25 augustus. 1 september. 8 september. 10 september. 13 september. 18september. 21 en 23 september. 29 september

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "25 augustus. 1 september. 8 september. 10 september. 13 september. 18september. 21 en 23 september. 29 september"

Transcriptie

1 25 augustus vergadering activiteitencommissie 1 september informatieavond 8 september vergadering M.R. 10 september VCO sportdag groep 7 en 8 13 september startdienst in de N.H. kerk 18september extra vrije dag leerlingen 21 en 23 september kennismakingsgesprekken 29 september schoolfotograaf Het was afgelopen maandag wel een heel bijzonder begin van het nieuwe schooljaar. Een school zonder leerlingen. En niet alleen bij ons, maar ook bij de buurschool OBS Glanerbrug-Zuid en de peuters van de SK. Gelukkig hebben we iedereen op de hoogte kunnen brengen van de extra vrije dag op maandag. Gelukkig bleek maandag bij controle van de brandweer en gemeente dat we op dinsdag allemaal van start mochten gaan. Een bijzondere start in een nieuw en verbouwd gebouw. Vanaf dit schooljaar zijn we ook qua gebouw een echt integraal kindcentrum waarbij ook de verbouw van ons eigen schoolgebouw is meegenomen. Zoals u allemaal heeft kunnen zien is ons schoolgebouw in de zomervakantie flink onder handen genomen. Er is nieuw glas geplaatst. We hebben een nieuw dak en de kozijnen hebben een lik verf gekregen. Binnen zijn er nieuwe vloeren en door het verplaatsen en wegbreken van muren lijkt de school niet meer op de school van vorige jaren. In 6 weken een complete school verbouwen is een hele klus. En ondanks dat er flink hard gewerkt is, is het nog niet helemaal klaar. De kapstokken komen binnenkort en ook de keuken in de hal en wasbakken in de klas worden binnenkort geplaatst. Daarna worden de hallen nog ingericht. Maar wij, als team, weten zeker dat het een prachtige school wordt waarin we onderwijs kunnen geven zoals we dat willen doen naar de richtlijnen van hedendaags modern onderwijs. Daarom zijn er in de lokalen allemaal nieuwe borden geplaatst (touchscreens) en werken we vanaf dit jaar veel met tablets en chromebooks. Op deze manier is zowel het gebouw als ons onderwijs helemaal up to date. En daar zijn we trots op. Op dit moment hebben we nog 3 gastgroepen op school. Vanwege de verbouwing van OBS Glanerbrug-Zuid hebben hun groepen 4,5 en 6 bij ons tijdelijk onderdak gevonden. We heten ze van harte welkom en hopen dat ze plezierige weken bij ons op school hebben. Als alles klaar is dan nodigen we iedereen uit om eens een kijkje te komen nemen. Ook de buurtbewoners kunnen van ons een uitnodiging verwachten. Zij hebben immers bijna een jaar naast een bouwterrein gewoond. Team Drakensteyn-Ouverture In dit nummer een nieuw begin 1 trefwoord 2 wel en wee 2 informatieavond 3 startdienst 3 schoolmaatschappelijk werk 3 niet vergeten! 4 MR verkiezingen 4 PBS 5 Kandidaten stellen zich voor 6 1

