EERSTE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73 a FAILLISSEMENTSWET

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "EERSTE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73 a FAILLISSEMENTSWET"

Transcriptie

1 EERSTE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73 a FAILLISSEMENTSWET In het faillissement van de besloten vennootschappen: 1. Europay B.V., statutair gevestigd en kantoorhoudende te (1401 EC) Bussum, aan de Hooftlaan 81, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Gooi-, Eem- en Flevoland onder nummer , hierna verder te noemen: Europay ; 2. Detachering Nederland B.V., statutair gevestigd en kantoorhoudende te (1401 EC) Bussum, aan de Hooftlaan 81, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Gooi-, Eem- en Flevoland onder nummer , hierna verder te noemen: Detachering Nederland ; 3. Dutch Human Capital Group B.V., statutair gevestigd en kantoorhoudende te (1401 EC) Bussum, aan de Hooftlaan 81, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Gooi-, Eem- en Flevoland onder nummer , hierna verder te noemen: DHCG. Gezamenlijk te noemen: de Vennootschappen : Faillissementsnummers : C/16/13/1045 F C/16/13/1044 F C/16/13/1046 F Faillissementsdatum : 17 september 2013 Verslagnummer : 01 Datum : 15 oktober 2013 Rechter-commissaris : mr. C.P. Lunter Curator : mr. R. Meulenberg Adres curator : Certa Legal Advocaten, Busplein 36-38, 1315 KV Almere, (tel.: , fax: ) Postadres: Keizersgracht 620, 1017 ER Amsterdam Activiteiten onderneming : Europay Europay is een incassobureau en biedt bedrijven ondersteuning op het gebied van debiteurenbeheer en credit management. Detachering Nederland Detachering Nederland hield zich bezig met detachering en werving en selectie van financieel personeel, administratief personeel en credit management personeel; het detacheren en/of werven en selecteren van salarisadministrateurs en secretarieel personeel en het uitvoeren van Credit Management Audits.

2 2 van 11 DHCG Holding, management en financieringsactiviteiten. Omzetgegevens : Europay 2013: onbekend. 2012: ,- 2011: ,- Detachering Nederland 2013: onbekend 2011: DHCG 2013: onbekend 2011: ,- Personeel per faill. datum : Europay: 5 Detachering Nederland: 0 DHCG: 0 Verslagperiode : 17 september tot en met 10 oktober 2013 Uren in verslagperiode : 17 september tot en met 9 oktober 2013 Uren verslagperiode : Europay: 33,7 uur (bijlage 1) Detachering Nederland: 1,3 uur (bijlage 2) DHCG: 1 uur (bijlage 3) Bestede uren totaal : Europay: 33,7 uur Detachering Nederland: 1,3 uur DHCG: 1 uur Saldo faillissementsrekening : Europay: 2.420,- Detachering Nederland: nihil DHCG: nihil

3 3 van 11 Aan dit verslag kunnen geen rechten worden ontleend. Dit verslag is mede gebaseerd op gevoerde gesprekken met directie, crediteuren en overige belanghebbenden. 1. INVENTARISATIE 1.1. Directie en organisatie De heer M.A. Lindhout is bestuurder en enig aandeelhouder van Dutch Human Capital Group Holding B.V. Dutch Human Capital Group Holding B.V. is bestuurder van Dutch Humand Capital Group B.V. Voorts houdt Dutch Human Capital Group Holding B.V. 70% en Bax Nederland B.V. 30% van de aandelen in Dutch Human Capital Group B.V. Dutch Human Capital Group B.V. is op haar beurt bestuurder en enig aandeelhouder van Europay en Detachering Nederland Winst en verlies Europay 2010: verlies 4.851,- 2011: winst ,- Detachering Nederland 2010: verlies ,- 2011: verlies ,- DHCG 2010: verlies ,- 2011: verlies , Balanstotaal Europay 2010: ,- 2011: ,- Detachering Nederland 2010: ,- 2011: ,-

