Zonder Leiderschap Geen Gerichte Beweging

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Zonder Leiderschap Geen Gerichte Beweging"

Transcriptie

1 Zonder Leiderschap Geen Gerichte Beweging Arjan Lautenbach, geplaatst in magazine Nieuwe Leiders nr. 9, juni 2012 Bijzondere leiders. We komen ze regelmatig tegen in ons vak. Het vak van organisatie-ontwikkeling. Leiders die vorm geven aan opmerkelijke organisatieveranderingen. Van klein tot groot. Die mensen schijnbaar moeiteloos meekrijgen met meeslepende visies en lonkende perspectieven én met werkwijzen waarin mensen actief bijdragen en mede-eigenaar worden van de verandering. PIO, Partner In Ontwikkeling houdt zich al wat langer bezig met onderscheidend, modern leiderschap. Gefascineerd door hét verschil dat het verschil maakt. Wat maakt een nieuwe leider? Hoe kijken zij aan tegen de wereld, tegen organisaties, tegen mensen en werk? Wat zijn hun core beliefs, waar zijn zij goed in en hoe weten zij ontwikkelingen in organisaties te versnellen? Waar worstelen zij mee en hoe gaan ze daarmee om? En wat valt er te leren van deze bijzondere leiders? Om een tipje van de sluier op te lichten, spraken we zes bijzondere leiders. Ze hebben elkaar aangewezen als inspiratiebron, als voorbeeld voor modern leiderschap. Hoewel ze elkaar niet allemaal kennen, zijn er opvallende overeenkomsten in hoe ze kijken naar de wereld, naar mensen, naar organisaties. En in hoe ze zich manifesteren als leider. PIO, Partner In Ontwikkeling sprak met hen, namens Nieuwe Leiders. Eén voor één. Over aan het roer staan, veranderingen doorvoeren, mensen meekrijgen en ontwikkelingen in organisaties versnellen. Een belangrijke rode draad: moderne leiders zijn authentiek, benaderbaar, weinig statusgevoelig, leergierig, op samenwerking gericht en gedreven door grote doelen. Ieder interview sloten we af met de vraag wie hen inspireerde, wie een voorbeeld voor hen was: dit werd ons volgende gesprekspartner. De essentie van deze gesprekken leest u hier, gelardeerd met kenmerkende uitspraken. De wereld mooier maken Als leider heb je volgens Lidewij De Haas een basisovertuiging nodig bij alles wat je doet. Een gevoel van nut en noodzaak. Een doel groter dan jezelf. Is dit goed voor de wereld? De mensen om me heen? Het bedrijf? Maatschappelijke betrokkenheid zit er bij haar van jongs af aan al in. Wie: Lidewij de Haas Loopbaan: 2001 heden ARCADIS Nederland BV, thans Directeur Divisie Milieu & Ruimte, Ministerie van Verkeer & Waterstaat Opleiding(en): drs/msc, Biology/Environmental Studies (Universiteit Leiden)

2 Ik geloof dat wij hard moeten werken aan een duurzamere wereld. En geloof dat we met ons bedrijf de wereld mooier kunnen maken. Dat vraagt wel wat van ons. Het is een grondhouding die kenmerkend blijkt voor de leiders die we spreken. Niet zozeer gericht op het directe eigen belang. Maar eerder op het belang van de organisatie, de omgeving, de wereld waarin we leven. Intrinsiek gedreven om daar een bijdrage aan te leveren. Voor Klaas Strijbis gaat het erom te beschermen wat kwetsbaar is en het maximale uit het leven te halen door nuttig te zijn, bij te dragen, hiervan te genieten en de successen te vieren. Carola Van den Bruinhorst wil bijdragen aan diversiteit en talentontwikkeling en iets doen buiten het vak. En ook Marieke Bax wil helpen bouwen en samen dingen beter maken. De focus in het denken en handelen ligt in het bijdragen aan het grotere geheel. Dienen wat ook anderen ten goede komt. Het team, de organisatie, de mensen, de samenwerkingsverbanden, de omgeving, de samenleving, de wereld: de aandacht en energie van deze leiders gaan meer naar het grote dan het kleine van de eigen positie, belangen of status. Donder en bliksem Leiderschap is volgens De Haas essentieel om de gerichte beweging te creëren. Zeker in deze tijd van crisis. En in een bedrijf met hele intelligente, professionele medewerkers. Waarin leiderschap het verschil maakt tussen keuzen maken, koers bepalen en tempo maken versus lang praten over hoe het zou moeten zijn. Maar richtinggevend leiderschap kan volgens haar niet zonder faciliterend leiderschap. Mensen gaan achteroverleunen als jij ze gaat vertellen wat ze moeten doen. Als ze Wie: Klaas Strijbis Loopbaan: 2003 heden Movares Group BV, thans Lid Raad van Bestuur, Oranjewoud, Heidemij Advies / ARCADIS, Ministerie van VROM gaan denken dat jij het blijkbaar beter weet. Ze weten zelf precies wat er aan de hand is. Ze zijn niet gek. Het donder en bliksem verhaal werkt dan ook niet volgens De Haas. Het is de kunst Opleiding(en): drs/msc, Environmental om te betrekken, te enthousiasmeren en Studies (Wageningen Universiteit) te kijken hoe ieder vanuit zijn kracht zijn bijdrage kan leveren. Ik ben er meer van dat mensen zeggen dit is ook van mij, ik ben een onderdeel van dit geheel. En ik ben er zelf verantwoordelijk voor of het succes heeft of niet. Daar geloof ik in en daar ga ik voor. Maarten Soederhuizen

3 sluit hierbij aan: om mensen mee te krijgen, moet je inspireren, je werkelijk verdiepen, verleiden, laten zien, laten meemaken, uitnodigen en aansprekend zijn. Deze leiders zijn er dan ook expliciet op gericht de talenten van anderen goed te benutten. Alleen faciliteren is vaak al genoeg als je aansluit bij waar mensen al goed in zijn, aldus Strijbis. Mensen zijn hoog opgeleid en hebben dus zelf goede ideeën over hoe het anders moet. Iedereen is bij hem welkom om mee te denken over hoe de onderneming verder komt. Als leider moet je voortdurend klankborden, je visie en mening ijken aan anderen. Niet vanuit de hiërarchie de waarheid poneren, vastgeklonken zitten aan je positie, maar juist ook bijvoorbeeld open staan voor de ideeën van de receptioniste om bij te dragen aan je commerciële smoel. Egogedrag Ook voor Soederhuizen heeft ieder zijn bijdrage. Ook een heel kleine partij kan het verschil maken. En benadrukt daarbij dat je als leider wel de regisseur bent, maar egogedrag moet vermijden. Moet zorgen dat iedereen kan bijdragen. Dat de drempels laag zijn om bij te dragen. Bax sluit zich hierbij aan door op te merken dat als je verandering wil bewerkstelligen, je dit niet moet doen vanuit het ego. Ze geeft aan dat het resultaat altijd op de voorgrond moet staan. Dat je daar de mensen aan moet zien te verbinden. Door ze enthousiast te maken. Mensen moeten het zelf willen. Wel kun je volgens haar een visie en passie genereren en een doel, een droom formuleren om mensen mee te krijgen. En snappen wat de drijfveren van mensen zijn. En hen om hulp vragen. Mensen moeten het je ook gunnen. Jezelf op de voorgrond leidt hier volgens haar niet toe. Resulteert in teveel botsingen. Ze zou zich alleen naar voren brengen als het een doel heeft voor het grotere geheel, nooit ter eer of meerdere glorie van haarzelf. Dat is genant, aldus Bax. De Haas zit op één lijn als het gaat over mensen meekrijgen. Invloed heb ik door overtuiging, argumenten, inspiratie. Nooit door macht. Wie: Carola van den Bruinhorst Loopbaan: 1990 heden Loyens en Loeff in Amsterdam, Milaan en New York, thans Resident Partner in Hong Kong Opleiding(en): mr., Rechten (Rijksuniversiteit Groningen), European Fisal Studies (Erasmus Universiteit Rotterdam), US Tax Law (Univeristeit Leiden) Het is opvallend hoe deze zes leiders wars zijn van status en macht. Ze hebben er weinig mee. Of ze nu de meer of minder machtige partij zijn aan tafel, ze stellen zich graag als gelijke op. Soederhuizen: Gewoon met elkaar omgaan leer je thuis aan de keukentafel. Maar onderweg gebeurt iets