2 Voor de levensbeschouwelijke opvoeding van uw kinderen gebruiken we op school de methode Trefwoord. Iedere dag kijken we naar een (digitale) kalenderplaat met daarop een tekening, foto, puzzel of tekst. De (Bijbel-) verhalen, gedichten, gebeden en liederen die daarbij horen, staan in de handleiding voor de leerkracht. Zo stelt Trefwoord verschillende thema s uit de leefwereld van de kinderen en uit de Bijbel aan de orde. In deze nieuwsbrief vertellen we meer over het thema Wijsheid' (7 t/m 25 september). Er was eens een koning die bezoek kreeg van twee vrouwen en een baby. Beide vrouwen eisten het kind op. Een onmogelijke opgave voor de koning: wie was de echte moeder? Welnu, zei de koning, we geven ieder de helft van het kind, dan is de zaak opgelost. Op dat moment riep een van beide vrouwen: Niet doen! Geef het kind dan maar aan die ander! Nu wist de koning genoeg. De koning in dit verhaal is koning Salomo en daarom noemen we een zeer wijze beslissing in een zeer moeilijk dilemma nog steeds een salomonsoordeel. Wat is wijsheid? Wie vinden de kinderen wijze mensen? En wat heb je aan wijsheid? Soms wordt een kind weleens plagerig een wijsneus genoemd. Iemand die alles weet, denkt te weten of wil weten. Verhalen voor de komende periode 24 augustus t/m 4 september De verhalenboom Inhoud: Over de kracht van verhalen, over wat een verhaal met mensen doet en wat mensen met een verhaal doen. De koning en de bomen (Richteren 9, 1 21). Licht in het donker (Johannes 9). 7 t/m 18 september Discipline Inhoud: Over doen wat je moet doen, ook al heb je er geen zin in. Over zelfbeheersing die sterk maakt. Doen wat je belooft (1 Samuël 1); Hoort dat nou echt zo? (1 Samuël 2, 12-26). Wat moet, dat moet (1 Samuël 3); Slecht nieuws voor Samuël (1 Samuël 8). Een echte koning (1 Samuël 8). Alles wil hij zelf ontdekken. Hij is wise guy van het jaar. Voor je zelf na kunt denken heeft hij al een antwoord klaar. De kennis in zijn hoofd krijgt steeds een nieuwe laag. Maar of hij alles weet? Da's weer een nieuwe vraag. In het thema Wijsheid ontdekken de kinderen dat het niet gaat om anderen te slim af te zijn. En dat wijsheid meer is dan alleen kennis. Het gaat om hoe je in het leven staat. Hoe je, bij keuzes en beslissingen, rekening houdt met anderen en gevoel toont voor wat er op dat moment echt belangrijk is. De kinderen gaan zelf aan de slag met vraagstukken over hoe je wijs kunt omgaan met bijvoorbeeld ruzie, met internet en met jezelf. Ze ontdekken ook dat je hierin kunt groeien. De ontwikkeling van onwetend uilskuiken tot oude, wijze uil, is een kwestie van tijd, ervaring en leren. Een proces waarin wij, opvoeders, een belangrijke rol spelen. 2

3 Dinsdag 1 september is de informatieavond. Op deze avond zullen de leerkrachten van uw zoon of dochter uitleggen wat er het komende schooljaar van hen verwacht wordt. Om iedereen in de gelegenheid te stellen om te komen doen we het op 2 tijdstippen. De eerste van uur en de tweede ronde is van uur. De informatieavond wordt gehouden in het lokaal van uw zoon of dochter. Wij verwachten dinsdag alle ouders te zien!! Zondag 13 september van uur tot uur vindt de jaarlijkse Startdienst plaats in de Nederlands Hervormde kerk aan de Gronausestraat. De dienst is in samenwerking met onze school voorbereid en zal geleid worden door dominee Esther Scheer. Het thema van de dienst zal zijn: Waar bouw jij op?. De school wordt gebouwd, het wordt stevig. Maar wat maakt jou stevig? Wat is belangrijk in jouw leven? Waar vertrouw je op? Met deze vragen zullen de kinderen in de klassen de dienst al een beetje voorbereiden. Maar de kinderen zullen ook creatief aan het werk gaan met dit thema. Hoe en wat zullen we na de dienst in de kerk kunnen bewonderen. Na afloop van de dienst is er gelegenheid elkaar, onder het genot van koffie of thee, te ontmoeten. We vinden het fijn u bij deze dienst te ontmoeten! Saskia Mulder onze schoolmaatschappelijk werker heeft op school een aantal spreekuren gepland. De spreekuren zullen dit jaar maandelijks plaatsvinden op woensdagmorgen. Voor een afspraak met Saskia Mulder kunt zich melden bij de intern begeleider: Dieneke van der Weide De volgende data in 2015 zijn gepland: Woensdag 9 september woensdag 14 oktober woensdag 18 november woensdag 16 december Nog even geduld binnenkort ontvangt elk gezin een schoolkalender. Hierin zijn de belangrijkste informatie en data opgenomen.

