De Columnist. Officieel orgaan van Columni - Vereniging van Alumni Communicatiekunde Rijksuniversiteit Groningen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "De Columnist. Officieel orgaan van Columni - Vereniging van Alumni Communicatiekunde Rijksuniversiteit Groningen"

Transcriptie

1 1 e jaargang, nummer 1 - mei 1998 verschijnt drie maal per jaar De Columnist Officieel orgaan van Columni - Vereniging van Alumni Communicatiekunde Rijksuniversiteit Groningen Van het bestuur Het huidige bestuur van Columni. Op de komende pagina s worden de leden aan je voorgesteld. Het bevorderen van de contacten tussen alumni van de opleidingen Communicatiekunde (voorheen CDV), de Vrije Variant met Communicatiekunde als zwaartepunt binnen ALS en de afstudeervariant (In- en Externe) Communicatie in Organisaties bij Nederlands. Ziehier het belangrijkste doel van Columni, zoals dat is vastgelegd in onze verenigingsstatuten. Een hele mond vol voor een vereniging die naast een contactorgaan voor afgestudeerden ook vooral een gezelligheidsvereniging wil zijn. Na onze oprichting in 1996 hebben we wat startproblemen gekend - dat is ook de reden waarom sommigen van jullie misschien het gevoel hebben niet helemaal waar voor je geld te krijgen - maar inmiddels staat alles stevig op de rails. Zoals je bij het Verenigingsnieuws achterop deze Columnist ziet, zijn we druk bezig met de voorbereidingen van een aantal leuke nieuwe activiteiten. Ook willen we een ledenlijst uitgeven, als voorloper op een almanak. Juridische voorschriften vereisen dat jullie daar schriftelijk toestemming voor geven. In dat kader kun je binnenkort een brief op je deurmat verwachten. Het huidige Columnibestuur bestaat overigens uit zes personen: Jeanette Aarnoutse, Wiep Hamstra (secretaris), Kees van der Mark, Cato van der Vlugt, Wim Vuijk (penningmeester) en ondergetekende. Op de volgende pagina s stellen we ons even voor. Namens het Columni-bestuur, Anneke Kok (voorzitter) Foto: Mirjam Spaans Inhoud Excursie Gasunie 2 Het instituut 3 Wat doe jij nou? 4 Enquête 5 Werk in uitvoering 7 Verenigingsnieuws 8 Redactioneel Dit is hem dan: de eerste Columnist. Het blad dat leden van Columni vanaf nu drie keer per jaar ontvangen. Wat kun je zoal verwachten in dit eerste nummer? Bijvoorbeeld een verslag van één van de eerste activiteiten van de vereniging, het bezoek aan de Gasunie. En een samenvatting van de resultaten van de enquête die vorig jaar onder Columni-leden is gehouden. Daarnaast zijn er in elke Columnist terugkerende rubrieken: een column door Perry ten Hoor, nieuws over de opleiding Communicatiekunde door Wim Vuijk en Wat doe jij nou?, waarin een afgestudeerde aan het woord is over zijn of haar werk. Op de achterpagina houden we je steeds op de hoogte van de verenigingsactiviteiten. Let bijvoorbeeld even op de data van de komende borrels in Groningen en de eerstkomende activiteit in Utrecht. Tot slot stelt het bestuur zich in dit eerste nummer op geheel eigen wijze aan jullie voor. De redactie 1 N U M M E R 1 - M E I D E C O L U M N I S T

2 Excursie Gasunie Columni op stap in een kunstig gebouw Wie de stad Groningen vanuit het zuiden nadert, ziet als eerste de contouren van twee suikerfabrieken en het hele bijzondere gebouw van Gasunie. Het kantoor van Nederlands aardgasdistribiteur is zo speciaal dat bezoekers in de rij staan voor een rondleiding. Zelfs met een dagelijks programma van rondleidingen waar voorlichtingspersoneel fulltime mee bezig is, duurt het nog minimaal een half jaar voor er tijd is voor zo n bezoek. Het was dan ook goed nieuws voor de leden van Columni dat er op 20 juni van het vorig jaar de mogelijkheid was voor een bezoek aan Gasunie. Een verslag. Foto: Kees van der Mark 2 Leden van Columni bewonderen het uitzicht vanuit de directiekamer van Gasunie. Anneke kok Ik heb een eigen bedrijf voor tekst- en communicatieadviezen, genaamd Comma 1991 De kern van alles Nee Gelukkig zijn cd: ERA Lekker eten Charles Groenhuysen Zo n twintig leden van Columni lieten zich rondleiden in het Gasunie-kantoor, een prachtig gebouw met een eigen verhaal. Dit verhaal werd verteld door een van de gidsen die Gasunie speciaal voor de rondleidingen in dienst heeft. Het gaat in dit verband te ver om haar hele verhaal en rondleiding te verslaan. Ik beperk me tot een aantal opvallende zaken. In de eerste plaats natuurlijk de manier waarop Gasunie de rondleidingen verzorgt. Dat doet Gasunie dus heel professioneel. Van maandag tot en met vrijdag staat een aantal gidsen klaar om een rondleiding te verzorgen. Ze zijn uniform gekleed en hebben een compleet en vast programma. Natuurlijk wordt de rondleiding ook met allerlei moderne hulpmiddelen ondersteund. Een audiovisuele presentatie, compleet met schuivende wanden, vertelt het verhaal van de gaswinning, -distributie en -verkoop. Een indrukwekkende presentatie die Columni-leden niet alleen vakmatig zal aanspreken. Architectuur Het meest opvallende aan het gebouw is natuurlijk de architectuur. Nadat in de tachtiger jaren de beslissing was genomen een nieuw onderkomen te bouwen voor alle medewerkers van Gasunie, moest eerst een plekje gevonden worden om te kunnen bouwen. In overleg met de stad Groningen werd uiteindelijk een goede plek gevonden aan de rand van het Stadspark aan de entree van de stad. Nadat de plek gevonden was, moest er een gebouw komen. Gasunie had voor het ontwerp daarvan een aantal uitgangspunten. In de eerste plaats moest het personeel zich thuisvoelen in het nieuwe gebouw. lees verder op pagina 6 Foto: Martine van der Mark D E C O L U M N I S T N U M M E R 1 - M E I

