NIBE-SVV, januari Oefenexamen A- Varia

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "NIBE-SVV, januari 2014. Oefenexamen A- Varia"

Transcriptie

1 NIBE-SVV, januari 2014 Oefenexamen A- Varia

2 1. Linda heeft op één dag drie schades aan haar auto. Wanneer zij 's morgens bij haar auto aankomt blijkt er een grote kras op de rechterkant van het voertuig te zitten. Dit is veroorzaakt door een bromfiets. 's Middags wordt de auto opnieuw beschadigd, dit keer door een boodschappenkarretje. Daarna verzuimt een bestuurder van een auto haar voorrang te geven en ontstaat er een botsing. Het voertuig dat haar aanrijdt blijkt gestolen te zijn en werd door de politie al een paar dagen gezocht. Bij alle drie de schades zijn voldoende getuigen aanwezig, welke schade(s) kan Linda indienen bij het Waarborgfonds motorrijtuigen? A. De schade ontstaan door de aanrijding met het gestolen voertuig en de kras veroorzaakt door de bromfiets. B. De aanrijding met het gestolen voertuig en de schade door het boodschappenkarretje. C. De schade veroorzaakt door de kras van de bromfiets en de schade door het boodschappenkarretje. 2. Een monteur van Tanate Auto s laat bij de revisie van een automotor per ongeluk een poetsdoek achter in de motor. Peter haalt zijn auto op en net buiten het parkeerterrein begeeft de motor het en daardoor rijdt hij tegen een geparkeerd staande auto aan. Welke schade(n) zal de garageverzekeraar van Tanate Auto s vergoeden? A. De schade aan de auto van Peter en de geparkeerd staande auto. B. De schade aan de auto van Peter en de revisiekosten van de motor. C. De schade aan de geparkeerde auto en de revisiekosten van de motor. 3. Waarom leidt een risico inventarisatie NIET zonder meer tot het verzekeren van risico's? A. Risico-inventarisatie is een opsomming van de risico's die in een onderneming blijken te spelen. Daarna wordt pas bepaald in hoeverre deze kunnen worden gemanaged, bijvoorbeeld door preventie of aanpassing van werkprocessen of verzekeren. B. Risico-inventarisatie heeft voor de onderneming slechts als doel om de risico's in kaart te brengen. Vervolgens kunnen deze worden gemanaged door preventieve maatregelen te nemen. C. Risico-inventarisatie gaat om het in kaart brengen van de risico's die NIET verzekerd kunnen worden. Deze risico's kunnen alleen beheerst worden door preventie of aanpassing van de werkprocessen. 4. Een garageverzekering bestaat uit meerdere verzekeringen. Welke combinatie is JUIST? A. Een motorrijtuigenverzekering en een inventaris/goederenverzekering. B. Een AVB en een inventaris/goederenverzekering. C. Een AVB en een motorrijtuigenverzekering. NIBE-SVV, januari

3 5. Wat wordt er bedoeld met de narisicotermijn voor een WAM-verzekeraar? A. De periode tussen de royementsdatum van de verzekering en het afmelden van het voertuig bij de RDW. B. De periode tussen de einddatum van de verzekering en de einddatum van de groene kaart. C. De periode na beëindiging van de verzekering gedurende welke de verzekeraar nog risico loopt. 6. Wat onderzoekt men bij riskmanagement of schadelastbeheersing? A. Wat de kosten zijn van preventie. B. Hoeveel auto's er schade rijden in een bepaalde periode. C. De risico's die mensen, goederen en activiteiten bedreigen binnen de onderneming. 7. Soms bieden meerdere polissen dekking voor hetzelfde evenement. Dit heet samenloop Welke van onderstaande stellingen is JUIST? A. Bij samenloop gaat de speciale verzekering voor de algemene verzekering. B. bij samenloop gaat de oudste verzekering voor. C. Bij samenloop kan de verzekerde zelf kiezen op welke verzekering hij de schade claimt. 8. Voor wie geldt de plicht voor het verzekeren van een motorrijtuig? A. De bestuurder of bezitter. B. De houder of de bestuurder. C. De bezitter of de houder. 9. Sommige tussenpersonen hebben de bevoegdheid gekregen van een maatschappij om autoverzekeringen voorlopig te accepteren. Dit betekent dat... A. de maatschappij ALLEEN na-risico loopt als het kenteken bij het RDW is aangemeld. B. als de maatschappij de aanvraag afwijst, er GEEN dekking is geweest en er GEEN premie betaald behoeft te worden. C. er volledige dekking is totdat de maatschappij een definitief acceptatiebesluit neemt. NIBE-SVV, januari

4 10. Wanneer dure auto's casco verzekerd worden zal de verzekeraar eisen stellen aan de diefstalbeveiliging. Gewoonlijk wordt daarbij verwezen naar een SCM-klasse. Een verzekeraar stelt de volgende eisen: - een beveiliging bestaande uit minimaal twee automatisch inschakelende blokkeringen, detectie, alarmering alsmede een noodstroomsirene, uitgebreid met hellingdetectie; - blokkering conform klasse 1 alsmede blokkering startmotor; - omtrekdetectie en ruimtelijkedetectie; - optische signalering; - hellingdetectie; - akoestische signalering door middel van een noodstroom sirene. In welke SCM-klasse valt dit eisenpakket? A. SCM-klasse 2. B. SCM-klasse 3. C. SCM-klasse Bij een machinefabriek werken Jerome en Peter samen. Jerome is daarnaast ook als eigenaar van de fabriek de werkgever van Peter. Peter maakt een fout bij het werken met een machine. Daardoor raken Jerome en Peter allebei gewond. Op welke gronden is de machinefabriek aansprakelijk? A. Uitsluitend op grond van werkgeversaansprakelijkheid voor schade door ondergeschikten (artikel 6:170BW). B. Uitsluitend voor schade aan ondergeschikten (artikel 7:658BW). C. Op grond van werkgeversaansprakelijkheid voor schade door ondergeschikten (artikel 6:170BW) en voor schade aan ondergeschikten (artikel 7:658BW). 12. Sommige verzekeraars beschouwen de AOV als een sommenverzekering. Welke fiscale aspecten spelen dan een rol? A. Als een natuurlijk persoon verzekeringnemer is, is de premie aftrekbaar tot een bepaalde drempel; de uitkering is geheel belast. B. Als een bv verzekeringnemer is, is de premie aftrekbaar voor de inkomstenbelasting; de uitkering is belast voor de inkomstenbelasting. C. Als een natuurlijk persoon verzekeringnemer is; is de uitkering belast voor de inkomstenbelasting. NIBE-SVV, januari

5 13 Waarom kan een werkgever besluiten om een collectieve ongevallenverzekering te sluiten voor de werknemers terwijl zij deze ook individueel kunnen sluiten? A. De individuele ongevallenverzekering kan alleen gesloten worden op basis van vaste bedragen en de collectieve ongevallenverzekering is gerelateerd aan het loon. B. De individuele ongevallenverzekering biedt GEEN dekking tijdens werkzaamheden in loondienst. C. De collectieve ongevallenverzekering wordt gezien als een vorm van goed werkgeverschap. 14. Wat is het arbeidsongeschiktheidscriterium bij gangbare arbeid? A. In hoeverre verzekerde ongeschikt is voor arbeid; er wordt onderscheid gemaakt tussen arbeid in loondienst en arbeid als zelfstandige. B. In hoeverre verzekerde ongeschikt is voor arbeid; er wordt gekeken wat hij in het verleden heeft gedaan en wat zijn opleiding is. C. In hoeverre verzekerde ongeschikt is voor algemeen geaccepteerde arbeid. 15. Hoeveel procent is de inkomensafhankelijke bijdrage voor de Zorgverzekeringswet (Zvw) voor iemand die een uitkering ontvangt op grond van de Werkeloosheidswet (WW)? A. 0%. B. 5,65%. C. 7,05%. 16. Voor volledig en duurzaam arbeidsongeschikten kan de wachttijd voor de IVA-uitkering worden bekort. Wat is de minimale wachttijd? A. 10 weken. B. 13 weken. C. 78 weken. 17. Voor welke van de volgende doelgroepen is een AOV bedoeld? A. Zelfstandig ondernemers, vrijeberoepsbeoefenaren en ambtenaren. B. Zelfstandig ondernemers en vrijwilligers. C. Zelfstandig ondernemers en freelancers. NIBE-SVV, januari

