EEN PERSOONLIJKE MENING, MAG DAT NOG?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "EEN PERSOONLIJKE MENING, MAG DAT NOG?"

Transcriptie

1 EINDELIJK EEN BLAD DAT ZEGT WAT U DENKT! INFORMATIEBLAD VAN, VOOR EN DOOR GENTENAARS JAARGANG 7 NR 21 - JANUARI-FEBRUARI-MAART 2005 EEN PERSOONLIJKE MENING, MAG DAT NOG? Op het ogenblik dat ik dit stuk op papier zet, staat het verhaal van die jonge journaliste van Marokkaanse oorsprong die twee maanden undercover ging wonen in een wijk van Molenbeek die praktisch helemaal geïslamiseerd is, centraal in de actualiteit. Deze reporter bracht immers uit dat zij tot de ontdekking kwam dat daar heel wat jongeren te vinden zijn die zich niet alleen best thuis voelen in de meest radicale vormen van de islam maar bovendien ook nog be- reid blijken te zijn er let- terlijk voor te willen vechten. Kortom, Molenbeek is de ideale rekruteringsb a s i s voor islamitische terro- risten en zoals iedereen weet zijn dit geen katjes om zonder handschoenen aan te pakken. De aanslagen van New Y o r k, Madrid e n z. s p r e - k e n boekdelen op dat vlak. Merkwaardig is wel dat zelfs in dit geval de reactie van hogere politieofficieren en van de Overheid voorspelbaar was. Zowel de burgemeester van Molenbeek, de vooraanstaande Franstalige socialist Philippe Mourreaux, als een hoofdcommissaris uit deze Brusselse gemeente kwamen zodra ze op de hoogte waren van wat uitgebracht zou worden, voor de tv-camera s verklaren dat het allemaal gelogen was of... op zijn minst zeer sterk overdreven. Dat de betrokken journaliste niet alleen van Marokkaanse afkomst is en dus best Arabisch verstaat wat zij niet kunnen, maar bovendien ook moslim is en dus mag verondersteld worden niet vooringenomen te zijn, kon hen niet deren. De waarheid die ze uitbracht, paste hen niet en dus werd ze naar het verdomhoekje verwezen, net zoals dit al zo vaak met het Vlaams Belang het geval is geweest. Maak u geen illusies, het is in Gent op dat vlak zeker niet beter. De bewoners van de Elyzeese Velden werden vorig jaar plots met de aanwezigheid van een nieuwe moskee geconfronteerd terwijl niemand op voorhand iets wist. De omgeving kreunt onder allerlei vormen van overlast (parkeerproblemen, nachtlawaai, ) maar als u het stadsbestuur hierover vragen stelt, is er niets aan de hand, integendeel. Of om een heel andere materie aan te kaarten: wie in Gent durft beweren dat de zone 30 die pas ingevoerd werd veel te uitgebreid is, wordt er onmiddellijk van beticht de verkeersveiligheid aan zijn laars te lappen en wie durft stellen dat er te weinig parkeermogelijkheden zijn, wordt ervan beschuldigd de leefbaarheid in de stad in gevaar te willen brengen. M.a.w. van Molenbeek tot Gent moet alles goed gaan. Wie hieraan twijfelt, is een Vlaams Belanger. Welkom in onze rangen. FRANCIS VAN DEN EYNDE zone 30 en parkeren in Gent LEES BLZ 7-8

2 IN DIT NUMMER 3 SPLITSING KIESKRING BRUSSEL-HALLE-VILVOORDE 4 PROBLEMEN ROND MOSKEEËN ZIJN SCHERING EN INSLAG O P I N T E R N E T 5 ELEKTRICITEITSPANNES 6 EEN DRUGPROFEET OP DRUGPREVENTIE 7-9 ZONE 30/PARKEREN 10 20% SOCIALE WONINGEN IN VLAANDEREN ZIJN AAN VREEMDELINGEN TOEGEWEZEN 11 PROBLEMEN TOLHUISLAAN DWARS DOOR GENT 14 TURKIJE IN EUROPA 15 ALTIJD EEN VLAAMS BELANGER IN UW BUURT jaargang 7 nummer 21 maart 2005 Verantwoordelijke uitgever: Francis Van den Eynde Charles de Kerckhovelaan Gent Redactie: Francis Van den Eynde Ortwin Depoortere Johan Deckmyn Kristina Colen Marc Joris Wim Wienen Foto s:ab Vormgeving: Mireille Buyse Briefwisseling: Vlaams Belang Charles de Kerchovelaan Gent Tel.: 09/ Fax: 09/ e-post: secretariaat. Om uit de klassieke media te vernemen wat de standpunten van het Gentse Vlaams Belang zijn of wat de Vlaams Belangers uitrichten in de gemeenteraad moet u vaak al heel ver gaan zoeken. Er bestaat wel degelijk zoiets als een cordon sanitaire in de media. Wil u toch op de hoogte blijven over het Vlaams Belang in uw stad, wil u de censuur breken? Vlaams Burgerinitiatief Iedereen praat over de kloof tussen de politiek en de burger. De kloof tussen het parlement en de burger is wellicht nog groter. Het Vlaams Parlement een glazen huis? Weinig burgers weten hoe ze hun stem kunnen laten horen. Het Vlaams Burgerinitiatief doet er wat aan! Bel, surf of schrijf met uw verzuchting, vraag, voorstel of initiatief naar: 0800/ De kloof tussen burger en poltitek? De politiek een ivoren toren? Het Vlaams Burgerinitiatief is er voor u! Vlaams Burgerinitiatief p/a Vlaams Belang-fractie Vlaams Parlement Leuvenseweg 86 te 1000 Brussel Fax. 02/

3 SPLITSING KIESKRING BRUSSEL-HALLE-VILVOORDE DEMOCRATIE IS VER TE ZOEKEN In tegenstelling met de beloften van de meerderheidspartijen is de splitsing van de kieskring Brussel-halle-Vilvoorde nog niet gerealiseerd. Voor alle duide- lijkheid: de belofte kwam neer op een onverwijlde splitsing, een splitsing zonder uitstel. Intussen worden via biechtstoelgesprekkenmissen à la belge gezocht, terwijl het compro- Arbitragehof, het hoogste rechtscollege in dit land, duidelijk stelt dat de splitsing een grondwettelijk recht is. Het kan volgens het Hof niet dat Franstaligen in Vlaanderen kunnen opkomen bij verkiezingen, terwijl dit omgekeerd niet kan. De ijver van de Franstaligen om dit recht (sec) te behouden, is enkel ingegeven om de Brusselse rand volledig in te palmen en te verfransen. Intussen wordt getalmd en gedraald, terwijl Vlaamse wetsvoorstellen in de koelkast worden opgeborgen. Het is duidelijk dat de VLD en SP.a kost wat kost het vel van de federale regering willen redden, en bereid zijn tot zware toegevingen aan de Franstaligen. Na deze flagrante woordbreuk zou er in normale omstandigheden niets anders opzitten dan dat CD&V en N- VA het vertrouwen in de Vlaamse regering opzeggen. Maar dan moet er een nieuwe coalitie worden gevormd met het Vlaams Belang. En dat zou het definitieve einde betekenen van het cordon sanitaire. De traditionele partijen zien dit niet zitten en houden dus liever vast aan hun postjes dan aan principes. Intussen wordt de bevolking een rad voor de ogen gedraaid en krijgen we uitspraken als daar zijn: De mensen liggen daar niet wakker van, of nog: De Vlamingen zullen toegevingen moeten doen. Want zo gaat dat nu eenmaal in België. Het is nog nooit anders geweest. Niemand herinnert zich blijkbaar dat de Franstaligen ons de snel-belg-wet, de Francorchampswet, de wet op de wapenuitvoer en - niet te vergeten - het vreemdelingenstemrecht door de strot ramden met de dreiging van de val van de regering. Daarom zal het Vlaams Belang blijven aanklagen dat als Vlamingen de naleving van de grondwet eisen en niet meer dan dat, dat ze daar in België een prijs voor moeten betalen, dat de Vlamingen in België hun democratische meerderheid niet mogen gebruiken om hun rechten af te dwingen en dat België dus eigenlijk geen democratie meer is. Ortwin Depoortere Volksvertegenwoordiger GERARD MORTIER DISCRIMINEERT... Op 22 februari was er op de radiozender Klara een interview met Gerard Mortier naar aanleiding van het feit dat hij de laureaat was van de Cultuurprijs voor Algemene Culturele Verdienste. Het was op dat moment dat hij volgende uitspraken deed: Een extreemrechtse stad met rechts-extremisten bouwt fora noch musea. Zij bouwt gevangenissen en kazernes. Kunst daarentegen gaat over bevrijden. En dus moet Antwerpen nadenken of het zo n museum echt verdient. Ook de bevolking moet dat verdienen, vind ik. Kunst is niet elitair, kunst is er voor de bevolking. Het is zeker niet de eerste keer dat Gerard Mortier politieke uitspraken doet. Maar eigenlijk ontbreekt het Mortier de moed om eens echt in debat te gaan met iemand van het Vlaams Belang. In zijn culturele ivoren toren probeert hij mensen die fout stemmen de les te lezen. Hij denkt zich eigenlijk van alles te kunnen veroorloven en verwart maatschappijkritiek met politieke actie. Zo stelde Mortier in februari 2000 nog in een krant: Als het Vlaams Blok in Gent in het bestuur zou komen, stap ik niet op, dan organiseer ik het verzet. Begin dit jaar bleek hij dan plots genuanceerder te denken toen hij in een andere krant stelde: Ik heb Die Fledermaus ooit rechtstreeks tegen Haider ingezet, maar dat was fout. Je mag niet zomaar tegen iets ageren (...) We hebben behoefte aan charmeacties. Zijn aanval op Antwerpen was echter allesbehalve een charme-actie. Misschien had hij schrik dat door de overheidssteun aan tal van Antwerpse projecten rond culturele infrastructuur (zoals het Museum aan de Stroom) zijn eigen Gents prestigeproject rond het Muziekforum in het gedrang kon komen. Eén ding is zeker: Mortier heeft alvast in zijn eigen voet geschoten. Zijn anti-antwerps pleidooi komt er eigenlijk op neer dat hij pleit voor de discriminatie van steden en gemeenten met teveel Vlaams Belang-kiezers. Wanneer is Gent aan de beurt, meneer Mortier? Johan Deckmyn Vlaams volksvertegenwoordiger 3

4 PROBLEMEN ROND MOSKEEËN ZIJN SCHERING EN INSLAG In Gent zijn er moskeeën waar leiding en bezoekers hun voeten vegen aan reglementen en regels of aan elementaire beleefdheid ten opzichte van de buren. Dat weten de bewoners in de wijken rond deze moskeeën heel goed. In het stadhuis weten ze het niet of vinden ze het allemaal niet zo erg. Wie niet graag naast een moskee woont die kan toch verhuizen, niet? In het rapport van de integratiecel van de politie voor de maand januari staat dat er gesprekken waren tussen politie en moskeeverantwoordelijken over jongeren en politie over regularisatie bouwaanvraag en over toezicht op parkeeroverlast. Zo hoort u het ook eens uit een onverdachte bron. BEWONERS INFORMEREN IS NIET NODIG VINDT ONZE BUR- GEMEESTER ALS DE MOSLIMS MAAR TEVREDEN ZIJN. Toch vind onze burgemeester het niet nodig om mensen uit een wijk te laten weten dat er een moskee in hun buurt wordt geopend. Aan de Elyzeese Velden ontdekten de bewoners de nieuwe moskee door de plotse hinder: auto s die doorgangen blokkeren en parkeren op GEEN MOSKEE IN ONZE BUURT NOUVEAUX BELGES voetpaden en fietspaden, luide gesprekken die op straat gevoerd worden op alle uren van de dag en nacht, arrogant gedrag van sommige jongere bezoekers Naar aanleiding van vragen van de Vlaams Blokfractie in de gemeenteraad werd er een buurtonderzoek ingesteld en ontdekten politie en stadsbestuur en wat er aan de hand is. Ze ontdekten ook dat aan de moskee verbouwingen werden uitgevoerd zonder vergunning. Nochtans is de verantwoordelijke van deze moskee een goede bekende van het stadsbestuur en een van de vertegenwoordigers van de moslims in Gent waarmee het bestuur overleg pleegt. Zo mocht hij naar aanleiding van het offerfeest aan de media komen uitleggen dat de moslims in Gent wel tevreden waren over de manier waarop het stadsbestuur het offerfeest dit jaar had georganiseerd. Niet moeilijk als je weet dat de Stad Gent een hoop geld en energie steekt in de organisatie van deze massale schapenslachting. Maar ook aan andere moskeeën zorgen voor Uit de meest recente cijfers van het Nationaal Instituut voor de Statistiek, blijkt dat tussen 1990 en 2003 welgeteld vreemdelingen een Belgische identiteitskaart hebben verworven, waarbij Marokkanen en Turken de koplopers zijn. Meer dan van die nationaliteitsverwervingen zijn terug te voeren op de periode na 2000, toen de Snel Belg -wet in voege trad. hinder. In de Kazemattenstraat bv slepen de problemen met de bouwwerken al jaren aan. WAAR KOMT DE VOLGENDE MOSKEE? Er zijn in Gent nu ongeveer twaalf islamitische gebedshuizen maar er komen er zeker bij, want het aandeel van de moslims in de bevolking stijgt voortdurend. In de wijk rond de Zwijnaardse steenweg en Nieuw Gent wordt geld opgehaald voor een nieuwe moskee. Beke vindt dat een moskee in een woonwijk past. Hij spreekt over een cultureel centrum waar ook gebeden wordt en zegt dat een vergunning niet nodig is. Dit laatste klopt! een moskee is een gemeenschapsvoorziening. Om die te openen in een bestaand pand moet geen openbaar onderzoek worden gehouden. Maar het stadsbestuur moet er wel op toezien dat die komt op een plaats waar ze geen hinder veroorzaakt. Als het stadsbestuur wil dat er begrip is van de buurt moet het eerlijk zijn en de mensen informeren. Bovendien moet er naar de moskeeën toe ook duidelijk gesteld worden dat zij zich te houden hebben aan de regels die voor iedereen gelden. Helaas past dit niet in het beleid van het huidig Gents stadsbestuur, integendeel. Gemeenteraadslid en volksvertegenwoordiger Francis VAN DEN EYNDE staat ter beschikking elke vrijdag van u. Vlaams Belang-secretariaat, Charles de Kerckhovelaan Gent. Tel./Fax: 09/

