SINCFALA MUSEUM VAN DE ZWINSTREEK

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "SINCFALA MUSEUM VAN DE ZWINSTREEK"

Transcriptie

1 SINCFALA MUSEUM VAN DE ZWINSTREEK JAARVERSLAG 2011 Sincfala, Museum van de Zwinstreek Pannenstraat Knokke-Heist Tel: Fax:

2 2

3 WOORD VOORAF 2011 was voor Sincfala, Museum van de Zwinstreek een jaar waarin het beeld een groot deel uitmaakte van de jaarwerking, met het afronden van de digitalisering van alle foto s en prentbriefkaarten die deel uitmaken van de collectie, de uitbreiding van het foto-identificatieproject, dat werd omgedoopt tot Het verleden van Knokke-Heist, de succesvolle tentoonstelling Annemieke en de Smarties in het kader van het jaarlijkse Internationaal Fotofestival Knokke-Heist en de najaarstentoonstelling Vissersvrouw met foto s van Wouter Rawoens, waarin de vrouw achter de visser in de spotlight werd gezet. Beelden zijn er om te koesteren. Ze roepen herinneringen op, houden getuigenissen levendig en zetten mensen aan tot communiceren met elkaar. Naast deze uitschieters zorgden vaste waarden zoals de MuseumAvonden, de winterlezingen van Sint- Guthago (die inmiddels deel uitmaken van het wekelijkse zondagochtendgebeuren de ZondagBabbels) en de Zomertochten in de gemeente, aangevuld met de wandel- en fietstochten van de Gidsenkring Toon Ghekiere voor een welgekomen aanbod voor de inwoners van de gemeente en de regio, en de toeristen die voor één dag of langer onze kustgemeente aandoen. Op museaal vlak werd de publiekwerking versterkt door een gedegen uitbreiding van het aanbod voor scholen, waardoor nu kinderen van de derde kleuterklas tot het zesde leerjaar van de lagere school in Sincfala terechtkunnen. Het schoolbezoek neemt schoorvoetend toe. Hierin zit nog veel groeimarge. Ook de individuele kinderen vonden hun gading in het museum, wat ook te merken is aan hun reacties en die van hun ouders en grootouders. Kortom: kinderen komen graag naar Sincfala. We profileren ons daarom niet voor niets als kindvriendelijk museum. Wat ook groeit is de museumcollectie. Meer schenkers, meer schenkingen en meer materiaal dat werd geïnventariseerd. Online is de kaap van te doorzoeken voorwerpen genomen. Dat is het aantal doorzoekbare prentbriefkaarten en foto s niet meegerekend. Digitaal zijn er trouwens veel inspanningen geleverd om de websites en dagelijks aan te vullen. Ook dat vertaalt zich in meer geconsulteerde pagina s via het wereldwijde web. Danny Lannoy Voorzitter 3

4 4

5 1. DOEL VERENIGING EN SAMENSTELLING BESTUUR 1.1. Doel Sincfala, Museum van de Zwinstreek vzw Sincfala, Museum van de Zwinstreek vzw werd in 1970 opgericht als Heemkundig museum voor de polders en de visserij. Eind 2005 kreeg de vereniging, met de realisatie van een nieuwe museumvleugel waarin ook de Zwinstreek meer aandacht kreeg en de vernieuwde vzw-wetgeving, een nieuwe naam. De doelstellingen werden in dat kader gemoderniseerd en bijgewerkt: a) het verzamelen, inventariseren, conserveren, permanent tentoonstellen en bestuderen van objecten (gebruiksvoorwerpen, iconografisch materiaal, voorwerpen m.b.t. de archeologie, geschiedenis, heemkunde, folklore, kunstgeschiedenis, landbouw en visserijleven en natuurlijke historie) m.b.t. de Zwin- en kuststreek en dat volgens wetenschappelijk en museaal verantwoorde normen en methoden b) het promoten, beschermen en bestuderen van de Zwinstreek, zijn geschiedenis en erfgoed voor inwoners, toeristen en tweede verblijvers c) samenwerking met andere verenigingen, lokale en bovenlokale initiatieven die een gelijkaardig doel nastreven en dat binnen de structuren van de gemeentelijke afdeling Vrijetijd Samenstelling van het bestuur Danny LANNOY AV - RvB, voorzitter Fons THEERENS AV - RvB, secretaris/afgevaardigd bestuurder Freddy JONES AV - RvB, penningmeester Eric HUYS AV - RvB, lid Jan TILLEMAN AV - RvB, lid Noël GEIRNAERT Bieke HILLEWAERT Luc JANSSENS Jacques LARBOUILLAT Luc TROFFAES Mieke ACKX Caroline BAEYENS Robert CHIELENS Juul DE VOCHT Peter DEZUTTER Karel SEGERS Dirk VALCKE Luc VAN RILLAER AV AV AV AV AV adviseur adviseur adviseur adviseur adviseur adviseur adviseur adviseur AV: Algemene Vergadering - RvB: Raad van Bestuur 1.3. Algemene vergaderingen De algemene vergaderingen vonden plaats op woensdag 9 maart en dinsdag 25 oktober Algemene Vergadering 9 maart 2011 Verslag van de algemene vergadering van 10 maart en 13 september 2010 Personeel Financiën: financieel verslag ter goedkeuring Financiën: begroting 2011 ter kennisgeving Jaarverslag ter goedkeuring Collectie Planning

6 Algemene vergadering 25 oktober 2011 Goedkeuring verslag AV van 9 maart 2011 Statutenwijziging Titel VI Ontbinding en vereffening, artikel 29 Financiën: begroting 2012 ter goedkeuring Planning 2012 Autonoom Gemeentelijk Bedrijf Vrijetijd Om de werkingssubsidies voor de vzw s die deel uitmaken van de Afdeling Vrijetijd vanaf begin 2011 te kunnen benutten, coördineerde de boekhouding van de afdeling Vrijetijd alle subsidieaanvragen. Daardoor moest de vzw een door de algemene vergadering goedgekeurde begroting 2011 aan het college van burgemeester en schepenen voorleggen in september De begroting van 2011 van de vzw Sincfala, Museum van de Zwinstreek werd na advies van de financieel beheerder in de gemeenteraad van 28 oktober 2010 goedgekeurd. De werkingssubsidie voor 2011 werd in de gemeenteraad van 24 november 2010 aan de vzw toegekend. De werkingssubsidies blijven op hetzelfde niveau als Overleg Op geregelde tijdstippen werd overleg gepleegd tussen voorzitter, algemeen bestuurder en erfgoedcoördinatrice. In dit overleg kwamen vooral het opzetten van tentoonstellingen en activiteiten en de aankoop van collectiestukken aan bod. 6

7 2. PERSONEEL 2.1. Samenstelling personeel VZW-personeel (3 personeelsleden 2,5 FTE) Charlotte Van Wynsberghe Marijke Heyneman Sonja Senave Gemeentepersoneel Estelle Slegers Ronny Janssens Bernard Verhaeghe Luc Stepman administratief bediende halftijds contractueel als DAC in dienst sinds 15 december 1984 technisch medewerker voltijds contractueel als Smetbaan in dienst vanaf 1 februari 2000 technisch medewerker voltijds contractueel als Smetbaan in dienst vanaf 9 september 1998 als DAC sinds 1 januari 2000 (4 personeelsleden 3,5 FTE) erfgoedcoördinator voltijds contractueel vanaf 1 maart 2006 administratief medewerker voltijds statutair vanaf 1 oktober 2004 administratief medewerker - voltijds contractueel (vervanging loopbaanonderbreking Jeffrey Chielens) vanaf 1 januari 2011 administratief medewerker halftijds contractueel vanaf 1 september 2006 Art.60 (1 personeelslid 1,0 FTE) Christian Barbry administratief medewerker vanaf 1 februari Taakverdeling Leidinggevend personeel Als afgevaardigd beheerder van Sincfala, Museum van de Zwinstreek vzw is Fons Theerens belast met toezicht op de inhoud, het concept en de realisatie van het museum en de daaraan verbonden activiteiten. Estelle Slegers is als erfgoedcoördinator verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken in het museum, zowel op het vlak van de permanente collectie, als de tijdelijke tentoonstellingen en de andere museale activiteiten. Ze legt en onderhoudt contacten met erfgoedorganisaties en staat in voor het organiseren van erfgoedactiviteiten zoals Erfgoeddag en Open Monumentendag Administratief personeel Ronny Janssens staat in voor onthaal van de bezoekers, administratie, collectiestromingen, de financiën en registratie collectiestukken. Bernard Verhaeghe zorgt voor de productionele ondersteuning en promotie rond het museum en de evenementen en activiteiten, het mede-inventariseren van de museumcollectie en update websites Sincfala, Zwinstreek en Beelden in de Stad. Charlotte Van Wynsberghe staat in voor de inventarisatie van de collectie. Luc Stepman zorgt mee voor de inventarisatie van de museumcollectie. Christian Barbry zorgt voor de verwerking van de museumcollectie en werkt mee aan de inhoudelijke uitbreiding van het digitale kennisplatform over de Zwinstreek. 7

