De Columnist. Officieel orgaan van Columni - Vereniging van Alumni Communicatiekunde Rijksuniversiteit Groningen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "De Columnist. Officieel orgaan van Columni - Vereniging van Alumni Communicatiekunde Rijksuniversiteit Groningen"

Transcriptie

1 1 e jaargang, nummer 1 - mei 1998 verschijnt drie maal per jaar De Columnist Officieel orgaan van Columni - Vereniging van Alumni Communicatiekunde Rijksuniversiteit Groningen Van het bestuur Het huidige bestuur van Columni. Op de komende pagina s worden de leden aan je voorgesteld. Het bevorderen van de contacten tussen alumni van de opleidingen Communicatiekunde (voorheen CDV), de Vrije Variant met Communicatiekunde als zwaartepunt binnen ALS en de afstudeervariant (In- en Externe) Communicatie in Organisaties bij Nederlands. Ziehier het belangrijkste doel van Columni, zoals dat is vastgelegd in onze verenigingsstatuten. Een hele mond vol voor een vereniging die naast een contactorgaan voor afgestudeerden ook vooral een gezelligheidsvereniging wil zijn. Na onze oprichting in 1996 hebben we wat startproblemen gekend - dat is ook de reden waarom sommigen van jullie misschien het gevoel hebben niet helemaal waar voor je geld te krijgen - maar inmiddels staat alles stevig op de rails. Zoals je bij het Verenigingsnieuws achterop deze Columnist ziet, zijn we druk bezig met de voorbereidingen van een aantal leuke nieuwe activiteiten. Ook willen we een ledenlijst uitgeven, als voorloper op een almanak. Juridische voorschriften vereisen dat jullie daar schriftelijk toestemming voor geven. In dat kader kun je binnenkort een brief op je deurmat verwachten. Het huidige Columnibestuur bestaat overigens uit zes personen: Jeanette Aarnoutse, Wiep Hamstra (secretaris), Kees van der Mark, Cato van der Vlugt, Wim Vuijk (penningmeester) en ondergetekende. Op de volgende pagina s stellen we ons even voor. Namens het Columni-bestuur, Anneke Kok (voorzitter) Foto: Mirjam Spaans Inhoud Excursie Gasunie 2 Het instituut 3 Wat doe jij nou? 4 Enquête 5 Werk in uitvoering 7 Verenigingsnieuws 8 Redactioneel Dit is hem dan: de eerste Columnist. Het blad dat leden van Columni vanaf nu drie keer per jaar ontvangen. Wat kun je zoal verwachten in dit eerste nummer? Bijvoorbeeld een verslag van één van de eerste activiteiten van de vereniging, het bezoek aan de Gasunie. En een samenvatting van de resultaten van de enquête die vorig jaar onder Columni-leden is gehouden. Daarnaast zijn er in elke Columnist terugkerende rubrieken: een column door Perry ten Hoor, nieuws over de opleiding Communicatiekunde door Wim Vuijk en Wat doe jij nou?, waarin een afgestudeerde aan het woord is over zijn of haar werk. Op de achterpagina houden we je steeds op de hoogte van de verenigingsactiviteiten. Let bijvoorbeeld even op de data van de komende borrels in Groningen en de eerstkomende activiteit in Utrecht. Tot slot stelt het bestuur zich in dit eerste nummer op geheel eigen wijze aan jullie voor. De redactie 1 N U M M E R 1 - M E I D E C O L U M N I S T

2 Excursie Gasunie Columni op stap in een kunstig gebouw Wie de stad Groningen vanuit het zuiden nadert, ziet als eerste de contouren van twee suikerfabrieken en het hele bijzondere gebouw van Gasunie. Het kantoor van Nederlands aardgasdistribiteur is zo speciaal dat bezoekers in de rij staan voor een rondleiding. Zelfs met een dagelijks programma van rondleidingen waar voorlichtingspersoneel fulltime mee bezig is, duurt het nog minimaal een half jaar voor er tijd is voor zo n bezoek. Het was dan ook goed nieuws voor de leden van Columni dat er op 20 juni van het vorig jaar de mogelijkheid was voor een bezoek aan Gasunie. Een verslag. Foto: Kees van der Mark 2 Leden van Columni bewonderen het uitzicht vanuit de directiekamer van Gasunie. Anneke kok Ik heb een eigen bedrijf voor tekst- en communicatieadviezen, genaamd Comma 1991 De kern van alles Nee Gelukkig zijn cd: ERA Lekker eten Charles Groenhuysen Zo n twintig leden van Columni lieten zich rondleiden in het Gasunie-kantoor, een prachtig gebouw met een eigen verhaal. Dit verhaal werd verteld door een van de gidsen die Gasunie speciaal voor de rondleidingen in dienst heeft. Het gaat in dit verband te ver om haar hele verhaal en rondleiding te verslaan. Ik beperk me tot een aantal opvallende zaken. In de eerste plaats natuurlijk de manier waarop Gasunie de rondleidingen verzorgt. Dat doet Gasunie dus heel professioneel. Van maandag tot en met vrijdag staat een aantal gidsen klaar om een rondleiding te verzorgen. Ze zijn uniform gekleed en hebben een compleet en vast programma. Natuurlijk wordt de rondleiding ook met allerlei moderne hulpmiddelen ondersteund. Een audiovisuele presentatie, compleet met schuivende wanden, vertelt het verhaal van de gaswinning, -distributie en -verkoop. Een indrukwekkende presentatie die Columni-leden niet alleen vakmatig zal aanspreken. Architectuur Het meest opvallende aan het gebouw is natuurlijk de architectuur. Nadat in de tachtiger jaren de beslissing was genomen een nieuw onderkomen te bouwen voor alle medewerkers van Gasunie, moest eerst een plekje gevonden worden om te kunnen bouwen. In overleg met de stad Groningen werd uiteindelijk een goede plek gevonden aan de rand van het Stadspark aan de entree van de stad. Nadat de plek gevonden was, moest er een gebouw komen. Gasunie had voor het ontwerp daarvan een aantal uitgangspunten. In de eerste plaats moest het personeel zich thuisvoelen in het nieuwe gebouw. lees verder op pagina 6 Foto: Martine van der Mark D E C O L U M N I S T N U M M E R 1 - M E I

3 Het instituuto Onder de titel Het instituut zal ik regelmatig een bijdrage leveren aan de Columnist, een bijdrage waarin ontwikkelingen binnen de afdeling Taal en Communicatie en de opleiding Communicatiekunde centraal zullen staan. Het probleem is een beetje waar ik moet beginnen en - vooral - wat de oudstudenten willen weten over hun oude instituut. Een communicatiekundige die in februari 1998 is afgestudeerd is uiteraard beter op de hoogte van recentere ontwikkelingen dan iemand die, pakweg, in 1992 is afgestudeerd. Om over mijn 1986 maar te zwijgen. Laat ik dan maar beginnen met de belangrijkste zaken van dit jaar. Ten eerste, de opleiding Communicatiekunde heeft nu (dat wil zeggen, vanaf september 1997) een hoogleraar. Het gaat om mevrouw prof dr G. Redeker. Voordat zij hier hoogleraar werd was zij universitair hoofddocent Taalbeheersing aan de Vrije Universiteit en universitair docent en onderzoeker aan de Katholieke Universiteit Brabant (werkverband Tekstwetenschap). Zij is, na een studie psychologie in Göttingen (Duitsland), in 1986 aan de University of California (Berkeley, USA) gepromoveerd. Zij is in Nederland terechtgekomen via het Max-Planck-Institut für Psycholinguistik in Nijmegen. Haar onderzoeksbelangstelling is even-eens breed: samenhang in teksten en gesprekken, perspectief in taalgebruik, de werking van taalmiddelen om een niet-inhoudelijke boodschap over te brengen (zoals beleefdheid, subjectiviteit, persuasie). Ten tweede, het programma door Wim Vuijk Communicatiekunde is geheel geherprogrammeerd. Met ingang van het studiejaar kent het de volgende opbouw. Er is een basisjaar Communicatiekunde, waarin de theorievakken op het gebied van de verbale communicatie (zoals gespreksanalyse en tekstverwerking) opgenomen zijn, evenals inleidingen op het gebied van de drie specialisaties en een een vreemde-taal-gedeelte (14 punten). Dan volgt het specialisatiejaar. Er zijn drie specialisaties, te weten Organisationele Communicatie (voorheen interne en externe communicatie), Media en Computercommunicatie (m.a.w. medium-beïnvloeding van communicatie) en Interculturele Communicatie. Wie Interculturele Communicatie doet krijgt binnen een drietal colleges op een geïntegreerde wijze ook te maken met de vreemde taal. Bij de andere specialisaties is er dus geen vreemdetaal-component meer na het basisjaar. Het laatste jaar is het afstudeerjaar, waarin niet al te veel is veranderd: onderzoekscollege, stage scriptievoorbereiding (dat is dus wel nieuw) en scriptie, alsmede de bijvakruimte. Volgende keer kan ik wat meer vertellen over het programma, maar liever nog kom ik te weten wat de oud-studenten nog willen horen over het instituut of de opleiding. Dat kan via een brief, maar mailen is wellicht handiger: of Cato van der Vlugt Studieadviseur Communicatiekunde RUG 1988 Altijd en overal Hond, liefst groot Vier bloedjes van kinderen, tennis en lezen Film: Karakter Mijn dierbaren, de omgang met mijn studenten en natuurlijk Columni... Meryl Streep Oproep Misschien heb jij zelf ook ideeën over de verdere invulling van het blad. Neem dan gerust contact met ons op. Het post- en adres vind je in het colofon op pagina 8. Voor het volgende nummer zijn wij trouwens nog op zoek naar leden die een bijdrage willen leveren over een specifiek onderwerp: het Internet of Intranet. Want ook de Columnist kan er niet omheen. Het medium speelt immers een steeds grotere rol in ons vak. Vandaar een oproep aan iedereen die te maken heeft met het Internet in zijn of haar werk: denk je een interessant bijdrage te kunnen leveren, laat het ons dan even weten! 3 N U M M E R 1 - M E I D E C O L U M N I S T