4 Jongens en meisjes, Vergeet niet je vakantiesouvenir in te leveren bij je meester of juf. Het leukste en origineelste souvenir van school krijgt een leuke prijs. Belangrijke data uit de nieuwsbrief in agenda noteren Inleveren kan t/m vrijdag 28 augustus. Zeven ouders hebben zich kandidaat gesteld voor de plek in de MR!! Achterin deze nieuwsbrief stellen zij zich aan u voor. Deze week zal uw kind (oudste) een stembiljet meekrijgen. In de hal staat een STEMBUS. Stem vóór maandag 7 september 15.00u op uw favoriete kandidaat!!! 4

5 Ook dit jaar weer werken we verder met PBS in onze, steeds mooier wordende, school. We willen er steeds beter in worden, zodat ieder kind zich optimaal kan ontwikkelen in een veilige omgeving. Dit jaar zullen we jullie weer regelmatig op de hoogte stellen van PBS in onze school. Na de laatste ouderavond, in het voorjaar van vorig schooljaar, hebben we veel reacties van ouders mogen ontvangen. Hieronder leest u een samenvatting. Bewust van goed gedrag: PBS helpt je bewust te zoeken naar goed gedrag. Wel is het natuurlijk belangrijk om duidelijk aan te geven wat de grenzen zijn en wat we van de kinderen verwachten. Op school doen we dat door middel van speciale lessen en afspraken. Deze zijn ook zichtbaar gemaakt met picto s. Het belonen van goed gedrag is dan ook gericht op de gemaakte afspraken in de lessen. Het belonen thuis hoeft natuurlijk niet op dezelfde manier als op school (met de muntjes). Voor thuis kun je een eigen manier bedenken welke past bij het eigen gezin. Groepsbeloningen en individuele beloningen: Een individueel kind kan een beloning voor de hele groep verdienen. Ook als de rest van de groep dat misschien even niet verdient. Dat kind wordt dan even, voor de hele groep, in het zonnetje gezet. Het kind krijgt zo waardering voor zijn goede gedrag. Ook voor het groepsgevoel is dat positief, voor onderlinge waardering, onderling respect. De leerkrachten houden goed bij wie er al een groepsbeloning en wie er al een individuele beloning heeft gehad, zodat iedereen op zijn eigen manier een keer in het zonnetje wordt gezet en dat dat voor alle kinderen ongeveer even vaak is. Tips van ouders voor ouders Het helpt zelfs, als je zelf een baaldag hebt, om toch een compliment te geven aan je kind. De reactie van het kind zal je goed doen. Als mijn kind van school komt, vraag ik altijd wat ze leuk vond die dag en wat ze niet leuk vond. Op de vraag: hoe wat het op school? Kreeg ik altijd het antwoord: ja, goed. Nu krijgen we een gesprekje. Een positieve houding maakt jezelf ook vrolijker, en je krijgt er een betere band door. Het is belangrijk om ook als ouders het goede voorbeeld te geven. Laat zien hoe je met elkaar omgaat, met respect voor elkaar. Help elkaar, werk samen. Ouders onderling én ouders samen met leerkrachten. Samen dragen we zo de zorg voor onze kinderen. Laat het kind na een time-out zelf uitleggen waarom de time-out nodig was, zonder alleen kort sorry te zeggen. Een dagelijks drinkmomentje geeft een moment om samen stil te staan bij de dag. Waar was je vandaag dankbaar voor? Wat ging goed? Dat is leuk om de dag af te sluiten. 5

6 Ik ben Hanneke Vrijburcht, 42 jaar, getrouwd met Tjeerd en wij zijn de trotse ouders van Michiel, Jelmer (groep 7) en Bram van der Lijn (groep 6). Verder heb ik bestuurskunde gestudeerd en ik werk als beleidsmedewerker voor de Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning) bij de gemeente Oldenzaal. In de Wmo richten we ons erop om alle mensen, ook die met een beperking, zoveel mogelijk in hun kracht te zetten. Dat je meedoet en in je leven vooral die dingen doet waar je goed in bent en waar je passie ligt. Ik vind dat dit ook voor het onderwijs zou moeten gelden. Ieder kind is uniek en heeft zijn/haar talenten en in mijn optiek zou ook het basisonderwijs daar op moeten focussen. Zodat onze kinderen later in hun werk, en ook als burger, op een positieve manier kunnen bijdragen aan onze samenleving.. Ik stel mij kandidaat voor de MR omdat ik me graag in wil zetten voor de Drakensteyn. Een school waar onze kinderen graag naar toegaan en waar we trots op zijn. Ik wil me graag inzetten voor een school: -waar het gemoedelijk en veilig is; -waar kinderen, leerkrachten en ouders samenwerken aan de toekomst en de ontwikkeling van onze kinderen; -waar elk kind uniek is en waarbij er aandacht is voor ieders talenten; -waarbij er aandacht is voor een brede ontwikkeling van onze kinderen, waar zij interesses, betrokkenheid bij elkaar en de samenleving ontwikkelen; -waar er ook resultaatgericht wordt gewerkt, op basis van bewezen methodieken, en waar er sprake is van een goede overdracht van het ene naar het andere leerjaar. Tot slot vind ik dat de MR duidelijk moet communiceren waar zij mee bezig is. MR-leden moeten ook toegankelijk zijn voor niet-leden, zodat ook zij zaken en ideeën kunnen inbrengen. 6

