Verbeteringspil: Nieuwsbrief. Lieve dokters met een licence to kill, ze bestonden in het Nazi-regime ook al, en werden toen ook heel gewaardeerd.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Verbeteringspil: Nieuwsbrief. Lieve dokters met een licence to kill, ze bestonden in het Nazi-regime ook al, en werden toen ook heel gewaardeerd."

Transcriptie

1 www. m egablunder.net www. haesbrouck.be h ttp://blog.seniorennet.be/rilatine Jaargang 2 nr september 2008 Een mailtje graag als U verder geen nieuwsbrieven meer wilt ontvangen. Nieuwsbrief Verbeteringspil: Lieve dokters met een licence to kill, ze bestonden in het Nazi-regime ook al, en werden toen ook heel gewaardeerd.

2 Met nogal wat tegenwind van industrie en Overheden, publiceerde FDA op 21 februari 2007 dat ADHD-medicatie ( de bekende harddrugs en dopingproducten) sterfgevallen kan veroorzaken en psychotisch maakt. Deze publicatie van FDA werd bij ons door NIEMAND van de verantwoordelijke medische en Overheidsinstanties gelezen. Wat meer is, deze mededeling verdween begin mei 2007 gedurende een tiental dagen van de officiële FDA-site, blijkbaar 'to protect the ADHD market'. In november 2007 verklaarden ADHD-specialisten in de VS dat ADHD-medicatie uiteindelijk niet werkzaam is bij ADHD. Die mededeling werd wel gelezen, maar prompt werden net als in de VS maatregelen genomen 'to protect the ADHDmarket'. Daags nadien bij ons dan voorpaginanieuws.

3 Die universiteitsprofessor geeft in Humo (begin december 2007) zelf haar bindingen met de farmaceutische industrie toe, heeft er bijgevolg voordeel bij dat jongeren chronisch harddrugs worden voorgeschreven. Terwijl nu blijkt dat zoiets eigenlijk zuiver medisch niet hoeft, dient ze de belangen van de broodheren "om de markt te beschermen". De wereld van verschil waarvan sprake bestaat erin dat kinderen dwangmatig dociel worden gemaakt met doseringen doping, die hoger liggen dan om gewoon maar te drogeren. Die stoffen zijn doping omdat ze dosis per dosis het zenuwstelsel verwoesten, waarop het lichaam dan steeds reageert met een gevarenreflex die het dopingseffect verklaart. Vandaar dat na een tijd chronisch psychoticagebruik er corrigerend met antipsychotica moet bijbehandeld worden. Men vermijdt daarbij om de omgeving daarvan in te lichten, integendeel, men schrijft het ontstane psychotisch gedrag toe aan de ziekte en noemt dat gedrag dan ook de karakterstoornissen die eigen zijn aan de aandoening. Maar 2007 was het jaar dat een en ander duidelijk begon te worden. Toen mijn boek verscheen in februari 2007, moest ik mij meteen bij de Orde van Apothekers gaan verantwoorden op een klacht van een van de farmahoeren in naam van de Orde van Geneesheren en ook op klacht van een stroman van de farmaceutische industrie. Uiteindelijk werd ik in september 2007 vrijgesteld van verdere tuchtvervolging, maar daar waar zowel de geschreven pers en de radio melding hadden gemaakt van de klacht tegen mij, was er niemand van deze instanties die melding maakte van mijn vrijspraak in deze zaak. Ik had ze nochtans ervan de hoogte gebracht. Vanuit de VS kwam opnieuw slecht nieuws voor zij die in naam van de democratie legaal mogen dealen. 27 juli 2007: geen hoeraliteratuur.

4 Door: Ivan Wolffers Gepubliceerd: donderdag 26 juli :32 Update: vrijdag 27 juli :53 Tien jaar geleden dachten ADHD-deskundigen dat de voordelen van medicijnen aanzienlijk groter zijn dan de nadelen. Dat enthousiasme is inmiddels verdwenen. Tien jaar geleden beschikten ADHD-deskundigen alleen maar over methylfenidaat (Ritalin). Recent kwamen daar methylfenidaat bij, in een vorm die langzaam wordt afgegeven (Concerta), en atomoxetine (Strattera). In het augustusnummer van 2007 van het Journal of the American Academy of Child and Adolescent Psychiatry zijn een aantal artikelen verschenen die beter zicht geven op de nadelen verbonden aan deze middelen. ADHD is niet zo zeer een ziekte als wel een gedrag dat ouders en opvoeders tot wanhoop drijft. Hierdoor dreigen therapeutische grenzen voortdurend te verschuiven: de verleiding om kinderen die wat drukker zijn of slechte schoolresultaten hebben te behandelen met medicijnen wordt erg groot. Het aantal gebruikers van ADHD medicijnen stijgt explosief. In 2006 steeg het met 30 procent vergeleken met het jaar ervoor. Eerder dit jaar verschenen in de bijsluiter waarschuwingen voor hartproblemen en een mogelijk grotere kans op zelfmoord. Uit de onderzoeken wordt duidelijk dat behandeling van ADHD met medicijnen niet effectiever is dan gedragstherapie. Nadeel van medicijnen is dat ze ongewenste effecten lijken te hebben op het gedrag. Er is een grotere kans dat kinderen gaan experimenteren met alcohol en drugs en ook is het risico wat groter dat ze met de politie in aanraking komen door diefstal of vechtpartijen. Dat ligt niet aan het feit dat ze ADHD hebben; in het onderzoek werden gebruikers en niet-gebruikers vergeleken. Uit een ander onderzoek blijkt dat kinderen die Ritalin gebruiken korter worden en lichter blijven; gemiddeld 2,5 centimeter korter en ongeveer 2 kilo lichter. Het achterblijven in de groei werd aanvankelijk beschouwd als het gevolg van ADHD was, maar dat bleek niet het geval.

