte exploraties rond het thema vanuit de eigen werkelijkheid ter verdieping van het thema. Begeleidingschap Gerichte exploraties in subgroepen, vaak in de vorm van rolverdeling; bijv. cliënt, therapeut en observator, waar de begeleiding in de Orshof Methodiek wordt getraind. Casuïstiek In overleg kan de casus van een eigen cliënt worden ingebracht in de groep. Verslaglegging Maandelijks worden twee scriptoren aangesteld die een verslag maken van de cursusdriedaagse. Thuiswerk Experimenteren met de Orshof Methodiek met zichzelf, zijn familie en op de eigen werkvloer incl. zelfevaluatie. Lectuur Boekbesprekingen met thema aansluitend bij de cursusinhoud en de eigen doelgroep. LOR-stage Wie in aanmerking wil komen voor het Certificaat Revitalisatie begeleider volgens de Orshof Methodiek, dient tevens een observatiestage te volgen op het gebied van consulten en cursussen. De stage dient vervuld te zijn binnen de twee-jarige cyclus. 9

10 6. Informatie en inschrijvingen Toetsing en eindevaluatie Na elk opleidingsjaar (=11 thema s) is er een theoretische en praktische toetsing. Samen met de opdrachten en huistaken gedurende de opleiding wordt hieruit de beoordeling gemaakt of u voldoet aan de eisen en het certificaat Revitalisatie Begeleider volgens de Orshof Methodiek behaalt. Toelatingsvoorwaarden U komt in aanmerking voor de opleiding Orshof Revitalisatie: na een integraal consult en het volgen van het Basisprogramma Energetisch Leven en Werken. als u beschikt over een HBO (NL) / A1 (B) diploma of gelijkgesteld niveau. als u over voldoende praktijkmogelijkheid beschikt om het begeleidingswerk volgens de Orshof Methodiek in groep of bij individuele personen toe te passen. of als u de intentie heeft om in deze richting professioneel werkzaam te zijn. Inschrijving vindt plaats na een intakegesprek met de opleidingscommissie, waarbij o.a. de volgende punten besproken worden: motivatie en interesse. achtergrond en basiskennis. reeds gevolgde opleidingen. Kosten en voorwaarden De cursuskosten zijn inclusief: cursusgeld (cursusmaterialen, persoonlijke begeleiding in de groep en evaluatie); verblijfskosten; kwartaalconsulten. De kosten dienen bij inschrijving te worden voldaan. Afmelding van een driedaagse dient uiterlijk 10 dagen op voorhand te gebeuren. Bij laattijdige annulering verliest u het recht op een inhaalmogelijkheid (zie ook voorwaarden inschrijvingsformulier). De agenda en tarieven vindt u terug op en kan uiteraard ook: 10

11 7. Cursusleiding Leergang Orshof Revitalisatie Yvo van Orshoven, oprichter en directeur van Instituut Orshof. Yvo van Orshoven studeerde in 1968 af als geneesheer aan de Katholieke Universiteit Leuven. Als huisarts ging hij op zoek naar een gepast antwoord op chronische klachten en specialiseerde zich in manuele en sportgeneeskunde, neuraal therapie, acupunctuur, fysische geneeskunde en revalidatie. Als rector van de Leergangen Manuele Geneeskunde in Eindhoven legde hij mede de basis voor een meer functionele benadering van de bewegende mens. Hij integreerde hierbij ook benaderingen als autogene training (Schulz, Jacobson), bioenergetica (Lowen), Gestalt therapie, meditatie en de yoga van de waarneming (Jean Klein) en Familieconstellatie gebaseerd op het werk van Bert Hellinger. In 1984 stichtte hij de basis voor het huidige Instituut Orshof. Samen met een team deskundigen ontwikkelde hij de Orshof Methodiek tot zijn huidige vorm. Chris Bolsens Als echtgenote en zakelijk partner, werkt Chris samen met Yvo Van Orshoven op Orsmolen aan het verder uitbouwen van Instituut Orshof. Daarnaast legt zij zich toe op cursusbegeleiding en coaching. Onder de naam Creasens biedt zij begeleiding met creatieve therapie. Opleiding: pedagogische opleiding kleuteronderwijs, revitalisatiebegeleider volgens de Orshof Methodiek, post-hbo creatief therapeut, coach NLP. Volgde haar opleiding begeleider familieopstellingen bij Indra Torsten Preiss en Micky Masset, deed diverse workshops zoals gestaltherapie, clowning, yoga, systemisch werk bij M. Francke, J. Schmidt, dr. A. Mahr, Hunter Beaumont. Gastdocenten Verder werken er aan de opleiding nog gastdocenten mee: dr. Jan Verwij (arts, psychotherapeut); dhr. John Van Der Mey (fysiotherapeut); dhr. Valère Cauwenberg (ingenieur, HS- coach), e.a. 11

12 Colofon Contactadres: Orsmolen Voerenstraat Moelingen België Telefoon: +32.(0) Fax: +32.(0) Internet: Postadres Postbus 97 NL 6245 ZH Eijsden Verantwoordelijke uitgever: Instituut Orshof Instituut Orshof Juni 2006 laatst bijgewerkte uitgave. Indien u iets van ons wenst te publiceren, gelieve ons te contracteren. 12

Professional Coach Week

Professional Coach Week Professional Coach Week Een week intensief werken aan de coach in jezelf. 2-6 september 2013 27-31 januari 2014 associatie voor coaching DORPSSTRAAT 1 5735 EA AARLE-RIXTEL TEL. 0492-385544 WWW.ASSOCIATIEVOORCOACHING.COM

Nadere informatie

Opleiding Equine Assisted Coach

Opleiding Equine Assisted Coach Je wilt van het werken met paarden en mensen je beroep maken? Jezelf, anderen en paarden beter leren kennen? Samen met paarden, mensen helpen? Opleiding Equine Assisted Coach De intuïtief ontwikkelde coach

