SINCFALA MUSEUM VAN DE ZWINSTREEK JAARVERSLAG 2008

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "SINCFALA MUSEUM VAN DE ZWINSTREEK JAARVERSLAG 2008"

Transcriptie

1 SINCFALA MUSEUM VAN DE ZWINSTREEK JAARVERSLAG 2008 Sincfala, Museum van de Zwinstreek Pannenstraat Knokke-Heist Tel: Fax:

2 WOORD VOORAF Met 2008 heeft Sincfala, Museum van de Zwinstreek een bijzonder druk jaar achter de rug. Het werd ingezet met de afsluiting van de succesvolle tentoonstelling Impressionisten in Knocke en Heyst, die het museum organiseerde in Cultuurcentrum Scharpoord. Voor het eerst is een werkjaar afgesloten met meer dan bezoekers. Dat aantal werd vooral behaald door de tijdelijke tentoonstelling Visscherskoppen van de Belgische fotograaf Stephan Vanfleteren. Met deze expositie sloot het museum voor het eerst aan bij het bestaande concept van het Internationaal Fotofestival Knokke-Heist dat al jaren wordt georganiseerd door de dienst Cultuur. Meteen is een nieuwe traditie geboren. Samenwerken zit in het bloed van bestuurders en medewerkers van het museum en in ruimere zin de dienst Erfgoed, want ook de samenwerking onder de noemer Parels uit de Zwinstreek, die de musea en bezoekerscentra uit de regio over de Belgisch-Nederlandse grens heen bundelt, werd uitgebreid van 10 naar 16 partners. Ook het werken met vrijwilligers kreeg een nieuw elan. De inzet van nieuwe vrijwilligers, waarvan de meeste zich sinds het begin van hun engagement tot op heden nog steeds belangeloos inzetten voor bepaalde aspecten van de werking van het museum, heeft vooral zijn vruchten afgeworpen bij de collectieverwerking. Sinds het ontstaan van het museum in 1960, toen nog op een zolderkamertje in Lissewege door wijlen Johan Ballegeer, zijn duizenden voorwerpen verzameld. De afgelopen jaren werd heel wat energie geïnvesteerd in de (digitale) ontsluiting van deze collectie om naar de toekomst toe op een makkelijkere en efficiëntere manier één of meerdere aspecten van deze collectie aan een zo breed mogelijk publiek te tonen. In 2008 zijn een recordaantal voorwerpen beschreven, ingevoerd in de computer, gefotografeerd en dus ontsloten. Ook het aantal schenkers en bruikleengevers van documenten en voorwerpen overtrof alle verwachtingen. Vooral de oproep aan geïnteresseerden om voorwerpen te schenken en/of in bruikleen te geven voor de zomertentoonstelling In Hemels Naam, over religieuze volkskunde in de Zwinstreek, maakte heel wat los bij de mensen. Nog tijdens de zomervakantie werd voor het eerst gezorgd voor een uitgebreider aanbod om de natuur, het landschap en het erfgoed in de gemeente en de Zwinstreek te ontdekken. Naast de uitbreiding van het aanbod met het toeristisch treintje en de Pajerotrein met de Garnalentocht, een rondrit met gids langs de Beelden in de Stad en de tocht Knokke-Heist anders bekeken, werd ook hier nauwer samengewerkt met bestaande gidsenverenigingen werd hoopvol, maar ook met de productie van heel wat stof afgesloten, want de realisatie van een lift in het Oud Schoolgebouw, is op het eind van het jaar gestart. Meteen iets om uit te kijken in Danny Lannoy Voorzitter Maart

3 1. DOEL VERENIGING EN SAMENSTELLING BESTUUR 1.1. Doel Sincfala, Museum van de Zwinstreek vzw Sincfala, Museum van de Zwinstreek vzw werd in 1970 opgericht als Heemkundig museum voor de polders en de visserij. Eind 2005 kreeg de vereniging, met de realisatie van een nieuwe museumvleugel waarin ook de Zwinstreek meer aandacht kreeg en de vernieuwde vzw-wetgeving, een nieuwe naam. De doelstellingen werden in dat kader gemoderniseerd en bijgewerkt: a) het verzamelen, het inventariseren, conserveren, permanent tentoonstellen en bestuderen van objecten (gebruiksvoorwerpen, iconografisch materiaal, voorwerpen m.b. tot de archeologie, geschiedenis, heemkunde, folklore, kunstgeschiedenis, landbouw en visserijleven en natuurlijke historie) m.b.t de Zwin- en kuststreek en dat volgens wetenschappelijk en museaal verantwoorde normen en methoden b) het promoten, beschermen en bestuderen van de Zwinstreek, zijn geschiedenis en erfgoed voor inwoners, toeristen en tweede verblijvers c) samenwerking met andere verenigingen, lokale en bovenlokale initiatieven die een gelijkaardig doel nastreven en dat binnen de structuren van de gemeentelijke afdeling VrijeTijd Samenstelling van het bestuur De samenstelling van de Raad van Bestuur, Algemene vergadering en adviseurs werden in 2007 niet gewijzigd. Danny LANNOY Fons THEERENS Freddy JONES Eric HUYS Jan TILLEMAN Noël GEIRNAERT Bieke HILLEWAERT Luc JANSSENS Jacques LARBOUILLAT Luc TROFFAES Willy WINTEIN Mieke ACKX Caroline BAEYENS Robert CHIELENS Juul DE VOCHT Peter DEZUTTER Karel SEGERS Dirk VALCKE Luc VAN RILLAER AV - RvB, voorzitter AV - RvB, secretaris/afgevaardigd bestuurder AV - RvB, penningmeester AV - RvB, lid AV - RvB, lid AV AV AV AV AV AV adviseur adviseur adviseur adviseur adviseur adviseur adviseur adviseur AV: Algemene Vergadering - RvB: Raad van Bestuur 3

4 1.3. Algemene Vergaderingen De Algemene Vergaderingen van het museumbestuur vonden plaats op woensdag 5 maart en 3 september Algemene Vergadering van 5 maart Verslag van de vergadering van de Algemene Vergadering van 30 januari en 7 november Personeel - Financiën: verslag ter goedkeuring - Financiën: begroting ter kennisgeving - Jaarverslag ter goedkeuring - Gebouw: stand van zaken toegankelijkheid en uitbreiding - Collectie - Planning 2008 Algemene Vergadering van 3 september Goedkeuring verslag AV van 5 maart Financiën: begroting 2009 ter goedkeuring - Planning Gebouw: stand van zaken toegankelijkheid en uitbreiding Om de werkingssubsidies voor de vzw s die deel uitmaken van de Afdeling Vrijetijd met ingang van 2009 te kunnen benutten coördineerde de boekhouding van deze afdeling alle subsidieaanvragen. Daardoor moest de vzw een door de Algemene Vergadering goedgekeurde begroting 2009 aan het College van Burgemeester en Schepenen en de Gemeenteraad voorleggen in de maand september van De begroting van 2009 van de vzw Sincfala, Museum van de Zwinstreek werd na advies van de financieel beheerder in de gemeenteraad van 25 september 2008 goedgekeurd. De werkingssubsidies werden verhoogd, enerzijds door middelen van gemeentelijke diensten naar de vzw over te hevelen, en anderzijds door bijkomende middelen te vragen om het museale aanbod zowel kwalitatief als kwantitatief te verhogen Overleg Op geregelde tijdstippen werd overleg gepleegd tussen de voorzitter, de algemeen bestuurder en de erfgoedcoördinatrice. In dit overleg kwamen vooral de uitwerking van de activiteiten, de uitbreiding van het museum (verhogen toegankelijkheid) en de aankoop van collectiestukken aan bod. 4

5 2. PERSONEEL 2.1. Samenstelling personeel In het museum werken 7 mensen (6 FTE) Vzw-personeel Marijke Heyneman Sonja Senave (3 personeelsleden 2,5 FTE) technisch medewerker voltijds contractueel als Smetbaan in dienst vanaf 1 februari 2000 technisch medewerker voltijds contractueel als Smetbaan in dienst vanaf 9 september 1998 als DAC sinds 1 januari 2000 Charlotte Van Wynsberghe administratief bediende halftijds contractueel als DAC in dienst sinds 15 december 1984 Gemeentepersoneel Estelle Slegers Jeffry Chielens Ronny Janssens Luc Stepman (4 personeelsleden 3,5 FTE) erfgoedcoördinator voltijds contractueel vanaf 1 maart 2006 administratief medewerker - voltijds contractueel vanaf 1 juni 2006 loopbaanonderbreking sinds 15 augustus administratief medewerker voltijds statutair vanaf 1 oktober 2004 administratief medewerker halftijds contractueel vanaf 1 september Taakverdeling Leidinggevend personeel Als afgevaardigd beheerder van Sincfala, Museum van de Zwinstreek vzw is Fons Theerens belast met toezicht op de inhoud, het concept en de realisatie van het museum en de daaraan verbonden activiteiten. Estelle Slegers is als erfgoedcoördinator verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken in het museum, zowel op het vlak van de permanente collectie, als de tijdelijke tentoonstellingen en de andere museale activiteiten. Ze legt en onderhoudt contacten met erfgoedorganisaties en staat in voor het organiseren van erfgoedactiviteiten zoals Erfgoeddag en Open Monumentendag. 5

6 Administratief personeel Ronny Janssens staat in voor het onthaal van de bezoekers, de administratie, de collectiestromingen en de museumshop. Jeffry Chielens zorgt voor de productionele ondersteuning en promotie rond het museum en de evenementen en activiteiten. Daarnaast zorgt hij ook voor het mede-inventariseren van de museumcollectie. Voor vervanging werd een nieuwe kandidaat geselecteerd na algemene sollicitaties voor administratief medewerker voor verschillende openstaande betrekkingen binnen de gemeente. Zijn taken werden na 15 augustus intern verdeeld. Charlotte Van Wynsberghe staat in voor de inventarisatie van de collectie. Luc Stepman zorgt mee voor de inventarisatie van de museumcollectie Technisch en onderhoudspersoneel Marijke Heyneman en Sonja Senave staan in voor het net houden van het museum en het onderhoud en behoud van de museumcollectie. Ze zijn nauw betrokken bij de opbouw (o.a. schilderen, tapijt leggen, informatieborden vervaardigen en ophangen ) en afbraak van alle tentoonstellingen Jobstudenten Vicky Viane: 1 tot en met 31 juli - inventarisatie collectie - promotie Folkloremarkt Heist - begeleiding Museumavonden en Zomertochten - balie: onthaal bezoekers en telefoonpermanentie Wesley Deschryver: 1 tot en met 31 juli - begeleiding Museumavonden en Zomertochten - promotie Folklorenmarkt Heist - inventarisatie collectie Evelyn Savels: 1 tot en met 31 augustus - promotie Folklorenmarkt Heist - begeleiding Museumavonden en Zomertochten - balie: onthaal bezoekers en telefoonpermanentie - inventarisatie collectie Jordy Plog: 1 tot en met 31 augustus - inventarisatie collectie - begeleiding Museumavonden en Zomertochten - Promotie Folklorenmarkt Heist. 6

7 2.4. Personeelsbegeleiding Geen van de personeelsleden zit in een inwerkingtraject Stagiaires Kelly Delanghe, die een opleiding onthaal & PR-assistant volgt aan Syntra West Brugge, liep stage in het museum Sincfala van 14 tot 30 april. Zij zocht uit hoe het Museum Sincfala aanwezig is op het internet en controleerde de gegevens, ordende dossiers Beelden in de Stad en controleerde gegevens en bronnen over deze kunstwerken op de website van Knokke-Heist. Ze beantwoordde telefoonoproepen, deed onthaalwerk aan de balie en scande foto s in. Kelly Trio loopt tijdens het schooljaar op woensdag stage binnen haar opleiding secretariaat aan OLVO Heist. Met Nathalie De Groote, Jelle Steegman en Adelheid Carlier (KHBO Bacheloropleiding Leerkracht) werd in november de ontwikkeling van educatieve pakketten voor het basisonderwijs gestart. Hun stage loopt tot mei Medewerking gemeentepersoneel Voor de activiteiten kon het museum beroep doen op de medewerkers van de Technisch Uitvoerende Dienst, het technisch personeel van het Cultuurcentrum en stadswachters en zomermedewerkers van de dienst Preventie Gidsen Voor de rondleidingen in het museum, de Week van de Zee, begeleiding van de Zomertochten en Open Monumentendag werden een tiental gediplomeerde gidsen ingezet. Er was op 8 februari 2008 een bijeenkomst om het werkjaar 2007 te evalueren, het museale aanbod van 2008, het uitgebreide zomeraanbod en hun statuut en vergoeding te bespreken Vrijwilligers Voor het museum gaat het in hoofdzaak om de volgende taken: - omschrijven van niet-geïnventariseerde collectiestukken - teams versterken bij evenementen en gebeurtenissen Museum Sincfala kreeg in de loop van het jaar de hulp van zes vrijwilligers die na een kennismakingsgesprek waarin de taken werden overlopen en gepeild naar de motivatie van de kandidaten vanaf juni hun taken met betrekking tot collectieontsluiting konden opnemen. Ze voerden in 2008 de volgende taken uit: Marie Louise Vandooren verzorgt het medeonthaal op opendeurdagen en recepties. 7

