- M_ ""- LO/Sportorganisatie Fit for Action door Ikol Wil MaaslVinkeI. I FEGlGANISATE KL EENI-EOEN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "- M_ ""- LO/Sportorganisatie Fit for Action door Ikol Wil MaaslVinkeI. I FEGlGANISATE KL EENI-EOEN"

Transcriptie

1 NFORMATE-BULLETN VAN EN VOOR DE LO/SPORTORGANSATE LO/Sport - naar 1998 LO/Sportorganisatie Fit for Action door kol Wil MaaslVinke p ersoneel betrekken en informeren over veranderingen is noodzakelijk. De informatie over de reorganisatie is tot nu toe op allerlei wijzen verstrekt. Zo heeft er in de Zandloper informatie gestaan van de projectofficier reorganisatie. Er is een persoonlijke brief geweest van de commandant. Er is informatie verstrekt door C-LO/Sportdistrict, C-OCLO of de afdelingshoofden. Ook is er informatie verstrekt door ons 000, er zijn voorlichtingsdagen geweesl en het concept realisaticmcmorandud ligt ter inzage!! Nu komt er dan 110g een informatiebron bij, dit artikel van de commandant in de Zandloper. Dit artikel is een 'peptalk' vlak voor het begin van een harde en nieuwe competitie. Onzekerheid en onrust Vooral als veranderingen in de werkwijze en organisatie gepaard gaan met personele reductie en zij zorgen op deze manier voor nogal wat onzekerheid en onrust. Deze onzekerheid en onrust vreten energie. Terwijl deze energie juist hard nodig is om te veranderen. Veranderen is immers noodzakelijk omdat je a lleen succesvol kan blij ven als je je tijdig kan aanpassen aan de situatie. veranderde veiligheidssituatie --", l -~ '" ~ ""'- - M_ ""- '" / FEGlGANSATE KL EEN-EOEN ~ aanpassing LO/Sportorganisatie aan veranderienlde KL Anders organiseren Reorganiseren is anders organiseren. Het anders organiseren en anders werken is noodzakelijk, omdat de krijgsmacht zich aanpast aan de veranderende veiligheidssituatie. Andere taken, minder geld en een beroeps krijgsmacht leiden tot een totaal andere samenstelling van de KL. Andere taken, minder geld De veranderingen zijn grofweg te onderscheiden in aanpassingen als gevolg van andere taken en minder geld. a. Andere taken, denk daarbij vooral aan: - kleinere en minder eenheden; - eenheden die anders samengesteld zijn; - veranderde, meer professionele eisen gesteld aan het personeel. b. Minder geld, denk daarbij vooral aan: - het maken van keuzes op grond va n economische afwegingen binnen een budget; - het werken met functieplafonds; - resultaat gericht werken met beperkte middelen. nhoudsopgave Jaargang 2, november 1995 LO/Sportorgansiatie Fit for Action door lkol Wil Maaswinkel Luchtmobiel, nel even anders door ebtl Wim Hoogendoom Primi Giochi Mondjali Militari Roma '95 door sm. Anon Koteris Sportaccommodatie door ma) TOl de Vaal/ Sterk worden en heel blijven door drs. Taco Visser Uitgezonden personeel door bureau Personeel Plusminus door ma) Bert Wammes Pag. Pag. 3 Pag. 4 Pag 5 Pag 6 Pag 7 Pag 8

2 ANDERS WERKEN Middelen Activiteiten Budgetten t Processen Doelmatigheid Output Result. PLANNNG - CONTROL Bedrijfsplan LO/Sport. (contracten). CENTRALE ROL V.D. KLANT Gewenst resultaat - activiteiten Kwaliteit produkt - Klanttevredenheid Met al deze veranderingen hebben wij (de LO/Sportorganistie), maar ook de eenheden waarvoor wij werken te maken! Dit betekent ANDERS WERKEN!! Wakker worden De veranderingen houden meer in dan alleen 'met minder mensen lichamelijke oefening verzorgen voor minder mensen'. zij die dit denken moeten echt wakker worden! Steeds aanpassen Wij passen ons aan de veranderende KL aan. Nu is zo'n aanpassingsproces op zich al ingewikkeld. Echt ingewikkeld wordt het als nog niet helemaal (of helemaal niet) duidelijk is hoe er nu veranderd wordt. We speelden lot nu Loc in een goed gereglementeerde competitie ltet vaste en duidelijke spelregels. n deze competitie was degraderen bovendien niet mogel ijk. We moeten nu een organisatie bouwen en een opstelling maken voor deelname aan een competitie. Hoe deze competitie er uit gaat zien is nog maar globaal bekend en de spelregels liggen ook nog niet vast, maar degraderen is wel mogelijk! De KL vraagt ons de beginopstelling de komende maanden bekend te maken. Deze beginopstelling is heel belangrijk bij een reorganisatie. Hoe krachtig we ons in de competitie kunnen weren is afhankelijk van de speelwijze en of we kans zien de juiste man/vrouw op de juiste plaats op te stellen. Ervaring scholing, begeleiding en motivatie, maar ook de voor anders werken vereiste persoonseigenschappen en groeimogelijkheden, zijn van doorslaggevend belang. Deformatie De gekozen formatie bestaat uit: a. het direct producerende deel; - de LO/Sportdistricten; - de LO/Sportgroepen. b. het voorwaardescheppende/ondersteunende deel, dat ook de planning en contral werkzaamheden verricht. (KC, PZ, Fac, LOSS, Contren Kab); c. het besturende deel, dat is samengesteld uil de commandanten van de districten. LO/Sportschool en de hoofden van de afdelingen. Zij vormen het management onder voorzitterschap van de commandant. Dit is in COKL termen het directieberaad. n sporttermen Het zijn de teams die de punten moeten pakken met hoofdinstructeurs als spelbepalende spelers. De commandant LO/ SpOitgroep is de 'non-play ing captain'. Op de bank het driemanschap van het district. Als eerste de commandant LO/Sportdistrict als commercieel directeur en integraalmanager, ten tweede de stafofficier als technisch directeur, deze is de begeleider en bewaker van een effectieve en efficiënte bedrijfsvoering. En als derde de admi nistratief medewerker/ster als verzorger met [aken op administratief, financieel, personeel en materieel gebied. De LO/Sportschool is een kweekvijver van talent. De centrale afdelingen (KC, PZ en Fac.) in de plannende en ondersteunende rol. De afdeling controller is het bedrijfseconomische geweten van de organi satie, maar tevens heeft zij een controlerende rol ten behoeve van Directie-Economisch Beheer. Het kabinet voor onder andere de persoonlijke ondersteuning van de commandant. directiesecretariaat, publicrelationstaken en ARBO-aangelegenheden. Het directieberaad als bestuur van LO/SpoJtorganisatie met als voorzitter de commandant, die eindverantwoordelijk is. De opstelling Met deze (start)formatie gaan we het doen. Wie op welke plaats speelt wordt in de komende maanden verder ingevuld. We zijn allemaal hard nodig! Helaas gaan veranderingen niet zonder pijn en er zullen teleurstellingen zijn bij spelers die liever op een andere plek zouden spelen. Maar de 'echte' pijn, zit voorlopig bij de sergeanten LO/SpoJtinstructeur, die een vertraagde en mogelijk zelrs een beperkte carièregang krijgen. Het weer bereiken van een gezonde leeftijds- en rangopbouw van de LO/Sportorganisatie is één van de moeilijke opgaven die er liggen. Slagen we er in, in de veranderde KL een gewaardeerde organisatie te blijven, een eenheid die bijdraagt aan de professionaliteit van de KL. Dan wordt naar mijn oveltuiging de kans vergroot de pijn die er nu is te verzachten of op te lossen. De uitdaging Actieve medewerkers met ondernemerszin, aanpassingsvermogen, resultaat- en klantgerichtheid, enthousiasme en motivatie zijn onontbeerlijk. De uitdaging is groot, als we de moed en energie hebben gezamenlijk de uitdaging aan te nemen, dan zal de LO/ Sportorganisatie een waardevol deel van de Koninklijke Landmacht zijn. Een eenheid die kan garanderen, dat de professionals van de KL FT FOR ACTON zijn!! 2

