5 VWO SCHOOLEXAMEN OVERZICHT S C H O O L J A A R / 2 ECONOMIE TECHNIEK GEZONDHEID CULTUUR NATUUR MAATSCHAPPIJ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "5 VWO SCHOOLEXAMEN OVERZICHT S C H O O L J A A R 2 1 4 / 2 ECONOMIE TECHNIEK GEZONDHEID CULTUUR NATUUR MAATSCHAPPIJ"

Transcriptie

1 Schoolexamenoverzicht 5 vwo schooljaar 2014/ S C H O O L J A A R / VWO SCHOOLEXAMEN OVERZICHT TECHNIEK CULTUUR GEZONDHEID MAATSCHAPPIJ ECONOMIE NATUUR

2 Schoolexamenoverzicht 5 vwo schooljaar 2014/2015 2

3 Schoolexamenoverzicht 5 vwo schooljaar 2014/ Inhoudsopgave 1 Inleiding 5 2 Semesterindeling 6 3 Schoolexamentoetsen 6 3a Organisatie schoolexamentoetsen 3b Schoolexamentoetsen op de computer 3c Semesterindeling schoolexamentoetsen 4 Praktische opdrachten en practica 7 4a Organisatie praktische opdrachten en practica 4b Semesterindeling praktische opdrachten en practica 5 Handelingsdelen 8 5a Organisatie handelingsdelen 5b Semesterindeling handelingsdelen 6 Profielwerkstuk, combinatiecijfer en rekentoets 9 6a Profielwerkstuk 6b Combinatiecijfer 6c Rekentoets 7 Verplichte activiteiten 10 7a Keuzevakken 7b Oriëntatie op studie en beroep 8 Herkansingen, ontheffingen en vrijstellingen 10 8a Organisatie herkansingen 8b Ontheffingen na doubleren 8c Vrijstellingen voor doorstomers 9 Rapportage Compensatie Overgangsprocedure 5 vwo 6 vwo 11

4 Schoolexamenoverzicht 5 vwo schooljaar 2014/ Informatie per vak 12 Godsdienst Nederlands Latijn Frans Duits Engels Maatschappijleer Geschiedenis Aardrijkskunde Wiskunde A Wiskunde B Wiskunde C Natuurkunde Scheikunde Biologie Algemene natuurwetenschappen Informatica Economie Management en organisatie Lichamelijke opvoeding Tekenen Culturele en kunstzinnige vorming Klassieke culturele vorming 35 De leerlingen uit 5 vwo en de docenten die lesgeven aan 5 vwo ontvangen in het begin van het schooljaar een papieren exemplaar van dit schoolexamenoverzicht plus het bijbehorende examenreglement. De bijbehorende digitale bestanden zijn als pdf te vinden op onder 02.onderwijs > schooldocumenten. Docenten kunnen de bijbehorend digitale bestanden als Word bestanden vinden op Magister onder ELO > Bronnen > Gedeelde documenten > Docentenplein > Schooldocumenten > Schoolexamens. Dit schoolexamen omvat de praktische invulling van de eindexamenperiode zoals die in de wet van het Examenbesluit aan het bevoegd gezag van het Sint-Laurenscollege gedelegeerd is. Aldus vastgesteld voor het schooljaar 2014/2015. Juli 2014 Namens het bevoegd gezag, directeur, conrector onderwijs, Drs. J.H.P.M. Möhring Drs. J.C. van Engelen

5 Schoolexamenoverzicht 5 vwo schooljaar 2014/ Inleiding In de vernieuwde tweede fase krijg je te maken met een formele regelgeving die te vinden is in het examenreglement en in de schoolexamenoverzichten. Het examenreglement en de schoolexamenoverzichten vormen één geheel. Hierin heeft de school vastgelegd hoe het eindexamen wordt ingericht. Dit schoolexamenoverzicht is het tweede deel van de handleiding die beschrijft hoe het Sint-Laurenscollege het schoolexamen heeft georganiseerd voor het komende jaar in 5 vwo. Ieder jaar krijg je een nieuw schoolexamenoverzicht zodat je precies op de hoogte bent van wat, en wanneer er geëxamineerd wordt. Ieder vak kan via schoolexamentoetsen en soms praktische opdrachten, of via handelingsdelen de inhoud van de stof afvragen. Daarbij komt nog dat er vakken zijn met alléén een schoolexamen of met zowel een schoolexamen als een centraal examen. Vervolgens zijn er vakken die cijfers geven of een beoordeling in woorden. De meeste vakken gaven in 4 vwo nog geen schoolexamentoetsen en praktische opdrachten. Nieuw zijn de verplichte activiteiten bij de oriëntatie op studie en beroep. Dit schoolexamenoverzicht bevat alle gegevens die je dit schooljaar nodig hebt, zodat je precies weet welke vakken wat doen. Daarnaast krijg je te maken met de wijze waarop de school de vernieuwde tweede fase heeft ingericht. Je kreeg al te maken met onder andere studiewijzers, lesplanners, leesdossiers en kunstdossiers. Het belangrijkste is toch het goed toepassen van de basisvaardigheden die nodig zijn om de vernieuwde tweede fase tot een succes te maken, te weten: A PLANNEN Dat is een vaardigheid die van doorslaggevende betekenis is om de werkdruk te spreiden. Als je te veel tijd en energie op het laatste moment gaat stoppen in wat je moet doen, dan loop je het risico dat je te weinig tijd neemt om het geleerde te verwerken. B REGELMATIG WERKEN Hetzelfde kan gezegd worden van regelmatig werken, want dat is de basis van succes. Ervaring leert dat leerlingen die het op kunnen brengen iedere dag te studeren, de minste moeite hebben. Het betekent gewoon iedere dag je schoolwerk doen. C ZELFWERKZAAMHEID Het is onvermijdelijk dat je dit schooljaar tijd hebt om zelf aan het werk te gaan omdat het anders onmogelijk is een rooster te maken. Maak daar gebruik van en ga werken op een van de leerplekken. Profiteer van die tijd om werk, dat toch gedaan moet worden, al vast te doen. Dat voorkomt dat je met de tong op de schoenen aan de finish verschijnt. D ZELFVERANTWOORDELIJKHEID Als je aangesproken wordt, verschuil je dan niet achter anderen door te zeggen dat niemand iets doet of dat toch niemand het begrijpt, maar neem zelf initiatief. Zorg er voor dat jouw huiswerk altijd in orde is en ga naar een docent toe om extra uitleg te vragen als jij iets niet begrijpt. Op deze manier word je gedeeltelijk zelf verantwoordelijk voor je studie. E MOTIVATIE Essentieel is dat je je niet laat afschrikken door alles wat op je afkomt en je met goede moed aan het werk gaat. Je mentoren zullen je daarbij helpen. Ze weten waar je op moet letten, welke valkuilen er zijn, maar ook welke oplossingen er voor problemen zijn. De mentoren van 5 vwo wensen je een goed studiejaar toe. Juli 2014

6 Schoolexamenoverzicht 5 vwo schooljaar 2014/ Semesterindeling Het schooljaar in 5 vwo is verdeeld in twee semesters. Het derde semester loopt van maandag 1 september tot en met vrijdag 16 januari. Het vierde semester loopt van maandag 19 januari tot en met vrijdag 10 juli. Beide semesters krijgen een eigen rooster. Ook in deze roosters kunnen in de loop van het semester wijzigingen optreden. Houd daar rekening mee bij het maken van werkafspraken. 3 Schoolexamentoetsen 3a Organisatie schoolexamentoetsen - Alle schoolexamentoetsen worden in principe in het Rondium of in de lokalen daarbij in de buurt afgenomen. - Tijdens de schoolexamentoetsen mogen geen tassen, jassen en etuis worden meegenomen. Leg ze in je kluisje of op de tafels buiten het Rondium. - Tijdens de schoolexamentoetsen mogen geen mobiele telefoons of andere communicatiemiddelen worden meegenomen. - Tijdens de schoolexamentoetsen moeten je zakken leeg zijn. - De school zorgt voor papier waarop het werk gemaakt moet worden en, als dat bij de schoolexamentoets nodig is, voor de Grote Bosatlas. - Je moet zelf, naast schrijfmateriaal, zorgen voor hulpmiddelen zoals een woordenboek en een (grafische) rekenmachine. Je mag alleen hulpmiddelen meenemen die in het schoolexamenoverzicht bij de schoolexamentoets staan genoemd. In deze hulpmiddelen mag niets staan geschreven. - Om enig tijdverlies aan het begin van de schoolexamentoets te compenseren krijg je altijd 10 minuten meer tijd dan in het schoolexamenoverzicht staat genoemd. Ben je bijvoorbeeld hyperactief of dyslectisch en heb je hierover een deskundigenverklaring overlegt, dan krijg je 30 minuten meer tijd dan in het schoolexamenoverzicht staat genoemd. - Voor de aanvang van een schoolexamentoets wordt de eindtijd van de schoolexamentoets duidelijk vermeld. - Om de schoolexamentoetsen ongestoord te laten verlopen, geeft de surveillant op bepaalde momenten aan wanneer de leerlingen die klaar zijn mogen vertrekken. - Uitzonderlijke redenen die je belemmeren om een schoolexamentoets te maken of voor te bereiden, dienen voor aanvang van de schoolexamentoets gemeld te zijn bij de secretaris van de examencommissie mevrouw Ebell. De richtlijnen hierbij zijn: A Als een leerling een schoolexamentoets maakt, dan kan het cijfer niet meer vervallen. B Een gemiste schoolexamentoets mag worden ingehaald, maar niet meer herkanst.

7 Schoolexamenoverzicht 5 vwo schooljaar 2014/ b Schoolexamentoetsen op de computer - Voor schoolexamentoetsen op de computer gelden alle hierboven genoemde regels, aangevuld met de hieronder genoemde regels. - Alle schoolexamentoetsen op de computer worden in principe in de mediatheek, in het computerlokaal of in het talencentrum afgenomen. - Spreken, kijken op het beeldscherm van een ander, gebruik maken van de harde schrijf en gebruik maken van internet is niet toegestaan. - Eten en drinken is niet toegestaan in de computerruimtes. - Sla voor je eigen veiligheid de schoolexamentoets regelmatig op de geleverde USB-stick op. - Voor aanvang van de schoolexamentoets wordt verteld op welke wijze je moet handelen als je klaar bent. Deze instructie moet je precies opvolgen. 3c Semesterindeling schoolexamentoetsen In ieder semester is er een toetsperiode. Ruim van te voren worden de roosters van de toetsperioden bekend gemaakt. Toetsperiode 3a loopt van maandag 3 november tot en met vrijdag 7 november. Er zijn dan schoolexamentoetsen voor de vakken: Latijn, Frans, Duits, Engels, Maatschappijleer, Geschiedenis, Aardrijkskunde, Wiskunde A, Wiskunde B, Wiskunde C, Natuurkunde, Scheikunde, Biologie, Informatica, Economie en Management en organisatie. Ook in deze toetsperiode, maar in de periode van maandag 12 januari tot en met vrijdag 16 januari is er een schoolexamentoets voor het vak: Nederlands. Toetsperiode 4a loopt van donderdag 28 mei tot en met vrijdag 5 juni. Er zijn dan schoolexamentoetsen voor de vakken: Nederlands, Latijn, Frans, Duits, Engels, Maatschappijleer, Geschiedenis, Aardrijkskunde, Wiskunde A, Wiskunde B, Wiskunde C, Natuurkunde, Scheikunde, Biologie, Economie, Management en organisatie en Klassieke culturele vorming. Ook in deze toetsperiode, maar in de periode januari-juni, wordt er via een scriptie een schoolexamentoets gemaakt voor het vak: Tekenen. 4 Praktische opdrachten en practica 4a Organisatie praktische opdrachten en practica In ieder semester staat voor enkele vakken het maken van een praktische opdracht vermeld. De praktische opdrachten zullen gedeeltelijk in de lessen, maar ook gedeeltelijk in eigen studietijd gemaakt worden. Een aantal vakken laat praktische opdrachten gebaseerd op een practicum maken. In het hoofdstuk met informatie per vak staan de uiterste data vermeld waarop de praktische opdrachten of de practicumverslagen moeten zijn ingeleverd. In het examenreglement staat beschreven welke consequenties er verbonden kunnen worden aan het niet of te laat inleveren van een praktische opdracht of een practicumverslag. Afwijken van de data kan alléén in bijzondere omstandigheden en met toestemming van de secretaris van de examencommissie.

