woon perspectief in wonen nummer 5 december perspectief in wonen Samenwerking Seniorweb 100 jaar Woningstichting Weststellingwerf

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "woon perspectief in wonen nummer 5 december 2012 1912-2012 perspectief in wonen Samenwerking Seniorweb 100 jaar Woningstichting Weststellingwerf"

Transcriptie

1 woon nummer 5 december 2012 Samenwerking Seniorweb 100 jaar Woningstichting Weststellingwerf Twee keer 25 jaar Appartementen Dr. Dreeslaan krijgen vorm perspectief in wonen perspectief in wonen

2 i n h o u d Van de redactie 2 Voorwoord 3 Samenwerking Seniorweb 4 Terugblik op jubileumjaar 7 Twee keer 25 jaar 10 Huizen in de verkoop 12 Kerstgift 12 Appartementen Dr. Dreeslaan krijgen vorm 13 Transparantie 14 Tips 15 Prestatieafspraken 15 Zweedse puzzel 16 Waar o waar 17 COLOFON Bezoekadres Keiweg 14, 8471 cz Wolvega Postadres Postbus 116, 8470 ac Wolvega T F E Openingstijden kantoor maandag t/m donderdag 8.00 tot uur vrijdag 8.00 tot uur Klachten m.b.t. de woning Bij voorkeur s morgens melden tussen 8.00 uur en uur Telefoon: (24 uur bereikbaar voor spoedeisende klachten) Redactie Woningstichting Weststellingwerf i.s.m. Mintjes & Co Grafische Vormgeving Beeldende Zaken Buiten de lijntjes 18 Kortingsbon 19 Van de redactie De Wooninfo is deze keer een een mix van terugblikken en vooruitkijken. Natuurlijk besteden we aandacht aan het afgelopen jubileumjaar, waarin een aantal heel bijzondere activiteiten hebben plaatsgevonden. Honderd jaar is tenslotte niet zomaar iets! Terugblikken doen we ook met twee jubilarissen, die dit jaar vierden dat ze vijfentwintig jaar bij de woningstichting zijn. Tegelijkertijd kijken we vooruit. De ontwikkelingen staan immers niet stil. De bouw aan de Dr. Dreeslaan bijvoorbeeld vordert gestaag. En er gebeurt nog steeds veel bij corporaties, wat ook invloed heeft op onze woningstichting. Daar komt bij dat de plannen van het kabinet een flinke weerslag zullen hebben op onze organisatie. U leest er meer over in het voorwoord en het artikel over het jubileum. Ook in het artikel van Seniorweb richten we de blik vooral vooruit. Internet is steeds belangrijker geworden, ook in de manier waarop wij met onze huurders communiceren. Seniorweb biedt ondersteuning voor wie nog niet (zo) thuis is op de digitale snelweg. Wie zich daar beslist al wél thuis voelen zijn de dames van Buiten de Lijntjes, die niet alleen een winkel hebben aan de Hoofdstraat West in Wolvega, maar die in een jaar tijd ook een succesvolle webshop hebben opgezet. Van hen komt ook de aanbieding van deze maand. Daarnaast zijn er de nodige wetenswaardigheden, en natuurlijk de puzzel! Wij wensen u alvast prettige feestdagen. Tot volgend jaar! 2

3 v o o r w o o r d Het zit even tegen. U weet dat dit stukje een aantal weken vóór de verschijning van dit blad wordt geschreven. Gisteren was in het nieuws dat de economie van Nederland gekrompen is gedurende het derde kwartaal van 2012 en nogal stevig ook. Consumenten geven minder uit en bedrijven investeren minder en onze export kan dat niet meer compenseren. Een recessie zet de werkgelegenheid onder druk. Donkere dagen voor kerst Het was ook de week waarin het kabinet Rutte II de voorgenomen Want ga maar na: in 2017 wordt ten behoeve van de staatsverzekering inkomensafhankelijke bijdrage in de ziektekostenkas 2 miljard uit het segment huurwoningen geperst, terwijl terugdraait en ombouwt naar aanpassingen in het eigenaren van koopwoningen (en dat zijn er minstens twee keer belastingstelsel. Tegelijkertijd wordt de beperking van de duur zoveel) slechts 770 miljoen in het laatje hoeven te brengen. van de WW-uitkering enigszins teruggedraaid en dat is goed En we vinden de heffing voor de huursector ook onverstandig nieuws. omdat het opschorten van investeringen door woningcorporaties de werkgelegenheid in de bouwsector ernstig zal verkleinen, Het was tenslotte ook de week waarin (directeuren van) woningcorporaties met bedrijfssluitingen, ontslagen en inkomensverlies voor bijeenkwamen op het congres van hun koepel werknemers als gevolg. Aedes. De toon op het congres werd nogal bepaald door de maatregelen die kabinet Rutte II op stapel heeft staan voor het In haar bewonersblad van november geeft Huurdersvereniging wonen (en dan meer specifiek voor de huurwoningmarkt) De Bewonersraad Friesland te kennen dat Friese woningcorporaties én door de effecten van het Vestia-debacle. U weet wel: dat eerst maar eens moeten bezuinigen op eigen kosten, verhaal over de grootste corporatie van Nederland die door voordat ze extra lasten gaan doorberekenen aan huurders. Wij onhandig gehannes met rente-instrumenten (zgn. derivaten) in zijn het volledig met de huurdersvereniging eens dat het woningcorporaties financiële problemen kwam en failliet dreigde te gaan. Het werd niet past om op een (te) grote voet te leven en bepaald geen vrolijk congres. zullen, voor zover we dat niet al steeds deden, de broekriem verder aanhalen. De redding van Vestia heeft ook effect...zodra wanbeleid aan de orde Tegelijkertijd stellen we vast dat daaruit op de financiële positie van uw corporatie. Zoals de Rabobank (met anderen) niet het effect mag worden verwacht is, gaat het al snel zuur voelen... alsof de extra heffingen ermee zouden moest bloeden bij de teloorgang van de kunnen worden gecompenseerd. In ons DSB-bank, zo maakt het solidariteitsbeginsel geval kan dat bij lange na niet. Zeker niet in onze sector dat ook andere als we de kwaliteit van dienstverlening corporaties in Nederland moeten bijdragen als er één in de problemen en van ons onderhoud overeind willen houden en dat willen we. komt. Daar kun je mee leven zolang het gaat om situaties waarbij de leiding van de corporaties goed op zijn zaakjes heeft Het worden donkere dagen, maar we zijn vastbesloten het gepast en het dan toch mis gaat. Zodra wanbeleid aan de orde is, weer licht te laten worden. Ik wens u veel leesplezier met deze gaat het moeten bijdragen al snel heel zuur voelen. Wooninfo, prettige Kerstdagen, een veilige jaarwisseling en een gezond Wij vinden het ook wrang dat het nieuwe kabinet de zwaarste last bij de meest kwetsbare groep neerlegt en (toekomstige) Met vriendelijke groeten eigenaren van koopwoningen nog in belangrijke mate ontziet. Sake Lageveen, directeurbestuurder 3

4 SeniorWeb Zuid Friesland is een zelfstandige afdeling van het landelijke SeniorWeb en is actief in de beide Stellingwerven. In oktober vierde SeniorWeb Zuid Friesland haar tienjarig bestaan in Wilgenstede, één van de vaste cursuslocaties. In dezelfde maand werd de 5000e cursist verwelkomd. foto: Lenus van der Broek 4

5 n i e u w b o u w SeniorWeb maakt senioren wegwijs op de digitale snelweg Ruim drie jaar geleden ging de samenwerking tussen SeniorWeb Zuid Friesland en Woningstichting Weststellingwerf van start. Dit jaar maakten SeniorWeb en de woningstichting nieuwe afspraken over de cursussen die huurders met korting kunnen volgen. Onno Kortstra, hoofd verhuur- en bewonerszaken van de woningstichting vertelt: Het gebruik van computers en internet was toen al niet meer weg te denken uit ons leven, maar lang niet iedereen kon ermee uit de voeten. Met name bij senioren was behoefte aan ondersteuning op een laagdrempelige manier. Die ondersteuning bood SeniorWeb en wij zagen het belang daarvan. Nu drie jaar later, is het alleen nog maar belangrijker geworden om uit de voeten te kunnen met de computer en internet, ook voor onze huurders, kijk maar naar de manier waarop je kunt inschrijven op woningen. Daarom hebben we nieuwe afspraken met SeniorWeb gemaakt. Onze huurders krijgen nu korting op drie cursussen, in plaats van op één. Het gaat om de basiscursussen Windows XP bieden we nu ook een kortere cursus van vier weken: Kennismaken met en internet. Daarna kunnen ze dan zelf kijken of ze door willen gaan en zich verder willen verdiepen, of dat ze bijvoorbeeld één van de workshops willen gaan doen met onderwerpen als het hele praktische Rabo Internetbankieren en Chatten en bellen via internet, maar ook Kennismaken met websites maken. Onze cursussen zijn in principe bedoeld voor mensen vanaf circa 40 jaar, de oudste is zelfs al over de 80, maar we hebben ook cursussen waar jongere cursisten welkom zijn. Voorbeelden zijn Genealogie, dat is stamboomonderzoek, en Historie van Weststellingwerf. En binnenkort gaan we starten met een cursus ipad, omdat ook steeds meer senioren daarmee aan de slag willen. of 7 en 8 en Internet en , en de minicursus Het mooie van SeniorWeb... Nu kunnen de kleinkinderen via de webcam van alles Kennismaken met internet Zuid Friesland is dat de lessen en . Erik de Vries, bestuurslid laten zien. Dan is het net of je toch een beetje bij ze bent... gegeven worden door circa veertig vrijwilligers die allemaal leeftijdsgenoten zijn van de van SeniorWeb Zuid Friesland, vult aan : De behoefte van mensen is in die paar jaar ook veranderd. Veel meer mensen kunnen nu omgaan met de computer, maar ze willen bijvoorbeeld wel graag meer leren over hoe ze goed met internet om kunnen gaan en hoe ze kunnen en. Het eindpunt is voor ons wat dat betreft nog niet in zicht. Natuurlijk bekijken we wel elk jaar of ons aanbod nog aansluit bij de vraag. Veel mensen vonden bijvoorbeeld de cursus van acht weken te lang. Daarom cursisten. Ze komen uit het onderwijs of uit het bedrijfsleven en een aantal is oud-cursist. Iedereen kan in zijn eigen tempo werken en wordt met alle geduld begeleid. Dat laatste is het grote verschil met bijvoorbeeld kinderen die hun ouders iets willen bijbrengen, maar dat vaak te snel en met te weinig geduld doen. Een prettig extraatje is ook dat cursisten gebruik kunnen maken van de Helpdesk, voor als ze na een cursus toch nog vragen hebben. 5

