St. Michielsgestel, transcriptie protocol akten van overdracht, etc

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "St. Michielsgestel, transcriptie protocol akten van overdracht, etc. 1659-1661"

Transcriptie

1 St. Michielsgestel, transcriptie protocol akten van overdracht, etc gemaakt door Jan Toirkens - Oorspronkelijke bron Archiefinstelling: Brabants Historisch Informatie Centrum, 's-hertogenbosch (BHIC) Archief: Schepenbank Sint-Michielsgestel (toegang 5121) Inventarisnummer 50 Omschrijving: Protocol van akten van overdracht, geldlening, (getuigen)verklaringen, scheiding en deling van boedels Transcriptie Gemaakt door: Jan Toirkens, Chili Soort: Transcriptie Datum versie 1 25 mei 2011 aangeleverd aan het project Deze versie: 1 Opmerkingen: De vermelde nummering van de folios is die welke in het protocol met een drukwerkstempel werd aangebracht, al dan niet in de tijd van de secretaris zelf, rechts onderaan de bladzijdes. Om de leesbaarheid te vergroten werden niet alle kantlijnaantekeningen meegenomen. Eventuele correcties en aanvullingen door derden op de, binnen dit project gepubliceerde, transcriptie worden door de maker(s) verwerkt in een nieuwe versie die weer aan het project kan worden aangeboden. Het kopiëren (downloaden) van dit bestand is toegestaan voor persoonlijk gebruik en voor verspreiding op niet-commerciële basis. Commerciële verspreiding is uitdrukkelijk niet toegestaan. Bij gebruikmaking van gegevens uit deze bewerking ten behoeve van publicaties, in welke vorm ook, moet een adequate bronvermelding naar deze bewerking worden aangegeven. Beschikbaar gesteld voor het projekt "VAN PAPIER NAAR DIGITAAL" informatiepagina - statuspagina - St. Michielsgestel Protocol van akten van overdracht etc pag. 1

2 Schepenen in deze periode van ca. 2 een half jaar waren : (volgorde onbekend) 1. Willem Adams (Damen) de Gestel (=Schellekens) * 2. Jan Jan Spierincks 3. Adriaen Janssen Vercuijlen 4. Aert Jacobs van Groenendael 5. Gijsbert Pouwels van Gemonde 6. Wouter Jacobs van Beeck 7. Jan Jan Broeren 8. Rijckaert Janssen van den Brants (*) Presidentschepen Secretaris : Isaack Elsevier Drossaard : Jonker Jacob Sijbert van Sijberch =================los1=================== Latere aantekeningen door een archivaris : Protocol van transporten etc. van 9 februari 1659 tot 8 augustus (gemerkt 140) Bevat 96 folios Folio 1 blanko Folio 55 recto blanko Tussen 58 en 59 een losliggend blaadje Tussen 66 en 67 een losliggend vel, zwaar beschadigd Folio 95 verso en 96 blanko Losliggend in perkamenten band St. Michielsgestel Protocol van akten van overdracht etc pag. 2

3 =================001=================== 1-r en- v) Blanko 2-r) Er was een kwestie ontstaan tussen Dirck Jan Peters en Reuvert Claessen als voogden over de voorkinderen van wijlen Adriaen Gerrit Dircks verwekt bij wijlen Merieken Dries Cornelis zijnde zijn eerste vrouw ter ener zijde en Heesken Peters de tweede vrouw van genoemde Adriaen Gerrits ter andere zijde, over het roerend bezit en andere meningsverschillen. Daarom zijn partijen op de secretarie samengekomen in aanwezigheid van Willem Adams en Jan Jans Spierincks als schepenen en hebben hun kwesties door bemiddeling van goede mannen op de volgende manier opgelost. De voogden zullen alle onroerend bezit aanvaarden ten behoeve van de minderjarige kinderen die Adriaen Gerrits heeft nagelaten, met ook de lasten en achterstallige pachten die op dat bezit nog onbetaald waren. Alle roerend bezit in het sterfhuis 2-v) zal dienen voor de betaling van die schulden. Genoemde Heesken Peters krijgt alle alle vee, hooi, stroo en zal daaruit alle lopende of personele schulden betalen, zowel de uitvaart, landhuur, contributies en dergeijke. Ter meerdere zekerheid verbinden partijen hiervoor hun persoon en bezit en het bezit van de minderjarige kinderen. Actum 9 februari =================002=================== Wij Willem Adams en Jan Jans Spierincks, schepenen verklaren dat wij vandaag op verzoek van Hendrick Jans van Beugen, inwoner van de stad Den Bosch het huis en land etc. hebben getaxeerd dat 3-r) die heeft geerfd van zijn dochter Deliana van Beugen. Een huis, schuur, tuin, boomgaard en akkerland samen groot ca. 3 lopenzaad en 8 roedes, gelegen te St. Michielsgestel ter plaatse genoemd aan de Plack, b.p. de gemeenschappelijke straat, de erfgenamen van Pauwels Hendrick Vrancken. Geschat op 500 gulden. Een stuk akkerland groot ca. 6 lopenzaad, gelegen te St. Michielsgestel ter plaatse genoemd in het Moerschot, b.p. de heide daar genoemd de Plack, Wouter Dielissen. Geschat op 400 gulden. Nog een stuk akkerland groot ca. 6 lopenzaad, gelegen te St. Michielsgestel, b.p. het erf van van Beugen, Wouter Dielissen, de gemeenschappelijke pad daar. St. Michielsgestel Protocol van akten van overdracht etc pag. 3

4 3-v) Geschat op 400 gulden. Een stukje akkerland groot ca. 28 roedes, gelegen te St. Michielsgestel ter plaatse genoemd in het Moerschot, b.p. Lenaert Willem Meulenbroeks, het erf van van Beugen, de heer van Hamel. Geschat op 100 gulden. Een stuk akkerland groot ca. 4 lopenzaad en 4 roedes, gelegen te St. Michielsgestel ter plaatse genoemd in het Moerschot, b.p. de weduwe van Jan Huijberts van den Steen, Jan Ruth Michiels, het erf van van Beugen, de heer van Berckel. Geschat op 250 gulden. Een stuk land zowel houtwas als akkerland, samen groot ca. 3 en een half lopenzaad, gelegen in St. Michielsgestel ter plaatse genoemd in het Moerschot, b.p. Mathijs Hendricks. 4-r) de weduwe van Jan Huijberts van der Steen, Jan Ruth Michiels, de erfgenamen van Mathijs Jan Goijaerts. Geschat op 150 gulden. Nog 2 scharen weiland, gelegen te St. Michielsgestel ter plaatse genoemd in de Houw, b.p. de heer van Berckel, Peter Peter Gijsberts, het klooster van Orthen, Jan Wouters de Cuijper. Geschat op 150 gulden. Het totale bezit is belast met diverse rentes voor in totaal 400 gulden zoals men ons heeft gezegd. Aldus getaxeerd te St. Michielsgestel op 14 februari =================003=================== Wij Willem Adams en Jan Janssen Spierincks verklaren dat voor ons is verschenen Hendrick zoon Jan Geerlings Verhijnderen, door deze Jan verwekt bij wijlen Truijken dochter Jan Sanderssen, verder Lambert Hendricks van Boxtel, raaimaker als man van Merijken dochter van genoemde Jan Geerlings en van Truijken, hebben 4-v) Hendrick Lambrechts Rademaker gemachtigd om namens hen naar Leuven te vertrekken en daar het bezit te aanvaarden dat zij als opdrachtgevers hebben geerfd na de dood van heer Willem Sanderssen, in zijn leven pastoor op het begijnhof te Leuven, hetzij met of zonder testament gestorven en dat bezit samen met de andere erfgenamen te delen, het geld ervan te ontvangen, kwitanties te geven en daarbij verder alles te doen alsof zij als opdrachtgevers daar zelf bij aanwezig zouden zijn geweest. De opdrachtgevers beloven alles na te komen wat door hun gemachtigde hierin zal worden gedaan, behoudens dat die er later verantwoording over moet afleggen. Actum 17 februari St. Michielsgestel Protocol van akten van overdracht etc pag. 4

5 =================004=================== 5-r) Wij Willem Adams en Jan Jan Spierincks, schepenen verklaren dat voor ons is verschenen Evert Peters alias Baers, en verkoopt aan Stans zoon Stans Stans Molemaeckers een huis, schuur, tuin en hopland, samen groot ca. 2 lopenzaad, gelegen in St. Michielsgestel onder Nieuw Herlaer, b.p. Merijke weduwe van Frans Lenaerts, Frans Roscam, de gemeenschappelijke straat. De verkoper belooft de verkoop gestand te doen en alle lasten af te handelen behalve jaarlijks 16 en een halve gulden aan Jan Aelberts aflosbaar met 300 gulden, nog aan Michiel Habraken een rente van 7 en een halve gulden per jaar aflosbaar mnet 150 gulden. Nog aan de heer van Herlaer jaarlijks 2 stuivers 3 oort gewinchijns, nog 14 deniers per jaar aan de kerk van Gestel, nog 9 stuivers per jaar aan de H. Geest te Vucht, een rente van 9 gulden aan de H. Geest in Den Bosch, nog jaarlijks 15 stuivers en 2 oort aan het kapittel van St. Jan in Den Bosch. Verder moet de koper een roede dijk onderhouden op de Haldersche dijk. Actum 22 februari =================005=================== 5-v) Wij, Jan Jansen Spierincks en Gijsbert Pouwels van Gemonde, schepenen, verklaren dat wij vandaag op verzoek van de voogden van de minderjarige kinderen van wijlen Adriaen Gerrit Dircks verwekt bij wijlen Merijken Dries Cornelis in het huis van die minderjarige kinderen zijn geweest, alhier onder de Horrick en gezien hebben dat de *voorhert* was overschelft met 13 delen planken en nog een andere oude schelft. We hebben ook gezien dat de *neren* was onderschelft met 4 houten ribben, waarover enkele staken waren gelegd en we hebben ook gezien dat de wanden van het huis rondom dicht zijn en dichtgemaakt met stroo. Verder verklaren we dat Heesken Peter thans weduwe van genoemde Adriaen Gerrits heeft beloofd om het huis zoals hiervoor is beschreven in die staat te laten mits ze er tot a.s. Pinksteren in mag blijven wonen. Actum 24 februari =================006=================== 6-r) Wij, schepenen, borgemeesters en regeerders van Gestel verklaren dat jonker Gijsbertus van de Heuvel zijn vaste verblijplaats in deze heerlijkheid heeft op het huis van Oud Herlaer bij jonker Hendrick Lelijon als kastelijn en rentmeester van de Prinses zu Zolleren, als vrijvrouwe van Gestel etc., en dat hij zoals andere inwoners de contributies en andere lasten betaalt. Omdat hij dus inwoner is verzoeken wij iedereen die deze brief zal lezen, deze jonker Gijsbert van de Heuvel als een vrij persoon te laten passeren en te laten gaan en staan waar hij wil. Datum 25 februari St. Michielsgestel Protocol van akten van overdracht etc pag. 5

