Studiewijzer. Medisch Pedicure

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Studiewijzer. Medisch Pedicure"

Transcriptie

1 Studiewijzer Medisch Pedicure

2 2 Studiewijzer medisch pedicure Welkom Het Amice team heet je welkom bij de opleiding Medisch pedicure. De belangrijkste informatie over de opleiding bij Amice is in deze studiewijzer op een rijtje gezet. Lees deze studiewijzer zorgvuldig. We wensen je een succesvolle studietijd toe. Het Amice team Maak kennis met het Amice team: Denise van Wassenberg Silvia van Beusekom Erna van de Fliert Petra Harthoorn Fred van Wassenberg Liesbeth Willemse Mireille van Manen Erna van de Fliert Dia van de Poppe Directie en BPV (stage) Locatie manager en cursistenadministratie Onderwijs, examens en studiebegeleiding Cursistenadministratie Financiële administratie Docent medisch pedicure Docent medisch pedicure Docent ondernemersvaardigheden, LB, Nederlands, Engels en rekenen Docent io ondernemersvaardigheden Bereikbaarheid Telefonisch zijn we bereikbaar op nummer van uur. Op de balie staat een bel. Bij voorkeur beantwoorden we je vragen voor de les. en website: Cursistenadministratie algemene vragen, brochure Examens examen aan- en afmeldingen en vragen Website Wifi-code inlogcode cursisten- en examenpagina: gebruikersnaam: medischpedicure wachtwoord: RiSiCo% 0nb3draaD (eerste is een nul) actuele informatie Pagina 2

3 3 Studiewijzer medisch pedicure De opleiding De opleiding tot medisch pedicure valt binnen de Uiterlijke Verzorging. De kwalificatie pedicure kent twee uitstroommogelijkheden: Pedicure (niveau 3) en Medisch Pedicure (niveau 4). Binnen deze beroepsopleiding sta jij als beroepsbeoefenaar en burger centraal. Daarbij gaat het niet alleen om vakkennis, maar ook om een toekomst van een leven lang leren, zodat je leert omgaan met de snelle veranderingen in het bedrijfsleven. De lessen zijn beroepsgericht, dat wil zeggen dat de kennis en vaardigheden en houding op het gebied van het beroep ontwikkeld worden. Naast de vaktechnische kennis en vaardigheden zijn ook kennis en vaardigheden omtrent o.a. omgang met cliënten, kwaliteit, verkoop, hygiëne en veiligheid nodig. Afspraken en regels In de onderwijsovereenkomst en het schoolreglement kun je vinden volgens welke regels jij het onderwijs volgt en op welke wijze jij het contract met de school hebt gesloten om het onderwijs te volgen. Ook voor de stage sluit je een contract: de BPV/stageovereenkomst. Hoe het onderwijs en de examens zijn ingericht wordt weergegeven in deze studiewijzer, de regels voor het examen staan in het examenreglement op de website. Opleidingstijd De opleiding medisch pedicure kan in 1 tot 1,5 jaar worden gevolgd. Ook zijn er aangepaste trajecten mogelijk. De inschrijving voor medisch pedicure is maximaal 3 jaar geldig, het doel is binnen die tijd het diploma te behalen. Daarna kan men zich nog inschrijven als extraneus, iemand die geen lessen meer volgt, maar alleen nog examens doet. Versnellen en vertragen In sommige gevallen kan men de opleiding versnellen of vertragen, dit gebeurt na overleg met de studiebegeleidingscoördinator en met schriftelijke melding van de wijziging. Hier kunnen kosten aan verbonden zijn (zie schoolreglement). Gemiste lessen inhalen Lessen die gemist zijn moeten worden ingehaald. Theorie kan (soms) met een studiemaatje worden ingehaald, opdrachten kunnen dan zelfstandig worden gemaakt. Praktijk aanleerlessen zullen moeten worden ingehaald, soms kan dit in een andere groep, of er kan privéles worden ingekocht. Bijlessen en herlessen Deze (privé)lessen worden verzorgd voor diegenen die voorbereiden voor herexamen of op eigen verzoek. Een privéles voor (1 of 2) cursisten van Amice kost 60,00 per uur; in groepsverband (vanaf 3) per dagdeel 60,00 p.p. Je kunt je hiervoor aanmelden via het inschrijfformulier (website). Wie de lessen voor 85% heeft gevolgd en inzet heeft getoond bij de opdrachten kan eenmalig voor 50% van het lesgeld in een bestaande groep nogmaals lessen volgen. Her proef proeven zullen echter wel moeten worden betaald deze worden opgegeven via het aanmeldingsformulier examens. Vrij oefenen Indien een van de praktijklokalen vrij is kunnen de cursisten gezamenlijk oefenen op school, in overleg met de administratie. Hierbij is geen begeleiding aanwezig. Het lokaal dient correct volgens schema achtergelaten te worden. Pagina 3