8 Greta Moerman Dinsdagnamiddag: bijhouden van de prentbriefkaartencollectie An Engelen Onregelmatig: stempels en santjes gestopt. Nicole Vandierendonck en Monique Van Berendoncks Donderdagnamiddag: opbergen kaartencollectie, sorteren en nummeren van schoolboeken, diverse taken binnen de collectiewerking. Roger Vantorre Donderdag: inventarisatie van educatief vissersmateriaal en advies educatiepakketten. Ursula Panis Maandag: inventarisatie van schoolboeken en bibliofiele uitgaven; start aanmaak educatief pakket secundair onderwijs. André Bal Donderdag - en vrijdagnamiddag: ondersteuning databank museumcollectie en inscannen van foto s. Daisy Ragole Donderdag en vrijdag: inscannen foto s, opstarten beeldbank. Hilde Baeyens Fotograferen museumcollectie. In januari 2008 organiseerde het Cultuurcentrum Scharpoord een vrijwilligersbeurs waarop meer dan 300 geïnteresseerde vrijwilligers een kijkje kwamen nemen. Museum Sincfala was er ook met een stand vertegenwoordigd. 8

9 3. COLLECTIE EN INVENTARISATIE 3.1. Collectiewerving In 2008 verwierf het museum ongeveer bijkomende collectiestukken. Het overgrote deel werd bekomen door schenking. Een kleiner aantal werd aangekocht Schenking Schenkingen worden enerzijds spontaan door mensen aan het museum overhandigd. Naar aanleiding van tentoonstellingen of museale activiteiten wordt gericht gezocht naar materiaal om de collectie uit te breiden (oproep via de pers of persoonlijke contacten) en dit materiaal in een tentoonstelling te verwerken. Een volledig overzicht van de schenking voor 2008 vindt u als bijlage 1. Per thema hieronder een aantal schenkingen geordend per categorie Oproepen Giften speelgoed In de aanloop van de tentoonstelling Buiten spelen. Binnen spelen. Geen vervlogen droom! (Nationaal Speelgoedmuseum Mechelen) werd actief gezocht naar speelgoed uit de vorige eeuw dat de snelle ontwikkeling van vrije tijd bij de jeugd treffend illustreert, zowel met een oproep in de pers als via persoonlijke contacten. Dank aan Anne Marie Maertens en Eric Engelrelst van de Crazy Corner, de carnavalswinkel uit Heist, Liliane Devos, hotelhoudster van het voormalige hotel Bristol te Heist, Luc Janssens, Nicole Vandierendonck, Monique Van Berendoncks, Yvette Boxoen, Emmanuel Devisch en Fons Theerens. Giften religieus erfgoed Voor deze zomertentoonstelling deed het museum een beroep op de lokale pers om mogelijke schenkers- en bruikleengeverskringen aan te spreken. Er reageerden 64 mensen Documentatie en boeken De familie Roets De Groote uit Heist schonk vijf rouwkaarten van op zee gebleven vissers. Henri Vantorre uit Heist bracht het museum een prent over de Duurbare herinnering aan soldaten gesneuveld voor het vaderland uit de badstad Heyst aan Zee en een diploma Aandenken van den Grooten Oorlog voor het recht en de beschaving A. Bakker uit Nederland schonk het boekje XXXI Vlaamsche Liederen - De Vrije Visschers. Leonard Breems schonk een grenskaart voor tewerkgestelde personen onder de bezetting van de Tweede Wereldoorlog. Patrick Maertens bracht schoolboeken uit de jaren

10 Annie Loeys schonk een reeks brieven van haar broer Marcel die hij schreef vanuit Duitsland in de periode , toen hij er als landbouwer verbleef. Hij werd door de Duitsers opgevorderd. E.H. Lieven Soetaert, priester aan de parochie Sint-Margareta Knokke, schonk de brochure Laveren tussen kerken en kapellen in Knokke-Heist, en drie exemplaren van het boekje Sint- Margaretakerk-Knokke-aan-Zee. Werner Vanmechelen schonk een bulletinboekje van de Rijsklagereschool, Noordstraat te Heist met de uitslagen van het schooljaar Jacques Van De Velde schonk 8 bundels met documentatie van lokale verkiezingen te Knokke- Heist van de voorbije vijftig jaar. Nicole De Groote gaf dertig telegrammen met gelukwensen bij huwelijk en geboorten. Robert Decorte schonk een verkiezingsaffiche gebruikt bij de gemeenteraadsverkiezingen in Heist van 12 oktober Stemt CVP- Lijst nr. 2, boeken waaronder twee over de Heistse familie Creviets en één over de Zeebrugse vismijn, zes nummers van Het Visserijblad van oude jaargangen 1963, 1965, 1966 en een kopie van een gedicht uit 1915 Smeekbede om den vrede. Raf en Carla Vandewalle-Vandaele schonken documenten over het leven van Joseph Jan Vandewalle, stadswerkman. Opvallend is een kaart van weggevoerde uit de Tweede Wereldoorlog, verzekeringsdocumenten en loonkaarten uit de jaren 1950, maatschappelijke zekerheidskaarten uit 1948/1949 en een verklaring van letsels opgelopen bij zijn gedwongen tewerkstelling in het Duistland tijdens de Tweede Wereldoorlog. Later brachten zij ook nog een National Health and Pension Insurance Contribution Card employed contributor uit 1942 toen Belgische vluchtelingen tijdens de Tweede Wereldoorlog werden opgevangen en tewerkgesteld in Engeland. Maja Julot schonk een lijvig en oud fotoalbum met prentbriefkaarten en foto s van Heist, Knokke en andere kustgemeenten. Manu Desutter bedacht het museum met 22 oude toeristische brochures van Knokke-Heist en de Belgische kust uit de periode en een bundel met dossiers over grenscorrecties aan de gemeente Knokke-Heist. Marie Louise Bariseau schonk enkele pagina s van de krant La Dernière Heure van 26 februari 1940 waarin een artikel met fotoverslag over een eerste aanval vanuit de lucht op een Heistse vissersboot H 48 Le Chalutier bij terugkeer naar de haven van Zeebrugge. Zuster Reinhildis van de Zusters van Onbevlekte Ontvangenis Heist schonk een reeks oude schoolboeken, een houten sorteerbakje met fiches voor lesvoorbereidingen, 6 leerlingenschriften, 8 schooluitgaven van poëzie, lidjes en verhalen, een boekje over de abdij van Ter Doest, een parochieboekje over Heist en de St.-Antoniuskerk, een tegel ter ere van de auteur Felix Timmermans, twee klanktapes met opnamen van Maurits Coornaert over een Poldertocht en een pakje met schoolinsignes. Marcelle Govaere schonk zeven fotoalbums van de 2 e en 3 e kleuterklas van de gemeentelijke basisschool te Heist, nu gekend als Het Anker. Paul Depaepe schonk het museum een map met persknipsels uit de jaren over de Heistse visserij en 4 oude nummers van de Heistse Heemkring Heyst Leeft en 1 nummer van het lokale tijdschrift De Spiegel. 10

11 Dirk Valcke schonk, naar traditie, enkele pakketjes met doodsantjes Audiovisueel materiaal De familie Roets-De Groote uit Heist schonk een ingekaderde zwart-witfoto van zeelui in kiel op het dek van een Zeebrugse vissersboot. Norbert Devestele bracht een kleurenfoto binnen in kader van het Vissersvoetbal, Heist. De sportieve vissersploeg zet de traditionele ludieke match tussen de vissers en plakkers voort. André Rappé, oud-visser uit Heist, schonk een ingekaderde foto van de Zeebrugse trawler Z 321 op zijn eerste reis in Luc Lierman, oud-onderwijzer uit Knokke, bracht een kleurenfoto van een oude Knokse mollenvanger uit de eerste helft van de twintigste eeuw en een kleurenfoto met kader van een oude schaapherder uit het Knokse uit dezelfde periode. De foto s werden genomen door Jozef Watteyne die een fotozaak uitbaatte in de Lippenslaan in Knokke. De foto s dateren van rond de jaren Gilbert Wtterwulghe schonk een zwart-witfoto van zijn grootvader, Lodewijk Vantorre, die tijdens de Eerste Wereldoorlog met zijn vissersboot H 25 naar Nederland vluchtte en daar verbleef. Hij kreeg de lapnaam De Bels. Een foto van zijn zoon, Constant Vantorre, oom van de schenker, aan boord van de Z408. Hij viste onder de roepnaam Constant De Bels. Nicole De Groote schonk twee oude familiealbums met zichten van mooie herinneringen in Heist en Duinbergen uit de jaren en reizen naar diverse bedevaartsoorden in België en Frankrijk. Juul Devocht schonk vier glazen fotoclichés van de Heistse vissersschool, bestemd als illustraties voor de schoolbrochure. Luc Van Rillaer schonk twee didactische oprolbare landkaarten van België die Het economisch geregionaliseerde België weergeven, zwart-witfoto s van een molendeskundige uit 1987, 40-tal zwart-witfoto s over de Knokse Kalfmolen en 58 stickers waaronder het Humorfestival Knokke- Heist, kandidaat- gemeenteraadsverkiezingen, handelszaken en toeristische activiteiten. Paul Depaepe schonk een reeks zwart-witfoto s van Heistse en Zeebrugse vissers uit de jaren en van de oud-visserijschool (ex-pmi) van Heist Visserij André Rappé schonk een olieverfschilderij van een zicht op de Zeebrugse haven, van de hand van Roger Pauwels, liefhebber uit Georgette Coppens uit Heist schonk een koperen patrijspoort met daarin een spiegel. Henri Vantorre uit Heist bracht drie bulletins van de toenmalige Rijksvisserijschool uit Knokke- Heist met schooluitslagen van de jaren , , Karel Savels schonk een uitvergrote afdruk van een oude prentkaart van Les bateaux de pêche de Heyst s/mer, en zeven doodskaartjes van vissers op zee vergaan. 11

