woon perspectief in wonen nummer 5 december perspectief in wonen Samenwerking Seniorweb 100 jaar Woningstichting Weststellingwerf

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "woon perspectief in wonen nummer 5 december 2012 1912-2012 perspectief in wonen Samenwerking Seniorweb 100 jaar Woningstichting Weststellingwerf"

Transcriptie

1 woon nummer 5 december 2012 Samenwerking Seniorweb 100 jaar Woningstichting Weststellingwerf Twee keer 25 jaar Appartementen Dr. Dreeslaan krijgen vorm perspectief in wonen perspectief in wonen

2 i n h o u d Van de redactie 2 Voorwoord 3 Samenwerking Seniorweb 4 Terugblik op jubileumjaar 7 Twee keer 25 jaar 10 Huizen in de verkoop 12 Kerstgift 12 Appartementen Dr. Dreeslaan krijgen vorm 13 Transparantie 14 Tips 15 Prestatieafspraken 15 Zweedse puzzel 16 Waar o waar 17 COLOFON Bezoekadres Keiweg 14, 8471 cz Wolvega Postadres Postbus 116, 8470 ac Wolvega T F E Openingstijden kantoor maandag t/m donderdag 8.00 tot uur vrijdag 8.00 tot uur Klachten m.b.t. de woning Bij voorkeur s morgens melden tussen 8.00 uur en uur Telefoon: (24 uur bereikbaar voor spoedeisende klachten) Redactie Woningstichting Weststellingwerf i.s.m. Mintjes & Co Grafische Vormgeving Beeldende Zaken Buiten de lijntjes 18 Kortingsbon 19 Van de redactie De Wooninfo is deze keer een een mix van terugblikken en vooruitkijken. Natuurlijk besteden we aandacht aan het afgelopen jubileumjaar, waarin een aantal heel bijzondere activiteiten hebben plaatsgevonden. Honderd jaar is tenslotte niet zomaar iets! Terugblikken doen we ook met twee jubilarissen, die dit jaar vierden dat ze vijfentwintig jaar bij de woningstichting zijn. Tegelijkertijd kijken we vooruit. De ontwikkelingen staan immers niet stil. De bouw aan de Dr. Dreeslaan bijvoorbeeld vordert gestaag. En er gebeurt nog steeds veel bij corporaties, wat ook invloed heeft op onze woningstichting. Daar komt bij dat de plannen van het kabinet een flinke weerslag zullen hebben op onze organisatie. U leest er meer over in het voorwoord en het artikel over het jubileum. Ook in het artikel van Seniorweb richten we de blik vooral vooruit. Internet is steeds belangrijker geworden, ook in de manier waarop wij met onze huurders communiceren. Seniorweb biedt ondersteuning voor wie nog niet (zo) thuis is op de digitale snelweg. Wie zich daar beslist al wél thuis voelen zijn de dames van Buiten de Lijntjes, die niet alleen een winkel hebben aan de Hoofdstraat West in Wolvega, maar die in een jaar tijd ook een succesvolle webshop hebben opgezet. Van hen komt ook de aanbieding van deze maand. Daarnaast zijn er de nodige wetenswaardigheden, en natuurlijk de puzzel! Wij wensen u alvast prettige feestdagen. Tot volgend jaar! 2

3 v o o r w o o r d Het zit even tegen. U weet dat dit stukje een aantal weken vóór de verschijning van dit blad wordt geschreven. Gisteren was in het nieuws dat de economie van Nederland gekrompen is gedurende het derde kwartaal van 2012 en nogal stevig ook. Consumenten geven minder uit en bedrijven investeren minder en onze export kan dat niet meer compenseren. Een recessie zet de werkgelegenheid onder druk. Donkere dagen voor kerst Het was ook de week waarin het kabinet Rutte II de voorgenomen Want ga maar na: in 2017 wordt ten behoeve van de staatsverzekering inkomensafhankelijke bijdrage in de ziektekostenkas 2 miljard uit het segment huurwoningen geperst, terwijl terugdraait en ombouwt naar aanpassingen in het eigenaren van koopwoningen (en dat zijn er minstens twee keer belastingstelsel. Tegelijkertijd wordt de beperking van de duur zoveel) slechts 770 miljoen in het laatje hoeven te brengen. van de WW-uitkering enigszins teruggedraaid en dat is goed En we vinden de heffing voor de huursector ook onverstandig nieuws. omdat het opschorten van investeringen door woningcorporaties de werkgelegenheid in de bouwsector ernstig zal verkleinen, Het was tenslotte ook de week waarin (directeuren van) woningcorporaties met bedrijfssluitingen, ontslagen en inkomensverlies voor bijeenkwamen op het congres van hun koepel werknemers als gevolg. Aedes. De toon op het congres werd nogal bepaald door de maatregelen die kabinet Rutte II op stapel heeft staan voor het In haar bewonersblad van november geeft Huurdersvereniging wonen (en dan meer specifiek voor de huurwoningmarkt) De Bewonersraad Friesland te kennen dat Friese woningcorporaties én door de effecten van het Vestia-debacle. U weet wel: dat eerst maar eens moeten bezuinigen op eigen kosten, verhaal over de grootste corporatie van Nederland die door voordat ze extra lasten gaan doorberekenen aan huurders. Wij onhandig gehannes met rente-instrumenten (zgn. derivaten) in zijn het volledig met de huurdersvereniging eens dat het woningcorporaties financiële problemen kwam en failliet dreigde te gaan. Het werd niet past om op een (te) grote voet te leven en bepaald geen vrolijk congres. zullen, voor zover we dat niet al steeds deden, de broekriem verder aanhalen. De redding van Vestia heeft ook effect...zodra wanbeleid aan de orde Tegelijkertijd stellen we vast dat daaruit op de financiële positie van uw corporatie. Zoals de Rabobank (met anderen) niet het effect mag worden verwacht is, gaat het al snel zuur voelen... alsof de extra heffingen ermee zouden moest bloeden bij de teloorgang van de kunnen worden gecompenseerd. In ons DSB-bank, zo maakt het solidariteitsbeginsel geval kan dat bij lange na niet. Zeker niet in onze sector dat ook andere als we de kwaliteit van dienstverlening corporaties in Nederland moeten bijdragen als er één in de problemen en van ons onderhoud overeind willen houden en dat willen we. komt. Daar kun je mee leven zolang het gaat om situaties waarbij de leiding van de corporaties goed op zijn zaakjes heeft Het worden donkere dagen, maar we zijn vastbesloten het gepast en het dan toch mis gaat. Zodra wanbeleid aan de orde is, weer licht te laten worden. Ik wens u veel leesplezier met deze gaat het moeten bijdragen al snel heel zuur voelen. Wooninfo, prettige Kerstdagen, een veilige jaarwisseling en een gezond Wij vinden het ook wrang dat het nieuwe kabinet de zwaarste last bij de meest kwetsbare groep neerlegt en (toekomstige) Met vriendelijke groeten eigenaren van koopwoningen nog in belangrijke mate ontziet. Sake Lageveen, directeurbestuurder 3

4 SeniorWeb Zuid Friesland is een zelfstandige afdeling van het landelijke SeniorWeb en is actief in de beide Stellingwerven. In oktober vierde SeniorWeb Zuid Friesland haar tienjarig bestaan in Wilgenstede, één van de vaste cursuslocaties. In dezelfde maand werd de 5000e cursist verwelkomd. foto: Lenus van der Broek 4

5 n i e u w b o u w SeniorWeb maakt senioren wegwijs op de digitale snelweg Ruim drie jaar geleden ging de samenwerking tussen SeniorWeb Zuid Friesland en Woningstichting Weststellingwerf van start. Dit jaar maakten SeniorWeb en de woningstichting nieuwe afspraken over de cursussen die huurders met korting kunnen volgen. Onno Kortstra, hoofd verhuur- en bewonerszaken van de woningstichting vertelt: Het gebruik van computers en internet was toen al niet meer weg te denken uit ons leven, maar lang niet iedereen kon ermee uit de voeten. Met name bij senioren was behoefte aan ondersteuning op een laagdrempelige manier. Die ondersteuning bood SeniorWeb en wij zagen het belang daarvan. Nu drie jaar later, is het alleen nog maar belangrijker geworden om uit de voeten te kunnen met de computer en internet, ook voor onze huurders, kijk maar naar de manier waarop je kunt inschrijven op woningen. Daarom hebben we nieuwe afspraken met SeniorWeb gemaakt. Onze huurders krijgen nu korting op drie cursussen, in plaats van op één. Het gaat om de basiscursussen Windows XP bieden we nu ook een kortere cursus van vier weken: Kennismaken met en internet. Daarna kunnen ze dan zelf kijken of ze door willen gaan en zich verder willen verdiepen, of dat ze bijvoorbeeld één van de workshops willen gaan doen met onderwerpen als het hele praktische Rabo Internetbankieren en Chatten en bellen via internet, maar ook Kennismaken met websites maken. Onze cursussen zijn in principe bedoeld voor mensen vanaf circa 40 jaar, de oudste is zelfs al over de 80, maar we hebben ook cursussen waar jongere cursisten welkom zijn. Voorbeelden zijn Genealogie, dat is stamboomonderzoek, en Historie van Weststellingwerf. En binnenkort gaan we starten met een cursus ipad, omdat ook steeds meer senioren daarmee aan de slag willen. of 7 en 8 en Internet en , en de minicursus Het mooie van SeniorWeb... Nu kunnen de kleinkinderen via de webcam van alles Kennismaken met internet Zuid Friesland is dat de lessen en . Erik de Vries, bestuurslid laten zien. Dan is het net of je toch een beetje bij ze bent... gegeven worden door circa veertig vrijwilligers die allemaal leeftijdsgenoten zijn van de van SeniorWeb Zuid Friesland, vult aan : De behoefte van mensen is in die paar jaar ook veranderd. Veel meer mensen kunnen nu omgaan met de computer, maar ze willen bijvoorbeeld wel graag meer leren over hoe ze goed met internet om kunnen gaan en hoe ze kunnen en. Het eindpunt is voor ons wat dat betreft nog niet in zicht. Natuurlijk bekijken we wel elk jaar of ons aanbod nog aansluit bij de vraag. Veel mensen vonden bijvoorbeeld de cursus van acht weken te lang. Daarom cursisten. Ze komen uit het onderwijs of uit het bedrijfsleven en een aantal is oud-cursist. Iedereen kan in zijn eigen tempo werken en wordt met alle geduld begeleid. Dat laatste is het grote verschil met bijvoorbeeld kinderen die hun ouders iets willen bijbrengen, maar dat vaak te snel en met te weinig geduld doen. Een prettig extraatje is ook dat cursisten gebruik kunnen maken van de Helpdesk, voor als ze na een cursus toch nog vragen hebben. 5