4 4 Studiewijzer medisch pedicure Studiebelasting van de opleiding Huiswerktijd staat minimaal gelijk aan de te volgen lestijd. Zowel theorie als praktijk dient thuis te worden geoefend. De studiebelasting is de tijd die nodig is voor school, (stage) en huiswerk, deze bedraagt: uur per week. Aanwezigheid Er geldt een aanwezigheidspercentage van minimaal 75% van de lessen (per module). Afmelden dient op de dag van de les liefst voor 9.00 uur te gebeuren. Begeleiders Er zijn verschillende mensen die jou bijstaan in je leerproces, ieder heeft daarin een eigen taak: De docent verzorgt de lessen en geeft en controleert de (eigen) opdrachten. De coach begeleidt je in het proces van opstellen van het portfolio, persoonlijk opleidingsplan en actieplannen m.b.t. bijvoorbeeld stages en examens. De studiebegeleider is het aanspreekpunt bij studieproblemen of na ziekte De stagebegeleider begeleidt en beoordeelt je tijdens de stage op het bpv-bedrijf Je kunt een afspraak voor begeleiding door de coach/studiebegeleider of de stagebegeleider maken via met een voorstel voor tijd en met vermelding wat je wilt bespreken Doorstuderen Doorstuderen kan met een MBO opleiding horizontaal naar andere MBO4 opleidingen of verticaal naar niveau 5 opleidingen of HBO podotherapie. Doorstuderen kan met een Branche opleiding horizontaal naar andere niveau4 opleidingen. Facebook, LinkedIn, Twitter en Youtube Amice is ook actief op de sociale netwerken. We stellen het erg op prijs als jij als Amice cursist je hierbij aansluit. Pagina 4

5 5 Studiewijzer medisch pedicure De lessen Basisdag Er wordt van je verwacht dat je de basisopleiding hebt afgesloten. Je kunt dus een anamnese afnemen, blauwdrukken maken en een basisbehandeling geven. De opleiding wordt altijd gestart met de basisdag, op welk moment je ook instroomt. Theorielessen Volgens rooster heb je theorieles. De docent geeft huiswerk op in de vorm van opdrachten en voorbereiding. Per onderdeel wordt de theorieles afgesloten met een examen. Elke les neem je pen en papier, lesboeken en de opdrachten mee. Ook een laptop mag je altijd meenemen. Tijdens de introductie krijg je uitgelegd welke boeken wanneer nodig zijn. Het gebruik van een dictafoon of videoapparatuur is verboden in de lessen Op school zijn diverse (digitale) hulpmiddelen en bronnen aanwezig (in de mediatheek). Praktijklessen Volgens rooster heb je praktijkles, er staat dan met een M aangegeven of je geacht wordt een model mee te nemen. Elke les neem je pen en papier, de lesmap en de opdrachten mee. Breng een camera mee. Tijdens de praktijkles heb je uniform, schorten, handschoenen en mondkapjes bij je. Ook je eigen materialenpakket en motor, screeningsinstrumenten, blauwdrukraam, roller, inkt en papier, breng je mee. Na de praktijklessen dient de werkplek netjes en schoon te worden achtergelaten, zoals de code voorschrijft. Hiermee wordt bedoeld: tafel, stoel, loupelamp, kompresbakken, apparatuur en werkomgeving. Als er tijdens de lessen apparaten niet goed werken dient dit direct aan de docent gemeld te worden. Het is aan te bevelen om een inenting tegen hepatitis B te halen. Opdrachten en portfolio s Gedurende het jaar zul je diverse opdrachten moeten uitwerken, deze opdrachten zitten in je boek en staan ook op de website van Amice zodat je ze digitaal kunt verwerken. In je lesrooster staat wanneer een opdracht gemaakt en ingeleverd moet worden. De opdrachten die je wilt laten aftekenen door de docent kun je - OF afleveren bij de balie; de opdracht en de uitwerking in een snelhechter afgeven, aan de buitenzijde voorzien van naam, naam docent, opleiding en datum. - OF meebrengen naar een les om daar af te laten tekenen. - OF als de docent dat aangeeft digitaal insturen. De docent heeft maximaal 3 werkweken de tijd om deze na te kijken. De opdracht kan dan weer bij de balie afgehaald worden. Alle opdrachten zijn afgetekend voordat je op praktijkexamen gaat. Voor het mbo wordt het portfolio met de opdrachten beoordeeld in een portfoliovaststellingexamen. BPV opdrachten worden door de BPV begeleider afgetekend. Huiswerk Huiswerktijd staat minimaal gelijk aan de te volgen lestijd. Zorg ervoor dat je bij ziekte of afwezigheid zo snel mogelijk het huiswerk en andere relevante informatie doorkrijgt. Dit geldt zowel voor de theorie- als ook praktijk. Formeer een studiegroepje maak daar direct duidelijke afspraken mee! Activiteiten Een deel van het lesprogramma kan in speciale activiteiten worden gegeven. Deze activiteiten, zoals een bezoek aan de beurs, kunnen buiten de normale lesdagen vallen. Pagina 5

