SINCFALA MUSEUM VAN DE ZWINSTREEK

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "SINCFALA MUSEUM VAN DE ZWINSTREEK"

Transcriptie

1 SINCFALA MUSEUM VAN DE ZWINSTREEK JAARVERSLAG 2010 Sincfala, Museum van de Zwinstreek Pannenstraat Knokke-Heist Tel: Fax:

2 2

3 WOORD VOORAF Een museum fungeert als geheugen van, voor en door een wijk, gemeente en regio. Sincfala, Museum van de Zwinstreek waakt hierover voor de gemeente Knokke-Heist en de buurgemeenten, die samen de Zwinregio vormen. Het geheugen voor de toekomst bewaren was ook voor 2010 de rode draad doorheen alle activiteiten, tijdelijke tentoonstellingen en permanent expositieaanbod. Herinneren. Dat is het uitgangspunt van het foto-identificatieproject dat in 2010 op volle snelheid kwam. In de loop van het jaar werden alle meer dan 8000 foto s uit de museumcollectie ingescand en in boekjes gebundeld om aan mensen (alleen of in groep) te laten bekijken. Wie staat op de foto s? Waar is het beeld genomen? Wat zijn de verhalen die het plaatje oproepen? Het project zal ook de volgende jaren doorlopen en aan de hand van een databank doorzoekbaar zijn. Inspireren. Dat deed de tentoonstelling Zwinstreek in VERVOERing, over de geschiedenis van trein, tram en bus in Knokke-Heist en de Zwinregio. Zoektochten in archieven en de collectie van andere erfgoedinstellingen en privépersonen leverden 1500 foto s en honderden plannen en brieven op. Het geheel werd gekneed tot een expositie waarin tekst, beeld en voorwerpen een eenheid vormden. Alles werd zorgvuldig ingescand en ontsloten voor een breed publiek. Bewaren. Elke week komen enkele mensen naar het museum om materiaal te schenken. We kunnen hen alleen maar dankbaar zijn dat zij de reflex hebben dit te doen, want nog veel te veel voorwerpen en documenten, die ons geheugen tastbaar maken, komen bij het vuilnis terecht. En dat is jammer Een groot deel van de activiteiten zijn er dan ook op gericht om mensen erop te wijzen vaker aan Museum Sincfala te denken als een stukje geschiedenis achteloos wordt weggegooid. Een stukje geschiedenis, hoe klein dan ook, waar anderen door het museum te bezoeken, ook wat aan hebben. Bits and bytes. Veel energie steken we in het toegankelijk maken van materiaal en documentatie dat op een of andere manier voor de toekomst wordt bewaard. De website van het museum kreeg een heus virtueel karakter door panoramafoto s te introduceren. Net zoals Museum Sincfala het hele jaar door 7 op 7 geopend is, wordt ook de museumwebsite en de website over de streek bijna elke dag aangepast. Alle bits en bytes die worden toegevoegd, blijven ook bewaard. Danny Lannoy Voorzitter 3

4 4

5 1. DOEL VERENIGING EN SAMENSTELLING BESTUUR 1.1. Doel Sincfala, Museum van de Zwinstreek vzw Sincfala, Museum van de Zwinstreek vzw werd in 1970 opgericht als Heemkundig museum voor de polders en de visserij. Eind 2005 kreeg de vereniging, met de realisatie van een nieuwe museumvleugel waarin ook de Zwinstreek meer aandacht kreeg en de vernieuwde vzw-wetgeving, een nieuwe naam. De doelstellingen werden in dat kader gemoderniseerd en bijgewerkt: a) het verzamelen, inventariseren, conserveren, permanent tentoonstellen en bestuderen van objecten (gebruiksvoorwerpen, iconografisch materiaal, voorwerpen m.b. t. de archeologie, geschiedenis, heemkunde, folklore, kunstgeschiedenis, landbouw en visserijleven en natuurlijke historie) m.b.t de Zwin- en kuststreek en dat volgens wetenschappelijk en museaal verantwoorde normen en methoden b) het promoten, beschermen en bestuderen van de Zwinstreek, zijn geschiedenis en erfgoed voor inwoners, toeristen en tweede verblijvers c) samenwerking met andere verenigingen, lokale en bovenlokale initiatieven die een gelijkaardig doel nastreven en dat binnen de structuren van de gemeentelijke afdeling Vrijetijd Samenstelling van het bestuur Danny LANNOY AV - RvB, voorzitter Fons THEERENS AV - RvB, secretaris/afgevaardigd bestuurder Freddy JONES AV - RvB, penningmeester Eric HUYS AV - RvB, lid Jan TILLEMAN AV - RvB, lid Noël GEIRNAERT Bieke HILLEWAERT Luc JANSSENS Jacques LARBOUILLAT Luc TROFFAES Mieke ACKX Caroline BAEYENS Robert CHIELENS Juul DE VOCHT Peter DEZUTTER Karel SEGERS Dirk VALCKE Luc VAN RILLAER AV AV AV AV AV adviseur adviseur adviseur adviseur adviseur adviseur adviseur adviseur AV: Algemene Vergadering - RvB: Raad van Bestuur 1.3. Algemene Vergaderingen De Algemene Vergaderingen vonden plaats op woensdag 10 maart en 13 september Algemene Vergadering 10 maart 2010 Verslag van de vergadering van de Algemene Vergadering van 15 april en 31 augustus 2009 Personeel Financiën: verslag ter goedkeuring Financiën: begroting 2010 reeds goedgekeurd Jaarverslag ter goedkeuring Gebouw: stand van zaken toegankelijkheid en uitbreiding Collectie Planning

6 Algemene Vergadering 13 september 2010 Goedkeuring verslag AV van 10 maart 2010 Financiën: begroting 2011 ter goedkeuring Planning 2011 Autonoom Gemeentelijk Bedrijf VrijeTijd Om de werkingssubsidies voor de vzw s die deel uitmaken van de Afdeling Vrijetijd vanaf begin 2011 te kunnen benutten, coördineerde de boekhouding van de afdeling Vrijetijd alle subsidieaanvragen. Daardoor moest de vzw een door de algemene vergadering goedgekeurde begroting 2011 aan het college van burgemeester en schepenen voorleggen in september De begroting van 2011 van de vzw Sincfala, Museum van de Zwinstreek werd na advies van de financieel beheerder in de gemeenteraad van 28 oktober 2010 goedgekeurd. De werkingssubsidie voor 2011 werd in de gemeenteraad van 24 november 2010 aan de vzw toegekend. De werkingssubsidies blijven op hetzelfde niveau als Overleg Op geregelde tijdstippen werd overleg gepleegd tussen voorzitter, algemeen bestuurder en erfgoedcoördinatrice. In dit overleg kwamen vooral het opzetten van tentoonstellingen en activiteiten en de aankoop van collectiestukken aan bod. 6