12 Michaël Vandierendonck bracht een oude scheepstelefoon in zwart bakeliet. De schenking is van de familie Marthony-Desmedt die dit jaar werd getroffen door het verlies van de schipper Patrick Marthony, vader en echtgenoot en trouwe zeeman bij de reder Vandierendonck. Jeremy Vantorre schonk een kopie van een gravure van een visserskop van Jan Dobbelaere, een Heistse visser, in het jaar 1946 getekend door kunstenaar Jef Leysen. Op CD-rom brandde hij een speciale editie van het tijdschrift IBIS-Tros die helemaal is gewijd aan een dozijn oude vissers uit Heist met hun koppen geëtst en vereeuwigd door de kunstenaar. Jeannine Mercier schonk het museum een zwart-witfoto van een Zeebrugse zeewijding uit 1949 waarop een Heistse vissersfamilie aan boord poseert. De schenkster voegde bij de foto een namenlijst van bijna alle familieleden en verwanten. Roger Vantorre schonk een koperen visserspaander die nu op het visserspleintje pronkt voor de bezoekers. Nicole De Groote schonk een reeks zwart-witfoto s van haar vader, Felix De Groote, aan het werk als gebrevetteerd visser. Bij de schenking zat ook een bijzonder getuigschrift van bekwaamheid in de zeevisserij uit Immanuel Desutter schonk een reeks kunstfoto s met als thema Knokke-Heist en de visserij ooit getoond in een fotofestival georganiseerd door Unizo Knokke-Heist in Een sierschaal van de doop van een Zeebrugs vissersvaartuig Flamingo, de Z 548 in Eduard Derudder schonk foto s van het vissersvaartuig De Narwal Z 765, een fabrieksvissersboot dat de kusten van Zuid-Afrika beviste, met drie van zijn bemanningsleden. René Vandierendonck, Heistse oud-matroos van de Zeebrugse zeevisserij, schonk twee fotokaders van de vaartuigen waar hij op gevist heeft, de Z 583 Angélina en de Z 46 Neptunus, in de jaren Adhemar Vandaele schonk twee houten beeldjes, vervaardigd door Jos Ackx, die Antoon Morbee, Heistse visser uit de 19 e eeuw en de echtgenote van Jacobus Vandierendonck voorstellen. Dirk Valcke van de heemkring Heyst Leeft schonk een verzinkte vispaander, een keramisch beeld van visser met mand, een koperen afbeelding van een visser die een net breit en een grote foto van een Zeebrugse vissersboot, de Z 455. Thierry Billiau schonk twee zeemansboekjes van visser Adolf Kooy uitgegeven in Oostende in 1920 en Paul Depaepe schonk een rode visserkiel bezet met koperen knopen, een anker en het kruis, een gestreepte halsdoek van zijn grootvader (Heistse visser Leopold Depaepe), en twee rode schabben die zijn vader (Victor Depaepe) een opmerkelijke persoonlijkheid uit de Heistse visserswereld en vishandelaar, nog gedragen heeft Vlaggen De Orde van de Prinsen vertegenwoordigd door Geert Deman uit Heist schonk een vlag met de kleuren van de deelgemeente Heist (geel en groen) met in elk kleurenveld een oog en een glimlach. 12

13 Via Danny Lannoy, voorzitter van het Museum Sincfala kwamen we in het bezit van een verenigingsvlag Beenhouwersbond. De Vereenigde Beenhouwers Heyst en Omliggende uit Verenigingen De heemkring Cnoc Is Ier bezorgde vier fotokaders van Knokke-Zoute Albert Plage. Die kaders hingen van 1950 tot 1980 in het onthaal en de salon van het Knokse hotel Prince Baudouin. Dirk Aernoudt uit Lissewege en bestuurslid van de heemkring Sint-Guthago schonk één vaantje Royal Zoute Aviation Club Vliegschool vzw. Deze vliegclub uit Het Zoute werd in 1953 opgericht. Karel Savels bracht een ingekaderde foto van de Heistse Duinkanaries, een vereniging uit de jaren 1930 te vergelijken met de vinkenzetters van nu. De foto, toen genomen door F. Maelstaf uit Heist, is ter ere van de kampioen der Provinciale- en Landelijke Prijskampen uit Familie Vanwelden-Verstringe schonk een ingekaderde zwart-witfoto van de oude Heistse vereniging Gaaibolders Maatschappij Koninklijke eendracht bant nijd Heyst aan Zee De Sire die werd geportretteerd zou Jantje Dekkers zijn. Jacques Van De Velde bracht twee affiches van Knokse duivenmaatschappijen De Noorddduif en De Reisduif uit 1948, vijf affiches met uitslagen van prijsvluchten van de Duivenbond uit de jaren 1930, briefwisseling van de Knokse Duivenbond De Noordduif en duivenmaatschappij De Reisduif uit het Interbellum en tien tinnen schalen van Sint-Sebastiaangilde Knokke en andere verenigingen. Paul Depaepe schonk een doos met twee carnavalsmutsen van de Orde van de Prinsen samen met eretekens, erelinten en ordeplaquettes van diverse lokale carnavalsverenigingen Ambachten Rudolf Deschryver uit Zeebrugge schonk schrijnwerkeralaam. Patrick Bailyu, brandweerman uit Heist, breidde onze collectie timmermansalaam uit met drie houten moulure-schaven, die werden gebruikt voor het met de hand profileren van sierlijsten aan kasten, deuren en plafonds, twee houten handboren, een handzeis en een schraapmes. Alex Goetgebuer schonk het museum een oude houten tekentafel uit de periode (beginjaar 1950?) dat de gemeentelijke basisschool De Vonk nog de vakschool heette en lessen verstrekte in beroepsrichtingen Religie Christine Van Maele schonk vier houten kruisbeelden en een reeks publicaties. Alex Goetgebuer, voormalig leraar godsdienst in de gemeentelijke basisschool De Vonk, schonk drie oude didactische platen over de Passie van Christus, twee schalen van de Onze Lieve Vrouw van Scherpenheuvel, twee ingekaderde lithografieën met het beeld van Christus en Moeder Maria, oude Bijbels en schoolboeken Godsdienst. 13

14 Geert Hoemaecker stond volgende religieuze voorwerpen af: gebedenboeken, een beeldje van de Heilige Antonius Abt, een wijwatervaatje met memento mori, rozenkransen in grote en kleine formaten met opbergtasjes, vier kruisbeeldjes en drie keramische tegels in kader van Christus aan het kruis en met Maria, Christe Eleison en Mater Christi. Régine Van Bellinghen verrijkte de collectie met een doosje heiligenprenten, een Madonnakalender, een boekje Méditations sur l Evangile, een Christus en Maria beeldje, twee rozenkransen en enkele schapulieren. Marie-Josée Martens schonk een bundel foto s van geestelijken en santjes, een affiche Ter herinnering aan mijn geloofsbelijdenis, en een Herinnering aan de toewijding van het gezin aan de Heilige Maagd Maria en zwart-witfoto Vlaanderens bedevaart naar Lourdes juni Eric Engelrelst schonk een heiligenbeeld Sint-Jozef, patroonheilige van de timmerlieden. Huguette Vermeersch schonk een Latijns-Nederlandse mis- en vesperboek uit 1950, een roman la Petite Paroisse, een geïllustreerde De Leeuw van Vlaanderen, heiligenprentjes, doodsprentjes, een foto Gulden Priesterjubileum A. Masschelein, twee blaadjes met Heilig-Hart Bondliedjes, een wijwatervaatje met Christusfiguur, en een ingekaderde Herinnering aan de hernieuwing van de doopsbelofte en plechtige communie uit Luc Janssens bracht één liedblad Intredelied- Lichtmisviering, misboekjes, een collage van foto s en folders van Rerum Novarumvieringen uit de jaren en een bezoekfolder De Sint Antoniuskerk te Heist-aan-Zee. De kerkfabriek van Heilige Margareta Knokke schonk een oude affiche Parochiale Kerk van Knocke Jaarlijkse plechtige novene van Sint-Margarita uit Jozef Bonte, museumgids, schonk een reeks religieuze boeken en missietijdschriften. Françoise Minnebo schonk vier missalen, een koperen kruisbeeld in een ovalen kader, een kruisbeeld op voet, een beeld Heilige Familie en een Paternoster in wit etui. André Van Houtryve schonk elf gebedenboeken Guido Lams bracht een doopcape uit eind jaren 1930 en een Christusfiguur aan een zilveren kruis. Lucy Vanhove schonk drie herinneringsmedailles (goud, zilver en brons) van de Heistse Processie Ster der Zee. Robert Fournier-Devos bracht een keramische afbeelding van Maria Ster der Zee, naar het beeld in de Heistse Visserskapel, vermoedelijk nog vervaardigd door een Heistse visser, binnen. Willy Desmedt schonk een paneel met heiligenprenten. Jan Lavaert, pastoor van de Sint-Niklaasparochie in Westkapelle, schonk een affiche over de Westkapelse negendaagse plechtigheid ter ere van de Heilige Livinus, patroonheilige tegen reumatismen, lamheid, koortsen, maagpijn uit Yolande De Boodt-Cattoor schonk een oude paternoster uit haar grootmoeders tijd (jaren ). 14

15 Johan Braet van het gemeentearchief te Zedelgem schonk een 25-tal bidprentjes met overzicht van in een bepaald jaar overleden parochianen van Sint-Dyonisius Moerkerke (bij Damme) uit de jaren Paul Depaepe schonk een reeks oude doodsprentjes van overleden Heistse vissers en van scheepsrampen uit de jaren Opmerkelijk Adrien Hendrickx van Digital Imaging bvba uit De Haan schonk een map met zwartwitnegatieven en contactafdrukken van ongeveer opnames voor The Zoute Gazette van het jaar Emmanuel Devisch uit Knokke schonk twee paar oude metalen, een paar houten ijsschaatsen, een paar rolschaatsen en een oud scheermes. Luc Janssens schonk een autobaanmaquette Faller uit het jaar Guido Lams schonk twee naailapjes en zeven slabbetjes met Brusselse kant bewerkt. Werner Vanmechelen bracht een glazen knikkerfles van een brouwerij uit Blankenberge, gevonden bij de heraanleg van de Onderwijsstraat in het voorjaar van Willy Desmedt schonk de verkoopsaffiche Buitengewoone groote venditie Vruchten te Velde te Knocke en Westkapelle- 8 juli 1875 en Knocke-aan-Zee Openbare werken 23 maart 1909 (gekleefd op kartonplaat) In de archieven van Cultuurcentrum Scharpoord werd het Gulden Boek van de gemeente Heist teruggevonden. Dit boek bevat een schat aan handtekeningen en aantekeningen van personaliteiten sinds de jaren Jacques Vantorre schonk een pneumatisch opblaasbaar reddingsvlot (voor 25 opvarenden) dat tot enkele jaren terug deel uitmaakte van een gastankschip Cotswold. Philip en Andrea Hemschoote-Rammant schonken een oude koffie- of gerstebrander met onderzet te gebruiken op een Leuvense stoof. Marie Thérèse Vandewalle schonk de oude politie-uniformen van haar man toen hij als politieagent dienst deed in Wenduine De Haan van 1957 tot De gift bevat een zwart lederen politiejas, 1 stoffen uniform met twee broeken, twee kepies, 2 riemen met 1 wapenholster. Erika Gouweloose schonk een sierbord Bloemencorso Corso Fleuri Knokke-Zoute 1955 met een vaasje uit hetzelfde materiaal waarop het wapen van Knokke en eronder: Knokke-Zoute- Albert Plage Tuin van de Noordzee. Yolande Deboodt-Cattoor schonk een wit gevoerd wollen doopkleedje met 4 mutsjes uit 1922, 14 geborduurde lapjes uit de jaren , en diverse kinderkleedjes en -spulletjes. Lisette Cattoor schonk opgeviste materialen: twee fragmenten van mammoettanden, een vaas en stenen pot, twee koraalskeletten en een anemoonskelet en een reeks zeedieren, een koehoorn, een anker, een maquette van een lichtschip South Goodwin en een scheepslicht. Gerard Bonte schonk 41 oude fietsplaatjes uit de periode