4 4 van 11 DHCG 2010: ,- 2011: , Lopende procedures Volgens opgave van de bestuurder zouden er geen lopende procedures zijn Verzekeringen Europay, Detachering Nederland en DHCG hadden gezamenlijk een bedrijfspolis afgesloten. De curator heeft inmiddels een overzicht van de betreffende verzekeringen ontvangen en opgezegd Huur Europay en Detachering Nederland huurde de locaties aan de Hooftlaan 79 en 81 te Hilversum. De huurovereenkomst van Hooftlaan 81 was al voor faillissementsdatum opgezegd. Deze locatie is inmiddels ontruimd en opgeleverd. Voor locatie Hooftlaan 79 Hilversum zijn de huurpenningen door een andere vennootschap ten behoeve van Europay tot en met december 2013 voldaan. De curator is nog in afwachting van de huurovereenkomst zodat deze kan worden opgezegd. Europay huurde een server van Rent All Systems. De curator is in overleg met de verhuurder over de beëindiging van deze huurovereenkomst Oorzaak faillissement De curator dient de oorzaak of oorzaken van het faillissement van Europay, Detachering Nederland en DHCG nog te beoordelen en in kaart te brengen. Volgens opgave van de bestuurder zijn de oorzaken van het faillissement van Europay, Detachering Nederland en DHCG als volgt: - Begin financiële crisis raakte Detachering Nederland in korte tijd haar grootste klanten kwijt; - Medewerkers stonden allemaal op de loonlijst; - Ontslagprocedures duurde eindeloos,en we moesten alle salarissen blijven betalen; - Vertrek Key-account bij Europay (deed 80% van de totale omzet); - Oneindig lang durende recessie in Nederland;

5 5 van 11 - We hebben geprobeerd de boel te rekken om het einde van de crisis te kunnen halen om daarna weer te bouwen, maar deze is zelfs nu nog niet achter de rug. Diverse correspondentie, telefoongesprekken en besprekingen met bestuurder en derden. 2. PERSONEEL 2.1. Aantal ten tijde van faillissement Europay: 5 Detachering Nederland: - DHCG: Aantal in jaar voor faillissement Europay: Detachering Nederland: DHCG: 2.3. Datum ontslagaanzegging 20 september 2013 Bijeenkomst met het personeel, diverse correspondentie en telefoongesprekken met o.a. bestuurder, werknemers en UWV. 3. ACTIVA Onroerende zaken 3.1. Beschrijving 3.2. Verkoopopbrengst 3.3. Hoogte hypotheek

6 6 van Boedelbijdrage Bedrijfsmiddelen 3.5. Beschrijving Op locatie Hooftlaan 79 is kantoorinventaris en ICT-apparatuur aangetroffen Verkoopopbrengst De curator tracht de kantoorinventaris en ICT-apparatuur de komende verslagperiode te verkopen Boedelbijdrage 3.8. Bodemvoorrecht fiscus Nog niet bekend. Voorraden/onderhanden werk 3.9. Beschrijving Slechts bij Europay was er sprake van onderhanden werk. Europay had per faillissementsdatum circa 250 lopende dossiers in behandeling, de zogeheten debiteurenportefeuille. In het kader van een doorstart (zie hierna onder 6) zijn hier afspraken over gemaakt Verkoopopbrengst 1.000,- exclusief BTW Boedelbijdrage Volgt uit het voorgaande.

7 7 van 11 Andere Activa Beschrijving De curator heeft de goodwill, handelsnaam, klanten- en relatiebestand, de database, domeinnaam en dergelijke in het kader van de doorstart (zie hierna onder 6) verkocht. De curator tracht de domeinnaam van Detachering Nederland de komende verslagperiode te verkopen Verkoopopbrengst 1.000,- exclusief BTW Volgt uit het voorgaande. 4. DEBITEUREN 4.1 Omvang debiteuren De curator heeft inmiddels voor zowel Europay, Detachering Nederland als DHCG overzichten van openstaande debiteuren ontvangen. De curator zal de komende verslag periode trachten deze debiteuren te incasseren. 4.2 Opbrengst Nog niet van toepassing. 4.3 Boedelbijdrage Nog niet van toepassing. 5. BANK / ZEKERHEDEN 5.1 Vordering van bank(en) Europay: Niet van toepassing Detachering Nederland: Niet van toepassing DHCG: 7,30

8 8 van Leasecontracten 5.3 Beschrijving zekerheden 5.4 Separatistenpositie 5.5 Boedelbijdrage 5.6 Eigendomsvoorbehoud 5.7 Reclamerechten 5.8 Retentierechten Diverse correspondentie en telefoongesprekken met de bank. 6. DOORSTART / VOORTZETTEN Voortzetten 6.1 Exploitatie/zekerheden 6.2 Financiële verslaglegging Doorstart 6.3 Beschrijving Per faillissementsdatum verrichtten Detachering Nederland en DHCG geen activiteiten meer. Bij Europay was er nog wel sprake van activiteiten. Er hadden zich in eerste instantie twee partijen gemeld die geïnteresseerd waren om de activiteiten van

