Yaskawa A1000. Inhouds opgave. handleiding

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Yaskawa A1000. Inhouds opgave. handleiding"

Transcriptie

1 handleiding Yaskawa A1000 Inhouds opgave 1 Veiligheids instructies en algemene Waarschuwingen Mechanische Installatie Electrische installatie bediening van de digitale operator Opstarten Parameter tabel Problemen oplossen Veilig afschakelen (Safe Disable Input)...33 YASKAWA ELECTRIC TOEP C A YASKAWA AC Drive - A1000 Quick Start Guide 1

2 1 Veiligheids instructies en algemene Waarschuwingen 1 Veiligheids instructies en algemene Waarschuwingen Yaskawa Electric levert componenten voor gebruik in een grote verschijdenheid aan industriele applicaties. De selectie en toepassing van YASKAWA producten blijft de verantwoording van de machine ontwerper of eindgebruiker. Yaskawa accepteert geen verantwoordelijkheid voor de manier waarop haar producten worden ingezet in de uiteindelijke systemen. Onder geen beding dienen Yaskawa producten te worden ingezet of opgenomen in een ontwerp of product dat enkel en alleen dient als veiligheids waarborging. Zonder uitzondering dient een besturing te zijn ontworpen om fouten te dynamisch te detecteren en veilig af te schakelen onder alle omstandigheden. Alle producten ontworpen met door Yaskawa gefabriceerde componenten dienen aan de eindgebruiker te worden geleverd met alle waarschuwingen en instructies met betrekking tot het veilig gebruik en de werking van het component. Alleen aanwijzingen en waarschuwingen die door Yaskawa ter beschikking worden gesteld dienen naar behoren aan de eindgebruiker te worden doorgegeven. Yaskawa biedt een uitdrukkelijke alleen garantie voor de kwaliteit van haar producten bij toepassing van normen en specificaties gepubliceerd in deze handleiding. Geen andere garantie expliciet of impliciet wordt gegeven. Yaskawa aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventueel persoonlijk letsel, materiële schade, verlies, of vorderingen die voortvloeien uit een verkeerde toepassing van haar producten Algemene Waarschuwingen W ARNING Lees deze handleiding rustig door voor installatie, bediening of onderhoud aan de frequentie regelaar. Alle waarschuwingen en instructies dienen te worden opgevolgd. werken aan deze regelaar dient te geschieden door gequalificeerd personeel. De installatie van deze regelaar dient te geschieden in overeenstemming met deze handleiding en de lokaal geldende voorschriften. Besteed aandacht aan de veiligheidvoorschriften in deze handleiding De gebruiker is verantwoordelijk voor enig letsel of materiële schade als gevolg niet in acht nemen van de veiligheids voorschriften in deze handleiding W ARNING Geeft aan dat er een gevaarlijke situatie kan ontstaan, die, indien niet vermeden, kan resulteren in de dood of ernstig letsel. Het volgende beeldmerk wordt gebruikt om een veligheids waarschuwing weer te geven in deze handleiding: CAUTION Geeft aan dat er een gevaarlijke situatiekan ontstaan, die, indien niet vermeden, kan resulteren in licht of matig letsel. NOTICE Geeft aan dat er beschadiging aan eigendommen kan ontstaan. 2 YASKAWA ELECTRIC TOEP C A YASKAWA AC Drive - A1000 Quick Start Guide

3 1 Veiligheids instructies en algemene Waarschuwingen Veiligheid Voorschriften W ARNING Gevaar voor elektrische Schokken Probeer op geen enkele wijze de regelaar te modificeren of wijzigen anders dan in deze handleiding aangegeven. Het niet naleven kan resulteren in dood of zeer ernstig letsel. Yaskawa is niet verantwoordelijk voor welke modificatie dan ook door de gebruiker gedaan. Dit product mag niet gemodificeerd worden. Raak geen klemmen aan voordat de condensatoren geheel ontladen zijn. Het niet naleven kan resulteren in dood of zeer ernstig letsel.. Schakel eerst de voedingspanning af voordat u begint met het aansluiten van de klemmen. De interne condesatoren blijven nog geladen na het afschakelen van de voedingspanning.de charge Led aanwijzing gaat uit indien de DC bus spanning beneden de 50 VDC is.wacht nog minstens vijf minuten nadat de charge Led uit is gegaan en meet de DC bus spanning om u ervan te vergewissen dat het veilig is om aan de regelaar te werken. Sta niet toe dat niet ongekwalificeerd personen de apparatuur gebruiken. Het niet naleven kan resulteren in dood of zeer ernstig letsel. Onderhoud, inspectie, en vervanging van onderdelen dient te alleen te geschieden door geautoriseerde personen bekend met het installeren, instellen en onderhoud aan frequentie regelaars. Verwijder geen beschermkappen en raak geen electronische printen aan terwijl de spanning is aangesloten. Het niet naleven kan resulteren in dood of zeer ernstig letsel. Sluit altijd de aarde aan op de aard klem aan de motor aansluitzijde van de regelaar. onjuiste aarding van apparatuur kan leiden tot dood of persoonlijk letsel bij aanraking van de motor behuizing. Draag geen losse kleding of sieraden en gebruik oog bescherming tijdens het werk aan de regelaar. Het niet naleven kan resulteren in dood of zeer ernstig letsel. Verwijder alle metalen voorwerpen, zoals horloges en ringen, veilige losse kleding en oogbescherming dragen voor het begin van de werkzaamheden aan de regelaar. Maak nooit een kortsluiting op het uitgangcircuit van de regelaar. Maak nooit een kortsluiting op het uitgangcircuit van de regelaar. het niet naleven kan resulteren in dood of enstig letsel. Gevaar voor plotseling bewegen Houd voldoende afstand van de motor tijdens Auto-Tuning met draaiende motor. de motor kan plotseling beginnen te draaien. Tijdens het automatisch starten van apparatuur, kan een motor plotseling gaan draaien wat kan resulteren in dood of ernstig letsel. Een systeem kan onverwacht gaan draaien indien de spanning wordt ingeschakeld, wat kan leiden tot dood of ernstig letsel. Verwijder alle personeel uit de buurt van de regelaar, Motor en de omgeving van de machine voordat de spanning wordt ingeschakeld. bedek open machine delen, koppelingen en as spieën voordat de spanning wordt ingeschakeld. Brand gevaar Maak geen gebruik van een onjuiste ( te hoge of lage ) voedingspanning. het niet naleven kan resulteren in dood of enstig letsel door brand Controleerd of de nominale spanning van de regelaar overeenkomt met die van het voedende net voordat de spanning wordt ingeschakeld. YASKAWA ELECTRIC TOEP C A YASKAWA AC Drive - A1000 Quick Start Guide 3

4 1 Veiligheids instructies en algemene Waarschuwingen W ARNING Gebruik geen brandbare materialen. het niet naleven kan resulteren in dood of enstig letsel door brand. Bevestig de regelaar op een metalen of niet brandbare ondergrond. Sluit geen Netspanning aan op de uitgangsklemmen U, V, en W. Zorg ervoor dat de Voedingspanning is aangesloten op de ingangsklemmen R/L1, S/L2, T/L3. Het niet naleven kan resulteren in dood of enstig letsel door brand. Draai alle bevestigingsschroeven aan met het opgegeven draaimoment. Losse electrische contacten kunnen leiden tot dood of ernstig letsel door brand als gevolg van oververhitting van electrische contacten. CAUTION Breuk gevaar Draag de regelaar niet aan de afdekkap. Het niet naleven kan leiden tot kleine of grotere defecten aan de regelaar. Verbrandings gevaar Raak het koellichaam of remweerstand niet aan voordat aanzienlijke afkoelingsperiode is verstreken. NOTICE gevaar voor het apparaat Houd de juiste procedures aan voor electrostatische ontlading (ESD) bij het werken aan de regelaar en de electronische printen. Het niet naleven kan resulteren in ESD schade aan de regelaar electronica. Nooit een motor aansluiten of loskoppelen van de regelaar terwijl deze spanning uitstuurd. Onjuist schakelen op de regelaar kan leiden tot schade aan de regelaar. Voer geen dooslagspanningstest uit op enkel deel van de regelaar. Het niet naleven kan leiden tot schade aan gevoelige onderdelen in de regelaar. Gebruik geen beschadigde aparatuur. Het niet naleven kan leiden tot verdere schade aan de apparatuur. Sluit geen apparatuur aan die zichtbare schade heeft of waar delen ontbreken. Installeer de juiste kortsluitbeveiliging volgens de van toepassing zijnde voorschriften. Het niet naleven kan leiden tot schade aan de regelaar. De regelaar is geschikt voor circuits welke maximaal 100,000 RMS Amperé kunnen leveren. 240 Vac maximaal (200 V klasse) en480 Vac maximaal (400V klasse). Gebruik geen onafgeschermde kabel voor het besturingscircuit. Het niet naleven kan leiden tot storingen en niet juiste werking van het systeem. gebruik derhalve afgeschermde twisted-pair kabel en aard het scherm aan de aardklem bij de regelaar. Laat geen ongekwalificeerd personeel werken met dit product. Het niet naleven kan leiden tot schade aan de regelaar het het electronische rem circuit. Lees aandachtig de rem module instructies voor het aansluiten van een rem module of remweesrtand op de regelaar. 4 YASKAWA ELECTRIC TOEP C A YASKAWA AC Drive - A1000 Quick Start Guide