16 Aankopen Een overzicht van de aankopen voor 2008 vindt u als bijlage 2. Toeristische affiches - Zeebrugge Train Ferry (circa 1920) door Frank Newbould. - Ferry Boats Zeebrugge Harwich (circa 1924) door R. Berckmans. - Zeebrugge-Harwich Save packing-time-money (ca. 1920) door Gawthorn. - Deuxième festival mondial du film Knokke-Le Zoute (1949) door kunstenaar Alechinsky. Kaarten Een kaart Blondeel en een kaart Haven en waterlopen van het Zwin aan. Ook ging een schetsboekje van een onbekende kunstenaar uit de 19 e eeuw van de hand. Prentbriefkaarten Het museum kocht op aangeven van Luc Van Rillaer een unieke reeks oude prentbriefkaarten (bijna stuks) van Knokke, Heist en Duinbergen. Postzegels Via de website van Delcampe kocht het museum een vel sierpostzegels met daarop afbeeldingen van prentbriefkaarten. Rommelmarkten Tijdens het seizoen werden geregeld rommelmarkten bezocht en onder andere volgende voorwerpen gekocht: Vier heiligenbeelden, een plaasteren aandenken aan hotel La Réserve, een prent van de Heilige Familie, een reeks prentkaarten van Ramskapelle, Westkapelle, Lissewege, Damme en Sluis, een groepsfoto KAV/KWB Lourdes juni 1951, een Jezusbeeldje, twee spreuken in kader met kruisjessteek, jaren 1960, de Heilige Familie achter een tableau met gebombeerd glas, een tegel 50 jaar KAV Heist (24 oktober 1981), een tegel met Onze Lieve Vrouw van de Visserskapel, een tinnen schaaltje PVV Vrouwenbond Heist 60 jaar, twee huisspreuken achter glas ingelijst, een kader met borduurwerk van Onze Lieve Vrouw, een tegel: gebed van een oude moeder, een sierbord ter herinnering van uwe heilige communie, een groot gebedenboek. Oude landkaart Bij Atelier Rubens te Heist kocht het museum een oude kaart Flandria Septentrionalis editie 1639: Historia Mundi van de hand van Michael Sparke. Devotionele voorwerpen Via de koopsites zoals delcampe.net en e-bay werd een reeks aan kleine devotionalia aangekocht waaronder: - prentkaart 'Oostakker Lourdes Heilig Hart' - tekstblad: litanie H. Vincentius a Paulo - Tilburg boekje: Vlaanderens bedevaart naar O.L.Vrouw van Lourdes - zes santjes OLV van Lourdes/Vincenti a Paulo/ Sancta Margareta/H. Margaretha/H. Vincentius - oude prentkaart (PK): Lissewege: abdijhoeve - oude PK: l' Angélus - naar Millet (gewelfde kaart) - oude PK: l' Angélus - naar Millet (kleurenprent) - boekje: Kort Begrijp-OLV van Dadizele - oud doodsprentje 'Louis Haneca' - oude PK: Heyst zeewijdingsprocessie - oude PK: Lissewege - Het Mirakelbeeld OLV van Lissewege - oude PK: Hof ter Doest - Lissewege - oude PK: Heist zeewijding. 16

17 - antieke koperplaat: Sint-Vincent de Paul - oude PK: Heilige Familie (Maria Jezus Jozef) - twee oude PK: L' Angelus (biddende gezinnen voor een Mariakapelletje) - twee heiligenbeelden: Heilige Vincentius a Paolo en Heilige Barbara. Aankoop veiling Cursief (voorjaar) - Vlaanderenkaart Flanders or the Spanish Netherlands H. Moll - Vlaanderenkaart Novissima Flandriae Comitatus Tabula Th. Danckaerts - Boeken Nicola Despars: Chronijcke van den Lande ende Graefscepe Vlaenderen 4 delen - Boek Emile H. Van Heurck: Les drapelets de pélérinage en Belgique et dans les pays voisins - Boeken L. Van der Essen: Alexandre Faranèse, Prince de Parme 5 delen - Boek Abraham a S. Clara: Den Algemeynen Dooden spiegel ofte de Kapelle der Dooden - Boek P.C. Bor: Oorspronck, begin ende aenvang der Nederlantscher oorlogen, beroerten en borgerlijcke oneenicheyden - Boek F. Strada: Histoire de la Guerre en Flandre - Lot houtsneden: devotieprenten, mannekensbladen etc. originele maar ook latere afdrukken, enkele tientallen stuks - Lot mannekensbladen: 53 ex. (Image d Epinal Imageries Gordinne Brepols) - Lot mannekensbladen: soldaten & uniformen (België Nederland Frankrijk) vnl. 19 de eeuw - Lot devotieprenten: kopergravures op papier vnl. 18 de en 19 de eeuw 31 stuks - Lot devotieprentjes H. Hart: 19 de eeuw, chromolithografie, enkele met kantwerk 14 stuks - Lot rozenkransen, scapulieren, pelgrimsinsignes, kruisbeeldjes etc. enkele tientallen stuks Aankoop veiling Van de Wiele - Lot boeken Karel De Gheldere - Boek Gustave Nellens - Maroc - Ferraris - Carte de la Belgique augementé (4 etuien) - Boek Gilliodts-Van Severen, Bruges Port de Mer - Boek Giry, Vies des saints pour chaque jour - Boek met fotogravures Edmond Picard - La forge Roussel Vaantje Dudzele Uit Nederland kocht het museum een vaantje van Dudzele aan. 3.2 Bruikleen In bruikleen gekregen Een overzicht van de bruiklenen voor 2008 vindt u als bijlage 3. Ter voorbereiding van een tijdelijke tentoonstelling werd steeds een oproep gedaan voor het in bruikleen geven van documenten en voorwerpen. Religieus erfgoed De oproep tot bruikleen voor de tentoonstelling In Hemels Naam werd goed opgevolgd. Bruikleengiften kwamen van: Alex Goetgebuer Een fotokader Christus Rex, een prent in kader van Moeder Gods en Christus, de Barmhartige. en drie oude kerkboeken. Régine Van Bellinghen 17

18 Een kruisbeeld (geelkoper), een houtsnijwerk van heilige in kader, een Mechelse cathechismus, drie wijwatervaatjes (biscuit, porselein, tin) Marie-Josée Martens Een kruisbeeld (geelkoper), christusfiguur (geelkoper), christushoofd met doornenkroon (geelkoper), wijwatervaatje met christushoofd (geelkoper), houten kruisbeeldje, Paternosters, flesje met water uit Lourdes, broche Vlaanderen beevaart Lourdes, brievenopener met Mariafiguur, 14 medaillons met patroonheiligen en paus, een cilindertje met Mariafiguur. Dirk Aernoudt 35 wijwatervaatjes, santjes roepingsdag te Westkapelle 2 juli Yvette Verstringe Een kruisbeeld (biscuit) op houten kruis, twee tekeningen in kader van Heilig Hart, plaatseren beeld Heilig Hart, foto in kader van Soeur Thérèse de l Enfant Jésus, vier beeldjes Heilige Familie, Mariabeeldje met Heilig Hart, groot Mariabeeld, 1 e communiebeeldje, santjes, heiligenboekjes, programmaboekjes heilige missen, twee fotomappen kruisevocatie te Heist. Jozef Bonte Een Mariabeeldje in etui, drie catechismussen, drie boekjes: feestdagen & plechtigheden, geestelijke vorming, het decreet over dagelijkse communie, een prent in kader: H. Margareta van Antiochië, drie boekjes: De Lieve vrouwkes van Limburg, Onze heiligen in kerk en kapel, H. Maria, vijf prentkaarten van kapellen en heiligen, zes santjes Notre Dame, zes gebedenfolders Notre Dame, tijdschrift De Volksmissionaris, twee zwart-witfoto s van boomkapelletje. Sonja Senave Vier heiligenbeelden: Jozef met Christus, Maria met Christus, engelenpaar, een beeld onderstolp: engel met anjers, een kaarsenhoudertje uit Lourdes, twee Noveenkaarsen. Brandweer Knokke-Heist Een kader met historisch heilgedicht opgedragen aan het brandweerkorps van Knokke-aan-Zee bij zijn 50-jarig bestaan en aan Sinte-Barbara door oud-schepen dr. Eugène Mattelaer, een kader met feestmenu 50-jarig bestaan Brandweer Knokke, drie menukaartjes Brandweer Heist a/zee en Sint- Barbarafeest en vaandeloverhandiging op 9 december Walter Maene 48 wijwatervaatjes, een PAX-licht, een standaardje Lourdes. Jacques Neyts Drie gebedenboeken waaronder Le Petit Paroissien romain uit 1939 en uit 1783, L imitation de Jésus-Christ. Willy Desmedt Twee processievlaggen: H. Maria en Ave Crux Spes Unica, twee koperen kaarslampen met stok, liturgische teksten en boeken, een kader: Oproep Bond van Heilig Hart der Parochie voor jaarlijkse Pausmis, zwart-witfoto s suisse, processies, begrafenissen, persknipsel: Naar Congo, twee ijzeren plaatjes: Cor Jesu Sacra, Ecce Crucem Domini. Twee kaders over de Lijdensweg van Christus, een groepsfoto Knokkenaars met Pastoor Depuydt in autobus te Lourdes uit 1927, een groepsfoto Knokse bedevaarders voor de kathedraal te Lourdes uit 1933, een kerkdagboek van Pastoor Ronse van de Sinte-Margarethakerk uit , en een houten maquette van de oude kerktoren van de Heilige Margaretakerk te Knokke. Fabien Raes gaf in bruikleen 68 plastic en glazen wijwaterbeeldjes van Onze Lieve Vrouw van Lourdes en een ingekaderde diploma van Plechtige Communie uit

19 Wilfried Van Es leende het museum 50 kruisbeelden in alle uitvoeringen uit. Francine Snauwaert Een koperen tableau in houten kader van OLV Ster der Zee, beeld OLV. Ster der Zee met blauw kleed onder glazen stolp. Ghislain De Groote-Koopman Een kader eerste communie met zeven sacramenten, kader met geborduurd Heilig Hart, Paternoster kloosterzusters orde OLV ten Bunderen, Paternoster Lourdes, hummeltje in plechtige communie onder houten kapelletje, twee Onze Lieve Vrouwen in blauw en rood kleedje onder stolp, kruisbeeld uit composiet onder stolp, kruisbeeld op staander uit composietmateriaal, wijwatervat uit zilver en koper, santje ABC der H. Theresa, plastieken hartje van Oostakker met medaille, diverse santjes, boekje OLV der 7 weedommen Ramskapelle en een wijwatervat met roze engel. Karel Danneels van de Heemkundige kring De Groene Tente in Dudzele gaf in bruikleen: twee borden met verering Sint-Franciscus Xaverius, een affiche met preken van de missie, en bedevaartstekens. Corinne Delattre leende een merklap met heiligenfiguren uit 1850 vervaardigd in een klooster. Diverse kerkfabrieken uit Knokke-Heist leenden materiaal uit hun parochiearchieven In bruikleen gegeven William De Vlieghere verlengde zijn bruikleengift uit 1998 en 2003 met een periode van vijf jaar, dus tot 15 mei De voorwerpen in bruikleen betreffen: 3867 Maquette vissersvaartuig Z79 met kast 3868 Maquette vissersvaartuig Z509 met kast 3869 Maquette vissersvaartuig Z70 met kast 3870 Maquette vissersvaartuig Z122 met kast 3871 Kast met 3 kleine maquettes vissersvaartuigen Z98 / Z46 / Z Kast met 4 kleine maquettes vissersvaartuigen Z447 / Z408 / Z509 / O Maquette vissersvaartuig Z507 met kast Het Visserijmuseum in Breskens organiseerde de tentoonstelling Grote en kleine vissers van de Republiek. Visserij ten tijde van Michiel de Ruyter. Arco Willeboordse, conservator van de West- Zeeuwse Musea (gemeente Sluis) leende voor dit evenement de maquette van de haringbuis die op de laagzolder van het museum staat. De periode van ontlening liep van eind maart 2007 tot begin januari Aan Geo Art vzw (Vlaams Gemeenschapsonderwijs) gaf het museum voor tot het einde van het schooljaar 2007/2008 volgende stukken in kader van een tentoonstelling Vuur, Water, Aarde en Lucht in bruikleen: - Affiches: uit museumshop, affiches in kader in onthaal (Heyst-Duinbergen: Heistse schuit en Tweede Wereldfilmfestival) en poster Henri Cassiers - Kunstwerken: aquarellen van Rita Teerlinck, aquarellen Ignace Van Isacker, tekeningen visserskoppen van Jef Leysen, tekeningen Niemeyer, schilderij Henri Segers, schilderij Frans Van Damme, schilderij Erich Wessel Huisjes in duinen, schilderij Martha van den Bussche Oude Margarethakerk en Pissarro Molens in Knokke 19

