BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER. Prexaran 4 mg Ranbaxy, tabletten (perindopril tert-butylamine)

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER. Prexaran 4 mg Ranbaxy, tabletten (perindopril tert-butylamine)"

Transcriptie

1 BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER Prexaran 4 mg Ranbaxy, tabletten (perindopril tert-butylamine) Lees de hele bijsluiter zorgvuldig door voordat u start met het gebruik van dit geneesmiddel. - Bewaar deze bijsluiter. Het kan nodig zijn om deze nog eens door te lezen. - Heeft u nog vragen, raadpleeg dan uw arts of apotheker. - Dit geneesmiddel is aan u persoonlijk voorgeschreven. Geef dit geneesmiddel niet door aan anderen. Dit geneesmiddel kan schadelijk voor hen zijn, zelfs als de verschijnselen dezelfde zijn als waarvoor u het geneesmiddel heeft gekregen. - Wanneer één van de bijwerkingen ernstig wordt of als er bij u een bijwerking optreedt die niet in deze bijsluiter is vermeld, raadpleeg dan uw arts of apotheker. In deze bijsluiter: 1. Wat is Prexaran 4 mg Ranbaxy en waarvoor wordt het gebruikt 2. Wat u moet weten voordat u Prexaran 4 mg Ranbaxy inneemt 3. Hoe wordt Prexaran 4 mg Ranbaxy ingenomen 4. Mogelijke bijwerkingen 5. Hoe bewaart u Prexaran 4 mg Ranbaxy 6. Aanvullende informatie 1. WAT IS PREXARAN 4 MG RANBAXY EN WAARVOOR WORDT HET GEBRUIKT Prexaran 4 mg Ranbaxy behoren tot een groep medicijnen welke Angiotensine Converting Enzyme (ACE) remmers worden genoemd. ACE remmers werken door bloedvaten te verwijden, zodat het hart het bloed gemakkelijker door de bloedvaten kan pompen. Enkele voorbeelden van ACE remmers zijn captopril, benazepril, enalapril, lisinopril, fosinopril, ramipril, quinapril, moexipril, en trandolapril. Prexaran 4 mg Ranbaxy tabletten kunnen aan u voorgeschreven zijn omdat: U lijdt aan hoge bloeddruk U lijdt aan hartfalen (een aandoening waarbij uw hart faalt om het bloed krachtig genoeg rond te pompen om aan de eisen van het lichaam te voldoen), samen met andere medicijnen U lijdt aan een stabiele aandoening van de kransslagader (een aandoening waarbij de bloedtoevoer naar het hart is verminderd of geblokkeerd als gevolg van een vernauwing van de bloedvaten); en eerder een hartinfarct en/of een operatie heeft gehad om de bloedtoevoer naar het hart te verbeteren. Perindopril kan gegeven worden om het risico op mogelijke hartproblemen te verminderen. 2. WAT U MOET WETEN VOORDAT U PREXARAN 4 MG RANBAXY,GEBRUIKT Neem Prexaran 4 mg Ranbaxy niet in: Indien u allergisch (overgevoelig) bent voor perindopril of voor één van de andere bestanddelen van Prexaran 4 mg Ranbaxy vermeldt aan het eind van de bijsluiter (een allergische reactie kan zich manifesteren als huiduitslag, jeuk, zwelling van het gelaat, de lippen, de tong, de keel of ademhalingsmoeilijkheden) Indien u in het verleden een allergische reactie heeft gehad voor een andere ACE-remmer (bijv. captopril, benazepril, enalapril, lisinopril, fosinopril, ramipril, quinapril, moexipril, of trandolapril) Indien u in het verleden een aandoening heeft gehad die angio-oedeem genaamd wordt, als gevolg van de toediening van een ACE-remmer of een andere reden. Angio-oedeem kan zich manifesteren als zwelling van de ogen, het gelaat, de lippen, en de keel met/zonder ademhalingsmoeilijkheden 1

