Denderleeuws infoblad jaargang 35 maandelijks. de Schakel MAART 2011

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Denderleeuws infoblad jaargang 35 maandelijks. de Schakel MAART 2011"

Transcriptie

1 Denderleeuws infoblad jaargang 35 maandelijks de Schakel

2

3 INHOUD Deze maand in uw infoblad: BESTUUR & DIENSTVERLENING 2 Contactgegevens gemeentediensten en CBS 3 Dienst in de kijker: Huisvesting 5 De politie heeft een nieuw gezicht 7 E-rijbewijs kost 25 euro Heeft u trouwplannen? 9 De GROS stelt voor: Asha Kiran 11 Vanaf 1 april mindermobielencentrale en boodschappendienst 12 Gemeenteraadsverslag Vacature 4 seizoenarbeiders LEVEN & WELZIJN 13 MS-steunactie rond Isabella 15 Het OCMW informeert 16 De thuisdiensten van het OCMW: de dienst warme maaltijden 17 Culinair Solidair 19 Tweedehandsbeurzen Gezinsbond Nederlands leren? 20 Slachtofferhulp zoekt vrijwilligers voor regio Aalst Kaos zoekt mensen met een groot hart 21 Breugheliaans genieten op de kaas- en wijnavond voor Rupea 22 Familienieuws WONEN & BOUWEN 24 Zorgeloos verhuren dankzij het Sociaal Verhuurkantoor Denderleeuw LEEFOMGEVING & MILIEU 25 Laat uw woning doorlichten met een gratis energiescan 26 Knip het licht uit op Earth Hour 2011 Vacature chauffeur 27 Vlaamse overheid onderzoekt afgezet slib door overstromingen 28 Afvalkalender Volg de nieuwe afvalkalender vanaf 1 april VERKEER & VEILIGHEID 29 Gemeente en kerkfabriek Sint-Anna-Leeuwbrug werken samen aan openbare parking Vacature poetshulp WERKEN & ONDERNEMEN 30 Winnaars eindejaarsactie middenstandsraad gekend 31 Digitale week in Openbare Computerruimte 32 Extra openingsuren Strijkstation CULTUUR & VRIJE TIJD 33 Denderleeuw en VMW komen op tegen kanker 34 Den Baar een jaar lang Prins Carnaval 35 Carnaval Lieje KAV-activiteiten 38 Onvergankelijke kleinkunst met De Vaganten 39 Tentoonstelling De horizon voorbij Senioren trekken terug hun dansschoenen aan 41 Nomad Swing roept Parijse sfeer op Noveen ter ere van Sint Jozef 43 KVLV-activiteiten 44 Gedicht zoekt muur Hoeveel moet ik dagelijks drinken en wat? 45 Hoe werkt mijn gsm? 46 Nieuws van de bib 47 Titel van de maand 48 Activiteitenkalender LEREN & SPELEN 50 Kom mee buiten spelen op 6 april 51 Grabbelpas tijdens krokusvakantie 52 Tim Van Droogenbroeck schrijft mooiste gedicht 53 Hoog niveau op Junior Journalist-wedstrijd in Welle 54 Activiteiten Stam X 55 Activiteitenkalender JC PiNGiE Leer bij met Vormingsplus SPORT & RECREATIE 57 Emma Ruysseveldt pakt titel op Vlaams karatekampioenschap 59 Avonturensportkamp in Dinant Sportkampen Krokus- en Paasvakantie 60 Sportelweek voor 50-plussers 63 Yoga uiteenzetting voor beginners 64 Uitsmijter BELANGRIJK: inleverdatum Artikels en advertenties voor de editie april 2011 moeten uiterlijk op vrijdag 4 maart 2011 bezorgd worden aan de dienst Communicatie. Neem contact op met de dienst voor de voorwaarden of lees de webpagina over het infoblad op voor meer info. de Schakel 1

4 BESTUUR & DIENSTVERLENING ADMINISTRATIEF CENTRUM A. De Cockstraat Denderleeuw Algemeen telefoonnummer Algemeen faxnummer Bevolking Burgerlijke Stand Communicatie Financiële Zaken Integratie Mobiliteit Secretariaat Sociale Zaken Stedenbouw Leefmilieu Technische dienst Uitbestede Werken Werken in Eigen Beheer Openingsuren: ma. tot do u. en u., donderdagavond u., vr u. KASTEELTJE Stationsstraat Denderleeuw Cultuur Jeugd Pisad (drughulpverlening) Sport of (sportzaal Ottoy) Fax Openingsuren: ma. tot do u. en u., donderdagavond u., vr u. GEMEENTEMAGAZIJN Moreelstraat Denderleeuw Tel Openingsuren: ma. tot do u. en u., vr u. OCMW Ten Kouter Denderleeuw Tel Fax Openingsuren: ma. tot do u. en u., donderdagavond u., vr u. ACADEMIE PODIUMKUNSTEN Nieuwstraat 62A 9470 Denderleeuw Tel Openingsuren: ma., di. en vr u., wo u. HUIS V/D SOCIALE ECONOMIE Stationsplein Denderleeuw PWA... Tel DIENSTENCHEQUE/WERKWINKELTel Openingsuren: ma. tot vr u. en op do. ook u. en u. STRIJKSTATION...Tel Openingsuren: ma. en di u. en u., wo u., do u., vr u. BIBLIOTHEEK Vrijheidsstraat Denderleeuw Tel Fax Openingsuren: ma. en di u., wo u., do. en vr u., za u. LOKALE POLITIEZONE DENDERLEEUW-HAALTERT Algemeen oproepnummer Wijkwerking Denderleeuw: Steenweg 439 Openingsuren: ma., di., wo. en vr u. en u., do u. en u. HULPVERLENING Politie Ziekenwagen Brandweer Brandwondencentrum Europees noodnummer Antigifcentrum Gasreuk CO-foon (koolstofmonoxide) Child Focus Zelfmoordpreventie Slachtofferhulp Tele-onthaal Ouderenmishandeling Anonieme alcoholisten (Walter) Racismebestrijding JO-lijn (bijz. jeugdbijstand) Kinder- en jongerentelefoon Druglijn Rode Kruis Rode Kruis Denderleeuw Bloedtransfusie Hulpdienst of Sociale Dienst Ziekenwagen Leergangen Uitleendienst ziekenmateriaal Wachtdiensten Dokters Apothekers (0,50 euro/min) Tandartsen (Algemeen Tandarts) (Kring Land van Aalst) Dierenartsen SCHEPENCOLLEGE Burgemeester Jo Fonck Bevoegdheden: Veiligheid, Begraafplaatsen, Erediensten, Burgerlijke Stand, Bevolking, Personeel en Toerisme Tel Spreekuur: donderdag van u. Eerste schepen Jan De Nul Bevoegdheden: Openbare Werken, Mobiliteit, Milieu en Cultuur Tel Spreekuur: donderdag van u. Tweede schepen Marleen Van der Hoeven Bevoegdheden: Welzijn, Integratie en Bibliotheekwezen Tel Spreekuur: donderdag van u. Derde schepen Yves De Smet Bevoegdheden: Ruimtelijke Ordening, Groendienst, Huisvesting, Sport en Feesten Tel Spreekuur: woensdag vanaf u. op afspraak en donderdag van u. Vierde schepen Mark Van der Poorten Bevoegdheden: Onderwijs, Informatie en Lokale Economie Tel Spreekuur: op afspraak Vijfde schepen Elke De Greef Bevoegdheden: Financiën, Tewerkstelling, Informatica en Jeugd Tel Spreekuur: donderdag van u. of op afspraak Sluitingsdagen: Maandag 21 maart (Carnaval Denderleeuw) C O L O F O N De Schakel wordt uitgegeven door het gemeentebestuur van Denderleeuw, onder de verantwoordelijkheid van het College van Burgemeester en Schepenen. Het gemeentelijk informatiemagazine verschijnt op de eerste dag van elke maand (behalve in augustus). Niets uit de Schakel mag geheel of gedeeltelijk gereproduceerd worden zonder de schriftelijke toestemming van het College van Burgemeester en Schepenen van Denderleeuw. De gepubliceerde artikels vallen onder de verantwoordelijkheid van de ondertekenaars. De redactie is vrij om ingezonden teksten in te korten en/of te herschrijven met respect voor het meest essentiële van de inhoud. Verantwoordelijke uitgever: Mark Van der Poorten, Schepen van Informatie Redactie: Joeri Bombeke, Guido De Bie en Sofie Van Dorpe Communicatiedienst A. De Cockstraat 1, 9470 Denderleeuw Drukwerk: Drukkerij De Bouwkroniek, Bedeling: Shoes Reclamedistributie Als u het Infoblad niet ontvangen heeft op de eerste dag van de maand, dan is er waarschijnlijk iets misgelopen met de uitreiking. U kunt zich dan best wenden tot de informatiedienst. Wij houden steeds enkele reservenummers ter beschikking. Voorpagina: Carnaval. 2 de Schakel

