BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER. Prexaran 4 mg Ranbaxy, tabletten (perindopril tert-butylamine)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER. Prexaran 4 mg Ranbaxy, tabletten (perindopril tert-butylamine)"

Transcriptie

1 BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER Prexaran 4 mg Ranbaxy, tabletten (perindopril tert-butylamine) Lees de hele bijsluiter zorgvuldig door voordat u start met het gebruik van dit geneesmiddel. - Bewaar deze bijsluiter. Het kan nodig zijn om deze nog eens door te lezen. - Heeft u nog vragen, raadpleeg dan uw arts of apotheker. - Dit geneesmiddel is aan u persoonlijk voorgeschreven. Geef dit geneesmiddel niet door aan anderen. Dit geneesmiddel kan schadelijk voor hen zijn, zelfs als de verschijnselen dezelfde zijn als waarvoor u het geneesmiddel heeft gekregen. - Wanneer één van de bijwerkingen ernstig wordt of als er bij u een bijwerking optreedt die niet in deze bijsluiter is vermeld, raadpleeg dan uw arts of apotheker. In deze bijsluiter: 1. Wat is Prexaran 4 mg Ranbaxy en waarvoor wordt het gebruikt 2. Wat u moet weten voordat u Prexaran 4 mg Ranbaxy inneemt 3. Hoe wordt Prexaran 4 mg Ranbaxy ingenomen 4. Mogelijke bijwerkingen 5. Hoe bewaart u Prexaran 4 mg Ranbaxy 6. Aanvullende informatie 1. WAT IS PREXARAN 4 MG RANBAXY EN WAARVOOR WORDT HET GEBRUIKT Prexaran 4 mg Ranbaxy behoren tot een groep medicijnen welke Angiotensine Converting Enzyme (ACE) remmers worden genoemd. ACE remmers werken door bloedvaten te verwijden, zodat het hart het bloed gemakkelijker door de bloedvaten kan pompen. Enkele voorbeelden van ACE remmers zijn captopril, benazepril, enalapril, lisinopril, fosinopril, ramipril, quinapril, moexipril, en trandolapril. Prexaran 4 mg Ranbaxy tabletten kunnen aan u voorgeschreven zijn omdat: U lijdt aan hoge bloeddruk U lijdt aan hartfalen (een aandoening waarbij uw hart faalt om het bloed krachtig genoeg rond te pompen om aan de eisen van het lichaam te voldoen), samen met andere medicijnen U lijdt aan een stabiele aandoening van de kransslagader (een aandoening waarbij de bloedtoevoer naar het hart is verminderd of geblokkeerd als gevolg van een vernauwing van de bloedvaten); en eerder een hartinfarct en/of een operatie heeft gehad om de bloedtoevoer naar het hart te verbeteren. Perindopril kan gegeven worden om het risico op mogelijke hartproblemen te verminderen. 2. WAT U MOET WETEN VOORDAT U PREXARAN 4 MG RANBAXY,GEBRUIKT Neem Prexaran 4 mg Ranbaxy niet in: Indien u allergisch (overgevoelig) bent voor perindopril of voor één van de andere bestanddelen van Prexaran 4 mg Ranbaxy vermeldt aan het eind van de bijsluiter (een allergische reactie kan zich manifesteren als huiduitslag, jeuk, zwelling van het gelaat, de lippen, de tong, de keel of ademhalingsmoeilijkheden) Indien u in het verleden een allergische reactie heeft gehad voor een andere ACE-remmer (bijv. captopril, benazepril, enalapril, lisinopril, fosinopril, ramipril, quinapril, moexipril, of trandolapril) Indien u in het verleden een aandoening heeft gehad die angio-oedeem genaamd wordt, als gevolg van de toediening van een ACE-remmer of een andere reden. Angio-oedeem kan zich manifesteren als zwelling van de ogen, het gelaat, de lippen, en de keel met/zonder ademhalingsmoeilijkheden 1

2 Indien u de aanleg heeft om angio-oedeem te ontwikkelen (erfelijk of idiopatisch angio-oedeem) vooral wanneer een van uw bloedverwanten deze aandoening heeft gehad. De aanleg hiervoor zit in de familie. Indien u meer dan drie maanden zwanger bent (zie rubriek: Zwangerschap) Indien u momenteel borstvoeding geeft (zie rubriek: Borstvoeding) Wees extra voorzichtig met Prexaran 4 mg Ranbaxy Indien u werd verteld dat u een verminderde of geblokkeerde bloedtoevoer naar het hart (stabiele aandoening van de kransslagader) heeft ontwikkeld gedurende de eerste maand van de behandeling met perindopril Indien u een strikt zoutarm- of laag zoutgehalte dieet volgt Indien u kaliumhoudende zoutvervangers of voedingssupplementen gebruikt Indien u aanhoudende of ernstige diarree en/of overgeven heeft gehad (recent) Indien u problemen heeft met uw nierfunctie Indien u een vernauwing van de bloedvaten van uw nieren heeft (bekend als nierslagader stenose die renovasculaire hypertensie kan veroorzaken) Indien u een niertransplantatie heeft ondergaan Indien uw bloed kunstmatig gespoeld wordt (dialyse) Indien u een aandoening heeft aan uw kransslagader (een aandoening waarbij de bloedtoevoer naar het hart is verminderd of geblokkeerd als gevolg van vernauwing van de bloedvaten die zorgen voor de toevoer van het bloed naar de hartspier) Indien u last heeft van hartfalen (een aandoening waarbij uw hart faalt om het bloed krachtig genoeg rond te pompen om aan de eisen van het lichaam te voldoen) Indien u een defect heeft aan de hartkleppen (genaamd mitraalklep- of aortaklep-stenose) of een aandoening die bekend staat als hypertrofische cardiomyopatie (verdikking van de hartspier) Indien u een beroerte heeft gehad (een aandoening waarbij de bloedtoevoer voor een gedeelte van de hersenen is onderbroken) Indien u leverproblemen heeft Indien u lijdt aan een collageen vasculaire aandoening zoals systemische lupus erythematose of scleroderma en u behandeld bent met medicijnen die het immuunsysteem onderdrukken (zoals methotrexaat of steroïden) Indien u ongecontroleerde suikerziekte heeft (zie rubriek: Gebruik met andere geneesmiddelen ) Indien u van Afro-Caribische afkomst bent Indien u een erg lage bloeddruk ontwikkelt terwijl u onder behandeling bent met perindopril Indien u een aanhoudende en droge hoest ontwikkelt of een dergelijke hoest heeft ontwikkeld tijdens een eerdere behandeling met een ACE-remmer Indien u in de eerste drie maanden van uw zwangerschap bent (eerste zwangerschapstrimester) Vertel uw arts wanneer één van deze ziektebeelden momenteel op u van toepassing is of in het verleden van toepassing is geweest. Vertel uw arts of apotheker dat u Prexaran 4 mg Ranbaxy inneemt wanneer: U een chirurgische operatie moet ondergaan waarbij u onder narcose moet worden gebracht U een behandelingsprocedure genaamd LDL aferese moet ondergaan (een procedure waarbij het cholesterol uit uw lichaam wordt verwijderd met behulp van een machine) U een desensitisatie behandeling moet ondergaan (bijv. behandeling van het verminderen van de effecten van een allergie tegen bijen- of wespensteken) Gebruik met andere geneesmiddelen Vertel uw arts of apotheker als u andere geneesmiddelen gebruikt of kort geleden heeft gebruikt. Dit geldt ook voor geneesmiddelen die u zonder voorschrift kunt krijgen. 2