6 foto: Lenus van der Broek Meer informatie en aanmelden SeniorWeb Zuid Friesland werkt met drie cursusperioden: oktober-november, december-januari en februari-maart. De cursussen vinden plaats op doordeweekse ochtenden, middagen en avonden met uitzondering van de dinsdagmiddag en vrijdagavond. Inschrijfformulieren zijn onder andere verkrijgbaar bij de Rabobank, de gemeente, de bibliotheek en de woningstichting. Nieuwe huurders krijgen het formulier mee als onderdeel van hun informatiepakket. Voor wie al wel thuis is op internet vindt meer informatie over het volledige aanbod van cursussen en workshops op: zuidfriesland.seniorweb.nl. Korting voor huurders Als huurder van Woningstichting Weststellingwerf krijgt u 15 korting op de cursusprijs van 65 (exclusief cursusboek) voor de basiscursus Windows XP / Windows 7/8 en de basiscursus Internet en . De cursussen bestaan uit 8 lessen. Of u krijgt 7,50 korting op de minicursus Kennismaken met en internet van 4 lessen die 32,50 kost (exclusief cursusboek). Wilt u hier gebruik van maken, dan meldt u zich eerst aan bij SeniorWeb Zuid Friesland. Daarna haalt u op het kantoor van de woningstichting een kortingsbon, die de receptioniste invult en kopieert. Vervolgens levert u bij de eerste les de volledig ingevuld bon in bij SeniorWeb. Cursisten aan het woord: Mijn dochter en haar gezin zijn tien jaar geleden naar Amerika verhuisd. We probeerden regelmatig contact te houden, maar dat was niet eenvoudig. Na een tip van mijn schoonzoon heb ik een computer gekocht en hebben mijn vrouw en ik een cursus gedaan bij SeniorWeb. Nu mailen we met ze en krijgen we vaak foto s. We hebben zelfs geleerd hoe we gratis via internet kunnen bellen, met Skype. Nu kunnen de kleinkinderen via de webcam van alles laten zien. Dan is het net of je toch een beetje bij ze bent. Vroeger ging ik elke week bridgen, maar nu ben ik slecht ter been en lukt dat niet meer. Mijn zoon liet me zien hoe je ook op de computer kunt bridgen. Dat wist ik helemaal niet. Nu bridge ik elke dag met een vaste groep via internet. Erg gezellig! 6

7 j u b i l e u m Terugblik op een bijzonder jubileumjaar 2012 stond in het teken van het 100-jarig jubileum van Woningstichting Weststellingwerf. Het was daardoor een jaar met een feestelijk tintje. Tegelijkertijd sluit de woningstichting het jaar niet alleen maar met een feestelijk gevoel af: daarvoor zijn er te veel ingrijpende ontwikkelingen geweest en nog gaande. De voorbereidingen voor het jubileum vonden grotendeels plaats in Directeurbestuurder Sake Lageveen vertelt: Doordat we gezamenlijk de schouders onder de voorbereidingen hebben gezet, kwamen we in 2011 met elkaar in een soort flow. Samen hebben we toegewerkt naar de dag dat we echt officieel 100 jaar bestonden: 3 januari Die dag was heel bijzonder, ook omdat we dat moment hebben aangegrepen om een nieuwe huisstijl, met een nieuw logo en nieuw motto, te introduceren. Daar waren we hard aan toe, want het oude logo en motto pasten niet meer zo goed bij de organisatie. Symbolisch was het natuurlijk een mooi moment, na 100 jaar, als markering van een nieuwe periode. We merken nu al dat die wijziging ons nieuw elan heeft gebracht. Mooi was het ook dat de nieuwe stijl gepresenteerd werd in het bijzijn van de medewerkers, oudmedewerkers en commissarissen. Ik zie nog heel scherp voor me hoe de oude vlag gestreken werd en de nieuwe gehesen, terwijl twee heren zorgden voor een onverwachte muzikale begeleiding. Een mooi moment. Het was ook de dag waarop we de eerste exemplaren van ons jubileumboek konden overhandigen aan de langstzittende huurder, de heer De Jong, en aan onze 7

8 j u b i l e u m foto: Lenus van der Broek medewerker met de meeste dienstjaren, de heer De Vos. Dat boek is geschreven door architectuurhistoricus Peter Karstkarel en geeft een overzicht van 100 jaar Woningstichting Weststellingwerf aan de hand van een beschrijving van het woningbezit en van (het ontstaan van) de dorpen in Weststellingwerf. Daarna volgden acties voor de huurders, scholen en relaties. Allemaal op een manier die bij de woningstichting past. Niet te gek, maar wel feestelijk. De huurders konden een taartje halen bij één van de bakkers in de gemeente en konden met een bon een jubileumboek afhalen. Aan scholen werden jubileumboeken beschikbaar gesteld met het aanbod om voor de klas een praatje te komen houden over het werk van woningcorporaties, of een excursie te laten plaatsvinden naar een renovatie- of nieuwbouwwerk. Dit leidde tot een paar interessante contacten. Voor relaties vond op 21 september een symposium plaats, waarbij diverse sprekers ingingen op het verleden en de toekomst. Daar kwamen veel relaties van ons op af, die het evenement erg waardeerden. Het vermelden waard is ook de personeelsactiviteit die op 1 juni plaatsvond. Jaarlijks hebben we op de eerste vrijdag van juni ons personeelsuitje. Dit jaar was het geld daarvoor al grotendeels opgegaan aan een uitje in het kader van het 100-jarig bestaan. Daarom werd besloten om niet nog een keer op stap te gaan, maar om samen de handen uit de mouwen te steken. Dat deden de medewerkers bij Lindestede. Ik was ontzettend trots op onze mensen toen ik de hele colonne medewerkers naar Lindestede zag gaan. Er werden bloembakken in elkaar gezet, er werd schoongemaakt en in de tuin gewerkt. Sake Lageveen: Het was gewoon heel erg leuk om dat samen te doen. Zij aan zij sta je dan gewoon hard te werken, iedereen door elkaar. Met een schop of hamer in de hand spreek je elkaar toch eens op een andere manier. Verschillen zijn er niet, goed voor de onderlinge verhoudingen en de sfeer. We willen dit dan ook beslist vaker doen. En er was nog een ander mooi moment. Nadat we drie jaar lang geen nieuwe projecten hadden uitgevoerd ging dit jaar de bouw van de appartementengebouwen aan de Dr. Dreeslaan van start. Al met al hebben we ons 100-jarig bestaan op een ingetogen manier gevierd, een manier die ons allemaal veel energie heeft opgeleverd. Dat heeft ons geholpen om ook een aantal tegenslagen beter te kunnen verwerken. Tegenslagen in de zin van persoonlijke leed. Die waren heftig. Maar ook narigheid in de zin van wat er aan ontwikkelingen op ons afkomt. Ingrijpende veranderingen Met die ontwikkelingen bedoelt Sake Lageveen de ontwikkelingen binnen de corporatiewereld als gevolg van een aantal gebeurtenissen en de maatregelen die de overheid de corporaties oplegt. De puinhoop die woningcorporatie Vestia gemaakt heeft, raakt ook Woningstichting Weststellingwerf, omdat de foto: Lenus van der Broek 8

9 corporaties garant staan voor elkaar. Concreet betekent dit voor de woningstichting dat mogelijk in 2013 rond de 7 ton moet worden afgedragen. Vestia is bovendien wel de eerste corporatie die als gevolg van derivatenhandel in de problemen komt, maar mogelijk niet de laatste. Sake Lageveen: Er zijn dingen gebeurd die nooit hadden mogen gebeuren. Het is erg dat we daar allemaal last van hebben. Eén van de weinige goede dingen van de regeringsplannen voor onze sector is daarom de Herzieningswet die waarschijnlijk per 1 januari 2013 in gaat. Die dwingt corporaties zich te beperken tot hun kerntaak, namelijk het bieden van voldoende betaalbare huurwoningen van goede kwaliteit. Daarmee kunnen extremen, zoals die tot nu toe hier en daar in de sector voorkwamen, hopelijk worden voorkomen. Overigens doen ook op dit moment veruit de meeste corporaties gewoon de goede dingen Wat verder grote invloed heeft, zijn de maatregelen die de overheid treft om het begrotingstekort terug te dringen. De overheid ziet de corporatiesector als een soort melkkoe waar veel geld te halen valt. Nu is het ook zo dat er het nodige geld zit bij corporaties. Dat staat alleen niet op een rekening bij de bank, maar het zit in de huizen die de corporaties bezitten. Je kunt wel heel veel huizen willen verkopen, maar dat is niet eenvoudig en bovendien moet de woningvoorraad ook groot genoeg blijven. We zijn meteen de plannen door gaan rekenen die de nieuwe regering gepresenteerd heeft. Als die door gaan, gaat dat ons in 2014 bijna 1,5 miljoen kosten en dat kan oplopen tot maar liefst 2,2 miljoen in Daar worden wel verdienmogelijkheden tegenover gezet, maar dat is niet in verhouding met elkaar. De regering dwingt zo ook ons om de huren extra te verhogen waar dat mogelijk is. Daarbij streven we er overigens wel naar om, voor huurders met een smalle beurs, de woningen, die qua huurprijs onder de zogenaamde aftoppingsgrens zitten, daar ook onder te houden, zodat die huurders optimaal kunnen profiteren van de huurtoeslag. Zo zullen we proberen de pijn te verzachten. Waar we natuurlijk ook naar kijken is of we de investeringen ook in hetzelfde tempo kunnen blijven doen. Het kan zijn dat we moeten besluiten herstructurerings-, sloop- of nieuwbouwprojecten een jaar of meerdere jaren uit te stellen. Het zal vooralsnog géén effect hebben op het onderhoud van de woningen, daar willen we niet op gaan beknibbelen. perspectief in wonen 9