6 =================007=================== Wij Willem Adams en Jan Janssen Spierincks, schepenen verklaren dat voor ons zijn verschenen Marten Mathijssen van Beeck en Willemken Mathijssen van Beeck met haar voogd, beiden kinderen van Mathijs Jan Goijaerts van Beeck verwekt bij wijlen Anneken Lenaert Hoeck zijn vrouw en hebben 6-v) verklaard een boedeldeling te hebben gemaakt van het bezit dat ze na de dood van hun ouders hebben geerfd. Genoemde Marten Mathijssen van Beeck krijgt het huis, tuin, boomgaard etc. met twee strepen akkerland en de halve weide, gelegen in Gestel in het Moerschot, b.p. het andere lot dat ervan is afgedeeld, Michiel van de Beeckant en meer anderen, Hendrick Janssen de Becker, de gemeijnte. Hieruit aan de rentmeester Schuijl jaarlijks 4 gulden 10 stuivers te betalen, aflosbaar met 75 gulden, nog aan de erfgenamen van Peter Florissen jaarlijks 3 gulden aflosbaar met 50 gulden, aan Cornelis Jacobs van Vechel jaarlijks 6 gulden aflosbaar met 100 gulden, aan Jan Roelof Glaesemaker 6 gulden per jaar aflosbaar met 100 gulden, nog jaarlijks aan de heer van Herlaer en Gestel 4 gewinchijnshoenderen. Verder krijgt hij nog een stuk akkerland groot ca. 40 roedes, 7-r) gelegen te Gestel ter plaatse op de Heesackers, b.p. de heer van de Velde, het erf van het O.L. Vrouwenaltaar, jonker Hendrick Lelijon, jonker Boecop. Genoemde Willemken krijgt een esthuis met de tuin en 2 stukken akkerland en de halve weide, gelegen alghier in het Moerschot, b.p. het lot dat ervan is afgedeeld, de heer van de Velde, Hendrick Jans van Beugen, de gemeijnte daar. Hieruit aan de H. Geest van Gestel jaarlijks 7 gulden 10 stuivers te betalen aflosbaar met 150 gulden, nog aan Hendrick Janssen van Gestel jaarlijks 5 gulden aflosbaar met 100 gulden, aan Marten Janssen de Leeuw in Den Bosch jaarlijks 3 gulden aflosbaar met 50 gulden, aan de heer van Herlaer jaarlijks een gewinchijns van 3 hoenderen, nog een jaarlijks gewinchijns van 1 stuiver. Nog kijgt zij een stuk akkerland 7-v) groot ca. 3 lopenzaad, gelegen alhier te Gestel in de Hasenbaert, b.p. de weduwe van Wouter Janssen te Hal, de gemeijnte daar, Adriaen Laureijssen. Willemke moet het esthuis binnen een jaar afbreken. De delers doen over en weer afstand van aanspraken op elkaars erfdeel en beloven de deling gestand te doen. Als iemands bezit hiervan minder waard wordt of als er meer lasten op zouden drukken dan zullen ze die St. Michielsgestel Protocol van akten van overdracht etc pag. 6

7 samen betalen. 8-r) Ze zullen de paccten samen afhandelen tot aan een vervallen en lopende termijn toe en de chijnsen helpen afwinnen. Actum 5 maart =================008=================== Wij Willem Adams en Aert Jacobs van Groenendael, schepenen verklaren dat voor ons is verschenen Willem Pauwels van der Heijden en Joost Govaerts als man van Hilleken Pouwels van der Heijden en verkopen aan Claes Pouwels van der Heijden elk voor een vierde deel ervan een stuk akkerland in totaal groot ca. 2 lopenzaad en 10 roedes, gelegen te Gestel ter plaatse genoemd aan het Heselaer, b.p. Goijaert Corsten van de Merendonck, Geraert Aerts van de Ven, Hendrick Goossens met meer anderen, zoals ze dat erf van Peter Adriaens van der Heijden na diens dood hebben geerfd. De verkopers beloven de verkoop gestand te doen In marge : Op1 augustus 1661 verkoopt Aert Janssen Keijsers als man van Jenneken zijn recht ofwel het 1/8ste deel van dit stuk land aan Claes Pouwels. getuige Adriaen Janssen Vercuijlen schepen, quod attestor J. Elsevier, secretaris. 8-v) en alle lasten af te handelen, behalve jaarlijks uit het hele stuk 12 pond paijment aan Peter de Lauwe in Den Bosch, nog jaarlijks 6 gulden aan Willem Hendrick de Bever, aflosbaar met 100 gulden en aan de heer van Herlaer 2 gewinschijnshoenderen. Actum 1 april =================009=================== Wij Willem Adams en Jan Janssen Spierincks, schepenen verklaren dat voor ons zijn verschenen Jan, Gijsbert, Hendrick en Corstie alle kinderen en erfgenamen van wijlen Rutger Corstens Spierincks en verkopen aan Willem Hendrick de Bever een stukje hooiland groot ca. een halve dagmaat, gelegen te St. Michielsgestel ter plaatse genoemd in de Brouwersakker, b.p. de H. Geest van Den Bosch, Gijsbert Karsmans, de Wielbeemd daar, zoals ze hebben geerfd na dood van hun vader Rutger Corsten Spierincks. 9-r) De verkopers beloven de verkoop gestand te doen en alle lasten af te handelen. Datum 24 april =================010=================== Wij Willem Adams en Aert Jacobs van Groenendael, schepenen verklaren dat voor ons is verschenen Pauwels Bartholomeus van de Schoot en verkoopt aan Huijbert Daniels Volder een huis, tuin, boomgaard en akkerland samen groot ca. 3 lopenzaad, gelegen alhier te Gestel ter St. Michielsgestel Protocol van akten van overdracht etc pag. 7

8 plaatse op Nieuw Herlaer, b.p. de erfgenamen van Stans Stans Molenmaekers en meer anderen, Frans Hendricks van Doesburch, de pad daar, zoals hij eerder zelf heeft gekocht. De verkoper belooft de verkoop gestand te doen 9-v) en alle lasten af te handelen, behalve jaarlijks 1 gulden 10 stuivers aan het klooster van de Kruijsbroeders, nog 4 gulden 10 stuivers jaarlijks aan heer Jan van Schijndel. Actum 25 april =================011=================== Wij Willem Adams en Jan Jan Spierincks, schepenen, verklaren dat voor ons zijn verschenen Stans Anthonis Hasselmans en Hendricxken Anthonis Hasselmans die verklaren dat Ruth Hendrick Hasselmans en meester Stans Stans Molenmaekers hun eerdere voogden waren en willen hen danken voor hun voogdijschap en voor de aan hen overlegde afrekening, zoals deze Ruth Hendricks en Perijntie weduwe van van genoemde meester Stans Stans Moelenmaekers vandaag hebben overlegd en ze verklaren van hen elk de 80 gulden te hebben ontvangen die ze samen hadden te vorderen van Pouwels Bartholomeussen. Actum 29 april =================012=================== Voor genoemde schepenen verscheen Stans Anthonis Hasselmans die verklaart voor zijn afwezige broer Cornelis Anthoinis Hasselmans van Ruth Hendrick Haselmans en van Perijntie weduwe van Stans Stans Moelenmakers als gewezen voogden over zijn broer 10-r) een bedrag van 82 gulden en 13 stuivers te hebben ontvangen, welk bedrag Pouwels Bartholomeus aan de voogden van genoemde Cornelis heeft afbetaald. Hij belooft het bedrag aan Cornelis te zullen overhandigen en genoemde Ruth en Perijntie daarvoor te vrijwaren. Als genoemde Cornelis zonder wettig nageslacht komt te overlijden zal hij dat bedrag aan diens erfgenamen verantwoorden. Actum 29 april =================013=================== Op de secretarie is verschenen Hendrick Willems, vorster van St. Michielsgestel en doet afstand van zijn funktie en draagt die over aan Willem Adams als presidentschepen om dat ambt vanaf nu uit te oefenen met de inkomsten ervan. Hij verzoekt ook dat dit ontslag door de Prinses van Hohenzollern zal worden geaccepteerd en goedgekeurd. Actum 14 mei 1659, getuigen Jan Jan Spierincks als schepen. Ondertekend door Hendrick Willems, Jan Jan Spierincks en J. Elsevier secretaris. St. Michielsgestel Protocol van akten van overdracht etc pag. 8

