SPAKENBURG. 3 en 4 juni WEDSTRIJDEN VOOR BOTTERS EN ANDERE ROND- EN PLATBODEMS DIVERSE ANDERE EVENEMENTEN

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "SPAKENBURG. 3 en 4 juni WEDSTRIJDEN VOOR BOTTERS EN ANDERE ROND- EN PLATBODEMS DIVERSE ANDERE EVENEMENTEN"

Transcriptie

1 ZUIDWAL SPAKENBURG 3 en 4 juni WEDSTRIJDEN VOOR BOTTERS EN ANDERE ROND- EN PLATBODEMS DIVERSE ANDERE EVENEMENTEN

2 1 Voetbalvelden Organisatie & Colofon 2 Broerswetering 1 M olenstraat Visrokersplein Kerkstraat Westdijk Spuiplein Oude Schan s De Ziel Oude Haven Schansplein S l u isweg H avenstraat Hoekstraat 4 H avendijk Oostsingel K e r kemaat Plattegrond va n Spa kenbu rg met de ha ndigste adresjes! Lidl - Broerswetering 8 Jumbo - De Ziel Aldi - De Ziel 10 Café de Kraplap - Kerkstraat 81 Rest. de Mandemaaker - Kerkstraat 103 VVV-kantoor - Oude Schans 90 Zuidwal Tent - Kerkemaat 12 PIN 1: AMBN AMRO - Broerswetering 1 PIN 2: Rabobank - Broerswetering 6 PIN 3: ING Bank - zijstraat Kerkstraat Parkeer 1 - Westdijk Parkeer 2 - Dwarskuulstraat Parkeer 3 - Schansplein Parkeer 4 overdekt - Wetering Schans De Zuidwalwedstrijden worden georganiseerd onder de verantwoordelijkheid van de Stichting Zuidwal Botterwedstrijden. Het doel van de stichting is het bevorderen van de zeilsport, in het bijzonder het promoten en organiseren van de Zuidwalwedstrijden op het Eemmeer met botters, rond- en platbodems. Het Bestuur: Gerrit Kok Voorzitter / Secretaris Eipke van der Veen-Kok Penningmeester Wim de Graaf Horeca en commerciële zaken Stef de Graaf PR en commerciële zaken Marco Venendaal Wedstrijdcommissie Henk van Dorst Wedstrijdcommissie Evert de Graaf Wedstrijdcommissie Adres Secretariaat: Gerrit Kok Visserssteeg BZ Spakenburg Bankrekeningnummer: De Vrijwilligers: De vrijwilligers worden ook dit jaar weer hartelijk bedankt voor hun inzet! Palavertopper Jacob van Diermen Startschip Kotter van Leo de Jong Hulpschepen de Wuta van George en Ymkje Venendaal en de Antje (junior) van Leo en Dion van Limburg Stirum. Foto s: Eipke van der Veen-Kok, Wim de Graaf Grafische Vormgeving: Melissa Koelewijn Meyn Graphic Design Programma Overzicht Vrijdag 3 juni uur Schippersontbijt Zuidwal Tent bij WSV de Eendracht uur Palaver Zuidwal Bedrijven Wedstrijd uur Palaver Eendrachtsrace uur Vertrek Botters uit de Oude Haven uur Start Zuidwal Bedrijven Wedstrijd uur Start Eendrachtsrace uur Terugkeer Botters met muziek Oude Haven van Spakenburg uur Prijsuitreiking Zuidwal Tent bij WSV de Eendracht uur Zuidwal Feest met Knappe Mannen en Diva s & Gravel Zuidwal Tent bij WSV de Eendracht Zaterdag 4 juni uur Schippersontbijt Zuidwal Tent bij WSV de Eendracht uur Palaver uur Start Zuidwal Wedstrijden Botters uur Start Zuidwal Wedstrijden Schouwen, Aken en Overige Schepen uur Terugkeer Schepen met muziek Oude Haven van Spakenburg uur Prijsuitreiking Zuidwal Tent bij WSV de Eendracht uur Optredes van Japioo & Lieke Boel Zuidwal Tent bij WSV de Eendracht 2 Z U I D W A L S P A K E N B U R G Z U I D W A L S P A K E N B U R G

