62,00 88,00 124,00 5 tot 24 personen Zaal 7. 62,00 88,00 124,00 10 tot 32 personen Bovenfoyer

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "62,00 88,00 124,00 5 tot 24 personen Zaal 7. 62,00 88,00 124,00 10 tot 32 personen Bovenfoyer"

Transcriptie

1 Tarieven 2015 Vergaderen 1 dagdeel 2 dagdelen 3 dagdelen Zaal 5 62,00 88,00 124,00 5 tot 24 personen Zaal 7 62,00 88,00 124,00 10 tot 32 personen Bovenfoyer 62,00 88,00 124,00 5 tot 40 personen Engelenbak vergaderopstelling 108,00 160,00 211, personen Foyer 134,00 191,00 260, personen Genoemde bedragen zijn exclusief 21% BTW De huurprijs bedraagt op zon- en feestdagen 150% van het normale tarief. Schouwburg Ogterop beoordeelt op basis van het type activiteit en het aantal personen welke zaal geschikt is. De foyer kan gehuurd worden in een eenvoudige opstelling in overleg. Bij afwijkende aanpassingen worden de inrichtingskosten doorberekend. De Engelenbak is een multifunctionele ruimte en biedt in vergaderopstelling ruimte aan maximaal 80 personen. Bij kortstondig gebruik van vergaderruimtes (maximaal 2 uur) kan, ter beoordeling van de verhuurder, een reductie van 50% op het normale tarief worden toegepast. Capaciteit per zaal per opstelling: Opstelling Carré School U-vorm Cabaret Examen Theater Zaal Zaal Bovenfoyer Engelenbak Foyer Schouwburg

2 Tarieven 2015 Voorstellingen, congressen e.d. Schouwburgzaal Engelenbak Gehele complex 484 stoelen 120 stoelen 2 dagdelen 783,00 693, ,00 Hele dag 1035,00 806, ,00 Genoemde bedragen zijn exclusief 21% BTW Bij deze tarieven is inbegrepen: inzet technisch personeel voor opbouw/begeleiding en afbouw gedurende 8 manuren, de inzet van één portier gedurende 1 dagdeel (minimaal 3 uur), gebruik van één microfoon en het gebruik van het aanwezige licht. (Generale) repetitie Direct voorafgaand aan de voorstelling (inclusief 4 manuren technische begeleiding) Op afwijkende tijdstippen (inclusief 8 manuren technische begeleiding) Bovengenoemde bedragen zijn exclusief 21% BTW 170,00 335,00 De huurprijs bedraagt op zon- en feestdagen 150% van het normale tarief. Als regel geldt dat technici pauze hebben van tot uur en van tot uur. Uitsluitend na overleg met het hoofd techniek en na goedkeuring van de directie kan hiervan worden afgeweken. Indien naar het oordeel van de verhuurder een grotere personele inzet voor de techniek, portier, zaalwacht of beveiliging noodzakelijk is, worden de kosten daarvan aan de huurder doorberekend. Bij het huren van de Schouwburgzaal, is het gebruik van de foyer bij de huur inbegrepen. Bij het huren van de Engelenbak, is dit inclusief gebruik van de bovenfoyer en bovengalerij. De overige ruimten staan niet automatisch tot de beschikking van de huurder en kunnen aan derden worden/zijn verhuurd. Indien de kaartverkoop voor een activiteit door Schouwburg Ogterop wordt verzorgd, wordt 1,00 per entreekaart in rekening gebracht voor servicekosten met een minimum van 135,00 exclusief btw. De huurder is verzekerd van de volgende service: - De entreekaarten worden, indien gewenst, verstrekt met rij- en stoelnummering. - De theaterkassa is geopend van maandag t/m vrijdag van uur. - De voorstelling krijgt een Te gast-vermelding op en entreekaarten kunnen via deze website besteld worden. - Professionele en service gerichte informatievoorziening naar de gasten.