3 Oplettendheid is geboden bij het gebruik van de volgende geneesmiddelen: De volgende geneesmiddelen, wanneer ze gelijktijdig gebruikt worden met perindopril, kunnen een zeer lage bloeddruk veroorzaken: o Plaspillen (diuretica) o Andere geneesmiddelen voor de behandeling van hoge bloeddruk: nitraten (bijv. glyceryltrinitraat, isosorbide mononitraat etc); vasodilatoren (bijv. hydralazine, nifedipine, amlodipine etc) o Geneesmiddelen voor de behandeling van suikerziekte (insuline, en orale geneesmiddelen zoals metformine, glipizide, tolbutamide, chloorpropamide, gliclazide of glibenclamide etc.) kunnen ook een ernstige daling in het bloedsuiker- (glucose) gehalte veroorzaken o Geneesmiddelen voor de behandeling van psychische ziekten: zoals tricyclische antidepressiva gebruikt ter behandeling van een depressie (bijv. clomipramine, desipramine, doxepine, imipramine etc.); fenothiozines (chloorpromazine, prochloorperazine, thioridazine etc.) en butyrofenonen (haloperidol, droperidol, clozapine, olanzapine etc) gebruikt ter behandeling van psychoses Plaspillen die niet zorgen voor verlies van kalium uit de urine (diuretica zoals spironolactone, amiloride, triamterene etc), kaliumsupplementen of kaliumhoudende zoutsupplementen wanneer deze gebruikt worden in combinatie met perindopril kunnen deze een verhoging van de kaliumconcentratie in het bloed veroorzaken Lithium (gebruikt om manisch depressiviteit te behandelen) wanneer deze gebruikt worden in combinatie met perindopril kunnen deze een verhoging van de lithiumconcentratie in het bloed veroorzaken Niet-steroïdale anti-inflammatoire middelen (NSAID s) (pijnstillers zoals acetylsalicylzuur, ibuprofen, of ketoprofen) NSAID s verminderen het bloeddrukverlagend effect van ACEremmers. Bij gelijktijdig gebruik, kunnen NSAID s en ACE-remmers een verhoging van de kaliumconcentratie in het bloed veroorzaken [opmerking: een lage, dagelijkse antithrombotische dosis van acetylsalicylzuur van bijv. 50 mg of 100 mg kan veilig gebruikt worden met Prexaran] Sympathomimetica zoals adrenaline, noradrenaline, dopamine, efedrine, cocaïne, amfetamine etc. (Deze geneesmiddelen worden meestal gebruikt bij de behandeling van een shock, astma, allergische reacties of in enkele geneesmiddelen tegen verkoudheid. Noradrenaline en adrenaline worden altijd voorgeschreven onder medische supervisie) bij gelijktijdige behandeling met perindopril kunnen deze geneesmiddelen het bloeddrukverlagende effect verminderen Antacida gebruikt ter behandeling van maagzuur en spijsverteringsstoornissen, kan de absorptie van perindopril verlagen en daarmee zijn bloeddrukverlagend effect Allopurinol (gebruikt ter behandeling van jicht); procaïnamide (gebruikt ter behandeling van hartritme stoornissen); geneesmiddelen (bijv. methotrexaat, steroïden) gebruikt om het immuunsysteem na een orgaantransplantatie te onderdrukken, of ter behandeling van autoimmuunziekten zoals collageen vasculaire aandoeningen (systemische lupus erythematosus of scleroderma) bij gelijktijdige behandeling met perindopril kunnen deze geneesmiddelen de kans verhogen op de ontwikkeling van een te laag aantal bloedcellen (zie rubriek: Mogelijke bijwerkingen ) 3

4 Indien u één van deze geneesmiddelen gebruikt, kunt u geen Prexaran gebruiken of u heeft een dosisaanpassing of speciale testen tijdens de behandeling nodig. Gebruik van Prexaran 4 mg Ranbaxy met voedsel en drank Prexaran tabletten moeten worden toegediend voor de maaltijd. Het gebruik van perindopril tijdens de maaltijd kan de absorptie verminderen en daarmee het bloeddrukverlagende effect. U dient uw zoutinname te beperken; het gebruik van grote hoeveelheden zout kan het bloeddrukverlagende effect van geneesmiddelen als Prexaran verminderen. Het gebruik van alcohol met Prexaran kan duizeligheid veroorzaken. U dient uw arts te raadplegen of het gebruik van alcohol raadzaam is voor u. Zwangerschap Prexaran tabletten worden niet aanbevolen tijdens de eerste drie maanden van de zwangerschap (eerste zwangerschapstrimester), of als u van plan bent zwanger te worden. Bij kinderwens en bij zwangerschap dient u onmiddellijk contact met uw arts op te nemen. Prexaran tabletten zijn contraïndicatief in de laatste 6 maanden van de zwangerschap (tweede en derde zwangerschapstrimester). Neem contact op met uw arts of apotheker voordat u een geneesmiddel gaat gebruiken. Borstvoeding Prexaran tabletten mogen niet gebruikt worden door vrouwen die borstvoeding geven. Neem contact op met uw arts of apotheker voordat u een geneesmiddel gaat gebruiken. Rijvaardigheid en het gebruik van machines Prexaran tabletten kunnen bij sommige personen duizeligheid, vermoeidheid en verstoring van het gezichtsvermogen veroorzaken; dit kan het besturen van voertuigen of het bedienen van machines beïnvloeden. Ga bij uzelf na hoe u op Prexaran tabletten reageert voordat u een voertuig gaat besturen, machines gaat gebruiken, of wanneer u gebruikt maakt van een andere activiteit die gevaarlijk kan zijn wanneer u niet alert bent. Belangrijke informatie over enkele ingrediënten van Prexaran tabletten Dit geneesmiddel bevat kleine hoeveelheden van een inactief ingrediënt genaamd lactose. Wanneer uw arts u vermeld heeft dat u lactose intolerant bent, of intolerant bent tegen sommige suikers, raadpleeg dan uw arts voordat u het geneesmiddel inneemt. 3. HOE WORDT PREXARAN 4 MG RANBAXY INGENOMEN Volg bij het innemen van Prexaran nauwgezet het advies van uw arts. Raadpleeg bij twijfel uw arts. Dosering De volgende informatie heeft betrekking op de gebruikelijke dosering van Prexaran tabletten. Uw arts kan incidenteel uw dosis veranderen om te zorgen voor het beste resultaat van dit geneesmiddel. Volg in dit geval de instructies van uw arts. Volwassenen Prexaran tabletten kunnen alleen of in combinatie met andere bloeddrukverlagende geneesmiddelen voorgeschreven worden. Patiënten met hoge bloeddruk De gebruikelijke dosering van Prexaran tabletten is één 4 mg tablet eenmaal daags s ochtends ingenomen. Afhankelijk van de reactie op de behandeling kan uw arts, na 1 maand, de dosering verhogen tot 8 mg eenmaal daags. Uw startdosis kan lager zijn (één 2 mg Perindopril tablet eenmaal daags ingenomen) 4

5 Indien u een verhoogd risico heeft op het ontwikkelen van een plotselinge afname van de bloeddruk Indien u een erg hoge bloeddruk heeft Indien u een ernstige hartaandoening heeft Indien u gedehydreerd bent Indien u een aandoening heeft aan de bloedvaten van uw nieren Indien u reeds plaspillen (diuretica) inneemt; uw arts kan u adviseren de dosis te verlagen of te stoppen met de plaspillen 2-3 dagen voor de start van de behandeling met Prexaran tabletten. Uw arts kan de behandeling met de plaspillen later hervatten wanneer dit nodig blijkt te zijn Indien u bejaard bent Afhankelijk van uw reactie op de behandeling, kan uw arts, na 1 maand, de dosering verhogen naar 4 mg en na de volgende maand tot 8 mg eenmaal daags, afhankelijk van de nierfunctie. Patiënten met hartfalen Uw arts kan met de behandeling van dit geneesmiddel starten wanneer u in het ziekenhuis bent. De gebruikelijke startdosis is één perindopril 2 mg tablet eenmaal daags ingenomen. Uw arts kan besluiten de dagelijkse dosis met een 2 wekelijks interval te verhogen, afhankelijk van uw reactie op de behandeling. Patiënten met stabiele aandoeningen aan de kransslagader De gebruikelijke startdosis is één Prexaran 4 mg tablet eenmaal daags. Na twee weken, en na het goed verdragen van de 4 mg tabletten, kan de dosis verhoogd worden tot één 8 mg tablet eenmaal daags. Wanneer u bejaard bent, is de gebruikelijke startdosis één 2 mg tablet eenmaal daags.na één week, en afhankelijk van de verdraagbaarheid, kan de dosis verhoogd worden tot 4 mg en na de volgende week tot 8 mg eenmaal daags. Patiënten met nierstoornissen Uw arts kan besluiten uw dosis aan te passen aan uw nierfunctie. U kunt een lagere dosis krijgen dan de gebruikelijke dosis voor volwassenen. Patiënten met leverstoornissen Wanneer u lijdt aan leverstoornissen, zal uw dosis dezelfde zijn als de gebruikelijke dosis voor volwassenen. Kinderen Prexaran 4 mg Ranbaxy tabletten mogen NIET voorgeschreven worden aan kinderen Methode en route van toediening Prexaran tabletten dienen eenmaal daags s ochtends voor de maaltijd op een lege maag te worden ingenomen. Duur van de behandeling Neem de tabletten in zoals u voorgeschreven is en zolang deze voorgeschreven zijn; stop niet met de behandeling, ook niet wanneer u zich beter voelt, anders kunnen de symptomen terugkeren. Observeren tijdens de behandeling Uw arts zal regelmatig uw bloeddruk, de nierfunctie en elektrolyten niveaus in uw bloed observeren tijdens de behandeling met Prexaran tabletten. Wat u moet doen wanneer u te veel Prexaran 4 mg Ranbaxy heeft ingenomen 5