6 6 Studiewijzer medisch pedicure Stage (BPV) verplicht voor de mbo opleiding Een deel van je opleiding kan plaatsvinden in de beroepspraktijk, waar je stage gaat lopen. De stage moet je doen bij een KOC erkend bedrijf. Via de site kun je adressen zoeken. De aanpak van de stage staat in het handboek en werkboek BPV. Hierin vind je ook een contract dat je voorafgaand aan de stage door het BPV bedrijf in laat vullen en afgeeft bij de school. Hiermee is ook je verzekering geregeld. Je mag pas met BPV starten indien de stageovereenkomst getekend bij Amice retour is! Je sluit de stage af door de BPV map met alle getekende formulieren en eindverslag in te leveren bij de stagebegeleider van school. Als alles voldoende is ontvang je een BPV bewijs. Je BPV begeleider op school is Denise van Wassenberg. Website Op de website van Amice kun je de nodige informatie over je lessen en examens vinden. Om deze informatie te bereiken ga je naar Button log in. Gebruikersnaam en wachtwoord zie pagina 2. Daar staan de checklist en de opdrachten, hand-outs, roosters, informatie over activiteiten, stage en examens. Pagina 6

7 7 Studiewijzer medisch pedicure Examens Voor de examens kun je je aanmelden via het aanmeldingsformulier examens op de website. Daar staan ook de data en gelden vermeld. De examens zijn op school. Je kunt ervoor kiezen om bij Exuive een examen te doen, als dat beter uitkomt in je planning. De examengelden worden jaarlijks, na ondertekening van een contract met een exameninstelling, aangepast en vermeld in de studiewijzer, op het examenbord en de website. Examenadministratie De examenadministratie is open op woensdagochtend, dan worden de s en aanvragen verwerkt. Het examenreglement De wijze waarop het proces van examinering verloopt, jouw rechten en plichten, staan beschreven in het examenreglement, dit is te downloaden van de website van Amice. Deelname aan de examens Je mag meedoen aan de examens als je een basisdiploma hebt behaald. Je mag meedoen aan de theorie examens als je de lessen hebt gevolgd (75% aanwezigheid) Je mag deelnemen aan de praktijk proeve als je het bijbehorende theorie examen hebt behaald. Voorwaarde voor deelname aan een portfoliogesprek: Het portfolio is volgens de eisen (en de checklist gevuld), overzichtelijk ingedeeld, heeft een inhoudsgave en paginanummers. De opdrachten zijn door de docent gezien en getekend. Het portfolio en de BPV map zijn tijdig ingeleverd (zie rooster). Voor alle examens geldt dat de examengelden betaald zijn. Aanmelden voor herexamens Inschrijven voor herexamens is de verantwoordelijkheid van de cursist zelf. Op de website staat het aanmeldingsformulier examens op de examenpagina. Je kunt altijd vooraf overleggen met de studiebegeleider op welk moment het herexamen verstandig is. Opgaan voor het examen Je ontvangt per mail een oproep met onderdeel, tijd en plaats van examen. Je brengt je oproep en een geldig ID mee. Zonder geldig identificatiebewijs heb je geen toegang tot de examens! Zorg dat je ruim op tijd bent, ben je te laat dan heb je geen toegang tot het examen en je kunt geen aanspraak maken op restitutie van het examengeld. De uitslag van het examen Van de meeste examens zal de uitslag direct bekend worden gemaakt. Van de overige examens zal, zodra de uitslag bij ons bekend is, deze worden gepubliceerd op het publicatiebord en op de website op de examenpagina. Vrijstellingen Als je voor vrijstelling in aanmerking denk te komen kun je binnen 1 maand na aanvang van de opleiding schriftelijk een verzoek indienen. Je vindt het aanvraagformulier vrijstellingen op de website. Je geeft aan voor welk onderdeel je vrijstelling vraagt en stuurt kopieën van de diploma s, certificaten of cijferlijsten die dat duidelijk maken. Welke vrijstellingen worden verleend kun je terugvinden in het vrijstellingenoverzicht op de website. Pagina 7

8 8 Studiewijzer medisch pedicure Examendata en gelden Aanmelden voor examens doe je uiterlijk 6 weken voor de examendatum door het digitaal invullen van het aanmeldingsformulier op de website. De examengelden worden dan automatisch geïncasseerd. Latere aanmeldingen kunnen worden gedaan, de examengelden betaal je dan direct na ontvangst van de factuur. Theorie examens kosten MPT1 - Theorie diabetische voet 45 min. 105,- MPT2 - Theorie reumatische voet 45 min. 105,- MPT3 - Theorie overige risicovoet 45 min. 105,- MPT4 - Theorie specialistische technieken 45 min. 105,- Praktijk examens MPP1 - Proeve van bekwaamheid diabetische voet 120 min. 310,- MPP2 - Proeve van bekwaamheid overige risico voet 120 min. 310,- MPP3 - Proeve van bekwaamheid technieken 120 min. 310,- MPP2 - Portfolio bedrijfsvoering (branche) 30 min. 310,- Proefexamendag u. 105,- Data theorie examen alle onderdelen Bij Amice: ; ; ; Aanmelden voor: ; ; Bij Exuive: op aanvraag Data praktijk proeven alle onderdelen Bij Amice: ; ; (reserve 2-7) Aanmelden voor: ; ; Proef examen (voor 12-12); (voor 24-4 inschrijven) Bij Exuive: op aanvraag Data portfolio ondernemen branche Bij Amice: ; Aanmelden voor: ; MBO examens datum aanmelden voor tijdsduur kosten Nederlands centraal min. 95,- - Lezen/ luisteren Nederlands schoolexamens ,- - Schrijven 45 min. - Taalverzorging 60 min. - Spreken - mondeling min. Rekenen min. 95,- Engels min. 95,- Portfolio mbo min. 350, Deelportfolio mbo per blok zelfde data 30 min. 180,- Portfolio ( en BPV map) inleveren Voor februari examens: Voor juni examens: Pagina 8

