M E E R D A N E E N W O O R D

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "M E E R D A N E E N W O O R D"

Transcriptie

1 Infokrantje Patrick Van Speybroeck M E E R D A N E E N W O O R D BELGIË-BELGIQUE P.B. - P.P EVERGEM BC Verschijnt driemaandelijks, 3 de jaargang, nr. 5, mei 2008 V.U.: Van Damme Lies en De Maesschalck Philip, Arendstraat 5, 9000 Gent Kantoor van uitgifte: Evergem

2 INHOUD Voorwoord van Patrick De trots van DIFAM Een gesprek met twee fiere vrouwen. De mijn in San Miguel Ixtahuacán Een gouden berg met een gouden toekomst? (deel II) Iets om nooit te vergeten Belgen op bezoek bij DIFAM. Studiebeurzen voor jongeren Studenten aan het woord. Gerealiseerde projecten in 2008 Een overzicht.

3 VOORWOORD Beste Vrienden van DIFAM, Het volgende nummer van Difam ligt terug voor U. Dit jaar was ik terug enkele weken in San Miguel. Zoals gewoonlijk bruiste het er bij DIFAM van de energie De auditoren kwamen naar jaarlijkse gewoonte het ganse project doorlichten en er was ook het bezoek van DISOP België. Zij kwamen kijken naar de vooruitgang in één van de afdelingen van DIFAM, het project Duurzame Landbouwontwikkeling en Voedselzekerheid. Gustavo is verantwoordelijk voor dit project. Hij werkt in de verschillend aldea s (dorpsgemeenschappen) voor de promotie van biolandbouw. Dit bestaat vooral uit de bescherming van de ondergrond tegen erosiedoor het aanplanten van natuurlijke barrières (bv. fruitbomen of grassen voor de dieren). Gustavo werkt ook aan herbebossing en verantwoorde houtkap. Boeren krijgen vorming in zaken die zij voorheen nooit uitoefenden zoal bv. het zaaien van groenvoeder voor de dieren of het kweken van dieren in gesloten ruimten. Dieren zoals kippen, geiten of schapen leefden voorheen in kuddes die vooral gehoed werden door kleine kinderen. Doordat de dieren vrij rond liepen werden de gewassen gemakkelijk beschadigd, kippen scharrelden en geiten aten jonge boompjes kaal. De natuurlijke herbebossing werd hierdoor teniet gedaan. Aan de boeren wordt nu geleerd om loslopende dieren op te sluiten en semi-intensieve veeteelt wordt gepromoot. Hoevekippen kosten momenteel gemakkelijk 7 en dit helpt Gustavo om de boeren te motiveren hun kippen te laten inenten voor 0,50. Het is een lange weg, maar de noodzaak verplicht ons om andere wegen in te slaan. In de mate van het mogelijke zouden we graag begin volgend jaar van start gaan met de bouw van ons ziekenhuisje. De eerste steenlegging

4 proberen we te laten samenvallen met een bezoek van Vrienden uit België in het voorjaar. Door in verschillende fasen te werken, kunnen we zo snel mogelijk beginnen en moeten we geen jaren wachten op het samenbrengen van voldoende fondsen voor de volledige constructie. De bouw van het ziekenhuisje, dichtbij het kruispunt van de drie doelgemeenten, op een hoogte van 2.750m brengt met zich mee dat er zeker een verwarmingsinstallatie zal nodig zijn. De installatie van deze verwarming, waterpompen en regenwatertanks zal ongeveer kosten. Er is dus nog heel wat te sparen, maar met een hart vol vertrouwen doen we verder! In dit krantje besteden we nog extra aandacht aan het project van studiebeurzen voor jongeren met weinig mogelijkheden. Ons project van het eerste uur: Studiebeurzen voor jongeren heeft al 17 jaar ontelbare jongeren aan een diploma en werk geholpen en dit met de steun van zeer veel families in België. Maandelijks storten mensen hun vrijwillige bijdrage voor deze jongeren, die vroeg of laat met hun diploma voor zichzelf en hun familie zullen kunnen instaan. Herinner U het Chinese spreekwoord: Als iemand honger heeft, leer hem dan vissen, in plaats van hem een vis te geven. Door studie lossen vele problemen zichzelf op, ik noem er maar enkele: armoede, gezondheidsproblemen door gebrek aan hygiëne, gezinsplanning, Verder in dit boekje laten we enkele studenten aan het woord. Alvast veel leesgenot! Patrick Van Speybroeck

5 DE TROTS VAN DIFAM Een gesprek met twee fiere vrouwen Andrea en Anselma waren één van de eerste kredietnemers van DIFAM. Ondertussen maken ze al bijna negen jaar gebruik van het microkredietsysteem en hebben ze al een hele weg afgelegd. Zo hebben ze vorig jaar een spaarcyclus kunnen overslaan omdat ze de afgelopen jaren genoeg geld konden sparen. Vroeger was hun gezin afhankelijk van de inkomsten van hun man. Nu beschikken beide vrouwen over hun eigen kapitaal. Hun gezin heeft hierdoor meer inkomenszekerheid dan vroeger. En de vrouwen blijven nieuwe uitdagingen aangaan. Zo is Anselma lid geworden van de raad van bestuur We hadden een gesprek met de trots van DIFAM! Anselma, waarom ben je in de raad van bestuur gekomen? Anselma: Ik ben de secretaris van de Groep van Vrouwen van Subchal Vista Hermosa. Ik zet me heel graag in voor mijn groep en dankzij DIFAM heb ik al veel bereikt in mijn leven. Daar ben ik uiteraard heel gelukkig om. Toen Enma en Rosi van DIFAM mij vroegen om lid te worden van de raad van bestuur, heb ik dit dan ook heel graag aanvaard. Wat hebben jullie gedaan met jullie spaargeld vorig jaar? (Anselma had Quetzal, Andrea Quetzal) Anselma: Ik heb een bevloeiingsinstallatie gekocht voor een aardappelveld met een oppervlakte van 3000m². Andrea: Ik heb 3 runderen gekocht. Twee melkkoeien die al een kalf hebben en één stier. En wat doen jullie nu, nu het spaargeld is opgebruikt? Anselma: Ik heb terug een lening aangevraagd van Q. Op 6 maand tijd heb ik al 2.940Q gespaard. Andrea: Ook ik heb terug een lening gevraagd, van Q. Op 6 maand heb ik 4.800Q kunnen sparen.

6 Een excellent resultaat! Waarom hebben jullie nu terug geld geleend? Andrea: Ik kocht meststoffen om te verkopen in mijn winkeltje. Daarnaast kocht ik ook plantgoed om 3.000m² aardappelen te planten. Anselma: Ik heb een drachtige koe gekocht en plantgoed om 3.000m²aardappelen te planten. Hebben jullie er nu geen problemen mee om terug te werken om het kapitaal en de interesten terug te verdienen? Andrea: Ik werk graag en nu de kinderen groot zijn, heb ik meer tijd. Het feit dat ik met geleend geld werk, helpt mij ook omdat ik elke maand verplicht moet sparen. We hebben hierover vorming gekregen. Anselma: Ook ik werk graag. Bovendien stimuleert de groep mij om te sparen. Ik hoor van anderen dat ze grond kopen met hun spaargeld, waarom hebben jullie dat niet gedaan? Anselma: Ik weet het niet. Andrea: Ik heb wel een grond gekocht, zo een 1.000m² voor hout en bosgrond. Anselma en Andrea

