Art. 1 Naam - De vereniging wordt PURE ALPVENTURE V.Z.W. genoemd.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Art. 1 Naam - De vereniging wordt PURE ALPVENTURE V.Z.W. genoemd."

Transcriptie

1 PURE ALPVENTURE V.Z.W. Adolf Reydamslaan Mol Gerechtelijk Arrondissement: Turnhout HUISHOUDELIJK REGLEMENT Art. 1 Naam De vereniging wordt PURE ALPVENTURE V.Z.W. genoemd. Art. 2 Adres De zetel van de vereniging is gevestigd te 2400 Mol, Adolf Reydamslaan 47, en ressorteert onder het arrondissement Turnhout. Art. 3 Doel De vereniging stelt zich tot doel om mensen bij elkaar te brengen rond het wintersportgebeuren zowel in het binnen als in het buitenland. Hiertoe zal de vereniging een aanbod aan activiteiten doen, reizen voorbereiden, ontmoetingsdagen organiseren en coördineren. Sportieve activiteiten organiseren waarbij de skisport centraal staat. De vereniging kan alle handelingen stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar doel, met inbegrip van commerciële en winstgevende activiteiten binnen wat wettelijk is toegelaten en waarvan de opbrengsten ten allen tijd volledig zullen worden besteld voor haar doel. Art. 4 Duur De vereniging wordt voor onbepaalde duur opgericht en kan op elk moment ontbonden worden. Art. 5 De vereniging bestaat uit werkende en toegetreden leden. Wat betreft taken en verantwoordelijkheden wordt verwezen naar de statuten van de V.Z.W. Art. 6 Het bestuur en de Algemene Vergadering worden gevormd door: o De heer Vissers Jacques wonende te 2400 Mol, Adolf Reydamslaan 47, voorzitter. o Mevrouw Van Doorslaer Bieke wonende te 2180 Ekeren, Moretuslei 70/2, secretaris/penningmeester. o De heer Vissers Bart wonende te 2440 Geel, Marterstraat 17, ondervoorzitter. o De heer Vissers Tom wonende te 2400 Mol, Postelsesteenweg 49, lid. o Marina Denies wonende te 2250 Olen, Herentalseweg 15, lid. 1

2 Art. 7 Leden: procedure en inhoudelijke voorwaarden De Algemene vergadering, de Raad van bestuur is bevoegd om te beslissen over de toelaatbaarheid van leden. Elk lid moet een band hebben met de V.Z.W. De andere voorwaarden om tot de V.Z.W. als lid toe te treden zijn de volgende: wintersportliefhebber zijn, familielid, kennis of vriend(in) zijn van een reeds toegetreden lid. Art. 8 Toegetreden leden: einde Elk lid kan op elk moment ontslag nemen uit de V.Z.W. Het ontslag gebeurt mondeling of schriftelijk en wordt overgemaakt aan de Raad van bestuur. Een lid wordt geacht ontslag te nemen in volgende omstandigheden: o Wanneer het toegetreden lid niet meer voldoet aan de inhoudelijke voorwaarden om toegetreden lid te worden in de V.Z.W. Een lid kan op elk moment worden uitgesloten door de Algemene vergadering of de Raad van bestuur met een gewone meerderheid van de aanwezige en vertegenwoordigde stemmen. o De stemming is geheim o Tegen deze beslissing is geen beroep mogelijk. Het lidmaatschap van een lid eindigt van rechtswege bij het overlijden van dat toegetreden lid. Art. 9 leden: Lidgeld/bijdrage De bijdrage van alle leden wordt jaarlijks vastgelegd. Zij gelden voor de looptijd van het werkjaar, waarin de bijdrage betaald wordt. De lidgelden zijn verrekend in de prijs van de jaarlijkse reis. De Raad van Bestuur kan de bepalingen omtrent de bijdragen van de leden wijzigen zonder instemming van de leden. Het lidgeld bedraagt: o Volwassenen: o Jongeren tot het geboortejaar o Kinderen tot het geboortejaar Art. 10 Statuten V.Z.W. De statuten van PURE ALPVENTURE V.Z.W. werden opgesteld conform de regelgeving van de Vereniging Zonder winstoogmerk conform de wet van 27 juni 1921, gewijzigd door de wet van 2 mei De statuten kunnen geraadpleegd worden in het Belgisch Staatsblad. Art. 11 Activiteiten Zoals gemeld in de doelstellingen kan PURE ALPVENTURE V.Z.W. tijdens het werkjaar activiteiten organiseren. 2