9 9 Studiewijzer medisch pedicure Organisatie van de examens Formulieren Op de website op de examenpagina staan de examen eisen en de examenformulieren, zodat je weet wat je moeten leren en kunnen en met welke formulieren gewerkt wordt. Meebrengen naar de praktijkproeve - motor, producten en instrumenten, een blauwdrukraam, roller, inkt en papier - bedrijfskleding, mondkapjes, handschoenen, schorten, linnengoed, volgens de code - desinfectie vloeistoffen: alcohol en vloeistof voor in de ultrasoon - wondverzorgingsmiddelen, sterilon - klembord om anamnese op te maken - een goed model, dat voldoet aan de voorwaarden Het model dient bewijslast mee te brengen waaruit blijkt dat deze de betreffende ziekte (bv diabetes) heeft. De eisen voor het model vind je in de informatie voor de kandidaat op de website. Het diploma Je kunt het diploma ontvangen als onderstaande stukken bij de examencommissie aanwezig zijn. 1 Volledige cijferlijst theorie-examens 2 Portfolio vaststellingsbewijs of cijfer 3 BPV bewijs (alleen voor mbo) 4 Proeven van bekwaamheid bewijzen Certificaten en diploma s die door Amice worden verstrekt, worden afgegeven op meisjesnaam. Ze worden vervaardigd volgens de gegevens van het aanmeldingsformulier van de cursist, of het ID. Eventuele wijzigingen dienen direct te worden doorgegeven. Indien de certificaten na vervaardiging opnieuw gemaakt moeten worden, voorzien van andere naam zal dit in rekening worden gebracht. Diploma s die niet tijdens de officiële uitreiking kunnen worden uitgereikt, zijn persoonlijk af te halen bij Amice nadat de officiële uitreiking heeft plaatsgevonden. De opleiding medisch pedicure mbo4 Kerntaken medisch pedicure mbo Kerntaak 1: Een voetbehandeling uitvoeren 1.1 Afspraken maken en voorbereiden van de behandeling 1.2 Uitvoeren anamnese en voetonderzoek 1.3 Screenen en gericht onderzoek van de (potentiële) risicovoet 1.4 Uitvoeren van een basisbehandeling 1.5 Behandelen van de (potentiële) risicovoet 1.6 Toepassen van drukverdelingstechnieken 1.7 Vervaardigen en aanbrengen van ortheses 1.8 Toepassen van nageltechnieken 1.9 Voorlichting en advies geven en producten verkopen 1.10 Evalueren en afronden van de behandeling Pagina 9

10 10 Studiewijzer medisch pedicure Kerntaak 2: Voorbereiden op het zelfstandig ondernemerschap 2.1 Analyseren van de markt 2.2 Vormgeven van de onderneming 2.3 Profileren en promoten van de onderneming 2.4 Inkopen en de voorraad beheren 2.5 Regelen van het financiële gedeelte van de (start van de)onderneming 2.6 Evalueren van de onderneming Loopbaan burgerschap Kerntaak 1: Burgerschap 1.1 De politiek-juridische dimensie 1.2 De economische dimensie 1.3 De sociaal-maatschappelijke dimensie 1.4 De dimensie vitaal burgerschap Kerntaak 2: Loopbaan Nederlands - niveau 3F 1. Luistervaardigheid; 2. Leesvaardigheid; 3. Spreekvaardigheid; 4. Schrijfvaardigheid; 5. Taalverzorging Rekenen niveau 3F 1. Getallen; 2. Verhoudingen; 3. Meten en meetkunde; 4. Verbanden Engels niveau A2 en B1 B1 Luisteren en lezen; A2 Gesprekken voeren en schrijven De opleiding medisch pedicure branche De eisen die aan de opleiding medisch pedicure branche gesteld zijn met betrekking tot het beroep staan beschreven in het branche kwalificatiedossier. Kerntaken voor de medisch pedicure branche 1 Voert een voetonderzoek uit en stelt een behandelplan op 2 Voert specialistische behandelingen uit 3 Leidt een bedrijf Informatie over het beroep Beroepstypering De medisch pedicure houdt zich bezig met behandelingen van de voet, huid- en nagelaandoeningen. Daarnaast voert ze ook specialistische behandelingen uit zoals behandeling van de risicovoet tengevolge van o.a. ziekte (diabetisch, reuma, spastische voet) en past zij specialistische technieken toe zoals nageltechnieken, orthese- en antidruk technieken. Loopbaanmogelijkheden De medisch pedicure kan doorgroeien naar bedrijfsleider, een management functie of medisch pedicure ondernemer. In de toekomst zal de medisch pedicure ook een functie in de ketenzorg kunnen vervullen. Pagina 10

