Jaarverslag

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jaarverslag 2011 201"

Transcriptie

1 Jaarverslag

2 Inhoudsopgave Voorwoord: Kille tijden vragen om meer Vrolijkheid 4 1. Vrolijke kijk op harde realiteit 6 Waarom? Daarom 6 Anders kijken naar de dingen 8 Vrolijkheid en nog 4 andere V s 9 Zijn er grenzen aan Vrolijkheid 9 Hoe we het in 2012 gaan aanpakken Grote en kleine zaken uit Gigantische vriend Golem 14 GOL s, POL s en COL s 16 Poppen, tenten en een verhalen kassie 17 Zomerweken in een stroomversnelling 17 De Werkelijkheid ziet er anders uit 19 Onze partners en vrienden 22 In het nieuws 24 We hebben goede cijfers gehaald 25 Kinderparticipatie en jongerenraad 26 Projecten met ouders en kinderen 27 De verwarrende wereld van jongeren 29 Meer over meiden 32 De coaches van Meeting Point 34 Projecten waar muziek in zit 34 Van deze evenementen werden we blij 36 Diverse dingen over diversiteit Steun in allerlei vormen 41 Hoe lokaler hoe liever 41 Steeds meer steun uit dorpen en steden 41 Inspirerende partners, hechte samenwerking Hoe we het organiseren 44 Het geheim van de Vrolijkheid 44 Vrijwilligers, stagiaires, kantoor en bestuur 45 Het vrolijke netwerk 45 Zo ziet onze structuur eruit 46 Verantwoord omgaan met geld 47 Hoe we verder werken 47 De hulp van experts 49 Vrolijke mensen 51 Bestuursverslag 54 Alle azc s in één oogopslag Financieel verslag 63 Colofon 93

3 Voorwoord Kille tijden vragen om meer Vrolijkheid kinderziel. Of voor de ontdekkingstocht naar de pareltjes, talenten en veerkracht in kinderen - en daarmee in onszelf. En dat we die kunnen blijven zien is cruciaal. Als kinderen en jongeren niet gezien worden in wie ze zijn dan dooft het vertrouwen in zichzelf, in anderen, in de wereld. Ik wens ons veel inspiratie en veerkracht. Plus de broodnodige Vrolijkheid. Fronnie 2011 was voor de kinderen en jongeren van de Vrolijkheid een heftig jaar. Ook was dit het jaar van de crisis, en niet alleen rond de euro. En voor ons was 2011 natuurlijk het jaar van Golem en van mooie ontmoetingen, maar ook het jaar van de nieuwe Gezinsopvanglocaties (GOL) in Katwijk en Gilze. Tijdelijke huisvesting voor gezinnen met kinderen, waarvan Nederland vindt dat ze eigenlijk terug moeten naar het land van herkomst - soms is niet eens duidelijk welk land dat dan is, overheden werken niet mee... Kortom, gezinnen die geen kant meer op kunnen, zonder perspectief. En 2011 was ook het jaar van veel verhuizingen en de sluiting van asielzoekerscentra (azc s). Het jaar van Mauro, Jossef en veel andere kinderen en jongeren. Verdwenen, verhuisd, uitgezet. We zien de wanhoop steeds vaker in de ogen. Is dit echt wat we willen in Nederland? En hoe stellen wij ons op, in ons netwerk van de Vrolijkheid en De Werkelijkheid? Het werk van de Vrolijkheid is ruimtes bouwen waar schoonheid kan ontstaan en waar vertrouwen kan groeien. Dat is mooi en weerbarstig werk. Dat gaat alleen als we niet verblind worden door woede of sentimentaliteit. Dat vraagt om aandacht voor details, om het herkennen van het moment, om het koesteren van kleine en grote verhalen. En dat kan alleen in de luwte van het debat, met je handen, je hoofd en natuurlijk ook je hart. In strijd wordt alles vertrapt. Dan is er weinig ruimte voor zoiets kwetsbaars als een Kille tijden? Jazeker. En des te meer dank aan iedereen, aan jou en jou en jou, aan partners, vrienden, vrijwilligers, bedrijven, organisaties, iedereen die dit jaar vanuit warmte bleef investeren. Iedereen die mensen blijft zien, alternatieven vindt en die gewoon bouwt en doet. Wij gaan daarmee door in De komende tijd gaat van ons allen vragen om ruimte te blijven maken in onszelf en te bouwen voor anderen. Dat zal niet altijd makkelijk zijn. 4 5

4 Hoofdstuk 1 Vrolijke kijk op harde realiteit Waarom? Daarom Wij zijn de Nationale Stichting ter Bevordering van Vrolijkheid. Roepnaam: de Vrolijkheid. We geven extra aandacht aan kinderen en jongeren in asielzoekerscentra (azc s). Waarom? Een op de drie vluchtelingen die naar Nederland komt is jonger dan achttien jaar. Deze jonge vluchtelingen zijn afkomstig uit landen waar geweld en onderdrukking tot het dagelijks leven horen. Ze hebben indringende ervaringen achter de rug. Ze hebben hun vertrouwde leven en omgeving achter zich moeten laten. Hun bestaan in Nederland blijft vaak nog jarenlang uiterst onzeker. We hebben het over kinderen die het slachtoffer zijn van gewapende conflicten, foltering, verwaarlozing, mishandeling of exploitatie. Volgens het internationale Verdrag inzake de Rechten van het Kind hebben zij recht op bijzondere zorg: Dit herstel en deze herintegratie vinden plaats in een omgeving die bevorderlijk is voor de gezondheid, het zelfrespect en de waardigheid van het kind. Voor deze kinderen en jongeren organiseert de Vrolijkheid samen met bewoners in de azc s creatieve activiteiten. Kunst is het instrument dat we ze geven. Dans, theater, muziek en beeldende kunst zijn middelen om hun verhaal vorm te geven. Om zelfvertrouwen en talent te ontwikkelen. Om even kind te kunnen zijn. Daarom. 6 7

5 Anders kijken naar de dingen Onze missie is geënt op het Verdrag van de Rechten van het Kind. De Vrolijkheid zorgt voor extra aandacht en activiteiten voor de kinderen in het tijdelijk niemandsland van de asielprocedure. De veerkracht en de wereld van deze kinderen inspireert ons. Daar willen we in investeren. En we dagen anderen uit hetzelfde te doen. De Vrolijkheid is zakelijk en betrokken, ontwikkelt concepten en projecten en ondersteunt anderen die daar mee aan de slag gaan. Iedereen kan meedoen. Vrolijkheid als netwerk Iedereen binnen de Vrolijkheid heeft verantwoordelijkheden: voor veilige en verantwoorde projecten voor de kinderen, voor medewerkers en voor een goede relatie met de buitenwereld. We zijn een netwerk van mensen die zich inzetten voor kinderen en jongeren in azc s. Mensen die gedreven zijn door dezelfde missie en idealen. Ondernemende mensen die in staat zijn om met de missie, visie en de 5 V s zelf een vrolijk project te bedenken en uit te voeren in een azc. Werken voor de Vrolijkheid betekent flexibel zijn, houden van uitdagingen en natuurlijk affiniteit hebben met kinderen. We werken met een extra kwetsbare groep kinderen, maar... het zijn vooral ook kinderen met veel doorzettingsvermogen en veerkracht. Kwestie van anders kijken. Hier zijn een paar mooie kanten van ons vrolijke werk. Creativiteit laat je een wereld scheppen. Buiten je bestaande wereld komen. Wat klein is groot maken, wat groot is klein. Zaken omdraaien. Held zijn. Dromen. Kunst geeft ruimte om zonder taal toch te kunnen vertellen. Het is niet ingewikkeld. Iedereen kent het. Die momenten dat je intens verdrietig bent. Hoe muziek je kan troosten. Dat ene liedje, toen je voor het eerst verliefd was. Kunstenaars en creatieven kunnen ontregelen. Staan los. Hard nodig in de bizarre, kafkaëske wereld van azc s. Samen iets moois maken. Dat is wat het is. Fijn. Daar word je blij van. Trots. Laat jezelf zien. Geloof in veerkracht. Mensen, en speciaal kinderen, hebben een gigantisch vermogen om te overleven. Die veerkracht versterk je. Sommige volwassenen kun je dus wél vertrouwen. Vrolijkheid en nog 4 andere V s Onze principes zijn samen te vatten in de 5 V s van de Vrolijkheid. We werken vanuit het vertrouwen in veerkracht, het vertrouwen dat kinderen en jongeren zichzelf steunen. Het gaat niet om helpen, maar om mogelijkheden en kansen aanbieden. De instrumenten die we aanreiken met kunst en creativiteit zijn sleutels. Daarmee openen de kinderen en jongeren zelf de deur. De 5 V s staan centraal in het bedenken van activiteiten en in het evalueren daarvan. De V van Vrolijkheid De sfeer is licht en de doelen zijn bescheiden. We proberen positieve ervaringen te creëren die aansluiten bij de belevingswereld van het kind. De V van Vertrouwen Wij willen voor ieder kind uitstralen dat we er gewoonweg zijn. Nooit iets beloven dat je niet zeker weet. Alles doen wat je hebt beloofd. Voor deze kinderen is het belangrijk dat je er bent, en dat je voorspelbaar bent. De V van Veiligheid Onze activiteiten zijn gestructureerd en onze communicatie is helder. Daardoor kan het kind zich veilig voelen om ervaringen en gevoelens met ons te delen. Dit is cruciaal. Daarom vragen we van elke medewerker een Verklaring Omtrent het Gedrag, we houden ons strikt aan de geheimhoudingsverklaring en we werken met niet meer dan 5 kinderen per medewerker. De V van Veerkracht We vertrouwen op de eigen kracht van ieder kind om zich aan te passen aan een nieuwe situatie. We doen dus geen therapie, maar we bieden positieve ervaringen. De V van Verhaal Er is ruimte voor ieders individualiteit, uitgedrukt in kunst en creativiteit. Het is belangrijk dat je ruimte laat, niet vraagt en niet helpt. Je biedt mogelijkheden en instrumenten, opdrachten en materialen, om vorm te geven. Maar het moet nooit. Kinderen en jongeren willen vaak wél vertellen over hun land, het landschap, de cultuur, de goede dingen. Zijn er grenzen aan Vrolijkheid? In 2011 liepen we tegen harde ontwikkelingen aan. Voor ons waren het uitdagingen, voor de kinderen in asiel- 8 9

