OV195EA/OV195XA. Viertaktmotor Verticale krukas Luchtgekoeld. Inhoud

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "OV195EA/OV195XA. Viertaktmotor Verticale krukas Luchtgekoeld. Inhoud"

Transcriptie

1 Motorbedieningshandleiding OV95EA/OV95XA Viertaktmotor Verticale krukas Luchtgekoeld Inhoud BELANGRIJKE KENNISGEVING! Veiligheidsdefinities...ii I. Algemene veiligheidsvoorschriften... II. Service... 4 III. Olie- en brandstofspecificaties... 5 IV. Alvorens de motor te starten... 6 V. Starten van de motor... 8 VI. Stoppen van de motor en kortstondige opslag... 5 VII. Onderhoud... 5 VIII. Transporteren van de motor... 9 IX. Opslaan van de motor... 0 X. Voorkomen van bos- en grasbranden... XI. Onderhoudsintervallen... Garantieverklaring m.b.t. emissieregeling van Californië en de Environmental Protection Agency van de VS... 8 Garantie voor emissiebeperkingssysteem... 9 XII. Garantie-informatie Bezoek onze website opwww.tecumsehpower.com Registreer uw Tecumseh-motor Onderhoudstips Zoeksysteem voor onderdelen Fantastische Tecumseh-kleding Locatie van dichtstbijzijnde erkende Tecumseh-servicedealer (Dutch) 0/05/06

2 BELANGRIJKE KENNISGEVING! Veiligheidsdefinities In deze handleiding vermelde verklaringen die voorafgegaan worden door de volgende woorden en afbeeldingen, zijn van speciaal belang: of WAARSCHUWING wijst op een mogelijk gevaarlijke toestand die een dodelijke afloop kan hebben of ernstige verwondingen kan veroorzaken indien hij NIET wordt vermeden. Opmerking Verwijst naar belangrijke informatie en wordt cursief weergegeven. Aanbevolen wordt speciaal aandacht te schenken aan alle op de volgende twee pagina s vermelde items en de gepaste veiligheidsuitrusting te dragen. Alvorens deze motor te gebruiken bent u ervoor verantwoordelijk om deze bedieningshandleiding te lezen. Neem de volgende basisregels in acht met het oog op uw persoonlijke veiligheid: Houd deze handleiding altijd binnen handbereik. Lees de handleiding aandachtig en maak uzelf vertrouwd met de bedienings-, onderhouds- en veiligheidsinstructies en met de verschillende onderdelen. Kennisgeving betreffende emissies Opmerking Motoren met een certificering voor Californië en de Amerikaanse EPA-emissiebepalingen voor SORE (Small Off Road Equipment), zijn gecertificeerd voor gebruik met normale loodvrije benzine en omvatten de volgende emissieregelsystemen: (EM) Engine Modification (motorinstelling) en (TWC) Three-way Catalyst (driewegkatalysator), indien aanwezig. Contact opnemen met Tecumseh Voor motorafstellingen, reparaties en service onder garantie die in deze handleiding NIET worden behandeld, voor meer informatie contact opnemen met uw dichtstbijzijnde erkende servicedealer van Tecumseh. tel , of de website bezoeken. Copyright 006 Tecumseh Power Company Alle rechten voorbehouden Pagina ii Viertaktmotor Verticale krukas Luchtgekoeld 8-7-0

3 I. Algemene veiligheidsvoorschriften Lees zorgvuldig de handleiding van de fabrikant van de uitrusting en dit materiaal alvorens deze motor te gebruiken. Indien u dat niet doet, kunnen ernstige verwondingen of dodelijk letsel worden veroorzaakt. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de dichtstbijzijnde erkende servicedealer van Tecumseh (tel: ) of de website bezoeken. A. Voorkom koolmonoxidevergiftiging Alle motoruitlaatgassen bevatten koolmonoxide, een dodelijk gas. Het inademen van koolmonoxide kan hoofdpijn, duizeligheid, slaperigheid, misselijkheid, verwardheid en uiteindelijk dodelijk letsel veroorzaken. Koolmonoxide is een kleur-, reuk- en smaakloos gas dat zelfs aanwezig kan zijn wanneer u GEEN motoruitlaatgassen ziet of ruikt. Dodelijke hoeveelheden koolmonoxide kunnen zo snel worden opgebouwd en u overvallen dat u geen tijd hebt om uzelf te redden. Zij kunnen bovendien uren- of dagenlang in gesloten of slecht geventileerde ruimten hangen zonder dat u zich ervan bewust bent. Indien u symptomen van koolmonoxidevergiftiging vertoont, verlaat dan onmiddellijk de ruimte op zoek naar frisse lucht en LAAT U MEDISCH BEHANDELEN. Voorkom op de volgende manier ernstige verwondingen of dodelijk letsel tengevolge van koolmonoxide: Laat de motor NOOIT binnen draaien. Koolmonoxide kan snel gevaarlijke proporties bereiken, zelfs als u probeert de motoruitlaatgassen te verspreiden met ventilatoren of door het openen van ramen en deuren. Laat de motor NOOIT draaien in slecht geventileerde of gedeeltelijk gesloten ruimten zoals schuren, garages, kelders, carports, onder woningen of in werkkuilen. Laat de motor NOOIT buiten draaien wanneer motoruitlaatgassen via openingen als vensters en deuren een gebouw kunnen worden ingezogen. B. Voorkom benzinebranden Dampen van benzine (brandstof) zijn bijzonder brandbaar en kunnen ontploffen. Brandstofdampen kunnen zich verspreiden en vlam vatten door een vonk of vlam meters ver van de motor. Volg deze instructies om verwondingen of dodelijk letsel tengevolge van brandstofbranden te voorkomen: Sla een motor NOOIT op in een gebouw met mogelijke ontstekingsbronnen, zoals warmwater- en gaskachels, droogapparaten, elektrische motoren, etc., terwijl er zich nog brandstof in de brandstoftank bevindt. Verwijder NOOIT de brandstofdop of voeg NOOIT brandstof toe terwijl de motor draait. Start een motor NOOIT en laat deze NOOIT draaien wanneer de brandstofvuldop is verwijderd. Laat de motor afkoelen alvorens opnieuw brandstof toe te voegen. Vul een brandstoftank NOOIT binnen. Vul een brandstoftank buiten, in een goed geventileerde ruimte. Rook NIET tijdens het vullen van de brandstoftank. Gebruik uitsluitend een goedgekeurd BENZINEBLIK voor het opslaan en bijvullen van brandstof. Tecumseh raadt aan benzine in blikken met een inhoud van 9,5 L (,5 gal) of minder aan te schaffen. Kleinere blikken zijn gemakkelijker te gebruiken en er wordt minder mee gemorst tijdens het bijvullen van brandstof. Laat brandstof NIET bij de motor weglopen en zuig deze NIET met de mond af. Zie de instructies onder 'I. Brandstof aftappen' op pagina 0 om de brandstoftank af te tappen Viertaktmotor Verticale krukas Luchtgekoeld Pagina

4 C. Toezicht van een volwassene bij gebruik, bijtanken en onderhoud Het kan zijn dat de fabrikant van de toepassing informatie geeft over wie het is toegestaan deze motor te gebruiken (zie de handleiding van de fabrikant bij de apparatuur). NIET iedereen die deze motor mag gebruiken, is in staat hem op een veilige en verantwoordelijke manier te bedienen, onderhouden en/of van brandstof te voorzien. Tecumseh raadt het volgende aan: Benzine moet door een volwassene in deze motor worden bijgevuld. Laat NOOIT kinderen benzine bijvullen. Zie de 'C. Vullen van de brandstoftank' instructies onder op pagina 7. Het onderhoud aan deze motor moet door een volwassene worden uitgevoerd. Zie de 'VII. Onderhoud' instructies onder op pagina 5. Laat kinderen alleen onderhoudstaken uitvoeren indien een volwassene heeft bepaald dat zij hiertoe over voldoende ervaring beschikken. De motor moet door een volwassene worden gestart. Zie de 'G. Zorg ervoor dat de motor niet per ongeluk start' instructies onder op pagina 3. Kinderen mogen de motor alleen starten indien een volwassene heeft bepaald dat zij over voldoende ervaring hiertoe beschikken. Om te voorkomen dat de motor door personen wordt gebruikt die hiervoor geen toestemming hebben, met name kinderen, mag u de motor NOOIT laten draaien wanneer u niet in de buurt bent. D. Blijf uit de buurt van draaiende onderdelen Bedien de motor NOOIT met een onbeschermd vliegwiel. Zie Afbeelding op pagina 3. De fabrikant van de apparatuur kan een tandwiel en ketting of riemschijf en riem op de motoras bevestigen. Als deze onderdelen NIET goed zijn afgeschermd of als u NIET zeker weet of ze goed zijn afgeschermd, mag u uw motor NIET gebruiken; neem contact op met de fabrikant van de apparatuur. Handen, voeten, haar, sieraden, kleding, etc. kan in draaiende delen verward raken met ernstig of dodelijk letsel als gevolg. Controleer of de vliegwielbeschermkap correct is aangebracht om ernstig of dodelijk letsel te voorkomen. Zie Afbeelding op pagina 3. E. Breng aan de motor GEEN wijzigingen aan Breng absoluut GEEN wijzigingen aan de motor aan, om ernstige verwondingen of dodelijk letsel te voorkomen. Door de motorregelaar te verzetten, kan de motor onbestuurbaar worden en met onveilige toerentallen gaan draaien. Wijzig NOOIT de fabrieksinstellingen van de motorregelaar. Indien deze motor wordt gebruikt in fun-carts, go-karts of mini-bikes kan dit ernstig of dodelijk letsel tot gevolg hebben. De Power Sport-motoren van Tecumseh zijn speciaal voor dergelijke toepassingen bedoeld. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de dichtstbijzijnde erkende servicedealer van Tecumseh (tel: ) of de website bezoeken. Pagina Viertaktmotor Verticale krukas Luchtgekoeld 8-7-0