9 =================014=================== 10-v) Wij Willem Adams en Jan Jans Spierincks, schepenen verklaren dat voor ons zijn verschenen Aert Gerrit Aerts van de Ven verwekt door deze Gerrit bij wijlen Merijken Peter Willems van Grinsven, verder Laurens Jacobs als man van Jenneken ook dochter van genoemde Gerrit Aerts en Jenneken, verklaren met elkaar een boedeldeling te hebben gemaakt van het bezit dat ze van hun ouders hebben geerfd, gelegen te Gestel en Schijndel. Genoemde Aert Gerrit Aerts kijgt een woonhuis, esthuis met tuin, boomgaard etc. samen groot ca. 2 lopenzaad en 17 roedes, gelegen in de parochie Gemonde, onder de jurisdictie van schijndel, b.p. Willem Rutten, Willem Peters van Grinsven, de mededelers, de gemeenschappelijke straat. Dit erfdeel moet het hek aldaar onderhouden en anderen daar overpad geven die er recht op hebben. Nog krijgt hij de buitenste streep land groot ca. een lopenzaad en 30 reodes, ter zelfder plaatse als hiervoor, b.p. het erf van de h. Geest van Den Bosch, het andere erfdeel. 11-r) Nog krijgt hij een stuk akkerland groot 1 lopenzaad en 28 roedes genoemd de Kijfakker gelegen te Gestel aan het Heselaer, b.p. Peter Marten Servaes, Willem Rutten, de erfgenamen van Wouter Bastiaens, de gemeenschappelijke straat. Nog krijgt hij het voorste stuk of de helft van een stuk akkerland genoemd de Engel groot ca. 1 lopenzaad en 25 roedes, gelegen ide parochie Gemonde, in de jurisdictie van Schijndel, b.p. Willem Peters van Grinsven, Peerken Harmens, het andere erfdeel. Nog krijgt hij de helft van een weiland groot ca. 18 lopenzaad, zoals is afgepaald, waarbij voor die palen van het andere lot er 2 en een halve roede wordt ingenomen, gelegen in de jurisdictie van Schijndel, b.p. jonker Boecop, de kinderen van Daendel Willems van Griensven, het andere erfdeel, de H. Geest van den Bosch. Hieruit moet haarlijks aan Jan Willems van Herentum 5 gulden worden betaald aflosbaar met 100 gulden. Genoemde Laurens Jacobs krijgt de opstal van een schuur en een varkenskooi met 3 eikenbomen die voor op de straat staan en moeten worden opgeruimd als het hem gelegen komt. Nog krijgt hij een stuk akkerland zijnde de helft ervan, genoemd de Engel, groot ca. 1 lopenzaad 25 roedes, gelegen onder Schijndel, b.p. 11-v) Willem Peters van Grinsven, Peterken Harmens, het lot dat ervan is afgedeeld, de kinderen van Daendel Willems. Nog krijgt hij een streep achterland gelegen naast de Engel, groot ca. 1 lopenzaad en 15 roedes, gelegen te Schijndel, b.p. Willem Peters van Grinsven, het erf van het andere lot, de H. Geest van Den Bosch. Nog krijgt hij twee strepen nieuw land groot ca. een lopenzaad 31 roedes, ter zelfder plaatse als hiervoor St. Michielsgestel Protocol van akten van overdracht etc pag. 9

10 gelegen, b.p. Willem Peters van Grinsven, de H. Geest van Den Bosch, het erf dat ervan is afgedeeld. Nog krijgt hij de voorste helft van een weiland gelegen onder Schijndel en nog 2 en een halve roede van het eerste lot af te meten, b.p. de kinderen van Daendel Willems, jonker Boecop, Willem Peters van Grinsven, het andere erfdeel. Nog een stuk akkerland groot ca. 2 lopenzaad en 10 roedes, gelegen in St. Michielsgestel, b.p. de gemeenschappelijke straat, Hendrick Goossens, de erfgenamen van Peter Ariens van der Heijden. Hieruit jaarlijks 6 guldens te betalen aan Jan Dircks, aflosbaar met 100 gulden. Verder moeten de delers elkaar 12-r) overpad verlenen. Ze doen over en weer afstand van aanspraken op elkaars erfdeel en beloven deze deling gestand te doen. Als er op iemands erfdeel meer lasten zouden blijken te drukkken zullen ze die samen betalen. Actum 14 mei =================015=================== Voor schepenen zijn verschenen Gerrit Aerts van de Ven en verklaart afstand te doen van zijn negentiende deel waarop hij enigernmate recht zou hebben in het bezit van zijn overleden zoon Jan, ten behoeve van zijn zoon Aert Gerrits en ten behoeve van Laurens Jacobs als man van Jenneken Gerrits. Hij belooft dit afstanddoen altijd te zullen nakomen. Actum als boven. =================016=================== 12-v) Voor schepenen zijn verschenen Aert Gerrits van de Ven en Laurens Jacobs als man van Jenneken Gerrits en verkopen aan Gerrit Aerts van de Ven, een stuk akkerland groot ca. 4 lopenzaad, gelegen te St. Michielsgestel ter plaatse genoemd op de Slebeecken, b.p. Jasper Hendricks Kloot, Willem Cornelissen en meer anderen, jonker Boecop, de erfgenamen van Adriaen Gerrits van de Loo. Der verkopers beloven alle lasten af te handelen behalve 2 gulden 10 stuivers per jaar aan Hendrick Nagelmaekers als rentmeester, aflosbaar met 50 gulden. Actum 14 mei =================017=================== 13-r) Wij Willem Adams en Jan Janssen Spierincks, schepenen verklaren dat wij vandaag op verzoek van de erfgenamen van wijlen Hendrick Peters van der Aa en diens eerste vrouw Lijsken, hun bezit hebben getaxeerd dat die in St. Michielsgestel na hun dood hebben nagelaten. Een stuk akkerland groot ca. 3 lopenzaad gelegen te St. Michielsgestel op de Midakkers, b.p. Delis Delisssen, Frans Peter Haerwasser, de heer van St. Michielsgestel Protocol van akten van overdracht etc pag. 10

11 der Merendonck, Marten Peters van de Ven. Dit is belast met 50 gulden kapitaal aan Gerrit de Gereelmaker in Den Bosch. Geschat op 300 gulden. Een stuk akkerland groot ca. 5 lopenzaad gelegen te St. Michielsgestel ter plaatse genoemd op de Horrick, b.p. de erfgenamen zelf, de gemeenschappelijke straat, de kinderen van Aert Hermans. Geschat op 500 gulden. Nog een stuk weiland groot ca. 2 schaarweiden, 13-v) gelegen te Gestel op de Horrick, b.p. de erfgenamen zelf, Jan Driessen, Thijs Jan Delissen, de gemeenschappelijke straat. Geschat op 500 gulden. Nog een weiland groot ca. 5 hond, gelegen te Gestel ter plaatse in het Bellenbroeck, b.p. Jan Rutten, Margriet Peters, Cornelis Jan Cornelissen, Jan Frans Daniels. Geschat op 200 gulden. Nog het derde part in een heiveldje van ca. 3 lopenzaad gelegen aan het Rotven, b.p. de erfgenamen van Peter Peters, Jan Corsten Spierincks, Thijs Claessen, de Locht daar. Geschat op 50 gulden. Nog een halve akker teulland gelegen voor het erf van Aeltgen weduwe van Hendrick Peters van der Aa groot ca. 3 lopenzaad, gelegen alhier op de Locht, b.p. Claes Hendrick Daniels, de kinderen van Adriaen Willems, de kinderen van Gerrit Spierincks, de gemeenschappelijke straat. Getaxeerd op 300 gulden. Nog het 1/4e part in de Sherenheide, groot ca. een morgen, 14-r) gelegen te Gestel. Getaxeerd op 100 gulden. Nog een perceel heide gelegen voor het erf van Anthonis Aerts, groot ca. 2 morgens gelegen in Sheerenheide, b.p. Claes Hendrick Daniels, Peter Broeren, Cornelis de Leeuw, de gemeenschappelijke straat. Getaxeerd op 200 gulden. Aldus opgemaakt te St. Michielsgestel op 24 mei (zie ook volgende) =================018=================== Wij Willem Adams en Rijckert Janssen van den Brants, schepenen verklaren dat we vandaag op verzoek van Lenaert Dircks en de andere erfgenamen van wijlen Hendrick Peters van der Aa en van diens eerste vrouw Lijsken, een taxatie hebben gemaakt van het bezit dat door hen werd nagelaten. St. Michielsgestel Protocol van akten van overdracht etc pag. 11

12 Een stuk akkerland groot ca. 40 roedes, gelegen te Gestel ter plaatse genoemd aan het Rothven, b.p. Gerit Jan Dielis, Claes Hendrick Daniels, Servaes van Weert, de Locht daar. Getaxeerd op 110 gulden. Aldus getaxeerd te 14-v) St. Michielsgestel. Actum 26 mei =================019=================== Wij Willem Adams en Rijckert Janssen van de Brants, schepenen verklaren dat voor ons is verschenen Willem Hendrick de Bever en verkoopt aan zijn broer Evert Hendrick de Bever een stuk weiland groot ca. 5 morgens gelegen te St. Michielsgestel ter plaatse genoemd in de Haeren, b.p. de heer kapitein Zousee, het klooster van de zusters van Orthen. De verkoper belooft de verkoop gestand te doen en alle lasten af te handelen, behalve 3 stuivers twee oort aan de domeinen van Brabant als gewinchijns. Actum als boven. =================020=================== 15-r) Wij Willem Adams en Jan Janssen Spiericks, schepenen verklaren dat voor ons is verschenen Willem Hendrick de Bever en verkoopt aan Rijckaert Jans van den Brandts, een stuk heide groot ca. 3 lopenzaad gelegen te St. Michielsgestel ter plaatse genoemd aan het Heselaer, b.p. Ervert de Bever, de verkoper zelf, het erf van de H. Geest van Den Bosch en meer anderen, het erf van de koper. De verkoper belooft de verkoop gestand te doen en alle lasten af te handelen. Actum als boven. =================021=================== Wij Willem Adams en Jan Janssen Spiericks, schepenen verklaren dat voor ons is verschenen Evert Hendrick de Bever en verkoopt aan Lenaert Willem Meulenbroeck een stuk weilland groot ca. 5 morgens gelegen te St. Michielsgestel ter plaatse genoemd in de Haeren, b.p. het erf van kapitein Zousee, het klooster van de zusters van Orthen, zoals hij gisteren van zijn broer voor schepenen hier had gekocht. 15-v) De verkoper belooft de verkoop gestand te doen en alle lasten af te handelen behalve 3 stuivers twee oort jaarlijks aan de domeinen van Brabant als gewinchijns. Er is recht van overpad over het erf van kapitein Zousee zoals van oudsher gebruikelijk is. Actum 27 mei St. Michielsgestel Protocol van akten van overdracht etc pag. 12