5 1 Veiligheids instructies en algemene Waarschuwingen NOTICE Modificeer geen electronische circuits in de regelaar. Het niet naleven kan leiden tot schade aan de regelaar waardoor de garantie komt te vervallen. Yaskawa is niet verantwoordelijk voor modificaties aan dit product, uitgevoerd door de gebruiker. Controleer alle bedrading om er zeker van te zijn dat alle aansluitingen juist zijn uitgevoerd na de installatie van de regelaar en de andere componeneten. Het niet naleven kan leidentot schade aan de regelaar. Gebruik goed gekeurde LCof RC interferentie onderdrukkings filters, condensatoren, of overspanningsbeveiligingen aan de uitgang van de regelaar. Gebruik van niet goedgekeurde filters kan leiden tot schade aan de regelaar en de motor. YASKAWA ELECTRIC TOEP C A YASKAWA AC Drive - A1000 Quick Start Guide 5

6 1 Veiligheids instructies en algemene Waarschuwingen Voorzorgsmaatregelen voor CE Laagspanningsrichtlijn compliance Deze regelaar is getest in overeenstemming met de EN , en voldoet volledig aan de laagspanningsrichtlijn. Aan de volgendevoorwaaarden moet worden voldaan om naleving te handhaven indien de regelaar ingezet wordt gecombineerd met andere apparatuur: Gebruik de regelaar niet in een omgeving met een vervuiling hoger dan klassificatie 2 en overspanningscategory 3 volgens de IEC664. Aard het sterpunt van de Hoofdvoeding voor regelaars van de 400 V klasse. Voorzorgsmaatregelen voor UL/cUL Standaard Compliance Deze regelaar is getest in overeenstemming met de UL standaard UL508C en voldoet volledig aan de UL eisen. Aan de volgende voorwaaarden moet worden voldaan om naleving te handhaven indien de regelaar ingezet wordt gecombineerd met andere apparatuur: Gebruik de regelaar niet in een omgeving met een vervuiling hoger dan klassificatie 2(UL standaard). Gebruik UL-listed koperdraad (gespecificeerd bij 75C) en closed-loop connectoren of CSA-gecertificeerde ring connectoren. Voor details kijk verder in de technische Handleiding. Sluit de laagspanningskabels aan met NEC klasse 1 kabel geleiders. Zie de plaatselijk geldende regelementen voor draadcodering. Gebruik een klasse 2 (UL voorschriften) voor de besturingsbekabeling. Voor details kijk verder in de technische handleiding. Deze drive heeft een UL kortsluittest ondergaan die verklaard dat tijdens een kortsluiting in de voeding de stroom niet hoger zal oplopen dan 100,000 ampere bij 240 V voor 200 V klasse regelaars en 480 V voor 400 V klasse regelaars. De interne motor overbelasting beveiliging van de regelaar is UL listed en in overeenstemming met de NEC encec. De instelling kan worden gedaan met de parameters L1-01/02. Voor details kijk verder in de technische Handleiding. 6 YASKAWA ELECTRIC TOEP C A YASKAWA AC Drive - A1000 Quick Start Guide

7 2 Mechanische Installatie 2 Mechanische Installatie Na ontvangst Gelieve het volgende te controleren na ontvangst van de regelaar : controleer de regelaar op zichtbare schade. indien schade wordt geconstateerd na ontvangst neem dan contact op met uw leverancier. Controleer op ontvangst van het juiste model door controle van de informatie op het type plaatje. Indien u het verkeerde model hebt ontvangen neem dan contact op met uw leverancier.. Installatie omgeving Voor een optimale en langdurige werking van de regelaar, dient de omgeving waar de regelaar wordt geplaatst aan de volgende condities te voldoen. omgeving Condities Installatie plek Binnen -10 C t/m +40 C (IP20/NEMA Type 1) -10 C to/m+50 C (IP00/Open-Chassis) De betrouwbaarheid van de regelaar verbeterd in een omgeving met geringe temperatuur schommelingen. omgevingstemperatuur Indien de regelaar in een gesloten paneel wordt geplaatst installeer dan voldoende kastkoeling zodat de kast temperatuur de aangeven waarden niet overstijgt. laat geen ijsvorming toe op de regelaar. luchtvochtigheid 95% RH of minder zonder condensatie opslag Temperatuur -20 t/m +60 C Installeer de regelaar in een ruimte vrij van : olie mist en stof metaal splinters, olie, water of andere vreemde materialen Radioactieve materialen omgeving brandbare materialen (bijv, hout) Schadelijk gassen en vloeistoffen overmatige trillingen chloriden direkt zonlicht Hoogte 1000 m of lager Vibraties Orientatie 10 t/m 20 Hz bij 9.8 m/s 2 20 t/m 55 Hz bij 5.9 m/s 2 ( tot 200 V 45 kw of 400 V 75 kw) of 2.0 m/s 2 (200 V 55 kw of 400 V 90 kw en hoger) Installeer de regelaar verticaal om een maximale koeling te bereiken. Installatie, Orientatie en onderlinge afstand Installeer de regelaar altijd rechtop tegen een achterwand en laat voldoende ruimte om de regelaar zoals getoond in de figuur aan de rechterzijde. Note: meerder units kunnen dichter tegen elkaar worden gemonteerd dan aangegeven door toepassing van het zgn. Side-by-Side montage.voor details kijk in de technische handleiding. YASKAWA ELECTRIC TOEP C A YASKAWA AC Drive - A1000 Quick Start Guide 7

8 2 Mechanische Installatie Afmetingen IP20/NEMA Type 1 Regelaars Note: IP20/NEMA Type 1 regelaars zijn uitgevoerd met een bovenafdekking. door het wegnemen van deze afdekking voldoet de regelaar neit meer aan de NEMA Type 1 bescherming maar is nog steeds IP20 conform. Model CIMR-A Fig. afmetingen (mm) gewicht W H D W1 H0 H1 H2 H3 D1 t1 t2 d (kg) 2A M A M A M A M A M A M A M A M A M A M A M A M A M A M A M A M A M A M A M A M A M6 8.3 IP00/Open-Chassis regelaars Max 8 W1 4-d W H2 H1 H D t2 t1 D1 Model CIMR-A afmetingen (mm) gewicht (kg) W H D W1 H1 H2 D1 t1 t2 d 2A M6 21 2A M6 25 2A M6 37 2A M6 38 4A M6 21 4A M6 25 4A M6 36 4A M6 36 4A M6 41 4A M YASKAWA ELECTRIC TOEP C A YASKAWA AC Drive - A1000 Quick Start Guide

9 3 Electrische installatie 3 Electrische installatie De onderstaande figuur geeft de hoofdstroom en stuurstroom aansluiting weer. <1> Verwijder jumper indien een DC smoorspoel geinstalleerd wordt. De modelen CIMR-A2A0110 t/m 0211 en 4A0058 t/m 0165 Hebben een ingebouwde DC smoorspoel. <2> Sluit de klemmen SP en SN niet kort want dit zal tot een defect van de regelaar leiden. <3> verwijder de jumper tussen H1 - HC en H2 - HC indien een safe stop input gewenst is. YASKAWA ELECTRIC TOEP C A YASKAWA AC Drive - A1000 Quick Start Guide 9

10 3 Electrische installatie Bekabeling Specificatie Hoofdstroom circuit Gebruik zekeringen en netfilters zoals aangegeven in de onderstaande tabel. houdt u aan de aangegeven draaimomenten in de tabel. Model EMC Filter Hoofdzekering geadviseerde Hoofdstroom Circuit bevest. afmeting CIMR-A [Schaffner] [Bussmann] Motor kabel R/L1,S/L2,T/L3, U/T1,V/T2, (mm²) W/T3, -, +1, +2, +3 B1, B2 <1> 2A0004 FWH500V M4 M4 M4 2A0006 FS FWH500V M4 M4 M4 2A0010 FWH500V M4 M4 M4 2A0012 FWH500V M4 M4 M4 FS A0021 FWH500V M4 M4 M4 2A0030 FWH500V100 6 M4 M4 M5 2A0040 FS FWH500V M4 M4 M5 2A0056 FWH500V M6 M5 M6 2A0069 FWH500V M8 M5 M6 FS A0081 FWH500V M8 M5 M6 2A0110 FWH500V M8 M8 M8 FS A0138 FWH500V M10 M10 M8 2A0169 FWH500V M10 - M8 FS A0211 FWH500V M10 - M8 4A0002 FWH500V M4 M4 M4 4A0004 FWH500V M4 M4 M4 FB-40008A 4A0005 FWH500V M4 M4 M4 4A0007 FWH500V M4 M4 M4 4A0009 FWH500V M4 M4 M4 FB-40014A 4A0011 FWH500V M4 M4 M4 4A0018 FB-40025A FWH500V M4 M4 M5 4A0023 FB-40025A FWH500V100 4 M4 M4 M5 4A0031 FB-40044A FWH500V125 6 M5 M5 M6 4A0038 FB-40044A FWH500V200 6 M5 M5 M6 4A0044 FB-40060A FWH500V M6 M5 M6 4A0058 FB40060A FWH500V M8 M8 M8 4A0072 FB-40072A FWH500V M8 M8 M8 4A0088 FB40105A FWH500V M8 M8 M8 4A0103 FB-40105A FWH500V M8 - M8 4A0139 FB-40170A FWH500V M10 - M10 4A0165 FB-40170A FWH500V M10 - M10 <1> aansluiting +3 is allen voorhanden in regelaars vanaf 2A0169 t/m 2A0211 en 4A0088 t/m 4A0165. Draaimomenten Draai de hoofdstroomklemmen met de in de onderstaande tabel aangegeven draaimomenten aan. bevestigings afmeting M4 M5 M6 M8 M10 draaimoment(nm) 1.2 t/m t/m t/m t/m t/m 23.0 Stuurstroom Circuit Het stuurstroom circuit is uitgevoerd met schroefloze klemverbindingen. Gebruik derhalve altijd kabels volgens de in de onderstaande tabel aangegeven specificaties. voor een juiste verbinding wordt geadviseerd om een kabel met vastekern te gebruiken of draad met draadhuls einden. de geadviseerde gestripte lengte of huls lengte is 8 mm. kabel Type kabel diameter(mm 2 ) vaste kern 0.2 t/m YASKAWA ELECTRIC TOEP C A YASKAWA AC Drive - A1000 Quick Start Guide