11 11 Studiewijzer medisch pedicure Informatie en huisregels Dit is een onderdeel van het schoolreglement, en maakt daarmee integraal deel uit van de onderwijsovereenkomst tussen de cursist en Amice Opleidingscentrum. Vanzelfsprekend Eigenlijk houden we er niet van allerlei regels te moeten stellen. Met de meeste bepalingen zul je niet te maken krijgen en andere zijn in principe vanzelfsprekend. We hopen echter dat onze regels helpen voor een stukje duidelijkheid en daarmee voor jou bijdragen tot een prettige, ontspannen tijd op onze school. Parkeren Je kunt op beide delen van de Nijverheidsweg of de Ambachtsweg parkeren en op de oprijlaan aan de linkerkant van het pand, ± 1 tot 5 min. lopen. We vragen je om niet op het privé-terrein van omliggende bedrijven te parkeren, zoals Sun Circle, Campus, Jaski, Motolux en de Roller. In/uitgang De hoofdingang is van maandag t/m vrijdag open van 8.30 tot uur. Tenminste 15 minuten voor aanvang van de les is de school geopend. Zorg zelf voor de opvang van je modellen. De ingang voor de avonden en de weekenden is de blauwe deur aan het eind van de oprijlaan aan de linkerkant van het pand. Ben je vroeg binnen doe dan de deur voor je medecursisten open. Er zit een knop om de deur te openen op de telefoon in de gang bij de EHBO trommel. Neem eens goed de tijd om de plattegrond van de brandpreventie te bestuderen, tijdens de introductie zullen we de vluchtroutes wijzen. Garderobe en kleedruimte Bij binnenkomst door de hoofdingang bevinden de garderobe en de kluisjes zich aan het eind van de kantine links. De kleedruimte ligt daarachter. Bij binnenkomst door de zij-ingang ga je tweemaal rechts dan vind je eerst de kleedruimte, dan de garderobe aan de linkerkant. Tassen kun je in de tassenkast plaatsen in de gang bij de praktijklokalen. Jassen en helmen kun je in de garderobe hangen en niet in de kleedruimte. Waardevolle spullen kun je beter thuis te laten of evt. in een kluisje te bewaren. Van de kluisjes kun je alleen gebruik maken op de dag dat je les hebt. Amice kan niet aansprakelijk worden gesteld voor vermissingen, beschadiging of diefstal van materialen en/of leermiddelen. Tip: merk of label je materialen. Administratie/algemeen De administratie is telefonisch bereikbaar op werkdagen tijdens kantooruren, zo nodig kun je het antwoordapparaat inspreken, we bellen je dan terug. Bij ziekte of afwezigheid verwachten we dat je zo spoedig mogelijk (voor aanvang van de les) de school op de hoogte stelt, met opgaaf van reden van afwezigheid. We vragen je om wijzigingen in persoonlijke gegevens zoals wijziging in naam, adres en telefoonnummer en direct schriftelijk of per door te geven. Kopiëren is mogelijk, door administratie of docent, tegen betaling van 0,15 per zwart-wit kopie. Annulering Mocht je, om welke redenen dan ook, genoodzaakt zijn met de opleiding te stoppen dan moet je dit te allen tijde schriftelijk en aangetekend kenbaar maken bij Amice of persoonlijk afgeven op school. Zie hiervoor ook het schoolreglement op de achterkant van de onderwijsovereenkomst. Pagina 11

