INFOMAGAZINE. 11 juliviering. Opening Vlaskoorde. Opening Den Aert. september - oktober wielrennen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "INFOMAGAZINE. 11 juliviering. Opening Vlaskoorde. Opening Den Aert. september - oktober 2010.04. wielrennen"

Transcriptie

1 INFOMAGAZINE 11 juliviering Opening Vlaskoorde Opening Den Aert september - oktober Fluovestjes senioren Belgisch kampioenschap wielrennen

2 gemeentelijke info Woordje van de burgemeester Beste inwoner, september - oktober gemeentelijke info 7-9 welzijn OCMW 13 ondernemen milieu 15 lokale politie Midow jeugd sport & ontspanning cultuur activiteiten 31 bibliotheek 32 nuttige info Teksten voor het volgende krantje in digitale vorm (Word-document) te mailen naar: of op drager binnen te brengen op het redactiesecretariaat en dit vóór vrijdag 1 oktober. Deze deadline wordt strikt en zonder uitzonderingen toegepast. Alle teksten die na deze datum worden binnengebracht zullen dus niet meer opgenomen worden in de infokrant. Teksten in WORD foto s enkel in JPG, EPS of TIFF formaat. Foto s afzonderlijk doorsturen en niet inwerken in een word-document. Redactiesecretariaat: Gemeentehuis - Werkgroep infokrant, Rijksweg 314, 8710 Zitdag burgemeester Dinsdag 17u 19u en op afspraak Sluitingsdagen Gemeentehuis Maandag 1 november 2010 (Allerheiligen) Dinsdag 2 november 2010 (Allerzielen) Donderdag 11 en vrijdag 12 november 2010 (Wapenstilstand) Maandag 27, Woensdag 29 en donderdag 30 december (Kerstvakantie) Containerpark Maandag 1 november 2010 Maandag 15 november 2010 Vrijdag 24 en zaterdag 25 december 2010 Vrijdag 31 december 2010 Op vrijdag 26 november 2010 is er ook GROENOPHALING Literaire bijdrage Aarde Aarde, straks zal mijn wankel lichaam, sinds de eerste dag reeds stervend, verbeten tot verworpen voorgoed begeven, moet ik dan schrikken voor het rauwe onderdak dat gij zo weerzinwekkend, wezenloos wilt lenen? Misschien gaat mijn laatst verlangen naar u uit, naar uw eeuwig duldzaam rijk van rust en vrede, dat uiteindelijk mijn late gang en zang afsluit, het slotakkoord met u, zoals mijn lot dit begeerde. Aarde ik ken uw gastvrijheid en uw grenzeloze trouw, uw grote verdraagzaamheid, uw onontbeerlijkheid. In uw rijk waar elk tumult en strijd is uitgewoed Is geen spraak van boosheid, onrecht, leed of rouw. Waarom zou ik schrikken bij zoveel ontvankelijkheid, als ik hier toch totaal ontredderd eindigen moet. Uit gesprekken met de dood Roland Debucquoy Sedert het verschijnen van de laatste gemeentelijke infokrant zijn er reeds enkele maanden voorbijgegaan. In deze periode zijn er een aantal geslaagde initiatieven doorgegaan, met hierbij 2 grote uitschieters. Op cultureel en infrastructureel gebied betekende de heropening van OC Den Aert een erg belangrijke verwezenlijking. Het volledig gerenoveerde gebouw werd op vrijdag 9 juli plechtig heropend in aanwezigheid van de Vlaamse ministers Geert Bourgeois en Hilde Crevits, waarna een weekend vol feestelijkheden volgde. Op het sportieve vlak denken we dan vooral aan de uiterst geslaagde mede-organisatie van het BK Wielrennen voor de Nieuwelingen Heren en Dames Jeugd op zondag 25 juli. We kunnen met zekerheid zeggen dat dit evenement ons sportieve imago tot ver buiten de gemeentegrenzen heeft uitgedragen. Verder zijn er ook de onvermijdelijke wegenwerken, en ook hier wordt intensief verder gewerkt. Zo zijn onder meer de onderhoudswerken aan de Heirweg, Guido Gezellestraat en Molenstraat ondertussen afgewerkt. Ook de asfalteringswerken in de Beukenlaan, Hooiestraat, Vaartstraat en Molenstraat zijn reeds beëindigd. De werken in de straat schieten op volgens schema en op 16 augustus zijn ook de werken in de Bavikhoofsestraat aangevangen. Tot slot wordt eind 2010 ook nog een begin genomen met de heraanleg van de Breestraat en Ridder de Ghellinckstraat. Graag eindigen we met elke inwoner van onze dynamische gemeente vriendelijk uit te nodigen naar de Wielsbeekse Feesten tijdens het eerste weekend van september. Het volledige programma vindt u in de folder die u reeds in de bus kreeg, of verder in deze infokrant. Op zaterdagavond trakteert het gemeentebestuur u tijdens het Happy Hour op een gratis drankje voor het hele gezin, later op de avond gevolgd door een schitterend vuurwerk! Vergeet hierbij zeker niet uw bonnen (zie folder) mee te nemen. Jan Stevens Burgemeester Wegenwerken straat Op 7 juli 2010 is men begonnen met de tweede fase van de werken, met name van de ingang van de containerterminal tot aan de rotonde met de Molenstraat. In het deel van de Vierlindenstraat tot aan het Sas zijn de nutsmaatschappijen nog bezig met aanpassingswerken. Tegen 3 september 2010 zijn deze werken voltooid, waardoor dit stuk opnieuw voor onbepaalde tijd wordt opengesteld. Alle verkeer wordt evenwel nog steeds omgeleid via de Vaartstraat Ridder de Ghellinckstraat N382 (zie plan). Tijdens de eerstkomende maanden is het containerpark enkel te bereiken via de rotonde N382 (Unilin). Mail naar en u ontvangt automatisch de nieuwsbrief! Ridder de Ghellinckstraat Breestraat Eind 2010 vangen deze werken aan. Fase 1 van deze werken bestaat uit de voorbereidende werken in de Papestraat en Breestraat. Nadere info hieromtrent volgt nog. Bavikhoofsestraat Op 16 augustus 2010 zijn de werken in de Bavikhoofsestraat aangevangen. De werken worden opgesplitst in 2 fasen: FASE 1: van de Kloosterdreef tot aan de Leopold III-laan Timing: van 16 augustus 2010 tot begin oktober (afhankelijk van de weersomstandigheden) Wegomlegging: vrachtverkeer: voor beide richtingen via de Guido Gezellestraat tot aan de Fabiolalaan personenwagens: voor beide richtingen via de Leopold IIIlaan en Kloosterdreef terug naar de Bavikhoofsestraat FASE 2: van de Guido Gezellestraat tot aan de Leembosstraat Timing: van 12 oktober 2010 tot 31 december 2010 (afhankelijk van de weersomstandigheden) Wegomlegging: vrachtverkeer: voor beide richtingen via de Oostrozebeeksestraat naar de Kanaalweg personenwagens richting Bavikhove via de 1ste Linieregimentstraat, rechts afslaan richting Leembosstraat naar de Bavikhoofsestraat personenwagens Bavikhove richting via de Schothoek, Tweede Aardstraat in Bavikhove naar de Leembosstraat en de 1ste Linieregimentstraat Opmerking: Centrum Bavikhove is onderbroken Tijdens fase 1 worden ook werken aan de nutsvoorzieningen van fase 2 uitgevoerd, waardoor u enige hinder kunt ondervinden. Een duidelijk en afdrukbaar omleidingsplan vindt u terug op U kunt ook steeds een exemplaar bekomen in de Openbare Bibliotheek te of én op de Dienst Burgerzaken in het gemeentehuis. gemeentelijke infokrant september - oktober 3

3 gemeentelijke info gemeentelijke info Collectorwerken RWZI Wakken In het najaar van 2010 begint men in en met de uitvoering van collectorwerken voor de regenwaterzuiveringsinstallatie. Nadere info hieromtrent volgt nog. Op dinsdag 28 september om 20u gaat in OC Den Aert een infovergadering door hieromtrent. De elektronische identiteitskaart De meeste mensen zullen de pincode van hun elektronische identiteitskaart nog niet vaak gebruikt hebben. Toch neemt het aantal toepassingen waarbij men die code nodig heeft, steeds toe. Veel mensen kennen echter hun pincode niet meer, met de nodige problemen voor gevolg: de adreswijziging kan niet in orde worden gemaakt, de belastingsaangifte kan niet elektronisch worden ingevuld, enz Tot op heden kon een nieuwe code enkel aangevraagd worden op het gemeentehuis. Voortaan kan de burger ook zelf een Gemeentelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan: bekendmaking openbaar onderzoek 4 gemeentelijke infokrant september - oktober nieuwe code aanvragen via de pc. Op > identiteitsdocumenten en elektronische kaarten > eid > pinpukcodes vul je het rijksregisternummer (staat op de achterkant van de kaart) en je adres in. Omdat de nieuwe code voorlopig nog wordt opgestuurd naar het gemeentehuis stuur je best ook een mail naar zodat je kan verwittigd worden als de codes zijn toegekomen op het gemeentehuis. Het College van burgemeester en schepenen, Overeenkomstig de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening d.d. 27/03/2009, brengt ter kennis aan de bevolking dat het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan LEIELAND te, omvattende bestaande toestand, bestemmingsplan, memorie van toelichting en adviezen en stedenbouwkundige voorschriften en onteigeningsplan, opgemaakt overeenkomstig de wettelijke bepalingen en door de gemeenteraad voorlopig aangenomen in zitting van 7 juli 2010, op het gemeentehuis voor eenieder ter inzage ligt van 16 augustus 2010 tot 15 oktober 2010 om 11 uur. Al wie omtrent dit plan bezwaren en opmerkingen heeft, moet die schriftelijk met aangetekend schrijven of ontvangstbewijs richten aan de Gemeentelijke Commissie voor Ruimtelijke Ordening, p/a Gemeentehuis, Rijksweg 314, 8710 te, en laten geworden, uiterlijk op 15 oktober 2010 te 11 uur. Op dinsdag 21 september om 20u gaat in een infovergadering door omtrent dit ruimtelijk uitvoeringsplan. Nieuwe reglementering begraafplaatsen Naar aanleiding van de nieuwe reglementering in verband met de lijkbezorging en begraafplaatsen heeft de gemeente de volgende stappen ondernomen. Volgens de goedkeuring van het Schepencollege van 04 maart 2010 zullen er aan de ingang van elk kerkhof, namelijk,, en, een aanplakking gebeuren van de graven die vervallen in Deze aanplakking zal 1 jaar blijven uithangen. Aan de vermelde graven zal er eveneens een afzonderlijke aanplakking gebeuren. De aanvraag tot hernieuwing kan bekomen worden in het Gemeentehuis, Dienst Bevolking, Rijksweg 314, 8710, en dit tot ten laatste 30 december In het voorjaar van 2012 zullen van de niet hernieuwde grafconcessies, de resterende voorwerpen (foto s, bloemstukken, enz ) evenals de grafmonumenten door de gemeentediensten worden ontruimd. Reglementering kerkhoven t.g.v. Allerheiligen Bij deze gelegenheid houden wij eraan de inwoners te wijzen op het navolgende: Na woensdag 27 oktober 2010 mogen geen zerken meer gereinigd worden op het kerkhof (water is voorzien op de gewone plaatsen) de bloempotten welke geplaatst worden op de graven dienen afgehaald vóór 13 december Na deze datum worden ze weggenomen door de gemeentediensten. Gelieve eventuele kronen welke niet meer in goede staat verkeren ook weg te nemen. Mogen wij er ook op wijzen dat er op ieder kerkhof een vuilnisbak voorzien is. Gelieve daar gebruik van te maken en alle afval te deponeren in de vuilnisbak. De gemeentediensten doen er alles voor om de kerkhoven proper te houden, draagt ook u uw steentje bij. Uit het politiereglement: Art. 179: De gemeentelijke begraafplaatsen zijn voor het publiek toegankelijk van 9 uur tot 21 uur, behoudens afwijking vastgesteld door de burgemeester. Wachtdiensten voor, en DOKTERS (Dit is een beurtrol van de huisdokters van de gemeenten,,, Wakken, Oeselgem, Markegem, Oostrozebeke en Meulebeke). Telefoonnummer: Hiermee de adressen van de betrokken dokters van : - Dr. DEGROOTE, Rijksweg 215, tel: Dr. BOONE, Abeelestraat 4, tel: Dr. GEEROMS, Rijksweg 215, tel: Dr. BRACKE, Rijksweg 27, tel: Dr. DEWITTE, Kloosterdreef 11, tel: Dr. VOLCKAERT, Blauwvoetstr. 42, tel: Dr. SUNAERT, Kloosterdreef 11, tel: APOTHEKERS De wachtdienst begint de zaterdagmiddag tot de volgende dinsdag 8u30.. Breng steeds uw SIS-kaart mee a.u.b. Adressen van de betrokken apothekers: - Apr. Bvba DEBEUCKELAERE, Baron van der Bruggenlaan 12, tel. : Apr. A. DESMET, Oostrozebeeksestraat 8, 8710, tel. : Apr. PH. DE WULF, Wapenplaats 10, 8720 Wakken, tel. : Apr. MESSENS, Kerkstraat 5, 8780 Oostrozebeke, tel. : Apr. M. MERCHIERS, Oeselgemstraat 54, 8720 Wakken, tel. : Apr. H. DELRUE, Rijksweg 57, 8710, tel. : Apr. H. VERLINDE, Wontergemstraat 30, 8720 Dentergem, tel. : Apr. S. CARDOEN, Markt 3, 8780 Oostrozebeke, tel. : Apr. HALLYNCK, Veldstraat 65, 8780 Oostrozebeke, tel. : Tel. wachtdiensten: 0900/ De apothekers kunnen maar tot 22 uur worden opgebeld. Vanaf 22u tot 8u30 via politie op het tel. 056/ De regeling is zo opgemaakt in het kader van de veiligheid. Di 31 aug - Zat 04 sept DESMET Zat 04 sept - Di 07 sept DEWULF Di 07 sept - Zat 11 sept CARDOEN Zat 11 sept - Di 14 sept MERCHIERS Do 14 sept - Zat 18 sept MESSENS Zat 18 sept - Di 21 sept VERLINDE Di 21 sept - Zat 25 sept HALLYNCK Zat 25 sept - Di 28 sept MERCHIER Di 28 sept - Zat 02 okt DELRUE TANDARTSEN - DEWILDE B., Sint-Laurentiusstraat 20, tel.: 056/ VERBRUGGHE F., Priesteragiestraat 1E,, tel.: 056/ FOLLENS A., Rijksweg 43,, tel.: 056/ WALCARIUS D., Kerkweg 39,, tel.: 056/ DIERENARTS - Bvba MEDIVET: Rijksweg 193, 8710, tel.: Dr. E. DEKONINCK, Rijksweg 193, 8710, tel.: Dr. A. VANNESTE, Heirweg 144a, 8710, tel.: Zat 02 okt - Di 05 okt DESMET Di 05 okt - Zat 09 okt DEWULF Zat 09 okt - Di 12 okt HALLYNCK Di 12 okt - Zat 16 okt MERCHIERS Zat 16 okt - Di 19 okt VERLINDE Di 19 okt - Zat 23 okt MESSENS Zat 23 okt - Di 26 okt CARDOEN Di 26 okt - Zat 30 okt DEBEUCKELARE Zat 30 okt - Di 02 nov VERLINDE gemeentelijke infokrant september - oktober 5

4 gemeentelijke info welzijn Kort genoteerd uit de gemeenteraad Gemeenteraad van 28 april Goedkeuren verslag vorige vergadering - openbare zitting. 2. Aanduiden vertegenwoordiger PWA 3. Personeel: dagelijks personeelsbeheer 4. Samenwerkingsprotocol gebiedsprogramma kanaalzone Roeselare 5. Vaststellen tijdelijke politieverordening betreffende de beperkingen op de ambulante activiteiten ter gelegenheid van de ORC Canal Rally op 29 en 30 mei Vaststellen gemeentelijk reglement betreffende de afkoppeling van hemel- en afvalwater bij de aanleg van een gescheiden riolering 7. Vaststellen gemeentelijk belastingsreglement op het niet afkoppelen van het regenwater, naar aanleiding van de aanleg van een gescheiden riolering in het kader van goedgekeurde afkoppelingsprojecten 8. Straatbenaming verkaveling VAKIM definitieve beslissing 9. Goedkeuren aangepaste overeenkomst tussen de gemeente en de VMW met betrekking tot het realiseren van rioolaansluitingen 10. WVI: goedkeuren agendapunten van de algemene vergadering van 28 mei WVI: aanduiden van vertegenwoordiger en plaatsvervanger voor de algemene vergadering van 28 mei FIGGA Algemene vergadering van 25 juli 2010 goedkeuren agenda en aanduiden vertegenwoordiger en plaatsvervanger 13. IMOG: goedkeuren agendapunten voor de Jaarvergadering van 18 mei IMOG: aanduiden vertegenwoordiger en plaatsvervanger voor de Jaarvergadering van 18 mei Kennisname interne kredietaanpassing 1 exploitatie 16. Kennisname interne kredietaanpassing 2 investeringen 17. Kennisname OCMW rekening Kennisname door de gouverneur budget Kerkfabriek Sint-Laurentius Rekening Politiebegroting 2010: specifiek toezicht 21. PSILON Crematorium Kortrijk Principiële beslissing tot medewaarborg van het globale kredietplafond van (ter financiering van de investeringen in PSILON) 22. PSILON Crematorium Kortrijk Beslissing tot medewaarborg van de lening van euro die door Psilon wordt aangegaan bij Dexia Bank Gemeenteraad van 26 mei Goedkeuren verslag vorige vergadering - openbare zitting. 2. Werkwinkel : Forum lokale werkgelegenheid : aanduiden van 1 vertegenwoordiger en 1 plaatsvervanger. 3. Belgisch Kampioenschap 25 juli vaststellen tijdelijke politieverordening betreffende de beperkingen op de ambulante activiteiten 4. Prijzen Tickets Cultuurseizoen Subsidiereglement jeugdverenigingen. 6. Gaselwest: Goedkeuring agenda jaarvergadering van 25 juni Kennisname: definitieve goedkeuring jaargemeenterekening Kerkfabriek Sint-Laurentius: budgetwijziging Aankoop CM-gebouw. 10. PSILON - Crematoriumbeheer Zuid-West-Vlaanderen - Jaarvergadering 22 juni Goedkeuren agenda. 11. PSILON - Crematoriumbeheer Zuid-West-Vlaanderen - Jaarvergadering van 22 juni Aanduiden vertegenwoordiger. De verslagen van de gemeenteraad kunt u ook integraal online raadplegen op de gemeentelijke website (www.wielsbeke.be). Kinderopvanginitiatieven in - Boemba Lobeekstraat 1A 8710 tel. 056/ Broucke Leen (kav) Guido Gezellestraat 66A 8710 tel. 056/ Deprez Sabrina A. Rodenbachlaan tel. 056/ t Dol-fijntje Baron v/d Bruggenlaan tel. 056/ Do-re-mi Rijksweg tel. 0474/ Goemaere Inge Hulstersestraat tel. 056/ Lambrecht Mieke Eekhoutstraat tel. 056/ Moerman Sabine (kav) Kastanjestraat tel. 056/ Reilhof Carine A. Rodenbachlaan tel. 056/ Thuisverpleging Alfacare Alfacare (samenwerking van zelfstandige verpleegsters) - Bengy De Croix - Rachida Abid Pand Waregem GSM: 0476/ Tel.: 056/ Coussens Eveline Dalakkerstraat Oostrozebeke GSM: 0477/ Callens Els Molenstraat 117, 8710 Tel.: 056/ GSM: 0476/ De Deken Sindy Merellaan 8, 8710 GSM: 0499/ Deloof C. Klaverstraat 2, 8710 GSM: 0476/ De Waele Lien Jasmijnenstraat 1, 8710 GSM: 0475/ Dewaele Carine Wilgenlaan () Tel.: 056/ Ghysens Peggy Leegstraat 5, 8780 Oostrozebeke Tel.: 056/ GSM: 0475/ Loosveldt Hilde Dentergemstraat 85a 8780 Oostrozebeke Tel.: 056/ GSM: 0478/ Maes Dorine Waterstraat 57, 8710 Tel.: 056/ GSM: 0475/ Robberecht Etienne Bouckaert Marleen Rijksweg 190, 8710 GSM: 0478/ (Bouckaert Marleen) - Sabbe Sophie (kav) Krokusstraat tel. 056/ Steenkiste Tessy Hulstersestraat tel. 0472/ Troetelbeer Molenstraat 201A 8710 tel. 0470/ Van D huynslager An t jutepaardje (kav) Hulstersestraat 80, 8710 tel. 056/ Vanmeerhaeghe Annie Kraaienhof tel. 056/ Verhaeghe Daisy (kav) Roggestraat tel. 056/ t Vlinderke Bavikhoofsestraat tel. 056/ Waelkens Adelheid (kav) Wilgenlaan tel. 056/ Sillis C. Leopold III-laan 29, 8710 GSM: 0475/ Solidariteit voor het Gezin, afdeling Kortrijk Stasegemstraat 110, 8500 Kortrijk Tel.: 056/ Website: Vandemaele Martine Kerkstraat 23, 8780 Oostrozebeke Tel.: 056/ Vanmeenen Wim Moerdijkstraat 2, 8710 Tel.: 056/ GSM: 0475/ Wit-Gele Kruis van West-Vlaanderen, afdeling Harelbeke Kleine Waregemstraat 17, 8530 Harelbeke Tel.: 056/ website: Dobbels Ilse Schaapdreef / gemeentelijke infokrant september - oktober gemeentelijke infokrant september - oktober 7