13 =================022=================== Voor schepenen verscheen Evert Hendrick de Bever en belooft vanwege enig recht van vernadering van het hiervoor genoemde heiveld de koper Lenaert Willem Molenbroeckdaarvoor te zullen vrijwaren en verder zal Evert op zijn kosten de chijns *afwinnen* zoals dat hoort. Actum als boven. =================023=================== 16-r) Wij Willem Adams en Jan Janssen Spiericks, schepenen verklaren dat voor ons is verschenen Evert Jan Arien Rijckaerts van de Oetelaer oud ca. 60 jaar inwoner alhier en die verklaart onder ede op verzoek van Willem Henrick de Bever dat hij deponent in het jaar 1651 ten huize van Gerit Janssen van de Loo is gekomen in deze heerlijkheid en daar heeft gezien dat Evert zoon van genoemde Willem de Bever met jonker Hendrick van Vlierden in de kamer daar geld met elkaar hebben geteld. Verder verklaart hij dat ongeveer een of twee jaar geleden deze jonker van Vlierden met jonker Johan van de Heuvel bij hem zijn gekomen en hem hadden gevraagd of hij nog wist van dat geld tellen toen waarop hij toen nee had gezegd, maar hij heeft zich daarover nu bedacht en verklaart nu dat zulks inderdaad wel was gebeurd. Actum 25 juli =================024=================== Voor schepenen is verschenen Jenneke van de Asdonck vrouw van Gerit Janssen van de Loo oud ca. 52 jaar en inwoonster van St. Michielsgestel en Hendrick Hendrik Claessen, oud ca. 33 jaar inwoner van St. Oedenrode, nadat hen de eed is afgenomen hebben ze verklaard op verzoek van Willem Hendrik de Bever dat omstreeks het jaar v) ze hebben gezien dat Evert zoon van genoemde Willem de Bever in het huis van Gerit Jans van de Loo is gekomen en daar in de kamer is gegaan bij jonker Hendrik van Vlierden zonder te weten wat hij daar precies deed. Hendrick verklaart nog dat hij daar toen bij Gerrit van de Loo een kan bier heeft zitten drinken. Actum als boven. =================025=================== Wij Aert Jacobs van Groenendael en Adriaen Janssen Vercuijlen, schepenen verklaren dat voor ons is verschenen Gerrit Hendricks van de Loo en zijn zuster Heesken en verkopen aan Frans Peter Haerwasser een stuk akkerland groot ca. anderhalf lopenzaad, gelegen te St. Michielsgestel ter plaatse genoemd op de Midakkers, b.p. Iken Compeer, het Kerckenland daar, Willem Willem Molenbroeck, Andries Janssen Santegoets, zoals zij na dood van hun ouders hadden geerfd. Er is recht van overpad over het erf van Iken Compeer. De verkopers beloven de verkoop St. Michielsgestel Protocol van akten van overdracht etc pag. 13

14 17-r) gestand te doen en alle lasten af te handelen. Actum 26 juli =================026=================== Voor schepenen verscheen Gerrit Hendricks van de Loo en zijn zuster Heesken en hebben kontant geld aangeboden om beroep te doen op het recht van vernadering, inzake een weiland gelegen in het Doijbroeck dat hun zwager Jan Baltis op 30 juli 1658 voor heren schepenen hier had verkocht aan Willem Roelofs Hagelaers. Ze zullen deze Willem zijn koopsom vergoeden samen met de rente en Willem verklaart ervoor te zijn voldaan. Actum als boven (26 juli 1659, 4 dagen voor het aflopen van de termijn) =================027=================== Voor schepenen van St. Michielsgestel verscheen Gerrit Hendricks van de Loo en zijn zuster Heesken en verkopen aan Teunis Aert Janssen een weiland groot ca. 2 morgens, gelegen te St. Michielsgestel ter plaatse genoemd in het Doijbroeck, b.p. Willem Roelofs met meer anderen, de zusters van Orthen, de kinderen van Jan Aerts Vochts, Gijsbert Cornelis van Oisterwijk, zoals zij dat vandaag door vernadering hadden verkregen. 17-v) De verkopers beloven de verkoop gestand te doen en alle lasten af te handelen behalve 9 stuivers per jaar gewinchijns aan de heer van Herlaer. De verkopers mogen het perceel terugkopen en aflossen tegen betaling van 200 gulden. Datum 26 juli =================028=================== Wij Willem Adams en Aert Jacobs van Groenendael, schepenen verklaren dat voor ons is verschenen Arien Janssen Spierincks oud ca. 74 jaar gewezen presidentschepen en Jan Hendricks van Venroij oud ca. 62 jaar gewezen schepen en huidig H. Geestmeester van de gemeente St. Michielsgestel en verklaren op verzoek van de inwoners van Den Dungen, eventueel onder ede te bevestigen, dat het gehucht van Den Dungen dicht bij de stad Den Bosch is gelegen tussen twee rivieren, namelijk de Dommel en de Aa, welke rivieren door watervloeden veroorzaakt door regen zowel in de zomer als in de winter, de landerijen daar diverse keren doen onderlopen, zodat de gebruikers niets of zeer weinig opbrengsten hebben. Het gehucht Den Dungen bestaat uit veel moerassig land 18-r) dat vaak onderloopt en onvruchtbaar is, zowel akkerland als groes- of weiland, dat dikwijls in de zomer onderloopt of door onvruchtbaarheid verdroogt en er vaak bijna geen oogst is maar als weilanden blijven liggen, ondanks dat die landerijen in een jaar tijd wel 2 of 3 keren moeten worden herzaaid. De deponenten verklaren dat het gehucht van Den Dungen aan St. Michielsgestel grenst en zij dus goede wetenschaop St. Michielsgestel Protocol van akten van overdracht etc pag. 14

Schepenbank St. Michielsgestel, inv. nummer 50, periode 9 februari 1659 tot en met 8 augustus 1661 (oud nummer 140 )

Schepenbank St. Michielsgestel, inv. nummer 50, periode 9 februari 1659 tot en met 8 augustus 1661 (oud nummer 140 ) Schepenbank St. Michielsgestel, inv. nummer 50, periode 9 februari 1659 tot en met 8 augustus 1661 (oud nummer 140 ) =================los1=================== Aktennr : los Folio : ongenummerd Soort akte

Nadere informatie

Schepenbank St. Michielsgestel, inv. nummer 56, periode maart 1675 tot en met 24 april 1677 (oud nummer 146 )

Schepenbank St. Michielsgestel, inv. nummer 56, periode maart 1675 tot en met 24 april 1677 (oud nummer 146 ) Schepenbank St. Michielsgestel, inv. nummer 56, periode maart 1675 tot en met 24 april 1677 (oud nummer 146 ) De regesten werden gemaakt aan de hand van de digitale opnames vervaardigd door Dhr. Jef van

Nadere informatie

St. Michielsgestel, transcriptie protocol akten van overdracht, etc. 1667-1669

St. Michielsgestel, transcriptie protocol akten van overdracht, etc. 1667-1669 St. Michielsgestel, transcriptie protocol akten van overdracht, etc. 1667-1669 - gemaakt door Jan Toirkens - Oorspronkelijke bron Archiefinstelling: Brabants Historisch Informatie Centrum, 's-hertogenbosch

Nadere informatie

St. Michielsgestel, transcriptie protocol akten van overdracht, etc. 1677

St. Michielsgestel, transcriptie protocol akten van overdracht, etc. 1677 St. Michielsgestel, transcriptie protocol akten van overdracht, etc. 1677 - gemaakt door Jan Toirkens - Oorspronkelijke bron Archiefinstelling: Brabants Historisch Informatie Centrum, 's-hertogenbosch

Nadere informatie

Schepenbank St. Michielsgestel, inv. nummer 49, periode 11 december 1656 tot en met 28 januari 1659 (oud nummer 139 )

Schepenbank St. Michielsgestel, inv. nummer 49, periode 11 december 1656 tot en met 28 januari 1659 (oud nummer 139 ) Schepenbank St. Michielsgestel, inv. nummer 49, periode 11 december 1656 tot en met 28 januari 1659 (oud nummer 139 ) =================001=================== Aktennr : 001 Folio : 4-r Soort akte : boedeldeling

Nadere informatie

St. Michielsgestel, transcriptie protocol akten van overdracht, etc. 1652-1656

St. Michielsgestel, transcriptie protocol akten van overdracht, etc. 1652-1656 St. Michielsgestel, transcriptie protocol akten van overdracht, etc. 1652-1656 - gemaakt door Jan Toirkens - Oorspronkelijke bron Archiefinstelling: Brabants Historisch Informatie Centrum, 's-hertogenbosch

Nadere informatie

Schepenbank St. Michielsgestel, inv. nummer 062, periode 18 oktober 1714 tot en met 10 januari 1728.

Schepenbank St. Michielsgestel, inv. nummer 062, periode 18 oktober 1714 tot en met 10 januari 1728. Schepenbank St. Michielsgestel, inv. nummer 062, periode 18 oktober 1714 tot en met 10 januari 1728. De regesten werden gemaakt aan de hand van de digitale opnames vervaardigd door het B.H.I.C. Den Bosch,

Nadere informatie

St. Michielsgestel, transcriptie protocol akten van overdracht, etc. 1617-1618

St. Michielsgestel, transcriptie protocol akten van overdracht, etc. 1617-1618 St. Michielsgestel, transcriptie protocol akten van overdracht, etc. 1617-1618 - gemaakt door Jan Toirkens - Oorspronkelijke bron Archiefinstelling: Brabants Historisch Informatie Centrum, 's-hertogenbosch

Nadere informatie

St. Michielsgestel, transcriptie protocol akten van overdracht, etc. 1678-1685

St. Michielsgestel, transcriptie protocol akten van overdracht, etc. 1678-1685 St. Michielsgestel, transcriptie protocol akten van overdracht, etc. 1678-1685 - gemaakt door Jan Toirkens - Oorspronkelijke bron Archiefinstelling: Brabants Historisch Informatie Centrum, 's-hertogenbosch

Nadere informatie

R.A. Boxtel, inv. nr. 95 periode 3 juni 1641 tot en met 23 december 1645. Aktes van transporten, delingen en beloften. (vrijwillige rechtspraak).