20 - Educatief materiaal: gedeelte achterwand strandscène Heist en landkaarten met details op forex (de Hervy 1501, Pourbus 1570, Visscher 1627, Ferraris 1777, NGI topografische kaart 1991) - Maquettes: Heistse schuit, badkar, landbouwmodellen en boten - Visserij: seinvlaggen en zeekaarten - Varia: foto s en documenten (toeristische folders, brochures ), stadsplannen die evolutie in woongebeid aantonen en zoektochten Week van de Zee. Aan Ludwina Wybouw, etalagiste van Delhaize vestiging in Sint-Kruis Brugge leende het museum een oranje visnet, vier vlotters in glas, drie reddingsvesten, een roer, een anker, twee houten katrollen, een reddingsboei uit voor de verfraaiing van de visafdeling aldaar. Aan Juul De Vocht gaf het museum voor de vissersmis op zondag 3 februari in de Sint-Antonius abt kerk te Heist volgende voorwerpen in bruikleen: - Een houten kruisbeeld, twee Mariabeelden, en twee vissersmanden met een net. Aan Paul De Neve leende het museum een houten trogge die gebruikt werd op het Paasgrabbelfeest door 280 kinderen en ouders in de gemeentelijke basisschool De Vonk. Aan het Visserijmuseum te Breskens stond het museum een kopergravure Miraculeuze Visvangst in het Meer van Genezareth af voor hun tentoonstelling Jaar van Religieus Erfgoed Aan de Stedelijke Musea van Sint-Niklaas gaf Sincfala in bruikleen een reeks historische landkaarten voor de tentoonstelling De XVII Provinciën in oude kaarten. Het verhaal van een woelige splitsing, die plaatsvond in het Mercatormuseum. Aan de Kringwinkel in Heist leende het museum voor De dag van de kringloopwinkel (25 oktober) in de oude Visserijschool aan de Kursaalstraat volgende voorwerpen uit: een handlog, panelen met voorbeelden van netten, drie scheepslampen, een visnet, een man overboord-licht, glazen vlotters, een katrol, een dubbeleschijf, twee reddingsvesten, een halve diabolo, een blauwe paander, een bruine paander, een stuurwiel, een garnaalzeef, een krabbenzeef, een patrijspoort, 20 breinaalden, 10 ankers, een benne, een diepteloodlijn en twee stootballen. Aan Seafront Zeebrugge leende Museum Sincfala voor een periode van vijf jaar volgende collectiestukken uit: een lijst met reddingsseinen, een schilderij: Vissersboot aan steiger in haven, een schilderij: Zeebrugse vissersboten aan de kade, een herdenkingskader: de drama s der zee, de tol der vissers, een herdenkingskader: vergaan in zee, een herdenkingskader: begrafenis van vissers van de H 15, een boeilicht, een vlotter uit kunststof, een vlotter in oranje polyester, een vlotter in aluminium, een oranje reddingsvest, een zuidwester, een gele oliejas, een scheepsmaquette van de Z 452 Rembrandt. Deze stukken zullen in de oude Zeebrugse vismijn waar een deel van Seafront is ondergebracht worden permanent tentoongesteld Inventarisatie De inventarisatie verloopt online via de museumwebstek en verloopt in drie fasen: A. Registratie: het registreren van binnenkomende stukken gebeurt door Ronny Janssens die schenkings- en/of bruikleenaktes opstelt. In geval van gewone aankoop worden de voorwerpen geregistreerd als aankoop zonder akte, maar (indien mogelijk) met aankoopbewijs. B. Inventarisatie: het onderbrengen, beschrijven en fotograferen van de collectie in gepaste rubrieken gebeurt door Charlotte en Luc. 20

SINCFALA MUSEUM VAN DE ZWINSTREEK JAARVERSLAG 2009

SINCFALA MUSEUM VAN DE ZWINSTREEK JAARVERSLAG 2009 SINCFALA MUSEUM VAN DE ZWINSTREEK JAARVERSLAG 2009 Sincfala, Museum van de Zwinstreek Pannenstraat 140 8300 Knokke-Heist Tel 050 630 872 Fax 050 630 406 www.sincfala.be Tentoonstelling Klasgenoten in Heist-aan-Zee

Nadere informatie

Maria verscheen in Lourdes aan een meisje. Wat was haar naam? Op wat voor plaats verscheen Maria aan Bernadette?

Maria verscheen in Lourdes aan een meisje. Wat was haar naam? Op wat voor plaats verscheen Maria aan Bernadette? Maria verscheen in Lourdes aan een meisje. Wat was haar naam? Op wat voor plaats verscheen Maria aan Bernadette? Waarmee vullen bedevaarders hun flessen aan de grot van Lourdes? Welke twee gebeden bid

Nadere informatie

SINCFALA MUSEUM VAN DE ZWINSTREEK JAARVERSLAG 2006

SINCFALA MUSEUM VAN DE ZWINSTREEK JAARVERSLAG 2006 SINCFALA MUSEUM VAN DE ZWINSTREEK JAARVERSLAG 2006 Sincfala, Museum van de Zwinstreek Pannenstraat 140 8300 Knokke-Heist Tel: 050 630 872 Fax: 050 630 406 www.sincfala.be WOORD VOORAF 2006 was een belangrijk

Nadere informatie

SINCFALA MUSEUM VAN DE ZWINSTREEK

SINCFALA MUSEUM VAN DE ZWINSTREEK SINCFALA MUSEUM VAN DE ZWINSTREEK JAARVERSLAG 2011 Sincfala, Museum van de Zwinstreek Pannenstraat 140 8300 Knokke-Heist Tel: 050 630 872 Fax: 050 630 406 www.sincfala.be 2 WOORD VOORAF 2011 was voor Sincfala,

Nadere informatie

Parochiearchieven? Het bewaren waard!

Parochiearchieven? Het bewaren waard! Parochiearchieven? Het bewaren waard! Parochiearchieven? Het bewaren waard! 1. Waarom moet ik het archief van mijn parochie bewaren? Parochiearchieven verdienen om meer dan één reden onze zorg. Allereerst

Nadere informatie

Het Nationaal Visserijmuseum van Oostduinkerke. Bibliotheek en documentatiecentrum

Het Nationaal Visserijmuseum van Oostduinkerke. Bibliotheek en documentatiecentrum Het Nationaal Visserijmuseum van Oostduinkerke Bibliotheek en documentatiecentrum Honoré Loones, stichter van het Nationaal Visserijmuseum van Oostduinkerke Maritiem museum te Oostduinkerke Was gevestigd

Nadere informatie

40 jaar Ring Shopping Kortrijk Noord

40 jaar Ring Shopping Kortrijk Noord 40 jaar Ring Shopping Kortrijk Noord Het geheugen van de regio In oktober 1973 zwaaiden de deuren van het Ring Shopping Kortrijk Noord open. Een bijzonder tijdstip eigenlijk want heel de regio was toen

Nadere informatie

SINCFALA MUSEUM VAN DE ZWINSTREEK JAARVERSLAG 2007

SINCFALA MUSEUM VAN DE ZWINSTREEK JAARVERSLAG 2007 SINCFALA MUSEUM VAN DE ZWINSTREEK JAARVERSLAG 2007 Sincfala, Museum van de Zwinstreek Pannenstraat 140 8300 Knokke-Heist Tel. 050 630 872 Fax 050 630 406 www.sincfala.be Woord vooraf Met 2007 heeft Sincfala,

Nadere informatie

Checklist: Tentoonstellen voor beginners

Checklist: Tentoonstellen voor beginners Checklist: Tentoonstellen voor beginners Dit document is een voorbeelddocument, aangeleverd door Heemkunde Vlaanderen. Het is bedoeld voor iedereen die van plan is een tentoonstelling op te zetten. Locatie

Nadere informatie

Bestaat Toeval? Een vakantie-impressie vol van synchroniciteit De meivakantie 2015 van Dinie en Jaap Craamer

Bestaat Toeval? Een vakantie-impressie vol van synchroniciteit De meivakantie 2015 van Dinie en Jaap Craamer Bestaat Toeval? Een vakantie-impressie vol van synchroniciteit De meivakantie 2015 van Dinie en Jaap Craamer Enige jaren geleden hebben mijn vrouw en ik een lezing van Selma Sevenhuijsen bijgewoond. Het

Nadere informatie

museabrugge.be MUSEA BRUGGE PERSDOSSIER PASSÉ COMPOSÉ HET ONTSTAAN VAN DE GRUUTHUSECOLLECTIE

museabrugge.be MUSEA BRUGGE PERSDOSSIER PASSÉ COMPOSÉ HET ONTSTAAN VAN DE GRUUTHUSECOLLECTIE museabrugge.be MUSEA BRUGGE PERSDOSSIER PASSÉ COMPOSÉ HET ONTSTAAN VAN DE GRUUTHUSECOLLECTIE Gezellemuseum, Rolweg 64, 8000 Brugge Tentoonstelling van 6 juni 2015 tot 3 januari 2016 Passé composé. Het

Nadere informatie

Vroeger en Nu. Reeks met getuigenissen over het verleden van het Waasland

Vroeger en Nu. Reeks met getuigenissen over het verleden van het Waasland Vroeger en Nu Reeks met getuigenissen over het verleden van het Waasland De Erfgoedcel Waasland maakt deel uit van het Intergemeentelijk Samenwerkingsverband van het Land van Waas (I.C.W.) en wordt ondersteund

Nadere informatie

Jaar 1996 Plaatskenmerk D 22 Trefwoorden WF2016 Toerisme ; Brugge Horeca ; Brugge

Jaar 1996 Plaatskenmerk D 22 Trefwoorden WF2016 Toerisme ; Brugge Horeca ; Brugge Albert en Elisabeth Marie José van België Plaatskenmerk 28.617 Marie José van België Elisabeth (koningin van België) Albert I (koning van België) Analecta Cartusiana Jaar 1993 Plaatskenmerk 928 D 4 Kloosterorden

Nadere informatie

Van de boomstamkano van Nekkerspoel tot de garnalenvisser Crangon

Van de boomstamkano van Nekkerspoel tot de garnalenvisser Crangon Een huisstijl voor het VIOE Van de boomstamkano van Nekkerspoel tot de garnalenvisser Crangon Tom Lenaerts Vlaams Instituut voor het Onroerend Erfgoed Inhoudstafel Inleiding: watererfgoed en vis maritiem

Nadere informatie

Schenken aan een museum?!

Schenken aan een museum?! Schenken aan een museum?! Er worden heel veel objecten en dus erfgoed bij de mensen thuis bewaard. Het begint meestal met een dingetje dat - vaak per toeval - gekregen of aangekocht wordt. Eens men daar

Nadere informatie

Vrijwilligers bij het beheer van in situ religieus erfgoed. De Monumentale Kerken Antwerpen als case-studystudy Expertenforum CRKC / Uit de kast Heverlee 23 mei 2013 Monumentale Kerken Antwerpen Onze-Lieve-Vrouwekathedraal

Nadere informatie

Schepen van cultuur 3 gecoöpteerde leden 2 afgevaardigde gemeentelijke diensten 1 afgevaardigden uit de gemeentelijke adviesraden

Schepen van cultuur 3 gecoöpteerde leden 2 afgevaardigde gemeentelijke diensten 1 afgevaardigden uit de gemeentelijke adviesraden ALGEMENE VERGADERING Verslag 24 januari 2007 Plaats: Aanwezig: Verontschuldigd: Afwezig: Verslaggever: Cultuurcentrum Begin: 19.00 uur Einde: 21.00 uur lokaal 101/102 81 verenigingen, Schepen van cultuur

Nadere informatie

150 jaar Koninklijke Oudheidkundige Kring van het Land van Waas (K.O.K.W.)