5 welzijn welzijn WIJ VERHUIZEN Vanaf 15 september is de administratieve dienst PWA en dienstencheques bereikbaar op onze nieuwe locatie: Molenstraat Voorlopig enkel te contacteren op volgend adres: Openingsuren kantoor elke voormiddag: 8:30-12:00 dinsdagnamiddag: 15:00-18:00 woensdagnamiddag: 13:30-16:00 Avant-première Verdwaald in het geheugenpaleis Op dinsdag 14 september 2010 organiseert de Provincie West- Vlaanderen, in samenwerking met de expertisecentra Foton en Sophia, een avant-première van de documentaire Verdwaald in het geheugenpaleis. De voorstelling vindt plaats in Kinepolis Brugge. Verdwaald in het geheugenpaleis is een documentaire over leven met dementie. Het verhaal wordt verteld door de ogen van de patiënten. Ze wonen samen in een flat, onder de vleugels van professionele zorgverleners. Aansluitend wordt een panelgesprek over dementie en de rol van de mantelzorger georganiseerd. De voorstelling en het panelgesprek bijwonen is gratis. Inschrijven is verplicht en kan via de website: Meer info: dienst Welzijn Provincie West-Vlaanderen T Doe mee aan de transplant-fit-dag op 9 oktober! Het provinciebestuur West-Vlaanderen neemt het voortouw en organiseert een sportdag voor getransplanteerden. Beweeg samen met je familie en vrienden en beleef een onvergetelijke wandel- of fietstocht in het provinciaal domein De Gavers te Harelbeke, waar je kennis maakt met een aantal leuke sporten zoals badminton, conditie turnen, petanque en zumba. Voor de kinderen is er aangepaste animatie voorzien. Heb je interesse? Hou dan alvast zaterdagnamiddag 9 oktober vrij! Want sporten houdt je organen in conditie! Deelname is gratis. s Middags is er de mogelijkheid om te picknicken en dit vanaf 11u30. De uitnodiging vind je op jouw gemeentebestuur vanaf 1 augustus. Of schrijf je in op de provinciale website of bel voor meer info: (Hilde Meuleman-dienst Welzijn) Wees er snel bij want de eerste 50 deelnemers ontvangen een leuke verrassing. Vermeld met hoeveel volwassenen en kinderen je wenst te komen. Heb je specifieke vragen over voeding of bewegen, geef ze nu al door via de provinciale website en je krijgt een persoonlijk antwoord van deskundigen op 9 oktober. Ken je iemand die een donororgaan ontving, nodig hem of haar uit! Alvast bedankt. Het provinciebestuur hoopt jou en je familie te mogen verwelkomen op 9 oktober in het provinciedomein de Gavers te Harelbeke! Aan wie geef jij een pluim? Op 6 september lanceren alle regionale TV-omroepen en de Koning Boudewijnstichting opnieuw de gezamenlijke oproep DE PLUIM. Al wie zich belangeloos inzet voor een open en aangename samenleving komt in aanmerking voor een pluim (2.000 euro). Je kunt kandidaten nomineren tot 4 oktober Mensen die zich met veel energie inzetten voor anderen en voor de samenleving verdienen zeker erkenning, een pluim. De Koning Boudewijnstichting en de regionale tv-omroepen hebben elk op hun manier veel aandacht voor het engagement van mensen. Ook al gaat het om relatief kleine initiatieven op lokaal niveau, de tv-omroepen en de Stichting vinden dat deze mensen erkenning verdienen. Daarom lanceren ze voor de zevende keer De Pluim. De bedoeling is burgers te nomineren van wie je het engagement bewondert. Het gaat om mensen die zich inzetten voor culturele en sociale doelen. De kandidaturen worden ingediend per zendgebied en dienen voor 4 oktober verzonden te worden naar jouw regionale zender. In elk zendgebied selecteert een onafhankelijke jury vijf laureaten. Elke zender zal via reportages zijn vijf kandidaten voorstellen. Daarna kunnen de kijkers stemmen voor de kandidaat die volgens hen De Pluim verdient. In het weekend van 18 en 19 december worden de winnaars bekendgemaakt. Elke winnaar krijgt behalve een pluim, euro. De vier overige geselecteerden per zender ontvangen elk 500 euro. Voor meer informatie en het nominatieformulier kan je terecht op bij je regionale zender, of op het nummer Textielinzameling Kwaliteitsvolle tweedehandskledij is één van de belangrijkste producten dat verkocht wordt in onze kringloopwinkels. In 2009 hebben we in, en zo n 6 ton textiel ingezameld via het recyclagepark. De vraag naar kledij blijft groeien in onze kringloopwinkels. Om te kunnen inspelen op deze vraag, organiseren we dit jaar in en deelgemeenten een textielinzameling via huis-aan-huisophaling. Volgende huis-aan-huisophalingen: op donderdag 16 september en 2 december U ontvangt telkens 1 week vóór de ophaling een textielzak bij de reclamefolders. Voor extra zakken kunt u terecht op het gemeentehuis. U kunt ook steeds terecht in één van onze winkels om kledij af te geven. In Beveren-Leie vindt u de kringloopwinkel in de Kortrijkseweg 346 doorlopend open van maandag tot zaterdag van 9u30 tot 17u30. Met uw steun werken we aan het verminderen van de afvalberg én zorgen we voor zinvol werk. Alvast bedankt! Griepvaccinatie in 2010, alles terug bij het oude? Door het ontstaan van een nieuw griepvirus dat zich over gans de wereld verspreidde, verliep de griepvaccinatiecampagne vorig jaar helemaal anders dan gewoonlijk. Voor heel wat mensen werden twee aparte vaccinaties aangeraden. Dit najaar keren we terug naar de vertrouwde manier van vaccineren. Deze winter wordt er een normaal griepseizoen verwacht. Griepvaccinatie kan weer met één spuitje dat bescherming biedt tegen drie verschillende griepvirussen, waaronder de Mexicaanse griep. Er is dus maar één prik nodig om goed beschermd de winter in te gaan. Als griepvaccinatie voor jou vorig jaar aangeraden was en je wil weten of dat dit jaar nog zo is, dan weet je huisarts of apotheker zeker raad. Meer informatie over griep en griepvaccinatie vind je op 8 gemeentelijke infokrant september - oktober Actie kom op tegen kanker 2010 Traditioneel is het derde weekend van september het plantjesweekend van Kom op tegen Kanker. Duizenden vrijwilligers gaan de straat op om verleidelijk bloeiende azalea s te verkopen. Ook dit jaar wenst de Gemeentelijke Seniorenraad zijn schouders te zetten onder deze actie. Wanneer we op zaterdagvoormiddag 18 september 2010, een huis aan huis verkoop organiseren, hebben we een 100-tal medewerkers nodig. Daarom spreken wij u aan om mee te werken. Gelieve uw deelname vóór 8 september 2010 mee te delen aan de Gemeentelijke Seniorenraad, dit op onderstaand telefoonnummer. Ook uw inzet is noodzakelijk om de actie te doen slagen en om de strijd tegen kanker verder te zetten stel uw medewerking nu ter beschikking op het nummer 056/ Zaterdag 23 oktober: Dag van De kringloopwinkel Naar jaarlijkse gewoonte is het op de derde zaterdag van oktober weer feest in De kringloopwinkel! Op 23 oktober staan de deuren van de zuidwestvlaamse kringloopwinkels wagenwijd open, je kan er terecht voor een groot aanbod aan tweedehandsmeubelen, -kledij, -boeken, in een feestelijke sfeer. Kringloopwinkel Beveren-Leie haalt alles uit de kast voor een volledige black & white inrichting. Je krijgt een gratis drankje aangeboden, en er zijn ballonnen voor de kinderen. info en gratis afhaaldienst: bel ; fax Welkom in De Kringloopwinkel: BEVEREN-LEIE, Kortrijkseweg 346, open van maandag tot zaterdag van 9u30 tot 17u30 neem een kijkje op de nieuwe website gemeentelijke infokrant september - oktober 9

6 Kort genoteerd uit de OCMW-raad milieu ocmw sport & ontspanning ZITTING VAN 30 MAART 2010 De dames en heer Maria Beke, Carine Braeckevelt, Ann Vandenabeele en Lieven Vercautere worden geïnstalleerd als OCMWraadslid. Vaststelling van de dienstjaarrekening Aankoop van software pakket teneinde de RIZIV-inkomsten van het rusthuis te optimaliseren. Gunning van een opdracht tot automatiseren van de inkomdeuren van het Sociaal Huis waardoor deze toegankelijk worden voor mindervaliden. Goedkeuring van een lastenboek voor plaatsing van zonnepanelen op het OCMW-gebouw. ZITTING VAN 26 APRIL 2010 Financiële rapportering over het 1ste kwartaal Aanvraag bouwvergunning voor het woonproject Molenstraat dat vijf woongelegenheden voor sociaal gerechtigden bevat. Diverse personeelsaangelegenheden. ZITTING VAN 25 MEI 2010 Aankoop droogkasten voor het. Delegatie van bijkomende bevoegdheden inzake dagelijks bestuur naar de bijzondere comité s en vast bureau. Hierdoor kunnen deze organen zelfstandig beslissen tot aankopen. ZITTING VAN 22 JUNI 2010 Vaststelling van nieuwe tarieven voor feestmaaltijden in het restaurant van het. Toewijzing van het maaiwerk in het bos op den Meynaert. Aanstelling coördinerende arts in het WZC. Aanstelling hoofdmaatschappelijk werker in het Sociaal Huis. Uitschrijven van een opdracht inzake financiering met projectbijstand voor uitbreiding van het WZC. Verwarmingstoelage 2010 Vanaf 01/01/2010 kan er opnieuw een verwarmingstoelage worden aangevraagd. U dient hiervoor langs te komen op de sociale dienst van het OCMW bij maatschappelijk assistente Bieke Vanlerberghe. Meer info kan verkregen worden bij de sociale dienst van het OCMW, telefonisch op het nummer 056/ , per mail of op de site Wanneer dient u langs te komen? U kan langskomen elke dinsdag- en donderdagvoormiddag tussen 9u en 12u en elke tweede en laatste donderdag van de maand tussen 17u en 18u30. Wat moet u meebrengen? een bewijs van uw meest recent gezamenlijk belastbaar gezinsinkomen. Opgepast: de inkomsten van alle gezinsleden tellen mee. Identiteitskaart Klever van de mutualiteit Factuur van de aangekochte brandstof Bankrekeningnummer milieu ocmw Budgetmeters gas SLA NU WAT WARMTE IN VOOR DE WINTER EN DOE ZOALS DE MIER! Nog niet zo lang geleden, tijdens een mooie zomer, was er eens een ijverige mier, een mier die dus heel hard kon werken. Ze was de hele dag bezig met zaadjes te rapen, sappige blaadjes in stukjes te knippen en kleine stukjes fruit te verzamelen. Ze stopte alles mooi weg in haar nest, als voorraad voor de koude wintermaanden. Vlak bij haar nest woonde een vrolijke krekel. Die danste en sprong en zong de hele dag door. Aan werken dacht hij niet. Dat zijn zorgen voor later, zei hij steeds opnieuw. Maar de mooie zomer ging voorbij en het werd steeds kouder. Er was bijna geen voedsel meer te vinden. De mier vond dat niet erg, want zij had een mooi voorraadje. De krekel had echter geen voorraad aangelegd en werd steeds hongeriger Toen besefte de krekel dat hij misschien toch beter wat voedsel had bijeengespaard tijdens de zomer, net zoals de mier dit heeft gedaan! Een verhaal van Jean de la Fontaine ZITTING VAN 20 JULI 2010 Financiële rapportering over het 2de kwartaal Aankoop van informaticamateriaal voor personeel Sociaal Huis. Aanvraag staatstoelage ter ondersteuning van initiatieven ten bate van kinderen uit kansarme gezinnen. Permanentie Sociale Dienst Tweemaal per maand is er permanentie van de sociale dienst. Dit betekent dat de maatschappelijk assistenten op deze momenten s avonds bereikbaar zijn tussen 17u en 18u30. Hieronder een overzicht van de permanentiedata voor de komende maanden : Donderdag 09/09/2010 Donderdag 30/09/2010 Donderdag 14/10/2010 Donderdag 28/10/2010 Donderdag 25/11/2010 Donderdag 09/12/2010 Donderdag 30/12/2010 Buiten deze permanentiemomenten is de sociale dienst elke dag open van 9u tot 12u of in de namiddag na afspraak. Voor verdere inlichtingen kan u terecht bij : Vanessa Sergeant : tel. 056/ , Lynsey Nuttin : tel. 056/ , Bieke Vanlerberghe : tel. 056/ , 10 gemeentelijke infokrant september - oktober Voedselbank Eénmaal per maand gaat er een voedselbedeling door in het SOCIAAL HUIS. Wij gaan voedsel ophalen bij de voedselbank en verdelen wij dit onder de hulpbehoevende inwoners van de gemeente. De voedselpakketten zijn gevarieerd en bestaan elke maand uit andere producten. Personen die denken in aanmerking te komen voor het ontvangen van een voedselpakket, dienen contact op te nemen met onze sociale dienst (056/ ) of langs te komen. Voor elke nieuwe aanvraag wordt een sociaal onderzoek uitgevoerd door een maatschappelijk werker. Het Bijzonder Comité Sociale Dienst beslist of u wel of niet in aanmerking komt. De voedselbedeling vindt plaats elke laatste donderdag van de maand in de namiddag tussen 13u30 en 18u30. In de voormiddag worden geen voedselpakketten bedeeld. Deze data kunnen wijzigen in de verlofperiode. Voor de juiste data kan er steeds contact opgenomen worden met het Sociaal Huis. OPROEP De sociale dienst van OCMW is dringend op zoek naar een VRIJWILLIGER die wenst mee te werken aan onze maandelijkse VOEDSELBEDELING. Geïnteresseerden kunnen één van de maatschappelijk werkers contacteren voor meer inlichtingen op volgend nummer : 056/ Kiezen voor een serviceflat? 29 senioren wonen momenteel in Serviceflat Den Dries. De 24 flats liggen op slechts 50m afstand van het, WZC en het Sociaal Huis. Wonen in een serviceflat biedt u een vorm van beschermd wonen, waar zelfstandigheid centraal staat, maar waar dienstverlening en veiligheid evenzeer van tel zijn. De aangeboden diensten maken uw dagelijks leven aangenamer. Zo is iedere flat, door middel van een oproepsysteem, verbonden met de verpleegposten van het Woonzorgcentrum. Daarnaast heeft een maatschappelijk assistent iedere maand spreekuur binnen het complex, waar bewoners met al hun vragen terecht kunnen. Een flat is ingericht naar de smaak van de bewoner. Alle moderne comfort is aanwezig. Een badkamer met zitdouche en toilet, een leefruimte met terras of balkon, een ingerichte keuken, een aparte slaapkamer, opbergruimte, kortom alles wat u wensen kan. Naast elke persoonlijke flat is er tevens een gemeenschappelijke zitruimte waar de sociale contacten met andere bewoners worden bevorderd. Zo kunnen de huidige bewoners genieten van filmnamiddagen, infovergaderingen en bewonersraden. Indien de bewoners dit wensen kunnen ze gebruik maken van alle faciliteiten binnen het lokaal dienstencentrum : Kapsalon, pedicure en manicure, restaurant, bibliotheek, cafetaria, Prijzen : Alleenstaande : 10,80 EUR/dag Echtpaar : 11,20 EUR/dag Het waterverbruik zit inbegrepen in de dagprijs. Meer info te vinden in het Sociaal Huis. Of contacteer Tom Bruneel Maatschappelijk assistent. ( 056 / ) Leefbaarheidsonderzoek De gemeente en het OCMW wilden de leefbaarheid in de gemeente en de wijken meten. Hiervoor deden ze een beroep op het Steunpunt Sociale Planning van de Provincie West-Vlaanderen dat een draaiboek vergelijkend wijkenonderzoek heeft geschreven. Voor dit wijkenonderzoek verdeelde een stuurgroep Groot- in 5 wijken:, centrum, industrie, Sentebaes centrum en Sentebaes - platteland. Minstens 10 sleutelfiguren per wijk vulden een enquête in, samengesteld door het Steunpunt Sociale Planning. Naast deze enquêtes leverde het Steunpunt Sociale Planning voor elke wijk een overzicht van de objectieve gegevens. Deze resultaten, zowel van de bevraging als de objectieve gegevens, werden voorgelegd aan een panel van sleutelfiguren die de vragenlijst hebben ingevuld en lokale sleutelfiguren die zelf in de wijken wonen. De aanbevelingen vanuit de panelgesprekken werden verwerkt en overgemaakt naar het beleid. De resultaten van het volledige onderzoek zijn binnenkort te raadplegen op de gemeentelijke website (www.wielsbeke.be). gemeentelijke infokrant september - oktober 11