5 In de meeste landen worstelen geneesmiddelenautoriteiten met de enorme toename van het gebruik van ADHDmedicijnen. Naarmate er meer mensen medicijnen gaan gebruiken, wordt het belangrijker om een afweging te maken tussen voor- en nadelen. Tussen betere schoolprestaties en meer rust op school en thuis enerzijds, en gedragsveranderingen die ongewenst zijn (diefstal, druggebruik), groeibelemmering en eventuele hartproblemen anderzijds. Maar wie die afweging maakt, is de vraag. Mede dankzij geld van de makers van de medicijnen zijn alle artsen en ouders inmiddels experts op het gebied van ADHD. DePERS.nl Maar de democratie is de kracht en de macht van het volk en het volk lust nu eenmaal de doping die men voortaan met een medisch foefje kan gebruiken. Vandaar... dat de democratie ingrijpt : 'to protect the ADHD-market" en amper een paar dagen later verscheen deze uitleg ook in de pers.

6 Hoogleraar zaait paniek over ADHD-medicijn Ritalin 30 Juli :12: Sonja Crielaard De schrijvende arts en bijzonder hoogleraar Ivan Wolffers heeft voor onrust gezorgd met zijn conclusie dat het slikken van Ritalin ernstige risico's zou hebben voor kinderen met ADHD. Hij bleek het Amerikaanse onderzoek waarop hij zich baseerde, verkeerd te hebben gelezen. "Goed dat dit wordt rechtgezet", aldus Wolffers die hiermee werd geconfronteerd. Kinderen met ADHD die Ritalin slikken, lopen een verhoogd risico om met alcohol en drugs te experimenteren, berichtte Wolffers. Ook zouden ze vaker met de politie in aanraking komen. Dat dacht Wolffers te lezen in het Journal of the American Academy of Child and Adolescent Psychiatry. Hij waarschuwde voor de gevolgen in verschillende media. Arga Paternotte van patiëntenvereniging Balans reageerde geschrokken op Wolffers waarschuwing. "Is het dan echt waar? Ik ga gelijk onze deskundige bellen", zei ze. Maar de paniek bleek overbodig. Wolffers bleek de onderzoeksresultaten niet goed te hebben gelezen. Kinderpsychiater Robert Ferdinand: "Ouders kunnen hun kinderen met een gerust hart Ritalin blijven geven. Er is geen verband tussen Ritalin en verslaving." Bron: BN/De Stem Wat een afgang voor deze gerenommeerde Nederlandse hoogleraar. Of... wat zal de industrie voor deze volte-face hebben moeten uitbetalen? In naam van de geneeskunde? Of in naam van de bedrijven? Of in naam van de democratie? Of in naam van de verslaafden? En de legale dealers? Er was heel wat minder nodig om Vioxx uit de handel te nemen.

7 Na dit allemaal... hoe zouden normaal denkende en verantwoordelijke personen reageren? Immers: Rilatine,Concerta en Dexedrine vallen onder een opiumwetgeving en nu blijkt dat een medisch gebruik eigenlijk... niet hoeft. Straterra heeft dezelfde actieve metaboliet als Prozac, wordt bij kinderen zelfs hoger dan Prozac gedoseerd en van Prozac is bekend dat toediening beter niet gebeurt bij kinderen en adolescenten omwille van de zelfmoorden ermee. ( Bekijk het lijstje met het weldoende effect van SSRI's als Strattera en Prozac). Als phenylpropylamine werken zowel Prozac als Strattera in de aangepaste doseringen net als de phenylethylamines, die amfetamines zijn. Wanneer artsen nu verder zonder "medische" reden zouden blijven dealen, ontstaat een (juridisch) probleem. Immers, artikel 3 van de wet van 24 februari 1921 (België) verbiedt medici om een toxicomanie in te stellen en in stand te houden. Ook en vooral bij kinderen. Die wet kwam er precies een jaar na het basisdocument van de psychiatrie over de exterminatie van levensonwaardige levens. (Politiek) verantwoordelijken weten op heden nog steeds van niets, immers, het legaal drogeren schijnt een maatschappelijke verworvenheid te zijn. De Overheden subsidieren zelfs: pedagogisch comfort afkopen met harddrugs heeft immers geen prijs. Maar na de haakse bocht van VS-wetenschappers waren enkele journalisten toch even geschrokken. En wat volgde in november 2007?