4 waardoor veel mensen dat kwijt raken. Commitment creëert hij door mensen aan tafel met elkaar in gesprek te brengen. Eerst op persoonlijk niveau contact te maken. En daarvoor de tijd te nemen. Nog voordat we de inhoud van het werk induiken. Om een geschikte, gelijkwaardige sfeer te creëren in het bedrijf waar hij directeur was, werkte hij liever en vaker aan de speciaal hiervoor geplaatste keukentafel in de gemeenschappelijke ruimte dan in zijn eigen kantoorkamer. Daar gebeurde het, aldus Soederhuizen. Ook Van den Broek stelt zich graag als gelijke op. Ik ben gewoon dezelfde als degene die op de unit zit. Ik ben alleen twintig jaar ouder. De top moet aanspreekbaar zijn, dicht bij mensen staan. Wij zoeken dan ook bescheidenheid in onze leiders. Bax wijst erop dat je niet moet onderschatten hoe anderen je soms kunnen zien in jouw rol of functie. Dat je soms zelfs jezelf kleiner moet maken, je menselijk moet tonen, om de afstand tot de ander te verkleinen en de brug te slaan. Het is opvallend hoe laagdrempelig deze leiders communiceren. Hoe gewoon ze zich voordoen, zichzelf niet zozeer centraal stellen in het verhaal, niet hoog opgeven over eigen presteren of eigen kunnen. Ze spreken eerder in wij-termen, over de gezamenlijke prestaties, tonen zich trots op datgene wat in samenwerking is gerealiseerd. Bij samenwerken hoort ook elkaar iets gunnen, aldus De Haas. Niet zelf met de eer willen strijken. Ja, ik heb ambitie, maar hoef niet met mijn bijdrage centraal in de aandacht te staan. Geniet oprecht als ik anderen zie presteren, de eer zie krijgen die ze verdienen. Daar word ik blij van. En dat is volgens mij wel een eigenschap die werkt, als leider. Soederhuizen verwoordt het als volgt: Wij applaudisseren met de handen in onze Wie: Maarten Soederhuizen Loopbaan: 2011 heden Maarten Soederhuizen Project - en Interim management, VolkerWessels diverse directie functies, Strukton Groep, aantal functies waaronder Projectdirecteur diverse Bouwcombinaties zakken. Hoeven onszelf niet goed te vinden. Samenwerken 2.0 Belangrijkste succesfactor in het behalen Opleiding(en): HTS civiele techniek, (Twente van resultaten volgens deze moderne School of Management) leiders is dan ook samenwerken. Ik geloof in de kracht van de combinatie, aldus De Haas. Het gevaar van de huidige economische crisis is dat mensen vanuit spanning zich terugtrekken op waar ze zelf over gaan, zich te veel individualiseren.

5 Dat mensen de verbinding kwijt raken en er zo krampachtig in gaan zitten, dat het niet meer functioneert. Dat is de uitdaging voor nu. Om te zorgen dat dat niet gebeurt. Dat we samenwerken 2.0 gaan doen; anti-cyclisch geloven in de kracht daarvan. Ook Bax gelooft nadrukkelijk in samen. Je moet het van anderen hebben. Verbonden smeden. Je moet het met mensen doen. Als leider van de toekomst is het bijstaan van mensen om bij te dragen aan een mondiale vorm van samenleven, samenwerken, commercieel en ethisch, het belangrijkste Leitmotif, aldus Strijbis. Als individu ben je niet in staat het tij te keren, volgens Van den Bruinhorst. Daar heb je vele anderen voor nodig. Dus moet je wel benoemen wat je niet goed vindt, niet terughoudend zijn in het verwoorden van je mening, en lef tonen. Maar daarbij ook zorgen dat je draagvlak vindt. Niet in je eentje voor de troepen uitlopen, maar het samen doen. Het aanboren van nieuwe samenwerking, het leggen van contacten en creëren en uitnutten van nieuwe netwerken is klaarblijkelijk wat de moderne leider moeiteloos afgaat. Alle leiders spreken hierover met een opvallende vanzelfsprekendheid en bescheidenheid. Terwijl uit hun verhalen wel blijkt hoe doorslaggevend hun vermogens zijn in het samen realiseren van opmerkelijke resultaten. Poneren en leren Sterk gericht op samenwerking, weinig egogedrag, en toch deinzen de leiders er niet voor terug ook hun eigen mening of visie te geven, positie in te nemen, of soms tegendraads te zijn. Je moet niet met anderen willen meepraten, of het mooier maken dan het is. Niet uit de weg gaan om te zeggen hoe jij het ziet. Maar vol empathie en met de bereidheid om het op te lossen zeggen waar het op staat, en ook een ander advies durven geven. En overtuigd zijn van je boodschap, aldus Van den Bruinhorst. Als leider is het belangrijk dat je leesbaar bent, volgens De Haas. Dat je laat zien dat je erin gelooft. Ook als het lastig gaat, of het moeilijk is. Van den Broek geeft aan dat je zelf ook het vak moet beheersen. En dat je moet kunnen laten zien wat je coacht. Af en toe moet je de bal in de bovenhoek draaien, mensen een voorbeeld geven, laten zien hoe het ook kan. Om daarmee overtuigend en geloofwaardig te zijn als leider. Meningsverschillen of conflicten gaan deze leiders dan ook niet uit de weg. Niet om er per se als winnaar uit te Wie: Jacques van den Broek Loopbaan: 1988 heden Randstad Holding NV, thans Lid Raad van Bestuur, diverse functies bij Vendex International Opleiding(en): mr, Rechten (Universiteit van Tilburg)

6 komen, maar wel om de ideeën aan te scherpen, tot betere oplossingen te komen. En om de visie en eigen mening te toetsen. En zo nodig bij te schaven. Want de moderne leider heeft niet per se zelf de waarheid in pacht, maar staat open voor de invalshoeken van anderen. Voor hun visievorming benutten deze leiders bewust de mensen en hulpbronnen om hen heen. Je moet de informatiestromen altijd open houden, volgens Bax. Je omringen met mensen. En juist ook zorgen voor dwarsdenkers om je heen. Je laten uitdagen. En het zien als een goed signaal als je geïrriteerd of geprikkeld raakt. Dan zit je buiten je comfort zone. En valt er waarschijnlijk iets te leren. Strijbis noemt deze grondhouding van de moderne leider kritisch absorberen. En geeft aan hoe belangrijk het is voor de leider om bereid en ontvankelijk te zijn om te leren. Wat inhoudt dat je open denkt en communiceert over wat goed en minder goed is, en je zaken bijstelt waar nodig. En dat je ook anderen helpt geen verdedigingswal op te werpen. Die het leren onmogelijk zou maken. Visies en hoe je dingen vooruit brengt, moet je zoveel mogelijk delen met je omgeving. Je moet klankborden organiseren in je omgeving, met de insteek om de dingen alleen maar beter te maken. Van den Broek benoemt daarbij het belang van kritische zelfreflectie. Je moet altijd onderzoeken of je effectief bezig bent! Persoonlijk in evenwicht zijn. En sensitief blijven voor hoe je overkomt. Slechts in één ding zijn deze leiders redelijk hardnekkig te noemen. In hun geloof dat verbinden, netwerken, samenwerken en co-creëren beter werkt dan ouderwetse, autoritaire en directieve donder en bliksem. Ze hechten niet heel veel waarde aan meer vanuit macht gedreven solo-leiderschap en leggen steeds de verbinding tussen de leider en zijn of haar omgeving. Waarin de leider wellicht een bijzondere verantwoordelijkheid heeft, maar tegelijkertijd een gelijke is, een onderdeel van het grotere geheel. Waarin ieders bijdrage ertoe doet. Op ieder niveau. Versnellen van ontwikkeling In het creëren en versnellen van verandering nemen moderne leiders duidelijk stelling én werken ze hard aan het meekrijgen van mensen. En concentreren ze zich intuïtief op de voorhoede, op de mensen in de organisatie die energie en enthousiasme voelen voor de verandering. Van den Bruinhorst: Je moet geassocieerd durven worden met het onderwerp. Ervoor zorgen dat de top zich duidelijk uitspreekt. En dan anderen betrekken en