4 Wat doe jij nou? 4 Pauline Nieuwenhuizen Afgestudeerd Augustus 1993 Studierichting Taalbeheersing Nederlands (Communicatie in Organisaties) Werk Hoofd Public Relations & Marketing aan de Hogeschool voor de Kunsten Utrecht (HKU) Lid/abonnee van Reclamekring Midden Nederland, Adformatie, Items, BLVD, Wafe, Sponsoring Vervolgcursussen NIMA A, Engels ( edit -cursus), opfriscursus Frans Jeanette Aarnoutse Marketingassistent bij Wolters- Noordhoff 1997 Is onontbeerlijk Kat (heb er 2: Pim en Kisha) Vrienden en sporten Film: As good as it gets Citroen en komkommer Thomas Acda Tijdens mijn laatste twee sollicitatiegesprekken gooide ik de koffie omver. Blijkbaar maakte het indruk, want ondanks dit onhandige gedrag, werd ik beide keren aangenomen. Al in het laatste jaar van mijn studie ben ik me gaan richten op studievoorlichting en studiekeuzeprocessen. Na mijn afstuderen heb ik meegewerkt aan een plan voor de restyling van het voorlichtingsmateriaal van de RUG. Mijn scriptie vormde de basis hiervoor. De RUG heeft na uitvoering van dit plan zelfs enkele prijzen in de wacht gesleept voor haar voorlichtingsmateriaal! Als hoofd van bureau PR/M van de HKU geef ik sinds een half jaar leiding aan negen mensen. In het begin was het nog wel eens moeilijk om leiding te geven aan een team waarin ik zelf enige tijd medewerker was. Aan de andere kant is het ook prettig om de afdeling naar je eigen hand te kunnen zetten, en zelf het beleid uit te stippelen. Ik heb bovendien een aantal nieuwe medewerkers kunnen aanstellen, zodat ik min of meer met een schone lei kon beginnen. Met 3000 aanmeldingen voor 600 beschikbare plaatsen verloopt de werving van nieuwe studenten hier eigenlijk zonder problemen. Maar op het gebied van de interne communicatie moet nog van alles gebeuren. Zo is ons studentenblad een langzame dood gestorven. Bij een opleiding als deze kun je dan ook niet met zomaar een studententijdschrift aankomen. Het moet aansluiten bij de belevingswereld van (kritische) kunststudenten. We hebben nu besloten om het blad voortaan door de studenten zelf te laten schrijven en vormgeven; onder onze begeleiding uiteraard. Ik ben benieuwd waar ze mee komen! Ik heb altijd al met één been in de kunstwereld gestaan. Vanaf mijn dertiende speel ik dwarsfluit in een symfonieorkest waarvoor ik ook de pr deed. Tijdens mijn studietijd heb ik meegedaan aan een musical en was ik zangeres in een soulband. Verder heb ik nog zo n twee jaar gewerkt als marketing- en publiciteitsmedewerker van de Dienst Kunst & Cultuur van de gemeente Groningen. Op dit moment zing ik in een jazztrio waarmee ik vaak optreed. En natuurlijk bezoek ik regelmatig voorstellingen van mijn studenten! Het is echt een voorrecht om aanstormend talent bezig te zien... Studievoorlichting en kunst: in mijn huidige baan heb ik eigenlijk de perfecte combinatie gevonden. Bernice Spijker D E C O L U M N I S T N U M M E R 1 - M E I

5 Resultaten Columni-enquête 1997 Het is alweer enige tijd geleden, maar met een beetje graafwerk herinner je je het misschien nog wel. Vorig jaar hield Columni namens de vakgroep een enquête onder haar leden over Communicatiekunde en Taalbeheersing (In- en Externe Communicatie van Organisaties). Het doel was het verkrijgen van inzicht in de arbeidsmarktpositie van afgestudeerden. Daarnaast wilde de vakgroep graag een oordeel over het studieprogramma, waaronder ook de positie van de vreemde taal binnen dat programma. Wim Vuijk zette voor de Columnist de resultaten op een rijtje. Een aantal respondenten (in totaal zijn 55 enquêtes geretourneerd) gaf aan graag te willen weten of er met de resultaten iets gaat gebeuren. Het antwoord hierop is eenvoudig: ja. De RUG en de Faculteit der Letteren hebben er bij de opleidingen sterk op aangedrongen dat zij contacten met alumni moeten onderhouden, juist in verband met het evalueren en bijstellen van het opleidingsprogramma in het licht van de arbeidsmarkteisen. Aangezien zowel Communicatiekunde als Nederlands hun programma s gaan veranderen, is dit het aangewezen moment om te beginnen met een dergelijke evaluatie, en de resultaten te gebruiken bij het samenstellen van een nieuw programma. Nu al zijn de resultaten van invloed geweest op het vervaardigen van een nieuw programma Communicatie- kunde. De procedure daarvoor zal binnenkort worden afgerond. Wellicht ten overvloede moet erop gewezen worden dat de arbeidsmarktperspectieven niet het enige en zelfs niet het primaire doel van een universitaire opleiding kan zijn. Immers, een universitaire opleiding heeft primair tot doel het leren verrichten van wetenschappelijk onderzoek op het vakgebied. De belangrijkste resultaten: 1 VPR, de Casestudy VPR, de stage, Schriftelijke Communicatie in Organisaties, Interne Communicatie en Schriftelijke Communicatie zijn de meest zinvolle studieonderdelen gezien het (communicatie)- werk. 2 Onderdelen die men gemist heeft zijn vooral praktische schrijfvakken, computercommunicatie, en mondelinge vaardigheden. 3 Men name organisatiekunde is een populair bijvak. 4 Bijna alle geënquêteerden (96 procent) hebben een baan. 5 Ruim 80 procent van de geënquêteerden werkt op het gebied van de communicatie; van de overige 20 procent kan in het algemeen gesteld worden dat zij functies hebben op het gebied van het beleid en/of van de organisatie. Een groot gedeelte van de geënquêteerden (38 procent) werkt als communicatiemedewerker bij een profitinstelling; de overheid scoort aanzienlijk lager (7procent, evenals de non-profit-sector (11 procent). 6 Bijna alle geënquêteerden (86 procent) hebben een baan of twee banen gehad sinds het afstuderen. 7 De overgrote meerderheid (80 procent) had binnen zes maanden na het afstuderen de eerste baan. 8 Een meerderheid (56 procent) heeft de baan gekregen via andere kanalen dan de gebruikelijke (doorgaans via een netwerk ). De stage scoort als manier om een baan te krijgen beduidend hoger dan de open sollicitatie (15 tegen 10 procent), en zelfs bijna even hoog als de gewone reactie op een vacature (17 procent). 9 De meest voorkomende vreemde talen in de communicatiekundeopleiding zijn (niet verrassend) Engels, Frans en Spaans Procent van de geënquêteerden doet niets, 40 procent doet wel iets met de vreemde taal in het werk Procent van de geënquêteerden vindt dat de vreemde taal wel, en 54 procent vindt dat de vreemde taal niet verplicht moet blijven in het programma. 12 Een ruime meerderheid van 78 procent vindt dat de vreemde-taalcomponent een andere invulling moet krijgen, en wel meer toegesneden op communicatiekundestudenten. Kees van der Mark Communicatieadviseur bij Vogel & Mulder Communicatie in Groningen 1992 Onmisbaar waar mensen zijn Kat (twee) Luchtvaartjournalistiek en fotografie Concert: Portishead IJs! Midas Dekkers 5 N U M M E R 1 - M E I D E C O L U M N I S T

