Leergang Orshof Revitalisatie

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Leergang Orshof Revitalisatie"

Transcriptie

1 Leergang Orshof Revitalisatie

2 Inhoud 1. De Orshof Methodiek, een kwestie van voelen Revitalisatie begeleider volgens de Orshof Methodiek Cursusprogramma gezondheidsgerichte problematiek Persoonlijke ontwikkeling Werkwijze Informatie en inschrijvingen Cursusleiding Leergang Orshof Revitalisatie Voor de eenvoud spreken wij van de cliënt, de cursist en hij, waarmee wij uiteraard zowel mannen als vrouwen bedoelen. 2

3 1. De Orshof Methodiek, een kwestie van voelen Als antwoord op vele, vooral chronische klachten, problemen en situaties van disfunctioneren hebben Yvo van Orshoven en zijn team in de loop der jaren de Orshof Methodiek ontwikkeld. Deze methodiek is gericht op het verbeteren van het contact van de mens met zichzelf, met zijn lichaam, zijn gevoelsleven en zijn eigen natuur. We hebben namelijk ontdekt dat dit contact bij chronische klachten altijd ernstig verstoord is geraakt. Herstel van dit contact resulteert vaak direct in meer gezondheid en persoonlijk welzijn, zelfs bij mensen met ernstige lichamelijke en psychische klachten. De Orshof Methodiek gaat uit van een integrale benadering van lichaam en geest, van de mens in interactie met zijn omgeving. Door middel van een gezondheidsgericht oefenprogramma leren onze cursisten systematisch te ontdekken wat hen beweegt en hiermee gezond om te gaan. Elementen uit dit oefenprogramma zijn onder andere: massage, contact- en gewaarwordingsoefeningen, bezinning en meditatie, dans en spel, fitness, stoeien en creatieve expressie Al doende ontdekken onze cursisten de vele gezonde krachten die wij allen in ons ter beschikking hebben. In feite gaat het om het aanleren van een gezonde levenswijze. Oorspronkelijk gewaarzijn en het durven beleven en uiten van wat zich in ons afspeelt, zijn daarbij van fundamenteel belang. Hoe meer we dit oorspronkelijk gewaarzijn beleven, des te meer we kunnen ontsnappen aan de macht van patronen, waarin we gevangen zitten. Ons denken, gedragen en voelen verloopt nogal eens in kringetjes, in vicieuze cirkels, die vaak de basis vormen van chronisch lijden. Het eerlijk durven waar te nemen en gewaar te zijn, bijvoorbeeld ook van emoties als verdriet en boosheid, kan een begin maken deze cirkels te doorbreken. Van hieruit ontstaat dan nieuw leven. Voor mensen die zich professioneel willen bekwamen in de Orshof hebben we de Leergang Orshof Revitalisatie (LOR) ontwikkeld. Methodiek 3

4 2. Revitalisatie begeleider volgens de Orshof Methodiek Een Revitalisatie Begeleider is vooraleerst bezig om gezondheidsgericht te werken met zichzelf. Hij is geïnteresseerd in het opdoen van inzicht in het eigen functioneren (zelfkennis) en in de vaardigheid in het omgaan met wie hij werkelijk is. Deze manier van omgaan met zichzelf integreert hij in zijn eigen levenswijze, zowel persoonlijk als in zijn familiale leven en werk. We denken dat alleen wie eerlijk is naar zichzelf, dit ook kan leren aan anderen. Een Revitalisatie Begeleider is in staat om op een gezondheidsgerichte manier mensen te begeleiden die op zoek zijn naar zichzelf en een volwaardiger functioneren. Hij doet dit met respect voor mensen en hun eigen leven. Hoe verborgen zij soms ook zitten achter schillen van lijden en verwarring. Voor wie? Iedereen die werkt in de (geestelijke) gezondheidszorg, zoals artsen, fysiotherapeuten, psychologen, psychotherapeuten, verpleegkundigen, ergotherapeuten, (ortho)pedagogen, logopedisten Het opleidingstraject De Leergang Orshof Revitalisatie (LOR) richt zich op professionals en leidt op tot Revitalisatie Begeleider volgens de Orshof Methodiek. De ervaringsgerichte aanpak van de LOR wordt uitgebreid theoretisch onderbouwd en voorziet tevens in een optimale integratie in de dagelijkse praktijk van de begeleider. De opleiding geeft naast theorie en praktijk veel ruimte aan het persoonlijke groeiproces. De opleiding voor Revitalisatie Begeleider beslaat een tweejarige cyclus. Elk opleidingsjaar bestaat uit elf thematische weekenden: van vrijdagochtend uur tot zondagmiddag uur. Er kan per jaar worden ingeschreven. Door de thematische opzet kan instroming van nieuwe cursisten elke maand plaatsvinden. 4