12 12 Studiewijzer medisch pedicure Informatieborden Bij de zij-ingang, tegenover de mediatheek zijn publicatieborden m.b.t. examens, advertenties en andere wetenswaardigheden te vinden. Amice Servicecentrum Amice servicecentrum verzorgt de verkoop van apparaten, stoelen en interieur, bij de balie kun je om meer informatie vragen. Kantine Je kunt gebruik maken van de kantine, we verwachten wel dat je het schoon en netjes achterlaat. De inworp in de automaat voor koffie/ chocolademelk is 0,70, thee 0,50, speciale dranken 1,00. Neem voldoende gepast geld mee of wissel anders met medecursisten. Wil je er a.u.b. op letten dat de bekers leeg zijn voordat ze in de bak worden gegooid! De snoepautomaat wordt gevuld door een extern bedrijf. Wij hebben geen sleutel van de automaat en zijn afhankelijk van hun levering. Levensmiddelen met beperkte houdbaarheid kunnen, voorzien van naam, op je lesdag in de koelkast worden bewaard. (Resten meenemen!) Roken is alleen buiten bij de zij-ingang onder het afdakje toegestaan. Wil je de peuken in de daarvoor bestemde bakken deponeren. Huisregels De cursist verbindt zich met het tekenen van het contract tot het volgen van alle tot de opleiding(en) behorende lessen en alle opgegeven huiswerk naar behoren te maken en de praktijktaken naar behoren te oefenen. We gaan er van uit dat je in principe tijdig, voor aanvang van de les in het lokaal bent en waar afgesproken voor een model hebt gezorgd. Je neemt geen eten en drinken mee naar de lokalen. In de praktijklessen kan hier op een andere manier mee worden omgegaan, passend binnen de behandeling. Wil je je huisdieren of kleine kinderen thuis laten. Tijdens de les vragen we je de mobiele telefoons niet aan te hebben of te sms-sen. Je kunt in noodgevallen met de desbetreffende docent overleggen. Filmpjes van (onderdelen van) de les kunnen alleen na overleg met de docent worden gemaakt, ze mogen in elk geval niet op internet geplaatst worden. In de lokalen is een extra luchtcirculatiesysteem aangebracht. Hierdoor kan het soms wat fris aanvoelen als je stil zit. Neem bij de theorielessen een extra vest mee en een paar dikke sokken als je hier gevoelig voor bent. Foto s Tijdens de opleiding worden regelmatig foto s gemaakt die Amice gebruikt in zoals in presentaties, brochures en op de website. Er wordt vanuit gegaan dat de cursist toestemming geeft voor gebruik van foto s gemaakt gedurende de opleiding, voor PR doeleinden. Als je hier bezwaar tegen hebt kun je dit direct bij aanvang van de opleiding bij de administratie schriftelijk kenbaar maken. Klachtenregelingen / geschillen Indien de cursist klachten heeft over de kwaliteit van de cursus en/of meent dat Amice de verplichtingen voortvloeiend uit de studieovereenkomst niet nakomt, dient dit schriftelijk te worden aangegeven. Bij klachten t.a.v seksuele intimidatie of anderszins, wordt er gewerkt volgens de procedure klachtenregistratie, welke ter inzage op het opleidingscentrum aanwezig is. Als blijkt dat dit protocol niet toereikend is, heeft Amice de bevoegdheid deze klacht over te dragen aan de VOUV geschillen commissie. Ook kan de vertrouwensinspecteur van het onderwijs worden ingeschakeld. De klachtenregeling m.b.t. examens is terug te vinden in het examenreglement op de website. Pagina 12

MBO 1&2 Buitenpost Instroom 2012-2013

MBO 1&2 Buitenpost Instroom 2012-2013 MBO 1&2 Buitenpost Instroom 2012-2013 AOC Friesland MBO 1& 2 1 Inhoudsopgave Inleiding Hoofdstuk 1 Het onderwijs 1.1 De opbouw 1.2 Het diploma 1.3 Competenties 1.4 Stage 1.5 Vrije Ruimte 1.6 Praktijkcentra

Nadere informatie

MBO GROEN BOL 1&2 Sneek Instroom 2009-2010

MBO GROEN BOL 1&2 Sneek Instroom 2009-2010 MBO GROEN BOL 1&2 Sneek Instroom 2009-2010 Inhoudsopgave Inleiding Hoofdstuk 1 Het onderwijs 1.1 De opbouw 1.2 Het diploma 1.3 Competenties 1.4 Stage 1.5 Vrije Ruimte 1.6 Praktijkcentra 1.7 Onderwijsovereenkomst

Nadere informatie

MBO GROEN 1&2 Sneek Instroom 2010-2011

MBO GROEN 1&2 Sneek Instroom 2010-2011 Sneek Schoolgids 2010-2011 MBO GROEN 1&2 Sneek Instroom 2010-2011 Groen Regionaal OpleidingsCentrum 1 Inhoudsopgave Inleiding Hoofdstuk 1 Het onderwijs 1.1 De opbouw 1.2 Het diploma 1.3 Competenties 1.4

Nadere informatie

Studiegids 2014 2015 Administratief medewerker

Studiegids 2014 2015 Administratief medewerker Studiegids 2014 2015 Administratief medewerker 90471 Bedrijfsadministratief medewerker VOORWOORD Welkom beste student! Van harte welkom op de opleiding Bedrijfsadministratief medewerker (BOL niveau 2).

Nadere informatie

Beauty-, Pedicure-, Massage, Wellness- & Lifestyle opleidingen. Jaarverslag

Beauty-, Pedicure-, Massage, Wellness- & Lifestyle opleidingen. Jaarverslag Beauty-, Pedicure-, Massage, Wellness- & Lifestyle opleidingen Jaarverslag 31-3-2013 Voorwoord Het jaarverslag van Amice is een document waarin de beleidsvoornemens voor het komende jaar zijn geformuleerd

Nadere informatie

Handleiding Onderwijs: Algemeen Deel

Handleiding Onderwijs: Algemeen Deel Handleiding Onderwijs: Algemeen Deel Over het Horizon College Het Horizon College is een modern, goed toegerust, Regionaal Opleidingen Centrum(roc). Dat wil zeggen dat er veel verschillende beroepsopleidingen

Nadere informatie

NIVEAU 4 CREBOCODE 10907 BEROEPSOPLEIDENDE LEERWEG KWALIFICATIEDOSSIER : 2010-2011

NIVEAU 4 CREBOCODE 10907 BEROEPSOPLEIDENDE LEERWEG KWALIFICATIEDOSSIER : 2010-2011 NIVEAU 4 CREBOCODE 10907 BEROEPSOPLEIDENDE LEERWEG KWALIFICATIEDOSSIER : 2010-2011 COHORT: 2010 Inhoudsopgave VOORWOORD... 3 1 BEROEP EN LEREN, LOOPBAAN EN BURGERSCHAP... 4 1.1 Aan het werk na je opleiding...