3 Het instituuto Onder de titel Het instituut zal ik regelmatig een bijdrage leveren aan de Columnist, een bijdrage waarin ontwikkelingen binnen de afdeling Taal en Communicatie en de opleiding Communicatiekunde centraal zullen staan. Het probleem is een beetje waar ik moet beginnen en - vooral - wat de oudstudenten willen weten over hun oude instituut. Een communicatiekundige die in februari 1998 is afgestudeerd is uiteraard beter op de hoogte van recentere ontwikkelingen dan iemand die, pakweg, in 1992 is afgestudeerd. Om over mijn 1986 maar te zwijgen. Laat ik dan maar beginnen met de belangrijkste zaken van dit jaar. Ten eerste, de opleiding Communicatiekunde heeft nu (dat wil zeggen, vanaf september 1997) een hoogleraar. Het gaat om mevrouw prof dr G. Redeker. Voordat zij hier hoogleraar werd was zij universitair hoofddocent Taalbeheersing aan de Vrije Universiteit en universitair docent en onderzoeker aan de Katholieke Universiteit Brabant (werkverband Tekstwetenschap). Zij is, na een studie psychologie in Göttingen (Duitsland), in 1986 aan de University of California (Berkeley, USA) gepromoveerd. Zij is in Nederland terechtgekomen via het Max-Planck-Institut für Psycholinguistik in Nijmegen. Haar onderzoeksbelangstelling is even-eens breed: samenhang in teksten en gesprekken, perspectief in taalgebruik, de werking van taalmiddelen om een niet-inhoudelijke boodschap over te brengen (zoals beleefdheid, subjectiviteit, persuasie). Ten tweede, het programma door Wim Vuijk Communicatiekunde is geheel geherprogrammeerd. Met ingang van het studiejaar kent het de volgende opbouw. Er is een basisjaar Communicatiekunde, waarin de theorievakken op het gebied van de verbale communicatie (zoals gespreksanalyse en tekstverwerking) opgenomen zijn, evenals inleidingen op het gebied van de drie specialisaties en een een vreemde-taal-gedeelte (14 punten). Dan volgt het specialisatiejaar. Er zijn drie specialisaties, te weten Organisationele Communicatie (voorheen interne en externe communicatie), Media en Computercommunicatie (m.a.w. medium-beïnvloeding van communicatie) en Interculturele Communicatie. Wie Interculturele Communicatie doet krijgt binnen een drietal colleges op een geïntegreerde wijze ook te maken met de vreemde taal. Bij de andere specialisaties is er dus geen vreemdetaal-component meer na het basisjaar. Het laatste jaar is het afstudeerjaar, waarin niet al te veel is veranderd: onderzoekscollege, stage scriptievoorbereiding (dat is dus wel nieuw) en scriptie, alsmede de bijvakruimte. Volgende keer kan ik wat meer vertellen over het programma, maar liever nog kom ik te weten wat de oud-studenten nog willen horen over het instituut of de opleiding. Dat kan via een brief, maar mailen is wellicht handiger: of Cato van der Vlugt Studieadviseur Communicatiekunde RUG 1988 Altijd en overal Hond, liefst groot Vier bloedjes van kinderen, tennis en lezen Film: Karakter Mijn dierbaren, de omgang met mijn studenten en natuurlijk Columni... Meryl Streep Oproep Misschien heb jij zelf ook ideeën over de verdere invulling van het blad. Neem dan gerust contact met ons op. Het post- en adres vind je in het colofon op pagina 8. Voor het volgende nummer zijn wij trouwens nog op zoek naar leden die een bijdrage willen leveren over een specifiek onderwerp: het Internet of Intranet. Want ook de Columnist kan er niet omheen. Het medium speelt immers een steeds grotere rol in ons vak. Vandaar een oproep aan iedereen die te maken heeft met het Internet in zijn of haar werk: denk je een interessant bijdrage te kunnen leveren, laat het ons dan even weten! 3 N U M M E R 1 - M E I D E C O L U M N I S T