5 3. Cursusprogramma gezondheidsgerichte problematiek Elk cursusjaar heeft elf thema s die tot doel hebben bij te dragen tot bewustwording en verdieping op zowel persoonlijk als op therapeutisch vlak. Warmte, contact en intimiteit: het ervaren van lichaamswarmte en hoe deze wordt beïnvloed door beelden, contacten en omstandigheden. Het belang van een natuurlijk contact en warmte, empathie en contactvaardigheden binnen relaties. Ontspannen en loslaten: zelf ervaren wat de invloed is van spanning en ontspanning op het algemeen welzijn en in begeleidingswerk. Ontspannen omgaan met spanning en strijd. Slapen, dromen, doezelen, meditatief zijn, leven vanuit stilte. Ruimte, ademhaling en respect: samenhang tussen de fysieke en psychische ruimte, ruimte krijgen, geven en nemen, respectvol omgaan met ruimte in begeleidingswerk. Tasten, trillen; oorspronkelijk gewaarzijn: ons trillings- en tastlichaam, 5 zintuigen ervaren door o.a. massage, klank en muziek. Ontvankelijk zijn voor datgene wat er leeft in en rondom ons. Handelen vanuit Oorspronkelijk Gewaarzijn (intuïtief handelen). Emotie als motor van gezond-zijn: zelf ervaren van de bevrijding van emotioneel lichaamswerk, onderscheid tussen emotiviteit en emotie, emotioneel lichaamswerk begeleiden, emotionele afhankelijkheid contra emotionele zelfstandigheid. Emoties als motor naar gezond-zijn. Levenskracht, levenslust en zelfstandigheid: inzicht in de vicieuze cirkel tussen lichamelijke gezondheid, geestelijk welzijn en emotiviteit en de wederzijdse beïnvloeding: hoe de levenskracht van de cliënt gebruiken ten behoeve van het genezingsproces. Stromen, expressie en creativiteit: spelenderwijs onze innerlijke dynamiek ontdekken, weestanden en verkrampingen als frustratie, ergernis, rollenpatroon en naïviteit, maar ook spontaniteit gebruiken als impuls tot zelfonderzoek. Opbouw van een feestelijke dag: hoe het leven elke dag verwelkomen zonder strijd; acceptatie van jezelf geeft de nodige levenskracht om je leven gepaste vorm te geven; integratie van de Orshof Methodiek in het dagelijks functioneren. 5

