Ondersteuning burgemeestersconvenant

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Ondersteuning burgemeestersconvenant"

Transcriptie

1 20/01/2014 Ondersteuning burgemeestersconvenant Deel 1: Baseline emission inventory Studiedag LNE Brussel

2 Inhoud» Situering opdracht ondersteuning burgemeestersconvenant» Bespreking van de twee Excels tool die binnen deze opdracht ontwikkeld werden: doel, scope, architectuur, functionaliteiten» CO 2 -nulmeting (Erika Meynaerts)» maatregelen (Nele Renders)» Toelichting stappenplan quick start» Tijd voor vragen na de presentatie (en tijdens pauze) 20/01/2014 2

3 In Vlaanderen. nemen steden en gemeenten meer en meer een actieve rol op in de strijd tegen klimaatverandering» verschillen in ambitieniveau, bv.:» provincie Antwerpen: klimaat neutrale organisatie tegen 2020» provincie Limburg: klimaatneutraal tegen 2020» Leuven, Mechelen: klimaatneutraal tegen 2030» Gent, Antwerpen, Oost-Vlaanderen: klimaatneutraal tegen 2050» Leiedal : Zuid-West Vlaanderen klimaat (en energie) neutraal tegen 2050» opschaling van centrum steden naar intercommunales en provincies is het Burgemeestersconvenant een belangrijke driver van deze actie 20/01/2014 3

4 In Vlaanderen.» hebben een 50-tal steden en gemeenten het Burgemeestersconvenant ondertekend en heeft de meerderheid van hen ook een energieactieplan (of SEAP) ingediend» zijn er ook nog heel wat (kleinere) steden en gemeenten waarvoor de drempel om toe te treden tot het Burgemeestersconvenant te hoog is Studiedag VVSG (12/07/2012)» gebrek aan overkoepelende, regionale aanpak voor Burgemeestersconvenant» raamwerk en richtlijnen Burgemeestersconvenant niet altijd even eenduidig» moeilijkheid om betrouwbare en/of specifieke gegevens te verzamelen om CO 2 - inventaris op te maken» gebrek aan kennis/kengetallen om potentieel acties in te schatten Ondersteuning burgemeestersconvenant 20/01/2014 4

5 Stap voor stap naar het burgemeestersconvenant» Kleine en middelgrote steden en gemeenten in Vlaanderen ondersteunen om te voldoen aan de rapporteringsvereisten van het Burgemeestersconvenant door de ontwikkeling van een tool die pragmatisch is en afgestemd op Vlaamse context» Grootste uitdaging: krijgen we de lege doos gevuld met lokale gegevens? 20/01/2014 5

6 Key stakeholders om toegang te krijgen tot lokale gegevens om te komen tot een structurele samenwerking om te komen tot een eenduidige benadering Tielt en Dessel (ism IOK) Plannen ondertekening CoM Testen van tools en guidelines stuurgroep VVSG, provincie Limburg Data leveranciers Ondersteunen project Toekijken op doelstellingen en timing Testen en goedkeuren finale versie Infrax, Eandis VEA Vlaams Verkeerscentrum VMM data leveranciers 20/01/2014 6

7 Resultaat= twee excel tools. Activiteit X EF = CO 2 % Δ CO 2 business as usual 10 voorbeeld acties om de kloof te dichten 20/01/2014 7

8 1 + 1 > 2» Verbetering in beschikbaarheid, toegankelijkheid en vergelijkbaarheid van lokale (energie) gegevens» publiek beschikbare rapporten per gemeente» jaarlijkse actualisatie van deze rapporten in samenwerking met de dataleveranciers» eenduidige aanpak en rapportering» Maximale afstemming met rapportering op Vlaams niveau» Energiebalans Vlaanderen» inventaris WKK en hernieuwbare energie» Vlaamse energie- en broeikasgas prognoses» Eenduidige benadering voor alle gemeenten in Vlaanderen kan positieve stimulans zijn voor coördinatie op niveau van regio s en provincies» Belangrijke stap is gezet hopelijk volgen er nog vele andere intiatieven! 20/01/2014 8

9 Inhoud» Situering opdracht ondersteuning burgemeestersconvenant» Bespreking van de twee Excels tool die binnen deze opdracht ontwikkeld werden: doel, scope, architectuur, functionaliteiten» CO 2 -nulmeting (Erika Meynaerts)» maatregelen (Nele Renders)» Toelichting stappenplan quick start 20/01/2014 9