150 jaar Koninklijke Oudheidkundige Kring van het Land van Waas (K.O.K.W.) 150 jaar Koninklijke Oudheidkundige Kring van het Land van Waas (K.O.K.W.) 1861-2011 1 2 3 4 WERKING VAN DE K.O.K.W. 1861: oprichting K.O.K.W. is op één na oudste geschiedkundige vereniging van Vlaanderen

Nadere informatie

Koninklijk Zeeuwsch Genootschap Der Wetenschappen (1768- )

Koninklijk Zeeuwsch Genootschap Der Wetenschappen (1768- ) Koninklijk Zeeuwsch Genootschap Der Wetenschappen (1768- ) Oprichting In 1768 werd het Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen officieel opgericht. De aanleiding vormde een initiatief uit Vlissingen tot

Nadere informatie

Inventarisatie van het religieus erfgoed van de Ieperse kerken

Inventarisatie van het religieus erfgoed van de Ieperse kerken Inventarisatie van het religieus erfgoed van de Ieperse kerken CO7 begeleidt sinds 2015, in samenwerking met de lokale kerkbesturen, de Stad Ieper en de Provincie West-Vlaanderen, vrijwilligers bij de

Nadere informatie

Vacante betrekkingen van attaché bij de wetenschappelijke instelling van de Staat Koninklijk Museum van het Leger en de Krijgsgeschiedenis

Vacante betrekkingen van attaché bij de wetenschappelijke instelling van de Staat Koninklijk Museum van het Leger en de Krijgsgeschiedenis Vacante betrekkingen van attaché bij de wetenschappelijke instelling van de Staat Koninklijk Museum van het Leger en de Krijgsgeschiedenis 1. Momenteel zijn er drie vacante betrekkingen van attaché in

Nadere informatie

SAVE THE DATE MARCH 2017 PERSDOSSIER BRUSSELS DESIGN MARKET 2017

SAVE THE DATE MARCH 2017 PERSDOSSIER BRUSSELS DESIGN MARKET 2017 SAVE THE DATE 18-19 MARCH 2017 PERSDOSSIER BRUSSELS DESIGN MARKET 2017 WWW.DESIGNMARKET.BE PRESS CONTACT JULIE TOBY Product Manager +32 (0)2 349 35 53 julie@best.be -- THIERRY BELENGER General Manager

Nadere informatie

MYSTERIES VAN HET VENERABEL

MYSTERIES VAN HET VENERABEL MYSTERIES VAN HET VENERABEL Elke tweede donderdag na Pinksteren viert de Katholieke Kerk Sacramentsdag. Men herdenkt de instelling van de eucharistie, waarbij Jezus Christus zichzelf onder de gedaanten

Nadere informatie

Rondleidingen om 10u, 11u, 13.30u, 14.30u, 15.30u, 16.30 en 17.30u Ravensteen, Koninklijke Plaats 7, Koksijde

Rondleidingen om 10u, 11u, 13.30u, 14.30u, 15.30u, 16.30 en 17.30u Ravensteen, Koninklijke Plaats 7, Koksijde Dit prachtige gebouw in neo-vlaamse renaissancestijl was niet van in den beginne het restaurant en internaat van de hotelschool Ten Duinen. Het werd in 1938 opgericht door de Vrije Mijnwerkers van Limburg

Nadere informatie

Internationale religieuze instituten in Vlaanderen/België: naar een efficiënte en gewaarborgde archiefzorg en -valorisatie

Internationale religieuze instituten in Vlaanderen/België: naar een efficiënte en gewaarborgde archiefzorg en -valorisatie Internationale religieuze instituten in Vlaanderen/België: naar een efficiënte en gewaarborgde archiefzorg en -valorisatie Kristien Suenens (KADOC-KU Leuven) 29/11/2013 1 1. Inleiding DiBIKAV-project:

Nadere informatie

Archiefnummer 0354. Inventaris van het archief/de collectie van. A. Greebe (1915-1993) Kunstenaar en verzamelaar 1917-1979.

Archiefnummer 0354. Inventaris van het archief/de collectie van. A. Greebe (1915-1993) Kunstenaar en verzamelaar 1917-1979. Archiefnummer 0354 Inventaris van het archief/de collectie van A. Greebe (1915-1993) Kunstenaar en verzamelaar 1917-1979 Lidy Visser Den Haag 2002/2009 INHOUD 1. Inleiding 3 2. Inventaris 4 2.1. Correspondentie

Nadere informatie

Auke en Wiesje Bult-Vreugde

Auke en Wiesje Bult-Vreugde Archiefnummer 0732 Inventaris van het archief van Auke en Wiesje Bult-Vreugde 1953-1984, met hiaten Karlijn de Jong Den Haag 2010 INHOUD 1 Inleiding 1.1 Schenking en verantwoording van de inventarisatie

Nadere informatie

Wat is de betekenis van urbi et orbi? Door wie is Jezus verraden? Wat vieren we op Pasen? Wanneer herdenken we het laatste avondmaal?

Wat is de betekenis van urbi et orbi? Door wie is Jezus verraden? Wat vieren we op Pasen? Wanneer herdenken we het laatste avondmaal? Wat is de betekenis van urbi et orbi? Door wie is Jezus verraden? Wat vieren we op Pasen? Wanneer herdenken we het laatste avondmaal? Wanneer herdenken we de kruisiging en dood van Jezus? Welke liturgische

Nadere informatie

Foto 2. Aanduiding van de "Milane Cap(elle)" op de kaart van Fricx (1712)

Foto 2. Aanduiding van de Milane Cap(elle) op de kaart van Fricx (1712) 5.2. Documentatie bij inhoudelijk dossier Historische kaarten Foto 1. Oudst bekende afbeelding van de Milanne Cap(el)le op de kaart van Beaurain (1691) Foto 2. Aanduiding van de "Milane Cap(elle)" op de

Nadere informatie

SINCFALA MUSEUM VAN DE ZWINSTREEK JAARVERSLAG 2012

SINCFALA MUSEUM VAN DE ZWINSTREEK JAARVERSLAG 2012 SINCFALA MUSEUM VAN DE ZWINSTREEK JAARVERSLAG 2012 Sincfala, Museum van de Zwinstreek Pannenstraat 140 8300 Knokke-Heist Tel: 050 530 730 Fax: 050 630 406 www.sincfala.be WOORD VOORAF Met 2012 heeft Sincfala,

Nadere informatie

Zeeland bouwt een. www.industrieelmuseumzeeland.nl

Zeeland bouwt een. www.industrieelmuseumzeeland.nl Zeeland bouwt een www.industrieelmuseumzeeland.nl Wat is het Industrieel Museum Zeeland? locatie Dat het museum in de kanaalzone en meer specifiek in de historische suikerloodsen aan de Westkade 114 in

Nadere informatie

Jaarverslag van activiteiten 2014

Jaarverslag van activiteiten 2014 Inleiding. Voor 2014 kunnen we terugblikken op een geslaagd museumjaar. De opening na de winterstop begon goed met vele bezoekers in het voorjaar. De jaarlijkse wisselexpositie ondergebracht in het Tuta

Nadere informatie

Dagboek Sebastiaan Matte

Dagboek Sebastiaan Matte Vraag 1 van 12 Dagboek Sebastiaan Matte Uit het dagboek van Sebastiaan Matte: "Ik ben vandaag bij een hagenpreek geweest, in de duinen bij Overveen. Wel duizend mensen uit de stad waren bij elkaar gekomen

Nadere informatie

Regionale infosessie Erfgoeddag 2016 Rituelen

Regionale infosessie Erfgoeddag 2016 Rituelen Regionale infosessie Erfgoeddag 2016 Rituelen Erfgoeddag? Erfgoeddag 2016 Rituelen Van idee naar activiteit Hoe inschrijven? Promotiemateriaal Belangrijke data welkomsritueel Rhoussoul, Foto: Cigdem Yuksel,

Nadere informatie

SINCFALA MUSEUM VAN DE ZWINSTREEK

SINCFALA MUSEUM VAN DE ZWINSTREEK SINCFALA MUSEUM VAN DE ZWINSTREEK JAARVERSLAG 2010 Sincfala, Museum van de Zwinstreek Pannenstraat 140 8300 Knokke-Heist Tel: 050 630 872 Fax: 050 630 406 www.sincfala.be 2 WOORD VOORAF Een museum fungeert

Nadere informatie

Familiekunde. Vlaanderen

Familiekunde. Vlaanderen Familiekunde Vlaanderen Documentatie- en studiecentrum voor familiegeschiedenis Van Heybeeckstraat 3, 2170 Merksem, België +32 (0)3 646 99 88 administratie@familiekunde-vlaanderen.be www.centrumfamiliegeschiedenis.be

Nadere informatie

Gezocht én gevonden: vrijwilligers met een hart voor religieus erfgoed Lothar Casteleyn, Coördinator Erfgoedbeleid

Gezocht én gevonden: vrijwilligers met een hart voor religieus erfgoed Lothar Casteleyn, Coördinator Erfgoedbeleid CRKC Gezocht én gevonden: vrijwilligers met een hart voor religieus erfgoed Lothar Casteleyn, Coördinator Erfgoedbeleid Programma 23 april 2015 Kennismaking Erfgoedcel Brugge Vrijwilligerswerking religieus

Nadere informatie

persinfo dan van severen collectiepresentatie

persinfo dan van severen collectiepresentatie persinfo dan van severen collectiepresentatie p. 2 Dan Van Severen Collectiepresentatie In t kort Dan Van Severen (1927-2009) woonde en werkte een tiental jaar in Brugge. Zijn oeuvre ontwikkelde zich toen

Nadere informatie

Zondag 21 juni 2015 8 e Gilliotmarkt. Retabel in de O.L.V. Onbevlekt, Saunierlei

Zondag 21 juni 2015 8 e Gilliotmarkt. Retabel in de O.L.V. Onbevlekt, Saunierlei Zondag 21 juni 2015 8 e Gilliotmarkt Retabel in de O.L.V. Onbevlekt, Saunierlei 1 Woord vooraf Beste bezoeker, Van harte welkom op de 8 de Gilliotmarkt. In deze brochure vindt U ons programma voor deze

Nadere informatie

s t u d i e De markt van de dood De markt van de dood Oktober 2010

s t u d i e De markt van de dood De markt van de dood Oktober 2010 s t u d i e De markt van de dood De markt van de dood Oktober 2010 Inhoudstafel 1. Doelstellingen 2. Methodologie 3. De doden gedenken 4. Allerheiligen 5. Begrafenissen 6. Conclusies 2 Doelstellingen De

Nadere informatie

12 januari Leo van Herwijnen Rugby Foundation. - opgericht 6 februari Beleidsplan

12 januari Leo van Herwijnen Rugby Foundation. - opgericht 6 februari Beleidsplan 12 januari 2016 Leo van Herwijnen Rugby Foundation - opgericht 6 februari 2014 - Beleidsplan 2015-2020 Inhoud INHOUD 1 Inleiding en doelstellingen... 3 2 Projecten / uitvoering plannen... 4 2.1 Rugby museum...

Nadere informatie

DE ACADEMIA BELGICA 1939-2009 1

DE ACADEMIA BELGICA 1939-2009 1 171 DE ACADEMIA BELGICA 1939-2009 1 Luc Vandamme In 1939 stichtte de Belgische Staat de Academia Belgica. Aanleiding was het huwelijk van prinses Marie-José met de Italiaanse kroonprins Umberto. Medaille

Nadere informatie

Heilige Mis ter gelegenheid van de Eerste Heilige Communie in de St.Lambertuskerk te Swalmen

Heilige Mis ter gelegenheid van de Eerste Heilige Communie in de St.Lambertuskerk te Swalmen 2 Heilige Mis ter gelegenheid van de Eerste Heilige Communie in de St.Lambertuskerk te Swalmen Basisschool.. Basisschool.. Thema... 200. 3 Binnenkomst communicantjes Muziek door. Welkomstwoord Door pastoor

Nadere informatie

UITZONDERLIJKE SPAANSE BRUIKLEEN TE BRUGGE

UITZONDERLIJKE SPAANSE BRUIKLEEN TE BRUGGE ! Login HOMETIJDSCHRIFTARCHIEFABONNEESBOEKENMUSEATENTOONSTELLINGENWEBWINKELOVER OKVCONTACT UITZONDERLIJKE SPAANSE BRUIKLEEN TE BRUGGE Het Groeningemuseum bouwt al ruim een eeuw voort op de herontdekking

Nadere informatie

Kunst in het gilde, gilde in de kunst Hoofdliedendag, 8 oktober 2011. Emy Thorissen, Conservator Brabant-Collectie

Kunst in het gilde, gilde in de kunst Hoofdliedendag, 8 oktober 2011. Emy Thorissen, Conservator Brabant-Collectie Kunst in het gilde, gilde in de kunst Hoofdliedendag, 8 oktober 2011 Emy Thorissen, Conservator Brabant-Collectie Rees Diepen Tilburg, 1964 Fotograaf onbekend Haaren, 2007 R.K. Foto-Persbureau Het Zuiden

Nadere informatie

In deze context zijn we zo vrij de hulp van onze leden in te roepen!