10 j u b i l a r i s s e n Twee keer vijfentwintig jaar Beide gingen ze vijfentwintig jaar geleden, in 1987, aan de slag bij Woningstichting Weststellingwerf: Albert de Vries (48) en Gerrit Jan ten Hoeve (47). Albert kwam in februari van dat jaar binnen als schilder en doet dat tot op de dag van vandaag, Gerrit Jan kwam in september binnen om een woningcartotheek op te zetten met technische tekeningen van het woningbezit, en groeide door tot hoofd van het projectbureau. Samen vierden ze op 5 oktober in Eet- en Feestruim Pieter Poot in De Blesse hun vijfentwintigjarig jubileum, met hun gezin en hun collega s. Albert de Vries, die geboren is in Oosterstreek, herinnert zich nog dat er zo n 75 sollicitanten waren voor de functie van schilder. Het was dus bijzonder dat hij de baan kreeg. Albert: Ik werkte vijf jaar bij From Schilders en had al eens invalbeurten gedaan bij de woningstichting. Dat was goed bevallen. Ik zat goed bij From, maar heb toch gesolliciteerd toen er een vacature was bij de woningstichting. Tot op de dag van vandaag ben ik daar zeer gelukkig mee! Het mooie van het vak vind ik nog steeds de afwisseling: je weet nooit wat je te wachten staat. Als onderhoudsschilder doe ik alles, van glas vervangen en houtrot repareren tot sauzen. De laatste jaren heb ik veel grote projecten gedaan, maar tussendoor zijn er ook kleine klusjes. Er zijn altijd spoedeisende dingen die tussendoor even aandacht vragen en dat zorgt ervoor dat geen dag hetzelfde is. Het is ook het praatje dat je met de mensen hebt dat het werk mooi en afwisselend maakt. Zeker als je bij oudere mensen komt voor het oplossen van een klacht is het net zo belangrijk om naar hun klacht te luisteren als dat je die klacht goed oplost. Het contact met de mensen is in de loop van de tijd wel veranderd, maar toch is het juist dat contact met de mensen dat het werk nog steeds zo leuk maakt. Mooi is ook dat we zo vrij zijn in ons werk. 1 0

11 1992: Gerrit Jan en Albert (resp. 2e en 3e van links) met collega s bij de loods in Noordwolde. Gerrit Jan ten Hoeve, die opgroeide in Joure, begon in september 1987 eerst met een jaarcontract. Hij had de MTS gedaan. De meeste van zijn medestudenten gingen daarna aan de slag bij een aannemer, maar Gerrit Jan had zijn zinnen gezet op een functie bij een architect. Met zijn koker vol technische tekeningen ging hij op stap tot hij bij Kluwstra (later Van der Bijl en Wijffels) aan de slag kon. Zo kwam het dat hij via bouwvergaderingen de woningstichting al van dichtbij leerde kennen. Hij reageerde op een vacature en kwam in dienst om de woningcartotheek op te zetten. Toen die klus gedaan was mocht hij blijven, als een soort werkvoorbereider. In die functie maakte hij tekeningen en bestekken. In 1998 vertrok het hoofd projectbureau en nam hij die functie over. Gerrit Jan: Zo kwam er steeds een nieuwe uitdaging. Ik heb nooit overwogen om hier weg te gaan. Dat heeft er ook alles mee te maken dat ik heel veel vrijheid heb in mijn functie. Beide heren werken nog steeds graag bij de woningstichting: Het is goed hier, je kunt bij iedereen terecht. Tijdens de personeelsbijeenkomsten, maar ook tussendoor. Er zijn geen drempels. We doen regelmatig dingen samen. Vroeger nog meer trouwens. Toen gingen we regelmatig samen op stap om te vissen, bowlen, volleyballen, biljarten. Maar wat we samen doen is nog steeds een feest. Zoals het jaarlijkse personeelsreisje. Ook ons jubileumfeest was zeer geslaagd. We hebben dit samen gevierd omdat we dan ook een dubbel budget hadden en daardoor niet alleen konden borrelen, maar ook konden eten. We werden met ons gezin opgehaald door zo n grote witte limousine en bij Pieter Poot liepen we door een soort erehaag van collega s naar binnen. Heel feestelijk. Tijdens het jubileumfeest van Albert en Gerrit Jan werd natuurlijk teruggeblikt op de afgelopen vijfentwintig jaar. Het mooiste was het verhaal van Albert met de hond: Albert was aan het schilderen in een huis van een dame die bij de gemeente werkte. De hond van die dame was gewoon thuis terwijl er geschilderd werd en dat ging prima. Tót het moment dat Albert wilde vertrekken. Die hond greep zijn kans en ging er vandoor. Albert er natuurlijk achteraan, hard lopend. Zijn collega s waren al onderweg met hondenbrokken en een halsband om de hond te lokken. Albert was bij het caravancentrum in Sonnega toen hij écht niet meer kon en de achtervolging moest staken. Bleek dat de hond gewoon op weg was naar oma in Sonnega en zich daar keurig gemeld had. Dat liep dus met een sisser af. En de eigenaresse zwaait nog steeds vriendelijk, dus ook dat is op z n pootjes terechtgekomen... 11

12 Huizen in de verkoop Dit jaar wilden we 28 woningen verkopen. Die doelstelling is net als vorig jaar gehaald. Er staan nog tien huizen in Wolvega en Noordwolde in de verkoop met een verkoopprijs vanaf VON (Vrij Op Naam). Hiernaast ziet u een lijstje van de woningen die op dit moment nog te koop zijn. Heeft u interesse, dan kunt u contact opnemen met makelaardij De Linde, Van Harenstraat JC Wolvega telefoon: Te koop aangeboden: Noordwolde: Renbaanstraat 40 Wolvega: Bernhardlaan 16 Gentiaan 59 Lepeltjesheide 1 Lepeltjesheide 7 Lepeltjesheide 37 Lindelaan 17 P.P. Rubensstraat 75 Talmastraat 3 Zilverlaan 47 Bereikbaarheid rondom de feestdagen Het kantoor van Woningstichting Weststellingwerf is rondom de feestdagen beperkt bezet. Spoedeisende klachten kunnen op de dag voor Kerst, tijdens de feestdagen en op de dagen tussen Kerst en Oud & Nieuw gemeld worden via het algemene nummer: (0561) Kerstgift voor Voedselbank Aan het eind van het jaar verstuurt de woningstichting geen kerstkaarten. Het bedrag van 750 dat daarmee bespaard wordt gaat naar een goed doel. Dit jaar is dat de Stichting Voedselbank Weststellingwerf. Deze stichting reikt eens in de twee weken voedselpakketten uit aan mensen en gezinnen die ver onder de armoedegrens leven, een vorm van noodhulp waar helaas steeds meer mensen een beroep op moeten doen. Het voedsel dat wordt verstrekt wordt bij bedrijven ingezameld, zodat verspilling van eten wordt tegengegaan. De stichting werkt uitsluitend met onbetaalde vrijwilligers. Mensen kunnen voor een voedselpakket worden aangemeld door organisaties en instellingen zoals Maatschappelijk Werk, de Sociale Dienst en de Schuldhulpverlening. Wij wensen u en de mensen om u heen fijne feestdagen en een voorspoedig en gelukkig Nieuwjaar. Woningstichting Weststellingwerf 1 2

13 Appartementen Dr. Dreeslaan beginnen vorm te krijgen De bouw van de appartementengebouwen aan de Dr. Dreeslaan vordert gestaag. Liefhebbers konden tot eind oktober inschrijven, wat een flink aantal reacties heeft opgeleverd. Binnen de gestelde termijn hebben 89 huishoudens zich ingeschreven, terwijl er maar 48 appartementen beschikbaar zijn. Overigens was daarbij een mooie spreiding in belangstelling voor de verschillende typen woningen. Vervolgens is de afdeling Verhuur- en Bewonerszaken druk bezig gegaan met het concreet toewijzen van de woningen aan de inschrijvers. Hoe de gebouwen er uiteindelijk uit gaan zien ziet u op de artist impressions. Daarop is ook duidelijk te zien welke keuzes zijn gemaakt voor bepaalde materialen. In het oog springend is de glazen rand van de fietsenberging. Gekozen is voor materiaal dat een warme gele gloed verspreid. Op de tekeningen zijn ook duidelijk de grote huisnummers te zien waarmee de gebouwen onderscheiden kunnen worden: Dr. Dreeslaan 22, Dr. Dreeslaan 24 en Dr. Dreeslaan

14 Transparantie Het wordt van belang geacht dat een woningcorporatie aan de maatschappij verantwoording aflegt over de geleverde prestaties en met partijen om haar heen in gesprek gaat over wat ze de komende periode van plan is te gaan doen. Het wordt bovendien belangrijk gevonden dat leden van de Raad van Commissarissen, die toezicht houden op het functioneren van de directeurbestuurder en het doen en laten van de corporatie, rechtstreeks kennis kunnen nemen van wat andere maatschappelijke organisaties van Woningstichting Weststellingwerf vinden. Elk jaar nodigt Woningstichting Weststellingwerf daarom haar belanghouders uit: de gemeente, zorgpartijen, de huurdersvereniging, verenigingen voor Plaatselijk Belang en collegacorporaties. Tijdens die bijeenkomsten wordt, in het bijzijn van de Raad van Commissarissen, de directeurbestuurder en een wisselende afvaardiging van het management, de jaarrekening doorgesproken en wordt het concept-activiteitenplan (in dit geval voor 2013) toegelicht. Vervolgens wordt van gedachten gewisseld over de samenwerking tussen de organisaties en wordt nagegaan of geplande activiteiten van de corporatie nog moeten worden omgebogen en/of aangevuld. Dit jaar werd tijdens de gesprekken duidelijk dat de overlegpartijen veel begrip hadden voor onze plannen, mede gelet op de sombere financiële omstandigheden die aan de orde zijn. Men snapt dat wij de tering naar de nering zetten: wat er niet aan financiële middelen binnen komt, kan er ook niet via investeringen weer uit. Deze bijeenkomsten hebben dit jaar plaatsgevonden in oktober, met de huurdersvereniging werd in november gesproken. foto: Lenus van der Broek 1 4