5 EEN GOEDE RAAD: LEES EENS UW AANSLUITINGSCONTRACT OP HET ELEKTRICITEITSDISTRIBUTIENET! Zoals u weet werd de stad Gent in de eerste maanden van dit jaar geteisterd door een lange reeks elektriciteitspannes. Na een tijdje begon dit zo opvallend te worden dat zelfs minister Verwilghen namens de regering eventjes langs liep om na te gaan wat er aan het gebeuren was. Na de vergadering die omtrent één en ander op het stadhuis plaats vond, werden wij getrakteerd op een mededeling die voor wat betreft de oorzaak van de problemen zeer vaag was. Zo lazen wij op blz. 15 van het document dat Imewo nooit gehouden kan worden tot vergoeding van bedrijfsschade of tot winst -of inkomensderving. Materiële schade t.g.v. een zware fout (maar dit is iets dat zich vrijwel nooit zal voordoen) kan wel vergoed worden, maar dan uitsluitend met toepassing van een vrijstelling van 250 euro. Wanneer het over hoogspanning gaat zijn de voorwaarden zo mogelijk nog strenger, vermits Imewo nooit zal kunnen aangesproken worden (het staat in het contract met zoveel woorden geschreven) voor schade die ontstaat door onderbreking of Citaten De koers van de partij is te links. Somers nam het Coveliers kwalijk dat hij had gezegd een stijve nek te krijgen van het kijken naar links. De VLD regeert nu zes jaar met de socialistische familie en moet daar permanent rekening mee houden. Het cruciale probleem is dat de VLD zich heeft losgezogen van haar traditionele basis. Met het vertrek van huisdissident Coveliers is een laatste personage op de rechtervleugel vertrokken en ligt die hele vleugel open voor het Vlaams Belang. Derk Jan Eppink in De Standaard, Progressief Vlaanderen heeeft te weinig antwoorden gegeven op wat werd beschouwd als rechtse problemen. Progressieven beweerden dat er geen problemen bestonden, alleen omdat het Vlaams Blok zei dat ze er wél waren. Jos Stassen, fractieleider van Groen! in Gazet van Antwerpen, Iets duidelijker werd toen ook gewag gemaakt van een eventuele schadevergoeding voor de mensen en vooral voor de handelszaken die t.g.v. het wegvallen van de stroom schade hadden geleden. Er zou voor hen vanwege de elektriciteitsmaatschappij een speciale tegemoetkoming voorzien worden. Voor ons van het Vlaams Belang een reden om eventjes het contract, dat elke cliënt van de betrokken maatschappij verplicht moet ondertekenen, erop na te slaan. Tot onze verbazing kwamen wij tot de vaststelling dat dit contract dermate opgesteld is dat indien een cliënt van Imewo ooit een schade-eis indient omwille van het uitvallen van de elektriciteit, zijn kansen op succes vrijwel nihil zijn. beperking van de distributie van stroom. Met andere woorden: de elektriciteitsmaatschappij heeft ervoor gezorgd dat zij zo stevig mogelijk afgeschermd wordt ten overstaan van elke financiële eis vanwege haar cliënten, en deze laatste hebben natuurlijk geen keuze gehad. Vermits de elektriciteitsmaatschappij zich comfortabel in een monopoliepositie bevindt, waren zij wel verplicht haar voorwaarden te aanvaarden. Van monopolistisch kapitalisme gesproken! En dit allemaal onder een rood-blauw stadsbestuur Francis Van den Eynde Volksvertegenwoordiger Het Belgische draagvlak wordt slapper. Alleen in linkse kringen en partijen neemt de liefde voor vorst en vaderland hand over hand toe. Ook progressieve culturo s kletsen zich uit de naad om hun liefde voor de surrealistische Belgische mosselpot te onderlijnen. Er zijn hier nog geen doden gevallen. Dat soort idiote oneliners wordt dan uit de kast gehaald om het bestaan van België te stutten als het schoonste staatkundige bouwsel dat de geschiedenis heeft voortgebracht. Matthias Danneels in Het Nieuwsblad, België heeft een nieuw exportproduct, het federalisme. We organiseren er in het Europees Parlement zelfs een heuse conferentie over ( ) Toch vrees ik dat we ons systeem van 7,5 regeringen en 7,5 parlementen, moeilijk aan de wereld uitgelegd krijgen. Hetzelfde geldt voor de politieke actualiteit. Luc Van der Kelen in Het Laatste Nieuws,

6 EEN DRUGPROFEET OP DRUGPREVENTIE Dacht U dat de politici van de meerderheidspartijen het ernstig meenden met hun drugpreventieprogramma s? Dat zij al het mogelijke deden om jongeren ervan te overtuigen niet met drugs te beginnen? Professor Tom Decorte van de VUB werd berucht door zijn studie The Taming of Cocaïne, waarin hij de gevaren van cocaïne als recreatiedrug minimaliseert. Onlangs kwam hij nog in het nieuws omdat hij een vervolg op die studie had gepubliceerd. In de media hield hij herhaaldelijk een pleidooi voor de volledige legalisatie van softdrugs én harddrugs. In een interview met het studentenblad Schamper (Schamper, ) vroeg men hem: Moet er een totale legalisering komen? Decorte antwoordde duidelijk en ondubbelzinnig: Op langere termijn wel. [ ] Ik ben voorstander om het uiteindelijk te legaliseren. [ ] Het valt op dat mensen die verslaafd raken, drugs niet gebruiken om te genieten, maar vooral om op een bewuste of onbewuste manier problemen weg te drukken. [ ]Afkicken van een drug is uiteindelijk niet zo moeilijk, ondanks alle koppige verhalen. Afhankelijk van het product duurt het één tot twee weken en dan ben je daar fysiek van af. Maar je raakt binnen twee of drie weken niet af van de psychische afhankelijkheid als je drugs gebruikte om de harde realiteit te ontvluchten, want die harde realiteit blijft toch hetzelfde. In Knack van herhaalde Decorte dat cocaïne niet zo gevaarlijk was als men altijd beweerde: Ik wil alleen benadrukken dat er ook mensen zijn die op een gecontroleerde, puur recreatieve en geintegreerde manier omgaan met alle soorten roesmiddelen. De inname van drugs kan dienen als ontspanning tijdens het weekend, of als opwarmer voor een gezellig feestje of een goede vrijpartij. [ ] De media hebben vooral aandacht voor het worst case scenario, voor diegenen die sterven aan drugs. Terwijl het gros van de gebruikers stopt na een kortstondig experiment of er perfect in slaagt om drugs te combineren met de dagelijkse verantwoordelijkheden op het werk of in het gezin. In Het Laatste Nieuws van vergeleek Decorte cocaïne zelfs met bier: De meerderheid van de Antwerpse cocaïnegebruikers zijn normale burgers, die nooit in de problemen komen. Daar zitten kappers tussen, politieagenten, huisvrouwen. Getrouwde mensen met kinderen, die al jaren af en toe gebruiken en toch een normaal leven leiden. Zoals jij en ik soms een pintje pakken, zonder dat we alcoholicus worden. [ ] Bier is overal hetzelfde, de meeste mensen kunnen af en toe een pintje pakken, maar toch zijn er die eraan verslaafd raken. Hetzelfde geldt voor cocaïne. Ook over heroïne moet men volgens Decorte niet paniekerig doen: Wat bijvoorbeeld heroïne betreft: niet alle gebruikers spuiten dat in. Heroïne wordt door sommige groepen gesnoven. Je raakt dus per definitie niet in problemen met heroïne. (Veto, ). Het is bijna een rechtstreekse aansporing om ook eens een lijntje te snuiven. Vooral de uitspraken in Schamper en Veto, voor een publiek van studenten dus, getuigen van een misdadige onverantwoordelijkheid. Dit zal door duizenden jongeren opgevat worden als een aansporing om ook met harddrugs te experimenteren. Nergens in zijn interviews geeft professor Decorte het advies dat je beter van drugs zou afblijven. De argeloze lezer denkt misschien dat een professor met zo n waanzinnige standpunten een geïsoleerde en marginale figuur moet zijn. Iemand die hoogstens een forum krijgt bij de maoïsten of de krakersbeweging. Maar Tom Decorte is de lieveling van de media. Hij krijgt overal de kans zijn giftige denkbeelden te verkondigen. En hij is bovendien een graag geziene gast bij de dienst drugpreventie van de provincie Oost-Vlaanderen. Hij wordt als een gezaghebbende bron geciteerd in brochures en hij wordt als spreker uitgenodigd voor colloquia. Een drugprofeet op drugpreventie... Zoiets kan waarschijnlijk alleen in het paarse België. Onze provincieraadsleden hebben daar al ettelijke keren tegen geprotesteerd. Maar hun kritiek werd altijd hooghartig weggewuifd. De provinciale preventiediensten blijven samenwerken met een drugprofeet als Tom Decorte. En dit is niet de schuld van paars alleen. Het provinciebestuur van Oost-Vlaanderen is weliswaar een driepartijencoalitie van SP.A, VLD en CD&V. Maar het drugpreventiebeleid valt onder de bevoegdheid van een gedeputeerde van de CD&V. Het Vlaams Belang neemt steeds het voortouw in de strijd tegen drugs! 6

7 zone 30 en parkeren in Gent STOP DE VERZONEDERTIGING VAN GENT Verkeersveiligheid is voor iedereen belangrijk. Niet onterecht. Trouwens, verkeersongevallen behoren tot een van de belangrijkste doodsoorzaken in dit land. Hoog tijd dus dat er iets aan gedaan wordt. Alleen de oplossingen die aangereikt worden zijn niet echt ideaal. Op gebied van verkeersbeleid zijn de socialisten nog fundamentalistischer dan de Groenen. Zo is minister Landuyt een voorstander van superboetes en van een vaak overdreven regelgeving ter zake. In Gent is het geenszins beter. Daar is de socialistische passionaria Karin Temmerman verantwoordelijk voor het mobiliteitsbeleid. En dat is te merken. In het begin van de legislatuur in 2001 heeft Schepen Temmerman zich meermaals laten ontvallen dat het de bedoeling is de auto uit het stadscentrum te bannen. Met heel wat pestende maatregelen is ze bijna zover. Zo heeft de schepen al gezorgd voor een fikse prijsstijging van de parkeertarieven. De redenering was absurd. De parkings waren te goedkoop, want we hadden lagere tarieven dan in andere steden. U zou zeggen: goed zo. Dit trekt mensen naar de stad en naar onze middenstanders. De parkings in Gent waren steeds goed gevuld. Maar het zicht van al die auto s maakte de schepen ongelukkig. Dus omhoog de parkeertarieven. De jongste vier jaar heeft de schepen ook steeds de zones met betalend parkeren verder uitgebreid. In Gent is het zoeken naar een plaats waar men niet hoeft te betalen. Zeer pijnlijke maatregelen voor de middenstand trouwens die haar zakencijfer opmerkelijk zien dalen omdat de mensen het stadscentrum mijden. We hadden al het mobiliteitsplan van de vorige legislatuur dat de grootste voetgangerszone in Europa heeft ingevoerd. Alleen dat al kon als pesterij voor de automobilist tellen. Maar veel is duidelijk niet genoeg voor mevrouw Temmerman. Zij vond dat de autobestuurders nog een beetje meer gepest konden worden. Zone 30 was het nieuwe paradepaardje van de Schepen. Nu, in alle eerlijkheid, de invoering van de zone 30 kan op be- Vlaams Belang wil ook het openbaar vervoer promoten en zorgen dat het verkeer veiliger wordt, maar dan moet het wel redelijk gebeuren. paalde plaatsen best heel nuttig zijn. In de eerste plaats in straten met scholen. Kinderen durven al eens in hun jong enthousiasme minder aandachtig zijn wanneer ze de school verlaten. Als er dan een auto tegen de normale 50km/ uur door de straat komt, kan dit een dodelijk ongeval veroorzaken. Dus inderdaad, in de periodes van het begin en het einde van de schooltijden is het inderdaad nuttig om in die straten zone 30 in te voeren. Maar wat doet de schepen? Ze maakt quasi de ganse stad zone 30. Tweeduizend straten in het totaal. We hebben dat voor de geestigheid eens op een kaart ingekleurd in een mooie gele kleur. Wel, het ganse stadsplan kleurde quasi geel. Het was zoeken naar straten die ongekleurd bleven. Zoiets is geen doordachte beleidsmaatregel meer. Dat is gewoon fundamentalisme. En zo gaan de pesterijen maar verder, enkel en alleen omdat mevrouw de schepen liever met de fiets rijdt. (alhoewel ze met haar dienstwagen jaarlijks toch de nodige kilometers bolt. Dat bleek uit het antwoord op een schriftelijke vraag van het Vlaams Belang) En het openbaar vervoer moet meer gebruikt worden, volgens de schepen. Is het dan niet nuttig om het openbaar vervoer nog gebruiksvriendelijker te maken? Wij wensen bv. de forenzen die met de laatste trein uit Brussel in Gent-Sint-Pieters aankomen veel succes als ze om dat uur nog met de tram in Wondelgem moeten geraken. Of ga maar eens flink winkelen in het Gentse stadscentrum en geraak dan maar eens met pak en zak op de bus. Nog maar eens een bewijs temeer trouwens dat deze maatregelen nefast zijn voor win- 7