3 Voor bepaalde activiteiten kan een bijdrage gevraagd worden. Zij worden vooraf meegedeeld en de deelname is facultatief. Art Jaarlijkse reis: Algemeen Om deel te nemen aan de reis dient men lid te zijn van de vereniging. Om lid te zijn van de vereniging moet men voldoen aan de vooropgestelde voorwaarden. De vereniging zal in samenwerking met een erkende reisorganisator, elk jaar een reisaanbod doen. Over het verblijf, de prijs van het verblijf, de later in dit huishoudelijk reglement, beschreven reisvoorwaarden en betalingsvoorwaarden is geen discussie mogelijk. Ze worden door de boeking van de reis onderschreven en aanvaardt. De reis wordt georganiseerd in het kader van de wintersport. Hierbij verbindt de vereniging er zich toe: o Een contract af te sluiten met een erkende reisorganisator. o Contacten te leggen met een hotel/gastenhuis in het buitenland. o Een faire/gunstige prijs te bedingen met de hoteleigenaars. o Contracten af te sluiten met de hoteleigenaars. o Contactpunt te zijn tussen hoteleigenaar en deelnemer tijdens de ganse duur van het verblijf. o Er naar te streven om op de meest comfortabele wijze, het clubgebeuren te kunnen waarborgen. o Een kindvriendelijke en dienstverlenende organisatie te zijn. o Een animatieprogramma aan te bieden, waaraan men facultatief kan deelnemen. o Indien nodig, bijstand en advies te verlenen bij de keuze en de aankoop van liftpassen. o Een aanbod te doen i.v.m. de huur van ski en snowboardmateriaal in samenwerking met een plaatselijke verhuurder. o Indien gevraagd, contacten te leggen met de skischolen m.b.t. tot groepslessen en/of individuele skien snowboardlessen en ook hier een faire prijs te bedingen. o Probleemoplossend te werken. Behoren momenteel niet tot het takenpakket van de vereniging: o Bijkomende verzekeringen. Wij raden onze leden aan om hier zelf voor te zorgen. De V.Z.W. is enkel verzekerd voor de B.A. van de bestuurders en vrijwilligers van de vereniging. B.A. van de leden. (Een goede familiale verzekering volstaat hier meestal) Ongevallen/en reisverzekering Repatriëring Annulatieverzekering (kan facultatief worden afgesloten bij inschrijving voor de jaarlijkse reis bij de erkende reisorganisator) o Het vervoer voor de heen/en terugreis o Ski en of snowboardlessen. Art Reisvoorwaarden en betalingen 3

4 In de loop van het werkjaar publiceert de vereniging een reisaanbod met de vermelding van de bestemming, het verblijf, de periode en de prijs. In deze prijs zit het lidgeld vervat. Vanaf de publicatie kan men reserveren. De reservering en betaling verloopt volgens de opgegeven modaliteiten en voorwaarden van de erkende reisorganisator. De vereniging geeft het advies om een annulatieverzekering af te sluiten. Art 11.3 Verantwoordelijkheid en Verzekering De V.Z.W. is niet verantwoordelijk voor ongevallen en schade aangericht door de leden, buiten de activiteiten van PURE ALPVENTURE V.Z.W. In al deze gevallen is het aangewezen en geeft de V.Z.W. het advies om een familiale verzekering, een ongevallenen schadeverzekering en/of repatriëringsverzekering af te sluiten. Ook vallen de ongevallen en schadegevallen bij het wintersportgebeuren buiten de verantwoordelijkheid van de V.Z.W. De V.Z.W. geeft dan ook het volgende advies: Als wintersporter hou je je steeds aan de 10 FISregels (Federation International de Ski) o Hou rekening met andere skiërs. Elke skiër moet zich zo gedragen dat hij anderen niet in gevaar brengt of schade toebrengt. o Beheers uw snelheid en uw skistijl. Elke skiër moet voldoende zicht hebben en zijn route daaraan aanpassen. Ook moet hij zijn snelheid en skistijl aanpassen aan zijn eigen capaciteiten, aan het terrein, de sneeuw- en weercondities en het aantal skiërs. o Kies een veilig spoor. De van achteren komende skiër moet zijn spoor zo kiezen dat hij de voor hem rijdende skiër niet in gevaar brengt. o Inhalen mag van boven en beneden, van rechts en links, maar altijd op zodanige afstand dat degene die wordt ingehaald in geen van zijn bewegingen wordt belemmerd. o Een skiër die zich weer op de piste wil begeven moet zich ervan vergewissen dat hij daarbij niet zichzelf of anderen boven of onder hem in gevaar brengt. o Een skiër mag niet zonder noodzaak op nauwe of onoverzichtelijke gedeelten van een afdaling stilstaan. Een op zo n plek gevallen skiër moet deze plek zo snel mogelijk vrijmaken. o Een skiër die te voet omhoog of omlaag gaat, moet hiervoor de zijkant van de piste gebruiken. o Houd u aan borden en markeringen Elke skiër moet de markeringen en de bewegwijzering in acht nemen. o Hulp verlenen Bij ongelukken is elke skiër verplicht hulp te verlenen. o Legitimatieplicht Elke skiër, getuige of betrokkene, verantwoordelijk of niet, moet bij ongevallen zijn persoonsgegevens bekendmaken. Wij adviseren om steeds te skiën/snowboarden met een helm. Voor kinderen en jeugd tot 15 jaar is er sowieso helmplicht in Oostenrijk. Volg steeds de aanwijzingen van liftpersoneel, skileraars en de bevoegde autoritieiten. 4