2 Indien u de aanleg heeft om angio-oedeem te ontwikkelen (erfelijk of idiopatisch angio-oedeem) vooral wanneer een van uw bloedverwanten deze aandoening heeft gehad. De aanleg hiervoor zit in de familie. Indien u meer dan drie maanden zwanger bent (zie rubriek: Zwangerschap) Indien u momenteel borstvoeding geeft (zie rubriek: Borstvoeding) Wees extra voorzichtig met Prexaran 4 mg Ranbaxy Indien u werd verteld dat u een verminderde of geblokkeerde bloedtoevoer naar het hart (stabiele aandoening van de kransslagader) heeft ontwikkeld gedurende de eerste maand van de behandeling met perindopril Indien u een strikt zoutarm- of laag zoutgehalte dieet volgt Indien u kaliumhoudende zoutvervangers of voedingssupplementen gebruikt Indien u aanhoudende of ernstige diarree en/of overgeven heeft gehad (recent) Indien u problemen heeft met uw nierfunctie Indien u een vernauwing van de bloedvaten van uw nieren heeft (bekend als nierslagader stenose die renovasculaire hypertensie kan veroorzaken) Indien u een niertransplantatie heeft ondergaan Indien uw bloed kunstmatig gespoeld wordt (dialyse) Indien u een aandoening heeft aan uw kransslagader (een aandoening waarbij de bloedtoevoer naar het hart is verminderd of geblokkeerd als gevolg van vernauwing van de bloedvaten die zorgen voor de toevoer van het bloed naar de hartspier) Indien u last heeft van hartfalen (een aandoening waarbij uw hart faalt om het bloed krachtig genoeg rond te pompen om aan de eisen van het lichaam te voldoen) Indien u een defect heeft aan de hartkleppen (genaamd mitraalklep- of aortaklep-stenose) of een aandoening die bekend staat als hypertrofische cardiomyopatie (verdikking van de hartspier) Indien u een beroerte heeft gehad (een aandoening waarbij de bloedtoevoer voor een gedeelte van de hersenen is onderbroken) Indien u leverproblemen heeft Indien u lijdt aan een collageen vasculaire aandoening zoals systemische lupus erythematose of scleroderma en u behandeld bent met medicijnen die het immuunsysteem onderdrukken (zoals methotrexaat of steroïden) Indien u ongecontroleerde suikerziekte heeft (zie rubriek: Gebruik met andere geneesmiddelen ) Indien u van Afro-Caribische afkomst bent Indien u een erg lage bloeddruk ontwikkelt terwijl u onder behandeling bent met perindopril Indien u een aanhoudende en droge hoest ontwikkelt of een dergelijke hoest heeft ontwikkeld tijdens een eerdere behandeling met een ACE-remmer Indien u in de eerste drie maanden van uw zwangerschap bent (eerste zwangerschapstrimester) Vertel uw arts wanneer één van deze ziektebeelden momenteel op u van toepassing is of in het verleden van toepassing is geweest. Vertel uw arts of apotheker dat u Prexaran 4 mg Ranbaxy inneemt wanneer: U een chirurgische operatie moet ondergaan waarbij u onder narcose moet worden gebracht U een behandelingsprocedure genaamd LDL aferese moet ondergaan (een procedure waarbij het cholesterol uit uw lichaam wordt verwijderd met behulp van een machine) U een desensitisatie behandeling moet ondergaan (bijv. behandeling van het verminderen van de effecten van een allergie tegen bijen- of wespensteken) Gebruik met andere geneesmiddelen Vertel uw arts of apotheker als u andere geneesmiddelen gebruikt of kort geleden heeft gebruikt. Dit geldt ook voor geneesmiddelen die u zonder voorschrift kunt krijgen. 2

3 Oplettendheid is geboden bij het gebruik van de volgende geneesmiddelen: De volgende geneesmiddelen, wanneer ze gelijktijdig gebruikt worden met perindopril, kunnen een zeer lage bloeddruk veroorzaken: o Plaspillen (diuretica) o Andere geneesmiddelen voor de behandeling van hoge bloeddruk: nitraten (bijv. glyceryltrinitraat, isosorbide mononitraat etc); vasodilatoren (bijv. hydralazine, nifedipine, amlodipine etc) o Geneesmiddelen voor de behandeling van suikerziekte (insuline, en orale geneesmiddelen zoals metformine, glipizide, tolbutamide, chloorpropamide, gliclazide of glibenclamide etc.) kunnen ook een ernstige daling in het bloedsuiker- (glucose) gehalte veroorzaken o Geneesmiddelen voor de behandeling van psychische ziekten: zoals tricyclische antidepressiva gebruikt ter behandeling van een depressie (bijv. clomipramine, desipramine, doxepine, imipramine etc.); fenothiozines (chloorpromazine, prochloorperazine, thioridazine etc.) en butyrofenonen (haloperidol, droperidol, clozapine, olanzapine etc) gebruikt ter behandeling van psychoses Plaspillen die niet zorgen voor verlies van kalium uit de urine (diuretica zoals spironolactone, amiloride, triamterene etc), kaliumsupplementen of kaliumhoudende zoutsupplementen wanneer deze gebruikt worden in combinatie met perindopril kunnen deze een verhoging van de kaliumconcentratie in het bloed veroorzaken Lithium (gebruikt om manisch depressiviteit te behandelen) wanneer deze gebruikt worden in combinatie met perindopril kunnen deze een verhoging van de lithiumconcentratie in het bloed veroorzaken Niet-steroïdale anti-inflammatoire middelen (NSAID s) (pijnstillers zoals acetylsalicylzuur, ibuprofen, of ketoprofen) NSAID s verminderen het bloeddrukverlagend effect van ACEremmers. Bij gelijktijdig gebruik, kunnen NSAID s en ACE-remmers een verhoging van de kaliumconcentratie in het bloed veroorzaken [opmerking: een lage, dagelijkse antithrombotische dosis van acetylsalicylzuur van bijv. 50 mg of 100 mg kan veilig gebruikt worden met Prexaran] Sympathomimetica zoals adrenaline, noradrenaline, dopamine, efedrine, cocaïne, amfetamine etc. (Deze geneesmiddelen worden meestal gebruikt bij de behandeling van een shock, astma, allergische reacties of in enkele geneesmiddelen tegen verkoudheid. Noradrenaline en adrenaline worden altijd voorgeschreven onder medische supervisie) bij gelijktijdige behandeling met perindopril kunnen deze geneesmiddelen het bloeddrukverlagende effect verminderen Antacida gebruikt ter behandeling van maagzuur en spijsverteringsstoornissen, kan de absorptie van perindopril verlagen en daarmee zijn bloeddrukverlagend effect Allopurinol (gebruikt ter behandeling van jicht); procaïnamide (gebruikt ter behandeling van hartritme stoornissen); geneesmiddelen (bijv. methotrexaat, steroïden) gebruikt om het immuunsysteem na een orgaantransplantatie te onderdrukken, of ter behandeling van autoimmuunziekten zoals collageen vasculaire aandoeningen (systemische lupus erythematosus of scleroderma) bij gelijktijdige behandeling met perindopril kunnen deze geneesmiddelen de kans verhogen op de ontwikkeling van een te laag aantal bloedcellen (zie rubriek: Mogelijke bijwerkingen ) 3