R.A. Boxtel, inv. nr. 95 periode 3 juni 1641 tot en met 23 december 1645. Aktes van transporten, delingen en beloften. (vrijwillige rechtspraak). R.A. Boxtel, inv. nr. 95 periode 3 juni 1641 tot en met 23 december 1645 Aktes van transporten, delingen en beloften. (vrijwillige rechtspraak). De regesten werden gemaakt aan de hand van de digitale opnames

Nadere informatie

Boxtel, regesten vrijwillige rechtspraak 1616-1617

Boxtel, regesten vrijwillige rechtspraak 1616-1617 Boxtel, regesten vrijwillige rechtspraak 1616-1617 - gemaakt door Jan Toirkens - Oorspronkelijke bron Archiefinstelling: Brabants Historisch Informatie Centrum, s-hertogenbosch (BHIC) Archief: Rechtelijk

Nadere informatie

Schepenbank St. Michielsgestel, inv. nummer 058, periode 17 januari 1678 tot 22 januari 1685 (oud nummer 148)

Schepenbank St. Michielsgestel, inv. nummer 058, periode 17 januari 1678 tot 22 januari 1685 (oud nummer 148) Schepenbank St. Michielsgestel, inv. nummer 058, periode 17 januari 1678 tot 22 januari 1685 (oud nummer 148) De regesten werden gemaakt aan de hand van de digitale opnames vervaardigd door Dhr. Jef van

Nadere informatie

Boxtel, regesten vrijwillige rechtspraak 1620-1621

Boxtel, regesten vrijwillige rechtspraak 1620-1621 Boxtel, regesten vrijwillige rechtspraak 1620-1621 - gemaakt door Jan Toirkens - Oorspronkelijke bron Archiefinstelling: Brabants Historisch Informatie Centrum, s-hertogenbosch (BHIC) Archief: Rechtelijk

Nadere informatie

St. Michielsgestel, index notarieel protocol J. v.d. Heuvel: testamenten etc. 1670-1685

St. Michielsgestel, index notarieel protocol J. v.d. Heuvel: testamenten etc. 1670-1685 St. Michielsgestel, index notarieel protocol J. v.d. Heuvel: testamenten etc. 1670-1685 - gemaakt door Jan Toirkens - Oorspronkelijke bron Archiefinstelling: Brabants Historisch Informatie Centrum, 's-hertogenbosch

Nadere informatie

Schepenbank St. Michielsgestel, inv. nummer 57, periode 29 mei 1677 tot en met 4 december 1677 (oud nummer 14)

Schepenbank St. Michielsgestel, inv. nummer 57, periode 29 mei 1677 tot en met 4 december 1677 (oud nummer 14) Schepenbank St. Michielsgestel, inv. nummer 57, periode 29 mei 1677 tot en met 4 december 1677 (oud nummer 14) De regesten werden gemaakt aan de hand van de digitale opnames vervaardigd door Dhr. Jef van

Nadere informatie

Boxtel, index vrijwillige rechtspraak 1581-1588

Boxtel, index vrijwillige rechtspraak 1581-1588 Boxtel, index vrijwillige rechtspraak 1581-1588 - gemaakt door Jan Toirkens - Oorspronkelijke bron Archiefinstelling: Brabants Historisch Informatie Centrum, s-hertogenbosch (BHIC) Archief: Rechtelijk

Nadere informatie

Boxtel, regesten vrijwillige rechtspraak 1503-1505

Boxtel, regesten vrijwillige rechtspraak 1503-1505 Boxtel, regesten vrijwillige rechtspraak 1503-1505 - gemaakt door Jan Toirkens - Oorspronkelijke bron Archiefinstelling: Brabants Historisch Informatie Centrum, s-hertogenbosch (BHIC) Archief: Rechtelijk

Nadere informatie

Schepenbank St. Michielsgestel, inv. nummer 51, periode 6 september 1661 tot en met 8 september 1663 (oud nummer 141 )

Schepenbank St. Michielsgestel, inv. nummer 51, periode 6 september 1661 tot en met 8 september 1663 (oud nummer 141 ) Schepenbank St. Michielsgestel, inv. nummer 51, periode 6 september 1661 tot en met 8 september 1663 (oud nummer 141 ) =================los1=================== Aktennr : los Folio : ongenummerd Soort akte

Nadere informatie

Boxtel, index vrijwillige rechtspraak 1612-1613

Boxtel, index vrijwillige rechtspraak 1612-1613 Boxtel, index vrijwillige rechtspraak 1612-1613 - gemaakt door Jan Toirkens - Oorspronkelijke bron Archiefinstelling: Brabants Historisch Informatie Centrum, s-hertogenbosch (BHIC) Archief: Rechtelijk

Nadere informatie

Schepenbank St. Michielsgestel, inv. nummer 55, periode 1 mei 1673 tot en met 26 maart 1675 (oud nummer 145 )

Schepenbank St. Michielsgestel, inv. nummer 55, periode 1 mei 1673 tot en met 26 maart 1675 (oud nummer 145 ) Schepenbank St. Michielsgestel, inv. nummer 55, periode 1 mei 1673 tot en met 26 maart 1675 (oud nummer 145 ) De regesten werden gemaakt aan de hand van de digitale opnames vervaardigd door Dhr. Jef van

Nadere informatie

Op zoek in oude protocollen Handtekeningen, tekens en kruisjes Luud de Brouwer

Op zoek in oude protocollen Handtekeningen, tekens en kruisjes Luud de Brouwer Op zoek in oude protocollen Handtekeningen, tekens en kruisjes Luud de Brouwer In het boek "Over de school" is stilgestaan bij het onderwijs in Udenhout. Uit bronnen weten we dat er in 1464 al een schoolmeester

Nadere informatie

7d Lijst van beroepen in 1709 beroep in landbouw

7d Lijst van beroepen in 1709 beroep in landbouw Gehucht Voornaam Tussen- Achternaam beroep hypothese Eigenaar of 'het gebruik guldens stuiv ers penningen naam/v oegsel beroep goed v an ' Straet Peter van Millis bijeman ja 0 5 12 Pantelaer Aerdt Hendricx

Nadere informatie

Dit lot is belast met jaarlijks 21 lopen rogge in een meerdere pacht aan de heer van Deurse

Dit lot is belast met jaarlijks 21 lopen rogge in een meerdere pacht aan de heer van Deurse Schepenbank Oisterwijk inventarisnummer 378 ("Protocol van transporten, erven, erfcijnsen, obligaties en erfdelingen (waarin sedert de 16 de eeuw mede enige testamenten en sedert de 17 de eeuw "allerhande

Nadere informatie

Stamboomverschil Rens van der Heijden en Rini van der Heijden. Vraag: Welke Lambertus is met Helena Aert der Kinderen getrouwd?.

Stamboomverschil Rens van der Heijden en Rini van der Heijden. Vraag: Welke Lambertus is met Helena Aert der Kinderen getrouwd?. Stamboomverschil Rens van der Heijden en Rini van der Heijden Vraag: Welke Lambertus is met Helena Aert der Kinderen getrouwd?. Inleiding De stambomen zijn onafhankelijk van elkaar gemaakt. Het vergelijken

Nadere informatie

inventarisnummer 475 (protocol van testamenten, codicillen, maechscheidingen, uijtcoopen etc.) 1686

inventarisnummer 475 (protocol van testamenten, codicillen, maechscheidingen, uijtcoopen etc.) 1686 Schepenbank Oisterwijk inventarisnummer 475 (protocol van testamenten, codicillen, maechscheidingen, uijtcoopen etc.) 1686 1 februari 1686 475/14-20v Arien Peter Peter Vermeer, verwekt uit wijlen Cornelia

Nadere informatie

Arkel, transcriptie ref. dopen 1662-1669

Arkel, transcriptie ref. dopen 1662-1669 Arkel, transcriptie ref. dopen 1662-1669 - gemaakt door M. van der Tas - Oorspronkelijke bron Archiefinstelling: Nationaal Archief, Den Haag Archief: DTB Arkel Inventarisnummer: 2 Omschrijving: Nederduits

Nadere informatie

R.A. St. Michielsgestel inventarisnummer 42, periode jan t/m dec. 1542

R.A. St. Michielsgestel inventarisnummer 42, periode jan t/m dec. 1542 R.A. St. Michielsgestel inventarisnummer 42, periode jan. 1538 t/m dec. 1542 De regesten werden gemaakt aan de hand van de digitale filmopnames vervaardigd door Hr. Hein Vera, eveneens beschikbaar via

Nadere informatie

Schepenbank St. Michielsgestel, inv. nummer 047, periode juli 1637 tot januari 1641 (oud nummer 138)

Schepenbank St. Michielsgestel, inv. nummer 047, periode juli 1637 tot januari 1641 (oud nummer 138) Schepenbank St. Michielsgestel, inv. nummer 047, periode juli 1637 tot januari 1641 (oud nummer 138) =================los1=================== Aktennr : los1 Folio : ongenummerd Soort akte : dienstaantekening

Nadere informatie

St. Michielsgestel, transcriptie protocol akten van overdracht, etc

St. Michielsgestel, transcriptie protocol akten van overdracht, etc St. Michielsgestel, transcriptie protocol akten van overdracht, etc. 1637-1641 - gemaakt door Jan Toirkens - Oorspronkelijke bron Archiefinstelling: Brabants Historisch Informatie Centrum, 's-hertogenbosch

Nadere informatie

bewerkt door: John Boeren

bewerkt door: John Boeren bewerkt door: John Boeren Folio 1 Na het overlijden van secretaris Gijsbert Verwiel worden alle papieren verzegeld en geïnventariseerd en worden de curatoren van de heer van Loon op Zand hiervan op de

Nadere informatie

Boxtel, regesten vrijwillige rechtspraak

Boxtel, regesten vrijwillige rechtspraak Boxtel, regesten vrijwillige rechtspraak 1618-1619 - gemaakt door Jan Toirkens - Oorspronkelijke bron Archiefinstelling: Brabants Historisch Informatie Centrum, s-hertogenbosch (BHIC) Archief: Rechtelijk

Nadere informatie

Oost- en Middelbeers, regesten van het protocol van allerhande akten (1595) 1604

Oost- en Middelbeers, regesten van het protocol van allerhande akten (1595) 1604 Oost- en Middelbeers, regesten van het protocol van allerhande akten (1595) 1604 - gemaakt door Jan Toirkens - Oorspronkelijke bron Archiefinstelling: Regionaal Historisch Centrum, Eindhoven (RHCE) Archief:

Nadere informatie

NT00067_42. Nadere Toegang op inv.nr 42. uit het archief van het. Stadsgerecht Wijk bij Duurstede, 1546-1811, (67) H.J. Postema

NT00067_42. Nadere Toegang op inv.nr 42. uit het archief van het. Stadsgerecht Wijk bij Duurstede, 1546-1811, (67) H.J. Postema NT00067_42 Nadere Toegang op inv.nr 42 uit het archief van het Stadsgerecht Wijk bij Duurstede, 1546-1811, (67) H.J. Postema Januari 2015 Inleiding In dit document zijn regesten opgenomen van de oudste