Nadere informatie

Studiewijzer (met OER) Administratief Medewerker

Studiewijzer (met OER) Administratief Medewerker Studiewijzer (met OER) Administratief Medewerker Nummer kwalificatiedossier: Naam kwalificatiedossier: CREBO nummers kwalificatie: 22156 Versie kwalificatiedossier: 2013 Administratief medewerker 90471,

Nadere informatie

Studiegids MBO Utrecht. algemeen deel

Studiegids MBO Utrecht. algemeen deel Studiegids MBO Utrecht algemeen deel 2014 2015 Inhoudsopgave Welkomstwoord CvB. pag. 3 Onderwijs bij MBO Utrecht.. pag. 4 Academies van MBO Utrecht.. pag. 5 Beroepsonderwijs. pag. 6 Tijd voor onderwijs.

Nadere informatie

Studeren bij ICT- Flex

Studeren bij ICT- Flex Studeren bij ICT- Flex Studiegids BOL/BBL Cohort 2015 Deltion College ICT- Flex 2004 2015 Het ICT- Flex team past de organisatie van de opleidingen steeds aan. Het is dus heel goed mogelijk dat hier en

Nadere informatie

ROC MIDDEN NEDERLAND STUDIEGIDS 2011-2012

ROC MIDDEN NEDERLAND STUDIEGIDS 2011-2012 ROC MIDDEN NEDERLAND STUDIEGIDS 2011-2012 Opleiding Commercieel Medewerker Uitstroomrichting Contact Center Medewerker MBO 3 Organisatie KPN Contact College/Afdeling Opleiding Bedrijfsopleidingen Commercieel

Nadere informatie

School voor zakelijke dienstverlening School voor ICT SCHOOLGIDS 2012-2013

School voor zakelijke dienstverlening School voor ICT SCHOOLGIDS 2012-2013 School voor zakelijke dienstverlening School voor ICT SCHOOLGIDS 2012-2013 Beste student, Hartelijk welkom bij de school voor zakelijke dienstverlening of de school voor ICT van het Noorderpoort! Voor

Nadere informatie

Je studeert komend jaar aan de opleiding Sport & Bewegen Amsterdam van het MBO College Zuid.

Je studeert komend jaar aan de opleiding Sport & Bewegen Amsterdam van het MBO College Zuid. 1. INLEIDING Beste Sport & Bewegen-student van het ROC van Amsterdam, Je studeert komend jaar aan de opleiding Sport & Bewegen Amsterdam van het MBO College Zuid. Deze informatiegids zal je gedurende dit

Nadere informatie

Studiewijzer 2014-2015

Studiewijzer 2014-2015 Studiewijzer 2014-2015 Informatie voor studenten van de opleiding Applicatieontwikkelaar niveau 4 Leerweg BOL crebonummer 95311 Applicatieontwikkelaar versie 2014 MBO College Almere Locatie Louis Armstrongweg

Nadere informatie

Juridisch medewerker zakelijke dienstverlening Niveau 4. Startdatum studiejaar Augustus 2014

Juridisch medewerker zakelijke dienstverlening Niveau 4. Startdatum studiejaar Augustus 2014 Kwalificatiedossier 22161, 94891 Naam opleiding Juridisch medewerker zakelijke dienstverlening Niveau 4 Leerweg BOL Datum / Cohort / Versie Kwalificatiedossier 2014-2017 Opleidingsduur 3 jaar Startdatum

Nadere informatie

School Automotive, Logistiek en Uniformberoepen

School Automotive, Logistiek en Uniformberoepen School Automotive, Logistiek en Uniformberoepen Opleiding Beveiliging Diamantlaan 16 Locatiegids 2014-2015 Beste student, Hartelijk welkom bij de opleiding Beveiliging van het Noorderpoort! De opleiding

Nadere informatie

Opleidingswijzer 2012-2013 Verzorgende IG

Opleidingswijzer 2012-2013 Verzorgende IG Opleidingswijzer 2012-2013 Verzorgende IG Beste student, Welkom bij de opleiding tot verzorgende ig (individuele gezondheidszorg). In deze opleidingsgids vind je informatie over leren bij Zadkine en praktische

Nadere informatie

SCHOOLGIDS 2014-2015

SCHOOLGIDS 2014-2015 ROC Mondriaan School voor Toerisme & Recreatie Helenastraat 10 2595 HA Den Haag Telefoon 088-6663350 info.toerisme@rocmondriaan.nl SCHOOLGIDS 2014-2015 SCHOOL VOOR TOERISME EN RECREATIE Schoolgids 2014-2015

Nadere informatie

Studiewijzer 2014-2015

Studiewijzer 2014-2015 Studiewijzer 2014-2015 Informatie voor studenten van de opleiding Medewerker Marketing, Communicatie en Evenementenorganisatie (in de sport) Niveau 4 Crebonummer: 90530 Kwalificatiedossier 2014 90531 Communicatie

