SINCFALA MUSEUM VAN DE ZWINSTREEK

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "SINCFALA MUSEUM VAN DE ZWINSTREEK"

Transcriptie

1 SINCFALA MUSEUM VAN DE ZWINSTREEK JAARVERSLAG 2010 Sincfala, Museum van de Zwinstreek Pannenstraat Knokke-Heist Tel: Fax:

2 2

3 WOORD VOORAF Een museum fungeert als geheugen van, voor en door een wijk, gemeente en regio. Sincfala, Museum van de Zwinstreek waakt hierover voor de gemeente Knokke-Heist en de buurgemeenten, die samen de Zwinregio vormen. Het geheugen voor de toekomst bewaren was ook voor 2010 de rode draad doorheen alle activiteiten, tijdelijke tentoonstellingen en permanent expositieaanbod. Herinneren. Dat is het uitgangspunt van het foto-identificatieproject dat in 2010 op volle snelheid kwam. In de loop van het jaar werden alle meer dan 8000 foto s uit de museumcollectie ingescand en in boekjes gebundeld om aan mensen (alleen of in groep) te laten bekijken. Wie staat op de foto s? Waar is het beeld genomen? Wat zijn de verhalen die het plaatje oproepen? Het project zal ook de volgende jaren doorlopen en aan de hand van een databank doorzoekbaar zijn. Inspireren. Dat deed de tentoonstelling Zwinstreek in VERVOERing, over de geschiedenis van trein, tram en bus in Knokke-Heist en de Zwinregio. Zoektochten in archieven en de collectie van andere erfgoedinstellingen en privépersonen leverden 1500 foto s en honderden plannen en brieven op. Het geheel werd gekneed tot een expositie waarin tekst, beeld en voorwerpen een eenheid vormden. Alles werd zorgvuldig ingescand en ontsloten voor een breed publiek. Bewaren. Elke week komen enkele mensen naar het museum om materiaal te schenken. We kunnen hen alleen maar dankbaar zijn dat zij de reflex hebben dit te doen, want nog veel te veel voorwerpen en documenten, die ons geheugen tastbaar maken, komen bij het vuilnis terecht. En dat is jammer Een groot deel van de activiteiten zijn er dan ook op gericht om mensen erop te wijzen vaker aan Museum Sincfala te denken als een stukje geschiedenis achteloos wordt weggegooid. Een stukje geschiedenis, hoe klein dan ook, waar anderen door het museum te bezoeken, ook wat aan hebben. Bits and bytes. Veel energie steken we in het toegankelijk maken van materiaal en documentatie dat op een of andere manier voor de toekomst wordt bewaard. De website van het museum kreeg een heus virtueel karakter door panoramafoto s te introduceren. Net zoals Museum Sincfala het hele jaar door 7 op 7 geopend is, wordt ook de museumwebsite en de website over de streek bijna elke dag aangepast. Alle bits en bytes die worden toegevoegd, blijven ook bewaard. Danny Lannoy Voorzitter 3

4 4

5 1. DOEL VERENIGING EN SAMENSTELLING BESTUUR 1.1. Doel Sincfala, Museum van de Zwinstreek vzw Sincfala, Museum van de Zwinstreek vzw werd in 1970 opgericht als Heemkundig museum voor de polders en de visserij. Eind 2005 kreeg de vereniging, met de realisatie van een nieuwe museumvleugel waarin ook de Zwinstreek meer aandacht kreeg en de vernieuwde vzw-wetgeving, een nieuwe naam. De doelstellingen werden in dat kader gemoderniseerd en bijgewerkt: a) het verzamelen, inventariseren, conserveren, permanent tentoonstellen en bestuderen van objecten (gebruiksvoorwerpen, iconografisch materiaal, voorwerpen m.b. t. de archeologie, geschiedenis, heemkunde, folklore, kunstgeschiedenis, landbouw en visserijleven en natuurlijke historie) m.b.t de Zwin- en kuststreek en dat volgens wetenschappelijk en museaal verantwoorde normen en methoden b) het promoten, beschermen en bestuderen van de Zwinstreek, zijn geschiedenis en erfgoed voor inwoners, toeristen en tweede verblijvers c) samenwerking met andere verenigingen, lokale en bovenlokale initiatieven die een gelijkaardig doel nastreven en dat binnen de structuren van de gemeentelijke afdeling Vrijetijd Samenstelling van het bestuur Danny LANNOY AV - RvB, voorzitter Fons THEERENS AV - RvB, secretaris/afgevaardigd bestuurder Freddy JONES AV - RvB, penningmeester Eric HUYS AV - RvB, lid Jan TILLEMAN AV - RvB, lid Noël GEIRNAERT Bieke HILLEWAERT Luc JANSSENS Jacques LARBOUILLAT Luc TROFFAES Mieke ACKX Caroline BAEYENS Robert CHIELENS Juul DE VOCHT Peter DEZUTTER Karel SEGERS Dirk VALCKE Luc VAN RILLAER AV AV AV AV AV adviseur adviseur adviseur adviseur adviseur adviseur adviseur adviseur AV: Algemene Vergadering - RvB: Raad van Bestuur 1.3. Algemene Vergaderingen De Algemene Vergaderingen vonden plaats op woensdag 10 maart en 13 september Algemene Vergadering 10 maart 2010 Verslag van de vergadering van de Algemene Vergadering van 15 april en 31 augustus 2009 Personeel Financiën: verslag ter goedkeuring Financiën: begroting 2010 reeds goedgekeurd Jaarverslag ter goedkeuring Gebouw: stand van zaken toegankelijkheid en uitbreiding Collectie Planning

6 Algemene Vergadering 13 september 2010 Goedkeuring verslag AV van 10 maart 2010 Financiën: begroting 2011 ter goedkeuring Planning 2011 Autonoom Gemeentelijk Bedrijf VrijeTijd Om de werkingssubsidies voor de vzw s die deel uitmaken van de Afdeling Vrijetijd vanaf begin 2011 te kunnen benutten, coördineerde de boekhouding van de afdeling Vrijetijd alle subsidieaanvragen. Daardoor moest de vzw een door de algemene vergadering goedgekeurde begroting 2011 aan het college van burgemeester en schepenen voorleggen in september De begroting van 2011 van de vzw Sincfala, Museum van de Zwinstreek werd na advies van de financieel beheerder in de gemeenteraad van 28 oktober 2010 goedgekeurd. De werkingssubsidie voor 2011 werd in de gemeenteraad van 24 november 2010 aan de vzw toegekend. De werkingssubsidies blijven op hetzelfde niveau als Overleg Op geregelde tijdstippen werd overleg gepleegd tussen voorzitter, algemeen bestuurder en erfgoedcoördinatrice. In dit overleg kwamen vooral het opzetten van tentoonstellingen en activiteiten en de aankoop van collectiestukken aan bod. 6

7 2. PERSONEEL 2.1. Samenstelling personeel Vzw-personeel Charlotte Van Wynsberghe (3 personeelsleden 2,5 FTE) administratief bediende halftijds contractueel als DAC in dienst sinds 15 december 1984 Marijke Heyneman Sonja Senave technisch medewerker voltijds contractueel als Smetbaan in dienst vanaf 1 februari 2000 technisch medewerker voltijds contractueel als Smetbaan in dienst vanaf 9 september 1998 als DAC sinds 1 januari 2000 Gemeentepersoneel (4 personeelsleden 3,5 FTE) Estelle Slegers erfgoedcoördinator voltijds contractueel vanaf 1 maart 2006 Ronny Janssens openstaand Luc Stepman administratief medewerker voltijds statutair vanaf 1 oktober 2004 administratief medewerkster - voltijds contractueel (vervanging loopbaanonderbreking Jeffrey Chielens) administratief medewerker halftijds contractueel vanaf 1 september 2006 Art. 60 (1 personeelslid 0,8 FTE) Bernard Verhaeghe administratief medewerker vanaf 1 februari Taakverdeling Leidinggevend personeel Als afgevaardigd beheerder van Sincfala, Museum van de Zwinstreek vzw is Fons Theerens belast met toezicht op de inhoud, het concept en de realisatie van het museum en de daaraan verbonden activiteiten. Estelle Slegers is als erfgoedcoördinator verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken in het museum, zowel op het vlak van de permanente collectie, als de tijdelijke tentoonstellingen en de andere museale activiteiten. Ze legt en onderhoudt contacten met erfgoedorganisaties en staat in voor het organiseren van erfgoedactiviteiten zoals Erfgoeddag en Open Monumentendag Administratief personeel Ronny Janssens staat in voor onthaal van de bezoekers, administratie, collectiestromingen, de financiën en registratie collectiestukken. Bernard Verhaeghe zorgt voor de productionele ondersteuning en promotie rond het museum en de evenementen en activiteiten, het mede-inventariseren van de museumcollectie en update websites Sincfala, Zwinstreek en Beelden in de Stad. Charlotte Van Wynsberghe staat in voor de inventarisatie van de collectie. Luc Stepman zorgt mee voor de inventarisatie van de museumcollectie Technisch en onderhoudspersoneel Marijke Heyneman en Sonja Senave staan in voor het nethouden van het museum en het onderhoud, behoud en depot van de museumcollectie. Ze zijn nauw betrokken bij de opbouw en afbraak van alle tentoonstellingen. 7