Nadere informatie

KEMPKENS 1. Gegevens per perceel. Laatste verandering: 1-2-2013. Rekonstruktie van Veghel Martien van Asseldonk

KEMPKENS 1. Gegevens per perceel. Laatste verandering: 1-2-2013. Rekonstruktie van Veghel Martien van Asseldonk KEMPKENS 1 Gegevens per perceel Laatste verandering: 1-2-2013 Rekonstruktie van Veghel Martien van Asseldonk Perceel nr. 1 Beschrijving: Nieuw erf van 28-7-1801, groot 2 lopens, gelegen aan de Kempkes,

Nadere informatie

Boxtel, regesten vrijwillige rechtspraak

Boxtel, regesten vrijwillige rechtspraak Boxtel, regesten vrijwillige rechtspraak 1630-1631 - gemaakt door Jan Toirkens - Oorspronkelijke bron Archiefinstelling: Brabants Historisch Informatie Centrum, 's-hertogenbosch (BHIC) Archief: Rechterlijk

Nadere informatie

Helmond binnen de stadswallen

Helmond binnen de stadswallen Helmond binnen de stadswallen Een project van Heemkundekring Helmond-Peelland 18-10-1533 R230/1125 Catherijn d.v. Wijlen Jan Spaen a.z. wed. + kinderen Jaspar van Stakenborch Henrick Jan Nollens Huis en

Nadere informatie

KINNEKENS KAMP. Gegevens per perceel. Laatste verandering: 15-1-2013. Rekonstruktie van Veghel Martien van Asseldonk

KINNEKENS KAMP. Gegevens per perceel. Laatste verandering: 15-1-2013. Rekonstruktie van Veghel Martien van Asseldonk KINNEKENS KAMP Gegevens per perceel Laatste verandering: 15-1-2013 Rekonstruktie van Veghel Martien van Asseldonk Perceel nr. 1 Nieuw erf van 23-4-1793, groot 5 lopens - oost: de scheidingsloot tussen

Nadere informatie

Aartswoud, index verponding 1733

Aartswoud, index verponding 1733 Aartswoud, index verponding 1733 - gemaakt door Ineke Smit - Oorspronkelijke bron Archiefinstelling: Noord-Hollands Archief, Haarlem Archief: Kopieëncollectie A, Toegangsnummer 151.1 Inventarisnummer:

Nadere informatie

Folio 1 Jan Janssen Rommen, olieslager, transporteert zijn deel in goederen aan Melis Melissen, wonende te Sprang. 9-6-1608

Folio 1 Jan Janssen Rommen, olieslager, transporteert zijn deel in goederen aan Melis Melissen, wonende te Sprang. 9-6-1608 bewerkt door: John Boeren Folio 1 Jan Janssen Rommen, olieslager, transporteert zijn deel in goederen aan Melis Melissen, wonende te Sprang. 9-6-1608 Folio 1 Jan en zijn broer Gerit, met Gheraert van Broechoven

Nadere informatie

Minuten van allerlei akten, Schepenzegel

Minuten van allerlei akten, Schepenzegel Minuten van allerlei akten, gepasseerd voor Schepenen in Boxtel, 17 e eeuw (Oud Rechterlijk Archief van Boxtel, inventarisnummer R50 en R51, aanwezig in BHIC in Den Bosch). De (Boxtelse) Schepenbank had

Nadere informatie

Schepenbank Oisterwijk

Schepenbank Oisterwijk Schepenbank Oisterwijk inventarisnummer 374 ("Protocol van transporten, erven, erfcijnsen, obligaties en erfdelingen (waarin sedert de 16 de eeuw mede enige testamenten en sedert de 17 de eeuw "allerhande

Nadere informatie

Boxtel, regesten vrijwillige rechtspraak

Boxtel, regesten vrijwillige rechtspraak Boxtel, regesten vrijwillige rechtspraak 1628-1628 - gemaakt door Jan Toirkens - Oorspronkelijke bron Archiefinstelling: Brabants Historisch Informatie Centrum, s-hertogenbosch (BHIC) Archief: Rechtelijk

Nadere informatie

St. Michielsgestel, index notarieel protocol J. v.d. Heuvel: testamenten etc. 1632-1670

St. Michielsgestel, index notarieel protocol J. v.d. Heuvel: testamenten etc. 1632-1670 St. Michielsgestel, index notarieel protocol J. v.d. Heuvel: testamenten etc. 1632-1670 - gemaakt door Jan Toirkens - Oorspronkelijke bron Archiefinstelling: Brabants Historisch Informatie Centrum, 's-hertogenbosch

Nadere informatie

Schepenbank St. Michielsgestel, inv. nummer 045, periode 18 december 1589 tot 9 december (oud nummer 149)

Schepenbank St. Michielsgestel, inv. nummer 045, periode 18 december 1589 tot 9 december (oud nummer 149) Schepenbank St. Michielsgestel, inv. nummer 045, periode 18 december 1589 tot 9 december 1597. (oud nummer 149) De regesten werden gemaakt aan de hand van de digitale opnames vervaardigd door Dhr. Hein

Nadere informatie

St. Michielsgestel, transcriptie protocol Aldehande Actens 1567-1571

St. Michielsgestel, transcriptie protocol Aldehande Actens 1567-1571 St. Michielsgestel, transcriptie protocol Aldehande Actens 1567-1571 - gemaakt door Jan Toirkens - Oorspronkelijke bron Archiefinstelling: Brabants Historisch Informatie Centrum, 's-hertogenbosch (BHIC)

Nadere informatie

De oudste generaties Stoel in Dordrecht

De oudste generaties Stoel in Dordrecht De oudste generaties Stoel in Dordrecht In het Regionaal Archief Dordrecht bevindt zich onder Toegang 116 (Collectie van familiepapieren en genealogische aantekeningen), Inventarisnummer 763 een dossier

Nadere informatie

Henrick verkoopt de hiervoor genoemde percelen in de volgende akte aan Jan Joosten van Sprangh en Jenneken zijn moeder

Henrick verkoopt de hiervoor genoemde percelen in de volgende akte aan Jan Joosten van Sprangh en Jenneken zijn moeder Schepenbank Oisterwijk inventarisnummer 349 ("Protocol van transporten, erven, erfcijnsen, obligaties en erfdelingen (waarin sedert de 16 de eeuw mede enige testamenten en sedert de 17 de eeuw "allerhande

Nadere informatie

Inventaris van het archief van. familie De Vor te Vianen,

Inventaris van het archief van. familie De Vor te Vianen, T00443 Inventaris van het archief van familie De Vor te Vianen, 1785-1914 D. Ruiter Oktober 2013 Inleiding De in deze inventaris genoemde leden van de familie De Vor waren grondeigenaren en landbouwers.

Nadere informatie

Oudarchieven voor 1811 Groot Ammers

Oudarchieven voor 1811 Groot Ammers Oudarchieven voor 1811 Groot Ammers Vroeger werd Groot Ammers veelal aangeduid met de kernen waaruit dit was opgebouwd, namelijk Ammers Graveland, Ammers Achterland en Peulwijk Bevat samenvattingen uit

Nadere informatie

Folio 1 Lijsken dochter Jan Anthonissen de Leeuw, wed.v. Jan Geeritssen, transporteert goederen aan Quirijn Goijaertssen Wolffs.

Folio 1 Lijsken dochter Jan Anthonissen de Leeuw, wed.v. Jan Geeritssen, transporteert goederen aan Quirijn Goijaertssen Wolffs. bewerkt door: John Boeren Folio 1 Lijsken dochter Jan Anthonissen de Leeuw, wed.v. Jan Geeritssen, transporteert goederen aan Quirijn Goijaertssen Wolffs. 16-1-1627 Folio 1 Quirijn Goijaerts bekent schuldig

Nadere informatie

14 januari /1-1v

14 januari /1-1v Schepenbank Oisterwijk inventarisnummer 343 ("Protocol van transporten, erven, erfcijnsen, obligaties en erfdelingen (waarin sedert de 16 de eeuw mede enige testamenten en sedert de 17 de eeuw "allerhande

Nadere informatie

DE BUS. Gegevens per perceel. Laatste verandering: 24-1-2013. Rekonstruktie van Veghel Martien van Asseldonk

DE BUS. Gegevens per perceel. Laatste verandering: 24-1-2013. Rekonstruktie van Veghel Martien van Asseldonk DE BUS Gegevens per perceel Laatste verandering: 24-1-2013 Rekonstruktie van Veghel Martien van Asseldonk Perceel nr. 1 Beschrijving: Bron en datum: Perceel nr. 1 + 2: Een perceel teullant met houtbusselen

Nadere informatie

inventarisnummer 473 (protocol van transporten etc. voor schepenen van sbosch verleden) 1789-1810

inventarisnummer 473 (protocol van transporten etc. voor schepenen van sbosch verleden) 1789-1810 Schepenbank Oisterwijk inventarisnummer 473 (protocol van transporten etc. voor schepenen van sbosch verleden) 1789-1810 31 maart 1790 473/9-10v Anna Mie Vugts weduwe van Johannes van de Ven, verkoopt

Nadere informatie

Schepenbank Oisterwijk

Schepenbank Oisterwijk Schepenbank Oisterwijk inventarisnummer 373 ("Protocol van transporten, erven, erfcijnsen, obligaties en erfdelingen (waarin sedert de 16 de eeuw mede enige testamenten en sedert de 17 de eeuw "allerhande

Nadere informatie

inventarisnummer 466 (protocol van transporten etc. voor schepenen van sbosch verleden)

inventarisnummer 466 (protocol van transporten etc. voor schepenen van sbosch verleden) Schepenbank Oisterwijk inventarisnummer 466 (protocol van transporten etc. voor schepenen van sbosch verleden) 1716-1717 20 oktober 1695 466/8v-9 Michiel Aert Teulinx, Verkoopt aan Marten Joosten t.b.v.

