EERSTE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73 a FAILLISSEMENTSWET

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "EERSTE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73 a FAILLISSEMENTSWET"

Transcriptie

1 1 van 8 EERSTE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73 a FAILLISSEMENTSWET In het faillissement van de naamloze vennootschap met beperkte aansprakelijkheid MYLOADBASE N.V., statutair gevestigd te Amsterdam en kantoorhoudende te (5582 LA) Waalre, aan de Laan van Diepenvoorde 3, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Brabant onder nummer , hierna verder te noemen: de Vennootschap. Faillissementsnummer : C/13/13/689 F Faillissementsdatum : 22 oktober 2013 Verslagnummer : 01 Datum : 14 november 2013 Rechter-commissaris : mr. L. van Berkum Curator : mr. G.J. ten Hagen Adres curator : Certa Legal Advocaten, Keizersgracht 620, 1017 ER Amsterdam, (Tel ; fax ). Activiteiten onderneming : Volgens handelsregister Kamer van Koophandel: Financiële holdings. Omzetgegevens : Niet van toepassing. De Vennootschap is een holding. Personeel per faill. datum : Volgens handelsregister Kamer van Koophandel: 0. Verslagperiode : 22 oktober t/m 14 november Uren in verslagperiode : 22 oktober t/m 13 november 2013 (bijlage 1). Beste uren in verslagperiode : 7,00 uur. Bestede uren totaal : 7,00 uur. Saldo faillissementsrekening : 0,00. Aan dit verslag kunnen geen rechten worden ontleend. Dit verslag is mede gebaseerd op telefoongesprekken met de bestuurder die woonachtig is in Duitsland. Op korte termijn wordt een bespreking met de bestuurder ingepland. 1. INVENTARISATIE 1.1. Directie en organisatie Vennootschap is omstreeks 22 december 2006 gestart. De heer Devid Stephan Wagner, hierna te noemen: de Bestuurder, is sinds 29 september 2011 als directeur (CEO) van de Vennootschap aangesteld. Sindsdien is de Bestuurder aandeelhouder en bestuurder

2 2 van 8 van de Vennootschap Winst en verlies: De cijfers terzake zijn opgevraagd. Uit de voorlopige cijfers blijkt: 2012: Niet bekend; 2011: Niet bekend; 2010: Niet bekend; 2009: Verlies van 2.000,=; 2008: Verlies van ,= Balanstotaal: De cijfers terzake zijn opgevraagd. Uit de voorlopige cijfers blijkt: 2012: Niet bekend; 2011: ; 2010: ,=; 2009: ,=; 2008: Lopende procedures: Volgens opgave van de Bestuurder zijn er geen lopende procedures Verzekeringen: Volgens opgave van de Bestuurder zijn de verzekeringen reeds voor faillissementsdatum beëindigd Huur: Volgens de Bestuurder huurde de Vennootschap geen bedrijfsruimte. Het adres Laan van Diepenvoorde 3 te (5582 LA) Waalre dat in het handelsregister van de Kamer van Koophandel is vermeld, betreft een postadres aldus de Bestuurder. De curator zal dit nader onderzoeken Oorzaak faillissement: De Vennootschap is een financiële holding die feitelijk geen activiteiten verrichte, aldus de Bestuurder. De Vennootschap fungeerde als investeringsvehikel. De Vennootschap investeerde in bedrijven (startups in) onder meer op het gebied van de mobile gaming. In 2011 heeft de Vennootschap een aandelenbelang van 66% verworven in de firma naar Duits recht Qwazz Technologies GmbH. Die vennootschap heeft de rechten van een mobile game genaamd The Dark Eye verworven. De firma Silver Style Studios zou volgens de Bestuurder zes mobiele spellen uit voornoemde serie leveren. De levering heeft volgens de Bestuurder niet plaatsgevonden, zodat de mobiele spellen niet op de markt zijn gekomen. De schade die daarmee gemoeid zou zijn bedraagt volgens opgave van de Bestuurder circa ,=.

