SPAKENBURG. 3 en 4 juni WEDSTRIJDEN VOOR BOTTERS EN ANDERE ROND- EN PLATBODEMS DIVERSE ANDERE EVENEMENTEN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "SPAKENBURG. 3 en 4 juni WEDSTRIJDEN VOOR BOTTERS EN ANDERE ROND- EN PLATBODEMS DIVERSE ANDERE EVENEMENTEN"

Transcriptie

1 ZUIDWAL SPAKENBURG 3 en 4 juni WEDSTRIJDEN VOOR BOTTERS EN ANDERE ROND- EN PLATBODEMS DIVERSE ANDERE EVENEMENTEN

2 1 Voetbalvelden Organisatie & Colofon 2 Broerswetering 1 M olenstraat Visrokersplein Kerkstraat Westdijk Spuiplein Oude Schan s De Ziel Oude Haven Schansplein S l u isweg H avenstraat Hoekstraat 4 H avendijk Oostsingel K e r kemaat Plattegrond va n Spa kenbu rg met de ha ndigste adresjes! Lidl - Broerswetering 8 Jumbo - De Ziel Aldi - De Ziel 10 Café de Kraplap - Kerkstraat 81 Rest. de Mandemaaker - Kerkstraat 103 VVV-kantoor - Oude Schans 90 Zuidwal Tent - Kerkemaat 12 PIN 1: AMBN AMRO - Broerswetering 1 PIN 2: Rabobank - Broerswetering 6 PIN 3: ING Bank - zijstraat Kerkstraat Parkeer 1 - Westdijk Parkeer 2 - Dwarskuulstraat Parkeer 3 - Schansplein Parkeer 4 overdekt - Wetering Schans De Zuidwalwedstrijden worden georganiseerd onder de verantwoordelijkheid van de Stichting Zuidwal Botterwedstrijden. Het doel van de stichting is het bevorderen van de zeilsport, in het bijzonder het promoten en organiseren van de Zuidwalwedstrijden op het Eemmeer met botters, rond- en platbodems. Het Bestuur: Gerrit Kok Voorzitter / Secretaris Eipke van der Veen-Kok Penningmeester Wim de Graaf Horeca en commerciële zaken Stef de Graaf PR en commerciële zaken Marco Venendaal Wedstrijdcommissie Henk van Dorst Wedstrijdcommissie Evert de Graaf Wedstrijdcommissie Adres Secretariaat: Gerrit Kok Visserssteeg BZ Spakenburg Bankrekeningnummer: De Vrijwilligers: De vrijwilligers worden ook dit jaar weer hartelijk bedankt voor hun inzet! Palavertopper Jacob van Diermen Startschip Kotter van Leo de Jong Hulpschepen de Wuta van George en Ymkje Venendaal en de Antje (junior) van Leo en Dion van Limburg Stirum. Foto s: Eipke van der Veen-Kok, Wim de Graaf Grafische Vormgeving: Melissa Koelewijn Meyn Graphic Design Programma Overzicht Vrijdag 3 juni uur Schippersontbijt Zuidwal Tent bij WSV de Eendracht uur Palaver Zuidwal Bedrijven Wedstrijd uur Palaver Eendrachtsrace uur Vertrek Botters uit de Oude Haven uur Start Zuidwal Bedrijven Wedstrijd uur Start Eendrachtsrace uur Terugkeer Botters met muziek Oude Haven van Spakenburg uur Prijsuitreiking Zuidwal Tent bij WSV de Eendracht uur Zuidwal Feest met Knappe Mannen en Diva s & Gravel Zuidwal Tent bij WSV de Eendracht Zaterdag 4 juni uur Schippersontbijt Zuidwal Tent bij WSV de Eendracht uur Palaver uur Start Zuidwal Wedstrijden Botters uur Start Zuidwal Wedstrijden Schouwen, Aken en Overige Schepen uur Terugkeer Schepen met muziek Oude Haven van Spakenburg uur Prijsuitreiking Zuidwal Tent bij WSV de Eendracht uur Optredes van Japioo & Lieke Boel Zuidwal Tent bij WSV de Eendracht 2 Z U I D W A L S P A K E N B U R G Z U I D W A L S P A K E N B U R G

3 ZUIDWAL EN HET WEER Op het moment van het schrijven van dit voorwoord is het werkelijk schitterend weer, zomerse temperaturen beheersen ons land. Ik heb het gevoel dat we toe zijn aan de Zuidwal. Eigenlijk zouden de Zuidwalwedstrijden nu moeten plaatsvinden, met zulke mooie weersomstandigheden. Maar dit jaar worden onze wedstrijden pas in juni gehouden. En dat heeft natuurlijk te maken met het feit dat Hemelvaartsdag dit jaar erg laat valt. Maakt natuurlijk niet uit, maar mij bekruipt toch een beetje het gevoel: als het tegen die tijd dan ook (nog) maar mooi weer is. Gelukkig hebben we daar geen invloed op. En mocht het onverhoopt wat tegen zitten met het weer, dan moeten we maar weer beseffen dat de Zuidwalwedstrijden een uniek evenement vormen. Evenals voorgaande jaren bieden wij jullie met trots dit prachtige programmaboekje aan. Want hoewel het dit jaar alweer de 39e editie is, blijven de deelname van schippers en bedrijven onmisbaar. Gelukkig hebben beiden zich weer massaal aangemeld. We zijn er wederom trots op. En zoals elk jaar zijn we blij dat zoveel mensen zich weer inzetten om de wedstrijden tot een succes te maken. We kunnen het namelijk niet alleen. Wat te denken van de mensen van de wedstrijdcommissie, de vele vrijwilligers van watersportvereniging De Eendracht, enz., enz. Deze jaargang heeft ons bestuur ook twee nieuwe bestuursleden mogen verwelkomen, te weten Henk van Dorst en Evert de Graaf. Wij zijn hiermee extra content, omdat op deze wijze nog beter de link met de schippers is gelegd. Omdat onze Stichting er één is zonder winstoogmerk, is het elk jaar mogelijk enkele goede doelen gratis te laten meevaren. Voor mij persoonlijk is het altijd een waar genoegen de goede doelen uit te kiezen. Dit jaar doen ondermeer KiKa en het Hospice uit Nijkerk mee. Het is toch schitterend dat dankzij de deelname van schippers en bedrijven, dit mogelijk is. Daar mogen we best een beetje trots op zijn. De meesten van jullie weten ook dat momenteel heel hard wordt gewerkt om de Oude Haven in het centrum van Spakenburg nog aantrekkelijker te maken. Het zogeheten project Hongdehemel is bijna gereed. Duidelijk is in ieder geval dat de werkzaamheden vóór aanvang van de Zuidwalwedstrijden afgerond zijn. De Oude Haven krijgt dan een nog mooiere uitstraling. De Botters liggen kla a r voor het sta rtsein Er moet a a n boord ha rd gewerkt worden. Rest mij jullie allemaal mooie en spannende wedstrijden toe te wensen en hopelijk net zulk mooi weer als tijdens het schrijven van dit voorwoord. Gerrit Kok, voorzitter/secretaris Stichting Zuidwal Botterwedstrijden Pra chtige sfeerbeelden Z uidwal Z U I D W A L S P A K E N B U R G Z U I D W A L S P A K E N B U R G