5 BESTUUR & DIENSTVERLENING DIENST IN DE KIJKER Dienst Huisvesting Iedereen heeft recht op menswaardig wonen, op een behoorlijke huisvesting en de zorg voor een goede woning in een aangename woonomgeving. Daar bouwt huisvestingsambtenaar Petra Delacroix elke dag aan verder, samen met eigenaars en huurders in Denderleeuw. Petra: Als huisvestingsambtenaar zie ik toe op de kwaliteit van de huisvesting in onze gemeente. Woningonderzoeken voer ik zowel op eigen initiatief, als op vraag van inwoners uit. Woningen moeten immers aan een aantal minimumcriteria voldoen qua hygiëne, veiligheid en comfort om als bewoonbaar te worden beschouwd. Hierbij hoort ook de controle op leegstand. Wat zijn de andere taken van de dienst Huisvesting? Petra: Ik geef advies en begeleiding bij geschillen tussen eigenaars en huurders. Indien nodig verwijs ik door naar gespecialiseerde instanties zoals de Huurdersbond of het Eigenaarssyndicaat voor verdere ondersteuning. Onenigheden tussen eigenaars onderling kan mijn dienst niet aanpakken. Deze zaken behoren tot de bevoegdheid van het vredegerecht. Het gaat dan vaak over overhangend groen of een berg vuilniszakken op het privéterrein van een buur. Samen met de stad Ninove werk ik ook aan een duurzaam huisvestingsbeleid. Zo kunnen we de acties in Denderleeuw en Ninove beter op elkaar afstemmen. Ten slotte zorg ik voor de doorverwijzing van eigenaars die een woning willen verhuren via het Sociaal Verhuurkantoor (SVK). Een woning verhuren is immers niet altijd een pretje en kan stresserend zijn als de huurder niet (op tijd) betaalt of het pand beschadigt. Bij het SVK zijn eigenaars zeker dat hun woning goed beheerd wordt en dat ze de maandelijks afgesproken huurprijs ontvangen. Waarvoor kunnen inwoners terecht op de dienst Huisvesting? Petra: Elke inwoner van Denderleeuw kan hier terecht met vragen allerhande rond het thema huisvesting. Dat kan gaan over huren en verhuren, kwaliteitsnormen van een woning, een doorverwijzing naar de huurdersbond bij klachten ten aanzien van eigenaars, etc. Ik help niet alleen huurders verder, ook eigenaars probeer ik zo goed mogelijk bij te staan. Zo geef ik vaak de tip dat eigenaars eenmaal per jaar hun huureigendom mogen controleren, mits de huurder tijdig verwittigd wordt. Dit laat eigenaars toe sneller problemen te detecteren en desnoods in te grijpen. Mensen kunnen ook bij mij terecht voor ondersteuning bij het aanvragen van de Vlaamse renovatie-, aanpassings- of verbeteringspremie, huursubsidies, installatiepremies, een lening bij het Vlaams Woningfonds, een verzekering Gewaarborgd Wonen, etc. Zo help ik de administratieve drempel weg te nemen om een financiële stimulans van de verschillende overheden te ontvangen. Met welke uitdagingen wordt jouw dienst geconfronteerd? Petra: Op Gent na is Denderleeuw de dichtstbevolkte gemeente van Oost-Vlaanderen. Bovendien bevinden vele Denderleeuwse woningen zich in een verouderde staat. Daarom worden er, in samenspraak met de Vlaamse Wooninspectie, heel veel controles uitgevoerd om de kwaliteit van het woningbestand te bewaken. Ik ben dus regelmatig de baan op om ter plaatse technische vaststellingen te doen. De meest vastgestelde gebreken hebben te maken met vocht, risico op elektrocutie en verwering van ramen en deuren. Een tweede groep gebreken draait rond slechte verwarmingsinstallaties en de afwezigheid van sanitaire voorzieningen. Het gemeentebestuur blijft zich dan ook inspannen om eigenaars en huurders bewust te maken van de normen inzake woonkwaliteit. Wat brengt de toekomst? Petra: De bedoeling is het huisvestingsbeleid verder uit te werken met aandacht voor kwaliteitsbewaking en de rechten en plichten van huurders en eigenaars. Ook het samenwerkingsverband met Ninove zal nog uitgebouwd worden zodat we tot een efficiënt en afgestemd huisvestingsbeleid komen. Verder is het ook mijn bedoeling om zoveel mogelijk eigenaars door te verwijzen naar het Sociaal Verhuurkantoor. Dit in het belang van de eigenaars zelf, maar ook om mensen die minder makkelijk toegang hebben tot de huurmarkt, een kwaliteitsvolle huurwoonst aan te kunnen bieden. de Schakel 3

6 ALGEMENE DAKWERKEN Nieuwbouw - Vernieuwing - Herstellingen PANNEN - LEIEN PLATTE DAKEN GRATIS PRIJSOFFERTE Toekomststraat Denderleeuw Tel GSM Bekleden van gevels met leien, platen, isolatie Plaatsen van Veluxramen, dakvensters Bekleden van kornissen van pvc planchetten, wit en donkerbruin Zink-, lood-, en koperwerken Bekleden en waterdichtmaken van platte daken met: Derbygum en Polygum 10-jarige waarborg op waterdichtheid Meer dan 30 jaar ervaring Geregistreerd aannemer 4 de Schakel