6 vervolg van pagina 2 Adreswijziging? Laat het ons weten! 6 Mensen die in een prettige omgeving werken, doen dat beter. Daarnaast moest het een gebouw worden voor de toekomst. Dat wil zeggen dat het ook aan veranderde omstandigheden aangepast kan worden. Verder moest het een zekere kwaliteit uitstralen en een opvallende markering aan de entree van Groningen zijn. Na een competitie met de bureaus Klein en ZZOP, kwam het bureau Alberts & Van Huut met het beste ontwerp. Zij hebben een heel eigen stijl van ontwerpen die goed aansloot bij de wensen van Gasunie. Hun manier van ontwerpen wordt geassocieerd met de antroposofie. Kunst Opvallend is ook de overweldigende aanwezigheid van moderne kunst in het Gasunie-gebouw. Overal in het gebouw hangt en staat moderne kunst. Een speciale medewerker zorgt voor aankoop en onderhoud van de collectie. De kunst past goed bij de sfeer van dit moderne kantoorgebouw, een gebouw dat zeker een excursie waard was en ook nog kan zijn voor die Columni-leden die dit uitstapje gemist hebben. Anne de Vries (Net)werk? Op zoek naar oude studiegenoten, een nieuwe baan, collega-columni s in de buurt? Wachten op de eerstvolgende Columnibijeenkomst is natuurlijk leuker, maar je kunt vanaf nu ook je oproep kwijt in de Columnist. Schrijf of je bericht van maximaal vijftig woorden (pasfoto s zijn welkom) naar: Vakgroep Taal en Communicatie T.a.v. redactie Columnist postbus AS Groningen Wiep Hamstra Opleidingsadviseur voor beroepsopleidingen (communicatietrainingen) voor Randstad Opleidingscentrum in Groningen 1995 De organisatie waar ik werk noemt zichzelf Organisator van menselijk talent. Communicatie, en vooral optimale communicatie tussen mensen, beschouw ik als sleutel voor goede samenwerking, motivatie en enjoyability werk en privé. Geen hond (wel gehad), geen kat. Hopelijk binnenkort een langoorkonijn. Waterpolo in competitieverband, en alle leuke dingen die daar bij horen. Concert: Grease! Onverwachte dingen, zeelucht, goede muziek & lekker eten Umberto Eco & Deborah Tannen De ervaring leert dat onze leden nogal eens verhuizen. Helaas krijgen we niet in alle gevallen de nieuwe adresgegevens door. Vandaar onze oproep om ons even in te lichten in geval van verhuizing. Op die manier kunnen we ons adressenbestand up-to-date houden en blijf je op de hoogte. Je kunt je adreswijziging per brief of sturen: Vereniging Columni Vakgroep Taal en Communicatie Postbus AS Groningen Wim Vuijk Universitair docent aan de RUG 1986 Much ado about nothing NEE! mensen (binnen het werk trouwens ook) Concert: Bob Dylan in Utrecht, juni 1996 Hagelslag Diana, Princess of Wales D E C O L U M N I S T N U M M E R 1 - M E I

7 Werk in uitvoering door Perry ten Hoor Communicatie is een boeiend vak. Het blijft iedere keer weer een uitdaging om via creatieve en gerichte communicatie een bijdrage te leveren aan de oplossing van organisatieproblemen. In veel gevallen is de inzet van communicatie natuurlijk gericht op het veranderen van houding en, als het enigszins kan, gedrag. Zeker als het gaat om cultuuromslagen. Hamvraag is hoe je dit bereikt en wat de juiste strategie is. Creatief denken buiten de bestaande paden wil nog wel eens helpen. Veel (ambtelijke) organisaties kampen tegenwoordig, trend of niet, met dezelfde vraagstukken. Van product naar marktgericht, de klant centraal, meer verantwoordelijkheden bij de medewerker beleggen, transparantie en optimalisering van processen, luisteren naar de eisen die de omgeving aan je stelt, de buitenwereld naar binnenhalen. Kortom, business proces redesign als toverwoord. Het gevolg is: veel onduidelijkheden voor de organisatie waarbij eigenlijk één ding vaststaat: de zaak moet veranderen en in beweging komen. Het cruciale punt hierbij is natuurlijk de medewerker die om moet. Al jarenlang gewerkt op dezelfde manier, met hetzelfde takenpakket en dezelfde mensen en nu moet alles anders. Tot overmaat van ramp is hem ook niet helemaal duidelijk waarom dit nu zo nodig moet. Tja, er worden wel allerlei argumenten genoemd die betrekking hebben op steeds mondiger en veeleisender wordende burgers, en de monopoliepositie die niet meer zo vanzelfsprekend is, maar ach, dat zal zo n vaart toch wel niet lopen... Bovendien, roept men dat al niet jarenlang? En is er in die tijd iets veranderd? Wat te doen als communicatieadviseur? Weer een mooi bewijs dat communicatie een samenspel is van organisatiekundige, psychologische, veranderkundige en tekstuele/persuasieve elementen. Alhoewel, wat dat laatste betreft: in dit stadium biedt een simpele folder of een themakrant geen uitkomst. Wellicht wel om te informeren, maar om de houding en helemaal ook nog het gedrag te veranderen... Wat eigenlijk nodig is, is veranderen door te ervaren. De medewerker te laten voelen wat de negatieve kanten van zijn huidige werkwijze zijn of welke hinder de klant of burger ondervindt van de werkwijze van de organisatie. En dit kan heel goed... met lego. Kondig het grote Lego-spel aan, laat afdelingen zich intekenen en schaf een lading lego-autootjes aan (kwantumkorting bedingen!). Het spel is simpel, doch doeltreffend. De opdracht is om met het team binnen een half uur zoveel mogelijk autootjes in elkaar te zetten. De eindscore wordt bepaald na twee rondes van een kwartier. Bouw in de eerste ronde restricties in die overeenkomen met de dagelijkse praktijk van de medewerker zoals de verantwoordelijkheid van één medewerker voor het monteren van één onderdeel, het halen van onderdelen uit het magazijn door één teamlid dat hiervoor geautoriseerd is, het invullen van de juiste formulieren en bonnen op de juiste wijze, het berekenen van de kostprijs en het houden van kwaliteitscontroles. Na de eerste ronde, die gemiddeld een score van zo n acht à negen lego-autootjes oplevert, krijgt het team de gelegenheid te overleggen hoe hun werk anders kan. En aangezien een legoautootje dat bestaat uit dertien Lego onderdelen op 9,2 miljard manieren in elkaar gezet kan worden, zijn er dus nogal wat mogelijkheden om het productieproces anders in te richten! Laat ze nadenken over de verdeling van verantwoordelijkheden, de manier van produceren, de kostenberekening en -verantwoording en de toetsing van kwaliteit. Tien tegen één dat de tweede ronde een stuk soepeler gaat. In veel gevallen helpt iedereen mee aan het productieproces. Dus geen speciale magazijnlopers, kwaliteitszorgmedewerkers of financiele mensen meer, er wordt gedaan aan zelfsturing en aan integrale productverantwoordelijkheid. Opvallend is ook dat er minder op elkaar gescholden wordt, het werk is leuker geworden. Bovendien is het resultaat hoger: gemiddeld 45 auto s per team in dezelfde tijd. De kunst is nu om in de nabespreking die elementen die cruciaal zijn in het spel, te vertalen naar de dagelijkse praktijk van de medewerker. En op zich is dit niet al te moeilijk omdat er veel herkenning zal zijn bij de medewerker. Hij heeft door het spelen van een spel aan den lijve ondervonden wat het betekent om zo direct geconfronteerd te worden met allerlei bureaucratische drempels en processen die al jarenlang zo vanzelfsprekend zijn, maar eigenlijk verschrikkelijk inefficiënt blijken te werken. Bijkomend voordeel is dat het lego-autootje als icoon gebruikt kan worden in de rest van de waarschijnlijk veelal schriftelijke communicatie over het veranderingsproces. Zodat bij het zien van de lego-afbeelding steeds weer de essentie van de cultuuromslag of reorganisatie in herinnering wordt gebracht. Communicatie is een boeiend vak. 7 Perry ten Hoor studeerde in 1991 af in de Nederlandse Taal- en Letterkunde (afstudeervariant Communicatie in Organisaties) aan de RUG. Hij is vanaf eind 1991 in verschillende functies werkzaam geweest bij de Informatie Beheer Groep in Groningen. Momenteel is hij Accountmanager Hoger Onderwijs bij de IB-Groep. N U M M E R 1 - M E I D E C O L U M N I S T

