Informatiegids voor leerlingen en ouders schooljaar 2014/2015 havo/atheneum

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Informatiegids voor leerlingen en ouders schooljaar 2014/2015 havo/atheneum"

Transcriptie

1 Informatiegids voor leerlingen en ouders schooljaar 2014/2015 havo/atheneum

2

3 Colofon Redactie dhr. J.F. Drahmann mw. M. Stolwijk mw. S. Hundt dhr. R. Kerstholt dhr. P Stuart Eindredactie Dhr. J.F. Drahmann Mw. S. Hundt Schoolgegevens Oostvaarders College A. Boekenweg VD ALMERE T F Postbus AB ALMERE 2

4 Voorwoord Geachte ouders / verzorgers, beste leerlingen. In dit informatieboekje, dat bestemd is voor alle leerlingen van het Oostvaarders College en hun ouders / verzorgers, staan zaken die belangrijk zijn voor de organisatie van de school. Het Oostvaarders College is een grote school. Het is mede daarom echt noodzakelijk dat we ons allemaal aan de afspraken houden. Lees dit boekje dan ook zorgvuldig door. Maar naast deze organisatorische afspraken is er natuurlijk meer te zeggen over onze school. Een keuze voor het Oostvaarders College is een keuze voor de visie van de school. Die visie, wat willen we bereiken op school, is opgeschreven in het schoolplan dat op onze website is in te zien. In eerste instantie gaat het er natuurlijk om dat onze leerlingen goede leerresultaten behalen. Dat wil zeggen; zo snel mogelijk met mooie cijfers het eindexamen halen. Wij denken dat dit het beste lukt met vakgericht onderwijs in een veilige leeromgeving. Vakgericht betekent dat wij vanaf de eerste klas de vakken door gespecialiseerde vakdocenten aanbieden en niet, zoals elders wel gebeurt, in clusters van vakken. Het eindexamen wordt immers ook per vak afgenomen. De veilige leeromgeving heeft te maken met de wijze waarop we bij ons op school met elkaar om gaan. We werken er aan om een school te zijn waar leerlingen leren van de fouten die ze maken, waar je voor je mening mag uitkomen, waar we elkaar kennen en waar leerlingen zelfbewustzijn ontwikkelen waardoor ze de goede keuzes leren maken. Ook zien we graag dat onze leerlingen hun talenten ontwikkelen. Natuurlijk kan dat in de vaklessen, maar zeker ook in de talentklassen in de onderbouw. Op de website is hier meer over te lezen. Dat gaat allemaal niet vanzelf. Daar moeten we met zijn allen aan werken. Leraren, conciërges, medewerkers die ondersteunend zijn voor het onderwijs, maar ook leerlingen en hun ouders / verzorgers spelen hierbij een belangrijke rol. Let eens op het logo van de school. Zoals de Oostvaarders in het verleden hun koers gericht hielden op het bereiken van Oost Indië, zo houden wij onze koers gericht op het bereiken van onze doelen. De drie zeilen van ons logo kun je zien als het symbool van de gezamenlijkheid. Als school, leerlingen en ouders / verzorgers samen optrekken, is de kans het grootst dat we ons doel bereiken. Ik wens iedereen een mooi en succesvol nieuw schooljaar toe. Jan Sluimer Rector 3

5 Inhoud Colofon 2 Voorwoord 3 Leerling (en ouder) informatie 6 Ouder (en leerling) informatie 18 adressen 34 Algemene informatie 35 Register 36 4

6 Leerling (en ouder) informatie 5

7 Leerling (en ouder) Informatie Lestijden en rooster Onderbouw Bovenbouw (H/V en VMBO) 1 e uur 8.30 uur uur 1 e uur 8.30 uur uur 2 e uur 9.20 uur uur 2 e uur 9.20 uur uur Pauze uur uur 3 e uur uur uur 3e uur uur uur Pauze uur uur 4 e uur uur uur 4 e uur uur uur Pauze uur uur 5 e uur uur uur 5e uur uur uur Pauze uur uur 6 e uur uur uur 6 e uur uur uur 7 e uur uur uur 7 e uur uur uur 8 e uur uur uur 8 e uur uur uur 9 e uur uur uur 9 e uur uur uur Het begin en het einde van een les herken je aan het geluid van de bel. Tussen de lessen is er geen pauze. Alleen na het tweede (onderbouw) en het vierde (onderbouw) lesuur, heb je een pauze. Voor het eerste lesuur en aan het einde van de pauze klinkt vijf minuten voor het begin van de les een bel. Bij de tweede bel begint de les en verwacht de docent dat je in het lokaal aanwezig bent. De meeste docenten hebben een eigen leslokaal. Dit betekent dat je na afloop van een les samen met je klasgenoten naar het volgende leslokaal loopt. Natuurlijk ga je niet elke dag van half negen tot vier uur naar school. Je krijgt les volgens het lesrooster dat je kunt vinden op internet (www.ovc.nl > rooster). Op dit rooster kun je zien wanneer, waar en van wie je les hebt. Roosterwijzigingen lees je op het mededelingenbord in de aula en ook op internet (www.ovc.nl > rooster). 6

8 Lesuitval Wat gebeurt er als een docent afwezig is? Als er lessen uitvallen door de afwezigheid van een docent, dan probeert de school het ongemak zo klein mogelijk te houden door: 1. Een andere docent in te laten vallen voor de afwezige collega. 2. De uren zo te verschuiven dat er geen tussenuren zijn. 3. De leerlingen onderling te laten bellen als het om het eerste uur gaat. Daarvoor gebruiken we de telefoonketen. De leerlingen kunnen ook het internet raadplegen (www.ovc.nl >> rooster). Als verschuiving van de les niet lukt, kan het voorkomen dat je les uitvalt en je een tussenuur hebt. De brugklasleerlingen worden dan opgevangen door een docent die het uitgevallen uur opvult door bijvoorbeeld alvast huiswerk te maken of te leren. Vakantiedata schooljaar : Vakantie Data Kalenderweek Herfstvakantie maandag 13 oktober 2014 t/m vrijdag 17 oktober Kerstvakantie maandag 22 december t/m vrijdag 02 januari / Voorjaarsvakantie maandag 23 februari 2015 t/m vrijdag 27 februari Goede Vrijdag *) vrijdag 03 april e Paasdag maandag 06 april Koningsdag Maandag 27 april Meivakantie Maandag 04 mei 2015 t/m vrijdag 08 mei Hemelvaartsdag donderdag 14 mei Dag na Hemelvaart *) vrijdag 15 mei Pinksteren maandag 25 mei Zomervakantie maandag 06 juli 2015 t/m vrijdag 15 augustus t/m 33 Extra roostervrije dagen: vrijdag 7 november 2014, maandag 26 januari 2014 en vrijdag 20 februari

9 FAQ, wat doe je als een docent niet bij het lokaal verschijnt? Als een docent onverhoopt niet op het afgesproken tijdstip verschijnt, ga je dat bij één van de afdelingsleiders melden. Zijn die niet bereikbaar, dan ga je naar de conciërge. Er bestaat geen regel dat je na 10 minuten weg mag gaan! je je huiswerk niet hebt kunnen maken? Je krijgt regelmatig huiswerk. Huiswerk noteer je in je agenda. De docent kan het huiswerk ook noteren in het digitale klassenboek. Dit klassenboek kan je vinden op het roosterbord. Tevens hebben wij een digitale leeromgeving waar de docent vakinformatie op kan plaatsen. Als je het huiswerk voor de volgende les niet hebt kunnen maken, vertel je dat voordat de les begint aan de docent. De docent kan vragen naar een briefje van je ouders met de reden of oorzaak van het niet maken van het huiswerk. je ziek wordt op school? Als je onder schooltijd tijdens de les ziek wordt, meld je je af bij de receptie of bij de absentenregistratie (kamer 004). Je krijgt dan een groene kaart mee. Deze moet je laten ondertekenen door je ouders. Zodra je weer op school komt en voordat je naar de les gaat, lever je de groene kaart in bij de absentenregistratie in kamer 004. je naar de dokter moet onder schooltijd? Een bezoek aan de dokter, het ziekenhuis, de tandarts, de orthodontist enzovoorts dient één dag van tevoren en anders bij uitzondering op de dag zelf, schriftelijk of telefonisch door je ouders gemeld te zijn op nummer , of per naar Na terugkomst van een bezoek aan de dokter, het ziekenhuis, de tandarts, de orthodontist enzovoorts, dien jij je eerst te melden bij de absentenregistratie in kamer 004 voordat je weer naar de les gaat. In zowel het geval van ziekte als doktersbezoek geldt, dat wanneer je afwezig bent geweest zonder melding, de absentenadministratie de afwezigheid afhandelt onder spijbelen, waardoor dit een ongeoorloofde absentie wordt. je te laat komt? Als je te laat komt, ga je, om niet meer lestijd te missen, zo snel mogelijk naar je les. De docent noteert je dan als te laat in het digitale absentiesysteem. Als je één keer te laat komt, moet je je de volgende ochtend om uur op school melden. Bij vaak te laat komen volgen sancties plus contact met ouders en leerplichtambtenaar. je uit de les gestuurd wordt? Mocht je uit de les gestuurd worden, dan moet je je melden bij de receptie. Hier haal je een uitstuurformulier die je invult. Aan het eind van de les ga je met het formulier naar de docent. Centrale leerling administratie Je kunt op schooldagen tussen en uur bij de Centrale Leerling Administratie terecht. Formulieren die ingevuld moeten worden (bijvoorbeeld in verband met kinderbijslag) kun je een dag later weer ophalen. Conciërges De conciërges op onze school zorgen er voor dat alles in de school en tijdens de pauzes goed verloopt maar er zijn natuurlijk veel meer zaken waarmee je bij de conciërges terecht kunt zoals: -gevonden voorwerpen Op school raken leerlingen nogal wat kwijt. Voorzie daarom je tas, agenda, boeken, gymkleding en andere spullen van je naam, adres en klas. Ben je zelf wat kwijt of vind je iets, ga dan naar de conciërges. 8

10 -Kluisjes Aan het begin van het schooljaar ontvang je van de conciërge je kluissleutel en krijg je een kluis toegewezen (mits deze door je ouders is besteld). Receptie Bij de hoofdingang is onze receptie. Hier kun je terecht voor allerlei vragen. Als je bijvoorbeeld een docent wilt spreken kunnen zij je vertellen tot welk uur hij les geeft. Ook als je je niet lekker voelt meld je dit bij de receptie en als je uit de klas gestuurd wordt, dan haal je bij de receptie een uitstuurbrief. Teamindeling De leerlingen op het Oostvaarders College worden ingedeeld in kleinschalige teams van gemiddeld 20 docenten. De leerlingen krijgen les van een beperkt aantal docenten die zoveel mogelijk uit hetzelfde team afkomstig zijn. Er wordt binnen de teams regelmatig overleg gevoerd over het welbevinden en de vorderingen van de leerlingen. Elk team staat onder leiding van een afdelingsleider. Er zijn vier teams in de onderbouw (leerjaar 1 t/m 3). Team A : atheneum team (bijvoorbeeld klas 1A1A of 3A1A) Team B : (atheneum)/havo team (bijvoorbeeld klas 1H1B of 3H1B) Team C : (atheneum)/havo team (bijvoorbeeld klas 1H5C of 3H4C). Team G : gymnasiumteam (bijvoorbeeld 1G1G of 3G2G) In de bovenbouw zijn er twee teams; één vwo- team en één havo-team De decaan Voor alle vragen met betrekking tot vervolgopleidingen, profielkeuze, beroepskeuze en overige vragen over vervolgopleidingen en studiekeuzes, kan je terecht bij onze decaan, de heer M. van Looijengoed en mevrouw Woortmeijer Je kunt hen vinden in kamer 151 9