7 12 gemeentelijke infokrant september - oktober milieu ocmw sport & ontspanning - TER LEMBEEK Hernieuwenstraat WIELSBEKE - Tel.056/ Computer voor senioren: Computergebruik voor beginners VOOR WIE? Bent u senior? Hebt u nog geen kennis van de computer? Bent u geïnteresseerd in een startcursus die u op een eenvoudige manier de computer leert kennen en gebruiken? Wenst u een uitleg in functie van de beginnende gebruiker? WANNEER? Van 6 september 2010 tot eind januari 2011, de maandagvoormiddag. Computer voor senioren: Op weg met windows, vista, Office en internet VOOR WIE? Voor de senioren die de cursus computergebruik voor beginners hebben gevolgd. WANNEER? Van 2 september 2010 tot eind januari 2011, de donderdagvoormiddag. Van 3 september 2010 tot eind januari 2011, de vrijdagvoormiddag. Computer voor senioren: MS Word (tekstverwerking) VOOR WIE? Voor de senioren die de cursus computergebruik voor beginners en op weg met vista, office en internet hebben gevolgd. WANNEER? Van 7 september 2010 tot eind januari 2011, de dinsdagvoormiddag. CONCREET VOOR ALLE CURSUSSEN Ongeveer 20 lessen, telkens van 9 uur tot 11u45 Per cursist wordt een computer voorzien, daardoor is het aantal inschrijvingen beperkt. VLUG REAGEREN IS DE BOODSCHAP! Prijs: 70,00 euro Gelieve zo vlug mogelijk in te schrijven. HET AANTAL INSCHRIJVINGEN IS BEPERKT! VRAGEN? INSCHRIJVEN? INTERESSE? Annick Willems, Centrumleider - 056/ Informatienamiddag levenslang wonen Vrijdag 10 september 2010 om 14u Mevrouw Veerle Verkest, maatschappelijk werker bij de Huisvestingsdienst Regio Izegem, verstrekt ons nadere informatie over premies bij verbetering of aanpassing van je eigen woning. Vooral de specifieke aanpassing voor ouderen, gehandicapten, rolstoelpatiënten, komen aan bod. Denk bv. maar aan een traplift, bredere deuren, enz. Om praktische reden vragen wij om u vooraf in te schrijven bij Annick Willems, centrumleider (tel.: 056/ ) Deze informatienamiddag is gratis en iedereen is van harte welkom! (opgelet: nog slechts enkele plaatsen vrij!) Seniorenweek 2010 Maandag 15 november: Klaaskoekenkaarting Dinsdag 16 november: Optreden en koffietafel in sporthal Leieland te Woensdag 17 november: Volksspelen en oliebollen Donderdag 18 november: Wildmenu Vrijdag 19 november: Optreden dansclub lokaal dienstencentrum en gratis tombola. Verdere informatie volgt! Cursus Senioren leren kinderen manillen Woensdag 22 september en woensdag 8 december. Elke maand leren senioren kinderen kaarten. Een actieve en leerrijke namiddag voor jong en oud. Senioren die zich geroepen voelen om de kinderen de kunst van het manillen aan te leren kunnen zich steeds aanmelden bij: Annick Willems, centrumleider (tel.: 056/ ) Nieuwe danscursussen Vrijdag 3 september 2010 Gratis proeflessen 1. Danscursussen voor beginners: basispassen van 9u tot 10u 2. Danscursussen voor gevorderden: vervolmaking van 10u tot 11u We leren u de quickstep, tango, Engelse en Weense wals alsook de cha cha cha, rumba, samba en jive op hedendaagse muziek. Naast deze ballroom en Latijns-Amerikaase dansen komen in deze cursussen ook lijn- & discodansen en gemeenschapsdansen aan bod. DATA 10 en 17 september 1, 8, 15, 22 en 29 oktober 5, 12 en 18 november Telkens wordt 1 uitgelegd en het jaar wordt afgesloten met een optreden op vrijdag 19 november ondernemen milieu Met belgerinkel naar de winkel Voor de vierde maal ging de actie belgerinkel naar de winkel door in onze gemeente. Het gemeentebestuur met de medewerking van UNIZO is verheugd met het goede resultaat van de actie. Het aantal deelnemende handelaars bedroeg dit jaar 79. Er zijn spaarkaarten ingediend en met km kilometers is de halve wereldbol rond gefietst tijdens de 36 dagen durende actie. DE PRIJZENPOT VAN 20 PRIJZEN IS GESCHONKEN DOOR: Het gemeentebestuur schonk de 3 hoofdprijzen en 8 waardebonnen en fietstassen. Christelijke mutualiteiten schonk 5 waardebonnen Fietshandel Kurt Mabbe uit schonk 4 prijzen DE WINNAARS VAN DE HOOFDPRIJZEN ZIJN: Carine Braeckevelt is de gelukkige winnaar van de belgerinkelfiets, geschonken door het gemeentebestuur De tweede hoofdprijs, een waardebon van 50 geschonken door het gemeentebestuur, gaat naar Debusschere Linda uit. De derde prijs een waardebon van 25 geschonken door het gemeentebestuur is voor Seppe Braeckevelt Alle winnaars waren uitgenodigd op de uitreiking van de prijzen met achteraf een drankje met versnapering. Markant: netwerk van ondernemende vrouwen WAT IS MARKANT? Markant biedt ondernemende vrouwen een netwerk aan om elkaar te ontmoeten Markant verwelkomt alle vrouwen beroepsactief of niet voor wie openheid en ondernemingszin vanzelfsprekend zijn. WAT BIEDT MARKANT? Markant is op de eerste plaats een ontmoetingsplaats. Vrouwen leggen er contacten en wisselen ervaringen uit. Ze bouwen zo aan een relatie- en vriendenkring. Markant biedt haar leden ook de mogelijkheid om zichzelf te ontplooien en nieuwe vaardigheden aan te leren. Markant moedigt vrouwen aan zich maatschappelijk te engageren. Markant is zowel nationaal, als regionaal, als lokaal actief MARKANT NATIONAAL? Wilt u meer informatie, surf naar : MARKANT LOKAAL OF MARKANT OOIGEM? Interesse in onze se site, surf naar waar u diverse informatie vindt omtrent het bestuur en de activiteiten. HOE LID WORDEN VAN MARKANT? Hebt u zin om onze vereniging te vervoegen, dan kunt u contact opnemen met één van onze bestuursleden of met Claudine Vandevyver-Dhoop, tel of via mail : DONDERDAG, 09 SEPTEMBER H30 Startavond met Literair cabaret Prioritijd door Erik Burke In Prioritijd vertelt Erik Burke over de tijd die niet tikt maar telt. De tijd kruipt of vliegt. Hij wordt gevuld, verdaan of verdreven, soms zelfs gedood. En ook al staat hij stil, toch gaat de tijd voorbij. Wat geweest is, keert niet weer. Er is geen schone lei en je krijgt geen tweede kans Als je geen tijd hebt om te komen kijken, dan moet je zeker komen kijken! gemeentelijke infokrant september - oktober 13

8 14 gemeentelijke infokrant september - oktober milieu Een appeltje, peertje, kersje voor de dorst Vraag aan een kind om eens een boom te tekenen. De kans is heel groot dat het een groene bol op een bruin staafje wordt, met in de groene bol een aantal rode stippen. Iedereen kent het idyllisch beeld van de appelboom. En toch hun aantal is in onze streek sterk afgenomen. En daar kunnen we iets aan doen! Geef toe, het spreekt tot de verbeelding. Een eigen boomgaard! Het lijkt moeilijk en onrealistisch, maar na deze lessenreeks, weet je hoe er aan te beginnen! De reeks bestaat uit een eerste algemene sessie waar zaken als standplaats, grootte, bestuiving, soorten worden aangehaald. Daarnaast kan je ook de praktijk leren kennen, gespreid over twee sessies. Hierin worden de wintersnoei en de zomersnoei gedemonstreerd. U kiest zelf welke sessie(s) u wenst te volgen. De lesgever is Sven De Bruyne, gediplomeerd fruitboomsnoeier. Infosessies: 16 november 2010 om 19 uur algemene sessie bibliotheek, Alexianenplein, Tielt 12 februari 2011 om 09 uur wintersnoei fruitboomgaard De Baliekouter, Ommegangstraat, Wakken (Dentergem) 20 augustus 2011 om 09 uur zomersnoei fruitboomgaard De Baliekouter, Ommegangstraat, Wakken (Dentergem) De infosessies zijn volledig gratis. Inschrijven is niet verplicht. De sessies worden u aangeboden door de gemeentebesturen van Dentergem, Meulebeke, Oostrozebeke, Pittem, Tielt, en de Provincie West-Vlaanderen die onder de noemer De6 samen werken aan Natuur- en Milieueducatie. Infoavonden: 09 november vroegere CM-gebouw, St-Bavostraat 6, St-Baafs-Vijve () 18 november O.C. Vondel, Karel van Manderstraat 26, Meulebeke Klein fruit in de tuin! Oogsten van frambozen, bramen, druiven Voor velen van ons brengt het zoete herinneringen aan gezellige zomeravonden naar boven. Dat zoete kan je in het geval van fruitstruiken trouwens vrij letterlijk nemen. Bovendien vinden ook heel wat soorten insecten en vogels voedsel en schuilplaatsen in deze struiken. En toch lijkt het kweken van klein fruit jammer genoeg een verloren traditie te worden. Hoog tijd dus om daar verandering in te brengen! Weet je niet goed hoe je kan starten met het telen van klein fruit? Twijfel je of je wel plaats genoeg hebt in de tuin? En welke soorten kies ik best? Wanneer moet ik mijn bramenstruik snoeien? En hoe? We worden op de juiste weg geholpen door Emeric Pollet, jarenlang verbonden aan het Provinciaal Centrum voor Land en Tuinbouw (o.a. verantwoordelijk voor cursus fruitteelt) en lesgever bij VELT. Na één infoavond kan je zelf aan de slag. Of nog beter: aan de pluk! Beide avonden starten om 19 uur en zijn gratis. Inschrijven hoeft niet. De sessies worden u aangeboden door de gemeentebesturen van Dentergem, Meulebeke, Oostrozebeke, Pittem, Tielt, en de Provincie West-Vlaanderen die onder de noemer De6 samen werken aan Natuur- en Milieueducatie. Modder op de weg milieu Het najaar is het moment waarop bieten, maïs en andere gewassen geoogst worden. Dit betekent een periode van hard werken voor de landbouwers. Als het weer verslechtert, levert het af- en aanrijden van en naar de velden een bekend probleem op: modder op de weg! Door deze modder kunnen slippartijen ontstaan, vaak met een ongeval als gevolg. Om automobilisten te wijzen op het gevaar van modder en om landbouwers er toe aan te zetten bevuilde wegen zo snel mogelijk te reinigen of gepast te signaleren tijdens de duur van de werken, organiseren de provincies Oost- en West-Vlaanderen en Vlaams- Brabant, in samenwerking met het BIVV en de politie, daarom tijdens deze periode de actie Modder op de weg. Aan de landbouwers vragen we: De bevuilde wegen zo snel mogelijk te reinigen. Signalisatie aan te brengen. VEILIGHEID OP DE WEG IS IEDERS VERANTWOORDELIJKHEID! Aan de andere weggebruikers vragen we: Om rekening te houden met de werkzaamheden van de landbouwers; met andere woorden matig uw snelheid op de plaatsen van de werkzaamheden. De aanwezigheid van tractoren en bedrijfsvoertuigen op de openbare weg kunnen het verkeer ophouden en vragen een aangepast gedrag van de andere weggebruiker. De politie is nauw betrokken bij de veiligheid. We verzoeken de weggebruiker de lokale politie en de gemeentelijke diensten op de hoogte te brengen van gevaarlijke toestanden. We rekenen op ieders verantwoordelijkheid en medewerking tijdens de oogstperiode. lokale politie Midow Preventie bij inbraak: kleef antidiefstallabels Sinds kort beschikt uw politiezone over twee handimarkprinters. De zone heeft deze aangekocht als onderdeel van de diefstalpreventie kaderend in het actieplan inbraken in gebouwen. Hiermee kunnen labels aangemaakt worden waarop het rijksregisternummer vermeld staat. Het systeem is vergelijkbaar met de fietsgravering waarbij uw rijksregisternummer wordt aangebracht op de fiets. De labels zijn trouwens ook bruikbaar voor uw rijwiel. De diefstallabels kunt u aanbrengen op allerlei voorwerpen waaronder laptops, flatscreens, elektrisch materiaal voor doe-het-zelvers, enz. Het merken van de voorwerpen moet de politie in staat stellen om teruggevonden geregistreerde zaken terug te geven aan de rechtmatige eigenaar. Hoe bekomt U dergelijke labels? U kunt ze aanvragen bij elk wijkkantoor en in het hoofdgebouw van de zone in de straat 96 te Oostrozebeke. Het politiecollege besliste dat er 5 per gezin en 1 per inwonend kind gratis worden verstrekt. Indien U bijkomende labels wenst, wordt hiervoor 0,5 euro per label gevraagd. Waarom is het label interessant om te gebruiken? Het is vooreerst zeer moeilijk verwijderbaar. Het aangebracht rijksregisternummer verwijst onmiddellijk naar de eigenaar van het toestel, zelfs indien er nog geen diefstalaangifte werd verricht. Voor een inbreker of heler zijn gemerkte voorwerpen minder aantrekkelijk. De politie Midow hoopt dat haar bevolking gretig zal gebruik maken van het aanbod. Preventie voor alles! gemeentelijke infokrant september - oktober 15

9 jeugd jeugd Gemeentelijke kleuteropvang t KAPOENTJE Locatie? Lokaal naschoolse opvang Vrije Basisschool WB Cartonstraat 46, 8710 Voor wie en wanneer? De gemeentelijke kleuteropvang t Kapoentje is er voor kleuters vanaf 3 tot 6 jaar. Vooraf inschrijven is niet nodig. Indien uw kind nieuw is op het speelplein (of uw gegevens zijn recent gewijzigd), vragen wij u op de eerste dag de inschrijvingsstrook mee te brengen. Belangrijk: gelieve uw kind dagelijks vóór 9u in te schrijven indien uw kind s middags blijft eten (warm middagmaal). Herfstvakantie: van dinsdag 2 november t.e.m. vrijdag 5 november (7u-18u)! Opgelet: de kleuteropvang is gesloten op maandag 1 november Kerstvakantie: van maandag 27 december t.e.m. vrijdag 31 december (7u-18u)! Opgelet: op 31 december sluit de kleuteropvang om 14u van maandag 3 januari 2011 t.e.m. vrijdag 7 januari 2011 (7u-18u) Formules en tarieven: 1 e kind vanaf 2 e kind Volle dag u - 18u (Incl. koek, middagmaal, vieruurtje en drankjes) Halve dag: voormiddag u - 12u (Incl. drankje en koek) Halve dag: voormiddag met middagmaal u 13u (Incl. drankje, koek en middagmaal) Halve dag: namiddag u 18u (Incl. drank en vieruurtje) Afhaling later dan 18u: 2.50 per begonnen kwartier Betaalwijze kleuteropvang - speelpleinwerking: Na afloop van de vakantieperiode ontvangt u een factuur voor de gemaakte kosten. Speelpleinwerking t Ravotterke Locatie? t Ravotterke is gelegen op domein Hernieuwenburg. Adres: Hernieuwenstraat 14, 8710 Voor wie en wanneer? De speelpleinwerking organiseert activiteiten voor kinderen van 3 tot 12 jaar. Vooraf inschrijven is niet nodig. Indien uw kind nieuw is op het speelplein (of uw gegevens zijn recent gewijzigd), vragen wij u op de eerste dag de inschrijvingsstrook (zie onder) mee te brengen. Tijdens de herfstvakantie is er speelpleinwerking van dinsdag 2 november t.e.m. vrijdag 5 november, telkens van 7u tot 18u. Opgelet: er is geen speelpleinwerking op maandag 1 november Tarieven Voormiddag (7u 12u): 2 Voormiddag met warme maaltijd (7u 13u): 4.50 Namiddag (12u30 18u): 2 incl. vieruurtje Volledige dag (7u 18u): 6.50 incl. warme maaltijd en vieruurtje Inschrijvingsgeld: 4 per kalenderjaar Betaalwijze: na de vakantie ontvangt u een factuur voor de gemaakte kosten Onthaal en inschrijvingen op het speelplein: s Morgens van 7u tot 9u (in Sporthal Hernieuwenburg) s Middags vanaf 12u30 tot 13u45 (in t Ravotterke) Afhaling kinderen: vanaf 17u in t Ravotterke. Er is opvang voorzien tot 18u. Voor meer inlichtingen over de kleuteropvang of speelpleinwerking kan u steeds terecht bij: Jeugddienst, tel: 056/ INSCHRIJVINGSSTROOK KLEUTEROPVANG-SPEELPLEINWERKING Gelieve a.u.b. een klever van de mutualiteit bij de ingevulde inschrijvingsstrook te voegen Eigenaars van achtergebleven spullen gezocht! Na afloop van de speelpleinwerking en kleuteropvang blijven er altijd spullen achter Deze spullen worden nog tot eind oktober bijgehouden op de jeugddienst Wie een jas, pet of t-shirt kwijt is, vindt het misschien terug bij de jeugddienst in het gemeentehuis Meer info: jeugddienst Rijksweg / Heemfeesten Chiro Aktivo Om de twee jaar organiseren we met Chiro Aktivo onze alom bekende Heemfeesten. Tijdens dat weekend staat er heel wat op het programma. De vrijdagavond starten we met A world of Comedy, waar we o.a. Gunter Lamoot mogen verwelkomen. Daarna omstreeks gaan de deuren van ons heem de eerste maal open. In ons heem kan je genieten van allerlei verschillende bars. Zo hebben we een wijnzolder, een cocktailbar, een streekbierkelder, en nog zo veel meer. Voor degene die een beetje honger zouden krijgen van dit alles is er ook een snackbar voorzien. We mogen natuurlijk de allerkleinste niet vergeten. Voor hen is er een tekenfilmlokaal. De zaterdagnamiddag is er een minivoetbaltornooi waarbij de ouders tegen de leiders zullen voetballen. Supporters zijn altijd welkom. Omstreeks gaat het heem dan weer open voor weer een spetterend feestje in het heem in de verschillende bars. De zondagmiddag tenslotte kan je genieten van een lekkere reuze barbecue in onze tent. Daar rond is er ook nog allerhande animatie voorzien voor jong en oud. Wil je nog meer info over onze heemfeesten, bezoek dan zeker eens onze website: Dag van de jeugdbeweging Wist je dat ruim kinderen en jongeren lid zijn van een jeugdbeweging? Wekelijks zetten zo n leiders en leidsters zich in om deze kinderen de tijd van hun leven te bezorgen Om dit eens extra in de kijker te zetter, is er op vrijdag 22 oktober 2010 opnieuw de dag van de jeugdbeweging! Het is de feestdag voor alle jeugdbewegingen, de dag waarop spelen en ravotten in de jeugdbeweging centraal staat! Vergeet dus niet om op die dag in je uniform naar school, stage of het werk te gaan! Als je t mij vraagt... CHIRO AKTIVO! Startdag zondag 19 september 2010 Aandacht Aandacht Aandacht... op zondag 19 september vanaf 14 uur is er opnieuw onze jaarlijkse startdag. Op deze dag ontdekken jullie aan de hand van een groot spel per afdeling wie jullie leiders zullen zijn voor het komende chirojaar. Alle jongetjes tussen de 6 en de 18 jaar afkomstig uit zijn van harte welkom op dit evenement vol spelletjes en plezier, ook indien er nog twijfel mocht bestaan om vast naar de chiro te komen. Nieuwe leden mogen namelijk eerst 3 keer proberen vooraleer ze zich moeten inschrijven. Nu praktisch: Waar? Ons Chiroheem te nabij het kerkhof Wanneer? We starten om en we eindigen om Kostprijs? Het inschrijvingsgeld bedraagt voor een volledig jaar Vieruurtje? Elke zondag vragen wij nog 50 cent voor een wafel en een cola/fanta Meer info? Vorig chirojaar waren we met zo n 110 leden, hopelijk mogen we ook dit jaar opnieuw zoveel jongens verwelkomen. Tot op Startdag! Groetjes van de leiderkes Pannekoekenactie Chiro Aktivo Beste naar, Waarschijnlijk heeft u ooit al eens gehoord van de pannekoekenactie van Chiro Aktivo? Wel dit jaar krijgt u terug de kans om pannenkoeken te kopen als steun voor Chiro Aktivo. Met de leiders en leden van de oudste afdelingen zullen we de rond de eerste weken van november van deur tot deur gaan verkopen. Het kost amper 5 voor 1 kg pannenkoeken en de opbrengst hiervan gebruiken we om spelmateriaal te kopen en het kamp te financieren. Via deze weg willen wij, Chiro Aktivo, jullie allemaal alvast van harte bedanken voor jullie steun! The Big Bang Zo heet de nieuwe chirofuif van jongenschiro Aktivo uit. Uitvoerig marketingonderzoek wees namelijk uit dat Naam + Voornaam + geboortedatum: het tijd was om eens met een gans nieuw idee af te komen. Adres: Weg , hier komen de 2000 s. De naam The Big Bang Naam mama/papa: verwijst in de eerste plaats naar de stomende party die er zal zijn die nacht in de sporthal. Ten tweede verwijst ze naar het Tel. : Gsm. : groteske vuurwerk, afgeschoten enkele uren voordien, dat voor een serieuze bang kan zorgen. Telefoon werk mama en papa: De grootste wijziging vindt plaats op gebied van de muziek. Er Naam huisdokter: Startdagen jeugdbewegingen worden geen evergreens meer gedraaid waarvan slechts enkel de aanwezige 40-plussers het bestaan van afwisten. Minder Tel. Dokter: Chiro Aktivo: 19 september Patrick Hernandez, meer Bonkers. De Dj Line-Up is veelbelovend. Medische gegevens / opmerkingen: Chiro JaTTeToeT: 26 september Jong geweld afgewisseld met enkele dj s die al langer Chiro Elckerlyc: 19 september dan vandaag hun strepen verdiend hebben. Het speciaal Chiro Kris-Kras: 19 september ingelaste faute uur zal de thermometer in de sporthal nog een Voor meer inlichtingen betr. de kleuteropvang en de speelpleinwerking kan u terecht bij: KAJ-jongens: 4 september paar graden hoger de lucht in jagen. Jeugddienst, tel: 056/ KAJ-meisjes: 4 september Ten gevolge van dit nieuwe concept verwachten we een massa volk in ons speciaal ingerichte fuifcomplex... So be prepared 16 gemeentelijke infokrant september - oktober for THE BIG BANG!! gemeentelijke infokrant september - oktober 17