Nadere informatie

Tweejarige opleiding tot. Docent spirituele therapie (2014-2016)

Tweejarige opleiding tot. Docent spirituele therapie (2014-2016) Tweejarige opleiding tot Docent spirituele therapie (2014-2016) Docent spirituele therapie Een docent spirituele therapie is in staat om cursisten zelfstandig te begeleiden in het proces van bewustzijnsgroei

Nadere informatie

Opleiding tot kindercoach met inzet van paarden

Opleiding tot kindercoach met inzet van paarden Opleiding tot kindercoach met inzet van paarden Inleiding Kinderen zijn volop in ontwikkeling. Coaching met behulp van paarden geeft op het terrein van denken, doen en voelen veel beweging.om al die veranderingen

Nadere informatie

Avondcursus kennismaken met NLP

Avondcursus kennismaken met NLP Avondcursus kennismaken met NLP Voor mensen die meer inzicht in zichzelf en anderen willen krijgen en zich verder willen ontwikkelen, is dit een prima inleiding in NLP! Waarnemingsstructuur: zintuiglijke

Nadere informatie

Inhoud. coaching. Opleidingen, cursussen, workshops

Inhoud. coaching. Opleidingen, cursussen, workshops Inhoud coaching Opleidingen, cursussen, workshops Inhoud Les 1. Wat is coaching? Coaching: verwezenlijk je dromen en ervaar succes! Stappenplan Het beroep Wat is coaching en wat is het niet? De verschillen

Nadere informatie

Opleiding tot kindercoach met inzet van paarden

Opleiding tot kindercoach met inzet van paarden Opleiding tot kindercoach met inzet van paarden Inleiding Kinderen zijn volop in ontwikkeling. Coaching met behulp van paarden geeft op het terrein van denken, doen en voelen veel beweging.om al die veranderingen

Nadere informatie

Info en secretariaat:

Info en secretariaat: Info en secretariaat: Timotheus-Intuïtie vzw Jaak De Boeckstraat 73 bus 2 (DE KRING) 2170 Merksem Tel: 03 644.53.01 Fax: 03 644.05.51 E-mail: info@timotheus.org www.timotheus.org Wat is Timotheus? Als

Nadere informatie

Samen. Ontspannen. Eenheid tussen lichaam en geest

Samen. Ontspannen. Eenheid tussen lichaam en geest Samen Ontspannen Eenheid tussen lichaam en geest 1 Folder Cursus Speels Ontspannen Een goed begin van het weekeinde met een uur ontspanning in Landsmeer Hanneke Heij Mindful of Mindfull? Hoe zou het zijn

Nadere informatie

Algemene informatie Atma Instituut. Het Atma Instituut... 3 Introductiedagen... 4 Trainingen... 5 Accreditaties en certificeringen...

Algemene informatie Atma Instituut. Het Atma Instituut... 3 Introductiedagen... 4 Trainingen... 5 Accreditaties en certificeringen... Algemene informatie Atma Instituut Het Atma Instituut... 3 Introductiedagen... 4 Trainingen... 5 Accreditaties en certificeringen... 6 2 Brochure: Algemene informatie Atma Instituut Het Atma Instituut

Nadere informatie

Mindfulness op het Werk

Mindfulness op het Werk Mindfulness op het Werk CONTACTGEGEVENS Carucha Schwencke Praktijk voor Mediteren-in-eenvoud Marnixstraat 61 2518 PW Den Haag (070) 887 41 74 info@caruchaschwencke.nl www.caruchaschwencke.nl www.mediteren-in-eenvoud.org

Nadere informatie

Mindfulness op het werk

Mindfulness op het werk Mindfulness op het werk Mindfulness op het werk Werken vanuit rust en aandacht Veel mensen ervaren hun werk als een plek waar nooit rust is, met een doorlopende activiteit aan lijstjes die af moeten, mensen

Nadere informatie

Horse Sense Redefined

Horse Sense Redefined Horse Sense Redefined (Herdefiniëring van gezond paardengevoel en verstand) 2-daagse EAPD Introductie Cursus In de EAPD - persoonlijke ontwikkeling met behulp van het paard laat Chris zijn studenten zien

Nadere informatie

Opleiding Creatieve methodieken: experimenteren met vele talen Mieke Faes

Opleiding Creatieve methodieken: experimenteren met vele talen Mieke Faes Opleiding Creatieve methodieken: experimenteren met vele talen Mieke Faes Voor wie De opleiding richt zich enerzijds tot therapeuten, hulpverleners en begeleiders die in hun werk met volwassenen en jongeren,

Nadere informatie

Master in. Leadership MAAK HET VERSCHIL VERBIND HART EN HARD START: ZIE AGENDA KLANTWAARDERING:

Master in. Leadership MAAK HET VERSCHIL VERBIND HART EN HARD START: ZIE AGENDA KLANTWAARDERING: Master in Leadership MAAK HET VERSCHIL VERBIND HART EN HARD START: ZIE AGENDA KLANTWAARDERING: Master in Leadership: Weet jij wat jouw hart sneller doet kloppen? Communiceren en continue verbeteren met

Nadere informatie

Systemisch Dynamisch Werken voor mensen die met mensen werken

Systemisch Dynamisch Werken voor mensen die met mensen werken Systemisch Dynamisch Werken voor mensen die met mensen werken - intensieve, verrijkende en praktische leerervaring in systeemdynamisch werken - ervaringsgericht leertraject in vijf workshops met opdrachten

Nadere informatie

Informatie deeltijdbehandeling

Informatie deeltijdbehandeling PAAZ Informatie deeltijdbehandeling Voor verwijzers en deelnemers Deze brochure geeft u informatie over de deeltijdbehandeling van de psychiatrische afdeling in ziekenhuis Lievensberg te Bergen op Zoom.