15 Tips voor winterklare leidingen Bevroren leidingen kunnen veel overlast en schade opleveren. Als bewoner van een huurwoning moet u er zelf voor zorgen dat waterleidingen en verwarmingsbuizen niet bevriezen. Ook als u gaat verhuizen bent u hiervoor tot het moment van de sleuteloverdracht verantwoordelijk. Door onderstaande tips op te volgen kunt u problemen voorkomen. 1) Test de hoofdkraan De watermeter zit meestal in de meterput, de meterkast of de kelder. De hoofdkraan bevindt zich achter de watermeter, op de leiding die het huis ingaat. U kunt controleren of de hoofdkraan goed werkt door deze dicht te draaien en het aftapkraantje bij de hoofdkraan open te draaien. Komt er na een tijdje geen water meer uit het kraantje, dan is de hoofdkraan in orde. 2) Isoleren helpt Voorkom bevriezing van de hoofdkraan, waterleidingen en watermeter door de ruimte waarin ze zich bevinden goed te isoleren. Lukt dat niet voldoende, zorg dan voor isolatie van de meter, kraan en leidingen zelf door middel van een elektrisch verwarmingslint, kranten of een oude deken. 3) Sluit de buitenkraan af Vergeet niet de buitenkraan tijdig af te sluiten en leidingen in garage of schuur leeg te laten lopen. 4) Neem maatregelen als u op vakantie gaat Gaat u op vakantie, zorg dan dat de temperatuur in huis nooit lager komt dan 10 graden Celsius. Laat radiatoren een beetje openstaan en tap leidingen in onverwarmde ruimtes af. Vraag bij twijfel de woningstichting om advies! Prestatieafspraken ondertekend Op donderdag 23 augustus 2012 hebben Gemeente Weststellingwerf, WoonFriesland regio Zuidwest en Woningstichting Weststellingwerf de prestatieafspraken voor de periode ondertekend. Deze afspraken zijn gebaseerd op het Woonplan dat door de gemeente in samenwerking met de beide andere partijen is opgesteld en dat in februari 2009 door de gemeenteraad is vastgesteld. De ondertekenaars waren wethouder Cor Trompetter namens de gemeente, regiomanager Siebren Bosma namens WoonFriesland regio Zuidwest, en directeurbestuurder Sake Lageveen namens de woningstichting. In de prestatieafspraken is vastgelegd hoe partijen procesmatig met elkaar omgaan bij het invullen van hun gezamenlijke taak op volkshuisvestingsgebied. Belangrijke punten die in de nieuwe afspraken zijn vastgelegd hebben onder meer betrekking op het verbeteringsprogramma met specifiek aandacht voor energiebesparende maatregelen, het verkoopprogramma, de huisvesting van statushouders en maatregelen om voldoende aanbod te hebben van woningen voor de lagere inkomens. De voortgang van de voorgenomen activiteiten wordt regelmatig tegen het licht gehouden. Gelet op de onzekerheid op de woningmarkt (economische situatie en onduidelijkheid over, onder meer, de hypotheekrenteaftrek) is de looptijd van de overeenkomst bewust kort gehouden. 15

16 Zweeds raadsel Reminder Cadeau 13 Verval Opgeld Kot Husky Paard Eten Welzijn 8 Onrust Boom 14 Spil Eervol Seizoen Kaas Zorg 1 Idem Voorzetsel Harmonium Marokko Pitabroodje Metaal 11 Monster Bestek Rood Naam 5 Afrikaan Allengs Stil! Weg Puik Bridgeterm Geest 12 Plaats Groet Vrouw 10 3 Artikel Eventueel Gigajoule Lesotho Gerecht Erbij Laatste dag Gulden Tapijt Getij Filippijnen 4 6 Bedrijf 18 Snavel Ampère Jij Aspirant Georgië Vogel 16 Taiwan Afmeting Welzijn Rijtuig Naschrift 9 Een Literatuur Egypte Pers. vnw. De plaats van de omschrijving in het hokje geeft aan waar het woord moet komen: rechts tegen de lijn naar rechts, onder tegen de lijn naar beneden, boven tegen de lijn naar boven en links tegen de lijn naar links. Bij een pijl volgt u de pijl

17 p r i j s v r a a g Weet u de oplossing? Zweeds raadsel Stuur ons uw oplossing vóór 31 januari 2013 en maak kans op een waardebon. U kunt dat doen door een briefkaart te sturen (met de oplossing linksonder) naar Woningstichting Weststellingwerf, Postbus 116, 8470 AC Wolvega of door middel van een bericht naar Vermeld in beide gevallen duidelijk uw naam en adres en de tekst: Zweedse puzzel december Oplossing september OOK IN DE HERFST LEKKER NAAR BUITEN Winnaar: J. Schoute, Kruistraat 56, Wolvega Waar o waar? Stuur ons uw oplossing vóór 31 januari 2013 en maak kans op een waardebon. U kunt dat doen door een briefkaart te sturen (met de oplossing linksonder) naar Woningstichting Weststellingwerf, Postbus 116, 8470 AC Wolvega of door een bericht te sturen naar Vermeld in beide gevallen duidelijk uw naam en adres en de tekst: Waar o waar december Oplossing Waar o waar september: Gedenknaald Pieter Stuyvesant te Spanga/Scherpenzeel. Winnaar: R. Spoorstra, Kruistraat 86, Wolvega Foto JWK 17

18 a a n b i e d i n g Buiten de Lijntjes in Wolvega Aan de Hoofdstraat West zit Buiten de Lijntjes, een bijzondere winkel van twee enthousiaste en eigenwijze onderneemsters, Hennie Broersma en Jacqueline ten Veen. Binnen Wolvega en omgeving is de winkel nog niet heel erg bekend, landelijk des te meer. De webshop van Buiten de Lijntjes trekt klanten vanuit heel Nederland en ook naar de echte winkel komen klanten van heinde en verre naar Wolvega voor het unieke assortiment van de winkel. Die grote landelijke bekendheid is te danken aan de aandacht die de beide dames hebben weten te krijgen in diverse landelijke home & lifestylebladen, zoals Flow, Flair en VT Wonen. En dat in ruim een jaar tijd. Vrolijk & duurzaam Hennie vertelt waarvoor je bij Buiten de Lijntjes terecht kunt: We hebben oog voor het vinden van leuke nieuwe producten op het gebied van home & living. We houden van papierwaren, van vrolijke kleuren en van mooie handgemaakte spulletjes van verantwoord artikel hier heeft een verhaal en dat verhaal vertellen we graag als de mensen hier komen. Zoals het dubbelzijdige bedrukte bamboepapier uit Amerika. Bamboe groeit snel en is daarmee een vrijwel onuitputtelijke grondstof voor het maken van papier, in tegenstelling tot andere houtsoorten. Het drukken gebeurt bovendien materiaal, zoals gerecycled papier of biologisch katoen. In onze winkel en via de webshop verkopen we producten uit alle delen van de wereld, maar ook een aantal eigen, handgemaakte producten. We...met het verhaal erbij wordt het bijzonder... met energie van windmolens. Als je dat verhaal er niet bij vertelt, is het gewoon papier, maar met het verhaal erbij wordt het bijzonder. Gewoon doen zoeken altijd naar ambachtelijke, bijzondere artikelen van goede kwaliteit. Soms worden zelfs speciaal voor ons artikelen ontworpen en gemaakt, die je dus nergens anders kunt krijgen. Elk Voordat de dames met Buiten de Lijntjes van start gingen werkten ze al samen. Ze merkten dat het vooral het samenwerken was wat ze leuk vonden, én het ontwikkelen van ideeën. Verder 1 8

19 vonden ze vooral dat er teveel regels waren, en te weinig ruimte om je echt te verdiepen in je klant. Ze hadden al eens tegen elkaar gezegd: Als wij zelf een winkel beginnen, doen we het anders. Op een dag stuurde Hennie Jacqueline een sms-bericht: Waarom doen we het niet gewoon?. En dat deden ze in oktober aanbieding Met bijzonder papier, gekleurde blaadjes of zelfs gewoon tijdschriftenpapier kun je nu in een handomdraai je eigen persoonlijke enveloppen maken met de speciaal voor Buiten de Lijntjes gemaakte enveloppenmallen. Bijzonder voor kerst, of andere feestelijke gelegenheden. Natuurlijk zijn de mallen gemaakt van duurzaam materiaal. Normaal kost de grote mal 12,95, de kleine 10,95. U krijgt ze nu als set voor 18,95. Het idee was om met een webshop te beginnen, maar ze wilden ook een plek hebben waar mensen naar toe konden gaan. Niet alleen om de artikelen te bekijken, maar vooral ook om ideeën op te doen. Die staan ook op de website, maar soms willen mensen liever voorbeelden zien en uitleg krijgen. Dat gebeurt nu in de winkel. En de winkel is ook gewoon een plek waar mensen een kop koffie mogen komen drinken zonder meteen het idee te krijgen dat er iets gekocht moet worden. Jacqueline: Het moest een winkel worden die verrast als je eenmaal binnen bent, net als de leuke winkeltjes in de Jordaan in Amsterdam. Dat we niet in de winkelstraat zitten is jammer voor de spontane aanloop, maar de andere kant is dat we alle tijd hebben voor wie de weg naar de winkel weet te vinden en dat vinden we heel belangrijk. Steeds een stap verder We doen veel op gevoel, maar tegelijkertijd werken we professioneel. Voortdurend zijn we ook nog aan het leren. Als iets niet gaat zoals het moet, dan doen we het de volgende keer anders. Leermoment! zeggen we dan tegen elkaar. Zo komen we steeds een stap verder. In oktober, toen we een jaar bestonden, waren we verbaasd hoeveel orders we al verwerkt hadden in een jaar tijd. We zijn gestart zonder op iemand een beroep te doen, ook op financieel gebied. Alles wat we nu verdienen steken we meteen weer in ons assortiment. Dan maar even geen vakantie. Daardoor hebben we een hele mooie collectie opgebouwd en hebben we ook een streepje voor bij leveranciers. kortingsbon Twee enveloppenmallen met korting Tegen inlevering van deze volledig ingevulde bon krijgt u bij de winkel aan de Hoofdstraat West een grote en een kleine enveloppenmal voor 18,95. U kunt de mallen ook bestellen via de webshop met de code ENVELOP. De aanbieding is geldig tot en met 31 december naam huurder adres woonplaats buiten de lijntjes, hoofdstraat west 36a, wolvega, tel , U vindt buiten de lijntjes ook op facebook, pinterest en twitter. 19

20 Woningstichting Weststellingwerf is een actieve, dynamische corporatie. Wij zijn een klantgerichte maatschappelijke organisatie met rond de 2800 woningen. Wij geven met daadkracht en sociale bevlogenheid richting aan tal van nieuwe ontwikkelingen. Naast herstructurerings- en nieuwbouwprojecten besteden wij veel zorg aan onderhoud van het bestaande woningbezit. Wij zijn volop bezig met het verder ontwikkelen van onze producten en diensten, zijn financieel gezond en bieden een prettig werkklimaat voor onze medewerkers perspectief in wonen

Nieuwsbrief augustus 2007 2e jaargang nr. 5

Nieuwsbrief augustus 2007 2e jaargang nr. 5 Nieuwsbrief augustus 2007 2e jaargang nr. 5 Inhoud: Voorwoord Info najaar 2007 Open huis Oosterwolde Workshoprooster Oosterwolde Workshoprooster Wolvega Het merendeel van Nederland is nog met vakantie,

Nadere informatie

Nieuwsbrief. LesOpMaat (Computerles bij u thuis) medewerkers. Start nieuwe lesseizoen. Open Dagen. Augustus 2013. In dit nummer