8 kels en horecazaken. Kortom, het mobiliteitsbeleid van de stad Gent is niet gestoeld op enige redelijkheid en is allesbehalve doordacht. Het is je reinste fundamentalisme. Het Vlaams Belang wil ook het openbaar vervoer promoten en zorgen dat er minder auto s op de weg zijn en dat het verkeer veiliger wordt, maar dan moet het wel redelijk gebeuren. RIJDEN IN GENT Aan een sukkeldrafje kilometers rond rijden, door eenrichtingsstraten, langs afgesloten pleintjes, over drempels niet eenvoudig om in of uit een wijk te raken en ondertussen maar krampachtig naar de kilometerteller kijken. Aan 30 per uur blijven rijden, het valt niet mee. Door rechte straten waar geen fietser of voetganger te zien is moeten de auto s verder kruipen. Oef, eindelijk een hoofdweg, eentje waar we nog 50 per uur mogen rijden. Alleen is het dan vaak om daar te staan aanschuiven in de file.het stadsbestuur ziet geen graten in files, files mogen er zijn, die remmen het gebruik van de auto af, als het maar een aanvaardbaar niveau is. Dan hebben we nog geen parkeerplaats gezocht, dat is vaak ook de moeite! Parkeerplaatsen worden in Gent steeds schaarser. Komen er ergens bij dan moet het stadsbestuur er als compensatie ook evenveel schrappen (stand stil principe) maar verdwijnen er parkeerplaatsen dan wordt dat niet gecompenseerd. Overal waar straten worden heraangelegd of fietspaden aangelegd of waar tram of bus vlotter voorbij moet kunnen, worden er parkeerplaatsen geschrapt (Voskenslaan, Hagelandkaai, Steendam, Neermeerskaai.) Enkel de parking naast het stadhuis blijft gespaard, stel je voor dat de schepenen helemaal te voet van de Vrijdagmarkt naar het stadhuis zouden moeten! Gent had al de reputatie onbereikbaar te zijn en doet die reputatie meer en meer eer aan. Heb je al eens geprobeerd aan een niet Gentenaar de weg te wijzen? Dat gaat ongeveer zo: eigenlijk is het eenvoudig je moet daar links zijn maar om er te geraken moet je eerst naar rechts en dan rechtdoor over de brug (nee daar zijn wegenwerken) dus eh stap misschien beter uit en ga te voet!. Ach, zeggen ze op het stadhuis, het moet maar gedaan zijn om met de auto naar de bakker te gaan. Hoeveel van de mensen die tijdens de spitsuren in Gent staan aan te schuiven komen van de bakker denk je? De waarheid is dat een auto een noodzaak is voor velen en dat zal nog lang zo blijven ook. De onbereikbaarheid van onze stad schrikt toeristen af en maakt het de handelaars zeer moeilijk. Bovendien jaagt het jonge gezinnen de stad uit en doet het de werkgelegenheid binnen de stad dalen. Er is een golf van kantoren die uit het stadscentrum vertrekt: de post aan het Maria Hendrika plein, de CM en de belastingen aan de Poel, de bond Moyson aan de Vrijdagmarkt. Allemaal trekken ze weg naar plaatsen die met de auto te bereiken zijn! Dit is een keihard bewijs dat ons stadscentrum door het beleid van rood en blauw gewurgd wordt. 8

9 BEGROTING 2005: DE GENTENAAR BETAALT steeds meer belastingen Toen burgemeester Beke en zijn schepenen aan de macht kwamen, beschikte de stad overeen aanzienlijke spaarpot. Maar het stadsbestuur geeft systematisch meer geld uit dan het binnenkrijgt en de reserves zijn dan ook verdwenen als sneeuw voor de zon. Daar komt nog bij dat paars in de verschillende regeringen ook blut is en de rekening meer en meer doorschuift naar de gemeenten. Het gevolg is dat er op het stadhuis wanhopig naar geld gezocht wordt. Dat geld is natuurlijk altijd geld dat van de burgers moet komen. Zo is er dit jaar een verhoging van de belastingsinkomsten met 13 miljoen euro. Eenvoudig gezegd: wij mogen dit jaar met zijn allen dertien miljoen euro meer aan Beke en co afstaan! DE FACTUREN VOOR ELEKTRICITEIT EN WATER ZULLEN STIJGEN In december heeft het stadsbestuur de openbare verlichting verkocht aan een intercommunale. Dit brengt op korte termijn geld in het bakje maar verkopen kun je natuurlijk maar een keer doen. De intercommunale gaat daarvoor een lening aan. Dit brengt kosten mee die uiteindelijk aan de klanten worden doorgerekend. De beruchte Eliaheffing staat ook in de begroting van 2005 (geld dat nog niet zeker is maar wel al in de begroting staat om die te doen kloppen). Ook deze E l i a - heffing w o r d t uiteinde - lijk door de burgers betaald. Ook het beheer van de rioleringen is afgestaan namelijk aan de TMVW. Hiervoor krijgt de stadskas een vergoeding en hoeft ze zelf niet meer in te staan voor aanleg en onderhoud van de rioleringen. Maar voor de burgers komt het neer op een nieuwe belasting: deze belasting noemt men de waterafvoerbijdrage en zal afgerekend worden via de waterfactuur. In Gent is drinkwater al een stuk duurder dan het gemiddelde voor Vlaand e r e n, daar komt nu nog eens 0,62 euro per kubieke meter bovenop. Nochtans is water een basisbehoefte en moet het dus zo goedkoop mogelijk zijn. Bijzonder onrechtvaardig is dat deze belasting ook wordt betaald op het deel gratis water waar iedereen recht op heeft. Dit treft dus ook de armsten. HET STADSBESTUUR HEEFT NOG GROOTSE DROMEN Ondanks alle problemen blijft dit stadsbestuur verder dromen van allerhande grote projecten. Aan Flanders Expo, aan de Dampoort, aan de Fabiolalaan, het eilandje in Zwijnaarde. Overal zouden grootse moderne stadswijken moeten oprijzen met grote aantallen woningen, kantoren of bedrijven Het aantal van dergelijke projecten dat dit stadsbestuur al heeft voorgesteld is te groot om op te noemen. Vaak zal het bij dure studies blijven maar een aantal zullen wel in gang gezet worden en er zal nog vele jaren voor betaald moeten worden. DE ECHTE FINANCIËLE RAMP KOMT NA DE VERKIEZINGEN VAN 2006 Na verschillende belastingverhogingen zowel voor burgers als voor bedrijven, na het verhogen van retributies en van de toegangsprijzen voor sporthallen en musea zit de Stad nog steeds met grote financiële problemen. Het stadsbestuur doet stoer en zegt dat ze tot 2006 uit de zorgen is, maar de waarheid is dat wie aan het bewind komt na de verkiezingen van 2006 een lege stadskas zal erven. Niet alleen een lege stadskas maar ook een zware leninglast en steeds stijgende kosten. Kortom, het schuitje van Beke en co zal blijven drijven tot de volgende verkiezingen maar daarna zal het onherroepelijk zinken en wie zal dat uiteindelijk betalen? Kristina Colen Gemeenteraadslid Voorzitter Vlaams Belang afdeling Gent 9

10 20% SOCIALE WONINGEN IN VLAANDEREN TOEGEWEZEN AAN VREEMDELINGEN Het Vlaams Belang kreeg de officiële cijfers over de toewijzing van sociale woningen in 2003 in Vlaanderen te pakken. Maar liefst 20,1% van de sociale woningen werd toegewezen aan niet-belgen, in Antwerpen zelfs 37,2%. De directeur van de Antwerpse sociale huisvestingsmaatschappij Onze Woning stelde recent dan ook dat de leefbaarheid in sommige sociale wooncomplexen al lang zoek is en dat de situatie onhoudbaar geworden is. In antwoord op een interpellatie van Filip Dewinter stelde minister Keulen dat hij vanaf 2006 de kennis van het Nederlands verplicht zou stellen voor sociale huurders. Het voorstel van minister Keulen is ontoereikend. De voorwaarde zou enkel gelden - vanaf voor nieuwe sociale huurders, enkel voor werkzoekenden, en er wordt genoegen genomen met de principiële verklaring van de nieuwe huurder dat hij bereid is de taal te leren. VLAAMS BELANG WIL AANTAL VREEMDELINGEN IN SOCIALE WONINGEN BEPERKEN Het Vlaams Belang meent dat de beslissing van Keulen een eerste stap in de goede richting is, maar helaas onvoldoende. Sociale huisvestingsmaatschappijen moeten het aandeel van vreemdelingen in de toewijzingen beperkt kunnen houden, teneinde de leefbaarheid in de wooncomplexen opnieuw te garanderen. GEEN ASIELZOEKERS IN SOCIALE HUISVESTING Ook meent het Vlaams Belang dat asielzoekers niet thuishoren in de sociale huisvesting. Momenteel worden sociale huisvestingsmaatschappijen verplicht asielzoekers te huisvesten, zélfs indien deze asielzoekers conform het spreidingsplan werden toegewezen aan andere gemeenten. FRANSTALIGE CHANTAGE Het verschil tussen de Vlaamse traditionele partijen en de Waalse partijen is dat de Walen in staat zijn één blok te vormen en een gemeenschappelijke strategie uit te werken. Zo komt het dat alle staatshervormingen in dit land op maat van de Walen geschreven zijn en bijna uitsluitend Vlaamse toegevingen bevatten. Nu dreigen de Walen ermee de regering te doen vallen indien de Vlamingen in het parlement hun democratische meerderheid zouden gebruiken. De VLD en de SP.A laten zich daarmee afdreigen. Het vreemdelingenstemrecht werd doorgevoerd BON Ik wil (GRATIS) ontvangen: door alle Waalse partijen (en de SP.A) tegen de grote meerderheid van de Vlamingen in, maar dat was blijkbaar géén probleem. De Franstalige partijen eisen nu zelfs een Anschluss van Vlaamse randgemeenten bij Brussel. Merkwaardig toch: Brussel is de slechtst bestuurde hoofdstad in Europa en toch willen de Franstalige partijen hun onbekwaamheid botvieren op een nog groter gebied IS EEN MAANDELIJKS INFORMATIEBLAD EN EEN WEBSTEK GRATIS ABONNEREN KAN OP EENVOUDIGE AANVRAAG: Redactie Splits.be Madouplein 8 bus Brussel E-post: TEL FAX het zwartboek splitsing kleine versie de uitgebreide versie van het dossier splitsing B-H-V Naam:... Straat:... nr.:... Postnr.:...Gemeente:... Terugsturen naar Vlaams Belang, Madouplein 8 bus 9, 1210 Brussel, Fax: 02/