10 Doel tool CO 2 -nulmeting Een Baseline emissions inventory (BEI) is een kwantificering van de hoeveelheid CO 2 die als gevolg van energieverbruik op het grondgebied van een Ondertekenaar van het Convenant tijdens een basisjaar wordt uitgestoten. Hiermee kunnen de belangrijkste bronnen van CO 2 - uitstoot en hun respectieve reductiepotentiëlen worden geïdentificeerd. Voor elke gemeente in Vlaanderen (308) de CO 2 -emissies berekenen gerelateerd aan het energieverbruik op het grondgebied van de gemeente zodat voldaan is aan de minimum rapporteringsvereisten van het Burgemeestersconvenant Elektriciteit Warmte/ koude Aardgas Vloeibaar gas Emissies van CO 2 / CO 2 equivalenten [t] Fossiele brandstoffen Stookolie Diesel Benzine Bruinkool Steen-kool GEBOUWEN, INSTALLATIES/VOORZIENINGEN EN BEDRIJVEN Gemeentelijke gebouwen en installaties/voorzieningen Tertiaire (niet-gemeentelijke) gebouwen en installaties/voorzieningen Woningen Gemeentelijke openbare verlichting 0 0 Bedrijven (met uitzondering van bedrijven die onder de EU-regeling voor de handel in emissierechten vallen - ETS) Subtotaal gebouwen, installaties/voorzieningen en bedrijven VERVOER Wagenpark van de stad of gemeente Openbaar vervoer Particulier en commercieel vervoer Subtotaal vervoer Andere fossiele brandstoffen Bio-brandstof Hernieuwbare energie Plantaardig e olie Andere biomassa Zonne- /thermisch e energie Geothermisch e energie Totaal 20/01/

11 Scope tool CO 2 -nulmeting CH 4 en N 2 O emissies (niet-energie) landbouw CO 2 gerelateerd aan energieverbruik op grondgebied van een gemeente -> directe emissies gerelateerd aan verbranding van brandstoffen (scope 1) -> indirecte emissies gerelateerd aan productie elektriciteit en warmte geconsumeerd op grondgebied van gemeente (scope 2) openbare verlichting huishoudens tertiair industrie transport landbouw gemeentelijk nietgemeentelijk niet-ets particulier en commercieel vervoer openbaar vervoer (tram en bus) 20/01/

12 Selectie gemeente Architectuur tool CO 2 -nulmeting Websites: VREG, Statbel Dataleveranciers: VEA, VMM, Eandis, Infrax, VITO Gegevens op niveau gemeente, bv. aardgasverbruik elektriciteitsverbruik aantal dieren ha cultuurgrond voertuigkilometers weg aantal warmtepompen aantal zonnecollectoren PV, wind, water preprocessing Excel bestand met lokale gegevens nodig voor rekentool (refcode NIS & ) (1) Gegevens niet op niveau gemeente, bv. emissiefactoren energiebalans Vlaanderen N 2 O bodem Vlaanderen preprocessing Excel bestand per gemeente met: gegevens (DATA) EF x activiteit (BEREKENINGEN PER SECTOR), SEAP template (OUTPUT) Eigen gebouwen, eigen vloot, OV (INPUT) (2) 20/01/

13 Informatie die in tool wordt aangeleverd maar kan overschreven worden! Dataleverancier Type gegevens Infrax en Eandis verbruik aardgas (2011); per NACE (level 4) verbruik elektriciteit (2011); per NACE (level 4) VEA aantal zonnecollectoren en warmtepompen nieuwbouw ( ); per functie (wonen, industrie, school, andere, kantoor) (EPB-aangifte) aantal zonnecollectoren en warmtepompen bestaand ( ); huishoudens, niet-huishoudens (premies netbeheerders) Vl. Verkeerscentrum voertuigkilometers (2011 ; 2020); per wegtype en voertuigtype (personenwagens, lichte vracht en zware vracht) VMM emissiefactoren per dier (2011) totale N 2 O emissies bodem Vlaanderen (2011) De Lijn aantal haltes voor bussen per gemeente aantal trajecten per halte voor bussen, per gemeente VITO energieconsumptiefactoren (transportmodel) verdeling energiedragers (transportmodel) verdeling ETS/niet-ETS industrie (Energiebalans Vlaanderen) brandstofverbruik en productie lokale eenheden (excl. PV, wind, water) gemiddelde productie zonneboilers en warmtepompen Websites (publieke informatie) Statbel (aantal dieren, ha cultuurgrond, socio-economische enquête 2001 ), VREG (GSC, WKC), Energiebalans Vlaanderen (EMIS), Lokale Statistieken (Studiedienst van de Vlaamse Regering, projecties huishoudens) 20/01/