5 Hou alcoholgebruik op de piste beperkt. Zorg dat je materiaal in orde is. Zorg dat je skibindingen correct zijn afgesteld en nagekeken op gebreken. Inserts van je snowboardbinding zijn vastgedraaid en je straps in orde zijn. Kanten geslepen en belag gewaxt. Zorg dat je in goede conditie bent. Art. 12 Geschillen Indien er geschillen mochten optreden worden deze het best in der minne geregeld. Mochten dit toch niet in der minne geregeld kunnen worden, staat het de leden en de V.Z.W. vrij om bijkomende gerechtelijke stappen te ondernemen. Art 13 Aanpassingen Dit huishoudelijk reglement kan ten allen tijde worden aangepast op vraag van elk lid. Wijzigingen in dit huishoudelijk reglement worden van kracht na goedkeuring door een eenvoudige meerderheid der leden. Jacques, Bieke, Bart, Tom en Marina. 5

STATUTEN PSYCHOLOGISCHE KRING LEUVEN VZW

STATUTEN PSYCHOLOGISCHE KRING LEUVEN VZW Psychologische Kring Leuven vzw Ondernemingsnr. 0457.762.992 Dekenstraat 2 bus 3701 3000 LEUVEN Tel. 016/32.56.04 info@psychokring.be http://www.psychokring.be KBC: BE86 7350 1346 0150 STATUTEN PSYCHOLOGISCHE

Nadere informatie

BELGIAN BITCOIN ASSOCIATION ONTWERPSTATUTEN

BELGIAN BITCOIN ASSOCIATION ONTWERPSTATUTEN BELGIAN BITCOIN ASSOCIATION ONTWERPSTATUTEN I. VOORAF Tussen ondergetekenden, zijnde natuurlijke personen: [redacted for privacy protection] en de hierna genoemde rechtspersonen: [redacted for privacy

Nadere informatie

OPRICHTINGSAKTE. De ondergetekenden:

OPRICHTINGSAKTE. De ondergetekenden: Vespa Club Waasland VZW Schrijbergstraat 76 bus 2 9250 Waasmunster info@vespaclubwaasland.be www.vespaclubwaasland.be OPRICHTINGSAKTE De ondergetekenden: DE BACKER Bettina, Vital Keullerlaan 19, 9220 Hamme,

Nadere informatie

FROS Amateursportfederatie vzw

FROS Amateursportfederatie vzw FROS Amateursportfederatie vzw Boomgaardstraat 22 bus 35 2600 BERCHEM Identificatienummer 5348/2000 Ondernemingsnummer 471.187.495 TITEL I - BENAMING EN ZETEL Art. 1: De vereniging draagt de naam FROS

