woon perspectief in wonen nummer 5 december perspectief in wonen Samenwerking Seniorweb 100 jaar Woningstichting Weststellingwerf

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "woon perspectief in wonen nummer 5 december 2012 1912-2012 perspectief in wonen Samenwerking Seniorweb 100 jaar Woningstichting Weststellingwerf"

Transcriptie

1 woon nummer 5 december 2012 Samenwerking Seniorweb 100 jaar Woningstichting Weststellingwerf Twee keer 25 jaar Appartementen Dr. Dreeslaan krijgen vorm perspectief in wonen perspectief in wonen

2 i n h o u d Van de redactie 2 Voorwoord 3 Samenwerking Seniorweb 4 Terugblik op jubileumjaar 7 Twee keer 25 jaar 10 Huizen in de verkoop 12 Kerstgift 12 Appartementen Dr. Dreeslaan krijgen vorm 13 Transparantie 14 Tips 15 Prestatieafspraken 15 Zweedse puzzel 16 Waar o waar 17 COLOFON Bezoekadres Keiweg 14, 8471 cz Wolvega Postadres Postbus 116, 8470 ac Wolvega T F E Openingstijden kantoor maandag t/m donderdag 8.00 tot uur vrijdag 8.00 tot uur Klachten m.b.t. de woning Bij voorkeur s morgens melden tussen 8.00 uur en uur Telefoon: (24 uur bereikbaar voor spoedeisende klachten) Redactie Woningstichting Weststellingwerf i.s.m. Mintjes & Co Grafische Vormgeving Beeldende Zaken Buiten de lijntjes 18 Kortingsbon 19 Van de redactie De Wooninfo is deze keer een een mix van terugblikken en vooruitkijken. Natuurlijk besteden we aandacht aan het afgelopen jubileumjaar, waarin een aantal heel bijzondere activiteiten hebben plaatsgevonden. Honderd jaar is tenslotte niet zomaar iets! Terugblikken doen we ook met twee jubilarissen, die dit jaar vierden dat ze vijfentwintig jaar bij de woningstichting zijn. Tegelijkertijd kijken we vooruit. De ontwikkelingen staan immers niet stil. De bouw aan de Dr. Dreeslaan bijvoorbeeld vordert gestaag. En er gebeurt nog steeds veel bij corporaties, wat ook invloed heeft op onze woningstichting. Daar komt bij dat de plannen van het kabinet een flinke weerslag zullen hebben op onze organisatie. U leest er meer over in het voorwoord en het artikel over het jubileum. Ook in het artikel van Seniorweb richten we de blik vooral vooruit. Internet is steeds belangrijker geworden, ook in de manier waarop wij met onze huurders communiceren. Seniorweb biedt ondersteuning voor wie nog niet (zo) thuis is op de digitale snelweg. Wie zich daar beslist al wél thuis voelen zijn de dames van Buiten de Lijntjes, die niet alleen een winkel hebben aan de Hoofdstraat West in Wolvega, maar die in een jaar tijd ook een succesvolle webshop hebben opgezet. Van hen komt ook de aanbieding van deze maand. Daarnaast zijn er de nodige wetenswaardigheden, en natuurlijk de puzzel! Wij wensen u alvast prettige feestdagen. Tot volgend jaar! 2

3 v o o r w o o r d Het zit even tegen. U weet dat dit stukje een aantal weken vóór de verschijning van dit blad wordt geschreven. Gisteren was in het nieuws dat de economie van Nederland gekrompen is gedurende het derde kwartaal van 2012 en nogal stevig ook. Consumenten geven minder uit en bedrijven investeren minder en onze export kan dat niet meer compenseren. Een recessie zet de werkgelegenheid onder druk. Donkere dagen voor kerst Het was ook de week waarin het kabinet Rutte II de voorgenomen Want ga maar na: in 2017 wordt ten behoeve van de staatsverzekering inkomensafhankelijke bijdrage in de ziektekostenkas 2 miljard uit het segment huurwoningen geperst, terwijl terugdraait en ombouwt naar aanpassingen in het eigenaren van koopwoningen (en dat zijn er minstens twee keer belastingstelsel. Tegelijkertijd wordt de beperking van de duur zoveel) slechts 770 miljoen in het laatje hoeven te brengen. van de WW-uitkering enigszins teruggedraaid en dat is goed En we vinden de heffing voor de huursector ook onverstandig nieuws. omdat het opschorten van investeringen door woningcorporaties de werkgelegenheid in de bouwsector ernstig zal verkleinen, Het was tenslotte ook de week waarin (directeuren van) woningcorporaties met bedrijfssluitingen, ontslagen en inkomensverlies voor bijeenkwamen op het congres van hun koepel werknemers als gevolg. Aedes. De toon op het congres werd nogal bepaald door de maatregelen die kabinet Rutte II op stapel heeft staan voor het In haar bewonersblad van november geeft Huurdersvereniging wonen (en dan meer specifiek voor de huurwoningmarkt) De Bewonersraad Friesland te kennen dat Friese woningcorporaties én door de effecten van het Vestia-debacle. U weet wel: dat eerst maar eens moeten bezuinigen op eigen kosten, verhaal over de grootste corporatie van Nederland die door voordat ze extra lasten gaan doorberekenen aan huurders. Wij onhandig gehannes met rente-instrumenten (zgn. derivaten) in zijn het volledig met de huurdersvereniging eens dat het woningcorporaties financiële problemen kwam en failliet dreigde te gaan. Het werd niet past om op een (te) grote voet te leven en bepaald geen vrolijk congres. zullen, voor zover we dat niet al steeds deden, de broekriem verder aanhalen. De redding van Vestia heeft ook effect...zodra wanbeleid aan de orde Tegelijkertijd stellen we vast dat daaruit op de financiële positie van uw corporatie. Zoals de Rabobank (met anderen) niet het effect mag worden verwacht is, gaat het al snel zuur voelen... alsof de extra heffingen ermee zouden moest bloeden bij de teloorgang van de kunnen worden gecompenseerd. In ons DSB-bank, zo maakt het solidariteitsbeginsel geval kan dat bij lange na niet. Zeker niet in onze sector dat ook andere als we de kwaliteit van dienstverlening corporaties in Nederland moeten bijdragen als er één in de problemen en van ons onderhoud overeind willen houden en dat willen we. komt. Daar kun je mee leven zolang het gaat om situaties waarbij de leiding van de corporaties goed op zijn zaakjes heeft Het worden donkere dagen, maar we zijn vastbesloten het gepast en het dan toch mis gaat. Zodra wanbeleid aan de orde is, weer licht te laten worden. Ik wens u veel leesplezier met deze gaat het moeten bijdragen al snel heel zuur voelen. Wooninfo, prettige Kerstdagen, een veilige jaarwisseling en een gezond Wij vinden het ook wrang dat het nieuwe kabinet de zwaarste last bij de meest kwetsbare groep neerlegt en (toekomstige) Met vriendelijke groeten eigenaren van koopwoningen nog in belangrijke mate ontziet. Sake Lageveen, directeurbestuurder 3

