Studiewijzer. Medisch Pedicure

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Studiewijzer. Medisch Pedicure"

Transcriptie

1 Studiewijzer Medisch Pedicure

2 2 Studiewijzer medisch pedicure Welkom Het Amice team heet je welkom bij de opleiding Medisch pedicure. De belangrijkste informatie over de opleiding bij Amice is in deze studiewijzer op een rijtje gezet. Lees deze studiewijzer zorgvuldig. We wensen je een succesvolle studietijd toe. Het Amice team Maak kennis met het Amice team: Denise van Wassenberg Silvia van Beusekom Erna van de Fliert Petra Harthoorn Fred van Wassenberg Liesbeth Willemse Mireille van Manen Erna van de Fliert Dia van de Poppe Directie en BPV (stage) Locatie manager en cursistenadministratie Onderwijs, examens en studiebegeleiding Cursistenadministratie Financiële administratie Docent medisch pedicure Docent medisch pedicure Docent ondernemersvaardigheden, LB, Nederlands, Engels en rekenen Docent io ondernemersvaardigheden Bereikbaarheid Telefonisch zijn we bereikbaar op nummer van uur. Op de balie staat een bel. Bij voorkeur beantwoorden we je vragen voor de les. en website: Cursistenadministratie algemene vragen, brochure Examens examen aan- en afmeldingen en vragen Website Wifi-code inlogcode cursisten- en examenpagina: gebruikersnaam: medischpedicure wachtwoord: RiSiCo% 0nb3draaD (eerste is een nul) actuele informatie Pagina 2

3 3 Studiewijzer medisch pedicure De opleiding De opleiding tot medisch pedicure valt binnen de Uiterlijke Verzorging. De kwalificatie pedicure kent twee uitstroommogelijkheden: Pedicure (niveau 3) en Medisch Pedicure (niveau 4). Binnen deze beroepsopleiding sta jij als beroepsbeoefenaar en burger centraal. Daarbij gaat het niet alleen om vakkennis, maar ook om een toekomst van een leven lang leren, zodat je leert omgaan met de snelle veranderingen in het bedrijfsleven. De lessen zijn beroepsgericht, dat wil zeggen dat de kennis en vaardigheden en houding op het gebied van het beroep ontwikkeld worden. Naast de vaktechnische kennis en vaardigheden zijn ook kennis en vaardigheden omtrent o.a. omgang met cliënten, kwaliteit, verkoop, hygiëne en veiligheid nodig. Afspraken en regels In de onderwijsovereenkomst en het schoolreglement kun je vinden volgens welke regels jij het onderwijs volgt en op welke wijze jij het contract met de school hebt gesloten om het onderwijs te volgen. Ook voor de stage sluit je een contract: de BPV/stageovereenkomst. Hoe het onderwijs en de examens zijn ingericht wordt weergegeven in deze studiewijzer, de regels voor het examen staan in het examenreglement op de website. Opleidingstijd De opleiding medisch pedicure kan in 1 tot 1,5 jaar worden gevolgd. Ook zijn er aangepaste trajecten mogelijk. De inschrijving voor medisch pedicure is maximaal 3 jaar geldig, het doel is binnen die tijd het diploma te behalen. Daarna kan men zich nog inschrijven als extraneus, iemand die geen lessen meer volgt, maar alleen nog examens doet. Versnellen en vertragen In sommige gevallen kan men de opleiding versnellen of vertragen, dit gebeurt na overleg met de studiebegeleidingscoördinator en met schriftelijke melding van de wijziging. Hier kunnen kosten aan verbonden zijn (zie schoolreglement). Gemiste lessen inhalen Lessen die gemist zijn moeten worden ingehaald. Theorie kan (soms) met een studiemaatje worden ingehaald, opdrachten kunnen dan zelfstandig worden gemaakt. Praktijk aanleerlessen zullen moeten worden ingehaald, soms kan dit in een andere groep, of er kan privéles worden ingekocht. Bijlessen en herlessen Deze (privé)lessen worden verzorgd voor diegenen die voorbereiden voor herexamen of op eigen verzoek. Een privéles voor (1 of 2) cursisten van Amice kost 60,00 per uur; in groepsverband (vanaf 3) per dagdeel 60,00 p.p. Je kunt je hiervoor aanmelden via het inschrijfformulier (website). Wie de lessen voor 85% heeft gevolgd en inzet heeft getoond bij de opdrachten kan eenmalig voor 50% van het lesgeld in een bestaande groep nogmaals lessen volgen. Her proef proeven zullen echter wel moeten worden betaald deze worden opgegeven via het aanmeldingsformulier examens. Vrij oefenen Indien een van de praktijklokalen vrij is kunnen de cursisten gezamenlijk oefenen op school, in overleg met de administratie. Hierbij is geen begeleiding aanwezig. Het lokaal dient correct volgens schema achtergelaten te worden. Pagina 3

4 4 Studiewijzer medisch pedicure Studiebelasting van de opleiding Huiswerktijd staat minimaal gelijk aan de te volgen lestijd. Zowel theorie als praktijk dient thuis te worden geoefend. De studiebelasting is de tijd die nodig is voor school, (stage) en huiswerk, deze bedraagt: uur per week. Aanwezigheid Er geldt een aanwezigheidspercentage van minimaal 75% van de lessen (per module). Afmelden dient op de dag van de les liefst voor 9.00 uur te gebeuren. Begeleiders Er zijn verschillende mensen die jou bijstaan in je leerproces, ieder heeft daarin een eigen taak: De docent verzorgt de lessen en geeft en controleert de (eigen) opdrachten. De coach begeleidt je in het proces van opstellen van het portfolio, persoonlijk opleidingsplan en actieplannen m.b.t. bijvoorbeeld stages en examens. De studiebegeleider is het aanspreekpunt bij studieproblemen of na ziekte De stagebegeleider begeleidt en beoordeelt je tijdens de stage op het bpv-bedrijf Je kunt een afspraak voor begeleiding door de coach/studiebegeleider of de stagebegeleider maken via met een voorstel voor tijd en met vermelding wat je wilt bespreken Doorstuderen Doorstuderen kan met een MBO opleiding horizontaal naar andere MBO4 opleidingen of verticaal naar niveau 5 opleidingen of HBO podotherapie. Doorstuderen kan met een Branche opleiding horizontaal naar andere niveau4 opleidingen. Facebook, LinkedIn, Twitter en Youtube Amice is ook actief op de sociale netwerken. We stellen het erg op prijs als jij als Amice cursist je hierbij aansluit. Pagina 4

5 5 Studiewijzer medisch pedicure De lessen Basisdag Er wordt van je verwacht dat je de basisopleiding hebt afgesloten. Je kunt dus een anamnese afnemen, blauwdrukken maken en een basisbehandeling geven. De opleiding wordt altijd gestart met de basisdag, op welk moment je ook instroomt. Theorielessen Volgens rooster heb je theorieles. De docent geeft huiswerk op in de vorm van opdrachten en voorbereiding. Per onderdeel wordt de theorieles afgesloten met een examen. Elke les neem je pen en papier, lesboeken en de opdrachten mee. Ook een laptop mag je altijd meenemen. Tijdens de introductie krijg je uitgelegd welke boeken wanneer nodig zijn. Het gebruik van een dictafoon of videoapparatuur is verboden in de lessen Op school zijn diverse (digitale) hulpmiddelen en bronnen aanwezig (in de mediatheek). Praktijklessen Volgens rooster heb je praktijkles, er staat dan met een M aangegeven of je geacht wordt een model mee te nemen. Elke les neem je pen en papier, de lesmap en de opdrachten mee. Breng een camera mee. Tijdens de praktijkles heb je uniform, schorten, handschoenen en mondkapjes bij je. Ook je eigen materialenpakket en motor, screeningsinstrumenten, blauwdrukraam, roller, inkt en papier, breng je mee. Na de praktijklessen dient de werkplek netjes en schoon te worden achtergelaten, zoals de code voorschrijft. Hiermee wordt bedoeld: tafel, stoel, loupelamp, kompresbakken, apparatuur en werkomgeving. Als er tijdens de lessen apparaten niet goed werken dient dit direct aan de docent gemeld te worden. Het is aan te bevelen om een inenting tegen hepatitis B te halen. Opdrachten en portfolio s Gedurende het jaar zul je diverse opdrachten moeten uitwerken, deze opdrachten zitten in je boek en staan ook op de website van Amice zodat je ze digitaal kunt verwerken. In je lesrooster staat wanneer een opdracht gemaakt en ingeleverd moet worden. De opdrachten die je wilt laten aftekenen door de docent kun je - OF afleveren bij de balie; de opdracht en de uitwerking in een snelhechter afgeven, aan de buitenzijde voorzien van naam, naam docent, opleiding en datum. - OF meebrengen naar een les om daar af te laten tekenen. - OF als de docent dat aangeeft digitaal insturen. De docent heeft maximaal 3 werkweken de tijd om deze na te kijken. De opdracht kan dan weer bij de balie afgehaald worden. Alle opdrachten zijn afgetekend voordat je op praktijkexamen gaat. Voor het mbo wordt het portfolio met de opdrachten beoordeeld in een portfoliovaststellingexamen. BPV opdrachten worden door de BPV begeleider afgetekend. Huiswerk Huiswerktijd staat minimaal gelijk aan de te volgen lestijd. Zorg ervoor dat je bij ziekte of afwezigheid zo snel mogelijk het huiswerk en andere relevante informatie doorkrijgt. Dit geldt zowel voor de theorie- als ook praktijk. Formeer een studiegroepje maak daar direct duidelijke afspraken mee! Activiteiten Een deel van het lesprogramma kan in speciale activiteiten worden gegeven. Deze activiteiten, zoals een bezoek aan de beurs, kunnen buiten de normale lesdagen vallen. Pagina 5