Nadere informatie

OPLEIDING REBIRTHINGCOACH. Informatiebrochure. School voor Rebirthingtherapie

OPLEIDING REBIRTHINGCOACH. Informatiebrochure. School voor Rebirthingtherapie OPLEIDING REBIRTHINGCOACH School voor Rebirthingtherapie Willem J Overvliet St.Bonifatiusstraat 22 2264 AM Leidschendam Tel. 070-3200035 Lid Batc www.rebirthing-info.nl Informatiebrochure Naar twee kanten

Nadere informatie

Training Omgaan met Agressie en Geweld

Training Omgaan met Agressie en Geweld Training Omgaan met Agressie en Geweld 2011 Inleiding In veel beroepen worden werknemers geconfronteerd met grensoverschrijdend gedrag, waaronder agressie. Agressie wordt door medewerkers over het algemeen

Nadere informatie

Mijn naam is Susanne Meijer, Guasha / Massage Therapeut en Psychosociaal therapeut, wonende in Bergen op Zoom.

Mijn naam is Susanne Meijer, Guasha / Massage Therapeut en Psychosociaal therapeut, wonende in Bergen op Zoom. Even voorstellen Graag wil ik me aan u voorstellen Mijn naam is Susanne Meijer, Guasha / Massage Therapeut en Psychosociaal therapeut, wonende in Bergen op Zoom. Voordat ik aan mijn praktijk begon heb

Nadere informatie

Module 1 Consulten en opstellingen: 4 maanden Module 2 Dynamieken in het familiesysteem: 8 maanden Modules zijn los van elkaar te volgen

Module 1 Consulten en opstellingen: 4 maanden Module 2 Dynamieken in het familiesysteem: 8 maanden Modules zijn los van elkaar te volgen Cursuscentrum De Smederij Studiegids/Studieplan Opleiding Systeem- en basis familieopstellingen Duur opleiding: Aantal bijeenkomsten: Niveau opleiding: Toelating: Vorm: Module 1 Consulten en opstellingen:

Nadere informatie

Naam van de opleiding : Freedom from Addiction Naam van de docent (en) : Dr Robert Dee McDonald Henk de Vos

Naam van de opleiding : Freedom from Addiction Naam van de docent (en) : Dr Robert Dee McDonald Henk de Vos Studie plan Naam van de opleiding : Freedom from Addiction Naam van de docent (en) : Dr Robert Dee McDonald Henk de Vos Totale duur van de opleiding 3 dagen Totaal aantal dagen 3 Totaal aantal uren 24

Nadere informatie

Programma Instrument voor hulp 1 e jaar

Programma Instrument voor hulp 1 e jaar Programma Instrument voor hulp 1 e jaar 2017-2018 Blok 1 Instrumentschap, de basis van het werk als coach do 2 nov - vr 3 nov De basisprincipes en basishouding als coach leren kennen; aanwezig zijn in

Nadere informatie

Leergang ZelfVerzorgd

Leergang ZelfVerzorgd Leergang ZelfVerzorgd Waar gaat het over? Zuidwester heeft besloten te gaan werken met ondersteuningslijnen. Op deze manier willen we meer gespecialiseerde ondersteuning bieden aan onze cliënten, binnen

Nadere informatie

Focus Group Seminar Versterk je persoonlijke balans en effectiviteit Zaterdag 23 Januari 2016

Focus Group Seminar Versterk je persoonlijke balans en effectiviteit Zaterdag 23 Januari 2016 Focus Group Seminar Versterk je persoonlijke balans en effectiviteit Zaterdag 23 Januari 2016 olv Annemieke Meurs en Saskia van Wijngaarden Focus Group Seminar Focus Group is een workshop gefocust op creatieve

Nadere informatie

Introductie van het programma; naar een nieuw perspectief na kanker. Sessie 1 Omgaan met kanker; een ander perspectief op leven

Introductie van het programma; naar een nieuw perspectief na kanker. Sessie 1 Omgaan met kanker; een ander perspectief op leven 1 Voorwoord Introductie van het programma; naar een nieuw perspectief na kanker Sessie 1 Omgaan met kanker; een ander perspectief op leven Sessie 2 Het lichaam als ankerpunt; rusten in jezelf Sessie 3

Nadere informatie

Laagdrempelige workshops voor zorgvragers en zorgondersteuners

Laagdrempelige workshops voor zorgvragers en zorgondersteuners Laagdrempelige workshops voor zorgvragers en zorgondersteuners HEEL DE MENS werkt vanuit de visie dat lichaam, ziel en geest onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. We richten ons op het ondersteunen

Nadere informatie

Retraite in Frankrijk

Retraite in Frankrijk Retraite in Frankrijk Naar een Liefdevolle Volwassen Relatie! Van strijd naar helen Waarom systemische Relatie Retraite? Van 03 t/m 10 juli 2015 Relaties lijken onze levens te beheersen. Als we "alleen"

Nadere informatie

QUINX DEEP DIVE. Voor leiders in transitie DEEP DIVE

QUINX DEEP DIVE. Voor leiders in transitie DEEP DIVE Voor leiders in transitie DEEP DIVE weg van de dagelijkse druk(te) stilstaan bij jezelf op afstand en met de juiste begeleiding dieper en verder kijken ruimte creëren herbronnen Dit alles met voorbereiding

Nadere informatie

Mind & Motion, Centrum voor BewustZijn

Mind & Motion, Centrum voor BewustZijn NIEUWSBRIEF Follow your it knows the way Mind & Motion, Centrum voor BewustZijn Nieuwsbrief 1 9 januari 2015 Lieve mensen, Een mooi en bijzonder nieuw jaar. Ik wens jullie allen een liefdevol, gezond,

Nadere informatie

Stressreductie Informatie over stresshantering en stressreductie door middel van een training

Stressreductie Informatie over stresshantering en stressreductie door middel van een training Patiënteninformatie Stressreductie door aandachttraining/ mindfulness Informatie over stresshantering en stressreductie door middel van een training Stressreductie door aandachttraining/ mindfulness Informatie

Nadere informatie

Mindful opvoeden Hoe doe je dat?

