25 augustus. 1 september. 8 september. 10 september. 13 september. 18september. 21 en 23 september. 29 september

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "25 augustus. 1 september. 8 september. 10 september. 13 september. 18september. 21 en 23 september. 29 september"

Transcriptie

1 25 augustus vergadering activiteitencommissie 1 september informatieavond 8 september vergadering M.R. 10 september VCO sportdag groep 7 en 8 13 september startdienst in de N.H. kerk 18september extra vrije dag leerlingen 21 en 23 september kennismakingsgesprekken 29 september schoolfotograaf Het was afgelopen maandag wel een heel bijzonder begin van het nieuwe schooljaar. Een school zonder leerlingen. En niet alleen bij ons, maar ook bij de buurschool OBS Glanerbrug-Zuid en de peuters van de SK. Gelukkig hebben we iedereen op de hoogte kunnen brengen van de extra vrije dag op maandag. Gelukkig bleek maandag bij controle van de brandweer en gemeente dat we op dinsdag allemaal van start mochten gaan. Een bijzondere start in een nieuw en verbouwd gebouw. Vanaf dit schooljaar zijn we ook qua gebouw een echt integraal kindcentrum waarbij ook de verbouw van ons eigen schoolgebouw is meegenomen. Zoals u allemaal heeft kunnen zien is ons schoolgebouw in de zomervakantie flink onder handen genomen. Er is nieuw glas geplaatst. We hebben een nieuw dak en de kozijnen hebben een lik verf gekregen. Binnen zijn er nieuwe vloeren en door het verplaatsen en wegbreken van muren lijkt de school niet meer op de school van vorige jaren. In 6 weken een complete school verbouwen is een hele klus. En ondanks dat er flink hard gewerkt is, is het nog niet helemaal klaar. De kapstokken komen binnenkort en ook de keuken in de hal en wasbakken in de klas worden binnenkort geplaatst. Daarna worden de hallen nog ingericht. Maar wij, als team, weten zeker dat het een prachtige school wordt waarin we onderwijs kunnen geven zoals we dat willen doen naar de richtlijnen van hedendaags modern onderwijs. Daarom zijn er in de lokalen allemaal nieuwe borden geplaatst (touchscreens) en werken we vanaf dit jaar veel met tablets en chromebooks. Op deze manier is zowel het gebouw als ons onderwijs helemaal up to date. En daar zijn we trots op. Op dit moment hebben we nog 3 gastgroepen op school. Vanwege de verbouwing van OBS Glanerbrug-Zuid hebben hun groepen 4,5 en 6 bij ons tijdelijk onderdak gevonden. We heten ze van harte welkom en hopen dat ze plezierige weken bij ons op school hebben. Als alles klaar is dan nodigen we iedereen uit om eens een kijkje te komen nemen. Ook de buurtbewoners kunnen van ons een uitnodiging verwachten. Zij hebben immers bijna een jaar naast een bouwterrein gewoond. Team Drakensteyn-Ouverture In dit nummer een nieuw begin 1 trefwoord 2 wel en wee 2 informatieavond 3 startdienst 3 schoolmaatschappelijk werk 3 niet vergeten! 4 MR verkiezingen 4 PBS 5 Kandidaten stellen zich voor 6 1

2 Voor de levensbeschouwelijke opvoeding van uw kinderen gebruiken we op school de methode Trefwoord. Iedere dag kijken we naar een (digitale) kalenderplaat met daarop een tekening, foto, puzzel of tekst. De (Bijbel-) verhalen, gedichten, gebeden en liederen die daarbij horen, staan in de handleiding voor de leerkracht. Zo stelt Trefwoord verschillende thema s uit de leefwereld van de kinderen en uit de Bijbel aan de orde. In deze nieuwsbrief vertellen we meer over het thema Wijsheid' (7 t/m 25 september). Er was eens een koning die bezoek kreeg van twee vrouwen en een baby. Beide vrouwen eisten het kind op. Een onmogelijke opgave voor de koning: wie was de echte moeder? Welnu, zei de koning, we geven ieder de helft van het kind, dan is de zaak opgelost. Op dat moment riep een van beide vrouwen: Niet doen! Geef het kind dan maar aan die ander! Nu wist de koning genoeg. De koning in dit verhaal is koning Salomo en daarom noemen we een zeer wijze beslissing in een zeer moeilijk dilemma nog steeds een salomonsoordeel. Wat is wijsheid? Wie vinden de kinderen wijze mensen? En wat heb je aan wijsheid? Soms wordt een kind weleens plagerig een wijsneus genoemd. Iemand die alles weet, denkt te weten of wil weten. Verhalen voor de komende periode 24 augustus t/m 4 september De verhalenboom Inhoud: Over de kracht van verhalen, over wat een verhaal met mensen doet en wat mensen met een verhaal doen. De koning en de bomen (Richteren 9, 1 21). Licht in het donker (Johannes 9). 7 t/m 18 september Discipline Inhoud: Over doen wat je moet doen, ook al heb je er geen zin in. Over zelfbeheersing die sterk maakt. Doen wat je belooft (1 Samuël 1); Hoort dat nou echt zo? (1 Samuël 2, 12-26). Wat moet, dat moet (1 Samuël 3); Slecht nieuws voor Samuël (1 Samuël 8). Een echte koning (1 Samuël 8). Alles wil hij zelf ontdekken. Hij is wise guy van het jaar. Voor je zelf na kunt denken heeft hij al een antwoord klaar. De kennis in zijn hoofd krijgt steeds een nieuwe laag. Maar of hij alles weet? Da's weer een nieuwe vraag. In het thema Wijsheid ontdekken de kinderen dat het niet gaat om anderen te slim af te zijn. En dat wijsheid meer is dan alleen kennis. Het gaat om hoe je in het leven staat. Hoe je, bij keuzes en beslissingen, rekening houdt met anderen en gevoel toont voor wat er op dat moment echt belangrijk is. De kinderen gaan zelf aan de slag met vraagstukken over hoe je wijs kunt omgaan met bijvoorbeeld ruzie, met internet en met jezelf. Ze ontdekken ook dat je hierin kunt groeien. De ontwikkeling van onwetend uilskuiken tot oude, wijze uil, is een kwestie van tijd, ervaring en leren. Een proces waarin wij, opvoeders, een belangrijke rol spelen. 2

3 Dinsdag 1 september is de informatieavond. Op deze avond zullen de leerkrachten van uw zoon of dochter uitleggen wat er het komende schooljaar van hen verwacht wordt. Om iedereen in de gelegenheid te stellen om te komen doen we het op 2 tijdstippen. De eerste van uur en de tweede ronde is van uur. De informatieavond wordt gehouden in het lokaal van uw zoon of dochter. Wij verwachten dinsdag alle ouders te zien!! Zondag 13 september van uur tot uur vindt de jaarlijkse Startdienst plaats in de Nederlands Hervormde kerk aan de Gronausestraat. De dienst is in samenwerking met onze school voorbereid en zal geleid worden door dominee Esther Scheer. Het thema van de dienst zal zijn: Waar bouw jij op?. De school wordt gebouwd, het wordt stevig. Maar wat maakt jou stevig? Wat is belangrijk in jouw leven? Waar vertrouw je op? Met deze vragen zullen de kinderen in de klassen de dienst al een beetje voorbereiden. Maar de kinderen zullen ook creatief aan het werk gaan met dit thema. Hoe en wat zullen we na de dienst in de kerk kunnen bewonderen. Na afloop van de dienst is er gelegenheid elkaar, onder het genot van koffie of thee, te ontmoeten. We vinden het fijn u bij deze dienst te ontmoeten! Saskia Mulder onze schoolmaatschappelijk werker heeft op school een aantal spreekuren gepland. De spreekuren zullen dit jaar maandelijks plaatsvinden op woensdagmorgen. Voor een afspraak met Saskia Mulder kunt zich melden bij de intern begeleider: Dieneke van der Weide De volgende data in 2015 zijn gepland: Woensdag 9 september woensdag 14 oktober woensdag 18 november woensdag 16 december Nog even geduld binnenkort ontvangt elk gezin een schoolkalender. Hierin zijn de belangrijkste informatie en data opgenomen.

