Bert Derez. Actuele fiscale aspecten van bedrijfswagens

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Bert Derez. Actuele fiscale aspecten van bedrijfswagens"

Transcriptie

1 Welkom

2 Bert Derez Actuele fiscale aspecten van bedrijfswagens

3 Agenda 1. Inleiding 2. Fiscale behandeling van het privégebruik van bedrijfswagens 1. Btw: nieuwe regels sinds 1 januari 2013 A. Gratis gebruik B. Eigen bijdrage 2. Inkomstenbelastingen: voordeel in natura 3. Capita selecta

4 Inleiding: Bedrijfswagens in België De Belgische automarkt kent in vergelijking met andere landen zeer veel bedrijfswagens: 22% van de ingeschreven wagens zijn bedrijfswagens (incl. zelfstandigen). Gedurende de laatste jaren opeenvolging van zwaardere taxatiemaatregelen met groene inslag Duidelijke vergroening van het professionele wagenpark: In 2012: Nieuw ingeschreven bedrijfswagens (excl. zelfstandigen): gemiddeld 125 g CO 2 (leasewagens zelfs 120 g CO 2 ) vs. particulieren: 130 g CO 2 Geraamde meeropbrengst verhoging VIN 2012: 200 mio euro Geraamde meeropbrengst nieuwe btw-regels 2013: 105 mio euro Ondernemingen dienen bij het evalueren van hun wagenpark de juiste totale kosten te bepalen. Inzake btw moet de meest aangewezen aftrekbeperkingsmethode bepaald worden.

5 Fiscale behandeling van het privégebruik van bedrijfswagens: btw

6 Bedrijfswagens gratis gebruik Ter herinnering: oude regime voor bedrijfswagens Beperking van btw-aftrek tot 50% voor alle autokosten (personenwagens) Heffing van btw (bij de werkgever) op het voordeel alle aard voor inkomstenbelastingen: Bedrag VAA (VAA: 1,0855) = te betalen btw Indien werknemersbijdrage: bijdrage (bijdrage: 1,21) = te betalen btw Indien bijdrage < VAA: btw-heffing op verschil volgens methode VAA

7 Bedrijfswagens gratis gebruik Basisonderscheid in het nieuwe regime Fundamenteel verschillende behandeling: gratis gebruik vs. werknemersbijdrage Gratis gebruik: Enkel beperking van de btw-aftrek (art quinquies W.btw) Geen taxatie van het voordeel Indien wagen in eigendom waarvoor oorspronkelijk geen aftrekbeperking art quinquies W.btw toegepast werd! art. 19 1: btw taxatie privégebruik normale waarde Werknemersbijdrage: Btw-aftrekbeperking van 50% i.h.v. de werkgever Btw-heffing (i.h.v. de werkgever) op de bijdrage betaald door de werknemer Minimummaatstaf van heffing! doel: zelfde niveau van btw-kosten als gratis gebruik Wie beide systemen toepast moet alle kosten correct toewijzen en uitsplitsen tussen de twee systemen!

8 Bedrijfswagens gratis gebruik Regelgevend kader btw Wijziging W.btw op 1 januari 2011: privégebruik bedrijfsmiddelen art. 45 quinquies 1 en 19 1 W.btw ET van 20 oktober 2011: Focus op bedrijfswagens geen onderscheid tussen leasing en eigendom ET /2 van 23 december 2011: Opschorting, optie mogelijk Beslissing van 11 december 2012 (ET /3): 3 methodes: rittenadministratie, semi-forfait, algemeen forfait Inwerkingtreding op 1 januari 2013, tenzij BP opteert voor eerdere toepassing (! gevolg: ook aftrekbeperking 45 1 quinquies op andere roerende goederen) Beslissing van 9 september 2013 (ET /4): Woon-werkverkeer wordt specifiek gedefinieerd (methode 2) Lichte vrachtwagens: specifieke regeling + methode 4