3 Het werk - Luchtmobiel, net even anders Door elm Wim Hoogendoom lsl ommige lezers zullen nu al denken: "Ja hoor, toe ~ maar, alweer een stuk over Luchtmobiel, is die serie nog niet afgelopen." Of anderen denken wellicht: "Anders, zeg dat wel, dat rare clubje in Schaarsbergen, zijn altijd op oefening en hangen acht uur per dag aan de rotsen." Jui st voor deze lezers is het dat dit stukje geschreven is. Zo vaak word ik geconfronteerd met collega's uit alle lagen van de organisatie die geen idee hebben wat het werken voor de Luchtmobiele Brigade nu precies inhoudt, dat het me nuttig lijkt een zuiver beeld te schetsen. Hetzelfde trainingspak rn wezen zijn de LO/Sportgroepen. werkzaam te Schaarsbergen en Assen (behorend bij respectievelijk het school bataljon en de parate eenheden van de brigade) niet verschillend van elke andere LO/Sportgroep. De verantwoordelijkheden op het gebied van LO, Fr en Sport zijn gelijk, de eind leerdoelen LO voor de BBT-soldaat zijn hetzelfde, de functionele kleding (trainingspak) is hetzelfde en wordt ook echt wel gedragen en in de lesklapper staat ook gewoon touwklimmen één en spel vier. Spellessen en onderlinge partijtjes voetbal komen net zo vaak voor als op andere kazernes. De klant Maar, zoals de titel van dit artikel al aangeeft, net even anders. Wat is er dan anders? Een aantal zaken, die worden met name bepaald door het gezicht van de klant. Klantgericht denken is een belangrijk element in de LO/Sportorganisatie van vandaag. Niet klantgericht denken betekent waarschijnlijk jezelf uit de markt prijzen! Een aantal pioniers uit de beginperiode van de Luchtmobiele Brigade hadden dat al snel begrepen en gaven de klant alles waar zij om vroeg. Die klant moest aantrekkingskracht uitoefenen, moest dynamisch overkomen en een sterk fysiek imago hebben. Vandaar dal vele outdooractiviteiten zoals rotsklimmen, skiën en touwbanen plaatsvonden. vaak ook in het buitenland. n de artikelen ' pionieren = voor(t)trekken' heb je er alles over kunnen lezen. Het produkt De vraag naar dat specifieke produkt is er altijd gebleven, ook nu nog zijn de LO/Sportinstructeurs bij elke oefening van zowel het school bataljon als de parate onderdelen aanwezig om de klant aan ons te binden. ParcoursMilitair, Survival Run, klimprogramma's, kanotochten; alles kan gerealiseerd worden, of het nu in binnenof buitenland is. Griekenland, Noorwegen en Spanje zijn al bezocht. Wales komt daar binnenkolt bij. Een nieuwe ontwikkeling is het integreren in het tactisch concept van de oefenende eenheid. Zo helpen LO/Sportinstructeurs met 'zwarte bek' mee aan een actie op een stuwdam of worden waterhindernissen tactisch genomen. Een nieuwe manier om je voor de klant onm.isbaar te maken. Echter, de basis wordt gelegd in de LO-essen op de kazerne, waar dus veel aandacht aan besteed wordt. ntegratie Alsje op deze manier samen wilt werken metde eenheden op de kazerne is verregaande integratie noodzakelijk, dat is ook wat van je gevraagd wordt. 'Showing the tlag' is zeer belangrijk en dus gaan met elk bataljon twee LO/Sportinstmcteurs mee naar Bosnjë, dus draagt iedere LO/Sportinstmcteur de rode baret, dus doen wij dezelfde fysieke testen als de brigade. Dal schept een band, die de klant aan je bindt. Men is dan ook eerder geneigd te luisteren als je iets te melden hebt. De prijs Alles heeft zijn prijs, ook het uit kunnen voeren van dat alles wat hierboven beschreven is. Dat betekent dat een ieder binnen de LO/Sportgroepen cursussen dient te volgen: rode baret opleiding - vijf weken, waarvan drie zware oefenweken, cursus MZV, cursussen WOH, cursus Cordelet Ven en Rouge, de cursus Gebirgskampf in Duitsland. Voorbeelden van noodzakelijke opleidingen die het gevraagde produkt leveren. Met de opleiding alleen ben je er nog niet. Je gaat er in de praktijk mee aan het werk, tijdens de diverse oefeningen. Hetgeen betekent dat je regelmatig van huis bent en vaak voor langere tijd. Lid zijn van een vereniging zit er voor de meeste LO/Sportinstructeurs dan ook niet in. Jammer, zeggen de meesten, maar het kan gewoon niet. Waardering s dit vervelend? Ja, soms wel, maar je maakt een keuze en wat je er voor terugkrijgt mag er ook zijn. Mooie ervaringen tijdens de diverse cursussen en oefeningen, een uitstekende band met het personeel van de Brigade van hoog tol laag, samen veel werk verzetten, waardering krijgen van de eenheid waar je voor werkt en zeer afwisselende werkzaamheden, want ook het ML V en de Conditieproef moelen gewoon weer afgenomen worden. En, niet te vergeten, een belangrijke plaats binnen de Luchtmobiele Brigade innemen, weten dat de klant zit te springen om datgene wat jij in huis hebt en daarvoor gewaardeerd wordt. Dat is zeker een goed gevoel en daar wil een ieder binnen de LO/Sportgroepen zich voor inzetten. De uitdaging En dat is ook hetgeen wat 'Luchtmobiel' nét even anders maakt. Tedere functionaris binnen de LO/Sponorganisatie, van hoog tot laag, wil dat prettige gevoel wel hebben en de klant aan zich gebonden weten. En een ieder doet dat op zijn eigen manier en met mjddelen die bij ilin kjant passen. Hierin zijn wij allen gelijk. De manier waarop zal echter verschillend zijn en dat is maar goed ook. n Schaarsbergen en Assen is voor een duidelijke koers gekozen die daar zeker aanslaat. Steeds weer de uitdaging aan kunnen en willen gaan om de eenheden op jouw locatie tevreden te stellen blijft aantrekkelijk. Een ieder zal dat op zijn eigen wijze moeten doen, daarin zijn we net even anders en toch één. 3

4 Het werk - Primi Giochi Mondiali Militari Roma '95 door sm Antoll Koteris R l Uim 6500 sporters uit 106 landen van vier continenten kwamen naar Rome om de eerste Militaire Wereldspelen met elkaar te gaan beleven van 4 tot 16 september. Dit superevenement werd georganiseerd voor negentien takken van sport. Nederland nam deel aan vijftien sporten met een delegatie van 160 atleten, coaches, masseurs, artsen en ploegleiders. Dit alles onder de bezielende leiding van generaal-majoor Dijks en prima administratief voorbereid door zijn BMS. De jongens van de voetbalploeg waren al eerder vertrokken om voorrondes te kunnen spelen. [k had met coach adjudant Ton Carton een weddenschap afgesloten. Deze luidde: Voordat ik in Rome arriveer, is de voetbalploeg al weer terug in Nederland. Even prikkelen die voetbaltrainer. Hel motto, vijftig jaar na de beëindiging van WO T luidde dan ook; 'Friendship through Sports' Dit krijgt betekenis als je bedenkt dat de CMS naast het OC één van de allergrootste spol1bonden ter wereld is. De laatste jaren zijn landen Ed geworden, waarvan we nog geen tien jaar geleden dachten, dat het onze potentiële tegenstanders waren bij een mogelijk conflict. Aankomst Na een bijzonder goede vlucht met de C130 Hercules, waarin praten met elkaar een illusie was vanwege vier brullende motoren, namen de ploegen afscheid van elkaar op het vliegveld van Rome. Succes en veel geluk werden elkaar toegewenst. Aan iedere ploeg werd een iaison-officer gekoppeld, loeaal met de organisatie bekend en veelal engels- of duits sprekend. De problem-solving-man. Voor de atletiekequipe. logerend in L' Aquila, is dit Gianluca Vialli, althans zo werd hij genoemd vanwege zijn kapsel. De accommodaties varieerden van zeer slecht (voetbal en vijfkamp) tot zeer goed (atletiek). Wij waren gelegerd op de 'Ouardia di Finanza' en u begrijpt het al; wie op de centjes past, wordt er zelf ook niet slechter van. Een prachtig officiersopleidingsinstituut met ruime ver-persoons kamers, grote kastruimtes en inpandige toiletten, douches en wasbakken. De atletiekbaan lag beneden de slaapkamer en was van uitstekende kwaliteit. Onder de tribunes stonden vier krachtruimtes, voorzien van Technogym apparatuur, ter beschikking voor de atleten ( en sonunige coaches stiekem ook). VP Natuurlijk was het hier in L' Aquila niet alleen rozegeur en 'zonneschijn'. De afstand naar Rome was 120 km en in busllren gesproken was dit twee en een kwart 'busuur'. Er was een atletiek-coach, die ongeveer 3000 kilometer in zo'n bus heeft gezeten en daar een behoorl ij ke 'buskonl" van had overgehouden, de ' bofkont'. De reizen naar Rome hadden toch iets speciaals. n een konvooi met twaalf bussen, omgeven door een zwenn motoragenten en boven je hoofd een helikopter van de 'Guardia', werd je als een VP in het spitsuur naar hartje Rome vervoerd. ledereen werd van de weg gefloten, gescholden, gesneden, geduwd en bijna geschoten om ons maar doorgang te verlenen. En ik moet zeggen: perfect! Geen één keer stilgestaan. Alle weggebruikers belandden in de berm of in de vangrail, alles onder het motto 'Friendshin through Sports' 'Busje komt zo' Het vertrek is altijd een chaos. Er is een ketting van mensen, die hierover beslissingen mogen nemen en die dit dan ook keurig in volgorde van belangrijkheid doen. Korporali - korporali uno - sergeanti - sergeanti uno - sergeantj majore - adjudanti, allemaal moeten ze 'si' roepen in hun mobiele zaktelefoontje en dan komt het bericht weer terug adjudanti 'si' - sergeanti majore 'si' enzovoort. Uiteindelijk vertrokken we standaard 45 minuten te laat. Gelukkig was dit bij ieder vertrek zo en er trad een vorm van berusting op, althans uitwendig. Opening De openingsceremonie was gezellig. Alle deelnemers verzamelden zich in het Stadio del Manni, een stadion naast het Olympisch stadion met rondom manneren beelden van Romeinse krijgers en kanjers uit het verleden. Even een 'Hollands kwartiertje' lekker lullen. k zag Ton Cartall en besefte dat ik de weddenschap verloren had, gelukkig maar. Na twee uur zijn we aan de beurt en de Nederlandse krijgsmacht stormde door een onderaardse tunnel van 150 meter lengte het Stadio Olympico binnen. Mooi stadion waren de eerste gedachten, overdekte zitplaatsen. Hier verdient onze Aron Winter dus zijn pasta!. Het werd een spektakel van licht, muziek en een dirigent die met zijn toverstaf drie orkesten en een gillend vrouwenkoor in bedwang wist te houden. We stonden lekker dichtbij en genoten. Het geheel werd met vuurwerk afgesloten. Eten De maaltijden kon ik omschrijven als PASTA. PASTA, BASTA. Gelukkig altijd veel fruit en af en toe een portie groente. Echt een ontmoetingsplaats, verschi llende culturen bleken ook op verschijlende wijzen hun voedsel tot zich te nemen en soms bleek een vork een hindernis. 4