4 Wat doe jij nou? 4 Pauline Nieuwenhuizen Afgestudeerd Augustus 1993 Studierichting Taalbeheersing Nederlands (Communicatie in Organisaties) Werk Hoofd Public Relations & Marketing aan de Hogeschool voor de Kunsten Utrecht (HKU) Lid/abonnee van Reclamekring Midden Nederland, Adformatie, Items, BLVD, Wafe, Sponsoring Vervolgcursussen NIMA A, Engels ( edit -cursus), opfriscursus Frans Jeanette Aarnoutse Marketingassistent bij Wolters- Noordhoff 1997 Is onontbeerlijk Kat (heb er 2: Pim en Kisha) Vrienden en sporten Film: As good as it gets Citroen en komkommer Thomas Acda Tijdens mijn laatste twee sollicitatiegesprekken gooide ik de koffie omver. Blijkbaar maakte het indruk, want ondanks dit onhandige gedrag, werd ik beide keren aangenomen. Al in het laatste jaar van mijn studie ben ik me gaan richten op studievoorlichting en studiekeuzeprocessen. Na mijn afstuderen heb ik meegewerkt aan een plan voor de restyling van het voorlichtingsmateriaal van de RUG. Mijn scriptie vormde de basis hiervoor. De RUG heeft na uitvoering van dit plan zelfs enkele prijzen in de wacht gesleept voor haar voorlichtingsmateriaal! Als hoofd van bureau PR/M van de HKU geef ik sinds een half jaar leiding aan negen mensen. In het begin was het nog wel eens moeilijk om leiding te geven aan een team waarin ik zelf enige tijd medewerker was. Aan de andere kant is het ook prettig om de afdeling naar je eigen hand te kunnen zetten, en zelf het beleid uit te stippelen. Ik heb bovendien een aantal nieuwe medewerkers kunnen aanstellen, zodat ik min of meer met een schone lei kon beginnen. Met 3000 aanmeldingen voor 600 beschikbare plaatsen verloopt de werving van nieuwe studenten hier eigenlijk zonder problemen. Maar op het gebied van de interne communicatie moet nog van alles gebeuren. Zo is ons studentenblad een langzame dood gestorven. Bij een opleiding als deze kun je dan ook niet met zomaar een studententijdschrift aankomen. Het moet aansluiten bij de belevingswereld van (kritische) kunststudenten. We hebben nu besloten om het blad voortaan door de studenten zelf te laten schrijven en vormgeven; onder onze begeleiding uiteraard. Ik ben benieuwd waar ze mee komen! Ik heb altijd al met één been in de kunstwereld gestaan. Vanaf mijn dertiende speel ik dwarsfluit in een symfonieorkest waarvoor ik ook de pr deed. Tijdens mijn studietijd heb ik meegedaan aan een musical en was ik zangeres in een soulband. Verder heb ik nog zo n twee jaar gewerkt als marketing- en publiciteitsmedewerker van de Dienst Kunst & Cultuur van de gemeente Groningen. Op dit moment zing ik in een jazztrio waarmee ik vaak optreed. En natuurlijk bezoek ik regelmatig voorstellingen van mijn studenten! Het is echt een voorrecht om aanstormend talent bezig te zien... Studievoorlichting en kunst: in mijn huidige baan heb ik eigenlijk de perfecte combinatie gevonden. Bernice Spijker D E C O L U M N I S T N U M M E R 1 - M E I

5 Resultaten Columni-enquête 1997 Het is alweer enige tijd geleden, maar met een beetje graafwerk herinner je je het misschien nog wel. Vorig jaar hield Columni namens de vakgroep een enquête onder haar leden over Communicatiekunde en Taalbeheersing (In- en Externe Communicatie van Organisaties). Het doel was het verkrijgen van inzicht in de arbeidsmarktpositie van afgestudeerden. Daarnaast wilde de vakgroep graag een oordeel over het studieprogramma, waaronder ook de positie van de vreemde taal binnen dat programma. Wim Vuijk zette voor de Columnist de resultaten op een rijtje. Een aantal respondenten (in totaal zijn 55 enquêtes geretourneerd) gaf aan graag te willen weten of er met de resultaten iets gaat gebeuren. Het antwoord hierop is eenvoudig: ja. De RUG en de Faculteit der Letteren hebben er bij de opleidingen sterk op aangedrongen dat zij contacten met alumni moeten onderhouden, juist in verband met het evalueren en bijstellen van het opleidingsprogramma in het licht van de arbeidsmarkteisen. Aangezien zowel Communicatiekunde als Nederlands hun programma s gaan veranderen, is dit het aangewezen moment om te beginnen met een dergelijke evaluatie, en de resultaten te gebruiken bij het samenstellen van een nieuw programma. Nu al zijn de resultaten van invloed geweest op het vervaardigen van een nieuw programma Communicatie- kunde. De procedure daarvoor zal binnenkort worden afgerond. Wellicht ten overvloede moet erop gewezen worden dat de arbeidsmarktperspectieven niet het enige en zelfs niet het primaire doel van een universitaire opleiding kan zijn. Immers, een universitaire opleiding heeft primair tot doel het leren verrichten van wetenschappelijk onderzoek op het vakgebied. De belangrijkste resultaten: 1 VPR, de Casestudy VPR, de stage, Schriftelijke Communicatie in Organisaties, Interne Communicatie en Schriftelijke Communicatie zijn de meest zinvolle studieonderdelen gezien het (communicatie)- werk. 2 Onderdelen die men gemist heeft zijn vooral praktische schrijfvakken, computercommunicatie, en mondelinge vaardigheden. 3 Men name organisatiekunde is een populair bijvak. 4 Bijna alle geënquêteerden (96 procent) hebben een baan. 5 Ruim 80 procent van de geënquêteerden werkt op het gebied van de communicatie; van de overige 20 procent kan in het algemeen gesteld worden dat zij functies hebben op het gebied van het beleid en/of van de organisatie. Een groot gedeelte van de geënquêteerden (38 procent) werkt als communicatiemedewerker bij een profitinstelling; de overheid scoort aanzienlijk lager (7procent, evenals de non-profit-sector (11 procent). 6 Bijna alle geënquêteerden (86 procent) hebben een baan of twee banen gehad sinds het afstuderen. 7 De overgrote meerderheid (80 procent) had binnen zes maanden na het afstuderen de eerste baan. 8 Een meerderheid (56 procent) heeft de baan gekregen via andere kanalen dan de gebruikelijke (doorgaans via een netwerk ). De stage scoort als manier om een baan te krijgen beduidend hoger dan de open sollicitatie (15 tegen 10 procent), en zelfs bijna even hoog als de gewone reactie op een vacature (17 procent). 9 De meest voorkomende vreemde talen in de communicatiekundeopleiding zijn (niet verrassend) Engels, Frans en Spaans Procent van de geënquêteerden doet niets, 40 procent doet wel iets met de vreemde taal in het werk Procent van de geënquêteerden vindt dat de vreemde taal wel, en 54 procent vindt dat de vreemde taal niet verplicht moet blijven in het programma. 12 Een ruime meerderheid van 78 procent vindt dat de vreemde-taalcomponent een andere invulling moet krijgen, en wel meer toegesneden op communicatiekundestudenten. Kees van der Mark Communicatieadviseur bij Vogel & Mulder Communicatie in Groningen 1992 Onmisbaar waar mensen zijn Kat (twee) Luchtvaartjournalistiek en fotografie Concert: Portishead IJs! Midas Dekkers 5 N U M M E R 1 - M E I D E C O L U M N I S T