Nadere informatie

NT00064_2004. Nadere Toegang op inv. nr 2004. uit het archief van de. Dorpsgerechten, 1515-1813 (64)

NT00064_2004. Nadere Toegang op inv. nr 2004. uit het archief van de. Dorpsgerechten, 1515-1813 (64) NT00064_2004 Nadere Toegang op inv. nr 2004 uit het archief van de Dorpsgerechten, 1515-1813 (64) H.J. Postema Januari 2015 Inleiding In dit document zijn regesten opgenomen van de dorpsgerechten van Tull

Nadere informatie

Giethoorn (Noordzijde), index doopsgez. geboorten

Giethoorn (Noordzijde), index doopsgez. geboorten Giethoorn (Noordzijde), index doopsgez. geboorten 1755-1811 - gemaakt door Herman de Bruin (nadien controle en aanvullingen door Egbert Lantinga) - Oorspronkelijke bron Archiefinstelling: Historisch Centrum

Nadere informatie

NT00103_38. Nadere Toegang op inv. nr 38. uit het archief van het. Gerechtsbestuur Houten en t Goy, (103)

NT00103_38. Nadere Toegang op inv. nr 38. uit het archief van het. Gerechtsbestuur Houten en t Goy, (103) NT00103_38 Nadere Toegang op inv. nr 38 uit het archief van het Gerechtsbestuur Houten en t Goy, 1666-1810 (103) H.J. Postema September 2015 Inleiding Dit document bevat een complete transcriptie van inventarisnummer

Nadere informatie

HORSTJENS. Gegevens per perceel. Laatste verandering: 24-1-2013. Rekonstruktie van Veghel Martien van Asseldonk

HORSTJENS. Gegevens per perceel. Laatste verandering: 24-1-2013. Rekonstruktie van Veghel Martien van Asseldonk HORSTJENS Gegevens per perceel Laatste verandering: 24-1-2013 Rekonstruktie van Veghel Martien van Asseldonk Perceel nr. 1 Beschrijving: Van 2 lopens en 32 roeden land getrokken uit de post van Adriaen

Nadere informatie

Oudarchieven voor 1811 Nieuwerkerk a/d IJssel

Oudarchieven voor 1811 Nieuwerkerk a/d IJssel Oudarchieven voor 1811 Nieuwerkerk a/d IJssel Bevat samenvattingen uit akten in Rechterlijke, notariele en weeskamer archieven. De transcripties staan in afzonderlijke documenten. Recht. Arch. N ad IJ

Nadere informatie

De nakomelingen van Arnoldus Jacobus Legius (De Lege)

De nakomelingen van Arnoldus Jacobus Legius (De Lege) een genealogieonline publicatie De nakomelingen van Arnoldus Jacobus Legius (De Lege) door 11 november 2016 De nakomelingen van Arnoldus Jacobus Legius (De Lege) Generatie 1 1. Arnoldus Jacobus Legius

Nadere informatie

Staten en lijsten van alle personen, opgemaakt met het oog op de betaling van het Hoofdgeld, ca. 1687 (Gemeentearchief Boxtel, inventarisnummer F 164)

Staten en lijsten van alle personen, opgemaakt met het oog op de betaling van het Hoofdgeld, ca. 1687 (Gemeentearchief Boxtel, inventarisnummer F 164) Staten en lijsten van alle personen, opgemaakt met het oog op de betaling van het Hoofdgeld, ca. (Gemeentearchief Boxtel, inventarisnummer F ) Het Hoofdgeld is een belasting waarbij men per persoon wordt

Nadere informatie

TELLING VAN 1702 NEERLINTER

TELLING VAN 1702 NEERLINTER TELLING VAN 1702 NEERLINTER Gezin ARMGAERTS Adriaen, met zijn BAECKEN Willem, met zijn dochter, 1 knecht BECKERS Aert, met zijn, 1 zoon 10 jaar, 1 meijssen 2 3 1 1 1 1 3 4 0,5 2 1 1 1 4 6 0,5 2 1 1,5 1

Nadere informatie

Notariële Akten na Overlijden Klaas Breedijk (172 )

Notariële Akten na Overlijden Klaas Breedijk (172 ) Notariële Akten na Overlijden Klaas Breedijk (172 ) (Tussen haakjes de RIN nummers in de stamboom www.breedijk.net. ) Klaas Breedijk: ik heb opgezocht wat ik op internet allemaal gevonden heb over zijn

Nadere informatie

1393 Half Luttel Meijel als bruidschat

1393 Half Luttel Meijel als bruidschat 1393 Half Luttel Meijel als bruidschat Op 5 juni 1393 kreeg Cleijn Meijel of Luttel Meijel bijzondere aandacht in de kapel van Vlierden. 1 Deze kapel was toen blijkbaar al heel lang een druk bezochte bedevaartplaats,

Nadere informatie

De gerechtigden tot het Bacx-koorke in de Sint Jan tot de reductie van Den Bosch. drs. L. F. W. Adriaenssen

De gerechtigden tot het Bacx-koorke in de Sint Jan tot de reductie van Den Bosch. drs. L. F. W. Adriaenssen De gerechtigden tot het Bacx-koorke in de Sint Jan tot de reductie van Den Bosch drs. L. F. W. Adriaenssen Van Stamboom vicaris-generaal, kanselier en zeg e l bewaard e r van de bisschop van Luik en had

Nadere informatie

Op 7 april 1676 staat in de marge dat deze rente nu alleen toekomt aan de weduwe van Jan Marten Willems na deling van de nalatenschap

Op 7 april 1676 staat in de marge dat deze rente nu alleen toekomt aan de weduwe van Jan Marten Willems na deling van de nalatenschap Schepenbank Oisterwijk inventarisnummer 361 ("Protocol van transporten, erven, erfcijnsen, obligaties en erfdelingen (waarin sedert de 16 de eeuw mede enige testamenten en sedert de 17 de eeuw "allerhande

Nadere informatie

St. Michielsgestel, dorpsbestuur, inv. nummer 60, najaar 1655-begin 1656 verpondingsboek.

St. Michielsgestel, dorpsbestuur, inv. nummer 60, najaar 1655-begin 1656 verpondingsboek. St. Michielsgestel, dorpsbestuur, inv. nummer 60, najaar 1655-begin 1656 verpondingsboek. De samenvattingen werden gemaakt aan de hand van de digitale opnames vervaardigd door Dhr. Jef van Veldhoven, die

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de

Inventaris van het archief van de T00443 Inventaris van het archief van de familie De Vor te Vianen, 1785-1966 (2008) D. Ruiter Oktober 2013; November 2015 Inleiding De in deze inventaris genoemde leden van de familie De Vor waren grondeigenaren

Nadere informatie

Nummer Toegang: 857 Plaatsingslijst van stukken afkomstig van de eigenaren van de Hofwoning te 't Woudt,

Nummer Toegang: 857 Plaatsingslijst van stukken afkomstig van de eigenaren van de Hofwoning te 't Woudt, Nummer Toegang: 857 Plaatsingslijst van stukken afkomstig van de eigenaren van de Hofwoning te 't Woudt, 1672-1977 Archief Delft 857 Hofwoning te 't Woudt 3 I N H O U D S O P G A V E Inhoudsopgave BESCHRIJVING

Nadere informatie

Nummer Toegang: 0026 Inventaris van Oud-rechterlijk archief van Hagoort,

Nummer Toegang: 0026 Inventaris van Oud-rechterlijk archief van Hagoort, Nummer Toegang: 0026 Inventaris van Oud-rechterlijk archief van Hagoort, 1717-1810 Streekarchief Land van Heusden en Altena, Heusden Streekarchief Land van Heusden en Altena, Heusden (c) 2011 This finding

Nadere informatie

met handtekeningen van 6 comparanten en een teken van Cornelis Peter Vermeer

met handtekeningen van 6 comparanten en een teken van Cornelis Peter Vermeer Schepenbank Oisterwijk inventarisnummer 358 ("Protocol van transporten, erven, erfcijnsen, obligaties en erfdelingen (waarin sedert de 16 de eeuw mede enige testamenten en sedert de 17 de eeuw "allerhande

Nadere informatie

Oost- en Middelbeers, regesten van het protocol van allerhande akten (1501)

Oost- en Middelbeers, regesten van het protocol van allerhande akten (1501) Oost- en Middelbeers, regesten van het protocol van allerhande akten 1488-1500 (1501) - gemaakt door Jan Toirkens - Oorspronkelijke bron Archiefinstelling: Regionaal Historisch Centrum, Eindhoven (RHCE)

Nadere informatie

Volgen de arme en onvermogende persoonen

Volgen de arme en onvermogende persoonen Minute leijste van 't hooftgelt van 't gemael over de heerlijckheijt Venloon op 't Vaertsquartier beginnende met den 1en october 1721. Bron: Archief van het dorpsbestuur van Loon op Zand, inv.nr. 119 Efterlingh

Nadere informatie

Berkhout (met De Leek), index verponding 1733

Berkhout (met De Leek), index verponding 1733 Berkhout (met De Leek), index verponding 1733 - gemaakt door Ineke Smit - Oorspronkelijke bron Archiefinstelling: Noord-Hollands Archief, Haarlem Archief: Kopieëncollectie A, Toegangsnummer 151.1 Inventarisnummer:

Nadere informatie

KESELAER. Gegevens per perceel. Laatste verandering: 29-1-2013. Rekonstruktie van Veghel Martien van Asseldonk

KESELAER. Gegevens per perceel. Laatste verandering: 29-1-2013. Rekonstruktie van Veghel Martien van Asseldonk KESELAER Gegevens per perceel Laatste verandering: 29-1-2013 Rekonstruktie van Veghel Martien van Asseldonk Perceel nr. 1 Beschrijving: Bron en datum: Deel a: Enen huyze, hostat ende hoff met toebehoren,

Nadere informatie

inventarisnummer 479 (protocol van testamenten, codicillen, maechscheidingen, uijtcoopen etc.)

inventarisnummer 479 (protocol van testamenten, codicillen, maechscheidingen, uijtcoopen etc.) Schepenbank Oisterwijk inventarisnummer 479 (protocol van testamenten, codicillen, maechscheidingen, uijtcoopen etc.) 1697 1699 10 januari 1697 479/1-2 Adriaan, Steven, Aert en Hendrick, broers, zonen

Nadere informatie

Nummer Toegang: 806 Plaatsingslijst van de collectie van vredenburch,

Nummer Toegang: 806 Plaatsingslijst van de collectie van vredenburch, Nummer Toegang: 806 Plaatsingslijst van de collectie van vredenburch, 1480-1883 Archief Delft 806 Collectie Van Vredenburch 3 I N H O U D S O P G A V E Inhoudsopgave BESCHRIJVING VAN HET ARCHIEF...5 BESCHRIJVING

Nadere informatie

Schepenbank Oisterwijk

Schepenbank Oisterwijk Schepenbank Oisterwijk inventarisnummer 402 ("Protocolle" van transporten van onroerende goederen, van belastingen, hypotheken, schepenkennissen, schepenbeloften, schepenschuldbrieven mitsgaders taxaties

Nadere informatie

6. Fragmenten. 6.1 Cornelis: Nieuwkoops fragment (ca. 1550) I. Cornelis, tr. waarsch. Emmetgen? / Geertgen?...

6. Fragmenten. 6.1 Cornelis: Nieuwkoops fragment (ca. 1550) I. Cornelis, tr. waarsch. Emmetgen? / Geertgen?... 6. Fragmenten 6.1 Cornelis: Nieuwkoops fragment (ca. 1550) I. Cornelis, tr. waarsch. Emmetgen? / Geertgen?... 1. Jan Cornelisz, volgt IIa. 2. Elbert Cornelisz, volgt IIb. 3. Geertgen Cornelisz, overl.