Mindful opvoeden Hoe doe je dat? Mindful opvoeden Hoe doe je dat? 1. Opvoeden als uitdaging Opvoeden? een hels avontuur een lange reis een zoektocht een roeping een topsport De innerlijke ervaring van opvoeden = eigen beleving De innerlijke

Nadere informatie

Jaartraining System dynamics

Jaartraining System dynamics Deze jaartraining richt zich op ieder die zich wil bijscholen in de systemische manier van kijken en handelen met toepassingen in de verschillende levensdomeinen: familie, relatie, opvoeden, werk, helpen,...

Nadere informatie

Postmaster opleiding systeemtherapeut

Postmaster opleiding systeemtherapeut Postmaster opleiding systeemtherapeut mensenkennis In de context met cliënten, gezinnen en kinderen was dit leerzaam en direct bruikbaar in mijn werk. evaluatie deelnemer Postmaster opleiding systeemtherapeut

Nadere informatie

Cursuscentrum De Smederij Studiegids Spirituele Therapie

Cursuscentrum De Smederij Studiegids Spirituele Therapie Cursuscentrum De Smederij Studiegids Spirituele Therapie Duur opleiding: Aantal bijeenkomsten: Kosten: Kosten studiemateriaal: Vorm: Toelating: Hoofddocent: Docenten: Data: 2 jaar 26 per jaar 1600 euro

Nadere informatie

Deeltijdbehandeling onbegrepen lichamelijke klachten

Deeltijdbehandeling onbegrepen lichamelijke klachten Deeltijdbehandeling onbegrepen lichamelijke klachten 2 Deze folder geeft u informatie over het deeltijdprogramma (gedeeltelijk) onbegrepen lichamelijke klachten op de zorgeenheid Psychiatrie van het CWZ.

Nadere informatie

L8 Coachend leidinggeven binnen Huisartsenposten

L8 Coachend leidinggeven binnen Huisartsenposten L8 Coachend leidinggeven binnen Huisartsenposten Inleiding Steeds meer Huisartsenposten kiezen voor een nieuwe functie Coördinerend Assistente. Deze coördinerend assistente ressorteert hiërarchisch gezien

Nadere informatie

NLP PRACTITIONER 2016

NLP PRACTITIONER 2016 2016 ERKEND, PRAKTIJKGERICHT EN VERBREDEND De erkende NLP Practitioner opleiding van ISEMI is praktijkgericht en verbredend. Het biedt een uitstekende structuur voor effectieve communicatie, persoonlijke

Nadere informatie

Missie van de Oosteinder: Het verzorgen van primair onderwijs in Aalsmeer Oost vanuit een integratieve aanpak en katholieke geloofsovertuiging.

Missie van de Oosteinder: Het verzorgen van primair onderwijs in Aalsmeer Oost vanuit een integratieve aanpak en katholieke geloofsovertuiging. Missie van de Oosteinder: Het verzorgen van primair onderwijs in Aalsmeer Oost vanuit een integratieve aanpak en katholieke geloofsovertuiging. Wij zijn een katholieke school en daarom vinden het belangrijk

Nadere informatie

NLP PRACTITIONER 2015

NLP PRACTITIONER 2015 2015 ERKEND, PRAKTIJKGERICHT EN VERBREDEND De erkende NLP Practitioner opleiding van the Sphere is praktijkgericht en verbredend. Het biedt een uitstekende structuur voor effectieve communicatie, persoonlijke

Nadere informatie

Jade-Opleidingen - Doorn

Jade-Opleidingen - Doorn Jade-Opleidingen - Doorn Opleidingscentrum voor opleidingen en bijscholingen in Ayurveda en TCM Cursus: Meridiaan Qigong (medicinale Qigong) Studiegids 2015/2016 Meridiaan Qigong Qigong (uitgesproken als:

Nadere informatie

Mensvisie als uitgangspunt

Mensvisie als uitgangspunt Emotionele veerkracht in psychotherapie Inhoud Voorwoord 11 Hoofdstuk 1: Mensvisie als uitgangspunt 17 Wat gebeurt er in therapie? 17 A. Mensvisie in pessotherapie 18 Belang van een mensvisie in therapie

Nadere informatie

Leidinggeven vanuit verbinding

Leidinggeven vanuit verbinding Leidinggeven vanuit verbinding Op weg naar authentiek leiderschap Henri Bezema Cultuur in organisaties Mensen maken organisaties. Ook in uw werkomgeving hebben mensen grote invloed op het werkplezier,

Nadere informatie

Postmaster opleiding psychosociale oncologie

Postmaster opleiding psychosociale oncologie Postmaster opleiding psychosociale oncologie mensenkennis Door de rollenspellen kon ik een betere verbinding maken tussen de theorie en de praktijk. Psychosociale oncologie Professionals die met oncologiepatiënten

Nadere informatie

Evaluatieverslag mindfulnesstraining

Evaluatieverslag mindfulnesstraining marijke markus spaarnestraat 37 2314 tm leiden Evaluatieverslag mindfulnesstraining 06 29288479 marijke.markus@freeler.nl www.inzichtinzicht.nl kvk 28109401 btw NL 079.44.295.B01 postbank 4898261 14 oktober

Nadere informatie

Master in Personal. Leadership MAAK HET VERSCHIL VERBIND HART EN HARD START: ZIE AGENDA KLANTWAARDERING:

Master in Personal. Leadership MAAK HET VERSCHIL VERBIND HART EN HARD START: ZIE AGENDA KLANTWAARDERING: Master in Personal Leadership MAAK HET VERSCHIL VERBIND HART EN HARD START: ZIE AGENDA KLANTWAARDERING: Master in Personal Leadership: Weet jij wat jouw hart sneller doet kloppen? Communiceren en continue

Nadere informatie

therapieën [ therapie voor positieve gedragsverandering ]

therapieën [ therapie voor positieve gedragsverandering ] therapieën [ therapie voor positieve gedragsverandering ] In het noorden en oosten van Nederland behandelen en begeleiden wij kinderen, jongeren en volwassenen met een licht verstandelijke beperking. Therapieën

Nadere informatie

Methodisch werken binnen Lang Verblijf. woonzorg en dagbesteding

Methodisch werken binnen Lang Verblijf. woonzorg en dagbesteding Methodisch werken binnen Lang Verblijf woonzorg en dagbesteding 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Gentle Teaching 4 Middelen 5 Voor wie is Gentle Teaching? 5 3. Competentievergrotend werken 6 Middelen

Nadere informatie

Onbewuste Verbindingen

Onbewuste Verbindingen Onbewuste Verbindingen Driedaagse bijscholing Systemisch Werken voor coaches, mediators en therapeuten De bijscholing wordt twee keer per jaar gegeven. Data vind je op www.andrefun.nl/agenda Zoek je iets

Nadere informatie

Leergang Transformatief Leiderschap

Leergang Transformatief Leiderschap feedback geven living labs advie processen/bijeenkomsten transformatief leiderschap coach perso Leergang Transformatief Leiderschap Anderen bewegen begint bij jezelf Succesvol mensen en organisaties in

Nadere informatie

RELATIECOACHING VOOR VERNIEUWENDE RELATIE-ATTITUDES EN -COMPETENTIES

RELATIECOACHING VOOR VERNIEUWENDE RELATIE-ATTITUDES EN -COMPETENTIES BLOSSOM RELATIECOACHING VOOR VERNIEUWENDE RELATIE-ATTITUDES EN -COMPETENTIES ONTWIKKELING EN ZELFLEIDERSCHAP VOOR PERSOONLIJKE EN ZAKELIJKE RELATIES ZONDER MASKERS TO LOVE ONESELF IS THE BEGINNING OF A

Nadere informatie

Masteropleiding Counseling & Coaching Enneagram en TA

Masteropleiding Counseling & Coaching Enneagram en TA Masteropleiding Counseling & Coaching Enneagram en TA Zoek je een coachopleiding die jou op een praktische, effectieve en diepgaande manier helpt de kern te raken? En wil je voorbereid zijn op de valkuilen

Nadere informatie

Visie op kinderen en volwassenen met psychische klachten: Grote mensen zijn net kinderen, liever niet andersom

Visie op kinderen en volwassenen met psychische klachten: Grote mensen zijn net kinderen, liever niet andersom Viki s View Viki s View is een methodiek die ontwikkeld is vanuit de orthopedagogiek. De benadering is klachtgericht en de therapie richt zich op het terug in balans brengen van mensen die zichzelf zijn

Nadere informatie

Master in Personal. Leadership MAAK HET VERSCHIL VERBIND HART EN HARD START: ZIE AGENDA KLANTWAARDERING:

Master in Personal. Leadership MAAK HET VERSCHIL VERBIND HART EN HARD START: ZIE AGENDA KLANTWAARDERING: Master in Personal Leadership MAAK HET VERSCHIL VERBIND HART EN HARD START: ZIE AGENDA KLANTWAARDERING: Master in Personal Leadership: Weet jij wat jouw hart sneller doet kloppen? Communiceren en continue

Nadere informatie

DE KRACHT VAN VERBINDENDE COMMUNICATIE

DE KRACHT VAN VERBINDENDE COMMUNICATIE DE KRACHT VAN VERBINDENDE COMMUNICATIE De ander ontmoeten zonder oordeel. Dat is de kern van Verbindende Communicatie. COMMUNICEREN MET MEERWAARDE Communicatie vervult een sleutelrol in het dagelijkse

Nadere informatie

PRAKTIJKSTAGE EVALUATIEFORMULIER

PRAKTIJKSTAGE EVALUATIEFORMULIER Ψ Maastricht University Faculty of Psychology and Neuroscience PRAKTIJKSTAGE EVALUATIEFORMULIER Naam student:... ID nummer:... Facultaire begeleider:... Naam stage-instelling:... Adres stage-instelling:...

Nadere informatie

TRAINING ROUWZORG. Tussen afstand en nabijheid

TRAINING ROUWZORG. Tussen afstand en nabijheid TRAINING ROUWZORG Tussen afstand en nabijheid INLEIDING In het leven zijn er vele momenten van verlies. Het omgaan met een verlies kan gepaard gaan met hevige emoties. Rouw is het antwoord dat we (als

Nadere informatie

Persoonlijke groei en ontwikkeling. Jaargroep Persoonlijk Leiderschap. veranderen is mensenwerk

Persoonlijke groei en ontwikkeling. Jaargroep Persoonlijk Leiderschap. veranderen is mensenwerk Jaargroep Persoonlijk Leiderschap Leer werken vanuit je authenticiteit. Ontwikkel jezelf door inzicht in jouw persoonlijkheid, talenten en mogelijkheden. Human Connection en Elenchis bieden met de Jaargroep

Nadere informatie

Opleiding Leidinggeven

Opleiding Leidinggeven Opleiding Leidinggeven Voor wie? De Opleiding Leidinggeven richt zich naar (bege)leiders van teams, organisaties en bedrijven: managers, directeuren, HR-managers, projectleiders, coördinatoren, teamcoaches