3 ZUIDWAL EN HET WEER Op het moment van het schrijven van dit voorwoord is het werkelijk schitterend weer, zomerse temperaturen beheersen ons land. Ik heb het gevoel dat we toe zijn aan de Zuidwal. Eigenlijk zouden de Zuidwalwedstrijden nu moeten plaatsvinden, met zulke mooie weersomstandigheden. Maar dit jaar worden onze wedstrijden pas in juni gehouden. En dat heeft natuurlijk te maken met het feit dat Hemelvaartsdag dit jaar erg laat valt. Maakt natuurlijk niet uit, maar mij bekruipt toch een beetje het gevoel: als het tegen die tijd dan ook (nog) maar mooi weer is. Gelukkig hebben we daar geen invloed op. En mocht het onverhoopt wat tegen zitten met het weer, dan moeten we maar weer beseffen dat de Zuidwalwedstrijden een uniek evenement vormen. Evenals voorgaande jaren bieden wij jullie met trots dit prachtige programmaboekje aan. Want hoewel het dit jaar alweer de 39e editie is, blijven de deelname van schippers en bedrijven onmisbaar. Gelukkig hebben beiden zich weer massaal aangemeld. We zijn er wederom trots op. En zoals elk jaar zijn we blij dat zoveel mensen zich weer inzetten om de wedstrijden tot een succes te maken. We kunnen het namelijk niet alleen. Wat te denken van de mensen van de wedstrijdcommissie, de vele vrijwilligers van watersportvereniging De Eendracht, enz., enz. Deze jaargang heeft ons bestuur ook twee nieuwe bestuursleden mogen verwelkomen, te weten Henk van Dorst en Evert de Graaf. Wij zijn hiermee extra content, omdat op deze wijze nog beter de link met de schippers is gelegd. Omdat onze Stichting er één is zonder winstoogmerk, is het elk jaar mogelijk enkele goede doelen gratis te laten meevaren. Voor mij persoonlijk is het altijd een waar genoegen de goede doelen uit te kiezen. Dit jaar doen ondermeer KiKa en het Hospice uit Nijkerk mee. Het is toch schitterend dat dankzij de deelname van schippers en bedrijven, dit mogelijk is. Daar mogen we best een beetje trots op zijn. De meesten van jullie weten ook dat momenteel heel hard wordt gewerkt om de Oude Haven in het centrum van Spakenburg nog aantrekkelijker te maken. Het zogeheten project Hongdehemel is bijna gereed. Duidelijk is in ieder geval dat de werkzaamheden vóór aanvang van de Zuidwalwedstrijden afgerond zijn. De Oude Haven krijgt dan een nog mooiere uitstraling. De Botters liggen kla a r voor het sta rtsein Er moet a a n boord ha rd gewerkt worden. Rest mij jullie allemaal mooie en spannende wedstrijden toe te wensen en hopelijk net zulk mooi weer als tijdens het schrijven van dit voorwoord. Gerrit Kok, voorzitter/secretaris Stichting Zuidwal Botterwedstrijden Pra chtige sfeerbeelden Z uidwal Z U I D W A L S P A K E N B U R G Z U I D W A L S P A K E N B U R G

4 ONTSTAAN VAN DE ZUIDWAL D e ou d e a m ba cht e e n d e li e fd e vo or d ou d e sc h e pe n is n og g oe d te ru g te z ie n b ij d e ou d e b ot te rs Vroeger was de zuidwal een begrip in de wereld van de Zuiderzeevissers. Van een kust was langs de Zuiderzee niet zozeer sprake en dus werd niet gesproken over de zuidkust, maar de Zuidwal van de Zuiderzee. Tot de Zuidwal behoorden de vissersplaatsen Huizen en Spakenburg. In Spakenburg bleef de visserij tot rond 1960 een rol van betekenis spelen. Maar door de afsluiting van de Zuiderzee en de elkaar opvolgende inpolderingen, kwam daar een einde aan. Met het verdwijnen van de visserij, leken ook de schepen te gaan verdwijnen. Aan een rijke historie, leek een roemloos einde te komen. Juist op tijd begonnen andere mensen liefhebberij te krijgen in het varen met historische schepen. Onderhoud dat jarenlang achterwege was gebleven, werd uitgevoerd. De schepen kregen langzaam maar zeker hun oude glorie terug. De nieuwe generatie botterschippers wilde weten welk schip het snelst was en organiseerde om die reden wedstrijden met botters. Wedstrijden die klein begonnen, maar in de loop van de tijd zijn uitgegroeid tot (toeristische) evenementen van formaat. Het begin Met hun botters voeren de nieuwbakken schippers naar allerlei havens langs de oude Zuiderzee. Op die manier kwamen ze in aanraking met de Westwalbotterwedstrijden die in 1971 voor het eerst werden gehouden. Omdat aan deze wedstrijden alleen schepen mochten meedoen die in originele staat verkeerden, konden eigenaren van botters waarop een kajuit was gebouwd, niet meedoen. Dat was de directe aanleiding om als tegenhanger de Zuidwalbotterwedstrijden jaarlijks op de zaterdag na Hemelvaartsdag te gaan organiseren. Daaraan mochten alle schepen meedoen. Wedstrijd voor bedrijven Geldgebrek was jarenlang een probleem waar de organisatie mee worstelde. De inkomsten bestonden vrijwel alleen uit het inschrijfgeld van fl 25,- dat elke deelnemer geacht werd te betalen. Daarnaast waren er enkele bedrijven 6 ZUIDWAL SPAKENBURG 2011 die bijdragen in natura gaven, maar dat leverde niet of nauwelijks een bijdrage aan de bankrekening. Om het evenement een bredere basis te geven, werd in 1990 besloten om ook op de vrijdag een wedstrijd te gaan varen. Geen wedstrijd met de deelnemers onderling, maar met bedrijven. Deze bedrijven betaalden een bedrag en kregen in ruil daarvoor een schip ter beschikking waarop ze met een aantal personen konden meedoen aan de Bedrijvenwedstrijd. Het leverde gelijk al spontane reacties op uit het bedrijfsleven. Het eerste jaar deden er vijftien bedrijven mee. In het programmaboekje van dat jaar werd beschreven dat de Zuidwal er op deze wijze een nieuwe dimensie bij kreeg. Het wedstrijd zeilen met een echte Zuidwalbotter is een aparte ervaring. Zo n wedstrijd is heel wat anders dan zomaar een zeiltochtje. Er moet snelheid gemaakt worden. Vooral als er een stevige bries staat, gaat het er ruig aan toe. In het heetst van de strijd kan er wel eens harde schipperstaal over het dek schallen. Het is elke keer weer fantastisch om razendsnel overstag te gaan en nipt de boei te ronden. Iedereen is in actie. Hoe schuiner de botter, hoe groter de opwinding. Het schip buist. De schipper en zijn bemanning vormen een geheel met de botter. Verliezen door domme pech, of omdat de ander nu eenmaal sneller vaart, dat is jammer. Maar als je verliest door gebrek aan kundigheid of inzet dan sta je bloot aan leedvermaak. Dus bemanning, doe je best, schipper hou vaart, dan kun je na de finish je concurrenten recht in de ogen kijken en gezamenlijk een Berenburg drinken. Ook dit jaar mogen we weer rekenen op deelname van veel bedrijven, waardoor we mede het evenement opnieuw succesvol kunnen organiseren. Bron: Jubileumboek Spakenburg en de Zuidwal Te verkrijgen bij het VVV kantoor en de p l a a t s e l i j k e b o e k h a n d e l The Read Shop S p a k e n b u r g ZUIDWAL SPAKENBURG

