o p d e b o k v e r e n i g i n g v a n n e d e r l a n d s e v e r k e e r s v l i e g e r s

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "o p d e b o k v e r e n i g i n g v a n n e d e r l a n d s e v e r k e e r s v l i e g e r s"

Transcriptie

1 Tankopslag De hoeveelheid brandstof die dagelijks op Schiphol wordt getankt is enorm. Hapering in de voorziening van de brandstof is onacceptabel en leidt tot hoge kosten. Om die reden bevindt zich een opslagterrein op het terrein van de luchthaven. Aanvoer van de brandstof geschiedt hoofdzakelijk via pijpleidingen en watervervoer. Veel opstelplaatsen op Schiphol zijn voorzien van een zogenaamd hydrantensysteem, waarbij de brandstof via een ondergronds leidingensysteem naar de opstelplaatsen wordt gepompt. Via een put bij de opstelplaats kan door een pompwagen de brandstof in de tanks van het vliegtuig worden gepompt. De brandstof die hier wordt opgeslagen heeft als typeaanduiding Jet A-1 en is speciaal ontwikkeld voor turbinemotoren. o p d e b o k v e r e n i g i n g v a n n e d e r l a n d s e v e r k e e r s v l i e g e r s

2 Op de Bok mei 07.qxp :41 Pagina inhoud Mei 2007 Rubrieken 04 Woord en wederwoord 10 Uit de post geplukt Columns 03 Voorwoord 21 Uitvergroot 31 Hamerslag Raadsverslagen 32 KLM-raadsverslag 33 Martinair-raadsverslag 34 Transavia-raadsverslag 22 Op de hoogte 36 Mededelingen van de ledenraad 06 Privatisering en geluid van Schiphol Wethouder en locoburgemeester van Amsterdam, Lodewijk Asscher, had een leidende rol bij de strijd van de gemeente tegen de privatisering van Schiphol. Edwin van Rij ging met hem in gesprek. 17 VNV-feest 2007 Na meer dan een jaar van voorbereidingen was het op 21 april eindelijk zover. In de Lichtfabriek te Haarlem begon het feest om acht uur en duurde tot in de kleine uurtjes.

3 Op de Bok mei 07.qxp :41 Pagina 6 edwin van rij 6 Privatisering en geluid van Schiphol De vorige regering wilde de luchthaven Schiphol graag privatiseren. De gemeente Amsterdam medeaandeelhouder wilde dat niet. Zij had daarbij een vetorecht, aangezien de privatisering een wijziging in de statuten noodzakelijk maakte en de gemeente Amsterdam dat met haar pakket aandelen kon blokkeren. Dat is ook gebeurd, waarop minister Zalm het veto per Koninklijk Besluit heeft vernietigd. Wethouder en locoburgemeester van Amsterdam, Lodewijk Asscher, had een leidende rol bij de strijd van de gemeente, aangezien de luchthaven tot zijn portefeuille behoort. Een gesprek met hem over privatisering en geluidsoverlast.