9 Bedrijfswagens gratis gebruik ET /3 en ET /4 Methode 1: kilometeradministratie professionele verplaatsingen Methode 2: forfaitaire berekening van privégebruik voor personenwagens Methode 3: forfaitaire aftrekbeperking voor personenwagens Methode 4: forfaitaire aftrekbeperking voor lichte vrachtwagens Methodes zijn niet toepasselijk indien uitsluitend beroepsgebruik (of louter onbeduidend, occasioneel ander gebruik). Dit is feitenkwestie afhankelijk van aard van het voertuig! ruling Methodes zijn niet toepasselijk indien geen of slechts occasioneel beroepsgebruik! De belastingplichtige hoeft methode niet te melden aan de Admin. Methodes 1 en 2 kunnen gecombineerd worden Methodes 3 en 4 zijn exclusief en moeten minstens 4 kalenderjaren toegepast worden Btw-eenheid: alle leden moeten voor dezelfde methode kiezen (i.e. ofwel methode 3/4 ofwel methode 1 en/of 2)

10 Bedrijfswagens gratis gebruik ET /3 en ET /4 Methode 1: kilometeradministratie voor professionele verplaatsingen personenwagens en lichte vrachtwagens Per bedrijfswagen: register van dagelijkse professionele ritten (beginadres, eindadres, km s per rit, totale km s per dag) + km-stand bij begin en einde periode: manueel of tracking GPS Aftrek toegestaan voor professioneel gebruik met maximum van 50% voor personenwagens Principe: % aftrek voor kosten van elke bedrijfswagen afzonderlijk Afronding naar hogere percentpunt Eerste jaar: raming - aanpassing op einde van het jaar aan reële percentage (herziening) dat dan weer geldt als voorlopig % voor volgend jaar

11 Bedrijfswagens gratis gebruik ET /3 en ET /4 Methode 2: forfaitaire berekening van privégebruik louter personenwagens met maximum van 50% Voorwaarde: 1 vaste gebruiker en alleen voor 1 voertuig per gebruiker (200 dagen x woon/werk afstand x 2) km 200 en 6000 zijn vast Totale jaarlijkse km s Woon-werk = traject van woonplaats naar maatschappelijke zetel of inrichting (! klant, leverancier, werf geen 40 dagenregel) Bedrijfsleider met managementvennootschap met zetel op thuisadres, zelfstandige vertegenwoordiger met bureau thuis:! woon-werk = 0 Bedrijf uit Oostende met vertegenwoordiger in Genk? Eerste jaar: raming - aanpassing op einde van het jaar aan reële percentage (herziening) dat dan weer geldt als voorlopig % voor volgend jaar

12 Bedrijfswagens gratis gebruik ET /3 en ET /4 Indien toepassing van methode 1 en/of 2 kan gewerkt worden met een gemiddelde Toelating om gemiddeld % toe te passen voor alle autokosten per categorie (personenwagen en lichte vracht apart): som van percentages van alle wagens gedeeld door aantal wagens Gemiddelde wordt afgerond naar hogere %-punt Eerste jaar raming Aanpassing op einde van het jaar aan reële percentage (herziening) dat dan weer geldt als voorlopig % voor volgend jaar

13 Bedrijfswagens gratis gebruik ET /3 en ET /4 Methode 3: forfaitaire aftrekbeperking louter voor personenwagens Professioneel gebruik wordt geacht = 35 % Toe te passen op alle gemengd gebruikte personenwagens van de vennootschap/btw-eenheid Oorspronkelijke voorwaarde dat vennootschap/btw-eenheid minimum 4 vervoermiddelen diende te bezitten, werd geschrapt

14 Bedrijfswagens gratis gebruik ET /3 en ET /4 Methode 4: forfaitaire aftrekbeperking louter voor lichte vrachtwagens met gemengd gebruik Bij overwegend gebruik om in het kader van de activiteit goederen te vervoeren (feitenkwestie, afhankelijk van aard van de economische activiteit, type lichte vrachtwagen en functie van de gebruiker)! forfait van 85% beroepsgebruik Indien voorwaarde niet vervuld! forfait van 35% beroepsgebruik 85% en/of 35% toe te passen op alle gemengd gebruikte lichte vrachtwagens van de vennootschap/btw-eenheid Minstens voor 4 kalenderjaren