8 Schoolexamenoverzicht 5 vwo schooljaar 2014/ b Semesterindeling praktische opdrachten en practica In het derde semester zijn er praktische opdrachten voor de vakken: Maatschappijleer, Informatica, Tekenen en Klassieke culturele vorming en practica voor de vakken: Scheikunde en Biologie. De cijfers van de praktische opdrachten en de practica in het derde semester, komen pas op het eind van het vierde semester op het rapport. In het vierde semester zijn er praktische opdrachten voor de vakken: Latijn, Geschiedenis, Wiskunde B, Informatica, Economie, Management en organisatie en Klassieke culturele vorming en practica voor de vakken: Natuurkunde, Scheikunde en Biologie. 5 Handelingsdelen 5a Organisatie handelingsdelen In het hoofdstuk met informatie per vak staan de uiterste data vermeld waarop de handelingsdelen moeten zijn ingeleverd. Afwijken van de data kan alléén in bijzondere omstandigheden en met toestemming van de secretaris van de examencommissie. Als de voortgang voor een handelingsdeel onvoldoende is, dan draagt de docent de leerling op dit handelingsdeel op één of meer maandagmiddagen op school in orde te maken. De betrokken docent stelt de secretaris van de examencommissie hiervan vooraf in kennis. De ouders ontvangen hierover een brief van de secretaris van de examencommissie. Blijft de voortgang van het handelingsdeel onvoldoende, dan sluit de schoolleiding de leerling van alle lessen uit. De ouders ontvangen hierover een brief van de schoolleiding. De leerling wordt weer in de lessen toegelaten als de voortgang van het handelingsdeel voldoende is. Mogelijke problemen die ontstaan door het missen van de lessen dienen door de leerling opgelost te worden. Is een handelingsdeel voor het begin van de laatste toetsperiode niet voldoende of goed afgerond, dan gaat dat ten koste van één herkansing en heeft de leerling de tijd tot en met de dag waarop de herkansingen plaatsvinden om aan de voltooiing te werken. Leerlingen die dan één of meer handelingsdelen nog niet of onvoldoende afgerond hebben, worden niet bevorderd naar 6 vwo. 5b Semesterindeling handelingsdelen In het derde semester zijn er handelingsdelen voor de vakken: Godsdienst, Lichamelijke opvoeding en Culturele en kunstzinnige vorming. In het vierde semester zijn er handelingsdelen voor de vakken: Godsdienst en Lichamelijke opvoeding.

9 Schoolexamenoverzicht 5 vwo schooljaar 2014/ Profielwerkstuk, combinatiecijfer en rekentoets 6a Profielwerkstuk In 6 vwo moet iedere leerling een profielwerkstuk gemaakt hebben. Het cijfer voor het profielwerkstuk telt mee bij de bepaling van de uitslag van het examen. Een profielwerkstuk is een grote praktische opdracht die betrekking heeft op één of meer vakken. Het profielwerkstuk start in 5 vwo. Iedere leerling valt onder een organisator profielwerkstukken, die zorgt voor de organisatorische begeleiding. De inhoudelijke begeleiding en de beoordeling geschiedt door de docenten van de vakken, die bij het profielwerkstuk betrokken zijn. Die docenten hoeven geen lesgevende docenten van de leerlingen te zijn. Een leerling die in 5 vwo doubleert, moet het profielwerkstuk in 5 vwo afmaken. Zie voor specifieke regels het boekje met de handleiding voor het profielwerkstuk. 6b Combinatiecijfer Voor de bepaling van de uitslag van het examen worden, voor de leerlingen die het vak Klassieke culturele vorming gekozen hebben, de op een geheel getal afgeronde schoolexamencijfers voor het profielwerkstuk en de vakken Maatschappijleer, Algemene natuurwetenschappen en Klassieke culturele vorming gemiddeld tot een combinatiecijfer. Voor de bepaling van de uitslag van het examen worden, voor de leerlingen die het vak Culturele en kunstzinnige vorming gekozen hebben, de op een geheel getal afgeronde schoolexamencijfers voor het profielwerkstuk en de vakken Maatschappijleer en Algemene natuurwetenschappen gemiddeld tot een combinatiecijfer. Het combinatiecijfer telt als eindcijfer van één vak mee bij de bepaling van de uitslag van het examen. 6c Rekentoets Leerlingen maken in 5 vwo een verplichte rekentoets als onderdeel van het eindexamen. De rekentoets meet het vereiste basisniveau rekenvaardigheid van alle leerlingen. De rekentoets wordt afgenomen in 5 vwo omstreeks mei. De herkansing van de rekentoets wordt afgenomen in 6 vwo omstreeks maart. Het cijfer van de rekentoets telt mee bij de uitslagbepaling. Het cijfer van de rekentoets maakt geen deel uit van de vakken voor het centraal schriftelijk examen waarvan het gemiddelde cijfer 5,5 of meer moet zijn om te slagen.

10 Schoolexamenoverzicht 5 vwo schooljaar 2014/ Verplichte activiteiten 7a Keuzevakken Iedere leerling is verplicht uit het vakkenaanbod van de school twee vakken te kiezen als aanvulling op zijn totale vakkenpakket. Eén van die twee vakken wordt alleen in 4 vwo gevolgd, in het andere vak wordt ook examen gedaan en de resultaten tellen mee in de uitslagbepaling. 7b Oriëntatie op studie en beroep In 5 vwo en 6 vwo oriënteert iedere leerling zich op de mogelijkheden na 6 vwo. Zo n verantwoorde en afgewogen keuze is gebaseerd op verschillende activiteiten. Een aantal van die activiteiten wordt door de school georganiseerd en is verplicht. - Voorbereiding op de Interscholaire Studievoorlichting. - Deelname aan de Interscholaire Studievoorlichtingsavond 5 vwo. - Bezoek van één tot en met drie open dagen of meeloopdagen plus (schriftelijk) verslag. - Evaluatiegesprekken met de decaan over de gedane activiteiten en de voortgang. 8 Herkansingen, ontheffingen en vrijstellingen 8a Organisatie herkansingen - Iedere leerling heeft in 5 vwo na iedere toetsperiode het recht op één herkansing van een schoolexamentoets uit die toetsperiode. - Herkansingen kunnen niet gespaard worden, dus niet gebruikte herkansingen komen te vervallen. - De herkansingen van toetsperiode 3a vinden plaats op donderdag 20 november en de herkansingen van toetsperiode 4a/4b vinden plaats op vrijdag 19 juni. - Het hoogst behaalde cijfer voor de schoolexamentoets of de herkansing is het definitieve cijfer. - Als een leerling op de dag waarop de herkansing plaats vindt afwezig is, vervalt het recht op de herkansing. 8b Ontheffingen na doubleren - Iedere leerling die in 5 vwo doubleert, is verplicht om alle examenonderdelen uit 5 vwo in de vorm van schoolexamentoetsen en praktische opdrachten over te doen teneinde het resultaat te verbeteren. In principe telt voor schoolexamentoetsen het hoogste cijfer, maar als het na doubleren behaalde cijfer voor de schoolexamentoets meer dan 1 punt lager is dan het eerder behaalde cijfer voor de schoolexamentoets, dan vervalt het eerder behaalde cijfer voor de schoolexamentoets. De eerder behaalde cijfers voor praktische opdrachten vervallen. - Aan iedere leerling die in 5 vwo doubleert, maar die de vakken Godsdienst en Culturele kunstzinnige vorming voldoende of goed heeft afgesloten, kunnen door de secretaris van de examencommissie ontheffingen voor deze vakken verleend worden. - Voor meer bijzonderheden voor leerlingen die doubleren zie de informatie per vak.

11 Schoolexamenoverzicht 5 vwo schooljaar 2014/ c Vrijstellingen voor doorstomers Leerlingen die in het bezit zijn van het diploma havo en doorstromen naar 5 vwo hoeven schoolexamentoetsen, praktische opdrachten en handelingsdelen uit 4 vwo niet in te halen. Verder zijn ze vrijgesteld voor de vakken Algemene natuurwetenschappen en Culturele en kunstzinnige vorming. In verband met de algemene vorming en de gemeenschappelijk schoolexamentoets met het vak Nederlands volgen leerlingen die doorstomen wel de lessen voor het vak Maatschappijleer. Zodra het cijfer voor het profielwerkstuk in 6 vwo bekend is, beslissen deze leerlingen of ze gebruik maken van de vrijstelling voor het vak Maatschappijleer. 9 Rapportage Dit schooljaar verschijnt er vijf keer een rapport: - drie keer een cijferrapport gebaseerd op repetities en overhoringen - drie keer een rapport met de cijfers van de schoolexamentoetsen en de praktische opdrachten. vrijdag 2 december het eerste cijferrapport over de verwerking van de leerstof vrijdag 5 december het eerste rapport met de cijfers van de schoolexamentoetsen en de praktische opdrachten woensdag 11 februari het tweede rapport met de cijfers van de schoolexamentoetsen en de praktische opdrachten woensdag 8 april donderdag 9 juli het tweede cijferrapport over de verwerking van de leerstof het overgangsrapport, bestaande uit het derde cijferrapport over de verwerking van de leerstof en het derde rapport met de cijfers van de schoolexamentoetsen en de praktische opdrachten. 10 Compensatie In de vernieuwde tweede fase kun je met hoge cijfers onvoldoende cijfers compenseren. Je bent geslaagd als je allemaal voldoendes, of één 5 hebt. Heb je één 4, twee 5-en, of één 4 en één 5, dan moet het gemiddelde van alle eindcijfers ten minste 6,0 zijn. Het cijfer voor het profielwerkstuk telt daarbij in het combinatiecijfer mee. Het is daarom aan te bevelen geen genoegen te nemen met zesjes, maar een buffer op te bouwen met compensatiepunten. Je mag ten hoogste één 5 hebben voor de vakken Nederlands, Engels, Wiskunde (A, B of C) en de rekentoets. Hierbij is compensatie niet mogelijk. De rekentoets wordt afgenomen in 5 vwo omstreeks maart. De herkansing van de rekentoets wordt afgenomen in 6 vwo omstreeks maart. Je moet om te slagen gemiddeld een voldoende halen voor het centraal schriftelijk examen. Dat wil zeggen dat het gemiddelde cijfer ten minste 5,5 moet zijn. Om je kansen te vergroten is het handig te streven naar ruime overwaarde voor de vakken waar je toch wel een voldoende voor haalt om zo compensatiepunten op te bouwen. 11 Overgangsprocedure 5 vwo 6 vwo Zie de website van de school voor de overgangsprocedure.