3 3 van 8 In de zomer van 2012 heeft de Vennootschap een overeenkomst gesloten met de (startup) firma naar Duits recht Immanitas Entertainment GmbH. Laatstgenoemde firma zou worden ingebracht in de Vennootschap om turnover te genereren, aldus de Bestuurder. Dat is niet gelukt, omdat volgens de Bestuurder de directeur van Immanitas de afspraken niet zou zijn nagekomen. De door de Vennootschap beschikbaar gestelde gelden zouden door die directeur zijn uitgegeven en hij zou geen verhaal bieden, aldus de Bestuurder. De schade die daarmee zou zijn gemoeid bedraagt circa ,= volgens opgave van de Bestuurder. Sindsdien liggen de activiteiten (voor zover daar sprake van was) stil. Gelet op bovenvermelde mislukte investeringspogingen van de Vennootschap liepen de schulden van de Vennootschap op en kon zij niet langer aan haar financiële verplichtingen voldoen. Uiteindelijk is medio september 2013 het faillissement van de Vennootschap aangevraagd. De curator zal de oorzaken van het faillissement in de komende verslagperiode nader onderzoeken. Werkzaamheden: Correspondentie en (telefonisch) overleg met de Bestuurder (en met zijn advocaat), bestuderen van stukken. 2. PERSONEEL 2.1. Aantal ten tijde van faillissement: Aantal in jaar voor faillissement: 0 volgens het handelsregister van de Kamer van Koophandel Datum ontslagaanzegging: Niet van toepassing (zie 2.1). Werkzaamheden: Geen. 3. ACTIVA Onroerende zaken 3.1. Beschrijving: Niet van toepassing.

4 4 van Verkoopopbrengst: Niet van toepassing Hoogte hypotheek: Niet van toepassing Boedelbijdrage: Niet van toepassing. Werkzaamheden: Kadastrale recherche. Bedrijfsmiddelen 3.5. Beschrijving: Vooralsnog zijn geen bedrijfsmiddelen aangetroffen Verkoopopbrengst: Nog niet bekend Boedelbijdrage: Nog niet bekend Bodemvoorrecht fiscus: De fiscus heeft een bodemvoorrecht op alle bodemzaken. De fiscus heeft geen bodembeslag gelegd. Werkzaamheden: Overleg met Bestuurder, bestuderen stukken. Voorraden/onderhanden werk 3.9. Beschrijving: Niet van toepassing Verkoopopbrengst: Niet van toepassing Boedelbijdrage: Niet van toepassing. Werkzaamheden: Geen. Andere Activa Beschrijving: Volgens opgave van de RDW staan of stonden geen kentekens geregistreerd ten name van de Vennootschap. Overige activa zijn (nog) niet aangetroffen. De Vennootschap heeft een aandelenbelang van 66% in de firma naar Duits recht Qwazz Technologies GmbH (zie ook 1.7). De curator zal dit nader onderzoeken Verkoopopbrengst: Nog niet van toepassing.

5 5 van Werkzaamheden: Correspondentie RDW en met Bestuurder. 4. DEBITEUREN 4.1 Omvang debiteuren: De curator heeft vooralsnog geen debiteuren aangetroffen. 4.2 Opbrengst: Nog niet bekend. Boedelbijdrage: Niet van toepassing. Werkzaamheden: Geen. 5. BANK / ZEKERHEDEN 5.1 Vordering van bank(en): Deutsche Bank A.G. Volgens opgave van de Bestuurder hield de Vennootschap een bankrekening aan bij Deutsche Bank A.G. (hierna te noemen: Deutsche Bank ). Laatstgenoemde heeft (nog) geen vordering ingediend noch is de curator geïnformeerd over een mogelijk creditsaldo, ondanks de diverse verzoeken daartoe van de curator. 5.2 Leasecontracten: Niet van toepassing. 5.3 Beschrijving zekerheden: Zie Separatistenpositie: Niet van toepassing. 5.5 Boedelbijdrage: Niet van toepassing. 5.6 Eigendomsvoorbehoud: Niet van toepassing. 5.7 Reclamerechten: Niet van toepassing. 5.8 Retentierechten: Niet van toepassing. Werkzaamheden: Correspondentie met banken en Bestuurder.