6 18. Een startende ondernemer heeft de mogelijkheid om een Starters-AOV te sluiten. Wat is een specifiek kenmerk van een Starters-AOV? A. De starter kan kiezen voor een vast gegarandeerd bedrag van bijvoorbeeld EUR ,-. B. Er bestaat pas recht op uitkering bij 80% of meer arbeidsongeschiktheid. C. De starter sluit de verzekering voor een periode van vijf jaar en de verzekering eindigt daarna. 19. Sinds 1 juli 2008 is een woonlastenverzekering een impactvol product. Wat betekent dit voor de dagelijkse praktijk? A. Voor een impactvol product hoeft GEEN klantinformatie ingewonnen te worden. B. De transparantieregels zijn van toepassing als de verzekerde som per jaar meer dan EUR ,- bedraagt. C. Zodra een woonlastenverzekering wordt gesloten in combinatie met een financiering zijn nu de transparantieregels van toepassing. 20. Monique is 34 jaar heeft zit in de eindfase van de sollicitatieprocedure voor piloot bij een luchtvaartmaatschappij. Tijdens het gesprek geeft zij aan dat zij al enkele jaren een relatie heeft en zij graag kinderen willen. De luchtvaartmaatschappij heeft een tekort aan piloten en het is gebruikelijk dat zwangere vrouwen halverwege hun zwangerschap een functie aan de grond krijgen. Mag de werkgever vragen of zij zwanger is? A. Ja, op grond van deze functie mag dit worden meegenomen in de aanstellingskeuring. B. Ja, maar dit mag alleen worden gevraagd door een keurend arts. C. Nee, want een vraag naar een zwangerschap is NIET toegestaan. 21. Een timmerbedrijf is gevestigd op een door hem gehuurd terrein. Het timmerbedrijf heeft een aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven (AVB) en een milieuschadeverzekering (MSV), omdat het zelf met conserveringsmiddelen werkt. Op het gehuurde terrein heeft vroeger een bedrijf gestaan dat werkte met de milieugevaarlijke stof Loodwit. Daardoor is de bodem vervuild. Deze Loodwitvervuiling breidt zich uit naar het terrein dat in eigendom is van de buren. Hoe kunnen de buren de kosten voor bodemsanering verhalen? A. Een claim indienen tegen het timmerbedrijf, die een beroep kan doen op de AVB-polis. B. Een claim indienen tegen het timmerbedrijf, die een beroep kan doen op de MSV-polis. C. Een claim indienen tegen de eigenaar van het terrein waar het timmerbedrijf is gevestigd. NIBE-SVV, januari

7 22. De elektronicafabrikant Futuro heeft een serie televisies gefabriceerd die bij langdurig gebruik (minimaal 12 maanden) de het zichtvermogen van de kijkers aantast. De productie en verkoop van de serie televisies heeft plaatsgevonden in de periode van februari 2010 tot en met augustus In februari 2012 openbaren zich de eerste klachten bij consumenten. In april 2012 wordt voor het eerst het verband gelegd tussen het oogletsel en de televisies. In 2013 wordt het verband tussen het oogletsel en het defect in de televisies aangetoond. Tevens wordt aangetoond dat het ontstaan van het oogletsel een geleidelijk proces is en zich pas in een later stadium openbaart. Futuro heeft per zijn oude AVB-polis die op loss-occurrence voorwaarden liep (ingangsdatum ) overgesloten van verzekeraar A naar B. Biedt de oude polis bij verzekeraar A dekking voor deze schade? A. Ja, want de schade is veroorzaakt en ontstaan tijdens de verzekeringsduur van de polis. B. Nee, want de schade heeft zich NIET geopenbaard tijdens de verzekeringsduur van de polis. C. Nee, want de schade is NIET gemeld tijdens de verzekeringsduur van de polis. 23. Welke dekkingsuitsluiting geldt NIET voor de milieuschadeverzekering? A. Milieuschade in de vorm van luchtverontreiniging als gevolg van een onvoorziene emissie van milieugevaarlijke stoffen. B. Milieuschade uit en als gevolg van genetische modificatie. C. Milieuschade bestaande uit saneringskosten in verband met verontreiniging van de bodem van de locatie. 24. Wat is het onderscheid tussen werknemersverzekeringen en volksverzekeringen? A. Volksverzekeringen gelden voor alle werknemers. Werknemersverzekeringen gelden voor werknemers en gepensioneerde werknemers. B. Volksverzekeringen zijn verplichte verzekeringen, werknemersverzekeringen zijn uitgebreider en op vrijwillige basis. C. Alle Nederlandse ingezetenen hebben recht op aanspraak op volksverzekeringen. NIET alle Nederlandse ingezetenen zijn werknemers. 25. Noem twee hoofdgroepen verzekerden die in aanmerking kwamen voor de WAZ. A. Zelfstandigen/DGA s en arbeidsgeschikte werknemers. B. Zelfstandigen/DGA s en meewerkende echtgenoten/partners (en kinderen). C. Beroepsbeoefenaren en arbeidsongeschikte werknemers. NIBE-SVV, januari

8 26. De Algemene nabestaandenwet (Anw) is een sociale verzekering. Hoe wordt de Anw gefinancierd? A. De Anw-premie wordt voldaan uit de algemene middelen. B. De Anw-premie wordt ingehouden op het loon van werknemers. C. De Anw-premie bedraagt een vast percentage van het inkomen. 27. Wat zijn de doelstellingen van de Wet verbetering poortwachter (WVP)? A. Het verminderen van langdurig ziekteverzuim en het aanbieden van een uitgebreid reïntegratiepakket. B. Het verminderen van de WIA-instroom door actief en effectief ingrijpen in de eerste twee ziektejaren en het aanbieden van een uitgebreid reïntegratiepakket. C. Het verminderen van langdurig ziekteverzuim en het verminderen van de WIAinstroom door actief en effectief ingrijpen in de eerste twee ziektejaren. 28. Overeenkomsten zijn verbintenissen. Waaruit ontstaan overeenkomsten? A. Uit een onrechtmatige daad. B. Uit een tekortkoming in de nakoming van een verbintenis. C. Uit een rechtshandeling. 29. Wat wordt er verstaan onder werkgeversaansprakelijkheid? A. De aansprakelijkheid van de werkgever voor door zijn werknemers veroorzaakte schade. B. Zowel de aansprakelijkheid van de werkgever jegens zijn werknemers, als de aansprakelijkheid van de werkgever. C. De aansprakelijkheid van de werkgever jegens zijn werknemers. 30. Voor contractuele aansprakelijk is nodig dat iemand toerekenbaar tekort schiet in de nakoming van een overeenkomst. Wanneer is er sprake van een tekortkoming? A. Wanneer de overeenkomst te laat wordt nagekomen. B. Wanneer de overeenkomst NIET, NIET volledig of NIET op tijd wordt nagekomen C. Wanneer de ene partij aan de andere partij door een ingebrekestelling in verzuim is gebracht. NIBE-SVV, januari

9 31. Albert is bij het kranten bezorgen met zijn fiets tegen auto van Rachel aangereden. Rachel s auto stond op de oprit van haar huis. Haar auto is beschadigd en moet gerepareerd worden. Rachel moet een vervangende (soortgelijke) auto huren gedurende de reparatieduur. De schuld en aansprakelijkheid van Albert staan vast. Toch vergoedt Alberts AVPverzekeraar maar 75% van de huurkosten aan Rachel. Welk begrip ligt hieraan ten grondslag? A. Matiging. B. Spiegelbeeldschade. C. Zuivere vermogensschade. 32. Kees heeft een kantoorbaan, maar is een handige doe-het-zelver en klust in zijn vrije tijd regelmatig zwart bij. Onderweg naar zijn kantoorbaan wordt hij aangereden waardoor hij een half jaar NIET meer kan werken. Kan Kees de misgelopen extra verdiensten verhalen op de tegenpartij? A. Nee, want deze inkomsten waren NIET legaal. B. Ja, als Kees aannemelijk kan maken dat hij deze inkomsten had. C. Ja, want het verhalen van de schade is een privaatrechtelijke aangelegenheid en het zwart werken een publiekrechtelijke. 33. Johan bezoekt een optreden van zijn favoriete lokale popgroep en besluit onder invloed van het bier dat hij gedronken heeft te gaan stage diven. Hij duikt vanaf het podium in het publiek met de bedoeling dat hij door andere leden uit het publiek zal worden opgevangen. Hij komt daarbij op Albert terecht, waarbij Alberts bril beschadigd raakt. Is hier sprake van het plegen van een onrechtmatige daad door en/of aansprakelijkheid van Johan? A. Geen van beide. Het was een situatie vergelijkbaar met een sport en spel situatie, waarbij aansprakelijkheid niet zo snel aan de orde is. B. Ja, er is sprake van een onrechtmatige daad. Er is echter GEEN aansprakelijkheid, want Johan had NIET de bedoeling dat de bril beschadigd zou raken. C. Ja, van beide. Johan doet iets, dat aan alle eisen van aansprakelijkheid voldoet. NIBE-SVV, januari