4 ONTSTAAN VAN DE ZUIDWAL D e ou d e a m ba cht e e n d e li e fd e vo or d ou d e sc h e pe n is n og g oe d te ru g te z ie n b ij d e ou d e b ot te rs Vroeger was de zuidwal een begrip in de wereld van de Zuiderzeevissers. Van een kust was langs de Zuiderzee niet zozeer sprake en dus werd niet gesproken over de zuidkust, maar de Zuidwal van de Zuiderzee. Tot de Zuidwal behoorden de vissersplaatsen Huizen en Spakenburg. In Spakenburg bleef de visserij tot rond 1960 een rol van betekenis spelen. Maar door de afsluiting van de Zuiderzee en de elkaar opvolgende inpolderingen, kwam daar een einde aan. Met het verdwijnen van de visserij, leken ook de schepen te gaan verdwijnen. Aan een rijke historie, leek een roemloos einde te komen. Juist op tijd begonnen andere mensen liefhebberij te krijgen in het varen met historische schepen. Onderhoud dat jarenlang achterwege was gebleven, werd uitgevoerd. De schepen kregen langzaam maar zeker hun oude glorie terug. De nieuwe generatie botterschippers wilde weten welk schip het snelst was en organiseerde om die reden wedstrijden met botters. Wedstrijden die klein begonnen, maar in de loop van de tijd zijn uitgegroeid tot (toeristische) evenementen van formaat. Het begin Met hun botters voeren de nieuwbakken schippers naar allerlei havens langs de oude Zuiderzee. Op die manier kwamen ze in aanraking met de Westwalbotterwedstrijden die in 1971 voor het eerst werden gehouden. Omdat aan deze wedstrijden alleen schepen mochten meedoen die in originele staat verkeerden, konden eigenaren van botters waarop een kajuit was gebouwd, niet meedoen. Dat was de directe aanleiding om als tegenhanger de Zuidwalbotterwedstrijden jaarlijks op de zaterdag na Hemelvaartsdag te gaan organiseren. Daaraan mochten alle schepen meedoen. Wedstrijd voor bedrijven Geldgebrek was jarenlang een probleem waar de organisatie mee worstelde. De inkomsten bestonden vrijwel alleen uit het inschrijfgeld van fl 25,- dat elke deelnemer geacht werd te betalen. Daarnaast waren er enkele bedrijven 6 ZUIDWAL SPAKENBURG 2011 die bijdragen in natura gaven, maar dat leverde niet of nauwelijks een bijdrage aan de bankrekening. Om het evenement een bredere basis te geven, werd in 1990 besloten om ook op de vrijdag een wedstrijd te gaan varen. Geen wedstrijd met de deelnemers onderling, maar met bedrijven. Deze bedrijven betaalden een bedrag en kregen in ruil daarvoor een schip ter beschikking waarop ze met een aantal personen konden meedoen aan de Bedrijvenwedstrijd. Het leverde gelijk al spontane reacties op uit het bedrijfsleven. Het eerste jaar deden er vijftien bedrijven mee. In het programmaboekje van dat jaar werd beschreven dat de Zuidwal er op deze wijze een nieuwe dimensie bij kreeg. Het wedstrijd zeilen met een echte Zuidwalbotter is een aparte ervaring. Zo n wedstrijd is heel wat anders dan zomaar een zeiltochtje. Er moet snelheid gemaakt worden. Vooral als er een stevige bries staat, gaat het er ruig aan toe. In het heetst van de strijd kan er wel eens harde schipperstaal over het dek schallen. Het is elke keer weer fantastisch om razendsnel overstag te gaan en nipt de boei te ronden. Iedereen is in actie. Hoe schuiner de botter, hoe groter de opwinding. Het schip buist. De schipper en zijn bemanning vormen een geheel met de botter. Verliezen door domme pech, of omdat de ander nu eenmaal sneller vaart, dat is jammer. Maar als je verliest door gebrek aan kundigheid of inzet dan sta je bloot aan leedvermaak. Dus bemanning, doe je best, schipper hou vaart, dan kun je na de finish je concurrenten recht in de ogen kijken en gezamenlijk een Berenburg drinken. Ook dit jaar mogen we weer rekenen op deelname van veel bedrijven, waardoor we mede het evenement opnieuw succesvol kunnen organiseren. Bron: Jubileumboek Spakenburg en de Zuidwal Te verkrijgen bij het VVV kantoor en de p l a a t s e l i j k e b o e k h a n d e l The Read Shop S p a k e n b u r g ZUIDWAL SPAKENBURG

5 MUSEUMHAVEN HONGDEHEMEL DE OUDE HAVEN Op dit moment is men met de laatste werkzaamheden bezig voor de herinrichting van de Hongdehemel. Spakenburg is vooral bekend om de havens. Vanaf het Randmeer vaart men als het ware de oude kern in, met de prachtig gerestaureerde scheepshelling, die volop in bedrijf is. De havens van Spakenburg boden van oudsher vrijwel uitsluitend een ligplaats aan de vissersschepen. Slechts voor een enkel vrachtscheepje was Spakenburg de thuishaven. Met het verdwijnen van de visserij verdwenen langzaam maar zeker tientallen botters uit de haven. Met het toenemen van de waterrecreatie op de randmeren, kwam er behoefte aan ligplaatsen voor pleziervaartuigen. Een bijzondere categorie daarin vormden de schippers die de oude vissersvaartuigen als recreatievaartuig gingen gebruiken. De Ou de, originele Haven va n Spa kenbu rg rond het ja a r 1940 Daarmee kwam een tegengestelde beweging op gang waardoor weer een flink aantal historische schepen ligplaats hebben ingenomen in de Oude Haven. Door deze als een museumhaven te benoemen, is duidelijk geworden dat hierin alleen plaats is voor historische schepen. Aanleiding De afgelopen periode is er, op initiatief van de provincie Utrecht, een gebiedsvisie voor de Grebbelinie opgesteld. De Grebbelinie was een verdedigingslinie. In tijden van oorlog werd de linie onder water gezet en zo versterkt dat het gebied voor de vijand onbegaanbaar werd. De gebiedsvisie De Grebbelinie boven water! geeft een algemeen beeld voor de gehele lijn van de Grebbelinie. Aan deze visie is een uitvoeringsprogramma gekoppeld met daarin een honderdtal projecten die op korte en middellange termijn worden uitgevoerd. << vervolg MUSEUMHAVEN HONGDEHEMEL DE OUDE HAVEN Een van de projecten die hoog op de lijst van het uitvoeringsprogramma van de provincie Utrecht staat, is de herinrichting van de Hongdehemel (kop van de Oude Haven) in Spakenburg en daarmee het herstel van de Spuisluis. De herinrichting van de Hongdehemel (kop van de Oude Haven) is een project waarbij het thema cultureel erfgoed centraal staat. De Oude Haven maakte in vroegere tijden namelijk deel uit van het inundatiesysteem van de Grebbelinie. Halverwege de vorige eeuw was er een (spui)sluis aan de Hongdehemel aanwezig waarmee water via de sluiskolk naar de vaart tussen de Kerkstraat en de Spuistraat afgevoerd kon worden. Hiermee konden de achterliggende polders onder water gezet worden als middel tot verdediging tegen aanvallen over het land. Het plan Doel van de herinrichting van de Hongdehemel moet meer zijn dan zomaar meer water voor de haven te maken. Het plan is om een stuk haven te maken dat een relatie heeft met de geschiedenis van de Grebbelinie, en die in toeristisch recreatieve zin iets toevoegt aan hetgeen al aanwezig is. Daarnaast moet de nieuwe ruimtelijke compositie eenvoud uitstralen, zodat het als een vanzelfsprekende toevoeging oogt. Het plan voorziet in het verwijderen van de keermuur en het doortrekken van de Oude Haven tot bij de verbinding (weg) die er ligt. In het water wordt een vlonder gelegd die gebruikt kan worden als verblijfsgebied of als podium voor evenementen. De vlonder is met trappen bereikbaar. Aan het einde van de haven zijn twee sluisdeuren gemaakt waarmee de historische situatie wordt verbeeld. Het pla n Hongdehe mel Ou de Haven Vanwaar de naam Hongdehemel Vroeger hoefde langs de havens nooit de vuilniswagen te komen, want al het vuil was al in het water gekiept. Als er een strakke zuidenwind was, kon je bijna over de haven heen lopen. Zo gooide de bevolking hem in feite dicht. Ook hier ging alle grom (visafval) van de visboeren de haven in, omdat er geen middelen waren om het af te voeren. Het water was soms zo zwart als inkt en het stonk buitengewoon. Pas in de jaren zestig kwamen er tonnen van Overschie, waarin het visafval werd opgevangen. Regelmatig moest een baggerschuit, bijgenaamd De Mol de haven weer bevaarbaar maken. Tegenwoordig zijn ze zeer bang voor vervuild slib. Maar vroeger groef die schuit de bagger uit en dumpte dat gewoon op zee. Van alles gooiden ze in de haven. Als er iemand zijn hond kwijt wilde: een paar keien om z n nek en hup in de hongdehemel (kom van Oude Haven) en zo werd de kom van de Oude haven in de volksmond de de Hongdehemel genoemd. Kennelijk omdat er zoveel honden werden verdronken. Bron: Gemeente Bunschoten over Bunschoten 8 Z U I D W A L S P A K E N B U R G Z U I D W A L S P A K E N B U R G

6 SPONSORPAKKETTEN ZUIDWAL Doet u jaarlijks mee aan de Zuidwal Wedstrijden? Kijk dan eens op onze site naar onze leuke sponsormogelijkheden. Uiteraard is dit ook interessant voor u als u niet jaarlijks meedoet. Steun ons schitterende jaarlijkse Zuidwal evenement en wordt Sponsor. Er is keuze uit vier verschillende sponsorpakketten: BRAS: Vriend sponsor KLUIVER: Co Sponsor FOKZEIL: Sub Sponsor GROOTZEIL: Hoofd Sponsor Kosten deelname bedrijvenwedstrijd Zuidwal 2011: INCLUSIEF cateringpakket: 1.350, 00 EXCLUSIEF cateringpakket: 1.150, 00 De toppers George en Y mkje Venenda al op het hulpschip Wuta Voor meer informatie over de sponsorvormen en de daarbij horende sponsorpakketten kijk op: DE D.A.R.P.COMPETITIE EEN ZEILCOMPETITIE VOOR RONDBODEM-EN PLATBODEMSCHEPEN Pra chtige sfeerbeelden Z uidwal 2010 De DARP competitie of Dinsdag Avond Rond en Platbodem Competitie wordt sinds 1984 op het Eemmeer bij Spakenburg (gemeente Bunschoten, Utrecht) gevaren. De laatste jaren met om en nabij 35 schepen die elkaar treffen in 20 wedstrijden per jaar. De DARP is opgezet in Spakenburg om de platbodemschippers meer te activeren en ervaring te laten opdoen om landelijk te gaan zeilen, bijvoorbeeld bij wedstrijden als de Zuidwal, Pieperrace, Jan Haring en de Markervuurrace. In de DARP competitie worden per jaar ongeveer 20 wedstrijden gevaren in vier klassen, Aken/ Hoogaars, Schouwen, Botters en overige schepen (Grundels, Staverse jollenen Schokkers). Van de 20 wedstrijden worden aan het eind van het seizoen 14 wedstrijdresultaten meegeteld voor het eindklassement. De wedstrijden worden gestart in het voorjaar met de Voorjaarsrace en in het najaar afgesloten met de Herfstrace. In 2006 is er een nog een wedstrijd aan de DARP toegevoegd, namelijk de van Koster tot Kapelaanrace. Deze wordt op het IJsselmeergevaren en de boten varen dan zonder handicap(hardzeilen). De race wordt georganiseerd in het eerste weekend van september. U bent van harte uitgenodigd dedarp of de Koster tot Kapelaan mee te zeilen, meer info op Op de vrijdag van de Zuidwal wordt door de DARP de Eendrachtrace gevaren, u bent als u niet meevaart met de bedrijven van harte uitgenodigd met uw schip. Uitslagen en foto s van de Zuidwal zijn te vinden op 1 0 Z U I D W A L S P A K E N B U R G Z U I D W A L S P A K E N B U R G