8 Deze briefwisseling dateert van november Op 17 februari 2008 zond VRT dan een door XXX en het bedrijf Novartis geregisseerde uitzending uit, waarin met cijfers van IMS werd gezwaaid die moesten aantonen dat alleen wat Rilatine-misbruik zou bestaan, nu precies in die streek waar ik woonachtig ben. Verborgen conclusie: de ganse heisa rond Rilatine zou een opgeklopt lokaal probleempje zijn. IMS is een internationaal statistiekbureau, maar wat bleek in maart 2008?

9 Beste heer Haesbrouck, Er is de laatste tijd inderdaad het een en ander te doen over dit onderwerp. Ik begrijp dan ook uw betrokkenheid met het onderwerp. IMS beschikt inderdaad over informatie, maar dient weliswaar haar objectiviteit te bewaren hetgeen de interpretatie van deze informatie betreft. Zoals u zelf vermeldt in uw wordt de informatie die in het Canvas -programma over Rilatine getoond wordt met IMS geassocieerd, dit terwijl IMS hen deze informatie nooit bezorgd heeft. Na dit en enkele andere voorvallen wenst IMS er méér dan voorheen over te waken dat deze informatie enkel gebruikt wordt voor privé doeleinden, dus deze informatie niet te gebruiken voor externe communicatie of publicaties. Mocht u ik op één of andere manier toch van dienst kunnen zijn, aarzel niet mij te contacteren, Met vriendelijke groeten IMS heeft het cijfermateriaal waarmee Canvas het publiek om de oren zwaaide NOOIT BEZORGD!!! Geen VTM of HUMO-toestanden, zoals men mij verzekerde... Hoe mijmerde Bredero ook weer? Voor deze 'objectieve' VRT betaalt de belastingbetaler gul om een eerlijke en juiste informatie te krijgen. Farmahoeren en hun pooiers krijgen er een forum om hun legaal handeltje in harddrugs te promoten, terwijl men internationaal wel waarschuwt dat ze kinderen psychotisch maken en er de dood mee injagen. De (belasting)gelden worden goed besteed...aan farmahoeren en hun pooiers, die doping en harddrugs promoten om er zelf heel rijk mee te worden.

10 En nog steeds weten politiek verantwoordelijken van niets. Maar het belangrijkste is wel dit: de boodschap uit de VS, dat een toxicomanie met harddrugs bij ADHD medisch niet hoeft, is naar de vergeethoek gebannen. Daar zorgde de welwillende regie van Novartis bij VRT voor. Waardoor het verbruik vanzelfsprekend blijft stijgen. Het is bekend hoe beroepsjournalisten door een deontologische regel gebonden zijn om 'eenzijdig' over psychiatrische toestanden te berichten. Die deontologische regel werd opgesteld door het bedrijf Lilly, dat Prozac en Strattera verkoopt. Lees: Alle gebruikte ADHD-medicatie zijn psychotica en zodanig gedoseerd om echt gek, psychotisch te maken. Lager gedoseerd, worden ze alleen maar aangewend om onder het voorwendsel van ADHD gewoon te drogeren en om uiteindelijk de lucratieve aandoening in stand te houden. Schreef het College ter beoordeling van Geneesmiddelen op 7 juli 2005 immers niet dat lage doses methylphenidaat de symptomen van ADHD kunnen verergeren? Een arts die twijfelt aan de diagnose, probeert even met lage doseringen, en... bingo... natuurlijk: de patiënt die eerder normaal lijkt, blijkt onder methylfenidaat aan ADHD ziek te zijn. DE verklaring voor het gigantisch succes van de aandoening.

11 Is het mogelijk dat Ritalin mijn dochter van 7 jaar nóg drukker en impulsiever maakt? Of moet ik alsmaar verhogen tot ze helemaal "mak" is? Ze gebruikt nu 2x 5 mg. per schooldag; weekeinde niets, vrije middagen is dosis 1x mg..ze weegt 32 kilo bij lengte 142 cm.. Bij Huisarts kom ik niet verder qua schildklier (1x getest; nihil dus niks meer te testen..) Buro Jeugdzorg vindt arts dit een homeopatische dosering alswel vervangend arts daar nog onbereikbaar ivm. zijn vakantie.. School blijft aandringen op verhogen dosis op "straffe" verwijderen naar SO.. MAG DIT?? Maar wat hogere doseringen aanrichten is intussen wel bekend... en ook intussen zijn we het tijdperk van de psychotica ingestapt en dat zullen we geweten hebben, alleen een democratie... die schijnt ziek te zijn, op alle niveau's.