5 MUSEUMHAVEN HONGDEHEMEL DE OUDE HAVEN Op dit moment is men met de laatste werkzaamheden bezig voor de herinrichting van de Hongdehemel. Spakenburg is vooral bekend om de havens. Vanaf het Randmeer vaart men als het ware de oude kern in, met de prachtig gerestaureerde scheepshelling, die volop in bedrijf is. De havens van Spakenburg boden van oudsher vrijwel uitsluitend een ligplaats aan de vissersschepen. Slechts voor een enkel vrachtscheepje was Spakenburg de thuishaven. Met het verdwijnen van de visserij verdwenen langzaam maar zeker tientallen botters uit de haven. Met het toenemen van de waterrecreatie op de randmeren, kwam er behoefte aan ligplaatsen voor pleziervaartuigen. Een bijzondere categorie daarin vormden de schippers die de oude vissersvaartuigen als recreatievaartuig gingen gebruiken. De Ou de, originele Haven va n Spa kenbu rg rond het ja a r 1940 Daarmee kwam een tegengestelde beweging op gang waardoor weer een flink aantal historische schepen ligplaats hebben ingenomen in de Oude Haven. Door deze als een museumhaven te benoemen, is duidelijk geworden dat hierin alleen plaats is voor historische schepen. Aanleiding De afgelopen periode is er, op initiatief van de provincie Utrecht, een gebiedsvisie voor de Grebbelinie opgesteld. De Grebbelinie was een verdedigingslinie. In tijden van oorlog werd de linie onder water gezet en zo versterkt dat het gebied voor de vijand onbegaanbaar werd. De gebiedsvisie De Grebbelinie boven water! geeft een algemeen beeld voor de gehele lijn van de Grebbelinie. Aan deze visie is een uitvoeringsprogramma gekoppeld met daarin een honderdtal projecten die op korte en middellange termijn worden uitgevoerd. << vervolg MUSEUMHAVEN HONGDEHEMEL DE OUDE HAVEN Een van de projecten die hoog op de lijst van het uitvoeringsprogramma van de provincie Utrecht staat, is de herinrichting van de Hongdehemel (kop van de Oude Haven) in Spakenburg en daarmee het herstel van de Spuisluis. De herinrichting van de Hongdehemel (kop van de Oude Haven) is een project waarbij het thema cultureel erfgoed centraal staat. De Oude Haven maakte in vroegere tijden namelijk deel uit van het inundatiesysteem van de Grebbelinie. Halverwege de vorige eeuw was er een (spui)sluis aan de Hongdehemel aanwezig waarmee water via de sluiskolk naar de vaart tussen de Kerkstraat en de Spuistraat afgevoerd kon worden. Hiermee konden de achterliggende polders onder water gezet worden als middel tot verdediging tegen aanvallen over het land. Het plan Doel van de herinrichting van de Hongdehemel moet meer zijn dan zomaar meer water voor de haven te maken. Het plan is om een stuk haven te maken dat een relatie heeft met de geschiedenis van de Grebbelinie, en die in toeristisch recreatieve zin iets toevoegt aan hetgeen al aanwezig is. Daarnaast moet de nieuwe ruimtelijke compositie eenvoud uitstralen, zodat het als een vanzelfsprekende toevoeging oogt. Het plan voorziet in het verwijderen van de keermuur en het doortrekken van de Oude Haven tot bij de verbinding (weg) die er ligt. In het water wordt een vlonder gelegd die gebruikt kan worden als verblijfsgebied of als podium voor evenementen. De vlonder is met trappen bereikbaar. Aan het einde van de haven zijn twee sluisdeuren gemaakt waarmee de historische situatie wordt verbeeld. Het pla n Hongdehe mel Ou de Haven Vanwaar de naam Hongdehemel Vroeger hoefde langs de havens nooit de vuilniswagen te komen, want al het vuil was al in het water gekiept. Als er een strakke zuidenwind was, kon je bijna over de haven heen lopen. Zo gooide de bevolking hem in feite dicht. Ook hier ging alle grom (visafval) van de visboeren de haven in, omdat er geen middelen waren om het af te voeren. Het water was soms zo zwart als inkt en het stonk buitengewoon. Pas in de jaren zestig kwamen er tonnen van Overschie, waarin het visafval werd opgevangen. Regelmatig moest een baggerschuit, bijgenaamd De Mol de haven weer bevaarbaar maken. Tegenwoordig zijn ze zeer bang voor vervuild slib. Maar vroeger groef die schuit de bagger uit en dumpte dat gewoon op zee. Van alles gooiden ze in de haven. Als er iemand zijn hond kwijt wilde: een paar keien om z n nek en hup in de hongdehemel (kom van Oude Haven) en zo werd de kom van de Oude haven in de volksmond de de Hongdehemel genoemd. Kennelijk omdat er zoveel honden werden verdronken. Bron: Gemeente Bunschoten over Bunschoten 8 Z U I D W A L S P A K E N B U R G Z U I D W A L S P A K E N B U R G