6 foto: Lenus van der Broek Meer informatie en aanmelden SeniorWeb Zuid Friesland werkt met drie cursusperioden: oktober-november, december-januari en februari-maart. De cursussen vinden plaats op doordeweekse ochtenden, middagen en avonden met uitzondering van de dinsdagmiddag en vrijdagavond. Inschrijfformulieren zijn onder andere verkrijgbaar bij de Rabobank, de gemeente, de bibliotheek en de woningstichting. Nieuwe huurders krijgen het formulier mee als onderdeel van hun informatiepakket. Voor wie al wel thuis is op internet vindt meer informatie over het volledige aanbod van cursussen en workshops op: zuidfriesland.seniorweb.nl. Korting voor huurders Als huurder van Woningstichting Weststellingwerf krijgt u 15 korting op de cursusprijs van 65 (exclusief cursusboek) voor de basiscursus Windows XP / Windows 7/8 en de basiscursus Internet en . De cursussen bestaan uit 8 lessen. Of u krijgt 7,50 korting op de minicursus Kennismaken met en internet van 4 lessen die 32,50 kost (exclusief cursusboek). Wilt u hier gebruik van maken, dan meldt u zich eerst aan bij SeniorWeb Zuid Friesland. Daarna haalt u op het kantoor van de woningstichting een kortingsbon, die de receptioniste invult en kopieert. Vervolgens levert u bij de eerste les de volledig ingevuld bon in bij SeniorWeb. Cursisten aan het woord: Mijn dochter en haar gezin zijn tien jaar geleden naar Amerika verhuisd. We probeerden regelmatig contact te houden, maar dat was niet eenvoudig. Na een tip van mijn schoonzoon heb ik een computer gekocht en hebben mijn vrouw en ik een cursus gedaan bij SeniorWeb. Nu mailen we met ze en krijgen we vaak foto s. We hebben zelfs geleerd hoe we gratis via internet kunnen bellen, met Skype. Nu kunnen de kleinkinderen via de webcam van alles laten zien. Dan is het net of je toch een beetje bij ze bent. Vroeger ging ik elke week bridgen, maar nu ben ik slecht ter been en lukt dat niet meer. Mijn zoon liet me zien hoe je ook op de computer kunt bridgen. Dat wist ik helemaal niet. Nu bridge ik elke dag met een vaste groep via internet. Erg gezellig! 6

7 j u b i l e u m Terugblik op een bijzonder jubileumjaar 2012 stond in het teken van het 100-jarig jubileum van Woningstichting Weststellingwerf. Het was daardoor een jaar met een feestelijk tintje. Tegelijkertijd sluit de woningstichting het jaar niet alleen maar met een feestelijk gevoel af: daarvoor zijn er te veel ingrijpende ontwikkelingen geweest en nog gaande. De voorbereidingen voor het jubileum vonden grotendeels plaats in Directeurbestuurder Sake Lageveen vertelt: Doordat we gezamenlijk de schouders onder de voorbereidingen hebben gezet, kwamen we in 2011 met elkaar in een soort flow. Samen hebben we toegewerkt naar de dag dat we echt officieel 100 jaar bestonden: 3 januari Die dag was heel bijzonder, ook omdat we dat moment hebben aangegrepen om een nieuwe huisstijl, met een nieuw logo en nieuw motto, te introduceren. Daar waren we hard aan toe, want het oude logo en motto pasten niet meer zo goed bij de organisatie. Symbolisch was het natuurlijk een mooi moment, na 100 jaar, als markering van een nieuwe periode. We merken nu al dat die wijziging ons nieuw elan heeft gebracht. Mooi was het ook dat de nieuwe stijl gepresenteerd werd in het bijzijn van de medewerkers, oudmedewerkers en commissarissen. Ik zie nog heel scherp voor me hoe de oude vlag gestreken werd en de nieuwe gehesen, terwijl twee heren zorgden voor een onverwachte muzikale begeleiding. Een mooi moment. Het was ook de dag waarop we de eerste exemplaren van ons jubileumboek konden overhandigen aan de langstzittende huurder, de heer De Jong, en aan onze 7

8 j u b i l e u m foto: Lenus van der Broek medewerker met de meeste dienstjaren, de heer De Vos. Dat boek is geschreven door architectuurhistoricus Peter Karstkarel en geeft een overzicht van 100 jaar Woningstichting Weststellingwerf aan de hand van een beschrijving van het woningbezit en van (het ontstaan van) de dorpen in Weststellingwerf. Daarna volgden acties voor de huurders, scholen en relaties. Allemaal op een manier die bij de woningstichting past. Niet te gek, maar wel feestelijk. De huurders konden een taartje halen bij één van de bakkers in de gemeente en konden met een bon een jubileumboek afhalen. Aan scholen werden jubileumboeken beschikbaar gesteld met het aanbod om voor de klas een praatje te komen houden over het werk van woningcorporaties, of een excursie te laten plaatsvinden naar een renovatie- of nieuwbouwwerk. Dit leidde tot een paar interessante contacten. Voor relaties vond op 21 september een symposium plaats, waarbij diverse sprekers ingingen op het verleden en de toekomst. Daar kwamen veel relaties van ons op af, die het evenement erg waardeerden. Het vermelden waard is ook de personeelsactiviteit die op 1 juni plaatsvond. Jaarlijks hebben we op de eerste vrijdag van juni ons personeelsuitje. Dit jaar was het geld daarvoor al grotendeels opgegaan aan een uitje in het kader van het 100-jarig bestaan. Daarom werd besloten om niet nog een keer op stap te gaan, maar om samen de handen uit de mouwen te steken. Dat deden de medewerkers bij Lindestede. Ik was ontzettend trots op onze mensen toen ik de hele colonne medewerkers naar Lindestede zag gaan. Er werden bloembakken in elkaar gezet, er werd schoongemaakt en in de tuin gewerkt. Sake Lageveen: Het was gewoon heel erg leuk om dat samen te doen. Zij aan zij sta je dan gewoon hard te werken, iedereen door elkaar. Met een schop of hamer in de hand spreek je elkaar toch eens op een andere manier. Verschillen zijn er niet, goed voor de onderlinge verhoudingen en de sfeer. We willen dit dan ook beslist vaker doen. En er was nog een ander mooi moment. Nadat we drie jaar lang geen nieuwe projecten hadden uitgevoerd ging dit jaar de bouw van de appartementengebouwen aan de Dr. Dreeslaan van start. Al met al hebben we ons 100-jarig bestaan op een ingetogen manier gevierd, een manier die ons allemaal veel energie heeft opgeleverd. Dat heeft ons geholpen om ook een aantal tegenslagen beter te kunnen verwerken. Tegenslagen in de zin van persoonlijke leed. Die waren heftig. Maar ook narigheid in de zin van wat er aan ontwikkelingen op ons afkomt. Ingrijpende veranderingen Met die ontwikkelingen bedoelt Sake Lageveen de ontwikkelingen binnen de corporatiewereld als gevolg van een aantal gebeurtenissen en de maatregelen die de overheid de corporaties oplegt. De puinhoop die woningcorporatie Vestia gemaakt heeft, raakt ook Woningstichting Weststellingwerf, omdat de foto: Lenus van der Broek 8

9 corporaties garant staan voor elkaar. Concreet betekent dit voor de woningstichting dat mogelijk in 2013 rond de 7 ton moet worden afgedragen. Vestia is bovendien wel de eerste corporatie die als gevolg van derivatenhandel in de problemen komt, maar mogelijk niet de laatste. Sake Lageveen: Er zijn dingen gebeurd die nooit hadden mogen gebeuren. Het is erg dat we daar allemaal last van hebben. Eén van de weinige goede dingen van de regeringsplannen voor onze sector is daarom de Herzieningswet die waarschijnlijk per 1 januari 2013 in gaat. Die dwingt corporaties zich te beperken tot hun kerntaak, namelijk het bieden van voldoende betaalbare huurwoningen van goede kwaliteit. Daarmee kunnen extremen, zoals die tot nu toe hier en daar in de sector voorkwamen, hopelijk worden voorkomen. Overigens doen ook op dit moment veruit de meeste corporaties gewoon de goede dingen Wat verder grote invloed heeft, zijn de maatregelen die de overheid treft om het begrotingstekort terug te dringen. De overheid ziet de corporatiesector als een soort melkkoe waar veel geld te halen valt. Nu is het ook zo dat er het nodige geld zit bij corporaties. Dat staat alleen niet op een rekening bij de bank, maar het zit in de huizen die de corporaties bezitten. Je kunt wel heel veel huizen willen verkopen, maar dat is niet eenvoudig en bovendien moet de woningvoorraad ook groot genoeg blijven. We zijn meteen de plannen door gaan rekenen die de nieuwe regering gepresenteerd heeft. Als die door gaan, gaat dat ons in 2014 bijna 1,5 miljoen kosten en dat kan oplopen tot maar liefst 2,2 miljoen in Daar worden wel verdienmogelijkheden tegenover gezet, maar dat is niet in verhouding met elkaar. De regering dwingt zo ook ons om de huren extra te verhogen waar dat mogelijk is. Daarbij streven we er overigens wel naar om, voor huurders met een smalle beurs, de woningen, die qua huurprijs onder de zogenaamde aftoppingsgrens zitten, daar ook onder te houden, zodat die huurders optimaal kunnen profiteren van de huurtoeslag. Zo zullen we proberen de pijn te verzachten. Waar we natuurlijk ook naar kijken is of we de investeringen ook in hetzelfde tempo kunnen blijven doen. Het kan zijn dat we moeten besluiten herstructurerings-, sloop- of nieuwbouwprojecten een jaar of meerdere jaren uit te stellen. Het zal vooralsnog géén effect hebben op het onderhoud van de woningen, daar willen we niet op gaan beknibbelen. perspectief in wonen 9

