JEUGDZEILEN KZVW. Praktijk en theorie. Jeudzeilopleiding Kustzeilvereniging Wassenaar

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "JEUGDZEILEN KZVW. Praktijk en theorie. Jeudzeilopleiding Kustzeilvereniging Wassenaar"

Transcriptie

1 JEUGDZEILEN KZVW Praktijk en theorie 1. Catamaran zeilklaar maken 2. Hijsen en strijken van de zeilen 3. Stand en bediening van de fok 4. Overstag gaan als fokkenist 1. Stand en bediening van het grootzeil 2. Stuurbediening oploeven en afvallen 3. Overstag gaan als stuurman 4. Gijpen als fokkenist 5. Opkruisen 6. Trapeze staan als fokkenist 7. Samenwerking stuurman en fokkenist 1. Wegvaren van het strand als fokkenist 2. Aankomen op het strand als fokkenist 3. Sturen, roer en zwaardbediening 4. Opvangen van windvlagen 5. Gijpen als stuurman 6. Omslaan en weer rechtzetten als fokkenist 7. Een in de winds punt bezeilen 1. Wegvaren van het strand als stuurman 2. Aankomen op het strand als stuurman 3. Overstag als stuurman met deinzen 4. Afkruisen 5. Gijpen vermijden 6. Gewichtsverdeling 7. Bijliggen 1. Omslaan en weer rechtzetten als stuurman 2. Man over Boord situatie 3. Aanvarings-/achtergrondspeiling maken 4. Trapeze staan als stuurman 5. Samenwerking stuurman en fokkenist

2 Jeugdzeilopleiding Kustzeilvereniging Wassenaar De diploma s voor het jeugdzeilen (Jz) zijn onderverdeeld in vijf kzvw s. Wanneer een jeugdzeiler de vijf niveau s heeft gehaald dan kan hij zelfstandig met een catamaran zeilen. De praktijk en theorie van het Jz 1 vormt de opstap voor de jeugdzeiler om als fokkenist mee te gaan op een catamaran. De jeugdzeiler kan onder gunstige omstandigheden (regelmatige wind t/m 3 Beaufort) als bemanning mee op een catamaran. De praktijk en theorie van het Jz 2 vormt de basis om onder begeleiding met een catamaran te zeilen. De jeugdzeiler kan nu als volwaardig fokkenist mee op een catamaran. De jeugdzeiler kan onder gunstige omstandigheden (regelmatige wind t/m 3 Beaufort) onder begeleiding met een catamaran zeilen. De praktijk en theorie van het Jz 3 vormt de basis om onder begeleiding als stuurman op een catamaran te varen. De jeugdzeiler kent nu alle basisvaardigheden van het catamaran zeilen. De jeugdzeiler kan onder gunstige omstandigheden (regelmatige wind t/m 3 Beaufort) onder begeleiding als stuurman met een catamaran zeilen. De praktijk en theorie van het Jz 4 vormt de basis om zelfstandig met een catamaran te zeilen. Naast het zelfstandig zeilen met de catamaran kent de jeugdzeiler nu ook een aantal bijzondere verrichtingen. De jeugdzeiler kan onder gunstige omstandigheden (regelmatige wind t/m 4 Beaufort) zelfstandig met een catamaran zeilen. De praktijk en theorie van het Jz 5 vormt de basis om nu zelfstandig met een catamaran te gaan zeilen waarbij alle bijzondere verrichtingen ook in de praktijk zijn toegepast. De jeugdzeiler kan onder redelijke omstandigheden (regelmatige wind t/m 5 Beaufort) zelfstandig met een catamaran zeilen. Beoordeling De beoordeling van de jeugdzeiler kan in onderdelen worden afgenomen. Zodra de jeugdzeiler het betreffende onderdeel beheerst kan dit afgetekend worden. Wanneer alle praktijkonderdelen en theorie zijn afgetekend, dan ontvangt de jeugdzeiler automatisch het diploma. De jeugdzeiler mag voor twee diploma s praktijkonderdelen aftekenen. Dit houdt in dat wanneer de jeugdzeiler voor het eerste niveau het diploma nog niet is behaald, er wel al voor het tweede niveau praktijkonderdelen mogen worden afgetekend. Het kan echter nooit voorkomen dat een hoger diploma gehaald wordt zonder een eerder diploma al te hebben. Een beginnend Jeugdzeiler wordt door de Hoofdinstructeur ingeschaald op een bepaald niveau. Lagere diploma s worden automatisch toegekend als blijkt dat de Jeugdzeiler aan het ingeschaalde niveau voldoet.