8 Technisch en onderhoudspersoneel Marijke Heyneman en Sonja Senave staan in voor het nethouden van het museum en het onderhoud, behoud en depot van de museumcollectie. Ze zijn nauw betrokken bij de opbouw en afbraak van alle tentoonstellingen Jobstudenten Nicolas Larsen: 1 tot en met 31 juli inventarisatie collectie promotie Folkloremarkt werkstuk: tentoonstelling 100 jaar Wereldoorlog I in de Zwinstreek begeleiding Museumavonden en Zomertochten balie: onthaal bezoekers David Vercruysse: 1 tot en met 31 juli begeleiding Museumavonden en Zomertochten promotie Folkloremarkt inventarisatie collectie balie: onthaal bezoekers Evy Claeys: 1 tot en met 31 augustus inventarisatie collectie inscannen fotomateriaal begeleiding Museumavonden en Zomertochten promotie Folkloremarkt inventarisatie funerair erfgoed Ramskapelle Sophie Roets: 1 tot en met 31 augustus inventarisatie collectie promotie Folkloremarkt begeleiding Museumavonden en Zomertochten inscannen fotomateriaal 2.4. Personeelsbegeleiding Voor Christian Barbry loopt een inwerkingstraject van 6 maanden: 1 februari t/m 31 juli Stagiaires Stephanie Sys doet sinds eind september stage in het kader van haar opleiding van 6de jaar Secretariaat - Talen bij het O.L.V.O. te Heist Medewerking gemeentepersoneel Voor de activiteiten kon het museum een beroep doen op de medewerkers van de Technisch Uitvoerende Diensten en het technisch personeel van het Cultuurcentrum Gidsen Voor de rondleidingen in het museum, bezoek in het kader van de Week van de Zee, begeleiding van de Zomertochten, Erfgoeddag en Open Monumentendag werden een tiental gediplomeerde gidsen ingezet. 8

9 2.8. Vrijwilligers Voor het museum gaat het in hoofdzaak om de volgende taken: deeltaken collectieverwerking teams versterken bij evenementen en activiteiten Museum Sincfala kreeg in de loop van het jaar de hulp van acht vrijwilligers. Ze waren goed voor een prestatie van bijna 1000 manuren. Ze voerden de volgende taken uit: Marie Louise Vandooren verzorgt het medeonthaal op opendeurdagen en recepties. Johan De Seck beheert op dinsdag het foto-identificatieproject over de zeevisserij. Werkte als vrijwilliger tot eind juni Nicole Vandierendonck donderdagnamiddag opbergen kaartencollectie, sorteren en nummeren van schoolboeken en andere taken binnen de collectiewerking. Monique Van Berendoncks zorgt voor o.a. opbergen kaartencollectie, sorteren en nummeren van schoolboeken en andere taken binnen de collectiewerking. Ze werkte als vrijwilliger tot midden september Roger Vantorre zorgt op donderdag voor de inventarisatie vissersmateriaal en geeft advies voor de educatiepakketten. Daisy Ragole beheert op donderdag en vrijdag het foto-identificatieproject. Ze werkte als museumvrijwilliger tot midden september Krista Carreel: inventariseren van alle tentoongestelde voorwerpen in het visserscafé, het verenigingsleven, het visserspleintje (gedeeltelijk afgewerkt) en langspeelplaten. Krista startte als museumvrijwilliger begin maart Chiel Lambrecht: inscannen van foto s voor de beeldbank van Museum Sincfala. Chiel begon als museumvrijwilliger begin oktober

10 10

11 3. COLLECTIE EN INVENTARISATIE 3.1. Collectiewerving In 2011 nam de museumcollectie met 8955 stukken toe. Dit aantal werd verkregen door verwerving van stukken door schenking en aankopen, aangevuld met nog niet ontsloten, maar al eerder verworven stukken in het verleden. Er werden meer stukken gericht aangekocht met het oog op tentoonstellingen en museale projecten Schenking Schenkingen worden enerzijds spontaan door mensen aan het museum overhandigd. Naar aanleiding van tentoonstellingen of museale activiteiten wordt gericht gezocht naar materiaal om de collectie uit te breiden (oproep via de pers of persoonlijke contacten) en dit materiaal in een tentoonstelling te verwerken. Een volledig overzicht van de schenkingen voor 2011 vindt u als bijlage 1. Per thema hieronder een aantal schenkingen geordend per categorie Oproepen Annemieke en de Smarties - Photo Hall In het najaar 2010 richtte het Museum Sincfala samen met Johan Devos, beroepsfotograaf en curator van het tentoonstellingsproject, een oproep aan iedereen die vakantie- en familiefoto s heeft uit de tijd dat Photo Hall aan de Belgische kust toeristen en inwoners fotografeerde. In de winterperiode zamelde het museum 1628 stuks fotomateriaal in van 109 bruikleengevers. De tentoonstelling werd een onderdeel van het Internationaal Fotofestival te Knokke-Heist in het voorjaar Documentatie en boeken (selectie) Paul Depaepe 4 erediploma s van de Zusterschool, Moorslede, jaren , 2 erediploma s Sint-Jozefinstituut Knokke, jaren 1940, 1 diploma van de Aanneembare Lagere School te Knokke, 1938, 1 handelsdiploma Middelbare School Sint-Jozef te Knokke, 1941, 1 handelsdiploma van Vrije Middelbare School Duinenpark, Knokke, 1942 en 1 getuigschrift van handelskennis van de provincie West-Vlaanderen, 1941 van moeder, Juliette Haezebrouck André Roose Oorlogsdocumentatie Tweede Wereldoorlog : Anton Roose, Ausweis 19/61 hulpkaart van 27 juli 1944, Hafenüberwachungsstelle Zeebrügge Ausweis 1776, toelatingsbewijs Gemeente Heist-aan-Zee, 4 augustus 1944, kaart van Inschrijving op de Bevolkingsregister Roose Demeurisse, 15 mei 1930 Christina Muylle 1 brochure Ter Groene Poorte-Brugge voor brood- en banketbakkerijschool, 1 vakantiebrochure V.V.T. Vakantie in West-Vlaanderen jaargang , 1 vakantiebrochure Evenementen in West-Vlaanderen België, 1978 Rudy Geselle Boek Héros et Martyrs en 61 nummers van een reeks tijdschriften La dernière guerre 11

12 Marc Goetinck Wegenkaarten Anvers-Rotterdam De Belgische Kust. 1 Toeristische kaart België Luxemburg - Frankrijk. Cartes guides Campbell La Belgique, Kaart van België uit 1978, wegenkaart van België nr. 44 van R. de Rouck, wegenkaart België - Luxemburg, Michelinkaart België, Paasche s Frontenkarte Westl. Kriegschaen. Grafrijmpjes Explorer, vakantieblad van het Brugse Sint-Lodewijkscollege (1963), Atlas de (la) Géographie Moderne (1896) en Atlas dude (la) Géographie Physique, Politique et Historique (1892) Marleen Savels 1 brochure 27e Belgisch Zomerfestival, 1 brochure Heist-Duinbergen, 2 handelsbrochures Kent u Duinbergen uitgave / Paul Depaepe 1 diploma van vader Victor Depaepe van het St.-Xaveriusinstituut Brugge, schooljaar Handelsafdeling en een talendiploma van hetzelfde instituut uit 1942 Marie-Josée Martens 5 rantsoeneringskaarten van het Koninkrijk België, uitgereikt door het gemeentebestuur van Knokke op 15 mei 1947 aan de gezinsleden van vader André Martens. 1 Kolenkaart van het Ministerie van Economische zaken en Middenstand, door het gemeentebestuur van Knokke afgegeven aan André Martens op 22 juli 1947 Solange Bultynck 1 Bijzonder getuigschrift van bekwaamheid in de zeevaart en de zeevisscherij van 23 juni brevet van schipper ter visscherij van 21 november Zee-ereteken voor diensten tijdens de oorlog bewezen. 1 Oorkonde van de Gouden Medaille der Kroonorde van 21 juli Brevet van machinist voor motoren met inwendige verbranding van 8 april Diploma s werden uitgereikt aan Petrus Desmidt, grootvader van de schenkster. 8 Maatschappelijkezekerheidskaarten, periode , 3 kaarten Ouderdomspensioenen - bericht van storting, 13 kaarten Verplicht Verzekerde periode , 15 kaarten Verzekering tegen de geldelijke gevolgen ouderdom en vroege dood, 1 loonkaart van 1947, 1 kaart voor verlofbons 1945, 1 Wanderpersonalskarte uit 1942, 1 kaart Lebensmittel Bad Salzig, 1942, op naam van Petrus Desmidt Thomas Dhoop 1 eindwerk over Archeologie Ankers in Vlaanderen Een verkennend onderzoek naar Ankers aan de Belgische Noordzeekust. Bachelorpaper K.U. Leuven Faculteit Letteren Gilbert Brouckaert 19 affiches van wielerwedstrijden gereden in Heist en Knokke in de periode Annelise Willems 3 erebrevetten officier Tavernier Arthur , 1 menukaart van 1965, 1 boek L Illustration Noël van 1929 Marianne Rombout 21 boeken over Zeeuws-Vlaanderen, taalboeken en werken over houtbewerking en bouw Marleen De Groote 1 exemplaar licentitaatsverhandeling Universiteit Gent over Strandvondsten in de Bourgondische Tijd met bijlagen Raf Van De Walle 1 map met documenten over grootvader en ooms die als soldaat vochten in de Eerste Wereldoorlog Gaston Neirynck 1 kasboek van de Spaarkas van de Nationale Strijdersbond, afdeling Heyst, gesticht den 1en april 1921 Ronny D Hondt 1 plan van Knocke Le Zoute en Albert Plage uitgegeven door het Office Communal du Tourisme, 1930? 12