10 milieu sport & ontspanning sport & ontspanning AANBOD VOOR VOLWASSENEN Fitheidgym vanaf maandag 13/09/ 10 Tal van oefeningen voor het ganse lichaam met het oog op een blijvende conditie.. Waar? sporthal, W.B. Cartonstraat 44A Wanneer? Maandag van 18u45 tot 19u45 Periode: september december (Geen les tijdens de schoolvakanties en op feestdagen) Kostprijs: 25,00 (15-beurtenkaart) Lesgeefster: Elke Blancke (regentes LO) Info: sportdienst : 056/ BBB vanaf maandag 13/09/ 10 Spierversterkende oefeningen op aangepaste muziek. Waar? dansstudio, G.Gezellestraat 55A Wanneer? Maandag van 20u00 tot 21u00 Periode: september december (Geen les tijdens de schoolvakanties en op feestdagen) Kostprijs: 25,00 (15-beurtenkaart) Lesgeefster: Elke Blancke (regentes LO) Info: sportdienst : 056/ Aqua mix vanaf dinsdag 07/09/ 10 Op leuke muziek wordt u een mix van aqua-jogging en aquarelax aangeboden, wat u de kans geeft om op een aangename en niet belastende manier toch aan uw conditie te werken. Waar? Zwembad, Hernieuwenstraat 14 Wanneer? Dinsdag van 20u15 tot 21u00 Periode: september december (Geen les tijdens de schoolvakanties en op feestdagen) Kostprijs: 40,00 (10-beurtenkaart) Lesgeefster: Evgenia Gergalova Info: sportdienst : 056/ Yoga vanaf dinsdag 07/09/ 10 Door yoga gaan we ons lichaam versoepelen en versterken. Met respect voor de wervelkolom en door aandacht te schenken aan de ademhaling komen we met vloeiende bewegingen en op een zacht tempo, van inspanning tot ontspanning. Zo kan de energie vrijer stromen en kunnen we onze levenskwaliteit verbeteren. Waar? dansstudio, G.Gezellestraat 55A Wanneer? Dinsdag van 20u30 tot 21u30 Periode: 10 lessen (Geen les tijdens schoolvakanties en op feestdagen) Kostprijs: 40,00 voor 10 lessen Info bij lesgeefster: Rita Vanderheere, gediplomeerde lesgeefster yoga: 0476/ Wandel je fit WAT? 10 begeleide wandelingen met als doel de basisconditie te verbeteren. Voor iedereen die graag wandelt of wil wandelen. We bouwen op naar 6 à 7 km wandelen aan één stuk. WAAR EN WANNEER? Telkens op woensdag om 19u30 STARTPLAATSEN EN DATA: 25/08/2010: voetbalkantine Hernieuwenburg 01/09/2010: sporthal 08/09/2010: kerk 15/09/2010: voetbalkantine Hernieuwenburg 22/09/2010: sporthal 29/09/2010: kerk 06/10/2010: voetbalkantine Hernieuwenburg 13/10/2010: sporthal 20/10/2010: kerk 27/10/2010: voetbalkantine Hernieuwenburg KOSTPRIJS? 10,00 INFO? sportdienst : 056/ AANBOD VOOR SENIOREN Seniorenzwemmen vanaf woensdag 15/09/ 10 Na 15 minuten vrij baantjes zwemmen volgt een half uur aquagym onder begeleiding. Er wordt afgesloten met opnieuw 15 minuten vrij baantjes zwemmen. Dit alles op sfeervolle muziek. Waar? Zwembad Hernieuwenburg, Hernieuwenstraat 14 Wanneer? Woensdag van 15u15 tot 16u15 Periode: september december (Geen les tijdens de schoolvakanties) Kostprijs: 7,50 (15-beurtenkaart) Info bij sportdienst : 056/ Seniorengym vanaf dinsdag 14/09/ 10 Tal van oefeningen (lenigmakende, spier-versterkende,... ) voor het ganse lichaam. Alle oefeningen zijn aangepast aan uw mogelijkheden. Waar? Dansstudio, G.Gezellestraat 55A Wanneer? Dinsdag van 9u30 tot 10u30 Periode: september december (Geen les tijdens de schoolvakanties) Kostprijs: 7,50 (15-beurtenkaart) Info bij sportdienst : 056/ AANBOD VOOR DE JEUGD Omnisport 1ste, 2de, 3de leerjaar Wanneer en waar? Maandag: 16u00 17u00: sporthal Dinsdag: 16u15 17u15: sporthal Donderdag: 16u15 17u15: sporthal 4de, 5de, 6de leerjaar: Wanneer en waar? Vrijdag: 15u00 16u00: sporthal Zwemmen 4de, 5de, 6de leerjaar Wanneer en waar? Vrijdag: 15u15 16u15: zwembad Dansen Wie en wanneer? 1ste & 2de leerjaar: 15u30 16u10 3de & 4de leerjaar: 16u10 16u50 5de & 6de leerjaar: 16u50 17u30 Waar? Dansstudio Info? sportdienst : 056/ ZWEMLESSEN Watergewenning WAT? 10 lessen waarin de kinderen zich op een speelse manier leren voortbewegen in het water, met het accent op het overwinnen van de watervrees. WAAR? Zwembad Hernieuwenburg, Hernieuwenstraat 14 te. VOOR WIE? De lessen zijn bestemd voor kinderen vanaf 3 jaar en ouder KOSTPRIJS? 35,00 PERIODE: SEPTEMBER - OKTOBER Maandag & woensdag van 16u30-17u00 Eerste les: 13/09/2010, laatste les: 13/10/2010 Dinsdag & donderdag van 16u30-17u00 Eerste les: 14/09/2010, laatste les: 14/10/2010 Kleuterzwemmen WAT? 12 lessen waarin de kinderen leren drijven en pijlen in het water en waarin de beenbeweging van schoolslag wordt aangeleerd. VOOR WIE? De lessen zijn bestemd voor kinderen vanaf 4 jaar en ouder KOSTPRIJS? 40,00 PERIODE: SEPTEMBER - OKTOBER Maandag & woensdag: 17u00-17u30 Eerste les: 13/09/2010, laatste les: 20/10/2010 PERIODE: NOVEMBER - DECEMBER Maandag & woensdag: 16u30-17u00 Eerste les: 08/112010, laatste les: 15/12/2010 Dinsdag & donderdag: 16u30-17u00 Eerste les: 09/112010, laatste les: 23/12/2010 Geen les op 11/11/2010 en op 23/11/2010 Zwemles WAT? 14 lessen waarin schoolslag wordt aangeleerd. WAAR? Zwembad Hernieuwenburg, Hernieuwenstraat 14 te. VOOR WIE? De lessen zijn bestemd voor kinderen zonder watervrees vanaf 5,5 jaar en ouder. KOSTPRIJS? 50,00 PERIODE: SEPTEMBER - OKTOBER - Maandag & woensdag: 17u30-18u15 Eerste les: 13/09/2010, laatste les: 27/10/ Dinsdag & donderdag: 17u00-17u45 Eerste les: 14/09/2010, laatste les: 28/10/ Dinsdag & donderdag: 17u45-18u30 Eerste les: 14/09/2010, laatste les: 28/10/2010 PERIODE: NOVEMBER DECEMBER - Maandag & woensdag: 17u00-17u45 Eerste les: 08/11/2010, laatste les: 22/12/ Maandag & woensdag: 17u45-18u30 Eerste les: 08/11/2010, laatste les: 22/12/ Dinsdag & donderdag: 17u00-17u45 Eerste les: 09/11/2010, laatste les: 23/12/2010 Geen les op 11/11/2010 en 23/11/2010. Uitzonderlijk les op vrijdag 19/11/2010 en op vrijdag 10/12/ Dinsdag & donderdag: 17u45-18u30 Eerste les: 09/11/2010, laatste les: 23/12/2010 Geen les op 11/11/2010 en 23/11/2010. Uitzonderlijk les op vrijdag 19/11/2010 en op vrijdag 10/12/2010. INFO: sportdienst : 056/ gemeentelijke infokrant september - oktober gemeentelijke infokrant september - oktober 19

11 sport & ontspanning sport & ontspanning Mountainbike Challenge voor jong en oud, recreatief of competitief Op zaterdag 4 september 2010 wordt in het centrum van voor de 2de keer de Mountainbike Challenge georganiseerd. De Wielsbeekse Feesten worden op zaterdag getrakteerd op een hoogstaand sportevenement. Vzw Challenges legt in het centrum van een spetterend parcours van ongeveer 2 km aan, bestaande uit zowel verharde als onverharde stroken en voorzien van enkele ongevaarlijke maar uitdagende hindernissen. Om 11u bijten de solorijders de spits af. Gedurende 1 uur proberen mountainbikers (vanaf 16 jaar) in de Short race zoveel mogelijk rondjes af te leggen. Met de verschillende hindernissen, o.a. een wasbord, karren, schors, is dit spektakel verzekerd. Hieraan kunnen er 100 sportliefhebbers, recreatief en competitief, deelnemen. Daarna krijgt de jeugd vrije baan. Van 12u45 tot 13u15 kunnen de kinderen (vanaf het 2de leerjaar tot 15 jaar) zich uitleven op een parcours, met mountainbike of BMX. We laten ze gedurende een half uur rijden (geen competitie) op het parcours, om hen zo te laten proeven van deze sport. Om volgt de apotheose van de dag, de 3 uren Mountainbike, voor iedereen vanaf de leeftijd van 16 jaar. Het is de bedoeling om gedurende 3 uur zoveel mogelijk rondjes van 1,8 km als solorijder of in teamverband (2 tot 4 pers.) te rijden. Zowel mannen als vrouwen kunnen solo of in team deelnemen aan de wedstrijd. Er wordt in deze race uitsluitend met 26inch wielen gereden. We voorzien in diverse prijzen. Er kunnen maximum 60 teams en 80 solorijders deelnemen. We verwachten net als vorig jaar een grote opkomst. Mountainbiken zit namelijk enorm in de lift. Inschrijven kan nu al! Wees er snel bij want de plaatsen zijn beperkt. Wie zich wil inschrijven of meer info wenst over het evenement, kan terecht op de website Je vindt er een on-line inschrijvingsformulier en meer info over alle praktische zaken, het parcours, het reglement en het programma. Wie meer informatie wenst kan ook contact opnemen met Geert Castelein (0475/ ) of Tony Bossy (0474/ ) Vzw Challenges wenst alle deelnemers en bezoekers alleszins veel sportief genot en feestplezier in. Zumba! Geïnspireerd op Latijns-Amerikaanse dans, een vetverbrandende en spierverstevigende workout. Beweeg en train je lichaam op de meest zomerse muziek, En dit alles voor een totaalprijs van 40 voor een 10-lessenreeks! WANNEER? Vanaf woensdag 1 september elke woensdagavond van 19:00 20:00 uur WAAR? Quick-Step Dansstudio Guido Gezellestraat 55 A, 8710 INFO & INSCHRIJVINGEN: GSM: 0474/ Tafeltennisclub : Nieuw: Pré-ping VOOR WIE? Kinderen vanaf +/- 5 jaar WAT? Via spelletjes balgevoel stimuleren o.l.v. een gediplomeerde trainer WANNEER? Elke woensdag (op schooldagen) van 18.15u tot 19.15u WAAR? Sporthal Hernieuwenburg VOOR MEER INFORMATIE: Leen Dekimpe (0472/ of Kürt Devrieze (0476/ of HOE INSCHRIJVEN? Iedereen kan een tweetal keer komen om te proeven van de activiteiten. Daarna kan er ingeschreven worden. De kostprijs voor een volledig schooljaar bedraagt 40 euro. Aëronetics: uw ideale moment om efficiënt te sporten en te ontspannen. Voor wie zijn of haar conditie op peil wenst te houden en de spieren een flinke verstevigingsbeurt willen geven, is Aëronetics de beste oplossing! Na een uurtje Aëronetics voel je je aangenaam ontspannen en kijk je al uit naar de volgende les! WAAROM? SPIERVERSTERKEND: De buik-, bil-, been- en armspieren worden stevig aangepakt. CONDITIE: De fatburning oefeningen houden uw conditie op peil. ONTSPANNING: Na een uurtje Aëronetics gaat u volledig ontspannen naar huis. SOCIALE LESSEN: U krijgt de kans om kennis te maken met andere mensen. WANNEER? Elke woensdag van 20:00-21:00 uur Vanaf woensdag 1 september 2010 WAAR? Dansstudio Guido gezellestraat 55A 8710 (sporthal) PRIJS? 40 voor een 10-beurtenkaart LESGEEFSTER: Leila Sampers Meer info via 0474/ of Belgisch Kampioenschap Heren Nieuwelingen en Dames Nieuwelingen/Jeugd Beste Wielerliefhebber Op 25 juli ll. werd het tweede Belgisch Kampioenschap wielrennen op de baan georganiseerd door de vzw Cycling deze keer voor de Dames nieuwelingen/jeugd en de Heren nieuwelingen 1ste en 2de-jaars. Mooi weer, veel volk, en leuk voor de plaatselijke supporters: een winnaar uit eigen streek bij de laatste wedstrijd. Kijk zeker eens op naar de sfeerfoto s. Jonas Rickaert (Sint-Eloois-Vijve zie foto) werd Belgisch Kampioen bij de Nieuwelingen 2de Jaars. Manolito Balcaen () eindigde wegens een valpartij pas 67ste bij de Nieuwelingen 1ste Jaars. Dank aan allen die erbij waren, als medewerker, sponsor, toeschouwer. Foto: Liviau Dirk Het bestuur start weldra de voorbereidingen voor het volgende kampioenschap, dat terug in verreden zal worden. Noteer alvast zondag 22 mei 2011 als afspraak voor het Belgisch Kampioenschap wielrennen, Dames en Heren Juniores BK Wielrennen voor Beloften en Elite zonder contract Groot- - BK Wielrennen voor Elite met contract 20 gemeentelijke infokrant september - oktober gemeentelijke infokrant september - oktober 21

12 22 gemeentelijke infokrant september - oktober cultuur HORIZON: uitwisseling op 6 juni 2010 Op zondag 6 juni ontving Horizon een dertigtal inwoners van Le Cateau Cambresis, het Franse stadje waarmee sinds jaren verbroedert. Dit bezoek kadert in het vernieuwde jumelageproject dat meer en meer inwoners van beide gemeenten met elkaar wil laten kennismaken. Na de ontvangstkoffie vertrok het hele gezelschap, zo n 44 man, in een striemende regen voor een verkenningswandeling in het centrum van. Eerst en vooral werd er halt gehouden in het André Demedtshuis waar Dominiek Wemel de bezoekers uitleg verschafte over de historiek en werking van dit cultuurhuis. De mensen van Le Cateau stonden verbaasd over dit mooie plekje op onze gemeente.de volgende halte was de vernieuwde zaal Den Aert. Schepen Rik Buyse gaf uitleg over de renovatiewerken en de geschiedenis van deze honderdjarige parochiezaal.6 juni was toevallig ook open kerkendag waarbij alle kunstschatten die de romaanse Sint Bavokerk rijk is, stonden tentoongesteld. Voorzitter van de kerkfabriek Franck De Munster gaf een heel gesmaakte rondleiding met uitleg over de historiek van de kerk en haar bezittingen. WANTED: Kaarters! Daarna trok het hele gezelschap terug richting CM lokaal voor het aperitief en de daarbij horende toespraken door burgemeester Jan Stevens en Philippe Valere, voorzitter van de werkgroep les amis de. Vervolgens kon iedereen aanschuiven aan het lekkere koud buffet, dat door onze franse vrienden zeer gesmaakt werd. Voor de koffie gingen we op verplaatsing en meer bepaald naar de koffiebranderij Vandenpoel in. Daar kon iedereen het koffiebrandproces volgen dat door de eigenaars deskundig werd uitgelegd. We werden er tevens op een lekkere koffie getrakteerd. Als afsluiter trokken we terug naar het CM lokaal waar de vriendschapsbanden met onze gasten uit Le Cateau nog wat werden verstevigd. Toen werd het tijd om afscheid te nemen en vertrokken les amis terug naar huis, zo n 135 km verder. Met dit initiatief hoopt Horizon meer inwoners uit warm te kunnen maken voor de verbroedering met Le Cateau en we zullen in deze infokrant iedereen op de hoogte houden van toekomstige initiatieven en activiteiten met onze franse vrienden. Inschrijvingen JMA Ons doel? Op een aangename en creatieve manier muziek aanleren bij kinderen en volwassenen Wanneer? zaterdag 28 augustus van 9u tot 12u Als je er niet bij kan zijn, inschrijven kan ook nog op de eerste lesdag (11 september)! Waar? In het JMA, Rijksweg 35, 8710 Start? De lessen starten op zaterdag 11 september Meer info? website: telefonisch: 056/ Harmonieorkest JMA & YAM Sint-Lievens- Houtem maken een concerttournee door Vlaanderen met optredens op 4 september 2010 om 20u te Ninove voor het politiekorps en dit ten voordele van het kinderkankerfonds 23 oktober om 20u in CC De Fabriek te Sint-Lievens- Houtem 31 oktober in te Wanneer? Zaterdag 16/10 vanaf U. Zondag 17/10 van U en vanaf U. Waar? Cultureel centrum. Wat? Groentenkaarting & tombola met heuse prijzenpot. Prijs? 1,5 per kaart. Deelnemen? Kaarten worden te koop aangeboden tijdens de Wielsbeekse feesten en tijdens de hondezwemming te en zijn tevens ter plaatse te verkrijgen. (Ook te allen tijde bij de bestuursleden van de vereniging, zie website) Ten voordele van de gehandicaptenvereninging De Zonne Groot-. Bij voorbaat dank! cultuur Koffieconcerten seizoen (10de editie!) Zondag 3 oktober 2010, 17.00u Sint-Bavokerk Het Kamerorkest en Ning Kam In het najaar 2009 veranderde het Collegium Instrumentale Brugense zijn naam naar Het Kamerorkest. De missie van Het Kamerorkest is een artistieke missie, het is dan ook logisch dat gewijzigde artistieke keuzes aan de basis liggen van alle veranderingen. Vooreerst werd in maart 2007 dirigent en stichter van het orkest Patrick Peire opgevolgd door Ivan Meylemans. Meylemans legt het hoofdaccent voornamelijk op het grote repertoire voor strijkorkest uit de late 19de en de 20ste eeuw. Ning Kam (Singapore) ontdekte de viool via haar vader Kam Kee Yong, violist en componist. Ze trad op met de Singapore Symphony, het filharmonisch orkest van Monte Carlo, het Cleveland Orchestra Ning Kam won de eerste prijs in het Menuhin-Concours te Folkestone in 1991, werd laureaat van de derde Pablo Sarasate Wedstrijd, en bereikte de finales in het Henryk Szering Career Award te Monaco in In 2001 won ze de tweede prijs - Prijs van de Belgische Federale Regering, Eugène Ysaÿe, op de Koningin Elisabethwedstrijd. Zij was de lieveling van het publiek en kreeg de Publieksprijs van de VRT en De Standaard bestempelde haar als de beste violiste van de wedstrijd. Programma: S. Arensky, F. Mendelssohn-Bartoldy, D. Shostakovich Zondag 7 november 2010, 17.00u Sint-Bavokerk Idomeneo String Quartet Mark Derudder (viool) Eugene Lee (viool) Reinoud Ford (cello) Matthias Wiesner (altviool) Het Idomeneo String Quartet werd in 2009 opgericht door vier post-graduaat studenten van de Guildhall School of Music & Drama in Londen. Sedert hun oprichting speelden ze al veel concerten, o.a. op het Leicester International Festival. In samenwerking met de Park Lane Group voerden ze het strijkkwartet van Peter Maxwell-Davies in de Festival Hall, in aanwezigheid van de componist. Het kwartet speelt ook regelmatig in The Guildhall School. Ook vorig jaar was het kwartet geselecteerd om deel te nemen aan de 54ste Internationale Kamermuziek Cursus in Weikersheim Castle, onder de begeleiding van Heime Müller en het Vogler Quartet. Ze wonnen daar de prijs van het meest overtuigende nieuwkomers ensemble van Vorig jaar in oktober wonnen ze de Tunnell Trust Award. Mark Derudder begon op zesjarige leeftijd vioolstudie bij Paul De Meyer, leraar aan de Waregemse Kunstacademie. Studeert sinds september 2002 aan de vermaarde Guildhall School for Music and Drama in Londen. Hij is nu leerling van Professor Krzysztof Smietana die het werk van de overleden Yfrah Neaman verder zet. Programma: Haydn, Britten, Schubert Tentoonstelling André Demedtshuis Jan en Elisabeth Leenknegt Elisabeth en Jan komen uit een geslacht van professionele glaskunstenaars. Grootvader Michiel werkte zich op tot een autoriteit in glasramen voor kerken. Een kunstzinnig ambacht dat zoon Jan een extra dimensie gaf met zijn internationaal gesmaakte glassculpturen. Dochter Elisabeth trekt de lijn door en verspreidt dit kleurrijke familieverhaal aan de hand van glasjuwelen onder het bredere modeminnende publiek. Jan Leenknegt (1950) is geboren in Oudenaarde en woont momenteel in Ronse. Hij werkte reeds als kind samen in het glasatelier met zijn vader Michiel ( ), volgde les in de academie van Antwerpen, Oudenaarde en Mechelen. In 1971 begint hij tentoon te stellen, eerst etsen, schilderijen en aquarellen, later glassculpturen. Vanaf 1974 werkt hij zelfstandig als glaskunstenaar. Hij gaf ook les in Oudenaarde en Ronse. Stelt tentoon in binnen- en buitenland. Zijn werken zijn hier en daar te bewonderen. Elisabeth Leenknegt (1977) noemt zichzelf edelsmid, designer en glaskunstenaar. Ze ontwerpt en maakt juwelen van handgesmeed zilver en mondgeblazen glas. Deze worden gekenmerkt door een speels vormgeving en een groot koloriet. gemeentelijke infokrant september - oktober 23