Nadere informatie

Studiewijzer. Artiest Sounddesign

Studiewijzer. Artiest Sounddesign Studiewijzer Artiest Sounddesign 2011 2012 1 Voorwoord AFSPRAAK IS AFSPRAAK.. Voor je ligt de studiewijzer van de opleiding Artiest Sounddesign. Hierin vind je informatie over je opleiding, over D Drive

Nadere informatie

Wegwijzer voor studenten Schooljaar 2013-2014

Wegwijzer voor studenten Schooljaar 2013-2014 Wegwijzer voor studenten Schooljaar 2013-2014 ROC van Amsterdam MBO College Hilversum Versie 001_270813 Voorwoord De Wegwijzer 2013-2014 voor studenten geeft informatie over: ROC van Amsterdam MBO College

Nadere informatie

Studiehandleiding niveau 3-4

Studiehandleiding niveau 3-4 Sport & Bewegen Studiehandleiding niveau 3-4 Sport en bewegingsleider (bol) cohort 2015-2018 Sport en bewegingscoördinator cohort 2015-2019 Sport en bewegingscoördinator cohort 2015-2017 Albeda College

Nadere informatie

OER. Onderwijs- en examenregeling. Kwalificatiedossier Verkoper Reizen Opleiding Manager verkoop reizen Crebo 94100 Niveau 4 Startjaar 2014.

OER. Onderwijs- en examenregeling. Kwalificatiedossier Verkoper Reizen Opleiding Manager verkoop reizen Crebo 94100 Niveau 4 Startjaar 2014. OER Onderwijs- en examenregeling Kwalificatiedossier Verkoper Reizen Opleiding Manager verkoop reizen Crebo 94100 Niveau 4 Startjaar 2014 Opleidingscluster Toerisme Adres uitvoeringlocatie Markendaalseweg

Nadere informatie

COHORT 2014/2015 1 AUGUSTUS 2012

COHORT 2014/2015 1 AUGUSTUS 2012 Kwalificatiedossier 22258, 22087, 95311, 95313 Naam opleiding 95311 Applicatie-ontwikkelaar Niveau 4 Leerweg BOL Datum / Cohort / Versie Kwalificatiedossier COHORT 2014/2015 1 AUGUSTUS 2012 Opleidingsduur

Nadere informatie

Directiesecretaresse/Managementassistent Niveau 4. Startdatum studiejaar Augustus 2014

Directiesecretaresse/Managementassistent Niveau 4. Startdatum studiejaar Augustus 2014 Kwalificatiedossier 22157-95391 Naam opleiding Directiesecretaresse/Managementassistent Niveau 4 Leerweg] BOL Datum / Cohort / Versie 2014-2017 Kwalificatiedossier Opleidingsduur 3 jaar Startdatum studiejaar

Nadere informatie

OER. Onderwijs- en examenregeling. Kwalificatiedossier Leisure & hospitality Leisure & hospitality host Opleiding Crebo 94120 Niveau 3 Startjaar 2014

OER. Onderwijs- en examenregeling. Kwalificatiedossier Leisure & hospitality Leisure & hospitality host Opleiding Crebo 94120 Niveau 3 Startjaar 2014 OER Onderwijs- en examenregeling Kwalificatiedossier Leisure & hospitality Leisure & hospitality host Opleiding Crebo 94120 Niveau 3 Startjaar 2014 (i.s.m. Vacansoleil Leisure Academy) Opleidingscluster

Nadere informatie

OER. Onderwijs- en examenregeling. Kwalificatiedossier Ondernemer horeca / bakkerij Opleiding Crebo 90303 Niveau 4 Startjaar 2014

OER. Onderwijs- en examenregeling. Kwalificatiedossier Ondernemer horeca / bakkerij Opleiding Crebo 90303 Niveau 4 Startjaar 2014 OER Onderwijs- en examenregeling Kwalificatiedossier Ondernemer horeca / bakkerij Opleiding Crebo 90303 Niveau 4 Startjaar 2014 Manager/ondernemer horeca Opleidingscluster HORECA Adres uitvoeringlocatie

Nadere informatie

Junior-Accountmanager

Junior-Accountmanager Alles wat je altijd al wilde weten over de opleiding Junior-Accountmanager 93802 Niveau 4 BOL Cohort 2013-2016 Kwalificatiedossier 2011 Studieduur 3 jaar / 4800 SBU Florijn College ROC West-Brabant Studiegids/Oer

Nadere informatie

Informatiegids 2013-2014

Informatiegids 2013-2014 Informatiegids 2013-2014 ROC van Amsterdam, MBO College Zuid Opleidingen Sport & Bewegen Amsterdam Europaboulevard 13 1079 PC Amsterdam 1. INLEIDING Beste Sport & Bewegen-student van het ROC van Amsterdam,

Nadere informatie

Nederlands en rekenen

Nederlands en rekenen Beroepsgerichte examens Loopbaan en Burgerschap Nederlands en rekenen Inhoudsopgave Inleiding 4 Diploma-eisen 5 Deel 1: Beroepsgerichte examens 8 Beroepsgerichte examens van de opleiding 8 Diverse examens

Nadere informatie