10 34. Importeur Zigbo importeert consumentenelektronica en verkoopt die aan groothandels en detaillisten. Zigbo hanteert verkoopvoorwaarden waarin zij hun aansprakelijkheid volledig uitsluiten. Is dit toegestaan? A. NEE. De koper mag verwachten dat dergelijke artikelen een bepaalde levensduur hebben. B. NEE. Een algehele uitsluiting van aansprakelijkheid is opgenomen op de zwarte lijst. C. JA. In deze situatie mag in de verkoopvoorwaarden aansprakelijkheid volledig worden uitgesloten. 35. Tijdens wachttijd tussen twee vluchten besluit een KLM-piloot samen met zijn vriendin met een taxi naar een restaurant te gaan. Tijdens de taxirit vindt een verkeersongeval plaats en loopt hij een dwarslaesie op. Is de werkgever hiervoor aansprakelijk? A. NEE, want de werkgever heeft hier GEEN invloed op. B. JA, want de wachttijd houdt verband met de werkzaamheden. C. NEE, want de wachttijd tussen twee vluchten wordt beschouwd als vrije tijd. 36. Wat is het verschil tussen een vordering uit onrechtmatige daad (art. 6:162 BW) en een vordering uit contractuele aansprakelijkheid (art. 6:74 BW)? A. Het verschil tussen de vordering uit onrechtmatige daad en de vordering uit contractuele aansprakelijkheid is dat de schuldenaar bij contractuele aansprakelijkheid eerst in verzuim moet zijn, terwijl de schuldenaar bij een vordering uit onrechtmatige daad NIET in verzuim hoeft te zijn. B. Bij een vordering uit onrechtmatige daad moet de benadeelde alle 5 vereisten van de onrechtmatige daad stellen zo nodig bewijzen. Bij contractuele aansprakelijkheid hoeft de benadeelde alleen maar te stellen en zo nodig te bewijzen dat zijn wederpartij toerekenbaar tekort geschoten is. C. Er is GEEN verschil tussen beide aansprakelijkheidsgronden. In beide gevallen zal de onrechtmatige gedraging, de schade en het causaal verband aannemelijk gemaakt moeten worden. 37. In welke situatie is sprake van een resultaatverbintenis? A. Een assurantietussenpersoon zegt toe te zullen proberen een zo gunstig mogelijke premie te bedingen voor een autoverzekering. B. Een assurantietussenpersoon krijgt opdracht voor een tijdelijke verzekeringsdekking van een auto te zorgen. C. Een advocaat krijgt opdracht een ingewikkelde schade te verhalen. NIBE-SVV, januari

11 38. Wanneer is er sprake van kwalitatieve aansprakelijkheid? A. De buurman die tijdelijk voor het paard van de buurvrouw zorgt wordt aansprakelijkheid gesteld voor de schade die het paard aanricht. B. Een schildersbedrijf wordt aansprakelijk gesteld voor een ZZP-er in onderaanneming die een pot verf op een auto laat vallen. C. Ouders worden aansprakelijk gesteld voor de daad van hun kind van 15 jaar die auto s onderweg naar school beschadigde. 39. Wat regelt de AVP ten aanzien van onderling door verzekerden aan elkaar toegebrachte materiële schade? A. De polis biedt een dekking voor onderling veroorzaakte materiële schade voor zover NIET elders verzekerd. B. De polis biedt nimmer dekking voor onderlinge materiële schade. C. Uitsluitend de aansprakelijkheid van verzekeringnemer voor materiële schade aan zijn huispersoneel is gedekt. 40. Welk van de navolgende personen is NIET aansprakelijk voor zijn/haar veroorzaakte daden? A. Een persoon jonger dan 14, een persoon met een geestelijke tekortkoming en een persoon met een lichamelijke tekortkoming. B. Een persoon jonger dan 14. C. Een persoon jonger dan 14 en een persoon met een geestelijke tekortkoming. 41. Wat is één van de vereisten waaraan een aansprakelijkheidsverzekering voor jagers moet voldoen? A. Een rechtstreeks vorderingsrecht van de benadeelde op de jager. B. Een verplichte verzekeringsdekking in de Beneluxlanden. C. Een minimaalverzekerd bedrag. 42. De heer en mevrouw Van der Meer hebben een zoon Marti (14 jaar) die zwaar lichamelijk is gehandicapt. Door zijn handicap stoot Marti op het schoolplein een medeleerling om die daarbij letsel oploopt. De medeleerling stelt Marti en/of zijn ouders voor de door hem geleden schade aansprakelijk. Wie is er aansprakelijk voor de schade? A. De heer en mevrouw Van der Meer zijn aansprakelijk voor de schade. B. Zowel Marti als de heer en mevrouw Van der Meer zijn aansprakelijk voor de schade. C. Marti is zelf aansprakelijk voor de schade aan de medeleerling. NIBE-SVV, januari

12 43. De eigenaar van een notariskantoor beschikt over een uitgebreide inventarisverzekering en is van mening dat een aparte computerverzekering daardoorniet nodig is. Heeft de eigenaar ten aanzien van het afsluiten van een computerverzekering gelijk? A. Ja, schade aan of diefstal van de computer vallen onder de dekking van de inventarisverzekering en de computerverzekering voegt hier NIETS aan toe. B. Nee, de computerverzekering is een verruiming van dekking omdat ook bedrijfsschade door het uitvallen van de computers verzekerd is. C. Nee, de computerverzekering geeft dekking tegen elke plotselinge en onvoorziene materiële beschadiging en geeft ook dekking op basis van nieuwwaarde. 44. Waarop is de premie van een geld- en fraudeverzekering onder andere gebaseerd? A. Aantal medewerkers. B. Postcodegebied. C. Frequentie van transport. 45. Onder welke verzekering vallen de kosten van het reinigen, vervoer, demontage en montage van een beschadigde computer door een brandschade? A. Computerbedrijfsschadeverzekering. B. Computerextrakostenverzekering. C. Computerverzekering. 46. De garantieverzekering geeft de leverancier dekking tegen schade door A. van buiten komende onheilen. B. een recall. C. constructiefouten. 47. Een machinepark is zowel verzekerd op een inventarisverzekering als op een machinebreukverzekering. Welke verzekering dekt brand ten gevolge van een kortsluiting in de machine? A. De machinebreukverzekering. B. Zowel de inventarisverzekering als de machinebreukverzekering. C. De inventarisverzekering. 48. De CAR verzekering kent verschillende rubrieken. elke van de navolgende combinaties vormen een rubriek van een CAR verzekering? A. Bestaande eigendommen van opdrachtgever. Onderhoudstermijn. B. Het Werk. Visit maintenance. C. Aansprakelijkheid voor schade aan derden. Hulpmateriaal. NIBE-SVV, januari

13 49. Welk van onderstaande elementen zijn verzekerd binnen de elektronicaverzekering? A. Krassen, vallen en stoten. B. Vallen, inductie en krassen. C. Vallen, stoten en inductie. 50. De verlies- en winstrekening van een bedrijf ziet er als volgt uit: Verkoop EUR ,- Inkoop EUR ,- Salarissen EUR ,- Oproepkrachten EUR ,- Afschrijving machines EUR ,- Winst EUR ,- Het bedrijf gaat door een brand geheel verloren. Het bedrijf ligt één jaar volledig stil. Wat is de bedrijfsschade? A. EUR ,-. B. EUR ,-. C. EUR ,-. NIBE-SVV, januari

14 Antwoorden Wft-Volmacht Variaverzekeringen 1. A 2. A 3. A 4. C 5. C 6. C 7. C 8. C 9. C 10. B 11. C 12. C 13. C 14. C 15. B 16. B 17. C 18. C 19. C 20. C 21. C 22. A 23. C 24. C 25. B 26. C 27. C 28. C 29. C 30. B 31. B 32. B 33. C 34. C 35. B 36. B 37. B 38. B 39. C 40. B 41. C 42. C 43. C 44. C 45. C 46. C 47. C 48. C 49. C 50. A U moet 35 van de 50 vragen goed hebben beantwoord om te slagen. NIBE-SVV, januari