7 2. PERSONEEL 2.1. Samenstelling personeel Vzw-personeel Charlotte Van Wynsberghe (3 personeelsleden 2,5 FTE) administratief bediende halftijds contractueel als DAC in dienst sinds 15 december 1984 Marijke Heyneman Sonja Senave technisch medewerker voltijds contractueel als Smetbaan in dienst vanaf 1 februari 2000 technisch medewerker voltijds contractueel als Smetbaan in dienst vanaf 9 september 1998 als DAC sinds 1 januari 2000 Gemeentepersoneel (4 personeelsleden 3,5 FTE) Estelle Slegers erfgoedcoördinator voltijds contractueel vanaf 1 maart 2006 Ronny Janssens openstaand Luc Stepman administratief medewerker voltijds statutair vanaf 1 oktober 2004 administratief medewerkster - voltijds contractueel (vervanging loopbaanonderbreking Jeffrey Chielens) administratief medewerker halftijds contractueel vanaf 1 september 2006 Art. 60 (1 personeelslid 0,8 FTE) Bernard Verhaeghe administratief medewerker vanaf 1 februari Taakverdeling Leidinggevend personeel Als afgevaardigd beheerder van Sincfala, Museum van de Zwinstreek vzw is Fons Theerens belast met toezicht op de inhoud, het concept en de realisatie van het museum en de daaraan verbonden activiteiten. Estelle Slegers is als erfgoedcoördinator verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken in het museum, zowel op het vlak van de permanente collectie, als de tijdelijke tentoonstellingen en de andere museale activiteiten. Ze legt en onderhoudt contacten met erfgoedorganisaties en staat in voor het organiseren van erfgoedactiviteiten zoals Erfgoeddag en Open Monumentendag Administratief personeel Ronny Janssens staat in voor onthaal van de bezoekers, administratie, collectiestromingen, de financiën en registratie collectiestukken. Bernard Verhaeghe zorgt voor de productionele ondersteuning en promotie rond het museum en de evenementen en activiteiten, het mede-inventariseren van de museumcollectie en update websites Sincfala, Zwinstreek en Beelden in de Stad. Charlotte Van Wynsberghe staat in voor de inventarisatie van de collectie. Luc Stepman zorgt mee voor de inventarisatie van de museumcollectie Technisch en onderhoudspersoneel Marijke Heyneman en Sonja Senave staan in voor het nethouden van het museum en het onderhoud, behoud en depot van de museumcollectie. Ze zijn nauw betrokken bij de opbouw en afbraak van alle tentoonstellingen. 7

8 2.3. Jobstudenten Nicolas Larsen: 1 tot en met 31 juli inventarisatie collectie promotie Folkloremarkt werkstuk: tentoonstelling 100 jaar Wereldoorlog I in de Zwinstreek begeleiding Museumavonden en Zomertochten balie: onthaal bezoekers David Vercruysse: 1 tot en met 31 juli begeleiding Museumavonden en Zomertochten promotie Folkloremarkt inventarisatie collectie balie: onthaal bezoekers Vicky Viaene : 1 tot en met 31 augustus inventarisatie collectie inscannen fotomateriaal begeleiding Museumavonden en Zomertochten promotie folkloremarkt inventarisatie funerair erfgoed Ramskapelle 2.4. Personeelsbegeleiding Voor Bernard Verhaeghe loopt een inwerkingstraject van 6 maanden: 1 februari t/m 31 juli Stagiaires Kelly Pattist loopt tijdens het schooljaar op woensdag stage binnen haar opleiding secretariaat aan OLVO Heist. Lien Pollet volgt in het najaar van het schooljaar een 40 urenstage binnen haar opleiding van bachelor in het basisonderwijs. Ze maakt een educatief pakket voor 3 e jaars kleuters Medewerking gemeentepersoneel Voor de activiteiten kon het museum een beroep doen op de medewerkers van de Technisch Uitvoerende Diensten en het technisch personeel van het Cultuurcentrum Gidsen Voor de rondleidingen in het museum, bezoek in het kader van de Week van de Zee, begeleiding van de Zomertochten, Erfgoeddag en Open Monumentendag werden een tiental gediplomeerde gidsen ingezet. Op zaterdag 16 oktober hield Museum Sincfala in het kader van een opfrissingscursus een opleidingsvoormiddag voor gidsen om hun kennis omtrent het verruimde erfgoedaanbod in de Zwinstreek bij te spijkeren. 14 gidsen kregen een opfrissing van de heemkundige thema s die in Sincfala, Museum van de Zwinstreek aan bod komen. De deelnemers werden onthaald in de Toerismezaal van het nieuw gedeelte. Door Roger Vantorre, vrijwilliger en oud-praktijkleraar ex-provinciaal Maritiem Instituut te Heist, kregen ze het verhaal met anekdotes over het visserijonderwijs, bijgeloof, het leven aan boord van een vissersvaartuig en de toekomst van de Belgische zeevisserij. De erfgoedcoördinator Estelle Slegers leidde de gidsen in het nieuwe museumgedeelte langs alle belangrijke aspecten van 2000 jaar geschiedenis van de Zwinstreek. 8

9 2.8. Vrijwilligers Voor het museum gaat het in hoofdzaak om de volgende taken: deeltaken collectieverwerking teams versterken bij evenementen en activiteiten. Museum Sincfala kreeg in de loop van het jaar de hulp van zes vrijwilligers. Ze voerden in 2010 de volgende taken uit: Marie Louise Vandooren verzorgt het medeonthaal op opendeurdagen en recepties. Johan De Seck beheert op dinsdag het foto-identificatieproject over de zeevisserij. Nicole Vandierendonck en Monique Van Berendoncks worden op donderdagnamiddag ingezet voor o.a. opbergen kaartencollectie, sorteren en nummeren van schoolboeken en andere taken binnen de collectiewerking. Roger Vantorre zorgt op donderdag voor de inventarisatie vissersmateriaal en geeft advies voor de educatiepakketten. Daisy Ragole beheert op donderdag en vrijdag het foto-identificatieproject. 9