7 werken aan zoveel mogelijk draagvlak. Top-down én bottom-up werken! Mensen moeten wel het nut zien. Maar je moet tegelijkertijd het idee opgeven dat je iedereen mee gaat krijgen. Je daar dan ook niet op richten. Je zult altijd een groep mensen hebben die het anders ziet, dat moet je accepteren. Reageer maar vooral op de groep van mensen die heel graag willen die met elkaar ook die grote middenmoot meeneemt. Ook Soederhuizen bedient zich van deze strategie: richt je op de medestanders, niet de negatieven. Ik heb inmiddels geleerd dat je daar niet moet beginnen. Strijbis valt bij: Je moet niet wachten op de slak. Ook niet voortdurend het tempo van de windhond willen aanhouden, maar wel je aandacht richten op de kopgroep. En dan is het de kunst om het peloton hierbij te laten aansluiten, zich te laten enthousiasmeren door die kopgroep. Essentieel in het voor elkaar krijgen van zaken is vertrouwen. Ik heb een beperkte behoefte aan controle. Als ik mensen ken, kan ik ze vertrouwen, aldus De Haas. Liever vergiffenis vragen achteraf, dan toestemming vragen vooraf, vult Strijbis aan. Het is volgens hem van groot belang om te sturen op vertrouwen, niet op control. Uiteindelijk is het een people business. En wil je het beste uit mensen halen, dan zul je moeten aansluiten bij de vrijheid die mensen nodig hebben om optimaal te presteren. Wie: Marieke Bax Loopbaan: 2008 heden Lid Commissie Monitoring, thans verscheidene commissariaten en toezichthoudende functies in bedrijfsleven en cultuursector(csm, Frans Hals Museum, Fonds Podiumkunsten, De Kleine Komedie), 2007 heden Directeur TopBrainstorm, CSM, Sara Lee, Hot Orange. Het is de interactie met mensen die de leiders het meest lijkt te boeien. En het zijn hun intermenselijke kwaliteiten die hen het meest effectief lijken te maken als leider. Onderscheidend in hoe zij op gelijk niveau communiceren, netwerken creëren, partijen verbinden en samen opmerkelijke resultaten weten te creëren. Opleiding(en): mr., Rechten (Amsterdam, Zes leiders. Zes totaal verschillende Cambridge), MBA (INSEAD) mensen, met volstrekt uiteenlopende achtergronden en carrières. Maar ook zes mensen met een aantal interessante en opvallende overeenkomsten. In hoe ze kijken naar de wereld, naar mensen en organisaties, naar zichzelf. In wat ze geloven dat werkt. In hoe ze zich manifesteren als leider. Onderdeel van een voorhoede van leiders die het landschap van organisaties in Nederland en daarbuiten aan het veranderen zijn. Die werken aan veranderingen

8 die de wereld ten goede komen. Gesteund door mensen die zich gehoord en serieus genomen voelen door hen. Zes Nieuwe Leiders. Wat leren ze ons? Hoe leren wij toepassen waar deze leiders zich in onderscheiden? Het zijn de vaardigheden in het balanceren tussen mens en taak, het verbinden van mensen, creëren van netwerken en vernieuwende vormen van samenwerken. Het is ook de bevlogenheid om bij te dragen aan doelen die ertoe doen, de ambitie om de wereld een stukje beter te maken. En het is de attitude dat je samen het verschil maakt, dat de leider daarin dienend is. De grondhouding dat ieder een stukje levert van de puzzel, en dat status, macht of eigen belang geen rol moeten spelen. PIO, Partner In Ontwikkeling richt zich erop dit moderne leiderschap leerbaar te maken voor de leiders van morgen. Zodat zij effectiever bij kunnen gaan dragen aan duurzame ontwikkeling in organisaties. Aan opmerkelijke menselijke prestaties. Aan resultaten die het verschil gaan maken. Die de organisatie, het land, de wereld een klein stapje verder brengen. Ieder steentje draagt bij aan die duurzame ontwikkeling. En dat is nu net waar het PIO, Partner In Ontwikkeling om te doen is. PIO, Partner In Ontwikkeling: een bureau van partners met lef, eigenzinnige creativiteit en vernieuwende, verrassende werkwijzen. Gefocust op het verbeteren van uw resultaat. Met een verfrissend tegendraadse blik op hoe mensen in organisaties Leiden, Samenwerken en Ondernemen. Wij creëren draagvlak voor uw veranderingen. En dragen bij aan opmerkelijke prestaties in uw organisatie. PIO adviseert, faciliteert, begeleidt, coacht, traint en leidt op. Vervult de verschillende rollen die nodig zijn om dat ene doel te bereiken: Versnellen van de benodigde verandering en ontwikkeling in uw organisatie. Kijk op voor meer informatie! PIO, Partner In Ontwikkeling Blijdenstein LH Ruinerwold

Sprankelend Spraakmakend Verrassend Inspirerend Waanzinnig

Sprankelend Spraakmakend Verrassend Inspirerend Waanzinnig Grijp je Ambities Sprankelend Spraakmakend Verrassend Inspirerend Waanzinnig Je dromen verwezenlijken in 7 stappen. Grijp je ambities Brengt je dichterbij je ideaal Geeft je inzicht in jouw persoonlijke

Nadere informatie

KOERSEN OP SUCCES Workshops strategische teamontwikkeling

KOERSEN OP SUCCES Workshops strategische teamontwikkeling KOERSEN OP SUCCES Workshops strategische teamontwikkeling Koersen op Succes Of het nu gaat om het verwezenlijken van plannen, het behalen van gestelde doelen, het leuker maken van een organisatie of het

Nadere informatie

Sprankelend Spraakmakend Verrassend Inspirerend Waanzinnig

Sprankelend Spraakmakend Verrassend Inspirerend Waanzinnig Grijp je Ambities Sprankelend Spraakmakend Verrassend Inspirerend Waanzinnig Je dromen verwezenlijken in 7 stappen. Grijp je ambities Brengt je dichterbij je ideaal Laat je talenten leven Helpt je het

Nadere informatie

Onderhandelen met lef en liefde

Onderhandelen met lef en liefde Lodewijk van Ommeren, directeur van Bureau Zuidema, interviewt Judith Schoenmaeckers Onderhandelen met lef en liefde Dirty tricks? Judith Schoenmaeckers, commercieel directeur bij Randstad, heeft er niets

Nadere informatie

OPLEIDING LEIDINGGEVEN IN DE KINDEROPVANG. Een opleiding om hoger op te komen

OPLEIDING LEIDINGGEVEN IN DE KINDEROPVANG. Een opleiding om hoger op te komen OPLEIDING LEIDINGGEVEN IN DE KINDEROPVANG 2012 Een opleiding om hoger op te komen 1 OPLEIDING 2012 Ervaring: De training heeft me sterker gemaakt in mijn rol als leidinggevende. Ik heb mijn beleid en doelen