8 8 Bezoek gemeente Utrecht Op zaterdag 20 juni vindt de volgende activiteit van Columni plaats. Op die dag verzorgt ons lid Nienke de Boer, Verenigings nieuws werkzaam als communicatieadviseur bij de Dienst Stadsbeheer van de gemeente Utrecht, een middagvullend programma voor onze leden. Daarin staan de werfkelders en werven in de binnenstad van Utrecht - en natuurlijk de communicatie daar omheen - centraal. Nergens ter wereld vind je werfkelders en werven op zo n grote schaal als in de binnenstad van Utrecht; in de middeleeuwen zijn in Utrecht maar liefst 720 werfkelders ontstaan. Bij de meeste bezoekers van Utrecht zijn de werfkelders vooral bekend door de restaurantjes en vele terrassen in de zomer aan de Oudegracht, maar de kelders zijn ook in gebruik door veel winkels en bedrijven. Als de gemeente Utrecht deze unieke monumenten wil behouden, is naast verkeersmaatregelen een grootscheepse restauratie nodig. Deze middag staat de communicatie rond de jarenlange restauratie centraal: hoe communiceer je bijvoorbeeld verkeersproblemen rond de uitvoering van het project naar de inwoners van Utrecht, bezoekers, buitenlandse toeristen en pers? Over de precieze invulling van het programma en de wijze van aanmelding worden de leden van Columni apart per brief geïnformeerd. Het programma duurt in ieder geval van 13:30 tot 18:00 uur en omvat behalve een videopresentatie en een case in een werfkelder ook een trip over het water per waterfiets, kano of - in geval van slecht weer - rondvaartboot. Tot ziens op 20 juni! De communicatie rond de werfkelders in de binnenstad van Utrecht staat centraal bij de komende activiteit van Columni, op 20 juni aanstaande. Algemene Ledenvergadering (ALV) Op zaterdag 18 april hield Columni de eerste ALV uit haar bestaan, in Café Overstag in Groningen. De opkomst was bescheiden, de locatie zeer apart te noemen: een kelder van het voormalig bankgebouw - inclusief ouderwetse kluis, sfeervol kaarslicht en heuse tralies! Tijdens het officiële gedeelte van de vergadering deden de secretaris en penningmeester onder meer verslag over het verenigingsjaar 1996/1997, deed de kascommissie van zich gelden en werd het voorstel tot benoeming van het bestuur door de aanwezige leden goedgekeurd. Het huidige bestuur wordt elders in deze nieuwsbrief aan je voorgesteld. Na afloop van de ALV - die in principe vanaf nu ieder najaar wordt gehouden - borrelde een aantal leden nog geruime tijd na. Borrels Voor de komende twee Columni-borrels kun je alvast de volgende data in je agenda noteren: vrijdag 29 mei vrijdag 4 september De borrels worden gehouden in Café De Keijzer, Turftorenstraat 4 in Groningen. Je bent welkom vanaf 17:30 uur. C O L O F O N De Columnist is het officiële orgaan van Columni, Vereniging van Alumni Communicatiekunde Rijksuniversiteit Groningen. De Columnist verschijnt drie keer per jaar. Redactieadres: Vakgroep Taal en Communicatie T.a.v. redactie Columnist Postbus AS Groningen Foto: gemeente Utrecht Redactie: Liseth Kruisman Kees van der Mark Sandra Schuiten Bernice Spijker Vaste medewerkers: Perry ten Hoor Wim Vuijk Verder werkten mee aan dit nummer: Nienke de Boer Anneke Kok Anne de Vries Vormgeving: Annette van Kelckhoven BNO, Groningen Reproductie: RCG, Groningen Het volgende nummer verschijnt in september. De deadline is 21 augustus. Kopij is welkom. D E C O L U M N I S T N U M M E R 1 - M E I

Nieuw Nederlands Peil Nieuwsbrief 3 24 september 2013

Nieuw Nederlands Peil Nieuwsbrief 3 24 september 2013 Nieuw Nederlands Peil Nieuwsbrief 3 24 september 2013 "Het is te gezellig in de letteren, dat kan nooit goed zijn. Gerrit Komrij Om te beginnen Nu alle colleges weer volop bezig zijn, is een dag waarop

Nadere informatie

Presentatie Tekst Top plan (talentontwikkelingsplan) Amy Kouwenberg OABCE1A

Presentatie Tekst Top plan (talentontwikkelingsplan) Amy Kouwenberg OABCE1A Presentatie Tekst Top plan (talentontwikkelingsplan) Amy Kouwenberg OABCE1A INLEIDING Ik heb vandaag een cadeautje meegenomen. Niet voor jullie, maar voor mijzelf. Het cadeautje staat voor de verrassingen

Nadere informatie

Enquête informatievoorziening minoren en keuzeruimte

Enquête informatievoorziening minoren en keuzeruimte Enquête informatievoorziening minoren en keuzeruimte Verspreid onder informatiekunde bachelorstudenten, Mei 2010 31 respondenten Alle data is te vinden in het volgende bestand: https://spreadsheets.google.com/ccc?key=0ahd6mpsqz7q1dhhur3zwauvztjzrt0dyvudvaupadve

Nadere informatie

talencentrum Het Talencentrum helpt u verder

talencentrum Het Talencentrum helpt u verder Het Talencentrum helpt u verder 1 Het Talencentrum Succesvol communiceren begint met taal. Of u nu naar een congres in Atlanta gaat, een vergadering hebt in Beijing, op stage gaat in Rio de Janeiro of

Nadere informatie

Academische opleiding leraar basisonderwijs

Academische opleiding leraar basisonderwijs 2015 2016 Academische opleiding leraar basisonderwijs ACADEMISCHE OPLEIDING LERAAR BASISONDERWIJS Vind jij het inspirerend om aan kinderen les te geven? Ben je geïnteresseerd in onderzoek naar verschillen

Nadere informatie

Nieuwsbrief voor Unicef vrijwilligers in de regio Leiden en omstreken. Allereerst de beste wensen voor een goed en gezond 2013!

Nieuwsbrief voor Unicef vrijwilligers in de regio Leiden en omstreken. Allereerst de beste wensen voor een goed en gezond 2013! Nieuwsbrief voor Unicef vrijwilligers in de regio Leiden en omstreken Beste Vrijwilligers, Allereerst de beste wensen voor een goed en gezond 2013! We hopen dat het een mooi UNICEF jaar wordt voor ons

Nadere informatie

Nieuwsbrief december 2015

Nieuwsbrief december 2015 Hallo allemaal, Via deze nieuwsbrief willen we jullie dit keer iets uitgebreider informeren over wat CSN precies doet. In de agenda vinden jullie wat er de komende tijd gaat komen. Daarnaast zullen we

Nadere informatie

Nie uwsb rie f Stichting OE R S T I C H T I N G O N D E R W I J S E V A L U A T I E R A P P O R T J A A R G A N G 4, NR. 3 ( M A A R T 2 0 1 1 )

Nie uwsb rie f Stichting OE R S T I C H T I N G O N D E R W I J S E V A L U A T I E R A P P O R T J A A R G A N G 4, NR. 3 ( M A A R T 2 0 1 1 ) Nie uwsb rie f Stichting OE R S T I C H T I N G O N D E R W I J S E V A L U A T I E R A P P O R T J A A R G A N G 4, NR. 3 ( M A A R T 2 0 1 1 ) Nieuwsbrief Stichting OER Stichting Onderwijs Evaluatie

Nadere informatie

Nieuw Nederlands Peil Nieuwsbrief 8 2 december 2013

Nieuw Nederlands Peil Nieuwsbrief 8 2 december 2013 Nieuw Nederlands Peil Nieuwsbrief 8 2 december 2013 Dichten is afleren. J.C. Bloem Om te beginnen Op 20 november hebben we de openingsactiviteit van het Lustrumjaar mogen beleven en het was een gezellige

Nadere informatie

EEN E MAIL STUREN NAAR EEN DOCENT

EEN E MAIL STUREN NAAR EEN DOCENT Monitoraat op maat Academisch Nederlands 1 EEN E MAIL STUREN NAAR EEN DOCENT De communicatie tussen een student en een docent verloopt vaak per e mail. Een groot voordeel van het medium is namelijk de

Nadere informatie

Jaarverslag Stichting jij bent TOV! 2015. Auteur: Wendy Verkerk- Klein

Jaarverslag Stichting jij bent TOV! 2015. Auteur: Wendy Verkerk- Klein Jaarverslag Stichting jij bent TOV! 2015 Auteur: Wendy Verkerk- Klein Voorwoord Voor u ligt het eerste jaarverslag van TOV te Tiel. Februari 2015 is stichting Jij bent TOV opgericht waardoor we dit jaar

Nadere informatie

Deelnemers aan het woord Eerste cursisten zeer positief over nieuw opleidingstraject veterinair communicatiemanagement

Deelnemers aan het woord Eerste cursisten zeer positief over nieuw opleidingstraject veterinair communicatiemanagement Deelnemers aan het woord Eerste cursisten zeer positief over nieuw opleidingstraject veterinair communicatiemanagement VAN DIERENARTSEN WORDT TEGENWOORDIG NIET ALLEEN EEN ROL VERWACHT IN HET BETER MAKEN

Nadere informatie

''Hoe besteedt u het liefste uw vrije tijd?''

''Hoe besteedt u het liefste uw vrije tijd?'' Introductie Uw voorkeuren ten aanzien van uw vrijetijdsbesteding Geachte heer mevrouw, Het begon eigenlijk als een 'grap'. In de beginperiode van P-research (voorheen Priority Search Benelux) hebben wij

Nadere informatie

Actueel beleidsplan. Stichting Vrienden van Hubrecht Instituut 2014-2016

Actueel beleidsplan. Stichting Vrienden van Hubrecht Instituut 2014-2016 Stichting Vrienden van het Hubrecht Instituut Actueel beleidsplan Stichting Vrienden van Hubrecht Instituut E vrienden@hubrecht.eu 2014-2016 1.1 Inleiding Naar aanleiding van het uitgevoerde onderzoek

Nadere informatie

Stukken/bijlagen Algemene Ledenvergadering Columni

Stukken/bijlagen Algemene Ledenvergadering Columni Algemene Ledenvergadering Columni 2009-2010 1 Stukken/bijlagen Algemene Ledenvergadering Columni 25 september 2010, locatie: De Harmonie, RuG (Groningen) Bijlage bij agendapunt 2: Verslag secretaris Samenstelling

Nadere informatie

10 WEB DESIGN TIPS VOOR EEN SUCCESVOLLE WEBSITE

10 WEB DESIGN TIPS VOOR EEN SUCCESVOLLE WEBSITE 10 WEB DESIGN TIPS VOOR EEN SUCCESVOLLE WEBSITE Is uw website aan vernieuwing toe? Pas deze tips toe en haal meer uit je website De laatste jaren zien we grote veranderingen op het gebied van webdesign.