15 Bedrijfswagens gratis gebruik

16 Bedrijfswagens gratis gebruik ET /3 en ET /4 Welke methode kiezen impact? Lichte vrachtwagens! beperking noodzakelijk? Methode 3 is eenvoudig en geeft louter aanleiding tot creatie van een nieuwe btwcode (35% recht op aftrek), die toegepast wordt op wagenkosten. Methode 2 is voordeliger voor wie veel (privé)kilometers rijdt en/of dicht bij het werk woont (en zeker voor managementvennootschappen of zelfstandigen die van thuis uit werken). Wel extra informatie/administratie noodzakelijk bij methode 2: Woon-werkafstand van de werknemers: precieze gegevens Totale gereden km s per wagen op kalenderjaarbasis: meterstand begin en einde jaar Indien wijzigingen aan personeel met bedrijfswagen (verhuis, andere standplaats): extra berekening Methode 1 vereist aanzienlijke bijkomende administratie (behoudens indien reeds tracking systeem aanwezig).

17 Bedrijfswagens gratis gebruik ET /3 en ET /4 Gemiddelde - voorbeeld Berekening gemiddeld aftrekpercentage voor methode 1 en 2 steeds per categorie gemengd gebruikt vervoermiddel, Aard vervoermiddel Methode %Beroep %Aftrek personenwagen A / 100% 50% personenwagen B / 0% 0% personenwagen C 2 39% 39% personenwagen D 1 69% 50% personenwagen E 1 26% 26% Gemiddeld%Aftrek 39%+50%+26%/3 39% lichte vrachtwagen F 1 80% 80% lichte vrachtwagen G 1 90% 90% Gemiddeld%Aftrek 80% + 90%/2 85% Globaal gemiddelde mag afgerond worden op hogere %-punt: 38,33% wordt 39%

18 Bedrijfswagens eigen bijdrage Methodologie Btw op autokosten in hoofde van werkgever: beperkte aftrek 50% 21% btw verschuldigd op de werknemersbijdrage (inclusief btw) Nieuw: berekening van minimumbijdrage ( normale waarde ): Jaarlijkse autokosten x (50% - werkelijk beroepsgebruik %) = minimumwaarde Werkelijk beroepsgebruik = te berekenen volgens de 3 methodes Indien methode 3: minimumwaarde = 15% van de jaarlijkse autokosten Indien " 50%: normale waarde niet meer relevant Minimumwaarde x 21% = minimum-btw Beslissing verplicht berekening minimumwaarde per wagen

19 Bedrijfswagens eigen bijdrage Methodologie Extra informatie bij bijdrage werknemer: Eventuele variabiliteit in bijdrage per werknemer (ouderschapsverlof, 4/5- statuut, #) Link van werknemer met individuele wagen indien wijzigingen Minimumwaardeberekening vereist totale wagenkosten (met btw): In principe per wagen: kosten apart identificeren Praktisch haalbaar?

20 Bedrijfswagens eigen bijdrage Werknemersbijdrage (hoog) Autokosten: Brandstof: $ 2.347,10 - btw: $ 492,89 Leasing: $ 7.145,57 - btw: $ 1.500,57 21% btw op de werknemersbijdrage ($ 480/jaar btw incl.) Minimumwaarde = jaarlijkse autokosten x (50% - werkelijk beroepsgebruik %) Totale btw 50% aftrekbeperking Btw op bijdrage* Btw op VAA Btw-kosten/ jaar! 1.993,46! 996,73! 83,31! 215,71*! 1.295,75 Berekening minimumwaarde: $ 9.492,67 x (50% - 35 %) = $ 1.423,90 x 21% = $ 299,02 => minus $ 83,31 = $ 215,71

21 Capita Selecta bedrijfswagens btw

22 Bedrijfswagens Capita Selecta Salary split Gebruik van een bedrijfswagen van een buitenlandse werkgever door een Belgische werknemer/bestuurder Geeft geen aanleiding tot een btw-belastbare verwerving (ook niet bij bijkomstig gebruik voor privé-doeleinden) indien Belgische werknemer of bestuurder van een buitenlandse vennootschap over een ATTEST beschikt (AS 43/2006 bepaalt voorwaarden geldigheidsduur 24 maand) Bij attest is ook geen inschrijving in BE vereist Gebruik van een bedrijfswagen van een Belgische werkgever door een buitenlandse werknemer OPGELET: indien terbeschikkingstelling tegen vergoeding Sinds 1 jan 2013: nieuwe plaatsbepalingsregel en btw van het land van de gebruiker verschuldigd door de vennootschap! btw-registratie vereist