13 Familie Vanparys-Maertens 1 boekje XXXI Vlaamse Liederen ten gebruike der leden van het Syndicaat De Vrije Visschers van Heist-aan-Zee en Zeebrugge, uitgave 1920 Juul Devocht Jaargangen van het tijdschrift Albatros van de Oud-Leerlingenbond van de Vrije Visserijschool te Heist Johannes Hoekzema Jaargangen Mededelingenblad en TIJD-schrift van de heemkring West-Zeeuws-Vlaanderen. Zes boeken over diverse heemkundige thema s door heemkring West-Zeeuws-Vlaanderen Audiovisueel materiaal (selectie) Paul Depaepe 1 aquarel op papier van vissersvrouwen naar Henri Cassiers door Quartier Madeleine Verbeke 1 zwart-witfoto in kader van klas Economaat Section Moyenne Heyst-sur-mer schooljaar van het Pensionn(?)aat te Heist-aan-Zee. Links onderaan Bertha Dobbelaere, tante van schenkster. Haar vader was Jacobus Dobbelaere, Heistse visser, lapnaam Kootjes, die in de Eerste Wereldoorlog met vissersboot omkwam André Roose van Ghelder 26 zwart-witfoto s van strandreddersfamilie Roose van Heist-aan-Zee in de jaren zwartwitfoto s van familie Roose in de Tweede Wereldoorlog Guido Vandepitte 7 zwart-wit groepsfoto s van een Breughelfeest van de K.A.V. afdeling Heist-aan-Zee, jaren 1960, van de Chiro van Sint-Xaveriusinstituut van Heist a/zee van 1958, van het ACW-Heist a/zee begin jaren 1960, van een naaicursus van het K.A.V. (Katholieke Arbeidersvrouwen) in zaal Rerum Novarum te Heist aan/zee, K.W.B. afdeling Heist a/z naar de Ardennen, bedevaart naar Lourdes met K.W.B. afdeling Heist a/z Jozef Martony 21 zwart-witfoto s van Heistse families en het verenigingsleven Heist jaren , 1 gesigneerd exemplaar fotoboekje De Heistenaars, kent u ze nog Drukkerij Perka 2 dvd-schijven boek Knokke, nostalgie in woord en in beeld 2 delen Marc Goetinck 1 aquarel Treurende vissersvrouw bij de Anna-Maria XII van Luise Cantraines. 1 houtskooltekening Heistse Visser (Zeebrugge, 1932) van René De Pauw Juul De Vocht 3 albums met foto s van het Provinciaal Maritiem Instituut te Heist, periode Guido Lams 4 pasteltekeningen gemaakt door de schenker in de jaren Avondzon in Duinbergen ; Op het strand te Heist ; Neptunus en Stormvogel André Roose 3 Photo Hallfoto s van gezin Roose als strandredders op strand van Heist in jaren 1950 Sonja Larsen 14 zwart-witfoto s van Heistse Klakkertjes, café Navy Heldenplein Heist en brouwerij De Schrooder te Heist Annelise Willems Oud fotomateriaal van Knokse familie Lievens en diverse oude foto s over het Hotel Splendid te Knokke-Zoute, foto s over watersnood van oude prentkaarten van Knocke 13

14 Triphon De Meulenaere 6 foto s van de Heistse schuit H oude prentkaarten over Heist-aan-zee. 37 foto s van de Heistse vuurtoren Hoog Licht Jeannine Danneel 13 zwart-wit prentkaarten van de kostschool Onze Lieve Vrouwe Onbevlekte Ontvangenis te Heist a/zee periode Robert Meysseman 18 zwart-witfoto s over de Zeebrugse visserij: de Z 524, Z 438, Z 53, het loodswezen Haven Zeebrugge, de kuisbank te Zeebrugge, de Ferryboot naar Engeland, de Z 472 Jan Bart II, de Z 510 Blauwvoet, de Z 438 van Huysseune, de Z 556 van Leopold Depaepe, de Zeebrugse vismijn in 1956 Francine Harzé 1 zwart-witfoto met 4 negatieven over het molentje van Heist en het Directeur-Generaal Willemspark, periode Jeannine Vanhalewyn 2 albums met kleurenfoto s van Heist Carnaval, optochten van het jaar 1994 en Visserij (selectie) Rita Vlietinck 2 zeemansboekjes van vader en grootvader van schenkster, René en Willy Vlietinck, 9 foto s van Zeebrugse visserij van Heistse vissersfamilies Vlietinck en Adams, 1 schilderij olie op doek portret van grootvader René Vlietinck Michael Vandierendonck 1 reddingsboei van Zeebrugs vissersvaartuig Z 424- Zeepaard, 3 licht- en rooksignalenboeien, 1 blik Life smoke en 5 lichtpijlen Handflare Red MK 7 Die noodboeien en handpijlen bevatten nog springstoffen. Via de IPZ Knokke-Heist/Damme werd de dienst Opruiming en Vernietiging DOVO - op de hoogte gebracht, die het materiaal meenam om ze te vernietigen Paul Depaepe 1 rode visserskiel en 1 visserszakdoek van grootvader Leopold Depaepe Marguerite Dobbelaere Een zwart katoenen uniformjas met binnenjas van de Koninklijke Werken Instituut IBIS te Bredene, jaar 1974 Juul De Vocht 1 lijst van lapnamen van Heistse vissers met brief van opsteller Theophiel De Groote, 1 map met persknipsels en foto s over de Zeevisserijschool van het Gemeenschapsonderwijs te Heist, 11 mappen met interviews en persknipsels van diverse Heistse, Zeebrugse en Blankenbergse vissers Devotionalia (selectie) Verenigingen (selectie) Paul Depaepe 4 diploma s uitgereikt aan Victor Depaepe, vader van schenker: 1 diploma Keizerrijk Stoempernisse van 1964, 1 diploma Confrerie De Ridders van de Belgische Kaas, 9 mei 1975, 1 oorkonde De Soevereine Caemere der Draeckenieren, 1 diploma Brugse Karnavalvereniging De Totetrekkersgarde van 1964 met rood lint 14

15 Eugène Neyts 5 tinnen sierschalen 60 jaar Stokkeschutters Knokke-Heist, 1 wapenschild 60 jaar Knokke-Heist Stokkeschutters, 1 koffiekopje met schoteltje Koninklijke Gilde Sint-Sebastiaan Knokke, 1 sierbordje Knokke-Heist De Noordschutters Knokke, 1 sierbord Koninklijke Handboogmaatschappij De Kustvrienden 1975, 1 sierbord Koninklijke Schuttersgilde Sint-Sebastiaan Knocke-aan-Zee , 1 sierbord Koninklijke Handboogmaatschappij De Noordschutters Knokke Patrones Mevr. Roger Schramme- Moerman, 1 sierbord Koninklijke Gilde Sint-Sebastiaan 15 Knokke 73 Gouden Jubileum , 1 sierbord Vivat t Noorden Cnocke is Hier, 1 sierbord Koninklijke Gilde Sint- Sebastiaan Knocke 1957, 1 tinnen medaille Stokkeboogschutter Marleen Savels 7 sigarenbandjes van Heistse winkels en cafés Paul De Hous 1 constateur voor de registratie van duivenvluchten, een prikker en 1 vergunning van het gemeentebestuur Antwerpen van 12 mei 1934 voor het houden van duiven Ambachten (selectie) Martin Vandenbroucke 2 landbouwvoorwerpen: vermoedelijk houten zwingelmessen voor het zwengelen van lemen, houtachtige zwengeldelen, uit het vlaslint te verwijderen Kaarten (selectie) Opmerkelijk (selectie) Paul Depaepe 2 eretekens Haven van Zeebrugge met lint, 1 medaillon Herinnering aan de medewerking , 1 medaille Laureaat van de Arbeid, 1 medaille met gekruiste ankers en leeuw Christina Muylle 1 Mouli Julienne nr. 2, een groentesnijmachine van Moulinex, jaren 1960, 1 doos banketbakkersspuiten, 1 tinnen drinkfles, 1 gehaktmolentje Marc Goetinck 1 zilveren eetlepel van het Hotel Majestic te Knokke. 1 scheepsblok Jacques Larbouillat 1 mechanische schrijfmachine Underwood en 1 elektrische schrijfmachine Olympia Carrera Michael Vandierendonck 1 fossiele maaltand van mammoet, uit zee opgevist Gemeentebestuur Knokke-Heist 1 gietijzeren droogstempel van het gemeentebestuur Knokke- Heist Pierre Cumps 8 eetmessen van het Palace Hotel te Knokke Guido Huysmans 18 vergulde, zilveren en koperen zomerbetaalmunten gemaakt door de provincie West-Vlaanderen uit van Vlaamse steden en West-Vlaamse kustgemeenten 15