4 SeniorWeb Zuid Friesland is een zelfstandige afdeling van het landelijke SeniorWeb en is actief in de beide Stellingwerven. In oktober vierde SeniorWeb Zuid Friesland haar tienjarig bestaan in Wilgenstede, één van de vaste cursuslocaties. In dezelfde maand werd de 5000e cursist verwelkomd. foto: Lenus van der Broek 4

5 n i e u w b o u w SeniorWeb maakt senioren wegwijs op de digitale snelweg Ruim drie jaar geleden ging de samenwerking tussen SeniorWeb Zuid Friesland en Woningstichting Weststellingwerf van start. Dit jaar maakten SeniorWeb en de woningstichting nieuwe afspraken over de cursussen die huurders met korting kunnen volgen. Onno Kortstra, hoofd verhuur- en bewonerszaken van de woningstichting vertelt: Het gebruik van computers en internet was toen al niet meer weg te denken uit ons leven, maar lang niet iedereen kon ermee uit de voeten. Met name bij senioren was behoefte aan ondersteuning op een laagdrempelige manier. Die ondersteuning bood SeniorWeb en wij zagen het belang daarvan. Nu drie jaar later, is het alleen nog maar belangrijker geworden om uit de voeten te kunnen met de computer en internet, ook voor onze huurders, kijk maar naar de manier waarop je kunt inschrijven op woningen. Daarom hebben we nieuwe afspraken met SeniorWeb gemaakt. Onze huurders krijgen nu korting op drie cursussen, in plaats van op één. Het gaat om de basiscursussen Windows XP bieden we nu ook een kortere cursus van vier weken: Kennismaken met en internet. Daarna kunnen ze dan zelf kijken of ze door willen gaan en zich verder willen verdiepen, of dat ze bijvoorbeeld één van de workshops willen gaan doen met onderwerpen als het hele praktische Rabo Internetbankieren en Chatten en bellen via internet, maar ook Kennismaken met websites maken. Onze cursussen zijn in principe bedoeld voor mensen vanaf circa 40 jaar, de oudste is zelfs al over de 80, maar we hebben ook cursussen waar jongere cursisten welkom zijn. Voorbeelden zijn Genealogie, dat is stamboomonderzoek, en Historie van Weststellingwerf. En binnenkort gaan we starten met een cursus ipad, omdat ook steeds meer senioren daarmee aan de slag willen. of 7 en 8 en Internet en , en de minicursus Het mooie van SeniorWeb... Nu kunnen de kleinkinderen via de webcam van alles Kennismaken met internet Zuid Friesland is dat de lessen en . Erik de Vries, bestuurslid laten zien. Dan is het net of je toch een beetje bij ze bent... gegeven worden door circa veertig vrijwilligers die allemaal leeftijdsgenoten zijn van de van SeniorWeb Zuid Friesland, vult aan : De behoefte van mensen is in die paar jaar ook veranderd. Veel meer mensen kunnen nu omgaan met de computer, maar ze willen bijvoorbeeld wel graag meer leren over hoe ze goed met internet om kunnen gaan en hoe ze kunnen en. Het eindpunt is voor ons wat dat betreft nog niet in zicht. Natuurlijk bekijken we wel elk jaar of ons aanbod nog aansluit bij de vraag. Veel mensen vonden bijvoorbeeld de cursus van acht weken te lang. Daarom cursisten. Ze komen uit het onderwijs of uit het bedrijfsleven en een aantal is oud-cursist. Iedereen kan in zijn eigen tempo werken en wordt met alle geduld begeleid. Dat laatste is het grote verschil met bijvoorbeeld kinderen die hun ouders iets willen bijbrengen, maar dat vaak te snel en met te weinig geduld doen. Een prettig extraatje is ook dat cursisten gebruik kunnen maken van de Helpdesk, voor als ze na een cursus toch nog vragen hebben. 5

6 foto: Lenus van der Broek Meer informatie en aanmelden SeniorWeb Zuid Friesland werkt met drie cursusperioden: oktober-november, december-januari en februari-maart. De cursussen vinden plaats op doordeweekse ochtenden, middagen en avonden met uitzondering van de dinsdagmiddag en vrijdagavond. Inschrijfformulieren zijn onder andere verkrijgbaar bij de Rabobank, de gemeente, de bibliotheek en de woningstichting. Nieuwe huurders krijgen het formulier mee als onderdeel van hun informatiepakket. Voor wie al wel thuis is op internet vindt meer informatie over het volledige aanbod van cursussen en workshops op: zuidfriesland.seniorweb.nl. Korting voor huurders Als huurder van Woningstichting Weststellingwerf krijgt u 15 korting op de cursusprijs van 65 (exclusief cursusboek) voor de basiscursus Windows XP / Windows 7/8 en de basiscursus Internet en . De cursussen bestaan uit 8 lessen. Of u krijgt 7,50 korting op de minicursus Kennismaken met en internet van 4 lessen die 32,50 kost (exclusief cursusboek). Wilt u hier gebruik van maken, dan meldt u zich eerst aan bij SeniorWeb Zuid Friesland. Daarna haalt u op het kantoor van de woningstichting een kortingsbon, die de receptioniste invult en kopieert. Vervolgens levert u bij de eerste les de volledig ingevuld bon in bij SeniorWeb. Cursisten aan het woord: Mijn dochter en haar gezin zijn tien jaar geleden naar Amerika verhuisd. We probeerden regelmatig contact te houden, maar dat was niet eenvoudig. Na een tip van mijn schoonzoon heb ik een computer gekocht en hebben mijn vrouw en ik een cursus gedaan bij SeniorWeb. Nu mailen we met ze en krijgen we vaak foto s. We hebben zelfs geleerd hoe we gratis via internet kunnen bellen, met Skype. Nu kunnen de kleinkinderen via de webcam van alles laten zien. Dan is het net of je toch een beetje bij ze bent. Vroeger ging ik elke week bridgen, maar nu ben ik slecht ter been en lukt dat niet meer. Mijn zoon liet me zien hoe je ook op de computer kunt bridgen. Dat wist ik helemaal niet. Nu bridge ik elke dag met een vaste groep via internet. Erg gezellig! 6

