Bio s sprekers symposium De nuchtere Hollander. 1) dr. Julia van den Berg. 2) dr. ir. Marco Brugmans

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Bio s sprekers symposium De nuchtere Hollander. 1) dr. Julia van den Berg. 2) dr. ir. Marco Brugmans"

Transcriptie

1 Bio s sprekers symposium De nuchtere Hollander 1) dr. Julia van den Berg Dr. Julia van den Berg is psycholoog en epidemioloog, en is in 2008 gepromoveerd aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Sinds april 2010 werkt zij als senior onderzoeker bij de Divisie Ouderen van Parnassia in Den Haag. Daarnaast werkt zij sinds september 2013 als universitair docent klinische psychologie aan de Universiteit Leiden. Eerder werkte zij onder andere bij het Trimbos-instituut en PsyQ. Inhoud presentatie: Ouderen met alcoholverslaving De afgelopen 10 jaar is het aantal 55-plussers dat hulp zoekt bij de verslavingszorg voor een alcoholverslaving verdubbeld. Ook is het bekend dat het vaak erg lang duurt voordat iemand die tobt met alcoholproblemen hulp zoekt; dat betekent dat er ook grote aantallen ouderen met verborgen alcoholproblematiek zijn. Bij Parnassia is er sinds december 2010 een klinische afdeling voor detoxificatie van alcohol. Op deze afdeling zijn systematisch data verzameld om de patiëntenpopulatie in kaart te brengen. Deze presentatie heeft tot doel het volgende over te dragen: beknopt overzicht van het vóórkomen van alcoholverslaving bij ouderen overzicht risicofactoren en gevolgen van alcoholverslaving (bij ouderen) toelichting hulpaanbod Parnassia enige resultaten wetenschappelijk onderzoek met patiënten van Parnassia 2) dr. ir. Marco Brugmans Dr.ir. Marco Brugmans is directeur van VeiligheidNL, het landelijk expertisecentrum op gebied van veiligheid en gedrag dat als missie heeft de meeste en meest ernstige letsels te voorkómen. Na afronding van een promotieonderzoek in de natuurkunde heeft hij zich toegelegd op medisch-fysisch onderzoek (bij de afdeling Radiotherapie van het Antoni van Leeuwenhoekziekenhuis) en volksgezondheidsonderzoek (bij het RIVM). In 2005 begon hij bij VeiligheidNL (toen nog 'Consument en Veiligheid' geheten) als teamleider bij onder andere het Letsel Informatie Systeem (letselregistratie op een steekproef van SEH-afdelingen). Sinds eind 2010 maakt hij deel uit van de directie/het bestuur van VeiligheidNL. Van daaruit werkt op bestuurlijk en beleidsniveau samen met vele partners op het snijvlak van veiligheid en gezondheid, om effectieve preventie van letsels in de praktijk te realiseren.

2 Inhoud presentatie: Gevolgen overmatig alcoholgebruik in de maatschappelijke context Spoedeisende Hulpafdelingen weten bij uitstek waar, wanneer en in welke omstandigheden acute gezondheidsproblemen optreden. Daarmee zijn SEHs dé plek voor vroegsignalering en voor preventieve interventies. Dat geldt zeker ook voor de aanpak van alcoholproblematiek. Uit het Letsel Informatie Systeem van VeiligheidNL, waarin een representatieve steekproef van SEH-afdelingen van alle verwondingen en vergiftigingen de toedracht registreert, weten we dat het aantal SEHbehandelingen voor alcoholintoxicaties de laatste jaren sterk is gestegen. Voor jarigen lag dit aantal vóór 2004 onder de 1.000, maar was in 2011 al gestegen tot boven de Het aantal SEHbehandelingen voor ongevallen en geweld waarbij slachtoffer (en/of dader) onder invloed waren is hier een veelvoud van. Terugdringen van alcoholmisbruik door jongeren is lastig, maar een vroegtijdige interventie op de SEH is een van de weinige methoden die hiervoor effectief zijn. In de presentatie worden de meest recente inzichten van alcoholproblematiek zoals gezien op SEHs in Nederland gekoppeld aan de mogelijkheden om vanuit de SEHs bij te dragen aan preventie hiervan. 3) Angelique van Gaalen Angelique van Gaalen werkt als verpleegkundig specialist acute zorg op de afdeling Spoedeisende Hulp van het MCH locatie Westeinde en op de Huisartsenpost van de SMASH in het MCH-WZ. Zij is voorzitter van de projectgroep Alcohol Screening en Kortdurende interventie (ASK) op de SEH. Mede door haar inzet is er in 2010 gestart met het standaard screenen van overmatig alcoholgebruik op de SEH. Zij heeft samen met Dr. Carla Hagestein wetenschappelijk onderzoek gedaan, gefinancierd door ZonMw, naar de implementatie van alcoholscreening op de SEH. Inhoud presentatie de Nuchtere Hollander In deze presentatie worden de aanleiding, het proces en de resultaten van het implementatieonderzoek vroegsignalering van overmatig alcoholgebruik op de SEH besproken. Tevens wordt stil gestaan bij de bevorderende en belemmerende factoren voor implementatie. 4) dr. Carla Hagestein Psychiater in het MCH sinds 2005 Aandachtsgebieden: ziekenhuispsychiatrie, verslaving, persoonlijkheidsproblematiek