11 3 Electrische installatie EMC Filter Installatie kabel Type kabel diameter(mm 2 ) Flexibel 0.2 t/m 1.0 Flexibel met adereindhuls 0.25 t/m 0.5 De regelaar is getest in overeenstemming met de europese standaard EN , category C2. Om te voldoen aan de EMC standaard bedraad het Hoofdstroom circuit zoals onderstaand staat beschreven. 1. Installeer een voorgeschreven EMC filter aan de ingangszijde van de regelaar. Zie de tabel in Hoofdstroom circuit op blz 10 of raadpleeg de technische handleiding voor details. 2. Plaats de regelaar en het EMC filter in één behuizing.. 3. Gebruik afgeschermde kabel voor het aansluiten van de netspanning en Motor aansluiting. 4. verwijder verf en verontreiniging van de aardaansluitingen voor minimale aard impedantie. 5. Installeer een AC smoorspoel bij regelaars kleiner dan kleiner dan 1 kw om te voldoen aan de EN raadpleeg de technische handleiding of neem contact op met uw leverancier voor details Hoofd en stuurstroom bedrading Bedrading van het hoofdstroom ingangcircuit Neem de onderstaand voorzorgsmaatregelen in acht voor het het bedraden van het hoofdstroom ingang circuit. gebruik alleen afzekering aangegeven in Hoofstroom circuit op pag. 10. Indien een aardlekschakelaar wordt toegepast dan dient deze zowel DC als hoog frequente stromen te detecteren. Indien een hoofdschakelaar wordt toegepast dient deze niet vaker dan eens per 30 seconden te worden geschakeld. gebruik een AC of DC smoorspoel aan de ingaande zijde van de regelaar : om harmonische stromen te onderdrukken. om de vermogens factor te verbeteren aan de ingang. YASKAWA ELECTRIC TOEP C A YASKAWA AC Drive - A1000 Quick Start Guide 11

12 3 Electrische installatie indien een cos Phi compensator wordt gebruikt. indien de regelaar dicht bij een groot vermogentransformator is geplaatst. (> 600 kva). Bedrading van het Hoofdstroom uitgangcircuit Neem de onderstaand voorzorgsmaatregelen in acht voor het het bedraden van het hoofdstroom ingang circuit.. sluit geen andere belasting aan dan een 3 fasen draaistroom motor op de uitgangsklemmen. Sluit geen voedingsspanning aan op de uitgangsklemmen. maak geen kortsluiting tussen de uitgangen of een sluiting naar aarde. gebruik geen phase compensatie condenstaoren aan de uitgang. Indien een relais of schakelaar tussen motor en de regelaar wordt gebruikt mag deze niet schakelen indien de regelaar spanning uitstuurd. indien dit wel gebeurt kan overslag plaatst vinden en hoge piekstromen kunnen vloeien door de uitgangsfasen die een overstroom storing of defect aan de regelaar kunnen veroorzaken. Aard aansluiting neem de onderstaande voorzorgsmaatregelen bij het aarden van de regelaar. Gebruik nooit een aarde draad samen met meerdere apparaten zoals bijvoorbeeld las apparaten, etc. Gebruik altijd een aardkabel welke voldoet aan de lokaal geldende technische standaard. Houd de kabel zo kort als mogelijk. de regelaar veroorzaakt lekstroom. Indien de afstand tussen regelaar en aardpunt lang is kan het potentiaal op de aardaansluiting van de regelaar instabiel worden. Indien meer dan één regelaar wordt aangesloten lus dan de aardkabel niet door, maar maak een stervormige aarde. Voorzorgsmaatregelen voor stuurstroom Circuit bedrading neem de onderstaande voorzorgsmaatregelen bij het bedraden van het stuurstroom circuit. Houdt de stuurstroom bedrading gescheiden van de hoofdstroom bedrading en andere vermogens leidingen. houd de bedrading van de klemmen M1-M2, M3-M4, M5-M6, MA, MB, MC (relais contacten) gescheiden van de andere stuurstroom bedrading. gebruik bij een externe stuurstroomvoeding een voeding die een UL Listed Class 2 classificatie heeft. gebruik een afgeschermde twisted-pair kabel voor het aansluiten van de stuurstroom aansluiting. Aard de afscherming met een groot kontakt oppervlak aan de aard klem. afscherming dient aan beide zijden geaard te worden. Indien flexibele kabel met draadeindhulsen worden gebruikt kunnen deze erg vast onder de schroef klemmen vast zitten. Om deze los te krijgen, neem met een tang het draadeinde vast en draai met een schroevendraaier de schroefklem los en draai de kabel voorzichtig ca. 45 trek dan de draad voorzichtig uit de klemming. Voor details, lees de technische handleiding. Volg deze procedure ook voor de draad tussen HC, H1 en H2 als de safe stop input gewenst is Hoofdstroom circuitklemmen klemmen Type 200 V Class Model 2A0004 to 2A0081 2A0110 to 2A0138 2A0169 to 2A V Class CIMR-A 4A0002 to 4A0044 4A0058 to 4A0072 4A0088 to 4A0165 Functie R/L1, S/L2, T/L3 hoofdstroom circuit voedingsaansluiting hoofdstroomvoeding van de regelaar U/T1, V/T2, W/T3 Regelaar uitgang motor aansluitingen B1, B2 Remweerstand niet aanwezig +2 DC smoorspoel aansluiting (+1, +2) (verwijder hiervoor de +1, brug tussen +1 en+2) DC vermogens voeding (+1, ) +3 Niet aanwezig DC vermogens voeding (+1, ) voor 200 V klasse: 100 of minder For 400 V Klasse: 10 of minder niet aanwezig DC vermogens voeding (+1, ) remweerstand aansluiting (+3, ) Available for connecting a braking resistor or a braking resistor unit option voor aansluiting van DC vermogens voeding en remmodule aansluiting aansluiting van de DC smoorspoel aard aansluiting 12 YASKAWA ELECTRIC TOEP C A YASKAWA AC Drive - A1000 Quick Start Guide

13 3 Electrische installatie stuurstroom bedrading de onderstaande figuur toont de stuurstroomklemmen op de regelaar. de regelaar is voorzien van schroefloze klemverbindingen. Er zijn drie DIP switches en twee jumpers, S1 t/m S5, geplaatst op de stuurstroomklemmen print S1 klem A2 signaal selectie S2 RS422/485 afsluit weerstand Off On S3 Safe stop functie ingang Sink/Source/selectie externe voeding S4 klem A3 Analoog in/ptc Ingang selectie S5 klem FM/AM signaal selectie YASKAWA ELECTRIC TOEP C A YASKAWA AC Drive - A1000 Quick Start Guide 13