23 Bedrijfswagens Capita Selecta Geldt 50% aftrekbeperking van 45 2 W.btw tweemaal bij intragroepsverhuur? Geen 50% aftrekbeperking voor voertuigen bestemd om te worden verhuurd door een belastingplichtige die een economische activiteit uitoefent die bestaat in de verhuur van autovoertuigen aan om het even wie (art. 45 2, i W.btw) Cass. 19 januari 2007: bedoeld wordt een niet-toevallige activiteit, maar hoeft niet hoofdactiviteit te zijn of activiteit t.o.v. publiek in het algemeen. Geldt dus ook voor BP die auto ter beschikking stelt van een zusteronderneming. 50% aftrekbeperking geldt wel indien BP auto louter verhuurt aan aandeelhouders, bestuurders of personeel (beslissing E.T. 113,611 dd. 7/11/2007).

24 Fiscale behandeling van het privégebruik van bedrijfswagens: inkomstenbelastingen

25 Voordeel in natura Directe belastingen Historie Wet van 28 december 2011: CO 2 -gebaseerd i.p.v. afstand woon-werk FAQ van 26 januari 2012 Update FAQ van 31 januari 2012 Wet van 29 maart 2012 FAQ van 13 april 2012 FAQ van 1 oktober 2012 FAQ van 24 april 2013 (gecoördineerde versie)

26 Voordeel in natura Directe belastingen Belasting bij werknemer/bedrijfsleider Voordeel in natura = 6/7 x cataloguswaarde x CO 2 -coëfficiënt (volgens brandstoftype) x leeftijdscoëfficiënt eventuele persoonlijke bijdrage van de werknemer Minimum = $ 1.230,00 per jaar (zelfs voor elektrische wagens!) Cataloguswaarde = Catalogusprijs van het voertuig (in nieuwe staat bij verkoop aan particulier, dus zonder rekening te houden met kortingen) + prijs opties + werkelijk betaalde btw CO 2 -coëfficiënt = 5,5% voor norm-uitstoot van 95 g CO 2 voor diesel / 116 g CO 2 voor benzine +/- 0,1% per 1g CO 2 -uitstoot verschil min. 4% en max. 18%

27 Voordeel in natura Directe belastingen Leeftijdscoëfficiënt (vanaf 30 april 2012) Voor zowel nieuwe als tweedehandswagens!"#$%#"&"'()*+($,'+$(""#$%"(,'$-.#,*/,'0( /1"#%2,0(34"01''"'(566'+(7(/188"(566'+9( :(/6'(-6%68102$;66#+"(,'(#"&"','0(%"('"5"'( /11#(4"#"&"','0(/11#+""8(!"#$#"%&"'(()*+)" %!!," %-"#$#"&."'(()*+)" /.," &0"#$#"-1"'(()*+)" 22," -3"#$#".2"'(()*+)" 2&,"./"#$#"1!"'(()*+)" 31," 4()(5"1%"'(()*+)" 3!," Eerste inschrijving in het buitenland mag in rekening worden gebracht.

28 Bedrijfswagens Eigen bijdrage van werknemer? Eigen bijdrage werknemer/bedrijfsleider kan in mindering worden gebracht van VAA. Wat met bijkomende opties gefinancierd door werknemer/bedrijfsleider zelf? Zonder tussenkomst van de werkgever Geen eigen bijdrage Niet in aanmerking te nemen voor bepaling cataloguswaarde Met tussenkomst van de werkgever (maandelijkse inhouding op nettoloon) Eigen bijdrage In aanmerking te nemen voor bepaling cataloguswaarde Door de werknemer zelf gedragen kosten voor de aankoop van winterbanden vormen GEEN eigen bijdrage.