Nadere informatie

Ziekteverzuim begeleiding Van ziek naar werk

Ziekteverzuim begeleiding Van ziek naar werk Ziekteverzuim begeleiding Van ziek naar werk Een intensief en op maat gesneden traject voor individuele coaching én groepsbegeleiding in de vrije natuur, speciaal bedoeld voor gemeenten en UWV klanten

Nadere informatie

OPLOSSINGSGERICHT WERKEN MET JONGEREN MISSION POSSIBLE

OPLOSSINGSGERICHT WERKEN MET JONGEREN MISSION POSSIBLE OPLOSSINGSGERICHT WERKEN MET JONGEREN MISSION POSSIBLE OPEN INSCHRIJVING IN UTRECHT WAT IS MISSION POSSIBLE? Bent u geïnteresseerd te ontdekken waar de motivatie van jongeren ligt om hun problemen zelf

Nadere informatie

Mindfulness omgaan met wat er is workshop Parkinson café

Mindfulness omgaan met wat er is workshop Parkinson café Mindfulness omgaan met wat er is workshop Parkinson café Yvonne Kuijsters Kennismaken met mindfulness Wat is mindfulness Wat brengt het mij, wat heb ik eraan? Aandacht Aandacht is een vorm van oplettendheid.

Nadere informatie

Inner Child meditatie

Inner Child meditatie De Inner Child meditatie Uit: Je Relatie Helen Een nieuwe weg naar heling van je relatievaardigheid Indra Torsten Preiss De Inner Child meditatie De Inner Child-meditatie is de meditatie bij uitstek om

Nadere informatie

Welke vaardigheden hebben een invloed op het al dan niet succesvol zijn van het outplacement?

Welke vaardigheden hebben een invloed op het al dan niet succesvol zijn van het outplacement? Welke vaardigheden hebben een invloed op het al dan niet succesvol zijn van het outplacement? Definitie outplacement Outplacement is een geheel van begeleidende diensten en adviezen die in opdracht van

Nadere informatie

Systemisch Leiderschap Anders kijken, anders doen

Systemisch Leiderschap Anders kijken, anders doen Systemisch Leiderschap Anders kijken, anders doen Systemisch Leiderschap Meestal zijn we geneigd om te denken in oorzaak en gevolg. Er zijn organisatieproblemen die we niet krijgen opgelost door deze steeds

Nadere informatie

& Academie voor NLP. Business NLP Basics. Basisopleiding in Persoonlijke Effectiviteit

& Academie voor NLP. Business NLP Basics. Basisopleiding in Persoonlijke Effectiviteit & Business NLP Basics Basisopleiding in Persoonlijke Effectiviteit hovelingsjanse is de interdisciplinaire organisatie die meerwaarde biedt op het gebied van veranderen: door van dichtbij die verandering

Nadere informatie

Training Leer Balans Leven

Training Leer Balans Leven Training Leer Balans Leven In 5 maanden meer balans in je leven Wil je minder stress? Wil je meer werkplezier? Wil je jouw doelen effectiever bereiken? Wil je handiger communiceren? Wil je efficiënter

Nadere informatie

Psychosomatiek Eikenboom

Psychosomatiek Eikenboom specialistische geestelijke gezondheidszorg informatie voor patiënten en verwijzers Psychosomatiek Eikenboom Er zijn mensen, die jarenlang tobben met lichamelijke klachten waarvoor artsen geen afdoende

Nadere informatie

TRAINING VOOR VERTROUWENSPERSONEN Over integriteit en vertrouwelijkheid

TRAINING VOOR VERTROUWENSPERSONEN Over integriteit en vertrouwelijkheid TRAINING VOOR VERTROUWENSPERSONEN Over integriteit en vertrouwelijkheid Training voor medewerkers die binnen hun bedrijf als vertrouwenspersoon optimaal willen functioneren. Training vertrouwenspersonen

Nadere informatie

Het CCE biedt scholing voor zorgprofessionals

Het CCE biedt scholing voor zorgprofessionals Scholing en training 2016 Het CCE biedt scholing voor zorgprofessionals die werken met cliënten met ernstig en aanhoudend probleemgedrag. De cliënten bij wie wij betrokken zijn, hebben een stoornis of

Nadere informatie

Waarom zijn we hier. Hoe kan je als bezorgde en gedreven ouders, positief coachen zonder zelf onder de stress te lijden?

Waarom zijn we hier. Hoe kan je als bezorgde en gedreven ouders, positief coachen zonder zelf onder de stress te lijden? Waarom zijn we hier Hoe kan je als bezorgde en gedreven ouders, positief coachen zonder zelf onder de stress te lijden? Waar gaat het over Coachen Uitlokken en ondersteunen van leren* * Verschillende leerdomeinen:

Nadere informatie

Familie-opstellingen Professional

Familie-opstellingen Professional Familie-opstellingen Professional Verdiepingsopleiding Familieopstellingen Drie modulen van drie dagen Door Guni Baxa Nederlands In all things there is the potential of love And maybe it is our life s

Nadere informatie

Opleiding Hulp bij complexe verwerkingsprocessen en trauma Kris Decraemer

Opleiding Hulp bij complexe verwerkingsprocessen en trauma Kris Decraemer Opleiding Hulp bij complexe verwerkingsprocessen en trauma Kris Decraemer Voor wie Voor hulpverleners en therapeuten die betrokken zijn bij de opvang en begeleiding van mensen met indringende en traumatische

Nadere informatie

Overzicht Groepsaanbod. Mindfulness Chronische pijn Instapgroep Kerngroep SOVA Weerbaarheid Angst en depressie