6 6 Studiewijzer medisch pedicure Stage (BPV) verplicht voor de mbo opleiding Een deel van je opleiding kan plaatsvinden in de beroepspraktijk, waar je stage gaat lopen. De stage moet je doen bij een KOC erkend bedrijf. Via de site kun je adressen zoeken. De aanpak van de stage staat in het handboek en werkboek BPV. Hierin vind je ook een contract dat je voorafgaand aan de stage door het BPV bedrijf in laat vullen en afgeeft bij de school. Hiermee is ook je verzekering geregeld. Je mag pas met BPV starten indien de stageovereenkomst getekend bij Amice retour is! Je sluit de stage af door de BPV map met alle getekende formulieren en eindverslag in te leveren bij de stagebegeleider van school. Als alles voldoende is ontvang je een BPV bewijs. Je BPV begeleider op school is Denise van Wassenberg. Website Op de website van Amice kun je de nodige informatie over je lessen en examens vinden. Om deze informatie te bereiken ga je naar Button log in. Gebruikersnaam en wachtwoord zie pagina 2. Daar staan de checklist en de opdrachten, hand-outs, roosters, informatie over activiteiten, stage en examens. Pagina 6

7 7 Studiewijzer medisch pedicure Examens Voor de examens kun je je aanmelden via het aanmeldingsformulier examens op de website. Daar staan ook de data en gelden vermeld. De examens zijn op school. Je kunt ervoor kiezen om bij Exuive een examen te doen, als dat beter uitkomt in je planning. De examengelden worden jaarlijks, na ondertekening van een contract met een exameninstelling, aangepast en vermeld in de studiewijzer, op het examenbord en de website. Examenadministratie De examenadministratie is open op woensdagochtend, dan worden de s en aanvragen verwerkt. Het examenreglement De wijze waarop het proces van examinering verloopt, jouw rechten en plichten, staan beschreven in het examenreglement, dit is te downloaden van de website van Amice. Deelname aan de examens Je mag meedoen aan de examens als je een basisdiploma hebt behaald. Je mag meedoen aan de theorie examens als je de lessen hebt gevolgd (75% aanwezigheid) Je mag deelnemen aan de praktijk proeve als je het bijbehorende theorie examen hebt behaald. Voorwaarde voor deelname aan een portfoliogesprek: Het portfolio is volgens de eisen (en de checklist gevuld), overzichtelijk ingedeeld, heeft een inhoudsgave en paginanummers. De opdrachten zijn door de docent gezien en getekend. Het portfolio en de BPV map zijn tijdig ingeleverd (zie rooster). Voor alle examens geldt dat de examengelden betaald zijn. Aanmelden voor herexamens Inschrijven voor herexamens is de verantwoordelijkheid van de cursist zelf. Op de website staat het aanmeldingsformulier examens op de examenpagina. Je kunt altijd vooraf overleggen met de studiebegeleider op welk moment het herexamen verstandig is. Opgaan voor het examen Je ontvangt per mail een oproep met onderdeel, tijd en plaats van examen. Je brengt je oproep en een geldig ID mee. Zonder geldig identificatiebewijs heb je geen toegang tot de examens! Zorg dat je ruim op tijd bent, ben je te laat dan heb je geen toegang tot het examen en je kunt geen aanspraak maken op restitutie van het examengeld. De uitslag van het examen Van de meeste examens zal de uitslag direct bekend worden gemaakt. Van de overige examens zal, zodra de uitslag bij ons bekend is, deze worden gepubliceerd op het publicatiebord en op de website op de examenpagina. Vrijstellingen Als je voor vrijstelling in aanmerking denk te komen kun je binnen 1 maand na aanvang van de opleiding schriftelijk een verzoek indienen. Je vindt het aanvraagformulier vrijstellingen op de website. Je geeft aan voor welk onderdeel je vrijstelling vraagt en stuurt kopieën van de diploma s, certificaten of cijferlijsten die dat duidelijk maken. Welke vrijstellingen worden verleend kun je terugvinden in het vrijstellingenoverzicht op de website. Pagina 7

8 8 Studiewijzer medisch pedicure Examendata en gelden Aanmelden voor examens doe je uiterlijk 6 weken voor de examendatum door het digitaal invullen van het aanmeldingsformulier op de website. De examengelden worden dan automatisch geïncasseerd. Latere aanmeldingen kunnen worden gedaan, de examengelden betaal je dan direct na ontvangst van de factuur. Theorie examens kosten MPT1 - Theorie diabetische voet 45 min. 105,- MPT2 - Theorie reumatische voet 45 min. 105,- MPT3 - Theorie overige risicovoet 45 min. 105,- MPT4 - Theorie specialistische technieken 45 min. 105,- Praktijk examens MPP1 - Proeve van bekwaamheid diabetische voet 120 min. 310,- MPP2 - Proeve van bekwaamheid overige risico voet 120 min. 310,- MPP3 - Proeve van bekwaamheid technieken 120 min. 310,- MPP2 - Portfolio bedrijfsvoering (branche) 30 min. 310,- Proefexamendag u. 105,- Data theorie examen alle onderdelen Bij Amice: ; ; ; Aanmelden voor: ; ; Bij Exuive: op aanvraag Data praktijk proeven alle onderdelen Bij Amice: ; ; (reserve 2-7) Aanmelden voor: ; ; Proef examen (voor 12-12); (voor 24-4 inschrijven) Bij Exuive: op aanvraag Data portfolio ondernemen branche Bij Amice: ; Aanmelden voor: ; MBO examens datum aanmelden voor tijdsduur kosten Nederlands centraal min. 95,- - Lezen/ luisteren Nederlands schoolexamens ,- - Schrijven 45 min. - Taalverzorging 60 min. - Spreken - mondeling min. Rekenen min. 95,- Engels min. 95,- Portfolio mbo min. 350, Deelportfolio mbo per blok zelfde data 30 min. 180,- Portfolio ( en BPV map) inleveren Voor februari examens: Voor juni examens: Pagina 8

9 9 Studiewijzer medisch pedicure Organisatie van de examens Formulieren Op de website op de examenpagina staan de examen eisen en de examenformulieren, zodat je weet wat je moeten leren en kunnen en met welke formulieren gewerkt wordt. Meebrengen naar de praktijkproeve - motor, producten en instrumenten, een blauwdrukraam, roller, inkt en papier - bedrijfskleding, mondkapjes, handschoenen, schorten, linnengoed, volgens de code - desinfectie vloeistoffen: alcohol en vloeistof voor in de ultrasoon - wondverzorgingsmiddelen, sterilon - klembord om anamnese op te maken - een goed model, dat voldoet aan de voorwaarden Het model dient bewijslast mee te brengen waaruit blijkt dat deze de betreffende ziekte (bv diabetes) heeft. De eisen voor het model vind je in de informatie voor de kandidaat op de website. Het diploma Je kunt het diploma ontvangen als onderstaande stukken bij de examencommissie aanwezig zijn. 1 Volledige cijferlijst theorie-examens 2 Portfolio vaststellingsbewijs of cijfer 3 BPV bewijs (alleen voor mbo) 4 Proeven van bekwaamheid bewijzen Certificaten en diploma s die door Amice worden verstrekt, worden afgegeven op meisjesnaam. Ze worden vervaardigd volgens de gegevens van het aanmeldingsformulier van de cursist, of het ID. Eventuele wijzigingen dienen direct te worden doorgegeven. Indien de certificaten na vervaardiging opnieuw gemaakt moeten worden, voorzien van andere naam zal dit in rekening worden gebracht. Diploma s die niet tijdens de officiële uitreiking kunnen worden uitgereikt, zijn persoonlijk af te halen bij Amice nadat de officiële uitreiking heeft plaatsgevonden. De opleiding medisch pedicure mbo4 Kerntaken medisch pedicure mbo Kerntaak 1: Een voetbehandeling uitvoeren 1.1 Afspraken maken en voorbereiden van de behandeling 1.2 Uitvoeren anamnese en voetonderzoek 1.3 Screenen en gericht onderzoek van de (potentiële) risicovoet 1.4 Uitvoeren van een basisbehandeling 1.5 Behandelen van de (potentiële) risicovoet 1.6 Toepassen van drukverdelingstechnieken 1.7 Vervaardigen en aanbrengen van ortheses 1.8 Toepassen van nageltechnieken 1.9 Voorlichting en advies geven en producten verkopen 1.10 Evalueren en afronden van de behandeling Pagina 9