29 Bedrijfswagens Wat draagt de werkgever bij? Fiscale aftrekbeperking van autokosten in de vennootschapsbelasting: brandstof à 75% aftrekbaar, andere autokosten aftrekbaar à rato CO 2 - uitstoot Voordeel van alle aard mag in mindering gebracht worden van verworpen uitgaven: 30% brandstof 70% autokosten (Parl. Vr. 20 februari 2001) Verhoging van de niet-aftrekbare kosten voor de werkgever: 17% van het belastbaar voordeel van de werknemer wordt toegevoegd aan de verworpen uitgaven van de werkgever en bijgevolg onderworpen aan de vennootschapsbelasting Alle VAA bedrijfswagens toegekend vanaf 1 januari 2012 Minimum belastbare basis!

30 Bedankt voor uw aandacht, deze slides treft u ook op onze website. > fleetecoday.be

31 Vragen? Bert Derez Deloitte Kortrijksesteenweg Gent Belgium 09/

32 Disclaimer The material included in this presentation is intended as a general guide only, and its application to specific situations will depend on the circumstances involved. This information should not be relied upon as final advice. While all reasonable attempts have been made to ensure that the information contained herein is accurate, Deloitte Touche Tohmatsu accepts no responsibility for any errors or omissions it may contain whether caused by negligence or otherwise, or for any losses, however caused, sustained by any person that relies upon it.

33 About Deloitte Deloitte refers to one or more of Deloitte Touche Tohmatsu Limited, a UK private company limited by guarantee, and its network of member firms, each of which is a legally separate and independent entity. Please see detailed description of the legal structure of Deloitte Touche Tohmatsu Limited and its member firms. Deloitte provides audit, tax, consulting, and financial advisory services to public and private clients spanning multiple industries. With a globally connected network of member firms in more than 150 countries, Deloitte brings world-class capabilities and deep local expertise to help clients succeed wherever they operate. Deloitte's approximately 170,000 professionals are committed to becoming the standard of excellence. Deloitte in Belgium A leading audit and consulting practice in Belgium, Deloitte offers value added services in audit, accounting, tax, consulting and financial advisory services. In Belgium, Deloitte has more than 2,500 employees in over 11 offices across the country, serving national and international companies, from small and middle-sized enterprises, to public sector and non-profit organisations. The turnover reached 295 million euros in the financial year The Belgian firm is a member of the international group Deloitte Touche Tohmatsu Limited, In 2010 DTTL's turnover reached over 26.6 billion dollars. This document is confidential and prepared solely for your information. Therefore you should not, without our prior written consent, refer to or use our name or this document for any other purpose, disclose them or refer to them in any prospectus or other document, or make them available or communicate them to any other party. No other party is entitled to rely on our document for any purpose whatsoever and thus we accept no liability to any other party who is shown or gains access to this document.

Fiscale brochure bedrijfsauto s 2015

Fiscale brochure bedrijfsauto s 2015 Fiscale brochure bedrijfsauto s 2015 Voorwoord Deze brochure beschrijft de fiscale actualiteit voor bedrijfsauto s. Onder bedrijfsauto s verstaan we personenauto s, auto s voor dubbel gebruik en minibussen.

Nadere informatie

De fiscaliteit van bedrijfswagens

De fiscaliteit van bedrijfswagens De fiscaliteit van bedrijfswagens Wim Van De Walle Wim De Pelsmaeker 21 juni 2013 1 (c) 2013 Baker Tilly Belgium Gevolgen op vlak van: Personenbelasting Vennootschapsbelasting BTW 2 (c) 2013 Baker Tilly

Nadere informatie

Aftrekbare kosten Update maart 2015

Aftrekbare kosten Update maart 2015 Aftrekbare kosten Update maart 2015 Inhoud 5 Relatiegeschenken 9 Onthaal- en receptiekosten 15 Restaurantkosten 19 Kosten personenwagens 25 Boeten 27 Sociale voordelen 31 Kunstwerken 33 Onredelijke uitgaven

Nadere informatie

het bepalen van de normale waarde in omstandigheden beoogd door artikel 33, 2, van het Wetboek (zie punt B., hierna).

