6 e openbaar verslag ex art. 73a Faillissementswet in de faillissementen van:

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "6 e openbaar verslag ex art. 73a Faillissementswet in de faillissementen van:"

Transcriptie

1 6 e openbaar verslag ex art. 73a Faillissementswet in de faillissementen van: 1. AARTSEN BEHEER B.V. 2. AARTSEN ONROEREND GOED B.V. 3. HANDELSKWEKERIJ G. AARTSEN B.V. allen gevestigd te 3848 CZ Harderwijk, aan de Vlierburgweg 51 Faillissementsnummers: F 2005/420 (Aartsen Beheer) F 2005/421 (Aartsen Onroerend Goed) F 2005/422 (Handelskwekerij G. Aartsen) Uitspraak faillissementen: 16 november 2005 Rechter-commissaris: mr R.M.A.G. van Valderen te Zutphen Curator: mr S.J. de Vries te Zwolle Datum verslag: 6 maart Geconsolideerde afwikkeling De curator zal aan de rechter-commissaris bij separate brief toestemming verzoeken voor een volledig geconsolideerde afwikkeling van de hierboven genoemde drie faillissementen. Hierbij gaat het dan om de moedervennootschap (Aartsen Beheer) en de dochtervennootschappen (Aartsen Onroerend Goed en Handelskwekerij G. Aartsen). Er is alle reden voor een volledig geconsolideerde afwikkeling, nu sprake was van een fiscale eenheid voor zowel de omzetbelasting als vennootschapsbelasting, nu de zaken in feite werden gedreven alsof sprake was van één onderneming en er in Aartsen Beheer en Aartsen Onroerend Goed daardoor ook geen sprake is van externe crediteuren. Volledige geconsolideerde afwikkeling zou betekenen dat de baten en lasten niet gesplitst zullen worden over de drie afzonderlijke vennootschappen, maar dat de baten en lasten aan de gezamenlijke faillissementen zullen worden toegerekend. Op basis van het saldo van de baten zal vervolgens moeten worden beoordeeld of de totale faillissementskosten kunnen worden betaald en in hoeverre, waarna een eventueel resterend saldo verdeeld dient te worden over de gezamenlijke crediteuren van de vennootschappen. Gezien de hoogte van de gerealiseerde baten, verwacht de curator dat er uiteindelijk een beperkte uitkering aan de concurrente crediteuren zal kunnen worden gedaan.

2 blad 2-6 e verslag ex art. 73a Fw inzake Aartsen - faillissementen I. Inventarisatie II. Personeel Voor de inventarisatie en het personeel wordt verwezen naar het 1 e verslag dd. 15 december De werkzaamheden in dit kader zijn afgerond. III. Activa Voor de opbrengst van de activa wordt verwezen naar het 3 e verslag d.d. 12 juni 2006, waarin een uitvoerige omschrijving van de (opbrengst van) de diverse activa is gegeven. Sindsdien zijn in de vierde verslagperiode de activa toegenomen door nog op de girorekening bijgeschreven bedragen ( 193,95), door afrekening van een omzetbijdrage op kamerplanten ( ,07), door de afrekening met de veiling Vleuten ( 4.829,73), door restitutie van verzekeringspremie ( 165,46) en door lopende rente op de faillissementsrekening ( 2.956,66). In de vijfde verslagperiode is sprake van een verdere toename door verkoop van de resterende vordering op debiteuren voor 3.000,== en bijgeschreven rente op de faillissementsrekening voor een bedrag ad 3.348,76. In deze zesde verslagperiode is sprake van een verdere toename door teruggaven van de Nederlandse en Duitse Belastingdienst ( ,59) en rente ( 3.803,21). Het totaal aan tot dusver gerealiseerde baten bedraagt thans ,04. De afwikkeling van Duitse Vorsteuer, zoals die in het vorige verslag is genoemd is thans voltooid. De afwikkeling met de Nederlandse Belastingdienst is deels voltooid doordat thans een na verrekening resterend bedrag aan Vpb is uitbetaald op de faillissementsrekening. De curator heeft echter vraagtekens bij de wijze van berekening en verrekening. De Belastingdienst is door capaciteitsproblemen nog niet in staat geweest afdoende antwoorden te geven en evenmin om aan te geven op welke termijn zij hiertoe wel is staat zou zijn. Toch dient hierop te worden gewacht omdat glashelder dient te zijn wat de positie van de Belastingdienst is in verband met de opbrengst van de bodemzaken terwijl de curator er bovendien vanuit gaat dat de Belastingdienst nog een aanvullend bedrag aan de boedel dient te voldoen. IV. Eigendomsvoorbehoud V. debiteuren VI. Bank/financiers VII. Doorstart/voortzetten VIII. Administratie IX. Pauliana/verrekening X. Bestuurdersaansprakelijkheid De werkzaamheden in de hiervoor genoemde kaders zijn afgerond. Verwezen wordt naar de eerdere verslagen. XI. Fiscus/bedrijfsvereniging 11.1 vordering van de fiscus In het 5 e openbaar verslag is gemeld dat op grond van de aanslagen OB 29 lid 1 en 2 enerzijds en de teruggaven Vpb anderzijds per saldo door de Belastingdienst ,== zou moeten worden uitbetaald. Inmiddels is ,== betaald op de boedelrekening.