5 F. Voorkom brandwonden en brand door hete oppervlakken De demper en andere motoronderdelen worden bijzonder warm tijdens de werking en blijven dat nadat de motor is gestopt met draaien. Om ernstige brandwonden te voorkomen, mag de motor NOOIT worden bediend wanneer de beschermkap voor de geluidsdemper niet is aangebracht.. Bovendien moeten hete gebieden van de motor worden vermeden. Zie Afbeelding. Houd al het brandbare materiaal, inclusief gras en bladeren, uit de buurt van de demper en de rest van de motor, om brandgevaar te verminderen. Gebruik de motor NIET in lang, droog gras of op een andere droge grondbedekking. De motor mag daar ook niet stationair gedraaid of geparkeerd worden. G. Zorg ervoor dat de motor niet per ongeluk start Om te voorkomen dat de apparatuur per ongeluk start wanneer eraan wordt gewerkt, altijd het volgende doen: NIET GEBRUIKEN ZOALS AFGEBEELD. Motor met vliegwielkap. Motor zonder vliegwiel en geluidsdemperkap Afbeelding. Veel gebruikte lokaties voor de geluidsdemper en vliegwielkap Koppel de bougiedraad voorzichtig los en houd hem uit de buurt van de bougie. Zie Afbeeldingen en 3. Houd de losgekoppelde bougiedraad goed weg van metalen onderdelen om vonkoverslag te voorkomen. Bevestig de bougiedraad zorgvuldig aan de aardingsstang, indien aanwezig. Indien de motor is uitgerust met een elektrische startmotor, koppel dan eerst de minpool van de accu los. Afbeelding. Bougie loskoppelen/aansluiten Schakel alle motorschakelaars uit. Verwijder de contactsleutel, indien aanwezig. H. Gehoorbescherming gebruiken Door motorgeluid kan het gehoor beschadigd raken. Draag altijd gehoorbescherming wanneer u met een motor werkt. Afbeelding 3. Voorbeeld van een bougieaansluiting Viertaktmotor Verticale krukas Luchtgekoeld Pagina 3

6 II. Service Neem voor motorafstellingen, reparaties en service onder garantie die in deze handleiding NIET worden behandeld, voor meer informatie kunt u contact op met uw dichtstbijzijnde erkende servicedealer van Tecumseh. tel , of de website bezoeken. Bezoek onze website opwww.tecumsehpower.com Registreer uw Tecumseh-motor Onderhoudstips Zoeksysteem voor onderdelen Fantastische Tecumseh-kleding Locatie van dichtstbijzijnde erkende Tecumseh-servicedealer MOTOR- MODEL: TECUMSEH POWER COMPANY THIS ENGINE MEETS CALIF & US EPA 083 PHI APPLICABLE EMISSION REGULATIONS FOR SI SORE ENGINES EM LV95EA 36540D 0405AA000 4TPXS.95BB 95 A. Identificatiesticker op de motor Hiernaast vindt u een voorbeeld van een zich op de motor bevindende sticker (zie Afbeelding 4). Hierop staan het modelnummer, de specificatie en de productiedatum van de motor (D.O.M.) aangegeven. Vul de informatie op de motorsticker in op de daarvoor bestemde blanco regels, zodat u dit bij de hand hebt. De motoridentificatiesticker vermeldt tevens specificaties over de levensduur van de motor voor de met emissie verband nuttige levensperiode van uw motor. Deze periode houdt verband met de duur van de overeenstemming met de emissievereisten zoals gecertificeerd door de EPA en/of CARB. U vindt de specificaties i.v.m. de levensduur van de motor op de sticker. Zoek de letter tussen aanhalingstekens tussen de woorden MODERATE (gematigd) en LIFE PERIOD (levensduur). Een van de volgende letters komt overeen met de letter op de motorsticker. OV-modellen bijvoorbeeld hebben een 'C' (5 uur), een 'B' (50 uur) en een 'A' (500 uur) toegewezen gekregen. B. Handleidingen voor de Tecumseh-monteur Indien u een algemene kennis hebt van explosiemotoren en zelf de motor en/of emissiebeperkingssystemen van de motor wilt repareren en onderhouden, kunt u via de erkende servicedealer van Tecumseh een technische handleiding verkrijgen. Zie Afbeelding 5. In deze handleiding zijn reparaties en afstellingen opgenomen die NIET in de bedieningshandleiding staan aangegeven. Deze handleiding is bedoeld voor degenen die de juiste training hebben ontvangen, ervaring hebben en op de juiste manier met de gereedschappen omgaan. De serviceprocedures moeten duidelijk begrepen zijn en toegepast worden tijdens het onderhouden van motoren van Tecumseh. Bestellen als onderdeelnr A voor OV-modellen. Tecumseh is een fabrikant van en is uitsluitend verantwoordelijk voor de motor van deze elektrische apparatuur. Indien reparaties of service nodig zijn voor andere onderdelen dan de motor, dient u contact op te nemen met het door de fabrikant van de uitrusting aanbevolen servicebedrijf. SPEC: D.O.M.: Afbeelding 4. Identificatiesticker op de motor TECHNICIAN'S HANDBOOK 4 -CYCLE OVERHEAD VALVE ENGINES Afbeelding 5. Handleiding voor de monteur Pagina 4 Viertaktmotor Verticale krukas Luchtgekoeld 8-7-0

7 III. Olie- en brandstofspecificaties A. Olie Voor de werking van de motor dient schone reinigingsolie van een goede kwaliteit te worden gebruikt. Welke motorolie wordt aanbevolen, vindt u in Tabel. Opmerkingen Controleer of op de oorspronkelijke houder A.P.I. wordt aangegeven. Service 'SL/SJ'. Indien multigradeolie boven 0 C (3 F) wordt gebruikt, verhoogt de olieconsumptie. Gebruik van SAE 0W40 wordt NIET aanbevolen. De inhoud van het oliecarter is 0,6 L ( oz of -/4 VS pint). Speciale olie van Tecumseh kan worden verkregen via uw erkende servicedealer van Tecumseh. B. Brandstof Gebruik uitsluitend loodvrije normale benzine, loodvrije superbenzine of milieuvriendelijke autobrandstof. Benzine die de componenten bevat die in Tabel worden aangegeven, mag worden gebruikt. Gebruik GEEN loodhoudende benzine. De brandstof moet vers en schoon zijn. Gebruik NOOIT brandstof van het vorige seizoen of brandstof die gedurende lange tijd is opgeslagen. Vermeng NOOIT olie met brandstof. Gebruik GEEN methanol bevattende brandstof (houtalcohol). Tabel. Aanbevolen olie Synthetisch Tecumseh-onderdeelnr of SAE 0W30 Tecumseh Aanbevolen olie Multigrade Tecumseh-onderdeelnr. 7306A of SAE 5W30 of SAE 0 Tabel. Aanbevolen brandstof Brandstofcomponent Graad Tecumseh-onderdeelnr. 7305A of SAE 30-0 F 0 F 0 F 3 F 40 F 60 F 80 F 00 F -30 C -0 C -0 C 0 C 0 C 0 C 30 C 40 C Percentage Ethanol 0% Graanalcohol 0% MTBE (methyl-tertiair-butylether) 5% ETBE (ethyl-tertiair-butylether) 5% Viertaktmotor Verticale krukas Luchtgekoeld Pagina 5

8 IV. Alvorens de motor te starten A. Controleren van het oliepeil Belangrijke instructies om motorschade te voorkomen: Controleer het oliepeil vóór ieder gebruik en iedere 5 bedrijfsuren wanneer de motor warm is. Controleer het oliepeil vaker tijdens het inrijden van de motor. Houd het oliepeil tussen FULL (vol) en ADD (toevoegen) op de peilstok of tot het overlooppunt van motoren zonder peilstok. Zie Afbeelding 6. Zorg ervoor dat de olievuldop/plug goed aangedraaid is. Opmerkingen Giet de olievuller NIET te vol. Indien u dat toch doet, kan de olie in het luchtfilter stromen en kan de apparatuur storingen gaan vertonen of beschadigd worden. Laat het oliepeil NIET tot onder ADD (toevoegen) op de peilstok zakken. Indien dat toch gebeurt, kan de apparatuur slecht werken of beschadigd worden. Neem contact op met uw erkende servicedealer van Tecumseh voor Tecumseh-olie. B. Vullen van het oliecarter. Zorg ervoor dat de motor rechtop en horizontaal staat.. Schroef de olievuldop en -peilstok los van de olievulpijp en veeg de peilstok schoon. Zie Afbeelding Schroef de olievuldop en -peilstok weer op de olievulpijp. Draai hem goed vast. 4. Schroef de olievuldop en -peilstok los en verwijder hem van de olievulpijp. Controleer het oliepeil. Indien het oliepeil onder ADD (toevoegen) op de peilstok staat, voeg dan langzaam olie toe totdat u FULL (vol) hebt bereikt. Zie Afbeelding Schroef de olievuldop en -peilstok weer op de olievulpijp. Draai hem goed vast. 6. Veeg alle gemorste olie weg. Opmerking Zie voor het verversen van de motorolie de 'A. Olie controleren en verversen' instructies op pagina FULL OK ADD Vul bij tot tussen FULL (vol) en ADD (toevoegen) Afbeelding 6. Motoroliepeil. Bougiedop. Bougiedraad 3. Bedieningshendel (wanneer aanwezig) 4. Brandstofvuldop 5. Startkabelhendel 6. Olievuldop en -peilstok 7. Beschermkap voor geluidsdemper 8. Geluidsdemper 9. Optionele kap Afbeelding 7. Motoronderdelen Pagina 6 Viertaktmotor Verticale krukas Luchtgekoeld 8-7-0