Workshop: Risicobeheersing met leveringsvoorwaarden

Workshop: Risicobeheersing met leveringsvoorwaarden Workshop: Risicobeheersing met leveringsvoorwaarden Aansprakelijkheidsverzekeringen voor bedrijven (AVB) Voor bedrijven speelt het risico van contractuele aansprakelijkheid een grote rol. Bedrijven hebben

Nadere informatie

3.2 De wereld van transacties

3.2 De wereld van transacties 3.2 De wereld van transacties Voorbeeld: Henk gaat een brommer kopen. Hij heeft hiervoor twee mogelijkheden: 1) Hij koopt een tweedehands brommer via Marktplaats.nl; 2) Hij koopt een tweedehands brommer

Nadere informatie

Productwijzer individuele Arbeidsongeschiktheidsverzekering

Productwijzer individuele Arbeidsongeschiktheidsverzekering individuele Arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) Productwijzer individuele Arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) Wat leest u in deze productwijzer? In deze productwijzer vindt u algemene informatie

Nadere informatie

DK220 Bijzondere Voorwaarden Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen

DK220 Bijzondere Voorwaarden Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen DK220 Bijzondere Voorwaarden Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen Deze voorwaarden vormen één geheel met de Algemene Voorwaarden. Woorden welke cursief geschreven zijn, worden nader beschreven

Nadere informatie

Productwijzer Aansprakelijkheidsverzekering. Particulier (AVP)

Productwijzer Aansprakelijkheidsverzekering. Particulier (AVP) Productwijzer Aansprakelijkheidsverzekering Particulier (AVP) Wat leest u in deze productwijzer? In deze productwijzer vindt u algemene informatie over de aansprakelijkheidsverzekering. Welke risico s

Nadere informatie

Evenementenverzekering Rubriek 1 Aansprakelijkheidsverzekering

Evenementenverzekering Rubriek 1 Aansprakelijkheidsverzekering Voorwaardenblad 15.1 Evenementenverzekering Rubriek 1 Aansprakelijkheidsverzekering Artikel 320-20.1508 Datum 1 augustus 2015 Inhoud pagina Algemene Voorwaarden 3 1 Schadebegrip 3 1.1 Schade aan personen

Nadere informatie

Productwijzer individuele Arbeidsongeschiktheidsverzekering

Productwijzer individuele Arbeidsongeschiktheidsverzekering Productwijzer individuele Arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) Wat leest u in deze productwijzer? In deze productwijzer vindt u algemene informatie over de individuele Arbeidsongeschiktheidsverzekering

Nadere informatie

Productwijzer Aansprakelijkheidsverzekering Particulier (AVP)

Productwijzer Aansprakelijkheidsverzekering Particulier (AVP) Aansprakelijkheidsverzekering Particulier (AVP) Productwijzer Aansprakelijkheidsverzekering Particulier (AVP) Wat leest u in deze productwijzer? In deze productwijzer vindt u algemene informatie over de

Nadere informatie

Productwijzer Aansprakelijkheidsverzekering

Productwijzer Aansprakelijkheidsverzekering Productwijzer Aansprakelijkheidsverzekering Wat leest u in deze productwijzer? In deze productwijzer vindt u algemene informatie over de aansprakelijkheidsverzekering. Welke risico s dekt deze verzekering?

Nadere informatie

Individuele Arbeidsongeschiktheidsverzekering

Individuele Arbeidsongeschiktheidsverzekering Productwijzer Individuele Arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) Wat leest u in deze productwijzer? In deze productwijzer vindt u algemene informatie over de individuele Arbeidsongeschiktheidsverzekering

Nadere informatie

Aanvullende voorwaarden Garageverzekering 2007 Rubriek A

Aanvullende voorwaarden Garageverzekering 2007 Rubriek A Inhoudsopgave Aanvullende begripsomschrijvingen 1.1. Verzekerde Artikel 1 1.2. Derden 1.3. Schade Biezenvijver 1.4. 7 Aanspraak Artikel 2 Artikel 3 1.5. Omstandigheid 1.6. Handelen of nalaten 1.7. Milieuaantasting

Nadere informatie

Productwijzer individuele Arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV)

Productwijzer individuele Arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) Productwijzer individuele Arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) In deze productwijzer vindt u belangrijke algemene informatie over de Individuele arbeidsongeschiktheidsverzekering. U leest wat dit voor

Nadere informatie

SVSO. Presentatie kunt u downloaden op: www.fosagverzekeringsdienst.nl. Onder het kopje: nieuws. FOSAG-Verzekeringsdienst

SVSO. Presentatie kunt u downloaden op: www.fosagverzekeringsdienst.nl. Onder het kopje: nieuws. FOSAG-Verzekeringsdienst SVSO FOSAG-Verzekeringsdienst Presentatie kunt u downloaden op: www.fosagverzekeringsdienst.nl Onder het kopje: nieuws FOSAG-Verzekeringsdienst SVSO Hoe werkt FOSAG Verzekeringsdienst FOSAG Verzekeringsdienst:

Nadere informatie

Productwijzer Motorrijtuigenverzekering (WAM-verzekering)

Productwijzer Motorrijtuigenverzekering (WAM-verzekering) Productwijzer Motorrijtuigenverzekering (WAM-verzekering) Wat leest u in deze productwijzer? In deze productwijzer vindt u algemene informatie over de motorrijtuigenverzekering. Welke risico s dekt deze

Nadere informatie

Uw garagebedrijf goed verzekerd. De risico s van uw vak professioneel verzekerd

Uw garagebedrijf goed verzekerd. De risico s van uw vak professioneel verzekerd Uw garagebedrijf goed verzekerd De risico s van uw vak professioneel verzekerd 2 Grip op de risico s van uw garagebedrijf In uw garagebedrijf wordt veel met grote materialen en brandbare stoffen gewerkt.

Nadere informatie

IAK Zakenpakket. Rubriek N. Bijzondere. voorwaarden. Milieuschadeverzekering 01/2013

IAK Zakenpakket. Rubriek N. Bijzondere. voorwaarden. Milieuschadeverzekering 01/2013 IAK Zakenpakket Rubriek N. Bijzondere voorwaarden Milieuschadeverzekering 01/2013 Inhoudsopgave I Rubriek N, bijzondere voorwaarden 4 Bijzondere Voorwaarden Milieuschadeverzekering 01/2013 4 1 Wat is

Nadere informatie

Beknopt overzicht NOV Verzekeringspakket

Beknopt overzicht NOV Verzekeringspakket ALGEMEEN De verzekeringen kunnen gesloten worden door organisaties welke zich richten op vrijwilligerswerk. Premievervaldatum: De jaarlijkse premievervaldatum is 1 oktober. Eens per 3 jaar zal ter berekening

Nadere informatie

Bijzondere voorwaarden bij de rubriek Aansprakelijkheid

Bijzondere voorwaarden bij de rubriek Aansprakelijkheid Bijzondere voorwaarden bij de rubriek Aansprakelijkheid BMVAS 15-01 Deze Bijzondere voorwaarden horen bij uw Bouw- en Montageverzekering. Ze zijn van toepassing op de rubriek Aansprakelijkheid. Ook de

Nadere informatie

Verkeersverzekering SVI Plus

Verkeersverzekering SVI Plus Verkeersverzekering SVI Plus Geruststellende extra zekerheid voor al uw reizende medewerkers Citaat Je staat er niet vaak bij stil, maar elke dag zijn vaak tientallen medewerkers en vrijwilligers voor

Nadere informatie

Productwijzer individuele vaste lasten Arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV)

Productwijzer individuele vaste lasten Arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) Productwijzer individuele vaste lasten Arbeidsongeschiktheidsverzekering Wat leest u in deze productwijzer? In deze productwijzer vindt u algemene informatie over de individuele vaste lasten Arbeidsongeschiktheidsverzekering.