4 Jongens en meisjes, Vergeet niet je vakantiesouvenir in te leveren bij je meester of juf. Het leukste en origineelste souvenir van school krijgt een leuke prijs. Belangrijke data uit de nieuwsbrief in agenda noteren Inleveren kan t/m vrijdag 28 augustus. Zeven ouders hebben zich kandidaat gesteld voor de plek in de MR!! Achterin deze nieuwsbrief stellen zij zich aan u voor. Deze week zal uw kind (oudste) een stembiljet meekrijgen. In de hal staat een STEMBUS. Stem vóór maandag 7 september 15.00u op uw favoriete kandidaat!!! 4

5 Ook dit jaar weer werken we verder met PBS in onze, steeds mooier wordende, school. We willen er steeds beter in worden, zodat ieder kind zich optimaal kan ontwikkelen in een veilige omgeving. Dit jaar zullen we jullie weer regelmatig op de hoogte stellen van PBS in onze school. Na de laatste ouderavond, in het voorjaar van vorig schooljaar, hebben we veel reacties van ouders mogen ontvangen. Hieronder leest u een samenvatting. Bewust van goed gedrag: PBS helpt je bewust te zoeken naar goed gedrag. Wel is het natuurlijk belangrijk om duidelijk aan te geven wat de grenzen zijn en wat we van de kinderen verwachten. Op school doen we dat door middel van speciale lessen en afspraken. Deze zijn ook zichtbaar gemaakt met picto s. Het belonen van goed gedrag is dan ook gericht op de gemaakte afspraken in de lessen. Het belonen thuis hoeft natuurlijk niet op dezelfde manier als op school (met de muntjes). Voor thuis kun je een eigen manier bedenken welke past bij het eigen gezin. Groepsbeloningen en individuele beloningen: Een individueel kind kan een beloning voor de hele groep verdienen. Ook als de rest van de groep dat misschien even niet verdient. Dat kind wordt dan even, voor de hele groep, in het zonnetje gezet. Het kind krijgt zo waardering voor zijn goede gedrag. Ook voor het groepsgevoel is dat positief, voor onderlinge waardering, onderling respect. De leerkrachten houden goed bij wie er al een groepsbeloning en wie er al een individuele beloning heeft gehad, zodat iedereen op zijn eigen manier een keer in het zonnetje wordt gezet en dat dat voor alle kinderen ongeveer even vaak is. Tips van ouders voor ouders Het helpt zelfs, als je zelf een baaldag hebt, om toch een compliment te geven aan je kind. De reactie van het kind zal je goed doen. Als mijn kind van school komt, vraag ik altijd wat ze leuk vond die dag en wat ze niet leuk vond. Op de vraag: hoe wat het op school? Kreeg ik altijd het antwoord: ja, goed. Nu krijgen we een gesprekje. Een positieve houding maakt jezelf ook vrolijker, en je krijgt er een betere band door. Het is belangrijk om ook als ouders het goede voorbeeld te geven. Laat zien hoe je met elkaar omgaat, met respect voor elkaar. Help elkaar, werk samen. Ouders onderling én ouders samen met leerkrachten. Samen dragen we zo de zorg voor onze kinderen. Laat het kind na een time-out zelf uitleggen waarom de time-out nodig was, zonder alleen kort sorry te zeggen. Een dagelijks drinkmomentje geeft een moment om samen stil te staan bij de dag. Waar was je vandaag dankbaar voor? Wat ging goed? Dat is leuk om de dag af te sluiten. 5

6 Ik ben Hanneke Vrijburcht, 42 jaar, getrouwd met Tjeerd en wij zijn de trotse ouders van Michiel, Jelmer (groep 7) en Bram van der Lijn (groep 6). Verder heb ik bestuurskunde gestudeerd en ik werk als beleidsmedewerker voor de Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning) bij de gemeente Oldenzaal. In de Wmo richten we ons erop om alle mensen, ook die met een beperking, zoveel mogelijk in hun kracht te zetten. Dat je meedoet en in je leven vooral die dingen doet waar je goed in bent en waar je passie ligt. Ik vind dat dit ook voor het onderwijs zou moeten gelden. Ieder kind is uniek en heeft zijn/haar talenten en in mijn optiek zou ook het basisonderwijs daar op moeten focussen. Zodat onze kinderen later in hun werk, en ook als burger, op een positieve manier kunnen bijdragen aan onze samenleving.. Ik stel mij kandidaat voor de MR omdat ik me graag in wil zetten voor de Drakensteyn. Een school waar onze kinderen graag naar toegaan en waar we trots op zijn. Ik wil me graag inzetten voor een school: -waar het gemoedelijk en veilig is; -waar kinderen, leerkrachten en ouders samenwerken aan de toekomst en de ontwikkeling van onze kinderen; -waar elk kind uniek is en waarbij er aandacht is voor ieders talenten; -waarbij er aandacht is voor een brede ontwikkeling van onze kinderen, waar zij interesses, betrokkenheid bij elkaar en de samenleving ontwikkelen; -waar er ook resultaatgericht wordt gewerkt, op basis van bewezen methodieken, en waar er sprake is van een goede overdracht van het ene naar het andere leerjaar. Tot slot vind ik dat de MR duidelijk moet communiceren waar zij mee bezig is. MR-leden moeten ook toegankelijk zijn voor niet-leden, zodat ook zij zaken en ideeën kunnen inbrengen. 6

7 Hallo, ik zal mij even voorstellen. Ik ben Jenny Stienstra, ben gelukkig getrouwd en ben de trotse moeder van drie prachtige dochters die ook alle drie op de Drakensteyn zitten! Mijn hobby s zijn dansen, vooral veel lachen en genieten van het leven!!! Afgelopen jaar heb ik met veel enthousiasme en plezier meegeholpen met diverse activiteiten van de Drakensteyn, omdat ik dat al zo leuk vond, vind ik dat een goed moment om mij nog actiever in te zetten voor de school. Liefst wil ik dat doen binnen de MR: het orgaan voor inspraak en medezeggenschap. Bezuinigingen treffen alle sectoren, ook scholen. Toch willen we allemaal dat onze kinderen goed onderwijs krijgen en onbezorgd naar school kunnen gaan, zodat ze een goede basis opbouwen om zelfstandig de wijde wereld in te stappen. Door samen met andere ouders en leerkrachten betrokken te zijn bij de belangrijke plannen en beslissingen van Balans wil ik een directe bijdragen leveren aan de basis die onze kinderen krijgen op deze kleine grote school. Tot slot: Hopelijk steunt u mij met uw stem en mag ik u vertegenwoordigen in de MR! 7

8 Mijn naam is Jolande Karagoz, ik ben 34 jaar en sinds 2003 getrouwd met Peter. Samen hebben wij 2 kinderen, Dani van 8 (groep 6) en Christian van 5 (groep 2). Momenteel ben ik zwanger van een derde en die verwachten wij eind september. Ik werk sinds 2011 bij Uitvaartverzekeraar Ardanta, onderdeel van a.s.r. Verzekeringen. Mijn functie bij Ardanta is medewerkster Risk. Ik analyseer alle risicovolle aspecten binnen de organisatie en geef hierin sturing en advies. Mijn kinderen geven mij een hoop energie, waardoor ik stressvolle situaties snel de baas ben. Ik ben erg resultaat gericht en nieuwsgierig. Ik streef naar de beste resultaten, zowel zakelijk als privé. Graag stel ik mij verkiesbaar voor de medezeggenschapsraad van De Drakensteyn, omdat ik een bijdrage wil leveren aan de kwaliteit van het onderwijs. Door mijn deelname aan de MR, kan ik dan ook opkomen voor de belangen van alle kinderen en niet te vergeten de ouders. Mijn kinderen gaan met veel plezier naar school en dat zien we ook terug in de ontwikkeling en resultaten. Dit motiveert mij om er alles aan te doen om dit gevoel bij iedereen te stimuleren, zowel ouder als kind. 8