10 j u b i l a r i s s e n Twee keer vijfentwintig jaar Beide gingen ze vijfentwintig jaar geleden, in 1987, aan de slag bij Woningstichting Weststellingwerf: Albert de Vries (48) en Gerrit Jan ten Hoeve (47). Albert kwam in februari van dat jaar binnen als schilder en doet dat tot op de dag van vandaag, Gerrit Jan kwam in september binnen om een woningcartotheek op te zetten met technische tekeningen van het woningbezit, en groeide door tot hoofd van het projectbureau. Samen vierden ze op 5 oktober in Eet- en Feestruim Pieter Poot in De Blesse hun vijfentwintigjarig jubileum, met hun gezin en hun collega s. Albert de Vries, die geboren is in Oosterstreek, herinnert zich nog dat er zo n 75 sollicitanten waren voor de functie van schilder. Het was dus bijzonder dat hij de baan kreeg. Albert: Ik werkte vijf jaar bij From Schilders en had al eens invalbeurten gedaan bij de woningstichting. Dat was goed bevallen. Ik zat goed bij From, maar heb toch gesolliciteerd toen er een vacature was bij de woningstichting. Tot op de dag van vandaag ben ik daar zeer gelukkig mee! Het mooie van het vak vind ik nog steeds de afwisseling: je weet nooit wat je te wachten staat. Als onderhoudsschilder doe ik alles, van glas vervangen en houtrot repareren tot sauzen. De laatste jaren heb ik veel grote projecten gedaan, maar tussendoor zijn er ook kleine klusjes. Er zijn altijd spoedeisende dingen die tussendoor even aandacht vragen en dat zorgt ervoor dat geen dag hetzelfde is. Het is ook het praatje dat je met de mensen hebt dat het werk mooi en afwisselend maakt. Zeker als je bij oudere mensen komt voor het oplossen van een klacht is het net zo belangrijk om naar hun klacht te luisteren als dat je die klacht goed oplost. Het contact met de mensen is in de loop van de tijd wel veranderd, maar toch is het juist dat contact met de mensen dat het werk nog steeds zo leuk maakt. Mooi is ook dat we zo vrij zijn in ons werk. 1 0

11 1992: Gerrit Jan en Albert (resp. 2e en 3e van links) met collega s bij de loods in Noordwolde. Gerrit Jan ten Hoeve, die opgroeide in Joure, begon in september 1987 eerst met een jaarcontract. Hij had de MTS gedaan. De meeste van zijn medestudenten gingen daarna aan de slag bij een aannemer, maar Gerrit Jan had zijn zinnen gezet op een functie bij een architect. Met zijn koker vol technische tekeningen ging hij op stap tot hij bij Kluwstra (later Van der Bijl en Wijffels) aan de slag kon. Zo kwam het dat hij via bouwvergaderingen de woningstichting al van dichtbij leerde kennen. Hij reageerde op een vacature en kwam in dienst om de woningcartotheek op te zetten. Toen die klus gedaan was mocht hij blijven, als een soort werkvoorbereider. In die functie maakte hij tekeningen en bestekken. In 1998 vertrok het hoofd projectbureau en nam hij die functie over. Gerrit Jan: Zo kwam er steeds een nieuwe uitdaging. Ik heb nooit overwogen om hier weg te gaan. Dat heeft er ook alles mee te maken dat ik heel veel vrijheid heb in mijn functie. Beide heren werken nog steeds graag bij de woningstichting: Het is goed hier, je kunt bij iedereen terecht. Tijdens de personeelsbijeenkomsten, maar ook tussendoor. Er zijn geen drempels. We doen regelmatig dingen samen. Vroeger nog meer trouwens. Toen gingen we regelmatig samen op stap om te vissen, bowlen, volleyballen, biljarten. Maar wat we samen doen is nog steeds een feest. Zoals het jaarlijkse personeelsreisje. Ook ons jubileumfeest was zeer geslaagd. We hebben dit samen gevierd omdat we dan ook een dubbel budget hadden en daardoor niet alleen konden borrelen, maar ook konden eten. We werden met ons gezin opgehaald door zo n grote witte limousine en bij Pieter Poot liepen we door een soort erehaag van collega s naar binnen. Heel feestelijk. Tijdens het jubileumfeest van Albert en Gerrit Jan werd natuurlijk teruggeblikt op de afgelopen vijfentwintig jaar. Het mooiste was het verhaal van Albert met de hond: Albert was aan het schilderen in een huis van een dame die bij de gemeente werkte. De hond van die dame was gewoon thuis terwijl er geschilderd werd en dat ging prima. Tót het moment dat Albert wilde vertrekken. Die hond greep zijn kans en ging er vandoor. Albert er natuurlijk achteraan, hard lopend. Zijn collega s waren al onderweg met hondenbrokken en een halsband om de hond te lokken. Albert was bij het caravancentrum in Sonnega toen hij écht niet meer kon en de achtervolging moest staken. Bleek dat de hond gewoon op weg was naar oma in Sonnega en zich daar keurig gemeld had. Dat liep dus met een sisser af. En de eigenaresse zwaait nog steeds vriendelijk, dus ook dat is op z n pootjes terechtgekomen... 11

12 Huizen in de verkoop Dit jaar wilden we 28 woningen verkopen. Die doelstelling is net als vorig jaar gehaald. Er staan nog tien huizen in Wolvega en Noordwolde in de verkoop met een verkoopprijs vanaf VON (Vrij Op Naam). Hiernaast ziet u een lijstje van de woningen die op dit moment nog te koop zijn. Heeft u interesse, dan kunt u contact opnemen met makelaardij De Linde, Van Harenstraat JC Wolvega telefoon: Te koop aangeboden: Noordwolde: Renbaanstraat 40 Wolvega: Bernhardlaan 16 Gentiaan 59 Lepeltjesheide 1 Lepeltjesheide 7 Lepeltjesheide 37 Lindelaan 17 P.P. Rubensstraat 75 Talmastraat 3 Zilverlaan 47 Bereikbaarheid rondom de feestdagen Het kantoor van Woningstichting Weststellingwerf is rondom de feestdagen beperkt bezet. Spoedeisende klachten kunnen op de dag voor Kerst, tijdens de feestdagen en op de dagen tussen Kerst en Oud & Nieuw gemeld worden via het algemene nummer: (0561) Kerstgift voor Voedselbank Aan het eind van het jaar verstuurt de woningstichting geen kerstkaarten. Het bedrag van 750 dat daarmee bespaard wordt gaat naar een goed doel. Dit jaar is dat de Stichting Voedselbank Weststellingwerf. Deze stichting reikt eens in de twee weken voedselpakketten uit aan mensen en gezinnen die ver onder de armoedegrens leven, een vorm van noodhulp waar helaas steeds meer mensen een beroep op moeten doen. Het voedsel dat wordt verstrekt wordt bij bedrijven ingezameld, zodat verspilling van eten wordt tegengegaan. De stichting werkt uitsluitend met onbetaalde vrijwilligers. Mensen kunnen voor een voedselpakket worden aangemeld door organisaties en instellingen zoals Maatschappelijk Werk, de Sociale Dienst en de Schuldhulpverlening. Wij wensen u en de mensen om u heen fijne feestdagen en een voorspoedig en gelukkig Nieuwjaar. Woningstichting Weststellingwerf 1 2

13 Appartementen Dr. Dreeslaan beginnen vorm te krijgen De bouw van de appartementengebouwen aan de Dr. Dreeslaan vordert gestaag. Liefhebbers konden tot eind oktober inschrijven, wat een flink aantal reacties heeft opgeleverd. Binnen de gestelde termijn hebben 89 huishoudens zich ingeschreven, terwijl er maar 48 appartementen beschikbaar zijn. Overigens was daarbij een mooie spreiding in belangstelling voor de verschillende typen woningen. Vervolgens is de afdeling Verhuur- en Bewonerszaken druk bezig gegaan met het concreet toewijzen van de woningen aan de inschrijvers. Hoe de gebouwen er uiteindelijk uit gaan zien ziet u op de artist impressions. Daarop is ook duidelijk te zien welke keuzes zijn gemaakt voor bepaalde materialen. In het oog springend is de glazen rand van de fietsenberging. Gekozen is voor materiaal dat een warme gele gloed verspreid. Op de tekeningen zijn ook duidelijk de grote huisnummers te zien waarmee de gebouwen onderscheiden kunnen worden: Dr. Dreeslaan 22, Dr. Dreeslaan 24 en Dr. Dreeslaan

14 Transparantie Het wordt van belang geacht dat een woningcorporatie aan de maatschappij verantwoording aflegt over de geleverde prestaties en met partijen om haar heen in gesprek gaat over wat ze de komende periode van plan is te gaan doen. Het wordt bovendien belangrijk gevonden dat leden van de Raad van Commissarissen, die toezicht houden op het functioneren van de directeurbestuurder en het doen en laten van de corporatie, rechtstreeks kennis kunnen nemen van wat andere maatschappelijke organisaties van Woningstichting Weststellingwerf vinden. Elk jaar nodigt Woningstichting Weststellingwerf daarom haar belanghouders uit: de gemeente, zorgpartijen, de huurdersvereniging, verenigingen voor Plaatselijk Belang en collegacorporaties. Tijdens die bijeenkomsten wordt, in het bijzijn van de Raad van Commissarissen, de directeurbestuurder en een wisselende afvaardiging van het management, de jaarrekening doorgesproken en wordt het concept-activiteitenplan (in dit geval voor 2013) toegelicht. Vervolgens wordt van gedachten gewisseld over de samenwerking tussen de organisaties en wordt nagegaan of geplande activiteiten van de corporatie nog moeten worden omgebogen en/of aangevuld. Dit jaar werd tijdens de gesprekken duidelijk dat de overlegpartijen veel begrip hadden voor onze plannen, mede gelet op de sombere financiële omstandigheden die aan de orde zijn. Men snapt dat wij de tering naar de nering zetten: wat er niet aan financiële middelen binnen komt, kan er ook niet via investeringen weer uit. Deze bijeenkomsten hebben dit jaar plaatsgevonden in oktober, met de huurdersvereniging werd in november gesproken. foto: Lenus van der Broek 1 4