11 HET TRIESTIGE VERHAAL VAN DE TOLHUISLAAN Begin maart vond er een schietpartij plaats in de Tolhuislaan. Voor vele bewoners was dit een voorlopig hoogtepunt in de overlast waarmee zij in deze omgeving nu al jaren te kampen hebben. De Tolhuislaan bevindt zich in wat men in Gent met een eufemisme de negentiende- eeuwse gordel noemt, en vormt een belangrijke as voor wie vanuit het noorden de stad in rijdt. Een as die zich midden in een multiculturele wijk bevindt. Zij die er gewoon doorrijden, merken er misschien niets van, maar wie er woont kan boeken volschrijven over al hetgeen zich in de omgeving voordoet. DE STROP BRENGT U EEN BLOEMLEZING VAN DE PROBLEMEN STRAATRACEN Een nieuwe sport die uit Amerika ingevoerd werd. Een straatrace is in feite een illegale snelheidswedstrijd tussen bestuurders die voor de kick deze wedstrijd midden in de stad of in een druk bewoond gebied laten plaats vinden en dan vooral s nachts. Op de Tolhuislaan gebeurt dit meestal als volgt: start op het Neuzenplein en dan zo vlug mogelijk de Tolhuislaan afrijden, om aan het Fratersplein - of nog verder na ook de Rodelijvekensstraat te zijn afgereden aan het Sluizeke terug te draaien, en zo vlug mogelijk hetzelfde traject af te leggen tot aan het Neuzenplein. Dat één en ander voor heel wat geluidshinder zorgt is nogal wiedes.het is bovendien zo dat de andere weggebruikers niet anders kunnen dan zich verschrikt uit de voeten te maken wanneer de betrokken voertuigen op hen afgestormd komen. HUISJESMELKERIJ Verschillende flatgebouwen van de Tolhuislaan zijn in kamers verdeeld, welke hoofdzakelijk aan Oost-Europese asielzoekers verhuurd worden. Dat deze asielzoekers niet echt voor een gevoel van veiligheid in de wijk zorgen ligt nogal voor de hand. STRAATPROSTITUTIE De Tolhuislaan maakt deel uit van de oude havenwijk van Gent en is door de jaren heen aan heel wat gewoon geraakt. Echte straatprostitutie had men er echter tot voor een paar jaar nog niet ervaren. Dit is iets dat nu regelmatig opgemerkt wordt. Vanzelfsprekend zijn de betrokken dames meestal jonge illegalen van Oost- Europese oorsprong. STRAATDEALEN Er was een tijd dat het E. Seghersplein in de wijk Brugse Poort als dé drugmarkt van Gent werd beschouwd. Ze kreeg de laatste tijd heel wat concurrentie te doorstaan vanwege de dealers die op de Tolhuislaan hun waar verkopen en dit met alle gevolgen vandien. Er worden in de straat regelmatig bebloede spuiten gevonden (aidsrisico). HYGIËNE Zakken die uitpuilen van vuilnis worden regelmatig in de omgeving achtergelaten, met een ernstige stankhinder tot gevolg. Zij vormen tevens een ideale kweekhaard voor kakkerlakken en muizen. BENDEVORMING De Tolhuislaan is bovendien het toneel waarop regelmatig bendeoorlogen worden uitgevochten, met soms een schietpartij tot gevolg. Het lokale wijkcomité klaagt erover dat zowel de burgemeester als de politie en Ivago regelmatig van de situatie op de hoogte werden gebracht, maar dat er tot hiertoe niets gebeurde. Moraal: voor mensen van buiten de stad is Gent misschien wel een gezellige plek om te vertoeven, wie er woont denkt hier anders over. Het ergste is echter dat wie deze wantoestanden aanklaagt steeds weer voor racist wordt uitgescholden. De traditionele partijen met de SPa en de VLD op kop durven deze situatie niet aan. Er is dus maar één oplossing: in 2006 stemt u Vlaams Belang! Francis Van den Eynde Volksvertegenwoordiger 11

12 Zuurstof VOOR DE BRUGSE POORT In de Brugse Poort is de grote sloop begonnen. De vuilnishopen achtergelaten door krakers worden opgeruimd en de onteigende huizen gesloopt. Ook het poppentheater in de Haspelstraat verdwijnt. Pierke is buitengeschopt. Het stadsbestuur beweert dat het er niets kan aan doen, dat dit stukje volkscultuur uit de wijk moet verdwijnen en huilt krokodillentranen. In de nieuwe parken komen er sociale woningen. De bedoeling is dat de nieuwe bewoners de sociale controle in het park versterken. We wensen deze toekomstige bewoners nu al veel moed toe. Iedereen die de problemen in de wijk Brugse Poort kent weet wat er in die parken te gebeuren staat. Wie zal daar zijn kinderen durven laten spelen? Welke bewoners gaan klacht durven neerleggen wanneer er overlast is De Vlaams Belang-fractie van Gent roept het stadsbestuur op om niet af te wachten tot er in deze parken problemen zijn (zoals nu bv. in het Luizengevecht). Als het het stadsbestuur menens is en deze parken een bron van zuurstof voor iedereen uit de wijk moeten zijn, dan zijn maatregelen nodig. Het is verkeerd om de verantwoordelijkheid voor orde en veiligheid in de parken af te schuiven op de mensen die er rond wonen. Deze parkjes komen er ten koste van heel wat zorgen en emoties van de onteigende vroegere bewoners en worden betaald met het geld van de Gentse bevolking. Niemand wil dat ze het speelterrein worden van vandalen, troepjes rondhangende jongeren, tippelaarsters of drugsdealers. DAAROM LANCEERT HET VLAAMS BELANG DE VOLGENDE OPROEP: Burgemeester en schepenen, toon dat jullie het menen en zorg dat deze parken echt leefbaar worden voor de hele wijk. Stel parkwachters aan! Parkwachters die bevoegd zijn om sluikstorters, amokmakers, jongeren die anderen lastigvallen. aan te spreken en te beboeten waar nodig. Parkwachters bij wie de bewoners hun verhaal kunnen doen zonder schrik te moeten hebben voor wraakacties. En aan hardhorige stadsbestuurders willen we dit nog zeggen: De pierkesstroate bestoa nie meer..maar al de gense kinders wete da t altaad onze Pier es die op t loaste wint en die de schurken uit t puppespel wigjoagt met ne fermen trok op ulder broek..van a ien, van a twieë, van a drije Zelfs openbare toiletten worden door vandalen niet ontzien Begin maart mochten wij vernemen dat de overdekte toiletten in de Krijzeltand in St-Denijs- Westrem gesloten werden omdat ze de laatste tijd zeer stevig door vandalen aangepakt werden. De oprichting ervan had nochtans een investering van euro vereist. Deze uitgave is dus waarschijnlijk nutteloos geweest. Vele openbare toiletten zijn de laatste tijd het mikpunt van vandalen. Gevolg: ze worden gesloten. Voor de rest gaat alles goed in Gent en dit zowel volgens het Stadsbestuur als volgens sommige media. Vreemdelingen maken de meerderheid in misdaadbendes uit Volgens het jaarrapport Europol 2004 is slechts één derde van de leden van misdaadbendes in ons land van Belgische origine en hun aantal daalt nog. Betekent dit dat elke vreemdeling een potentiële misdadiger is? Zeker niet.maar ze moeten ermee ophouden ons te proberen ervan te overtuigen dat het allemaal engeltjes zijn en vooral ervoor zorgen dat de wet ten overstaan van iedereen toegepast wordt en iedereen is iedereen. 12

13 Een fuifzaal Aan het Rabot bouwt het stadsbestuur een nieuwe fuifzaal. Schepen De Regge wil er iets speciaals van maken. De jongeren uit de wijk moeten toch weten dat het stadsbestuur hen graag ziet! Het mag dus ook wel iets kosten. Beton in de grond gieten, daar is ons stadsbestuur goed in! Zo kwam het op het lumineus idee de fuifzaal ondergronds te bouwen! Alle p r o b l e m e n goed weggestopt en daar boven op een park. Raar maar waar, als het stadsbestuur over parken en groen spreekt komen er altijd onder de grond bouwplannen aan te pas. Heel Gent, nee, heel Vlaanderen zal komen kijken naar de bomen die bovenop deze bunker zullen groeien. EENTJE VAN GOUD: Alle gekheid op een stokje, ondergronds gaan is duur. Het zal wel euro kosten, zei de schepen toen ze met haar ideetje op de proppen kwam. Toen vorige maand de begroting werd voorgesteld stond er voor deze fuifzaal al euro ( oude franken) ingeschreven. Wat horen we nu: er is geen enkele aannemer gevonden die de ontworpen fuifzaal voor dit bedrag kan bouwen! Ten stadhuize stelt zich dus een probleem, we wachten met spanning op een geniale oplossing. Gewoon bovengronds bouwen kan natuurlijk ook maar dat zal misschien niet speciaal genoeg zijn voor De Regge en co. EN DAN VANDALISME: Voor deze fuifzaal wordt geen conciërge voorzien. Daar is er dan geen geld meer voor. De jeugdverenigingen van het Rabot moeten het zelf beheren en zorgen dat het in goede staat blijft. Wij doen nu al een voorspelling: het zal niet lang duren voordat er klachten komen over vandalisme. Net zoals bij de nieuwe sporthal Dracuna waar dit vandalisme een groot probleem is of bij de openbare toiletten of bij het zwembad Van Eyck die ondankbare jongeren toch! HET GAAT ZO GOED IN DE BLOEMEKENSWIJK Onlangs mochten wij vernemen dat de Bloemekeswijk haar kwalijke reputatie aan het kwijtspelen is. Volgens het Stadsbestuur dan tenminste. Onze grote verbazing was dat hierdoor impliciet toegegeven werd dat er vroeger problemen waren. Die zouden nu echter voor een groot deel opgelost zijn. Zo verklaart iemand van de politie dat er nog voornamelijk over kleine problemen geklaagd wordt. Over hondenpoep op het voetpad bijvoorbeeld. Wij vonden het de moeite het standpunt van het Stadsbestuur te toetsen aan wat de mensen uit de wijk zelf te vertellen hadden. De officiële versies omtrent de toestand in hun wijk werden door hen schokschouderend aanhoord. Het begon al bij de hondenpoep op straat. Hun reactie: Niet alleen op straat, verre van. Maar ook bijvoorbeeld in bepaalde groene zones rond appartementsgebouwen. Wie in het gras loopt, zal hoogst waarschijnlijk met een drol aan zijn schoenen thuis komen. Oudere mensen klagen steen en been over nachtelijk geluidsoverlast. Voor wat het sluikstorten betreft, verwijzen de buurtbewoners naar de vuilbakjes aan de tramhaltes die regelmatig uitpuilen en naar het vuil dat langs tramlijn 1 te vinden is, bijvoorbeeld aan het Guislaininstituut. Zij verwijzen ook naar het feit dat de glasramen van de tramhaltes regelmatig gebroken zijn. Veel mensen hebben ook schrik van rondhangende jongeren en die zien ze vaak in de buurt van het Van Beverenplein. Wat dit laatste betreft, werd door een politie-inspecteur beweerd dat de problemen die zich er stellen sterk overroepen zijn maar hij gaf toe: Het gebeurt regelmatig dat de ene bende het met de andere aan de stok krijgt. Wij weten dat de politie vorig jaar tijdens de Kermis met veel combi s is moeten komen aanrukken om een gevecht tussen bendes te doen ophouden. Het beleid zegt dat de zogenaamde nabijheidspatrouilles van de politie soelaas brengen. Mensen uit de buurt stellen dat ze hier nog niet veel van gemerkt hebben. Kortom; ook hier wordt weer eens beweerd dat in Gent, net zoals in Molenbeek, alles goed gaat. U bent natuurlijk niet verplicht deze mening te delen. 13

14 Turkije is niet Europees De Turkse toetreding is gekoppeld aan een reeks pragmatische toelatingsvoorwaarden: meer democratie, respect voor de mensenrechten, een oplossing voor Cyprus en het Koerdische probleem. Al die voorwaarden zijn heel redelijk. Maar het is heel twijfelachtig of daar ooit iets van in huis zal komen nu de fundamentalisten in de regering in Ankara zitten En zelfs àls de onverbeterlijke optimisten gelijk hebben, zelfs àls Turkije ooit een volmaakte democratie wordt, dan nog kan het land volgens ons niet tot de EU toetreden. Turkije is in alle opzichten een Aziatisch land, zowel etnisch als cultureel. De Turken gaan prat op hun mythische afstamming van een grijze steppenwolf uit Centraal-Azië. Hun taal en hun cultuur zijn duidelijk Aziatisch. Het Turks behoort tot geen enkele Europese taalgroep. Hun cultuur is getekend door een eeuwenlange verstrengeling met de islam. Historisch gezien zijn de Turken altijd de vijanden van Europa geweest. Het is waar dat Turkije op het vlak van economie, politieke hervormingen en mensenrechten zekere vorderingen heeft gemaakt, en als die evolutie zich bestendigt, kan dat positief zijn. Al is er nog een lange weg te gaan Maar daarmee wordt Turkije nog niet Europees. De Verenigde Staten en Indië zijn ook een parlementaire democratieën. Moeten die landen dan ook lid kunnen worden van de Unie? Wie de Unie alleen ziet als een samenvoe- ging van economieën en wetgevingen, die mist de kern van de zaak: de historische en culturele elementen die de bouwstenen zijn van de Europese beschaving en de Europese identiteit. EUROPA WORDT TURKS Als Turkije bij de Unie komt, zal het op termijn de machtigste staat van Europa worden. Qua bevolking zal Turkije de tweede grootste staat worden, na Duitsland. Maar Turkije kent nog steeds een zeer sterke bevolkingsgroei, terwijl bijna Wie meer wil lezen over de kwestie-turkije, kan het boek van de europarlementsleden Philip Claeys en Koen Dillen bestellen bij Uitgeverij Egmont, Madouplein 8 bus 9,1210 Brussel. Kostprijs: A 12,50 + A 1,32 portkosten. TURKIJE IN EUROPA? Het is bijna niet te geloven, maar in oktober beginnen de onderhandelingen om Turkije te laten toetreden tot de Europese Unie. Verhofstadt, Stevaert en Dehaene hebben dus hun zin gekregen: de kans is zeer groot dat een niet- Europees en islamitisch land van 80 miljoen inwoners in de EU komt. Volgens een studie van de Europese Commissie kan de kostprijs van de Turkse toetreding oplopen tot meer dan 28 miljard euro per jaar. Wie gaat dat betalen en met welk geld? Dat mogen we nog niet weten. Het Vlaams Belang voert in elk geval een grote campagne tegen deze waanzin met affiches, folders en honderdduizenden pamfletten. Een brochure over de kwestie Turkije is gratis beschikbaar via het nationaal secretariaat van het Vlaams Belang, Madouplein 8 bus 9 te 1210 Brussel. alle Europese landen langzaam uitsterven. Binnen enkele jaren zullen er meer Turken zijn dan Duitsers. Als grootste land van de Unie zal Turkije op termijn onvermijdelijk ook een leidende positie verwerven. Het zal de Europese instellingen domineren en alle wetgeving en regelgeving naar zijn hand kunnen zetten. De voorstanders van een Turkse toetreding beweren altijd dat Turkije daardoor Europees zal worden, of blijven. Maar het tegendeel zal gebeuren. Europa zal Turks worden. Professor Eric Suy deed enige jaren geleden in Knack een angstaanjagende voorspelling over de gevolgen van de Turkse toetreding tot de EU. Hij zei letterlijk: Een cultuurhistoricus zal natuurlijk de vraag stellen of zo het Osmaanse Rijk niet wordt hersteld, en deze keer niet tot aan de poorten van Wenen, maar tot aan de Noordzee. Dat heeft consequenties. West-Europa zal moeten leren leven met het verlies van zijn eigen identiteit en zijn judea-christelijke cultuur. Zal Europa aanvaarden dat die langzaam wordt beïnvloed of overgenomen door een islamitische cultuur, die geschraagd wordt door een sterker en actiever religieus gevoel dan het onze? ZOALS DE INDIANEN Als de Turken lid worden van de EU, dan hebben ze zelfs geen leger meer nodig om grote stukken van Europa in te palmen. Met hun enorme geboorteoverschot kunnen ze elk jaar miljoenen immigranten naar Europa sturen. Gezien de hoge werkeloosheid en de povere economische vooruitzichten in Turkije zelf zal er geen gebrek zijn aan vrijwilligers. Natuurlijk zullen die vooral naar gebieden trekken waar nu al veel Turkse immigranten wonen: Duitsland, Nederland, België, de oostelijke departementen van Frankrijk En daar zullen zij uiteraard steden kiezen waar nu al een flinke Turkse minderheid gevestigd is. In België zal Gent dus zeer hoog op hun verlanglijstje staan. De nieuwe Turkse invasies zullen het werk zijn van immigranten, niet van legers. Dan zijn alle elementen aanwezig voor het verschrikkelijke scenario dat professor Suy heeft geschetst. De Europeanen zullen dan hetzelfde lot ondergaan als destijds de Indianen in de beide Amerika s. 14