5 Prestaties Waren die er? Ja zeker, Pemene Osinga goud bij het schennen, sergeant F. Duran zil ver bij het zwem onderdeel Life Saving en sergeant A. Smeets brons bij het Judo tot 86 kg. En natuurlijk die dekselse adjudant Ton Carton, geassisteerd door nog een adjudant, Frits van der Berk, bereikten met de voetballers een plaats in de kwartfinale. De militaire vijtkampers bereikten een fan tastische zesde plaats. Gefeliciteerd, grote klasse op dit evenement, want door vele wereldtoppers werd dit als testmoment op weg naar AtJanta gebruikt. Dislocatie Jammer genoeg was het onmogelijk om landgenoten bezig te zien met hun sport. Totale dislocatie zorgde ervoor, dat kijken naar elkaar onmogelijk werd. nformatie over elkaars presteren was niet te verkrijgen en het begrip Wereldspelen werd minder en eindigde voor de atletiekploeg tenslotte in een atletiekkampioenschap. A met al een prachtige ervaring voor zowel deelne~ mers als begeleiders. De organisatie van dit wereldevenement moet enorm geweest zijn, zowel op sportief als op logistiek gebied en ondanks enige problemen met de communicatie neem ik mijn hoedje diep af voor diegenen, die de 'Primi Giochi Mondiali Militari' mogelijk hebben gemaakt. LO/Sport naar 1998 Sportaccommodatie door maj TOl de Vaan Rome bedankt! ~ portaccommodatie is naast personeel en materieel voor de realisatie van onze doelstellingen een essentiële voorwaarde. Het is wel de minst flexibele, maar tevens de meest duurzame. Jarenlang is dan ook voor het aanleggen, bouwen, renoveren en aanpassen van de verschillende voorzieningen de 'Normering LO/Sportaccommodaties' gehanteerd, tot stand gekomen onder de bezielende leiding van de luitenantkolonel Kok. Niet alleen de normen, welke voorzieningen op welke lokaties, ook de wensen, die de LO/Sportorganisatie als gebruiker aan die voorzieningen stelde, zijn daarin opgenomen. Nu is deze normering zelf onderwerp van renovatie geweest en zijn/worden de programma's van wensen per soort accommodatie, binnen de projectgroep nfra, bijgesteld. De herziene normering is begin dit jaar aan de BLS voorgelegd en inmiddels door hem geaccordeerd. Hoewel in de maand augustus nog enkele door de Directeur Economisch Beheer KL opgeworpen hobbels moesten wo rden overwonnen, tenslotte is er veel geld gemoeid met infrastructuur, kan nu langzamerhand de realisatie worden opgestart van de in de beleidsvisie opgenomen voorzieningen. Dat moment leek de redactie een goed vertrekpunt voor een serie artikelen over infrastructuur La/Sport. Niet om tot in de stuitende details aan te geven hoe alles eruit komt te Zien, maar meer met hel doel wat achtergrondinfonnatie te verstrekken. Hoe alles reilt en zeilt in 'lnfraland', hoe processen verlopen en wie daarin een rol spelen, enzovoort. n de serie zullen, niet noodzakelijkerwijs in deze volgorde. de volgende onderwerpen de revue passeren: normering; plannen; programma's van wensen; programma's van eisen; DGW&T; financiën; doelmatigheid; realisatie; onderhoud; inspectie; opgave van wijzigingen en wl1wwl1d. De normering Om vast te kunnen stellen welk soort sportaccommodatie en in welke hoeveelheid op iedere kazerne aanwezig zou moeten zijn, worden normen gehanteerd. Daarin spelen de navolgende factoren een rol: - het aantal op de kazerne gelegerde militairen (burgers worden niet meegerekend); - opkomstpercentage, hetgeen bepaald wordt door de aard van de eenheid (paraat (70%), opleiding (90%) of staf (70%)); - de klassesterkte (COKL-norm: 15 leerlingen per instructeur); - het aantal beschikbare uren per week (40); - hel percentage binnenuren (60%) en buitenuren (40%); Deze factoren geven tesamen een vermenigvuldigingsfactor voor kazernes met opleidingseenheden, parate eenheden en staven of combinaties daarvan. Deze factor maal het aantal militairen geeft het aantal zaaldelen en grassport -juni verseel velden. Basismodule Omdat doelmatigheid een vast onderdeel van de normering vormt, is ook een minimum aantal militairen per kazerne afgesproken, waarvoor een genormeerde accommodatie zal worden gerealiseerd. Die norm is gesteld op zeshonderd militairen. Voor kazernes van dergelijke omvang is een basismodule ontwikkeld, welke omvat: - een sporthal van 44 bij 24 meter; - een MZV-ruimte (eventueel in combinatie met de sporthal); - een Kracht- & Fitnessruimte; - een grasspoltveld van 100 bij 60 meter; - een universeel veld van 40 bij 40 meter; - een standaard hindernisbaan; - een springaccommodatie; - een werpaccommodatie; - een loopaccommodatie; - een touwbaan van 25 meter; - een kjiminstallatie. 5

6 Afwijkingen Deze basismodule kan op twee manieren worden uitgebreid, kwalitatief en kwantitatief. Kwalitatief als blijkt dal er een bijzondere accommodatie nodig is zoals klimtorens of een touwhindernisbaan. Kwantitatief als blijkt bij het loslaten van de vermenigvuldigingsfactor op het aantal militairen per kazerne dat meer binnen- en buitenaccol11jl1odatîe nodig is. Hierdoor kan hel gebeuren dat een zogenaamde 3 in hal (48 bij 28 meter) of zelfs twee 2 in hallen gebouwd moeten worden. indien (beduidend) minder mjlitairen dan de genoemde 600 op een kazerne werkzaam zijn, dan wordt per situatie bekeken of het niet zinvoller is om tot inhuur van civiele accommodatie over te gaan. Fijnafstemming Op basis van de bovenvermelde rekenmethode is voor iedere kazerne vastgesteld welke accommodatie wordt gerealiseerd. Momenteel vindt nog fijnafstemrning plaats. Eind van dit jaar zal het volledige bouwprogramma tot het jaar 2000 en een voo rlopige optie voor de vij f jaar erna gepubliceerd kunnen worden. TGF - Sport-medisch Sterk worden en heel blijven door drs. Taco Visser "'l U krijgt vandaag een aantal taaktests voor uw U kiezen!" De luide stem van kapitein Klik is goed verstaanbaar voor de leerlingen van het schoobataljon van de 11e Luchtmobiele Brigade, Hij vervolgt het ochtend appel op zondag 10 september met: "U wordt tijdens deze opleiding van twintig weken drie maal getest door TGTF, Aan het begin van de opleiding, na tien weken als de AMOL is afgerond en helemaal aan het eind van de opleiding, De opleiding voor het halen van de rode baret is een fysiek zware opleiding. Ook is bekend dat de groep die solliciteert naar deze opleiding grote verschillen in getraindheid vertoont. Voor opleiders is het dan ook een kunst, een vak apart, om üjdens de opleiding de leerlingen zo fit mogelijk te krijgen, zonder dat daarbij (te)veel blessures ontstaan en leerlingen moeten afhaken. Dit uitgangspunt vormde de aanleiding voor de 'leden van de driehoek' bij het schoolbataljon om rond de tafel te gaan zitten. Kapitein-arts Wassink, luitenant Wim Hoogendoorn (C-LO/Sportgroep school bataljon) en kapitein Pieksma (S3) vroegen TGTF aan te schuiven bij de tafel. Dit gesprek heeft tot gevolg gehad dat het fysieke deel van de opleiding veranderde. Onderzoek TGTF kreeg van het schoolbataljon de opdracht een onderzoek op te starten en te kijken wat het effect van deze veranderingen is. Ongeveer 350 leerlingen van het schoolbataljon nemen deel aan het onderoloek. De A inslfucliecompagnie heeft de start gemaakt, maar ook de B-instmctiecompagnie en de C-insLructiecompagnie werken mee aan het project. Het onderzoek richt zich op drie punten: Fitheid De fitheid van de leerlingen wordt vastgesteld met de taaktests en de conditieproef. De taaktesls bestaan uit een marstest, een tiltest, een draagtest en een graaf test (zie Zandloper, jaargang 2 juf/i 1995, Fysieke fl/lctie-eisen en taaktests). Deze tests worden in het begin, halverwege en aan het einde van de opleiding afgenomen. Blessures Doormiddel van een blessureregistratiesysteem legt de arts vast hoeveel blessures ontstaan, hoe lang de mutaties zijn en hoeveel leerlingen uitvallen tijdens de opleiding. Fysieke belasting Alle fysieke belasting die de leerlingen ondergaan wordt vastgelegd. Hiervoor worden formu lieren gebruikt die de zwaarte van de belasting in een gelal uitdrukt (kwantificeren fysieke belasting). Kaderleden en LO/Sportinstructeurs houden dit per compagnie bij. Uithoudingsvermogen De eerste tien weken van de opleiding (AM OL) worden gebruikt om de algemene fitheid te verbeteren. Door looptrainingen wordt hel uithoudingsvermogen opgevijzeld. Om goede resultaten te bereiken werkt de LO/Sportinstructeur met niveaugroepen, wanneer dat mogelijk is. Vanaf december (onder voorbehoud) zal het uithoudingsvermogen ook gelraind kunnen worden met cardioapparatuur. Stepmachines, loopbanden, fietsergometers, schwinnfietsen en roeiergometers zullen huil intrede doen. Daarbij zal bekeken worden of groeps- of pelotonsgewijs trainen mogelijk is. Krachttraining Het belang van kracht voor de vereiste fitheid van de militair is geen discussiepun t. De stap is dan ook logisch krachttraining standaard op te nemen in de opleidingsgang. Het schoolbataljon op de Oranjekazerne is het eerste opleidjngsinstituut binnen de KoninkJijke Landmacht, die dit stmctureel doet. Onder leiding van sergeant Robert Wanders traint een heel peloton tweemaal per week. n één lesuur van 45 minuten werkt het peloton tien oefeningen voor de belangrijkste spiergroepen af. De werkwijze die gebruikt wordt is als volgt: - trainen in gevechtstenue, zonder schoenen en gevechtsjas; - één sene; - acht tot twaalf herhalingen tot falen; - langzame uitvoering (concentrisch twee seconden, excentrisch vier seconden); 6