Nadere informatie

Statuten vzw Vlaams-Brabantse Grootkeukenkoks

Statuten vzw Vlaams-Brabantse Grootkeukenkoks Statuten vzw Vlaams-Brabantse Grootkeukenkoks Titel 1 - Benaming - Maatschappelijke Zetel Artikel 1 - De vereniging wordt genoemd: Vlaams-Brabantse Grootkeukenkoks. Artikel 2 - Haar maatschappelijke zetel

Nadere informatie

BELGISCH BUREAU VAN DE AUTOVERZEKERAARS

BELGISCH BUREAU VAN DE AUTOVERZEKERAARS BELGISCH BUREAU VAN DE AUTOVERZEKERAARS Vereniging zonder winstoogmerk goedgekeurd door koninklijk besluit van 12 april 2004 KONINKRIJK BELGIË FEDERALE OVERHEIDSDIENST ECONOMIE, K.M.O., MIDDENSTAND EN

Nadere informatie

Gewijzigde statuten. Koepel van Milieuondernemers in de Sociale Economie Uitbreidingstraat 470 2600 Berchem

Gewijzigde statuten. Koepel van Milieuondernemers in de Sociale Economie Uitbreidingstraat 470 2600 Berchem Gewijzigde statuten Koepel van Milieuondernemers in de Sociale Economie Uitbreidingstraat 470 2600 Berchem Identificatienummer: 1453194 Ondernemingsnummer: 0453093037 Algemene Vergadering 30 April 2009

Nadere informatie

Statuten. Vlaams Rechtsgenootschap Gent (VRG)

Statuten. Vlaams Rechtsgenootschap Gent (VRG) Statuten Vlaams Rechtsgenootschap Gent (VRG) Titel 1 Algemene bepalingen Art 1 1 De vereniging wordt Vlaams Rechtsgenootschap Gent ( VRG ) genoemd. Zij belichaamt de feitelijke vereniging, opgericht op

Nadere informatie

VZW in een notedop. Rudi Vansnick. www.comaser.be

VZW in een notedop. Rudi Vansnick. www.comaser.be VZW in een notedop Rudi Vansnick Agenda AGENDA Verschil feitelijke vereniging en vzw Overgangsmaatregelen FV -> vzw Rechtspersoonlijkheid Leden in een vzw Raad van Bestuur Algemene Vergadering Rechten

Nadere informatie

Statuten The OAR vzw

Statuten The OAR vzw The OAR vzw, voluit Open Antwerpse Roeivereniging vzw, gevestigd te xxx (in afwachting van goedkeuring gemeente), opgericht door Van Der Weehe, Fred, (Vorstjensweg 17, 2520 Ranst) Van Dyck, Jan (Schawijkstraat

Nadere informatie

VZW SPEELPLEINWERKING SPROET De Bergen 25 2460 Lichtaart Ondernemingsnummer : 460572430

VZW SPEELPLEINWERKING SPROET De Bergen 25 2460 Lichtaart Ondernemingsnummer : 460572430 VZW SPEELPLEINWERKING SPROET De Bergen 25 2460 Lichtaart Ondernemingsnummer : 460572430 Onderwerp : TITEL I. Naam, zetel, doel, duur Artikel 1. De vereniging draagt de naam : Speelpleinwerking Sproet,

Nadere informatie

DNS.BELGIE VZW STATUTEN

DNS.BELGIE VZW STATUTEN DNS.BELGIE VZW STATUTEN TITEL I. Benaming, zetel, duur, doel Artikel 1. Er wordt een vereniging zonder winstoogmerk opgericht met de naam Domain Name Registration Services België, in het Frans Domain Name

Nadere informatie

STATUTEN HOOFDSTUK 1 BENAMING, ZETEL, MAATSCHAPPELIJK DOEL, DUUR

STATUTEN HOOFDSTUK 1 BENAMING, ZETEL, MAATSCHAPPELIJK DOEL, DUUR STATUTEN HOOFDSTUK 1 BENAMING, ZETEL, MAATSCHAPPELIJK DOEL, DUUR Artikel 1 De vereniging zonder winstoogmerk draagt de naam European Design and Automation Association (EDAA) en heeft de rechtsvorm van