3 Tarieven 2015 Faciliteiten Huurprijs Technicus per uur (voor zover niet inbegrepen in zaalhuur) 40,50 Portier/zaalwacht per uur (voor zover niet inbegrepen in zaalhuur) 19,50 Beveiliging (de richtprijs bedraagt 80,00 per uur, uitgaande van kostprijs twee beveiligingsbeambten) Voorbouw toneel schouwburgzaal 200,00 Praktikabel (podiumdeel) (2 x 1m) 12,50 P.A. Mixer 58,00 Balletvloer 53,00 Piano incl. stemmen 117,00 Piano excl. Stemmen 58,00 Vleugel incl. stemmen 196,00 Vleugel excl. Stemmen 98,00 (Extra) microfoon per stuk 18,00 Zendermicrofoon/reversmicrofoon 48,00 Beamer 70,00 Beamer inclusief laptop 116,00 Doorzichtscherm** 65,00 Flip-over 12,50 TV monitor 53,00 1 set entreebewijzen Schouwburgzaal 135,00 1 set entreebewijzen Engelenbak 75,00 Genoemde bedragen zijn exclusief 21% BTW * Eén microfoon is inbegrepen bij de huurprijs van de zaal. In zaal 5, zaal 7 en in de bovenfoyer is een microfoon niet nodig. ** Het doorzichtscherm wordt gebruikt bij de beamer in de schouwburgzaal.

4 Algemene huurvoorwaarden Huurcontract De huur is pas definitief op het moment dat de reserveringsbevestiging/ het contract ondertekend retour is ontvangen door Schouwburg Ogterop, uiterlijk binnen twee weken na dagtekening. Indien deze overeenkomst niet uiterlijk op de daarvoor aangegeven datum door de huurder is bevestigd (ondertekend retour), staat het Schouwburg Ogterop vrij om de overeenkomst te annuleren. Optie Het is mogelijk om een optie te nemen op een zaal. Een optie geldt voor maximaal twee weken. Als de optie binnen die termijn niet wordt omgezet in een definitief huurverzoek, vervalt de optie automatisch. De directie heeft het recht om, in het belang van een andere huurder, vóór de afloop van de optietermijn contact op te nemen met de optiehouder en in overleg de optietermijn te bekorten. Optieregeling volgend seizoen Medio maart van elk jaar wordt de programmering van het theaterseizoen daarop volgend vastgelegd. Tot dat moment zijn wij druk bezig het programma samen te stellen. Het theaterseizoen loopt van medio september tot en met begin juni. Een aanvraag voor huur van een van onze zalen blijft hierdoor optioneel tot het moment dat het nieuwe seizoen vastgelegd wordt. Vanwege de mogelijkheid dat een optie verzet moet kunnen worden, adviseren wij een tweede en mogelijk een derde optiedatum op te geven. Wij streven er naar om de voorkeursdata die in optie voor huurders zijn vastgelegd zoveel mogelijk te handhaven. Aan een optie kunnen geen rechten worden ontleend. Onmiddellijk na vaststelling van het theaterseizoen worden opties door middel van contracten omgezet in definitieve reserveringen. Binnen de in het contract gestelde reactie termijn dient het contract ondertekend terug gestuurd te zijn naar Schouwburg Ogterop, waarmee het een definitieve boeking wordt. Betaling Uiterlijk binnen twee weken na afloop van een activiteit ontvangt de huurder een factuur. Bij serieverhuur, ontvangt de huurder per kalendermaand een factuur. Het verschuldigde bedrag dient via overschrijving op rekening van Schouwburg Ogterop uiterlijk binnen 14 dagen na dagtekening van de factuur te worden voldaan. Annulering van definitieve boeking door de huurder - Bij annuleren van meer dan drie maanden voor de huurdatum, is de huurder 15% van de huurprijs verschuldigd. - Bij annuleren tussen drie maanden en één maand voor de huurdatum, is de huurder 35% van de huurprijs verschuldigd. - Bij annuleren tussen één maand en veertien dagen voor de huurdatum, is de huurder 60% van de huurprijs verschuldigd. - Bij annuleren tussen veertien dagen en zeven dagen voor de huurdatum, is de huurder 85% van de huurprijs verschuldigd. - Bij annuleren binnen zeven dagen voor de huurdatum, is de huurder 100% van de huurprijs verschuldigd. Annulering door de verhuurder - In de optiefase van een reservering kan Schouwburg Ogterop altijd een activiteit annuleren dan wel verplaatsen. - Indien een boeking definitief is, kan Schouwburg Ogterop een activiteit annuleren indien er voldoende aanwijzingen bestaan dat een activiteit een zodanig ander karakter heeft dan op basis van de verstrekte gegevens verwacht mag worden. Dit is uitsluitend ter beoordeling aan de directie van Schouwburg Ogterop in overleg met de technische dienst. Eventuele kosten worden aan de huurder in rekening gebracht. - Indien de huurder en of zijn gevolg zich niet houdt aan de algemene en aanvullende voorwaarden, waaronder ook de huisregels, kan de verhuurder overgaan tot annuleren van de activiteit. Eventuele kosten worden aan de huurder in rekening gebracht. Schouwburg Ogterop zal slechts in een uiterste noodzaak van deze regel gebruik maken; zij zal te allen tijde proberen nadere eisen te stellen ten aanzien van het verloop van de activiteit ter voorkoming van een onomkeerbare annulering.