6 vervolg van pagina 2 Adreswijziging? Laat het ons weten! 6 Mensen die in een prettige omgeving werken, doen dat beter. Daarnaast moest het een gebouw worden voor de toekomst. Dat wil zeggen dat het ook aan veranderde omstandigheden aangepast kan worden. Verder moest het een zekere kwaliteit uitstralen en een opvallende markering aan de entree van Groningen zijn. Na een competitie met de bureaus Klein en ZZOP, kwam het bureau Alberts & Van Huut met het beste ontwerp. Zij hebben een heel eigen stijl van ontwerpen die goed aansloot bij de wensen van Gasunie. Hun manier van ontwerpen wordt geassocieerd met de antroposofie. Kunst Opvallend is ook de overweldigende aanwezigheid van moderne kunst in het Gasunie-gebouw. Overal in het gebouw hangt en staat moderne kunst. Een speciale medewerker zorgt voor aankoop en onderhoud van de collectie. De kunst past goed bij de sfeer van dit moderne kantoorgebouw, een gebouw dat zeker een excursie waard was en ook nog kan zijn voor die Columni-leden die dit uitstapje gemist hebben. Anne de Vries (Net)werk? Op zoek naar oude studiegenoten, een nieuwe baan, collega-columni s in de buurt? Wachten op de eerstvolgende Columnibijeenkomst is natuurlijk leuker, maar je kunt vanaf nu ook je oproep kwijt in de Columnist. Schrijf of je bericht van maximaal vijftig woorden (pasfoto s zijn welkom) naar: Vakgroep Taal en Communicatie T.a.v. redactie Columnist postbus AS Groningen Wiep Hamstra Opleidingsadviseur voor beroepsopleidingen (communicatietrainingen) voor Randstad Opleidingscentrum in Groningen 1995 De organisatie waar ik werk noemt zichzelf Organisator van menselijk talent. Communicatie, en vooral optimale communicatie tussen mensen, beschouw ik als sleutel voor goede samenwerking, motivatie en enjoyability werk en privé. Geen hond (wel gehad), geen kat. Hopelijk binnenkort een langoorkonijn. Waterpolo in competitieverband, en alle leuke dingen die daar bij horen. Concert: Grease! Onverwachte dingen, zeelucht, goede muziek & lekker eten Umberto Eco & Deborah Tannen De ervaring leert dat onze leden nogal eens verhuizen. Helaas krijgen we niet in alle gevallen de nieuwe adresgegevens door. Vandaar onze oproep om ons even in te lichten in geval van verhuizing. Op die manier kunnen we ons adressenbestand up-to-date houden en blijf je op de hoogte. Je kunt je adreswijziging per brief of sturen: Vereniging Columni Vakgroep Taal en Communicatie Postbus AS Groningen Wim Vuijk Universitair docent aan de RUG 1986 Much ado about nothing NEE! mensen (binnen het werk trouwens ook) Concert: Bob Dylan in Utrecht, juni 1996 Hagelslag Diana, Princess of Wales D E C O L U M N I S T N U M M E R 1 - M E I