7 DE MIJN VAN SAN MIGUEL IXTAHUACÁN Een gouden berg met een gouden toekomst? In het vorige DIFAM-krantje bekeken we de impactvan de mijnbouw op de bevolking van San Mguel en dit op vlak van milieu, gezondheid, het socioeconomische en culturele leven. Nu belichten we de productie en de winstverdeling van de mijn en maken we een vergelijking met de Verenigde Staten. Tot slot formuleren we een aantal algemene conlcusies. Productie en winstverdeling: ons per jaar of kilo goud per jaar. - Prijs per ons is 640 Dollar of USD of Euro per jaar. - Vergelijkende winstverdeling tussen hoe het actueel in Guatemala gebeurt en hoe het zou gebeuren in de Verenigde Staten mocht de mijn Marlin daar gelegen zijn. Guatemala V.S. Winst voor de firma 66% 51% Deel voor de Regering van het land 29% 16% Grondeigenaars, werknemers en lokale gemeenschap 5% 33% Algemene conclusies: De streken waar reeds aan mijnbouw wordt gedaan of waar proeven worden gedaan vallen meestal samen met de streken waar de indianen leven. Guatemala is een bergland met heel veel watervoorraden, voldoende voor de hele bevolking, maar toch hebben vele mensen nog geen drinkbaar water in huis. Er zijn ook veel zuivere rivieren voor bevloeiingen van percelen voor groententeelt. Maar de mijnbouw is stillaan bezig met de watervvoorraden op te kopen voor het uitspoelen van de ertsen. Het grote stuwmeer met spoelwater heeft een zodanig onnatuurlijke groen blauwe kleur dat we enkel maar het

8 ergste kunnen vermoeden. We houden ons hart vast als door één of andere natuurramp bv., de dijk zal doorbreken en het zwaar bevuilde water de onderliggende gebieden voor altijd onbewoonbaar zullen maken en de aarde zullen veranderen in woestijn. Als we alles in overweging nemen is Guatemala als dichtbevolkt land, met een enorme biodiversiteit en een groot risico voor natuurrampen omdat het gelegen is in de orkaanzone van de Golf van Mexico en de Caraïben, geen land om aan open mijnbouw te doen. De gemeenschap van Las Escobas stuurde in september 2008, een delegatie om mij dringend te spreken. Ik ben amper 2 dagen in San Miguel. Ze kwamen smeken om een dringende lening te krijgen van Quetzal ( 8500) voor de aankoop van een drinkwaterbron voor 100 families. De totale kostprijs is Q. Maar de mensen zelf spaarden reeds de helft samen. Moest deze bron interessant geweest zijn voor de mijn dan hadden de mensen gewoon geen kans gehad want voor de mijn is een peulschil. Gelukkig kunnen wij hen helpen want ook de eigenaars proberen te verkopen aan de meest biedende, en dat is dan dikwijls de mijn. Als laatste conclusie kunnen we stellen dat het percent van de opbrengst dat ter plaatse wordt gebruikt voor duurzame ontwikkeling beschamend laag is. Vooral door slecht gesloten overeenkomsten met vorige regeringen. Maar wat kan je anders verwachten in een land waar corruptie hoogtij viert en het welzijn van de bevolking niet echt een belangrijk punt is voor de machthebbers en dikwijls wordt overgelaten aan andere organisaties. Het personeel van DIFAM probeert de mensen tijdens de vele vormingssessies bewust te maken, maar dikwijls is de macht van het geld veel groter. Toch zien we dat mensen zich organiseren en zich niet zomaar neerleggen bij alles wat boven hun hoofden heen werd beslist. De mijn probeert door middel van steun aan allerlei projecten de bevolking aan zijn kant te houden. Het is niet aan ons om de zaken hier recht te trekken, maar wel om de mensen te bemoedigen in hun strijd voor meer rechtvaardigheid en respect af te dwingen van de mijn voor het milieu en de gezondheid van de arbeiders.

9 IETS OM NOOIT TE VEGETEN Belgen op bezoek bij DIFAM Hallo Iedereen, Ik ben Verena, 19 jaar en in april 2007 vertrok ik samen met mijn zus Imara en 2 vriendinnen van mijn peter Patrick op reis naar Guatemala. Vol zenuwen stapten we op het vliegtuig. Eenmaal aangekomen werden we verwelkomd door mijn peter. Graag vertel ik jullie over de meest memorabele momenten van mijn reis Vooreerst het beklimmen van de Tajamulco, waar we zo n 3 uur over gedaan hebben. Maar dat was het zeker waard! Toen we op de top waren, hebben we in de krater van de vulkaan met keien DIFAM geschreven. Ook de onderdompeling in de Mayabeschaving en hun tradities was iets om nooit te vergeten. Ik heb daar ook het geluk gehad een trouwceremonie mee te maken! dat zie je niet elke dag, dus dat vond ik heel speciaal! We hebben ook een aantal projecten van DIFAM bezocht. We zagen kinderen naar school gaan in schoolgebouwen die met ingezameld geld van de vrienden van België waren gebouwd. Mijn peter toonde mij ook een aantal scholen die nog in aanbouw waren. Alles gebeurt in samenspraak met de inwoners van de dorpen. Het verbaasde me om te zien wat DIFAM daar allemaal verwezenlijkt. Vóór DIFAM, was het zeer moeilijk voor de kinderen om gewoonweg naar school te gaan! Afstanden van 15 of 20 km waren heel normaal.

10 Ik heb samen met mijn zus op een morgen die afstand afgelegd en ik zou het zelf zeker niet willen doen elke dag zo n 15 km stappen. Door de scholen dichterbij te brengen, hoopt DIFAM eveneens ook dat er veel minder ongeschoolde jongeren zijn. De kansen die de kinderen daar krijgen, zijn zeker niet dezelfde als hier in België. Als je daar bent, heb je de indruk dat alles 50 jaar achter staat! In kleine dorpen zoals San Miguel, maar ook in de grootstad, zie je veel armoede. Kinderen zonder scholing staan eigenlijk kansloos in dit arme land. Alleen door beter onderwijs en hulp bij de opbouw van de ganse economie is er een toekomst. Zelf heb ik 2 scholen bezocht die door DIFAM waren gebouwd. De eerste school waren ze nog aan het inrichten. Iedereen liep er nog druk heen en weer. De andere school was bijna volledig af. Er waren 10 verschillende klasjes voorzien. een grote vooruitgang! Op de terugweg zagen we nog een ander gebouw; de ruwbouw van nog een schooltje! Als ze dit allemaal waarmaken kan binnenkort elk kind in Guatemala naar school gaan en een kans krijgen om uit de armoede te geraken. Het deed me plezier om alles eens van dichtbij te zien. Ik hoop alleen maar dat alles zo verder gaat. Verena

11 STUDIEBEURZEN VOOR JONGEREN Studenten aan het woord. Brief van Magdalena de León In de eerste plaats wil ik mij voorstellen. Ik ben 20 jaar, ben geboren in een gezin met 7 kinderen en ik studeer momenteel verpleegkunde in Xela. Dit beroep zal van zeer groot belang zijn voor mijn volk, want op het platteland hebben we enkel in het centrum een gezondheidsdienst. De dokters wonen meestal in de stad en tijdens de weekends is er geen medische hulp beschikbaar. Onze dorpen zijn zeer uitgestrekt en op vele plaatsen hangt de bevolking vooral af van de hulp van de verpleegkundigen. Het is ons werk kinderen te gaan inenten, te wegen te meten en te controleren op parasieten tijdens de gezondheidsdagen. De studies voor verpleegkundige zijn zeer duur en voor mijn ouders onmogelijk te betalen. Mijn totale maandelijkse uitgaven zijn ongeveer 100, waarvan ik 50 krijg van DIFAM. Zo zal ik zonder problemen mijn studies kunnen voltooien. Daarom ben ik jullie zeer dankbaar voor jullie steun! Vele groeten, Magdalena

12 Briefje van Susy Geachte vrienden van België, Mijn naam is Leslie Susely Hernández Mejía, maar mijn vrienden noemen me Susy. Ik ben 11 jaar en zit in het 4 de leerjaar. Ik leef samen met mijn grootmoeder. Mijn vader heeft zijn verantwoordelijkheid over mij en mijn broer Andrés niet opgenomen, hij doet alsof wij niet bestaan en negeert ons. Daar zijn wij heel verdrietig om. Mijn moeder werkt in de Verenigde Staten, omdat hier geen werk was. Ze stuurt ons soms geld op, maar mijn grootmoeder moet dikwijls extra gaan werken om ons voldoende voedsel, kleren, te geven. Ze ziet ons heel graag en zorgt goed voor ons, maar ze is al meer dan 70 jaar en het is soms lastig voor haar. Gelukkig hebben wij onze tante Mónica, die veel voor ons doet en zij leert mij ondertussen ook het huishouden te doen. Ook zijn wij heel gelukkig wanneer Patrick bij ons is en ons uitnodigt bij hem thuis. Hij brengt ons elke keer een klein geschenkje mee. We krijgen van hem vriendschap en hij steunt ons om verder te studeren. Wij danken iedereen die ons financieel wil steunen om verder te studeren. Wij sturen jullie een hartelijke groet en een stevige omhelzing. Susy Hernández