9 C. Vullen van de brandstoftank Benzine moet door een volwassene in deze motor worden bijgevuld. Laat NOOIT kinderen benzine bijvullen. Dampen van benzine (brandstof) zijn bijzonder brandbaar en kunnen ontploffen. Brandstofdampen kunnen zich verspreiden en vlam vatten door een vonk of vlam meters ver van de motor. Volg deze instructies om verwondingen of dodelijk letsel tengevolge van brandstofbranden te voorkomen:. Stop de motor en laat hem afkoelen alvorens brandstof bij te vullen.. De motor moet buiten staan, op een goed geventileerde plek. 3. Maak het gedeelte rond de brandstofvuldop schoon en verwijder de dop. Zie Afbeelding 7 op pagina 6. Lees daarna de instructies hieronder verder. 4. Tap langzaam brandstof af met behulp van een goedgekeurd BENZINEBLIK en zorg ervoor dat u daarbij niet morst. Giet NIET te veel brandstof in de tank. Laat wat ruimte in de tank zodat de brandstof kan uitzetten zonder overlopen. 5. Plaats de antispat brandstofvuldop terug, draai hem goed vast en veeg gemorste brandstof af alvorens de motor te starten. Start de motor NIET indien er brandstof is gemorst. Creëer pas een ontstekingsbron wanneer alle brandstofdampen verdwenen zijn. Opmerking Vervang een beschadigde of ontbrekende dop alleen door een echte antispat brandstofvuldop van Tecumseh. Indien u dit niet doet, KAN DE GARANTIE KOMEN TE VERVAL- LEN. Zie Afbeelding De brandstofklep (optioneel) moet open staan. Zie Afbeelding 9. Afbeelding 8. Voorbeelden van antispat brandstofvuldop(pen) Brandstofklep open Vooraanzicht Onderaanzicht Draai de brandstofklep rechtsom dicht Afbeelding 9. Brandstofklepstanden Brandstoftank Viertaktmotor Verticale krukas Luchtgekoeld Pagina 7

10 V. Starten van de motor De motor moet door een volwassene worden gestart. Kinderen mogen de motor alleen starten indien een volwassene heeft bepaald dat zij over voldoende ervaring hiertoe beschikken. Neem contact op met uw erkende servicedealer van Tecumseh indien u er niet in slaagt de motor te starten, ook al hebt u de instructies van deze handleiding gevolgd. Probeer NIET op enig andere manier de motor te starten of het probleem op te lossen, om ernstige brandwonden of schade aan de motor te voorkomen. Bijvoorbeeld: Gebruik GEEN startvloeistof. Sproei GEEN brandbare dampen in de carburateur of op het luchtfilter. Giet GEEN brandbare vloeistoffen in de carburateur of op het luchtfilter. Bedien de motor NIET en trek NIET aan de startkabel wanneer de bougie is verwijderd. Uit het bougiegat kan brandstof spuiten en vlam vatten. Deze sectie bevat startinstructies voor verschillende motortypen. Ga eerst na welk startmotortype u hebt zodat u weet welke instructies van toepassing zijn op uw motor. Indien u een elektrische startmotor hebt, lees dan de instructies onder 'A. Motoronderdelen met elektrische startmotoren' hieronder. In geval van een handmatige startmotor met zelfoprollende kabel, zie de instructies onder 'B. Motoronderdelen met startmotoren met zelfoprollende kabel' op pagina. A. Motoronderdelen met elektrische startmotoren Slechts een van de volgende drie secties is van toepassing op uw motor. Zie Tabel 3. I. Uitsluitend ontstekingsknop. Zorg ervoor dat de motor buiten in een goed geventileerde ruimte staat om koolmonoxidevergiftiging te voorkomen.. Plaats de gashendel van de motor in de positie 'SNEL', indien hij aanwezig is (zie de instructies van de fabrikant van de uitrusting). Zie Afbeeldingen 0 en. 3. Druk voor het opstarten van een koude motor driemaal goed de ontstekingsknop in; laat daarbij de knop iedere keer naar zijn oorspronkelijke positie terugkeren. Zie Afbeelding. Opmerkingen Zorg dat u het ventilatiegat afdekt als u op de ontstekingsknop drukt. Zie Afbeelding. Het kan noodzakelijk zijn de knop vijf keer goed in te drukken. Gebruik de voedingsknop NIET om een warme motor die maar voor korte duur is uitgeschakeld, opnieuw te starten. Indien u dat toch doet, verdrinkt de motor en kan de uitrusting storingen gaan vertonen. Tabel 3. Motoronderdelen met elektrische startmotoren Indien de motor is uitgerust met: Uitsluitend ontstekingsknop Uitsluitend choke Ontstekingsknop en choke. Elektrische startschakelaar. Gashendel 3. Besturingselement STOP Ga dan naar: Sectie A.I Sectie A.II Sectie A.III Afbeelding 0. Typische motorbediening STOP LANGZAAM DRAAIEN SNEL CHOKE OPVOER Afbeelding. Standaardsymbolen op motor. Voedingsknop. Ventilatiegat Afbeelding. Indrukken van de ontstekingsknop 3 Pagina 8 Viertaktmotor Verticale krukas Luchtgekoeld 8-7-0

11 4. Zet de motorrem of de koppeling los met behulp van het besturingselement indien aanwezig, (zie de instructies van de fabrikant van de uitrusting). Zie Afbeelding 0. Opmerking Bedien een elektrische starter NIET langer dan 5 seconden bij iedere poging. 5. Druk op de startknop of draai de contactsleutel om om de motor te starten. 6. Laat de startknop of de contactsleutel los zodra de motor start. 7. Indien de motor na drie pogingen niet start, herhaal dan stappen t/m 6 en probeer het opnieuw. 8. Indien de motor na het volgen van stappen t/m 7 nog NIET start, neem dan contact op met uw erkende servicedealer van Tecumseh. Probeer deze motor NIET op enig andere manier te starten of te repareren. II. Uitsluitend choke. Zorg ervoor dat de motor buiten in een goed geventileerde ruimte staat om koolmonoxidevergiftiging te voorkomen.. Plaats de gashendel van de motor in de positie 'CHOKE' of 'START', indien hij aanwezig is (zie de instructies van de fabrikant van de uitrusting). Zie Afbeeldingen 3, 4, 5 en 6. Lees daarna de instructies hieronder verder. Opmerking Indien na een korte periode een warme motor opnieuw opgestart wordt, plaats dan de gashendel op 'SNEL' -positie in plaats van op 'CHOKE' of 'START'. Zie Afbeeldingen 3, 4, 5 en 6. Lees daarna de instructies hieronder verder. 3. Zet de motorrem of de koppeling los met behulp van het besturingselement indien aanwezig, (zie de instructies van de fabrikant van de uitrusting). Zie Afbeelding 5 op pagina 0. Lees daarna de instructies hieronder verder. Opmerking Bedien een elektrische starter NIET langer dan 5 seconden bij iedere poging. 4. Druk op de startknop of draai de contactsleutel om om de motor te starten. 5. Indien de motor na drie pogingen niet start, herhaal dan stappen t/m 4 en probeer het opnieuw. 6. Wanneer de motor aanslaat: a. Laat de startknop of de contactsleutel los. b. Plaats de gashendel op 'SNEL'-positie. Zie Afbeeldingen 3, 4, 5 en 6. Lees daarna de instructies hieronder verder. c. Plaats vervolgens de gashendel op de gewenste snelheid in de 'DRAAIEN'-positie Bougiedraad. Geluidsdemper 3. Beschermkap voor geluidsdemper 4. Olievuldop en -peilstok 5. Startkabelhendel 6. Brandstofvuldop 7. Luchtfilter 8. Carburateur 9. Bedieningshendel 0. Optionele kap Afbeelding 3. Motoronderdelen. 'LANGZAAM'-positie. 'DRAAIEN'-bereik 3. 'SNEL'-positie 4. 'CHOKE'-positie Afbeelding 4. Chokehendelstanden bij Start/Choke Opmerkingen Indien de motor start maar stilvalt wanneer de gashendel in de 'SNEL'-positie wordt geplaatst: a. Plaats de gashendel opnieuw in de 'CHOKE'-positie. Zie Afbeeldingen 3, 4, 5 en 6. Lees daarna de instructies hieronder verder. b. Plaats vervolgens de gashendel op 'SNEL'-positie. Zie Afbeeldingen 3, 4, 5 en 6. Lees daarna de instructies hieronder verder. Indien de motor stilvalt nadat de gashendel in de 'SNEL'- positie is geplaatst, herhaal dan stappen t/m 6 om de motor opnieuw op te starten Viertaktmotor Verticale krukas Luchtgekoeld Pagina 9