7 j u b i l e u m Terugblik op een bijzonder jubileumjaar 2012 stond in het teken van het 100-jarig jubileum van Woningstichting Weststellingwerf. Het was daardoor een jaar met een feestelijk tintje. Tegelijkertijd sluit de woningstichting het jaar niet alleen maar met een feestelijk gevoel af: daarvoor zijn er te veel ingrijpende ontwikkelingen geweest en nog gaande. De voorbereidingen voor het jubileum vonden grotendeels plaats in Directeurbestuurder Sake Lageveen vertelt: Doordat we gezamenlijk de schouders onder de voorbereidingen hebben gezet, kwamen we in 2011 met elkaar in een soort flow. Samen hebben we toegewerkt naar de dag dat we echt officieel 100 jaar bestonden: 3 januari Die dag was heel bijzonder, ook omdat we dat moment hebben aangegrepen om een nieuwe huisstijl, met een nieuw logo en nieuw motto, te introduceren. Daar waren we hard aan toe, want het oude logo en motto pasten niet meer zo goed bij de organisatie. Symbolisch was het natuurlijk een mooi moment, na 100 jaar, als markering van een nieuwe periode. We merken nu al dat die wijziging ons nieuw elan heeft gebracht. Mooi was het ook dat de nieuwe stijl gepresenteerd werd in het bijzijn van de medewerkers, oudmedewerkers en commissarissen. Ik zie nog heel scherp voor me hoe de oude vlag gestreken werd en de nieuwe gehesen, terwijl twee heren zorgden voor een onverwachte muzikale begeleiding. Een mooi moment. Het was ook de dag waarop we de eerste exemplaren van ons jubileumboek konden overhandigen aan de langstzittende huurder, de heer De Jong, en aan onze 7

8 j u b i l e u m foto: Lenus van der Broek medewerker met de meeste dienstjaren, de heer De Vos. Dat boek is geschreven door architectuurhistoricus Peter Karstkarel en geeft een overzicht van 100 jaar Woningstichting Weststellingwerf aan de hand van een beschrijving van het woningbezit en van (het ontstaan van) de dorpen in Weststellingwerf. Daarna volgden acties voor de huurders, scholen en relaties. Allemaal op een manier die bij de woningstichting past. Niet te gek, maar wel feestelijk. De huurders konden een taartje halen bij één van de bakkers in de gemeente en konden met een bon een jubileumboek afhalen. Aan scholen werden jubileumboeken beschikbaar gesteld met het aanbod om voor de klas een praatje te komen houden over het werk van woningcorporaties, of een excursie te laten plaatsvinden naar een renovatie- of nieuwbouwwerk. Dit leidde tot een paar interessante contacten. Voor relaties vond op 21 september een symposium plaats, waarbij diverse sprekers ingingen op het verleden en de toekomst. Daar kwamen veel relaties van ons op af, die het evenement erg waardeerden. Het vermelden waard is ook de personeelsactiviteit die op 1 juni plaatsvond. Jaarlijks hebben we op de eerste vrijdag van juni ons personeelsuitje. Dit jaar was het geld daarvoor al grotendeels opgegaan aan een uitje in het kader van het 100-jarig bestaan. Daarom werd besloten om niet nog een keer op stap te gaan, maar om samen de handen uit de mouwen te steken. Dat deden de medewerkers bij Lindestede. Ik was ontzettend trots op onze mensen toen ik de hele colonne medewerkers naar Lindestede zag gaan. Er werden bloembakken in elkaar gezet, er werd schoongemaakt en in de tuin gewerkt. Sake Lageveen: Het was gewoon heel erg leuk om dat samen te doen. Zij aan zij sta je dan gewoon hard te werken, iedereen door elkaar. Met een schop of hamer in de hand spreek je elkaar toch eens op een andere manier. Verschillen zijn er niet, goed voor de onderlinge verhoudingen en de sfeer. We willen dit dan ook beslist vaker doen. En er was nog een ander mooi moment. Nadat we drie jaar lang geen nieuwe projecten hadden uitgevoerd ging dit jaar de bouw van de appartementengebouwen aan de Dr. Dreeslaan van start. Al met al hebben we ons 100-jarig bestaan op een ingetogen manier gevierd, een manier die ons allemaal veel energie heeft opgeleverd. Dat heeft ons geholpen om ook een aantal tegenslagen beter te kunnen verwerken. Tegenslagen in de zin van persoonlijke leed. Die waren heftig. Maar ook narigheid in de zin van wat er aan ontwikkelingen op ons afkomt. Ingrijpende veranderingen Met die ontwikkelingen bedoelt Sake Lageveen de ontwikkelingen binnen de corporatiewereld als gevolg van een aantal gebeurtenissen en de maatregelen die de overheid de corporaties oplegt. De puinhoop die woningcorporatie Vestia gemaakt heeft, raakt ook Woningstichting Weststellingwerf, omdat de foto: Lenus van der Broek 8

