Huisreglement Rol van de koster Gedrag in- en bij de kerk Wezep

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Huisreglement Rol van de koster Gedrag in- en bij de kerk Wezep"

Transcriptie

1 Huisreglement Ons kerkgebouw het Noorderlicht is een plek om samen te komen en elkaar te verbinden. Naast de erediensten vinden er kerkelijke activiteiten plaats. Overal waar we samen komen en gebruik maken van mogelijkheden en middelen gelden afspraken. Zo is het niet anders binnen ons kerkgebouw. Dit reglement geeft een overzicht van afspraken en regels die gelden bij het gebruik van ruimten in het kerkgebouw Noorderlicht te Wezep. Het reglement is opgesteld door de commissie bestuurlijke zaken (CBZ). Daar waar onduidelijkheid is volgt overleg met het CBZ die daarover een besluit zal nemen. Rol van de koster De koster is als gastheer aangesteld om het gebruik van de kerkzaal en verschillende vergaderruimtes in goede banen te leiden. Daarmee is hij (of diens plaatsvervanger) het centrale aanspreekpunt. Het volgende wordt oa verzorgd: het openen en sluiten van het gebouw; het gebruiksgereed maken van het kerkgebouw en/of de kerkzalen voor activiteiten; het opstellen van apparatuur en het bedienen van de technische installaties; toewijzing van de zalen; verzorgen van koffie en of thee. Wezep November 2013 Gedrag in- en bij de kerk Voorkomen van hinder: Iedere gebruiker/gast doet zijn of haar best om overlast en onnodig werk te voorkomen. Buiten het gebouw is het belangrijk dat de omwonenden geen onnodige hinder ondervinden. Onderlinge hinder, door hard praten, muziek, of andere geluiden, moet worden voorkomen. Stalling fietsen en scooters: Buiten het gebouw is er royaal plaats voor het stallen van rijwielen. De rijwielen horen in de daarvoor bestemde rekken of tussen de rijwielbogen. Daarbij is het noodzaak dat de nooduitgangen en looppaden altijd helemaal vrij blijven. Zie ook de stoeptegels met vermelding; HIER GEEN FIETSEN. Om schade te voorkomen is het ook belangrijk dat er geen rijwielen tegen de gevel of kozijnen van het gebouw worden geplaatst! Pagina 1

2 Parkeren auto s: Voor het parkeren van auto s kan gebruik worden gemaakt van de parkeerplaatsen in de nabijheid van het kerkgebouw. Parkeren in de vakken en doorgangen vrijhouden! Roken en ander afval: Roken is niet toegestaan in het gebouw, laat de peuken, buiten het gebouw, in de daarvoor bestemde peukenpalen bij de hoofdingang achter. Gebruik zalen Noorderlicht De koster beheert de agenda van de kerk, en legt daarin centraal de reservering van zaalruimte vast. Zalen kunnen vooraf worden gereserveerd, bij voorkeur een week van te voren. Dit kan bij de koster rechtstreeks, via mail of telefoon. Zonder reservering is gebruik van zaalruimte niet mogelijk. Degene die de zaalruimte reserveert is het aanspreekpunt. Bij de reservering van zaalruimte aangegeven of er ook koffie of thee gewenst is. De koffie en thee wordt verzorgd door de koster of hulpkoster(s) en in principe vanaf de serveerbalie bij de keuken. Alleen de koster en de hulpkoster(s) hebben toegang tot de keuken! Als er even niemand achter de balie is dan wachten we even. Indien voor het gebruik van zalen of de kerkzaal ook ondersteunende materialen moeten worden geplaatst of opgehangen is het gewenst dat dit van te voren wordt afgestemd. Elkaar informeren versterkt de samenwerking zonder verrassingen. Seizoenreservering: In de kerk vinden er buiten de (zondagse) erediensten activiteiten plaats met een repeterend karakter. Zoals de catechisaties, jeugd-, vrouwen- en mannenverenigingen, de kerkenraad, kerkelijke commissies, jeugdsoos en dergelijke. Voor deze activiteiten wordt bij de start van een nieuw seizoen de reservering geregeld. Vakantieperiode: Tijdens vakantieperiodes is de kerk beperkt beschikbaar voor vergaderingen of andere activiteiten. Reservering van zaalruimte voor een incidentele activiteit in een vakantieperiode kan in overleg worden afgestemd. Voorrang voor bijzondere erediensten: Bijzondere erediensten zoals huwelijksbevestiging, dankdag en biddag en bijzondere bijeenkomsten zoals begrafenissen gaan altijd voor op vaste avonden van andere gebruikers. In overleg kan er een andere avond worden gezocht voor de activiteiten die hierdoor komen te vervallen. Annuleren of wijzigen van reservering zaalruimte: Als er veranderingen zijn in vergaderdata, vervallen vergaderingen of reservering van apparatuur dient dit gemeld te worden. Liefst 2 dagen van te voeren. Het biedt de mogelijkheid om anderen de ruimte of apparatuur alsnog aan te bieden. Gebruik en opstelling meubilair Als voor een activiteit de opstelling van het meubilair moet worden veranderd, wordt dit geregeld met de koster. De koster kan degene die de zaalruimte heeft gereserveerd vragen om daarbij te assisteren. Na gebruik dienen de mensen die gebruik hebben gemaakt van de zaal deze weer in oorspronkelijke staat op te leveren. Als, bij gebruik van de kerkzaal, inrichting van het liturgisch centrum moet worden aangepast dient dit vooraf te worden besproken. Gezamenlijk zal dan bekeken worden hoe en of dit uitgevoerd kan worden. Gebruik apparatuur Bij de zaalreservering kan, indien gewenst, beschikbare apparatuur worden gereserveerd. Gebruik beeld- en/of geluidsopname apparatuur in erediensten Tijdens erediensten mag worden gefotografeerd of gefilmd na toestemming van- en onder afspraken met de kerkenraad / predikant. De belanghebbende of de fotograaf neemt daarvoor zelf contact op met de kerkenraad / predikant. Pagina 2 Pagina 3

3 Gebruik orgel Voor het bespelen van het orgel in de kerk kan contact opgenomen worden met de contactpersoon organisten: Jan prins. Gebruik kaarsen / waxinelichtjes e.d. De naleving van de wettelijke regels rondom brandveiligheid in openbare gebouwen wordt jaarlijks door de lokale brandweer gecontroleerd. Het branden van kaarsen of ander open vuur in de kerkzaal is onder strikte voorwaarden toegestaan. In de overige ruimtes van de kerk is dat niet toegestaan. De aanwijzingen, die door de koster hierover worden gegeven, moeten altijd worden opgevolgd. Technische installatie: De bediening van de technische installaties zoals verwarming en dergelijke zijn centraal geregeld. Voor opmerkingen over of bijstellen van de verwarming of andere technische installaties even contact opnemen met de koster. Gebruik van de keuken De keuken, met apparatuur, bestek, serviesgoed en voorraad, wordt beheerd en bemand door de koster. Als, bij een kerkelijke activiteit, sprake is van catering door derden is dat in overleg. Gebruik bergruimte / opslag De bergruimten in Noorderlicht zijn bestemd voor het opbergen van materialen en meubilair wat behoort bij de inventaris van Noorderlicht. Opslag van materialen van derden is tijdelijk toegestaan als het rechtsreeks verband houdt met een repetitie voorafgaand aan een project of activiteit in Noorderlicht. Opslag van muziekinstrumenten en apparatuur van derden voor gebruik bij wekelijkse (of daarmee gelijk te stellen) gebruik van ruimten is niet mogelijk. Openingstijden Er wordt naar gestreefd Noorderlicht zoveel mogelijk een open karakter te geven. Tijdens gebruik zal de koster of zijn vervanger aanwezig zijn. In overleg kunnen verantwoordelijkheden worden overgedragen aan een sleuteldrager. Gebruik van de kerk of vergaderzalen in de morgen- of middaguren is in principe mogelijk maar dient op tijd te worden afgestemd. Vergadertijd / gebruikstijd: De avondvergaderingen zijn op werkdagen uiterlijk om uur afgelopen. Met uitloop en vertrek van alle mensen wordt het gebouw dan uiterlijk om uur afgesloten. Verhuur Noorderlicht. Verhuur van zaalruimte aan gemeenteleden voor verjaardag of jubileum tot maximaal 75 personen is mogelijk. Verhuur voor niet kerkelijke activiteiten: Als de kerkzaal en/of vergaderzalen voor gebruik worden aangevraagd door een niet-kerkelijke / interkerkelijke of door een niet-gereformeerde organisatie, stemt de koster dit eerst af met de commissie bestuurlijke zaken. Pagina 4 Pagina 5