4 Indien u één van deze geneesmiddelen gebruikt, kunt u geen Prexaran gebruiken of u heeft een dosisaanpassing of speciale testen tijdens de behandeling nodig. Gebruik van Prexaran 4 mg Ranbaxy met voedsel en drank Prexaran tabletten moeten worden toegediend voor de maaltijd. Het gebruik van perindopril tijdens de maaltijd kan de absorptie verminderen en daarmee het bloeddrukverlagende effect. U dient uw zoutinname te beperken; het gebruik van grote hoeveelheden zout kan het bloeddrukverlagende effect van geneesmiddelen als Prexaran verminderen. Het gebruik van alcohol met Prexaran kan duizeligheid veroorzaken. U dient uw arts te raadplegen of het gebruik van alcohol raadzaam is voor u. Zwangerschap Prexaran tabletten worden niet aanbevolen tijdens de eerste drie maanden van de zwangerschap (eerste zwangerschapstrimester), of als u van plan bent zwanger te worden. Bij kinderwens en bij zwangerschap dient u onmiddellijk contact met uw arts op te nemen. Prexaran tabletten zijn contraïndicatief in de laatste 6 maanden van de zwangerschap (tweede en derde zwangerschapstrimester). Neem contact op met uw arts of apotheker voordat u een geneesmiddel gaat gebruiken. Borstvoeding Prexaran tabletten mogen niet gebruikt worden door vrouwen die borstvoeding geven. Neem contact op met uw arts of apotheker voordat u een geneesmiddel gaat gebruiken. Rijvaardigheid en het gebruik van machines Prexaran tabletten kunnen bij sommige personen duizeligheid, vermoeidheid en verstoring van het gezichtsvermogen veroorzaken; dit kan het besturen van voertuigen of het bedienen van machines beïnvloeden. Ga bij uzelf na hoe u op Prexaran tabletten reageert voordat u een voertuig gaat besturen, machines gaat gebruiken, of wanneer u gebruikt maakt van een andere activiteit die gevaarlijk kan zijn wanneer u niet alert bent. Belangrijke informatie over enkele ingrediënten van Prexaran tabletten Dit geneesmiddel bevat kleine hoeveelheden van een inactief ingrediënt genaamd lactose. Wanneer uw arts u vermeld heeft dat u lactose intolerant bent, of intolerant bent tegen sommige suikers, raadpleeg dan uw arts voordat u het geneesmiddel inneemt. 3. HOE WORDT PREXARAN 4 MG RANBAXY INGENOMEN Volg bij het innemen van Prexaran nauwgezet het advies van uw arts. Raadpleeg bij twijfel uw arts. Dosering De volgende informatie heeft betrekking op de gebruikelijke dosering van Prexaran tabletten. Uw arts kan incidenteel uw dosis veranderen om te zorgen voor het beste resultaat van dit geneesmiddel. Volg in dit geval de instructies van uw arts. Volwassenen Prexaran tabletten kunnen alleen of in combinatie met andere bloeddrukverlagende geneesmiddelen voorgeschreven worden. Patiënten met hoge bloeddruk De gebruikelijke dosering van Prexaran tabletten is één 4 mg tablet eenmaal daags s ochtends ingenomen. Afhankelijk van de reactie op de behandeling kan uw arts, na 1 maand, de dosering verhogen tot 8 mg eenmaal daags. Uw startdosis kan lager zijn (één 2 mg Perindopril tablet eenmaal daags ingenomen) 4