12 7. Indien de motor aanslaat maar NIET blijft draaien, plaats dan de gashendel in de 'SNEL'-positie en start de motor. 8. Indien de motor na drie pogingen niet start in de 'SNEL'-positie, plaats dan de gashendel in de 'CHOKE'-positie en start de motor. 9. Indien de motor na het volgen van stappen t/m 8 nog NIET start, neem dan contact op met uw erkende servicedealer van Tecumseh. Probeer deze motor NIET op enig andere manier te starten of te repareren. III. Ontstekingsknop en choke 3 Bij temperaturen boven 5 C (40 F): Volg de instructies in sectie A.I. Zie de instructies onder 'I. Uitsluitend ontstekingsknop' op pagina 8. Zie Tabel 3 op pagina 8. Bij temperaturen onder 5 C (40 F):. Zorg ervoor dat de motor buiten in een goed geventileerde ruimte staat om koolmonoxidevergiftiging te voorkomen.. Plaats de gashendel van de motor in de positie 'CHOKE' of 'START', indien hij aanwezig is (zie de instructies van de fabrikant van de uitrusting). Zie Afbeeldingen 5, 6 en Druk voor het opstarten van een koude motor driemaal goed de ontstekingsknop in; laat daarbij de knop iedere keer naar zijn oorspronkelijke positie terugkeren. Zie Afbeelding 8. Opmerkingen Zorg dat u het ventilatiegat afdekt als u op de ontstekingsknop drukt. Zie Afbeelding 8. Het kan noodzakelijk zijn de knop vijf keer goed in te drukken. Gebruik de voedingsknop NIET om een warme motor die maar voor korte duur is uitgeschakeld, opnieuw te starten. Indien u dat toch doet, verdrinkt de motor en kan de uitrusting storingen gaan vertonen. 4. Zet de motorrem of de koppeling los met behulp van het besturingselement indien aanwezig (zie de instructies van de fabrikant van de uitrusting). Zie Afbeelding 5. Opmerking Bedien een elektrische starter NIET langer dan 5 seconden bij iedere poging. 5. Druk op de startknop of draai de contactsleutel om om de motor te starten. 6. Wanneer de motor aanslaat: a. Laat de startknop of de contactsleutel los. b. Plaats de gashendel op 'SNEL'-positie. Zie Afbeeldingen 5, 6 en 7. c. Plaats vervolgens de gashendel op de gewenste snelheid in de 'DRAAIEN'-positie.. Elektrische startschakelaar. Gashendel 3. Besturingselement STOP Afbeelding 5. Typische motorbediening STOP LANGZAAM DRAAIEN SNEL CHOKE OPVOER Afbeelding 6. Standaardsymbolen op motor. 'LANGZAAM'-positie. 'DRAAIEN'-bereik 3. 'SNEL'-positie 4. 'CHOKE'-positie Afbeelding 7. Chokehendelstanden bij Start/Choke. Voedingsknop. Ventilatiegat 4 3 Afbeelding 8. Indrukken van de ontstekingsknop Pagina 0 Viertaktmotor Verticale krukas Luchtgekoeld 8-7-0

13 Opmerkingen Indien de motor start maar stilvalt wanneer de gashendel in de 'SNEL'-positie wordt geplaatst: a. Plaats de gashendel opnieuw in de 'CHOKE'-positie. Zie Afbeeldingen 5, 6 en 7 op pagina 0. b. Plaats vervolgens de gashendel op 'SNEL'-positie. Zie Afbeeldingen 5, 6 en 7 op pagina 0. Indien de motor stilvalt nadat de gashendel in de 'SNEL'- positie is geplaatst, herhaal dan stappen t/m 6 om de motor opnieuw op te starten. 7. Indien de motor aanslaat maar NIET blijft draaien, plaats dan de gashendel in de 'SNEL'-positie en start de motor. 8. Indien de motor na drie pogingen niet start in de 'SNEL'-positie, plaats dan de gashendel in de 'CHOKE'-positie en start de motor. 9. Indien de motor na het volgen van stappen t/m 8 nog NIET start, neem dan contact op met uw erkende servicedealer van Tecumseh. Probeer deze motor NIET op enig andere manier te starten of te repareren. B. Motoronderdelen met startmotoren met zelfoprollende kabel Slechts een van de volgende drie secties is van toepassing op uw motor. Zie Tabel 4. I. Uitsluitend ontstekingsknop. Zorg ervoor dat de motor buiten in een goed geventileerde ruimte staat om koolmonoxidevergiftiging te voorkomen.. Plaats de gashendel van de motor in de positie 'SNEL', indien hij aanwezig is (zie de instructies van de fabrikant van de uitrusting). Zie Afbeeldingen 9, 0 en. Tabel 4. Motoronderdelen met startmotoren met zelfoprollende kabel Indien de motor is uitgerust met: Uitsluitend ontstekingsknop Uitsluitend choke Ontstekingsknop en choke. Startkabelhendel. Gashendel 3. Besturingselement STOP 3 Ga dan naar: Sectie B.I Sectie B.II Sectie B.III Afbeelding 9. Typische motorbediening STOP LANGZAAM DRAAIEN SNEL CHOKE OPVOER Afbeelding 0. Standaardsymbolen op motor 4 3. 'LANGZAAM'-positie. 'DRAAIEN'-bereik 3. 'SNEL'-positie 4. 'CHOKE'-positie Afbeelding. Chokehendelstanden bij Start/Choke Viertaktmotor Verticale krukas Luchtgekoeld Pagina

14 3. Druk voor het opstarten van een koude motor driemaal goed de ontstekingsknop in; laat daarbij de knop iedere keer naar zijn oorspronkelijke positie terugkeren. Zie Afbeelding. Opmerkingen Zorg dat u het ventilatiegat afdekt als u op de ontstekingsknop drukt. Zie Afbeelding. Het kan noodzakelijk zijn de knop vijf keer goed in te drukken. Gebruik de choke of de ontstekingsknop NIET om een warme motor die maar voor korte duur is uitgeschakeld, opnieuw te starten. Indien u dat toch doet, verdrinkt de motor en kan de uitrusting storingen gaan vertonen. 4. Zet de motorrem of de koppeling los met behulp van het besturingselement indien aanwezig (zie de instructies van de fabrikant van de uitrusting). Zie Afbeelding 9 op pagina. Lees daarna de instructies hieronder verder. Wanneer u aan de startkabel trekt, kan deze onverwachts terug in de richting van de motor worden gerukt, waardoor ernstig letsel kan worden veroorzaakt. Volg zorgvuldig deze instructies om dit gevaar te voorkomen: 5. Pak de hendel van de startkabel vast. Zie Afbeelding 9 op pagina. Lees daarna de instructies hieronder verder. a. Trek de kabel langzaam uit totdat u weerstand ondervindt. b. Laat de kabel niet terugrollen, maar trek hem met één snelle beweging van uw arm uit. c. Laat de kabel langzaam teruglopen naar zijn oorspronkelijke positie. Opmerking Indien u de bovenvermelde instructies volgt, vermijdt u mogelijke beschadiging van het oprolmechanisme. 6. Indien de motor na drie pogingen niet start, herhaal dan stappen t/m 5 en probeer het opnieuw. 7. Indien de motor na het volgen van stappen t/m 6 nog NIET start, neem dan contact op met uw erkende servicedealer van Tecumseh. Probeer deze motor NIET op enig andere manier te starten of te repareren. II. Uitsluitend choke. Zorg ervoor dat de motor buiten in een goed geventileerde ruimte staat om koolmonoxidevergiftiging te voorkomen.. Plaats de gashendel van de motor in de positie 'CHOKE' of 'START', indien hij aanwezig is (zie de instructies van de fabrikant van de uitrusting). Zie Afbeeldingen 9, 0 en op pagina. Lees daarna de instructies hieronder verder.. Voedingsknop. Ventilatiegat Afbeelding. Indrukken van de ontstekingsknop Opmerking Indien na een korte periode een warme motor opnieuw opgestart wordt, plaats dan de gashendel op 'SNEL' in plaats van op 'CHOKE' of 'START'. Zie Afbeeldingen 9, 0 en op pagina. Lees daarna de instructies hieronder verder. 3. Zet de motorrem of de koppeling los met behulp van het besturingselement indien aanwezig (zie de instructies van de fabrikant van de uitrusting). Zie Afbeelding 9 op pagina. Lees daarna de instructies hieronder verder. Wanneer u aan de startkabel trekt, kan deze onverwachts terug in de richting van de motor worden gerukt, waardoor ernstig letsel kan worden veroorzaakt. Volg zorgvuldig deze instructies om dit gevaar te voorkomen: 4. Pak de hendel van de startkabel vast. Zie Afbeelding 9 op pagina. Lees daarna de instructies hieronder verder. a. Trek de kabel langzaam uit totdat u weerstand ondervindt. b. Laat de kabel niet terugrollen, maar trek hem met één snelle beweging van uw arm uit. c. Laat de kabel langzaam teruglopen naar zijn oorspronkelijke positie. Opmerking Indien u de bovenvermelde instructies volgt, vermijdt u mogelijke beschadiging van het oprolmechanisme. 5. Indien de motor na drie pogingen niet start, herhaal dan stappen t/m 4 en probeer het opnieuw. 6. Wanneer de motor aanslaat: a. Plaats de gashendel op 'SNEL'-positie. b. Plaats vervolgens de gashendel op de gewenste snelheid in de 'DRAAIEN'-positie. Pagina Viertaktmotor Verticale krukas Luchtgekoeld 8-7-0