7 BESTUUR & DIENSTVERLENING De politie heeft een nieuw gezicht Na jarenlange trouwe dienst gaat korpschef Rudy Blom van de lokale politie Denderleeuw/Haaltert op rust. Roland Huyge nam onlangs de fakkel van hem over. Hoofdcommissaris Huyge staat voor een politie die dienen en beschermen voorop stelt. Hoofdcommissaris Rudy Blom was jarenlang brigadecommandant van de Rijkswacht van Denderleeuw toen hij in 2001 de architect werd van een nieuwe lokale politie. De twee Rijkswachtkorpsen en twee gemeentepolities werden samengevoegd tot één geheel. Van een groep mensen met veel vragen en frustraties, een oud wagenpark en oude gebouwen maakte hij wat de lokale politie vandaag is. Een politiekorps met potentieel, een goed gesitueerd gebouw in de Vlamstraat te Denderhoutem en een wagenpark dat aansluit bij het imago van een moderne politie. Rudy Blom mag fier zijn op zijn werk en met geheven hoofd op rust gaan na 38 jaar trouwe dienst aan de politie ten dienste van de inwoners van Denderleeuw en Haaltert. Hij werd dan ook op een passende manier gehuldigd door zijn opvolger Roland Huyge, de burgemeesters van Haaltert en Denderleeuw en zijn gewezen medewerkers met de onthulling van zijn portret in het politiegebouw in de Vlamstraat. Foto: Marino Verbeken. Uw nieuwe hoofdcommissaris Hoofdcommissaris Roland Huyge neemt het roer nu over. De politieraad was unaniem over zijn aanstelling als nieuwe korpschef. Door een grondige voorstudie van de politiezone en met zijn ruime ervaring weet deze nieuwe leider waar hij naartoe wil. Het bestrijden van de criminaliteit en het verzekeren van een leefbare omgeving staan centraal in het politioneel veiligheidsbeleid. Onder het motto dienen en beschermen wil de nieuwe korpschef de politiemedewerkers aansturen en revitaliseren. V.l.n.r.: ex-korpschef Rudy Blom, nieuwe korpschef Roland Huyge, burgemeester van Haaltert Roger Coppens en onze burgemeester Jo Fonck Roland Huyge De politie kan de bevolking beter dienen door een verhoogde beschikbaarheid op het terrein. We zullen de komende tijd werken aan een verhoogde aanwezigheid en zichtbaarheid van politieambtenaren in het straatbeeld. Gelijkheid van behandeling en een open geest zullen bijdragen aan tastbare oplossingen. De filosofie van dienen is ook rechtstreeks verbonden met het woord respect. Zelfs in de moeilijke en aangrijpende menselijke probleemsituaties waarin de politie dagelijks moet interveniëren, aldus Huyge. Huyge gaat verder: De politie staat natuurlijk ook voor veiligheid in het algemeen en verkeersveiligheid in het bijzonder. Maar de bescherming die wij nastreven gaat verder. We willen een wezenlijke bijdrage leveren aan uw leefbaarheid en de overlast minimaliseren. De bescherming van uw veiligheid en leefbaarheid is onze uitdaging. Voor dit alles rekenen we op u allen want veiligheid is niet langer een zaak van de politie alleen, maar het resultaat van de samenwerking met partners en de bevolking, benadrukt de nieuwe hoofdcommissaris. jaar interieurspecialist Steenweg 480, 9470 Denderleeuw T de Schakel 5

8 Nieuwe collectie van 1 tot 5 maart -10% Bikini s, badpakken, tankini s, zwemslips enz... De Sloggi slipjes voor haar en voor hem gratis Marion van Marie-Jo. Een absolute blikvanger is koraalrood. Marion straalt verleiding en klasse uit dankzij de kleurspeling in broderie en print. Elegant detail: bloemetjes op de sierlijke schouderbandjes! Gekende merken zoals: Marie-Jo Prima Donna Chantelle Simone Pérèle Triumph Marie-Jo l Aventure Passionata Sloggi Schiesser Regence Marie-Jo Intense sportbeha s Anita zwangerschapslingerie, enz.. NIEUW: Twist Gezinskorting + Bonboekje Kortingsbon White Night van Twist. Een gladde beha onder je zomerse topjes. Tekent niet af onder nauwe kledij en is speels met het fijne halternekbandje. In mistral en wit. Leonard van Marie-Jo l Aventure. Een zomers setje in sangria en ocean kleur, laat zich combineren met alle zomerse trends. Draag Leonard ocean met je favoriete jeansoutfit! 6 de Schakel

9 BESTUUR & DIENSTVERLENING E-rijbewijs kost 25 euro Eind vorig jaar startte Denderleeuw als tweede pilootgemeente met de uitreiking van het nieuwe Europees rijbewijs. Begin 2011 paste de gemeenteraad het retributiereglement aan. De invoering van het Europees rijbewijs in onze gemeente bracht een aantal wijzigingen met zich mee voor aanvragers van een nieuw of eerste definitief rijbewijs. Zo is de afleveringstermijn soms iets langer doordat de gemeente niet meer zelf instaat voor de productie van het rijbewijs. Ze moet de aanvragen doorsturen naar de Federale Overheidsdienst Mobiliteit die het nieuwe bankkaartmodel opmaakt. Verder moeten inwoners geen foto s meer aanbieden aan het loket. Foto en handtekening worden eenvoudigweg van de elektronische identiteitskaart gehaald, tenzij de foto niet meer gelijkend is. 25 euro voor een gewone aanvraag Op de gemeenteraad van 27 januari 2011 werd beslist om de prijs voor de aflevering van een rijbewijs te verhogen van 20 naar 25 euro. Dit omdat de FOD Mobiliteit gemeenten geen compensatie meer geeft van 5 euro per aangemaakt rijbewijs. Duurdere spoedprocedure Wanneer u binnen de drie dagen een rijbewijs nodig heeft, kan dit via een spoedprocedure. Mits u uw aanvraag voor 12 uur indient, kan het rijbewijs dan binnen 24 uur afgeleverd worden. In het nieuwe retributiereglement stelde de gemeenteraad de kost voor een spoedprocedure vast op 105 euro. Meer info Voor meer informatie kan u steeds terecht op de website of bij de dienst Burgerlijke Stand aan het loket, telefonisch op of via naar Heeft u trouwplannen? Om meer rekening te houden met de wensen van koppels die in het huwelijksbootje willen stappen, legden gemeenteraad en schepencollege een nieuwe uurregeling vast. Voortaan kan u in Denderleeuw huwen: afwisselend de ene week op vrijdag, de andere week op zaterdag telkens vanaf uur elke donderdagavond tussen uur en uur elke eerste maandag van de maand van 10 uur tot 11 uur. Gratis trouwen voor de wet op maandag De prijs van de huwelijksvoltrekking is afhankelijk van de dag van het huwelijk. Zo betaalt u voor een huwelijk op zaterdag een retributie van 200 euro (inclusief receptie). Op vrijdag kost een wettelijke trouw 100 euro (inclusief receptie), op donderdag 50 euro. Huwelijken op maandag worden kosteloos voltrokken. Spring vooraf bij ons binnen Heeft u trouwplannen? Dan springt u best nog vóór uw aangifte even binnen in het gemeentehuis. Op de dienst Burgerlijke Stand kan u de beschikbare data navragen, zodat u in functie daarvan de feestzaal en andere afspraken kan vastleggen. Meer info Met vragen kan u steeds terecht bij de dienst Burgerlijke Stand (A. De Cockstraat 1) op het nummer of via naar Geen wijziging wanneer u al een afspraak heeft Heeft u bij de gemeente al een datum en uur vastgelegd voor uw huwelijk? Dan wijzigt er niets. De nieuwe uurregeling is enkel van toepassing voor nieuwe afspraken op de dienst Burgerlijke Stand. de Schakel 7