14 Informatie die gebruiker moet aanleveren» INPUT rekenbladen geven overzicht type gegevens die gebruiker zelf moet aanleveren (anders waarde= 0),» Energieverbruik eigen gebouwen, vloot en openbare verlichting (OV)» Aantal zonneboilers en warmtepompen eigen gebouwen» Hoeveelheid groene stroom (GS) aangekocht door de lokale overheid» Afvalverbrandingsovens met energierecuperatie (productie elektriciteit, productie warmte, energieverbruik)» Lokale productie warmte voor warmtenetten (productie warmte, energieverbruik)» Hoeveelheid warmte geleverd (aangekocht) uit warmtenetten per sector» CO 2 -emissies van de geïmporteerde warmteproductie» CO 2 -emissies van de geëxporteerde warmteproductie 20/01/

15 Functionaliteiten tool CO 2 -nulmeting rekenbladen gegroepeerd in 4 categorieën snelle verwijzing naar rekenbladen via hyperlinks kleur cellen bv. oranje= zelf invullen conversiefactoren 20/01/

16 Functionaliteiten tool CO 2 -nulmeting Quick start Screen shots Stroom schema s (Excel) tips Tip: het kan zijn dat in de rekentool de formules niet automatisch herrekend worden, ook al hebt u gegevens gewijzigd of ingevuld. Via Formulas <Calculation options < Automatic (formules < berekeningsopties < automatisch) kan u instellen dat deze herrekening toch automatisch gebeurt. Indien u de optie manueel verkiest, worden formules enkel herrekend indien u het bestand bewaard. De snel toets voor het herrekenen van formules is F9. 20/01/

17 Inhoud» Situering opdracht ondersteuning burgemeestersconvenant» Bespreking van de twee Excels tool die binnen deze opdracht ontwikkeld werden: doel, scope, architectuur, functionaliteiten» CO 2 -nulmeting (Erika Meynaerts)» maatregelen (Nele Renders)» Toelichting stappenplan quick start 20/01/

18 Aan de slag handleiding en excel tool on line (rapport per gemeente) -> Quick start 20/01/

19 Stappenplan Quick start» STAP 1: vul de INPUT rekenbladen aan met gegevens over eigen organisatie, warmtenetten en aankoop groene stroom voor hetzelfde referentiejaar als de gegevens voor het grondgebied Om dubbeltelling te voorkomen wordt automatische gecorrigeerd bij sector: openbare verlichting, tertiair, transport 20/01/

20 Stappenplan Quick start 20/01/

21 Stappenplan Quick start» STAP 2: controleer of er gemeente specifieke gegevens zijn in het rekenblad data en het rekenblad lokale energieproductie die je wenst te overschrijven 20/01/

22 Stappenplan Quick start» STAP 3: controleer of er aannames zijn in de DATA en BEREKENINGEN PER SECTOR rekenbladen die je wenst te overschrijven 20/01/

23 Stappenplan Quick start» STAP 4: bekijk de resultaten in de SEAP template» 20/01/

24 Bedankt voor jullie aandacht 20/01/

Achtergronddocument bij de studie Ondersteuning Burgemeestersconvenant

Achtergronddocument bij de studie Ondersteuning Burgemeestersconvenant Verspreiding: Beperkt Eindrapport Achtergronddocument bij de studie Ondersteuning Burgemeestersconvenant Erika Meynaerts Studie uitgevoerd in opdracht van: LNE 2013/TEM/R/121 November 2013 Alle rechten,

Nadere informatie

Geschreven door: Steven Van Praet (Futureproofed), Lim Adriaenssens (Futureproofed) en Jim Baeten

Geschreven door: Steven Van Praet (Futureproofed), Lim Adriaenssens (Futureproofed) en Jim Baeten Klimaatactieplan Vilvoorde in opdracht van de Stad Vilvoorde. Betreft een analyse van de CO 2 e nulmeting voor 2011, een globale visie en strategie op middellange (2030) en lange termijn (2050), een concreet

Nadere informatie

INSTRUCTIES: Hoe stelt u een actieplan voor duurzame energie op?