7 Werk in uitvoering door Perry ten Hoor Communicatie is een boeiend vak. Het blijft iedere keer weer een uitdaging om via creatieve en gerichte communicatie een bijdrage te leveren aan de oplossing van organisatieproblemen. In veel gevallen is de inzet van communicatie natuurlijk gericht op het veranderen van houding en, als het enigszins kan, gedrag. Zeker als het gaat om cultuuromslagen. Hamvraag is hoe je dit bereikt en wat de juiste strategie is. Creatief denken buiten de bestaande paden wil nog wel eens helpen. Veel (ambtelijke) organisaties kampen tegenwoordig, trend of niet, met dezelfde vraagstukken. Van product naar marktgericht, de klant centraal, meer verantwoordelijkheden bij de medewerker beleggen, transparantie en optimalisering van processen, luisteren naar de eisen die de omgeving aan je stelt, de buitenwereld naar binnenhalen. Kortom, business proces redesign als toverwoord. Het gevolg is: veel onduidelijkheden voor de organisatie waarbij eigenlijk één ding vaststaat: de zaak moet veranderen en in beweging komen. Het cruciale punt hierbij is natuurlijk de medewerker die om moet. Al jarenlang gewerkt op dezelfde manier, met hetzelfde takenpakket en dezelfde mensen en nu moet alles anders. Tot overmaat van ramp is hem ook niet helemaal duidelijk waarom dit nu zo nodig moet. Tja, er worden wel allerlei argumenten genoemd die betrekking hebben op steeds mondiger en veeleisender wordende burgers, en de monopoliepositie die niet meer zo vanzelfsprekend is, maar ach, dat zal zo n vaart toch wel niet lopen... Bovendien, roept men dat al niet jarenlang? En is er in die tijd iets veranderd? Wat te doen als communicatieadviseur? Weer een mooi bewijs dat communicatie een samenspel is van organisatiekundige, psychologische, veranderkundige en tekstuele/persuasieve elementen. Alhoewel, wat dat laatste betreft: in dit stadium biedt een simpele folder of een themakrant geen uitkomst. Wellicht wel om te informeren, maar om de houding en helemaal ook nog het gedrag te veranderen... Wat eigenlijk nodig is, is veranderen door te ervaren. De medewerker te laten voelen wat de negatieve kanten van zijn huidige werkwijze zijn of welke hinder de klant of burger ondervindt van de werkwijze van de organisatie. En dit kan heel goed... met lego. Kondig het grote Lego-spel aan, laat afdelingen zich intekenen en schaf een lading lego-autootjes aan (kwantumkorting bedingen!). Het spel is simpel, doch doeltreffend. De opdracht is om met het team binnen een half uur zoveel mogelijk autootjes in elkaar te zetten. De eindscore wordt bepaald na twee rondes van een kwartier. Bouw in de eerste ronde restricties in die overeenkomen met de dagelijkse praktijk van de medewerker zoals de verantwoordelijkheid van één medewerker voor het monteren van één onderdeel, het halen van onderdelen uit het magazijn door één teamlid dat hiervoor geautoriseerd is, het invullen van de juiste formulieren en bonnen op de juiste wijze, het berekenen van de kostprijs en het houden van kwaliteitscontroles. Na de eerste ronde, die gemiddeld een score van zo n acht à negen lego-autootjes oplevert, krijgt het team de gelegenheid te overleggen hoe hun werk anders kan. En aangezien een legoautootje dat bestaat uit dertien Lego onderdelen op 9,2 miljard manieren in elkaar gezet kan worden, zijn er dus nogal wat mogelijkheden om het productieproces anders in te richten! Laat ze nadenken over de verdeling van verantwoordelijkheden, de manier van produceren, de kostenberekening en -verantwoording en de toetsing van kwaliteit. Tien tegen één dat de tweede ronde een stuk soepeler gaat. In veel gevallen helpt iedereen mee aan het productieproces. Dus geen speciale magazijnlopers, kwaliteitszorgmedewerkers of financiele mensen meer, er wordt gedaan aan zelfsturing en aan integrale productverantwoordelijkheid. Opvallend is ook dat er minder op elkaar gescholden wordt, het werk is leuker geworden. Bovendien is het resultaat hoger: gemiddeld 45 auto s per team in dezelfde tijd. De kunst is nu om in de nabespreking die elementen die cruciaal zijn in het spel, te vertalen naar de dagelijkse praktijk van de medewerker. En op zich is dit niet al te moeilijk omdat er veel herkenning zal zijn bij de medewerker. Hij heeft door het spelen van een spel aan den lijve ondervonden wat het betekent om zo direct geconfronteerd te worden met allerlei bureaucratische drempels en processen die al jarenlang zo vanzelfsprekend zijn, maar eigenlijk verschrikkelijk inefficiënt blijken te werken. Bijkomend voordeel is dat het lego-autootje als icoon gebruikt kan worden in de rest van de waarschijnlijk veelal schriftelijke communicatie over het veranderingsproces. Zodat bij het zien van de lego-afbeelding steeds weer de essentie van de cultuuromslag of reorganisatie in herinnering wordt gebracht. Communicatie is een boeiend vak. 7 Perry ten Hoor studeerde in 1991 af in de Nederlandse Taal- en Letterkunde (afstudeervariant Communicatie in Organisaties) aan de RUG. Hij is vanaf eind 1991 in verschillende functies werkzaam geweest bij de Informatie Beheer Groep in Groningen. Momenteel is hij Accountmanager Hoger Onderwijs bij de IB-Groep. N U M M E R 1 - M E I D E C O L U M N I S T