7 Hallo, ik zal mij even voorstellen. Ik ben Jenny Stienstra, ben gelukkig getrouwd en ben de trotse moeder van drie prachtige dochters die ook alle drie op de Drakensteyn zitten! Mijn hobby s zijn dansen, vooral veel lachen en genieten van het leven!!! Afgelopen jaar heb ik met veel enthousiasme en plezier meegeholpen met diverse activiteiten van de Drakensteyn, omdat ik dat al zo leuk vond, vind ik dat een goed moment om mij nog actiever in te zetten voor de school. Liefst wil ik dat doen binnen de MR: het orgaan voor inspraak en medezeggenschap. Bezuinigingen treffen alle sectoren, ook scholen. Toch willen we allemaal dat onze kinderen goed onderwijs krijgen en onbezorgd naar school kunnen gaan, zodat ze een goede basis opbouwen om zelfstandig de wijde wereld in te stappen. Door samen met andere ouders en leerkrachten betrokken te zijn bij de belangrijke plannen en beslissingen van Balans wil ik een directe bijdragen leveren aan de basis die onze kinderen krijgen op deze kleine grote school. Tot slot: Hopelijk steunt u mij met uw stem en mag ik u vertegenwoordigen in de MR! 7

8 Mijn naam is Jolande Karagoz, ik ben 34 jaar en sinds 2003 getrouwd met Peter. Samen hebben wij 2 kinderen, Dani van 8 (groep 6) en Christian van 5 (groep 2). Momenteel ben ik zwanger van een derde en die verwachten wij eind september. Ik werk sinds 2011 bij Uitvaartverzekeraar Ardanta, onderdeel van a.s.r. Verzekeringen. Mijn functie bij Ardanta is medewerkster Risk. Ik analyseer alle risicovolle aspecten binnen de organisatie en geef hierin sturing en advies. Mijn kinderen geven mij een hoop energie, waardoor ik stressvolle situaties snel de baas ben. Ik ben erg resultaat gericht en nieuwsgierig. Ik streef naar de beste resultaten, zowel zakelijk als privé. Graag stel ik mij verkiesbaar voor de medezeggenschapsraad van De Drakensteyn, omdat ik een bijdrage wil leveren aan de kwaliteit van het onderwijs. Door mijn deelname aan de MR, kan ik dan ook opkomen voor de belangen van alle kinderen en niet te vergeten de ouders. Mijn kinderen gaan met veel plezier naar school en dat zien we ook terug in de ontwikkeling en resultaten. Dit motiveert mij om er alles aan te doen om dit gevoel bij iedereen te stimuleren, zowel ouder als kind. 8

9 Ik ben René Verhoef, 31 jaar, getrouwd met Miranda en vader van Renske en Lisa. Renske zit sinds mei 2015 in groep 1 bij juf Anja. In juli 2015 ben ik afgestudeerd aan het Saxion voor de deeltijdopleiding Human Resource & Business Management. Ik ben werkzaam bij Thales in Hengelo als HRIS Specialist en Application Manager op de HR-afdeling. Naast het veel tijd doorbrengen met de kinderen en werken ga ik graag op vakantie, zowel in de zomer als op wintersport. Nu mijn studie is afgerond wil ik graag weer hobby s op gaan pakken zoals het maken van muziek. Het is belangrijk als ouder betrokken te zijn bij de ontwikkeling van je kind. De basisschool is 8 jaar lang de plek waar kinderen die ontwikkeling doormaken. Vanuit huis kun je een kind veel meegeven en leren. Ik ben er echter van overtuigd dat een school/docenten een enorme invloed hebben op gedrag, normen, waarden en overtuiging van een kind. Betrokkenheid als ouder bij (het beleid van) de school is daarom essentieel voor een goede afstemming tussen ouders, docenten en bestuur. Hierin is de MR een belangrijk orgaan waaraan ik graag mijn bijdrage zou willen leveren. 9