Overzicht Groepsaanbod. Mindfulness Chronische pijn Instapgroep Kerngroep SOVA Weerbaarheid Angst en depressie Overzicht Groepsaanbod Mindfulness Chronische pijn Instapgroep Kerngroep SOVA Weerbaarheid Angst en depressie Waarom een groep of cursus? Waarom in een groep? Het kan zijn dat je het zelf prettiger vindt

Nadere informatie

leergang KLEUR BEKENNEN Kleedkamergesprekken over leiderschapsontwikkeling

leergang KLEUR BEKENNEN Kleedkamergesprekken over leiderschapsontwikkeling leergang KLEUR BEKENNEN Kleedkamergesprekken over leiderschapsontwikkeling editie 2011 Leiderschap zit vol met paradoxen. De tegenstelling tussen betrokkenheid en distantie, tussen innovatie en behoudendheid,

Nadere informatie

NASCHOLINGSCENTRUM MAATSCHAPPELIJK WERK

NASCHOLINGSCENTRUM MAATSCHAPPELIJK WERK TEAMNASCHOLING SCHOOLGERICHT MAATSCHAPPELIJK WERK 1 SCHOOLGERICHT MAATSCHAPPELIJK WERK DOEL VAN DE NASCHOLING De training heeft tot doel om de taak van de schoolmaatschappelijk werker te professionaliseren,

Nadere informatie

ken jezelf en en verbeter je relaties met anderen

ken jezelf en en verbeter je relaties met anderen DISC KLEURENTRAININGEN: ken jezelf en en verbeter je relaties verbeter met anderen je relaties met anderen Waarom klikt het met de ene persoon direct en verloopt het contact met andere altijd moeizaam?

Nadere informatie

Van werkdruk naar werkplezier

Van werkdruk naar werkplezier Van werkdruk naar werkplezier Het Programma Onze visie Werkdruk leidt tot minder werkplezier, wrijving in de samenwerking en op termijn mogelijk verzuim door stressklachten. Als medewerkers echter uitgedaagd

Nadere informatie

Wijsheid @ Werk. Training Professionele ontwikkeling Training gericht op persoonlijke en professionele ontwikkeling

Wijsheid @ Werk. Training Professionele ontwikkeling Training gericht op persoonlijke en professionele ontwikkeling Wijsheid @ Werk Training Professionele ontwikkeling Training gericht op persoonlijke en professionele ontwikkeling Ontdek je innerlijke wijsheid Zet je innerlijke wijsheid aan het werk Opleiding gericht

Nadere informatie

Inschrijfformulier - Vragenlijst Vul het inschrijfformulier duidelijk en met de hand in

Inschrijfformulier - Vragenlijst Vul het inschrijfformulier duidelijk en met de hand in Inschrijfformulier - Vragenlijst Vul het inschrijfformulier duidelijk en met de hand in Persoonlijke gegevens: Naam en voorletter(s): Roepnaam: Adres: Postcode: Woonplaats: Telefoonnummer privé: mobiel:

Nadere informatie

Cognitieve gedragstherapie bij autisme

Cognitieve gedragstherapie bij autisme Cognitieve gedragstherapie bij autisme Caroline Schuurman, gz-psycholoog Centrum Autisme Rivierduinen Nieuwe ontwikkelingen in de behandeling van autisme bij volwassenen Utrecht, 14 juni 2011 CGT bij autisme

Nadere informatie

Werken op de Mat voor coaches & therapeuten

Werken op de Mat voor coaches & therapeuten Ik vind de Mat therapeutisch heel sterk. Een waardevolle manier om een brug te slaan tussen cognitie en gevoel. Sandra Goedhart, psycholoog Clavisgroep. Werken op de Mat voor coaches & therapeuten een

Nadere informatie

Een erkende opleiding tot gecertificeerd coach in twee delen. TAAKBEKWAAMHEID start op 12.10.2015. VAKBEKWAAMHEID start op 13.04.

Een erkende opleiding tot gecertificeerd coach in twee delen. TAAKBEKWAAMHEID start op 12.10.2015. VAKBEKWAAMHEID start op 13.04. Een erkende opleiding tot gecertificeerd coach in twee delen. CPC deel 1 Leergang 23 CPC deel 2 Leergang 21 TAAKBEKWAAMHEID start op 12.10.2015 VAKBEKWAAMHEID start op 13.04.2015 Professional coaching

Nadere informatie

Zelfsturing betekent openstaan voor een duurzame verandering: GRIP op ZELFSTURING

Zelfsturing betekent openstaan voor een duurzame verandering: GRIP op ZELFSTURING Zelfsturing betekent openstaan voor een duurzame verandering: GRIP op ZELFSTURING 12 april 2014 Waarom is ZELFSTURING ineens zo MODERN? Wat is het belang van het ZELF? WHO noemt 2 belangrijke aspecten

Nadere informatie

EENDAAGSE GROEPSPSYCHOTHERAPEUTISCHE DAGBEHANDELING

EENDAAGSE GROEPSPSYCHOTHERAPEUTISCHE DAGBEHANDELING 1 2 EENDAAGSE GROEPSPSYCHOTHERAPEUTISCHE DAGBEHANDELING 3 INFORMATIE OVER PSYMENS PsyMens is een kleinschalige GGZ instelling met vestigingen in Utrecht, Nieuwegein, Woerden en Amersfoort. Wij bieden een

Nadere informatie

FILLY CLASS. Equiboost presenteert. Voor wie?

FILLY CLASS. Equiboost presenteert. Voor wie? Equiboost presenteert FILLY CLASS Paarden en bewustwording zijn onmiskenbaar met elkaar verbonden. Toch bestaat er op heden geen enkele opleiding die doelbewust ingaat op het aspect paard én mens. Er bestaan

Nadere informatie

Systemisch- dialogisch werken voor hulpverleners

Systemisch- dialogisch werken voor hulpverleners Opleiding Systemisch- dialogisch werken voor hulpverleners Systemisch denken, opstellingen en dialoog in therapie en coaching Een diepgaande en praktijkgerichte opleiding in 5 modules voor mensen in hulpverlenende

Nadere informatie

Basistraining: Plezierig communiceren vanuit je ware aard.