16 Triphon de Meulenaere 11 bouwplannen van de Heistse schuit H 44 en 13 kopieën van bouwplannen Hoog Licht, vuurtoren te Heist Oscar Vantorre 1 wafelijzer met lange stelen en draagplaat voor het bakken van lukjes, dunne wafeltjes op de kolenkachel Jozef Cowyzer 1 tinnen bord n.a.v 100ste verjaardag van Jeannine Dewilde, met stamboom en doodskaartje. Jeannine s vader was onderwijzer in de gemeenteschool, Pannenstraat Heist Aankopen Geregeld werden rommelmarkten en kringloopcentra in de regio of langs de kust bezocht. Voor een detail van de aankopen zie bijlage Rommelmarkten/Kringloopcentra Verschillende medewerkers van het museum kochten op verschillende rommelmarkten en kringloopcentra collectiemateriaal Veilingen/Antiquariaten Henri Godts Antiquarische boekhandel 72 Cartes topographiques de la Belgique Lot 51 Historische kaart:belgium distributum in 17 provincias Lot volumes Vlaemsch recht, Costumen ende Wetten Lot 110 Jaerboeken van den lande van den Vryen zedert zyn eerste beginzelen tot 1784 Lot 210 Een goed advijs opt stuck vande Vrede ende Oorloghe in dese Lot 112 Kaart Hubert Jaillot Comté de Flandres divisés en Chastellenies Lot 189 Kaart Frederic de Wit Comitatus Zelandiae tabula emendata Horta Auctioneers Olie op doek Dans les Dunes van Eugène Mahaux (79 cm x 60 cm) Lot Kaart Comitatus Zelandiae tabula emendata Delcampe.net Geregeld aankopen van prentbriefkaarten, foto s en oude documenten Marc Vandewiele Lot 165 Kronyk van Vlaenderen van 580 tot 1467 Lot 236 Vlaamsche zeevisschers, Ernest de Spot Lot 393 Kaart Flandria Galliae Belgicae Lot 430 Caerte figuratieve van gronden in Westcapelle Lot 519 Keuren ende costuymen van de landen ende vryen Lot 7 Almanak Brugge ( ) Lot 17 Publicaties Belgische Kust Lot 331 Publicaties Amaat Vyncke Lot Handgetekende kaart Zeeuws-Vlaanderen Cursief Lot 186. Boek Den grooten Brugschen Comptoir Almanach voor het jaer 1779 Lot 223. Boek James Weale Bruges et ses environs. Descriptions des monuments, objets d art et antiquités, 1875 Lot 232. Bouwplannen architectuurtekening Stad Damme, woonhuis De Grote Sterre Lot 280. Historische kaart handgekleurde kopergravure Damme - plan van versterkingen Lot 416. Boek H. Wyvekens Nouveau Dictionnaire des Bourge(?)mestres, 1866 Lot 479. Historische kaart kopergravure Slusa expugnata, kaart van Sluis, forten & omliggende, begin 17de eeuw 16

17 Lot 239. Historische kaarten kopergravure Dammum Lot 265. Historische kaarten Middelburg in Nederland Lot 302. Historische kaart kopergravure - van zandbanken voor de Vlaamse kust Lot 378 en 468. Boekenreeks Touring Club Privé-personen Mark Goetinck 1 prent Henri Cassiers Vissersvrouwen aan de kade 1 tinnen medaillon van Lissewege 1 boek The Sea Fisherman uit brandglas in kader van Lissewege dorp 1 spoorwegkaart Chemins de Fer de l Etat Belge, Ostende et le Littoral belge 1 pentekening in kader van vissersportret 1 schrijflei 3 boeken: Poldervolk - De vrouw Alberdien - Zwaluw, waar vlieg je naartoe? Quelques chansons des pêcheurs flamands Ets (droge naald) van Pycke van Rosalie Babelutte? Etsafdruk Lissewege 14 documenten, kaarten, folder Knokke-Heist en de Belgische kust 4 prentbriefkaarten Boek architect Lambrichs Nadine Morent Twee zilveren koffiefilters, gemaakt door Bohrmann in 1930, gebruikt in Hotel Nobus te Heist Alexis Bonnet Prentkaart van optocht in Heyst aan -Zee Mario Leenhouwers 130 prentkaarten gemeente Sluis 3.2. Bruikleen In bruikleen gekregen Christophe Declerck Verlengde de bruikleenperiode van het oude hotelzilver en ander materiaal van Hotel Memlinc Knokke tot einde maart Het bruikleenmateriaal staat tentoongesteld in de toerismezaal van 2000 jaar Zwinstreek Robert Meysseman 1 boek Marinekorps Flandern voor tentoonstelling Wereldoorlog Raf Van De Walle 1 map met eretekens uit de Eerste Wereldoorlog Bruikleen fotomateriaal tentoonstelling Annemieke en de Smarties Photo Hall foto s van 109 bruikleengevers werden door het museum in bruikleen genomen en ingescand Alle foto s met ingezamelde gegevens werden in een grote fotoalbum afgedrukt en tentoongesteld zodat de bezoekers per foto informatie kunnen toevoegen Een overzicht van de binnenkomende bruiklenen voor 2011 vindt u als bijlage In bruikleen gegeven lange termijn Seafront Zeebrugge Zwembandje voor kind, sierborden Ostende Le Kursaal, Blankenberghe Kursaal, strandvlieger en driewieler voor een presentatie in de vismijn van Zeebrugge In bruikleen gegeven korte termijn Museum M Leuven 17

18 1 schilderij olie op doek Duinenzicht van Louise Heger voor de tentoonstelling Isala & Louise. Twee vrouwen twee verhalen WPG Uitgevers België NV Fotomateriaal uit de collectie Museum Sincfala geselecteerd door Christoph Ruys Parochie Sint-Antonius Abt Heist 2 Mariabeelden en 2 vissersmanden en vissersnet voor de Vissersmis in de kerk Gemeentelijke Basisschool Het Anker Visserskledij voor jongens: 2 sjaaltjes, 2 vissershemden, 2 blauwe broekjes. En meisjes: 2 rokjes, 2 bloesjes, 1 sjaaltje en 2 mutsjes Cultuurdienst Maldegem Twee vitrinekasten voor groepstentoonstelling in Den Hogen Pad Vissercafé De Meerpaal Seinvlag (rood/wit/blauw) en vlag met wapen van Heist-Aan-Zee Studentenclub Zwinneblomme Knokke Vlag van de Zwinneblomme In Liefde Bloeyende Knocke 1939 Stadsontwikkeling Natuur en Milieu Knokke-Heist 5 sets van volksspelen: Hollandse sjoelbak met schijven, 1 Jorelle Tol van India met tol,121 houten pionnen en afneembaar dak, 2 kegelspelen: 1 bak met 5 vastzittende kegels en slinger, 1 bak met 5 losse houten kegels en slinger, 1 Passe Trappe: tafel met 20 schijven en schuifdeksel Kusthistories - Middelkerke 9 kleurenfoto s van Photo Hall in kader en 5 affiches van uitvergrote foto s uit de tentoonstelling Annemieke en de Smarties. Photo Hall Rita Peckelbeen Affiche Kunstwerk in de Bakkerstraat, en 2 potloodtekeningen Teruggave van bruikleen Rita Peckelbeen De bruikleenperiode voor het bruikleenmateriaal, een oude leren golftas met 16 golfstokken, die deel uitmaakten van de presentatie 2000 jaar Zwinstreek liep eind maart 2011 af en werd niet verlengd Inventarisatie De inventarisatie gebeurt online via de museumwebstek en verloopt in drie fasen: A. Registratie: registreren van binnenkomende stukken en opstellen van schenkings- en/of bruikleenaktes. In geval van gewone aankoop worden de voorwerpen geregistreerd als aankoop zonder akte, maar (indien mogelijk) met aankoopbewijs. B. Inventarisatie: onderbrengen, beschrijven en fotograferen van de collectie in rubrieken. C. Bewaring: onderbrengen van de stukken in gerubriceerde opslagplaatsen. De museumcollectie is opgesplitst in 18 deelcollecties, die op zich in rubrieken en eventueel onderrubrieken zijn ingedeeld. Een gedetailleerd overzicht per deelcollectie hiervan in bijlage 4. De museumcollectie groeide van stuks naar stuks, of een toename met 8955 stukken. In 2011 werden stukken geïnventariseerd, waardoor er weer een klein deel van de historische achterstand werd ingehaald. In totaal zijn nu collectiestukken geïnventariseerd, 51,2 procent van de totale collectie. Affiches Toename deelcollectie met 179 stukken, hoofdzakelijk city advertising en evenementenaffiches van activiteiten in het jaar Deelcollectie bijna volledig geïnventariseerd. 18