12 "Om de hoge kwaliteit van het onderwijs en het peloton op peil te houden", maken universiteitsprofessoren ons wijs. Want de medische verantwoording om kinderen te drogeren is sinds november 2007 weggevallen. Wat volgt is een kort (eind)fragment uit een schrijnende van een arts (ADHD-patiënt), een die alle voorschrijvende ADHD-artsen zouden moeten gelezen hebben. ( 9 juli 2007) Ook de pipamperon, die ik tijdens de eerste maniforme ontremming kreeg van de psychiater (hoe treffend beschrijft u dit patroon op uw website), leidde bij mij tot niet veel minder dan een toestand van pure razernij, intense bewegingsdrang, met voortdurend willen overstrekken van ledematen, "restless legs", en andere (dacht zelf weer aan anticholinerge effect; en mijn psychiater dan, vraagt u zich wellicht af; hij had hier geen uitgesproken mening over, c.q. haalde nog eens extra zijn schouders op, "niet geschoten, altijd mis"(?) ). Dit wilde ik u toch graag terugkoppelen. Op 17 augustus 2008 dan volgt deze boodschap van dezelfde patiënt, arts, die ziek verklaard werd aan de symptomen van een normaal gedrag, (http://www.megablunder.net/adhdsymptomsnormalbehavior.pdf) daarvoor chronisch met harddrugs werd behandeld, om uiteindelijk niet meer in staat te zijn zijn beroep uit te oefenen, en nu geconfronteerd werd met de blunder van zijn behandelende specialist.

13 Ook ik bemerkte zelf al enige tijd dat na verloop van tijd wat aparte verschijnselen optreden, bij mij met name de u wel bekende betrekkingsideeèn. Het lijkt misschien vreemd dat een arts zelf in deze val loopt, maar juist van arts/patiënten, zo is mijn ervaring, wordt een wat 'onderdanige houding' verwacht in het contact met de behandelaar, waarbij zelf meedenken (vanuit de eigen medische opleiding, lijkt dit toch niet vreemd), vaker dan eens, níet echt op prijs wordt gesteld. Ik heb er destijds dan ook voor gekozen om de behandeling 'uit handen te geven'. Ik had mijn psychiater, tevens A-opleider in een middelgrote GGZ-instelling nabij XXX in Nederland, wel eens op de hoogte gesteld van uw bevindingen en de uitgebreide informatie op uw websites. Hij antwoordde dan dat het juist de bedoeling was om structurele veranderingen in/van de neuronen te bewerkstelligen, en was stellig van mening dat ik echt baat had van de concerta, en drukte me meermalen op het hart, het toch 'voorlopig' maar te blijven gebruiken. Daar heb ik me voor de time being destijds even bij neergelegd. Nu gaan 'we' er toch mee stoppen, omdat hij, na een congres(?), vrij plotseling meer doordrongen lijkt te zijn van de negatieve kanten van het gebruik van de methylfenidaat. Dan dus maar even de kiezen op elkaar.

14 Deze A-opleider was in drie jaar tijd, de enige zenuwarts, die vond dat om patiënten te genezen, men het zenuwstelsel moest kunnen verwoesten, zoals ik afbeeld op de cover van mijn boek. Dat unicum is nu ook weggevallen. ADHD-medicatie wordt steeds minder gebruikt om ADHD te behandelen. Al wordt ADHD dan wel steeds meer als voorwendsel gebruikt om doping toe te dienen. Doping die kinderen, zonen en dochters van professoren, professoren zelf en vele anderen een wereld van verschil moeten verschaffen. Waarbij huiselijke vrede soms eens tot bij de buren terechtkomt als zoonlief met een spierscheur bij de buren komt klagen, dat er weeral eens een gevecht vader-zoon heeft plaats gehad. Want ADHD-medicatie is niet verslavend, maakt niet agressief, veroorzaakt geen botontkalking en nog minder Alzheimer, als je maar hoog genoeg drogeert dan om alleen maar te drogeren met de zogenoemde verbeteringspil. En vooral omdat het pedagogisch comfort in de klassen zou gevrijwaard blijven, blijft de Overheid het instellen en het in standhouden van een toxicomanie bij kinderen gedogen... De verbeteringspil geneest patiënten, die ziek zijn aan de symptomen van een normaal gedrag.