9 Ik ben René Verhoef, 31 jaar, getrouwd met Miranda en vader van Renske en Lisa. Renske zit sinds mei 2015 in groep 1 bij juf Anja. In juli 2015 ben ik afgestudeerd aan het Saxion voor de deeltijdopleiding Human Resource & Business Management. Ik ben werkzaam bij Thales in Hengelo als HRIS Specialist en Application Manager op de HR-afdeling. Naast het veel tijd doorbrengen met de kinderen en werken ga ik graag op vakantie, zowel in de zomer als op wintersport. Nu mijn studie is afgerond wil ik graag weer hobby s op gaan pakken zoals het maken van muziek. Het is belangrijk als ouder betrokken te zijn bij de ontwikkeling van je kind. De basisschool is 8 jaar lang de plek waar kinderen die ontwikkeling doormaken. Vanuit huis kun je een kind veel meegeven en leren. Ik ben er echter van overtuigd dat een school/docenten een enorme invloed hebben op gedrag, normen, waarden en overtuiging van een kind. Betrokkenheid als ouder bij (het beleid van) de school is daarom essentieel voor een goede afstemming tussen ouders, docenten en bestuur. Hierin is de MR een belangrijk orgaan waaraan ik graag mijn bijdrage zou willen leveren. 9

10 Mijn naam is Nicole Twellaar, getrouwd met Rolf en moeder van Quinten (groep 6) en Estelle (groep 3b). In het dagelijkse leven ben ik werkzaam als leerkracht op een basisschool van een andere stichting. Ik geef 3 dagen les aan groep 8, wat ik met ontzettend veel plezier doe. Vorig jaar heb ik bovendien mijn diploma behaald voor midden-manager en ik hoop dat gauw in te kunnen zetten binnen mijn school in de functie van bouwcoördinator. Aangezien ik werkzaam ben in het basisonderwijs, ervaar ik bijna dagelijks hoe fijn het is als ouders betrokken zijn bij de school. Goed onderwijs maak je samen: leerkrachten en ouders hebben elkaar nodig om de ontwikkeling van kinderen zo goed en fijn mogelijk te laten verlopen. De MR is daarin een belangrijke schakel tussen ouders en school. Ik heb zelf ook 3 jaar als leerkracht in de MR gezeten, en die ervaring wil ik graag meenemen in de MR van deze school. Mijn onderwijskundige achtergrond en kennis wil ik gaan gebruiken om een positieve bijdrage te leveren aan de koers van deze school en kritisch te zijn waar nodig. Door -samen met andere ouders en leerkrachten- betrokken te zijn bij het beleid en andere zaken, wil ik mijn steentje bijdragen aan een open en transparante school, waar kinderen een veilige, leuke en leerzame tijd hebben. 10

11 Ik ben werkzaam als boekhouder bij Stichting CREA Centrum voor Kunstzinnige Vorming en TechniekMuseum t HEIM in Hengelo. Ik werk parttime maar ben ook een trotse fulltime moeder van 2 jongens tw, Tristan 3 jaar en Jarno van 7 jaar. Daarnaast ben ik getrouwd met Derk Hulshof en woonachtig op Oikos te saam met onze 2 honden. Als moeder zijnde wil ik onze kinderen de mogelijkheid bieden om te groeien op een manier wat bij hun past. Gestelde normen en waarden zijn belangrijk. De jongens zijn zeer verschillend wat voor veel ouders niet onbekend is. De wereld is mooi, maar we moeten het zelf wel ontdekken. Wat in onze macht ligt, proberen wij dit zoveel mogelijk hun aan te bieden. Proeven, beleven en ervaren. Wat is leuk, prettig/onprettig, interessant. Zelf ontdekken en oordeel vellen. Hierdoor wordt een mens gevormd. Buiten de boekhouding heb ik veel te maken met scholen en kinderen van BO en VO, maar ook van speciaal onderwijs. Door de activiteiten binnen deze stichting proberen wij kinderen de kans te bieden zich te uiten op creatieve manier. Zo merkt een kind wat ze wel/niet leuk vinden. Dus waarom CBS Drakensteyn!? Wat willen wij. Waar willen we in de toekomst naar toe. Hoe willen we communiceren? Wat kan de school onze kinderen bieden. Elk kind is uniek en moet op hun eigen unieke manier gemotiveerd worden tot goed onderwijs. Moet dit misschien anders. Past dit binnen de wettelijke richtlijnen? Ik hoop mede door mijn ervaring bij CREA/HEIM op educatief en financieel gebied, een steentje bij te kunnen dragen bij de ontwikkelingen binnen onze school. 11

12 Vader van Ilya 8, Lara 5 en Alex 2. Getrouwd met Sevinc. Ik ben al enkele jaren werkzaam in de financiële sector. Ik ben geïnteresseerd in politiek, geschiedenis, lezen, computers en media. Ook heb in de nodige bestuurlijke ervaring opgedaan bij de gemeente Enschede en met name met jongeren. Met de kennis en ervaring die ik heb opgedaan wil ik graag meedenken in hoe we de school en het voor de kinderen prettiger en beter kunnen maken. Ik denk altijd in oplossingen en dit helpt mij ook in mijn werk en dagelijkse bezigheden. 12

Aan de ouders, Zending Bijbelverhalen Startweek (week 34/35/36) De natuur Wijsheid

Aan de ouders, Zending Bijbelverhalen Startweek (week 34/35/36) De natuur Wijsheid Aan de ouders, De vakantie is weer voorbij, wij zijn blij dat iedereen weer gezond terug is op school. Afgaande op alle vakantieverhalen heeft iedereen een prima vakantie gehad. De komende maand staat

Nadere informatie

De 3 winnaars hebben inmiddels een prijsje in ontvangst mogen nemen. De winnaars zijn: Benthe Bolhaar. Linde Bathoorn. Quintin van Ravesteijn

De 3 winnaars hebben inmiddels een prijsje in ontvangst mogen nemen. De winnaars zijn: Benthe Bolhaar. Linde Bathoorn. Quintin van Ravesteijn 18 september extra vrije dag leerlingen 21 en 23 september kennismakingsgesprekken 29 september schoolfotograaf (de gymlessen gaan deze dag niet door) 13 oktober M.R. vergadering 14 oktober leerlingen

Nadere informatie

KINDCENTRUM VROONDAAL SMOELENBOEK

KINDCENTRUM VROONDAAL SMOELENBOEK KINDCENTRUM VROONDAAL SMOELENBOEK je d r o w r a a d! n a v r e z j i w Judy Menger Directeur Kindcentrum Vroondaal Meester Jelle Ik ben meester Jelle en werk als adjunct-directeur op deze school. Ik ben

Nadere informatie

Christelijke basisschool De Melkfabriek 5, 1221 CE Hilversum 035-6859913 www.avonturijnhilversum.nl E-mail: avonturijn@proceon.nl

Christelijke basisschool De Melkfabriek 5, 1221 CE Hilversum 035-6859913 www.avonturijnhilversum.nl E-mail: avonturijn@proceon.nl Christelijke basisschool De Melkfabriek 5, 1221 CE Hilversum 035-6859913 www.avonturijnhilversum.nl E-mail: avonturijn@proceon.nl Beste ouders, 30 oktober 2015. Een eerste week na de herfstvakantie, waarbij

Nadere informatie

Protestants Christelijke Basisschool De Schakel

Protestants Christelijke Basisschool De Schakel t Schakelaartje Protestants Christelijke Basisschool De Schakel Hoofdgebouw: Botter 40-77, 8243 KW Lelystad Telefoon: 0320-413001 Dependance: Kennemerland 17 8245 ER Lelystad Telefoon: 0320-413002 e-mail:

Nadere informatie

Koningin Beatrixschool

Koningin Beatrixschool Nieuwsbrief 4 18-9-2015 Koningin Beatrixschool De Vissersingel 1, 7942EA Meppel www.beatrixschoolmeppel.nl T: 0522-251716 Geachte ouder(s) verzorger(s) Groep 8 op kamp. Aan het begin van het schooljaar?

Nadere informatie

Hoeveel dingen worden niet beschouwd als onmogelijk totdat zij daadwerkelijk zijn bereikt. Kerstgedachte 2011. In dit nummer: Beste ouders,

Hoeveel dingen worden niet beschouwd als onmogelijk totdat zij daadwerkelijk zijn bereikt. Kerstgedachte 2011. In dit nummer: Beste ouders, Nummer: 365 25 November 2011 Wij zorgen voor elkaar Interessante informatie: 23 DECEMBER ALLE LEERLINGEN VRIJ OM 1200u 31 december juf Ellen jarig 06 januari meester Léon jarig 16 januari algemene ouderavond

Nadere informatie

Groepsverdeling schooljaar 2016-2017

Groepsverdeling schooljaar 2016-2017 Irenesirene maandag 6 juni 2016 nr. 15 Groepsverdeling schooljaar 2016-2017 -groep 1-2 a Saskia van Wijnen -groep 1-2 b Carla Markensteijn -groep 1-2 c Marieke de Jong (ma,di) en Marjolein Minderhoud (wo,do,vrij)

Nadere informatie

Nieuwsbrief 1. Start nieuwe schooljaar. Begin activiteit van het team. oproep. Data: 5 september Workshops muziek Vragenformulier mee.

