Nieuwe generatie lichtgewicht intensieve en extensieve Green Roof substraten van Jiffy

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Nieuwe generatie lichtgewicht intensieve en extensieve Green Roof substraten van Jiffy"

Transcriptie

1 Ro o ting U December 2011 Nieuwe generatie lichtgewicht intensieve en extensieve Green Roof substraten van Jiffy Wereldwijd is er een enorme toename van groene daken te zien. De toename in de aanleg van groene daken is niet zo maar toeval, er zijn vele positieve elementen te noemen die in het voordeel spreken van de groene daken. Jiffy Products ontwikkelde daktuinsubstraten die zich kenmerken door hun lichtgewicht in combinatie met diverse gunstige elementen, een hoog waterbuffer is er één van. Waarom worden groendaken in toenemende mate aangelegd en waarom stellen veel gemeenten subsidies beschikbaar voor de aanleg van groene daken? De reden om een groendak aan te leggen zijn onder te verdelen in drie motieven. In de markt worden de motieven gecategoriseerd onder "de drie E's": Ecologie, Esthetica, Economie Ecologische motieven zijn: 1) Het bufferen en vertraagd afvoeren van hemelwater op het waterafvoersysteem. 2) Temperatuur. Dit motief is tweeledig. Enerzijds omdat een groendak in de zomer zorgt voor vermindering van energieverbruik wat nodig is voor koeling, anderzijds beperkt een groendak opwarming van de omgeving, het zogenaamde Urban Heat Island effect. 3) Verminderen van geluidsoverlast. 4) Verminderen CO2 - voetafdruk. 5) Vergroten biodiversiteit. Esthetische motieven zijn: 1) De mens voelt zich beter in een groene omgeving. 2) Groendaken voor bedrijven dragen bij aan een "groene", duurzame uitstraling. 3) Visueel aspect. Een groendak op bijvoorbeeld een parkeergarage ziet er een stuk mooier uit dan een grijze betonmassa. Economische motieven zijn: 1) Verlengen levensduur daken door het wegnemen van UV straling. 2) Groendaken dragen zorgen voor een waardevermeerdering van panden. 3) Indirecte waardevermeerdering. Uit onderzoeken is gebleken dat ziekteverzuim vermindert en de creativiteit van de mens vooruit gaat. Hoe zijn de lichtgewicht Green roof extensieve en intensieve mengsels van Jiffy tot stand gekomen? De laatste jaren werd er regelmatig gevraagd naar levering van daktuinsubstraat. Het betreffen dan vragen uit de markt omdat bij toepassing van daktuinen vanwege maximale dakbelasting een licht gewicht substraat wordt gezocht. Gezocht wordt naar mogelijkheden om water bij sterke regenval langer vast te houden om zo afvoer van regenwater in stedelijke gebieden geleidelijk te laten verlopen. Dit kan wateroverlast voorkomen vanwege overbelasting van afvoersystemen bij veel regen in een zeer korte tijd. Dit laatste is veel in discussie vanwege verandering van klimaat waarbij in korte tijd veel regenwater moet kunnen worden afgevoerd. Naast afvoer van regenwater heeft ook buffering van regenwater op daken de belangstelling vooral in warme klimaatzones. Verdamping op daken geeft koeling wat vermindering van energiegebruik door airconditioning oplevert. Aanleg van daktuinen levert een bijdrage aan groen in de stad een kwaliteitimpuls voor de woon en leefomgeving. De vraag uit de markt heeft Jiffy doen besluiten om mee te doen aan heeft certificering van daktuinsubstraten binnen het Nederlandse kwaliteitkeurmerk (RHP) RAG Green roof substrates (inclusief de Duitse FLL richtlijnen). De certificering van de Jiffy Green roof substraten extensief en intensief zal in 2011 worden afgerond. Hiermee is Jiffy het eerste bedrijf wat voldoet aan dit nieuwe keurmerk. De Jiffy green roof daktuinsubstraten zijn ontwikkeld vanuit plantenkundig oogpunt, in nauwe samenhang met bouwkundige eisen zoals waterbuffer en lichtgewicht. Het selecteren van het juiste mineraal dat voldeed aan de vooraf vastgestelde Jiffy eisen, de basis van de green roof substraten, heeft veel tijd gekost. "Maar juist doordat we veel onderzoek hebben gedaan naar de eigenschappen van diverse mineralen kan Jiffy nu echt inspelen op de wensen uit de markt", stelt Jiffy's Product development manager Cees van der Burg. Green roof substraten van Jiffy bufferen bijna 600 liter water per M3. Daarbij komt dat het maximale gewicht, na maximale verdichting en verzadiging, maximaal 1000 kilo per M³ is. De combinatie van deze twee cijfers is uitzonderlijk, geen ander mineraal gebaseerd green roof substraat kan hieraan tippen. Onze klanten kunnen nu echt inspelen op de bouwkundige eisen om veel water te bufferen, maar toch laag in gewicht te blijven. Wilt u meer weten over onze lichtgewicht green roof substraten? Aarzel niet en meldt u bij uw Jiffy contactpersoon. Lars Tolenaars Intensieve daktuin aangelegd door Far East Flora, agent Jiffy in Singapore. De 135 m2 grote daktuin is aangelegd met een substraatlaag van 30 tot 50 cm. Extensieve daktuin op het Mahler gebouw in Amsterdam. Hier is gebruik gemaakt van een lichtgewicht mengsel in verband met de bouwkundige eisen met betrekking tot de maximale dakbelasting.

