ZESDE VERSLAG CURATOR EX ARTIKEL 73a FAILLISSEMENTSWET 4 oktober 2012

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "ZESDE VERSLAG CURATOR EX ARTIKEL 73a FAILLISSEMENTSWET 4 oktober 2012"

Transcriptie

1 HOUTHOFF BURUMA ZESDE VERSLAG CURATOR EX ARTIKEL 73a FAILLISSEMENTSWET 4 oktober 2012 in het door de rechtbank in Amsterdam op 14 juni 2010 uitgesproken faillissement van: JOMED N.V. te Amsterdam faillissementsnummer: 10/396 F Curator: mr. R.J. graaf Schimmelpenninck (Houthoff Buruma, Gustav Mahlerplein 50, 1082 MA Amsterdam) Rechter-commissaris: mevrouw mr. W.A.H. Melissen t;

2 INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING 1.1 Opmerking vooraf 2. WERKZAAMHEDEN CURATOR 2.1 Werkzaamheden 2.2 Tijdsbesteding curator en medewerkers van de curator 3. BEZITTINGEN EN SCHULDEN JOMED N. V. 3.1 Activa 3.2 Passiva 4. STAND VAN ZAKEN JOMED GROEPSVENNOOTSCHAPPEN PER 6 MAART Algemeen 5. VERIFICATIEVERGADERING EN TUSSENTIJDSE UITDELINGEN 5.1 Verificatievergadering 5.2 Eerste tussentijdse uitdeling 5.3 Tweede tussentijdse uitdeling 5.4 Derde tussentijdse uitdeling 5.5 Slotuitdeling 6. DIVERSEN 6.1 Informatieverstrekking aan schuldeisers BIJLAGEN 1 Overzicht van reeds verschenen openbare verslagen

3 3/6 1. INLEIDING 1.1 Opmerking vooraf Dit verslag is het zesde openbaar verslag in het tweede faillissement van JOMED N.V. en heeft betrekking op de periode van 6 maart 2012 tot en met 4 oktober Dit verslag dient te worden gelezen in samenhang met de eerdere verslagen in zowel het eerste als het tweede faillissement van JOMED N.V. (voor een overzicht van de reeds verschenen verslagen wordt verwezen naar bijlage 1). In lijn met de uitspraak van de Hoge Raad van 21 januari 2005 {JOR 2005/104) wordt opgemerkt dat dit verslag niet beoogt verantwoording af te leggen over de stand van de boedel van JOMED N.V. of om daarin een volledig inzicht te geven. Individuele schuldeisers kunnen dan ook geen rechten ontlenen aan dit verslag. 2. WERKZAAMHEDEN CURATOR 2.1 Werkzaamheden De curator heeft zijn activiteiten voortgezet met betrekking tot de liquidatie van de resterende activa van JOMED N.V. Op dit moment resteert nog slechts een claim op JOMED Benelux S.A. ( 3.1.2). 2.2 Tijdsbesteding curator en medewerkers van de curator De curator en zijn medewerkers hebben in de periode tussen 6 maart 2012 en 4 oktober ,3 uur besteed aan de afwikkeling van het faillissement. In totaal zijn aan de afwikkeling 623,3 uren besteed. 3. BEZITTINGEN EN SCHULDEN JOMED N. V. 3.1 Activa Ten aanzien van de activa van JOMED N.V. heeft zich het volgende voorgedaan Stand van de faillissementsrekening d.d. 4 oktober 2012 Faillissementsrekeningen JOMED II ,89 JOMED ,85 De hiervoor genoemde bedragen omvatten de saldi per 4 oktober 2012 op bankrekeningen die direct onder beheer van de curator staan Escrow agreement Op 15 juni 2007, op het moment dat JOMED Belgium S.A. zou worden geliquideerd, heeft de vereffenaar van JOMED Belgium S.A. een escrow agreement (de "Escrow Agreement") gesloten met een escrow agent (de "Escrow Agent"). Op grond van de Escrow Agreement heeft de vereffenaar van JOMED Belgium S.A.