4 Op de Bok mei 07.qxp :42 Pagina 7 In het nieuwe regeerakkoord is de privatisering van Schiphol van de baan. Bent u opgelucht? Ja, ik ben er erg blij om. Het is een heel duidelijke wijziging, omdat er expliciet in staat dat Schiphol niet naar de beurs gaat. Ik vind dat heel verstandig. Welke bezwaren heeft u tegen de privatisering? Ik denk dat Schiphol enorm belangrijk is voor onze economie in termen van werkgelegenheid. Schiphol zorgt voor toevoer van allerlei mensen en mede daardoor willen veel bedrijven zich hier vestigen. Daar moet je dan heel voorzichtig mee omgaan. Het bedrijf Schiphol heeft zich op een bijzondere manier in overheidshanden ontwikkeld. Daarbij ging het er niet om zo snel mogelijk zo veel mogelijk winst te maken, maar het ging vaak om langetermijn- en maatschappelijke rendementen. Dus niet het onderste uit de kan voor het dividend, voor de aandeelhouders, maar geld blijven investeren in de luchthaven. Ik denk dat dat ontzettend belangrijk is. Als je Schiphol naar de beurs brengt, komt er een andere manier van denken, zijn andere zaken misschien belangrijker. Aan het vliegen wordt relatief weinig verdiend, het meeste geld komt van de winkeltjes en het vastgoed. Ik vond de argumenten voor een beursgang nooit zo overtuigend. Ik vind het belang van Schiphol zelf groot en dat voor de samenwerking in het geheel. Het is helemaal niet verkeerd als de overheid dat in handen heeft. Dat betekent niet dat je Schiphol niet als een bedrijf moet runnen; dat gebeurt nu toch ook. Het gevaar bestaat van kortetermijnwinst en maximalisatie. Daar is op zich niets mis mee. Maar juist dit bedrijf, wat uniek is in Nederland met een kleine thuismarkt, heeft zich zo snel ontwikkeld. Laten we daar een beetje trots en vooral ook zuinig op zijn. Welke concrete bedreigingen voor de gemeente Amsterdam ziet u bij privatisering? Het is natuurlijk niet zo dat de dag daarna het licht uit zou gaan. Het is wel zo dat alle belangrijke bedrijven in de regio Akzo is een laatste voorbeeld allemaal Schiphol noemen als een belangrijk vestigingsargument. De hele Zuidasontwikkeling heeft één op één te maken met Schiphol. Dat betekent dat als het niet goed gaat met Schiphol, het ook niet goed gaat met Amsterdam. Dat is één kant van de zaak. De andere is dat Schiphol directe arbeidsplaatsen kent en indi- recte. In die zin is Schiphol ook heel belangrijk voor deze stad. In een interview met NRC Handelsblad van 25 april 2006 heeft directeur Cerfontaine van Schiphol ook iets dergelijks gezegd. Waarin verschilt u nou concreet met hem van mening hierover? We zijn het erg eens over het belang van Schiphol voor deze regio. Maar Cerfontaine denkt dat een beursgang goed is voor het bedrijf en goed voor de samenwerking met Amsterdam. Daarover verschillen we van mening. Hij denkt dat privatisering een noodzaak is om verder te groeien, ik denk dat dat niet waar is. Cerfontaine denkt dat privatisering een voorwaarde is voor internationale samenwerking met andere luchthavens. Hoe ziet u dat, is dat argument van minder belang voor de gemeente? Ik vind het wel een goed argument en als het waar zou blijken te zijn, dan kunnen we er nog eens over nadenken. Aan de andere kant: Schiphol verkoopt zijn concept al over de hele wereld. Bovendien is het ook niet waar dat er geen luchthavens meer in overheidshanden zijn. Alle Amerikaanse en Chinese luchthavens zijn nog van de overheid. Het is dus een beetje overdreven om te zeggen dat Schiphol niet serieus wordt genomen omdat het in overheidshanden is. Ik denk wel dat je goed moet kijken hoe de consolidatie in de Europese markt verder gaat en of Schiphol daar een goede rol in kan blijven spelen. Het belang van grote acquisities van buitenlandse luchthavens, wat vaak als argument wordt genoemd, dat zie ik minder. Ik vind dat de focus altijd moet liggen op Schiphol Amsterdam. Voor het bedrijf kan het misschien interessant zijn om alle kaarten te zetten op een buitenlandse luchthaven, maar daar zijn wij niet mee gebaat. Een van uw argumenten, dat ook staat verwoord in het rapport Naar een betere relatie tussen luchthaven en omgeving van de Bestuurlijke Regio Schiphol, is de hubfunctie van Schiphol. Nou is hubvervoer voor meer dan de helft transitvervoer, terwijl lagekostenmaatschappijen vaak Amsterdam als aankomst- of vertrekstation hebben. Hoe ziet u dat spanningsveld met het belang voor de regio? Ik denk ook dat die hubfunctie van groot economisch belang is. Cisco bijvoorbeeld heeft zich hier gevestigd omdat het netwerk van Schiphol zo groot is. Dat net- 7