10 Mijn naam is Nicole Twellaar, getrouwd met Rolf en moeder van Quinten (groep 6) en Estelle (groep 3b). In het dagelijkse leven ben ik werkzaam als leerkracht op een basisschool van een andere stichting. Ik geef 3 dagen les aan groep 8, wat ik met ontzettend veel plezier doe. Vorig jaar heb ik bovendien mijn diploma behaald voor midden-manager en ik hoop dat gauw in te kunnen zetten binnen mijn school in de functie van bouwcoördinator. Aangezien ik werkzaam ben in het basisonderwijs, ervaar ik bijna dagelijks hoe fijn het is als ouders betrokken zijn bij de school. Goed onderwijs maak je samen: leerkrachten en ouders hebben elkaar nodig om de ontwikkeling van kinderen zo goed en fijn mogelijk te laten verlopen. De MR is daarin een belangrijke schakel tussen ouders en school. Ik heb zelf ook 3 jaar als leerkracht in de MR gezeten, en die ervaring wil ik graag meenemen in de MR van deze school. Mijn onderwijskundige achtergrond en kennis wil ik gaan gebruiken om een positieve bijdrage te leveren aan de koers van deze school en kritisch te zijn waar nodig. Door -samen met andere ouders en leerkrachten- betrokken te zijn bij het beleid en andere zaken, wil ik mijn steentje bijdragen aan een open en transparante school, waar kinderen een veilige, leuke en leerzame tijd hebben. 10

11 Ik ben werkzaam als boekhouder bij Stichting CREA Centrum voor Kunstzinnige Vorming en TechniekMuseum t HEIM in Hengelo. Ik werk parttime maar ben ook een trotse fulltime moeder van 2 jongens tw, Tristan 3 jaar en Jarno van 7 jaar. Daarnaast ben ik getrouwd met Derk Hulshof en woonachtig op Oikos te saam met onze 2 honden. Als moeder zijnde wil ik onze kinderen de mogelijkheid bieden om te groeien op een manier wat bij hun past. Gestelde normen en waarden zijn belangrijk. De jongens zijn zeer verschillend wat voor veel ouders niet onbekend is. De wereld is mooi, maar we moeten het zelf wel ontdekken. Wat in onze macht ligt, proberen wij dit zoveel mogelijk hun aan te bieden. Proeven, beleven en ervaren. Wat is leuk, prettig/onprettig, interessant. Zelf ontdekken en oordeel vellen. Hierdoor wordt een mens gevormd. Buiten de boekhouding heb ik veel te maken met scholen en kinderen van BO en VO, maar ook van speciaal onderwijs. Door de activiteiten binnen deze stichting proberen wij kinderen de kans te bieden zich te uiten op creatieve manier. Zo merkt een kind wat ze wel/niet leuk vinden. Dus waarom CBS Drakensteyn!? Wat willen wij. Waar willen we in de toekomst naar toe. Hoe willen we communiceren? Wat kan de school onze kinderen bieden. Elk kind is uniek en moet op hun eigen unieke manier gemotiveerd worden tot goed onderwijs. Moet dit misschien anders. Past dit binnen de wettelijke richtlijnen? Ik hoop mede door mijn ervaring bij CREA/HEIM op educatief en financieel gebied, een steentje bij te kunnen dragen bij de ontwikkelingen binnen onze school. 11

12 Vader van Ilya 8, Lara 5 en Alex 2. Getrouwd met Sevinc. Ik ben al enkele jaren werkzaam in de financiële sector. Ik ben geïnteresseerd in politiek, geschiedenis, lezen, computers en media. Ook heb in de nodige bestuurlijke ervaring opgedaan bij de gemeente Enschede en met name met jongeren. Met de kennis en ervaring die ik heb opgedaan wil ik graag meedenken in hoe we de school en het voor de kinderen prettiger en beter kunnen maken. Ik denk altijd in oplossingen en dit helpt mij ook in mijn werk en dagelijkse bezigheden. 12

Scott de Jong http://www.positiefleren.nl 1

Scott de Jong http://www.positiefleren.nl 1 Scott de Jong http://www.positiefleren.nl 1 Je leest op dit moment versie 3.0 van het Gratis Ebook: Zelfvertrouwen Vergroten Bij Kinderen Geschreven door Scott de Jong. Download de allernieuwste versie

Nadere informatie

Hoeveel dingen worden niet beschouwd als onmogelijk totdat zij daadwerkelijk zijn bereikt. Kerstgedachte 2011. In dit nummer: Beste ouders,

Hoeveel dingen worden niet beschouwd als onmogelijk totdat zij daadwerkelijk zijn bereikt. Kerstgedachte 2011. In dit nummer: Beste ouders, Nummer: 365 25 November 2011 Wij zorgen voor elkaar Interessante informatie: 23 DECEMBER ALLE LEERLINGEN VRIJ OM 1200u 31 december juf Ellen jarig 06 januari meester Léon jarig 16 januari algemene ouderavond

Nadere informatie

Beginnen met leidinggeven en. Dé zeven dingen die je moet weten over leidinggeven.