5 Akkoordverklaring voorschriften De huurder verklaart zich te onderwerpen aan alle voorschriften die in verband met de exploitatie van Schouwburg Ogterop zullen worden opgelegd, alsmede aan de van overheidswege opgelegde voorschriften (geluidsvolume, Arbo- en brandveiligheidszaken) zonder dat deze voor de huurder redenen kunnen opleveren tot ontbinding van deze overeenkomst of tot het vorderen van een schadevergoeding. Huurtarieven De huurtarieven worden per kalenderjaar vastgesteld. De huurtarieven per zaal gelden per dagdeel met een maximum van vier uur. De huurperiode wordt berekend vanaf het moment van begin van opbouw tot en met het weer standaard opleveren van toneel en zaal. Techniek Uiterlijk drie weken voor aanvang van de activiteit dient de huurder te laten weten aan het hoofd techniek wat de globale voorbereidingen/eisen er voor de verhuring nodig zijn. En uiterlijk één week voor aanvang van de activiteit dienen de definitieve voorbereidingen/eisen doorgegeven te worden. Horeca De exploitatie van de horeca geschiedt te allen tijde via Restaurant Het Schellinkje. Het is niet toegestaan zelf meegebrachte etenswaren of drank in het gebouw te nuttigen c.q. te verkopen. Restaurant Het Schellinkje neemt graag met u uw horecawensen door. Publiciteit Publiciteits- en reclame-uitingen en versieringen van welke aard dan ook, mogen uitsluitend in overleg en met goedkeuring van Schouwburg Ogterop, in het complex worden aangebracht. Diefstal/verlies/schade Schouwburg Ogterop is niet aansprakelijk voor diefstal en verlies van en/of schade aan eigendommen van de huurder of van derden, die voor gebruik, vervoer of ter bewaring in het gebouw aanwezig zijn. De huurder is te allen tijde aansprakelijk voor alle schade die de huurder, zijn personeel en/of gasten toebrengen aan de inventaris van Schouwburg Ogterop. De huurder is dan ook verplicht om het door Schouwburg Ogterop geschatte schadebedrag te vergoeden. Eventuele beschadiging(en) van welke aard dan ook, die zich voordoen gedurende de huurperiode en die zijn aangebracht door het gezelschap en/of publiek, worden op rekening van de huurder hersteld. Hetzelfde geldt voor de huurder veroorzaakte verstoppingen in afvoerleidingen en voor verdwijning van eigendommen van Schouwburg Ogterop. De huurder is verplicht om het door Schouwburg Ogterop geschatte schadebedrag te vergoeden. Schoonmaakkosten Onmiddellijk na afloop van de door de huurder georganiseerde activiteiten dienen eventuele decors, (na goedkeuring) aangebrachte versieringen, emballage, afval etc. door de huurder te worden afgevoerd. Alle ruimten dienen veegschoon te worden opgeleverd. Alle (decor-) materialen dienen op dezelfde dag te worden meegenomen. Indien de huurder hieraan niet voldoet, zullen extra schoonmaakkosten doorberekend worden. Normaliter zijn de schoonmaakkosten opgenomen in het huurbedrag. Bij extreme vervuiling (afval) zullen extra kosten in rekening worden gebracht. Veiligheid op en rond het toneel Schouwburg Ogterop is gehouden aan regels van de Arbo-wet en de brandweer. Alle apparatuur en installaties worden uitsluitend bediend door medewerkers van Schouwburg Ogterop. De rekwisieten/decors van het gezelschap moeten voldoen aan de brandweervoorschriften en veilig zijn voor iedereen aanwezig. Decors en rekwisieten mogen in geen geval de vrije doorgang naar de vluchtwegen belemmeren. Er dient direct na de laatste voorstelling afgebroken en ingeladen te worden.