6 SPONSORPAKKETTEN ZUIDWAL Doet u jaarlijks mee aan de Zuidwal Wedstrijden? Kijk dan eens op onze site naar onze leuke sponsormogelijkheden. Uiteraard is dit ook interessant voor u als u niet jaarlijks meedoet. Steun ons schitterende jaarlijkse Zuidwal evenement en wordt Sponsor. Er is keuze uit vier verschillende sponsorpakketten: BRAS: Vriend sponsor KLUIVER: Co Sponsor FOKZEIL: Sub Sponsor GROOTZEIL: Hoofd Sponsor Kosten deelname bedrijvenwedstrijd Zuidwal 2011: INCLUSIEF cateringpakket: 1.350, 00 EXCLUSIEF cateringpakket: 1.150, 00 De toppers George en Y mkje Venenda al op het hulpschip Wuta Voor meer informatie over de sponsorvormen en de daarbij horende sponsorpakketten kijk op: DE D.A.R.P.COMPETITIE EEN ZEILCOMPETITIE VOOR RONDBODEM-EN PLATBODEMSCHEPEN Pra chtige sfeerbeelden Z uidwal 2010 De DARP competitie of Dinsdag Avond Rond en Platbodem Competitie wordt sinds 1984 op het Eemmeer bij Spakenburg (gemeente Bunschoten, Utrecht) gevaren. De laatste jaren met om en nabij 35 schepen die elkaar treffen in 20 wedstrijden per jaar. De DARP is opgezet in Spakenburg om de platbodemschippers meer te activeren en ervaring te laten opdoen om landelijk te gaan zeilen, bijvoorbeeld bij wedstrijden als de Zuidwal, Pieperrace, Jan Haring en de Markervuurrace. In de DARP competitie worden per jaar ongeveer 20 wedstrijden gevaren in vier klassen, Aken/ Hoogaars, Schouwen, Botters en overige schepen (Grundels, Staverse jollenen Schokkers). Van de 20 wedstrijden worden aan het eind van het seizoen 14 wedstrijdresultaten meegeteld voor het eindklassement. De wedstrijden worden gestart in het voorjaar met de Voorjaarsrace en in het najaar afgesloten met de Herfstrace. In 2006 is er een nog een wedstrijd aan de DARP toegevoegd, namelijk de van Koster tot Kapelaanrace. Deze wordt op het IJsselmeergevaren en de boten varen dan zonder handicap(hardzeilen). De race wordt georganiseerd in het eerste weekend van september. U bent van harte uitgenodigd dedarp of de Koster tot Kapelaan mee te zeilen, meer info op Op de vrijdag van de Zuidwal wordt door de DARP de Eendrachtrace gevaren, u bent als u niet meevaart met de bedrijven van harte uitgenodigd met uw schip. Uitslagen en foto s van de Zuidwal zijn te vinden op 1 0 Z U I D W A L S P A K E N B U R G Z U I D W A L S P A K E N B U R G

7 Bedrijvenwedstrijd 2011 De begeerde wisselprijs Hieronder ziet u de lijst met deelnemers aan de bedrijvenwedstrijd. En voor de kenners onder ons: nog nooit in het bijna 40-jarig bestaan van de Zuidwalwedstrijden hebben we zoveel deelnemers als dit jaar. Het aantal van 40 bedrijven is dit jaar overschreden. Fantastisch! We willen alle deelnemers hiervoor hartelijk bedanken. Het geeft maar weer aan wat een uniek evenement de Zuidwal is. Wij hopen overigens op net zo n spannende en misschien ook wel verrassende uitslag als vorig jaar. Toen won namelijk Grandcafé Marktzicht de bedrijvenwedstrijd. Over Marktzicht gesproken, dat is recentelijk grondig verbouwd. Eigenaar Peter Koelewijn en zijn vrouw moeten alle zeilen bijzetten om de drukte aan te kunnen. Het is ze van harte gegund. Die drukte betekent wel dat Marktzicht dit jaar niet kan meedoen; dus er komt dit jaar in ieder geval een nieuwe winnaar. Onze vaste deelnemers, maar zeker ook de nieuwe willen we een hele fijne, spannende, maar vooral gezellige wedstrijd toewensen! u u r: Stevig Schippersontbijt De Deelnemers 1. Gemeente Bunschoten 2. Golden Girls 3. Koelewijn-Crookewit 4. Heinen en Hopman 5. Rabobank 6-7. Bakkersland 8. Beekhuis Consultancy 9. Delhaas Keuken- en Interieurbouw 10. Amicitia 11. Van Diermen Bouw- en Onderhoud 12. Vriendengroep Jacob van de Vuurst 13. Huygen Mechanisatie 14. Intra BV 15. De Kroon Facilitaire Diensten 16. Jos ten Berg s Handelsmaatschappij B.V. 17. GIBO Groep 18. Redlink BV 19. De Graaf Installaties BV 20. Spelonk-IT 21. De Eerste Kamer BV 22. Drukkerij Boeijinga BV 23. Maatwerkbouw Spakenburg 24. Malestein Recycling 25. Kika 26. Cliniclowns 27. Hospice Nijkerk 28. Velthuyse & Mulder 29. Simons Flens Autosafe 30. HLB Schippers Accountants 31. XMS NET 32. Van Halteren Boatcare 33. ABC Autobanden 34. Installatiebedrijf Ter Beek Kinderdagverblijf Villa Vrolijk Bake Five 42. Lachen met de Mannen 43. Daydream Believers 1 2 Z U I D W A L S P A K E N B U R G Z U I D W A L S P A K E N B U R G