4 4/6 een bedrag van ,- in bewaring gegeven bij de Escrow Agent. Dit bedrag diende om de vereffenaar in staat te stellen zich te verweren tegen eventuele aansprakelijkstellingen in zijn hoedanigheid van vereffenaar gedurende vijfjaar na de liquidatie van JOMED Belgium S.A. Dergelijke claims zijn niet ingediend. In de Escrow Agreement heeft de vereffenaar JOMED Benelux S.A. aangewezen als begunstigde van het bedrag in escrow. De vereffenaar had JOMED N.V. aan kunnen wijzen als begunstigde, maar besloot dit niet te doen. Daarom is de Escrow Agent op grond van de Escrow Agreement gehouden het bedrag in escrow uit te keren aan JOMED Benelux S.A. Het faillissement van JOMED Benelux S.A. is echter reeds in juni 2011 beëindigd. JOMED N.V. was de enige overgebleven schuldeiser van JOMED Benelux S.A. Het geld gehouden door de Escrow Agent dient dus aan JOMED N.V. ten goede te komen als enig gerechtigde tot het liquidatie surplus van JOMED Benelux S.A. Dit geld dient echter wel door het vermogen van JOMED Benelux S.A. te lopen. Omdat de oude raad van bestuur van JOMED Benelux S.A. niet rechtsgeldig Is herkozen, kunnen zij JOMED Benelux S.A. niet meer rechtsgeldig vertegenwoordigen. Om toch een uitkering aan JOMED N.V. mogelijk te maken, heeft de Curator in overleg met zijn Luxemburgse adviseurs besloten de Luxemburgse rechtbank te verzoeken het faillissement van JOMED Benelux S.A. te heropenen. Dit betekent dat de Luxemburgse rechtbank een curator zal aanstellen die de uitkering van het bedrag in escrow aan JOMED N.V. via JOMED Benelux S.A. zal afhandelen. Zodra de rechtbank in Luxemburg een curator heeft benoemd, zal de Curator alle noodzakelijke stappen nemen om een snelle uitkering te bewerkstelliggen. 3.2 Passiva De Curator verwijst naar het vorige openbaar verslag voor informatie over de passiva van de boedel. 4. STAND VAN ZAKEN JOMED GROEPSVENNOOTSCHAPPEN PER 4 oktober Algemeen Als bijlage 2 bij het vijfde verslag heeft de Curator een organogram van de JOMED groep gevoegd. Er is geen nieuwe informatie met betrekking tot de daarin genoemde groepsmaatschappijen van de JOMED groep. 5. VERIFICATIEVERGADERING EN TUSSENTIJDSE UITDELINGEN 5.1 Verificatievergadering Op 4 november 2010 heeft in de rechtbank Amsterdam de verificatievergadering plaatsgevonden. Crediteuren hebben ingestemd met de verificatie van rentevorderingen als voorgesteld door de curator en omschreven in 5.2 van het eerste openbaar verslag In het tweede faillissement van JOMED N.V. Tijdens de verifica-