2 Ro(o)uting 2 In 2011 had Jiffy een demonstratieproef met de hydrocultuurproducten bij de Demokwekerij in Nederland. We hebben deze locatie tijdens de laatste internationale sales meeting (april 2011) bezocht. De kas werd goed bezocht tijdens de Technical Trials. We hebben er voor gekozen de Jiffy hydrocultuurdemonstratie uit te voeren met een tomatengewas. De variëteit Classy (SG Seeds) werd op 21 januari in kleine pluggen gezaaid en enkele weken later overgeplant in Jiffy Growblocks (art / ). Kwekerij Leo Ammerlaan leverde uitstekend werk en kweekte een gezonde, sterke tomatenplant. De blokken met de planten arriveerden de eerste week van maart op de Demokwekerij en werden onmiddellijk geplant. Voor de demonstratie maakten we gebruik van onze High Yield growbag (artikel ). Dankzij het mooie weer ontwikkelden de planten zich uitstekend, zoals op de foto's Hydroponics Dat Jiffy Growbags goed presteren is niets nieuws voor markten die onze hydrocultuurproducten al langer gebruiken, maar dat het gewas bijna twee volgroeide trossen tegelijkertijd droeg, is uitzonderlijk... Zelfs de meest ervaren telers van Nederland, die de Demokwekerij regelmatig voor bijeenkomsten bezoeken, moesten dit beamen en waren zeer onder de indruk. Zie ook de foto's van 5 mei. water gelijkmatiger wordt verspreid! Dit resulteert in een egale wortelvorming door het hele volume van de growbag. Dit kan een van de verklaringen zijn voor de hogere opbrengsten die met de tweelaags growbags van Jiffy worden behaald. De volgende foto's laten de verschillen in de wortelzone zien in een inert substraat (in dit geval steenwol) en Jiffy kokosvezel. Zowel High Yield als Jiffy HC zijn afgebeeld. van 22 maart (boven) en 4 april (onder) is te zien. We moeten opnieuw opmerken dat het voorjaarsweer in Nederland prima meewerkte voor de tomatenteelt, maar kunnen ook concluderen dat de growbags uitstekend presteerden in omstandigheden die voor het Nederlandse gematigde klimaat af en toe extreem waren (>30C; 3000 J). De mooie, fijne toplaag zorgde voor een betere doorworteling en de grove onderlaag van kokos-chips voerde het teveel aan water af. Het andere voordeel van de Jiffy High Yield growbag is de homogene waterverdeling door het hele volume van het substraat. Waar water normaal gesproken onder invloed van de zwaartekracht omlaag zakt, zodat de grootste concentratie zich onderin bevindt, creëerde Jiffy dankzij de twee lagen een homogeen substraat. Omdat de fijne kokosvezels een groter waterhoudend vermogen hebben dan de kokos-chips, zorgt de zwaartekracht er hier voor dat het Rockwool: Peppers Jiffy HC ( ): Peppers

3 Ro(o)uting 3 Hydroponics Vertislab: een nieuw concept van Jiffy Vandaag de dag worden de meeste planten gekweekt in potten (plastic of veen) en in persblokken. De ervaringen uit de hydroponic teelt leert ons dat het ook mogelijk is om planten te kweken zonder potgrond, door alleen gebruik te maken van water of niet-organisch materiaal. Jiffy heeft een nieuwe concept ontwikkeld genaamd 'Vertislab'. Vertislab wordt gebruikt voor als bedekkingmateriaal en decoratie op shows en beurzen en als 'groen' tapijt voor hoveniers. Er wordt voor dit concept geen gebruik gemaakt van potten! Vertislab is gemaakt van een 3 dimensionaal net 'gevuld' met Preforma mix. Dankzij het net en de binder (van de Preforma mix), is de mat erg stabiel. Het scheurt niet en kan erg schoon bevestigd worden op een muur. De wortelontwikkeling is perfect. Vertslab is klaar voor gebruik, makkelijk te verwerken en licht. Er is 1 maat verkrijgbaar: 50 cm x 120 cm x 2 cm. Deense karren of Euro pallets worden gebruikt om de Vertislab te vervoeren. Michel Miribel Jiffy High Yield ( ): Tomato Na de proef op de Demokwekerij te hebben geëvalueerd, vernamen we meer over het positieve effect van onze High Yield in vergelijking met Jiffy 5050 of Jiffy HC. Bij sommige gewassen en in sommige klimaten is het desondanks beter Jiffy 5050 of Jiffy HC (of in sommige gevallen Jiffy CP - coir pith) te adviseren. Het hangt allemaal af van de eisen die de teler aan het substraat stelt, de omstandigheden van de faciliteiten en de persoonlijke ervaring van de sales manager. Het is altijd goed om ter voorbereiding het een en ander door te spreken met de productmanager hydrocultuur. Arjan van Leest