10 8 de Schakel

11 BESTUUR & DIENSTVERLENING DE GROS STELT VOOR: Asha Kiran Straal van hoop De Gemeentelijke Raad voor Ontwikkelingssamenwerking (GROS) is het overlegorgaan van de gemeentelijke overheid en de verenigingen en individuen die wat willen doen aan de scheve verhouding tussen Noord en Zuid in de wereld. Deze maand stelt partnerorganisatie Asha Kiran (Straal van hoop) zich graag aan u voor. De GROS in een notendop De GROS wil financiële en logistieke steun bieden aan betrouwbare en degelijke projecten in ontwikkelingslanden zowel projecten van NGO s als kleinschalige projecten van Denderleeuwse burgers ergens in de wereld. Daarnaast - en even belangrijk- wil de GROS de eigen bevolking bewustmaken van de mistoestanden in de wereld en de Denderleeuwse bevolking warm maken voor een grotere solidariteit. De GROS bestaat uit de afgevaardigden van Wereldwinkel, actiecomité, Wereldsolidariteit, Waduwa, het Rode Kruis, de Herman Rasschaertvrienden en Asha Kiran/ Memisa. Een kleinschalige kliniek in een van de armste streken van India Ondanks de sterke groei van de economie in India leeft de meerderheid van de bevolking er in een armoede die we ons nauwelijks kunnen voorstellen. Vooral op het platteland ontbreken vaak nog de elementairste medische zorgen. Om dat te verhelpen bouwen de bewoners van Kautala, een dorpje ten zuiden van Kolkata, samen met ons een polikliniek en een kliniek van 20 bedden. Kinderen zijn er dikwijls ondervoed (4/10) en de kindermortaliteit ligt er nog steeds onaanvaardbaar hoog (68/1000). Veel moeders hebben duidelijk bloedarmoede (82%). Meisjes worden vaak zeer vroeg uitgehuwelijkt en tussen de leeftijd van 15 en 19 jaar zijn kraamproblemen voor hen de grootste doodsoorzaak. Voor dringende gevallen is de grootstad Kolkata te ver en te duur en voor ze er geraken is het dikwijls te laat. Daarom hebben mijn neef Jean Claeys (Santana kurkwinkels) en ik na twee haalbaarheidsonderzoeken besloten om de sociale initiatieven van de plaatse1ijke Sporting Club te ondersteunen en op hun vraag in te gaan om een kleine kliniek te bouwen met als hoofddoel een betere moeder- en kinderzorg. Geholpen door de expertise van Memisa Be1gië werd in 2008 met de bouw begonnen. De polikliniek is nu al functioneel en de kliniek zal samen met de woningen voor de dokters en verpleegkundigen nog dit jaar voltooid worden. Het geheel bestaat uit: een polikliniek met klein labo, een ruimte voor RX-onderzoek en echografie, een kraam- en operatieafdeling, p a t i ë n t e n k a m e r s met bedden voor 8 bevallen vrouwen en patiëntenkamers met telkens vier bedden voor mannen, vrouwen en kinderen. De bouwkosten worden door Santana gedragen en zullen in totaal euro bedragen. Rest nog de uitrusting en tijdens de eerste jaren de salarissen voor het personeel. Nadien zal het ziekenhuis met de hulp van de Bengaalse regering zelfbedruipend kunnen worden. Maar om het zover te krijgen zijn er nog heel wat financiële middelen nodig... Elke steun, hoe klein ook wordt dankbaar aanvaard! Giften vanaf 40 euro zijn fiscaal aftrekbaar en kunnen gestort worden op het nummer van VZW Memisa -ASHA KlRAN. Jean Claeys en Dr. Leo Blancke de Schakel 9

12 10 de Schakel

13 BESTUUR & DIENSTVERLENING Huis van de Sociale Economie start vanaf 1 april met mindermobielencentrale en boodschappendienst Binnenkort start het Huis van de Sociale Economie met een mindermobielencentrale en boodschappendienst in (Groot-)Denderleeuw. Vooral inwoners met verplaatsingsmoeilijkheden zullen hierdoor aan mobiliteit en zelfstandigheid winnen. Wat houdt de dienstverlening in? De mindermobielencentrale voorziet in het vervoer van mensen met verplaatsingsmoeilijkheden. U wordt thuis (of elders) afgehaald door de chauffeur die u naar uw bestemming brengt: de apotheek, de gemeente, de dokter, een familiebezoek,... Indien gewenst kan de chauffeur op u wachten. De boodschappendienst voorziet in het verrichten van boodschappen, al dan niet in aanwezigheid van de klant. Onze dienstverlening wordt aangeboden van maandag tot vrijdag van 9 tot 12 uur en van 13 tot uur. De dienstverlening geldt voor verplaatsingen binnen een straal van 15 kilometer te rekenen vanaf de woonplaats/ophaalplaats van de gebruiker. Voor wie zijn de diensten bedoeld? Inwoners van (Groot-) Denderleeuw De mindermobielencentrale is bedoeld voor personen die minder mobiel zijn zoals bejaarden, gehandicapten, langdurig zieken, De gebruiker dient nog zelfstandig of met beperkte hulp in/uit de wagen te kunnen stappen. Het gaat over niet-dringend zittend vervoer. Wat betaalt u als gebruiker? Het tarief voor de boodschappendienst en de mindermobielencentrale bedraagt 6 euro/per uur of 3 euro/half uur. A a n r e k e n i n g gebeurt per begonnen half uur en dit vanaf de woonplaats/op - haalplaats van de gebruiker tot aan de woonplaats/ophaalplaats van de gebruiker. In geval van betalend parkeren is het parkeerticket ook ten laste van de gebruiker. U zal een factuur toegestuurd krijgen met de geleverde prestaties. Deze betaalt u dan via overschrijving. Hoe kan u de dienstverlening aanvragen? De aanvragen dienen minstens 2 dagen op voorhand doorgegeven te worden. U kan ons telefonisch bereiken op het nummer op: maandag tot en met woensdag van 8 tot 12 uur en van tot 17 uur donderdag van 8 tot 12 uur, van tot uur en van 18 tot 20 uur vrijdag van 8 tot 12 uur Uiteraard kan u ons ook steeds per mail bereiken op het volgende adres: Meer info Huis van de Sociale Economie (tegenover het station van Denderleeuw) Stationsplein in Denderleeuw Contact: Eva Franceus, tel: de Schakel 11