In deze context zijn we zo vrij de hulp van onze leden in te roepen! E-mail: hokzele@hotmail.com Website : www.hokzele.be Museum en documentatiecentrum: Lokerenbaan 43, 9240 Zele Ondernemersnummer: 411054029 Heem-en Oudheidkundige Kring Zele vzw, Kouterbosstraat 62, 9240

Nadere informatie

S I N T - J A N S W A N D E L I N G Bijlage 4 DE KAPELLETJES 1/5

S I N T - J A N S W A N D E L I N G Bijlage 4 DE KAPELLETJES 1/5 Bijlage 4 DE KAPELLETJES 1/5 Kruisbeeld aan de kerk + gedenksteen ter nagedachtenis van Augustinus Ambrosius Rosseeuw. Was van 1816 tot 1837 pastoor van Kachtem. Onder zijn bestuur kreeg de kerk in 1830

Nadere informatie

Een workshop rond het maken van beschrijvingen op collectieniveau

Een workshop rond het maken van beschrijvingen op collectieniveau COMETA STAP VOOR STAP Een workshop rond het maken van beschrijvingen op collectieniveau 31 januari 2012 Versie 1.0 IN DEZE WORKSHOP Wat is het Cometa-model? Waarom beschrijven op collectieniveau? Wat is

Nadere informatie

De juiste zorg een zorg minder

De juiste zorg een zorg minder Collectiewacht Gelderland De juiste zorg een zorg minder Collectiewacht Gelderland Andere tijden Tentoonstellingen, registratie, klimaatbeheersing, publieksverbreding, recepties, educatieve projecten;

Nadere informatie

Cijferboek cultureel erfgoed algemeen rapportageverslag

Cijferboek cultureel erfgoed algemeen rapportageverslag Cijferboek cultureel erfgoed 2012 - algemeen rapportageverslag Collectiebeherende organisatie - museum - landelijk ingedeeld Het Cijferboek cultureel erfgoed is een initiatief van het agentschap Kunsten

Nadere informatie

Cijferboek cultureel erfgoed algemeen rapportageverslag

Cijferboek cultureel erfgoed algemeen rapportageverslag Cijferboek cultureel erfgoed 2012 - algemeen rapportageverslag Collectiebeherende organisatie - museum - regionaal ingedeeld Het Cijferboek cultureel erfgoed is een initiatief van het agentschap Kunsten

Nadere informatie

FOTOEXPOSITIE. De Wereld van Van Gogh

FOTOEXPOSITIE. De Wereld van Van Gogh - - persbericht FOTOEXPOSITIE De Wereld van Van Gogh Zundert, 1 oktober 2014 - In het kader van het Van Goghjaar 2015 organiseert het Vincent van GoghHuis een tentoonstelling van fotografen die in de loop

Nadere informatie

Jules De Bruycker te gast bij Frank Brangwyn

Jules De Bruycker te gast bij Frank Brangwyn persinfo TENTOONSTELLING 11/10/ 13 > 12/01/ 14 Arentshuis, Dijver 16 I B- 8000 Brugge Jules De Bruycker liet zich in zijn etsen met sterke lichtcontrasten inspireren door het werk van Frank Brangwyn. Deze

Nadere informatie

Vincent van Gogh. Hier zie je er een afbeelding van.

Vincent van Gogh. Hier zie je er een afbeelding van. Vincent van Gogh Een van de beroemdste schilders die Nederland heeft gehad was Vincent van Gogh. Deze kunstenaar heeft zelfs zijn eigen museum gekregen in Amsterdam. Toch wel heel bijzonder, zeker als

Nadere informatie

De Sint-Amandus en Sint-Blasius Kerk

De Sint-Amandus en Sint-Blasius Kerk BEZIENSWAARDIGHEDEN WAREGEMSE KERKSCHATTEN (1) De Sint-Amandus en Sint-Blasius Kerk Waregem heeft zeven parochiekerken. Elk van deze kerken heeft haar eigen geschiedenis en bezit diverse kunstwerken. In

Nadere informatie

Projectoproep / Commemoraties 1914-18

Projectoproep / Commemoraties 1914-18 1. Algemene Informatie 1.1 Context Herdenkingsplechtigheden Eerste Wereldoorlog (1914-18) in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest maakt zich op voor de herdenking van honderd

Nadere informatie

Medailles sportverdienste zilver en goud

Medailles sportverdienste zilver en goud 1 1967 GOUD Dryepondt Gérard Koninklijke Handboogmaatschappij Sint-Sebastiaan 2 1967 GOUD d'hooghe Albert Royal Knokke Football Club 3 1967 GOUD Hoedt Oscar Koninklijke Vlaamse Scherpschutters 4 1967 GOUD

Nadere informatie

Nieuwsbrief. Conservator Marije van Rijnswou neemt afscheid

Nieuwsbrief. Conservator Marije van Rijnswou neemt afscheid Nieuwsbrief Gemeentemuseum Maassluis, 7 januari 2013 Conservator Marije van Rijnswou neemt afscheid Marije van Rijnswou. Foto: Herwin Jan Steehouwer Met de opening van een spetterende tentoonstelling en

Nadere informatie

Guido & Cordelia. persdossier. Originele Gezellehandschriften uit de schenking van het Guido Gezellegenootschap

Guido & Cordelia. persdossier. Originele Gezellehandschriften uit de schenking van het Guido Gezellegenootschap persdossier Guido & Cordelia Originele Gezellehandschriften uit de schenking van het Guido Gezellegenootschap tentoonstelling 14/09/2013 > 19/01/2014 Gezellemuseum, Rolweg 64, 8000 Brugge info: www.museabrugge.be

Nadere informatie

weetje weetje weetje weetje weetje weetje weetje

weetje weetje weetje weetje weetje weetje weetje Een processie is een godsdienstige plechtigheid in de vorm van een optocht van geestelijken en gelovigen. Een processie zorgt voor een gevoel van samen horen omdat ze mensen verenigt. 1 4 Rond Sint-Macharius

Nadere informatie

Rond de poldertorens. Handelingen van de Geschied- en heemkundige kring Sint-Guthago Issue Jrg. 59 (2017) nr. 2

Rond de poldertorens. Handelingen van de Geschied- en heemkundige kring Sint-Guthago Issue Jrg. 59 (2017) nr. 2 65ste verjaardag van het Rijksvaandel van de Sint-Andries Abdij Zevenkerken Broucke, Jean-Pierre Kroniek van Sint-Andries Issue Jrg. 44 (2017) nr.174 Trefwoorden Sint-Andriesabdij (Brugge) Aankopen 2016

Nadere informatie

Medailles sportverdienste zilver en goud

Medailles sportverdienste zilver en goud Medailles sportverdienste zilver en goud 197 2013 ZILVER Van der Voort Hugo Schutters- en Karabijnvereniging Vossenhul 196 2012 ZILVER Vilein Philippe Wielerclub De Jumpers Knokke 195 2011 ZILVER Vanleenhove

Nadere informatie

WERKPLAN 2014. Geplande tentoonstellingen 2014 (onder voorbehoud)

WERKPLAN 2014. Geplande tentoonstellingen 2014 (onder voorbehoud) 1 WERKPLAN 2014 1 COLLECTIE Beheer en behoud collectie. Het hele jaar door worden de gebruikelijke voorzorgs- en controlemaatregelen genomen. Het klimaat (de luchtvochtigheid en de temperatuur) worden

Nadere informatie

Jaar 1985 Plaatskenmerk 947 D 12 Trefwoorden WF2017 Toerisme ; Ieper Evenementen ; Ieper ; 20ste eeuw Horeca ; Ieper

Jaar 1985 Plaatskenmerk 947 D 12 Trefwoorden WF2017 Toerisme ; Ieper Evenementen ; Ieper ; 20ste eeuw Horeca ; Ieper Ieper 1985 Plaatskenmerk 947 D 12 Toerisme ; Ieper Evenementen ; Ieper ; 20ste eeuw Horeca ; Ieper 12 lieve hartjes plukken uit het Roeselaars cultuurfestival 1972 Plaatskenmerk 947 D 53 Roeselare ; tentoonstellingen

Nadere informatie

LITURGISCHE VIERINGEN

LITURGISCHE VIERINGEN Week 17 dd 27-04-2016 Federatie Sint-Kruis LITURGISCHE VIERINGEN UIT DE LITURGISCHE KALENDER De maand mei is bijzonder toegewijd aan de heilige Maria Zondag 1 mei: Zesde paaszondag: De H.Geest zal U alles

Nadere informatie

BUMA%BODE% % >>%VAN%DE%VOORZITTER% 111"

BUMA%BODE% % >>%VAN%DE%VOORZITTER% 111 111 BumaBode BUMABODE >>VANDEVOORZITTER Nietalleendankzijdetomelozeinzetvanonzeredactie,maarmedeookdankzijveleBuma sdieons inzichtwillengeveninbelevenissenenfunctiesinhundagelijkselevens,enwetenswaardige

Nadere informatie

Filmfragmenten. intro. De Toekomst (De Haan)

Filmfragmenten. intro. De Toekomst (De Haan) Filmfragmenten intro De Toekomst (De Haan) De villa Mattinata werd in 1937 gebouwd en in 1952 aangekocht door vzw De Toekomst uit Mechelen. Deze vzw was reeds in 1937 gesticht door de socialistische mutualiteit

Nadere informatie

Een weg door de geestelijke stromingen vragenlijst voor het Christendom. Naam:

Een weg door de geestelijke stromingen vragenlijst voor het Christendom. Naam: Een weg door de geestelijke stromingen vragenlijst voor het Christendom Naam: Het Christendom Hallo, dit is de vragenlijst die hoort bij de website over geestelijke stromingen. Je kunt de website vinden

Nadere informatie

CEGESOMA / Centre d Études et de Documentation Guerre et Sociétés contemporaines / Studieen Documentatiecentrum Oorlog en Hedendaagse Maatschappij

CEGESOMA / Centre d Études et de Documentation Guerre et Sociétés contemporaines / Studieen Documentatiecentrum Oorlog en Hedendaagse Maatschappij CEGESOMA / Centre d Études et de Documentation Guerre et Sociétés contemporaines / Studieen Documentatiecentrum Oorlog en Hedendaagse Maatschappij AA 2433 Frans DE SCHOUWER Na de Tweede Wereldoorlog ontstond

Nadere informatie

Vul daarna de ontbrekende woorden in in liedtekst. Kies uit: Heer, alleen, steen, metselaar, deuren, elkaar, Amen, samen

Vul daarna de ontbrekende woorden in in liedtekst. Kies uit: Heer, alleen, steen, metselaar, deuren, elkaar, Amen, samen 18 juli Vakantieoefeningen Bijbelhoekje: een bijbeltekst leren. Kies uit: in de hemel - op aarde - waar je schat is, daar zal ook je hart zijn - dieven In de Bijbel vinden wij in Matteüs 6: 19-21 woorden

Nadere informatie

b) Waarom? Roeselare wordt in oktober 1914 veroverd en wordt dus bezet gebied. Het ligt aan de Duitse kant van het front

b) Waarom? Roeselare wordt in oktober 1914 veroverd en wordt dus bezet gebied. Het ligt aan de Duitse kant van het front 1. Inleiding a) De oude stedelijke begraafplaats van Roeselare is meer dan tweehonderd jaar oud (van 1806). Tijdens de oorlog werden hier vooral Duitse soldaten begraven. b) Waarom? Roeselare wordt in

Nadere informatie

Het nationale museum voor christelijke kunst en cultuur in Nederland

Het nationale museum voor christelijke kunst en cultuur in Nederland Het nationale museum voor christelijke kunst en cultuur in Nederland 14-3-2008 1 1.Profilering van een christelijk museum 2.Hoe het begon 3.De collectie 4.Een rondje Catharijneconvent 5.Tot slot 14-3-2008

Nadere informatie

Koninklijke Bibliotheek van België EDUCATIEVE DIENST

Koninklijke Bibliotheek van België EDUCATIEVE DIENST Koninklijke Bibliotheek van België EDUCATIEVE DIENST INTRO No furniture so charming as books, verkondigde de Engelse schrijver Sydney Smith twee eeuwen geleden. Boeken hebben we in de Koninklijke Bibliotheek

Nadere informatie

Maria, de moeder van Jezus

Maria, de moeder van Jezus Maria, de moeder van Jezus Kerstoverdenking Rotary 2014 1. Maria in de kerkgeschiedenis 2. Maria in de Bijbel 3. Boodschap 1. Wees gegroet Wees gegroet Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Jan Zondag

Beleidsplan Stichting Jan Zondag Beleidsplan Stichting Jan Zondag 2016-2019 Beleidsplan Stichting Jan Zondag 2016-2019 1. Inleiding 2. Missie, visie en statutaire doelstelling 2.1 Missie 2.2 Visie en statutaire doelstellingen 2.3 Bestemming

Nadere informatie

WAT ANDEREN DOEN Collectie Tweede Wereldoorlog in het Streekarchief

WAT ANDEREN DOEN Collectie Tweede Wereldoorlog in het Streekarchief WAT ANDEREN DOEN Collectie Tweede Wereldoorlog in het Streekarchief Bij het Streekarchief voor het Gooi en de Vechtstreek in Hilversum bevindt zich een collectie die uitsluitend materiaal over de tweede

Nadere informatie

Willemsfonds Algemeen Bestuur (1851- )

Willemsfonds Algemeen Bestuur (1851- ) Willemsfonds Algemeen Bestuur (1851- ) Deel 3 Inventaris van de archieven van de jongerenverenigingen (1893-1978) Vlaamse Jonge Wacht van het Willemsfonds (1893-1910) Jeugdverbond van het Willemsfonds

Nadere informatie

Beste Donateurs, Voor u ligt de nieuwsbrief voorjaar 2013 van Stichting Historie Stedum.