10 10

11 3. COLLECTIE EN INVENTARISATIE 3.1. Collectiewerving In 2010 nam de museumcollectie met 7860 stukken toe. Dit aantal werd bekomen door verwerving van stukken door schenking en aankopen, aangevuld met nog niet ontsloten, maar al eerder verworven stukken in het verleden. Er werden meer stukken gericht aangekocht met het oog op tentoonstellingen en museale projecten Schenking Schenkingen worden enerzijds spontaan door mensen aan het museum overhandigd. Naar aanleiding van tentoonstellingen of museale activiteiten wordt anderzijds gericht gezocht naar materiaal om de collectie uit te breiden (oproep via de pers of persoonlijke contacten) en dit materiaal in een tentoonstelling te verwerken. Een volledig overzicht van de schenking voor 2010 vindt u als bijlage 1. Per thema hieronder een aantal schenkingen geordend per categorie Oproepen Gouden sterren voor het schoon volk Foto s uit het eigen museumarchief en de archieven van Roger Nellens, het Casino en La Réserve met de sterren die in de jaren 1950 tot 1970 in Knokke actief waren. Van Georges Rombout, oud-portier van het Casino Knokke, werd een interview afgenomen. Beeldmateriaal en teksten werden ontleend uit jaargangen van Festival Journal de la vie touristique à Knokke-Le Zoute, Albertplage uit Bibliotheek Scharpoord. Zwinstreek in VERVOERing Voor deze zomertentoonstelling deed het Museum Sincfala een beroep op de lokale pers om mogelijke schenkers en bruikleengevers aan te spreken. Er reageerden 5 mensen. Annemieke en de Smarties - Photo Hall In het najaar richtte het Museum Sincfala samen met Johan Devos, beroepsfotograaf en curator van het tentoonstellingsproject, een oproep aan iedereen die vakantie- en familiefoto s heeft uit de tijd dat Photo Hall aan de Belgische kust toeristen en inwoners fotografeerde. De tentoonstelling wordt onderdeel van het Internationaal Fotofestival te Knokke-Heist in het voorjaar Documentatie en boeken (selectie) Anne-Marie Maertens Brochure, drankboekje en prentkaart van het toenmalige hotel Carlton uit Knokke-Het Zoute, een menuklapper van De Zes Bochten en Gustave Siska uit Knokke. Marc Goetinck Praktische gids van Lissewege, toeristische gids: Kustschatten, 2 Guides bleus de la Belgique, Lannoo s Provinciegids van West-Vlaanderen, oud exemplaar Dubbele provinciale wegwijzer van West-Vlaanderen, 1914, 2 handgeschreven brieven aan archivaris Bossier, blad met liedjestekst Varen in een bootje van Daan van Ollefen. Roger Dessein Folder Agence Maritime Internationale, boekje: Een Belgische Meening over Groot-Britannie s oorlogsinspanning, boekje: Toren, Tongerlo s tijdschrift, boekje: Zaaitijd, boek: Aardrijkskunde van België en Kongo, nota van Bestuur der Douanen en Accijnzen, Officiële Reisgids van de Belgische Spoorwegen, nr. 2 van Eduard Praet Boek: 1870: België en zijn heiligen, 1 boek: Het Gulden boek van Maria. Juliette Vandierendonck 11

12 Boek: Onze helden gesneuveld voor het Vaderland Deel I Ghislain Mortier Folder uit 1937 van Cine Nova, verdwenen cinema in de Lippenslaan, Knokke. Paul De Neve Programma 10 jaar Pallieter opus 82 programma poppentheater december 1983 mei Pierre Delanghe Tijdschrift La Mode Française, maart 1932, 14 nrs. Maandblad Nieuwe Tijden, periode , 35 nummers weekblad Zondagsvriend, jaargangen , 67 nummers weekblad Ons Land, jaargangen , 1 parochiaal blad De Zeester, 1937, 2 weekbladen Onze Plicht, 1937, 1 maandblad Lenteleven, 1936, 1 maandblad Piccolo, 1933, 2 brochures Voor uwe longen, de zuivere lucht van de Ardennen, 1 brochure Le Soldat Inconnu. Paul Depaepe Folder gedenkpaneel der vissers in de Visserskapel te Heist, oude persartikels uit Heyst Leeft (inhuldiging Heistse burgemeester Henri Debra), Wie is wie te Heist? en In Memoriam Sham Rock II (Z583) en Heist uit onze kinderjaren. Oscar Vantorre Aangifteformulier van een rijwiel- Provincie West-Vlaanderen- aanslagjaar 19 Model 13. Bert van Gelder Boek Een Cadzandse Muts, blijspel in 5 bedrijven, 1 tijdschriftartikel De strijd om het Zwin bij de Hazegrassluis op 5 augustus Godelieve Willems Tekstboek van het mysteriespel Beatrijs opgevoerd in 1934 te Knokke, binnenin gesigneerd door de acteurs Audiovisueel materiaal (selectie) Patrick Claeys Foto van de piratenzender Uilenspiegel. Het vaartuig waarop het vrije radiozendstation Uilenspiegel in de jaren 1970 voor de kust van Knokke-Heist popmuziek de ether in zond. Heemkundig Centrum De Benne vzw Foto van de bewaarschool van Heyst uit 1908, 1 oude prentkaart: Heyst-sur-Mer, départ pour la pêche en Knocke-sur-Mer, La digue et le Palace Hôtel. Pierre Delanghe Familieportretten van ouders, schenkers: Vantorre-Vlietinck, van tante Henriëtte Vlietinck, foto van visleurders (waaronder Henriëtte Vlietinck) uit Heist a/zee, jaren 1930, foto in kader van een Heistse schuit van reder Vlietinck, vader van visleurder Henriette Vlietinck. Paul Depaepe 16 mm filmrol waarop een 24 minuten durende opname over een vistival Viswal en een oude zwartwitfoto van Heyst-sur-Mer, Groupe d étrangers sur une barque. 12