Nieuwsbrief 1. Start nieuwe schooljaar. Begin activiteit van het team. oproep. Data: 5 september Workshops muziek Vragenformulier mee. N A A M B E D R I J F Nieuwsbrief 1 Openbare Basisschool Kinheim 4 1161 AP Zwanenburg Tel. 020-4974285 www.aldoende.org aldoende@sopoh.nl Data: 5 september Workshops muziek Vragenformulier mee 9 september

Nadere informatie

En.donderdag is het dan ook nog Hoeksteenfeestdag! De weersvoorspelling is goed en dat belooft dus ook weer een topdag te worden.

En.donderdag is het dan ook nog Hoeksteenfeestdag! De weersvoorspelling is goed en dat belooft dus ook weer een topdag te worden. CALKOENSTRAAT 15 1121XA LANDSMEER INFO-BULLETIN 19 2 juli JAARGANG 2013-2014 Vanuit de directie Op het moment dat ik mijn aandeel voor de INFO schrijf, is de vakantie echt in het vooruitzicht. Wat een

Nadere informatie

Mijn school, jouw school, onze school!

Mijn school, jouw school, onze school! Mijn school, jouw school, onze school! Na een fijne en welverdiende zomervakantie zijn we allemaal weer enthousiast begonnen op school. Met de leerlingen zijn we deze Groene Week in elke groep aan het

Nadere informatie

Hoi allemaal, Groetjes, Kim

Hoi allemaal, Groetjes, Kim Even voorstellen Ik heet Harjon van den Poll, ben 38 jaar, getrouwd en vader van twee kinderen. Ik ben creatief, ondernemend, sociaal en sportief. Mijn passie is om mensen te laten ervaren wat ze willen

Nadere informatie

1 e rapport mee. Vanaf 14.30 uur start de voorjaarsvakantie Start 1 e schooldag na de vakantie

1 e rapport mee. Vanaf 14.30 uur start de voorjaarsvakantie Start 1 e schooldag na de vakantie NIEUWSBRIEF nummer 4, Januari-februari 2015 Kalender December Ma 2 & di 3 feb Activiteiten De kinderen uit groep 1 t/m 8 zijn vrij. De leerkrachten hebben twee studiedagen. De kinderen uit de Cobogroepen

Nadere informatie

Bijlage: - MR vacature - Matrix kerken

Bijlage: - MR vacature - Matrix kerken 1 oktober 2015 ONS - NIEUWS Agenda: 2-10: speelgoedochtend kleuters 5-10: inloopspreekuur IB-er Dag van de leraar 7-10: finale voorleeswedstrijd 7-10: schoolgebedsgroep 12-10: bibliotheekactiviteit gr

Nadere informatie

Schooljaar 2015-2016 Telefoon: 040-2016092. 26 februari Weeksluiting groep 3a en 7a

Schooljaar 2015-2016 Telefoon: 040-2016092. 26 februari Weeksluiting groep 3a en 7a t Letterken Mededelingenblad van OBS t Smelleken Emmalaan 5, 5554 JM Valkenswaard Schooljaar 2015-2016 Telefoon: 040-2016092 Uitgave: 2 februari 2016 info@obstsmelleken.nl www.obstsmelleken.nl Belangrijke

Nadere informatie

Kinderboekenweek 2012

Kinderboekenweek 2012 www.dekloostertuin.nl De Kloostertuinier Informatiebulletin van: CBS De Kloostertuin te Assen 8 e Jrg. nr. 2 27 september 2012 Kinderboekenweek 2012 Hallo wereld in tachtig dagen Mooi project, mooi project

Nadere informatie

Schooljournaal Algemeen nieuws:

Schooljournaal Algemeen nieuws: Schooljournaal Nummer 1 / 16-17 Woensdag 7 september 2016 Bij ons op school Algemeen nieuws: Staan onze leerlingen op de eerste plaats Is teamspirit erg belangrijk Heeft ieder zijn eigen kwaliteiten zijn

Nadere informatie

Nieuwe leerlingen. 13-06-2014 Agenda. Victor de Haan in groep 1 (juf Jannie en juf Simone)

Nieuwe leerlingen. 13-06-2014 Agenda. Victor de Haan in groep 1 (juf Jannie en juf Simone) 13-06-2014 Agenda Nieuwe leerlingen 16 t/m 19-06 Avondvierdaagse 17-06 MR-vergadering 18-06 weekviering groep 8B 20-06 talentenkijker in gr. 6, 6/7 en 7 Victor de Haan in groep 1 (juf Jannie en juf Simone)

Nadere informatie

Nieuwsbrief Kindcentrum de Aventurijn 14

Nieuwsbrief Kindcentrum de Aventurijn 14 Nieuwsbrief Kindcentrum de Aventurijn 14 8 juli 2015 Personeel Nu alle sollicitatieprocedures afgerond zijn, kan ik u meedelen welke leerkrachten volgend schooljaar welke groepen gaan lesgeven: Groep 1/2

Nadere informatie

Lukasschool. Nummer 1. 2 september 2016

Lukasschool. Nummer 1. 2 september 2016 Lukasschool Nummer 1 2 september 2016 In deze Nieuwsbrief: Belangrijke data; Nieuwe collega s stellen zich voor; Snappet in de bovenbouw; Data voor op uw kalender 2016-2017: leg ze vast!!!; Offerfeest;

Nadere informatie

Werkboek Het is mijn leven

Werkboek Het is mijn leven Werkboek Het is mijn leven Het is mijn leven Een werkboek voor jongeren die zelf willen kiezen in hun leven. Vul dit werkboek in met mensen die je vertrouwt, bespreek het met mensen die om je geven. Er

Nadere informatie

Schooljaar 2015-2016. Nummer 2 / 27 augustus 2015. Openingsviering

Schooljaar 2015-2016. Nummer 2 / 27 augustus 2015. Openingsviering Schooljaar 2015-2016 Nummer 2 / 27 augustus 2015 Openingsviering Morgen houden we op school de openingsviering. We willen hiermee in gezamenlijkheid het nieuwe begin van het schooljaar markeren. Leerkrachten

Nadere informatie

Nieuwsbrief Maart 2015

Nieuwsbrief Maart 2015 0 Nieuwsbrief Maart 2015 Beste ouders / verzorgers, In deze nieuwsbrief leest u over de volgende onderwerpen: Cito-toetsen: successen geboekt! Teach like a Champion heeft effect op onze onderwijsopbrengsten

Nadere informatie

Duolezen. De Babbelaar 33e jaargang - week 20

Duolezen. De Babbelaar 33e jaargang - week 20 De Babbelaar 33e jaargang - week 20 L4 Duolezen In leerjaar 4 zijn we donderdag begonnen met duolezen! Kijk maar eens hoe goed dat in onze groep al lukt! Koorlezen, om de beurt voorlezen, elkaar complimenten

Nadere informatie

Het PENTA college in Hoogvliet is sinds augustus 2014 een gecertificeerde BUSINESS SCHOOL voor mavo en havo-top.