14 BESTUUR & DIENSTVERLENING Gemeenteraadsverslag van 27 januari 2011 Ruimtelijke Ordening De raad keurde de ontwerpakte over de opheffing van het tijdelijk opstalrecht op een perceel gelegen langs de Kouterbaan, unaniem goed. Materieel Het bijzonder bestek nr. 2011/230 voor het leveren van een autobus voor de gemeentelijke basisschool werd unaniem goedgekeurd. De raming bedraagt ,00 euro incl. 21% BTW. Financiën De gemeenteraad keurde de wijziging van het retributiereglement en het dienstreglement van de plaatselijke openbare bibliotheek goed met 21 stemmen voor bij 4 onthoudingen. Met 15 stemmen voor, 1 onthouding bij 9 stemmen tegen werd ook de aanpassing van het retributiereglement op het huwelijksceremonieel goedgekeurd. De wijziging van het belastingreglement contant te betalen belasting op het afleveren van administratieve stukken werd met 16 stemmen voor bij 9 stemmen tegen goedgekeurd. Werking gemeenteraad Door de wijzigingen in het bestuur moesten enkele nieuwe vertegenwoordigers van de gemeente verkozen worden. Zo wordt burgemeester Jo Fonck, van rechtswege lid van de politieraad, als verkozen effectief lid van de politieraad vervangen door zijn opvolger Myriam D Haeseleer, terwijl schepen Yves De Smet als verkozen effectief lid van de politieraad vervangen wordt door zijn opvolger Simonne De Leeuw. Burgemeester Jo Fonck, van rechtswege lid van het overlegcomité Gemeente-OCMW, wordt als verkozen effectief lid vervangen door raadslid Myriam D Haeseleer. Raadslid Jurgen Ruysseveldt, thans voorzitter van de gemeenteraad, wordt als verkozen lasthebber van het sectorcomité Ninove bij de VMW vervangen door raadslid Myriam D Haeseleer. Schepen Elke De Greef wordt verkozen als lid namens de gemeenteraad in de vzw PWA, ter vervanging van raadslid Betty De Schampheleer. Deze punten werden telkens goedgekeurd met 15 stemmen voor en 1 onthouding, terwijl 9 leden nemen niet deel aan de stemming. Intergemeentelijk samenwerkingsverband De raad nam kennis van het verslag van de vertegenwoordigers van de gemeente over de uitoefening van hun mandaat in de intergemeentelijke samenwerkingsverbanden: Mark van der Poorten en Yves De Smet gaven toelichting over het beleid van SOLvA, Erik Duwé en Betty De Schampheleer over Intergem, Jo Fonck over Fingem, Yves De Smet over de Regiosportdienst Zuid-Oost- Vlaanderen, Elke Pereboom en Myriam D haeseleer over ILvA. Onderwijs Door de stijging van het aantal ingeschreven kleuters op 10 januari 2011 (183 kleuters), zijnde de derde instapdatum van het schooljaar , t.o.v. de toestand op 1 februari 2010 (179 kleuters) werd het lestijdenpakket in het kleuteronderwijs een eerste keer herberekend en kunnen 4 instaplestijden ingericht worden. De beslissing van het schepencollege hierover werd unaniem bekrachtigd. Bloemen Sonck-Bauwens Veldstraat Denderleeuw + : Open alle dagen van tot u. Zondag van 9.00 tot u. Alle dagen verse snijbloemen, opgemaakte plantenschalen, bloemstukken, groene en bloeiende planten 12 de Schakel

15 LEVEN & WELZIJN MS-steunactie rond Isabella Lydia De Smet en haar dochter Isabella Jansegers uit Denderleeuw hebben een actie opgezet rond de ziekte multiple sclerose of kortweg MS. Met de actie willen ze de ziekte beter bekend maken bij het grote publiek en instanties aanzetten tot meer financiële en logistieke ondersteuning van de patiënten. Rond MS bestaan heel wat misverstanden. Zo denken mensen vaak dat MS een spierziekte is. Dat is niet zo, MS is een neurologische aandoening van het centraal zenuwstelsel. In België lijden naar schatting Belgen aan de ziekte. Functies als stappen, horen, zien, praten en schrijven worden zodanig moeilijk dat dit gevolgen heeft in het leven van alledag. De ziekte is echter bij 90% van de patiënten niet altijd zichtbaar. Zo n 10% komt in een rolstoel terecht. Doordat de ziekte vaak niet direct zichtbaar is, stuit de patiënt dikwijls op onbegrip in de omgeving. Daar probeert Lydia met haar actie iets aan te doen. Het niet herkennen van het ziektebeeld geeft immers dikwijls een verkeerd beeld over de zieke. Zo denkt men bijvoorbeeld dat de persoon in kwestie dronken is, lui of van kwade wil. Het is de ziekte die het evenwicht verstoort, die maakt dat de patiënten constant moe zijn, etc. Deelnemen aan een normaal sociaal leven neemt geleidelijk af en de beperkingen nemen almaar toe. Het zorgt voor verminderde prestaties op het werk en problemen in het uitvoeren van huishoudelijke taken. Hierdoor krijgen MS-patiënten vaak het gevoel er langzaam minder bij te horen, aldus Lydia. Dochter Isabella vult aan: Sinds 2002 ben ik MS-patiënte. Omdat we merkten dat veel mensen een verkeerd beeld hebben van de ziekte en we vinden dat er onvoldoende ondersteuning is door officiële instanties, hebben we een grote steunactie opgezet. De actie loopt nog tot 25 mei, MS-Werelddag. Wat houdt onze actie in? Zo veel mogelijk ondersteunende reacties verzamelen van mensen die meevoelen met de problematiek, meer inzet vragen van instanties, alle reacties bundelen in een dossier waarin de pijnpunten in het beleid aangestipt worden, acties vragen aan politici, betere begeleiding bekomen bij ziekenfondsen en de federale overheid inzake rechten van MS-patiënten. Op 25 mei zullen we met een delegatie naar Brussel trekken om het hele dossier te overhandigen aan de Vlaamse, federale en Europese overheid. Wat kan u doen om te helpen? Om onze actie te ondersteunen vragen wij iedereen een bezoekje te brengen op www. ms-steunactie.be en hier een boodschap ter ondersteuning achter te laten in het gastenboek. Ook via facebook php?eid= komt men op de actiepagina terecht. Meer info of Lydia De Smet de Schakel 13

16 Essenestraat Ternat Z O N N E P A N E L E N Vraag vrijblijvend een offerte aan via ons invulformulier op Bezoek onze toonzaal! Bel naar 02/ of stuur een mailtje naar techni-cal.be Essenestraat Ternat W A R M T E P O M P E N 14 de Schakel

17 LEVEN & WELZIJN OCMW Denderleeuw Ten Kouter Denderleeuw tel.: fax: Openingsuren OCMW: maandag tot donderdag: u. en u.; vrijdag: u.; avonddienst donderdag: u. Openingsuren sociale dienst en dienst kinderopvang: maandag tot vrijdag: u.; s namiddags na afspraak; avonddienst donderdag: u. Spreekuur OCMW-voorzitter Herman Janssens: donderdagavond u. of na afspraak Gratis juridisch advies In samenwerking met de Orde van Advocaten van het Arrondissement Dendermonde verleent het OCMW gratis juridisch advies. Het betreft advies inzake eenvoudige juridische vragen in verband met huur, echtscheiding, gerechtelijke procedures, erfenissen, contracten, beslag Elke inwoner van Denderleeuw kan van deze eerstelijnshulp gebruik maken. Zo n advies helpt vaak problemen voorkomen. Het is echter niet de bedoeling dat de advocaat wordt ingeschakeld om te pleiten in rechtszaken. Indien een eerste mondeling advies niet volstaat, of u bent gedagvaard of u dient een procedure op te starten, dan kunt u nog steeds terecht bij een advocaat van uw eigen keuze. U kunt beroep doen op gratis juridisch advies, elke 2e en 4e donderdag van de maand van 18 tot 20 uur. Let wel! U dient op voorhand een afspraak te maken op het nummer Een tussenkomst aanvragen bij het Sociaal Verwarmingsfonds Het Sociaal Verwarmingsfonds komt gedeeltelijk tussen in de betaling van de verwarmingsfactuur van personen die zich in een moeilijke financiële situatie bevinden. Binnen de 60 dagen na de levering van de brandstof moet u bij het OCMW uw aanvraag indienen. Het betreft de terugbetaling van huisbrandolie (of mazout) aan de pomp en in bulk, verwarmingspetroleum aan de pomp en bulkpropaangas aan huis geleverd in grote hoeveelheid. Belangrijk om weten is dat deze tussenkomsten enkel kunnen aangevraagd worden bij het OCMW van Denderleeuw (Ten Kouter 20) op: Dinsdag van tot 16 uur Donderdagavond van 18 tot 20 uur Meer info Bij het OCMW van Denderleeuw op het nummer , op of op het gratis nummer Kinderopvang in de krokusvakantie Tijdens de krokusvakantie organiseert het OCMW opvang van maandag 7 tot en met vrijdag 11 maart in t Ravotterke (Vrijheidsstraat 15 in Denderleeuw) en in onze opvanglocatie op het Welleplein 14 in Welle, dagelijks van 6.45 uur tot uur. Inschrijven kan op het bureau van de dienst Kinderopvang De Puzzel: OCMW Denderleeuw, Ten Kouter 20. U kan ook online inschrijven via Per dag en per kind vragen we een voorschot van 5 euro. de Schakel 15