14 3 Electrische installatie stuurstroomklemmen: functionaliteit Type No. klem benaming(functie) Functie (Signaal niveau) fabrieks instelling S1 Multi-functionele ingang 1 (gesloten: voorwaarts, Open: Stop) S2 Multi-functionele ingang 2 (Gesloten : achterwaarts, Open: Stop) S3 Multi-functionele ingang 3 (Externe fout, N.O.) optocoupler S4 Multi-functionele ingang 4 (fout reset reset) 24 Vdc, 8 ma S5 Multi-functionele ingang 5 (Multi-step speed Gebruik de brug tussen de klemmen SC en SN of SC en SP om een referentie 1) keuze te maken tussen NPN,PNP en externe Voeding van de ingangsklemmen. Multi- Functionele Digitale Ingangen Safe stop ingangen Analog Inputs / Pulse Train Input fout Relais Multi- Functionele Digitale uitgangen S6 Multi-functionele ingang 6 (Multi-step speed referentie 2) S7 Multi-functionele ingang 7 (Jog frequentie ) S8 Multi-functionele ingang 8 (uitgangs vrijschakelen) SC Multi-functionele ingang gemeenschappelijke common SN SP Multi-functionele ingang 0 V Multi-functionele ingangen 24 Vdc voeding 24 Vdc voeding voor de digitale ingangen, 150 ma max (indien geen dig. optie kaart DI-A3 geinstalleerd is ) maak geen kortsluiting tussen de klemmen SP en SN. hierdoor kan de drive defect raken. H1 Ingang tbv veilig afschakelen 1 24 Vdc, 8 ma één of allebei open: regelaar uitgang u,v,w, is veilig afgeschakeld beide gesloten: Normale werking mogelijk Interne impedantie: 3.3 k H2 Ingang tbv veilig afschakelen2 Off time minstens 1 ms verwijder de draadbruggen tussen de klemmen H1, H2, en HC om gebruik te kunnen maken van de safe stop functie. Gebruik jumper S3 om een keuze te maken tussen NPN,PNP en externe voeding voor deze ingangen. HC common voor ingangen tbv veilig afschakelen common voor ingangen tbv veilig afschakelen RP Multi-functionele puls trein ingang (Frequentie referentie) Ingangs frequentie bereike: 0 t/m 32 khz Signaal Duty Cycle: 30 t/m 70% Hoog niveau: 3.5 t/m 13.2 Vdc, laag niveau: 0.0 t/m 0.8 Vdc Ingangs impedantie: 3 k +V + Voeding voor analoge ingangen 10.5 Vdc (max. toelaatbare stroom20 ma) -V - Voeding voor analoge ingangen Vdc (max. toelaatbare stroom 20 ma) A1 Multi-functionele analoge ingang 1 (Frequentie referentie bias) -10 t/m 10 Vdc, 0 t/m 10 Vdc (Ingangs impedantie: 20 k) A2 A3 Multi-functionele analoge ingang 2 (Frequentie referentie bias) Multi-functionele analoge ingang 3 / PTC Ingang (Aux. frequentie referentie) AC Frequentie referentie gemeenschappelijke common 0 V E (G) aarding voor afscherming en optie kaarten MA MB MC M1 M2 M3 M4 M5 M6 N.O.uitgang N.C. uitgang fout contact common Multi-functionele digitale uitgang(during run) Multi-functionele digitale uitgang (Zero speed) Multi-functionele digitale uitgang (Speed agree 1) -10 t/m 10 Vdc, 0 t/m 10 Vdc (Ingangs impedantie: 20 k) 4 t/m 20 ma, 0 t/m20 ma (Ingangs impedantie: 250 ) Spanning of stroom ingang kan gekozen worden met DIP switch S1 en H t/m 10 Vdc, 0 t/m 10 Vdc (Ingangs impedantie: 20 k) Gebruik schakelaar S4 op het stuurstroomklemmen bord om een selectie te maken tussen analoge ingang of PTC ingang. indien PTC is geselecteerd, stel H3-06 in op E. 30 Vdc, 10 ma t/m 1 A; 250 Vac, 10 ma t/m 1 A Minimale belasting: 5 Vdc, 10 ma 30 Vdc, 10 ma t/m 1 A; 250 Vac, 10 ma t/m 1 A Minimale belasting: 5 Vdc, 10 ma 30 Vdc, 10 ma t/m 1 A; 250 Vac, 10 ma t/m 1 A Minimale belasting: 5 Vdc, 10 ma 30 Vdc, 10 ma t/m 1 A; 250 Vac, 10 ma t/m 1 A Minimale belasting: 5 Vdc, 10 ma 14 YASKAWA ELECTRIC TOEP C A YASKAWA AC Drive - A1000 Quick Start Guide

15 3 Electrische installatie Monitor uitgang Safestop Monitor uitgang Type No. klem benaming(functie) Functie (Signaal niveau) fabrieks instelling MP Puls trein uitgang(uitgangs frequentie) 32 khz (max) FM Analoge monitor uitgang 1 (uitgangs frequentie) -10 tot +10 Vdc, 0 tot +10 Vdc, of 4 tot 20 ma AM Analoge monitor uitgang 2 (uitgangs stroom) gebruik jumper S5 op het stuurstroomklemmen bord om een selectie te maken tussen spanning of stroom voor de uitgangen AM en FM. Stel de parameters H4-07 en H4-08 in volgens de jumper setting. AC Monitor common 0 V DM+ DM- Safestop monitor uitgang Safestop monitor uitgang common geeft de status van de safe stop klemmen weer. gesloten als beide ingangen gesloten zijn. tot +48 Vdc 50 ma Notitie: De klemmen HC, H1, H2 dienen voor een safe stop functie. verwijder de draadbruggen op de klemmen HC, H1, of H2 alleenals deze functie gewenst is. kijk bij hoofdstuk 8 blz33 veilig afschakelen indien deze functie gewenst is.de maximale kabellengte aan de klemmen HC, H1 en H2 bedraagt 30 M. YASKAWA ELECTRIC TOEP C A YASKAWA AC Drive - A1000 Quick Start Guide 15

16 4 bediening van de digitale operator 4 bediening van de digitale operator Digitale Operator en toetsen De digital operator wordt gebruikt voor het programmeren van de regelaar,om deze te starten en stoppen en om foutmeldingen weer te geven. de LEDs geven de drive status weer. DIGITAL OPERATOR JVOP-180 ALM F1 ESC F2 LO RE RESET RUN ENTER STOP toetsen en functionaliteit toets benaming Functionaliteit F1 F2 Functie toets (F1, F2) De functie van de F1 en F2 toets varieren afhankelijk van het menu dat weergegeven wordt. de naam van iedere functie verschijnt in de onderste helft van het display. ESC RESET RUN ESC toets RESET toets RUN toets pijl omhoog toets pijl omlaag toets terug naar het vorige display. verplaatst de cursor een plaats naar Links. door de toest ingedrukt te houden keert het display terug naar de frequentie referentie. verplaatst de cursor naar rechts. reset van een fout situatie. Start de regelaar in LOCAL modus. De Run LED is aan, als de motor wordt aangestuurd en draait. knippert tijdens deceleratie tot stop of als de referentie frequency 0 is. knippert als de regelaar vrijgeschakeld is door een DI, de regelaar is gestopt door gebruik van fast stop DI of het run commando actief was tijdens inschakelen van de spanning. schuift het display omhoog naar het volgende item, selecteerd een parameter nummer en verhoog een waarde. Schuift het display omlaag naar het vorige item, selecteerd een parameter nummer, en verlaagt een waarde. STOP STOP toets Stopt de regelaar. ENTER ENTER toets Het kiezen van parameters en vastleggen van parameterwaarden. Selecteren van een menu item. LO RE ALM LO/RE Selectie toets ALM LED Licht Wisselen tussen bediening van de regelaar via de operator (LOCAL) en de stuurstroomklemmen (REMOTE). De LED is aan als de regelaar in LOCAL modus staat (bediening via digitale operator). Knippert indien er een alarm of fout is getecteerd. Aan: Als er een alarm aanwezig is. Als er een ope( programmeerfout ) gedetecteerd. Als er een fout optreed tijdens Auto-Tuning. 16 YASKAWA ELECTRIC TOEP C A YASKAWA AC Drive - A1000 Quick Start Guide

17 Menu Structuur en bedrijfs modes De onderstaande illustratie verklaard de menu structuur van de digitale operator. 4 bediening van de digitale operator Figure 1.1 Programming Mode <2> Drive Mode <1> - MODE - DRV Rdy FREF (OPR) U1-01= 0.00Hz U1-02= 0.00Hz LSEQ U1-03= 0.00A LREF JOG FWD FWD/REV - MODE - DRV Rdy Monitor Menu U1-01= 0.00Hz U1-02= 0.00Hz LSEQ U1-03= 0.00A LREF JOG FWD FWD/REV - MODE - PRG Modified Consts Modified X Parameters HELP HELP FWD DATA - MODE - PRG Quick Setting FWD DATA - MODE - PRG Programming HELP FWD DATA <4> -MONITR- DRV Rdy FREF (d1-01) U1-01= Hz Hz FWD -MONITR- DRV Rdy Output Freq U1-02 = 0.00Hz U1-03= 0.00A LSEQ U1-04= 0 LREF JOG FWD FWD/REV -MONITR- DRV Rdy Monitor U1-01= 0.00Hz U1-02= 0.00Hz LSEQ U1-03= 0.00A LREF JOG FWD FWD/REV -MONITR- DRV Rdy Fault Trace U2-01= oc U2-02= opr LSEQ U2-03= 0.00Hz LREF JOG FWD FWD/REV Initial Display <5> A1000 YASKAWA <3> -MONITR- DRV Rdy Frequency Ref U1-01 = 0.00Hz U1-02= 0.00Hz LSEQ U1-03= 0.00A LREF JOG FWD FWD/REV A1000 XXXVX.X/X.XkW XX.XX/XX.XXA <XXXXXXXXX> <6> - MODE - PRG Rdy Auto-Tuning AUTO HELP FWD DATA <1> druk op RUN en de motor zal starten. <2> regelaar kan de motor niet starten. <3> knipperende waarden worden weergegeven als 0 <4> waarden worden weergegeven als X. De LCD Operator zal echte cijfers weergeven. <5> De referentie frequentie wordt weergegeven nadat het opstart display de product naam heeft weergegeven. <6> the informatie op het display kan varieren al naar gelang het regelaar type. YASKAWA ELECTRIC TOEP C A YASKAWA AC Drive - A1000 Quick Start Guide 17