Beste Donateurs, Voor u ligt de nieuwsbrief voorjaar 2013 van Stichting Historie Stedum. Beste Donateurs, Voor u ligt de nieuwsbrief voorjaar 2013 van Stichting Historie Stedum. Agenda 27 maart; donateursavond; ontvangst vanaf 19:30. Aanvang 19:45 15 maart onthulling monument armenlap om 15.00

Nadere informatie

NAAM VERENIGING : !! GELDT VOOR SPORTVERENIGINGEN DIE GEMEENTELIJK ERKEND WORDEN.

NAAM VERENIGING : !! GELDT VOOR SPORTVERENIGINGEN DIE GEMEENTELIJK ERKEND WORDEN. STADSBESTUUR 8370 BLANKENBERGE - ALGEMENE SUBSIDIE - VERPLAATSINGEN - ONDERHOUD ACCOMMODATIES NAAM VERENIGING : A.Van Ackersquare 1 8370 Blankenberge Tel 050/41.56.34 Fax 050/42.78.14 sport@blankenberge.be

Nadere informatie

Snapshot 9: Kantje boord. Kant vroeger en nu door de lens van Karin Borghouts

Snapshot 9: Kantje boord. Kant vroeger en nu door de lens van Karin Borghouts persdossier Snapshot 9: Kantje boord. Kant vroeger en nu door de lens van Karin Borghouts p. 2 Tentoonstelling Snapshot 9: Kantje boord. Kant vroeger en nu door de lens van Karin Borghouts Korte inhoud

Nadere informatie

Stortingslijst van het archief van ATB-provincie West-Vlaanderen ( )

Stortingslijst van het archief van ATB-provincie West-Vlaanderen ( ) Stortingslijst van het archief van ATB-provincie West- (1979-1986) 429 (S/1994/148) Maarten Savels Amsab-Instituut voor Sociale Geschiedenis 2008 INLEIDING Historische context van de archiefvormer Na enkele

Nadere informatie

Johan Bernard Scheffer

Johan Bernard Scheffer RKDimages Johan Bernard Scheffer Portret van Gerrit van der Pot (1732-1807) met een portretminiatuur van Maria Catharina Pelerin (1773-1799), ca. 1800-1807 Amsterdam,, inv./cat.nr. SK-A-4151 + Leaflet

Nadere informatie

Pedagogische Bibliotheek van Vilvoorde ([ ]-[ ]) Inventaris van het archief (1888-1958)

Pedagogische Bibliotheek van Vilvoorde ([ ]-[ ]) Inventaris van het archief (1888-1958) Pedagogische Bibliotheek van Vilvoorde ([ ]-[ ]) Inventaris van het archief (1888-1958) Opvragen en citeren: Liberaal Archief, Archief van de Pedagogische Bibliotheek van Vilvoorde, gevolgd door het inventarisnummer.

Nadere informatie

O.L.V. van het Heilig Hart te Scheut

O.L.V. van het Heilig Hart te Scheut Parochie 駺瞯瞯 甒甒甒 O.L.V. van het Heilig Hart te Scheut Omdat wij vaststelden dat heel wat parochies die Anderlecht rijk is vaak onbekend zijn of zelfs quasi niet meer toegankelijk, leek het ons een leuk

Nadere informatie

Fons Gieles en de Maria- Ommegang te Bergen op Zoom.

Fons Gieles en de Maria- Ommegang te Bergen op Zoom. Fons Gieles en de Maria- Ommegang te Bergen op Zoom. Dit jaar trekt de Ommegang voor de 70- e maal door de straten van Bergen op Zoom. De stoet vindt zijn oorsprong in de Middeleeuwen en werd na de Tweede

Nadere informatie

Dirk Laleman. 9 DE PLAATS. 7lijst. Provincie 22 STE PLAATS. Gemeenteraadsverkiezingen. "met een hart voor iedereen"

Dirk Laleman.  9 DE PLAATS. 7lijst. Provincie 22 STE PLAATS. Gemeenteraadsverkiezingen. met een hart voor iedereen V.U. Dirk Laleman. Verkiezingsdrukwerken: verkiezingen gemeente- en provincieraadsverkiezingen 8 oktober 2006, vrij van zegel volgens artikel 198 van het W.Z.G.T. www.laleman.be Dirk Laleman 9 DE PLAATS

Nadere informatie

BEN JIJ DE DETECTIVE DIE WIJ ZOEKEN?

BEN JIJ DE DETECTIVE DIE WIJ ZOEKEN? BEN JIJ DE DETECTIVE DIE WIJ ZOEKEN? Ken jij Sint Katrien? Katrien of Sint-Katharina zoals ze ook wel wordt genoemd, is de patroonheilige van onze grote Sint-Katharinakerk. Je weet wel, de prachtige kerk,

Nadere informatie

Nieuwsbrief n 8, april 2007

Nieuwsbrief n 8, april 2007 VLAAMSE VERENIGING tot BEHOUD van HISTORISCHE VAARTUIGEN vzw Lakenmakersstraat 41 B-2800 Mechelen Nieuwsbrief n 8, april 2007 Beste leden, Donderdagavond 5 april kwam uw bestuur weer bij elkaar, deze keer

Nadere informatie

HET ZEGEL VAN DE SCHEPENBANK VAN BOORSEM

HET ZEGEL VAN DE SCHEPENBANK VAN BOORSEM 33 HET ZEGEL VAN DE SCHEPENBANK VAN BOORSEM Rombout Nijssen Bij een recent nazicht van de schepenbankoorkonden in het Rijksarchief in Hasselt, werd onze aandacht getrokken door een oorkonde van de schepenbank

Nadere informatie

Heliogravure Gravure : Etn. Jean Malvaux. Oplage : ex Perforatie: T.: 11 1/2 Aantal platen : 2 Gomming : Zetmeelgom Papier: F-P3

Heliogravure Gravure : Etn. Jean Malvaux. Oplage : ex Perforatie: T.: 11 1/2 Aantal platen : 2 Gomming : Zetmeelgom Papier: F-P3 nr1703 1703 nr1704 1704 nr1705 1705/1706 nr1706 nr1707 1707 nr1708 1708/1711 nr1709 nr1710 nr1711 nr1712 1712 - Cijfer op heraldieke leeuw. Type van nr. 849. folder Nr. 23/73 bpost 14/01/1974 14/01/1974

Nadere informatie

Ouderavond Eerste Communie 2014 Parochie O.L.Vrouw Onbevlekt Ontvangen Pey Koningskinderen

Ouderavond Eerste Communie 2014 Parochie O.L.Vrouw Onbevlekt Ontvangen Pey Koningskinderen Ouderavond Eerste Communie 2014 Parochie O.L.Vrouw Onbevlekt Ontvangen Pey Koningskinderen Opzet van de ouderavond Welkom Moment van bezinning De voorbereiding van de kinderen (school/parochie/thuis) 1.

Nadere informatie

T00456. Inventaris van het archief van de Waalse. Hervormde Gemeente te Vianen, 1725-1823

T00456. Inventaris van het archief van de Waalse. Hervormde Gemeente te Vianen, 1725-1823 T00456 Inventaris van het archief van de Waalse Hervormde Gemeente te Vianen, 1725-1823 T.L.H. van de Sande, 2010 H.J. Postema, september 2014 INHOUDSOPGAVE INLEIDING... 3 INVENTARIS... 5 1 STUKKEN VAN

Nadere informatie

(S/2011/510) Gert Van Overstraeten. Amsab-Instituut voor Sociale Geschiedenis 2011

(S/2011/510) Gert Van Overstraeten. Amsab-Instituut voor Sociale Geschiedenis 2011 582 Inventaris van het archief van de Socialistische Turnkring ILOKA (Instituut voor Lichamelijke Opvoeding Kapellen) aanvankelijk opgericht onder de naam ST Lenig & Vrij (1958-2011) (S/2011/510) Gert

Nadere informatie

WINTERCOMPETITIE A- REEKS

WINTERCOMPETITIE A- REEKS WINTERCOMPETITIE 55+ 2015 A- REEKS 1 Wijnegem 1 : Bulcke Roger / Goris Leo / Van Dijck Gerard Tel. 03.283 91 49 2 Sodipa 1 : Mortelmans Paul / Deckx Ludo / Van Der Schueren Monique Tel. 0498.015 661 3

Nadere informatie

De tentoonstelling De Groote Oorlog rond de Kluis Spionage

De tentoonstelling De Groote Oorlog rond de Kluis Spionage De tentoonstelling De Groote Oorlog rond de Kluis Spionage Tekst en foto s: Eric R.J. Wils Door heemkundekringen uit de grensstreek tussen Belgisch Limburg en Noord-Brabant worden in de periode 2014-2018

Nadere informatie

Albert I van België: Brussel, 8 april Marche-les- Dames, 17 februari 1934

Albert I van België: Brussel, 8 april Marche-les- Dames, 17 februari 1934 Albert I van België: Brussel, 8 april 1875 - Marche-les- Dames, 17 februari 1934 Hij was prins van België, hertog van Saksen, prins van Saksen-Coburg-Gotha, was van 23 december 1909 tot 17 februari 1934

Nadere informatie

Aanvraagformulier tot het bekomen van een sociale koopwoongelegenheid. 1. Samenstelling van het gezin dat de woonst wil betrekken

Aanvraagformulier tot het bekomen van een sociale koopwoongelegenheid. 1. Samenstelling van het gezin dat de woonst wil betrekken Aanvraagformulier tot het bekomen van een sociale koopwoongelegenheid Vak in te vullen door Vivendo Datum betaling :... Ontvangen bedrag :... Magdalenastraat 20 bus 0001, B-8200 Sint-Andries 050/44 61

Nadere informatie

Nieuwsbrief 1 maart 2012

Nieuwsbrief 1 maart 2012 Nieuwsbrief 1 maart 2012 De Heemshof Het gebied rond De Heemshof in Heemskerk wordt bedreigd door nieuwbouwplannen van de gemeente. Op verzoek van Lambert Koppers, eigenaar van De Heemshof en deelnemer

Nadere informatie

OP BEDEVAART IN RENKUM door Jeanne van Poppel

OP BEDEVAART IN RENKUM door Jeanne van Poppel OP BEDEVAART IN RENKUM door Jeanne van Poppel Op dinsdagochtend 9 december 2008 vertelt Willemien Velthuis enthousiast over haar herinneringen aan de bedevaart in Renkum. Het is mijn eerste interview in

Nadere informatie

A-tekst. De aquarel. Mesdag Israëls Mauve Breitner Mondriaan

A-tekst. De aquarel. Mesdag Israëls Mauve Breitner Mondriaan A-tekst De aquarel Mesdag Israëls Mauve Breitner Mondriaan In de 19de eeuw maakte de Nederlandse aquarel een ongekende bloeiperiode door. De artistieke idealen van die tijd vonden in dit medium een perfecte

Nadere informatie