15 Tips voor winterklare leidingen Bevroren leidingen kunnen veel overlast en schade opleveren. Als bewoner van een huurwoning moet u er zelf voor zorgen dat waterleidingen en verwarmingsbuizen niet bevriezen. Ook als u gaat verhuizen bent u hiervoor tot het moment van de sleuteloverdracht verantwoordelijk. Door onderstaande tips op te volgen kunt u problemen voorkomen. 1) Test de hoofdkraan De watermeter zit meestal in de meterput, de meterkast of de kelder. De hoofdkraan bevindt zich achter de watermeter, op de leiding die het huis ingaat. U kunt controleren of de hoofdkraan goed werkt door deze dicht te draaien en het aftapkraantje bij de hoofdkraan open te draaien. Komt er na een tijdje geen water meer uit het kraantje, dan is de hoofdkraan in orde. 2) Isoleren helpt Voorkom bevriezing van de hoofdkraan, waterleidingen en watermeter door de ruimte waarin ze zich bevinden goed te isoleren. Lukt dat niet voldoende, zorg dan voor isolatie van de meter, kraan en leidingen zelf door middel van een elektrisch verwarmingslint, kranten of een oude deken. 3) Sluit de buitenkraan af Vergeet niet de buitenkraan tijdig af te sluiten en leidingen in garage of schuur leeg te laten lopen. 4) Neem maatregelen als u op vakantie gaat Gaat u op vakantie, zorg dan dat de temperatuur in huis nooit lager komt dan 10 graden Celsius. Laat radiatoren een beetje openstaan en tap leidingen in onverwarmde ruimtes af. Vraag bij twijfel de woningstichting om advies! Prestatieafspraken ondertekend Op donderdag 23 augustus 2012 hebben Gemeente Weststellingwerf, WoonFriesland regio Zuidwest en Woningstichting Weststellingwerf de prestatieafspraken voor de periode ondertekend. Deze afspraken zijn gebaseerd op het Woonplan dat door de gemeente in samenwerking met de beide andere partijen is opgesteld en dat in februari 2009 door de gemeenteraad is vastgesteld. De ondertekenaars waren wethouder Cor Trompetter namens de gemeente, regiomanager Siebren Bosma namens WoonFriesland regio Zuidwest, en directeurbestuurder Sake Lageveen namens de woningstichting. In de prestatieafspraken is vastgelegd hoe partijen procesmatig met elkaar omgaan bij het invullen van hun gezamenlijke taak op volkshuisvestingsgebied. Belangrijke punten die in de nieuwe afspraken zijn vastgelegd hebben onder meer betrekking op het verbeteringsprogramma met specifiek aandacht voor energiebesparende maatregelen, het verkoopprogramma, de huisvesting van statushouders en maatregelen om voldoende aanbod te hebben van woningen voor de lagere inkomens. De voortgang van de voorgenomen activiteiten wordt regelmatig tegen het licht gehouden. Gelet op de onzekerheid op de woningmarkt (economische situatie en onduidelijkheid over, onder meer, de hypotheekrenteaftrek) is de looptijd van de overeenkomst bewust kort gehouden. 15

16 Zweeds raadsel Reminder Cadeau 13 Verval Opgeld Kot Husky Paard Eten Welzijn 8 Onrust Boom 14 Spil Eervol Seizoen Kaas Zorg 1 Idem Voorzetsel Harmonium Marokko Pitabroodje Metaal 11 Monster Bestek Rood Naam 5 Afrikaan Allengs Stil! Weg Puik Bridgeterm Geest 12 Plaats Groet Vrouw 10 3 Artikel Eventueel Gigajoule Lesotho Gerecht Erbij Laatste dag Gulden Tapijt Getij Filippijnen 4 6 Bedrijf 18 Snavel Ampère Jij Aspirant Georgië Vogel 16 Taiwan Afmeting Welzijn Rijtuig Naschrift 9 Een Literatuur Egypte Pers. vnw. De plaats van de omschrijving in het hokje geeft aan waar het woord moet komen: rechts tegen de lijn naar rechts, onder tegen de lijn naar beneden, boven tegen de lijn naar boven en links tegen de lijn naar links. Bij een pijl volgt u de pijl

17 p r i j s v r a a g Weet u de oplossing? Zweeds raadsel Stuur ons uw oplossing vóór 31 januari 2013 en maak kans op een waardebon. U kunt dat doen door een briefkaart te sturen (met de oplossing linksonder) naar Woningstichting Weststellingwerf, Postbus 116, 8470 AC Wolvega of door middel van een bericht naar Vermeld in beide gevallen duidelijk uw naam en adres en de tekst: Zweedse puzzel december Oplossing september OOK IN DE HERFST LEKKER NAAR BUITEN Winnaar: J. Schoute, Kruistraat 56, Wolvega Waar o waar? Stuur ons uw oplossing vóór 31 januari 2013 en maak kans op een waardebon. U kunt dat doen door een briefkaart te sturen (met de oplossing linksonder) naar Woningstichting Weststellingwerf, Postbus 116, 8470 AC Wolvega of door een bericht te sturen naar Vermeld in beide gevallen duidelijk uw naam en adres en de tekst: Waar o waar december Oplossing Waar o waar september: Gedenknaald Pieter Stuyvesant te Spanga/Scherpenzeel. Winnaar: R. Spoorstra, Kruistraat 86, Wolvega Foto JWK 17

18 a a n b i e d i n g Buiten de Lijntjes in Wolvega Aan de Hoofdstraat West zit Buiten de Lijntjes, een bijzondere winkel van twee enthousiaste en eigenwijze onderneemsters, Hennie Broersma en Jacqueline ten Veen. Binnen Wolvega en omgeving is de winkel nog niet heel erg bekend, landelijk des te meer. De webshop van Buiten de Lijntjes trekt klanten vanuit heel Nederland en ook naar de echte winkel komen klanten van heinde en verre naar Wolvega voor het unieke assortiment van de winkel. Die grote landelijke bekendheid is te danken aan de aandacht die de beide dames hebben weten te krijgen in diverse landelijke home & lifestylebladen, zoals Flow, Flair en VT Wonen. En dat in ruim een jaar tijd. Vrolijk & duurzaam Hennie vertelt waarvoor je bij Buiten de Lijntjes terecht kunt: We hebben oog voor het vinden van leuke nieuwe producten op het gebied van home & living. We houden van papierwaren, van vrolijke kleuren en van mooie handgemaakte spulletjes van verantwoord artikel hier heeft een verhaal en dat verhaal vertellen we graag als de mensen hier komen. Zoals het dubbelzijdige bedrukte bamboepapier uit Amerika. Bamboe groeit snel en is daarmee een vrijwel onuitputtelijke grondstof voor het maken van papier, in tegenstelling tot andere houtsoorten. Het drukken gebeurt bovendien materiaal, zoals gerecycled papier of biologisch katoen. In onze winkel en via de webshop verkopen we producten uit alle delen van de wereld, maar ook een aantal eigen, handgemaakte producten. We...met het verhaal erbij wordt het bijzonder... met energie van windmolens. Als je dat verhaal er niet bij vertelt, is het gewoon papier, maar met het verhaal erbij wordt het bijzonder. Gewoon doen zoeken altijd naar ambachtelijke, bijzondere artikelen van goede kwaliteit. Soms worden zelfs speciaal voor ons artikelen ontworpen en gemaakt, die je dus nergens anders kunt krijgen. Elk Voordat de dames met Buiten de Lijntjes van start gingen werkten ze al samen. Ze merkten dat het vooral het samenwerken was wat ze leuk vonden, én het ontwikkelen van ideeën. Verder 1 8

19 vonden ze vooral dat er teveel regels waren, en te weinig ruimte om je echt te verdiepen in je klant. Ze hadden al eens tegen elkaar gezegd: Als wij zelf een winkel beginnen, doen we het anders. Op een dag stuurde Hennie Jacqueline een sms-bericht: Waarom doen we het niet gewoon?. En dat deden ze in oktober aanbieding Met bijzonder papier, gekleurde blaadjes of zelfs gewoon tijdschriftenpapier kun je nu in een handomdraai je eigen persoonlijke enveloppen maken met de speciaal voor Buiten de Lijntjes gemaakte enveloppenmallen. Bijzonder voor kerst, of andere feestelijke gelegenheden. Natuurlijk zijn de mallen gemaakt van duurzaam materiaal. Normaal kost de grote mal 12,95, de kleine 10,95. U krijgt ze nu als set voor 18,95. Het idee was om met een webshop te beginnen, maar ze wilden ook een plek hebben waar mensen naar toe konden gaan. Niet alleen om de artikelen te bekijken, maar vooral ook om ideeën op te doen. Die staan ook op de website, maar soms willen mensen liever voorbeelden zien en uitleg krijgen. Dat gebeurt nu in de winkel. En de winkel is ook gewoon een plek waar mensen een kop koffie mogen komen drinken zonder meteen het idee te krijgen dat er iets gekocht moet worden. Jacqueline: Het moest een winkel worden die verrast als je eenmaal binnen bent, net als de leuke winkeltjes in de Jordaan in Amsterdam. Dat we niet in de winkelstraat zitten is jammer voor de spontane aanloop, maar de andere kant is dat we alle tijd hebben voor wie de weg naar de winkel weet te vinden en dat vinden we heel belangrijk. Steeds een stap verder We doen veel op gevoel, maar tegelijkertijd werken we professioneel. Voortdurend zijn we ook nog aan het leren. Als iets niet gaat zoals het moet, dan doen we het de volgende keer anders. Leermoment! zeggen we dan tegen elkaar. Zo komen we steeds een stap verder. In oktober, toen we een jaar bestonden, waren we verbaasd hoeveel orders we al verwerkt hadden in een jaar tijd. We zijn gestart zonder op iemand een beroep te doen, ook op financieel gebied. Alles wat we nu verdienen steken we meteen weer in ons assortiment. Dan maar even geen vakantie. Daardoor hebben we een hele mooie collectie opgebouwd en hebben we ook een streepje voor bij leveranciers. kortingsbon Twee enveloppenmallen met korting Tegen inlevering van deze volledig ingevulde bon krijgt u bij de winkel aan de Hoofdstraat West een grote en een kleine enveloppenmal voor 18,95. U kunt de mallen ook bestellen via de webshop met de code ENVELOP. De aanbieding is geldig tot en met 31 december naam huurder adres woonplaats buiten de lijntjes, hoofdstraat west 36a, wolvega, tel , U vindt buiten de lijntjes ook op facebook, pinterest en twitter. 19

20 Woningstichting Weststellingwerf is een actieve, dynamische corporatie. Wij zijn een klantgerichte maatschappelijke organisatie met rond de 2800 woningen. Wij geven met daadkracht en sociale bevlogenheid richting aan tal van nieuwe ontwikkelingen. Naast herstructurerings- en nieuwbouwprojecten besteden wij veel zorg aan onderhoud van het bestaande woningbezit. Wij zijn volop bezig met het verder ontwikkelen van onze producten en diensten, zijn financieel gezond en bieden een prettig werkklimaat voor onze medewerkers perspectief in wonen

Nieuwsbrief. LesOpMaat (Computerles bij u thuis) medewerkers. Start nieuwe lesseizoen. Open Dagen. Augustus 2013. In dit nummer

Nieuwsbrief. LesOpMaat (Computerles bij u thuis) medewerkers. Start nieuwe lesseizoen. Open Dagen. Augustus 2013. In dit nummer 2013 NUMMER 1 Nieuwsbrief Augustus 2013 In dit nummer 1 LesOpMaat 1 Start nieuwe lesseizoen 1 Open Dagen 2 Facebook pagina 2 Nadere informatie en aanmelden 3 Cursusaanbod 4 Workshops najaar 2013 5 Workshops