Nadere informatie

Lesbrief: ff offline Thema: Waar ga ik heen?

Lesbrief: ff offline Thema: Waar ga ik heen? Lesbrief: ff offline Thema: Waar ga ik heen? Copyright Stichting Vakcollege Groep 2015. Alle rechten voorbehouden. Inleiding Tegenwoordig kunnen we haast niet meer zonder computer. Bijna alles wat je doet,

Nadere informatie

Leerplanschema Minor Psychologie

Leerplanschema Minor Psychologie Minor Psychologie 1 Inleiding Waarom houden mensen zich niet aan dieetvoorschriften? Hoe kan ik ze dan stimuleren om dat wel te doen? Hoe kan ik teamsporters leren om beter om te gaan met zelfkritiek?

Nadere informatie

EEN BRIEFING SCHRIJVEN DIE OOK ECHT CREATIVITEIT OPLEVERT?

EEN BRIEFING SCHRIJVEN DIE OOK ECHT CREATIVITEIT OPLEVERT? EEN BRIEFING SCHRIJVEN DIE OOK ECHT CREATIVITEIT OPLEVERT? Strategie Concept Creatie 10 handige stappen waar je elke conceptklus mee kunt starten! Hoe goed, scherp en speels een creatief van je afdeling

Nadere informatie

Jan des Bouvrie Academie, interior design & styling - hbo bachelor

Jan des Bouvrie Academie, interior design & styling - hbo bachelor Jan des Bouvrie Academie, interior design & styling - hbo bachelor De opleiding interior design & Styling - hbo bachelor Mensen zien hun omgeving steeds meer als een verlengstuk van hun persoonlijkheid.

Nadere informatie

Ja hoor. Dan moet je rechtdoor. Bij de moet je naar rechts en daarna de links. Het postkantoor is aan rechterhand.

Ja hoor. Dan moet je rechtdoor. Bij de moet je naar rechts en daarna de links. Het postkantoor is aan rechterhand. Thema 5 Woonomgeving Oefening 2 Situatie 1 Pardon meneer, mag ik iets vragen? Jazeker, wat kan ik voor doen? Weet u het postkantoor is? Ja hoor. Dan moet je rechtdoor. Bij de moet je naar rechts en daarna

Nadere informatie

Nieuw Nederlands Peil Nieuwsbrief april 2014

Nieuw Nederlands Peil Nieuwsbrief april 2014 Nieuw Nederlands Peil Nieuwsbrief 17 20 april 2014 Schrap het woord 'ik' uit het taalgebruik en de hele mensheid staat met de mond vol tanden en het paniekzweet op het voorhoofd. Herman Brusselmans Om

Nadere informatie

Agenda ALV Columni zaterdag 29 oktober, 16.00 uur, Hemingway s (Groningen)

Agenda ALV Columni zaterdag 29 oktober, 16.00 uur, Hemingway s (Groningen) Agenda ALV Columni zaterdag 29 oktober, 16.00 uur, Hemingway s (Groningen) 1. Opening 2. Verslag secretaris 3. Verslag penningmeester 4. Bevindingen kascommissie en goedkeuring 5. Voorstel samenstelling

Nadere informatie

JAARPLAN HV AFDELING OOST-BRABANT 2017

JAARPLAN HV AFDELING OOST-BRABANT 2017 JAARPLAN HV AFDELING OOST-BRABANT 2017 Inleiding De afdeling Oost-Brabant van het Humanistisch Verbond bestaat nu twee jaar en we mogen rustig zeggen dat het HV ondertussen stevig geworteld is in onze

Nadere informatie

Onderzoek werven via social media: veel aanwezigheid, weinig interactie

Onderzoek werven via social media: veel aanwezigheid, weinig interactie Bron : http://www.marketingfacts.nl/berichten/onderzoek-werven-via-social-media-veel-aanwezigheid-weiniginteractie?utm_source=dlvr.it&utm_medium=linkedin Onderzoek werven via social media: veel aanwezigheid,

Nadere informatie

ALTRA COLLEGE NOORD / ZUIDOOST. Leren en werken voor je toekomst WWW.ALTRA.NL

ALTRA COLLEGE NOORD / ZUIDOOST. Leren en werken voor je toekomst WWW.ALTRA.NL ALTRA COLLEGE NOORD / ZUIDOOST Leren en werken voor je toekomst WWW.ALTRA.NL Beste leerling, welkom bij Altra College! Mentor Goedemorgen, goed dat je er bent! We zijn blij dat je er bent. Bij de beroepsopleiding

Nadere informatie

Geregeld. Instituut Theo Thijssen. Juni 2015, jaargang 5, nr. 5

Geregeld. Instituut Theo Thijssen. Juni 2015, jaargang 5, nr. 5 Geregeld Instituut Theo Thijssen Juni 2015, jaargang 5, nr. 5 Website voor de schoolopleiders: www.werkvelditt.hu.nl Agenda: 7 oktober: Opleidingsraad 15 september: BOIS overleg Redactie Geregeld: Henk

Nadere informatie

Test: Je ouders als studie oriëntatiecoach

Test: Je ouders als studie oriëntatiecoach Test: Je ouders als studie oriëntatiecoach Je ouders kunnen perfecte last minute studie oriëntatiecoaches zijn, maar weten ze eigenlijk wel wat je dromen en ambities zijn? En omgekeerd: weet jij hoe jouw

Nadere informatie

Federatie Dierenambulances Nederland

Federatie Dierenambulances Nederland Maarn, 21 maart 2014. Op maandag 3 februari jl. hebben de eerste drie dierenambulances: Dierenambulance Amsterdam, Dierenambulance Nijmegen (DAN) en Dierenambulance OverGelder, alle drie FDN leden, het

Nadere informatie

Van de redactie. Namens de redactie Jacqueline van der Maten

Van de redactie. Namens de redactie Jacqueline van der Maten Van de redactie Wat wonen we toch in een prachtige wijk! Ja, zult u zeggen, dat weten we wel. Maar je kijkt toch anders naar je wijk wanneer een buitenstaander, die hier nooit eerder geweest is, dat zegt.

Nadere informatie

Uitnodiging Voorjaarscongres 2012

Uitnodiging Voorjaarscongres 2012 Uitnodiging Voorjaarscongres 2012 Bouwen aan vertrouwen Donderdag 24 mei 2012 Aanvang 10.00 uur Stadshuis Nieuwegein Welkom in Nieuwegein Als burgemeester van Nieuwegein heet ik u graag van harte welkom

Nadere informatie

Presenteren & Promoveren 2014

Presenteren & Promoveren 2014 Presenteren & Promoveren 2014 Een training voor promovendi De dissertatie is af. Het was een klus, maar de manuscriptcommissie heeft haar goedkeuring gegeven. De datum voor de promotie is al weken bekend.

Nadere informatie

Nieuw Nederlands Peil Nieuwsbrief april 2014

Nieuw Nederlands Peil Nieuwsbrief april 2014 Nieuw Nederlands Peil Nieuwsbrief 16 11 april 2014 Het woord waardoor Nederlanders altijd verraden dat ze Nederlands zijn is 'hè'. 'We went to Disney World, hè, and the kids really liked it, hè. Paulien

Nadere informatie

Resultaten enquête collecte 2016

Resultaten enquête collecte 2016 1 Resultaten enquête collecte 2016 Beste collectevrijwilliger, Hierbij ontvangt u de resultaten van het uitgevoerde klanttevredenheidsonderzoek onder onze organisatoren van de collecte 2016. We nodigden

Nadere informatie

Nieuwsbrief De Vriendschapsbank maart 2016

Nieuwsbrief De Vriendschapsbank maart 2016 Dit is alweer de derde nieuwsbrief. De nieuwsbrief verschijnt een paar keer per jaar en wordt zo veel mogelijk digitaal verstuurd. Als u zelf een bijdrage wilt leveren, is die van harte welkom. Beste mensen

Nadere informatie

Stappenplan crowdfunding

Stappenplan crowdfunding Stappenplan crowdfunding Voordat je het crowdfundingsproject online zet, is het handig om over bepaalde aspecten na te denken. Denk bijvoorbeeld aan de presentatie van het project, het doelbedrag en de

Nadere informatie

Master in de meertalige communicatie

Master in de meertalige communicatie BRUSSEL t Master in de meertalige communicatie Faculteit Letteren Welkom aan de KU Leuven, de grootste en oudste universiteit van België. Je kunt hier je studietraject verderzetten en verrijken, ook als

Nadere informatie

Nieuwsbrief Bètasteunpunt September 2011

Nieuwsbrief Bètasteunpunt September 2011 Nieuwsbrief Bètasteunpunt September 2011 Het Bètasteunpunt van de Hanzehogeschool is in 2009 opgezet om o.a. hulp te bieden aan leerlingen uit het voortgezet onderwijs die bezig zijn met hun profielwerkstuk.