6 Wanneer u bij toeval meer tabletten dan uw voorgeschreven dosering heeft ingenomen, kunt u zich duizelig voelen, vooral wanneer u vanuit een liggende positie gaat zitten. U kunt zich ook angstig voelen of veranderingen hebben in de ademhaling en hartritme of hoesten. Er kunnen ook veranderingen in uw urine plaatsvinden. Neem contact op met het dichtstbijzijnde eerste hulp afdeling van een ziekenhuis of raadpleeg uw arts onmiddellijk. Neem deze bijsluiter of enkele tabletten mee wanneer u uw arts bezoekt, zodat de arts weet wat u heeft ingenomen. Wat u moet doen wanneer u bent vergeten Prexaran 4 mg Ranbaxy in te nemen Wanneer u bent vergeten een tablet in te nemen, neem dan zo snel mogelijk de vergeten tablet in. Alleen wanneer het bijna tijd is voor de volgende dosis, moet u de gemiste dosis overslaan en doorgaan met het reguliere dosis schema. Neem nooit een dubbele dosis van Prexaran tabletten in om zo de vergeten dosis in te halen. Het is het beste wanneer u de geneesmiddelen elke dag op dezelfde tijd inneemt; dit helpt u herinneren de geneesmiddelen regelmatig in te nemen. Als u de indruk heeft dat het effect van de Perindopril tabletten te sterk of te zwak is, raadpleeg dan uw arts of apotheker. 4. MOGELIJKE BIJWERKINGEN Zoals alle geneesmiddelen kunnen Prexaran tabletten bijwerkingen veroorzaken, hoewel niet iedereen deze bijwerkingen krijgt. Bijwerkingen kunnen geordend worden naar frequentie van voorkomen, gebruikmakend van de volgende overeenkomst: Zeer vaak voorkomen ( 1 op de 10 patiënten); vaak voorkomen ( 1 op de 100 patiënten maar 1 op de 10 patiënten); soms voorkomen ( 1 op de patiënten maar 1 op de 100 patiënten); zelden voorkomen ( 1 op de patiënten maar 1 op de patiënten); zeer zelden voorkomen ( 1 op de patiënten). Zeer ernstige bijwerkingen Als u het volgende ervaart, stop dan met de Prexaran tabletten en neem onmiddellijk contact op met uw arts of zoek medische hulp in het dichtstbijzijnde ziekenhuis. Soms voorkomend Uitslag, netelroos, jeuk, samentrekking van de borst, zwelling van het gelaat, de lippen, de handen/voeten of kortademigheid, flauwvallen, hoge temperatuur. Dit zijn zeer ernstige bijwerkingen. Als u deze ervaart, kunt u een ernstige allergische reactie of een ander type reactie hebben op de Prexaran tabletten. U kunt dan dringende medische hulp of een ziekenhuisopname nodig hebben. Ernstige bijwerkingen Wanneer u één van de volgende bijwerkingen ervaart, neem dan onmiddellijk contact op met uw arts of zoek medische hulp van het dichtstbijzijnde ziekenhuis. Vaak voorkomend Snelle hartslag met duizeligheid en/of een black-out Soms voorkomend Zwelling van het gelaat, de enkels of een ander deel van het lichaam, samen met een plotselinge toename of afname van de hoeveelheid urine of zeer donkergekleurde (bruin) urine Zeer zelden voorkomend Snelle of onregelmatige hartslag 6

7 Benauwdheid, beklemmend gevoel, lusteloosheid, of dringende pijn achter het borstbeen die kan uitstralen naar de armen, de nek en de kaak. Het wordt vaak veroorzaakt door inspanning, eten, of stress; maar kan ook gebeuren in rust. [Deze bijwerkingen kunnen manifestaties zijn van angina. Angina wordt veroorzaakt voor vernauwing van de bloedvaten, die naar de hartspier lopen, en resulteert in het falen om voldoende zuurstof naar het hart te voeren voor een normale werking.] Ernstige en aanhoudende pijn op de borst, meer dan de pijn bij angina zoals hierboven beschreven, en kan geassocieerd worden met misselijkheid (ziek voelen), overgeven (ziek zijn), en overdreven zweten. [Deze bijwerkingen kunnen manifestaties zijn van een myocardinfarct (hartinfarct). Een myocardinfarct wordt veroorzaakt door een complete blokkade van een of meerdere bloedvaten die naar de hartspieren lopen, en resulteert in het falen om voldoende zuurstof naar het hart te vervoeren voor een normale werking van het hart.] Plotseling opkomen van ernstige hoofdpijn, duizeligheid, gevoelloosheid van het gelaat, een arm of een been, met name aan één kant van het lichaam, (of) veranderde spraak en geestelijk begrijpend vermogen, verstoring van het gezichtsvermogen van één of beide ogen, en verlies van evenwicht of coördinatie. Deze symptomen kunnen een korte tijd voorkomen en zijn reversibel (voorbijgaande ischemische aanval) of kunnen voor een langere periode aanhouden (beroerte). Zwelling van het gelaat, enkels of andere delen van het lichaam, met een plotselinge toename of afname van de hoeveelheid urine of een zeer donkergekleurde (bruin) urine. Ongewone bloedingen of een toename van de neiging tot bloeden, aanhoudende keelpijn en frequente infecties en/of anemie. De kans op de ontwikkeling hiervan wordt vergroot indien u bijgaande problemen met uw nier(en), collageen vasculaire ziekten (zoals systemische lupus erythematosus of scleroderma) heeft; of indien u tegelijkertijd immunosuppressieve geneesmiddelen, allopurinol of procaïnamide inneemt (zie rubriek: Gebruik van perindopril in combinatie met andere geneesmiddelen ). Plotselinge opkomst van ernstige abdominale pijn, samengaand met ziek voelen (misselijkheid) of ziek zijn (overgeven). Dit kunnen manifestaties zijn van ontstekingen van de alvleesklier. Het geel verkleuren van de huid en wit worden van de ogen samengaand met een verminderde eetlust, abdominale pijn (Dit kunnen manifestaties zijn van een probleem met de lever). Huidreacties met blaren, wonden of zweren. Andere bijwerkingen Neem contact op met uw arts wanneer u één van de volgende bijwerkingen ervaart: Vaak voorkomend Hoofdpijn, duizeligheid, vermoeidheid Waarnemen van kriebelingen, tinteling en ongevoeligheid in de armen/benen Oorsuizen Wazig zien Hoesten, ademloosheid Ziek voelen (misselijkheid), ziek zijn (overgeven), abdominale pijn, diaree of constipatie, spijsverteringsstoornissen Jeuk, netelroos of uitslag Spierkrampen Algeheel gevoel van onwel zijn Soms voorkomend Slaap- en stemmingsstoornissen Hoesten, hijgen, benauwdheid op de borst en kortademigheid Droge mond Seksuele impotentie bij mannen Zweten Zeer zelden voorkomend Verwardheid 7

8 Hoesten, koorts, s nachts moeilijkheden met ademhalen en zweten Loopneus Laboratorium onderzoeken Er kunnen veranderingen optreden in de resultaten van bepaalde laboratorium onderzoeken Abnormale elektrolyten niveaus in het bloed Abnormale leverfunctie testen Abnormale nierfunctie testen Wanneer één van de bijwerkingen ernstig wordt of als er bij u een bijwerking optreedt die niet in deze bijsluiter is vermeld, raadpleeg dan uw arts of apotheker. 5. HOE BEWAART U PREXARAN 4 MG RANBAXY Gebruik de tabletten niet meer na de vervaldatum die staat vermeld op de verpakking. De vervaldatum verwijst naar de laatste dag van die maand Bewaar de tabletten niet boven 25ºC Bewaar het geneesmiddel in de oorspronkelijke verpakking voor de bescherming tegen vocht Houd het geneesmiddel buiten het bereik en zicht van kinderen Geneesmiddelen dienen niet weggegooid te worden via het afvalwater of met huishoudelijk afval. Vraag uw apotheker wat u met medicijnen moet doen die niet meer nodig zijn. Deze maatregelen zullen helpen bij de bescherming van het milieu. 6. AANVULLENDE INFORMATIE Wat bevat Prexaran 4 mg Ranbaxy Het werkzame bestanddeel is perindopril tert-butylamine. Elke tablet bevat 4 mg perindopril tertbutylamine. De andere bestanddelen zijn: Prexaran 4 mg Ranbaxy, tabletten Lactosemonohydraat Microkistallijne cellulose (E460) Magnesiumstearaat (E470b) Colloïdaal watervrij siliciumdioxide (E551) Hoe ziet Prexaran 4 mg Ranbaxy er uit en wat is de inhoud van de verpakking Elke sterkte van Prexaran heeft een verschillende markering op één zijde en is blank aan de andere zijde. 4 mg tabletten: witte tot crème gekleurde capsulevormige tabletten, met P5 op een zijde geprint en met een breukstreep aan de andere zijde. De tablet kan verdeeld worden in gelijke helften. Prexaran tabletten worden verpakt in een transparante PVC/Aluminium folie blisterverpakking of een ondoorzichtige koude vorm / Aluminium folie blisterverpakking met verpakkingsgrootten van 14, 30, 60 en 90 tabletten. Voor specialisten zijn flessen met 500 tabletten ook beschikbaar. Het kan voorkomen dat niet alle verpakkingsgrootten in de handel worden gebracht. 8