3 Opleidingen geneeskunde Vrije Universiteit Amsterdam specialisatie Sint Lucas Andreas Ziekenhuis Amsterdam promotie alcoholisme Universiteit van Amsterdam Overige informatie: opleider ziekenhuispsychiatrie Inhoud presentatie: idem Angelique van Gaalen 5) Jolande Kastelijn Geb: te Haarlem Sinds 1962 woonachtig in Leiden Middelbare School gevolgd in Leiden Studie Klinische Psychologie aan Rijks Universiteit Leiden BIG geregistreerd GZ psycholoog sinds mei 1999 Werkervaring; 1987/1988 Eerstelijnspraktijk Alphen a/d Rijn Sinds 13 maart 1989 werkzaam bij de Verslavingszorg die inmiddels bekend staat als Brijder Verslavingszorg onderdeel van de Parnassiagroep. Gestationeerd geweest op meerdere lokaties in Haarlem, Hoofddorp en Den Haag en met verschillende aandachtspunten. Uitvoerende ervaring: -dagbestedingsproject -huiskamerproject -diverse voorlichtingscampagnes op gebied van HIV / Aids -voorlichtingsprogramma over verslavingszorg bij De Koepel Haarlem -uitbrengen van voorlichtingsrapportages tbv reclassering -informatie avonden geven tbv partners/betrokkenen van mensen met een verslaving -uitvoeren van individuele behandelingen -uitvoeren van groepsbehandelingen -betrokken geweest bij de ontwikkeling/pilots van diverse behandelprotocollen (Resultaten Scoren) -betrokken geweest bij het ontwikkelen van een eenduidig / transparante / wetenschappelijk onderbouwde wijze van intakeproces (Resultaten Scoren) -implementeren van intake-werkwijze in Zuid Holland -betrokken geweest bij het ontwikkelen en implementeren van werkwijze/protocollen Kinderen Verslaafde Ouders -scholing intakers voor geheel Brijder -deskundigheidsbevordering zowel voor Brijderpersoneel alsmede voor POH / Gezondheidscentra -inhoudelijke aansturing team wat zich bezighoudt met intake en indicatiestelling