5 Op de Bok mei 07.qxp :42 Pagina 8 8 werk kunnen we alleen maar in stand houden door de hubfunctie en het transitvervoer, eenvoudigweg omdat onze thuismarkt te klein is om dat alleen maar met bestemmingsverkeer te doen. De lagekostenmaatschappijen zijn belangrijk voor de aanvoer van toeristen. Maar uiteindelijk is die netwerkkwaliteit van economisch belang. Ik zou het prachtig vinden als het allemaal met bestemmingsverkeer zou kunnen, dat is alleen niet realistisch. Wat vond u van het voorstel van minister Zalm om een superdividend uit te keren? Op zich een goed voorstel, want Schiphol is wel erg vet geworden. Maar er zat natuurlijk een dubbele bodem in: hij wilde alleen uitkeren na een beursgang. Ik denk dat het ook mogelijk is zonder beursgang om dat dividend te krijgen. Schiphol heeft relatief een heel gunstige verhouding tussen eigen en vreemd vermogen. Natuurlijk was de koppeling een truc van Zalm. Als hij Schiphol zonder dat superdividend naar de beurs had gebracht, dan was het veel interessanter voor de aandeelhouders om dat zelf te doen. Ik snap de redenering daarom wel, maar ik denk dat zo n dividend niet afhankelijk hoeft te zijn van een beursgang. Het idee om als gemeente 29 procent van de aandelen in de luchthaven te kopen, was dat een serieuze afweging? Jazeker. Mijn voorstel was om gezamenlijk te onderzoeken of en hoe dat zou kunnen. Ten eerste wilden Zalm en het rijk per se veel geld hebben en ten tweede wilden ze van de aandelen af. Het derde punt was dat ze per se naar de beurs wilden. Daarover werden we het niet eens, maar aan de eerste twee punten konden we wel wat doen. Ik geloof in dat bedrijf, dus ik wil best 29 procent van de aandelen kopen. Dan heeft de overheid het geld en niet meer de dubbele pet van aandeelhouder en toezichthouder. Maar het is voor het rijk nooit een serieuze optie geweest. Het verhaal was dat Amsterdam alleen maar nee zegt en niet meedenkt. Ik vond het dus belangrijk om aan te tonen dat we wel meedenken en met eigen oplossingen komen. Daarmee was Zalm weer aan zet. Vanuit strategisch punt is het aanbod ook belangrijk geweest in het hele politieke proces. Curriculum vitae mr. dr. Lodewijk Frans Asscher Geboren op 27 september Na het gymnasium studeerde hij Nederlands recht aan de UvA, waar hij eerst als onderzoeker en later als universitair docent ging werken. In 2002 nam hij zitting in de gemeenteraad van Amsterdam namens de PvdA, waar hij in 2004 fractievoorzitter van de partij werd. Thans bekleedt hij de functie van wethouder van Financiën, Economische Zaken en (Lucht)haven en is tevens locoburgemeester van de gemeente Amsterdam. Zalm heeft het hoog gespeeld. Hoe denkt u nu over de staat als aandeelhouder? Ik hoop dat de staat de vernietiging van het raadsbesluit door Zalm gaat terugdraaien. Zo staat het ook wel in het regeerakkoord, maar dat is nog niet gebeurd. Het was niet zo netjes om enerzijds je zin te willen krijgen als aandeelhouder en anderzijds als staat te zeggen: Je moet doen wat ik zeg. Het was ook wel een uniek geval. Dus ik verwacht dat de nieuwe regering zich als een gewone aandeelhouder zal gedragen. Wat verwacht u voor de toekomst van Schiphol? Het wordt een heel interessant jaar. Ik ben een van de deelnemers aan de Alderstafel. Dat is een platform van de luchthaven, KLM, LVNL, de regio en het rijk onder leiding van oud-minister Alders. Daar praten we over hoe we de groei gaan vormgeven. We lopen tegen allerlei grenzen op. Ik vind de selectieve groei ten gunste van de hubfunctie van cruciaal belang maar, hoe gaan we dat dan doen, hoe gaan we om met de omgeving, waar leg je dan wel de grens. Ik vind dat heel belangrijk. We hebben een periode gehad van heel strenge regels, waar niemand zich aan kon houden. Vervolgens werd dat dan weer gedoogd en de omwoners hadden het gevoel dat ze belazerd werden. Nu is de tijd om eerlijk