13 cultuur Wielsbeekse Feesten 2010 cultuur Sint-Baafs Vijve: 160 e oktoberkermis Zaterdag 9 oktober: 14 u 30: Wielerwedstrijd Elite zonder contract en Beloften 21 Grote prijs nv Harinck 15 ronden van 6.5 km. Totaal 97.5 km 19 u 30: 2 groot visfestijn in de feesttent. Bereid door de bekende Oostendse visbakkers (12 euro) Kaarten te bestellen op de nummers: 0474/ en 056/ of bij de leden van het bestuur Sint-Bavovrienden Zondag 10 oktober: Voormiddag 3 Herfstrally voor wielertoeristen ism WTC Sint-Baafs Vijve Bepijlde ritten van 50 en 65 km Inschrijving tussen 7u30 en 9u30 in de feesttent op het kerkplein Zondag 10 oktober: Namiddag 14u30: Fototentoonstelling 160 jaar hondenzwemming in Den Aert 15u: Wijdvermaarde loop- en zwemwedstrijden voor honden: 160 e uitgave Straatanimatie: standjes, optredens... 17u: Traditionele hondenworp: honderden namaakhondje worden uitgeworpen 17u30: Optreden covergroep Vanairs 19u30: Spetterend VUURWERK aan de Oude Leie Feesttent: gans de namiddag gezellig samenzijn Inrichting Sport- en Feestcomité Sint-Bavovrienden Multiculturele Werkgroep Vanuit de cultuurraad zijn we ongeveer een jaar geleden gestart met een multiculturele werkgroep. Dat is een werkgroep met allemaal mensen van allochtone afkomst die in wonen. Geregeld komen zij samen om ideeën uit te wisselen en uit te werken. Tijdens de Wielsbeekse feesten, op vrijdagavond vanaf 18u zal een eerste activiteit plaatsvinden. De verschillende gemeenschappen nl, de Marokkaanse, de Indische, de Portugeese, de Tibetaanse en de Russische stellen hun eigen cultuur, keuken en manier van leven voor. We nodigen dan ook iedereen van harte uit om te komen genieten en proeven van deze verschillende culturen op vrijdag 3 september vanaf 18u in de tent voor de meisjesschool. Iskou El Bachir is één van de leden van de werkgroep. Hij is van Marokkaanse afkomst en zet zich in voor emigratie in België. El Bachir is in Marokko geboren en woont met zijn familie in onze gemeente. Hij voelt zich zeer goed in onze buurt, maar in Marokko is het gemeenschappelijk leven op straat en met vrienden zeer belangrijk. Het gemeenschapsleven en de typische Marokkaanse omgangsregels mist hij toch wel. Ook de Godsdienst, de islam, heeft in Marokko een grote invloed op de 24 gemeentelijke infokrant september - oktober samenleving. El Bachir kan hier in België toch zijn godsdienst verder beleven. Hij gaat zelf naar de Moskee en probeert deze waarden door te geven aan zijn kinderen, in zo verre deze passen binnen de Belgische wet. De kinderen van El Bachir zijn geboren en groeien op in België en voelen zich meer thuis in België dan in Marokko. El Bachir zou graag iets meer betrokken worden in het schoolleven van de kinderen. Ook het idee van buurtvader zou hij verder willen uitwerken. (een buurtvader is een centraal figuur binnen de allochtone gemeenschap die optreedt als bemiddelaar in geval van kleine problemen). Als leerkracht maatschappelijke orientatie wil hij mensen van vreemde afkomst helpen om de normen en waarden van de Belgische maatschappij te leren en hun ook te helpen om hun rechten en plichten te kennen. Zijn doel is dat de allochtone mensen hun weg naar zelfstandigheid vinden in België. In zijn ogen is België een multiculturele maatschappij waar allochtonen deel van maken, dus moeten zij participeren om hun plaats te vinden. El Bachir, dank u wel voor dit interview! VRIJDAG 3 SEPTEMBER 2010 AVONDMARKT kermis, multiculturele markt, diverse verkoop- en infostanden,... 19u00 - OFFICIËLE OPENING WIELSBEEKSE FEESTEN Met de Koninklijke Harmonie Steeds Beter OPTREDENS 20u00-20u45: Optreden The Crow 21u00-21u45 & 22u00-22u45: The NRJ-Band NRJ-Band is een pop-rock coverband die de gouwe ouwe uit de geschiedenis van de popmuziek naar boven haalt, waarbij ambiance en veel leute maken hoog in het vaandel staan. Locatie avondmarkt/optredens: Markt ZATERDAG 4 SEPTEMBER u00-17u00: MTB Challenge Shortrace van 11u00 tot 12u00 - Kids Race van 12u45 tot 13u15-3 uren race van tot 17u00 Organisatie: VZW Challenges - 16u00: Kinderfuif Organisatie: Chiro Kris Kras Locatie: Zwembad AVOND PROGRAMMA (locatie: weide voor het gemeentehuis) 18u45-20u15: Happy Hour voor naren Het Happy Hour wordt u aangeboden door het gemeentebestuur. Vergeet uw drankbons niet (zie onderaan de folder)! 18u45-20u15: JEUK - liveband voor kids! Deze liveband heeft 1 doel: alle kinderen van de eerste tot de laatste minuut zich te pletter laten dansen, zingen en springen. 20u45-22u15: Sofie Van Moll & The Expendables The Expendables zijn een party/coverband opgericht rond een aantal topmuzikanten uit de Belgische muziekscène. Het repertoire omvat geen imitaties, maar eigen frisse en krachtige interpretaties! 22u15: Tombolatrekking met prachtige prijzen (meer details: zie achterzijde folder) 22u30-22u45: Vuurwerk en kampvuuravond Spetterend vuurwerk, onmiddellijk gevolgd door de prijsuitreiking van de tombola. Opgepast: het vuurwerk begint stipt om 22u30 22u00-03u00: The Big Bang Organisatie: Chiro Aktivo Locatie: Sporthal Hernieuwenburg () ZONDAG 5 SEPTEMBER 2010 FAMILIEFIETSTOCHT DE VLASKOORDE Start: van 13u00 tot 15u00 aan het A. Demedtshuis, aankomst op de markt van Afstanden: 14 km en 30 km Kostprijs: 3,00 (incl. ijsje of drankje) FAMILIEWANDELING Start en aankomst: 13u00 tot aan café t Volkshuis, Markt Afstand: 7 km Kostprijs: 3,00 (incl. ijsje of een drankje) FIETSTOCHTEN VOOR WIELERTOERISTEN NAAR SAILLY-SUR-LA-LYS 1. Fietstocht 70 km: Bewegwijzerde fietstocht vanuit Sailly-sur-la-Lys naar (aankomst op de markt) Vertrek: om 7u00: inladen fietsen aan A. Demedtshuis. Opgepast: de fietsen worden dus NIET op zaterdag ingeladen (zie andere folder) Kostprijs: 5,00 (incl. ISB Sportverzekering, 1 drankje en vervoer fietsen) Inschrijven: vóór 26/08/ Fietstocht 140 km: Bewegwijzerde fietstocht van naar Sailly-sur-la-Lys en terug naar (aankomst op de markt) 7u30-8u30: start aan het Demedtshuis 15u00-17u00: aankomst in op de markt (2 tussenstops) Kostprijs: 5,00 (incl. ISB Sportverzekering, bevoorrading halverwege, 1 drankje) Inschrijven: vóór 26/08/2010 PRIJSUITREIKING FIETSEN EN WANDELEN Tijdstip: om 17u00 Locatie: markt WIELERWEDSTRIJDEN SPORTVRIENDEN DRIES 14u30-15u30: LRC: A + B categorie (54 km) 16u15-17u00: LRC: C + parochianen (36 km) 17u30: prijsuitreiking Organisatie: Sportvrienden Dries Literaire bijdrage Verliefdheid, liefde Zo puur, zo natuurlijk Je straalt, je voelt je goed Beiden prettig gestoord Beiden open-bloeien Emmely en Jo stralen Twinkelende ogen Glimlach om de mond Zie de vlinders, voel ze Alles leeft, alles geurt Blijf houden van Lief hebben: DE GROOTSTE SCHAT DE HOOGSTE WAARDE Vandeginste Wouter

14 26 gemeentelijke infokrant september - oktober cultuur Alwere over de screve! Het nieuw project van de Wielsbeekse erfgoed-werkgroep......wordt ook deze keer grondig voorbereid. Deze actieve groep mensen zorgt ervoor dat u kan genieten van een goed uitgekiende fietsnamiddag waarbij de grenzen van, en (her)ontdekt worden Langs een uitgestippeld parcours leert u heel wat bij over uw eigen gemeente. Het blijkt ieder jaar opnieuw een verrassende activiteit. Iedereen wordt verwacht op: ZONDAG 26 SEPTEMBER 2010 Inschrijven kan op de dag zelf tussen u Start en eindpunt: O.C. Den Aert.- Sint-Bavostraat 23 St-Baafs-Vijve Lengte route: ca 26 km over aangename wegen. Deelname individueel of in familieverband Per inschrijving van 5 ontvangt men een nuttige brochure. Info: ; tel. 056/ Met: Exclusieve toneelopvoering: De brugge van Senteboas theatergezelschap Canapéé in CM-lokaal Exclusieve tentoonstelling van het Nationaal Vlasmuseum: Smokkelen en vlas in den Ast (loods Eeckhout) Ook leuk voor kinderen! U DOET TOCH OOK MEE? ALWERE OVER DE SCREVE! is een samenwerkingsverband tussen Davidsfonds W/SBV Davidsfonds Juliaan Claerhout-kring vzw A.Demedtshuis cultuurraad en cultuurdienst Opening nieuwe fietsroute Programmatie Cultuurseizoen cultuur Tour de Farce Deluxe Vrijdag 24 september 2010 om 20u00 Strak, snedig en gewapend met microfoon presenteren we u drie comedians op één avond in een avondvullend programma op maat gemaakt voor een zittend theaterpubliek. Beloftevolle nieuwkomers én ervaring, samen op één avond. De ingrediënten zijn eenvoudig: één lekkere en ervaren presentator (MC heet dat in vaktermen), drie comedians, waarvan 2 beloftes/ervaren ratten voor de pauze (elk 20 ) en één headliner na de pauze (40 ). Voor de voorstelling in : MC: Bas Birker (NL) voor de pauze (elk 20 ): Roel Steeno + Bart Cannaerts na de pauze - headliner (40 ): Xander de Rycke Waar: Organisatie: Tickets: Reservatie: Deze voorstelling kadert in de Tribune10-actie van de Provincie West-Vlaanderen. () Cultuurdienst 12 / 10 (korting 26-jarigen en 60-plussers) Cultuurdienst Deborah de Ridder Zaterdag 2 oktober 2010 om 20u00 Na haar studies aan het Conservatorium van Brussel en het Brabants Conservatorium in Tilburg belandde Deborah reeds in tal van interessante musicalproducties waaronder Dracula (Music Hall) en Sneeuwwitje (Studio 100) waar ze naast een rol in het ensemble ook 1ste understudy was van de vrouwelijke hoofdrol. De knepen van het understudy -werk mocht Deborah ook uitoefenen in de musicals Rembrandt (Theater Carré), Grease en Daens (alternate Nette ). Deborah vertolkte tussendoor gastrollen in o.a. Zone Stad, Wittekerke en Spoed, maar tijdens de Op Zoek naar Maria -wedstrijd op VTM werd haar impact op TV plots enorm, en bewees ze met kop en schouders boven de andere deelneemsters uit te springen, om uiteindelijk de felbegeerde rol van Maria in The Sound of Music in de wacht te slepen! Naast het project Leading Ladies met West End musicallegende Rosie Ashe (vorig jaar te zien te ), wil Deborah De Ridder na haar Sound of Music -avontuur ook een eigen theatershow in elkaar boksen. Daarin uiteraard vooral musicalrepertoire, maar ook filmmuziek ligt Deborah nauw aan het hart. Special Guest: Jan Schepens Waar: () Organisatie: Cultuurdienst Tickets: 12 / 10 (korting 26-jarigen en 60-plussers) Cultuurdienst Seniorenvoorstelling: Oelewapper Woensdag 13 oktober 2010 om 14u30 Oelewapper is een kwetsbare, warme voorstelling vol muziek. Een jonge man herinnert zich zijn 10de verjaardag en vertelt over de tijd toen hij nog een kleine jongen was. Hoe hij opgroeide in het dorp en er zijn tijd doorbracht met zijn opa. Zij werkten samen uren op hun landje, spittend en wiedend en de tere plantjes verzorgend, ver weg van de boze wereld. Hans Van Cauwenberghe vertelt en zingt het verhaal als ware het zijn eigen herinneringen en wordt hierbij muzikaal ondersteund door Alano Gruarin aan de piano en Peter Verhaegen aan de bas. Het verhaal wordt gebracht met een grote dosis spelplezier en een diepe inleving. Het publiek wordt meegenomen in een (h)eerlijk spel van afwisselende grappige en ontspannende momenten naar pijnlijke, emotionele momenten. Of om het met de woorden van iemand uit het publiek te zeggen: Een beklijvende voorstelling die de dag nadien nog aan uw ribben blijft plakken. Tekst en regie: Eric Vanthillo - Spel: Hans Van Cauwenberghe - Muziek: Alano Gruarin (piano) Peter Verhaegen (bas) Waar: WZC, Hernieuwenstraat 15, 8710 Organisatie: Cultuurdienst i.s.m. WZC Tickets: 5 Cultuurdienst Coopman Campioen Vrijdag 29 oktober 2010 om 20u00 Hoe kwam het toch dat niemand minder dan Jean-Pierre Coopman, een steenkapper uit Ingelmunster, voor de wereldtitel bij de zwaargewichten kon boksen tegen de grootste atleet uit de moderne geschiedenis, met name Mohammed Ali alias Cassius Clay? In een regie van Christophe Amey, die voor Studio 100 al meerdere films, TV- en theaterproducties regisseerde en o.m. werkte voor Theater Antigone en Raamtheater en ook de Kavijaks regisseerde. Van de Vlaamse klei naar internationale roem. En terug. Fascinerend, volks en uniek. Een niet te missen voorstelling! Met Karel Deruwe! Waar:, Guido Gezellestraat 55B () Organisatie: Cultuurdienst Tickets: 12 / 10 (korting 26-jarigen en 60-plussers) - Cultuurdienst gemeentelijke infokrant september - oktober 27