4 Ro(o)uting 4 Ademhalingsbescherming Nu het winter seizoen nadert is het goed om het afgelopen seizoen te evalueren en dan vooral wat betreft ademhalingsbescherming. Als we het onderwerp ademhalingsbescherming analyseren al naar gelang de belangrijkheid, dan komen we tot de conclusie dat ademhalingsbescherming en de risico's waaraan gebruikers worden onderworpen hoog op de ladder staan van gevaarlijke situaties. Aandoeningen aan vooral de luchtwegen, maar ook bij de organen, blijven vaak lang onzichtbaar. Soms worden aandoeningen zichtbaar met onomkeerbare gevolgen. Zeer waarschijnlijk heeft u weleens gehoord van OPS oftewel Organo Psycho Syndroom. Hier zijn jaren lang achtereen lage concentraties organische oplosmiddelen ingeademd of via de huid opgenomen. Vaak krijgt men op oudere leeftijd te maken met deze opgenomen middelen met alle gevolgen van dien. Een ander voorbeeld is het gevolg van blootstelling aan asbestvezels. We weten dat wanneer de betrokkene de gevolgen opmerkt, er geen weg meer terug is. Gelukkig worden werknemers die regelmatig omgaan met gewasbeschermingsmiddelen steeds vaker geadviseerd om met bescherming te werken. Er moet wel een knop om bij deze werknemers omdat men met maskers op moet gaan werken. In de praktijk wordt dit als lastig ervaren dus het is makkelijker geadviseerd dan gedaan. Kort samen gevat kunnen we zeggen dat "de juiste ademhalingsbescherming een absolute noodzaak is". Waarom ademhalingsbescherming? Onder normale omstandigheden bestaat de lucht uit 21 % zuurstof, 78 % stikstof en 1 % andere gassen. Op de werkplek is in een aantal gevallen de lucht verontreinigd en dien en er maatregelen te worden genomen. Eén van die maatregelen is ademhalingsbescherming omdat men de verontreiniging niet altijd kan "zien". Er zijn verschillende vormen van verontreiniging zoals stofdeeltjes, rook, nevel, gassen en dampen. Bij de inzet van maskers is het van het allergrootste belang te zorgen voor voldoende zuurstof, minimaal 19,5 %. Er zijn 3 manieren hoe schadelijke stoffen in het lichaam terecht komen: via de huid, inademen of inslikken. De huid en de mond dienen dus ten alle tijden beschermd te zijn. Om ons te beschermen kunnen we kiezen uit afhankelijke ademhalingsbescherming en onafhankelijke ademhalingsbescherming. Afhankelijk zijn o.a half- of volgelaatsmaskers. Op deze maskers wordt een filter geschroefd en vangt stoffen en gassen. Ook kan men gebruik maken van aanblaassysteem dit werkt comfort verhogend. De filter zit aan het systeem en men kan rustiger en makkelijker ademhalen. Onafhankelijke ademhalingsbescherming (toevoer van lucht door slang, perslucht of compressor) worden niet of nauwelijks gebruikt in de tuinbouw. Filters! Een veel gestelde vraag is welk filter je in welke situatie moet gebruiken. Het is belangrijk om te weten met welke gevaarlijke stoffen we te maken hebben op de werkvloer. Dit is niet altijd eenvoudig en daarom heeft men een indeling gemaakt en deze ziet er als volgt uit: - De letter A wordt ingezet tegen organische dampen. Kleurcodering bruin - De letter B wordt ingezet bij anorganische gassen en dampen. Kleurcodering grijs - De letter E wordt ingezet bij zwaveldioxide overige zure gassen. Kleurcodering geel - De letter K wordt ingezet bij ammoniak en organische ammoniak derivaten. Kleurcodering groen - De letter P wordt ingezet bij hinderlijk fijnstof, schadelijk fijnstof of giftig fijnstof. Achter de bovengenoemde letters staat een cijfer t.w. 1, 2 of 3. 1 is lichte bescherming, 3 is de zwaarste bescherming. In de tuinbouw