6 Zelfbeeld, scenario s en rollenpatronen: het bewust omgaan met de vele zelfbeelden; oorspronkelijk gewaarzijn brengt je dichter bij het echte zelf; hoe zelfbeeld constructief hanteren bij begeleidingswerk. Levensdoelen en energetisch visualiseren: de invloed van onze levensdoelen onderzoeken. Wat betekent het een levensdoel te hebben? En geven we een eerlijk antwoord? Gaan we voor wie we werkelijk zijn? Beelden, visualiseren en energetisch visualiseren. Hoe omgaan met de levensdoelen van de cliënt? Relatie en gezin: hoe omgaan met jezelf en de ander in een win-win relatie? Het Gr-huwelijk - animus & anima. In hoeverre gebruiken we elkaar? Wat is liefde? Het belang van de integratie van relatie / gezin bij de begeleiding volgens de Orshof Methodiek. Concretiseren: erkennen en herkennen van aspecten van het Hier-en-Nu, leren doorvragen en concretiseren als beginpunt van een therapeutisch proces. Experimenteren: experimenten spelenderwijs leren opzetten en volgen. En zelfs het dagelijkse leven als een experiment kunnen zien, opvatten en gebruiken. Leren observeren. Leren loslaten van vooropgezette doelen en onbevangen omgaan met wat zich aandient. Kortom, de methodiek van het therapeutisch experiment. Pijn als gevoel: leren pijn te hanteren als venster op onszelf, ons gevoelsleven en als hulpmiddel naar gezond-zijn. Effectief omgaan met chronische pijnen. Van grijnslach tot humor; genieten: humor leren waarderen en toelaten als weg om contact te maken met de uitersten van ons bestaan. Kijken, zien en waarnemen: bewust worden van eigen visie, bewust worden dat je visie je eigen constructie is; leren kijken vanuit het perspectief dat je onderdeel bent en dat alles, ook jezelf, bijdraagt aan de ervaring die we zien noemen; leren deze zien-ervaring als creatief proces te volgen; leren verschillende (oefen)manieren therapeutisch te gebruiken. Werken vanuit je eigen leest: bewust worden van eigen competenties en de grenzen daarvan, zowel persoonlijk als maatschappelijk; bewust worden van valkuilen en risico s, verkennen van de vaak ongekende mogelijkheden die liggen in wat reeds voorhanden is. Grensbewaking en respect. Integreren van methodiek in eigen stijl en kunde. 6

7 Posities, communicatie en lichaamstaal: hoe de verschillende aspecten van communicatie te leren waarnemen en bewust te worden en tenslotte te kunnen hanteren, zowel verbaal als non-verbaal, zodat communicatie tot therapeutische communicatie wordt. De anatonomie van het Hier-en-Nu: helder inzicht verwerven in de aard van onze subjectieve beleving. Verschillende wetmatigheden in verschillende realiteiten. Concrete, doorleefde handvatten vinden voor een op het Hier-en-Nu gerichte, ervaringsgerichte begeleiding van onszelf en anderen. (Werk)stress, vicieuze cirkels en overleven: de verschillende stressreacties begrijpen en herkennen, onderzoeken van en inzicht verkrijgen in de eigen stressmechanismen, onderscheid leren maken tussen overlevingsstrategieën en constructieve copingstijlen, bij zichzelf en bij anderen; leren herkennen van zelfversterkende patronen bij (chronische) stress; leren hanteren en gebruiken van stressreacties als middel tot exploratie van gezond functioneren. Veiligheid, grenzen en grensoverschrijding: bezinnen op de vraag wat binnen een respectvolle therapeutische relatie zoal wel en niet kan, leren herkennen van (goedbedoelde) intimidatie. Werken rond eigen veranderdrift, afkeuringen, dogmatiek, na-praterij en getherapeuter, leren ontwikkelen van een respectvol therapeutschap. Zelfrealisatie, constructieve en defensieve gedragspatronen: middels LSI 2 (ingevuld door uw omgeving) en andere oefeningen onze denkpatronen en levensstijl in vraag stellen. 7