7 Bedrijvenwedstrijd 2011 De begeerde wisselprijs Hieronder ziet u de lijst met deelnemers aan de bedrijvenwedstrijd. En voor de kenners onder ons: nog nooit in het bijna 40-jarig bestaan van de Zuidwalwedstrijden hebben we zoveel deelnemers als dit jaar. Het aantal van 40 bedrijven is dit jaar overschreden. Fantastisch! We willen alle deelnemers hiervoor hartelijk bedanken. Het geeft maar weer aan wat een uniek evenement de Zuidwal is. Wij hopen overigens op net zo n spannende en misschien ook wel verrassende uitslag als vorig jaar. Toen won namelijk Grandcafé Marktzicht de bedrijvenwedstrijd. Over Marktzicht gesproken, dat is recentelijk grondig verbouwd. Eigenaar Peter Koelewijn en zijn vrouw moeten alle zeilen bijzetten om de drukte aan te kunnen. Het is ze van harte gegund. Die drukte betekent wel dat Marktzicht dit jaar niet kan meedoen; dus er komt dit jaar in ieder geval een nieuwe winnaar. Onze vaste deelnemers, maar zeker ook de nieuwe willen we een hele fijne, spannende, maar vooral gezellige wedstrijd toewensen! u u r: Stevig Schippersontbijt De Deelnemers 1. Gemeente Bunschoten 2. Golden Girls 3. Koelewijn-Crookewit 4. Heinen en Hopman 5. Rabobank 6-7. Bakkersland 8. Beekhuis Consultancy 9. Delhaas Keuken- en Interieurbouw 10. Amicitia 11. Van Diermen Bouw- en Onderhoud 12. Vriendengroep Jacob van de Vuurst 13. Huygen Mechanisatie 14. Intra BV 15. De Kroon Facilitaire Diensten 16. Jos ten Berg s Handelsmaatschappij B.V. 17. GIBO Groep 18. Redlink BV 19. De Graaf Installaties BV 20. Spelonk-IT 21. De Eerste Kamer BV 22. Drukkerij Boeijinga BV 23. Maatwerkbouw Spakenburg 24. Malestein Recycling 25. Kika 26. Cliniclowns 27. Hospice Nijkerk 28. Velthuyse & Mulder 29. Simons Flens Autosafe 30. HLB Schippers Accountants 31. XMS NET 32. Van Halteren Boatcare 33. ABC Autobanden 34. Installatiebedrijf Ter Beek Kinderdagverblijf Villa Vrolijk Bake Five 42. Lachen met de Mannen 43. Daydream Believers 1 2 Z U I D W A L S P A K E N B U R G Z U I D W A L S P A K E N B U R G

8 ENKELE WEDSTRIJDREGELS Gebaseerd op THE RACING RULES OF SAILING , uitgegeven door de ISAF. DEFINITIES Juiste koers: Een koers die de boot nodig heeft om zo spoedig mogelijk te finishen Ruimte: De ruimte die een boot nodig heeft onder de heersende toestanden terwijl hij met goed zeemanschap manoeuvreert. Bij een merkteken houdt dit in ruimte voor een boot om naar het merkteken te zeilen, en daarna ruimte om zijn juiste koers bij het merkteken te zeilen dit wordt ook wel merktekenruimte genoemd Vrij achter en Vrij voor, Overlap: Een boot is vrij achter een andere wanneer zijn romp achter een lijn dwarsscheeps getrokken door het achterste punt van de romp van de andere boot. De andere boot is dan vrij voor. Zij hebben een overlap als geen van beide vrij achter ligt. Vrij blijven: Een boot blijft vrij van een ander als de andere zijn koers kan zeilen zonder de noodzaak van uitwijkendehandelingen. REGELS: Regel 2, Sportief en eerlijk zeilen: De regels spreken over voorrang krijgen en niet over voorrang nemen. Een inschattingsfout is dan ook heel snel gemaakt en iedereen maakt wel eens een foutje. Wees daarom altijd sportief en eerlijk. Maak je een fout, ga hier dan niet over discussiëren, maar herstel je fout zonder gezeur. - Aanvaringen altijd proberen te vermijden, ook als je voorrang hebt.voorkom ten allen tijde schade door aanvaringen. Je mag een andere boot niet in de problemen brengen en moet hem altijd de kans geven om vrij te blijven. - Een andere boot aanroepen. Wanneer je een andere boot aanroept omdat je voorrang hebt, moet je dit duidelijk en tijdig doen. Regel 10, over verschillende boeg: Wanneer twee boten, die over verschillende boeg liggen elkaar tegenkomen, moet een boot met haar zeil over Stuurboord uitwijken voor een boot met zeil over Stuurboord Bakboord Bakboord. (heeft voorrang) Regel 11, Loef wijkt voor Lij: Wanneer twee boten over dezelfde boeg liggen moet de Loefwaartse boot (de boot die aan de loef kant van de andere boot vaart) vrij blijven van de Lijwaartse boot. Als de boot aan Lij gaat oploeven moet de Loefwaartse boot mee. Dus de boot die het hoogst aan de wind vaart (de lijwaartse boot) heeft voorrang. Regel 12, Over dezelfde boeg, geen overlap: Wanneer twee boten over dezelfde boeg varen maar geen overlap hebben, dan moet de achterste boot vrij blijven van de voorste. Achterste boot moet uitwijken Loefwaardse boot (Loef wijkt voor Lij) Lijwaardse boot (heeft voorrang) Regel 13, Vrij blijven tijdens het Overstag gaan of Gijpen: Wanneer je Overstag gaat of Gijpt heb je geen voorrangsrechten, pas wanneer je weer duidelijk over een boeg ligt kun je weer voorrangsrechten krijgen. Regel 14, Voorkom contact: Een boot moet aanraking met een andere boot vermijden als dit redelijkerwijs mogelijk is. hij mag echter niet op grond van deze regel gestraft worden tenzij er ernstige schade of letsel is ontstaan. Regel 15, Verkrijgen van voorrang: Wanneer een boot voorrang verkrijgt moet hij aanvankelijk de andere boot ruimte geven om vrij te blijven, tenzij hij voorrang verkrijgt door de handelingen van de andere boot. Regel 16, Veranderen van koers: Wanneer een boot met voorrang van koers verandert, moet hij de andere boot de ruimte geven om vrij te blijven. Regel 18.2, het ronden van boeien: Er wordt een denkbeeldige cirkel van 3 romplengten om de boei geprojecteerd. Wanneer je deze zone binnenvaart moet je de boten die tussen jouw boot en de boei liggen en overlap hebben ruimte geven om de boei goed te kunnen ronden. Boten die bij het betreden van de zone nog vrij achter liggen mogen zich niet meer tussen jouw boot en de boei binnendringen, ook niet als er binnen de zone alsnog overlap verkregen wordt. Deze boot ligt niet vrij achter en heeft daarom recht op ruimte om de boei te ronden Ditzelfde geldt voor obstructies. Boten die tussen jouw boot en de obstructie varen en overlap hebben moet je ruimte geven om de obstructie te ontwijken. Regel 18.3, Overstag gaan vlakbij een boei: Ga niet overstag binnen de 3 bootlengtes van de bovenwindse boei indien je daarmee een andere boot dwingt om op te loeven tot in de wind om jou te ontwijken terwijl die op koers ligt om de boei te ronden, of als je de andere boot verhindert om de boei te ronden. 18.4, Gijpen bij een boei: Bij de voorrangsregel 18.2 hoort ook het recht om te gijpen van de binnenste boot, mits niet meer ruimte gebruikt wordt dan nodig is om deze gijp uit te voeren. Regel 19.1 en regel 20, Ruimte bij een hindernis: Wanneer boten naar een hindernis varen heeft de boot die op de hindernis dreigt te stranden recht op ruimte om overstag te gaan of te gijpen. De boot die ruimte wil hebben moet de andere wel tijdig aanroepen. de aangeroepen boot reageren door zo spoedig mogelijk zelf overstag te gaan of door onmiddellijk te antwoorden jij overstag en dan de aanroepende boot ruimte te geven om overstag te kunnen gaan. Regel 30, een merkteken raken: Tijdens het wedstrijdzeilen mag een boot een merkteken dat het rak van de baan waarop hij zeilt begint of eindigt niet raken. Regel 44, Een straf nemen: Na zo snel mogelijk na het incident ruim vrij te zijn gevaren van andere boten neemt een boot een eén-ronde straf waarbij eenmaal overstag wordt gegaan en eenmaal gegijpt. Internet nieuwe stijl XMS Recht door zee xmsnet.nl/bunschotenspakenburg Wij bieden onze diensten uitsluitend aan via glasvezelnetwerken. Daarmee zijn we een provider die kiest voor toekomstvaste techniek. U krijgt van ons supersnel internet, goedkope telefonie en haarscherpe radio en televisie. Mét alle voordelen van glasvezel. Daarvoor betaalt u een vaste lage prijs, ook na het eerste abonnementsjaar. Want XMS heeft geen verborgen kosten. En met onze lokale XMS Huizen zijn we altijd dicht bij u in de buurt. XMS, dè glasvezelprovider 1 4 Z U I D W A L S P A K E N B U R G