8 2.3. Jobstudenten Nicolas Larsen: 1 tot en met 31 juli inventarisatie collectie promotie Folkloremarkt werkstuk: tentoonstelling 100 jaar Wereldoorlog I in de Zwinstreek begeleiding Museumavonden en Zomertochten balie: onthaal bezoekers David Vercruysse: 1 tot en met 31 juli begeleiding Museumavonden en Zomertochten promotie Folkloremarkt inventarisatie collectie balie: onthaal bezoekers Vicky Viaene : 1 tot en met 31 augustus inventarisatie collectie inscannen fotomateriaal begeleiding Museumavonden en Zomertochten promotie folkloremarkt inventarisatie funerair erfgoed Ramskapelle 2.4. Personeelsbegeleiding Voor Bernard Verhaeghe loopt een inwerkingstraject van 6 maanden: 1 februari t/m 31 juli Stagiaires Kelly Pattist loopt tijdens het schooljaar op woensdag stage binnen haar opleiding secretariaat aan OLVO Heist. Lien Pollet volgt in het najaar van het schooljaar een 40 urenstage binnen haar opleiding van bachelor in het basisonderwijs. Ze maakt een educatief pakket voor 3 e jaars kleuters Medewerking gemeentepersoneel Voor de activiteiten kon het museum een beroep doen op de medewerkers van de Technisch Uitvoerende Diensten en het technisch personeel van het Cultuurcentrum Gidsen Voor de rondleidingen in het museum, bezoek in het kader van de Week van de Zee, begeleiding van de Zomertochten, Erfgoeddag en Open Monumentendag werden een tiental gediplomeerde gidsen ingezet. Op zaterdag 16 oktober hield Museum Sincfala in het kader van een opfrissingscursus een opleidingsvoormiddag voor gidsen om hun kennis omtrent het verruimde erfgoedaanbod in de Zwinstreek bij te spijkeren. 14 gidsen kregen een opfrissing van de heemkundige thema s die in Sincfala, Museum van de Zwinstreek aan bod komen. De deelnemers werden onthaald in de Toerismezaal van het nieuw gedeelte. Door Roger Vantorre, vrijwilliger en oud-praktijkleraar ex-provinciaal Maritiem Instituut te Heist, kregen ze het verhaal met anekdotes over het visserijonderwijs, bijgeloof, het leven aan boord van een vissersvaartuig en de toekomst van de Belgische zeevisserij. De erfgoedcoördinator Estelle Slegers leidde de gidsen in het nieuwe museumgedeelte langs alle belangrijke aspecten van 2000 jaar geschiedenis van de Zwinstreek. 8

9 2.8. Vrijwilligers Voor het museum gaat het in hoofdzaak om de volgende taken: deeltaken collectieverwerking teams versterken bij evenementen en activiteiten. Museum Sincfala kreeg in de loop van het jaar de hulp van zes vrijwilligers. Ze voerden in 2010 de volgende taken uit: Marie Louise Vandooren verzorgt het medeonthaal op opendeurdagen en recepties. Johan De Seck beheert op dinsdag het foto-identificatieproject over de zeevisserij. Nicole Vandierendonck en Monique Van Berendoncks worden op donderdagnamiddag ingezet voor o.a. opbergen kaartencollectie, sorteren en nummeren van schoolboeken en andere taken binnen de collectiewerking. Roger Vantorre zorgt op donderdag voor de inventarisatie vissersmateriaal en geeft advies voor de educatiepakketten. Daisy Ragole beheert op donderdag en vrijdag het foto-identificatieproject. 9

10 10

11 3. COLLECTIE EN INVENTARISATIE 3.1. Collectiewerving In 2010 nam de museumcollectie met 7860 stukken toe. Dit aantal werd bekomen door verwerving van stukken door schenking en aankopen, aangevuld met nog niet ontsloten, maar al eerder verworven stukken in het verleden. Er werden meer stukken gericht aangekocht met het oog op tentoonstellingen en museale projecten Schenking Schenkingen worden enerzijds spontaan door mensen aan het museum overhandigd. Naar aanleiding van tentoonstellingen of museale activiteiten wordt anderzijds gericht gezocht naar materiaal om de collectie uit te breiden (oproep via de pers of persoonlijke contacten) en dit materiaal in een tentoonstelling te verwerken. Een volledig overzicht van de schenking voor 2010 vindt u als bijlage 1. Per thema hieronder een aantal schenkingen geordend per categorie Oproepen Gouden sterren voor het schoon volk Foto s uit het eigen museumarchief en de archieven van Roger Nellens, het Casino en La Réserve met de sterren die in de jaren 1950 tot 1970 in Knokke actief waren. Van Georges Rombout, oud-portier van het Casino Knokke, werd een interview afgenomen. Beeldmateriaal en teksten werden ontleend uit jaargangen van Festival Journal de la vie touristique à Knokke-Le Zoute, Albertplage uit Bibliotheek Scharpoord. Zwinstreek in VERVOERing Voor deze zomertentoonstelling deed het Museum Sincfala een beroep op de lokale pers om mogelijke schenkers en bruikleengevers aan te spreken. Er reageerden 5 mensen. Annemieke en de Smarties - Photo Hall In het najaar richtte het Museum Sincfala samen met Johan Devos, beroepsfotograaf en curator van het tentoonstellingsproject, een oproep aan iedereen die vakantie- en familiefoto s heeft uit de tijd dat Photo Hall aan de Belgische kust toeristen en inwoners fotografeerde. De tentoonstelling wordt onderdeel van het Internationaal Fotofestival te Knokke-Heist in het voorjaar Documentatie en boeken (selectie) Anne-Marie Maertens Brochure, drankboekje en prentkaart van het toenmalige hotel Carlton uit Knokke-Het Zoute, een menuklapper van De Zes Bochten en Gustave Siska uit Knokke. Marc Goetinck Praktische gids van Lissewege, toeristische gids: Kustschatten, 2 Guides bleus de la Belgique, Lannoo s Provinciegids van West-Vlaanderen, oud exemplaar Dubbele provinciale wegwijzer van West-Vlaanderen, 1914, 2 handgeschreven brieven aan archivaris Bossier, blad met liedjestekst Varen in een bootje van Daan van Ollefen. Roger Dessein Folder Agence Maritime Internationale, boekje: Een Belgische Meening over Groot-Britannie s oorlogsinspanning, boekje: Toren, Tongerlo s tijdschrift, boekje: Zaaitijd, boek: Aardrijkskunde van België en Kongo, nota van Bestuur der Douanen en Accijnzen, Officiële Reisgids van de Belgische Spoorwegen, nr. 2 van Eduard Praet Boek: 1870: België en zijn heiligen, 1 boek: Het Gulden boek van Maria. Juliette Vandierendonck 11

12 Boek: Onze helden gesneuveld voor het Vaderland Deel I Ghislain Mortier Folder uit 1937 van Cine Nova, verdwenen cinema in de Lippenslaan, Knokke. Paul De Neve Programma 10 jaar Pallieter opus 82 programma poppentheater december 1983 mei Pierre Delanghe Tijdschrift La Mode Française, maart 1932, 14 nrs. Maandblad Nieuwe Tijden, periode , 35 nummers weekblad Zondagsvriend, jaargangen , 67 nummers weekblad Ons Land, jaargangen , 1 parochiaal blad De Zeester, 1937, 2 weekbladen Onze Plicht, 1937, 1 maandblad Lenteleven, 1936, 1 maandblad Piccolo, 1933, 2 brochures Voor uwe longen, de zuivere lucht van de Ardennen, 1 brochure Le Soldat Inconnu. Paul Depaepe Folder gedenkpaneel der vissers in de Visserskapel te Heist, oude persartikels uit Heyst Leeft (inhuldiging Heistse burgemeester Henri Debra), Wie is wie te Heist? en In Memoriam Sham Rock II (Z583) en Heist uit onze kinderjaren. Oscar Vantorre Aangifteformulier van een rijwiel- Provincie West-Vlaanderen- aanslagjaar 19 Model 13. Bert van Gelder Boek Een Cadzandse Muts, blijspel in 5 bedrijven, 1 tijdschriftartikel De strijd om het Zwin bij de Hazegrassluis op 5 augustus Godelieve Willems Tekstboek van het mysteriespel Beatrijs opgevoerd in 1934 te Knokke, binnenin gesigneerd door de acteurs Audiovisueel materiaal (selectie) Patrick Claeys Foto van de piratenzender Uilenspiegel. Het vaartuig waarop het vrije radiozendstation Uilenspiegel in de jaren 1970 voor de kust van Knokke-Heist popmuziek de ether in zond. Heemkundig Centrum De Benne vzw Foto van de bewaarschool van Heyst uit 1908, 1 oude prentkaart: Heyst-sur-Mer, départ pour la pêche en Knocke-sur-Mer, La digue et le Palace Hôtel. Pierre Delanghe Familieportretten van ouders, schenkers: Vantorre-Vlietinck, van tante Henriëtte Vlietinck, foto van visleurders (waaronder Henriëtte Vlietinck) uit Heist a/zee, jaren 1930, foto in kader van een Heistse schuit van reder Vlietinck, vader van visleurder Henriette Vlietinck. Paul Depaepe 16 mm filmrol waarop een 24 minuten durende opname over een vistival Viswal en een oude zwartwitfoto van Heyst-sur-Mer, Groupe d étrangers sur une barque. 12

13 Edith Denoyel 35 tekeningen in houtskool en waterverf van vissersportretten uit Heist en omgeving, met naam en lapnaam. Karel Vandendorpe 400 dia s van Heist, 79 dia s van Duinbergen, 38 dia s van de Haven van Zeebrugge, 49 dia s Polder en Zee, 30 dia s defilés, 62 dia s van Het Zwin. Anne Verschoore Kartonnen tekeningenmap van kunstenaar Guido Wolfaert, 1 tekening G. Wolfaert op bierviltje 1 houtskooltekening in kader De Laatste Voorstelling door B. Mason nr. 4/21. Godelieve Willems Groepsfoto in kader van het Lokale Hulpcomité te Knokke, Visserij (selectie) Guido Geselle Spijskruik. Pierre Delanghe 3 kluwen oude visnetkoorden. Ivan Bogaert Metalen splitshoorn voor het vlechten van kabels, houten splitshoorn voor het slaan en splitsen van touwen, 100 jaar oud. Daniël Deduytsche Nachtlicht, type Comet voor een reddingsboei. Roger Maertens-Couwyzer 2 bollen gecarbolineerd garen voor het breien van garnaalnetten, garnaal- en visspaan voor de maasgrootte van de netten, 7 breinaalden voor garnaal- en visnetten. Gilbert Sekeet Maritiem monsterboekje van zeeman Charles Ceyfs uit de periode Devotionalia (selectie) Roger Vantorre 385 doodsprentjes en -kaartjes van inwoners uit Knokke-Heist. Pierre Delanghe 3 heiligenbeelden van de Maagd Maria en Heilige Jozef. 8 ingekaderde heiligenprenten, 2 prenten Laatste Avondmaal, 2 prenten in kader Jezus Heiland en Heilige Maria met Jezus, 1 getuigschrift van toetreding tot Congregatie van de Heilige Maagd Maria te Heist van Henriëtte Vlietinck. Luc Van Rillaer 496 doodskaartjes en -prenten uit de provincie West-Vlaanderen, periode Eduard Praet 18 heiligenmedaillons, minuscule paternoster en een paternoster met dolfijnensymbool, getuigschrift van indiensttreding zuster Henriette Vlietinck tot de Congregatie Heilige Maagd Maria te Heist op 8 december Walter Maene Kruisvormig doek voor een priesterkazuifel en 12 kerkbanieren. 13