3 Jeugdzeilen De praktijk en theorie van het Jz 1 e niveau vormet de opstap voor de jeugdzeiler om als fokkenist mee te gaan op een catamaran. De jeugdzeiler kan onder gunstige omstandigheden (regelmatige wind t/m 3 Beaufort) als bemanning mee op een catamaran. Praktijk 1. Catamaran zeilklaar maken 2. Hijsen en strijken van de zeilen 3. Stand en bediening van de fok 4. Overstag gaan als fokkenist Theorie Toelichting op de praktijk 1. Catamaran zeilklaar maken Catamaran zeilklaar maken op het strand: rompen afsluiten, controle verstaging, borgen controleren en inventaris compleet maken (zeil, fok, schoten). 2. Hijsen en strijken van de zeilen Hijsen van de zeilen met de catamaran (kop in de wind). Weten wat te doen wanneer de catamaran met gehesen zeilen even op het strand blijft liggen. Het strijken en opruimen van de zeilen en de catamaran nachtklaar maken. 3. Stand en bediening van de fok Een redelijke zeilstand aanhouden ten opzichte van windrichting en gewenste koers. 4. Overstag gaan als fokkenist Van aan de wind varend over de ene boeg draaien naar aan de wind over de andere boeg. Toelichting op de theorie Aangeven wat bedoeld wordt met de termen: bakboord, stuurboord, in de wind, aan de wind, halve wind, ruime wind, voor de wind, windroos, overstag gaan, object ronden. Van de catamaran de volgende onderdelen bij de juiste (eventueel Engelse) naam noemen: romp, mast, giek, roerblad, grootzijl, fok, fokkenschoot, grootschoot, joystick, trampoline. De volgende steken bij naam kennen en kunnen: halve steek, achtknoop, platte knoop, mastworp. Tevens de functie van deze knopen en steken kennen. Het belang kennen van: de weersverwachting en het vaarwater, het controleren van de catamaran, het dragen van goede kleding, zwemvest en schoeisel. Kennen van eigen grenzen en verantwoordelijkheden. Goed Zeemanschap: Altijd aanvaring vermijden.

4 Jeugdzeilen De praktijk en theorie van het Jz 3 vormt de basis om onder begeleiding als stuurman op een catamaran te varen. De jeugdzeiler kent nu alle basisvaardigheden van het catamaran zeilen. De jeugdzeiler kan onder gunstige omstandigheden (regelmatige wind t/m 3 Beaufort) onder begeleiding als stuurman met een catamaran zeilen. Praktijk 1. Stand en bediening van het grootzeil 2. Stuurbediening oploeven en afvallen 3. Overstag gaan als stuurman 4. Gijpen als fokkenist 5. Opkruisen 6. Trapeze staan als fokkenist 7. Samenwerking stuurman en fokkenist 8. Alle onderdelen Jz Theorie Toelichting op de praktijk 1. Stand en bediening van het grootzeil Een redelijke zeilstand kunnen aanhouden ten opzichte van windrichting en gewenste koers. 2. Stuurbediening oploeven en afvallen Redelijk kunnen oploeven en afvallen ten opzichte van windrichting en zeilstand. Het geven van overmatig roer vermijden. 3. Overstag gaan als stuurman Van hoog aan de wind varend over de ene boeg draaien naar hoog aan de wind over de andere boeg. De overstagmanoeuvre als stuurman kunnen uitvoeren. 4. Gijpen als fokkenist Van ruime wind over de ene boeg naar ruime wind over de andere boeg. De gijp manoeuvre als fokkenist kunnen uitvoeren. 5. Opkruisen Gebruik maken van de aan de windse koersen om een bovenwinds gelegen punt te bezeilen. 6. Trapeze staan als fokkenist Op een juiste wijze en zonder verlies van de juiste zeilstand van de fok in de trapeze gaan staan. 7. Samenwerking stuurman en fokkenist De catamaran moet duidelijk samen gevaren worden. Samenwerking en communicatie tussen de stuurman en fokkenist moet vooral te zien zijn bij manoeuvres als gijpen en overstag gaan.