8 4. Persoonlijke ontwikkeling Uw groeiproces, zowel persoonlijk als in uw rol als begeleider, wordt individueel besproken en opgevolgd door middel van kwartaalconsulten. Een diepgaand gesprek kan veel duidelijkheid brengen over uzelf en uw functioneren op dat moment. Hierdoor kunt u het rendement van uw opleiding verhogen. De afgelopen drie maanden worden geëvalueerd aan de hand van vragen als: Waar sta je nu persoonlijk? Waar sta je nu in je relatie c.q. gezin? Waar sta je nu in je werk? Wat is de evolutie en wat zijn de factoren/groeiprocessen die hierbij een rol hebben gespeeld? Wat is je missie: hoe functioneer je optimaal? Wat zijn je levensdoelen op korte, middellange en lange termijn? De vragen van het zelfonderzoek en eventueel resterende vragen worden in een eindvisie nader besproken. Vervolgens wordt er samen met u een concreet actieplan volgens de Orshof Methodiek opgesteld voor het komende kwartaal. De kwartaalconsulten worden in principe afgenomen door de begeleiders van de Leergang Orshof Revitalisatie en vinden op afspraak plaats buiten de cursustijd. 8

9 5. Werkwijze In een groep van maximaal 25 deelnemers krijgen de volgende onderdelen invulling: Theoretische verdieping van een thema Het aanbieden van kennis en theorie gebeurt in interactie met de groep. Doel is uiteindelijk dat cursisten een eigen visie ontwikkelen op het thema. Persoonlijke ontwikkeling en opvolging Kwartaalconsulten. Groepsoefeningen In de vorm van ervaringsgerichte exploraties rond het thema vanuit de eigen werkelijkheid ter verdieping van het thema. Begeleidingschap Gerichte exploraties in subgroepen, vaak in de vorm van rolverdeling; bijv. cliënt, therapeut en observator, waar de begeleiding in de Orshof Methodiek wordt getraind. Casuïstiek In overleg kan de casus van een eigen cliënt worden ingebracht in de groep. Verslaglegging Maandelijks worden twee scriptoren aangesteld die een verslag maken van de cursusdriedaagse. Thuiswerk Experimenteren met de Orshof Methodiek met zichzelf, zijn familie en op de eigen werkvloer incl. zelfevaluatie. Lectuur Boekbesprekingen met thema aansluitend bij de cursusinhoud en de eigen doelgroep. LOR-stage Wie in aanmerking wil komen voor het Certificaat Revitalisatie begeleider volgens de Orshof Methodiek, dient tevens een observatiestage te volgen op het gebied van consulten en cursussen. De stage dient vervuld te zijn binnen de twee-jarige cyclus. 9

10 6. Informatie en inschrijvingen Toetsing en eindevaluatie Na elk opleidingsjaar (=11 thema s) is er een theoretische en praktische toetsing. Samen met de opdrachten en huistaken gedurende de opleiding wordt hieruit de beoordeling gemaakt of u voldoet aan de eisen en het certificaat Revitalisatie Begeleider volgens de Orshof Methodiek behaalt. Toelatingsvoorwaarden U komt in aanmerking voor de opleiding Orshof Revitalisatie: na een integraal consult en het volgen van het Basisprogramma Energetisch Leven en Werken. als u beschikt over een HBO (NL) / A1 (B) diploma of gelijkgesteld niveau. als u over voldoende praktijkmogelijkheid beschikt om het begeleidingswerk volgens de Orshof Methodiek in groep of bij individuele personen toe te passen. of als u de intentie heeft om in deze richting professioneel werkzaam te zijn. Inschrijving vindt plaats na een intakegesprek met de opleidingscommissie, waarbij o.a. de volgende punten besproken worden: motivatie en interesse. achtergrond en basiskennis. reeds gevolgde opleidingen. Kosten en voorwaarden De cursuskosten zijn inclusief: cursusgeld (cursusmaterialen, persoonlijke begeleiding in de groep en evaluatie); verblijfskosten; kwartaalconsulten. De kosten dienen bij inschrijving te worden voldaan. Afmelding van een driedaagse dient uiterlijk 10 dagen op voorhand te gebeuren. Bij laattijdige annulering verliest u het recht op een inhaalmogelijkheid (zie ook voorwaarden inschrijvingsformulier). De agenda en tarieven vindt u terug op en kan uiteraard ook: 10