13 Edith Denoyel 35 tekeningen in houtskool en waterverf van vissersportretten uit Heist en omgeving, met naam en lapnaam. Karel Vandendorpe 400 dia s van Heist, 79 dia s van Duinbergen, 38 dia s van de Haven van Zeebrugge, 49 dia s Polder en Zee, 30 dia s defilés, 62 dia s van Het Zwin. Anne Verschoore Kartonnen tekeningenmap van kunstenaar Guido Wolfaert, 1 tekening G. Wolfaert op bierviltje 1 houtskooltekening in kader De Laatste Voorstelling door B. Mason nr. 4/21. Godelieve Willems Groepsfoto in kader van het Lokale Hulpcomité te Knokke, Visserij (selectie) Guido Geselle Spijskruik. Pierre Delanghe 3 kluwen oude visnetkoorden. Ivan Bogaert Metalen splitshoorn voor het vlechten van kabels, houten splitshoorn voor het slaan en splitsen van touwen, 100 jaar oud. Daniël Deduytsche Nachtlicht, type Comet voor een reddingsboei. Roger Maertens-Couwyzer 2 bollen gecarbolineerd garen voor het breien van garnaalnetten, garnaal- en visspaan voor de maasgrootte van de netten, 7 breinaalden voor garnaal- en visnetten. Gilbert Sekeet Maritiem monsterboekje van zeeman Charles Ceyfs uit de periode Devotionalia (selectie) Roger Vantorre 385 doodsprentjes en -kaartjes van inwoners uit Knokke-Heist. Pierre Delanghe 3 heiligenbeelden van de Maagd Maria en Heilige Jozef. 8 ingekaderde heiligenprenten, 2 prenten Laatste Avondmaal, 2 prenten in kader Jezus Heiland en Heilige Maria met Jezus, 1 getuigschrift van toetreding tot Congregatie van de Heilige Maagd Maria te Heist van Henriëtte Vlietinck. Luc Van Rillaer 496 doodskaartjes en -prenten uit de provincie West-Vlaanderen, periode Eduard Praet 18 heiligenmedaillons, minuscule paternoster en een paternoster met dolfijnensymbool, getuigschrift van indiensttreding zuster Henriette Vlietinck tot de Congregatie Heilige Maagd Maria te Heist op 8 december Walter Maene Kruisvormig doek voor een priesterkazuifel en 12 kerkbanieren. 13

14 Familie Senave-Croes Kader Laatste Avondmaal, 1 plastic en 5 koperen kruisbeelden, tinnen beeldje Heilige Maria van Lourdes. Majo Van Ryckeghem Diploma van IJveraar voor de Bond van het Heilig Hart (Oscar Verheyde, 1930) in kader Verenigingen (selectie) Christina Muylle Koffer van het Rode Kruis uit de jaren , gevuld met authentiek hulpmateriaal gebruikt door de vader van schenkster, Georges Muylle, toen Rode Kruisvrijwilliger in Knokke-Heist. Johan De Seck 9 sierschotels van handbooggilden uit Aardenburg, Drongen, Brugge Sint- Andries, Brussel, Roeselare, De Pinte, Klemskerke en de Haan. Nicole Vandierendonck Canadese Bevrijdingsmars: 3 jasemblemen Canadese Bevrijdingsmars 1984 en 1988, 6 afgestempelde deelnamekaarten, 5 getuigschriften periode Majo Van Ryckeghem Sierbord Volksontwikkeling Davidsfonds Knokke Ambachten (selectie) Jacques Vandevelde Werktuigen uit zijn bakkerij, 2 pyrometers, 1 weegschaal, wafelijzers, 8 taartvormen en een oude rekenmachine. Rudy Geselle 3 schietspoelen, 2 schoenvormen, 1 oud model strijkijzer en 3 basculegewichten. Eduard Praet Koffiemolen, 1 ei om kousen te stoppen, 1 wasknijper, 1 koperen potje voor het smelten van lijm au bain marie. Walter Maene Kantklosserstafeltje met speldenkussens, houten klossen en koperen naalden. Guido Huysmans 6 sierborden uit de reeks Werkers van Toen : de naaister, de verpleegster, het spinnen, de kruidenier en de vissersvrouw. R. Maertens-Couwyzer Gaslantaarnaansteker en ovenpaal om gebak in de oven te plaatsen en uit te halen. Eduard Praet Houten spinnewiel, volledig uitgeruste materiaalkoffer voor opleiding tot schoenmaker. Johan Demon Draagbare Singernaaimachine met toebehoren in een lederen koffer. 14

15 Kaarten (selectie) Patrick Claeys Stratenplan van Knokke, ingekaderd. Johan De Seck Zeekaart van de Nederlandse kust van Westhinder tot Texel, hernieuwde uitgave van Marc Goetinck Wegenkaart van België, 1 carte taride 33 de la Hollande Opmerkelijk (selectie) Henri Mertens Reflexcamera s met hulpstukken en toebehoren. Rudy Geselle 18 glazen onderzetters voor boerenkachels. Pierre Cumps Knoks hotelporselein van Villa Allegro- Knokke en het Grand Hotel Pauwels Guido Lams Keizerlijk zegel van Filips II van Spanje, regeerperiode Anne Verschoore-Namurois 6 olie-op-doekschilderwerken van kunstenaar Guido Wolfaert Twee kleine hoeven onder een halfopen hemel Twee kantklosters Meisjesfiguur Zolder met ladder Bloeiende tuin Bloeiende tuin Paul Mattelaer Verzameling van werken van dokter Raymond De Beir Ko Slekke (houtskool op papier) Zicht op Westkapelle (houtskool op papier) Boerenhof (gouache op doek) Ko Slekke met kat (houtskool op papier) Zeebrugse sloepen (olie op doek) Pietje Verbanck (houtskool op papier) Cokesfabriek te Zeebrugge bij valavond (gouache op papier) Grijze zee (gouache op papier) Polderhoeve (gouache op papier) Mosselmanstraat (gouache op papier) Paard bij Knokse hoeve (gouache op papier) Duin (gouache op papier) Zeebrugge (gouache op papier) Portret van Stefaan De Beir (houtskool op papier) Knokse vrouw (houtskool op papier) Hollands landschap Zeist (houtskool op papier) Patisserie Verstraete (houskool op papier) Studie van paarden (houtskool op papier) Duivelsput (gouache op doek) Mussacio, portet van Romeinse keizer (houtskool op papier) 15

16 Guido Lams 11 schilderwerkjes van eigen hand over Knokke-Heist uit de periode Duinbergen, 1979 (monotype) Duinbergen, 1981 (pastel) Onweer op zee, 1981 (aquarel) Zonsondergang in Duinbergen, 1982 (pastel) Vissersboten in de haven, 1984 (pentekening) Avondrust, 1985 (gemengde techniek) Kalme zee, 1990 (aquarel) Zon na regen, 1990 (pastel) Avondlicht, 1991 (gedicht met illustratie) Duinbergen, 1999 (monotype) Zonsondergang te Heist, 2004 (gemengde techniek) Familie Senave-Croes Diverse huisraad: broodrooster, kleerborstel, stofzuiger, barometer, 2 brillendoosjes, toiletspiegel, krantenhouder, handmixer, blikopener, kurkentrekker, 2 keukenlapjes en een pak lucifers. Spelmateriaal: dominospel en teerlingenbak met set van teerlingen. Kledij: groene en blauwe wollen zwembroek (jaren 1960), 2 geruite werkhemden, 2 korsetten (jaren 1960) en zomerjurk. 9 fietsplaatjes van de provincie West-Vlaanderen. Anna Couwyzer-Mathays 16-delig porseleinen koffieservies, opgevist door haar vader, Karel Couwyzer, op de Z.493 in 1940, na het vergaan van het Zweedse vrachtschip Nippon voor de Belgische kust. Majo Van Ryckeghem 2 schilderijen olie op doek van een onbekende kunstenaar: Koster Justin Cosyn Margaretakerk Knokke 74 x 84 cm Florence Catrysse, vrouw van koster Justin Cosyn Margaretakerk Knokke- 74 x 84 cm. Frieda Tavernier 16