5 Toelichting op de theorie Aangeven wat bedoeld wordt met de termen: bakboord, stuurboord, in de wind, aan de wind, halve wind, ruime wind, voor de wind, windroos, overstag gaan, object ronden, hoge- en lage zijde, loef- en lijzijde, oploeven, afvallen, gijpen, opkruisen. Van de catamaran de volgende onderdelen bij de juiste (eventueel Engelse) naam noemen: romp, mast, giek, roerblad, grootzijl, fok, fokkenschoot, grootschoot, joystick, trampoline, harp, crossbar (tillerbar), trapeze, achterlijk, voorlijk, onderlijk, voorlijkstrekker (neerhaler). De volgende steken bij naam kennen en kunnen: halve steek, achtknoop, platte knoop, mastworp, schootsteek. Een lijn op de juiste manier opschieten. Een lijn goed beleggen op een kikker. Tevens de functie van deze knopen en steken kennen. Het belang kennen van: de weersverwachting en het vaarwater, het controleren van de catamaran, het dragen van goede kleding, zwemvest en schoeisel. Kennen van eigen grenzen en verantwoordelijkheden. Reglementen van. Bakboord en stuurboord voorrangsregel en loef wijkt voor lij. Jeugdzeilen De praktijk en theorie van het Jz 3 vormt de basis om onder begeleiding als stuurman op een catamaran te varen. De jeugdzeiler kent nu alle basisvaardigheden van het catamaran zeilen. De jeugdzeiler kan onder gunstige omstandigheden (regelmatige wind t/m 3 Beaufort) onder begeleiding als stuurman met een catamaran zeilen. Praktijk 1. Wegvaren van het strand als fokkenist 2. Aankomen op het strand als fokkenist 3. Sturen, roer en zwaardbediening 4. Opvangen van windvlagen 5. Gijpen als stuurman 6. Omslaan en weer rechtzetten als fokkenist 7. Een in de winds punt bezeilen 9. Alle onderdelen Jz Theorie Toelichting op de praktijk 1. Wegvaren van het strand als fokkenist Bij het wegvaren de andere boten en recreanten niet hinderen. Als wegvaren niet mogelijk is, moet de catamaran verhaald worden naar een plaats waar dat wel mogelijk is. Het verhalen op een handige manier doen. Wegvaren over de grootste hoek van de catamaran met het strand. Weten wat te doen als fokkenist tijdens het wegvaren.

6 2. Aankomen op het strand als fokkenist Bij het aankomen op een aangegeven plaats moet er een juiste snelheidsregeling zijn. Tijdens het aankomen op het strand moet sprake zijn van een goede gewichtsverdeling. Weten wat te doen als fokkenist tijdens het aankomen. 3. Sturen, roer en zwaardbediening Constant sturen ten opzichte van windrichting en zeilstand. Het geven van overmatig roer vermijden. Roeren en zwaarden kunnen steken. 4. Opvangen en gebruiken van windvlagen Bij het invallen van een vlaag met behulp van het eigen gewicht van de bemanning de catamaran stabiel houden. Zonodig dient de schoot gevierd te worden zodat de hellingshoek van de catamaran niet te groot wordt. Weten waarvoor een windvlaag gebruikt kan worden. 5. Gijpen als stuurman Van ruime wind over de ene boeg naar ruime wind over de andere boeg. De gijp manoeuvre als stuurman kunnen uitvoeren. 6. Omslaan en weer rechtzetten als fokkenist De catamaran in een oefensituatie laten omslaan. Na het omslaan, voorkomen dat de boot doorslaat en de mast daardoor in de grond komt. Als de catamaran is omgeslagen weten wat te doen als fokkenist om de catamaran op een juiste en gecontroleerde manier weer recht te zetten.

7 7. Een in de winds punt bezeilen Aan de wind varend over de ene boeg naar aan de wind varen over de andere boeg en al doende een bovenwinds punt bezeilen. In de slagen dient steeds hoog aan de wind gezeild te worden. Bij de laatste slag moet een dwarspeiling het juiste moment van overstag gaan bepalen, zodat het te bezeilen punt niet in grote mate 'overzeild' wordt. De catamaran moet duidelijk samen gevaren worden. Samenwerking en communicatie tussen de bemanningsleden moet vooral te zien zijn bij: manoeuvres als gijpen en overstag gaan, omslaan en rechtzetten, het wegvaren en aankomen op strand. Toelichting op de theorie Aangeven wat bedoeld wordt met de termen: bakboord, stuurboord, in de wind, aan de wind, halve wind, ruime wind, voor de wind, windroos, overstag gaan, object ronden, hoge- en lage zijde, loef- en lijzijde, oploeven, afvallen, gijpen, opkruisen, bovenlangs en onderlangs, bezeild, overzeild, korte slag, lange slag. Van de catamaran de volgende onderdelen bij de juiste (eventueel Engelse) naam noemen: romp, mast, giek, roerblad, grootzijl, fok, fokkenschoot, grootschoot, joystick, trampoline, harp, crossbar (tillerbar), trapeze, achterlijk, onderlijk, voorlijk, voorlijkstrekker (neerhaler), val, beam, tell-tales, zeillat en zeillathoes, overloop (traveller), oprichtlijn. De volgende steken bij naam kennen en kunnen: halve steek, achtknoop, platte knoop, mastworp, schootsteek, paalsteek. Een lijn op de juiste manier opschieten. Een lijn goed beleggen op een kikker. Tevens de functie van deze knopen en steken kennen. Het belang kennen van: de weersverwachting en het vaarwater, stroom, het controleren van de catamaran, het dragen van goede kleding, zwemvest en schoeisel. Kennen van eigen grenzen en verantwoordelijkheden. Reglementen van. Oplopende vaartuigen. Jeugdzeilen De praktijk en theorie van het Jz 4 vormt de basis om zelfstandig met een catamaran te zeilen. Naast het zelfstandig zeilen met de catamaran kent de jeugdzeiler nu ook een aantal bijzondere verrichtingen. De jeugdzeiler kan onder gunstige omstandigheden (regelmatige wind t/m 4 Beaufort) zelfstandig met een catamaran zeilen. Praktijk 1. Wegvaren van het strand als stuurman 2. Aankomen op het strand als stuurman 3. Overstag als stuurman met deinzen 4. Afkruisen 5. Gijpen vermijden 6. Gewichtsverdeling 7. Bijliggen 9. Alle onderdelen Jz