Nadere informatie

JAARPLAN JONGE SOCIALISTEN ARNHEM- NIJMEGEN

JAARPLAN JONGE SOCIALISTEN ARNHEM- NIJMEGEN JAARPLAN JONGE SOCIALISTEN ARNHEM- NIJMEGEN 2015-2016 Inhoudsopgave Voorwoord (pagina 3) Inleiding (pagina 3) Bestuur Jonge Socialisten Arnhem- Nijmegen 2015-2016 (pagina 4) Portefeuilleverdeling (pagina

Nadere informatie

VRAGEN BIJ DE COMPETENTIES

VRAGEN BIJ DE COMPETENTIES ONDERWIJSMAGAZIJN VOOR LOB VRAGEN BIJ DE COMPETENTIES Landelijk Stimuleringsproject LOB in het mbo VRAGEN BIJ ONTDEK COMPETENTIES JE PASSIE MOTIEVEN INLEIDING In LOB-trainingen en tijdens gesprekken met

Nadere informatie

Zoek het uit! Studiekeuze123

Zoek het uit! Studiekeuze123 Zoek het uit! Opdrachten Studiekeuze123 Naam: Klas: Wat denk je zelf? Het maken van een studiekeuze is belangrijk, maar kan best lastig zijn. Er zijn ruim 1.700 bacheloropleidingen waaruit je kunt kiezen

Nadere informatie

Training. Vergaderen

Training. Vergaderen Training Vergaderen Halide Temel 1-5-2014 Inhoudsopgave Inleiding 3 Doelen 4 Deelnemers 4 Werkvormen 4 Programma 4 Voorstellen & introductie 5 Opdracht Luciferspel 6 Theorie 7 Opdracht - Vergaderen 12

Nadere informatie

Enquêteresultaten QSK & studiekeuzetevredenheid

Enquêteresultaten QSK & studiekeuzetevredenheid Enquêteresultaten QSK & studiekeuzetevredenheid www.qompas.nl Januari 2015 Enquêteresultaten QSK & studiekeuzetevredenheid 1 Oordeel studenten/scholieren over Qompas en tevredenheid met betrekking tot

Nadere informatie

Ontwikkelen op stage? (Kern)competenties: Cijfer Toelichting

Ontwikkelen op stage? (Kern)competenties: Cijfer Toelichting Competentieontwikkeling Om goede, nieuwe leerdoelen te kunnen formuleren is het van belang om eerst te kijken hoe ver ik ben met mijn competentieontwikkeling en welke competenties ik verder wil of moet

Nadere informatie

Men komt in aanmerking voor toelating tot het programma Kunstgeschiedenis indien men aantoont te beschikken over de volgende competenties:

Men komt in aanmerking voor toelating tot het programma Kunstgeschiedenis indien men aantoont te beschikken over de volgende competenties: Opleidingsspecifieke deel OER, 2016-2017 De opleiding Kunst- en cultuurwetenschappen Arts and Culture bestaat uit de programma s: Kunstgeschiedenis Gender Studies (see English EER) Arts & Society (voorheen

Nadere informatie

door de ALV gemandateerd en formeel bevoegd om bepaalde zaken te regelen en besluiten te nemen verantwoordelijkheid hebben

door de ALV gemandateerd en formeel bevoegd om bepaalde zaken te regelen en besluiten te nemen verantwoordelijkheid hebben Toelichting beschrijving processen + verdeling taken/bevoegdheden Vereniging Wikimedia Nederland Utrecht, 13 september 2012 - herziene versie bestuursweekend 7 april 2013 Wikimedia Nederland heeft er voor

Nadere informatie

5 manieren om je eigen pad te bewandelen

5 manieren om je eigen pad te bewandelen 5 manieren om je eigen pad te bewandelen Hierbij het nieuwe artikel met als onderwerp: 5 manieren om je eigen pad te bewandelen. Het is geschreven door wandelcoach Tineke Franssen. Tineke wandelt al een

Nadere informatie

Agenda Algemene Ledenvergadering Ibn Battuta

Agenda Algemene Ledenvergadering Ibn Battuta Agenda Algemene Ledenvergadering 17 februari 2015 Inloop 19:30 uur, Start 20:00 uur. Café the Crown (Gedempte Zuiderdiep 2) 1. Opening 2. Vaststellen agenda 3. Vaststellen vorige notulen 4. Bestuursmededelingen

Nadere informatie

Hoe gaat het met je studie?

Hoe gaat het met je studie? 195 195 HOOFDSTUK 12 Hoe gaat het met je studie? WOORDEN 1 Kies uit: onvoldoende controleren gymnastiek mening huiswerk 1 Heb je je al gemaakt? 2 Ik was op school niet zo goed in. Ik vond sport niet leuk.

Nadere informatie

Onderzoek Social Media in Transport & Logistiek

Onderzoek Social Media in Transport & Logistiek Onderzoek Social Media in Transport & Logistiek 19 maart 2014 2 Inleiding Na een aantal zware crisisjaren lijkt de sector transport & logistiek begin 2014 weer uit het dal te klimmen. De eerste signalen

Nadere informatie

COLUMN VERBINDEND EN ONDERWIJSKUNDIG LEIDERSCHAP NATIONAAL ONDERWIJSDEBAT 9 OKTOBER 2008 HARRIE AARDEMA, CONCEPT 071008

COLUMN VERBINDEND EN ONDERWIJSKUNDIG LEIDERSCHAP NATIONAAL ONDERWIJSDEBAT 9 OKTOBER 2008 HARRIE AARDEMA, CONCEPT 071008 Ik zie mijn inleiding vooral als een opwarmer voor de discussie. Ik ga daarom proberen zo veel mogelijk vragen op te roepen, waar we dan straks onder leiding van Wilma Borgman met elkaar over kunnen gaan

Nadere informatie

Nieuw Nederlands Peil Nieuwsbrief 18 6 mei 2014

Nieuw Nederlands Peil Nieuwsbrief 18 6 mei 2014 Nieuw Nederlands Peil Nieuwsbrief 18 6 mei 2014 Een dichtbundel is een grote vuilnisbak waaruit iedereen kan pikken wat 'ie wil. Hugo Claus Om te beginnen De NNP-alumnidag die vorige week georganiseerd

Nadere informatie

Eerste overleg, 22 oktober 2014. Welkom

Eerste overleg, 22 oktober 2014. Welkom Eerste overleg, 22 oktober 2014 Welkom Introductie Uit welke personen bestaat het feestweek comité? Hans Wind, Alex Mollema, Esther Ottens, Luit Oomkes, Paul Witkamp Doel van deze avond? Toelichting geven

Nadere informatie

Luisteren en samenvatten

Luisteren en samenvatten Luisteren en samenvatten Goede communicatie, het voeren van een goed gesprek valt of staat met luisteren. Vaak denk je: Dat doe ik van nature. Maar schijn bedriegt: luisteren is meer dan horen. Vaak luister

Nadere informatie

nformatie» Solidariteit» Geluk Ogen en oren amen» Collega's» Minder werkdruk Balans uisterend oor Hulp» Klaarstaan voor elkaar

nformatie» Solidariteit» Geluk Ogen en oren amen» Collega's» Minder werkdruk Balans uisterend oor Hulp» Klaarstaan voor elkaar Werkplezier» Samenwerken Samen Collega's choolcontactpersoon Tijd Gezelligheid» T isterend oor Hulp» Klaarstaan voor elkaar I st» Overzicht Steuntje in de rug Goed Prachtig vak» Geluk Betrokken Solidariteit

Nadere informatie

Sollicitatieformulier Commissies Studiejaar 2013-2014

Sollicitatieformulier Commissies Studiejaar 2013-2014 Sollicitatieformulier Commissies Studiejaar 2013-2014 Algemeen Met dit formulier solliciteer je voor een functie in één van de commissies van S.F.V. Cedo Nulli om zo actief lid te worden. Actief lidmaatschap

Nadere informatie

Uitslag enquête Sociaal Culturele Dag

Uitslag enquête Sociaal Culturele Dag 1 Uitslag enquête Sociaal Culturele Dag ja nee ja nee ja nee Totaal Antwoorden ja ontvangen Antwoorden nee ontvangen van totaal 125 van totaal 125 van het aantal antwoorden van het aantal antwoorden vraag

Nadere informatie

Antwoordenmodel. Herhalingsoefeningen De Sprong, Thema 1. Oefening 1. studiejaar 2007/2008 studiejaar 2008/2009. 255 euro per maand 272 euro per maand

Antwoordenmodel. Herhalingsoefeningen De Sprong, Thema 1. Oefening 1. studiejaar 2007/2008 studiejaar 2008/2009. 255 euro per maand 272 euro per maand Antwoordenmodel Herhalingsoefeningen De Sprong, Thema 1 Oefening 1 1. studiejaar 2007/2008 studiejaar 2008/2009 255 euro per maand 272 euro per maand 182.000 studenten 200.000 studenten 5.800 Nederlandse

Nadere informatie

Leraar in onderzoek. Exacte Wetenschappen. Onderzoeksprogramma voor wis- en natuurkundedocenten

Leraar in onderzoek. Exacte Wetenschappen. Onderzoeksprogramma voor wis- en natuurkundedocenten Exacte Wetenschappen Leraar in onderzoek Onderzoeksprogramma voor wis- en natuurkundedocenten Den Haag, mei 2010 Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek Inhoud 1 Inleiding 3 2 Doel 4 3

Nadere informatie

. Verzoek om deze nieuwsbrief door te sturen aan andere mogelijk geïnteresseerden.