5 Indien u een verhoogd risico heeft op het ontwikkelen van een plotselinge afname van de bloeddruk Indien u een erg hoge bloeddruk heeft Indien u een ernstige hartaandoening heeft Indien u gedehydreerd bent Indien u een aandoening heeft aan de bloedvaten van uw nieren Indien u reeds plaspillen (diuretica) inneemt; uw arts kan u adviseren de dosis te verlagen of te stoppen met de plaspillen 2-3 dagen voor de start van de behandeling met Prexaran tabletten. Uw arts kan de behandeling met de plaspillen later hervatten wanneer dit nodig blijkt te zijn Indien u bejaard bent Afhankelijk van uw reactie op de behandeling, kan uw arts, na 1 maand, de dosering verhogen naar 4 mg en na de volgende maand tot 8 mg eenmaal daags, afhankelijk van de nierfunctie. Patiënten met hartfalen Uw arts kan met de behandeling van dit geneesmiddel starten wanneer u in het ziekenhuis bent. De gebruikelijke startdosis is één perindopril 2 mg tablet eenmaal daags ingenomen. Uw arts kan besluiten de dagelijkse dosis met een 2 wekelijks interval te verhogen, afhankelijk van uw reactie op de behandeling. Patiënten met stabiele aandoeningen aan de kransslagader De gebruikelijke startdosis is één Prexaran 4 mg tablet eenmaal daags. Na twee weken, en na het goed verdragen van de 4 mg tabletten, kan de dosis verhoogd worden tot één 8 mg tablet eenmaal daags. Wanneer u bejaard bent, is de gebruikelijke startdosis één 2 mg tablet eenmaal daags.na één week, en afhankelijk van de verdraagbaarheid, kan de dosis verhoogd worden tot 4 mg en na de volgende week tot 8 mg eenmaal daags. Patiënten met nierstoornissen Uw arts kan besluiten uw dosis aan te passen aan uw nierfunctie. U kunt een lagere dosis krijgen dan de gebruikelijke dosis voor volwassenen. Patiënten met leverstoornissen Wanneer u lijdt aan leverstoornissen, zal uw dosis dezelfde zijn als de gebruikelijke dosis voor volwassenen. Kinderen Prexaran 4 mg Ranbaxy tabletten mogen NIET voorgeschreven worden aan kinderen Methode en route van toediening Prexaran tabletten dienen eenmaal daags s ochtends voor de maaltijd op een lege maag te worden ingenomen. Duur van de behandeling Neem de tabletten in zoals u voorgeschreven is en zolang deze voorgeschreven zijn; stop niet met de behandeling, ook niet wanneer u zich beter voelt, anders kunnen de symptomen terugkeren. Observeren tijdens de behandeling Uw arts zal regelmatig uw bloeddruk, de nierfunctie en elektrolyten niveaus in uw bloed observeren tijdens de behandeling met Prexaran tabletten. Wat u moet doen wanneer u te veel Prexaran 4 mg Ranbaxy heeft ingenomen 5

6 Wanneer u bij toeval meer tabletten dan uw voorgeschreven dosering heeft ingenomen, kunt u zich duizelig voelen, vooral wanneer u vanuit een liggende positie gaat zitten. U kunt zich ook angstig voelen of veranderingen hebben in de ademhaling en hartritme of hoesten. Er kunnen ook veranderingen in uw urine plaatsvinden. Neem contact op met het dichtstbijzijnde eerste hulp afdeling van een ziekenhuis of raadpleeg uw arts onmiddellijk. Neem deze bijsluiter of enkele tabletten mee wanneer u uw arts bezoekt, zodat de arts weet wat u heeft ingenomen. Wat u moet doen wanneer u bent vergeten Prexaran 4 mg Ranbaxy in te nemen Wanneer u bent vergeten een tablet in te nemen, neem dan zo snel mogelijk de vergeten tablet in. Alleen wanneer het bijna tijd is voor de volgende dosis, moet u de gemiste dosis overslaan en doorgaan met het reguliere dosis schema. Neem nooit een dubbele dosis van Prexaran tabletten in om zo de vergeten dosis in te halen. Het is het beste wanneer u de geneesmiddelen elke dag op dezelfde tijd inneemt; dit helpt u herinneren de geneesmiddelen regelmatig in te nemen. Als u de indruk heeft dat het effect van de Perindopril tabletten te sterk of te zwak is, raadpleeg dan uw arts of apotheker. 4. MOGELIJKE BIJWERKINGEN Zoals alle geneesmiddelen kunnen Prexaran tabletten bijwerkingen veroorzaken, hoewel niet iedereen deze bijwerkingen krijgt. Bijwerkingen kunnen geordend worden naar frequentie van voorkomen, gebruikmakend van de volgende overeenkomst: Zeer vaak voorkomen ( 1 op de 10 patiënten); vaak voorkomen ( 1 op de 100 patiënten maar 1 op de 10 patiënten); soms voorkomen ( 1 op de patiënten maar 1 op de 100 patiënten); zelden voorkomen ( 1 op de patiënten maar 1 op de patiënten); zeer zelden voorkomen ( 1 op de patiënten). Zeer ernstige bijwerkingen Als u het volgende ervaart, stop dan met de Prexaran tabletten en neem onmiddellijk contact op met uw arts of zoek medische hulp in het dichtstbijzijnde ziekenhuis. Soms voorkomend Uitslag, netelroos, jeuk, samentrekking van de borst, zwelling van het gelaat, de lippen, de handen/voeten of kortademigheid, flauwvallen, hoge temperatuur. Dit zijn zeer ernstige bijwerkingen. Als u deze ervaart, kunt u een ernstige allergische reactie of een ander type reactie hebben op de Prexaran tabletten. U kunt dan dringende medische hulp of een ziekenhuisopname nodig hebben. Ernstige bijwerkingen Wanneer u één van de volgende bijwerkingen ervaart, neem dan onmiddellijk contact op met uw arts of zoek medische hulp van het dichtstbijzijnde ziekenhuis. Vaak voorkomend Snelle hartslag met duizeligheid en/of een black-out Soms voorkomend Zwelling van het gelaat, de enkels of een ander deel van het lichaam, samen met een plotselinge toename of afname van de hoeveelheid urine of zeer donkergekleurde (bruin) urine Zeer zelden voorkomend Snelle of onregelmatige hartslag 6