15 Opmerkingen Indien de motor start maar stilvalt wanneer de gashendel in de 'SNEL'-positie wordt geplaatst: a. Plaats de gashendel opnieuw in de 'CHOKE'-positie. Zie Afbeeldingen 9, 0 en op pagina. Lees daarna de instructies hieronder verder. b. Plaats vervolgens de gashendel op 'SNEL'-positie. Indien de motor stilvalt nadat de gashendel in de 'SNEL'- positie is geplaatst, herhaal dan stappen t/m 6 om de motor opnieuw op te starten. 7. Indien de motor aanslaat maar NIET blijft draaien, plaats dan de gashendel in de 'SNEL'-positie en start de motor. 8. Indien de motor na drie pogingen niet start in de 'SNEL'-positie, plaats dan de gashendel in de 'CHOKE'-positie en start de motor. 9. Indien de motor na het volgen van stappen t/m 8 nog NIET start, neem dan contact op met uw erkende servicedealer van Tecumseh. Probeer deze motor NIET op enig andere manier te starten of te repareren. III. Ontstekingsknop en choke Bij temperaturen boven 5 C (40 F): Volg de instructies in sectie B.I. Zie de instructies onder 'I. Uitsluitend ontstekingsknop' op pagina. Zie Tabel 4 op pagina. Bij temperaturen onder 5 C (40 F):. Zorg ervoor dat de motor buiten in een goed geventileerde ruimte staat om koolmonoxidevergiftiging te voorkomen.. Plaats de gashendel van de motor in de positie 'CHOKE' of 'START', indien hij aanwezig is (zie de instructies van de fabrikant van de uitrusting). Zie Afbeeldingen 3, 4 en Druk voor het opstarten van een koude motor driemaal goed de ontstekingsknop in; laat daarbij de knop iedere keer naar zijn oorspronkelijke positie terugkeren. Zie Afbeelding op pagina. Lees daarna de instructies hieronder verder. Opmerkingen Zorg dat u het ventilatiegat afdekt als u op de ontstekingsknop drukt. Zie Afbeelding op pagina. Lees daarna de instructies hieronder verder. Het kan noodzakelijk zijn de knop vijf keer goed in te drukken. Gebruik de choke of de ontstekingsknop NIET om een warme motor die maar voor korte duur is uitgeschakeld, opnieuw te starten. Indien u dat toch doet, verdrinkt de motor en kan de uitrusting storingen gaan vertonen. 4. Zet de motorrem of de koppeling los met behulp van het besturingselement indien aanwezig (zie de instructies van de fabrikant van de uitrusting). Zie Afbeelding 3.. Startkabelhendel. Gashendel 3. Besturingselement STOP 3 Afbeelding 3. Typische motorbediening STOP LANGZAAM DRAAIEN SNEL CHOKE OPVOER Afbeelding 4. Standaardsymbolen op motor. 'LANGZAAM'-positie. 'DRAAIEN'-bereik 3. 'SNEL'-positie 4. 'CHOKE'-positie Afbeelding 5. Chokehendelstanden bij Start/Choke Viertaktmotor Verticale krukas Luchtgekoeld Pagina 3

16 Wanneer u aan de startkabel trekt, kan deze onverwachts terug in de richting van de motor worden gerukt, waardoor ernstig letsel kan worden veroorzaakt. Volg zorgvuldig deze instructies om dit gevaar te voorkomen: 5. Pak de hendel van de startkabel vast. Zie Afbeelding 3. a. Trek de kabel langzaam uit totdat u weerstand ondervindt. b. Laat de kabel niet terugrollen, maar trek hem met één snelle beweging van uw arm uit. c. Laat de kabel langzaam teruglopen naar zijn oorspronkelijke positie. Opmerking Indien u de bovenvermelde instructies volgt, vermijdt u mogelijke beschadiging van het oprolmechanisme. 6. Wanneer de motor aanslaat: a. Plaats de gashendel op 'SNEL'-positie. b. Plaats vervolgens de gashendel op de gewenste snelheid in de 'DRAAIEN'-positie. Opmerkingen Indien de motor start maar stilvalt wanneer de gashendel in de 'SNEL'-positie wordt geplaatst: a. Plaats de gashendel opnieuw in de 'CHOKE'-positie. Zie Afbeeldingen 3, 4 en 5 op pagina 3. b. Plaats vervolgens de gashendel op 'SNEL'-positie. Zie Afbeeldingen 3, 4 en 5 op pagina 3. Indien de motor stilvalt nadat de gashendel in de 'SNEL'-positie is geplaatst, herhaal dan stappen t/m 6 om de motor opnieuw op te starten. 7. Indien de motor aanslaat maar NIET blijft draaien, plaats dan de gashendel in de 'SNEL'-positie en start de motor. 8. Indien de motor na drie pogingen niet start in de 'SNEL'- positie, plaats dan de gashendel in de 'CHOKE'-positie en start de motor. Zie Afbeeldingen 3, 4 en 5 op pagina Indien de motor na het volgen van stappen t/m 8 nog NIET start, neem dan contact op met uw erkende servicedealer van Tecumseh. Probeer deze motor NIET op enig andere manier te starten of te repareren. Pagina 4 Viertaktmotor Verticale krukas Luchtgekoeld 8-7-0

17 VI. Stoppen van de motor en kortstondige opslag Stop de motor conform de instructies van de fabrikant van de uitrusting. Om te voorkomen dat de motor door personen wordt gebruikt die hiervoor geen toestemming hebben, met name kinderen, mag u een motor NOOIT laten draaien wanneer u niet in de buurt bent. Zet de motor na gebruik altijd af en verwijder de contactsleutel, indien aanwezig. Sla een motor NOOIT op in een gebouw met mogelijke ontstekingsbronnen als warmwater- en gaskachels, droogapparaten, elektrische motoren, etc., terwijl er zich nog brandstof in de brandstoftank bevindt. Afbeelding 6. Bougie loskoppelen/aansluiten VII. Onderhoud Onderhoud van deze motor mag alleen door een volwassene worden verricht. Kinderen mogen motoronderhoud alleen verrichten indien een volwassene heeft bepaald dat zij over voldoende ervaring hiertoe beschikken en hiertoe in staat zijn. Om het per ongeluk starten van de motor te voorkomen, altijd het volgende doen: Koppel de bougiedraad voorzichtig los en houd hem uit de buurt van de bougie. Zie Afbeeldingen 6 en 7. Zie de instructies onder 'G. Zorg ervoor dat de motor niet per ongeluk start' op pagina 3. Lees daarna de instructies hieronder verder. Houd de losgekoppelde bougiedraad goed weg van metalen onderdelen om vonkoverslag te voorkomen. Bevestig de bougiedraad zorgvuldig aan de aardingsstang, indien aanwezig. Indien de motor is uitgerust met een elektrische startmotor, koppel dan eerst de minpool van de accu los. Schakel alle motorschakelaars uit. Verwijder de contactsleutel, indien aanwezig. Afbeelding 7. Voorbeeld van een bougieaansluiting A. Olie controleren en verversen Belangrijke instructies om motorschade te voorkomen: Controleer het oliepeil vóór ieder gebruik en iedere 5 bedrijfsuren wanneer de motor warm is. Zie de instructies onder 'A. Controleren van het oliepeil' op pagina 6. Lees daarna de instructies hieronder verder. Ververs de olie na de eerste bedrijfsuren en vervolgens iedere 5 bedrijfsuren; ververs de olie vaker bij gebruik onder bijzonder stoffige of vuile omstandigheden. De motor moet nog warm, maar NIET gloeiend zijn vanwege recent gebruik.. Koppel de bougiedraad voorzichtig los en houd hem uit de buurt van de bougie. Zie Afbeeldingen 6 en 7. Zie de instructies onder 'G. Zorg ervoor dat de motor niet per ongeluk start' op pagina 3. Lees daarna de instructies hieronder verder. Houd de losgekoppelde bougiedraad goed weg van metalen onderdelen om vonkoverslag te voorkomen. Bevestig de bougiedraad zorgvuldig aan de aardingsstang, indien aanwezig Viertaktmotor Verticale krukas Luchtgekoeld Pagina 5

18 . Controleer of de benzinedop goed aangebracht en aangedraaid is. 3. Ga naar de juiste aftapplug, indien aanwezig (raadpleeg de instructies van de fabrikant van de apparatuur). Zie Afbeelding Maak het gedeelte rond de olieaftapplug schoon. Zie Afbeelding Plaats een goedgekeurde bak voor recycleerbare olie onder de olieaftapplug, kantel de motor zodanig dat de olieaftapplug zich op het laagste punt van de motor bevindt (raadpleeg de instructies van de fabrikant van de apparatuur). Zie Afbeelding Verwijder de olieaftapplug en laat de olie in een goedgekeurde bak voor recycleerbare olie lopen. Afbeelding 8. Bougie loskoppelen/aansluiten Opmerking Gebruikte olie moet volgens de plaatselijk geldende regels worden weggegooid. 7. Plaats de olieaftapplug terug en draai hem goed vast. Zie Afbeelding Maak het gedeelte rond de olieaftapplug schoon. 9. Verwijder de olievuldop/peilstok. Zie Afbeelding Vul met aanbevolen olie. Zie de instructies onder 'III. Olie- en brandstofspecificaties' op pagina 5. Zie Tabel op pagina 5. Lees daarna de instructies hieronder verder. Opmerkingen Giet de olievuller NIET te vol. Indien u dat toch doet, kan de olie in het luchtfilter stromen en kan de apparatuur storingen gaan vertonen of beschadigd worden. Laat het oliepeil NIET tot onder ADD (toevoegen) op de peilstok zakken. Indien dat toch gebeurt, kan de apparatuur slecht werken of beschadigd worden. Neem contact op met uw erkende servicedealer van Tecumseh voor Tecumseh-olie.. Veeg alle gemorste olie weg.. Verwijder de olievuldop en -peilstok. Draai hem goed vast. Zie Afbeelding Maak de bougiedraad voorzichtig los van de aardingsstang, indien aanwezig. Zie Afbeelding 8. Zie de instructies onder 'G. Zorg ervoor dat de motor niet per ongeluk start' op pagina 3. Lees daarna de instructies hieronder verder. 4. Sluit de bougiedraad voorzichtig opnieuw op de bougie aan. Zie Afbeelding 9. Afbeelding 9. Voorbeeld van een bougieaansluiting Afbeelding 30. Locatie van de olieaftapplug Afbeelding 3. Olievuldop en -peilstok Pagina 6 Viertaktmotor Verticale krukas Luchtgekoeld 8-7-0