. Verzoek om deze nieuwsbrief door te sturen aan andere mogelijk geïnteresseerden. Nieuwsbrief 2 Vrienden van La Pasión Bekijk deze nieuwsbrief in uw browser. Verzoek om deze nieuwsbrief door te sturen aan andere mogelijk geïnteresseerden. Happy New Year! Carolien van Leeuwen, Bea Woldring,

Nadere informatie

Resultaten WO-monitor 2013

Resultaten WO-monitor 2013 Resultaten WO-monitor 2013 Samenvatting: De WO-Monitor is een vragenlijst die wordt afgenomen onder recent afgestudeerden (1-1,5 jaar na afstuderen) van de universiteiten in Nederland. De WO-monitor wordt

Nadere informatie

Boost uw carrière. Zo kiest u de MBAopleiding die bij u past. Deze whitepaper is mede mogelijk gemaakt door

Boost uw carrière. Zo kiest u de MBAopleiding die bij u past. Deze whitepaper is mede mogelijk gemaakt door Boost uw carrière Zo kiest u de MBAopleiding die bij u past Deze whitepaper is mede mogelijk gemaakt door Introductie Update uw kennis De wereld om ons heen verandert in een steeds hoger tempo. Hoe goed

Nadere informatie

STIPENDIAFONDS KNMP Procedure Criteria lichte beoordeling Criteria zware beoordeling van high potentials

STIPENDIAFONDS KNMP Procedure Criteria lichte beoordeling Criteria zware beoordeling van high potentials STIPENDIAFONDS KNMP Naar aanleiding van uw verzoek doe ik u hierbij een aanvraagformulier voor een subsidie uit het Stipendiafonds KNMP toekomen. Het Stipendiafonds strekt tot het verlenen van stipendia

Nadere informatie

Kindervergadering Zo gaat het bij ons!

Kindervergadering Zo gaat het bij ons! Pedagogisch kader kindercentra 4 13 jaar Kindervergadering Zo gaat het bij ons! Introductie voor de groepsleiding Is kinderinspraak belangrijk? Denken vanuit de groep is logisch en praktisch, maar toch

Nadere informatie

Utrecht Business School

Utrecht Business School Cursus Persoonlijke Effectiviteit De cursus Persoonlijke Effectiviteit duurt ongeveer 2 maanden en omvat 5 colleges van 3 uur. U volgt de cursus met ongeveer 10-15 studenten op een van onze opleidingslocaties

Nadere informatie

Regionetwerken. Wat kosten ze en wat leveren ze op? 1-6-2010 Kees Ampt 1

Regionetwerken. Wat kosten ze en wat leveren ze op? 1-6-2010 Kees Ampt 1 Regionetwerken Wat kosten ze en wat leveren ze op? 1-6-2010 Kees Ampt 1 BEGIN: e-mail 11 april 2002 1. Bent u erin geïnteresseerd om komend najaar aanwezig te zijn bij een bijeenkomst voor alumni en andere

Nadere informatie

BRUSSEL t. Master in het tolken. Faculteit Letteren

BRUSSEL t. Master in het tolken. Faculteit Letteren BRUSSEL t Master in het tolken Faculteit Letteren Welkom aan de KU Leuven, de grootste en oudste universiteit van België. Je kunt hier je studietraject verderzetten en verrijken, ook als je elders een

Nadere informatie

Vrije Universiteit - Studiekeuzegesprekken met scholieren

Vrije Universiteit - Studiekeuzegesprekken met scholieren Vrije Universiteit - Studiekeuzegesprekken met scholieren Bijlage 3 Materiaal Workshop Studiekeuze (1,5 uur) werkboek voor leerlingen Centrum voor Studie en Loopbaan, Vrije Universiteit Amsterdam Inhoudsopgave

Nadere informatie

Resultaten Onderzoek September 2014

Resultaten Onderzoek September 2014 Resultaten Onderzoek Initiatiefnemer: Kennispartners: September 2014 Resultaten van onderzoek naar veranderkunde in de logistiek Samenvatting Logistiek.nl heeft samen met BLMC en VAViA onderzoek gedaan

Nadere informatie

randstad.nl/wordenwiejebent succesvol op zoek naar werk

randstad.nl/wordenwiejebent succesvol op zoek naar werk randstad.nl/wordenwiejebent succesvol op zoek naar werk er is maar één werkgever nodig voor een goede start Hoe gaat het met jouw zoektocht naar werk? Weet jij al wat je te bieden hebt, welk werk goed

Nadere informatie

Nummer 1 op de WO markt

Nummer 1 op de WO markt Slim Nummer 1 op de WO markt Studenten zijn een interessante doelgroep. Maar hoe bereikt u ze gericht met uw marketingcampagnes? Welke kanalen zet u in? En welke partners gebruikt u hierbij? De verschillende

Nadere informatie

Hulp aan het thuisfront. Dienstencentrum Bedrijfsmaatschappelijk Werk

Hulp aan het thuisfront. Dienstencentrum Bedrijfsmaatschappelijk Werk Hulp aan het thuisfront Dienstencentrum Bedrijfsmaatschappelijk Werk Dienstencentrum Bedrijfsmaatschappelijk werk helpt iedereen binnen of direct rondom Defensie met problemen die voortkomen uit het werk.

Nadere informatie

Interview met de Spaanse arts Betty Cerda de Palou, 63 jaar oud en sinds 32 jaar in Maastricht

Interview met de Spaanse arts Betty Cerda de Palou, 63 jaar oud en sinds 32 jaar in Maastricht 1 Interview met de Spaanse arts Betty Cerda de Palou, 63 jaar oud en sinds 32 jaar in Maastricht Betty: Ik ben Betty Cerda de Palou. Ik woon in Maastricht al 32 jaar. Ik ben 63 jaar. Ik ben arts, maar

Nadere informatie

Tekst lezen en vragen stellen

Tekst lezen en vragen stellen 1. Lees de uitleg. Tekst lezen en vragen stellen Als je een tekst leest, kunnen er allerlei vragen bij je opkomen. Bijvoorbeeld: Welke leerwegen zijn er binnen het vmbo? Waarom moet je kritisch zijn bij

Nadere informatie

plukken Een kwestie van kunnen kiezen

plukken Een kwestie van kunnen kiezen Ik wil vandaag zo graag zonnebloemen plukken Een kwestie van kunnen kiezen Verjaardagskalender Regie bij Dementie Vilans Alzheimer Nederland Regisseur van je eigen levensfilm Eigen regie. Je komt de term

Nadere informatie

Zit de online burger wel online op u te wachten? Door: David Kok

Zit de online burger wel online op u te wachten? Door: David Kok Zit de online burger wel online op u te wachten? Door: David Kok Veel gemeenten zijn inmiddels actief op sociale media kanalen, zoals ook blijkt uit het onderzoek dat is beschreven in hoofdstuk 1. Maar

Nadere informatie

Ambassadors Club Nieuwsbrief #6

Ambassadors Club Nieuwsbrief #6 Ambassadors Club Nieuwsbrief #6 Beste leden, Onder andere in nieuwsbrief nummer zes: - Examenorganisatie World Travel Academy zoekt surveillanten / assessoren - Zomerstop 2013 - Stageproject Drieuit Creatief

Nadere informatie

Rapportage Open Dag Evaluatie - Landelijk Voortgezet Onderwijs. Maart 2012

Rapportage Open Dag Evaluatie - Landelijk Voortgezet Onderwijs. Maart 2012 Rapportage Open Dag Evaluatie - Landelijk Voortgezet Onderwijs Maart 2012 Scholen met Succes Postbus 3386 2001 DJ Haarlem info@scholenmetsucces.nl tel: 023 534 11 58 Rapportage Open Dag Evaluatie - Landelijk

Nadere informatie

Weekinfo. 26 april Dertiende jaargang C.B.S De Evenaar Nummer 32. Beste ouders,

Weekinfo. 26 april Dertiende jaargang C.B.S De Evenaar Nummer 32. Beste ouders, Weekinfo Dertiende jaargang C.B.S De Evenaar Nummer 32 26 april 2010 Beste ouders, Tien minuten gesprekken Deze week zijn er toen minuten gesprekken Voor de leerlingen van de groepen 3 t/m 8. Als u als

Nadere informatie

IS ONLINE VIDEO IETS VOOR MIJ? CHECK IT OUT!

IS ONLINE VIDEO IETS VOOR MIJ? CHECK IT OUT! IS ONLINE VIDEO IETS VOOR MIJ? CHECK IT OUT! Checklist Vragen Ja Nee 1. Ben je op zoek naar nieuwe klanten? 2. Vind je het lastig om uit te leggen wat je bedrijf precies doet? 3. Geef je voor jouw gevoel

Nadere informatie

Studeren aan de Universiteit Utrecht Welkom bij de opleiding Frans

Studeren aan de Universiteit Utrecht Welkom bij de opleiding Frans Studeren aan de Universiteit Utrecht Welkom bij de opleiding Frans Luuk Dijkstra (l.dijkstra@uu.nl) Bachelorvoorlichtingsdag maart 2016 Opbouw presentatie Inleiding Waarom kiezen voor Frans? De studie

Nadere informatie

Verslag van de Algemene Ledenvergadering van de Vrienden van de Amsterdamse Hortus op woensdag 16 april 2014 in de Oranjerie van de Hortus

Verslag van de Algemene Ledenvergadering van de Vrienden van de Amsterdamse Hortus op woensdag 16 april 2014 in de Oranjerie van de Hortus Verslag van de Algemene Ledenvergadering van de Vrienden van de Amsterdamse Hortus op woensdag 16 april 2014 in de Oranjerie van de Hortus Aanwezig: circa 50 leden en het bestuur van de Vriendenvereniging:

Nadere informatie

CV en motivatiebrief. 1. Kop Curriculum Vitae, eventueel je naam

CV en motivatiebrief. 1. Kop Curriculum Vitae, eventueel je naam CV en motivatiebrief Hoe zorg je, dat je met jouw CV en brief wordt uitgenodigd voor een gesprek? Moeilijk te zeggen, want het aannemen van personeel is mensenwerk en iedereen kijkt anders naar dit soort

Nadere informatie

Alumnitijden. 5 Juni 2013. Tijd voor een nieuwe koers PARSTEMPUS.NL. Bezoek voor actuele informatie onze website www. parstempus.nl.