17 Zwart zijden jasje, deel van trouwkleed van de vrouw van bakker Lievens te Knokke, periode Gemeentebestuur Knokke-Heist, administraties 41 kleine administratieve stempels, 4 Trodat drukstempels, grote datumstempel, OFREX nummeringsmachine en grote perforator F. Soennecker op houten plaat Aankopen Geregeld werden rommelmarkten en kringloopcentra in de regio of langs de kust bezocht. Voor een detail van de aankopen zie bijlage Rommelmarkten/Kringloopcentra Verschillende medewerkers van het museum kochten op verschillende rommelmarkten en kringloopcentra collectiemateriaal Veilingen/Antiquariaten Van Sabben Poster Auction Affiche Zeebrugge, De Ideale Familie Badplaats uit 1945, lithografie van Coene Joseph. Horta Auctioneers 3 olieverfschilderij op doek In de hoek bij het vuur en Vissersboten te Heist Albrecht Dillens en Duinengezicht van Louise Héger. Delcampe.net Geregeld aankopen van prentbriefkaarten, foto s en oude documenten. Marc Vandewiele 14 oude boeken, De Doodendans in de drukkunst, Oorsprong hare abdijen Brugge en omgeving De zeemeerman en zeven anderen, Cartulaire de l ancienne Estaple de Bruges Keur van Nederduitsche spreekwoorden, Brugse Vrije Flandria Illustrata (30 gravures) Lot dozen met kaartspelen. Een provinciale wegwijzer van West-Vlaanderen uit Annuaire de la Flandre occidentale uit 1818 met handgekleurde kaart van West-Vlaanderen met de belangrijkste wegen, bevat inlichtingen over Heyst en Westcapelle. Sanson-N Menapii-kopergravure kaart met randkleuring uit de tijd 'Flandre occidentale,veurne Ambacht, La Mer du Nord, Vlaanderen. Rouwklacht afsterven de heer Franciscus Watelle, burgemeester Damme (1827) Geschiedenis van Middelburg in Vlaanderen Geschiedenis van het Zwin, Meetkerke, Lissewege, Lapscheure, Abdij Ter Doest Zakkaarten Nederland, Almanach Generaelen staet s lands 17

18 Strada: Histoire de la Guerre de Flandre (tome I et II) Plakkaten Vlaanderen:president ende raedtslieden van syne majesteyts Provincialen Raede van Vlaenderen. Cursief Lot ansichtkaarten Knokke Collectie mannekensbladen 4 boeken kinderprenten van Brepols Lot werken over godsdienstoorlogen, kaart Noord-West- Vlaanderen Kaart: Flandre espagnole et Flandre hollandoise Kaart en boek van de XVII Nederlandse Provinciën, Lot 406: Nouvelle Carte de Poste du Royaume des Pays Bas, kopergravure reiskaart Boek:Historische en Gedenkstukken Oostenrykse Nederlanden (1720) Boek:Brieven van eenen Vlaemschen Missionaris in Midden- Afrika Boeken:Assebroek jaar Duitse bezetting. Assebroek, geschiedenis van een Brugse rand. Geschiedenis van het Belgisch Leger Deel I-van 1830 tot Deel II: van 1920 tot heden, Boek: L'armée belge. Exposé historique organisation, costumes et uniformes. Oostkerke: Handgetekende en deels ingekleurde kaart: Kaert der grondeigendommen toebehorende Mr. Jean-Jac. Vermeire gelegen binnen de gemeente (Oostkerke) 1831, Kopergravure:'Die Graffschaft Flandern', oudgekleurde kaart. Kopergravure: Carte particulière des environs de Bruges, Ostende, Damme L' Ecluse et Autres Kopergravure:'Charte der veraenderten Barrière Graentzen Kopergravure:Comitaus Flandriae' 18e eeuw, kopergravure:'sluys sive Esclusa' Kaart Zeeuws-Vlaanderen, boek 2 volumes Assebroek , ets Oostkerke. Lustenhouwer boek: Geschiedenis café-chantant, kopergravure Sluis. Kopergravures boek: Historische en Staetkundige Gedenkstukken der Oostenrijkse Nederlanden. Roven L Armée belge coutumes et uniformes Kopergravure Comitatus Flandriae Kopergravure Generale kaart Brabant en Vlaanderen, Kopergravure Nouvelle Carte de Poste Belge Kopergravure Charte der vernaderten Privépersonen Mark Goetinck Reeks Ontwerp Gewestplannen Brugge- Oostkust Geologische kaart Europa (1875) Landkaart Littoral Ouest en Littoral Est Routekaart Oostkust, Zeekaart Dunkerque Westkapelle (1947) Spoorwegkaart Europa (1901) Stafkaart Cadzand (1946), Plan Knokke Stratenplan Knokke-Heist Autoatlas (wegenkaart) Benelux (1976) Toeristenatlas (wegenkaart) van Nederland 4 wegenkaarten België Autokaart Benelux Wegenkaart (benzinestations BP) in België Stadsplattegrond Brugge Spoorwegkaart België (1906) Zeekaart Brouwershaven & Zierikzee (1946) Toeristische kaart Benelux 8 provinciale wegenkaarten België, Spoorwegkaart 2 krantenknipsels Documenten correspondentie Le Hullu 18