15 STEEDS EEN VLAAMS BELANGER IN UW BUURT GENT (9000) SLUIZEKE-MUIDE-CENTRUM Francis Van den Eynde 09/ Fratersplein 3 STATIONSBUURT Kristina Colen 09/ P. Fredericqstraat 26 BLOEMEKESWIJK Geert De Jaeger 0486/ F. Ferrerlaan 113 DRONGEN (9031) Marc Joris 09/ J. Boddaertstraat 21 Ortwin Depoortere 0496/ Varendrieskouter 46 MARIAKERKE (9030) Wim Wienen 0495/ Brugsesteenweg 450 C ST.-AMANDSBERG (9040) Tanguy Veys 0477/ Adolf Baeyensstraat 194 Joris Van Vooren 09/ Zavelput 31 OOSTAKKER (9041) Johan Deckmyn 09/ Orchideestraat 88 Gabi De Boever 09/ Oostakkerdorp 26 Guy Schouls 09/ Kamerijkstraat 58 GENTBRUGGE/LEDEBERG (9050) Wis Versyp 09/ T. Uilenspiegelstraat 1 Niko Schuiten 0476/ E. Claeyslaan 17 Jan De Moor 09/ Schooldreef 20 A ST.-DENIJS-WESTREM/ AFSNEE (9051) Omer Denis 09/ Overmeersstraat 20 ZWIJNAARDE (9052) Ann Inghelram 09/ Maaltemeers 25 SUBSIDIES VOOR HET GLUREN De subsidiepolitiek van Spa-schepen Martine De Regge tart alle verbeelding. Er valt te vrezen dat haar beleid gevoerd wordt onder de leuze: Hoe gekker, hoe meer geld. U gelooft ons niet. Mogen wij uw aandacht voor het volgende? Sinds kort kent de stad Gent een systeem van projecttoelagen die door het college van burgemeester en schepenen toegekend worden voor Gentse jeugdwerkinitiatieven met als doel het stimuleren van culturele en artistieke jeugdprojecten. Een eerste reeks van deze jeugdprojecten werd voorgelegd aan de Commissie Welzijn van de gemeenteraad die in de maand maart samen kwam. Eerlijkheidshalve moeten wij toegeven dat wie de moeite nam de bundel zorgvuldig te lezen, af en toe wel eens verbaasd de wenkbrauwen fronste. Bij de reeks voorgelegde projecten waren er immers een aantal die gerust als eigenaardig mogen omschreven worden. Het toppunt werd echter gevormd door een voorstel dat de naam gekregen had: Onder Onder Modeshow Performance. Om het voor te stellen laten wij liever de indieners van het project zelf aan het woord. Zij deelden mede dat zij een absurde/humoristische ondergoedcollectie hadden gemaakt die ze als volgt aan het publiek willen voorstellen: boven een afvalcontainer wordt een glazen catwalk gebouwd, het publiek zit in de container en kijkt langs onder naar de onderkantjes van de modellen (14 meisjes-dames) die het bewuste ondergoed dragen en dan over de catwalk wandelen alsof het een gewone, klassieke modeshow betreft. De voorstelling zal slechts 15 tot 20 minuten duren aangezien de toeschouwers hun nekspieren intensief moeten gebruiken. Op ons erewoord: wij fantaseren hier niet. Het gaat dus over het laten lopen van dames over een glazen catwalk terwijl het publiek langs onder naar hun ondergoed kan kijken. Overdrijven wij wanneer wij stellen dat het hier gaat om subsidies voor het gluren? Wel, de dienst van Martine De Regge gaf de volgende quotering voor het project: Gentse context: ok; betrokkenheid jongeren: ok; publiekgericht: ok (nvdr: en of!); conclusie: tof project. Voorgestelde ondersteuning vanwege de jeugddienst van de stad Gent: 1000 euro. Na fel protest van zowel het Vlaams Belang als de CD&V in de betrokken commissie heeft schepen De Regge uiteindelijk de zaak een maand laten uitstellen. Wij blijven alert! 15

16 Wil je wat kwijt aan De Strop? Stuur dan een brief met uw mening naar De Strop Vlaams Belang. Charles De Kerckhovenlaan 9, 9000 Gent. Niet alle brieven kunnen gepubliceerd worden, maar elke brief krijgt wel een antwoord. Anonieme brieven worden verticaal geklasseerd. SECRETARIATEN VAN HET VLAAMS BELANG IN GENT FRACTIESECRETARIAAT GEMEENTERAAD Sint-Niklaasstraat 27/ Gent 09/ REGIO-SECRETARIAAT Geert Neirynck Charles de Kerchovelaan Gent 09/ ONDERNEMEND VLAANDEREN: WELVAART VOOR IEDEREEN! Het Vlaams Belang is al geruime tijd bezig met een actualisering van zijn economisch programma. Het resultaat hiervan zal de partij in november op een congres wereldkundig maken. Om tot een volledig inzicht te komen in het economische reilen en zeilen van Vlaanderen willen we een beroep doen op alle economische spelers. Bent u bedrijfsleider, ondernemer of zelfstandige, vertegenwoordigt u een belangenorganisatie van werknemers of werkgevers of bent u op een andere manier betrokken bij het Vlaamse bedrijfsleven, dan kunt u uw steentje bijdragen. Interesse? Geef ons een seintje via ondernemend. of fax ons op U ontvangt dan een inleidende brochure en een leidraad waarmee u úw visie, verzuchtingen en suggesties kan meedelen. We rekenen op uw medewerking, omdat welvaart en welzijn voor iedere Vlaming belangrijk zijn! NFOBON JA, IK WIL uw infopakket + gratis proefabonnement een abonnement op het Vlaams Belang Magazine (9 euro) lid worden van het Vlaams Belang (12,50 euro) informatie over de Vlaams Belang Jongeren Naam:... Straat:... Nr.:... Postcode:... Plaats:... een lidmaatschap als student/scholier (6,50 euro) Tel.:... Geb.datum:... een leeuwenvlag (1,5x1,5m) (11,23 euro) E-post:... het boek "Turkije in de Europese Unie? Een brug te ver"ontvangen en stort (12,50 euro + 1,32 portkosten) op rekeningnummer van Egmont vzw met de vermelding "Turkije" + naam besteller Vlaams Belang-secretariaat Charles de Kerchovelaan 9, 9000 Gent - Tel./fax 09/ Rekeningnummer.: Krachtens de wet van heeft u recht op inzage en verbetering van uw persoonlijke gegevens die door ons worden bewaard.

Twijfel niet: het moet nu

Twijfel niet: het moet nu Ver. uitgever: Johan Deckmyn - Charles de Kerchovelaan 9-9000 Gent Uw mening telt! ook in Gent Twijfel niet: het moet nu enquête Nog slechts enkele maanden scheiden ons van nieuwe gemeenteraadsverkiezingen.

Nadere informatie

Een wat strenge stem, hij wil graag officiëler klinken dan hij in wezen is.

Een wat strenge stem, hij wil graag officiëler klinken dan hij in wezen is. Een wat strenge stem, hij wil graag officiëler klinken dan hij in wezen is. Goedendag! Als ik even de aandacht mag, ja! Dank u. Dan geef ik nu het woord aan mezelf. Als ik mij eerst eens even mag introduceren.

Nadere informatie

Verkiezingen 2010! Vóór de verkiezingen... Auteur: Stijn Dekelver. parlement. Maar hoe werken die. verplicht naar de stembus.

Verkiezingen 2010! Vóór de verkiezingen... Auteur: Stijn Dekelver. parlement. Maar hoe werken die. verplicht naar de stembus. Auteur: Stijn Dekelver Op zondag 13 juni moeten alle Belgen die ouder zijn dan 18 jaar naar de stembus. Ze moeten mensen kiezen die hun stem vertegenwoordigen in het federaal parlement. Maar hoe werken

Nadere informatie

Verkiezingen. Mensen met dezelfde ideeën vormen gemeenten besturen.

Verkiezingen. Mensen met dezelfde ideeën vormen gemeenten besturen. Verkiezingen Op zondag 7 juni moeten alle inwoners tegelijk verkiezen we ook kandidaten van België die ouder zijn dan 18 jaar naar voor het Europees Parlement, waar men de stembus. Ze moeten mensen kiezen

Nadere informatie

Welke wapens worden voor het eerst gebruikt in de Eerste Wereldoorlog? 1. Geweren en gifgas. 2. Machinegeweren en gifgas. 3. Gifgas en pistolen.

Welke wapens worden voor het eerst gebruikt in de Eerste Wereldoorlog? 1. Geweren en gifgas. 2. Machinegeweren en gifgas. 3. Gifgas en pistolen. Tussen welke twee landen is de Eerste Wereldoorlog begonnen? 1. Engeland en Frankrijk 2. Duitsland en Frankrijk 3. Duitsland en Engeland Nederland blijft neutraal. Wat betekent dat? 1. Nederland kiest

Nadere informatie

Voorstel van resolutie. betreffende een meer doeltreffende preventie van vrouwelijke genitale verminking in Vlaanderen

Voorstel van resolutie. betreffende een meer doeltreffende preventie van vrouwelijke genitale verminking in Vlaanderen stuk ingediend op 1680 (2011-2012) Nr. 1 19 juni 2012 (2011-2012) Voorstel van resolutie van de dames Marijke Dillen, Gerda Van Steenberge en Linda Vissers en de heren Frank Creyelman, Filip Dewinter,

Nadere informatie

verkiezingen 7 juni STEM NIET OP MIJ!

verkiezingen 7 juni STEM NIET OP MIJ! verkiezingen 7 juni STEM NIET OP MIJ! www.stemnietopmij.be Neem het van mij aan, want ik kan het weten : u stemt maar beter niet op mij. Ik lees elke dag in de krant dat mijn partij toch geen enkele kans

Nadere informatie

Plan zone 30 moet veiligheid verhogen

Plan zone 30 moet veiligheid verhogen Persnota Plan zone 30 moet veiligheid verhogen Verlaag je snelheid, verhoog de veiligheid. 1. Plan Nieuw Kortrijk 2. Kortrijk was een verkeersonveilige stad Verkeersveiligheid is één van de topprioriteiten

Nadere informatie

MODULE V. Ben jij nou Europees?

MODULE V. Ben jij nou Europees? MODULE V Ben jij nou Europees? V.I Wat is Europees? Wat vind jij typisch Europees? En wie vind jij typisch Europees? Dat zijn moeilijke vragen, waarop de meeste mensen niet gelijk een antwoord hebben.

Nadere informatie

Ik ben de Hamer. Een wat strenge stem, hij wil graag officiëler klinken dan hij in wezen is. HET BESTUUR VAN DE EUROPESE UNIE GROEP 7 8

Ik ben de Hamer. Een wat strenge stem, hij wil graag officiëler klinken dan hij in wezen is. HET BESTUUR VAN DE EUROPESE UNIE GROEP 7 8 Ik ben de Hamer Een wat strenge stem, hij wil graag officiëler klinken dan hij in wezen is. Aangeboden door Dit verhaal is onderdeel van de Europese Verhalenkoffer. www.eu.nl -> onderwijs Goedendag! Als

Nadere informatie

Elk kind heeft het recht om...