6 6 van 8 6. DOORSTART / VOORTZETTEN Voortzetten 6.1 Exploitatie/zekerheden: De activiteiten waren reeds gestaakt (zie alinea 1.7), zodat van het voortzetten van de ondernemingsactiviteiten geen sprake is. Doorstart 6.2 Beschrijving: De Bestuurder van de Vennootschap heeft aangegeven geen interesse te hebben in een doorstart. Er hebben zich geen partijen gemeld bij de curator met doorstartplannen. Werkzaamheden: Geen. 7. RECHTMATIGHEID 7.1 Boekhoudplicht: De curator heeft de administratie bij de Bestuurder opgevraagd. Zodra de administratie ter hand is gesteld, wordt dit nader onderzocht. 7.2 Depot jaarrekeningen: 2012: Niet gedeponeerd. 2011: Niet gedeponeerd. 2010: Tijdig gedeponeerd op 17 oktober : Tijdig gedeponeerd op 24 november : Tijdig gedeponeerd op 18 december Goedkeurende Verklaring Accountant: Op grond van artikel 2:396 lid 1 BW is de Vennootschap niet verplicht een goedkeurende verklaring door een accountant af te laten geven. 7.4 Stortingsverplichting aandelen: Wordt onderzocht (zie ook 7.1). 7.5 Onbehoorlijk bestuur: De curator zal onderzoek doen naar mogelijk onbehoorlijk bestuur.

7 7 van Paulianeus handelen: De curator zal onderzoek doen naar mogelijk paulianeus handelen. Werkzaamheden: Bestudering deponeringen. 8. CREDITEUREN 8.1 Boedelvorderingen: Nog niet bekend; in ieder geval dient rekening te worden gehouden met het salaris van de curator. Bij het volgende verslag zullen crediteurenlijsten als bijlagen worden aangehecht. 8.2 Preferente vorderingen van de fiscus: De vordering van de Fiscus is nog niet bekend. 8.3 Preferente vordering(en) van het UWV: Nog niet bekend. 8.4 Andere preferente crediteuren: Nog niet bekend. 8.5 Aantal concurrente crediteuren: Tot op heden hebben zich nog geen concurrente crediteuren gemeld. Volgens opgave van de Bestuurder zouden er in totaal circa 5 concurrente crediteuren zijn voor een totaalbedrag van ruim ,=. 8.6 Bedrag concurrente crediteuren: Nog niet bekend. 8.7 Verwachte wijze van afwikkeling: In dit stadium is dat nog niet bekend. Werkzaamheden: Correspondentie met crediteuren, telefonisch overleg / correspondentie met Bestuurder. 9. PROCEDURES: Niet van toepassing. 10. OVERIG 10.1 Termijn afwikkeling faillissement: Nog niet bekend Plan van aanpak: In de komende verslagperiode zullen (onder meer) de volgende punten aan de orde komen: - Onderzoek huurlocatie (zie alinea 1.6); - Verder onderzoek naar de oorzaken van het faillissement (zie alinea 1.7);

8 8 van 8 - Contact met Deutsche Bank (zie alinea 5.1); - Rechtmatigheidsonderzoek (zie alinea 7); - Verder contact met crediteuren (zie alinea 8). Als bijlage bij dit verslag is aangehecht: bijlage 1 is een tijdschrijfoverzicht van uren in deze verslagperiode Indiening volgend verslag Het volgende verslag wordt over drie maanden en uiterlijk op 14 februari 2014 ingediend. Werkzaamheden Volgt uit het voorafgaande. Amsterdam, 14 november 2013 G.J. ten Hagen Curator Bijlagen: Bijlage 1 Tijdschrijfoverzicht in verslagperiode.

TWEEDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73 a FAILLISSEMENTSWET

TWEEDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73 a FAILLISSEMENTSWET 1 van 6 TWEEDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73 a FAILLISSEMENTSWET In het faillissement van de naamloze vennootschap met beperkte aansprakelijkheid MYLOADBASE N.V., statutair gevestigd te Amsterdam en kantoorhoudende

Nadere informatie

Verslagperiode : 12 februari 2014 t/m 10 februari 2015 Uren in verslagperiode : 0 Bestede uren totaal : 4,6 Saldo faillissementsrekening

Verslagperiode : 12 februari 2014 t/m 10 februari 2015 Uren in verslagperiode : 0 Bestede uren totaal : 4,6 Saldo faillissementsrekening TIENDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73a FAILLISSEMENTSWET In het faillissement van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Gouden Kooi B.V. (hierna te noemen Gouden Kooi ), ingeschreven in

Nadere informatie

Openbaar verslag ex artikel 73a Faillissementswet

Openbaar verslag ex artikel 73a Faillissementswet Openbaar verslag ex artikel 73a Faillissementswet Nummer: 1 Datum: 16 juli 2015 Gegevens onderneming : NS Marketing & Sales Limited Faillissementsnummer : C/16/15/479 Datum uitspraak : 16 juni 2015 (rechtbank

Nadere informatie

EERSTE (GECONSOLIDEERD) OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73 a FAILLISSEMENTSWET

EERSTE (GECONSOLIDEERD) OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73 a FAILLISSEMENTSWET EERSTE (GECONSOLIDEERD) OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73 a FAILLISSEMENTSWET In de faillissementen van de volgende vennootschappen: 1. Playlogic Entertainment N.V., voorheen genaamd 24/7 Gaming Group N.V.,

Nadere informatie

EERSTE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 227 LID 1 FAILLISSEMENTSWET

EERSTE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 227 LID 1 FAILLISSEMENTSWET EERSTE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 227 LID 1 FAILLISSEMENTSWET In de voorlopige surseance van betaling van de besloten vennootschap Smit Beheer B.V., tevens handelend onder de naam Sunny Garden gevestigd

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 26 maart 2012. Faillissementsnummer: Datum uitspraak: 14 februari 2012. mr. H.C.M. Hendriks

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 26 maart 2012. Faillissementsnummer: Datum uitspraak: 14 februari 2012. mr. H.C.M. Hendriks FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 26 maart 2012 Gegevens failliet: IndiEco Holding B.V. Faillissementsnummer: 12/110 F Datum uitspraak: 14 februari 2012 Rechter-commissaris: Curator: Activiteiten

Nadere informatie

TWEEDE (GECONSOLIDEERD) OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73 a FAILLISSEMENTSWET

TWEEDE (GECONSOLIDEERD) OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73 a FAILLISSEMENTSWET TWEEDE (GECONSOLIDEERD) OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73 a FAILLISSEMENTSWET In de faillissementen van de volgende besloten vennootschappen: 1. Netlijn Holding B.V., statutair gevestigd te Amstelveen, kantoorhoudende

Nadere informatie

EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN NETWORK GROUP NETHERLANDS B.V.

EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN NETWORK GROUP NETHERLANDS B.V. EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN NETWORK GROUP NETHERLANDS B.V. Gegevens onderneming : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Network

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG

FAILLISSEMENTSVERSLAG FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer : 1 Datum : 15 februari 2010 Gegevens onderneming : de besloten vennootschap Verhago Assuradeuren B.V., statutair gevestigd te s-gravenhage, kantoorhoudende te Capelle aan

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG 1. Datum : 16 januari 2015

FAILLISSEMENTSVERSLAG 1. Datum : 16 januari 2015 FAILLISSEMENTSVERSLAG 1. Datum : 16 januari 2015 Faillissement : MaDeRi B.V. Faillissementsnummer : F 05/14/1140 Datum uitspraak : 25 november 2014 Curator : Mr C.A. Hage Rechter-commissaris : Mr A.M.P.T.

