BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER. Salagen 5 mg filmomhulde tabletten. Pilocarpinehydrochloride

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER. Salagen 5 mg filmomhulde tabletten. Pilocarpinehydrochloride"

Transcriptie

1 BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER Salagen 5 mg filmomhulde tabletten Pilocarpinehydrochloride Lees de hele bijsluiter zorgvuldig door voordat u start met het innemen van dit geneesmiddel. - Bewaar deze bijsluiter. Het kan nodig zijn om deze nog eens door te lezen. - Heeft u nog vragen, raadpleeg dan uw arts of apotheker. - Dit geneesmiddel is aan u persoonlijk voorgeschreven. Geef dit geneesmiddel niet door aan anderen. Dit geneesmiddel kan schadelijk voor hen zijn, zelfs als de verschijnselen dezelfde zijn als waarvoor u het geneesmiddel heeft gekregen. - Wanneer één van de bijwerkingen ernstig wordt of als er bij u een bijwerking optreedt die niet in deze bijsluiter is vermeld, raadpleeg dan uw arts of apotheker. In deze bijsluiter: 1. Wat is Salagen en waarvoor wordt het gebruikt 2. Wat u moet weten voordat u Salagen inneemt 3. Hoe wordt Salagen ingenomen 4. Mogelijke bijwerkingen 5. Hoe bewaart u Salagen 6. Aanvullende informatie 1. WAT IS SALAGEN EN WAARVOOR WORDT HET GEBRUIKT Salagen bevat het werkzaam bestanddeel pilocarpinehydrochloride, die behoort tot een groep geneesmiddelen die parasympathicomimetica of cholinerge agonisten genoemd worden. Salagen prikkelt bepaalde zenuwen en klieren in uw lichaam. Nadat u Salagen inneemt, zal uw lichaam meer speeksel, traanvocht, zweet, maag-darmsappen en slijm produceren. Salagen wordt gebruikt - als u bestraling heeft ondergaan voor hoofd- of halstumoren, en u heeft een hele droge mond. - als bij u het syndroom van Sjögren is vastgesteld, en u last heeft van een droge mond en/of droge en/of jeukende ogen. Als u vragen heeft over hoe Salagen werkt of waarom dit geneesmiddel aan u voorgeschreven is, raadpleeg dan uw arts. 2. WAT U MOET WETEN VOORDAT U SALAGEN INNEEMT Neem Salagen niet in - als u allergisch (overgevoelig) bent voor pilocarpinehydrochloride of voor één van de andere bestanddelen van Salagen. - als u astma heeft waarvoor u niet behandeld wordt. - als u een hart- of nieraandoening heeft waarvoor u niet behandeld wordt. - als u een chronische ziekte heeft waarvoor u behandeld wordt met een geneesmiddel met een vergelijkbare werking als Salagen. - als u een ontsteking heeft van het regenboogvlies (de iris) in het oog (iritis). Als één van bovenstaande gevallen op u van toepassing is, vertel het uw arts voordat u Salagen inneemt. 1