9 corporaties garant staan voor elkaar. Concreet betekent dit voor de woningstichting dat mogelijk in 2013 rond de 7 ton moet worden afgedragen. Vestia is bovendien wel de eerste corporatie die als gevolg van derivatenhandel in de problemen komt, maar mogelijk niet de laatste. Sake Lageveen: Er zijn dingen gebeurd die nooit hadden mogen gebeuren. Het is erg dat we daar allemaal last van hebben. Eén van de weinige goede dingen van de regeringsplannen voor onze sector is daarom de Herzieningswet die waarschijnlijk per 1 januari 2013 in gaat. Die dwingt corporaties zich te beperken tot hun kerntaak, namelijk het bieden van voldoende betaalbare huurwoningen van goede kwaliteit. Daarmee kunnen extremen, zoals die tot nu toe hier en daar in de sector voorkwamen, hopelijk worden voorkomen. Overigens doen ook op dit moment veruit de meeste corporaties gewoon de goede dingen Wat verder grote invloed heeft, zijn de maatregelen die de overheid treft om het begrotingstekort terug te dringen. De overheid ziet de corporatiesector als een soort melkkoe waar veel geld te halen valt. Nu is het ook zo dat er het nodige geld zit bij corporaties. Dat staat alleen niet op een rekening bij de bank, maar het zit in de huizen die de corporaties bezitten. Je kunt wel heel veel huizen willen verkopen, maar dat is niet eenvoudig en bovendien moet de woningvoorraad ook groot genoeg blijven. We zijn meteen de plannen door gaan rekenen die de nieuwe regering gepresenteerd heeft. Als die door gaan, gaat dat ons in 2014 bijna 1,5 miljoen kosten en dat kan oplopen tot maar liefst 2,2 miljoen in Daar worden wel verdienmogelijkheden tegenover gezet, maar dat is niet in verhouding met elkaar. De regering dwingt zo ook ons om de huren extra te verhogen waar dat mogelijk is. Daarbij streven we er overigens wel naar om, voor huurders met een smalle beurs, de woningen, die qua huurprijs onder de zogenaamde aftoppingsgrens zitten, daar ook onder te houden, zodat die huurders optimaal kunnen profiteren van de huurtoeslag. Zo zullen we proberen de pijn te verzachten. Waar we natuurlijk ook naar kijken is of we de investeringen ook in hetzelfde tempo kunnen blijven doen. Het kan zijn dat we moeten besluiten herstructurerings-, sloop- of nieuwbouwprojecten een jaar of meerdere jaren uit te stellen. Het zal vooralsnog géén effect hebben op het onderhoud van de woningen, daar willen we niet op gaan beknibbelen. perspectief in wonen 9

10 j u b i l a r i s s e n Twee keer vijfentwintig jaar Beide gingen ze vijfentwintig jaar geleden, in 1987, aan de slag bij Woningstichting Weststellingwerf: Albert de Vries (48) en Gerrit Jan ten Hoeve (47). Albert kwam in februari van dat jaar binnen als schilder en doet dat tot op de dag van vandaag, Gerrit Jan kwam in september binnen om een woningcartotheek op te zetten met technische tekeningen van het woningbezit, en groeide door tot hoofd van het projectbureau. Samen vierden ze op 5 oktober in Eet- en Feestruim Pieter Poot in De Blesse hun vijfentwintigjarig jubileum, met hun gezin en hun collega s. Albert de Vries, die geboren is in Oosterstreek, herinnert zich nog dat er zo n 75 sollicitanten waren voor de functie van schilder. Het was dus bijzonder dat hij de baan kreeg. Albert: Ik werkte vijf jaar bij From Schilders en had al eens invalbeurten gedaan bij de woningstichting. Dat was goed bevallen. Ik zat goed bij From, maar heb toch gesolliciteerd toen er een vacature was bij de woningstichting. Tot op de dag van vandaag ben ik daar zeer gelukkig mee! Het mooie van het vak vind ik nog steeds de afwisseling: je weet nooit wat je te wachten staat. Als onderhoudsschilder doe ik alles, van glas vervangen en houtrot repareren tot sauzen. De laatste jaren heb ik veel grote projecten gedaan, maar tussendoor zijn er ook kleine klusjes. Er zijn altijd spoedeisende dingen die tussendoor even aandacht vragen en dat zorgt ervoor dat geen dag hetzelfde is. Het is ook het praatje dat je met de mensen hebt dat het werk mooi en afwisselend maakt. Zeker als je bij oudere mensen komt voor het oplossen van een klacht is het net zo belangrijk om naar hun klacht te luisteren als dat je die klacht goed oplost. Het contact met de mensen is in de loop van de tijd wel veranderd, maar toch is het juist dat contact met de mensen dat het werk nog steeds zo leuk maakt. Mooi is ook dat we zo vrij zijn in ons werk. 1 0

11 1992: Gerrit Jan en Albert (resp. 2e en 3e van links) met collega s bij de loods in Noordwolde. Gerrit Jan ten Hoeve, die opgroeide in Joure, begon in september 1987 eerst met een jaarcontract. Hij had de MTS gedaan. De meeste van zijn medestudenten gingen daarna aan de slag bij een aannemer, maar Gerrit Jan had zijn zinnen gezet op een functie bij een architect. Met zijn koker vol technische tekeningen ging hij op stap tot hij bij Kluwstra (later Van der Bijl en Wijffels) aan de slag kon. Zo kwam het dat hij via bouwvergaderingen de woningstichting al van dichtbij leerde kennen. Hij reageerde op een vacature en kwam in dienst om de woningcartotheek op te zetten. Toen die klus gedaan was mocht hij blijven, als een soort werkvoorbereider. In die functie maakte hij tekeningen en bestekken. In 1998 vertrok het hoofd projectbureau en nam hij die functie over. Gerrit Jan: Zo kwam er steeds een nieuwe uitdaging. Ik heb nooit overwogen om hier weg te gaan. Dat heeft er ook alles mee te maken dat ik heel veel vrijheid heb in mijn functie. Beide heren werken nog steeds graag bij de woningstichting: Het is goed hier, je kunt bij iedereen terecht. Tijdens de personeelsbijeenkomsten, maar ook tussendoor. Er zijn geen drempels. We doen regelmatig dingen samen. Vroeger nog meer trouwens. Toen gingen we regelmatig samen op stap om te vissen, bowlen, volleyballen, biljarten. Maar wat we samen doen is nog steeds een feest. Zoals het jaarlijkse personeelsreisje. Ook ons jubileumfeest was zeer geslaagd. We hebben dit samen gevierd omdat we dan ook een dubbel budget hadden en daardoor niet alleen konden borrelen, maar ook konden eten. We werden met ons gezin opgehaald door zo n grote witte limousine en bij Pieter Poot liepen we door een soort erehaag van collega s naar binnen. Heel feestelijk. Tijdens het jubileumfeest van Albert en Gerrit Jan werd natuurlijk teruggeblikt op de afgelopen vijfentwintig jaar. Het mooiste was het verhaal van Albert met de hond: Albert was aan het schilderen in een huis van een dame die bij de gemeente werkte. De hond van die dame was gewoon thuis terwijl er geschilderd werd en dat ging prima. Tót het moment dat Albert wilde vertrekken. Die hond greep zijn kans en ging er vandoor. Albert er natuurlijk achteraan, hard lopend. Zijn collega s waren al onderweg met hondenbrokken en een halsband om de hond te lokken. Albert was bij het caravancentrum in Sonnega toen hij écht niet meer kon en de achtervolging moest staken. Bleek dat de hond gewoon op weg was naar oma in Sonnega en zich daar keurig gemeld had. Dat liep dus met een sisser af. En de eigenaresse zwaait nog steeds vriendelijk, dus ook dat is op z n pootjes terechtgekomen... 11