5 5/6 tievergadering zijn alle voorlopig betwiste vorderingen ingetrokken. De totale hoogte van de erkende vorderingen bedraagt , Eerste tussentijdse uitdeling Op 20 december 2010 heeft een eerste (tussentijdse) uitdeling plaatsgevonden aan de schuldeisers in het tweede faillissement van JOMED N.V. Deze uitkering bedroeg in totaal ,51, hetgeen neerkomt op een uitkeringspercentage van 36%. 5.3 Tweede tussentijdse uitdeling Op 22 maart 2011 heeft een tweede (tussentijdse) uitdeling plaatsgevonden aan de schuldeisers in het tweede faillissement van JOMED N.V. Deze uitkering bedroeg in totaal ,59, hetgeen neerkomt op een uitkeringspercentage van 10%. 5.4 Derde tussentijdse uitdeling Op 19 juli 2011 heeft een derde (tussentijdse) uitdeling plaatsgevonden aan de schuldeisers in het tweede faillissement van JOMED N.V. Deze uitkering bedroeg in totaal ,47, hetgeen neerkomt op een uitkeringspercentage van 40,35%. Hiermee komt het totale uitkeringspercentage in het tweede faillissement van JOMED N.V. op 86,35%. De curator houdt een (beperkt) saldo aan op de faillissementsrekening van JO MED N.V. om de nog openstaande punten in het faillissement af te wikkelen. 5.5 Slotuitdeling De curator zal in de komende periode de slotuitdeling aan de schuldeisers in het tweede faillissement van JOMED N.V. voorbereiden. Naar verwachting zal de slotuitdeling medio 2013 plaatsvinden. 6. DIVERSEN 6.1 Informatieverstrekking aan schuldeisers De openbare verslagen van de curator zijn te raadplegen via Op de site gaat u naar 'Service' en vervolgens naar 'Insolventies'. Een Engelse vertaling van dit verslag is eveneens te raadplegen op Bij een verschil tussen het Nederlandse verslag en de Engelse vertaling, prevaleert de Nederlandse tekst. De openbare verslagen liggen kosteloos ter inzage bij de faillissementsgriffie van de rechtbank in Amsterdam. De rechtbank verstrekt geen kosteloze exemplaren. Amsterdam, 4 oktober 2012

6 6/6 Mr. R.J. graaf Schimmelpenninck Gustav Mahlerplein MA Amsterdam, Nederland Postbus AM Amsterdam, Nederland T F CN

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 7 Datum: 17 april 2015. Global PVQ Netherlands B.V. ( Global PVQ Netherlands )

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 7 Datum: 17 april 2015. Global PVQ Netherlands B.V. ( Global PVQ Netherlands ) Identiek aan het digitaal ingediende verslag FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 7 Datum: 17 april 2015 Global PVQ Netherlands B.V. ( Global PVQ Netherlands ) De curatoren communiceren langs twee wegen met houders

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG

FAILLISSEMENTSVERSLAG FAILLISSEMENTSVERSLAG Faillissementsverslag nummer 2 d.d. 3 mei 2010 Gegevens onderneming : DS Art B.V. ( DS Art ) Faillissementsnummers : 09/903 F (Rechtbank Amsterdam) Datum uitspraak : 17 november 2009

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG. Faillissementsverslag nummer 3 van de curator van. Lehman Brothers Treasury Co. B.V. ("LBT") 22 juli 2009

FAILLISSEMENTSVERSLAG. Faillissementsverslag nummer 3 van de curator van. Lehman Brothers Treasury Co. B.V. (LBT) 22 juli 2009 FAILLISSEMENTSVERSLAG Faillissementsverslag nummer 3 van de curator van Lehman Brothers Treasury Co. B.V. ("LBT") 22 juli 2009 De Curator communiceert langs twee wegen met houders van notes en certificates

Nadere informatie

6 e openbaar verslag ex art. 73a Faillissementswet in de faillissementen van:

6 e openbaar verslag ex art. 73a Faillissementswet in de faillissementen van: 6 e openbaar verslag ex art. 73a Faillissementswet in de faillissementen van: 1. AARTSEN BEHEER B.V. 2. AARTSEN ONROEREND GOED B.V. 3. HANDELSKWEKERIJ G. AARTSEN B.V. allen gevestigd te 3848 CZ Harderwijk,

Nadere informatie

Activiteiten Neco Holding B.V. : Beheermaatschappij van vennootschappen en Ondernemingen

Activiteiten Neco Holding B.V. : Beheermaatschappij van vennootschappen en Ondernemingen Identiek aan het digitaal ingediende verslag FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 13 juli 2015 Gegevens ondernemingen : 1. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Neco Holding B.V., Faillissementsnummer

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 31 mei 2013

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 31 mei 2013 Identiek aan het digitaal ingediende verslag FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 31 mei 2013 Gegevens onderneming: : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid LilaBlij B.V., gevestigd

Nadere informatie

VERSLAG EX ARTIKEL 137 FAILLISSEMENTSWET. : mr. D. Meulenberg en mr. P.A.M. Manning

VERSLAG EX ARTIKEL 137 FAILLISSEMENTSWET. : mr. D. Meulenberg en mr. P.A.M. Manning VERSLAG EX ARTIKEL 137 FAILLISSEMENTSWET Gefailleerde Rechter-commissaris Curatoren Faillissementsnummer Verslagnummer : Buitenplaats It Wiid B.V. : mr. A.A.A.M. Schreuder : mr. D. Meulenberg en mr. P.A.M.