19 Ambachten Toename deelcollectie met 79 stukken, hoofdzakelijk gerelateerd met drukkerij, horeca en kapper. Inventarisatie van ruim 200 voorwerpen, waardoor een historische achterstand van de voorwerpen die in het visserscafé zijn tentoongesteld allemaal werden beschreven. Deelcollectie voor tweederde geïnventariseerd. Archeologie 1 aanwinst. Deelcollectie voor kleine 10 % geïnventariseerd. Audiovisuele materialen Toename met ruim 3200: zowel nieuw materiaal als nog niet eerder geregistreerd materiaal dat al in het bezit was van het museum. Deelcollectie voor 40 % geïnventariseerd. Alle grammofoonplaten geïnventariseerd. Een deel van de diacollectie: hoevereeks uit de jaren 1970 van Broeder Urbaan moet nog wel online worden geplaatst. Alle foto s zijn ingescand in het kader van het foto-identificatieproject. Nu in totaal werden er bijkomend geïnventariseerd. Opstarten van inventarisatie foto s collectie derden. Dit zijn foto s van privépersonen die we inscannen en ontsluiten, maar die wel in hun bezit blijven. Prentbriefkaarten werden hernummerd in het bestaande systeem. Prentbriefkaarten (PK) maken als rubriek deel uit van de deelcollectie Audiovisueel materiaal (AVM) en er worden per deelgemeente onderrubrieken aangemaakt: algemeen (AL), Duinbergen (DU), Heist (HE), Knokke (KN), Ramskapelle (RK), Westkapelle (WK) en Zeebrugge (ZE). De prentbriefkaarten die handelen over het grondgebied van West-Zeeuws-Vlaanderen kregen een eigen onderrubriek Nederland (NL). Alle nog niet gesorteerde prentbriefkaarten werden in de onderrubriek ondergebracht en genummerd. Nog niet ingescande prentbriefkaarten werden zo veel mogelijk ingescand. Geïnventariseerde prentbriefkaarten werden samen met de foto s doorzoekbaar ondergebracht in één Beeldbank. Onderrubriek Aantal Ingescand On-line Algemeen Duinbergen Heist Knokke Ramskapelle Westkapelle Zeebrugge Nederland Totaal Cartoons Nieuwe deelcollectie op basis van een verzameling van Cultuurcentrum ScharpoordVolledig geïnventariseerd Devotionaliae Toename deelcollectie met 40 stukken, hoofdzakelijk voorwerpen en scapulieren130 communieprenten bijkomend geïnventariseerddeelcollectie voor 60 % geïnventariseerd Didactisch materiaal Toename deelcollectie met 29 stukken, hoofdzakelijk rapporten en diploma sdeelcollectie voor 75 % geïnventariseerd Diverse verzamelingen Toename deelcollectie met ruim 130 stukken Deelcollectie voor 30 % geïnventariseerd Inhaalbeweging inventariseren van medailles en erepenningen en stempels Documenten Kleine toename deelcollectie Deelcollectie voor tweederde geïnventariseerd Inhaalbeweging inventariseren van folders en flyers, kleine documenten, bibliofiele uitgaven en kranten en tijdschriften 19

20 Hobby, Sport en Spel Toename van de deelcollectie met 57 voorwerpen, hoofdzakelijk over duivenmelkers en schuttersgilden Deelcollectie voor bijna 60 % geïnventariseerd Huisraad Toename van de deelcollectie met 27 voorwerpen, hoofdzakelijk bureauelementen en keukengerei Inhaalbeweging inventariseren van glazen huisraadspullen, hygiëne, keukengerei, serviesgoed en decoratieve elementen Deelcollectie voor 30 % geïnventariseerd Kaarten, Plattegrond en Plan Toename van de deelcollectie met 134 voorwerpen Achterstand landkaarten en bouwplannen voor een deel ingehaald Deelcollectie voor 90 % geïnventariseerd Kleding Deelcollectie voor ruim 30 % geïnventariseerd Landbouwmateriaal Deelcollectie voor 50 % geïnventariseerd Zeer groot deel van de deelcollectie komt nog niet voor in overzicht: schenkingen/bruikleen Meubilair Kleine inhaalbeweging inventarisatie cafémeubilair Deelcollectie voor 25 % geïnventariseerd Militaria Kleine inhaalbeweging algemene voorwerpen Deelcollectie bijna volledig geïnventariseerd Schilderijen Toename van de deelcollectie met 19 voorwerpen Deelcollectie bijna volledig geïnventariseerd Vissers- en scheepsmateriaal Toename van deelcollectie met 147 scheepsplannen en technische handleidingen Deelcollectie voor 75 % geïnventariseerd Vlaggen Volledig geïnventariseerd 3.4. Foto-identificatieproject Opzet Met het inscannen van de foto s uit de museumcollectie werd doorgegaan. Alle foto s uit de museumcollectie zijn ingescand (formaat: 300 dpi TIFF). De foto s werden thematisch en/of geografisch afgedrukt gebundeld in identificatieboekjes. Op het eind van het jaar waren een 320-tal boekjes raadpleegbaar. In samenwerking met derden werden foto-identificatiemomenten georganiseerd om foto s te identificeren: wie, wat, waar, wanneer. Geïdentificeerde foto s worden in een volgende fase ingegeven in een databank, zodat de oude foto s digitaal doorzoekbaar zullen zijn via de beeldbank op De gegevens van ruim 4000 foto s zijn ingegeven in een database. Die zijn elektronisch doorzoekbaar op de website. Bijeenkomsten In de eerste helft van het jaar waren er bijeenkomsten in Ontmoetingcentrum De Vierbote en Dagverzorgingscentrum Lindenhove. Tijdens de tweede helft van het jaar werd het aantal plaatsen uitgebreid, nu vijf in totaal: Ontmoetingcentrum De Vierbote (Heist), DVC Lindenhove (Knokke), Ontmoetingscentrum De Sint-Joris, WZC O.-L.-V. van Troost (Westkapelle) en het for Freedom Museum (Ramskapelle). 20

21 Lindenhove Knokke OLV van Troost - Westkpelle De Sint-Joris Knokke De Vierbote - Heist De uitbreiding van het identificatieproject in de deelgemeente Ramskapelle en Westkapelle werd in het voorjaar voorbereid en in de zomer in een flyer Het verleden van Knokke-Heist voor het najaar 2011 en voorjaar 2012 uiteengezet en verspreid. Aantal deelnemers Maand/Plaats Heist De Vierbote Knokke Lindenhove Knokke De Sint-Joris Westkapelle OLV van Troost Ramskapelle For Freedom Museum Januari Februari Maart April Mei Juni September Oktober November December Totaal In totaal gaat het om 384 deelnemers. Seniorenweek Het verleden van Knokke-Heist 18 november 2011 De reeks bijeenkomsten voor het foto-identificatieproject Het verleden van Knokke-Heist vierde in die week zijn tweede verjaardag. Het project loopt nu op vijf plaatsen in de gemeente, maar vond zijn oorsprong in de ontmoetingsplaats De Vierbote in Heist. Roger De Voogt van de Seniorenadviesraad vond het foto-identificatieproject in samenwerking met museum Sincfala een geschikte manier om de vereenzaming van ouderen tegen te gaan. Sincfala heeft duizenden foto s die per thema in mappen 21

22 worden gegroepeerd en daarin kunnen senioren die samen herinneringen ophalen alles wat ze nog weten noteren, straatnamen, namen van personen, vissers, vaartuigen, molens, De viering, georganiseerd door de Seniorenraad van Knokke-Heist en Museum Sincfala,vond plaats in zaal Ravelingen van 14 tot 17 uur. Aantal deelnemers: 45 personen Restauratie Depotbeheer Aankoop van bijkomende ladekasten in bergruimte achter de grote zaal van het Oud Schoolgebouw voor het opbergen van documenten en papierwerk groter dan A3-formaat Wetenschappelijk onderzoek Thomas Dhoop, student van de Onderzoekseenheid Archeologie van de Katholieke Universiteit Leuven, besteedde in zijn bachelorpaper Ankers in Vlaanderen. Een verkennend onderzoek naar ankers aan de Belgische Noordzeekust aandacht aan de tien stokankers die deel uitmaken van de museumcollectie en in de museumtuin te zien zijn. De publicatie is te raadplegen in de bibliotheek van het museum. Jan Delaeter, student tweede bachelor Geschiedenis aan de Universiteit Gent doorzocht voor zijn onderzoek De duivensport doorheen de 20e eeuw ter voorbereiding van een tentoonstelling in het Huis van Alijn (Gent), gepland voor juli Een eerste fase van deze opdracht is het zoeken naar voorwerpen of documenten met betrekking tot de duivensport Afgestoten collectie Dubbel materiaal wordt voorlopig apart gehouden om in een latere fase te bekijken wat ermee kan gebeuren, bv. schenking/bruikleen aan andere musea Vragen om inlichtingen Het museum ontvangt op geregelde basis, al dan niet doorgestuurd vanuit andere gemeentelijke diensten of vanuit leden van heemkundige kringen, algemene en/of gerichte vragen over de geschiedenis van de gemeente, de herkomst van voorwerpen, het opsporen van oude foto s en prentbriefkaarten, film- en videobeelden. De vragen worden gesteld aan de balie van het museum, via de telefoon, per brief, per of via de website. Van oude foto s en prentbriefkaarten wordt de digitale versie aan de infovragers door- of toegestuurd indien het voor persoonlijk gebruik is. Aan instellingen, organisaties, auteurs en publicisten wordt het materiaal ter beschikking gesteld op voorwaarde van bronvermelding. Ook oude film- en videofragmenten die in het museum al gedigitaliseerd aanwezig zijn, worden na een gemotiveerd verzoek aan kostprijs gekopieerd. Per onderwerp Onderwerp Museum Erfgoed Heemkunde Bibliotheek Collectie Museumshop Educatie Nieuwsbrief Totaal