15 Nu men antidepressiva in hoge doses heeft ingeschakeld als ADHD-medicatie en als doping, vallen de maskers. In Nederland verzet het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen bergen om te vermijden dat de geheimen rond Strattera zouden bekend raken. Dat CBG heeft boter op het hoofd bij de registratie van de stof, want nu blijkt dat men de amfetaminewerking van Strattera (met eenzelfde actieve metaboliet als Prozac) in hoge doses gebruikt om ADHD te behandelen door psychotisch te maken. En CBG wist dat niet, of wou dat niet weten omdat de goede betrekkingen met het farmaceutisch bedrijf schijnbaar ook lucratief zouden zijn? Immers amfetamine is een psychoticum en de SSRI's met een analoge werking blijken nu ook psychotica te zijn. Iets wat de farmaceutische industrie zorgvuldig als een staatsgeheim probeerde te bewaren. Want waarom staat de basisdoping die sporters nu legaal mogen gebruiken als vervanger van de amfetamines, nog steeds niet op de WADA-dopingslijsten? Omdat men dan aan depressieve patiënten zou moeten uitleggen, dat men ze drogeert? Of aan ADHD-patiënten dat men ze psychotisch maakt met hoge doseringen psychotica? Wetenschappelijke studies die bekend maken dat SSRI's of stoffen met een amfetaminewerking naast de zichtbare groeistoornissen ook botontkalking veroorzaken, worden zorgvuldig buiten de 'wetenschappelijke' hoeraliteratuur gehouden. Maar waarom worden in de psychiatrie momenteel zoveel Calciumpreparaten en Fosamax-en voorgeschreven? Wetenschappelijke studies verwonderen zich momenteel over het feit dat nieuwe Alzheimers vroeger met antdepressiva werden behandeld, en beschrijven de kapotte neuronen van die Alzheimers op dezelfde manier als de kapotgemaakte neuronen met ADHD-medicatie of met de nieuwe antidepressiva (SSRI's).

16 Net als de SSRI's maken die dure stoffen de nog overblijvende goede neuronen van de patiënten kapot, zodat artsen en industrie kunnen pronken met de vooruitgang van de medische wetenschap. Maar heimelijk lachen die witteboordencriminelen in hun vuistje. Immers, als de baarlijke duivel, die Haesbrouck noemt, de SSRI-markt in ongenade krijgt, dan staat de nog veel duurdere Alzheimermedicatie klaar om die rol over te nemen. Want gelukkig weet niemand voorlopig, dat deze net op dezelfde manier als SSRI's antidepressief zijn en momenten van helderheid verschaffen, door de gevarenreflex die ontstaat door resterende 'goede' neuronen ook te verwoesten. Apotheker Fernand Haesbrouck 13 september 2008 Er worden nu al veertigers met Alzheimer in de psychiatrie opgenomen en als de ADHD-kindjes van vijf of zes jaar zelf kindjes zullen krijgen, zullen die nieuwe peuters al meteen al voor Alzheimer-ouders moeten zorgen, nog voor ze zelf de kans krijgen om ziek te worden aan de nieuwe ziekte, GPOS, Geprojecteerd Pedagogisch OnmachtsSyndroom. Lees DSM-IV en bemerk hoe dat alles een formidabele economische realiteit is geworden doordat de geneeskunde ziekten kan behandelen met de symptomen van een normaal gedrag, die uiteindelijk zeer lucratieve nieuwe ziekten en medische specialismen doen ontstaan en een zorgindustrie met enorme financiële mogelijkheden. Want je acht het echt niet voor mogelijk... Alzheimer-medicatie, waarmee men de sukkelaars kortstondige kicks kan geven, waardoor ze kortstondig en schijnbaar even beter zijn, werken doodgewoon als de AD's en ADHD-medicatie, dus ook als...amfetamines of de cocaïnes. Lees: Alzheimer-medicatie als antidepressiva gepromoot. en ook, de epiloog.

17 EPILOOG Nieuw leven voor oude pillen. Zo bleek de geheugenpil donepezil een doelwit te delen met het antidepressivum venlafaxine, wat doet hopen dat donepezil ook tegen depressie is in te zetten. Het verheugt mij zeer deze bijdrage te lezen in DeStandaard : (17 juli 2008) Eigenlijk is dit bericht perfect de bevestiging van de theorie, waarmee ik probeer aan te tonen hoe SSRI's en ADHD-medicatie in het organisme hun werking uitoefenen. Chemisch worden psychotisch makende en hallucinoge stoffen in vier grote grote groepen ingedeeld. Die stoffen horen samen precies omdat in hun molecule een patroon voorkomt, waarmee ze in competitie kunnen treden met de neurotransmitters die de goede werking van het zenuwstelsel beheren en die daardoor in de meeste gevallen dit zenuwstelsel ook verwoesten. In de bijdrage worden weliswaar commerciële epitheta gebruikt om de stoffen gunstig voor te stellen, maar farmacologisch hoort donepezil (als piperidylbenzylaat) in dezelfde groep als cocaïne, methylphenidaat, trazodone en varenicline. Terwijl de antidepressieve werking van venlafaxine wordt verklaard door het phenylethylamine-patroon (amfetamine) in de molecule. Vandaar dat naar analogie met de leerpil (voor het pedagogisch comfort), deze cocaïnestof bij Alzheimer welluidend de geheugenpil wordt genoemd. De bijdrage in de krant zou farmacologisch correcter geoogd hebben, als men voor zowel donepezil als voor venlafaxine er ook de andere (en minder gunstige) nevenwerkingen had bij vermeld. Chronisch gebruik en hoge doseringen psychotica worden in de regel 'bipolair' gecorrigeerd met zeer winstgevende antipsychotica (neuroleptica). Dat weten de patiënten dus ook, maar meestal verbloemt men, dat corrigeren met neuroleptica eigenlijk noodzakelijk is, om er sommige 'symptomen' van de aandoening mee te behandelen. Terwijl bekend is dat psychotica meestal psychotisch maken en dat de afweging die wordt gemaakt om toe te dienen, meestal weinig zuiver medisch ingegeven is.