Nadere informatie

Productwijzer individuele vaste lasten Arbeidsongeschiktheidsverzekering

Productwijzer individuele vaste lasten Arbeidsongeschiktheidsverzekering individuele vaste lasten Arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) Productwijzer individuele vaste lasten Arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) Wat leest u in deze productwijzer? In deze productwijzer

Nadere informatie

Bijzondere Voorwaarden Verkeersschadeverzekering voor Werknemers

Bijzondere Voorwaarden Verkeersschadeverzekering voor Werknemers Bijzondere Voorwaarden Verkeersschadeverzekering voor Werknemers 1/5 Deze Bijzondere voorwaarden horen bij uw Verkeerschadeverzekering voor Werknemers. Ook de Algemene voorwaarden Bedrijfsverzekeringen

Nadere informatie

3.2 Voor hoeveel bent u verzekerd? U bent verzekerd voor maximaal het bedrag dat op uw polisblad staat vermeld.

3.2 Voor hoeveel bent u verzekerd? U bent verzekerd voor maximaal het bedrag dat op uw polisblad staat vermeld. Bijzondere Voorwaarden Personenautoverzekering Tesla Schadeverzekering Inzittenden Artikel 1. Voorwaarden Deze Bijzondere Voorwaarden Personenautoverzekering Tesla Schadeverzekering Inzittenden zijn onlosmakelijk

Nadere informatie

Voorwaarden Aansprakelijkheidsverzekering

Voorwaarden Aansprakelijkheidsverzekering Deze voorwaarden zijn uitsluitend van toepassing indien hiernaar wordt verwezen op het polisblad. Met voorbijgaan aan hetgeen anders in de verzekerings voorwaarden mocht zijn bepaald, wordt deze verzekering

Nadere informatie

Meest gestelde vragen. Vrijwilligerspolis

Meest gestelde vragen. Vrijwilligerspolis Meest gestelde vragen Vrijwilligerspolis Inhoudsopgave 1 Welke verzekeringen zijn van toepassing?...1 2 Wie zijn verzekerd en wat is een vrijwilliger?...1 3 Samenloop met eigen verzekering...2 4 Dekkingsvragen...2

Nadere informatie

ArtsenPraktijkPakket!

ArtsenPraktijkPakket! ArtsenPraktijkPakket! Financieel specialist voor artsen Maatwerk voor medici Maatwerk voor medici De volgende verzekeringen kunt u opnemen in het ArtsenPraktijkPakket: Uw pand en inventaris Inventaris

Nadere informatie

De Noordhollandsche. de zekerheid van prettig zakendoen! Productleeswijzer Motorrijtuigen verzekering

De Noordhollandsche. de zekerheid van prettig zakendoen! Productleeswijzer Motorrijtuigen verzekering De Noordhollandsche de zekerheid van prettig zakendoen! Productleeswijzer Motorrijtuigen verzekering januari 2009 Productleeswijzer Motorrijtuigenverzekering 1 van 2 Algemene informatie de motorrijtuigenverzekering

Nadere informatie

Verzekeringsvoorwaarden Bedrijven Compact Polis Agrarisch

Verzekeringsvoorwaarden Bedrijven Compact Polis Agrarisch paragraaf 1 Milieudekking Basis Verzekerde u als verzekeringnemer; de natuurlijke- of rechtspersonen die genoemd zijn op het verzekeringsbewijs, maar alleen voor zover zij op grond van eigendom of een

Nadere informatie

TOELICHTING BEWONERSVERZEKERINGEN

TOELICHTING BEWONERSVERZEKERINGEN TOELICHTING BEWONERSVERZEKERINGEN Rubriek IV Korte beschrijving van de dekking voor de huishoudelijke inboedel van zelfstandig wonende en inwonende bewoners van het verzorgings- en verpleeghuis De dekking

Nadere informatie

WVA-0116. Bijzondere voorwaarden bij uw WERKGEVERSAANSPRAKE- LIJKHEIDSVERZEKERING MOTORRIJTUIGEN AGRARISCH BEDRIJF

WVA-0116. Bijzondere voorwaarden bij uw WERKGEVERSAANSPRAKE- LIJKHEIDSVERZEKERING MOTORRIJTUIGEN AGRARISCH BEDRIJF WVA-0116 Bijzondere voorwaarden bij uw WERKGEVERSAANSPRAKE- LIJKHEIDSVERZEKERING MOTORRIJTUIGEN AGRARISCH BEDRIJF 1 INHOUDSOPGAVE WAAROM DEZE VOORWAARDEN BELANGRIJK VOOR U ZIJN 3 MIJN VERZEKERING 1. Wat

Nadere informatie

Individuele vaste lasten Arbeidsongeschiktheidsverzekering

Individuele vaste lasten Arbeidsongeschiktheidsverzekering Productwijzer Individuele vaste lasten Arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) Wat leest u in deze productwijzer? In deze productwijzer vindt u algemene informatie over de individuele vaste lasten Arbeidsongeschiktheidsverzekering

Nadere informatie

a.s.r. Verkeersschadeverzekering voor werknemers

a.s.r. Verkeersschadeverzekering voor werknemers a.s.r. Verkeersschadeverzekering voor werknemers Waarom hebt u een a.s.r. Verkeersschadeverzekering voor werknemers nodig? Een belangrijke uitsluiting op de aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven

Nadere informatie

Uw garagebedrijf goed verzekerd. De risico s van uw vak professioneel verzekerd

Uw garagebedrijf goed verzekerd. De risico s van uw vak professioneel verzekerd Uw garagebedrijf goed verzekerd De risico s van uw vak professioneel verzekerd 2 Grip op de risico s van uw garagebedrijf In uw garagebedrijf wordt veel met grote materialen en brandbare stoffen gewerkt.

Nadere informatie

Motorrijtuigverzekering WA personenauto

Motorrijtuigverzekering WA personenauto Polisvoorwaarden PP 3315-04 Opmerking [MW1]: Voetnoot nog aanpassen Motorrijtuigverzekering WA personenauto Deze polisvoorwaarden vormen één geheel met de polisvoorwaarden Zekerheidspakket Particulieren

Nadere informatie

Aansprakelijkheid bij stages

Aansprakelijkheid bij stages Aansprakelijkheid bij stages Algemeen Artikel 6:170 BW bepaalt dat een werkgever aansprakelijk is voor een ondergeschikte. Door expliciet te spreken over een ondergeschikte heeft de wetgever beoogd dat

Nadere informatie

Productwijzer Schadeverzekering inzittenden (SVI) OVZ verzekeringen

Productwijzer Schadeverzekering inzittenden (SVI) OVZ verzekeringen Productwijzer Schadeverzekering inzittenden (SVI) OVZ verzekeringen 1 Productwijzer Schadeverzekering Inzittenden (SVI) Wat leest u in deze productwijzer? In de productwijzer vindt u algemene informatie

Nadere informatie

Voorwaarden. WIA AO minder dan 35%-werkgever Inkomensverzekeringen FGD-A

Voorwaarden. WIA AO minder dan 35%-werkgever Inkomensverzekeringen FGD-A Voorwaarden WIA AO minder dan 35%-werkgever Inkomensverzekeringen FGD-A 2017-1 Inhoudsopgave Algemene voorwaarden 3 Artikel 1 Begripsomschrijvingen 3 Artikel 2 De grondslag van uw verzekering WIA AO minder

Nadere informatie

Nederlandse Toer Fiets Unie Thema-avond

Nederlandse Toer Fiets Unie Thema-avond Nederlandse Toer Fiets Unie Thema-avond Veiligheid, Verzekering & Aansprakelijkheid November 2012 Agenda Introductie en aanleiding Verzekering van NTFU Wat is aansprakelijkheid? Bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering

Nadere informatie

Annex X - Verzekeringen (Werk)

Annex X - Verzekeringen (Werk) Annex X - Verzekeringen (Werk) 11558 Realisatie Rijkskantoor Pieter Calandlaan 1 Amsterdam Versie 2.1-0.2 Datum 18 mei 2016 Status Concept Colofon Versie 2.1-0.2 Contactpersoon R. de Jong www.tenderned.nl

Nadere informatie

Productwijzer Rechtsbijstand in het verkeer

Productwijzer Rechtsbijstand in het verkeer Productwijzer Rechtsbijstand in het verkeer Wat leest u in deze productwijzer? In deze productwijzer vindt u algemene informatie over de rechtsbijstandverzekering in het verkeer. Welke risico s dekt deze

Nadere informatie

Bestelautoverzekering

Bestelautoverzekering Bestelautoverzekering Bestelautoverzekering De Bestelautoverzekering dekt letsel aan andere personen en schade aan zaken van anderen die je met je bestelauto veroorzaakt. Naast de wettelijk verplichte

Nadere informatie

Productwijzer Rechtsbijstand in het verkeer

Productwijzer Rechtsbijstand in het verkeer Rechtsbijstand in het verkeer Productwijzer Rechtsbijstand in het verkeer Wat leest u in deze productwijzer? In deze productwijzer vindt u algemene informatie over de rechtsbijstandverzekering in het verkeer.