4 -inhoudelijke aansturing van behandelteam -verzorgen van werkbegeleiding / supervisie Inhoud presentatie: Vervolg overmatig alcoholgebruik bij opname extramuraal Mijn bijdrage gaat over wat er aansluitend bij een verwijzing bij Brijder gedaan wordt. Daarnaast vertel ik iets over hoe de verslavingszorg de behandeling uitvoert. Ook vertel ik over de hypothesen die Brijder had bij aanvang van het onderzoek en wat daar van terecht gekomen is 6) Tineke Knijnenburg 7) dr. Miranda Laurant Dr. Miranda Laurant heeft na de HBO-V, gezondheidswetenschappen (afstudeerrichting GVO) gestudeerd te Maastricht. Sinds 2003 is zij als senior-onderzoeker verbonden aan IQ healthcare (Radboudumc). Als projectleider begeleidt zij onderzoek naar de effecten van taakherschikking en samenwerking in de zorg én tevens begeleidt zij implementatieonderzoek naar het bevorderen van vroegsignalering van problematisch alcoholgebruik. Miranda is sinds augustus 2013 tevens aangesteld als associate lector Taakherschikking in de gezondheidszorg aan de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen. Miranda is sinds lid van de Stuurgroep het Partnership Vroegsignalering Alcohol (PVA) en tevens is zij in Nederland coördinator van een grote Europese studie gericht op het verbeteren van zorg voor patiënten met problematisch alcoholgebruik. Inhoud presentatie: Ingrediënten van succesvolle implementatie Gedurende deze presentatie zal Miranda aan de hand van een aantal (inter)nationale voorbeelden vertellen welke implementatiestrategieen resulteren in vroegtijdige herkenning van problematisch alcoholgebruik, welke factoren bijdragen aan succesvolle verbetering van de zorg voor deze patiënten. Het implementatie model dat destijds is ontwikkeld door Prof.dr. Richard Grol en collega's zal een centrale plaats krijgen in de presentatie. 8) Prof. dr. Gerard M. Schippers Prof. dr. Gerard M. Schippers (1947) is klinisch psycholoog-psychotherapeut en emeritus hoogleraar Verslavingsgedrag en Zorgevaluatie van het Amsterdam Institute for Addiction Research (AIAR) van de Divisie Psychiatrie van het Academisch Medisch Centrum van de Universiteit van Amsterdam. Zijn missie is de professionalisering van de behandeling van en zorg voor verslaafden met behulp van wetenschappelijk onderzoek.

5 Hij publiceerde enkele boeken en meer dan 150 artikelen in peer-reviewed journals en begeleidde 25 dissertaties. Zijn expertise ligt onder meer op het terrein van de kortdurende gedragsmatige interventies, de cognitieve gedragstherapie, assessment van patiëntkenmerken en van routinematige uitkomstenmetingen in de verslavingszorg en de GGZ. Hij is voorzitter van het Partnership Vroegsignalering Alcohol en was jarenlang lid van de Stuurgroep Resultaten Scoren, het landelijk kwaliteitsinstituut van de sector verslavingszorg. Hij is lid en supervisor van de VGCt en erelid van de Vereniging voor Gedragstherapie in Vlaanderen en in Finland. Inhoud presentatie: Motiverende interventies bij overmatig alcoholgebruik Beïnvloeding van de motivatie tot verandering van het alcoholgebruik én tot de acceptatie van begeleiding en behandeling is een kernelement van interventies bij overmatig alcoholgebruik. Een overzicht zal worden gegeven van de evidence-based interventies die beschikbaar zijn, evenals een inzage van hoe die interventies werken en welke rol motiverende gespreksvoering, als interventiestijl daarbij speelt. 9) P.P.J. van der Veek MDL-arts in het MCH sinds 2010 Aandachtsgebieden: Hepatologie en IBD Opleidingen: Studie Geneeskunde in Leiden Promotie-onderzoek afdeling Maag-, darm- en leverziekten, LUMC. Titel dissertatie: Towards an integrated psychoneurophysiological approach of Irritable Bowel Syndrome Vooropleiding Interne Geneeskunde, Medisch Centrum Haaglanden Vervolgopleiding tot MDL-arts, LUMC Inhoud presentatie:

Vroegsignalering en korte interventies: een vragenlijststudie onder medisch specialisten, verpleegkundigen en afdelingshoofden

Vroegsignalering en korte interventies: een vragenlijststudie onder medisch specialisten, verpleegkundigen en afdelingshoofden [Geef tekst op] Vroegsignalering en korte interventies: een vragenlijststudie onder medisch specialisten, verpleegkundigen en afdelingshoofden Drs. Myrna Keurhorst Drs. Ellen Keizer Drs. Juliette Cruijsberg

Nadere informatie

Oog(st) voor de toekomst. Resultaten van onderzoek uit de ZonMw programma s Verslaving en Risicogedrag en Afhankelijkheid

Oog(st) voor de toekomst. Resultaten van onderzoek uit de ZonMw programma s Verslaving en Risicogedrag en Afhankelijkheid Oog(st) voor de toekomst Resultaten van onderzoek uit de ZonMw programma s Verslaving en Risicogedrag en Afhankelijkheid Oog(st) voor de toekomst Resultaten van onderzoek uit de ZonMw programma s Verslaving

Nadere informatie

Preventie van problematisch alcoholgebruik

Preventie van problematisch alcoholgebruik Rapport Preventie van problematisch alcoholgebruik Op 29 juni 2009 uitgebracht aan de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Publicatienummer Uitgave College voor zorgverzekeringen Postbus 320