18 LEVEN & WELZIJN DE THUISDIENSTEN VAN HET OCMW Deze maand: de dienst warme maaltijden Het OCMW van Denderleeuw stelt zich tot doel om de inwoners van onze gemeente waar mogelijk te helpen. Dat doet het lang niet alleen door financiële steunverlening, maar vooral ook op materieel vlak. Zo heeft het OCMW door de jaren heen een aantal thuisdiensten uitgebouwd, zoals de poetsdienst, de dienst warme maaltijden, de klusjesdienst en de plaatsing van personenalarmsystemen. Met deze diensten komt het OCMW met andere woorden ook naar u toe! Deze maand stellen we graag de dienst warme maaltijden aan u voor. In samenwerking met een traiteur levert het OCMW dagelijks warme en etensklare maaltijden. De dienst warme maaltijden is er voor alle ouderen en hulpbehoevenden die (tijdelijk) niet meer in staat zijn een warme maaltijd te bereiden. Wat mag u verwachten? De maaltijden worden door medewerkers van het OCMW bij u thuis gebracht tussen uur en uur. Ze worden geleverd in een speciale warmhoudbox. De volgende dag geeft u deze warmhoudbox gereinigd terug mee met een van onze medewerkers. Er is keuze uit gewone, suikerarme en dieetmaaltijden. Een dagmenu bestaat telkens uit soep, een hoofdgerecht en een dessert. Elke 14 dagen krijgt u een overzicht met daarop de dagmenu s. Enkele voorbeelden: Juliennesoep, goulash met rijst & flan Broccolisoep, steak met wortelen en aardappelen & fruitsla Groentesoep, visstick met puree & crème brûlée Hoeveel betaalt u? Voor de warme maaltijden is er vanaf januari 2011 een vaste bijdrage van 3,80 euro voor een weekmaaltijd en 5 euro voor een weekendmaaltijd. Hoe aanvragen? Neem contact op met maatschappelijk werker Lutgart Vanden Broeck op het nummer of via naar 16 de Schakel

19 LEVEN & WELZIJN ZONDAG 3 APRIL Culinair Solidair Onder het intussen alom gekende motto Culinair Solidair organiseren IKSO en Oxfam Wereldwinkel Denderleeuw Liedekerke een exotisch getint etentje, door vrijwilligers bereid, met eerlijke producten van dichtbij en veraf. Kom gezellig en solidair tafelen op zondag 3 april van uur tot 14 uur in de refter van het IKSO. Ruim 90% van de Burundezen woont en werkt op het platteland. Via partnerorganisaties werkt Broederlijk Delen daarom aan toegang tot landbouwgrond, voedselzekerheid, productie en het op de markt brengen van landbouwproducten. Daarnaast is de steun aan vredesopbouw en een harmonieuze samenleving een rode draad van het steunbeleid in Burundi. Mooie resultaten In 2010 organiseerden 303 groepen hun versie van Culinair Solidair. Dat bracht maar liefst euro op! De vastencampagne van Broederlijk Delen heet dit jaar: Maak ons overbodig. Steun de plannen van het Zuiden. En hoe kan je dat beter doen dan door gezellig te tafelen? De solidaire maaltijd is één van de klassiekers onder de actiemodellen van Broederlijk Delen. Overal in Vlaanderen komen mensen samen aan tafel voor een ontbijt, een brunch of een warme maaltijd. Zo ook dit jaar in Denderleeuw. Goed volk Samen tafelen is niet alleen gezellig en lekker. Het is ook een teken van solidariteit met het Zuiden. Je tafelgenoten zijn mensen die de campagne van Broederlijk Delen inhoudelijk en financieel steunen. Maar mensen gaan ook samen aan tafel omdat het een mooi symbool is van de wereld die ze willen: een plaats waar het goed is om te leven voor iedereen. In die zin is deelname aan een solidaire maaltijd ook een politieke daad. Anthère en Sylvie: straffe koffie Dit jaar staat Burundi in de kijker. Koffieboeren Anthère en Sylvie kregen van Broederlijk Delen via twee lokale projecten steun om hun landbouwactiviteiten te verbeteren en zo hun inkomen uit de koffieteelt verhogen. Als actief lid van de Hagurukagroepen boeren die vooruit willen deelt Anthère bovendien zijn kennis met zijn collega s boeren en boerinnen. Een mooie illustratie van hoe Broederlijk Delen mensen in het Zuiden helpt hun eigen plannen te realiseren in de strijd tegen armoede en onrecht. Deze aanpak maakt ons - op termijn - overbodig. Aan tafel! Wat schaft onze pot dit jaar? Een Burundees stoofpotje van kip en groenten, ook Sombé genaamd. Uiteraard wordt ook aan de vegetariërs gedacht. Inschrijven is vereist en kan tot 25 maart via telefoon, of onderstaand kaartje. We hopen jullie ook dit jaar weer culinair te mogen verwennen. Elisabeth Desmet de Schakel 17

20 18 de Schakel

de Schakel DECEMBER 2010

de Schakel DECEMBER 2010 Denderleeuws infoblad jaargang 34 maandelijks de Schakel Kerst- en geschenkenbeurs 11 en 12 december 2010 14.00 tot 18.00 uur in den Breughel INHOUD Deze maand in uw infoblad: BESTUUR & DIENSTVERLENING

Nadere informatie

Denderleeuws infoblad jaargang 36 maandelijks. de Schakel APRIL 2012

Denderleeuws infoblad jaargang 36 maandelijks. de Schakel APRIL 2012 Denderleeuws infoblad jaargang 36 maandelijks de Schakel INHOUD 23 Deze maand in uw infoblad: BESTUUR & DIENSTVERLENING 2 Contactgegevens gemeentediensten en CBS 3 Gemeenteraadsverslag LEVEN & WELZIJN