6 zoekerscentra ingrijpende gebeurtenissen met een grote impact op hun leven. Sluitingen van azc s, verhuizingen, een geïntensiveerd uitzettingsbeleid en de komst van de gezinslocaties zoals Gilze en Katwijk. Nederland kwam in actie voor een generaal kinderpardon, voor individuele kinderen, voor opvang van wie echt niet terug kan. Onze flexibiliteit en robuustheid werden op de proef gesteld. En ja, er zijn grenzen aan de veerkracht van kinderen en die worden steeds vaker bereikt. En misschien zijn er dus ook grenzen aan Vrolijkheid. Is het voldoende om alternatieven te blijven bouwen en te zorgen voor veilige plekken, kansen om kind te zijn, het bevorderen van veerkracht? Wanneer is het tijd om luid en duidelijk te waarschuwen en te protesteren, omdat mensenrechten geschonden worden? Hoe zorgen we dat we onafhankelijk kunnen blijven? Dat we geen onderdeel worden van een systeem dat te veel slachtoffers maakt? Waar liggen onze grenzen? De Vrolijkheid blijft een netwerk met overtuiging. We blijven geloven dat er in strijd te veel kapot gaat en dat het gaat om bouwen aan veerkracht. Dat staat als een huis. Blijf er op vertrouwen dat we de organisatie zijn van de positieve pragmatische doehouding, de organisatie die er vooral voor kinderen wil zijn! Maar in 2012 zullen we ook onze strategie herijken. Dat betekent aan de ene kant in 2012 een sterke focus: wat kunnen we daadwerkelijk betekenen voor kinderen en jongeren? Een veilige plek creëren, tijd en aandacht voor momenten, verhalen, details. Er zijn. Ontmoetingen veroorzaken. De grenzen van het azc blijven openbreken. Ook zullen we er nog méér zijn in de centra waar we werken: meer activiteiten, voor alle leeftijdsgroepen, steeds meer met ouders en kinderen samen. Met jongeren in het azc als voortrekkers en organisatoren. We blijven aandacht vragen voor de urgentie van de leefsituatie van deze kinderen, opdat ze niet worden vergeten. Maar aan de andere kant betekent het ook, dat we selectiever zullen omgaan met het groeiend aantal verzoeken en vragen van mensen en organisaties om onze input, expertise, betrokkenheid. Centraal staat de vraag: Verbetert het echt de situatie van de kinderen? Net als voorgaande jaren 10 11

7 blijven we lokaal werken. Geen grootschalige landelijke acties, maar juist dichtbij: persoonlijk en informeel. Ieder kind gezien, gekend, ontmoet. Echte ontmoetingen die ergens over gaan. Persoonlijk en direct, maar ook via de digitale werkelijkheid. Onze oproep aan heel Nederland is niet veranderd: investeer met ons mee in deze vergeten groep kinderen, ze zijn van ons allemaal! Hoe we het in 2012 gaan aanpakken We zijn heel wat van plan in Dit is het lijstje dat we in ons hoofd hebben: 1 april is de dag van de Vrolijkheid: dus gaan we op die datum ontmoetingen organiseren met de kinderen en jongeren in asielzoekerscentra. We doen in juli weer mee met de Heldenrace in het Amsterdamse Bos. Tijdens deze sponsorloop vragen we iedereen om 6 kilometer te lopen of te rennen voor de Vrolijkheid. We gaan in dertig asielzoekerscentra de jongerenraad organiseren, om de kinderen stem te geven in het azc en anderen de kans te geven ze te horen en geïnspireerd te raken, om kleine en grote ideeën met ze waar te maken. We blijven de samenwerking opzoeken met onze inhoudelijke en financiële partners. We gaan voor duurzame samenwerkingsverbanden, omdat we vinden dat de kinderen daar het meeste baat bij hebben. We gaan ook verder met de werkgroep Kind in azc, met Unicef, Defence for Children, VluchtelingenWerk en Kinderpostzegels en met het COA. We gaan door met het Kinderfietsenplan, het samenwerkingsproject van de ANWB, de Rabobank, het COA en de Vrolijkheid. Het doel? Een eigen fiets voor de kinderen in 20 asielzoekerscentra, zodat ze kunnen afspreken met vriendjes buiten het centrum of naar de plaatselijke voetbalclub kunnen gaan. Meer muziek in alle azc s! Muziek verbindt, inspireert, ontroert, kan zielen in beweging brengen. Wie muziek maakt, maakt geen oorlog. Muziek is van iedereen, zonder woorden en universeel. In 2012 zullen we nog meer sterke community art partners zoeken en lokale financiers. Ook gaan we de bestaande ouder-kindprojecten verankeren en waarborgen. We gaan een landelijke inspiratiedag organiseren om ervaringen uit te wisselen, en een vervolgtraining werken met gezinnen. We zullen intensief aanwezig zijn in de aanmeldcentra. Extra aandacht voor de nieuwkomers en de asielprocedure, en voor de gezinsopvanglocaties (GOL) waar de uitgeprocedeerde gezinnen wonen. We willen specifieke ouderkindwerkwijzen ontwikkelen voor POL en GOL centra: azc s Katwijk en Wageningen. Daarnaast plannen we pilots voor projecten voor gezinnen met kinderen ouder dan 15+. En we willen een verhalenkaravaan organiseren die langs alle azc s gaat reizen. Gezinnen kunnen daarin hun verhalen delen en troost en inspiratie vinden. We gaan de bestaande jon

8 gerencommunity uitbouwen, de jongeren meer positie geven in de activiteiten en serieuze ambities en talenten centraal stellen. We hopen met meidenmagazine What s up?! in 2012 ook meiden buiten de azc s te bereiken is ook het jaar dat De Werkelijkheid laat zien hoe het écht anders kan. We ronden de netwerkprojecten af en gaan proberen er een levend netwerk van te maken dat op en rond de azc s blijft bestaan. Het onderzoek naar de ervaringen van asielzoekers wordt gepresenteerd. En de Werkmaatschappij, bestaande uit kunstenaars met een vluchtelingachtergrond die binnen De Werkelijkheid de opleiding Kunst & Ondernemen hebben gevolgd, maakt een echte start. We maken De Werkelijkheid zichtbaar en blijvend! Hoofdstuk 2 Grote en kleine zaken uit was het jaar waarin veel te doen was rond de situatie van vluchtelingkinderen in Nederland. Het jaar van Mauro en Sahar. Maar ook van Jossef. Hij woont in azc Alkmaar met zijn moeder Luchia. Jossef wordt in 2011 nationaal onderwerp van gesprek, omdat twintig ouders samen met zijn moeder willen voorkomen dat Jossef en zijn moeder naar Katwijk moeten verhuizen. Zij wisten dat nóg een verhuizing er één te veel zou zijn voor Jossef. Dat is eigenlijk alles. Een verhaal over de grenzen aan veerkracht. We gunnen de Jossefs van deze wereld, dat ze geen onderwerp van publiciteit hoeven te worden. Jossef is zoals wijzelf zijn, zoals onze kinderen zijn. Laten we hem niet tot probleem of slachtoffer maken. lieve Robot golem kan je deze wens uit laten komen? ik wil heel graag een status krijgen Sudabe Gigantische vriend Golem Onze grote vriend Golem is een creatie van de Belgische kunstenaar Koen Vanmechelen. Het is een gigantisch houten figuur van 4 meter hoog en 2,5 meter breed. Golem is de beschermer en redder van alle kinderen die behoefte hebben aan hulp, hoop, moed en veerkracht. Hij heeft een deurtje naar zijn hart. Die deur leidt naar de ziel van Golem, naar zijn diepste dromen en verlan- gens. De kinderen worden aangemoedigd om hun dromen en wensen via het deurtje aan het hart van Golem toe te vertrouwen en komen zo symbolisch in contact met hun eigen innerlijk. Golem heeft alle provincies bezocht en daar wensen en dromen van kinderen verzameld. De mooiste, grappigste en ontroerendste wensen hebben we verzameld in een boekje over de reis van Golem. Omdat de kinderen het jammer vinden dat Golem weer verder reist, hebben we voor alle kinderen een bouwplaat gemaakt, waarmee ze hun eigen Golem kunnen maken die altijd bij ze blijft en die luistert naar hun dromen en verlangens