Nadere informatie

Handreiking: Alcoholpreventie in de toekomst van Zuidoost-Brabant

Handreiking: Alcoholpreventie in de toekomst van Zuidoost-Brabant Handreiking: Alcoholpreventie in de toekomst van Zuidoost-Brabant Inbedding Laat je niet flessen! in lokaal beleid: Wat moet je doen/wat heb je nodig als gemeente in de regio Zuidoost-Brabant ten behoeve

Nadere informatie

...de afgelopen 10 jaar. hebben we hard gewerkt aan het overbruggen van de kloof tussen de wetenschap en de praktijk. Verslag 2010...

...de afgelopen 10 jaar. hebben we hard gewerkt aan het overbruggen van de kloof tussen de wetenschap en de praktijk. Verslag 2010... ...de afgelopen 10 jaar 1 hebben we hard gewerkt aan het overbruggen van de kloof tussen de wetenschap en de praktijk. Verslag 2010... 2...de afgelopen 10 jaar hebben we hard gewerkt aan het overbruggen

Nadere informatie

Protocol voor Signalering, Screening en Kortdurende Interventie van Risicovol Alcoholgebruik bij Jongeren

Protocol voor Signalering, Screening en Kortdurende Interventie van Risicovol Alcoholgebruik bij Jongeren Anneke Risselada Tim M. Schoenmakers Gerda Rodenburg Liesbeth Naaborgh Protocol voor Signalering, Screening en Kortdurende Interventie van Risicovol Alcoholgebruik bij Jongeren Versie 2, 2014 1 Protocol

Nadere informatie

UMC Consult in samenwerking met Expertisecentrum voor Onderwijs en Opleiding UMC Utrecht. dr. Jany Rademakers. Opdrachtgever: Stuurgroep MOBG

UMC Consult in samenwerking met Expertisecentrum voor Onderwijs en Opleiding UMC Utrecht. dr. Jany Rademakers. Opdrachtgever: Stuurgroep MOBG Overeenkomsten en verschillen in taken, verantwoordelijkheden en competenties van Nurse Practitioners en Physician Assistants in ziekenhuizen, nu en in de toekomst UMC Consult in samenwerking met Expertisecentrum

Nadere informatie

Reactie op Consultatiedocument Verslavingszorg in beeld (CVZ/ZIN)

Reactie op Consultatiedocument Verslavingszorg in beeld (CVZ/ZIN) Reactie op Consultatiedocument Verslavingszorg in beeld (CVZ/ZIN) In deze brief reageert de verslavingszorgsector 1 op het consultatiedocument Verslavingszorg in beeld (30-4-14, CVZ/ Zorginstituut Nederland)

Nadere informatie

Programma Verslaving & Ouderschap (PVO)

Programma Verslaving & Ouderschap (PVO) Programma Verslaving & Ouderschap (PVO) Handboek voor professionals in de verslavingszorg en geestelijke gezondheidszorg Programma Verslaving & Ouderschap (PVO) Handboek voor professionals in de verslavingszorg

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF LVB en verslaving december 2012

NIEUWSBRIEF LVB en verslaving december 2012 NIEUWSBRIEF LVB en verslaving december 2012 Verbeterproject LVB en verslaving Gebruik van alcohol en drugs kan tot problemen leiden. Dat geldt nog sterker voor mensen met een licht verstandelijke beperking.

Nadere informatie

Richtlijn voor de diagnostiek en behandeling van volwassen patiënten met een stoornis in het gebruik van alcohol

Richtlijn voor de diagnostiek en behandeling van volwassen patiënten met een stoornis in het gebruik van alcohol Multidisciplinaire richtlijn Stoornissen in het gebruik van alcohol Richtlijn voor de diagnostiek en behandeling van volwassen patiënten met een stoornis in het gebruik van alcohol 2009 Onder auspiciën

Nadere informatie

Nieuwsbrief. GGZ-richtlijnen. Multidisciplinaire Richtlijnontwikkeling. ggz. Van de redactie. Inhoud nummer 5 Derde jaargang december 2004.