12 Schoolexamenoverzicht 5 vwo schooljaar 2014/ Godsdienst (Gd), totale studielast 120 slu Inhoudsopgave Handelingsdeel: Handelingsopdrachten: Af te handelen: Begindatum handeling: Inleverdatum handeling: mystiek en spiritualiteit Enige verwerkingsopdrachten bij dit onderwerp, waaronder opdrachten uit het leer/werkboek Hindoeïsme en Boeddhisme, Wegen naar Verlossing. tijdens en buiten de lessen schriftelijk verslag, kijkopdrachten dvd, mondelinge toelichting, discussie, creatieve werkvormen begin september eind juni Handelingsdeel: Handelingsopdrachten: Af te handelen: Begindatum handeling: Inleverdatum handeling: Schoolexamencijfer: mystiek en spiritualiteit Enige verwerkingsopdrachten bij dit onderwerp, waaronder opdrachten uit het leer/werkboek Hindoeïsme en Boeddhisme, Wegen naar Verlossing. tijdens en buiten de lessen schriftelijk verslag, kijkopdrachten dvd, mondelinge toelichting, discussie, creatieve werkvormen begin september eind juni onvoldoende/voldoende/goed geen centraal examen Doubleurs kunnen ontheffing voor het vak krijgen als ze het vak voldoende of goed hebben afgesloten.

13 Schoolexamenoverzicht 5 vwo schooljaar 2014/ Nederlands (Netl), totale studielast 480 slu Inhoudsopgave Toetsen: T3a periode 12 januari tot en met 16 januari gedocumenteerd schrijven: betoog Nieuw Nederlands, aantekeningen en schoolexameninstructie Hoofdstukken: Wijze van examinering: schriftelijk goedgekeurde documentatiemap met bouwplan en een woordenboek 180 minuten Opmerking herkansing: Deze toets hoort bij de herkansingsperiode van het vierde semester. Toetsen: T4a periode 28 mei tot en met 5 juni spreekvaardigheid: beschouwende voordracht als afronding van de desbetreffende lessen Nederlands. Nieuw Nederlands Hoofdstukken: Wijze van examinering: presentatie in tweetallen voor een publiek van beoordelaars en medescholieren bouwplan, ppt/prezi etc. 15 minuten per tweetal Schoolexamencijfer: SE = 0,10 T3a + 0,20 T4a + 0,20 T5a + 0,20 T5b + 0,20 T6a + 0,10 T6v Voor doubleurs vervalt het cijfer dat bij de toets T2b stond.

14 Schoolexamenoverzicht 5 vwo schooljaar 2014/ Latijn (Latl), totale studielast 600 slu Inhoudsopgave Toetsen: T3a periode 3 november tot en met 7 november Martialis: Liber Spectaculorum Hoofdstukken: aantekeningen en uitgereikte materialen woordenboek 90 minuten Toetsen: T4a periode 28 mei tot en met 5 juni Caesar: De Bello Gallicu Hoofdstukken: aantekeningen en uitgereikte materialen woordenboek 90 minuten Praktische opdrachten: P4 Romeins auteur verslag en presentatie Uitvoering: in tweetallen Begindatum opdracht: maandag 5 januari Inleverdatum opdracht: vrijdag 24 april, presentatie in de week van maandag 18 mei tot en met vrijdag 22 mei Schoolexamencijfer: SE = 0,15 T3a + 0,20 T4a + 0,15 P4 + 0,20 T5a + 0,20 T6a + 0,10 T6v Voor doubleurs zijn de toetsen T3a en T4a nieuw.

15 Schoolexamenoverzicht 5 vwo schooljaar 2014/ Frans (Fatl), totale studielast 480 slu Inhoudsopgave Toetsen: T3a periode 3 november tot en met 7 november grammatica en idioom Libre Service 3e editie en Manuel en stencils Hoofdstukken: in de les behandelde stof /meerkeuzevragen geen 75 minuten Toetsen: T4a periode 28 mei tot en met 5 juni literatuur en leestekst in de les behandelde literaire begrippen, stromingen en literatuur Hoofdstukken: en meerkeuzevragen geen 75 minuten Schoolexamencijfer: SE = 0,10 T3a + 0,15 T4a + 0,15 T5a + 0,20 T5b + 0,15 T6a + 0,15 T6b + 0,10 T6v

16 Schoolexamenoverzicht 5 vwo schooljaar 2014/ Duits (Dutl), totale studielast 480 slu Inhoudsopgave Toetsen: T3a periode 3 november tot en met 7 november grammatica, idioom en leesvaardigheid Trabitour Hoofdstukken: lessstof t/m periode 1 Spic-o-thek 90 minuten Toetsen: T4a periode 28 mei tot en met 5 juni literatuur Trabitour en lesstof (handouts) Hoofdstukken: behandelde stromingen en minstens één literair werk het/de literair(e) werk(en) Schoolexamencijfer: SE = 0,15 T3a + 0,15 T4a + 0,15 T5a + 0,15 T5b + 0,15 T6a + 0,15 T6b + 0,10 T6v Voor doubleurs vervalt het cijfer dat bij de toets T2b stond en is de toets T3a nieuw.

17 Schoolexamenoverzicht 5 vwo schooljaar 2014/ Engels (Entl), totale studielast 400 slu Inhoudsopgave Toetsen: T3a periode 3 november tot en met 7 november leesvaardigheid (level B2/C1) examenbundel Hoofdstukken: en meerkeuzevragen woordenboek En-Ne en Ne 150 minuten Toetsen: T4a periode 28 mei tot en met 5 juni grammatica en vocabulaire In de les uitgereikt materiaal Hoofdstukken/onderdelen: * the tenses: present: simple, continuous, perfect, perfect continous past: simple, continuous, perfect, perfect continous future: simple, continuous, perfect * passive (alle tenses behalve perfect cont, en future continous) * irregular verbs * conditional sentences (mixed conditionals) * prepositions (handout) - of place - of time - adjectives - verbs - nouns - phrasal verbs geen 90 minuten Schoolexamencijfer: SE = 0,15 T3a + 0,15 T4a + 0,15 T5a + 0,15 T5b + 0,15 T6a + 0,15 T6b + 0,10 T6v Voor doubleurs moeten de cijfers die bij de toetsen T3a en T4a stonden van plaats verwisselen.

18 Schoolexamenoverzicht 5 vwo schooljaar 2014/ Maatschappijleer (Maat), totale studielast 120 slu Inhoudsopgave Toetsen: T3a periode 3 november tot en met 7 november wat is maatschappijleer, parlementaire democratie en de actualiteit Thema s Maatschappijleer lesboek en werkboek vwo Hoofdstukken: wat is maatschappijleer p 6 t/m p 24 parlementaire democratie p 82 t/m p 139 Wijze van examinering: mondeling debat in drietallen of viertallen op basis van de praktische opdracht geen 45 minuten Praktische opdrachten: P3 onderzoeksopdracht naar een maatschappelijk thema (parlementaire democratie) een schriftelijk werkstuk Uitvoering: in drietallen of in viertallen Begindatum opdracht: vrijdag 12 september Inleverdatum opdracht: vrijdag 10 oktober

19 Schoolexamenoverzicht 5 vwo schooljaar 2014/ Maatschappijleer (Maat), vervolg Inhoudsopgave Toetsen: T4a periode 28 mei tot en met 5 juni rechtsstaat, de verzorgingsstaat en de pluriforme samenleving en de actualiteit Thema s Maatschappijleer lesboek en werkboek vwo Hoofdstukken: rechtsstaat p 28 t/m p 79 verzorgingsstaat p 196 t/m p 233 pluriforme samenleving p 140 t/m p 195 Wijze van examinering: schriftelijk: meerkeuzevragen, open vragen met bronnen en actualiteit geen 90 minuten Schoolexamencijfer: SE = 0,40 T3a + 0,20 P3 + 0,40 T4a geen centraal examen Voor de bepaling van de uitslag van het examen worden, voor de leerlingen die het vak Klassieke culturele vorming gekozen hebben, de op een geheel getal afgeronde schoolexamencijfers voor het profielwerkstuk en de vakken Maatschappijleer, Algemene natuurwetenschappen en Klassieke culturele vorming gemiddeld tot een combinatiecijfer. Voor de bepaling van de uitslag van het examen worden, voor de leerlingen die het vak Culturele en kunstzinnige vorming gekozen hebben, de op een geheel getal afgeronde schoolexamencijfers voor het profielwerkstuk en de vakken Maatschappijleer en Algemene natuurwetenschappen gemiddeld tot een combinatiecijfer. Doorstromers kunnen zodra het cijfer voor het profielwerkstuk in 6 vwo bekend is, beslissen of ze gebruik maken van de vrijstelling voor het vak Maatschappijleer.

20 Schoolexamenoverzicht 5 vwo schooljaar 2014/ Geschiedenis (Ges), totale studielast 480 slu Inhoudsopgave Toetsen: T3a periode 3 november tot en met 7 november prehistorie, oudheid, middeleeuwen, vroeg moderne tijd, revoluties, 19 e eeuw en thema s slavernij (VS en Suriname) en industriële revolutie Memo Hoofdstukken: H1t/m H10 en meerkeuzevragen geen Toetsen: T4a periode 28 mei tot en met 5 juni tijdscharnier, de economische sprong van Europa, politieke strijd en emancipatie, leven in een massasamenleving en de tweede wereldoorlog, Europa na koude oorlog en thema s tweede wereldoorlog D-Day, Vietnamoorlog en spotprenten Memo Hoofdstukken: H9 t/m H13 en meerkeuzevragen geen Praktische opdrachten: P4 historisch interview en onderzoek naar historische achtergronden met betrekking tot interview verslag interview, bronnenonderzoek en nabespreking mondeling Uitvoering: individueel Begindatum opdracht: maandag 2 februari Inleverdatum opdracht: maandag 9 maart Schoolexamencijfer: SE = 0,15 T3a + 0,15 T4a + 0,10 P4 + 0,15 T5a + 0,15 T5b + 0,20 T6a + 0,10 T6v Voor doubleurs vervalt het cijfer dat bij de toets T2a stond en zijn de toetsen T3a en T4a nieuw.

21 Schoolexamenoverzicht 5 vwo schooljaar 2014/ Aardrijkskunde (Ak), totale studielast 440 slu Inhoudsopgave Toetsen: T3a periode 3 november tot en met 7 november globalisering en arm en rijk Geo Globalisering en Geo Wereld arm en rijk Hoofdstukken: alle hoofdstukken en/of meerkeuzevragen Grote Bosatlas 54e druk Toetsen: T4a periode 28 mei tot en met 5 juni systeem aarde en klimaatvraagstukken Geo Systeem aarde en Geo Klimaatvraagstukken Hoofdstukken: alle hoofdstukken en/of meerkeuzevragen Grote Bosatlas 54e druk Schoolexamencijfer: SE = 0,20 T3a + 0,20 T4a + 0,20 T5b + 0,20 T6a + 0,10 T6v + 0,10 P6 Voor doubleurs vervalt het cijfer dat bij de toets T2b stond en zijn de toetsen T3a en T4a nieuw.