Nieuwsbrief. LesOpMaat (Computerles bij u thuis) medewerkers. Start nieuwe lesseizoen. Open Dagen. Augustus 2013. In dit nummer 2013 NUMMER 1 Nieuwsbrief Augustus 2013 In dit nummer 1 LesOpMaat 1 Start nieuwe lesseizoen 1 Open Dagen 2 Facebook pagina 2 Nadere informatie en aanmelden 3 Cursusaanbod 4 Workshops najaar 2013 5 Workshops

Nadere informatie

werkt voor en met bewoners in wijken en buurten

werkt voor en met bewoners in wijken en buurten werkt voor en met bewoners in wijken en buurten Oma Geertje vertelt. 2 Welbions: we werken er allemaal. Wij zijn dé woningcorporatie van Hengelo en verhuren meer dan 13.000 woningen aan in totaal 25.000

Nadere informatie

Nieuwsflits juli 2014

Nieuwsflits juli 2014 Nieuwsflits juli 2014 Samen bouwen in Vertrouwen Nog maar een kleine 2 weken en dan is het vakantie wat is het weer enorm snel gegaan. En wat hebben we allemaal weer ontzettend veel geleerd! Vanaf deze

Nadere informatie

Nieuwsbrief juli 2010

Nieuwsbrief juli 2010 SeniorWeb Zuid Friesland Redactieadres: Eppie Delfsma Wilfred Berrystraat 20 8474 CT Oldeholtpade e-mail: webmasterzf@home.nl Internet: http://zuidfriesland.seniorweb.nl Nieuwsbrief juli 2010 5e jaargang

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF Het nieuwe Koningin Wilhelmina

NIEUWSBRIEF Het nieuwe Koningin Wilhelmina NIEUWSBRIEF Het nieuwe Koningin Wilhelmina 1 In dit nummer 2. De gemeente laat weten 2. Veilig en weer goed zicht 3. Pendelbus is succes 3. Interne verhuizing loopt goed 4. Mevr. Reijneke over haar interne

Nadere informatie

Thema In en om het huis.

Thema In en om het huis. http://www.edusom.nl Thema In en om het huis. Les 22. Een huis zoeken Wat leert u in deze les? Praten over uw huis Informatie over het vinden van een nieuwe woning Praten over wat afgelopen is Veel succes!

Nadere informatie

Start tweede lesperiode. Succesvolle Open dagen. Grote belangstelling voor de. Tabletcursussen. Evaluaties

Start tweede lesperiode. Succesvolle Open dagen. Grote belangstelling voor de. Tabletcursussen. Evaluaties 2013 NUMMER 2 Nieuwsbrief November 2013 Start tweede lesperiode In dit nummer 1 Start tweede lesperiode 1 Succesvolle Open dagen 1 Grote belangstelling Tabletcursussen 1 Evaluaties 2 LesOpMaat 2 Workshops

Nadere informatie

IN EEN HUIS IN GEMENGDE HOEVESTIJL

IN EEN HUIS IN GEMENGDE HOEVESTIJL I N T E R I E U R W Wonen op de Windrichtingen IN EEN HUIS IN GEMENGDE HOEVESTIJL Tekst: ANNEMIE WILLEMSE Foto s: JAN VERLINDE 22 TIJDLOOS TIJDLOOS 23 Na een zoektocht naar de ideale bouwgrond, gingen

Nadere informatie

Ben jij een kind van gescheiden ouders? Dit werkboekje is speciaal voor jou!

Ben jij een kind van gescheiden ouders? Dit werkboekje is speciaal voor jou! Hallo Ben jij een kind van gescheiden ouders? Dit werkboekje is speciaal voor jou Als je ouders uit elkaar zijn kan dat lastig en verdrietig zijn. Misschien ben je er boos over of denk je dat het jouw

Nadere informatie

September 2015. Nieuws uit het team:

September 2015. Nieuws uit het team: September 2015 Aan alle kinderen en ouders/verzorgers van de Jasker: In deze nieuwsbrief kunt u informatie lezen over: Nieuws uit het team Start lesplein Extra vrije woensdagen Informatieavonden Algemene

Nadere informatie

Peppelinfo december 2014, nummer 4

Peppelinfo december 2014, nummer 4 Peppelinfo december 2014, nummer 4 Beste ouders, Inmiddels ben ik al weer drie weken op de Peppel en begin ik me al aardig thuis te voelen. Ik heb al veel ouders ontmoet en al een aantal prettige gesprekken

Nadere informatie

Vrijwilligerswerk bij Carintreggeland

Vrijwilligerswerk bij Carintreggeland Vrijwilligerswerk bij Carintreggeland Meld u ook aan als vrijwilliger! 2 Het waarom van vrijwilligerswerk De één doet het om een zinvolle bijdrage te leveren aan de maatschappij. De ander doet het om andere

Nadere informatie

Zorgeloos huren... u rekent op kwaliteit! Kwaliteit met het KWH-Huurlabel

Zorgeloos huren... u rekent op kwaliteit! Kwaliteit met het KWH-Huurlabel Zorgeloos huren... u rekent op kwaliteit! Kwaliteit met het KWH-Huurlabel Uw huis gebruikt u iedere dag. U woont en leeft er. Dat uw huis van een goede kwaliteit is, vindt u daarom vanzelfsprekend. Maar

Nadere informatie

Spreekopdrachten thema 4 Wonen

Spreekopdrachten thema 4 Wonen Spreekopdrachten thema 4 Wonen Opdracht 1 bij 4.1 ** Uitleg voor de docent: Op de volgende pagina vind je een blad met plaatjes. Knip de plaatjes uit en doe ze in een envelop. Geef elk tweetal een envelop.

Nadere informatie

TOETS NT2-1 schrijven. Goed voorbereid slagen. voor het staatsexamen NT2 programma 1. Opgavenboekje nr. 1 SCHRIJVEN. niveau B1. tijdsduur: 120 minuten

TOETS NT2-1 schrijven. Goed voorbereid slagen. voor het staatsexamen NT2 programma 1. Opgavenboekje nr. 1 SCHRIJVEN. niveau B1. tijdsduur: 120 minuten Goed voorbereid slagen voor het staatsexamen NT2 programma 1 Opgavenboekje nr. 1 SCHRIJVEN niveau B1 tijdsduur: 120 minuten Deel 1: Zinnen afmaken 15 opdrachten Maak de zinnen af: 1. Het is in de vakantie

Nadere informatie

Welkom bij Sité Woondiensten

Welkom bij Sité Woondiensten Welkom bij Sité Woondiensten 1 Huren bij Sité Vanaf vandaag huurt u uw woning, parkeerplaats of standplaats bij Sité. U krijgt met Sité een nieuwe verhuurder, verder wijzigt er voor u eigenlijk niets!

Nadere informatie

Woonzorgcentrum Theresia

Woonzorgcentrum Theresia zonnehuisgroep amstelland Woonzorgcentrum Theresia Het leeft hier. Er lopen altijd mensen rond. Net een dorp. Licht, vriendelijk en sfeervol. ruimte voor wensen Theresia is een kleinschalig woonzorgcentrum,

Nadere informatie

Burgemeester Van Maasakkers stelt als eerste een woning samen. sept 2009

Burgemeester Van Maasakkers stelt als eerste een woning samen. sept 2009 sept 2009 7 Foto: Marcel Bosmans, Gemerts Nieuwsblad Burgemeester Van Maasakkers stelt als eerste een woning samen Op 16 september hebben de gemeente Gemert-Bakel en BL Huisvesting de exploitatieovereenkomst

Nadere informatie

Op zoek naar een woning? Zo werkt het bij Woonservice

Op zoek naar een woning? Zo werkt het bij Woonservice Op zoek naar een woning? Zo werkt het bij Woonservice Bij Woonservice hebben we het vinden van een woning opgedeeld in 6 stappen. In deze brochure leest u er alles over. Op zoek naar een woning? Zo werkt

Nadere informatie

Huren bij De Zorgcirkel. veilig & vertrouwd wonen voor ouderen

Huren bij De Zorgcirkel. veilig & vertrouwd wonen voor ouderen Huren bij De Zorgcirkel veilig & vertrouwd wonen voor ouderen Inhoudsopgave Welkom bij De Zorgcirkel Wonen bij De Zorgcirkel Zorgcirkel services 5 De Zorgcirkel vestigingen 6 Meer informatie 6 Inschrijfformulier

Nadere informatie

Opstartlessen. Les 2. Wonen. Wat leert u in deze les? Veel succes! Een gesprek voeren over wonen. Zeggen hoe u woont.

Opstartlessen. Les 2. Wonen. Wat leert u in deze les? Veel succes! Een gesprek voeren over wonen. Zeggen hoe u woont. www.edusom.nl Opstartlessen Les 2. Wonen Wat leert u in deze les? Een gesprek voeren over wonen. Zeggen hoe u woont. Veel succes! Deze les is ontwikkeld in opdracht van: Gemeente Den Haag en DWI Amsterdam

Nadere informatie

De geest is goed, maar het lichaam is versleten tekst PATRICK MEERSHOEK foto s AD NUIS

De geest is goed, maar het lichaam is versleten tekst PATRICK MEERSHOEK foto s AD NUIS IK HEB EEN SCHANDELIJK HOOG IQ. Ik lees kranten in zeven talen. Ik heb vroeger veel in het buitenland gezeten. De actualiteit houd ik met hartstocht bij, maar naar de televisie kijk ik niet en naar de

Nadere informatie

WEEKBRIEF 11 DECEMBER 2015 / NUMMER 18

WEEKBRIEF 11 DECEMBER 2015 / NUMMER 18 WEEKBRIEF 11 DECEMBER 2015 / NUMMER 18 Aan de ouders/verzorgers van onze leerlingen, Onze school is afgelopen maandag weer in kerstsfeer gebracht. Zeker nu de ochtenden lang donker en schemerig zijn, geven

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF nr. 22 16 juni 2014

NIEUWSBRIEF nr. 22 16 juni 2014 NIEUWSBRIEF nr. 22 16 juni 2014 In deze nieuwsbrief: Schoolreisje groep 3 t/m 7 en 5 t/m 7 Schoolreisje groep 1 & 2 Rapportgesprekken Samenstelling team en groepsindeling Oplevering school en 5 januari

Nadere informatie

September 2015 Woensdag 23 September Sportdag Start gesprek ouders. Oktober 2015 Woensdag 7 oktober Start kinderboekenweek

September 2015 Woensdag 23 September Sportdag Start gesprek ouders. Oktober 2015 Woensdag 7 oktober Start kinderboekenweek Schoolnieuws schooljaar 2015-2016 Vrijdag 18 September 2015 September 2015 Woensdag 23 September Sportdag Start gesprek ouders Donderdag 24 September Start gesprek ouders Maandag 28 September Algemene