13 Wat dit meisje schrijft is helaas de trieste realiteit in het leven van haar en haar broer Andrés. Maar de klap op de vuurpijl komt nog. Tante Mónica heeft me verteld dat hun moeder in de Verenigde Staten een nieuwe relatie is begonnen, maar dat weten de kinderen nog niet. Dus zal ze niet zo spoedig terugkeren naar Guatemala en ondertussen zijn ook de maandelijkse stortingen vanuit het noorden verminderd. Hun grootmoeder is 72 jaar en tante Mónica is vorig jaar geopereerd van baarmoederkanker. Om al die redenen voel ik mij geroepen om mij het lot van deze kinderen aan te trekken. Dankzij de steun van vele families uit België, die maandelijks storten voor het project van de studiebeurzen, krijgen kinderen zoals Susy en Andrés toch de kans om te studeren. Met dank! Patrick Dank van Abel Hernández na het beëindigen van zijn studies Ik stuur jullie van harte een vriendelijke groet toe en ik wens dat alles goed gaat met jullie en dat jullie succes hebben in jullie dagelijkse bezigheden. Door middel van deze brief wil ik de voldoening die leeft in mij duidelijk maken, ik wil jullie bedanken en ik vraag God, waar jullie ook zijn, jullie te zegenen voor de onvoorwaardelijke steun die ik van jullie mocht ontvangen. Steun die jullie mij gegeven hebben over de grenzen heen, voor mijn studies. Ik ga nu werken, want met een universitair diploma is het gemakkelijker een job te vinden. Hetgeen ik nu verdien, ga ik besteden aan mijn examen en ga ik ook gebruiken om mijn praktijk lessen mee te betalen

14 Sinds vele jaren krijg ik financiële steun voor mijn studies, sinds het middelbaar en later aan de Universiteit. Nu is het mijn taak om mijn kennis ten dienste te stellen aan mijn volk. In een land, zoals het onze, waar de gelegenheid om te studeren aan de universiteit voor weinigen is weggelegd, ben ik gelukkig dat ik dankzij jullie deze kans heb kunnen grijpen. Ik heb nu mijn studies voltooid, ik ben licentiaat in Juridische en Sociale Wetenschappen. Naast dit diploma moet ik nu ook nog 1 jaar praktijk doen en daarna nog een privé-examen en een thesis schrijven. Ik ben jullie zeer dankbaar voor jullie bijdragen, die rechtstreeks hebben geleid tot mijn diploma. Dank voor het openen van deze nieuwe deur en ik hoop dat jullie verder doen met een toekomst te geven aan de anderen die willen studeren, maar er de middelen niet toe hebben. T chonta (= bedankt)! Abel Hernández

15 GEREALISEERDE PROJECTEN IN 2008 Een overzicht 1. zonnepanelen voor warm water - Vormingcentrum DIFAM: Euro wasbakken voor de vrouwengroep van Sholtanan: Euro (bijdrage van de gemeenschap was 1300 Euro) 3. Aankoop van acht tweedehandcomputers voor het hoger middelbaar: Euro wasbakken voor de vrouwengroep van Subchal: Euro (bijdrage van de gemeenschap was 3300 Euro) 5. Watertank voor de gemeenschap van La Estancia: 650 Euro 6. Funderen dak gemeenschapslokaal voor La Estancia: Euro 7. Gemeenschapskeuken voor Las Escobas: Euro 8. Studiebeurzen voor 34 kansarme jongeren: Euro 9. Aangepaste douchecel mindervalide Don Horacio: 517 Euro 10. Uitbreiding burelen Difam: 6.363Euro 11. Uitbreiding Hotel DIFAM met 3 slaapkamers: Euro 12. Uitbreiding Spaarfonds voor het ziekenhuis: 963 Euro

Infokrantje DIFAM. Patrick Van Speybroeck

Infokrantje DIFAM. Patrick Van Speybroeck Infokrantje DIFAM Patrick Van Speybroeck Verschijnt driemaandelijks, 9 de jaargang, nr. 26, juni 2017 V.U.: Van Speybroeck Patrick,Lange Akkerstraat 5e, 9800 Meigem Registratienr.: P708873 Kantoor van

Nadere informatie

M E E R D A N E E N W O O R D

M E E R D A N E E N W O O R D Infokrantje Patrick Van Speybroeck M E E R D A N E E N W O O R D BELGIË-BELGIQUE P.B. - P.P. 9940 EVERGEM BC 18569 Suzy en Andres samen met hun zorgzame grootmoeder Verschijnt driemaandelijks, 4 de jaargang,

Nadere informatie

Infokrantje DIFAM. door Patrick Van Speybroeck

Infokrantje DIFAM. door Patrick Van Speybroeck Infokrantje DIFAM door Patrick Van Speybroeck BELGIË-BELGIQUE P.B. - P.P. 9940 EVERGEM BC 18569 Dokter Hector onderzoekt het zoontje van Enma Verschijnt driemaandelijks, 6 de jaargang, nr. 17, december

Nadere informatie

Infokrantje DIFAM. Patrick Van Speybroeck

Infokrantje DIFAM. Patrick Van Speybroeck Infokrantje DIFAM Patrick Van Speybroeck BELGIË-BELGIQUE P.B. - P.P. 9940 EVERGEM BC 18569 Verschijnt driemaandelijks, 6 de jaargang, nr. 19, oktober 2014 V.U.: Westerlinck Serena, Schoolstraat 23, 9940

Nadere informatie

Infokrantje DIFAM. Patrick Van Speybroeck

Infokrantje DIFAM. Patrick Van Speybroeck Infokrantje DIFAM Patrick Van Speybroeck Verschijnt driemaandelijks, 8 ste jaargang, nr. 25, november 2016 V.U.: Van Speybroeck Patrick, Lange Akkerstraat 5e, 9800 Meigem Registratienr.: P708873 Kantoor

Nadere informatie

Uitzicht op de heuvels 10 km van Kabaya Uitzicht op de heuvels ten noorden van Kabaya. Ongeveer 7 km van het dorp.

Uitzicht op de heuvels 10 km van Kabaya Uitzicht op de heuvels ten noorden van Kabaya. Ongeveer 7 km van het dorp. Verblijf van Tautvydas Rindzevicius in Kabaya/RWANDA in het kader van het bezoek aan wezen en kwetsbare kinderen gesponsord door de Jyambere stichting. Inleiding Tijdens de periode van juli-augustus 2015,

Nadere informatie

M E E R D A N E E N W O O R D

M E E R D A N E E N W O O R D Infokrantje Patrick Van Speybroeck M E E R D A N E E N W O O R D BELGIË-BELGIQUE P.B. - P.P. 9940 EVERGEM BC 18569 Metsers aan het werk in het Hospitalito Verschijnt driemaandelijks, 5 de jaargang, nr.