22 Schoolexamenoverzicht 5 vwo schooljaar 2014/ Wiskunde A (WisA), totale studielast 520 slu Inhoudsopgave Toetsen: T3a periode 3 november tot en met 7 november telproblemen, rekenen met kansen en kansverdelingen Moderne wiskunde vwo wiskunde A/C deel 1 en deel 2 Hoofdstukken: deel 1 H5 t/m 7 deel 2 H5 en H6 grafische rekenmachine en lijst met formules Toetsen: T4a periode 28 mei tot en met 5 juni exponentiële functies, machtsfuncties, logaritmische functies, transformaties en alle vaardigheden Moderne wiskunde vwo wiskunde A/C deel 1 en deel 2 Hoofdstukken: deel 1 H3 en H4 deel 2 H7, H8 en vaardigheden blok 1 en blok 4 grafische rekenmachine en lijst met formules Schoolexamencijfer: SE = 0,15 T3a + 0,15 T4a + 0,15 T5a + 0,20 T5b + 0,10 P5 + 0,15 T6a + 0,10 T6v Voor doubleurs vervalt het cijfer dat bij de toets T2a stond en zijn de toetsen T3a en T4a nieuw.

4 HAVO SCHOOLEXAMEN OVERZICHT S C H O O L J A A R 2 1 4 / 2 ECONOMIE TECHNIEK GEZONDHEID CULTUUR NATUUR MAATSCHAPPIJ

4 HAVO SCHOOLEXAMEN OVERZICHT S C H O O L J A A R 2 1 4 / 2 ECONOMIE TECHNIEK GEZONDHEID CULTUUR NATUUR MAATSCHAPPIJ Schoolexamenoverzicht 4 havo schooljaar 2014/2015 1 S C H O O L J A A R 2 0 1 4 / 2 0 1 5 4 HAVO SCHOOLEXAMEN OVERZICHT TECHNIEK CULTUUR GEZONDHEID MAATSCHAPPIJ ECONOMIE NATUUR Schoolexamenoverzicht 4

Nadere informatie

4 VWO SCHOOLEXAMEN OVERZICHT S C H O O L J A A R / 2 ECONOMIE TECHNIEK GEZONDHEID CULTUUR NATUUR MAATSCHAPPIJ

4 VWO SCHOOLEXAMEN OVERZICHT S C H O O L J A A R / 2 ECONOMIE TECHNIEK GEZONDHEID CULTUUR NATUUR MAATSCHAPPIJ Schoolexamenoverzicht 4 vwo schooljaar 2014/2015 1 S C H O O L J A A R 2 0 1 4 / 2 0 1 5 4 VWO SCHOOLEXAMEN OVERZICHT TECHNIEK CULTUUR GEZONDHEID MAATSCHAPPIJ ECONOMIE NATUUR Schoolexamenoverzicht 4 vwo

Nadere informatie

4 HAVO SCHOOLEXAMEN OVERZICHT S C H O O L J A A R 2 1 5 / 2 ECONOMIE TECHNIEK GEZONDHEID CULTUUR NATUUR MAATSCHAPPIJ

4 HAVO SCHOOLEXAMEN OVERZICHT S C H O O L J A A R 2 1 5 / 2 ECONOMIE TECHNIEK GEZONDHEID CULTUUR NATUUR MAATSCHAPPIJ Schoolexamenoverzicht 4 havo schooljaar 2015/2016 1 S C H O O L J A A R 2 0 1 5 / 2 0 1 6 4 HAVO SCHOOLEXAMEN OVERZICHT TECHNIEK CULTUUR GEZONDHEID MAATSCHAPPIJ ECONOMIE NATUUR Schoolexamenoverzicht 4

Nadere informatie

5 HAVO SCHOOLEXAMEN OVERZICHT S C H O O L J A A R 2 1 5 / 2 ECONOMIE TECHNIEK GEZONDHEID CULTUUR NATUUR MAATSCHAPPIJ

5 HAVO SCHOOLEXAMEN OVERZICHT S C H O O L J A A R 2 1 5 / 2 ECONOMIE TECHNIEK GEZONDHEID CULTUUR NATUUR MAATSCHAPPIJ Schoolexamenoverzicht 5 havo schooljaar 2015/2016 1 S C H O O L J A A R 2 0 1 5 / 2 0 1 6 5 HAVO SCHOOLEXAMEN OVERZICHT TECHNIEK CULTUUR GEZONDHEID MAATSCHAPPIJ ECONOMIE NATUUR Schoolexamenoverzicht 5

Nadere informatie

5 HAVO SCHOOLEXAMEN OVERZICHT S C H O O L J A A R 2 1 4 / 2 ECONOMIE TECHNIEK GEZONDHEID CULTUUR NATUUR MAATSCHAPPIJ

5 HAVO SCHOOLEXAMEN OVERZICHT S C H O O L J A A R 2 1 4 / 2 ECONOMIE TECHNIEK GEZONDHEID CULTUUR NATUUR MAATSCHAPPIJ Schoolexamenoverzicht 5 havo schooljaar 2014/2015 1 S C H O O L J A A R 2 0 1 4 / 2 0 1 5 5 HAVO SCHOOLEXAMEN OVERZICHT TECHNIEK CULTUUR GEZONDHEID MAATSCHAPPIJ ECONOMIE NATUUR Schoolexamenoverzicht 5

Nadere informatie

6 VWO SCHOOLEXAMEN OVERZICHT S C H O O L J A A R 2 1 4 / 2 ECONOMIE TECHNIEK GEZONDHEID CULTUUR NATUUR MAATSCHAPPIJ

6 VWO SCHOOLEXAMEN OVERZICHT S C H O O L J A A R 2 1 4 / 2 ECONOMIE TECHNIEK GEZONDHEID CULTUUR NATUUR MAATSCHAPPIJ Schoolexamenoverzicht 6 vwo schooljaar 2014/2015 1 S C H O O L J A A R 2 0 1 4 / 2 0 1 5 6 VWO SCHOOLEXAMEN OVERZICHT TECHNIEK CULTUUR GEZONDHEID MAATSCHAPPIJ ECONOMIE NATUUR Schoolexamenoverzicht 6 vwo

Nadere informatie

4 HAVO SCHOOLEXAMEN OVERZICHT S C H O O L J A A R / 2 ECONOMIE TECHNIEK GEZONDHEID CULTUUR NATUUR MAATSCHAPPIJ

4 HAVO SCHOOLEXAMEN OVERZICHT S C H O O L J A A R / 2 ECONOMIE TECHNIEK GEZONDHEID CULTUUR NATUUR MAATSCHAPPIJ Schoolexamenoverzicht 4 havo schoolar 2016/2017 1 S C H O O L J A A R 2 0 1 6 / 2 0 1 7 4 HAVO SCHOOLEXAMEN OVERZICHT TECHNIEK CULTUUR GEZONDHEID MAATSCHAPPIJ ECONOMIE NATUUR Schoolexamenoverzicht 4 havo

Nadere informatie

4 HAVO SCHOOLEXAMEN OVERZICHT S C H O O L J A A R / 2 ECONOMIE TECHNIEK GEZONDHEID CULTUUR NATUUR MAATSCHAPPIJ

4 HAVO SCHOOLEXAMEN OVERZICHT S C H O O L J A A R / 2 ECONOMIE TECHNIEK GEZONDHEID CULTUUR NATUUR MAATSCHAPPIJ Schoolexamenoverzicht 4 havo schoolar 2017/2018 1 S C H O O L J A A R 2 0 1 7 / 2 0 1 8 4 HAVO SCHOOLEXAMEN OVERZICHT TECHNIEK CULTUUR GEZONDHEID MAATSCHAPPIJ ECONOMIE NATUUR Schoolexamenoverzicht 4 havo

Nadere informatie

5 VWO SCHOOLEXAMEN OVERZICHT S C H O O L J A A R / 2 ECONOMIE TECHNIEK GEZONDHEID CULTUUR NATUUR MAATSCHAPPIJ

5 VWO SCHOOLEXAMEN OVERZICHT S C H O O L J A A R / 2 ECONOMIE TECHNIEK GEZONDHEID CULTUUR NATUUR MAATSCHAPPIJ Schoolexamenoverzicht 5 vwo schoolar 2017/2018 1 S C H O O L J A A R 2 0 1 7 / 2 0 1 8 5 VWO SCHOOLEXAMEN OVERZICHT TECHNIEK CULTUUR GEZONDHEID MAATSCHAPPIJ ECONOMIE NATUUR Schoolexamenoverzicht 5 vwo

Nadere informatie

5 VWO SCHOOLEXAMEN OVERZICHT S C H O O L J A A R / 2 ECONOMIE TECHNIEK GEZONDHEID CULTUUR NATUUR MAATSCHAPPIJ

5 VWO SCHOOLEXAMEN OVERZICHT S C H O O L J A A R / 2 ECONOMIE TECHNIEK GEZONDHEID CULTUUR NATUUR MAATSCHAPPIJ Schoolexamenoverzicht 5 vwo schoolar 2016/2017 1 S C H O O L J A A R 2 0 1 6 / 2 0 1 7 5 VWO SCHOOLEXAMEN OVERZICHT TECHNIEK CULTUUR GEZONDHEID MAATSCHAPPIJ ECONOMIE NATUUR Schoolexamenoverzicht 5 vwo

Nadere informatie

Examenreglement 2015/2016 1 S C H O O L J A A R 2 EXAMEN REGLEMENT ECONOMIE TECHNIEK GEZONDHEID 1 5 / 2 CULTUUR NATUUR MAATSCHAPPIJ

Examenreglement 2015/2016 1 S C H O O L J A A R 2 EXAMEN REGLEMENT ECONOMIE TECHNIEK GEZONDHEID 1 5 / 2 CULTUUR NATUUR MAATSCHAPPIJ Examenreglement 2015/2016 1 S C H O O L J A A R 2 0 1 5 / 2 0 1 6 EXAMEN REGLEMENT ECONOMIE TECHNIEK GEZONDHEID CULTUUR NATUUR MAATSCHAPPIJ Examenreglement 2015/2016 2 Examenreglement 2015/2016 3 Inhoudsopgave

Nadere informatie

stofomschrijving 2 021 po geografisch onderzoek in de eigen regio 1 3 n 4 013 tt 50 Katern Katern Systeem Aarde hoofdstuk 1 en 2 1 3 n

stofomschrijving 2 021 po geografisch onderzoek in de eigen regio 1 3 n 4 013 tt 50 Katern Katern Systeem Aarde hoofdstuk 1 en 2 1 3 n Vak: aardrijkskunde in min 0 tt 50 Katern Overleven in Europa Domein B3 en C SLU 50 3 j 2 02 po geografisch onderzoek in de eigen regio 3 n 3 02 tt 00 Katern Arm en Rijk Domein B en B2 SLU 70 3 j 4 03

Nadere informatie

6 VWO SCHOOLEXAMEN OVERZICHT S C H O O L J A A R / 2 ECONOMIE TECHNIEK GEZONDHEID CULTUUR NATUUR MAATSCHAPPIJ

6 VWO SCHOOLEXAMEN OVERZICHT S C H O O L J A A R / 2 ECONOMIE TECHNIEK GEZONDHEID CULTUUR NATUUR MAATSCHAPPIJ Schoolexamenoverzicht 6 vwo schoolar 2016/2017 1 S C H O O L J A A R 2 0 1 6 / 2 0 1 7 6 VWO SCHOOLEXAMEN OVERZICHT TECHNIEK CULTUUR GEZONDHEID MAATSCHAPPIJ ECONOMIE NATUUR Schoolexamenoverzicht 6 vwo