10 10 Studiewijzer medisch pedicure Kerntaak 2: Voorbereiden op het zelfstandig ondernemerschap 2.1 Analyseren van de markt 2.2 Vormgeven van de onderneming 2.3 Profileren en promoten van de onderneming 2.4 Inkopen en de voorraad beheren 2.5 Regelen van het financiële gedeelte van de (start van de)onderneming 2.6 Evalueren van de onderneming Loopbaan burgerschap Kerntaak 1: Burgerschap 1.1 De politiek-juridische dimensie 1.2 De economische dimensie 1.3 De sociaal-maatschappelijke dimensie 1.4 De dimensie vitaal burgerschap Kerntaak 2: Loopbaan Nederlands - niveau 3F 1. Luistervaardigheid; 2. Leesvaardigheid; 3. Spreekvaardigheid; 4. Schrijfvaardigheid; 5. Taalverzorging Rekenen niveau 3F 1. Getallen; 2. Verhoudingen; 3. Meten en meetkunde; 4. Verbanden Engels niveau A2 en B1 B1 Luisteren en lezen; A2 Gesprekken voeren en schrijven De opleiding medisch pedicure branche De eisen die aan de opleiding medisch pedicure branche gesteld zijn met betrekking tot het beroep staan beschreven in het branche kwalificatiedossier. Kerntaken voor de medisch pedicure branche 1 Voert een voetonderzoek uit en stelt een behandelplan op 2 Voert specialistische behandelingen uit 3 Leidt een bedrijf Informatie over het beroep Beroepstypering De medisch pedicure houdt zich bezig met behandelingen van de voet, huid- en nagelaandoeningen. Daarnaast voert ze ook specialistische behandelingen uit zoals behandeling van de risicovoet tengevolge van o.a. ziekte (diabetisch, reuma, spastische voet) en past zij specialistische technieken toe zoals nageltechnieken, orthese- en antidruk technieken. Loopbaanmogelijkheden De medisch pedicure kan doorgroeien naar bedrijfsleider, een management functie of medisch pedicure ondernemer. In de toekomst zal de medisch pedicure ook een functie in de ketenzorg kunnen vervullen. Pagina 10

11 11 Studiewijzer medisch pedicure Informatie en huisregels Dit is een onderdeel van het schoolreglement, en maakt daarmee integraal deel uit van de onderwijsovereenkomst tussen de cursist en Amice Opleidingscentrum. Vanzelfsprekend Eigenlijk houden we er niet van allerlei regels te moeten stellen. Met de meeste bepalingen zul je niet te maken krijgen en andere zijn in principe vanzelfsprekend. We hopen echter dat onze regels helpen voor een stukje duidelijkheid en daarmee voor jou bijdragen tot een prettige, ontspannen tijd op onze school. Parkeren Je kunt op beide delen van de Nijverheidsweg of de Ambachtsweg parkeren en op de oprijlaan aan de linkerkant van het pand, ± 1 tot 5 min. lopen. We vragen je om niet op het privé-terrein van omliggende bedrijven te parkeren, zoals Sun Circle, Campus, Jaski, Motolux en de Roller. In/uitgang De hoofdingang is van maandag t/m vrijdag open van 8.30 tot uur. Tenminste 15 minuten voor aanvang van de les is de school geopend. Zorg zelf voor de opvang van je modellen. De ingang voor de avonden en de weekenden is de blauwe deur aan het eind van de oprijlaan aan de linkerkant van het pand. Ben je vroeg binnen doe dan de deur voor je medecursisten open. Er zit een knop om de deur te openen op de telefoon in de gang bij de EHBO trommel. Neem eens goed de tijd om de plattegrond van de brandpreventie te bestuderen, tijdens de introductie zullen we de vluchtroutes wijzen. Garderobe en kleedruimte Bij binnenkomst door de hoofdingang bevinden de garderobe en de kluisjes zich aan het eind van de kantine links. De kleedruimte ligt daarachter. Bij binnenkomst door de zij-ingang ga je tweemaal rechts dan vind je eerst de kleedruimte, dan de garderobe aan de linkerkant. Tassen kun je in de tassenkast plaatsen in de gang bij de praktijklokalen. Jassen en helmen kun je in de garderobe hangen en niet in de kleedruimte. Waardevolle spullen kun je beter thuis te laten of evt. in een kluisje te bewaren. Van de kluisjes kun je alleen gebruik maken op de dag dat je les hebt. Amice kan niet aansprakelijk worden gesteld voor vermissingen, beschadiging of diefstal van materialen en/of leermiddelen. Tip: merk of label je materialen. Administratie/algemeen De administratie is telefonisch bereikbaar op werkdagen tijdens kantooruren, zo nodig kun je het antwoordapparaat inspreken, we bellen je dan terug. Bij ziekte of afwezigheid verwachten we dat je zo spoedig mogelijk (voor aanvang van de les) de school op de hoogte stelt, met opgaaf van reden van afwezigheid. We vragen je om wijzigingen in persoonlijke gegevens zoals wijziging in naam, adres en telefoonnummer en direct schriftelijk of per door te geven. Kopiëren is mogelijk, door administratie of docent, tegen betaling van 0,15 per zwart-wit kopie. Annulering Mocht je, om welke redenen dan ook, genoodzaakt zijn met de opleiding te stoppen dan moet je dit te allen tijde schriftelijk en aangetekend kenbaar maken bij Amice of persoonlijk afgeven op school. Zie hiervoor ook het schoolreglement op de achterkant van de onderwijsovereenkomst. Pagina 11

12 12 Studiewijzer medisch pedicure Informatieborden Bij de zij-ingang, tegenover de mediatheek zijn publicatieborden m.b.t. examens, advertenties en andere wetenswaardigheden te vinden. Amice Servicecentrum Amice servicecentrum verzorgt de verkoop van apparaten, stoelen en interieur, bij de balie kun je om meer informatie vragen. Kantine Je kunt gebruik maken van de kantine, we verwachten wel dat je het schoon en netjes achterlaat. De inworp in de automaat voor koffie/ chocolademelk is 0,70, thee 0,50, speciale dranken 1,00. Neem voldoende gepast geld mee of wissel anders met medecursisten. Wil je er a.u.b. op letten dat de bekers leeg zijn voordat ze in de bak worden gegooid! De snoepautomaat wordt gevuld door een extern bedrijf. Wij hebben geen sleutel van de automaat en zijn afhankelijk van hun levering. Levensmiddelen met beperkte houdbaarheid kunnen, voorzien van naam, op je lesdag in de koelkast worden bewaard. (Resten meenemen!) Roken is alleen buiten bij de zij-ingang onder het afdakje toegestaan. Wil je de peuken in de daarvoor bestemde bakken deponeren. Huisregels De cursist verbindt zich met het tekenen van het contract tot het volgen van alle tot de opleiding(en) behorende lessen en alle opgegeven huiswerk naar behoren te maken en de praktijktaken naar behoren te oefenen. We gaan er van uit dat je in principe tijdig, voor aanvang van de les in het lokaal bent en waar afgesproken voor een model hebt gezorgd. Je neemt geen eten en drinken mee naar de lokalen. In de praktijklessen kan hier op een andere manier mee worden omgegaan, passend binnen de behandeling. Wil je je huisdieren of kleine kinderen thuis laten. Tijdens de les vragen we je de mobiele telefoons niet aan te hebben of te sms-sen. Je kunt in noodgevallen met de desbetreffende docent overleggen. Filmpjes van (onderdelen van) de les kunnen alleen na overleg met de docent worden gemaakt, ze mogen in elk geval niet op internet geplaatst worden. In de lokalen is een extra luchtcirculatiesysteem aangebracht. Hierdoor kan het soms wat fris aanvoelen als je stil zit. Neem bij de theorielessen een extra vest mee en een paar dikke sokken als je hier gevoelig voor bent. Foto s Tijdens de opleiding worden regelmatig foto s gemaakt die Amice gebruikt in zoals in presentaties, brochures en op de website. Er wordt vanuit gegaan dat de cursist toestemming geeft voor gebruik van foto s gemaakt gedurende de opleiding, voor PR doeleinden. Als je hier bezwaar tegen hebt kun je dit direct bij aanvang van de opleiding bij de administratie schriftelijk kenbaar maken. Klachtenregelingen / geschillen Indien de cursist klachten heeft over de kwaliteit van de cursus en/of meent dat Amice de verplichtingen voortvloeiend uit de studieovereenkomst niet nakomt, dient dit schriftelijk te worden aangegeven. Bij klachten t.a.v seksuele intimidatie of anderszins, wordt er gewerkt volgens de procedure klachtenregistratie, welke ter inzage op het opleidingscentrum aanwezig is. Als blijkt dat dit protocol niet toereikend is, heeft Amice de bevoegdheid deze klacht over te dragen aan de VOUV geschillen commissie. Ook kan de vertrouwensinspecteur van het onderwijs worden ingeschakeld. De klachtenregeling m.b.t. examens is terug te vinden in het examenreglement op de website. Pagina 12