Nadere informatie

Nieuwsbrief juli 2010

Nieuwsbrief juli 2010 SeniorWeb Zuid Friesland Redactieadres: Eppie Delfsma Wilfred Berrystraat 20 8474 CT Oldeholtpade e-mail: webmasterzf@home.nl Internet: http://zuidfriesland.seniorweb.nl Nieuwsbrief juli 2010 5e jaargang

Nadere informatie

Start tweede lesperiode. Succesvolle Open dagen. Grote belangstelling voor de. Tabletcursussen. Evaluaties

Start tweede lesperiode. Succesvolle Open dagen. Grote belangstelling voor de. Tabletcursussen. Evaluaties 2013 NUMMER 2 Nieuwsbrief November 2013 Start tweede lesperiode In dit nummer 1 Start tweede lesperiode 1 Succesvolle Open dagen 1 Grote belangstelling Tabletcursussen 1 Evaluaties 2 LesOpMaat 2 Workshops

Nadere informatie

werkt voor en met bewoners in wijken en buurten

werkt voor en met bewoners in wijken en buurten werkt voor en met bewoners in wijken en buurten Oma Geertje vertelt. 2 Welbions: we werken er allemaal. Wij zijn dé woningcorporatie van Hengelo en verhuren meer dan 13.000 woningen aan in totaal 25.000

Nadere informatie

Thús wonen BROCHURE FONTEINSHOF

Thús wonen BROCHURE FONTEINSHOF Thús wonen BROCHURE FONTEINSHOF INHOUDSOPGAVE Algemene informatie 3 1. Wat gaan we bouwen? 4 2. Plattegronden 5 3. Huurprijzen 11 4. Hoe komt u in aanmerking? 12 5. Extra informatie 13 Contactgegevens

Nadere informatie

Nieuwsbrief. Start derde lesperiode. Steeds grotere belangstelling voor de Tabletcursussen. Ontwikkelingen Windows XP. Januari 2014.

Nieuwsbrief. Start derde lesperiode. Steeds grotere belangstelling voor de Tabletcursussen. Ontwikkelingen Windows XP. Januari 2014. NR 3 JAN 2014 Nieuwsbrief Januari 2014 Start derde lesperiode In dit nummer 1 Start derde lesperiode 1 Steeds grotere belangstelling voor de Tabletcursussen 1 Ontwikkelingen Windows XP 2 LesOpMaat 2 Workshops

Nadere informatie

Overleven doe je in je eentje, dingen verwezenlijken doe je samen!

Overleven doe je in je eentje, dingen verwezenlijken doe je samen! Overleven doe je in je eentje, dingen verwezenlijken doe je samen! Samenvatting ondernemingsplan Samenvatting ondernemingsplan Overleven doe je in je eentje, dingen verwezenlijken doe je samen! Dat is

Nadere informatie

beleid: juli 2006, versie: 2014

beleid: juli 2006, versie: 2014 Zorgeloos huren beleid: juli 2006, versie: 2014 Waterweg Wonen verhuurt circa 12.000 woningen in Vlaardingen. Een aanzienlijk deel van die woningen is bereikbaar voor huishoudens met lage inkomens die

Nadere informatie

Thema In en om het huis.

Thema In en om het huis. http://www.edusom.nl Thema In en om het huis. Les 22. Een huis zoeken Wat leert u in deze les? Praten over uw huis Informatie over het vinden van een nieuwe woning Praten over wat afgelopen is Veel succes!

Nadere informatie

September 2015. Nieuws uit het team:

September 2015. Nieuws uit het team: September 2015 Aan alle kinderen en ouders/verzorgers van de Jasker: In deze nieuwsbrief kunt u informatie lezen over: Nieuws uit het team Start lesplein Extra vrije woensdagen Informatieavonden Algemene

Nadere informatie

Gevolgen van de Woningwet voor huurders en woningzoekenden vraag- en antwoordlijst

Gevolgen van de Woningwet voor huurders en woningzoekenden vraag- en antwoordlijst Gevolgen van de Woningwet voor huurders en woningzoekenden vraag- en antwoordlijst Op 1 juli 2015 is de nieuwe Woningwet ingegaan. U leest hier wat deze nieuwe wet mogelijk voor u betekent. We hebben de

Nadere informatie

Sociaal Plan bij herstructurering

Sociaal Plan bij herstructurering Het Sociaal Plan is een overeenkomst tussen Woonstichting Groninger huis en bewoners van een wijk of straat waar sloop of ingrijpende renovatie plaats zal vinden. Het Sociaal Plan behandelt de rechten

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF. NR. 16 vrijdag 18 december 2015

NIEUWSBRIEF. NR. 16 vrijdag 18 december 2015 NR. 16 vrijdag 18 december 2015 Kerstfeest! Kerst is een tijd voor familie. Tijd voor gezelligheid, fijne kaarsjes in het donker, liefst even geen geruzie, tijd voor lekker uitgebreid eten. Het is mooi

Nadere informatie

Nieuwsbrief. Start 1 e lesperiode najaar 2015. Open dagen op 12 september a.s. LesopMaat (Computerles bij u thuis) Augustus 2015.

Nieuwsbrief. Start 1 e lesperiode najaar 2015. Open dagen op 12 september a.s. LesopMaat (Computerles bij u thuis) Augustus 2015. NR 7 AUG 2015 Nieuwsbrief Augustus 2015 Start 1 e lesperiode najaar 2015 In dit nummer 1 Start 1 e lesperiode najaar 2015 1 Open dagen 12 september 1 LesOpMaat 2 Workshops 2 Facebookpagina 2 Lidmaatschap

Nadere informatie

Beste netwerkpartner,

Beste netwerkpartner, Beste netwerkpartner, Vorig jaar, op 17 november tijdens onze belanghoudersbijeenkomst, spraken wij met u over de koers van Woningstichting Bergh. Centraal stonden de vragen of wij de juiste dingen doen

Nadere informatie

Peppelinfo december 2014, nummer 4

Peppelinfo december 2014, nummer 4 Peppelinfo december 2014, nummer 4 Beste ouders, Inmiddels ben ik al weer drie weken op de Peppel en begin ik me al aardig thuis te voelen. Ik heb al veel ouders ontmoet en al een aantal prettige gesprekken

Nadere informatie

IN EEN HUIS IN GEMENGDE HOEVESTIJL

IN EEN HUIS IN GEMENGDE HOEVESTIJL I N T E R I E U R W Wonen op de Windrichtingen IN EEN HUIS IN GEMENGDE HOEVESTIJL Tekst: ANNEMIE WILLEMSE Foto s: JAN VERLINDE 22 TIJDLOOS TIJDLOOS 23 Na een zoektocht naar de ideale bouwgrond, gingen

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF Het nieuwe Koningin Wilhelmina

NIEUWSBRIEF Het nieuwe Koningin Wilhelmina NIEUWSBRIEF Het nieuwe Koningin Wilhelmina 1 In dit nummer 2. De gemeente laat weten 2. Veilig en weer goed zicht 3. Pendelbus is succes 3. Interne verhuizing loopt goed 4. Mevr. Reijneke over haar interne

Nadere informatie

Namens de Raad van Commissarissen, het Bestuur en de medewerkers van Woningschng Maasdriel

Namens de Raad van Commissarissen, het Bestuur en de medewerkers van Woningschng Maasdriel 15 december 2011 Openingstijden en telefoonnummers: Openingstijden van ons kantoor: maandag, dinsdag donderdag en vrijdag van 09.00 tot 10.00 uur. Telefonisch zijn we op werkdagen bereikbaar van 08.30

Nadere informatie

Back to the future. Goed Wonen Special Woningwet 2015

Back to the future. Goed Wonen Special Woningwet 2015 Back to the future Goed Wonen Special Woningwet 2015 De Woningwet 2015 geeft duidelijke spelregels voor de sociale huursector. In deze special van Goed Wonen leggen we uit wat er verandert, wat we als

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF. Voorwoord. In dit nummer. Openingstijden Kerstperiode

NIEUWSBRIEF. Voorwoord. In dit nummer. Openingstijden Kerstperiode NIEUWSBRIEF UITGAVE 10 DECEMBER 2012 In dit nummer Voorwoord T i t e l V o o r w o o r d O p e n i n g s t i j - d e n K e r s t p e - r i o d e T i p v a n d e o p z i c h t e r J a n S t e e n l a a

Nadere informatie

Nieuwskraker nr. 4, 18 oktober 2012

Nieuwskraker nr. 4, 18 oktober 2012 Nieuwskraker nr. 4, 18 oktober 2012 Wat gebeurd is Openbare lessen dans en drama Deze week zijn de openbare lessen geweest voor dans en drama. De opkomst van de ouders was weer prima. Fijn dat er zoveel

Nadere informatie

Nieuwsflits juli 2014

Nieuwsflits juli 2014 Nieuwsflits juli 2014 Samen bouwen in Vertrouwen Nog maar een kleine 2 weken en dan is het vakantie wat is het weer enorm snel gegaan. En wat hebben we allemaal weer ontzettend veel geleerd! Vanaf deze

Nadere informatie

Nieuwsbrief. Start 3 e lesperiode voorjaar 2015. Wijziging in de cursusadministratie voor de leercentra in Leeuwarden

Nieuwsbrief. Start 3 e lesperiode voorjaar 2015. Wijziging in de cursusadministratie voor de leercentra in Leeuwarden NR 6 JAN 2015 Nieuwsbrief Januari 2015 Start 3 e lesperiode voorjaar 2015 In dit nummer 1 Start 3 e lesperiode voorjaar 2015 1 Wijziging in de cursusadministratie voor de leercentra in Leeuwarden 1 LesOpMaat

Nadere informatie

Nieuwsbrief maart 2008 3e jaargang nr. 8

Nieuwsbrief maart 2008 3e jaargang nr. 8 SeniorWeb Zuid Friesland Redactieadres: Eppie Delfsma Wilfred Berrystraat 20 8474 CT Oldeholtpade e-mail: webmasterzf@home.nl Internet: http://zuidfriesland.seniorweb.nl Nieuwsbrief maart 2008 3e jaargang

Nadere informatie

Wij zijn Brabantse Waard

Wij zijn Brabantse Waard Wij zijn Brabantse Waard Gastvrij wonen Inhoudsopgave 3 Wie is Brabantse Waard 4 Een organisatie met een transparante structuur 5 Onze missie en visie 5 Doelstellingen waarin de gast centraal staat 6 Onze

Nadere informatie

Burgemeester Van Maasakkers stelt als eerste een woning samen. sept 2009

Burgemeester Van Maasakkers stelt als eerste een woning samen. sept 2009 sept 2009 7 Foto: Marcel Bosmans, Gemerts Nieuwsblad Burgemeester Van Maasakkers stelt als eerste een woning samen Op 16 september hebben de gemeente Gemert-Bakel en BL Huisvesting de exploitatieovereenkomst

Nadere informatie

Nieuwsbrief. Start 2e lesperiode winter 2015-2016. Verslag van de eerste periode. Digitale vaardigheden. November 2015.