8 Theorie 6. Onderkoeling Toelichting op de praktijk 1. Wegvaren van het strand als stuurman Bij het wegvaren andere boten en recreanten niet hinderen. Als wegvaren niet mogelijk is, moet de catamaran verhaald worden naar een plaats waar dat wel mogelijk is. Dit handig doen. Wegvaren van de catamaran van het strand. Weten wat te doen als stuurman en de fokkenist instrueren tijdens het wegvaren. 2. Aankomen op het strand als stuurman Bij het aankomen op een aangegeven plaats moet er een juiste snelheids-regeling zijn. Tijdens het aankomen op het strand moet sprake zijn van een goede gewichtsverdeling. Weten wat te doen als stuurman en de fokkenist instrueren tijdens het aankomen. 3. Overstag als stuurman met deinzen Van hoog aan de wind varend over de ene boeg draaien naar hoog aan de wind over de andere boeg. Bij voorkeur overstag gaan zonder deinzen. Als deinzen niet voorkomen kan worden, dit onderkennen. Gebruik maken van deinzen, zodat de overstag manoeuvre alsnog plaats kan vinden. 4. Afkruisen Goed gebruik maken van de ruime windse koersen om naar een benedenwinds gelegen punt te zeilen. 5. Gijpen vermijden Als de omstandigheden het noodzakelijk maken, moet gijpen vermeden worden. Gijpen voorkomen door oploeven, overstag gaan en daarna afvallen tot de gewenste koers. De term stormrondje kennen. 6. Gewichtsverdeling De juiste positie op de catamaran kiezen zodat het gewicht van de bemanning de boot in dwars- en lengterichting stabiel houdt, al dan niet gebruik makend van de trapeze.7. Het geven van maximale roeruitslag naar loef behouden, grootschoot vieren en de fok enigszins laten killen/aanhouden. Zorgen voor een gewichtsverdeling zodanig dat de catamaran stabiel blijft. De catamaran moet duidelijk samen gevaren worden. Er moet sprake zijn van goede onderlinge communicatie. Samenwerking tussen de bemanningsleden moet vooral te zien zijn bij manoeuvres als gijpen en overstag gaan, de gewichtstrim tijdens het varen, bij het wegvaren en aankomen op strand. Toelichting op de theorie Aangeven wat bedoeld wordt met de termen: bakboord, stuurboord, in de wind, aan de wind, halve wind, ruime wind, voor de wind, windroos, overstag gaan, object ronden, hoge en lage zijde, loef- en lijzijde, oploeven, afvallen, gijpen, opkruisen, bovenlangs en onderlangs, bezeild, overzeild, korte slag, lange slag, bijliggen, afkruisen, werking tell-tales. Van de catamaran de volgende onderdelen bij de juiste (eventueel Engelse) naam noemen: romp, mast, giek, roerblad, grootzijl, fok, fokkenschoot, grootschoot,