3 blad 3-6 e verslag ex art. 73a Fw inzake Aartsen - faillissementen Door de Belastingdienst is nog niet duidelijk gemaakt hoe dit bedrag tot stand is gekomen, terwijl evenmin - ondanks herhaald verzoek is bevestigd dat er geen sprake is van nog van de gefailleerde vennootschappen te vorderen bedragen vordering van de UWV Door het UWV is een premievordering aangemeld van ,96. Daarnaast is een preferente loonvordering aangemeld van ,85. De positie van het UWV is daarmee duidelijk overige preferente vorderingen Buiten Belastingdienst en UWV is geen sprake van overige gemelde preferente vorderingen. XII. Crediteuren 12.0 boedelschulden Er is sprake van een boedelvordering terzake huur ad ,24. Jegens de verhuurder is de huur vanaf faillissementsdatum tot en met 31 januari 2006 als boedelschuld erkend. Door het UWV is een boedelvordering aangemeld terzake overgenomen loonverplichtingen voor ,23. Overige boedelvorderingen zijn niet gemeld of bekend aantal concurrente crediteuren Door 65 concurrente crediteuren is een vordering ter verificatie aangemeld. In deze verslagperiode is nog 1 aanvullende vordering gemeld bedrag concurrente crediteuren Tot dusver is voor ,70 aan vorderingen aangemeld en voorlopig door de curator erkend. In genoemd totaalbedrag is de vordering van de ING Bank begrepen. Daarnaast is er een vordering ad ,13 aangemeld uit hoofde van leasecontracten welke voorlopig door de curator is betwist. Tenslotte zijn destijds door de bank de vorderingen van twee moedermaatschappijen, G. Aartsen Holding en E.G. Aartsen Holding aangemeld, welke vorderingen zijn achtergesteld. Hierbij gaat het om een totaalbedrag van ,== wordt het eigenlijke opheffer Op dit moment valt de wijze van afwikkeling nog niet exact aan te geven. Op basis van de thans gerealiseerde baten zouden de boedelschulden geheel kunnen worden betaald, evenals de preferente crediteuren waarna een beperkte uitkering voor de concurrente crediteuren mogelijk zou zijn. Eén van de zaken die de curator in dat kader nog dient te beoordelen is in hoeverre de voorlopige betwisting van een vordering terecht is en op welke wijze met de achtergestelde vorderingen dient te worden omgegaan een vereenvoudigde afwikkeling Zie wordt aan concurrente crediteuren uitgedeeld?