9 GOL s, POL s en COL s Een klap voor de kinderen in de azc s in Geeuwenbrug, Crailo, Rotterdam, Aalten, Bellingwolde, Azelo en Sweikhuizen. En voor de meesten de zoveelste verhuizing: in september maakte het COA het voornemen bekend om deze azc s te sluiten. Ook voor de vrolijke medewerkers was het slikken. Natuurlijk gingen de activiteiten door, maar vanaf dat moment ging er veel aandacht naar het naderende afscheid. Er werden herinneringen vormgegeven in kunstwerken, afscheidsrituelen bedacht, foto s gemaakt en adressen aangemaakt en uitgewisseld. In azc Crailo werd nog één keer een knallend feest gegeven voordat het centrum sloot. Op een enkele verhuizing na zijn de sluitingen nu een feit. De verwachting is dat in 2012 weer een vergelijkbaar aantal azc s gaat sluiten. Tegelijkertijd zijn er andere azc s bij gekomen en voortaan wonen mensen vooral in de Gezinsopvanglocaties (GOL s) veel langer. We zijn ook wekelijks activiteiten gaan aanbieden in de COL s (centrale opvanglocatie) en POL s (proces opvanglocatie). Het werken in deze centra vraagt om een specifieke aanpak, omdat er twee belangrijke verschillen zijn met de reguliere centra: 1. De kinderen verhuizen relatief snel 2. De kinderen spreken veelal nog niet voldoende Nederlands In POL s en COL s werken we dus voornamelijk nonverbaal, en we kunnen er geen langlopende projecten uitvoeren. Poppen, tenten en een verhalen kassie In de GOL s, POL s en COL s bieden we inmiddels meerdere projecten aan. Bijvoorbeeld Momo. Het is een pop die symbool staat voor het steeds moeten verhuizen, ontheemd zijn. Nu zijn het de bewoners met soortgelijke ervaringen en in het bijzonder de kinderen, die hem onderdak bieden. Zij kunnen hun gastvrijheid met hem en daarmee met anderen delen. Momo leert kinderen te kijken. Ze kunnen benoemen, aanwijzen, naspelen, welke emotie Momo uitdrukt. Essentie is contact maken via spel, goed kijken wat er gebeurt, vertellen wat je ziet en daarop aansluiten. Een pop nodigt uit tot kijken en meespelen. Waar het kon, maakten we gebruik van speciale tenten, als veilige eigen plek voor workshops. Deze tenten zijn gemaakt van veelkleurige stof en bieden een beschutte plek voor groepjes kinderen. De tenten werden op verschillende azc s gebruikt voor verhalen, maar in het geval van de POL en COL centra werden zij ingezet voor nonverbale workshops. Verder gebruikten we de kamishibai, een mobiel klein theater, van oorsprong Japans, waarin platen het verhaal illustreren. Kinderen duiken er in en je kunt er duizend verschillende verhalen mee vormgeven, bestaande of nieuwe verhalen. Zomerweken in een stroomversnelling Kinderen en jongeren in asielzoekerscentra gaan niet op vakantie. School betekent voor deze kinderen weg uit de spanningen op het azc, iets leren en structuur in de week. Voor hen is de zomer een lange, vervelende periode waarin ze niets te doen hebben en maar op het azc rondhangen. Daarom organiseerde de Vrolijkheid ook in de zomer van 2011 extra activiteiten: een week lang spel, kunst, feest op het azc. Vanaf 2009 konden we met de steun van Eureko Achmea een start maken in die provincies en asielzoekerscentra, waar nog geen Vrolijkheid was. Sinds 2010 starten we in de zomer in azc s waar we nog niet waren en bouwen we van daaruit verder. Afgelopen jaar deden we twintig projecten in 16 17

10 samenwerking met VluchtelingenWerk Nederland. In sommige azc s was dat überhaupt de start van de Vrolijkheid in het centrum en na de zomer hebben we verder gebouwd aan een eigen vrolijke plek in die azc s. Dat betrof Aalten, Cranendonck, Echt, Delfzijl, Ter Apel, Goeds, Emmen en Vught. Op de azc s waar we al langer werken zijn de activiteiten uitgebreid met jongerenprojecten, meidenprojecten en ouder-kindprojecten. Ook ging de frequentie van de vrolijke activiteiten op een groot aantal centra omhoog. Ondanks de natte zomermaanden genoten de kinderen van het rijke aanbod aan activiteiten. Een paar impressies: Speciaal voor jongeren van azc Almelo, Markelo en Schalkhaar Keep on Flowing, een project van De Werkelijkheid. De jongeren hebben elkaar in de zomer wekelijks ontmoet en volgden workshops muziek en dans. Ze hielden jamsessies, schreven raps, bedachten choreografieën of maakten een videoclip. Professionals van culturele podia uit Kunstcircuit Deventer hielpen daarbij. De jongeren mochten bijvoorbeeld gebruik maken van professionele opnamestudio s. In Middelburg hebben de kinderen en de jongeren veel stoere activiteiten gedaan zoals hutten bouwen, waterfestijnen, foto s maken, fietsen op eenwielers en andere circusactiviteiten. In Leersum stond de zomer in het teken van circus. De kinderen leerden jongleren, fietsen op een eenwieler en ze renden vrolijk rond als clowns. Ze kregen zelfs het lopen op een bal onder de knie! In Baexem werden bijzondere broodjes gebakken. De kinderen kneedden er vrolijk op los en versierden aandachtig de broodjes als echte bakkers. Daarnaast hebben de kinderen een prachtige reusachtige vlinder geknutseld. Voor de jongeren was er een workshop zumba. (Zelfs een paar jongens lieten hun moves zien!) Ze leerden ook animatietechnieken in een speciale workshop. Alle kinderen en jongeren werkten verder aan een vrolijke muurschildering. En tijdens verschillende sportactiviteiten zoals voetbal, tennis en gymnastiek konden de kinderen hun energie goed kwijt. De Werkelijkheid ziet er anders uit De Werkelijkheid is het samen werkingsproject van De Vrolijkheid, het UAF en VluchtelingenWerk Nederland. De Werkelijkheid wordt volledig mogelijk gemaakt door de Nationale Postcodeloterij. Nederland kan en moet anders omgaan met asielzoekers en vluchtelingen en dus gaan we dat doen in De Werkelijkheid. We bouwen netwerken rond asielzoekerscentra en organiseren spannende kunstinterventies door kunstenaars met een vluchtelingenachtergrond. Alles vanuit inspiratie, talenten en ambities. De Werkelijkheid was in 2011 al behoorlijk op stoom. De nieuwe Werkmaatschappij met en door kunstenaars is in juni gelanceerd. Rond en in asielzoekerscentra waren er open dagen, exposities, kranten en films. Er werken steeds meer mensen in De Werkelijkheid mee. De tweede groep kunstenaars heeft eind december de opleiding afgerond. De vaak frisse ideeën en concepten zijn ook voor ons in De Werkelijkheid een bron van inspiratie. Deze nieuwe Werkelijkheid is er voor bewoners van de veertien azc s waar de netwerkprojecten van De Werkelijkheid werden uitgevoerd, voor de partners in de netwerkprojecten (buurthuizen, scholen, bedrijven, welzijnsinstellingen), voor bezoekers van presentaties, uitvoeringen en open dagen, voor kunstenaars die de opleiding volgen en aan het werk gaan in De Werkelijkheid en voor de eerste opdrachtgevers van de kunstenaars van De Werkelijkheid als werkmaatschappij. Een paar hoogtepunten uit de netwerkprojecten Wat kijk je?, Utrecht Grote vragen stellen en samen leuke dingen maken. Kinderen maakten samen reportages over een dag in hun leven, gaven rituelen vorm in een kijkdoos, nodigden al hun ouders en vrienden uit voor een feestelijke slotexpositie en maakten samen met mediaprofessionals een buurtkrant. Veel nieuwe contacten, netwerken, en eindelijk echt een plek in de wijk Oog en Al. Wij hebben thuis een grote tv en ik kijk uit op de speeltuin. Als ik zou ruilen met Wouter zou hij denk ik vooral tv kijken, want dat mag hij thuis niet zo veel. Het eerste azc waar ik zat was veel minder leuk. Daar werd heel vies gekookt, met kaas en selderij. Amir 18 19

11 20 21

12 Droomland, Nijmegen We gingen vragen stellen aan elkaar zodat we allemaal dingen van elkaar te weten kwamen en daarna gingen we dat verwerken in schilderijen en collages, echt vet! Die ontmoetingen, daar doe je het voor! Een kunstproject voor jongeren uit het azc en de wijk, met workshops in het azc en daarbuiten. Onverwachte gesprekken, nieuwe contacten. Met een groot netwerk van betrokken organisaties die zichtbaar aanwezig waren tijdens en na het project. Zo wordt nu Wereldvluchtelingendag natuurlijk op het azc georganiseerd, doet een bedrijf haar personeelsuitje daar en worden de kunstwerken die zijn gemaakt nog veel in Nijmegen geëxposeerd. Dit netwerk staat en blijft. Hoogtepunten uit de Werkmaat schappij Kunstenaars Daan, Tawab en Nina waren een week thuis in het kantoor van VluchtelingenWerk. Tijdens de lunchpauzes inspireerden ze de medewerkers om aan de slag te gaan om een kale gang in het kantoor op te vrolijken. Met kleurrijk draad werd op kleine panelen verbinding verbeeld. Alle individuele kunstwerken van de medewerkers vormden samen een indrukwekkend en kleurrijk tableau. Een verfrissende interventie. De jonge kunstenaars Alberto (rapper), Reza (filmer) en Yasmin (fotografe) ontmoetten bewoners en bedrijven in de Witte de Withstraat in Amsterdam. Een expeditie vastgelegd in film en foto s geëxposeerd in galerie MLB in dezelfde straat. Veel mensen uit de buurt kwamen op bezoek. De fotografie, filmreportage en rap van deze drie jonge kunstenaars geven een unieke, eigenwijze, eigengereide en enthousiaste kijk op de Amsterdamse straat anno 2011, aldus de galeriehoudster. Kijk om je heen, zegt een oudere bezoeker, Bezoekers met verschillende achtergronden en leeftijden, interessante discussies over de reportage, leuke gesprekken tussen de jonge makers en de gasten. Dít is de Witte de With. Onze partners en vrienden We zijn blij met onze partners, nationaal en regionaal. Het geeft ons energie, omdat steeds meer mensen de kinde- ren zien, kennen en met ons mee investeren. Daarom: dank je wel Europees VluchtelingenFonds, Ahold, Menzis, Kerk in Actie, Eureko Achmea Foundation, Rabobank Foundation, Werkgroep Kind in azc, Kinderpostzegels, Vluchtelingen- Werk, Defence for Children, Unicef, Cordaid, COA, Het Oranje Fonds, Nationale Postcode Loterij, provincies, gemeenten, en heel veel andere partners en vrienden. Bedankt voor jullie betrokkenheid en enthousiasme. De Vrolijkheid is een van de 85 organisaties die de Postcode Loterij dankzij haar deelnemers jaarlijks ondersteunt. Voor de kinderen in asielzoekerscentra organiseert de Vrolijkheid creatieve en muzikale activiteiten. Hierdoor kunnen zij even ontsnappen aan hun dagelijkse harde realiteit. De kinderen ontdekken op deze manier hun talenten, zij leren hun veelal nare ervaringen te verwerken en ze doen zelfvertrouwen op. De Vrolijkheid zorgt op deze wijze voor een stevigere basis waar deze kinderen in de toekomst op kunnen vertrouwen. Marieke van Schaik Managing Director Nationale Postcode Loterij 22 23