19 Boek Mengelingen van Historische-Vaderlandschen inhoud- J.F. Willems ( ) Boekje Zee-Bruges Bruges 16p. Boekje Zee-Brugge Bruges 64 p. Gids voor Vlaanderen (1966) Handboek van de toerist VTB-VAB (1953) Toeristische Horecagids West-Vlaanderen Boek Westerscheldetunnel (2001) Galeriegids tentoonstellingsruimten in Vlaanderen Brussel Archiefdocumentatie van een bibliothecaris Bossier uit Brugge. G. Wauters 10 originele tekening-aquarellen van Erich Wessel uit 1911 over de grote hotels in Knokke en de Belgische kust uit de belle époque: Hotel du Centre te Duinbergen Grand Hotel Pauwels te Knocke Café du Golf Club Knocke- Le Zoute Hotel Continental te Knocke Hotel t Hof van Brussel te Sluis Hotel Balmoral à La Panne Grand Hotel Gauqié à Oostduinkerke Le port de Zeebruges La môle de Zeebruges 3.2 Bruikleen In bruikleen gekregen Een overzicht van de binnenkomende bruiklenen voor 2010 vindt u als bijlage 3. Henri Dobbelaere 8 oude foto s van Zeebrugse zeevisserij uit de jaren Foto s en namen van vissers werden ingescand als fotografisch materiaal onder collectie derden. André Deschryver Fotoalbum van haven van Zeebrugge met de môle, Zeedijk Heist, Knokke in W.O. II, La Réserve, Casino Knokke, Dir.-gen. Willemspark Heist, en een molen te Heist. John Hoorne Uniform van kusttrammaatschappij De Lijn en boek: De Tram maakte de Kust. Jacques Strubbe Foto s oude stoomtram te Heist (1908), Emile Strubbe (tram- en busbestuurder te Knokke), doodsbrieven vader en zoon Strubbe, beiden trambestuurders te Knokke, lidboekje Verbroedering der Trambedienden. Danny Proot 19

20 2 petten van trambedienden, ticketplank, fluitje, tickettang, tramplaat, tariefkaart Oostende-De Panne, 2 knopen en insigne uniform De Lijn, verkeerswetboek voor trambestuurders, bundel etiketten NMVB, dienstregeling spoorlijn Oostende - Knokke, 6 nummers De Belgische Tram, ticketstempel, statuut Tram- Buurtspoorweg en autobuspersoneel, brochure NMVB, Algemeene Prijstabellen, dienstregeling NMVB van 1982, tabel verdeling tariefzones, trajectkaart kusttram, 10 prentkaarten en foto s van de Belgische kusttram. Claire Ziegeler Guide pratique des Horaires de Trains, Trams et Bateaux, Ville de Knocke en een fotoboekje Knokke Paardentram, Harmonie Poldergalm 100 jaar oude trambel. Leo Proot Eentonige klaroen Erik Scheemaker Schaalmodel motorwagen trein type A Brugge - Knokke. Vlaams Tram- en Autobusmuseum Kalken, plannen en documenten van tramlijnen Knokke Dorp, Brugge Sluis - Heyst, Oostende Blankenberge - Heist. NMBS-Holding Archief en Fototheek Dienstregelingboekjes periode , , en Pierre de Meyer 16 schaalmodellen van treinlocomotieven, reizigerswagens en goederenwagons en 2 uurtabellen. Walter Weyts Periodiek tijdschrift personeel NMBS, nr 16 jr , boekje De Buurtspoorwegen in de Vlaanders van , 6 schaalmodellen NMBSrijtuigen, maquette Station Knokke. Provinciaal Archief West-Vlaanderen Plannen en documenten tramlijnen Brugge en Knokke. Els Goethals Fotoalbum betreffende Henri De Jaeger, ontwerper van het Vissershuldemonument te Heist. Zeeuws Archief Middelburg Plannen en aktes aanleg en uitbating Stoomtrammaatschappij Breskens Maldegem. Familie Senave-Croes Oude boomzaag, doos met kappersmateriaal, bronzen beeldje Maria te Lourdes, 2 gebedenboekjes, Verklarend zakwoordenboek der Nederlandse taal. Nicole Vandierendonck 5 panoramische foto-opnames van het zwembadcomplex De Lekkerbek in de Zwinduinen te Knokke. 20

SINCFALA MUSEUM VAN DE ZWINSTREEK JAARVERSLAG 2006

SINCFALA MUSEUM VAN DE ZWINSTREEK JAARVERSLAG 2006 SINCFALA MUSEUM VAN DE ZWINSTREEK JAARVERSLAG 2006 Sincfala, Museum van de Zwinstreek Pannenstraat 140 8300 Knokke-Heist Tel: 050 630 872 Fax: 050 630 406 www.sincfala.be WOORD VOORAF 2006 was een belangrijk

Nadere informatie

VOORWOORD. Beste. Is je interesse gewekt? Ga dan even rustig zitten, neem een lekkere tas koffie en lees ons jaarverslag.

VOORWOORD. Beste. Is je interesse gewekt? Ga dan even rustig zitten, neem een lekkere tas koffie en lees ons jaarverslag. VOORWOORD Beste Zoals je ziet is het jaarverslag van 2004, niet meer te vergelijken met dat van vorig jaar. In plaats van een overvloed aan tabellen en nietszeggende cijfers laten we de diensten zelf hun

Nadere informatie

H E E R L I J K H E D E N

H E E R L I J K H E D E N INHOUD Op korte termijn zijn er twee belangrijke activiteiten in het jubileumjaar van de VOHB. Noteert u vooral 14 april en 24 april in uw agenda. Op 24 april a.s. vieren wij officieel ons 60-jarig jubileum

Nadere informatie

INFORMATIEPLAN DE HOLLANDSCHE MOLEN Vereniging tot behoud van molens in Nederland

INFORMATIEPLAN DE HOLLANDSCHE MOLEN Vereniging tot behoud van molens in Nederland INFORMATIEPLAN DE HOLLANDSCHE MOLEN Vereniging tot behoud van molens in Nederland Kinderdijk REEKX ADVIES, GRONINGEN/ALMERE AGNALIZE NIJMAN EN LIZZY JONGMA NOVEMBER 2008 INHOUDSOPGAVE INLEIDING 5 DEEL

Nadere informatie

Jaarverslag Stadsmuseum Leidschendam-Voorburg 2011 JAARVERSLAG 2011 STADSMUSEUM LEIDSCHENDAM-VOORBURG

Jaarverslag Stadsmuseum Leidschendam-Voorburg 2011 JAARVERSLAG 2011 STADSMUSEUM LEIDSCHENDAM-VOORBURG JAARVERSLAG 2011 STADSMUSEUM LEIDSCHENDAM-VOORBURG 1 Inhoud Jaarverslag 2011 Stadsmuseum Leidschendam-Voorburg Tekstueel jaarverslag Voorwoord 3 Inleiding 4 Publiekstaken 5 Collectie 13 Mensen, financiën

Nadere informatie

BELGISCHE MUSEUMSTATISTIEKEN Januari 2009

BELGISCHE MUSEUMSTATISTIEKEN Januari 2009 FEDERAAL WETENSCHAPSBELEID DWTI DIENST VOOR WETENSCHAPPELIJKE EN TECHNISCHE INFORMATIE REF: digipat/musestat/belgië/rapport begmus 2006_N BELGISCHE MUSEUMSTATISTIEKEN Januari 2009 Inhoudstafel 1. Inleiding

Nadere informatie

Cultureel-Erfgoedconvenant Land van Waas 2009-2014 Inhoudelijk jaarverslag 2010

Cultureel-Erfgoedconvenant Land van Waas 2009-2014 Inhoudelijk jaarverslag 2010 Cultureel-Erfgoedconvenant Land van Waas 2009-2014 Inhoudelijk jaarverslag 2010 VOORAF In 2009 werd een nieuw Cultureel-Erfgoedconvenant Land van Waas gestart, namelijk voor de beleidsperiode 2009-2014.