Nadere informatie

5 HAVO SCHOOLEXAMEN OVERZICHT S C H O O L J A A R / 2 ECONOMIE TECHNIEK GEZONDHEID CULTUUR NATUUR MAATSCHAPPIJ

5 HAVO SCHOOLEXAMEN OVERZICHT S C H O O L J A A R / 2 ECONOMIE TECHNIEK GEZONDHEID CULTUUR NATUUR MAATSCHAPPIJ Schoolexamenoverzicht 5 havo schoolar 2016/2017 1 S C H O O L J A A R 2 0 1 6 / 2 0 1 7 5 HAVO SCHOOLEXAMEN OVERZICHT TECHNIEK CULTUUR GEZONDHEID MAATSCHAPPIJ ECONOMIE NATUUR Schoolexamenoverzicht 5 havo

Nadere informatie

6 VWO SCHOOLEXAMEN OVERZICHT S C H O O L J A A R 2 1 5 / 2 ECONOMIE TECHNIEK GEZONDHEID CULTUUR NATUUR MAATSCHAPPIJ

6 VWO SCHOOLEXAMEN OVERZICHT S C H O O L J A A R 2 1 5 / 2 ECONOMIE TECHNIEK GEZONDHEID CULTUUR NATUUR MAATSCHAPPIJ Schoolexamenoverzicht 6 vwo schooljaar 2015/2016 1 S C H O O L J A A R 2 0 1 5 / 2 0 1 6 6 VWO SCHOOLEXAMEN OVERZICHT TECHNIEK CULTUUR GEZONDHEID MAATSCHAPPIJ ECONOMIE NATUUR Schoolexamenoverzicht 6 vwo

Nadere informatie

stofomschrijving 4 4tt1 tt 100 leesvaardigheid. 3 3 j 3 4po1 po Landeskunde (presentatie en het inleveren van een portfolio).

stofomschrijving 4 4tt1 tt 100 leesvaardigheid. 3 3 j 3 4po1 po Landeskunde (presentatie en het inleveren van een portfolio). periode code som tt/mt/lt Programma van Toetsing en Afsluiting 206-207 Vak: Duits HAVO 4 2 3 4 4tt tt 00 leesvaardigheid. 3 3 j periode 2 code som tt/mt/lt 3 4po po Landeskunde (presentatie en het inleveren

Nadere informatie

Toets Week Stofomschrijving Wijze Duur Weging. V41 TW1 Proefvertaling S 90 4x. V42 TW2 Proefvertaling S 90 4x

Toets Week Stofomschrijving Wijze Duur Weging. V41 TW1 Proefvertaling S 90 4x. V42 TW2 Proefvertaling S 90 4x Grieks Pallas 2 V41 TW1 Proefvertaling 90 4x V42 TW2 Proefvertaling 90 4x V43 TW3 Literatuurtentamen gelezen stof en proefvertaling 90 4x V44 TW4 Literatuurtentamen gelezen stof en proefvertaling 90 4x

Nadere informatie

Examenreglement 2014/2015 1 S C H O O L J A A R 2 EXAMEN REGLEMENT ECONOMIE TECHNIEK GEZONDHEID 1 4 / 2 CULTUUR NATUUR MAATSCHAPPIJ

Examenreglement 2014/2015 1 S C H O O L J A A R 2 EXAMEN REGLEMENT ECONOMIE TECHNIEK GEZONDHEID 1 4 / 2 CULTUUR NATUUR MAATSCHAPPIJ Examenreglement 2014/2015 1 S C H O O L J A A R 2 0 1 4 / 2 0 1 5 EXAMEN REGLEMENT ECONOMIE TECHNIEK GEZONDHEID CULTUUR NATUUR MAATSCHAPPIJ Examenreglement 2014/2015 2 Examenreglement 2014/2015 3 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Aardrijkskunde. stofomschrijving SE. 1 4tt1 tt 50 Katern Overleven in Europa (Domein B3 en C1) 1 3 j

Aardrijkskunde. stofomschrijving SE. 1 4tt1 tt 50 Katern Overleven in Europa (Domein B3 en C1) 1 3 j Programma van Toetsing en Afsluiting 205-206 Vak: Aardrijkskunde periode VD 4tt tt 50 Katern Overleven in Europa (Domein B3 en C) 3 j 2 4po po Praktische Opdracht Eigen Omgeving icm Aardrijkskundige Vaardigheden.

Nadere informatie

algemene natuurwetenschappen Weging Deeltoets biologie Weging Deeltoets

algemene natuurwetenschappen Weging Deeltoets biologie Weging Deeltoets aardrijkskunde Vak Toetscode Toetsomschrijving Rap ED ak 51t01 pw wonen in Nederland H1 en H2 2 0 51t02 SE Arm en Rijk + Klimaatvraagstukken 2 2 Ja 52t01 pw Zuidoost Azie 2 0 52t02 SE Wonen in Nederland

Nadere informatie

Programma van toetsing en afsluiting R HAVO 4. O.S.G. Willem Blaeu

Programma van toetsing en afsluiting R HAVO 4. O.S.G. Willem Blaeu Programma van toetsing en afsluiting 2016-2017 R HAVO 4 O.S.G. Willem Blaeu Cohort 2016-2018 In de bovenbouw mavo, havo en vwo komt het cijfer van het schoolexamen geleidelijk tot stand. In het PTA wordt

Nadere informatie

aardrijkskunde Studie P Nr Vak Kolomkop Omschrijving Weegfactor Weegfactor Weegfactor Toetsvorm Type toets Tijdsduur Herkansing

aardrijkskunde Studie P Nr Vak Kolomkop Omschrijving Weegfactor Weegfactor Weegfactor Toetsvorm Type toets Tijdsduur Herkansing aardrijkskunde VWO6 1 5102 ak 51t02 SE Arm en Rijk / Klimaatvraagstukken 2 2 Schoolexamen ja VWO6 2 5202 ak 52t02 SE Globalisering 2 2 Schoolexamen ja VWO6 1 6101 ak 61t01 SE Systeem Aarde 2 Schoolexamen

Nadere informatie

6 VWO SCHOOLEXAMEN OVERZICHT S C H O O L J A A R / 2 ECONOMIE TECHNIEK GEZONDHEID CULTUUR NATUUR MAATSCHAPPIJ

6 VWO SCHOOLEXAMEN OVERZICHT S C H O O L J A A R / 2 ECONOMIE TECHNIEK GEZONDHEID CULTUUR NATUUR MAATSCHAPPIJ Schoolexamenoverzicht 6 vwo schoolar 2017/2018 1 S C H O O L J A A R 2 0 1 7 / 2 0 1 8 6 VWO SCHOOLEXAMEN OVERZICHT TECHNIEK CULTUUR GEZONDHEID MAATSCHAPPIJ ECONOMIE NATUUR Schoolexamenoverzicht 6 vwo

Nadere informatie

5 HAVO SCHOOLEXAMEN OVERZICHT S C H O O L J A A R / 2 ECONOMIE TECHNIEK GEZONDHEID CULTUUR NATUUR MAATSCHAPPIJ

5 HAVO SCHOOLEXAMEN OVERZICHT S C H O O L J A A R / 2 ECONOMIE TECHNIEK GEZONDHEID CULTUUR NATUUR MAATSCHAPPIJ Schoolexamenoverzicht 5 havo schoolar 2017/2018 1 S C H O O L J A A R 2 0 1 7 / 2 0 1 8 5 HAVO SCHOOLEXAMEN OVERZICHT TECHNIEK CULTUUR GEZONDHEID MAATSCHAPPIJ ECONOMIE NATUUR Schoolexamenoverzicht 5 havo

Nadere informatie

Vak: Aardrijkskunde VWO 5. stofomschrijving. 2 5tt1 tt 100 Katern Systeem Aarde Domein C1 3 3 j

Vak: Aardrijkskunde VWO 5. stofomschrijving. 2 5tt1 tt 100 Katern Systeem Aarde Domein C1 3 3 j Vak: Aardrijkskunde VWO 5 2 5tt tt 00 Katern Systeem Aarde Domein C 3 3 j 3 5tt2 5po tt po 00 Geografische Vaardigheden gericht op Klimaatvraagstukken Domein A/C2 (In combinatie met een PO, zie hieronder)

Nadere informatie

PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING VWO

PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING VWO PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING VWO 4 vwo 2013-2014 PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING 1. Begripsbepalingen 1.1 Periode van : Het schooljaar is verdeeld in vier nagenoeg gelijke periodes. De eindexamenklassen

Nadere informatie

PTA Havo 5 Lichting: HAVO 2014 2016. aardrijkskunde

PTA Havo 5 Lichting: HAVO 2014 2016. aardrijkskunde aardrijkskunde ak 51t0 Wonen in Nederland 2 Schoolexamen Ja ak 52t0 Systeem Aarde 2 Schoolexamen ak 41t02 hoofdstuk 1 2 4 arm en rijk 2 Schoolexamen Ja ak 42t02 hoofdstuk 1 2 3 middellandse zee 2 Schoolexamen

Nadere informatie

EXAMEN HAVO/VWO 2015

EXAMEN HAVO/VWO 2015 EXAMEN HAVO/VWO 2015 Waarom examen? niveaubewaking school, overheid, vervolgopleidingen kwaliteitsbewaking school, overheid, inspectie 15 december 2014 examen 2 Onderdelen examen Schoolexamen (SE) organisatie

Nadere informatie

ALGEMEEN DEEL VAN HET PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING TL HAVO - VWO

ALGEMEEN DEEL VAN HET PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING TL HAVO - VWO ALGEMEEN DEEL VAN HET PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING TL - cursus 2014-2015 1 Algemeen deel van het PTA TL// Op de TL, het en het bestaat het totale onderwijspakket uit de volgende vaste onderdelen:

Nadere informatie

Programma van toetsing en afsluiting R VWO 6. O.S.G. Willem Blaeu

Programma van toetsing en afsluiting R VWO 6. O.S.G. Willem Blaeu Programma van toetsing en afsluiting 2016-2017 R VWO 6 O.S.G. Willem Blaeu Cohort 2014-2017 In de bovenbouw mavo, havo en vwo komt het cijfer van het schoolexamen geleidelijk tot stand. In het PTA wordt

Nadere informatie

EXAMEN 2016 HAVO/ATHENEUM/ GYMNASIUM

EXAMEN 2016 HAVO/ATHENEUM/ GYMNASIUM EXAMEN 2016 HAVO/ATHENEUM/ GYMNASIUM Waarom examen? niveaubewaking school, overheid, vervolgopleidingen kwaliteitsbewaking school, overheid, inspectie examen novemb 2 Onderdelen examen Schoolexamen (SE)

Nadere informatie

Programma van toetsing en afsluiting Schooljaar 2014-2015. 4 havo. Lyceum Ypenburg

Programma van toetsing en afsluiting Schooljaar 2014-2015. 4 havo. Lyceum Ypenburg Schooljaar 2014-2015 4 havo Lyceum Ypenburg Vak:Nederlandse taal en literatuur Als de handelingsdelen niet "naar behoren" of "niet af" zijn, dan dient dit zo spoedig mogelijk alsnog in orde worden gebracht.