Het PENTA college in Hoogvliet is sinds augustus 2014 een gecertificeerde BUSINESS SCHOOL voor mavo en havo-top. Het PENTA college in Hoogvliet is sinds augustus 2014 een gecertificeerde BUSINESS SCHOOL voor mavo en havo-top. Heb je een mavo- of mavo/havo-advies en wil je het beste uit jezelf halen? Kom dan eens

Nadere informatie

U I T D E S C H O O L GEKLAPT Februari 2015

U I T D E S C H O O L GEKLAPT Februari 2015 U I T D E S C H O O L GEKLAPT Februari 2015 Geachte ouder(s), Hierbij ontvangt u de nieuwsbrief van februari. Enquête Binnenkort zijn in de meeste groepen de 10 - minutengesprekken. Tijdens deze gesprekken

Nadere informatie

INFORMATIE DECEMBER 2015 NUMMER 5

INFORMATIE DECEMBER 2015 NUMMER 5 INFORMATIE DECEMBER 2015 NUMMER 5 schooljaar 2015 2016 Geachte ouders, beste leerlingen, Dit is de laatste Van Hasseltschool nieuwsbrief van 2015. Het is ook de allerlaatste van mijn hand. Na ruim 40 jaar

Nadere informatie

In deze nieuwsbrief. Afscheid

In deze nieuwsbrief. Afscheid In deze nieuwsbrief Agenda: Afscheid Vakantierooster Vrije (mid)dagen Meester Peter Plusklas Nieuws vanuit de MR Nieuws vanuit de Ouderraad Lezen in de zomervakantie Vakantiebijbelclub Resto van Harte

Nadere informatie

September 2015 Woensdag 23 September Sportdag Start gesprek ouders. Oktober 2015 Woensdag 7 oktober Start kinderboekenweek

September 2015 Woensdag 23 September Sportdag Start gesprek ouders. Oktober 2015 Woensdag 7 oktober Start kinderboekenweek Schoolnieuws schooljaar 2015-2016 Vrijdag 18 September 2015 September 2015 Woensdag 23 September Sportdag Start gesprek ouders Donderdag 24 September Start gesprek ouders Maandag 28 September Algemene

Nadere informatie

Wegwijzertje. Website: Mail: 29 januari 2016 Nieuwsbrief nummer 10

Wegwijzertje. Website:  Mail: 29 januari 2016 Nieuwsbrief nummer 10 Website: www.wegwijzer.pcboapeldoorn.nl Mail: wegwijzer@pcboapeldoorn.nl 29 januari 2016 Nieuwsbrief nummer 10 Wegwijzertje Geachte ouders, Aanstaande woensdag hebben we als team een cursus-/vergaderdag.

Nadere informatie

Vakantierooster & studiedagen komend cursusjaar Hieronder ziet u het vastgestelde vakantierooster voor komend cursusjaar 2016-2017: Nr 16:

Vakantierooster & studiedagen komend cursusjaar Hieronder ziet u het vastgestelde vakantierooster voor komend cursusjaar 2016-2017: Nr 16: Nr 16: 17 juni 2016 Inleiding De afgelopen periode hebben we hard gewerkt aan de voorbereidingen voor volgend cursusjaar. In deze nieuwsbrief krijgt u daar dan ook veel informatie over. Onder andere het

Nadere informatie

Koningspaard Polle en de magische kamers van paleis Kasagrande

Koningspaard Polle en de magische kamers van paleis Kasagrande Koningspaard Polle en de magische kamers van paleis Kasagrande Eerste druk 2015 R.R. Koning Foto/Afbeelding cover: Antoinette Martens Illustaties door: Antoinette Martens ISBN: 978-94-022-2192-3 Productie

Nadere informatie

Nieuwsbrief 2 3 september 2014

Nieuwsbrief 2 3 september 2014 Engelgaarde 33, 7943 LD Meppel - 0522 260651 - www.detolter.nl - directie@detolter.nl Nieuwsbrief 2 3 september 2014 Agenda Donderdag 04 september informatieavond groep 3 en 7 Maandag 08 september informatieavond

Nadere informatie

Sinds jaren zijn wij één van de drie Drakensteyn-scholen van de VCO. Dat heeft voornamelijk en administratieve

Sinds jaren zijn wij één van de drie Drakensteyn-scholen van de VCO. Dat heeft voornamelijk en administratieve 13 oktober M.R. vergadering 14 oktober leerlingen vrij i.v.m. PBS-studiedag team 16 oktober afsluiting kinderboekenweek 19 t/m 23 oktober herfstvakantie Sinds jaren zijn wij één van de drie Drakensteyn-scholen

Nadere informatie

Weeknieuws 4 cursus 2015 2016 11 september 2015

Weeknieuws 4 cursus 2015 2016 11 september 2015 Basisschool/Kindcentrum Stadskwartier Catharinastraat 7, 9 en 13 7941 JD Meppel 0522 251076 directie@kcstadskwartier.nl www.pcbs-stadskwartier.nl Pluskinderopvang Stadskwartier 0615267632 Weeknieuws 4

Nadere informatie

3 Hoogbegaafdheid op school

3 Hoogbegaafdheid op school 3 Hoogbegaafdheid op school Ik laat op school zien wat ik kan ja soms nee Ik vind de lessen op school interessant meestal soms nooit Veel hoogbegaafde kinderen laten niet altijd zien wat ze kunnen. Dit

Nadere informatie

gedrag vertoont STOP zeggen Een andere leerling helpen vertellen door STOP te zeggen

gedrag vertoont STOP zeggen Een andere leerling helpen vertellen door STOP te zeggen Schoolnieuws 16-12-2016 PBS De afgelopen weken hebben we in alle klassen lessen gegeven rond het thema sociale veiligheid. Het gaat er om dat kinderen zich veilig voelen in de klas en op school, waarbij

Nadere informatie

Helen Parkhurst Ouder Info

Helen Parkhurst Ouder Info Helen Parkhurst Ouder Info Schooljaar 2012-2013 Nummer 18 Datum: 27 mei 2013 Agenda juni 2012 7 juni: Studiemiddag, alle leerlingen vrij Locatie GL vanaf 11.45 uur Locatie GS vanaf 11.55 uur 10 juni: GMR

Nadere informatie

Gelukskoffercoaching. Ik kan in drie woorden vertellen wat ik geleerd heb: I love me. Wael, 11 jaar. Gelukkig zijn kun je leren!

Gelukskoffercoaching. Ik kan in drie woorden vertellen wat ik geleerd heb: I love me. Wael, 11 jaar. Gelukkig zijn kun je leren! Gelukkig zijn kun je leren! Gelukskoffercoaching Missie GELUKKIG ZIJN KUN JE LEREN Gelukskoffercoaching wil kinderen op jonge leeftijd positief ondersteunen in hun individuele emotionele ontwikkeling.

Nadere informatie

Geachte ouders/ verzorgers, Nieuwsbrief oktober 2015

Geachte ouders/ verzorgers, Nieuwsbrief oktober 2015 CBS De Bron/ Christinaplaats Christinaplaats 1 3223XE Hellevoetsluis Telefoonnummer 0181 313638 E- mail: info@cbsdebron.vcodekring.nl Website: www.cbs-debrug.nl Nieuwsbrief oktober 2015 Geachte ouders/

Nadere informatie

atheneum technasium havo havo/vmbo-t

atheneum technasium havo havo/vmbo-t technasium /vmbo-t Tijd voor jouw toekomst Het is bijna zover: je zegt je basisschool gedag en je gaat een nieuw avontuur aan op het voortgezet onderwijs. Het is tijd om te ontdekken en te leren wat jíj

Nadere informatie

Landelijk 2016 Ouders 7,83 7,62 7,61 Kinderen 8,58 8,39 8,08

Landelijk 2016 Ouders 7,83 7,62 7,61 Kinderen 8,58 8,39 8,08 Inhoud Beste ouders,- verzorgers, Hier is alweer de Springlevend van de maand juni van het jaar 2016. De uitslag van de ouder- en leerling-enquête is binnen. Wij danken iedereen voor deelname. De uitslag

Nadere informatie

Paradijsplein 2 1093 NJ Amsterdam T 020 6941138 F 020 6922802 E directie@kunstmagneetschooldekraal.nl

Paradijsplein 2 1093 NJ Amsterdam T 020 6941138 F 020 6922802 E directie@kunstmagneetschooldekraal.nl Paradijsplein 2 1093 NJ Amsterdam T 020 6941138 F 020 6922802 E directie@kunstmagneetschooldekraal.nl 1 e nieuwsbrief, vrijdag 23 augustus 2013 Beste ouders, Gelukkig wisten de kinderen allemaal dat het

Nadere informatie

Nieuwsbrief 11 september

Nieuwsbrief 11 september Nieuwsbrief 11 september Trefwoord In deze nieuwsbrief Trefwoord 1 Even voorstellen 2 Positief Opvoeden 3 Leerlingenraad 4 Vacature oudercie 5 Fresh notes in spring 5 Wijziging studiedagen 6 Bouwstraat