7 Benauwdheid, beklemmend gevoel, lusteloosheid, of dringende pijn achter het borstbeen die kan uitstralen naar de armen, de nek en de kaak. Het wordt vaak veroorzaakt door inspanning, eten, of stress; maar kan ook gebeuren in rust. [Deze bijwerkingen kunnen manifestaties zijn van angina. Angina wordt veroorzaakt voor vernauwing van de bloedvaten, die naar de hartspier lopen, en resulteert in het falen om voldoende zuurstof naar het hart te voeren voor een normale werking.] Ernstige en aanhoudende pijn op de borst, meer dan de pijn bij angina zoals hierboven beschreven, en kan geassocieerd worden met misselijkheid (ziek voelen), overgeven (ziek zijn), en overdreven zweten. [Deze bijwerkingen kunnen manifestaties zijn van een myocardinfarct (hartinfarct). Een myocardinfarct wordt veroorzaakt door een complete blokkade van een of meerdere bloedvaten die naar de hartspieren lopen, en resulteert in het falen om voldoende zuurstof naar het hart te vervoeren voor een normale werking van het hart.] Plotseling opkomen van ernstige hoofdpijn, duizeligheid, gevoelloosheid van het gelaat, een arm of een been, met name aan één kant van het lichaam, (of) veranderde spraak en geestelijk begrijpend vermogen, verstoring van het gezichtsvermogen van één of beide ogen, en verlies van evenwicht of coördinatie. Deze symptomen kunnen een korte tijd voorkomen en zijn reversibel (voorbijgaande ischemische aanval) of kunnen voor een langere periode aanhouden (beroerte). Zwelling van het gelaat, enkels of andere delen van het lichaam, met een plotselinge toename of afname van de hoeveelheid urine of een zeer donkergekleurde (bruin) urine. Ongewone bloedingen of een toename van de neiging tot bloeden, aanhoudende keelpijn en frequente infecties en/of anemie. De kans op de ontwikkeling hiervan wordt vergroot indien u bijgaande problemen met uw nier(en), collageen vasculaire ziekten (zoals systemische lupus erythematosus of scleroderma) heeft; of indien u tegelijkertijd immunosuppressieve geneesmiddelen, allopurinol of procaïnamide inneemt (zie rubriek: Gebruik van perindopril in combinatie met andere geneesmiddelen ). Plotselinge opkomst van ernstige abdominale pijn, samengaand met ziek voelen (misselijkheid) of ziek zijn (overgeven). Dit kunnen manifestaties zijn van ontstekingen van de alvleesklier. Het geel verkleuren van de huid en wit worden van de ogen samengaand met een verminderde eetlust, abdominale pijn (Dit kunnen manifestaties zijn van een probleem met de lever). Huidreacties met blaren, wonden of zweren. Andere bijwerkingen Neem contact op met uw arts wanneer u één van de volgende bijwerkingen ervaart: Vaak voorkomend Hoofdpijn, duizeligheid, vermoeidheid Waarnemen van kriebelingen, tinteling en ongevoeligheid in de armen/benen Oorsuizen Wazig zien Hoesten, ademloosheid Ziek voelen (misselijkheid), ziek zijn (overgeven), abdominale pijn, diaree of constipatie, spijsverteringsstoornissen Jeuk, netelroos of uitslag Spierkrampen Algeheel gevoel van onwel zijn Soms voorkomend Slaap- en stemmingsstoornissen Hoesten, hijgen, benauwdheid op de borst en kortademigheid Droge mond Seksuele impotentie bij mannen Zweten Zeer zelden voorkomend Verwardheid 7

8 Hoesten, koorts, s nachts moeilijkheden met ademhalen en zweten Loopneus Laboratorium onderzoeken Er kunnen veranderingen optreden in de resultaten van bepaalde laboratorium onderzoeken Abnormale elektrolyten niveaus in het bloed Abnormale leverfunctie testen Abnormale nierfunctie testen Wanneer één van de bijwerkingen ernstig wordt of als er bij u een bijwerking optreedt die niet in deze bijsluiter is vermeld, raadpleeg dan uw arts of apotheker. 5. HOE BEWAART U PREXARAN 4 MG RANBAXY Gebruik de tabletten niet meer na de vervaldatum die staat vermeld op de verpakking. De vervaldatum verwijst naar de laatste dag van die maand Bewaar de tabletten niet boven 25ºC Bewaar het geneesmiddel in de oorspronkelijke verpakking voor de bescherming tegen vocht Houd het geneesmiddel buiten het bereik en zicht van kinderen Geneesmiddelen dienen niet weggegooid te worden via het afvalwater of met huishoudelijk afval. Vraag uw apotheker wat u met medicijnen moet doen die niet meer nodig zijn. Deze maatregelen zullen helpen bij de bescherming van het milieu. 6. AANVULLENDE INFORMATIE Wat bevat Prexaran 4 mg Ranbaxy Het werkzame bestanddeel is perindopril tert-butylamine. Elke tablet bevat 4 mg perindopril tertbutylamine. De andere bestanddelen zijn: Prexaran 4 mg Ranbaxy, tabletten Lactosemonohydraat Microkistallijne cellulose (E460) Magnesiumstearaat (E470b) Colloïdaal watervrij siliciumdioxide (E551) Hoe ziet Prexaran 4 mg Ranbaxy er uit en wat is de inhoud van de verpakking Elke sterkte van Prexaran heeft een verschillende markering op één zijde en is blank aan de andere zijde. 4 mg tabletten: witte tot crème gekleurde capsulevormige tabletten, met P5 op een zijde geprint en met een breukstreep aan de andere zijde. De tablet kan verdeeld worden in gelijke helften. Prexaran tabletten worden verpakt in een transparante PVC/Aluminium folie blisterverpakking of een ondoorzichtige koude vorm / Aluminium folie blisterverpakking met verpakkingsgrootten van 14, 30, 60 en 90 tabletten. Voor specialisten zijn flessen met 500 tabletten ook beschikbaar. Het kan voorkomen dat niet alle verpakkingsgrootten in de handel worden gebracht. 8