13 De Nationale Postcode Loterij Op woensdag 9 februari vond het Goed Geld Gala van de Nationale Postcode Loterij plaats in het Singer Museum in Laren in aanwezigheid van prinses Máxima. In totaal verdeelde de Nationale Postcode Loterij op dit gala 270 miljoen euro onder goede doelen. De Vrolijkheid mocht dit jaar een indrukwekkende cheque in ontvangst nemen van euro. Wij bedanken de Nationale Postcode Loterij en haar deelnemers heel hartelijk voor hun steun aan de Vrolijkheid! Met de bijdrage van de loterij konden wij ook in 2011 weer heel veel vrolijkheid aan de kinderen geven. In het nieuws Door het jaar heen is er veel aandacht besteed aan de Vrolijkheid in verschillende media. Dankzij de Nationale Postcode Loterij waren we te zien in landelijke nieuwsbladen en in het RTL4-programma Koffietijd. Ook maakten we samen met de loterij een radiocommercial waarin onze ambassadeur Ria Bremer de deelnemers van de Postcode Loterij hartelijk bedankte voor hun steun. Verder kwam je de kinderen en hun kunstwerken en verhalen veel en vaak tegen in lokale en regionale kranten en tijdschriften, en op de radio. En natuurlijk was er veel mee te maken van de Vrolijkheid en De Werkelijkheid via de websites en social networks op Twitter, Hyves, Facebook en Linkedin. Onze nieuwsbrief versturen we inmiddels naar meer dan 5000 mensen! Aantal azc s 45 47* Projecten Bereikte kinderen en jongeren Presentaties en exposities Vrijwilligers en workshop begeleiders Stagiaires Betrokken ouders en andere bewoners azc *inclusief zomerweken We hebben goede cijfers gehaald Als we het in één zin samenvatten: in 2011 was de Vrolijkheid in ongeveer evenveel asielzoekerscentra, waar minder mensen en kinderen woonden, vooral intensiever en vaker aan het werk. Waar we in 2010 soms nog een eenmalig project konden organiseren in een azc konden we er nu veel langer en vaker zijn. Het aantal verschillende projecten in asielzoekerscentra steeg. In 2010 woonden er nog ruim mensen in asielzoekerscentra. In 2011 daalde dat met bijna een kwart. Er woonden dus ook minder kinderen in azc s. Sommige centra stonden lange tijd voor een groot deel leeg. Op 1 november woonden er ruim 3500 kinderen tussen de 4 en 17 jaar in asielzoekerscentra. Met onze jongerenprojecten bereiken we ook jongeren die wat ouder zijn. In totaal hebben we 3887 kinderen en jongeren bereikt. Net als in 2010 konden we dus voor bijna alle kinderen een vrolijk aanbod creëren. Het aantal betrokken ouders en andere bewoners van asielzoekerscentra lijkt gedaald. Dat is niet helemaal het geval. Veel ouders en andere volwassen bewoners komen langzaam maar zeker in onze cijfers terug als vrijwilligers en workshopbegeleiders. Het verschil wordt minder zichtbaar. We werken op steeds meer azc s samen met mensen van binnen en buiten het azc. In 2012 zullen we deze rubrieken niet meer gescheiden laten zien

14 Kinderparticipatie en Jongerenraad In 2011 zijn we gestart met het project Kinder- en Jongerenraad, in de wandelgang de Jongerenraad. Ruimte maken voor kinderen en jongeren om zich te laten horen en zien is essentieel in ons werk. Zo n raad is bij uitstek een platform om de wensen, behoeften en ideeën van kinderen en jongeren een stem te geven. Elke raad bestaat uit minimaal vijf en maximaal tien jongeren tussen de twaalf en achttien jaar die op een azc wonen, de Nederlandse taal voldoende beheersen en met overtuiging hun deelname aan de raad kunnen motiveren. Zij gaan op zoek naar doeltreffende, creatieve manieren om te verzamelen en verwoorden wat er leeft onder hun leeftijdgenoten. Eén keer per kwartaal hebben de jongeren overleg met de locatiemanager van het azc. Dan bespreken ze hun bevindingen. De jongeren bepalen voor een groot deel zelf de agenda. De vergaderingen worden altijd goed voorbereid. Via creatieve workshops wordt er geoefend in gespreks- en vergadertechnieken en we werken aan teambuilding. Zo leren de jongeren om nog betere gesprekspartners te zijn en voor hun standpunten op te komen. Want ze gaan misschien wel op gesprek bij het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA), of ze kloppen aan bij de plaatselijke burgemeester of wethouder of regelen een ontmoeting met bewindslieden van de Immigratie- en Naturalisatiedienst. We letten goed op, dat de jongeren reële verwachtingen van de uitkomsten van het overleg hebben. Immers, niet al hun adviezen zullen altijd opgevolgd kunnen worden. Wel wordt de Jongerenraad altijd gehoord en serieus genomen. Jongeren helpen jongeren Jongeren uit het project Meeting Point helpen nieuwe Jongerenraden bij de start. De Meeting Point-jongeren hebben al veel ervaring in het begeleiden van mensen met complexe levensvragen of problemen op de werkvloer. Nu krijgen zij specifieke training als coaches bij de oprichting van een nieuw platform voor jongeren. Alle activiteiten rondom de Jongerenraad zijn gericht op structurele participatie en een vruchtbare samenwerking met alle mogelijke gesprekspartners, zodat de raad een serieus en inspirerend platform wordt. Niet alleen voor de jongeren zelf, maar ook voor alle betrokkenen in de regio, zoals scholen, buurthuizen, gemeente, sportclubs en andere maatschappelijke en culturele instellingen. De Jongerenraad ging in 2011 van start in de azc s Almere, Grave, Delfzijl, Zweeloo, Oisterwijk en Aalten. In azc Utrecht, Venlo, Alkmaar en St. Annaparochie zijn we begonnen met de voorbereidingen. Laagdrempelige spreekbuis Naast de Jongerenraad ontwikkelden we ook een laagdrempelige en creatieve versie voor kinderen en jongeren, omdat sommigen nog niet zo mondig zijn in het Nederlands. Via diverse workshops, exposities en voorstellingen laten de kinderen en jongeren zien wat hen bezig houdt. Deze activiteiten integreren we in de bestaande activiteiten die de Vrolijkheid al op de azc s organiseert. Deze laagdrempelige creatieve vorm is in 2011 op 37 azc s van start gegaan. Projecten met ouders en kinderen Familie is de laatste schuilplaats van vele vluchtelingen. Sergej Kreso methodiekmaker De ouder-kindprojecten waar we in 2010 mee zijn begonnen, groeiden in 2011 door tot een steeds waardevoller project in de asielzoekerscentra. Als er in gezinnen een nieuwe dynamiek tot stand kan komen, betekent dat voor de kinderen heel veel

Almelo, 8 juli 2015. En dat is niet zo makkelijk voor iedereen want de meeste kinderen zijn gewend aan school, vrienden, azc, enz, enz.

Almelo, 8 juli 2015. En dat is niet zo makkelijk voor iedereen want de meeste kinderen zijn gewend aan school, vrienden, azc, enz, enz. Almelo, 8 juli 2015 Onderwerp: Moeilijk verhuizen! Beste heer/mevrouw Ik ben (...) Ik ben 14 jaar oud. Ik woon met mijn ouders en mijn 2 kleine broertjes in azc Almelo. In deze vakantie moeten er ongeveer

Nadere informatie

Ben jij een kind van gescheiden ouders? Dit werkboekje is speciaal voor jou!

Ben jij een kind van gescheiden ouders? Dit werkboekje is speciaal voor jou! Hallo Ben jij een kind van gescheiden ouders? Dit werkboekje is speciaal voor jou Als je ouders uit elkaar zijn kan dat lastig en verdrietig zijn. Misschien ben je er boos over of denk je dat het jouw

Nadere informatie

Pedagogisch beleid Kinderopvang Haarlem Spelend Groeien

Pedagogisch beleid Kinderopvang Haarlem Spelend Groeien Pedagogisch beleid Kinderopvang Haarlem Spelend Groeien Inleiding Kinderopvang Haarlem heeft één centraal pedagogisch beleid. Dit is de pedagogische basis van alle kindercentra van Kinderopvang Haarlem.

Nadere informatie

OPEN. Meiden in Barendrecht hebben wat te vertellen! Limonade. stichting. Plant nu de zaadjes voor de toekomst. helpt gemeenten met kinderparticipatie

OPEN. Meiden in Barendrecht hebben wat te vertellen! Limonade. stichting. Plant nu de zaadjes voor de toekomst. helpt gemeenten met kinderparticipatie stichting OPEN Limonade Plant nu de zaadjes voor de toekomst helpt gemeenten met kinderparticipatie Meiden in Barendrecht hebben wat te vertellen! (Foto)verslag van het project Meiden in Barendrecht 2016

Nadere informatie

Jouw Belang Jouw ouders bespreken gezamenlijk over én met jou wat jouw belang is. Zodat jouw ouders

Jouw Belang Jouw ouders bespreken gezamenlijk over én met jou wat jouw belang is. Zodat jouw ouders - Dit basis Kindplan kan als onderdeel worden ingevoegd in het ouderschapsplan of los worden gebruikt door ouders al dan niet met hulp van een professional - Ouders ga na de eerste afspraak met een professional

Nadere informatie

Lesbrief bij de voorstelling Mijn vriend en ik van Soulshine Connection

Lesbrief bij de voorstelling Mijn vriend en ik van Soulshine Connection Lesbrief bij de voorstelling Mijn vriend en ik van Soulshine Connection 1 Beste docent, Binnenkort gaat u samen met uw klas naar de voorstelling Mijn vriend en ik van Soulshine Connection. Deze lesbrief

Nadere informatie

WAARSCHUWING. Als je wilt dat in je leven niets verbetert, leg dit boek dan NU weg. Het is niets voor jou. Koop een fles champagne en ga het vieren.