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG

FAILLISSEMENTSVERSLAG 310000248/14474966.4 FAILLISSEMENTSVERSLAG Faillissementsverslag nummer 27 van de curatoren van DSB Bank N.V. 31 juli 2015 De openbare faillissementsverslagen van DSB Bank N.V. ("DSB Bank") worden online

Nadere informatie

Gegevens onderneming : Synclair Packaging B.V., gevestigd te Almere

Gegevens onderneming : Synclair Packaging B.V., gevestigd te Almere VIERDE OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ART. 73 A Fw Faillissementsverslagnummer: 4 Datum: 25 maart 2011 Gegevens onderneming : Synclair Packaging B.V., gevestigd te Almere Faillissementsnummer : 10/163F

Nadere informatie

GECOMBINEERD OPENBAAR VERSLAG EX ARTIKEL 73a FW NR. 7. inzake de faillissementen van:

GECOMBINEERD OPENBAAR VERSLAG EX ARTIKEL 73a FW NR. 7. inzake de faillissementen van: GECOMBINEERD OPENBAAR VERSLAG EX ARTIKEL 73a FW NR. 7 inzake de faillissementen van: Deutsche Land (Dorsten) B.V. (surseancenummer 12/31 S - faillissementsnummer 12/401 F) Deutsche Land (Bonn Mcb) B.V.

Nadere informatie

R.B. CONVERTING BV R.B. ENGINEERING BV INTER HOLDING RHENEN BV

R.B. CONVERTING BV R.B. ENGINEERING BV INTER HOLDING RHENEN BV Dit verslag ziet uitsluitend op hetgeen zich in de afgelopen verslagperiode heeft voorgaan. Daar waar de nummering ontbreekt, zijn de hoofdstukken reeds afgesloten en wordt voor informatie verwezen naar

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 5 Datum: 9 april 2015

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 5 Datum: 9 april 2015 Identiek aan het digitaal ingediende verslag FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 5 Datum: 9 april 2015 Gegevens onderneming: : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid France Limousin Nederland

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 12 september 2014

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 12 september 2014 Identiek aan het digitaal ingediende verslag FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 12 september 2014 Gegevens onderneming: : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid France Limousin Nederland

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 31 januari 2014

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 31 januari 2014 Identiek aan het digitaal ingediende verslag FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 31 januari 2014 Gegevens onderneming: : de stichting Stichting voor Islamitisch Onderwijs Ibn Ghaldoun, gevestigd te

Nadere informatie

JOMED N.V. nr vraag antwoord. Intercompany leningen

JOMED N.V. nr vraag antwoord. Intercompany leningen JOMED N.V. De beantwoording van onderstaande vragen is naar beste weten verricht. Bedacht moet worden dat feiten en omstandigheden, in het bijzonder dewelke betrekking hebben op specifieke situaties bij

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 4 Datum: 27 augustus 2014

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 4 Datum: 27 augustus 2014 Identiek aan het digitaal ingediende verslag FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 4 Datum: 27 augustus 2014 Gegevens onderneming: : Synobsys Holding B.V. en; Synobsys Nederland B.V. en; Synobsys Producten B.V.,

Nadere informatie

EERSTE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET

EERSTE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET EERSTE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET Naam gefailleerde : Sercan Mode B.V. Faillissementsnummer : 06.574 Datum uitspraak : 10 oktober 2006 Curator : mr N.P. Klein Rechter-Commissaris :

Nadere informatie

Veelontvangers. FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 19 Datum: 23 september 2014. Gegevens gefailleerde : René Johannes van den Berg, 1.