Nadere informatie

Productwijzer Rechtsbijstand in het verkeer

Productwijzer Rechtsbijstand in het verkeer Rechtsbijstand in het verkeer Productwijzer Rechtsbijstand in het verkeer Wat leest u in deze productwijzer? In deze productwijzer vindt u algemene informatie over de rechtsbijstandverzekering in het verkeer.

Nadere informatie

Verkeersschadeverzekering voor werknemers

Verkeersschadeverzekering voor werknemers Verkeersschadeverzekering voor werknemers Verkeersschadeverzekering voor werknemers Een belangrijke uitsluiting op de Aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven is het gebruik van motorrijtuigen. Een

Nadere informatie

Voorwaarden Garageverzekering rubriek AVM Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen

Voorwaarden Garageverzekering rubriek AVM Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen Voorwaardenblad 364-93 Voorwaarden Garageverzekering rubriek AVM Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen Deze voorwaarden zijn uitsluitend van toepassing indien hiernaar wordt verwezen op het polisblad.

Nadere informatie

Verzekeringsvoorwaarden ToplandPolis. Hoofdstuk 7: Milieu

Verzekeringsvoorwaarden ToplandPolis. Hoofdstuk 7: Milieu Verzekeringsvoorwaarden ToplandPolis Hoofdstuk 7: Milieu Versie 1.1: januari 2016 Avéro Achmea Postbus 109 2300 AC Leiden www.averoachmea.nl/agro 2 Paragraaf 1 Milieudekking Basis Verzekerde u als verzekeringnemer;

Nadere informatie

N. Bijzondere Voorwaarden Milieuschadeverzekering

N. Bijzondere Voorwaarden Milieuschadeverzekering N. Bijzondere Voorwaarden Milieuschadeverzekering Een ongelukje of fout zit in een klein hoekje. Daarom heeft u bij ons een milieuschadeverzekering gesloten. Daarmee worden de kosten vergoed van schoonmaak

Nadere informatie

Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr (prof. mr. M.L. Hendrikse, voorzitter en mr. M.J. Vlasveld, secretaris)

Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr (prof. mr. M.L. Hendrikse, voorzitter en mr. M.J. Vlasveld, secretaris) Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2017-346 (prof. mr. M.L. Hendrikse, voorzitter en mr. M.J. Vlasveld, secretaris) Klacht ontvangen op : 18 mei 2016 Ingediend door : Consument

Nadere informatie

Arbeidsongeschiktheid en je ZZP Pensioen

Arbeidsongeschiktheid en je ZZP Pensioen Arbeidsongeschiktheid en je ZZP Pensioen Wat is arbeidsongeschiktheid eigenlijk en wat betekent dat voor jou als zelfstandige? Wat kan je zelf regelen? Mag je geld uit je ZZP Pensioen halen om gaten op

Nadere informatie

Informatiebijeenkomst vrijwilligersorganisaties. Albert Meijer, Accountmanager Overheid

Informatiebijeenkomst vrijwilligersorganisaties. Albert Meijer, Accountmanager Overheid Informatiebijeenkomst vrijwilligersorganisaties Albert Meijer, Accountmanager Overheid De VNG Vrijwilligersverzekering Gerechtshof (12 april 2017): Gemeente is eigenaar civielrechtelijk aansprakelijk (r.o.

Nadere informatie

Toelichting Algemene Voorwaarden Aansprakelijkheidsverzekering voor Bedrijven

Toelichting Algemene Voorwaarden Aansprakelijkheidsverzekering voor Bedrijven Toelichting Algemene Voorwaarden Aansprakelijkheidsverzekering voor Bedrijven Deze toelichting maakt onderdeel uit van uw polis. Bewaar deze toelichting dan ook bij uw verzekeringspapieren. De Algemene

Nadere informatie

Rubriek Casco. Deze Rubriek is uitsluitend van toepassing indien hiernaar in de polis wordt verwezen. Polisvoorwaardenblad

Rubriek Casco. Deze Rubriek is uitsluitend van toepassing indien hiernaar in de polis wordt verwezen. Polisvoorwaardenblad Polisvoorwaardenblad 320-00 Rubriek Casco Deze Rubriek is uitsluitend van toepassing indien hiernaar in de polis wordt verwezen. Artikel 526-20.1504 Datum 1 april 2015 pagina 2.1 Omvang van de dekking

Nadere informatie

Productwijzer Aanhangwagen, boottrailer, paardentrailer en bagagewagen

Productwijzer Aanhangwagen, boottrailer, paardentrailer en bagagewagen Aanhangwagen, boottrailer, paardentrailer en bagagewagen Productwijzer Aanhangwagen, boottrailer, paardentrailer en bagagewagen Wat leest u in deze productwijzer? In deze productwijzer vindt u algemene

Nadere informatie

Polisvoorwaarden Schadeverzekering Inzittenden

Polisvoorwaarden Schadeverzekering Inzittenden Polisvoorwaarden Schadeverzekering Inzittenden VPPSVI1401 - SAA Assuradeuren Inhoudsopgave Begripsomschrijvingen 3 Omschrijving van de dekking 3 Uitsluitingen 3 Schade 4 Premie 4 Herziening van tarieven

Nadere informatie

Toelichting AVB - Polisvoorwaarden voor eigenaren van woonhuizen en andere gebouwen

Toelichting AVB - Polisvoorwaarden voor eigenaren van woonhuizen en andere gebouwen Polisvoorwaarden 547-04 Toelichting AVB - Polisvoorwaarden voor eigenaren van woonhuizen en andere gebouwen Wegwijzer zie hoofdstuk Doel van de toelichting 1 Toelichting op artikel 1 Begrippen 2 Toelichting

Nadere informatie

Productwijzer Pleziervaartuigenverzekering

Productwijzer Pleziervaartuigenverzekering Pleziervaartuigenverzekering Productwijzer Pleziervaartuigenverzekering Wat leest u in deze productwijzer? In deze productwijzer vindt u algemene informatie over de pleziervaartuigenverzekering. Welke

Nadere informatie

Presentatie kunt u downloaden op: www.fosagverzekeringsdienst.nl of www.noaverzekeringsdienst.nl. Onder het kopje: nieuws

Presentatie kunt u downloaden op: www.fosagverzekeringsdienst.nl of www.noaverzekeringsdienst.nl. Onder het kopje: nieuws Presentatie kunt u downloaden op: www.fosagverzekeringsdienst.nl of www.noaverzekeringsdienst.nl Onder het kopje: nieuws Hoe werken wij? WUTHRICH werkt o.a. samen met: uw brancheorganisatie FOSAG en NOA

Nadere informatie

Productwijzer. Pleziervaartuigverzekering

Productwijzer. Pleziervaartuigverzekering Productwijzer Pleziervaartuigverzekering I Wat leest u in deze productwijzer? In deze productwijzer vindt u algemene informatie over de pleziervaartuigenverzekering. Welke risico s dekt deze verzekering?

Nadere informatie

Voorwaarden WIA Bodem werkgever. Inhoudsopgave

Voorwaarden WIA Bodem werkgever. Inhoudsopgave Voorwaarden WIA Bodem werkgever In uw polis, de algemene voorwaarden en deze voorwaarden leest u welke rechten en plichten u kunt ontlenen aan de module WIA bodem. In de algemene voorwaarden van uw Moduleverzekering

Nadere informatie

AVP-0116. Bijzondere voorwaarden bij uw AANSPRAKELIJK- HEIDSVERZEKERING PARTICULIER

AVP-0116. Bijzondere voorwaarden bij uw AANSPRAKELIJK- HEIDSVERZEKERING PARTICULIER AVP-0116 Bijzondere voorwaarden bij uw AANSPRAKELIJK- HEIDSVERZEKERING PARTICULIER 1 INHOUDSOPGAVE WAAROM DEZE VOORWAARDEN BELANGRIJK VOOR U ZIJN 3 MIJN VERZEKERING 1. Wat verzeker ik met de Aansprakelijkheidsverzekering

Nadere informatie

Veel gestelde vragen over Vrijwilligersverzekering. mei 2013

Veel gestelde vragen over Vrijwilligersverzekering. mei 2013 Veel gestelde vragen over Vrijwilligersverzekering mei 2013 Veel gestelde vragen over Vrijwilligersverzekering Hoe moet ik mij aanmelden voor de verzekering? Aanmelding voor de verzekering is niet nodig.