6 Contactpersonen Planning: Fiona Geerts-Brink (0522) , Techniek: Berend Bertelink (0522) , Catering: Theaterrestaurant Het Schellinkje, Jan Vrielink (0522) ,

Algemene Voorwaarden JAARBEURS VERHUUR CONGRES- EN VERGADERZALEN juni 2014

Algemene Voorwaarden JAARBEURS VERHUUR CONGRES- EN VERGADERZALEN juni 2014 Algemene Voorwaarden JAARBEURS VERHUUR CONGRES- EN VERGADERZALEN juni 2014 Artikel 1 Definities In deze Algemene Voorwaarden hebben de gebruikte begrippen de hierna volgende betekenis, tenzij daarover

Nadere informatie

Versie 1.0 22-01-2013

Versie 1.0 22-01-2013 Versie 1.0 22-01-2013 ALGEMENE VOORWAARDEN van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Hogeschool Domstad Facilitaire Zaken B.V., gevestigd en kantoorhoudende te Utrecht, gedeponeerd bij

Nadere informatie

andere locatie van JBU en overige faciliteiten zoals nader gespecificeerd in het Contract.

andere locatie van JBU en overige faciliteiten zoals nader gespecificeerd in het Contract. ALGEMENE VOORWAARDEN JAARBEURS UTRECHT VERHUUR CONGRES- EN VERGADERZALEN Artikel 1 Definities In deze Algemene Voorwaarden hebben de gebruikte begrippen de hierna volgende betekenis, tenzij daarover andere

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Vakantiewoningen Nederland opgesteld op 22 oktober 2011

Algemene voorwaarden Vakantiewoningen Nederland opgesteld op 22 oktober 2011 Algemene voorwaarden Vakantiewoningen Nederland opgesteld op 22 oktober 2011 Artikel 1. Algemene voorwaarden en begripsbepalingen Artikel 2. Totstandkoming huurovereenkomst Artikel 3. Betalingscondities

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Vergaderruimte Lelystad

Algemene Voorwaarden Vergaderruimte Lelystad Algemene Voorwaarden Vergaderruimte Lelystad Artikel 1. Algemeen 1. Op alle door Vergaderruimte Lelystad, hierna te noemen VRL, uitgebrachte offertes en aangegane overeenkomsten van huur en verhuur van

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden van Stichting Sportaccommodatie Passelêgt (kortweg: Sporthal Overasselt), gevestigd te Overasselt.

Algemene Voorwaarden van Stichting Sportaccommodatie Passelêgt (kortweg: Sporthal Overasselt), gevestigd te Overasselt. Algemene Voorwaarden van Stichting Sportaccommodatie Passelêgt (kortweg: Sporthal Overasselt), gevestigd te Overasselt. Geldig vanaf 22 januari 2015 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk

Nadere informatie

Igluu - WorkSpace for Professionals Jansdam 2a 3512HB Utrecht 085 773 7703 info@igluu.nl igluu.nl

Igluu - WorkSpace for Professionals Jansdam 2a 3512HB Utrecht 085 773 7703 info@igluu.nl igluu.nl I. Algemene Voorwaarden II. Aanvullende algemene voorwaarden met betrekking tot OneSpace III. Aanvullende algemene voorwaarden met betrekking tot DaySpace IV. Aanvullende algemene voorwaarden met betrekking

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VERGADERLOCATIE THUIS IN UTRECHT Artikel 1: Algemeen 1.1. In deze voorwaarden wordt verstaan onder: a) Vergaderlocatie Thuis in

ALGEMENE VOORWAARDEN VERGADERLOCATIE THUIS IN UTRECHT Artikel 1: Algemeen 1.1. In deze voorwaarden wordt verstaan onder: a) Vergaderlocatie Thuis in ALGEMENE VOORWAARDEN VERGADERLOCATIE THUIS IN UTRECHT Artikel 1: Algemeen 1.1. In deze voorwaarden wordt verstaan onder: a) Vergaderlocatie Thuis in Utrecht: de door de familie Ewald/Geuze ter beschikking

Nadere informatie

Algemene Huurvoorwaarden DoV-vakantiewoning

Algemene Huurvoorwaarden DoV-vakantiewoning Algemene Huurvoorwaarden DoV-vakantiewoning Adres vakantiewoning: Pasteurstraat 24, 7622 LE Borne Vooraf: wij zijn ons ervan bewust dat de tekst van de algemene huurvoorwaarden zeer zakelijk is. Het is

Nadere informatie

Algemene Huurvoorwaarden DoV-vakantiewoning

Algemene Huurvoorwaarden DoV-vakantiewoning Algemene Huurvoorwaarden DoV-vakantiewoning Adres vakantiewoning: Pasteurstraat 24, 7622 LE Borne Artikel 1: Algemeen en de begripsbepalingen 1. Onderstaande algemene voorwaarden zijn van toepassing bij