7 Zal/d/oper - trainen in tweetallen; - krachttrainingslogboek nauwkeurig bijhouden. Nu wordl nog getraind met de bestaande apparatuur, maar binnenkort zal nieuwe apparatuur beschikbaar komen. Fysieke Training Een bekend principe uit de trainingsleer is: train eerst algemene fitheid en daarna specifieke fitheid. Dit basisprincipe wordt snel uit hel oog verloren, simpel omdat het veel leuker is om specifiek te trainen. Het is toch veel leuker 0111 met een rugzak op en een wapen in de hand het veld in te gaan dan om een extensief duurloopje te doen. Maar als die persoon na twee kilometer uitgeput op z' n rugzak langs de kant van de weg ligt, hebben we niet zoveel meer aan hem. Om eerst een goede basis te leggen is de keuze gemaakt om in de eerste vier weken van de opleiding Fr tot een minimum te beperken. De eerste mars en de eerste veldoefen ing (bivak) vi nden pas plaats in week vier of vijf. De belasting van de Fr wordt geleidelijk opgebouwd. Rustige en zware weken afwisselen Na zware inspanningen verdient het lichaam rust. Een week zwaar trainen vraagt om een aantal dagen herstel. Deze rustdagen moeten bewust van te voren worden ingepland. Het afwisselen van twee zware weken door een lichte week is een mogelijkheid. Dit betekent niet, dat er helemaal geen training plaats mag vinden in die lichte week. De frequentie en de intensiteit van de training moet echter wel duidelijk lager zijn. Ook is de aanbeveling gedaan om in week vier of vijf een rustweek te plannen. n deze periode treden vaak overbelastingsproblemen bij de leerlingen op. Een week met veel theorie en weinig fysiek kan dan genoeg zijn om voldoende te herstellen. Voorlichtingsdag TGTF nodigt alle kaderleden van het schoolbataljon uit voor een voorlichtingsdag in Utrecht. Op deze dag wordt het onderzoek toegelicht, maar wordt vooral wat verteh over belasting en belastbaarheid, algemene trainingsprincipes en over blessures. Meer kennis en inzicht bij de kaderleden die dag in dag uil met de leerlingen werken is van groot belang. Uitgezonden LO/Sportpersoneel sm Bert Wellnekes (buddy: elnl Wim Hoogendoorn) (plaats: Busovaca) NUBE Logtbat Ssvcie NAPO 80, 3509 VB Utrecht sgt Hyco Berg (buddy: kap Johan Groen) (plaats: Siman Han) Dutchbat Griffin ACie Pers Ostgp NAPO 92, 3509 VD Utrecht En daarna Terecht werd de volgende opmerking gemaakt door een van de kaderleden van de A-instructiecompagnie tijdens de voorlichtingsdag: "Maar wat gebeurt er met de vent als die klaar is bij ons z' n rode baret heeft, en paraat wordt". Met deze opmerking werd bedoeld dat de fitheid snel terugloopt. De druk is van de ketel, zeker als uitzending niet direct volgt. Deze groep verd ient zeker aandacht. Een verplicht onderhoudsprogramma is noodzakelijk. Het onderhouden van de algemene fitheid. maar ook van de specifieke vaardigheden die in het veld nodig zijn. Op hel moment dat uitzending bekend wordt, kan de groep in een relatief korte periode naar een hoger niveau getraind worden. Maar ook tijdens de uitzending zal het onderhouden van de fitheid een aandachtspunt moeten zijn. Hierover moet nagedacht worden. Wat zijn effectieve onderhoudsprogranuna's, wat is realiseerbaar bij uitzending, wat kunnen we van andere landen leren, enzovoort. Beren op de weg Natuu rlijk zijn er heel veel punten op te noemen waarom deze veranderi ngen niet of heel moeilijk te realiseren zijn. Geen geschikte infrastructuur voor krachttraining of cardiolraining, een kerstvakantie midden in de opleidingsgang die alles verstoord, een lastige commandant, bureau planning met vaak andere prioriteiten en ga zo maar door. Toch mogen wij ons daardoor niet uit het veld laten slaan. Wij moeten deze taak oppakken, omdat niemand anders dat doet en omdat dat onze verantwoordelijkheid is. En me wij bedoel ik de LOlSportorganisatie en TGTF. Door samenwerking kan meer worden bereikt. Profiteer van elkaars sterke puolen. Uitbreiding / aanvulling van de redactieraad De Zandloper is een informatiebulletin van en voor de LOSporlorganisatie KL. Een van de voorwaarden voor de uitgave van ons blad is het aanleveren en verzamelen van kopy. Ononlbeerlijk hierbij is onder andere de inbreng van de lezers en de inspanningen van de redacteuren. De redactie van de Zandloper moet beschikken over een (zo optimaal mogelijk) aantal redacteuren. Op het ogenblik is er behoefte om het huidige bestand aan redacteuren aan te vullen uit te breiden. Heeft u belangstelling neem dan contact op met de redactie van de Zandloper. Wij zien uw reactie met belangstelling tegemoet. Sm Anton Koteris naar de sectie TGTF Onlangs heeft u in de Zandloper van juli 1995 kunnen lezen dat de aoo (BD) Haico Scharn zijn functie bij de sectie TGTF heeft beëindigd met gebruik rnaking van de regeling UBMO. Met ingang van 30 oktober 1995 is deze functie toegewezen aan de sm Anton Koteris (tot 30 oktober C-LOSporlgroep Jan van Nassaukazerne). Wij feliciteren hem met zijn nieuwe fu nctie en tevens met de daar aan verbonden bevordering tot adjudant. Wij wensen de adjudant Anton Koteris een heel plezierige functievervulling toe. 7

8 Zal/d/oper Plusminus nformatie over het reorganisatietraject door maj Berl Wammes n deze editie slechts één onderwerp van mijn hand, omdat C-LO/Sportorganisatie in zijn 'peptalk' ook uitgebreid aandacht besteed aan de toekomst van de LOlSportorganisatie. Twee Zandlopernummers geleden heb ik beloofd jullie op de hoogte te houden van de ontwikkelingen op het gebied van de Educatie, Cultuur en Sport (ECSPO)-onderhandelingen met NATCO. Onderhandelingen die tol doel hadden te voorkomen, dat twee instanties (NATCO en de LO Sportorganisatie) zich in de toekomst bezig gingen houden met, naar ons idee, hetzelfde vakgebied. De onderhandelingen gingen gepaard met diverse upsatld-downs, waarin beide partijen het afwisselend eens en oneens waren met elkaar. Uiteindelijk kwam er begin oktober een verzoek van de projectofficier NATCO bij de LOSpOltorganisatie binnen om als materiedeskundigell te bezien hoeveel LO/Sportinstructeurs er nodig zouden zijn 0111 de 'avond- en vrijetijdssport' te verzorgen. Onder wiens verantwoordelijkheid deze vorm van sportbeoefening zou plaatsvinden was toen nog een 'open eind '. Op 13 oktober kwam er plotseling groen licht vanuit Project Bureau-Herstructurering KL (PB-HKL). Een kort memo gaf aan dat het NATCO zestien formatieplaatsen beschikbaar stelt aan COKL, de LOSpOltorganisatic tcn bc- Anton Koteris verlaat redactieraad A ruim voor de eerste uitgave van de Zandloper was Anton Kotel;s hierbij betrokken, omdat hij de noodzaak van een communicatie middel binnen de LOSpoltorganisatie onderkende. Een logisch gevolg was, dat hij zitting nam in de redactieraad. Daar is nu een einde aan gekomen. Drukke werkzaamheden ~ gge n hieraan ten grondslag. Koteris: "Met Ruud Makarawung sprak ik vaak over zijn ideeën voor een communicatiemiddel in de LO/ Sportorganisatie. Toen dat allemaal concrete vormen aan ging nemen, werden de gesprekken langer en intensiever. Ondanks dat ik de nodige scepsis had vanwege de drukke werkzaamheden op mijn LO- Sp0l1groep nam ik zitting in de redactieraad. Scepsis. vooral omdat het er allemaal maar even bij moet, net als de projectgroepen uithoudingsvermogen en schoeisel waar ik zitting in heb". "A] snel raakte ik in tijdnood, want iedere k.eer als er een redactieraad vergadering was, was er wel wat. k kreeg steeds meer moeite om een wezenlijke bijdrage te leveren. Daar bij komt nog, dat ik het goed wil doen of helemaal niet. Dus moest ik keuzes gaan maken, emotieloos proberen een prioriteit te stellen en dat heb ik gedaan. Mijn verantwoordelijkheid ligt meer bij de LOlSportgroep dan bij de Zandloper was de uitkomst". hoeve van de realisatie van de 'avolld- en vrijetijdssport'. Ln concreto betekent dit dat het funct ieplafond van de LO Sportorganisatie wordt uitgebreid met zestien functies voor sergeanten instructeur LO/Sport. Hoogstwaarschijnlij k worden deze functies gelijkelijk verdeeld over het BOT- en BBT-bestand. De juiste verdeling van deze plaatsen over de organisatie moet in deze dagen gebeuren, want een gewijzigd realisatiememorandum dient besch ikbaar te zijn vóór de behandeling in tweede termijn door de Legerraad. Door deze ontwikkelingen wordt eens te meer duidelijk dat de ontwikkelingen niet stil staan. Ons militaire LO/ Sportleven blijft gegarandeerd de komende jaren in beweging, maar dat is wel de enige garantie die ik jullie kan geven. Hoopvol is echter, dat wij als LOSporlorganisatie tot nu toe regelmatig beloond worden voor de inspanningen die wij leveren tijdens vaak moeizame onderhandelingen. Niet in de laatste plaats kunnen deze successen geboekt worden, omdat uit de inspanningen in de 'praktij k' blijkt dat we recht van spreken hebben en de klant ons 'produkt' waardeert en zich er maar moeilijk bij neer kan leggen, dat we wel eens ' nee' moeten verkopen. COWFON De Zandloper is een uitgave van en voor de LOlS portorganisatie KL Redactjefraadl Voorziller: Secretaris: Hoofdredacteur: Eindredacteur: Redacteur: Redactje-fkopj jadres ko l P.J. Rommelse ( ) dhr A. Bceuwkcs ( ) aoo R. Gits ( ) aoo J.e. van der Burg (* ) kap H. van der Kanden (* ) kap R.W.A.M. Driever ( ) el nt W. Hoogendoorn (* ) aoo R. Jansen (* ) aoo P. van de Ven ( ) sgt l R.J.G. Tielemans ( ) drst. Visser- TGTF (* ) Redactie Zandloper Kalverstraat 4 Postbus 1009 MPC 12 A 7301 BG Apeldoorn Tel. : PTT: MDTN: Kopijlbrieven dienen uiterlijk de negende van de maand voorafgaande aan de uitgifte maand bij het kopijoldres e zijn Lay-out CDTP)' aoo J.e. van der Burg CDP, Emmen De inhoud van dit blad weerspiegelt niet noodzakelijk de mening van C LO/Sportorganisatie. De redactie bchoudt zich hct recht voor ingediende kopij nict of gedeeltelijk te plaatsen. De inhoud van ingezonden brieven en anikelen blijft voor rekening van de schrijver. Artikelen uit dit blad mogen worden overgenomen mits de bron wordt vermeld. 8

18 tips om te werken aan je eigen inzetbaarheid

18 tips om te werken aan je eigen inzetbaarheid 18 tips om te werken aan je eigen inzetbaarheid Goed, gezond en gemotiveerd aan het werk tot je pensioen? Dat bereik je door kansen te pakken op het werk. Leer aan de hand van onderstaande punten hoe je

Nadere informatie

SPEELWIJZE WERKPLEZIER SPEL - Bladzijde 1 / 11

SPEELWIJZE WERKPLEZIER SPEL - Bladzijde 1 / 11 SPEELWIJZE WERKPLEZIER SPEL - Bladzijde 1 / 11 SPEELWIJZE Werkplezier Spel Heb je plezier in je werk? Dat is een vraag die regelmatig wordt gesteld. Is je antwoord ja, dan is de kunst dit zo te houden.

Nadere informatie

Burn-out: een geluk bij een ongeluk

Burn-out: een geluk bij een ongeluk Burn-out: een geluk bij een ongeluk Als ik Els (39) voor het eerst spreek, is zij al bijna een jaar thuis vanwege een burn-out. Ze werkt zeven jaar als communicatiemedewerker voor een sportbond wanneer

Nadere informatie

Masters hangen aan Eelco's lippen...