15 activiteiten activiteiten activiteiten OKTOBER SEPTEMBER DAT DAG ACTIVITEIT 1/9 woensdag Kaarten 2/9 donderdag Kaarten 4/9 zaterdag Mountainbike Challenge The Big Bang - fuif 6/9 maandag Kaartnamiddag 7/9 dinsdag 9/9 donderdag Ten zuiden van de grens (Haruki Murakami) Startavond - Prioritijd met Erik Burke voorstelling/goedkeuring jaarprogramma Bowlen 10/9 vrijdag Nieuwe danscursussen: gratis proeflessen Informatienamiddag: Levenslang wonen A World of Comedy met o.a. Gunter Lamoot (Heemfeesten) 11/9 zaterdag Minivoetbaltoernoooi - Cocktailbar (Heemfeesten) 12/9 zondag Reuze-BBQ (Heemfeesten) 13/9 maandag 14/9 dinsdag Fietstocht Kaarten Verdwaald in het geheugenpaleis : documentaire over dementie 15/9 woensdag Kaarten Prioritijd : literair cabaret door Erik Burke voorstelling jaarprogramma Koffietafel - Voordracht Geert Lapiere: Nucliere geneeskunde 16/9 donderdag Kaarten - Kampioenenhulde Reis naar Pajottenland & Zennevallei Danscursus Textielinzameling: huis-aan-huisophaling 18/9 zaterdag Actie Kom op tegen Kanker 2010 : plantjesweekend 19/9 zondag Groene gordel: familiale fietstocht tussen Poekebeek en Leie 20/9 maandag Regionaal wandelen Regio-ontmoeting 21/9 dinsdag 22/9 woensdag Fietstocht Cursus Senioren leren kinderen manillen 23/9 donderdag 24/9 vrijdag Tour de Farce Deluxe: comedy met o.a. Xander de Rycke 26/9 zondag Alwere over de Screve : fietstocht erfgoed-werkgroep 27/9 maandag Kaartnamiddag Week van het Trefpunt: Fietstoerisme in 28/9 dinsdag Burn-out door Jonckheer Anneleen Week van het Trefpunt: Gewestelijk -tornooi 29/9 woensdag Kaarten Voordracht Week van het Trefpunt: Voordracht Klimaat en Energie 30/9 donderdag Kaarten Week van het Trefpunt: Gewestquiz Lijndans voorstelling ORGANISATIE LOCATIE OKRA Vzw Challenges Chiro Aktivo NEOS KAV OKRA OKRA Leeskring Forum - Davidsfonds OKRA UNIZO Groot- - Markant Sporthal Hernieuwenburg Sociaal Centrum 11u00 22u00 13u30 Sint-Brixiusplein OKRA Chiro Aktivo Chiro Aktivo Chiro Aktivo KAV KVLV OKRA Provincie West-Vlaanderen, dienst Welzijn OKRA Markant - NEOS OKRA Kringloopwinkel Seniorenraad De Torenvalk VZW OKRA Regio UNIZO Groot- KAV OKRA OKRA NEOS OKRA Cultuurdienst Davidsfonds W/SBV & - Juliaan Claerhoutkring vzw A. Demedtshuis - Cultuurraad en cultuurdienst NEOS KAV OKRA Gewest Leiekant KVLV ORA Gewest Leiekant OKRA OKRA - Christelijke Mutualiteit OKRA Gewest Leiekant OKRA Gewest Leiekant OKRA UUR Sporthal Leieland Deerlijk Lokalen Chiro Aktivo Lokalen Chiro Aktivo Lokalen Chiro Aktivo Sociaal Centrum Kinepolis Den Aert Brugge DAT DAG ACTIVITEIT ORGANISATIE LOCATIE 1/10 vrijdag Week van het Trefpunt: Gewestkaarting Manillen - bieden - rummikub Danscursus optreden Deborah de Ridder Koffieconcert: Het kamerorkest en Ning Kam GPS-wandeling in de Gavers te Harelbeke Kookles: Veelzijdig varkensvlees OKRA Gewest Leiekant Marktplein Oostrozebeke Cultuurdienst André Demedtshuis OKRA Gewest KVLV Sint-Bavokerk 20u00 17u00 OC Hernieuwenburg 13u30 en 19u30 Sint-Brixiusplein Sporthal Leieland Gavers kerkplein kerkplein Oude Leiearm Harelbeke 2/10 3/10 4/10 5/10 zaterdag zondag maandag dinsdag 7/10 donderdag 9u00 (beginners) 10u00 (gevorderd) 19u00 11u00 13u30 8/10 vrijdag 9/10 zaterdag 10/10 zondag 11/10 maandag 12/10 dinsdag 13/10 woensdag 19u30 14/10 donderdag Bowlen 15/10 vrijdag 16/10 zaterdag 17/10 zondag 18/10 maandag 19/10 dinsdag Zwevezele Sociaal Centrum Sint-Brixiusplein 13u30 20/10 woensdag 21/10 donderdag 22/10 vrijdag Sporthal Leieland OC Den Aert Sociaal Centrum Kerk Meulebeke Kraaienhof CC Hernieuwenburg Oostrozebeke 23/10 zaterdag 20u00 13u00 13u30 19u45 26/10 dinsdag 27/10 woensdag 28/10 donderdag 29/10 vrijdag 31/10 zondag 28 gemeentelijke infokrant september - oktober Bezoek galerie, tuin en woning van kunstenaar Luc Lapere Danscursus Transplant-fit-dag 160 Oktoberkermis: wielerwedstrijd - visfestijn 160 Oktoberkermis: 3 Herfstrally voor wielertoeristen 160 Oktoberkermis: Loop- en zwemwedstrijden voor honden Lezing door prof. dr. Luc Beaucourt: DOKTER 100 % Regiokaarting Bloem en tuin (regio) Kaarten Kaarten Seniorenvoorstelling: Oelewapper Kaarten OKRA Danscursus Verwendag en boekenverkoop Groentenkaarting t.v.v. Gehandicaptenvereniging De Zonne Gezinswandeling provinciaal criterium Groentenkaarting t.v.v. Gehandicaptenvereniging De Zonne Startdag werkjaar 2011 Wandelen Provinciale wandeling Regionale wandeling Koffietafel Avondwandeling Danscursus Dag van de Jeugdbeweging Dag van de Kringloopwinkel Concert KH en Trommelkorps De Ware Vrienden Majorettes The Golden River Twirlers Damiaan : toneelvoorstelling met Tine Ruysschaert Kaarten Kaarten Spaanse avond in het kader van de week van de smaak Wandeling Regiowandeling Crea bloemschikken Kaarten Nationale cultuurdag in het teken van Pablo Picasso Fietsers-tetentje Danscursus Coopman Campioen Concerttournee Harmonieorkest JMA & Yam St.-Lievens-Houtem OKRA Markant - OKRA OKRA Provincie West-Vlaanderen Sport- en Feestcomité Sint-Bavovrienden Sport- en Feestcomité Sint-Bavovrienden - WTC Sport- en Feestcomité Sint-Bavovrienden Openbare Bibliotheek OKRA Regio UNIZO Groot- OKRA OKRA Cultuurdienst i.s.m. WZC Openbare Bibliotheek Gehandicaptenvereniging De Zonne KWB Gehandicaptenvereniging De Zonne OKRA Regio OKRA OKRA Provincie OKRA OKRA Regio NEOS OKRA KVLV - Landelijke Gilde De Kringloopwinkel KH De Ware Vrienden OKRA OKRA OKRA Markant - NEOS OKRA OKRA Markant - OKRA Cultuurdienst JMA -Yam St.-Lievens-Houtem UUR 11u30 7u30 15u00 20u00 Wingene WZC Deerlijk Hoofdbibliotheek Cultureel Centrum Sociaal Centrum Cultureel Centrum Sint-Brixiusplein Reninge 14u30 10u00 16u00 13u00 09u00 Pittem Sporthal Leieland OC Hernieuwenburg Beveren-Leie 19u30 20u00 CM Pittem 20u00 20u00 gemeentelijke infokrant september - oktober 29

16 activiteiten bibliotheek milieu Nieuws uit de bib Week van het trefpunt Gewest Leiekant MAANDAG 27 SEPTEMBER FIETSTOERISME IN OOIGEM om 14.00u aan de kerk in DINSDAG 28 SEPTEMBER GEWESTELIJK PETANQUE-TORNOOI IN ST. BAAFS om in t Kraaienhof (St.-Baafs-Vijve) Vooraf inschrijven! WOENSDAG 29 SEPTEMBER VOORDRACHT KLIMAAT EN ENERGIE in het Cultureel Centrum Hernieuwenburg om 14.00u IN WIELSBEKE Een thema dat brandend actueel is!! Deelname: 1 euro, te betalen aan de ingang DONDERDAG 30 SEPTEMBER Groene Gordel 19 september 2010 De Torenvalk vzw Op 19 september 2010 organiseert De Torenvalk vzw de eerste editie van de Groene Gordel. Een gezinsfietstocht voor jong en oud die je laat kennis maken met het diverse landschap tussen de Poekebeek en de Leie. Via rustige landelijke wegen ervaar je ten volle de schoonheid van het platteland. Je krijgt niet enkel een overzicht van verschillende projecten van De Torenvalk vzw die tijdens de voorbije Dagen van de Natuur werden uitgevoerd maar komt ook langs interessante en historische plekjes. GEWESTQUIZ IN OOIGEM in het om 14.00u - gratis ingang ook supporterend publiek is welkom!! VRIJDAG 1 OKTOBER GEWESTKampioenschap MANILLEN, BIEDEN RUMMIKUB IN O/R om 14.00u Grote Tent op Marktplein Deelname: 2 euro Vooraf inschrijven bij kaartverantwoordelijke! Omdat we werken met 2 verschillen inrijpunten (Europahal Tielt en OC Oeselgem) en je onderweg de route kan afkorten is de fietstocht uiterst geschikt voor zowel de actieve fietser als voor gezinnen met kinderen. Zowel in Oeselgem als in Tielt kan je van 13 tot 15 uur starten. Bij de start krijg je direct je bevoorrading mee, onder de vorm van een biologische appel en een bonnetje voor een drankje. Daar bovenop krijg je naast de uiterst praktische routebeschrijving ook nog een mooie brochure mee met een heleboel leuke en interessante weetjes over wat je onderweg tegenkomt. Bij de inrijpunten voorzien we natuurlijk ook een bar, zodat de dorstigen zeker gelaafd kunnen worden. Hopelijk mogen we je verwelkomen op deze familiale, ontspannende en interessante fietstocht. Tot 19 september! Voor meer info kan je terecht bij Joost Van Eyck Inschrijven vooraf is niet nodig - kostprijs 1 per deelnemer. Bibliotheekweek oktober 2010 Programma MAANDAG, 11 OKTOBER 2010 te Guido Gezellestraat 55B om 20 u. Voordracht door Professor- dokter Luc Beaucourt Dokter 100% Dokter Luc Beaucourt is de bekendste spoedarts van Vlaanderen. Met zijn veelvuldige en intensieve campagnes tegen weekendongevallen bij jongeren slaagde hij erin te zorgen voor een mentaliteitsverandering. De laatste jaren is dokter Beaucourt vooral bekend als de drijvende kracht achter tal van medische en humanitaire zendingen in het buitenland. De verwoestende aardbeving in Haïti, begin dit jaar, staat in ieders geheugen gegrift. Nog geen dag later was het V-Med-team van dokter Beaucourt ter plaatse om de eerste medische hulp te bieden. Zijn boek Dokter 100% is de spannende terugblik op het rijkgevulde leven van een spoedarts met een missie. Dokter Beaucourt vertelt ons over zijn boek, zijn werk en zijn interventies. Info en reservatie: Bibliotheek Tel Gratis inkom - reservatie gewenst Ontdek, zoek en WIN een ipad ZATERDAG, 16 OKTOBER 2010 te Hoofdbibliotheek Molenstraat 69 van tot en van tot Verwendag: traktaat, attentie Boekenverkoop: verkoop van afgeschreven boeken: jeugdboeken, romans en informatieve werken aan weggeefprijzen (van 0.2 tot 1 ). Oktober 2010: nieuwe webcatalogus van de bibliotheek Misschien gebruikte je de webcatalogus van de bib al om boeken, cd s, dvd s op te zoeken, te reserveren of te verlengen? Vanaf oktober kan je echter nog veel meer. Bij elk werk krijg je extra informatie. Je komt meer te weten over de auteur of artiest, je kan recensies lezen, doorklikken naar verwante websites of je kennis verruimen via Wikipedia. Je kan online boeken lezen, muziek beluisteren en ontlenen via Digileen KOM JE TUSSEN 1 EN 31 OKTOBER BINGO, DE ZOEKROBOT TEGEN? DAN MAAK JE KANS OP EEN GLOEDNIEUWE IPAD! BINGO loodst je daarnaast door de nieuwe webcatalogus waarin zoeken nooit zo gemakkelijk was. Je krijgt steeds suggesties om in een lange rij van resultaten net dat te vinden wat je zoekt en maakt zelf handige lijstjes met de boeken die je nog wil lezen of de films die je nog wil bekijken. Maar ook jouw mening telt! Geef werken zelf een waardering, laat vrienden via Facebook weten wat je van een werk vindt of ga nog een stapje verder en schrijf een recensie. Start je op de provinciale webcatalogus west-vlaanderen.bibliotheek.be dan kan je zoeken in de bibliotheekcollectie van heel West- Vlaanderen. Is dat je net iets teveel of wil je enkel weten wat er in jouw bib aanwezig is, dan beperk je de zoektocht tot één specifieke bibliotheekcollectie. Wil je onmiddellijk de webcatalogus van jouw bib te raadplegen? Vervang dan in de url west-vlaanderen door wielsbeke. Ontdek dat alles en nog veel meer via west-vlaanderen.bibliotheek.be. Het bibliotheekpersoneel helpt je graag bij je zoektocht. 30 gemeentelijke infokrant september - oktober gemeentelijke infokrant september - oktober 31

17 Nuttige info en telefoonnummers Gemeentehuis Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag 8u - 12u 8u - 12u en 15u - 19u 8u - 12u en 13u - 17u 8u - 12 u 8u - 12 u Rijksweg Tel Fax Dienst Vrije Tijd Hernieuwenstraat Tel.: 056/ Fax: 056/ Openingsuren secretariaat: Weekdagen: 8u30 12u en 13u 18u Zaterdag: 9u 12u Openingsuren uitleendienst Maandag Vrijdag Zaterdag Daags voorafgaand aan feestdag Daags na een feestdag 17u 18u45 17u 18u45 10u 11u45 10u 11u45 17u 18u45 Bibliotheek Molenstraat Tel.: 056/ Openingsuren maandag: dinsdag: gesloten woensdag: donderdag: u30 en vrijdag: zaterdag: Uitleenpost () Guido Gezellestraat 55B 8710 Tel.: 056/ Openingsuren woensdag: zaterdag: 10:00-12:00 Containerpark straat 9B / (gemeentehuis) Openingsuren maandag: woensdag: vrijdag: zaterdag: 8u 12u 13u 18u 13u 18u 9u 16u Brandweer Weversstraat Waregem 056/ (inlichtingen) Fax: 056/ Dringende interventie: 100 Openingsuren Maandag zondag: 8u 12u en 13u 17u Lokale politie Wijkbureau Rijksweg Tel.: 056/ Fax: 056/ Politiezone MIDOW hoofdkantoor straat Oostrozebeke Tel.: 056/ Fax: 056/ Openingsuren maandag: 8u30 12u dinsdag: 8u30 12u en 15u 19u woensdag: 8u30 12u en 13u 17u donderdag: 8u30 12u vrijdag: 8u30 12u Dringende interventie: 101 Politiezone MIDOW zonaal onthaalpunt Meulebeke Oostrozebeeksestraat Meulebeke Tel.: 051/ Openingsuren elke dag: 8u00 20u00 Sociaal Huis OCMW Hernieuwenstraat Tel.: 056/ Fax: 056/ Mail: Openingsuren maandag vrijdag: 9u 12u en 14u 16u30 De maatschappelijk werkers hebben elke voormiddag spreekuur van 9u tot 12u. In de namiddag kan u hen enkel bereiken op afspraak. Avondpermanentie: iedere tweede en laatste donderdag van de maand tot 18u30 32 gemeentelijke infokrant september - oktober

L O K A A L DIENSTENCENTRUM

L O K A A L DIENSTENCENTRUM KAARTCLUB DE VRIJE MANILLERS RESTERENDE DATA 2013: Dinsdag 21 mei Dinsdag 18 juni Dinsdag 16 juli Dinsdag 20 augustus Dinsdag 17 september Dinsdag 15 oktober Dinsdag 5 november Maandag 18 november (klaaskoekenkaarting)

Nadere informatie

Lokaal dienstencentrum. VZW Curando O.L.V. van 7 weeën Ruiselede Curando Zuid Gauwelstraat 24, 8551 Heestert. Lokaal dienstencentrum.

Lokaal dienstencentrum. VZW Curando O.L.V. van 7 weeën Ruiselede Curando Zuid Gauwelstraat 24, 8551 Heestert. Lokaal dienstencentrum. Lokaal dienstencentrum De Symfonie VZW Curando O.L.V. van 7 weeën Ruiselede Curando Zuid Gauwelstraat 24, 8551 Heestert Lokaal dienstencentrum De Symfonie Juni 2016 Tel: INHOUD VOORWOORD 3 IN DE KIJKER

Nadere informatie

LOKAAL DIENSTENCENTRUM

LOKAAL DIENSTENCENTRUM OCMW Kort genoteerd uit de OCMW-raad Zitting van woensdag 21 augustus 2013 1. Verslag vorige vergadering : goedkeuring 2. Sociaal Huis : bejaardenwoningen : installatie douches : goedkeuring starten procedure

Nadere informatie

Lokaal dienstencentrum De Symfonie

Lokaal dienstencentrum De Symfonie Lokaal dienstencentrum De Symfonie VZW Curando O.L.V. van 7 weeën Ruiselede Curando Zuid Gauwelstraat 24, 8551 Heestert Lokaal dienstencentrum De Symfonie Februari 2016 Tel: (056)64 44 01 Fax: (056)64

Nadere informatie

Lokaal dienstencentrum De Symfonie

Lokaal dienstencentrum De Symfonie Lokaal dienstencentrum De Symfonie VZW Curando O.L.V. van 7 weeën Ruiselede Curando Zuid Gauwelstraat 24, 8551 Heestert Lokaal dienstencentrum De Symfonie Januari 2016 Tel: (056)64 44 01 Fax: (056)64 86

Nadere informatie

Lokaal dienstencentrum De Symfonie

Lokaal dienstencentrum De Symfonie Lokaal dienstencentrum De Symfonie VZW Curando O.L.V. van 7 weeën Ruiselede Curando Zuid Gauwelstraat 24, 8551 Heestert Lokaal dienstencentrum De Symfonie Maart 2016 Tel: (056)64 44 01 Fax: (056)64 86

Nadere informatie

Buurtkrantje Elegast - Den Dam. buurtwerking in de Damwijk

Buurtkrantje Elegast - Den Dam. buurtwerking in de Damwijk Buurtkrantje Elegast - Den Dam buurtwerking in de Damwijk Editie juli 2013 1 Inhoud Voorwoord 3 Vrijwilligers 4 Kamp 6 Spektakeldagen 7 Damcomité 8 Vooruitblik 9 Fotopagina 10 Programma spelnamiddag 12

Nadere informatie

wekelijkse activiteiten en lessenreeksen

wekelijkse activiteiten en lessenreeksen 2016 wekelijkse activiteiten en lessenreeksen i.s.m. het lokaal dienstencentrum www.middelkerke.be/sportkaart Vragen over Sport@Middelkerke? Sport@Middelkerke geeft een overzicht van alle sportactiviteiten

Nadere informatie

OCMW Vilvoorde Activiteitenkalender LDC Far-West April-mei-juni 2015

OCMW Vilvoorde Activiteitenkalender LDC Far-West April-mei-juni 2015 OCMW Vilvoorde Activiteitenkalender LDC Far-West April-mei-juni 2015 Openingsuren De ontmoetingsruimte is elke weekdag open van 13.00u tot 17.00u. Gesloten op zaterdag, zondag en feestdagen Gezondheidsconsult

Nadere informatie

ZOMERVAKANTIE 2015 ACTIVITEITEN JEUGD & SPORT

ZOMERVAKANTIE 2015 ACTIVITEITEN JEUGD & SPORT ZOMERVAKANTIE 2015 ACTIVITEITEN JEUGD & SPORT 1 Dries BOSMANS jeugddienst Dirk SMITS schepen van jeugd Ann SCHRIJVERS schepen van sport Gudrun NIJS sportdienst Wim GORISSEN jeugd- en sportdienst Zet je

Nadere informatie

Lokaal dienstencentrum. VZW Curando O.L.V. van 7 weeën Ruiselede Curando Zuid Gauwelstraat 24, 8551 Heestert. Lokaal dienstencentrum.

Lokaal dienstencentrum. VZW Curando O.L.V. van 7 weeën Ruiselede Curando Zuid Gauwelstraat 24, 8551 Heestert. Lokaal dienstencentrum. Lokaal dienstencentrum De Symfonie VZW Curando O.L.V. van 7 weeën Ruiselede Curando Zuid Gauwelstraat 24, 8551 Heestert Lokaal dienstencentrum De Symfonie September 2016 Tel: INHOUD VOORWOORD 3 IN DE KIJKER

Nadere informatie

Verhuisd? Nieuw telefoonnummer? Laat het ons weten!

Verhuisd? Nieuw telefoonnummer? Laat het ons weten! 1 september 2016 In dit bundeltje kan u volgende invulblaadjes vinden die terug in ons bezit moeten komen: 1. Voorwoord + aanpassingstabel gegevens van het kind 2. In te vullen :Ontvangstbewijs schoolreglement

Nadere informatie

Goed gevoel activiteit

Goed gevoel activiteit OCMW Vilvoorde ACTIVITEITENKALENDER LDC Den Dries HOUTEM januari februari maart 2015 Vergeven en vergeten de last van vorig jaar, geen voornemen is beter dan vrede met elkaar We wensen alle bewoners een

Nadere informatie

Beste inwoner, Alvast bedankt! Namens het gemeentebestuur, H. Verschave G. Liefooghe

Beste inwoner, Alvast bedankt! Namens het gemeentebestuur, H. Verschave G. Liefooghe Bevraging aan de inwoners van Alveringem Beste inwoner, Het meerjarenplan moet worden opgemaakt voor de periode 2014-2020. In zo n meerjarenplan staat wat het bestuur allemaal zou willen en moeten kunnen

Nadere informatie

ZOMERSPORTKAMPEN TER BORCHT 2016 LAGER/MIDDELBAAR

ZOMERSPORTKAMPEN TER BORCHT 2016 LAGER/MIDDELBAAR ZOMERSPORTKAMPEN TER BORCHT 2016 LAGER/MIDDELBAAR ZOMERSPORTKAMP 1 4 T.E.M. 8 JULI 2016 Thema Summertime Extra: Poolparty / RSOlympics / 10.000 zeepbellen ZOMERSPORTKAMP 2 11 T.E.M. 15 JULI 2016 Thema

Nadere informatie

INFOMAGAZINE C M Y K 60 65 100 0 C M Y K 45 47 75 0 C M Y K 50 30 0 0 C M Y K 91 43 0 0. Wintertafereel Sint-Baafs-Vijve. januari - februari 2014.