11 Toa s en Poa s Voor de vakken natuurkunde, scheikunde en biologie zijn, naast de betreffende docenten, nog andere medewerkers aanwezig, zoals de Technisch Onderwijs Assistenten (TOA) en de Practicum Onderwijs Assistenten (POA). Zij werken samen met de docent bij het doen van demonstratieproeven en practica en voeren het beheer over de uitgebreide apparatuur, chemicaliënvoorraad en de vaklokalen met de kabinetten. Zorg Als je problemen met leren hebt of als er andere dingen spelen waardoor jij je niet goed kan concentreren op jouw schoolwerk, kan de mentor (vaak na overleg met jouw ouders) het zorgteam inschakelen. Mevrouw N. Wagenaar (kamer 203) is de orthopedagoog van de havo en vwo afdeling van onze school. Zij kan hulp organiseren en helpen bij allerlei leer- en gedragsproblemen zoals dyslexie, ASS enzovoorts. Daarnaast hebben we ook twee counselors: mevrouw A. Laanen en de heer R. Foley. Deze counselors kunnen je helpen als je niet goed in je vel zit en daar graag over wil praten. Ook zij zijn bereikbaar op kamer 203. Mentor en mentortaken Elke leerling op het Oostvaarders College heeft een mentor. Deze mentor probeert jou zo goed mogelijk te helpen met je schoolcarrière. In de eerst weken op school helpt hij je tijdens de mentorlessen om snel je draai te vinden op school. Tijdens deze lessen helpt hij je ook met algemene studievaardigheden: hoe gebruik ik mijn agenda; hoe leer ik voor bepaalde vakken; hoe plan ik mijn huiswerk; enz. Later in je schoolcarrière helpt hij je ook met het maken van vak- en profielkeuzes. Kortom: de mentor is de eerste persoon bij wie je terecht kan met vragen en problemen. De mentor is ook de eerste contactpersoon tussen school en je ouders. Pesten/cyberpesten Pesten op het OVC is absoluut niet toegestaan. Als jij vindt dat je gepest word of je niet prettig of onveilig voelt, vertel dit dan aan je mentor of aan een leraar waar je een vertrouwd gevoel bij hebt. Hij/zij zal dan samen met jou naar een oplossing voor het probleem zoeken. 10

12 Schoolpas/mediatheek/bibliotheekabonnement De schoolpas wordt gebruikt voor het registreren van absentie. Het is dus van belang dat je deze iedere dag bij je hebt. Deze pas heb je ook nodig om gebruik te kunnen maken van de materialen in de mediatheek, fotokopieën te maken en om toegang te kunnen krijgen tot schoolfeesten en andere schoolse activiteiten. Deze schoolpas wordt aan het begin van het eerste leerjaar verstrekt en dien je altijd bij je te hebben. Daarnaast ontvangen alle leerlingen een abonnement voor de Nieuwe Bibliotheek De kosten hiervoor bedragen 7,- en worden betaald uit het schoolkostenfonds. Dit abonnement kan in de drie Almeerse bibliotheken gebruikt worden: in Almere Buiten, in de centrale bibliotheek in Stad en in Almere Haven. Met dit abonnement kunnen boeken geleend worden die op school in de mediatheek niet voorradig zijn. Het abonnement blijft geldig zolang je op het Oostvaarders College ingeschreven staat. Gedragscode Oostvaarders College Wij streven op het Oostvaarders College naar een schoolklimaat waarin een prettige werksfeer centraal staat. Om die reden hanteren we in school de volgende gedragscode: Wees aardig voor elkaar Door je gedrag, je houding en je taalgebruik. Stoer doen hoeft niet. Niet pesten of ruzie maken. Zeg eens sorry als dat nodig is. Geen spullen van elkaar afpakken. Geef elkaar eens een compliment. Zorg voor een goede werksfeer Luister naar elkaar. Rustig zijn in ons gebouw. Help elkaar. Houd je aan de afspraken Op tijd in de les zijn. Huiswerk af. Alle spullen die nodig zijn om de les te kunnen volgen bij je hebben. Opletten tijdens de les. Denk aan je omgeving Geen rommel maken, niets beschadigen of stukmaken in of rond ons gebouw. Laat het lokaal netjes achter. 11

13 Je bent zelf verantwoordelijk voor je gedrag Top 5 schoolregels Hieronder vind je de vijf belangrijkste schoolregels nog eens op een rijtje, als geheugensteuntje. 1. Niet eten of drinken op de gangen of in het lokaal 2. Het gebruik van mobiele telefoons is alleen toegestaan in de aula 3. Geen jassen aan en geen petjes op in school 4. Op tijd in de les met al je boeken 5. Geen toiletbezoek tijdens de lessen Gedragscode computergebruik Alle leerlingen van het OVC hebben een eigen inlogaccount voor het gebruik van de computers. Via de mentor ontvang je ook een wachtwoord. Je krijgt de beschikking over een eigen map mijn documenten waar alleen jij toegang toe hebt. Je krijgt een standaard bureaublad met daarop de programma s. Oneigenlijk gebruik van computers zal aangepakt worden. Elke handeling die je uitvoert op de computer en elk internetbezoek wordt geregistreerd. Het is mogelijk dat er met je meegekeken wordt om te controleren of je je aan de gedragscode houdt. Voor het gebruik van de computers geldt een gedragscode. Bij het overtreden van deze gedragscode, het storen van andere gebruikers of het personeel kan je inlogaccount geblokkeerd worden. Je kunt dan geen gebruik meer maken van de computers op school en je ouders worden hiervan op de hoogte gesteld. Gebruik van de computer mag geen beschadiging of verstoring van de gewenste werking van de software of hardware opleveren. Uitdrukkelijk verboden zijn: Het wijzigen van de instellingen van de computer. Het installeren van software. Het downloaden van software. Het geven van een groot aantal zinloze printopdrachten. 12

14 Het oproepen van sites met de volgende inhoud is verboden: Racistische, seksistische en anderszins discriminerende inhoud. Pornografische sites. Sites waarin geweld wordt getoond of goedgekeurd Spelletjes sites. Streaming media sites (audio/video). en en chatten: via hotmail, Yahoo etc. is toegestaan. Gebruik van internet in het kader van het onderwijs heeft altijd voorrang. Chatten is niet toegestaan. Inloggen: Als een computer wordt aangezet, zal na enkele minuten het zogenaamde inlogscherm verschijnen. In dit inlogscherm staan 3 regels die deels ingevuld zijn en die deels ingevuld moeten worden. In de bovenste regel vul je je leerling nummer in. In de middelste regel moet het wachtwoord ingevuld worden. Denk eraan dat je dit wachtwoord nooit aan iemand anders geeft of dat iemand meekijkt als je dit wachtwoord intypt. Je bent zelf verantwoordelijk voor het gebruik van jouw inlogaccount. Als je jouw wachtwoord vergeten bent, kan een nieuw wachtwoord worden aangevraagd bij de ICTklassenassistenten in de computerlokalen of bij het mediatheekpersoneel. Its learning Its learning is onze digitale leeromgeving en agenda. Its learning is een ondersteuning voor de leerlingen en docenten. Its learning bestaat naast de eigen agenda. In iedere les moet je je agenda (geen telefoon als agenda gebruiken) bij je hebben om het huiswerk te noteren. Als je een les gemist hebt, ben je zelf verantwoordelijk voor het in orde hebben van je huiswerk. Je kunt dit navragen bij een klasgenoot of de docent en dus ook op It s learning. De repetities worden in het digitale klassenboek vermeld. Dit digitale klassenboek vindt je bij het digitale rooster. Wanneer deze niet staat vermeld zal de repetitie in principe niet doorgaan. Technische problemen van het systeem mogen niet als excuus worden gebruikt om een repetitie niet door te laten gaan. Docenten zijn niet verplicht te leren SO s en andere overhoringen in het digitale klassenboek te plaatsen. Je blijft zelf altijd verantwoordelijk voor het in orde hebben van het opgegeven huiswerk. VIP uur Op onze school is er elke dinsdag op het 7 e uur een VIP uur. Tijdens dit uur kan je voor alle vakken die je krijgt extra hulp vragen. Je kunt je hier bijvoorbeeld voorbereiden op een toets of de leerstof nog eens laten uitleggen. Voor deelname aan het VIP uur vul je de speciale rode VIP kaart in. De vakdocent kan, en dit gebeurt dan vaak in samenspraak met de mentor, je ook tot het bezoeken van het VIP-uur verplichten. Dat moet uiteraard niet als straf, maar als extra stimulans worden gezien om het resultaat te verbeteren. Het VIP-uur is niet bedoeld als vervanging van een gewoon lesuur. Het is ook niet de bedoeling dat het VIP-uur gebruikt wordt om toetsen te maken Dat gebeurt in eerste instantie, gewoon in de les. Als je behoefte hebt aan een meer intensieve bespreking van je toets, kan je dit ook tijdens het VIP uur vragen. Het VIP-uur is in het lesrooster opgenomen. Het gebruik van de fietsenstalling Op school moet jij je prettig en veilig voelen. Je moet met een gerust hart je fiets, jas en tas kunnen achterlaten. Daarom letten conciërges en docenten goed op alle spullen. Toch is het belangrijk dat jij 13

15 jouw fiets goed op slot in de stalling zet. Als er toch iets met je fiets is gebeurd, of je ziet iets dat niet goed is, meldt dat dan onmiddellijk bij de buitenconciërge of één van de andere conciërges. Je blijft wel zelf verantwoordelijk. De school kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor schade of verlies van spullen. Fietsen en bromfietsen horen in de rekken. Het is niet toegestaan om (brom)fietsen tegen het schoolgebouw of tegen de sporthal te plaatsen. Voor de stalling van bromfietsen is een aparte afgesloten ruimte beschikbaar. Er hangen op diverse plaatsen binnen het schoolgebouw en op het schoolterrein camera s ter bewaking van ieders eigendommen. De beelden gemaakt door middel van deze camerabewaking worden opgenomen en in geval van onregelmatigheden bieden de beelden vaak uitkomst over de oorzaak. Gymkleding Voor het vak lichamelijke opvoeding heb je uiteraard sportkleding nodig. Een T shirt en een korte broek of joggingbroek zijn prima. Een afgeknipte spijkerbroek is niet toegestaan! In de sportzaal mag je alleen komen op sportschoenen die je niet op straat draagt. Als je buiten gymt, heb je dus andere sportschoenen nodig. Er mag niet op sokken gegymd worden. Als je niet mee kunt doen met de les, neem dan een briefje van je ouders mee. Je wordt wel in de les verwacht, je kunt bijvoorbeeld wel assisteren in de les. Waardevolle spullen kun je het beste thuis laten of voor de gymles in je kluisje doen. Gebruik van mobiele telefoons Het is ten strengste verboden om in de klas of op de gangen je telefoon te gebruiken. In de aula of buiten op het schoolplein, mag je je telefoon wel gebruiken. Veilig van, naar en op school Ga als het enigszins kan met anderen naar school en naar huis. De school heeft voor alle leerlingen een collectieve ongevallenverzekering afgesloten vanaf één uur voor tot één uur na schooltijd. Deze verzekering is aanvullend op de verzekering van je ouders. Vertel het ons als er iets gebeurd is wat betrekking heeft op de veiligheid op school De medewerkers van de school weten of horen helaas niet altijd alles wat er gebeurt. Daarom hebben we jullie hulp nodig! Zie of hoor je iets over bijvoorbeeld: diefstal, geweld, bedreigingen, wapens, drugs of alcohol meld dit dan aan de: mentor, conciërge, afdelingsleider, of counselor, 14

16 waarschuw ons dan. De leerlingenraad De leerlingenraad is een orgaan binnen de school, dat opkomt voor de belangen van de leerlingen van het Oostvaarders College. Een taak van de leden van de leerlingenraad is bijvoorbeeld het bijwonen van vergaderingen van verschillende organen binnen de school. Een onderdeel van de leerlingenraad is: Activa. De leerlingen die lid zijn van Activa, richten zich vooral op praktische activiteiten, zoals het helpen bij het organiseren van schoolfeesten. De leerlingenraad beschikt over een ideeënbus, waarin ideeën en klachten gedeponeerd kunnen worden. De leerlingenraad bespreekt deze, eventueel samen met de schoolleiding, om tot een oplossing te komen. De leerlingenraad is op deze manier een schakel tussen leerlingen en schoolleiding van de school. De leerlingenraad is herkenbaar binnen en tevens buiten de school. Binnen de school door middel van de ideeënbus en door het (rode) mededelingenbord. De leerlingenraad peilt regelmatig de mening van leerlingen door middel van een enquête. De bevindingen en de behoeften van leerlingen worden kenbaar gemaakt bij de schoolleiding. Eventuele vragen en/of opmerkingen kunnen in de ideeënbus van de leerlingenraad worden gedeponeerd. Leerling panels In elk onderbouw- en bovenbouwteam havo/vwo bestaan leerlingenpanels. In deze panels praat de afdelingsleider met leerlingen uit de diverse klassen over alles wat met school te maken heeft. Leerlingen kunnen tijdens die panels praten over dingen die met klasgenoten (bijvoorbeeld in de mentorles) besproken zijn. Dit kan gaan over zaken die een prettig en veilig klimaat in de teams in de weg staan. Natuurlijk kan dat ook een voorstel zijn voor verbetering van die sfeer. De leerlingenraad wil ook graag op de hoogte worden gehouden van de dingen die in de leerlingenpanels worden besproken. Zij hebben op regelmatige basis contact met de leerling panels. Excursies Er zijn in de loop van de gehele schooltijd mogelijkheden voor diverse reizen en projecten in binnenen buitenland. Altijd in verband met een vak dat je op school volgt. Veel informatie kun je daarover vinden op de website van het OVC ( Schoolfeesten en klassenavonden In de aula van het Oostvaarders College vinden gedurende het schooljaar een aantal feesten plaats met een DJ of een band. Tijdens een dergelijk schoolfeest leer je elkaar beter kennen. Als er een schoolfeest is, vind je hierover informatie op de site en word je geïnformeerd door je mentor. Als er een klassenavond is, krijgen je ouders daar schriftelijk bericht over van school via de periodieke nieuwsbrief of via de mentor. Een toegangskaartje voor een schoolfeest koop je altijd op vertoon van je schoolpas. De toegang tot schoolfeesten, krijg je door middel van diezelfde schoolpas. 15