Nieuwsbrief. Start 2e lesperiode winter 2015-2016. Verslag van de eerste periode. Digitale vaardigheden. November 2015. NR 8, NOV EMBER 2015 Nieuwsbrief November 2015 Start 2e lesperiode winter 2015-2016 In dit nummer 1 Start 2 e lesperiode winter 2015-2016 1 Verslag van de eerste periode 1 Digitale vaardigheden 2 LesOpMaat

Nadere informatie

Kado Drielse Missionarissen

Kado Drielse Missionarissen 1 mei 2009 Openingstijden en telefoonnummers: Kado Drielse Missionarissen Openingstijden van ons kantoor: maandag, dinsdag donderdag en vrijdag van 09.00 tot 10.00 uur. Telefonisch zijn we op werkdagen

Nadere informatie

3 oktober 2015 is de Landelijke Open Dag Dierenartsen. Doe mee! Laat zien dat u samenwerkt om goede zorg te bieden!

3 oktober 2015 is de Landelijke Open Dag Dierenartsen. Doe mee! Laat zien dat u samenwerkt om goede zorg te bieden! 3 oktober 2015 is de Landelijke Open Dag Dierenartsen Doe mee! Laat zien dat u samenwerkt om goede zorg te bieden! Dit jaar organiseert de KNMvD voor de vierde keer de Landelijke Open Dag Dierenartsen.

Nadere informatie

Informatieblad van openbare basisschool De Wissel - vrijdag 1 mei 2015

Informatieblad van openbare basisschool De Wissel - vrijdag 1 mei 2015 Informatieblad van openbare basisschool De Wissel - vrijdag 1 mei 2015 De Hoop 3 1911 KX Uitgeest 0251-880707 info@dewisseluitgeest.nl www.dewisseluitgeest.nl Agenda 2 t/m 15 mei Meivakantie 10 mei Moederdag

Nadere informatie

Wooninfo. Nijkerk NIJKERK. Woningstichting. Nijkerk

Wooninfo. Nijkerk NIJKERK. Woningstichting. Nijkerk Wooninfo INFORMATIEFOLDER IN OVER DE DE VERDELING GEMEENTE VAN HUURWONINGEN NIJKERK Nijkerk Woningstichting Nijkerk Woningstichting Nijkerk Bezoekadres: Van t Hoffstraat 40 3863 AX NIJKERK Postadres: Postbus

Nadere informatie

Nieuwsbrief december 2006

Nieuwsbrief december 2006 Nieuwsbrief december 2006 1e jaargang nr. 3 Inhoud overzicht: Toelichting 3e nieuwsbrief Cursusnieuws Workshopnieuws Een Workshop belicht SeniorWeb Nederland Docentennieuws Computertips Sinterklaas? Volgende

Nadere informatie

Zorgeloos huren... u rekent op kwaliteit! Kwaliteit met het KWH-Huurlabel

Zorgeloos huren... u rekent op kwaliteit! Kwaliteit met het KWH-Huurlabel Zorgeloos huren... u rekent op kwaliteit! Kwaliteit met het KWH-Huurlabel Uw huis gebruikt u iedere dag. U woont en leeft er. Dat uw huis van een goede kwaliteit is, vindt u daarom vanzelfsprekend. Maar

Nadere informatie

Augustus 2014. Start nieuwe seizoen. Open dagen. De Open dagen worden gehouden op 13 september a.s.

Augustus 2014. Start nieuwe seizoen. Open dagen. De Open dagen worden gehouden op 13 september a.s. NR 4 AUG 2014 Nieuwsbrief Augustus 2014 Start nieuwe seizoen In t nummer 1 Start nieuwe seizoen 1 Open dagen 1 Verhuizing Leercentrum Franeker 2 LesOpMaat gaat door 2 Workshops 2 Evaluatie afgelopen seizoen

Nadere informatie

Van de redactie. Namens de redactie Jacqueline van der Maten

Van de redactie. Namens de redactie Jacqueline van der Maten Van de redactie Wat wonen we toch in een prachtige wijk! Ja, zult u zeggen, dat weten we wel. Maar je kijkt toch anders naar je wijk wanneer een buitenstaander, die hier nooit eerder geweest is, dat zegt.

Nadere informatie

nr. 09, schooljaar 2012-2013

nr. 09, schooljaar 2012-2013 nr. 09, schooljaar 2012-2013 Keny uit groep 8 wint voorleeswedstrijd Op 27 november vond de schoolfinale van de voorleeswedstrijd plaats, die werd gewonnen door Keny uit groep 8a. Het was een spannende

Nadere informatie

inform special Ruimte geven en samen leven

inform special Ruimte geven en samen leven inform special Ruimte geven en samen leven Ondernemingsplan WSP 2013-2017 Het ondernemingsplan 2013-2017 van Woningstichting Putten Ruimte geven en samen leven Ruimte geven en samen leven is de titel van

Nadere informatie

14 Juli 20 U zoekt een woning

14 Juli 20 U zoekt een woning U zoekt een woning U zoekt een huurwoning in Noordoost-Groningen? Dan kunt u terecht bij Acantus. Wij verhuren zo n 13.000 sociale huurwoningen. Van eengezinswoningen tot seniorenappartementen, in verschillende

Nadere informatie

Achtergrondinformatie Woonsymposium WONEN IN STAD.NL SESSIE BETAALBAAR- HEID

Achtergrondinformatie Woonsymposium WONEN IN STAD.NL SESSIE BETAALBAAR- HEID Achtergrondinformatie Woonsymposium WONEN IN STAD.NL SESSIE BETAALBAAR- HEID donderdag 19 maart 2015 BETAAL- BAARHEID Groningen is de jongste stad van Nederland. Van de totaal circa 200.000 inwoners zijn

Nadere informatie

Computercursussen en workshops

Computercursussen en workshops Computercursussen en workshops voorjaar 2015 Aan de slag met computers en tablets! De mogelijkheden van computers zijn eindeloos: chatten met familie aan de andere kant van de wereld, vakantiefoto s delen,

Nadere informatie

WEEKBRIEF 11 DECEMBER 2015 / NUMMER 18

WEEKBRIEF 11 DECEMBER 2015 / NUMMER 18 WEEKBRIEF 11 DECEMBER 2015 / NUMMER 18 Aan de ouders/verzorgers van onze leerlingen, Onze school is afgelopen maandag weer in kerstsfeer gebracht. Zeker nu de ochtenden lang donker en schemerig zijn, geven

Nadere informatie

In vijf stappen naar een nieuwe woning

In vijf stappen naar een nieuwe woning In vijf stappen naar een nieuwe woning Zoekt u een huurwoning in Tilburg, Berkel-Enschot of Udenhout? Dan heeft u zelf een actieve rol. Hieronder vertellen we hoe u in vijf stappen een geschikte woning

Nadere informatie

Enquête Nieuwe Dorpsvisie Bantega

Enquête Nieuwe Dorpsvisie Bantega Enquête Nieuwe Dorpsvisie Bantega In het najaar van 2014 heeft het bestuur van Plaatselijk Belang Bantega een werkgroep samengesteld die de opdracht heeft gekregen om een nieuwe Dorpsvisie op te stellen.

Nadere informatie

Huren bij De Zorgcirkel. veilig & vertrouwd wonen voor ouderen

Huren bij De Zorgcirkel. veilig & vertrouwd wonen voor ouderen Huren bij De Zorgcirkel veilig & vertrouwd wonen voor ouderen Inhoudsopgave Welkom bij De Zorgcirkel Wonen bij De Zorgcirkel Zorgcirkel services 4 De Zorgcirkel vestigingen 6 Meer informatie 7 5 6 Welkom

Nadere informatie

Woonzorgcentrum Theresia

Woonzorgcentrum Theresia zonnehuisgroep amstelland Woonzorgcentrum Theresia Het leeft hier. Er lopen altijd mensen rond. Net een dorp. Licht, vriendelijk en sfeervol. ruimte voor wensen Theresia is een kleinschalig woonzorgcentrum,

Nadere informatie

VIJF KEUZES VOOR DE BEWONERS VAN DE GROENE WONINGEN IN DE ZEEHELDENBUURT

VIJF KEUZES VOOR DE BEWONERS VAN DE GROENE WONINGEN IN DE ZEEHELDENBUURT VIJF KEUZES VOOR DE BEWONERS VAN DE GROENE WONINGEN IN DE ZEEHELDENBUURT Beste bewoner, In dit boekje leest u welke vijf keuzes u heeft als bewoner van de te slopen woningen in de Zeeheldenbuurt. Mocht

Nadere informatie

KWALITEIT: HOOG IN HET VAANDEL

KWALITEIT: HOOG IN HET VAANDEL KWALITEIT: HOOG IN HET VAANDEL 1 Inleiding INHOUDSOPGAVE Inleiding 2 Kwaliteit 3 KWH- huurlabel 3 Enquête 4 Visitatie 4 Aedes-code 5 Overige kwaliteitssystemen 5 Onderhoud 5 Keuzemogelijkheden 6 Bewonersparticipatie

Nadere informatie

Ik zoek een woning. Woonwensen staan voorop

Ik zoek een woning. Woonwensen staan voorop Ik zoek een woning Woonwensen staan voorop Wij verhuren zo n 2.200 woningen in alle kernen van de gemeente Laarbeek. In soorten en maten, goed, gevarieerd en betaalbaar. Voor gezinnen, stelletjes en alleenstaanden.