18 5 Opstarten 5 Opstarten Eerste inbedrijfname De onderstaande illustratie geeft de basis inbedrijfname weer van de regelaar. Iedere stap wordt gedetailleerder besproken op de volgende pagina s. START Install and wire the drive as explained. Turn the power on. Initialize the drive if necessary using parameter A1-01. Set the control mode. Select Normal / Heavy Duty Perform Auto-Tuning or set the motor data manually. Set/check the basic parameters: * b1-01, b1-02 for frequency reference and RUN command source * H1-xx, H2-xx, H3-xx, H4-xx, H6-xx to configure the I/Os * Frequency reference values * C1-xx, C2-xx for Acceleration/Deceleration times and S-curves Run the motor without load, check the operation and verify, if the upper controller (e.g. PLC,...) commands to the drive work as desired. Connect the load, run the motor and check the operation Fine tune and set application parameters (e.g. PID,...) if necessary. Final check the operation and verify the settings. Drive is ready to run the application Spanning inschakelen Voordat de spanning wordt ingeschakeld, Zorg ervoor dat alle bedrading goed is aangesloten op de regelaar. Zorg ervoor dat er geen losse schroeven, bedrading of gereedschap in de regelaar is achter gebleven. Na het inschakelen van de spanning, dient het drive modus display te verschijnen en er dient geen fout of alarm melding te verschijnen. Control Mode Selectie (A1-02) Er zijn meerdere control modi beschikbaar op de regelaar. Selecteer de control mode die het best bij applicatie past. Control Mode Parameter belangrijkste toepassingen V/f Control met asynchrone draaistroommotor V/f Control met encoder terugkoppeling Open Loop Vector regeling A1-02 = 0 A1-02 = 1 A1-02 = 2 (default) algemene applicaties, vooral geschikt voor meer motor bedrijf op één regelaar. Voor vervanging van een regelaar waarvan geen parameters bekend zijn. Algemene applicaties die geen hoge dynamische eisen stellen maar wel stabiele snelheids regeling. gebruik deze mode als er geen auto tuning kan worden uitgevoerd. Algemene applicaties Applicaties die een hoge nauwkeurigheid en stabiele snelheid vragen. 18 YASKAWA ELECTRIC TOEP C A YASKAWA AC Drive - A1000 Quick Start Guide

19 5 Opstarten Control Mode Parameter belangrijkste toepassingen Closed Loop Vector Control <1> Open Loop Vector Control met PM motor <1> Advanced Open Loop Vector Control met PM motor <1> Closed Loop Vector Control met PM motor <1> A1-02 = 3 A1-02 = 5 Normal / Heavy Duty Selectie (C6-01) voor applicatie die een zeer hoge snelheids of koppel nauwkeurigheid,vragen of koppel bij stilstand. een encoder op de motor is nodig. Variabel koppel applicaties die geen overbelasting vragen en voorzien zijn van permanent magneet motoren (SPM, IPM) ivm energie besparing. A1-02 = 6 Constant koppel applicaties voorzien van IPM motoren. A1-02 = 7 <1> Voor verdere uitleg over deze control modi kijk in de technische Handleiding. constant koppel en variabel koppel applicaties die een hoge nauwkeurigheid vragen en voorzien zijn van een PM motor. een encoder op de motor is nodig. De regelaar is voorzien van twee ratings, Normal Duty en Heavy Duty. het verschil is de nominaal te leveren stroom voor de applicatie. ( kijk voor de specificaties in de catalogus of technische handleiding). Mode Heavy Duty Rating (HD) Normal Duty Rating (ND) C Applicatie Constant koppel applicaties zoals extruders, transport banen en hijswerken waarbij een hoge overbelasting vereist kan zijn. Applicaties waarbij het koppel toeneemt met het toerental zoals pompen en ventilatoren en geen echte overbelasting nodig is. Overload capaciteit (OL2) 150% van de nominale regelaar stroom gedurende 60s 120% van de nominale regelaar stroom gedurende 60 s L3-02 Stall Prevention tijdens Acceleratie 150% 120% L3-06 Stall Prevention tijdens constant toerental 150% 120% standaard PWM frequentie 2 khz 2 khz Swing PWM Auto-Tuning (T1-) Tijdens auto-tuning worden automatisch de relevante motor gegevens gemeten door de regelaar. hiertoe zijn drie verschillende metingen beschikbaar. Type Setting Applicatie Condities en de voordelen Roterende Auto- Tuning Stationaire Auto- Tuning 1 Stationaire Auto- Tuning 2 T1-01 = 0 T1-01 = 1 T1-01 = 4 Motor dient vrij te zijn van de last en heeft de mogelijkheid om vrij te draaien tijdens auto-tuning. Motor kan niet vrijgeschakeld worden van de last echter de last is minder dan 30%. Roterende Auto-Tuning geeft de beste resultaten en wordt geadviseerd voor de meest kritische applicaties. Motor kan niet vrijgeschakeld worden van de last echter de last is meer dan 30%. er zijn geen motor gegevens beschikbaar. Automatische berekening van motor parameters die nodig zijn voor vector regeling. Motor kan niet vrijgeschakeld worden van de last echter de last is minder dan 30%. er zijn wel motor gegevens beschikbaar als de nullast stroom en nominale slip zijn ingevoerd en berekend de regelaar de andere benodigde parameters. Control Modus (A1-02) V/f (0) V/f w/pg (1) OLV (2) CLV (3) N/A N/A Aanwezig Aanwezig N/A N/A Aanwezig Aanwezig N/A N/A Aanwezig Aanwezig YASKAWA ELECTRIC TOEP C A YASKAWA AC Drive - A1000 Quick Start Guide 19

20 5 Opstarten Type Setting Applicatie Condities en de voordelen Stationiare Auto- Tuning fase-naar - fase weerstand Roterende -Tuning voorv/f Control T1-01 = 2 T1-01 = 3 De regelaar wordt in V/f sturing gebruikt en andere auto- Tuning is niet mogelijk. Regelaar en motor vermogen verschillen te veel. tuning nadat Tunes the drive after the cable between the drive and motor has been replaced with a cable over 50 m long. Assumes Auto-Tuning has already been performed. Should not be used for any vector control modes unless the motor cable has changed. Geadviseerd voor applicaties waarbij gebruik gemaakt wordt van Speed Search of Energy Saving V/f sturing. motor moet kunnen draaien tijdens Auto-Tuning. verhoogd de nauwkeurigheid voor diverse functies als koppel compensatie, slip compensatie, Energy Saving en Speed Search. Control Modus (A1-02) V/f (0) V/f w/pg (1) OLV (2) CLV (3) aanwezig aanwezig aanwezig aanwezig aanwezig aanwezig N/A N/A CAUTION Raak nooit de motor aan tot de Auto-Tuning is voltooid. Ook al draait de motor niet er wordt nog steeds spanning gestuurd op de motor klemmen. Om een Auto-Tuning door te voeren, ga naar het auto-tuning menu en volg de stappen in de onderstaande figuur aangegeven. De data die overgenomen dient te worden van het type plaatje hangt af van de gekozen Auto-tuning modus. In dit voorbeeld wordt de rotationele auto-tuning getoond. Indien er om e.o.a. reden geen auto-tuning uitgevoerd kan worden (last niet af te koppelen etc.)vul dan de maximale frequentie en spanning in bij de E1- parameters en vul dan de motor data handmatig in bij de E2- parameters. Notitie: De Safe stop ingangen dienen gesloten te zijn tijdens auto-tuning. Externe Referentie keuze en Acceleratie/Deceleratie tijden Frequentie Referentie keuze (b1-01) Stel parameter b1-01 in overeenstemming met referentie sturing zoals gewenst. b1-01 Referentie bron Frequentie referentie ingang 0 Digitale Operator stel de voorkeuze frequenties in bij de d1- parameters en gebruik de digitale ingangen om tussen deze frequenties te schakelen. 1 Analoge ingang sluit het analoge referentie signaal aan op de klemmena1, A2, of A3. 2 Serieele Communicatie Serieele Communicatie via de RS422/485 poort ( Modbus communicatie ) 20 YASKAWA ELECTRIC TOEP C A YASKAWA AC Drive - A1000 Quick Start Guide

21 5 Opstarten b1-01 Referentie bron Frequentie referentie ingang 3 Optie Kaart Communicatie optie kaart (bv. Profibus of devicenet) b1-01 Referentie bron Frequentie referentie ingang 4 Pulse ingang sluit een puls signaal aan op de RP klem. YASKAWA ELECTRIC TOEP C A YASKAWA AC Drive - A1000 Quick Start Guide 21