Nadere informatie

Meestgestelde vragen. Vrijwilligerspolis

Meestgestelde vragen. Vrijwilligerspolis Meestgestelde vragen Vrijwilligerspolis Inhoudsopgave 1 Welke verzekeringen zijn van toepassing?... 1 2 Wie zijn verzekerd en wat is een vrijwilliger?... 1 3 Samenloop met eigen verzekering... 2 4 Dekkingsvragen...

Nadere informatie

Productwijzer Caravanverzekering

Productwijzer Caravanverzekering Productwijzer Caravanverzekering Wat leest u in deze productwijzer? In deze productwijzer vindt u algemene informatie over de caravanverzekering. Welke risico s dekt deze verzekering? Welke factoren spelen

Nadere informatie

Voorwaarden Schadeverzekering voor Inzittenden

Voorwaarden Schadeverzekering voor Inzittenden Deze voorwaarden zijn uitsluitend van toepassing indien hiernaar wordt verwezen op het polisblad. Home 1 Voorwaarden Schadeverzekering voor Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 Artikel 6 Verzekerden

Nadere informatie

AEGON Woonlastenverzekering. Productinformatie

AEGON Woonlastenverzekering. Productinformatie AEGON Woonlastenverzekering Productinformatie Inhoudsopgave AEGON Woonlastenverzekering in het kort 3 De belangrijkste kenmerken 3 Overige kenmerken 3 Kenmerken AEGON Woonlastenverzekering 4 Doelgroepen

Nadere informatie

Bestelautoverzekering

Bestelautoverzekering Bestelautoverzekering De voordelige verzekering voor uw bestelauto s. Kies uw verzekering WA: verplichte basisverzekering die schade aan derden vergoedt WA + Beperkt Casco: extra vergoeding bij diefstal

Nadere informatie

Polisvoorwaarden. Independer Eigen Risico Zorg Vergoeding. Chubb 2016-06

Polisvoorwaarden. Independer Eigen Risico Zorg Vergoeding. Chubb 2016-06 Polisvoorwaarden Independer Eigen Risico Zorg Vergoeding Chubb 2016-06 Inhoud Deze voorwaarden gelden voor jou en je Independer Eigen Risico Zorg Vergoeding, behalve als er op het certificaat iets anders

Nadere informatie

Voorwaarden aansprakelijkheidsverzekering Personenauto

Voorwaarden aansprakelijkheidsverzekering Personenauto Voorwaardenblad 301-93 Voorwaarden aansprakelijkheidsverzekering Personenauto Deze voorwaarden zijn uitsluitend van toepassing indien hiernaar wordt verwezen op het polisblad. Artikel 65-10.1504 Datum

Nadere informatie

Verkeersschadeverzekering voor werknemers

Verkeersschadeverzekering voor werknemers Verkeersschadeverzekering voor werknemers Verkeersschadeverzekering voor werknemers Een belangrijke uitsluiting op de Aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven is het gebruik van motorrijtuigen. Een

Nadere informatie

Productwijzer Verzekering aanhangwagen,

Productwijzer Verzekering aanhangwagen, Productwijzer Verzekering aanhangwagen, boot-/paardentrailer en Wat leest u in deze productwijzer? In deze productwijzer vindt u algemene informatie over de verzekering voor een: aanhangwagen boottrailer

Nadere informatie

Tijdelijke parkeervoorziening rechtbank Amsterdam

Tijdelijke parkeervoorziening rechtbank Amsterdam Annex X - Verzekeringen Tijdelijke parkeervoorziening rechtbank Amsterdam Versie 2.0 Datum 4 mei 2015 Status Definitief Ondertekening Paraaf Rijksvastgoedbedrijf, Paraaf Opdrachtnemer, Colofon Versie 2.0

Nadere informatie

Aansprakelijkheid Onderwijsinstelling

Aansprakelijkheid Onderwijsinstelling Aansprakelijkheid Onderwijsinstelling Het belang van een goede aansprakelijkheidsverzekering Arbo en Onderwijswet De Arbo- en Onderwijswet schrijft uw onderwijsinstelling een wettelijke zorgplicht voor.

Nadere informatie

Motorrijtuigverzekering WA personenauto HOOFDSTUK 1 BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN HOOFDSTUK 2 OMSCHRIJVING VAN DEKKING. Artikel 1.8 WAM

Motorrijtuigverzekering WA personenauto HOOFDSTUK 1 BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN HOOFDSTUK 2 OMSCHRIJVING VAN DEKKING. Artikel 1.8 WAM EAG Polis Polisvoorwaarden EAG-WA_BP15 Deze polisvoorwaarden vormen één geheel met de polisvoorwaarden EAG Pakket. Bij verschil tussen deze polisvoorwaarden en de polisvoorwaarden EAG Pakket gelden deze

Nadere informatie

Soort verzekering: Aansprakelijkheidsverzekering/Onderlinge Schadeverzekering Fietstochtdeelnemers

Soort verzekering: Aansprakelijkheidsverzekering/Onderlinge Schadeverzekering Fietstochtdeelnemers Verzekerde: Nederlandse Toer Fiets Unie (NTFU) Postbus 326 3900 AH VEENENDAAL Ingangsdatum verzekering: 1 maart 2003 Opzegtermijn: 03 maanden Premievervaldatum: 1 maart 2013 Looptijd: 60 maanden Contractsvervaldatum:

Nadere informatie

Hoe verzeker je zowel ontwerp als uitvoering?

Hoe verzeker je zowel ontwerp als uitvoering? Hoe verzeker je zowel ontwerp als uitvoering? De Design & Constructverzekering van Nassau Als het ingewikkeld wordt, zijn wij op ons best. Machinebouw- en installatiebedrijven krijgen steeds vaker vragen

Nadere informatie

Productwijzers Camperverzekering

Productwijzers Camperverzekering s Productwijzers Camperverzekering De volgende productwijzers vindt u in dit document: Motorrijtuigenverzekering.. pagina 2 Ongevallenverzekering inzittenden.. pagina 11 Pechhulpverzekering.. pagina 17

Nadere informatie

Wat is een VvE Pakket?

Wat is een VvE Pakket? VvE PAKKET 2 Wat is een VvE Pakket? Een VvE Pakket voor Verenigingen van Eigenaren is een pakket waarin de meest essentiële verzekeringen voor Verenigingen van Eigenaren zijn opgenomen. Het VvE pakket

Nadere informatie

w el z i j n Verzekeringen voor vrijwilligers

w el z i j n Verzekeringen voor vrijwilligers RADIUS w el z i j n Verzekeringen voor vrijwilligers VERZEKERINGEN VOOR VRIJWILLIGERS 1 VERZEKERINGEN VOOR VRIJWILLIGERS De stichting heeft ten behoeve van de vrijwilligers een viertal verzekeringen afgesloten.

Nadere informatie

Polisvoorwaarden Motorrijtuigen WA. VPPWA1401 - SAA Assuradeuren

Polisvoorwaarden Motorrijtuigen WA. VPPWA1401 - SAA Assuradeuren Polisvoorwaarden Motorrijtuigen WA VPPWA1401 - SAA Assuradeuren Inhoudsopgave Begripsomschrijvingen 3 Omschrijving van de dekking 3 Uitsluitingen 4 Schade 5 Premie 5 Herziening van tarieven en/of voorwaarden

Nadere informatie

De verzekering is van toepassing voor het voertuig die op uw polisblad staat vermeld.