9 Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant Ranbaxy (UK) Ltd 20 Balderton Street W1K 6TL Londen Verenigd Koninkrijk In het register ingeschreven onder RVG Dit geneesmiddel is geregistreerd in lidstaten van de EEA onder de volgende namen: België Perindopril Ranbaxy 4 mg tablet Tsjechië Pinbarix 4 mg tabley Estland Perindobax 4 mg Finland Perindopril Ranbaxy 4 mg tablets Hongarije Ranbapril 4 mg tablets Italië Perindopril Ranbaxy 4 mg tablets Letland Perindobax 4 mg tablets Litouwen Perindobax 4 mg tablets Nederland Prexaran 4 mg Ranbaxy tabletten Polen Perindoran tablets 4 mg Slowakije Prexan 4 mg tablety Spanje Verenigd Koninkrijk Perindopril 4 mg Comprimidos EFG Perindopril 4 mg tablets Deze bijsluiter is voor de laatste keer goedgekeurd in augustus

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER Levocetirizine dihcl Mylan 5 mg tabletten

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER Levocetirizine dihcl Mylan 5 mg tabletten BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER Levocetirizine dihcl Mylan 5 mg tabletten Levocetirizine dihydrochloride Lees de hele bijsluiter zorgvuldig door voordat u start met het innemen van dit geneesmiddel

Nadere informatie

Loratadine 10 PCH, tabletten Loratadine

Loratadine 10 PCH, tabletten Loratadine 1.3.3 : Bijsluiter Bladzijde : 1 BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER Loratadine 10 PCH, Loratadine Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken want er staat belangrijke

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER. Levocetirizine-ratio 5 mg filmomhulde tabletten

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER. Levocetirizine-ratio 5 mg filmomhulde tabletten BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER Levocetirizine-ratio 5 mg filmomhulde tabletten Levocetirizine Lees de hele bijsluiter zorgvuldig door, want deze bevat belangrijke informatie voor u. Dit geneesmiddel

Nadere informatie

1. Wat is Fexofenadine HCl ratiopharm en waarvoor wordt het gebruikt. 2. Wat u moet weten voordat u Fexofenadine HCl ratiopharm gebruikt

1. Wat is Fexofenadine HCl ratiopharm en waarvoor wordt het gebruikt. 2. Wat u moet weten voordat u Fexofenadine HCl ratiopharm gebruikt BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER Fexofenadine HCl ratiopharm 120 mg, filmomhulde tabletten Fexofenadine HCl ratiopharm 180 mg, filmomhulde tabletten Fexofenadinehydrochloride Lees de hele bijsluiter

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER Ikorel 10, tabletten 10 mg Ikorel 20, tabletten 20 mg nicorandil BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER Lees de hele bijsluiter zorgvuldig door voordat u start met het innemen van dit geneesmiddel.

Nadere informatie

Isosorbidedinitraat 5 PCH, tabletten 5 mg Isosorbidedinitraat

Isosorbidedinitraat 5 PCH, tabletten 5 mg Isosorbidedinitraat 1.3.1 : Bijsluiter Bladzijde : 1 BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER Isosorbidedinitraat 5 PCH, 5 mg Isosorbidedinitraat Lees de hele bijsluiter zorgvuldig door voordat u start met het gebruik

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER. Perindopril tert-butylamine 4 mg Ranbaxy, tabletten (perindopril tert-butylamine)

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER. Perindopril tert-butylamine 4 mg Ranbaxy, tabletten (perindopril tert-butylamine) BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER Perindopril tert-butylamine 4 mg Ranbaxy, tabletten (perindopril tert-butylamine) Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken want er

Nadere informatie

BIJSLUITER. HYDROCHLOORTHIAZIDE 6,25 mg tablet

BIJSLUITER. HYDROCHLOORTHIAZIDE 6,25 mg tablet BIJSLUITER HYDROCHLOORTHIAZIDE 6,25 mg tablet Lees de hele bijsluiter goed vóórdat u dit geneesmiddel gaat gebruiken want er staat belangrijke informatie in voor u. - Bewaar deze bijsluiter. Misschien

Nadere informatie

Levocetirizine dihcl 5 PCH, filmomhulde tabletten 5mg Levocetirizine dihydrochloride

Levocetirizine dihcl 5 PCH, filmomhulde tabletten 5mg Levocetirizine dihydrochloride 1.3.1 : Bijsluiter Bladzijde : 1 BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER Levocetirizine dihcl 5 PCH, 5mg Levocetirizine dihydrochloride Lees de hele bijsluiter zorgvuldig door voordat u start met

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER. Levocetirizine Teva 5 mg filmomhulde tabletten Levocetirizine dihydrochloride

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER. Levocetirizine Teva 5 mg filmomhulde tabletten Levocetirizine dihydrochloride BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER Levocetirizine Teva 5 mg filmomhulde tabletten Levocetirizine dihydrochloride Lees de hele bijsluiter zorgvuldig door voordat u start met het innemen van dit

Nadere informatie

B. BIJSLUITER OSTEOMONO. 400 mg filmomhulde tablet

B. BIJSLUITER OSTEOMONO. 400 mg filmomhulde tablet B. BIJSLUITER OSTEOMONO 400 mg filmomhulde tablet Version:W.Somer.-15-5-2012 Page: 1 BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER. OSTEOMONO 400 mg filmomhulde tabletten glucosamine Lees de hele bijsluiter

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER. Glucomed 625 mg tabletten. Glucosamine

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER. Glucomed 625 mg tabletten. Glucosamine BIJSLUITER BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER Glucomed 625 mg tabletten Glucosamine Lees de hele bijsluiter zorgvuldig door, want deze bevat belangrijke informatie voor u. Dit geneesmiddel kan zonder

Nadere informatie

Glucophage 500 bijsluiter 21-2-200127-2-2001 blz. 1 / 6

Glucophage 500 bijsluiter 21-2-200127-2-2001 blz. 1 / 6 Glucophage 500 bijsluiter 21-2-200127-2-2001 blz. 1 / 6 Glucophage 500, omhulde tabletten 500 mg Lees deze bijsluiter zorgvuldig door voordat u start met het gebruik van dit geneesmiddel. Bewaar deze bijsluiter,

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER. Artibesan 75 mg tabletten Artibesan 150 mg tabletten Artibesan 300 mg tabletten irbesartan

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER. Artibesan 75 mg tabletten Artibesan 150 mg tabletten Artibesan 300 mg tabletten irbesartan BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER Artibesan 75 mg tabletten Artibesan 150 mg tabletten Artibesan 300 mg tabletten irbesartan Lees de hele bijsluiter zorgvuldig door voordat u start met het gebruik

Nadere informatie

Fexofenadine HCl 120 PCH, filmomhulde tabletten 120 mg Fexofenadine HCl 180 PCH, filmomhulde tabletten 180 mg Fexofenadine hydrochloride

Fexofenadine HCl 120 PCH, filmomhulde tabletten 120 mg Fexofenadine HCl 180 PCH, filmomhulde tabletten 180 mg Fexofenadine hydrochloride 1.3.1 : Bijsluiter Bladzijde : 1 BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER Fexofenadine HCl 120 PCH, 120 mg Fexofenadine HCl 180 PCH, 180 mg Fexofenadine hydrochloride Lees goed de hele bijsluiter voordat