Nadere informatie

Nummer Toegang: 446 Inventaris van het archief van het leprooshuis

Nummer Toegang: 446 Inventaris van het archief van het leprooshuis Nummer Toegang: 446 Inventaris van het archief van het leprooshuis 1356-1613 Archief Delft 446 Leprooshuis 3 I N H O U D S O P G A V E Inhoudsopgave BESCHRIJVING VAN HET ARCHIEF...5 BESCHRIJVING VAN DE

Nadere informatie

NT00064_152. Nadere Toegang op inv. nr 152. uit het archief van de. Dorpsgerechten, 1515-1813 (64) H.J. Postema

NT00064_152. Nadere Toegang op inv. nr 152. uit het archief van de. Dorpsgerechten, 1515-1813 (64) H.J. Postema NT00064_152 Nadere Toegang op inv. nr 152 uit het archief van de Dorpsgerechten, 1515-1813 (64) H.J. Postema Juni 2013 Inleiding In dit document zijn regesten van het volgende inventarisnummer betreffende

Nadere informatie

de coöperatie Coöperatieve Rabobank [plaats] Friesland Oost U.A., gevestigd te [plaats], hierna te noemen Aangeslotene.

de coöperatie Coöperatieve Rabobank [plaats] Friesland Oost U.A., gevestigd te [plaats], hierna te noemen Aangeslotene. Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2014-400 d.d. 5 november 2014 (mr. H.J. Schepen, voorzitter, mr. A.P. Luitingh en mr. drs. S.F. van Merwijk leden en mr. E.C. Aarts, secretaris)

Nadere informatie

24 januari /I-3-3v

24 januari /I-3-3v Schepenbank Oisterwijk inventarisnummer 364 ("Protocol van transporten, erven, erfcijnsen, obligaties en erfdelingen (waarin sedert de 16 de eeuw mede enige testamenten en sedert de 17 de eeuw "allerhande

Nadere informatie

Nummer Toegang: 779 Inventaris van het familiearchief de heij, timmerlieden en molenmakers te rijswijk en voorburg,

Nummer Toegang: 779 Inventaris van het familiearchief de heij, timmerlieden en molenmakers te rijswijk en voorburg, Nummer Toegang: 779 Inventaris van het familiearchief de heij, timmerlieden en molenmakers te rijswijk en voorburg, 1790-1922 Archief Delft 779 Familie De Heij 3 I N H O U D S O P G A V E Inhoudsopgave

Nadere informatie

bewerkt door: John Boeren Folio 0A Meeuws Steven Meeuwssen transporteert goederen aan Cornelis Ghijsbert Peeterssen Cleijn.

bewerkt door: John Boeren Folio 0A Meeuws Steven Meeuwssen transporteert goederen aan Cornelis Ghijsbert Peeterssen Cleijn. bewerkt door: John Boeren Folio 0A Meeuws Steven Meeuwssen transporteert goederen aan Cornelis Ghijsbert Peeterssen Cleijn. 24-2-1654 Folio 0Av Cornelis Ghijsbert Peeterssen Cleijn bekent schuldig te zijn

Nadere informatie

Archief 8 Persoonsregistraties van nakomelingen van Willem Ver(h)ausdonck (Helmond)

Archief 8 Persoonsregistraties van nakomelingen van Willem Ver(h)ausdonck (Helmond) 8 XI Henrica Verhausdonck Dopeling Henrica Verbeeck. Vader Joannus Antonius Verbeeck Moeder Henrica Verhausdonck Getuige Henricus Verbeeck en Margarita van der Sanden Plaats Helmond Datum RK doop 19-04-1746

Nadere informatie

300 JAAR HISTORIE VAN HUIZE OVERKERK

300 JAAR HISTORIE VAN HUIZE OVERKERK 300 JAAR HISTORIE VAN HUIZE OVERKERK 1650-1987 1756 ARR- D387, H.Adan 1769 ARR D383, de Weijer 1655 Verpondingsboek, BHIC 5039 60 Herdgang : de Plaets* Bernaerdt van der Waerden heeft in eigendom een huis

Nadere informatie

STEENKAMPEN. Gegevens per perceel. Rekonstruktie van Veghel Martien van Asseldonk. Laatste verandering:

STEENKAMPEN. Gegevens per perceel. Rekonstruktie van Veghel Martien van Asseldonk. Laatste verandering: STEENKAMPEN Gegevens per perceel Laatste verandering: 28-1-2013 Rekonstruktie van Veghel Martien van Asseldonk Perceel nr. 1 Een parceel, groot 2 lopens + 25 roeden, ligging: - west : den Biesensen dijk,

Nadere informatie

Generatie I. Generatie II

Generatie I. Generatie II Generatie I 1 Lambertus de WIT. Zoon van Leonardus de WIT (de With) (zie 2) en Gertrude van den HEUVEL (zie 3). Gedoopt op 12 oktober 1796 te Uden (getuige(n): Wilhelmus van den Heuvel en Helena Lamberti).

Nadere informatie

BE-A0515_103891_102468_DUT. Horpmaal. Oorkonden

BE-A0515_103891_102468_DUT. Horpmaal. Oorkonden BE-A0515_103891_102468_DUT Horpmaal. Oorkonden Het Rijksarchief in België Archives de l'état en Belgique Das Staatsarchiv in Belgien State Archives in Belgium This finding aid is written in Dutch. 2 Horpmaal.

Nadere informatie

OUDE WOONPLEKKEN IN VORSTENBOSCH RIETDIJK 19 Arie van den Bogaart een landbouwer uit Schijndel is in 1832 de eigenaar van dit huis (sectie: E130). Hij bezit ook het huis er naast Rietdijk D (verdwenen

Nadere informatie

Abbekerk, index verponding 1733

Abbekerk, index verponding 1733 Abbekerk, index verponding 1733 - gemaakt door Ineke Smit - Oorspronkelijke bron Archiefinstelling: Noord-Hollands Archief, Haarlem Archief: Kopieëncollectie A, Toegangsnummer 151.1 Inventarisnummer: 525

Nadere informatie

Stadsgerecht Rhenen, 1461-1812 (66)

Stadsgerecht Rhenen, 1461-1812 (66) NT00066_171 Nadere Toegang op inv. nr 171 uit het archief van het Stadsgerecht Rhenen, 1461-1812 (66) H.J. Postema Oktober 2013 Inleiding Het gerechtsarchief van Rhenen bevat een groot aantal inventarisnummers

Nadere informatie

Folio 10v Cornelis Hendricx Brent transporteert 1/6 deel in goederen aan Hendrick Adriaens Oerlemans. 05-02-1680

Folio 10v Cornelis Hendricx Brent transporteert 1/6 deel in goederen aan Hendrick Adriaens Oerlemans. 05-02-1680 bewerkt door: John Boeren Folio 0v Joost Dominicus, borgemeester op het Straatskwartier, bekent schuldig te zijn aan Jenneken Dirck Goijaerts van Duppen een bedrag van 100 gulden. Uit de aantekening in

Nadere informatie

Schepenbank Oisterwijk

Schepenbank Oisterwijk Schepenbank Oisterwijk inventarisnummer 398 ("Protocolle" van transporten van onroerende goederen, van belastingen, hypotheken, schepenkennissen, schepenbeloften, schepenschuldbrieven mitsgaders taxaties

Nadere informatie

Juridische begrippen in begrijpelijke taal

Juridische begrippen in begrijpelijke taal Juridische begrippen in begrijpelijke taal Aanverwanten De (groot)ouders, ooms, tantes, broers en zussen van uw partner zijn uw aanverwanten, ofwel de aangetrouwden, ook wel de koude kant. Akte Een akte

Nadere informatie

negentienhonderd en tachtig, verscheen voor mij,------- na te noemen getuigen:------------------------------------- JACOBA CATHARINA MARIA MEIJER-

negentienhonderd en tachtig, verscheen voor mij,------- na te noemen getuigen:------------------------------------- JACOBA CATHARINA MARIA MEIJER- 1 C7 Heden, elf maart---------------------- - ---------------------- negentienhonderd en tachtig, verscheen voor mij,------- Mr. GERARDUS JOHANNES FRANCISCUS SCHOLTEN, notaris ter----- standplaats 's-gravenhage,

Nadere informatie

nr. 607 ( ): Jan Willem Brands - land, groes en bos, 5 lopense 13 roeden, waaronder 1 lopense groes en 2 lopense 10 roeden bos, matig

nr. 607 ( ): Jan Willem Brands - land, groes en bos, 5 lopense 13 roeden, waaronder 1 lopense groes en 2 lopense 10 roeden bos, matig nr. 606 (769): Hendricus van Doveren - land, 4 lopense 2 roeden, matig nr. 607 (770-771): Jan Willem Brands - land, groes en bos, 5 lopense 13 roeden, waaronder 1 lopense groes en 2 lopense 10 roeden bos,

Nadere informatie

Maagscheiding tussen de kinderen Jan Wolters en Hillechien Geerts op 21 oktober 1725

Maagscheiding tussen de kinderen Jan Wolters en Hillechien Geerts op 21 oktober 1725 Maagscheiding tussen de kinderen Jan Wolters en Hillechien Geerts op 21 oktober 1725 Op onder gegeven datum is er een zeker contract van maagscheiding ingegaan tussen Jan Roelofs 1 nomine uxoir Fijchien

Nadere informatie