Nadere informatie

Platform Wonen Assen 3 oktober 2013

Platform Wonen Assen 3 oktober 2013 Platform Wonen Assen 3 oktober 2013 Aanvalsplan wonen Albert Smit wethouder financiën, vastgoed, grondzaken en wonen 1 Aanvalsplan wonen: aanleiding Sinds 2008: Economische recessie Stagnerende woningmarkt

Nadere informatie

Bouwdorp Sint pancras

Bouwdorp Sint pancras Bouwdorp Sint pancras Bouwdorp Sint Pancras 2015 Hallo jongens en meisjes! De zomer is weer voorbij. De scholen zijn weer begonnen. De dagen worden korter en de nachten worden langer. Stom he?! Toch komen

Nadere informatie

Nieuwsbrief. Stuw Platform Overbetuwe

Nieuwsbrief. Stuw Platform Overbetuwe Nieuwsbrief Editie 4 Januari 2014 INHOUD: * Een nieuw jaar, een nieuwe nieuwsbrief * Verhalenvertelgroep: een winter vol verhalen * Computercursussen 2014 * Goed voornemen 2014: BEWEGEN!!!! * GelrePas:

Nadere informatie

Training: Mindfulness. 22 september 2015 NOG 1 PLEK! 23 september 2015 NOG PLEK! 1 december 2015 start extra training

Training: Mindfulness. 22 september 2015 NOG 1 PLEK! 23 september 2015 NOG PLEK! 1 december 2015 start extra training Training: Mindfulness 22 september 2015 NOG 1 PLEK! 23 september 2015 NOG PLEK! 1 december 2015 start extra training Waarom? Leven in deze hectische tijd vraagt veel van ons dat maakt dat we ons vaak uitgeput

Nadere informatie

SDOA Nieuws oktober 2013

SDOA Nieuws oktober 2013 SDOA Nieuws oktober 2013 In deze uitgave: - Voorwoord Annemieke Gildhuis - 9 november de dag van je loopbaan - Doe- team al vijf jaar in de weer - Bericht namens ROZ - Formulierenbrigade Oost Gelre opent

Nadere informatie

Hieronder vind je informatie over de mindfulness trainingen die starten op 23 september en 1 december 2015!

Hieronder vind je informatie over de mindfulness trainingen die starten op 23 september en 1 december 2015! Agenda 2015 SEPTEMBER 22 september Start training: Mindfulness VOL! 23 september Start training: Mindfulness NOG 2 PLAATSEN! DECEMBER 1 december start extra training: Mindfulness In de onderstaande pagina

Nadere informatie

Met een rugzakje vol info ga ik naar huis, veel gesprekken, leuke manier van middagvulling.

Met een rugzakje vol info ga ik naar huis, veel gesprekken, leuke manier van middagvulling. Leerzaam, leuk, nieuwe contacten opgedaan, nieuwe ideeën. Het open Space concept is geweldig. Met een rugzakje vol info ga ik naar huis, veel gesprekken, leuke manier van middagvulling. Ontspannen maar

Nadere informatie

Een land waar. mensen goed geïnformeerd zijn over handicaps

Een land waar. mensen goed geïnformeerd zijn over handicaps Een land waar mensen goed geïnformeerd zijn over handicaps Lilian (48) vraagt haar zoontje om even een handje te komen geven. Dat doet hij en dan gaat hij weer lekker verder spelen. Wij nemen plaats aan

Nadere informatie

Hoe kunt u met minder geld toch de kwaliteit van dienstverlening waarborgen voor kwetsbare doelgroepen?

Hoe kunt u met minder geld toch de kwaliteit van dienstverlening waarborgen voor kwetsbare doelgroepen? Hoe kunt u met minder geld toch de kwaliteit van dienstverlening waarborgen voor kwetsbare doelgroepen? Visie tafelleider: Met minder geld hetzelfde of misschien zelfs meer doen. Dat is de grote uitdaging

Nadere informatie

WORKSHOPPROGRAMMA VOORJAAR 2016 ATELIER EN BOERDERIJWINKEL DE LINDEHOF CREATIEVE WORKSHOPS HOME DECO & QUILTEN

WORKSHOPPROGRAMMA VOORJAAR 2016 ATELIER EN BOERDERIJWINKEL DE LINDEHOF CREATIEVE WORKSHOPS HOME DECO & QUILTEN WORKSHOPPROGRAMMA VOORJAAR 2016 ATELIER EN BOERDERIJWINKEL DE LINDEHOF COUNTRY LIVING - A WAY OF LIVE CREATIEVE WORKSHOPS HOME DECO & QUILTEN QUILTCURSUS VOOR BEGINNERS De eerste activiteit waarmee we

Nadere informatie

Vrijwilligerswerk bij Carintreggeland

Vrijwilligerswerk bij Carintreggeland Vrijwilligerswerk bij Carintreggeland Meld u ook aan als vrijwilliger! 2 Het waarom van vrijwilligerswerk De één doet het om een zinvolle bijdrage te leveren aan de maatschappij. De ander doet het om andere

Nadere informatie

Bijlage veelgestelde vragen Passend Toewijzen

Bijlage veelgestelde vragen Passend Toewijzen Bijlage veelgestelde vragen Passend Toewijzen A) WONINGWET: ALGEMEEN 1. Wat is de nieuwe Woningwet? De nieuwe Woningwet geeft nieuwe regels voor de sociale huursector. Met de herziening wil de overheid

Nadere informatie

Ben jij een kind van gescheiden ouders? Dit werkboekje is speciaal voor jou!

Ben jij een kind van gescheiden ouders? Dit werkboekje is speciaal voor jou! Hallo Ben jij een kind van gescheiden ouders? Dit werkboekje is speciaal voor jou Als je ouders uit elkaar zijn kan dat lastig en verdrietig zijn. Misschien ben je er boos over of denk je dat het jouw

Nadere informatie

Belanghoudersbijeenkomst

Belanghoudersbijeenkomst V e r s l a g Belanghoudersbijeenkomst Donderdag 17 november was u met ruim 30 andere genodigden aanwezig bij de belanghoudersbijeenkomst van Woningstichting Bergh. Een bijeenkomst waarbij wij graag twee

Nadere informatie

Nieuwsbrief 18 december 2015

Nieuwsbrief 18 december 2015 Nieuwsbrief 18 december 2015 De Waalse school ontmoet burgemeester Aboutaleb! Woensdagmiddag is door burgemeester Aboutaleb in de Centrale Bibliotheek de tentoonstelling 'Samen leven' geopend. In deze

Nadere informatie

Eerste evaluatie Senioren Ontmoetingspunt (in cultuurcluster t Brewinc)

Eerste evaluatie Senioren Ontmoetingspunt (in cultuurcluster t Brewinc) Eerste evaluatie Senioren Ontmoetingspunt (in cultuurcluster t Brewinc) Gelijk vanaf de officiële opening op zaterdag 17 september 2011 is het Senioren Ontmoetingspunt in cultuurcluster t Brewinc een groot

Nadere informatie

www.queridokinderboeken.nl

www.queridokinderboeken.nl www.queridokinderboeken.nl Copyright 2013 Joke van Leeuwen Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt, in enige vorm of op welke wijze ook, zonder voorafgaande schriftelijke

Nadere informatie

nieuwe media battle succes op social media tlekkerst restauratief

nieuwe media battle succes op social media tlekkerst restauratief 48 Sushi nieuwe media battle succes op social media tlekkerst restauratief 49 Een rood-actie, een sushibattle - zomaar enkele succesvolle socialmedia-acties van Japas in Ermelo. De tijd van strooien met

Nadere informatie

Nieuwsbrief 06/2014 MBP

Nieuwsbrief 06/2014 MBP Nieuwsbrief 06/2014 MBP Beste lezers, Voor u ligt het 6 e exemplaar Van de nieuwsbrief van buurtpreventie Maasdijk weliswaar! Ook dit keer hebben we weer heel wat te vertellen, Zodat we het niet rond hoeven

Nadere informatie

Veilig bij vorst en tocht

Veilig bij vorst en tocht Veilig bij vorst en tocht 1 Veilig bij vorst en tocht Het drinkwater bij u thuis wordt geleverd door Oasen. Oasen ziet erop toe dat die levering vlekkeloos verloopt. We controleren onze installaties nauwkeurig

Nadere informatie

TOETS NT2-1 schrijven. Goed voorbereid slagen. voor het staatsexamen NT2 programma 1. Opgavenboekje nr. 1 SCHRIJVEN. niveau B1. tijdsduur: 120 minuten

TOETS NT2-1 schrijven. Goed voorbereid slagen. voor het staatsexamen NT2 programma 1. Opgavenboekje nr. 1 SCHRIJVEN. niveau B1. tijdsduur: 120 minuten Goed voorbereid slagen voor het staatsexamen NT2 programma 1 Opgavenboekje nr. 1 SCHRIJVEN niveau B1 tijdsduur: 120 minuten Deel 1: Zinnen afmaken 15 opdrachten Maak de zinnen af: 1. Het is in de vakantie

Nadere informatie

De beslissing. Aan mij zal het niet liggen, antwoordde Jens. Maar jij

De beslissing. Aan mij zal het niet liggen, antwoordde Jens. Maar jij De beslissing De winter daarvoor was de beslissing gevallen. We zaten met een glas wijn bij mijn ouders in de woonkamer en vertelden over Kreta, en ook dat we van plan waren naar Zuid- Duitsland te verhuizen.

Nadere informatie

Kengetallen woningtoewijzing in de gemeente Utrecht

Kengetallen woningtoewijzing in de gemeente Utrecht Kengetallen woningtoewijzing in de gemeente Utrecht Stand van zaken zomer 2014 Inleiding Op dit moment volstrekt zich een grote verandering binnen de sociale huursector. Dit is het gevolg van het huidige

Nadere informatie

Betaalbaarheid en duurzaamheid

Betaalbaarheid en duurzaamheid Bijlage 1 Advies Bewoners Advies Groep Betaalbaarheid en duurzaamheid Juli 2009 John van Veen Senioradviseur WKA Inleiding In de maanden mei en juni is een groep betrokken huurders van Nijestee in een

Nadere informatie

Huren bij Actium. Algemene informatie over het huren van woonruimte

Huren bij Actium. Algemene informatie over het huren van woonruimte Huren bij Actium Algemene informatie over het huren van woonruimte U gaat een woning huren bij Actium. Wij wensen u veel woonplezier in uw nieuwe woning! In deze brochure hebben wij de belangrijkste informatie

Nadere informatie

Nieuwsbrief Gastouderbureau Kinderopvang Barendrecht WINTER 2012

Nieuwsbrief Gastouderbureau Kinderopvang Barendrecht WINTER 2012 BESTE VRAAG- EN GASTOUDERS Hierbij ontvangt u de winter editie van de nieuwsbrief van het gastouderbureau SKB. We wensen u veel plezier met lezen. DESKUNDIGHEIDSAVONDEN Tijdens de deskundigheidsavonden

Nadere informatie

Huuropzegging. Woningstichting Domus Telnr: (0475) 337323 Postbus 573 E-mail: info@wsdomus.nl 6040 AN ROERMOND Website: www.wsdomus.