Nadere informatie

M E E R D A N E E N W O O R D

M E E R D A N E E N W O O R D Infokrantje Patrick Van Speybroeck M E E R D A N E E N W O O R D BELGIË-BELGIQUE P.B. - P.P. 9940 EVERGEM BC 18569 Verschijnt driemaandelijks, 2 de jaargang, nr. 3, september 2008 V.U.: Van Damme Lies

Nadere informatie

M E E R D A N E E N W O O R D

M E E R D A N E E N W O O R D Infokrantje Patrick Van Speybroeck M E E R D A N E E N W O O R D BELGIË-BELGIQUE P.B. - P.P. 9940 EVERGEM BC 18569 Marijke, Gustavo en Rigoberto (metser) voor het hospitalito Verschijnt driemaandelijks,

Nadere informatie

Nieuwsbrief Amigos. maart 2014 DE SAN JUAN DE FLORES

Nieuwsbrief Amigos. maart 2014 DE SAN JUAN DE FLORES Nieuwsbrief Amigos maart 2014 DE SAN JUAN DE FLORES Voorwoord Beste Amigos, Terwijl wij hier in Nederland al weer helemaal het gevoel krijgen in het voorjaar te zijn beland, hebben de bursalen in Guatemala

Nadere informatie

M E E R D A N E E N W O O R D

M E E R D A N E E N W O O R D Infokrantje Patrick Van Speybroeck en Marijke Cambier M E E R D A N E E N W O O R D BELGIË-BELGIQUE P.B. - P.P. 9940 EVERGEM BC 18569 Verschijnt driemaandelijks, 5 de jaargang, nr. 13, december 2012 V.U.:

Nadere informatie

aanvullende informatie over de sloppenwijken in Caracas

aanvullende informatie over de sloppenwijken in Caracas Les 3: Overleven in de sloppenwijken / Bijlage I I. Introductie aanvullende informatie over de sloppenwijken in Caracas Er wonen miljoenen mensen in de sloppenwijken van Caracas, verspreid over verschillende

Nadere informatie

Infokrantje DIFAM. door Patrick Van Speybroeck

Infokrantje DIFAM. door Patrick Van Speybroeck Infokrantje DIFAM door Patrick Van Speybroeck BELGIË-BELGIQUE P.B. - P.P. 9940 EVERGEM BC 18569 Verschijnt driemaandelijks, 6 de jaargang, nr. 18, maart 2014 V.U.: Van Damme Lies en De Maesschalck Philippe,

Nadere informatie

U schrijft ook dat wij Belgen bang zijn voor elkaar. Hoezo?

U schrijft ook dat wij Belgen bang zijn voor elkaar. Hoezo? Wablieft praat met Paul Verhaeghe De maatschappij maakt mensen ziek Materieel hebben we het nog nooit zo goed gehad. De meesten van ons hebben een inkomen, een dak boven ons hoofd Toch voelen veel mensen

Nadere informatie

BIJLAGEN LESPAKKET 1.2

BIJLAGEN LESPAKKET 1.2 BIJLAGEN LESPAKKET 1.2 BIJLAGE 1 A4 BLADEN THEMA S BIJLAGE 2 DOMINO EMOTIES BIJLAGE 3 MATCHING OEFENING GEVOELENS BIJLAGE 4 VRAGENLIJST FILM BIJLAGE 5 VRAGENSTROOKJES HOEKENWERK BIJLAGE 6 ANTWOORDENBLAD

Nadere informatie

Interactief - augustus 2014

Interactief - augustus 2014 La Paz, 30-09-2014 Beste lezer, Allereerst de hartelijke groeten van de hoge hoogten van het regiokantoor van ICCO/Kerk in Actie in La Paz, Bolivia. Hierbij ontvangt u het halfjaarlijkse verslag van de

Nadere informatie

10-Jarige Minasayesh uit Ethiopië kan weer kind zijn. Indiase Angel (14 jaar) komt op voor kinderen met problemen

10-Jarige Minasayesh uit Ethiopië kan weer kind zijn. Indiase Angel (14 jaar) komt op voor kinderen met problemen NIEUWS NUMMER 16 Ι JAARGANG 8 Ι augustus 2012 10-Jarige Minasayesh uit Ethiopië kan weer kind zijn Indiase Angel (14 jaar) komt op voor kinderen met problemen Uw gift goed besteed Cordaid Kinderstem is

Nadere informatie

Doetinchem, 12 september 2010. Beste kinderen van De Meene en De Boomgaard,

Doetinchem, 12 september 2010. Beste kinderen van De Meene en De Boomgaard, Doetinchem, 12 september 2010 Beste kinderen van De Meene en De Boomgaard, Hoe is het met jullie? Hebben jullie een fijne vakantie gehad? Ik zeker wel! Ik was op vakantie in Nicaragua. Je-weet-wel, dat

Nadere informatie

EEN BRIEF NAAR DE DOCENT

EEN BRIEF NAAR DE DOCENT EEN BRIEF NAAR DE DOCENT Je hebt een vraag en je schrijft een brief naar je docent. Wat moet je doen? 1. Lees de e-mail op blad 2. Beantwoord de vragen. 2. Lees de e-mail op blad 3. Beantwoord de vragen.

Nadere informatie

Een terugblik op (bijna) twee jaar Barbara Foundation The Gambia.

Een terugblik op (bijna) twee jaar Barbara Foundation The Gambia. Speciale editie December 2015 Nummer: 005 Barbara Foundation The Gambia Een beter leven voor de kinderen in Gambia Een terugblik op (bijna) twee jaar Barbara Foundation The Gambia. Het is alweer jaren

Nadere informatie

Vraag aan de zee. Vraag aan de tijd. wk 3. wk 2

Vraag aan de zee. Vraag aan de tijd. wk 3. wk 2 Bladzijde negen, Bladzijde tien, Krijg ik het wel ooit te zien? Ander hoofdstuk, Nieuw begin.. Maar niets, Weer dicht, Het heeft geen zin. Dan probeer ik achterin dat dikke boek. Dat ik daar niet vaker

Nadere informatie

Stichting Bocas Sanas gaat naar de Dominicaanse Republiek om kinderen te helpen met gebitsproblemen.

Stichting Bocas Sanas gaat naar de Dominicaanse Republiek om kinderen te helpen met gebitsproblemen. Cristina Vasquez-Doorman is de oprichtster van Bocas Sanas, zij is op het idee gekomen om een stichting op te richten voor kinderen die last van gebitsproblemen. Cristina komt zelf uit de Dominicaanse

Nadere informatie

M E E R D A N E E N W O O R D

M E E R D A N E E N W O O R D Infokrantje Patrick Van Speybroeck M E E R D A N E E N W O O R D BELGIË-BELGIQUE P.B. - P.P. 9940 EVERGEM BC 18569 Wat schuilt er achter deze gevel? Verschijnt driemaandelijks, 1ste jaargang, nr. 1, december

Nadere informatie

UITDAGING 5: Justine helpt de buren

UITDAGING 5: Justine helpt de buren Dit werkblaadje is van... UITDAGING 5: Justine helpt de buren Solidariteit in je eigen omgeving Individuele oefening Heb jij al eens iemand geholpen? Schrijf op wat je deed om die persoon te helpen. Voorbeeld:

Nadere informatie

M E E R D A N E E N W O O R D

M E E R D A N E E N W O O R D Infokrantje Patrick Van Speybroeck M E E R D A N E E N W O O R D Verschijnt driemaandelijks, 4 de jaargang, nr. 9, december 2010 V.U.: Van Damme Lies en De Maesschalck Philippe, Kriekerijstraat 6, 9040

Nadere informatie

SHEPHERD. Foto s gemaakt door: Cordaid- Karin Mol Tekst: Frank van Lierde

SHEPHERD. Foto s gemaakt door: Cordaid- Karin Mol Tekst: Frank van Lierde SHEPHERD Op deze factsheet ontmoet je een paar van de vrouwen en hun kinderen die door SHEPHERD worden gesteund. Cordaid Microkrediet is erg blij dat jullie je inzetten voor microkrediet en tegen armoede.