Nadere informatie

infoblad periodieke uitgave november-december 14 - nr. 22 www.lichtervelde.be 100 jaar oorlog St. Jacobuskerk na bombardement, Lichtervelde, 1914

infoblad periodieke uitgave november-december 14 - nr. 22 www.lichtervelde.be 100 jaar oorlog St. Jacobuskerk na bombardement, Lichtervelde, 1914 infoblad periodieke uitgave november-december 14 - nr. 22 www.lichtervelde.be 100 jaar oorlog St. Jacobuskerk na bombardement, Lichtervelde, 1914 Inhoud Voorwoord Voorwoord 2 Varia 2 Bibliotheek 3 Milieu

Nadere informatie

MOOIE MO(NU)MENTEN DEEL JE

MOOIE MO(NU)MENTEN DEEL JE HERITA JAARVERSLAG 2013 MOOIE MO(NU)MENTEN DEEL JE Eveline (66 jaar) & Lynn (36 jaar) in het Kasteel Beauvoorde in Veurne INHOUD 00 p 4 VOORWOORD 01 INLEIDING p 5 02 p 7 AFDELINGSNIEUWS 1 Marketing &

Nadere informatie

De Nieuwe Blauwe Toren

De Nieuwe Blauwe Toren Nieuwe Steenweg 38A 8377 Zuienkerke info@marcvanloo.be tel: 050/41.43.11 TUINONDERNEMING MARC VANLOO GROND-, TUIN- EN AFSLUITINGSWERKEN www.marcvanloo.be SNOEIEN VAN BOMEN EN VERHAKSELEN VAN AFVAL. AANLEG

Nadere informatie

MAART - APRIL 2014 TWEEMAANDELIJKSE UITGAVE WWW.KAPRIJKE.BE. Bedankt vrijwilligers!

MAART - APRIL 2014 TWEEMAANDELIJKSE UITGAVE WWW.KAPRIJKE.BE. Bedankt vrijwilligers! 02 TWEEMAANDELIJKSE UITGAVE MAART - APRIL 2014 WWW.KAPRIJKE.BE Bedankt vrijwilligers! Bedankt vrijwilligers! Het gemeente- en OCMW-bestuur van Kaprijke bieden een uitgebreide waaier aan openbare diensten.

Nadere informatie

JAARVERSLAG WERKINGSJAAR 2012

JAARVERSLAG WERKINGSJAAR 2012 JAARVERSLAG WERKINGSJAAR 2012 INHOUD Inleiding... 3 Interne werking erfgoedcel... 4 Personeelsbeleid... 4 Interne communicatie... 5 Externe communicatie... 5 Dienstverlening... 9 Vorming...10 Beleidsontwikkeling...12

Nadere informatie

Wingene. Opening recreatiepark. Zaterdag 7 juli 2012 - vanaf 14.00 u. - Zie pag. 10. gratis toegang iedereen welkom. www.wingene.be.

Wingene. Opening recreatiepark. Zaterdag 7 juli 2012 - vanaf 14.00 u. - Zie pag. 10. gratis toegang iedereen welkom. www.wingene.be. Info Wingene 33 Wingene-Zwevezele Jaargang 8 juli/september 2012 gratis toegang iedereen welkom Opening recreatiepark Wingene Zaterdag 7 juli 2012 - vanaf 14.00 u. - Zie pag. 10 Pag. 3 Vlaanderen feest!

Nadere informatie

jaarverslag 2008 2 1

jaarverslag 2008 2 1 jaarverslag 2008 2 1 inhoudsopgave jaarverslag 2008 Voorwoord 5 Stafafdeling Conservatoren 7 Stafafdeling Marketing en communicatie 17 De bezoeker van Museum Boijmans Van Beuningen 23 Stafafdeling Educatie

Nadere informatie

KOM OP TEGEN KANKER. Eerste SPECIAL DAYS voor kinderen en jongeren met een mentale handicap werden een groot succes!!!

KOM OP TEGEN KANKER. Eerste SPECIAL DAYS voor kinderen en jongeren met een mentale handicap werden een groot succes!!! KOM OP TEGEN KANKER Het plantjesweekend voor Kom op tegen Kanker kende weer een enorm succes. Op 19 verkoopplaatsen en in 2 verenigingen verkochten wij met een groep van 45 enthousiaste vrijwilligers 2240

Nadere informatie

NIEUWPOORT. Uw Stad TWEEMAANDELIJKS : SEPTEMBER - OKTOBER 2006 34 E JAARGANG NR. 5

NIEUWPOORT. Uw Stad TWEEMAANDELIJKS : SEPTEMBER - OKTOBER 2006 34 E JAARGANG NR. 5 NIEUWPOORT Uw Stad TWEEMAANDELIJKS : SEPTEMBER - OKTOBER 2006 34 E JAARGANG NR. 5 Westkust Bierhandel David-Debal Ramskapellestraat 2a NIEUWPOORT Ind. Noord de Noordvaart Tel. 058 51 13 60 Fax 058 52 32

Nadere informatie

Loden last! Fietsbelasting 1924-1941

Loden last! Fietsbelasting 1924-1941 Im post (< Fr.-Lat.), m. (-en), 1 belasting op zaken van verbruik, accijns. 2 (bouwk.) kussenblok. I 3 (ZN) bovenlicht. Im post (< Fr.-Lat.), m. (-en), 1 belasting op zaken van verbruik, accijns. 2 (bouwk.)