9 9 van 11 Europay B.V. over te nemen. Uiteindelijk heeft de curator met één partij, de enige partij die ook een bieding heeft gedaan, overeenstemming bereikt over de overname van het klantenbestand/goodwill en de debiteurenportefeuille. 6.4 Verantwoording Voor overname van het klantenbestand en de debiteurenportefeuille is een bedrag van 2.000,- exclusief BTW en een bedrag van 2.420,- inclusief BTW betaald. Voorts zal de kopende partij over de periode van 7 oktober 2013 tot en met 31 december % van de door de kopende partij gerealiseerde omzet over de dossiers en klanten zij van Europay heeft overgenomen aan de boedel betalen. De boedel zal maandelijks rapportage van de koper ontvangen en er zal per maand worden afgerekend. 6.5 Boedelbijdrage Veelvuldig overleg met bestuurder en medewerker, doorstarter, gegadigden en andere belanghebbenden. 7. RECHTMATIGHEID 7.1 Boekhoudplicht Wordt onderzocht. 7.2 Depot jaarrekeningen Wordt onderzocht 7.3 Goedkeurende Verklaring Accountant Wordt onderzocht. 7.4 Stortingsverplichting aandelen Wordt onderzocht. 7.5 Onbehoorlijk bestuur Er zal zoals te doen gebruikelijk een onderzoek plaatsvinden of er sprake is (geweest) van paulianeus handelen. 7.6 Paulianeus handelen Er zal zoals te doen gebruikelijk een onderzoek plaatsvinden of er sprake is (geweest)

10 10 van 11 van paulianeus handelen. Nog niet van toepassing. 8. CREDITEUREN 8.1 Boedelvorderingen Salaris curator, kosten van het UWV in het kader van de Loongarantieregeling. 8.2 Preferente vorderingen van de fiscus De vordering van de fiscus dient nog in kaart te worden gebracht. 8.3 Preferente vordering(en) van het UWV Nog in onderzoek. 8.4 Andere preferente crediteuren Nog in onderzoek. 8.5 Aantal concurrente crediteuren Nog in onderzoek. 8.6 Bedrag concurrente crediteuren Nog in onderzoek. 8.7 Verwachte wijze van afwikkeling Nog niet bekend. Aanschrijven en inventariseren van crediteuren. 9. PROCEDURES 9.1 Naam wederpartijen 9.2 Aard procedure

11 11 van Stand procedure 10. OVERIG 10.1 Termijn afwikkeling faillissement Het is op dit moment nog niet duidelijk wanneer en op welke wijze het faillissement kan worden afgewikkeld Plan van aanpak - De afwikkeling van de doorstart met de daaraan verbonden debiteurenportefeuille moet verder worden geëffectueerd; - De inventaris moeten te gelde worden gemaakt; - De debiteuren moeten worden geïncasseerd; - de crediteuren zullen worden geïnventariseerd; - De administratie zal verder worden onderzocht. Verder moet er gekeken worden of er paulianeus is gehandeld en of er onbehoorlijk is bestuurd. - Met de verhuurder zal overleg moeten worden gevoerd over de oplevering van de gehuurde locatie. - Verder zullen er diverse gesprekken gevoerd moeten worden om een completer beeld te krijgen van de oorzaak of oorzaken van het faillissement en verder alles wat naar voren komt Indiening volgend verslag Het volgende verslag wordt over drie maanden en uiterlijk op 15 januari 2014 ingediend. Volgt uit het voorafgaande. Almere, 11 oktober 2013 R. Meulenberg Curator

TWEEDE (GECONSOLIDEERD) OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73 a FAILLISSEMENTSWET

TWEEDE (GECONSOLIDEERD) OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73 a FAILLISSEMENTSWET TWEEDE (GECONSOLIDEERD) OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73 a FAILLISSEMENTSWET In de faillissementen van de volgende besloten vennootschappen: 1. Netlijn Holding B.V., statutair gevestigd te Amstelveen, kantoorhoudende

Nadere informatie

TWEEDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73 a FAILLISSEMENTSWET

TWEEDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73 a FAILLISSEMENTSWET 1 van 6 TWEEDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73 a FAILLISSEMENTSWET In het faillissement van de naamloze vennootschap met beperkte aansprakelijkheid MYLOADBASE N.V., statutair gevestigd te Amsterdam en kantoorhoudende

Nadere informatie

EERSTE (GECONSOLIDEERD) OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73 a FAILLISSEMENTSWET

EERSTE (GECONSOLIDEERD) OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73 a FAILLISSEMENTSWET EERSTE (GECONSOLIDEERD) OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73 a FAILLISSEMENTSWET In de faillissementen van de volgende vennootschappen: 1. Playlogic Entertainment N.V., voorheen genaamd 24/7 Gaming Group N.V.,

Nadere informatie

EERSTE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73 a FAILLISSEMENTSWET