19 Opmerkingen Het oliefilter, indien aanwezig, moet iedere 00 bedrijfsuren of ten minste eenmaal per jaar worden vervangen. Het filter moet vaker worden vervangen indien de motor in extreme stoffige of vuile omstandigheden wordt gebruikt. Neem contact op met uw erkende servicedealer van Tecumseh voor een Tecumseh-oliefilter. B. Verwijderen van vuil van de motor Verwijder de luchtfilterkap altijd voor gebruik. Verwijder daarnaast grasresten, vuil en afval van de volgende plaatsen: Hendels en koppelingen Koelvinnen Luchtinlaatrooster Luchtinlaat Beschermkappen Verwijderen van afval vergemakkelijkt een adequate afkoeling, corrigeert het motortoerental, en vermindert brandgevaar. Zie Afbeelding 3. C. Bougie Controleer de bougie ieder jaar of om de 00 bedrijfsuren.. Maak het gedeelte rond de bougie schoon.. Verwijder en controleer de bougie. 3. Vervang de bougie indien het porselein is gebarsten of indien de elektroden het volgende vertonen: Putjes Brandplekken Vuilafzetting 4. Controleer de elektrodeafstand met een draadvoelermaat en stel de afstand in op 0,76 mm (0,030 in), indien nodig. Zie Afbeelding Plaats de bougie terug en zet deze goed vast. Opmerking Gebruik een weerstands bougie bij vervanging. Neem contact op met uw erkende servicedealer van Tecumseh voor een weerstandsbougie van Tecumseh. 4. Koelvinnen. Luchtinlaatrooster 3. Hendels en koppelingen 4. Bougieaansluiting Afbeelding 3. Vuilverzamelplaatsen 3. Afstand van 0,76 mm (0,030 in). Elektroden 3. Porselein 3 3 Afbeelding 33. Weerstandsbougie Viertaktmotor Verticale krukas Luchtgekoeld Pagina 7

20 D. Reinigen en vervangen van luchtfilter De motor is voorzien van een luchtfilter dat voortijdige slijtage en defecten van de motor voorkomt. Laat de motor NOOIT draaien indien het volledige luchtfilter niet op de motor is aangebracht. Het luchtfilter dient periodiek te worden schoongemaakt of vervangen. Volg de onderstaande instructies. 3 Opmerkingen Ga ALTIJD na of de filter(s) verkleurd of met vuil bedekt zijn. Indien verkleuring of vuilafzetting aanwezig is, zie de instructies onder 'I. Onderhoud van papieren filter'. Lees daarna de instructies hieronder verder. Neem contact op met uw erkende servicedealer van Tecumseh voor een luchtfilter van Tecumseh. I. Onderhoud van papieren filter Papieren filters kunnen niet worden schoongemaakt en moeten ieder jaar of iedere 00 bedrijfsuren worden vervangen; vaker onder bijzonder stoffige omstandigheden. Nieuwe filters kunnen via een erkende servicedealer van Tecumseh worden verkregen. Volg de instructies naast de tekening van het luchtfilter om deze te verwijderen en te vervangen.. Papieren filter. Gleuven 3. Flens 4. Uitsteeksels 5. Afdekking 4 Afbeelding 34. Luchtfilterconstructie 5 Opmerking Breng GEEN olie aan op een papieren filter en maak dit ook NIET schoon. II. Verwijderen en aanbrengen van luchtfilter. Draai de kap naar links (tegen de klik in) om hem te verwijderen. Zie Afbeelding 34.. Neem het papieren filter van de flens. 3. Gooi het papieren filter weg. 4. Maak de kap en de flens grondig schoon. 5. Steek een nieuw papieren filter in de flens. Zie Afbeelding Zorg dat de platte kant van de luchtfilterkap naar de motorbehuizing wijst. Zie Afbeelding Lijn de uitsteeksels op met de gleuven van de flens. Zie Afbeelding Druk de kap stevig tegen de flens en draai hem naar rechts (met de klok mee) totdat de kap goed op zijn plaats vastzit; nogmaals: voor een goede werking moet het platte gedeelte van de kap naar de motorbehuizing gericht zijn. 9. Zet de kap vast en zorg dat hij goed op zijn plaats zit. Afbeelding 35. Papieren filter Vooraanzicht Platte kant van kap naar motor gericht Afbeelding 36. Platte kant van luchtfilterkap Afbeelding 37. Lipuitlijning Pagina 8 Viertaktmotor Verticale krukas Luchtgekoeld 8-7-0

21 E. Carburateur Indien volgens u de carburateur dient te worden afgesteld, neem dan contact op met uw dichtstbijzijnde erkende servicedealer van Tecumseh. Het motorvermogen zou tot op hoogten van 34 m (7000 ft) NIET beïnvloed moeten worden. Neem voor gebruik op grotere hoogten contact op met uw erkende servicedealer van Tecumseh. F. Motorsnelheid Breng absoluut GEEN wijzigingen aan de motor aan, om ernstige verwondingen of dodelijk letsel te voorkomen. Door de motorregelaar te verzetten, kan de motor onbestuurbaar worden en met onveilige toerentallen gaan draaien. Wijzig NOOIT de fabrieksinstellingen van de motorregelaar. Indien de motor sneller draait dan het door de fabrikant ingestelde toerental, kan dat gevaar opleveren en DE GARANTIE VOOR DE MOTOR ONGELDIG MAKEN. G. Stopmechanisme van de motor Sommige motoren zijn uitgerust met een gereglemen- teerd mechanisme dat de motor en het maaimes stopt. Knoei NIET met dit mechanisme of sla het ook niet over, om ernstige verwondingen of dodelijk letsel tengevolge van contact met het maaimes te voorkomen. Onderdelen van het mechanisme kunnen onderhevig zijn aan slijtage en moeten eenmaal per jaar door een erkende servicedealer van Tecumseh worden gecontroleerd. In geval van een mechanisch defect mag de motor NIET worden gebruikt alvorens het probleem door een erkende servicedealer van Tecumseh is opgelost. H. Afstellingen Voer GEEN motorafstellingen uit. Voor de meeste omstandigheden zijn de fabrieksinstellingen toereikend. Indien afstellingen vereist zijn, dient u contact op te nemen met uw erkende servicedealer van Tecumseh. VIII. Transporteren van de motor Transporteer deze motor NOOIT in een ander voertuig of een andere omsloten ruimte indien zich nog benzine in de brandstoftank bevindt. Brandstofdampen of gemorste brandstof kunnen vlam vatten. Indien er brandstof in de tank zit, moet u de brandstofafsluitklep sluiten (indien aanwezig) en de motor rechtop in een open voertuig transporteren, bijvoorbeeld in een open aanhangwagen of een pick-up. Indien u GEEN open voertuig hebt en de motor in een gesloten voertuig moet transporteren, volg dan onderstaande stappen voor het aftappen van de brandstoftank voordat met het transport wordt begonnen:. Tap de brandstoftank af met een in de handel verkrijgbaar zuigapparaat dat bedoeld is voor gebruik bij benzine. Laat brandstof NIET bij de motor weglopen en zuig deze NIET met de mond af.. Tap langzaam brandstof af met behulp van een goedgekeurd BENZINEBLIK en zorg ervoor dat u daarbij niet morst. 3. Laat de motor draaien tot de resterende brandstof is verbruikt. Laat de motor NOOIT zonder toezicht achter wanneer deze draait en laat deze NOOIT in omsloten ruimten draaien Viertaktmotor Verticale krukas Luchtgekoeld Pagina 9