Beginnen met leidinggeven en. Dé zeven dingen die je moet weten over leidinggeven. Beginnen met leidinggeven en dan Dé zeven dingen die je moet weten over leidinggeven. S o n j a v a n B e v e r e n, M e l k w e g 2 3, K l i j n d i j k R e g i e & R e s u l t a a t r e g i e @ s o n

Nadere informatie

Schoolgids 2015-2016

Schoolgids 2015-2016 Schoolgids 2015-2016 INHOUDSOPGAVE 1 VOORWOORD pagina 3 2 WIE ZIJN WIJ? ALGEMENE INFORMATIE pagina 4 3 WELKE SCHOOLTIJDEN HANTEREN WIJ? pagina 7 4 WIE WERKEN ER OP DE HORIZON? pagina 9 5 WAAROM KIEST U

Nadere informatie

IN DIT NUMMER VAN DE FLESSENPOST KOMEN O.A. DE VOLGENDE ONDERWERPEN AAN BOD:

IN DIT NUMMER VAN DE FLESSENPOST KOMEN O.A. DE VOLGENDE ONDERWERPEN AAN BOD: IN DIT NUMMER VAN DE FLESSENPOST KOMEN O.A. DE VOLGENDE ONDERWERPEN AAN BOD: van de directie agenda kinderen/ouders - onderwijs MR- nieuws uit de groepen Van de directie Beste ouder(s), De zomervakantie

Nadere informatie

VOORWOORD. ErnstJan Stroes. Voorzitter Stichting IDHEM

VOORWOORD. ErnstJan Stroes. Voorzitter Stichting IDHEM VOORWOORD Een van de bekende nadelen van migratie, onder andere naar Nederland, is dat hoogopgeleide migranten veelal jaren onder hun niveau werken.voor de migranten zorgt dat ervoor dat ze lange tijd

Nadere informatie

voor ouders, school en kinderopvang

voor ouders, school en kinderopvang Trainingen Cursussen Bijeenkomsten voor ouders, school en kinderopvang 20.000 deelnemers per jaar, Kwaliteit in uitvoering Al 30 jaar vertrouwd, Actueel en vernieuwend 2 Voor Onderwijs & Kinderopvang Ouders

Nadere informatie

VOOR IEDEREEN EEN PLEK

VOOR IEDEREEN EEN PLEK ( ( impuls Jaargang 7 Nr. 24 Zomer 2013 VOOR IEDEREEN EEN PLEK Collega in de schijnwerpers Schakelen tussen 4 scholen PASSEND ONDERWIJS Wat betekent dat voor de leerkracht? LB-leerkrachten Verschillen

Nadere informatie

13 e RAP. 2GETTHERE ARNHEM. Januari t/m juni 2015. ichange.uchange.wechange.

13 e RAP. 2GETTHERE ARNHEM. Januari t/m juni 2015. ichange.uchange.wechange. 13 e RAP. 2GETTHERE ARNHEM Januari t/m juni 2015 ichange.uchange.wechange. Inhoud INLEIDING 3 RESULTATEN 4 SPECIFIEKE INFORMATIE OVER JONGEREN MET EN ZONDER STARTKWALIFICATIE 4 AANVULLENDE INFORMATIE 4

Nadere informatie

De meester is net zo trots als wij. Ouders, kinderen en leerkrachten werken samen

De meester is net zo trots als wij. Ouders, kinderen en leerkrachten werken samen De meester is net zo trots als wij Ouders, kinderen en leerkrachten werken samen Inhoudsopgave 1. Leerkrachten, kinderen en ouders samen 4 Inleiding 2. Over echte ouders en clichéouders 5 Oordelen en