8 ENKELE WEDSTRIJDREGELS Gebaseerd op THE RACING RULES OF SAILING , uitgegeven door de ISAF. DEFINITIES Juiste koers: Een koers die de boot nodig heeft om zo spoedig mogelijk te finishen Ruimte: De ruimte die een boot nodig heeft onder de heersende toestanden terwijl hij met goed zeemanschap manoeuvreert. Bij een merkteken houdt dit in ruimte voor een boot om naar het merkteken te zeilen, en daarna ruimte om zijn juiste koers bij het merkteken te zeilen dit wordt ook wel merktekenruimte genoemd Vrij achter en Vrij voor, Overlap: Een boot is vrij achter een andere wanneer zijn romp achter een lijn dwarsscheeps getrokken door het achterste punt van de romp van de andere boot. De andere boot is dan vrij voor. Zij hebben een overlap als geen van beide vrij achter ligt. Vrij blijven: Een boot blijft vrij van een ander als de andere zijn koers kan zeilen zonder de noodzaak van uitwijkendehandelingen. REGELS: Regel 2, Sportief en eerlijk zeilen: De regels spreken over voorrang krijgen en niet over voorrang nemen. Een inschattingsfout is dan ook heel snel gemaakt en iedereen maakt wel eens een foutje. Wees daarom altijd sportief en eerlijk. Maak je een fout, ga hier dan niet over discussiëren, maar herstel je fout zonder gezeur. - Aanvaringen altijd proberen te vermijden, ook als je voorrang hebt.voorkom ten allen tijde schade door aanvaringen. Je mag een andere boot niet in de problemen brengen en moet hem altijd de kans geven om vrij te blijven. - Een andere boot aanroepen. Wanneer je een andere boot aanroept omdat je voorrang hebt, moet je dit duidelijk en tijdig doen. Regel 10, over verschillende boeg: Wanneer twee boten, die over verschillende boeg liggen elkaar tegenkomen, moet een boot met haar zeil over Stuurboord uitwijken voor een boot met zeil over Stuurboord Bakboord Bakboord. (heeft voorrang) Regel 11, Loef wijkt voor Lij: Wanneer twee boten over dezelfde boeg liggen moet de Loefwaartse boot (de boot die aan de loef kant van de andere boot vaart) vrij blijven van de Lijwaartse boot. Als de boot aan Lij gaat oploeven moet de Loefwaartse boot mee. Dus de boot die het hoogst aan de wind vaart (de lijwaartse boot) heeft voorrang. Regel 12, Over dezelfde boeg, geen overlap: Wanneer twee boten over dezelfde boeg varen maar geen overlap hebben, dan moet de achterste boot vrij blijven van de voorste. Achterste boot moet uitwijken Loefwaardse boot (Loef wijkt voor Lij) Lijwaardse boot (heeft voorrang) Regel 13, Vrij blijven tijdens het Overstag gaan of Gijpen: Wanneer je Overstag gaat of Gijpt heb je geen voorrangsrechten, pas wanneer je weer duidelijk over een boeg ligt kun je weer voorrangsrechten krijgen. Regel 14, Voorkom contact: Een boot moet aanraking met een andere boot vermijden als dit redelijkerwijs mogelijk is. hij mag echter niet op grond van deze regel gestraft worden tenzij er ernstige schade of letsel is ontstaan. Regel 15, Verkrijgen van voorrang: Wanneer een boot voorrang verkrijgt moet hij aanvankelijk de andere boot ruimte geven om vrij te blijven, tenzij hij voorrang verkrijgt door de handelingen van de andere boot. Regel 16, Veranderen van koers: Wanneer een boot met voorrang van koers verandert, moet hij de andere boot de ruimte geven om vrij te blijven. Regel 18.2, het ronden van boeien: Er wordt een denkbeeldige cirkel van 3 romplengten om de boei geprojecteerd. Wanneer je deze zone binnenvaart moet je de boten die tussen jouw boot en de boei liggen en overlap hebben ruimte geven om de boei goed te kunnen ronden. Boten die bij het betreden van de zone nog vrij achter liggen mogen zich niet meer tussen jouw boot en de boei binnendringen, ook niet als er binnen de zone alsnog overlap verkregen wordt. Deze boot ligt niet vrij achter en heeft daarom recht op ruimte om de boei te ronden Ditzelfde geldt voor obstructies. Boten die tussen jouw boot en de obstructie varen en overlap hebben moet je ruimte geven om de obstructie te ontwijken. Regel 18.3, Overstag gaan vlakbij een boei: Ga niet overstag binnen de 3 bootlengtes van de bovenwindse boei indien je daarmee een andere boot dwingt om op te loeven tot in de wind om jou te ontwijken terwijl die op koers ligt om de boei te ronden, of als je de andere boot verhindert om de boei te ronden. 18.4, Gijpen bij een boei: Bij de voorrangsregel 18.2 hoort ook het recht om te gijpen van de binnenste boot, mits niet meer ruimte gebruikt wordt dan nodig is om deze gijp uit te voeren. Regel 19.1 en regel 20, Ruimte bij een hindernis: Wanneer boten naar een hindernis varen heeft de boot die op de hindernis dreigt te stranden recht op ruimte om overstag te gaan of te gijpen. De boot die ruimte wil hebben moet de andere wel tijdig aanroepen. de aangeroepen boot reageren door zo spoedig mogelijk zelf overstag te gaan of door onmiddellijk te antwoorden jij overstag en dan de aanroepende boot ruimte te geven om overstag te kunnen gaan. Regel 30, een merkteken raken: Tijdens het wedstrijdzeilen mag een boot een merkteken dat het rak van de baan waarop hij zeilt begint of eindigt niet raken. Regel 44, Een straf nemen: Na zo snel mogelijk na het incident ruim vrij te zijn gevaren van andere boten neemt een boot een eén-ronde straf waarbij eenmaal overstag wordt gegaan en eenmaal gegijpt. Internet nieuwe stijl XMS Recht door zee xmsnet.nl/bunschotenspakenburg Wij bieden onze diensten uitsluitend aan via glasvezelnetwerken. Daarmee zijn we een provider die kiest voor toekomstvaste techniek. U krijgt van ons supersnel internet, goedkope telefonie en haarscherpe radio en televisie. Mét alle voordelen van glasvezel. Daarvoor betaalt u een vaste lage prijs, ook na het eerste abonnementsjaar. Want XMS heeft geen verborgen kosten. En met onze lokale XMS Huizen zijn we altijd dicht bij u in de buurt. XMS, dè glasvezelprovider 1 4 Z U I D W A L S P A K E N B U R G