9 joystick, trampoline, harp, crossbar (tillerbar), trapeze, achterlijk, onderlijk, voorlijk, voorlijkstrekker (neerhaler), val, beam, tell-tales, zeillat en zeillathoes, overloop (traveller), oprichtlijn, halshoek, schoothoek, tophoek, verstaging, voorstag, zijstag, zwaard. De volgende steken bij naam kennen en kunnen: halve steek, achtknoop, platte knoop, mastworp (op twee manieren), schootsteek, paalsteek. Een lijn op de juiste manier opschieten. Een lijn goed beleggen op een kikker. Tevens de functie van deze knopen en steken kennen. Het belang kennen van: de weersverwachting en het vaarwater, stroom, het controleren van de catamaran, van het dragen van goede kleding, zwemvest en schoeisel. Kennen van eigen grenzen en verantwoordelijkheden. Reglementen van niveau. Tijdig uitwijken. 6. Onderkoeling Het onderkennen van onderkoeling. Jeugdzeilen De praktijk en theorie van het Jz 5 vormt de basis om nu zelfstandig met een catamaran te gaan zeilen waarbij alle bijzondere verrichtingen ook in de praktijk zijn toegepast. De jeugdzeiler kan onder redelijke omstandigheden (regelmatige wind t/m 5 Beaufort) zelfstandig met een catamaran zeilen. Praktijk 1. Omslaan en weer rechtzetten als stuurman 2. Man over Boord situatie 3. Aanvarings-/achtergrondspeiling maken 4. Trapeze staan als stuurman 5. Samenwerking stuurman en fokkenist 6. Alle onderdelen Jz Theorie 6. Weersinvloeden Toelichting op de praktijk 1. Omslaan en weer rechtzetten als stuurman De catamaran in een oefensituatie laten omslaan. Na het omslaan, voorkomen dat de boot doorslaat en de mast daardoor in de grond komt. Als de catamaran is omgeslagen weten wat te doen als stuurman om de catamaran op een juiste en gecontroleerde manier weer recht te zetten. 2. Man over Boord situatie De manoeuvre Man over Boord beheersen. De keuze van de te volgen methode om iemand terug aan boord te halen is afhankelijk van de omstandigheden (wind, golfslag, ervaring bemanningsleden). De stuurman neemt het initiatief en elk lid van de bemanning krijgt een taak toegewezen. 3. Aanvarings-/achtergrondspeiling maken Vaststellen of er gevaar voor aanvaring zal ontstaan bij kruisende koersen. Dit kan

10 gedaan worden door tijdig inschatten van koers en snelheid van het eigen schip en van de andere boot en/of door een peiling te nemen op de achtergrond. 4. Trapeze staan als stuurman Op een juiste wijze en zonder verlies van de juiste zeilstand van het grootzeil en zonder koersverlies in de trapeze gaan staan. 5. Samenwerking stuurman en fokkenist De catamaran moet duidelijk samen gevaren worden. Er moet sprake zijn van goede onderlinge communicatie. Samenwerking tussen de bemanningsleden moet vooral te zien zijn bij manoeuvres als gijpen en overstag gaan, de gewichtstrim tijdens het varen, bij het afvaren en aankomen en het rechtzetten van de catamaran. Toelichting op de theorie Aangeven wat bedoeld wordt met de termen: bakboord, stuurboord, in de wind, aan de wind, halve wind, ruime wind, voor de wind, windroos, overstag gaan, object ronden, hoge en lage zijde, loef- en lijzijde, oploeven, afvallen, gijpen, opkruisen, bovenlangs en onderlangs, bezeild, overzeild, korte slag, lange slag, bijliggen, afkruisen, werking telltales, duiken, verlijeren, knijpen, killen van het zeil, twist en kissing the water. Van de catamaran de volgende onderdelen bij de juiste (eventueel Engelse) naam noemen: romp, mast, giek, roerblad, grootzijl, fok, fokkenschoot, grootschoot, joystick, trampoline, harp, crossbar (tillerbar), trapeze, achterlijk, onderlijk, voorlijk, voorlijkstrekker (neerhaler), val, beam, tell-tales, zeillat en zeillathoes, overloop (traveller), oprichtlijn, halshoek, schoothoek, tophoek, verstaging, voorstag, zijstag, zwaard, diamantverstaging, bridle, dolphin-striker. De volgende steken bij naam kennen en kunnen: halve steek, achtknoop, platte knoop, mastworp (op twee manieren), schootsteek, paalsteek, gedubbelde achtlus. Een lijn op de juiste opschieten. Een lijn goed beleggen op een kikker. Tevens de functie van deze knopen en steken kennen. Het belang kennen van: de weersverwachting en het water, stroom en getijden, het controleren van de catamaran, het dragen van goede kleding, zwemvest en schoeisel. Kennen van eigen grenzen en verantwoordelijkheden.