17 Internationalisering, Cultuur, Culturele activiteiten en overige activiteiten Elk schooljaar vinden er een aantal culturele activiteiten plaats. In het schooljaar zullen we in ieder geval The Night of the Stars, een literaire avond en het Cultureel Café organiseren. Het OVC is een UNESCO-school. Dat betekent dat wereldburgerschap, duurzaamheid en tolerantie een grote rol spelen bij alle projecten en veel lessen. Bij een project zou je kunnen denken aan uitwisselingen met buitenlandse scholen, de binnen- en buitenlandse studiereizen in 4havo en 5vwo, de debatingteams (Lagerhuisdebat), deelname aan The Hague International Model United Nations en het Europees Scholierenparlement. Vanaf de derde klas kan je kiezen voor deelname aan drie bezoeken per jaar aan theater De Krakeling in Amsterdam samen met leerlingen en docenten van school. Er zijn in je hele schooltijd veel projecten en reizen die met de vakken in jouw klas te maken hebben. Nadere informatie krijg je in de loop van het schooljaar. Je kunt de culturele activiteiten ook terug vinden op onze site: THIMUN Rome Mission Olympic De vakken in de onderbouw In de eerste klas van het havo of atheneum krijg je de volgende vakken: Nederlands, Frans, Duits, Spaans, Engels, aardrijkskunde, geschiedenis, wiskunde, biologie, beeldende vorming, lichamelijk opvoeding, muziek, mentoruur, VIP uur taal/rekenen en mens en maatschappij. Zit je in een talentklas (Science, Sport, Cambridge Engels of Kunst) dan heb je geen mens en maatschappij maar talenturen. In de tweede klas van het havo of atheneum krijg je de volgende vakken: Nederlands, Engels, geschiedenis, aardrijkskunde, wiskunde, biologie, nask (= natuurkunde/scheikunde), beeldende vorming, lichamelijke opvoeding, muziek, mentoruur, vip uur en mens en maatschappij. Zit je in een talentklas (kunst, sport, Cambridge Engels of kunst) dan heb je geen mens en maatschappij maar talenturen. Van de drie talen Frans, Spaans en Duits kies je er aan het einde van het eerste leerjaar twee die je in de tweede klas volgt. In heel bijzondere gevallen mag je alle drie de talen volgen. In de derde klas van het havo of atheneum krijg je de volgende vakken: Nederlands, Engels, twee van de talen Frans, Duits of Spaans,geschiedenis, aardrijkskunde, economie, wiskunde, natuurkunde/scheikunde, muziek, beeldende vorming, lichamelijke opvoeding, mentoruur, vip uur en mens en maatschappij. Zit je in een talentklas (kunst, sport, Cambridge Engels of kunst) dan heb je geen mens en maatschappij maar talenturen. 16

18 Ouder (en leerling) informatie 17

19 Ouder (en leerling) informatie Bereikbaarheid en taken van de mentor De mentor is de spil tussen uw zoon/dochter, u en alle anderen die bij het onderwijs op school betrokken zijn. Hij of zij komt op voor zijn of haar leerling maar spreekt de leerling ook aan op houding en gedrag als daartoe aanleiding is. De mentor is de begeleider van de leerling tijdens het leerproces en het ontwikkelingsproces. De mentor bewaakt de prestaties en de voortgang van de leerling, maar kijkt ook naar het welbevinden van uw zoon of dochter. De mentor verzorgt naast zijn/haar vakles ook het wekelijkse mentoruur. In dat uur wordt gesproken over de klas en worden algemene studievaardigheden aangeleerd zoals gebruik van de agenda, hoe leer ik leren en hoe plan ik mijn huiswerk. Aan het begin van het schooljaar is er een kennismakingsbijeenkomst met ouders waarin de mentor nader ingaat om de taken van de mentor en de wijze waarop het contact tussen u en de mentor plaatsvindt. Een uitgebreide taakomschrijving van de mentor kunt u op de website vinden. U kunt de mentor van uw zoon of dochter telefonisch via het algemene nummer van de school bereiken ( ). De receptie zal, indien de mentor niet direct bereikbaar is, uw verzoek schriftelijk aan de mentor doorgeven met de vraag zo spoedig mogelijk contact met u op te nemen. U kunt ook per mail contact opnemen met de mentor. Achter in het informatieboekje treft u alle adressen aan van de mentoren in de onderbouw. Tevens verspreiden wij een aantal keren per jaar een nieuwsbrief onder alle ouders. Hierin vindt u relevante informatie over allerhande onderwerpen. Bereikbaarheid afdelingsleiders De afdelingsleiders zijn ook telefonisch bereikbaar. Vaak zijn zij echter vanwege hun werkzaamheden niet direct te spreken. Ook in dat geval zal de receptie uw verzoek doorgeven. U kunt de afdelingsleiders ook rechtstreeks een sturen. adressen treft u aan achter in de informatiegids Absentenadministratie Het Oostvaarders College werkt met een geautomatiseerd systeem van absentenregistratie. Uw rol als ouders is van groot belang om de absentenregistratie goed te laten verlopen. Als uw zoon/dochter afwezig is op school, wordt dat tijdens de lessen door de docent gesignaleerd en digitaal doorgegeven aan de absentenadministratie (kamer 004; mevrouw J. Verrijk en mevrouw A. Vernooij). Het is erg belangrijk dat u op de juiste manier melding maakt van de absentie: Als uw zoon/dochter ziek is, dient u dit vóór uur telefonisch te melden via telefoonnummer Als uw zoon/dochter weer naar school komt, levert hij/zij direct bij aankomst een door u ondertekende groene kaart in bij de absentenadministratie (kamer 004). Op deze groene kaart staat dat uw zoon/dochter ziek was en op welke dagen dat was. Alleen door inlevering van deze groene kaart wordt de afwezigheid van uw kind pas echt rechtsgeldig! Als uw zoon/dochter onder schooltijd / tijdens de les ziek wordt, meldt hij/zij zich af bij de receptie of bij de absentenadministratie. Hij/zij krijgt dan een briefje mee dat door u moet worden ondertekend en wat uw zoon/dochter bij terug komst op school voor de les moet inleveren bij de absentenadministratie (kamer 004). Ook als uw zoon/dochter naar de dokter, of naar de orthodontist, tandarts, enzovoorts moet onder schooltijd is het van groot belang dat school dit tijdig weet. We willen graag dat u dit, indien mogelijk, één dag van tevoren schriftelijk (via een briefje dat uw zoon/dochter inlevert bij de absentenadministratie) of telefonisch (zie boven) melden. Die melding kan ook via e- mail: Na terugkomst van het bezoek aan de dokter, tandarts, etc. moet uw zoon/dochter zich eerst melden bij de absentenadministratie. Daarna kan hij/zij weer tot de les worden toegelaten. 18

20 Het bovenstaande is erg belangrijk! Als uw zoon/dochter absent is zonder bericht van de ouders (of als de absentie bij aanwezigheid van uw zoon/dochter op school niet gemeld word middels een absentiebriefje) is hij/zij ongeoorloofd afwezig. Dat blijft dan in het absentiesysteem staan. Het systeem geeft dan spijbelen aan en dat moeten we melden aan de leerplichtambtenaar! Een uitgebreide omschrijving van onze procedure absentenregeling kunt u vinden op onze website informatie > Absentenregeling. Aan te schaffen benodigdheden Onderstaande benodigdheden dienen te worden aangeschaft. Voor een goede uitleg van het gebruik van de rekenmachine, verzoeken wij u om voor uw kind een Texas Instruments TI-30XB Multiview aan te schaffen. Deze rekenmachine kunt u zelf aanschaffen maar is ook via de boekenlijst van Iddink te bestellen. Een goede schooltas/rugtas Pennen (blauw en zwart); potlood (HB) en puntenslijper; zwarte fineliner. Doos met 24 kleurpotloden; viltstiften. Etui; passer, geodriehoek en liniaal (30 cm lang). Metalen schaar met een scherpe punt (links- of rechtshandig); plakband en lijm. Voor ieder vak een schrift; voor wiskunde ook een ruitjesschrift (grote ruitjes: 1cm). Grote multomap. Kladblok. Kaftpapier. 5 snelhechters voor Nederlands. USB-stick. Rekenmachine (zie boekenlijst) (Hand)-woordenboek voor Nederlands, Engels, Duits en Frans (zie boekenlijst). Als je nog geen woordenboek hebt, kun je beter eerst even met je docent overleggen voor je er één aanschaft. Een dure is beslist niet altijd nodig en in de eerste weken op school kun je zeker zonder! Sommige goedkope uitgaven zijn echter niet altijd handig in gebruik. Het huren van een kluisje Het is mogelijk om op school een kluisje te huren voor het opbergen van de (waardevolle) spullen. Alleen als via de boekenlijst de post Huur kluisje en ongevallenverzekering is aangevinkt en de huurovereenkomst door de ouders is ondertekend zal een kluisje aan de leerling ter beschikking worden gesteld. De huurovereenkomst en een schrijven hierover heeft u als bijlage ontvangen bij de plaatsingsbrief. Tevens dient er een bedrag van 7,00 te worden voldaan als borg. Voor het verkrijgen van een nieuwe sleutel (bij verlies en/of diefstal) dient opnieuw 7,00 borg te worden betaald. Bij inlevering van de kluissleutel ontvangt uw zoon/dochter de borg retour. Bestellen van schoolboeken Ook in het schooljaar worden de schoolboeken weer door de school verstrekt. Echter, de bestelling van het boekenpakket voor de leerling moet u als ouder/verzorger zelf bij Iddink plaatsen. U bestelt het boekenpakket dat door de school is voorgeschreven bestaande uit boeken en leermiddelen die onder het begrip "gratis schoolboeken en leermiddelen" vallen. 19

21 Via kunt u op een eenvoudige en snelle manier bestellen. Het enige dat u nodig hebt is de schoolcode:gz2bpzq5 en uw persoonlijk account. Heeft u nog geen persoonlijk account, dan kunt u deze tijdens het bestellen op aanmaken. De rekening voor dit boekenpakket gaat naar de school, die vervolgens voor betaling zorg draagt. Alle overige artikelen die u bestelt, zullen door Iddink afzonderlijk aan u in rekening worden gebracht. Indien achteraf blijkt dat er door u boeken dan wel leermiddelen ten onrechte zijn besteld, dan ontvangt u hiervoor van de school een rekening. Indien voor maandag 7 juli is besteld, wordt het leermiddelenpakket voor het begin van het schooljaar door TNT post afgeleverd op het huisadres. Verzendkosten zijn voor rekening van de school. Als u te laat bestelt, kan Iddink niet garanderen dat u de boeken op tijd in huis heeft. U loopt dan het risico dat uw boekenpakket onvolledig wordt geleverd. Bovendien kunnen er extra kosten in rekening gebracht worden. Wij hebben tevens besloten voor het aanstaande schooljaar een borgstelling van 75,00 voor de door u ontvangen gratis boeken en leermiddelen te vragen. Deze borgstelling zal door Iddink worden geïnd, die het geld na inning aan het OVC overmaakt. De betaling van de borg geschiedt op vrijwillige basis. De boeken en leermiddelen worden aan het einde van het schooljaar op de gebruikelijke wijze ingeleverd en beoordeeld op volledigheid en schade. De eventueel vastgestelde schade wordt vervolgens door Iddink aan u in rekening gebracht. In tweede instantie kan Iddink in overleg met het OVC daarvoor de borg gebruiken. Mocht het bedrag van de borg op deze wijze zijn aangesproken, dan vragen wij u om het bedrag weer aan te vullen tot 75,00. Deze 75,00 wordt aan u terugbetaald als uw kind het OVC verlaat. In het geval van meerdere kinderen per gezin op het OVC, behoeft er slechts éénmalig borg te worden voldaan. Incidenten registratie in school Alle incidenten die bij de afdelingsleiders en conciërges van de school bekend zijn, worden in het systeem ingevoerd. Als uw kind bij een incident betrokken is, kan zijn/haar naam bij de registratie worden genoemd. Het registreren van incidenten is geen doel op zich, maar een middel om de veiligheid te vergroten. Binnen het registratiesysteem kan de school zelf eenvoudig analyses maken. De incidenten zijn te sorteren op verschillende criteria. Dit maakt het mogelijk om verbanden te ontdekken en daar, indien nodig, beleid op te ontwikkelen Zorglokaal Drie jaar geleden zijn wij gestart met een zorglokaal voor havo/vwo (onderbouw en bovenbouw) en vmbo (bovenbouw). In het zorglokaal krijgen onze zorgleerlingen de rust die zij nodig hebben, wordt door begeleiders met hen gesproken over het huiswerk, over hoe je moet plannen en leren. Bovendien kan er geholpen worden bij het schoolwerk. Wij proberen met het zorglokaal een bijdrage te leveren aan het realiseren van passend onderwijs aan onze zorgleerlingen. De zorgmentoren, die de begeleiding verzorgen van zorgleerlingen (bijvoorbeeld: ADHD, PDD-NOS, Asperger), zullen ook vaak in of vlak bij het zorglokaal te vinden zijn. Soms is het nodig dat een leerling een periode buiten de klas werkt, bijvoorbeeld doordat deze leerling intern geschorst is. Wij maken dan afspraken over het gedrag in het zorglokaal en over het werk dat die leerling daar verricht. Er zijn dagelijks vaste begeleiders in het zorglokaal aanwezig. Het zorglokaal is natuurlijk niet voor iedereen toegankelijk, een leerling mag er heen als er binnen de zorg begeleid wordt en als er afspraken gemaakt zijn door de orthopedagogen en de afdelingsleiders. Bij medische urgentie 20