2 Wees extra voorzichtig met Salagen Vertel het uw arts voordat u Salagen inneemt als u: - problemen heeft met uw longen (bijv. astma, chronische bronchitis en/of een chronische obstructieve luchtwegaandoening (COPD)). - hartproblemen heeft (bijv. hartfalen, onregelmatige pols). - problemen heeft met uw galblaas (bijv. galstenen). - problemen heeft met uw maag (bijv. maagzweren). - problemen heeft met uw lever (bijv. verminderde leverfunctie). - problemen heeft met uw zenuwstelsel of als u een psychiatrische aandoening heeft. - problemen heeft met uw nieren (bijv. verminderde nierfunctie of nierstenen). - problemen heeft met uw ogen (bijv. een bepaalde vorm van verhoogde oogboldruk (nauwe kamerhoekglaucoom)). Oogonderzoek Voordat u met de behandeling begint is het mogelijk dat uw arts uw ogen wil controleren. Als uw ogen niet recentelijk zijn gecontroleerd, vertel dat dan aan uw arts. Overmatig zweten Als u Salagen gebruikt en u zweet erg veel, moet u meer gaan drinken. Als dit niet helpt, dient u uw arts te raadplegen, omdat te weinig drinken kan leiden tot uitdroging en schade aan uw organen. Inname met andere geneesmiddelen Vertel uw arts of apotheker als u andere geneesmiddelen gebruikt of kort geleden heeft gebruikt. Dit geldt ook voor geneesmiddelen die u zonder voorschrift kunt krijgen. Het is vooral belangrijk om uw arts in te lichten als u een geneesmiddel inneemt tegen: - hoge bloeddruk, hartproblemen of oogproblemen (bijv. een betablokker) - diarree (bijv. atropine) - astma (bijv. ipratropium inhalator) Zwangerschap Gebruik Salagen niet wanneer u zwanger bent tenzij uw arts dit aanbevolen heeft. Indien u zwanger bent of denkt zwanger te zijn, raadpleeg uw arts voordat u begint met de behandeling met Salagen. Borstvoeding Gebruik Salagen niet wanneer u borstvoeding geeft. Vraag uw arts om advies voordat u een geneesmiddel inneemt. Rijvaardigheid en het gebruik van machines Salagen kan duizeligheid veroorzaken of uw gezichtsvermogen beïnvloeden. U kunt voornamelijk s nachts minder goed gaan zien. Als u hier last van heeft, moet u geen auto besturen, geen gereedschap gebruiken en geen machines bedienen. 3. HOE WORDT SALAGEN INGENOMEN Volg bij het innemen van Salagen nauwgezet het advies van uw arts. Raadpleeg bij twijfel uw arts of apotheker. Salagen moet uitsluitend via de mond ingenomen worden. De tabletten niet kauwen of doorbijten. Neem de Salagen tabletten in met een glas water tijdens of direct na de maaltijd. 2

3 Probeer de inname van de tabletten gelijkmatig over de dag te verdelen, dus één tablet s morgens, één in de middag en één in de avond. Ouderen (65 jaar en ouder) Er zijn geen speciale doseringsadviezen voor patiënten boven de 65 jaar. Kinderen en adolescenten (2 tot 18 jaar) De veiligheid van Salagen is niet vastgesteld bij kinderen en adolescenten. De gebruikelijke dosering is: - Voor patiënten die een bestraling hebben ondergaan voor hoofd- en halstumoren: De aanbevolen dosering voor volwassenen is driemaal daags één 5 mg tablet. Zorg ervoor dat u de laatste tablet van de dag inneemt bij het avondeten. - Voor patiënten met het syndroom van Sjögren: De aanbevolen dosering voor volwassenen is viermaal daags één 5 mg tablet. Zorg ervoor dat u de laatste tablet van de dag inneemt net voor het slapen gaan. - Voor patiënten die een verminderde leverfunctie hebben: Als u cirrose (een leverziekte) heeft, zal uw arts de behandeling beginnen met een lagere dagelijkse dosering. Afhankelijk van hoe u reageert op de behandeling, kan uw arts uw dosis geleidelijk verhogen tot de aanbevolen dagelijkse dosering. Afhankelijk van hoe u reageert op de behandeling, kan uw arts een hogere of lagere dosis voorstellen. De dosis kan verhoogd worden tot 30 mg (6 tabletten) per dag. Uw arts zal u vertellen hoelang u de tabletten zal moeten innemen. Indien na 2 tot 3 maanden geen verbetering is opgetreden kan uw arts besluiten met de behandeling te stoppen. Wat u moet doen als u meer van Salagen heeft ingenomen dan u zou mogen Wanneer u per ongeluk te veel Salagen tabletten heeft ingenomen, vertel dit onmiddellijk aan een arts. Het kan zijn dat u onderzocht moet worden. Wat u moet doen wanneer u bent vergeten Salagen in te nemen Als u minder dan 6 uur te laat bent met het innemen van uw tablet, neem deze in met wat eten zodra u eraan denkt. Stel het innemen van uw volgende tablet minstens 3 tot 4 uur uit. Als u meer dan 6 uur te laat bent met het innemen van uw tablet en het is tijd voor uw volgende Salagen tablet, neem dan één tablet in. Dit betekent dus dat u op die dag 1 tablet minder inneemt. Neem geen dubbele dosis om een vergeten tablet in te halen. Als u stopt met het innemen van Salagen Als u stopt met de behandeling met Salagen, kunnen uw symptomen erger worden. U moet niet stoppen met de behandeling tenzij uw arts zegt dat u dit moet doen. Als u nog vragen heeft over het innemen van dit geneesmiddel, vraag dan uw arts of apotheker. 3