Elk kind heeft het recht om... Elk kind heeft het recht om... Rechten is hetgeen je mag doen en mag hebben. Je hoeft er niet eerst iets anders voor te doen. Rechten heb je gewoon. Ook jij hebt rechten. Iedereen heeft ze. Kinderrechten

Nadere informatie

Splitsing van BHV zonder toegevingen

Splitsing van BHV zonder toegevingen Motie ter voorlegging aan de gemeenteraden van Vlaams-Brabant Splitsing van BHV zonder toegevingen Bevestiging van de engagementen van de Vlaamse partijen in de federale en Vlaamse regering: december 2009

Nadere informatie

Werkvel opdracht 9 (Onderhandelingsspel: hoe neem je samen moeilijke besluiten?)

Werkvel opdracht 9 (Onderhandelingsspel: hoe neem je samen moeilijke besluiten?) Werkvel opdracht 9 (Onderhandelingsspel: hoe neem je samen moeilijke besluiten?) Toelichting op de opdracht Tijdens deze opdracht gaan jullie in kleine groepjes in onderhandeling met elkaar over een pakket

Nadere informatie

leeruitstap Kwadrant donderdag 17 mei 2001 hoofdstad van België hart van Europa

leeruitstap Kwadrant donderdag 17 mei 2001 hoofdstad van België hart van Europa leeruitstap Kwadrant donderdag 17 mei 2001 hoofdstad van België hart van Europa 1. Brussel hoofdstad van ons land en Europa Brussel is de hoofdstad van ons land. De koning woont in Brussel en de regering

Nadere informatie

1 Noteer in de tabel wat de afkortingen van de partijen betekenen. PVDA sp.a CD&V Open VLD Vlaams Belang P S C V V P D L D A & D.

1 Noteer in de tabel wat de afkortingen van de partijen betekenen. PVDA sp.a CD&V Open VLD Vlaams Belang P S C V V P D L D A & D. 407826_05_TRO_WKS 22-02-2007 12:39 Pagina 24 OPDRACHT 14 1 Noteer in de tabel wat de afkortingen van de partijen betekenen. PVDA sp.a CD&V Open VLD Vlaams Belang P S C V V P D L D A & D A V Spirit N-VA

Nadere informatie

verkeer veilige veiligheid verbindingen BIJLAGE 6: TAG CLOUDS MOBILITEIT staat stad stiptheid stress tijd tram trein treinen uur veilig

verkeer veilige veiligheid verbindingen BIJLAGE 6: TAG CLOUDS MOBILITEIT staat stad stiptheid stress tijd tram trein treinen uur veilig flexibiliteit genoeg geraken gezondheid goed goede goedkoop grote BIJLAGE 6: TAG CLOUDS MOBILITEIT Grafische voorstelling open antwoorden andere belangrijke zaken bij verplaatsingen aankomen aansluiting

Nadere informatie

Mijn énige vraag luidt: Kan er aan de gemeenteraad een uitgebreid verslag van dit werkbezoek gegeven worden?

Mijn énige vraag luidt: Kan er aan de gemeenteraad een uitgebreid verslag van dit werkbezoek gegeven worden? Toelichtingen: Interpellatie over werkbezoek van de gouverneur aan Malle. Uit de pers konden we vernemen dat de gouverneur van Antwerpen samen met enkele gedeputeerden een werkbezoek brachten aan onze

Nadere informatie

De Grote Verkeerstoets - 2014 07/08/2014. 1. Ja. 2. Neen, want ik mag hier niet links afslaan. 3. Neen, want ik heb mijn arm niet uitgestoken.

De Grote Verkeerstoets - 2014 07/08/2014. 1. Ja. 2. Neen, want ik mag hier niet links afslaan. 3. Neen, want ik heb mijn arm niet uitgestoken. 100082: Welk voorwerp houd je hier boven je hoofd? 1. Een rood voorwerp. 2. Een map. 3. Een voetbal. 100081: Je slaat af naar links. Gebeurt dat hier helemaal veilig? 1. Ja. 2. Neen, want ik mag hier niet

Nadere informatie

Ambtenaren. Analyse. Wat wil de P.V.E.? Hoe gaan we dat doen

Ambtenaren. Analyse. Wat wil de P.V.E.? Hoe gaan we dat doen Ambtenaren Utrecht heeft relatief gezien vier keer zoveel ambtenaren als Amersfoort. Er zijn inmiddels bijna 5000 ambtenaren (vier jaar geleden 2800) en 700 fulltime interimmers, waaronder dure. Veel partijen

Nadere informatie

zittingsjaar 2011-2012 Handelingen Commissievergadering Commissie voor Woonbeleid, Stedelijk Beleid en Energie

zittingsjaar 2011-2012 Handelingen Commissievergadering Commissie voor Woonbeleid, Stedelijk Beleid en Energie vergadering C231 WON21 zittingsjaar 2011-2012 Handelingen Commissievergadering Commissie voor Woonbeleid, Stedelijk Beleid en Energie van 16 mei 2012 2 Commissievergadering nr. C231 WON21 (2011-2012) 16

Nadere informatie

Ik ben Sim-kaart. Mobiel bellen groep 5-6. De Simkaart is een meisje, tikkeltje ondeugend en een echte kletsgraag. Aangeboden door

Ik ben Sim-kaart. Mobiel bellen groep 5-6. De Simkaart is een meisje, tikkeltje ondeugend en een echte kletsgraag. Aangeboden door De Simkaart is een meisje, tikkeltje ondeugend en een echte kletsgraag Hoi! Blijf even aan de lijn. Ik zit namelijk op de andere. Wacht even. Hoi, ik kom zo even terug, want ik moet even iets zeggen over

Nadere informatie

vergadering C99 zittingsjaar Woordelijk Verslag Commissievergadering Commissie voor Brussel en de Vlaamse Rand

vergadering C99 zittingsjaar Woordelijk Verslag Commissievergadering Commissie voor Brussel en de Vlaamse Rand vergadering C99 zittingsjaar 2016-2017 Woordelijk Verslag Commissievergadering Commissie voor Brussel en de Vlaamse Rand van 18 januari 2017 2 Commissievergadering nr. C99 (2016-2017) 18 januari 2017 INHOUD

Nadere informatie

een goed jaar voor jou, voor mij en voor de hele buurt.

een goed jaar voor jou, voor mij en voor de hele buurt. een goed jaar voor jou, voor mij en voor de hele buurt. Dames en Heren Beste vrienden Een gelukkig Nieuwjaar. Van harte Voor u, voor wie u dierbaar is, en voor ons allemaal. Een gelukkig Nieuwjaar. Een

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma sp.a Sint Gillis Waas. 10 puntenplan

Verkiezingsprogramma sp.a Sint Gillis Waas. 10 puntenplan Verkiezingsprogramma sp.a Sint Gillis Waas 10 puntenplan Inleiding. Sint-Gillis-Waas is een goede gemeente om in te wonen. De typische elementen die onze gemeente kenmerken, namelijk de rust, de goede

Nadere informatie

Organiseer je vooraf klaar om te bobben!

Organiseer je vooraf klaar om te bobben! PERSBERICHT Organiseer je vooraf klaar om te bobben! 11 juni 2013 Het Bob-concept krijgt een nieuwe dimensie De staatssecretaris voor Mobiliteit, Melchior Wathelet, en het BIVV presenteerden vandaag de

Nadere informatie

Laat je niks wijsmaken, er is wél een andere keuze

Laat je niks wijsmaken, er is wél een andere keuze Laat je niks wijsmaken, er is wél een andere keuze Vrienden, Kameraden, Socialisten, Laat mij beginnen met jullie allemaal een gelukkig en gezond 2017 te wensen. Vandaag zijn we hier niet toevallig in

Nadere informatie

Scholengroep Amnesty International Nijmegen WERKBLADEN - 2

Scholengroep Amnesty International Nijmegen WERKBLADEN - 2 VREEMDELINGEN IN NEDERLAND ONDERBOUW VOORTGEZET ONDERWIJS VREEMDELINGEN Waaraan denken we bij het woord vreemdeling? We beginnen deze les direct met een opdracht. 1. We schrijven op het bord in een grote

Nadere informatie

Handboek Politiek. Derde Kamer der Staten-Generaal

Handboek Politiek. Derde Kamer der Staten-Generaal Handboek Politiek Derde Kamer der Staten-Generaal Hallo Kamerlid van de Derde Kamer der Staten-Generaal, Gefeliciteerd! Deze week ben jij een politicus. Je gaat samen met je klasgenoten discussiëren over

Nadere informatie

> KEN JE GEMEENTE EN GA ERMEE AAN DE SLAG!

> KEN JE GEMEENTE EN GA ERMEE AAN DE SLAG! > KEN JE GEMEENTE EN GA ERMEE AAN DE SLAG! > > DE GEMEENTE: WAT, WAAR, HOE EN WAAROM? Simpel gezegd is een gemeente een stuk grondgebied met een eigen bestuur, dat verkozen is door en verantwoording aflegt

Nadere informatie

1. Voel jij je veilig in jouw dorp?

1. Voel jij je veilig in jouw dorp? Veiligheid 12 1. Voel jij je veilig in jouw dorp? (n=542) 10 98% 8 6 4 2 Ja Er zijn in onze straat mensen die met regelmaat, zelfs af en toe zichtbaar, een oogje in `t zeil houden Geen reden om me onveilig

Nadere informatie

BIJLAGEN LESPAKKET 1.2

BIJLAGEN LESPAKKET 1.2 BIJLAGEN LESPAKKET 1.2 BIJLAGE 1 A4 BLADEN THEMA S BIJLAGE 2 DOMINO EMOTIES BIJLAGE 3 MATCHING OEFENING GEVOELENS BIJLAGE 4 VRAGENLIJST FILM BIJLAGE 5 VRAGENSTROOKJES HOEKENWERK BIJLAGE 6 ANTWOORDENBLAD

Nadere informatie

Eindelijk... de regering!

Eindelijk... de regering! Gerwin De Decker Eindelijk, we hebben een regering! Zo staat het in de krant. Maar wat betekent dat eigenlijk? Daar gaat dit krantje over. Een regering? Bij jou thuis regelen je mama of papa alles. Ze

Nadere informatie

40 jaar Vlaams parlement

40 jaar Vlaams parlement Hugo Vanderstraeten 40 kaarsjes eenheidsstaat of een unitaire staat: één land met één parlement en één regering. De wetten van dat parlement golden voor alle Belgen. In de loop van de 20ste eeuw hadden

Nadere informatie

Splitsing kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde in Vraag en Antwoord

Splitsing kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde in Vraag en Antwoord Splitsing kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde in Vraag en Antwoord Inleiding Een zuivere splitsing van de kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde De splitsing van de kieskring BHV is ruim 50 jaar de eis van de

Nadere informatie

De twee zaken waarover je in dit boek kunt lezen, zijn de meest vreemde zaken die Sherlock Holmes ooit heeft opgelost.

De twee zaken waarover je in dit boek kunt lezen, zijn de meest vreemde zaken die Sherlock Holmes ooit heeft opgelost. Sherlock Holmes was een beroemde Engelse privédetective. Hij heeft niet echt bestaan. Maar de schrijver Arthur Conan Doyle kon zo goed schrijven, dat veel mensen dachten dat hij wél echt bestond. Sherlock

Nadere informatie

Kijktip: Nieuwsuur in de Klas

Kijktip: Nieuwsuur in de Klas Kijktip: Nieuwsuur in de Klas Korte omschrijving werkvorm De leerlingen beantwoorden vragen over de Europese politiek aan de hand van korte clips van Nieuwsuur in de Klas. Leerdoel De leerlingen leren

Nadere informatie

Kijktip: NOS Persconferentie Rutte en Samsom over regeerakkoord

Kijktip: NOS Persconferentie Rutte en Samsom over regeerakkoord Kijktip: NOS Persconferentie Rutte en Samsom over regeerakkoord Korte omschrijving werkvorm: De leerlingen bekijken een filmpje van de NOS, van maandag 29 oktober. Daarna beantwoorden ze vragen over dit

Nadere informatie

U schrijft ook dat wij Belgen bang zijn voor elkaar. Hoezo?

U schrijft ook dat wij Belgen bang zijn voor elkaar. Hoezo? Wablieft praat met Paul Verhaeghe De maatschappij maakt mensen ziek Materieel hebben we het nog nooit zo goed gehad. De meesten van ons hebben een inkomen, een dak boven ons hoofd Toch voelen veel mensen

Nadere informatie

Dagboek Nederland onder water?! Komt Nederland onder water te staan? En wat kunnen jij en de politiek doen om dit te voorkomen?