11 7. Cursusleiding Leergang Orshof Revitalisatie Yvo van Orshoven, oprichter en directeur van Instituut Orshof. Yvo van Orshoven studeerde in 1968 af als geneesheer aan de Katholieke Universiteit Leuven. Als huisarts ging hij op zoek naar een gepast antwoord op chronische klachten en specialiseerde zich in manuele en sportgeneeskunde, neuraal therapie, acupunctuur, fysische geneeskunde en revalidatie. Als rector van de Leergangen Manuele Geneeskunde in Eindhoven legde hij mede de basis voor een meer functionele benadering van de bewegende mens. Hij integreerde hierbij ook benaderingen als autogene training (Schulz, Jacobson), bioenergetica (Lowen), Gestalt therapie, meditatie en de yoga van de waarneming (Jean Klein) en Familieconstellatie gebaseerd op het werk van Bert Hellinger. In 1984 stichtte hij de basis voor het huidige Instituut Orshof. Samen met een team deskundigen ontwikkelde hij de Orshof Methodiek tot zijn huidige vorm. Chris Bolsens Als echtgenote en zakelijk partner, werkt Chris samen met Yvo Van Orshoven op Orsmolen aan het verder uitbouwen van Instituut Orshof. Daarnaast legt zij zich toe op cursusbegeleiding en coaching. Onder de naam Creasens biedt zij begeleiding met creatieve therapie. Opleiding: pedagogische opleiding kleuteronderwijs, revitalisatiebegeleider volgens de Orshof Methodiek, post-hbo creatief therapeut, coach NLP. Volgde haar opleiding begeleider familieopstellingen bij Indra Torsten Preiss en Micky Masset, deed diverse workshops zoals gestaltherapie, clowning, yoga, systemisch werk bij M. Francke, J. Schmidt, dr. A. Mahr, Hunter Beaumont. Gastdocenten Verder werken er aan de opleiding nog gastdocenten mee: dr. Jan Verwij (arts, psychotherapeut); dhr. John Van Der Mey (fysiotherapeut); dhr. Valère Cauwenberg (ingenieur, HS- coach), e.a. 11

12 Colofon Contactadres: Orsmolen Voerenstraat Moelingen België Telefoon: +32.(0) Fax: +32.(0) Internet: Postadres Postbus 97 NL 6245 ZH Eijsden Verantwoordelijke uitgever: Instituut Orshof Instituut Orshof Juni 2006 laatst bijgewerkte uitgave. Indien u iets van ons wenst te publiceren, gelieve ons te contracteren. 12

Studiegids Ananta Opleidingen

Studiegids Ananta Opleidingen Studiegids Ananta Opleidingen 2014/2015 Als ik blijf kijken zoals ik altijd heb gekeken, blijf ik denken zoals ik altijd dacht. Als ik blijf denken zoals ik altijd heb gedacht, blijf ik geloven zoals ik

Nadere informatie

Brochure Coaching Modules

Brochure Coaching Modules Brochure Coaching Modules Inleiding De Academie voor Psychodynamica is de meest dynamische opleiding voor Psychodynamisch therapeuten en Coaches in Nederland. Door de individuele en specialistische inbreng

Nadere informatie

Welkom. bij Djoj training & opleiding

Welkom. bij Djoj training & opleiding Cursusprogramma Welkom bij Djoj training & opleiding Bedrijven hebben te maken met snelle en complexe veranderingen. Dit is niet voor iedereen gemakkelijk. Sterker nog, het beroep dat op flexibiliteit

Nadere informatie

overzicht Weisfelt en Partners weisfelt en partners WORKSHOPS VOOR BELANGSTELLENDEN OPLEIDINGEN NASCHOLINGEN

overzicht Weisfelt en Partners weisfelt en partners WORKSHOPS VOOR BELANGSTELLENDEN OPLEIDINGEN NASCHOLINGEN weisfelt en partners overzicht 2van trainingen Weisfelt en Partners info@weisfeltenpartners.nl www.weisfeltenpartners.nl WORKSHOPS VOOR BELANGSTELLENDEN OPLEIDINGEN NASCHOLINGEN Mieke Klijn Anneke Dekker