22 Onze school registreert de medische gegevens van leerlingen die bij nood acute hulp vereisen. Wij doelen hier op leerlingen die last hebben van bijvoorbeeld voedselallergie, hartfalen, epilepsie, diabetes, astma enzovoort. Ook aan onze nieuwe brugklasleerlingen willen wij in geval van een noodsituaties snel hulp kunnen verlenen. Mocht een van bovenstaande situaties op uw zoon/dochter van toepassing zijn dan verzoeken wij u om de specifieke hulpverlening te mailen naar de heer F. Link Plan van aanpak Naar aanleiding van een matig of onvoldoende rapport of indien een leerling-bespreking daartoe aanleiding geeft, volgt een gesprek tussen de mentor en de leerling en vaak ook een gesprek met de ouders. Dan wordt samen bekeken wat de oorzaken van de matige prestaties zijn en wat er moet gebeuren om de resultaten te verbeteren. Hiervoor wordt een Plan van Aanpak (PvA) opgesteld. Een onvoldoende werkhouding of attitude in het algemeen kan eveneens reden zijn tot het opstellen van een Plan van Aanpak. In het Plan van Aanpak, staat duidelijk vermeld wat er moet worden veranderd en verbeterd. Dit alles heeft een verbetering van werkhouding en resultaten tot doel. Leerling en ouders tekenen dit PvA voor gezien. Op een afgesproken datum wordt het PvA geëvalueerd door de mentor samen met de leerling en zijn/haar ouders. Wanneer wordt gesproken over de werkhouding en attitude van de leerling, wordt daar in de regel het volgende onder verstaan: - de leerling is op tijd en voorbereid in de les aanwezig - de leerling maakt het opgegeven huiswerk; heeft zijn spullen in orde en boeken bij zich - de leerling doet actief mee in de les - de leerling toont een constructieve houding en houdt zich correct aan de regels en afspraken - de leerling hoeft niet bij herhaling te worden gewaarschuwd of gecorrigeerd - de leerling besteedt voldoende tijd aan de voorbereiding van de les, dus besteedt voldoende tijd en energie aan het maken en leren van huiswerk Indien de werkhouding van de leerling niet is verbeterd, ook niet na gesprek(ken) en een opgesteld PvA, wordt dit tijdens de determinerende eindvergadering in de bespreking meegenomen. Pestprotocol Pesten op school is de laatste tijd zeer actueel in het nieuws geweest. Onze school heeft een duidelijkheid pestprotocol. Dit protocol kunt u vinden op onze website informatie > leerlingbegeleiding > zorg > zorgstructuur. Richtlijnen verlof buiten de schoolvakanties zoals bij wet geregeld 1. Vakantieverlof Verlof is mogelijk indien: o het wegens de specifieke aard van het beroep van één van de ouders slechts mogelijk is om buiten de schoolvakanties op vakantie te gaan. (het betreft de enige mogelijkheid in dat schooljaar om éénmaal met het gezin op vakantie te gaan). o een werkgeversverklaring wordt overlegd waaruit blijkt dat verlof binnen de officiële schoolvakanties in het gehele schooljaar niet één keer mogelijk is. Een verzoek om vakantieverlof op grond van artikel 13a van de leerplichtwet 1969 dient minimaal 2 maanden tevoren schriftelijk aan de rector te worden voorgelegd. U moet hierbij naast het gebruikelijke formulier van de verlofaanvraag, uw verzoek vergezeld doen gaan van een werkgeversverklaring. Als zelfstandig ondernemer moet u dit verzoek doen op briefpapier waarop het logo c.q. de adresgegevens van de onderneming staan weergegeven. Vakantieverlof mag: 21

23 o o o Hooguit éénmalig per schooljaar worden verleend. Niet langer duren dan 10 schooldagen. Niet plaats vinden in de eerste, of laatste twee lesweken van het schooljaar. Wanneer wordt een verzoek zeker afgewezen: o Familiebezoek in het buitenland. o Vakantie in een goedkopere periode of in verband met een speciale aanbieding. o Vakantie in verband met een gewonnen prijs. o Vakantie bij gebrek aan een andere boekingsmogelijkheid. o Uitnodiging van familie of vrienden om buiten de eigen schoolvakanties op vakantie te gaan. o Eerder vertrekken of later terugkeren in verband met (verkeers-)drukte. o Verlof voor een kind omdat andere kinderen uit het gezin al of nog vrij zijn. o Deelname aan sportieve of culturele evenementen buiten schoolverband. 2. Gewichtige omstandigheden tot 10 schooldagen per jaar Een verzoek om extra verlof in geval van gewichtige omstandigheden op grond van het gestelde in artikel 14 lid 1 van de leerplichtwet voor 10 schooldagen per schooljaar of minder, dient vooraf of binnen twee dagen na ontstaan van de verhindering aan de rector van de school te worden voorgelegd. Hiervoor gelden de volgende voorwaarden: a. Voor het voldoen aan de in Nederland algemeen geldende wettelijke en godsdienstige verplichting voor zover dit absoluut niet buiten de lesuren kan geschieden. b. Voor verhuizing voor ten hoogste 1 dag (binnenland) of 2 dagen (buitenland). c. Voor het bijwonen van het huwelijk van bloed- of aanverwanten t/m de 3 e graad voor 1 of ten hoogste 2 dagen (afhankelijk waar het huwelijk wordt gesloten). d. Bij ernstige ziekte van ouders of bloed- of aanverwanten t/m de 3 e graad. Duur in overleg met de rector. e. Bij overlijden van bloedverwanten in de 1 e graad voor ten hoogste 4 dagen. f. Bij overlijden van bloedverwanten in de 2e graad voor ten hoogste 2 dagen. Het leerlingenstatuut en de klachtenregeling Het leerlingenstatuut geeft de rechten en plichten van de leerlingen weer. Het statuut is ingewikkeld en er staat veel in. Bijvoorbeeld over vrijheid van meningsuiting, toelating en bevordering, de kosten van het onderwijs, huiswerk, toetsing en beoordeling, lesuitval en de gedragscode. Het leerlingenstatuut en de klachtenregeling kunt u vinden op de website van het Oostvaarders College. Kijk voor het leerlingenstatuut bij > informatie > leerlingen > leerlingenstatuut. Kijk voor de klachtenregeling bij > Informatie > ouders > klachtenregeling. Its learning Its learning is onze digitale leeromgeving en agenda. Its learning is een ondersteuning voor leerling en docent en kent derhalve rechten en plichten voor leerling en docent. Its learning bestaat naast de eigen agenda. Een leerling heeft elke les een schoolagenda (geen als agenda dienende mobiele telefoon) bij zich. In de agenda wordt het huiswerk, het maak- en leerwerk, genoteerd. Elke leerling is zelf verantwoordelijk voor het op orde hebben van het huiswerk, ook wanneer hij een les heeft gemist. Dit kan via een klasgenoot, de docent en nu ook met extra check via Its learning. In Its learning staan de repetities vermeld. Wanneer deze niet staan vermeld, vindt de repetitie in beginsel geen doorgang. Technische problemen aan Its learning mogen niet als excuus gebruikt worden om een (opgegeven) repetitie niet door te laten gaan. 22

24 Docenten zijn niet verplicht te leren SO s en andere overhoringen te vermelden in Its learning. Indien leerwerk is opgegeven gaan we ervan uit dat dit leerwerk in orde is. De leerling die dat goed heeft gedaan, is voorbereid op elke overhoring. Het OVC stimuleert de intentie zoveel mogelijk te noteren in Its learning. De docent kan het huiswerk dat in de les is opgegeven in Its learning noteren. De docent voegt planners/studiewijzers als attachment aan Its learning toe, wanneer daar in de klas mee wordt gewerkt, zodat deze ook altijd in de digitale agenda te raadplegen zijn. Ook kunnen links naar websites worden vermeld en hand-outs worden toegevoegd. Its learning vervangt de eigen agenda niet. De leerling blijft altijd zelf verantwoordelijk voor het op orde hebben van het opgegeven huiswerk. Mobiele telefoons Steeds vaker worden wij geconfronteerd met gebruik van de mobiele telefoon door leerlingen in de les. De mobiele telefoon wordt als agenda of rekenmachine gebruikt. Dat is niet de bedoeling. Tegelijkertijd willen we voorkomen dat er van de les, klas of docent beeld- en/of geluidopnames worden gemaakt. Het gebruik van de mobiele telefoon is daarom verboden in de les en op de gang. Het gebruik is toegestaan in de aula en buiten de school. Hierop geldt geen uitzondering. Bij overtreding van deze regel wordt de telefoon ingenomen door de docent en ingeleverd bij de afdelingsleider. De leerling meldt zich dezelfde dag bij de afdelingsleider. De afdelingsleider beslist wat er met de telefoon gaat gebeuren en deelt dit mee aan de leerling. Mocht er sprake zijn van een bijzondere zorg of is er sprake van een vervelende en/of urgente thuissituatie, dan kunt u contact opnemen met de receptie van de school of met de betreffende afdelingsleider. Excursies In het eerste jaar dat uw zoon/dochter bij ons op school is krijgt u informatie over het OVCspaarsysteem. Via dat systeem kan gespaard worden voor een bedrag dat een buitenlandse excursie in de voorexamenklas (4 Havo of 5 vwo) kost. Voor alle reizen naar het buitenland is een eigen IDkaart of paspoort een vereiste. Dat geldt ook voor de reizen van Cambridge Engels in het eerste en tweede leerjaar. Aan het begin van het eerste leerjaar ontvangt uw kind een formulier met daarop de regels die tijdens de excursies gelden. Dit formulier moet door de ouders worden ondertekend. De afspraken die op het formulier staan, gelden gedurende de gehele schoolloopbaan van uw kind op het Oostvaarders College. De Portal Op onze website bevindt zich een beveiligd portal. Om hier in te kunnen loggen krijgt u eenmalig aan u een wachtwoord en inlogcode. Op de portal kunt u de cijfers van uw zoon/dochter bekijken. De brieven die in het verleden per post aan de ouders/verzorgers werden verzonden worden ook op deze portal geplaatst. Als er een brief geplaatst is die bestemd is voor u, dan ontvangt u van ons een waarin vermeld staat dat er een brief voor u klaar staat op de portal. Uiteraard geldt dit alleen voor algemene brieven. Brieven van persoonlijke aard worden altijd over de post verstuurd. 23

25 De vakken in de onderbouw (leerjaar 1 t/m 3) Leerjaar 1 1 GYMNASIUM 1 ATHENEUM 1 HAVO/ATHENEUM Latijn Grieks Nederlands Nederlands Nederlands Engels Engels Engels Frans Frans Frans Duits Duits Duits Spaans Spaans Aardrijkskunde Aardrijkskunde Aardrijkskunde Geschiedenis Geschiedenis Geschiedenis Wiskunde Wiskunde Wiskunde Biologie Biologie Biologie Beeldende Vorming Beeldende Vorming Beeldende Vorming Lichamelijke Opvoeding Lichamelijke Opvoeding Lichamelijke Opvoeding Muziek Muziek Muziek Mens & Maatschappij* Mens & Maatschappij* Mens & Maatschappij* Talentstroom*: - Kunst - Sport - Science - Cambridge Engels Talentstroom*: - Kunst - Sport - Science - Cambridge Engels Talentstroom*: - Kunst - Sport - Science - Cambridge Engels Mentoruur Mentoruur Mentoruur Vip-uur VIP-uur VIP-uur Taal Taal Rekenen Rekenen * Indien de leerling wordt toegelaten tot één van de talentstromen dan vervalt het vak Mens en Maatschappij N.B. aan het einde van leerjaar 1 kiezen de leerlingen van het havo en atheneum twee van de drie moderne vreemde talen (Frans, Duits, Spaans). In bijzondere gevallen kan een leerling na overleg en met toestemming van de docentenvergadering voor alle drie de talen kiezen. In dat geval vervalt in leerjaar 2 en 3 het vak Mens & Maatschappij of de gekozen Talentstroom. 24