Dagboek Nederland onder water?! Komt Nederland onder water te staan? En wat kunnen jij en de politiek doen om dit te voorkomen? Dagboek Dagboek Nederland onder water?! Komt Nederland onder water te staan? En wat kunnen jij en de politiek doen om dit te voorkomen? Dat het klimaat verandert is een feit. Je hoort het overal om je

Nadere informatie

In onze flat (Uit: Allemaal anders, allemaal gelijk)

In onze flat (Uit: Allemaal anders, allemaal gelijk) In onze flat (Uit: Allemaal anders, allemaal gelijk) Racistische houdingen leiden niet alleen tot gewelddadige aanvallen op vreemdelingen of vluchtelingen maar ook tot discriminatie op gebied van huisvesting,

Nadere informatie

Analysenota politieke situatie Centrumgemeenten +30.000 inwoners in Vlaanderen

Analysenota politieke situatie Centrumgemeenten +30.000 inwoners in Vlaanderen Analysenota politieke situatie Centrumgemeenten +30.000 inwoners in Vlaanderen BASISGEGEVENS - de Vlaamse Centrumsteden die minstens 30.000 inwoners tellen (32 in totaal), bepaald volgens het Ruimtelijk

Nadere informatie

Kennisles Mediawijs: Wat is waar?

Kennisles Mediawijs: Wat is waar? Kennisles Mediawijs: Wat is waar? Wat is nu eigenlijk de waarheid? In het woordenboek staat: Iets dat waar is. Woorden overeenstemmen met feiten. Het probleem is alleen dat er maar heel weinig sprake is

Nadere informatie

De vluchtelingencrisis: oplossingen en inzichten van kinderen

De vluchtelingencrisis: oplossingen en inzichten van kinderen Door rechtopmigratie op 8 oktober, 2015-00:00 foto, school in Nederland uit 1937 De aanslepende vluchtelingencrisis en de daar bijhorende verklaringen van bepaalde politici heeft niemand onberoerd gelaten.

Nadere informatie

20 miljard euro : Vlamingen = ± euro per Vlaming per jaar = ± 269 euro per Vlaming per maand.

20 miljard euro : Vlamingen = ± euro per Vlaming per jaar = ± 269 euro per Vlaming per maand. Vuye en De Wever Ondertussen worden de Vlamingen en Vlaanderen verder leeggeroofd, we spreken hier over een bedrag van ± 20 miljard euro PER JAAR en dat om wat waardeloze leeglopers die wij absoluut niet

Nadere informatie

GEMEENTERAAD. Zitting van 25 november 2016 Aanvullende agenda. Mevrouw Mijnheer

GEMEENTERAAD. Zitting van 25 november 2016 Aanvullende agenda. Mevrouw Mijnheer GEMEENTERAAD Zitting van Aanvullende agenda Mevrouw Mijnheer Overeenkomstig artikel 22 van het gemeentedecreet, heb ik de eer u mee te delen dat de agenda voor de gemeenteraadszitting van vrijdag om 19:00

Nadere informatie

VOORSTELLING DE KINDER- & JEUGDBURGEMEESTER DEN HAAG

VOORSTELLING DE KINDER- & JEUGDBURGEMEESTER DEN HAAG VOORSTELLING DE KINDER- & JEUGDBURGEMEESTER DEN HAAG Kom op bezoek bij Kinder- & Jeugdburgemeester YoZyAsz en zijn gevolg en word even raadslid van Den Haag. Maak, met jouw partij, jullie eigen plan voor

Nadere informatie

Onze 6 punten voor een betere mobiliteit in Hasselt

Onze 6 punten voor een betere mobiliteit in Hasselt Onze 6 punten voor een betere mobiliteit in Hasselt 1) Openbaar vervoer 2) Park en Ride Signalisatie 3) Doorgaand verkeer 4) Binnen de grote ring 5) Sluipverkeer 6) Alternatieve vervoersmiddelen De Situatie

Nadere informatie

Eindevaluatie actieplan verkeersveiligheid gemeente Zuienkerke

Eindevaluatie actieplan verkeersveiligheid gemeente Zuienkerke Eindevaluatie actieplan verkeersveiligheid gemeente Zuienkerke Situering gemeente Zuienkerke De gemeente Zuienkerke ligt in West-Vlaanderen, ingesloten tussen de provinciehoofdstad Brugge en de Belgische

Nadere informatie

LES 4. Handelingen 12:1-19; Van Jeruzalem tot Rome: Verlost uit de gevangenis blz.109-116

LES 4. Handelingen 12:1-19; Van Jeruzalem tot Rome: Verlost uit de gevangenis blz.109-116 LES 4 Handelingen 12:1-19; Van Jeruzalem tot Rome: Verlost uit de gevangenis blz.109-116 De boodschap God hoort en verhoort onze gebeden voor elkaar. Leertekst: Terwijl Petrus onder zware bewaking zat

Nadere informatie

De evolutie van het ledenaantal van de politieke partijen in Vlaanderen,

De evolutie van het ledenaantal van de politieke partijen in Vlaanderen, Marc Hooghe Joris Boonen De evolutie van het ledenaantal van de politieke partijen in Vlaanderen, 1970-2014 Centrum voor Politicologie KU Leuven 30.10.2014 Open VLD telt volgens de meest recente cijfers

Nadere informatie

DE DEMOCRATIE-INDEX GROEP 1: 1815-1848. 3. Hebben alle partijen min of meer gelijke kansen in de campagneperiode?

DE DEMOCRATIE-INDEX GROEP 1: 1815-1848. 3. Hebben alle partijen min of meer gelijke kansen in de campagneperiode? DE DEMOCRATIE-INDEX GROEP 1: 1815-1848 ACHTERGRONDINFORMATIE PERIODE 1815-1848 DE EERSTE JAREN VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN Tussen 1795 en 1813 was Nederland overheerst geweest door de Fransen. In

Nadere informatie

Verkiezingen 2010! Waarom kiezen? Overal foto's. Auteur: Stef Van Malderen. In ons land zijn er veel ministers. Zij zorgen er samen met hun

Verkiezingen 2010! Waarom kiezen? Overal foto's. Auteur: Stef Van Malderen. In ons land zijn er veel ministers. Zij zorgen er samen met hun Auteur: Stef Van Malderen Overal foto's Waarom kiezen? In ons land zijn er veel ministers. Zij zorgen er samen met hun medewerkers voor dat alles goed loopt in ons land. Het verkeer, de politie, de school,...

Nadere informatie

Kinderfolder ALS JE EEN GELEIDEHOND TEGENKOMT

Kinderfolder ALS JE EEN GELEIDEHOND TEGENKOMT Kinderfolder ALS JE EEN GELEIDEHOND TEGENKOMT ROOS Roos (27) is zeer slechtziend. Ze heeft een geleidehond, Noah, een leuke, zwarte labrador. Roos legt uit hoe je het beste met geleidehond en zijn baas

Nadere informatie

1 op 4 autobestuurders rijdt te snel in de Kortrijkse schoolomgevingen

1 op 4 autobestuurders rijdt te snel in de Kortrijkse schoolomgevingen ! Persnota 1 op 4 autobestuurders rijdt te snel in de Kortrijkse schoolomgevingen Flitscontroles in de zone 30 I. Plan Nieuw Kortrijk Verkeersveiligheid!is!één!van!de!topprioriteiten!van!de!stadsco/! alitie.!elk!verkeersslachtoffer!is!er!één!teveel.!de!stadscoalitie!is!er!

Nadere informatie

Definitief Mobiliteitsplan Gent - Strategische mobiliteitsvisie

Definitief Mobiliteitsplan Gent - Strategische mobiliteitsvisie Definitief Mobiliteitsplan Gent - Strategische mobiliteitsvisie Mijnheer de burgemeester, Collega s, Het is niet de eerste keer dat we het nieuwe mobiliteitsplan voor onze stad hier in deze raad bespreken.

Nadere informatie

AEG deel 3 Naam:. Klas:.

AEG deel 3 Naam:. Klas:. AEG deel 3 Naam:. Klas:. 1-Video Grensverleggend Europa; Het moet van Brussel. a-in welke Europese stad staat Jan Jaap v.d. Wal? b-beschrijf in het kort waarom een betere Europese samenwerking nodig was.

Nadere informatie

Ik ben Sim-kaart. Mobiel bellen groep 7-8. De Simkaart is een meisje, tikkeltje ondeugend en een echte kletsgraag. Aangeboden door

Ik ben Sim-kaart. Mobiel bellen groep 7-8. De Simkaart is een meisje, tikkeltje ondeugend en een echte kletsgraag. Aangeboden door De Simkaart is een meisje, tikkeltje ondeugend en een echte kletsgraag Hoi! Blijf even aan de lijn. Ik zit namelijk op de andere. Wacht even. Hoi, ik kom zo even terug want ik moet even iets zeggen over

Nadere informatie

omslag FORUM #10/

omslag FORUM #10/ omslag 12 De slag om de verkiezingsborden hebben de eurosceptici gewonnen. Maar hebben ze ook de harten van ondernemers? Tekst: Karin Bojorge en Paul Scheer Foto en Illustraties: Link Design 13 omslag

Nadere informatie

China. - Tibet Cultuur- les 2.

China. - Tibet Cultuur- les 2. China Pagina 1 - Tibet Cultuur- les 2. Colofon Les voor groep 7/8 50 minuten Aardrijkskunde Leerkracht - handreiking Inleiding In deze les willen we ons verdiepen in de situatie van Tibet. Wat speelt daar

Nadere informatie

in de school Adv ocaat

in de school Adv ocaat Advocaat in de school LAGER ONDERWIJS Wat is het recht? Scheiding der machten Iemand pesten is niet tof, door het rode licht fietsen of lopen is gevaarlijk, met mes en vork eten is beleefd, roepen in de

Nadere informatie

deeultûrele grens de natuurlijke grens onafhankelijk de open grens de $~aatkundi "" ~...de 't-aalg(ens Kijkles Hoofdstuk 8 Les 1

deeultûrele grens de natuurlijke grens onafhankelijk de open grens de $~aatkundi  ~...de 't-aalg(ens Kijkles Hoofdstuk 8 Les 1 Kijkles Hoofdstuk 8 Les 1 Grenzen verdwijnen De schutting in jouw tuin is de grens tussen jouw tuin en die van de buren. Tussen woonwijken, gemeenten, provincies en landen zijn ook grenzen. Die grenzen

Nadere informatie

Bibliotheek Mysterie

Bibliotheek Mysterie Bibliotheek Mysterie Eerste druk, 2014 2014 Nicole van Oudheusden isbn: 9789048432257 nur: 284 Uitgever: Free Musketeers, Zoetermeer www.freemusketeers.nl Hoewel aan de totstandkoming van deze uitgave

Nadere informatie

Resultaten en conclusies Israël onderzoek (uitgebreid)

Resultaten en conclusies Israël onderzoek (uitgebreid) Resultaten en conclusies Israël onderzoek (uitgebreid) Hieronder volgen de resultaten van het Israël onderzoek wat de EO in de afgelopen weken heeft laten uitvoeren. Veel stellingen zijn in een 5- puntsschaal

Nadere informatie

Wie bestuurt de gemeente?

Wie bestuurt de gemeente? Wie bestuurt de gemeente? De gemeente iedereen heeft er op een of andere manier mee te maken. Zo zorgt de gemeente ervoor dat uw huishoudelijk afval wordt opgehaald en dat er wegen en fietspaden worden

Nadere informatie

DE KLEINE ONDERNEMER 50% KORTING HEEFT OOK KLEINGELD, ZEG MAAR.

DE KLEINE ONDERNEMER 50% KORTING HEEFT OOK KLEINGELD, ZEG MAAR. DE KLEINE ONDERNEMER 50% KORTING HEEFT OOK KLEINGELD, ZEG MAAR. Die oorspronkelijke bewoners gingen weg omdat, punt 1, geen huizen met een tuin. Drie kamers, vier kinderen, dat werkt allemaal niet. We

Nadere informatie

Kenneth Wyffels 2L2 19 JAARTAAK SEI 2011-2012

Kenneth Wyffels 2L2 19 JAARTAAK SEI 2011-2012 Kenneth Wyffels 2L2 19 JAARTAAK SEI 2011-2012 April- 30/04/ 12 Artikel 1. Jean-Luc Dehaene van de CD&V kan bijna 3 miljoen euro opstrijken. Door een aantal jaar geleden een pakket aandelenopties te kopen

Nadere informatie

Welkom op het eerste dialoogcafé van het Project Gent Sint-Pieters PARKEREN

Welkom op het eerste dialoogcafé van het Project Gent Sint-Pieters PARKEREN Welkom op het eerste dialoogcafé van het Project Gent Sint-Pieters PARKEREN 30/03/2010 1 Welkom. Dit is de tweede van twee presentaties van het Project Gent Sint- Pieters over mobiliteit anno 2010. Hier

Nadere informatie

Geachte korpschef en leden van politiezone Het Houtsche. Ik ben verheugd vandaag in de politiezone Het Houtsche aanwezig te mogen

Geachte korpschef en leden van politiezone Het Houtsche. Ik ben verheugd vandaag in de politiezone Het Houtsche aanwezig te mogen Verkeersveilige Week Bijwonen controle - PZ Het Houtsche Maandag 20 februari 2017 Geachte burgemeesters Geachte korpschef en leden van politiezone Het Houtsche Beste aanwezigen van de pers Ik ben verheugd

Nadere informatie

Origine: personen van Noord-Afrikaanse of Turkse origine die zich als gelovig omschrijven en zich het meest verwant voelen met de Islam

Origine: personen van Noord-Afrikaanse of Turkse origine die zich als gelovig omschrijven en zich het meest verwant voelen met de Islam Toelichting Dit rapport geeft een overzicht van de onderzoeksresultaten van de Islamenquête editie 2016, in opdracht van HUMO en VTM Nieuws uitgevoerd door ivox Voor dit onderzoek werden 500 respondenten

Nadere informatie

DE EUROPESE UNIE EERSTE EN DE WERKVORM IN HET KORT

DE EUROPESE UNIE EERSTE EN DE WERKVORM IN HET KORT DE EUROPESE UNIE JANUARI 2016 - POLITIEK IN PRAKTIJK #1 EERSTE EN WAT HEB JE NODIG Grote letters A, B en C Aftelklok (op digibord) 50 sterren, uitgeprint op geel papier Circa 4 grote enveloppen Een prijsje

Nadere informatie

Alles is in volle opbouw.