WAARSCHUWING. Als je wilt dat in je leven niets verbetert, leg dit boek dan NU weg. Het is niets voor jou. Koop een fles champagne en ga het vieren. WAARSCHUWING Als je wilt dat in je leven niets verbetert, leg dit boek dan NU weg. Het is niets voor jou. Koop een fles champagne en ga het vieren. INLEIDING Je herkent het vast: je stond met een glas

Nadere informatie

Sprankelend Spraakmakend Verrassend Inspirerend Waanzinnig

Sprankelend Spraakmakend Verrassend Inspirerend Waanzinnig Grijp je Ambities Sprankelend Spraakmakend Verrassend Inspirerend Waanzinnig Je dromen verwezenlijken in 7 stappen. Grijp je ambities Brengt je dichterbij je ideaal Geeft je inzicht in jouw persoonlijke

Nadere informatie

Parel van het licht. Moed en verlichting op je pad

Parel van het licht. Moed en verlichting op je pad Parel van het licht Moed en verlichting op je pad Parel van het licht Moed en verlichting op je pad Margot Peters Schrijfster: Margot Peters Coverontwerp: Margot Peters ISBN: 9789402141078 Margot Peters,

Nadere informatie

150 Tips om kinderen te laten zien dat je om ze geeft!

150 Tips om kinderen te laten zien dat je om ze geeft! 150 Tips om kinderen te laten zien dat je om ze geeft! Scott de Jong http://www.positiefleren.nl - 1 - Je leest op dit moment versie 2.0 van het Ebook: 150 Tips om kinderen te laten zien dat je om ze geeft.

Nadere informatie

8 2 &9,97897 # " # $! # # #! $! # " "$

8 2 &9,97897 #  # $! # # #! $! #  $ 1 o o o o o o o o o o 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 VAKANTIEBOS HET HELE JAAR DOOR! Jij hoeft je voortaan nooit te vervelen in de vakanties. Wij zorgen dat elke vakantie onvergetelijk wordt. Sport, spel, knutselen,

Nadere informatie

Sprankelend Spraakmakend Verrassend Inspirerend Waanzinnig

Sprankelend Spraakmakend Verrassend Inspirerend Waanzinnig Grijp je Ambities Sprankelend Spraakmakend Verrassend Inspirerend Waanzinnig Je dromen verwezenlijken in 7 stappen. Grijp je ambities Brengt je dichterbij je ideaal Laat je talenten leven Helpt je het

Nadere informatie

TEAMUP Een samenwerking tussen War Child, Save the Children en UNICEF Nederland om gevluchte kinderen in Nederland te helpen.

TEAMUP Een samenwerking tussen War Child, Save the Children en UNICEF Nederland om gevluchte kinderen in Nederland te helpen. TEAMUP Een samenwerking tussen War Child, Save the Children en UNICEF Nederland om gevluchte kinderen in Nederland te helpen. INTRODUCTIE Sinds 2015 heeft Nederland tienduizenden asielzoekers verwelkomd.

Nadere informatie

Talent in Bloei bij de Brandsma-akker

Talent in Bloei bij de Brandsma-akker Talent in Bloei bij de Brandsma-akker Nieuwsbrief 2 Alle workshops van Talent in Bloei zijn gericht op jouw ontwikkeling; je leert er allerlei nieuwe dingen die van pas komen op school. Daarnaast kun je

Nadere informatie

Woordeloze Woensdag 18. Glimlachmomentjes #22

Woordeloze Woensdag 18. Glimlachmomentjes #22 Woordeloze Woensdag 18 Ik heb weer een blok Stralend de wereld in gehad en zo bijzonder is het soms hoe alles bij elkaar gaat passen. Ook dit keer weer werd er geëindigd met een heel mooie passend nummer

Nadere informatie

Theorieboek. leeftijd, dezelfde hobby, of ze houden van hetzelfde. Een vriend heeft iets voor je over,

Theorieboek. leeftijd, dezelfde hobby, of ze houden van hetzelfde. Een vriend heeft iets voor je over, 3F Wat is vriendschap? 1 Iedereen heeft vrienden, iedereen vindt het hebben van vrienden van groot belang. Maar als we proberen uit te leggen wat vriendschap precies is staan we al snel met de mond vol

Nadere informatie

Relaties. HDYO heeft meer informatie beschikbaar over de Ziekte van Huntington voor jongeren, ouders en professionals op onze website: www.hdyo.

Relaties. HDYO heeft meer informatie beschikbaar over de Ziekte van Huntington voor jongeren, ouders en professionals op onze website: www.hdyo. Relaties HDYO heeft meer informatie beschikbaar over de Ziekte van Huntington voor jongeren, ouders en professionals op onze website: www.hdyo.org Relaties kunnen een belangrijke rol spelen bij het omgaan

Nadere informatie

Het einde van het jaar is in zicht. Wij blikken graag nog even met u terug op de Dag(en) van de Dialoog.

Het einde van het jaar is in zicht. Wij blikken graag nog even met u terug op de Dag(en) van de Dialoog. Nieuwsbrief Amersfoort in Dialoog Editie: december 2015 Terugblik Dag(en) van de Dialoog 2015 Het einde van het jaar is in zicht. Wij blikken graag nog even met u terug op de Dag(en) van de Dialoog. Het

Nadere informatie

Mijn laatste nieuwsbrief

Mijn laatste nieuwsbrief Mijn laatste nieuwsbrief Lieve familie, vrienden en sponsors! Mijn laatste nieuwsbrief schrijf ik vanuit het prachtige en kleurrijke Sri Lanka! Hier vierde ik Kerst en Oud en Nieuw met de bemanning van

Nadere informatie

Persoonlijk Rapport Junior Scan

Persoonlijk Rapport Junior Scan Persoonlijk Rapport Junior Scan Persoonlijke gegevens Naam test junior Datum test 02/09/2011 (17:19) Jouw ondernemersprofiel In vergelijking met het branche normprofiel geeft jouw profiel het volgende

Nadere informatie

Eerst even wat moeilijke woorden uitleggen:

Eerst even wat moeilijke woorden uitleggen: Eerst even wat moeilijke woorden uitleggen: IND = Interalisatie en NaturalisatieDienst Alle mensen die in Nederland willen komen wonen moeten hiernaartoe. Bij de IND werken mensen die beslissen of iemand

Nadere informatie

Talent in Bloei bij Riederhof

Talent in Bloei bij Riederhof Talent in Bloei bij Riederhof Nieuwsbrief 1 Misschien heb je het al gehoord... binnenkort kan je na schooltijd meedoen aan de superleuke, uitdagende en afwisselde workshops van Talent in Bloei! De workshops

Nadere informatie

13/6/2012 TRANSCRIPT RIET INTERVIEW. Sanni

13/6/2012 TRANSCRIPT RIET INTERVIEW. Sanni 13/6/2012 INTERVIEW TRANSCRIPT RIET Naam interviewer Naam respondent Pseudoniem respondent Datum interview 30-05-2012 Plaats interview Alkmaar Begintijd interview 12.00 Eindtijd interview 13.20 Leeftijd

Nadere informatie

Kijk mee en maak het mee. Onze toekomst: Maasduinen, hoe mooi het gaat worden.

Kijk mee en maak het mee. Onze toekomst: Maasduinen, hoe mooi het gaat worden. Kijk mee en maak het mee. Onze toekomst: Maasduinen, hoe mooi het gaat worden. Hier denken we aan. Zo zien we de toekomst van Maasduinen. Met dit boekje vertellen we waar we de komende jaren aan willen

Nadere informatie

Theateractiviteiten voor, door en met mensen met een verstandelijke beperking.

Theateractiviteiten voor, door en met mensen met een verstandelijke beperking. Studio Sterk: Sterker door Participatief Drama Theateractiviteiten voor, door en met mensen met een verstandelijke beperking. Theater als middel om een stem te geven aan mensen die nauwelijks gehoord worden.

Nadere informatie

Nieuwsbrief SHIB september 2013

Nieuwsbrief SHIB september 2013 Nieuwsbrief SHIB september 2013 www.shib.nl info@shib.nl Postbus 250, 3770 AG Barneveld Bankrekening 1526.55.018 t.n.v. SHIB SHIB 10 jaar en meer Al eerder lieten we weten: SHIB bestaat dit jaar 10 jaar!

Nadere informatie

T a l e n t v o l L e v e n!

T a l e n t v o l L e v e n! T a l e n t v o l L e v e n! 7 Gamechangers Nicoline Pouwer Zangeres. Entrepreneur. Levensgenieter. Talentvol leven De keuze is aan jou Zeg 'Ja!" tegen jouw talentvolle leven! Lieve talentvolle levensgenieter,

Nadere informatie

Een samenwerking tussen War Child, Save the Children en UNICEF Nederland om gevluchte kinderen in Nederland te helpen.

Een samenwerking tussen War Child, Save the Children en UNICEF Nederland om gevluchte kinderen in Nederland te helpen. NEDERLAND Een samenwerking tussen War Child, Save the Children en UNICEF Nederland om gevluchte kinderen in Nederland te helpen. INTRODUCTIE Sinds 2015 heeft Nederland tienduizenden asielzoekers verwelkomd.

Nadere informatie

Hartelijk welkom bij de tentoonstelling ArtOverijssel. Een nieuwe. expositie is altijd een feestelijke gelegenheid.

Hartelijk welkom bij de tentoonstelling ArtOverijssel. Een nieuwe. expositie is altijd een feestelijke gelegenheid. Dames en heren, Hartelijk welkom bij de tentoonstelling ArtOverijssel. Een nieuwe expositie is altijd een feestelijke gelegenheid. Helemaal als het getoonde werk zo divers en kwalitatief hoogstaand is

Nadere informatie

Nieuwsbrief Gerdien Jansen Kindcoaching. Jaargang 2: Nieuwsbrief 3 (oktober 2013) Hallo allemaal,

Nieuwsbrief Gerdien Jansen Kindcoaching. Jaargang 2: Nieuwsbrief 3 (oktober 2013) Hallo allemaal, Nieuwsbrief Gerdien Jansen Kindcoaching Jaargang 2: Nieuwsbrief 3 (oktober 2013) Hallo allemaal, Veel te laat krijgen jullie deze nieuwsbrief. Ik had hem al veel eerder willen maken/versturen, maar ik

Nadere informatie

Programma Tienerclub. Tienerclub Blok 1 & 5: Adventure 4 Kids Op avontuur met jezelf

Programma Tienerclub. Tienerclub Blok 1 & 5: Adventure 4 Kids Op avontuur met jezelf Programma Tienerclub. Tienerclub Blok 1 & 5: Adventure 4 Kids Op avontuur met jezelf Vijf woensdagmiddagen kunnen jongens en meiden tussen de 10 en 14 jaar op avontuur naar zichzelf. Het kind leert zichzelf

Nadere informatie

Talent in Bloei bij Riederhof

Talent in Bloei bij Riederhof Talent in Bloei bij Riederhof Nieuwsbrief 2 De eerste periode met workshops gaat bijna van start. Vanaf dat moment is het ook weer mogelijk om je in te schrijven voor de volgende periode met workshops

Nadere informatie

Module 5 Heel je relatie met geld

Module 5 Heel je relatie met geld Module 5 Heel je relatie met geld Inleiding In deze module gaan we nog wat dieper in op jouw relatie met geld. Veel coaches, therapeuten en trainers werken heel hard maar verdienen erg weinig (te weinig!).