Studiewijzer. Make-up technieken / Image Consultant

Studiewijzer. Make-up technieken / Image Consultant Studiewijzer Make-up technieken / Image Consultant 2013-2014 Inhoudsopgave Inleiding Het Amice team 1. Informatie over het beroep 2. De opleiding 3. De lessen 4. De begeleiding 5. Het certificaat 6. Informatie

Nadere informatie

Studiewijzer. Schoonheidsspecialist

Studiewijzer. Schoonheidsspecialist Studiewijzer Schoonheidsspecialist 2014-2015 2 Studiewijzer schoonheidsspecialist 2014-2015 Welkom Het Amice team heet je welkom bij de opleiding Schoonheidsspecialist. De belangrijkste informatie over

Nadere informatie

Studiewijzer. Allround Schoonheidsspecialist

Studiewijzer. Allround Schoonheidsspecialist Studiewijzer Allround Schoonheidsspecialist 2014-2015 2 Studiewijzer allround schoonheidsspecialist 2014-2015 Welkom Het Amice team heet je welkom bij de opleiding Allround schoonheidsspecialist. De belangrijkste

Nadere informatie

STUDIEWIJZER. SPORT- en WELLNESSMASSAGE

STUDIEWIJZER. SPORT- en WELLNESSMASSAGE STUDIEWIJZER SPORT- en WELLNESSMASSAGE 2013-2014 Inhoudsopgave Inleiding Het Amice team 1. Informatie over het beroep 2. De opleiding 3. De kerntaken 4. De lessen 5. Het portfolio 6. Begeleiding 7. Examens

Nadere informatie

Studiewijzer. Visagie

Studiewijzer. Visagie Studiewijzer Visagie 2014-2015 2 Studiewijzer visagie 2014-2015 Welkom Het Amice team heet je welkom bij de opleiding Visagie. De belangrijkste informatie over de opleiding bij Amice is in deze studiewijzer

Nadere informatie

BEROEPSOPLEIDING. ALLROUND ZWEMBADMEDEWERKER (aqua & leisure host) Algemene informatie

BEROEPSOPLEIDING. ALLROUND ZWEMBADMEDEWERKER (aqua & leisure host) Algemene informatie BEROEPSOPLEIDING ALLROUND ZWEMBADMEDEWERKER (aqua & leisure host) Algemene informatie 1 Brochure Voor je ligt de brochure van de beroepsopleiding allround zwembadmedewerker (aqua & leisure host) verzorgd

Nadere informatie

Startjaar: 2014-2015 Kwalificatiedossier: Natuur en groene ruimte 3 Versie: 2014-2015 Vakbekwaam medewerker groenvoorziening Crebo-code: 97252

Startjaar: 2014-2015 Kwalificatiedossier: Natuur en groene ruimte 3 Versie: 2014-2015 Vakbekwaam medewerker groenvoorziening Crebo-code: 97252 NIVEAU 3 TUIN, PARK & LANDSCHAP Startjaar: 2014-2015 Kwalificatiedossier: Natuur en groene ruimte 3 Versie: 2014-2015 Naam uitstroom: Vakbekwaam medewerker groenvoorziening Crebo-code: 97252 BEROEPSGERICHTE

Nadere informatie

Schoolexamenwijzer Helicon vmbo

Schoolexamenwijzer Helicon vmbo 1 Schoolexamenwijzer Helicon vmbo Inhoud 1. Schoolexamen 2. Wat is een PTA? 3. Examens Schoolexamen Centraal examen 4. Tijdens het schoolexamen Wordt met een beperking zoals dyslexie rekening gehouden

Nadere informatie

OPLEIDING VOOR BRANCHE PEDICURE EN BRANCHE MEDISCH PEDICURE

OPLEIDING VOOR BRANCHE PEDICURE EN BRANCHE MEDISCH PEDICURE OPLEIDING VOOR BRANCHE PEDICURE EN BRANCHE MEDISCH PEDICURE 2014-2015 Voetcentrum Verweij Voor kleinschalig en persoonlijk onderwijs 0 Inhoud Opleiding voor branche pedicure en branche medisch pedicure

Nadere informatie

Format OER voor 2011 competentiegerichte opleidingen in het nieuwe format

Format OER voor 2011 competentiegerichte opleidingen in het nieuwe format Format OER voor 2011 competentiegerichte opleidingen in het nieuwe format A. Basisgegevens Kwalificatie Naam Metaalbewerker Cohort 2011 Crebocode 94300 Versie van het 1-12-2010 Kwalificatiedossier Studie

Nadere informatie

Werkafspraken Podium en Evenemententechniek 2011 2012

Werkafspraken Podium en Evenemententechniek 2011 2012 Werkafspraken Podium en Evenemententechniek 2011 2012 Je bent begonnen aan de opleiding Podium en Evenemententechniek bij het Friesland College. Welkom! We hopen voor je dat je een goede tijd tegemoet

Nadere informatie

Internationaal Opleidingsinstituut Thomas. Voorbereid op de toekomst. Medisch Pedicure en Workshops Schooljaar

Internationaal Opleidingsinstituut Thomas. Voorbereid op de toekomst. Medisch Pedicure en Workshops Schooljaar Internationaal Opleidingsinstituut Thomas Voorbereid op de toekomst Medisch Pedicure en Workshops Schooljaar 2017-2018 Algemene Informatie In de samenleving is een grotere behoefte aan ondernemende professionals.

Nadere informatie

Reglement KCL Kappers College Limburg b.v. versie: 14-01-2014

Reglement KCL Kappers College Limburg b.v. versie: 14-01-2014 Reglement KCL Kappers College Limburg b.v. versie: 14-01-2014 Materialen en studieboeken; Elke deelnemer dient te beschikken over een materialenset, dat aangeschaft is bij KCL. De materialenset dient tijdens

Nadere informatie

NIVEAU 4 TUIN, PARK & LANDSCHAP. Startjaar: 2015-2016 Kwalificatiedossier: Natuur en groene ruimte 4 Versie: 2015-2016.

NIVEAU 4 TUIN, PARK & LANDSCHAP. Startjaar: 2015-2016 Kwalificatiedossier: Natuur en groene ruimte 4 Versie: 2015-2016. NIVEAU 4 TUIN, PARK & LANDSCHAP Startjaar: 2015-2016 Kwalificatiedossier: Natuur en groene ruimte 4 Versie: 2015-2016 Naam uitstroom: Manager natuur en recreatie Crebo-code: 97090 BEROEPSGERICHTE EISEN

Nadere informatie

oer voor competentiegerichte opleidingen

oer voor competentiegerichte opleidingen oer voor competentiegerichte opleidingen A. Basisgegevens Kwalificatie Naam Medewerker stukadoor niveau 3 Cohort 2011 Crebocode 91500 Studieprogramma nummer(s) BBL :41069 Niveau 3 Studiebelasting o.g.v.

Nadere informatie

NIVEAU 4 DIERVERZORGING. Startjaar: 2015-2016. Versie: 2015-2016 Ondernemer/manager recreatiedieren Crebo-code: 97730

NIVEAU 4 DIERVERZORGING. Startjaar: 2015-2016. Versie: 2015-2016 Ondernemer/manager recreatiedieren Crebo-code: 97730 NIVEAU 4 DIERVERZORGING Startjaar: 2015-2016 Kwalificatiedossier: Recreatiedieren Versie: 2015-2016 Naam uitstroom: Ondernemer/manager recreatiedieren Crebo-code: 97730 BEROEPSGERICHTE EISEN Het beroepsgerichte

Nadere informatie

NIVEAU 2 BLOEM & DESIGN. Startjaar: 2015-2016. Versie: 2015-2016. Crebo-code: 97420

NIVEAU 2 BLOEM & DESIGN. Startjaar: 2015-2016. Versie: 2015-2016. Crebo-code: 97420 NIVEAU 2 BLOEM & DESIGN Startjaar: 2015-2016 Kwalificatiedossier: Bloemendetailhandel Versie: 2015-2016 Naam uitstroom: Medewerker bloembinden Crebo-code: 97420 BEROEPSGERICHTE EISEN Het beroepsgerichte

Nadere informatie

Examenplan 1.Overzicht

Examenplan 1.Overzicht Examenplan 1.Overzicht 1.1.Specifieke examens Examenoverzicht opleiding: Commercieel medewerker bank- en verzekeringswezen Niveau 4 3 Jaar Crebocode : 90500 Dossiercode : 22163 Dossierjaar : 2012 Leerweg

Nadere informatie

ALGEMEEN REGLEMENT VAN TOEZICHT EN EXAMENS VOOR DE NIVEAUS 1 EN 2.