26 Leerjaar 2 2 GYMNASIUM 2 ATHENEUM 2 HAVO Latijn Grieks Nederlands Nederlands Nederlands Engels Engels Engels Frans Frans Frans Duits Duits Duits Spaans Spaans Geschiedenis Geschiedenis Geschiedenis Aardrijkskunde Aardrijkskunde Aardrijkskunde Wiskunde Wiskunde Wiskunde Biologie Biologie Biologie Natuurkunde/Scheikunde Natuurkunde/Scheikunde Natuurkunde/Scheikunde Beeldende Vorming Beeldende Vorming Beeldende Vorming Lichamelijke Opvoeding Lichamelijke Opvoeding Lichamelijke Opvoeding Muziek Muziek Muziek Mens & Maatschappij* Mens & Maatschappij* Mens & Maatschappij* Talentstroom*: - Kunst - Sport - Science - Cambridge Engels Talentstroom*: - Kunst - Sport - Science - Cambridge Engels Talentstroom*: - Kunst - Sport - Science - Cambridge Engels Mentoruur Mentoruur Mentoruur Vip-uur VIP-uur VIP-uur Rekenen/Taal * Indien de leerling wordt toegelaten tot één van de talentstromen dan vervalt het vak Mens en Maatschappij 25

27 Leerjaar 3 3 GYMNASIUM 3 ATHENEUM 3 HAVO Latijn Grieks Nederlands Nederlands Nederlands Engels Engels Engels Frans Frans Frans Duits Duits Duits Spaans Spaans Geschiedenis Geschiedenis Geschiedenis Aardrijkskunde Aardrijkskunde Aardrijkskunde Economie Economie Economie Wiskunde Wiskunde Wiskunde Natuurkunde/Scheikunde Natuurkunde/ Scheikunde Natuurkunde/ Scheikunde Muziek Muziek Muziek Beeldende Vorming Beeldende vorming Beeldende vorming Lichamelijke Opvoeding Lichamelijke Opvoeding Lichamelijke Opvoeding Mens & Maatschappij Mens & Maatschappij* Mens & Maatschappij* Talentstroom*: - Kunst - Sport - Science - Cambridge Engels Talentstroom*: - Kunst - Sport - Science - Cambridge Engels Talentstroom*: - Kunst - Sport - Science - Cambridge Engels Mentoruur Mentoruur Mentoruur Vip-uur VIP-uur VIP-uur * Indien de leerling wordt toegelaten tot één van de talentstromen dan vervalt het vak Mens en Maatschappij. Rekenen en Taal In klas 1 havo en atheneum en in klas 2 gymnasium staat er 1 uur Taal en 1 uur Rekenen op de lessentabel. Het uur Taal wordt gegeven door docenten van het vak Nederlands en het uur Rekenen door docenten van het vak Wiskunde. Wij hebben die lessen ingevoerd omdat wij in het recente verleden constateerden dat er hiaten zijn in de reken- en leesvaardigheden van veel nieuwe brugklasleerlingen. Sinds enkele jaren wordt voor Rekenen en Begrijpend Lezen een minimum niveau gehanteerd waarop alle leerlingen op bepaalde momenten met elkaar vergeleken kunnen worden. Voor het verlaten van de basisschool zijn dat de referentieniveaus 1F; voor het einde van klas 3 havo en vwo is dat 2F en voor de eindexamens havo en vwo is dat minimaal 3F. De rekenvaardigheid wordt zelfs getoetst en telt mee voor het eindexamen. De wetgever heeft bepaald dat het instapniveau voor het VO van Rekenen en Begrijpend Lezen op minimaal 1F-niveau moet zijn. Om ervan verzekerd te zijn dat onze leerlingen in het eerste leerjaar op dat niveau zitten willen wij met de RETA-uren alle leerlingen in korte tijd minimaal op niveau 1-F brengen voor Rekenen en Begrijpend Lezen. Dat houdt in dat de helft van het aantal lessen besteed wordt aan Rekenen, de andere helft aan Begrijpend Lezen. In leerjaar 1 zullen we zowel aan het begin van het schooljaar als aan het einde van het schooljaar de leerlingen toetsen om zicht te krijgen op het niveau van Begrijpend Lezen en Rekenen. Het resultaat van die toetsen wordt ook aan u inzichtelijk gemaakt. Aan het einde van elk schooljaar toetsen wij om de voortgang op weg naar niveau 2F te meten. 26

Informatiegids voor leerlingen en ouders schooljaar 2015/2016 havo/atheneum

Informatiegids voor leerlingen en ouders schooljaar 2015/2016 havo/atheneum Informatiegids voor leerlingen en ouders schooljaar 2015/2016 havo/atheneum Colofon Redactie mw. H. van de Gronden mw. L. Hosmar mw. S. Hundt dhr. R. Kerstholt mw. M. Stolwijk dhr. G. Torenbeek Eindredactie

Nadere informatie

Informatiegids voor leerlingen en ouders schooljaar 2015/2016 gymnasium

Informatiegids voor leerlingen en ouders schooljaar 2015/2016 gymnasium Informatiegids voor leerlingen en ouders schooljaar 2015/2016 gymnasium Colofon Redactie mw. H. van de Gronden mw. L. Hosmar mw. S. Hundt dhr. R. Kerstholt mw. M. Stolwijk dhr. G. Torenbeek Eindredactie

Nadere informatie

informatieboekje schooljaar

informatieboekje schooljaar informatieboekje schooljaar 2016-2017 1 In dit boekje staat belangrijke informatie en de agenda voor de eerste schoolweken. Lees het boekje door en bewaar het goed. Namens het hele team wens ik jullie

Nadere informatie

Informatiegids. Schooljaar 2012/2013. havo/atheneum

Informatiegids. Schooljaar 2012/2013. havo/atheneum Informatiegids Schooljaar 2012/2013 havo/atheneum 1 COLOFON Redactie mw. M.M.J.A van Dijk mw. S.G.J. Fetter dhr. J.F. Drahmann mw. M. de Heus mw. S. Hundt dhr. R. Kerstholt dhr. P.Th. Stuart Eindredactie

Nadere informatie

Informatiegids. Schooljaar 2012/2013. Gymnasium

Informatiegids. Schooljaar 2012/2013. Gymnasium Informatiegids Schooljaar 2012/2013 Gymnasium 1 COLOFON Redactie mw. M.M.J.A van Dijk dhr. J.F. Drahmann mw. S.G.J. Fetter mw. M. Hendrix mw. M.C. de Heus mw. S. Hundt dhr. R. Kerstholt dhr. P.Th. Stuart

Nadere informatie

Het havo/atheneum en atheneum op het Oostvaarders College. Hartelijk welkom

Het havo/atheneum en atheneum op het Oostvaarders College. Hartelijk welkom Het havo/atheneum en atheneum op het Oostvaarders College Hartelijk welkom Doelstelling presentatie Uitleg onderwijs in het havo/atheneum en atheneum op het Oostvaarders College Beantwoorden van vragen

Nadere informatie

Beste jongens en meisjes,

Beste jongens en meisjes, blad 1 van 13 Beste jongens en meisjes, Hartelijk welkom op Calvijn, vestiging Meerpaal. Na de zomervakantie is het zover, je gaat naar een nieuwe school!!! Best wel spannend en een beetje eng. Je bent

Nadere informatie

Zo doen wij het hier.

Zo doen wij het hier. Zo doen wij het hier. Afspraken ISW Lage Woerd Hieronder vind je een aantal afspraken, die wij met elkaar maken om alles in en rond de school zo goed mogelijk te laten verlopen. Wij willen graag dat er

Nadere informatie

Beste brugklasser, Veel plezier op onze school en een fijne vakantie, Namens iedereen van het Reviuslyceum, mevrouw Van Koten teamleider onderbouw

Beste brugklasser, Veel plezier op onze school en een fijne vakantie, Namens iedereen van het Reviuslyceum, mevrouw Van Koten teamleider onderbouw KENNISMAKINGSAGENDA woensdag 17 juni 2009 Beste brugklasser, Welkom op het Reviuslyceum! Je bent vanaf 1 augustus leerling van deze school, maar vandaag kun je alvast een beetje aan ons wennen! Wat gaan

Nadere informatie

Dit laten we zien vanuit 3 kernwaarden: RELATIE. Op het Elzendaalcollege hebben we

Dit laten we zien vanuit 3 kernwaarden: RELATIE. Op het Elzendaalcollege hebben we Entree Schoolafspraken (wat we willen zien) De leerlingen uit de onder- en bovenbouw gebruiken hun eigen fietsenstalling en toiletblokken. Er wordt alleen overgebleven op het schoolterrein. De fietsen

Nadere informatie

1. Leefregels 14-15 VOORWOORD INHOUD. Beste leerling, collega en ouder/verzorger,

1. Leefregels 14-15 VOORWOORD INHOUD. Beste leerling, collega en ouder/verzorger, 1. Leefregels 14-15 VOORWOORD Beste leerling, collega en ouder/verzorger, Op de voorkant van dit boekje staat LEEFREGELS. Deze regels gelden ook voor alle buitenschoolse activiteiten. Deze regels zijn

Nadere informatie

STARTINFO klas 1. 2College Cobbenhagenlyceum

STARTINFO klas 1. 2College Cobbenhagenlyceum STARTINFO klas 1 2College Cobbenhagenlyceum 2013 SCHOOLJAAR 2014 2College Cobbenhagenlyceum SCHOLENGEMEENSCHAP HAVO VWO TWEETALIG VWO TECHNASIUM Telefoon (algemeen) 013-455 09 41 Telefoon ziekmelding leerlingen

Nadere informatie

KENNISMAKINGSMIDDAG woensdag 16 juni 2010

KENNISMAKINGSMIDDAG woensdag 16 juni 2010 KENNISMAKINGSMIDDAG woensdag 16 juni 2010 Beste brugklasser, Welkom op het Reviuslyceum. Je bent vanaf 1 augustus leerling van deze school, maar vandaag kun je alvast een beetje aan ons wennen! Wat gaan

Nadere informatie

Beste brugklassers, Emmeloord, 12 juni Mark Brijan Afdelingsleider onderbouw

Beste brugklassers, Emmeloord, 12 juni Mark Brijan Afdelingsleider onderbouw brugklasboekje Schooljaar 2017-2018 Beste brugklassers, Op maandag 4 september is de vakantie al weer afgelopen en begint voor jullie een nieuwe toekomst op de Bonifatius mavo. We hopen dat jullie je hier

Nadere informatie

Wat je moet weten en hebben om goed te kunnen starten op het Ostrea Lyceum

Wat je moet weten en hebben om goed te kunnen starten op het Ostrea Lyceum Wat je moet weten en hebben om goed te kunnen starten op het Ostrea Lyceum voor de leerlingen van de eerste klas van de afdeling vwo schooljaar 2016-2017 Welkom op het Ostrea Lyceum! Nog even een paar

Nadere informatie

Informatiegids voor leerlingen en ouders Schooljaar 2014/2015 Gymnasium

Informatiegids voor leerlingen en ouders Schooljaar 2014/2015 Gymnasium Informatiegids voor leerlingen en ouders Schooljaar 2014/2015 Gymnasium 1 2 Colofon Redactie mw. J. Broeders dhr. J.F. Drahmann mw. S. Hundt dhr. R. Kerstholt mw. M.Stolwijk dhr. P.Th. Stuart Eindredactie

Nadere informatie

PROTOCOL ABSENTIE EN VERZUIM

PROTOCOL ABSENTIE EN VERZUIM Noordpolderkade 167 2516 JE Den Haag Telefoon: (070) 3350628 Fax: (070) 3352470 School voor Praktijkonderwijs info@esloocollege.nl www.esloocollege.nl PROTOCOL ABSENTIE EN VERZUIM INHOUD: 1. WAT DOET DE

Nadere informatie

Het havo en vwo op het Oostvaarders College. Hartelijk welkom

Het havo en vwo op het Oostvaarders College. Hartelijk welkom Het havo en vwo op het Oostvaarders College Hartelijk welkom Doel presentatie Uitleg onderwijs in het havo en vwo op het Oostvaarders College Beantwoorden van vragen van ouders Uitgangspunten van het OVC

Nadere informatie

De volgende onderwerpen zijn belangrijk om te vertellen voor jullie zomervakantie echt gaat beginnen.