Nadere informatie

REVIRESCE. Opnieuw tot leven komen en tot bloei brengen van je potenties (vrij vertaald uit Latijn)

REVIRESCE. Opnieuw tot leven komen en tot bloei brengen van je potenties (vrij vertaald uit Latijn) REVIRESCE Opnieuw tot leven komen en tot bloei brengen van je potenties (vrij vertaald uit Latijn) Is een samenwerkingsverband tussen Groen en Partners en Energy4Change. Met REVIRESCE hebben wij een opleiding

Nadere informatie

REVIRESCE. Opnieuw tot leven komen en tot bloei brengen van je potenties (vrij vertaald uit Latijn)

REVIRESCE. Opnieuw tot leven komen en tot bloei brengen van je potenties (vrij vertaald uit Latijn) REVIRESCE Opnieuw tot leven komen en tot bloei brengen van je potenties (vrij vertaald uit Latijn) Is een samenwerkingsverband tussen Groen en Partners en Energy4Change Met REVIRESCE hebben wij een opleiding

Nadere informatie

academie voor gezonde levensstijl

academie voor gezonde levensstijl academie voor gezonde levensstijl 2012 2013 academie voor gezonde levensstijl 2012 2013 Sonnevelt Opleidingen staat voor persoonlijke aandacht en is mensgericht. Inhoudsopgave Voorwoord 3 Basisopleidingen

Nadere informatie

Welkom. bij Djoj training & opleiding

Welkom. bij Djoj training & opleiding Cursusprogramma najaar 2011 Welkom bij Bedrijven hebben te maken met snelle en complexe veranderingen. Dit is niet voor iedereen gemakkelijk. Sterker nog, het beroep dat op flexibiliteit en improvisatievermogen

Nadere informatie

Djoj programmakrant. Djoj: voedsel voor je ziel SEPTEMBER-DECEMBER 2015. Tantra Festival gaat over liefdevolle aandacht

Djoj programmakrant. Djoj: voedsel voor je ziel SEPTEMBER-DECEMBER 2015. Tantra Festival gaat over liefdevolle aandacht Djoj programmakrant SEPTEMBER-DECEMBER 2015 Psychosynthese: ontdek wie je bent Feng-Shui tips Energetisch Tantra Weg met je Relateren doe 3 voor je huis 5 coachen 6 Festival 11 verslaving 17 je zo 23 Djoj:

Nadere informatie

LEIDERSCHAP ALS LEVENSHOUDING

LEIDERSCHAP ALS LEVENSHOUDING LEIDERSCHAP ALS LEVENSHOUDING INLEIDING Leiderschap en leidinggeven aan de ontwikkeling van organisaties, mensen en de gemeenschap begint bij jezelf. Het is de weg van binnen naar buiten. Motto van deze

Nadere informatie

PERSOONLIJKE EFFECTIVITEIT Opleidingen Neuro-Linguïstisch Programmeren

PERSOONLIJKE EFFECTIVITEIT Opleidingen Neuro-Linguïstisch Programmeren Alleen wanneer je houdt van wat je doet, kun je kwaliteit leveren PERSOONLIJKE EFFECTIVITEIT Opleidingen Neuro-Linguïstisch Programmeren Opleidingen en Bedrijfstrainingen Over de opleiding Inhoud Inleiding

Nadere informatie

CEREIN. Gehandicaptenzorg. Cursussen 2015. Open aanbod

CEREIN. Gehandicaptenzorg. Cursussen 2015. Open aanbod CEREIN Cursussen 2015 Open aanbod Gehandicaptenzorg De ouder wordende cliënt Cliëntgericht ondernemen Vernieuwen in dagbesteding Coachen, leiden, managen Leergang Zorgcoördinator Post HBO: Masterclass