9 Ontwerp magazine: w w w. m e y n d e s i g n. n l

SPAKENBURG. 18 & 19 mei. wedstrijden voor botters en andere rond- en platbodems diverse andere evenemnten

SPAKENBURG. 18 & 19 mei. wedstrijden voor botters en andere rond- en platbodems diverse andere evenemnten ZUIDWAL SPAKENBURG 18 & 19 mei wedstrijden voor botters en andere rond- en platbodems diverse andere evenemnten Plattegrond va n Spa kenbu rg met de ha ndigste adresjes! Orga nisatie & Colofon 1 Voetbalvelden

Nadere informatie

WSV De Maas Venlo. (Wedstrijd)regels voor zeilers: (uitleg van de gebruikte zeiltermen, zie bjilage 1)

WSV De Maas Venlo. (Wedstrijd)regels voor zeilers: (uitleg van de gebruikte zeiltermen, zie bjilage 1) (Wedstrijd)regels voor zeilers: (uitleg van de gebruikte zeiltermen, zie bjilage 1) Bij het (wedstrijd)zeilen hebben we een aantal voorrangsregels en "wedstrijdafspraken", waaraan elke deelnemer zich zal

Nadere informatie

De regels van het Wedstrijdzeilen een korte uitleg

De regels van het Wedstrijdzeilen een korte uitleg De regels van het Wedstrijdzeilen een korte uitleg Stefan Kruijswijk Navigator/Tacticus van de Xavante Disclaimer: Ik ben sinds 2000 navigator/tacticus op de Xavante, maar heb geen speciale licentie. Ik

Nadere informatie

5. DE REGELS VOOR WEDSTRIJDZEILEN

5. DE REGELS VOOR WEDSTRIJDZEILEN 5. DE REGELS VOOR WEDSTRIJDZEILEN WANNEER BOTEN ELKAAR TEGEN KOMEN De regels van dit deel zij van toepassing tussen boten die zeilen in of nabij het wedstrijdgebied met de bedoeling wedstrijd te zeilen,

Nadere informatie

Organisatie & Colofon

Organisatie & Colofon Organisatie & Colofon Het succes van de Zuidwal De Zuidwalwedstrijden worden georganiseerd onder de verantwoordelijkheid van de Stichting Zuidwal Botterwedstrijden. Het doel van de stichting is het bevorderen

Nadere informatie

Regelwijzigingen

Regelwijzigingen Wat is er veranderd? Veel kleine wijzigingen : Om een regel te verduidelijken Om een regel te veranderen Soms om een regelnummer te wijzigen i Sectie C van deel 2 (regels 18, 19 en nu 20) over boeirondingen

Nadere informatie

Wedstrijdzeilen voor dummies

Wedstrijdzeilen voor dummies Wedstrijdzeilen voor dummies De start De startlijn ligt altijd dwars (90graden) op de wind. Het is de bedoeling dat je tegen de wind in start. Je zult dus aan de wind over de startlijn moeten varen. De

Nadere informatie

Zeil insigne kielboot 1. Termen... 2. Zeil standen... 3. Overstag... 4. Gijpen... 5. Stormrondje... 5 BPR... 6. Regels... 6. 1 Goed zeemanschap...

Zeil insigne kielboot 1. Termen... 2. Zeil standen... 3. Overstag... 4. Gijpen... 5. Stormrondje... 5 BPR... 6. Regels... 6. 1 Goed zeemanschap... Inhoud Termen... 2 Zeil standen... 3 Overstag... 4 Gijpen... 5 Stormrondje... 5 BPR... 6 Regels... 6 1 Goed zeemanschap... 6 2 Een klein schip wijkt voor een groot schip... 6 3 Kleine schepen onderling...

Nadere informatie

Les 5: Voorrangsregels Watersportvereniging Monnickendam

Les 5: Voorrangsregels Watersportvereniging Monnickendam Les 5: Voorrangsregels Watersportvereniging Monnickendam Binnenvaartpolitieregelement (BPR) REGELEMENT TER VOORKOMING VAN AANVARING OF AANDRIJVING OP DE OPENBARE WATEREN Net als op straat zijn er ook op

Nadere informatie

Wedstrijdbepalingen Teamwedstrijden Regenbogen

Wedstrijdbepalingen Teamwedstrijden Regenbogen Wedstrijdbepalingen Teamwedstrijden Regenbogen Artikel 1 1.1 De Wedstrijdserie is onderworpen aan de regels zoals gedefinieerd in de Regels voor Wedstrijdzeilen, inclusief Appendix D. 1.2 De bepalingen

Nadere informatie

STICHTING ZEEKADETKORPS VLAARDINGEN

STICHTING ZEEKADETKORPS VLAARDINGEN WEDSTRIJDREGLEMENT FOPPENCUP REGATTA VERSIE 29072013 1. ALGEMEEN Het zeilwedstrijdreglement voor de Foppencup regatta heeft betrekking op de wedstrijden die gehouden worden met de korpsen Maassluis, Rotterdam,

Nadere informatie

Frederik.Vermeulen@kotnet.org Ook bij wedstrijden komt veiligheid op de eerste plaats. Daarnaast regelt het reglement ook het spelelement in het zeilen. 1 Reglement Het reglement wordt vierjaarlijks herzien

Nadere informatie

Halzen. met. Clipper Stad Amsterdam

Halzen. met. Clipper Stad Amsterdam Halzen met Clipper Stad Amsterdam Hier weer een klein theorie lesje manoeuvreren onder zeil met Clipper Stad Amsterdam. Als je het vorige stukje dat ik had geschreven hebt gelezen, dan weet je dat we het

Nadere informatie

Wedstrijdboekje 2015. WSV De PUT

Wedstrijdboekje 2015. WSV De PUT Wedstrijdboekje 2015 WSV De PUT 1 Voorwoord Voor u ligt het wedstrijdboekje 2015. Vorig jaar hebben we een jaar met relatief minder wind gehad. Alle wedstrijden zijn gevaren. We hebben zelfs het snelste

Nadere informatie

There are no sources in the current document. Notice Of Race Baggerzeilrace 2015

There are no sources in the current document. Notice Of Race Baggerzeilrace 2015 There are no sources in the current document. Notice Of Race Baggerzeilrace 2015 INHOUD 1 Regels... 3 2 Deelnemerslijsten met klassenindeling A t/m D.... 3 3 Calamiteitenschip... 3 4 Vlagetiquette... 3

Nadere informatie

De bovenboei. In dit artikel wil ik op een paar punten ingaan die mij na aan het hart liggen binnen de Splash en Flash klasse.

De bovenboei. In dit artikel wil ik op een paar punten ingaan die mij na aan het hart liggen binnen de Splash en Flash klasse. De bovenboei Ter illustratie zijn een paar video beelden van de bovenboei tijden wedstrijden in Sneek. zin is niet af 1892 Dit past en mag NIET! In dit artikel wil ik op een paar punten ingaan die mij

Nadere informatie

Vuurwerk bij de (d )onderboei

Vuurwerk bij de (d )onderboei Vuurwerk bij de (d )onderboei Strijker Voetzoeker Het is goed raak aan het einde van het eerste voordewindse rak! Gezellig met zijn zessen naar het merkteken. Strijker heeft in de RvW gelezen dat regel

Nadere informatie

RS-Feva. Handleiding. RACING MANUAL (Part 2)

RS-Feva. Handleiding. RACING MANUAL (Part 2) RS-Feva Handleiding RACING MANUAL (Part 2) Datum: 8 oktober 2009 Alle foto s (behalve foto s 4-8 en A en B) en tekst zijn auteursrechtelijk beschermd en mogen NIET gebruikt of gepubliceerd worden zonder

Nadere informatie

Waarom en Hoe (antwoorden)

Waarom en Hoe (antwoorden) Waarom en Hoe (antwoorden) WAAROM WAAROM en HOE liggen nog steeds gezellig keuvelend naast elkaar in afwachting van hun race en het happy hour. HOE Zij bedenken een verfijning. De vragen zijn namelijk

Nadere informatie

JZVB 2015: CWO 1 & 2 JZVB 2015

JZVB 2015: CWO 1 & 2 JZVB 2015 JZVB 2015 windroos Windrichting: de richting waar de wind vandaan komt! Hier dus: ZW stuurrrrrrboord = rrrrechts windrichting stuurboord Lijzijde bakboord Loefzijde windrichting Lijzijde bakboord stuurboord

Nadere informatie

Wedstrijdzeilen GESCHIEDENIS 3 VOOR DE WEDSTRIJD 3 TRIMMEN VAN DE ZEILEN 4 DE WEDSTRIJDBAAN 7 DE START 8 HET TACTIEK VAN HET STARTEN 10

Wedstrijdzeilen GESCHIEDENIS 3 VOOR DE WEDSTRIJD 3 TRIMMEN VAN DE ZEILEN 4 DE WEDSTRIJDBAAN 7 DE START 8 HET TACTIEK VAN HET STARTEN 10 INHOUDSOPGAVE GESCHIEDENIS 3 VOOR DE WEDSTRIJD 3 TRIMMEN VAN DE ZEILEN 4 DE WEDSTRIJDBAAN 7 DE START 8 HET TACTIEK VAN HET STARTEN 10 REGLEMENTEN 13 VOORRANGSREGELS ALGEMEEN 14 VOORRANGSREGELS BIJ DE START

Nadere informatie

Wedstrijdbepalingen Teamwedstrijden Regenbogen Holland-Friesland 2017

Wedstrijdbepalingen Teamwedstrijden Regenbogen Holland-Friesland 2017 Wedstrijdbepalingen Teamwedstrijden Regenbogen Holland-Friesland 2017 Bepaling 1 1.1 De Wedstrijdserie is onderworpen aan de regels zoals gedefinieerd in de Regels voor Wedstrijdzeilen (RvW), inclusief

Nadere informatie

Waarom deze boot? Joop de Jong (47) Klasse IOM of 1-meterklasse Lengte 100 cm Nieuwprijs complete set vanaf 700 Website www.iomzeilen.nl.