9 Ontwerp magazine: w w w. m e y n d e s i g n. n l

50 jaar WSVW. Jubileumkrant

50 jaar WSVW. Jubileumkrant 50 jaar WSVW Jubileumkrant 2 1961-2011 50 jaar WSVW Jubileumkrant Colofon Deze Jubileumkrant is een éénmalige uitgave ter gelegenheid van het 50 jarig bestaan van de WSVW opgericht op 13 maart 1961, in

Nadere informatie

Twee. Gebroeders. Hard trainen, alles geven en elke wedstrijd willen winnen. Ruim water geeft meer startmogelijkheden

Twee. Gebroeders. Hard trainen, alles geven en elke wedstrijd willen winnen. Ruim water geeft meer startmogelijkheden m a g a z i n e v a n it s k û t s j e f a n d r a c h t e n m e i 2012 De Twee 12 Gebroeders 2013 Dubbel feestjaar 100 jaar Drachster Skûtsje Albert Visser blikt terug en vooruit: Hard trainen, alles

Nadere informatie

EENDRACHT EENDRAmagazine Nummer 227 - najaar 2009

EENDRACHT EENDRAmagazine Nummer 227 - najaar 2009 EENDRACHT magazine Nummer 227 - najaar 2009 Doelstelling: De stichting streeft naar het maximaal inzetten van de Eendracht voor jongeren om actief alle aspecten van het zeezeilen te beleven Hoofdsponsor:

Nadere informatie

De (on)begrensde mogelijkheden van het burgerinitiatief

De (on)begrensde mogelijkheden van het burgerinitiatief Analyse burgerinitiatieven De (on)begrensde mogelijkheden van het burgerinitiatief Stageproject: Instituties voor Collectieve Actie Student: Sarah Simmelink Studentnummer: 3488756 Stagebegeleider organisatie:

Nadere informatie

SPUIGAT. Winterseries Shady Lady Zeilend vissen. april 2012. Officieel cluborgaan van Watersportvereniging Jachtclub Scheveningen Spuigat april 2012 1

SPUIGAT. Winterseries Shady Lady Zeilend vissen. april 2012. Officieel cluborgaan van Watersportvereniging Jachtclub Scheveningen Spuigat april 2012 1 SPUIGAT april 2012 Winterseries Shady Lady Zeilend vissen Officieel cluborgaan van Watersportvereniging Jachtclub Scheveningen Spuigat april 2012 1 Dé watersportwinkel van Scheveningen! LEWMAR Maritiem

Nadere informatie

Aegir Spiegel 44 e jaargang nummer 3 september 2009

Aegir Spiegel 44 e jaargang nummer 3 september 2009 Aegir Spiegel 44 e jaargang nummer 3 september 2009 RS Feva s flitsende aanwinst Van de Havenmeester over schepen Soms kan het een uitdaging zijn om havenmeester te zijn en ook nog wat met schepen te maken

Nadere informatie

Duitenplein 5. Duitenplein 5 is het clubblad van B.S.C. Duitenberg

Duitenplein 5. Duitenplein 5 is het clubblad van B.S.C. Duitenberg Duitenplein 5 Duitenplein 5 is het clubblad van B.S.C. Duitenberg Inhoud Redactioneel... 2 Agenda... 4 Van de voorzitter... 5 BC... 7 Van de RvA... 11 Hendriks column: Vrees niet voor de Chinezen... 14

Nadere informatie

ROEIEN ARZV BIJ DE. De gids van de Alkmaarse roeivereniging

ROEIEN ARZV BIJ DE. De gids van de Alkmaarse roeivereniging ROEIEN ARZV BIJ DE De gids van de Alkmaarse roeivereniging INTERVIEWS MET ENKELE VRIJWILLIGERS De roeivereniging ARZV is een vereniging van alle leeftijdsgroepen. Zij richt zich zowel op het recreatieve

Nadere informatie

Tekin geniet bij volksclub. > Meer op Pagina 15

Tekin geniet bij volksclub. > Meer op Pagina 15 Sander Krabbendam in Libanon Keeperstrainer succesvol in Midden-Oosten bij Salam Zgharta. > Meer op pagina 11 Tekin geniet bij volksclub SVDPW Middenvelder wil met Schiedammers de weg omhoog vervolgen.