het bepalen van de normale waarde in omstandigheden beoogd door artikel 33, 2, van het Wetboek (zie punt B., hierna). Home > Beslissing BTW nr. E.T. 119.650/3 dd. 11.12.2012 Algemene Administratie van de Fiscaliteit Centrale diensten BTW Beslissing BTW nr. E.T. 119.650/3 dd. 11.12.2012 Wetswijziging op 1 januari 2011

Nadere informatie

Gebruik van de bedrijfswagen voor privé-doeleinden

Gebruik van de bedrijfswagen voor privé-doeleinden CLAEYS & ENGELS Advocaten Vorstlaan 280 1160 Brussel Tel +32 2 761 46 00 Fax +32 2 761 47 00 Gebruik van de bedrijfswagen voor privé-doeleinden info@claeysengels.be www.claeysengels.be www.iuslaboris.com

Nadere informatie

NIEUWE BEREKENING VOORDEEL VAN ALLE AARD BEDRIJFSWAGENS

NIEUWE BEREKENING VOORDEEL VAN ALLE AARD BEDRIJFSWAGENS NIEUWE BEREKENING VOORDEEL VAN ALLE AARD BEDRIJFSWAGENS Sinds 1 januari 2012 is een nieuwe regeling voor de berekening van het voordeel van alle aard op bedrijfswagens van kracht. De berekeningsformule

Nadere informatie

Btw-aftrek bedrijfswagens. meer rekenwerk voor minder btw-aftrek. Boekhoudkantoor Marien BVBA

Btw-aftrek bedrijfswagens. meer rekenwerk voor minder btw-aftrek. Boekhoudkantoor Marien BVBA s meer rekenwerk voor minder btw-aftrek : meer rekenwerk voor minder btw-aftrek Eind vorig jaar, 11 december 2012, heeft de Btw-administratie het langverwachte addendum gepubliceerd met betrekking tot

Nadere informatie

Voor bepaalde types voertuigen werd een forfaitaire waardering ingevoerd door de wetgever.

Voor bepaalde types voertuigen werd een forfaitaire waardering ingevoerd door de wetgever. Bij het uitvoeren van het regeerakkoord heeft de federale regering onder druk van budgettaire beperkingen heel wat maatregelen genomen die impact hebben op de arbeidsmarkt. Zowel de snelheid en hoeveelheid

Nadere informatie

Fiscale update: bent u nog mee?

Fiscale update: bent u nog mee? Fiscale update: bent u nog mee? Wim De Pelsmaeker Marc Sonck Yves Coppens 26 maart 2013 1 (c) 2013 Baker Tilly Belgium Programma: Nieuwe regeling btw-aftrek wagens en andere goederen Nieuwe facturatieregels

Nadere informatie

BUSINESS LUNCH 13/06/2013

BUSINESS LUNCH 13/06/2013 BUSINESS LUNCH 13/06/2013 New regulations about VAT and Corporate Tax in a nutshell Veerle Slagmeulder Peter Robrechts BTW NIEUWIGHEDEN Adm. toelichting bepaling beroepsgebruik bij gemengd gebruikte goederen

Nadere informatie

INFOSESSIE TIELT: 19 maart 2013

INFOSESSIE TIELT: 19 maart 2013 INFOSESSIE TIELT: 19 maart 2013 Maertens Management & Co bvba Pittemsesteenweg 32 8700 TIELT 1 Doelstelling sessie BTW-reglementering is complex?? Is onderhevig aan veelvuldige wijzigingen. => Praktijkgerichte

Nadere informatie

Number 12, May 2015. Update IFRS 15 - Identificeren van prestatieverplichtingen

Number 12, May 2015. Update IFRS 15 - Identificeren van prestatieverplichtingen Number 12, May 2015 Update IFRS 15 - Identificeren van prestatieverplichtingen IFRS 15 - Identificeren van prestatieverplichtingen Het onderscheiden van prestatieverplichtingen is een belangrijke stap

Nadere informatie

Autokosten : Hoeveel is je auto nu fiscaal aftrekbaar?