Nadere informatie

Nieuwsbrief cbs de Blinke en obs de Waarborg

Nieuwsbrief cbs de Blinke en obs de Waarborg Nieuwsbrief en Het fusierapport is ondertekend! De fusie gaat door! Per 1 augustus 2016. Nu is het officieel. Beide besturen en beide medezeggenschapsraden hebben het fusierapport ondertekend. Het bestuur

Nadere informatie

KERNNIEUWS augustus / september 2015

KERNNIEUWS augustus / september 2015 KERNNIEUWS augustus / september 2015 E mail van de school: Website: cbs-dekern@picto.nl www.cbs-de-kern.picto.nl Een nieuw schooljaar / Een nieuwe start. Wat geweldig dat er weer een nieuw schooljaar is

Nadere informatie

EEN SCHOOL MET TALENTUITDAGEND ONDERWIJS

EEN SCHOOL MET TALENTUITDAGEND ONDERWIJS EEN SCHOOL MET TALENTUITDAGEND ONDERWIJS Een school met talentuitdagend onderwijs Een basisschool kiezen is moeilijk. Er is zoveel om op te letten. Is de school wat zij lijkt? Van buiten kan een schoolgebouw

Nadere informatie

Nieuwsbrief Gerdien Jansen Kindcoaching. Jaargang 2: Nieuwsbrief 3 (oktober 2013) Hallo allemaal,

Nieuwsbrief Gerdien Jansen Kindcoaching. Jaargang 2: Nieuwsbrief 3 (oktober 2013) Hallo allemaal, Nieuwsbrief Gerdien Jansen Kindcoaching Jaargang 2: Nieuwsbrief 3 (oktober 2013) Hallo allemaal, Veel te laat krijgen jullie deze nieuwsbrief. Ik had hem al veel eerder willen maken/versturen, maar ik

Nadere informatie

Nieuwsbrief Juli 2015

Nieuwsbrief Juli 2015 Afscheid nemen is met zachte vingers, wat voorbij is, dicht doen en verpakken in de goede gedachten der herinnering. Nieuwsbrief Juli 2015 Inhoud Nieuwsbrief: Groep 8. Personeel. Schoolagenda. Engels.

Nadere informatie

'Medezeggenschapsraad', ik vond het lang een beetje een abstract begrip.

'Medezeggenschapsraad', ik vond het lang een beetje een abstract begrip. Zeven MR-kandidaten stellen zich aan u voor. Mijn naam is Naima Rahouani-Boultam. Ik ben moeder van Selma uit groep 4MN en Ilias die op de middelbare school zit (heeft ook op de Jonge Wereld gezeten).

Nadere informatie

Weeknieuws 5 cursus 2015 2016 18 september 2015

Weeknieuws 5 cursus 2015 2016 18 september 2015 Basisschool/Kindcentrum Stadskwartier Catharinastraat 7, 9 en 13 7941 JD Meppel 0522 251076 directie@kcstadskwartier.nl www.pcbs-stadskwartier.nl Pluskinderopvang Stadskwartier 0615267632 Weeknieuws 5

Nadere informatie

Jaarverslag MR De Nieuwe Wiel 2014-2015

Jaarverslag MR De Nieuwe Wiel 2014-2015 Jaarverslag MR De Nieuwe Wiel 2014-2015 Inleiding Voor u ligt het jaarverslag van de medezeggenschapsraad (MR) van De Nieuwe Wiel voor het schooljaar 2014 2015. In dit jaarverslag beschrijft de MR in hoofdlijnen

Nadere informatie

September de maand van weerbaarheid

September de maand van weerbaarheid September de maand van weerbaarheid Het thema van deze maand is weerbaarheid. Het komt steeds vaker voor in het nieuws, kinderen die gepest worden. Vaak sta je als ouder machteloos. Hieronder volgt een

Nadere informatie

MAANDMEDEDELINGEN BOMBARDON

MAANDMEDEDELINGEN BOMBARDON MAANDMEDEDELINGEN BOMBARDON 3 oktober- november 2014 De Bombardon ma, di, do, vr van 8.15 u tot 16.30 u en woe van 8.15 u tot 15.30 u: tel. 5373560 e-mail:administratie@bombardon.asg-almere.nl BELANGRIJKE

Nadere informatie

Het Berichtje Donderdag 22-01-2015

Het Berichtje Donderdag 22-01-2015 Basisschool St. Joris Samenwerken, samen leren, samen Looistraat4 A 6582 BC HEUMEN 024-3581176 e-mail: directie@jorisheumen.nl website: www.jorisheumen.nl Het Berichtje Donderdag 22-01-2015 Kalender: 22-01

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF april 2015

NIEUWSBRIEF april 2015 NIEUWSBRIEF april 2015 Bericht van directie: Te laat komen kinderen We zien dat steeds meer kinderen te laat op school komen en steeds meer ouders langer in de groepen blijven kletsen of afscheid nemen

Nadere informatie

Bij deze willen wij iedereen die heeft meegeholpen nogmaals hartelijk bedanken!!!!

Bij deze willen wij iedereen die heeft meegeholpen nogmaals hartelijk bedanken!!!! Zevensterstraat 3 7521 GN Enschede 053-4316428 info@zevenstervco.nl www.zevenstervco.nl Nieuwsbrief 2014-2015 nr 5 september BeweegWijs De lijnen staan op het plein! Het ziet er echt mooi uit en de kinderen

Nadere informatie

150 Tips om kinderen te laten zien dat je om ze geeft!

150 Tips om kinderen te laten zien dat je om ze geeft! 150 Tips om kinderen te laten zien dat je om ze geeft! Scott de Jong http://www.positiefleren.nl - 1 - Je leest op dit moment versie 2.0 van het Ebook: 150 Tips om kinderen te laten zien dat je om ze geeft.

Nadere informatie

I N F O D A C O S T A S C H O O L H O O G R A V E N. w w w. d a c o s t a - h o o g r a v e n. n l. 5 september 2014 INFO 1

I N F O D A C O S T A S C H O O L H O O G R A V E N. w w w. d a c o s t a - h o o g r a v e n. n l. 5 september 2014 INFO 1 I N F O D A C O S T A S C H O O L H O O G R A V E N w w w. d a c o s t a - h o o g r a v e n. n l 5 september 2014 INFO 1 IN DEZE INFO Teamontwikkeling Inschrijven op school Informatie-avonden Afstemmingsgesprekken

Nadere informatie

Kids. &Go. Informatieblad speciaal voor kinderen

Kids. &Go. Informatieblad speciaal voor kinderen Informatieblad speciaal voor kinderen Datum; Aalsmeer, jaar 2011 Gemaakt door; Bianca Wegbrands daar, Wat leuk dat je dit informatieblad speciaal voor kinderen wilt lezen. Ik zal me eerst even aan jou

Nadere informatie

Op het Prikbord. Nieuwsbrief cbs De Wegwijzer www.wegwijzerzeist.nl

Op het Prikbord. Nieuwsbrief cbs De Wegwijzer www.wegwijzerzeist.nl Op het Prikbord Nieuwsbrief cbs De Wegwijzer www.wegwijzerzeist.nl Prikbord 15, 17 juni 2014 Kind op maandag: Help, ik ben boos! Saul weet dat God hem als koning heeft verworpen. Hij is onzeker en heeft

Nadere informatie

t Nieuwskwartier Post! Continurooster Schooltijden: Maandag, dinsdag en donderdag: Kijkochtend

t Nieuwskwartier Post! Continurooster Schooltijden: Maandag, dinsdag en donderdag: Kijkochtend Nummer 1 Augustus 2013 Jaargang 1 t Nieuwskwartier Post! Continurooster Schooltijden: Maandag, dinsdag en donderdag: 8.30 uur - 14.30 uur September 06 Kijkochtend 13 Verjaardagen juffen en meesters 16

Nadere informatie

Verslag ouderavond FIT(s) OP DE KRING

Verslag ouderavond FIT(s) OP DE KRING Verslag ouderavond FIT(s) OP DE KRING In gesprek met elkaar. Uitwerking van de stellingen. De onderstaande stellingen hebben we deze avond besproken onder elke stelling staan een aantal opmerkingen die

Nadere informatie

september 2014 Uit de directiekamer

september 2014 Uit de directiekamer september 2014 Uit de directiekamer De eerste nieuwsbrief van dit jaar en ook de eerste nieuwsbrief van mijn hand. Allereerst wil ik jullie allemaal hartelijk bedanken voor het ontzettend warme welkom!