4 Tarievenlijst zalen Noorderlicht Overzicht capaciteit en bijbehorend huurtarief. Opstelling > Zaal V theat er carré / vergader Cabaret school examen Zaalhuur en toeslag in Incl. evt. Beamer 1 dagdeel 2 dagdelen aan elkaar 3 dagdelen aan elkaar Kerkzaal ***) 500 NVT NVT NVT NVT 300,- 450,- 550,- Kerkzaal ***) met 12 of NVT NVT NVT NVT 350,- 525,- 640,- Kerkzaal ***) Met 12 en NVT NVT NVT NVT 400,- 600,- 740,- Zaal 12 **) stoelen 100,- 150,- 190,- Zaal 15 **) stoelen 100,- 150,- 190,- Zaal 18 **) NVT 16 NVT NVT NVT 75,- 110,- 130,- Zaal 09 **) NVT 16 NVT NVT NVT 75,- 110,- 130,- Zaal 10 **) NVT 28 NVT NVT NVT 85,- 125,- 150,- Zaal 20 **) (crêche) NVT 28 NVT NVT NVT 85,- 125,- 150,- Spreekkamer **) NVT 6 NVT NVT NVT 50,- 75,- 100,- Zaal 1.04 Gebruik als vergaderruimte 30 personen (soosruimte) Sta ruimte 50 personen 140,- 190,- 250,- Toelichting tabel: NVT = Opstelling niet in voorzien (of niet mogelijk). Dagdeel = Ochtend 08:30 uur t/m 12:30 uur (of deel daarvan) Middag 13:00 uur t/m 17:00 uur (of deel daarvan) Avond 18:30 uur t/m 22:30 uur (of deel daarvan) In overleg kan een afwijkende aaneengesloten tijd van vier uren in rekening worden gebracht als één dagdeel. Voor het huren van het gehele gebouw met gebruik van meerdere zalen worden de huurprijs en de gebruikscondities in overleg bepaald. Pauze in de vergadering betekent in principe koffie / thee afhalen bij de serveerbalie in de foyer / entreehal. Gebruik foyer is dus in de huur begrepen. Verkoopprijs van koffie, thee, fris bedraagt 1,50 per consumptie. In overleg bestaat de mogelijkheid om kannen koffie in de vergaderzaal te plaatsen. **) Bij de reservering kan afgesproken worden dat in deze zalen de koffie / thee met kopjes e.d. vooraf in de zaal wordt klaargezet. ***) Bij het huren van de kerkzaal is het gebruik van zaal 20 als crèche gratis. NB: wel vooraf tegelijk reserveren! Overige zaken Gebruik alcoholhoudende dranken: Nuttigen van alcohol houdende dranken is enkel toegestaan bij besloten bijeenkomsten. Verder is er vrijstelling (onder voorwaarden) voor het schenken van alcoholhoudende dranken op vrijdagavond in de soos. Vergoedingen: Er wordt géén vergoeding voor zaalgebruik en koffie / thee in rekening gebracht aan: De kerkenraad, de diaconie, en alle kerkelijke commissies. Kerkelijke verenigingen en plaatselijke gereformeerde organisaties. Vergaderingen die door of vanwege de kerkenraad georganiseerd worden. Wijkactiviteiten Openen / sluiten van het kerkgebouw Als regel zorgt de koster of diens plaatsvervanger/sleuteldragers voor het openen en afsluiten van de kerk. In overleg kan de koster regelen dat de laatste die de kerk verlaat verantwoordelijk is voor het correct afsluiten van de kerk. Voor evenementen waar entree voor wordt gevraagd zal 1,- extra per bezoeker in rekening worden gebracht bij de organisator van het evenement. Pagina 6 Pagina 7

5 Uitgifte sleutels De kerk kent een zogenaamd sleutelplan dat wordt beheerd door de koster. Een sleutel wordt alleen gegeven als het noodzakelijk is bij de vlotte uitoefening van een kerkelijke taak of functie en duurt zolang de taak of functie geldt. De sleutel kan worden verkregen bij de koster. Ieder tekent persoonlijk voor ontvangst van een sleutel. Bij het inleveren wordt de registratie weer ongedaan gemaakt. De sleutel mag niet worden uitgeleend! Publicatie Het ophangen en/of plaatsen van presentaties en/of andere (wand) versieringen gaat te allen tijde in overleg met de koster. Voor het plaatsen van obstakels in de zalen en gangen van Noorderlicht gelden strikte voorwaarden in verband en voor het zeker stellen van de vluchtmogelijkheden bij brand of calamiteiten. Ontruimings- of calamiteitenplan, AED (in progress jan 14) Als zich een incident of calamiteit voordoet, is het belangrijk slachtoffers te voorkomen, de schade te beperken en zo snel mogelijk weer terug te keren naar de normale situatie. Het ontruimings- of calamiteitenplan geeft een overzicht van maatregelen, procedures en voorzieningen die zijn getroffen om in geval van een calamiteit zo doeltreffend mogelijk te handelen. Alle direct betrokkenen, waarvan verwacht wordt dat ze een functie bekleden bij een calamiteit in onze kerk, zullen op de hoogte worden gebracht van het plan. Een afschrift van het plan hangt op het bord in de keuken bij de kosters. In het Noorderlicht is een AED aanwezig. Inzet van de AED kan te allen tijde indien gewenst. Binnen onze gemeente zijn diverse leden aanwezig die een cursus voor gebruik van de AED hebben gevolgd. Een overzicht van namen hangt naast de AED. Bijzondere Erediensten: Huwelijksbevestigingen Voor een eredienst met huwelijksbevestiging is de regeling huwelijksbevestiging in het handboekje van de kerk opgenomen. Reglement begrafenissen Doel: duidelijkheid voor familie, predikant, ouderling en koster(s) over wat er van elkaar wordt verwacht. Contact opnemen met de familie De predikant of wijkouderling heeft als eerste contact met de familie. Hij gaat na of de begrafenis vanuit de kerk gaat plaatsvinden. In dat geval zal de predikant of wijkouderling dit doorgeven aan de koster. Ook zal hij de familie te kennen geven dat de koster voor het gebruik van het gebouw en de regeling voor eventueel koffie/thee e.d. de contactpersoon is. De rol van de predikant De predikant verzorgt de samenkomst en heeft overleg over de indeling van de samenkomst en geeft op tijd de liturgie door. De predikant regelt met de familie hoe de indeling van de samenkomst zal zijn en wat er bijvoorbeeld op het kerkhof en bij een eventuele broodmaaltijd nog van hem wordt verwacht. Zo komt het voor dat de predikant of wijkouderling wordt gevraagd bij de broodmaaltijd voor te gaan in (dank)gebed. De liturgieblaadjes De liturgie wordt door de predikant in overleg met de familie opgesteld. De familie verzorgt drukwerk liturgie. Er is een mogelijkheid om door de familie gebruik te maken van de beamer in de kerk. Dit kan afgestemd worden met de beamercommissie. Organist Als een bepaalde organist de voorkeur heeft bij de familie, zorgt de familie voor de organist. Als de familie dit overlaat aan de kerk dan zal de koster, via de contactpersoon organisten, een organist regelen. (Richtlijn: 30,- Voor een beroepsorganist is 100,- gebruikelijk) De vergoeding wordt in dat geval in rekening gebracht door de kerk bij de familie. Pagina 8 Pagina 9