Masters hangen aan Eelco's lippen... Masters hangen aan Eelco's lippen... De spanning voor het WK-Masters in Lyon loopt bij de deelnemers aan Project 2015 al danig op. Daarom hebben we Eelco gevraagd of hij een keer met ons wilde praten over

Nadere informatie

[PILOT] Aan de slag met de Hoofdzaken Ster

[PILOT] Aan de slag met de Hoofdzaken Ster [PILOT] Aan de slag met de Hoofdzaken Ster! Hoofdzaken Ster Copyright EffectenSter BV 2014 Hoofdzaken Ster SOCIALE VAARDIGHEDEN VERSLAVING DOELEN EN MOTIVATIE 10 9 8 10 9 8 7 6 4 3 2 1 7 6 4 3 2 1 10 9

Nadere informatie

Klanttevredenheid. Maaltijdvoorziening

Klanttevredenheid. Maaltijdvoorziening 2013 Klanttevredenheid Maaltijdvoorziening Stichting Welzijn Ouderen Soest Molenstraat 8c 3764 TG Soest 035 60 23 681 info@swos.nl www.swos.nl KvK 41189265 In augustus 2013 is aan 208 gebruikers van de

Nadere informatie

Uitgeest, 18 augustus 2014. Betr.: verbeterde toewijzing van taken binnen LCP. Beste allemaal,

Uitgeest, 18 augustus 2014. Betr.: verbeterde toewijzing van taken binnen LCP. Beste allemaal, Uitgeest, 18 augustus 2014 Betr.: verbeterde toewijzing van taken binnen LCP Beste allemaal, Het nieuwe basketbalseizoen staat weer voor de deur en daar hebben we natuurlijk allemaal erg veel zin in. Zoals

Nadere informatie

Samen rekenen... alleen!

Samen rekenen... alleen! veel Inside 2-99 Samen rekenen... leuker dan alleen! Rekenen met een tutor: wat wil je nog meer? Agnes Vosse Dit artikel is eerder gepubliceerd in Willem Bartjens, jaargang 17, januari 1998 1. Inleiding

Nadere informatie

NOORWEGEN. Vertrek: s ochtends moesten we gewoon naar school tot 12 uur. we werden 09-05-2012 13-05-2012

NOORWEGEN. Vertrek: s ochtends moesten we gewoon naar school tot 12 uur. we werden 09-05-2012 13-05-2012 NOORWEGEN 09-05-2012 13-05-2012 Vertrek: s ochtends moesten we gewoon naar school tot 12 uur. we werden door onze ouders naar Schiphol gebracht. Ik zat bij Ilonka in de auto. Op Schiphol gaf meester Hendrie

Nadere informatie

Hoeveel jaar ben je al lid van RWB? 14 jaar.

Hoeveel jaar ben je al lid van RWB? 14 jaar. Het seizoen zit er bijna op, het eerste speelt nog in de nacompetitie voor promotie, de jeugdtoernooien gaan beginnen en we hebben nog twee evenementen te goed om dit voetbalseizoen af te sluiten. Als

Nadere informatie

Sprankelend Spraakmakend Verrassend Inspirerend Waanzinnig

Sprankelend Spraakmakend Verrassend Inspirerend Waanzinnig Grijp je Ambities Sprankelend Spraakmakend Verrassend Inspirerend Waanzinnig Je dromen verwezenlijken in 7 stappen. Grijp je ambities Brengt je dichterbij je ideaal Geeft je inzicht in jouw persoonlijke

Nadere informatie

Nog niet gedaan, ga dit dan echt doen het gaat je echt verder helpen.

Nog niet gedaan, ga dit dan echt doen het gaat je echt verder helpen. In de vorige les ben je gaan onderzoeken wat je droom is en ik hoop dat je het besluit hebt genomen om elke dag te dromen en dat je een moodboard hebt gemaakt. Nog niet gedaan, ga dit dan echt doen het

Nadere informatie

Playing for Success Alkmaar

Playing for Success Alkmaar Playing for Success Alkmaar Nieuwsbrief nummer 2 Opening Playing for Successs een SUCCES!! Vanaf dag één dat we samen zijn gaan werken aan PfS Alkmaar wisten we dat met de deelnemers iets bijzonders gaan

Nadere informatie

SPEELWIJZE LEIDERSCHAPSSPEL

SPEELWIJZE LEIDERSCHAPSSPEL SPEELWIJZE LEIDERSCHAPSSPEL Bij werken, zowel betaald als vrijwillig, hoort leiding krijgen of leiding geven. De vraag wat effectief leiderschap is houdt dan ook veel mensen bezig. De meningen hierover

Nadere informatie

Stap 6. Stap 6: Deel 1. Changes only take place through action Dalai Lama. Wat ga je doen?

Stap 6. Stap 6: Deel 1. Changes only take place through action Dalai Lama. Wat ga je doen? Stap 6. Changes only take place through action Dalai Lama Wat ga je doen? Jullie hebben een ACTiePlan voor het experiment gemaakt. Dat betekent dat je een nieuwe rol en andere ACTies gaat uitproberen dan

Nadere informatie

Sprankelend Spraakmakend Verrassend Inspirerend Waanzinnig

Sprankelend Spraakmakend Verrassend Inspirerend Waanzinnig Grijp je Ambities Sprankelend Spraakmakend Verrassend Inspirerend Waanzinnig Je dromen verwezenlijken in 7 stappen. Grijp je ambities Brengt je dichterbij je ideaal Laat je talenten leven Helpt je het

Nadere informatie

Sta zonder twijfels en vragen, vol overtuiging en vreugde, in jouw authentieke kracht! Dit zegt een enthousiast gebruiker van deze planner:

Sta zonder twijfels en vragen, vol overtuiging en vreugde, in jouw authentieke kracht! Dit zegt een enthousiast gebruiker van deze planner: Boetseweg 47 7895 AV Roswinkel telefoon: 0591 785 780 www.jolandalinders.com e-mail: info@jolandalinders.com IBAN: NL32 KNAB 0729 6439 99 BIC: KNABNL2H KvK nummer: 59561742 BTW nummer: NL155366701B02 Alsjeblieft!

Nadere informatie

Gratis Rapport : Wat Te Doen Voor, Tijdens En Na Je Eerste Marathon. - Eelco de Boer -

Gratis Rapport : Wat Te Doen Voor, Tijdens En Na Je Eerste Marathon. - Eelco de Boer - Gratis Rapport : Wat Te Doen Voor, Tijdens En Na Je Eerste Marathon - Eelco de Boer - Gratis Rapport : Wat Te Doen Voor, Tijdens En Na Je Eerste Marathon Beste lezer, Ik hoop dat jouw doorzettingsvermogen

Nadere informatie

Ik-Wijzer Ik ben wie ik ben

Ik-Wijzer Ik ben wie ik ben Ik ben wie ik ben Naam: Johan Vosbergen Inhoudsopgave Inleiding... 3 De uitslag van Johan Vosbergen... 7 Toelichting aandachtspunten en leerdoelen... 8 Tot slot... 9 Pagina 2 van 9 Inleiding Hallo Johan,

Nadere informatie

Om het geheel een beetje inzichtelijk te krijgen, kun je een tijdsbalk maken, bijvoorbeeld:

Om het geheel een beetje inzichtelijk te krijgen, kun je een tijdsbalk maken, bijvoorbeeld: 1 Bepalen van je doelen en de tijd die je hebt om die te bereiken Een belangrijk trainingsaspect is: Doel = Training. Dat betekent dus ook dat de eerste stap is het bepalen van je einddoel(en). In het

Nadere informatie

VIER EENVOUDIGE TAKTIEKEN OM LASTIGE COLLEGA S VOOR JE TE WINNEN

VIER EENVOUDIGE TAKTIEKEN OM LASTIGE COLLEGA S VOOR JE TE WINNEN E-BLOG VIER EENVOUDIGE TAKTIEKEN OM LASTIGE COLLEGA S VOOR JE TE WINNEN in samenwerken Je komt in je werk lastige mensen tegen in alle soorten en maten. Met deze vier verbluffend eenvoudige tactieken vallen

Nadere informatie

Finale weekend club competitie

Finale weekend club competitie Finale weekend club competitie Ploegentijdrit Zaterdag stond als allereerst de ploegentijdrit op programma. Jawel hoor we moesten als eerste van start. We waren maar met 5 in plaats van 6 man. Start ging

Nadere informatie

Bijlage 2: 3.2 onderzoek

Bijlage 2: 3.2 onderzoek Bijlage : 3. onderzoek Ik heb een onderzoek gedaan naar de fitheid van de kinderen van groep 7 en 8 van de Sint Lambertus school in Asten. Ik heb eerst een enquête afgenomen, en heb daarna testjes afgenomen

Nadere informatie

Relatiespel SPEELWIJZE. www.crearepartners.com. SPEELWIJZE RELATIESPEL - Bladzijde 1 / 9

Relatiespel SPEELWIJZE. www.crearepartners.com. SPEELWIJZE RELATIESPEL - Bladzijde 1 / 9 SPEELWIJZE RELATIESPEL - Bladzijde 1 / 9 SPEELWIJZE Relatiespel De meesten van ons besteden een flink deel van hun tijd aan relaties met anderen. Het is dan ook van groot belang deze contacten zo prettig

Nadere informatie

7 tips voor begeleiding van onrustige kinderen

7 tips voor begeleiding van onrustige kinderen Anne Marie van Bilsen, www.praktijk-deregenboog.nl 1 Titel: 7 tips voor begeleiding van onrustige kinderen Auteur: Anne Marie van Bilsen Omslagontwerp: R.P. da Costa Druk: ebook Uitgever: Praktijk de Regenboog

Nadere informatie

Medewerker interne dienst. Persoonlijke effectiviteit: 2. Accuratesse

Medewerker interne dienst. Persoonlijke effectiviteit: 2. Accuratesse Persoonlijke effectiviteit: 2. Accuratesse Werkt gedurende langere periode nauwkeurig en zorgvuldig, met oog voor detail, gericht op het voorkómen van fouten en slordigheden, zowel in eigen als andermans

Nadere informatie

Presentatie Tekst Top plan (talentontwikkelingsplan) Amy Kouwenberg OABCE1A

Presentatie Tekst Top plan (talentontwikkelingsplan) Amy Kouwenberg OABCE1A Presentatie Tekst Top plan (talentontwikkelingsplan) Amy Kouwenberg OABCE1A INLEIDING Ik heb vandaag een cadeautje meegenomen. Niet voor jullie, maar voor mijzelf. Het cadeautje staat voor de verrassingen

Nadere informatie

ecourse Moeiteloos leren leidinggeven

ecourse Moeiteloos leren leidinggeven ecourse Moeiteloos leren leidinggeven Leer hoe je met minder moeite en tijd uitmuntende prestaties met je team bereikt 2012 Marjan Haselhoff Ik zou het waarderen als je niets van de inhoud overneemt zonder

Nadere informatie

Hans van Rooij VERSTAG

Hans van Rooij VERSTAG Hans van Rooij VERSTAG Colofon Eindredactie Joost Pool Redactie Boris Goddijn Vormgeving Pien Vermazeren Fotografie Boris Goddijn Beeldbewerking Pien Vermazeren Copyright en disclaimer Het overnemen van

Nadere informatie

Menukaart Loopbaanevents. Investeer in jouw talent

Menukaart Loopbaanevents. Investeer in jouw talent Menukaart Loopbaanevents Investeer in jouw talent Inhoud 1. LOOPBAANEVENTS OP LOCATIE... 3 Inleiding... 3 Praktisch... 3 2. TALENT ONTWIKKELEN ( TALENTMANAGEMENT)... 4 (her)ken je Talent/ Kernkwaliteiten...