5 Ro(o)uting 5 Ademhalingsbescherming hebben we meestal met de letters A en P te maken dus fijnstof en organische dampen. LET WEL: er blijven altijd uitzonderingen dan men met een ander lettertype moet gaan werken. In de praktijk is gebleken dat een A2 P3 filter voor voldoende bescherming zorgt. Het beste is om te werken met een volgelaatsmasker, deze beschermt ogen, neus en mond. De levensduur van gas en dampfilters hangt van een aantal factoren af: - chemische eigenschappen van de verontreiniging - ademhalingssnelheid van de gebruiker - relatieve luchtvochtigheid van de werkplek - concentratie van de verontreiniging Het advies is om een filter niet langer dan 8 spuituren te gebruiken. Wanneer de folie van het filter is verwijderd dan is het advies het filter na 1 maand te vervangen, ongeacht of er 8 spuituren of minder zijn gemaakt. Doe het filter na gebruik in een luchtdicht afgesloten emmer. Hangt het filter in de vrije ruimte dan blijft het verontreinigingen e.d. absorberen. Na 12 tot 24 uur is het filter volledig verzadigd. Tip voor vervanging van het filter: schrijf de datum op het filter wanneer u deze uit de folie haalt. Onderhoudsvoorschriften voor een half- of volgelaatsmasker: - Maak een duurzaam masker regelmatig schoon en bewaar het in een afgesloten emmer. - Reinig en desinfecteer het masker volgens de richtlijnen van de fabrikant. - Verwissel tijdig in- en uitlaat ventielen en eventueel spreekmembraam. - Controleer een rubber masker en bandenstel op scheurtjes. Ton van Wetten Beurzen Datum Beurs Stand nr. Plaats Land januari Tuinbouw Relatiedagen 226 Hardenberg Nederland januari Mants 2413,2415 Baltimore USA januari TPIE 221 Ft. Lauderdale USA 18 januari Strawberry day - Den Bosch Nederland 19 januari International Soft Fruit Conference - Den Bosch Nederland januari IPM 2A23 Essen Duitsland februari Salon du Vegetal G189 Angers Frankrijk februari Tuinbouw Relatiedagen - Gorinchem Nederland

6 Ro(o)uting 6 Product Development Team Product Development team has currently three members: John Ward (JPA -Lorain, OH), Cees van der Burg (JPI BV, Moerdijk, NL) and Herald Reiersen (JPI Ås, Norway). In early 2011 Herald Reiersen was appointed as a Director of Product Development in Jiffy International. He has previously been working as a Director of Discovery, Group leader and Senior Scientist at Affitech AS for more than nine years - a biopharmaceutical company making antibody based drugs using microbiological and molecular biology tools. Previously he has been employed for four years as a Group leader and Scientist at Dynal Biotech within surface, immobilization and polymer chemistry, and as a scientist at Nycomed Imaging (Now GE Health) within Analytical chemistry. Herald holds a Ph.D. within Biotechnology from University of Bath (UK), and M.Sc. (Biochemistry/enzymology) and B.Sc. (Chemistry) from University of Oslo (Norway). Herald has more than 18 years experience in running international projects in collaboration with companies and academic partners, and he has written several papers and patents in his field and presented scientific discoveries at international conferences. He has also had numerous consultancies (e.g. at University of Cambridge, UK; University of Oslo), starting-up of new companies, and is currently also a board member of DigiBeads AS. John Ward has been working at Jiffy for the past 11 years as both Project and Technical Development Manager. In January of 2011, he joined the Product Development Group along with Cees and Herald. John received his Bachelors Degree in Horticulture at the University of Wisconsin. As a Horticulturalist specializing in greenhouse operations, John has extensive experience in the professional grower market working for such Top 100 growers as Van Wingerden - Mid American Growers, and Ivy Acres of Long Island, NY. He also worked for the German breeder of Optimara Violets- Holtkamp Greenhouses, Ball Seed Company as Product Manager, and as Director of Operations at Michigan Bulb Company. Cees van der Burg has extensive experience within horticulture - currently focusing on composting and developing new substrates in Jiffy. He has already worked more than 40 years within horticulture industry. He started at the nursery of his parents growing tomatoes, cucumbers and salad. He also taught horticulture in the Westland area in the Netherlands. In a period from 1976 he was involved in extension service in Naaldwijk at the horticulture research station, and in 1989 he was employed as a general operational manager for De Ruiter Seeds (now Monsanto) responsible for all technical and operational processes within research, breeding, variety trials and seed production. In 2002 he was hired by Tref as a horticultural advisor/account manager in the Netherlands, Belgium and UK. Since 2004 he was fully responsible for research within Tref. He successfully changed processing mixtures for press pots and he has worked out new process technology, the so called EN dosing technology. Together the people in Product development, and the different project and steering teams within PD department, form a strong group of creativity and quality able to make new products - meeting the technology and market challenges of tomorrow. Special points of interest - Product Development is now a global joint activity within Jiffy - Everybody in Jiffy is encouraged to submit new ideas for new products! Organization of creativity The product development activities are largely driven by specialized teams and advisory committees. This new organization allows everybody to express their opinion on product development while making sure that each project is getting resources to materialize your ideas. Each project is run by a project leader coordinating a project team. Every month there is a meeting with a steering committee (different committees for different projects) making sure that project is progressing according to project plan. At last there is project approval committee (PAC) evaluating new ideas and projects and overall control the progress of the projects. If we need a specialist in some areas we may call you!! PD update from Lorain USA We are living in a global economy in which the turnaround of structural and technological change is rapid and sometimes unpredictable. This atmosphere of change creates the need to structure so that: We can create new products or systems before they are anticipated by the customer, marketplace, or competition. We can design, develop, and produce new products better, faster, and more cost effective, and get them to market. There are two main projects in progress - Development of a Bio Binder, and Long Lasting Pots. The bio binder encompasses the use of a natural plant protein that can be manipulated to be either flexible or rigid by the addition of various natural plasticizers. Our goal with this product is to open new markets for a stabilized presentation that is non petroleum, and completely renewable resource based.