INSTRUCTIES: Hoe stelt u een actieplan voor duurzame energie op? INSTRUCTIES: Hoe stelt u een actieplan voor duurzame energie op? Inleiding Steden en gemeenten die tot het convenant toetreden, moeten binnen een jaar na hun toetreding een actieplan voor duurzame energie

Nadere informatie

Rapportagerichtlijnen over het Actieplan duurzame energie en Monitoring

Rapportagerichtlijnen over het Actieplan duurzame energie en Monitoring Rapportagerichtlijnen over het Actieplan duurzame energie en Monitoring Versie 1.0 (mei 2014) Ontwikkeld door het Secretariaat van het Burgemeestersconvenant en het Gemeenschappelijk Centrum voor Onderzoek

Nadere informatie

Gemeenteraadscommissie energie & klimaat. 20 januari 2015 20u Mortsel

Gemeenteraadscommissie energie & klimaat. 20 januari 2015 20u Mortsel Gemeenteraadscommissie energie & klimaat 20 januari 2015 20u Mortsel 1 Meerjarenplanning stadsbestuur Eigen organisatie stadsbestuur Klimaatneutraal tegen 2020 (actie 86) Energieverbruik eigen diensten

Nadere informatie

Studie in opdracht van het provinciebestuur Limburg

Studie in opdracht van het provinciebestuur Limburg Beperkte verspreiding EINDRAPPORT TOTAAL ACTIEPLAN CO 2 Scenario s voor een CO 2 -neutraal Limburg in 2020 Studie in opdracht van het provinciebestuur Limburg VITO: Leen Gorissen en Peter Vercaemst (ed.),

Nadere informatie

Gemeentelijk klimaatactieplan 2011-2020

Gemeentelijk klimaatactieplan 2011-2020 Gemeentelijk klimaatactieplan 2011-2020 sustainable energy action plan voor de Covenant of Mayors Met steun van: 1 2 Inhoud 1. Doelstellingen van dit klimaat actieplan... 5 1.1. Achtergrond... 5 1.2. Ambitie

Nadere informatie

Stappenplan naar een CO 2 neutrale stad in 2050

Stappenplan naar een CO 2 neutrale stad in 2050 Verspreiding: Beperkt Eindrapport Stappenplan naar een CO 2 neutrale stad in 2050 Ontwikkeling van een afwegingskader voor evaluatie van het CO 2 - reductiepotentieel van de stad Gent Erika Meynaerts,

Nadere informatie

Stedelijk energie- en klimaatactieplan Mortsel

Stedelijk energie- en klimaatactieplan Mortsel Stedelijk energie- en klimaatactieplan Mortsel Mei 2015 INHOUD A. INLEIDING... 3 1 Achtergrond... 3 2 Ambitie en visie van de gemeente... 4 3 Opbouw en uitvoering plan... 4 B. SITUATIE EN UITDAGINGEN...

Nadere informatie

HEIST-OP-DEN-BERG. Energie- en klimaatactieplan Kempen2020

HEIST-OP-DEN-BERG. Energie- en klimaatactieplan Kempen2020 HEIST-OP-DEN-BERG Energie- en klimaatactieplan Kempen2020 Inhoud INHOUD I INLEIDING... 1 1 Achtergrond... 1 2 Ambitie en visie van de gemeente... 2 3 Opbouw en uitvoering plan... 2 4 Financiële aspecten...