Nadere informatie

Programma van toetsing en afsluiting Schooljaar - 2015 2016 BH5. Bertrand Russell College

Programma van toetsing en afsluiting Schooljaar - 2015 2016 BH5. Bertrand Russell College Schooljaar - 2015 2016 BH5 Bertrand Russell College Studie:BH5 Vak: Nederlands P401 cijfer Moment: per 2/3 Weegfactor: 1 Tijdsduur:25 min Leerstof: Presentatie met discussie in de les in groepjes van 2

Nadere informatie

Toelichting. op het. In de eindexamenklassen zijn er geen V-toetsen. Daarom hebben de eindexamenklassen ook geen PTB.

Toelichting. op het. In de eindexamenklassen zijn er geen V-toetsen. Daarom hebben de eindexamenklassen ook geen PTB. Toelichting op het Programma van Toetsing en Afsluiting Programma van Toetsing en Beoordeling 2013 2014 Het PTA / PTB zijn twee verschillende belangrijke documenten. Het PTB geeft per vak de globale indeling

Nadere informatie

Overzicht toetsdossiers

Overzicht toetsdossiers Examendossier Nederlandse taal en literatuur - VWO 2010-2013 TT DT01 G6-netl-T01; Poëzieanalyse (50 Cijfer1-10 21-11-2012 Hoogste, 1 herkansing 0 4 TT DT02 G6-netl-T02; Idioom/formuleren (50 Cijfer1-10

Nadere informatie

EXAMEN 2017 HAVO/ATHENEUM/ GYMNASIUM

EXAMEN 2017 HAVO/ATHENEUM/ GYMNASIUM EXAMEN 2017 HAVO/ATHENEUM/ GYMNASIUM Waarom examen? niveaubewaking school, overheid, vervolgopleidingen kwaliteitsbewaking school, overheid, inspectie examen novemb 2 Onderdelen examen Schoolexamen (SE)

Nadere informatie

HET GOESE LYCEUM, pta, havo 5, ,AARDRIJKSKUNDE. HET GOESE LYCEUM, pta, havo 5, ,BIOLOGIE

HET GOESE LYCEUM, pta, havo 5, ,AARDRIJKSKUNDE. HET GOESE LYCEUM, pta, havo 5, ,BIOLOGIE HET GOESE LYCEUM, pta, havo 5, 2014-2015,AARDRIJKSKUNDE wf. 571 1 De wereld: Atlas S 100 2 j 1 6.5 globalisering 572 2 De aarde: Atlas S 100 2 j 2 6.5 573 3 exogene en endogene processen Gebieden: Atlas

Nadere informatie

Herkans baar ak 1 51t01 pw wonen in Nederland H1 en H2 2 ak 1 51t02 SE Arm en Rijk + Klimaatvraagstukken 2 Ja

Herkans baar ak 1 51t01 pw wonen in Nederland H1 en H2 2 ak 1 51t02 SE Arm en Rijk + Klimaatvraagstukken 2 Ja aardrijkskunde ak 1 51t01 pw wonen in Nederland H1 en H2 2 ak 1 51t02 SE Arm en Rijk + Klimaatvraagstukken 2 Ja ak 2 52t01 pw Zuidoost Azie 2 ak 2 52t02 SE Wonen in Nederland 2 Ja ak 3 53t01 pw Zuidoost

Nadere informatie

Berger Scholengemeenschap PTA 5 havo 2015-2016

Berger Scholengemeenschap PTA 5 havo 2015-2016 VOORWOORD Bergen NH, augustus 2015 Beste leerlingen van 5 havo, Vorig jaar is de Tweede Fase voor jullie al van start gegaan. Naast de toetsen heb je ook al op andere manieren laten zien wat je geleerd

Nadere informatie

AARDRIJKSKUNDE VW0 6. Berekening cijfer. Het college: PTA 2015-2016. Leerstof/Opdracht. T4 60 Wonen in Nederland. T5 60 Systeem Aarde

AARDRIJKSKUNDE VW0 6. Berekening cijfer. Het college: PTA 2015-2016. Leerstof/Opdracht. T4 60 Wonen in Nederland. T5 60 Systeem Aarde AK VW0 6 AARDRIJKSKUNDE T4 60 Wonen in Nederland T5 60 Systeem Aarde 6 ja T6 60 Globalisering 6 ja SE = (T1+T2+T3+T4+PO+T5+T6)/20 BI BIOLOGIE V4: Cellen (basisstof 9); V4: Genetica; V4: Evolutie (basisstof

Nadere informatie

aardrijkskunde Studie P Nr. Vak Kolomkop Omschrijving Weegfactor Weegfactor Weegfactor Toetsvorm Type toets Tijdsduur Herkansing biologie

aardrijkskunde Studie P Nr. Vak Kolomkop Omschrijving Weegfactor Weegfactor Weegfactor Toetsvorm Type toets Tijdsduur Herkansing biologie aardrijkskunde HAVO5 1 4102 ak 41t02 SE Arm en Rijk 2 Schoolexamen ja HAVO5 2 4202 ak 42t02 SE Overleven in Europa 2 Schoolexamen ja HAVO5 3 4302 ak 43t02 SE systeem Aarde 2 Schoolexamen ja HAVO5 1 5101

Nadere informatie

Programma van Toetsing en Afsluiting Vak: Nederlands VWO 5. stofomschrijving referentieniveau weging SE

Programma van Toetsing en Afsluiting Vak: Nederlands VWO 5. stofomschrijving referentieniveau weging SE Vak: Nederlands VWO 5 periode code som soort toets referentieniveau 2/ 5tt tt 00 Proza en poëzie: Laagland informatieboek Pijler 2: H 2 t/m 8 (blz. 8 t/m 65). Lezen F 5 % 2 j 4 5tt2 mt 45 Mondeling literatuur

Nadere informatie

Slagen en zakken. in de 2 e fase vwo

Slagen en zakken. in de 2 e fase vwo Slagen en zakken in de 2 e fase vwo CS VINCENT VAN GOGH versie 2014-2015 SLAGEN EN ZAKKEN IN DE TWEEDE FASE, VWO Deze brochure geeft antwoord op een aantal veelgestelde vragen rond slagen en zakken. Wij

Nadere informatie

Programma van Toetsing en Afsluiting VWO 4

Programma van Toetsing en Afsluiting VWO 4 Programma van Toetsing en Afsluiting VWO 4 2015/2016 2 INHOUD VOORWOORD... 3 De Tweede Fase... 3 Het Profiel... 3 Het Examen... 3 Het Schoolexamen... 3 Het Examenreglement... 5 Het Examendossier... 5 HET

Nadere informatie

PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING VWO

PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING VWO PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING VWO 4 VWO 2015-2016 PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING (PTA) Begripsbepalingen 1.1 Periode Het schooljaar is verdeeld in vier nagenoeg gelijke periodes. De eindexamenklassen

Nadere informatie

HAVO 5. Nr. P Vak Kolomkop Omschrijving Weegfactor Weegfactor Weegfactor Schoolexamen. Herkansbaar

HAVO 5. Nr. P Vak Kolomkop Omschrijving Weegfactor Weegfactor Weegfactor Schoolexamen. Herkansbaar aardrijkskunde 4102 1 ak 41t02 hoofdstuk 1-2-4 arm en rijk 2 2 SE ja 4202 2 ak 42t02 hoofdstuk 1-2-3 middellandse zee 2 2 SE ja 4302 3 ak 43t02 hoofdstuk 1-2-3 Indonesië 2 2 SE ja 5101 1 ak 51t01 Schoolexamen

Nadere informatie

PTA VWO Cohort Eckartcollege Eindhoven

PTA VWO Cohort Eckartcollege Eindhoven PTA VWO 5 206-207 Cohort 205-208 Eckartcollege Eindhoven Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE... INTRODUCTIE... 2 PTA PER VAK... EXAMENREGLEMENT... FOUT! BLADWIJZER NIET GEDEFINIEERD. PTA VWO 5 206 vastgesteld

Nadere informatie

Slagen en zakken. in de 2 e fase HAVO

Slagen en zakken. in de 2 e fase HAVO Slagen en zakken in de 2 e fase HAVO CS VINCENT VAN GOGH VERSIE 2015-2016 1 SLAGEN EN ZAKKEN IN DE TWEEDE FASE, HAVO Deze brochure geeft antwoord op een aantal veelgestelde vragen rond slagen en zakken.

Nadere informatie

Slagen en zakken. in de 2 e fase vwo

Slagen en zakken. in de 2 e fase vwo Slagen en zakken in de 2 e fase vwo CS VINCENT VAN GOGH versie 2016-2017 SLAGEN EN ZAKKEN IN DE TWEEDE FASE, VWO Deze brochure geeft antwoord op een aantal veelgestelde vragen rond slagen en zakken. Wij

Nadere informatie

Programma van Toetsing en Afsluiting. Cursus Havo 4. Bijlage 1

Programma van Toetsing en Afsluiting. Cursus Havo 4. Bijlage 1 Programma van Toetsing en Afsluiting Cursus 2016-2017 Havo 4 Bijlage 1 Inhoudsopgave Levensbeschouwelijke Vorming... 4 Nederlands... 4 Frans... 4 Duits... 5 Engels... 5 Maatschappijleer... 6 Lichamelijke

Nadere informatie

Programma van toetsing en afsluiting R HAVO 5. O.S.G. Willem Blaeu

Programma van toetsing en afsluiting R HAVO 5. O.S.G. Willem Blaeu Programma van toetsing en afsluiting 2017-2018 R HAVO 5 O.S.G. Willem Blaeu Cohort 2017-2018 In de bovenbouw mavo, havo en vwo komt het cijfer van het schoolexamen geleidelijk tot stand. In het PTA wordt

Nadere informatie

Programma van Toetsing en Afsluiting Schooljaar Afdeling: HAVO 5

Programma van Toetsing en Afsluiting Schooljaar Afdeling: HAVO 5 Oranjeweg 90 4461 LR Goes T 0113-216971 F 0113-230872 E info@pontes.nl W www.pontes.nl Programma van Toetsing en Afsluiting Schooljaar 2016-2017 Afdeling: HAVO 5 Goes, 27 september 2016 Vak : Aardrijkskunde

Nadere informatie

Programma van Toetsing en Afsluiting. Cursus Havo 4. Bijlage 1

Programma van Toetsing en Afsluiting. Cursus Havo 4. Bijlage 1 Programma van Toetsing en Afsluiting Cursus 2017-2018 Havo 4 Bijlage 1 Inhoudsopgave Levensbeschouwelijke Vorming... 4 Nederlands... 4 Frans... 4 Duits... 5 Engels... 5 Maatschappijleer... 6 Lichamelijke

Nadere informatie

PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING het versnelde programma

PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING het versnelde programma PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING het versnelde programma atheneum 6 Picasso Lyceum Paletsingel 38c 2718 NT ZOETERMEER 079-3471700 Nederlandse taal en literatuur Voor leerlingen van atheneum 6 is Nederlandse

Nadere informatie

PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING HAVO 4 SCHOOLJAAR 2013 2014

PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING HAVO 4 SCHOOLJAAR 2013 2014 PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING HAVO 4 SCHOOLJAAR 2013 2014 PTA 4 havo 2013 2014 Voorwoord 3 Het PTA in 4 havo.. 4 Nederlands.. 7 Engels regulier... 7 Engels TTO.. 7 Frans.. 7 Duits.. 7 Geschiedenis..