11 Reglementen van. Motorschip wijkt voor zeilschip. 6. Weersinvloeden Het interpreteren van het weerbericht met betrekking tot de veiligheid van het catamaran varen, mede gelet op de eigen vaardigheid en het vaargebied. Het tijdig herkennen van voortekenen en passend reageren bij plotselinge weersomslagen zoals onweer en zware windvlagen.

Inhoudsopgave hoofdstuk 3 Zwaardboot

Inhoudsopgave hoofdstuk 3 Zwaardboot Inhoudsopgave hoofdstuk 3 Zwaardboot Inhoudsopgave hoofdstuk 3 Zwaardboot... 1 3.0 Algemeen diploma Zwaardboot... 2 3.1 Richtlijnen voor toetsing... 3 3.2 Boot en uitrusting... 4 3.3 Diploma Zwaardboot

Nadere informatie

Inhoudsopgave hoofdstuk 5 Kielboot

Inhoudsopgave hoofdstuk 5 Kielboot Inhoudsopgave hoofdstuk 5 Kielboot Handboek Opleidingen 2011 Hoofdstuk 5 5.0 Algemeen diploma Kielboot... 2 5.1 Richtlijnen voor toetsing... 3 5.2 Boot en uitrusting... 4 5.3 Diploma Kielboot I... 5 5.3.1

Nadere informatie

Kielboot (versie 2012)

Kielboot (versie 2012) Eisen Kielboot Kielboot (versie 2012) 1 Betreft de eisen zoals beschreven in het Handboek Opleidingen 2011 van de CWO. Hoofdstuk 5 gaat over de eisen voor Kielboot opgesteld in januari 2011. Bij deze uitgave

Nadere informatie

Cursus FJ Uitgave 2.0 DWSV. Lesprogramma Flying Junior DWSV

Cursus FJ Uitgave 2.0 DWSV. Lesprogramma Flying Junior DWSV Lesprogramma Flying Junior DWSV 1 Lijst met onderdelen van de FJ De volgende onderdelen van de FJ moeten benoemd kunnen worden 1 Fok 2 Fokkeschoot 3 Fokkeschootklemmen 4 Fokkeval 5 Leuvers 6 Giek 7 Grootzeil

Nadere informatie

HANDBOEK. JEUGDZEILEN CATAMARAN Alles wat je moet weten, van beginner tot gevorderde

HANDBOEK. JEUGDZEILEN CATAMARAN Alles wat je moet weten, van beginner tot gevorderde HANDBOEK JEUGDZEILEN CATAMARAN Alles wat je moet weten, van beginner tot gevorderde Versie 2013 "Catamaranvaren is rock & rollen op het water" WELKOM BIJ HET JEUGDZEILEN Sinds 2008 heeft Catclub Zeeland

Nadere informatie

CWO 1. Optimist WSV De Ank. Dit boek is van:

CWO 1. Optimist WSV De Ank. Dit boek is van: CWO 1 Optimist WSV De Ank Dit boek is van: 1 Inhoud Wat moet je eigenlijk leren?... 3 Theorie:... 3 Praktijk... 3 Deel 1 Theorie Schiemanswerk... 5 Zeiltermen... 9 Onderdelen... 11 Veiligheid... 12 Reglementen...

Nadere informatie

Zeilles geven. Opleiding Kielbootinstructeur 2 en 3. Versie 0.6 2014 In ontwikkeling. ûlepannezeilvakanties. watersport voor iedereen

Zeilles geven. Opleiding Kielbootinstructeur 2 en 3. Versie 0.6 2014 In ontwikkeling. ûlepannezeilvakanties. watersport voor iedereen Zeilles geven Opleiding Kielbootinstructeur 2 en 3 Versie 0.6 2014 In ontwikkeling ûlepannezeilvakanties watersport voor iedereen 2 De Ûlepanne Zeilles geven in de Polyvalk Ik kwam hier om te leren zeilen

Nadere informatie

Inhoudsopgave hoofdstuk 9 Roeien

Inhoudsopgave hoofdstuk 9 Roeien Inhoudsopgave hoofdstuk 9 Roeien Handboek Opleidingen 2005 Hoofdstuk 9 Inhoudsopgave hoofdstuk 9 Roeien... 2 9.0 Algemeen diploma Roeien... 3 9.1 Richtlijnen voor toetsing... 4 9.2 Eisen aan schip en uitrusting...