Autokosten : Hoeveel is je auto nu fiscaal aftrekbaar? Autokosten : Hoeveel is je auto nu fiscaal aftrekbaar? Volledig aftrekbaar?... 2 Wijziging... 2 Intresten en brandstofkosten... 2 Co2 uitstoot... 2 Taxikosten... 2 Voorbeeld... 3 Meerwaarde en minderwaarde

Nadere informatie

Bespreking van de voordelen bij bedrijfswagens

Bespreking van de voordelen bij bedrijfswagens Bespreking van de voordelen bij bedrijfswagens Wet van 28 december 2011 houdende diverse bepalingen Lucien Ceulemans Accountant en belastingconsulent Raadslid IAB Deze bespreking is gebaseerd op de Wet

Nadere informatie

Professional Practice Department Nummer 5, oktober 2014. Update Afscheiden van embedded derivaten

Professional Practice Department Nummer 5, oktober 2014. Update Afscheiden van embedded derivaten Professional Practice Department Nummer 5, oktober 2014 Update Afscheiden van embedded derivaten Afscheiden van embedded derivaten: Inleiding Onlangs zijn in RJ 290 Financiële instrumenten diverse wijzigingen

Nadere informatie

BTW-recuperatie op bedrijfsauto s

BTW-recuperatie op bedrijfsauto s BTW-recuperatie op bedrijfsauto s Nieuwe regels voor de BTW-recuperatie van toepassing in 2013. Voor BTW-plichtigen: De recuperatie van de BTW hangt voortaan af van het percentage beroepsgebruik van een

Nadere informatie

IFRS informatiebrief Juli 2013

IFRS informatiebrief Juli 2013 Belgium Brussels IFRS Centre of Excellence IFRS informatiebrief Juli Nummer 22 In deze editie : IASB IFRIC IFRS in Europa Deloitte Initiatieven Contacteer ons Met genoegen stellen wij u een nieuw nummer

Nadere informatie

Uitnodiging Security Intelligence 2014 Dertiende editie: Corporate IAM

Uitnodiging Security Intelligence 2014 Dertiende editie: Corporate IAM Uitnodiging Security Intelligence 2014 Dertiende editie: Corporate IAM 5 maart 2014 De Beukenhof Terweeweg 2-4 2341 CR Oegstgeest 071-517 31 88 Security Intelligence Bijeenkomst Corporate IAM On the Internet,

Nadere informatie

De nieuwe reglementering inzake autokosten in de PB en de Ven.B.

De nieuwe reglementering inzake autokosten in de PB en de Ven.B. De nieuwe reglementering inzake autokosten in de PB en de Ven.B. Voor de autokosten bestaan er verschillende reglementeringen. Ze zijn gebaseerd op de uitstoot van het voertuig. Dit past uiteraard binnen

Nadere informatie

Gewijzigde fiscaliteit van roerende inkomsten Actuele topics vennootschapsbelasting. Dirk Denies Tax Manager 22 mei 2012

Gewijzigde fiscaliteit van roerende inkomsten Actuele topics vennootschapsbelasting. Dirk Denies Tax Manager 22 mei 2012 Gewijzigde fiscaliteit van roerende inkomsten Actuele topics vennootschapsbelasting Dirk Denies Tax Manager 22 mei 2012 INHOUD A. Gewijzigde fiscaliteit van roerende inkomsten 1. Inleiding 2. Verhoging

Nadere informatie

Verwarming aj. 2012 aj. 2013 aj. 2014 leidinggevend personeel en bedrijfsleiders 1.640 EUR 1.820 EUR 1.870 EUR anderen 820 EUR 820 EUR 840 EUR

Verwarming aj. 2012 aj. 2013 aj. 2014 leidinggevend personeel en bedrijfsleiders 1.640 EUR 1.820 EUR 1.870 EUR anderen 820 EUR 820 EUR 840 EUR E. Niet bedoelde gevallen Wanneer een vennootschap, die noch eigenaar noch huurder is van het gebouw, de huurgelden betaalt die de bedrijfsleider zelf verschuldigd is aan de eigenaar overeenkomstig het

Nadere informatie

Bedrijfswagens. Bedrijfswagens 2012. Wetgeving. Chris Verleye Gedelegeerd Bestuurder