23 Via welke weg Telefoon Brief Website Museumbalie Totaal Bibliotheek Museum Sincfala De boeken in de deelcollectie Museum Sincfala van de gemeentelijke openbare bibliotheek worden ingegeven via de administratie van Bibliotheek Scharpoord en zijn opzoekbaar via de website en de provinciale WINOB-databank. Overzicht per thema Thema : Algemeen (encyclopedieën, bibliografie ) : Filosofie : Godsdienst : Sociale wetenschappen en politiek : Economie : Recht : Krijgswetenschap : Psychologie : Pedagogie (vooral schoolboeken) : Wiskunde, informatica, natuurwetenschappen : Geneeskunde, sport : Huishoudkunde : Land- en tuinbouw, jacht en visserij : Techniek en industrie : Beeldende kunst : Film, dans en muziek : Taal- en letterkunde : Geschiedenis : Aardrijkskunde Zonder onderwerp (romans) TOTAAL

24 24

25 4. ACTIVITEITEN 4.1. Wandelende Noordzee Boys Knokke-Heist zondag 9 januari De opkomst lag door het gure weer laag: van de 1237 deelnemers kozen 1084 wandelaars ervoor hun wandeling uit te breiden met een bezoek aan de tijdelijke tentoonstelling Zwinstreek in VERVOERing Museumbabbel - De Vlucht naar Penzance A.J. Beirens (i.s.m Sint Guthago) zondag 27 februari De spreker vertelt het verhaal van de Heistse, Zeebrugse en Oostendse vissersfamilies die tijdens de Tweede Wereldoorlog naar Engeland zijn gevlucht. Het is een verhaal vol feiten en trieste en plezierige anekdotes over de vlucht, de zware rampdag van de Vlaamse vissers in Dieppe, het leven van de vissersfamilies in Londen en in Brixham nabij Penzance tijdens de Blitz. Aantal deelnemers: Museumbabbel - Napoleon in Zeeuws- en in Noord-West- Vlaanderen - Arco Willeboordse (i.s.m Sint-Guthago) zondag 27 maart Napoleon was de machtigste man van zijn tijd. Sindsdien is hij uitgegroeid tot een van de beroemdste namen uit de geschiedenis. Op vele plaatsen in Europa heeft hij zijn sporen achtergelaten, ook in onze streek. Hij hield er zich bezig met de verbetering van de infrastructuur, zoals de aanleg van land- en waterwegen en de vernieuwing van vestingwerken. Een aantal keren heeft hij in eigen persoon de streek bezocht, enerzijds op doortocht naar andere locaties, anderzijds om de voortgang van deze openbare werken te inspecteren. Die bezoeken gaven aanleiding tot smeuïge Napoleonlegenden. Aantal deelnemers: Tentoonstelling Annemieke en de Smarties Photo Hall april tot en met 13 juni Museum Sincfala verzamelde bij bruikleengevers van Knokke-Heist en van ver buiten de gemeente originele foto s van hun vakantieverblijf aan de Belgische kust in de zomerperiodes van , toen kiosken en stalletjes van Photo Hall met zijn alomtegenwoordige fotografen op strand en zeedijk de kustliefhebbers in zwart-wit en kleur vereeuwigde. Het Photo Hallproject gaf het museum de kans in een voorbereidend traject de kustliefhebbers te overtuigen in hun fotoalbums, schoenendozen en opbergmappen op zoek te gaan naar deze toch wel typische herkenbare foto s. Het verzamelen, bewaren, onderzoeken en tonen van collecties is immers een van de basisfuncties van een museum. Opening De opening werd in de grote zaal van het Oud Schoolgebouw ingeleid door voorzitter Danny Lannoy. De receptie vond plaats in een grote tent in de tuin tussen de oude en nieuwe museumvleugel. Er waren 104 personen aanwezig. 25

26 Bezoek Bezoekers aan deze tentoonstelling kochten ofwel een combiticket voor de deeltentoonstellingen ofwel een museumticket. In totaal bezochten 7241 bezoekers de Internationale Fototentoonstelling in Knokke-Heist; daarvan bezochten 2878 bezoekers de fototentoonstelling in het Museum Sincfala. In totaal werden in Museum Sincfala 104 combitickets verkocht. Publicatie Boekje Annemieke en de Smartes opmaak en druk: Boud Balduck 3000 ex. Nominatie De tentoonstelling werd genomineerd voor de Erfgoedprijs 2011 van de provincie West-Vlaanderen Erfgoeddag zondag 1 mei In 2011 was Erfgoeddag aan zijn tiende editie toe met als thema Armoe Troef! In het museum werden door het Sociaal Huis aangeschreven doelgroepen uitgenodigd voor een geleid bezoek met achteraf een sober hapje aan het museum. Een warme vissoep- en broodmaaltijd werd aan de deelnemende doelgroepen aangeboden. De kinderen namen deel aan een begeleide zoektocht Ben je arm, rijk of gelukkig? Rondleidingen om u. In totaal bezochten 81 volwassen en 25 kinderen het museum Museumbabbel - Recent archeologisch onderzoek in Knokke-Heist en omgeving Bieke Hillewaert (i.s.m Sint-Guthago) zondag 17 april De intergemeentelijke organisatie Raakvlak draagt zorg voor het archeologisch patrimonium van Brugge en omliggende gemeenten. Bieke Hillewaert, archeologe van de Zwinstreek, vertelt in een bevatbaar verhaal de resultaten van het veld- en opgravingswerk dat haar team de voorbije jaren heeft uitgevoerd in Knokke-Heist en omgeving. Haar onderzoek draagt bij tot een betere kennis van de ontstaansgeschiedenis en de evolutie van onze streek. Aantal deelnemers: Museumbabbel - Het heilige bloed in Brugge en de Heilige Bloedprocessie ( ) Noël Geirnaert - (i.s.m Sint-Guthago) zondag 22 mei De hoofdredacteur van Rond de Poldertorens, dr. Noël Geirnaert, heeft als hoofdarchivaris van het Brugse Stadsarchief historisch opzoekwerk verricht naar het ontstaan van de Heilige Bloedprocessie in Brugge. Hij vond de oudste authentieke documenten die getuigen van de aanwezigheid van het Heilig Bloed in Brugge terug. Aantal deelnemers:

27 4.8. Tentoonstelling Zorg voor de doden (i.s.m. Raakvlak) - 24 juni tot 13 november In deze tentoonstelling ontdekte de bezoeker hoe doorheen de eeuwen de mens op diverse manieren zijn zorg voor de doden heeft betuigd. Archeologisch onderzoek levert daarvan vaak sporen op. Een greep uit het aanbod: cirkelvormige grafmonumenten uit de prehistorie, Romeinse brandrestgraven, middeleeuwse beschilderde graven en kerkhoven uit de moderne tijd. Voor Knokke-Heist werd aandacht geschonken aan grafmonumenten uit de moderne tijd. Uit de kerk van Westkapelle werd een ingemetselde grafplaat uit de 16de eeuw toegelicht. De smeedijzeren kruisen op het kerkhof van Ramskapelle uit de late 19de eeuw werden belicht. Soms, zoals in Heist/Koudekerke, raakte een kerk met bijhorende begraafplaats in onbruik en diende het kerkhof te worden ontruimd. Voor de realisatie is een beroep gedaan op de presentaties van de Intergemeentelijke Archeologische Vereniging Raakvlak van Brugge en Ommeland en de lokale funeraire inventaris van Museum Sincfala. Opening De opening werd in de bovenzaal van het nieuwe museumdeel ingeleid door voorzitter Danny Lannoy. De receptie vond plaats in de feesttent, opgesteld in de museumtuin. Er waren 52 personen aanwezig. Bezoek In totaal bezochten 4035 bezoekers deze tentoonstelling Oosthoekkermis zondag 3 juli Museum Sincfala opende de deuren van 10 tot 18 uur om de bezoekers van de tentoonstelling Zorg voor de Doden in de grote zaal in het Oud Schoolgebouw en beide zalen in de nieuwe museumvleugel te laten genieten. Deze gratis bezoekdag op zondag kadert in het wijkfeest van de Oosthoek van Heist met zijn braderie en rommelmarkt en optredens. In het museum was er een openluchttentoonstelling over modelschepenbouw. Voor de jongeren was er de zoektocht Schatten van Vlieg met vijf leuke opdrachten die de kinderen tussen 6 en 12 jaar met hun (groot)ouders kunnen beantwoorden. 673 belangstellenden, van wie 565 volwassenen en 108 kinderen Zomertochten juli en augustus Op wandel door Heist elke maandagnamiddag Je gaat met een ervaren gids mee op wandel door geschiedenis en natuur van Heist. Vervlogen toerisme vanop de zeedijk tot het vroegere Koudekerke staan op het programma. Tussenstop met drankje in Café Terminus. Via Museum Sincfala eindigt de wandeltocht met bezoek aan de Visserskapel. Afstand: 5 km. Tarief: volwassenen: 4 EUR kinderen van 6 12 jaar: 2 EUR. In totaal namen 74 mensen deel. Aantal deelnemers Datum 4 juli 11 juli 18 juli 25 juli Totaal Gratis Kinderen Volwassenen Totaal Datum 1 aug. 8 aug 15 aug 22 aug 29 aug Totaal Gratis Kinderen Volwassenen Totaal