ALGEMEEN REGLEMENT VAN TOEZICHT EN EXAMENS VOOR DE NIVEAUS 1 EN 2. Pagina 1 van 8 ALGEMEEN REGLEMENT VAN TOEZICHT EN EXAMENS VOOR DE NIVEAUS 1 EN 2. Algemeen reglement van toezicht en examens voor de niveaus 1 en 2. Lasprocessen volgens NEN-EN-ISO 4063 BMBE-lassen (111)

Nadere informatie

NIVEAU 4 NATUUR, MILIEU & RUIMTE. Startjaar: Versie: Crebo-code: 23172

NIVEAU 4 NATUUR, MILIEU & RUIMTE. Startjaar: Versie: Crebo-code: 23172 NIVEAU 4 NATUUR, MILIEU & RUIMTE Startjaar: 2015-2016 Kwalificatiedossier: Milieu-onderzoek en -inspectie Versie: 2015-2016 Naam uitstroom: nog niet bekend Crebo-code: 23172 BEROEPSGERICHTE EISEN Het beroepsgerichte

Nadere informatie

Info examen 2015 (periode 6)

Info examen 2015 (periode 6) Info examen 2015 (periode 6) Aan de examenkandidaten van 2015 en hun ouder(s)/verzorger(s) Spijkenisse, maart 2015 Beste examenkandidaten, De examens staan voor de deur. De praktijkexamens en mondelinge

Nadere informatie

Algemene bepalingen meditatie opleiding

Algemene bepalingen meditatie opleiding DevaDeva School voor yoga en meditatie Algemene bepalingen meditatie opleiding Versie: november 2013 ALGEMENE BEPALINGEN Deze bepalingen maken onlosmakelijk deel uit van de overeenkomst tussen DevaDeva

Nadere informatie

Schoolexamenwijzer Helicon vmbo

Schoolexamenwijzer Helicon vmbo 1 Schoolexamenwijzer Helicon vmbo Inhoud 1. Schoolexamen 2. Wat is een PTA? 3. Examens Schoolexamen Centraal examen 4. Tijdens het schoolexamen Wordt met een beperking zoals dyslexie rekening gehouden

Nadere informatie

Algemene bepalingen yoga opleiding

Algemene bepalingen yoga opleiding DevaDeva School voor yoga en meditatie Algemene bepalingen yoga opleiding Versie november 2013 ALGEMENE BEPALINGEN Deze bepalingen maken onlosmakelijk deel uit van de overeenkomst tussen DevaDeva en de

Nadere informatie

SPO. Examenreglement. Algemene bepalingen

SPO. Examenreglement. Algemene bepalingen SPO Examenreglement Algemene bepalingen Artikel 1 1. Dit examenreglement is van toepassing op de examens van SPO. In de hieronder genoemde bijlagen bij dit examenreglement staan de specifieke rechten en

Nadere informatie

Opleidings- en examenplan

Opleidings- en examenplan Opleidings- en examenplan Naam opleiding: Recreatiedieren (ondernemer/manager recreatiedieren) niveau 4 Crebonummer: 97730 Cohort: 2015-2016 (studiejaar afronding opleiding 2017-2018) Het beroepsbeeld

Nadere informatie

Beste eindexamenkandidaat,

Beste eindexamenkandidaat, Beste eindexamenkandidaat, Binnenkort begint voor jou het centraal schriftelijk eindexamen (CSE). Uiteraard ben je de afgelopen weken druk bezig geweest met het voorbereiden van het examen voor de verschillende

Nadere informatie

Secretaresse niveau 3 en management assistent niveau 4

Secretaresse niveau 3 en management assistent niveau 4 Secretaresse niveau 3 en management assistent niveau 4 De mbo-opleiding secretaresse niveau 3 / management assistent niveau 4 is bedoeld voor secretaresses van Schiphol Group die geen mbo-diploma hebben.

Nadere informatie

Opleidingsovereenkomst Floranails.

Opleidingsovereenkomst Floranails. Opleidingsovereenkomst Floranails. 1. Overeenkomst Deze overeenkomst wordt gesloten tussen u als cursist en Floranails als opleider voor de duur van de opleiding waarvoor u zich als cursist heeft ingeschreven.

Nadere informatie

Informatie examinering voor de student. Examencommissie Cluster ECUV versie 3

Informatie examinering voor de student. Examencommissie Cluster ECUV versie 3 Informatie examinering voor de student Examencommissie Cluster ECUV 2015-2016 versie 3 Informatie examinering voor de student 2015, Rijn IJssel www.rijnijssel.nl Copyright bij de uitgever. Alle rechten

Nadere informatie

I.O.T. NEDERLAND Internationaal Opleidingsinstituut THOMAS

I.O.T. NEDERLAND Internationaal Opleidingsinstituut THOMAS I.O.T. NEDERLAND Internationaal Opleidingsinstituut THOMAS Professionalisering Certificering Voetverzorging MEDISCH PEDICURE SCHOOLJAAR 2016 / 2017 Inhoudsopgave 1 ALGEMENE INFORMATIE OPLEIDINGEN :...

Nadere informatie

NIVEAU 3 BLOEM & DESIGN. Startjaar: Versie: Crebo-code: 97430

NIVEAU 3 BLOEM & DESIGN. Startjaar: Versie: Crebo-code: 97430 NIVEAU 3 BLOEM & DESIGN Startjaar: 2015-2016 Kwalificatiedossier: Bloemendetailhandel Versie: 2015-2016 Naam uitstroom: Vakbekwaam medewerker bloembinden Crebo-code: 97430 BEROEPSGERICHTE EISEN Het beroepsgerichte

Nadere informatie

NIVEAU 3 DIERVERZORGING. Startjaar: 2015-2016. Versie: 2015-2016. Crebo-code: 97720

NIVEAU 3 DIERVERZORGING. Startjaar: 2015-2016. Versie: 2015-2016. Crebo-code: 97720 NIVEAU 3 DIERVERZORGING Startjaar: 2015-2016 Kwalificatiedossier: Recreatiedieren Versie: 2015-2016 Naam uitstroom: Dierverzorger recreatiedieren Crebo-code: 97720 BEROEPSGERICHTE EISEN Het beroepsgerichte

Nadere informatie

NIVEAU 4 VEEHOUDERIJ. Startjaar: Versie: Crebo-code: 97712

NIVEAU 4 VEEHOUDERIJ. Startjaar: Versie: Crebo-code: 97712 NIVEAU 4 VEEHOUDERIJ Startjaar: 2015-2016 Kwalificatiedossier: Productiedieren Versie: 2015-2016 Naam uitstroom: Dierenhouder hokdieren Crebo-code: 97712 BEROEPSGERICHTE EISEN Het beroepsgerichte gedeelte

Nadere informatie

Luchtvaart- dienstverlener Niveau 4

Luchtvaart- dienstverlener Niveau 4 Luchtvaart- dienstverlener Niveau 4 De mbo-opleiding Luchtvaartdienstverlener niveau 4 is speciaal voor iedereen die werkzaam is als (grond)stewardess op Schiphol. Iedereen met een mavo diploma (of overgangsbewijs

Nadere informatie

Informatie voor deelnemers Centrale examens Nederlandse taal en rekenen

Informatie voor deelnemers Centrale examens Nederlandse taal en rekenen Informatie voor deelnemers 2011-2012 Centrale examens Nederlandse taal en rekenen Inhoudsopgave 1 Voorwoord 3 Belang deelname pilotexamens 3 Wat betekent deelname voor jou? 3 Resultaten examens taal en

Nadere informatie

Opleiding Wellnesmassage

Opleiding Wellnesmassage Opleiding Wellnesmassage Op 13 september 2012 start MSP Opleidingen de nieuwe opleiding Wellnessmassage. Binnen 1 cursusjaar kunt u het ACE (Algemeen Centrum voor Examinering) diploma Wellnessmasseur behalen.

Nadere informatie

De opleiding kan in Groningen, Heerenveen en Loenen gevolgd worden.