EERSTE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73 a FAILLISSEMENTSWET 1 van 8 EERSTE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73 a FAILLISSEMENTSWET In het faillissement van de naamloze vennootschap met beperkte aansprakelijkheid MYLOADBASE N.V., statutair gevestigd te Amsterdam en kantoorhoudende

Nadere informatie

EERSTE (GECONSOLIDEERD) OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73 a FAILLISSEMENTSWET

EERSTE (GECONSOLIDEERD) OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73 a FAILLISSEMENTSWET EERSTE (GECONSOLIDEERD) OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73 a FAILLISSEMENTSWET In de faillissementen van de volgende besloten vennootschappen: 1. Netlijn Holding B.V., statutair gevestigd te Amstelveen, kantoorhoudende

Nadere informatie

Verslagperiode : 12 februari 2014 t/m 10 februari 2015 Uren in verslagperiode : 0 Bestede uren totaal : 4,6 Saldo faillissementsrekening

Verslagperiode : 12 februari 2014 t/m 10 februari 2015 Uren in verslagperiode : 0 Bestede uren totaal : 4,6 Saldo faillissementsrekening TIENDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73a FAILLISSEMENTSWET In het faillissement van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Gouden Kooi B.V. (hierna te noemen Gouden Kooi ), ingeschreven in

Nadere informatie

EERSTE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 227 LID 1 FAILLISSEMENTSWET

EERSTE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 227 LID 1 FAILLISSEMENTSWET EERSTE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 227 LID 1 FAILLISSEMENTSWET In de voorlopige surseance van betaling van de besloten vennootschap Smit Beheer B.V., tevens handelend onder de naam Sunny Garden gevestigd

Nadere informatie

EERSTE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73 a FAILLISSEMENTSWET

EERSTE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73 a FAILLISSEMENTSWET EERSTE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73 a FAILLISSEMENTSWET In het faillissement van AlleKleur B.V., statutair gevestigd te Amsterdam en kantoorhoudende te (1013 CP) Amsterdam, aan de Van Diemenstraat 170,

Nadere informatie

Openbaar verslag ex artikel 73a Faillissementswet

Openbaar verslag ex artikel 73a Faillissementswet Openbaar verslag ex artikel 73a Faillissementswet Nummer: 1 Datum: 16 juli 2015 Gegevens onderneming : NS Marketing & Sales Limited Faillissementsnummer : C/16/15/479 Datum uitspraak : 16 juni 2015 (rechtbank

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Gegevens onderneming : De Coöperatieve Vereniging H.R.-VISION U.A., statutair gevestigd te Almere, feitelijk gevestigd te (1322 AC) Almere aan de Televisieweg 2, ingeschreven

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 26 maart 2012. Faillissementsnummer: Datum uitspraak: 14 februari 2012. mr. H.C.M. Hendriks

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 26 maart 2012. Faillissementsnummer: Datum uitspraak: 14 februari 2012. mr. H.C.M. Hendriks FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 26 maart 2012 Gegevens failliet: IndiEco Holding B.V. Faillissementsnummer: 12/110 F Datum uitspraak: 14 februari 2012 Rechter-commissaris: Curator: Activiteiten

Nadere informatie

EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN NETWORK GROUP NETHERLANDS B.V.

EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN NETWORK GROUP NETHERLANDS B.V. EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN NETWORK GROUP NETHERLANDS B.V. Gegevens onderneming : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Network

Nadere informatie

Nog onbekend. Volgens de handelsregistergegevens van de Kamer van Koophandel zouden er 5 werknemers in dienst zijn van de Vennootschap.

Nog onbekend. Volgens de handelsregistergegevens van de Kamer van Koophandel zouden er 5 werknemers in dienst zijn van de Vennootschap. EERSTE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73 a FAILLISSEMENTSWET In het faillissement van: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid PLF Trade B.V., tevens handelend onder de naam Plafondwereld.com,

Nadere informatie

Datum: 15 december 2009 Nummer: 8

Datum: 15 december 2009 Nummer: 8 Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon ex artikel 73a FW Datum: 15 december 2009 Nummer: 8 Gegevens onderneming : Sebra Polymer Recycling B.V., gevestigd te Middelburg : aan de Uijterschootweg 8

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 21 september 011

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 21 september 011 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 21 september 011 Gegevens ondernemingen : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Car Lease Holland B.V., ingeschreven bij de Kamer van Koophandel

Nadere informatie

DERDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET

DERDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET DERDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET Naam gefailleerde : Denim Brakes & Tyres B.V. Faillissementsnummer : F 152/2010 Datum uitspraak : 13 april 2010 Datum verslag : 3 december 2010 Curator

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG (ex art. 73a Fw.) Nummer: 2 Datum: 9 juli 2013

FAILLISSEMENTSVERSLAG (ex art. 73a Fw.) Nummer: 2 Datum: 9 juli 2013 FAILLISSEMENTSVERSLAG (ex art. 73a Fw.) Nummer: 2 Datum: 9 juli 2013 Gegevens failliet : Altigen Benelux B.V., kantoorhoudende te Utrecht aan de Computerlaan 5; Kvknummer : 51455757 Faillissementsnummer

Nadere informatie

EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN BORRIUS PERSONEELSDIENSTEN B.V.

EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN BORRIUS PERSONEELSDIENSTEN B.V. EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN BORRIUS PERSONEELSDIENSTEN B.V. Gegevens onderneming : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Borrius

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG

FAILLISSEMENTSVERSLAG V A N B E N T H E K E U L E N FAILLISSEMENTSVERSLAG nummer 2 d.d. 16 januari 2014 Gegevens onderneming Faillissementsnummer Datum uitspraak Curator Rechter-commissaris Activiteiten onderneming Omzetgegevens

Nadere informatie

EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN ALL 4 SHIPPING B.V.

EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN ALL 4 SHIPPING B.V. EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN ALL 4 SHIPPING B.V. Gegevens onderneming : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid All 4 Shipping B.V.

Nadere informatie

Bijlage 1 Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Bijlage 1 Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Bijlage 1 Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Inzake het faillissement van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Schilder- en afwerkingsbedrijf J. Walraven

Nadere informatie

Nummer: 2 Datum: 28 december 2010

Nummer: 2 Datum: 28 december 2010 OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 28 december 2010 Gegevens onderneming : De besloten vennootschap ZappSpace B.V. Faillissementsnummer : F 10/741 Datum uitspraak : 28 september 2010 Rechter-commissaris

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG 1. Datum : 16 januari 2015

FAILLISSEMENTSVERSLAG 1. Datum : 16 januari 2015 FAILLISSEMENTSVERSLAG 1. Datum : 16 januari 2015 Faillissement : MaDeRi B.V. Faillissementsnummer : F 05/14/1140 Datum uitspraak : 25 november 2014 Curator : Mr C.A. Hage Rechter-commissaris : Mr A.M.P.T.

Nadere informatie

Eerste openbaar verslag ex artikel 73a Faillissementswet

Eerste openbaar verslag ex artikel 73a Faillissementswet Eerste openbaar verslag ex artikel 73a Faillissementswet Datum: 15 oktober 2014 Gegevens gefailleerde : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid usario B.V., ingeschreven bij de Kamer van

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 14 oktober 2008

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 14 oktober 2008 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 14 oktober 2008 Gegevens gefailleerde : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Fritz Repro B.V., statutair gevestigd en kantoorhoudende te 1355 EE

Nadere informatie

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW Nummer : 2 Datum : 5 september 2013 Gegevens onderneming : de besloten vennootschap I.P.I. INTERNATIONAL PROPERTY INVESTORS B.V., statutair gevestigd te

Nadere informatie

DERDE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW TEVENS EINDVERSLAG INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN ROLAND PRINT B.V.

DERDE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW TEVENS EINDVERSLAG INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN ROLAND PRINT B.V. DERDE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW TEVENS EINDVERSLAG INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN ROLAND PRINT B.V. Gegevens onderneming : de besloten vennootschap, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 14 oktober 2013. : 2R-IT Services B.V. tevens handelend onder de namen 2R-Titso, 2R-Infra en E-legtric

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 14 oktober 2013. : 2R-IT Services B.V. tevens handelend onder de namen 2R-Titso, 2R-Infra en E-legtric Aan dit verslag en de eventuele bijlagen kunnen geen rechten worden ontleend. Niets in dit verslag en de eventuele bijlagen kan worden opgevat als een erkenning van aansprakelijkheid noch als afstand van

Nadere informatie

: 25.257,50 (zie bijlage 1). : 25.638,88 (bijlage 1).

: 25.257,50 (zie bijlage 1). : 25.638,88 (bijlage 1). Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon ex artikel 73a FW Datum: 1 mei 2014 Nummer: drie Gegevens onderneming : de besloten vennootschap Rooddirect B.V., : gevestigd aan de Badhuisstraat 137 te Vlissingen

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 16 april 2014

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 16 april 2014 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 16 april 2014 Gegevens onderneming : De besloten vennootschap WRS SCHOONMAAK EN ONDERHOUD B.V., statutair gevestigd te Amsterdam en feitelijk gevestigd te (1313 BB) Almere

Nadere informatie