Nadere informatie

Bijeenkomst over geloofsopvoeding Communiceren met je puber Deze bijeenkomst sluit aan bij Moments, magazine voor ouders van jongeren van 12-18 jaar

Bijeenkomst over geloofsopvoeding Communiceren met je puber Deze bijeenkomst sluit aan bij Moments, magazine voor ouders van jongeren van 12-18 jaar DOELSTELLINGEN Ouders zijn zich ervan bewust dat je altijd en overal communiceert Ouders wisselen ervaringen met elkaar uit over hoe de communicatie met hun pubers verloopt Ouders verwerven meer inzicht

Nadere informatie

Thús wonen BROCHURE FONTEINSHOF

Thús wonen BROCHURE FONTEINSHOF Thús wonen BROCHURE FONTEINSHOF INHOUDSOPGAVE Algemene informatie 3 1. Wat gaan we bouwen? 4 2. Plattegronden 5 3. Huurprijzen 11 4. Hoe komt u in aanmerking? 12 5. Extra informatie 13 Contactgegevens

Nadere informatie

Elk seizoen een nieuw interieur

Elk seizoen een nieuw interieur 52 Stijlvol Wonen B i n n e n k i j k e n Elk seizoen een nieuw interieur De kans dat Anke en Geert ooit uitgekeken raken op hun interieur, is wel heel erg klein. De inrichting wordt namelijk regelmatig

Nadere informatie

beleid: juli 2006, versie: 2014

beleid: juli 2006, versie: 2014 Zorgeloos huren beleid: juli 2006, versie: 2014 Waterweg Wonen verhuurt circa 12.000 woningen in Vlaardingen. Een aanzienlijk deel van die woningen is bereikbaar voor huishoudens met lage inkomens die

Nadere informatie

02-01-2006-28-04-2014 (8 jaar)

02-01-2006-28-04-2014 (8 jaar) BELLA (II) 02-01-2006-28-04-2014 (8 jaar) In 2007 kwam je voor het eerst lessen op onze hondenschool. Je had als pup eerder getraind op een andere school maar moest daar stoppen vanwege ED operaties aan

Nadere informatie

Nieuwsbrief. Start derde lesperiode. Steeds grotere belangstelling voor de Tabletcursussen. Ontwikkelingen Windows XP. Januari 2014.

Nieuwsbrief. Start derde lesperiode. Steeds grotere belangstelling voor de Tabletcursussen. Ontwikkelingen Windows XP. Januari 2014. NR 3 JAN 2014 Nieuwsbrief Januari 2014 Start derde lesperiode In dit nummer 1 Start derde lesperiode 1 Steeds grotere belangstelling voor de Tabletcursussen 1 Ontwikkelingen Windows XP 2 LesOpMaat 2 Workshops

Nadere informatie

Voorwoord. Daarna ging ik praten met Chitra, een Tamilvrouw uit Sri Lanka. Zij zette zich in voor de Tamilstrijd.

Voorwoord. Daarna ging ik praten met Chitra, een Tamilvrouw uit Sri Lanka. Zij zette zich in voor de Tamilstrijd. Voorwoord In dit boek staan interviews van nieuwkomers over hun leven in Nederland. Ik geef al twintig jaar les aan nieuwkomers. Al deze mensen hebben prachtige verhalen te vertellen. Dus wie moest ik

Nadere informatie

REGELS. Onderstreep de pluralisvorm in de zin.

REGELS. Onderstreep de pluralisvorm in de zin. 61 61 REGELS 1 Onderstreep de pluralisvorm in de zin. 1 Ik woon met mijn gezin in een rijtjeshuis met vier slaapkamers. 2 De vijf appartementen in deze flat zijn heel klein. 3 Hij heeft een groot huis

Nadere informatie

Training: Mindfulness. 22 september 2015 NOG 1 PLEK! 23 september 2015 NOG PLEK! 1 december 2015 start extra training

Training: Mindfulness. 22 september 2015 NOG 1 PLEK! 23 september 2015 NOG PLEK! 1 december 2015 start extra training Training: Mindfulness 22 september 2015 NOG 1 PLEK! 23 september 2015 NOG PLEK! 1 december 2015 start extra training Waarom? Leven in deze hectische tijd vraagt veel van ons dat maakt dat we ons vaak uitgeput

Nadere informatie

Back to the future. Goed Wonen Special Woningwet 2015

Back to the future. Goed Wonen Special Woningwet 2015 Back to the future Goed Wonen Special Woningwet 2015 De Woningwet 2015 geeft duidelijke spelregels voor de sociale huursector. In deze special van Goed Wonen leggen we uit wat er verandert, wat we als

Nadere informatie

Een land waar. mensen goed geïnformeerd zijn over handicaps

Een land waar. mensen goed geïnformeerd zijn over handicaps Een land waar mensen goed geïnformeerd zijn over handicaps Lilian (48) vraagt haar zoontje om even een handje te komen geven. Dat doet hij en dan gaat hij weer lekker verder spelen. Wij nemen plaats aan

Nadere informatie

Informatieblad van openbare basisschool De Wissel - vrijdag 1 mei 2015

Informatieblad van openbare basisschool De Wissel - vrijdag 1 mei 2015 Informatieblad van openbare basisschool De Wissel - vrijdag 1 mei 2015 De Hoop 3 1911 KX Uitgeest 0251-880707 info@dewisseluitgeest.nl www.dewisseluitgeest.nl Agenda 2 t/m 15 mei Meivakantie 10 mei Moederdag

Nadere informatie

Werkboek Het is mijn leven

Werkboek Het is mijn leven Werkboek Het is mijn leven Het is mijn leven Een werkboek voor jongeren die zelf willen kiezen in hun leven. Vul dit werkboek in met mensen die je vertrouwt, bespreek het met mensen die om je geven. Er

Nadere informatie

Steunpunt Mantelzorg Veenendaal

Steunpunt Mantelzorg Veenendaal Steunpunt Mantelzorg Veenendaal Omdat u belangrijk bent! Omdat jij belangrijk bent! 1 Zorgt u langdurig en onbetaald voor een naaste die extra hulp nodig heeft? Zorgt u bijvoorbeeld voor een ouder, partner,

Nadere informatie

Huren bij De Zorgcirkel. veilig & vertrouwd wonen voor ouderen

Huren bij De Zorgcirkel. veilig & vertrouwd wonen voor ouderen Huren bij De Zorgcirkel veilig & vertrouwd wonen voor ouderen Inhoudsopgave Welkom bij De Zorgcirkel Wonen bij De Zorgcirkel Zorgcirkel services 5 De Zorgcirkel vestigingen Meer informatie Inschrijfformulier

Nadere informatie

Over schulden gesproken

Over schulden gesproken Over schulden gesproken Verhalen uit de praktijk Sandra van der Stege 8 Inleiding In Nederland zijn veel mensen met schulden. Ongeveer 1 op de 5 mensen heeft moeite om elke maand rond te komen. In de schulden

Nadere informatie

De beste basis voor je toekomst

De beste basis voor je toekomst Visser t Hooft Lyceum Leiderdorp KANSRIJK EN UITDAGEND De beste basis voor je toekomst i 11gymnasium 11atheneum 11havo vhl.nl 11mavo (vmbo-t) Muzenlaan 155 q Op de open avond vond ik de school meteen leuk

Nadere informatie

Huren bij De Zorgcirkel. veilig & vertrouwd wonen voor ouderen

Huren bij De Zorgcirkel. veilig & vertrouwd wonen voor ouderen Huren bij De Zorgcirkel veilig & vertrouwd wonen voor ouderen Inhoudsopgave Welkom bij De Zorgcirkel Wonen bij De Zorgcirkel Zorgcirkel services 4 De Zorgcirkel vestigingen 6 Meer informatie 7 5 6 Welkom

Nadere informatie

! LERAREN HANDBOEK!!! 1e Editie, 2014

! LERAREN HANDBOEK!!! 1e Editie, 2014 LERAREN HANDBOEK 1e Editie, 2014 1. Je eerste Workshop Om te beginnen In dit Leraren Handboek vind je een paar tips en tricks die je kunnen helpen bij het voorbereiden van je workshop. Als je nog nooit

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF. Voorwoord. In dit nummer. Openingstijden Kerstperiode

NIEUWSBRIEF. Voorwoord. In dit nummer. Openingstijden Kerstperiode NIEUWSBRIEF UITGAVE 10 DECEMBER 2012 In dit nummer Voorwoord T i t e l V o o r w o o r d O p e n i n g s t i j - d e n K e r s t p e - r i o d e T i p v a n d e o p z i c h t e r J a n S t e e n l a a

Nadere informatie

Namens de Raad van Commissarissen, het Bestuur en de medewerkers van Woningschng Maasdriel

Namens de Raad van Commissarissen, het Bestuur en de medewerkers van Woningschng Maasdriel 15 december 2011 Openingstijden en telefoonnummers: Openingstijden van ons kantoor: maandag, dinsdag donderdag en vrijdag van 09.00 tot 10.00 uur. Telefonisch zijn we op werkdagen bereikbaar van 08.30

Nadere informatie

Hieronder vind je informatie over de mindfulness trainingen die starten op 23 september en 1 december 2015!

Hieronder vind je informatie over de mindfulness trainingen die starten op 23 september en 1 december 2015! Agenda 2015 SEPTEMBER 22 september Start training: Mindfulness VOL! 23 september Start training: Mindfulness NOG 2 PLAATSEN! DECEMBER 1 december start extra training: Mindfulness In de onderstaande pagina

Nadere informatie

TOV! Meer dan een kribbe? Nieuwsbrief december. Geplande activiteiten. Belangrijke mededeling

TOV! Meer dan een kribbe? Nieuwsbrief december. Geplande activiteiten. Belangrijke mededeling Nieuwsbrief juni.docx Nieuwsbrief december TOV! Weerstraat 26, 4001LD Tiel, www.toveten.nl T: 0344-751223 info@toveten.nl Dit is wat wij hem hebben horen verkondigen en wat we u verkondigen: God is licht,

Nadere informatie

Overleven doe je in je eentje, dingen verwezenlijken doe je samen!