4 4. MOGELIJKE BIJWERKINGEN Zoals alle geneesmiddelen kan Salagen bijwerkingen veroorzaken, hoewel niet iedereen deze bijwerkingen krijgt. Zeer vaak voorkomende bijwerkingen (bij meer dan 1 van de 10 patiënten): - griepachtige symptomen - zweten - hoofdpijn - vaker plassen Vaak voorkomende bijwerkingen (bij 1 tot 10 van de 100 patiënten): - vermoeidheid - koude rillingen - loopneus - allergische reacties, waaronder huiduitslag en jeuk - duizeligheid - diarree; verstopping (constipatie) - moeilijkheden met de spijsvertering; buikpijn; misselijkheid; overgeven - water in de mond - blozen; verhoogde bloeddruk - palpitaties (een snelle hartslag) - tranende ogen; afwijkingen die met het zicht te maken hebben; rode, gezwollen en pijnlijke ogen Soms voorkomende bijwerkingen (bij 1 tot 10 van de patiënten): - meer aandrang om te plassen - flatulentie (winderigheid) Andere bijwerkingen van het werkzaam bestanddeel pilocarpinehydrochloride: - ademhalingsmoeilijkheden - ernstige maag- of buikpijn - verandering in de ritme of snelheid van de hartslag - lage bloeddruk; flauwvallen - trillen - veranderingen in de mentale toestand, waaronder geheugenverlies, stemmingsveranderingen en verwardheid Wanneer één van de bijwerkingen ernstig wordt of als er bij u een bijwerking optreedt die niet in deze bijsluiter is vermeld, raadpleeg dan uw arts of apotheker. 5. HOE BEWAART U SALAGEN Buiten het bereik en zicht van kinderen houden. Gebruik Salagen niet meer na de vervaldatum die staat vermeld op de doos na EXP. De vervaldatum verwijst naar de laatste dag van die maand. Bewaren beneden 25 C. Bewaren in de oorspronkelijke verpakking ter bescherming tegen licht en vocht. Gebruik Salagen niet als u merkt dat de verpakking beschadigd is of tekenen van misbruik vertoont. Geneesmiddelen dienen niet weggegooid te worden via het afvalwater of met huishoudelijk afval. Vraag uw apotheker wat u met medicijnen moet doen die niet meer nodig zijn. Deze maatregelen zullen helpen bij de bescherming van het milieu. 4

5 6. AANVULLENDE INFORMATIE Wat bevat Salagen - Het werkzaam bestanddeel is pilocarpinehydrochloride. Elke Salagen 5 mg filmomhulde tablet bevat 5 mg pilocarpinehydrochloride. - De andere bestanddelen zijn microkristallijne cellulose en stearinezuur. De coating bevat Opadry white OY-7300 (die hypromellose, macrogol 400 en titaandioxide [E171] bevat) en carnauba-was. Hoe ziet Salagen er uit en wat is de inhoud van de verpakking Salagen tabletten voor oraal gebruik zijn witte, ronde biconvexe tabletten, met de imprint "SAL" op de ene zijde en "5" op de andere zijde. De tabletten worden verpakt in blisterstrips in dozen van 14, 21, 28 of 84 tabletten. Het kan zijn dat niet alle verpakkingsgrootten beschikbaar zijn in uw land. Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant Houder van de vergunning voor het in de handel brengen: Novartis Pharma B.V. Postbus LZ ARNHEM Telefoon: Fabrikant: Novartis Pharma GmbH Roonstrasse Neurenberg Duitsland Salagen is in het Register van Geneesmiddelen ingeschreven onder: RVG Deze bijsluiter is voor de laatste keer goedgekeurd in september