Nadere informatie

moduleaanbod Zwaluw & Enk patiënten moduleaanbod

moduleaanbod Zwaluw & Enk patiënten moduleaanbod moduleaanbod Zwaluw & Enk patiënten moduleaanbod Inhoudsopgave Inleiding 2 Aandachtsgerichte cognitieve therapie 3 Aandachtsgerichte training 5 Agressieregulatie 7 ADHD 9 Running therapie 11 Sociale Vaardigheidstraining

Nadere informatie

Beroepsopleidingen hypnotherapie

Beroepsopleidingen hypnotherapie Beroepsopleidingen hypnotherapie Atma Instituut voor psychodynamiek en lifecoaching Langestraat 121 3811 AE Amersfoort Tel: 033-4653277 Fax: 033-4652873 E-mail: info@atma.nl Site: www.atma.nl Beroepsopleidingen

Nadere informatie

Vind je eigen kracht, en durf hem te gebruiken! Doelgroep: Volwassenen en kinderen die vastlopen op sociaal en emotioneel gebied.

Vind je eigen kracht, en durf hem te gebruiken! Doelgroep: Volwassenen en kinderen die vastlopen op sociaal en emotioneel gebied. individueel Vind je eigen kracht, en durf hem te gebruiken! Tijdens de gespreksessies leer je jezelf beter kennen en krijg je inzicht op je eigen ontwikkelingsperspectief Je bent geen slachtoffer van je

Nadere informatie

Inleiding. hinder pijngedrag. ziekte. pijnbeleving. Impact van pijn op uzelf en uw omgeving

Inleiding. hinder pijngedrag. ziekte. pijnbeleving. Impact van pijn op uzelf en uw omgeving Omgaan met pijn Inleiding Pijn is een wijdverspreid probleem in Europa. Men schat dat één op de vijf volwassenen getroffen wordt door matige tot ernstige chronische pijn. Pijn is een waarschuwingssignaal

Nadere informatie

Driejarige Beroepsopleiding. je levensbron als kompas

Driejarige Beroepsopleiding. je levensbron als kompas Driejarige Beroepsopleiding je levensbron als kompas VOOR WIE is de opleiding emotioneel lichaamswerk Mensen zijn geaard, in contact met hun oorspronkelijke waarden en kunnen op een verantwoordelijke manier,

Nadere informatie

Training Succesvol adviseren

Training Succesvol adviseren Training Succesvol adviseren Het geven van het juiste advies is goed, het geven van het juiste voorbeeld is beter. Hoe belangrijk je eigen gedrag is voor een succesvol verloop van het adviesproces, leer

Nadere informatie

Welkom bij Midi-Action!

Welkom bij Midi-Action! Welkom bij Midi-Action! Praktijk voor Psychologie, Personal Coaching Relatietherapie, Mediation, Familie-, Omgangs- & Scheidingsbemiddeling Professionele hulp, zowel privé als zakelijk Velen van ons komen

Nadere informatie

Conferentie aanbod voorjaar 2012. Vormingscentrum Beukbergen van de Diensten Geestelijke Verzorging

Conferentie aanbod voorjaar 2012. Vormingscentrum Beukbergen van de Diensten Geestelijke Verzorging Conferentie aanbod voorjaar 2012 Vormingscentrum Beukbergen van de Diensten Geestelijke Verzorging November 2011 Vormgeving: Grafische Dienst Audiovisuele Dienst Defensie Den Haag 2 Themaconferenties januari

Nadere informatie

Nieuwe Verbindingen, Nieuwe Inzichten In beweging komen, In beweging blijven

Nieuwe Verbindingen, Nieuwe Inzichten In beweging komen, In beweging blijven Nieuwe Verbindingen, Nieuwe Inzichten In beweging komen, In beweging blijven Een selectie uit de Open Trainingen 2003-2004 Management en Leiderschap Voorwoord Transformat is het bureau voor Persoonlijkheidsvorming