Nadere informatie

& Klimaatactieplan. Zet uw strategie om in actie! www.eumayors.eu 1

& Klimaatactieplan. Zet uw strategie om in actie! www.eumayors.eu 1 Emissie-Inventaris & Klimaatactieplan Zet uw strategie om in actie! www.eumayors.eu 1 First published in English as Baseline Emission Inventory & Sustainable Energy Action Plan by the Covenant of Mayors

Nadere informatie

Energie- en klimaatactieplan Kempen2020 HULSHOUT

Energie- en klimaatactieplan Kempen2020 HULSHOUT Energie- en klimaatactieplan Kempen2020 HULSHOUT I Inleiding 1 Achtergrond INHOUD I INLEIDING... 1 1 Achtergrond... 1 2 Ambitie en visie van de gemeente... 2 3 Opbouw en uitvoering plan... 3 4 Financiële

Nadere informatie

Gemeentelijk energie- en klimaatactieplan Brecht

Gemeentelijk energie- en klimaatactieplan Brecht Gemeentelijk energie- en klimaatactieplan Brecht Februari 2015 INHOUD A. INLEIDING... 4 1 Achtergrond... 4 2 Ambitie en visie van de gemeente... 5 3 Opbouw en uitvoering plan... 5 B. SITUATIE EN UITDAGINGEN...

Nadere informatie

Formal plenary meeting Flemish COM-Network 17.01.2013 (Vlaams Netwerk Burgemeestersconvenant)

Formal plenary meeting Flemish COM-Network 17.01.2013 (Vlaams Netwerk Burgemeestersconvenant) Formal plenary meeting Flemish COM-Network 17.01.2013 (Vlaams Netwerk Burgemeestersconvenant). List of 45 participants (incl. 5 external experts). Key decisions taken and topical summary tour de table:

Nadere informatie

INHOUD. VI TERTIAIRE SECTOR EN INDUSTRIE... 22 1 Inleiding... 22 2 Actuele toestand... 22 3 Doelstelling... 22 4 Parameters... 23 5 Actieplan...

INHOUD. VI TERTIAIRE SECTOR EN INDUSTRIE... 22 1 Inleiding... 22 2 Actuele toestand... 22 3 Doelstelling... 22 4 Parameters... 23 5 Actieplan... VORSELAAR Inhoud INHOUD I INLEIDING... 4 1 Achtergrond... 4 2 Ambitie en visie van de gemeente... 5 3 Opbouw en uitvoering plan... 5 II SITUATIE EN UITDAGINGEN... 7 1 Situatie (Nulmeting)... 7 2 Uitdagingen...

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Conclusie 44

Inhoudsopgave. Conclusie 44 KLIMAATPLAN ANTWERPEN Januari 2011 Inhoudsopgave Inleiding 3 Deel 1: Aanpak Antwerps klimaatbeleid 4 1. Klimaatdoelstelling en visie voor de stad Antwerpen 4 1.1 Doelstellingen van het Antwerps klimaatbeleid

Nadere informatie

In naam van het ganse bestuur

In naam van het ganse bestuur VOORWOORD Steden zijn verantwoordelijk voor 80 procent van het energieverbruik en de CO 2 -uitstoot. Initiatief van steden is dus cruciaal, want niet alleen vinden we er de oorzaken maar ook heel wat oplossingen.

Nadere informatie

HERENTALS. Energie- en klimaatactieplan in het kader van het Burgemeestersconvenant

HERENTALS. Energie- en klimaatactieplan in het kader van het Burgemeestersconvenant HERENTALS Energie- en klimaatactieplan in het kader van het Burgemeestersconvenant Inhoud INHOUD I INLEIDING... 1 1 Achtergrond... 1 2 Ambitie van de stad Herentals... 2 3 Opbouw en uitvoering plan...

Nadere informatie

LEUVEN KLIMAATNEUTRAAL 2030 KLIMAATACTIEPLAN JAAR 2014

LEUVEN KLIMAATNEUTRAAL 2030 KLIMAATACTIEPLAN JAAR 2014 Organisatie: stad Leuven LEUVEN KLIMAATNEUTRAAL 2030 KLIMAATACTIEPLAN JAAR 2014 Vertegenwoordigd door dhr. Mohamed Ridouani Hoedanigheid: schepen van personeelszaken, onderwijs, economie, leefmilieu en

Nadere informatie

MIRA 2011 ENERGIE. Energiegebruik per sector. www.milieurapport.be

MIRA 2011 ENERGIE. Energiegebruik per sector. www.milieurapport.be Energiegebruik per sector P index energiegebruik (=1) 13 125 12 115 11 15 1 95 9 handel & diensten industrie (niet-energetisch) huishoudens bruto binnenlands energiegebruik landbouw transport energiesector

Nadere informatie

LEUVEN KLIMAATNEUTRAAL 2030

LEUVEN KLIMAATNEUTRAAL 2030 LEUVEN KLIMAATNEUTRAAL 2030 Resultaten van de nulmeting LEUVEN KLIMAATNEUTRAAL 2030 Resultaten van de nulmeting Index 1 voorwoord door M. Ridouani... 2 Inleiding door P.T. Jones... 3 Nulmeting... 4 toekomst...