Nadere informatie

ANDERS GEWOON EXTRA DIK NUMMER!! 2009 Jaargang 32, Nr 107 Losse Nummers 3,50 UITGAVE VAN DE LANDELIJKE VERENIGING CENTRAAL WONEN COLOFON 2

ANDERS GEWOON EXTRA DIK NUMMER!! 2009 Jaargang 32, Nr 107 Losse Nummers 3,50 UITGAVE VAN DE LANDELIJKE VERENIGING CENTRAAL WONEN COLOFON 2 GEWOON ANDERS UITGAVE VAN DE LANDELIJKE VERENIGING CENTRAAL WONEN COLOFON 2 40 JAAR GELEDEN - DE MEN- SEN VAN HET EERSTE UUR 2 DE VOLGENDE GENERATIE 4 DE ZOON VAN... 6 OPENING VERNIEUWDE REGENBOOG 7 CW

Nadere informatie

INFO REDDINGSVESTEN VEILIG OPLEIDEN. De onderlinge specialist in scheepsverzekeringen DIT IS VERANDERD AAN UW PREMIENOTA

INFO REDDINGSVESTEN VEILIG OPLEIDEN. De onderlinge specialist in scheepsverzekeringen DIT IS VERANDERD AAN UW PREMIENOTA INFO V OORTVAREND VERZEKERD REDDINGSVESTEN DIT IS VERANDERD AAN UW PREMIENOTA VEILIG OPLEIDEN De onderlinge specialist in scheepsverzekeringen JAARGANG 2 UITGAVE 1 APRIL 2015 EOC INFO is een uitgave van

Nadere informatie

Zoekmachine optimalisatie Een overzicht SEOcenter.nl 2011

Zoekmachine optimalisatie Een overzicht SEOcenter.nl 2011 Zoekmachine optimalisatie Een overzicht SEOcenter.nl 2011 Beste lezer, In dit E-book vindt u een aantal van de gepubliceerde artikelen van SEOcenter.nl uit het jaar 2010. Deze artikelen zijn op logische

Nadere informatie

KADE11. De haven in beeld Wow, we did it Passage van het Panamakanaal Verslag van de Algemene Vergadering. NR 45 juni 2014

KADE11. De haven in beeld Wow, we did it Passage van het Panamakanaal Verslag van de Algemene Vergadering. NR 45 juni 2014 KADE11 SLUIS NR 45 juni 2014 MAGAZINE VAN WATERSPORTVERENIGING ALMERE HAVEN S KA De haven in beeld MAGAZINE VAN W Wow, we did it Passage van het Panamakanaal Verslag van de Algemene Vergadering Retouradres:

Nadere informatie

2 e jaargang No 9 12 oktober 2010. Het havenblad van de Jachthaven ZZV West-Knollendam

2 e jaargang No 9 12 oktober 2010. Het havenblad van de Jachthaven ZZV West-Knollendam 2 e jaargang No 9 12 oktober 2010 Het havenblad van de Jachthaven ZZV West-Knollendam Redactie Afgemeerd: L. de Graaf-Zoet Tel. 0251-246843 e-mail: l.degraaf-zoet@jachthavenzzv.nl Havenblad van de Jachthaven

Nadere informatie

SPUIGAT. Vuurschepen race Viswedstrijd Blaue naar Engeland. augustus 2013

SPUIGAT. Vuurschepen race Viswedstrijd Blaue naar Engeland. augustus 2013 SPUIGAT augustus 2013 Vuurschepen race Viswedstrijd Blaue naar Engeland Officieel cluborgaan van Watersportvereniging Jachtclub Scheveningen Spuigat augustus 2013 1 Dé watersportwinkel van Scheveningen!

Nadere informatie

Op leeftijd, maar nog jong van geest

Op leeftijd, maar nog jong van geest 2 A M E R S F O O R T S UITGAVE: Sinds 2009 1984 V O E T B A L K A M P I O E N S C H A P Dit is een speciale uitgave ter gelegenheid van het Labee Advocaten Amersfoorts Voetbalkampioenschap 2015 REDACTIE:

Nadere informatie

SOD ledenvergadering in galop H. Wijma koninklijk onderscheiden t Eibersnêst: beste camperplek Primera: uw gemakshop Leegstra: passie voor de Sûkerei

SOD ledenvergadering in galop H. Wijma koninklijk onderscheiden t Eibersnêst: beste camperplek Primera: uw gemakshop Leegstra: passie voor de Sûkerei SOD ledenvergadering in galop H. Wijma koninklijk onderscheiden t Eibersnêst: beste camperplek Primera: uw gemakshop Leegstra: passie voor de Sûkerei 16 e jaargang juni 2015 ONGELUKJE? Berging door onze

Nadere informatie

Het Nije Magazine. Kanker heb je samen

Het Nije Magazine. Kanker heb je samen 5 JAAR DE NIJE STICHTING Het Nije Magazine 5 jaar de Nije Stichting Kanker heb je samen Terugkijken op vijf jaar de Nije Stichting met o.a. activiteiten als de Nije Beweegt, de Nije Live en interviews

Nadere informatie

Heerlijk eten in het Bastion Frans Korf: de bindende factor Mantelzorger:

Heerlijk eten in het Bastion Frans Korf: de bindende factor Mantelzorger: bonus 96 nummer 2 juni 2011 jaargang 26 Bonus is een kwartaaluitgave van Welzijn Ouderen Catharina Stichting Heerlijk eten in het Bastion Frans Korf: de bindende factor Mantelzorger: ik ben blij dat ik

Nadere informatie

Magazine. vol onmisbare informatie. 6 Startkabaal 8 Stress bij (startende) ondernemers 14 Mous Mediation 22 Young Business Meeting 2009 24 Wie is wie?