12 Huizen in de verkoop Dit jaar wilden we 28 woningen verkopen. Die doelstelling is net als vorig jaar gehaald. Er staan nog tien huizen in Wolvega en Noordwolde in de verkoop met een verkoopprijs vanaf VON (Vrij Op Naam). Hiernaast ziet u een lijstje van de woningen die op dit moment nog te koop zijn. Heeft u interesse, dan kunt u contact opnemen met makelaardij De Linde, Van Harenstraat JC Wolvega telefoon: Te koop aangeboden: Noordwolde: Renbaanstraat 40 Wolvega: Bernhardlaan 16 Gentiaan 59 Lepeltjesheide 1 Lepeltjesheide 7 Lepeltjesheide 37 Lindelaan 17 P.P. Rubensstraat 75 Talmastraat 3 Zilverlaan 47 Bereikbaarheid rondom de feestdagen Het kantoor van Woningstichting Weststellingwerf is rondom de feestdagen beperkt bezet. Spoedeisende klachten kunnen op de dag voor Kerst, tijdens de feestdagen en op de dagen tussen Kerst en Oud & Nieuw gemeld worden via het algemene nummer: (0561) Kerstgift voor Voedselbank Aan het eind van het jaar verstuurt de woningstichting geen kerstkaarten. Het bedrag van 750 dat daarmee bespaard wordt gaat naar een goed doel. Dit jaar is dat de Stichting Voedselbank Weststellingwerf. Deze stichting reikt eens in de twee weken voedselpakketten uit aan mensen en gezinnen die ver onder de armoedegrens leven, een vorm van noodhulp waar helaas steeds meer mensen een beroep op moeten doen. Het voedsel dat wordt verstrekt wordt bij bedrijven ingezameld, zodat verspilling van eten wordt tegengegaan. De stichting werkt uitsluitend met onbetaalde vrijwilligers. Mensen kunnen voor een voedselpakket worden aangemeld door organisaties en instellingen zoals Maatschappelijk Werk, de Sociale Dienst en de Schuldhulpverlening. Wij wensen u en de mensen om u heen fijne feestdagen en een voorspoedig en gelukkig Nieuwjaar. Woningstichting Weststellingwerf 1 2

13 Appartementen Dr. Dreeslaan beginnen vorm te krijgen De bouw van de appartementengebouwen aan de Dr. Dreeslaan vordert gestaag. Liefhebbers konden tot eind oktober inschrijven, wat een flink aantal reacties heeft opgeleverd. Binnen de gestelde termijn hebben 89 huishoudens zich ingeschreven, terwijl er maar 48 appartementen beschikbaar zijn. Overigens was daarbij een mooie spreiding in belangstelling voor de verschillende typen woningen. Vervolgens is de afdeling Verhuur- en Bewonerszaken druk bezig gegaan met het concreet toewijzen van de woningen aan de inschrijvers. Hoe de gebouwen er uiteindelijk uit gaan zien ziet u op de artist impressions. Daarop is ook duidelijk te zien welke keuzes zijn gemaakt voor bepaalde materialen. In het oog springend is de glazen rand van de fietsenberging. Gekozen is voor materiaal dat een warme gele gloed verspreid. Op de tekeningen zijn ook duidelijk de grote huisnummers te zien waarmee de gebouwen onderscheiden kunnen worden: Dr. Dreeslaan 22, Dr. Dreeslaan 24 en Dr. Dreeslaan

14 Transparantie Het wordt van belang geacht dat een woningcorporatie aan de maatschappij verantwoording aflegt over de geleverde prestaties en met partijen om haar heen in gesprek gaat over wat ze de komende periode van plan is te gaan doen. Het wordt bovendien belangrijk gevonden dat leden van de Raad van Commissarissen, die toezicht houden op het functioneren van de directeurbestuurder en het doen en laten van de corporatie, rechtstreeks kennis kunnen nemen van wat andere maatschappelijke organisaties van Woningstichting Weststellingwerf vinden. Elk jaar nodigt Woningstichting Weststellingwerf daarom haar belanghouders uit: de gemeente, zorgpartijen, de huurdersvereniging, verenigingen voor Plaatselijk Belang en collegacorporaties. Tijdens die bijeenkomsten wordt, in het bijzijn van de Raad van Commissarissen, de directeurbestuurder en een wisselende afvaardiging van het management, de jaarrekening doorgesproken en wordt het concept-activiteitenplan (in dit geval voor 2013) toegelicht. Vervolgens wordt van gedachten gewisseld over de samenwerking tussen de organisaties en wordt nagegaan of geplande activiteiten van de corporatie nog moeten worden omgebogen en/of aangevuld. Dit jaar werd tijdens de gesprekken duidelijk dat de overlegpartijen veel begrip hadden voor onze plannen, mede gelet op de sombere financiële omstandigheden die aan de orde zijn. Men snapt dat wij de tering naar de nering zetten: wat er niet aan financiële middelen binnen komt, kan er ook niet via investeringen weer uit. Deze bijeenkomsten hebben dit jaar plaatsgevonden in oktober, met de huurdersvereniging werd in november gesproken. foto: Lenus van der Broek 1 4