6 Contact tussen begrafenisondernemer en koster. De koster stemt met de begrafenisondernemer de praktische zaken af. Gebruik kerkgebouw en verzorging van een eventuele broodmaaltijd. Volgens de gemaakte afspraken met de familie zorgt de koster voor, klaarzetten van de zalen, regelen bediening en de inkoop Het in rekening brengen van kosten. De koster maakt de factuur op met totale kostenverdeling en stuurt deze naar betrokkene en een afschrift naar de penningmeester van de kerk. Tarieven Begraven vanuit de kerk worden geen kosten in rekening gebracht voor zaalhuur. Als verwacht gaat onze eigen predikant voor of, indien vacant, de consulent. De eigen predikant of consulent ontvangt hiervoor geen vergoeding. Als de familie aangeeft dat zij een andere predikant wenst, dient zij dit zelf af te stemmen met de betreffende predikant (inclusief eventuele daaraan verbonden kosten). Er is ook gelegenheid om koffie te drinken of een complete broodmaaltijd te nuttigen. De koster kan dit, tegen een vergoeding, verzorgen. De kosten van een koffietafel en/of broodmaaltijd inclusief de bediening worden in rekening gebracht bij de familie, eventueel via de begrafenisondernemer. Een koffietafel of broodmaaltijd wordt als volgt in rekening gebracht: Belegde broodjes: 1,50 per stuk Koffie, thee fris: 1,50 per consumptie Bediening: bij broodmaaltijd 50,- per persoon ( gebruikelijk 3 personen ) Bediening: alleen koffie/thee 30,- per persoon ( gebruikelijk 3 personen ) Pagina 10

Gebruiksreglement kerkelijke gebouwen Hervormd Scherpenzeel

Gebruiksreglement kerkelijke gebouwen Hervormd Scherpenzeel Gebruiksreglement kerkelijke gebouwen Hervormd Scherpenzeel College van kerkrentmeesters, SecretarisCVK@HervormdScherpenzeel.nl Artikel 1: Begripsbepalingen Verhuurder: het college van kerkrentmeesters

Nadere informatie

SPELREGELS VOOR HET GEBRUIK VAN RUIMTEN IN DE LICHTKRING

SPELREGELS VOOR HET GEBRUIK VAN RUIMTEN IN DE LICHTKRING Commissie van Beheer Postbus 69 2910 AB Nieuwerkerk aan den IJssel cvb@de-lichtkring.nl Doelstelling van de CvB bij het beschikbaar stellen van de ruimten in de kerk: De doelstelling van de Commissie van

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT MFA DE MOLENWIEK

HUISHOUDELIJK REGLEMENT MFA DE MOLENWIEK HUISHOUDELIJK REGLEMENT MFA DE MOLENWIEK Pagina 1 van 6 Huishoudelijk reglement HUISHOUDELIJK REGLEMENT 1. ALGEMEEN Dit huishoudelijk reglement is van toepassing op alle gebruiksovereenkomsten en geldt

Nadere informatie

Regels en Algemene Voorwaarden bij gebruik en verhuur zalen en/of kerkgebouw Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt te Rijnsburg

Regels en Algemene Voorwaarden bij gebruik en verhuur zalen en/of kerkgebouw Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt te Rijnsburg Regels en Algemene Voorwaarden bij gebruik en verhuur zalen en/of kerkgebouw Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt te Rijnsburg INHOUDSOPGAVE 1 VERHUUR KERKGEBOUW OF ZALEN: REGELS VOOR GEBRUIK KERKELIJKE RUIMTEN

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT HUISHOUDELIJK REGLEMENT Het huishoudelijk reglement is opgesteld door de Kerkvoogdij ter plaatse. Het heeft tot doel het stellen van regels voor het gebruik en beheer van het kerkgebouw door leden van

Nadere informatie

Regels. Bij gebruik en verhuur kerkelijke ruimten CGK Ichthus-Urk

Regels. Bij gebruik en verhuur kerkelijke ruimten CGK Ichthus-Urk Regels Bij gebruik en verhuur kerkelijke ruimten CGK Ichthus-Urk In deze regels heeft het Dagelijks Bestuur Beheerszaken (DBB) van de CGK Ichthus-Urk voorwaarden vastgelegd voor het gebruik van de kerkelijke

Nadere informatie

Hervormde Gemeente Streefkerk

Hervormde Gemeente Streefkerk Gebruiksvoorwaarden kerkelijke gebouwen Inleiding Deze gebruiksvoorwaarden zijn opgesteld om duidelijkheid te krijgen over het gebruik van de kerkelijke gebouwen. Door de jaren heen zijn verschillende

Nadere informatie

Regels en Algemene Voorwaarden bij gebruik en verhuur van kerkgebouw en/of zalen van de Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt te Rijnsburg

Regels en Algemene Voorwaarden bij gebruik en verhuur van kerkgebouw en/of zalen van de Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt te Rijnsburg Regels en Algemene Voorwaarden bij gebruik en verhuur van kerkgebouw en/of zalen van de Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt te Rijnsburg 1 Regels voor gebruik van het kerkgebouw (geheel of gedeeltelijk) van

Nadere informatie

KERKRENTMEESTERS PROTESTANTSE KERK DIEPENHEIM

KERKRENTMEESTERS PROTESTANTSE KERK DIEPENHEIM INFORMATIE OVER VERHUUR VAN DE JOHANNESKERK, DE MOLENAARSHOF EN MORTUARIUM GROTESTRAAT 1 EN 3, TE DIEPENHEIM Op de verhuur van de kerkelijke gebouwen en ruimten van de Protestantse Kerk Diepenheim zijn

Nadere informatie

Regels en Algemene Voorwaarden bij gebruik en bij verhuur van de Oudshoornse Kerk te Alphen aan den Rijn

Regels en Algemene Voorwaarden bij gebruik en bij verhuur van de Oudshoornse Kerk te Alphen aan den Rijn Regels en Algemene Voorwaarden bij gebruik en bij verhuur van de Oudshoornse Kerk te Alphen aan den Rijn Regels voor gebruik van de Oudshoornsekerk te Alphen aan den Rijn INHOUDSOPGAVE 1 VERHUUR KERKGEBOUW:

Nadere informatie

Huurvoorwaarden en reglement Welzijnsstichting Kerverland ten behoeve van de Huiskamer van Waarder

Huurvoorwaarden en reglement Welzijnsstichting Kerverland ten behoeve van de Huiskamer van Waarder Huurvoorwaarden en reglement Welzijnsstichting Kerverland ten behoeve van de Huiskamer van Waarder 1. Dit document is opgesteld door de Welzijnsstichting Kerverland te Waarder, ingeschreven bij de Kamer

Nadere informatie

CONSUMPTIEPRIJZEN HUURTARIEVEN. 01-07-2013 t/m 30-06-2014

CONSUMPTIEPRIJZEN HUURTARIEVEN. 01-07-2013 t/m 30-06-2014 CONSUMPTIEPRIJZEN en HUURTARIEVEN 01-07-2013 t/m 30-06-2014 Inhoud: Pagina. 1. Inleiding 2. 2. Consumptieprijzen 3. 3. Vrijstellingen van huur. 4. 4. Kortingsregeling. 4 5. Huren van kerkzalen 5 6. Huren