Nieuwsbrief. GGZ-richtlijnen. Multidisciplinaire Richtlijnontwikkeling. ggz. Van de redactie. Inhoud nummer 5 Derde jaargang december 2004. stuurgroep Multidisciplinaire Richtlijnontwikkeling ggz Nieuwsbrief GGZ-richtlijnen De Nieuwsbrief ggz-richtlijnen is een uitgave van de Landelijke Stuurgroep Multidisciplinaire Richtlijnontwikkeling in

Nadere informatie

Attitudes en zorg van huisartsen ten aanzien van patiënten met overmatig alcoholgebruik

Attitudes en zorg van huisartsen ten aanzien van patiënten met overmatig alcoholgebruik Attitudes en zorg van huisartsen ten aanzien van patiënten met overmatig alcoholgebruik Drs. Myrna Keurhorst Drs. Geertje van de Ven Drs. Ellen Keizer Dr. Miranda Laurant Nijmegen, december 2011 Scientific

Nadere informatie

Pharos Jaarplan. Pharos Jaarplan 2015-1 -

Pharos Jaarplan. Pharos Jaarplan 2015-1 - Pharos Jaarplan 2015 Vastgesteld door de directie op 10 september 2014 Goedgekeurd door de Raad van Toezicht op 17 september 2014 Pharos Jaarplan 2015-1 - Pharos Jaarplan 2015-2 - Inhoudsopgave 1 Inleiding

Nadere informatie

Scholingsaanbod Partners in Arq Eerste kwartaal 2014

Scholingsaanbod Partners in Arq Eerste kwartaal 2014 Scholingsaanbod Partners in Arq Eerste kwartaal 2014 Hieronder treft u het eerste kwartaal scholingsaanbod van de Partners in Arq aan. Voor professionele opleidingen en trainingen op maat kunt u de websites

Nadere informatie

Prenatale kinderbescherming en de rol van de overheid

Prenatale kinderbescherming en de rol van de overheid Prenatale kinderbescherming en de rol van de overheid Advies d.d. 15 juni 2015 Raad voor Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming Advies Prenatale kinderbescherming en de rol van de overheid Raad voor

Nadere informatie

Beleidsdoorlichting letselpreventie 2008-2012. April 2013

Beleidsdoorlichting letselpreventie 2008-2012. April 2013 Beleidsdoorlichting letselpreventie 2008-2012 April 2013 Management-samenvatting Dit rapport bevat de beleidsdoorlichting letselpreventie dat valt onder artikel 1 (voorheen artikel 41) Volksgezondheid

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF. Nieuwsbrief 2, 2015. In deze nieuwsbrief

NIEUWSBRIEF. Nieuwsbrief 2, 2015. In deze nieuwsbrief NIEUWSBRIEF Nieuwsbrief 2, 2015 In deze nieuwsbrief SEH-verpleegkundige wordt doctor! Amphia Ziekenhuis Breda, donderdag 26 maart Algemene Ledenvergadering 18.00 19.00 uur, ruimte Amphiance Amphia Ziekenhuis

Nadere informatie

Richtlijn voor de diagnostiek en behandeling van patiënten met een stoornis in het gebruik van alcohol

Richtlijn voor de diagnostiek en behandeling van patiënten met een stoornis in het gebruik van alcohol multidisciplinaire richtlijn Stoornissen in het gebruik van Alcohol Richtlijn voor de diagnostiek en behandeling van patiënten met een stoornis in het gebruik van alcohol 2009 Onder auspiciën van de Landelijke

Nadere informatie

Jong geleerd, oud verslaafd?

Jong geleerd, oud verslaafd? Jong geleerd, oud verslaafd? Congres over kwetsbare jongeren en verslavingsproblematiek 23 september 2013 Congresverslag Verslag Congres Jong geleerd, oud verslaafd Pagina 1 van 32 Colofon Jong geleerd,

Nadere informatie

Zien, bewogen worden, in beweging komen. Inaugurele rede door Petri Embregts

Zien, bewogen worden, in beweging komen. Inaugurele rede door Petri Embregts Zien, bewogen worden, in beweging komen Inaugurele rede door Petri Embregts Prof.dr. P.J.C.M. (Petri) Embregts is bijzonder hoogleraar op de leerstoel Mensen met een verstandelijke beperking: Psychopathologie

Nadere informatie

Informatie docenten plenair programma

Informatie docenten plenair programma Informatie docenten plenair programma Adjiedj Bakas (1963) is eigenaar van Trend Office Bakas bv en Bakas Books bv. Hij studeerde Nederlands, met als specialisatie Communicatiekunde, aan de Universiteit