14 Familie Senave-Croes Kader Laatste Avondmaal, 1 plastic en 5 koperen kruisbeelden, tinnen beeldje Heilige Maria van Lourdes. Majo Van Ryckeghem Diploma van IJveraar voor de Bond van het Heilig Hart (Oscar Verheyde, 1930) in kader Verenigingen (selectie) Christina Muylle Koffer van het Rode Kruis uit de jaren , gevuld met authentiek hulpmateriaal gebruikt door de vader van schenkster, Georges Muylle, toen Rode Kruisvrijwilliger in Knokke-Heist. Johan De Seck 9 sierschotels van handbooggilden uit Aardenburg, Drongen, Brugge Sint- Andries, Brussel, Roeselare, De Pinte, Klemskerke en de Haan. Nicole Vandierendonck Canadese Bevrijdingsmars: 3 jasemblemen Canadese Bevrijdingsmars 1984 en 1988, 6 afgestempelde deelnamekaarten, 5 getuigschriften periode Majo Van Ryckeghem Sierbord Volksontwikkeling Davidsfonds Knokke Ambachten (selectie) Jacques Vandevelde Werktuigen uit zijn bakkerij, 2 pyrometers, 1 weegschaal, wafelijzers, 8 taartvormen en een oude rekenmachine. Rudy Geselle 3 schietspoelen, 2 schoenvormen, 1 oud model strijkijzer en 3 basculegewichten. Eduard Praet Koffiemolen, 1 ei om kousen te stoppen, 1 wasknijper, 1 koperen potje voor het smelten van lijm au bain marie. Walter Maene Kantklosserstafeltje met speldenkussens, houten klossen en koperen naalden. Guido Huysmans 6 sierborden uit de reeks Werkers van Toen : de naaister, de verpleegster, het spinnen, de kruidenier en de vissersvrouw. R. Maertens-Couwyzer Gaslantaarnaansteker en ovenpaal om gebak in de oven te plaatsen en uit te halen. Eduard Praet Houten spinnewiel, volledig uitgeruste materiaalkoffer voor opleiding tot schoenmaker. Johan Demon Draagbare Singernaaimachine met toebehoren in een lederen koffer. 14

15 Kaarten (selectie) Patrick Claeys Stratenplan van Knokke, ingekaderd. Johan De Seck Zeekaart van de Nederlandse kust van Westhinder tot Texel, hernieuwde uitgave van Marc Goetinck Wegenkaart van België, 1 carte taride 33 de la Hollande Opmerkelijk (selectie) Henri Mertens Reflexcamera s met hulpstukken en toebehoren. Rudy Geselle 18 glazen onderzetters voor boerenkachels. Pierre Cumps Knoks hotelporselein van Villa Allegro- Knokke en het Grand Hotel Pauwels Guido Lams Keizerlijk zegel van Filips II van Spanje, regeerperiode Anne Verschoore-Namurois 6 olie-op-doekschilderwerken van kunstenaar Guido Wolfaert Twee kleine hoeven onder een halfopen hemel Twee kantklosters Meisjesfiguur Zolder met ladder Bloeiende tuin Bloeiende tuin Paul Mattelaer Verzameling van werken van dokter Raymond De Beir Ko Slekke (houtskool op papier) Zicht op Westkapelle (houtskool op papier) Boerenhof (gouache op doek) Ko Slekke met kat (houtskool op papier) Zeebrugse sloepen (olie op doek) Pietje Verbanck (houtskool op papier) Cokesfabriek te Zeebrugge bij valavond (gouache op papier) Grijze zee (gouache op papier) Polderhoeve (gouache op papier) Mosselmanstraat (gouache op papier) Paard bij Knokse hoeve (gouache op papier) Duin (gouache op papier) Zeebrugge (gouache op papier) Portret van Stefaan De Beir (houtskool op papier) Knokse vrouw (houtskool op papier) Hollands landschap Zeist (houtskool op papier) Patisserie Verstraete (houskool op papier) Studie van paarden (houtskool op papier) Duivelsput (gouache op doek) Mussacio, portet van Romeinse keizer (houtskool op papier) 15

16 Guido Lams 11 schilderwerkjes van eigen hand over Knokke-Heist uit de periode Duinbergen, 1979 (monotype) Duinbergen, 1981 (pastel) Onweer op zee, 1981 (aquarel) Zonsondergang in Duinbergen, 1982 (pastel) Vissersboten in de haven, 1984 (pentekening) Avondrust, 1985 (gemengde techniek) Kalme zee, 1990 (aquarel) Zon na regen, 1990 (pastel) Avondlicht, 1991 (gedicht met illustratie) Duinbergen, 1999 (monotype) Zonsondergang te Heist, 2004 (gemengde techniek) Familie Senave-Croes Diverse huisraad: broodrooster, kleerborstel, stofzuiger, barometer, 2 brillendoosjes, toiletspiegel, krantenhouder, handmixer, blikopener, kurkentrekker, 2 keukenlapjes en een pak lucifers. Spelmateriaal: dominospel en teerlingenbak met set van teerlingen. Kledij: groene en blauwe wollen zwembroek (jaren 1960), 2 geruite werkhemden, 2 korsetten (jaren 1960) en zomerjurk. 9 fietsplaatjes van de provincie West-Vlaanderen. Anna Couwyzer-Mathays 16-delig porseleinen koffieservies, opgevist door haar vader, Karel Couwyzer, op de Z.493 in 1940, na het vergaan van het Zweedse vrachtschip Nippon voor de Belgische kust. Majo Van Ryckeghem 2 schilderijen olie op doek van een onbekende kunstenaar: Koster Justin Cosyn Margaretakerk Knokke 74 x 84 cm Florence Catrysse, vrouw van koster Justin Cosyn Margaretakerk Knokke- 74 x 84 cm. Frieda Tavernier 16

17 Zwart zijden jasje, deel van trouwkleed van de vrouw van bakker Lievens te Knokke, periode Gemeentebestuur Knokke-Heist, administraties 41 kleine administratieve stempels, 4 Trodat drukstempels, grote datumstempel, OFREX nummeringsmachine en grote perforator F. Soennecker op houten plaat Aankopen Geregeld werden rommelmarkten en kringloopcentra in de regio of langs de kust bezocht. Voor een detail van de aankopen zie bijlage Rommelmarkten/Kringloopcentra Verschillende medewerkers van het museum kochten op verschillende rommelmarkten en kringloopcentra collectiemateriaal Veilingen/Antiquariaten Van Sabben Poster Auction Affiche Zeebrugge, De Ideale Familie Badplaats uit 1945, lithografie van Coene Joseph. Horta Auctioneers 3 olieverfschilderij op doek In de hoek bij het vuur en Vissersboten te Heist Albrecht Dillens en Duinengezicht van Louise Héger. Delcampe.net Geregeld aankopen van prentbriefkaarten, foto s en oude documenten. Marc Vandewiele 14 oude boeken, De Doodendans in de drukkunst, Oorsprong hare abdijen Brugge en omgeving De zeemeerman en zeven anderen, Cartulaire de l ancienne Estaple de Bruges Keur van Nederduitsche spreekwoorden, Brugse Vrije Flandria Illustrata (30 gravures) Lot dozen met kaartspelen. Een provinciale wegwijzer van West-Vlaanderen uit Annuaire de la Flandre occidentale uit 1818 met handgekleurde kaart van West-Vlaanderen met de belangrijkste wegen, bevat inlichtingen over Heyst en Westcapelle. Sanson-N Menapii-kopergravure kaart met randkleuring uit de tijd 'Flandre occidentale,veurne Ambacht, La Mer du Nord, Vlaanderen. Rouwklacht afsterven de heer Franciscus Watelle, burgemeester Damme (1827) Geschiedenis van Middelburg in Vlaanderen Geschiedenis van het Zwin, Meetkerke, Lissewege, Lapscheure, Abdij Ter Doest Zakkaarten Nederland, Almanach Generaelen staet s lands 17

18 Strada: Histoire de la Guerre de Flandre (tome I et II) Plakkaten Vlaanderen:president ende raedtslieden van syne majesteyts Provincialen Raede van Vlaenderen. Cursief Lot ansichtkaarten Knokke Collectie mannekensbladen 4 boeken kinderprenten van Brepols Lot werken over godsdienstoorlogen, kaart Noord-West- Vlaanderen Kaart: Flandre espagnole et Flandre hollandoise Kaart en boek van de XVII Nederlandse Provinciën, Lot 406: Nouvelle Carte de Poste du Royaume des Pays Bas, kopergravure reiskaart Boek:Historische en Gedenkstukken Oostenrykse Nederlanden (1720) Boek:Brieven van eenen Vlaemschen Missionaris in Midden- Afrika Boeken:Assebroek jaar Duitse bezetting. Assebroek, geschiedenis van een Brugse rand. Geschiedenis van het Belgisch Leger Deel I-van 1830 tot Deel II: van 1920 tot heden, Boek: L'armée belge. Exposé historique organisation, costumes et uniformes. Oostkerke: Handgetekende en deels ingekleurde kaart: Kaert der grondeigendommen toebehorende Mr. Jean-Jac. Vermeire gelegen binnen de gemeente (Oostkerke) 1831, Kopergravure:'Die Graffschaft Flandern', oudgekleurde kaart. Kopergravure: Carte particulière des environs de Bruges, Ostende, Damme L' Ecluse et Autres Kopergravure:'Charte der veraenderten Barrière Graentzen Kopergravure:Comitaus Flandriae' 18e eeuw, kopergravure:'sluys sive Esclusa' Kaart Zeeuws-Vlaanderen, boek 2 volumes Assebroek , ets Oostkerke. Lustenhouwer boek: Geschiedenis café-chantant, kopergravure Sluis. Kopergravures boek: Historische en Staetkundige Gedenkstukken der Oostenrijkse Nederlanden. Roven L Armée belge coutumes et uniformes Kopergravure Comitatus Flandriae Kopergravure Generale kaart Brabant en Vlaanderen, Kopergravure Nouvelle Carte de Poste Belge Kopergravure Charte der vernaderten Privépersonen Mark Goetinck Reeks Ontwerp Gewestplannen Brugge- Oostkust Geologische kaart Europa (1875) Landkaart Littoral Ouest en Littoral Est Routekaart Oostkust, Zeekaart Dunkerque Westkapelle (1947) Spoorwegkaart Europa (1901) Stafkaart Cadzand (1946), Plan Knokke Stratenplan Knokke-Heist Autoatlas (wegenkaart) Benelux (1976) Toeristenatlas (wegenkaart) van Nederland 4 wegenkaarten België Autokaart Benelux Wegenkaart (benzinestations BP) in België Stadsplattegrond Brugge Spoorwegkaart België (1906) Zeekaart Brouwershaven & Zierikzee (1946) Toeristische kaart Benelux 8 provinciale wegenkaarten België, Spoorwegkaart 2 krantenknipsels Documenten correspondentie Le Hullu 18