Nadere informatie

Bonus: Hoe goed ben jij momenteel?

Bonus: Hoe goed ben jij momenteel? Bonus: Hoe goed ben jij momenteel? Blad 1 van 20 Hoe goed ben jij momenteel? Iedereen kan zijn leiderschapsvaardigheden aanzienlijk verbeteren met een beetje denkwerk en oefening. Met deze test krijg je

Nadere informatie

Persoonlijk opleiding plan

Persoonlijk opleiding plan Persoonlijk opleiding plan Een opdrachtgever adviseren Hem vertellen wat jou de beste optie lijkt. Het klopt dat ik deze competenties zo had ingevuld. Ik heb hiermee ervaring doordat ik vaak op forums

Nadere informatie

Les 2 Integratie Leestekst: Begeleid Werken. Introductiefase

Les 2 Integratie Leestekst: Begeleid Werken. Introductiefase Les 2 Integratie Leestekst: Begeleid Werken "Welkom:... " Introductiefase 1. "In de vorige les hebben we weer met een kaart gewerkt. Daarop stonden alle 4 de vragen die we de vorige lessen gebruikt hebben

Nadere informatie

Inventarisatie enquête over het gebruik van videofragmenten bij het onderwijs van Inleiding Staats- en Bestuursrecht

Inventarisatie enquête over het gebruik van videofragmenten bij het onderwijs van Inleiding Staats- en Bestuursrecht Inventarisatie enquête over het gebruik van videofragmenten bij het onderwijs van Inleiding Staats- en Bestuursrecht Faculteit der Rechtsgeleerdheid, Universiteit Leiden Afdeling ICT&O, Cleveringa Instituut,

Nadere informatie

Logistiek medewerker. Persoonlijke effectiviteit: 2. Accuratesse

Logistiek medewerker. Persoonlijke effectiviteit: 2. Accuratesse Persoonlijke effectiviteit: 2. Accuratesse Werkt gedurende langere periode nauwkeurig en zorgvuldig, met oog voor detail, gericht op het voorkómen van fouten en slordigheden, zowel in eigen als andermans

Nadere informatie

Nieuwsbrief 7. Kooijman Racing. ONK Supersport 600. Inhoud:

Nieuwsbrief 7. Kooijman Racing. ONK Supersport 600. Inhoud: Kooijman Racing ONK Supersport 600 Nieuwsbrief 7 Inhoud: - Verslag GAMMA Racing Days - Kooijman Racing start niet in Spa-Francorchamps - ALS-dag in Assen 22 september - Caravan Verhuur Karsten helpt mee

Nadere informatie

INHOUD 1 Introductie van de Roos van Leary 2 De uitwerking van de Roos van Leary 3 Werken met de Roos van Leary

INHOUD 1 Introductie van de Roos van Leary 2 De uitwerking van de Roos van Leary 3 Werken met de Roos van Leary INHOUD 1 Introductie van de Roos van Leary 11 Invloed op anderen 11 De Roos van Leary 13 Kiezen van gedrag 23 Communicatie 26 Uitbreiding van het model 27 Het verhaal en de Roos van Leary 28 2 De uitwerking

Nadere informatie

Evaluatie Back to Basics: De Nieuwe Koers

Evaluatie Back to Basics: De Nieuwe Koers Evaluatie Back to Basics: De Nieuwe Koers nderzoek uitgevoerd in opdracht van: Gemeente Goirle DIMENSUS beleidsonderzoek April 2012 Projectnummer 488 Het onderzoek De gemeente Goirle is eind april 2010

Nadere informatie

Iris marrink Klas 3A.

Iris marrink Klas 3A. Iris marrink Klas 3A. 1 Inhoud. 1- Voorpagina 2- Inhoud, inleiding & mijn mening 3- Dag 1 4- Dag 2 5- Dag 3 6- Dag 4 7- Dag 5 Inleiding. Ik kreeg als opdracht om een dagverslag te maken over Polen. 15

Nadere informatie

Onderhandelen met lef en liefde

Onderhandelen met lef en liefde Lodewijk van Ommeren, directeur van Bureau Zuidema, interviewt Judith Schoenmaeckers Onderhandelen met lef en liefde Dirty tricks? Judith Schoenmaeckers, commercieel directeur bij Randstad, heeft er niets

Nadere informatie

De informatie uit deze stappenwijzer is in heel veel situaties te gebruiken. Bijvoorbeeld:

De informatie uit deze stappenwijzer is in heel veel situaties te gebruiken. Bijvoorbeeld: Inleiding Deze Loopbaan-stappenwijzer is bestemd voor OBP-medewerkers en geeft praktische tips over loopbaanpaden, carrièremogelijkheden en mobiliteit. Ben je toe aan nieuwe uitdaging? Heb je behoefte

Nadere informatie

Spreektekst staatssecretaris Jack de Vries voor de werkconferentie van de Management Development training van het ministerie van Defensie.

Spreektekst staatssecretaris Jack de Vries voor de werkconferentie van de Management Development training van het ministerie van Defensie. Spreektekst staatssecretaris Jack de Vries voor de werkconferentie van de Management Development training van het ministerie van Defensie. Dames en heren, Ik ben nu ruim een jaar staatssecretaris van Defensie.

Nadere informatie

Copyright GolfTON Juli 2016

Copyright GolfTON Juli 2016 1 Veel ouders en spelers hebben vragen over GolfTON. Hieronder een aantal vragen die aan ons gesteld zijn en die duidelijkheid kunnen verschaffen. Wanneer ben je klaar voor het professionele golf? In de

Nadere informatie

Onderwijstechnieken.nl. Opbrengstgericht Werken zonder Groepsplan? Dat Kan!

Onderwijstechnieken.nl. Opbrengstgericht Werken zonder Groepsplan? Dat Kan! Opbrengstgericht Werken zonder Groepsplan? Dat Kan! 1 Inhoudsopgave: Voorwoord pagina 3 Inleiding pagina 4 Hoofdstuk 1 Hoe een middel een doel werd pagina 5 Hoofdstuk 2 Waar het eigenlijk om gaat pagina

Nadere informatie

Uitkomsten Enquête mei 2015

Uitkomsten Enquête mei 2015 Uitkomsten Enquête mei 2015 Inhoud Conclusies 1 Inleiding 2 Antwoorden op de vragen 3 Wat is je geslacht? 3 Wat is je leeftijd? 3 Wat beschrijft jouw (werk) situatie het beste? 4 Hoe vaak lees je de nieuwsbrief?

Nadere informatie

René op vakantie. 10-17 mei 2013 P U T T E N

René op vakantie. 10-17 mei 2013 P U T T E N René op vakantie 10-17 mei 2013 P U T T E N Begeleider Theo Vrijdag 10 mei Vertrek naar Landal Tegen 12 uur rijdt de Tendens bus de Ranonkelweg in en René straalt als hij mij ziet. Na de lunch nemen we

Nadere informatie

Werkboek bij e-book Hoe wordt je een gelukkiger mens met jouw emoties en gevoelens? Hoe word je een gelukkiger mens met jouw emoties en gevoelens

Werkboek bij e-book Hoe wordt je een gelukkiger mens met jouw emoties en gevoelens? Hoe word je een gelukkiger mens met jouw emoties en gevoelens Werkboek bij het e-book Hoe word je een gelukkiger mens met jouw emoties en gevoelens (om te printen en in te vullen!) Tip: het bestand is opgemaakt in A5 (stel je printer in op twee pagina s per vel!).

Nadere informatie

Winnen en behouden van nieuwe cliënten

Winnen en behouden van nieuwe cliënten Winnen en behouden van nieuwe cliënten Dat is de kracht van het zelfstandig ondernemerschap in tegenstelling tot de grote bedrijven. Alles draait om het vertrouwen van jouw cliënt in jouw professionaliteit.

Nadere informatie

Het functioneringsgesprek

Het functioneringsgesprek Het functioneringsgesprek Gewoon betrokken Werknemer Het functioneringsgesprek Gewoon betrokken Inhoudsopgave Inleiding... 5 Wat is een functioneringsgesprek?... 7 Waarom is een functioneringsgesprek

Nadere informatie

Bijlage 3 Samenvatting onderzoek HAN naar werkzame factoren vanuit gebruikersperspectief

Bijlage 3 Samenvatting onderzoek HAN naar werkzame factoren vanuit gebruikersperspectief Bijlage 3 Samenvatting onderzoek HAN naar werkzame factoren vanuit gebruikersperspectief In 2016 (februari tot juli) hebben acht studenten, in totaal 3 groepen, van de Hogeschool Arnhem Nijmegen nader

Nadere informatie

Employee Support en Menea

Employee Support en Menea Employee Support en Menea Sinds de aankondiging in april heb je de adviseurs van Employee Support bij Philip Morris kunnen zien om jou en je collega's te ondersteunen en bij te staan. Gelukkig hebben veel

Nadere informatie

Als je nog steeds hoopt dat oplossingen buiten jezelf liggen dan kun je dit boekje nu beter weg leggen.