22 5 Opstarten Start Commando Keuze (b1-02) Stel parameter b1-02 in op de gewenste run commandobron. b1-02 Referentie bron Run command ingave 0 Digitale Operator RUN en STOP toetsen op de digitale operator 1 Multi-Functionele digitale ingangen Multi-Functionele digitale ingangen( FWD en REV) 2 Serieele Communicatie. Serieele Communicatie via de RS422/485 poort ( Modbus communicatie ) 3 Optie kaart Serieele Communicatie via de RS422/485 poort ( Modbus communicatie ) Acceleratie/ DeceleratieTijden en S-Curve tijden. Er zijn vier sets met acceleratie en deceleration tijden welke in de C1- parameters kunnen worden ingesteld. De standaard geactiveerde accel/decel tijden zijn C1-01/02. Stel de tijden in zodat ze aan de applicatie voldoen. Indien nodig kunnen de S-curve tijden worden geactiveerd om zo het acceleren en deceleren nog te verbeteren. In de C2- parameters is het acceleren en deceleren te verzachten. Referentie en start Bron De regelaar heeft een LOCAL en een REMOTE modus. Status Beschrijving LokaaL Het Run/ Stop commando en de referentie frequentie wordedn via de digitale operator ingegeven. REMOTE Het run comnmando wordt bepaald in parameter b1-02 en de referentie frequentie in parameter b1-01 Indie de regelaar via remote wordt bedient wees er dan zeker van dat de correcte instelingen voor ref. freq. en run commando staan ingesteld in de parameters b1-01/02 en de regelaar zich in de REMOTE modus bevindt. De LED in the LO/RE toets geeft aan of de waar vandaan het run commando wordt gestuurd. LO/RE LED aan uit Beschrijving Lokale modus. Run commando dient via de digitale operator te worden ingegeven. remote modus. Run commando dient via een andere bron dan de operator te worden ingegeven. I/O instelling Note: De af fabriek ingestelde functies voor de I/O klemmen staan in het aansluitschema op blz 9 Multi-Functionele dig. ingangen (H1-) De funktie van iedere dig. ingang kan worden ingesteld in de H1- parameters. Multi-Functionele dig. uitgangen(h2-) De funktie van iedere dig. uitgang kan worden ingesteld in de H2- parameters. De ingestelde waarde bestaat uit of 3 digits, waarvan de beide rechtse digits de functie weergeven en het meest rechtse digit de karateristiek. dwz of de uitgang nomraal of geinverteerd wordt uitgegeven. (0: normaal; 1: geinverteerd). Multi-functionele analoge Ingangen (H3- ) De funktie van ieder analoge iongang kan worden ingesteld in de H3- parameters. Ingang A1 en A3 staan ingesteld voor -10 tot +10 Vdc. A2 staat ingesteld voor 4-20 ma. Notitie: indien het signaal op ingang A2 wordt omgeschakeld van spanning naar stroom dient DIP switch S1 op de correcte stand te worden gezet en parameter H3-09 dient juist te worden ingesteld. Notitie: indien ingang A3 als PTC ingang wordt gebruikt,dient DIP switch S4 op PTC en parameter H3-06 op E te worden gezet. Multi-functionele analoge uitgangen (H4- ) Gebruik de H4- parameters om de funktie en signaal niveau van de analoge uitgangen in te stellen. Indien de signaal niveau s worden aangepast parameter H4-07/08, dient ook jumper S5 repectievelijk te worden ingesteld. Test Run Indien alle parameters correct zijn ingesteld ga dan volgens de onderstaande punten te werk. 1. start de motor zonder belasting en kijk of alle in en uitgangen werken zoals gewenst en of de afloop werkt zoals verwacht. 2. Sluit de motor aan op de belasting. 3. Start de motor met de belasting en kijk of er geen onverwachte zaken optreden. let op, fibraties, schudden of overbelasting. Na het doorlopen van de bovenstaande stappen, zou de regelaar in staat moeten zijn de applicatie naar behoren te laten draaien. Kijk voor speciale functionaliteit zoals PID controle etc. in de technische handleiding. 22 YASKAWA ELECTRIC TOEP C A YASKAWA AC Drive - A1000 Quick Start Guide

23 6 Parameter tabel 6 Parameter tabel Deze tabel geeft de meest belangrijke parameters weer. Fabriekswaarden staan vet gedrukt. Kijk voor een complete parameterlijst in de technische handleiding. Nr. naam omschrijving A1-01 A1-02 A1-03 b1-01 b1-02 b1-03 b1-04 b1-14 b2-01 b2-02 b2-03 b2-04 toegangniveau selectie selectie van de controle methode Initialisatie parameters 0: Lezen en instellen van A1-01 en A1-04. U- parameters kunnen ook worden bekeken. 1: User Parameters (toegang tot een set parameters welke door de gebruiker gesecteerd is, A2-01 t/m A2-32) 2: Advanced Access (instellen en aanpassen van alle parameters mogelijk) 0: V/f Controle 1: V/f Controle met encoder 2: Open Loop Vector Contole 3: Closed Loop Vector Controle 5: Open Loop Vector Controle met PM 6: Advanced Open Loop Vector Controle met PM ( permanent magneet motor) 7: Closed Loop Vector Control met PM 0: geen initialisatie 1110: gebruikers initialisatie (parameter waarden worden vastgelegd d.m.v. Initialisatie parameter o2-03) parameters 2220: 2-draads initialisatie 3330: 3-draads initialisatie 5550: ope04 fout reset Bedienings Modus selectie referentie frequentie selectie 1 Run commando Selectie1 Stop methode Selectie achterwaarts draaien 0: Digitale operator 1: Analog ingangs klemmen 2: MEMOBUS/Modbus communicatie 3: Optie PCB 4: Pulse ingang ( RP ingangsklem) 0: Digitale operator 1: Digitale ingangs klemmen 2: MEMOBUS/Modbus communicatie 3: OptiePCB 0: Ramp to stop afbouwen via dec. tijd 1: vrije uitlloop tot stop 2: DC Injectie remmen tot stop 3: vrije uitloop via een timer functie 0: vrijgegeven 1: achterwaarts draaien geblokkeerd. 0: Standaard Fase volgorde 1: 2 fasen gedraaid. (motor loopt selectie achterwaarts) DC Injectie remmen DC Injectie remmen start frequentie DC Injectie rem stroom DC Injectie remtijd bij starten. DC Injectie remtijd tijdens stoppen stel de frequentie in waarop DC injectie remmen moet starten als Ramp to stop (b1-03 = 0) is gekozen. stel de DC Injectie remstroom in als percentage van de nominale regelaar stroom. Stel DC Injectieremtijd (Zero Speed Control tijdens CLV/PM) bij starten in. uitgeschakeld indien op 0.00 seconden. stel de DC Injectie remtijd tijdens stoppen in. Nr. naam omschrijving Acceleratie/ Deceleratie C1-01 C1-02 C1-03 to C1-08 C2-01 C2-02 C2-03 C2-04 C3-01 C3-02 C4-01 C4-02 C6-01 C6-02 d1-01 to d1-16 Acceleratie tijd1 Deceleratie tijd 1 Acceleratie/ Deceleratie tijd 2 t/m 4 S-Curve tijd Accel. start S-Curve tijd Accel. einde S-Curve tijd Decel. Start S-Curve tijd Decel. einde Slip Compensatie versterking Slip Compensatie Vertragingstijd Koppel compensatie versterking Koppel compensatie vertragingstijd overbelasting selectie Stel de acceleratie tijd in vanaf stilstand tot aan de maximale frequentie. Stel de deceleratie tijd in vanaf maximale frequentie tot stilstand. stel de accel/decel tijden 2 t/m 4 in ( identiek aan C1-01/02). S-curve bij acceleratie start. S-curve bij acceleratie eind. S-curve bij deceleratie start. S-curve bij deceleratie eind. Slip compensatie Stel de versterking in voor de motor slipcompensatie functie voor motor 1. stel de slip compensatie functie vertragingstijd in voor motor 1. Koppel compensatie Sets the gain for the automatic torque (voltage) boost function and helps to produce better starting torque. Used for motor 1. stel de vertragingstijd in voor koppelcompensatie. Schakelfrequentie 0: Heavy Duty (HD) voor constant koppel toepassingen. 1: Normal Duty (ND) voor variabel koppel toepassingen. 1: 2.0 khz 2: 5.0 khz 3: 8.0 khz 4: 10.0 khz 5: 12.5 khz schakelfrequentie 7: Swing PWM1 6: 15.0 khz selectie 8: Swing PWM2 9: Swing PWM3 A: Swing PWM4 B to E: geen instelling mogelijk F: gebruiker gedefinieerd (bepaald door C6-03 t/m C6-05) Vaste voorkeuze frequenties Voorkeuze frequentie 1 t/m 16 stel de vaste voorkeuze frequenties in. De eenheden worden bepaald door parameter o1-03. stel de Jog frequentie in. De eenheden d1-17 Jog Frequentie worden bepaald door parameter o1-03. V/f verhouding voor motor 1 YASKAWA ELECTRIC TOEP C A YASKAWA AC Drive - A1000 Quick Start Guide 23