Nadere informatie

Hele fijne feestdagen en een gezond en vrolijk 2017! Raymond Gruijs. BM Groep ARBO West Baanzinnig

Hele fijne feestdagen en een gezond en vrolijk 2017! Raymond Gruijs. BM Groep ARBO West Baanzinnig De tijd vliegt voorbij en voor je weet zijn we al weer een jaar verder. Ik zeg wel eens: mensen overschatten wat je in een jaar kunt doen, maar onderschatten wat je in 3 jaar kan realiseren. Laten we naar

Nadere informatie

www.ludenstraining.nl Trainingen voor Young Professionals

www.ludenstraining.nl Trainingen voor Young Professionals www.ludenstraining.nl Trainingen voor Young Professionals Rendement van talent Porties VAN GOED NAAR Ludens Talentontwikkeling is een jong trainingsbureau met veel ervaring. Wij zijn gespecialiseerd in

Nadere informatie

Kernwaarden Hollands Kroon CONCEPT

Kernwaarden Hollands Kroon CONCEPT Kernwaarden CONCEPT 1. Bevlogenheid We zijn betrokken en gedreven in wat we doen voor onze omgeving en voor onszelf. We voelen ons verantwoordelijk voor het resultaat. We maken kenbaar wat onze toegevoegde

Nadere informatie

Als je nog steeds hoopt dat oplossingen buiten jezelf liggen dan kun je dit boekje nu beter weg leggen.

Als je nog steeds hoopt dat oplossingen buiten jezelf liggen dan kun je dit boekje nu beter weg leggen. Theoreasy de theorie is eenvoudig. Je gaat ontdekken dat het nemen van verantwoordelijkheid voor je eigen denken en doen dé sleutel is tot a beautiful way of life. Als je nog steeds hoopt dat oplossingen

Nadere informatie

Passie. PEOPLE INVESTMENT Investeren in mens en organisatie

Passie. PEOPLE INVESTMENT Investeren in mens en organisatie Passie Het is een mooie symboliek, maar ik ben het niet helemaal mee eens, want passie is juist werken. Werken om iets te bereiken, om iets te realiseren, om iets te creëren of om iets over te brengen.

Nadere informatie

4D organisatieontwikkeling & opleiding presenteert. Alumnidagen 2014. datum thema leiding

4D organisatieontwikkeling & opleiding presenteert. Alumnidagen 2014. datum thema leiding 4D organisatieontwikkeling & opleiding presenteert Alumnidagen 2014 TGI-verdieping aan de hand van vijf thema s De alumnidagen zijn bedoeld voor iedereen die in de afgelopen jaren een TGI-basisopleiding

Nadere informatie

adviseren vanuit je kern

adviseren vanuit je kern adviseren vanuit je kern De wereld wordt er niet beter van, de werkomgeving wordt er niet ideaal van, maar je leert te roeien met de riemen die je hebt, te accepteren wat de kwaliteiten zijn waar je mee

Nadere informatie

VISIE OP DE ORGANISATIE

VISIE OP DE ORGANISATIE VISIE OP DE ORGANISATIE WE ZIJN ER ALS ORGANISATIE VOOR PUBLIEK, ONDERNEMERS, BESTUUR EN COLLEGA S 00 INHOUDSOPGAVE 0. Inhoudsopgave 2 1. Missie visie kernwaarden 3 2. Toelichting 4 3. De kernwaarden 5

Nadere informatie

MINISTERIE VAN DEFENSIE WERKGROEP STAAL EERSTE DRUK, NOVEMBER 2007 VISIE LEIDINGGEVEN

MINISTERIE VAN DEFENSIE WERKGROEP STAAL EERSTE DRUK, NOVEMBER 2007 VISIE LEIDINGGEVEN MINISTERIE VAN DEFENSIE WERKGROEP STAAL EERSTE DRUK, NOVEMBER 2007 VISIE LEIDINGGEVEN INLEIDING Voorwoord Commandant der Strijdkrachten CONTEXT De complexe omgeving waarin bij Defensie leiding wordt gegeven

Nadere informatie

Interventies bij organisatieverandering Succesvol veranderen

Interventies bij organisatieverandering Succesvol veranderen Interventies bij organisatieverandering Succesvol veranderen Het succesvol doorvoeren van organisatieverandering vraagt nogal wat. De uitdaging is om de beoogde verandering werkbaar te maken en te borgen

Nadere informatie

Groei in Leiderschap & Management - Jaaropleiding

Groei in Leiderschap & Management - Jaaropleiding Groei in Leiderschap & Management - Jaaropleiding Zakenwijzer Het is tijd voor nieuw en ander leiderschap en management We kunnen ons niet meer verloven te blijven doen wat we deden. Als alles verandert,

Nadere informatie

Communiceren is teamwork

Communiceren is teamwork Communiceren is teamwork Je werkt vaak zelfstandig, maar blijft altijd onderdeel van je team. Samen met je collega s zorg je zo goed mogelijk voor jullie cliënten. Samenwerken vereist veel communicatie.

Nadere informatie

Ik-Wijzer Ik ben wie ik ben

Ik-Wijzer Ik ben wie ik ben Ik ben wie ik ben Naam: Johan Vosbergen Inhoudsopgave Inleiding... 3 De uitslag van Johan Vosbergen... 7 Toelichting aandachtspunten en leerdoelen... 8 Tot slot... 9 Pagina 2 van 9 Inleiding Hallo Johan,

Nadere informatie

Waar een wil is, is een Weg!

Waar een wil is, is een Weg! 5 tips om moeiteloos voor jezelf te kiezen en een stap te zetten. Waar een wil is, is een Weg! - Lifecoach http://www.facebook.com/arlettevanslifecoach 0 Je bent een ondernemende 40+ vrouw die vooral gericht

Nadere informatie

Rapportage online marktonderzoek Wat maakt succes?

Rapportage online marktonderzoek Wat maakt succes? Rapportage online marktonderzoek Wat maakt succes? December 2007 / Januari 2008 Door: Marco Bouman, Impulse, Strategie & Marketing Februari 2008 2008 Marco Bouman, alle rechten voorbehouden Het is niet

Nadere informatie

Rond de Tafel over intrinsiek leiderschap en waarom in de 9+ organisatie?

Rond de Tafel over intrinsiek leiderschap en waarom in de 9+ organisatie? Thea de Feyter Welkom Rond de Tafel over intrinsiek leiderschap en waarom in de 9+ organisatie? 1 Leiderschap.. "Iets zette mijn ziel in vuur en vlam, Een koorts of onvermoede vleugels, En ik ging mijn

Nadere informatie

Feedback. in hapklare brokken

Feedback. in hapklare brokken Feedback in hapklare brokken Jan van Baardewijk Zorgteamtrainer Op zorgteamtraining.nl is de meest recente versie van feedback gratis beschikbaar. Mocht je willen weten of je de meest recente versie hebt,

Nadere informatie

Vanjezelfhouden.nl 1

Vanjezelfhouden.nl 1 1 Kan jij van jezelf houden? Dit ontwerp komt eigenlijk altijd weer ter sprake. Ik verbaas mij erover hoeveel mensen er zijn die dit lastig vinden om te implementeren in hun leven. Veel mensen willen graag

Nadere informatie

18 tips om te werken aan je eigen inzetbaarheid

18 tips om te werken aan je eigen inzetbaarheid 18 tips om te werken aan je eigen inzetbaarheid Goed, gezond en gemotiveerd aan het werk tot je pensioen? Dat bereik je door kansen te pakken op het werk. Leer aan de hand van onderstaande punten hoe je

Nadere informatie

MEDEZEGGENSCHAP EN SUCCESFACTOREN. Ruysdael onderzoek 2015

MEDEZEGGENSCHAP EN SUCCESFACTOREN. Ruysdael onderzoek 2015 MEDEZEGGENSCHAP EN SUCCESFACTOREN Ruysdael onderzoek 2015 Succes maak je samen Ruysdael is gespecialiseerd in innovatie van mens en organisatie. Vanuit de overtuiging dat je samen duurzame meerwaarde creëert.