Magazine. vol onmisbare informatie. 6 Startkabaal 8 Stress bij (startende) ondernemers 14 Mous Mediation 22 Young Business Meeting 2009 24 Wie is wie? vol onmisbare informatie Magazine juni 2009 In deze editie 6 Startkabaal 8 Stress bij (startende) ondernemers 14 Mous Mediation 22 Young Business Meeting 2009 24 Wie is wie? DEFAdvDrBus.pdf 14-04-2009

Nadere informatie

Magazine. vol onmisbare informatie. 4 Startkabaal 10 Verslag Social Event 2008 12 Bedrijfsfilosofie 15 Nieuwe klanten werven 23 Optrekken en stilstaan

Magazine. vol onmisbare informatie. 4 Startkabaal 10 Verslag Social Event 2008 12 Bedrijfsfilosofie 15 Nieuwe klanten werven 23 Optrekken en stilstaan vol onmisbare informatie Magazine NOVEMBER 2008 In deze editie 4 Startkabaal 10 Verslag Social Event 2008 12 Bedrijfsfilosofie 15 Nieuwe klanten werven 23 Optrekken en stilstaan Magazine Colofon Uitgever

Nadere informatie

EENDRACHT. De Eendracht is weer thuis! In dit nummer: De zee vormt karakters. de geschiedenis van de Eendracht. Maritime Experience Day

EENDRACHT. De Eendracht is weer thuis! In dit nummer: De zee vormt karakters. de geschiedenis van de Eendracht. Maritime Experience Day EENDRACHT m a g a z i n e In dit nummer: De zee vormt karakters de geschiedenis van de Eendracht Maritime Experience Day De Eendracht is weer thuis! Nummer 228 - voorjaar 2010 Doelstelling: De stichting

Nadere informatie

DEEL 1. BOUWSTEEN 2 Theorie Je Gedachten. 2015 Monique van Dam DEEL 1: YOU

DEEL 1. BOUWSTEEN 2 Theorie Je Gedachten. 2015 Monique van Dam DEEL 1: YOU DEEL 1 1 BOUWSTEEN 2 Theorie Je Gedachten BOUWSTEEN 2 Je Gedachten Inhoud 2 Introductie bouwsteen 2: Gedachten 3 ANDERS denken 4 Wist je dat? 5 2 Ezelsbruggetjes 10 Nieuwe kansen 12 Van toen naar nu 14

Nadere informatie

In tien stappen naar een eigen bedrijf

In tien stappen naar een eigen bedrijf In tien stappen naar een eigen bedrijf Zaanse succesverhalen ter inspiratie 2 Voorwoord Elk jaar starten veel mensen een eigen onderneming. Dat doen ze met passie en vanuit de behoefte aan vrijheid en

Nadere informatie

F T (010) 511 23 79 99 46. I www.lamens.nl. Sinds 1972!

F T (010) 511 23 79 99 46. I www.lamens.nl. Sinds 1972! Sportief onderweg i f s met Lamens! L Cas Automobielbedrijf Cas Lamens BV 2650 Rodenrijseweg AG Berk 57 l T 2650 (010) AG 5 Berkel 1 23 en 9 Rodenrijs F T (010) 511 23 79 99 46 IF www (010) 511 79 s 46

Nadere informatie

Presentatiegids 14/15

Presentatiegids 14/15 Presentatiegids 14/15 Nederlands eerste satellietwinkel Van Hunen wijst u de weg! Satelliet Digitenne Radio LCD TV Van Hunen - Bakkerstraat 17 3882 AA Putten - Telefoon 0341 355466 h.van.hunen@vanhunen.nl

Nadere informatie

19 e jaargang 4 e editie 2006 DE TRIANGEL

19 e jaargang 4 e editie 2006 DE TRIANGEL 19 e jaargang 4 e editie 2006 DE TRIANGEL 2 Colofon: Redactie: Distributie: Marjan Coopmans 0492 342428 Lia Kapteijn 0492 342509 Helmy van Dijk 0492 340948 Elly Joosten 0492 342555 Hilde van Dijk 0492

Nadere informatie

Colofon. Algemeen 1. Kaagnieuws 581

Colofon. Algemeen 1. Kaagnieuws 581 Algemeen 1 Colofon Verenigingsorgaan van Koninklijke Watersportvereniging De Kaag, opgericht 14 oktober 1910. Postadres: Postbus 3, 2360 AA Warmond. Havenkantoor/secretariaat Kaagstraat 1, 2361 KM Warmond

Nadere informatie

HANDBOEK. JEUGDZEILEN CATAMARAN Alles wat je moet weten, van beginner tot gevorderde

HANDBOEK. JEUGDZEILEN CATAMARAN Alles wat je moet weten, van beginner tot gevorderde HANDBOEK JEUGDZEILEN CATAMARAN Alles wat je moet weten, van beginner tot gevorderde Versie 2013 "Catamaranvaren is rock & rollen op het water" WELKOM BIJ HET JEUGDZEILEN Sinds 2008 heeft Catclub Zeeland

Nadere informatie

13 e RAP. 2GETTHERE ARNHEM. Januari t/m juni 2015. ichange.uchange.wechange.

13 e RAP. 2GETTHERE ARNHEM. Januari t/m juni 2015. ichange.uchange.wechange. 13 e RAP. 2GETTHERE ARNHEM Januari t/m juni 2015 ichange.uchange.wechange. Inhoud INLEIDING 3 RESULTATEN 4 SPECIFIEKE INFORMATIE OVER JONGEREN MET EN ZONDER STARTKWALIFICATIE 4 AANVULLENDE INFORMATIE 4

Nadere informatie