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER. VALSARTAMIB 40 mg filmomhulde tabletten. Valsartan

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER. VALSARTAMIB 40 mg filmomhulde tabletten. Valsartan BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER VALSARTAMIB 40 mg filmomhulde tabletten Valsartan Lees de hele bijsluiter zorgvuldig door voordat u start met het innemen van dit geneesmiddel. - Bewaar deze

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER. Claritine, tabletten 10 mg Claritine, stroop 1 mg/ml Loratadine

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER. Claritine, tabletten 10 mg Claritine, stroop 1 mg/ml Loratadine - PIL 1/6 - BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER Claritine, tabletten 10 mg Claritine, stroop 1 mg/ml Loratadine Lees de hele bijsluiter zorgvuldig door, want deze bevat belangrijke informatie

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER Levocetirizine Sandoz 5 mg filmomhulde tabletten levocetirizine Lees de hele bijsluiter zorgvuldig door, want deze bevat belangrijke informatie voor u. Dit

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR GEBRUIKERS

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR GEBRUIKERS 1.3.1 Bijsluiter Rev.nr. 1212 Pag. 1 van 6 BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR GEBRUIKERS Candesartan Cilexetil Actavis 4 mg, tabletten Candesartan Cilexetil Actavis 8 mg, tabletten Candesartan Cilexetil Actavis

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR GEBRUIKERS. ALLERGO RHINATHIOL 120 mg filmomhulde tabletten Fexofenadine hydrochloride

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR GEBRUIKERS. ALLERGO RHINATHIOL 120 mg filmomhulde tabletten Fexofenadine hydrochloride BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR GEBRUIKERS ALLERGO RHINATHIOL 120 mg filmomhulde tabletten Fexofenadine hydrochloride Lees goed de hele bijsluiter, want deze bevat belangrijke informatie. Dit geneesmiddel

Nadere informatie

Glucofleks 595 mg, filmomhulde tabletten glucosaminesulfaat kaliumchloride

Glucofleks 595 mg, filmomhulde tabletten glucosaminesulfaat kaliumchloride BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER Glucofleks 595 mg, filmomhulde tabletten glucosaminesulfaat kaliumchloride Lees de hele bijsluiter zorgvuldig door, want deze bevat belangrijke informatie voor

Nadere informatie

Glucophage 850 bijsluiter 12-2-200127-2-2001 blz. 1 / 6

Glucophage 850 bijsluiter 12-2-200127-2-2001 blz. 1 / 6 Glucophage 850 bijsluiter 12-2-200127-2-2001 blz. 1 / 6 Glucophage 850, omhulde tabletten 850 mg Lees deze bijsluiter zorgvuldig door voordat u start met het gebruik van dit geneesmiddel. Bewaar deze bijsluiter,

Nadere informatie

Sandoz B.V. Page 1/5 1313-v2. 1.3.1.3 Package leaflet november 2009

Sandoz B.V. Page 1/5 1313-v2. 1.3.1.3 Package leaflet november 2009 Sandoz B.V. Page 1/5 BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER Levocetirizine dihydrochloride Lees de hele bijsluiter zorgvuldig door voordat u start met het innemen van dit geneesmiddel Bewaar deze

Nadere informatie

B. BIJSLUITER ROTER GLUCOSAMINE. 400 mg filmomhulde tablet.

B. BIJSLUITER ROTER GLUCOSAMINE. 400 mg filmomhulde tablet. B. BIJSLUITER ROTER GLUCOSAMINE 400 mg filmomhulde tablet. Version:W.S.-12-11-2013 Page: 1 BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER. ROTER GLUCOSAMINE 400 mg filmomhulde tablet glucosamine Lees de hele

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER. Irbec 75 mg tabletten Irbec 150 mg tabletten Irbec 300 mg tabletten irbesartan

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER. Irbec 75 mg tabletten Irbec 150 mg tabletten Irbec 300 mg tabletten irbesartan BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER Irbec 75 mg tabletten Irbec 150 mg tabletten Irbec 300 mg tabletten irbesartan Lees de hele bijsluiter zorgvuldig door voordat u start met het gebruik van dit

Nadere informatie

BIJSLUITER. TRIAMTEREEN 25 mg tabletten

BIJSLUITER. TRIAMTEREEN 25 mg tabletten BIJSLUITER TRIAMTEREEN 25 mg tabletten Lees de hele bijsluiter goed voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken want er staat belangrijke informatie in voor u. - Bewaar deze bijsluiter. Misschien heeft u

Nadere informatie

Bijsluiter: informatie voor de patiënt. Neoclarityn 5 mg filmomhulde tabletten desloratadine

Bijsluiter: informatie voor de patiënt. Neoclarityn 5 mg filmomhulde tabletten desloratadine Bijsluiter: informatie voor de patiënt Neoclarityn 5 mg filmomhulde tabletten desloratadine Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken want er staat belangrijke informatie in

Nadere informatie

BIJSLUITER. BIbv pagina 1 van 6 Mucoangin zuigtabletten PIL 1101

BIJSLUITER. BIbv pagina 1 van 6 Mucoangin zuigtabletten PIL 1101 BIJSLUITER BIbv pagina 1 van 6 Mucoangin zuigtabletten PIL 1101 BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER MUCOANGIN, zuigtabletten 20mg ambroxolhydrochloride Lees de hele bijsluiter zorgvuldig door,

Nadere informatie

Calciumgluconaat Teva 500 mg met pepermuntsmaak, kauwtabletten

Calciumgluconaat Teva 500 mg met pepermuntsmaak, kauwtabletten 1.3.1 : Bijsluiter Bladzijde : 1 BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER Calciumgluconaat Teva 500 mg met pepermuntsmaak, calciumgluconaat Lees de hele bijsluiter zorgvuldig door, want deze bevat

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER. Paludrine, tabletten 100 mg Proguanilhydrochloride

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER. Paludrine, tabletten 100 mg Proguanilhydrochloride Paludrine Bijsluiter BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER Paludrine, tabletten 100 mg Proguanilhydrochloride Lees de hele bijsluiter zorgvuldig door voordat u start met het innemen van dit geneesmiddel.

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER. calcium / vitamine D 3

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER. calcium / vitamine D 3 BIJSLUITER 1 BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER Steovit D 3 500 mg/200 I.E. kauwtabletten calcium / vitamine D 3 Lees de hele bijsluiter zorgvuldig door voordat u start met het innemen van dit

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER Sandoz B.V. Page 1/5 BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER met gereguleerde afgifte 60 mg Isosorbidemononitraat Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken want er staat belangrijke

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER Claritine 10 mg tabletten Claritine 10 mg bruistabletten Claritine Reditabs 10 mg lyophilisaten voor oraal gebruik Loratadine Lees de hele bijsluiter zorgvuldig

Nadere informatie

BIJSLUITER. CAPTOPRIL 1 mg/ml drank

BIJSLUITER. CAPTOPRIL 1 mg/ml drank BIJSLUITER CAPTOPRIL 1 mg/ml drank Dit geneesmiddel is specifiek voor kinderen jonger dan 12 jaar ontwikkeld en daar is de tekst van de bijsluiter op aangepast. Lees de hele bijsluiter goed vóórdat u dit

Nadere informatie

BIJSLUITER. LEVOMEPROMAZINE MALEAAT 12,5 mg tabletten

BIJSLUITER. LEVOMEPROMAZINE MALEAAT 12,5 mg tabletten BIJSLUITER LEVOMEPROMAZINE MALEAAT 12,5 mg tabletten Lees de hele bijsluiter goed vóórdat u dit geneesmiddel gaat gebruiken want er staat belangrijke informatie in voor u. - Bewaar deze bijsluiter. Misschien

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER. MUCOANGIN, zuigtabletten 20mg ambroxolhydrochloride

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER. MUCOANGIN, zuigtabletten 20mg ambroxolhydrochloride BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER MUCOANGIN, zuigtabletten 20mg ambroxolhydrochloride Lees de hele bijsluiter zorgvuldig door, want deze bevat belangrijke informatie voor u. Dit geneesmiddel

Nadere informatie

1. Wat is Urfadyn PL en waarvoor wordt dit middel gebruikt?

1. Wat is Urfadyn PL en waarvoor wordt dit middel gebruikt? Bijsluiter: informatie voor de gebruiker Urfadyn PL 100 mg harde capsules Nifurtoïnol Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken want er staat belangrijke informatie in voor

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER Levocetirizine 2HCl Aurobindo 5 mg, filmomhulde tabletten