Waarom deze boot? Joop de Jong (47) Klasse IOM of 1-meterklasse Lengte 100 cm Nieuwprijs complete set vanaf 700 Website www.iomzeilen.nl. Waterlanders Hoe klein de bootjes ook zijn, het fanatisme van modelzeilers is er niet minder om. En noem hen geen knutselaars, dit zijn stuk voor stuk echte wedstrijdzeilers, ieder in hun eigen klasse.

Nadere informatie

WWS Dameszeilen! Kort lesschema! Benamingen en begrippen!

WWS Dameszeilen! Kort lesschema! Benamingen en begrippen! WWS Dameszeilen Kort lesschema Hieronder een zeer beknopte beschrijving van het basiszeilen. Wanneer je dit allemaal onder de knie hebt kun je gerust een bootje meenemen. Het is geschreven als korte leidraad

Nadere informatie

RS-Feva. Handleiding. RACING MANUAL (Part I)

RS-Feva. Handleiding. RACING MANUAL (Part I) RS-Feva Handleiding RACING MANUAL (Part I) Datum: 8 oktober 2009 Alle foto s (behalve foto s 4-8 en A en B) en tekst zijn auteursrechtelijk beschermd en mogen NIET gebruikt of gepubliceerd worden zonder

Nadere informatie

Aankondiging. Schuttevaerrace

Aankondiging. Schuttevaerrace Aankondiging voor de Schuttevaerrace Van vrijdag 5 tot en met zondag 7 juni 2015 op het IJsselmeer en de Waddenzee. Georganiseerd door de Koninklijke Watersportvereniging Sneek in samenwerking met de stichting

Nadere informatie

Examen CWO kielboot I

Examen CWO kielboot I Examen CWO kielboot I Werkgroep CWO-examenvragen Nautische commissie waterwerk Scouting Nederland Legenda afbeeldingen Wind Wit licht Stroom Geel licht Koers Blauw licht Klein zeilschip Groen licht Klein

Nadere informatie

STICHTING ZEEKADETKORPS VLAARDINGEN

STICHTING ZEEKADETKORPS VLAARDINGEN WEDSTRIJDREGLEMENT FOPPENCUP REGATTA VERSIE 07-08-2015 1. ALGEMEEN Het wedstrijdreglement voor de Foppencup regatta heeft betrekking op de wedstrijden die gehouden worden met de korpsen Maassluis, Rotterdam,

Nadere informatie

Kijk voor meer informatie op: www.broekpolderregatta.nl 15 & 16 MEI 20 EEN DAG TEAMBUILDING MET GEWELDIG VEEL PLEZIER

Kijk voor meer informatie op: www.broekpolderregatta.nl 15 & 16 MEI 20 EEN DAG TEAMBUILDING MET GEWELDIG VEEL PLEZIER 15 & 16 MEI 20 15 EEN DAG TEAMBUILDING MET GEWELDIG VEEL PLEZIER Kijk voor meer informatie op: Schrijf uw team in voor de aankomende editie op 15 & 16 mei a.s.! Een unieke, duurzame, authentieke, (in-

Nadere informatie

-CUPHandboek. ORGANISATIE Q-CUP Een unieke kennismaking met wedstrijdzeilen!

-CUPHandboek. ORGANISATIE Q-CUP Een unieke kennismaking met wedstrijdzeilen! -CUPHandboek ORGANISATIE Q-CUP Een unieke kennismaking met wedstrijdzeilen! Een unieke kennismaking met wedstrijdzeilen! Handboek Organisatie Q-cup Een unieke kennismaking met wedstrijdzeilen! 2 ORGANISATIE

Nadere informatie

Aankondiging. Schuttevaerrace

Aankondiging. Schuttevaerrace Aankondiging voor de Schuttevaerrace Van vrijdag 1 tot en met zondag 3 juli 2016 op het IJsselmeer en de Waddenzee. Georganiseerd door de Koninklijke Watersportvereniging Sneek in samenwerking met de stichting

Nadere informatie

Nieuwsbrief It Abbegeaster Skûtsje

Nieuwsbrief It Abbegeaster Skûtsje JAARGANG 9 NUMMER 29 STICHTING IT ABBEG EASTER SKÛTSJE 24 JULI 2017 Nieuwsbrief It Abbegeaster Skûtsje Hierbij een wat verlate eerste nieuwsbrief van 2017 omtrent het wel en wee van It Abbegeaster Skûtsje.

Nadere informatie

ALGEMEEN EN BEPERKT STUURBREVET 21 november 2009

ALGEMEEN EN BEPERKT STUURBREVET 21 november 2009 Scheepvaartcontrole City atrium Vooruitgangstraat 56 1210 Brussel ALGEMEEN EN BEPERKT STUURBREVET 21 november 2009 Opmerking: De vermelding APSB heeft betrekking op het Algemeen Politiereglement voor de

Nadere informatie

Een uittreksel van het boek Performance Racing Tactics by Bill Gladstone

Een uittreksel van het boek Performance Racing Tactics by Bill Gladstone Wedstrijdtheorieën Een uittreksel van het boek Performance Racing Tactics by Bill Gladstone 1 Strategie,tactiek en analyse 1.1 Tactiek Dit uittreksel behandelt wedstrijdtactieken. Tactiek in de brede zin

Nadere informatie

Aankondiging. voor het. Kampioenschap Zeilende Visserij

Aankondiging. voor het. Kampioenschap Zeilende Visserij Aankondiging voor het Kampioenschap Zeilende Visserij Voor Botters en overige zeilende visserijvaartuigen georganiseerd door Vereniging Botter Behoud en Stichting Omnisport Nederland op vrijdag 3 en zaterdag

Nadere informatie

Woensdag- Avond- Competitie

Woensdag- Avond- Competitie Woensdag- Avond- Competitie Wedstrijdbepalingen 2014 Periode: Woensdag 16 april t/m 3 september VOORWOORD Hierbij treft u de wedstrijdbepalingen aan voor de Woensdag-Avond- Competitie 2014 (afgekort tot

Nadere informatie

ALGEMEEN EN BEPERKT STUURBREVET 6 juni 2009

ALGEMEEN EN BEPERKT STUURBREVET 6 juni 2009 Scheepvaartcontrole City atrium Vooruitgangstraat 56 1210 Brussel ALGEMEEN EN BEPERKT STUURBREVET 6 juni 2009 Opmerking: De vermelding CEVNI heeft betrekking op de Europese reglementering en correspondeert

Nadere informatie

Koninklijke Nederlandsche Zeil- en Roeivereeniging

Koninklijke Nederlandsche Zeil- en Roeivereeniging Koninklijke Nederlandsche Zeil- en Roeivereeniging www.knzrv.nl WEDSTRIJDBEPALINGEN 1 e Jaarlijkse J/70 Clubkampioenschappen zaterdag 14 oktober 2017 KNZ&RV Westzeedijk 7 1398 BB Muiden 0294 261 540 1.

Nadere informatie

Interview Rob van Brakel

Interview Rob van Brakel Interview Rob van Brakel Atributes Consequences Values Hallo Rob van Brakel, mag ik jou een aantal vragen mogen stellen? Prima. Hoe oud ben je? 21 jaar Wat is je woonsituatie op het moment? Op het moment

Nadere informatie

Beach Bash opent je zomer!

Beach Bash opent je zomer! SPONSORMAP BEACHBASH2009 Voor u ligt de nieuwe sponsormap van Beach Bash. Mede dankzij uw spontane financiële bijdrage hebben we de afgelopen jaren een fantastisch spektakel neergezet aan de Maasplassen

Nadere informatie

Examen CWO kielboot II

Examen CWO kielboot II Examen CWO kielboot II Werkgroep CWO-examenvragen Nautische commissie waterwerk Scouting Nederland Legenda afbeeldingen Wind Wit licht Stroom Geel licht Koers Blauw licht Klein zeilschip Groen licht Klein

Nadere informatie

AANKONDIGING. Voor de LENCO REGATTA Voor de klassen ORC Club 1 t/m 4 FF65 klasse Tirion 21 klasse J/22 Klasse

AANKONDIGING. Voor de LENCO REGATTA Voor de klassen ORC Club 1 t/m 4 FF65 klasse Tirion 21 klasse J/22 Klasse AANKONDIGING Voor de LENCO REGATTA 2016 Voor de klassen ORC Club 1 t/m 4 FF65 klasse Tirion 21 klasse J/22 Klasse En voor het Open Nederlands Kampioenschap Quarter Ton klasse Georganiseerd door Watersportvereniging

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF. Woord van de voorzitter. Nieuwe teamindelingen & trainingstijden. In dit nummer: mei 2013 editie 7 2013-2014. staan vanaf. ca.