Nadere informatie

Op weg met Jezus. eerste communieproject. Hoofdstuk 5 Bidden. H. Theobaldusparochie, Overloon

Op weg met Jezus. eerste communieproject. Hoofdstuk 5 Bidden. H. Theobaldusparochie, Overloon Op weg met Jezus eerste communieproject H. Theobaldusparochie, Overloon Hoofdstuk 5 Bidden Eerste communieproject "Op weg met Jezus" hoofdstuk 5 blz. 1 Joris is vader aan het helpen in de tuin. Ze zijn

Nadere informatie

Stichting Wondem nieuwsbrief mei 2017

Stichting Wondem nieuwsbrief mei 2017 Stichting Wondem nieuwsbrief mei 2017 De nieuwe bibliotheek in Kobastil De nieuwe waterput in Kobastil 50 alleenstaande moeders Centrale toiletten en douchekamers Boeken in de nieuwe bibliotheek van Mezezo

Nadere informatie

Om mee te beginnen: boekfragment en opdrachten

Om mee te beginnen: boekfragment en opdrachten Om mee te beginnen: boekfragment en opdrachten Bron: http://ninabrackman.blogspot.nl/p/de-alchemist-paulo-coelho.html Dit is een deel van een blog over De Alchemist van Paulo Coelho door Nina Brackman.

Nadere informatie

Les 3. Familie, vrienden en buurtgenoten

Les 3. Familie, vrienden en buurtgenoten www.edusom.nl Opstartlessen Les 3. Familie, vrienden en buurtgenoten Wat leert u in deze les? Een gesprek voeren over familie, vrienden en buurtgenoten. Antwoord geven op vragen. Veel succes! Deze les

Nadere informatie

Almelo, 8 juli 2015. En dat is niet zo makkelijk voor iedereen want de meeste kinderen zijn gewend aan school, vrienden, azc, enz, enz.

Almelo, 8 juli 2015. En dat is niet zo makkelijk voor iedereen want de meeste kinderen zijn gewend aan school, vrienden, azc, enz, enz. Almelo, 8 juli 2015 Onderwerp: Moeilijk verhuizen! Beste heer/mevrouw Ik ben (...) Ik ben 14 jaar oud. Ik woon met mijn ouders en mijn 2 kleine broertjes in azc Almelo. In deze vakantie moeten er ongeveer

Nadere informatie

Antwoordenmodel. Herhalingsoefeningen De Sprong, Thema 1. Oefening 1. studiejaar 2007/2008 studiejaar 2008/2009. 255 euro per maand 272 euro per maand

Antwoordenmodel. Herhalingsoefeningen De Sprong, Thema 1. Oefening 1. studiejaar 2007/2008 studiejaar 2008/2009. 255 euro per maand 272 euro per maand Antwoordenmodel Herhalingsoefeningen De Sprong, Thema 1 Oefening 1 1. studiejaar 2007/2008 studiejaar 2008/2009 255 euro per maand 272 euro per maand 182.000 studenten 200.000 studenten 5.800 Nederlandse

Nadere informatie

Informatiebrief voor de ouder(s)/verzorger(s) van de leerlingen van de Eliëzerschool en de Obadjaschool Cluster 4 (voor alle data geldt D.V.

Informatiebrief voor de ouder(s)/verzorger(s) van de leerlingen van de Eliëzerschool en de Obadjaschool Cluster 4 (voor alle data geldt D.V. Informatiebrief voor de ouder(s)/verzorger(s) van de leerlingen van de Eliëzerschool en de Obadjaschool Cluster 4 (voor alle data geldt D.V.) Geachte ouder(s)/verzorger(s), Nieuwsbrief januari 2014 Nummer

Nadere informatie

66 GZBwereld. groep 3/4/5 2015/ 2016

66 GZBwereld. groep 3/4/5 2015/ 2016 Û f _ 66 GZBwereld m 7 7 8 SS f groep 3/4/5 P 2015/ 2016 Wereldkids M is gemaakt door de GZB. De GZB wil graag dat alle mensen Jezus leren kennen. Daarom wonen er overal in de wereld zendingswerkers van

Nadere informatie

Resultaten & conclusies onderzoek:

Resultaten & conclusies onderzoek: Resultaten & conclusies onderzoek: Kinderen over armoede en vluchtelingen door Kinderen Goedgekeurd! Er hebben in totaal 50 scholen deelgenomen aan deze enquête. Dit gaat om een 3000-tal leerlingen. 1.

Nadere informatie

Kinderen zonder papieren

Kinderen zonder papieren VPM VPM Kinderen zonder papieren Je ziet het bijna elke dag op de tv of in de krant: beelden van landen in oorlog, mensen in armoede. Op zoek naar een betere plaats om te leven, slaan ze op de vlucht.

Nadere informatie

Apostolische rondzendbrief

Apostolische rondzendbrief oktober 9, 2011 Jaargang 1, nummer 1 Lieve mensen, Zo bent u een voorbeeld voor alle gelovigen in Macedonië en Achaje geworden. Wij zijn nu al weer een tijdje hier in het zuiden van Griekenland, in de

Nadere informatie

Netje is een meid! Vrolijke meid, uit een vissersdorp!

Netje is een meid! Vrolijke meid, uit een vissersdorp! Netje is een meid! Vrolijke meid, uit een vissersdorp! Haring! Verse haring! Wie maakt me los! Ik heb verse haring! Ha... ja, nou heb ik jullie aandacht, hè? Sorry, ik ben uitverkocht. Vandaag geen haring

Nadere informatie

RESP. NR. : MULTI- HH NR.: VERSIE 1. Europees Sociaal Onderzoek 2008. Aanvullende vragenlijst

RESP. NR. : MULTI- HH NR.: VERSIE 1. Europees Sociaal Onderzoek 2008. Aanvullende vragenlijst RESP. NR. : 1 2 3 4 5 6 MULTI- HH NR.: 7 VERSIE 1 Europees Sociaal Onderzoek 2008 Aanvullende vragenlijst ALS U EEN MAN BENT, WILT U DAN VRAAG 1 BEANTWOORDEN? ALS U EEN VROUW BENT, WILT U DAN VRAAG 2 BEANTWOORDEN?

Nadere informatie

Stichting Make Sense!

Stichting Make Sense! Stichting Make Sense! Jaarverslag 2014 Voorwoord Voor de 8e keer vertrokken we met een groep van 16 vrijwilligers naar Doboj Bosnie. Wederom met de vaste kern en een iemand die voor het eerst mee ging.

Nadere informatie

3 4 5 7 24 88 laag inkomen, +55 helemaal oneens eerder oneens 64 noch eens, noch oneens eerder eens helemaal eens [Voor ik iets koop, overweeg ik zorgvuldig of ik het me kan veroorloven.] 5 25 vrouwen,

Nadere informatie

GROEPSOPDRACHT: Bespreek met elkaar welke relatieverbanden in de Bijbel genoemd worden:

GROEPSOPDRACHT: Bespreek met elkaar welke relatieverbanden in de Bijbel genoemd worden: Relaties halen het beste in je naar boven Les 1 GROEPSOPDRACHT: Bespreek met elkaar welke relatieverbanden in de Bijbel genoemd worden: Lees met elkaar de volgende hoofdstukken en laat iemand opschrijven

Nadere informatie

Het is de familieblues. Je kent dat gevoel vast wel. Je zit aan je familie vast. Voor altijd ben je verbonden met je ouders, je broers, je zussen.

Het is de familieblues. Je kent dat gevoel vast wel. Je zit aan je familie vast. Voor altijd ben je verbonden met je ouders, je broers, je zussen. De familieblues Tot mijn 15e noemde ik mijn ouders papa en mama. Daarna niet meer. Toen noemde ik mijn vader meester. Zo noemde hij zich ook als hij lesgaf. Hij was leraar Engels op een middelbare school.

Nadere informatie

Stelling Wanneer een man met een ander geloof, of zonder geloof, in de synagoge komt, moet ook hij een keppeltje opzetten.

Stelling Wanneer een man met een ander geloof, of zonder geloof, in de synagoge komt, moet ook hij een keppeltje opzetten. Opdracht Bespreek met je klas deze stellingen. Dit kan met alle leerlingen tegelijkertijd of jullie kunnen in groepjes antwoord geven, deze opschrijven en ze kort presenteren voor de klas. Bedenk in ieder

Nadere informatie

narratieve zorg Elder empowering the elderly

narratieve zorg Elder empowering the elderly narratieve zorg Elder empowering the elderly huisbezoek 1: KENNISMAKING - 2 - KENNISMAKING - huisbezoek 1- a kennismaking huisbezoek 1: KENNISMAKING a vertrouwelijkheid individueel in teamverband naar

Nadere informatie

Nieuwsflits juli 2014

Nieuwsflits juli 2014 Nieuwsflits juli 2014 Samen bouwen in Vertrouwen Nog maar een kleine 2 weken en dan is het vakantie wat is het weer enorm snel gegaan. En wat hebben we allemaal weer ontzettend veel geleerd! Vanaf deze

Nadere informatie

Hoe gaat het in z n werk daar? Wat is er anders dan een gewone poli?