Nadere informatie

Inhoudsopgave hoofdstuk 10 Buitenboordmotor

Inhoudsopgave hoofdstuk 10 Buitenboordmotor Inhoudsopgave hoofdstuk 10 Buitenboordmotor 10.0 Algemeen diploma Buitenboordmotor... 2 10.1 Richtlijnen voor toetsing... 3 10.2 Schip en uitrusting... 4 10.3 Diploma Buitenboordmotor I/II... 5 10.3.1

Nadere informatie

Eisen. Buitenboordmotor. (versie 2012)

Eisen. Buitenboordmotor. (versie 2012) Eisen Buitenboordmotor (versie 2012) 1 Betreft de eisen zoals beschreven in het Handboek Opleidingen 2011 van de CWO. Hoofdstuk 10 gaat over de eisen voor buitenboordmotor opgesteld in januari 2011. Aanbevolen

Nadere informatie

Handboek Optimist zeilen. Van...

Handboek Optimist zeilen. Van... Handboek Optimist zeilen Van... Hee Dolfijn! Voor je ligt jouw boekje over het zeilen in de Oppi s bij Christofoor Zwolle. Als je dit boekje helemaal uit hebt, en alles kunt, wat hier in staat, kun je

Nadere informatie

Handleiding Bottervaren. Deel 1 Maat. www.huizerbotters.nl

Handleiding Bottervaren. Deel 1 Maat. www.huizerbotters.nl Handleiding Bottervaren Deel 1 Maat www.huizerbotters.nl Inhoudsopgave Deel 1: 1 Voorwoord... 3 2 De rol van de Maat... 4 3 Gastheerschap van de Maat... 4 4 Veiligheid... 4 5 Benaming Botteronderdelen

Nadere informatie

Waterrecreatie Vereniging Het Twiske

Waterrecreatie Vereniging Het Twiske Voorwoord Met veel inspiratie maar vooral ook transpiratie is het gelukt. Het handboek voor instructeurs is geboren en zie daar het resultaat: een eerste versie van de handleiding die bewijst dat zeilles

Nadere informatie

Handleiding. Bottervaren

Handleiding. Bottervaren Handleiding Bottervaren VN-66 1 Inhoudsopgave: Pag. PRINCIPES VAN HET ZEILEN 4 - Stand van de zeilen 4 - De zwaarden 5 - Loef- en lijgierigheid, roerdruk BENAMINGEN TUIGONDERDELEN 6 - Zeilen algemeen 7

Nadere informatie

Handleiding Bottervaren. Deel 2 Schipper. www.huizerbotters.nl

Handleiding Bottervaren. Deel 2 Schipper. www.huizerbotters.nl Handleiding Bottervaren Deel 2 Schipper www.huizerbotters.nl Inhoudsopgave Deel 2: 1 Voorwoord... 3 2 De rol van de Schipper... 4 2.1 Afgelasten van een tocht... 4 3 Gastheerschap van de Schipper... 4

Nadere informatie

Handleiding Max Fun 25.

Handleiding Max Fun 25. Handleiding Max Fun 25. Deze handleiding is opgezet om snel de Max Fun 25 te leren kennen, en is gericht aan zowel beginnende en min-of-meer ervaren Max Fun zeilers. Het zou zonde zijn om elke keer opnieuw

Nadere informatie

De Vliegende Hollander - Een zelfstandig varende robot-zeilboot

De Vliegende Hollander - Een zelfstandig varende robot-zeilboot De Vliegende Hollander - Een zelfstandig varende robot-zeilboot Willem Melching 26 januari 2012 N.B. Klik op het plaatje voor een filmpje Willem Melching Valeriusstraat 202 1075GJ Amsterdam willem.melching@gmail.com

Nadere informatie

Woordenlijst Traditionele Klippers

Woordenlijst Traditionele Klippers Woordenlijst Traditionele Klippers aap bakstag berghout bezaan boeisel bokkepoot bolder boom bottelloef buikdenning deklast denneboom dirk fok(stagfok) fokkeloet gaffel gaffeltopzeil gangboord grootzeil

Nadere informatie

Knooppunten Maas en de grote rivieren

Knooppunten Maas en de grote rivieren 4 a 2011 S G R A V E N H A G EZ O E T E R M E E R Knooppunten Maas en de grote rivieren D E L F T V L A A R D I N G E N S C H I E D A M G O U D A E D E A R N H E M E L D E N 16 D O E T I N C H E M W I

Nadere informatie

Instructieboek voor de Zeekadet Zeekadetkorps Willem Ruys 17-Okt-2011

Instructieboek voor de Zeekadet Zeekadetkorps Willem Ruys 17-Okt-2011 INHOUD 1 Het instructieboek 20 1.1 Inleiding 20 1.1 Wat wordt er verwacht van een Zeekadet? 21 1.2 De opleidingen 23 2 Opleiding Zeekadet der derde klasse 50 2.1 Inhoud van de opleiding 50 2.2 Het Zeekadetkorps