Nadere informatie

Samenvatting collectieplan

Samenvatting collectieplan Samenvatting collectieplan 2012-2016 Over dit document -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3 2. Collectieprofiel----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

info Boterhammen in het Park op 29 mei in het stadspark Boterhammen in het Park...p. 2 Erfgoeddag...p. 15 Basta Diva Françoise Vanhecke... p.

info Boterhammen in het Park op 29 mei in het stadspark Boterhammen in het Park...p. 2 Erfgoeddag...p. 15 Basta Diva Françoise Vanhecke... p. info HARELBEKE Maandelijks infoblad - Dienst Communicatie Stad Harelbeke Tel. 056 733 310 - Fax 056 733 319 - info@harelbeke.be Editie: Mei 2011 Boterhammen in het Park op 29 mei in het stadspark Boterhammen

Nadere informatie

Z O R G. OMD 2009 Brugge

Z O R G. OMD 2009 Brugge Z O R G OMD 2009 Brugge Illustratie kaft Koning Albert I-laan 8, Onze-Lieve-Vrouw Psychiatrie binnenblad:ter Galghe/Ter Weelde aan de Diksmuidse Heerweg 1 Woord Vooraf Vorig jaar vierden we de twintigste

Nadere informatie

tentoonstelling 2 mei t/m 13 januari

tentoonstelling 2 mei t/m 13 januari Im post (< Fr.-Lat.), m. (-en), 1 belasting op zaken van verbruik, accijns. 2 (bouwk.) kussenblok. I 3 (ZN) bovenlicht. Im post (< Fr.-Lat.), m. (-en), 1 belasting op zaken van verbruik, accijns. 2 (bouwk.)

Nadere informatie

Historische Vereniging Vlaardingen december 2013

Historische Vereniging Vlaardingen december 2013 Historische Vereniging Vlaardingen december 2013 130 Billitonlaan 42-48, 3131 LK Vlaardingen Tel. 010-4344645 Openingstijden: maandag t/m vrijdag 09.00-17.30 uur zaterdag 09.00-17.00 uur In overleg is

Nadere informatie

M HKA 2011 Jaarverslag

M HKA 2011 Jaarverslag M HKA 2011 Jaarverslag Inhoud 1 INLEIDING 8 Inhoud 2 AFDELINGSNIEUWS 12 2.1 PRESENTATIE 2.1.1 Programmering 2.1.2 Productie 2.1.3 Cinema Zuid 2.1.4 Overzicht stages in 2011 2.2 ABCD 2.2.1 Archiefwerking

Nadere informatie

uitgekamd 4-5 Broers Jonckheere leven zich uit met verf en penseel 2-3 Vlaamse Landmaatschappij beschermt groene zones in de regio

uitgekamd 4-5 Broers Jonckheere leven zich uit met verf en penseel 2-3 Vlaamse Landmaatschappij beschermt groene zones in de regio uitgekamd België - Belgique P.B. - P.P. 1970 Wezembeek-Oppem BC 3352 P 007373 WEZEMBEEK-OPPEM jaargang 12, nr 7 september 2011 maandelijks tijdschrift (niet in juli-augustus) Uitgave van gemeenschapscentrum

Nadere informatie

www.lille.be www.lille.be Open Monumentendag Vlaanderen

www.lille.be www.lille.be Open Monumentendag Vlaanderen openmonumenten.be 20 E EDITIE - 20 E EEUW Info Lille is een periodiek infoblad van het gemeentebestuur Lille Uitgave: september 2008 nr. 5 32 jaargang Open Monumentendag Vlaanderen MAAK KENNIS MET DE MONUMENTEN

Nadere informatie

ZAAL Z. Nieuwe directeur Manfred Sellink. De zee, de zee! Verbouwing in tweede fase. Philip Wiegard. Schenker Oscar Nottebohm & familie

ZAAL Z. Nieuwe directeur Manfred Sellink. De zee, de zee! Verbouwing in tweede fase. Philip Wiegard. Schenker Oscar Nottebohm & familie Het Koninklijk Museum voor Schone Kunsten Antwerpen (KMSKA) is vanwege renovatiewerkzaamheden tot eind 2018 gesloten. U vindt onze collectie ondertussen op verschillende locaties in en rond Antwerpen.

Nadere informatie

VERTEL OF TOON. Een boek? Een tentoonstelling? Een multimediapresentatie? Een website? De keuze van een medium

VERTEL OF TOON. Een boek? Een tentoonstelling? Een multimediapresentatie? Een website? De keuze van een medium = zie www.hoeraeenjubileum.be VERTEL OF TOON HENDRIK OLLIVIER, AMSAB-ISG / FRANK SEBERECHTS, ADVN Een boek? Een tentoonstelling? Een multimediapresentatie? Een website? De keuze van een medium Een jubileum

Nadere informatie

TUSSEN VRIJHEID EN INZET, ENTHOUSIASME EN GELUK

TUSSEN VRIJHEID EN INZET, ENTHOUSIASME EN GELUK gemeente Wachtebeke informatieblad Zie p. 6-7 tweemaandelijks tijdschrift november-december 2013 TUSSEN VRIJHEID EN INZET, ENTHOUSIASME EN GELUK Het gemeentelijk informatieblad Wachtebeke wordt gedrukt

Nadere informatie

JAARVERSLAG. Brussel Onthaal-Open Deur Taborastraat 6-1000 Brussel Tel. 02/511.81.78 - Fax : 02/502.76.96 - E-mail : bapo@bapobood.be www.bapobood.

JAARVERSLAG. Brussel Onthaal-Open Deur Taborastraat 6-1000 Brussel Tel. 02/511.81.78 - Fax : 02/502.76.96 - E-mail : bapo@bapobood.be www.bapobood. JAARVERSLAG Brussel Onthaal-Open Deur Taborastraat 6-1000 Brussel Tel. 02/511.81.78 - Fax : 02/502.76.96 - E-mail : bapo@bapobood.be www.bapobood.be INDEX VOORWOORD... 1 Voorstelling van de Dienst... 3

Nadere informatie

NOVEMBER 2013. Sociaal Verwarmingsfonds. Programmabrochure De Meet p.13. Zitmoment Durf vergelijken p.4. Samenaankoop goedkopere, p.22. p.

NOVEMBER 2013. Sociaal Verwarmingsfonds. Programmabrochure De Meet p.13. Zitmoment Durf vergelijken p.4. Samenaankoop goedkopere, p.22. p. de Zitmoment Durf vergelijken p.4 Samenaankoop goedkopere, groene energie p.9 Programmabrochure De Meet p.13 Sociaal Verwarmingsfonds 2013 p.22 NOVEMBER 2013 UITNEEMBAAR PROGRAMMABROCHURE NAJAAR 2013 -

Nadere informatie