Nadere informatie

Zaalhuur Dorpskerk, OC De Acker, KC Delfgauw, CJMV/gebouw en De Poort

Zaalhuur Dorpskerk, OC De Acker, KC Delfgauw, CJMV/gebouw en De Poort Pagina 1 Zaalhuur Dorpskerk, OC De Acker, KC Delfgauw, CJMV/gebouw en De Poort Alle zaalhuren zijn per uur m.u.v. De Poort. Alle zaalhuren zijn exclusief bediening. Het is niet toegestaan eigen consumpties

Nadere informatie

CONSUMPTIEPRIJZEN HUURTARIEVEN t/m (versie 24 mei 2016)

CONSUMPTIEPRIJZEN HUURTARIEVEN t/m (versie 24 mei 2016) CONSUMPTIEPRIJZEN en HUURTARIEVEN 01-07-2016 t/m 30-06-2017 (versie 24 mei 2016) Pagina. 1. Inleiding 2 2. Consumptieprijzen 2 3. Bepaling huurbedrag 3 4. Kortingsregeling. 4 5. Huren van kerkzalen 5 6.

Nadere informatie

CONSUMPTIEPRIJZEN HUURTARIEVEN. 01-07-2015 t/m 30-06-2016

CONSUMPTIEPRIJZEN HUURTARIEVEN. 01-07-2015 t/m 30-06-2016 CONSUMPTIEPRIJZEN en HUURTARIEVEN 01-07-2015 t/m 30-06-2016 Inhoud: Pagina. 1. Inleiding 2 2. Consumptieprijzen 3 3. Vrijstellingen van huur. 4 4. Kortingsregeling. 4 5. Huren van kerkzalen 5 6. Huren

Nadere informatie

Zaalverhuur Prijzen 1 maart 2011 1 maart 2012

Zaalverhuur Prijzen 1 maart 2011 1 maart 2012 Zaalverhuur Prijzen 1 maart 2011 1 maart 2012 Aan de rand van het station van Utrecht CS is het hoofdkantoor van de Algemene Onderwijsbond (AOb) gevestigd. De AOb is hierdoor goed bereikbaar met openbaar

Nadere informatie

DORPSHUIS DE MOERKOAL GEBRUIKERSHANDLEIDING. Inleiding:

DORPSHUIS DE MOERKOAL GEBRUIKERSHANDLEIDING. Inleiding: DORPSHUIS DE MOERKOAL GEBRUIKERSHANDLEIDING Inleiding: In deze handleiding zijn de rechten en plichten vastgelegd van de verhuurder en de huurder van Dorpshuis de Moerkoal te Middelrode. Stichting De Moerkoal,

Nadere informatie

Huisregels Gemeenschapshuis en Sport- en Cultuur café de Vilgaard Algemene regels Gesloten op Gemeenschapshuis Café

Huisregels Gemeenschapshuis en Sport- en Cultuur café de Vilgaard Algemene regels Gesloten op Gemeenschapshuis Café 1 Huisregels Gemeenschapshuis en Sport- en Cultuur café de Vilgaard versie maart 2015 Artikel 1: In deze huisregels wordt verstaan onder: Bestuur: de bestuursleden van de Stichting Gemeenschapshuis de

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN BIJ GEBRUIK EN VERHUUR VAN ZALEN VAN HET NOORDERLICHT

ALGEMENE VOORWAARDEN BIJ GEBRUIK EN VERHUUR VAN ZALEN VAN HET NOORDERLICHT Scharmbarg 37 9407 AE Assen Postadres: postbus 471 9400 AL Assen beheerder@gkvassenpeelo.nl ALGEMENE VOORWAARDEN BIJ GEBRUIK EN VERHUUR VAN ZALEN VAN HET NOORDERLICHT 1 INHOUD... 1 1 INHOUD... 2 2 REGELS

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden voor verhuur en gebruik van Hervormd Kerkelijk Centrum t Visnet te Huizen

Algemene Voorwaarden voor verhuur en gebruik van Hervormd Kerkelijk Centrum t Visnet te Huizen Algemene Voorwaarden voor verhuur en gebruik van Hervormd Kerkelijk Centrum t Visnet te Huizen Bestuur HSKC t Visnet Huizen, december 2009 1 Inhoudsopgave BLZ. 0. BEGRIPSBEPALINGEN 3 1. PRIORITEITEN VAN

Nadere informatie

Zaalverhuur Prijzen 1 april 2010 31 december 2010

Zaalverhuur Prijzen 1 april 2010 31 december 2010 Zaalverhuur Prijzen 1 april 2010 31 december 2010 Aan de rand van het station van Utrecht CS is het hoofdkantoor van de Algemene Onderwijsbond (AOb) gevestigd. De AOb is hierdoor goed bereikbaar met openbaar

Nadere informatie

Gebruikersreglement huur en verhuur MFA D n Hoender Dreumel

Gebruikersreglement huur en verhuur MFA D n Hoender Dreumel Gebruikersreglement huur en verhuur MFA D n Hoender Dreumel Algemene Voorwaarden en voorschriften verbonden aan verhuur van de MFA D n Hoender te Dreumel. Inleiding De Stichting MFA D n Hoender Dreumel

Nadere informatie

Reglement verhuur Glazen zaal

Reglement verhuur Glazen zaal Departement Interne Zaken Verhuur Glazen zaal Reglement verhuur Glazen zaal Inhoud 1. Toegelaten activiteiten... 2 2. Aanvraag... 2 3. Annulatie... 2 4. Prijzen... 2 4.1 Waarborg... 2 4.2 Huur... 2 4.3

Nadere informatie

Huurvoorwaarden Sporthal De Sophiahal

Huurvoorwaarden Sporthal De Sophiahal Huurvoorwaarden Sporthal De Sophiahal Artikel 1 definities In het hierna volgende artikelen wordt verstaan onder: a. Sporthal: de beide sporthallen die bekend staan onder de naam Sporthal De Sophiahal

Nadere informatie

1.2 Deze voorwaarden maken deel uit van alle offertes en van overeenkomsten met opdrachtgevers.

1.2 Deze voorwaarden maken deel uit van alle offertes en van overeenkomsten met opdrachtgevers. Huurvoorwaarden Seizoen 2014 2015 Artikel 1 Toepasselijkheid 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle verbintenissen, hetzij uit overeenkomst, hetzij uit de wet, tussen de Deventer Schouwburg

Nadere informatie

Zaalverhuur Prijzen 1 maart 2011 1 maart 2012

Zaalverhuur Prijzen 1 maart 2011 1 maart 2012 Zaalverhuur Prijzen 1 maart 2011 1 maart 2012 Aan de rand van het station van Utrecht CS is het hoofdkantoor van de Algemene Onderwijsbond (AOb) gevestigd. De AOb is hierdoor goed bereikbaar met openbaar

Nadere informatie

Uitvaarten in Hoogthij

Uitvaarten in Hoogthij Uitvaarten in Hoogthij Opbaring In Hoogthij bestaat de mogelijkheid om een overledene op te baren. Een ruime gekoelde opbaar ruimte is beschikbaar om overledenen op de baren tot de dag van de begrafenis/crematie.