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER Levocetirizine 2HCl Aurobindo 5 mg, filmomhulde tabletten 1.3.1 Bijsluiter Rev.nr. 1509 Pag. 1 van 6 BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER Levocetirizine 2HCl Aurobindo 5 mg, filmomhulde tabletten levocetirizine dihydrochloride Lees de hele bijsluiter

Nadere informatie

DONACOM 1178 mg poeder voor drank

DONACOM 1178 mg poeder voor drank Bijsluiter: Informatie voor gebruikers DONACOM 1178 mg poeder voor drank Glucosamine Lees de hele bijsluiter zorgvuldig door, want deze bevat belangrijke informatie voor u. Dit geneesmiddel kan zonder

Nadere informatie

VASOCEDINE PSEUDOEPHEDRINE 60 mg, filmomhulde tabletten pseudo-efedrine hydrochloride

VASOCEDINE PSEUDOEPHEDRINE 60 mg, filmomhulde tabletten pseudo-efedrine hydrochloride VASOCEDINE PSEUDOEPHEDRINE 60 mg, filmomhulde tabletten pseudo-efedrine hydrochloride Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken. - Bewaar deze bijsluiter. Misschien heeft u

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER 1.3.1 Bijsluiter Rev.nr. 1507 Pag. 1 van 6 BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER Irbesartan Auro 75 mg, filmomhulde tabletten Irbesartan Auro 150 mg, filmomhulde tabletten Irbesartan Auro 300 mg, filmomhulde

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE PATIËNT. Perindopril tert-butylamine

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE PATIËNT. Perindopril tert-butylamine BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE PATIËNT Perindopril tert-butylamine Glenmark 2, 4 en 8 mg, tabletten Perindopril tert-butylamine Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat want er staat

Nadere informatie

VASOCEDINE PSEUDOEPHEDRINE 60 mg, filmomhulde tabletten pseudo-efedrine hydrochloride

VASOCEDINE PSEUDOEPHEDRINE 60 mg, filmomhulde tabletten pseudo-efedrine hydrochloride VASOCEDINE PSEUDOEPHEDRINE 60 mg, filmomhulde tabletten pseudo-efedrine hydrochloride Lees goed de hele bijsluiter, want deze bevat belangrijke informatie. Dit geneesmiddel kunt u zonder voorschrift krijgen.

Nadere informatie

1. Wat is Loratadine Mylan en waarvoor wordt dit middel gebruikt?

1. Wat is Loratadine Mylan en waarvoor wordt dit middel gebruikt? Datum: maart 2015 Pagina: 1/5 BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE PATIËNT Loratadine Mylan 10 mg, filmomhulde tabletten loratadine Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken want

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR GEBRUIKERS

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR GEBRUIKERS BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR GEBRUIKERS Candesartan Teva 4 mg tabletten Candesartan Teva 8 mg tabletten Candesartan Teva 16 mg tabletten Candesartan Teva 32 mg tabletten candesartan cilexetil Lees goed

Nadere informatie

Dancor 10, tabletten 10 mg Dancor 20, tabletten 20 mg

Dancor 10, tabletten 10 mg Dancor 20, tabletten 20 mg DANCOR 10/20 bijsluiter 31-01-2008 blz. 1 / 5 Lees deze bijsluiter zorgvuldig door voordat u start met het gebruik van dit geneesmiddel. Bewaar deze bijsluiter, het kan nodig zijn om deze nogmaals door

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER. Betaserc, tabletten 8 of 16 mg. Betahistine dihydrochloride

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER. Betaserc, tabletten 8 of 16 mg. Betahistine dihydrochloride BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER Betaserc, tabletten 8 of 16 mg Betahistine dihydrochloride Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken, want er staat belangrijke informatie

Nadere informatie

1.3.1.3 Package Leaflet 1.3.1.3 / 1 van 5

1.3.1.3 Package Leaflet 1.3.1.3 / 1 van 5 1.3.1.3 Package Leaflet 1.3.1.3 / 1 van 5 BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR GEBRUIKERS Hooikoortstabletten HTP Loratadine 10 mg, tabletten loratadine Lees goed de hele bijsluiter, want deze bevat belangrijke

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER. TAMSULOSINE HCL 0,4 MG RETARD KATWIJK tamsulosine hydrochloride

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER. TAMSULOSINE HCL 0,4 MG RETARD KATWIJK tamsulosine hydrochloride BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER TAMSULOSINE HCL 0,4 MG RETARD KATWIJK tamsulosine hydrochloride Lees de hele bijsluiter zorgvuldig door voordat u start met het gebruik van dit geneesmiddel.

Nadere informatie

GLIBENCLAMIDE 5 PCH tabletten. MODULE I : ALGEMENE GEGEVENS Datum : 27 september 2013 1.3.1 : Bijsluiter Bladzijde : 1

GLIBENCLAMIDE 5 PCH tabletten. MODULE I : ALGEMENE GEGEVENS Datum : 27 september 2013 1.3.1 : Bijsluiter Bladzijde : 1 1.3.1 : Bijsluiter Bladzijde : 1 BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER Glibenclamide 5 PCH, 5 mg Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken want er staat belangrijke informatie

Nadere informatie

Bijsluiter: Informatie voor de gebruik(st)er. BRONCHOSEDAL Dextromethorphan HBr 1,5 mg/ml siroop. Dextromethorfanhydrobromide

Bijsluiter: Informatie voor de gebruik(st)er. BRONCHOSEDAL Dextromethorphan HBr 1,5 mg/ml siroop. Dextromethorfanhydrobromide Bijsluiter: Informatie voor de gebruik(st)er BRONCHOSEDAL Dextromethorphan HBr 1,5 mg/ml siroop Dextromethorfanhydrobromide Lees de hele bijsluiter zorgvuldig door, want deze bevat belangrijke informatie

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER. Riluzol SUN 50 mg filmomhulde tabletten Riluzol

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER. Riluzol SUN 50 mg filmomhulde tabletten Riluzol BIJSLUITER 1 BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER Riluzol SUN 50 mg filmomhulde tabletten Riluzol Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken want er staat belangrijke informatie

Nadere informatie

Bijsluiter: informatie voor de patiënt

Bijsluiter: informatie voor de patiënt Bijsluiter: informatie voor de patiënt Loratadine 10 mg tabletten loratadine Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat innemen want er staat belangrijke informatie in voor u. Gebruik

Nadere informatie

BIJSLUITER. CAPTOPRIL 1 mg/ml drank

BIJSLUITER. CAPTOPRIL 1 mg/ml drank BIJSLUITER CAPTOPRIL 1 mg/ml drank Dit geneesmiddel is specifiek voor kinderen jonger dan 12 jaar ontwikkeld en daar is de tekst van de bijsluiter op aangepast. Lees de hele bijsluiter goed vóórdat u dit

Nadere informatie

LORATADINE HOOIKOORTSTABLETTEN APOTEX 10 mg Module RVG Version Page 1 of 5 BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER

LORATADINE HOOIKOORTSTABLETTEN APOTEX 10 mg Module RVG Version Page 1 of 5 BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER Version 2016-04 Page 1 of 5 BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER loratadine Apotex hooikoortstabletten 10 mg, tabletten Loratadine Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken

Nadere informatie

BIJSLUITER (Ref. 23.04.2009)

BIJSLUITER (Ref. 23.04.2009) BIJSLUITER (Ref. 23.04.2009) BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER Effortil 5 mg tabletten (etilefrine hydrochloride) Lees de hele bijsluiter zorgvuldig door, want deze bevat belangrijke informatie

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER. Salagen 5 mg filmomhulde tabletten. Pilocarpinehydrochloride

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER. Salagen 5 mg filmomhulde tabletten. Pilocarpinehydrochloride BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER Salagen 5 mg filmomhulde tabletten Pilocarpinehydrochloride Lees de hele bijsluiter zorgvuldig door voordat u start met het innemen van dit geneesmiddel. -

Nadere informatie

BIJSLUITER. NEBIVOLOL 2,5 mg tablet

BIJSLUITER. NEBIVOLOL 2,5 mg tablet BIJSLUITER NEBIVOLOL 2,5 mg tablet Lees de hele bijsluiter goed vóórdat u dit geneesmiddel gaat gebruiken want er staat belangrijke informatie in voor u. - Bewaar deze bijsluiter. Misschien heeft u hem

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER. Abesart 150 mg, filmomhulde tabletten Abesart 300 mg, filmomhulde tabletten irbesartan