Nadere informatie

J a a r v e r s l a g 2 0 0 7. Erkenningscommissie Gedragsinterventies Justitie

J a a r v e r s l a g 2 0 0 7. Erkenningscommissie Gedragsinterventies Justitie J a a r v e r s l a g 2 0 0 7 Erkenningscommissie Gedragsinterventies Justitie J a a r v e r s l a g 2 0 0 7 Erkenningscommissie Gedragsinterventies Justitie I n h o u d s o p g a v e Voorwoord door de

Nadere informatie

1. Achtergrond van dit meerjarenplan 4. 2. Victas: cliëntgericht en toekomstbestendig 5. 3. missie, visie en kernwaarden 6

1. Achtergrond van dit meerjarenplan 4. 2. Victas: cliëntgericht en toekomstbestendig 5. 3. missie, visie en kernwaarden 6 meerjarenplan 2015-2017 2 VICTAS / meerjarenplan / 2015-2017 3 1. Achtergrond van dit meerjarenplan 4 2. Victas: cliëntgericht en toekomstbestendig 5 3. missie, visie en kernwaarden 6 4. professionalisering

Nadere informatie

Naar nieuwe zorg en zorgberoepen: de contouren

Naar nieuwe zorg en zorgberoepen: de contouren Naar nieuwe zorg en zorgberoepen: de contouren Naar nieuwe zorg en zorgberoepen: de contouren Colofon Auteurs Dr. Marian Kaljouw en Dr. Katja van Vliet Onder redactie van De Commissie Innovatie Zorgberoepen

Nadere informatie

INVENTARISATIE VAN ONDERWIJS IN PALLIATIEVE ZORG.

INVENTARISATIE VAN ONDERWIJS IN PALLIATIEVE ZORG. INVENTARISATIE VAN ONDERWIJS IN PALLIATIEVE ZORG. Een signaleringsrapport Projectrapportage Juli 2009 1 HET PROJECT INVENTARISATIE VAN ONDERWIJS IN PALLIATIEVE ZORG IS TOT STAND GEKOMEN IN EEN SAMENWERKING

Nadere informatie

Beroepscompetentieprofiel. Ziekenhuisfysiotherapeut

Beroepscompetentieprofiel. Ziekenhuisfysiotherapeut Beroepscompetentieprofiel Ziekenhuisfysiotherapeut Beroepscompetentieprofiel Ziekenhuisfysiotherapeut NVZF2009 Beroepscompetentieprofiel Ziekenhuisfysiotherapeut * NVZF2010 herdruk ongewijzigd * * Niets

Nadere informatie

INTERACTIE PRAKTIJK EN ZORGVRAAG TUSSEN WETENSCHAP, Wetenschappelijk centrum voor zorg en welzijn

INTERACTIE PRAKTIJK EN ZORGVRAAG TUSSEN WETENSCHAP, Wetenschappelijk centrum voor zorg en welzijn INTERACTIE TUSSEN WETENSCHAP, PRAKTIJK EN ZORGVRAAG Wetenschappelijk centrum voor zorg en welzijn VERSLAG 2014 INHOUDSOPGAVE 5 7 8 16 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 41 42 45 45 45 45 Voorwoord Missie,

Nadere informatie

Hét congres voor professionals over de gevolgen van hersenletsel

Hét congres voor professionals over de gevolgen van hersenletsel PROGRAMMA HersenletselCongres MAANDAG 3 NOVEMBER 2014 Hét congres voor professionals over de gevolgen van hersenletsel Het HersenletselCongres 2014 wordt georganiseerd door: Programmacommissie Annet Wielemaker,

Nadere informatie

Carola Schrijvers Anke Snoek Debby van den Ende. Preventie van schadelijk alcoholgebruik en drugsgebruik onder volwassenen

Carola Schrijvers Anke Snoek Debby van den Ende. Preventie van schadelijk alcoholgebruik en drugsgebruik onder volwassenen Carola Schrijvers Anke Snoek Debby van den Ende Preventie van schadelijk alcoholgebruik en drugsgebruik onder volwassenen Preventie van schadelijk alcoholgebruik en drugsgebruik onder volwassenen Carola

Nadere informatie