22 IX. Opslaan van de motor A. Kortstondige opslag/seizoenopslag I. Reinig de motor Voordat u motoronderhoud verricht, moet u de luchtfilterkap en/of de aanjagerbehuizing verwijderen. Verwijder daarnaast grasresten, vuil en afval van de volgende plaatsen: Koelvinnen Luchtinlaatrooster Hendels Koppeling Beschermkappen Carburateur Kop Verwijderen van afval vergemakkelijkt een adequate afkoeling, corrigeert het motortoerental, en vermindert brandgevaar. II. Brandstofopslag! Sla een motor NOOIT op in een gebouw met mogelijke ontstekingsbronnen, zoals warmwater- en gaskachels, droogapparaten, elektrische motoren, etc. Als u dit niet doet, kan dat gekneusde vingers en per ongeluk bewegen van de uitrusting tot gevolg hebben, wat licht tot matig letsel kan veroorzaken. Opmerkingen Als in de benzinetank en/of een goedgekeurd blik opgeslagen motorbrandstof langer dan 5-30 dagen niet gebruikt wordt zonder benzinestabilisator, prepareer het dan voor kortstondige opslag of seizoenopslag. Zie de instructies onder 'IV. Brandstofbehandeling'. Als motorbrandstof langer dan één seizoen opgeslagen wordt zonder benzinestabilisator, zal deze langzamerhand achteruitgaan. Als motorbrandstof in de benzinetank van de motor wordt opgeslagen zonder benzinestabilisator, heeft de carburateur waarschijnlijk gomafzetting, is het brandstofsysteem verstopt en uw garantie ongeldig. Prepareer de brandstof voor langdurige opslag. Zie de instructies onder 'B. Langdurige opslag'. Lees daarna de instructies hieronder verder. Als u de motor tijdens alle seizoenen gebruikt, hoeft u de cilinderboring NIET te smeren. III. Brandstofsysteem Om verschaalde benzine en problemen met de carburateur te voorkomen, het brandstofsysteem op de volgende wijze hieronder behandelen: Opmerkingen Tecumseh beveelt het gebruik van ULTRA-FRESH of Fuel Saver Plus-benzinestabilisator en reinigingsmiddel voor brandstofsystemen aan om gomafzetting tijdens de opslag te beperken. Beide producten kunnen via uw erkende servicedealer van Tecumseh worden verkregen. Respecteer altijd de op de verpakking van de stabilisator vermelde verhouding. Indien u dat niet doet, kan de uitrusting worden beschadigd. Gestabiliseerde benzine hoeft NIET uit de carburateur te worden afgetapt. IV. Brandstofbehandeling. Voeg stabilisator toe, conform de instructies van de fabrikant.. Laat de motor ten minste 0 minuten draaien na het toevoegen van stabilisator zodat deze de carburateur kan bereiken. Sla een motor NOOIT op in een gebouw met mogelijke ontstekingsbronnen als warmwater- en gaskachels, droogapparaten, elektrische motoren, etc., terwijl er zich nog brandstof in de brandstoftank bevindt. Opmerking In plaats van conserveermiddel of brandstofstabilisator te gebruiken, kunt u de brandstoftank ook volgens 'I. Brandstof aftappen' leegmaken. Zie de instructies onder 'B. Langdurige opslag'. B. Langdurige opslag I. Brandstof aftappen Opmerkingen Verwijder afval van de motor alvorens brandstof uit de carburateur af te tappen. Zie de instructies onder 'I. Reinig de motor'. Lees daarna de instructies hieronder verder. Als u de brandstof hebt geprepareerd voor kortstondige opslag hoeft u brandstof die stabilisator bevat NIET uit de carburateur af te tappen. Zie de instructies onder 'A. Kortstondige opslag/seizoenopslag'. Om ernstig of dodelijk letsel te voorkomen, laat de brandstof NIET uit de motor weglopen en zuig deze niet met de mond af.. Om ernstige verwondingen door brandstofbranden te voorkomen, maak de brandstoftank leeg door de motor te laten draaien totdat hij vanzelf stopt vanwege brandstofgebrek. Giet de brandstof NIET uit de motor.. Laat de motor draaien tot de resterende brandstof is verbruikt. Laat de motor NOOIT zonder toezicht achter wanneer deze draait en laat deze NOOIT in omsloten ruimten draaien. 3. Begin met het onderhoud van de cilinderboring. Zie de instructies onder 'II. Smeren van de cilinderboring' op pagina. Pagina 0 Viertaktmotor Verticale krukas Luchtgekoeld 8-7-0

Model 350000. Model 290000. Model 380000. Model 300000 GB D DK F GR I N NL P S SF. Vanguard. Vanguard. Vanguard. Vanguard

Model 350000. Model 290000. Model 380000. Model 300000 GB D DK F GR I N NL P S SF. Vanguard. Vanguard. Vanguard. Vanguard GB D DK E F GR I N NL P S SF Operating & Maintenance Instructions Betriebsanleitung & Wartungsvorschriften Drifts- og vedligeholdelsesvejledning Instrucciones de Mantenimiento & Operación Instructions

Nadere informatie

BEDIENINGSHANDLEIDING SCHEEPSMOTOREN 1GM10 1GM10C 1GM10V. Dutch

BEDIENINGSHANDLEIDING SCHEEPSMOTOREN 1GM10 1GM10C 1GM10V. Dutch BEDIENINGSHANDLEIDING SCHEEPSMOTOREN 1GM10 1GM10C 1GM10V nl Dutch California Proposition 65 Waarschuwing De uitlaatgassen van dieselmotoren en sommige bestanddelen daarvan kunnen volgens de staat California

Nadere informatie

MD 500H MINI RUPS DUMPER. Gebruiksaanwijzing. Voor nadere informatie zie www.matom.nl

MD 500H MINI RUPS DUMPER. Gebruiksaanwijzing. Voor nadere informatie zie www.matom.nl MD 500H MINI RUPS DUMPER Gebruiksaanwijzing Voor nadere informatie zie www.matom.nl Gebruiksaanwijzing LET OP! De motorolie en hydraulische olie is NORMAAL verwijderd voor transport (OF DE MACHINE IS STARTKLAAR

Nadere informatie

Neem de gebruiksaanwijzing grondig door en gebruikde machine niet voor u alles duidelijk heeft begrepen.

Neem de gebruiksaanwijzing grondig door en gebruikde machine niet voor u alles duidelijk heeft begrepen. Gebruiksaanwijzing MZ25 Neem de gebruiksaanwijzing grondig door en gebruikde machine niet voor u alles duidelijk heeft begrepen. Nederlands Voor het doorvoeren van verbeteringen kunnen specificaties en

Nadere informatie

cm2.16 & CM3.27 Motor handleiding crafted with craftsman marine voortstuwing

cm2.16 & CM3.27 Motor handleiding crafted with craftsman marine voortstuwing cm2.16 & CM3.27 Motor handleiding voortstuwing 2 1 Verantwoording Craftsman Marine CM 2.16 & CM 3.27 Verantwoording De specificaties en de beschrijvingen in deze handleidingen waren correct ten tijde van

Nadere informatie

Uw gebruiksaanwijzing. HUSQVARNA 327 P5 X http://nl.yourpdfguides.com/dref/3345459

Uw gebruiksaanwijzing. HUSQVARNA 327 P5 X http://nl.yourpdfguides.com/dref/3345459 U kunt de aanbevelingen in de handleiding, de technische gids of de installatie gids voor. U vindt de antwoorden op al uw vragen over de in de gebruikershandleiding (informatie, specificaties, veiligheidsaanbevelingen,

Nadere informatie

KIPOR aggregaten INSTRUCTIEBOEKJE. Sinemaster IG1000 Sinemaster IG2000 Sinemaster IG2600

KIPOR aggregaten INSTRUCTIEBOEKJE. Sinemaster IG1000 Sinemaster IG2000 Sinemaster IG2600 CE verklaring Hierbij verklaart de ondertekenaar: Euromac b.v., Kokosstraat 20, 8281 JC Genemuiden Nederland Dat de volgende apparaten: Benzine aggregaten Bekend onder het merk KIPOR Type Sinemaster IG1000,

Nadere informatie

Rider 16. Gebruiksaanwijzing 101 91 33-36. Neem de gebruiksaanwijzing grondig door en begint niet te werken voor u alles duidelijk heeft begrepen.

Rider 16. Gebruiksaanwijzing 101 91 33-36. Neem de gebruiksaanwijzing grondig door en begint niet te werken voor u alles duidelijk heeft begrepen. Rider 16 Gebruiksaanwijzing Neem de gebruiksaanwijzing grondig door en begint niet te werken voor u alles duidelijk heeft begrepen. 101 91 33-36 INHOUDSOPGAVE Gebruiksaanwijzing voor Rider 16 Inleiding...

Nadere informatie

25/45. bedienings- en onderhoudshandleiding

25/45. bedienings- en onderhoudshandleiding 25/45 bedienings- en onderhoudshandleiding Dealerstempel Framenummer Kleur Aankoopdatum: Kenteken: Ondergetekende verklaart dat de brom- of snorfiets in goede staat is ontvangen en dat hij/zij dit instructieboekje

Nadere informatie

Uw gebruiksaanwijzing. HUSQVARNA 535 FBX http://nl.yourpdfguides.com/dref/3345157

Uw gebruiksaanwijzing. HUSQVARNA 535 FBX http://nl.yourpdfguides.com/dref/3345157 U kunt de aanbevelingen in de handleiding, de technische gids of de installatie gids voor. U vindt de antwoorden op al uw vragen over de in de gebruikershandleiding (informatie, specificaties, veiligheidsaanbevelingen,

Nadere informatie

Rider 11/13 Rider 11 Bio/13 Bio

Rider 11/13 Rider 11 Bio/13 Bio Rider 11/13 Rider 11 Bio/13 Bio Gebruiksaanwijzing Neem de gebruiksaanwijzing grondig door en begint niet te werken voor u alles duidelijk heeft begrepen. 101 91 58-36 INHOUDSOPGAVE Gebruiksaanwijzing

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing Rider 15V2. Neem de gebruiksaanwijzing grondig door en gebruik de machine niet voor u alles duidelijk heeft begrepen.