15 Tips voor winterklare leidingen Bevroren leidingen kunnen veel overlast en schade opleveren. Als bewoner van een huurwoning moet u er zelf voor zorgen dat waterleidingen en verwarmingsbuizen niet bevriezen. Ook als u gaat verhuizen bent u hiervoor tot het moment van de sleuteloverdracht verantwoordelijk. Door onderstaande tips op te volgen kunt u problemen voorkomen. 1) Test de hoofdkraan De watermeter zit meestal in de meterput, de meterkast of de kelder. De hoofdkraan bevindt zich achter de watermeter, op de leiding die het huis ingaat. U kunt controleren of de hoofdkraan goed werkt door deze dicht te draaien en het aftapkraantje bij de hoofdkraan open te draaien. Komt er na een tijdje geen water meer uit het kraantje, dan is de hoofdkraan in orde. 2) Isoleren helpt Voorkom bevriezing van de hoofdkraan, waterleidingen en watermeter door de ruimte waarin ze zich bevinden goed te isoleren. Lukt dat niet voldoende, zorg dan voor isolatie van de meter, kraan en leidingen zelf door middel van een elektrisch verwarmingslint, kranten of een oude deken. 3) Sluit de buitenkraan af Vergeet niet de buitenkraan tijdig af te sluiten en leidingen in garage of schuur leeg te laten lopen. 4) Neem maatregelen als u op vakantie gaat Gaat u op vakantie, zorg dan dat de temperatuur in huis nooit lager komt dan 10 graden Celsius. Laat radiatoren een beetje openstaan en tap leidingen in onverwarmde ruimtes af. Vraag bij twijfel de woningstichting om advies! Prestatieafspraken ondertekend Op donderdag 23 augustus 2012 hebben Gemeente Weststellingwerf, WoonFriesland regio Zuidwest en Woningstichting Weststellingwerf de prestatieafspraken voor de periode ondertekend. Deze afspraken zijn gebaseerd op het Woonplan dat door de gemeente in samenwerking met de beide andere partijen is opgesteld en dat in februari 2009 door de gemeenteraad is vastgesteld. De ondertekenaars waren wethouder Cor Trompetter namens de gemeente, regiomanager Siebren Bosma namens WoonFriesland regio Zuidwest, en directeurbestuurder Sake Lageveen namens de woningstichting. In de prestatieafspraken is vastgelegd hoe partijen procesmatig met elkaar omgaan bij het invullen van hun gezamenlijke taak op volkshuisvestingsgebied. Belangrijke punten die in de nieuwe afspraken zijn vastgelegd hebben onder meer betrekking op het verbeteringsprogramma met specifiek aandacht voor energiebesparende maatregelen, het verkoopprogramma, de huisvesting van statushouders en maatregelen om voldoende aanbod te hebben van woningen voor de lagere inkomens. De voortgang van de voorgenomen activiteiten wordt regelmatig tegen het licht gehouden. Gelet op de onzekerheid op de woningmarkt (economische situatie en onduidelijkheid over, onder meer, de hypotheekrenteaftrek) is de looptijd van de overeenkomst bewust kort gehouden. 15

De jaarlijkse huurverhoging per 1 juli: 1,0%

De jaarlijkse huurverhoging per 1 juli: 1,0% woon kwartier Voorjaar 2015 P14 Mieneke & Gabriëlle werken al 48 jaar bij Wold & Waard o.a. in dit nummer: P4 Even voorstellen... In de afgelopen periode is Wold & Waard versterkt met vier nieuwe medewerkers.

Nadere informatie

No 10. Jongerenspecial TE KOOP. Huurwoningen (0598) 45 14 82. Jaargang 6 juni 2014. Met onder andere:

No 10. Jongerenspecial TE KOOP. Huurwoningen (0598) 45 14 82. Jaargang 6 juni 2014. Met onder andere: Groninger Thuis is het bewonersblad voor alle huurders van Woonstichting Groninger Huis No 10 Jongerenspecial Met onder andere: Jaargang 6 juni 2014 Onze Raad van Commissarissen 3 Jongeren over jongerenhuisvesting

Nadere informatie

100 jaar Eigen Bouw. Kerstgedachte. Duurzaam wonen en leven. Rookmelders. Overstap naar IBAN. Telefooncirkel geeft mensen beetje zekerheid

100 jaar Eigen Bouw. Kerstgedachte. Duurzaam wonen en leven. Rookmelders. Overstap naar IBAN. Telefooncirkel geeft mensen beetje zekerheid 218e jaargang 2013 100 jaar Eigen Bouw Kerstgedachte Duurzaam wonen en leven Rookmelders Overstap naar IBAN Telefooncirkel geeft mensen beetje zekerheid Voorbereiding sloop Stagiair aan het woord Planmatig

Nadere informatie

Groene Hart. te besparen houdt u geld over. Veranderingen in de zorg waar kunt u terecht? Binnenkijken bij Ferm Werk en Vluchtelingen Steunpunt

Groene Hart. te besparen houdt u geld over. Veranderingen in de zorg waar kunt u terecht? Binnenkijken bij Ferm Werk en Vluchtelingen Steunpunt GroenWest nr.1-2015 Veranderingen in de zorg waar kunt u terecht? Binnenkijken bij Ferm Werk en Vluchtelingen Steunpunt Groene Hart Door bewust op energie te besparen houdt u geld over ThuisBest Inhoud

Nadere informatie

Groninger Huis neemt haar lokale verantwoordelijkheid 7 LIMOR, hulp in de buurt 10

Groninger Huis neemt haar lokale verantwoordelijkheid 7 LIMOR, hulp in de buurt 10 Groninger Thuis is het bewonersblad voor alle huurders van Woonstichting Groninger Huis No7 Jaargang 4 juli 2012 Buurtsuper Special! Met onder andere: interview met Auke Oosterhoff, regiomanager van MKB

Nadere informatie

JAARGANG 17 - DECEMBER 2013

JAARGANG 17 - DECEMBER 2013 JAARGANG 1 - DECEMBER 201 2 Koffieochtend bewoners 2 e galerij Schepenenstraat. Vlinder -woningen in Het Meer Goede buur is beter dan verre vriend! Familie Visscher tevreden met kozijnen Veiligheid in

Nadere informatie

Nummer 2 - December 2013 Molenstraat in Terwolde en de Schaeckerhof in Twello

Nummer 2 - December 2013 Molenstraat in Terwolde en de Schaeckerhof in Twello Nummer 2 - December 2013 Molenstraat in Terwolde en de Schaeckerhof in Twello Een nieuwe stek 2 Eindelijk duidelijkheid, we kunnen weer aan het werk Na 10 jaar gedoe weten we weer waar we aan toe zijn...