Nadere informatie

Kinderrechtenverdrag VOOR KINDEREN EN JONGEREN

Kinderrechtenverdrag VOOR KINDEREN EN JONGEREN Kinderrechtenverdrag VOOR KINDEREN EN JONGEREN UITGAVE VAN UNICEF NEDERLAND Kinderrechtenverdrag VOOR KINDEREN EN JONGEREN 2 Kinderrechtenverdrag voor kinderen en jongeren Waarom? Alle kinderen in de hele

Nadere informatie

Begrijpend en studerend lezen. leerlingmateriaal proefles instructieles

Begrijpend en studerend lezen. leerlingmateriaal proefles instructieles Begrijpend en studerend lezen leerlingmateriaal proefles instructieles 8 BLOK 2 1 LES 1 WAR CHILD Kindsoldaat K Die nacht schrok Moses zich een ongeluk. Ineens hoorde hij overal angstig gegil en geschreeuw.

Nadere informatie

Kinderrechtenverdrag VOOR KINDEREN EN JONGEREN

Kinderrechtenverdrag VOOR KINDEREN EN JONGEREN Kinderrechtenverdrag VOOR KINDEREN EN JONGEREN UITGAVE VAN UNICEF NEDERLAND Kinderrechtenverdrag VOOR KINDEREN EN JONGEREN 2 Waarom? Alle kinderen in de hele wereld hebben rechten. Jij dus ook. Omdat jij

Nadere informatie

BELOFTE-FORMULES DOOPLITURGIE. voor het doopsel van meerdere kinderen

BELOFTE-FORMULES DOOPLITURGIE. voor het doopsel van meerdere kinderen BELOFTE-FORMULES DOOPLITURGIE voor het doopsel van meerdere kinderen In dit boekje vind je een 15-tal voorbeelden van belofte-formules die je als ouders kan uitspreken tijdens de doopviering van je kind.

Nadere informatie

portfolio MALS STUDIOMALS.NL 01 studiomals.nl PORTFOLIO

portfolio MALS STUDIOMALS.NL 01 studiomals.nl PORTFOLIO MALS STUDIOMALS.NL 01 studiomals.nl PORTFOLIO MALS studiomals.nl info@studiomals.nl /studiomals @studiomals 03 studiomals.nl Je moet een beetje crazy zijn om in deze tijden een ontwerpstudio op te richten.

Nadere informatie

Pedagogisch beleid. buitenschoolse opvang. Niets uit deze uitgave mag worden gekopieerd en/-of verspreid zonder. maatwerk kinderopvang voor elk gezin

Pedagogisch beleid. buitenschoolse opvang. Niets uit deze uitgave mag worden gekopieerd en/-of verspreid zonder. maatwerk kinderopvang voor elk gezin Pedagogisch beleid buitenschoolse opvang maatwerk kinderopvang voor elk gezin Pedagogisch beleidsplan 1.1 Visie 1.2 Missie 1.3 Uitgangspunten 1.4 Pedagogische doelen 1.4.1. Emotionele en lichamelijke veiligheid

Nadere informatie

1. Liedje Welkom welkom http://www.youtube.com/watch?v=t5ajdsxwmhu 2. Liedje: Jij mag er zijn.

1. Liedje Welkom welkom http://www.youtube.com/watch?v=t5ajdsxwmhu 2. Liedje: Jij mag er zijn. NIEUWSBRIEF 2 Oktober 2013-20142014 Geachte Ouders/verzorgers, De eerste 9 weken zitten erop. De leerlingen en leerkrachten hebben hard gewerkt. Met z n allen hebben we goed ons best gedaan op de leervakken,

Nadere informatie

Identiteit van de Koos Meindertsschool

Identiteit van de Koos Meindertsschool Identiteit van de Koos Meindertsschool 1. Identiteit - het karakter van de school Wij zijn een open school waarin een ieder gelijkwaardig is. Wij heten elk kind welkom op de Koos Meindertsschool, ongeacht

Nadere informatie

Stop met vergelijken. Je bent uniek

Stop met vergelijken. Je bent uniek Stop met vergelijken. Je bent uniek Deze week schrijft Tineke Franssen, een van de wandelcoaches van Het Coach Bureau, het artikel. Vlak voor de zomer rondt zij het wandelcoachtraject af met Hanneke (43).

Nadere informatie

Creatieve Begeleiding

Creatieve Begeleiding Creatieve Begeleiding voor bijzondere kinderen met liefdevolle aandacht voor de belevingswereld en behoefte van uw kind www.brani.nl Creatieve begeleiding met liefdevolle aandacht voor de belevingswereld

Nadere informatie

Gelukskoffercoaching. Ik kan in drie woorden vertellen wat ik geleerd heb: I love me. Wael, 11 jaar. Gelukkig zijn kun je leren!

Gelukskoffercoaching. Ik kan in drie woorden vertellen wat ik geleerd heb: I love me. Wael, 11 jaar. Gelukkig zijn kun je leren! Gelukkig zijn kun je leren! Gelukskoffercoaching Missie GELUKKIG ZIJN KUN JE LEREN Gelukskoffercoaching wil kinderen op jonge leeftijd positief ondersteunen in hun individuele emotionele ontwikkeling.

Nadere informatie

(te) Gekke Kerk Festival Nieuwsbrief 2

(te) Gekke Kerk Festival Nieuwsbrief 2 (te) Gekke Kerk Festival Nieuwsbrief 2 20 mei 2015 www.tegekkekerk.nl www.facebook.com/gekkekerk info@tegekkekerk.nl Een weekend vol optredens, workshops, inspiratie, dichters, maaltijden, verdieping en

Nadere informatie

Betrokken ondernemen? Steun vluchtelingenwerk!

Betrokken ondernemen? Steun vluchtelingenwerk! Betrokken ondernemen? Steun vluchtelingenwerk! VluchtelingenWerk Noord-Nederland Informatiefolder voor bedrijven Stelt u zich eens voor dat u vanwege oorlog en vervolging huis en haard moet ontvluchten

Nadere informatie

PAPERCLIP. Katholieke Basisschool t Baeken Inhoud Paperclip 3 t.baeken@saks.nl Agenda Alkmaar nr. 36-3 Verkoop kinderpostzegels

PAPERCLIP. Katholieke Basisschool t Baeken Inhoud Paperclip 3 t.baeken@saks.nl Agenda Alkmaar nr. 36-3 Verkoop kinderpostzegels PAPERCLIP Katholieke Basisschool t Baeken Inhoud Paperclip 3 t.baeken@saks.nl Agenda Alkmaar nr. 36-3 Verkoop kinderpostzegels Feestelijke dag in de Efteling Verjaardagszingen JeugdTheaterVestival Herhaalde

Nadere informatie

DEEL 1. WERKBOEK 5 Eigen keuze. 2015 Monique van Dam YOU: De keuze is aan jou!

DEEL 1. WERKBOEK 5 Eigen keuze. 2015 Monique van Dam YOU: De keuze is aan jou! DEEL 1 1 WERKBOEK 5 Eigen keuze Inhoud 2 1. Hoe zit het met je keuzes? 3 2. Hoe stap je uit je automatische piloot? 7 3. Juiste keuzes maken doe je met 3 vragen 9 4. Vervolg & afronding 11 1. Hoe zit het

Nadere informatie

Op de vlucht. Lesprogramma. Voor kinderen van 8-12 jaar. Logo Share tech mono. Pay off Exo 2.0 Regular

Op de vlucht. Lesprogramma. Voor kinderen van 8-12 jaar. Logo Share tech mono. Pay off Exo 2.0 Regular Lesprogramma Voor kinderen van 8-12 jaar Op de vlucht Stichting Gave Marie Curiestraat 35, 3846 BW Harderwijk 0341 460328 servicedesk@gave.nl www.gave.nl Beste kinderwerker, Het dode jongetje op het strand.

Nadere informatie

Henny Schaapman, kunstenaar, coach, creatief ondernemer

Henny Schaapman, kunstenaar, coach, creatief ondernemer Een leven lang creëren Henny Schaapman, kunstenaar, coach, creatief ondernemer Creativiteit is iets van kunstenaars, vaak warrig en niet altijd te begrijpen voor de buitenwereld. Georganiseerde creativiteit

Nadere informatie

De manus branding stichting

De manus branding stichting De manus branding stichting ontwikkelt programma s, die door lessen relationele en musische vorming sociale vaardigheden aanleren, waardoor jongeren beter in staat zijn op een, zowel voor hen zelf als

Nadere informatie

Een werkelijkheid waar je vrolijk van wordt Jaarverslag 2010

Een werkelijkheid waar je vrolijk van wordt Jaarverslag 2010 1 Een werkelijkheid waar je vrolijk van wordt Jaarverslag 2010 2 Voorwoord 4 1 Daarom Vrolijkheid 5 Hier liggen wij wakker van 5 Wat ons betreft is het allemaal niet zo moeilijk 5 Vrolijk met 5 V s 6 Ons

Nadere informatie

Een land waar. mensen goed geïnformeerd zijn over handicaps

Een land waar. mensen goed geïnformeerd zijn over handicaps Een land waar mensen goed geïnformeerd zijn over handicaps Lilian (48) vraagt haar zoontje om even een handje te komen geven. Dat doet hij en dan gaat hij weer lekker verder spelen. Wij nemen plaats aan

Nadere informatie

Werkboek Het is mijn leven

Werkboek Het is mijn leven Werkboek Het is mijn leven Het is mijn leven Een werkboek voor jongeren die zelf willen kiezen in hun leven. Vul dit werkboek in met mensen die je vertrouwt, bespreek het met mensen die om je geven. Er