Nadere informatie

HUUROVEREENKOMST VERENIGINGEN ZILVERBERG

HUUROVEREENKOMST VERENIGINGEN ZILVERBERG HUUROVEREENKOMST VERENIGINGEN ZILVERBERG TUSSEN ONDERGETEKENDEN: 1. VZW De Zilverlink met zetel te ZILVERMOLENSTRAAT 14, 8800 ROESELARE hierna vernoemd de VERHUURDER En 2. hierna vernoemd de HUURDER IS

Nadere informatie

COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS HERVORMDE GEMEENTE STREEFKERK

COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS HERVORMDE GEMEENTE STREEFKERK Gebruiksvoorwaarden kerkelijke gebouwen Inleiding Deze gebruiksvoorwaarden zijn opgesteld om duidelijkheid te krijgen over het gebruik van de kerkelijke gebouwen. Door de jaren heen zijn verschillende

Nadere informatie

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Op alle reserveringen zijn van toepassing de algemene voorwaarden Congres- & Vergadercentrum Domus Medica en de Uniforme Voorwaarden Horeca (UVH). Deze voorwaarden zijn bindend voor een ieder die van onze

Nadere informatie

Voorwoord. Algemene gegevens:

Voorwoord. Algemene gegevens: pag. 1/10 Voorwoord Voorwoord Dit ontruimingsplan is bedoeld om na een brandmelding of andere calamiteit de kerkgangers het kerkgebouw zo snel mogelijk, geordend en goed georganiseerd te doen verlaten.

Nadere informatie

Gebruik en verhuur zalen in De Schutse

Gebruik en verhuur zalen in De Schutse Gebruik en verhuur zalen in De Schutse 1 Begripsbepalingen VERHUURDER: College van Kerkrentmeesters van de Protestantse Gemeente Uithoorn. GEBRUIKER: de gebruiker van de gebouwen die geen huur betaalt.

Nadere informatie

BHV plan. BHV-plan. Gereformeerde Ontmoetingskerk Nieuw-Lekkerland. versie: 1 Print: 13-05-2015. print 13-5-2015 pagina 1

BHV plan. BHV-plan. Gereformeerde Ontmoetingskerk Nieuw-Lekkerland. versie: 1 Print: 13-05-2015. print 13-5-2015 pagina 1 BHV-plan Gereformeerde Ontmoetingskerk Nieuw-Lekkerland. versie: 1 Print: 13-05-2015 print 13-5-2015 pagina 1 1 Inhoud 1 Inhoud... 2 2 Versie beheer... 3 3 Wat doen we bij calamiteiten in de Ontmoetingskerk...

Nadere informatie

Annex 1: Algemene Voorwaarden september 2016

Annex 1: Algemene Voorwaarden september 2016 Annex 1: Algemene Voorwaarden september 2016 Algemene Voorwaarden voor de huur van de St. Janskerk Maastricht. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de huur van de St. Janskerk in Maastricht.

Nadere informatie

Reglement verhuur Glazen zaal

Reglement verhuur Glazen zaal Departement Interne Zaken Reglement verhuur Glazen zaal Inhoud 1. Toegelaten activiteiten... 2 2. Aanvraag... 2 3. Annulatie... 2 4. Prijzen... 2 4.1 Waarborg... 2 4.2 Huur... 2 4.3 Verwarmingsvergoeding...

Nadere informatie

4édMP BERNHEZE MELDINGSFORMULIER KLEIN EVENEMENT. Let op! Lever uw formulier zo vroeg mogelijk in!!!! 1. Naam van de aanvrager/organisator

4édMP BERNHEZE MELDINGSFORMULIER KLEIN EVENEMENT. Let op! Lever uw formulier zo vroeg mogelijk in!!!! 1. Naam van de aanvrager/organisator ~c 4édMP BERNHEZE 111ç. 111 MELDINGSFORMULIER KLEIN EVENEMENT Artikel 2.24, 2.25 van de Algemeen plaatselijke verordening Bernheze (APV) Artikel 35 van de Drank- en Horecawet Let op! Lever uw formulier

Nadere informatie

Formulier evenementenvergunning

Formulier evenementenvergunning Bestuursondersteuning Formulier evenementenvergunning 1. Organisator / contactpersoon Voorletters en achternaam Adres Postcode en woonplaats Telefoonnummer privé Telefoonnummer werk Contactpersoon Telefoonnummer

Nadere informatie

Verhuurovereenkomst Witte Kerk Noordwijkerhout

Verhuurovereenkomst Witte Kerk Noordwijkerhout Verhuurovereenkomst Witte Kerk Noordwijkerhout Het College van Kerkrentmeesters van de Protestantse Gemeente te Noordwijkerhout en de Zilk (hierna te noemen verhuurder), eigenaar van de Witte Kerk, Dorpsstraat

Nadere informatie

Huurvoorwaarden Multifunctionele ruimtes Kulturhus Lienden in beheer van Stichting Woningbeheer Betuwe

Huurvoorwaarden Multifunctionele ruimtes Kulturhus Lienden in beheer van Stichting Woningbeheer Betuwe Huurvoorwaarden Multifunctionele ruimtes Kulturhus Lienden in beheer van Stichting Woningbeheer Betuwe Huurvoorwaarden multifunctionele ruimten Kulturhus Lienden, versie augustus 2013 1 Inhoudsopgave A:

Nadere informatie

1. Het college van kerkrentmeesters van de. gemeente te

1. Het college van kerkrentmeesters van de. gemeente te MODEL-HUUROVEREENKOMST EN ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR HET BESCHIKBAAR STELLEN OF VERHUREN VAN KERKGEBOUWEN OF KERKELIJKE GEBOUWEN De Vereniging voor Kerkrentmeesterlijk Beheer krijgt regelmatig van colleges

Nadere informatie

Iets te vieren? Driezorg helpt u graag!

Iets te vieren? Driezorg helpt u graag! Catering & Zaalhuur Iets te vieren? Driezorg helpt u graag! Een verjaardag, huwelijksjubileum of een andere (feestelijk) moment organiseren? Binnen Driezorg zijn er vele mogelijkheden om een feestelijke

Nadere informatie

Voorwaarden: Salland Natuur Fair 13 september 2015, Landgoed Groot Zwaaftink te Heeten

Voorwaarden: Salland Natuur Fair 13 september 2015, Landgoed Groot Zwaaftink te Heeten Voorwaarden: Salland Natuur Fair 13 september 2015, Landgoed Groot Zwaaftink te Heeten Begripsbepalingen In deze voorwaarden wordt verstaan onder: Salland Natuur Fair: De Salland Natuur Fair 2015. Standhouder:

Nadere informatie

62,00 88,00 124,00 5 tot 24 personen Zaal 7. 62,00 88,00 124,00 10 tot 32 personen Bovenfoyer

62,00 88,00 124,00 5 tot 24 personen Zaal 7. 62,00 88,00 124,00 10 tot 32 personen Bovenfoyer Tarieven 2015 Vergaderen 1 dagdeel 2 dagdelen 3 dagdelen Zaal 5 62,00 88,00 124,00 5 tot 24 personen Zaal 7 62,00 88,00 124,00 10 tot 32 personen Bovenfoyer 62,00 88,00 124,00 5 tot 40 personen Engelenbak

Nadere informatie

ALGEMENE REGELS HUISVESTING

ALGEMENE REGELS HUISVESTING ALGEMENE REGELS HUISVESTING Huisregels opgesteld en aangeboden door Het Kantoor Archief. (01-01-2013) Algemeen Openingstijden verhuurbeheer : maandag t/m vrijdag van 09.00 tot 17.30 uur Openingstijden

Nadere informatie

Reserveren en annuleren van ruimte

Reserveren en annuleren van ruimte Ruimte 2016 Verhuur Niet iedere vereniging of organisatie heeft een ruimte ter beschikking voor vergaderingen of bijeenkomsten. Om daarin te voorzien kunt u bij Punt Welzijn ruimte huren. Dit kan eenmalig,