INFOMAGAZINE C M Y K 60 65 100 0 C M Y K 45 47 75 0 C M Y K 50 30 0 0 C M Y K 91 43 0 0. Wintertafereel Sint-Baafs-Vijve. januari - februari 2014. INFOMAGAZINE 91 43 0 0 50 30 0 0 60 65 100 0 45 47 75 0 Wintertafereel Sint-Baafs-Vijve januari - februari 2014.01 Supervlieg - zondag 17 november 2013 Aanplant geboortebomen inhoud gemeentelijke info

Nadere informatie

Heraanleg van de Maciebergstraat, Meulemanstraat en Voldersstraat

Heraanleg van de Maciebergstraat, Meulemanstraat en Voldersstraat Heraanleg van de Maciebergstraat, Meulemanstraat en Voldersstraat Oostkamp, 10 maart 2016 Beste bewoner De heraanleg van de Meuleman- en Voldersstraat staat al lang op het programma. Echter tot op vandaag

Nadere informatie

TUSSENKOMST IN VERLOFKAMPEN. Aanvragen sociale dienstverleningen

TUSSENKOMST IN VERLOFKAMPEN. Aanvragen sociale dienstverleningen TUSSENKOMST IN VERLOFKAMPEN Aan de langdurig zieken en minder validen die deelnemen aan een voor hen ingericht en voorbehouden verlofkamp en die op 1 januari van het jaar waarop de toelage betrekking heeft

Nadere informatie

http://kampenhout.ticketgang.eu/

http://kampenhout.ticketgang.eu/ Beste ouders, De zomerperiode komt dichterbij. U bent waarschijnlijk volop aan het denken welke zinvolle invulling u kan aanbieden aan uw kinderen. Met deze brochure wil uw gemeente Kampenhout heel graag

Nadere informatie

ACTIVITEITENKALENDER

ACTIVITEITENKALENDER ACTIVITEITENKALENDER JANUARI - FEBRUARI - MAART APRIL 2016 JANUARI 2016 01/01/16- Cafetaria gesloten 04/01/16 05/01/16 Bloemschikken Maria heeft weer een mooi idee 08/01/16 Boodschappendienst Inschrijven:

Nadere informatie

SPEL BINNEN DE GRENZEN. Nieuwe inwoners van Wielsbeke. juli - augustus 2013.04. infomagazine C M Y K 60 65 100 0 C M Y K 45 47 75 0 C M Y K 50 30 0 0

SPEL BINNEN DE GRENZEN. Nieuwe inwoners van Wielsbeke. juli - augustus 2013.04. infomagazine C M Y K 60 65 100 0 C M Y K 45 47 75 0 C M Y K 50 30 0 0 infomagazine C M Y K 91 43 0 0 C M Y K 50 30 0 0 C M Y K 60 65 100 0 C M Y K 45 47 75 0 Carlos Pauwels Nieuwe inwoners van Wielsbeke SPEL BINNEN DE GRENZEN juli - augustus 2013.04 Veerle Naessens ZATERDAG

Nadere informatie

ACTIVITEITENKALENDER LDC FAR WEST. Juli-augustus-september 2015. LDC Far West, Duchéhof 104, 1800 Vilvoorde

ACTIVITEITENKALENDER LDC FAR WEST. Juli-augustus-september 2015. LDC Far West, Duchéhof 104, 1800 Vilvoorde ACTIVITEITENKALENDER LDC FAR WEST Juli-augustus-september 2015 LDC Far West, Duchéhof 104, 1800 Vilvoorde Het zomert in het dienstencentrum! Het werkjaar loopt stilletjes aan ten einde, de zomermaanden

Nadere informatie

Sint-Baafs-Vijve: Dorp in de Kijker 2010. mei - juni - juli - augustus 2010.03 INFOMAGAZINE. BK Nieuwelingen Heren en Dames Jeugd (25 juli)

Sint-Baafs-Vijve: Dorp in de Kijker 2010. mei - juni - juli - augustus 2010.03 INFOMAGAZINE. BK Nieuwelingen Heren en Dames Jeugd (25 juli) INFOMAGAZINE BK Nieuwelingen Heren en Dames Jeugd (25 juli) 160 ste Hondenzwemming (10 oktober) foto s: C. Pauwels Sint-Baafs-Vijve: Dorp in de Kijker 2010 mei - juni - juli - augustus 2010.03 Bloedinzameling

Nadere informatie

Speelplein Jil&Jul. Speelplein Jil&Jul. zomer 2014 Gemeentebestuur & OCMW Lierde. zomer 2014 Gemeentebestuur & OCMW Lierde JEUGDDIENST LIERDE

Speelplein Jil&Jul. Speelplein Jil&Jul. zomer 2014 Gemeentebestuur & OCMW Lierde. zomer 2014 Gemeentebestuur & OCMW Lierde JEUGDDIENST LIERDE Speelplein Jil&Jul zomer 2014 Gemeentebestuur & OCMW Lierde JEUGDDIENST LIERDE Nieuwstraat 21 9570 Lierde 055/43.10.31 jeugddienst@lierde.be 12 Speelplein Jil&Jul zomer 2014 Gemeentebestuur & OCMW Lierde

Nadere informatie

Vakantie-aanbod Zomer 2016

Vakantie-aanbod Zomer 2016 Vakantie-aanbod Zomer 2016 Voor kinderen VANAF 4 jaar! (uitgezonderd kleutersportkamp) TEENS @ Kluisbergen (voor tieners van 10 15 jaar) Beste mama s en papa s, zonen en dochters! Zijn jullie op zoek naar

Nadere informatie

JANUARI 2015 JANUARI - FEBRUARI - MAART APRIL 2015. 01/01/15- Cafetaria gesloten 13/01/15 Bloemschikken Maria heeft weer een mooi idee

JANUARI 2015 JANUARI - FEBRUARI - MAART APRIL 2015. 01/01/15- Cafetaria gesloten 13/01/15 Bloemschikken Maria heeft weer een mooi idee + ACTIVITEITENKALENDER JANUARI - FEBRUARI - MAART APRIL 2015 JANUARI 2015 01/01/15- Cafetaria gesloten 04/01/15 13/01/15 Bloemschikken Maria heeft weer een mooi idee 14/01/15 Spelletjesnamiddag Uno, Rummikub,

Nadere informatie

Najaars brochure. Seniorenraad Anzegem

Najaars brochure. Seniorenraad Anzegem Najaars brochure Seniorenraad Anzegem 2013 Activiteiten Kalender SENIORENUITSTAP 9 september Blankenberge ZOT VAN GEZOND 30 september Ansold KAARTING 7 oktober De Stringe DANSCAFE 4 november 9 december

Nadere informatie

Infobrochure schoolopvang Londerzeel Infano vzw

Infobrochure schoolopvang Londerzeel Infano vzw Infobrochure schoolopvang Londerzeel Infano vzw Het gemeentebestuur van Londerzeel werkt samen met het centrum voor kinderopvang Infano vzw om in verschillende basisscholen de voor en naschoolse opvang

Nadere informatie

VAKANTIEGIDS. 2,5 18 jaar 2015. Alle activiteiten voor kinderen en jongeren in Kampenhout!

VAKANTIEGIDS. 2,5 18 jaar 2015. Alle activiteiten voor kinderen en jongeren in Kampenhout! VAKANTIEGIDS VAKANTIEGIDS 2,5 18 jaar 2015 Alle activiteiten voor kinderen en jongeren in Kampenhout! V.U.: College van Burgemeester en Schepenen, Gemeentehuisstraat 16, 1910 Kampenhout 1/8 Gelieve mij

Nadere informatie

Activiteitenkalender LDC Kassei juli-augustus-september 2014

Activiteitenkalender LDC Kassei juli-augustus-september 2014 Activiteitenkalender LDC Kassei juli-augustus-september 2014 Het zomert in het dienstencentrum! Het werkjaar loopt stilletjes aan ten einde, de zomermaanden staan voor de deur, dus eventjes tijd voor een

Nadere informatie

GEMEENTERAAD DD. 30 JANUARI 2013

GEMEENTERAAD DD. 30 JANUARI 2013 Wielsbeke, GEMEENTERAAD DD. 30 JANUARI 2013 Aan de Dames en Heren Gemeenteraadsleden van en te Wielsbeke, Dit is een vriendelijke uitnodiging tot de gemeenteraadszitting van 30 januari 2013 om 20.00 uur

Nadere informatie

We hopen dat iedereen vandaag een fantastische start van het nieuwe schooljaar kende!

We hopen dat iedereen vandaag een fantastische start van het nieuwe schooljaar kende! Dinsdag, 1 september 2015 Beste ouders, kinderen, grootouders, We hopen dat iedereen vandaag een fantastische start van het nieuwe schooljaar kende! Wij heten jullie alvast van harte welkom en hopen op

Nadere informatie

HERFST 2016 VRIJETIJDSBROCHURE

HERFST 2016 VRIJETIJDSBROCHURE HERFST 2016 VRIJETIJDSBROCHURE Sportkampen Grabbelpopups Kinderopvang 2016 1 OVERZICHT SCHOOLVAKANTIES 2016-2017 HERFSTVAKANTIE maandag 31 november tot vrijdag 4 november 2016 DAGEN SPORTDIENST JEUGDDIENST

Nadere informatie

PEERDSBOS KIDS & TIENERS ZOMER 2016

PEERDSBOS KIDS & TIENERS ZOMER 2016 PEERDSBOS KIDS & TIENERS ZOMER 2016 Peerdsbos? Peerdsbos is een groot speelplein gelegen in het groen in Brasschaat. Speelplein Peerdsbos heeft drie werkingen: kleuters (4-5 jaar), kids ( 6-12 jaar) en

Nadere informatie

wekelijkse activiteiten en lessenreeksen

wekelijkse activiteiten en lessenreeksen 2016 wekelijkse activiteiten en lessenreeksen i.s.m. het lokaal dienstencentrum www.middelkerke.be/sportkaart Vragen over Sport@Middelkerke? Sport@Middelkerke geeft een overzicht van alle sportactiviteiten

Nadere informatie

SPORTEL- BROCHURE. Sportaanbod voor ouderen

SPORTEL- BROCHURE. Sportaanbod voor ouderen SPORTEL- BROCHURE Sportaanbod voor ouderen 2014-2015 Beste sportelaar Deze sportfolder wordt je aangeboden door de gemeente Brecht en is samengesteld door de Brechtse dienstencentra, de sportdienst en

Nadere informatie

KureghemNet is een project van MAKS vzw. Computerles Programmaboekje sep dec 2014

KureghemNet is een project van MAKS vzw. Computerles Programmaboekje sep dec 2014 @ KureghemNet is een project van MAKS vzw Computerles Programmaboekje sep dec 2014 2 Iedereen mee met de PC Heb je nog nooit een computer gebruikt en wil je de basis leren? Zoek je werk of wil je beter

Nadere informatie

ACTIVITEITENKALENDER. September 2015 02/09/15 Ontspanningsnamiddag: croque monsieur Wij serveren lekkere croque monsieur tegen democratische prijzen.

ACTIVITEITENKALENDER. September 2015 02/09/15 Ontspanningsnamiddag: croque monsieur Wij serveren lekkere croque monsieur tegen democratische prijzen. ACTIVITEITENKALENDER september - oktober november - december 2015 September 2015 02/09/15 Ontspanningsnamiddag: croque monsieur Wij serveren lekkere croque monsieur tegen democratische prijzen. Prijs:

Nadere informatie

ACTIVITEITENKALENDER LDC FAR WEST. April, mei, juni 2016. LDC Far West, Duchéhof 104, 1800 Vilvoorde

ACTIVITEITENKALENDER LDC FAR WEST. April, mei, juni 2016. LDC Far West, Duchéhof 104, 1800 Vilvoorde ACTIVITEITENKALENDER LDC FAR WEST April, mei, juni 2016 LDC Far West, Duchéhof 104, 1800 Vilvoorde Centrumleider Far West Buurtbewoners, Ik ben Lore Tilley en vanaf februari heb ik de taak van Marijke

Nadere informatie

Buurtkrantje Elegast - Den Dam. buurtwerking in de Damwijk

Buurtkrantje Elegast - Den Dam. buurtwerking in de Damwijk Buurtkrantje Elegast - Den Dam buurtwerking in de Damwijk Editie augustus 2013 1 Inhoud Voorwoord 3 Vrijwilligers 4 Kinderfestival 6 Spektakeldagen 7 Damcomité 8 Vooruitblik 9 Fotopagina 10 Sorteerstraatjes

Nadere informatie

Sportdienst i.s.m. het Lokaal dienstencentrum De Stille Meers. www.middelkerke.be/sportkaart

Sportdienst i.s.m. het Lokaal dienstencentrum De Stille Meers. www.middelkerke.be/sportkaart 2013 Sportdienst i.s.m. het Lokaal dienstencentrum De Stille Meers www.middelkerke.be/sportkaart de beurtenkaart geldig blijft tot deze opgebruikt is. elke deelnemer verzekerd is tegen lichamelijke ongevallen.

Nadere informatie

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Uitgave van Stichting Be Aware Januari 2015 WIL JE MINDER GAMEN?

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Uitgave van Stichting Be Aware Januari 2015 WIL JE MINDER GAMEN? Uitgave van Stichting Be Aware Januari 2015 WIL JE MINDER GAMEN? Je vindt dat je teveel tijd doorbrengt met het spelen van games. Je beseft dat je hierdoor in de problemen kunt raken: je huiswerk lijdt

Nadere informatie

DEZE SCHOOLKRANT EXTRA VERSCHIJNT ENKEL DIGITAAL

DEZE SCHOOLKRANT EXTRA VERSCHIJNT ENKEL DIGITAAL INFO EXTRA 12.06.2016 Beste ouders, Beste sympathisanten, SUCCES MET DE EXAMENS Omwille van de drukke maand juni verschijnt er vandaag een EXTRA-INFO. Mogen we vragen om de belangrijke rubrieken ZEKER

Nadere informatie

Wat kan ik voor u doen?

Wat kan ik voor u doen? 139 139 HOOFDSTUK 9 Wat kan ik voor u doen? WOORDEN 1 1 Peter is op vakantie. Hij stuurde mij een... uit Parijs. a brievenbus b kaart 2 Ik heb die kaart gisteren.... a ontvangen b herhaald 3 Bij welke...

Nadere informatie

Service Residentie Vogelzang

Service Residentie Vogelzang SERVICE RESIDENTIE VOGELZANG TERVUURSESTEENWEG 290. 3001 HEVERLEE TELEFOON (016)27.97.11. FAX (016)27.97.55 WWW.HOMEVOGELZANG.BE Voor info kan u zich wenden tot de Sociale Dienst 016/27.97.13 016/27.97.55

Nadere informatie

We hopen dat iedereen vandaag een fantastische start van het nieuwe schooljaar kende!

We hopen dat iedereen vandaag een fantastische start van het nieuwe schooljaar kende! Maandag, 1 september 2014 Beste ouders, kinderen, grootouders, We hopen dat iedereen vandaag een fantastische start van het nieuwe schooljaar kende! Wij heten jullie alvast van harte welkom en hopen op

Nadere informatie

Van maandag 8 februari 2016 t.e.m. 12 februari 2016 KROKUSVAKANTIE

Van maandag 8 februari 2016 t.e.m. 12 februari 2016 KROKUSVAKANTIE Van maandag 8 februari 2016 t.e.m. 12 februari 2016 KROKUSVAKANTIE OPGEPAST! Enkele wijzigingen ALGEMENE INFO PETOETER & GRABBELPAS NIEUW! Het grabbelpasje wordt vervangen door de UiTPAS. Om deel te nemen

Nadere informatie

KNUFFELPAS Voor kinderen van 3 tot en met 5 jaar

KNUFFELPAS Voor kinderen van 3 tot en met 5 jaar KNUFFELPAS Voor kinderen van 3 tot en met 5 jaar Zomervakantie 2013 Een organisatie van gemeentebestuur Sint-Gillis-Waas TIJDELIJKE VERHUIS JEUGDDIENST Deze zomer verhuist de jeugddienst tijdelijk naar

Nadere informatie

Nieuwsflits juli 2014

Nieuwsflits juli 2014 Nieuwsflits juli 2014 Samen bouwen in Vertrouwen Nog maar een kleine 2 weken en dan is het vakantie wat is het weer enorm snel gegaan. En wat hebben we allemaal weer ontzettend veel geleerd! Vanaf deze

Nadere informatie

C M Y K 60 65 100 0 C M Y K 45 47 75 0 C M Y K 50 30 0 0 C M Y K 91 43 0 0. Seniorenweek 2009. januari - februari 2010.01

C M Y K 60 65 100 0 C M Y K 45 47 75 0 C M Y K 50 30 0 0 C M Y K 91 43 0 0. Seniorenweek 2009. januari - februari 2010.01 I N F O M A G A Z I N E C M Y K 91 43 0 0 C M Y K 50 30 0 0 C M Y K 60 65 100 0 C M Y K 45 47 75 0 Seniorenweek 2009 januari - februari 2010.01 Nieuwe restafvalzak Minder Mobielen Centrale januari - februari

Nadere informatie

GEMEENTERAAD DD. 26 MEI 2010

GEMEENTERAAD DD. 26 MEI 2010 GEMEENTERAAD DD. 26 MEI 2010 Aanwezig M.M.: Jan Stevens, burgemeester, Filiep De Vos, Marc Debie, Magda Deprez, Rik Buyse, Guido Callewaert (voorzitter OCMW), schepenen Georges Lambrecht, Mia Deloddere-Eeckhout,

Nadere informatie

Dag allemaal, NR 2-2015 April-mei-juni

Dag allemaal, NR 2-2015 April-mei-juni Dag allemaal, Ik hoop dat jullie net zoals de mensen van OnderOns genieten van het mooie weer. Net zoals zovele organisaties gaan we het de maanden juli en augustus iets kalmer aan doen bij OnderOns. De

Nadere informatie

januari - augustus wekelijkse activiteiten en lessenreeksen Sportdienst i.s.m. het lokaal dienstencentrum De Stille Meers

januari - augustus wekelijkse activiteiten en lessenreeksen Sportdienst i.s.m. het lokaal dienstencentrum De Stille Meers 208 wekelijkse activiteiten en lessenreeksen januari - augustus Sportdienst i.s.m. het lokaal dienstencentrum www.middelkerke.be/nl/vrije-tijd/sport/sportmiddelkerke Sport@Middelkerke geeft een overzicht

Nadere informatie

ACTIVITEITENKALENDER LDC Den Dries HOUTEM

ACTIVITEITENKALENDER LDC Den Dries HOUTEM OCMW Vilvoorde ACTIVITEITENKALENDER LDC Den Dries HOUTEM april mei juni 2015 Maandelijks gezondheidsconsult Een verpleegkundige is elke laatste donderdag van de maand van 11 uur tot 12 uur in het dienstencentrum

Nadere informatie

NIEUWSFLITS. De verbouwing op het nieuwe adres is nog in volle gang maar het beloofd helemaal geweldig te worden!

NIEUWSFLITS. De verbouwing op het nieuwe adres is nog in volle gang maar het beloofd helemaal geweldig te worden! NIEUWSFLITS Augustus 2015 Beste ouders/verzorgers en leden, Het is alweer augustus 2015, de zomervakantie vliegt voorbij. En wat is er een hoop gebeurd in de afgelopen weken. Wij hebben afscheid genomen

Nadere informatie

SuperVlieg - zondag 17 november 2013

SuperVlieg - zondag 17 november 2013 INFOMAGAZINE SuperVlieg - zondag 17 november 2013 C M Y K 91 43 0 0 C M Y K 50 30 0 0 C M Y K 60 65 100 0 C M Y K 45 47 75 0 november - december 2013.06 Dorpskernvernieuwing in 2015 Woonproject De Maalderij

Nadere informatie

ACTIVITEITENKALENDER LDC FAR WEST. Juli, augustus, september 2017

ACTIVITEITENKALENDER LDC FAR WEST. Juli, augustus, september 2017 ACTIVITEITENKALENDER LDC FAR WEST Juli, augustus, september 2017 LDC Far West, Duchéhof 104 A, 1800 Vilvoorde Kleurplaat en Binaire puzzel op de laatste bladzijde Lokaal dienstencentrum Far-West De ontmoetingsruimte

Nadere informatie

Onder het motto: goede afspraken maken goede vrienden starten we graag onze zomerwerking.