4 blad 4-6 e verslag ex art. 73a Fw inzake Aartsen - faillissementen XIII. Rechtbank 13.1 toestemming afkoelingsperiode n.v.t toestemming voortzetting bedrijf 17 november toestemming ontslag 17 november toestemming opzegging huur n.v.t toestemming activatransacties 1 december 2005, 6 december 2005, 14 maart 2006 en 17 oktober toestemming procederen n.v.t toestemming boedelbijdrage 25 november termijn afwikkeling faillissement n.n.b plan van aanpak - aan de rechter-commissaris zal toestemming worden verzocht voor geconsolideerde afwikkeling; - van de Belastingdienst dient de bevestiging te worden verkregen dat geen sprake is van fiscale vorderingen; - indien geen sprake is van fiscale vorderingen, dan zal de opbrengst van de bodemzaken aan de bank worden uitbetaald, terwijl het betaalde bedrag dan in mindering zal worden gebracht op de ter verificatie aangemelde vordering; - met de crediteur wiens vordering is betwist zal in overleg worden getreden over de betwisting; - door de curator dient te wijze van afwikkeling van de achtergestelde vorderingen te worden beoordeeld; - zodra helderheid hieromtrent is gerezen, zal worden verzocht een verificatievergadering te beleggen indiening volgend verslag 6 juni 2007 XIV. Overig Als bijlage is aan dit verslag een tussentijds financieel verslag gehecht alsmede een kopie van het laatst ontvangen afschrift van de faillissementsrekening productie 1. Verder is aan dit verslag een specificatie van de in deze verslagperiode verrichte werkzaamheden gehecht - productie 2. Door de curator zijn aan de afwikkeling in deze verslagperiode 3,8 uren besteed. Zwolle, 6 maart 2007 mr S.J. de Vries, curator

5 blad 5-6 e verslag ex art. 73a Fw inzake Aartsen - faillissementen Dit faillissement is in behandeling bij: De Vries & Doornbos advocaten mr S.J. de Vries Postbus AG ZWOLLE telefoon: telefax:

Backers Installatiebedrijven en Zwembaden B.V. gevestigd te 7731 HL Ommen, aan de Veldkampweg 1 C

Backers Installatiebedrijven en Zwembaden B.V. gevestigd te 7731 HL Ommen, aan de Veldkampweg 1 C 5 e openbaar verslag ex art. 73a Faillissementswet in het faillissement van Backers Installatiebedrijven en Zwembaden B.V. gevestigd te 7731 HL Ommen, aan de Veldkampweg 1 C Faillissementsnummer: C/08/13/982

Nadere informatie

Magazijn De Ooijevaar B.V. gevestigd te 8011 PE Zwolle, aan de Nieuwe Markt 12,

Magazijn De Ooijevaar B.V. gevestigd te 8011 PE Zwolle, aan de Nieuwe Markt 12, 6 e openbaar verslag ex art. 73a Faillissementswet in het faillissement van Magazijn De Ooijevaar B.V. gevestigd te 8011 PE Zwolle, aan de Nieuwe Markt 12, handelend onder de namen Old Vic Herenmode en

Nadere informatie

Datum: 15 december 2009 Nummer: 8

Datum: 15 december 2009 Nummer: 8 Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon ex artikel 73a FW Datum: 15 december 2009 Nummer: 8 Gegevens onderneming : Sebra Polymer Recycling B.V., gevestigd te Middelburg : aan de Uijterschootweg 8

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 5 Datum: 29 december 2011

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 5 Datum: 29 december 2011 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 5 Datum: 29 december 2011 In dit verslag worden de werkzaamheden en de stand van de boedel beschreven over de afgelopen periode. De curator baseert zich op aangetroffen gegevens

Nadere informatie

EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN FLOGS INTERNATIONAL B.V.

EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN FLOGS INTERNATIONAL B.V. EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN FLOGS INTERNATIONAL B.V. Gegevens onderneming : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Flogs International

Nadere informatie

OPENBAAR VERSLAG EX ARTIKEL 73a FAILLISSEMENTSWET NR. 3. inzake het faillissement van: BABA'S CAR CLEANING B.V.

OPENBAAR VERSLAG EX ARTIKEL 73a FAILLISSEMENTSWET NR. 3. inzake het faillissement van: BABA'S CAR CLEANING B.V. OPENBAAR VERSLAG EX ARTIKEL 73a FAILLISSEMENTSWET NR. 3 inzake het faillissement van: BABA'S CAR CLEANING B.V. Openbaar verslag ex artikel 73a Faillissementswet Nummer: 2 Datum: 6 januari 2015 Gegevens

Nadere informatie

De besloten vennootschap VICTORY FLOWERS B.V. Faillissementsnummer: F.02/14/586 Rechter-Commissaris: Mr. T.J. van Gessel

De besloten vennootschap VICTORY FLOWERS B.V. Faillissementsnummer: F.02/14/586 Rechter-Commissaris: Mr. T.J. van Gessel OPENBAAR VERSLAG NR. 3 EX ARTIKEL 73A FAILLISSEMENTSWET Faillissement: De besloten vennootschap VICTORY FLOWERS B.V. Faillissementsnummer: F.02/14/586 Rechter-Commissaris: Mr. T.J. van Gessel Curator:

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 13 Datum: 16 januari 2015

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 13 Datum: 16 januari 2015 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 13 Datum: 16 januari 2015 In dit verslag worden de werkzaamheden en de stand van de boedel beschreven over de afgelopen periode. De curator baseert zich op aangetroffen gegevens

Nadere informatie

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG (EX ART. 73A FW)

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG (EX ART. 73A FW) OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG (EX ART. 73A FW) Nummer : 1 Datum : 26 november 2012 Gegevens onderneming : a. Euro Demolition Group B.V. b. Euro Demolition Equipment B.V. c. Euro Demolition OG B.V. d.

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 5 Datum: 9 april 2015

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 5 Datum: 9 april 2015 Identiek aan het digitaal ingediende verslag FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 5 Datum: 9 april 2015 Gegevens onderneming: : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid France Limousin Nederland

Nadere informatie

TWEEDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73 a FAILLISSEMENTSWET

TWEEDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73 a FAILLISSEMENTSWET 1 van 6 TWEEDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73 a FAILLISSEMENTSWET In het faillissement van de naamloze vennootschap met beperkte aansprakelijkheid MYLOADBASE N.V., statutair gevestigd te Amsterdam en kantoorhoudende

Nadere informatie

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG. Nummer: 11 Datum: 10 oktober 2014. Faillissementsnummer : F10.462 Datum uitspraak : 22 juni 2010.

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG. Nummer: 11 Datum: 10 oktober 2014. Faillissementsnummer : F10.462 Datum uitspraak : 22 juni 2010. OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 11 Datum: 10 oktober 2014 Gegevens onderneming : John de Haas Transport B.V. Faillissementsnummer : F10.462 Datum uitspraak : 22 juni 2010 Rechter-commissaris : mr.

Nadere informatie

EERSTE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET

EERSTE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET EERSTE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET Naam gefailleerde : Sercan Mode B.V. Faillissementsnummer : 06.574 Datum uitspraak : 10 oktober 2006 Curator : mr N.P. Klein Rechter-Commissaris :

Nadere informatie

Eindverslag Exploitatie Maatschappij Zandvoort (E.M.Z.) B.V. EMZ

Eindverslag Exploitatie Maatschappij Zandvoort (E.M.Z.) B.V. EMZ Eindverslag Gegevens onderneming : De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Exploitatie Maatschappij Zandvoort (E.M.Z.) B.V. tevens handelend onder de naam Scandals, statutair gevestigd

Nadere informatie

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG (EX ART. 73A FW)

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG (EX ART. 73A FW) OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG (EX ART. 73A FW) Nummer : 2 Datum : 15 mei 2012 Gegevens persoon : De heer RONNIE BOSMA, H.O.D.N. HNC DIENSTEN. Faillissementsnummer : F 33/2012 Datum uitspraak : 17 januari

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 12 september 2014

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 12 september 2014 Identiek aan het digitaal ingediende verslag FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 12 september 2014 Gegevens onderneming: : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid France Limousin Nederland

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG

FAILLISSEMENTSVERSLAG FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer : 5 Datum : 13 september 2012 Gegevens onderneming : de besloten vennootschap Strack Lichtstraten Alphen B.V., statutair gevestigd en kantoorhoudende te Alphen aan den Rijn

Nadere informatie

EINDVERSLAG EX ARTIKEL 73A FAILLISSEMENTSWET

EINDVERSLAG EX ARTIKEL 73A FAILLISSEMENTSWET EINDVERSLAG EX ARTIKEL 73A FAILLISSEMENTSWET In het faillissement van: De besloten vennootschap PASSI FLORA BV, statutair gevestigd en kantoorhoudende te (8032 JX) Zwolle aan De Dobbe nr. 49.; Faillissementsnummer(s)

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG ex artikel 73a Fw verslagnummer 1

FAILLISSEMENTSVERSLAG ex artikel 73a Fw verslagnummer 1 FAILLISSEMENTSVERSLAG ex artikel 73a Fw verslagnummer 1 De inhoud van de aan de rechtbank toegezonden papieren versie van dit verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. Indien dit verslag

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon ex artikel 73a FW

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon ex artikel 73a FW Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon ex artikel 73a FW Datum: 13 april 2015 Nummer: zes Gegevens onderneming : Grafimedia Partners B.V. Faillissementsnummer : F.02/14/337 Datum uitspraak : 29 april

Nadere informatie

: 25.257,50 (zie bijlage 1). : 25.638,88 (bijlage 1).