B. BIJSLUITER OSTEOMONO. 400 mg filmomhulde tablet

B. BIJSLUITER OSTEOMONO. 400 mg filmomhulde tablet B. BIJSLUITER OSTEOMONO 400 mg filmomhulde tablet Version:W.Somer.-15-5-2012 Page: 1 BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER. OSTEOMONO 400 mg filmomhulde tabletten glucosamine Lees de hele bijsluiter

Nadere informatie

B. BIJSLUITER ROTER GLUCOSAMINE. 400 mg filmomhulde tablet.

B. BIJSLUITER ROTER GLUCOSAMINE. 400 mg filmomhulde tablet. B. BIJSLUITER ROTER GLUCOSAMINE 400 mg filmomhulde tablet. Version:W.S.-12-11-2013 Page: 1 BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER. ROTER GLUCOSAMINE 400 mg filmomhulde tablet glucosamine Lees de hele

Nadere informatie

DONACOM 1178 mg poeder voor drank

DONACOM 1178 mg poeder voor drank Bijsluiter: Informatie voor gebruikers DONACOM 1178 mg poeder voor drank Glucosamine Lees de hele bijsluiter zorgvuldig door, want deze bevat belangrijke informatie voor u. Dit geneesmiddel kan zonder

Nadere informatie

VOLTAFLEX GLUCOSAMINE 625 mg filmomhulde tabletten

VOLTAFLEX GLUCOSAMINE 625 mg filmomhulde tabletten BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER VOLTAFLEX GLUCOSAMINE 625 mg filmomhulde tabletten Glucosamine Lees de hele bijsluiter zorgvuldig door want deze bevat belangrijke informatie voor u. Dit geneesmiddel

Nadere informatie

Glucofleks 595 mg, filmomhulde tabletten glucosaminesulfaat kaliumchloride

Glucofleks 595 mg, filmomhulde tabletten glucosaminesulfaat kaliumchloride BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER Glucofleks 595 mg, filmomhulde tabletten glucosaminesulfaat kaliumchloride Lees de hele bijsluiter zorgvuldig door, want deze bevat belangrijke informatie voor

Nadere informatie

1. WAARVOOR WORDT DIT MIDDEL GEBRUIKT?

1. WAARVOOR WORDT DIT MIDDEL GEBRUIKT? Sirdalud 2 mg en 4 mg tablet (tizanidine) Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken. Bewaar deze bijsluiter. Misschien heeft u hem later weer nodig. Heeft u nog vragen? Neem

Nadere informatie

Ranitidine Bruis 300 PCH, bruistabletten 300 mg ranitidine hydrochloride

Ranitidine Bruis 300 PCH, bruistabletten 300 mg ranitidine hydrochloride 1.3.3 : Bijsluiter Bladzijde : 1 BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER Ranitidine Bruis 300 PCH, 300 mg ranitidine hydrochloride Lees de hele bijsluiter zorgvuldig door voordat u start met het gebruik

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER. calcium / vitamine D 3

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER. calcium / vitamine D 3 BIJSLUITER 1 BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER Steovit D 3 500 mg/200 I.E. kauwtabletten calcium / vitamine D 3 Lees de hele bijsluiter zorgvuldig door voordat u start met het innemen van dit

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER Pravastatine Na Mylan 10 mg, filmomhulde tabletten

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER Pravastatine Na Mylan 10 mg, filmomhulde tabletten Pagina 1 van 5 versie januari 2008 BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER Pravastatine Na Mylan 10 mg, filmomhulde tabletten Pravastatine natrium Lees de hele bijsluiter zorgvuldig door voordat u

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER. Aspirine 500 mg, tabletten 500 mg acetylsalicylzuur

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER. Aspirine 500 mg, tabletten 500 mg acetylsalicylzuur BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER Aspirine 500 mg, tabletten 500 mg acetylsalicylzuur Lees de hele bijsluiter zorgvuldig door, want deze bevat belangrijke informatie voor u. Dit geneesmiddel