De volgende onderwerpen zijn belangrijk om te vertellen voor jullie zomervakantie echt gaat beginnen. afdeling (H)TL Beste ouder(s)/verzorger(s) en leerlingen, Maandag 24 augustus is het zover. Jullie gaan dan starten op een nieuwe school: het Gemini College. In dit boekje vinden jullie informatie die

Nadere informatie

LEEFREGELS EIJKHAGEN 2015 2016

LEEFREGELS EIJKHAGEN 2015 2016 LEEFREGELS EIJKHAGEN 2015 2016 1. Leefregels 15 16 VOORWOORD Beste leerling, collega en ouder/verzorger, Daar waar veel mensen bij elkaar komen zullen afspraken gemaakt moeten worden hoe we met elkaar

Nadere informatie

MEDEDELINGEN klas 3 en 4. De Cobbenhagenmavo 2015 SCHOOLJAAR 2016

MEDEDELINGEN klas 3 en 4. De Cobbenhagenmavo 2015 SCHOOLJAAR 2016 MEDEDELINGEN klas 3 en 4 De Cobbenhagenmavo 2015 SCHOOLJAAR 2016 Jac. Van Vollenhovenstraat 260 5012 AD Tilburg Telefoon: 0880232888 Fax: 013-456 01 37 Homepage: www.2college.nl/cobbenhagenmavo E-mail:

Nadere informatie

PROTOCOL VERZUIM (ON)GEOORLOOFD VERZUIM, TE LAAT EN ERUIT GESTUURD

PROTOCOL VERZUIM (ON)GEOORLOOFD VERZUIM, TE LAAT EN ERUIT GESTUURD PROTOCOL VERZUIM (ON)GEOORLOOFD VERZUIM, TE LAAT EN ERUIT GESTUURD Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1.1 Te laat... 4 1.2 Spijbelen... 4 1.3 Verwijdering uit de les... 4 1.4 Verzuim door medische redenen...

Nadere informatie

Infoboekje bovenbouw

Infoboekje bovenbouw Infoboekje bovenbouw 2College Cobbenhagenlyceum SCHOLENGEMEENSCHAP HAVO ATHENEUM TWEETALIG VWO TECHNASIUM Telefoon (algemeen) 013-455 09 41 Telefoon ziekmelding leerlingen (8.00-9.30u) 088 0232 507 e-mail

Nadere informatie

Afspraken en informatie schooljaar

Afspraken en informatie schooljaar Afspraken en informatie schooljaar 2016-2017 Aan het begin van het schooljaar is het goed een aantal zaken (weer) op een rijtje te zetten. Waar veel mensen samen zijn is het belangrijk afspraken te maken

Nadere informatie

MEDEDELINGEN klas 1 en 2. De Cobbenhagenmavo 2015 SCHOOLJAAR 2016

MEDEDELINGEN klas 1 en 2. De Cobbenhagenmavo 2015 SCHOOLJAAR 2016 MEDEDELINGEN klas 1 en 2 De Cobbenhagenmavo 2015 SCHOOLJAAR 2016 Jac. Van Vollenhovenstraat 260 5012 AD Tilburg Telefoon: 0880232888 Homepage: www.2college.nl/cobbenhagenmavo E-mail: Cobbenhagenmavo@2college.nl

Nadere informatie

Het havo en vwo op het Oostvaarders College. Hartelijk welkom

Het havo en vwo op het Oostvaarders College. Hartelijk welkom Het havo en vwo op het Oostvaarders College Hartelijk welkom Doelstelling presentatie Uitleg onderwijs in het havo en vwo op het Oostvaarders College Beantwoorden van vragen van ouders Uitgangspunten van

Nadere informatie

Spelregels 2015-2016. VMBO Ermelo. Groevenbeek-Spelregels 2015-2016 (VMBO Ermelo) (A5)_DEF.indd 1

Spelregels 2015-2016. VMBO Ermelo. Groevenbeek-Spelregels 2015-2016 (VMBO Ermelo) (A5)_DEF.indd 1 Spelregels 2015-2016 VMBO Ermelo Groevenbeek-Spelregels 2015-2016 (VMBO Ermelo) (A5)_DEF.indd 1 Zo gaan we met elkaar om Een goede sfeer is heel belangrijk. Dat is overal zo, maar zeker ook op school.

Nadere informatie

Dit laten we zien vanuit 3 kernwaarden: RELATIE. Op het Elzendaalcollege hebben we

Dit laten we zien vanuit 3 kernwaarden: RELATIE. Op het Elzendaalcollege hebben we Entree Kluisjes Schoolpas Schoolafspraken (wat we willen zien) De leerlingen uit de onder- en bovenbouw gebruiken hun eigen ingang, fietsenstalling, pauzeplaats en toiletblokken. De ruimte bij de ingangen

Nadere informatie

Wat je moet weten en hebben om goed te kunnen starten op het Ostrea Lyceum

Wat je moet weten en hebben om goed te kunnen starten op het Ostrea Lyceum Wat je moet weten en hebben om goed te kunnen starten op het Ostrea Lyceum voor leerlingen van de eerste klas van de afdeling havo schooljaar 2013-2014 Welkom op het Ostrea Lyceum! Na een welverdiende

Nadere informatie

Infoboekje bovenbouw

Infoboekje bovenbouw Infoboekje bovenbouw 2College Cobbenhagenlyceum SCHOLENGEMEENSCHAP HAVO TWEETALIG HAVO ATHENEUM GYMNASIUM TWEETALIG VWO Telefoon (algemeen) 013-455 09 41 Telefoon ziekmelding leerlingen (8.00-9.30u) 013

Nadere informatie

VERZUIMADMINISTRATIE. Kennismaken met de verzuimregels

VERZUIMADMINISTRATIE. Kennismaken met de verzuimregels VERZUIMADMINISTRATIE Kennismaken met de verzuimregels Voorstellen: Mevrouwvan der Oost (receptie NH en Verzuimadministratie bovenbouw: Havo 4, 5 en VWO 4, 5 en 6). Werkdagen van dinsdag tot en met vrijdag

Nadere informatie

DE 20 VAN CAMPHUYSEN. [versie ]

DE 20 VAN CAMPHUYSEN. [versie ] DE 20 VAN CAMPHUYSEN. [versie 20120824] 1. SPULLEN. Bij elke les heb je zelf de benodigde spullen (boeken, schriften, kleding e.d) bij je. Dus niet samen uit één boek werken. Voor elk vak gebruik je een

Nadere informatie

De jaargids voor het schooljaar 2014-2015 kunt u t.z.t. vinden via een link op de site van de school (www.zwijsencollege.nl).

De jaargids voor het schooljaar 2014-2015 kunt u t.z.t. vinden via een link op de site van de school (www.zwijsencollege.nl). Kennismakingsbijeenkomst Brugklassen Juni 2014 WELKOM Geachte ouder(s)/ verzorger(s), Beste bijna brugklasleerling, Met de kennismakingsmiddag begint het leven op het Zwijsen College al wat dichterbij

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT Locatie JdJ

HUISHOUDELIJK REGLEMENT Locatie JdJ HUISHOUDELIJK REGLEMENT 2015-2016 Locatie JdJ Wist je dat wij samen de school zijn? Op onze school: Hebben wij samen de regels in het paspoort gemaakt en kennen wij en onze ouders deze regels. Respecteren

Nadere informatie

overzicht vrijwillige meerdaagse reizen

overzicht vrijwillige meerdaagse reizen Infoboekje bovenbouw 2College Cobbenhagenlyceum SCHOLENGEMEENSCHAP HAVO ATHENEUM TWEETALIG VWO TECHNASIUM Telefoon (algemeen) 013-455 09 41 Telefoon ziekmelding leerlingen (8.00-9.30u) 013 547 84 72 e-mail

Nadere informatie

Mijn naam is. Ik woon in. Ik ben jarig op. Mijn hobby s zijn. Ik zit in klas. Mijn mentor heet

Mijn naam is. Ik woon in. Ik ben jarig op. Mijn hobby s zijn. Ik zit in klas. Mijn mentor heet csvincentvangogh Mijn naam is Ik woon in Ik ben jarig op Mijn oude basisschool is Dit lijkt mij een leuk vak Dit lijkt mij een moeilijk vak Mijn hobby s zijn Ik zit in klas Mijn mentor heet Op Lariks

Nadere informatie

Informatieboekje

Informatieboekje m ISK Locatie 1: Maria Duystlaan 4 2612 SR DELFT Telefoon: 015 800 00 80 Locatie 2: Krakeelpolderweg 1 2613 NV DELFT Telefoon: 015 800 00 80 Voor beide locaties geldt: Postbus 470 2600 AL DELFT www.grotiuscollege.nl

Nadere informatie

Infoboekje bovenbouw

Infoboekje bovenbouw Infoboekje bovenbouw 2College Cobbenhagenlyceum SCHOLENGEMEENSCHAP HAVO TWEETALIG HAVO ATHENEUM GYMNASIUM TWEETALIG VWO Telefoon (algemeen) 013-455 09 41 Telefoon ziekmelding leerlingen (8.00-9.30u) 013

Nadere informatie

Dit is een voorlopige versie van de schoolregels. Over een paar maanden gaan we de schoolregels evalueren en worden ze opnieuw vastgesteld.

Dit is een voorlopige versie van de schoolregels. Over een paar maanden gaan we de schoolregels evalueren en worden ze opnieuw vastgesteld. 1 Dit is een voorlopige versie van de schoolregels. Over een paar maanden gaan we de schoolregels evalueren en worden ze opnieuw vastgesteld. In elke organisatie hebben de mensen die daar werken met elkaar

Nadere informatie

Almere College Kampen locatie Marinus Postlaan

Almere College Kampen locatie Marinus Postlaan INFORMATIE NIEUWE LEERLINGEN START SCHOOLJAAR 2017-2018 Almere College Kampen locatie Marinus Postlaan Pagina 1 Dinsdag 5 september 2017 tot en met Vrijdag 8 september 2017 Voor onze nieuwe eersteklassers

Nadere informatie

Verzuimregeling. Versie: 13 april 2015. I: Rooster

Verzuimregeling. Versie: 13 april 2015. I: Rooster Versie: 13 april 2015 I: Rooster Schooltijden 1 e uur 8.15-9.00 2 e uur 9.00-9.45 3 e uur 9.45-10.30 pauze 10.30-10.50 4 e uur 10.50-11.35 5 e uur 11.35-12.20 pauze 12.20-12.50 6 e uur 12.50-13.35 7 e

Nadere informatie

MEDEDELINGEN klas 3 en 4. De Cobbenhagenmavo 2017 SCHOOLJAAR 2018

MEDEDELINGEN klas 3 en 4. De Cobbenhagenmavo 2017 SCHOOLJAAR 2018 MEDEDELINGEN klas 3 en 4 De Cobbenhagenmavo 2017 SCHOOLJAAR 2018 Jac. Van Vollenhovenstraat 260 5012 AD Tilburg Telefoon: 0880232888 Fax: 013-456 01 37 Homepage: www.2college.nl/cobbenhagenmavo E-mail:

Nadere informatie

VAN DE BASISSCHOOL NAAR HET MLA. Kennismaking op 11 juni 2013. Dit boekje is van: Ik zit in klas:

VAN DE BASISSCHOOL NAAR HET MLA. Kennismaking op 11 juni 2013. Dit boekje is van: Ik zit in klas: VAN DE BASISSCHOOL NAAR HET MLA Kennismaking op 11 juni 2013 Dit boekje is van: Ik zit in klas: Montessori Lyceum Amsterdam Pieter de Hoochstraat 59 1071 ED Amsterdam telefoon 020 6767 855 administratie@mla.msa.nl

Nadere informatie

HET LYCEUM VOS INFORMATIE VOOR DE EERSTE KLAS LEERLINGEN EN HUN OUDERS

HET LYCEUM VOS INFORMATIE VOOR DE EERSTE KLAS LEERLINGEN EN HUN OUDERS HET LYCEUM VOS INFORMATIE VOOR DE EERSTE KLAS LEERLINGEN EN HUN OUDERS HET LYCEUM VOS LOCATIE KONINGINNELAAN TEL: 010-8503500 E-MAIL: INFO@HETLYCEUMVOS.NL VOORWOORD Aan de ouder(s)/verzorger(s) van onze

Nadere informatie

Regeling. leerplicht. verlof buiten schoolvakanties

Regeling. leerplicht. verlof buiten schoolvakanties Regeling leerplicht & verlof buiten schoolvakanties Besproken in de directie d.d. 26 april 2011 Besproken in de ouderraad d.d. 10 mei 2011 Besproken in de schoolleiding d.d. 7 juni 2011 Vastgesteld na

Nadere informatie

Dit laten we zien vanuit 3 kernwaarden: RELATIE. Op het Elzendaalcollege hebben we

Dit laten we zien vanuit 3 kernwaarden: RELATIE. Op het Elzendaalcollege hebben we Entree Kluisjes Schoolpas Schoolafspraken (wat we willen zien) De leerlingen uit de onder- en bovenbouw gebruiken hun eigen ingang, fietsenstalling, en toiletblokken. Er wordt alleen overgebleven op het

Nadere informatie

De leef- & schoolregels van Groot Goylant. Schooljaar

De leef- & schoolregels van Groot Goylant. Schooljaar De leef- & schoolregels van Groot Goylant Hoofdregels: Schooljaar 2017-2018 Respect voor jezelf Respect voor de ander Respect voor je eigen spullen en die van een ander De omgeving: Het is niet toegestaan

Nadere informatie

VMBO Putten. Spelregels

VMBO Putten. Spelregels VMBO Putten Spelregels 2017 2018 Inhouds opgave Zo gaan we met elkaar om Een goede sfeer is heel belangrijk. Dat is overal zo, maar zeker ook op school. Alleen als de sfeer goed is, ZO GAAN WE MET ELKAAR

Nadere informatie

2014/2015 VMBO + 2TLH

2014/2015 VMBO + 2TLH Informatiegids voor leerlingenn en ouders/verzorgers schooljaar 2014/2015 VMBO bovenbouw + 2TLH Inhoudsopgave Voorwoord... 4 Gedragscode van het Oostvaarders College... 5 1. ORGANISATIE... 6 Schoolleiding...