Nadere informatie

Ruimteverhuur Universiteit voor Humanistiek

Ruimteverhuur Universiteit voor Humanistiek Ruimteverhuur Universiteit voor Humanistiek Prijzen en voorwaarden vanaf 1 januari 2014 Contact: 030-2390100 of rv@uvh.nl Welkom bij de UvH! Sinds enige tijd is het voor iedereen mogelijk om bij de UvH

Nadere informatie

Voorbeelden functieomschrijvingen en instructie kosters

Voorbeelden functieomschrijvingen en instructie kosters Voorbeelden functieomschrijvingen en instructie kosters In het navolgende vindt u diverse voorbeelden van functieomschrijvingen en instructie die benut kunnen worden bij de aanstelling van een koster met

Nadere informatie

GROOTSCHALIGE EVENEMENTEN

GROOTSCHALIGE EVENEMENTEN GROOTSCHALIGE EVENEMENTEN GROOTSCHALIGE EVENEMENTEN Tips en checklist Tips en checklist 1. Aan de slag: Wat is het doel van het evenement? Wat hoopt u de gasten mee te geven? Heeft u een voorlopige datum

Nadere informatie

Aanvraag zaalverhuur Gravenhof

Aanvraag zaalverhuur Gravenhof Aanvraag zaalverhuur Gegevens aanvrager Naam vereniging:... Adres zetel vereniging:... Naam voorzitter:... BTW nummer:... IBAN-rekeningnummer:... Gegevens verantwoordelijke (deze is steeds aanwezig van

Nadere informatie

Huur een inspirerende. vergaderzaal of trainingsruimte

Huur een inspirerende. vergaderzaal of trainingsruimte Huur een inspirerende S vergaderzaal of trainingsruimte Bent u op zoek naar een inspirerende vergaderzaal of leeromgeving met een duurzame, innovatieve uitstraling? Dan heeft cibit academy een bijzondere

Nadere informatie

BHV-EHBO-plan Catharinakerk Zoutelande Inhoud:

BHV-EHBO-plan Catharinakerk Zoutelande Inhoud: BHV-EHBO-plan Catharinakerk Zoutelande Inhoud: 1. Wat te doen bij calamiteiten in de Catharinakerk Zoutelande. 2. Wie zitten er in het EHBO/BHV-team? 3. Wat doet het EHBO/BHV-team? 4. Wat hebben we aan

Nadere informatie

Reglement voor het huren van lokalen in stedelijke cultuurcentra, ontmoetingscentra en bibliotheken

Reglement voor het huren van lokalen in stedelijke cultuurcentra, ontmoetingscentra en bibliotheken Reglement voor het huren van lokalen in stedelijke cultuurcentra, ontmoetingscentra en bibliotheken Dit is het reglement voor het huren van lokalen in stedelijke cultuurcentra, ontmoetingscentra en bibliotheken.

Nadere informatie

Gebruikersoverleg 24 april 2014

Gebruikersoverleg 24 april 2014 Gebruikersoverleg 24 april 2014 Gebruikersoverleg De Sprank, 4 maanden verder Hoofdpunten reglement Ruimtes reserveren Gebruik verschillende ruimtes Facturen en betalingen Huurprijzen Samenwerking t Anker

Nadere informatie

Reglement verhuur Glazen zaal

Reglement verhuur Glazen zaal Departement welzijn Reglement verhuur Glazen zaal Inhoud 1. Toegelaten activiteiten... 2 2. Aanvraag... 2 3. Annulatie... 3 4. Prijzen... 3 4.1 Waarborg... 3 4.2 Huur... 3 4.3 Verwarmingsvergoeding...

Nadere informatie

ALGEMENE HUUROVEREENKOMST

ALGEMENE HUUROVEREENKOMST ALGEMENE HUUROVEREENKOMST TUSSEN ONDERGETEKENDEN: 1. De Zilverlink vzw met zetel te ZILVERMOLENSTRAAT 14, 8800 ROESELARE hierna vernoemd de VERHUURDER En 2. hierna vernoemd de HUURDER IS OVEREENGEKOMEN

Nadere informatie

Begroting 2016 Protestantse Wijkgemeente Emmaüs BEGROTING BEGROTING WERKELIJK Uitgaven 2016 2015 2014 1. Predikanten, kerkelijk werkers, kosters en organisten 331.600 316.900 312.432 2. Gebouwen 109.000

Nadere informatie

Uw zakelijke bijeenkomst bij het TextielMuseum

Uw zakelijke bijeenkomst bij het TextielMuseum Uw zakelijke bijeenkomst bij het TextielMuseum Op zoek naar een locatie voor uw zakelijke bijeenkomst? Organiseer uw vergadering, training, presentatie, seminar of congres bij het TextielMuseum. Het TextielMuseum

Nadere informatie

HUREN VAN RUIMTES IN DE IN DE REMONSTRANTSE KERK juni 2015

HUREN VAN RUIMTES IN DE IN DE REMONSTRANTSE KERK juni 2015 HUREN VAN RUIMTES IN DE IN DE REMONSTRANTSE KERK juni 2015 Algemeen In de kerk van de Remonstrantse Gemeente te Oosterbeek aan de Wilhelminastraat 10 te Oosterbeek, kunnen ruimtes tot en met 90 personen

Nadere informatie

RONDOM LEVENSEINDE EN UITVAART. hoe te handelen bij een begrafenis of crematie en hoe de kerkelijke gemeente daarbij helpen kan

RONDOM LEVENSEINDE EN UITVAART. hoe te handelen bij een begrafenis of crematie en hoe de kerkelijke gemeente daarbij helpen kan RONDOM LEVENSEINDE EN UITVAART hoe te handelen bij een begrafenis of crematie en hoe de kerkelijke gemeente daarbij helpen kan Uitgave ten dienste van de Gereformeerde Kerk te Ermelo/ gemeente van de Protestantse

Nadere informatie

Visie & Beheerplan Dorpshuis Ons Huus 1 januari 2015

Visie & Beheerplan Dorpshuis Ons Huus 1 januari 2015 Visie & Beheerplan Dorpshuis Ons Huus 1 januari 2015 beheerplan visie doel 1 Visie & Beheer De inhoud is verdeeld in vijf hoofdstukken: 0. Visie en Doel 1. Volop Gebruik 2. Sluitende exploitatie 3. Verstandig

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement Werkgroep Aangepaste Catechese (WAC)

Huishoudelijk Reglement Werkgroep Aangepaste Catechese (WAC) 1. Oprichting: De Werkgroep Aangepaste Catechese is opgericht op 22-09-1994. 2. Doel van Aangepaste Catechese: 2.1 Op een eenvoudige wijze doorgeven van het Evangelie van Jezus Christus aan verstandelijk

Nadere informatie

Reglement met betrekking tot het gebruik van het Gemeentepunt door derden

Reglement met betrekking tot het gebruik van het Gemeentepunt door derden Reglement met betrekking tot het gebruik van het Gemeentepunt door derden Art. 1 Gebouw 1 De gemeente Zwevegem is eigenaar van een gebouw, het Gemeentepunt, gelegen in de Blokkestraat 29 te Zwevegem. Dit

Nadere informatie

Algemene voorwaarden verhuur

Algemene voorwaarden verhuur Algemene voorwaarden verhuur evenementenzaal Museum MORE Melmuseum Explotatie B.V. (h.o.d. Museum MORE) Hoofdstraat 28 7213 CW Gorssel 7 oktober 2015 1 Algemeen Het museum MORE, gevestigd aan de Hoofdstraat

Nadere informatie

ALGEMENE HUUROVEREENKOMST

ALGEMENE HUUROVEREENKOMST ALGEMENE HUUROVEREENKOMST TUSSEN ONDERGETEKENDEN: 1. De Zilverlink vzw, met zetel te ZILVERMOLENSTRAAT 14, 8800 ROESELARE hierna vernoemd de VERHUURDER En 2. hierna vernoemd de HUURDER IS OVEREENGEKOMEN

Nadere informatie

Amstelhoven de locatie

Amstelhoven de locatie Amstelhoven de locatie Amstelhoven is een verzamelcentrum voor kerken, sociaal ondernemers en non-profit organisaties. Al sinds het begin van de 18 e eeuw wordt hier gewerkt aan een sociaal en rechtvaardig

Nadere informatie

ALGEMENE HUUROVEREENKOMST

ALGEMENE HUUROVEREENKOMST TUSSEN ONDERGETEKENDEN: ALGEMENE HUUROVEREENKOMST 1. NOWEDO vzw met zetel DOVENONTMOETINGSCENTRUM EFFETA in de Polderstraat 76a te 8310 SINT-KRUIS (Brugge) Hierna vernoemd de VERHUURDER en 2 (Naam & adres).