Overleven doe je in je eentje, dingen verwezenlijken doe je samen! Overleven doe je in je eentje, dingen verwezenlijken doe je samen! Samenvatting ondernemingsplan Samenvatting ondernemingsplan Overleven doe je in je eentje, dingen verwezenlijken doe je samen! Dat is

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF. NR. 16 vrijdag 18 december 2015

NIEUWSBRIEF. NR. 16 vrijdag 18 december 2015 NR. 16 vrijdag 18 december 2015 Kerstfeest! Kerst is een tijd voor familie. Tijd voor gezelligheid, fijne kaarsjes in het donker, liefst even geen geruzie, tijd voor lekker uitgebreid eten. Het is mooi

Nadere informatie

BEHEERDER ZIJN BIJ DE DORPSBOERDERIJ IN WASPIK Het is inmiddels al een jaar geleden (maart 2012) dat onze Dorpsboerderij haar deuren officieel opende. Dankzij de inzet van een team van ongeveer 30 beheerders

Nadere informatie

Mijn ouders zijn gescheiden en nu? Een folder voor jongeren met gescheiden ouders over de OTS en de gezinsvoogd

Mijn ouders zijn gescheiden en nu? Een folder voor jongeren met gescheiden ouders over de OTS en de gezinsvoogd Mijn ouders zijn gescheiden en nu? Een folder voor jongeren met gescheiden ouders over de OTS en de gezinsvoogd 1 Joppe (13): Mijn ouders vertelden alle twee verschillende verhalen over waarom ze gingen

Nadere informatie

ONDERNEMINGSPLAN volkshuisvesters

ONDERNEMINGSPLAN volkshuisvesters ONDERNEMINGSPLAN 2016 2020 volkshuisvesters ONDERNEMINGSPLAN 2016 2020 volkshuisvesters 1 inhoud ONZE VISIE 4 INHOUD ONZE MISSIE 4 ONZE DOELEN 5 1. KLANTGERICHT DIENSTVERLENEN 6 2. BETAALBARE WONINGEN

Nadere informatie

nieuwe media battle succes op social media tlekkerst restauratief

nieuwe media battle succes op social media tlekkerst restauratief 48 Sushi nieuwe media battle succes op social media tlekkerst restauratief 49 Een rood-actie, een sushibattle - zomaar enkele succesvolle socialmedia-acties van Japas in Ermelo. De tijd van strooien met

Nadere informatie

Vrijwilligerswerk bij Carintreggeland

Vrijwilligerswerk bij Carintreggeland Vrijwilligerswerk bij Carintreggeland Meld u ook aan als vrijwilliger! Het waarom van vrijwilligerswerk De één doet het om een zinvolle bijdrage te leveren aan de maatschappij. De ander doet het om andere

Nadere informatie

Schoolkrant de Kidskijker. 1 e editie 2014-2015

Schoolkrant de Kidskijker. 1 e editie 2014-2015 Schoolkrant de Kidskijker 1 e editie 2014-2015 Inleiding Het jaar 2014 zit er al weer bijna op. De donkere dagen voor de Kerst zijn in volle gang. Deze Kerst-schoolkrant is de eerste echte schoolkrant

Nadere informatie

Landgraaf. Bijlage(n) Uw brief van Uw kenmerk Documentnummer 15.16418 IIUIIllllllll

Landgraaf. Bijlage(n) Uw brief van Uw kenmerk Documentnummer 15.16418 IIUIIllllllll Gemeente Landgraaf Aan de SP Landgraaf t.a.v. mevrouw I. Koopman Maastrichterlaan 11 6374 VL LANDGRAAF IIUIIllllllll Onderwerp Vragen ex artikel 43 Reglement van Orde inzake wachtlijsten. Landgraaf, Verzonden

Nadere informatie

Nieuwsbrief SHIB december 2013

Nieuwsbrief SHIB december 2013 Nieuwsbrief SHIB december 2013 www.shib.nl info@shib.nl Postbus 250, 3770 AG Barneveld Bankrekening 1526.55.018 t.n.v. SHIB Terug- en vooruitblik Als maakster van deze nieuwsbrief sta ik verbaasd, het

Nadere informatie

Koppel kort nummer 5 3 november 2016

Koppel kort nummer 5 3 november 2016 Belangrijke data: maandag 7 t/m vrijdag 11 november: 10 minutengesprekken groep 1 t/m 7 op uitnodiging van de leerkracht maandag 7 en dinsdag 8 november: Drempelonderzoek leerlingen groep 8. woensdag 9

Nadere informatie

Nieuwsbrief oktober 2015

Nieuwsbrief oktober 2015 Nieuwsbrief oktober 2015 Welkom! Via deze nieuwsbrief ook een warm welkom aan alle ouders/verzorgers van de locatie Van der Muydenstraat. Vanaf heden zullen namelijk beide locaties van ons Kindcentrum;

Nadere informatie

Gevolgen van de Woningwet voor huurders en woningzoekenden vraag- en antwoordlijst

Gevolgen van de Woningwet voor huurders en woningzoekenden vraag- en antwoordlijst Gevolgen van de Woningwet voor huurders en woningzoekenden vraag- en antwoordlijst Op 1 juli 2015 is de nieuwe Woningwet ingegaan. U leest hier wat deze nieuwe wet mogelijk voor u betekent. We hebben de

Nadere informatie

1. Ik ben tevreden met mijn huidige woning

1. Ik ben tevreden met mijn huidige woning Oost west, thuis best In onze gemeente worden diverse woningen gebouwd en gerenoveerd. In welke mate bent u het (on)eens met de volgende stellingen. 6 1. Ik ben tevreden met mijn huidige woning 54% 5 4

Nadere informatie

5 manieren om je eigen pad te bewandelen

5 manieren om je eigen pad te bewandelen 5 manieren om je eigen pad te bewandelen Hierbij het nieuwe artikel met als onderwerp: 5 manieren om je eigen pad te bewandelen. Het is geschreven door wandelcoach Tineke Franssen. Tineke wandelt al een

Nadere informatie

Sociaal Plan bij herstructurering

Sociaal Plan bij herstructurering Het Sociaal Plan is een overeenkomst tussen Woonstichting Groninger huis en bewoners van een wijk of straat waar sloop of ingrijpende renovatie plaats zal vinden. Het Sociaal Plan behandelt de rechten

Nadere informatie

VIJF KEUZES VOOR DE BEWONERS VAN DE GROENE WONINGEN IN DE ZEEHELDENBUURT

VIJF KEUZES VOOR DE BEWONERS VAN DE GROENE WONINGEN IN DE ZEEHELDENBUURT VIJF KEUZES VOOR DE BEWONERS VAN DE GROENE WONINGEN IN DE ZEEHELDENBUURT Beste bewoner, In dit boekje leest u welke vijf keuzes u heeft als bewoner van de te slopen woningen in de Zeeheldenbuurt. Mocht

Nadere informatie

Het houden van een spreekbeurt

Het houden van een spreekbeurt Het houden van een spreekbeurt In deze handleiding staan tips over hoe je een spreekbeurt kunt houden. Waar moet je op letten? Wat moet je wel doen? En wat moet je juist niet doen? We hopen dat je wat

Nadere informatie

Beste netwerkpartner,

Beste netwerkpartner, Beste netwerkpartner, Vorig jaar, op 17 november tijdens onze belanghoudersbijeenkomst, spraken wij met u over de koers van Woningstichting Bergh. Centraal stonden de vragen of wij de juiste dingen doen

Nadere informatie

Samenvatting SeysterPanel In 2011 hielden wij voor de eerste keer een groot woononderzoek. Huurders van Seyster Veste werd

Samenvatting SeysterPanel In 2011 hielden wij voor de eerste keer een groot woononderzoek. Huurders van Seyster Veste werd Januari 2014 Samenvatting SeysterPanel 2013 In 2011 hielden wij voor de eerste keer een groot woononderzoek. Huurders van Seyster Veste werd gevraagd naar hun tevredenheid. Tevredenheid over de woningen,

Nadere informatie

23 3 januari K E R S T V A K A N T I E

23 3 januari K E R S T V A K A N T I E AGENDA maandag t/m vrijdag 23 3 januari K E R S T V A K A N T I E januari 2014 Activiteit culturele activiteiten vrijdag 10 Bezoek Scheepvaartmuseum groep 7A en 7C Rijksmuseum groep 6C en van Goghmuseum

Nadere informatie

Investeren in groen en betaalbaar wonen

Investeren in groen en betaalbaar wonen Verkort Beleidsplan Het Gooi en Omstreken 2013-2018 Investeren in groen en betaalbaar wonen Ambities in 2017 In Baarn, Blaricum, Bunschoten, Gooise Meren, Hilversum en Wijdemeren Voorwoord Maarten van

Nadere informatie

Wooninfo. Nijkerk NIJKERK. Woningstichting. Nijkerk

Wooninfo. Nijkerk NIJKERK. Woningstichting. Nijkerk Wooninfo INFORMATIEFOLDER IN OVER DE DE VERDELING GEMEENTE VAN HUURWONINGEN NIJKERK Nijkerk Woningstichting Nijkerk Woningstichting Nijkerk Bezoekadres: Van t Hoffstraat 40 3863 AX NIJKERK Postadres: Postbus

Nadere informatie

Met een rugzakje vol info ga ik naar huis, veel gesprekken, leuke manier van middagvulling.

Met een rugzakje vol info ga ik naar huis, veel gesprekken, leuke manier van middagvulling. Leerzaam, leuk, nieuwe contacten opgedaan, nieuwe ideeën. Het open Space concept is geweldig. Met een rugzakje vol info ga ik naar huis, veel gesprekken, leuke manier van middagvulling. Ontspannen maar

Nadere informatie

Digitaal op weg in de bieb. Hoe werkt de digitale overheid? Hoe leen ik een e-book? Hoe gebruik ik Facebook? Hoe verstuur ik een ?

Digitaal op weg in de bieb. Hoe werkt de digitale overheid? Hoe leen ik een e-book? Hoe gebruik ik Facebook? Hoe verstuur ik een  ? Hoe werkt de digitale overheid? Hoe leen ik een e-book? Hoe gebruik ik Facebook? Hoe verstuur ik een e-mail? Digitaal op weg in de bieb Draai om voor Hulp bij taal Digitaal op weg Wat past bij jou? Ik

Nadere informatie

Stichting Kinderpostzegels

Stichting Kinderpostzegels Stichting Kinderpostzegels gemaakt door Eva Prince 10/10/15 voorwoord Ik doe mijn werkstuk over Kinderpostzegels. Want ik vind dat kinderpostzegels verkopen leuk is. Ik vind dat Stichting Kinderpostzegels

Nadere informatie

1 juli a.s. is het moment van de jaarlijkse huurverhoging. Uiterlijk 1 mei hebben huurders de aangekondigde huurverhoging ontvangen.