ADHD-medicatie: medische megablunder.

ADHD-medicatie: medische megablunder. ADHD-medicatie: medische megablunder. Fernand HAESBROUCK, apotheker. Oosterhout, 15/10/2009 Chemisch fabeltje 2 ADHD GPOS? 3 4 Waarover spreken we? Vier groepen scheikundige stoffen die als psychotica,

Nadere informatie

ADHD-medicatie: medische megablunder. Fernand HAESBROUCK, apotheker.

ADHD-medicatie: medische megablunder. Fernand HAESBROUCK, apotheker. ADHD-medicatie: medische megablunder. Fernand HAESBROUCK, apotheker. Chemisch fabeltje 2 ADHD GPOS? 3 4 Waarover spreken we? Vier groepen scheikundige stoffen die als psychotica, hallucinogeen werken,

Nadere informatie

ADHD-medicatie: medische megablunder. Fernand HAESBROUCK, apotheker.

ADHD-medicatie: medische megablunder. Fernand HAESBROUCK, apotheker. ADHD-medicatie: medische megablunder. Fernand HAESBROUCK, apotheker. Amsterdam 17-24 februari 2008 Chemisch fabeltje 2 Waarover spreken we? Vier groepen scheikundige stoffen die HALLUCINOGEEN werken,of

Nadere informatie

ADHD-medicatie: medische megablunder.

ADHD-medicatie: medische megablunder. ADHD-medicatie: medische megablunder. Zoek de twee verschillen bij de twee woorden ADHD Psychoticum (enkelv.) PSYCHOTICA (mrv.) Twee verschillen bij twee woorden ADHD bestaat WEL in de Nederlandse taal

Nadere informatie

Nieuwsbrief. http://www.megablunder.net. Blog. http://www.haesbrouck.be

Nieuwsbrief. http://www.megablunder.net. Blog. http://www.haesbrouck.be http://www.megablunder.net http://www.haesbrouck.be Blog Jaargang 3 nr. 64 8 maart 2009 Een mailtje graag als U verder geen nieuwsbrieven meer wilt ontvangen. Nieuwsbrief KimDG in Dendermonde, Lhermitte

Nadere informatie

Farma vormt kamikazen en gebruikt artsen als marionetten ervoor, die alleen maar hoeven te weten dat ze er niets over hoeven te weten.

Farma vormt kamikazen en gebruikt artsen als marionetten ervoor, die alleen maar hoeven te weten dat ze er niets over hoeven te weten. http://www.megablunder.net http://www.haesbrouck.be Blog Jaargang 2 nr. 53 6 december 2008 Een mailtje graag als U verder geen nieuwsbrieven meer wilt ontvangen. Nieuwsbrief Nelly Kroes (EU): Farma fraudeert!

Nadere informatie

ooo Enkele uitgebreide verslagen van intekenaars op de petitiewebsite

ooo Enkele uitgebreide verslagen van intekenaars op de petitiewebsite NEDERLANDS COMITÉ VOOR DE RECHTEN VAN DE MENS De Nederlandse afdeling van de in 1969 opgerichte Citizens Commission on Human Rights. Onderzoekt en openbaart overtredingen van de mensenrechten in de psychiatrie.

Nadere informatie

Inhoud. De behandeling Wat je kunt verwachten 23. Deze gids 8. ADHD is geen verzinsel 9

Inhoud. De behandeling Wat je kunt verwachten 23. Deze gids 8. ADHD is geen verzinsel 9 ADHD en ADD-gids ADHD- en ADD-gids Deze gids is bestemd voor ouders en verzorgers van kinderen met ADHD of ADD, voor jongeren met ADHD of ADD en voor iedereen die geïnteresseerd is in ADHD of ADD. De gids

Nadere informatie

Special: medicijnen contra alternatieve geneeswijzen.

Special: medicijnen contra alternatieve geneeswijzen. Quantum-Academy. Nieuwsbrief februari 2012. Special: medicijnen contra alternatieve geneeswijzen. Het is zo af en toe een vreemde wereld waarin we leven, we denken dat we vrijheid van keuzes hebben in

Nadere informatie

De Nachtwacht. Stichting Restless Legs

De Nachtwacht. Stichting Restless Legs 2 De Nachtwacht Stichting Restless Legs 14e jaargang, nummer 2, 2013 ISSN 1879-5722 In dit nummer Stichting Restless Legs Ondersteunt patiënten met onrustige benen en hun artsen www.stichting-restless-legs.org

Nadere informatie

ANTIDEPRESSIVA BETER AFBOUWEN. Pleidooi voor een richtlijn `afbouwen van antidepressiva. Een knelpuntenanalyse