28 Garnalentocht elke dinsdagnamiddag Het toeristisch treintje maakt een tocht door Heist, vroeger een vissersdorp. Met een gids bezoek je ondermeer de Sint-Antonius Abtkerk, de Visserskapel en het Vissersmonument. Kort bezoek aan het Museum Sincfala en tot slot proef je garnalen in café De Meerpaal. Tarief: volwassenen: 12 EUR kinderen van 6 12 jaar: 6 EUR. In totaal namen 251 mensen deel. Aantal deelnemers Datum 5 juli 12 juli 19 juli 26 juli Totaal Gratis Kinderen Volwassenen Totaal Datum 2 aug 9 aug 16 aug 23 aug 30 aug Totaal Gratis Kinderen Volwassenen Totaal Beeldig Knokke-Heist elke woensdagnamiddag Het toeristisch treintje brengt je langs de talrijke openbare kunstwerken in Duinbergen, Knokke en Het Zoute. Met vakkundige uitleg van een gids ontdek je de bekende en minder bekende plaatsen van onze kustgemeente. Een tussenstop is voorzien in Cafécultuur van Cultuurcentrum Scharpoord. Ook aan de Dominicanenkerk houdt het treintje halt. Tarief: volwassenen: 12 EUR kinderen van 6 12 jaar: 6 EUR. In totaal namen 77 mensen deel. Aantal deelnemers Datum 6 juli 13 juli 20 juli 27 juli Totaal Gratis Kinderen Volwassenen Totaal Datum 3 aug 10 aug 17 aug 24 aug 31 aug Totaal Gratis Kinderen Volwassenen Totaal

SINCFALA MUSEUM VAN DE ZWINSTREEK

SINCFALA MUSEUM VAN DE ZWINSTREEK SINCFALA MUSEUM VAN DE ZWINSTREEK JAARVERSLAG 2010 Sincfala, Museum van de Zwinstreek Pannenstraat 140 8300 Knokke-Heist Tel: 050 630 872 Fax: 050 630 406 www.sincfala.be 2 WOORD VOORAF Een museum fungeert

Nadere informatie

SINCFALA MUSEUM VAN DE ZWINSTREEK JAARVERSLAG 2008

SINCFALA MUSEUM VAN DE ZWINSTREEK JAARVERSLAG 2008 SINCFALA MUSEUM VAN DE ZWINSTREEK JAARVERSLAG 2008 Sincfala, Museum van de Zwinstreek Pannenstraat 140 8300 Knokke-Heist Tel: 050 630 872 Fax: 050 630 406 www.sincfala.be WOORD VOORAF Met 2008 heeft Sincfala,

Nadere informatie

SINCFALA MUSEUM VAN DE ZWINSTREEK JAARVERSLAG 2006

SINCFALA MUSEUM VAN DE ZWINSTREEK JAARVERSLAG 2006 SINCFALA MUSEUM VAN DE ZWINSTREEK JAARVERSLAG 2006 Sincfala, Museum van de Zwinstreek Pannenstraat 140 8300 Knokke-Heist Tel: 050 630 872 Fax: 050 630 406 www.sincfala.be WOORD VOORAF 2006 was een belangrijk

Nadere informatie

WOORD VOORAF. U zult van ons horen in 2005! Danny Lannoy Voorzitter

WOORD VOORAF. U zult van ons horen in 2005! Danny Lannoy Voorzitter WOORD VOORAF Na de invasie van opblaasbare inklimmende kerstmannetjes, de obligate verkiezingen voor de prijs van Beste vrouw, Beste man in het Jaar, de jaaroverzichten op t.v en in kranten, nieuwjaarsbrieven

Nadere informatie

HOERA, EEN JUBILEUM?! Een praktijkwijzer voor verenigingen en hun erfgoed

HOERA, EEN JUBILEUM?! Een praktijkwijzer voor verenigingen en hun erfgoed HOERA, EEN JUBILEUM?! Een praktijkwijzer voor verenigingen en hun erfgoed Vierde uitgave 2013 Hoera, een jubileum?! Een praktijkwijzer voor verenigingen en hun erfgoed HOERA, EEN JUBILEUM?! Een praktijkwijzer

Nadere informatie

Tentoonstellen voor beginners

Tentoonstellen voor beginners Tentoonstellen voor beginners Plannen voor een tentoonstelling? Maak dan een gedetailleerd draaiboek en een weloverwogen en goed uitgewerkte planning. De nuttige informatie en praktische tips uit deze

Nadere informatie

Infobundel Tentoonstellingen voor beginners

Infobundel Tentoonstellingen voor beginners Infobundel Tentoonstellingen voor beginners 1 Inhoudsopgave 1 Verzamelen en vaststellen van tentoonstellingsonderwerpen... 5 1.1 Afbakening van het onderwerp... 5 2 Opzetten basis tentoonstellingsconcept...

Nadere informatie

BINNENKRANT. BIJLAGE ONS HEEM juli-augustus-sepember 2007 INHOUDSTAFEL. Sprekers gezocht!? 2

BINNENKRANT. BIJLAGE ONS HEEM juli-augustus-sepember 2007 INHOUDSTAFEL. Sprekers gezocht!? 2 BINNENKRANT Huis De Zalm, Zoutwerf 5 2800 Mechelen Verantwoordelijke uitgever: Fons Dierickx, Grote Baan 193, 9310 Herdersem BIJLAGE ONS HEEM juli-augustus-sepember 2007 driemaandelijks tijdschrift afgiftekantoor:

Nadere informatie

26 maart 2009. Jaarverslag 2008

26 maart 2009. Jaarverslag 2008 26 maart 2009 Jaarverslag 2008 Inhoudsopgave 1. VOORBLAD...3 1.1 BASISGEGEVENS... 3 1.2 AARD VAN DE INSTELLING... 3 1.3 GEGEVENS ORGANISATIE... 3 1.4 ONDERTEKENING... 3 2. ALGEMENE INFORMATIE... 4 2.1

Nadere informatie

Najaar 2013 / voorjaar 2014

Najaar 2013 / voorjaar 2014 MEERJARENBELEID & JAARACTIVITEITEN 2014 Archeologiestichting Dokter Beckers Pater Munsters Stein. Najaar 2013 / voorjaar 2014 MEERJARENBELEID Archeologiestichting Het samengaan van de "Archeologiestichting

Nadere informatie

Jaarverslag Stadsmuseum Leidschendam-Voorburg 2011 JAARVERSLAG 2011 STADSMUSEUM LEIDSCHENDAM-VOORBURG

Jaarverslag Stadsmuseum Leidschendam-Voorburg 2011 JAARVERSLAG 2011 STADSMUSEUM LEIDSCHENDAM-VOORBURG JAARVERSLAG 2011 STADSMUSEUM LEIDSCHENDAM-VOORBURG 1 Inhoud Jaarverslag 2011 Stadsmuseum Leidschendam-Voorburg Tekstueel jaarverslag Voorwoord 3 Inleiding 4 Publiekstaken 5 Collectie 13 Mensen, financiën

Nadere informatie

BINNENKRANT. Uitreiking Joachim Beuckelaer-eremerk 2008 2. Uitreiking Dr. Jozef Weyns-eremerk 2008 4

BINNENKRANT. Uitreiking Joachim Beuckelaer-eremerk 2008 2. Uitreiking Dr. Jozef Weyns-eremerk 2008 4 BINNENKRANT Huis De Zalm, Zoutwerf 5 2800 Mechelen Verantwoordelijke uitgever: Fons Dierickx, Grote Baan 193, 9310 Herdersem BIJLAGE ONS HEEM oktober-november-december 2008 driemaandelijks tijdschrift

Nadere informatie

Inhoud. Bijlagen. Aanwinsten Uitgaande bruiklenen Toezicht en directie Culturele samenwerking Partners Colofon. Foto: bymarjo 5

Inhoud. Bijlagen. Aanwinsten Uitgaande bruiklenen Toezicht en directie Culturele samenwerking Partners Colofon. Foto: bymarjo 5 jaarverslag 2014 Inhoud Woord vooraf Bericht van de Raad van Toezicht Trots en betrokken - Het Noordbrabants Museum en zijn bezoekers Een topinstelling - Het Noordbrabants Museum als topinstelling Bruisend

Nadere informatie

Nieuw spoor voor oude schatten

Nieuw spoor voor oude schatten STICHTING NVBS-RAILVERZAMELINGEN Nieuw spoor voor oude schatten BELEIDSPLAN 2015 2018 20150508 BELEIDSPLAN SNR 2015-2018 Definitief.doc 1 / 25 Inhoud 1. Algemeen.... 3 2. Collectiebeschrijving.... 5 2.1.