1 juli a.s. is het moment van de jaarlijkse huurverhoging. Uiterlijk 1 mei hebben huurders de aangekondigde huurverhoging ontvangen. Huurverhoging 2016 1 juli a.s. is het moment van de jaarlijkse huurverhoging. Uiterlijk 1 mei hebben huurders de aangekondigde huurverhoging ontvangen. In de gesprekken met de corporaties is de insteek

Nadere informatie

Agenda. Nieuwsbrief 8, 19 december 2016

Agenda. Nieuwsbrief 8, 19 december 2016 Nieuwsbrief 8, 19 december 2016 Agenda 22 december Kerstviering 23 december s middags vrij 26 dec. t/m 6 jan. Kerstvakantie 9 januari Nieuwjaarstoost 11 januari Studiedag lln vrij 12 januari Bezoek gemeentehuis

Nadere informatie

Bouwdorp Sint pancras

Bouwdorp Sint pancras Bouwdorp Sint pancras Bouwdorp Sint Pancras 2015 Hallo jongens en meisjes! De zomer is weer voorbij. De scholen zijn weer begonnen. De dagen worden korter en de nachten worden langer. Stom he?! Toch komen

Nadere informatie

Pagodespreeuw (Sturnus Pagodarum)

Pagodespreeuw (Sturnus Pagodarum) Pagodespreeuw (Sturnus Pagodarum) Na een aantal jaren met zaadeters te hebben gekweekt heb ik toch weer besloten om spreeuwen te gaan houden. Een aantal jaren geleden heb ik ook verschillende koppels gehad

Nadere informatie

Met een nieuw elan voor de komende jaren

Met een nieuw elan voor de komende jaren 2Voorwoord Foto voorzijde: De Alk Met een nieuw elan voor de komende jaren Bouwen en betaalbaarheid Na jaren van huurverhogingen en zuinig omgaan met onderhoud heeft de NWS genoeg vlees op de botten om

Nadere informatie

Nieuwsbrief. Start 1 e lesperiode najaar 2015. Open dagen op 12 september a.s. LesopMaat (Computerles bij u thuis) Augustus 2015.

Nieuwsbrief. Start 1 e lesperiode najaar 2015. Open dagen op 12 september a.s. LesopMaat (Computerles bij u thuis) Augustus 2015. NR 7 AUG 2015 Nieuwsbrief Augustus 2015 Start 1 e lesperiode najaar 2015 In dit nummer 1 Start 1 e lesperiode najaar 2015 1 Open dagen 12 september 1 LesOpMaat 2 Workshops 2 Facebookpagina 2 Lidmaatschap

Nadere informatie

Saam bou aan die toekoms

Saam bou aan die toekoms Nieuws over Stichting Table Mountain en onze jubileum reis naar Zuid-Afrika. View this email in your browser Saam bou aan die toekoms Lieve mensen, Over één dag is het zover: op 12 december vliegen we

Nadere informatie

Te huur HOOFDSTUK 4 WOORDEN. Kies het goede woord. 1 Ik woon in een flat op de vierde... a verdieping b appartement

Te huur HOOFDSTUK 4 WOORDEN. Kies het goede woord. 1 Ik woon in een flat op de vierde... a verdieping b appartement 51 51 HOOFDSTUK 4 Te huur WOORDEN 1 1 Ik woon in een flat op de vierde.... a verdieping b appartement 2 Het is een rijtjeshuis met een grote woonkamer en drie.... a tuinen b slaapkamers 3 Mijn woonkamer

Nadere informatie

Voorwoord. Inhoudsopgave. Werk Informatie voor werkgevers 2

Voorwoord. Inhoudsopgave. Werk Informatie voor werkgevers 2 Mei 2014 Voorwoord In deze tweede digitale nieuwsbrief weer volop nieuws. Zo kunt u lezen over WeHelpen.nl; een nieuwe, laagdrempelige manier om hulp aan te bieden en te ontvangen. Zo kan iedereen een

Nadere informatie

OosterparkBOOM! Waar staat de OosterparkBOOM eind 2014?

OosterparkBOOM! Waar staat de OosterparkBOOM eind 2014? OosterparkBOOM! Waar staat de OosterparkBOOM eind 2014? Mark C Hoogenboom Deze tekst is eind 2013 geschreven alsof het eind 2014 is. De tekst is bedoeld om een beeld te schetsen waar de OosterparkBOOM

Nadere informatie

Nieuwsbrief December 2014

Nieuwsbrief December 2014 Nieuwsbrief December 2014 Groep 5 t/m 8: vrijdag a.s. continurooster tot 14.00 u. Net als andere jaren hebben we natuurlijk komende vrijdag een continurooster. Excuses voor het feit at we een en ander

Nadere informatie

Huren bij Actium. Algemene informatie over het huren van woonruimte

Huren bij Actium. Algemene informatie over het huren van woonruimte Huren bij Actium Algemene informatie over het huren van woonruimte U gaat een woning huren bij Actium. Wij wensen u veel woonplezier in uw nieuwe woning! In deze brochure hebben wij de belangrijkste informatie

Nadere informatie

Portret van H. Gerealiseerd door H. en Linde Stael In samenwerking met het SIHO

Portret van H. Gerealiseerd door H. en Linde Stael In samenwerking met het SIHO Portret van H. Gerealiseerd door H. en Linde Stael In samenwerking met het SIHO Dit portret gaat over H., een vrouw die met een evoluerende spierziekte nog lang voor de klas heeft gestaan in het lager

Nadere informatie

Welkom! Programma. 18 juni 2015. Welkom. Presentatie visitatierapport. Voor welke uitdagingen staan we? Kort filmpje. Borrel en informeel contact

Welkom! Programma. 18 juni 2015. Welkom. Presentatie visitatierapport. Voor welke uitdagingen staan we? Kort filmpje. Borrel en informeel contact Welkom! 1 Programma Welkom Presentatie visitatierapport Voor welke uitdagingen staan we? Kort filmpje Borrel en informeel contact 2 1 van bekend naar nieuw van naar 3 Waar gaat het naar toe? Verkleining

Nadere informatie

Agenda 15 t/m 17 juni Kamp groep 8 24 juni Onderbouwdag (groep 1 t/m 4 is vrij) We luisteren naar elkaar.

Agenda 15 t/m 17 juni Kamp groep 8 24 juni Onderbouwdag (groep 1 t/m 4 is vrij) We luisteren naar elkaar. Vrijdag 10 juni 2016 Agenda 15 t/m 17 juni Kamp groep 8 24 juni Onderbouwdag (groep 1 t/m 4 is vrij) Regel van de week: We luisteren naar elkaar. Storing bij het versturen van e-mails Afgelopen week hebben

Nadere informatie

Aan de Schrans in Leeuwarden is één van de meest opvallende orthodontiepraktijken. van Noord-Nederland gevestigd. Daarin werkt

Aan de Schrans in Leeuwarden is één van de meest opvallende orthodontiepraktijken. van Noord-Nederland gevestigd. Daarin werkt Aan de Schrans in Leeuwarden is één van de meest opvallende orthodontiepraktijken van Noord-Nederland gevestigd. Daarin werkt orthodontist Daniël van der Meulen samen met veertien assistentes intensief

Nadere informatie

Verslag van het overleg Huurdersvereniging Brummen - Woningstichting Brummen d.d. 15 november 2012

Verslag van het overleg Huurdersvereniging Brummen - Woningstichting Brummen d.d. 15 november 2012 Verslag van het overleg Huurdersvereniging Brummen - Woningstichting Brummen d.d. 15 november 2012 Aanwezig: Huurdersvereniging Brummen: De heer B. van Boven, mevrouw E. Groot, mevrouw B. ten Hoeve, de

Nadere informatie

Nieuwsbrief 06/2014 MBP

Nieuwsbrief 06/2014 MBP Nieuwsbrief 06/2014 MBP Beste lezers, Voor u ligt het 6 e exemplaar Van de nieuwsbrief van buurtpreventie Maasdijk weliswaar! Ook dit keer hebben we weer heel wat te vertellen, Zodat we het niet rond hoeven

Nadere informatie

Kernboodschappen Woningcorporaties Nederland dicht bij huis

Kernboodschappen Woningcorporaties Nederland dicht bij huis Kernboodschappen Woningcorporaties Nederland dicht bij huis Oktober 2014 Thema 1 Goed wonen en een goede dienstverlening We vinden het in Nederland normaal dat iedereen goed kan wonen. Maar niet iedereen

Nadere informatie

ROFFELTJE. Hij ziet het niet

ROFFELTJE. Hij ziet het niet Spechtstraat 49, 3853 VA, Ermelo, 0341-552284 ROFFELTJE > Hij ziet het niet Vol vertrouwen legt hij zijn kleine bruine handjes in die van mij. Ik heb zwarte Piet gezien vertelt hij me met glanzende bruine

Nadere informatie

Welkom thuis bij Haag Wonen

Welkom thuis bij Haag Wonen Welkom thuis bij Haag Wonen 1 Thuis bij Haag Wonen U verdient een plek waar u zich ècht thuis voelt. Een goede woning in een prettige buurt. Haag Wonen verhuurt woningen in heel Den Haag. Aan allerlei

Nadere informatie

E.H.B.O. Werkstuk Vera Kleuskens, groep 7

E.H.B.O. Werkstuk Vera Kleuskens, groep 7 E.H.B.O. Werkstuk Vera Kleuskens, groep 7 1 Vera Kleuskens groep 7 Inhoudsopgave Voorwoord... 3 Inleiding... 4 1. Wat is E.H.B.O... 5 2. E.H.B.O. vereniging... 6 3. Cursus... 7+8+9 4. Reanimatie en A.E.D....

Nadere informatie

Nieuwskraker nr. 4, 18 oktober 2012

Nieuwskraker nr. 4, 18 oktober 2012 Nieuwskraker nr. 4, 18 oktober 2012 Wat gebeurd is Openbare lessen dans en drama Deze week zijn de openbare lessen geweest voor dans en drama. De opkomst van de ouders was weer prima. Fijn dat er zoveel

Nadere informatie

Enquête Nieuwe Dorpsvisie Bantega

Enquête Nieuwe Dorpsvisie Bantega Enquête Nieuwe Dorpsvisie Bantega In het najaar van 2014 heeft het bestuur van Plaatselijk Belang Bantega een werkgroep samengesteld die de opdracht heeft gekregen om een nieuwe Dorpsvisie op te stellen.

Nadere informatie

Publiciteit en werving OSA

Publiciteit en werving OSA Publiciteit en werving OSA Bereik de ouders persoonlijk Het is belangrijk om veel aandacht aan werving en publiciteit te besteden. In het bijzonder als u met open inschrijving werkt. Denkt u hierbij aan

Nadere informatie