Nadere informatie

ARVICOLA ZWEMCLUB KALMTHOUT KALMTHOUT STATUTEN

ARVICOLA ZWEMCLUB KALMTHOUT KALMTHOUT STATUTEN ARVICOLA ZWEMCLUB KALMTHOUT KALMTHOUT STATUTEN 1. BENAMING, MAATSCHAPPELIJKE ZETEL, DOEL, DUUR Artikel 1 De vereniging draagt de benaming "Arvicola Zwemclub Kalmthout, evenwaardig afgekort tot "AZK. Deze

Nadere informatie

Feitelijke vereniging Nieuwe Technologie voor Boyoma Studenten STATUTEN

Feitelijke vereniging Nieuwe Technologie voor Boyoma Studenten STATUTEN Feitelijke vereniging Nieuwe Technologie voor Boyoma Studenten STATUTEN De ondergetekenden De heer, Kennis, Jan, Fruithoflaan 106 bus 16, 2600 Berchem, 03/06/1983, Leuven Mevrouw, Adubango Uweka, Ines,

Nadere informatie

KONINKLIJK WEST-VLAAMS VOLLEYBALVERBOND STATUTEN EN HUISHOUDELIJK REGLEMENT

KONINKLIJK WEST-VLAAMS VOLLEYBALVERBOND STATUTEN EN HUISHOUDELIJK REGLEMENT KONINKLIJK WEST-VLAAMS VOLLEYBALVERBOND STATUTEN EN HUISHOUDELIJK REGLEMENT Laatste aanpassing: Algemene vergadering KWVBV dd. 5 maart 2015 Inhoudsopgave DEEL I Statuten KWVBV... 3 DEEL II Huishoudelijk

Nadere informatie

Charter collectieve rechten en plichten. Vzw Oranje Erkend en gesubsidieerd door het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH)

Charter collectieve rechten en plichten. Vzw Oranje Erkend en gesubsidieerd door het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH) Charter collectieve rechten en plichten Vzw Oranje Erkend en gesubsidieerd door het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH) 1. Identificatie Vzw Oranje organiseert zorg en bijstand aan

Nadere informatie

VZW, hoe begin je eraan? Een praktische handleiding voor sportclubs

VZW, hoe begin je eraan? Een praktische handleiding voor sportclubs VZW, hoe begin je eraan? Een praktische handleiding voor sportclubs Teksten conform met de nieuwe vzw-wet Joachim Beddegenoots Bedrijfsjurist Adviseur Procura VZW 1 INHOUDSTAFEL Inleiding... 3 Hoofdstuk

Nadere informatie

STATUTEN. afdeling beschikt over een eigen bestuur (het afdelingsbestuur) en een eigen administratie. Art. 5

STATUTEN. afdeling beschikt over een eigen bestuur (het afdelingsbestuur) en een eigen administratie. Art. 5 Belgische Vereniging voor Interne Communicatie, vzw Zetel: Vonckstraat 24, 1210 Brussel Identificatienummer: 2963/65 Ondernemingsnummer: 408948238 STATUTEN Benaming, zetel, doel en structuur Art. 1 l.de

Nadere informatie

Voorbeeld van statuten volgens laatste richtlijnen

Voorbeeld van statuten volgens laatste richtlijnen Raad van Bestuur: Belgium Rhythm 'n Blues Festival Louis Van Hoef Cactusfestival Dany Gryson TW/Rock Werchter en TWClassic Herman Schueremans Festival van Vlaanderen Jan Briers VZW - reglementering Voorbeeld

Nadere informatie

STATUTEN: Vereniging zonder winstoogmerk Hockey Club Phoenix te Neerpelt Gerechtelijk arrondissement Hasselt STATUTEN

STATUTEN: Vereniging zonder winstoogmerk Hockey Club Phoenix te Neerpelt Gerechtelijk arrondissement Hasselt STATUTEN 1 STATUTEN: Vereniging zonder winstoogmerk Hockey Club Phoenix te Neerpelt Gerechtelijk arrondissement Hasselt STATUTEN TITEL I : NAAM - ZETEL - DOEL - DUUR. Artikel 1 Naam : De vereniging draagt de naam:

Nadere informatie

Statuten OKeR VZW. Iedere wijziging van de zetel moet binnen de maand gepubliceerd worden in het bijvoegsel van het staatsblad.