6 Op de Bok mei 07.qxp :42 Pagina 9 te zijn: Schiphol is van groot economisch belang, dus moet kunnen groeien. Maar dat betekent niet dat je rammelende Tupolevs moet toelaten. Er moeten wel keuzes gemaakt worden. KLM en Air France, dat gaat goed, en heeft groeipotentie. Gezamenlijk hebben we de verantwoordelijkheid om daarvoor een goed kader te scheppen. Een systeem voor bepaling van de geluidsoverlast, waarbij een berekening wordt gedaan voor over tien jaar, vind ik geen goed systeem. Ik denk eerder dat je naar een scherpere afweging moet gaan voor welke groei je wilt accommoderen, waarbij charters en lagekostenmaatschappijen zoveel mogelijk naar Lelystad gaan. De groei van de netwerkcarrier moet worden gefaciliteerd en die mag wat mij betreft dan ook flink doorgroeien. Daarnaast zul je mensen die daar last van hebben ruiterlijk tegemoet moeten komen. Geen discussies of ze wel of geen last hebben. Natuurlijk is dat zo; een vliegtuig maakt nou eenmaal lawaai. Koop mensen uit, compenseer ze. Daarnaast moet er ook druk zijn op de industrie om geluidsarmere toestellen en motoren te ontwikkelen. Vliegtuigen zijn dure dingen en ze gaan lang mee, dus je moet juist nu bovenop Boeing en Airbus zitten om dat voor elkaar te krijgen. Maar dat kan natuurlijk niet in nationaal verband, alleen Europees. 9