Veelontvangers. FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 19 Datum: 23 september 2014. Gegevens gefailleerde : René Johannes van den Berg, 1. FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 19 Datum: 23 september 2014 Gegevens gefailleerde : René Johannes van den Berg, geboren 11juni1957, wonende te (1223 NH) Hilversum aan de Anthony Fokkerweg 124 Faillissementsnummer

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 9 Datum: 16 december 2008

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 9 Datum: 16 december 2008 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 9 Datum: 16 december 2008 Gegevens gefailleerde : René Johannes van den Berg, geboren 11 juni 1957, wonende te (1214 AL) Hilversum aan de Eikbosserweg 120 Faillissementsnummer

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 5 Datum: 20 juli 2015

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 5 Datum: 20 juli 2015 Hoewel de informatie in dit openbaar verslag en het bijbehorend financieel verslag zo zorgvuldig mogelijk is samengesteld, staat de curator niet in voor de volledigheid en juistheid daarvan. Mogelijk is

Nadere informatie

DERDE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN OKTOBER GROEP B.V.

DERDE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN OKTOBER GROEP B.V. DERDE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN OKTOBER GROEP B.V. Gegevens onderneming : De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid OKTOBER GROEP B.V.,

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Datum: 17 november 2014

FAILLISSEMENTSVERSLAG Datum: 17 november 2014 Dit verslag ziet uitsluitend op hetgeen zich in de afgelopen verslagperiode heeft voorgaan. Daar waar de nummering ontbreekt, zijn de betreffende onderwerpen niet (langer) van toepassing en wordt voor

Nadere informatie

TWEEDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET

TWEEDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET TWEEDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET Naam gefailleerde : Fruitlounge Media B.V. Faillissementsnummer : 08/93 F Datum uitspraak : 12 februari 2008 Datum verslag : 18 juli 2008 Curator :

Nadere informatie

Financieel verslag 31 december 2013

Financieel verslag 31 december 2013 Financieel verslag 31 december 2013 DSB Bank N.V. in faillissement Dick Ketlaan 1-15 1687 CD Wognum Nederland Postbus 70 1687 ZH Wognum Nederland Telefoon: (+31) (0)88 372 7500 Internet: http://www.dsbbank.nl

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 10

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 10 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 10 Gegevens onderneming : De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid In Charge B.V., statutair gevestigd te Almere, gevestigd aan de De Ruyterkade 5 (kelder KvK)

Nadere informatie

EERSTE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET

EERSTE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET EERSTE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET Naam gefailleerde : Annavast B.V. Faillissementsnummer : 07/513 F Datum uitspraak : 12 september 2007 Curator : mr. L.I. Boes Rechter-Commissaris :

Nadere informatie

DERDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET

DERDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET DERDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET Naam gefailleerde : Denim Brakes & Tyres B.V. Faillissementsnummer : F 152/2010 Datum uitspraak : 13 april 2010 Datum verslag : 3 december 2010 Curator

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Gegevens onderneming : De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Contour Communication B.V., statutair gevestigd te Enkhuizen, gevestigd te (1328 ET) Almere

Nadere informatie

HET DIGITAAL GEDEPONEERDE VERSLAG IS IDENTIEK AAN HET AAN DE RECHTER-COMMISSARIS VERZONDEN VERSLAG

HET DIGITAAL GEDEPONEERDE VERSLAG IS IDENTIEK AAN HET AAN DE RECHTER-COMMISSARIS VERZONDEN VERSLAG FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 2 maart 2015 HET DIGITAAL GEDEPONEERDE VERSLAG IS IDENTIEK AAN HET AAN DE RECHTER-COMMISSARIS VERZONDEN VERSLAG Gegevens ondernemingen : De besloten vennootschap

Nadere informatie

TWEEDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET

TWEEDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET TWEEDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET Naam gefailleerde : Addsup Solutions B.V. Faillissementsnummer : 10/558 F Datum uitspraak : 24 augustus 2010 Curator : mr. L.I. Boes Rechter-Commissaris

Nadere informatie