19 Boek Mengelingen van Historische-Vaderlandschen inhoud- J.F. Willems ( ) Boekje Zee-Bruges Bruges 16p. Boekje Zee-Brugge Bruges 64 p. Gids voor Vlaanderen (1966) Handboek van de toerist VTB-VAB (1953) Toeristische Horecagids West-Vlaanderen Boek Westerscheldetunnel (2001) Galeriegids tentoonstellingsruimten in Vlaanderen Brussel Archiefdocumentatie van een bibliothecaris Bossier uit Brugge. G. Wauters 10 originele tekening-aquarellen van Erich Wessel uit 1911 over de grote hotels in Knokke en de Belgische kust uit de belle époque: Hotel du Centre te Duinbergen Grand Hotel Pauwels te Knocke Café du Golf Club Knocke- Le Zoute Hotel Continental te Knocke Hotel t Hof van Brussel te Sluis Hotel Balmoral à La Panne Grand Hotel Gauqié à Oostduinkerke Le port de Zeebruges La môle de Zeebruges 3.2 Bruikleen In bruikleen gekregen Een overzicht van de binnenkomende bruiklenen voor 2010 vindt u als bijlage 3. Henri Dobbelaere 8 oude foto s van Zeebrugse zeevisserij uit de jaren Foto s en namen van vissers werden ingescand als fotografisch materiaal onder collectie derden. André Deschryver Fotoalbum van haven van Zeebrugge met de môle, Zeedijk Heist, Knokke in W.O. II, La Réserve, Casino Knokke, Dir.-gen. Willemspark Heist, en een molen te Heist. John Hoorne Uniform van kusttrammaatschappij De Lijn en boek: De Tram maakte de Kust. Jacques Strubbe Foto s oude stoomtram te Heist (1908), Emile Strubbe (tram- en busbestuurder te Knokke), doodsbrieven vader en zoon Strubbe, beiden trambestuurders te Knokke, lidboekje Verbroedering der Trambedienden. Danny Proot 19

20 2 petten van trambedienden, ticketplank, fluitje, tickettang, tramplaat, tariefkaart Oostende-De Panne, 2 knopen en insigne uniform De Lijn, verkeerswetboek voor trambestuurders, bundel etiketten NMVB, dienstregeling spoorlijn Oostende - Knokke, 6 nummers De Belgische Tram, ticketstempel, statuut Tram- Buurtspoorweg en autobuspersoneel, brochure NMVB, Algemeene Prijstabellen, dienstregeling NMVB van 1982, tabel verdeling tariefzones, trajectkaart kusttram, 10 prentkaarten en foto s van de Belgische kusttram. Claire Ziegeler Guide pratique des Horaires de Trains, Trams et Bateaux, Ville de Knocke en een fotoboekje Knokke Paardentram, Harmonie Poldergalm 100 jaar oude trambel. Leo Proot Eentonige klaroen Erik Scheemaker Schaalmodel motorwagen trein type A Brugge - Knokke. Vlaams Tram- en Autobusmuseum Kalken, plannen en documenten van tramlijnen Knokke Dorp, Brugge Sluis - Heyst, Oostende Blankenberge - Heist. NMBS-Holding Archief en Fototheek Dienstregelingboekjes periode , , en Pierre de Meyer 16 schaalmodellen van treinlocomotieven, reizigerswagens en goederenwagons en 2 uurtabellen. Walter Weyts Periodiek tijdschrift personeel NMBS, nr 16 jr , boekje De Buurtspoorwegen in de Vlaanders van , 6 schaalmodellen NMBSrijtuigen, maquette Station Knokke. Provinciaal Archief West-Vlaanderen Plannen en documenten tramlijnen Brugge en Knokke. Els Goethals Fotoalbum betreffende Henri De Jaeger, ontwerper van het Vissershuldemonument te Heist. Zeeuws Archief Middelburg Plannen en aktes aanleg en uitbating Stoomtrammaatschappij Breskens Maldegem. Familie Senave-Croes Oude boomzaag, doos met kappersmateriaal, bronzen beeldje Maria te Lourdes, 2 gebedenboekjes, Verklarend zakwoordenboek der Nederlandse taal. Nicole Vandierendonck 5 panoramische foto-opnames van het zwembadcomplex De Lekkerbek in de Zwinduinen te Knokke. 20

SINCFALA MUSEUM VAN DE ZWINSTREEK JAARVERSLAG 2009

SINCFALA MUSEUM VAN DE ZWINSTREEK JAARVERSLAG 2009 SINCFALA MUSEUM VAN DE ZWINSTREEK JAARVERSLAG 2009 Sincfala, Museum van de Zwinstreek Pannenstraat 140 8300 Knokke-Heist Tel 050 630 872 Fax 050 630 406 www.sincfala.be Tentoonstelling Klasgenoten in Heist-aan-Zee

Nadere informatie

SINCFALA MUSEUM VAN DE ZWINSTREEK

SINCFALA MUSEUM VAN DE ZWINSTREEK SINCFALA MUSEUM VAN DE ZWINSTREEK JAARVERSLAG 2011 Sincfala, Museum van de Zwinstreek Pannenstraat 140 8300 Knokke-Heist Tel: 050 630 872 Fax: 050 630 406 www.sincfala.be 2 WOORD VOORAF 2011 was voor Sincfala,

Nadere informatie

Het Nationaal Visserijmuseum van Oostduinkerke. Bibliotheek en documentatiecentrum

Het Nationaal Visserijmuseum van Oostduinkerke. Bibliotheek en documentatiecentrum Het Nationaal Visserijmuseum van Oostduinkerke Bibliotheek en documentatiecentrum Honoré Loones, stichter van het Nationaal Visserijmuseum van Oostduinkerke Maritiem museum te Oostduinkerke Was gevestigd

Nadere informatie

Jaar 1985 Plaatskenmerk 947 D 12 Trefwoorden WF2017 Toerisme ; Ieper Evenementen ; Ieper ; 20ste eeuw Horeca ; Ieper

Jaar 1985 Plaatskenmerk 947 D 12 Trefwoorden WF2017 Toerisme ; Ieper Evenementen ; Ieper ; 20ste eeuw Horeca ; Ieper Ieper 1985 Plaatskenmerk 947 D 12 Toerisme ; Ieper Evenementen ; Ieper ; 20ste eeuw Horeca ; Ieper 12 lieve hartjes plukken uit het Roeselaars cultuurfestival 1972 Plaatskenmerk 947 D 53 Roeselare ; tentoonstellingen

Nadere informatie

SINCFALA MUSEUM VAN DE ZWINSTREEK JAARVERSLAG 2012

SINCFALA MUSEUM VAN DE ZWINSTREEK JAARVERSLAG 2012 SINCFALA MUSEUM VAN DE ZWINSTREEK JAARVERSLAG 2012 Sincfala, Museum van de Zwinstreek Pannenstraat 140 8300 Knokke-Heist Tel: 050 530 730 Fax: 050 630 406 www.sincfala.be WOORD VOORAF Met 2012 heeft Sincfala,

Nadere informatie

Rondleidingen om 10u, 11u, 13.30u, 14.30u, 15.30u, 16.30 en 17.30u Ravensteen, Koninklijke Plaats 7, Koksijde

Rondleidingen om 10u, 11u, 13.30u, 14.30u, 15.30u, 16.30 en 17.30u Ravensteen, Koninklijke Plaats 7, Koksijde Dit prachtige gebouw in neo-vlaamse renaissancestijl was niet van in den beginne het restaurant en internaat van de hotelschool Ten Duinen. Het werd in 1938 opgericht door de Vrije Mijnwerkers van Limburg

Nadere informatie

Familiekunde. Vlaanderen

Familiekunde. Vlaanderen Familiekunde Vlaanderen Documentatie- en studiecentrum voor familiegeschiedenis Van Heybeeckstraat 3, 2170 Merksem, België +32 (0)3 646 99 88 administratie@familiekunde-vlaanderen.be www.centrumfamiliegeschiedenis.be

Nadere informatie

Jaar 1996 Plaatskenmerk D 22 Trefwoorden WF2016 Toerisme ; Brugge Horeca ; Brugge

Jaar 1996 Plaatskenmerk D 22 Trefwoorden WF2016 Toerisme ; Brugge Horeca ; Brugge Albert en Elisabeth Marie José van België Plaatskenmerk 28.617 Marie José van België Elisabeth (koningin van België) Albert I (koning van België) Analecta Cartusiana Jaar 1993 Plaatskenmerk 928 D 4 Kloosterorden

Nadere informatie

INVENTARIS ARCHIEF NMVB

INVENTARIS ARCHIEF NMVB INVENTARIS ARCHIEF NMVB I. WEST-VLAANDEREN ALGEMEEN 1. ONDERZOEK VOOR DE AANLEG VAN NIEUWE LIJNEN EN UITBREIDINGEN 1. 300/1 Dossier inzake het onderzoek voor de aanleg van het baanvak Knokke (Zoute) en

Nadere informatie

BRUGGE. 2.2.01.01 Gemeenten en bevolkingscijfer. Vervoergebied Brugge bevolking. 276.020