9 Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant Ranbaxy (UK) Ltd 20 Balderton Street W1K 6TL Londen Verenigd Koninkrijk In het register ingeschreven onder RVG Dit geneesmiddel is geregistreerd in lidstaten van de EEA onder de volgende namen: België Perindopril Ranbaxy 4 mg tablet Tsjechië Pinbarix 4 mg tabley Estland Perindobax 4 mg Finland Perindopril Ranbaxy 4 mg tablets Hongarije Ranbapril 4 mg tablets Italië Perindopril Ranbaxy 4 mg tablets Letland Perindobax 4 mg tablets Litouwen Perindobax 4 mg tablets Nederland Prexaran 4 mg Ranbaxy tabletten Polen Perindoran tablets 4 mg Slowakije Prexan 4 mg tablety Spanje Verenigd Koninkrijk Perindopril 4 mg Comprimidos EFG Perindopril 4 mg tablets Deze bijsluiter is voor de laatste keer goedgekeurd in augustus

1. WAT IS CO-DIOVAN EN WAARVOOR WORDT DIT MIDDEL GEBRUIKT?

1. WAT IS CO-DIOVAN EN WAARVOOR WORDT DIT MIDDEL GEBRUIKT? BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER Co-Diovan 80/12,5, 80 mg/12,5 mg filmomhulde tabletten Co-Diovan 160/12,5, 160 mg/12,5 mg filmomhulde tabletten Co-Diovan 160/25, 160 mg/25 mg filmomhulde tabletten

Nadere informatie

Bijsluiter: informatie voor de gebruiker. Exforge HCT 10 mg/320 mg/25 mg filmomhulde tabletten amlodipine/valsartan/hydrochloorthiazide

Bijsluiter: informatie voor de gebruiker. Exforge HCT 10 mg/320 mg/25 mg filmomhulde tabletten amlodipine/valsartan/hydrochloorthiazide Bijsluiter: informatie voor de gebruiker Exforge HCT 10 mg/320 mg/25 mg filmomhulde tabletten amlodipine/valsartan/hydrochloorthiazide Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER. FUROSEMIDE 20mg TABLETTEN FUROSEMIDE 40mg TABLETTEN. (Furosemide)

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER. FUROSEMIDE 20mg TABLETTEN FUROSEMIDE 40mg TABLETTEN. (Furosemide) BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER FUROSEMIDE 20mg TABLETTEN FUROSEMIDE 40mg TABLETTEN (Furosemide) Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat innemen want er staat belangrijke

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER EXCEDRYN, filmomhulde tabletten Acetylsalicylzuur / Paracetamol / Cafeïne Lees de hele bijsluiter zorgvuldig door, want deze bevat belangrijke informatie voor

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER. Serdolect 4 mg, 12 mg, 16 mg en 20 mg filmomhulde tabletten Sertindol

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER. Serdolect 4 mg, 12 mg, 16 mg en 20 mg filmomhulde tabletten Sertindol BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER 4 mg, 12 mg, 16 mg en 20 mg filmomhulde tabletten Sertindol Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken want er staat belangrijke informatie

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER Pravastatine Na Mylan 10 mg, filmomhulde tabletten

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER Pravastatine Na Mylan 10 mg, filmomhulde tabletten Pagina 1 van 5 versie januari 2008 BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER Pravastatine Na Mylan 10 mg, filmomhulde tabletten Pravastatine natrium Lees de hele bijsluiter zorgvuldig door voordat u

Nadere informatie

Ranitidine Bruis 300 PCH, bruistabletten 300 mg ranitidine hydrochloride

Ranitidine Bruis 300 PCH, bruistabletten 300 mg ranitidine hydrochloride 1.3.3 : Bijsluiter Bladzijde : 1 BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER Ranitidine Bruis 300 PCH, 300 mg ranitidine hydrochloride Lees de hele bijsluiter zorgvuldig door voordat u start met het gebruik