Nadere informatie

burgemeestersconvenant Regionaal duurzame energie Actieplan 2020 oktober 2014, definitieve versie

burgemeestersconvenant Regionaal duurzame energie Actieplan 2020 oktober 2014, definitieve versie burgemeestersconvenant Regionaal duurzame energie Actieplan 2020 oktober 2014, definitieve versie Colofon Dit document is een publicatie van: Intercommunale Leiedal President Kennedypark 10 - BE-8500 Kortrijk

Nadere informatie

Ontwerp. KLIMAATPLAN STAD ANTWERPEN Actualisatie 2015-2020. stadsontwikkeling (Klimaatplan kader Versie 1 22 mei 2015)

Ontwerp. KLIMAATPLAN STAD ANTWERPEN Actualisatie 2015-2020. stadsontwikkeling (Klimaatplan kader Versie 1 22 mei 2015) Ontwerp KLIMAATPLAN STAD ANTWERPEN Actualisatie 2015-2020 stadsontwikkeling (Klimaatplan kader Versie 1 22 mei 2015) 2 KLIMAATPLAN STAD ANTWERPEN ACTUALISATIE 2015 2020 Managementsamenvatting... 7 Inleiding...

Nadere informatie

2013 Dit document is opgesteld volgens ISO 14064-1

2013 Dit document is opgesteld volgens ISO 14064-1 Emissie inventaris Netters infra De emissie inventaris van: 2013 Dit document is opgesteld volgens ISO 14064-1 Opgesteld door: AMK Inventis Stef Jonker Datum: april 2014 Concept Versie 1 Maart 2014 Pagina

Nadere informatie

Het Actieplan voor Duurzame Energie nader beschouwd

Het Actieplan voor Duurzame Energie nader beschouwd en ntie fficië e ie erg h id al belangrijkste activ iteit e m a li a k tverander n ing ba g uw he loka ie am nin ri an ta rn i e he s a t en duu rza pl inv ar h c s i il st i e v r a a g s o erg sie t

Nadere informatie

Actieplan Hernieuwbare Energie 2020

Actieplan Hernieuwbare Energie 2020 Actieplan Hernieuwbare Energie 2020 Doorkijk naar de lange termijn Ontwerpdocument ter voorbereiding van het partnerforum van 3 december 2013 Ontwerpdocument, versie november 2013 1 Inhoud 1. Situering...

Nadere informatie

DE POLITICI. politici 1

DE POLITICI. politici 1 DE POLITICI Jullie zijn de vertegenwoordigers van de Vlaamse politiek: de minister-president en de minister van Energie. Jullie stellen het beleid van de regering voor aan de andere gesprekspartners. Standpunt

Nadere informatie

KLIMAATMONITOR WATERSCHAPPEN 2014

KLIMAATMONITOR WATERSCHAPPEN 2014 KLIMAATMONITOR WATERSCHAPPEN 2014 UNIE VAN WATERSCHAPPEN DEN HAAG 30 september 2014 076767015:0.1 - Definitief B02015.000180.0100 Inhoud Samenvatting... 3 Inleiding... 7 1 Achtergrond, opzet & uitvoering...

Nadere informatie

Actieplan voor energiebesparing en duurzame energie in de regio Alkmaar 2015-2020

Actieplan voor energiebesparing en duurzame energie in de regio Alkmaar 2015-2020 Actieplan voor energiebesparing en duurzame energie in de regio Alkmaar 2015-2020 December 2014 Inhoud Inleiding... 5 Doelstelling... 5 Opbouw van het plan... 6 Scope... 7 1 Ontwikkeling van het energieverbruik

Nadere informatie

Energietransitie in de Stedendriehoek Deel I: Technische toets

Energietransitie in de Stedendriehoek Deel I: Technische toets Energietransitie in de Stedendriehoek Deel I: Technische toets Een studie naar de effecten van energie- en milieuambities van lokale en regionale overheden en lokale klimaatinitiatieven in de Stedendriehoek

Nadere informatie