Bedrijfswagens. Bedrijfswagens 2012. Wetgeving. Chris Verleye Gedelegeerd Bestuurder Bedrijfswagens Chris Verleye Gedelegeerd Bestuurder Bedrijfswagens 2012 fiscale en sociale principes nieuwe begrippen en berekening concreet : oud vs nieuw bedrijfswagen vs privéwagen oplossingen? FAQ

Nadere informatie

Professional Practice Department Nummer 6, november 2014. Update Bepalen en verwerken van ineffectiviteit bij kostprijshedge-accounting

Professional Practice Department Nummer 6, november 2014. Update Bepalen en verwerken van ineffectiviteit bij kostprijshedge-accounting Professional Practice Department Nummer 6, november 2014 Update Bepalen en verwerken van ineffectiviteit bij kostprijshedge-accounting Bepalen en verwerken van ineffectiviteit bij kostprijshedge-accounting:

Nadere informatie

Deel 1: Fiscale Actualiteit. Deel 2: Praktijkcase. Academiejaar 2013-2014. Scriptie voorgedragen door TAMARA VANDORMAEL

Deel 1: Fiscale Actualiteit. Deel 2: Praktijkcase. Academiejaar 2013-2014. Scriptie voorgedragen door TAMARA VANDORMAEL Academiejaar 2013-2014 Deel 1: Fiscale Actualiteit Deel 2: Praktijkcase Scriptie voorgedragen door TAMARA VANDORMAEL Tot het behalen van het diploma van Postgraduaat Fiscaliteit Promotor: Dhr. L. De Greef

Nadere informatie

IFRS informatiebrief Juli 2014 December 2014

IFRS informatiebrief Juli 2014 December 2014 Belgium Brussels IFRS Centre of Excellence March IFRS informatiebrief Juli 2014 December 2014 Met genoegen stellen wij u een nieuw nummer voor van onze IFRS Informatiebrief. De IFRS Informatiebrief bericht

Nadere informatie

Fiscale maatregelen (situatie per 10/05/12) Adviseurs

Fiscale maatregelen (situatie per 10/05/12) Adviseurs Fiscale maatregelen (situatie per 10/05/12) KPMG Belastingconsulenten en Juridische KPMG Belastingconsulenten en Juridische Adviseurs Agenda Financiering van ondernemingen Bedrijfswagens en andere voordelen

Nadere informatie

NIEUWE BEREKENINGSREGELS EN FAQ s

NIEUWE BEREKENINGSREGELS EN FAQ s NIEUWE BEREKENINGSREGELS EN FAQ s VOORDEEL VAN ALLE AARD DAT VOORTVLOEIT UIT HET PERSOONLIJK GEBRUIK VAN EEN DOOR DE WERKGEVER/ONDERNEMING KOSTELOOS TER BESCHIKKING GESTELD VOERTUIG 1. Personenbelasting

Nadere informatie

Cloud accounting U en uw accountant, één team

Cloud accounting U en uw accountant, één team Cloud accounting U en uw accountant, één team Bent u klaar voor de toekomst? 2 Wist u dat accountants een knelpuntberoep uitoefenen? Dat ze vandaag dus al dun gezaaid zijn? En morgen nog dunner. Een kmo

Nadere informatie

BEGROTINGSMAATREGELEN

BEGROTINGSMAATREGELEN BEGROTINGSMAATREGELEN De Muynck & Partners BVovvBVBA Beke 185 9950 Waarschoot Tel 09/3724242 Fax 09/3724141 info@demuynck-partners.be www.demuynck-partners.be Sprekers Koen De Muynck & Wim De Roo Donderdag

Nadere informatie

NIEUWE BEREKENINGSREGELS EN FAQ s

NIEUWE BEREKENINGSREGELS EN FAQ s NIEUWE BEREKENINGSREGELS EN FAQ s VOORDEEL VAN ALLE AARD DAT VOORTVLOEIT UIT HET PERSOONLIJK GEBRUIK VAN EEN DOOR DE WERKGEVER/ONDERNEMING KOSTELOOS TER BESCHIKKING GESTELD VOERTUIG 1. Personenbelasting

Nadere informatie