Nadere informatie

CONCERTEN LEZINGEN TENTOONSTELLINGEN VERGADERINGEN RECEPTIES IN DE JACOBIKERK

CONCERTEN LEZINGEN TENTOONSTELLINGEN VERGADERINGEN RECEPTIES IN DE JACOBIKERK CONCERTEN LEZINGEN TENTOONSTELLINGEN VERGADERINGEN RECEPTIES IN DE JACOBIKERK 1 Mogelijkheden om de Jacobikerk te huren Elke zondag wordt de kerk gebruikt voor de diensten van de eigen gemeente. Op deze

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Artikel 1 (het gehuurde) Artikel 2 (huurprijs en bijkomende kosten) Artikel 3 (annulering)

Algemene voorwaarden Artikel 1 (het gehuurde) Artikel 2 (huurprijs en bijkomende kosten) Artikel 3 (annulering) Algemene voorwaarden Artikel 1 (het gehuurde) 1. Het gehuurde is uitsluitend de door de verhuurder bij de totstandkoming van de huurovereenkomst als zodanig aangeduide ruimte. 2. De verhuurder heeft het

Nadere informatie

Algemene bepalingen Reglement sponsors Tina-dag XL 2015 Opgesteld maart 2015

Algemene bepalingen Reglement sponsors Tina-dag XL 2015 Opgesteld maart 2015 Algemene bepalingen Reglement sponsors Tina-dag XL 2015 Opgesteld maart 2015 Artikel 1 Definities In dit reglement wordt verstaan onder: 1. Tina: Sanoma Netherlands B.V. te Hoofddorp, zijn de de organisator

Nadere informatie

Deelnemingsvoorwaarden STRAKS! EVENT 2015

Deelnemingsvoorwaarden STRAKS! EVENT 2015 Deelnemingsvoorwaarden STRAKS! EVENT 2015 De bepalingen waaronder aan STRAKS! EVENT (hierna ook te noemen: Het Evenement) kan worden deelgenomen, zijn vastgelegd in deze deelnemingsvoorwaarden. Indien

Nadere informatie

d. Een schriftelijke prijsopgave geldt voor een termijn van 30 dagen, tenzij anders overeengekomen.

d. Een schriftelijke prijsopgave geldt voor een termijn van 30 dagen, tenzij anders overeengekomen. ALGEMENE LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN ZOALS GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ARNHEM A. ALGEMEEN 1. Werkingssfeer a. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen,

Nadere informatie

Future Wonen houdt zich het recht voor om een woning, zonder opgave van

Future Wonen houdt zich het recht voor om een woning, zonder opgave van ALEMENE VOORWAARDEN Onze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op iedere verbintenis tussen Future Wonen, de eigenaar die zijn of haar woning via Future Wonen aan een derde partij verhuurt en deze derde

Nadere informatie

ALGEMENE BEPALINGEN VOOR HUURDERS VAN DE WESTERGASFABRIEK

ALGEMENE BEPALINGEN VOOR HUURDERS VAN DE WESTERGASFABRIEK ALGEMENE BEPALINGEN VOOR HUURDERS VAN DE WESTERGASFABRIEK WESTERGASFABRIEK B.V. Deze Algemene Bepalingen zijn van toepassing op overeenkomsten aangegaan door Beheer- en Exploitatiemaatschappij Westergasfabriek

Nadere informatie

Huur- en reserveringsvoorwaarden

Huur- en reserveringsvoorwaarden Artikel 1 reserveren en prijsinformatie Huur- en reserveringsvoorwaarden 1.1 algemeen Na ontvangst van uw reserveringsaanvraag ontvangt u van Tentocamp per e-mail een bericht ter bevestiging van de beschikbaarheid

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN QS solutions T (033) 4545 430 Modemweg 37-3821 BS Amersfoort I www.qssolutions.nl Postbus 2571-3800 GC Amersfoort E info@qssolutions.nl 1. Aanbieding en Overeenkomst ALGEMENE VOORWAARDEN 1.1. Deze Algemene

Nadere informatie

Accommoda9e: vakan9everblijf dat is ingericht voor recrea9eve doeleinden

Accommoda9e: vakan9everblijf dat is ingericht voor recrea9eve doeleinden Algemene Voorwaarden It Eilan 6.1 2015 Ar#kel 1 Defini#es Accommoda9e: vakan9everblijf dat is ingericht voor recrea9eve doeleinden Accommoda9everstrekker: de eigenaar en/of de door deze aangestelde beheerder

Nadere informatie

Deze overeenkomst is gesloten gedurende de tijd, die beide partijen schriftelijk of per e-mail zijn overeengekomen.