Nadere informatie

Leiderschap in Turbulente Tijden

Leiderschap in Turbulente Tijden De Mindset van de Business Leader Leiderschap in Turbulente Tijden Onderzoek onder 175 strategische leiders Maart 2012 Inleiding.. 3 Respondenten 4 De toekomst 5 De managementagenda 7 Leiderschap en Ondernemerschap

Nadere informatie

De POSITIEVE organisatie

De POSITIEVE organisatie De POSITIEVE organisatie Uitwerking van de workshops: Hoe krijg je meer energie in je team? Onze omgeving verandert steeds sneller en ingrijpender. Positieve organisaties spelen hier beter op in en creëren

Nadere informatie

Leergang Talentontwikkeling Groeien in persoonlijk leiderschap

Leergang Talentontwikkeling Groeien in persoonlijk leiderschap Leergang Talentontwikkeling Groeien in persoonlijk leiderschap 2014 Leergang Talentontwikkeling Groeien in persoonlijk leiderschap Je bent hoger opgeleid, zit aan het begin van je carrière en hebt de ambitie

Nadere informatie

Wij zijn ING. En wij hebben samen een doel: mensen in staat stellen een stap voor te blijven, in het leven en in zaken.

Wij zijn ING. En wij hebben samen een doel: mensen in staat stellen een stap voor te blijven, in het leven en in zaken. The Orange Code Wij zijn ING. En wij hebben samen een doel: mensen in staat stellen een stap voor te blijven, in het leven en in zaken. De Orange Code is ons manifest waarin we hebben vastgelegd hoe we

Nadere informatie

Dit zijn de nieuwe trainingen en workshops van Mankind Mens & Organisatie in 2016:

Dit zijn de nieuwe trainingen en workshops van Mankind Mens & Organisatie in 2016: Mankind Mens & Organisatie gelooft in de kracht van dromen en drijfveren in relatie tot ondernemerschap en leiderschap. Dromen en drijfveren vormen de grond waarop ambitie kan groeien. Passie zorgt vervolgens

Nadere informatie

Eerste uitgave: maart 2015-03-14 Copyright 2015 Saskia Steur Druk: www.drukzo.nl

Eerste uitgave: maart 2015-03-14 Copyright 2015 Saskia Steur Druk: www.drukzo.nl Eerste uitgave: maart 2015-03-14 Copyright 2015 Saskia Steur Druk: www.drukzo.nl Hoewel deze uitgave met zorg is samengesteld aanvaardt de auteur geen enkele aansprakelijkheid voor schade ontstaan door

Nadere informatie

SIPP persoonlijkheidsvragenlijst

SIPP persoonlijkheidsvragenlijst SIPP persoonlijkheidsvragenlijst Deze vragenlijst bestaat uit een aantal stellingen. Deze stellingen hebben betrekking op de laatste 3 maanden. Door per stelling aan te geven in hoeverre u het hier bent,

Nadere informatie

Van huidige situatie ------------ naar --------------------------------- gewenste situatie

Van huidige situatie ------------ naar --------------------------------- gewenste situatie Doelen stellen NLP is een doelgerichte, praktische en mensvriendelijke techniek. NLP = ervaren, ervaren in denken, voelen en doen. Middels een praktisch toepasbaar model leren we om de eigen hulpmiddelen,

Nadere informatie

Ik-Wijzer Ik ben wie ik ben

Ik-Wijzer Ik ben wie ik ben Ik ben wie ik ben Naam: Lisa Westerman Inhoudsopgave Inleiding... 3 De uitslag van Lisa Westerman... 7 Toelichting aandachtspunten en leerdoelen... 8 Tot slot... 9 Pagina 2 van 9 Inleiding Hallo Lisa,

Nadere informatie

Hoe word je succesvol in sales

Hoe word je succesvol in sales Hoe word je succesvol in sales Verkopen gaat niet vanzelf. Zeker niet in deze tijd. Toch zijn nog steeds veel verkopers erg succesvol. Dat komt niet door het product of de dienst die ze aanbieden, maar

Nadere informatie

COMMUNICATIE training. effectief communiceren met iedereen

COMMUNICATIE training. effectief communiceren met iedereen COMMUNICATIE training effectief communiceren met iedereen Een training van COMMUNICERENENZO Mensen zijn belangrijk. Resultaten ook Mensen zijn belangrijk en waardevol. Resultaten worden behaald dankzij

Nadere informatie

Beoordelingsformulieren

Beoordelingsformulieren Beoordelingsformulieren In elke prestatie zitten zoals hierboven uiteengezet (p. 81) vijf elementen verpakt. Het Takenblad is daarop gebaseerd. Om elk van die vijf elementen grondig te kunnen beoordelen

Nadere informatie

Ik-Wijzer Naam: Sander Geleynse Datum: 27 januari 2016

Ik-Wijzer Naam: Sander Geleynse Datum: 27 januari 2016 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Jouw uitslag... 4 Pagina 2 van 8 1. Inleiding Hallo Sander, Dit is de uitslag van jouw Ik-Wijzer. Hierin staat wat jij belangrijk vindt en wat je minder belangrijk vindt.

Nadere informatie

Leergang Transformatief Leiderschap

Leergang Transformatief Leiderschap feedback geven living labs advie processen/bijeenkomsten transformatief leiderschap coach perso Leergang Transformatief Leiderschap Anderen bewegen begint bij jezelf Succesvol mensen en organisaties in

Nadere informatie

Order 2 Cash Professional

Order 2 Cash Professional Order 2 Cash Professional Keser Academy Steeds meer bedrijven brengen focus aan in het Order-2-Cash proces. Het zijn dan ook de customerservicemedewerkers die naast kritisch bekijken of de processen nog

Nadere informatie

Personal Branding voor Ingenieurs

Personal Branding voor Ingenieurs Personal Branding voor Ingenieurs 8 juni 2012 Lustrumsymposium Jullie doelen - succesvolle loopbaan - een baan vinden - de allerbeste zijn? - Saskia Slotboom 2012 2 Personal Branding Tools en praktische

Nadere informatie

Radish. {Even voorstellen!}

Radish. {Even voorstellen!} Even voorstellen! Radish Radish is een coöperatie van gedreven professionals. Mensen die stuk voor stuk een trackrecord hebben in het begeleiden van organisaties in zowel bedrijfsleven als overheid. We

Nadere informatie

Compassie leven. 52 wekelijkse inspiraties vanuit Geweldloze Communicatie. PuddleDancer Press Samengesteld door Monie Doodeman

Compassie leven. 52 wekelijkse inspiraties vanuit Geweldloze Communicatie. PuddleDancer Press Samengesteld door Monie Doodeman Compassie leven 52 wekelijkse inspiraties vanuit Geweldloze Communicatie PuddleDancer Press Samengesteld door Monie Doodeman Inhoudsopgave Voorwoord Wekelijkse inspiraties 01 Geweld in de taal? Wie, ik?