8 8 Bezoek gemeente Utrecht Op zaterdag 20 juni vindt de volgende activiteit van Columni plaats. Op die dag verzorgt ons lid Nienke de Boer, Verenigings nieuws werkzaam als communicatieadviseur bij de Dienst Stadsbeheer van de gemeente Utrecht, een middagvullend programma voor onze leden. Daarin staan de werfkelders en werven in de binnenstad van Utrecht - en natuurlijk de communicatie daar omheen - centraal. Nergens ter wereld vind je werfkelders en werven op zo n grote schaal als in de binnenstad van Utrecht; in de middeleeuwen zijn in Utrecht maar liefst 720 werfkelders ontstaan. Bij de meeste bezoekers van Utrecht zijn de werfkelders vooral bekend door de restaurantjes en vele terrassen in de zomer aan de Oudegracht, maar de kelders zijn ook in gebruik door veel winkels en bedrijven. Als de gemeente Utrecht deze unieke monumenten wil behouden, is naast verkeersmaatregelen een grootscheepse restauratie nodig. Deze middag staat de communicatie rond de jarenlange restauratie centraal: hoe communiceer je bijvoorbeeld verkeersproblemen rond de uitvoering van het project naar de inwoners van Utrecht, bezoekers, buitenlandse toeristen en pers? Over de precieze invulling van het programma en de wijze van aanmelding worden de leden van Columni apart per brief geïnformeerd. Het programma duurt in ieder geval van 13:30 tot 18:00 uur en omvat behalve een videopresentatie en een case in een werfkelder ook een trip over het water per waterfiets, kano of - in geval van slecht weer - rondvaartboot. Tot ziens op 20 juni! De communicatie rond de werfkelders in de binnenstad van Utrecht staat centraal bij de komende activiteit van Columni, op 20 juni aanstaande. Algemene Ledenvergadering (ALV) Op zaterdag 18 april hield Columni de eerste ALV uit haar bestaan, in Café Overstag in Groningen. De opkomst was bescheiden, de locatie zeer apart te noemen: een kelder van het voormalig bankgebouw - inclusief ouderwetse kluis, sfeervol kaarslicht en heuse tralies! Tijdens het officiële gedeelte van de vergadering deden de secretaris en penningmeester onder meer verslag over het verenigingsjaar 1996/1997, deed de kascommissie van zich gelden en werd het voorstel tot benoeming van het bestuur door de aanwezige leden goedgekeurd. Het huidige bestuur wordt elders in deze nieuwsbrief aan je voorgesteld. Na afloop van de ALV - die in principe vanaf nu ieder najaar wordt gehouden - borrelde een aantal leden nog geruime tijd na. Borrels Voor de komende twee Columni-borrels kun je alvast de volgende data in je agenda noteren: vrijdag 29 mei vrijdag 4 september De borrels worden gehouden in Café De Keijzer, Turftorenstraat 4 in Groningen. Je bent welkom vanaf 17:30 uur. C O L O F O N De Columnist is het officiële orgaan van Columni, Vereniging van Alumni Communicatiekunde Rijksuniversiteit Groningen. De Columnist verschijnt drie keer per jaar. Redactieadres: Vakgroep Taal en Communicatie T.a.v. redactie Columnist Postbus AS Groningen Foto: gemeente Utrecht Redactie: Liseth Kruisman Kees van der Mark Sandra Schuiten Bernice Spijker Vaste medewerkers: Perry ten Hoor Wim Vuijk Verder werkten mee aan dit nummer: Nienke de Boer Anneke Kok Anne de Vries Vormgeving: Annette van Kelckhoven BNO, Groningen Reproductie: RCG, Groningen Het volgende nummer verschijnt in september. De deadline is 21 augustus. Kopij is welkom. D E C O L U M N I S T N U M M E R 1 - M E I

sector periodiek van studievereniging Kraket jaargang 5 nummer 2 juni 2015

sector periodiek van studievereniging Kraket jaargang 5 nummer 2 juni 2015 sector periodiek van studievereniging Kraket jaargang 5 nummer 2 juni 2015 MIcompany passie voor data & analytics docent vertelt communicatie en econometrie? alumnivereniging tijd voor verandering de week

Nadere informatie

Vind jouw stage! Mix & Match

Vind jouw stage! Mix & Match TBKMagazine Nummer 03 / mei 2012 Vind jouw stage! Mix & Match Nieuw bestuur Excursie distributiecentrum Albert Heijn, Zaandam Studiereis Groningen Promo Team Technische Bedrijfskunde Tips voor een stage

Nadere informatie

modulair Miniconferentie ideale manier van leren Masterstudent Actief leren Tom Vos: nummer 7 jaargang 20 27 april 2005

modulair Miniconferentie ideale manier van leren Masterstudent Actief leren Tom Vos: nummer 7 jaargang 20 27 april 2005 10 Studenten in de hoofdrol bij vervaardiging maandblad voor studenten van de Open Universiteit Nederland nieuwe studiegidsen 12 Informatica ontbeert vrouwelijke component 14 Contacten en nóg eens contacten

Nadere informatie

VERKOPEN ZONDER TE VERKOPEN

VERKOPEN ZONDER TE VERKOPEN INTRODUCTIE... 5 MINDSET ALS BASIS VOOR SUCCES... 6 DE MEEST VOORKOMENDE ANDERE WERKZAAMHEDEN VAN ONDERNEMERS:... 6 UITSTELGEDRAG... 7 STARTEN MAAR SNEL WEER AFHAKEN... 8 HET GEVAAR VAN UITSTELGEDRAG...

Nadere informatie

Stageverslag. ICTOA Edwin Cyrek 2005-1 -

Stageverslag. ICTOA Edwin Cyrek 2005-1 - Stageverslag ICTOA Edwin Cyrek 2005-1 - INHOUD 1. Voorwoord Pag. 03 2. Introductie Pag. 04 3. Taken, rollen en verantwoordelijkheden binnen de school Pag. 06 4. Werkdocumenten Pag. 08 5. Levensbeschouwelijke

Nadere informatie

Als je niet kunt lachen moet je geen winkel beginnen. magazine. 10 e jaargang nr. 2 2011. Acquisitieblooper: het ik-verhaal - pagina 10

Als je niet kunt lachen moet je geen winkel beginnen. magazine. 10 e jaargang nr. 2 2011. Acquisitieblooper: het ik-verhaal - pagina 10 10 e jaargang nr. 2 2011 Acquisitieblooper: het ik-verhaal - pagina 10 Wederom een geslaagd salescongres - pagina 17 Win de verloren klant weer terug - pagina 25 Als je niet kunt lachen moet je geen winkel

Nadere informatie

Deze trend zien we ook terug in het Nederlandse bedrijfsleven.

Deze trend zien we ook terug in het Nederlandse bedrijfsleven. M(e)ER weten 02/11 nieuwsbrief voor studenten en alumni van de opleiding Management, Economie en Recht In deze nieuwsbrief o.a. inleiding Talenten in de MER p.2 MER en Maatschappij Bericht van de Klankbordgroep

Nadere informatie

Voor u ligt het jaarverslag van de International Federation of Medical Students Associations- VUmc (IFMSA-VUmc) over het beleidsjaar 2013-2014.