Hoe gaat het in z n werk daar? Wat is er anders dan een gewone poli? INTERVIEW d.d. 28 december 2009 Coeliakiepoli Op het interview-wenslijstje van Nynke en Zara staat Dr. Luisa Mearin. Zij is kinderarts MDL in het LUMC te Leiden en heeft als eerste met haar collega s in

Nadere informatie

Lou en Lena in Ecuador

Lou en Lena in Ecuador Mijn prentenboek Prentenboek voor leerlingen 1 e en 2 e leerjaar Lou en Lena in Ecuador Mijn naam:... Mijn klas:... Mondiale Vorming - Plan België Hallo, wij zijn Lou en Lena! Kom, we nemen je mee naar

Nadere informatie

Eerwraak. Naam: Paul Rustenhoven Klas: 4GTL1 Inlever datum : Titel: Eerwraak Schrijver: Karin Hitlerman. Blz 1.

Eerwraak. Naam: Paul Rustenhoven Klas: 4GTL1 Inlever datum : Titel: Eerwraak Schrijver: Karin Hitlerman. Blz 1. Eerwraak Naam: Paul Rustenhoven Klas: 4GTL1 Inlever datum : Titel: Eerwraak Schrijver: Karin Hitlerman Blz 1. Vra!n. 1) Wat voor soort verhaal is je boek? Mijn boek is een eigentijdsverhaal/roman 2) Waar

Nadere informatie

De steen die verhalen vertelt.

De steen die verhalen vertelt. De steen die verhalen vertelt. Heel lang geleden kenden de mensen geen verhalen, er waren geen verhalenvertellers. Het leven zonder verhalen was heel moeilijk, vooral gedurende de lange winteravonden,

Nadere informatie

DAVID DE HERDERSJONGEN

DAVID DE HERDERSJONGEN Bijbel voor Kinderen presenteert DAVID DE HERDERSJONGEN Geschreven door: Edward Hughes Illustraties door: Lazarus Aangepast door: Ruth Klassen Vertaald door: Importantia Publishing Geproduceerd door: Bible

Nadere informatie

Nieuwsbrief SHIB september 2013

Nieuwsbrief SHIB september 2013 Nieuwsbrief SHIB september 2013 www.shib.nl info@shib.nl Postbus 250, 3770 AG Barneveld Bankrekening 1526.55.018 t.n.v. SHIB SHIB 10 jaar en meer Al eerder lieten we weten: SHIB bestaat dit jaar 10 jaar!

Nadere informatie

Beste vrienden en sympathisanten van ons project Hope For The Children in Cambodja,

Beste vrienden en sympathisanten van ons project Hope For The Children in Cambodja, Beste vrienden en sympathisanten van ons project Hope For The Children in Cambodja, We vonden dat het tijd werd dat we jullie, sponsors van ons project, op de hoogte houden van wat er allemaal gebeurt

Nadere informatie

Ik weet dat mijn gegevens anoniem zullen worden toegevoegd aan een databestand dat voor wetenschappelijke doeleinden gebruikt wordt.

Ik weet dat mijn gegevens anoniem zullen worden toegevoegd aan een databestand dat voor wetenschappelijke doeleinden gebruikt wordt. Hallo, Door deze vragenlijst in te vullen help je mee aan een onderzoek naar het leefklimaat op jouw groep. Hierbij gaat het om wat jij vindt van de ondersteuning van de medewerkers, de sfeer en wat je

Nadere informatie

Dit ben ik Naam: juf Alma van den Bergh School: o.b.s. de Torenuil Groep: 7a Datum: juni 2015

Dit ben ik Naam: juf Alma van den Bergh School: o.b.s. de Torenuil Groep: 7a Datum: juni 2015 Dit ben ik Naam: juf Alma van den Bergh School: o.b.s. de Torenuil Groep: 7a Datum: juni 2015 Inhoudsopgave Inleiding blz. 2 Hoofdstuk 1: Mijn stamboom blz. 3 Hoofdstuk 2: Mijn tijdlijn blz. 5 Hoofdstuk

Nadere informatie

Beste Janien, familie, vrienden, allen hier aanwezig, Het is goed om vanavond bijeen te zijn in deze Sint-Joriskerk.

Beste Janien, familie, vrienden, allen hier aanwezig, Het is goed om vanavond bijeen te zijn in deze Sint-Joriskerk. Beste Janien, familie, vrienden, allen hier aanwezig, Het is goed om vanavond bijeen te zijn in deze Sint-Joriskerk. We gedenken vanavond Ramón Smits Alvarez. We staan stil bij zijn leven, we staan stil

Nadere informatie

Kinderliedboekje Inhoudsopgave

Kinderliedboekje Inhoudsopgave Kinderliedboekje Inhoudsopgave Jezus is de goede herder...2 Hoor de vogels zingen weer...2 Dank U voor deze nieuwe morgen...3 Jezus is geboren...4 Zit je deur nog op slot...4 Dank U voor uw liefde Heer...4

Nadere informatie

Wat is PDD-nos? VOORBEELDPAGINA S. Wat heb je dan? PDD-nos is net als Tourette een neurologische stoornis. Een stoornis in je hersenen.

Wat is PDD-nos? VOORBEELDPAGINA S. Wat heb je dan? PDD-nos is net als Tourette een neurologische stoornis. Een stoornis in je hersenen. Wat is PDD-nos? 4 PDD-nos is net als Tourette een neurologische stoornis. Een stoornis in je hersenen. Eigenlijk vind ik stoornis een heel naar woord. Want zo lijkt het net of er iets niet goed aan me

Nadere informatie

9 Vader. Vaders kijken anders. Wat doe ik hier vandaag? P Ik leer mijn Vader beter kennen. P Ik weet dat Hij mij geadopteerd

9 Vader. Vaders kijken anders. Wat doe ik hier vandaag? P Ik leer mijn Vader beter kennen. P Ik weet dat Hij mij geadopteerd 53 9 Vader Wat doe ik hier vandaag? P Ik leer mijn Vader beter kennen. P Ik weet dat Hij mij geadopteerd heeft. P Ik begin steeds beter te begrijpen dat het heel bijzonder is dat ik een kind van God, mijn

Nadere informatie

1 Werkwoord. (wonen, werken, lopen,...) 8 Grammatica is niet moeilijk. wonen, werken, lopen,... noemen we werkwoorden.

1 Werkwoord. (wonen, werken, lopen,...) 8 Grammatica is niet moeilijk. wonen, werken, lopen,... noemen we werkwoorden. 1 Werkwoord (wonen, werken, lopen,...) wonen, werken, lopen,... noemen we werkwoorden. 8 Grammatica is niet moeilijk 1.1 woon, woont, wonen Ik woon nu in Nederland. Jij woont nu in Nederland. U woont nu

Nadere informatie

Gemeente van onze Heer Jezus Christus, lieve mensen,

Gemeente van onze Heer Jezus Christus, lieve mensen, Gemeente van onze Heer Jezus Christus, lieve mensen, Ik weet niet of het u is opgevallen, maar het trof mij dat de lezingen van vandaag vol tegenstellingen zitten: het begint al bij Jesaja 41: mensen zijn

Nadere informatie

worden. Het gaat immers in dit leven niet om wat je hebt, het gaat om wat je doet.

worden. Het gaat immers in dit leven niet om wat je hebt, het gaat om wat je doet. Voor oma. Het gaat in dit leven niet om wat je hebt. Het gaat in dit leven om wat je doet. Het gaat om de keuzes die je maakt. Open je hart voor de ander, want je bent, omdat wij samen zijn. In de winter

Nadere informatie

Exodus 17,1-7 - Water uit de rots voor mensen met een kort lontje

Exodus 17,1-7 - Water uit de rots voor mensen met een kort lontje Exodus 17,1-7 - Water uit de rots voor mensen met een kort lontje Aangepaste dienst Liturgie Voor de dienst speelt de band drie liederen Opwekking 11 Er is een Heer Opwekking 277 Machtig God, sterke Rots

Nadere informatie

E.H.B.O. Werkstuk Vera Kleuskens, groep 7

E.H.B.O. Werkstuk Vera Kleuskens, groep 7 E.H.B.O. Werkstuk Vera Kleuskens, groep 7 1 Vera Kleuskens groep 7 Inhoudsopgave Voorwoord... 3 Inleiding... 4 1. Wat is E.H.B.O... 5 2. E.H.B.O. vereniging... 6 3. Cursus... 7+8+9 4. Reanimatie en A.E.D....