Nadere informatie

Bijsluiter: informatie voor de gebruiker. Actelsar HCT 40 mg/12,5 mg tabletten telmisartan/hydrochloorthiazide

Bijsluiter: informatie voor de gebruiker. Actelsar HCT 40 mg/12,5 mg tabletten telmisartan/hydrochloorthiazide Bijsluiter: informatie voor de gebruiker Actelsar HCT 40 mg/12,5 mg tabletten telmisartan/hydrochloorthiazide Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat innemen want er staat belangrijke

Nadere informatie

1. WAT IS ADVIL OVAAL 400 EN WAARVOOR WORDT DIT MIDDEL GEBRUIKT?

1. WAT IS ADVIL OVAAL 400 EN WAARVOOR WORDT DIT MIDDEL GEBRUIKT? BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR GEBRUIKERS Advil Ovaal 400, filmomhulde tabletten 400 mg Bevat ibuprofen Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken want er staat belangrijke informatie

Nadere informatie

Bijsluiter: informatie voor de gebruiker. DIAMICRON MR 30 mg tabletten met gereguleerde afgifte Gliclazide

Bijsluiter: informatie voor de gebruiker. DIAMICRON MR 30 mg tabletten met gereguleerde afgifte Gliclazide Bijsluiter: informatie voor de gebruiker DIAMICRON MR 30 mg tabletten met gereguleerde afgifte Gliclazide Lees goed de hele bijsluiter voordat dit geneesmiddel gaat innemen want er staat belangrijke informatie

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER. Aspirine 500 mg, tabletten 500 mg acetylsalicylzuur

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER. Aspirine 500 mg, tabletten 500 mg acetylsalicylzuur BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER Aspirine 500 mg, tabletten 500 mg acetylsalicylzuur Lees de hele bijsluiter zorgvuldig door, want deze bevat belangrijke informatie voor u. Dit geneesmiddel

Nadere informatie

Bijsluiter: informatie voor de gebruiker

Bijsluiter: informatie voor de gebruiker Bijsluiter: informatie voor de gebruiker Ibuprofen Lysine Mylan 200 mg filmomhulde tabletten Ibuprofen Lysine Mylan 400 mg filmomhulde tabletten Ibuprofen (als lysine) Lees goed de hele bijsluiter voordat

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER SELEKTINE 10 mg, 20 mg of 40 mg tabletten Pravastatine natrium

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER SELEKTINE 10 mg, 20 mg of 40 mg tabletten Pravastatine natrium BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER SELEKTINE 10 mg, 20 mg of 40 mg tabletten Pravastatine natrium Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken want er staat belangrijke

Nadere informatie

Bijsluiter: informatie voor de gebruiker Twynsta 80 mg/5 mg tabletten Telmisartan/Amlodipine

Bijsluiter: informatie voor de gebruiker Twynsta 80 mg/5 mg tabletten Telmisartan/Amlodipine Bijsluiter: informatie voor de gebruiker Twynsta 80 mg/5 mg tabletten Telmisartan/Amlodipine Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken want er staat belangrijke informatie

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER. Risperdal 1 mg/ml, drank. risperidon

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER. Risperdal 1 mg/ml, drank. risperidon BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER Risperdal 1 mg/ml, drank risperidon Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken want er staat belangrijke informatie in voor u. - Bewaar

Nadere informatie

1. WAT IS EUCARDIC EN WAARVOOR WORDT HET GEBRUIKT? 2 2. WAT U MOET WETEN VOORDAT U EUCARDIC INNEEMT 2 3. HOE WORDT EUCARDIC INGENOMEN?

1. WAT IS EUCARDIC EN WAARVOOR WORDT HET GEBRUIKT? 2 2. WAT U MOET WETEN VOORDAT U EUCARDIC INNEEMT 2 3. HOE WORDT EUCARDIC INGENOMEN? Roche Nederland B.V. Patiëntenbijsluiter Eucardic 6,25 Eucardic 25 Lees de hele bijsluiter zorgvuldig door voordat u start met het gebruik van dit geneesmiddel. - Bewaar deze bijsluiter, het kan nodig

Nadere informatie

Diazepam PCH 2 mg, tabletten Diazepam PCH 5 mg, tabletten Diazepam PCH 10 mg, tabletten diazepam

Diazepam PCH 2 mg, tabletten Diazepam PCH 5 mg, tabletten Diazepam PCH 10 mg, tabletten diazepam 1.3.1 : Bijsluiter Bladzijde : 1 BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER Diazepam PCH 2 mg, Diazepam PCH 5 mg, Diazepam PCH 10 mg, diazepam Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat

Nadere informatie

Bijsluiter: informatie voor de gebruiker Micardis 20 mg tabletten Telmisartan

Bijsluiter: informatie voor de gebruiker Micardis 20 mg tabletten Telmisartan Bijsluiter: informatie voor de gebruiker Micardis 20 mg tabletten Telmisartan Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat innemen want er staat belangrijke informatie in voor u. - Bewaar

Nadere informatie

Hydrochloorthiazide 25 PCH, tabletten 25 mg Hydrochloorthiazide 50 PCH, tabletten 50 mg hydrochloorthiazide