7 Op de Bok mei 07.qxp :43 Pagina 21 op de hoogte uitvergroot De rol van de ledenraad De huidige statuten en het huishoudelijke reglement van de vereniging zijn al weer twee jaar van kracht. In mei 2005 is de reorganisatie van de vereniging afgerond. De meest opvallende verandering is de overgang naar deelledenraden. Voorheen werkte de vereniging met één ledenraad waarin alle leden naar rato waren vertegenwoordigd. Nu is de vereniging onderverdeeld in afdelingen en heeft een afdeling, zodra het aantal leden-volledig meer dan 200 bedraagt, een eigen afdelingsledenraad. Bij deelgroeperingen die kleiner zijn worden stemmingen rechtstreeks uitgeschreven onder deze leden, meestal nadat informatieve vliegervergaderingen zijn gehouden. Met deze wijziging is de zeggenschap van deelgroeperingen over de eigen arbeidsvoorwaarden duidelijk toegenomen. Een onderhandelingsproces met een bedrijf of instantie heeft binnen de VNV een uitgebreid traject. Een VNVonderhandelingsdelegatie voert, onafhankelijk van onderwerp of maatschappij, de besprekingen die leiden tot een onderhandelingsresultaat feitelijk in drievoud. Bij aanvang van een traject gaat het bestuur intern aan de slag om te komen tot een insteek of voorstellen. Afhankelijk van onderwerp en situatie kan dit in een groep kritische bestuurders een behoorlijke klus zijn. Na de eventuele goedkeuring van de insteek door de ledenraad gaat de delegatie vervolgens onderhandelen met het bedrijf. Daarna wordt het eindresultaat getoetst in het bestuur en ter goedkeuring voorgelegd aan een veelal kritische ledenraad. Gedurende deze drie afzonderlijke rondes is de juiste argumentatie van het grootste belang en doorslaggevend voor het resultaat. De taak van de afdelingsledenraden zoals uitgebreid omschreven in de statuten is om te fungeren als verbindingsschakel tussen het bestuur en de leden. Het vervullen van deze taak is vaak niet eenvoudig. Raadsleden komen immers gevoed door de meest uiteenlopende meningen van collega s en met nog beperkte inhoudelijke kennis naar de vergadering. Daar treffen zij een bestuur dat al enige tijd met een dossier bezig is en vanwege de interne discussies en externe onderhandelingen voorzien is van veel argumenten. Als na enige discussie blijkt dat een bestuur geen fouten heeft gemaakt en een goed verhaal heeft voor de verschillende afwegingen en gemaakte keuzes kan een ledenraadslid overtuigd raken van de juistheid van een voorgesteld pakket of ingezet traject. Lastig is dan dat collega s deze discussies met het bestuur niet hebben bijgewoond en op basis van de eigen mening moeilijk begrip kunnen opbrengen voor de keuze van een raadslid. Zeker als voorafgaand aan de vergadering op allerlei wijzen stevige uitspraken zijn gedaan en posities zijn ingenomen. Ook blijkt het niet eenvoudig te onderscheiden wat de oorzaak van eventuele onvrede is. Meer dan eens wordt onvrede en frustratie over de opstelling van de werkgever geprojecteerd op het bestuur. Discussie met het bestuur over de te volgen strategie die moet leiden tot een aangepaste opstelling van de werkgever lijkt dan op onenigheid over het te bereiken doel. Doorgaans is er geen discussie over doelstellingen maar blijkt een inhoudelijke discussie pas mogelijk als helder is wie de eventuele boosdoener is. René de Groot president Na twee jaar werken met deelledenraden constateer ik dat elke ledenraad een eigen stijl, taakopvatting en dynamiek heeft en daardoor ook een andere benadering vanuit het bestuur vereist. De omvang van de groepering en de bedrijfscultuur spelen hierbij een grote rol. Bovendien beschikt niet iedere raad over ervaren leden met overwicht in combinatie met een uitgebreid collectief geheugen of uitputtende kennis van statuten en reglementen. Ik constateer ook dat ondanks een aantal vacatures de betrokkenheid van leden in de deelledenraden vele malen groter is dan voorheen. Van belang is dat we ons blijven realiseren dat bestuur en deelledenraden hetzelfde nastreven. Gezamenlijk behartigen we de belangen van de leden. Als dit gezamenlijke doel voor ogen blijft, zullen we op basis van de juiste argumenten de juiste keuzes blijven maken. mededelingen van het bestuur

De hybride ambtenaar: kansen voor groei

De hybride ambtenaar: kansen voor groei TNS Nipo Grote Bickersstraat 74 1013 KS Amsterdam t 020 5225 444 e info@tns-nipo.com www.tns-nipo.com Definitief rapport De hybride ambtenaar: kansen voor groei Over de drempel naar een hybride arbeidsrelatie

Nadere informatie

mevrouw M. Horselenberg, burgemeester/voorzitter;

mevrouw M. Horselenberg, burgemeester/voorzitter; Raad van Lelystad ( 3 T 2009 N 455 NOTULEN van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Lelystad, gehouden op donderdag 11 juni 2009 te 19.00 uur in het Stadhuis te Lelystad. Aanwezig zijn:

Nadere informatie

Anticiperen op de toekomst.

Anticiperen op de toekomst. Enterprise Risk Services Anticiperen op de toekomst. 2 Inhoudsopgave Voorwoord 5 Inleiding 7 Voordracht Jean Frijns The Book of Rules rules. 9 Schets huidige situatie De betekenis van internal audit wordt

Nadere informatie

Vermeend. ja knikken. Betekent dit dat hij daarmee instemt?