Nadere informatie

DEEL 1. BOUWSTEEN 2 Theorie Je Gedachten. 2015 Monique van Dam DEEL 1: YOU

DEEL 1. BOUWSTEEN 2 Theorie Je Gedachten. 2015 Monique van Dam DEEL 1: YOU DEEL 1 1 BOUWSTEEN 2 Theorie Je Gedachten BOUWSTEEN 2 Je Gedachten Inhoud 2 Introductie bouwsteen 2: Gedachten 3 ANDERS denken 4 Wist je dat? 5 2 Ezelsbruggetjes 10 Nieuwe kansen 12 Van toen naar nu 14

Nadere informatie

GOEDE OPKOMST INFORMATIEAVOND

GOEDE OPKOMST INFORMATIEAVOND GOEDE OPKOMST INFORMATIEAVOND Tiende jaargang Kornak Nieuws schooljaar 2014-2015. Nummer: 02 Datum: 5-9-2014 Allereerst dank voor jullie aanwezigheid afgelopen dinsdag avond tijdens de algemene informatieavond

Nadere informatie

door Annelieke de Man

door Annelieke de Man nieuwsbrief Oktober 2011- nummer 5 Voorwoord Pleegzorg en school Sinds een jaar gaat mijn eigen kind naar school en hij heeft het er enorm naar zijn zin. Dat weet ik omdat ik hem zelf breng en haal. Dan

Nadere informatie

DEELTIJD LERARENOPLEIDING BASISONDERWIJS

DEELTIJD LERARENOPLEIDING BASISONDERWIJS DEELTIJD LERARENOPLEIDING BASISONDERWIJS De bevlogen docent Ik vind het belangrijk om aan studenten mee te geven dat ieder mens en ieder kind een persoonlijk verhaal heeft en dat dat verhaal er mag zijn.

Nadere informatie

RK Scholengemeenschap voor havo, vwo en tweetalig vwo. Zoetermeer

RK Scholengemeenschap voor havo, vwo en tweetalig vwo. Zoetermeer RK Scholengemeenschap voor havo, vwo en tweetalig vwo Zoetermeer 2 013 / 2 014 Alfrink College Inhouds opgave > INHOUDSOPGAVE Informatie voor ouders en leerlingen 2 Welkom op het Alfrink College 4 Het

Nadere informatie

In dit Turfje 01 Vanuit het MT

In dit Turfje 01 Vanuit het MT In dit Turfje 01 Vanuit het MT 02 Vanuit de groepen 03 Even voorstellen 05 Vanuit de MR 07 Vanuit de OC 07 Vanuit de Kober 09 Prinses Christina Junior Concours 09 Kermiskorting 10 Stichting Jeugd en Rouw

Nadere informatie

Op weg naar Eén pedagogische visie in de brede school

Op weg naar Eén pedagogische visie in de brede school Op weg naar Eén pedagogische visie in de brede school Een procesbeschrijving van een pedagogische dialoog in Brede School Oud Zuid in Tilburg Brede School Oud Zuid Wassenaerlaan 38, 5021 VS Tilburg Telefoon:

Nadere informatie

Schoolgids openbare basisschool De Schakel

Schoolgids openbare basisschool De Schakel Schoolgids openbare basisschool De Schakel Schooljaar 2013-2014 1 1.Voorwoord Geachte ouders, Het doet ons genoegen u een uitgave van de schoolgids te kunnen aanbieden. Scholen verschillen in sfeer, in

Nadere informatie

Printversie Schoolgids. Evangelische basisschool het SchatRijk

Printversie Schoolgids. Evangelische basisschool het SchatRijk Printversie Schoolgids Evangelische basisschool het SchatRijk 2011 2012 Inhoudsopgave 2 Schoolgids Ebs het SchatRijk 2011-2012 1. Voorwoord Beste ouder(s) en verzorger(s), Met veel plezier presenteren

Nadere informatie

Voltijd Lerarenopleiding basisonderwijs

Voltijd Lerarenopleiding basisonderwijs Voltijd Lerarenopleiding basisonderwijs De drijfveren van een eerstejaars Mijn moeder is lerares en ook mijn oom en tante geven les op een basisschool. Je kunt dus wel zeggen dat het vak van basisschoolleraar

Nadere informatie

MarenlandMagazine no. 2

MarenlandMagazine no. 2 Marenland Magazine no. 2 MarenlandMagazine no. 2 Eerste jaargang december 2012 In dit nummer: Positieve benadering van gedrag Programma Fonemisch Bewustzijn Bestuur over verleden en toekomst van Marenland

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE. 1. Voorwoord blz. 3

INHOUDSOPGAVE. 1. Voorwoord blz. 3 INHOUDSOPGAVE 1. Voorwoord blz. 3 2. De School blz. 4 Situering Waar komt onze naam vandaan? Het bestuur Het team Gezonde school Scholing leerkrachten Compensatieverlof 3. Waar de school voor staat blz.