24 6 Parameter tabel Nr. naam omschrijving E1-01 E1-04 E1-05 E1-06 E1-07 E1-08 E1-09 E1-10 ingangspanning Maximale uitgangs frequentie Maximale motor spanning Basis Frequentie Middelste uitgangsfrequentie Middelste uitgangsfrequentie spanning Minimale uitgangs frequentie Minimale uitgangs frequentie spanning E1-13 Basis spanning E2-01 Nominale Motorstroom E2-02 Nominale slip E2-03 Nullaststroom E2-04 E2-05 E2-06 H1-01 to H1-08 aantal motor polen Motor Line-to-Line Resistance hier dient de netspanning te worden ingegeven. PAS OP! Deze parameter zorgt ervoor dat de beveiligingsfuncties van de regelaar werken met de juiste ingangspanning. Foutieve instelling kan leiden tot schade aan de regelaar. alleen instelbaar indien E1-03 is ingesteld op F. Om een lineaire V/f karakteristiek te krijgen stel dan stel dan E1-07 en E1-09 op dezelfde waarden in. E1-08 wordt dan genegeerd. instelling van de vier frequenties dient aan de volgende voorwaarde te voldoen.: E1-09 E1-07 E1-06 E1-04 NB: sommige parameter worden niet getoond afhankelijk van de controle methode. E1-07, E1-08 en E-10 zijn alleen beschikbaar in :V/f Control, V/f met encoder en Open Loop Vector. E1-11, E1-12 en E-13 zijn alleen beschikbaar in : V/f Control, V/f met encoder, Open Loop Vector, Closed Loop Vector. Motor 1 Parameters stel de motor stroom in van het motor typeplaatje. Wordt aut. ingesteld tijdens Auto-Tuning. Stel de nominale slip in. Wordt aut. ingesteld tijdens Auto-Tuning. Stel de Nullaststroom in. Wordt aut. ingesteld tijdens Auto-Tuning. Stel het aantal motorpolen in. Wordt aut. ingesteld tijdens Auto-Tuning. Stel de fase naar fase weerstand in.wordt aut. ingesteld tijdens Auto-Tuning. stel het spanningsverlies in veroorzaakt door de inductie van de motora als Motor Leakage percentage van de nominale motor Inductance spanning. Wordt aut. ingesteld tijdens Auto-Tuning. Multi-Functionele digitale ingangen Multi-function. dig. ingangen klem S1 t/m S8 Funktie selectie Selecteerd de functionaliteit van klem S1 t/ m S8. de belangrijkste functies staan in het eind van de tabel. Nr. naam omschrijving H2-01 H2-02 H2-03 H2-06 H3-01 H3-02 H3-03 H3-04 H3-05 H3-06 H3-07 H3-08 H3-09 H3-10 H3-11 H3-12 H3-13 Multi-Functionele digitale uitgangen M1-M2 functie selectie M3-M4 functie selectie M5-M6 functie selectie Kilo watt uren pulse uitgang. eenheden selectie Stel de functionaliteit in voor relais uitgang M1-M2. Stel de functionaliteit in voor relais uitgang M3-M4. Stel de functionaliteit in voor relais uitgang M5-M6. geeft een 200 ms puls signaal als de kilowatt uren teller met de ingestelde eenheid toeneemt. 0: 0.1 kwh 1: 1 kwh 2: 10 kwh 3: 100 kwh 4: 1000 kwh de belangrijkste functies staan in het eind van de tabel. Multi-Functionele analoge ingangen klem A1 signaal niveau selectie klem A1 Functie selectie klem A1 versterking instelling klem A1 drempelwaarde instelling Klem A3 signaal niveau selectie Terminal A3 Functie selectie klem A3 versterking instelling klem A3 drempelwaarde instelling Klem A2 signaal niveau selectie Terminal A2 Functie selectie klem A2 versterking instelling klem A3 drempelwaarde instelling Analoge Ingang filtertijd constante 0: 0 tot 10 V 1: 10 tot 10 V Stel de functie van klem A1 in. Stel het niveau van ingang A1 in indien er 10 V wordt ingegeven. Stel het niveau van de ingang A1 in indien er 0 volt wordt ingegeven. 0: 0 to 10 V 1: 10 to 10 V Stel de functie van klem A1 in. Stel het niveau van ingang A3 in indien er 10 V wordt ingegeven.. Stel het niveau van de ingang A1 in indien er 0 volt wordt ingegeven. 0: 0 tot 10 V 1: 10 tot 10 V 2: 4 tot 20 ma 3: 0 tot 20 ma NB: gebruik DIP switch S1 voor het instellen van klem A2 voor stroom of spanning signaal. Stel de functie van klem A2 in. Stel het niveau van ingang A3 in indien er 10 V (20 ma) wordt ingegeven.. Stel het niveau van de ingang A1 in indien er 0 volt (0 of 4 ma)wordt ingegeven. Stel de vertragingstijd van de analoge ingangen A1,A2 en A3 in om verstoring tegen te gaan. 24 YASKAWA ELECTRIC TOEP C A YASKAWA AC Drive - A1000 Quick Start Guide

VAT20 1ph, 200/240V systeem, 0,2-0,75kW 1ph/3ph, 200/240V systeem, 1,5-2,2kW

VAT20 1ph, 200/240V systeem, 0,2-0,75kW 1ph/3ph, 200/240V systeem, 1,5-2,2kW GE Power Controls FREQUENTIEREGELAAR SNELHEIDSREGELAAR VAT20 1ph, 200/240V systeem, 0,2-0,75kW 1ph/3ph, 200/240V systeem, 1,5-2,2kW 3ph, 380/460V systeem, 0,75-2,2kW HANDLEIDING ------------------------------------------------

Nadere informatie

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Programmeerhandleiding. VLT AutomationDrive

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Programmeerhandleiding. VLT AutomationDrive MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Programmeerhandleiding VLT AutomationDrive Inhoud Inhoud 1 Inleiding 3 1.1.1 Goedkeuringen 3 1.1.2 Symbolen 3 1.1.3 Afkortingen 3 1.1.4 Definities 3 1.1.5 Elektrische bedrading

Nadere informatie

ACS350. Gebruikershandleiding ACS350 Omvormers (0,37 22 kw, 0,5 30 pk)

ACS350. Gebruikershandleiding ACS350 Omvormers (0,37 22 kw, 0,5 30 pk) ACS350 Gebruikershandleiding ACS350 Omvormers (0,37 22 kw, 0,5 30 pk) ACS350 Handleidingen HANDLEIDINGEN VAN OPTIES (juiste handleiding zit bij levering) FCAN-01 CANopen Adapter Module User s Manual 3AFE68615500

Nadere informatie

Handleiding en installatie instructie

Handleiding en installatie instructie Page 1/67 Algemene Voorwaarden Growatt Merken: Handleiding en installatie instructie Copyright 2010 SHENZHEN Growatt NEW ENERGY TECHNOLOGY CO., LTD, Alle rechten voorbehouden. Geen enkel deel van dit document

Nadere informatie

WAARSCHUWING. Lees deze handleiding altijd zorgvuldig door voordat u de VFD-EL frequentieregelaar gaat gebruiken.

WAARSCHUWING. Lees deze handleiding altijd zorgvuldig door voordat u de VFD-EL frequentieregelaar gaat gebruiken. Voorwoord Dank u dat u gekozen heeft voor DELTA s high-performance VFD-EL Series. VFD-EL Series worden gemaakt door gebruik te maken van componenten en materialen van hoge kwaliteit en de laatste microprocessor

Nadere informatie

PowerFlex 4 AC drive. Snel aan de slag. Algemene voorzorgsmaatregelen. FRN 6.xx

PowerFlex 4 AC drive. Snel aan de slag. Algemene voorzorgsmaatregelen. FRN 6.xx PowerFlex 4 AC drive FRN 6.xx Snel aan de slag In deze handleiding, Snel aan de slag, worden de basisstappen samengevat die nodig zijn om de PowerFlex 4 AC drive te installeren, op te starten en te programmeren.

Nadere informatie

Design guide VLT AQUA Drive FC 202

Design guide VLT AQUA Drive FC 202 MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Design guide VLT AQUA Drive FC 202 0,25-90 kw vlt-drives.danfoss.com Inhoud Design guide Inhoud 1 Inleiding 8 1.1 Doel van de design guide 8 1.2 Indeling 8 1.3 Aanvullende

Nadere informatie

CAREL. Handleiding Microprocessor PCO serie. (alle vrije koeling uitvoeringen)

CAREL. Handleiding Microprocessor PCO serie. (alle vrije koeling uitvoeringen) CAREL Handleiding Microprocessor PCO serie (alle vrije koeling uitvoeringen) INHOUDSOPGAVE 0. Inhoudsopgave Blz. 2 1. Algemeen Blz. 5 1.1 Functies van de regelaar Blz. 5 2. Systeem hardware Blz. 5 2.1

Nadere informatie

SunMaster ES3.6TL / ES4.6TL / ES5.0TL

SunMaster ES3.6TL / ES4.6TL / ES5.0TL SunMaster ES3.6TL / ES4.6TL / ES5.0TL Netgekoppelde omvormer voor zonne-energie UK USERS AND INSTALLATION MANUAL P01 NL GEBRUIKERS- EN INSTALLATIEHANDLEIDING P33 DE BEDIENUNGS- UND INSTALLATIONSANLEITUNG

Nadere informatie

Motors Automation Energy Transmission & Distribution Coatings. Frequentie regelaar CFW-11. Gebruikers handleiding

Motors Automation Energy Transmission & Distribution Coatings. Frequentie regelaar CFW-11. Gebruikers handleiding Motors Automation Energy Transmission & Distribution Coatings Frequentie regelaar CFW-11 Gebruikers handleiding FREQUENTIEREGELAAR HANDLEIDING Serie: CFW-11 Taal: Nederlands Document: 10001555935 / 01

Nadere informatie

ACS800. Hardwarehandleiding ACS800-01 frequentie-omvormers (0,55 tot 200 kw) ACS800-U1 frequentie-omvormers (0,75 tot 200 pk)

ACS800. Hardwarehandleiding ACS800-01 frequentie-omvormers (0,55 tot 200 kw) ACS800-U1 frequentie-omvormers (0,75 tot 200 pk) ACS800 Hardwarehandleiding ACS800-01 frequentie-omvormers (0,55 tot 200 kw) ACS800-U1 frequentie-omvormers (0,75 tot 200 pk) ACS800 single drive handleidingen HARDWAREHANDLEIDINGEN (juiste handleiding

Nadere informatie

Handleiding 9/97. Altivar 18. Snelheidsregelaar voor asynchrone motoren

Handleiding 9/97. Altivar 18. Snelheidsregelaar voor asynchrone motoren Handleiding 9/97. Altivar 18. Snelheidsregelaar voor asynchrone motoren OPGELET Wanneer de snelheidsregelaar onder spanning staat, zijn de vermogenselementen en een groot aantal controle-onderdelen met

Nadere informatie

INHOUD (1000TL/1600TL/2200TL/2500TL/3000TL)... 10

INHOUD (1000TL/1600TL/2200TL/2500TL/3000TL)... 10 INHOUD 1. OVER DEZE HANDLEIDING... 3 1.1. TOEPASSING... 3 1.2. DOELGROEP... 3 1.3. UITLEG SYMBOLEN... 3 2. VEILIGHEID... 4 2.1. REGLEMENTAIR GEBRUIK... 4 2.2. BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES... 4 2.3.