Nadere informatie

Buurtbeheerders letten op uw wijk

Buurtbeheerders letten op uw wijk Buurtbeheerders letten op uw wijk Energieneutraal wonen in Olden Tempel Klooster Weurt: wonen en samenkomen Woongroep voor senioren in ônder onnes Jaargang 7 nr. 2 augustus 2013 Standpunt Eerlijk gezegd

Nadere informatie

oonwijs Positief nieuws Feestelijke opening De Kleine Maatjes Geen onderhoud meer aan de woning? Het bewonersblad van de Stichting Wonen Wierden Enter

oonwijs Positief nieuws Feestelijke opening De Kleine Maatjes Geen onderhoud meer aan de woning? Het bewonersblad van de Stichting Wonen Wierden Enter Het bewonersblad van de Stichting Wonen Wierden Enter oonwijs Jaargang 16 December 2011 Nummer 3 winter Positief nieuws Feestelijke opening De Kleine Maatjes Geen onderhoud meer aan de woning? Terugblik

Nadere informatie

Magazine. Inhoud. 100plus... en daarna?

Magazine. Inhoud. 100plus... en daarna? Magazine Uitgave 2 november 2014 Inhoud 100plus... en daarna? Ben C. Pluimer directeur-bestuurder HW Wonen Colofon Het WoonMagazine is een uitgave van HW Wonen. Dit magazine is bestemd voor huurders en

Nadere informatie

COLOFON. Op eigen kracht. Inhoudsopgave. Column: Gerard van de Ven, directeur. Samenwerkingsovereenkomst Omnia Wonen en de S.H.O.W.

COLOFON. Op eigen kracht. Inhoudsopgave. Column: Gerard van de Ven, directeur. Samenwerkingsovereenkomst Omnia Wonen en de S.H.O.W. Voel je thuis! Het informatieblad Het informatieblad van Omnia Wonen Zoekt u iets, kunt u iets, heeft u iets, deel het! Katrien Ruitenburg van Stichting Present aan het woord Zeker van een goede verzekering!

Nadere informatie

Gewoon goed wonen MAGAZINE

Gewoon goed wonen MAGAZINE Magazine voor huurders van Stichting Woningcorporaties Het Gooi en Omstreken Nummer 3, herfst 2012 Gewoon goed wonen MAGAZINE kijkje achter de voordeur We vinden het fijn in De Blaricummermeent Energiebesparing

Nadere informatie

bewoners aan het roer

bewoners aan het roer woon kwartier Editie nr. 01- Voorjaar 2012 o.a. in dit nummer: P4 nieuwe huisstijl wold & waard Gewoon in het Westerkwartier. Dat is de titel van de nieuwe huisstijl van Wold & Waard. Een stijl die past

Nadere informatie

WoonWijzer informatieblad van beter wonen JAARGANG 14 - DECEMBER 2010

WoonWijzer informatieblad van beter wonen JAARGANG 14 - DECEMBER 2010 WoonWijzer informatieblad van beter wonen JAARGANG 14 - DECEMBER 2010 2 Een goede buur is beter dan een verre vriend. Beter Wonen gaat verhuizen Nieuwbouwflitsen Veranderingen voor woningzoekenden Goed

Nadere informatie

synchroon WINTER 4e jaargang nummer 3

synchroon WINTER 4e jaargang nummer 3 synchroon Synchroon is het blad van Syndion over mensen met een handicap, hun plaats in onze samenleving, hun dagelijks leven en de begeleiding die daarbij gegeven wordt. WINTER 2012 4e jaargang nummer

Nadere informatie

De kleur van. In dit nummer o.a.: Uw mening is belangrijk Hulp bij uw administratie Huurtoeslag naar huurder Samen in de Thorbeckehof

De kleur van. In dit nummer o.a.: Uw mening is belangrijk Hulp bij uw administratie Huurtoeslag naar huurder Samen in de Thorbeckehof Bewonersmagazine van Tablis Wonen Verschijnt drie keer per jaar Jaargang 2, nummer 06 december 2013 wonen De kleur van In dit nummer o.a.: Uw mening is belangrijk Hulp bij uw administratie Huurtoeslag

Nadere informatie

Inhoud. Voorwoord... 5

Inhoud. Voorwoord... 5 Jaarverslag 2010 Inhoud Voorwoord... 5 Waarde voor de omgeving... 6 Waardevol bezit... 8 Waarde door kwaliteit... 12 Waarde door beleid... 14 Waarde voor de klant... 18 Waarde door de organisatie... 20

Nadere informatie

Bewonerskrant Woonstichting SSW uitgave 64, juni 2013. Klantenpanel huisvesting senioren. naar een kleinere, meer geschikte woning.