7 Ro(o)uting 7 The initial phase of the Long Lasting Pot project is to concentrate on increasing the durability and longevity of our current peat pot. Areas of investigation will include: - Density ratio of the fibers - Selective densification - Mechanical entanglement of fibers - Analyzation of fiber length characterization - Adhesive additives - Other natural fibers Product Development Team Phase 2 will look into the investigation of other natural fibers that can be blended with bio based polymers to develop natural biocomposites. The intention of these composites is to replace or reduce dependency of conventional plastics. We are looking forward to working with all of our Jiffy colleagues, globally in the new Product Development endeavors. John Ward New ideas?? The latest few months have been very interesting with a lot of new ideas streaming into the Product Development site. Some of them are still confidential and cannot be mentioned yet, but other ideas are on e.g. how we can produce better products for our customers. Examples are on making longer lasting peat pot and to develop greener and environmental friendly products. Ideas for Product Development? Contact: Go Green!!- Trends in polymer technology New environmental regulations and concerns in society have driven the search for new materials, products, and processes that are compatible with the environment. Biocomposites can supplement, and eventually replace petroleum based materials in several applications, offering new agricultural, environmental, manufacturing, and consumer benefits. Advances in genetic engineering, natural fiber development, and composite science offer significant opportunities for applying innovative, value-added materials from renewable resources with enhanced support for global sustainability. Bioplastics and biocomposites based on renewable agriculture and biomass feedstock can form the basis for a portfolio of sustainable and ecoefficient products that can compete and capture markets currently dominated by products based exclusively on petroleum. The challenge for Jiffy in this project will be to design sustainable biobased products through innovative ideas. Composite materials, especially "green" composites fit well into this new paradigm shift. Simply stated, biobased materials include industrial products for durable goods applications made from renewable agricultural and forestry feedstock. These include wood, agricultural waste, grasses, and natural plant fibers composed of carbohydrates, such as sugar and starch, lignin, cellulose, as well as vegetable oils and proteins. Composite materials are attractive because they combine material properties in ways not found in nature. In fiber-reinforced composites, the fibers serve as reinforcement by giving strength and stability to the structure while the bioplastic matrix serves as the adhesive to hold the fibers in place so that suitable structural components can be made. John Ward Questions from Jiffy people to the PD group We are planning a regular Q&A session allowing people to ask relevant questions to the Product Development team. These questions could be trivial or they could be more advanced - requiring some efforts to answer. Nevertheless, there may be many readers of Roouting who want to ask the same question that you are sitting on. So do not hesitate, send them in today! Either Roouting may be allowed to link them with your name, or questions may be published anonymously. You are obviously welcome to ask questions even though you do not want them published in Roouting! Submitting questions to Product Development (for publishing in Roouting or treated confidential), send an to:

8 Ro(o)uting 8 Product Development Team Dagfinn on Product 'Development towards 2013 Our Mission Statement contains three keywords - innovation, quality and environmental awareness. These three words are closely interlinked; - Quality leads to efficient pro duction and efficient products, which in turn give reduced waste - beneficial to the environment - Maintaining a high awareness of our environment requires a constant search for innovative solutions - Innovation of new, improved products leads to better performance at our customers such as higher germination rates, shorter rooting times, better yields/reduced losses, better utilization of greenhouse space and more efficient logistics Product Development is therefore a core element of our strategy. The only way Jiffy can maintain its leading position is to continuously improve our existing products, and to actively search for new, breakthrough concepts. Being an innovator also means to accept risk - not all projects will succeed, and some successful projects may lead to the termination of existing products. We shall approach these challenges with an open mind, and be willing to take tough decisions when required. During the year 2011 we have reorganized our Product Development (PD) activities leading to improved co-ordination and better use of our available resources. We have wanted to establish clear responsibilities for PD and at the same time increase the involvement of functions outside PD - such as Sales, Marketing and Manufacturing. This means that Product Development in Jiffy is identified as a crucial activity for us, with the Director of Product Development as an active member of the Management Team. At the same time Product Development is not an island by itself, but through the Project Approval Committee (PAC) the work is guided by trends and demands in our market as well as the vast experience of senior Jiffy colleagues. Going forward we will also open up other communication channels so that the whole Jiffy organization and our customers and partners can easily contribute ideas and opinions about Product Development in Jiffy. Through the acquisition of Tref in 2008 Jiffy has become a complete supplier of growing media. An important co-ordination effort has focused on aligning the substrate business with the overall strategy of Jiffy - Product Leadership. Striving to achieve Product Leadership requires constant quality improvements and product development. This philosophy shall apply to all Jiffy product lines. Towards 2013 important guiding stars for our product development efforts will be - Meeting the demand for greener solutions - Achieving superior performance in customer applications - Adding new features to expand the reach of our product portfolio If you wish to share an opinion about PD with me please just give me a call or send me an . Dagfinn Andersen - Jiffy International Meeting People of Product Development 2011 Herald will be in Moerdijk (NL) on the following date in 2011: December Herald will be in Ås, Norway, for most of the year. John will be in Lorain, OH, for most of the year. Cees will be in Moerdijk - The Netherlands - and he is available for technical support every Monday morning from 9:00-12:00. Please contact us in advance for making appointment - allowing us to easier plan our life Book a time for meeting us? Jiffy wenst u prettige kerstdagen en een gelukkig 2012

All it takes for environmental research

All it takes for environmental research All it takes for environmental research Inhoudsopgave Contents 4 6 9 12 13 14 16 17 18 19 23 28 30 FONS EIJKELKAMP Verdere internationale expansie Further international expansion JOS VAN ZUILEN Uniek

Nadere informatie

rjc/bbe/14-10-2014/2014.000023.01

rjc/bbe/14-10-2014/2014.000023.01 1 PROCES-VERBAAL VAN DE ALGEMENE VERGADERING VAN@ AANDEELHOUDERS UNILEVER N.V., GEHOUDEN OP 14 MEI 2014@ OM 09:30 UUR TE ROTTERDAM@ Op veertien mei tweeduizend veertien, om negen uur en dertig minuten,

Nadere informatie

CO 2 TODAY. Inspirerende initiatieven in 17 steden TODAY. Inspiring initiatives in 17 cities. Klimaatinitiatieven gaan niet alleen over de

CO 2 TODAY. Inspirerende initiatieven in 17 steden TODAY. Inspiring initiatives in 17 cities. Klimaatinitiatieven gaan niet alleen over de Klimaatinitiatieven gaan niet alleen over de toekomst. Er gebeurt al ontzettend veel. Nu. Vandaag. Dit boek toont stimulerende plannen én gerealiseerde projecten van de Nederlandse steden die het Europese

Nadere informatie

rjc/ch/15-6-2015/2015.000124.01/concept

rjc/ch/15-6-2015/2015.000124.01/concept 1 PROCES-VERBAAL VAN DE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS UNILEVER N.V., GEHOUDEN OP 29 ARPIL 2015 OM 13:30 UUR TE ROTTERDAM Op negenentwintig april tweeduizend vijftien, om dertien uur en dertig

Nadere informatie

Meer gebruikmaken van het gevoel dat bloemen en planten losmaken Take more advantage of the feelings stirred up by flowers and plants

Meer gebruikmaken van het gevoel dat bloemen en planten losmaken Take more advantage of the feelings stirred up by flowers and plants Meer gebruikmaken van het gevoel dat bloemen en planten losmaken Take more advantage of the feelings stirred up by flowers and plants Logistieke kosten naar beneden brengen Decreasing logistical costs

Nadere informatie

Jaarverslag 2006 Annual report 2006

Jaarverslag 2006 Annual report 2006 Jaarverslag 2006 Annual report 2006 Buiten gewoon! Inhoud Contents 4 Oranjewoud in één oogopslag Oranjewoud at a glance 5 Oranjewoud: buiten gewoon! Oranjewoud: Outstanding in every way! 6 Bericht van

Nadere informatie

Energie-efficiënt bouwen onder Europese vlag

Energie-efficiënt bouwen onder Europese vlag Energie-efficiënt bouwen onder Europese vlag SESAC demonstratieproject in Delft Energy-efficient building under the flag of Europe SESAC demonstration project in Delft Energie-efficiënt bouwen onder Europese

Nadere informatie

MAATSCHAPPELIJK VERSLAG SUSTAINABILITY REPORT

MAATSCHAPPELIJK VERSLAG SUSTAINABILITY REPORT Aluchemie MAATSCHAPPELIJK VERSLAG SUSTAINABILITY REPORT 2009 Inhoud Contents ALUCHEMIE Voorwoord / Introduction 3 Productie / Production 4 HSEQ 7 Customer Services 12 Milieu / Environment 14 Afvalmanagement