Nadere informatie

Nieuwsbrief 23 januari

Nieuwsbrief 23 januari Nieuwsbrief 23 januari Trefwoord In deze nieuwsbrief Thema: Dat heb je verdiend! Trefwoord Rapporten Lezen 2 Wist u dat? 3 Eerste H Communie. Tafeltennistoernooi LeerKRACHT 5 De komende weken werken de

Nadere informatie

Oja! Gezamenlijke nieuwsbrief van SPIL-centrum Philipsdorp

Oja! Gezamenlijke nieuwsbrief van SPIL-centrum Philipsdorp Nummer 01 01 september 2014 Belangrijke data 08 september Algemene ouderavond 12 september groepen 1 t/m 4 zijn vrij 15 september Oja-2 verschijnt Nieuws vanuit Saltoschool De Bergen Nieuwe schooljaar

Nadere informatie

Kindvriendelijke liturgie 20 september 2009. Begin schooljaar Boekentassenwijding

Kindvriendelijke liturgie 20 september 2009. Begin schooljaar Boekentassenwijding Kindvriendelijke liturgie 20 september 2009 Begin schooljaar Boekentassenwijding alle kinderen mogen hun boekentas meebrengen kinderen met boekentas in de intredeprocessie ze zetten die vooraan in de kerk

Nadere informatie

Workshop aanbod BOEI-Limburg

Workshop aanbod BOEI-Limburg Workshop aanbod BOEI-Limburg Vanuit maatschappelijke betrokkenheid biedt BOEI-Limburg jaarlijks gratis 5 workshops aan. Afhankelijke van de trends in de samenleving, de trends in de problematiek waar kinderen-

Nadere informatie

Uiltje gemist? kalender. Vrijdag.Waterdag

Uiltje gemist? kalender. Vrijdag.Waterdag 02 juli 2015 Jaargang 7- nummer 28 kalender Donderdag 2 juli Rapportage groepen 3 t/m 7 Vrijdag 3 juli Waterspektakel groepen 1 t/m 5 Vrijdag.Waterdag Morgen, vrijdag 3 juli, worden er voor de kinderen

Nadere informatie

Jaargang 3 nr. 10 5 juni 2015. = Kind op Maandag. Carrousel Nieuws. Agenda

Jaargang 3 nr. 10 5 juni 2015. = Kind op Maandag. Carrousel Nieuws. Agenda Jaargang 3 nr. 10 5 juni 2015 = Kind op Maandag Week 24: 8 14 juni Uitgeblust? 1 Koningen 19 Alle mensen hebben kunnen zien dat de Heer God is, zelfs koning Achab. Maar koningin Izebel is boos, zij wil

Nadere informatie

Christelijke Basisschool De Schakel

Christelijke Basisschool De Schakel t Schakelaartje Christelijke Basisschool De Schakel Hoofdgebouw: Botter 40-77, 8243 KW Lelystad Telefoon: 0320-413001 Dependance: Kennemerland 17 8245 ER Lelystad Telefoon: 0320-413002 e-mail: info@schakellelystad.nl

Nadere informatie

TEVREDENHEIDSONDERZOEK

TEVREDENHEIDSONDERZOEK verslag van het TEVREDENHEIDSONDERZOEK afgenomen in NOVEMBER 2014 Inleiding Eén keer in de twee jaar wordt er een tevredenheidsonderzoek gehouden. Ouders, leerlingen van groep 5, 6, 7 en 8 en personeelsleden

Nadere informatie

Namens het team van basisschool de Bongerd wensen wij u alvast hele fijne kerstdagen en een goed en gezond 2016!

Namens het team van basisschool de Bongerd wensen wij u alvast hele fijne kerstdagen en een goed en gezond 2016! Nieuwsbrief 7 11-12-2015 Namens het team van basisschool de Bongerd wensen wij u alvast hele fijne kerstdagen en een goed en gezond 2016! Sinterklaas Op vrijdag 4 december hebben we samen met basisschool

Nadere informatie

Nieuwsbrief 2 - vrijdag 6 oktober 2017

Nieuwsbrief 2 - vrijdag 6 oktober 2017 Houdringe 2-1025 BA Amsterdam - tel. 020-63 65 954 Nieuwsbrief 2 - vrijdag 6 oktober 2017 Beste ouders en verzorgers, De eerste maand van het schooljaar zit er al weer op! Wat was het fijn om alle kinderen

Nadere informatie

Nieuwsbrief december 2015

Nieuwsbrief december 2015 Nieuwsbrief december 2015 Terwijl we aan de voorkant van het gebouw Sinterklaas uitzwaaiden, kwamen aan de achterkant de kerstbomen naar binnen. In mum van tijd heeft het Kindcentrum een metamorfose ondergaan

Nadere informatie

Ben jij een kind van gescheiden ouders? Dit werkboekje is speciaal voor jou!

Ben jij een kind van gescheiden ouders? Dit werkboekje is speciaal voor jou! Hallo Ben jij een kind van gescheiden ouders? Dit werkboekje is speciaal voor jou Als je ouders uit elkaar zijn kan dat lastig en verdrietig zijn. Misschien ben je er boos over of denk je dat het jouw

Nadere informatie

jaargang 18 nummer 1 donderdag 03-09-2015

jaargang 18 nummer 1 donderdag 03-09-2015 KBS De Zandberg Zandberglaan 60-62 4818 GL Breda Deze nieuwsbrief wordt verspreid onder alle ouders, personeelsleden en diverse betrokkenen. Wilt u informatie over een bericht opvragen, of reageren op

Nadere informatie

KBS De Loofhut. NIEUWSBRIEF Nummer 1, 14 augustus Inhoud. Start nieuwe schooljaar

KBS De Loofhut. NIEUWSBRIEF Nummer 1, 14 augustus Inhoud. Start nieuwe schooljaar KBS De Loofhut NIEUWSBRIEF Nummer 1, 14 augustus 2015 Inhoud Op deze laatste vakantiedag ontvangt u alweer de eerste nieuwsbrief van het nieuwe schooljaar 2015-2016. In deze nieuwsbrief stellen de nieuwe

Nadere informatie

De Springplank: info 26 augustus 2015.

De Springplank: info 26 augustus 2015. De Springplank: info 26 augustus 2015. Start schooljaar 2015-2016 We zijn weer begonnen!! We wensen alle leerlingen en ouders een fijn schooljaar toe. Onze nieuwe leerlingen willen we van harte welkom

Nadere informatie

Voor u ligt de nieuwsbrief met informatie voor u en de kinderen. Wij willen u vragen om deze nieuwsbrief zorgvuldig te lezen.

Voor u ligt de nieuwsbrief met informatie voor u en de kinderen. Wij willen u vragen om deze nieuwsbrief zorgvuldig te lezen. Nieuwsbrief 4, 14 oktober 2015 Beste ouder(s), verzorger(s), Voor u ligt de nieuwsbrief met informatie voor u en de kinderen. Wij willen u vragen om deze nieuwsbrief zorgvuldig te lezen. Voorwoord De afgelopen

Nadere informatie

Openbare Daltonschool Nellestein

Openbare Daltonschool Nellestein Openbare Daltonschool Nellestein Leksmondplein 31 1108 EL Amsterdam Zuidoost 020-6964563 directie@nellestein.nl www. nellestein.nl Van de directie Beste ouders en verzorgers, Na ruim 42 jaar werkzaam te

Nadere informatie

Ontdek waar een kleine school groot in is.