Hydrochloorthiazide 25 PCH, tabletten 25 mg Hydrochloorthiazide 50 PCH, tabletten 50 mg hydrochloorthiazide 1.3.1 : Bijsluiter Bladzijde : 1 BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER Hydrochloorthiazide 25 PCH, 25 mg Hydrochloorthiazide 50 PCH, 50 mg hydrochloorthiazide Lees de hele bijsluiter zorgvuldig

Nadere informatie

Inhoud van deze bijsluiter

Inhoud van deze bijsluiter BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER Inspra 25, filmomhulde tabletten 25 mg Inspra 50, filmomhulde tabletten 50 mg Eplerenon Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken want

Nadere informatie

B. BIJSLUITER OSTEOMONO. 400 mg filmomhulde tablet

B. BIJSLUITER OSTEOMONO. 400 mg filmomhulde tablet B. BIJSLUITER OSTEOMONO 400 mg filmomhulde tablet Version:W.Somer.-15-5-2012 Page: 1 BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER. OSTEOMONO 400 mg filmomhulde tabletten glucosamine Lees de hele bijsluiter

Nadere informatie

Bijsluiter: informatie voor de gebruiker. MicardisPlus 80 mg/12,5 mg tabletten telmisartan/hydrochloorthiazide

Bijsluiter: informatie voor de gebruiker. MicardisPlus 80 mg/12,5 mg tabletten telmisartan/hydrochloorthiazide Bijsluiter: informatie voor de gebruiker MicardisPlus 80 mg/12,5 mg tabletten telmisartan/hydrochloorthiazide Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat innemen want er staat belangrijke

Nadere informatie

1. Wat is Paroxetine en waarvoor wordt dit middel gebruikt?

1. Wat is Paroxetine en waarvoor wordt dit middel gebruikt? and Package Leaflet page 1/16 1.3.1 Bijsluiter: informatie voor de gebruiker Paroxetine 20 mg, filmomhulde tabletten Werkzame stoffen: paroxetine (als mesilaat) Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER. Ibuprofen EG 40 mg/ml suspensie voor oraal gebruik

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER. Ibuprofen EG 40 mg/ml suspensie voor oraal gebruik BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER Ibuprofen EG 40 mg/ml suspensie voor oraal gebruik Voor kinderen vanaf 8 kg (vanaf 6 maand), adolescenten en volwassenen Ibuprofen Lees goed de hele bijsluiter

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER. Humuline Regular, oplossing voor injectie in patronen 100 IE/ml, 3,0 ml (humane insuline)

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER. Humuline Regular, oplossing voor injectie in patronen 100 IE/ml, 3,0 ml (humane insuline) BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER Humuline Regular, oplossing voor injectie in patronen 100 IE/ml, 3,0 ml (humane insuline) Lees de hele bijsluiter zorgvuldig door voordat u start met het gebruik

Nadere informatie

RVG 26865. Version 2015_06 Page 1 of 6 BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER. ACETYLSALICYLZUUR APOTEX CARDIO 80 MG Acetylsalicylzuur

RVG 26865. Version 2015_06 Page 1 of 6 BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER. ACETYLSALICYLZUUR APOTEX CARDIO 80 MG Acetylsalicylzuur Version 2015_06 Page 1 of 6 1.3.1.3 PATIENT INFORMATION LEAFLET BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER ACETYLSALICYLZUUR APOTEX CARDIO 80 MG Acetylsalicylzuur Lees goed de hele bijsluiter voordat

Nadere informatie

2 WANNEER MAG U DIT MIDDEL NIET INNEMEN OF MOET U ER EXTRA VOORZICHTIG MEE ZIJN?

2 WANNEER MAG U DIT MIDDEL NIET INNEMEN OF MOET U ER EXTRA VOORZICHTIG MEE ZIJN? BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER Strepfen Citroen en Honing 8,75 mg zuigtabletten flurbiprofen 8,75 mg Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat innemen, want er staat belangrijke

Nadere informatie

1. WAARVOOR WORDT DIT MIDDEL GEBRUIKT?

1. WAARVOOR WORDT DIT MIDDEL GEBRUIKT? Sirdalud 2 mg en 4 mg tablet (tizanidine) Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken. Bewaar deze bijsluiter. Misschien heeft u hem later weer nodig. Heeft u nog vragen? Neem

Nadere informatie

Schrijfadviezen voor de geneesmiddelenbijsluiter

Schrijfadviezen voor de geneesmiddelenbijsluiter Schrijfadviezen voor de geneesmiddelenbijsluiter Deelrapport voortkomend uit het adviestraject Het verbeteren van de begrijpelijkheid van patiëntenbijsluiters 22 december 2008 Dr. Henk Pander Maat UiL-OTS

Nadere informatie

B. BIJSLUITER ROTER GLUCOSAMINE. 400 mg filmomhulde tablet.

B. BIJSLUITER ROTER GLUCOSAMINE. 400 mg filmomhulde tablet. B. BIJSLUITER ROTER GLUCOSAMINE 400 mg filmomhulde tablet. Version:W.S.-12-11-2013 Page: 1 BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER. ROTER GLUCOSAMINE 400 mg filmomhulde tablet glucosamine Lees de hele

Nadere informatie