NIEUWSBRIEF. Woord van de voorzitter. Nieuwe teamindelingen & trainingstijden. In dit nummer: mei 2013 editie 7 2013-2014. staan vanaf. ca. NIEUWSBRIEF In dit nummer: mei 201 editie 7 Woord van de voorzitter 1 Marianne Jansen 2 Woord van de voorzitter Joost Wissink Oproep: oude nieuwsbrieven Bill s Bar Beach Volleybal Toernooi Opfriscursus

Nadere informatie

Finale weekend club competitie

Finale weekend club competitie Finale weekend club competitie Ploegentijdrit Zaterdag stond als allereerst de ploegentijdrit op programma. Jawel hoor we moesten als eerste van start. We waren maar met 5 in plaats van 6 man. Start ging

Nadere informatie

CWO. Jan van Galen Juniorwacht - 1 -

CWO. Jan van Galen Juniorwacht - 1 - CWO Jan van Galen Juniorwacht - 1 - 1. Boot onderdelen 1: Klauwval 14: Fokkeval 27: Dol 2: Piekeval 15: Voorstag 28: Dolpot 3: Gaffel 16: Fok 29: Doft 4: Zeillat in zak 17: Fokkeschoot 30: Voordek 5: Zijstag

Nadere informatie

Aankondiging voor het Nederlands Kampioenschap Rond- en Platbodems B-Klasse en het Klassenevenement Rond- en Platbodems C-Klasse

Aankondiging voor het Nederlands Kampioenschap Rond- en Platbodems B-Klasse en het Klassenevenement Rond- en Platbodems C-Klasse Aankondiging voor het Nederlands Kampioenschap Rond- en Platbodems B-Klasse en het Klassenevenement Rond- en Platbodems C-Klasse georganiseerd door de Koninklijke Nederlandsche Zeil- & Roeivereeniging

Nadere informatie

Nieuwsbrief 7. Kooijman Racing. ONK Supersport 600. Inhoud:

Nieuwsbrief 7. Kooijman Racing. ONK Supersport 600. Inhoud: Kooijman Racing ONK Supersport 600 Nieuwsbrief 7 Inhoud: - Verslag GAMMA Racing Days - Kooijman Racing start niet in Spa-Francorchamps - ALS-dag in Assen 22 september - Caravan Verhuur Karsten helpt mee

Nadere informatie

1.5 In geval van strijdigheid tussen talen zal de Engelse tekst voorrang hebben.

1.5 In geval van strijdigheid tussen talen zal de Engelse tekst voorrang hebben. 21 Nederlandse Zeilschool Kampioenschappen KKmKKampioenschapeenenschappen Aankondiging voor het Nederlands Kampioenschap Zeilscholen In ter beschikking gestelde Polyvalken georganiseerd door KONINKLIJKE

Nadere informatie

WEDSTRIJDBEPALINGEN 10 en 11 oktober 2015

WEDSTRIJDBEPALINGEN  10 en 11 oktober 2015 WEDSTRIJDBEPALINGEN 10 en 11 oktober 2015 REGELS De volgende regels zijn van toepassing op de Lelystad Regatta wedstrijden: De wedstrijdserie is onderworpen aan de Regels zoals gedefinieerd in de Regels

Nadere informatie

Watersportvereniging Brouwershaven

Watersportvereniging Brouwershaven Watersportvereniging Brouwershaven Notice of race 20 en 21 juni 2014 - Brouwse Classic s Regatta (BCR) 1. Reglementen. 1.1 Op wedstrijden zijn van toepassing de regels voor wedstrijdzeilen 2013-2016 (RvW),

Nadere informatie

4. Mededelingen aan deelnemers. 4.1 Mededelingen aan deelnemers zullen VHF kanaal 13 worden gedaan.

4. Mededelingen aan deelnemers. 4.1 Mededelingen aan deelnemers zullen VHF kanaal 13 worden gedaan. Voorwoord. Even een paar uur uitwaaien op zondagmiddag en een gemoedelijke after sail in het RegattaCenter, is de drive om mee te doen aan de Flevomare Winterserie. Wij wensen u goede en sportieve Winterwedstrijden

Nadere informatie

Aankondiging. voor de ZUIDERZEEWEEK 2015. en het. Voor de J-22 en J-24 klasse

Aankondiging. voor de ZUIDERZEEWEEK 2015. en het. Voor de J-22 en J-24 klasse Aankondiging voor de ZUIDERZEEWEEK 2015 en het Klasse kampioenschap Voor de J-22 en J-24 klasse georganiseerd door WSV Hoorn en Nederlandsche Vereeniging van Kustzeilers van 18 september tot en met 20

Nadere informatie

Netje is een meid! Vrolijke meid, uit een vissersdorp!

Netje is een meid! Vrolijke meid, uit een vissersdorp! Netje is een meid! Vrolijke meid, uit een vissersdorp! Haring! Verse haring! Wie maakt me los! Ik heb verse haring! Ha... ja, nou heb ik jullie aandacht, hè? Sorry, ik ben uitverkocht. Vandaag geen haring

Nadere informatie

JEUGDZEILEN KZVW. Praktijk en theorie. Jeudzeilopleiding Kustzeilvereniging Wassenaar

JEUGDZEILEN KZVW. Praktijk en theorie. Jeudzeilopleiding Kustzeilvereniging Wassenaar JEUGDZEILEN KZVW Praktijk en theorie 1. Catamaran zeilklaar maken 2. Hijsen en strijken van de zeilen 3. Stand en bediening van de fok 4. Overstag gaan als fokkenist 1. Stand en bediening van het grootzeil

Nadere informatie

Voor wedstrijden op de Oosterschelde en zijn mondingen, georganiseerd door de watersportvereniging Sint Annaland

Voor wedstrijden op de Oosterschelde en zijn mondingen, georganiseerd door de watersportvereniging Sint Annaland Wedstrijdbepalingen WSV Sint Annaland Voor wedstrijden op de Oosterschelde en zijn mondingen, georganiseerd door de watersportvereniging Sint Annaland 1 REGELS 1.1 De wedstrijden zijn onderworpen aan:

Nadere informatie

Programma en wedstrijdbepalingen

Programma en wedstrijdbepalingen Programma en wedstrijdbepalingen Landelijke Scouting Zeilwedstrijden 2012 Inhoudsopgave 1.1. Aankomst op het terrein... 4 1.2. Melden bij het wedstrijdsecretariaat... 5 1.3. Toiletcorvee... 5 1.4. Kamperen...

Nadere informatie

NIEUWSFLITS December 2011

NIEUWSFLITS December 2011 NIEUWSFLITS December 2011 Beste tennisvrienden, Nog een paar nachtjes slapen en dan starten we een nieuw jaar. Een jaar waarin TCV haar 75-jarige bestaan viert. In het weekend van 15 t/m 17 juni vieren

Nadere informatie

Internationale Pampus Easyweek 2015

Internationale Pampus Easyweek 2015 WEDSTRIJDBEPALINGEN Internationale Pampus Easyweek 2015 Voor de Pampusklasse Van 17 t/m 21 augustus 2015 Georganiseerd door de Koninklijke Watersport Vereeniging Loosdrecht in samenwerking met de Pampus

Nadere informatie

BINNENVAART POLITIE REGELEMENT (BPR)

BINNENVAART POLITIE REGELEMENT (BPR) BINNENVAART POLITIE REGELEMENT (BPR) Theorie eisen reglementen (BPR) voor CWOIII Kennis van de volgende artikelen en de uitwijkbepalingen in de betreffende situaties kunnen toepassen: Art. 1.01 i Definitie

Nadere informatie

De Waterlandse melkschuit

De Waterlandse melkschuit Nieuwsbrief 12 5 pagina s De Waterlandse melkschuit Februari 2016 Bekijk alle Evenementen van 2016 Uitgave van Stichting de Waterlandse Melkschuit, Redactie: Durgerdammerdijk 143, 1026ch Durgerdam, zie

Nadere informatie

CWO 1. Optimist WSV De Ank. Dit boek is van:

CWO 1. Optimist WSV De Ank. Dit boek is van: CWO 1 Optimist WSV De Ank Dit boek is van: 1 Inhoud Wat moet je eigenlijk leren?... 3 Theorie:... 3 Praktijk... 3 Deel 1 Theorie Schiemanswerk... 5 Zeiltermen... 9 Onderdelen... 11 Veiligheid... 12 Reglementen...