Gebruiksaanwijzing Rider 15V2. Neem de gebruiksaanwijzing grondig door en gebruik de machine niet voor u alles duidelijk heeft begrepen. Gebruiksaanwijzing Rider 15V2 Neem de gebruiksaanwijzing grondig door en gebruik de machine niet voor u alles duidelijk heeft begrepen. Nederlands INHOUDSOPGAVE Gebruiksaanwijzing voor Rider 15V2 Inleiding...

Nadere informatie

HANDLEIDING. Scooter Mio 50 4-takt

HANDLEIDING. Scooter Mio 50 4-takt HANDLEIDING Scooter Mio 50 4-takt INHOUDSOPGAVE 1. Inhoudsopgave...1 2. Locatie bedieningsorganen... 2 3. Voor het rijden... 3 4. Veilig rijden... 3 5. Het rijden... 3 6. Gebruik originele onderdelen...

Nadere informatie

Vertaling van Oorspronkelijke Instructies Bewaar deze voorschriften voor toekomstige verwijzing.

Vertaling van Oorspronkelijke Instructies Bewaar deze voorschriften voor toekomstige verwijzing. Voorladers Installatie/gebruik Vertaling van Oorspronkelijke Instructies Bewaar deze voorschriften voor toekomstige verwijzing. (Indien het eigendom van deze machine verandert, dan moet deze handleiding

Nadere informatie

ADINA 70 S-line ADINA 85 M-line

ADINA 70 S-line ADINA 85 M-line ADINA 70 S-line ADINA 85 M-line 6 3 > = BRuGSANVISNING MANuEL D utilisation ISTRuzIONI D uso GEBRuIKSAANwIJzING BRuKSANVISNING 2 30 60 88 8 Kerncomponenten 6 A Kacheldeur 2 3 Siliconenstrip kacheldeur

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing Rider Pro 15 Pro 18 Pro 18 AWD

Gebruiksaanwijzing Rider Pro 15 Pro 18 Pro 18 AWD Gebruiksaanwijzing Rider Pro 15 Pro 18 Pro 18 AWD Neem de gebruiksaanwijzing grondig door en gebruik de machine niet voor u alles duidelijk heeft begrepen. Nederlands INHOUDSOPGAVE Gebruiksaanwijzing

Nadere informatie

Regina Plus 40T. Regina Plus 90T V1/0814

Regina Plus 40T. Regina Plus 90T V1/0814 Regina Plus 40T Regina Plus 90T A190146 A190196 V1/0814 A190146 420 Ø 220 A190196 312 Ø 270 460 360 1 2 3 9 4 8 7 5 6 10 13 11 12 NL/B NEDERLANDS Vertaling van de originele gebruiksaanwijzing Lees voor

Nadere informatie

Motorkast. Installatie/gebruik. Beginnend serienr. 1103000001 Zie pagina 5 voor modelidentificatie

Motorkast. Installatie/gebruik. Beginnend serienr. 1103000001 Zie pagina 5 voor modelidentificatie Motorkast Beginnend serienr. 1103000001 Zie pagina 5 voor modelidentificatie Installatie/gebruik GER1C_SVG Vertaling van Oorspronkelijke Instructies Bewaar deze voorschriften voor toekomstige verwijzing.

Nadere informatie

DEUTSCH KRUPS ENGLISH. ESPRESSERIA AUTOMATIC SERIE EA 80xx FRANCAIS NEDERLANDS DANSK SVENSKA NORSK SUOMI. Gebruik en onderhoud ITALIANO

DEUTSCH KRUPS ENGLISH. ESPRESSERIA AUTOMATIC SERIE EA 80xx FRANCAIS NEDERLANDS DANSK SVENSKA NORSK SUOMI. Gebruik en onderhoud ITALIANO 16 17 18 15 14 19 20 21 22 23 13 12 24 25 11 26 1 2 3 4 5 27 10 9 8 7 6 KRUPS ESPRESSERIA AUTOMATIC SERIE EA 80xx NORSK SVENSKA DANSK DEUTSCH ENGLISH NEDERLANDS FRANCAIS Gebruik en onderhoud ITALIANO SUOMI

Nadere informatie

HANDLEIDING 1B 20 1B 27 1B 30 1B 40 1B 50. 43380607-NL -12.05-0.1 Printed in Germany

HANDLEIDING 1B 20 1B 27 1B 30 1B 40 1B 50. 43380607-NL -12.05-0.1 Printed in Germany HANDLEIDING 1B 20 1B 27 1B 30 1B 40 1B 50 43380607-NL -12.05-0.1 Printed in Germany 33 Een HATZ dieselmotor gaat voor U werken Deze motor is uitsluitend voor gebruik in de machine, waarin de motor door

Nadere informatie

Defibtech DDU-120 Volautomatische externe defibrillator

Defibtech DDU-120 Volautomatische externe defibrillator Defibtech DDU-120 Volautomatische externe defibrillator Gebruikershandleiding Software V2.0 Belangrijk! Defibtech is niet aansprakelijk voor fouten in de inhoud van dit materiaal, voor bijkomstige of

Nadere informatie

LIBRE LX *INFMANU3819*

LIBRE LX *INFMANU3819* LIBRE LX VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN Pride Leverancier: Adres: WAARSCHUWING! Het eerste afstellen van deze scootmobiel en het uitvoeren van alle in deze handleiding gegeven procedures dient door een goedgekeurde

Nadere informatie

Type HD8920 GEBRUIKSAANWIJZING

Type HD8920 GEBRUIKSAANWIJZING Registreer uw product en krijg ondersteuning op www.philips.com/welcome 07 Nederlands Type HD8920 GEBRUIKSAANWIJZING 07 NL LEES DEZE GEBRUIKSAANWIJZING AANDACHTIG ALVORENS DE MACHINE TE GEBRUIKEN. 2 NEDERLANDS

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing. voor wasdrogers

Gebruiksaanwijzing. voor wasdrogers Gebruiksaanwijzing voor wasdrogers Vert aling van Oorspronkelijke Inst ruct ies Bewaar deze voorschrift en voor t oekomst ige verwijzing. (Indien het eigendom van deze machine verandert, dan moet deze

Nadere informatie

BQ-6345Y. LIBO Technical Services. 0900-5020043 info@liboairco.nl GASBARBEQUE-GRILL AANWIJZINGEN MONTAGE, GEBRUIK EN ONDERHOUD

BQ-6345Y. LIBO Technical Services. 0900-5020043 info@liboairco.nl GASBARBEQUE-GRILL AANWIJZINGEN MONTAGE, GEBRUIK EN ONDERHOUD GASBARBEQUE-GRILL AANWIJZINGEN MONTAGE, GEBRUIK EN ONDERHOUD BQ-6345Y LIBO Technical Services 0900-5020043 info@liboairco.nl Lees eerst deze gebruikershandleiding, alvorens uw barbecue te installeren en

Nadere informatie

BELANGRIJKE INFORMATIE VOOR DE CORRECTE VERWERKING VAN HET PRODUCT IN OVEREENSTEMMING MET DE EUROPESE RICHTLIJN 2002/96/EC

BELANGRIJKE INFORMATIE VOOR DE CORRECTE VERWERKING VAN HET PRODUCT IN OVEREENSTEMMING MET DE EUROPESE RICHTLIJN 2002/96/EC INHOUD 1 BESCHRIJVING VAN HET APPARAAT (zie pagina 3)................................75 2 VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN...............................................75 3 INSTALLATIE............................................................76

Nadere informatie

Defibtech LIFELINE Semi-Automatische Externe Defibrillator

Defibtech LIFELINE Semi-Automatische Externe Defibrillator Defibtech LIFELINE Semi-Automatische Externe Defibrillator Gebruikershandleiding AHA /ERC 2010 ELECTRONIC DISTRIBUTION Belangrijk! Defibtech is niet aansprakelijk voor fouten in de inhoud van dit materiaal,

Nadere informatie

Heggeschararaccesoire HA110 HA850 Accessorio tosasiepi HA110 HA850 Heckenscherenzusatz HA110 HA850 Unidade para recorte de sebes HA110 HA850

Heggeschararaccesoire HA110 HA850 Accessorio tosasiepi HA110 HA850 Heckenscherenzusatz HA110 HA850 Unidade para recorte de sebes HA110 HA850 Gebruiksaanwijzing Instruzioni per l uso Bedienungsanwesung Instrucoes para o uso Heggeschararaccesoire HA110 HA850 Accessorio tosasiepi HA110 HA850 Heckenscherenzusatz HA110 HA850 Unidade para recorte

Nadere informatie

PROFESSIONELE DROOGKASTEN. 8,5 kg INSTALLATIE, BEDIENING

PROFESSIONELE DROOGKASTEN. 8,5 kg INSTALLATIE, BEDIENING PROFESSIONELE DROOGKASTEN 8,5 kg INSTALLATIE, BEDIENING Uitgave datum: Aug 2013 Lees alle instructies alvorens de droger te gebruiken. WAARSCHUWING VOOR UW VEILIGHEID moet de informatie in deze handleiding

Nadere informatie

Type HD8751 GEBRUIKSAANWIJZING

Type HD8751 GEBRUIKSAANWIJZING Registreer uw product en krijg ondersteuning op www.philips.com/welcome 07 Nederlands Type HD8751 GEBRUIKSAANWIJZING 07 NL LEES DEZE GEBRUIKSAANWIJZING AANDACHTIG ALVORENS DE MACHINE TE GEBRUIKEN. 2 NEDERLANDS

Nadere informatie