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF, 1 E JAARGANG, NUMMER 1

NIEUWSBRIEF, 1 E JAARGANG, NUMMER 1 NIEUWSBRIEF, 1 E JAARGANG, NUMMER 1 Stichting SIS Steun in Spaanse asielen Dit is de eerste nieuwsbrief van Stichting S.I.S. Met de nieuwsbrief willen wij u extra informatie geven over het door ons ondersteunde

Nadere informatie

Lessenserie. middenbouw. Bijlage. Inhouds opgave

Lessenserie. middenbouw. Bijlage. Inhouds opgave Bijlage Lessenserie middenbouw Inhouds opgave 1. Brood-en-viskaart Pag. 2 2. Embleem Bonisa Zending Pag. 3 3. Brief Pag. 4 4. Foto Thain Pag. 5 5. Voorbeeldposter Pag. 6 6. Brood Pag. 7 7. Vis Pag. 8 8.

Nadere informatie

Conclusies: enquête Kinderen Goedgekeurd (armoede en vluchtelingen)

Conclusies: enquête Kinderen Goedgekeurd (armoede en vluchtelingen) Conclusies: enquête Kinderen Goedgekeurd (armoede en vluchtelingen) Er hebben in totaal 50 scholen deelgenomen aan deze enquête. Dit gaat om een 3000tal leerlingen. 1. Kennis van het woord vluchteling:

Nadere informatie

Kom erbij Tekst: Ron Schröder & Marianne Busser Muziek: Marcel & Lydia Zimmer 2013 Celmar Music / Schröder & Busser

Kom erbij Tekst: Ron Schröder & Marianne Busser Muziek: Marcel & Lydia Zimmer 2013 Celmar Music / Schröder & Busser Kom erbij Kom erbij, want ik wil je iets vertellen, het is heel bijzonder, dus luister allemaal. Ik ken honderdduizend prachtige verhalen, maar dit is echt het mooiste van allemaal. Het gaat over twee

Nadere informatie

Veel mooie herinneringen verzachten onze smart. Voorgoed uit ons midden, voor altijd in ons hart. Iedere moeder is uniek: Zij was dat heel speciaal

Veel mooie herinneringen verzachten onze smart. Voorgoed uit ons midden, voor altijd in ons hart. Iedere moeder is uniek: Zij was dat heel speciaal Veel mooie herinneringen verzachten onze smart. Voorgoed uit ons midden, voor altijd in ons hart. Iedere moeder is uniek: Zij was dat heel speciaal De mensen van voorbij Zij worden niet vergeten De mensen

Nadere informatie

Speech tijdens opening tentoonstelling Oorlog! Van Indië tot Indonesië 1945-1950, Bronbeek.

Speech tijdens opening tentoonstelling Oorlog! Van Indië tot Indonesië 1945-1950, Bronbeek. Speech tijdens opening tentoonstelling Oorlog! Van Indië tot Indonesië 1945-1950, Bronbeek. 19 februari 2015 Goedemiddag, Ik ben heel blij met deze tentoonstelling. Als dochter van een oorlogsvrijwilliger

Nadere informatie

Dag 3: We hebben even geen tijd om verslag te doen - we schamen ons

Dag 3: We hebben even geen tijd om verslag te doen - we schamen ons Dag 3: We hebben even geen tijd om verslag te doen - we schamen ons Dag allemaal, Helaas moeten wij even afwijken van het schema. Vanavond hebben wij de bbq bij Light into Europe en kunnen dan geen verslag

Nadere informatie

Tomaten in de puree. dag 1. Hallo,

Tomaten in de puree. dag 1. Hallo, Tomaten in de puree dag 1 Mijn naam is Valérie en ik woon in Togo, één van de kleinste landen in Afrika. Veel mensen in mijn land zijn arm. Vroeger teelden mijn mama en papa katoen. Maar toen zij het katoen

Nadere informatie

Werkboek Het is mijn leven

Werkboek Het is mijn leven Werkboek Het is mijn leven Het is mijn leven Een werkboek voor jongeren die zelf willen kiezen in hun leven. Vul dit werkboek in met mensen die je vertrouwt, bespreek het met mensen die om je geven. Er

Nadere informatie

Een weg door de geestelijke stromingen vragenlijst voor het jodendom. Naam:

Een weg door de geestelijke stromingen vragenlijst voor het jodendom. Naam: Een weg door de geestelijke stromingen vragenlijst voor het jodendom Naam: Het jodendom Hallo, dit is de vragenlijst die hoort bij de website over geestelijke stromingen. Je kunt de website vinden op www.geloofik.nl.

Nadere informatie

Groentezaden en pootaardappels

Groentezaden en pootaardappels Groentezaden en pootaardappels Actie Veld Vol Voedsel 2016 Een klein pakketje met rijke inhoud! Elk jaar opnieuw staan we er weer versteld van hoeveel mensen de actie Veld Vol Voedsel steunen. Het is hartverwarmend

Nadere informatie

DURF JIJ DE STAP AAN?

DURF JIJ DE STAP AAN? DURF JIJ DE STAP AAN? Naar leerjaar 3 vmbo op De Groene Campus www.degroenecampus.nl De Groene Campus: een leuke school met een goede sfeer D foto nog maken - food - design - groen - sport e Groene Campus?

Nadere informatie

Thailand. Palmbomen Tuk-tuk. Neem je ouders mee naar... Thailand. Olifanten Tempels Eilanden. Apen Monniken Oerwoud Bangkok

Thailand. Palmbomen Tuk-tuk. Neem je ouders mee naar... Thailand. Olifanten Tempels Eilanden. Apen Monniken Oerwoud Bangkok Olifanten Tempels Eilanden Palmbomen Tuk-tuk Apen Monniken Oerwoud Bangkok Neem je ouders mee naar... Thailand Een reisgids voor kinderen?! Ben jij een echte avonturier? Zou je meer willen weten over Thailand?

Nadere informatie

LES 3 Ik leer Nederlands. TESTEN TEST 1

LES 3 Ik leer Nederlands. TESTEN TEST 1 12/11/14 1 LES 3 Ik leer Nederlands. TESTEN TEST 1 1. (lezen) Ik.... een lange tekst. 2 Hij.... een moeilijk boek. 3. Zij.... een gemakkelijk tekstje. 4..... jullie veel? Ja, wij.... graag kinderboeken.

Nadere informatie

Eerste nummer. Op kamers Eerst durfde ik de woonkamer niet naar binnen. Eetfobie. Het was moeilijk om te zien dat mijn nichtje van 5 meer at dan ik.

Eerste nummer. Op kamers Eerst durfde ik de woonkamer niet naar binnen. Eetfobie. Het was moeilijk om te zien dat mijn nichtje van 5 meer at dan ik. juni 2014 Op kamers Eerst durfde ik de woonkamer niet naar binnen. Eetfobie Eerste nummer Het was moeilijk om te zien dat mijn nichtje van 5 meer at dan ik. INHOUD juni 2014 Eten als een kind Op kamers

Nadere informatie

Saomy. Oktober 2013. Villa Ticca

Saomy. Oktober 2013. Villa Ticca Saomy Oktober 2013 Saomy is 2 oktober jl. weer begonnen met school. Ze gaat nu naar school in Otavalo, een stadje in de buurt van Peguche. Haar lerares heet Janeth Oña. Ik heb een bezoek gebracht bij haar

Nadere informatie

Wat vertelde Jozef zijn broers over de hongersnood? Dankzij wie had Jozef de positie van onderkoning van Egypte bereikt?