BRUGGE. 2.2.01.01 Gemeenten en bevolkingscijfer. Vervoergebied Brugge bevolking. 276.020 BRUGGE 2.2.01.01 Gemeenten en bevolkingscijfer Vervoergebied Brugge bevolking. 276.020 62 BEERNEM 14.545 67 KNOKKE-HEIST 33.777 63 BLANKENBERGE 18.088 68 MALDEGEM 22.014 64 BRUGGE 117.025 69 OOSTKAMP 21.392

Nadere informatie

Train World. Een uitstalraam voor de spoorwegen van gisteren, vandaag en morgen

Train World. Een uitstalraam voor de spoorwegen van gisteren, vandaag en morgen Train World Een uitstalraam voor de spoorwegen van gisteren, vandaag en morgen Een uniek uitstalraam Train World, het toekomstige museum, wordt een uitstalraam van het verleden, het heden en de toekomst

Nadere informatie

Nieuwsbrief. De lente is terug in het land! Het prachtige lenteweer is perfect om een dagje te genieten in Damme. 200 jaar Damse Vaart

Nieuwsbrief. De lente is terug in het land! Het prachtige lenteweer is perfect om een dagje te genieten in Damme. 200 jaar Damse Vaart 25 april 2015 Nieuwsbrief Nieuws uit Damme De lente is terug in het land! Het prachtige lenteweer is perfect om een dagje te genieten in Damme. Het nieuwe streekmagazine 'Genieten in het Brugse Ommeland

Nadere informatie

MSK geeft schilderijen Frits Van den Berghe terug aan erfgenamen

MSK geeft schilderijen Frits Van den Berghe terug aan erfgenamen MSK geeft schilderijen Frits Van den Berghe terug aan erfgenamen In Gent werden op 27 september 2017 twee schilderijen van Frits Van den Berghe overdragen aan de erfgenamen van de originele eigenaar, Emile

Nadere informatie

SINCFALA MUSEUM VAN DE ZWINSTREEK JAARVERSLAG 2006

SINCFALA MUSEUM VAN DE ZWINSTREEK JAARVERSLAG 2006 SINCFALA MUSEUM VAN DE ZWINSTREEK JAARVERSLAG 2006 Sincfala, Museum van de Zwinstreek Pannenstraat 140 8300 Knokke-Heist Tel: 050 630 872 Fax: 050 630 406 www.sincfala.be WOORD VOORAF 2006 was een belangrijk

Nadere informatie

Het Canadees WE: programma

Het Canadees WE: programma 17 oktober 2013 Het Canadees WE: programma 1. Zaterdag 2 november: 9u00 bloemenhulde aan het verzetsplein in Knokke-Heist. 9u30 Herdenking in de St Margaretha kerk 11u15 Herdenking in Adegem, waar wij

Nadere informatie

SINCFALA MUSEUM VAN DE ZWINSTREEK JAARVERSLAG 2013

SINCFALA MUSEUM VAN DE ZWINSTREEK JAARVERSLAG 2013 SINCFALA MUSEUM VAN DE ZWINSTREEK JAARVERSLAG 2013 Sincfala, Museum van de Zwinstreek Pannenstraat 140 8300 Knokke-Heist Tel: 050 530 730 Fax: 050 530 406 www.sincfala.be 2 WOORD VOORAF In 2013 heeft Sincfala,

Nadere informatie

museabrugge.be MUSEA BRUGGE PERSDOSSIER PASSÉ COMPOSÉ HET ONTSTAAN VAN DE GRUUTHUSECOLLECTIE

museabrugge.be MUSEA BRUGGE PERSDOSSIER PASSÉ COMPOSÉ HET ONTSTAAN VAN DE GRUUTHUSECOLLECTIE museabrugge.be MUSEA BRUGGE PERSDOSSIER PASSÉ COMPOSÉ HET ONTSTAAN VAN DE GRUUTHUSECOLLECTIE Gezellemuseum, Rolweg 64, 8000 Brugge Tentoonstelling van 6 juni 2015 tot 3 januari 2016 Passé composé. Het

Nadere informatie

Rond de poldertorens. Handelingen van de Geschied- en heemkundige kring Sint-Guthago Issue Jrg. 59 (2017) nr. 2

Rond de poldertorens. Handelingen van de Geschied- en heemkundige kring Sint-Guthago Issue Jrg. 59 (2017) nr. 2 65ste verjaardag van het Rijksvaandel van de Sint-Andries Abdij Zevenkerken Broucke, Jean-Pierre Kroniek van Sint-Andries Issue Jrg. 44 (2017) nr.174 Trefwoorden Sint-Andriesabdij (Brugge) Aankopen 2016

Nadere informatie

WERKPLAN 2014. Geplande tentoonstellingen 2014 (onder voorbehoud)

WERKPLAN 2014. Geplande tentoonstellingen 2014 (onder voorbehoud) 1 WERKPLAN 2014 1 COLLECTIE Beheer en behoud collectie. Het hele jaar door worden de gebruikelijke voorzorgs- en controlemaatregelen genomen. Het klimaat (de luchtvochtigheid en de temperatuur) worden

Nadere informatie

Schenken aan een museum?!

Schenken aan een museum?! Schenken aan een museum?! Er worden heel veel objecten en dus erfgoed bij de mensen thuis bewaard. Het begint meestal met een dingetje dat - vaak per toeval - gekregen of aangekocht wordt. Eens men daar

Nadere informatie

SINCFALA MUSEUM VAN DE ZWINSTREEK JAARVERSLAG 2008

SINCFALA MUSEUM VAN DE ZWINSTREEK JAARVERSLAG 2008 SINCFALA MUSEUM VAN DE ZWINSTREEK JAARVERSLAG 2008 Sincfala, Museum van de Zwinstreek Pannenstraat 140 8300 Knokke-Heist Tel: 050 630 872 Fax: 050 630 406 www.sincfala.be WOORD VOORAF Met 2008 heeft Sincfala,

Nadere informatie

Koninklijke Bibliotheek van België EDUCATIEVE DIENST

Koninklijke Bibliotheek van België EDUCATIEVE DIENST Koninklijke Bibliotheek van België EDUCATIEVE DIENST INTRO Bijna zeven miljoen boeken, miljarden pagina s, honderden miljarden woorden, beelden en ideeën. Eeuwen van onderzoek en werk om ze te begrijpen,

Nadere informatie

Opening van de retrospectieve tentoonstelling Constantin Meunier

Opening van de retrospectieve tentoonstelling Constantin Meunier Persbericht 9 september 2014 Opening van de retrospectieve tentoonstelling Constantin Meunier Op 20 september 2014 opent, in de Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België, de retrospectieve tentoonstelling

Nadere informatie

Checklist: Tentoonstellen voor beginners

Checklist: Tentoonstellen voor beginners Checklist: Tentoonstellen voor beginners Dit document is een voorbeelddocument, aangeleverd door Heemkunde Vlaanderen. Het is bedoeld voor iedereen die van plan is een tentoonstelling op te zetten. Locatie

Nadere informatie

Nieuwsbrief n 8, april 2007

Nieuwsbrief n 8, april 2007 VLAAMSE VERENIGING tot BEHOUD van HISTORISCHE VAARTUIGEN vzw Lakenmakersstraat 41 B-2800 Mechelen Nieuwsbrief n 8, april 2007 Beste leden, Donderdagavond 5 april kwam uw bestuur weer bij elkaar, deze keer

Nadere informatie

Zeeland bouwt een. www.industrieelmuseumzeeland.nl

Zeeland bouwt een. www.industrieelmuseumzeeland.nl Zeeland bouwt een www.industrieelmuseumzeeland.nl Wat is het Industrieel Museum Zeeland? locatie Dat het museum in de kanaalzone en meer specifiek in de historische suikerloodsen aan de Westkade 114 in

Nadere informatie

Architectenwoning. te Borgerhout. Cruyslei 1b (hoek Joos Robijnslei) Architect : Albert Barentsen (1915 1985)

Architectenwoning. te Borgerhout. Cruyslei 1b (hoek Joos Robijnslei) Architect : Albert Barentsen (1915 1985) Architectenwoning te Borgerhout Cruyslei 1b (hoek Joos Robijnslei) Ontworpen in het expo-jaar 1958 Gebouwd in 1959 Architect : Albert Barentsen (1915 1985) Huis Cruyslei 1b - Architect Albert Barentsen

Nadere informatie

Jules De Bruycker te gast bij Frank Brangwyn

Jules De Bruycker te gast bij Frank Brangwyn persinfo TENTOONSTELLING 11/10/ 13 > 12/01/ 14 Arentshuis, Dijver 16 I B- 8000 Brugge Jules De Bruycker liet zich in zijn etsen met sterke lichtcontrasten inspireren door het werk van Frank Brangwyn. Deze

Nadere informatie

Een workshop rond het maken van beschrijvingen op collectieniveau

Een workshop rond het maken van beschrijvingen op collectieniveau COMETA STAP VOOR STAP Een workshop rond het maken van beschrijvingen op collectieniveau 31 januari 2012 Versie 1.0 IN DEZE WORKSHOP Wat is het Cometa-model? Waarom beschrijven op collectieniveau? Wat is

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Jan Zondag

Beleidsplan Stichting Jan Zondag Beleidsplan Stichting Jan Zondag 2016-2019 Beleidsplan Stichting Jan Zondag 2016-2019 1. Inleiding 2. Missie, visie en statutaire doelstelling 2.1 Missie 2.2 Visie en statutaire doelstellingen 2.3 Bestemming

Nadere informatie

Mijn Mokum is een project voor NT2 cursisten. Het is gemaakt door het Amsterdam Museum.