Onder het motto: goede afspraken maken goede vrienden starten we graag onze zomerwerking. Beste ouder, grootouder, verantwoordelijke Eerst en vooral zijn wij zeer blij u en uw kind te mogen verwelkomen op onze gemeentelijke speelpleinwerking! Met een ploeg van ongeveer 33 animatoren, hoofdanimatoren

Nadere informatie

Als thuis blijven wonen moeilijk wordt

Als thuis blijven wonen moeilijk wordt Als thuis blijven wonen moeilijk wordt Herent-Winksele-Veltem-Beisem Het is ieders droom om zo lang mogelijk op een zelfstandige manier thuis te blijven wonen. In elk leven komt er echter een moment waarop

Nadere informatie

SPORT ACTIEF. De hele week lang Voor alle leeftijden Voor iedereen toegankelijk Plezier gegarandeerd Houd je in beweging Verzorgt je conditie

SPORT ACTIEF. De hele week lang Voor alle leeftijden Voor iedereen toegankelijk Plezier gegarandeerd Houd je in beweging Verzorgt je conditie SPORT ACTIEF NAJAAR 2015 De hele week lang Voor alle leeftijden Voor iedereen toegankelijk Plezier gegarandeerd Houd je in beweging Verzorgt je conditie Sporten met Sport Actief onder begeleiding van bekwame

Nadere informatie

Winterleute 21.12.15 > 31.12.15

Winterleute 21.12.15 > 31.12.15 Winterleute 21.12.15 > 31.12.15 Speelberge taartmix Film Dag speelvogels, De winter staat synoniem voor een periode vol korte en koude dagen. Reden genoeg dus voor ons om het voor jou tijdens deze periode

Nadere informatie

Infobrochure schoolopvang Londerzeel Infano vzw

Infobrochure schoolopvang Londerzeel Infano vzw Infobrochure schoolopvang Londerzeel Infano vzw Het gemeentebestuur van Londerzeel werkt samen met het centrum voor kinderopvang Infano vzw om in verschillende basisscholen de voor en naschoolse opvang

Nadere informatie

ACTIVITEITENKALENDER LDC Pallieter. Juli augustus september 2015

ACTIVITEITENKALENDER LDC Pallieter. Juli augustus september 2015 ACTIVITEITENKALENDER LDC Pallieter Juli 2015 Openingsuren LDC Pallieter De ontmoetingsruimte is elke dag open van 9.00u. tot 17.30u De cafetaria is elke weekdag open van 12.00u tot 17.30u Dienstverlening

Nadere informatie

Er wordt in het project gebruik gemaakt van hoogwaardige materialen, zowel voor de binnen als buitenafwerking.

Er wordt in het project gebruik gemaakt van hoogwaardige materialen, zowel voor de binnen als buitenafwerking. ALGEMENE INFO 1. CENTRALE RESIDENTIËLE LIGGING Het project residentie LONGAEVITAS situeert zich in de Bankstraat de belangrijkste hoofdweg van Hombeek op loopafstand van het dorp, vlakbij de parochiezaal

Nadere informatie

Wat Doelgroep Waar en wanneer Kostprijs Speelse kerstboomversiering - 3-6 jaar Sporthal van 9 tot 12 uur 6 euro

Wat Doelgroep Waar en wanneer Kostprijs Speelse kerstboomversiering - 3-6 jaar Sporthal van 9 tot 12 uur 6 euro Heuvelland Grabbelpas - de Kersteditie Maandag 21/12. Speelse kerstboomversiering - 3-6 jaar Sporthal van 9 tot 12 uur knutselactiviteit Sneeuwballengevecht - 6-12 jaar Sporthal van 9 tot 12 uur We gaan

Nadere informatie

Lessenreeksen. januari augustus. zie pagina 9-10 - 11. Sportdienst i.s.m. het Lokaal dienstencentrum De Stille Meers. www.middelkerke.

Lessenreeksen. januari augustus. zie pagina 9-10 - 11. Sportdienst i.s.m. het Lokaal dienstencentrum De Stille Meers. www.middelkerke. januari augustus 014 Lessenreeksen zie pagina 9-10 - 11 v.u. Pierre Ryckewaert, wnd. secretaris promo 8484 Sportdienst i.s.m. het Lokaal dienstencentrum De Stille Meers www.middelkerke.be/sportkaart elke

Nadere informatie

KROKUS 2017 VRIJETIJDSBROCHURE

KROKUS 2017 VRIJETIJDSBROCHURE KROKUS 2017 VRIJETIJDSBROCHURE Sportkampen Grabbelpopups Kinderopvang 2017 1 OVERZICHT SCHOOLVAKANTIES 2017 KROKUSVAKANTIE maandag 27 februari tot vrijdag 3 maart DAGEN SPORTDIENST JEUGDDIENST KINDEROPVANG

Nadere informatie

Aanvraagformulier tot stedelijke ondersteuning voor culturele initiatieven en activiteiten

Aanvraagformulier tot stedelijke ondersteuning voor culturele initiatieven en activiteiten Cel cultuurcoördinatie Dries Peeters Cultuurbeleidscoördinator Elisabethlaan 103 3200 Aarschot 016 63 02 80 dries.peeters@aarschot.be DP/CBC Voorbehouden aan de administratie 76230/332-02 Schepencollegebeslissing

Nadere informatie

BIJBLIJVEN DOE JE MET CVO WAREGEM www.cvowaregem.be ONDERWIJS VOOR VOLWASSENEN

BIJBLIJVEN DOE JE MET CVO WAREGEM www.cvowaregem.be ONDERWIJS VOOR VOLWASSENEN BIJBLIJVEN DOE JE MET CVO WAREGEM www.cvowaregem.be ONDERWIJS VOOR VOLWASSENEN Schrijf tijdig in! Het aantal plaatsen is beperkt! Belastingsaangifte Computer beginners Office PC-EHBO Tablet/Smartphone

Nadere informatie

Beste leden en ouders,

Beste leden en ouders, Beste leden en ouders, Nu de eerste twee maanden van het scoutsjaar voorbij zijn, naderen we de winter! Dit is uiteraard geen excuus om lekker warm binnen te zitten. Nee nee, als echte scouts geven we

Nadere informatie

AANWEZIGHEID DIRECTIE EN SECRETARIAAT Myriam Aanwezig op maandag en vrijdag (hele dag) Afwezig op: 24/11 (vm), 25/11 (vm), 5/12 (vm), 6/12 (nm)

AANWEZIGHEID DIRECTIE EN SECRETARIAAT Myriam Aanwezig op maandag en vrijdag (hele dag) Afwezig op: 24/11 (vm), 25/11 (vm), 5/12 (vm), 6/12 (nm) NI E U W S B R I E F Een dankwoordje voor het grootoudersfeest! Een grote dankjewel aan iedereen die deze voormiddag mee helpen organiseren heeft. Het was een echt geslaagd grootoudersfeest, waar groot

Nadere informatie

mei - juni - juli - augustus 2011.03 BK Wielrennen Juniores - 22 mei 2011 Fototentoonstelling Michiel Hendryckx - vanaf 18 juni 2011

mei - juni - juli - augustus 2011.03 BK Wielrennen Juniores - 22 mei 2011 Fototentoonstelling Michiel Hendryckx - vanaf 18 juni 2011 INFOMAGAZINE C M Y K 91 43 0 0 C M Y K 50 30 0 0 C M Y K 60 65 100 0 C M Y K 45 47 75 0 BK Wielrennen Juniores - 22 mei 2011 mei - juni - juli - augustus 2011.03 Dirk Liviau Carlos Pauwels Lieve Blancquaert

Nadere informatie

Wielsbeekse Feesten - vrijdag / zaterdag / zondag 2-4 september. september - oktober 2011.04. Hondenzwemming - zondag 9 oktober

Wielsbeekse Feesten - vrijdag / zaterdag / zondag 2-4 september. september - oktober 2011.04. Hondenzwemming - zondag 9 oktober INFOMAGAZINE Mama s Jasje C M Y K 91 43 0 0 C M Y K 50 30 0 0 C M Y K 60 65 100 0 C M Y K 45 47 75 0 Jill & Lauren Vuurwerk Fietsen Wielsbeekse Feesten - vrijdag / zaterdag / zondag 2-4 september september

Nadere informatie

Kerstsportkampen Vanaf 18 november om 08.00 uur kunt u hier inschrijven voor onze kerstsportkampen.

Kerstsportkampen Vanaf 18 november om 08.00 uur kunt u hier inschrijven voor onze kerstsportkampen. Kerstsportkampen Vanaf 18 november om 08.00 uur kunt u hier inschrijven voor onze kerstsportkampen. Herfstsportkampen Vanaf 14 september om 08.00 uur kunt u hier1 inschrijven voor onze herfstsportkampen.

Nadere informatie

t Zonnebloemblaadje Wist je dat krantje voor en door ouders van de Zonnebloem februari 2015 Belangrijke data voor in je agenda!

t Zonnebloemblaadje Wist je dat krantje voor en door ouders van de Zonnebloem februari 2015 Belangrijke data voor in je agenda! t Zonnebloemblaadje krantje voor en door ouders van de Zonnebloem februari 2015 www.dezonnebloemkessello.be zonnebloemouderraad@gmail.com Voorwoord van de directeur Beste ouders, Op 1 februari zal onze

Nadere informatie

Zomervakantie 2016 12 juli 2016 5 augustus 2016

Zomervakantie 2016 12 juli 2016 5 augustus 2016 Zomervakantie 2016 12 juli 2016 5 augustus 2016 Beste, In dit boekje komt u alles te weten over speelpleinwerking Flapuit. Deze zomervakantie zijn we geopend van maandag 12 juli 2016 t.e.m. vrijdag 5 augustus

Nadere informatie

Vakantiegids. 2,5 18 jaar 2016. Alle activiteiten voor kinderen en jongeren in Kampenhout georganiseerd door jeugd -en sportdienst

Vakantiegids. 2,5 18 jaar 2016. Alle activiteiten voor kinderen en jongeren in Kampenhout georganiseerd door jeugd -en sportdienst Vakantiegids 2,5 18 jaar 2016 Alle activiteiten voor kinderen en jongeren in Kampenhout georganiseerd door jeugd -en sportdienst V.U.: College van Burgemeester en Schepenen, Gemeentehuisstraat 16, 1910

Nadere informatie

Beste kinderen, beste ouders,

Beste kinderen, beste ouders, Beste kinderen, beste ouders, De laatste periode van dit schooljaar is terug in gang geschoten. Nog enkele zomerse activiteiten staan de kinderen te wachten. Uitstappen, schoolreizen, week van de zee,

Nadere informatie

Kinderopvang. Pimpernelleke. Matenstraat 185 a/b. 2845 Niel GSM: 0478/08 16 66. Tel: 03 888 02 87. Rek: BE18973072782265

Kinderopvang. Pimpernelleke. Matenstraat 185 a/b. 2845 Niel GSM: 0478/08 16 66. Tel: 03 888 02 87. Rek: BE18973072782265 Kinderopvang Pimpernelleke Matenstraat 185 a/b 2845 Niel GSM: 0478/08 16 66 Tel: 03 888 02 87 Rek: BE18973072782265 Email:pimpernelleke.niel@hotmail.com Web:niels-pimpernelleke.be Reglement Inschrijving

Nadere informatie

HET IS EEN FEEST MET, VOOR EN DOOR ONS ALLEN SAMEN!

HET IS EEN FEEST MET, VOOR EN DOOR ONS ALLEN SAMEN! Ruien Feeste zou er niet zijn zonder de vele vrijwilligers. Wij kunnen het niet genoeg hernalen: HET IS EEN FEEST MET, VOOR EN DOOR ONS ALLEN SAMEN! Dit jaar alvast de 15de editie en telkens een groot

Nadere informatie

PERSTEKST: Het Keizershof biedt ouderen aangenaam wonen in parkomgeving

PERSTEKST: Het Keizershof biedt ouderen aangenaam wonen in parkomgeving PERSBERICHTEN 20 februari 2015 PERSTEKST: Het Keizershof biedt ouderen aangenaam wonen in parkomgeving SIJSELE - WZC Morgenster vzw bouwde 32 assistentiewoningen (serviceflats) naast het bestaande woonzorgcentrum

Nadere informatie

Nieuwsbrief SEPTEMBER 2016

Nieuwsbrief SEPTEMBER 2016 Gemeentelijke Basisschool Schaffen Vroentestraat 22 3290 Schaffen Website: www.gbsdiest.be E-mail: personeelschaffen@gbsdiest.be Tel. 013 32 69 23 Nieuwsbrief SEPTEMBER 2016 Datum Klas Activiteit Tijdstip

Nadere informatie

RESIDENTIE LONGAEVITAS

RESIDENTIE LONGAEVITAS RESIDENTIE LONGAEVITAS Erkende serviceflats BANKSTRAAT 98 2811 HOMBEEK INFO: 0475/73.18.12 of 0473/39.32.85 INFOBROCHURE ALGEMENE INFO 1. CENTRALE RESIDENTIËLE LIGGING Het project residentie LONGAEVITAS

Nadere informatie

Nieuwsbrief voor ouders en kinderen

Nieuwsbrief voor ouders en kinderen voor ouders en kinderen 4/017-018 Helm op, fluo top! Maand oktober Branta: kracht In dit nummer: Helm op, fluo top! 1 Rapporten 1 Personeelsnieuws 1 Huiswerkklasje Nieuws vanuit de OR Een kijkje verder

Nadere informatie

ACTIVITEITENKALENDER LDC Den Dries HOUTEM. Oktober november december 2015 OKTOBER

ACTIVITEITENKALENDER LDC Den Dries HOUTEM. Oktober november december 2015 OKTOBER ACTIVITEITENKALENDER LDC Den Dries HOUTEM Oktober 2015 OKTOBER Gezondheidsconsult Een verpleegkundige is elke laatste donderdag van de maand van 11 uur tot 12 uur in het dienstencentrum aanwezig. Het gezondheidsconsult

Nadere informatie

Fietsclub De Kersecorftrappers. Vrije Tafeltennis. Vrije oefening Tai Chi

Fietsclub De Kersecorftrappers. Vrije Tafeltennis. Vrije oefening Tai Chi Fietsclub De Kersecorftrappers Wie wil genieten van de buitenlucht op zijn fiets, komt zeker aan zijn trekken bij de Kersecorftrappers. Iedere week wordt er een fietstocht gemaakt langs rustige en landelijke

Nadere informatie

Buurtkrantje Elegast-Den Dam buurtwerking in de Damwijk

Buurtkrantje Elegast-Den Dam buurtwerking in de Damwijk Buurtkrantje Elegast-Den Dam buurtwerking in de Damwijk Editie mei 201 2 1 Inhoud Voorwoord 3 Vrijwilligers 4 Buurtfeest 6 Bestelling bloemekes 7 Nederlandse les 8 Computerles 9 Fotopagina 1 0 Programma

Nadere informatie

Nieuwsbrief GO! De Sprong

Nieuwsbrief GO! De Sprong Nieuwsbrief GO! De Sprong VOORWOORD Het einde van het schooljaar en het begin van de zomervakantie staan al voor de deur. Het was voor ons een leerrijk schooljaar: soms stressvol, soms moeilijk, maar met

Nadere informatie

H UURDERSKRANT NIEUWSBRIEF IN DIT NUMMER. Mei 2013. Beste huurder(s),

H UURDERSKRANT NIEUWSBRIEF IN DIT NUMMER. Mei 2013. Beste huurder(s), Mei 2013 NIEUWSBRIEF H UURDERSKRANT IN DIT NUMMER Beste huurder(s), Tevredenheidsenquête: De resultaten van het onderzoek bij de huurders van SVK Regio Roeselare VZW (p. 2-6) Een onthaalbrochure voor nieuwe

Nadere informatie

WELKOM. Tot binnenkort. Directeur

WELKOM. Tot binnenkort. Directeur WELKOM Dag flinke jongen, grote meid, wij zijn heel blij dat je binnenkort naar onze school komt. In dit boekje vind je informatie over onze werking. Je ouders zullen dit samen met jou graag doornemen.

Nadere informatie

jeugdhuis: Een jeugdhuis is een ontmoetingsplaats voor jongeren waar activiteiten voor en door jongeren georganiseerd worden.

jeugdhuis: Een jeugdhuis is een ontmoetingsplaats voor jongeren waar activiteiten voor en door jongeren georganiseerd worden. Subsidiereglement jeugdbeleid gemeente Borsbeek Inhoud Art. 1: Begrippen p.1 Art. 2: Subsidies jeugd p.2 Art. 3: Uitbetaling p.2 Art. 4: Voorwaarden tot uitbetaling p.2 Art. 5: Inwerkingtreding p.7 Art.

Nadere informatie

Uiltje gemist? kalender. Vrijdag.Waterdag

Uiltje gemist? kalender. Vrijdag.Waterdag 02 juli 2015 Jaargang 7- nummer 28 kalender Donderdag 2 juli Rapportage groepen 3 t/m 7 Vrijdag 3 juli Waterspektakel groepen 1 t/m 5 Vrijdag.Waterdag Morgen, vrijdag 3 juli, worden er voor de kinderen

Nadere informatie

TOELICHTINGSNOTA BIJ DE GEMEENTERAAD VAN donderdag 28 mei 2009. 1. Pamelstraat-Kaaistraat: aanvraag verkavelingsvergunning - goedkeuren rooilijn

TOELICHTINGSNOTA BIJ DE GEMEENTERAAD VAN donderdag 28 mei 2009. 1. Pamelstraat-Kaaistraat: aanvraag verkavelingsvergunning - goedkeuren rooilijn TOELICHTINGSNOTA BIJ DE GEMEENTERAAD VAN donderdag 28 mei 2009 OPENBARE VERGADERING RUIMTELIJKE ORDENING 1. Pamelstraat-Kaaistraat: aanvraag verkavelingsvergunning - goedkeuren rooilijn Goedkeuren van

Nadere informatie

ZIN IN EEN ACTIVITEIT IN UW BUURT?

ZIN IN EEN ACTIVITEIT IN UW BUURT? ZIN IN EEN ACTIVITEIT IN UW BUURT? dienst co dienst informatie en feestelijkheden Zin in een activiteit in uw buurt? Wil je met je straat of buurt een activiteit organiseren? Dat kan! Het gemeentebestuur

Nadere informatie

Aan iedereen alvast een fijne vakantie! De allerlaatste van dit schooljaar!

Aan iedereen alvast een fijne vakantie! De allerlaatste van dit schooljaar! De allerlaatste van dit schooljaar! Wat doen onze kleuters deze week? Instapklas + eerste kleuterklas: juf Nathalie Nog 1 weekje en dan is het zover...de grote vakantie is in zicht! Maar vooraleer het

Nadere informatie

Informatie MEERWAARDE

Informatie MEERWAARDE Informatie MEERWAARDE Van stichting Meerwaarde hebben wij toestemming gekregen om de activiteiten t.b.v. ouderen en volwassenen uit het programmaboekje najaar 2005 te publiceren. De activiteiten vinden

Nadere informatie

Nieuwsbrief JRK Destelbergen

Nieuwsbrief JRK Destelbergen JRK DESTELBERGEN www.jrkdestelbergen.be 0473/44.01.17 Kouterstraat 129, 9070 Destelbergen Nieuwsbrief JRK Destelbergen I N H O U D : Voorwoord 1 Praktische zaken 2 Fiësta 3 Activiteiten 4 Verjaardagen

Nadere informatie

OCMW Vilvoorde Activiteitenkalender LDC Far-West Januari-februari-maart 2015

OCMW Vilvoorde Activiteitenkalender LDC Far-West Januari-februari-maart 2015 OCMW Vilvoorde Activiteitenkalender LDC Far-West Januari-februari-maart 2015 Vergeven en vergeten de last van vorig jaar, geen voornemen is beter dan vrede met elkaar We wensen alle gebruikers een gezond

Nadere informatie

wekelijkse activiteiten en lessenreeksen

wekelijkse activiteiten en lessenreeksen 2017 wekelijkse activiteiten en lessenreeksen januari-december Sportdienst i.s.m. het lokaal dienstencentrum De Stille Meers www.middelkerke.be/sportkaart Sport@Middelkerke geeft een overzicht van alle

Nadere informatie

Woonzorgcentrum SINT ANTONIUS

Woonzorgcentrum SINT ANTONIUS Woonzorgcentrum SINT ANTONIUS Wanneer alleen wonen als oudere niet langer kan, vind je in het woonzorgcentrum Sint Antonius een aangepaste woonomgeving. Deze folder wil je, in t kort, laten kennismaken

Nadere informatie