Vermeend. ja knikken. Betekent dit dat hij daarmee instemt? Vermeend sector eigenlijk een onderdeel. Je kunt de zelfstandigenaftrek niet uitsluitend verhogen voor de agrarische sector. Dat zou in strijd zijn met het gelijkheidsbeginsel. Zoiets kan dus niet. Dit

Nadere informatie

Hirsch Ballin. De beraadslaging wordt gesloten. Het wetsvoorstel wordt zonder stemming aangenomen. De vergadering wordt enkele ogenblikken geschorst.

Hirsch Ballin. De beraadslaging wordt gesloten. Het wetsvoorstel wordt zonder stemming aangenomen. De vergadering wordt enkele ogenblikken geschorst. Hirsch Ballin zich dan binnen de kaders die de richtlijn toelaat. Een richtlijn is immers geen verordening en blijkens de considerans laat deze richtlijn de ruimte om zulks te verbinden aan de implementatie

Nadere informatie

A promise for life geldt ook na de pensionering

A promise for life geldt ook na de pensionering September 2014 Nieuwsbrief Pensioenfonds Abbott Nederland Voorzitter pensioenfonds Jonathan Negro: A promise for life geldt ook na de pensionering COLUMN Jonathan Negro Voorzitter Stichting Pensioenfonds

Nadere informatie

Aanvang 13.30 uur. Voorzitter: Elias. Verder zijn aanwezig de leden van de commissie: Bruins Slot, Fokke, Van Meenen en Ulenbelt,

Aanvang 13.30 uur. Voorzitter: Elias. Verder zijn aanwezig de leden van de commissie: Bruins Slot, Fokke, Van Meenen en Ulenbelt, Geredigeerd woordelijk verslag van een openbaar gesprek van de tijdelijke commissie ICT-projecten bij de overheid op 26 mei 2014 in de Thorbeckezaal van de Tweede Kamer te Den Haag. Vastgesteld: 16 juni

Nadere informatie

OPENBARE VERGADERING. van de raad der gemeente Alblasserdam op donderdag 22 april 2010 des namiddags om 19.30 uur in het raadhuis

OPENBARE VERGADERING. van de raad der gemeente Alblasserdam op donderdag 22 april 2010 des namiddags om 19.30 uur in het raadhuis OPENBARE VERGADERING van de raad der gemeente Alblasserdam op donderdag 22 april 2010 des namiddags om 19.30 uur in het raadhuis Aanwezig de leden: mevrouw M.J.H. Barra-Leenheer (PvdA), de heer R. van

Nadere informatie

Rapport in het kort OOG VOOR MENSEN MET EEN ARBEIDSBEPERKING. Conclusie: Wsw ers raken uit beeld. Waar hebben we het over? Aanbevelingen aan gemeenten

Rapport in het kort OOG VOOR MENSEN MET EEN ARBEIDSBEPERKING. Conclusie: Wsw ers raken uit beeld. Waar hebben we het over? Aanbevelingen aan gemeenten OOG VOOR MENSEN MET EEN ARBEIDSBEPERKING Rapport in het kort Waar hebben we het over? In Nederland hebben ongeveer 120.000 mensen een indicatie voor de Wet sociale werkvoorziening vanwege een arbeidsbeperking.

Nadere informatie

DE GEMEENTE 2020. Verenigingsstrategie en collectieve agenda

DE GEMEENTE 2020. Verenigingsstrategie en collectieve agenda DE GEMEENTE 2020 Verenigingsstrategie en collectieve agenda De Gemeente 2020 Verenigingsstrategie en collectieve agenda Inhoudsopgave Voorwoord 5 Een krachtige lokale overheid 7 De Gemeente 2020 13 Verenigingsagenda

Nadere informatie

Parlementaire Onderzoekscommissie Privatisering/Verzelfstandiging 1 Overheidsdiensten gesprek 11

Parlementaire Onderzoekscommissie Privatisering/Verzelfstandiging 1 Overheidsdiensten gesprek 11 Parlementaire Onderzoekscommissie Privatisering/Verzelfstandiging 1 Stenografisch verslag van een gesprek in het kader van de Parlementaire Onderzoekscommissie Privatisering/Verzelfstandiging op woensdag