De opleiding kan in Groningen, Heerenveen en Loenen gevolgd worden. Het beroep Schoonheidsspecialiste De schoonheidsspecialiste speelt een steeds grotere rol in onze samenleving. Bij het beroep werd vroeger vaak alleen aan make-up gedacht. Vandaag de dag weet iedereen

Nadere informatie

EXAMENREGLEMENT CURSUSSEN NATIONAAL DUIKCENTRUM

EXAMENREGLEMENT CURSUSSEN NATIONAAL DUIKCENTRUM EXAMENREGLEMENT CURSUSSEN NATIONAAL DUIKCENTRUM 1. HET REGLEMENT 1.1. Dit examenreglement geldt voor alle cursussen die onder auspiciën van het NDC worden gegeven. 1.2. Dit reglement wordt vastgesteld,

Nadere informatie

Op het Nova College leer je een vak. Bijvoorbeeld verpleegkundige, monteur of kok. Dat kies je zelf, waarschijnlijk samen met je

Op het Nova College leer je een vak. Bijvoorbeeld verpleegkundige, monteur of kok. Dat kies je zelf, waarschijnlijk samen met je GELOOF IN JEZELF Jij verwacht dat je bij ons een vak kunt leren. Dat je goed onderwijs krijgt, zodat je kennis opbouwt die je nodig hebt voor later. Dat je tijdens je stage werkervaring kunt opdoen die

Nadere informatie

EXAMENBOEK BASIS 2016

EXAMENBOEK BASIS 2016 EXAMENBOEK BASIS 2016 Aan de leerlingen van klas 4. In dit boekje vinden jullie, op datum, informatie over alles wat te maken heeft met het Centraal Examen en de afronding daarvan tot en met de diploma-uitreiking.

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016

Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016 Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016 Summa Automotive Kwalificatiedossier : Assemblagetechnicus Mobiliteitsbranche Opleiding : Assemblagetechnicus Mobiliteitsbranche Crebonummer : 92230 KBB : Innovam

Nadere informatie

Toelichting voor studenten bij het Centraal Examenreglement ROC WEST-BRABANT

Toelichting voor studenten bij het Centraal Examenreglement ROC WEST-BRABANT Toelichting voor studenten bij het Centraal Examenreglement ROC WEST-BRABANT Cohorten startend tussen 1 augustus 2014 1 augustus 2015 MIDDELBAAR BEROEPSONDERWIJS Inleiding Voor je ligt de toelichting bij

Nadere informatie

Aanvulling studiehandleiding. Opleiding allround schoonheidsspecialist Cohort 2013-2014

Aanvulling studiehandleiding. Opleiding allround schoonheidsspecialist Cohort 2013-2014 Aanvulling studiehandleiding Opleiding allround schoonheidsspecialist Cohort 2013-2014 Leerjaar 2 2013-2014 Inhoudsopgave Inleiding blz. 3 Ziek- en afmelding blz. 3 Examenplan kwalificatiedossier blz.

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING LEIDSE INSTRUMENTMAKERS SCHOOL

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING LEIDSE INSTRUMENTMAKERS SCHOOL ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2014-2015 LEIDSE INSTRUMENTMAKERS SCHOOL Leidse instrumentmakers School (LiS) Einsteinweg 61 2333 CC Leiden www.lis-mbo.nl Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 1 Onderwijs-

Nadere informatie

B A S I S B E R O E P S O P L E I D I N G A L L R O U N D Z W E M B A D M E D E W E R K E R INHOUDSOPGAVE

B A S I S B E R O E P S O P L E I D I N G A L L R O U N D Z W E M B A D M E D E W E R K E R INHOUDSOPGAVE B A S I S B E R O E P S O P L E I D I N G A L L R O U N D Z W E M B A D M E D E W E R K E R INHOUDSOPGAVE I. Opzet Basisberoepsopleiding 1 II. Algemene bepalingen 3 Artikel 1 Begrippen 3 III.Organisatie

Nadere informatie

Studiehandleiding. Spoedcursus zakelijke communicatie Engels

Studiehandleiding. Spoedcursus zakelijke communicatie Engels Studiehandleiding Spoedcursus zakelijke communicatie Engels Lay-out en opmaak: NTI DTP Studio, Leiden 1 e druk januari 2010 2 e druk, augustus 2011 001204040 2010, NTI bv, Leiden Alle rechten voorbehouden.

Nadere informatie

Werkafspraken Event Management Leerjaar 1

Werkafspraken Event Management Leerjaar 1 Werkafspraken Event Management Leerjaar 1 1.Beroepshouding Binnen de opleiding is een zeer belangrijk element om te kunnen slagen de zgn Beroepshouding. Het gaat daarbij om de houding t.a.v. jezelf, je

Nadere informatie

Examenreglement 2016 Vakbekwaamheid Besluit houders van dieren Overige zoogdieren Versie 16.03

Examenreglement 2016 Vakbekwaamheid Besluit houders van dieren Overige zoogdieren Versie 16.03 Examenreglement 2016 Vakbekwaamheid Besluit houders van dieren Overige zoogdieren Versie 16.03 Inhoud Inleiding... 3 1 Examenreglement algemeen... 4 1.1 Begrippenlijst... 4 1.2 Decentrale Examencommissie...

Nadere informatie

OPLEIDING VOOR BRANCHE PEDICURE EN BRANCHE MEDISCH PEDICURE

OPLEIDING VOOR BRANCHE PEDICURE EN BRANCHE MEDISCH PEDICURE OPLEIDING VOOR BRANCHE PEDICURE EN BRANCHE MEDISCH PEDICURE 2016-2017 Voetcentrum Verweij Voor kleinschalig en persoonlijk onderwijs 0 Inhoud WIE ZIJN WIJ?... 2 VISIE... 2 ACCREDITATIE EN ERKENNING...

Nadere informatie

Examenreglement. Stichting Vakopleidingen Sloopbedrijf

Examenreglement. Stichting Vakopleidingen Sloopbedrijf Examenreglement Stichting Vakopleidingen Sloopbedrijf Baarn, januari 2008 Kenmerk: SVS-006 Versie: 2008-01 Pagina 1 van 8 1. De Examencommissie a. Het bestuur van de Stichting Vakopleidingen Sloopbedrijf

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling (nieuwe KD)

Onderwijs- en examenregeling (nieuwe KD) Onderwijs- en examenregeling (nieuwe KD) School voor : Kwalificatiedossier: Autoschadehersteltechniek Opleiding : Autospuiter Crebonummer : 25228 KBB : VOC Niveau : 2 Leerweg : BBL Opleidingsduur : 2 Cohort

Nadere informatie

Medisch pedicure. Kenmerken. Na deze opleiding

Medisch pedicure. Kenmerken. Na deze opleiding Medisch pedicure Gezonde voeten zijn belangrijk. Als medisch pedicure houd je je bezig met de verzorging van de voet en de behandeling van huiden nagelaandoeningen. Daarnaast voer je ook specialistische

Nadere informatie

Luchtvaart- dienstverlener Niveau 4

Luchtvaart- dienstverlener Niveau 4 Luchtvaart- dienstverlener Niveau 4 De mbo-opleiding Luchtvaart dienstverlener niveau 4 is speciaal voor medewerkers van Passenger Services (PS) en Customer Ground Handling (CGH). Iedereen met een contract

Nadere informatie

nummer 91830 Chauffeur goederenvervoer Chauffeur goederenvervoer Akkoord Voorzitter Examencommissie Vastgesteld namens het College van Bestuur

nummer 91830 Chauffeur goederenvervoer Chauffeur goederenvervoer Akkoord Voorzitter Examencommissie Vastgesteld namens het College van Bestuur A. Basisgegevens Kwalificatie Chauffeur goederenvervoer Cohort 2011 Crebocode 91830 Studieprogramma nummer(s) BBL :x Niveau 2 Studiebelasting zoals 3200 SBU landelijk vastgesteld Kenniscentrum beroepsonderwijs

Nadere informatie

De meest gestelde vragen (met antwoorden) over het deelnemen aan het examen

De meest gestelde vragen (met antwoorden) over het deelnemen aan het examen De meest gestelde vragen (met antwoorden) over het deelnemen aan het examen Waaruit bestaat het examen? In de studiegids (plan van toetsing en afsluiting) kun je vinden uit welke onderdelen het examen

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Opleiding & Cursussen

Algemene Voorwaarden Opleiding & Cursussen Algemene Voorwaarden Opleiding & Cursussen 1. Totstandkoming van de overeenkomst 1.1 Inschrijving geschiedt door aanmelding per email, telefonisch, in de salon of via het inschrijfformulier. 1.2 Na inschrijving

Nadere informatie

Portfolio Pedagogisch Werk. Studiewijzer. Opleiding Pedagogisch Werk niveau 3 instroom Helpende (KD 79140)

Portfolio Pedagogisch Werk. Studiewijzer. Opleiding Pedagogisch Werk niveau 3 instroom Helpende (KD 79140) Studiewijzer Opleiding Pedagogisch Werk niveau 3 instroom Helpende (KD 79140) 1 Inhoud Inleiding... 3 1 Hoe ziet de opleiding eruit?... 4 1. Visie... 4 1.1 De opbouw van de opleiding... 4 1.2 De opbouw