Nadere informatie

CO 2 TODAY. Inspirerende energie- en klimaatinitiatieven. Inspiring energy and climate initiatives

CO 2 TODAY. Inspirerende energie- en klimaatinitiatieven. Inspiring energy and climate initiatives TODAY Inspirerende energie- en klimaatinitiatieven Inspiring energy and climate initiatives 2010 2011 2010 2011 TODAY Inspirerende energie- en klimaatinitiatieven Inspiring energy and climate initiatives

Nadere informatie

Renovatie in Graz, Oostenrijk: Voordelen van infraroodfotografie en luchtdichtheidstest

Renovatie in Graz, Oostenrijk: Voordelen van infraroodfotografie en luchtdichtheidstest Inhoud Een waardevolle uitwisseling van internationale kennis Renovatieproject Kopenhagen, Denemarken: Plug-in kosteneffectieve warmteterugwinunit voor renovaties Deens prototype: Prefab lichtgewicht en

Nadere informatie

ALUCHEMIE ALUCHEMIE RIO TINTO ALCAN. Maatschappelijk Verslag Sustainability Report 2011

ALUCHEMIE ALUCHEMIE RIO TINTO ALCAN. Maatschappelijk Verslag Sustainability Report 2011 ALUCHEMIE ALUCHEMIE RIO TINTO ALCAN Maatschappelijk Verslag Sustainability Report 2011 Aluchemie, onderdeel van Rio Tinto en Norsk Hydro Aluminium & Chemie Rotterdam B.V., kortweg Aluchemie, is producent

Nadere informatie

Founded by Schouten & Nelissen, European market leader in soft skills, team performance and leadership development

Founded by Schouten & Nelissen, European market leader in soft skills, team performance and leadership development Founded by Schouten & Nelissen, European market leader in soft skills, team performance and leadership development SCHOUTEN & NELISSEN INTRODUCES SCHOUTEN GLOBAL A PERFECT FIT SCHOUTEN GLOBAL AND THE VOLVO

Nadere informatie

BREEAM-NL & Smart Building Logistics in de uitvoeringsfase

BREEAM-NL & Smart Building Logistics in de uitvoeringsfase BREEAM-NL & Smart Building Logistics in de uitvoeringsfase Başak Karabulut Msc Real Estate & Housing Design & Construction Management Mastersriptie 9 november 2012 TECHNISCHE UNIVERSITEIT DELFT Copyright

Nadere informatie

8 Philip Daenens, CEO Alva Verse Vruchten nv Alva, stevig geworteld, in volle ontwikkeling

8 Philip Daenens, CEO Alva Verse Vruchten nv Alva, stevig geworteld, in volle ontwikkeling Inhoudsopgave 2 Sectoranalyse België, land van groenten en fruit Contents 3 Sector analysis Belgium, land of fruit and vegetables 8 Philip Daenens, CEO Alva Verse Vruchten nv Alva, stevig geworteld, in

Nadere informatie

Stichting RHP Communication and continuity Annual Report 2007

Stichting RHP Communication and continuity Annual Report 2007 Stichting RHP Communication and continuity Annual Report 2007 Jaco Dijkshoorn: Communication and continuity Annual Report 2007 Lage drempels en korte lijnen Content Preface 4 Roelof Buisman: More international

Nadere informatie

IS & IT architecture, and to. manage transformation. projects based on strategic. business priorities.

IS & IT architecture, and to. manage transformation. projects based on strategic. business priorities. Informatiekrant voor de medewerkers van Information Systems & Technology Expertise nummer 41, april 2006 In dit nummer: 1. Alain Deschênes: we want Fortis to be an interesting place to work 7. Jan van

Nadere informatie

MAGAZINE. Year 1, No 1, april 2015

MAGAZINE. Year 1, No 1, april 2015 Year 1, No 1, april 2015 MAGAZINE Gouden driehoek helpt cybersecurity vooruit Digitale domein beperking én kans voor de nationale economie Cybersecurity hoort thuis in elke boardroom Meer internetveiligheid

Nadere informatie

Jaarverslag 2010. Annual report Schoon water voor alle kinderen!