Nadere informatie

Denderleeuws infoblad jaargang 35 maandelijks. de Schakel NOVEMBER 2011

Denderleeuws infoblad jaargang 35 maandelijks. de Schakel NOVEMBER 2011 Denderleeuws infoblad jaargang 35 maandelijks de Schakel INHOUD Deze maand in uw infoblad: 10 BESTUUR & DIENSTVERLENING 2 Contactgegevens gemeentediensten en CBS 3 Vervallen concessies, verwaarloosde

Nadere informatie

Denderleeuws infoblad jaargang 37 maandelijks. de Schakel NOVEMBER 2013

Denderleeuws infoblad jaargang 37 maandelijks. de Schakel NOVEMBER 2013 Denderleeuws infoblad jaargang 37 maandelijks de Schakel INHOUD Deze maand in uw infoblad: 13 BESTUUR & DIENSTVERLENING 2 Contactgegevens gemeentediensten 3 Basisscholen kiezen voor gemeenschappelijke

Nadere informatie

Denderleeuws infoblad jaargang 38 maandelijks. de Schakel JULI-AUGUSTUS 2014

Denderleeuws infoblad jaargang 38 maandelijks. de Schakel JULI-AUGUSTUS 2014 Denderleeuws infoblad jaargang 38 maandelijks de Schakel INHOUD Deze maand in uw infoblad: 29 BESTUUR & DIENSTVERLENING 2 Contactgegevens gemeentediensten 3 Broekpark wordt landschaps- en natuurpark 5

Nadere informatie

Denderleeuws infoblad jaargang 37 maandelijks. de Schakel OKTOBER 2013

Denderleeuws infoblad jaargang 37 maandelijks. de Schakel OKTOBER 2013 Denderleeuws infoblad jaargang 37 maandelijks de Schakel INHOUD Deze maand in uw infoblad: BESTUUR & DIENSTVERLENING 2 Contactgegevens gemeentediensten 3 Gemeenteraadsverslag Ook voorlopig rijbewijs voortaan

Nadere informatie

Denderleeuws infoblad jaargang 37 maandelijks. de Schakel MEI 2013

Denderleeuws infoblad jaargang 37 maandelijks. de Schakel MEI 2013 Denderleeuws infoblad jaargang 37 maandelijks INHOUD Deze maand in uw infoblad: BESTUUR & DIENSTVERLENING 2 3 Contactgegevens gemeentediensten Feest met je buren op vrijdag 31 mei! LEVEN & WELZIJN 3 5

Nadere informatie

Bedankt Herenthout Levensloop brengt 95 900 euro op!

Bedankt Herenthout Levensloop brengt 95 900 euro op! Bedankt Herenthout Levensloop brengt 95 900 euro op! De enthousiaste inzet van alle vrijwilligers, Vechters & deelnemers heeft van deze eerste editie van Levensloop Herenthout een regelrecht succes gemaakt.

Nadere informatie

Laarne Informeert. Wetenswaardigheden over het gemeentebeleid. Stef op zoek naar stamceldonor De Windwijzer op bezoek bij de tandarts Paassportkampen

Laarne Informeert. Wetenswaardigheden over het gemeentebeleid. Stef op zoek naar stamceldonor De Windwijzer op bezoek bij de tandarts Paassportkampen Laarne Informeert Wetenswaardigheden over het gemeentebeleid MAART-APRIL 2013 MAAK KENNIS MET UW NIEUW BESTUUR Stef op zoek naar stamceldonor De Windwijzer op bezoek bij de tandarts Paassportkampen Verantwoordelijke

Nadere informatie

INFOzonnebeke. Zonnebeke neemt afscheid van zijn burgemeester. [Beselare - Geluveld - Passendale - Zandvoorde - Zonnebeke]

INFOzonnebeke. Zonnebeke neemt afscheid van zijn burgemeester. [Beselare - Geluveld - Passendale - Zandvoorde - Zonnebeke] Jaargang 34 - nr. 174 - januari / februari 2015 INFOzonnebeke [Beselare - Geluveld - Passendale - Zandvoorde - Zonnebeke] Zonnebeke neemt afscheid van zijn burgemeester De woondienst opent haar deuren

Nadere informatie

M A S S E N H O V E N P U L D E R B O S P U L L E V I E R S E L Z A N D H O V E N

M A S S E N H O V E N P U L D E R B O S P U L L E V I E R S E L Z A N D H O V E N 6 INFORMATIEF GEMEENTEMAGAZINE VERANTW. UITGEVER: W. DE BIE, SCHILDEBAAN 18, 2240 ZANDHOVEN AFGIFTEKANTOOR: ZANDHOVEN - VERSCHIJNT TWEEMAANDELIJKS / NOVEMBER - DECEMBER 2007 O N Z E G E M E E N T E M A

Nadere informatie

Winters landschap Cauborre. Gemeentelijk infoblad. Wortegem-Petegem. Jaargang 27

Winters landschap Cauborre. Gemeentelijk infoblad. Wortegem-Petegem. Jaargang 27 Winters landschap Cauborre Gemeentelijk infoblad Wortegem-Petegem 2 Maart > April 2010 Jaargang 27 Verantwoordelijke uitgever Gemeentebestuur Wortegem-Petegem, Luc Vander Meeren, Waregemseweg 35, 9790

Nadere informatie

de Wommelgemnaar Strijk je leeuwenvlag Vier mee met Vlaanderen Feest! Volg ons op Facebook Brandweertarieven aangepast Tijd voor Wommelgem Klassiek

de Wommelgemnaar Strijk je leeuwenvlag Vier mee met Vlaanderen Feest! Volg ons op Facebook Brandweertarieven aangepast Tijd voor Wommelgem Klassiek de Wommelgemnaar TWEEMAANDELIJKS TIJDSCHRIFT 39STE JAARGANG NR. 218 JULI - AUGUSTUS 2015 Strijk je leeuwenvlag Vier mee met Vlaanderen Feest! Volg ons op Facebook Brandweertarieven aangepast Tijd voor

Nadere informatie

INFO KUURNE. werken. januari. Informatieblad van de kuurnse leefgemeenschap

INFO KUURNE. werken. januari. Informatieblad van de kuurnse leefgemeenschap INFO KUURNE januari februari 2011 Informatieblad van de kuurnse leefgemeenschap Verschijnt tweemaandelijks - Afgiftekantoor Kortrijk - V.U.: Rik Bouckaert, Hulstsestraat 223, B-8520 Kuurne werken sociaal

Nadere informatie

Aanpak energiearmoede Zonnebeke

Aanpak energiearmoede Zonnebeke Aanpak energiearmoede Zonnebeke Evaluatie en aanbevelingen 1. INLEIDING In 2011 werd de Westhoek erkend als lokale entiteit voor het FRGE (fonds ter reductie van de globale energiekost). De opstart van

Nadere informatie

AFFLIGEM G E S P O T. Kom meer te weten over groene hagen. p. 16-17 AFFLIGEM. GEMEENTELIJK INFORMATIEBLAD november - december 2014

AFFLIGEM G E S P O T. Kom meer te weten over groene hagen. p. 16-17 AFFLIGEM. GEMEENTELIJK INFORMATIEBLAD november - december 2014 AFFLIGEM G E S P O T GEMEENTELIJK INFORMATIEBLAD november - december 2014 Kom meer te weten over groene hagen. p. 16-17 AFFLIGEM EDITO i WWW.AFFLIGEM.BE Beste dorpsgenoten, Zoals je allicht ook zelf al