Nadere informatie

Verantwoording eindexamenresultaat per kerntaak Ondernemer Retail ( crebo 25166) ( Kwalificerend)

Verantwoording eindexamenresultaat per kerntaak Ondernemer Retail ( crebo 25166) ( Kwalificerend) Verantwoording eindexamenresultaat per kerntaak Ondernemer Retail ( crebo 25166) ( Kwalificerend) Kerntaak 1: Start een retailonderneming BOR-OP-s Ondernemingsplan schriftelijk min 35,0% BOR-OP-v Ondernemingsplan

Nadere informatie

NIVEAU 4 PARAVETERINAIR. Startjaar: Versie: Dierenartsassistent paraveterinair Crebo-code: 97590

NIVEAU 4 PARAVETERINAIR. Startjaar: Versie: Dierenartsassistent paraveterinair Crebo-code: 97590 NIVEAU 4 PARAVETERINAIR Startjaar: 2015-2016 Kwalificatiedossier: Paraveterinaire ondersteuning Versie: 2015-2016 Naam uitstroom: Dierenartsassistent paraveterinair Crebo-code: 97590 BEROEPSGERICHTE EISEN

Nadere informatie

Opleidingsplan. Medewerker ICT. Uitstromen : Crebo nummer :95060. Leerweg :BOL, Niveau 2. Cohort :2011-2012. Medewerker ICT 95060

Opleidingsplan. Medewerker ICT. Uitstromen : Crebo nummer :95060. Leerweg :BOL, Niveau 2. Cohort :2011-2012. Medewerker ICT 95060 Versie 24-10-11 Opleidingsplan Medewerker ICT Crebo nummer :95060 Leerweg :BOL, Niveau 2 Sector Afdeling :TECHNIEK :ICT-LYCEUM Cohort :2011-2012 Uitstromen : Medewerker ICT 95060 TE-IC-95060-BOL-2011-medewerker

Nadere informatie

E X A M E N R E G L E M E N T

E X A M E N R E G L E M E N T E X A M E N R E G L E M E N T Algemeen reglement voor het afnemen van VCAexamens in het kader van diplomering volgens het Uitvoeringsbesluit VCA januari 2012 van ECABO Dit reglement sluit aan op het Uitvoeringsbesluit

Nadere informatie

Examens hout- en meubelopleidingen in het mbo Niveau 2 en 3

Examens hout- en meubelopleidingen in het mbo Niveau 2 en 3 Examens hout- en meubelopleidingen in het mbo Niveau 2 en 3 Algemeen Wat moet ik doen? Aan het eind van je opleiding doe je examen om te laten zien dat je vakbekwaam bent. In dit informatieblad staat alles

Nadere informatie

Werkafspraken Artiest Muziek Leerjaar 1

Werkafspraken Artiest Muziek Leerjaar 1 Werkafspraken Artiest Muziek Leerjaar 1 Je bent begonnen aan de opleiding Artiest Muziek bij het Friesland College. Welkom! We hopen voor je dat je een goede tijd tegemoet gaat bij ons. Om de colleges,

Nadere informatie

B A S I S B E R O E P S O P L E I D I N G A L L R O U N D Z W E M B A D M E D E W E R K E R INHOUDSOPGAVE

B A S I S B E R O E P S O P L E I D I N G A L L R O U N D Z W E M B A D M E D E W E R K E R INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE I. Opzet Basisberoepsopleiding 1 II. Algemene bepalingen 3 Artikel 1 Begrippen 3 III.Organisatie en Examencommissies 6 Artikel 2 De Raad voor het Quality Label van NBZ 6 Artikel 3 De Accountmanager

Nadere informatie

Examenreglement. Da Vinci College

Examenreglement. Da Vinci College Examenreglement van het Regionaal Opleidingencentrum Zuid-Holland Zuid Da Vinci College Dit reglement is vastgesteld op 2013 door het College van Bestuur en treedt in werking op 1 augustus 2013 Da Vinci

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling

Onderwijs- en examenregeling Onderwijs- en examenregeling Inhoud Inhoud... 1 Inleiding... 2 De opleiding... 3 Leren op school... 3 Leren in de praktijk (LIP)... 3 Leren in het bedrijf... 3 Onderwijstijd... 4 Beroepspraktijkvorming...

Nadere informatie

Examendata Financieel Management en Calculatie

Examendata Financieel Management en Calculatie Rijswijk, 27 juli 2008 Geachte dames en heren, In juni van dit jaar heeft het exameninstituut SEB Beroepsvervoer, ons, de examendata voor het 2 e halfjaar van 2008 doorgegeven. Vanaf januari 2008 zal de

Nadere informatie

logistiek supervisor niveau 4

logistiek supervisor niveau 4 logistiek supervisor niveau 4 De mbo-opleiding Logistiek Supervisor niveau 4 leidt op tot manager transport & logistiek. Deze opleiding is voor (potentiele) leidinggevenden die werken in de luchtvracht,

Nadere informatie

Examenplan Doktersassistente Overzicht

Examenplan Doktersassistente Overzicht Examenplan Doktersassistente 2016-2019 1.Overzicht 1.1.Specifieke examens Examenoverzicht opleiding: Doktersassistente Niveau 4 3 jarig Crebocode: 25473 Dossiercode: Dossierjaar: 2016 Leerweg: BOL Cohort:

Nadere informatie

Examenboekje Helicon VMBO Groen

Examenboekje Helicon VMBO Groen Examenboekje Helicon VMBO Groen 2011-2012 VMBO GROEN VMBO GROEN Examenboekje Helicon VMBO Groen 2011-2012 VMBO Groen Inhoud Schoolexamen............................................................................

Nadere informatie

Handboek Examinering Praktijkschool Grotius College Delft*

Handboek Examinering Praktijkschool Grotius College Delft* Handboek Examinering Praktijkschool Grotius College Delft* Schooljaar 2013-2014 * Gebaseerd op handboek Examinering Praktijkonderwijs 6 Haagse scholen 2009/2010 Handboek Examinering versie Grotius College

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Gitaarweek 2017 muziekindevakantie.nl

Algemene Voorwaarden Gitaarweek 2017 muziekindevakantie.nl Algemene Voorwaarden Gitaarweek 2017 muziekindevakantie.nl Privacy Adresgegevens worden niet doorgegeven aan derden met uitzondering van reisgegevens. Muziekindevakantie.nl gebruikt je adresgegevens om

Nadere informatie

Informatie voor studenten 2014-2015. Centrale examens taal en rekenen

Informatie voor studenten 2014-2015. Centrale examens taal en rekenen Informatie voor studenten 2014-2015 Centrale examens taal en rekenen Inhoudsopgave 1 Voorwoord... 3 Wat houdt het examen in?... 3 Resultaten examens taal en rekenen... 3 2 Regels voor de kandidaten...

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016

Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016 Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016 School voor Opleiding : Pedagogisch medewerker niveau 3 Crebonummer : 92620 KBB : k1417 Niveau : 3 Leerweg Opleidingsduur : BOL : 3 Jaar Cohort 1 : 2015 1 In een

Nadere informatie

secretaresse! niveau 3 en! management assistent niveau 4!

secretaresse! niveau 3 en! management assistent niveau 4! secretaresse niveau 3 en management assistent niveau 4 De mbo-opleiding secretaresse niveau 3 / management assistent niveau 4 is bedoeld voor secretaresses van KLM die geen mbo-diploma hebben. VAKMANSCHAP

Nadere informatie

Exameninfo voor studenten 2015-2016. Centrale examens Taal en Rekenen

Exameninfo voor studenten 2015-2016. Centrale examens Taal en Rekenen Exameninfo voor studenten 2015-2016 Centrale examens Taal en Rekenen 1 Voorwoord... 2 Wat houdt het examen in?... 2 Resultaten examens taal en rekenen... 2 2 Regels voor de kandidaten... 2 Inleiding...