ANTIDEPRESSIVA BETER AFBOUWEN. Pleidooi voor een richtlijn `afbouwen van antidepressiva. Een knelpuntenanalyse ANTIDEPRESSIVA BETER AFBOUWEN Pleidooi voor een richtlijn `afbouwen van antidepressiva Een knelpuntenanalyse Peter Groot Jan van Ingen Schenau 1 2 ANTIDEPRESSIVA BETER AFBOUWEN Pleidooi voor een richtlijn

Nadere informatie

narcistisch psychotisch depressief autistisch schizofreen borderline paranoide Zin en onzin van diagnostiek

narcistisch psychotisch depressief autistisch schizofreen borderline paranoide Zin en onzin van diagnostiek 2 Nieuwsbrief van de Stichting PVP 22e jaargang nummer 2 zomer 2012 narcistisch Zin en onzin van diagnostiek Doe eens normaal interview met Malou van Hintum Jaarverslag 2011 Geen kosten meer bij Bopz-zaken?

Nadere informatie

Heeft u Reumatoïde Artritis en bent u regelmatig moe?

Heeft u Reumatoïde Artritis en bent u regelmatig moe? Heeft u Reumatoïde Artritis en bent u regelmatig moe? Inhoud 1. Voor wie is deze brochure?...4 2. Introductie...5 3. Vermoeidheid een klacht?...5 4. Geen gewone vermoeidheid...5 5. Oorzaken van vermoeidheid...11

Nadere informatie

Verslavingszorg onder jongeren

Verslavingszorg onder jongeren Verslavingszorg onder jongeren Naam leerlingen: Rutger van der Wal Manon van Duinen School: Piter Jelles!mpulse Onderwerp: Verslavingszorg onder jongeren. Datum: 5 januari 2014 Klas: 4 Vmbo-t Inhoud Blz.

Nadere informatie

Lustrumuitgave. Voortaan ook SPV en in het Netwerk! Nieuwsbrief nr. 8 jaargang 5 november 2003 www.adhdbijvolwassenen.nl

Lustrumuitgave. Voortaan ook SPV en in het Netwerk! Nieuwsbrief nr. 8 jaargang 5 november 2003 www.adhdbijvolwassenen.nl Nieuwsbrief nr. 8 jaargang 5 november 2003 www.adhdbijvolwassenen.nl Lustrumuitgave In deze nieuwsbrief: Voortaan ook SPV en in het Netwerk 1 European Network Adult ADHD opgericht 2 Gedicht Tornado 2 Lustrum

Nadere informatie

Kwaliteit in de Zorg. Welke centra nemen deel aan het bevolkingsonderzoek naar darmkanker? Wat betekent de Basis GGZ voor de patiënt?

Kwaliteit in de Zorg. Welke centra nemen deel aan het bevolkingsonderzoek naar darmkanker? Wat betekent de Basis GGZ voor de patiënt? Kwaliteit in de Zorg maart 2014 Welke centra nemen deel aan het bevolkingsonderzoek naar darmkanker? Wat betekent de Basis GGZ voor de patiënt? Hoe herken je zeldzame longziekten IPF en PAH? ZBC s bieden

Nadere informatie

Risico s en kans op herval

Risico s en kans op herval Risico s en kans op herval Inhoudstafel De 3 de periode (12 de tot 15 de week) : uw genezing veiligstellen Hoe u tegenslagen en herval kunt vermijden Persoonlijke ervaring Ik was ervan overtuigd dat de

Nadere informatie

Normaal of abnormaal? Begripsvorming beïnvloed door adverteerders voor psychofarmaca

Normaal of abnormaal? Begripsvorming beïnvloed door adverteerders voor psychofarmaca Normaal of abnormaal? Begripsvorming beïnvloed door adverteerders voor psychofarmaca Samenvatting afstudeerscriptie van Janneke Toussaint, voor de Opleiding Psychologie, Theorie en Geschiedenis aan de

Nadere informatie

September 2014. Jongeren & geld. De financiële situatie en hulpbehoefte van 12- tot en met 24-jarigen. Anna van der Schors Minou van der Werf

September 2014. Jongeren & geld. De financiële situatie en hulpbehoefte van 12- tot en met 24-jarigen. Anna van der Schors Minou van der Werf September 2014 Jongeren & geld De financiële situatie en hulpbehoefte van 12- tot en met 24-jarigen Anna van der Schors Minou van der Werf SAMENVATTING EN CONCLUSIE... 5 De financiële situatie en de beleving

Nadere informatie

Kanker... in gesprek met je arts

Kanker... in gesprek met je arts Kanker... in gesprek met je arts Inhoud Voor wie is deze brochure? 3 Het eerste contact met uw arts 4 Artsen zijn ook mensen 8 Begrijpen en onthouden 10 Vragen vóór de diagnose 13 Vragen over diagnose

Nadere informatie

ADHD (Attention Deficit Hyperactivity Disorder)