Wat vertelde Jozef zijn broers over de hongersnood? Dankzij wie had Jozef de positie van onderkoning van Egypte bereikt? Vader en zoon herenigd. Wat vertelde Jozef zijn broers over de hongersnood? Genesis 45:6 6 Deze twee jaren is er immers honger geweest in het midden van het land, en er komen nog vijf jaren waarin er geen

Nadere informatie

Wat is Sankar Project Vlaanderen?

Wat is Sankar Project Vlaanderen? Wat is Sankar Project Vlaanderen? Sankar Project Vlaanderen is een vereniging die projecten rond onderwijs en duurzame ontwikkeling in Nepal op poten zet en ondersteunt. Via acties en sensibilisering in

Nadere informatie

Infokrantje DIFAM. Patrick Van Speybroeck

Infokrantje DIFAM. Patrick Van Speybroeck Infokrantje DIFAM Patrick Van Speybroeck 0 Verschijnt driemaandelijks, 7 de jaargang, nr. 23, december 2015 V.U.: Van Speybroeck Patrick, Lange Akkerstraat 5e, 9800 Meigem Registratienr.: P708873 Kantoor

Nadere informatie

Axel, 19 juli Protestantse Kerk

Axel, 19 juli Protestantse Kerk Axel, 19 juli Protestantse Kerk Voorganger deze zondag is Ds. Overduin uit Hulst. Organist is de heer Ed van Essen. Vandaag lezen we: Jeremia 23: 1 8 Markus 6: 30-44 De uitgangscollecte is bestemd voor

Nadere informatie

Voorbeeld sponsorwervingsbrieven

Voorbeeld sponsorwervingsbrieven Voorbeeld sponsorwervingsbrieven We hebben een aantal voorbeeldbrieven geschreven om het sponsorwerven nog gemakkelijker te maken. Kies de versie die het beste bij jou (of je situatie) past: > Brief voor

Nadere informatie

Elk kind heeft het recht om...

Elk kind heeft het recht om... Elk kind heeft het recht om... Rechten is hetgeen je mag doen en mag hebben. Je hoeft er niet eerst iets anders voor te doen. Rechten heb je gewoon. Ook jij hebt rechten. Iedereen heeft ze. Kinderrechten

Nadere informatie

Verslag geschreven door Hillie Jager

Verslag geschreven door Hillie Jager Verslag geschreven door Hillie Jager Mano a Mano In februari 2013 heb ik met de stichting Mano a Mano vrijwilligerswerk verricht in de Dominicaanse Republiek (Midden Amerika, zie plaatje hieronder) Graag

Nadere informatie

Wie zijn jouw vrienden? Opdracht:

Wie zijn jouw vrienden? Opdracht: Wie zijn jouw vrienden? Opdracht: 1. Maak een spinnenweb van jouw belangrijkste vrienden. 2. Schrijf er telkens bij waar je die vriend hebt leren kennen. 3. Schrijf de meest positieve eigenschap als vriend

Nadere informatie

Ten slotte wens ik je veel plezier bij het lezen. Hopelijk geeft het de kennis en de inspiratie om ook zelf met je kinderen aan de slag te gaan!

Ten slotte wens ik je veel plezier bij het lezen. Hopelijk geeft het de kennis en de inspiratie om ook zelf met je kinderen aan de slag te gaan! inleiding Voor al mijn kinderen schrijf ik hun ontwikkelingen op in een schrift. Ik schrijf op wanneer en hoelang ze sliepen, wat ze aten, hoe ze speelden en hoe we samen de dag doorbrachten. Dat lijkt

Nadere informatie

Kijk eens wat ik kan! Prago 1984-2014

Kijk eens wat ik kan! Prago 1984-2014 Kijk eens wat ik kan! Prago 1984-2014 Voorwoord Over dit boekje We wilden graag een boekje maken. Samen met de cursisten van Prago. De vraag was: Wil je iets moois maken voor ons boekje? Je mag zelf weten

Nadere informatie

Verhaal van verandering

Verhaal van verandering Belgische Ashoka Fellow Ashoka : Kun je ons iets vertellen over je familie en waar je bent opgegroeid? Ingrid : Ik ben opgegroeid in Antwerpen, een belangrijke stad in Vlaanderen, België. Ik heb een oudere

Nadere informatie

Lesbrief bij de voorstelling Mijn vriend en ik van Soulshine Connection

Lesbrief bij de voorstelling Mijn vriend en ik van Soulshine Connection Lesbrief bij de voorstelling Mijn vriend en ik van Soulshine Connection 1 Beste docent, Binnenkort gaat u samen met uw klas naar de voorstelling Mijn vriend en ik van Soulshine Connection. Deze lesbrief

Nadere informatie

Jezus vertelt, dat God onze Vader is

Jezus vertelt, dat God onze Vader is Eerste Communieproject 26 Jezus vertelt, dat God onze Vader is Jezus als leraar In les 4 hebben we gezien dat Jezus wordt geboren. De engelen zeggen: Hij is de Redder van de wereld. Maar nu is Jezus groot.

Nadere informatie

Verhaal van verandering

Verhaal van verandering Belgische Ashoka Fellow Ashoka: Kun je ons iets vertellen over je familie en waar je bent opgegroeid? Arnoud: Ik ben opgegroeid in Bilzen, een stad in Belgisch Limburg. We waren een gelukkig gezin. Mijn

Nadere informatie

Gemeente van onze Heer Jezus Christus, lieve mensen,

Gemeente van onze Heer Jezus Christus, lieve mensen, Gemeente van onze Heer Jezus Christus, lieve mensen, Toen ik het slot van de lezing van Matteüs las, moest ik gelijk denken aan het nieuws van deze week. Wie heeft zal nog meer krijgen, en wel in overvloed.

Nadere informatie

Kenia. Door: Margriet Looije. Volgens onze collega s hebben de boeren van Satebu het. niet heel slecht, in elk geval niet zo slecht als de beelden van

Kenia. Door: Margriet Looije. Volgens onze collega s hebben de boeren van Satebu het. niet heel slecht, in elk geval niet zo slecht als de beelden van nieuwsbrief@looijetomaten.nl 28//3/2014 Kenia Door: Margriet Looije Volgens onze collega s hebben de boeren van Satebu het niet heel slecht, in elk geval niet zo slecht als de beelden van Over ongeveer

Nadere informatie

Bent U verontwaardigd over de rampen in de textielindustrie in Bangladesh?

Bent U verontwaardigd over de rampen in de textielindustrie in Bangladesh? Nieuwsbrief Bangladesh - 17 de jaargang / nr 69 /2de kwartaal 2013 verschijnt driemaandelijks P910714 Masspost 2800 Mechelen Mechelen, 13 juni 2013 Bent U verontwaardigd over de rampen in de textielindustrie

Nadere informatie

Janusz Korczak. door Renée van Eeken

Janusz Korczak. door Renée van Eeken Janusz Korczak door Renée van Eeken Hoofdstukken 1. Inleiding 2. Wie was Janusz Korczak? 3. Zijn levensverhaal 4. Janusz Korzcak in deze tijd 5. Waarom ik hem gekozen heb 6. Nawoord 7. Bronvermelding 1

Nadere informatie

Zorgboerderij Boer Hans Werkstuk van Sam Driessen groep 6 21 Juni 2010

Zorgboerderij Boer Hans Werkstuk van Sam Driessen groep 6 21 Juni 2010 Zorgboerderij Boer Hans Werkstuk van Sam Driessen groep 6 21 Juni 2010 Blz. 1 Voorwoord: Ik heb gekozen voor het onderwerp, zorgboerderij boer hans. Omdat ik het zelf heel leuk vind om daar naar toe te

Nadere informatie