: 25.257,50 (zie bijlage 1). : 25.638,88 (bijlage 1). Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon ex artikel 73a FW Datum: 1 mei 2014 Nummer: drie Gegevens onderneming : de besloten vennootschap Rooddirect B.V., : gevestigd aan de Badhuisstraat 137 te Vlissingen

Nadere informatie

Eerste openbaar verslag ex artikel 73a Faillissementswet

Eerste openbaar verslag ex artikel 73a Faillissementswet Eerste openbaar verslag ex artikel 73a Faillissementswet Datum: 12 maart 2014 Gegevens gefailleerde : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid AMSTERDAM EXPO B.V. (hierna ook: EXPO ), tevens

Nadere informatie

DE INHOUD VAN HET BIJ DE RECHTBANK GEDEPONEERDE FAILLISSEMENTSVERSLAG IS GELIJK AAN HET DIGITAAL INGEDIENDE FAILLISSEMENTSVERSLAG

DE INHOUD VAN HET BIJ DE RECHTBANK GEDEPONEERDE FAILLISSEMENTSVERSLAG IS GELIJK AAN HET DIGITAAL INGEDIENDE FAILLISSEMENTSVERSLAG DE INHOUD VAN HET BIJ DE RECHTBANK GEDEPONEERDE FAILLISSEMENTSVERSLAG IS GELIJK AAN HET DIGITAAL INGEDIENDE FAILLISSEMENTSVERSLAG FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 27 juni 2014 Gegevens onderneming

Nadere informatie

Openbaar verslag ex artikel 73a Faillissementswet

Openbaar verslag ex artikel 73a Faillissementswet Openbaar verslag ex artikel 73a Faillissementswet Nummer: 1 Datum: 16 juli 2015 Gegevens onderneming : NS Marketing & Sales Limited Faillissementsnummer : C/16/15/479 Datum uitspraak : 16 juni 2015 (rechtbank

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon tevens eindverslag ex artikel 73a FW

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon tevens eindverslag ex artikel 73a FW Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon tevens eindverslag ex artikel 73a FW Datum: 12 november 2013 Nummer: negen Gegevens onderneming : De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid InSite

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG 1. Datum 24 oktober 2013

FAILLISSEMENTSVERSLAG 1. Datum 24 oktober 2013 FAILLISSEMENTSVERSLAG 1. Datum 24 oktober 2013 Faillissement : Van Cappellen Mobiliteitsmakelaars BV Faillissementsnummer : F.05/13/1062 Datum uitspraak : 8 oktober 2013 Curator : Mr I.J.G.H. Hage Rechter-commissaris

Nadere informatie

De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag.

De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. FAI LLISSEM ENTSVERSLAG Nummer:3 Datum: 28 december 2011 Gegevens onderneming Naam Adres Telefoonnummer Bestuurder

Nadere informatie

Faillissementsverslag nummer 1 datum: 17 november 2011

Faillissementsverslag nummer 1 datum: 17 november 2011 Faillissementsverslag nummer 1 datum: 17 november 2011 Gegevens onderneming : Stichting Kraamzorg Natural Care Faillissementsnummer : F11/765 Datum uitspraak : 11 oktober 2011 Curator : mr. A.Y. Kroll

Nadere informatie

TWEEDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET. Faillissementsnummer : 07/159F Datum uitspraak : 27 maart 2007

TWEEDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET. Faillissementsnummer : 07/159F Datum uitspraak : 27 maart 2007 TWEEDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET Naam gefailleerde : Fan Media B.V. Faillissementsnummer : 07/159F Datum uitspraak : 27 maart 2007 Curator : mr. J. Lensink Rechter-Commissaris : mr.

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon ex artikel 73a FW

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon ex artikel 73a FW Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon ex artikel 73a FW Datum: 30 december 2014 Nummer: één Dit verslag heeft betrekking op de faillissementen van de hieronder genoemde vennootschappen, welke verslaglegging

Nadere informatie