Nadere informatie

DIVERSE REGELINGEN MAVO

DIVERSE REGELINGEN MAVO DIVERSE REGELINGEN MAVO 1 TOETSING In mavo-3 krijgen de leerlingen te maken met voortgangstoetsen en schoolexamentoetsen. Voortgangstoetsen zijn toetsen (repetities, luistertoetsen, teksten e.d.) die gedurende

Nadere informatie

DIVERSE REGELINGEN MAVO

DIVERSE REGELINGEN MAVO DIVERSE REGELINGEN MAVO 1 TOETSING In mavo-3 krijgen de leerlingen te maken met voortgangstoetsen en schoolexamentoetsen. Voortgangstoetsen zijn toetsen (repetities, luistertoetsen, teksten e.d.) die gedurende

Nadere informatie

Programma van Toetsing en Afsluiting VWO 4

Programma van Toetsing en Afsluiting VWO 4 Programma van Toetsing en Afsluiting VWO 4 2014/2015 2 INHOUD VOORWOORD... 3 De Tweede Fase... 3 Het Profiel... 3 Het Examen... 3 Het Schoolexamen... 3 Het Examenreglement... 5 Het Examendossier... 5 HET

Nadere informatie

Domein de Aarde Hoofdstuk 1 (inclusief daltontaken) Domein de Aarde Hoofdstukken 1 en 2 (inclusief daltontaken)

Domein de Aarde Hoofdstuk 1 (inclusief daltontaken) Domein de Aarde Hoofdstukken 1 en 2 (inclusief daltontaken) Vak: Aardrijkskunde Leerjaar: ATHENEUM-5 MARKENHAGE Periode Toetsvorm/duur Inhoud ATH-4 S1 S2 S3 S4 S5 5% 5% 5% 5% 5% Al afgerond 1 Schriftelijk: open vragen (90 minuten) S6 2 Schriftelijk: open vragen

Nadere informatie

Het eindexamenjaar! Informatieavond eindexamen 2014-2015

Het eindexamenjaar! Informatieavond eindexamen 2014-2015 Het eindexamenjaar! Informatieavond eindexamen 2014-2015 Dhr J. Albers, afdelingsleider vwo (3-6) en examensecretaris Mw A. Hupkens, afdelingsleider havo (3-5) Mw W. Terpstra, decaan havo Mentoren + Lokaalverdeling

Nadere informatie

Berger Scholengemeenschap PTA 4 havo 2015-2016

Berger Scholengemeenschap PTA 4 havo 2015-2016 VOORWOORD Bergen NH, augustus 2015 Beste leerlingen van 4 havo, Op dit moment gaat de Tweede Fase voor jullie al van start. Buiten de toetsen laat je ook al op andere manieren zien wat je geleerd hebt.

Nadere informatie

HAVO / aardrijkskunde

HAVO / aardrijkskunde HAVO 2016-2018 / aardrijkskunde 5 13 55 to0 1 Dit is het eindcijfer behaald in het 4e leerjaar nee Cijfer1-10 14 55 to09 17 Wonen in Nederland H1 en H2: De rivieren in Nederland ja Cijfer1-10 15 TT hd04

Nadere informatie

Domein Wereld Hoofdstuk 1 (inclusief daltontaken) Domein Wereld Hoofdstuk 2 (inclusief daltontaken) Domein Wereld Hoofdstuk 3 (inclusief daltontaken)

Domein Wereld Hoofdstuk 1 (inclusief daltontaken) Domein Wereld Hoofdstuk 2 (inclusief daltontaken) Domein Wereld Hoofdstuk 3 (inclusief daltontaken) Vak: Aardrijkskunde Leerjaar: ATHENEUM-4 MARKENHAGE Periode Toetsvorm/duur Inhoud 1 Schriftelijk: open vragen (90 minuten) S1 2 Schriftelijk: open vragen (90 minuten) S2 3 Schriftelijk: open vragen (90

Nadere informatie

Profielkeuzevoorlichting 3 Havo 27 november 2014

Profielkeuzevoorlichting 3 Havo 27 november 2014 Profielkeuzevoorlichting 3 Havo 27 november 2014 Het profiel Het gemeenschappelijk deel Profielvakken Keuzevakken in het vrije deel Het gemeenschappelijk deel Nederlands Engels Maatschappijleer Lichamelijke

Nadere informatie

Programma van toetsing en afsluiting R HAVO 5. O.S.G. Willem Blaeu

Programma van toetsing en afsluiting R HAVO 5. O.S.G. Willem Blaeu Programma van toetsing en afsluiting 2016-2017 R HAVO 5 O.S.G. Willem Blaeu Cohort 2016-2017 In de bovenbouw mavo, havo en vwo komt het cijfer van het schoolexamen geleidelijk tot stand. In het PTA wordt

Nadere informatie

REGELING EXAMEN H.A.V.O. TWEEDE FASE 2015-2016. R.S.G. Tromp Meesters

REGELING EXAMEN H.A.V.O. TWEEDE FASE 2015-2016. R.S.G. Tromp Meesters REGELING EXAMEN H.A.V.O. TWEEDE FASE 2015-2016 aanvulling 5 HAVO van REGELING EXAMEN HAVO Tweede fase 2014-2015 R.S.G. Tromp Meesters Enkele belangrijke punten uit de Regeling examen De Slaag/zak-regeling.

Nadere informatie

EXAMENREGLEMENT PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING Klas 3 VMBO-TL REHOBOTH Erasmusweg 1, 9602 AB Hoogezand Postbus 215, 9600 AE Hoogezand

EXAMENREGLEMENT PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING Klas 3 VMBO-TL REHOBOTH Erasmusweg 1, 9602 AB Hoogezand Postbus 215, 9600 AE Hoogezand EXAMENREGLEMENT PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING Klas 3 VMBO-TL REHOBOTH 207-208 Christelijke school voor vmbo + e fase havo Erasmusweg, 9602 AB Hoogezand Postbus 25, 9600 AE Hoogezand telefoon (0598)

Nadere informatie

Wijzigingen in het PTA en examenreglement

Wijzigingen in het PTA en examenreglement Wijzigingen in het PTA en examenreglement 2017-2018 Wijzigingen zijn geel gemarkeerd of aangegeven met een doorhaling. WIJZIGINGEN PTA 14 Rekentoets 1. De leerling moet de rekentoets als verplicht onderdeel

Nadere informatie

welkom exameninstructie HAVO/VWO 2017

welkom exameninstructie HAVO/VWO 2017 welkom exameninstructie HAVO/VWO 201 1 onderwerpen Informatie examenlocatie Examenrooster Belangrijke data Hulpmiddelen faalangstformulier cijfers 2 examenlocatie BV 19 mei lokaal 114! 3 onderwerpen Informatie

Nadere informatie

Eindexamen 2017 VWO 6

Eindexamen 2017 VWO 6 Eindexamen 2017 VWO 6 Van 10 mei tot en met 23 mei Teamleiders: Vwo: l.vondenhoff@lvo-weert.nl Gym: h.vanrooyen@lvo-weert.nl Examensecretaris: h.krekels@lvo-weert.nl Tijdpad SchoolExamen (SE) Afronding

Nadere informatie

AARDRIJKSKUNDE HAVO 5. Berekening cijfer. Het college: PTA 2015-2016. Leerstof/Opdracht. T5 60 Arm en Rijk Hst. 4 + Indonesie Hst.

AARDRIJKSKUNDE HAVO 5. Berekening cijfer. Het college: PTA 2015-2016. Leerstof/Opdracht. T5 60 Arm en Rijk Hst. 4 + Indonesie Hst. AK AARDRIJKSKUNDE T5 60 Arm en Rijk Hst. 4 + Indonesie Hst. 1 en 2 T6 60 Systeem Aarde T7 60 Wonen in Nederland Berekening cijfer (T1+T2+T3+T4+T5+T6+T7)/20 BI BIOLOGIE T6 60 Havo 5 A: Thema 1 Stofwisseling

Nadere informatie

P rogramma van T oetsing en A fsluiting

P rogramma van T oetsing en A fsluiting P rogramma van T oetsing en A fsluiting HAVO-4 vakinhoudelijk & algemeen deel cursus 2013-2014 30 september 2013 INHOUDSOPGAVE Vooraf p. 3 Jaaroverzicht: Overzicht les- en vakantieweken p. 4 PTA: Vakinhoudelijk

Nadere informatie

Programma van toetsing en afsluiting. van het. Sint-Oelbertgymnasium te Oosterhout

Programma van toetsing en afsluiting. van het. Sint-Oelbertgymnasium te Oosterhout Programma van toetsing en afsluiting van het Sint-Oelbertgymnasium te Oosterhout Klas 4 Schooljaar 2014-2015 2 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 4 2. Eindexamen gymnasium in de Tweede Fase... 5 Het schoolexamen...

Nadere informatie

PTA Havo 4 Cohort 2015

PTA Havo 4 Cohort 2015 PTA Havo 4 Cohort 2015 Cohort: 2015 Schooljaar: 2015-2016 Inleiding: Dit document behoort bij het Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA). In het PTA wordt omschreven hoe het schoolexamen voor de verschillende

Nadere informatie

Toelichting en aanvullingen op Examenreglement en PTA 6 VWO 2014-2015

Toelichting en aanvullingen op Examenreglement en PTA 6 VWO 2014-2015 Toelichting en aanvullingen op Examenreglement en PTA 6 VWO 2014-2015 Inhoudsopgave Voorwoord 3 Indeling schooljaar 4 Loopbaanoriëntatie 4 De slaag-zakregeling 5 Controle schoolexamenresultaten 5 Afwijking

Nadere informatie

Programma van toetsing en afsluiting Schooljaar vwo. Lyceum Ypenburg (onderdeel van 20CQ AOG)

Programma van toetsing en afsluiting Schooljaar vwo. Lyceum Ypenburg (onderdeel van 20CQ AOG) Schooljaar 2016-2017 6 vwo Lyceum Ypenburg (onderdeel van 20CQ AOG) Vak:Nederlandse taal en literatuur Wij behouden ons het recht om tussentijds wijzigingen aan te brengen in verband met de invoering van

Nadere informatie

ak 4P2 T3 H1 Wereldbeeld t/m $6 2 5,7% 45 proefwerk ak 4P2 T4 H1 Wereldbeeld, H4 Wateroverlast 3 8,6% 45 ja pww proefwerk ak 4P2 ak 4P2 ak 4P2

ak 4P2 T3 H1 Wereldbeeld t/m $6 2 5,7% 45 proefwerk ak 4P2 T4 H1 Wereldbeeld, H4 Wateroverlast 3 8,6% 45 ja pww proefwerk ak 4P2 ak 4P2 ak 4P2 ak aardrijkskunde ak 4P1 T1 H3 Stedelijke gebieden 2 5,7% 50 proefwerk ak 4P1 T2 H3 Stedelijke gebieden, H4 Wateroverlast 3 8,6% 50 ja pww proefwerk ak 4P1 ak 4P1 ak 4P1 ak 4P2 T3 H1 Wereldbeeld t/m $6

Nadere informatie

Programma van Toetsing en Afsluiting VWO 5

Programma van Toetsing en Afsluiting VWO 5 Programma van Toetsing en Afsluiting VWO 5 2014/2015 2 INHOUD VOORWOORD... 3 De Tweede Fase... 3 Het Profiel... 3 Het Examen... 3 Het Schoolexamen... 3 De Rekentoets... 4 Het Examenreglement... 5 Het Examendossier...