Huuropzegging. Woningstichting Domus Telnr: (0475) 337323 Postbus 573 E-mail: info@wsdomus.nl 6040 AN ROERMOND Website: www.wsdomus. Huuropzegging Bij een verhuizing komt veel kijken. Dit geldt voor u als huurder, maar ook voor Woningstichting Domus. Wanneer u de huur van uw woning opzegt, gaan wij op zoek naar een nieuwe huurder. In

Nadere informatie

Nieuwe cursussen. Ons aanbod in dit voorjaar 2016:

Nieuwe cursussen. Ons aanbod in dit voorjaar 2016: Eigen Herd is officieel erkend als leercentrum van Seniorweb voor het geven van computercursussen. Op www.seniorweb.nl/lessen/leercentra vindt u meer informatie over deze leercentra voor senioren. Onze

Nadere informatie

Donderdag 18 september 2014

Donderdag 18 september 2014 Donderdag 18 september 2014 Informatieavonden op de Vroonhoeve Beste ouders en verzorgers, de leden van de MR en de AC nodigen u bij deze van harte uit voor de informatieavonden van a.s. maandag (onderbouw)

Nadere informatie

Namens het team van basisschool de Bongerd wensen wij u alvast hele fijne kerstdagen en een goed en gezond 2016!

Namens het team van basisschool de Bongerd wensen wij u alvast hele fijne kerstdagen en een goed en gezond 2016! Nieuwsbrief 7 11-12-2015 Namens het team van basisschool de Bongerd wensen wij u alvast hele fijne kerstdagen en een goed en gezond 2016! Sinterklaas Op vrijdag 4 december hebben we samen met basisschool

Nadere informatie

Kernboodschappen Woningcorporaties Nederland dicht bij huis

Kernboodschappen Woningcorporaties Nederland dicht bij huis Kernboodschappen Woningcorporaties Nederland dicht bij huis Oktober 2014 Thema 1 Goed wonen en een goede dienstverlening We vinden het in Nederland normaal dat iedereen goed kan wonen. Maar niet iedereen

Nadere informatie

Maartje Voorbeeld 10.03.2014

Maartje Voorbeeld 10.03.2014 Maartje Voorbeeld 10.03.2014 Maartje Voorbeeld / 10.03.2014 / Inzetbaarheidsscan 2 Ben jij duurzaam inzetbaar? Blijf van waarde in de wereld van werk Iedereen wil graag gezond, productief en met plezier

Nadere informatie

Jaarverslag 2011. Stichting Matthias. Colofon Uitgave: Stichting Matthias Inhoud: bestuur Stichting Matthias

Jaarverslag 2011. Stichting Matthias. Colofon Uitgave: Stichting Matthias Inhoud: bestuur Stichting Matthias Jaarverslag 2011 Colofon Uitgave: Stichting Matthias Inhoud: bestuur Stichting Matthias Postadres: Postbus 277 1970 AG IJmuiden Telefoon: 06-22840270 Fax 084-7289657 Email: info@stichting-matthias.nl Opgericht

Nadere informatie

ONINGWET WAT BETEKENT DIT VOOR DE GEMEENTE?

ONINGWET WAT BETEKENT DIT VOOR DE GEMEENTE? ONINGWET WAT BETEKENT DIT VOOR DE GEMEENTE? WWW.AEDES.NL MAART 2015 DE NIEUWE ONINGWET Vanaf 1 juli 2015 gelden nieuwe regels voor woningcorporaties. De invoering van de nieuwe Woningwet betekent dat ook

Nadere informatie

Welkom! Programma. 18 juni 2015. Welkom. Presentatie visitatierapport. Voor welke uitdagingen staan we? Kort filmpje. Borrel en informeel contact

Welkom! Programma. 18 juni 2015. Welkom. Presentatie visitatierapport. Voor welke uitdagingen staan we? Kort filmpje. Borrel en informeel contact Welkom! 1 Programma Welkom Presentatie visitatierapport Voor welke uitdagingen staan we? Kort filmpje Borrel en informeel contact 2 1 van bekend naar nieuw van naar 3 Waar gaat het naar toe? Verkleining

Nadere informatie

Nieuwsbrief 11 Datum: 26 juni 2014

Nieuwsbrief 11 Datum: 26 juni 2014 Nieuwsbrief 11 Datum: 26 juni 2014 Geachte ouders, Voor u ligt alweer de laatste nieuwsbrief van dit schooljaar. Er staan nog een paar leuke activiteiten op het programma waar u van alles over kunt lezen.

Nadere informatie

Wél scoren met je webshop Waardevolle Website & Shop Weetjes: Tips en valkuilen

Wél scoren met je webshop Waardevolle Website & Shop Weetjes: Tips en valkuilen Wél scoren met je webshop Waardevolle Website & Shop Weetjes: Tips en valkuilen Ronald Otto ( ) en Peter Kolster ( ) hebben naar aanleiding van hun presentatie dit document geschreven waarin heel puntsgewijs

Nadere informatie

De Lange Streeken Peize

De Lange Streeken Peize De Lange Streeken Peize Tien Koopgarantwoningen Energiezuinig wonen in een groene omgeving Actium, ondernemend in wonen Peize Een groen en vriendelijk dorp In het noorden van Drenthe ligt Peize. Het dorp

Nadere informatie

Goed wonen = samen doen!

Goed wonen = samen doen! Goed wonen = samen doen! Beleidsplan Tablis Wonen 2016 2019 Participatiemaatschappij In Nederland leven we steeds meer in een participatiemaatschappij. We maken steeds meer gebruik van elkaars sterke punten

Nadere informatie

NIEUWE KANSEN. Rijnhart Wonen verhuurt 60 moderne sociale huurappartementen 3 NIEUWE PROJECTEN. Verde Vista Bakkerspunt De Entree

NIEUWE KANSEN. Rijnhart Wonen verhuurt 60 moderne sociale huurappartementen 3 NIEUWE PROJECTEN. Verde Vista Bakkerspunt De Entree NIEUWE KANSEN ZOETERWOUDE-RIJNDIJK ZOETERWOUDE-DORP LEIDERDORP 3 NIEUWE PROJECTEN Verde Vista Bakkerspunt De Entree Rijnhart Wonen verhuurt 60 moderne sociale huurappartementen Op zoek naar een modern

Nadere informatie

De geest is goed, maar het lichaam is versleten tekst PATRICK MEERSHOEK foto s AD NUIS

De geest is goed, maar het lichaam is versleten tekst PATRICK MEERSHOEK foto s AD NUIS IK HEB EEN SCHANDELIJK HOOG IQ. Ik lees kranten in zeven talen. Ik heb vroeger veel in het buitenland gezeten. De actualiteit houd ik met hartstocht bij, maar naar de televisie kijk ik niet en naar de

Nadere informatie

Huren bij Viverion. ruimte voor leven

Huren bij Viverion. ruimte voor leven Huren bij Viverion ruimte voor leven De vervolgstap hangt af van uw persoonlijke situatie: 1. U huurt al bij Viverion? Dan gebruikt u de optiestap. 2. U huurt nog niet bij Viverion? Dan gebruikt u de aanbod/lotingstap

Nadere informatie

Elk seizoen een nieuw interieur

Elk seizoen een nieuw interieur 52 Stijlvol Wonen B i n n e n k i j k e n Elk seizoen een nieuw interieur De kans dat Anke en Geert ooit uitgekeken raken op hun interieur, is wel heel erg klein. De inrichting wordt namelijk regelmatig

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF. Verhuizing. Uitnodiging

NIEUWSBRIEF. Verhuizing. Uitnodiging 1 mei 2010 Openingstijden en telefoonnummers: Verhuizing Openingstijden van ons kantoor: maandag, dinsdag donderdag en vrijdag van 09.00 tot 10.00 uur. Telefonisch zijn we op werkdagen bereikbaar van 08.30

Nadere informatie

Nieuwsbrief Stichting Buurtschap Strijp

Nieuwsbrief Stichting Buurtschap Strijp In dit nummer Geboren * Website www.leenderstrijp.com Overleden * School en winkel Leenderstrijp Nieuwe bewoners * Agenda Welzijn&Zorg * Carnaval 2015 De STRIEPER Nieuwsbrief Stichting Buurtschap Strijp

Nadere informatie

Verslag SVOB excursie Hoogvliet 3 oktober 2006

Verslag SVOB excursie Hoogvliet 3 oktober 2006 Verslag SVOB excursie Hoogvliet 3 oktober 2006 Vooraf In juni 2006 heeft de SVOB een workshop georganiseerd over het mengen van verschillende bevolkingsgroepen in herstructureringsgebieden. Als vervolg

Nadere informatie

23 3 januari K E R S T V A K A N T I E

23 3 januari K E R S T V A K A N T I E AGENDA maandag t/m vrijdag 23 3 januari K E R S T V A K A N T I E januari 2014 Activiteit culturele activiteiten vrijdag 10 Bezoek Scheepvaartmuseum groep 7A en 7C Rijksmuseum groep 6C en van Goghmuseum

Nadere informatie

Foto: Arjen Born. Ouderen als leerling. Jongeren als docent.

Foto: Arjen Born. Ouderen als leerling. Jongeren als docent. Foto: Arjen Born Ouderen als leerling. Jongeren als docent. 1 Ouderen als leerling. Jongeren als docent. Samen Online Nederland is een basiscomputer- of tabletcursus voor ouderen, van hoe zet je een computer

Nadere informatie

Jaarverslag 2014. Een fijn huis

Jaarverslag 2014. Een fijn huis Een fijn huis Een goede woning is een basisbehoefte van ieder mens en een randvoorwaarde om deel te kunnen nemen aan de samenleving. In ons werkgebied, de noordvleugel van de Randstad, zijn veel mensen

Nadere informatie

Computer Club Weesp. Zomer

Computer Club Weesp. Zomer Zomer Computer Club Weesp 2011 De Computer Club Weesp is een Vereniging die is opgericht door vijf enthousiaste vrijwilligers die veel vrije tijd hebben gestoken in het op zetten van een club voor de minder

Nadere informatie

Verslag van het overleg Huurdersvereniging Brummen - Woningstichting Brummen d.d. 15 november 2012

Verslag van het overleg Huurdersvereniging Brummen - Woningstichting Brummen d.d. 15 november 2012 Verslag van het overleg Huurdersvereniging Brummen - Woningstichting Brummen d.d. 15 november 2012 Aanwezig: Huurdersvereniging Brummen: De heer B. van Boven, mevrouw E. Groot, mevrouw B. ten Hoeve, de

Nadere informatie