Nadere informatie

Inhoud van een PDC De facilitaire dienst levert producten en diensten aan de organisatie-onderdelen van de organisatie.

Inhoud van een PDC De facilitaire dienst levert producten en diensten aan de organisatie-onderdelen van de organisatie. VOORBEELD PRODUCTEN EN DIENSTENCATALOGUS (PDC) (voor een gemeente) Inhoud van een PDC De facilitaire dienst levert producten en diensten aan de organisatie-onderdelen van de organisatie. Als uitgangspunt

Nadere informatie

Informatie Zalen Duinoord

Informatie Zalen Duinoord Informatie Zalen Duinoord Welke zalen? Wij hebben 3 verschillende zalen die wij verhuren tijdens openingstijden: Zaal 1 (40 personen) Zaal 2 (50 personen) Mazzelzaal (50 personen) Zaal 1+2 (90 personen)

Nadere informatie

In de bijlage 2 is een verkorte staat van baten en lasten van de kerkelijke gemeente weergegeven.

In de bijlage 2 is een verkorte staat van baten en lasten van de kerkelijke gemeente weergegeven. ANBI INFORMATIE 2014: Naam: Oud Gereformeerde Gemeente Schaapsweg te Ede Fiscaal nummer: (RSIN): 8093. 16. 535 KvK nummer : 59025042 Website adres : www. oggede.nl E-mail : scriba @ oggede.nl Contactgegevens:

Nadere informatie

Vrije Evangelische Gemeente Goes. DRAAIBOEK Verbouw kerkgebouw

Vrije Evangelische Gemeente Goes. DRAAIBOEK Verbouw kerkgebouw Vrije Evangelische Gemeente Goes DRAAIBOEK Verbouw kerkgebouw Uitvoeringsfase : mei augustus 2014 Inleiding Ons kerkgebouw gaat verbouwt worden! Na 10-tallen jaren geen aanpassingen te hebben gedaan, is

Nadere informatie

Lokaal Dienstencentrum Oud St. Jozef gebruikersreglement

Lokaal Dienstencentrum Oud St. Jozef gebruikersreglement VERSIE WIJZIGING GOEDGEKEURD RMW GEPUBLICEERD 0-26-08-2014 Artikel 1 Toepassingsgebied Dit is van toepassing op volgende lokalen: - algemene cafetaria met bar en terras - gelijkvloers - polyvalente zaal

Nadere informatie

Controlelijst brandveiligheid kinderdagverblijven/ basisscholen 2010. Naam instelling : Locatie adres : Contactpersoon : Telefoonnummer :

Controlelijst brandveiligheid kinderdagverblijven/ basisscholen 2010. Naam instelling : Locatie adres : Contactpersoon : Telefoonnummer : Controlelijst brandveiligheid kinderdagverblijven/ basisscholen 2010 Naam instelling : Locatie adres : Contactpersoon : Telefoonnummer : Datum (controlelijst ingevuld) Handtekening Toelichting op de controlelijst

Nadere informatie

Huurovereenkomst m.b.t. verhuur van Ut Jeugdhuis

Huurovereenkomst m.b.t. verhuur van Ut Jeugdhuis Huurovereenkomst m.b.t. verhuur van Ut Jeugdhuis Betreffende huur Scoutinggebouw Ut Jeugdhuis en omliggend terrein van Scouting Stanislaskostka Alphen gevestigd aan de Zandstraat 6 te Alphen: Naam van

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement Vergaderzalen De Route

Huishoudelijk reglement Vergaderzalen De Route Huishoudelijk reglement Vergaderzalen De Route Artikel 1. Algemeen Het huishoudelijk reglement bepaalt de specifieke gebruiksvoorwaarden per zaal. Definitie van de gebruikte termen: Aanvrager: Persoon

Nadere informatie

NoLIMIT zalen & evenementen 2013

NoLIMIT zalen & evenementen 2013 NoLIMIT zalen & evenementen 2013 ZAlen & evenementen Bij NoLIMIT kunt u verschillende soorten ruimtes en faciliteiten huren. De zalen zijn geschikt voor activiteiten, conferenties, vergaderingen, evenementen

Nadere informatie

ATELIER Atelier BANQUETING B

ATELIER Atelier BANQUETING B Atelier ATELIER BANQUETING Vlak achter het Olympisch Stadion hebben ondernemende en creatieve geesten een wasstraat omgetoverd tot culturele hotspot. Atelier gedeeltelijk of in zijn geheel afhuren voor

Nadere informatie

Gebruikersreglement De Grote Pekken 11 Veenendaal

Gebruikersreglement De Grote Pekken 11 Veenendaal Gebruikersreglement De Grote Pekken 11 Veenendaal Datum : januari 2014 Versie : 2 Doel: een praktische regeling voor het gebruik van het multifunctionele gebouw van de Stichting Vrienden van kerkgenootschap

Nadere informatie

Duinzigt Oegstgeest ZALEN EN ZAALARRANGEMENTEN 2013

Duinzigt Oegstgeest ZALEN EN ZAALARRANGEMENTEN 2013 ZALEN EN ZAALARRANGEMENTEN 2013 Duinzigt Oegstgeest beschikt over 6 prachtige vergaderzalen, elk met een eigen stijl. Van kleine, intieme gesprekken tot grotere seminars; u bent bij ons aan het juiste

Nadere informatie

M.F.C. de Útherne. Sporthal 2013-2014 (vaste huurders) Sport-,cultuur- en horeca complex Herman Baudet,beheer en horeca-exploitatie

M.F.C. de Útherne. Sporthal 2013-2014 (vaste huurders) Sport-,cultuur- en horeca complex Herman Baudet,beheer en horeca-exploitatie M.F.C. de Útherne www.utherne.nl info@utherne.nl Sporthal 2013-2014 (vaste huurders) Maandag Donderdag 08.30-09.30 O.B.S. de Kogge 08.30-09.30 C.B.S. de Twine 09.30-10.15 O.B.S. de Kogge 09.30-10.15 C.B.S.

Nadere informatie

Reglement voor het huren van lokalen in stedelijke (culturele) ontmoetingscentra, cultuurcentra en bibliotheken

Reglement voor het huren van lokalen in stedelijke (culturele) ontmoetingscentra, cultuurcentra en bibliotheken Reglement voor het huren van lokalen in stedelijke (culturele) ontmoetingscentra, cultuurcentra en bibliotheken Dit is het reglement voor het huren van lokalen in stedelijke cultuurcentra, (culturele)

Nadere informatie

Deze bepalingen en regels gaan in op 1 januari 2009 en zijn van toepassing op alle huurovereenkomsten die op of na 1 januari 2009 zijn gesloten.