Voor u ligt het jaarverslag van de International Federation of Medical Students Associations- VUmc (IFMSA-VUmc) over het beleidsjaar 2013-2014. Voorwoord Geachte lezer, Voor u ligt het jaarverslag van de International Federation of Medical Students Associations- VUmc (IFMSA-VUmc) over het beleidsjaar 2013-2014. In dit jaarverslag vindt u een overzicht

Nadere informatie

VAN DE REDACTIE. www.testnet.org secretaris@testnet.org. @hansvanloenhoud

VAN DE REDACTIE. www.testnet.org secretaris@testnet.org. @hansvanloenhoud September 2012 Jaargang 16 Nummer 2 www.testnet.org secretaris@testnet.org VAN DE REDACTIE Door Hans van Loenhoud tnn@testnet.org @hansvanloenhoud Normaal gesproken val ik jullie niet lastig met persoonlijke

Nadere informatie

SOCIAAL JAARVERSLAG 2008. Univé-VGZ-IZA-Trias

SOCIAAL JAARVERSLAG 2008. Univé-VGZ-IZA-Trias Univé-VGZ-IZA-Trias 2008 Inhoudsopgave 1. Inleiding toekomst in eigen hand 3 2. 2008 van emotie tot fundament 4 3. Nieuwe organisatie - van architectuur tot huisvesting 6 4. Human Resources veel bereikt

Nadere informatie

HANDBOEK SOLLICITEREN

HANDBOEK SOLLICITEREN HANDBOEK SOLLICITEREN Handboek solliciteren van HLS Personeelsdiensten Inhoud Hoofdstuk 1: Hoofdstuk 2: Hoofdstuk 3: Hoofdstuk 4: Hoofdstuk 5: Hoofdstuk 6: Hoofdstuk 7: Hoofdstuk 8: Wat zijn mijn sterke

Nadere informatie

Jouw marketingplan in acht stappen

Jouw marketingplan in acht stappen Jouw marketingplan in acht stappen Werkboek voor ondernemers in de multifunctionele landbouw 1 INHOUD Inleiding... 3 Wat is marketing en waarom een marketingplan?... 4 Stap 1. Formuleren van doelstellingen...

Nadere informatie

Inleiding. www.betersolliciteren.nl pagina - 1 -

Inleiding. www.betersolliciteren.nl pagina - 1 - Inleiding Het hoofddoel van uw brief is om te worden uitgenodigd voor een gesprek. De brief moet daarom kort en duidelijk zijn. Met uw brief moet u de werkgever overtuigen en nieuwsgierig maken. Uw brief

Nadere informatie

krant Het doel der opvoeding is: elk kind te helpen worden wat het is. Kees Boeke Samenwerken is een kernwaarde de Werkplaats Basisonderwijs

krant Het doel der opvoeding is: elk kind te helpen worden wat het is. Kees Boeke Samenwerken is een kernwaarde de Werkplaats Basisonderwijs Het doel der opvoeding is: elk kind te helpen worden wat het is. Kees Boeke Basisonderwijs Kees Boekelaan 10 3723 BA Bilthoven Directeur: Jeroen Goes T 030 228 28 42 bo@keesboeke.nl www.wpkeesboeke.nl

Nadere informatie

'Jonge ambtenaren moeten één front gaan vormen.' VacatureMatch! De GemeenteBanen Krant van Nederland. tot uw dienst. kandidaat belicht.

'Jonge ambtenaren moeten één front gaan vormen.' VacatureMatch! De GemeenteBanen Krant van Nederland. tot uw dienst. kandidaat belicht. VacatureMatch! Kijk hier voor de personeelsadvertenties >> De GemeenteBanen Krant van Nederland Uitgave 11 - april 2008 kandidaat belicht Mijn naam is Marlen Wirjo en ik ben 29 jaar. Ik ben geboren in

Nadere informatie

DREAMagazine. Gamification Rini weet raad Mirjam van den Berg Ampersand. Dutch Requirements Engineering And Management SEPTEMBER 201 4

DREAMagazine. Gamification Rini weet raad Mirjam van den Berg Ampersand. Dutch Requirements Engineering And Management SEPTEMBER 201 4 DREAMagazine WWW.DREAMEVENT.NL.. Dutch Requirements Engineering And Management SEPTEMBER 201 4 Gamification Rini weet raad Mirjam van den Berg Ampersand Redactioneel Voorwoord Requirements engineers bewegen

Nadere informatie

De FSA heeft een nieuw onderkomen!

De FSA heeft een nieuw onderkomen! www.fsa.nl OKTOBER 2005, TIENDE JAARGANG, NUMMER 1 De FSA heeft een nieuw onderkomen! AMSTERDAM, RICHARD JONKMAN EN WILLEM ALBERTS Zoals velen van jullie al gemerkt hebben zijn de afgelopen zomermaanden

Nadere informatie

Stagehandleiding 2014. Algemene Cultuurwetenschappen

Stagehandleiding 2014. Algemene Cultuurwetenschappen Stagehandleiding 2014 Algemene Cultuurwetenschappen Erasmus School of History, Culture and Communication www.eshcc.eur.nl/stage/acw acwstages@eshcc.eur.nl Mei 2014 Voorwoord Deze stagehandleiding is bedoeld

Nadere informatie

Sociaal Kapitaal. De meerwaarde van sociale media voor gemeenten. David Kok [red.]