Nadere informatie

Gandhitraining. Ongekende effecten in de praktijk

Gandhitraining. Ongekende effecten in de praktijk Gandhitraining Ongekende effecten in de praktijk Van persoonlijk naar inspirerend leiderschap Wil je jouw persoonlijke leiderschap verdiepen tot inspirerend leiderschap; je ambities vormgeven en anderen

Nadere informatie

Openingsgebeden INHOUD

Openingsgebeden INHOUD Openingsgebeden De schuldbelijdenis herzien Openingsgebeden algemeen Openingsgebeden voor kinderen Openingsgebeden voor jongeren INHOUD De schuldbelijdenis herzien De schuldbelijdenis heeft in de openingsritus

Nadere informatie

de Wet van Sinterklaas

de Wet van Sinterklaas de Wet van Sinterklaas Een direct ermee aan het werkshop voor iedereen die eerlijk en helder wil communiceren met zichzelf en met alle anderen Stichting Modus Quartus Als je niet duidelijk vraagt wat je

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Inleiding 4. Les 1. Introductie filosofie Hebben alle vragen een antwoord? 10. Les 2. Denken Kunnen dieren denken?

Inhoudsopgave. Inleiding 4. Les 1. Introductie filosofie Hebben alle vragen een antwoord? 10. Les 2. Denken Kunnen dieren denken? >> Inhoudsopgave Inleiding 4 Les 1. Introductie filosofie Hebben alle vragen een antwoord? 10 Les 2. Denken Kunnen dieren denken? 14 Les 3. Geluk Wat is het verschil tussen blij zijn en gelukkig zijn?

Nadere informatie

Kiezen voor coaching als managementstijl

Kiezen voor coaching als managementstijl Kiezen voor coaching als managementstijl Druk, druk druk! Bijna iedere manager kent wel dit gevoel. Beter leren delegeren dus! Om te kunnen delegeren heb je echter verantwoordelijke en zelfsturende medewerkers

Nadere informatie

ogen en oren open! Luister je wel?

ogen en oren open! Luister je wel? ogen en oren open! Luister je wel? 1 Verbale communicatie met jonge spelers Communiceren met jonge spelers is een vaardigheid die je van nature moet hebben. Je kunt het of je kunt het niet. Die uitspraak

Nadere informatie

Toelichting op de Uitnodiging tot solliciteren!

Toelichting op de Uitnodiging tot solliciteren! Toelichting op de Uitnodiging tot solliciteren! F-Fort zoekt met regelmaat nieuwe collega s! Uitnodiging tot solliciteren via Best Value People Lees snel verder hoe het werkt! Team F-Fort augustus 2016

Nadere informatie

Doorbreek je belemmerende overtuigingen!

Doorbreek je belemmerende overtuigingen! Doorbreek je belemmerende overtuigingen! Herken je het dat je soms dingen toch op dezelfde manier blijft doen, terwijl je het eigenlijk anders wilde? Dat het je niet lukt om de verandering te maken? Als

Nadere informatie

Master in. Leadership MAAK HET VERSCHIL IN 2015 VERBIND HART EN HARD START: FEB 2015 KLANTWAARDERING:

Master in. Leadership MAAK HET VERSCHIL IN 2015 VERBIND HART EN HARD START: FEB 2015 KLANTWAARDERING: Master in Leadership MAAK HET VERSCHIL IN 2015 VERBIND HART EN HARD START: FEB 2015 KLANTWAARDERING: Master in Leadership Weet jij wat jouw hart sneller doet kloppen? Collega s die precies doen wat jij

Nadere informatie

Werkboek MEER KLANTEN OP JOUW MANIER! ANNEMIEKE TISSINK KRIJG MEER KLANTEN DOOR MARKETING IN TE ZETTEN OP EEN MANIER DIE BIJ JOU PAST

Werkboek MEER KLANTEN OP JOUW MANIER! ANNEMIEKE TISSINK KRIJG MEER KLANTEN DOOR MARKETING IN TE ZETTEN OP EEN MANIER DIE BIJ JOU PAST Werkboek MEER MANIER! ANNEMIEKE TISSINK KRIJG MEER DOOR MARKETING IN TE ZETTEN OP EEN MANIER DIE BIJ JOU PAST MANIER! Hoofdstuk 1 Nieuwe klanten nodig? Marketing is een vakgebied waar veel om te doen is.

Nadere informatie

?Hoe Zo! >> Werken bij de gemeente betekent je inzetten voor burgers en bedrijven. En daarbij geldt:

?Hoe Zo! >> Werken bij de gemeente betekent je inzetten voor burgers en bedrijven. En daarbij geldt: Wabo effectief ?Hoe Zo! >> Het toepassen van de Wabo is meer dan alleen de IT-structuur aanpassen, de procedures herzien en/of de processen opnieuw beschrijven en herinrichten. Het zijn de medewerkers

Nadere informatie

Waarde-volle zorg is ook nog JONG!

Waarde-volle zorg is ook nog JONG! Waarde-volle zorg is ook nog JONG! LOC maakte een nieuwe visie op de zorg. Die heet Waarde-volle zorg. Allerlei mensen herkennen zich daar in. Dat komt doordat die gaat over dingen die voor ons allemaal

Nadere informatie

Pedagogische visie. Scholengroep Midden-Brabant. samenwerken verantwoordelijk geëngageerd innovatief positief kritisch

Pedagogische visie. Scholengroep Midden-Brabant. samenwerken verantwoordelijk geëngageerd innovatief positief kritisch Pedagogische visie Scholengroep Midden-Brabant samenwerken verantwoordelijk geëngageerd innovatief positief kritisch 1 Eén voor allen, allen voor één Samenwerken is een werkwoord dat vele actoren bundelt:

Nadere informatie

Oefenexamen Middle Management B. module Teamcoaching

Oefenexamen Middle Management B. module Teamcoaching Oefenexamen Middle Management B module Teamcoaching Indicatie: u dient minimaal 7 van de 10 vragen goed te beantwoorden voor een voldoende. Vraag 1 Welke van de volgende omschrijvingen zijn van toepassing

Nadere informatie

Nog voor de zomer van baan veranderen?

Nog voor de zomer van baan veranderen? Nog voor de zomer van baan veranderen? Op naar een baan met meer blije hoogtepunten. Een verslaggever van Radio 1 noemde mij een soort psycholoog nadat ik hem afgelopen maandag had uitgelegd hoe ik twijfelaars

Nadere informatie

De Sleutel tot Leiderschap. Op zoek naar de wijsheid uit de praktijk

De Sleutel tot Leiderschap. Op zoek naar de wijsheid uit de praktijk De Sleutel tot Leiderschap Op zoek naar de wijsheid uit de praktijk Versie 2.0 Augustus 2012 De Sleutel tot Leiderschap Op zoek naar de wijsheid uit de praktijk Versie 2.0 Augustus 2012 De Sleutel tot

Nadere informatie

2. Ik ken verschillende argumenten om scholen te overtuigen van het belang van de monitor.

2. Ik ken verschillende argumenten om scholen te overtuigen van het belang van de monitor. Hand-out Leerdoelen Geef aan waar je staat 1 = dit geldt niet voor mij 2 = dit geldt enigszins voor mij 3 = dit geldt sterk voor mij 4 = dit geldt zeer sterk voor mij 1 2 3 4 1. Ik heb een helder beeld

Nadere informatie

Wil je méér innerlijke balans en krachtiger persoonlijk leiderschap?

Wil je méér innerlijke balans en krachtiger persoonlijk leiderschap? Wil je méér innerlijke balans en krachtiger persoonlijk leiderschap? Zoek je een veilige leeromgeving, met humor en diepgang, die toelaat om wérkelijk stappen te zetten in je leven en je werk? DAN IS IETS

Nadere informatie

De Sleutel tot het benutten van potentie

De Sleutel tot het benutten van potentie De Sleutel tot het benutten van potentie Wat is potentie eigenlijk? Een snelle blik in een woordenboek levert de volgende resultaten op: het kunnen; dat waartoe iemand of iets toe in staat is; vermogen.

Nadere informatie

Laat de jongeren de test conflictstijlen maken (zie bijlage 1). Naar aanleiding van de uitslag ga je in gesprek.