Nadere informatie

Cinnarizine 25 PCH, tabletten 25 mg Cinnarizine

Cinnarizine 25 PCH, tabletten 25 mg Cinnarizine 1.3.1 : Bijsluiter Bladzijde : 1 BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER Cinnarizine 25 PCH, 25 mg Cinnarizine Lees de hele bijsluiter zorgvuldig door, want deze bevat belangrijke informatie voor

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER B. BIJSLUITER BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER Allergovit pollen, suspensie voor injectie, 1.000 TE/ml (Sterkte A) en/of 10.000 TE/ml (Sterkte B) 006 Grassen bestaande uit: 133 Witbol, 140

Nadere informatie

LORATADINE HOOIKOORTSTABLETTEN APOTEX 10 mg Module 1.3.1.3 RVG 25632. Version 2014_04 Page 1 of 5. Bijsluiter: informatie voor de gebruiker

LORATADINE HOOIKOORTSTABLETTEN APOTEX 10 mg Module 1.3.1.3 RVG 25632. Version 2014_04 Page 1 of 5. Bijsluiter: informatie voor de gebruiker Version 2014_04 Page 1 of 5 Bijsluiter: informatie voor de gebruiker loratadine hooikoortstabletten Apotex 10 mg, tabletten Loratadine Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER EXCEDRYN, filmomhulde tabletten Acetylsalicylzuur / Paracetamol / Cafeïne Lees de hele bijsluiter zorgvuldig door, want deze bevat belangrijke informatie voor

Nadere informatie

ROTER ROTER Paracetamol 500 mg, tabletten Paracetamol

ROTER ROTER Paracetamol 500 mg, tabletten Paracetamol 1.3.1 : Bijsluiter Bladzijde : 1 BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER ROTER ROTER Paracetamol 500 mg, Paracetamol Lees de hele bijsluiter zorgvuldig door, want deze bevat belangrijke informatie

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER. DOLOL-INSTANT 500 mg orodispergeerbare tabletten. Paracetamol

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER. DOLOL-INSTANT 500 mg orodispergeerbare tabletten. Paracetamol BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER DOLOL-INSTANT 500 mg orodispergeerbare tabletten Paracetamol Lees de hele bijsluiter zorgvuldig door, want deze bevat belangrijke informatie voor u. Dit geneesmiddel

Nadere informatie

1. WAT IS CO-DIOVAN EN WAARVOOR WORDT DIT MIDDEL GEBRUIKT?

1. WAT IS CO-DIOVAN EN WAARVOOR WORDT DIT MIDDEL GEBRUIKT? BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER Co-Diovan 80/12,5, 80 mg/12,5 mg filmomhulde tabletten Co-Diovan 160/12,5, 160 mg/12,5 mg filmomhulde tabletten Co-Diovan 160/25, 160 mg/25 mg filmomhulde tabletten

Nadere informatie

Bijsluiter: informatie voor de patiënt. OxyNorm drank 5 mg/5 ml OxyNorm drank 10 mg/ml. Oxycodonhydrochloride

Bijsluiter: informatie voor de patiënt. OxyNorm drank 5 mg/5 ml OxyNorm drank 10 mg/ml. Oxycodonhydrochloride Bijsluiter: informatie voor de patiënt OxyNorm drank 5 mg/5 ml OxyNorm drank 10 mg/ml Oxycodonhydrochloride Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken want er staat belangrijke

Nadere informatie

BIJSLUITER INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER. Minrin Melt 240 µg, lyophilisaat voor oraal gebruik. Desmopressine-acetaat

BIJSLUITER INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER. Minrin Melt 240 µg, lyophilisaat voor oraal gebruik. Desmopressine-acetaat BIJSLUITER INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER Blz. 1 van 5 Minrin Melt 60 µg, lyophilisaat voor oraal gebruik Minrin Melt 120 µg, lyophilisaat voor oraal gebruik Minrin Melt 240 µg, lyophilisaat voor oraal gebruik

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER. Betaserc, tabletten 8 of 16 mg. Betahistine dihydrochloride