Nadere informatie

VOORWOORD. Beste. Is je interesse gewekt? Ga dan even rustig zitten, neem een lekkere tas koffie en lees ons jaarverslag.

VOORWOORD. Beste. Is je interesse gewekt? Ga dan even rustig zitten, neem een lekkere tas koffie en lees ons jaarverslag. VOORWOORD Beste Zoals je ziet is het jaarverslag van 2004, niet meer te vergelijken met dat van vorig jaar. In plaats van een overvloed aan tabellen en nietszeggende cijfers laten we de diensten zelf hun

Nadere informatie

TAPHOFIEL 001 februari 2010

TAPHOFIEL 001 februari 2010 Onze Lieve Vrouw Voorplein 16 info@epitaaf.org 1020 Brussel (Laken) www.epitaaf.org TAPHOFIEL 001 februari 2010 Voortaan mag u van Epitaaf op gepaste tijd een elektronische nieuwsbrief Taphofiel in uw

Nadere informatie

BINNENKRANT. Heemkunde Vlaanderen, actieplan 2008 2. Studiedag vrijwilligers en archief op woensdag 16 april 2008 te Brussel 12

BINNENKRANT. Heemkunde Vlaanderen, actieplan 2008 2. Studiedag vrijwilligers en archief op woensdag 16 april 2008 te Brussel 12 BINNENKRANT Huis De Zalm, Zoutwerf 5 2800 Mechelen Verantwoordelijke uitgever: Fons Dierickx, Grote Baan 193, 9310 Herdersem BIJLAGE ONS HEEM oktober-november-december 2007 driemaandelijks tijdschrift

Nadere informatie

jaargang 17 nummer 46 Uitnodiging

jaargang 17 nummer 46 Uitnodiging Historisch Genootschap Midden- Kennemerland jaargang 17 nummer 46 issn: 1382-9351 maart 2009 Activiteitenkalender: maandag 6 april: jaarvergadering HGMK in buurthuis Wijk aan Duin met na de pauze een presentatie

Nadere informatie

INFO. www.rijkevorsel.be. Bestuur. Burgerzaken. Duurzaamheid - Milieu. Openbare werken. Ruimtelijke ordening. Bibliotheek. Openbare Gezondheid PWA VVV

INFO. www.rijkevorsel.be. Bestuur. Burgerzaken. Duurzaamheid - Milieu. Openbare werken. Ruimtelijke ordening. Bibliotheek. Openbare Gezondheid PWA VVV INFO Info Rijkevorsel, een uitgave van het gemeentebestuur, wordt gedrukt op milieuvriendelijk, chloorvrij papier en verschijnt maandelijks bij alle Rijkevorselse inwoners. 20e Jaargang nr. 7 Ver. Uitg.:

Nadere informatie

BLADWIJZER wegwijs met Heemkunde Vlaanderen augustus 2015 14

BLADWIJZER wegwijs met Heemkunde Vlaanderen augustus 2015 14 BLADWIJZER wegwijs met Heemkunde Vlaanderen augustus 2015 14 Inhoud Beheer en organisatie: Op bezoek bij PACKED Erfgoed op de agenda Lokale erfgoedraden in Vlaanderen: een eerste verkenning Onderzoek:

Nadere informatie

De Koerier. van. Brabants Heem. nr. 55 [2012] Kempisch Congres te Lanaken (B), mede georganiseerd dor Brabants Heem; tweemaandelijks vlugschrift

De Koerier. van. Brabants Heem. nr. 55 [2012] Kempisch Congres te Lanaken (B), mede georganiseerd dor Brabants Heem; tweemaandelijks vlugschrift De Koerier van [2012] nr. 55 Brabants Heem 1 Kempisch Congres te Lanaken (B), mede georganiseerd dor Brabants Heem; tweemaandelijks vlugschrift Brabants Heem van vrijwilligers, voor vrijwilligers Beste

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2009 VLAAMSE ERFGOEDBIBLIOTHEEK VZW. 2010 03 31 v1.0a DEFINITIEF

JAARVERSLAG 2009 VLAAMSE ERFGOEDBIBLIOTHEEK VZW. 2010 03 31 v1.0a DEFINITIEF JAARVERSLAG 2009 VLAAMSE ERFGOEDBIBLIOTHEEK VZW 2010 03 31 v1.0a DEFINITIEF INHOUDSOPGAVE Inhoudsopgave... 3 0 Inleiding... 5 1 Personeel... 7 2 Projecten...9 2.1 Vlabidoc en Collecties Online (overzicht

Nadere informatie

Verkiezingen in zicht

Verkiezingen in zicht 05 tweemaandelijkse uitgave emeente! SEPTEMBER - OKTOBER 2012 www.kaprijke.be Verkiezingen in zicht 1 Verkiezingen 2012 colofon Tweemaandelijks infoblad Eindredactie en verantwoordelijke uitgever: College

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF. NR. 45-46 november-december 2008

NIEUWSBRIEF. NR. 45-46 november-december 2008 NR. 45-46 november-december 2008 NIEUWSBRIEF van het STEUNPUNT voor INDUSTRIEEL en WETENSCHAPPELIJK ERFGOED ISSN 1379-0420 INHOUD Voorwoord... 2 SIWE Activiteiten... 4 Oproepen... 7 Erfgoednieuwtjes en

Nadere informatie

Bulletin van de Oudheidkundige Kring De Vier Ambachten

Bulletin van de Oudheidkundige Kring De Vier Ambachten Bulletin van de Oudheidkundige Kring De Vier Ambachten 1 31e jaargang (2012), aflevering nr. 1. Het BULLETIN is een uitgave van de Oudheidkundige Kring De Vier Ambachten. REDACTIECOMMISSIE Drs. W.M. Verschraegen

Nadere informatie

M A A S E I K INFORMATIEF. Stedelijk informatieblad. Maaseik. Neeroeteren. Opoeteren. Jaargang 18 - nr. 6-2006. Afgiftekantoor: 3680 Maaseik

M A A S E I K INFORMATIEF. Stedelijk informatieblad. Maaseik. Neeroeteren. Opoeteren. Jaargang 18 - nr. 6-2006. Afgiftekantoor: 3680 Maaseik M A A S E I K INFORMATIEF Stedelijk informatieblad Maaseik Neeroeteren Opoeteren Jaargang 18 - nr. 6-2006 Twee maandelijks Afgiftekantoor: 3680 Maaseik november-december < Bouw Sportopolis > p. 2 < Monument

Nadere informatie

BINNENKRANT. voor iedereen die lokaal erfgoed verzamelt of bestudeert 2. Een nieuwe computer voor de heemkring maar welke software zet je erop?

BINNENKRANT. voor iedereen die lokaal erfgoed verzamelt of bestudeert 2. Een nieuwe computer voor de heemkring maar welke software zet je erop? BINNENKRANT Huis De Zalm, Zoutwerf 5 2800 Mechelen Verantwoordelijke uitgever: Fons Dierickx, Grote Baan 193, 9310 Herdersem BIJLAGE ONS HEEM oktober-november-december 2009 driemaandelijks tijdschrift

Nadere informatie

VOORTGANGSRAPPORT 2008-2009. Voedselteams vzw. Voortgangsrapport 2008-2009 Voedselteams vzw 1

VOORTGANGSRAPPORT 2008-2009. Voedselteams vzw. Voortgangsrapport 2008-2009 Voedselteams vzw 1 VOORTGANGSRAPPORT 2008-2009 Voedselteams vzw Voortgangsrapport 2008-2009 Voedselteams vzw 1 INHOUDSTAFEL 1. Verhouding van de gerealiseerde acties of activiteiten ten opzichte van de in het decreet vermelde

Nadere informatie

Info. Dienstenchequebedrijf in de kijker 08 Oudenberg krijgt renovatie 10 Met de klas naar de kunstacademie 12. december 2011

Info. Dienstenchequebedrijf in de kijker 08 Oudenberg krijgt renovatie 10 Met de klas naar de kunstacademie 12. december 2011 STADSMAGAZINE > VERSCHIJNT DRIEMAANDELIJKS Info 25 december 2011 Dienstenchequebedrijf in de kijker 08 Oudenberg krijgt renovatie 10 Met de klas naar de kunstacademie 12 INFO Stadsdiensten ADMINISTRATIEF

Nadere informatie

Vroeger is van ons. Yola de Lusenet. Gesprekken over beeldcollecties bij historische verenigingen. In opdracht van

Vroeger is van ons. Yola de Lusenet. Gesprekken over beeldcollecties bij historische verenigingen. In opdracht van Vroeger is van ons Gesprekken over beeldcollecties bij historische verenigingen Yola de Lusenet In opdracht van NOVEMBER 2009 Inhoud 1. Inleiding 3 2. Algemeen beeld 5 3. Verslagen van de gesprekken 10

Nadere informatie