Nadere informatie

Talent in Bloei bij Brandsma-Akker

Talent in Bloei bij Brandsma-Akker Talent in Bloei bij Brandsma-Akker Nieuwsbrief 1 Misschien heb je het al gehoord... binnenkort kan je na schooltijd meedoen aan de superleuke, uitdagende en afwisselde workshops van Talent in Bloei! De

Nadere informatie

ONDERNEMEN IS VOOR HELDEN

ONDERNEMEN IS VOOR HELDEN ONDERNEMEN IS VOOR HELDEN EXCLUSIEF PROGRAMMA OVERZICHT 2016 LEF IN ACTIE Ontdek waarom het zo moeilijk is je hart te volgen en heb het lef dit toch te doen! De achtergrond van het programma Jij weet dat

Nadere informatie

boek KlasseBoek KlasseBoek Tips voor een (h)echte klas Henk de Visser Boek voor n (h)echte klas Henk de Visser

boek KlasseBoek KlasseBoek Tips voor een (h)echte klas Henk de Visser Boek voor n (h)echte klas Henk de Visser KlasseBoek boek Boek voor n (h)echte klas KlasseBoek Tips voor een (h)echte klas Henk de Visser Henk de Visser Inleiding Dit is bedoeld als een bemoedigend boekje, vol positiviteit over het vak van juf

Nadere informatie

VluchtelingenWerk Nederland

VluchtelingenWerk Nederland VluchtelingenWerk Nederland Vluchten doe je niet zomaar Ik droom veel over mijn vader en hoe hij is gestorven Niemand laat zonder reden zijn familie, vrienden en bezittingen achter. Vluchtelingen kunnen

Nadere informatie

KunstAanBod KunstAanBod wil actieve kunst- en cultuureducatie stimuleren voor alle inwoners in Houten. De nadruk ligt op het woord actief: het

KunstAanBod KunstAanBod wil actieve kunst- en cultuureducatie stimuleren voor alle inwoners in Houten. De nadruk ligt op het woord actief: het De activiteitenfolder voor Zuid-Oost is er weer! Het nieuwe jaar is weer begonnen en we bieden ook nu weer te gekke activiteiten na schooltijd aan voor kinderen uit de wijk Zuid-Oost. Het aanbod is voor

Nadere informatie

VIEREN DOOR/VOOR JONGEREN

VIEREN DOOR/VOOR JONGEREN VIEREN DOOR/VOOR JONGEREN VOORBEDE Soms moeten gebeurtenissen en dingen met naam worden genoemd. Soms moet je de dingen meer openlaten, opdat iedereen zijn eigen ervaringen erin kan herkennen. De voorbede

Nadere informatie

Apostolische rondzendbrief

Apostolische rondzendbrief oktober 9, 2011 Jaargang 1, nummer 1 Lieve mensen, Zo bent u een voorbeeld voor alle gelovigen in Macedonië en Achaje geworden. Wij zijn nu al weer een tijdje hier in het zuiden van Griekenland, in de

Nadere informatie

De Inner Child meditatie

De Inner Child meditatie De Inner Child meditatie copyright Indra T. Preiss volgens Indra Torsten Preiss copyright Indra T. Preiss Het innerlijke kind Veel mensen zitten met onvervulde verlangens die hun oorsprong hebben in hun

Nadere informatie

Kids. &Go. Informatieblad speciaal voor kinderen

Kids. &Go. Informatieblad speciaal voor kinderen Informatieblad speciaal voor kinderen Datum; Aalsmeer, jaar 2011 Gemaakt door; Bianca Wegbrands daar, Wat leuk dat je dit informatieblad speciaal voor kinderen wilt lezen. Ik zal me eerst even aan jou

Nadere informatie

Gebedskalender september - november 2016. Alle tieners uit het. dorp zitten op de club!

Gebedskalender september - november 2016. Alle tieners uit het. dorp zitten op de club! Gebedskalender september - november 2016 Alle tieners uit het dorp zitten op de club! Gelovig of niet, iedereen is welkom! Marieke Bor is al jaren Rock Solid-leider in de PKN-gemeente in Goudriaan, een

Nadere informatie

N I E U W S B R I E F

N I E U W S B R I E F N I E U W S B R I E F SBO De Sluis Zwarteweg 120 8017 AZ Zwolle Tel.: 038-4536123 Website: www.sbo-desluis.nl Nummer: 5 Datum: 27 november 2014 AGENDA Vrijdag 5 december Sinterklaasfeest leerlingen s middags

Nadere informatie

Kunstkameraden. Sharona

Kunstkameraden. Sharona Kunstkameraden Sharona Het programma Kunst kameraden van de Cultuurkantine brengt kunstenaars in contact met kinderen uit jeugdzorg organisaties en asielzoekerscentra in Noord-Brabant en Limburg. Deze

Nadere informatie

Eline's Silhouetten. Kunst van Eline Janssens. Werkstuk door Isis Uiterwaal Op de groene Alm groep 7

Eline's Silhouetten. Kunst van Eline Janssens. Werkstuk door Isis Uiterwaal Op de groene Alm groep 7 Eline's Silhouetten Kunst van Eline Janssens Werkstuk door Isis Uiterwaal Op de groene Alm groep 7 1 Inleiding Mijn werkstuk gaat over Eline Janssens, ik vind het leuk om het over haar te hebben omdat

Nadere informatie

AMIGA4LIFE. Hooggevoelig, wat is dat? WWW.AMIGA4LIFE.NL T. 06-424 99985 @AMIGA4LIFECOACH VLAARDINGEN

AMIGA4LIFE. Hooggevoelig, wat is dat? WWW.AMIGA4LIFE.NL T. 06-424 99985 @AMIGA4LIFECOACH VLAARDINGEN AMIGA4LIFE Hooggevoelig, wat is dat? 7-10 jaar WWW.AMIGA4LIFE.NL T. 06-424 99985 @AMIGA4LIFECOACH VLAARDINGEN 1 voorlichtingsbrochure hooggevoeligheid - www.amiga4life.nl Ik heb een talent! Ik kan goed

Nadere informatie

Graag tot ziens! Het Remind Team

Graag tot ziens! Het Remind Team In dit document kun je lezen wat Remind doet, waar Remind voor staat, wat er van je verwacht wordt als trainer, welke studenten bij Remind passen, en wat je aankomende vijf maanden kunt verwachten als

Nadere informatie

Mijn ouders zijn gescheiden en nu? Een folder voor jongeren met gescheiden ouders over de OTS en de gezinsvoogd

Mijn ouders zijn gescheiden en nu? Een folder voor jongeren met gescheiden ouders over de OTS en de gezinsvoogd Mijn ouders zijn gescheiden en nu? Een folder voor jongeren met gescheiden ouders over de OTS en de gezinsvoogd 1 Joppe (13): Mijn ouders vertelden alle twee verschillende verhalen over waarom ze gingen

Nadere informatie

VluchtelingenWerk Nederland

VluchtelingenWerk Nederland VluchtelingenWerk Nederland Vluchten doe je niet zomaar Niemand laat zonder reden zijn familie, vrienden en bezittingen achter. Vluchtelingen kunnen niet anders. Ze vluchten voor onderdrukking, oorlog

Nadere informatie

Eigen en WIJze buurten

Eigen en WIJze buurten Eigen en WIJze buurten Swingen met de kracht en kennis van de wijk. Van en Voor wijkbewoners. Marjanne van Ginneken Community en netwerk leider van Makers en Doeners Grote Beer 980, 3067 MB Rotterdam,

Nadere informatie

RITUEEL. schrijven. Word de persoon die je altijd al had willen zijn.

RITUEEL. schrijven. Word de persoon die je altijd al had willen zijn. RITUEEL schrijven d a g b o e k Word de persoon die je altijd al had willen zijn. Welkom De persoon worden die je altijd al had willen zijn. Daarom schrijf ik. Door ritueel te schrijven kom je in verbinding

Nadere informatie

Caroline Penninga-de Lange Je kind in balans

Caroline Penninga-de Lange Je kind in balans Je kind in balans Caroline Penninga-de Lange Je kind in balans Op weg naar emotionele stabiliteit UITGEVERIJ BOEKENCENTRUM ZOETERMEER Van Caroline Penninga-de Lange verschenen eerder bij Uitgeverij Boekencentrum:

Nadere informatie

IK OVERLEEFDE AUSCHWITZ

IK OVERLEEFDE AUSCHWITZ Ferenc Göndör IK OVERLEEFDE AUSCHWITZ Uitgeverij Eenvoudig Communiceren 3 Mijn vader Lang geleden kwam een jonge, joodse man naar het land Hongarije. Mohr Goldklang was zijn naam. Dat was mijn opa. Mohr

Nadere informatie

ONVERGETELIJK Kunst bespreken met mensen met dementie en hun dierbaren

ONVERGETELIJK Kunst bespreken met mensen met dementie en hun dierbaren ONVERGETELIJK Kunst bespreken met mensen met dementie en hun dierbaren 2013: ONVERGETELIJK STEDELIJK & ONVERGETELIJK VAN ABBE Doel: een ontspannen, sociale en inspirerende museumactiviteit organiseren

Nadere informatie

1 e rapport mee. Vanaf 14.30 uur start de voorjaarsvakantie Start 1 e schooldag na de vakantie

1 e rapport mee. Vanaf 14.30 uur start de voorjaarsvakantie Start 1 e schooldag na de vakantie NIEUWSBRIEF nummer 4, Januari-februari 2015 Kalender December Ma 2 & di 3 feb Activiteiten De kinderen uit groep 1 t/m 8 zijn vrij. De leerkrachten hebben twee studiedagen. De kinderen uit de Cobogroepen

Nadere informatie

Jij durft over jouw gevoelens praten. Complimenten geven is voor jou kinderspel. Jij ligt s nachts niet te piekeren. Jij hebt vat op de dingen.

Jij durft over jouw gevoelens praten. Complimenten geven is voor jou kinderspel. Jij ligt s nachts niet te piekeren. Jij hebt vat op de dingen. Jij bent echt een kanjer! Om op te eten! Jij durft over jouw gevoelens praten. Jij hebt een topconditie. Wat zit jouw haar oké! Complimenten geven is voor jou kinderspel. Ik ben jaloers op jouw spierballen.

Nadere informatie

Hoe kunt u met minder geld toch de kwaliteit van dienstverlening waarborgen voor kwetsbare doelgroepen?