Nadere informatie

Schoolgids Schooljaar 2012-2013

Schoolgids Schooljaar 2012-2013 Schoolgids Schooljaar 2012-2013 Adresgegevens: De Schittering Burgemeester Godwaldtstraat 2-4 4927 BB Hooge Zwaluwe Tel.: 0168-482371 email: info@bsdeschittering.nl website: www.bsdeschittering.nl Hooge

Nadere informatie

SCHOOLGIDS. Basisschool Sint Maarten Lage Weide 2 1906 XC Limmen Tel 072 505 7570 info@sintmaartenschool.nl www.sintmaartenschool.

SCHOOLGIDS. Basisschool Sint Maarten Lage Weide 2 1906 XC Limmen Tel 072 505 7570 info@sintmaartenschool.nl www.sintmaartenschool. SCHOOLGIDS 2009 2010 Basisschool Sint Maarten Lage Weide 2 1906 XC Limmen Tel 072 505 7570 info@sintmaartenschool.nl www.sintmaartenschool.nl VOORWOORD Beste ouders of geïnteresseerden, Met veel plezier

Nadere informatie

# 01.2014 PASSEND ONDERWIJS & OUDERS & MBO / VO & VAN SPECIAAL NAAR REGULIER & HANDELINGSGERICHT INTEGRAAL ARRANGEREN

# 01.2014 PASSEND ONDERWIJS & OUDERS & MBO / VO & VAN SPECIAAL NAAR REGULIER & HANDELINGSGERICHT INTEGRAAL ARRANGEREN vakblad voor het primair en speciaal onderwijs # 01.2014 PASSEND ONDERWIJS & OUDERS & MBO / VO & VAN SPECIAAL NAAR REGULIER & HANDELINGSGERICHT INTEGRAAL ARRANGEREN 1 Hoog tijd voor inhoud en praktische

Nadere informatie

De Vrede Express. Een interactieve tentoonstelling over democratie, burgerschap, diversiteit en vrede maken. Jan Durk Tuinier en Geu Visser

De Vrede Express. Een interactieve tentoonstelling over democratie, burgerschap, diversiteit en vrede maken. Jan Durk Tuinier en Geu Visser De Vrede Express Een interactieve tentoonstelling over democratie, burgerschap, diversiteit en vrede maken Jan Durk Tuinier en Geu Visser 1 In de Vrede Express staan de Utrecht Principles centraal: respect

Nadere informatie

Nieuwsbrief November 2014

Nieuwsbrief November 2014 Nieuwsbrief November 2014 Beste ouders / verzorgers, In deze nieuwsbrief informeren wij u over de volgende onderwerpen: De lat omhoog bij de vakken rekenen, lezen, begrijpend lezen en spelling. Voor uw

Nadere informatie

G D0. Brugger info. GELOOF in je toekomst. Alles wat je wilt weten over het leven van een brugger op Guido de Brès. In dit nummer o.a.

G D0. Brugger info. GELOOF in je toekomst. Alles wat je wilt weten over het leven van een brugger op Guido de Brès. In dit nummer o.a. UI G D0 Brugger info In dit nummer o.a.: Schooldag van een brugger Verhalen van leerlingen! GELOOF in je toekomst Aandacht voor jou! Alles wat je wilt weten over het leven van een brugger op Guido de Brès

Nadere informatie

Zakgeld Geheimen. Geef je het wel of geef je. het niet? Met meningen van meer dan 20 experts

Zakgeld Geheimen. Geef je het wel of geef je. het niet? Met meningen van meer dan 20 experts Zakgeld Geheimen Geef je het wel of geef je het niet? Met meningen van meer dan 20 experts Zakgeldgeheimen, een boek samengesteld door Amanda van der Gulik Kies uit wat voor jou werkt! Zakgeld geheimen

Nadere informatie

Hoe een doener zich staande houdt in de wereld van denkers.

Hoe een doener zich staande houdt in de wereld van denkers. Hoe een doener zich staande houdt in de wereld van denkers. Ook dit boekje geeft je inzicht, ditmaal in de keuken van de realiteit. De hoe en waarom van het dagelijks leven. Natuurlijk kun je zelf de dingen

Nadere informatie