Nadere informatie

M A S S E N H O V E N

M A S S E N H O V E N 2 informatief gemeentemagazine VERANTW. UITGEVER: LUC VAN HOVE, LIERSEBAAN 12, 2240 ZANDHOVEN AFGIFTEKANTOOR: ZANDHOVEN - VERSCHIJNT TWEEMAANDELIJKS / MAART - APRIL 2010 O N Z E G E M E E N T E M A S S

Nadere informatie

6 / 6. uitgegeven door het College van Burgemeester en Schepenen afgiftekantoor Holsbeek 1, 12 de jaargang 6

6 / 6. uitgegeven door het College van Burgemeester en Schepenen afgiftekantoor Holsbeek 1, 12 de jaargang 6 6 / 6 2012 uitgegeven door het College van Burgemeester en Schepenen afgiftekantoor Holsbeek 1, 12 de jaargang 6 Cultuurweekend Cultuur op Smaak 21-22 - 23 september Dubbeltentoonstelling: Frieda Depuydt

Nadere informatie

14 20 Wat is Fair Trade? 13. www.lille.be www.facebook.com/gemeentelille. Verkoop GFT-stickers 6 Happen en Stappen 14 Nieuwe kindergemeenteraad 20

14 20 Wat is Fair Trade? 13. www.lille.be www.facebook.com/gemeentelille. Verkoop GFT-stickers 6 Happen en Stappen 14 Nieuwe kindergemeenteraad 20 Info Lille - tweemaandelijks informatieblad gemeente Lille - november-december 2013 jrg 37 nr. 6 Toerisme Provincie Antwerpen 6 www.lille.be www.facebook.com/gemeentelille 14 20 Wat is Fair Trade? 13 Verkoop

Nadere informatie

O N Z E G E M E E N T E

O N Z E G E M E E N T E 3 INFORMATIEF GEMEENTEMAGAZINE VERANTW. UITGEVER: LUC VAN HOVE, LIERSEBAAN 12, 2240 ZANDHOVEN AFGIFTEKANTOOR: ZANDHOVEN - VERSCHIJNT TWEEMAANDELIJKS / MEI - JUNI 2015 ONZE GEMEENTE M A S S E N H O V E

Nadere informatie

Laarne Informeert. Wetenswaardigheden over het gemeentebeleid

Laarne Informeert. Wetenswaardigheden over het gemeentebeleid Laarne Informeert Wetenswaardigheden over het gemeentebeleid SEPTEMBER-OKTOBER 2011 BS De Zonnebloem Kunstenweekend Kalkenkermis Veilig naar school Verantwoordelijke uitgever: Burgemeester Ignace De Baerdemaeker

Nadere informatie

INSTROOM. OCMW Ouderen - behoefteonderzoek p 11. Milieu. Uit-tip. Scheldehappening p 16. Bebloemingswedstrijd p 14

INSTROOM. OCMW Ouderen - behoefteonderzoek p 11. Milieu. Uit-tip. Scheldehappening p 16. Bebloemingswedstrijd p 14 INSTROOM W i c h e l e n S c h e l l e b e l l e S e r s k a m p OCMW Ouderen - behoefteonderzoek p 11 Milieu Bebloemingswedstrijd p 14 Uit-tip Scheldehappening p 16 3-MAANDELIJKS INFOMAGAZINE JRG 5 -

Nadere informatie

NFOMAGAZINE GEMEENTE DENTERGEM. Beste inwoners. Als u deze infokrant doorneemt, denkt u ongetwijfeld ook aan de voorbije zomer en het komende

NFOMAGAZINE GEMEENTE DENTERGEM. Beste inwoners. Als u deze infokrant doorneemt, denkt u ongetwijfeld ook aan de voorbije zomer en het komende NFOMAGAZINE GEMEENTE DENTERGEM jaargang 35 september 2014 V.U. Schepencollege Dentergem Beste inwoners Als u deze infokrant doorneemt, denkt u ongetwijfeld ook aan de voorbije zomer en het komende werkjaar.

Nadere informatie

GEMEENTELIJK INFORMATIEBLAD

GEMEENTELIJK INFORMATIEBLAD DECEMBER 2014 GEMEENTELIJK INFORMATIEBLAD DILBEEK INFO WWW.DILBEEK.BE DILBEEK GROOT-BIJGAARDEN ITTERBEEK SCHEPDAAL SINT-MARTENS-BODEGEM SINT-ULRIKS-KAPELLE Inhoud ZONDAG 4 JANUARI 2015 VACATURE OFF & WE

Nadere informatie

WEGWIJZER VOOR 55-PLUSSERS

WEGWIJZER VOOR 55-PLUSSERS WEGWIJZER VOOR 55-PLUSSERS 1. VOORWOORD Thuiszorg, financiële nood, huisvesting, invaliditeit, Hiernaast zijn er nog zoveel andere problemen waar u vroeg of laat mee geconfronteerd kan worden. Vaak loopt

Nadere informatie

Vragen over energie? Wij helpen u op weg!

Vragen over energie? Wij helpen u op weg! INFOMAGAZINE Vragen over energie? Wij helpen u op weg! 1 Premies isolatie: - HR-beglazing - Dak-, muur-, vloer-, en kelderisolatie C M Y K 91 43 0 0 C M Y K 50 30 0 0 C M Y K 60 65 100 0 2 Premies verwarming

Nadere informatie

Beste Herenthoutenaren

Beste Herenthoutenaren Beste Herenthoutenaren 2013 is zoals de laatste jaren weer voorbijgevlogen. 2014 moet het jaar worden van het optimisme. Ik wil dan ook namens het college van burgemeester en schepenen, gemeente- en OCMW-raadsleden

Nadere informatie

DE VLETERNOARE. 3-maandelijks nr. 2 april-mei-juni 2014. Dag van de natuur Zondag 17 november 2013 03-11. Info uit uw gemeente 12-15

DE VLETERNOARE. 3-maandelijks nr. 2 april-mei-juni 2014. Dag van de natuur Zondag 17 november 2013 03-11. Info uit uw gemeente 12-15 3-maandelijks nr. 2 april-mei-juni 2014 DE VLETERNOARE Dag van de natuur Zondag 17 november 2013 Sportlaureaten 2013 Vleteren Een nieuw speelplein voor Vleteren? V.U.: Bram Coppein, schepen van informatie

Nadere informatie

Info HEERS. voorwoord Inhoud. Info HEERS. nummer. Beste inwoner

Info HEERS. voorwoord Inhoud. Info HEERS. nummer. Beste inwoner HEERS Info GEMEENTE HEERS Paardkerkhofstraat 20 September 2012 Jaargang 26 HEERS Info 4 nummer voorwoord Inhoud Inhoud Het college van burgemeester en schepenen... 2 Gemeenteraadsbeslissingen... 2 De gemeente

Nadere informatie

Foto: appelbloesem. Gemeentelijk infoblad. Wortegem-Petegem. Jaargang 28

Foto: appelbloesem. Gemeentelijk infoblad. Wortegem-Petegem. Jaargang 28 Foto: appelbloesem Gemeentelijk infoblad Wortegem-Petegem 3 Mei > Juni 2011 Jaargang 28 Verantwoordelijke uitgever Gemeentebestuur Wortegem-Petegem, Luc Vander Meeren, Waregemseweg 35, 9790 Wortegem-Petegem

Nadere informatie