Nadere informatie

DERDE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW IN HET FAILLISSEMENT VAN TRESSUNT PAYROLL B.V.

DERDE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW IN HET FAILLISSEMENT VAN TRESSUNT PAYROLL B.V. DERDE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW IN HET FAILLISSEMENT VAN TRESSUNT PAYROLL B.V. Gegevens onderneming : de besloten vennootschap TRESSUNT PAYROLL B.V. statutair gevestigd te (1061AX)

Nadere informatie

EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN ELDATA ADVICE GROUP B.V. H.O.D.N.

EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN ELDATA ADVICE GROUP B.V. H.O.D.N. EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN ELDATA ADVICE GROUP B.V. H.O.D.N. ELDATA COMPONENTS Gegevens onderneming : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Nadere informatie

Datum: 15 december 2009 Nummer: 8

Datum: 15 december 2009 Nummer: 8 Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon ex artikel 73a FW Datum: 15 december 2009 Nummer: 8 Gegevens onderneming : Sebra Polymer Recycling B.V., gevestigd te Middelburg : aan de Uijterschootweg 8

Nadere informatie

OPENBAAR VERSLAG EX ARTIKEL 73a FAILLISSEMENTSWET NR. 3. inzake het faillissement van: BABA'S CAR CLEANING B.V.

OPENBAAR VERSLAG EX ARTIKEL 73a FAILLISSEMENTSWET NR. 3. inzake het faillissement van: BABA'S CAR CLEANING B.V. OPENBAAR VERSLAG EX ARTIKEL 73a FAILLISSEMENTSWET NR. 3 inzake het faillissement van: BABA'S CAR CLEANING B.V. Openbaar verslag ex artikel 73a Faillissementswet Nummer: 2 Datum: 6 januari 2015 Gegevens

Nadere informatie

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG NR. 1 EX ARTIKEL 73A FAILLISSEMENTSWET

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG NR. 1 EX ARTIKEL 73A FAILLISSEMENTSWET OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG NR. 1 EX ARTIKEL 73A FAILLISSEMENTSWET NAAM FAILLISSEMENT : Nijbo Beheer B.V. INSCHRIJVINGSNUMMER KVK : 08051203 FAILLISSEMENTSNUMMER : C/05/14/129 F RECHTER-COMMISSARIS

Nadere informatie

DERDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET

DERDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET DERDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET Naam gefailleerde : Denim Brakes & Tyres B.V. Faillissementsnummer : F 152/2010 Datum uitspraak : 13 april 2010 Datum verslag : 3 december 2010 Curator

Nadere informatie

Gegevens onderneming : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Gegevens onderneming : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN AUTOMOBIELBEDRIJF DE JONG B.V. HANDELEND ONDER DE NAAM MITSUBISHI DE JONG Gegevens onderneming : de besloten vennootschap

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG (ex art. 73a Fw.) Nummer: 2 Datum: 9 juli 2013

FAILLISSEMENTSVERSLAG (ex art. 73a Fw.) Nummer: 2 Datum: 9 juli 2013 FAILLISSEMENTSVERSLAG (ex art. 73a Fw.) Nummer: 2 Datum: 9 juli 2013 Gegevens failliet : Altigen Benelux B.V., kantoorhoudende te Utrecht aan de Computerlaan 5; Kvknummer : 51455757 Faillissementsnummer

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Gegevens onderneming : De Coöperatieve Vereniging H.R.-VISION U.A., statutair gevestigd te Almere, feitelijk gevestigd te (1322 AC) Almere aan de Televisieweg 2, ingeschreven

Nadere informatie

EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN SALESUNIE B.V.

EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN SALESUNIE B.V. EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN SALESUNIE B.V. Gegevens onderneming : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Salesunie B.V. (KvK-nummer:

Nadere informatie

Faillissementsverslag nummer 1 datum: 23 juli 2012

Faillissementsverslag nummer 1 datum: 23 juli 2012 Faillissementsverslag nummer 1 datum: 23 juli 2012 Gegevens onderneming : Rijnmond Staalbouw B.V. Faillissementsnummer : F12.432 Datum uitspraak : 12 juni 2012 Curator : mr. A.Y. Kroll Rechter-commissaris

Nadere informatie

Nummer: 2 Datum: 28 december 2010

Nummer: 2 Datum: 28 december 2010 OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 28 december 2010 Gegevens onderneming : De besloten vennootschap ZappSpace B.V. Faillissementsnummer : F 10/741 Datum uitspraak : 28 september 2010 Rechter-commissaris

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Gegevens onderneming : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid TRAFFIC AND SECURITY SOLUTIONS B.V., statutair gevestigd te Almere, gevestigd te (1332 BC)

Nadere informatie

IQ-Consulting Zeist B.V. M.H. van der Kuil Management B.V. gevestigd te Zeist en kantoorhoudende te (2902 CG)

IQ-Consulting Zeist B.V. M.H. van der Kuil Management B.V. gevestigd te Zeist en kantoorhoudende te (2902 CG) IQ-Consulting Zeist B.V. M.H. van der Kuil Management B.V. FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 4 Datum: 10 november 2014 Gegevens onderneming : A. IQ-Consulting Zeist BV., hierna te noemen IQ, tevens handelend

Nadere informatie

EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN AUTOMOBIELBEDRIJF DE JONG ALMERE B.V.

EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN AUTOMOBIELBEDRIJF DE JONG ALMERE B.V. EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN AUTOMOBIELBEDRIJF DE JONG ALMERE B.V. Gegevens onderneming : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid,

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG 1. Datum 24 oktober 2013

FAILLISSEMENTSVERSLAG 1. Datum 24 oktober 2013 FAILLISSEMENTSVERSLAG 1. Datum 24 oktober 2013 Faillissement : Van Cappellen Mobiliteitsmakelaars BV Faillissementsnummer : F.05/13/1062 Datum uitspraak : 8 oktober 2013 Curator : Mr I.J.G.H. Hage Rechter-commissaris

Nadere informatie

EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN ALL 4 SHIPPING B.V.

EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN ALL 4 SHIPPING B.V. EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN ALL 4 SHIPPING B.V. Gegevens onderneming : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid All 4 Shipping B.V.

Nadere informatie

Eerste openbaar verslag ex artikel 73a Faillissementswet

Eerste openbaar verslag ex artikel 73a Faillissementswet Eerste openbaar verslag ex artikel 73a Faillissementswet Datum: 15 oktober 2014 Gegevens gefailleerde : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid usario B.V., ingeschreven bij de Kamer van

Nadere informatie

Verslagperiode : 26 november 2013 t/m 31 januari 2014 Bestede uren in verslagperiode : zie specificatie Bestede uren Totaal : zie specificatie

Verslagperiode : 26 november 2013 t/m 31 januari 2014 Bestede uren in verslagperiode : zie specificatie Bestede uren Totaal : zie specificatie FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 31 januari 2014 In dit verslag worden de werkzaamheden en de stand van de boedel beschreven over de afgelopen periode. De curator baseert zich op aangetroffen gegevens

Nadere informatie

EERSTE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET. : The Visual Identity Management Group B.V. Datum uitspraak : 28 oktober 2013

EERSTE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET. : The Visual Identity Management Group B.V. Datum uitspraak : 28 oktober 2013 EERSTE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET Naam gefailleerde : The Visual Identity Management Group B.V. Faillissementsnummer : C/13/13/693 F Datum uitspraak : 28 oktober 2013 Curator : mr.

Nadere informatie