Nadere informatie

Twee Landen Regatta 10 en 11 juni LOKALE WEDSTRIJDBEPALINGEN

Twee Landen Regatta 10 en 11 juni LOKALE WEDSTRIJDBEPALINGEN Twee Landen Regatta 10 en 11 juni 2017. LOKALE WEDSTRIJDBEPALINGEN Wedstrijdleider: Frank Dane, Voorzitter Protestcommissie: Peter Nannenberg. Organiserende vereniging: Zeilvereniging Oldambtmeer (ZVO)

Nadere informatie

Rondje Pampus. Wedstrijdbepalingen

Rondje Pampus. Wedstrijdbepalingen 1. Regels Rondje Pampus Wedstrijdbepalingen 1.1 Tijdens de race gelden deze wedstrijdbepalingen en de Regels voor het Wedstrijdzeilen 2013-2016 van het Watersport Verbond, behoudens voor zover uitgesloten

Nadere informatie

I n t e r n a t i o n a l e P a m p u s E a s y w e e k 201 4

I n t e r n a t i o n a l e P a m p u s E a s y w e e k 201 4 W E D S T R I J D B E P A L I N G E N I n t e r n a t i o n a l e P a m p u s E a s y w e e k 201 4 Voor de Pampusklasse Van 18 t/m 22 augustus 2014 Georganiseerd door de Koninklijke Watersport Vereeniging

Nadere informatie

Hard tegen hard. Mes-op-dek-duels in de America s Cup

Hard tegen hard. Mes-op-dek-duels in de America s Cup Hard tegen hard Mes-op-dek-duels in de America s Cup Bootsnelheid alleen is zelden genoeg om een America s Cup wedstrijd te winnen. Veel vaker zijn uitgekiende tactiek en perfecte beheersing van de boot

Nadere informatie

t Wedstrijdboekje Zeilvereniging voor Dordrecht &

t Wedstrijdboekje Zeilvereniging voor Dordrecht & t Wedstrijdboekje Zeilvereniging voor Dordrecht & Omstreken Zeilvereniging voor Dordrecht & Omstreken Aangesloten bij het K.N.W.V. onder nummer 58 Zeilvereniging voor Dordrecht & Omstreken Secretariaat:

Nadere informatie

Watersportvereniging DEA Breukelen. Programma van zeilwedstrijden in 2015 WEDSTRIJDBEPALINGEN 2015

Watersportvereniging DEA Breukelen. Programma van zeilwedstrijden in 2015 WEDSTRIJDBEPALINGEN 2015 Watersportvereniging DEA Breukelen Secretariaat Wedstrijdcomité t.a.v. Barbara van Heusden Postbus 105 3620 AC Breukelen Telefoon: 06 218 639 94 E-mail: zeilen@wvdea.nl Website Watersportvereniging DEA

Nadere informatie

verschuldigd. Het inschrijfgeld is 7,50 optimist, 12,50 eenmansklasse, 20,00 meermansklasse en kan bij aanvang van de wedstrijden worden voldaan

verschuldigd. Het inschrijfgeld is 7,50 optimist, 12,50 eenmansklasse, 20,00 meermansklasse en kan bij aanvang van de wedstrijden worden voldaan Twee Landen Regatta 11 en 12 juni 2016. LOKALE WEDSTRIJDBEPALINGEN Wedstrijdleider: Rik Klok, Voorzitter Protestcommissie: Peter Nannenberg/ Rob Helder. Organiserende vereniging: Zeilvereniging Oldambtmeer

Nadere informatie

10 (wedstrijd) TIPS VOOR PATINZEILERS

10 (wedstrijd) TIPS VOOR PATINZEILERS 10 (wedstrijd) TIPS VOOR PATINZEILERS 05 AUG 2007 NORTH SEA PATIN SAILORS BEACHCLUB DE WINDHAAN 1 1/ koers- of snelheidsschema: (figuur 1) onderling verband tussen windrichting, koers en snelheid voorbeeld

Nadere informatie

Vaart in geschiedenis

Vaart in geschiedenis Vaart in geschiedenis De UK 93 is de basis van de Stichting Urker Botter. Dit schip was de inzet, het doel waarnaar gestreefd werd. De UK 93 is een authentieke Urker botter die de stichting op het spoor

Nadere informatie

AANKONDIGING. te houden op. donderdag 28 en vrijdag 29 mei 2015

AANKONDIGING. te houden op. donderdag 28 en vrijdag 29 mei 2015 AANKONDIGING voor de 69 e HARLINGEN - TERSCHELLING - RACE te houden op donderdag 28 en vrijdag 29 mei 2015 Beste zeiler/zeilster, Hierbij nodigen wij u uit om deel te nemen aan de HT-Race. Uiteraard gaan

Nadere informatie

LOKALE WEDSTRIJDBEPALINGEN

LOKALE WEDSTRIJDBEPALINGEN LOKALE WEDSTRIJDBEPALINGEN (versie 1.1) OLDENSAIL op zaterdag 28 juni 2014 Georganiseerd door OLDENSAIL in samenwerking met de WaterSportvereniging Heeg 1. De van toepassing zijnde bepalingen. Op de wedstrijdserie

Nadere informatie

Wedstrijdbepalingen. 11 e ROEKOEPÔLE RACE. 17 en 18 oktober 2015. op het. Sneekermeer, de Zoutpoel en de. Goïngarijpster Poelen

Wedstrijdbepalingen. 11 e ROEKOEPÔLE RACE. 17 en 18 oktober 2015. op het. Sneekermeer, de Zoutpoel en de. Goïngarijpster Poelen Wedstrijdbepalingen 11 e ROEKOEPÔLE RACE op 17 en 18 oktober 2015 op het Sneekermeer, de Zoutpoel en de Goïngarijpster Poelen Koninklijke Watersportvereniging Sneek Lokale Wedstrijdbepalingen De 11 e Roekoepôle

Nadere informatie

Vivarium 2015: Lucky #7

Vivarium 2015: Lucky #7 Nieuwsbrief nr.1 Maart 2015 Vivarium 2015: Lucky #7 Na de zeer succesvolle terugkeer van Vivarium in 2014, zijn de voorbereiding op de komende editie al weer in volle gang. Wie de gehele historie van Vivarium

Nadere informatie

50 mijl shorthanded 2013 Wedstrijdbepalingen (versie 1.1) Wedstrijdbepalingen

50 mijl shorthanded 2013 Wedstrijdbepalingen (versie 1.1) Wedstrijdbepalingen ORGANISATIE Wedstrijdbepalingen 50 Mijl shorthanded - 1 boot, 1 man, 50 mijl - - 1 boot, 2 man, 50 mijl - Georganiseerd door de stichting SHORTHANDED.NL in samenwerking met WSV Lelystadhaven op Zaterdag

Nadere informatie

Wedstrijden. zoals de Head of the River. Leonie Walta

Wedstrijden. zoals de Head of the River. Leonie Walta Wedstrijden zoals de Head of the River Leonie Walta Regels Gewicht: heren/jongensploeg = min 55 kg dames/meisjesploeg = min 50 kg Stuur juniorenploeg moet junior zijn Stuur moet minimaal 12 jaar zijn (nieuwe

Nadere informatie

Nieuwsbrief DANKWOORD GWK IEDEREEN FANTASTISCH GEDAAN EN GEFELICITEERD! NIEUWE KLEDING BRAINSTORMAVOND

Nieuwsbrief DANKWOORD GWK IEDEREEN FANTASTISCH GEDAAN EN GEFELICITEERD! NIEUWE KLEDING BRAINSTORMAVOND ds Januari 2014 30 Nieuwsbrief www.aquapoldro.nl Bij de afdeling wedstrijdzwemmen van Aquapoldro kan iedereen op zijn eigen niveau meedoen aan wedstrijden. Of je nu ambities hebt om deel te nemen aan Gelderse

Nadere informatie

Aankondiging. Klasse kampioenschap ORC

Aankondiging. Klasse kampioenschap ORC Aankondiging voor het Klasse kampioenschap In de J-22 klasse ORC Meetellend voor ORC competitie georganiseerd door WSV Hoorn en Nederlandsche Vereeniging van Kustzeilers in samenwerking met het Watersportverbond

Nadere informatie

Dit examen bestaat uit 35 multiple choice vragen. Je bent geslaagd als je: 25 van de 35 vragen goed hebt

Dit examen bestaat uit 35 multiple choice vragen. Je bent geslaagd als je: 25 van de 35 vragen goed hebt Dit examen bestaat uit 35 multiple choice vragen. Je bent geslaagd als je: 25 van de 35 vragen goed hebt Dit oefenexamen lijkt erg op het echte examen. Als je wilt weten of je alles goed hebt begrepen

Nadere informatie

Terugblik 22 e Oostwal botterwedstrijd

Terugblik 22 e Oostwal botterwedstrijd Terugblik 22 e Oostwal botterwedstrijd Het evenement De 22 e Oostwal botterwedstrijd is een mooi evenement geworden. Er hebben 39 bedrijven meegedaan. Een record voor de organisatie van het Oostwal botterevenement.