Jaarverslag 2010. Annual report Schoon water voor alle kinderen! Jaarverslag 2010 Annual report Schoon water voor alle kinderen! Inhoudsopgave Colofon Deze uitgave werd pro deo gerealiseerd met hulp van: Martijn de Heer en Robert Dumay van NoSuchCompany, ontwerp en

Nadere informatie

JAARGANG 4, NR. 3 SPRING 2010

JAARGANG 4, NR. 3 SPRING 2010 JAARGANG 4, NR. 3 SPRING 2010 Wanneer ben je een goede zakenman/vrouw? Doe je voordeel met de kennis van Nick Hewer De weg naar meer en betere aanbevelingen Ga voor groen met de Powerteamactie 2010 OOK

Nadere informatie

ALUCHEMIE ALUCHEMIE RIO TINTO ALCAN

ALUCHEMIE ALUCHEMIE RIO TINTO ALCAN ALUCHEMIE ALUCHEMIE RIO TINTO ALCAN Maatschappelijk Verslag Sustainability Report 2012 Aluchemie, onderdeel van Rio Tinto en Norsk Hydro Aluminium & Chemie Rotterdam B.V., kortweg Aluchemie, is producent

Nadere informatie

Saxion University of Applied Sciences. Bachelor`s thesis

Saxion University of Applied Sciences. Bachelor`s thesis Saxion University of Applied Sciences Bachelor`s thesis -- A integrated model for change to improve the project lifecycle and use of organisational goals with a business scorecard -- Frederik Tetteroo

Nadere informatie

ROMANIA. Brussels Press. www.brusselspress.com. supplement distributed with

ROMANIA. Brussels Press. www.brusselspress.com. supplement distributed with Brussels Press ROMANIA supplement distributed with www.brusselspress.com Inhoud / Content Ambassador of in Belgium 3 Trade & Industry Delegate Minister of Commerce 6 Imsat 7 Silvarom 10 Dan International/ASCO

Nadere informatie

Global Pump Investment 2011. MarFlex Pumping Excellence. Snijders Elektrotechniek Intelligent Automation. Jaarverslag Annual Report

Global Pump Investment 2011. MarFlex Pumping Excellence. Snijders Elektrotechniek Intelligent Automation. Jaarverslag Annual Report Global Pump Investment 2011 MarFlex Pumping Excellence Snijders Elektrotechniek Intelligent Automation Jaarverslag Annual Report Missie. Visie. Mission. Vision. In dit jaarverslag In this Annual Report

Nadere informatie

SPIder Koerier. Juni 2007 Nummer 2 www.st-spider.nl

SPIder Koerier. Juni 2007 Nummer 2 www.st-spider.nl P S I d e r SPIder Koerier Juni 2007 Nummer 2 www.st-spider.nl S d P e I r Redactioneel Met genoegen presenteren we de tweede Koerier van 2007. Met veel aandacht voor de SPIder conferentie op 2 oktober

Nadere informatie

The Marketing and Sales Team of the Airport City

The Marketing and Sales Team of the Airport City AUTUMN 2014 Business Magazine for: Hoofddorp, Nieuw-Vennep, Schiphol and surrounding nuclei The Marketing and Sales Team of the Airport City Reportage Rabobank Regio Schiphol s Limitless Custom Services

Nadere informatie

Global Pump Investment. MarFlex Pumping Excellence. Snijders Elektrotechniek Intelligent Automation. Jaarverslag Annual Report

Global Pump Investment. MarFlex Pumping Excellence. Snijders Elektrotechniek Intelligent Automation. Jaarverslag Annual Report Global Pump Investment 219 21 MarFlex Pumping Excellence Snijders Elektrotechniek Intelligent Automation Jaarverslag Annual Report Missie. Visie. Mission. Vision. In dit Jaarverslag In this Annual Report

Nadere informatie

Towards a national ICT infrastructure for research Naar een nationale ICT-infrastructuur voor onderzoek

Towards a national ICT infrastructure for research Naar een nationale ICT-infrastructuur voor onderzoek Towards a national ICT infrastructure for research Naar een nationale ICT-infrastructuur voor onderzoek SARA Jaarverslag Annual 2011 Report 2011 SARA Jaarverslag Annual Report Contents / Inhoud Cases

Nadere informatie

No.1 STAATSOLIE NIEUWS. No. 2 Juni / June 2009

No.1 STAATSOLIE NIEUWS. No. 2 Juni / June 2009 STAATSOLIE NIEUWS Inhoud 4 6 10 12 16 No.1 3 Solide groei en performance Staatsolie in 2008 voortgezet met nieuwe records Solid Growth and Performance Continued in 2008 4 Visualisatieruimte stimuleert

Nadere informatie

Trends in Energy: De consument bepaalt...

Trends in Energy: De consument bepaalt... Energy Utilities & Chemicals the way we see it Trends in Energy: De consument bepaalt... Energy Utilities & Chemicals the way we see it Trends in Energy: De consument bepaalt... Utrecht, maart 2012 Energy

Nadere informatie

Dutch Requirements Engineering And Management

Dutch Requirements Engineering And Management DREAMagazine Dutch Requirements Engineering And Management www.dreamevent.nl lean MAART 2010 WWW.ATOSORIGIN.COM Requirements Hoofdsponsor DREAM10 Het nut, de noodzaak en praktische benaderingen van Lean

Nadere informatie