Deze bepalingen en regels gaan in op 1 januari 2009 en zijn van toepassing op alle huurovereenkomsten die op of na 1 januari 2009 zijn gesloten. Bepalingen en regels Ten behoeve van de huur van faciliteiten en diensten door derden in het Bestuursgebouw, het Educatorium, het Marinus Ruppertgebouw, het Willem C. van Unnikgebouw, het Martinus J. Langeveldgebouw

Nadere informatie

Vergaderzaal nodig? U kunt genieten van onze prachtige vergaderzalen op een zeer rustige en vlot bereikbare locatie.

Vergaderzaal nodig? U kunt genieten van onze prachtige vergaderzalen op een zeer rustige en vlot bereikbare locatie. Vergaderzaal nodig? U kunt genieten van onze prachtige vergaderzalen op een zeer rustige en vlot bereikbare locatie. Signa West Wijnendalestraat 128 8800 ROESELARE België +32 51 27 29 71 +32 51 24 02 38

Nadere informatie

Museum Willet-Holthuysen

Museum Willet-Holthuysen Museum Willet-Holthuysen Museum Willet-Holthuysen bevindt zich in een voornaam grachtenpand aan de Herengracht 605 in Amsterdam. In 1895 werd het imposante 17de-eeuwse grachtenhuis, inclusief inboedel

Nadere informatie

Prijzen en voorwaarden vanaf 1 januari 2017

Prijzen en voorwaarden vanaf 1 januari 2017 Prijzen en voorwaarden vanaf 1 januari 2017 Contact: 030-2390100 of ruimteverhuur@uvh.nl Sinds enige tijd is het voor iedereen mogelijk om bij de UvH ruimtes te huren, bijvoorbeeld voor trainingen, cursussen

Nadere informatie

Vergaderruimtes LSNed

Vergaderruimtes LSNed Vergaderruimtes LSNed Leidingenstraat Nederland, oftewel LSNed is gevestigd in Roosendaal. Roosendaal ligt tussen Rotterdam en Antwerpen in en is hierdoor voor veel mensen gemakkelijk bereikbaar. Het kantoor

Nadere informatie

Zakelijke ontvangsten

Zakelijke ontvangsten Zakelijke ontvangsten 2015 www.glk.nl Kasteel Cannenburch Zakelijke ontvangsten Kasteel Cannenburch en het naastgelegen Bouwhuis liggen aan de rand van een park en bieden een representatief en stijlvol

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN HUUR LOKAAL DAMPOORTSTRAAT 84

ALGEMENE VOORWAARDEN HUUR LOKAAL DAMPOORTSTRAAT 84 ALGEMENE VOORWAARDEN HUUR LOKAAL DAMPOORTSTRAAT 84 Inleiding Dit is het reglement voor het huren van een lokaal beheerd door Graffiti vzw. Wie een lokaal huurt, moet dit reglement naleven. In dit reglement

Nadere informatie

Aanvraagformulier accommodaties

Aanvraagformulier accommodaties Aanvraagformulier accommodaties 1. Persoonsgegevens Wij verzoeken u om onderstaande tabel volledig in te vullen. Niet volledig ingevulde formulieren worden niet in behandeling genomen. Naam organisatie

Nadere informatie

Reserveren en annuleren van ruimte

Reserveren en annuleren van ruimte Ruimte 2015 Verhuur Niet iedere vereniging of organisatie heeft een ruimte ter beschikking voor vergaderingen of bijeenkomsten. Om daarin te voorzien kunt u bij Punt Welzijn ruimte huren. Dit kan eenmalig,

Nadere informatie

Huisregels. Algemene gedragsregels

Huisregels. Algemene gedragsregels Huisregels Artikel 1 Reikwijdte 1. Ter handhaving van de goede gang van zaken binnen All-Inn gelden huisregels. De huisregels zijn van toepassing op studenten, medewerkers en andere personen, die zich

Nadere informatie

Gebruikersreglement. Artikel 5 Voor het heffen van een entree door de gebruiker is een voorafgaande toestemming van het stichtingsbestuur vereist.

Gebruikersreglement. Artikel 5 Voor het heffen van een entree door de gebruiker is een voorafgaande toestemming van het stichtingsbestuur vereist. Multifunctioneel Centrum de Roef Zuiderzeepad 1 3844 JV Harderwijk tel. 0341-433966 Postbank nr. 3674546 Email: info@zalencentrum-deroef.nl www.zalencentrum-deroef.nl Gebruikersreglement Artikel 1 De aanvraag

Nadere informatie

Ontmoetingscentrum Kasterlee

Ontmoetingscentrum Kasterlee Ontmoetingscentrum Kasterlee Moetjes & Magjes Verloop Inleiding Wie is wie? Reservatie Gebruik Facturatie Inleiding Aandachtspunten gebruiksreglement Voorbereiding gebruik Wat niet? Waarvoor gebruiken,

Nadere informatie

Ontruimingsplan Hervormde kerk Sleeuwijk

Ontruimingsplan Hervormde kerk Sleeuwijk Ontruimingsplan Hervormde kerk Sleeuwijk Esdoornlaan 32 4254 AV Sleeuwijk Postadres: Tienhont 3, 4254 CL Sleeuwijk Tel.nr: 0183-301865 Datum : april 2006. Versie : 2010.1.20 Auteur : Ton van Dalen Inhoud

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden van de Stichting Sporthuis Bunnik inzake het in gebruik geven van sportaccommodaties. Toepassing en definities

Algemene Voorwaarden van de Stichting Sporthuis Bunnik inzake het in gebruik geven van sportaccommodaties. Toepassing en definities Algemene Voorwaarden van de Stichting Sporthuis Bunnik inzake het in gebruik geven van sportaccommodaties Toepassing en definities 1.1 Deze algemene bepalingen zijn van toepassing op het in gebruik geven

Nadere informatie

Omschrijving Kantoorpand Poolzeestraat 7 te Lelystad

Omschrijving Kantoorpand Poolzeestraat 7 te Lelystad Omschrijving Kantoorpand Poolzeestraat 7 te Lelystad Op een goed bereikbare en mooi in het zicht liggende locatie staat deze luxe praktijken kantoorruimte met twee etages. De inrichting is makkelijk te

Nadere informatie

Stichting Zwammerdam der Maatschappij tot Nut van t Algemeen

Stichting Zwammerdam der Maatschappij tot Nut van t Algemeen Stichting Zwammerdam der Maatschappij tot Nut van t Algemeen RSIN: 804717060 Het Nutsgebouw is gevestigd: Brugstraat 2, 2471 AT te Zwammerdam. Doelstelling Stichting De doelstelling van de stichting is

Nadere informatie

De Verdieping hét kenniscentrum van Sardes

De Verdieping hét kenniscentrum van Sardes De Verdieping hét kenniscentrum van Sardes Vergaderruimtes in het centrum van Utrecht De vertrouwde diensten van Sardes zijn uitgebreid met De Verdieping, een vergader- en kenniscentrum op onderwijsgebied.

Nadere informatie

Ontruimingsplan Voorbeeld

Ontruimingsplan Voorbeeld 1 Ontruimingsplan Voorbeeld Opgesteld door: Floor Consult B.V. Apeldoorn 2 Dit ontruimingsplan dient aanwezig te zijn: in de beheerdersruimte; in de horeca: achter de bar in de EHBO ruimte: achter de balie

Nadere informatie

Huisregels vakantiehuis Ons Petit Paradis

Huisregels vakantiehuis Ons Petit Paradis Huisregels vakantiehuis Ons Petit Paradis Algemene reserverings- en huurvoorwaarden Om iedereen tevreden te houden hebben we een aantal regels bedacht. Om misverstanden te voorkomen, is het verstandig

Nadere informatie