Nadere informatie

Motors Automation Energy Transmission & Distribution Coatings. Frequentie regelaar CFW-11. Gebruikers handleiding

Motors Automation Energy Transmission & Distribution Coatings. Frequentie regelaar CFW-11. Gebruikers handleiding Motors Automation Energy Transmission & Distribution Coatings Frequentie regelaar CFW- Gebruikers handleiding FREQUENTIE- OMVORMER HANDLEIDING Serie: CFW- Taal: Nederlands Document: 000698246 / 0 Modellen:

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing Opsteekaandrijvingen met besturing

Gebruiksaanwijzing Opsteekaandrijvingen met besturing A35AE FU-A150AE FU met TST FUS nl Gebruiksaanwijzing Opsteekaandrijvingen met besturing Belangrijke informatie voor: de monteur de elektricien de gebruiker Aan de betreffende personen doorgeven! De gebruiker

Nadere informatie

MICROPACK - MICRORACK 25

MICROPACK - MICRORACK 25 - Gebruiksaanwijzing MN 3012 1106.03.012 Inhoud Veilig gebruik 2 Ontvangst en uitpakken 2 Beschrijving 3 Frontpaneel 4 Standaard uitvoeringen 5 Productbeschrijving 6 MENU 17 Foutmeldingen (belangrijk!)

Nadere informatie

vacon 100 installatiehandleiding wandgemonteerde frequentieregelaars frequentieregelaars

vacon 100 installatiehandleiding wandgemonteerde frequentieregelaars frequentieregelaars vacon 100 frequentieregelaars installatiehandleiding wandgemonteerde frequentieregelaars VOORWOORD VACON 3 VOORWOORD Document-ID: DPD01000E1 Datum: 1.4.2015 INFORMATIE OVER DEZE HANDLEIDING Het auteursrecht

Nadere informatie

Voor uw veiligheid Opmerking Voorzichtig WAARSCHUWING Opmerking: Voorzichtig: WAARSCHUWING:

Voor uw veiligheid Opmerking Voorzichtig WAARSCHUWING Opmerking: Voorzichtig: WAARSCHUWING: Cooper Security Ltd. 2011. Alles is in het werk gesteld om er voor te zorgen dat de inhoud van deze handleiding correct is. Echter, noch de samenstellers, noch Cooper Safety B.V. accepteren enige aansprakelijkheid

Nadere informatie

OPTISONIC 8300 Handboek

OPTISONIC 8300 Handboek OPTISONIC 8300 Handboek Ultrasone flowmeter voor gas met hoge temperatuur en stoom KROHNE : IMPRESSUM ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: Alle rechten voorbehouden. Gehele of gedeeltelijke reproductie

Nadere informatie

Manual ES.0808.NL Pagina 2

Manual ES.0808.NL Pagina 2 Handleiding ES Broeikweg 25 2871 RM Schoonhoven Nederland www.doorcon.nl info@doorcon.nl tel: +31 (0)182-323232 fax: +31 (0)182-323230 Deze manual is geldig voor de software versies vanaf ESDC. I.v.m.

Nadere informatie

GALAXY 16/16 PLUS INSTALLATEURSHANDLEIDING

GALAXY 16/16 PLUS INSTALLATEURSHANDLEIDING GALAXY 16/16 PLUS INSTALLATEURSHANDLEIDING Versie: mei 2002 Art.nr.: 16.225 Inhoudsopgave 1. Inleiding 4 2. Direct beginnen 5 3. Configuraties 6 3.1 Inleiding 6 3.2 GalaXy 16 6 3.3 GalaXy 16plus 6 4. Verschillende

Nadere informatie

OM-245 171N/dut. Processen. MIG/MAG lassen (GTAW) Pulserende MIG (GMAW-P) Beschrijving. Lasstroombron. Auto-Line HANDLEIDING. www.millerwelds.

OM-245 171N/dut. Processen. MIG/MAG lassen (GTAW) Pulserende MIG (GMAW-P) Beschrijving. Lasstroombron. Auto-Line HANDLEIDING. www.millerwelds. OM-245 171N/dut 2015 05 Processen MIG/MAG lassen (GTAW) Pulserende MIG (GMAW-P) Beschrijving Lasstroombron Invision 352 MPa Auto-Line CE HANDLEIDING www.millerwelds.com Van Miller voor u Bedankt en gefeliciteerd

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing. Apparatentester. PN 2434262 April 2005, Rev.2, 1/07

Gebruiksaanwijzing. Apparatentester. PN 2434262 April 2005, Rev.2, 1/07 6200 Apparatentester PN 2434262 April 2005, Rev.2, 1/07 2005 Fluke Corporation, Alle rechten voorbehouden. Gedrukt in de EU. Alle productnamen zijn handelsmerken van de respectieve firma s. BEPERKTE GARANTIE

Nadere informatie

Gebruiks- en installatiehandboek SOL10.0-1TR3-E4 SOL11.0-1TR3-E4

Gebruiks- en installatiehandboek SOL10.0-1TR3-E4 SOL11.0-1TR3-E4 Gebruiks- en installatiehandboek SOL10.0-1TR3-E4 SOL11.0-1TR3-E4 Dit handboek geldt voor omvormers voor zonne-energie met modelaanduiding SOL10.0-1TR3-E4 SOL11.0-1TR3-E4 Dit handboek kan op elk moment

Nadere informatie

EDR810H/810M/ 410H/410M

EDR810H/810M/ 410H/410M INSTRUCTIE HANDLEIDING 8 Kanaals Digitale Recorder EDR810H/810M/ 410H/410M V 1.0 Leest u de handleiding zorgvuldig voordat u het apparaat installeert. Datum 31 Aug. 2005 MV Veiligheids Voorschriften WAARSCHUWING

Nadere informatie

COMPACT EN COMPLEET. Snelle Start Instructie

COMPACT EN COMPLEET. Snelle Start Instructie JX COMPACT EN COMPLEET Snelle Start Instructie PNSPO 2012, OMRON ELECTRONICS B.V. Alle rechten voorbehouden. De informatie in dit document is uitvoerig gecontroleerd. Omron kan echter geen enkele aansprakelijkheid

Nadere informatie

SAMIL POWER Expert in PV-omvormers die worden aangesloten op het elektriciteitsnet

SAMIL POWER Expert in PV-omvormers die worden aangesloten op het elektriciteitsnet TM SAMIL POWER Expert in PV-omvormers die worden aangesloten op het elektriciteitsnet PV-omvormer uit D-serie voor aansluiting op het elektriciteitsnet Handleiding SP-SR-D-V1.1-NL Nederlands Auteursrechtverklaring

Nadere informatie

APS M1P-EU Micro-Omvormers Installatie- en Gebruikers Handleiding

APS M1P-EU Micro-Omvormers Installatie- en Gebruikers Handleiding APS M1P-EU Micro-Omvormers Installatie- en Gebruikers Handleiding Versie: 1.6 (Nederlands) ALTENERGY POWER SYSTEM, INC. All rights reserved Pag. 1 Niets uit dit document mag worden gekopieerd zonder schriftelijke

Nadere informatie

Modbus Master SOFTWARE. Protocol Macro. Modbus Master. Handleiding PNSPO

Modbus Master SOFTWARE. Protocol Macro. Modbus Master. Handleiding PNSPO Modbus Master SOFTWARE Protocol Macro Modbus Master Handleiding PNSPO Modbus master handleiding Mededeling OMRON apparatuur wordt gefabriceerd voor gebruik volgens de juiste procedures door een gekwalificeerde

Nadere informatie

Beschrijving van regelaar CERTO Standaard

Beschrijving van regelaar CERTO Standaard Beschrijving van regelaar CERTO Standaard E N E R G Y R E C O V E R Y Pagina 2 Pagina 4 Pagina 6 Pagina 8 Pagina 9 Pagina11 Pagina13 Pagina 22 Pagina 26 Pagina 23 1. Functies van de regelaar 2. Klemmenaansluitschema

Nadere informatie