Laat de jongeren de test conflictstijlen maken (zie bijlage 1). Naar aanleiding van de uitslag ga je in gesprek. Conflicten hanteren Tijd: verdelen over twee bijeenkomsten. Bijeenkomst 1 Laat de jongeren de test conflictstijlen maken (zie bijlage 1). Naar aanleiding van de uitslag ga je in gesprek. De uitkomst van

Nadere informatie

Veranderen is een noodzaak, verbeteren is een keuze (1)

Veranderen is een noodzaak, verbeteren is een keuze (1) (1) Inspirerend leiderschap van bestuurders en directeuren vraagt om meer aandacht voor hun verander- en verbetercapaciteit. In dit eerste deel (van twee) staat een belangrijke component hiervan centraal:

Nadere informatie

vaardigheden - 21st century skills

vaardigheden - 21st century skills vaardigheden - 21st century skills 21st century skills waarom? De Hoeksteen bereidt leerlingen voor op betekenisvolle deelname aan de wereld van vandaag en de toekomst. Deze wereld vraagt kinderen met

Nadere informatie

Persoonlijk leiderschaps programma

Persoonlijk leiderschaps programma Persoonlijk leiderschaps programma Zet binnen acht weken grote stappen in je persoonlijke ontwikkeling en leer te werken vanuit jouw persoonlijke kracht! Ben jij een druk bezette (young) professional en

Nadere informatie

Training Persoonlijke Kracht!

Training Persoonlijke Kracht! Training Persoonlijke Kracht! Zet binnen acht weken stevige stappen in je persoonlijke ontwikkeling en leer te werken vanuit jouw persoonlijke kracht! Training Persoonlijke Kracht! Persoonlijk leiderschapsprogramma

Nadere informatie

Voor iedereen die een gelukkig en succesvol leven niet aan het toeval wil overlaten

Voor iedereen die een gelukkig en succesvol leven niet aan het toeval wil overlaten Voor iedereen die een gelukkig en succesvol leven niet aan het toeval wil overlaten Anderen over het werk van David en Arjan: Met hun boek en hun seminars maken De Kock en Vergeer heel Nederland gelukkig.

Nadere informatie

Teamkompas voor Zelfsturing

Teamkompas voor Zelfsturing Teamkompas voor Zelfsturing Wat is het teamkompas: Met dit instrument kun je inzicht krijgen in de ontwikkeling van je team als het gaat om effectief samenwerken: Waar staan wij als team? Hoe werken wij

Nadere informatie

Werken vanuit Essentie

Werken vanuit Essentie Werken vanuit Essentie (midden- en hoger management) - van leidinggeven naar LEIDERSCHAP Leergang Werken vanuit Essentie - van leidinggeven naar leiderschap - Angelique Schueler & Inez Dirkzwager Juni

Nadere informatie

De informatie uit deze stappenwijzer is in heel veel situaties te gebruiken. Bijvoorbeeld:

De informatie uit deze stappenwijzer is in heel veel situaties te gebruiken. Bijvoorbeeld: Inleiding Deze Loopbaan-stappenwijzer is bestemd voor OBP-medewerkers en geeft praktische tips over loopbaanpaden, carrièremogelijkheden en mobiliteit. Ben je toe aan nieuwe uitdaging? Heb je behoefte

Nadere informatie

Let s introduce you to...

Let s introduce you to... Let s introduce you to... The Millennials The Outspoken Millennials zijn mannen en vrouwen van 20 t/m 28 jaar en een subgroep van de Millennials. Afriek richt haar communicatie momenteel op de Conscious

Nadere informatie

Participatief leiderschap. Hoe leid je een samenwerkingsverband?

Participatief leiderschap. Hoe leid je een samenwerkingsverband? Participatief leiderschap Hoe leid je een samenwerkingsverband? Mr. Drs. Lucien Stöpler Justice in Practice December 2014 Participatief leiderschap: Hoe leid je een samenwerkingsverband? 2014 Justice in

Nadere informatie

1.Inleiding: De Plug & Play Business Formule

1.Inleiding: De Plug & Play Business Formule Werkboek Inhoudsopgave: 1.Inleiding: De Plug & Play Business Formule 2. Het H.A.R.T. model 2.1. H.A.R.T. staat voor: 2.1.1. Mijn verhaal over oprechte communicatie 2.1.1: Hoofd Gebruik de rest van deze

Nadere informatie

Oefening: Profiel en valkuilen vragenlijst

Oefening: Profiel en valkuilen vragenlijst Oefening: Profiel en valkuilen vragenlijst Dit is een korte vragenlijst die bedoeld is om een aantal van je denkbeelden, attitudes en gedrag in werksituaties in kaart te brengen. Wees zo eerlijk mogelijk

Nadere informatie

Haal meer uit hoogbegaafde medewerkers

Haal meer uit hoogbegaafde medewerkers Haal meer uit hoogbegaafde medewerkers Onopvallend leiderschap werkt Veel HR-afdelingen hebben een talentmanagementsysteem maar weten niet welke medewerkers extra slim zijn. Driekwart van de hoogbegaafde

Nadere informatie

STICKY STORY ZO MAAK JE EEN PITCH DIE BLIJFT HANGEN

STICKY STORY ZO MAAK JE EEN PITCH DIE BLIJFT HANGEN STICKY STORY ZO MAAK JE EEN PITCH DIE BLIJFT HANGEN Je zelf presenteren. Ook wel eens druk geweest met het maken van een pitch? Of zelfs meerdere voor verschillende situaties? We weten allemaal dat dit

Nadere informatie

Krachtvelden. Bea het Voorbeeld. Naam: Datum:

Krachtvelden. Bea het Voorbeeld. Naam: Datum: Krachtvelden Naam: Bea het Voorbeeld Datum: 01.04.2016 Email: support@meurshrm.nl Bea het Voorbeeld / 01.04.2016 / Krachtvelden (QK360) 2 Waar ligt jouw kracht? Een krachtveld is een verzameling van gedragingen

Nadere informatie

Visie. Volharding. De diepte in De bestaande situatie ontregelen gebeurt niet door een oppervlakkige HAAL MEER RESULTAAT UIT JEZELF EN ANDEREN

Visie. Volharding. De diepte in De bestaande situatie ontregelen gebeurt niet door een oppervlakkige HAAL MEER RESULTAAT UIT JEZELF EN ANDEREN HAAL MEER RESULTAAT UIT JEZELF EN ANDEREN The privilege of a lifetime is to become who you truly are. - Carl Jung Visie Als authentiek leider ben je een kapitein aan het roer van een schip. Handen aan

Nadere informatie

Gemeente in co-creatie

Gemeente in co-creatie Gemeente in co-creatie Regievoeren vanuit dienend leiderschap Co-creëren is samenwerken Samenwerking betekent verantwoordelijkheid nemen voor jezelf en de anderen. Verantwoordelijkheid nemen betekent dat

Nadere informatie

Effectief investeren in management

Effectief investeren in management Effectief investeren in management Veel organisaties zijn in verandering. Dat vraagt veel van de leidinggevenden/managers. Zij moeten hun medewerkers in beweging krijgen om mee te veranderen. En dat gaat

Nadere informatie

Voorbeeld antwoordblad Logische niveaus

Voorbeeld antwoordblad Logische niveaus Voorbeeld antwoordblad Logische niveaus Datum: 10 november 2016 We doorlopen de stappen in twee richtingen. Eerst van buiten naar binnen en daarna omgekeerd, van binnen naar buiten. Gebruik zowel je hoofd

Nadere informatie

Inge Test 07.05.2014

Inge Test 07.05.2014 Inge Test 07.05.2014 Inge Test / 07.05.2014 / Bemiddelbaarheid 2 Bemiddelbaarheidsscan Je hebt een scan gemaakt die in kaart brengt wat je kans op werk vergroot of verkleint. Verbeter je startpositie bij