Sociaal Kapitaal. De meerwaarde van sociale media voor gemeenten. David Kok [red.] Sociaal Kapitaal 1 2 Sociaal Kapitaal De meerwaarde van sociale media voor gemeenten David Kok [red.] Eburon Delft 2012 3 Twitteren over dit boek? Gebruik de hashtag #sociaalkapitaal ISBN 978-90-5972-704-5

Nadere informatie

Magazine VOL ONMISBARE INFORMATIE IN DEZE EDITIE

Magazine VOL ONMISBARE INFORMATIE IN DEZE EDITIE VOL ONMISBARE INFORMATIE Magazine FEBRUARI 2008 IN DEZE EDITIE 4 Startkabaal 10 Verslag Social Event 2007 12 Spreekuur op het water 17 Free Publicity tips 20 Interviews met sponsoren agazine Uitgever Contact

Nadere informatie

Nummer 16, Jaargang 4. ené Jansen woont sinds vier jaar. met zijn vrouw Sandra Blom aan de. januari begonnen met zijn bedrijf inqasa:

Nummer 16, Jaargang 4. ené Jansen woont sinds vier jaar. met zijn vrouw Sandra Blom aan de. januari begonnen met zijn bedrijf inqasa: OORSCHELP Nieuwsbrief van Dorpsvereniging Heilig Landstichting Nummer 16, Jaargang 4 September 2010 ONDERNEMEN OP DE LANDSTICHTING In dit nummer: Van de redactie 2 Van de voorzitter 3 Eeuwfeest 4 R januari

Nadere informatie

Handboek. Solliciteren

Handboek. Solliciteren Handboek Solliciteren Handboek Solliciteren HLS Personeelsdiensten Meent 93 A 3011 JG Rotterdam tel 010 414 02 82 fax 010 414 21 80 info@hls-groep.nl www.hls.nl 2 HANDBOEK SOLLICITEREN Inhoud Bladzijde

Nadere informatie

M(e)ER weten 11/09. Excelleren?! In deze nieuwsbrief o.a. p.4. p.7. p.8. p.11. p.12. p.15. p.16. inleiding. Studiereis naar Istanbul 2009

M(e)ER weten 11/09. Excelleren?! In deze nieuwsbrief o.a. p.4. p.7. p.8. p.11. p.12. p.15. p.16. inleiding. Studiereis naar Istanbul 2009 M(e)ER weten 11/09 nieuwsbrief voor studenten en alumni van de opleiding Management, Economie en Recht In deze nieuwsbrief o.a. inleiding Studiereis naar Istanbul 2009 Ontwerp je eigen droomstage p.4 Excelleren?!

Nadere informatie

meer waardering voor werk dat je het liefste doet

meer waardering voor werk dat je het liefste doet Inleiding Ieder jaar weer is er wel iemand op het jaarcongres van onze brancheorganisatie die roept We moeten ons beter profileren. Welzijnsorganisaties klagen over een slecht imago. Welzijnswerkers worstelen

Nadere informatie

DE LEEGSTAND VAN HET MKB IN BRIELLE EEN ONDERZOEK NAAR DE WERKING VAN CITYMARKETING BIJ HET TEGENGAAN VAN LEEGSTAND

DE LEEGSTAND VAN HET MKB IN BRIELLE EEN ONDERZOEK NAAR DE WERKING VAN CITYMARKETING BIJ HET TEGENGAAN VAN LEEGSTAND DE LEEGSTAND VAN HET MKB IN BRIELLE EEN ONDERZOEK NAAR DE WERKING VAN CITYMARKETING BIJ HET TEGENGAAN VAN LEEGSTAND NAAM: ANOUK SLUIS - 0833947 STUDIE: COMMUNICATIE BEGELEIDER: MEVROUW K. STOLK INSTITUUT:

Nadere informatie

In dit document kan je alle informatie over het bestuur en de studieverenigingvan Sociologie vinden.

In dit document kan je alle informatie over het bestuur en de studieverenigingvan Sociologie vinden. Sociologisch Epicentrum - beleidsplan - 2013-2014 Beleidsplan studievereniging SEC 2014/2015 In dit document kan je alle informatie over het bestuur en de studieverenigingvan Sociologie vinden. 1 Beste

Nadere informatie

Imagine... Stay in Touch > alumni@nhtv.nl. NHTV Alumni Magazine

Imagine... Stay in Touch > alumni@nhtv.nl. NHTV Alumni Magazine 2010 Stay in Touch > alumni@nhtv.nl Imagine... NHTV Alumni Magazine NHTV P.O. Box 3917 NL-4800 DX Breda The Netherlands T +31 (0)76 533 22 03 F +31 (0)76 533 22 05 alumni@nhtv.nl www.nhtv.nl 02 What s

Nadere informatie

Module 3 PRESENTEREN

Module 3 PRESENTEREN Module 3 PRESENTEREN 1 Voorbereiding Thema s: A Doelgroep en doel van een presentatie B Hulpmiddelen en presentatietechniek C Statistische gegevens In deze les komen de volgende onderwerpen aan de orde:

Nadere informatie

Bestuur Het opstellen van visie, missie en beleid

Bestuur Het opstellen van visie, missie en beleid Bestuur Het opstellen van visie, missie en beleid Landelijk Samenwerkingsverband Actieve bewoners Oudkerkhof 13b 3512 GH Utrecht tel. 030-2317511 mail: info@lsabewoners.nl web: www.lsabewoners.nl www.bewonersbedrijven.nl

Nadere informatie

Van controle naar vertrouwen Technologie kan onderwijs ondersteunen september 2014, 8 e jaargang

Van controle naar vertrouwen Technologie kan onderwijs ondersteunen september 2014, 8 e jaargang vakblad voor schoolleiders Themadag CNV Schoolleiders Passend onderwijs: herrie of harmonie in je team? Vier de verschillen Jay Marino over inclusive education 6 Van controle naar vertrouwen Technologie

Nadere informatie