Nadere informatie

PTA Vwo 6 Lichting: VWO aardrijkskunde

PTA Vwo 6 Lichting: VWO aardrijkskunde aardrijkskunde ak 61t01 Zuidoost Azie 2 Schoolexamen Ja ak 62t01 Globalisering 2 Schoolexamen Ja ak 63t01 Systeem Aarde 2 Schoolexamen ak 51t02 arm en rijk / klimaat vraagstukken 2 Schoolexamen Ja ak 52t02

Nadere informatie

Programma van Toetsing en Afsluiting

Programma van Toetsing en Afsluiting Vak: Aardrijkskunde Afdeling: Havo 4 20 Domein B: Wereld Arm en Rijk S 100 Stof W afgesloten 20 22 Domein C: Aarde Systeem Aarde S 100 Stof W afgesloten 20 23 Domein A: Vaardigheden:Functies Binnenstad

Nadere informatie

SCHOOLEXAMEN VWO SCHOOLJAAR 2015-2016. Programma van Toetsing en Afsluiting 5 VWO. Cohort 2014-2017

SCHOOLEXAMEN VWO SCHOOLJAAR 2015-2016. Programma van Toetsing en Afsluiting 5 VWO. Cohort 2014-2017 SCHOOLEXAMEN VWO SCHOOLJAAR 2015-2016 5 VWO Cohort 2014-2017 NEDERLANDSE TAAL EN LITERATUUR 5 VWO Nederlands 1 S3 90 minuten per leerling Argumentatietoets (Domein A en D) 20 % Voortgangscijfer VC Toetsweek

Nadere informatie

Programma van toetsing en afsluiting Schooljaar - 2015 2016 BA6. Bertrand Russell College

Programma van toetsing en afsluiting Schooljaar - 2015 2016 BA6. Bertrand Russell College Schooljaar - 2015 2016 BA6 Bertrand Russell College Studie:BA6 Vak: Nederlands Moment: per 2 Weegfactor: 1 Tijdsduur:100 min Leerstof: Literatuurgeschiedenis tot Romantiek P501 cijfer Moment: per 3 Weegfactor:

Nadere informatie

Programma van Toetsing en Afsluiting VWO 5

Programma van Toetsing en Afsluiting VWO 5 Programma van Toetsing en Afsluiting VWO 5 2013/2014 2 INHOUD VOORWOORD... 3 De Tweede Fase... 3 Het Profiel... 3 Het Examen... 3 Het Schoolexamen... 3 Het Examenreglement... 5 Het Examendossier... 5 HET

Nadere informatie

HET GOESE LYCEUM, pta, havo 5, ,AARDRIJKSKUNDE. HET GOESE LYCEUM, pta, havo 5, ,BIOLOGIE

HET GOESE LYCEUM, pta, havo 5, ,AARDRIJKSKUNDE. HET GOESE LYCEUM, pta, havo 5, ,BIOLOGIE HET GOESE LYCEUM, pta, havo 5, 2014-2015,AARDRIJKSKUNDE wf. 571 1 De wereld: Atlas S 100 2 j 1 6.5 globalisering 572 2 De aarde: Atlas S 100 2 j 2 6.5 573 3 exogene en endogene processen Gebieden: Atlas

Nadere informatie

Programma van Toetsing en Afsluiting VWO 4

Programma van Toetsing en Afsluiting VWO 4 Programma van Toetsing en Afsluiting VWO 4 2011/2012 2 INHOUD VOORWOORD... 3 De Tweede Fase... 3 Het Profiel... 3 Het Examen... 3 Het Schoolexamen... 3 Het Examenreglement... 5 Het Examendossier... 5 HET

Nadere informatie

SCHOOLEXAMEN HAVO SCHOOLJAAR Programma van Toetsing en Afsluiting 5 HAVO. Cohort

SCHOOLEXAMEN HAVO SCHOOLJAAR Programma van Toetsing en Afsluiting 5 HAVO. Cohort SCHOOLEXAMEN HAVO SCHOOLJAAR 2015-2016 5 HAVO Cohort 2014-2016 NEDERLAND TAAL EN LITERATUUR 5 Havo Nederlands 1 P2 20 minuten per leerling Mondeling Literatuur (Domein A, B en E) 20% Toetsweek 1 H3* Leesdossier

Nadere informatie

DIVERSE REGELINGEN MAVO

DIVERSE REGELINGEN MAVO DIVERSE REGELINGEN MAVO 1 TOETSING In mavo-3 krijgen de leerlingen te maken met voortgangstoetsen en schoolexamentoetsen. Voortgangstoetsen zijn toetsen (repetities, luistertoetsen, teksten e.d.) die gedurende

Nadere informatie

DIVERSE REGELINGEN HAVO

DIVERSE REGELINGEN HAVO DIVERSE REGELINGEN HAVO 1 DE VAKKEN EN HET EXAMEN: Schoolexamen en Alleen schoolexamen Centraal Examen CKV Overige vakken Maatschappijleer Lichamelijke opvoeding Informatica Wiskunde-D TOETSING In de Tweede

Nadere informatie

De volgende zaken zijn belangrijk voor de afronding van het schoolexamen.

De volgende zaken zijn belangrijk voor de afronding van het schoolexamen. Aan de eindexamenkandidaten vwo Zaandam, april 2015 Hierbij ontvang je de Examenbrief met belangrijke informatie voor de eindexamenperiode. Ik adviseer je deze brief goed te lezen en de dingen die voor

Nadere informatie

1617/PTA. aardrijkskunde VWO 6. Nr. P Vak Kolomkop Omschrijving Weegfactor Weegfactor Weegfactor Schoolexamen. Herkansbaar

1617/PTA. aardrijkskunde VWO 6. Nr. P Vak Kolomkop Omschrijving Weegfactor Weegfactor Weegfactor Schoolexamen. Herkansbaar aardrijkskunde 5101 1 ak 51t02 arm en rijk / klimaat vraagstukken 2 2 SE ja 5201 2 ak 52t02 wonen in Nederland 2 2 SE ja 6101 1 ak 61t01 Zuidoost-Azie 2 SE ja 6201 2 ak 62t01 Globalisering 2 SE ja 6301

Nadere informatie

Verklaring afkortingen van de soort toets: ST = Schriftelijke Toets MT = Mondelinge Toets PO = Praktische Opdracht

Verklaring afkortingen van de soort toets: ST = Schriftelijke Toets MT = Mondelinge Toets PO = Praktische Opdracht vak: maatschappijwetenschappen HAVO Klas: 4 havo Massamedia C1 ST 15% ja Massamedia C2 PO 10% nee Massamedia C3 ST 20% ja Massamedia C4 PO 10% nee Werk C5 ST 15% ja Werk C6 PO 5% nee Multiculturele samenwerking

Nadere informatie

PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING VWO

PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING VWO PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING VWO 4 VWO 2016-2017 PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING (PTA) Begripsbepalingen 1.1 Periode Het schooljaar is verdeeld in vier nagenoeg gelijke periodes. De eindexamenklassen

Nadere informatie

Programma van toetsing en afsluiting Schooljaar 2015-2016. VWO 6 Tweede Fase. RSG Slingerbos Levant. locatie Slingerbos

Programma van toetsing en afsluiting Schooljaar 2015-2016. VWO 6 Tweede Fase. RSG Slingerbos Levant. locatie Slingerbos Schooljaar 2015-2016 VWO 6 Tweede Fase RSG Slingerbos Levant locatie Slingerbos Vak: Nederlandse taal en literatuur SE omschrijving type vorm weging moment duur SE5 netl531: Schrijfopdracht SE-weging 10%

Nadere informatie

ALGEMEEN DEEL VAN HET PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING. MAVO 3 en 4 HAVO 4 en 5 VWO 4, 5 en 6 cursus

ALGEMEEN DEEL VAN HET PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING. MAVO 3 en 4 HAVO 4 en 5 VWO 4, 5 en 6 cursus ALGEMEEN DEEL VAN HET PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING MAVO 3 en 4 HAVO 4 en 5 VWO 4, 5 en 6 cursus 2016-2017 1 Algemeen deel van het PTA MAVO/HAVO/VWO Meander College - 2016-2017 1 Het onderwijsaanbod

Nadere informatie

PTA VWO 4. Versneld programma Cohort Eckartcollege Eindhoven

PTA VWO 4. Versneld programma Cohort Eckartcollege Eindhoven PTA VWO 4 Versneld programma 206-207 Cohort 206-209 Eckartcollege Eindhoven Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE... INTRODUCTIE... 2 PTA PER VAK... Versneld PTA VWO 4 206 vastgesteld september 206 Introductie In

Nadere informatie

Berger Scholengemeenschap PTA 6 atheneum 2015-2016

Berger Scholengemeenschap PTA 6 atheneum 2015-2016 VOORWOORD Bergen NH, september 2015 Beste leerlingen van 6 atheneum, Twee jaar geleden is de Tweede Fase voor jullie al van start gegaan. Buiten de toetsen heb je ook op andere manieren laten zien wat

Nadere informatie

Aardrijkskunde. HAVO 4 nieuw 2011-2012. Naam en stofomschrijving Einddatum Toetsduur Toetsvorm Weging rapport. Indonesië: H 1 t/m 3

Aardrijkskunde. HAVO 4 nieuw 2011-2012. Naam en stofomschrijving Einddatum Toetsduur Toetsvorm Weging rapport. Indonesië: H 1 t/m 3 HAVO 4 nieuw Aardrijkskunde 2011-2012 Naam en stofomschrijving Einddatum Toetsduur Toetsvorm Weging Indonesië: H 1 t/m 3 Bosatlas meenemen 29-11-2011 90 min Schriftelijk 2,00 5,0 S021 Week 37 t/m 48 verscheidene

Nadere informatie

Ckv* Maat Lo. Gymnasium: Klassieke taal. Profieldeel. (vakken variëren per profiel) Vrije deel Gd(-et) Mo Fi In Bsm WisD

Ckv* Maat Lo. Gymnasium: Klassieke taal. Profieldeel. (vakken variëren per profiel) Vrije deel Gd(-et) Mo Fi In Bsm WisD Algemene informatie over de Tweede Fase Examendossier Je examen bestaat uit twee delen, het schoolexamen en het centraal examen. Het schoolexamen begint al vanaf de vierde klas. Het schoolexamen bestaat

Nadere informatie

algemene natuurwetenschappen Weging Deeltoets biologie Weging Deeltoets

algemene natuurwetenschappen Weging Deeltoets biologie Weging Deeltoets aardrijkskunde ak 51t01 pw wonen in Nederland H1 en H2 2 0 51t02 arm en rijk / klimaat vraagstukken 2 2 Ja 52t01 pw Zuidoost Azie 2 0 52t02 wonen in Nederland 2 2 Ja 53t01 pw Zuidoost Azie 2 0 53t02 pw

Nadere informatie

ALGEMEEN DEEL VAN HET PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING

ALGEMEEN DEEL VAN HET PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING ALGEMEEN DEEL VAN HET PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING HAVO cursus 2014-2015 1 Algeme deel van het PTA HAVO/ Op het HAVO het bestaat het totale onderwijspakket uit de volgde vaste onderdel: e gemeschappelijk

Nadere informatie