Nadere informatie

Colofon: Copyright 2005 Concept, tekst en beeldredactie: Infostroom / Hans Buitelaar Opmaak: Frenz.nl

Colofon: Copyright 2005 Concept, tekst en beeldredactie: Infostroom / Hans Buitelaar Opmaak: Frenz.nl 2: Inhoud 3 Inleiding 4 Welk type boot? 5 Zes veel voorkomende types plezierjachten 6 Verklarende woordenlijst bij scheepstermen 7 Financieringsvormen 8 Vaargebied en uitrustingsnivo 9 CE-keurmerk en categorieën

Nadere informatie

TUIG EN UITRUSTING VOOR LANGE TOCHTEN EN CIRCUMNAVIGATIE. Ook voor kortere tochten op de Noordzee. Door Kapitein Jaap Stengs.

TUIG EN UITRUSTING VOOR LANGE TOCHTEN EN CIRCUMNAVIGATIE. Ook voor kortere tochten op de Noordzee. Door Kapitein Jaap Stengs. TUIG EN UITRUSTING VOOR LANGE TOCHTEN EN CIRCUMNAVIGATIE. Ook voor kortere tochten op de Noordzee. Door Kapitein Jaap Stengs. Dit is een eenvoedige opsomming van zaken, sommigen vond ik in de praktijk

Nadere informatie

Varen doe je samen! Op de Nederlandse binnenwateren

Varen doe je samen! Op de Nederlandse binnenwateren Varen doe je samen! Op de Nederlandse binnenwateren 1 De belangrijkste voorrangsregels op binnenwater Kleine schepen (tot 20 meter lengte) verlenen altijd voorrang aan grote schepen (langer dan 20 meter),

Nadere informatie

Bijvoegsel van de Nederlandse Staatscourant van van woensdag 24 maart 1999, nr. 58

Bijvoegsel van de Nederlandse Staatscourant van van woensdag 24 maart 1999, nr. 58 Bijvoegsel van de Nederlandse Staatscourant van van woensdag 24 maart 1999, nr. 58 Nr. 5 UITSPRAAK van de Raad voor de Scheepvaart inzake het aan de grond lopen en vervolgens in aanvaring komen van het

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument Hypotheken;

Dienstverleningsdocument Hypotheken; Steijvers & Korsten Assurantiën BV Stationsstraat 7a 6093 BJ HEYTHUYSEN 0475 49 77 39 info@steijvers-korsten.nl www.steijvers-korsten.nl Dit document laat zien wat wij voor u kunnen betekenen bij het inwinnen

Nadere informatie

Handleiding Vaardigheidsinsignes scouts

Handleiding Vaardigheidsinsignes scouts Handleiding Vaardigheidsinsignes scouts Voorwoord Er is een nieuw spelaanbod voor scouts, dat je onder andere kunt vinden in de Scoutsgids, een boek met verhalen, fotostrips en leuke opdrachten voor scouts

Nadere informatie

ALGEMEEN EN BEPERKT STUURBREVET 17 mei 2014

ALGEMEEN EN BEPERKT STUURBREVET 17 mei 2014 Scheepvaartcontrole City atrium Vooruitgangstraat 56 1210 russel LGEMEEN EN EPERKT STUURREVET 17 mei 2014 Opmerking: Tenzij anders vermeld hebben de vragen betrekking op het PS. Vragen 1-5 In de tabel

Nadere informatie

Handen aan de boot. Onderwerpen

Handen aan de boot. Onderwerpen Handen aan de boot Onderwerpen Instructiemethoden Basisinstructie Veiligheid Roeitechniek Verbeterpunten Oefeningen Didactiek Het geven van feedback Het afstellen en tillen van het materiaal De eerste

Nadere informatie

Handen en voeten aan beoordelen. handreiking invoering beoordelingssysteem in het hbo

Handen en voeten aan beoordelen. handreiking invoering beoordelingssysteem in het hbo Handen en voeten aan beoordelen handreiking invoering beoordelingssysteem in het hbo Inleiding In de cao voor het Hoger Beroepsonderwijs hebben cao partijen afspraken vastgelegd over de invoering van

Nadere informatie

Veilig varen doen we samen

Veilig varen doen we samen 10 gouden tips voor roeiers Veilig varen doen we samen Roeien op de Geldersche IJssel, Neder-Rijn, Lek, Pannerdensch Kanaal, Twentekanalen, Zwarte Water, Zwolle-IJsselkanaal en Meppelerdiep Veilig roeien

Nadere informatie