Als je nog steeds hoopt dat oplossingen buiten jezelf liggen dan kun je dit boekje nu beter weg leggen. Theoreasy de theorie is eenvoudig. Je gaat ontdekken dat het nemen van verantwoordelijkheid voor je eigen denken en doen dé sleutel is tot a beautiful way of life. Als je nog steeds hoopt dat oplossingen

Nadere informatie

Test: Je ouders als studie oriëntatiecoach

Test: Je ouders als studie oriëntatiecoach Test: Je ouders als studie oriëntatiecoach Je ouders kunnen perfecte last minute studie oriëntatiecoaches zijn, maar weten ze eigenlijk wel wat je dromen en ambities zijn? En omgekeerd: weet jij hoe jouw

Nadere informatie

COMMUNICATIE technieken. voor leidinggevenden

COMMUNICATIE technieken. voor leidinggevenden COMMUNICATIE technieken voor leidinggevenden Een training van COMMUNICERENENZO Mensen zijn belangrijk. Resultaten ook Mensen zijn belangrijk en waardevol. Resultaten worden behaald dankzij mensen. Zij

Nadere informatie

DE ROZENTUIN- KAMP AMERSFOORT Docentenhandleiding

DE ROZENTUIN- KAMP AMERSFOORT Docentenhandleiding DE ROZENTUIN- KAMP AMERSFOORT Docentenhandleiding DE ROZENTUIN- KAMP AMERSFOORT Docentenhandleiding Door : Priscilla de Kock Joey Larioza Wesley van Vliet Cursus: Minor, Tweede Wereldoorlog Educatie Docent:

Nadere informatie

Kids United Inhoudsopgave. Kids United Voorwoord Henk Sijtsma. Inhoudsopgave 02 Voorwoord 03 Terugblik 04 Samenwerking 08 Hoofdsponsor 10

Kids United Inhoudsopgave. Kids United Voorwoord Henk Sijtsma. Inhoudsopgave 02 Voorwoord 03 Terugblik 04 Samenwerking 08 Hoofdsponsor 10 Kids United Inhoudsopgave Kids United Voorwoord Henk Sijtsma Inhoudsopgave 02 Voorwoord 03 Terugblik 04 Samenwerking 08 Hoofdsponsor 10 Enthousiast, gedreven, betrokken, respect: dat waren de woorden die

Nadere informatie

September 2013. Mocht je leuk nieuws, weetjes of iets anders hebben voor onze nieuwsbrief, mail dit dan naar nieuwsbrief@judoklub-tilburg.nl.

September 2013. Mocht je leuk nieuws, weetjes of iets anders hebben voor onze nieuwsbrief, mail dit dan naar nieuwsbrief@judoklub-tilburg.nl. Van de redactie Het is nu alweer een jaar geleden dat we zijn begonnen met deze nieuwsbrief. Er is in het afgelopen sportseizoen veel gebeurt. Veel nieuwe banden, slips en ook natuurlijk niet te vergeten

Nadere informatie

Evaluatie weblectures bij FLOT. aanleiding

Evaluatie weblectures bij FLOT. aanleiding Evaluatie weblectures bij FLOT aanleiding In september 2013 is bij de lerarenopleiding wiskunde van FLOT gestart met het project weblectures. Het plan was om deze in te zetten bij de cursussen calculus

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF JEUGD & JONGEREN December 2015. Column van Puck. Hallo Allemaal,

NIEUWSBRIEF JEUGD & JONGEREN December 2015. Column van Puck. Hallo Allemaal, NIEUWSBRIEF JEUGD & JONGEREN December 2015 Agenda Column van Puck 4 December Auti Soos 11 december Soep- en spellenavond 12 december Auti Actie Dag 29 december AutiJongerenCafé Vanaf Januari 2016 Auti

Nadere informatie

Hoofdstuk 2. Contact maken, inlichtingen verstrekken en onderhandelen

Hoofdstuk 2. Contact maken, inlichtingen verstrekken en onderhandelen Hoofdstuk 2 Contact maken, inlichtingen verstrekken en onderhandelen 48 Gangbare uitdrukkingen bij contact maken en onderhandelen De meeste zinnen die in dit overzicht staan, zijn formeel. U kunt deze

Nadere informatie

De hooggevoelige ondernemer

De hooggevoelige ondernemer De hooggevoelige ondernemer Vraag en antwoordboek Drs. Bas van Vugt 1 Ten geleide: Aan de hand van praktische lezersvragen legt Bas uit wat hooggevoeligheid en de hooggevoelige ondernemer is. Tevens komen

Nadere informatie

De Budget Ster: omgaan met je schulden

De Budget Ster: omgaan met je schulden De Budget Ster: omgaan met je schulden Budget Ster Copyright EffectenSter BV 2014 Budget Ster MOTIVATIE EN VERANTWOORDELIJKHEID STRESS DOOR SCHULDEN BASISVAARDIGHEDEN STABILITEIT FINANCIEEL ADMINISTRATIEVE

Nadere informatie

Verdedigen is moeilijk

Verdedigen is moeilijk Verdedigen is moeilijk door Ig Nieuwenhuis En, gegeven onze uitslag, schatten ook. Wij vonden allebei dat we fouten gemaakt hadden (er komen er een paar voorbij) en dachten dat we ondanks dat wel iets

Nadere informatie

SPORT en Conditie. Bron: www.wiskunde-vmbo.nl/.../module%202%20sport%20en%20conditie%202010.doc Module 2. Datum:...

SPORT en Conditie. Bron: www.wiskunde-vmbo.nl/.../module%202%20sport%20en%20conditie%202010.doc Module 2. Datum:... Module 2 SPORT en Conditie Datum:... Leerling:... Klas:... Dit ga je doen Je leert vanuit de theorie wat er precies bedoeld wordt met conditie, en waarom het zo belangrijk is. Want wanneer is je conditie

Nadere informatie

Timemanagement? Manage jezelf!

Timemanagement? Manage jezelf! Timemanagement? Manage jezelf! Trefwoorden Citeren timemanagement, zelfmanagement, stress, overtuigingen, logische niveaus van Bateson, RET, succes citeren vanuit dit artikel mag o.v.v. bron: www.sustrainability.nl

Nadere informatie

INZETBAARHEIDS ASSESSMENT

INZETBAARHEIDS ASSESSMENT INZETBAARHEIDS ASSESSMENT Hoe werkt dat? INSTRUCTIE: Vragenlijst: Dit is een vragenlijst die is gemaakt om een beeld te krijgen van je inzetbaarheid. Het is hierom belangrijk dat je de vragenlijst zo eerlijk

Nadere informatie

Y-choice. Luister naar De keuzes die je maakt van Van Dik Hout. Het nummer staat op de CD Het beste van 1994-2001. De songtekst vind je in bijlage 1.

Y-choice. Luister naar De keuzes die je maakt van Van Dik Hout. Het nummer staat op de CD Het beste van 1994-2001. De songtekst vind je in bijlage 1. Kiezen Opwarmertje Een eigen keuze (Naar: Kiezels 10 e jaargang, nr. 5) Laat één jongere beginnen met het noemen van een drietal belangrijke zaken uit zijn leven, bijvoorbeeld iemand kiest scooter, voetbal

Nadere informatie

HET PROJECTPLAN. a) Wat is een projectplan?

HET PROJECTPLAN. a) Wat is een projectplan? HET PROJECTPLAN a) Wat is een projectplan? Vrijwel elk nieuw initiatief krijgt de vorm van een project. In het begin zijn het wellicht vooral uw visie, ideeën en enthousiasme die ervoor zorgen dat de start

Nadere informatie

Weer naar school. De directeur stapt het toneel op. Goedemorgen allemaal, zegt hij. * In België heet een mentor klastitularis.

Weer naar school. De directeur stapt het toneel op. Goedemorgen allemaal, zegt hij. * In België heet een mentor klastitularis. Weer naar school Kim en Pieter lopen het schoolplein op. Het is de eerste schooldag na de zomervakantie. Ik ben benieuwd wie onze mentor * is, zegt Pieter. Kim knikt. Ik hoop een man, zegt ze. Pieter kijkt

Nadere informatie

Reflectieverslag mondeling presenteren

Reflectieverslag mondeling presenteren Reflectieverslag mondeling presenteren Naam: Registratienummer: 900723514080 Opleiding: BBN Groepsdocente: Marjan Wink Periode: 2 Jaar: 2008 Inleiding In dit reflectieverslag zal ik evalueren wat ik tijdens

Nadere informatie

COMMUNICATIE training. effectief communiceren met iedereen

COMMUNICATIE training. effectief communiceren met iedereen COMMUNICATIE training effectief communiceren met iedereen Een training van COMMUNICERENENZO Mensen zijn belangrijk. Resultaten ook Mensen zijn belangrijk en waardevol. Resultaten worden behaald dankzij

Nadere informatie

Ik wilde een opdracht ontwikkelen voor leerlingen die voldoet aan de uitgangspunten van competentiegericht leren.

Ik wilde een opdracht ontwikkelen voor leerlingen die voldoet aan de uitgangspunten van competentiegericht leren. 1/5 Fase 1: Wat wilde ik bereiken? Handelen/ ervaring opdoen Ik wilde een opdracht ontwikkelen voor leerlingen die voldoet aan de uitgangspunten van competentiegericht leren. De opdracht wilde ik zo ontwikkelen,

Nadere informatie

Het perspectief van een kind of jongere zien. Coaching bij (dreigende) uitval

Het perspectief van een kind of jongere zien. Coaching bij (dreigende) uitval Het perspectief van een kind of jongere zien Coaching bij (dreigende) uitval 12 oktober 2017 T A L E N T Slim Begeleiden Albert Kaput Vastlopen Hoe ervaren jongeren de boodschappen die zij uit hun omgeving

Nadere informatie

PREVIEW. Probeer nu 1 dag DAVID DE JONGE JAREN VAN VIJF DAGEN: GOD, SPORT & JEZELF MET PRAKTISCHE, SPORT- EN PERSOONLIJKE VOORBEELDEN

PREVIEW. Probeer nu 1 dag DAVID DE JONGE JAREN VAN VIJF DAGEN: GOD, SPORT & JEZELF MET PRAKTISCHE, SPORT- EN PERSOONLIJKE VOORBEELDEN PREVIEW Probeer nu 1 dag DE JONGE JAREN VAN DAVID VIJF DAGEN: GOD, SPORT & JEZELF MET PRAKTISCHE, SPORT- EN PERSOONLIJKE VOORBEELDEN DAG 1 GOD ZIET JOU ZITTEN! Het is niet leuk om buitengesloten te worden,

Nadere informatie

LESGEVEN IS TOPSPORT. www.cps.nl/lesgevenistopsport

LESGEVEN IS TOPSPORT. www.cps.nl/lesgevenistopsport www.cps.nl/lesgevenistopsport IK BEN Marc Lammers. COACH VAN HET BELGISCH DAMESHOCKEYTEAM. EERDER WAS IK BONDSCOACH VAN SPANJE EN HET NEDERLANDS DAMESHOCKEYTEAM. MET NEDERLAND WON IK EEN gouden medaille