Alles is in volle opbouw. Alles is in volle opbouw. Duits paviljoen ook te zien op de vlgd dia Vlgd dia Hall van machines Oud Vlaanderen met het Belfort van Bethune(fr) Hoofdingang aan de Kortrijksesteenweg 2 dia s verder Het Duits

Nadere informatie

Handboek Politiek deel 2

Handboek Politiek deel 2 Handboek Politiek deel 2 Derde Kamer der Staten-Generaal Hallo Kamerlid van de Derde Kamer der Staten-Generaal, Gefeliciteerd! Deze week ben jij een politicus. Je gaat samen met je klasgenoten discussiëren

Nadere informatie

Van-A-3 Verkiezingen

Van-A-3 Verkiezingen Van-A-3 Verkiezingen Didactische suggesties Doelen Dit Actua-magazine verschijnt naar aanleiding van de Europese en Vlaamse verkiezingen op 07 juni 2009. De leerlingen kunnen individueel de Van-A-3 krant

Nadere informatie

Strategieles Verbanden (Relaties en verwijswoorden) niveau A

Strategieles Verbanden (Relaties en verwijswoorden) niveau A Strategieles Verbanden (Relaties en verwijswoorden) niveau A Wat doe je in deze les? Bij Nieuwsbegrip lees je altijd een tekst met het stappenplan. Je gaat vaak op zoek naar verbanden in een tekst. Wat

Nadere informatie

Schoolkamp. Ze hadden toen allemaal iets verzonnen om niet mee te hoeven met de dropping.

Schoolkamp. Ze hadden toen allemaal iets verzonnen om niet mee te hoeven met de dropping. Schoolkamp En jij, Abel?, vraagt Nadia. Wat doe jij over tien jaar? Abel buigt naar voren om nog een flesje bier uit het kratje te pakken. Dan werk ik bij de Amsterdamse politie, zegt hij. Hij maakt het

Nadere informatie

Majesteit, Koninklijke Hoogheid, excellenties, dames en heren,

Majesteit, Koninklijke Hoogheid, excellenties, dames en heren, Toespraak van de minister-president, mr. dr. Jan Peter Balkenende, bijeenkomst ter ere van de 50 ste verjaardag van de Verdragen van Rome, Ridderzaal, Den Haag, 22 maart 2007 Majesteit, Koninklijke Hoogheid,

Nadere informatie

GEMEENTERAADSFRACTIE 8370 BLANKENBERGE VLAAMS BELANG. Betreft: Klacht wegens de weigering om amendementen te behandelen en te stemmen

GEMEENTERAADSFRACTIE 8370 BLANKENBERGE VLAAMS BELANG. Betreft: Klacht wegens de weigering om amendementen te behandelen en te stemmen BADSTAD GEMEENTERAADSFRACTIE 8370 BLANKENBERGE VLAAMS BELANG Blankenberge, 22 maart 2013 Aan de gouverneur van West-Vlaanderen De heer Carl Decaluwé Burg 3 8000 Brugge Betreft: Klacht wegens de weigering

Nadere informatie

Voor kinderen die meer willen weten over echtscheidingen. uitgave 2005

Voor kinderen die meer willen weten over echtscheidingen. uitgave 2005 Voor kinderen die meer willen weten over echtscheidingen uitgave 2005 Steeds meer kinderen stellen vragen aan de Kinderrechtswinkels over echtscheiding. Scheiden kan niet zomaar, je moet heel veel regels

Nadere informatie

Interview met de Spaanse arts Betty Cerda de Palou, 63 jaar oud en sinds 32 jaar in Maastricht

Interview met de Spaanse arts Betty Cerda de Palou, 63 jaar oud en sinds 32 jaar in Maastricht 1 Interview met de Spaanse arts Betty Cerda de Palou, 63 jaar oud en sinds 32 jaar in Maastricht Betty: Ik ben Betty Cerda de Palou. Ik woon in Maastricht al 32 jaar. Ik ben 63 jaar. Ik ben arts, maar

Nadere informatie

LEO BELGICUS, WERKGROEP VOOR DE HERENIGING DER NEDERLANDEN

LEO BELGICUS, WERKGROEP VOOR DE HERENIGING DER NEDERLANDEN LEO BELGICUS, WERKGROEP VOOR DE HERENIGING DER NEDERLANDEN Onze uitgangspunten Democratie, dwz het besturen van de staat door zijn burgers, behoort tot het wezen van de Nederlandse identiteit. Het is de

Nadere informatie

Wie bestuurt de gemeente? Wie bestuurt de gemeente?

Wie bestuurt de gemeente? Wie bestuurt de gemeente? Wie bestuurt de gemeente? 1 Wie bestuurt de gemeente? 2 De gemeente iedereen heeft er op een of andere manier mee te maken. Zo zorgt de gemeente ervoor dat uw huishoudelijk afval wordt opgehaald en dat

Nadere informatie

Informatie over de deelnemers

Informatie over de deelnemers Tot eind mei 2015 hebben in totaal 45558 mensen deelgenomen aan de twee Impliciete Associatie Testen (IATs) op Onderhuids.nl. Een enorm aantal dat nog steeds groeit. Ook via deze weg willen we jullie nogmaals

Nadere informatie

samen 4 Ed. Aalst oost-vlaanderen toekomst geven aan lijstnummer

samen 4 Ed. Aalst oost-vlaanderen toekomst geven aan lijstnummer samen toekomst geven aan oost-vlaanderen lijstnummer 4 Ed. Aalst lijsttrekker Binnen een paar dagen verkiest u een nieuw provinciaal bestuur. Gedurende meer dan 23 jaar maak ik hiervan deel uit. In die

Nadere informatie

HC zd. 22 nr. 32. dia 1

HC zd. 22 nr. 32. dia 1 HC zd. 22 nr. 32 een spannend onderwerp als dit niet waar is, valt alles duigen of zoals Paulus het zegt in 1 Kor. 15 : 19 als wij alleen voor dit leven op Christus hopen zijn wij de beklagenswaardigste

Nadere informatie

sarie, mijn vriend kaspar en ik

sarie, mijn vriend kaspar en ik sarie, mijn vriend kaspar en ik Leen Verheyen sarie, mijn vriend kaspar en ik is een theatertekst voor kinderen vanaf 4 jaar en ging in première op 12 september 2009 bij HETPALEIS in Antwerpen 1 ik: het

Nadere informatie

Inleiding. A. analyse per programma

Inleiding. A. analyse per programma Inleiding De Vlaams-fractie in het Vlaams Parlement heeft een analyse gemaakt van de voornaamste VRT-programma s waarin politici worden uitgenodigd. Tijdens de periode 1-11- 2006 t.e.m. 29-04-2007 werden

Nadere informatie

De brug van Adri. Rollen: Verteller Martje Adri Wim

De brug van Adri. Rollen: Verteller Martje Adri Wim De brug van Adri Rollen: Verteller Martje Adri Wim Daar loopt een meisje. Ze heet Martje. Ze kijkt boos en loopt langzaam. Ze weet niet waarheen. Martje kent Wim. Hij woont in dezelfde straat, maar Wim

Nadere informatie

Veilige Buurten. 1. Overlast en criminaliteit aanpakken

Veilige Buurten. 1. Overlast en criminaliteit aanpakken Veilige buurten Veilige buurten Veilige Buurten 1. Overlast en criminaliteit aanpakken Iedereen wil wonen, werken, wandelen en winkelen in een veilige buurt. Een buurt waar je gewoon je kinderen buiten

Nadere informatie

Grachtengordel Amsterdam

Grachtengordel Amsterdam Grachtengordel Amsterdam Door AnnaRosa Klaver, Dorian Rijsdijk, Isaac Blom en Yvonne Dijksterghuis, 2B Klas van mr. Van Montfoort Veel van de Amsterdamse grachtenpanden zijn gebouwd in of na de 17e eeuw,

Nadere informatie

Deze handreiking is van:

Deze handreiking is van: 9 lessen over het volgen van Jezus Deze handreiking is van: Deze cursus is geschreven Beryl Voorhoeve en opgemaakt door Judith Maarsen. Ten behoeve van de kinderstudiegroepen voor de bovenbouw Gebruikte

Nadere informatie

SLOTSCÈNE VAN ISOLA. Hij draait zich om en wil vertrekken. BERNARD Wij doen het niet! Verbruggen draait zich verbaasd om.

SLOTSCÈNE VAN ISOLA. Hij draait zich om en wil vertrekken. BERNARD Wij doen het niet! Verbruggen draait zich verbaasd om. SLOTSCÈNE VAN ISOLA Arnold blijft staan. Achter hem gaat de deur open. Arnold ziet aan de gezichten van Diana en Bernard dat ze iemand achter hem zien. Hij draait zich om en doet geschrokken een stap achteruit.

Nadere informatie

STEMRECHT IN BELGIË HISTORISCH ONDERZOEK

STEMRECHT IN BELGIË HISTORISCH ONDERZOEK STEMRECHT IN BELGIË HISTORISCH ONDERZOEK 1. EEN WOORDJE UITLEG Tijdens het bezoek aan de Democratiefabriek, hebben jullie kunnen vaststellen dat bepaalde elementen essentieel zijn om tot een democratie

Nadere informatie

Vlamingen en Walen vmbo-kgt34. CC Naamsvermelding 3.0 Nederland licentie.

Vlamingen en Walen vmbo-kgt34. CC Naamsvermelding 3.0 Nederland licentie. Auteur VO-content Laatst gewijzigd Licentie Webadres 21 October 2016 CC Naamsvermelding 3.0 Nederland licentie http://maken.wikiwijs.nl/82637 Dit lesmateriaal is gemaakt met Wikiwijs Maken van Kennisnet.

Nadere informatie

VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE JONGERENPARLEMENT INTEGRAAL VERSLAG

VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE JONGERENPARLEMENT INTEGRAAL VERSLAG VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE JONGERENPARLEMENT Zitting 2007-2008 Extra nummer INTEGRAAL VERSLAG Vergadering van woensdag 20 februari 2008 OCHTENDVERGADERING VGC 2 - De vergadering wordt geopend om 10u15

Nadere informatie

Naam: NEDERLAND IN OORLOG Begin WO2 (1932 tot 1940)

Naam: NEDERLAND IN OORLOG Begin WO2 (1932 tot 1940) Naam: NEDERLAND IN OORLOG Begin WO2 (1932 tot 1940) Adolf Hitler In 1933 kwam Adolf Hitler in Duitsland aan de macht. Hij was de leider van de nazi-partij. Hij zei tegen de mensen: `Ik maak van Duitsland

Nadere informatie

GELIJKE KANSEN IN BELGIË

GELIJKE KANSEN IN BELGIË GELIJKE KANSEN IN BELGIË HISTORISCH ONDERZOEK 1. EEN WOORDJE UITLEG Tijdens het bezoek aan de Democratiefabriek hebben jullie kunnen vaststellen dat bepaalde elementen essentieel zijn om tot een democratie

Nadere informatie

PRESENTATIE, VRAGEN EN OPMERKINGEN INLOOPAVOND 1 MAART 2016 PROJECT ROODENBURG VERMAATSTRAAT PRESENTATIE

PRESENTATIE, VRAGEN EN OPMERKINGEN INLOOPAVOND 1 MAART 2016 PROJECT ROODENBURG VERMAATSTRAAT PRESENTATIE PRESENTATIE, VRAGEN EN OPMERKINGEN INLOOPAVOND 1 MAART 2016 PROJECT ROODENBURG VERMAATSTRAAT PRESENTATIE 1 2 3 4 5 6 7 VRAGEN EN ANTWOORDEN Naar aanleiding van de presentatie is er een mogelijkheid voor

Nadere informatie

Hoop op democratie in het Midden Oosten

Hoop op democratie in het Midden Oosten De Toestand in de Wereld 3 Hoop op democratie in het Midden Oosten Egypte: De kater na de Arabische lente Bas Levinsohn 1 Inleiding Vraagstelling Wat wordt bedoeld met de Arabische lente? Wat is de betekenis

Nadere informatie

.22. Hoe ziet een centrum eruit?

.22. Hoe ziet een centrum eruit? Hoe ziet een centrum eruit? Hoofdstuk 2 les 1 Wat ga je leren? In deze les leer je hoe een centrum eruitziet. Je leert ook hoe het komt dat sommige steden of plekken een centrum zijn geworden. Begrippen

Nadere informatie

Lieve vrienden van El Manguaré,

Lieve vrienden van El Manguaré, Lieve vrienden van El Manguaré, Vanuit een overstroomd Iquitos de tweede tamtam van 2012. Twee dagen geleden schreef ik onderstaand stukje: Manguaré kampt met wateroverlast! Zoals Yolanthe in de vorige

Nadere informatie