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF 18 13-05-2011

NIEUWSBRIEF 18 13-05-2011 NIEUWSBRIEF 18 13-05-2011 Richtlijnen verlof basisonderwijs Beste ouders, De vakantieperiode komt er weer aan. Ieder jaar worden we geconfronteerd met leerlingen die buiten de vakantieperiode niet naar

Nadere informatie

Klas 1 Basis-Kader en Kader-TL op de SGL 2015-2016

Klas 1 Basis-Kader en Kader-TL op de SGL 2015-2016 Klas 1 Basis-Kader en Kader-TL op de SGL 2015-2016 Welkom op de SGL Vandaag heb je kennis gemaakt met je nieuwe klas en je nieuwe mentor. We hopen dat je een prettige kennismakingsdag hebt gehad. Na de

Nadere informatie

een boekje over huisregels, pesten, veiligheid en hoe wij met elkaar omgaan

een boekje over huisregels, pesten, veiligheid en hoe wij met elkaar omgaan een boekje over huisregels, pesten, veiligheid en hoe wij met elkaar omgaan Inhoudsopgave Huisregels blz. 2 Voordat de les begint 2 Het rooster en dagrooster / Kom je te laat 3 Absentie en verlof 4 Tijdens

Nadere informatie

Bijeenkomst Nieuwe Brugklassers. Belangrijke informatie in dit boekje!

Bijeenkomst Nieuwe Brugklassers. Belangrijke informatie in dit boekje! Bijeenkomst Nieuwe Brugklassers Belangrijke informatie in dit boekje! 6 (13) juni 2012 Toekomstige bruggers, Hartstikke leuk dat je hier volgend jaar op school komt! We hopen dat je er niet te zenuwachtig

Nadere informatie

Klas 1 TH, HV en HVT op de SGL 2015-2016

Klas 1 TH, HV en HVT op de SGL 2015-2016 Klas 1 TH, HV en HVT op de SGL 2015-2016 Welkom op de SGL Vandaag heb je kennis gemaakt met je nieuwe klas en je nieuwe mentor. We hopen dat je een prettige kennismakingsdag hebt gehad. Na de zomervakantie

Nadere informatie

Welkom. Naam Klas Mentor. Lestijden. Bellen bij ziekte en afwezigheid

Welkom. Naam Klas Mentor. Lestijden. Bellen bij ziekte en afwezigheid Mini-gids 2014-2015 Welkom Naam Klas Mentor Welkom op onze school in het schooljaar 2014-2015. Een plezierige en veilige schooltijd is van groot belang. Op school maak je vrienden, je oefent er je sociale

Nadere informatie

MEDEDELINGEN klas 1 en 2. De Cobbenhagenmavo 2012 SCHOOLJAAR 2013

MEDEDELINGEN klas 1 en 2. De Cobbenhagenmavo 2012 SCHOOLJAAR 2013 MEDEDELINGEN klas 1 en 2 De Cobbenhagenmavo 2012 SCHOOLJAAR 2013 Gershwinstraat 8 5012 AR Tilburg Telefoon: 013-5313558 Fax: 013-456 01 37 Homepage: www.2college.nl/cobbenhagenmavo E-mail: Cobbenhagenmavo@2college.nl

Nadere informatie

Datum Behandeld door Ons kenmerk Lent, 27 juni 2016 L. Lieber LIEL/bran/16-B523

Datum Behandeld door Ons kenmerk Lent, 27 juni 2016 L. Lieber LIEL/bran/16-B523 Aan de ouder(s)/verzorger(s) van leerlingen uit klas 1C en 2C Datum Behandeld door Ons kenmerk Lent, 27 juni 2016 L. Lieber LIEL/bran/16-B523 Onderwerp Laatste lesweken en start nieuw schooljaar Geachte

Nadere informatie

welkom informatieboekje voor nieuwe brugklasleerlingen

welkom informatieboekje voor nieuwe brugklasleerlingen welkom informatieboekje voor nieuwe brugklasleerlingen 2016-2017 Je staat op de drempel van het voortgezet onderwijs. Na de zomervakantie gaat dit avontuur beginnen. Wij hopen dat je fantastische jaren

Nadere informatie

Vragenlijst Prettig Schoolgaan versie voor de onderbouw van het voortgezet onderwijs

Vragenlijst Prettig Schoolgaan versie voor de onderbouw van het voortgezet onderwijs Vragenlijst Prettig Schoolgaan versie voor de onderbouw van het voortgezet onderwijs Inleiding Hieronder staan een aantal vragen. De vragen gaan allemaal over de middelbare school. Jij gaat de vragen beantwoorden.

Nadere informatie

VMBO Ermelo. Spelregels

VMBO Ermelo. Spelregels VMBO Ermelo Spelregels 2016-2017 Zo gaan we met elkaar om Onderwijs en huiswerk Een goede sfeer is heel belangrijk. Dat is overal zo, maar zeker ook op school. Alleen Je hebt recht op goed onderwijs. Alle

Nadere informatie

zakboekje Grijpskerk ZO HOUDEN WIJ CONTACT MET U In dit zakboekje staan alle belangrijke dingen voor schooljaar 2015-2016. Handig om te bewaren!

zakboekje Grijpskerk ZO HOUDEN WIJ CONTACT MET U In dit zakboekje staan alle belangrijke dingen voor schooljaar 2015-2016. Handig om te bewaren! zakboekje Grijpskerk schooljaar 2015-2016 ZO HOUDEN WIJ CONTACT MET U Via de mentor Uw zoon of dochter heeft een eigen mentor, die wekelijks contact heeft met uw kind. Als er iets niet goed gaat, helpt

Nadere informatie

VMBO Ermelo. Spelregels

VMBO Ermelo. Spelregels VMBO Ermelo Spelregels 2017 2018 Inhouds opgave Zo gaan we met elkaar om Een goede sfeer is heel belangrijk. Dat is overal zo, maar zeker ook op ZO GAAN WE MET ELKAAR OM 03 WAT WE HEEL BELANGRIJK VINDEN

Nadere informatie

Bestel op tijd om er zeker van te zijn dat uw zoon/dochter het lesmateriaal vóór aanvang van het schooljaar heeft ontvangen.

Bestel op tijd om er zeker van te zijn dat uw zoon/dochter het lesmateriaal vóór aanvang van het schooljaar heeft ontvangen. Aan de ouder(s)/verzorger(s) en leerlingen van leerjaar 1 Geldermalsen, 17 juni 2015 Betreft : belangrijke informatie voor schooljaar 2015-2016 Kenmerk : 15.333/bri-oud/VLI/ksl-sol Geachte ouder(s)/verzorger(s)

Nadere informatie

Almere College Kampen, Locatie Marinus Postlaan

Almere College Kampen, Locatie Marinus Postlaan INFORMATIEBOEKJE NIEUWE LEERLINGEN START SCHOOLJAAR 2016-2017 Almere College Kampen, Locatie Marinus Postlaan Pagina 1 Dinsdag 30 augustus 2016 en Woensdag 31 augustus 2016 Klas 1 heeft op dinsdag 30 en

Nadere informatie

Informatieboekje Klas 1

Informatieboekje Klas 1 Informatieboekje Klas 1 2016-2017 Welkom op Melanchthon Mathenesse! Maandag 22 augustus 2016 begint voor jou het nieuwe schooljaar. In de laatste week van de vakantie krijg je een brief met daarin informatie

Nadere informatie

Kennismaking ouders 19 september 2016

Kennismaking ouders 19 september 2016 Kennismaking ouders 19 september 2016 Hartelijk welkom Mentor klas.: Naam Mentor (afkorting) Bereikbaarheid Stuur een e-mail naar @sondervick.nl Ik kijk hier dagelijks op en zal proberen zo snel mogelijk

Nadere informatie

DE 20 VAN CAMPHUYSEN.

DE 20 VAN CAMPHUYSEN. DE 20 VAN CAMPHUYSEN. 1. SPULLEN. We verwachten dat je bij elke les zelf de benodigde spullen (boeken, schriften, kleding e.d) bij je hebt. In sommige klassen/lessen mag je aantekeningen maken en werken

Nadere informatie

INFORMATIEBOEKJE VOOR OUDERS EN LEERLINGEN LOCATIE BRUGGERTSTRAAT

INFORMATIEBOEKJE VOOR OUDERS EN LEERLINGEN LOCATIE BRUGGERTSTRAAT INFORMATIEBOEKJE VOOR OUDERS EN LEERLINGEN LOCATIE BRUGGERTSTRAAT BEGIN SCHOOLJAAR 2014-2015 INHOUD Telefoonnummers locatiedirectie 2 Cursusjaar 2014-2015 3 Ontvangst klassen, roosters uitdelen 4/5 Zelf

Nadere informatie

Wat je moet weten en hebben om goed te kunnen starten op het Ostrea Lyceum

Wat je moet weten en hebben om goed te kunnen starten op het Ostrea Lyceum Wat je moet weten en hebben om goed te kunnen starten op het Ostrea Lyceum voor de leerlingen van de eerste klas basis- en kaderberoepsgerichte leerweg schooljaar 2016-2017 Welkom op het Ostrea Lyceum!

Nadere informatie

Huisregels voor leerlingen Samen gaat het beter

Huisregels voor leerlingen Samen gaat het beter Jouw wereld Huisregels voor leerlingen Samen gaat het beter Dagelijks gebruiken we ons Heister- en Essenpasgebouw met verschillende mensen. Om dit drukke verkeer op een goede manier te laten verlopen,

Nadere informatie

MEDEDELINGEN klas 1 en 2. De Cobbenhagenmavo 2017 SCHOOLJAAR 2018

MEDEDELINGEN klas 1 en 2. De Cobbenhagenmavo 2017 SCHOOLJAAR 2018 MEDEDELINGEN klas 1 en 2 De Cobbenhagenmavo 2017 SCHOOLJAAR 2018 Jac. Van Vollenhovenstraat 260 5012 AD Tilburg Telefoon: 0880232888 Homepage: www.2college.nl/cobbenhagenmavo E-mail: Cobbenhagenmavo@2college.nl

Nadere informatie

Calvijn Meerpaal. Eerste klas krant 2014-2015. Projectnaam : LOGO. Laatste correctie : 07-09-04. Status : Operator : Lex

Calvijn Meerpaal. Eerste klas krant 2014-2015. Projectnaam : LOGO. Laatste correctie : 07-09-04. Status : Operator : Lex Calvijn Meerpaal Klantnaam : CALVIJN Projectnaam : LOGO Projectnummer : 15820005 Documentnaam : 15820005_Calvijn_logo_fc.eps Laatste correctie : 07-09-04 Gebruikte kleuren : CYAAN MAGENTA YELLOW BLACK

Nadere informatie

Leerlingenstatuten 2012-2013

Leerlingenstatuten 2012-2013 1. INLEIDING 1.1. Betekenis Het leerlingenstatuut is een overzicht van de rechten en plichten van een leerling van het Elzendaalcollege. Het statuut is, binnen wettelijk vastgestelde kaders en voor zover

Nadere informatie

STARTINFO klas 1. 2College Cobbenhagenlyceum

STARTINFO klas 1. 2College Cobbenhagenlyceum STARTINFO klas 1 2College Cobbenhagenlyceum 2016 SCHOOLJAAR 2017 2College Cobbenhagenlyceum SCHOLENGEMEENSCHAP HAVO ATHENEUM TWEETALIG VWO TECHNASIUM Telefoon (algemeen) 013-455 09 41 Telefoon ziekmelding