Mijn Mokum is een project voor NT2 cursisten. Het is gemaakt door het Amsterdam Museum. 2 INTRODUCTIE is een project voor NT2 cursisten. Het is gemaakt door het. In het wordt de geschiedenis verteld aan de hand van schilderijen en voorwerpen. Je gaat met de groep naar het museum. In dit werkboekje

Nadere informatie

Jaarplan Vereniging Oud Valkenburg 2012 (inclusief financiel inzicht)

Jaarplan Vereniging Oud Valkenburg 2012 (inclusief financiel inzicht) Jaarplan Vereniging Oud Valkenburg 2012 (inclusief financiel inzicht) Jaarplan Vereniging Oud Valkenburg 2012 Inleiding Met die jaarplan geeft het bestuur van de Vereniging Oud Valkenburg aan wat de plannen

Nadere informatie

CURSUS NATUURGIDS WACHTEBEKE 2015 EXCURSIEPLAATSEN

CURSUS NATUURGIDS WACHTEBEKE 2015 EXCURSIEPLAATSEN CURSUS NATUURGIDS WACHTEBEKE 2015 EXCURSIEPLAATSEN Hier vind je alle informatie (datum, uur, adres, kaartje) van de excursieplaatsen gedurende het cursusjaar. Afspraakplaatsen zijn op de kaartjes steeds

Nadere informatie

NIEUWE TOPSTUKKEN UIT HET BRUGSE PRENTENKABINET

NIEUWE TOPSTUKKEN UIT HET BRUGSE PRENTENKABINET museabrugge.be MUSEA BRUGGE PERSDOSSIER indrukwekkend NIEUWE TOPSTUKKEN UIT HET BRUGSE PRENTENKABINET OUDE MEESTERS ARENTSHUIS MODERNE GRAFIEK GROENINGEMUSEUM 31.10.2015-14.02.2016 SELECTIE 1 05.03.2016-19.06.2016

Nadere informatie

HEURISTIEK TOERISME VLAANDEREN. cursus. module voorbereidingsproces (40 u.) component Informatieverwerving en verwerking (12 u.

HEURISTIEK TOERISME VLAANDEREN. cursus. module voorbereidingsproces (40 u.) component Informatieverwerving en verwerking (12 u. TOERISME VLAANDEREN cursus HEURISTIEK module voorbereidingsproces (40 u.) component Informatieverwerving en verwerking (12 u.) Jos van Dooren Jos van Dooren Pagina 1 BRONNENSTUDIE VOOR GIDSEN EN REISLEIDERS

Nadere informatie

VTO-cultuurvragen. Pagina 1 van 12 Cultuurvragen uit VTO SCP/CBS

VTO-cultuurvragen. Pagina 1 van 12 Cultuurvragen uit VTO SCP/CBS VTO-cultuurvragen Onderstaand zijn de vraagformuleringen zoals gehanteerd in VTO2012 afgedrukt. De respondenten kregen een brief toegestuurd waarin ze uitgenodigd werden om de VTOenquête via het internet

Nadere informatie

40 jaar Ring Shopping Kortrijk Noord

40 jaar Ring Shopping Kortrijk Noord 40 jaar Ring Shopping Kortrijk Noord Het geheugen van de regio In oktober 1973 zwaaiden de deuren van het Ring Shopping Kortrijk Noord open. Een bijzonder tijdstip eigenlijk want heel de regio was toen

Nadere informatie

Interieur nieuwe depots Portugese Synagoge Amsterdam

Interieur nieuwe depots Portugese Synagoge Amsterdam Interieur nieuwe depots Portugese Synagoge Amsterdam KOSSMANN.DEJONG De Ruyterkade 107 1011 AB Amsterdam info@kossmanndejong.nl Bezoeker bekijkt het textieldepot met toramantels, torakronen en siertorens.

Nadere informatie

Archiefnummer 0662. Inventaris van het archief van. Anna Bergman. (leefjaren onbekend) 1932-1939, 1942, 1944-1949, 1954-1956.

Archiefnummer 0662. Inventaris van het archief van. Anna Bergman. (leefjaren onbekend) 1932-1939, 1942, 1944-1949, 1954-1956. Archiefnummer 0662 Inventaris van het archief van Anna Bergman (leefjaren onbekend) 1932-1939, 1942, 1944-1949, 1954-1956 Wietse Coppes Den Haag 2008 INHOUD 1. Inleiding 2 2. Inventaris 2.1. Correspondentie

Nadere informatie

SINCFALA MUSEUM VAN DE ZWINSTREEK JAARVERSLAG 2007

SINCFALA MUSEUM VAN DE ZWINSTREEK JAARVERSLAG 2007 SINCFALA MUSEUM VAN DE ZWINSTREEK JAARVERSLAG 2007 Sincfala, Museum van de Zwinstreek Pannenstraat 140 8300 Knokke-Heist Tel. 050 630 872 Fax 050 630 406 www.sincfala.be Woord vooraf Met 2007 heeft Sincfala,

Nadere informatie

EEN OVERZICHT VAN ONZE SCHATTEN OP ZOLDER

EEN OVERZICHT VAN ONZE SCHATTEN OP ZOLDER EEN OVERZICHT VAN ONZE SCHATTEN OP ZOLDER A SPULLETJES UIT DE KERK B BIJBELSE WANDKAARTEN (per stuks) C KADERS 0 Processie materiaal Paternoster (wit) (geel) (rood) Kleren Pastoor Kruisbeeld (groot) (klein)

Nadere informatie

Vacante betrekkingen van attaché bij de wetenschappelijke instelling van de Staat Koninklijk Museum van het Leger en de Krijgsgeschiedenis

Vacante betrekkingen van attaché bij de wetenschappelijke instelling van de Staat Koninklijk Museum van het Leger en de Krijgsgeschiedenis Vacante betrekkingen van attaché bij de wetenschappelijke instelling van de Staat Koninklijk Museum van het Leger en de Krijgsgeschiedenis 1. Momenteel zijn er drie vacante betrekkingen van attaché in

Nadere informatie

Docentenhandleiding. Openbaar Vervoer Museum Doetinchem

Docentenhandleiding. Openbaar Vervoer Museum Doetinchem Docentenhandleiding Openbaar Vervoer Museum Doetinchem versie 1.0 6 februari 2007 Inhoud docentenhandleiding 1. Inleiding 2. Doelen en subdoelen 3. De rol van de docent in het museum 4. De doelgroepen

Nadere informatie

Maand van de archeologie 2014

Maand van de archeologie 2014 Met het project Maand van de archeologie plaatst de Archeologische Dienst Waasland (ADW) archeologisch erfgoed via verschillende activiteiten op een originele manier in de kijker. Bijzondere aandacht gaat

Nadere informatie

Cijferboek cultureel erfgoed algemeen rapportageverslag

Cijferboek cultureel erfgoed algemeen rapportageverslag Cijferboek cultureel erfgoed 2012 - algemeen rapportageverslag Collectiebeherende organisatie - museum - landelijk ingedeeld Het Cijferboek cultureel erfgoed is een initiatief van het agentschap Kunsten

Nadere informatie

Cijferboek cultureel erfgoed algemeen rapportageverslag

Cijferboek cultureel erfgoed algemeen rapportageverslag Cijferboek cultureel erfgoed 2012 - algemeen rapportageverslag Collectiebeherende organisatie - museum - regionaal ingedeeld Het Cijferboek cultureel erfgoed is een initiatief van het agentschap Kunsten

Nadere informatie

Worden behandeld in deze Tafofiel Epitaaf vzw, een korte voorstelling van een vereniging van gedreven vrijwilligers

Worden behandeld in deze Tafofiel Epitaaf vzw, een korte voorstelling van een vereniging van gedreven vrijwilligers TAFOFIEL 12 2012 Sinds februari 2010 mag u van op gepaste tijd een nieuwsbrief in uw mailbox verwachten. Wij hopen u op deze manier beter en sneller te informeren over onze activiteiten. Worden behandeld

Nadere informatie

Het Brussels Museum van de Molen en de Voeding Windmolenstraat 21 Lindestraat Evere

Het Brussels Museum van de Molen en de Voeding Windmolenstraat 21 Lindestraat Evere Het Brussels Museum van de Molen en de Voeding Windmolenstraat 21 Lindestraat 189 1140 Evere 17/09/2010-31/08/2011-1- A. HET MBMA Het Brussels Museum van de Molen en de Voeding met haar geklasseerde tuinen

Nadere informatie

Het Mobiel Erfgoed Plein

Het Mobiel Erfgoed Plein Het Mobiel Erfgoed Plein 30 april 2017 Mobiele Collectie Nederland Eén van de belangrijkste doelstellingen van de stichting Mobiele Collectie Nederland (MCN) is het verhogen van de zichtbaarheid van mobiel

Nadere informatie

CATEGORIËEN DOCUMENTATIE PERSONEN

CATEGORIËEN DOCUMENTATIE PERSONEN 1 CATEGORIËEN DOCUMENTATIE PERSONEN Heimans en Thijsse Stichting Versie 30 augustus 2013 ARTIKELEN: - in kranten - in tijdschriften - divers (bijvoorbeeld een artikel voor een kalender, of een bijdrage

Nadere informatie

5 gecoöpteerde leden 2 afgevaardigde uit de gemeentelijke culturele diensten. 2 vertegenwoordigers van een politieke fractie

5 gecoöpteerde leden 2 afgevaardigde uit de gemeentelijke culturele diensten. 2 vertegenwoordigers van een politieke fractie ALGEMENE VERGADERING Verslag 19 maart 2008 Plaats: Aanwezig: Verontschuldigd: Afwezig: Verslaggever: Cultuurcentrum Begin: 19.35 uur Einde: 21.05 uur lokaal 101/102 68 verenigingen 2 gecoöpteerde leden

Nadere informatie

Internationale religieuze instituten in Vlaanderen/België: naar een efficiënte en gewaarborgde archiefzorg en -valorisatie

Internationale religieuze instituten in Vlaanderen/België: naar een efficiënte en gewaarborgde archiefzorg en -valorisatie Internationale religieuze instituten in Vlaanderen/België: naar een efficiënte en gewaarborgde archiefzorg en -valorisatie Kristien Suenens (KADOC-KU Leuven) 29/11/2013 1 1. Inleiding DiBIKAV-project:

Nadere informatie

Op- en uitbouw documentatiecentrum.