Nadere informatie

R.P. Grondel, A.J.M. Scholten, L.W.M. Worm

R.P. Grondel, A.J.M. Scholten, L.W.M. Worm NOTULEN van de openbare en besluitvormende vergadering van de raad der gemeente Diemen, gehouden op donderdag 11 februari 2010 in het Gemeentehuis te Diemen, bijeengeroepen om 20.00 uur. Aanwezig: (*fractievoorzitters)

Nadere informatie

Evaluatie Schipholbeleid

Evaluatie Schipholbeleid Evaluatie Schipholbeleid Twee jaar ervaring met het Schipholbeleid Dit rapport is opgesteld door in opdracht van de ministeries van Verkeer en Waterstaat en van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en

Nadere informatie

Agenda. 1. Opening 2. Mededelingen 3. Vaststellen agenda 4. Insprekers 5. Presentatie woonlastenonderzoek 6. Winkeltijdenwet 7. Rondvraag 8.

Agenda. 1. Opening 2. Mededelingen 3. Vaststellen agenda 4. Insprekers 5. Presentatie woonlastenonderzoek 6. Winkeltijdenwet 7. Rondvraag 8. Agenda 1. Opening 2. Mededelingen 3. Vaststellen agenda 4. Insprekers 5. Presentatie woonlastenonderzoek 6. Winkeltijdenwet 7. Rondvraag 8. Sluiting 1 Gesproken tekst "Hartelijk welkom mensen van de pers,

Nadere informatie

In stemming komt de motie van afkeuring van de fractie van D66.

In stemming komt de motie van afkeuring van de fractie van D66. De heer Van Dalfsen (PvdA): Voorzitter. Met vreugde hebben wij geconstateerd dat de pijn van de gedeputeerde meer in de overwegingen zit dan in de besluiten. Net gaat ons vooral om de besluiten. Een belangrijk

Nadere informatie

8 Begroting Infrastructuur en Milieu

8 Begroting Infrastructuur en Milieu 8 Begroting Infrastructuur en Milieu Aan de orde is de voortzetting van de behandeling van: - het wetsvoorstel Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu (XII)

Nadere informatie

Resultaten Enquête Broodfondsen

Resultaten Enquête Broodfondsen Resultaten Enquête Broodfondsen Behorend bij MA Thesis Masterprogramma: Politiek en maatschappij in historisch perspectief Student: Jonathan Fink Jensen Studentnummer: 3483649 Scriptiebegeleider: prof.

Nadere informatie

De heer ISRAËL: Dank u wel. Leefbaar Diemen en Democraten Diemen zouden graag een motie indienen betreffende het convenant.

De heer ISRAËL: Dank u wel. Leefbaar Diemen en Democraten Diemen zouden graag een motie indienen betreffende het convenant. NOTULEN van de openbare en besluitvormende vergadering van de raad der gemeente Diemen, gehouden op donderdag 21 februari 2008 in het Gemeentehuis te Diemen, bijeengeroepen om 19.30 uur. Aanwezig: (*fractievoorzitters)

Nadere informatie

De waarde van een aandeelhouder

De waarde van een aandeelhouder De waarde van een aandeelhouder Inaugurale rede uitgesproken door Prof. mr. Barbara Bier op 28 maart 2012 De driehoek tussen de vennootschap en haar schuldeisers enerzijds en de vennootschap en haar aandeelhouders

Nadere informatie

Voorts zijn aanwezig de wethouders: J.B.C.W. van den Heuvel, M.M. de Leeuw-Jongejans, A.J. van Mierlo, F.P.C.J.G. Stienen en P.G.M. Tielemans.

Voorts zijn aanwezig de wethouders: J.B.C.W. van den Heuvel, M.M. de Leeuw-Jongejans, A.J. van Mierlo, F.P.C.J.G. Stienen en P.G.M. Tielemans. 12e raadsvergadering, 2 november 2010, 19.30 uur Gemeenteraad Bij aanvang van de vergadering zijn aanwezig de leden: J.L. van Aert, K. Ajouaou, H.F.J. Bekkers, J.F. Boetzkes, S.J.P.H.A. van de Brug, J.F.T.