Basistraining: Plezierig communiceren vanuit je ware aard. Basistraining: Plezierig communiceren vanuit je ware aard. DEEL 1 18 en 19 februari 2015 Leer eigen oplossingen creëren: Op gebeid van persoonlijk welzijn. Op gebied van relationeel welzijn. Op gebied

Nadere informatie

BALANS WERK EN PRIVÉ VOOR AIOS. Hoe blijf ik baas over mijn eigen tijd?

BALANS WERK EN PRIVÉ VOOR AIOS. Hoe blijf ik baas over mijn eigen tijd? BALANS WERK EN PRIVÉ VOOR AIOS Hoe blijf ik baas over mijn eigen tijd? Toelichting PAO Heyendael organiseert in samenwerking met het Servicebedrijf productgroep HRM van het de workshop: BALANS WERK EN

Nadere informatie

Meerdaagse trainingen voor bewustzijn, motivatie én plezier op de werkvloer

Meerdaagse trainingen voor bewustzijn, motivatie én plezier op de werkvloer Sport werkt! Meerdaagse trainingen voor bewustzijn, motivatie én plezier op de werkvloer Leer optimaal samenwerken, omgaan met stress en effectief communiceren Nederlands Instituut voor Vechtsport en Maatschappij

Nadere informatie

Integrale lichaamsmassage

Integrale lichaamsmassage Integrale lichaamsmassage Eindtermen theorie: - De therapeut heeft kennis van anatomie/fysiologie en pathologie m.b.t. Integrale lichaamsmassage; - De therapeut is zich ervan bewust dat een massage behandeling

Nadere informatie

Online Life Coaching Opleiding

Online Life Coaching Opleiding Online Life Coaching Opleiding De Life Coaching Opleiding laat je in 2 maanden ongelooflijk veel groeien en alle kennis verzamelen die je nodig hebt als Life Coach om jezelf en anderen succesvol te begeleiden

Nadere informatie

Training Zijnsoriëntatie:

Training Zijnsoriëntatie: j e z e l f e n d e w e r e l d t o t b l o e i b r e n g e n Training Zijnsoriëntatie: Rusten in Zijn Doen wat je écht wilt In de natuur gebeurt het soms. Je ziet een vlinder, een bloem en even wordt

Nadere informatie

Gedicht Dankwoord Inleiding Deel 1: Vol-ledig zijn: Een innerlijke transformatie Hoofdstuk 1: Van oude energie naar nieuwe energie, van CAO

Gedicht Dankwoord Inleiding Deel 1: Vol-ledig zijn: Een innerlijke transformatie Hoofdstuk 1: Van oude energie naar nieuwe energie, van CAO Gedicht 11 Dankwoord 13 Inleiding 15 Creatief stem- en lichaamswerk: Een kleurrijke ontmoeting 15 Tenslotte 19 Het gebruik van het boek t.b.v. persoonlijke en/of professionele 19 ontwikkeling 19 De opbouw

Nadere informatie

TEAMNASCHOLINGEN EIGEN KRACHT GENERALISTISCH WERKEN IN GEZINNEN EN SOCIALE WIJKTEAMS

TEAMNASCHOLINGEN EIGEN KRACHT GENERALISTISCH WERKEN IN GEZINNEN EN SOCIALE WIJKTEAMS TEAMNASCHOLINGEN EIGEN KRACHT GENERALISTISCH WERKEN IN GEZINNEN EN SOCIALE WIJKTEAMS MODULES: EIGEN KRACHT VAN DE CLIËNT EN ZIJN SYSTEEM INTEGRAAL WERKEN MET MULTI PROBLEEMGEZINNEN COMBINEREN VAN FORMELE

Nadere informatie

SCHOOLGERICHT MAATSCHAPPELIJK WERK

SCHOOLGERICHT MAATSCHAPPELIJK WERK SCHOOLGERICHT MAATSCHAPPELIJK WERK TEAMNASCHOLING DOEL DOEL VAN DE NASCHOLING De training heeft tot doel om de taak van de schoolmaatschappelijk werker te professionaliseren, te verlichten en passend te

Nadere informatie

MINDFULNESS IN MEDIATION

MINDFULNESS IN MEDIATION MINDFULNESS IN MEDIATION aandacht. ontspanning. zelfvertrouwen verdiepingstraining ver Mindfulness in Mediation aandacht. ontspanning. zelfvertrouwen Introductie Conflicten leveren spanning en stress op.

Nadere informatie

OPLOSSINGSGERICHT WERKEN MET KINDEREN

OPLOSSINGSGERICHT WERKEN MET KINDEREN TEAMNASCHOLING OPLOSSINGSGERICHT WERKEN MET KINDEREN KIDS SKILLS DE KIDS SKILLS METHODE Iedereen die met kinderen werkt mist wel enkele vaardigheden, of zou ergens beter in willen worden. Met behulp van

Nadere informatie

De oplossingsgerichte benadering

De oplossingsgerichte benadering Inhoud Inleiding 19 Leeswijzer 21 Deel I De oplossingsgerichte benadering 1 Principes van oplossingsgericht begeleiden 27 Inleiding 27 1.1 De oplossingsgerichte benadering in het onderwijs 28 1.2 De basisprincipes

Nadere informatie

Wil je professioneel leren coachen?

Wil je professioneel leren coachen? Wil je professioneel leren coachen? Coaching is in deze tijd een vanzelfsprekend begrip geworden. Het lijkt wel of iedereen met coaching bezig is. Bij doorvragen blijkt, dat coaching een zeer rekbaar begrip

Nadere informatie