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER. Betaserc, tabletten 8 of 16 mg. Betahistine dihydrochloride BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER Betaserc, tabletten 8 of 16 mg Betahistine dihydrochloride Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken, want er staat belangrijke informatie

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER BUSCOZOL 10 mg, maagsapresistente capsules, hard Omeprazol Lees deze bijsluiter zorgvuldig door, want deze bevat belangrijke informatie voor u. Dit geneesmiddel

Nadere informatie

Hydrochloorthiazide 25 PCH, tabletten 25 mg Hydrochloorthiazide 50 PCH, tabletten 50 mg hydrochloorthiazide

Hydrochloorthiazide 25 PCH, tabletten 25 mg Hydrochloorthiazide 50 PCH, tabletten 50 mg hydrochloorthiazide 1.3.1 : Bijsluiter Bladzijde : 1 BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER Hydrochloorthiazide 25 PCH, 25 mg Hydrochloorthiazide 50 PCH, 50 mg hydrochloorthiazide Lees de hele bijsluiter zorgvuldig

Nadere informatie

BIJSLUITER. NEBIVOLOL 2,5 mg tablet

BIJSLUITER. NEBIVOLOL 2,5 mg tablet BIJSLUITER NEBIVOLOL 2,5 mg tablet Lees de hele bijsluiter goed vóórdat u dit geneesmiddel gaat gebruiken want er staat belangrijke informatie in voor u. - Bewaar deze bijsluiter. Misschien heeft u hem

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER. Serdolect 4 mg, 12 mg, 16 mg en 20 mg filmomhulde tabletten Sertindol

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER. Serdolect 4 mg, 12 mg, 16 mg en 20 mg filmomhulde tabletten Sertindol BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER 4 mg, 12 mg, 16 mg en 20 mg filmomhulde tabletten Sertindol Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken want er staat belangrijke informatie

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER Buscozol 10 mg, maagsapresistente capsules, hard Buscozol 20 mg, maagsapresistente capsules, hard Omeprazol Lees de hele bijsluiter zorgvuldig door, want deze

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER. Dulcodruppels, druppelvloeistof 7,5 mg/ml, druppels voor oraal gebruik Natriumpicosulfaat monohydraat

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER. Dulcodruppels, druppelvloeistof 7,5 mg/ml, druppels voor oraal gebruik Natriumpicosulfaat monohydraat BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER Dulcodruppels, druppelvloeistof 7,5 mg/ml, druppels voor oraal gebruik Natriumpicosulfaat monohydraat Lees de hele bijsluiter zorgvuldig door, want deze bevat

Nadere informatie

Macrogol en electrolyten ratiopharm 13,7 g, poeder voor drank

Macrogol en electrolyten ratiopharm 13,7 g, poeder voor drank 1.3.1 : Bijsluiter Bladzijde : 1 BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER Macrogol en electrolyten ratiopharm 13,7 g, Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken want er staat

Nadere informatie

Na consultatie herziene vertaling van de QRD-template

Na consultatie herziene vertaling van de QRD-template Na consultatie herziene vertaling van de QRD-template Deelrapport voortkomend uit het adviestraject Het verbeteren van de begrijpelijkheid van patiëntenbijsluiters 10 juli 2009 Dr. Leo Lentz UiL-OTS Universiteit

Nadere informatie

Bijsluiter: informatie voor de gebruiker. Exforge HCT 10 mg/320 mg/25 mg filmomhulde tabletten amlodipine/valsartan/hydrochloorthiazide

Bijsluiter: informatie voor de gebruiker. Exforge HCT 10 mg/320 mg/25 mg filmomhulde tabletten amlodipine/valsartan/hydrochloorthiazide Bijsluiter: informatie voor de gebruiker Exforge HCT 10 mg/320 mg/25 mg filmomhulde tabletten amlodipine/valsartan/hydrochloorthiazide Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER Concerta 18 mg, tabletten met verlengde afgifte Concerta 36 mg, tabletten met verlengde afgifte Concerta 54 mg, tabletten met verlengde afgifte methylfenidaathydrochloride

Nadere informatie