Nadere informatie

Brochure Seniorencoachopleiding

Brochure Seniorencoachopleiding Brochure Seniorencoachopleiding Inleiding De Academie voor Psychodynamica is de meest dynamische opleiding voor Psychodynamisch therapeuten en Coaches in Nederland. Door de individuele en specialistische

Nadere informatie

jaartrainingen communicatievaardigheden energetische basiskennis medische basiskennis praktijkmanagement

jaartrainingen communicatievaardigheden energetische basiskennis medische basiskennis praktijkmanagement Oost West Centrum vzw afdeling Antwerpen Van Schoonbekestraat 148 2018 Antwerpen afdeling Orval Bois-le-Comte 1 6823 Villers-devant-Orval orval@owc.be bijlage bij Netelblad 172 augustus 2015 www.owc.be

Nadere informatie

Beroepsopleidingen. LifeCoaching. Atma. Langestraat 121 3811 AE Amersfoort Tel: 033-4653277 Fax: 033-4652873 E-mail: info@atma.nl Site: www.atma.

Beroepsopleidingen. LifeCoaching. Atma. Langestraat 121 3811 AE Amersfoort Tel: 033-4653277 Fax: 033-4652873 E-mail: info@atma.nl Site: www.atma. Beroepsopleidingen LifeCoaching Atma Langestraat 121 3811 AE Amersfoort Tel: 033-4653277 Fax: 033-4652873 E-mail: info@atma.nl Site: www.atma.nl Seizoen 2007-2008 Introductieworkshops 3 Het Atma Instituut

Nadere informatie

SPIL voor LEIDINGGEVENDEN. MOVE voor MEDEWERKERS

SPIL voor LEIDINGGEVENDEN. MOVE voor MEDEWERKERS SPIL voor LEIDINGGEVENDEN MOVE voor MEDEWERKERS S P I L IN BEWEGING BRENGEN Een leertraject voor leidinggevenden die medewerkers en organisatie in beweging brengen en sturing geven aan veranderingen M

Nadere informatie

expertisecentrum voor emancipatie en participatie Cursussen en trainingen

expertisecentrum voor emancipatie en participatie Cursussen en trainingen expertisecentrum voor emancipatie en participatie Cursussen en trainingen Scala is het expertisecentrum voor emancipatie en participatie in Rotterdam. Scala zet zich in voor de structurele verbetering

Nadere informatie

Opleiding tot Gelukscoach

Opleiding tot Gelukscoach Opleiding tot Gelukscoach www.neijmanenkuper.nl 1 Inleiding Neijman&Kuper, trainen-coachen-opleiden, biedt diverse opleidingen op het gebied van persoonlijke groei en ontwikkeling, richting duurzaam geluk

Nadere informatie

BewustZijn en Intuïtie, Coachen vanuit je Hart

BewustZijn en Intuïtie, Coachen vanuit je Hart BewustZijn en Intuïtie, Coachen vanuit je Hart Voor iedere coach die meer uit zichzelf en zijn klanten wil halen Wil jij in de begeleiding van mensen diepgaande resultaten bereiken? Wil je moeiteloos je

Nadere informatie

leef aanstekelijk Vormingsprogramma juli 2014-2015 sociaal-cultureel volwassenenwerk

leef aanstekelijk Vormingsprogramma juli 2014-2015 sociaal-cultureel volwassenenwerk leef aanstekelijk Vormingsprogramma juli - sociaal-cultureel volwassenenwerk In deze programmabrochure vind je ons vernieuwd vormingsaanbod. Een vormingsaanbod dat je de kans geeft: om jezelf te verstevigen,

Nadere informatie

OPLEIDINGEN voorjaar 2013

OPLEIDINGEN voorjaar 2013 OPLEIDINGEN voorjaar 2013 www.zorgs aam.be g - ondersteuning - vorming - opleiding - ondersteuning Inhoud voorjaar 2013 ZORG VOOR OUDEREN Aandacht voor levensvragen van ouderen............... 4 Vertellen

Nadere informatie