Nadere informatie

WERKBELEVING IN DE VERZEKERINGSBRANCHE

WERKBELEVING IN DE VERZEKERINGSBRANCHE whitepaper WERKBELEVING IN DE VERZEKERINGSBRANCHE ontwikkelen zich steeds meer van traditionele organisaties tot ICT bedrijven. Deze veranderingen hebben hun weerslag op de werkbeleving. Om helder voor

Nadere informatie

Wie wil geen vervuld leven? 7 Een comfortabel leven 11 Een gezond leven 17 Een leven in geluk en liefde 23 Liefde beoefenen 29 Oefen je binnenwereld

Wie wil geen vervuld leven? 7 Een comfortabel leven 11 Een gezond leven 17 Een leven in geluk en liefde 23 Liefde beoefenen 29 Oefen je binnenwereld Wie wil geen vervuld leven? 7 Een comfortabel leven 11 Een gezond leven 17 Een leven in geluk en liefde 23 Liefde beoefenen 29 Oefen je binnenwereld meer liefde 39 Oefen je met de buitenwereld meer evenwicht

Nadere informatie

Online training. Leer afstemmen op de onderneming die jij wilt creëren. Module 2

Online training. Leer afstemmen op de onderneming die jij wilt creëren. Module 2 Online training Leer afstemmen op de onderneming die jij wilt creëren Module 2 www.edithhelwegen.nl Pagina 1 Module 2 Jouw persoonlijke script We gaan praktisch aan de slag met het maken van jouw persoonlijke

Nadere informatie

Dit boekje is ons identiteitsbewijs. Het beschrijft onze merkwaarden, onze ambitie, het vertelt wie we zijn, waar we voor staan. Wat ons uniek maakt.

Dit boekje is ons identiteitsbewijs. Het beschrijft onze merkwaarden, onze ambitie, het vertelt wie we zijn, waar we voor staan. Wat ons uniek maakt. Dit beloven wij. Dit boekje is ons identiteitsbewijs. Het beschrijft onze merkwaarden, onze ambitie, het vertelt wie we zijn, waar we voor staan. Wat ons uniek maakt. De magie van Antoniuscollege Gouda:

Nadere informatie

Levend Project Leiderschap

Levend Project Leiderschap De Eik Natuurlijk Leren & In Evenwicht bieden aan: Training Levend Project Leiderschap één project twee trainers drie trainingsblokken vier maanden doorlooptijd vijf projectmatige invalshoeken Je leert:

Nadere informatie

Angelsaksische en Rijnlandse logica

Angelsaksische en Rijnlandse logica Michael Baken Angelsaksische en Rijnlandse logica Bron: Stop de Amerikanen door Hans Versnel en Jan Jaap Brouwer, Terra 2011 Handelen en consequenties 3-1-2014 Angelsaksisch Mensen moeten de gevolgen van

Nadere informatie

INHOUD Verantwoording 1 De macht van de situatie 2 Koester je zeurende collega 19 3 De calculerende medewerker 4 Respect!

INHOUD Verantwoording 1 De macht van de situatie 2 Koester je zeurende collega 19 3 De calculerende medewerker 4 Respect! INHOUD Verantwoording 7 1 De macht van de situatie 11 We hebben de neiging te denken dat we zelf bepalen wat we doen, maar in werkelijkheid worden we ook gestuurd door allerlei omstandigheden. 2 Koester

Nadere informatie

Wendbaarheid: een inleiding

Wendbaarheid: een inleiding Wendbaarheid: een inleiding Rollen en functies veranderen snel. Dit vraagt dat medewerkers zich voortdurend moeten kunnen aanpassen. Wendbaarheid is de manier waarmee iemand kan omgaan met veranderende

Nadere informatie

Persoonlijk Actieplan voor Ontwikkeling

Persoonlijk Actieplan voor Ontwikkeling PAPI PAPI Coachingsrapport Persoonlijk Actieplan voor Ontwikkeling Alle rechten voorbehouden Cubiks Intellectual Property Limited 2008. De inhoud van dit document is relevant op de afnamedatum en bevat

Nadere informatie

WAARSCHUWING. Als je wilt dat in je leven niets verbetert, leg dit boek dan NU weg. Het is niets voor jou. Koop een fles champagne en ga het vieren.

WAARSCHUWING. Als je wilt dat in je leven niets verbetert, leg dit boek dan NU weg. Het is niets voor jou. Koop een fles champagne en ga het vieren. WAARSCHUWING Als je wilt dat in je leven niets verbetert, leg dit boek dan NU weg. Het is niets voor jou. Koop een fles champagne en ga het vieren. INLEIDING Je herkent het vast: je stond met een glas

Nadere informatie

3. Principes ophalen en groeperen: wat is voor de groep dus effectief samenwerken?

3. Principes ophalen en groeperen: wat is voor de groep dus effectief samenwerken? FCE / Stichting Opleidingskunde 2007 Een groep interviewen met de waarderende methode Bijvoorbeeld over samenwerken... 1. Thema scherp (het gaat in dit voorbeeld over effectief samenwerken ) 2. In kleine

Nadere informatie

Welkom bij Sociaal Succesvol Ondernemen. Week 2: je bedrijf op orde Les 2: een goed businessmodel

Welkom bij Sociaal Succesvol Ondernemen. Week 2: je bedrijf op orde Les 2: een goed businessmodel Welkom bij Sociaal Succesvol Ondernemen Week 2: je bedrijf op orde Les 2: een goed businessmodel Pen en papier? Wat is een businessmodel? Jouw businessmodel is de manier waarop jij in business bent Twee

Nadere informatie

In de eeuwigheid van het leven waarin ik ben is alles volmaakt, heel en compleet en toch verandert het leven voortdurend. Er is geen begin en geen

In de eeuwigheid van het leven waarin ik ben is alles volmaakt, heel en compleet en toch verandert het leven voortdurend. Er is geen begin en geen 14 In de eeuwigheid van het leven waarin ik ben is alles volmaakt, heel en compleet en toch verandert het leven voortdurend. Er is geen begin en geen einde, alleen een voortdurende kringloop van materie

Nadere informatie

Hoe motivatie werkt en draagvlak groeit

Hoe motivatie werkt en draagvlak groeit Hoe motivatie werkt en draagvlak groeit Toelichting Hierbij een compilatie van diverse artikelen over motivatie, draagvlak en verandertrajecten voor de interne coördinator cultuureducatie ICC. 1 Hoe werkt

Nadere informatie

Leergang Authentiek Leiderschap

Leergang Authentiek Leiderschap Begeleider: Willem Sarlemijn Adres: Jisperweg 53A 1464 NG Westbeemster Tel: 072 5020354 Thema s die in de modules aan de orde komen zijn:, Vitaliteit,,, Samen, Groei,,. Leergang Authentiek Leiderschap

Nadere informatie

Toelichting werkklimaatonderzoek

Toelichting werkklimaatonderzoek Living Group Work Climate Inventory Toelichting werkklimaatonderzoek In het kader het leef- en werkklimaatonderzoek in uw instelling wordt u gevraagd om een vragenlijst in te vullen. De resultaten kunnen

Nadere informatie

VOORBEELD OEFENING LIFELONG EMOTIONELE. +31 (0) 638 279 772 lee@lifelong.eu. Wil je vaker het beste in jezelf en anderen naar boven halen?

VOORBEELD OEFENING LIFELONG EMOTIONELE. +31 (0) 638 279 772 lee@lifelong.eu. Wil je vaker het beste in jezelf en anderen naar boven halen? LIFELONG VOORBEELD Wil je vaker het beste in jezelf en anderen naar boven halen? Dan is het essentieel om te leren hoe je negatieve emoties kunt benutten om positief te groeien! EMOTIONELE Om je te ondersteunen

Nadere informatie