Statuten OKeR VZW. Iedere wijziging van de zetel moet binnen de maand gepubliceerd worden in het bijvoegsel van het staatsblad. Statuten OKeR VZW Deze statuten zijn unaniem goedgekeurd op de Algemene vergadering van 22 mei 2014 met een meerderheid van 2/3e der aanwezige stemmen. Hierbij houden we rekening met de gangbare aanwezigheidsquota

Nadere informatie

GECOORDINEERDE STATUTEN VERENIGING ZONDER WINSTOOGMERK VOLLEYBAL CLUB BERLAAR NR. 1814190 ONDERNEMINGSNR. 443360274

GECOORDINEERDE STATUTEN VERENIGING ZONDER WINSTOOGMERK VOLLEYBAL CLUB BERLAAR NR. 1814190 ONDERNEMINGSNR. 443360274 GECOORDINEERDE STATUTEN VERENIGING ZONDER WINSTOOGMERK VOLLEYBAL CLUB BERLAAR NR. 1814190 ONDERNEMINGSNR. 443360274 De hierna genoemde personen : Luc Charles Marcel Goossens, Kapellebaan 15, geboren op

Nadere informatie

Biljartclub Het Witte Paard BC : Reglement van inwendige orde

Biljartclub Het Witte Paard BC : Reglement van inwendige orde Biljartclub Het Witte Paard BC : Reglement van inwendige orde De Biljartclub wordt genoemd Het Witte Paard BC. Hierna verder genoemd de vereniging, de biljartvereniging of de biljartclub. Momenteel is

Nadere informatie

De vereniging wordt aangegaan onder de rechtsvorm van een vereniging zonder winstoogmerk en draagt de naam We Want More! vzw,

De vereniging wordt aangegaan onder de rechtsvorm van een vereniging zonder winstoogmerk en draagt de naam We Want More! vzw, TITEL I: Algemeenheden ARTIKEL 1 - NAAM De vereniging wordt aangegaan onder de rechtsvorm van een vereniging zonder winstoogmerk en draagt de naam We Want More! vzw, afgekort WWM!. Alle akten, facturen,

Nadere informatie

Istock.com: Jason Lugo, prezioso, Brzi, LeggNet, ermess, diverroy, uchar, chris_tack, ArtmannwWitte, gioadventures, oonal, mattabe

Istock.com: Jason Lugo, prezioso, Brzi, LeggNet, ermess, diverroy, uchar, chris_tack, ArtmannwWitte, gioadventures, oonal, mattabe De vzw o Foto s: Istock.com: Jason Lugo, prezioso, Brzi, LeggNet, ermess, diverroy, uchar, chris_tack, ArtmannwWitte, gioadventures, oonal, mattabe 2 Voorwoord De Belgische grondwet voorziet in de vrijheid

Nadere informatie

SECRETARIAAT WAAROM DIT "VADEMECUM"?

SECRETARIAAT WAAROM DIT VADEMECUM? volkskunstgroep PIERLALA vzw pagina 1 SECRETARIAAT Volkskunstgroep PIERLALA vzw p.a. Inge Mellaerts 3800 Sint-Truiden 0495 47 26 97 WAAROM DIT "VADEMECUM"? De bedoeling van dit "vademecum" is om zowel

Nadere informatie

Wet op de mede-eigendom van 2 juni 2010

Wet op de mede-eigendom van 2 juni 2010 Wet op de mede-eigendom van 2 juni 2010 Deze wet wordt van kracht op 1 september 2010. Een samenvatting van deze nieuwe wet kunt u hier lezen, de tekst hieronder is de volledige wettekst. Deze tekst is

Nadere informatie

Scientica Leuven vzw

Scientica Leuven vzw Scientica Leuven vzw Samenvatting Tussen ondergetekenden, zijnde natuurlijke personen: De heer in t Veld Thomas Sebastiaan, wonende te 3060 Bertem, Bosstraat 165, geboren 7 november 1989 te Jette De heer

Nadere informatie

AFDELING I. GEWONE MEDE-EIGENDOM EN GEDWONGEN MEDE-EIGENDOM IN HET ALGEMEEN.

AFDELING I. GEWONE MEDE-EIGENDOM EN GEDWONGEN MEDE-EIGENDOM IN HET ALGEMEEN. WET MEDE-EIGENDOM (uittreksel uit het BW) (zoals gewijzigd door de Wet van 15 mei 2012 tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek wat de mede- eigendom betreft) HOOFDSTUK III. MEDE-EIGENDOM. AFDELING I.

Nadere informatie