Hoe kunt u met minder geld toch de kwaliteit van dienstverlening waarborgen voor kwetsbare doelgroepen? Hoe kunt u met minder geld toch de kwaliteit van dienstverlening waarborgen voor kwetsbare doelgroepen? Visie tafelleider: Met minder geld hetzelfde of misschien zelfs meer doen. Dat is de grote uitdaging

Nadere informatie

Stichting Kansvol Jaarverslag 2014

Stichting Kansvol Jaarverslag 2014 Stichting Kansvol Jaarverslag 2014 Inhoud 1. De organisatie p.2 Oprichting Stichting Kansvol Doelstellingen Werkwijze Opstartfase Onderweg naar 2015 2. Activiteiten p.3 Kunstproject met Toevlucht Activiteitenmiddag

Nadere informatie

No Distance. We make the difference. Hallo allemaal, Hartelijke groet, Team No Distance. Nieuwsbrief januari Uitje van de maand januari

No Distance. We make the difference. Hallo allemaal, Hartelijke groet, Team No Distance. Nieuwsbrief januari Uitje van de maand januari Nieuwsbrief januari 2017 Hallo allemaal, In deze nieuwsbrief een terugblik op het uitje van december, maar ook informatie over het uitje van de maand januari. Marianne zal zich voorstellen in deze nieuwsbrief.

Nadere informatie

Stichting leerkracht: elke dag samen een beetje beter

Stichting leerkracht: elke dag samen een beetje beter Stichting leerkracht: elke dag samen een beetje beter Wat is leerkracht? Stichting leerkracht is een organisatie van enthousiaste experts uit het onderwijs en bedrijfsleven die scholen helpt in het ontwikkelen

Nadere informatie

Nieuwsbrief. Van de directie. Oranjestraat 28, 7681 DN Vroomshoop, tel: Beste ouders,

Nieuwsbrief. Van de directie. Oranjestraat 28, 7681 DN Vroomshoop, tel: Beste ouders, Nieuwsbrief 21 juli 2017 Oranjestraat 28, 7681 DN Vroomshoop, tel: 0546-642137 Van de directie Beste ouders, Al weer een schooljaar voorbij. Wat gaat het toch snel. We willen nog een aantal mensen bedanken:

Nadere informatie

Inhoud: Over de Stichting. Activiteiten en projecten. - Uitgangspunt - Doel - Doelgroep - Financiën - Publiciteit

Inhoud: Over de Stichting. Activiteiten en projecten. - Uitgangspunt - Doel - Doelgroep - Financiën - Publiciteit Beleidsplan 2016-2017 Inhoud: Over de Stichting - Uitgangspunt - Doel - Doelgroep - Financiën - Publiciteit Activiteiten en projecten PROJECT 1 PROJECT 2 PROJECT 3 PROJECT 4 Musicals Jongerenkoor Meditatieve

Nadere informatie

Ja, ik wil! Een creatiever Twente!

Ja, ik wil! Een creatiever Twente! Ja, ik wil! Een creatiever Twente! kaliberkunstenschool.nl/creatievertwente Contactpersoon: Angelina Schoonewille a.schoonewille@kaliberkunstenschool.nl 06-206 185 18 088-486 8704 www.kaliberkunstenschool.nl/creatievertwente

Nadere informatie

Uitleg Zing in 19 mei 2013: Dat is verleidelijk!

Uitleg Zing in 19 mei 2013: Dat is verleidelijk! Uitleg Zing in 19 mei 2013: Dat is verleidelijk! In onze vorige Zing In hebben we het gehad over de druk die op jonge mensen wordt gelegd, op de vaak hoge eisen die we aan hen stellen. Maar niemand is

Nadere informatie

Lieve mensen van de Hofkerk, gasten, gemeente van Jezus Christus

Lieve mensen van de Hofkerk, gasten, gemeente van Jezus Christus Zondag 27 september Markus 9, 30-37 Overdenking Lieve mensen van de Hofkerk, gasten, gemeente van Jezus Christus 1) Ongemakkelijk gevoel Ik kreeg een beetje een ongemakkelijk gevoel toen ik dat gedeelte

Nadere informatie

Inhoud. Aan jou de keuze 7. Niet alleen maar een boek 187. Auteurs 191. Dankwoord 197

Inhoud. Aan jou de keuze 7. Niet alleen maar een boek 187. Auteurs 191. Dankwoord 197 Inhoud Aan jou de keuze 7 D/2012/45/239 - isbn 978 94 014 0183 8 - nur 248 Tweede druk Vormgeving omslag en binnenwerk: Nanja Toebak, s-hertogenbosch Illustraties omslag en binnenwerk: Marcel Jurriëns,

Nadere informatie

Probleem? Geen probleem. Met de vaardigheden die Humanitas je aanreikt, verander je je leven. Helemaal zelf. En het mooie is: iedereen kan het.

Probleem? Geen probleem. Met de vaardigheden die Humanitas je aanreikt, verander je je leven. Helemaal zelf. En het mooie is: iedereen kan het. ONTMOET HUMANITAS Probleem? Geen probleem. Met de vaardigheden die Humanitas je aanreikt, verander je je leven. Helemaal zelf. En het mooie is: iedereen kan het. Zonder uitzondering. Lukt het je niet alleen,

Nadere informatie

Identiteitsdocument Sprank

Identiteitsdocument Sprank Identiteitsdocument Sprank Christenen in hart en zorg Vanuit Gods liefde, zorgen wij voor elkaar. GOD Dit doen we samen met je familie en vrienden. Jij mag rekenen op een veilig thuis. Vragen over jouw

Nadere informatie

MEER DAN 700 WENSEN VOOR VERJAARDAGEN

MEER DAN 700 WENSEN VOOR VERJAARDAGEN MEER DAN 700 WENSEN VOOR VERJAARDAGEN Omslag: Drukwerk: Danny Demeersseman Nevelland Graphics Copyright 2014 Danny Demeersseman www.wensen.eu Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar

Nadere informatie

Bijbellezing: Johannes 2 vers 1-12. Bruiloftsfeest

Bijbellezing: Johannes 2 vers 1-12. Bruiloftsfeest Bijbellezing: Johannes 2 vers 1-12 Bruiloftsfeest Sara en Johannes hebben een kaart gekregen In een hele mooie enveloppe Met de post kregen ze die kaart Weet je wat op die kaart stond? Nou? Wij gaan trouwen!

Nadere informatie

Het gaf mij veel energie om een eigen evenement te organiseren.

Het gaf mij veel energie om een eigen evenement te organiseren. Het Cruyff Foundation Community Program De Johan Cruyff Foundation wil jongeren langdurig binden aan het Cruyff Court en de wijk. Wij willen jongeren meer zelfvertrouwen geven, kansen bieden om hun talent

Nadere informatie

Een nieuw jaar nieuwe kansen en 9 tips die je helpen je doelen te bereiken. coaching en energetische therapie. www.pranakompas.nl

Een nieuw jaar nieuwe kansen en 9 tips die je helpen je doelen te bereiken. coaching en energetische therapie. www.pranakompas.nl Nieuwsbrief 2015-3: Een nieuw jaar nieuwe kansen en 9 tips die je helpen je doelen te bereiken coaching en energetische therapie www.pranakompas.nl Een nieuw jaar nieuwe kansen! 9 Tips die je helpen je

Nadere informatie

Hele fijne feestdagen en een gezond en vrolijk 2017! Raymond Gruijs. BM Groep ARBO West Baanzinnig

Hele fijne feestdagen en een gezond en vrolijk 2017! Raymond Gruijs. BM Groep ARBO West Baanzinnig De tijd vliegt voorbij en voor je weet zijn we al weer een jaar verder. Ik zeg wel eens: mensen overschatten wat je in een jaar kunt doen, maar onderschatten wat je in 3 jaar kan realiseren. Laten we naar

Nadere informatie

Nieuwsbrief 4 nazomer 2008

Nieuwsbrief 4 nazomer 2008 Nieuwsbrief 4 nazomer 2008 Van de redactie Hierbij ontvangt u de nazomer nieuwsbrief van Haagse Ontmoetingen Wij houden graag iedereen op de hoogte van de gebeurtenissen in en rond dit bijzondere project.

Nadere informatie

KIJK IN JE BREIN LESMODULE BASISSCHOOL LEERLING

KIJK IN JE BREIN LESMODULE BASISSCHOOL LEERLING LESMODULE BASISSCHOOL LEERLING 1. DE HERSENEN 1.1 HOE ZIEN HERSENEN ERUIT? VRAAG WIE KAN VERTELLEN WAT HERSENEN ZIJN? VRAAG HEBBEN KINDEREN KLEINERE HERSENEN DAN GROTE MENSEN? 1.2 WANNEER GEBRUIK JE ZE?

Nadere informatie

jaarbeeld 2016 veert mee

jaarbeeld 2016 veert mee jaarbeeld 2016 veert mee 2016 Het Kopland veert mee Al jaren is veerkracht een kernbegrip in onze organisatie. Nu werd in 2016 een beroep gedaan op onze eigen veerkracht: na roerige tijden, brak er meer

Nadere informatie

Nieuwsbrief Gerdien Jansen Kindcoaching. Jaargang 4: Nieuwsbrief 1 (januari 2015) In deze nieuwsbrief aandacht voor:

Nieuwsbrief Gerdien Jansen Kindcoaching. Jaargang 4: Nieuwsbrief 1 (januari 2015) In deze nieuwsbrief aandacht voor: Nieuwsbrief Gerdien Jansen Kindcoaching Jaargang 4: Nieuwsbrief 1 (januari 2015) In deze nieuwsbrief aandacht voor: Terugblik Kinderyoga Rots & Water De Sterrenplukmachine Theaterweek Thema avond (hoog)gevoeligheid

Nadere informatie

Netwerkmarketing. Hoe kan je contacten benaderen en uitnodigen?

Netwerkmarketing. Hoe kan je contacten benaderen en uitnodigen? Netwerkmarketing Hoe kan je contacten benaderen en uitnodigen? In deze training 1. Je sociale netwerk onderhouden 2. Wat de pro s doen 3. Wat is de beste strategie om mensen uit te nodigen Wat je NIET

Nadere informatie