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 28 676 NAVO Nr. 190 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Vastgesteld 13 november 2013 De vaste commissie voor Defensie en de vaste commissie voor Buitenlandse

Nadere informatie

Raadsnotulen. Jaar 2014 Afdeling 2 Vergaderdatum 13 maart 2014 Publicatiedatum

Raadsnotulen. Jaar 2014 Afdeling 2 Vergaderdatum 13 maart 2014 Publicatiedatum Gemeenteblad aadsnotulen Jaar 2014 Publicatiedatum Avondzitting op donderdag 13 maart 2014 Voorzitter: mr. Van der Laan, burgemeester, alsmede het raadslid mevrouw Ornstein, plaatsvervangend voorzitter.

Nadere informatie

Hoe motiveer ik mijn manager

Hoe motiveer ik mijn manager Hoe motiveer ik mijn manager Ron Rietjens Inhoud 1 Voorwoord 3 2 Teleurstelling 4 3 Zorgen 6 4 Assertiviteit 11 4.1 Sub assertief 11 4.2 Agressief 12 4.3 Assertief 12 5 Verbinding 14 6 Slot 15 Alles uit

Nadere informatie

De voorzitter van de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Neppérus

De voorzitter van de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Neppérus 33836 Personen- en familierecht Nr. 5 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Vastgesteld 29 juli 2014 De vaste commissie voor Veiligheid en Justitie en de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Nadere informatie

De rol van ledenraden in de governance van zorgverzekeraars

De rol van ledenraden in de governance van zorgverzekeraars Grote Bickersstraat 76 1013 KS Amsterdam Postbus 1903 1000 BX Amsterdam tel 020 522 59 99 e-mail info@veldkamp.net www.veldkamp.net De rol van ledenraden in de governance van zorgverzekeraars Een kwalitatief

Nadere informatie

De beraadslaging wordt gesloten. De voorzitter: Ik stel voor, aanstaande dinsdag over de motie te stemmen. Daartoe wordt besloten.

De beraadslaging wordt gesloten. De voorzitter: Ik stel voor, aanstaande dinsdag over de motie te stemmen. Daartoe wordt besloten. J.M. de Vries groot aantal waterwerken. Juist als je in de bodem van een rivier gaat werken, maakt dat je meer explosieven tegenkomt dan in het verleden. Maar de regeling geldt voor heel Nederland. Ook

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 32 013 Toekomst financiële sector Nr. 49 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Vastgesteld 27 januari 2014 De vaste commissie voor Financiën heeft op

Nadere informatie

CONCEPTVERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG OVER:

CONCEPTVERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG OVER: algemeen overleg/armoede- en schuldenbeleid d.d. 27 november 2013/SZW blz. 1 CONCEPTVERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG OVER: Armoede- en schuldenbeleid Desgewenst kunt u correcties in de weergave van uw

Nadere informatie

Inhoud. Beginsituatie 4. 1 Vergaderen en overleggen 5 1.1 Doelen en soorten 5 1.2 Rollen 10

Inhoud. Beginsituatie 4. 1 Vergaderen en overleggen 5 1.1 Doelen en soorten 5 1.2 Rollen 10 Woord vooraf Deze reader is bedoeld als studiemateriaal voor de opleiding tot Secretaresse. Daarbij hebben we vooral rekening gehouden met cursisten die al in de praktijk werkzaam zijn en zich verder willen

Nadere informatie

van de vergadering van provinciale staten van Drenthe

van de vergadering van provinciale staten van Drenthe van de vergadering van provinciale staten van Drenthe gehouden op 17 december 2003 INHOUD Opening 2 Mededelingen 2 Ingekomen stukken 2 Vaststelling van de agenda 2 Mondelinge vragen 4 Voorstellen 5 - Motie

Nadere informatie