Ontdek waar een kleine school groot in is. Ontdek waar een kleine school groot in is. Openbare basisschool De Bongerd is een kleine school. Gelukkig maar. Want klein is het nieuwe groot. Klein zijn biedt kansen om het anders te doen. Met meer aandacht

Nadere informatie

Geachte ouders, Operatie Mobilisatie Rusland

Geachte ouders, Operatie Mobilisatie Rusland Nieuwsbrief 1 5 september 2017 Geachte ouders, Deze week: * Welkom! * Info avond * Peutergym Zo, de kop is er weer af! We zijn weer begonnen en direct bruist het weer in school. Veel nieuwe gezichtjes

Nadere informatie

Kandidatenlijst : Selma Schuurman. Roelof Klein. Hans Wubs. Dinand Veldman. Frans Wtenweerde

Kandidatenlijst : Selma Schuurman. Roelof Klein. Hans Wubs. Dinand Veldman. Frans Wtenweerde Kandidatenlijst : Selma Schuurman Roelof Klein Hans Wubs Dinand Veldman Frans Wtenweerde Mijn naam is Selma Schuurman. Ik ben moeder van Efe Süslüoğlu die dit jaar is begonnen op het Celeanum in klas 1E.

Nadere informatie

Met deze nieuwsbrief informeren wij u weer over een aantal Regenboog-zaken.

Met deze nieuwsbrief informeren wij u weer over een aantal Regenboog-zaken. OBS De Regenboog Burg. Mr. H. Popstraat 2 4671 ES Dinteloord Telefoon: 0167-523326 E-mail: obsderegenboog@stichtingsom.com Beste ouders/ verzorgers, Februari 2017 Met deze nieuwsbrief informeren wij u

Nadere informatie

DEEL 1. WERKBOEK 5 Eigen keuze. 2015 Monique van Dam YOU: De keuze is aan jou!

DEEL 1. WERKBOEK 5 Eigen keuze. 2015 Monique van Dam YOU: De keuze is aan jou! DEEL 1 1 WERKBOEK 5 Eigen keuze Inhoud 2 1. Hoe zit het met je keuzes? 3 2. Hoe stap je uit je automatische piloot? 7 3. Juiste keuzes maken doe je met 3 vragen 9 4. Vervolg & afronding 11 1. Hoe zit het

Nadere informatie

Belangrijke data: 11 t/m 22 september. 18 september september oktober oktober OBS De Krijtmolen.

Belangrijke data: 11 t/m 22 september. 18 september september oktober oktober OBS De Krijtmolen. Nieuwsbrief 8 september 2017 Belangrijke data: 11 t/m 22 september Start Entree-toets groep 8 18 september 2017 Kennismakingsgesprekken 21 september 2017 Avondwandeling 2 oktober 2017 Open Ochtend 9 tot

Nadere informatie

Veldhoflanden 92 7542 LX Enschede telefoon: 053 4771751 email: bomans-dir@skoe.nl Nr. 35 05-06-2014

Veldhoflanden 92 7542 LX Enschede telefoon: 053 4771751 email: bomans-dir@skoe.nl Nr. 35 05-06-2014 Veldhoflanden 92 7542 LX Enschede telefoon: 053 4771751 email: bomans-dir@skoe.nl Nr. 35 05-06-2014 Hemelvaart en Pinksteren Na de Hemelvaart volgt 10 dagen later altijd Pinksteren. Pinksteren is meer

Nadere informatie

VoorleesExpress. Samen met ouders aan de slag. Praktische tips

VoorleesExpress. Samen met ouders aan de slag. Praktische tips VoorleesExpress Samen met ouders aan de slag Praktische tips Samen met ouders aan de slag Ouders betrekken bij het voorlezen Je gaat straks via de VoorleesExpress twintig weken voorlezen bij een of meerdere

Nadere informatie

D R U P P E L S G E W I J S

D R U P P E L S G E W I J S B a s i s s c h o o l D e R e g e n b o o g s e p t e m b e r 1 5 D R U P P E L S G E W I J S 1 5 m e i 2 0 1 1 KALENDER 07-09 hoofdluiscontrole 07-09 informatieavond groep 7 08-09 informatieavond groep

Nadere informatie

Juf Brenda s verlof komt tot langzaam tot een eind; in november zal zij haar taken weer hervatten.

Juf Brenda s verlof komt tot langzaam tot een eind; in november zal zij haar taken weer hervatten. De Scheepsbel Schooljaar 2015/2016, nummer 1, september 2015 Belangrijke data 30 september Playbackshow (alleen voor de kinderen) 2 oktober Weeksluiting groep 8 7 oktober Start Kinderboekenweek 14 oktober

Nadere informatie

Het Praatpaaltje. Extra s voor scholieren uit gezinnen met weinig geld. GGD Gezonde voeding invullijsten

Het Praatpaaltje. Extra s voor scholieren uit gezinnen met weinig geld. GGD Gezonde voeding invullijsten Extra s voor scholieren uit gezinnen met weinig geld Extra geld voor ouderbijdrage en andere schoolkosten Hebt u een laag inkomen en weinig geld? Bijvoorbeeld omdat u werkt, maar weinig verdient. Of omdat

Nadere informatie

16-9 t/m 18-9-2015 Middenbouw Kamp 28-9 t/m 30-9-2015 Bovenbouw Kamp. Dinsdag 6-10-2015 Ouderavond informatie groep 8: 20.00-21.

16-9 t/m 18-9-2015 Middenbouw Kamp 28-9 t/m 30-9-2015 Bovenbouw Kamp. Dinsdag 6-10-2015 Ouderavond informatie groep 8: 20.00-21. Met deze nieuwsbrief wordt u op de hoogte gebracht van alle wetenswaardigheden binnen onze school. 09-09-2015 Agenda Donderdag 10-9-2015 Kennismakingsdag onderbouw tot 11-9-2015 Kind/ouder gesprekken Maandag

Nadere informatie

Samenvatting tevredenheidsmeting ouders

Samenvatting tevredenheidsmeting ouders Samenvatting tevredenheidsmeting ouders Hierbij ontvangt u van mij een samenvatting van de uitkomsten van de tevredenheidsmeting, die begin november is afgenomen. We hebben deze in het team en met de MR

Nadere informatie

Jaargang 22 nummer 6 Vrijdag 20 november 2015

Jaargang 22 nummer 6 Vrijdag 20 november 2015 Jaargang 22 nummer 6 Vrijdag 20 november 2015 Agenda 20 november 4 december 2015 vrijdag 4 december Bijbelrooster Week 48: 23 t/m 27 november 2015 Sara sterft Isaäk en Rebekka Lied van de week Week 49:

Nadere informatie

september 2015 Veldweg 1A 7973KH Darp 0521-342287 veldwikke@talentwesterveld.nl

september 2015 Veldweg 1A 7973KH Darp 0521-342287 veldwikke@talentwesterveld.nl september 2015 Nieuwsbrief 36 Veldweg 1A 7973KH Darp 0521-342287 veldwikke@talentwesterveld.nl Agenda 1 september Informatieavonden groep 3/4/5 (19.00) en groep 6/7/8 (19.30) 2 september Informatieavond

Nadere informatie

Datum: 21 augustus 2015 Jaargang: 26 Nummer: start Bran-dingen @pcbdebranding

Datum: 21 augustus 2015 Jaargang: 26 Nummer: start Bran-dingen @pcbdebranding Datum: 21 augustus 2015 Jaargang: 26 Nummer: start Bran-dingen @pcbdebranding 26 augustus Luizencontrole 26 Startdienst, 19.00 uur in De Hoeksteen 31 Gebedsgroep 31 Rots en Water informatieavond voor ouders

Nadere informatie

Woensdag 7 oktober 2015

Woensdag 7 oktober 2015 04 Woensdag 7 oktober 2015 Agenda: Donderdag 8 oktober: Studiedag: kinderen vrij Maandag 12 oktober: Intekenen voor de oudergesprekken na de herfstvakantie Donderdag 15 oktober: Kinderboekenmarkt op de

Nadere informatie

AGENDA nr. 4 JARIG NIEUWS

AGENDA nr. 4 JARIG NIEUWS AGENDA nr. 4 Zondag 18 oktober Zendingsdienst met Mercy ships Dinsdag 27 oktober Luizencontrole Zondag 1 november School-kerkdienst in de Hervormde Kerk Maandag 2 t/m vrijdag 10-minutengesprekken 6 november

Nadere informatie

Samen goed voor elkaar!

Samen goed voor elkaar! Nieuwsbrief 1 8 oktober 2015 De wekelijkse nieuwsbrief van de Sint Maartenschool. In deze nieuwsbrief Beste ouders en verzorgers Uw school is ingeloot! Thema avond van 26 november Afscheid nemen Kinderboekenweek

Nadere informatie