Nadere informatie

1.5 In geval van strijdigheid tussen talen zal de tekst in de oorspronkelijke taal voorrang hebben.

1.5 In geval van strijdigheid tussen talen zal de tekst in de oorspronkelijke taal voorrang hebben. Aankondiging voor het Nederlands Kampioenschap In de 12-voetsjolklasse georganiseerd door KWV Frisia onder auspiciën van het Watersportverbond van 1 tot en met 3 september 2017 op het Sneekermeer en de

Nadere informatie

Uitnodiging FLEVO RACE 2007

Uitnodiging FLEVO RACE 2007 Koninklijke Nederlandsche Zeil- en Roeivereeniging Uitnodiging FLEVO RACE 2007 (sedert 1939) 17, 18 en 19 augustus 2007, Enkhuizen ORC Club, IRC, Ronde en Platbodem Jachten, First 31.7, Pion, X-99, SW

Nadere informatie

K.W.V. De Kaag 8 uur op de Kaag 4 oktober 2015 Versie 15.01

K.W.V. De Kaag 8 uur op de Kaag 4 oktober 2015 Versie 15.01 K.W.V. De Kaag 8 uur op de Kaag 4 oktober 2015 Versie 15.01 Programma Zaterdag 3 oktober Tussen 19.00 en 20.00 uur Laatste mogelijkheid tot inschrijven en ophalen programmaboekje Zondag 4 oktober 7:00:

Nadere informatie

Wedstrijdbepalingen Berenburg Cup 2015-2016

Wedstrijdbepalingen Berenburg Cup 2015-2016 Wedstrijdbepalingen Berenburg Cup 2015-2016 1. De reglementen De wedstrijdserie is onderworpen aan de regels zoals vastgelegd in de Regels voor Wedstrijdzeilen (RvW) 2013-2016 van de ISAF. Deze regels

Nadere informatie

WEDSTRIJDBEPALINGEN Combinatiewedstrijd WSV ALMERE-HAVEN en Naarden, SEIZOEN 2014 Deel I

WEDSTRIJDBEPALINGEN Combinatiewedstrijd WSV ALMERE-HAVEN en Naarden, SEIZOEN 2014 Deel I WEDSTRIJDBEPALINGEN Combinatiewedstrijd WSV ALMERE-HAVEN en Naarden, SEIZOEN 2014 Deel I 1 REGELS De wedstrijdserie van de Avondcompetitie wordt gezeild binnen de Regels voor Wedstrijdzeilen (RvW) 2013-2016

Nadere informatie

Naam: Geboorte datum: Adres: Postcode: Datum: Instructeur/trise:

Naam: Geboorte datum: Adres: Postcode: Datum: Instructeur/trise: Naam: Geboorte datum: Adres: Postcode: Datum: Instructeur/trise: De Windroos Bootonderdelen Schiemanswerk: 8-knoop schootsteek platte knoop mastworp paalsteek Halve steek slipsteek met daarop een halve

Nadere informatie

RA-4 zeilwedstrijden 2009

RA-4 zeilwedstrijden 2009 Geachte wedstrijdzeilers/zeilsters, Op zaterdag 5 juli is het weer zo ver, dan wordt weer de jaarlijkse regionale admiraliteit zeilwedstrijden op de Kagerplassen gehouden. Hier zal weer door bootsmannen

Nadere informatie

De Harderwijker Botterstichting zet HARDERWIJK. op de kaart. Harderwijk - New York Sponsert u ook?

De Harderwijker Botterstichting zet HARDERWIJK. op de kaart. Harderwijk - New York Sponsert u ook? De Harderwijker zet HARDERWIJK op de kaart Ter ere van Henry Hudson 400 jaar Harderwijk - New York Sponsert u ook? Met oud Hollandse schepen naar Amerika Voor deze happening wordt er één vloot samen gesteld

Nadere informatie

LOKALE WEDSTRIJDBEPALINGEN

LOKALE WEDSTRIJDBEPALINGEN LOKALE WEDSTRIJDBEPALINGEN (versie 1.4) OLDENSAIL op zaterdag 28 juni 2014 Georganiseerd door OLDENSAIL in samenwerking met de WaterSportvereniging Heeg 1. De van toepassing zijnde bepalingen. Op de wedstrijdserie

Nadere informatie

Dit boekje is van: ...

Dit boekje is van: ... Dit boekje is van:... Boekje kwijt? Je kan hem ook terugvinden op onze website! www.scoutingwestvoorne.nl Speltakken > Zeeverkenners > CWO Zeilen Aftekenlijst voor het CWO 2 Diploma Praktijk Eisen: CWO

Nadere informatie

Wedstrijdzeilen GESCHIEDENIS 3 VOOR DE WEDSTRIJD 3 TRIMMEN VAN DE ZEILEN 4 DE WEDSTRIJDBAAN 7 DE START 8 DE TACTIEK VAN HET STARTEN 10 REGLEMENTEN 12

Wedstrijdzeilen GESCHIEDENIS 3 VOOR DE WEDSTRIJD 3 TRIMMEN VAN DE ZEILEN 4 DE WEDSTRIJDBAAN 7 DE START 8 DE TACTIEK VAN HET STARTEN 10 REGLEMENTEN 12 1 INHOUDSOPGAVE GESCHIEDENIS 3 VOOR DE WEDSTRIJD 3 TRIMMEN VAN DE ZEILEN 4 DE WEDSTRIJDBAAN 7 DE START 8 DE TACTIEK VAN HET STARTEN 10 REGLEMENTEN 12 VOORRANGSREGELS ALGEMEEN 13 VOORRANGSREGELS BIJ DE

Nadere informatie

RS-Feva. Handleiding. RACING MANUAL (Part 3)

RS-Feva. Handleiding. RACING MANUAL (Part 3) RS-Feva Handleiding RACING MANUAL (Part 3) Datum: 8 oktober 2009 Alle foto s (behalve foto s 4-8 en A en B) en tekst zijn auteursrechtelijk beschermd en mogen NIET gebruikt of gepubliceerd worden zonder

Nadere informatie

KONINKLIJKE NEDERLANDSCHE ZEIL- EN ROEIVEREENIGING TOT DEELNAME AAN DE MARKERVUURRACE VOOR RONDE EN PLATBODEMJACHTEN

KONINKLIJKE NEDERLANDSCHE ZEIL- EN ROEIVEREENIGING TOT DEELNAME AAN DE MARKERVUURRACE VOOR RONDE EN PLATBODEMJACHTEN KONINKLIJKE NEDERLANDSCHE ZEIL- EN ROEIVEREENIGING Beschermvrouwe: H.M. De Koningin UITNODIGING TOT DEELNAME AAN DE MARKERVUURRACE VOOR RONDE EN PLATBODEMJACHTEN OP DE ZUIDERZEE 13 en 14 JUNI 2009 De inschrijving

Nadere informatie

WEDSTRIJDBEPALINGEN. Klassenevenement V/VA. 28 en 29 juni Oude Haven Enkhuizen. Holland Regatta Club. V/VA Klassenorganisatie

WEDSTRIJDBEPALINGEN. Klassenevenement V/VA. 28 en 29 juni Oude Haven Enkhuizen. Holland Regatta Club. V/VA Klassenorganisatie WEDSTRIJDBEPALINGEN Klassenevenement V/VA 28 en 29 juni 2014 Oude Haven Enkhuizen Holland Regatta Club V/VA Klassenorganisatie 1 REGELS 1.1 De wedstrijdserie is onderworpen aan de Regels zoals gedefinieerd

Nadere informatie

FRESH ALUMNI ZEILREGATTA 2010 SPONSOR BROCHURE

FRESH ALUMNI ZEILREGATTA 2010 SPONSOR BROCHURE FRESH ALUMNI ZEILREGATTA 2010 SPONSOR BROCHURE FRESH ALUMNI ZEILREGATTA 2010 Het zeilevenement voor Vastgoed Nederland Een unieke mogelijkheid om samen met verschillende interessante vastgoedpartijen te

Nadere informatie

2 RECLAME Er wordt van deelnemers niet verwacht om reclame van evenement sponsors te voeren op hun boot.

2 RECLAME Er wordt van deelnemers niet verwacht om reclame van evenement sponsors te voeren op hun boot. Aankondiging voor het Open Kampioenschap Watersportverbond District Noord voor Jeugd, Zwaard en Kielboten georganiseerd door WaterSportvereniging Heeg onder auspiciën van het Watersportverbond van zaterdag

Nadere informatie

ALGEMEEN EN BEPERKT STUURBREVET 22 november 2008

ALGEMEEN EN BEPERKT STUURBREVET 22 november 2008 Scheepvaartcontrole City atrium Vooruitgangstraat 56 1210 Brussel ALGEMEEN EN BEPERKT STUURBREVET 22 november 2008 Opmerking: De vermelding CEVNI heeft betrekking op de Europese reglementering en correspondeert

Nadere informatie

In deze nieuwsbrief: Van het bestuur: Begin van het seizoen: Augustus 2015.

In deze nieuwsbrief: Van het bestuur: Begin van het seizoen: Augustus 2015. Augustus 2015. In deze nieuwsbrief: Van het bestuur. Begin van het seizoen. Trainingstijden dit seizoen. Twee keer trainen. Gezocht: Website beheerder.!!!!! Kleding perikelen.(nieuwe pasavond op 2 en 3

Nadere informatie

Wedstrijdbepalingen Beulaker Open 2011

Wedstrijdbepalingen Beulaker Open 2011 Wedstrijdbepalingen Beulaker Open 2011 Deel 1 Algemeen Wedstrijdzeilers zijn hun eigen scheidsrechter. Dat wil zeggen dat ze vrijwillig een straf aanvaarden als ze de regels overtreden en dat ze protesteren

Nadere informatie

Het ROEIEN en de vaarregels

Het ROEIEN en de vaarregels Het ROEIEN en de vaarregels Net als op de openbare weg gelden op het openbare water verkeersregels. En dus ook varend met de roeiboten van de K.W.V.L. moeten we ons daar aan houden. Veel van de regelgeving

Nadere informatie