ADHD (Attention Deficit Hyperactivity Disorder) ADHD (Attention Deficit Hyperactivity Disorder) Diagnose ADHD, vroeger ook wel MBD (Minimal Brain Dysfunction) genoemd, valt in de DSM-IV uiteen in de volgende drie groepen: Het onoplettende type. Dit

Nadere informatie

Folia. Pharmaceutica. Verslaving K.N.P.S.V. ADHD en verslaving: moeten we daar ons druk over maken? MDMA: van partydrug tot medicijn

Folia. Pharmaceutica. Verslaving K.N.P.S.V. ADHD en verslaving: moeten we daar ons druk over maken? MDMA: van partydrug tot medicijn K.N.P.S.V. Jaargang 99 - Nummer 4 - Mei 2012 Folia Pharmaceutica Verslaving ADHD en verslaving: moeten we daar ons druk over maken? MDMA: van partydrug tot medicijn Interview: Pathologisch gokken, een

Nadere informatie

inhoud Colofon Woorden van 2 Borderline overwonnen 4 Nieuw bestuurslid 6 Borderline en omgeving 7 Groninger Grensverhalen 10 Persbericht 11

inhoud Colofon Woorden van 2 Borderline overwonnen 4 Nieuw bestuurslid 6 Borderline en omgeving 7 Groninger Grensverhalen 10 Persbericht 11 inhoud Colofon Nieuwsbrief Stichting Borderline Nummer 4: december 2010 Redactie Maaike Angela Isabel Medewerkers Ellen Isabel Yezzie Foto omslag Dirkjan Hoogerdijk Basisontwerp www.elsewise.nl Opmaak

Nadere informatie

Kind als proefkonijn? Over nieuwe dilemma s rond medicijnonderzoek bij jongeren Dinsdag 15 februari 2011

Kind als proefkonijn? Over nieuwe dilemma s rond medicijnonderzoek bij jongeren Dinsdag 15 februari 2011 Kind als proefkonijn? Over nieuwe dilemma s rond medicijnonderzoek bij jongeren Dinsdag 15 februari 2011 Organisatie: De Rode Hoed en ZonMw Wanneer een kind een medicijn krijgt toegediend, is de dosis

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF. Belangenvereniging Longfibrosepatiënten Nederland. Jaargang 6 nummer 3

NIEUWSBRIEF. Belangenvereniging Longfibrosepatiënten Nederland. Jaargang 6 nummer 3 NIEUWSBRIEF Belangenvereniging Longfibrosepatiënten Nederland Jaargang 6 nummer 3 oktober 2006 De no-claim korting Het zal u vast niet zijn ontgaan dat er op dit moment veel discussie is over de no-claim

Nadere informatie

Medicatie bij schizofrenie onderwerp van debat

Medicatie bij schizofrenie onderwerp van debat HET BREIN juli 2014 MS wordt gelukkig steeds beter behandelbaar Wat te doen bij migraine? Slaapapneu gevaarlijker dan gedacht! Dementie en het belang van voeding ADHD bij volwassenen. Een ondergeschoven

Nadere informatie

DE GEVAREN VAN PSYCHIATRISCHE DRUGS. Een rapport van de Citizens Commission on Human Rights

DE GEVAREN VAN PSYCHIATRISCHE DRUGS. Een rapport van de Citizens Commission on Human Rights DE GEVAREN VAN PSYCHIATRISCHE DRUGS Een rapport van de Citizens Commission on Human Rights (vertaling en Nederlandse cijfers Nederlands Comité voor de Rechten van de Mens, 2005, www.ncrm.nl) 1 Inhoud STATISTIEKEN

Nadere informatie

DEPRESSIE, EEN GIDS VOOR FAMILIELEDEN

DEPRESSIE, EEN GIDS VOOR FAMILIELEDEN DEPRESSIE, EEN GIDS VOOR FAMILIELEDEN Prof. Dr. Pim Cuijpers, VU Amsterdam Oorspronkelijke uitgave december 1996, hoofdstuk 4 herzien door dr. Tara Donker in 2014 Momenteel is professor Pim Cuijpers hoofd

Nadere informatie

HYPERACTIVITEIT Leugens over medicatie en verborgen oorzaken

HYPERACTIVITEIT Leugens over medicatie en verborgen oorzaken HYPERACTIVITEIT Leugens over medicatie en verborgen oorzaken Eén kind op acht lijdt vandaag de dag aan een psychische of gedragsstoornis die zijn/haar vermogen om zich sociaal te ontplooien en diens aanwezigheid

Nadere informatie

Vermoeidheid na kanker

Vermoeidheid na kanker Vermoeidheid na kanker Inhoud Voor wie is deze brochure? 3 Geen gewone vermoeidheid 5 Herkent u dit ook? 7 Gevolgen 9 Erkenning 12 Factoren die vermoeidheid beïnvloeden 14 Wat kunt u zelf doen? 18 Onderzoek

Nadere informatie