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER. Abesart 150 mg, filmomhulde tabletten Abesart 300 mg, filmomhulde tabletten irbesartan BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER Abesart 150 mg, filmomhulde tabletten Abesart 300 mg, filmomhulde tabletten irbesartan Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken want

Nadere informatie

RVG 23266/ Version 2014_01 Page 1 of 5 BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER

RVG 23266/ Version 2014_01 Page 1 of 5 BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER Version 2014_01 Page 1 of 5 1.3.1.3 PATIENT INFORMATION LEAFLET BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER BETAHISTINE dihcl APOTEX 8 MG, TABLETTEN BETAHISTINE dihcl APOTEX 16 MG, TABLETTEN Betahistine dihydrochloride

Nadere informatie

LORATADINE HOOIKOORTSTABLETTEN APOTEX 10 mg Module 1.3.1.3 RVG 25632. Version 2014_04 Page 1 of 5. Bijsluiter: informatie voor de gebruiker

LORATADINE HOOIKOORTSTABLETTEN APOTEX 10 mg Module 1.3.1.3 RVG 25632. Version 2014_04 Page 1 of 5. Bijsluiter: informatie voor de gebruiker Version 2014_04 Page 1 of 5 Bijsluiter: informatie voor de gebruiker loratadine hooikoortstabletten Apotex 10 mg, tabletten Loratadine Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR GEBRUIKERS

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR GEBRUIKERS BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR GEBRUIKERS Irbesartan Genepharm 75 mg, filmomhulde tabletten Irbesartan Genepharm 150 mg, filmomhulde tabletten Irbesartan Genepharm 300 mg, filmomhulde tabletten Irbesartan

Nadere informatie

RVG 28359. Version 2010_11 Page 1 of 5 BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER. ACETYLSALICYLZUUR APOTEX NEURO 30 MG Acetylsalicylzuur

RVG 28359. Version 2010_11 Page 1 of 5 BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER. ACETYLSALICYLZUUR APOTEX NEURO 30 MG Acetylsalicylzuur Version 2010_11 Page 1 of 5 1.3.1.3 PATIENT INFORMATION LEAFLET BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER ACETYLSALICYLZUUR APOTEX NEURO 30 MG Acetylsalicylzuur Lees goed de hele bijsluiter voordat

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER Perindopril Sandoz 2 mg tabletten Perindopril Sandoz 4 mg tabletten perindopril tert-butylamine Lees de hele bijsluiter zorgvuldig door voordat u start met

Nadere informatie

Loratadine EG 10 mg tabletten Werkzaam bestanddeel: loratadine

Loratadine EG 10 mg tabletten Werkzaam bestanddeel: loratadine BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER Loratadine EG 10 mg tabletten Werkzaam bestanddeel: loratadine Lees de hele bijsluiter zorgvuldig door, want deze bevat belangrijke informatie voor u. Dit geneesmiddel

Nadere informatie

FIBORAN, capsules 50 mg

FIBORAN, capsules 50 mg Blz. : 1/5 BIJSLUITERTEKST Lees deze bijsluiter zorgvuldig door voordat u start met het gebruik van dit geneesmiddel. Bewaar deze bijsluiter, het kan nodig zijn om deze nogmaals door te lezen. Heeft u

Nadere informatie

Package Leaflet

Package Leaflet 1.3.1.3 Package Leaflet 1.3.1.3-1 BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER Etos Hooikoortstabletten Loratadine 10 mg, tabletten loratadine Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken,

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER. calcium / vitamine D 3

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER. calcium / vitamine D 3 BIJSLUITER 1 BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER Steovit D 3 sinaasappel 500 mg/200 I.E. kauwtabletten calcium / vitamine D 3 Lees de hele bijsluiter zorgvuldig door voordat u start met het innemen

Nadere informatie

Informatie voor de patiënt. Cibacen

Informatie voor de patiënt. Cibacen Informatie voor de patiënt Cibacen Lees de bijsluiter regelmatig vóór gebruik, ook als u Cibacen al enige tijd gebruikt. De informatie kan namelijk sinds de vorige verpakking gewijzigd zijn. Algemene kenmerken

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER. Ibuprofen Sandoz 200 mg filmomhulde tabletten Ibuprofen Sandoz 400 mg filmomhulde tabletten Ibuprofen

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER. Ibuprofen Sandoz 200 mg filmomhulde tabletten Ibuprofen Sandoz 400 mg filmomhulde tabletten Ibuprofen BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER Ibuprofen Sandoz 200 mg filmomhulde tabletten Ibuprofen Sandoz 400 mg filmomhulde tabletten Ibuprofen Lees de hele bijsluiter zorgvuldig door, want deze bevat

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER. Vermox 100 mg tabletten. Mebendazol

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER. Vermox 100 mg tabletten. Mebendazol BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER Vermox 100 mg tabletten Mebendazol Lees de hele bijsluiter zorgvuldig door, want deze bevat belangrijke informatie voor u. Dit geneesmiddel kan zonder voorschrift

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER. Aspirine 500 Bruis, 500 mg, bruistabletten Acetylsalicylzuur

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER. Aspirine 500 Bruis, 500 mg, bruistabletten Acetylsalicylzuur BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER 500 Bruis, 500 mg, bruistabletten Acetylsalicylzuur Lees goed de hele bijsluiter, voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken, want er staat belangrijke informatie

Nadere informatie

VASOCEDINE PSEUDOEPHEDRINE 60 mg, filmomhulde tabletten pseudo-efedrine hydrochloride

VASOCEDINE PSEUDOEPHEDRINE 60 mg, filmomhulde tabletten pseudo-efedrine hydrochloride VASOCEDINE PSEUDOEPHEDRINE 60 mg, filmomhulde tabletten pseudo-efedrine hydrochloride Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken. Inhoud van deze bijsluiter: 1. Waarvoor wordt

Nadere informatie

BIJSLUITER (Ref )

BIJSLUITER (Ref ) BIJSLUITER (Ref. 24.09.2009) BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER Mucoangin Cassis 20 mg Zuigtabletten (ambroxolhydrochloride) Lees de hele bijsluiter zorgvuldig door, want deze bevat belangrijke

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER. NUSO-SAN menthol 1mg/ml neusspray, oplossing. Xylometazoline hydrochloride

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER. NUSO-SAN menthol 1mg/ml neusspray, oplossing. Xylometazoline hydrochloride BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER NUSO-SAN menthol 1mg/ml neusspray, oplossing Xylometazoline hydrochloride Lees de hele bijsluiter zorgvuldig door, want deze bevat belangrijke informatie voor

Nadere informatie

Wat u moet weten voor u Kamagra inneemt

Wat u moet weten voor u Kamagra inneemt Kamagra & Kamagra Jelly Bijsluiter KAMAGRA behoort tot de groep medicijnen onder de naam fosfodiësterase-type 5- remmers. Het middel ontspant de bloedvaten in de penis, waardoor er bloed in de penis kan

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER VIGAMOX 5 mg/ml oogdruppels, oplossing Moxifloxacine (als hydrochloride)

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER VIGAMOX 5 mg/ml oogdruppels, oplossing Moxifloxacine (als hydrochloride) BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER VIGAMOX 5 mg/ml oogdruppels, oplossing Moxifloxacine (als hydrochloride) Lees de hele bijsluiter zorgvuldig door voordat u start met het gebruik van dit geneesmiddel.