Nadere informatie

Hardenberg. Schitteren in Zijn licht. Vooraf gids

Hardenberg. Schitteren in Zijn licht. Vooraf gids Hardenberg Schitteren in Zijn licht Vooraf gids Cursusjaar 2014-2015 1 Inhoud Vooraf 1 1. Opening van het schooljaar en het ophalen van je rooster 2 2. Lestijden 2 3. Wat we op school verwachten van elkaar

Nadere informatie

Welkom. Naam Klas Mentor. Lestijden. Bellen bij ziekte en afwezigheid

Welkom. Naam Klas Mentor. Lestijden. Bellen bij ziekte en afwezigheid Mini-gids 2016-2017 Welkom Naam Klas Mentor Welkom op onze school in het schooljaar 2016-2017. Een plezierige en veilige schooltijd is van groot belang. Op school maak je vrienden, je oefent er je sociale

Nadere informatie

Verzuimbeleid. Protocol rondom verzuim op de PJS. x PJS

Verzuimbeleid. Protocol rondom verzuim op de PJS. x PJS Verzuimbeleid Protocol rondom verzuim op de PJS. x PJS Verzuimbeleid Prinses Julianaschool Inhoudsopgave 1. Ziekte 2. Verlof 2.1 Leerplicht 2.2 Vakantieverlof 2.3 Verlof i.v.m. religieuze verplichtingen

Nadere informatie

Charles de Foucauld Mavo Ontdek de wereld. Brugklas 2015 / 2016. Vmbo theoretische leerweg

Charles de Foucauld Mavo Ontdek de wereld. Brugklas 2015 / 2016. Vmbo theoretische leerweg Charles de Foucauld Mavo Ontdek de wereld Vmbo theoretische leerweg Lisstraat 13 3202 JG SPIJKENISSE T: 0181-614583 E: info.cf@lmc-vo.nl www.cdfmavo.nl Brugklas 2015 / 2016 De school als wereld, de wereld

Nadere informatie

Dinsdag 27 augustus Je wordt om 8.45 uur op school verwacht voor de introductiedag. Op de roosterborden komt te staan in welk lokaal je moet zijn.

Dinsdag 27 augustus Je wordt om 8.45 uur op school verwacht voor de introductiedag. Op de roosterborden komt te staan in welk lokaal je moet zijn. Oog voor elkaar! Locatie Quintus (havo en vwo) Mr. Groen van Prinstererlaan 98 Postbus 186 9400 AD Assen tel (0592) 333 130 quintus@dr.nassaucollege.nl www.dr.nassaucollege.nl Aan de leerlingen die nieuw

Nadere informatie

Kennismaking Bijzonderheden vierde leerjaar Tweede Fase havo op het Fons Vitae Verzuimbeleid Berlijnreis

Kennismaking Bijzonderheden vierde leerjaar Tweede Fase havo op het Fons Vitae Verzuimbeleid Berlijnreis Kennismaking Bijzonderheden vierde leerjaar Tweede Fase havo op het Fons Vitae Verzuimbeleid Berlijnreis Schoolexamens Rekentoets Toetsweken en rapportage Overgangsnorm Vrije ruimte: werkveldstage Vakken

Nadere informatie

Leerplicht?! Wat u moet weten over de leerplicht. Deze folder is een gezamenlijke uitgave van de gemeenten:

Leerplicht?! Wat u moet weten over de leerplicht. Deze folder is een gezamenlijke uitgave van de gemeenten: Deze folder is een gezamenlijke uitgave van de gemeenten: Leerplicht?! Fotografie: communicatie, gemeente Steenbergen. Foto: Leerlingen OBS De Regenboog in Dinteloord Wat u moet weten over de leerplicht

Nadere informatie

Schoolregels en de uitwerking ervan Christelijk College Nassau-Veluwe

Schoolregels en de uitwerking ervan Christelijk College Nassau-Veluwe Schoolregels en de uitwerking ervan 2017-2018 Christelijk College Nassau-Veluwe 1. De leefregels van het CCNV 2017-2018 zijn: Wij gaan respectvol met elkaar om Wij gebruiken de wifi op onze devices volgens

Nadere informatie

Leerlingeninformatie VMBO BOVENBOUW

Leerlingeninformatie VMBO BOVENBOUW Het Buitenhout College Leerlingeninformatie 2016-2017 VMBO BOVENBOUW Voorwoord Beste leerling, Voor je ligt het nieuwe informatieboekje, bestemd voor alle bovenbouwleerlingen van de sector VMBO van het

Nadere informatie

Welkom. Naam Klas Mentor. Lestijden. Bellen bij ziekte en afwezigheid. verkort lesrooster

Welkom. Naam Klas Mentor. Lestijden. Bellen bij ziekte en afwezigheid. verkort lesrooster Mini-gids 2015-2016 Welkom Naam Klas Mentor Welkom op onze school. Voor onze eerste klassers en zij-instromers is dat welkom voor de allereerste keer en voor onze examenkandidaten waarschijnlijk de laatste

Nadere informatie

Leerlingenstatuut Elzendaalcollege Schooljaar 2013-2014

Leerlingenstatuut Elzendaalcollege Schooljaar 2013-2014 Leerlingenstatuut Elzendaalcollege Schooljaar 2013-2014 -1- 1. INLEIDING Het leerlingenstatuut is een overzicht van de rechten en plichten van een leerling van het Elzendaalcollege. Het statuut geldt voor:

Nadere informatie

SCHOOLREGELS RIJNLANDS LYCEUM WASSENAAR. Beste leerlingen,

SCHOOLREGELS RIJNLANDS LYCEUM WASSENAAR. Beste leerlingen, SCHOOLREGELS RIJNLANDS LYCEUM WASSENAAR Beste leerlingen, Als je met zoveel mensen, leerlingen en medewerkers, samen elke dag een gebouw bewoont, dan moet je afspraken maken over de huisregels. De belangrijkste

Nadere informatie

Welkom. Naam Klas Mentor. Lestijden. Bellen bij ziekte en afwezigheid. leerjaar 1, 2 en 3 leerjaar 4

Welkom. Naam Klas Mentor. Lestijden. Bellen bij ziekte en afwezigheid. leerjaar 1, 2 en 3 leerjaar 4 Mini-gids 2013-2014 Welkom Naam Klas Mentor Welkom op onze school in het schooljaar 2013-2014. Voor onze brugklassers en zij-instromers is dat welkom voor de allereerste keer en voor onze examenkandidaten

Nadere informatie

Leefregels. Lesverplichting. De lesdagen. Kluisjes. Rijwielstalling. Huiswerk en/of proefwerk gemist

Leefregels. Lesverplichting. De lesdagen. Kluisjes. Rijwielstalling. Huiswerk en/of proefwerk gemist Leefregels Samen houden we onze school schoon, heel en veilig. Naast de algemene regels en afspraken in ons Leerlingenstatuut hebben wij als school ook nog een aantal leefregels. Als leerlingen zich niet

Nadere informatie

welkom veel succes in het komende schooljaar! informatieboekje voor bovenbouwleerlingen

welkom veel succes in het komende schooljaar! informatieboekje voor bovenbouwleerlingen veel succes in het komende schooljaar! welkom informatieboekje voor bovenbouwleerlingen 2012-2013 16 De boeken moeten nu eenmaal langer dan één jaar gebruikt kunnen worden; werkboeken waar je in mag schrijven

Nadere informatie

STARTINFO klas 2 en 3. 2College Cobbenhagenlyceum

STARTINFO klas 2 en 3. 2College Cobbenhagenlyceum STARTINFO klas 2 en 3 2College Cobbenhagenlyceum 2014 SCHOOLJAAR 2015 2College Cobbenhagenlyceum SCHOLENGEMEENSCHAP HAVO ATHENEUM TECHNASIUM TWEETALIG VWO Telefoon (algemeen) 013-455 09 41 Telefoon ziekmelding

Nadere informatie

Welkom. Naam Klas Mentor. Lestijden. Bellen bij ziekte en afwezigheid. leerjaar 1 en 2 leerjaar 3 en 4

Welkom. Naam Klas Mentor. Lestijden. Bellen bij ziekte en afwezigheid. leerjaar 1 en 2 leerjaar 3 en 4 Mini-gids 2014-2015 Welkom Naam Klas Mentor Welkom op onze school in het schooljaar 2014-2015. Voor onze brugklassers en zij-instromers is dat welkom voor de allereerste keer en voor onze examenkandidaten

Nadere informatie

De leef- & schoolregels van Groot Goylant. Schooljaar 2014-2015

De leef- & schoolregels van Groot Goylant. Schooljaar 2014-2015 Hoofdregels De leef- & schoolregels van Groot Goylant Schooljaar 2014-2015 Respect voor jezelf Respect voor de ander Respect voor je eigen spullen en die van een ander De omgeving Het is niet toegestaan

Nadere informatie

welkom informatieboekje voor nieuwe brugklasleerlingen

welkom informatieboekje voor nieuwe brugklasleerlingen welkom informatieboekje voor nieuwe brugklasleerlingen 2012-2013 16 De boeken moeten nu eenmaal langer dan één jaar gebruikt kunnen worden; werkboeken waar je in mag schrijven blijven van jou. De boeken

Nadere informatie

www.dr.nassaucollege.nl/quintus_assen/info_schooljaar_2013-2014 staat, opgehaald worden.

www.dr.nassaucollege.nl/quintus_assen/info_schooljaar_2013-2014 staat, opgehaald worden. Oog voor elkaar! Aan de leerlingen die nieuw op Quintus komen in klas 4, 5 of 6 Locatie Quintus (havo en vwo) Mr. Groen van Prinstererlaan 98 Postbus 186 9400 AD Assen tel (0592) 333 130 quintus@dr.nassaucollege.nl

Nadere informatie

Welkom. Naam Klas Mentor. Lestijden. Bellen bij ziekte en afwezigheid

Welkom. Naam Klas Mentor. Lestijden. Bellen bij ziekte en afwezigheid Mini-gids 2015-2016 Welkom Naam Klas Mentor Welkom op onze school in het schooljaar 2015-2016. Een plezierige en veilige schooltijd is van groot belang. Op school maak je vrienden, je oefent er je sociale

Nadere informatie

Verzuimbeleid 2014-2015

Verzuimbeleid 2014-2015 2014-2015 Onderwerp Aan Alle medewerkers Van Directie Datum 15 mei 2014 1 van 5 Datum evaluatie 15 mei 2015 1 van 5 1. VISIE 1.1. Algemene visie Johan de Witt Het Johan de Witt leidt leerlingen op tot

Nadere informatie

Inlichtingen. Adres. Postadres Postbus 4269 3006 AG ROTTERDAM. Telefonisch tijdens de schooluren (08.00 16.30 uur) bij:

Inlichtingen. Adres. Postadres Postbus 4269 3006 AG ROTTERDAM. Telefonisch tijdens de schooluren (08.00 16.30 uur) bij: Inlichtingen Telefonisch tijdens de schooluren (08.00 16.30 uur) bij: Dhr. J. Meester Afdelingshoofd onderbouw jmeester@melanchthon.nl Adres Onderbouw Bovenbouw Melanchthon Kralingen Crooswijksesingel

Nadere informatie

INFORMATIEAVOND OUDERS DERDE KLAS

INFORMATIEAVOND OUDERS DERDE KLAS INFORMATIEAVOND OUDERS DERDE KLAS COMMUNICATIE Thuis school Contact vaak via mail (indien mogelijk) Cijfercontrole via SOM Gegevens mentor: - Aanwezig op school: ma- vr - Mail: @charlemagnecollege.nl Tel:

Nadere informatie

schooljaar 2016/2017 Utrechts Stedelijk Gymnasium

schooljaar 2016/2017 Utrechts Stedelijk Gymnasium schooljaar 2016/2017 Utrechts Stedelijk Gymnasium Beste achtstegroeper, Welkom bij het Utrechts Stedelijk Gymnasium! Het USG is een overzichtelijke, goede, fijne school voor slimme leerlingen, die veel

Nadere informatie

Wie Wat Wanneer Aanvullend Vult absentiebriefje in en noteert afwezigheid in Magister Neemt bij onbekend absent telefonisch contact op met thuis

Wie Wat Wanneer Aanvullend Vult absentiebriefje in en noteert afwezigheid in Magister Neemt bij onbekend absent telefonisch contact op met thuis VERZUIMPROTOCOL Wat is geoorloofd verzuim Gemelde ziekte van een leerling¹. Belangrijke omstandigheden. Dit wil zeggen als het belang van de leerling meer gediend is met verzuim dan met schoolbezoek. Toestemming

Nadere informatie