Op- en uitbouw documentatiecentrum. 2 3. Onderzoek van de verzameling. 3.1. De schikking van de documentatie is als volgt opgevat : Algemene opvatting. Het documentatiecentrum omvat drie onderzoeksvelden : a. Algemene naslagwerken die toelaten

Nadere informatie

Vervoergebied Brugge bevolking. 276.561

Vervoergebied Brugge bevolking. 276.561 Vervoergebied Vervoergebied bevolking. 276.561 62 BEERNEM 14.550 67 KNOKKE-HEIST 33.823 63 BLANKENBERGE 18.135 68 MALDEGEM 22.129 64 BRUGGE 117.327 69 OOSTKAMP 21.543 65 DAMME 10.875 70 ZEDELGEM 21.763

Nadere informatie

Reisverslag Boedapest 2015 Deel 2 [1]

Reisverslag Boedapest 2015 Deel 2 [1] Gepubliceerd op Willem-Jan van der Zanden (http://www.wjvanderzanden.nl) Home > Reisverslag Boedapest 2015 Deel 2 Reisverslag Boedapest 2015 Deel 2 [1] Door wjvanderzanden[2]op vr, 07/24/2015-13:29 Tags:reizen

Nadere informatie

Heemkundekring Willem Snickerieme en Museum Zwaluws Erfgoed

Heemkundekring Willem Snickerieme en Museum Zwaluws Erfgoed Heemkundekring Willem Snickerieme en Museum Zwaluws Erfgoed Vastgesteld door het bestuur van de heemkundekring op 9 maart 2015. Wat is het Museum Zwaluws Erfgoed? Het museum Zwaluws Erfgoed is een etnografisch

Nadere informatie

Koninklijke Bibliotheek van België EDUCATIEVE DIENST

Koninklijke Bibliotheek van België EDUCATIEVE DIENST Koninklijke Bibliotheek van België EDUCATIEVE DIENST INTRO No furniture so charming as books, verkondigde de Engelse schrijver Sydney Smith twee eeuwen geleden. Boeken hebben we in de Koninklijke Bibliotheek

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2011 VERENIGING OUD ENKHUIZEN

JAARVERSLAG 2011 VERENIGING OUD ENKHUIZEN JAARVERSLAG 2011 VERENIGING OUD ENKHUIZEN Bestuur Het bestuur was in 2011 als volgt samengesteld: Dhr. K.E. Koeman voorzitter Dhr. E. Lijnzaad vice-voorzitter *) Mw. J. Albers secretaris Dhr. J. Koekkoek

Nadere informatie

Vroeger en Nu. Reeks met getuigenissen over het verleden van het Waasland

Vroeger en Nu. Reeks met getuigenissen over het verleden van het Waasland Vroeger en Nu Reeks met getuigenissen over het verleden van het Waasland De Erfgoedcel Waasland maakt deel uit van het Intergemeentelijk Samenwerkingsverband van het Land van Waas (I.C.W.) en wordt ondersteund

Nadere informatie

Koninklijk Zeeuwsch Genootschap Der Wetenschappen (1768- )

Koninklijk Zeeuwsch Genootschap Der Wetenschappen (1768- ) Koninklijk Zeeuwsch Genootschap Der Wetenschappen (1768- ) Oprichting In 1768 werd het Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen officieel opgericht. De aanleiding vormde een initiatief uit Vlissingen tot

Nadere informatie

REGIONAAL ARCHIEF LEIDEN. Algemene Informatie

REGIONAAL ARCHIEF LEIDEN. Algemene Informatie REGIONAAL ARCHIEF LEIDEN Algemene Informatie ALGEMENE INFORMATIE Het Regionaal Archief Leiden beheert de archieven van een aantal (voormalige) gemeenten, te weten Hillegom, Leiden, Leiderdorp, Noordwijk,

Nadere informatie

Brussel - Opening op 11 december 2015

Brussel - Opening op 11 december 2015 Brussel - Opening op 11 december 2015 2 ADAM is een museum en een kunstcentrum [5.000 m²] is gewijd aan de kunst en het design van de XX e eeuw en nu bevindt zich vlakbij het Atomium [Trade Mart / Heizelvlakte]

Nadere informatie

Cultuur in het Groen. Jaarverslag Inleiding. Activiteiten 2016

Cultuur in het Groen. Jaarverslag Inleiding. Activiteiten 2016 Cultuur in het Groen Stichting Promotie Groen Midden-Delfland Jaarverslag 2016 Inleiding De stichting Promotie Groen Midden-Delfland is in 2010 opgericht en beschikt sinds 2011 over een ANBI-status. Doel

Nadere informatie

5. Octrooi Maria-Theresia betreffende de aanleg van de Diestse steenweg, handgeschreven, 26 maart 1778 C 3449 Afmetingen: Verzekeringswaarde:

5. Octrooi Maria-Theresia betreffende de aanleg van de Diestse steenweg, handgeschreven, 26 maart 1778 C 3449 Afmetingen: Verzekeringswaarde: Lijst van de stukken ontleend bij het Stadsarchief Leuven 1. Plan aanleg vaart C 7096 46,1 x 85 2. Tekening vaartkom C 7096 38 x 56 x 3 3. Naerder reglement voor de casseyde van Brussel naer Loven, 1713

Nadere informatie

150 jaar Koninklijke Oudheidkundige Kring van het Land van Waas (K.O.K.W.)

150 jaar Koninklijke Oudheidkundige Kring van het Land van Waas (K.O.K.W.) 150 jaar Koninklijke Oudheidkundige Kring van het Land van Waas (K.O.K.W.) 1861-2011 1 2 3 4 WERKING VAN DE K.O.K.W. 1861: oprichting K.O.K.W. is op één na oudste geschiedkundige vereniging van Vlaanderen

Nadere informatie

In deze context zijn we zo vrij de hulp van onze leden in te roepen!

In deze context zijn we zo vrij de hulp van onze leden in te roepen! E-mail: hokzele@hotmail.com Website : www.hokzele.be Museum en documentatiecentrum: Lokerenbaan 43, 9240 Zele Ondernemersnummer: 411054029 Heem-en Oudheidkundige Kring Zele vzw, Kouterbosstraat 62, 9240

Nadere informatie

Beleidsplan. Streekmuseum Oudheidkamer Reeuwijk 2013-2018

Beleidsplan. Streekmuseum Oudheidkamer Reeuwijk 2013-2018 Beleidsplan Streekmuseum Oudheidkamer Reeuwijk 2013-2018 1 1. Inleiding Pagina 3 2. Doelstellingen 3 3. Collectie 4 4. Tentoonstellingen 4 5. Organisatie 5 6. Samenvatting 6 2 1. INLEIDING Voor u ligt

Nadere informatie

Pedagogische Bibliotheek van Vilvoorde ([ ]-[ ]) Inventaris van het archief (1888-1958)

Pedagogische Bibliotheek van Vilvoorde ([ ]-[ ]) Inventaris van het archief (1888-1958) Pedagogische Bibliotheek van Vilvoorde ([ ]-[ ]) Inventaris van het archief (1888-1958) Opvragen en citeren: Liberaal Archief, Archief van de Pedagogische Bibliotheek van Vilvoorde, gevolgd door het inventarisnummer.

Nadere informatie

Nieuwsbrief. Conservator Marije van Rijnswou neemt afscheid

Nieuwsbrief. Conservator Marije van Rijnswou neemt afscheid Nieuwsbrief Gemeentemuseum Maassluis, 7 januari 2013 Conservator Marije van Rijnswou neemt afscheid Marije van Rijnswou. Foto: Herwin Jan Steehouwer Met de opening van een spetterende tentoonstelling en

Nadere informatie

XXL Formaten. digitalisering en online presentatie

XXL Formaten. digitalisering en online presentatie XXL Formaten digitalisering en online presentatie Groot, groter, grootst Posters, landkaarten en bouwkaarten opgeborgen in het depot? Die tijd is voorbij! Deel de grootste schatten van uw collectie door

Nadere informatie

Tevredenheid bij bezoekers van infokantoren

Tevredenheid bij bezoekers van infokantoren Tevredenheid bij bezoekers van infokantoren Regionale infokantoren algemene resultaten Onderzoek uitgevoerd door Guidea in samenwerking met Toerisme Vlaanderen 1 Doelstellingen en Methodologie 3 1 Achtergrond

Nadere informatie

UiTagenda WEEKOVERZICHT

UiTagenda WEEKOVERZICHT UiTagenda WEEKOVERZICHT za 01/08/15 WEKELIJKSE BRIDGE NAMIDDAG - gratis Bridge Club zo 02/08/15 ROMMEL- EN BROCANTEMARKT 9:00 PARAVANGFEESTEN Paravang v.z.w. De Scute Jachthaven 9:00 RUILBEURS - gratis

Nadere informatie

Infosessie Erfgoeddag 2017 Brugge. Maandag 19 september 2016

Infosessie Erfgoeddag 2017 Brugge. Maandag 19 september 2016 Infosessie Erfgoeddag 2017 Brugge Maandag 19 september 2016 Programma infosessie 15.00 uur: Welkomstwoord door Ruud Priem, hoofdconservator Hospitaalmuseum 15.05 uur: Korte toelichting Erfgoeddag Vlaanderen

Nadere informatie

Dienstregeling & Aansluitingen 10 I 06 I 2007 > 08 I 12 I 2007 www.thalys.com http://thalys.mobi

Dienstregeling & Aansluitingen 10 I 06 I 2007 > 08 I 12 I 2007 www.thalys.com http://thalys.mobi & Aansluitingen 10 I 06 I 2007 > 08 I 12 I 2007 www.thalys.com http://thalys.mobi Het Thalys-netwerk breidt zich uit Alle bestemmingen en aansluitingen vanuit België Thalys Ontdek op uw eigen ritme het

Nadere informatie

Nieuwsbrief augustus/ september 2012

Nieuwsbrief augustus/ september 2012 Nieuwsbrief augustus/ september 2012 1 en 2 september: Feestweekeinde 100 Jaar Den Dolder met Poppodium, Jaarmarkt, Kunstmarkt en nog meer. Alle activiteiten zijn in het centrum van het dorp op en aan

Nadere informatie

Sincfala, Museum van de Zwinstreek Knokke-Heist. Opdrachtenboekje voor het SECUNDAIR ONDERWIJS Graad 1 en Graad 2

Sincfala, Museum van de Zwinstreek Knokke-Heist. Opdrachtenboekje voor het SECUNDAIR ONDERWIJS Graad 1 en Graad 2 Sincfala, Museum van de Zwinstreek Knokke-Heist Opdrachtenboekje voor het SECUNDAIR ONDERWIJS Graad 1 en Graad 2 Pannenstraat 140 - B-8300 Knokke-Heist Tel.: +32 50 630 872 - sincfala@knokke-heist.be -

Nadere informatie

Nr 1 - BELGISCHE UITVOER MADE IN BELGIUM.