Deze overeenkomst is gesloten gedurende de tijd, die beide partijen schriftelijk of per e-mail zijn overeengekomen. Huurvoorwaarden Algemeen. Alle genoemde prijzen gelden per weekend (tenzij anders beschreven) en zijn exclusief BTW. Na reservering ontvangt u schriftelijk of per e-mail een orderbevestiging. De overeenkomst.

Nadere informatie

Algemene voorwaarden verhuur Welkom op het Werk

Algemene voorwaarden verhuur Welkom op het Werk Algemene voorwaarden verhuur Welkom op het Werk 1. Algemeen 1.1 Definities: Welkom op het Werk is gevestigd op twee locaties, waarbij Vrouwenmantel 3A te Schoonhoven als hoofdkantoor fungeert. Vergaderruimte:

Nadere informatie

WONINGBOUWVERENIGING REEUWIJK

WONINGBOUWVERENIGING REEUWIJK WONINGBOUWVERENIGING REEUWIJK algemene huurvoorwaarden WOONRUIMTE WONINGBOUWVERENIGING REEUWIJK algemene huurvoorwaarden WOONRUIMTE Het toepassingsbereik van deze voorwaarden Artikel 1 Deze Algemene Huurvoorwaarden

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden bij Private Lease Overeenkomst Volkswagen Leasing B.V.

Algemene Voorwaarden bij Private Lease Overeenkomst Volkswagen Leasing B.V. Algemene Voorwaarden bij Private Lease Overeenkomst Volkswagen Leasing B.V. Artikel 1. Toepassing en wijziging voorwaarden 1.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op de tussen Volkswagen Leasing

Nadere informatie

4. Totstandkoming en uitvoering van de overeenkomst

4. Totstandkoming en uitvoering van de overeenkomst ALGEMENE VOORWAARDEN DE WATERKOETS 2014 maart 1. Definities In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: A. Diensten:De door de Waterkoets in het kader van deze algemene voorwaarden aangeboden en

Nadere informatie

Algemene voorwaarden a matter of TASTE catering & organisatie.

Algemene voorwaarden a matter of TASTE catering & organisatie. Algemene voorwaarden a matter of TASTE catering & organisatie. ARTIKEL 1 - DEFINITIES Opdrachtnemer Is a matter of TASTE BV die haar bedrijf inzet voor het verlenen van haar diensten. Opdrachtgever De

Nadere informatie

Verhuurvoorwaarden voor de camper van Langenberg Cars & Campers: (versie 01-2015)

Verhuurvoorwaarden voor de camper van Langenberg Cars & Campers: (versie 01-2015) Verhuurvoorwaarden voor de camper van Langenberg Cars & Campers: (versie 01-2015) In de huurtarieven zijn o.a. inbegrepen: De BTW volledig casco(wa+all-risk) verzekering pechhulp (binnen- en buitenland)

Nadere informatie

Algemene huurvoorwaarden. huurdersinfo

Algemene huurvoorwaarden. huurdersinfo Algemene huurvoorwaarden huurdersinfo 2 3 Definities 4 Toepasselijkheid en wijziging algemene huurvoorwaarden 4 Gezamenlijke huur (indien meerdere huurders) 5 Terbeschikkingstelling en aanvaarding 5 Wijziging

Nadere informatie

Alleskoel Koeltechniek&klimaatbeheersing

Alleskoel Koeltechniek&klimaatbeheersing Algemene verkoop en leveringsvoorwaarden van: Alleskoel Handelsnaam van Visser Hoeks BV Postbus44 7470 AA GOOR Inschrijfnummer;51860678 KvK. te Enschede: ARTIKEL 1: TOEPASSELIJKHEID 1 Deze voorwaarden

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN van KOOZi

ALGEMENE VOORWAARDEN van KOOZi 1/8 ALGEMENE VOORWAARDEN van KOOZi KOOZi - Postadres: Weltevreden 24 E 3731 AL De Bilt T: +31 (0) 30 662 46 73 E: info@koozi.nl W: www.koozi.nl Artikel 1 Definities In deze Algemene Voorwaarden worden

Nadere informatie