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER. Mucoangin Cassis 20 mg zuigtabletten ambroxolhydrochloride

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER. Mucoangin Cassis 20 mg zuigtabletten ambroxolhydrochloride BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER Mucoangin Cassis 20 mg zuigtabletten ambroxolhydrochloride Lees goed de hele bijsluiter, want deze bevat belangrijke informatie. Dit geneesmiddel kunt u zonder

Nadere informatie

Boots Pharmaceuticals PARACETAMOL / COFFEÏNE 500 mg/50 mg, tabletten paracetamol/coffeïne

Boots Pharmaceuticals PARACETAMOL / COFFEÏNE 500 mg/50 mg, tabletten paracetamol/coffeïne BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER Boots Pharmaceuticals PARACETAMOL / COFFEÏNE 500 mg/50 mg, tabletten paracetamol/coffeïne Lees de hele bijsluiter zorgvuldig door, want deze bevat belangrijke

Nadere informatie

Algemene kenmerken. Naam van het geneesmiddel. Samenstelling. Toedieningsvorm en inhoud van de verpakking

Algemene kenmerken. Naam van het geneesmiddel. Samenstelling. Toedieningsvorm en inhoud van de verpakking Lees de bijsluiter regelmatig vóór gebruik, ook als u Cibacen al enige tijd gebruikt. De informatie kan namelijk sinds de vorige verpakking gewijzigd zijn. Algemene kenmerken Naam van het geneesmiddel

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER. Claritine, tabletten 10 mg. loratadine

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER. Claritine, tabletten 10 mg. loratadine BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER Claritine, tabletten 10 mg loratadine Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken want er staat belangrijke informatie in voor u. Gebruik

Nadere informatie

BIJSLUITER. THALIDOMIDE 50 mg en 100 mg tablet

BIJSLUITER. THALIDOMIDE 50 mg en 100 mg tablet BIJSLUITER THALIDOMIDE 50 mg en 100 mg tablet Lees de hele bijsluiter goed vóórdat u dit geneesmiddel gaat gebruiken want er staat belangrijke informatie in voor u. - Bewaar deze bijsluiter. Misschien

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER. Betaserc 24, tabletten 24 mg betahistinedihydrochloride

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER. Betaserc 24, tabletten 24 mg betahistinedihydrochloride BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER Betaserc 24, tabletten 24 mg betahistinedihydrochloride Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken, want er staat belangrijke informatie

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER. AIRATHON 5 mg kauwtabletten Montelukast

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER. AIRATHON 5 mg kauwtabletten Montelukast BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER AIRATHON 5 mg kauwtabletten Montelukast AIRATHON, versie 15 december 2009 Lees de hele bijsluiter zorgvuldig door voordat u of uw kind start met het gebruik

Nadere informatie

1 WAT ZIJN STREPFEN CITROEN EN HONING 8,75 MG ZUIGTABLETTEN EN WAARVOOR WORDEN ZE GEBRUIKT

1 WAT ZIJN STREPFEN CITROEN EN HONING 8,75 MG ZUIGTABLETTEN EN WAARVOOR WORDEN ZE GEBRUIKT BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER Strepfen Citroen en Honing 8,75 mg zuigtabletten flurbiprofen 8,75 mg Lees de hele bijsluiter zorgvuldig door, want deze bevat belangrijke informatie voor u.

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER. Desmopressine Teva 0,2 mg tabletten Desmopressine acetaat

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER. Desmopressine Teva 0,2 mg tabletten Desmopressine acetaat BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER Desmopressine Teva 0,2 mg tabletten Desmopressine acetaat Lees de hele bijsluiter zorgvuldig door voordat u start met het innemen van dit geneesmiddel. Bewaar

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER. Betahistine dihcl Actavis 8 mg, tabletten Betahistine dihcl Actavis 16 mg, tabletten

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER. Betahistine dihcl Actavis 8 mg, tabletten Betahistine dihcl Actavis 16 mg, tabletten 1.3.1 Bijsluiter Rev.nr. 1608 Pag. 1 van 5 BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER Betahistine dihcl Actavis 8 mg, tabletten Betahistine dihcl Actavis 16 mg, tabletten betahistinedihydrochloride Lees

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER. Betahistine dihcl Actavis 24 mg, tabletten. Betahistine dihydrochloride

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER. Betahistine dihcl Actavis 24 mg, tabletten. Betahistine dihydrochloride 1.3.1 Bijsluiter Rev.nr. 1508 Pag. 1 van 5 BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER Betahistine dihcl Actavis 24 mg, tabletten Betahistine dihydrochloride Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel

Nadere informatie

2. Wat u moet weten voordat u Paracetamol comp. Apotex gebruikt

2. Wat u moet weten voordat u Paracetamol comp. Apotex gebruikt Version 2008_11 Page 1 of 5 1.3.1.3 PATIENT INFORMATION LEAFLET BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER PARACETAMOL COMP. APOTEX, TABLETTEN paracetamol en coffeïne Lees de hele bijsluiter zorgvuldig

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE PATIËNT

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE PATIËNT BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE PATIËNT Tiorfix 100 mg harde capsules Racecadotril Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat innemen want er staat belangrijke informatie in voor u. Gebruik

Nadere informatie

Captopril Actavis 12.5, 25 en 50 mg tabletten RVG 21342, 21343, 21344

Captopril Actavis 12.5, 25 en 50 mg tabletten RVG 21342, 21343, 21344 1.3.1 Bijsluiter Rev.nr. 0805 Pag. 1 van 6 Patiëntenbijsluiter Captopril Actavis 12,5 mg, tabletten Captopril Actavis 25 mg, tabletten Captopril Actavis 50 mg, tabletten Lees deze bijsluiter zorgvuldig

Nadere informatie

BIJSLUITER 1/5 BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR GEBRUIKERS. Aspirine 500 Bruis, 500 mg, bruistablet. Acetylsalicylzuur

BIJSLUITER 1/5 BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR GEBRUIKERS. Aspirine 500 Bruis, 500 mg, bruistablet. Acetylsalicylzuur BIJSLUITER 1/5 BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR GEBRUIKERS Aspirine 500 Bruis, 500 mg, bruistablet Acetylsalicylzuur Lees goed de hele bijsluiter, want deze bevat belangrijke informatie Dit geneesmiddel kunt

Nadere informatie

Diovan Filmomhulde tabletten 80 mg, 160 mg

Diovan Filmomhulde tabletten 80 mg, 160 mg Novartis Pharma B.V. Arnhem Diovan Filmomhulde tabletten 80 mg, 160 mg Informatie voor de Patiënt Datum van uitgifte: Oktober 2001 Total aantal pagina s: 5 Novartis Pagina 2 Informatie voor de patiënt

Nadere informatie

als u duidelijke tekens van de ziekte van Parkinson of andere bewegingsstoornissen vertoont.

als u duidelijke tekens van de ziekte van Parkinson of andere bewegingsstoornissen vertoont. BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER SIBELIUM 10 mg tabletten flunarizine Lees de hele bijsluiter zorgvuldig door voordat u start met het gebruik van dit geneesmiddel. - Bewaar deze bijsluiter.

Nadere informatie

Macrogol en electrolyten 13,7 g Teva, poeder voor drank

Macrogol en electrolyten 13,7 g Teva, poeder voor drank 1.3.1 : Bijsluiter Bladzijde : 1 BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE PATIËNT Macrogol en electrolyten 13,7 g Teva, Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken want er staat belangrijke

Nadere informatie

Betahistine.2HCl Disphar 8, en 16 tabletten 8 en 16 mg. 1.3 : SmPC, Labelling and Package Leaflet : Package Leaflet Bladzijde : 1/5

Betahistine.2HCl Disphar 8, en 16 tabletten 8 en 16 mg. 1.3 : SmPC, Labelling and Package Leaflet : Package Leaflet Bladzijde : 1/5 1.3.1 : Package Leaflet Bladzijde : 1/5 Bijsluiter: informatie voor de gebruik(st)er Betahistine.2HCl Disphar 8, tabletten 8 mg Betahistine.2HCl Disphar 16, tabletten16 mg Betahistinedihydrochloride Lees

Nadere informatie

WAARVOOR WORDT HET GEBRUIKT?

WAARVOOR WORDT HET GEBRUIKT? BIJSLUITER Lees de hele bijsluiter aandachtig door, omdat er voor u belangrijke informatie in staat. Dit geneesmiddel is zonder voorschrift verkrijgbaar. Desalniettemin dient u LORATADINE TEVA zorgvuldig

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER. Claritine, tabletten 10 mg. loratadine

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER. Claritine, tabletten 10 mg. loratadine Bijsluiter Pagina 1/5 BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER Claritine, tabletten 10 mg loratadine Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken want er staat belangrijke informatie

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER. Xyzall 5 mg filmomhulde tabletten Levocetirizine dihydrochloride

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER. Xyzall 5 mg filmomhulde tabletten Levocetirizine dihydrochloride BIJSLUITER BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER Xyzall 5 mg filmomhulde tabletten Levocetirizine dihydrochloride Lees de hele bijsluiter zorgvuldig door voordat u start met het gebruik van dit

Nadere informatie

1.3.1 Candesartan cilexetil SPC, Labeling and Package Leaflet BE

1.3.1 Candesartan cilexetil SPC, Labeling and Package Leaflet BE BIJSLUITER SmPCPIL053102_2 24.09.2014 Updated: Page 1 of 8 Bijsluiter: informatie voor de gebruiker Candesartan Krka 4 mg tabletten Candesartan Krka 8 mg tabletten Candesartan Krka 16 mg tabletten Candesartan

Nadere informatie