Nadere informatie

Examenplan 1.Overzicht

Examenplan 1.Overzicht Examenplan 1.Overzicht 1.1.Specifieke examens Examenoverzicht opleiding: Commercieel medewerker bank- en verzekeringswezen Niveau 4 3 Jaar Crebocode : 90500 Dossiercode : 22163 Dossierjaar : 2012 Leerweg

Nadere informatie

Verantwoording eindexamenresultaat per kerntaak Manager Retail ( crebo 25162) ( Kwalificerend)

Verantwoording eindexamenresultaat per kerntaak Manager Retail ( crebo 25162) ( Kwalificerend) Verantwoording eindexamenresultaat per kerntaak Manager Retail ( crebo 25162) ( Kwalificerend) Kerntaak 1: Beheert de goederenstroom en voorraad BMR-1 Verantwoordingsgesprek bedrijfsportfolio kerntaak

Nadere informatie

Examenboekje 5 Havo en 6 Vwo Examen 2016

Examenboekje 5 Havo en 6 Vwo Examen 2016 Examenboekje 5 Havo en 6 Vwo Examen 2016 1 Exameninstructie klassen 5 Havo en 6 Vwo 1. Lees het examenboekje goed door! 2. Bewaar het examenboekje op een vaste plek! 3. Laat het examenboekje door je ouders

Nadere informatie

c. De deelnemer ontvangt een factuur op naam als hij besloten heeft deel te willen nemen aan het traject. Bedrijven ontvangen een totaalfactuur.

c. De deelnemer ontvangt een factuur op naam als hij besloten heeft deel te willen nemen aan het traject. Bedrijven ontvangen een totaalfactuur. Procedures EVC security. Bijbehorende documenten (via website): - Aanmeldingsformulier EVC traject - Flyer EVC security - Handboek EVC 1. Aanmelding en intake a. De deelnemer vult het aanmeldingsformulier

Nadere informatie

STUDIEREGLEMENT SOPHIA HEALING & READING Van toepassing op de opleidingen Healing en Reading en Healing Arts Therapie

STUDIEREGLEMENT SOPHIA HEALING & READING Van toepassing op de opleidingen Healing en Reading en Healing Arts Therapie STUDIEREGLEMENT SOPHIA HEALING & READING Van toepassing op de opleidingen Healing en Reading en Healing Arts Therapie 1. Aanmelden U kunt zich telefonisch, schriftelijk of via de website voor een opleiding

Nadere informatie

Info examen 2017 (periode 6)

Info examen 2017 (periode 6) Info examen 2017 (periode 6) Aan de examenkandidaten van 2017 en hun ouder(s)/verzorger(s) Spijkenisse, maart 2017 Beste examenkandidaten, De examens staan voor de deur. De praktijkexamens en mondelinge

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016

Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016 Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016 Summa Automotive Kwalificatiedossier : Bedrijfsautotechniek Opleiding : Technisch Specialist Bedrijfsauto s Crebonummer : 93460 KBB : Innovam Niveau : 4 Leerweg :

Nadere informatie

Opleidings- en examenplan

Opleidings- en examenplan Opleidings- en examenplan Naam opleiding: Groen, grond, infra 4 (Manager gemechaniseerd loonbedrijf) niveau 4 Crebonummer: 97650 Cohort: 2015-2016 (studiejaar afronding opleiding 2017-2018) Het beroepsbeeld

Nadere informatie

NEDERLANDS en REKENEN

NEDERLANDS en REKENEN NEDERLANDS en REKENEN INHOUD Voorwoord Nederlands Rekenen Voorwoord Je beseft het misschien niet, maar de hele dag ben je met taal bezig. Om in de maatschappij en in je vak waarvoor je wordt opgeleid je

Nadere informatie

KWALITEITSHANDVEST EDUCATIE 2009-1010

KWALITEITSHANDVEST EDUCATIE 2009-1010 KWALITEITSHANDVEST EDUCATIE 2009-1010 Het Albeda College wil goed onderwijs geven. Om dit te kunnen doen hebben we regels. In dit kwaliteitshandvest lees je wat die regels zijn. Je leest wat de school

Nadere informatie

KLACHTENROUTE VOOR STUDENTEN VAN ROC LEIDEN 2015-2016

KLACHTENROUTE VOOR STUDENTEN VAN ROC LEIDEN 2015-2016 KLACHTENROUTE VOOR STUDENTEN VAN ROC LEIDEN 2015-2016 Versie: definitief, 1.0 Datum: 15 september 2015 Documentnummer: Intern/2015/9508 Klachtenroute voor studenten 2015-2016 (vastgesteld College van Bestuur

Nadere informatie

Behorende bij en derhalve deel uitmakende van de overeenkomst tussen instelling en deelnemer. ALGEMENE VOORWAARDEN NOORD NEDERLANDSE ACADEMIE

Behorende bij en derhalve deel uitmakende van de overeenkomst tussen instelling en deelnemer. ALGEMENE VOORWAARDEN NOORD NEDERLANDSE ACADEMIE Behorende bij en derhalve deel uitmakende van de overeenkomst tussen instelling en deelnemer. ALGEMENE VOORWAARDEN NOORD NEDERLANDSE ACADEMIE 1. DEFINITIES In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

Nadere informatie

EXAMENREGELS ATEX NEN 3140 VP & VOP VCA

EXAMENREGELS ATEX NEN 3140 VP & VOP VCA EXAMENREGELS ATEX NEN 3140 VP & VOP VCA Page 1 of 6 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1. Annulering... 3 2. Legitimatiebewijs... 3 3. Aanvang Examen... 4 4. Te laat komen... 4 5. Examenduur... 4 6. Regels

Nadere informatie

2014-2015. Informatieboekje Centraal Examen. Locatie Hoevelaken GTL

2014-2015. Informatieboekje Centraal Examen. Locatie Hoevelaken GTL Informatieboekje Centraal Examen GTL 2014-2015 Locatie Hoevelaken Inhoud Voorwoord 1. Examenperiode 2. Plaats van het Examen 3. Verzuim bij het Examen 4. Uitgesteld Examen i.v.m. wettelijk geoorloofde

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Annuleren Overmacht Niveau van de opleiding

Algemene voorwaarden Annuleren Overmacht Niveau van de opleiding Algemene voorwaarden Een door het secretariaat ontvangen inschrijfformulier geldt als bevestiging van deelname aan de gekozen scholing en acceptatie van de voorwaarden zoals hieronder genoemd. Wij hanteren

Nadere informatie

Examenreglement. Da Vinci College

Examenreglement. Da Vinci College Examenreglement van het Regionaal Opleidingencentrum Zuid-Holland Zuid Da Vinci College Dit reglement is vastgesteld op 01-04-2015 door dhr. H. van Gorkom, directeur onderwijs namens het College van Bestuur

Nadere informatie

Opleiding Ontspanningsmassage

Opleiding Ontspanningsmassage Opleiding Ontspanningsmassage Op 12 september 2012 start MSP Opleidingen de nieuwe opleiding Ontspanningsmassage. Binnen 1 cursusjaar kunt u het ACE (Algemeen Centrum voor Examinering) diploma Ontspanningsmassage

Nadere informatie

Examenreglement Fittest Examen. Vastgesteld door AVAG Bestuur Opgesteld door: AVAG werkgroep Fittest. Versie: 3.0

Examenreglement Fittest Examen. Vastgesteld door AVAG Bestuur Opgesteld door: AVAG werkgroep Fittest. Versie: 3.0 Examenreglement Fittest Examen Vastgesteld door AVAG Bestuur Opgesteld door: AVAG werkgroep Fittest Versie: 3.0 Vastgesteld op: 04-12-2105 Update: 22-04-2016 Artikel 1 BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN In dit reglement

Nadere informatie

Opleiding Nagelstyling Brochure

Opleiding Nagelstyling Brochure Opleiding Nagelstyling Brochure www.simply-you.nl www.simply-you-webwinkel.nl info@simply-you.nl tel: 0645752514 Algemene informatie opleidingen Het vak nagelstyling wint de laatste jaren enorm aan populariteit.

Nadere informatie

Bergen op Zoom, maart 2012. Onderwerp: informatie eindexamens

Bergen op Zoom, maart 2012. Onderwerp: informatie eindexamens Bergen op Zoom, maart 2012 Onderwerp: informatie eindexamens Aan de ouder(s) van de leerlingen die in mei 2012 examen vmbo-tl doen Aan bedoelde kandidaten Geachte ouder(s), beste jongelui, Hierbij doen

Nadere informatie

Afstuderen Doe je Zo Niveau 4 SB ID College vanaf cohort 2012

Afstuderen Doe je Zo Niveau 4 SB ID College vanaf cohort 2012 Afstuderen Doe je Zo Niveau 4 SB ID College vanaf cohort 2012 Beste studenten, Gedurende de opleiding gaan jullie een Afstudeermap samenstellen waarin je alle bewijzen verzameld van de Kerntaakexamens,

Nadere informatie

B. Het schoolexamen (SE) en het programma van toetsing en afsluiting (PTA)

B. Het schoolexamen (SE) en het programma van toetsing en afsluiting (PTA) REGLEMENT SCHOOLEXAMENS (vestigingseigen deel) SCHOOLJAAR 2014-2015 HOOFDSTUK 1 A. Algemene bepalingen 1. Het examenreglement van de CSG Augustinus is een vestigingsgebonden aanvulling op het Algemeen

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016

Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016 Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016 School voor Welzijn en Artiest Opleiding : Gespecialiseerd pedagogisch medewerker niveau 4 kinderopvang Crebonummer : 92632 KBB : Calibris Niveau : 4 Leerweg : BOL

Nadere informatie