Nr 1 - BELGISCHE UITVOER MADE IN BELGIUM. Restanten van vorige evenementen waar onze vereniging de inrichter was of deelnam aan de organisatie. Bestellen bij : Kris Van Wonterghem Breugellaan 17 9990 Maldegem. Per e-mail : kris@pzc7torentjes.be

Nadere informatie

EEN EEUW ZEEVISSERIJ STATISTIEKEN hoe ver reikt ons geheugen? Ann-Katrien Lescrauwaet, Heidi Debergh, Jan Mees - VLIZ

EEN EEUW ZEEVISSERIJ STATISTIEKEN hoe ver reikt ons geheugen? Ann-Katrien Lescrauwaet, Heidi Debergh, Jan Mees - VLIZ EEN EEUW ZEEVISSERIJ STATISTIEKEN hoe ver reikt ons geheugen? Ann-Katrien Lescrauwaet, Heidi Debergh, Jan Mees - VLIZ Studiedag Vissen in het Verleden 25/11/2011 Een Eeuw Zeevisserij in België Statistieken

Nadere informatie

Parochiearchieven? Het bewaren waard!

Parochiearchieven? Het bewaren waard! Parochiearchieven? Het bewaren waard! Parochiearchieven? Het bewaren waard! 1. Waarom moet ik het archief van mijn parochie bewaren? Parochiearchieven verdienen om meer dan één reden onze zorg. Allereerst

Nadere informatie

Trefwoorden WF2016. Trefwoorden WF2016

Trefwoorden WF2016. Trefwoorden WF2016 100 Jaar Groote Oorlog in Vlaanderen Plaatskenmerk 920 D 12 Herdenkingen ; Wereldoorlog I 16 tips voor 2016 Plaatskenmerk 920 D 27 West-Vlaanderen ; toerisme ; 2011-2020 Activiteitenverslag van het Departement

Nadere informatie

Erfgoedhuis Kortenberg. samen werk samen sterk

Erfgoedhuis Kortenberg. samen werk samen sterk Erfgoedhuis Kortenberg Wat vooraf ging 2002 4 heemkringen (1 per deelgemeente) + archeologische werkgroep - de Cultuur-Historische Vereniging van Erps-Kwerps ( 1971) - het Comité 1000 jaar Meerbeek ( 1978)

Nadere informatie

Koning Leopold II en Brugge. Jan D hondt Studiedag Brugge, the place to be 5 december 2015

Koning Leopold II en Brugge. Jan D hondt Studiedag Brugge, the place to be 5 december 2015 Koning Leopold II en Brugge Jan D hondt Studiedag Brugge, the place to be 5 december 2015 Leopold II, koning der Belgen Brussel, 9 april 1935 Laken 17 dec. 1909 x Maria Hendrika v. Oostenrijk Koning sinds

Nadere informatie

uitnodiging Laat ons de gesneuvelden nimmer vergeten

uitnodiging Laat ons de gesneuvelden nimmer vergeten als ge van ze leven in de westhoek passeert deur regen en noorderwinden keert omme den tijd als g' alhier passeert den oorlog ga j' hier were vinden (uit het liedje 'Duizend soldaten' van Willem Vermandere)

Nadere informatie

Zaterdag 30 juni 2012. Toespraak van JOKE SCHAUVLIEGE. Vlaams minister van Leefmilieu, Natuur & Cultuur. Opening Efemeer - Deinze

Zaterdag 30 juni 2012. Toespraak van JOKE SCHAUVLIEGE. Vlaams minister van Leefmilieu, Natuur & Cultuur. Opening Efemeer - Deinze Zaterdag 30 juni 2012 Toespraak van JOKE SCHAUVLIEGE Vlaams minister van Leefmilieu, Natuur & Cultuur Opening Efemeer - Deinze Geachte burgemeester (Beste Jan), Schepen (van Cultuur Gerda Ginneberge),

Nadere informatie

Stedelijke Musea Ieper. voor gezinnen

Stedelijke Musea Ieper. voor gezinnen Stedelijke Musea Ieper voor gezinnen Om te winnen moet je Om te winnen moet je is een speurtocht met krabloten die kinderen langs het Onderwijsmuseum, het Stedelijk Museum en het Museum Godshuis Belle

Nadere informatie

Andries Knevel, voorzitter Platform Cultuurhistorie Maas en Niers tel: /

Andries Knevel, voorzitter Platform Cultuurhistorie Maas en Niers   tel: / CONTACTINFORMATIE Heeft u of uw organisatie nog meer ideeën? Of wilt u zich aansluiten bij een (of meerdere) van de in deze nieuwbrief genoemde activiteiten? Laat dat dan s.v.p. snel weten aan de organisatie.

Nadere informatie

Meerjarenbeleidsplan

Meerjarenbeleidsplan Meerjarenbeleidsplan 2015-2018 [Geef de naam van het bedrijf op] 2 Inhoud Meerjarenbeleidsplan 2015 2018... 3 1. UITGANGSPUNTEN... 3 2. CULTUREEL ERFGOED... 3 3. ORGANISATIE... 4 4. BELEID 2015 2018...

Nadere informatie

Treinen vanuit en naar uw station Aalter. 12.06.2005-10.12.2005 Informatie dienstregelingen

Treinen vanuit en naar uw station Aalter. 12.06.2005-10.12.2005 Informatie dienstregelingen Treinen vanuit en naar uw station Aalter 12.06.2005-10.12.2005 Informatie dienstregelingen Aalter Beste Klanten, De verbetering van de kwaliteit van de dienstverlening blijft een hoofdobjectief voor de

Nadere informatie

De Plate. Informatieblad voor de leden van de Oostendse heemkring De Plate. Issue 2017

De Plate. Informatieblad voor de leden van de Oostendse heemkring De Plate. Issue 2017 650 jaar Poperingevaart Gheeraert, Johan Gidsenkroniek Westland Issue Jrg. 54 (2017) nr. 3 Trefwoorden Poperinge ; waterwegen Vleterbeek August Van Neste en de Commisie van Schoolonderzoek in 1880-1882

Nadere informatie

Trendbarometer hotels 2012 Finaal rapport

Trendbarometer hotels 2012 Finaal rapport Trendbarometer hotels 2012 Finaal rapport Trendbarometer hotels 2012 Inlichtingen Dagmar.Germonprez@toerismevlaanderen.be Tel +32 (0)2 504 25 15 Verantwoordelijke uitgever: Peter De Wilde - Toerisme Vlaanderen

Nadere informatie

Opendeurdag Erfgoedcel Mijn-Erfgoed

Opendeurdag Erfgoedcel Mijn-Erfgoed Erfgoedcel Mijn-Erfgoed E.Coppéelaan 87 3600 Genk Nieuwsbrief augustus 2015 42 NIEUWS Opendeurdag Erfgoedcel Mijn-Erfgoed Op zaterdag 12 september 2015 wordt voor de eerste keer Cmine Open House georganiseerd.

Nadere informatie

Een kunsteducatieve draaischijf

Een kunsteducatieve draaischijf Een kunsteducatieve draaischijf Hoger Secundair Basis Kleuter Buitengewoon Onderwijs Leerkrachten Volwassenen - Pedagogische Studie dagen -... alle groepen die willen proeven van kunst. 2015-2016 mu-zee-um

Nadere informatie

Treinen vanuit en naar uw station

Treinen vanuit en naar uw station Treinen vanuit en naar uw station Vichte 12.06.2005-10.12.2005 Informatie dienstregelingen Vichte Beste Klanten, De verbetering van de kwaliteit van de dienstverlening blijft een hoofdobjectief voor de

Nadere informatie

Rondrit naar Groede 94.99 km

Rondrit naar Groede 94.99 km Rondrit naar Groede 94.99 0 2.04 0 Lissewege Het zeer landelijke Lissewege hoort sinds de gemeentefusies bij Brugge. De naam van het dorp duikt op in de 11de eeuw en zou afkomstig kunnen zijn van 'liswega',

Nadere informatie

ANBI-gegevens van Stichting De Wieger en Stichting Vrienden van De Wieger

ANBI-gegevens van Stichting De Wieger en Stichting Vrienden van De Wieger ANBI-gegevens van Stichting De Wieger en Stichting Vrienden van De Wieger Naam museum: Stichting De Wieger, opgericht 14 januari 1988, herzien 13 maart 2014 Naam vrienden: Stichting Vrienden van De Wieger,

Nadere informatie

MYSTERIES VAN HET VENERABEL

MYSTERIES VAN HET VENERABEL MYSTERIES VAN HET VENERABEL Elke tweede donderdag na Pinksteren viert de Katholieke Kerk Sacramentsdag. Men herdenkt de instelling van de eucharistie, waarbij Jezus Christus zichzelf onder de gedaanten

Nadere informatie

Gemeente OOSTDUINKERKE Parochiekerk Sint-Niklaas

Gemeente OOSTDUINKERKE Parochiekerk Sint-Niklaas VLAAMSE OVERHEID inventarisatie van het onroerend erfgoed : ORGELS Provincie West-Vlaanderen Administratieve entiteit KOKSIJDE Gemeente OOSTDUINKERKE Parochiekerk Sint-Niklaas Arrondissement Veurne KERK

Nadere informatie

Auke en Wiesje Bult-Vreugde

Auke en Wiesje Bult-Vreugde Archiefnummer 0732 Inventaris van het archief van Auke en Wiesje Bult-Vreugde 1953-1984, met hiaten Karlijn de Jong Den Haag 2010 INHOUD 1 Inleiding 1.1 Schenking en verantwoording van de inventarisatie

Nadere informatie

Cijferboek cultureel erfgoed algemeen rapportageverslag

Cijferboek cultureel erfgoed algemeen rapportageverslag Cijferboek cultureel erfgoed 2012 - algemeen rapportageverslag Collectiebeherende organisatie - erfgoedbibliotheken Het Cijferboek cultureel erfgoed is een initiatief van het agentschap Kunsten en Erfgoed

Nadere informatie

Publiek en bezoek 2013

Publiek en bezoek 2013 Publiek en bezoek 203 Internationale bezoekers uit 67 verschillende landen 98.862 Portugese Synagoge Totaal aantal bezoekers JCK 277.3 30.679 Joods Historisch Museum en JHM Kindermuseum VS Top 0 landen

Nadere informatie