Nadere informatie

HEY WAT KAN JIJ EIGENLIJK GOED? VERKLAP JE TALENT IN 8 STAPPEN

HEY WAT KAN JIJ EIGENLIJK GOED? VERKLAP JE TALENT IN 8 STAPPEN E-blog HEY WAT KAN JIJ EIGENLIJK GOED? VERKLAP JE TALENT IN 8 STAPPEN In talent & groei Het is belangrijk om je talent goed onder woorden te kunnen brengen. Je krijgt daardoor meer kans om het werk te

Nadere informatie

Het nieuwe bestuur stelt zich graag even voor

Het nieuwe bestuur stelt zich graag even voor Het nieuwe bestuur stelt zich graag even voor Bestuur Born Atletiek Totaal Even voorstellen, Beste atleten en ouders, wellicht heeft u er nooit zo bij stil gestaan maar achter de schermen is de Stichting

Nadere informatie

Vet-killer 320 Workout Introductie (eerste deel) Door: Jesse van der Velde http://vetkillerworkout.nl/index2.php

Vet-killer 320 Workout Introductie (eerste deel) Door: Jesse van der Velde http://vetkillerworkout.nl/index2.php Vet-killer 320 Workout Introductie (eerste deel) Door: Jesse van der Velde http://vetkillerworkout.nl/index2.php Copyright 2011 Jesse van der Velde Alle rechten voorbehouden. 1 Introductie Welkom bij de

Nadere informatie

ASSERTIVITEIT. beter communiceren vanuit jezelf

ASSERTIVITEIT. beter communiceren vanuit jezelf ASSERTIVITEIT beter communiceren vanuit jezelf Een training van COMMUNICERENENZO Mensen zijn belangrijk. Resultaten ook Mensen zijn belangrijk en waardevol. Resultaten worden behaald dankzij mensen. Zij

Nadere informatie

Susanne Hühn. Het innerlijke kind. angst loslaten

Susanne Hühn. Het innerlijke kind. angst loslaten Susanne Hühn Het innerlijke kind angst loslaten Inhoud Inleiding 7 Hoe ontstaat angst? 11 Wegen uit de angst 19 Het bange innerlijke kind leren kennen 35 Meditatie Het bange innerlijke kind leren kennen

Nadere informatie

Leer- en Ontwikkelingsspel

Leer- en Ontwikkelingsspel SPEELWIJZE LEER- EN ONTWIKKELINGSSPEL - Bladzijde 1 / 13 SPEELWIJZE Leer- en Ontwikkelingsspel Leren en ontwikkelen spelen een belangrijke rol in onze samenleving. Veranderingen op allerlei gebied volgen

Nadere informatie

Periode: CBT examens 15 april t/m 30 april 2014

Periode: CBT examens 15 april t/m 30 april 2014 Periode: CBT examens 15 april t/m 30 april 2014 1. Doet u dit examen voor de eerste keer of gaat het om een herexamen? Eerste keer 279 70% Herexamen 104 26% Niet beantwoord 16 4% Totaal 399 2. Als de voorlopige

Nadere informatie

Instructie voor leerlingen.. 5. Gebruik van de lesbrieven. 6. Lesbrief: Wat wil je zijn en worden.. 7. Wat wil je zijn en worden.

Instructie voor leerlingen.. 5. Gebruik van de lesbrieven. 6. Lesbrief: Wat wil je zijn en worden.. 7. Wat wil je zijn en worden. VOORBEELD DE KLAS ALS TEAM (LEERLINGENBOEK) INHOUDSOPGAVE Instructie voor leerlingen.. 5 Gebruik van de lesbrieven. 6 Lesbrief: Wat wil je zijn en worden.. 7 Wat wil je zijn en worden. 11 Wat wil je zijn

Nadere informatie

Hoe bouw ik een goede website?

Hoe bouw ik een goede website? Hoe bouw ik een goede website? Inleiding Stel, u heeft een eigen bedrijf en u wilt een website. U hebt gezien dat u zelf een site kunt bouwen met behulp van gratis tools die sommige providers aanbieden.

Nadere informatie

Samenwerken èn netwerken

Samenwerken èn netwerken Samenwerken èn netwerken Stappenplan voor versterken van zelforganisaties Auteurs Saskia van Grinsven en Jamila Achahchah Fotografie: Guillermo Dazelle MOVISIE Juni 2012 Inleiding Voor je ligt een stappenplan

Nadere informatie

Check-in. De zin van het leven is de zin die je er zelf aan geeft. 6 De Z-factor

Check-in. De zin van het leven is de zin die je er zelf aan geeft. 6 De Z-factor Check-in De zin van het leven is de zin die je er zelf aan geeft. Wim T. Schippers D it boek gaat over zingeving. We richten ons vooral op zingeving in ons werk. Wij noemen dat de Z-factor. Wij geloven

Nadere informatie

Bereik je ideale gewicht

Bereik je ideale gewicht Robert van der Wulp Beste Lezer, Gewicht speelt een belangrijke rol bij het fietsen. Het is niet alleen maar een gezondheidsaspect. Sterker nog: veel fietsers willen graag richting ondergewicht. Alles

Nadere informatie

Het restaurant in Otterlo.

Het restaurant in Otterlo. Het verslag van mijn spontane actie/uitdaging handbikend van Enschede naar Scherpenzeel en terug. Een totale afstand van 259,92 km en heb hier zowel de zaterdag als de zondag 12 uur over gedaan (inclusief

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF Jaargang 13 Nummer 5 3 december 2012. 1.Beste ouders,

NIEUWSBRIEF Jaargang 13 Nummer 5 3 december 2012. 1.Beste ouders, NIEUWSBRIEF Jaargang 13 Nummer 5 3 december 2012 1.Beste ouders, December is altijd een drukke maand op school. We zijn op school druk in de weer met allerlei activiteiten rondom Sinterklaas en Kerst.

Nadere informatie

Welkom! Bij de kennismaking met Acceptance and Commitment Therapy (ACT)

Welkom! Bij de kennismaking met Acceptance and Commitment Therapy (ACT) Welkom! Bij de kennismaking met Acceptance and Commitment Therapy (ACT) Even mezelf voorstellen Boeken - Jansen, G.: Denk wat je wilt, doe wat je droomt - Jansen, G.: Leef! - Jansen, G.: Laat los: ruimte

Nadere informatie

Wat is PDD-nos? VOORBEELDPAGINA S. Wat heb je dan? PDD-nos is net als Tourette een neurologische stoornis. Een stoornis in je hersenen.

Wat is PDD-nos? VOORBEELDPAGINA S. Wat heb je dan? PDD-nos is net als Tourette een neurologische stoornis. Een stoornis in je hersenen. Wat is PDD-nos? 4 PDD-nos is net als Tourette een neurologische stoornis. Een stoornis in je hersenen. Eigenlijk vind ik stoornis een heel naar woord. Want zo lijkt het net of er iets niet goed aan me

Nadere informatie

euzedossier ouderparticipatie keuzedossier vmbo osb in de onderbouw theoretische leerweg

euzedossier ouderparticipatie keuzedossier vmbo osb in de onderbouw theoretische leerweg euzedossier ouderparticipatie keuzedossier vmbo osb in de onderbouw theoretische leerweg Op vijf bladzijden in het werkboek wordt de medewerking van de ouders of verzorgers van de leerlingen gevraagd.

Nadere informatie

Zaken voor mannen. Verhalen van mannen met epilepsie

Zaken voor mannen. Verhalen van mannen met epilepsie Zaken voor mannen Verhalen van mannen met epilepsie Introductie Niet alle mannen vinden het prettig om over hun gezondheid te praten. Ieder mens is anders. Elke man met epilepsie ervaart zijn epilepsie

Nadere informatie

Op zoek naar een leuke baan? WSD-Groep helpt je op weg!

Op zoek naar een leuke baan? WSD-Groep helpt je op weg! Op zoek naar een leuke baan? WSD-Groep helpt je op weg! leuk en zinvol werk passend bij wat jij kunt gezelligheid met collega s je eigen salaris verdienen Jo Arts, assistent-kok: Van thuis zitten word

Nadere informatie

Een van de agenten komt naar hem toe. Nou, het is me het dagje wel, zegt hij. Nu zijn er toch rellen in de stad.

Een van de agenten komt naar hem toe. Nou, het is me het dagje wel, zegt hij. Nu zijn er toch rellen in de stad. Een dode De voetbalwedstrijd is afgelopen. Het stadion is bijna leeg. Het is koud, de zon schijnt bleek. Munck staat op de tribune van vak H en staart naar de dode man op de bank. Wat vreselijk, denkt

Nadere informatie

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden 1 Camino Anders Bekeken 2016 Pelgrims met een visuele beperking wandelen naar Santiago de Compostela Stichting Anders Bekeken Het meest essentiële zie je niet met je ogen, maar met je hart. Uit Le Petit

Nadere informatie

Hoe bent u bij Little People terecht gekomen?

Hoe bent u bij Little People terecht gekomen? Resultaten enquête Little People Hoe bent u bij Little People terecht gekomen? Via internet Via kennissen/vrienden/bekenden Anders nl. 33% 24% 43% Anders nl. Via directeur Paesacker Advertentie krant Via

Nadere informatie

Start to Move door Leo Neuteboom

Start to Move door Leo Neuteboom Start to Move door Leo Neuteboom 7 november 2015 Waarom start to Move? Ik wil dat iedereen verantwoord kan ( leren ) bewegen. Tijdens een bostraining zag ik adspirant sporters ouderwets de vergane trimbaan

Nadere informatie

i n f o r m a t i e e n we e t j e s v a n e n v o o r SINTERMERTEN b r u g k l a s s e r s

i n f o r m a t i e e n we e t j e s v a n e n v o o r SINTERMERTEN b r u g k l a s s e r s i n f o r m a t i e e n we e t j e s v a n e n v o o r SINTERMERTEN b r u g k l a s s e r s Jullie hebben er lang op moeten wachten, maar eindelijk is hier dan de digitale versie van Mugnieuwzzz, met iedere

Nadere informatie

Timemanagement Kerngebieden onderscheiden

Timemanagement Kerngebieden onderscheiden Timemanagement Als manager heb je veel verschillende werkzaamheden: je geeft leiding aan je medewerkers, maar je hebt ook je eigen taken. Je hebt met je medewerkers te maken, met andere collega s en afdelingen

Nadere informatie