Alumnitijden. 5 Juni 2013. Tijd voor een nieuwe koers PARSTEMPUS.NL. Bezoek voor actuele informatie onze website www. parstempus.nl. Nummer 5 Juni 2013 Alumnitijden Tijd voor een nieuwe koers Na een vliegende start van de vereniging met al snel veel leden, website, nieuwsbrief, goed bezochte alumnidag en workshops, zijn de activiteiten

Nadere informatie

kalender Doe het zelf: Prik of perforeer hier een gaatje, zodat je de kalender makkelijk kunt ophangen >

kalender Doe het zelf: Prik of perforeer hier een gaatje, zodat je de kalender makkelijk kunt ophangen > kalender 2015 Doe het zelf: Prik of perforeer hier een gaatje, zodat je de kalender makkelijk kunt ophangen > Een héél gelukkig 2015! Best Ei-lid, U heeft nu de kalender 2015 van t Eendeëi in handen. Op

Nadere informatie

Datum: zaterdag 2 april Tijd: 20.00-24.00 uur Locatie: Mendelcollege, Pim Mulierlaan 4, Haarlem. Kosten: 8 euro voorverkoop, 10 euro aan de zaal

Datum: zaterdag 2 april Tijd: 20.00-24.00 uur Locatie: Mendelcollege, Pim Mulierlaan 4, Haarlem. Kosten: 8 euro voorverkoop, 10 euro aan de zaal Nieuwsbrief Jaargang 5, nummer 2 EXTRA EDITIE 2 April 2 April 2 April 2 April 2 April 2 April 2 April 2 April Groot Internationaal Dansfeest Dit jaar is er geen Festival Internationale dans in Noord-Holland.

Nadere informatie

jaargang 18 nummer 5 oktober 2015 Uitnodiging

jaargang 18 nummer 5 oktober 2015 Uitnodiging Secr. Gerard Thijssen Rozenbloemstraat 34, 4921 KG Made Tel: 0162-683323 Mail: heemkundemadedrimmelen@gmail.com NIEUWSBRIEF jaargang 18 nummer 5 oktober 2015. Uitnodiging Op dinsdag 20 oktober organiseert

Nadere informatie

Centrum voor Onderwijsinnovatie en Onderzoek. Fontys Hogescholen. Ivonne Jürgens Click Coaching&Consult

Centrum voor Onderwijsinnovatie en Onderzoek. Fontys Hogescholen. Ivonne Jürgens Click Coaching&Consult Fontys Hogescholen Ivonne Jürgens Click Coaching&Consult Praktijkbeschrijving studiekeuzegesprekken DEEL 1 Context beschrijving DEEL 2 Redeneerketen op basis van het algemene onderzoeksmodel DEEL 3 Operationali

Nadere informatie

Mijn naam is Fons. Ze noemen me een groene jongen. Weet je hoe dat komt?

Mijn naam is Fons. Ze noemen me een groene jongen. Weet je hoe dat komt? Beste kinderen, Mijn naam is Fons. Ze noemen me een groene jongen. Weet je hoe dat komt? In mijn vrije tijd ben ik natuurgids. Met mijn verrekijker en vergrootglas trek ik naar allerlei plekjes om de natuur

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF. Wie heeft er goede ideeën? 5 e jaargang - juli-aug nr. 6-7 Onder redactie van het secretariaat van CCN-Z. Workshops en ideeën.

NIEUWSBRIEF. Wie heeft er goede ideeën? 5 e jaargang - juli-aug nr. 6-7 Onder redactie van het secretariaat van CCN-Z. Workshops en ideeën. NIEUWSBRIEF 5 e jaargang - juli-aug. 2017 - nr. 6-7 Onder redactie van het secretariaat van CCN-Z. Workshops en ideeën. Zowel vanuit de begeleiding als vanuit de deelnemers leven ideeën om workshops te

Nadere informatie

10 tips voor het werven van de ideale stagiair

10 tips voor het werven van de ideale stagiair 1. Zorg dat ze je kennen Als jongeren je bedrijf niet kennen, dan solliciteren ze niet. Logisch. Om de beste leerlingen te krijgen, is contact met de onderwijsinstelling heel belangrijk. En dit contact

Nadere informatie

ENQUETE POPCULTUUR IN NOORD-LIMBURG voor podia

ENQUETE POPCULTUUR IN NOORD-LIMBURG voor podia ENQUETE POPCULTUUR IN NOORD-LIMBURG voor podia BELANGRIJK Gegeven antwoorden worden strikt vertrouwelijk en naamloos verwerkt. Deelname aan de enquête is anoniem. Wil je echter kenbaar maken waar je voor

Nadere informatie

Nummer 1 op de WO markt

Nummer 1 op de WO markt Slim Nummer 1 op de WO markt Studenten zijn een interessante doelgroep. Maar hoe bereikt u ze gericht met uw marketingcampagnes? Welke kanalen zet u in? En welke partners gebruikt u hierbij? De verschillende

Nadere informatie

Een goed begin is het halve werk

Een goed begin is het halve werk Nr. 2 schooljaar 2015-2016 Aanpassing Cito-scores op rapporten Schoolfotograaf Hulpouders gezocht voor de creatieve middag Informatieavond groep 1/2 en groep 2/3 Een goed begin is het halve werk De eerste

Nadere informatie

In dit nummer: Nieuwsbrief Mei 2013 Jaargang 20, nummer 4. Van het bestuur 2 Wij stellen voor: Els 3. ALV en AVA 4. DVD Goed Te Doen 5.

In dit nummer: Nieuwsbrief Mei 2013 Jaargang 20, nummer 4. Van het bestuur 2 Wij stellen voor: Els 3. ALV en AVA 4. DVD Goed Te Doen 5. Nieuwsbrief Mei 2013 Jaargang 20, nummer 4 In dit nummer: Van het bestuur 2 Wij stellen voor: Els 3 ALV en AVA 4 DVD Goed Te Doen 5 Oproepen 6 Colofon 7-8 Pagina 2 Beste leden, Op het moment van het schrijven

Nadere informatie

Medewerkers aan dit nummer

Medewerkers aan dit nummer Medewerkers aan dit nummer H. A. M. Wilke studeerde sociale psychologie van 1963-1967 te Utrecht. Hij promoveerde op een onderwerp over koalitie-formatie in 1968 bij prof. dr. M. Mulder. Na een post-doct.

Nadere informatie

Alumnionderzoek opleiding Bedrijfseconomie Hogeschool Arnhem en Nijmegen 2009

Alumnionderzoek opleiding Bedrijfseconomie Hogeschool Arnhem en Nijmegen 2009 Alumnionderzoek opleiding Bedrijfseconomie Hogeschool Arnhem en Nijmegen 2009 Van de deelnemers aan het onderzoek heeft 80% ( 121 studenten) de voltijd gedaan en 20% (30 studenten) de deeltijdopleiding.

Nadere informatie

Jaargang 3 nummer 1 Mei 2013

Jaargang 3 nummer 1 Mei 2013 Jaargang 3 nummer 1 Mei 2013 BESTE ALUMNI, Aan het begin van 2013 kijken we terug op twee mooie jaren waarin NOSO weer langzaam opbloeide. Na deze taak volbracht te hebben vonden Manon, Jeffrey en Bram

Nadere informatie

voorbereiding Maatschappelijke Stage VERANTWOORDELIJKHEID IS EEN DEUGD

voorbereiding Maatschappelijke Stage VERANTWOORDELIJKHEID IS EEN DEUGD voorbereiding Maatschappelijke Stage VERANTWOORDELIJKHEID IS EEN DEUGD OPDRACHTEN: INDIVIDU DUO GROEP KLAS 1. Introductie 3 2. Interview 5 Inhoud 3.Stage voorbereiding 6 4. Reflectie 11 Naam: Klas: Datum:

Nadere informatie

MBO OPLEIDINGEN VOOR TOPSPORTERS EN TALENTEN

MBO OPLEIDINGEN VOOR TOPSPORTERS EN TALENTEN MBO OPLEIDINGEN VOOR TOPSPORTERS EN TALENTEN Sport & Business: Medewerker Marketing & Communicatie Medewerker Evenementenorganisatie Nijmegen 2016-17 JOHAN CRUYFF COLLEGE UNIVERSITY INSTITUTE Johan Cruijff

Nadere informatie