Bewonerskrant Woonstichting SSW uitgave 64, juni 2013. Klantenpanel huisvesting senioren. naar een kleinere, meer geschikte woning. Bewonerskrant Woonstichting SSW uitgave 64, juni 2013 Wonen & Welzijn Klantenpanel huisvesting senioren Op maandagavond 8 april 2013 spraken twaalf huurders van SSW over de motieven om (op termijn) te

Nadere informatie

WoonWerk Bewonersblad van Woningstichting Barneveld

WoonWerk Bewonersblad van Woningstichting Barneveld WoonWerk Bewonersblad van Woningstichting Barneveld Nr. 1 Mei 2015 Arie en Geeske bijna vijftig jaar huurder Het is een fantastische buurt Onze projecten Start bouw Sportparkstraat gevierd t Werelthuis

Nadere informatie

Binnen! Het magazine van Stek over wonen en meer. Edwin van der Sar opent opgeknapt speelveld Beukenrode. Na 57 jaar weer terug in Hillegom

Binnen! Het magazine van Stek over wonen en meer. Edwin van der Sar opent opgeknapt speelveld Beukenrode. Na 57 jaar weer terug in Hillegom Het magazine van Stek over wonen en meer Binnen! nr. 6 I 2010 Edwin van der Sar opent opgeknapt speelveld Beukenrode Na 57 jaar weer terug in Hillegom Familie De Graaff geniet van nieuwe Miva woning 4

Nadere informatie

Het bewonersblad voor huurders van Waterweg Wonen jaargang 17, nummer 2, juli 2015

Het bewonersblad voor huurders van Waterweg Wonen jaargang 17, nummer 2, juli 2015 Het bewonersblad voor huurders van Waterweg Wonen jaargang 17, nummer 2, juli 2015 ANDERE TIJDEN DUS AFVAL SCHEIDEN GLAS PLASTIC PAPIER 3 Een verbouwing meefinancieren? Dat kan nu ook! 8 Thuis Bewoners

Nadere informatie

Evaluatieverslag Training Op Eigen Kracht

Evaluatieverslag Training Op Eigen Kracht Evaluatieverslag Training Op Eigen Kracht Training financiële zelfredzaamheid en empowerment voor klanten van de Voedselbank Amsterdam Amsterdam, juni 2010 Drs. Hille Hoogland Drs. Adinda van de Beek Voorwoord

Nadere informatie

Wij geloven in de kracht van mensen zelf. uitgave 13, maart 2015. Het gezicht van de wijk. Met elkaar brengen we energiekosten omlaag

Wij geloven in de kracht van mensen zelf. uitgave 13, maart 2015. Het gezicht van de wijk. Met elkaar brengen we energiekosten omlaag uitgave 13, maart 2015 In deze uitgave van de Areander: Het gezicht van de wijk Wij geloven in de kracht van mensen zelf Met elkaar brengen we energiekosten omlaag Het voelt als luxe, dit ruime appartement

Nadere informatie

Op de bres voor mantelzorgers. Uniek spel van Barneveldse gemeente zorgt voor diaconale bewustwording. 50 jaar diaconale vakanties

Op de bres voor mantelzorgers. Uniek spel van Barneveldse gemeente zorgt voor diaconale bewustwording. 50 jaar diaconale vakanties Op de bres voor mantelzorgers Uniek spel van Barneveldse gemeente zorgt voor diaconale bewustwording 25e jaargang, nummer 2 april 2012 50 jaar diaconale vakanties diakonia april 2012 1 van de redactie

Nadere informatie

Praat met RWS mee over duurzaamheid

Praat met RWS mee over duurzaamheid Z e e l a n d Woonkrant 34e jaargang no. 3 oktober 2012 Bewonersinformatieblad van RWS Praat met RWS mee over duurzaamheid Alles om onze klant nog beter van dienst te zijn Kwaliteitsmeting KWH van start

Nadere informatie

aan Huis No. 1 KWH geeft Acantus een 7,7! In dit nummer o.a. : Trouwe huurders 60 jaar getrouwd Lekker wonen in Ter Apel Hennep: grote gevolgen

aan Huis No. 1 KWH geeft Acantus een 7,7! In dit nummer o.a. : Trouwe huurders 60 jaar getrouwd Lekker wonen in Ter Apel Hennep: grote gevolgen Thuis aan Huis Thuis aan Huis is het magazine voor alle huurders van Acantus Groep No. 1 Jaargang 8 juli 2013 In dit nummer o.a. : KWH geeft Acantus een 7,7! Trouwe huurders 60 jaar getrouwd Lekker wonen

Nadere informatie

September 2010 20e jaargang nr. 2 Bewoners

September 2010 20e jaargang nr. 2 Bewoners Dit bewonersmagazine wordt driemaal per jaar gratis verspreid onder de huurders van Tablis Wonen September 2010 20e jaargang nr. 2 Bewoners magazine Investeren in onze relaties In dit nummer o.a.: Lopende

Nadere informatie

Van de Voorzitter. Mevr. D. Troost Tel: 420101 Voorzitter bovengenoemde verenging. Van de redactie.

Van de Voorzitter. Mevr. D. Troost Tel: 420101 Voorzitter bovengenoemde verenging. Van de redactie. Van de Voorzitter. De zomer is weer ten einde, een mooie zomer: tenminste wat het weer betreft. Een lange winter staat ons weer te wachten. De dagen worden steeds korter, dus eerder het licht aan. Voor

Nadere informatie

2 the Point. personeelsblad woonbron Nr. 3 mei 2009 jaargang 8

2 the Point. personeelsblad woonbron Nr. 3 mei 2009 jaargang 8 personeelsblad woonbron Nr. 3 mei 2009 jaargang 8 00 00 Erwin Zwijnenburg in Mensen maken wonen Het allerbelangrijkste is dat we elkaar proberen te helpen. Anders halen we het niet. André Rouwers in Even

Nadere informatie

MijnVakb nd.nl EENZAAM OP HET WERK EXTRA: NIEUWS UIT UW SECTOR. Langer doorwerken? Fiscaal voordeel vakbondscontributie. JAARGANG 5 oktober 2011 NR 3

MijnVakb nd.nl EENZAAM OP HET WERK EXTRA: NIEUWS UIT UW SECTOR. Langer doorwerken? Fiscaal voordeel vakbondscontributie. JAARGANG 5 oktober 2011 NR 3 JAARGANG 5 oktober 2011 NR 3 MijnVakb nd.nl EENZAAM OP HET WERK Langer doorwerken? Fiscaal voordeel vakbondscontributie EXTRA: NIEUWS UIT UW SECTOR ADVERTENTIE 90.1157.11A Kan ik mijn hypotheek nog betalen

Nadere informatie