De verzekering is van toepassing voor het voertuig die op uw polisblad staat vermeld. Bijzondere Voorwaarden Personenautoverzekering Tesla WA en Casco 1. Voorwaarden Deze Bijzondere Voorwaarden Personenauto Tesla WA en Casco zijn onlosmakelijk verbonden met de Algemene Voorwaarden Tesla

Nadere informatie

Productwijzer collectieve Ongevallen- verzekering voor werknemers

Productwijzer collectieve Ongevallen- verzekering voor werknemers collectieve Ongevallenverzekering voor werknemers Productwijzer collectieve Ongevallenverzekering voor werknemers Wat leest u in deze productwijzer? In deze productwijzer vindt u algemene informatie over

Nadere informatie

0 Inhoudsopgave. 4.1 Ziekengeld Daggeldpolis... 6 4.2 Ziekengeld Calamiteiten Polis... 6

0 Inhoudsopgave. 4.1 Ziekengeld Daggeldpolis... 6 4.2 Ziekengeld Calamiteiten Polis... 6 0 Inhoudsopgave 1 INLEIDING...2 2 INKOMEN EN VERMOGEN...3 2.1 Aansprakelijkheid... 3 2.2 Rechtsbijstand... 3 2.3 Arbeidsongeschiktheid... 3 2.4 Bedrijfsschade... 4 2.5 Beroepsaansprakelijkheid... 4 2.6

Nadere informatie

Vrijwillige verzekering binnenland

Vrijwillige verzekering binnenland uwv.nl werk.nl Vrijwillige verzekering binnenland Informatie over vrijwillig verzekeren voor Ziektewet, WIA, WAO en WW Wilt u meer weten? Deze brochure geeft algemene informatie. Wilt u na het lezen meer

Nadere informatie

Nassau. verzekeringen. Techniekpolis

Nassau. verzekeringen. Techniekpolis Nassau Techniekpolis Nassau Techniekpolis Geld(t) als de techniek je in de steek laat. Your risk is our concern Nassau beschikt over uitgebreide, specialistische kennis op het gebied van technische. Continuïteit

Nadere informatie

Het Zicht ondernemerspakket. Precies de zekerheid die u wenst

Het Zicht ondernemerspakket. Precies de zekerheid die u wenst Het Zicht ondernemerspakket Precies de zekerheid die u wenst In één keer verzekerd tegen nagenoeg alle risico s 2 Uw risico s in kaart gebracht Ondernemen betekent risico s lopen. Het is de kunst van de

Nadere informatie

Programma Een actueel licht op aansprakelijkheid

Programma Een actueel licht op aansprakelijkheid Programma Een actueel licht op aansprakelijkheid Werkgeversaansprakelijkheid: wettelijke achtergrond jurisprudentie ingehuurde ZZP-ers Productaansprakelijkheid wettelijke achtergrond 3D printing import

Nadere informatie

Motorrijtuigverzekering WA personenauto

Motorrijtuigverzekering WA personenauto Polisvoorwaarden PP 3315-03 Motorrijtuigverzekering WA personenauto Deze polisvoorwaarden vormen één geheel met de polisvoorwaarden Zekerheidspakket Particulieren (ZPP). Bij verschil tussen deze polisvoorwaarden

Nadere informatie

4. Aansprakelijkheid goed

4. Aansprakelijkheid goed 4. Aansprakelijkheid goed afgedekt 4. Aansprakelijkheid goed afgedekt 4.1. WAAR GEHAKT WORDT, VALLEN SPAANDERS De aansprakelijkheidsverzekering is waarschijnlijk een van de meest belangrijke verzekeringen

Nadere informatie

Klaverblad Verzekeringen. Agrarische verzekeringen

Klaverblad Verzekeringen. Agrarische verzekeringen Klaverblad Verzekeringen Agrarische verzekeringen Deze folder bevat informatie over de volgende agrarische verzekeringen. Gebouwenverzekering Zakenverzekering Bedrijfsschadeverzekering Aansprakelijkheidsverzekering

Nadere informatie

Voorwaarden Garage verzekering rubriek AVB Aansprakelijkheids verzekering voor het Bedrijf

Voorwaarden Garage verzekering rubriek AVB Aansprakelijkheids verzekering voor het Bedrijf Voorwaardenblad 362-94 Voorwaarden Garage verzekering rubriek AVB Aansprakelijkheids verzekering voor het Bedrijf Deze voorwaarden zijn uitsluitend van toepassing indien hiernaar wordt verwezen op het

Nadere informatie

Annex X - Verzekeringen. [projectnaam] Versie 2.0. Datum 1 augustus 2015 Status Definitief. Paraaf Rijksvastgoedbedrijf, Paraaf Opdrachtnemer,

Annex X - Verzekeringen. [projectnaam] Versie 2.0. Datum 1 augustus 2015 Status Definitief. Paraaf Rijksvastgoedbedrijf, Paraaf Opdrachtnemer, Annex X - Verzekeringen [projectnaam] Versie 2.0 Datum 1 augustus 2015 Status Definitief Ondertekening Paraaf Rijksvastgoedbedrijf, Paraaf Opdrachtnemer, Colofon Versie 2.0 Contactpersoon M 06 - Postbus.RVB.Inkooploket.TO@Rijksoverheid.nl

Nadere informatie

BedrijvenTotaalPakket

BedrijvenTotaalPakket BedrijvenTotaalPakket Het BedrijvenTotaalPakket is met 14 dekkingen de onmisbare pakketpolis voor elke ondernemer. De verzekeringen sluiten naadloos op elkaar aan en bevatten hierdoor geen dubbele dekkingen.

Nadere informatie

Voorwaarden Garageverzekering rubriek AVB Aansprakelijkheidsverzekering

Voorwaarden Garageverzekering rubriek AVB Aansprakelijkheidsverzekering Voorwaarden Garageverzekering Aansprakelijkheidsverzekering Deze voorwaarden zijn uitsluitend van toepassing indien hiernaar wordt verwezen op het polisblad. Home 1 Aansprakelijkheids verzekering Voorwaarden

Nadere informatie

PP 3358-03 Schadeverzekering Inzittenden (SVI)

PP 3358-03 Schadeverzekering Inzittenden (SVI) PP 3358-03 Schadeverzekering Inzittenden (SVI) Polisvoorwaarden PP 3358-03 Schadeverzekering Inzittenden (SVI) Deze polisvoorwaarden vormen één geheel met de polisvoorwaarden Zekerheidspakket Particulieren

Nadere informatie

In deze rapportage bespreken wij al uw lopende verzekeringen. Dat zijn:

In deze rapportage bespreken wij al uw lopende verzekeringen. Dat zijn: In deze rapportage bespreken wij al uw lopende verzekeringen. Dat zijn: Bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering WEGAM/WEGASverzekering Opstalverzekering Inventaris/goederenverzekering Bedrijfsschadeverzekering

Nadere informatie

NnL. Toelichting AVB - Polisvoorwaarden voor onderwijsinstellingen en uitgave december 2004 sport- en ontspanningsverenigingen 543-04.

NnL. Toelichting AVB - Polisvoorwaarden voor onderwijsinstellingen en uitgave december 2004 sport- en ontspanningsverenigingen 543-04. NnL Toelichting AVB - Polisvoorwaarden voor onderwijsinstellingen en uitgave december 2004 sport- en ontspanningsverenigingen 543-04 bladzijde 1 Doel van de toelichting 2 2 Toelichting op artikel 1 Begrippen

Nadere informatie

Bijzondere overeenkomsten: algemeen

Bijzondere overeenkomsten: algemeen Inhoud 1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 Bijzondere overeenkomsten: algemeen 15 15 1.1.1 Benoemd of bijzonder 15 1.1.2 Goed verloop rechtsverkeer 15 1.1.3 Bescherming zwakkere partij 16 1.1.4 Bijzonder gaat

Nadere informatie

Soort verzekering : Aansprakelijkheidsverzekering/Onderlinge Schadeverzekering Fietstochtdeelnemers

Soort verzekering : Aansprakelijkheidsverzekering/Onderlinge Schadeverzekering Fietstochtdeelnemers POLIS 525422 Verzekerde : Nederlandse Toer Fiets Unie (NTFU) Postbus 326 3900 AH VEENENDAAL Ingangsdatum verzekering : 1 maart 2003 Opzegtermijn : 3 maanden Einddatum verzekering : 1 maart 2009 Looptijd

Nadere informatie

Uw advies over inkomen bij arbeidsongeschiktheid als ondernemer. Een aandeel in elkaar

Uw advies over inkomen bij arbeidsongeschiktheid als ondernemer. Een aandeel in elkaar Uw advies over inkomen bij arbeidsongeschiktheid als ondernemer Een aandeel in elkaar Uw advies over inkomen bij arbeidsongeschiktheid als ondernemer U heeft een onderneming en met de opbrengsten kunnen

Nadere informatie

STICHTING KINDERVAKANTIEWERK TILBURG. Verzekering

STICHTING KINDERVAKANTIEWERK TILBURG. Verzekering Toelichting op de via de stichting Kindervakantiewerk Tilburg en de Gemeente Tilburg afgesloten verzekeringen t.b.v. bestuur, leiding en deelnemers. publicatie: 04-05 uitgave: 3 datum: 20 april 2017 bestand:

Nadere informatie